Page 1

Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry.

BULLETIINI Nro. 56. Kesäkuu 2014

UUSIA TUULIA Bulletiini tulee taas. Mutta mitä sille tapahtuu seuraavaksi?!

!

Hallitus on tuomassa jäsenistölle esityksen paperisen Bulletiinin lopettamisesta. Tästä suunntiellaan äänes-tystä, jotta jäsenistö pystyy antamaan mielipiteensä tässä ehkä vuoden tärkeimmässä asiassa.!

!

Monet lehdet, viimeisimpänä alan lehtenä Controller, ovat jo tehneet päätöksen muuttua paperittomaksi lehdeksi. Controllerin suhteen on hyvä, ettei niitä sitten ainakaan päädy vääriin osoiteisiin, kuten monen kohdalla on pitkään pyynnöistä huolimatta ollut. !

aikataulu ei vielä ole päätetty, se muotoutuu sitä mukaan kun toimitus saa suunnitelmiaan eteen päin. !

!

Jos lehden ulkoasun tai minkä muun asian suhteen on toiveita tai kysymyksiä, voitte aina lähestyä toimitusta osoitteessa bulletiini@sljy.org.!

!

Tässä numerossa pääsemme pintapuolisesti tututstumaan vasta valittuun hallitukseen. Yhdistetään nimet ja naamat. Puheenjohtaja saa poikkeuksellisesti kaksi sivua, kun kerran Roy ensi kertaa kirjoittaa puheenjohtajan palstaa. Onnit-

!

Bulletiinin toimituksen puolesta ei lehden paperittomuudella ole juuri merkitystä. Paperilehti asettaa tietyt rajoitukset julkaisulle, joista pelkkänä sähkölehtenä voisi ehkä luopua. Tästäkin nuemerosta tulette löytämään Bulletiiniin hyvin sopivaa tyhjänpäiväistä sivuntäytettä.!

!

Bulletiinin toimitus on myös suunnittelemassa Bulletiinin ulkoasuun merkittävää muutosta. Ulkoasun muutoksen

[1]

telut Roylle uuden tehtävän johdosta!!

!

Tänään töissä sarjaan ehtii vielä mukaan Kauhava, jonka piti esiintyä jo edellisessä julkaisussamme, mutta erinäisten säätöjen myötä onnistui toimittamaan materiaalin pari päivää möhässä tätä lehteä varten.!

!

Nauttikaa siis kesästä tämän ehkä viimeisen paperisen tämän mallisen Bulletiini parissa!!

!

-Jussi


! ! PUHEENJOHTAJAN Tilanne, jossa tehtävän otin vastaan ei välttämättä ollut kaikista helpoin. ! ! PALSTA EFIN:in tilanne ja tunnelma ei ole missään nimessä hyvä.

Noin kuukausi takana SLJY:n puheenjohtajan ominaisuudessa. !

Ymmärrettävästi EFIN:ssä on edelleen monia pettyneitä ja kiukkuisia työntekijöitä. !

!

Kun toisaalta seuraa muiden alojen YT ilmoituksia ja irtisanomisia niin voimme kuitenkin olla erittäin tyytyväisiä meidän ammattiryhmän EFIN siirron ehtoihin. Harvalla alalla kaikille taataan töiden jatkuminen YT-neuvottelujen jälkeen. ! EFIN ilmapiirin ja tilanteen parantamiseksi tarvitaan meidän kaikkien yhteisiä ponnisteluja, mikään yksittäinen temppu ei olemassa olevia syviä haavoja pysty parantamaan. Tästä on myös työnantajan kanssa keskusteltu, ja huoli on siltä osin yhteinen.!

!

EFIN:n lennonjohtajat ovat nyt uudet työsopimuksensa allekirjoittaneet ja siirtoaikansa valinneet. Halukkaita löytyi riittävästi jokaiselle sopimuksen mukaiselle siirtoajankohdalle. Hyvä niin. !

!

Haluaisin tässä kohtaa erityisesti kiittää Samia vielä työsopimusprojektin hoitamisesta ja koordinoinnista maaliin asti. Vaikka asia oli tietyssä mielessä ikävä niin se tuli hoidettua tyylikkäästi loppuun asti vaikka monta mutkaa oli matkan varrella. ! KIITOS SAMI.!

! Bulletiinin julkaisija:

!

Suomen Lennonjohtajien Yhdistys - SLJY ry. Tässä julkaisussa esiintyvät mielipiteet eivät edusta SLJY ry:n hallituksen virallista kantaa, ellei sitä ole asiayhteydessä erikseen mainittu.

