Page 1

VODIČ GUIDE REISENFÜHRER

Rastoke Slunj


SLUNJ

Ratko Zvrko

RASTOKE Stani ovdje! Ne daj dalje da te vode, jer ovdje se život u rastočje toči, a u ovom huku pobješnjele vode čuči mir za dušu i slavlje za oči! U kamen ovdje golubi se gnijezde, dok se bure noću s gudurama bore, u biserju slapa kupaju se zvijezde, pa čiste ko suze dočekuju zore. A Slušnica hladna divljim hukom teče i lopate starih vodenica vrti kao rulet vječni zle kobi i sreće, ko beskrajnu igru života i smrti. Priroda se ovdje razmahuje snagom. I kamen pod vodom ovdje iskrom frca. Ljudi ovog kraja prijatelju dragom otvaraju širom i vrata i srca. Stani ovdje! Ne daj dalje da te vode, jer ovdje se život u rastočju toči, a u ovom huku pobješnjele vode čuči mir za dušu i slavlje za oči. 3


SADRŽAJ CONTENT INHALT

6 Slunj - Burna povijest

30 Mrežnica, Cetin, špilje

12 Slunj - Turbulent history

31 Mrežnica river, Barać caves, Fortress Cetin

13 Slunj - Die Stürmische Geschichte 14 Rastoke - Igra prirode 16 Rastoke - Wonderfull play of nature 18 Rastoke - Wunderschönes Spiel der Natur 20 Od povijesti do poezije

Mrežnica, Burg Cetin, Barać Höhlen 32 Događanja / Events / Veranstaltungen 34 Kafići, konobe, restorani / Cafes & Restaurants 35 Trgovački obrt Dado

21 Prom history tu poetry / Von der Geschichte zur Poesie

36 Baraćeve špilje / Barać caves / Barać Höhlen

22 Bogatstvo ribe i divljači / Richness of fish and wildlife

38 Caffe bar Vodena ovca 39 Konoba Kum

23 Fischen und Wildtieren

40 Restoran Feniks

24 Aktivni odmor u prirodi

41 Konjički centar Rastoke

25 Active holiday / Aktivurlaub

42 Restoran Pino

26 Karta Slunja i Rastoka / Slunj & Rastoke map

44 Aktivni odmor - braniteljska turistička zadruga

46 Sobe Beba / Beba Rooms

Slunj & Rastoke Landkarte

28 Rajski užici uz Koranu

47 Sobe Strmac / Steep House

29 Heavenly pleasures / Himlische Genüsse

48 Smještaj / Vacancy / Unterkunft

4


SADRŽAJ CONTENT INHALT

Počela je naplata ulaska u Rastoke organiziranim grupama turista, a vodiči su djevojke odjevene poput vila i mladić u tradicionalnoj odjeći

5


SLUNJ

Burna povijest U VIŠE OD ŠEST STOLJEĆA POSTOJANJA SLUNJ PAMTI VOJEVANJA S TURCIMA, VLAST HABSBURGA I NAPOLEONA, ALI I pobjednički RAT ZA NEOVISNU HRVATSKU Slunj se u pisanim izvorima prvi put spominje 1390. godine kao već utvrđeni grad, a 1409. zabilježeno je i naselje na suprotnoj obali Slunjčice. Osjetniji razvoj počinje 1323., kad je kralj Karlo Robert obitelji Frankopan darovao cijelu Drežničku županiju. Nakon pobjeda Turaka u Krbavskoj i Mohačkoj bici dramatični događaji nizat će se oko Slunja. Nakon izbora Ferdinanda Habsburškog za hrvatskog kralja 1527. godine počinje uspostava vojne granice, a Slunj 1579. postaje sjedište kapetanije. U Rastokama se grade prvi mlinovi, a mlinarenje postaje najvažnijom djelatnošću. Početak 19. stoljeća obilježen je kratkotrajnom francuskom vladavinom, a grade se ceste, 6


SLUNJ

7


SLUNJ

mostovi, magazini i slični vojni objekti. Iz tog doba datiraju stari most na Korani i vojni magazin. Nakon povlačenja Napoleonove vojske slijedi austrijska vladavina, niču civilne ustanove i škole, obnavlja se infrastruktura, prije svega ceste. Najvažniji novi pravac je krajiška cesta iz 1825. godine koja je imala magistralni značaj, a zadržala ga je sve do danas. Nakon ukidanja Vojne krajine 1873. i uvođenja civilne vlasti Slunj dobiva status grada, pa počinje njegova urbanizacija, ali i stagnacija broja stanovnika. Konačnu preobrazbu Slunj doživljava u 20. stoljeću, kad postaje tranzitno naselje. Glavna gradska ulica nakon gradnje novog mosta preko Korane i nove trase ceste 1958. godine postaje dio magistralne ceste koja spaja sjever i jug Hrvatske. Razvoj grada i okolice naprasno je prekinut okupacijom. U studenom 1991. srpski su teroristi U SVIBNJU 1810. NAPOLEONOV MARŠAL MARMONT POSTAVIO JE UTVRĐENE POLOŽAJE I STRAŽE (FRANC. CORDON) PREMA TURCIMA. OTAD I OTUD IME KORDUN ZA CIJELO PODRUČJE 8


