Page 1

Nr 3/08 Okt

Nytt från

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund

EU-parlamentariker Eva-Britt Svensson på SLN-kongressen:

Vågar man satsa, kan man uppnå det omöjliga! .

SLN finns på Skolforum 27-29 okt! Se sid 3!


Gunilla Zimmermann:

Kris i skolan?

Mina 67 år till trots har jag inte gett upp mitt lärarliv. Det var lätt att tacka ja till erbjudandet att undervisa i tyska två timmar i veckan på ett fristående gymnasium i Västerås och tre timmar svenska i veckan på ett annat. Jag är glad för att jag gjorde det, för nu har jag ett aktuellt exempel på mina tidigare erfarenheter av den svenska skolan och dess elever. Inte är det väl så att vi genomgående kan tala om en skola i kris? Inte vimlar det av elever som gör allt för att sabotera undervisningen och som använder det grövsta språket av alla elever i världen? Mina och många andra lärares erfarenhet är bra mycket mer nyanserad än så. Själv har jag nu lärt känna en ny kull elever som vill lära sig, som vill utvecklas och som engagerar sig. Det är en glädje att arbeta tillsammans med dem och en förmån att ha möjlighet att få betyda något för dem. Gamla tiders ”objektiva” undervisning är ett minne blott. Nu har vi tillåtelse att vara personliga i vårt förhållande till eleverna, vilket bland annat innebär att vi har möjlighet att förmedla våra värderingar till dem. Det kan ske på många olika sätt. För min del kom ett tillfälle, när 2 Nytt från SLN 3/08


jag berättade om Kulturnatten, som äger rum i Västerås en gång varje höst. Eleverna lyssnade faktiskt intresserat när jag talade om alla olika arrangemang som erbjuds alldeles gratis, om hur det vimlar av människor i alla åldrar på stan och i de olika lokalerna och sist men inte minst om den totala frånvaron av kommersiella jippon, öltält och berusade. Att man kan umgås utan alkohol är tyvärr inte en självklarhet för det uppväxande släktet. Själv kunde jag inte undgå att reagera när jag i lokaltidningen läste om en 18-årig flicka som stolt deklarerade att hon lyckats sluta dricka alkohol. Är det inte olagligt för yngre att köpa alkohol eller att servera ungdomar yngre än 18 år på krogen? Naturligtvis hade inte tidningen någon kommentar till detta. Gunilla Zimmermann

Gå framåt - gå i cirkel! Höst- och vintermörkret inbjuder till innesittarkvällar. Varför inte samla en grupp vänner och bekanta till en studiecirkel? Läs en bok som ni diskuterar. Delta i den aktuella skoldebatten. Läs om hembygden och gör en utflykt. Engagera er i miljödebatten genom att läsa något av NBVs intressanta material. Själv ska jag starta en samtalscirkel bland min mammas vänner i servicehuset med temat ”Livet – från vaggan till graven”. Jag tror att det är ett ämne

som skulle kunna ge upphov till många intressanta samtal bland människor i alla åldrar. Eller fördjupa er i alkoholpolitiken och skriv debattartiklar och insändare tillsammans. Allt kan man göra i en studiecirkel både för sin egen och omgivningens skull. Och roligt har man medan man håller på. Glöm inte att anmäla cirkeln till närmaste NBV-avdelning, som förstås också hjälper er med råd och tips. GZ

Vill du vara med och jobba i SLN:s monter på Skolforum 27-29 oktober på Älvsjömässan i Stockholm? Kontakta Barbro Ryberg 063 – 12 38 43, 076 – 83 71 833 barbro.ryberg@hotmail.com Nytt från SLN 3/08

3


SLN-kongressen:

–Alkohol måste ses som en folkhälsofråga! SLN:s kongress 23-25 juni 2008 var förlagd till pensionatet Frösakull i det vackra Halland. Kongressen inleddes med ett högtidstal av EU-parlamentarikern Eva-Britt Svensson. En bättre vitamininjektion är svår att föreställa sig än hennes klarsynthet, nyktra och positiva inställning som blev en verklig lisa för själen. Även om alkoholfrågan är minst sagt tungrodd i EU-parlamentet, var Eva-Britt ändå hoppfull. Med sin grundläggande attityd av att så länge man bara arbetar professionellt, är övertygad och vågar satsa så kan man uppnå det omöjliga. Det var nog ingen som inte berördes av hennes ord. Lars och Anneli Hammar i Hallands distrikt av SLN var de lokala arrangörerna av kongressen. De hade lagt upp ett fint program och förberett väl så att allt fungerade smidigt och utan störningar. Efter sedvanliga förhandlingar och en god middag stod Lars och Annelis dotter och barnbarn på plats för musikalisk underhållning. Det var fantastiskt att se en mamma och hennes två söner –

4

16 och 18 år – musicera tillsammans på ett keyboard, en eufonium och en trumpet. De tre utstrålade en gemenskap och värme som vi alla tog till oss. En kort tid efter kongressen skulle de fara till Sopron i Ungern för en musiktävling. Efter musiken kom en kunskapstävling, där vi indelades i olika grupper. Ämnena och svårighetsgraderna varierade och vi verkligen fick gnugga geniknölarna. Börje Nordwall inledde dock med en av sina dikter till tröst: Om du en vacker dag varit sist i ditt lag var inte ledsen för det för det är som du vet en välgärning du gjort. För ingen av de andra, som ej varit främst, behöver nu känna sig sämst.