!

Päätoimittaja:

Jussi Lisko

puh: 050-3539798

email: bulletiini@sljy.org

Ensimmäisen kuukauden aikana on pitänyt kiirettä, niin kuin arvata saattoi. Moneen asiaan on pitänyt tutustua ja toimittajatkin ovat ottaneet useamman kerran yhteyttä. Tapaamisia on ollut Finavian pääjohtajan K. Savolaisen ja Lennovarmistuksen R. Luojuksen kanssa. Tämän tapaamisen tärkein viesti oli se että heidän puoleltaan toivotaan hyviä, avoimia ja luottamuksellisia suhteita SLJY:n kanssa. Jotta tämä voisi toteutua meidän on varmasti Yhdistyksen osalta myöskin ymmärrettävä että meidän toimilla on vaikutusta vastapuolen toimiin. Toiveena työnantajan puolelta olikin että vaikka EFIN siirto ei missään nimessä mennyt tyylikkäästi miltään osin, niin tulevaisuudessa meidän intressit pitäisi olla enemmän yhteiset. Eli lyhyesti: FINAVIAN etu on myös SLJY:n etu.!

[2]


! Toivottavasti tämä ei jää pelkästään asteelle. Itselleni on ainakin ! sanahelinän JNR:stä ja Savolainen / Luojus tapaamisesta

varmistamme että meillä on jatkossakin vaikutusvaltaa ja meitä kuunnellaan. Jos taas meistä tulee pirstoutunut ja epäyhtenäinen porukka jossa eri ryhmillä on oma ”agendansa” niin peli on menetetty. Silloin Finavia on saavuttanut tavoitteensa ja vie meitä kuin litran mittaa. !

jäänyt positiivinen ja toiveikas olo. Henki on ollut hyvä ja asioista on puhuttu avoimesti ja kaunistelematta. Kaikesta emme ole, emmekä tule varmasti koskaan olemaan samaa mieltä. Mutta toivon ja uskon vilpittömästi että parempaan suuntaan olemme menossa.!

!

Tällä en tarkoita, etteikö asioista saa, ja voisi olla eri mieltä. Kyllä meidän yhdistykseen eri mielipiteitä mahtuu. Mutta yhdistyksellä pitää olla vain yksi linja ja yksi ääni ulospäin, Vuosikokouksessa päätetty linja jota Hallitus toteuttaa. Jos sitä linjaa haluaa muutettavan niin se tapahtuu vuosikokouksessa, ja siihen vaaditaan enemmistön tuki taakse. !

!

Kesäkuun alussa olin pari päivää myös tutustumassa Pohjoismaiden muihin yhdistysten puheenjohtajiin, Nordic Presidents Meeting:in tiimoilla. Henkilöt olivat tuttuja jo ennestään, mutta tapaaminen oli mielenkiintoinen ja osoitti taas että moni asia ja ongelma on yhteinen. Sen takia on hyvä pitää jatkuvaa yhteyttä meidän lähinaapureihin. Yhteydenpidolla saadaan jo ennakkoon tietoa monesta asiasta joka ennemmin tai myöhemmin jollain lailla kohdistuvat myös meihin. Vaikka meilläkin on ongelmia, tai haasteita, niin moni asia on meillä erittäinkin hyvin muihin verrattuna. Tapaamisen annista lisää nettisivuilla kunhan saan koosteen kirjoitettua.!

!

Mitä tällä yritän sanoa: Sen, että toivoisin että yksittäiset irtiotot jätetään tekemättä. Yritetään tehdä huomisesta ja tulevaisuudesta mahdollisimman hyvä, sekä itsellemme, mutta myös koko jäsenistöllemme. Ilmailuala elää voimakkaassa murroksessa, ja haasteita tulee varmasti jatkossakin riittämään.! Ei siis pelata itseämme paitsioon eikä kahville, vaan pysytään pelikentällä ja valmiina ottamaan seuraava hyökkäys vastaan, riippumatta siitä, mistä ja milloin se tulee.!

!

Miten meillä SLJY:ssä sitten yleensä menee? Onko meillä aihetta huoleen? ! Olemmeko SE yhtenäinen RYHMÄ, joka on sitoutunut yhteisten tavoitteiden eteen? Minä TOIVON näin, koska uskon sen olevan se ainoa ja luultavasti RATKAISEVA asia jolla me

!