SLUNJ

9


SLUNJ

SLUNJ JE U POVIJESTI BILJEŽEN NA VIŠE NAČINA: SLVN, SLUIN, SLOUIN, SLOVIN, SLOVINGRAD, ZLUN, ZUN, SLUNI, A JOŠ 70-IH GODINA PROŠLOG STOLJEĆA ZVALI SU GA I SLONJ prognali gotovo sve nesrpsko stanovništvo iz Slunja i preuzeli vlast. Progonstvo Slunjana okončano je 6. kolovoza 1995. godine, kad su hrvatske vojne snage u vojno-redarstvenoj akciji „Oluja“ oslobodile Slunj i omogućile povratak prognanika. Slijede godine liječenja ratnih rana, obnove i laganog razvoja. Danas je Slunj u sastavu Karlovačke županije, prostire se na 392,54 četvorna kilometra, a u 67 naselja živi malo više od 5000 stanovnika. Reljef je kraški, s tri veće rijeke: Slunjčica, Korana i Mrežnica. Slunjsko područje obilježava umjerena kontinentalna klima s blagim ljetima i umjereno hladnim zimama te povoljnim rasporedom oborina. Nadmorska visina je 258 metara. Slunj je u povijesti nazivan i bilježen na više načina: Slvn, Sluin, Slouin, Slovin, Slovingrad, Zlun, Zun, Sluni, a u nekim okolnim selima do 70-ih godina prošlog stoljeća zvali su ga i Slonj. 10


SLUNJ

11


SLUNJ

TURBULENT HISTORY In historical sources, Slunj was first mentioned in 1390. as a fortified city. After the defeat of the Turks, Croats elected in 1527. Ferdinand of Habsburg for the Croatian king. Then begins the establishment of the military border, and Slunj becomes in 1579. a military headquarter. Beginning of the 19th century was marked by Napoleon’s rule, and after the French withdrawal followed Austrian rule. After the abolition of the Military Frontier in 1873. Slunj is granted the status of the city. In the 20th century it became a transit village. In November of 1991. Serbian terrorists have occupied Slunj, and it was released on August the 6th in 1995. Today Slunj is 12

within the county of Karlovac, it outspreads on 392,54 km2 and includes 67 villages with the population of 6096. In its surroundings are three major rivers: Slunjčica, Korana and Mrežnica. The climate s moderate, with mild summers and moderately cold winters.


SLUNJ

DIE STÜRMISCHE GESCHICHTE In historischen Quellen wurde Slunj erstmals im Jahr 1390. als eine befestigte Stadt erwähnt. Nach der Niederlage von Türken, wählten die Kroaten 1527. Ferdinand von Habsburg zum

kroatischen König. Die Militärgrenze wurde errichtet, und 1579. wurde Slunj ein MilitärHauptquartier. Der Anfang des 19. Jahrhunderts wurde durch die Napoleons Herrschaft gekennzeichnet, und nach dem Abzug der Franzosen folgte die Österreichische Herrschaft. Nach der Auflösung der Militärgrenze 1873. Slunj urbanisierte sich. Im 20. Jahrhundert wurde Slunj ein Transitort. Im November 1991. wurde Slunj von serbischen Terroristen besetzt, und am 6. August 1995. befreit. Heutzutage liegt Slunj in der Karlovac-Region, erstreckt sich auf eine Fläche von 392 km2, und zählt 67 Örte mit 6096 Einwohnern. In seiner Umgebung gibt es drei grössere Flüsse: Slunjčica, Mrežnica und Korana. Das Klima ist mässig kontinental. 13


RASTOKE

Rastoke igra prirode Biser Slunja Rastoke nastale su igrom prirode koja zelenomodre vode Slunjčice prelijeva preko sedrenih stijena u Koranu stvarajući pritom mnoštvo slapova, brzaca, malih jezera i kaskada. Prije više od tri stotine godina ispreplelo se u to bogatstvo hridi i otočića mlinarsko naselje s vodenim mlinovima, stupama, koševima i ganjcima. Sklad između čovjeka i prirode koja je tisućama godina stvarala tu ljepotu postoji sve do današnjih dana. Slunjčica je tijekom povijesti nosila više imena: Sluinca Fluss, Sluinchiza, Szluinchitsa, Sluinschiza, pa zatim Slujinčica, Slovinčica, Slovinštica... U govoru Slunjana udomaćena su oba imena: Slušnica, po selu u kojem izvire ili od glagola slušati, te Slunjčica, po gradu uz koji teče i koji je povijesno stariji od sela, a stariji pisci i znanstvenici nazivali su je uglavnom Slunjčicom. 14