Nytt från SLN 3/08


Pe Johannes Marainen, Rolf Bromme och Agneta FernstrĂśm i presidiet.

Nytt frĂĽn SLN 3/08

5


NBV-Ruben talar

NBV:s förbundsordförande Ruben Baggström framförde nästa dag hälsningar och inbjöd till samverkan kring en stor satsning på skolan, som han förklarade att NBV var beredd att ta initiativ till inom den närmaste tiden. Sture Hallbert höll tillsammans med violinisten Friedrich Weigel en oerhört fin parentation över de medlemmar som avlidit sedan sist. Efter förhandlingar och lunch for vi på utflykt till Mjellby konstmuseum

med verk av bl.a. Halmstadsgruppen och sedan vidare till friluftsmuseet Hallandsgården, där vi trakterades med kaffe och våfflor. Därefter besökte vi Halmstads imponerande nya bibliotek i glas – fantastisk dansk design och inte en rak vinkel. Efter en tur i S:t Nikolai kyrka med medeltida anor, for vi till Tylösand och såg utan att blåsa omkull den s.k. Kungastenen och Tylösands (Gessles) hotell. Sist hann vi även med ett besök på det idylliska S:t Olofs kapell med mycket allmogekänsla. Väl hemkomna efter en lång och lärorik eftermiddag väntade en middag med alla upptänkliga halländska läckerheter – lax i flera former, hjortstek m.m, sponsrad av värddistriktet. På kvällen fick vi först en strålande föreläsning om Halland av Björn Petersén, en mycket kunnig och intresserad landsarkivarie. Därefter fick vi möta den oförglömlige trubaduren Gösta Karlsson som framförde, tolkade och berättade om vår store

Intresserad publik på Mjellby Konstmuseum

6

Nytt från SLN 3/08


Lars och Anneli Hammar med dotter och barnbarn. trubadur Evert Taube på ett helt makalöst sätt under en timme. Sista dagens förhandlingar inleddes med ett mycket givande föredrag av Jan Linde, representant för förbundsstyrelsen i IOGT-NTO, om social ekonomi - dvs den ekonomiska betydelsen av det frivilliga arbete som bedrivs inom den ideella sektorn.

Social ekonomi med Jan Linde

Parentation med Sture och Friedrich.

Nytt från SLN 3/08

7


Barbro Ryberg visar broschyr om alkoholfria drinkar och Bengt Andersson har monterat en artikel i Dagens Industri 2008-06-16. Kongressen avslutades innan lunch och vi for nog alla därifrån med känslan av att ha fått lära känna Halland, fått inspiration från stora världen och fått kunskap och inspiration till vårt fortsatta arbete för en nyktrare värld.

8

Den nya styr elsen styrelsen Gunilla Zimmermann omvaldes till förbundsordförande. Johannes Marainen lämnade efter många år styrelsearbetet, och till ny ledamot valdes Emina Bukvica Kaukovic från Göteborg (som presenterades i förra numret av vår tidning på sid. 7-9). När styrelsen konstituerades utsågs Agneta Fernström till kassör efter Sven-Erik Lilja, och Barbro Ryberg till sekreterare. Ali Jerremalm utsågs till vice ordförande. Ledamöter är alltså: Paul Reichberg, Siv Sandahl, Sven-Erik Lilja, Emina Bukvica Kaukovic.

Nytt från SLN 3/08


Gun von Krusenstierna och Sture Hallbert samtalar. Vad kongr essen bestämde kongressen SLN ska verka för att politiska beslut fattas som leder till att barn och ungdomar tillförsäkras en uppväxt fri från alkohol, tobak och andra droger och ska fömedla kunskaper i drogfrågor till dem som i sin profession har ansvar för barn och ungdomar. Drogfrågorna ska sättas in i ett miljö- och hälsoperspektiv. Vi följer upp DUVA-projektet (Drogfri Uppväxt Vuxnas Ansvar) med att sprida kunskaper om nya forskningsrön och aktuella undervisningsmetoder genom att börja skicka ut nyhetsmejl till skolor. Vi utbildar skolpersonal för att kunna upptäcka och stödja utsatta barn till föräldrar med hög alkoholkonsumtion. Vi utbildar också modersmålslärare om svensk kultur och olika förhållningssätt till alkohol och droger. SLN vill skapa ett nätverk av lärarstuderande med målet att få in

Nytt från SLN 3/08

Ingmarie Thorén på morgonpromenad vid havet.

en grundkurs i drogfrågor på våra lärarutbildningar. Vi vill också få till stånd ett nätverk av skolledare som bl a ska verka för att varje skola har ett bra handlingsprogram när det gäller alkohol och andra droger. Elever på hotell- och restaurangutbildningar ska få utbildning om alkoholfria alternativ. Vi ska också informera gymnasieelever om alkoholfria alternativ inför avslutningsfesterna. Studiecirkeln är en bra verksamhetsform för våra medlemmar, och vi vill ta fram och sprida studiematerial av olika slag. Vi vill samverka med organisationer i Norden och utveckla samarbetet med Bosnien. Fortbildning i EU-frågor är en angelägen uppgift. Vi ska utveckla vår hemsida och öka medlemsantalet med 5%.