OIKEIN HYVÄÄ KESÄÄ KAIKILLE.! MUISTAKAA LEVÄTÄ JA LADATA PATTERIT SYKSYÄ JA TALVEA VARTEN.!

!

Nuijan vaihto: väistyvä puheenjohtaja Sami Fabritius (oik.) sekä uusi opuheenjohtaja Roy Myrberg

[3]


Oppilasstrategia 2.x" Miten SLJY:n tulisi ottaa huomioon oppilsjäsenet? Entä valmistuneet mutta työllistymättömät? Muun muassa näitä kysymyksiä pohdittiin oppilasstrategiaworkshopissa huhtikuussa SLJY:n toimistolla. Paikkalle oli keräntynyt kiitettävä määrä opiskelijoita, hallituksen jäseniä sekä Bulletiinin iskuryhmä.! Teksti - Jussi Lisko - EFTP" Kuva - Ville Kari - EFPO

Oppilasstrategiaworkshopia oli yritetty saada aikaan jo viime vuonna, mutta huonon ajoituksen takia osallistujia ei tapahtumalle tuolloin ollut. Nyt ajankohta sopi, kun molemmat käynnissä olevat lennonjohtokurssit olivat Avia Collegella (eikä harjoittelussa kuten syksyllä), ja tapahtuman osanotto olikin kiitettävää.!

!

Workshopissa opiskelijat ideoivat ryhmätyönä ajatuksia, mitä SLJY voisi tehdä opiskelijoiden eteen. Nykyinen työllisyystilanne aiheuttaa päänvaivaa, kun työttömiä on jo kymmeniä jonossa, eikä valmistumisen jälkeen ole kenellekään tiedossa lennonjohtajan töitä. Tilanne aiheuttaa jännitteitä opiskelijoista niin SLJY:n kuin Finaviankin suuntaan.!

!

Tällaisen sivustaseuraajan silmin katsottuna tilanne vaikutti siltä, että kommunikaatiossa opiskelijajäsenistön ja SLJY:n kesken on ollut puutteita. On ollut merkittäviä väärinkäsityksiä, jotka ovat johtaneet huhujen leviämiseen. Workshopissa oli hyvä paikka oikaista väärinkäistyksiä puolin ja toisin.!

! Joukossa se tiivistyy! !

Osallistujat jakautuivat ryhmiin miettimään SLJY:lle sopivia toimintoja opiskelijoiden hyvinvoinnin hyväksi. Ideoita tuli paljon ja ideoiden pohjalta

käytiin lopuksi hedelmällinen keskustelu.!

!

Ideoina heitettiin mm. opiskelijoiden täysjäsenyyttä, työttömien kelpoisuuden ylläpidon tukemista kertauskoulutksin yhteistyössä Finavian kanssa, opiskelijoiden ongelmallisen tilanteen tuomista jäsenistölle paremmin esille ja oppilasjäsenten omaa luottamusmiestä. Väläytettiinpä jopa oppilaiden omaa ammattiyhdistystä, joka voisi sopia työehdoista suoraan Finavian kanssa päästäkseen irti TES:n määrittelemistä rekrytointisäännöistä.!

!

Keskustelussa saatiin paljon tietoa SLJY:lle opiskeijoiden kurimuksesta, mutta saatiin myös avattua SLJY:n täysjäsenten, eli työssä olevien lennonjohtajien näkökohtia. Tilanteet näyttäytyvät erilaisena eri suunnasta katsottuna ja laajassa organisaatiossa joudutaan tekemään kompromisseja. !

! ! ! !

Mitä tästä eteen päin?!

!

Workshopin sato on nyt poimittu, ja SLJY kerää ehdotuksista listan tärkeimmistä hankkeista joita se alkaa ajamaan edistääkseen oppilasjäsenten asemaa yhdistyksessä. Fakta on, että oppilasjäsenet ovat pieni osa yhdistyksen jäsenistöstä (noin 8%), mutta vapaajäsenten kanssa yhdessä he muodostavat jo vajaan viidenneksen koko jäsenistöstä, kun kannatusjäsenet jätetään lasuista pois. Yhdistys kuitenkin ajaa ensisijaisesti varsinaisten jäseniensä asioita, jotka valitettavasti ovat monesti ristiriidassa lennonjohtokurssilaisten ja työttömien toiveiden kanssa. !

!

SLJY tekee parhaillaan historiallista kädenojennusta oppilasjäsenten suuntaan, onhan jäsenkategoria itsessäänkin vasta muutamia vuosia vanha. Nyt pidetty workshop on hyvä alku hedelmälliselle yhteistyölle SLJY:n sisällä uuden jäsenkategorian eteen.!

