Jan 2015

Page 1

Skovbo Lokalhistoriske Forening

Medlemsnyt Januar 2015

Rundvisning i Grundtvigskirken Lørdag d. 31 januar 2015 Kirken er opført i årene fra 1921 til 1940, dog blev dele af kirken taget i brug i 1928. Bygmesteren var arkitekten Peder Vilhelm Jensen Klint (1853-1930). Ved hans død inden færdiggørelsen overtog hans søn Kaare Klint. Kirken er et imponerende murstens-byggeri, som er i et specielt 10 stens forbandt og har forbindelse til de danske landsbykirker og de gotiske købstadskirker. Kirken er bygget til Grundtvigs minde, og er beliggende på Bispebjerget. Kirken er også berømt for sit inventar, bl.a. Kirkestolen som også er tegnet af Klint Der var en del kritik i tredverne om kirken, der aldrig blev færdig. Organist Thomas Viggo Pedersen vil vise os rundt. Vi vil på hjemturen nyde Kaffen og kagen på Korporalskroen Bus fra Borup stationsplads kl. 13.15 og Bjæverskov kirkeplads kl. 13.30 Pris 100 kr. for medlemmer, 125 kr. for ikke-medlemmer. Tilmelding senest 27/1 2015 til Bent Jellesmark på tlf. 29410453

Besøg på Køge Maritime Aktivitetscenter Vi mødes ved Den Gule Hal, Strandpromenaden 1 (lige over for klapbroen) Søndag den 15. marts 2015, kl. 13.00 Palle Nielsen vil vise os rundt i den Gule Hal, hvor Aktivitetscentret bygger skibsmodeller. Det er simpelthen imponerende at komme tæt på et Linieskib som Christianus Quintus, som i fuld størrelse var admiralskib under slaget i Køge Bugt 1677. Modellen er bygget i årerne 1995-2012. Derudover er de ved at lægge sidste hånd på fregatten Fides og har i 2013 påbegyndt Linieskibet Dannebroge Palle Nielsen, som er Marinehistoriker, vil berette lidt om ovennævnte slag og der vil være rigelig med tid til se og spørge. Vi vil efter besøget gå på Tapperíet, hvor Køge Ungdomsskole vil sørge for kaffe og kage. Samtidig vil vi høre lidt om stedet. Pris pr. deltager: 50 kr. Tilmelding senest 11/3 2015 til Bent Jellesmark på tlf. 29410453


Siden sidst Mandag den 15. september havde foreningen i samarbejde med KIS (Kulturforeningen i Skovbo) arrangeret et møde i Borup kulturhus i anledning af 200-året for skoleloven af 1814. For dem, der virkelig er interesseret i skolehistorie, var der noget at hente i det foredrag, som historikeren Pernille Sonne holdt om skolegangen før og efter 1814-loven. Hun er medforfatter til bind 2 i det værk om skolehistorie, som Aarhus Universitetsforlag i disse år udsender. Bind 2 omhandler netop perioden omkring 1814, og hun er godt inde i stoffet. Efter kaffen lagde KIS op til at synge nogle af de sange, som skolebørnene har sunget i skolen gennem de sidste 200 år. Til de ældste sange var der klaverakkompagnement og til de nyere guitar. Det blev sent, inden de ca. 30 deltagere brød op.

Torsdag den 9. oktober havde foreningen et arrangement i Gørslev forsamlingshus, hvor foreningens næstformand, Leif Lørring, holdt to foredrag med lokalhistorisk islæt. Det første drejede sig om en jødisk pige, der under den sidste del af 2. verdenskrig opholdt sig i Store Ladager uden at lokale nazister og stikkere angav hende til tyskerne. I det lille landsbysamfund har der trods forskelle i sympatier været en grænse, som ingen turde eller ville overskride. Det andet foredrag var om den indflydelse, udviklingen omkring 1. Verdenskrig havde på lensafløsningen i 1919, hvor både Svenstrup og Giesegaard måtte aflevere store dele af deres jord og kapital til Statens jordlovsudvalg til oprettelse af statshusmandssteder. Spanagerudstykningen er en af de største i landet fra den tid. Foredraget var inspireret af bogen ”Grever, baroner og husmænd”, skrevet af John Erichsen og Ditlev Tamm og udgivet af Gyldendal. Onsdag den 29. oktober havde Højelse Sognearkiv indbudt til reception i anledning af 50året for arkivets oprettelse. Vores forening var repræsenteret ved 3 bestyrelsesmedlemmer, der medbragte en af de efterhånden berømte fuglekasser fra Gørslev som foreningens gave. Lørdag den 15. november kørte en fyldt bus til politigården i København. Turen skulle ellers have gået til politimuseets udstilling om folkestrejken i juni 1944, men da museet opdagede, at man samme dag havde inviteret hele politistyrken fra København, fik vi tilbudt Politigården som alternativt mål. Det blev en kold affære. Den første times tid eller mere tilbragte vi i fri luft i den runde gård, mens vi fik forklaret byggeriet og arkitekturen. Senere kom vi indenfor i mindegården med bronzestatuen ”Slangedræberen” og med navnene på de politibetjente, der blev offer for tyskernes internering. Endelig kom vi lidt ind i varmen og så bl.a. parolesalen med et 8 m langt bord af moseeg og med to specielle PH-lamper. Vi var også inde på politidirektørens kontor med portrætter af tidligere politidirektører, heriblandt Hanne Beck Hansen. Turen sluttede af med kaffe og lagkage på Korporalskroen.


Bestyrelsen pr. 1. 5. 2014 Formand:

Bent Jellesmark Vollerslevvej 28, Vollerslev 4100 Ringsted

Næstformand: Leif Lørring Strædet 6, Gørslev 4100 Ringsted Kasserer:

Sekretær:

Tlf. 29 41 04 53

Tlf. 56 87 92 67

Ruth Christiansen Tjørnedalsvej 20, Slimminge 4100 Ringsted E-mail: lokalhist@live.dk

Tlf. 56 87 92 80 og 40 63 71 18

Erik Augustinussen Magleskovvej 1, Gammerød 4140 Borup Tlf. 57 52 66 28 Inge Jochimsen Ringstedvej 671, Slimminge 4100 Ringsted

Tlf. 56 87 91 71

Viggo Jensen Ringstedvej 671, Slimminge 4100 Ringsted

Tlf. 56 87 91 71

Terri Nielsen Borupvej 102 A 4140 Borup Suppleanter: Anne-Marie Rasmussen Sofievej 7 4600 Køge

Tlf. 50 80 77 71

Tlf. 56 65 11 07

John Frederiksen Ringstedvej 632 A1 4100 Ringsted Foreningens hjemmeside: http//www.lokalhistorisk-forening.dk