9


Uttalanden gjor da av kongr essen gjorda kongressen Kongressen gjorde två uttalanden som sändes till många tidningar och till alla riksdagsledamöter. Vi fick uppmuntrande svar från några riksdagsledamöter, bl a från Lars Ohly, Kenneth Johansson och Kerstin Engle. Våra uttalanden uppmärksammades åtminstone i tidningen Dagen, vilket också ledde till kommentarer och diskussioner på internet. O ffentligt uttalande till SSvveriges riksdagsledamöter! SLN (Sveriges Lärares Nykterhetsförbund) har i veckan hållit kongress i Halmstad och vill uppmana alla svenska politiker att agera för att Sverige som EU-land återfår de gamla införselkvoterna för alkoholhaltiga drycker. Den ökande alkoholkon-

sumtionen har försämrat folkhälsan och tvingar nu fram ett undantag. Om Lissabonfördraget i och med Irlands nej måste omförhandlas, har vi ett gyllene tillfälle att ansöka om undantag från införselkvoterna, något som även betonades av kongressens huvudtalare, EU-parlamentarikern Eva-Britt Svensson. Uttalande i en viktig folkhälsofråga De negativa effekterna av alkohol har fått fler att tänka till och en nykterhetsvåg börjar svepa över Sverige (se Diego, bilaga till Dagens Industri 080616). SLN, Sveriges Lärares Nykterhetsförbund, kräver nu att alkohol behandlas som en folkhälsofråga på liknande sätt som tobak och att det skapas många fler alkoholfria miljöer i vårt samhälle.

Friedrich Weigel bjöd på underhållning i mästarklass.

10

Nytt från SLN 3/08


SLN ämne för C-uppsats För första gången har SLN blivit föremål för forskning. Jonas Wijk Risberg, lärarstuderande i Uppsala, ska bli gymnasielärare i historia och ville skriva om hur skolan behandlat drogfrågorna i ett historiskt perspektiv. Efter att ha träffat mig och SvenErik Lilja i vårt ”arkiv” i Västerås hade han gott om material för sin Cuppsats, som nu är färdig. Här kan man ta del av SLNs arbete under de första femtio åren, d v s från grundandet 1906 till 1956. Att Jonas valt just denna period förklaras med att en helt ny syn på alkoholen kom i och med motbokens avskaffande 1955. Vårt arbete sätts i uppsatsen in i ett större socialpolitiskt perspektiv. Efter en kortfattad presentation av SLN, som huvudsakligen grundar sig på vårt Princip- och handlingsprogram, följer en genomgång av alkoholdebatten under den aktuella tidsperioden och forskningsläget. Utifrån denna bakgrundsteckning redogör Jonas sedan för SLNs insatser. Som medlem blir man imponerad av vilken stor betydelse vår organisation hade under sina första femtio år. Bland annat var vi med om att starta den riksomfattande nutidsorienteringen. Deltagandet i den upphörde dock för vår det då det blev allt svårare

Nytt från SLN 3/08

Jonas Wijk Risberg att få med våra frågor i tävlingen. Jonas har lagt ner ett förtjänstfullt och seriöst arbete på att undersöka en organisation, som enligt den ovetenskapliga undersökning han gjort är föga känd till och med bland verksamma lärare. Genom hans uppsats kan vi glädja oss åt att hans lärare vid lärarutbildningen och hans studiekamrater har fått kännedom om oss. Förhoppningsvis kan det sporra oss själva till att berätta för våra kollegor att vi finns. Vi har också fått ett konkret bevis för att det är viktigt att spara gamla handlingar för att framtida forskare ska kunna ta del av vår historia. Folkrörelserna har spelat en stor roll i framväxten av vårt välfärdssamhälle, och vi är en del av detta, vilket Jonas också påpekar i sin uppsats. Den som är intresserad av att läsa uppsatsen i sin helhet kan kontakta mig. GZ

11


Rapport från världskonferens mot droger Under tre dagar i september hade jag förmånen att delta i den första stora världskonferensen mot droger, World Forum Against Drugs. Hela 504 deltagare från 78 länder var samlade i Stockholms Folkets Hus för att lyssna på sammanlagt 58 mycket kompetenta föreläsare från all världens hörn. Bland arrangörerna märktes NBV, IOGTNTO, UNF, SLAN och KRIS, och den kunde genomföras tack vare stöd från ett stort antal sponsorer. Konferensen öppnades av Drottning Silvia, som liksom folkhälsominister Maria Larsson poängterade vikten av förebyggande arbete. Som en röd tråd genom de olika inslagen gick betydelsen av frivilligorganisationernas roll, men Maria Larsson menade att man också behöver allmänhetens stör för det politiska arbetet med visionen om ett drogfritt samhälle. Det var också glädjande att höra f talmannen Birgitta Dahl i sitt välkomstanförande berätta om vad uppväxten inom nykterhetsrörelsen betytt för henne personligen. Att framhäva en föreläsning bland de många jag lyssnade på är omöjligt, men några huvudlinjer kan skönjas. Trots att konferensen avsiktligt behandlade ”drugs” i betydelsen ”narkotika” var det påfallande många föreläsare som uppehöll sig vid

