Sleyn vuosikertomus 2020

Page 1

VUOSI­KERTOMUS 2020


TOIMITTAJA: Martti Pyykönen TAITTO: Saana Raunio PAINO: Tallinna Raamatutrükikoda, Viro KANNEN KUVA: Juho Erkkilä


VUOSIKERTOMUS 2020


Toiminnanjohtajan katsaus........................................................................ 4 Hallitukselta...................................................................................................... 6 KOTIMAANTYÖ Kotimaantyönjohtajan katsaus......................................................... 10 Lapsi-, varhaisnuoriso- ja perhetyö ................................................ 12 Nuorisotyö................................................................................................ 14 Evankeliset Opiskelijat ......................................................................... 16 Nuoret aikuiset ...................................................................................... 18 Karkun evankelinen opisto................................................................ 19 LÄHETYSTYÖ Lähetysjohtajan katsaus .................................................................... 24 Japani........................................................................................................ 25 Etelä-Korea............................................................................................... 29 Myanmar.................................................................................................. 29 Kenia........................................................................................................... 32 Sudan, Etelä-Sudan ja Uganda ........................................................ 34 Sambia...................................................................................................... 35 Saksa ......................................................................................................... 36 Venäjä ....................................................................................................... 38 Viro.............................................................................................................. 41 Israel........................................................................................................... 42 Kansainvälinen työ Suomessa........................................................... 43 HALLINTO Hallitus...................................................................................................... 46 Eri toimikuntia........................................................................................ 46 Sanansaattajan, Nuotan ja Vinkin toimitusneuvostot............... 49

YHTEYDET: PL 184, 00181 HELSINKI Käyntiosoite Fredrikinkatu 42 puhelin (09) 251 390 www.sley.fi, sley@sley.fi PANKKIYHTEYS: IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC: DABAFIHH


HENKILÖSTÖ Sleyn henkilöstö ................................................................................... 52 Eläkkeellä olevat Sleyn työntekijät.................................................. 54 Karkun evankelisen opiston henkilöstö ....................................... 55 Sley-Media Oy:n henkilöstö .............................................................. 56 Lähettämiset, Lähetystyöntekijät..................................................... 57 OTO- ja vapaaehtoistyöntekijät Sleyssä ........................................ 59 Sleyn saarnaajat ja yhteyshenkilöt ulkomailla ............................ 59 TILINPÄÄTÖS Talouspäällikön katsaus....................................................................... 62 Sleyn toimintakertomus ja tilinpäätös 2020................................. 63 Sley-Media Oy:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2020........... 88 TILASTOJA JA LISTAUKSIA Tilastotietoa piirien toiminnasta ...................................................... 98 Jäseniä, Sley jäsenenä, Kustannetut kirjat..................................... 99 Evankeliset kuorot, lauluryhmät ja musiikkiryhmät................100 Sleyn toimipisteet................................................................................102 Lähetyskannatus seurakunnittain .................................................104 Kirkon lähetystyön ja kansainvälisen diakonian toimijoiden tuotot ja kulut ..............................................................116 Testamentti.............................................................................................117

KERÄYSLUPA Poliisihallituksen 31.1.2017 myöntämän rahankeräysluvan RA/2017/100 mukaisesti Suomen Luterilainen Evankeliumi­ yhdistys ry voi kerätä varoja 31.1.2017–31.12.2021 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kerätyt varat käytetään vuoden kuluessa keräyksestä.


TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Tämäkin menee ohi

Olemme luterilainen, evankelinen ja herätyskristillinen koti ja lähetysjärjestö kirkon sisällä”. Näin Evankeliumiyhdistyksen hallituksen vuoden viimeisessä kokouksessaan hyväksymä strategia kiteyttää yhdistyksemme mission eli toiminta-ajatuksen. Strategia 2021–2025 ohjaa meitä tiukemmin perustyöhön, evankeliumin saattamiseen ihmisten jokapäiväiseen elämään. Strategia koostuu missiosta, visiosta ja arvoista sekä niiden pohjalta laadituista tavoitteista, joita eri työaloilla tulevina vuosina tavoittelemme. Näihin voit tutustua tarkemmin yhdistyksemme kotisivulla. Poikkeusaikoina yhdistyksen toiminnassa tartuttiin ripeästi uusiin tapoihin saattaa evankeliumi ihmisten jokapäiväiseen käyttöön. Maaliskuun puolivälin jälkeen kotimaan toiminta siirtyi pääsääntöisesti verkkoon. Korona-aaltojen välissä loppukesästä loppusyksyyn onnistuttiin ylläpitämään jonkin verran tavanomaistakin toimintaa turvaväleillä maskit kasvoilla. Uuden kirkkovuoden alkaessa toimintamme siirtyi jälleen verkkoon. Keväällä 2020 yhteiskunnan sulkutoimenpiteiden yhteydessä saapui merkittävä osa lähetystyöntekijöistämme kotimaahan. Jotkut heistä onnistuvat palaamaan varsinaiselle työalueelleen syksyn aikana. Kotimaantyö vastaanotti heiltä monenlaista tukea työhön toimintavuoden aikana. Lähetyskentille jääneet työntekijät puolestaan elivät kohdemaansa olosuhteisiin sopeutuen. Karkun evankelisen opiston toiminta eli vahvasti koronatilanteiden mukaan. Lukuvuoden kestävät linjat mukautuivat tilanteen vaatiessa lähiopetuksesta etäopetukseen. Useat tutut vuosittaiset kurssit jäivät odottamaan tulevia parempia aikoja. Kansanopistoille mahdollistettiin poikkeusaikana verkossa tavanomaista laajemmat toimintamahdollisuudet, joihin myös Karkussa toimeliaasti tartuttiin. Valtakunnallista striimattua Evankeliumijuhlaa vietimme näyttöpäät-

4

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020


teidemme äärellä teemalla ”Juhla, jota ei peruta”. Erinomainen tiimi järjesti lyhyellä varoitusajalla mielenkiintoisen Evankeliumijuhlan, jossa monella tavalla hyödynnettiin – Matt. 8:47 tietoteknisiä vuorovaikutusmahdollisuuksia. Maata Näkyvissä -festarit siirrettiin vuodella eteenpäin. Tämän sijasta nuorisoa ravittiin pitkin vuotta hengellisesti monipuolisissa verkkotapahtumissa. Yhdistyksen kesäkokous pidettiin Tampereella poikkeuslain mahdollistamana vasta syyskuussa maakunnallisen evankeliumijuhlan yhteydessä. Yhdistyksen syyskokous järjestettiin Helsingin Luther-kirkossa vahvalla etäosallistumissuosituksella. Mahdollisuus osallistua kokoukseen omalla päätelaitteella houkutti mukaan ilahduttavan paljon jäsenistöämme. Vuosien saatossa on havaittavissa herätysliikkeiden välistä lähentymistä. Evankeliumiyhdistys oli toimintavuoden aikana mukana mm. kahdessa järjestöjen yhteiseen messuyhteisöön tähtäävässä hankkeessa Oulussa ja Kouvolassa. Haluan kiittää Evankeliumiyhdistyksen palkattuja ja vapaaehtoisia työntekijöitä ansiokkaasta työstä. Olette tehneet kaikkenne evankeliumin eteenpäin viemiseksi myös tänä jatkuvasti muuttuvana ja haasteellisena aikana. Kiitän myös seurakuntia ja kirkkohallitusta hyvästä yhteistyöstä sekä näinä aikoina vaikuttavasta uskollisuudestanne tehtävällemme lähetystyön sektorilla. Evankeliumiyhdistyksen strategiassa määritellyt arvot tiivistyvät kolmeen sanaan: uskollisuus, armollisuus ja yhteisöllisyys. Olemme linjanneet Sleyn toiminnan olevan nyt ja tulevaisuudessa uskollista Raamatun sanalle, Kristuksen antamalle tehtävälle sekä luterilaiselle ja evankeliselle perinnölle. Tämä uskollisuus heijastukoon kaikkeen Evankeliumiyhdistyksen toimintaan.

”Mikä tämä mies on? Häntähän tottelevat tuulet ja aallotkin.”

TOM SÄILÄ Sleyn toiminnanjohtaja

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

5


HALLITUKSELTA

Hallituksen vuosikertomus 2020

Y

hdistyksemme toiminta kotimaassa, lähetyskentillä ja opistossa muuttui merkittävästi koronan takia. Emme voineet kokoontua yhteen viettämään valtakunnallista Evankeliumijuhlaa emmekä Maata näkyvissä -festareita. Monet messut, tapahtumat, seurat, pyhäkoulut, opiskelijaillat, nuortenillat, raamattuopetukset ja pienpiirit jouduttiin perumaan. Etäyhteydet saatiin kuitenkin yhdistyksessämme toimimaan varsin nopeasti ja näin monet ovat taas päässeet Jumalan sanan kuuloon sekä kohtaamaan uskonystäviä. Pandemia aiheutti monenlaisia muutoksia yhdistyksen ja hallituksen toimintaan. Koronasta on puhuttu ja kuultu paljon. Toivottavasti kuitenkin viesti hyvästä kaikkivaltiaasta Jumalasta sekä ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Jeesuksesta on saanut rohkaista meitä tällaisena aikana. Ainakin yhdistyksen työntekijät ja vapaaehtoiset ovat tehneet runsaasti töitä, jotta tämä viesti on saanut kaikua toiminnassamme. Vuosi 2020 oli hallituksen näkökulmasta jälleen kerran monipuolinen ja työn täyteinen. Pidimme yhdeksän hallituksen kokousta. Kokousten esityslistoilla oli runsaasti asioita. Erityisen paljon kokouksissa käsiteltiin taloutta, henkilöstöasioita, koronan vaikutuksia sekä kiinteistöasioita. Hallitus on viime vuosina ohjannut yhdistyksen taloutta kohti tasapainoa. Yhdessä työntekijöiden ja jäsenistön kanssa talous on saatu merkittävästi tasapainoisemmaksi, mutta vielä riittää työtä. Vuoden lopulla pidettiin YT-neuvottelut, jotta yhdistyksen toiminta saadaan turvattua. Maksettujen palkkojen kokonaissumma oli 3 446 044,73 euroa (3 591 179,31 euroa). Kokonaissuma aleni yhteensä 145 134,58 euroa (4 %). Toimintavuoden lopussa Sleyn omavaraisuusaste oli 87,49 % (91,44 %). Merkittävin syy omavaraisuusasteen laskuun oli Karkun asuntolarakennuksen rahoittaminen pankkilainalla. Hallituksen puheenjohtajana toimi Mika Latva-Rasku Tampereelta ja varapuheenjohtajana Hannu Kippo Kokkolasta. Hallituksen jäseninä toimivat Martti Arkkila, Tuomo Jukkola, Eveliina Känsälä, Timo Punkeri, Jussi Seppälä, Hanna-Kaisa Simojoki, Timo Vehviläinen. Juho Kössi, Markku Näkki ja Eija Viisteensaari toimivat hallituksessa Tampereen kesäkokoukseen 5.9. asti. Heidän työtään jatkoivat Jussi Auvinen, Tuuli Lackström ja Ville Lahtela. Koronatilanteen vuoksi yhdistyksen kesäkokous pidettiin vasta 5.9. Tampereella ja syyskokous 19.12. Helsingissä. Vuoden lopussa yhdistyksellä oli 1538 jäsentä (1627). Korona-aikana uusien jäsenien rekrytointi on ollut vaikeaa. Sleyn omistaman Kustannusyhtiö Sley-Media Oy:n tulos vuonna 2020 oli verojen jälkeen 29 361,91 euroa (25 975,88 euroa). Sley Media Oy:n liikevaihto laski

6

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020


JUHO ERKKILÄ

Evankeliumijuhlan striimausta Turun Lutherin kirkolta.

edellisen vuoden 568 952,72 eurosta 503 314,09 euroon. Tilikauden jälkeen valmistui Karkun evankelisen opiston uusi majoitusrakennus. Pandemia on rajoittanut toimintaamme huomattavasti alkuvuonna. Tätä kirjoitettaessa ei näköpiirissämme ole vielä toimintamme normalisoitumista. Yhdistyksen kesäkokouksen järjestämme 30.6. Suosittelemme vahvasti etäosallistumista. Valtakunnallisen Turun evankeliumijuhlan pyrimme järjestämään ensisijaisesti verkossa. SLEYN HALLITUS 22.4.2021

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

7


JUHO ERKKILÄ


KOTIMAANTYÖ


KOTIMAANTYÖ

KOTIMAANTYÖNJOHTAJAN KATSAUS

Kotimaantyö 2020

V

uosi 2020 jää muistiin COVID-19-viruksen takia. Virus valloitti koko maailman, sulki koulut ja työpaikat ja toi mukanaan yksinäisyyttä, sairautta, rajoitti ihmisten kokoontumisia ja elinkeinon harjoittamista. Virus loi ympärilleen pelkoa. Aiemmin luontevat tavat kokoontua yhteen tai tervehtiä tuntuivat hetkessä oudoilta ja kiusaannuttavilta, tai ne jopa kiellettiin. Sleyn kotimaantyö oli uusien haasteiden edessä. Vaikka pandemian takia kokoontuminen seuroihin tai jumalanpalveluksiin oli suuren osan vuodesta rajoitettua tai jopa kiellettyä, teki työntekijäjoukkomme uutterasti sisältöä nettiin. Myös evankelinen väki löysi ilahduttavasti tiensä toimintaamme verkon kautta. Sosiaalinen media ja internet eivät enää ole tapa koota nuoria vaan kaikenikäisiä. Tokikaan me kaikki emme ole internetin tavoitettavissa. Työntekijät soittivat tai kävivät kotikäynneillä niiden luona, joiden tiedettiin jääneen yksin. Netin kautta lähetetyt jumalanpalvelukset keräsivät säännöllisesti viikon aikana satoja, joillakin paikkakunnilla viikoittain yli tuhat katselukertaa. Todennäköisesti tavoitimme enemmän uutta väkeä kuin aikoihin olemme tavoittaneet. Sekä suorana lähetetyt että tallenteina tehdyt videoidut opetukset, nuortenillat, raamattuopetukset, seurat ja juhlat kokosivat tuhansittain väkeä osallistumaan internetin välityksellä. Tuskin aiemmin ajattelimme, miten perinteiset tilaisuudet voivat taipua uuteen muotoon. Työntekijät pystyivät järjestämään runsaasti toimintaa rajoituksista ja poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta. Tilaisuuksia oli suunniteltu vuodelle yli neljätuhatta, näistä vain reilu 10% jouduttiin perumaan. Monissa piireissä työtä voitiin tehdä ajoittain normaalisti tai melkein normaalisti. Moni työntekijä mutta myös vapaaehtoinen opetteli ja oppi käyttämään tekniikkaa ja pystyy nyt vakuuttavasti tehdä kirkon työtä myös digitalisoituneessa maailmassa. Työyhteisömme otti käyttöön uusia toimintatapoja, joista osa on pysyviä ja todettu myös parantavan viestintää ja lisäävän yhteyttä työkavereihin. Talouspaineet ja työn muutokset veivät voimia, työtä tehtiin motivoituneina ja hienolla asenteella koko vuoden ajan. Kotimaantyön talous kehittyi parempaan suuntaan. Kotimaantyölle kerättyjen lahjoitusten määrä kasvoi, mutta siitä huolimatta syksyllä jouduttiin käy-

10

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020


SLEYN PIIRIKARTTA KOTIMAANTYÖ

mään yhteistoimintamenettelyt. Neuvottelut olivat raskaat. Kotimaantyölle asetettu säästötavoite, noin seitsemän henkilötyövuotta, tuntui kotimaantyön työntekijämäärä (27 työntekijää) huomioon ottaen kovalta. Tämä näkyi luonnollisesti myös työntekijäjoukon tunnelmissa. Sleyn hallitus päätyi joulukuun kokouksessaan kohtuullisempaan ratkaisuun henkilöstöön kohdistuvien säästöjen suhteen. Vuoden lopulla Sleyn hallitus hyväksyi uuden strategian vuoteen 2025 asti. Strategia jäsentää yhä selvemmin Sleyn kotimaantyötä messuyhteisöjen liikkeeksi, jolla on lisäksi vahva jalansija seurakuntien ja yhteisöjen elämässä.

Pohjois-Suomi

KeskiPohjanmaa

JUHANA TARVAINEN Sleyn kotimaantyön johtaja

EteläPohjanmaa

Satakunta

VarsinaisSuomi

Itä-Suomi KeskiSuomi PohjoisHäme

Savo-Karjala

Etelä-Savo ja Kymi Etelä-Häme Uusimaa Suur-Helsinki

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

11


KOTIMAANTYÖ

LAPSI-, VARHAISNUORISO- JA PERHETYÖ

SILMUJEN ALBUMI

Silmujen pyhäkoulussa laulamassa lasten kanssa Pikku kanteleesta.

Kristillinen kotikasvatus keskiössä

K

ronaepidemian aiheuttama erityistilanne muutti toimintatapaamme maaliskuulla kokoavasta toiminnasta video- ja etäpyhäkouluihin ja varhaisnuorten ryhmiin. Sleyn lapset ja perheet Facebook-ryhmässä jaettiin perheiden hengellistä kasvatusta ja vanhemmuutta tukevaa materiaalia lähes viikoittain. Vanhemmat ja isovanhemmat halusivat järjestää lapsille raamattuopetushetkiä ja kiittivät niihin saamistaan vinkeistä ja valmiista materiaaleista. Ryhmän jäsenmäärä tuplaantui toimintavuoden aikana. Myös Vinkki-lehden merkitys korostui entisestään, sillä sen välityksellä viesti Jumalan rakkaudesta ja huolenpidosta meni suoraan koteihin. Vinkin Facebook-ryhmä uudistettiin ja päivityksiä tehtiin aina uuden lehden ilmestyessä ja adventtipyhinä joulukalenterinomaisesti. Hietoinrannassa kesän leirit toteutettiin normaalista. Karkun evankelisen opiston varhaisnuorten ja perheiden leirejä muokattiin pienemmiksi leireiksi ja koululaisten harrastusleiri järjestettiin etäleirinä. Esantuvalla leirejä ei voitu järjestää. ”Juhla, jota ei peruta” Evankeliumijuhlan lasten ja varhaisnuorten Youtubessa olevilla ohjelmavideoilla on ollut loppuvuoden aikana katsojia lähes sama määrä kuin mikä oli juhlaviikonloppuna. Palaute oli kiittävä. Tämä juhla jätti vahvasti jälkensä tulevienkin juhlien toteuttamiseen. Seikkaillen läpi Raamatun – Vanhan testamentin raamattuopetusmateriaalia lähdettiin tekemään. Sari Paavola Raamatunlukijain Liitto ry:stä aloitti materiaa-

12

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020


KOTIMAANTYÖ

MARTTI PYYKÖNEN

liin liitettävien koululaisille tarkoitettujen opetusvideoiden suunnittelun ja kuvaamisen. Toimituskunnassa ovat hänen lisäkseen mukana Sirkka-Liisa Huhtinen, Soili Norro ja Liisi Saarimaa. Tammikuussa järjestettiin lapsityön vapaaehtoisten koulutuskurssi, jossa keskityttiin lasten kanssa musisointiin, ja lokakuussa etäpalaveri-ilta, jossa valmisteltiin Seikkaillen läpi Raamatun uutta materiaalia. Yhteinen ideointi ja toiminnallisten osioiden lisääminen materiaaliin innosti pyhäkoulunopettajia. Uudenlaiset työtavat ovat mahdollisia vain tarvittavaa osaamista omaavien tekijöiden kanssa. Kiitämme Taivaan Isää ideoista ja rohkeudesta, jonka hän antoi lapsityötä tekeville työntekijöille ja vapaaehtoisille, sekä kaikkia esirukoilijoita ja työmme tukijoita. SAIJA SIMANAINEN lapsi-, varhaisnuoriso- ja perhetyön vastaava sihteeri

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

13


KOTIMAANTYÖ

NUORISOTYÖ

MARTTI PYYKÖNEN

Kotiinpalaajat esiintyivät striimatussa Unelmaklubi-konsertissa.

Maata Näkyvissä -leiriltä pää edellä syvään päätyyn Sleyn nuorisotyön koronavuosi 2020 Nuorisotyön kentällä olemme tottuneet muutoksiin. Haasteet, toimintatavat ja työkalut nuorten tavoittamiseen muuttuvat jatkuvasti, vaikka sisältö pysyy muuttumattomana. Viime vuonna kaikki tapahtui nopeasti. Maaliskuun alussa iloitsimme Maata Näkyvissä -leiristä. Lähes 200 osallistujaa nautti musiikista, sanasta ja yhteydestä. Seuraavana päivänä suomi meni kiinni. Muiden alan toimijoiden tapaan

14

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020


KOTIMAANTYÖ

hyppäsimme pää edellä, enempää miettimättä, suoraan syvään päätyyn. Vuoteen 2020 liittyy monia pettymyksiä peruuntuneista tapahtumista ja leireistä. Samalla vuoteen liittyy myös monia onnistumisia etätapahtumissa, jotka ovat nähtävissä YouTubessa edelleen.

Kesällä kaikki oli hetken hyvin Kesällä saimme viettää rippikoulua omassa koronakuplassamme. Jälkikäteen juhannuksesta alkanut leirijakso oli ihmeellinen. Kaikki riparimme onnistuivat hyvin ilman mitään tautiepidemioita. Ripariaika oli kuin unta kevään ja synkän syksyn välissä. Elokuussa koronatilanne alkoi taas huonontua tunnetuin seurauksin.

Kuka osallistuu konsertteihin ja nuorteniltoihin Sleyn nuorisotyö on tunnettu tapahtumistaan. Maata Näkyvissä -festarit oli pakko siirtää vuodella eteenpäin. Ne korvattiin striimattavilla Unelmaklubi-konserteilla. Kerran kuussa toteutettu konserttisarja onnistui hyvin. Kevään iso tapahtuma oli ”Minulla on unelma” -videokonsertti. Toukokuun lopussa toteutetussa konsertissa esiintyi suuri määrä suomigospelin kärkinimiä. Konsertti onnistui teknisesti ja sisällöllisesti loistavasti ja sai erinomaisen vastaanoton. Kesäkuun lopulla vietimme striimin välityksellä myös evankeliumijuhlia. Luulimme tuolloin, että etälähetykset loppuvat nyt tähän, mutta olimme pahasti väärässä. Koronavuoden iso satsaus on ollut omat nuortenillat. Nuoret tarvitsevat säännöllistä viikkotoimintaa. Vapaaehtoinen nuorteniltojen vetäjäporukka tiivisti keskinäistä yhteyttä somessa ja iltoja suunniteltiin yhdessä. Ne toteutettiin koronarajoitusten sallimissa rajoissa välillä etänä, ulkona ja joskus pienellä porukalla ihan livenä. Haasteet ovat olleet suuret ja osanottajamäärät ovat jääneet normaalia pienemmiksi. Panostimme nuorteniltoihin menneenä vuonna poikkeuksellisen paljon. Poikkeusoloissa vahvistui myös kristillisen Nuotta-median asema. Nuotta-lehti ilmestyy edelleen seitsemän kertaa vuodessa. Lehden päätoimittajaksi tuli hiukan yllättäen Sleyn entinen nuorisopastori, nykyinen lähetysjohtaja, Ville Auvinen. Mennyt vuosi toi isoja muutoksia myös nuorisotiimiimme. Ennen joulua ytneuvottelujen tuloksena nuorisotyömme resurssit vähenivät huomattavasti. Samuli Luomaranta siirtyi omasta halustaan 50-prosenttiseksi nuorisotyön ohjaajaksi. Nuorisotoimistomme sihteeri Minna Lehrbäck siirtyi muihin tehtäviin. Nuorisotoimiston sihteerin prosenttia vähennettiin myös reilusti ja koko nuorisotoimisto siirtyi Turkuun Maata Näkyvissä -toimiston yhteyteen. Osa-aikainen Maata Näkyvissä -festareiden projektisihteeri Riina Halme sai noin 50 % nuorisotyön ja EO sihteerin tehtäviä festariasioiden lisäksi. Muutoksista huolimatta eteenpäin on menty.