! [4]


SLJY:n hallitus 1.5.2014-30.4.2015"

!

Vuosikokous valitsi SLJY:lle uuden hallituksen. Tässä pieni esittely heistä, jotka ajavat asioitamme. Bulletiini kysyi: 1. Toimipaikka 2. Tehtävä hallituksessa 3. Harrastukset 4. Terveiset jäsenistölle!

Roy Myrberg

Katariina Syväys 1.EFHK 1990-,

1. EFKU

1989- 1990

2. Varapuheen-

Ville Sepponen

EFMA,

johtaja,

1995-2000 kom-

sopimusryhmän

ennuskoulutta-

vastaava,

jana LJK-kursseille,

pääluottamusmies

3. Antiikki, rakennusperinne,

2001-2004 Avia

perinnekasvit, käsityöt, punttisali,

College

lukeminen

2. Puheenjohtaja

3. Moottoripyöräily, laskettelu, käsipallovalmennus, penkkiurheilu

4. Yhtenäisyydessä on voimamme.

4. Yhtenäisenä olemme vahvoja, mutta yhteäisyyden vaaliminen tarkoittaa myös oman henkilökohtaisen edun unohtamista. Jos on kysymyksiä tai pulmia, ottakaa yhteys SLJY:en luottamusmiesjärjestelmän kautta

1. EFIN

2. 3. kausi hallituksessa, Turvaryhmän vastaava, varapuheenjohtaja

3. Urheiluorien-toitunut (Ilves -öh öh öh!), matkustaminen, lukeminen sekä hyvä ruoka ja vielä paremmat juomat

4. Selkä suorana kohti uusia seikkailuja!

Pasi Jääskeläinen

Arttu Virtanen

Jouni Laukkanen

1. EFVA, EFKE 2007-2011

2. Sopimusryhmän rivikuli

3. Salibandy, moottorilento, penkkiurheilu

4. Hallitus tekee töitä jäseniä

1. EFHK, EFJY 2006-2008

2. Sopimus-ryhmä, pääluottamus-mies 2012-2014

varten. Ajan mittaan pitkäjänteinen työ tuottaa pikavoittoja paremman

3. Palloilu, ammattiyhdistystoiminta

lopputuloksen. Yhdessä olemme

4. Vetäkää hyvin!

vahvempia kuin yksilöinä.

1. EFES

2. Turvaryhmän jäsen, myös eläköitymisryhmässä 3. Lentäminen, lentokoneen rakentaminen, ilmailuhistoria, geokätköily, maastofillarointi, ruoka & viini

Kim Raju

Raine Peltonen

!

1. EFHK, EFMA 2000-2001, EFHF EFHK:n ohella 2002-2012

2. Sihteeri ja IFATCA liaison

3. SLJY

4. Hyvää ja aurinkoista kesää kaikille!

Miikka ”Pellari” Pellosniemi

1. EFHK

1. EFHF

2. Sopimusryhmä ja oppipoika

3. Jääkiekko, golf sekä satunnainen muu urheilu

4. Keppiä huuleen ja rentoa kesää!

[5]

2. Turvaryhmä ja Runway Safety

3. Jääkiekko, rullaluistelu, pyöräily, veneily, koirailu ja mökkeily

4. Yhdessä tekemällä saadaan tuloksia!


IFATCA 2014 Maailmankokous" Gran Canaria! IFATCAn 53. maailmankokous järjestettiin Gran Canarialla 5.-9.5.2014. Suomea matkasivat edustamaan Ville Sepponen, Pasi Jääskeläinen, Raine Peltonen sekä Kimmo Koivula (Ifatcan edustaja Ifalpan ATS-komiteassa). Kokoukseen osallistui kaikkiaan 500 lennonjohtajaa edustaen hyvin Ifatcan jäsenyhdistyksiä. Mukana oli myös osallistujia ja tarkkailijoita ICAO:sta, IFALPA:sta, IATA:sta, ITF:stä, Eurocontrolista sekä SESAR:sta.! Teksti ja kuvat: Raine Peltonen - EFHK

A komitea"

!