12

a l k o h o l e n s skadeverkningar, både för individen och samhället. Stor vikt lades också vid familjens betydelse och barns sårbarhet i familjer med missbruk. Olika inställningar till legalisering av narkotika och s k harm reduction togs också upp, och åtminstone bland de flesta föreläsare jag lyssnade på var man mycket skeptisk till förskrivning av narkotika annat än i medicinskt syfte. Många föreläsare från andra länder framhöll Sveriges roll som föredöme när det gäller lagstiftning och ideellt arbete för att minska skadeverkningarna, och jag fick en känsla av att de inte enbart sa det av artighet. Bland annat berättade Frans Koopmans att man i Nederländerna börjat ta tag i sina problem och att den toleranta inställningen till s k ”soft drugs” ifrågasätts alltmer. Han berättade bland annat att man sedan 1991 har förbjudit marknadsföring av coffie shops. Han betecknade Nederländer-nas drogpolitik som realistisk, pragmatisk, integrerad och

Nytt från SLN 3/08


kontrol-lerad, men jag tror nog att vi svenskar ändå hajar till när han nämner att kontrollen t ex består i att avståndet mellan en coffie shop och en skola regleras genom lagen. Till saken hör att det där är förbjudet att sälja alkohol, vilket naturligtvis är positivt. Tänk om nästa steg vore att även förbjuda försäljning av cannabis där. I pauser mellan föreläsningar och seminarier fanns goda möjligheter att göra nya bekantskaper. Bland det roligaste som hände mig var när jag av en tillfällighet kom att stå bredvid en ensam man under en kaffepaus. Det visade sig vara en f d missbrukare från Sarajevo, som kommit i kontakt med Fadila Jasarevic, då hon arbetade med NBVs Bosnienprojekt. För hans

del ledde detta möte till att han grundade en organisation som framgångsrikt arbetar både förebyggande och med behandling. Mer om deras verksamhet kan man ta del av på www.ugproi.com. Jag berättade för honom om SLNs kontakter med en skola i närheten av Gorazde, och vi kom överens om att hålla kontakt. Det är glädjande att få höra att ett tidsbegränsat projekt kan få en så varaktig effekt för många människor. Min ambition är att skriva rent mina 26 A-5-sidor handskrivna anteckningar och lägga ut dem på SLNs hemsida, så att alla kan få möjlighet att ta del av en del av det som sades på konferensen. GZ

Första pris i uppsatstävlingen För första gången har SLN varit en aktiv part i SANs uppsatstävling för elever i år 9 grundskolan och gymnasieskolan. I juryn har två SLNmedlemmar deltagit genom att läsa och bedöma ett 40-tal uppsatser. Dessutom har SLN bidragit med ett eget pris till en elev som enligt juryn skrivit en särskilt bra uppsats om sin inställning till alkohol. Det är Evelin Hindrikes, åk 2 i Hagagymnasiet i Borlänge, som fick vårt pris för den uppsats som publiceras här i sin helhet. GZ

Därför väljer jag bort alkohol och andra droger Jag har aldrig druckit, aldrig varit full. Är det konstigt? Det skulle nog många säga. Inte jag. Jag har valt att inte dricka alkohol eller ta droger, och det tänker jag stå fast vid. Hur kan jag veta hur det är om jag aldrig har provat? Det vet jag inte, och det vill jag nog inte veta heller. Alkohol är en drog som påverkar hjärnan,

Nytt från SLN 3/08

och jag vill helst ha kontroll över min hjärna och det jag gör, tack. Att så många väljer det motsatta förvånar mig, men samtidigt inte. Det hjälper inte hur man än informerar ungdomar om alkoholens negativa sidor, risker och följder när det finns så oändligt många vuxna som är allt utom bra exempel. Missförstå mig inte nu, jag respekterar att andra väljer att dricka alkohol. Vad

Forts s 17 13


Lärorika kursdagar på Bosön På den härliga Bosön på Lidingö utanför Stockholm genomförde SLN två kursdagar helgen 13-14 september i år. Den första kursdagen ägnades ANT i skolan, och den andra EU-frågor. Lör dagen den 13 september Lördagen Dagen inleddes med en föreläsning undbaum från Folkhälsoav Bengt SSundbaum institutet. Han var f.n. tjänstledig för att för Socialdepartementets räkning ta fram en handlingsplan för dagens föräldraroll och hade en bakgrund som matematik- och fysiklärare under nästan 20 år. I ”Skolan förebygger”, ett regeringsförslag som lanserades hösten 2004, använde man sig av två pilotlän – Värmland och Skåne – och tryckte upp den informativa broschyren ”Verktygslådan”, som fick stort genomslag. Under 2007 genomfördes 22 regionala konferenser för skolfolk och vid den sista konferensen i Göteborg för 120 deltagare hade man fått avvisa lika många. Slutrapporten innehåller mycket viktig information och finns att hämta på Folkhälsoinsitutets hemsida. Det är helt klart att ”våra metoder” underlättar arbetet i skolan och inte minst bidrar till att förebygga psykisk ohälsa. Tyvärr har man överdrivna