RASTOKE

15


RASTOKE

wonderful play of nature The Rastoke Falls has been made possible by a wonderful play of nature which lets the azure-green waters of the Slunjčica run into the Korana over a series of travertine barriers, thus creating a chain of waterfalls, rapids, pools and cascades. More than 300 years ago, this multitude of cliffs and small islets was chosen for a place where a water-milling settlement with flour and grist mills, flax-stamping mills, wash mills and wooden gangways was built. The harmony between man and nature can still be found there. In history, Slunjčica had many names: Sluinca Fluss, Sluinchiza, Szluinchitsa, Sluinschiza, Slujinčica, Slovinčica, Slovinštica... 16


RASTOKE

17


RASTOKE

wunderschÖnES Spiel der Natur Rastoke, die Wasserfälle von Slunj, sind durch ein Spiel der Natur entstanden, die das blaugrüne Wasser des Flusses Slunjčica über Kalktuffbarrieren in die Korana münden und dabei zahlreiche Wasserfälle, Stromschnellen, Tümpel und Kaskaden bilden lässt. Vor mehr als 300 Jahren nistete sich auf diesen Flussfelsen und -inselchen eine Mühlensiedlung mit Wassermühlen, Walk-, Stampfund Korbmühlen und hölzernen Laufgängen ein. Die Harmonie zwischen dem Menschen und der Natur ist noch immer erhalten. Seit 1962. steht Rastoke unter dem Schutz des kroatischen Restaurierungsinstitut, und Slunjčica wurde 1964. als Naturschutzgebiet ins Register 18

der geschützten Naturobjekte eingetragen. In der Geschichte trug Slunjčica mehrere Namen; Sluinca Fluss, Sluinchiza, Szluinchitsa, Sluinschiza, Slujinčica, Slovinčica, Slovinštica...


RASTOKE

i

U noći 6./7. ožujka 1914. dijelovi sedrenih stijena urušili su se u kanjon Korane. Najveće gromade sedre i danas su tu. On the night from 6. to 7. March 1914. large parts of the travertine rocks have collapsed into the Korana canyon. In der Nacht vom 6. zum 7. März 1914. sind die Travertinfelsblöcke in die Korana-Schlucht abgefallen.

19


ŠETNJA WALK Spaziergang

Od povijesti do poezije Osim najčešćeg, polusatnog razgledanja Rastoka, već u centru Slunja možete poći u šetnju koja je zapravo stapanje povijesti i poezije. Potrajat će oko sat vremena, a može i više, ovisno o raspoloženju. Krenete li prema Rastokama, preko Trga Zrinskih i Frankopana proći ćete pokraj Crkve Sv. Trojstva prema Slunjčici. Čim se počnete spuštati, ugledat ćete spomen-ploču mačevaocu Milanu Neraliću, rođenom Slunjaninu, prvom Hrvatu osvajaču olimpijske me-

20

dalje, u Parizu 1900. godine. Nekoliko minuta poslije put će vas uz Slunjčicu povesti prema starom gradu Slunju u kojem su stolovali Frankopani, neko vrijeme i Zrinski. Još nekoliko stotina koraka dalje ugledat ćete bivši Napoleonov magazin. Ovisno o kondiciji i volji, šetnju možete nastaviti kroz šumu Jelvik sve do Korane i njezinom se lijevom obalom vratiti do Rastoka, a možete se i odmah spustiti do Rastoka te pogledati taj roj slapova zbog kojih Rastoke zovu malim Plitvicama.


ŠETNJA WALK Spaziergang

From history to poetry

Von der Geschichte zur Poesie

In Slunj you can choose several paths for pleasant walk, and all roads lead to - Rastoke. If you want to stick close to water, from the centre of Slunj you can head towards Central, then along left coast to Frankopan’s old town, continue to Napoleon’s fortress and then to Rastoke. Those who prefer greenery, peace, woods and waters from fortress can continue through the woods. When you reach Korana, you can go back to Rastoke along it’s left coast.

In Slunj alle Wege führen nach Rastoke. Wollen Sie länger am Wasser entlang wandern, aus dem Slunj-Zentrum können Sie zur Centrale heruntergehen, dann links abbiegen und dem Ufer bis zur Frankopans Altstadt folgen. Weiterhin geht der Weg zum Napoleons Magazin und dann schliesslich erreichen Sie Rastoke. Wer das Grüne bevorzugt, kann durch den Wald bis Korana gehen, dann ihrem linken Ufer folgen und nach Rastoke zurückkehren.

