Komunitne centrum Maj SLLA Architects ASB CZ 4-2015

Page 1

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Komunitní centrum Máj

44

ASB_4_2015

Komunitní centrum Máj Místo: České Budějovice Investor: Statutární město České Budějovice Architekt: SLLA Architects Hlavní dodavatel: Hochtief CZ, a.s. Monolitické konstrukce: Temont CZ, s.r.o. Sádrokartonové konstrukce: Sádrokartony Vacikar, s.r.o. Hliníková fasáda: Rouča s.r.o. Nerezové sítě: Carl Stahl & spol, s.r.o. Interiérové dveře: Dřevointerier Strakonice, s.r.o. Soutěž: 2010 Projekt: 2012 Realizace: 2014 Náklady: 58,1 mil. Kč (bez DPH)


TEXT KK FOTO ARCHIV HOCHTIEF

Každé větší sídliště by si zasloužilo podobné centrum, jaké vyrostlo na tom českobudějovickém. Funguje jako nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a středisko primární prevence, ale je zde i klub pro seniory a sportovní hřiště na střeše centra.

P

rojekt se už od počátku měl stát součástí širší regenerace českobudějovického sídliště Máj, vystavěného až v poslední etapě vzniku panelových sídlišť, v 80. letech minulého století. Letos byla po šesti letech tato regenerace za téměř 300 milionů korun dokončena, přičemž evropské dotace tvořily 85 procent. „Součástí regenerace byla obnova veřejných prostranství, rozšíření zeleně, dětských hřišť a venkovní vybavení parků, úprava komunikací včetně chodníků a nových cyklostezek a také zvýšení počtu parkovacích míst,“ upřesňuje architektka Miriam Lišková z ateliéru SLLA Architects. Právě tento ateliér zvítězil se svým návrhem v anonymní soutěži, která byla vypsána v roce 2010.

Paleta služeb

Komunitní centrum za zhruba 60 milionů korun vzniklo jako místo pro služby sociální péče zaměřené na děti a mládež. Kromě mateřského centra s programem pro děti i rodiče tu sídlí Salesiánské středisko mládeže, které přispívá prostřednictvím preventivního výchovného systému Dona Boska, volnočasových aktivit a sociální práce k celostnímu rozvoji dětí a mládeže. Je zde také sociální poradenství – občanské poradenství a poradenství pro ženy a dívky v nouzi, klub seniorů a doplňkovou funkcí je služebna městské policie.

Hry na střeše

EN Komunitní centrum Máj

Každé větší sídliště by si zasloužilo podobné centrum, jaké vyrostlo na tom českobudějovickém. Funguje jako nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a středisko primární prevence, ale je zde i klub pro seniory a sportovní hřiště na střeše centra.

Celý obvod budovy, až po ­plochu na střeše, je rozšířením veřejného prostoru náměstí. Budovu tvoří čitelná flexibilní podlaží s ustoupeným proskleným obvodovým pláštěm. Náplň pěti různých provozů je umístěna do pěti nadzemných podlaží. „Program komunitního centra obsahoval více provozoven, které vyžadovaly nezávislé vstupy z různých stran objektu. U některých skupin lidí bylo vhodné podporovat jejich setkávání, v případě centra sociálního poradenství bylo třeba zajistit možnost vstupu klientů bez nutnosti setkávání s ostatními návštěvníky,“ vysvětluje architektka. Kromě interiérových prostor je na střeše centra exteriérové hřiště. „To doplňuje program centra pro děti a mládež, dvůr z profilového skla s měkkou podlahou je zase exteriérovým dětským hřištěm centra pro matky s dětmi,“ doplňuje Miriam Lišková.

Funkční obal

„Celý obvod budovy, až po plochu na střeše, je rozšířením veřejného prostoru náměstí,“ říká architektka. Proto její obal nabízí různé funkce – komunikační, pobytovou, ale i ochrannou. Průchozí prostor na obvodě objektu

má proměnlivou šířkou podle orientace ke světovým stranám a ochrannou síť po obvodě, která zároveň slouží jako podklad pro autochtonní opadavé popínavé rostliny s nízkými nároky na údržbu, využívajícími zachycenou dešťovou vodu. Schodiště a ostatní komunikační a pobytové prostory na obvodě objektu na všech podlažích umožňují propojení jednotlivých části budovy a rovněž objektu komunitního centra s veřejným prostorem, přímé propojení náměstí se všemi podlažími až po hřiště na střeše. Plné části fasády a exteriérové podhledy tvoří předsazený obvodový plášť z tahokovu, zabezpečující ochranu před vandaly. „Přesto, že je budova navrhovaná pro velmi specifické provozy, na které se aplikují například normy pro školní budovy, důležitým kritériem při návrhu byla flexibilita, možnost změn uživatelů nebo způsobu užívání v budoucnu, proto byla použita monolitická skeletová konstrukce a systém lehkých montovaných příček,“ dodává architektka.

„Parcela, bývalé parkoviště u pošty, určená pro komunitní centrum, byla omezena a předurčovala velmi kompaktní objem budovy,“ říká Miriam Lišková. Její forma a použité materiály zároveň s nadhledem parafrázují okolní sídlištní zástavbu, ale také do ní vkládají svěží nápady – zeleň pnoucí se po bezpečnostních nerezových sítích nebo otevřené multifunkční hřiště na střeše budovy, chráněné taktéž nerezovou sítí. Objem budovy tak působí velmi vzdušně.

Projekt je součástí širší regenerace českobudějovického sídliště Máj.

ASB_4_2015

45


ČESKÉ BUDĚJOVICE

Půdorys 1. nadzemního podlaží

Půdorys 2. nadzemního podlaží

1 2

Podélný řez

46

ASB_4_2015


Půdorys 3. nadzemního podlaží

Půdorys 4. nadzemního podlaží

3 4 1, 2< Ochranu před přímým slunečním zářením vytvářejí v první řadě vykonzolované stropní desky železobetonového skeletu a ustoupení obvodového pláště. 3> Hřiště na střeše 4> Zeleň chrání budovu před přímým slunečním zářením a vytváří příjemné mikroklima na obvodu budovy.

Axonometrie

ASB_4_2015

47