14

förväntningar på att skolan ska lösa alla problem. Skolan är självklart en av pusselbitarna men inte den viktigaste, men genom denna har man möjlighet att nå alla elever under i alla fall 9 år. Kunskaper och skrämselpropaganda har emellertid haft minimal effekt och vad värre är, forskningsresultaten når inte skolpersonalen. Även om det inte har registrerats någon märkbar skillnad mellan de skolor som fått information och de som inte fått den ska vi naturligtvis inte sluta undervisa om kända fakta. Vi måste dock komma ihåg att denna information inte automatiskt ändrar ungdomars beteende, men för att få människor att ställa upp på en restriktiv alkoholpolitik, måste det till kunskap. Av Rutten & Maughan’s framtidsöversikt från 2002 har man kommit till slutsatsen att framgångsrika skolor ofta kännetecknas av: ett balanserat elevintag och stöd från samhället och politikerna, ett professi-nellt ledarskap med visioner och mål, samt en god arbetsmiljö, realistiska förväntningar och fokus på prestationerna. Man måste utgå från kunskapen om varför problem uppstår och att det är möjligt att stärka skyddsfaktorerna genom att minska antalet riskfaktorer. Mycket kan uppnås genom att föräldrarna har bättre koll på vilka deras ungdomar umgås med, deras föräldrar och syskon samt att skolan

Nytt från SLN 3/08


har en bra och snabb kommunikation med föräldrarna rörande skolk och dåliga resultat. Här kommer den moderna tekniken väl till pass i och med att man kan använda sig av sms och e-post. Vad som har visat sig verkningsfullt är olika metoder och program – oftast från USA, men som därefter anpassats till svenska förhållanden. I dessa ingår rollspel och hemövningar, men man måste få hjälpmedel som säkerställer att man kan följa dessa program i form av lärarhandledningar och manualer. Örebros preventivprogram (ÖPP) använder t.ex. Active, Parenting, Cope, Komet och Föräldrakraft. Men det gäller att hitta en naturlig struktur med balans, kärlek och värme. Även om programmen ofta organiseras utanför skolan kan dessa hjälpa till med marknadsföringen av dessa. Kritik av programmen hörs vad gäller time-out vid konflikter, men detta ska inte ses som en bestraffning utan att man härigenom lugnar ner situationen. Föräldrastödsprogrammen betalar sig efter 3-4 år. Enligt en norsk-svensk undersökning försvinner mellan 20-50% av lektionerna pga olika former av störningar i klassrummet. De svaga eleverna som inte får stöd faller bort. Att ta eleverna ”på bar gärning” när de gör något bra gör att vi stärker deras beteende genom den uppmärksamhet vi ger. Vissa jobbar också med kort med olika färger: rött - lugna ner dig, gult - tänk efter, hitta lösningar och grönt - kör och pröva den bästa lös-

Nytt från SLN 3/08

ningen. På de skolor där man har jobbat systematiskt med detta både känns och märks skillnaden! Köping har beslutat sig för att använda ÖPP och Sven-Eric Lilja ska försöka koordinera ett samarbete mellan alla nykterhetsorganisationer där. Nästa föredrag blev av en sociolog från CAN, Thomas Hvitfeldt, som där sedan 1986 varit ansvarig för skolundersökningar för att se om missbruket går ner i åldrarna. Undersökningarna består av 193 frågor och ställs till 300 slumpvis utvalda 9:eklasser. Vart tredje år slår man ihop alla resultat i syfte att kunna följa utvecklingen och inte för att få veta varför den är som den är. Vid millennieskiftet var det en ”alptopp” för pojkarna men fram till 2007 har man kunnat notera en viss nedgång och under 2008 en uppåtgående trend. I Skåne dricker pojkar mest och minst i Norrland eftersom drickandet främst är socialt och i Norrland har man inte samma tillgång. Så länge de håller på med datorspel funkar det inte med alkoholkonsumtion och eventuellt förekommer viss påverkan från invandrargrupper, där alkoholism betraktas som ett typiskt ”svennebeteende”. När det gäller flickornas konsumtion ligger den på ungefär samma nivå som pojkarnas i 9:an, men på gymnasiet dricker de betydligt mer. I norra Sverige dricker fler flickor än pojkar. Däremot har man inte noterat