21


LOV I RIBOLOV HUNTING AND FISHING Jagd und Fischerei

Bogatstvo ribe i divljači Okolica Slunja bogata je raznom divljači - srne, divlje svinje, zečevi, trčke i divlje patke, a oku ugodni krajolici pojačavaju uživanje u prirodi, lovu i druženju. Na području Grada Slunja djeluju tri lovačka društva. Slunjske rijeke nešto su manje bogate ribom: Slunjčica pastrvom, a Korana, Mrežnica i Glina i drugom ribom (štuka, klen, podust, plotica, linjak). Športsko ribolovno društvo Slunjčica gospodari njihovim vodama.

i

LOV HUNTING JAGD

LD Korana Slunj Milenko Bosanac, 098/173 80 50 LD Sokol Slunj Vladimir Katić, 091/173 34 96 LD Trčka Cvitović Ivica Pavlešić, 098/246 499

22

RICHNESS of fish and wildlife The area of Slunj is rich in various game - deer, wild boar, partridges, rabbits and wild ducks, and eye pleasing landscapes enhance the enjoyment in nature and friendship. In the area of town Slunj there are three hunting societies. All rivers of Slunj are rich in fish: Slunjčica with trout, and Korana, Mrežnica and Glina with various fish (pike, chub, nase, pomfret and tench).


LOV I RIBOLOV HUNTING AND FISHING Jagd und Fischerei

Fischen und Wildtieren Die Gegend um Slunj bietet eine riesige Vielfalt an Wildtieren – Rehe, Wildschweine, Hasen, Wildenten, Schnepfe. Dank der wundervollen Landschaft kann man viel Freude an der Natur und Geselligkeit erleben. In Slunj sind drei Jagdgesellschaften aktiv. Alle Flüsse von Slunj sind reich an Fischen: Slunjčica na Forellen, und Korana, Mrežnica und Glina auch an anderen Fischen (Hecht, Dobel, Schleie...)

i

RIBOLOV FISHING FISCHEREI

ŠRD Slunjčica Branko Petković 098/659-506 Ribolovna dozvola Dnevna - 60 i 150 kn Godišnja - 400 kn Fishing Licence One-day 60 and 150 kn Annual 400 kn Angelschein Täglich 60 und 150 kn Jährlich 400 kn Dozvole se kupuju u Caffe baru Vodena ovca u Rastokama

23


BICIKLI I MOTORI Bicycles & motorcycles Fahrräder & Motorräder

Aktivni odmor u prirodi Prometnice u okolici Slunja pogodne su i za vožnju biciklom, osim državne ceste D1 zbog gustog prometa. Posebno je zanimljiva cesta koja iz Slunja vodi prema Cetingradu, zatim Podcetinu, Komesarcu i Kruškovači, pa preko Bogovolje i Lađevca natrag u Slunj. Duga je 49,8 km, s više uspona i nizbrdica, a visin-

24

ska je razlika 201 m. Ljubitelje vožnje na dva kotača, ali s motorom, u Slunju okuplja Moto klub Poskok. Vožnju na četiri kotača nudi Aktivni odmor braniteljska turistička zadruga, a uz quadove (ATV-e) u ponudi su još neki oblici aktivnosti u prirodi: hodanje, paintball, military drill i streličarstvo.


BICIKLI I MOTORI Bicycles & motorcycles Fahrräder & Motorräder

Active holiday

i

MOTO KLUB POSKOK

Milan Lesar 098/446 992 Nikola Videkić 098/184 01 23 e-mail: poskokslunj@gmail.com

The area of Slunj is also suitable for biking and motorcycling. This services are offered by Veteran association Ponos, and with bicycles and quads (ATV’s), some other forms of activity in nature are also offered: nordic walking, paintball, military drill and archery.

poskok.slunj.net

Aktivurlaub

i

Btz aktivni odmor

Broćanac 45, Rakovica +385 (0) 98 856 516 +385 (0) 91 4452 636 e-mail: ivan.panic@ka.t-com.hr www.aktivni-odmor.com

Die Gegend um die Stadt Slunj ist für Rad- und Motorradfahren gut geeignet. Diese Aktivitäten werden auch von der Veteranengenossenschaft Ponos angeboten. Neben den Rädern und Quads (ATV-s) werden noch andere Aktivitätsformen angeboten die in Natur und Landschaft ausgeübt werden: Nordic Walking, Paintball, militärischer Drill und Bogenschießen. 25


26

KARTA SLUNJA I RASTOKA SLUNJ & RASTOKE MAP SLUNJ & RASTOKE LANDKARTE


KARTA SLUNJA I RASTOKA

27


PLIVANJE I RAFTING Swimming & rafting Schwimmen & Rafting

Rajski užici uz Koranu Rijeka Korana ljeti je raj za kupače jer temperatura vode zna dosegnuti i do 28 celzija. Osim za kupanje i plivanje, Korana je zato što je u nekim svojim dijelovima “divlja” i vrlo brza pogodna i za rafting te vožnju 28

kajaka i kanua. Potencijal za rafting prepoznat je i izvan Slunja pa se zato svake godine organizira RastRaft, utrka koja je dio europskog rafting kupa pa okuplja sve više i više natjecatelja, a prate je i zbivanja izvan vode.