Asialistalla perinteisesti yhdistyksen pyörittämiseen liittyvät asiat. Hyväksyttiin jäseniksi Angola, Malediivit, Montenegro sekä Kazakstan. Jäsenyydestä erotettiin Capo Verde, Yhdistyneet Arabiemiraatit sekä Tsad. Tästä maailmankokouksesta eteen päin kokoukset tulevat olemaan paperittomia eli tieto liikkuu vain sähköisessä muodossa. Samalla periaatteella päätettiin myös lopettaa painetun Controller-lehden tuottaminen ja se ilmestyy tästä eteen päin vain sähköisenä

erilaisille lukulaitteille tarkoitettuna versiona. (Eli näin helpolla päästiin eroon mieliä pahoittaneista vääristä osoitetiedoista lehden lähetyksessä.)!

!

Montrealin toimisto on muuttanut uusiin tilohin lähelle ICAO:ta. Päätettiin siirtää IFATCAn pääkonttori virallisesti Genevestä Montrealiin, koska näin pystytään hoitamaan lukuisia asioita huomattavasti aiempaa yksinkertaisemmin.!

!

Jordanian jo pidempään vireillä ollut siirtyminen Afrikka-

[6]

Lähi-Itä-alueesta Eurooppaan hyväksyttiin lopullisesti tässä kokouksessa. Eli Eurooppa todellakin laajenee.!

!

IFATCAlle on tekeillä oma app, joka tulee helpottamaan sähköistä asioimista ja tehostamaan tiedottamista ennestään. Valmista pitäisi olla seuraavan vuoden aikana.!

!

FIC-komitean (Financial) valinnassa suoritettiin vaalit ja siihen pääsivät USA, UK sekä Suomi. Suomen edustajana komiteassa tulee toimimaan SLJY:n ansioitunut varainhoitaja Kimmo Lehtimäki.!


aluksia tulisi kohdella muuhun liikenteeseen nähden.!

!

Remote Towers Conceptiin liittyen suurimmat huolet kohdistuvat palveluntarjoajien haluun säästää kustannuksissa.!

! ! !

Vuoden 2015 maailmankokouksen pitopaikaksi vahvistettiin Sofia, Bulgaria 20.24.04.2015.!

!

IFATCAn presidentiksi valittiin Patrik Peters, joka tulee siis Alexis Brathwaiten tilalle.!

! B komitea" !

B-komiteassa käsiteltyjä aiheita olivat muunmuassa Space Based ADS-B, Service Priority, Remote Towers Concept ja TCAS RA down-link.!

!

Service Priority tutkielmassa käsiteltiin, kuinka eritasoisin laitteistoin varustettuja ilma-

TCAS RA tietoa ollaan tuomassa downlinkilla suoraan työpisteiden näytölle. Toiminnalla pyritään parantamaan tilannetietoisuutta ja vähentämään lennonjohtajien antamia ristiriitaisia selvityksiä TCAS väistöä suorittavalle ilma-alukselle.!

!

Space Based ADS-B -konseptin tarkoitus on luoda satelliiteilla “lähes reaaliaikainen” valvontapeitto koko planeetalle ml. valtamerten ja aavikoiden yläpuolella, joissa maalaitteisiin perustuvan järjestelmän rakentaminen ei ole mahdollista.!

! C komitea" !

Mielenkiintoisimpia aiheita oli L a n g u a g e P r o fi c i e n c y Requirements (LPRs). Uusia haasteita lennonjohtajille tulee mm. datalinkin käytön lisääntyessä, sillä datalinkin käytön yhteydessä kirjoitetun eng-

[7]

lannin osuus tulee lisääntymään. Keskustelujen jälkeen päädyttiin yhteenvetoon, että datalinkissä tulee olla valmiita fraaseja, jotta vähennetään tarvetta kirjoittaa lähetettävää tekstiä. Lisäksi aina pitää olla mahdollisuus aloittaa kommunikointi puheitse etenkin jos kyseessä on ei-standardia viestintää. !

!

Maanantain päätti ra-portti Joint Training initiative Eurocontrol/ IFATCA prosecutor Expert Training. Tätä koulutusta annetaan Eurocontrollin toimesta ja haku tämän vuoden kurssille on alkamassa.!

!

Torstaina 8.5. komiteassa C keskusteltiin Just Culturesta lennonjohtajan ammatillisen osaamisen kautta lennonjohtajan performanciin. Lisäksi tulevalle vuodelle valittiin uudet jäsenyhdistykset PLC:lle.!

! !

Lisää tietoa kokouksesta löytyy yhdistyksen nettisivuilta.!


Tänään töissä - EFKA Teksti: Pekka Sonninen" Kuvat: Suna Rautavaara

Pohjanmaa, tuo Suomen USA. Täällä kaikki on suurta, niin vuoret (lähialueeltakin löytyy kaksi kappaletta) kuin vastuualueen koko. !