Sana pysyy Menneen vuoden panostus, poikkeusoloissa ja resurssien vähentyessä on nuorten

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

15


KOTIMAANTYÖ

EVANKELISET OPISKELIJAT

kohtaaminen ihan lähellä. Satsaamme koronan jälkeen omaan porukkaan, nuorteniltoihin ja leireihin entistä enemmän, koska nyt on vallalla huoli siitä, missä nuoremme oikeasti menevät ja mitä heille kuuluu. Lyhyeen tervehdykseen on ruudun takaa helppo vastata ”kiitos hyvin täällä menee”. Tavoittavan työn suhteen yhteistyökumppanit gospelmusiikin puolella kantavat päävastuun koulu- ja seurakuntavierailuilla sekä tapahtumissamme. Kaikessa toimimisessa pyrimme luottamaan Jeesuksen jäähyväisrukouksen sanoihin: Pyhitä heidät totuudellasi. Sinun Sanasi on totuus. Sanan varassa elämme, kohtaamme ja liikumme nuorten kanssa myös vuonna 2021. JUHA HEINONEN Sleyn nuorisotyön johtaja

Opiskelijaikäisten kestokyky ja motivaatio koetuksella Evankelisten Opiskelijoiden vuosikatsaus 2020 Evankelisten Opiskelijoiden (EO) 89. toimintavuosi oli luonnollisesti poikkeuksellinen koronavuosi. Viikottaiset teemaillat kymmenellä paikkakunnalla ovat EOtoiminnan peruspilari, ja nämä illat siirtyivät etäilloiksi keväällä 2020. Loppupuolisko kevättä mentiin valtakunnallisilla etäilloilla Sleyn youtubekanavalla ja tämän opetuspitoisen striimin jatkoksi järjestettiin vapaamuotoisia keskusteluryhmiä Discord-palvelimelle. Näihin viikoittaisiin yhteisiltoihin osallistui livenä noin 100–200 ihmistä iltaa kohden ja heti näiden lähetysten jälkeen kokoontui paikallisesti järjestettyihin etäjatkoihin paikkakunnasta riippuen 5–20 henkeä kertaa kohden. Sittemmin kevään 2020 valtakunnallisilla Sleyn youtubekanavalle jääneillä EO goes etä-streameillä on ollut keskimäärin yli 800 katsojaa lähetystä kohden. Syksyllä EO-illat jatkuivat alkuun fyysisinä iltoina, mutta vuoden loppua kohden lähes kaikki EO-illat siirtyivät taas korona-rajoitusten takia etäilloiksi, tällä kertaa paikkakuntakohtaisesti toteutettuina Zoomin, Teamsin, Jitsin tai muiden vuorovaikutteisten alustojen välityksellä. EO:n viikottaisten teemailtojen yhteenlaskettu kävijämäärä oli syksyllä 2554 henkilöä. Tähän lukuun sisältyy samojen kävijöiden toistuvat käynnit eri viikkoina.

16

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020


KOTIMAANTYÖ

Osallistujamäärät laskivat viimeistään syksyn paikkakuntakohtaisten etäiltojen myötä tuntuvasti. Opiskelijoilla on ollut kynnys jaksaa etäosallistumista etäopintojensa päälle. Yhdeksi tärkeäksi tavoitteeksi onkin muodostunut pitää kiinni pienemmästä ydinporukasta, hoitaa heitä ja varustaa näin EO:ta läpi raskaan etäajan kohti valmiuksia ottaa vastaan suurempia ihmismääriä korona-ajan jälkeen fyysisten iltojen palatessa. Opiskelijatyöntekijöiden palkkaus jatkui 9 paikkakunnalla myös syksystä eteenpäin ja Vaasaan saatiin jälleen tauon jälkeen oma opiskelijatyöntekijä, mikä on helpottanut toimintaa siellä tuntuvasti. Syksyllä uudeksi lukuvuositeemaksi vaihtui ”Yhdessä”. Vuoden aikana keskityttiin ennen kaikkea porukan yhdessä pysymiseen, ensin fyysisissä illoissa sitten etäiltojen kautta. Silti opiskelijaikäisten toiminnassa on suuri huoli ihmisten jaksamisesta enemmän tai vähemmän eristyksissä toisista ikätovereistaan, ja se, että tippuvatko monet kokonaan ja pysyvämmin seurakuntayhteyden ulkopuolelle korona-aikana. Vuonna 2020 EO sai lahjoituksia yhteensä 30 673,59 €, josta summasta paikalliset EO:t keräsivät illoissaan ja tapahtumissaan 19 626,26 €. Vaikka sekä yksityisten että EO:iden keräämien lahjoitusten kokonaismäärät laskivat viime vuodesta, valtakunnallisen EO-toiminnan kokonaiskannatuksen määrä on näitä edeltäviin vuosiin verrattuna selkeän kannustavan nousujohteinen. EO:n lähetysrenkaan tulot sen sijaan romahtivat, muun muassa siksi, että EO:lla ei ole ollut mahdollisuutta käyttää korona-aikana painotettavaa Mobil Pay -mahdollisuutta lähetysrenkaan kolehteja kerättäessä. Vuonna 2020 lähetysrengas tuotti 7672,29 €, kun vuoden 2019 tuotto oli 17 945,06 €. ALEKSI KUOKKANEN Evankelisten Opiskelijoiden pääsihteeri vs.

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

17


KOTIMAANTYÖ

NUORET AIKUISET

Nuorten aikuisten toiminnan katsaus 2020

S

leyn nuorten aikuisten työssä toimii upea vapaaehtoisten joukko, joka järjestää iltoja, leirejä, jäärata ajeluita, raamattupiirejä, vaelluksia ja saunailtoja. Kaikkea toimintaa yhdistää Raamatun äärelle kokoontuminen sekä halu olla kutsumassa mukaan kaikkia yli 25-vuotiaita ympäri Suomea. Vuoden 2020 osalta toiminta oli muodoltaan ja laajuudeltaan hyvin poikkeava syystä, jonka jokainen voi arvata. Juuri ennen kuin korona iski ja Suomi meni niin sanotusti kiinni, ehdimme pitää vuotuisen Helmileirin Karkun evankelisella opistolla 14.–16.2. Leirillä pohdittiin kristityn eri haasteita nykypäivän maailman keskellä. Karkun leirin lisäksi ehdittiin ennen koronaa viettää 29.2. Jämsänkoskella jäärata-ajopäivä. Vuoden 2020 leirikalenterissa oli suunnitteilla 6 viikonloppuleiriä sekä useita pienempiä tapaamisia. Näistä leireistä lopulta pystyttiin toteuttamaan vain edellä mainittu Helmileiri. Suunnitelmissa oli myös tehdä kesällä nuorten aikuisten vaellus, mutta tämäkin peruuntui. Paikallisten iltojen osalta ainakin Oulussa ja Lahdessa järjestettiin kokoontumisia netin kautta. Koronarajoitusten aikana pyrittiin tarjoamaan mahdollisuutta päästä Raamatun sanan ja opetuksen äärelle nuorten aikuisten Facebook-sivun kautta, minne työntekijä Johannes Häkämies jakoi Lahden Lutherin kirkon jumalanpalvelusten verkkolinkkejä. Mainittakoon, että useilla paikkakunnilla nuorten aikuisten illat toteutetaan evankelisten opiskelijoiden iltojen yhteydessä. ja vuoden 2020 toiminnassa oli alueellisia vaihteluita iltojen järjestämisessä. Etelä-Pohjanmaalla ”Rentojen Aikuisten” toiminta jäi myös tauolle maaliskuun jälkeen koronatilanteen vuoksi. Omien nettisivujen rakentaminen eteni syksyllä eteenpäin ja suunnitelmat vahvistuivat. Projekti tulee valmiiksi vuoden 2021 aikana. Muut teemat toimikunnan kokoontumisten yhteydessä liittyivät mm. Nuoret aikuiset -nimen muuttamiseen sekä siihen, miten evankelisten opiskelijoiden illoista ikääntyville saataisiin kerrottua toimintamme mahdollisuuksista. Työntekijän näkökulmasta vuoden 2020 nuorten aikuisten työn äärellä hääri erittäin

18

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020


KARKUN EVANKELINEN OPISTO KOTIMAANTYÖ

asiallista ja suurella sydämellä vapaaehtoistyötä tekevää väkeä. Vuosi oli haasteellinen leirien suunnitteluiden kannalta, eikä teillä ollut helppoa. Haluan kiittää suuresti panoksestanne teitä, ja Jumalaa koko joukosta! JOHANNES HÄKÄMIES valtakunnallisen Nuorten aikuisten työn koordinaattori ja Lahden Lutherin kirkon pastori

Karkun evankelisen opiston vuosi

V

uodesta 2020 jää muistiin päällimmäiseksi rankka koko maailman pysäyttänyt koronapandemia. Se vaikutti myös opistolla maaliskuusta alkaen kaikkeen toimintaan. Vuosi oli opistolle koronarajoitusten lisäksi samalla kuitenkin myös remonttien valmistumisen vuosi ja ennen kaikkea rakentamisen vuosi.

Alkuvuosi näytti kaikin puolin lupaavalta Tammi- helmikuun vaihteessa saatiin valmiiksi yli puoli vuotta kestänyt laaja alakerran viemäriremontti ja päästiin palaamaan normaalielämään, omaan keittiöön ja ruokasaliin. Päärakennuksen ulkopuolella ja ympärillä jatkettiin salaojitukseen ja sadevesijärjestelmän uusimiseen liittyviä isoja kaivuutöitä. Keittiö tarjosi kakkukahvit 18.2. rakennusmiehille, väliaikaistilojemme edustajille ja koko opiston väelle. Kuukautta myöhemmin ruokasali ja koko opisto hiljeni, kun opiskelijat piti lähettää koronan vuoksi kotiin. Valmiuslaki astui voimaan ja opiston tilat piti sulkea opiskelijoilta 18.3. alkaen, vain ylioppilaskirjoitukset saatiin järjestää loppuun. Opetus siirrettiin etäopetukseksi ja viikonloppukurssit peruttiin tai siirrettiin myöhemmäs. Huhtikuussa jouduttiin järjestämään yt-neuvottelut. Melkein koko henkilökunta sai kokea lomauttamisen joko osittain tai kokonaan. Keittiöllä ja siivouksessa työ loppui kokonaan. Opettajilla jatkui etäopetus, jota järjestettiin 4pv/viikossa. Maahanmuuttaja-koulutuksessa otettiin uusi askel, kun tukea tarvitsevia vieraskielisiä alettiin opettaa Vammalan Luther-talossa. Kevät ja alkukesä oli hiljaista. Hiljaisuuden keskellä kuului kuitenkin räjäytysten ja rakentamisen ääniä, sillä kauan odotetun uuden asuntolan rakentaminen pääsi vihdoin liikkeelle. Juhannukseen mennessä talo oli jo harjakorkeudessa ja syksyllä tehtiin sisätöitä. Päärakennuksen takapihalle rakennettiin uusi terassi jatkeeksi entiselle ruokalan terassille. Juhannuksen jälkeen opisto alkoi vähitellen avautua poikkeusajan jälkeen ja

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

19


KOTIMAANTYÖ

KARKUN EVANKELINEN OPISTO

Uusi majoitusrakennus valmistui Karkun evankeliselle opistolle.

ensimmäisenä saatiin aloittaa rippikoululeirien järjestäminen sekä erälinjan toiminta. Kesän ajan opistolla oli enimmillään kolme enintään 50 hengen ryhmää yhtä aikaa siten, että ryhmät pystyttiin pitämään kaikessa toiminnassa erossa toisistaan. Kaikki perinteiset suuret kurssit kuten Kirkkokuorokurssi, Avioliittoleiri, Yhtä perhettä -leiri, Soli Deo Gloria musiikkileiri ja vaihto-oppilaiden orientaatiokurssi peruuntuivat kokonaan. Syksyllä saimme palata osittain normaaliin lähiopetukseen tarkkojen turvallisuussuunnitelmien mukaisesti. Ryhmien käyttämät tilat ja kerrokset jaettiin, ruokailuajat porrastettiin, käsihygieniaa tähdennettiin ja lievistäkin oireista passitettiin heti koronatestiin. Seurasimme tarkkaan viranomaisten ohjeita. Pienemmät viikonloppuleirit voitiin järjestää, mutta Kesänkaatajaiset elokuussa järjestettiin etänä ja opiskelijoiden Starttipäivät jouduttiin dramaattisesti perumaan tartuntatautilääkärin kehotuksesta samana päivänä 25.9., jolloin leirin piti jo alkaa. Syyskuun lopussa tuli tieto opiston ensimmäisestä koronatapauksesta, jonka vuoksi osa opiskelijoista ja henkilökunnasta joutui karanteeniin, mutta jatkotartuntoja ei ilmaantunut yhtään. Maskien käyttöä suositeltiin lyhytkursseilla, erälinjalla ja aikuisten perusopetuksessa jo syys-lokakuussa ja Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä antoi maski-

20

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020


KOTIMAANTYÖ

suosituksen 26.11. alkaen myös toiselle asteelle, josta lähtien lukiolaisille ja henkilökunnallekin tuli vahva maskisuositus. Tautitilanne Suomessa paheni, ohjeet kiristyivät ja viikonloppukurssit jouduttiin perumaan marraskuun lopusta vuoden loppuun saakka. Raamattukurssi sai olla lähiopetuksessa kurssin päätökseen marraskuun loppuun saakka, mutta erälinjan suunniteltu koulutusohjelma jouduttiin perumaan joulukuun alusta alkaen. Lukion ylioppilasjuhla järjestettiin joulukuun alussa videon välityksellä. Lukio ja aikuisten perusopetus saivat olla lähiopetuksessa lukukauden loppuun saakka, mutta opiston yhteistä joulujuhlaa ei voitu järjestää, vaan joka linja järjesti oman juhlahetkensä. Koronan ja rakentamisen lisäksi vuosi 2021 jää historiaan purkamisesta: Joulukuussa purettiin Mäkipään ja Körrin pihapiiristä 1900-luvun alussa rakennettu huonoon kuntoon päässyt vanha poikien käsityötila, joka tunnettiin myös nimellä Pakari. Mataleenankin osalta on tehty jo kertaalleen purkulupahakemus ja saatu päätös, mutta sen purkamiseen ei vielä ole päädytty vaan päinvastoin siitä remontoitiin yksi asunto kapseloimalla se käyttökuntoon. Opiston strategia- ja brändityötä jatkettiin keväällä. Päätettiin ottaa käyttöön slogan Juuret Karkusta ja päivitettiin logoa. Opiston verkkosivut saivat uuden raikkaan ilmeen. Visiota ja strategiaa päivitettiin ja liitettiin Sleyn uuteen kokonaisstrategiaan ja arvot yhdenmukaistettiin Sleyn arvojen kanssa. Koulutustilaisuudet ja kokoukset siirtyivät verkkoon. Korona vaikutti myös opiston hengelliseen toimintaan. Kaikille yhteisiä päivähartauksia tai iltatilaisuuksia ei voitu järjestää, vain omassa ryhmässä aamuhartaudet ja monikielinen raamattupiiri illalla. Taloudellinen tilanne on pysynyt tiukkana, mutta korona-avustukset ja menojen suuri pieneneminen muun muassa kurssi- ja ruokakulujen vähenemisen sekä lomautusten vuoksi samoin kuin metsän myynti luonnonsuojelualueeksi auttoivat vuoden 2020 tuloksen reilusti positiiviseksi. Opiston kokonaisvolyymi opiskelijaviikoiksi laskettuna oli 6356 ov eli vajaat 2000 opiskelijaviikkoa vähemmän kuin vuonna 2019. MARJA KOSKENNIEMI Karkun evankelisen opiston rehtori

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

21


LIISA RÄSÄNEN


LÄHETYSTYÖ


LÄHETYSJOHTAJAN KATSAUS

LÄHETYS

Sleyn lähetystyö 2020

V

uonna 2020 Sleyn lähetystyötä väritti maailmanlaaja koronakriisi. Vuoden ensimmäinen neljännes voitiin vielä toimia suunnitelmien mukaan, ja alkuvuonna lähetettiin uusi lähettiyksikkö, Olli ja Salome Olenius lapsineen, työhön Etelä-Viroon. Pandemian iskiessä Kenian lähetit kutsuttiin kotiin, koska Kenia alkoi sulkea ilmatilaansa ja pelättiin yhteiskuntarauhan järkkymistä valtion koronatoimenpiteiden johdosta. Kenian lähettien Suomessa olo pitkittyi. Kaksi heistä palasi Keniaan loppuvuonna, kahden perheen paluu on suunniteltu vasta syksyyn 2021. Suurin osa muista läheteistä jäi työalueilleen, mutta kohdemaiden rajoitustoimenpiteet vaikeuttivat työn tekemistä merkittävästi. Krasnojarskissa työskennelleet Melaset palasivat Suomeen pysyvästi, ja Ville Melasen työn Venäjällä on suunniteltu jatkuvan Suomesta käsin. Venäjän suljettua rajat työ Venäjällä kävi mahdottomaksi myös Suomesta käsin. Koronapandemia esti luonnollisesti myös Suomesta kohdemaihin suuntautuvat vierailut, ja siksi neuvotteluja yhteistyökirkkojen kanssa ei pystytty suunnitellusti käymään. Muun muassa tästä syystä keväällä 2020 hyväksytyn lähetysstrategian vuodelle 2020 asetetut tavoitteet eivät kaikilta osin toteutuneet. Saksan työalueella lähettien sijoituspaikka vaihtui yhteistyökirkon toiveesta Berliinistä Hampuriin. Työ on edelleen maahanmuuttajatyötä persialaisten parissa. Nyt työseurakuntia on kaksi. Koronapandemia ei merkinnyt ainoastaan työn lamaantumista vaan myös uusien työmuotojen kehittämistä. Myös lähetystyössä tehtiin digiloikka. Jumalanpalvelusten ja pienpiirien videointeja ja striimauksia toteutettiin työalueilla, lähettäjiin pidettiin yhteyttä digitaalisilla alustoilla, sosiaalisen median käyttöä kehitettiin, lähetit vierailivat messuyhteisöjen etäkirkkokahveilla ja vuonna 2020 voitiin pitää muutama kaikkien lähettien yhteinen kokoontuminen Teams-alustalla. Lähetyskurssi 2020 alkoi suunnitellusti elokuussa, ja kurssin lähijaksoista osa pidettiin Karkussa, osa toteutettiin etäkoulutuksena. Kurssilla on 12 opiskelijaa. Kurssi päättyy keväällä 2021. VILLE AUVINEN Sleyn lähetysjohtaja

24

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020


LÄHETYSKENTTÄKATSAUKSET: AASIA

Suomi

Saksa Israel

Venäjä

Etelä-Korea Myanmar

Japani

LÄHETYS

Viro

Sudan Etelä-Sudan Uganda Kenia Sambia

Japani Japanin yleinen tilanne Vuonna 2020 Japania koetteli koronaepidemia, jonka yhtenä ikävänä seurauksena oli kesäksi Tokioon suunniteltujen olympiakisojen lykkääntyminen. Hallituksen epidemiapolitiikka on joutunut kovan arvostelun kohteeksi, koska se on aina jälkijunassa ja toimii talouselämän ehdoilla. Japanin pääministerinä toiminut Shinzo Abe erosi elokuussa. Hänen seuraajakseen valittiin Yoshihide Suga. Kun Abe nousi valta-asemaan v. 2012, hänen iskulauseensa oli ”Voitetaan Japani takaisin!”. Vuodesta 2001 asti maa oli deflaation kierteessä, ja 2010 Japani luovutti asemansa maailman toiseksi suurimpana kansantaloutena Kiinalle. Aluekiistakaan Kiinan, Etelä-Korean ja Venäjän kanssa ei edistynyt. Iskulause oli monille japanilaisille siis hyvin osuva. Onko vahva ja menestysrikas Japani voitettu takaisin? Löysä finanssipolitiikka on tuonut mukaan pientä helpotusta deflaatioon ja paremman työllisyystilanteen mutta aiheuttanut ison valtionvelan. Kiinan kasvavan sotilaallisen voiman tasapainottamiseksi oli pakko tiivistää yhteistyötä USA:n kanssa. Tästä syystä säädettiin kansan vastustuksesta huolimatta valtiosalaisuutta tiukasti suojeleva laki, joka rajoittaa kansalaisten sanavapautta. Aben tärkein agenda eli perustuslain muuttaminen vanholliseen ja kansallismieliseen suuntaan jäi toteutumatta. Hallitusta vaivasivat monet skandaalit, joiden taustalla on yhteinen piirre: pääministeri ja hänen miehensä suosivat niitä, jotka osoittavat hänelle suosiota. Epidemiatilanne on tuonut esiin heikossa asemassa olevien – erityisesti naisten – ahdingon. Tilanne heijastui itsemurhatilastoon. Vuoden 2003 jälkeen, joka

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

25


LÄHETYS

LÄHETYSKENTTÄKATSAUKSET: AASIA

oli pahin vuosi (34 427 henkeä), määrä laski joka vuosi, 19 959 henkeen vuonna 2019. Viime vuonna luku nousi 21 081 henkeen. Vielä hälyttävämpi ilmiö oli alle 19-vuotiaiden osuuden nousu 17,9 % ja 20–29 -vuotiaiden osuuden nousu 19,1 %. On selvää, että Japanissa naiset ja nuoret voivat muita huonommin. Japanin kansakuntaa kohtaavista haasteista luonnon katastrofit ovat suurimpia. Kirjoittamishetkellä yli 9 magnitudin maanjäristys on ennustettu rannikkoalueen Keski- ja Etelä-Japanin puolelle. Ennusteen mukaan sen aiheuttaman tsunamin kuolonuhrimäärä voi nousta 320 000 henkeen. Tokion alueelle on ennustettu yli 7 Richterin asteikolla järistystä. Kuolonuhrien määräennuste on 23 000. Mikäli nämä maanjäristykset iskevät maan isoimpiin kaupunkeihin ja tärkeisiin teollisuusalueisiin, henkilö- ja infrastruktuurivahinko tulee valtavan isoksi. Eräs asiantuntija on todennut uutisissa, että silloin Japani väistämättömästi putoaa kehitysmaan asemaan.

Japanin tuleva putoaminen ja sen merkitys lähetystyölle Japani on toistaiseksi kansantaloudeltaan maailman kolmanneksi suurin maa. Kuitenkin BKT on vain laskenut. Talouden ja vaurauden kasvun edellytys on kilpailukyky. Onko Japanissa tätä edellytystä enää? Voidaan sanoa, että maailmassa ei löydy mistään muualta niin rajua ja jatkuvaa laskua kansantalouden kahden tärkeän kriteerin suhteen kuin Japanissa. Lisäksi Japania vaivaa matala syntyvyys ja YK:n julkaisemassa maailman onnellisuusluokituksessa Japanin jatkuva pudotus on selvä. Viime vuosina monet japanilaiset ovat luopuneet maaseudulla omistamastansa buddhalaisesta, vanhasta hautausmaasta. He vaihtavat sen lähemmäksi omaa asuinaluettaan. Monet etsivät samaan temppelikuntaan kuuluvaa hautausmaata, mutta on paljon sellaisia, jotka hankkivat uskontovapaan hautausmaan. Vanhasta siteestä irtautuminen on yleistymässä. Samaan aikaan kun Japani voi olla lähestymässä kristinuskon uuden herätyksen aikaa, länsimaissa on omat haasteensa lähetystyössä. Kristinuskon ja kirkon asema ei ole enää hallitseva, ja yhteiskunta maallistuu.

Japanin evankelisluterilaisen kirkon (JELC) tilanne 1970-luvulta 2000-luvulle saakka kastettujen määrä on jatkuvassa laskussa. 2000-luvun jälkeen on joskus tapahtunut pientä nousua, mutta kokonaisuutta ajatellen laskusuunta näyttää silti selvältä. 1980-luvun jälkeen jäsenmäärä on pysynyt suunnilleen samana (noin 22 000), mutta aktiivisten jäsenten määrä on laskusuunnassa. Vuonna 2019 JELC:ssä oli 118 kirkkoa. Seurakuntapastoreita oli 74. Mitakan pappisseminaarista valmistui maaliskuussa 2020 yksi opiskelija, joka vihittiin papiksi. Lukuvuonna 2020 seminaarissa oli kolme opiskelijaa, mutta v. 2021 ja v.

26

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020


LÄHETYS

TIINA LATVA-RASKU

2022 ei kukaan tule valmistumaan. JELC:n viidestä ”hiippakunnasta”, kirkkopiiristä Tokion ja Keski-Japanin alueen kattava Idän piiri on ollut ainoa, jossa melkein kaikilla seurakunnilla on oma pastori. Muissa piireissä on yleistä, että yksi pappi hoitaa kahta tai jopa kolmea seurakuntaa. Kuitenkin Idän piirissäkin 37 seurakunnasta 11 pappia lähtee eläkkeelle vuosina 2022–2028. Pappispula pahenee. Eläkepastorin vuosisopimussysteemi ei ole kestävä ratkaisu. Idän piirissä on alettu virallisesti keskustelemaan pappien ja maallikkoedustajien kesken ongelmasta, jonka ratkaisuksi tulee todennäköisesti seurakuntien yhdistäminen tai lakkauttaminen. JELC:n presidenttinä toimi pastori Jyouji Ooshiba, varapresidenttinä pastori Hideto Nagayoshi ja pääsihteerinä pastori Hiroyuki Takita.