PLIVANJE I RAFTING Swimming & rafting Schwimmen & Rafting

Rafting te vožnju kajakom i kanuom gostima Slunja i Rastoka nudi i Turistički centar Mirjana & Rastoke, a riječ je o plovidbi Mrežnicom i Koranom preko mnoštva brzaka i sedrenih barijera. Plovi se po uglavnom nepristupačnom dijelu rijeke, vožnja je duga više od deset kilometara, prolazi se kroz impresivne kanjone, preko više od trideset slapova, a usput se vidi i nekoliko starih i napuštenih vodenica. Neograničene količine adrenalina zajamčene su!

Heavenly Pleasures In summer, river Korana is a paradise for swimmers, and it’s also suitable for rafting and kayaking. Every year, on Korana is organized RastRaft - European Rafting Cup race. To guests of Slunj and Rastoke, services like rafting and kayaking are offered by Tourist Center Mirjana & Rastoke.

Himmlische Genüsse Der Fluss Korana ist im Sommer ein echtes Paradies für Schwimmer, sowie auch geeignet fur Rafting, Kajak und Kanu. Einmal jährlich wird auf Korana RastRaft organisiert, bzw. ein Rennen vom europäischen Rafting-Cup. Rafting, wie auch Kajak- und Kanufahren werden den Gästen, die Slunj besuchen, vom Tourist-Zentrum Mirjana & Rastoke angeboten. 29


IZLETI Excursions Ausflüge

Mrežnica, Cetin, špilje U manje od pola sata vožnje od Slunja može se vidjeti još nekoliko zanimljivih odredišta. Samo pet kilometara na putu prema Plitvicama izvor je Slunjčice koji vrijedi vidjeti, fotografirati i zapamtiti boju i osjećaj kad stojite na izvoru, zagledani u neobičnu boju vode koja nakon 15-17 km toka utrobom Zemlje ponovno izvire iz dubine. Nakon povratka na cestu možete nastaviti u istom smjeru i, nakon još 13 km vožnje, u Rakovici skrenuti lijevo prema Baraćevim špiljama, 30

do kojih ima još 10-ak km. Impresivni podzemni svijet ostavit će vas bez daha, a kad se vratite u Slunj, ako ste još željni prirodnih ljepota, uputite se prema Primišlju, 13 km zapadno od Slunja, i spustite se do Mrežnice. Oni pak koje zanima povijest mogu poći u Cetingrad, 19 km istočno od Slunja, gdje su 1527. hrvatski velikaši, nakon Mohačke bitke, za kralja izabrali Ferdinanda Habsburškog. Veza s tom dinastijom i Austrijom potrajat će gotovo 400 godina.


IZLETI Excursions Ausflüge

MREŽNICA RIVER, BARAĆ CAVES, FORTRESS CETIN There are several interesting destinations around Slunj. Five kilometers from Slunj to Plitvice lakes is the headwater of Slunjčica, and after another 13 km ride in the same direction, Rakovica is a turning point to left toward Barać caves, which are an impressive underground world. The third river of Slunj, Mrežnica, is 13 km away from Slunj. The old town Cetin is 19 km away.

Mrežnica, Burg Cetin, BARAĆ-HÖhlen Es gibt mehrere interessante Ausflugsziele rund um Slunj. Fünf Kilometer auf dem Weg nach Plitvice befindet sich die Quelle der Slunjčica und nach weiteren 13 km Fahrt in die gleiche Richtung biegt man im Ort Rakovica links nach den BaraćHöhlen - eine eindrucksvolle, unterirdische Welt. Der dritte Teil des Flußes Mrežnica liegt 13 km und die Altstadt Cetin 19 km östlich von der Stadt Slunj entfernt. 31


DOGAĐANJA EVENTS VERANSTALTUNGEN

Manifestacije u slunju

TRAVANJ APRIL APRIL

Rafting Euro Cup LIPANJ JUNE JUNI SVIBANJ MAY MAI

Bubnjanje na rijeci 32

Fotofestival Slovin RastFest


DOGAĐANJA EVENTS VERANSTALTUNGEN Dobra glazba, performeri, akrobati, druženje i chillanje na rijeci - vidimo se na RastFestu

KOLOVOZ AUGUST AUGUST SRPANJ JULY JULI

Koranski susreti Moto-susret MK Poskok

Dani Grada Slunja Izložbeni korzo Brđanijada 33


kafići & restorani cafes & restaurants

Slunj i okolica

i

RESTORANI RESTAURANTS

Turistički centar Mirjana Donji Nikšić 101 mirjana-rastoke.com/hr Pino Gornji Nikšić bb Bistro 3M Ladihovićeva 24, Gornje Taborište Bistro Centar Braće Radića 3 Feniks Plitvička 73 Grand Lapovac 1a www.restoran-grand.hr