!

Kauhavalla meno on joulukuussa odottavasta lakkautuksesta huolimatta edelleen lujaa, sillä Hawkit lentävät vieläkin perusosalle 450kts päätyen silti laskuun. Liikenne on varsinkin tänä keväänä ollut hieman vilkkaampaa kuin hetkeen, syynä tähän on kahden HW-kurssin liikennöinti samaan aikaan. Kierroksia on päivässä 3-4 kappaletta, perjantaisin 2-3. Koneiden määrä kierroksessa vaihtelee melko lailla, hiljaisimpien päivien kahdesta vilkkaimpien päivien kahteentoista yksilöön. Koneiden määrää toki rajoittaa sotilaiden taipumus saada lähes päivittäin koneita pajalle milloin minkäkin vian

takia. Liikenteen kuormitus painottuu täällä vuodenaikojen mukaan keväisin tornille, ja syksyisin tutkalle. Kahta tutkaa käytettiin aiemmin tänä keväänä lähes viikottain, kun kaksi kurssia lensi samaan aikaan, ja tornissa myös useampi silmäpari on kevään mittaan ollut enemmän kuin tervetullutta. Välillä tänne Hawkien sekaan eksyy myös 1-2 omaa Vinkaa, sekä säännöllisen epäsäännöllisesti vierailevaa yhteyskonekalustoa. Oma liikenne koostuu pääasiassa harjoitusalue- ja harjoituslähestymislennoista sekä TSA-lennoista.!

!

Ilmatilaa Kauhavalla piisaa, MILCTA rajoittuu lännessä Vaasan TMA:han, pohjoisessa alle jää EFKK TMA, itänaapurina löytyy EFJY MILCTA ja eteläpuolellakin naapurina on MILCTA, EFHA nimittäin. Eteläpuo-

[8]

lella alle jää myös EFSI FIZ, joskin sen liikenne on viimeisen vuoden aikana hiljentynyt lähes olemattomiin. Lentotoiminta on pääasiassa harjoitusaluetoimintaa FL280-, joskus lennetään lähestymisiäkin ja laskukierros on melkein päivittäistä toimintaa. Työmoraali lennonjohtajilla täällä on korkealla, ja erikoisimmatkin pyynnöt laivueen puolelta pyritään mahdollisuuksien rajoissa toteuttamaan. Maasto täällä on erittäin tasaista, aakee laakee (saks. eine aage laage) eikä syyttä. Ainoa varsinainen kohouma ja huomioitava maastoeste löytyy Lapualta lähialueen rajalta, Simpsiönvuori mastoineen.!

!


Kauhavalla työskentelee tällä hetkellä 8 siviililennonjohtajaa (+ 1 aluekurssilla) vahvistettuna kahdella sotilaalla. Saimme maaliskuun aikana vahvistuksia Kiveltä, kun Hilander liittyi Maarianhaminasta joukkoomme. Olihan se jo korkea aikakin saada lisää savolaisia tänne lakeuden keskelle allekirjoittaneen kaveriksi.

!

Työyhteisömme on erittäin tiivis ja yhteishenki todella korkealla. Meillä on milloin minkäkinlaista toimintaa työporukalla, mm. maaliskuussa menimme Himokselle laskettelemaan (uskokaa tai älkää) ja katselemaan ja laulelemaan Jenni Vartiaista. Itse kukin lukekoon tuosta rivien välistä homman todellisen luonnon. Toisten kustannuksella tehdään pieniä piloja, eikä kukaan suutu vaikka välillä heitellään ronskiakin läppää. Lisäksi Kauhavalla harrastetaan kahvikerhon (lennonjohtorakennuksessa työskentelevien kahvitaukoyhteisö) omistamalla grillillä grillailua pitkin kesää. Välillä porukalla kahvikerhon piikkiin, välillä yksin tai parin hengen porukoilla. Mutta erittäin ahkerassa käytössä se kuitenkin on, kolmas kaasupullo olisi jo hakusessa tälle vuodelle.

Yksi virka-ajan tuoma erikoispiirre on myös kimppakyytien käyttö, kun etelän suunnassa Seinäjoki-Lapua-akselilla asuu useampikin lennonjohtaja.

!