Sley Japanissa Vuonna 2020 epidemiatilanne alkoi näkyä Japanissa helmikuun lopulla. Poikkeustilan tultua voimaan maaliskuussa, lähetit joutuivat uuden tilanteen eteen ja työ muuttui suurelta osin netin kautta tehtäväksi. Livetapaamiset ja -kokoukset tulivat osaksi jokapäiväistä työtä, hartaudet ja jumalanpalvelukset videoitiin, ja myöhemmin jumalanpalvelukset lähetettiin hybridilähetyksin. Mirjam Harju jatkoi työtä Ichigayan seurakunnassa ja hoiti taloudenhoitajan tehtävää. Päivi ja Hiroaki Yoshimura jatkoivat seurakuntatyötä Suomi-kirkolla sekä kenttähallintotehtäviä hoitaen mm. veroasioita sekä Sleyn edustusta JELC:n suhteen. Miki Ozawa toimi palkkiotoimisena musiikkilähettinä ja järjesti evanke-

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

27


LÄHETYS

LÄHETYSKENTTÄKATSAUKSET: AASIA

lioivan tilaisuuden. Verkkotyössä Ken Takaki ja Tiina Latva-Rasku tekivät lähetystyötä Suomesta käsin. Martti ja Päivi Poukka tekivät Suomi-kirkon jumalanpalveluksen videoinnin kolme kertaa elokuussa sekä valmistivat ohjelmaa kolmen seurakunnan (Ichigaya, Musashino, Suomi) yhteiseen joulujuhlaan. Kuluvana vuonna ei ollut Sleyn edustajia Suomesta, mutta vapaaehtoistyöntekijä Kaija-Leena Vilja toimi 8.–29.2 2020 lähinnä Suomi-kirkolla sekä tutustui Mirjamin työhön. Japan Evangelical Missionary Association (JEMA) järjesti vuosikokouksen helmikuussa, johon Mirjam Harju osallistui Sleyn edustajina. Vuonna 2020 vietettiin historiallista Japanin lähetyksen juhlavuotta. Oli kulunut 120 vuotta Sleyn Japanin lähetyksen aloittamisesta. Keväälle suunniteltu juhlapäivä jouduttiin epidemiatilanteen takia jättämään myöhempään ajankohtaan. Kiitollisina vastaanotimme Virpi Soverin kirjoittaman kirjan Japanin lähetyksen historiasta, ”Japaniin, oi Japaniin”. Suomi-kirkon toiminta on vakiintunut Wasedan vuokratiloissa. Toimintaan epidemiatilanne on tuonut haasteita niin kuin kaikkialla seurakunnissa. Syksyllä järjestettiin ylimääräinen seurakunnan kokous, jossa lopullisesti päätettiin Kamitakadan myyntirahan käytöstä. Tuloksena seurakunta luopui oman tontin ja kirkkorakennuksen hankinnasta. Myyntiraha sijoitetaan JELC:n hallinnoimalle rahastolle, josta tämä maksaa Sleylle Suomi-kirkon vuokratukea 100 000 jeniä kuukaudessa. Suomi-kirkon seurakunnan tavoitteena on jatkossa pyrkiä ottamaan suurempaa vastuuta vuokran kustannuksesta. HIROAKI JA PÄIVI YOSHIMURA

Sleyn Japanin lähetit

LIISA RÄSÄNEN

28

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020


Etelä-Korea Yhteistyösopimus Etelä-Korean evankelis-luterilaisen kirkon kanssa päättyi vuonna 2020, eikä sopimusta ole uusittu. LÄHETYS

Myanmar Myanmarin yleinen tilanne Myanmar kuuluu YK:n tilastoissa kehittymättömien maiden joukkoon. Maa itsenäistyi vuonna 1948, mutta itsenäisyyden alkuajoista asti on Myanmarissa ollut meneillään jatkuva konflikti. Syyt ovat eri heimojen itsenäisyyden ikävä ja se, että vuoden 1960 buddhalaisuuden valtionuskonnoksi julistamista vastustetaan. Myanmarin suurin ongelma on heikko koulutuksen taso, terveydenhoidon puute, työttömyys ja korruptio. Maan asukkaat ovat enimmäkseen köyhiä maanviljelijöitä. Kerjäläiset ovat jokapäiväinen näky maan suurimman kaupungin Yangonin keskustassa. Sosiaalinen ja poliittinen epävakaus vaikuttaa negatiivisesti kansan koulutuksen tasoon sekä talouteen ja infrastruktuuriin. Suurimmat ja tärkeimmät kauppakumppanit ovat Kiina, Intia ja Thaimaa. Isojen kaupunkien vaurastumisesta kertovat liikenneruuhkat sekä monet rakennusprojektit. Supermarketteihin ja ravintoloihin riittää varakkaampia paikallisia asiakkaita ja heille sekä ulkomaalaisille suunnatut hyödykkeet ja vuokrat ovat maan yleiseen hintatasoon verrattuna suhteettoman kalliita.

Myanmarin uskonnollinen tilanne Myanmarin pääuskonto on buddhalaisuus, jolla on maassa eräänlainen valtionuskonnon asema. Ihmiset ovat konservatiivisia ja uskonnollisia. Munkkeja kunnioitetaan, ja köyhätkin maatyöläiset saattavat lahjoittaa melkein puolet tuloistaan luostarilaitokselle. Ulkomaalaiset eivät saa tehdä maassa evankelioivaa lähetystyötä. Kristittyjä Myanmarissa on noin 6–8 %. Protestantteja on eniten, vaikkakin luterilaisia on vähän. Myanmarissa on tämänhetkisten tietojen mukaan viisi luterilaista kirkkoa; Lutheran Church of Myanmar (LCM), Myanmar Lutheran Church (MLC), Mara Church (pikemminkin ns. reformoitu kirkko), Evangelical Lutheran Church of Myanmar (ELCM) sekä vasta vuonna 2020 syntynyt Myanmar Lutheran Evangelical Church (MLEC). LCM ja MLC ovat niin sanottuja heimokirkkoja, joissa kirkon perustajan suku muodostaa kirkon perusjäsenistön. Pienemmät kirkot ovat

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

29


LÄHETYS

LÄHETYSKENTTÄKATSAUKSET: AASIA

SIRKKA-LIISA HUHTINEN

kuin eräänlaisia perheyrityksiä. Muut luterilaiset kirkot ovat hieman vanhempia, ja niillä on toimivampi kirkollinen organisaatio. ELCM on vanhin ja liturgisesti luterilaisin kirkko.

Sleyn työ Myanmarissa Luterilainen identiteetti on Myanmarissa heikko, minkä tähden luterilaisen teologian opetus on tärkeää tuleville ja nykyisille kirkon työntekijöille. Kirkot tarvitsevat tukea voidakseen vahvistua raamatullisen luterilaisen teologian mukaisessa opissa ja elämässä. Luterilaiset kirkot tarvitsevat rohkaisua voidakseen panostaa entistä enemmän lähetystyöhön buddhalaisten parissa ja samalla avartua selkeämmin kaikkien heimojen ja kansojen kirkoksi. Sleyn lähetystyöntekijät Helene ja Joona Toivanen ovat opiskelleet burman kieltä sekä aloittaneet helmikuussa 2020 työn Sleyn tukeman Myanmarin Luterilaisen Teologian instituutissa (MILT). Yhdessä paikallisten kollegojen kanssa on

30

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020


LÄHETYS

kehitetty opetussuunnitelmaa ja selkeytetty koulun tulevaisuuden suunnitelmia. Sleyn uuden Myanmarin kentän strategian mukaan tulevaisuudessa panostetaan entistä enemmän nuorten koulutukseen, sillä jokaisen luterilaisen kirkon nuorisolla on sama ongelma: heikon peruskoulutuksen takia melkein kaikilla on jäänyt lukion loppukoe suorittamatta. Ilman lukion päästötodistusta nämä nuoret eivät pääse jatkossa opiskelemaan, eivät saa työpaikkoja eivätkä kykene panostamaan kirkkonsa elämään ja toimintaan. Kristittyjen yhteisö tarvitsee koulutettuja nuoria, ja siksi uusi strategia pyrkii ottamaan huomioon nuorten elämäntilanteen ja tukemaan heidän tulevaisuuttaan. Nuorten peruskoulutuksen tukemisen lisäksi teologian opetuksella sekä opettajakoulutuksilla tulee olemaan myös oleellinen osa MILT:n tulevaisuuden toiminnassa. Covid-pandemian takia vuoden 2020 aikana keskityttiin vain opettajien koulutukseen ja MILT:n strategian sekä kentän strategian suunnitteluun. Toiveena on, että tulevana vuonna voidaan aloittaa taas normaali koulutustyö. Koulutustyön lisäksi Sley on tukenut LCM:n evankelioivaa toimintaa Taunggyin kylässä sekä yhden lastenkodin toimintaa Myanmarin keskiosassa Chaukin kylässä ja toisinaan myös Yangonissa Damadi Home -nimistä lastenkotia. Vuoden 2021 helmikuun konflikti on sotkenut työtä Covid-kriisin jälkeen. Valtion virkailijat ovat lakkoilleet ja toiveet MILT:n avaamisesta opiskelijoille kesäkuussa ovat haihtuneet. Tällä hetkellä on vaikea sanoa, voidaanko jatkaa 2021– 2022 lukuvuotta tavalliseen tapaan. Tulevaisuus riippuu pitkälti Myanmarin terveys- ja opetusministeriön päätöksistä ja siitä, löydetäänkö rauhanomainen suunnitelma yhteiskunnan kehittämiseksi. JOONA TOIVANEN

Työaluevastaava

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

31


LÄHETYS

LÄHETYSKENTTÄKATSAUKSET: AFRIKKA

HELENE TOIVANEN

Kenia Kenian yleinen tilanne Poliittinen tilanne on ollut vakaa. Valitettavasti korruptio ja terrorismin uhka varjostavat Kenian taloudellista ja toiminnallista kehitystä edelleen. Tulvat vaikeuttivat paikoitellen jälleen ihmisten elämää. Kenian valtio kehittää järjestelmiään ja on tiukentanut valvontaa kaikilla sektoreilla mm. verotusasioihin liittyen. Järjestelmien kehittäminen vaikuttaa myös lähetyksen tilanteeseen. Keniassa raportoitiin ensimmäinen koronavirustapaus 13.3.2020. Pian tämän jälkeen koulut suljettiin ja voimaan tuli monenlaisia rajoituksia. Kansainvälinen lentoliikenne lopetettiin määrittelemättömäksi ajanjaksoksi kolmen päivän varoitusajalla 25.3. ja Sley teki tuolloin päätöksen kutsua lähetit pois maasta. Kansainvälinen lentoliikenne palautui elokuussa. Osa koululaisista pääsi palaamaan takaisin kouluun lokakuun lopulla. Kaksi lähettiä palasi takaisin Keniaan marraskuun alussa. Vuoden loppuun mennessä Keniassa raportoitiin todettuja koronatapauksia 96 458 ja koronaan oli kuollut vuoden aikana 1 670 ihmistä.

Yhteistyökirkko Kenian luterilaisen kirkon arkkipiispana toimi teologian tohtori Joseph Ochola

32

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020


ja pääsihteerinä pastori Benjamin Lemosi. Merkittävä muutos yhteistyökirkon rakenteessa oli Järvihiippakunnan jakaminen kahteen osaan. Järvihiippakunnan piispaksi asetettiin Titus Okoda ja Eteläisen järvihiippakunnan piispaksi teologian tohtori Moses Okoyo.

Pyritään tavoittamaan ei-kristittyjä toimimalla samburu-heimon ja muidenkin heimojen parissa.

LÄHETYS

Sleyn lähetystyö Keniassa: Tavoittava työ

Opetustyö Matongossa sijaitsevassa teologisessa seminaarissa koulutetaan pastoreita ja diakonissoja seurakuntien työntekijöiksi Keniaan ja muualle Itä-Afrikkaan. Opettajaseminaarin haasteena oli vuonna 2019 valtion muuttamat vaatimukset opettajakoulutuksen tasosta ja vuoden 2020 aikana koulu yritti tehdä vaatimusten mukaisia muutostöitä koululla. Haasteena molemmissa kouluissa on löytää opiskelijamaksunsa maksavia opiskelijoita. Sley on tukenut molempia kouluja maksamalla opiskelijoiden koulumaksuja sekä antamalla yleistukea teologiselle seminaarille.

Projektit ja tukikohteet Orpoprojekti jatkoi toimintaansa. Hankkeeseen ei ole otettu uusia lapsia vuoden 2017 jälkeen, koska haasteena ovat kasvavat opiskelijamaksut lasten siirtyessä ylemmille koulutusasteille. Credon toiminta on jatkunut normaalisti. Kehitysvammaiskoulun tukemista rahavaroin jatkettiin. Nairobissa aloitettu naistyö jatkui, tosin koronarajoitukset laittoivat toiminnan tauolle. Ystäväkoulutoimintaa jatkettiin pienimuotoisesti Evankelisen Opettajaliiton tuella. Samburu-työssä on edelleen haasteena työalueelle pääseminen.

Lähettimäärä vuonna 2020 oli kuusi, lähettilapsia neljä Jorma Arkkila vastasi orpoprojektin johtajan tehtävistä, samburu-työstä ja toimi työalueen taloudenhoitajana. Satu Arkkilan vastuulla oli Credo-kummiohjelma. Virpi Otieno jatkoi diakoniatyötä Nairobissa, toimi opetustehtävissä Matongon teologisessa seminaarissa ja oli kentän varavastaava. Jiska ja Petra Gröhnin perhe saapui Keniaan helmikuussa ja asettui asumaan Kisumuun. Jiska on määrätty seurakuntatyöhön Itierion seurakuntaan. Marja Ochieng toimi CCP-projektin yhdyshenkilönä sekä kentän työaluevastaavana. MARJA OCHIENG Työaluevastaava

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

33


LÄHETYS

LÄHETYSKENTTÄKATSAUKSET: AFRIKKA

PEKKA JAUHIAINEN

Sudan, Etelä-Sudan ja Uganda Yleinen tilanne Etelä-Sudanissa turvallisuustilanne oli edelleen heikko. Sleyn lähettejä ei ole vieraillut maassa vuoden 2016 jälkeen. Suomen suurlähetystö kehotti suomalaisia poistumaan maasta välittömästi. Väkiluku on viitisentoista miljoonaa, joista noin 70 % on kristittyjä. Ugandassa valmistauduttiin presidentin vaaleihin melko rauhallisissa tunnelmissa. Maata on johtanut Presidentti Yoveri Museveni vuodesta 1986 lähtien. Sudania – Afrikan kolmanneksi suurinta maata – johtaa ensimmäistä kertaa siviilihallitus. Asukkaita on noin 35 miljoonaa, joista muslimeja 95 %. Kaikkia näitä kolmea maata yhdistää sotainen historia: Ugandassa Idi Amin ja myöhemmin pohjoisessa LRA ja Sudanin sisällissota 1980-luvulta alkaen, joka muuttui Etelä-Sudanissa sisällissodaksi pian itsenäistymisen jälkeen vuonna 2013.

Etelä-Sudanin ja Sudanin evankelisluterilainen kirkko ELCSS-S ELCSS-S kirkko toimii kolmessa eri maassa; Etelä-Sudan, Sudan ja Uganda. Kirkolla on noin kaksikymmentä pastoria, joista neljä toimii Ugandassa, neljä Sudanissa ja loput Etelä-Sudanissa. Sleyn tuki kirkolle painottuu Etelä-Sudaniin ja Ugandan pakolaisleireille. Yhteistyökirkko on jakautunut opposition ja nykyisen hallinnon välillä. Ryhmät ovat etsineet yhteyttä mutta toistaiseksi tuloksettomasti. Kirkon johtaja Piispa Wilson Nooa Rule menehtyi toukokuussa Khartumissa.

34

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020


Kirkkoa johti kesäkuusta lähtien kirkon väliaikainen komitea (Interim committee), jonka tehtävänä on järjestää piispan vaalit. Kaksi kirkon pastoria saivat päätökseen kandidaatin opinnot Matongon MLTC:llä. Melko pienen ja hajaantuneen kirkon toiminta kolmessa eri maassa on haasteellista.

Kirkon työyhteydessä toimii Sleyn lähetti Pauli Vanhanen perheineen. Vanhaset asuvat Pohjois-Ugandassa, Gulun kaupungissa. Tehtävänä on Sleyn antaman tuen seuranta ja koordinointi Ugandan pakolaisleireillä, Etelä-Sudanissa ja Sudanissa. Vanhaset olivat Ugandassa vuoden 2020 ajan. Korona vaikutti työntekoon erityisesti huhti-syyskuun välisenä aikana. Lähetyksen antama rahallinen tuki kirkolle oli noin 100 000 euroa. Tuella pyrittiin auttamaan pastoreita, kouluttamaan kristittyjä ja tukemaan kirkon työtä edistävissä hankinnoissa kuten moottoripyörät, puhelimet, kirkkorakennukset jne.

LÄHETYS

Lähetys

PAULI VANHANEN Työaluevastaava

Sambia

S

ley on kuluneen vuoden aikana jatkanut strategian mukaista irrottautumista Sambian työstä ja LECA-kirkon työyhteydestä. Sley tuki piispa Robert Kaumban johtamaa LECA-kirkkoa määrärahalla. Matongossa Keniassa opiskeli teologian tai diakonian ohjelmissa neljä stipendiaattia. Koululaisten kummilapsitoiminnassa oli neljä edunsaajaa. Lähetyksen toimintojen uudelleenorganisointia Sambiassa jatkettiin aiemman suunnitelman mukaisesti. Jorma Arkkilan työlupaan haettiin jatkoa, joka mahdollistaa työteon Sambiassa. Vuoden loppuun mennessä työluvan jatkopäätöstä ei saatu. Hallintoasioiden hoidossa ja alasajossa käytettiin laki­asiaintoimistoa. Sleyn omistamia kiinteistöjä koski seuraava suunnitelma: Chazangan kiinteistön siirto kirkon nimiin saatiin päätökseen. Kirkko on suunnitellut toimistorakennusta Chazangan tontille. Sambiassa ei ollut pysyviä Sleyn lähettejä. Satu ja Jorma Arkkila jatkoivat lähetyksen vastuiden hoitamista Sambian työssä Keniasta käsin. Jorma ja Satu Arkkila kävivät Sambiassa suunnitelman mukaisesti vuoden alussa. JORMA ARKKILA Työaluevastaava

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

35


LÄHETYSKENTTÄKATSAUKSET: EUROOPPA

LÄHETYS

Saksa

36

V

uosi 2020 tullaan kaikkialla maailmassa muistamaan koronavuotena, ja maailmanlaajuinen pandemia on vaikuttanut myös Sleyn Saksan kentän toimintaan. Saksan työalueen lähettiyksikkö Marko ja Siiri Turunen siirtyivät kuluneen vuoden aikana Berliinistä Hampuriin. Työ Saksan kentällä tapahtui vielä alkuvuonna Berliinin Steglitzissä sijaitsevassa Evankelis-Luterilaisessa Kolminaisuuden seurakunnassa (Evangelisch-Lutherische Dreieinigkeits-Gemeinde Berlin-Steglitz), joka kuuluu Saksan Itsenäiseen Evankelis-Luterilaiseen kirkkoon (Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche, SELK). Seurakuntaa johtaa kirkkoherra TT Gottfried Martens. Työ seurakunnassa tapahtuu pääosin farsin kielellä pakolaisten ja maahanmuuttajien parissa. Lisäksi seurakunnassa on pieni joukko urdunkielisiä ja muita kieliryhmiä, esim. arabiaa puhuvia. Noin 80 % seurakuntalaisista on farsin- tai darinkielisiä. Vuoden alussa oli paljon hyviä suunnitelmia, kuten opetusmatkoja kentän sisällä, nuorisotyötä, musiikkityötä, raamattupiirejä ja messuja, joihin osallistuisi 150–300 ihmistä kerralla. Turuset pitivät raamattupiirejä. Marko toimitti messuja ja saarnasi, Siiri teki musiikkityötä. Pandemia ja siihen liittyvät rajoitukset sekoittivat tilanteen, niin että yksi tärkeimpiä työmuotoja keväällä oli Markon osalta videoidut saarnat ja Siirin osalta etäyhteyksien kautta tai ulkona pidetyt psykologiset yksilökohtaamiset. Rajoituksien lievennyttyä jatkuivat turvallisesti toimitetut lyhytmessut pienille ryhmille. Kevään aikana Lutherische Kirchenmission (LKM), eli SELK:n lähetysjärjestö, ehdotti Turusten siirtymistä Berliinistä Hampuriin. Päätös tehtiin keväällä kolmikantakeskusteluna lähettiyksikön, lähetysosaston ja yhteistyöjärjestö LKM:n kesken. Päätöksen taustalla oli työntäviä ja vetäviä tekijöitä. Hampurin seurakunnista oli saatu vierailujen myötä varsin positiivinen kuva. Marraskuussa Turuset aloittivat työn Hampurin seurakunnissa; virallinen tehtävään siunaaminen toimitettiin ensimmäisenä adventtina LKM:n lähetysjohtaja Roger Ziegerin toimesta Siionkirkossa. Hampurissa Turuset toimivat kahden SELKin seurakunnan yhteydessä: Hampurin Evankelis-Luterilainen Siion-seurakunta ja Evankelis-Luterilainen Kolminaisuuden seurakunta (Evangelisch-Lutherische Zionsgemeinde & Evangelisch-Lutherische Dreieinigkeitsgemeinde Hamburg). Seurakunnissa on saksalainen enemmistö, mutta huomattava määrä farsinkielisiä jäseniä. Kummankaan seurakunnan työntekijät eivät puhu farsia, joten Turusten työpanoksella farsin kielellä on suuri tarve. Siiri tekee psykologista työtä lähinnä yksilökeskusteluiden kautta; tätä varten voi käyttää seurakunnan tiloja. Marko pitää kaksi farsinkielistä messua kuukau-

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020


LÄHETYS

MARKO TURUNEN

dessa, yhden Siionissa, yhden Kolminaisuudessa. Suuri määrä katekumeeneja aloitti marras- ja joulukuussa kastekurssin; he saavat opetusta farsiksi pienryhmissä, kutakin ryhmää 1,5 h/viikko. Sunnuntaisin jumalanpalveluksen jälkeen on farsinkielinen raamattupiiri seurakuntasalissa. MARKO TURUNEN Työaluevastaava

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

37


LÄHETYSKENTTÄKATSAUKSET: EUROOPPA

Venäjä LÄHETYS

Inkerin kirkon tilanne Inkerin luterilaisessa kirkossa asetettiin virkaan helmikuussa uusi piispa Ivan Laptev Aarre Kuukaupin jäädessä eläkkeelle. Aarre Kuukauppi vastaa edelleen Inkerin kirkon vikaarina suhteista suomalaisten järjestöjen sekä Suomen ev.-lut. kirkon kanssa. Englanninkielisistä suhteista vastaa vikaari Konstantin Subbotin. Vuonna 2016 Venäjällä tuli voimaan uusi uskontolaki. Jehovan todistajien toiminta on kokonaan kielletty, ja osa heistä on poistunut maasta. Inkerin kirkon toimintaan liittyen uskontolain tulkinnassa on ollut vaihtelua. Esimerkiksi Pietarin alueella ei ole ollut mitään ongelmia, mutta Karjalassa vierailijat eivät ole saaneet antaa puheenvuoroja turistiviisumilla. Yksi suuri kysymys Inkerin kirkossa on toimitilat. Monilla seurakunnilla ei ole omia toimitiloja toiminnan kehittämiseksi, toisaalta jotkin vanhat kirkot ovat rasite seurakuntien taloudelle. Sleyn työn piiriin kuuluvissa Svetogorskissa ja Krasnojarskissa toimitilaongelmia on saatu ratkaistua viime vuosina. Koronapandemian takia kumpaankin kohteeseen suunniteltuja jatkoremontteja ja perusparannuksia ei olla voitu toteuttaa vuoden 2020 aikana. Kelton teologinen instituutti menetti lisenssin Venäjän oikeusministeriöltä. Tämä merkitsee sitä, että opiskelijat eivät saa virallisia tutkintotodistuksia. Koulutus jatkuu muuten normaalisti. Inkerin kirkko yrittää saada lisenssin palautettua oikeusteitse.

Sleyn työ ja henkilöstö Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen koronapandemian takia. Venäjä sulki rajat maaliskuussa, ja se on vaikuttanut vahvasti Venäjän työhön. Suomessa asuvat lähetit eivät ole voineet tehdä työtä Venäjällä sen jälkeen. Sleyn henkilöstö Venäjällä on laskusuunnassa. Arvo Survo jäi eläkkeelle 2019, mutta jatkaa työtä eläkelähettinä tehden puolet aikaisempaan verrattuna. Susanna Melasen työsuhde päättyi hänen omasta tahdostaan 23.9.2020. Pasi Hujanen toimi Pietarin ja Länsi-Inkerin rovastikunnassa useampien seurakuntien suomenkielisen työn pastorina. Lisäksi hänellä on ollut käyntejä Virossa, erityisesti sen itäosissa. Työhön on kuulunut jumalanpalvelukset, diakoniatyö ja kotikäynnit. Maaliskuusta lähtien hänen työnsä keskittyi Suomeen. Pasi toimi Venäjän kentän työaluevastaavana. Arvo Survo jatkaa työtä eläkelähettinä. Hänen työnsä keskittyy Länsi-Inkerin rovastikuntaan ollen lähetyspastorin työtä. Tämä työ on keskeytynyt maaliskuusta lähtien pandemian takia. Pastorintyön lisäksi hän on tehnyt käännöstöitä. Hänen

38

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020


LÄHETYS

LIISA RÄSÄNEN

musiikkiaan ja puheitaan levitetään myös CD-levyinä ja internetissä. Pekka Jauhiaisen työ on keskittynyt Karjalan kannakselle. Hänellä on ollut vastuullaan Viipurin seurakunnan kappeliseurakunta Svetogorskissa (Enso). Tähän työhön on kuulunut jumalanpalvelukset ja muu hengellinen työ. Maaliskuun jälkeen työ on siirtynyt vahvemmin paikallisten varaan. Hän on vastannut myös kappelin remontoimisesta sekä saadun tontin hyötykäyttämisen kehittämisestä. Nämä työt eivät ole edenneet rajojen sulkeuduttua. Hän toimi myös Venäjän ja Viron aluekoordinaattorina sekä lähetyskasvattajana ja -kouluttajana. Susanna ja Ville Melasen työ on keskittynyt Siperiaan ja Krasnojarskin seurakunnan hoitamiseen. Susanna on toiminut Krasnojarskissa lapsi- ja musiikkityössä. Ville on toiminut Siperian rovastikunnan rovastina ja Krasnojarskin seurakunnan kirkkoherrana. Rovastina hänellä on ollut mahdollisuuksia vaikuttaa rovastikunnan kehitykseen tukemalla ja kouluttamalla pastoreita. Sen lisäksi hänellä on ollut

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

39


LÄHETYSKENTTÄKATSAUKSET: EUROOPPA

LÄHETYS

rovastina mahdollisuus vaikuttaa kirkon linjauksiin. Huhtikuussa Ville ja Susanna muuttivat Suomeen, ja Susannan työsuhde päättyi syyskuussa. Villen työhön koronapandemia on vaikuttanut kaikkein vähiten. Moni työasia on ennen pandemiaakin ollut etäyhteyksien varassa. Ville toimi työalueen varavastaavana. PEKKA JAUHIAINEN Pastori ja aluekoordinaattori

KIRSI VIMPARI

40

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020


Viro Viron kirkon tilanne LÄHETYS

Viron luterilaisen kirkon jäsenmäärä on puolittunut 15 vuoden aikana ollen nyt n. 155 000. Jäsenmäärä ei enää laske tällä hetkellä. Kirkollisveron maksoi jäsenistä n. 26 000. Kirkon lapsityössä oli mukana n. 2800 lasta ja nuorisotyössä n. 700 nuorta. Näissä viimeksi mainituissa on nähtävissä laskua edellisiin vuosiin nähden. Viron kirkko elää maallistuneen yhteiskunnan keskellä. Tämä näkyy mm. siinä, että nuoremmassa polvessa vain noin 1 % ilmoittaa olevansa kristittyjä. Samalla kirkon taloudellinen tilanne on heikko, joka näkyy työntekijöiden vähyytenä. Työntekijöiden vähyys osaltaan heijastuu siihen, että seurakunnassa tehdään välttämätön eikä jää energiaa uusien ihmisten tavoittamiseen tai vapaaehtoisten kouluttamiseen. Sleyn strategia Virossa pyrkii vastaamaan edellisiin ongelmiin. Viron työn painopisteet ovat lapsi-, nuoriso- ja opiskelijatyössä, raamattukoulutuksessa sekä vapaaehtoisten kouluttamisessa. Siten lähetystyöllä Virossa on suuri merkitys Viron ev.-lut. kirkon tulevaisuuden kannalta. Kaikkein vahvimmin Sleyn työpanoksessa näkyy nuorisotyö. Kirsi Vimparilla ja Olli Oleniuksella, joka on aloittanut lähetystyöntekijänä, on päätyönä nuoret. Nuorisotyössä on tavoitteena rakentaa Etelä-Viroon kokonaisuus, joka palvelee useiden seurakuntien nuorisotyötä. Useimmissa tapauksissa seurakunnilla ei ole omaa nuorisotyötä.