RASTOKE

i

KONOBE RESTAURANTS

Pod rastočkim krovom Rastoke 25b http://slunj-rastoke.com/ Petro Rastoke 29 http://petro-rastoke.bloger.hr/ Kum Rastoke 5

i

KAFIĆI CAFES

Vodena ovca Rastoke 9 34

i

KAFIĆI CAFES

Rock caffe Gornje Taborište Leo Zagrebačka 16 Tijara Trg dr. Franje Tuđmana 15 Tin Trg dr. Franje Tuđmana 15 Deni Trg dr. Franje Tuđmana Buk Trg dr. Franje Tuđmana 1 Drenovac Plitvička 12


highlights

Trgovački obrt Dado Djeluje od 1995. u dvije poslovne jedinice i nudi više od 10.000 artikala.

i

TRGOVAČKI OBRT DADO

In two business units offers more than 10.000 items. In zwei Geschäftsbereichen bietet mehr als 10.000 Artikel.

Vlasnik: Davor Močilac 14. domobranske pukovnije 3 Tel. 047/777-258 Faks: 047/811-792 E-mail: davor.mocilac@ka.t-com.hr 35


highlights

Baraćeve špilje i

BARAĆEVE ŠPILJE

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica telefoni: +  385 (0)47 / 782 007 +385 (0)47 / 782 113 +385 (0)98 / 432 720 email: info@baraceve-spilje.hr www.baraceve-spilje.hr

Odvojite vrijeme i posjetite Baraćeve špilje te doživite prirodu kakvu su imali naši preci, čistu i prelijepu u svojoj jednostavnosti kakvu moderno društvo već polako zaboravlja. Obilazak je orga36

niziran uz pratnju stručnih vodiča koji u trajanju od 60 minuta izlažu o općoj geološkoj građi špilje, njenom nastajanju, specifičnostima i arheološkim nalazima obraćanjem pažnje na vrste špiljskih ukrasa i detalje. Dopustimo prirodi da nas nauči kako se u jednostavnosti krije bogatstvo, a u netaknutosti ljepota.

BARAĆ CAVES Take some time off to visit Caves of Barać and experience the nature of our ancestors, clean and beautiful in its simplicity, but


highlights

slowly and increasingly forgotten by the  modern man. The tour of the Barać cave is organized with tour guides who give a 60 minute lecture on the general geological structure of the cave, its formation, specificities, archaeological findings, focusing on types of ornaments and details

BARAĆ HÖHLEN Nehmen Sie sich die Zeit und besuchen Sie die Barać-Höhlen und erleben Sie die saubere und in ihrer Einfachheit wunderschöne Natur, die von der gegenwärtigen  Gesellschaft bereits ins Vergessen  geriet

und in welcher unsere Vorfahren lebten. Der Besuch der BaraćHöhle ist unter Begleitung von ausgebildeten Führern in Dauer von 60 Minuten organisiert, die dabei über den geologischen Bau der Höhle, ihre Entstehung, Spezifika, archäologische Funde mit Betonung auf die verschiedenen Verzierungen und Einzelheiten erzählen.

i

UDALJENOST

Zagreb – Rakovica 130 km Plitvička jezera – Rakovica 6 km Karlovac – Rakovica 74 km Slunj – Rakovica 18 km 37


highlights

Caffe bar Vodena ovca Legendarna terasa na prvom rastoÄ?kom slapu. Legendary terrace upon the first waterfall of Rastoke. Legendäre Terrasse am ersten Rastoke-Wasserfall.

i

CAFFE BAR VODENA OVCA

Rastoke 9 mob. 091/882-11-67 38


highlights

Konoba Kum i

KONOBA KUM

Rastoke 5 tel. 047/778-120 mob. 091/882-11-67

Pića, sendviči, lasagne i pizze u vrlo ugodnom ambijentu. Drinks and beverages, sandwiches, lasagna and pizza, all in a very pleasant atmosphere. Getränke, Sandwiche, Lasagne und Pizza in einem sehr gemütlichen Ambiente.

39


highlights

Restoran Feniks

Kvalitetna domaća hrana - odojak, janjetina, teletina - u restoranu iznad Slunjčice sa 350 mjesta. Quality local food - pork, lamb, veal - in a restaurant with 350 seats. Hochwertiges, hausgemachtes Essen – Ferkel-, Lamm- und Kalbsbraten – im Restaurant mit 350 Sitzplätzen.