Kauhava on aikojen saatossa osoittautunut myös varsin mielekkääksi harjoittelupaikaksi liikenteen monimuotoisuuden vuoksi. Pelkkiä sotilaita joo, mutta noilta sotilailta ei mielikuvitus tunnu loppuvan pyyntöjensä suhteen. Jutun mennessä painoon on Kauhavalla harjoittelemassa historian viimeiset kaksi OJT-harjoittelijaa. Nimiä mainitsematta päätimme kysyä heiltä, millaisen kuvan Kauhava on heille lennonjohtajan työnkuvasta antanut. Tämä kun sattuu olemaan myös poikien e n s i m m ä i n e n O J T. T ä s s ä ”parhaita” paloja vastauksista:

[9]

”Ei sitä Collegella tajunnukkaan, miten hyvä arpa osu kohdalle Kauhavan muodossa.”

!

”Työn vastuullisuudesta huolimatta työyhteisön ilmapiiri on todella rento ja mukava” ! ! ”Työtehtävät ovat varsin arvaamattomia ja monimuotoisia” !

!

Kauhavalla on myös poikkeuksellinen mahdollisuus polkea kuntopyörällä työtilanteen salliessa, kun eräs jo eläköitynyt kollegamme lahjoitti lennonjohdolle käytetyn kuntopyöränsä. Tätä on pyritty mahdollisuuksien rajoissa hyödyntämäänkin, sillä onhan hyväkuntoinen lennonjohtaja kaikkien kannalta parempi!


16th European ATC Ice Hockey Tournament 3-6. April 2014 in Košice, Slovakia

Golden Flight Level 25.1.-1.2.2014" Kranjska Gora, Slovenia! Kevät on kädettömien aikaa! Näin laittamattomasti lausui Rauman Lukon! rouhijahyökkääjä Erik Riska kevään 2014 kiihkeiden Play-offien aikaan! tehtyään maalin. Samalla asenteella lähti HATCH eli Helsinki ATC Hockey Team kevään 2014 EATCIHT-turnaukseen Slovakian Kosiceen. Teksti ja kuvat: Martin Louhivuori - EFHK

Dear friends and colleagues

Ei ollut käsiä eikä juuri jalkojakaan torstai-iltapäivän pelissä, jossa otimme kunnolla turpaan Bratislava Falconseilta (7-1). Oli liike ja se vähäinenkin taito jäänyt Helsinki-BudapestKosice -akselille lentokoneeseen tai minibussiin aamun ja aamupäivän aikana. Huomion-

arvoista oli, että vastustaja scouttasi meitä jäähallin ravintolassa ennen peliä ja seurasivat pelonsekaisin tuntein, kun kukaan meistä ei nauttinut alkoholia ruoan kanssa (tai ilman). No siinäpä se!!

!

We are pleased to announce that the 16th European ATC Ice Torstai-illan tervetuliaisbanketti Hockey Tournament will become reality. On behalf of Košice Flyers Ice hockey team we would like to invite Hiltonin you in April, 3tholi6th 2014 juhlava: Hotelli to Košice, Slovak Republic, where we wish spending few days in pleasant atmosphere of fellow ATCOs, Pilots and juhlasalissa loistivat kilpaa other Aviation personnel. pöydät valkoisine pöytäliinoineen ja kukkakoristeineen sekä komeat lennonjohtajakiekkosankarit. Kunkin joukkueen pöytää koristivat myös nimetyt assistentit, jotka toimivat yhdyshenkilöinä ja oppaina joukkueille. Helsinkiläisille oli jostakin syystä nimetty kaksi slovakkikaunotarta, joista toinen opiskeli lennonjohtajaksi ja toinen lentäjäksi. Jokaiselle pelaajalle ojennettiin juhlassa tervetuliaiskassi, jossa normaalien esitteiden, kynien, kiekkojen ja muiden muistoesineiden lisäksi oli aito pelipaita, jossa on kaikkien osallistujajoukkueiden logo sekä oma numero ja etunimi selässä. Söimme maittavan illallisen ja huuhtelimme sen alas erinäisillä juomilla - kerta kaikkiaan mukava tilaisuus.!

!

Perjantaiaamuna klo 8 olimme pirteänä jäähallilla, kun vastaan asettui toinen Bratislavalainen joukkue, Flying Seals. Normaalit ilta- ja yörutiinit olivat tehneet tehtävänsä ja meistä oli jo enemmän vastusta (1-1).!

!

Iltapäivän pelissä asettui vastaan Budapest Piranjas, joka odotusten mukaisesti päihitettiin 9-0. Siitä olikin mukava lähteä suoraan illanviettoon Kosicken Ilmailukerholle, jossa meitä odotti barbequeillallinen ja Retro Skyteam'in lentonäytös.