Sleyn työntekijät Virossa Sley on omalta osaltaan rakentamassa Viron kirkon identiteettiä lähetystyön saralla, kun Helene ja Joona Toivanen ovat Sleyn lähettiyden lisäksi ensimmäisiä Viron ev.-lut. kirkon lähetystyöntekijöitä. He olivat lähetystyöntekijöinä Virossa, kunnes heidät lähetettiin Myanmariin. Viron lähetyskeskuksessa on osittain tästä syystä ulkolähetyksestä vastaava henkilö, ja ulkolähetykseen panostetaan aiempaa enemmän seurakuntien tasolla. Olli ja Salome Olenius aloittivat ensimmäisen työkautensa Virossa maaliskuussa 2020. Olli Olenius aloitti työkautensa kieliopinnoilla sekä maahan, kulttuuriin ja ihmisiin tutustumisella. Syyskuusta lähtien Olli on vastannut Põlvan Maarjan seurakunnan nuortenilloista, sekä pitänyt raamattutunteja ja saarnannut jumalanpalveluksissa. Salome Oleniuksen työtehtävät ovat pääosin olleet omien lasten hoito, Põlvan Maarjan seurakunnan pyhäkoulutyö ja viestinnälliset tehtävät kuten Sleyn lähetyksen lasten lähettikirjeiden koostaminen. Liisa Rossi työskenteli alkuvuoden Rakveren seurakunnassa keskittyen pienryhmä-, opetus ja mediatyöhön. Liisa oli kotimaankaudella huhtikuusta elokuuhun.

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

41


LÄHETYSKENTTÄKATSAUKSET: EUROOPPA JA ISRAEL

Loppusyksystä työnkuva muuttui, kun Liisa kutsuttiin uusiin tehtäviin Tallinnaan Viron kirkon Lähetyskeskuksen koulutuskoordinaattoriksi.

LÄHETYS

Kirsi Vimpari oli vuoden alkupuoliskon kotimaankaudella. Loppuvuodesta tehtäviin kuului pääosin lapsi- ja nuorisotyö Etelä-Virossa sekä pienellä osuudella myös opiskelijatyö Tartossa. PEKKA JAUHIAINEN Pastori ja aluekoordinaattori

Israel

V

uonna 2020 Sley tuki Jerusalemissa sijaitsevan Caspari-keskuksen toimintaa taloudellisesti ja esirukouksin. Caspari-keskus on Raamatun ja juutalaisuuden koulutus- ja tutkimuskeskus. Se tukee Israelissa messiaanisten eli Jeesukseen Vapahtajanaan uskovien juutalaisten seurakuntia Kristus-todistuksen antamisessa Israelissa. Sleyn työ Israelissa on ollut pienimuotoista. Lähetysosasto pitää yllä kontakteja juutalaistyötä tekeviin järjestöihin. Vuoden 2020 aikana kartoitettiin Israel-lähetyksen osalta yhteistyön mahdollisuuksia Inkerin kirkon ja norjalaisen luterilaisen kirkon (LKN) kanssa. Israelin työalueella ei tällä hetkellä työskentele Sleyn lähettejä. ARI LUKKARINEN Aluekoordinaattori

42

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020


LÄHETYSKENTTÄKATSAUKSET: KOTIMAA

LÄHETYS

LIISA RÄSÄNEN

Kansainvälinen työ Suomessa

M

aahanmuuttajien lähetystyössä Helsingissä vuonna 2020 näyttää olevan sama suuntaus kuin vuonna 2019. Vuonna 2020 neljä maahanmuuttajataustaista henkilöä kastettiin kristilliseen uskoon. Haasteena oli saada tulkkausta englannista turkiksi ja eräälle Iranissa puhuttavalle kielelle. Toistaiseksi meillä on enemmän ihmisiä, jotka ovat tulleet aktiivisesti raamattutunneille. Nykyisessä vaiheessa työssäni näkyy ennen kaikkea uusien kristittyjen opetuksen syventäminen ja turvapaikanhakuprosessin haasteiden ratkominen. Opetuksen syventämiseen kuuluu olennaisena osana myös kristittyjen maahanmuuttajien lähettäminen heidän lähipiiriinsä täällä Suomessa, jotta he voivat julistaa evankeliumia ja tuoda uusia ihmisiä Kristuksen luokse. RICHARD ONDICHO Pastori ja lähetystyöntekijä

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

43


MARTTI PYYKÖNEN


HALLINTO


HALLINTO

HALLITUKSEN KOKOONPANO

HALLINTO

Hallitukseen kuuluu kaksitoista (12) jäsentä. Hallitus valitsee vuosittain puheen­ johtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan. Vuosiluku nimen ja kotipaikan perässä viittaa kauteen, jolle hallituksen jäsen on valittu.

HALLITUKSEN JÄSENET PORIN KESÄKOKOUKSEN 2019 JÄLKEEN

HALLITUKSEN JÄSENET TAMPEREEN KESÄKOKOUKSEN 5.9.2020 JÄLKEEN

Arkkila Martti, Piippola 2018-2021 Jukkola Tuomo, Lohtaja 2018-2021 Kippo Hannu, Kokkola 2019-2022, varapuheenjohtaja Kössi Juho, Seinäjoki 2017-2020 Känsälä Eveliina, Kokkola 2019-2022 Latva-Rasku Mika, Tampere 2017-2020, puheenjohtaja Näkki Markku, Kotka 2017-2020 Punkeri Timo, Oulainen 2019-2020 Seppälä Jussi, Helsinki 2019-2020 Simojoki Hanna-Kaisa, Helsinki 2018-2021 Vehviläinen Timo, Kankaanpää 2018-2021 Viisteensaari Eija, Kokkola 2017-2020

Arkkila Martti, Siikalatva, 2018-2021 Auvinen Jussi, Turku, 2020-2023 Jukkola Tuomo, Kokkola, 2018-2021 Kippo Hannu, Kokkola, 2019-2022, varapuheenjohtaja Känsälä Eveliina, Kokkola, 2019-2022 Lackström Tuuli, Raahe, 2020-2023 Lahtela Ville, Hyvinkää, 2020-2023 Latva-Rasku Mika, Tampere, puheenjohtaja, 2020-2023 Punkeri Timo, Oulainen, 2019-2022 Seppälä Jussi, Vantaa, 2019-2022 Simojoki Hanna-Kaisa, Helsinki, 2018-2021 Vehviläinen Timo, Kankaanpää, 2018-2021

JOHTORYHMÄ 2020 Säilä Tom, toiminnanjohtaja Auvinen Ville, lähetysjohtaja Tarvainen Juhana, kotimaantyönjohtaja

PIIRIEN PUHEENJOHTAJAT 2020 KEVÄTKOKOUSTEN JÄLKEEN ETELÄ-HÄME Pasma Marko, Riihimäki ETELÄ-POHJANMAA Toivio Markku, Ylistaro

46

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

ETELÄ-SAVO JA KYMI Laitinen Jaakko, Kotka ITÄ-SUOMI Korpinen Antti, Kuopio KESKI-POHJANMAA Niemelä Veijo, Kokkola KESKI-SUOMI Häkkinen Hannu, Jyväskylä POHJOIS-HÄME Loponen Heikki, Valkeakoski POHJOIS-SUOMI Punkeri Timo, Oulainen


SATAKUNTA Veli-Pekka Koivisto, Pori SAVO-KARJALA Jauhiainen Jaakko, Enonkoski SUUR-HELSINKI Kuokkanen Risto, Helsinki UUSIMAA Ylenius Ilkka, Hyvinkää VARSINAIS-SUOMI Suopajärvi Seppo, Laitila

Anttoora Marjo, puheenjohtaja Arkkila Juho, varapuheenjohtaja Kulju Petri Malmivaara Johanna Tarvainen Juhana, Sleyn edustaja Vehviläinen Timo Vuorenoja Timo Koskenniemi Marja, sihteeri Henkilökunnan edustajana puhe­ oikeudella: Havela Hanna-Leena Rusama Matti, vararehtori

NUORISOTYÖN SENAATTI 2020 Sleyn nuorisotyön senaatti kokoontui vuonna 2020 3 kertaa. Alisa Vettenranta Julia Immonen Aapo Anttoora Bertha Simojoki Hanna Joronen Jenni Jokinen Mariella Heinonen Milka Ikäläinen Niilo Heikkilä Matleena Kinnanen

NUORTEN AIKUISTEN TOIMIKUNTA 2020

HALLINTO

KARKUN EVANKELISEN OPISTON JOHTOKUNTA 2020

Susanna Hulkko Juuso Luoma Nelli Luoma Amanda Niemelä Oona Harju Elisa Lähteenmaa Milja Alanko Sari Aho Laura Gummerus Markus Tienhaara Matias Kinnanen Ilona Perttula

Miika Jokinen, puheenjohtaja Riina Häkämies Kirsi Koivusaari Tuomo Ruottinen Pauli Huusari Jesmiina Jokinen

EVANKELISTEN OPISKELIJOIDEN LIITTOHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJA 2020 Merja Huhtala, puheenjohtaja Johannes Piittala, varapuheenjohtaja 28.11. saakka Elina Ala-Hynnilä, varapuheenjohtaja 28.11. alkaen

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

47


HALLINTO

HALLINTO

SLEYN LÄHETYSTYÖN NEUVOTTELUKUNTA 2020 Puheenjohtaja: lähetysjohtaja Ville Auvinen Seurakuntien edustajien Evankeliumijuhlissa valitsemat jäsenet: ARKKIHIIPPAKUNTA Pirjo Harstinen, Martinkoski (2020–2021), varalla Mari-Liisa Havukainen, Nousiainen ESPOO Johanna Rantalankila, Hyvinkää (2019–2020), varalla Heljä Järä-Isotalo, Kirkkonummi HELSINKI Marja-Leena Korpinen, Haaga (2020–2021), varalla Jorma Tikkamäki, Töölö KUOPIO Maija Määttänen, Lieksa (2020–2021), varalla Pirkko Salmela, Siilinjärvi LAPUA Tuija Emaus-Etindelle, Jyväskylä (2020–2021), varalla Riitta Pohjanpalo, Vaasa MIKKELI Seppo Salmi, Lappeenranta (2019–2020), varalla Tuomo Liimatainen, Lappeenranta OULU Mauri Laakso, Tornio (2019–2020), varalla Vuokko Loukusa, Pudasjärvi TAMPERE Colette Roto, Somero (2019–2020), varalla Keijo Suuniittu, Jämsä Järjestöjen edustajat: Evankelinen opettajaliitto, pj. Pertti Pussinen Suomen evankelisluterilainen seurakuntaliitto (Seurakuntaliitto), Seppo Salo

48

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020


Sley-Median lehdet 2020 SANANSAATTAJAN TOIMITUSNEUVOSTO Toimitusneuvostoa ei koottu vuonna 2020.

NUOTAN TOIMITUSNEUVOSTO

HALLINTO

Hakkari Tommi Heinonen Juha Koskenniemi Antti Lehmonen Olli Luomaranta Samuli

VINKIN TOIMITUSNEUVOSTO Brücker Heidi Lempinen Tuomas Rusama Heikki Thurén Tiia Ukkonen Minttumaria Velin Petra

vinkki LASTENLEHTI • 5 / 2020

5

2020

INTTILESKEYS

ja miten siitä selvitään SAAKO KRISTITTY BILETTÄÄ?

HARTAUS: Mistä saisin rohkeutta?

sivu 16

Suomen isot ja upeat joutsenet

MN-festareiden uudet juontajat

sivu 8 Kurkistus hevostalleille

sivu 20

Lähetystyöhön Japaniin ja ohje omaan bentoboxiin!

Jaakko & Aikku

tarttuvat työhön nöyryydellä ja täynnä intoa

sivu 12

MUUSIKKO LILY-JO: LILY-JO:

"Olen aina halunnut olla esiintyjä"

Mikä ihmeen pyhäinpäivä? Pidetään pyhäpelit!

DEAR TEOLOGI: ONKO PUHELINRIIPPUVUUS SYNTIÄ?

A��� “A����” K�������: “Ristin juurelta löytyy rauha” SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

49


MARTTI PYYKÖNEN


HENKILÖSTÖ


HENKILÖSTÖ

Sleyn henkilöstö 2020

HENKILÖSTÖ

Rivillä viimeisenä vuosi josta alkaen ollut katkeamattomasti työsuhteessa Sleyhyn, suluissa kyseisessä tehtävässä aloittamisen vuosi.

52

Ahvenainen Sinikka, lähetysosaston osastokoordinaattori, (2009), 1986 Ahl Tatjana, Lahden Lutherin kirkon osatoiminen siivooja Akojam Veronica, Jyväskylän Luther-kirkon palkkiotoiminen siivooja-vahtimestari Alatalo Marianne, Hietoinrannan leirikeskuksen osatoiminen emäntä, 2007 Annola Tuomas, Vaasan opiskelijatyöntekijä Anttoora Aapo, Tampereen nuorteniltojen palkkiotoiminen vetäjä Auvinen Ville, lähetysjohtaja (2018), Sanansaattajan päätoimittaja, 2017 Brenner Lukas, Etelä-Savon ja Kymen piirivastaava, ev.juhla 2020 projektipäällikkö, 2017 Eerikäinen Leena, Hämeenlinnan Luther-talon osatoiminen emäntä-vahtimestari Erkkilä Annu-Elina, Ohtakarin leirikeskuksen kesätyöntekijä Erkkilä Anttoni, Helsingin Pyhän Sydämen kappelin osatoiminen suntio 1.4. alkaen Granat Iivari, Helsingin nuorteniltojen palkkiotoiminen vetäjä Gröhn Leea, kirjanpitäjä, 1999 Gummerus Laura, Tampereen nuorteniltojen palkkiotoiminen vetäjä Haapanen Anne, henkilöstöpäällikkö (2010), 1986 Haataja Teemu, Sley-Median toimitusjohtaja (2018), Etelä-Hämeen piirin yhteys­henkilö, 2009 Halme Riina, Maata Näkyvissä -festareiden projektisihteeri Haverinen Martti, Helsingin Luther-kirkon vastaava pastori (2016), 2009 Haverinen Soili, Helsingin Luther-kirkon teologi, Suur-Helsingin piirivastaava, 2016 Heikintalo Jenni, Turun palkkiotoiminen opiskelijatyöntekijä 31.5. saakka Heikkilä Ilkka, Rovaniemen palkkiotoiminen opiskelijatyöntekijä 31.1. saakka Heikkilä Niilo, Helsingin nuorteniltojen palkkiotoiminen vetäjä Heikkilä Ritva, Hämeenlinnan Luther-talon osatoiminen emäntä-vahtimestari Heikkilä Ville, Oulun palkkiotoiminen opiskelijatyöntekijä 1.9. alkaen Heinonen Juha, nuorisotyönjohtaja, 1993 Heinonen Mariella, Hämeenlinnan nuorteniltojen palkkiotoiminen vetäjä Helkkula Johan, Satakunnan piirivastaava, 2015 Huhtala Ilona, Oulun palkkiotoiminen opiskelijatyöntekijä 31.5. saakka Hulkko Susanna, Helsingin nuorteniltojen palkkiotoiminen vetäjä

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020


SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

HENKILÖSTÖ

Hynninen Vesa, Kokkolan palkkiotoiminen opiskelijatyöntekijä Häkämies Johannes, Lahden Lutherin kirkon pastori, Etelä-Savo ja Kymen osatoiminen työntekijä ja valtakunnallisen nuorten aikuisten työn koordinaattori, 2009 Ikäläinen Milka, Tampereen nuorteniltojen palkkiotoiminen vetäjä Immonen Juulia, Turun nuorteniltojen palkkiotoiminen vetäjä Jauhiainen Pekka, alue-, lähetyskasvatus- ja koulutuskoordinaattori, 2005 Juupaluoma Ari, Etelä-Pohjanmaan piirivastaava, 2011 Karppinen Ossi, Tampereen palkkiotoiminen opiskelijatyöntekijä Keski-Luoma Miika, Rovaniemen palkkiotoiminen opiskelijatyöntekijä 1.2. alkaen Kiviranta Tapio, Pyhän Sydämen kappelin pastori, 2005, eläkkeelle 1.7. alkaen Koskenniemi Erkki, raamattukoulutussihteeri, 1981 Koskenniemi Milla, Helsingin nuorteniltojen palkkiotoiminen vetäjä Koukkari Riitta, Esantuvan leirikeskuksen emäntä, 2007 Kuokkanen Aleksi, Evankelisten opiskelijoiden (EO) pääsihteeri, 2015 Laaksonen Ville, Jyväskylän nuorteniltojen palkkiotoiminen vetäjä Lehrbäck Minna, nuorisotoimiston sihteeri, 2016, 8.12. saakka Lehtinen Kirsti, osatoiminen toimistoapulainen Lukkarinen Ari, aluekoordinaattori (2016), 2006 Lukkaroinen Tuomas, Pohjois-Suomen piirivastaava, 1.4. alkaen Luomaranta Esa, Hyvän Paimenen kappelin pastori, 1984 Luomaranta Samuli, nuorisotyönohjaaja, 2011 Lähteenmaa Elisa, Seinäjoen nuorteniltojen palkkiotoiminen vetäjä Läspä Jarkko, Hämeenlinnan Luther-talon vastaava työntekijä, 2019 Malkasilta Panu, Seinäjoen palkkiotoiminen opiskelijatyöntekijä 1.9. alkaen Malmivaara Markus, Sastamalan messuyhteisön pastori, 2016 Markkula Anna-Liisa, lähetysosaston osastokoordinaattori 1.9. alkaen Markkula Paavo, talouspäällikkö (2018), 2013 Mäki Henrik, Joensuun palkkiotoiminen opiskelijatyöntekijä Niemelä Jukka, Uudenmaan piirivastaava, 2009 Nisula Jenna, Esantuvan leirikeskuksen kesätyöntekijä Nisula Timo, Turun työn pastori, 2007 Norro Ari, Varsinais-Suomen piirivastaava ja Uudenmaanpiirin pastori, 1995 Olenius Olli-Pekka, Itä-Suomen piirivastaava 31.1. saakka Palmu Pasi, Keski-Pohjanmaan piirivastaava, 2012 Piittala Johannes, Joensuun palkkiotoiminen opiskelijatyöntekijä 1.9. alkaen Polso Lasse, Helsingin Pyhän Sydämen kappelin osatoiminen suntio 31.3. saakka Poukka Anna, toimistosihteeri, 1991 Puntila Petteri, Helsingin nuorteniltojen palkkiotoiminen vetäjä Pyykönen Martti, Sanansaattajan toimitussihteeri, Sleyn tiedottaja

53


HENKILÖSTÖ

HENKILÖSTÖ

Railo Sointu, Kotkan rukoushuoneen osatoiminen vahtimestari Rajala Tenho, Helsingin palkkiotoiminen opiskelijatyöntekijä Rankinen Jari, Pyhän Sydämen kappelin pastori 1.4. alkaen, 2008 Ranta Varpu, Turun palkkiotoiminen opiskelijatyöntekijä 1.9. alkaen Rintala Matti, Etelä-Pohjanmaan piirisihteeri, 1991 Roiko Juho, Ohtakarin leirikeskuksen kesätyöntekijä Ryösö Kirsi, lapsi-, varhaisnuoriso- ja perhetyön vastaava työntekijä itäisellä alueella, Savo-Karjalan piirivastaava, Vinkin päätoimittaja 2011 Ryösö Manu, pastori, 2010, 9.3. saakka Räty Lasse, Tampereen Luther-talon pastori, 1995 Saari Anne, Evankelisten Opiskelijoiden (EO) pääsihteeri, hoitovapaalla, 2003 Saarinen Minna, Sastamalan Sammaljoen rukoushuoneen osatoiminen vahtimestari Saarisalo Kristian, Turun nuorteniltojen palkkiotoiminen vetäjä Salonen Tiina, Ohtakarin leirikeskuksen vastaava emäntä, 2012 Seppälä Mikko, Seinäjoen palkkiotoiminen opiskelijatyöntekijä 31.5. saakka Silmu Juha, Tampereen Luther-talon teologi, toiminnan koordinaattori, 2018 Simanainen Saija, lapsi-, varhaisnuoriso- ja perhetyön vastaava sihteeri, ostoreskontran hoitaja, 2004 Sokka Taisto, lomansijaisena ja Itä-Suomen piirityöntekijänä 16.7. alkaen Säilä Tom, toiminnanjohtaja, (2016), 2008 Takaki Anna-Kaisa, aluekoordinaattori, 2017 Taipalus Ilari, Jyväskylän palkkiotoiminen opiskelijatyöntekijä 31.5. saakka Tarvainen Juhana, kotimaantyönjohtaja (2015), 2010 Toikka Antero, osatoiminen Nuotan päätoimittaja ja toimituspäällikkö, 2017 Toskala Maaria, Maata Näkyvissä -festareiden projektipäällikkö, 2017 Tuikka Miisa, Tampereen nuorteniltojen palkkiotoiminen vetäjä Typpö Jenni, Seinäjoen Hyvän Paimenen kappelin osatoiminen siivooja Viitanen Veera, Helsingin nuorteniltojen palkkiotoiminen vetäjä Ylönen Sakari, Jyväskylän messuyhteisön ja Keski-Suomen piirin pastori, 2018

ELÄKKEELLÄ OLEVAT SLEYN TYÖNTEKIJÄT Aaltonen Turkka Ahtonen Eine Arkkila Reijo Brander Ritva Erelä Annikki Erelä Paavo Haataja Heikki Harjula Arja

54

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

Harjula Osmo Haronoja Lea Heikkinen Paavo Huhtinen Pekka Igendia Pirkko Järvinen Jussi Karikoski Pirkko Katajamäki Aulis

Katajamäki Lilja Kippo Hannu Kiveinen Aarre Kiviranta Tapio Kokkonen Ritva Kontkanen Vuokko Korte Maija-Liisa Koskenniemi Matti


Koskenniemi Olli Koskipää Veikko Kuiri Raija Kuula Sirkka-Liisa Kuula Tapio Kuusiranta Tellervo Kymäläinen Raili Laitinen Irma Lehtimäki-Siitojoki Liisa Lehtonen Heikki Leppänen Tuula Lindblad Karin Lounela Elvi

Lounela Jaakko Luomaranta Lauri Mansikka Saara Naskali Aila Niemelä Markku Nikkarikoski Lasse Näkki Markku Parvio Lauri Partanen Raija Pitkäranta Kari Poussa Pauli Puumala Kullervo Pölönen Sirkka

Raipala Pirkko Rasila Hannu Romppanen Arja Ryömä Merja Räsänen Liisa Saarenketo Antti Soveri Virpi Survo Arvo Teininen Jukka Vanhapiha Marjatta Viljander Leena

Koskenniemi Marja rehtori Rusama Matti vararehtori

LINJANJOHTAJAT JA OPETTAJAT Aalto Marianne maahanmuuttajakoulutuksen johtaja, S2 Annola Tuomas tuntiopettaja kevätlukukausi, reaaliaineet Havela Hanna-Leena erälinjan linjanjohtaja Järvensivu Tiina tuntiopettaja, englanti ja ruotsi Kinnanen Jenni englanti, vanhempainvapaalla Kutila Marika maahanmuuttajakoulutuksen opettaja syyslukukausi, S2 ja muut aineet Lampinen Katariina tuntiopettaja; S2 Lehtimäki Niina historia, yhteiskunta-