40

i

RESTORAN FENIKS

Plitvička 73, Slunj tel. 047 778 140, mob. 098 794 353 e-mail: feniks.slunj@hotmail.com http://feniks-slunj.com/


highlights

Konjički centar Rastoke Šetnje, škola jahanja i terensko jahanje u netaknutoj prirodi. Walking tours, off-road and horseback riding in untouched nature. Spaziergänge, Reitschule und Geländereiten durch unberührte Natur.

i

konjički CENTAR rastoke

Broćanac 39, Rakovica tel. 099 87 18 181, 092 10 90 522 croactive.vacation@yahoo.com www.konjicki-klub-jaska.hr

41


highlights

Restoran Pino Bogata enološko-gastronomska ponuda, 5 dvokrevetnih i trokrevetnih soba sa 3 zvjezdice. Rich enological and gastronomic offer and accommodation in 5 double and triple 3-star rooms. Reichhaltiges Wein- und Speisenangebot, 3 Sterne Unterkunft in fünf Doppel- und Dreibettzimmern.

i

RESTORAN PINO

Gornji Nikšić bb tel. 047/787 123 e-mail: restoran.pino@ka.htnet.hr 42


highlights

43


highlights

Aktivni odmor BRANITELJSKA TURISTIČKA ZADRUGA

i

AKTIVNI ODMOR btz

Broćanac 45, Rakovica tel. 098 856 516, 091 4452 636 e-mail: ivan.panic@ka.t-com.hr www.aktivni-odmor.com 44


highlights

Dinamičan i uzbudljiv aktivni odmor u prirodi uz paintball, vožnju quadom i streličarstvo. Holiday in the countryside, with paintball, archery and quad biking. Freizeit und Erholung in der Natur (Paintball, Quadfahren und Bogenschiessen).

45


highlights

Rooms Beba i

ROOMS beba

I. G. Kovačića 19 Vlasnica: Marija Cindrić tel. 047/777-611 2/4***

46

Klimatizirane četverokrevetne sobe pogodne za obitelji ili veće društvo prijatelja. Quadruple rooms with air conditioning, suitable for families and a larger group of friends. Vierbettzimmer mit Klimaanlage, besonders geeignet für Familien und grössere Gruppen.


highlights

Sobe Strmac / Steep House Apartmani s pogledom na najljepše rastočke slapove. Rooms overlooking the most beautiful waterfalls od Rastoke. Zimmer mit Aussicht auf die schönsten Rastoke-Wasserfälle.

i

SOBE STRMAC / STEEP HOUSE

Strmac 6 Tel. 047/777 985 Mob. 095 9027 218, 095 9027 214 valentinastrbenac4@gmail.com apartmani-strmac.com

47


SMJEŠTAJ VACANCY UNTERKUNFT

Turistički centar Mirjana-Rastoke Donji Nikšić 101 tel. 047 787-205 mirjana-rastoke.com 8/2★★★ 19/3★★★ 3/4★★★ Pansion Park Trg dr. F. Tuđmana 15 tel. 047 777-177 15/2, 3/3, 2/4 www.slunjcica.hr Slovin-Unique Rastoke Rastoke 25 tel. 047 801-460 slunj-rastoke.com Vrela Mrežnice Robinzon kamp tel. 047 777-177 mob. 091 1777-100 mob. 091 1777-400 www.slunjcica.hr Restoran Grand Lapovac 1a mob. 098 9666-271 www.restoran-grand.hr 2/3★★★ 6/2★★★ Restoran Pino Gornji Nikšić bb tel. 047 787-123 3/2★★★ 2/3★★★ Anka Vuković Kordunska 2 tel. 047 777-741 vukovic.slunj.net 1/3★★★ 1/2★★★ 48

Kristina Goršić Cvitović 99 tel. 047 777-836 1/2★★★ 2/3★★★

Kate Brozinić Augusta Šenoe 10 tel. 047 777-941 1/1★★★ 1/2★ 1/3★

Milorad Gojsović Augusta Šenoe 12 tel. 047 777-120 1/2★★★ 1/3★★★

Marija Cindrić I. G. Kovačića 19 tel. 047 777-611 2/4★★★

Nikola Štefanac I. G. Kovačića 12 tel. 047 777-222 1/3★★★ 1/2★★★ 2/2★

Marija Klobučar Stara cesta 11 tel. 047 777-702 1/2★★★ 2/2★

Milan Kalić Rakovačka 2 tel. 047 777-059 1/2★★★ 1/3 app.★★★

Ivan Vučeta Rastoke 21, tel. 047 777-730 1/3★★★ 1/4★★★

Ankica Štefanac Plitvička 39 tel. 047 777-523 1/3★★★ 1/1★★★

Mile Matanić Plitvička 24 tel. 047 777-144 3/2★★★

Milka Vukinović Cerovac 90b tel. 047 787-004 1/1★★★ 1/2★★★ 1/3★★★

Milka Lucić Gojka Šuška 28 Tel. 091/727-7221 2/4 app★★★


SMJEŠTAJ VACANCY UNTERKUNFT

Tanja Cindrić Gojka Šuška 12 Tel. 091/575-8100 1/2★★★ Marija Žalac Ivana Trnskog 16 Tel. 047/777-220 1/3 app★★★ Ivan Petrović Donje Taborište 156a tel. 047 777-890 2/4★★★ 1/1★★★ 1/3★★ Ivan Puškarić Melnička 3 tel. 047 777-034 1/4★★★ 1/2★ 1/3★ Rude Kovačević Rastoke 4 tel. 047 778-146 1/4★★★ Anka Magdić Stara cesta 13 tel. 047 777-139 1/4★★★ 1/2 app★★★