15


någon stor ökning av smuggelsprit till 15-åringar. För 10 år sen utgjorde folkölet ca 30% av alkoholkonsumtionen, medan det idag är nere i ca 10% - det är dyrt att dricka sig full på folköl! Narkotikaanvändningen uppvisar liknande tendenser, även om det generellt finns en negativ attityd mot narkotika. De 45% som rökte 1970 är nu nere i mellan 20-30% och cigaretter kommer 40% i åk 9 och 68% i åk 2 över i affärer och 80% köper i kiosker. Snusandet är priskänsligt och uppvisar nu en nedåtgående trend även om det är vanligare bland pojkar och flickor i Norrland. Sniffning låg på under 5%. För att vi nu inte skulle känna oss helt nedtryckta kom Thomas Hvitfeldt med följande positiva information: Mellan 1984-2008 trivs 20-40% mycket bra i skolan och frånvaron på ett givet datum mellan sport- och påsklovet uppgår till ca 1%. Söndagen den 14 september Nu anlände vår huvudtalare, EvaBritt Svensson, vänsterpartiets EUrepresentant, för att med Paul Reichberg som moderator bl.a. ge oss information om situationen i EU efter Irlands nej, EU-arbetet i sig, EU:s utvidgning (Ukraina, Georgien, Turkiet) och EU:s alkoholpolitik. Eva-B ritt framhöll, att SLN:s uta-Britt bildningsdag ligger helt rätt i tiden som påtr alet till EUpåtryyckar ckaree inför vvalet parlamentet 2009 – nu tar alla par tier fram sina vvalplattformar alplattformar partier och vi har ett gyllene tillfälle att få dem att lyfta alkoholfrågan.

16

Hösten 2009 kommer Sverige att vara ordförandeland i EU men i regeringens propositioner inför detta märks Östersjösamarbete och klimatfrågan men inget har synts om att Sverige ska lyfta alkoholfrågan. I Vänsterpartiets program avser vi dock att lyfta fram alkoholfrågan men texten är ännu inte skriven. Glöm inte att alkoholfrågan inte är prioriterad och den kommer inte med av sig självt. Vi måste arbeta tillsammans över partigränserna i denna fråga, det ligger i vårt gemensamma intresse! Eva-Britt gick sedan igenom EU:s uppbyggnad med Parlamentet, Kommissionen och Rådet och konstaterade att kunskapen om EU är mycket dålig bland allmänheten, men också journalister som borde kunna detta har stora kunskapsluckor. Man rapporterar ofta om vissa EU-beslut som inte alls är några beslut utan exempelvis en EU-lag, en opinionsyttring eller ett rådsförslag. Den 20 november i år kan Sveriges riksdag besluta om man ska godkänna Lissabon-fördraget. LO har reagerat över att EU ska bestämma över kollektivavtalen (jfr Vaxholmsmålet) och kräver att riksdagen inte ska behöva godkänna Lissabon-fördraget förrän beslutet i Vaxholmsfallet tas den 15/12. Tjeckiens president har sagt att landet trots att man redan röstat för Lissabon-fördraget inte kommer att skriva under fördraget och Tyskland väntar på utslaget i Författningsdomstolen.

Nytt från SLN 3/08


En enkät bland de fem översta namnen inom de politiska partierna där man frågade om de skulle rösta ja eller nej till Lissabon-fördraget blev svaret JA. Samtidigt fick de frågan om de ville ha ett gemensamt försvar inom EU och svaret blev NEJ. N.B. I Lissabon-fördraget är idén att man ska ha ett gemensamt försvar – okunnigheten är enorm, även bland våra folkvalda. Paul Reichberg informerade om att på alla de EU-kurser man haft på Tollare sedan 1991, var uppfattningen bland alla de duktiga eleverna på den allmänna kursen att 1-2% visste något om EU. Vad gör man åt okunskapen? För att undvika konflikter med finansering av EU vill man (önsketänkande) i en framtid få ”en gemensam skattebas” – ett land, ett svärd, ett språk! Hur ska man få in alkoholfrågan som en prioriterad fråga? – SSkriv kriv till alla par tier så att de kan få upp partier detta på sin vvalplattform alplattform (deadline om 1-1,5 månader) och lyfta in alkoholfrågan som en prioriterad fråga. Som parlamentsledamot har man en besökspott på 100 personer som sponsras med 3000 SEK per person. Eva-Britt behöver 3 månaders förvarning men tycker att vi ska försöka ta oss ner till henne hösten 2009. Paul R eichfeldt rrekommenderar ekommenderar Reichfeldt Sven-E ric Lilja att ta kontakt med en-Eric SL AN för att gå fram på gemensam SLAN fr ont: 1) betr dförandeskapet, 2) front: betr.. or ordförandeskapet,