HENKILÖSTÖ

Karkun Evankelisen opiston henkilöstö 2020 oppi, psykologia Lemettinen Petriina tuntiopettaja syyslukukausi, biologia, maantiede, terveystieto ja liikunta Lindberg Marjo erälinjan opettaja Liuha Elina lukion linjanjohtaja, matematiikka Parikka Tommi tuntiopettaja kevät­ lukukausi, biologia, maantiede, terveystieto Puusaari Sini tuntiopettaja, S2, kevätlukukausi Raijala Pilvi tuntiopettaja, matematiikka Ristolainen Merja äidinkieli ja suomen kieli Ruohoniemi Päivi erityisopettaja syyslukukausi

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

55


HENKILÖSTÖ

Ruski Anna-Kaisa lukion linjanjohtaja, englanti, uskonto ja jatko-opinto-ohjaus Salo Riikka matematiikka, fysiikka, kemia Syrjänen Henna tuntiopettaja kevät­ lukukausi, S2 Yli-Erkkilä Markku opintovapaalla 20202021

OPISKELIJAOHJAUS Marku Mervi opistokuraattori Murtoo Terhikki yhteisöpedagogi, asuntolavastaava

TOIMISTO

HENKILÖSTÖ

Eklöf Tarja opintosihteeri Partanen Seija hallintosihteeri

LYHYTKURSSIT Heinonen Maarit kurssisuunnittelija

KEITTIÖ JA SIIVOUSTIIMI Vuorinen Pirjo ravitsemispäällikkö Knuutti Kristiina vastaava siistijä Ketola Mona ruoka- ja siivouspalvelutyöntekijä Lähdekorpi Taina keittäjä Pirinen Aila kokki Pohjolainen Kristiina leipuri Polviander-Antila Birgitta siistijä Pusa Marita kokki Reiman-Keskinen Kirsi vastaava siistijä

SIVIILIPALVELUSMIEHINÄ PALVELIVAT Artturi Polus 14.5. asti Tuure Vuorinen 14.9. asti Jere Jutila 14.10. asti Juho Naatula 1.6. alkaen Saku Hyvärinen 16.10. alkaen Jesse Vallin 19.10. alkaen

KIINTEISTÖNHOITO Majalahti Niko kiinteistönhoitaja Vuorinen Tuure 15.9.-31.12.2020

Sley-Median henkilöstö 2020 Auvinen Ville, Sanansaattajan päätoimittaja Haataja Teemu, toimitusjohtaja Mäkelä Markus, graafikko ja taittaja, opintovapaalla 31.8. alkaen Pyykönen Martti, Sanasaattajan toimitussihteeri Raunio Saana, ts. graafikko ja taittaja, 22.6. alkaen Sokka Anna, Sanansaattajan ts. toimittaja Suni Mikko, myyntineuvottelija Takala Elina, Sansaattajan toimittaja (opintovapaalla)  Tienhaara,Ada, Sanansaattajan kesätoimittaja 1.-12.6. ja 13.7.-14.8. Toikka Antero, Nuotan päätoimittaja

56

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020


Lähettämiset 2020 UUDELLE TYÖKAUDELLE: JAPANIIN

VENÄJÄLLE

Harju Mirjam Yoshimura Hiroaki ja Päivi, lapsi Essai

Hujanen Pasi Jauhiainen Pekka

KENIAAN

VIROON

Arkkila Satu ja Jorma, lapsi Joanna Otieno Virpi

Rossi Liisa Vimpari Kirsi Olenius Salome ja Olli, lapset Sofia ja Sointu

MAAHANMUUTTAJATYÖHÖN Saksaan Turunen Siiri ja Marko Suomeen Ondicho Richard

HENKILÖSTÖ

Lähetystyöntekijät 2020 ETELÄ-SUDAN JA SUDAN Vanhanen Pauli. Sleyn Pohjois-Ugandan pakolaistyön vastaava. Työkausi 1.8.2019-31.8.2021.

JAPANI Harju Mirjam. Seurakuntatyö Ichigayan seurakunnassa painottuen vanhustyöhön ja englannin piireihin. Mirjam on työalueen taloudenhoitaja. Työkaudet 1.8.201731.7.2020, 1.8.2020-31.7.2022 Latva-Rasku Tiina. Internet-lähetystyö Suomesta. Työkausi 1.6.2019-31.5.2022 Ozawa Miki. Palkkiotoiminen musiikkilähetti. Poukka Martti ja Päivi. Projektilähetteinä. Takaki Ken. Internet-lähetystyö Suomesta ja japanilaistyö Suomessa. 7.8.2006 alkaen. Yoshimura Hiroaki ja Päivi sekä lapsi Essai. Seurakuntatyö Idän kirkkopiirissä Tokion Suomi-kirkon japaninkielisessä seurakunnassa. Suomalaistyö Japanissa. Hiroaki työaluevastaava. Työkaudet 1.8.2018-31.7.2020, 1.8.2020-31.7.2022.

KENIA Arkkila Jorma ja Satu sekä lapsi Joanna. Jorma on kummilapsihankkeen johtaja,

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

57


HENKILÖSTÖ

samburualueen työn koordinaattori ja hoitaa työalueen taloushallintoa sekä vastaa yhteyksistä Sambiaan. Satu vastaa maasaityttöjä tukevasta Credo-kummiohjelmasta. Työkaudet 1.9.2018-31.8.2020, 1.9.2020-31.8.2022. Gröhn Jiska ja Petra sekä lapset Elias, Aaron ja Anni. Jiska seurakuntatyössä Nairobin alueella, opetustyössä Matongon teologisessa seminaarissa. Petra lapsityössä. Työkausi 9.2.2019-28.2.2022. Ochieng Marja. Orpolapsityö. Työaluevastaava. Työkausi 1.8.2019-31.8.2021. Otieno Virpi. Opetustyö Matongossa. Työkaudet 1.8.2017-31.7.2020, 1.8.202031.7.2022.

MYANMAR

HENKILÖSTÖ

Huhtinen Pekka ja Sirkka-Liisa. Sirkka-Liisa projektilähettinä, Pekka eläkeläislähettinä. Toivanen Helene ja Joona opetustehtävissä. Työaluevastaava ja taloudenhoitaja. Työkausi 1.9.2019-31.8.2022.

SAKSA Turunen Marko ja Siiri. Seurakuntatyö Hampurissa. Markon työkausi 1.10.201730.9.2020, Siirin työkausi 7.10.2017-30.9.2020. Markon ja Siirin uusi työkausi 1.10.2020-30.9.2022.

SUOMI Ondicho Richard. Maahanmuuttajatyö Helsingissä. Työkausi 1.9.2020-31.8.2022.

VENÄJÄ Hujanen Pasi. Pietarin ja Länsi-Inkerin rovastikuntien pappi, työaluevastaava. Työkausi 1.9.2018-31.8.2020, 1.9.2020-31.8.2022. Jauhiainen Pekka. Seurakuntatyö Viipurissa ja Svetogorskissa (Enso). Mediatyötä, Venäjän ja Viron työaluekoordinaattori. Työkausi 1.8.2017–31.7.2020. Alkaen 1.8.2020 toistaiseksi voimassa oleva. Melanen Susanna ja Ville sekä lapset Helmi, Vilja ja Juhana. Ville Inkerin evankelisluterilaisen kirkon Pyhän Kolminaisuuden seurakunnan kirkkoherra ja Siperian rovastikunnan lääninrovasti. Susanna teki pyhäkoulutyötä 23.9.2020 asti. Työkausi 1.9.2019-31.8.2021

VIRO Olenius Salome ja Olli sekä lapset Sofia ja Sointu. Lapsi- ja nuorisotyö EteläVirosssa. Ollin työkausi 1.2.2020-31.1.2023, Salomen työkausi 28.5.202031.1.2023. Rossi Liisa. Pienpiiri-, media ja raamattuopetustyö Rakveressa, rovastikunnallinen

58

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020


raamattupiirityö. Siirtyi Tallinnaan Viron kirkon Lähetyskeskuksen koulutuskoordinaattoriksi syksyllä 2020. Työkaudet 1.9.2017-31.8.2020, 1.9.2020-31.8.2022. Vimpari Kirsi. Lapsi- ja nuorisotyö Tartossa ja Etelä-Virossa. Työaluevastaava. Työkaudet 1.8.2017-31.7.2020, 1.8.2020-31.7.2022.

OTO- ja vapaaehtoistyöntekijät Sleyssä

S

Koulutuksen käyneitä OTO-saarnaajia on mahdollista kutsua puhumaan erilaisiin tilaisuuksiin. Heidän yhteystietonsa ovat saatavissa paikallisilta työntekijöiltä. Mikäli olet itse OTO-saarnaaja tai muissa vapaaehtoistehtävissä, muistathan ilmoittaa työntekijälle, mikäli yhteystietosi muuttuvat! Vuosittainen vapaaehtoistyöntekijöiden tapaaminen järjestetään aina Evankeliumijuhlilla.

HENKILÖSTÖ

leyssä toimii lukematon määrä vapaaehtoistyöntekijöitä ympäri maan. Ilman heidän arvokasta työtään ei yhdistyksen olisi mahdollista. Vapaaehtoistyöntekijöiden joukossa on monen alan taitajia ja oman osaamisensa ja aikansa likoon laittajia. Joku palvelee käytännön tehtävissä messussa, kotiryhmässä, talkoissa, keittiöllä, tiedotuksessa, tilaisuuksissa, toinen puhujana tai vaikka muusikkona. Kukin äärimmäisen tärkeällä paikalla Jumalan valtakunnan työssä.

Sleyn saarnaajat ja yhteyshenkilöt ulkomailla RUOTSI • Hihnala Meeri, Norrgatan 12, 50630

KANADA • Haavisto Paavo, 350 Munro St. P7A 2N5,

Borås, Sverige, p. 990-46-(0)33-201715, p. 073-560 7093, meeri.hihnala@hotmail.com • Pehkonen Sulo, Kanåsen Lövberget, 51691 Dalsjöfors, Sverige, p. 990-46-33-277003 • Pehkonen Sylvi, Kanåsen Lövberget, 51691 Dalsjöfors, Sverige, p. 990-46-33277003, Ruotsin Sleyn pj.

Thunder Bay, Ont. Canada, p. 999-1-8073455677, dhaavist@tbaytel.net • Kraft Veli, R.R. #12 Mapleward Rd, Thunder Bay Ontario P7B 5E5, Canada, p. 999-1807-767-2362 • Mäkinen Aarne, RR 13, Stn.P, Thunder Bay, Ont P7B 5E4 Canada, p. 999-1-807983-2658

AUSTRALIA • Iso-Aho Lauri, 11 Hinkler CR, Mount Isa, Gld 4825, Australia SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

59


MARTTI PYYKÖNEN


TILINPÄÄTÖS


SLEYN TILINPÄÄTÖS

Talouspäällikön katsaus

TILINPÄÄTÖS

Tähän asti auttoi Herra! Vuoden 2020 toiminnallinen alijäämä oli 1 086 083 euroa ja pieneni edelliseen vuoteen verrattuna noin 725 000 euroa. Toiminnallista alijäämää on pystytty viimeisen kahden vuoden aikana pienentämään vuosittain noin miljoona euroa. Sleyn nykyinen omaisuus tuottaa vuodessa 500 000 euroa, joten vuosittainen alijäämä on nyt lähes 600 000 euroa. Talouden nopea tervehtyminen on vaatinut hallituksen, johdon ja henkilöstön yhteistyötä unohtamatta evankelisen liikkeen tukijoita ja seurakuntia, jotka ovat esirukouksin ja taloudellisesti auttaneet vaikeassa tilanteessa. Suurin kiitos kuuluu Hänelle, jolla on kaikki valta ja resurssit. Näin merkittävä muutos ei ole sattumaa. Maailmanlaajuinen pandemia vaikeutti toimintaa. Moni tilaisuus jäi pitämättä, ihmiset kohtaamatta ja kolehtitulot evankeliumin työlle keräämättä. Hienosti löytyi kuitenkin myös uusia tapoja toimia ja saada sanomaa eteenpäin sähköisesti. Isojen tapahtumien peruuntuminen oli pettymys, mutta samalla jäi myös paljon kuluja toteutumatta. Jatkossa joudumme yhä tarkemmin miettimään, miten suuret tapahtumat voidaan järjestää niin, ettei niiden talousvaikutus olisi negatiivinen. Vapaaehtoisen kannatuksen merkitys on liikkeelle hyvin tärkeä. Yksityishenkilöiden antama tuki ja seurakuntien talousarviomäärärahat ovat pysyneet ennallaan kolehtitulojen tippuessa pandemian takia. Taloutta on kannatellut myös viime vuonna saadut testamentit. Henkilöstö pyrkii kaikessa löytämään entistä taloudellisempia vaihtoehtoja. Kuluvana vuonna on jouduttu turvautumaan runsaan kahden viikon lomautuksiin. Mistä tulee apu viimeisten miinusten kattamiseen? Vielä ei olla tasapainossa. Onneksi emme ole omassa varassamme. Työllä on esirukoilijoita ja tukijoita messuyhteisöissä, osastoissa ja seurakunnissa. Heidän panoksensa talouden kääntymiseen on ollut ratkaiseva. Voimme vain tehdä työtä omalla paikallamme ja kiitollisina todeta: Tähän asti auttoi Herra! PAAVO MARKKULA Sleyn talouspäällikkö

62

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020


Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry TULOSLASKELMA 2020

2019

Varsinainen toiminta TUOTOT

Testamentit Srk:n talousarviomäärärahat Vapaaehtoinen kannatus Muut tuotot Tuotot yhteensä

401 749,53 1 058 342,11 2 538 516,35 2 586 565,56 6 585 173,55

102 063,44 1 081 899,15 2 817 792,58 3 128 462,92 7 130 218,09

4 080 806,73 426 820,36 3 163 629,53 7 671 256,62

4 368 088,94 467 493,26 4 106 258,80 8 941 841,00

-1 086 083,07

-1 811 622,91

53 830,00 229 392,87 283 222,87

37 566,00 54 500,00 92 066,00

21 540,75

6 150,19

261 682,12 -824 400,95

85 915,81 -1 725 707,10

1 675 563,46

1 336 052,76

11 555,20 224 239,51 473 121,50 708 916,21

12 036,67 440 328,48 452 365,15

966 638,25

883 687,61

KULUT

Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä

Varainhankinta TUOTOT

KULUT

Varainhankinnan kulut Varainhankinnan tuotto-/kulujäämä Tuotto/kulujäämä varainhankinnan jälkeen

TILINPÄÄTÖS

Jäsenmaksut Testamentit Tuotot yhteensä

Sijoitus- ja rahoitustoiminta TUOTOT KULUT

Poistot Arvonalenemat Muut kulut Kulut yhteensä Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotto- / kulujäämä

Rahastosiirrot Siirrot rahastoihin Tilikauden yli-/alijäämä

-3 635,79

-3 599,79

138 601,51

-845 619,28

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

63


SLEYN TILINPÄÄTÖS

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry TULOSLASKELMAN LIITE 2020

2019

Varsinainen toiminta Ulkomainen työ TUOTOT

Virallinen kolehti Muut kolehdit Srk:n talousarviomäärärahat Muut lahjoitukset ja keräystulot Testamentit Muut tuotot Yleisavustukset Tuotot yhteensä

70 671,90 69 425,07 1 058 342,11 1 119 574,84 401 649,28 12 262,75 12 500,00 2 744 425,95

83 657,98 116 750,45 1 081 199,15 1 454 511,99 4 077,45 41 886,08 0,00 2 782 083,10

854 954,99 152 982,41 513 611,56 585 531,40 0,00 45 687,74 478 401,30 2 631 169,40

863 764,41 189 770,59 697 754,04 703 330,31 14,00 45 692,21 454 632,35 2 954 957,91

113 256,55

-172 874,81

1 207 370,59 100,25 122 605,89 10 825,00 1 340 901,73

1 106 899,30 97 985,99 533 700,82 0,00 1 738 586,11

1 140 052,68 206 661,94 1 080 591,34 0,00 238 876,08 -412 229,04 2 253 953,00

1 248 306,53 273 689,05 1 642 660,83 -2,34 280 700,08 -380 060,48 3 065 293,67

-913 051,27

-1 326 707,56

TILINPÄÄTÖS

KULUT

Palkat ja palkkiot Muut henkilöstökulut Avustukset Muut kulut Korot Poistot Vyörytykset Kulut yhteensä Ulkomaisen työn tuotto-/kulujäämä Kotimainen työ TUOTOT

Kolehdit ja lahjoitukset Testamentit Muut tuotot Yleisavustukset Tuotot yhteensä KULUT

Palkat ja palkkiot Muut henkilöstökulut Muut kulut Korot Poistot Vyörytykset Kulut yhteensä Kotimaisen työn tuotto-/kulujäämä 64

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020


2020

2019

Kansanopisto TUOTOT

Lahjoitustuotot Koulutustoiminta Muut tuotot Yleisavustukset Tuotot yhteensä

70 401,67

56 672,86

249 679,98

456 726,18

31 360,04

79 364,01

2 147 184,38

2 008 658,00

2 498 626,07

2 601 421,05

KULUT

Palkat ja palkkiot

1 188 011,48

1 220 269,83

Muut henkilöstökulut

212 764,20

259 263,02

Muut kulut

799 212,90

831 525,24

Korot Poistot ja arvonalenemat Vyörytykset Kulut yhteensä Kansanopiston tuotto-/kulujäämä

5 457,63

17,52

120 720,76

117 143,27

0,00

-10 684,00

2 326 166,97

2 417 534,88

172 459,10

183 886,17

Muu varsinainen toiminta TUOTOT

Lahjoitustuotot Muun varsinaisen toiminnan tuotot Tuotot yhteensä

1 072,28

0,00

147,52

8 127,83

1 219,80

8 127,83

263 025,58

258 838,54

KULUT

Palkat ja palkkiot Muut henkilöstökulut Muut kulut

62 353,45

54 186,94

170 620,78

220 743,40

Korot

8 603,92

10 215,83

Poistot

21 535,78

23 957,70

Vyörytykset

-66 172,26

-63 887,87

Kulut yhteensä

459 967,25

504 054,54

-458 747,45

-495 926,71

Muun varsinaisen toiminnan tuotto-/kulujäämä

Varainhankinta TUOTOT

Jäsenmaksut Lahjoitukset ja testamentit Tuotot yhteensä KULUT

Varainhankinnan tuotto-/kulujäämä

53 830,00

37 566,00

229 392,87

54 500,00

283 222,87

92 066,00

21 540,75

6150,19

261 682,12

85 915,81

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

65


SLEYN TILINPÄÄTÖS

2020

2019

Sijoitus- ja rahoitustoiminta TUOTOT

Vuokrat Realisointivoitot Myyntivoitot sij.salkuista Korot ja osingot Muut tuotot Tuotot yhteensä

505 985,95 580 196,76 331 311,06 176 730,69 81 330,00 1 675 554,46

518 054,63 260 779,97 358 506,44 197 575,16 1 136,56 1 336 052,76

Palkat ja palkkiot Muut henkilöstökulut Muut kulut Luottotappiot Realisointitappiot Myyntitappiot sij.salkut Realisoitumattomat arvonalenemat Verot ja metsänhoitomaksut Poistot ja arvonalenemat Kulut yhteensä

162,82 0,00 466 607,90 0,00 0,16 13 636,87 -17 958,10 10 671,85 235 794,71 708 916,21

0,00 0,00 599 620,22 0,00 43 563,68 129 886,15 -332 741,57 0,00 12 036,67 452 365,15

Sijoitustoiminnan tuotto-/kulujäämä

966 638,25

883 687,61

-3 635,79

-3 599,79

138 601,51

-845 619,28

KULUT

Rahastosiirrot Siirrot rahastoihin Tilikauden yli-/alijäämä

66

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020


Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry TASE 2020

2019

Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Karkun muut pitkävaikutteiset menot Yhteensä

2 868 259,57 157 567,41 3 025 826,98

3 118 008,46 166 376,00 3 284 384,46

Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Osakkeet ja osuud. konserniy. Osakkeet ja osuud. omistusy. Osakkeet ja osuud. muilta Yhteensä

102 465,25 3 081 849,92 169 193,27 160 000,00 1 955 237,00 247 963,06 5 716 708,50

104 157,62 2 069 429,08 222 319,88 174 821,23 1 955 237,00 251 081,93 4 777 046,74

Sijoitukset Maa- ja vesialueet Arvopaperisijoitukset Osakkeet ja osuud. konserniy. Osakkeet ja osuud. omistusy. Osakkeet ja osuud. muilta Yhteensä

0,00 8 554 387,94 550 000,00 817 313,07 1 524 512,97 11 446 213,98

0,00 8 483 420,73 729 670,41 817 313,07 1 272 533,82 11 302 938,03

0,00

432,00

8 189,00 9 949,39 0,00 141 647,47 0,00 15 952,41 175 738,27

24 974,29 0,00 0,00 244 778,37 0,00 18 041,76 287 794,42

1 140 079,48

766 817,86

21 504 567,21

20 419 413,51

Ennakkomaksut Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Vuokrasaamiset Lainasaamiset Siirtosaamiset Ennakkomaksut Muut saamiset Yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

67


SLEYN TILINPÄÄTÖS

2020

2019

Vastattavaa Oma pääoma Pääoma Muu oma pääoma Edellisten tilikausien tulos Tilikauden yli-/alijäämä Yhteensä

13 187 299,51 14 818 250,02 -9 330 769,95 138 601,51 18 813 381,09

13 187 299,51 14 814 614,23 -8 485 150,67 -845 619,28 18 671 143,79

Varaukset Pakolliset varaukset

221 734,00

253 550,00

Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta

731 000,00

0,00

493 871,43 86 000,00 244 782,22 837 301,38 9 680,17 66 816,92 1 738 452,12

483 752,59 0,00 223 049,53 714 889,51 9 680,17 63 347,92 1 494 719,72

21 504 567,21

20 419 413,51

TILINPÄÄTÖS

Lyhytaikainen Velat konserniyritykselle Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Siirtovelat Keskeneräiset testamentit Muut lyhytaikaiset velat Yhteensä

68

Vastattavaa yhteensä

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020


Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Pysyvät vastaavat, poistot ja arvonalenemat Sijoitusomaisuuden arvopaperisijoitukset on arvostettu hankintahintaan tai sitä alempaan tilinpäätöspäivän todennäköiseen markkina-arvoon. Muut pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä kirjatuilla poistoilla ja arvonalennuksilla. Poistosuunnitelmat pitkävaikutteisista menoista ovat 5 - 20 vuotta, rakennuksista 4% menojäännöksestä ja kalustosta 30% menojäännöksestä. Kiint. Oy Riihimäen Hämeenkadusta on kirjattu arvonalenemaa 194 491,64 euroa. Kustannus Oy Kotimaan osakkeiden arvoa on alennettu 29 747,87 euroa. Avustukset Tuloslaskelman varsinaisen toiminnan muihin tuottoihin sisältyvät seuraavat merkittävät avustukset: Opetusministeriön valtionavustus 2 147 184,38 euroa kansanopistotoimintaan Karkussa.

Kulujen kohdistusperiaatteet Toiminnanaloille on kohdistettu niiden erilliskulut sekä lisäksi osuus yhteiskuluista. Yhteiskuluosuutta laskettaessa on noudatettu mahdollisimman tarkkaa aiheut­tamisperiaatetta.

TILINPÄÄTÖS

Testamentit ja lahjoitukset Testamentit ja lahjoitukset kirjataan varovaisuuden periaatteella sen tilikauden tuotoksi, jolloin niiden saamista yhdistyksen hyväksi voidaan pitää varmana.

Näillä vyörytyksillä ei ole vaikutusta varsinaisen toiminnan kokonaiskuluihin.

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

69


SLEYN TILINPÄÄTÖS

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 2020

Henkilöstökulut Tilikauden rahapalkat Tilikauden eläkekulut Tilikauden muut henkilöstökulut Yhteensä Sleyn henkilöstömäärä Lähetystyöntekijät ulkomailla Toimisto-, piiri- ja yht. työmuotojen työntekijät kotimaassa Yhteensä

2019

3 446 044,73 550 530,73 84 227,27 4 080 802,73

3 591 179,31 631 063,27 145 846,36 4 368 088,94

24

24

70

71

94

95

TILINPÄÄTÖS

Sijoitustoiminnan tuottoihin ja kuluihin on kirjattu realisointivoittoja ja -tappioita, arvonalenemia sekä realisoitumattomia Voitot Tappiot Arvonalenemat Realisoitumattomat arvonalenemat Yhteensä

911 507,82 -13 637,03 -224 239,51 17 958,10 691 589,38

619 286,41 -173 449,83 0,00 332 741,57 778 578,15

Varsinaisen toiminnan poistot Rakennukset Kalustot Pitkävaik. menot Yhteensä

81 978,38 72 515,24 272 326,74 426 820,36

74 099,03 95 279,95 298 114,28 467 493,26

11 555,20

12 036,67

Sijoitustoiminnan poistot Rakennukset

Rahastosiirtoihin on kirjattu Kaitila Bertta- ja Loimaan rukoushuonerahastojen pääomille laskettu 1% korko Siirrot rahastoihin

70

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

3 635,79

3 599,79


Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry TASEEN LIITETIEDOT 2020

2019

Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno 1.1. +lisäykset Hankintameno 31.12. ./.aik. vuosien poistot ./.tilivuoden poisto + vähennysten kertyneet poistot

4 439 886,89

4 118 072,08

13 769,26

321 814,81

4 453 656,15

4 439 886,89

-1 155 502,43

-857 388,15

-272 326,74

-298 114,28

0,00

0,00

Kertyneet poistot yhteensä

-1 441 598,43

-1 155 502,43

Kirjanpitoarvo 31.12.