[10]


mesta omiin. Lopputulos siis 4-5. Viimeiseen peliin iltapäivälle jäi tavoitteeksi 5. sija ja isäntien nöyryytys. Perinteinen valmistautuminen otteluun toi jälleen menestystä ja voitimme Kosicen 7-2. Saatoimme hyvillä mielin siirtyä hotelliin valmistautumaan illan päätösjuhlaan.!

!

Juhlat olivat näyttävät ruokineen ja juomineen, tanssi- ja musiikkiesityksineen, palkintojenjakoineen ja Freddy Mercury imitaatioineen.! Ja olipahan lentonäytös: punatähdin ja hakaristein maalatut lentokoneet An-2, Zlin 526, 2 kpl Zlin 226, Yak-52 sekä Polykarpov Po-2 lensivät kaartotaistelua yleisön yläpuolella matalimmillaan noin viidessä metrissä. Maajoukot olivat vastaavasti pukeutuneet vanhoihin neuvostoliittolaisiin ja saksalaisiin uniformuihin sekä aseistautuneet pistoolein, kiväärein ja konekiväärein.!

!

Näiden joukkojen konekiväärisarjat ja pommien räjäyttely siivittivät yllämme käytävää

ilmataistelua. Polykarpov on kuulema Putinin lahjoitus Slovakian presidentille, joka on luovuttanut sen edelleen Kosicen ilmailumuseon käyttöön. Ilmailukerholta hajaannuimme Kosicen yöelämään hakemaan voimia seuraavan päivän ratkaisupeleihin.!

!

Lauantaiaamuna vastaamme asettui viime vuoden mestari Zurich Lions, jolle tarjosimme kunnon vastuksen. Peli oli tasan 4-4 vielä viimeisellä minuutilla, mutta vastustajan roiskaisu meni meidän pelaajamme luisti-

!

Tästä on vaikea panna paremmaksi, ainakaan tällä hinnalla. Turnauksen voitti Zürich, toiseksi tuli Praha ja kolmanneksi Geneve.!

!

Ai niin, joukkueemme tehokkain pelaaja oli taas kerran Puumalaisen Markku tehoin 8+7 ja hyvänä kakkosena Kiviharjun Janne 6+4. Joukkueestamme palkittiin Ile Tuomala Bad Boy -palkinnolla; perustelut palkinnolle löytyvät mm. videolta http://www.youtube.com/watch? v=DYjOx1a9Dvw

SLJY " numeroina 06/2014"

!

Jäseniä ! !

254!

!

!

71,5%!

Vapaajäseniä!

!

70!

!

!

19,7%!

! !

! !

Oppilasjäseniä! !

28!

!

!

7,8%!

Kunniajäseniä!

!

2!

Kunnia-! !

!

1!

!

!

puheenjohtajia! risteilyemäntä, sekä Toni Niemi (EFIN)

[11]

355!

Varsinaisia jäseniä!

! Jäsenistöä hienosti esillä vuosikokousristeilyllä; KP Lämsä (EFTP), Viking Linen

!


Kilpailukutsu Lentäjien Golfmalja 2014

Tervetuloa perinteiseen Lentäjien Golfmaljaan Suur-Helsingin Golfin uusitulle Lakiston kentälle maanantaina 4.8.2014.

• Osallistumisoikeus: kaikki nykyiset ja entiset siviili-, sotilas- ja purjelentäjät, lennonjohtajat, sekä lentoemännät ja stuertit

Lisätiedot: Iiro Vaara p. 040 412 4521 tai Teuvo Ruuttu
 p. 0400 430557

SHG / Lakiston kenttä Rinnekodintie 23, Espoo caddiemaster.lakisto@shg.fi p. 09 439 37 110

• Pelimuoto: 18 reiän tasoituksellinen pistebogey • Erikoiskilpailut: pisin draivi ja lähimmäs lippua • Lisäksi palkitaan paras nainen ja paras scratch-tulos • Maksimipelitasoitus (slope hcp) miehillä 30 ja naisilla 36 • Yhteislähtö klo 8:30 • Hinta 30€ / pelaaja, lounaan kanssa 37€ / pelaaja • Golfauto 25€ / auto • Maksimiosallistujamäärä 50 pelaajaa • Ilmoittautumiset 30.7. mennessä suoraan SHG:n Lakiston caddiemasterille caddiemaster.lakisto@shg.fi tai p. 09 439 37 110

• TERVETULOA!

[12]

Bulletiini 56  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you