Nytt från SLN 3/08

betr alplattformarna och hembetr.. vvalplattformarna ställa att de prioriterar alkoholfrågan, att åtminstone ett 10-tal av det 100-tal seminarier som ska hållas under or dförandeskapet ordförandeskapet behandlar alkoholfrågan. Som ett litet tack för att Eva-Britt ställt upp hos oss den här dagen överräckte Paul Gunilla Zimmermanns rykande färska bok ”Österrikare, tjeck och tysk - utan att flytta. En berättelse om sudettyskarnas öde under 1900-talet.” till Eva-Britt och detta kompletterades med Hugo Svenssons egenhändiga, fantastiska limerick till Eva-Britts ära: Om EU, som är lite dimrik Eva-Britt har informerat så sinnrik Vi tackar, niger och bockar EU för oss i framtiden lockar, för i Irland finns ju vår Limrik. Därför väljer jag bort... forts fr s 13 jag däremot inte tål, är att de som dricker inte accepterar att man själv inte vill göra det. Alltid måste man hitta på en ursäkt för att inte dricka, att man helt enkelt inte vill räcker tydligen inte. Varför ska det behöva vara så? Alla har ett val, och jag har valt att inte dricka. Än sen då? Jag kan väl ha minst lika roligt för det. Ibland verkar det som att det finns en allmän uppfattning som säger att man inte kan ha kul utan alkohol. Det tycker jag är fel, fel, fel. Att det kan vara tråkigt att umgås med folk som är påverkade utan att man druckit själv kan vara sant. Men är det inte allra roligast om alla är

Forts. på sista sidan 17


Sture Hallbert till minne Allas vår vän Sture Hallbert gick bort den 12 september 2008, 68 år gammal. Det var ingenting som ingick i hans plan, även om han opererats för malignt melanom och under några perioder de senaste månaderna fått vistas på Sahlgrenska för cellgiftsbehandling. Sture var optimist och ville blicka framåt. Han tyckte att han mådde ganska bra. Bara några dagar innan han dog reste vi tillsammans till ett styrelsesammanträde med SLN-distriktet i Borås. Samma dag som han avled skulle han ha lett en stadsvandring för invandrarungdomar från Wendelsberg. När Siw undrade om han verkligen skulle orka gå så långt, förklarade Sture att det inte var något problem, för han kände till en genväg som han kunde ta. Sådan var han, han ville finnas till för sina medmänniskor och vara verksam och aktiv så länge det bara var möjligt. Sture var inte bara ordförande i SLN-distriktet, utan också i arbetarkommunen i Härryda, i Nykter Ungdom och i Skatåsföreningen av IOGT-NTO, samt ansvarig utgivare för IOGT-NTO-distriktets tidning Nykterhets-Profilen och aktiv medlem i en rad andra sammanhang. Att han fann tiden att finnas med och vara ledande i så många sammanhang är en otrolig prestation, särskilt med tanke på att han också var en engagerad och omtänksam make, pappa, farfar och morfar.

18

Sture gick med i IOGT när han var 14 år och gemenskapen inom nykterhetsrörelsen förblev sedan viktig för honom. Under många år var han distriktsordförande i IOGT. Hans pappa var godtemplare liksom hans farmor och farfar, som på 1890-talet öppnade Göteborgs första nykterhetskafé på Husargatan. Under nära 40 år organiserade Sture i föreningen Nykter Ungdom ett alternativt julfirande i Folkets Hus vid Järntorget. Familjen var också med, och den egna julen firade man hemma på juldagen. På julaftonen kan ensamheten upplevas som allra störst, och att erbjuda de hemlösa en positiv upplevelse just den här dagen, var något mycket angeläget för Sture. Solidaritet var för honom inte bara ett honnörsord, utan något han omsatte i praktisk handling. Sture har i flera decennier arbetat som lärare och projektledare mm på Wendelsbergs folkhögskola. Dessförinnan hade han varit IOGTinstruktör och mellanstadielärare. På Wendelsberg hände det då och då att han dök fram ur kulisserna iförd hög hatt och monokel, förklädd till Bruno Wendel, industrimannen som i slutet på 1800-talet lät uppföra byggnaden som bostad åt sig och sin familj. Begravningsgudstjänsten ägde rum i Hagakyrkan fredagen den 10 oktober, och kyrkan var fylld, troligen över 500 personer, en mycket sällsynt

Nytt från SLN 3/08


tillströmning. På något underligt vis fick Sture alltid tiden att räcka till för att hålla sina vänskapsband vid liv med så många. När han såg en bekant på andra sidan gatan hejade han inte bara som de flesta kanske gör, utan gick över gatan för att höra hur personen hade det och prata en stund. Sture hade en fantastisk förmåga att etablera vänskapsband och hålla dessa vid liv. Hans adressböcker och agendor var fullklottrade med namn och telefonnummer, som han gjorde flitigt bruk av. På senare år blev epost ett effektivt medel för att hålla kontakterna i gång. Sture har betytt oerhört mycket för organisationen SLN. Han var dess vice förbundsordförande under många år och ännu vid sin bortgång ordförande i distriktet GöteborgÄlvsborg. Sture var den trägne arbetaren i vingården, om metaforen tillåts, den som alltid tog ansvar, och som när andra kanske fallerade såg till att det som måste göras verkligen blev