3 025 827,23

3 284 384,46

Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Tilikauden alussa Vähennykset Yhteensä

104 157,62

130 742,35

-1 692,37

-26 584,73

102 465,25

104 157,62

2 456 936,38

2 267 323,11

1 108 126,56

192 871,57

Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno 1.1. ./.vähennykset Hankintameno 31.12. ./.aik. vuosien poistot ./.tilivuoden poisto + vähennysten kertyneet poistot Kertyneet poistot yhteensä Kirjanpitoarvo 31.12.

-2 172,14

-3 258,30

2 357 894,63

2 456 936,38

-387 507,43

-301 371,72

-93 533,58

-86 135,71

0,00

0,00

-481 041,01

-387 507,43

3 081 849,92

2 069 428,95

947 485,18

939 424,62

TILINPÄÄTÖS

+lisäykset

Koneet ja kalusto Hankintameno 1.1. +lisäykset

22 102,87

10 740,08

./.vähennykset

-2 714,24

-2 679,52

Hankintameno 31.12. ./.aik. vuosien poistot ./.tilivuoden poisto + vähennysten kertyneet poistot Kertyneet poistot yhteensä Kirjanpitoarvo 31.12.

966 873,81

947 485,18

-725 165,30

-629 885,34

-72 515,24

-95 279,96

1 163,25

0,00

-796 517,29

-725 165,30

169 193,27

222 319,88

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

71


SLEYN TILINPÄÄTÖS

2020

174 821,23 -14 821,23 1 955 237,00

174 821,23 0,00 1 955 237,00

Sijoitusomaisuus Osakkeet ja osuudet konserniyrityksistä yhteensä ./.arvonalenemat Yhteensä

729 670,41 -179 670,41 550 000,00

729 670,00 0,00 729 670,00

Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrit. yhteensä

817 313,07

817 313,07

Erittely yrityksistä, joissa merkittävä omistusosuus

Sley Media Oy Kiint. Oy Riihimäen Hämeenkatu, Riihimäki As Oy Hyvinkään Harjutalo, Hyvinkää As Oy Kaarlelankatu 4, Kokkola Kiint. Oy Koskipuistonkulma, Tampere Kiint. Oy Lahden Vuoritalo, Lahti Kiint. Oy Seinäjoen Asema-Center, Seinäjoki

Omistusosuus

Oma pääoma

100 100 30,78 30,89 25,13 27,41 20,60

530 976,43 919 365,38 1 045 027,61 1 666 912,33 662 976,94 4 089 841,27 3 417 705,02

% % % % % % %

TILINPÄÄTÖS

2020

Arvopaperisijoitukset Markkina-arvo 31.12. Kirjanpitoarvo 31.12. Erotus Velat ja muut vastuut Omat velat Rahoituslainat joitten vakuutena Kiinnitykset Sijoitusomaisuusosakkeita Arvopaperisijoitukset Rahat ja pankkisaamiset Vuokravastuut Pitkäaikaisten vuokrasopimusten aiheuttamat vuokravastuut Leasing-vastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä

72

2019

Käyttöomaisuus Osakkeet ja osuudet konserniyrityksistä yhteensä ./.arvonalenemat Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrit. yhteensä

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

Tulos

29 361,91 -3 652,74 12 767,73 41,33 -128 871,05 14 804,57 15 977,21 2019

8 685 485,38 8 554 387,94 131 097,44

9 006 764,24 8 483 420,73 523 343,51

817 000,00

0,00

291 200,00 36 584,53 0,00 400 000,00

291 200,00 22 957,66 4 642 807,97 54 746,73

2 427 948,00

2 692 260,00

2 064,88 1 116,28 3 181,16

-


Olennaiset erät siirtosaamisissa ja -veloissa Siirtosaamiset koostuvat menoennakoista ja tulojäämistä. Siirtoveloissa on henkilöstökuluihin liittyviä jaksotuksia 621 836,97 euroa, vuokratakuita 11 636,68 euroa Karkun etukäteen saatuja valtionavustuksia 199 545,62 e sekä muita jaksotuksia 2 381,15 euroa.

2020

Muun oman pääoman muutokset Tilikauden alussa Korkotuotot Yhteensä Määrätarkoituksiin sidotut rahastot Tilikauden alussa Korkotuotto Yhteensä Omat rahastot Tilikauden alussa

2019

14 814 614,23 3 635,79 14 818 250,02

14 811 014,44 3 599,79 14 814 614,23

530 188,27 3 635,79 533 824,06

526 588,48 3 599,79 530 188,27

14 284 425,96

14 284 425,96

TILINPÄÄTÖS

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

73


SLEYN TILINPÄÄTÖS

Varsinaisen toiminnan tulot 2020

TILINPÄÄTÖS

JAKAUTUMA TULOLAJEITTAIN

74

JAKAUTUMA TYÖALOITTAIN

Kolehdit ja lahjoitukset 39 %

Ulkolähetystyö 42 %

Talousarvioavustukset 16 %

Kotimainen työ 20 %

Testamentit 6 %

Hallinto 0 %

Valtionavustukset 33 %

Kansanopisto 38 %

Muut tuotot 7 %

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020


Varsinaisen toiminnan tuottojen vertailu 2011-2020 YHTEENSÄ 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TULOLAJEITTAIN 4 500 000 TILINPÄÄTÖS

4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0€

2011

2012

Muut tuotot Vapaaehtoinen kannatus

(katso tarkempi kaavio sivulta 83)

Seurakuntien talousarviomäärärahat Testamentit

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

75


SLEYN TILINPÄÄTÖS

Varsinaisen toiminnan menot 2020

TILINPÄÄTÖS

JAKAUTUMA MENOLAJEITTAIN

JAKAUTUMA TYÖALOITTAIN

Henkilöstökulut 53 %

Ulkolähetystyö 34 %

Poistot 6 %

Kotimainen työ 29 %

Muut kulut 41 %

Hallinto 6 % Kansanopisto 30 %

VAPAAEHTOINEN KANNATUS 2011–2020 TULOLAJEITTAIN Lahjoitukset lähetystyölle

Keräykset lähetystyölle

Seurakuntien muu kannatus

Seurakuntien tuki kotimaantyölle

Lahjoitukset kotimaantyölle

Lahjoitukset Karkun ev.opistolle

Jumalanpalveluskolehdit

Keräykset Karkun ev.opistolle

Virallinen kolehti

76

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020


Vapaaehtoinen kannatus 2011–2020 YHTEENSÄ 3 000 000 2 750 000 2 500 000 2 250 000 2 000 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

TULOLAJEITTAIN 1 500 000

1 200 000 TILINPÄÄTÖS

900 000

600 000

300 000

150 000

75 000

0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

77


SLEYN TILINPÄÄTÖS

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry KONSERNITULOSLASKELMA

TILINPÄÄTÖS

2020

2 744 425,95 -2 622 920,05 121 505,90

2 782 083,10 -2 948 012,17 -165 929,07

Kotimainen työ Tuotot Kulut Tuotto-/ kulujäämä

1 340 901,73 -2 168 777,96 -827 876,23

1 738 586,11 -2 931 503,08 -1 192 916,97

Kansanopisto Tuotot Kulut Tuotto-/ kulujäämä

2 498 626,07 -2 320 643,74 177 982,33

2 601 421,05 -2 411 515,29 189 905,76

Sley Media Oy Tuotot Kulut Tuotto-/ kulujäämä

403 644,42 -474 172,13 -70 527,71

423 874,82 -546 038,97 -122 164,15

Varainhankinta Tuotot Kulut Tuotto-/ kulujäämä

283 222,87 -21 540,75 261 682,12

92 066,00 -6 150,19 85 915,81

1 675 554,46 -708 916,21 966 638,25

1 336 052,76 -452 365,15 883 687,61

-3 635,79

-3 599,79

167 963,42

-819 643,40

Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Kulut Tuotto-/ kulujäämä Rahastosiirrot Siirrot rahastoihin Tilikauden tulos

78

2019

Varsinainen toiminta Ulkomainen työ Tuotot Kulut Tuotto-/ kulujäämä

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020


Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry KONSERNITASE 2020

2019

Vastaavaa

2 868 259,57 157 567,41 3 025 826,98

3 118 008,46 166 376,00 3 284 384,46

Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Osakkeet ja osuud. konserniy. Osakkeet ja osuud. omistusy. Osakkeet ja osuud. muilta Yhteensä

102 465,25 3 081 849,92 169 193,27 100 000,00 1 955 237,00 247 963,06 5 656 708,50

104 157,62 2 069 429,08 222 319,88 114 821,23 1 955 237,00 251 081,93 4 717 046,74

Sijoitukset Maa- ja vesialueet Arvopaperisijoitukset Osakkeet ja osuud. konserniy. Osakkeet ja osuud. omistusy. Osakkeet ja osuud. muilta Yhteensä

0,00 8 554 387,94 550 000,00 817 313,07 1 524 512,97 11 446 213,98

0,00 8 483 420,73 729 670,41 817 313,07 1 272 533,82 11 302 938,03

35 378,84

31 342,60

0,00

432,00

23 631,54 146 154,07 19 051,42 188 837,03

32 972,83 245 110,13 18 041,76 296 124,72

1 239 209,85

870 826,94

Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Kirja- ja äänitevarasto Ennakkomaksut Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset Muut saamiset Yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä

TILINPÄÄTÖS

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Karkun muut pitkävaikutteiset menot Yhteensä

21 592 175,18 20 503 095,49

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

79


SLEYN TILINPÄÄTÖS

2020

2019

Vastattavaa Oma pääoma Pääoma Muu oma pääoma Edellisten tilikausien tulos Tilikauden yli-/alijäämä Yhteensä

13 187 299,51 14 818 250,02 -8 889 155,43 167 963,42 19 284 357,52

13 187 299,51 14 814 614,23 -8 069 512,03 -819 643,40 19 112 758,31

Varaukset Pakolliset varaukset

221 734,00

253 550,00

Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta

731 000,00

0,00

86 000,00 249 293,45 938 045,71 9 680,17 72 064,33 1 355 083,66

0,00 237 292,04 826 467,05 9 680,17 63 347,92 1 136 787,18

Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Siirtovelat Keskeneräiset testamentit Muut lyhytaikaiset velat Yhteensä

TILINPÄÄTÖS

Vastattavaa yhteensä

80

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

21 592 175,18 20 503 095,49


Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry KONSERNIN LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätös on laadittu yhdistämällä Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistys ry:n tilinpäätökseen tytäryhtiö Sley-Media Oy:n tilinpäätös. Sley ry:n tytär- ja osakkuusyrityksiä, jotka ovat asunto- ja kiinteistöyhtiöitä, ei ole yhdistetty konsernitilinpäätökseen. Kaikkien tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakkeiden tasearvo sekä edellisen tilinpäätöksen mukainen tulos ja oma pääoma on esitetty erillisessä liitetiedossa. Pysyvät vastaavat, poistot ja arvonalenemat Sijoitusomaisuuden arvopaperisijoitukset on arvostettu hankintahintaan tai sitä alempaan tilinpäätöspäivän todennäköiseen markkina-arvoon.

Avustukset Tuloslaskelman varsinaisen toiminnan muihin tuottoihin sisältyvät seuraavat merkittävät avustukset: Opetusministeriön valtionavustus 2 150 380 euroa kansanopistotoimintaan Karkussa.

TILINPÄÄTÖS

Muut pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä kirjatuilla poistoilla ja arvonalennuksilla. Poistosuunnitelmat pitkävaikutteisista menoista ovat 5 - 20 vuotta, rakennuksista 4% menojäännöksestä ja kalustosta 25 - 30% menojäännöksestä. Kiint. Oy Riihimäen Hämeenkadusta on kirjattu arvonalenemaa 194 491,64 euroa. Kustannus Oy Kotimaan osakkeiden arvoa on alennettu 29 747,87 euroa.

Testamentit ja lahjoitukset Testamentit ja lahjoitukset kirjataan varovaisuuden periaatteella sen tilikauden tuotoksi, jolloin niiden saamista yhdistyksen hyväksi voidaan pitää varmana. Kulujen kohdistusperiaatteet Toiminnanaloille on kohdistettu niiden erilliskulut sekä lisäksi osuus yhteiskuluista. Yhteiskuluosuutta laskettaessa on noudatettu mahdollisimman tarkkaa aiheuttamisperiaatetta.

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

81


SLEYN TILINPÄÄTÖS

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry KONSERNIN TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 2020

Henkilöstökulut Tilikauden rahapalkat Tilikauden eläkekulut Tilikauden muut henkilöstökulut Yhteensä Sleyn henkilöstömäärä Lähetystyöntekijät ulkomailla Toimisto-, piiri- ja yht. työmuotojen työntekijät kotimaassa Sley-Media Oy:n henkilöstö Yhteensä

2019

3 607 594,71 577 702,44 87 600,12 4 272 897,27

3 784 051,73 661 015,95 149 690,80 4 594 758,48

24

24

70

71

5 99

7 102

Sijoitustoiminnan tuottoihin ja kuluihin kirjatut realisointivoitot ja -tappiot sekä realisoitumattomat arvonalenemat

TILINPÄÄTÖS

Voitot Tappiot Arvonalenemat Realisoitumattomat arvonalenemat Yhteensä Tilikauden poistot Sley Pitkävaikutteiset menot Rakennukset Kalustot Yhteensä Sley-Media Oy Kalustot

Siirrot rahastoihin Korkojen lisäys rahastoihin

82

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

911 507,82 -13 637,03 -224 239,51 17 958,10 691 589,38

619 286,41 -173 449,83 0,00 332 741,57 778 578,15

272 326,74 93 533,58 72 515,24 438 375,56

298 114,28 86 135,70 95 279,95 479 529,93

0,00

102,75

3 635,79

3 599,79


Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry KONSERNITASEEN LIITETIEDOT 2020

2019

Käyttö- ja sijoitusomaisuuden ja muiden pitkävaikutteisten menojen jäännösarvojen muutokset Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno 1.1. +lisäykset Hankintameno 31.12. ./.aik. vuosien poistot ./.tilivuoden poisto + vähennysten kertyneet poistot Kertyneet poistot yhteensä Kirjanpitoarvo 31.12.

4 439 886,89

4 118 072,08

13 769,26

321 814,81

4 453 656,15

4 439 886,89

-1 155 502,43

-857 388,15

-272 326,74

-298 114,28

0,00

0,00

1 441 598,43

-1 155 502,43

3 025 827,23

3 284 384,46

Maa- ja vesialueet Tilikauden alussa Vähennykset Yhteensä

104 157,62

130 742,35

-1 692,37

-26 584,73

102 465,25

104 157,62

2 456 936,38

2 267 323,11

1 108 126,56

192 871,57

Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno 1.1. ./.vähennykset Hankintameno 31.12. ./.aik. vuosien poistot ./.tilivuoden poisto + vähennysten kertyneet poistot Kertyneet poistot yhteensä Kirjanpitoarvo 31.12.

-2 172,14

-3 258,30

2 357 894,63

2 456 936,38

-387 507,43

-301 371,72

-93 533,58

-86 135,71

0,00

0,00

-481 041,01

-387 507,43

3 081 849,92

2 069 428,95

947 485,18

939 424,62

TILINPÄÄTÖS

+lisäykset

Koneet ja kalusto Hankintameno 1.1. +lisäykset

22 102,87

10 740,08

./.vähennykset

-2 714,24

-2 679,52

Hankintameno 31.12. ./.aik. vuosien poistot ./.tilivuoden poisto + vähennysten kertyneet poistot Kertyneet poistot yhteensä Kirjanpitoarvo 31.12.

966 873,81

947 485,18

-725 165,30

-629 885,34

-72 515,24

-95 279,96

1 163,25

0,00

-796 517,29

-725 165,30

169 193,27

222 319,88

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

83


SLEYN TILINPÄÄTÖS

2020

Arvopaperisijoitukset Markkina-arvo 31.12. Kirjanpitoarvo 31.12. Velat ja muut vastuut Omat velat joitten vakuutena Kiinnitykset Sijoitusomaisuusosakkeita Arvopaperisijoitukset Rahat ja pankkisaamiset Leasing-vastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä

TILINPÄÄTÖS

Vuokravastuut Pitkäaikaisten vuokrasopimusten aiheuttamat vuokravastuut Määrätarkoituksiin sidotut rahastot Tilikauden alussa Korkotuotto Yhteensä

Omat rahastot Tilikauden alussa

2019

8 685 485,38 8 554 387,94 131 097,44

9 006 764,24 8 483 420,73 523 343,51

817 000,00

0,00

291 200,00 36 584,53 0,00 400 000,00

291 200,00 22 957,66 4 642 807,97 866 106,10

2 064,88 1 116,28 3 181,16

-

2 427 948,00

2 692 260,00

530 188,27 3 635,79 533 824,06

526 588,48 3 599,79 530 188,27

14 284 425,96

14 284 425,96

SLEYN TILINPÄÄTÖKSET 2020 ON ALLEKIRJOITETTU SÄHKÖISESTI: Hallituksen jäsenet: Hallituksen jäsenet: Eveliina Känsälä Timo Vehviläinen Jussi Auvinen Mika Latva-Rasku 84

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

Ville Lahtela Timo Punkeri Jussi Seppälä Martti Arkkila Tuuli Lackström Tuomo Jukkola

Hanna-Kaisa Simojoki Hannu Kippo Tilintarkastajat: Eeva Koivula Tiina Lind


TILINPÄÄTÖS

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

85


TILINPÄÄTÖS

SLEYN TILINTARKASTUSKERTOMUS

86

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020


TILINPÄÄTÖS

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

87


SLEY-MEDIA OY:N TILINPÄÄTÖS

Sley-Media Oy Toimitusjohtajan katsaus 2020 Sley-Media Oy julkaisee kolmea luterilaista aikakauslehteä, kausilehtiä, kirjallisuutta, kirkkomusiikkiäänitteitä sekä digitaalista media-aineistoa.

TILINPÄÄTÖS

LEHDET

88

Aikuisväestölle suunnattu Sanansaattaja ilmestyi viime vuonna 26 kertaa 36-sivuisena aikakauslehtenä ja digitaalisena näköislehtenä. Sanansaattaja on ilmestynyt vuodesta 1876 alkaen. Lehden päätoimittaja on Ville Auvinen. Perinteikäs lastenlehti Vinkki ilmestyi vuonna -20 kuusi kertaa 40-sivuisena. Se oli Vinkin 132. vuosikerta. Päätoimittajan tehtäviä hoitaa Kirsi Ryösö. Nuortenlehti Nuotta kolahti vuonna 2020 postilaatikkoon 7 kertaa 64-sivuisena lukupakettina. Nuotta on ilmestynyt vuodesta 1980 alkaen. Päätoimittajana toimi Antero Toikka. Kausilehtiä julkaisimme 2020 kaksi: pääsiäislehden Kevätkukkia ja joululehden Talvikukkia. Talvikukkia ilmestyi myös digitaalisena näköisversiona. Kevätkukkien päätoimittajana toimi Soili Haverinen ja toimitussihteerinä Sirpa Laurila. Talvikukkien päätoimittaja oli Jari Rankinen ja toimitussihteeri Anna Sokka. Lasten kausilehti Joululyhde ilmestyi Vinkin joulunumerona.

KIRJAT Julkaisimme vuonna 2020 viisi kirjaa. Reijo Arkkilan Kaikki synnit anteeksi sisältää Sleyn eläkkeellä olevan toiminnanjohtajan puheita ja opetuksia vuosien varrelta. Kotimatkalla-kalenteri on Sleyn vuosikirja. Se käsittelee yhdistyksen elämää ja evankelisluterilaisen uskomme perintöä laaja-alaisesti. Päätoimittajana toimi Tom Säilä, toimittajana Martti Pyykönen. Jouko Kantolan Jumala antaa mitä vaatii – lain ja evankeliumin lyhyt historia pureutuu luterilaisen uskonopin ytimeen: lain ja evankeliumin erottamiseen. Teos ilmestyi myös digitaalisena pdf-versiona. Martti Lutherin kastekirjaan on koottu uskonpuhdistajamme opetusta kasteen sakramentista. Sirpa Laurilan toimittama kirja on tarkoitettu ensi sijassa kastekotien lahjaksi. Japaniin, oi Japaniin on Virpi Soverin kirjoittama Sleyn Japanin lähetyksen historia vuosilta 1900-2000. Kirja on saatavissa myös pdf-versiona.

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020


HENKILÖSTÖ Sley-Median palkkasuhteessa vuonna 2020 on ollut 10 henkilöä. Tarkempi listaus Henkilöstö-osiosta, sivulta 56.

TALOUS

kittävästi evankeliumijuhlan peruuntuminen. Saamme kiittää tulosparannuksestamme onnistuneita sopeuttamistoimia. Merkittävimmät säästöt saatiin palkka-, työkorvaus-, rahti- ja paino- ja toimitilakulujen leikkauksista.

TILINPÄÄTÖS

Sley-Median tulos vuonna 2020 oli verojen jälkeen 29 361,91 euroa, kun se vuonna -19 oli 25 975,88 euroa. Nousua kertyi 3386,03 euroa. Liikevaihto laski edellisen vuoden 568 952,72 eurosta 503 314,09 euroon. Laskua oli -65 642,63 euroa. Sleyn osto- ja ilmoituskulut laskivat -20 123,95 eurolla. Onnistuimme hyvin pyrkimyksissämme leikata kustannustoiminnasta Sleylle koituvia kuluja. Lehtiliiketoiminnan liikevaihto oli 435 496,47, kun se edellisvuonna oli 483 130,20 euroa. Laskua kertyi -47 633,74. Liikevaihdon lasku selittyy pitkälti Sleyn ilmoituskululeikkauksilla ja tilausmaksutuottojen vähenemisellä. Voitto oli verojen jälkeen 34 356,81. Vuonna 2019 se oli 47 624,74 euroa. Voitto laski -13 267,93 euroa. Kirjaliiketoiminnan tulos (sisältää kausilehdet) parani -8168,34 euroon (-22 447,07). Nousua kertyi 14 278,73 euroa. Liikevaihto oli 66 212,00, kun se vuonna 2019 oli 81 821,75 euroa. Liikevaihto laski -15 609,75 eurolla. Liikevaihdon lasku selittyy evankeliumijuhlan kirjamyynnin pois jäämisellä, seurakuntien koronapandemiasta johtuneella ostojen vähenemisellä keväällä 2020 ja Sleyn tilaisuuksien määrän laskulla. Kannattavuuden paraneminen selittyy laskeneilla henkilöstö-, materiaali-, ja palvelukustannuksilla sekä varaston arvon kasvulla. AV-kategoria oli 1711,52 euroa voitollinen. Vuonna 2019 voitto oli 3812,26 euroa. Tulos laski -2100,74 eurolla. Liikevaihto laski edellisen vuoden 4004,76 eurosta 1605,62 euroon. Laskua kertyi -2399,14 euroa. Liikevaihdon laskuun vaikutti mer-

VUODEN 2021 NÄKYMISTÄ Vuoden 2021 näkymät ovat suhteellisen vakaat, vaikka joudumme jatkamaan säästö- ja tehostamistoimia. Kirjaliiketoiminta on tänäkin vuonna koronapandemiasta johtuen vaikeasti ennustettavaa. Kuluttajamyynti kärsii, mikäli Sleyn toimintaa ei voida järjestää normaalilaajuudessa. Erityisen suuri vaikutus olisi Evankeliumijuhlan peruuntumisella. Toisaalta poikkeukselliset olot näyttävät lisänneen seurakuntien työntekijöiden kiinnostusta jakaa kirjoja ja lehtiä seurakuntiensa jäsenille syksystä 2020 lähtien. Lehtiliiketoiminnan kulurakenteen sopeuttamistoimet ovat onnistuneet toivotusti. Lehtien ilmestymistiheyteen tai sivumääriin ei tarvinnut tehdä kuluvalle vuodelle muutoksia.