Ivan Obrovac Novo naselje 7 tel. 047 777-271 4/2★★★

Jelena Tomašević Školska 21 tel. 091/195-4424 App 1/2 1/3★★★

Anka Pavlešić Kralja Zvonimira 4 tel. 047 777-521 1/2★★★

Damir Puškarić Novo naselje I 6 tel. 098/680-380 2/2★★★ 1/3★★★

Katarina Štrbenac Strmac 6 tel. 047 777-310 1/2★★★

Darko Buneta Rastoke 9a 091/124-6468 1/ 2 ★★★

Roze Bosanac Plitvička 49 tel. 047 777-402 1/2★★★

Nikola Štefanac Rastoke 9 tel. 047 777-536 2/2★★★

Marijana Bastaja I. G. Kovačića 16 tel. 098 963-1834 3/2★★★

Radojka Kotić Miljevac 20 tel. 091/917-77-88 App 2/2 1/1★★

Dinko Turkalj G. Taborište 108 tel. 098/936-3363 1/3★★★ 2/2★★★

Tomo Katić Donje Taborište 176 tel. 092/124-9401 App 1/2★★

Renato Holjevac Rastoke 26 tel. 098/569-920 App 2+2★★★ Božena Holjevac Modrušan Trg Zrinskih i Frankopana 3 tel. 091/501-7009 2/2★★★

Mare Božičević Ivana Trnskog 1 tel. 047 777-350 1/2★★ 1/3★★ Marija Kovačević Rastoke 14 tel. 091 595-0364 1/3★★ Ivan Barić Novo naselje 8 tel. 047 777-172 1/2★ 1/3★

➤ 49


SMJEŠTAJ VACANCY ZIMMER

Roze Skukan Rastoke 5a tel. 047 777-437 2/3★ Lovre Milošević Ivana Trnskog 6 tel. 047 777-744 www.andrea-rooms.com 1/2★ 1/3★ Franjo Vučeta Rastoke 20 tel. 047 777-253 2/2★ Jelena Turkalj Augusta Šenoe 9 tel. 047 777-225 2/2★ Zorka Ivšić Vjekoslava Karasa 10 tel. 047 777-378 2/2★ Jelena Loknar Gornji Cerovac 12 tel. 047 787-161 2/2★ Kate Pleš Gojka Šuška 16 tel. 047 778-160 2/2★

Vodič pripremili: Ivančica Cindrić (TZ Grada Slunja) i Nikola Živčić Fotografije: Toni Hnojčik, Boris Šimundić, Marko Čolić, Jovica Drobnjak i Ivan Vinković (Vedute foto film); Slavko Bionda i Nikola Živčić (Fotoklub Slovin); arhiva TZ Slunj Nakladnik: TZ Grada Slunja, Ulica braće Radić 7, tel. +385 (0)47 777 630, mob. +385 (0)98 460 645, e-mail: info@tz-slunj.hr, www.tz-slunj.hr 50


U samom centru grada s dugogodišnjom tradicijom čeka vas bistro Centar. U ugodnom ambijentu lokala te terase nudimo velik izbor jela s roštilja, ribe, odrezaka, pizza, lasagnea i salata te širok asortiman pića i napitaka. Bistro Centar, a bistro with a long-running tradition, awaits you in the very center of Slunj. In the pleasant surroundings of the bar and the terrace we offer a large selection of grilled dishes, fish, steaks, pizza, lasagne and salads as well as a wide range of drinks. Z.U.O. Centar Ul. braće Radića 3, 47240 Slunj 047/777-183, 098/955-7534 ivancicajurcevic@gmail.com

WI-FI: bistrocentar


tourist

c e n t e r

MIRJANA &RASTOKE

hotel *** • restoran • putnička agencija eko-etno shop • rafting • kayaking

D. Nikšić 101, 47240 Slunj, Croatia tel. +385 (0)47 787 205 • fax +385 (0)47 811 149 mob. +385 (0)98 214 658 • mob. +385 (0)99 216 14 80 www.mirjana-rastoke.com • e-mail: info@mirjana-rastoke.com

Rastoke i Slunj vodic 2013  
Rastoke i Slunj vodic 2013  

Turistička ponuda Slunja i Rastoka Slunj & Rastoke Tourist Guide Slunj & Rastoke Reisenfuehrer

Advertisement