Nytt från SLN 3/08

gjort. Med sitt unika nätverk lyckades han få till stånd en mängd betydelsefulla aktiviteter. Jag lärde känna Sture i SLN:s förbundsstyrelse, och sedan jag för ungefär fem år sedan flyttat till Göteborg har vi haft nära nog daglig kontakt i en eller annan form. Sture var en mycket god vän och mentor, också inom Tempelriddareorden som låg honom mycket varmt om hjärtat. Det Sture inte kunde ge besked om när det gällde nykterhetsrörelsen och staden Göteborg, det var inte värt att veta. Han hade så mycket att berätta, allt kryddat med anekdoter och vitsar. Typiskt för Sture var att han ofta tog sig tid att höra hur det var med Jesper och Victor, våra pojkar som han träffat några gånger – och som tyckte väldigt mycket om honom. Sture uppfattade jag som en natursnäll person (fast broder Sven har berättat att han och Sture som barn ständigt bråkade och munhöggs…), som mitt i allt organisationsarbete tog sig tid att bli personlig, att skoja och lyssna. Jag skulle vilja instämma i vad Arne Svensson en gång lär ha sagt, nämligen att den som inte kan vara vän med Sture, den måste det vara något fel på. Saknaden är stor och våra tankar går till familjen, hans hustru Siw, barnen Henrietta, Emanuel. Gustav, Erik och deras familjer. Sture är en förebild som sporrar oss alla att arbeta vidare. AJ Vill du hedra Stures minne? Nykter Ungdom pg 52 73 12-3

19


Därför väljer jag bort alkohol och andra droger nyktra och kan stå för sina handlingar efteråt? Det verkar dock vara nästan omöjligt att hitta sådana fester i dagens samhälle. Kalla mig tråkig eller vad ni vill, men jag tycker inte det är kul att umgås med folk som beter sig som barnungar när alkoholen har stigit dem åt huvudet, och som ändå inte kommer ihåg det dagen efter. Vad är det för mening med att göra något kul när man inte kommer ihåg det efteråt? Är det någon idé att under alkoholens inflytande hångla med en kille som man upptäcker är ful när man nyktrat till? Är det kul att göra pinsamma saker på fylla som man ångrar efteråt? Det tycker inte jag. Något annat som gör mig så förbannad att det kokar i mig är att alkohol ofta används som bortförklaring. ”Jag visste inte vad jag gjorde, jag var ju full.” Gör man något dumt, så ska man stå för det. Att man har druckit och inte visste vad man gjorde, gör saken bara ännu värre. Det är så fruktansvärt fegt att skylla på något sådant, varför kan man inte bara stå för sina egna handlingar? Ta fram en tidning och läs om all misshandel, alla olyckor, alla brott som sker varje år, varje månad, varje vecka, varje dag. I hur många av fallen är alkohol och andra

Börjar på sid. 13!

droger inblandade? Skrämmande många. På många sätt skulle världen faktiskt bli bättre utan alkohol. Hur många färre bilolyckor med alkoholpåverkade bilförare inblandade skulle ske varje år, hur många färre flickor skulle slippa bli våldtagna och få sina liv förstörda, hur många färre skulle bli misshandlade på väg hem efter en kväll på stan? Det kan jag inte svara på, men att det är oändligt många tvivlar jag inte på. Alla som dricker alkohol blir inte alkoholister. Alla som vinglar hem ensamma efter en fest blir inte våldtagna. Alla som har druckit sätter sig inte i en bil och kör ihjäl någon. Ändå tycker jag inte att det är värt risken. Jag tycker inte ens att det är värt att dricka alkohol för de positiva effekterna som trots allt finns. Bland annat ska alkoholen få en att slappna av och våga mer. Vågar jag inte utan alkohol är jag hellre en fegis. Kan jag inte slappna av utan alkohol sitter jag hellre tyst i ett hörn en hel kväll än dansar under alkoholens inflytande. Jag väljer bort alkohol och andra droger därför at jag vill ha koll på det jag gör. Alla har ett val, jag har gjort mitt. Evelin Hindrikes, åk 2 Hagagymnasiet, Borlänge

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund, www.slninfo.org Ordförande: Gunilla Zimmermann, 021-14 76 40, Gästgivarvägen 9, Gunilla Zimmermann, 021-14 76 40, Gästgivarvägen 9, 724 60Ordförande: Västerås, gunillazimmermann@hotmail.com 724 Kassör: 60 Västerås, gunillazimmermann@hotmail.com Sven-.Erik Lilja, tel o fax 0221-760004, mob 0706-950639, Kassör: Agneta Fernström, tel o fax 018-367 367, mob 0705-221 Nytorpsv 23, 731 43 Köping, svilja@telia.com 367,Red: Tårpilsv 8, 753 50 Uppsala, agnetahf@hotmail.com Ali Jerremalm, 031-3315153, 0706-928074, Björkkullav. 43, Sekreterare: Barbro Ryberg, 063-12 38 43, 0768-37 18 33, 424 70 Olofstorp, alijerremalm@hotmail.com Litv 4 B, 831 41 Östersund. Barbro.Ryberg@hotmail.com Red: Ali Jerremalm, 031-3315153, 0706-928074, Björkkullav. 43, 424 70 Olofstorp, alijerremalm@hotmail.com

20

Nytt från SLN 3/08

Profile for Ali Jerremalm

SLN_Nytt 3 2008  

SLN_Nytt 3 2008

SLN_Nytt 3 2008  

SLN_Nytt 3 2008

Profile for slninfo
Advertisement