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

89


SLEY-MEDIA OY:N TILINPÄÄTÖS

Positiiviseen tulokseen yltäminen on mahdollista, mikäli sopeuttamistoimet saadaan toteutettua suunnitelmiemme mukaisesti, seurakunnat jatkavat ostojaan, lehtiliiketoiminta kehittyy odotetusti eikä liiketoimintaamme kohdistu merkittäviä ennakoimattomia taloudellisia haasteita. Helsingissä 18.3.2021 TEEMU HAATAJA toimitusjohtaja Sley-Media Oy

Sley-Media Oy TULOSLASKELMA 2020

Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot

2019

503 314,09 218,54

568 956,72 3 057,69

-134 654,48 -33 489,48 4 036,24

-155 909,12 -41 376,24 -10 121,49

TILINPÄÄTÖS

KULUT

90

Materiaalit ja palvelut Ostot Ulkopuoliset palvelut Varaston lisäys (+) tai vähennys (-) Henkilöstökulut Palkat Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstö- ja henkilösivukulut yhteensä

-161 549,98

-192 872,42

-27 171,71 -3 372,85 -192 094,54

-29 952,68 -3 844,44 -226 669,54

Poistot Liiketoiminnan muut kulut Kulut yhteensä

0,00 -110 574,39 -466 776,65

-102,75 -104 135,83 -538 314,97

Liikevoitto

36 755,98

33 699,44

Rahoitustuotot ja kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut Verot Tilikauden tulos

1,41 -55,00 -7 340,48 29 361,91

0,44 -11,14 -7 712,86 25 975,88

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020


Sley-Media Oy TASE 2020

2019

Vastaavaa

0,00

0,00

Pysyvät vastaavat yhteensä

0,00

0,00

35 378,84

31 342,60

5 493,15 3 099,01 4 506,60 493 871,43 506 970,19

7 998,54 0,00 331,76 483 752,59 492 082,89

99 130,37

104 009,08

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

641 479,40

627 434,57

Vastaavat yhteensä

641 479,40

627 434,57

50 000,00

50 000,00

451 614,52 29 361,91

425 638,64 25 975,88

530 976,43

501 614,52

Vieras pääoma Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat Siirtovelat

4 511,23 5 247,41 100 744,33

14 242,51 5 802,84 105 774,70

Vieras pääoma yhteensä

110 502,97

125 820,05

Vastattavat yhteensä

641 479,40

627 434,57

Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Kirja- ja äänitevarasto Saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset

Vastattavaa Oma pääoma Sidottu oma pääoma Osakepääoma Tulos ed. tilikausilta Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

TILINPÄÄTÖS

Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto

91


SLEY-MEDIA OY:N TILINPÄÄTÖS

Sley-Media Oy LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (PMA) mikroyrityssäännöstöä. Tilikauden poistot Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittelyssä on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Poistot ovat tasapoistoja. Poistoajat, jotka perustuvat arvioituihin taloudellisiin käyttöaikoihin, ovat seuraavat: Muut pitkävaikutteiset menot Koneet ja kalusto

5 vuotta 4 vuotta

TILINPÄÄTÖS

2020

2019

Tilikauden kirjanpidossa tehdyt poistot Käyttöomaisuus Koneet ja kalusto

0,00

102,75

Koneet ja kalusto Jäännösarvo 1.1. Poistot tilikaudella Jäännös

0,00 0,00 0,00

102,75 -102,75 0,00

493 871,43

483 752,59

Velat ja saamiset konserniyhdistykseltä (Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry) Muut lyhytaikaiset saamiset

Saamiset konserniyhdistykseltä ovat korottomia ja vakuudettomia, ja ne maksetaan vaadittaessa. Leasing-vastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä

92

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

-

9 251,34 6 334,86 15 586,20


Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä Tilikauden aikana yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 5 henkilöä. Yhtiön tiedot yhdistellään emoyhtiön Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry:n konsernitilinpäätökseen. Sley ry:n kotipaikka on Helsinki. Konsernitilinpäätös on saatavilla Sleyn pää­ toimistosta, Fredrikinkatu 42.

2020

Oman pääoman muutokset Osakepääoma (osakkeita 10 kpl) Tulos ed. tilikausilta Tilikauden tulos Yhteensä

2019

50 000,00

50 000,00

451 614,52 29 361,91 480 976,43

425 638,64 25 975,88 451 614,52

Tilikauden voitto kirjattiin edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille.

TILINPÄÄTÖS

SLEY-MEDIA OY TILINPÄÄTÖKSET 2020 ON ALLEKIRJOITETTU SÄHKÖISESTI: Mika Latva-Rasku Teemu Haataja Tom Säilä Juhana Tarvainen Ville Auvinen

Tilintarkastaja: Eeva Koivula

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

93


TILINPÄÄTÖS

SLEY-MEDIA OY:N TILINTARKASTUSKERTOMUS

94

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020


TILINPÄÄTÖS

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

95


MIKAEL RYDENFELT


TILASTOJA JA LISTAUKSIA


98

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

26 154

3 20

9 304

Seurat Osallistujia

Tapaaminen Osallistujia

Tapahtuma/juhla Osallistujia

0 0

363 444 12623 11966

Luokittelemattomat 0 Osallistujia 0

Yht. tilaisuuksia Yht. osallistujia

22 1569

3 10

67 1245

132 1324

1694

91 623

Ryhmätoiminta Osallistujia

0 0

1168

0 0

Matka Osallistujia

1 16

142

0 0

Leiri Osallistujia

0 0

2 189

5919

75

EteläPohjanmaa

119

1 25

Kurssi Osallistujia

Teemailta/ Raamattuopetus Osallistujia

0 0

Kouluvierailu Osallistujia

114

10329

Osallistujia

Jumalanpalvelus

EteläHäme

21

149 6191

0 0

525

31

13 452

3 13

36 3897

37 489

1 7

5 153

2 140

0 0

515

EteläSavo ja Kymi

TILASTOJA

112 1188

0 0

447

63

12 142

0 0

8 115

11 89

1 0

0 0

2 36

0 0

359

15

ItäSuomi

262 8846

96 2377

942

33

26 751

8 63

57 1353

4 74

0 0

1 16

0 0

1 230

3040

36

KeskiPohjanmaa

165 4086

0 0

392

33

4 607

0 0

12 311

65 217

0 0

0 0

0 0

0 0

2559

51

KeskiSuomi

225 12496

32 269

1168

86

12 7280

5 36

4 58

20 153

0 0

0 0

6 0

0 0

3532

60

PohjoisHäme

143 1630

4 0

606

81

6 128

0 0

31 302

1 0

0 0

1 0

0 0

0 0

594

19

PohjoisSuomi

7 633

3096

69

60 4226

2 5

13 602

140 974

2 65

0 0

0 0

0 0

7097

111

SavoKarjala

3 160

5035

223

11 5870

11 206

6 133

152 1517

0 0

2 50

10 607

0 0

51515

230

SuurHelsinki

253 404 648 9286 16698 65093

6 66

683

68

15 142

6 22

22 78

14 36

0 0

1 45

6 232

1 78

7904

114

Satakunta

377 1631

2 0

259

57

15 349

0 0

5 128

65 254

0 0

0 0

0 0

177 0

641

56

Uusimaa

349 8073

2 0

851

98

32 440

22 286

57 393

56 645

1 0

2 23

0 0

0 0

5435

79

VarsinaisSuomi

981

Yhteensä

1103

238 22323

63 661

344 8769

788 6395

5 72

13 303

27 1040

181 497

152 3505 1 3895 63 159870

0 0

0 16866

0

1 63

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 99439

0

Ruotsi

TILASTOTIETOA PIIRIEN TOIMINNASTA


TILASTOJA JA LISTAUKSIA

Jäseniä 2020

Sley jäsenenä

Suomen Luterilainen Evankeliumi­ yhdistys ry:llä jäseniä oli vuoden 2020 lopussa 1538. Lista Sleyn paikallisosastoista: sley.fi/osastot

• Kirkkopalvelut • Raamatunlukijain Liitto (RLL) • Suomen Lähetyslentäjät (MAF Finland) • Suomen lähetysneuvosto (SLN) • Suomen teologinen instituutti (Sti) • Tieteen ja taiteen kristillinen tukisäätiö

Sley-Median tuotanto 2020 LEHDET

KIRJAT

Aikuisväestölle suunnattu Sanansaattaja ilmestyi viime vuonna 26 kertaa 36-sivuisena aikakauslehtenä ja digitaalisena näköislehtenä.

Arkkila, Reijo: Kaikki synnit anteeksi, ISBN 978-952-5926-93-4

Nuortenlehti Nuotta kolahti vuonna 2020 postilaatikkoon 7 kertaa 64-sivuisena lukupakettina. Lastenlehti Vinkki ilmestyi vuonna 2020 kuusi kertaa 40-sivuisena.

Luther, Martti (toimittanut Sirpa Laurila, valokuvat Pia Haataja): Martti Lutherin kastekirja, ISBN 978-952-5926-95-8 Soveri, Virpi: Japaniin, oi Japaniin – Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen työtä Japanissa 1900-2000, ISBN 978-952-5926-99-6

TILASTOJA

Kausilehtiä julkaisimme 2020 kaksi: pääsiäislehden Kevätkukkia ja joululehden Talvikukkia. Talvikukkia ilmestyi myös digitaalisena näköisversiona. Lasten kausilehti Joululyhde ilmestyi Vinkin joulunumerona.

Kantola, Jouko: Jumala antaa mitä vaatii – lain ja evankeliumin lyhyt historia, ISBN 978-952-7428-00-9

Säilä, Tom (päätoimittaja) – Pyykönen, Martti (toimittaja): Kotimatkalla 2020, ISBN 978-952-5926-96-5

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

99


TILASTOJA JA LISTAUKSIA

Evankeliset kuorot, lauluryhmät ja musiikkiryhmät 2020 HELSINKI, UUSIMAA

Hamona-kuoro

Elävät kivet

Luther kirkko, Jyväskylä Ilpo Vuorenoja 040 526 0909

Helsingin Evankelisten Opiskelijoiden gospelkuoro, www.kivet.net, keikkapyyntö: www.kivet.net/keikkapyynto.php

Helsingin evankelinen kuoro sekakuoro, kirkkomusiikkia ja Siionin kannel -kuorosovituksia Sari Pyykönen 0400 123 395

Hyvinkään evankelinen kuoro sekakuoro, kirkkomusiikkia ja Siionin kannel -kuorosovituksia Pirkko Ojala 040 750 0682

POHJOIS-HÄME, VARSINAIS-SUOMI

TILASTOJA

Tampereen Luther-talon kuoro sekakuoro, kirkkomusiikkia ja Siionin kannel -kuorosovituksia Aarre Kujala

Lehterin parvi Turun Lutherin kirkon yhtye Taneli Korpinen 050 366 8825

ETELÄ-POHJANMAA, KESKI-SUOMI Duo Eväsvakka, Ähtäri Kirsti Valkeinen 0400 906 826

100

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

Hirvijärven kuoro jalasjärveläinen sekakuoro, kirkkomusiikkia ja Siionin kannel -kuorosovituksia Anna-Maija Potinkara

Kortesjärven-Härmien evankelinen kuoro sekakuoro, kirkkomusiikkia ja Siionin kannel -kuorosovituksia Martti Rajala

Lauluyhtye Puro, Seinäjoki Hanna Suopajärvi & Harri Luoma

Pohjanmaan Evankelinen puhallinorkesteri klassista puhallinmusiikkia ja Siionin kannel -sovituksia, Intendentti Antti Näsi 0400 661 789 www.netikka.net/ evankelinenpuhallinorkesteri

Vaasan Luther-talon lauluryhmä sekakuoro, kirkkomusiikkia ja Siionin kannel -kuorosovituksia Ulla Juupaluoma 044 265 7164


KESKI-POHJANMAA, POHJOIS-SUOMI Kokkolan evankelinen kuoro sekakuoro, kirkkomusiikkia ja Siionin kannel -kuorosovituksia Mauri Tastula 050 588 9227

VALTAKUNNALLINEN Evankelinen juhlakuoro n. 50-70 laulajan sekakuoro, kirkkomusiikkia ja Siionin kannel -kuorosovituksia Sari Pyykönen 0400 123 395 ULKOMAAT

Matkamiehet

Boråsin kuoro, Ruotsi

miesten kitara- ja lauluryhmä, Siionin kanteleen lauluja Ari Peltola, ari.peltola@wippies.com

sekakuoro, kirkkomusiikkia ja Siionin kannel -kuorosovituksia Tony Thornberg 0046706179405

Räyringin osaston kuoro

Sleyn Thunder Bayn kuoro

sekakuoro, kirkkomusiikkia ja Siionin kannel -kuorosovituksia Riitta Kaariniemi 040 533 8094

Kanada sekakuoro, kirkkomusiikkia, Siionin kannel -kuorosovituksia Veli Kraft, p. 999-1-807-767-2362

SLEYN MUSIIKKIKOULUTTAJIA Musiikinopettaja Klaus Hildén 0500 493 423 Laulunopettaja Hannu Holma 0500 882 315 Kanttori Kullervo Puumala 0400 568 666 Musiikinopettaja Kaisa Pärnänen Sari Pyykönen 0400 123 395 Eerika Saarikoski

TILASTOJA

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

101


TILASTOJA JA LISTAUKSIA

Sleyn toimipisteet Sleyn keskustoimisto Fredrikinkatu 42, PL 184, 00181 Helsinki, (09) 251 390 rh = rukoushuone

Jyväskylän Lutherin kirkko, Sammonkatu 7 (sisään: Kansakoulukatu 5), 40100 Jyväskylä

Forssan rh, Keskuskatu 9, 30100 Forssa, (03) 422 2109

Kalajoen Hillilän rh , Kannuskyläntie 583, 68150 Hillilä

Helsingin Luther-kirkko, Fredrikinkatu 42, 00100 Helsinki, tiedustelut Martti Haverinen 0440 855 689

Karijoen Myrkyn rh, Peräläntie 82, 64370 Myrkky, Veijo Tasanko (06) 268 3116

Helsingin Pyhän Sydämen kappeli, Kirstinkatu 1, 00530 Helsinki, Hollolan Tuohirannan kesäkoti, Tuohijärventie 260, 15700 Lahti Huittisten Lauttakylän rh, Karpintie 9, 32700 Huittinen Hyvinkään Luther-talo, Harjukatu 1, 05900 Hyvinkää, Pirkko Ojala 040 750 0682

TILASTOJA

Hämeenlinnan Luther-talo, Lukiokatu 1, 13100 Hämeenlinna

Karstulan Aho-Vastingin rh, tiedustelut Aira Poikonen 040 830 5932 Kauhavan Purmojärven rh, Purmojärventie 736, 62470 Purmojärvi, tiedustelut Juhani Palojärvi (06) 488 7318 (itsenäisen rukoushuoneyhdistyksen omistama ja ylläpitämä) Kauhavan Voltin rh, Heikkiläntie 7, 62310 Voltti, tiedustelut Aino Ekokoski (06) 484 9246 Kokkolan Lohtajan kirkonkylän rh, Santakuja 2, 68230 Lohtaja

Ilmajoen Huissin mökki, Huissinkylä, 61350 Ilmajoki

Kokkolan Ohtakarin leirikeskus, Ohtakarintie 1030, 68230 Lohtaja, (06) 877 222 tai 044 722 4222

Ilmajoen Nopankylän rh, Jurvantie, 61340 Nopankylä, tiedustelut Sinikka Rauhala (06) 422 8885

Kotkan Luther-sali, Kotkankatu 3, 48100 Kotka, tiedustelut Sointu Railo 044 597 6183

Ilmajoen Pojanluoman rh, Välivainiontie 10, 60760 Pojanluoma

Kouvolan Hietoinrannan leirikeskus, Kelkantie 114, 46570 Saaramaa, (05) 332510, tiedustelut Markku Näkki 0400 487 987

Imatran Vuoksenniskan rh, Lakasentie 5, 55800 Imatra, tiedustelut Kari Valkonen 050 594 0525 Joensuun Kiihtelysvaaran Ristikiven rh ja leirimaja, Keskijärventie 320, 82120 Joensuu, tiedustelut Pertti Liimatta 050 528 3915

102

Jokioisten Latovainion rh, Kuumantie 42, 31620 Jokioinen

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

Lahden Lutherin kirkko, Vuorikatu 37, (03) 782 3009 Lappeenrannan rh Armonkallio, Simolantie 4, 53600 Lappeenranta, Manu Ryösö 040 703 1302


Lapuan Esantuvan leirikeskus, Honkiniementie 374, 62295 Kauhajärvi, (06) 437 8445 Lapuan Hellanmaan rh, tiedustelut Tuomas Pulli 040 762 0739 (itsenäisen rukoushuoneyhdistyksen omistama ja ylläpitämä) Loimaan Lauroisten rh, Lauroistentie, 32430 Ylhäinen Loimaan Niinijoen rh, Niinijoentie 747, 32410 Niinijoki Loimaan Orisuon rh, Keskitie, 31960 Orisuo Marttilan rh, Härkätie 418c, 21480 Prunkila Mäntyharjun Vanosen rh, Halmeniementie, 52850 Mäntyharju

300, 60560 Halkosaari, tiedustelut Antti Hirvilammi 040 745 4018 (itsenäisen rukoushuoneyhdistyksen omistama ja ylläpitämä) Seinäjoen Hyvän Paimenen kappeli ja toimisto, Kalevankatu 3, 60100 Seinäjoki, (06) 414 3212, Esa Luomaranta 040 503 6397 Seinäjoen Ylistaron rh, Lahdentie 7, 61400 Ylistaro, Marjatta Hautala (06) 474 0283 Siikalatvan Junnonojan rh, Laitakankaantie 4, 92650 Laakkola Tampereen Luther-talo, Pellavantehtaankatu 19 C, 33100 Tampere, (03) 212 2771

Pöytyän Kumilan rh, Kumilantie 73, 21280 Kumila

Tampereen Toimelan kesäkoti, Toimelankatu 135, 33560 Tampere, tiedustelut Sleyn Tampereen tsto (03) 212 2771

Rauman Vermuntilan rh, Vermuntilantie 163, 26930 Vermuntila

Turun Lutherin kirkko ja toimisto, Puutarhakatu 8 a, 20100 Turku

Riihimäen Luther-sali, Hämeenkatu 14, Arvo Nummelin 050 571 5098

Vaasan Luther-talo, Kirkkopuistikko 10, 65100 Vaasa, tiedustelut Raija Pajala 050 307 5480

Porin rh, Varvinkatu 3, 28100 Pori

Saarijärven Mahlun rh, Myllymäentie 1666, 43220 Mahlu, tiedustelut Pirjo Leppämäki 040 822 7761

Vetelin kirkonkylän rh, Torpantie 119, 69700 Veteli Vetelin Räyringin rh, Finniläntie 25, 69820 Räyrinki

(Sastamala) Karkun evankelinen opisto, Mainiementie 50, 38100 Sastamala, (03) 513 4151, www.keokarkku.fi

Vähänkyrön Tervajoen rh, Toivontie, 66440 Tervajoki, tiedustelut Veikko Niemi 0400 368 873 (Sleyn omistama rakennus, rakennettu yhteismaalle)

Sastamalan Lopenkulman rh, Stormintie 51, 38220 Sastamala

TILASTOJA

Sastamalan Illon rh, Punkalaitumentie 1632, 38280 Sastamala

Sastamalan Sammaljoen rh, Sammaljoentie 5888, 38270 Sastamala Sastamalan Vammalan Luther-talo, Valkamakatu 4, 38200 Sastamala, (03) 511 2194 Seinäjoen Halkosaaren rh, Kitinojantie

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

103


TILASTOJA JA LISTAUKSIA

Lähetyskannatus seurakunnittain 2020 Seurakunta

Yksityisiltä

Seura­ kunnilta

Talousarvioavustukset

Agricola sv Agricolan suom

1 295,15

3 715,15

460

841,54

1 264,70

1 859,55 1 300,00

1 250,00

2 550,00

4125

3 890,40

2 460,00

10 475,40

8815

1 597,35

4 420,00

14 832,35

691,98

366,25

Alavieska Alavus Anjalankoski Asikkala Askola

1 301,54 8 000,00

480

137,81

134,8 2 500,00

3 117,81

Bergö

0

Borgå sv.domk

0

Brändö-Kumlinge

0

Eckerö

0

Ekenäsnejdens sv Elimäki

0 1 130,00

Eno

60

Enontekiö

489,56

1 619,56

89,25

149,25

497,13

497,13

Esbo sv

TILASTOJA

11 124,25

1 058,23

134,8

Aura

Espoon ev.lut.srky Esbo ev.luth.ksamf Espoon Tuomiokirkko Espoonlahti

0 0 6 952,00

315

31 346,42

38 613,42

3 100,00

173,8

19 852,74

23 126,54

2910

1 675,29

1 200,00

5 785,29

1 240,00

449,55

740

2 429,55

500

118

250

868

15 649,65

4 058,48

15 000,00

34 708,13

7 004,24

237,4 108,2

108,2

240

85,95

325,95

Eura Eurajoki Evijärvi Finström-Geta Forssa

0

Grankulla sv Haaga

0

Haapajärvi Haapavesi

104

Yhteensä

0 2 420,00

Akaa Alajärvi

Testamentit

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

7 241,64


Seurakunta

Yksityisiltä

Seura­ kunnilta

Hailuoto

82,95

Hakunila

348,05

Talousarvioavustukset

Testamentit

Yhteensä

82,95 1 197,83

1 545,88

Halsua

4 285,00

3 446,02

834

8 565,02

Hamina

6 418,60

4 288,06

3 192,00

13 898,66

Hammarland

0

Hangon suom

32,85

32,85

Hangon srky Hangö ksamf

0

Hangö sv Hankasalmi Harjavalta Hattula Hauho Haukipudas Hausjärvi Heinola Heinävesi Helsingin Mikael Helsingin srky Helsingfors ksamf Helsingin Tuomiokirkko

0 25

128,1

1 480,00

2 750,75

420

97,4

65

416,18

153,1 10 625,00

14 855,75

1 700,00

2 181,18

517,4

523,55

91,05

2 698,21

3 312,81

388

1 389,45

5 470,00

7 247,45

2 460,00

4691,1

4809

11 960,10

160

199,95

359,95

1320

299,1

1 619,10 0

22 423,21

647,97

23 071,18

Herttoniemi

2 395,00

224,6

2 619,60

Hirvensalmi

150,15

150,15

Hollola

20 982,85

10 263,00

5000

36 245,85

Huittinen

10 247,00

1 598,65

8 000,00

19 845,65

Humppila

61

129,75

Hyrynsalmi Hyvinkää

190,75

91,05 12 660,81

2 048,53

91,05 23 732,00

38 441,34

2 631,25

1 724,48

7 599,57

11 955,30

3 300,00

939,51

6 600,00

10 839,51

HämeenlinnaVanaja

2 823,00

1 113,93

15 397,77

19 334,70

162,4

2 309,22

9 500,00

11 971,62

1540

12 381,08

7 915,11

21 836,19

20

2750,43

5000

7 770,43

1230

2 836,69

2 600,00

6 666,69

8 640,15

2 212,24

11 520,00

22 372,39

5 750,00

11 219,75

Hämeenlinnan srky Ii Iisalmi Iitti Ikaalinen Ilmajoki

0

Ilomantsi Imatra

TILASTOJA

Hämeenkylä Hämeenkyrö

720,7 5 322,15

147,6

720,7

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

105


TILASTOJA JA LISTAUKSIA

Seurakunta

Yksityisiltä

Inari

Seura­ kunnilta

Talousarvioavustukset

133,45

Inkoo - Ingå

133,45 105 66,85

Isojoki

20

46,85

Isokyrö

130

459,27

2380

2 969,27

1285

65,25

5757

7 107,25

979,2

925,2

5 000,00

6 904,40

0

Janakkala Joensuu Joensuun ev.lut.srky

0

Johannes

0

Jokioinen

270

1 971,67

9 300,00

Jomala Joutjärvi

336,7 7 948,78

Joutsa

1 128,86

Juuka

1 123,00

999,55

10 415,50

23 335,80

9 870,00

11 526,34

145

1 511,34

1 845,00

323,35

816

1 003,64

1 819,64

82,05

2 482,05

1975

4 931,39

29 705,17

264,41

350,2

Kalajoki Kalvola

350,2 6 800,00

10 635,00

3 506,87

160

1 894,41

23 431,00

12 015,34

2768,5

335,5

2 255,00

1 113,22

Karijoki

58,8 17 000,00

31 141,87

13 375,82

48 822,16

3 210,00

6 578,22

2 054,41 3 104,00

1 230,26

1 230,26

Karis-Pojo sv

0

Karjasilta

228

957,2

5 869,76

Karkkila

7 054,96 0

Karleby sv Karstula

13 706,39 29 969,58

58,8

Kangasniemi Kannelmäki

2 168,35

2400

Kajaani

Kannus

547,85

2 817,69

Kaarina

Kankaanpää

2 858,55

10 102,61

Järvi-Kuopio

Kangasala

736

547,85

Jämsä

Kallio

23 077,64 65,5

260,17

Järvenpää

14 000,00

1 425,17

1 165,00

Juva

336,7

65,5

Joutseno

Jyväskylä

11 541,67 0

Joroinen

TILASTOJA

Yhteensä

105

Jakobstads sv

106

Testamentit

0 1 977,50

1 465,40

7 240,00

10 682,90

Karvia

210,14

210,14

Kaskinen-Kaskö

59,65

59,65

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020


Seurakunta

Kauhajoki Kauhava

Seura­ kunnilta

Talousarvioavustukset

240

2 191,73

6 000,00

8 431,73

3 975,96

8 147,99

9 495,00

21 618,95

Yksityisiltä

Kauniaisten srky Grankulla ksamf Kauniaisten suom

Testamentit

Yhteensä

0 1360

206,95

1 998,55

3 442,64 85,5

85,5

70

171,97

241,97

Kemijärvi

6 520,00

3 616,89

Keminmaa

3 300,00

77,8

Kempele

1 230,00

191,7

170

5 935,24

5 000,00

11 105,24

Keski-Lahti

8 519,45

2 754,28

15 646,00

26 919,73

Keski-Pori

5 911,00

746

11794,69

18 451,69

Keuruu

60

1 232,25

3 500,00

4 792,25

Kihniö

20

1 366,18

1 100,00

2 486,18

291,4

2 537,50

2 828,90

Kaustinen ja Ullava Keitele Kemi

Kerava

Kiiminki

1 566,95 4 793,00

3 500,00

1 421,70

0

Kinnula

15,25

15,25 0

1 594,00

Kitee Kittilä

10

590,2

9 360,00

458,1

190,3

200,3

1 185,00

374,45

Kokemäki

3 320,00

2 065,90

1 559,45 6 840,00

Kokkolan srkyKarleby ksamf

12 225,90 0

1 934,68

33 720,00

65 256,67

500

554,9

55,55

Konnevesi

54,9 2 440,00

55,55

62,85

2 502,85

Korsholms ksamf Mustasaaren srky

0

Korsholms sv

0

Korsnäs Korso Kotka-Kymi Kouvola Kouvolan srky

TILASTOJA

29 601,99

Kolari Kontiolahti

11 544,20

458,1

Kiuruvesi

Kokkolan suom

13 636,89 3 377,80

Kemiönsaari Kimitoön Kirkkonummen srky Kyrkslätts ksamf Kirkkonummen suom

10 234,19

0 2 050,00

90,75

609

294,45

6734,4

997

1 395,26

3 536,01

11563

19 294,40

903,45 0

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

107


TILASTOJA JA LISTAUKSIA

Seurakunta

Yksityisiltä

Kristiinankaupungin 2 795,36 suom Kristiinankaupungin srky Kristinestads ksamf

Seura­ kunnilta

Talousarvioavustukset

2 739,44

1 600,00

285

285

1 260,00

2 727,52

2 430,00

6 417,52

290

110,15

547

947,15

1 100,00

502,3

535

2 137,30

Kuopion Alava Kuopion ev.lut.srky

0

Kuopion Männistö

150

199

343

692

Kuopion Puijo

140

171,3

437

748,3

Kuopion Tuomiokirkko

2 368,85

1 613,12

4 000,00

7 981,97

225

950,38

2 394,00

3 569,38

Kurikka

3 315,40

3640,26

16 889,20

23 844,86

Kustavi

290

Kuusamo

150

Kuortane

Kuusankoski

290 94,82

244,82

282,4

282,4

Kvevlax

0

Kyrkslätts sv

0

Kyyjärvi

705

279,34

4 250,00

5 234,34

4 582,20

4 647,39

5 653,00

14 882,59

135

43,65

Laihia

3 382,55

1 957,42

Laitila

6261,45

110,58

Kälviä Kärsämäki

178,65

Lahden srky

0

TILASTOJA

Lammi

256,55

Lapinlahti

93,33

Lappajärvi

180

Lappee

4 000,00

9 339,97 6 372,03

100

356,55 93,33 180

65

323,41

2 465,00

2 853,41

Lappeenranta

5965,5

2 810,13

6 747,00

15 522,63

Lapuan Tuomiokirkko

2 123,60

2 455,44

3 384,00

7 963,04

160

146,26

5 687,03

198,45

Lappeenrannan srky

0

Larsmo

0

Laukaa Laune Lauritsala Lauttasaari

108

7 134,80

0

Kruunupyy Kronoby

Kuopion Kallavesi

Yhteensä

0

Kristinestads sv

Kuhmo

Testamentit

4 540,00

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

306,26 6 445,00

12 330,48

74,7

74,7

409,3

4 949,30


Seurakunta

Lavia

Yksityisiltä

3 220,00

Seura­ kunnilta

Talousarvioavustukset

657,91

928,13

Lemland Lumparland

Testamentit

Yhteensä

4 806,04 0

Lempäälä

7 805,00

816

7 000,00

15 621,00

Leppävaara

9 841,00

583,62

16 326,26

26 750,88

Lieksa

1 680,00

399,54

2 700,00

4 779,54

Lieto

2 725,00

325,15

1 000,00

4 050,15

Leppävirta

301,6

Liminka

301,6

55,05

55,05

Liperi

400

416,8

Lohja

1 040,00

8 001,64

12 649,05

21 690,69

Lohtaja

5 159,85

4 207,06

3 997,00

13 363,91

Loimaa

5520

5 535,33

3 965,32

15 020,65

560

166,8

Loppi

816,8

726,8

Loviisanseudun srky Lovisanejdens ksamf

0

Lumijoki

875

945,45

500

Luumäki

275

307,8

500

1 082,80

2880

486,48

7 386,86

10 753,34

Länsi-Pori Länsi-Turunmaa Maaria

5 385,86

69,85

69,85

87,3

5 473,16

Maalahden srky Malax ksamf

0

Malax-Maalahti Malmi

2 320,45

0 3 986,00

414

4 400,00

Martinkoski

4 130,30

1 841,10

2 325,00

8 296,40

Masku

1 162,45

435,1

3 400,00

4 997,55

310

416,05

4 195,05

4 921,10

Merikarvia

20

100,95

120,95

Merimasku

2 400,00

52,05

2 452,05

Messukylä

3246,72

887,2

2 360,00

1 028,16

Mariehamn

0

Matteus

Mikkelin Tuomiokirkko Muhos

0

480

Multia Munkkiniemi

30,75

6 891,90

3 388,16 100

Muurame

610,75

43,95

43,95

2 215,00

133,2

2 348,20

360

46

406

60

123,85

Muonio Mustasaaren suom

11 025,82

TILASTOJA

Meri-Pori

0 1 500,00

1 683,85

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

109


TILASTOJA JA LISTAUKSIA

Seurakunta

Yksityisiltä

Mynämäki

Seura­ kunnilta

Talousarvioavustukset

7 695,00

1745

2 597,13

Myrskylä-Mörskom

830

434,4

Mäntsälä

120

219,55

Mänttä-Vilppula

840

9 036,75

Mäntyharju Naantali

Testamentit

12 037,13 1 264,40 339,55

1 500,00

11 376,75

1220

725,5

1 945,50

190

343,55

533,55

Naantalin srky

0

Nakkila Nastola

3 682,37

1 320,56

100

1 420,56

297,87

5 050,00

9 030,24

Niinivesi

0

Nivala Nokia

253,9

253,9

5 084,00

3 149,56

19 233,00

27 466,56

4575,3

4 658,94

5 890,45

15 124,69

1190

218,7

1500

2 908,70

Noormarkku Nousiainen Nurmes Nurmijärvi

367,51

367,51

7 690,00

1 942,05

12 020,00

21 652,05

2 205,00

526,95

18 285,41

21 017,36

1575

9 993,92

11500

23 068,92

Närpes Olari

0

Olaus Petri

0

Orimattila Orivesi

425

323,71

2 940,00

1 284,33

13 000,00

17 224,33

153,3

53,17

3 811,33

4 017,80

3 174,24

253,45

2 618,20

6 045,89

Oulunkylä

3000

95,63

Oulunsalo

250

93,45

Oulainen Oulujoki

748,71

Oulun ev.lut.srky

TILASTOJA

Oulun Tuomiokirkko

0

Outokumpu

401 649,28 1 450,78

138,98

Paattinen

404 744,91 1 794,23 138,98

41,6

41,6

4 177,00

280,9

4 457,90

Paimio

260

366,57

Pakila

1095

124,25

1 219,25

123,8

123,8

Paavali

Paltamo Paraisten srky Pargas ksamf Parikkala

4 410,00

5 036,57

0 1 075,00

735,94

1 810,94

50

52,25

102,25

480,95

480,95

Parkano Pedersöre Pelkosenniemi

110

Yhteensä

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

0


Seurakunta

Yksityisiltä

Pello Perho

Seura­ kunnilta

Talousarvioavustukset

281,55 325

2 328,39

0 70

Pieksämäki

73,05 689,45

Pielavesi

143,05 182

871,45

679,43

2 330,00

3 978,78

5 326,13

2 500,00

7 826,13

178,25 969,35

Pietarsaaren suom

178,25

Pietarsaarenseudun srky Pedersörenejdens ksamf

0

Pihtipudas

74,42

Piikkiö Pirkkala Pitäjänmäki

74,42

29

29

1405

47,8

1 452,80

575

151,95

726,95

198,1

1 396,17

250

1 844,27

2 050,76

3 027,41

10 591,82

15 669,99

Pohjois-Lapin srky Polvijärvi

0

Porin ev.lut.srky Porin Teljä

0

Pornainen

83,7

83,7

Porvoon srky Borgå ksamf Porvoon suom

0 1080

3 021,64

280

1 181,92

Posio Pudasjärvi

20 857,30

24 958,94

3 200,00

4 661,92

5,75

5,75

Pukkila

0

Punkalaidun Puolanka

50 480

Pyhäjoki

Pyhäselkä Pälkäne Pöytyä Raahe

1680

Rantakylä

182,11

232,11

70,72

70,72

108,25

588,25 4000

4 482,48

39,51

39,51

69,3

1 749,30

810

499,15

662,8

2 574,15

211

642,23

2 058,00

2 911,23

8 649,50

2 776,32

17 500,00

28 925,82

760

125,95

1 000,00

1 885,95

2 042,75

342,22

2 900,00

5 284,97

Raaseporin suom Raisio

44,19

482,48

Pyhäjärvi Pyhäranta

44,19

1 300,00

TILASTOJA

Puumala Pyhtää-Pyttis

6 613,39 0

Petrus

Pielisensuu

Yhteensä

281,55 3 960,00

Petalax Petäjävesi

Testamentit

2 609,15 3 236,95

54,3

54,3

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

111


TILASTOJA JA LISTAUKSIA

Seurakunta

Yksityisiltä

Ranua

Seura­ kunnilta

Talousarvioavustukset

181,3

900

Raaseporin srky Raseborgs ksamf Rauma

1 081,30

5 260,65

5 484,52

24 000,00

34 745,17

Rautalampi

170,2

170,2

Rautavaara

174,95

174,95

Reisjärvi

3998,1 585

4 000,00

7 998,10

985,75

1 570,75

Replot

0

Riihimäki

5 952,00

3 500,07

18 500,00

27 952,07

Ristijärvi

1 060,00

1 549,71

1 000,00

3 609,71

Roihuvuori

1 370,00

170,16

Rovaniemi

2 679,67

637,55

Ruokolahti Ruovesi Rusko

73

Rymättylä Saarijärvi

1 540,16 1500

311

215,65

215,65

2 600,95

3 000,00

5 673,95

4 496,94

4 125,00

12 502,94

900 3 881,00

4 817,22

311

900

Salla

100

167,45

Salo

1 925,15

716,02

1 000,00

3 641,17

7 948,78

146,45

593

8 688,23

1 030,00

99,65

Sastamala

19 464,28

16 417,00

4 444,00

40 325,28

Savonlinna

2 570,00

4 331,75

8 091,97

14 993,72

37 219,45

13 495,74

46 014,83

96 730,02

688,9

300

988,9

Salpausselkä

267,45

Saltvik Sammonlahti

Seinäjoki

0 1 129,65

Sibbo sv

TILASTOJA

Yhteensä

0

Rekola

0

Sievi Siikainen

91,9

91,9

Siikalatva

440

774,9

500

1 714,90

Siilinjärvi

580

1 285,31

10 000,00

11 865,31

233,31

2 200,00

2 433,31

Simo Sipoon srky Sibbo ksamf Sipoon suom

0 220

146,71

Siuntion srky Sjundeå ksamf Siuntion suom Sodankylä

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

366,71 0

13,55

13,55

64,35

64,35

Sjundeå sv

112

Testamentit

0


Seurakunta

Seura­ kunnilta

Talousarvioavustukset

1 822,42

3 036,05

3 040,00

35

374,78

500

238,65

Yksityisiltä

Soini Solf Somero

132,25 58

65,65

720

227,96

947,96

5 265,00

2 544,80

7 546,80

15 356,60

750

2 899,67

8 000,00

11 649,67

1 820,00

6 252,26

0

Suonenjoki Sääksmäki

115,7

Tainionvirta Taipale

796,65

65,65

Sund-Vårdö

Säkylä-Köyliö

7 898,47 409,78

132,25

Sulkava Suomussalmi

Yhteensä

0

Sonkajärvi Sotkamo

Testamentit

115,7

576,05 354

4 078,26

576,05

Taivalkoski

57,8

57,8

Taivassalo

92,49

92,49

59,2

59,2

Tammela Tammerfors sv

0

Tampereen 14 450,90 Eteläinen Tampereen ev.lut.srky Tammerfors ev.luth.ksamf Tampereen Harju

2 009,75

23 000,00

39 460,65 0

110

658,47

768,47

Tampereen Tuomiokirkko

11281,84

971,8

12 253,64

Tapiola

9 073,00

4 637,83

15 020,16

280,55

1 000,00

1 280,55

1 313,95

489,35

3 900,00

5 703,30

2 948,00

4 920,25

7 000,00

10 237,70

Tervola Teuva Tikkurila

28 730,99

192,25

780

62,05

Toholampi

1 735,90

1 501,80

1 998,47

341,95

2000

4 340,42

969,94

797,1

6 803,22

8 570,26

6 227,00

91,55

Toivakka Tornio Tuira Turun Henrik

110,75

Turun ja Kaarinan srky Åbo och St.Karins ksamf Turun Katariina

842,05 110,75

TILASTOJA

1 780,00

Tohmajärvi

6 318,55 0

1 776,95

1 220,80

2 997,75

Turun Martti

570

1 157,75

1 727,75

Turun Mikael

155

2 668,15

2 823,15

Turun Tuomiokirkko

10 915,60

566,65

11 482,25

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

113


TILASTOJA JA LISTAUKSIA

Seurakunta

Yksityisiltä

Seura­ kunnilta

Talousarvioavustukset

3 752,00

Tuusula

4 148,00

416,4

440

96,85

536,85

Töölö

9382,5

1 649,70

11 032,20

Ulvila

2 280,00

1 051,23

Urjala

50

250,22

880 2 030,00

Utsjoki Uurainen

4 114,00

7 445,23

180,76

1 000,00

2 060,76

2 039,65

4 000,00

8 069,65

1 000,00

4 679,88

300,22

235,8

Uusikaupunki

2520

1 159,88

235,8

Uusikaarlepyy Nykarleby

0

Vaala

235

Vaara-Karjala

755,87 447,55

990,87 900

Vaasan srky Vasa ksamf Vaasan suom

8 316,40 0

Utajärvi

1 347,55 0

4 352,43

3 458,97

50

416,09

466,09

46,4

46,4

Valkeala Vanda sv

3 670,00

Vantaan srky Vanda ksamf

11 481,40

0

Vantaankoski Varkaus

1835

836,65

372

469,31

Varpaisjärvi

1 999,59

4 671,24 841,31

94,5

94,5

1 090,00

51,8

1 141,80

Vehmaa

779,94

266,75

1 046,69

Vesilahti

60

1 551,40

5 000,00

6 611,40

14841,2

2 980,48

7 487,00

25 308,68

155

52,55

400

375,5

6 274,04

7 049,54

60

165,65

1 700,00

1 925,65

4 000,00

6 721,75

5 330,00

9 657,05

Vartiokylä Vasa sv

TILASTOJA

Yhteensä

Tyrnävä Tyska

Veteli

0

Vieremä Vihti Viitasaari Vimpeli Virrat

207,55

78,25 1380

1 341,75

Vuosaari

1240

187,85

Vähäkyrö

881,4

3 445,65

78,25 1 427,85

Väståbolands sv

0

Vörå-Vöyri

0

Ylitornio Ylivieska

114

Testamentit

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

50,8 3342

82,3

50,8 1 050,00

4 474,30


Seurakunta

Yksityisiltä

Seura­ kunnilta

Talousarvioavustukset

474,8

139,5

696,95

181,45

1500

1 681,45

Testamentit

Ylä-Savon srky Ylöjärvi

Yhteensä

0 82,65

Ypäjä Åbo sv

0

Ålands södra skärgård

0

Ähtäri Äänekoski YHTEENSÄ

1523

4 648,65

5 000,00

11 171,65

681

1 186,72

5 000,00

6 867,72

407 430,20 1 058 342,10

401 649,28 2 623 452,04

756 030,46

Lähetysyhdistys Betel

0

The Internat. Ev.Lut.Church in Finland Ulkomailta tulleet lahjoitukset Kohdistamattomat Odefinierad KAIKKI YHTEENSÄ

0

17 764,76

17 764,76

79 953,39

79 953,39

853 748,61

407 430,20 1 058 342,10

401 649,28

2 721 170,19

TILASTOJA

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2020

115


TILASTOJA JA LISTAUKSIA

Kirkon lähetystyön ja kansainvälisen diakonian toimijoiden tuotot ja kulut SLEYN OSUUS VUONNA 2020 (1000 €) euroa €

prosenttia %

1. Lähetystyö ja kansainvälinen diakonia TUOTOT

Seurakuntien talousarviomäärärahat

1058

38,6 %

Vapaaehtoinen kannatus (sis,testamentit)

1661

60,5 %

25

0,9 %

2744

100 %

Julkinen rahoitus Muut tuotot

0,0 %

Siirtyvät erät (+ tai -) Tuotot yhteensä

0,0 %

KULUT

Ulkomaista toimintaa koskevat kulut Avustukset ja hankkeet (KYT)

514

19,5 %

Lähetys- ja avustustyöntekijöiden kulut

878

33,4 %

Kulut työalueella

439

16,7 %

Ulkomaan suunnittelu ja seuranta

148

5,6 %

1979

75,2 %

145

5,5 %

Yhteensä Ulkomaantyön tukitoiminnot kotimaassa Varainhankinta Viestintä

TILASTOJA

Koulutus- ja kasvatustoiminta Toimintojen suunnittelu ja seuranta Yhteensä Yleishallinto Kulut yhteensä

3

0,1 %

293

11,1 %

149

5,7 %

590

22,4 %

62

2,4 %

2631

100 %

5800

100 %

5321

92,2 %

2. Järjestön muu toiminta Järjestön muun toiminnan tuotot Järjestön muun toiminnan kulut Toiminta kotimaassa Muun toiminnan hallinto Kulut yhteensä

116

SLEYN VUOSIKERTOMUS 2019

453

7,8 %

5774

100 %


Testamentti on merkittävä mahdollisuus tukea Sleyn työtä Testamentin avulla voit varmistaa, että lahjasi menee sinulle tärkeään tarkoitukseen. Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen työtä tukemalla mahdollistat evankeliumin menemisen eteenpäin Suomessa sekä ulkomaisissa kohteissamme. Suosittelemme testamentin tekemistä kaikille niille Sleyn ystäville, joille se on mahdollista. Testamentti ohjautuu toiminnan tukemiseen täysimääräisesti, sillä yleishyödyllisten yhdistysten ei lain mukaan tarvitse suorittaa perintöveroa. Miten testamentti tehdään? Testamentin saa tehdä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Testamentti on tehtävä kirjallisesti ja se on allekirjoitettava. Kahden yhtäaikaa läsnä olevan esteettömän todistajan on todistettava testamentti nimikirjoituksellaan. Todistajien tulee tietää, että asiakirja on testamentti. Sen sisältöä ei todistajille tarvitse kuitenkaan ilmaista. Testamentin on täytettävä edellä kerrotut muotovaatimukset. Testamentin kannattaa lisäksi olla riittävän yksiselitteinen, jotta se ei jätä sijaa tulkinnoille. Voitte käyttää alla olevaa testamenttipohjaa mallina. Lisätietoja: Jos haluat testamentissasi muistaa Evankeliumiyhdistystä, voit kysyä lisätietoja ja pyytää tarvittaessa apua testamentin laatimiseen Sleyn toiminnanjohtaja Tom Säilältä: 045 127 5127, tom.saila@sley.fi

Minä _____ ilmoitan täten viimeisen tahtoni ja testamenttini olevan, että kuoltuani on kaikki omaisuuteni, olkoonpa se minkä nimistä tahansa tai laatuista tahansa, menevä täysin omistusoikeuksin Suomen Luterilaiselle Evankeliumiyhdistykselle käytettäväksi (sisälähetystyön/ulkolähetystyön) hyväksi. (TAI, kun on lakiosaan oikeutettuja perillisiä: Minä _____ ilmoitan täten viimeisen tahtoni ja testamenttini olevan, että omaisuuteni on kuolemani jälkeen jaettava seuraavalla tavalla: 1. _____ kunnan kylässä oleva _____ niminen tila on menevä täysin omistusoikeuksin ______________________:lle 2. _____ osakkeet _____, jotka oikeuttavat huoneistoon, __________:lle. 3. Kaikki pesän rahavarat ja muu omaisuus on menevä täysin omistusoikeuksin ______________________:lle 4. Mikäli lapseni vaativat lakiosansa, on sitä vastaava määrä suoritettava heille rahana. Lasteni lakiosaa määrättäessä on tämän testamentin perusteella lapsen saama omaisuus luettava hänen lakiosansa vähennykseksi.) __________________ ssa _________ kuun ____ päivänä 20___ ______________________ (testamentintekijän allekirjoitus) sekä ammatti ja kotipaikka Vartavasten kutsuttuina ja yhtäaikaa läsnä olevina todistamme täten, että _______, jonka henkilökohtaisesti tunnemme (tai jonka henkilöllisyydestä olemme varmistuneet), on tänään omakätisesti allekirjoittanut edellä olevan testamenttinsa selittäen sen viimeiseksi tahdokseen, ja että hän on tämän tehnyt terveellä ja täydellä ymmärryksellä, vapaasta tahdostaan ja täysin käsittäen oikeustoimensa merkityksen. ___________________ ___________________ Paikka ja aika edellä mainitut
Tervetuloa kotiin SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS (Sley) on kirkkomme evankelisen herätysliikkeen vuonna 1873 perustettu keskusjärjestö ja lähetysjärjestö. Arvojamme ovat uskollisuus, armollisuus ja yhteisöllisyys. SLEYN OLEMASSAOLON TARKOITUS on olla luterilainen, evankelinen ja herätyskristillinen koti ja lähetysjärjestö kirkon sisällä. Tämän toteutamme kotimaassa, lähetyskentillä ja kansanopistotoiminnassa. Järjestämme yhdessä seurakuntien kanssa vuosittain tuhansia tilaisuuksia. Suurimmat tapahtumat ovat valtakunnallinen Evankeliumijuhla sekä nuorten Maata Näkyvissä -festarit. Lapsi- ja varhaisnuorisotyö, nuorisotyö ja opiskelijatyö antavat pohjan tulevaisuudelle. Sleyn Karkun evankelinen opisto toimii valtakunnallisena koulutuksen keskuksena. Kaiken toimin­ nan voima­varana ovat evankeliumin ilosta osallisiksi tulleet vapaa­ehtoiset eri puolilla Suomea. EVANKELIUMIYHDISTYS TEKEE LÄHETYSTYÖTÄ kolmella mante­reella, kahdessatoista maassa: Israelissa, Japanissa, Keniassa, Myanmarissa, Saksassa, Sambiassa, Etelä-Sudanissa ja Sudanissa, Ugandassa Venäjällä, Virossa sekä maahanmuuttajien parissa Suomessa. Lähetystyön nimikko­sopimuksia on lähes 250 seurakunnan kanssa. SLEY JULKAISEE aikakauslehti Sanansaattajaa, nuortenlehti Nuottaa ja lastenlehti Vinkkiä. Evankelisten laulukirja on Siionin kannel ja lapsille Pikkukannel.

SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY PL 184 • 00181 HELSINKI • Käyntiosoite: Fredrikinkatu 42 (09) 251 390 • www.sley.fi • sley@sley.fi


Articles inside

Testamentti article cover image

Testamentti

2min
pages 119-122
Sleyn toimipisteet article cover image

Sleyn toimipisteet

2min
pages 104-105
Jäseniä, Sley jäsenenä, Kustannetut kirjat article cover image

Jäseniä, Sley jäsenenä, Kustannetut kirjat

1min
page 101
Talouspäällikön katsaus article cover image

Talouspäällikön katsaus

1min
page 64
Lähettämiset, Lähetystyöntekijät article cover image

Lähettämiset, Lähetystyöntekijät

1min
pages 59-60
Sley-Media Oy:n henkilöstö article cover image

Sley-Media Oy:n henkilöstö

1min
page 58
Karkun evankelisen opiston henkilöstö article cover image

Karkun evankelisen opiston henkilöstö

1min
page 57
Eläkkeellä olevat Sleyn työntekijät article cover image

Eläkkeellä olevat Sleyn työntekijät

1min
page 56
Kansainvälinen työ Suomessa article cover image

Kansainvälinen työ Suomessa

1min
pages 45-47
Sleyn henkilöstö article cover image

Sleyn henkilöstö

2min
pages 54-55
Israel article cover image

Israel

1min
page 44
Venäjä article cover image

Venäjä

2min
pages 40-42
Sudan, Etelä-Sudan ja Uganda article cover image

Sudan, Etelä-Sudan ja Uganda

1min
page 36
Sambia article cover image

Sambia

1min
page 37
Viro article cover image

Viro

1min
page 43
Saksa article cover image

Saksa

1min
pages 38-39
Japani article cover image

Japani

4min
pages 27-30
Kenia article cover image

Kenia

1min
pages 34-35
Lähetysjohtajan katsaus article cover image

Lähetysjohtajan katsaus

1min
page 26
Nuoret aikuiset article cover image

Nuoret aikuiset

1min
page 20
Nuorisotyö article cover image

Nuorisotyö

1min
pages 16-17
Lapsi-, varhaisnuoriso- ja perhetyö article cover image

Lapsi-, varhaisnuoriso- ja perhetyö

1min
pages 14-15
Hallitukselta article cover image

Hallitukselta

1min
pages 8-11
Karkun evankelinen opisto article cover image

Karkun evankelinen opisto

3min
pages 21-25
Evankeliset Opiskelijat article cover image

Evankeliset Opiskelijat

2min
pages 18-19
Toiminnanjohtajan katsaus article cover image

Toiminnanjohtajan katsaus

1min
pages 6-7
Kotimaantyönjohtajan katsaus article cover image

Kotimaantyönjohtajan katsaus

1min
pages 12-13
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.