Page 1

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys uudistuu

Tervetuloa

kotiin

Iltapäiväruuhkassa bussissa matkalla töistä kotiin pää nuokahtelee.

Jokin on kuitenkin kodissamme aina vajaata ja kesken. Vain yksi koti on

Silmiä painaa. Ei haittaa, suunta on kuitenkin selvä. Kotiin kaipaakin jo pääs-

ikuisesti ehjä, onnellinen ja rakastava. Koti, jonka Jumala on meille valmis-

tä. Lepäämään ja jakamaan. Saamaan uutta voimaa nousta taas seuraavaan

tanut. Siksi Jumalan Poika syntyi ihmiseksi etsimään meitä synnin takia

päivään.

kadonneita. Hän kuoli ristillä lunastaakseen meidät omikseen.

Minkälainen on kotisi ilmapiiri? Rakastava, kannustava, arvostava? Vai

Sley haluaa kertoa tätä kutsua eteenpäin, kaikille meille kotia kaipaaville.

painostava, loukkaava? Toivottavasti kaikki on hyvin.

Mikä sen hienompaa, kuin yhdessä kasvaa hänen armonvälineidensä kautta, yhdessä itkeä, yhdessä nauraa? Yhdessä.

Oma henkinen koti on siellä, missä kokee tulevansa hyväksytyksi ja rakastetuksi omana itsenään. Sinne on upeaa päästä. Ihmisten yhteyteen. Pöly huoneen nurkissa tai taulunkehysten linjakkuus on siinä vertailussa toissijaista.

Tervetuloa kotiin.

www.sley.fi


Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys uudistuu

Selkeä viesti Jumalan töistä Parivuotias saparopää juoksee isänsä luo ja kirkkain silmin toteaa: ”Isä, kato mää oon jo iso tyttö.” ”No, kuinka niin?”, kyselee isä. ”Kato, mun jalat yltää maahan asti!” Pienen tytön vastaus on yksinkertainen, kun sen kuulee. Selkeä viesti Jumalan töistä on yhdistyksemme julistuksen ja toiminnan keskuksessa raviten ja kantaen. Tästä kiitämme. Työmme perustana on ollut ja on Pyhä Raamattu ja luterilainen tunnustuksemme. Tänä päivänä ammennamme samasta todellisuudesta, mistä sukupolvet ennen meitä. Sen varassa on turvallista katsoa myös eteenpäin. Kristuksen risti on edelleen koko maailman toivo. Siinä viestissä on ilmoitus anteeksiantamuksen todellisuudesta jokaisen ihmisen elämän arkeen ja juhlaan. Jokaiselle löytyy tilaa ja tehtäviä tuon sanoman kuuluttamiseen yhä laajemmalle. Uskallamme siis turvallisin mielin ”kääriä hihamme” ja käydä työhön tänäänkin.

Kristuksen risti on edelleen koko maailman toivo

Sama sanoma kantaa meitä, mikä kantoi jo vanhempiamme, isovanhempiamme ja menneitä sukupolvia. Se on sanoma kipujen ja kuoleman Voittajasta Kristuksesta. Se on sanoma hyvästä tulevaisuudesta – taivaasta, mikä tulee tämän päivän arkeen elämässämme. ”Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon” lupaa Hän, jolla on kaikki valta. Tervetuloa toivoon. Tervetuloa kotiin!

Lasse Nikkarikoski Sleyn toiminnanjohtaja

www.sley.fi


Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys uudistuu

Mistä uudistuksessa on kyse? Sleyn profiilin kirkastaminen tähtää ennen kaikkea siihen, että evankeliumi tavoittaisi yhä useamman ihmisen. On tärkeä tiedostaa yhteinen tehtävämme olla kutsumassa ihmisiä mukaan kristittyjen yhteyteen. Hankkeen tavoitteina on myös vastuunkantajien joukon kasvattaminen sekä Sleyn toiminnan resurssien lisääntyminen uusien lahjoittajien kautta. Uudistuksen viestinnällisenä tavoitteena on tunnettuuden nousu selkeän profiilin avustuksella. Tavoitteet ovat jalostuneet esiin ideatyöskentelyn eri vaiheissa kuluneen vuoden aikana. Sleyn olemuksen ytimessä on halu olla sanomauskollinen, innostava ja turvallinen. Nämä kolme asiaa kiteytyvät uudessa kutsuvassa tunnuslauseessa

“Tervetuloa kotiin” Koti on ennen kaikkea ihmisten keskinäisessä yhteydessä. Jumalan luomina yksilöinä, Pyhän Hengen kautta yhtä.

Rakenna omilla lahjoillasi Rakkauden paikkana koti on toinen toisensa auttamista. Koti varustaa kasvuun ja toisaalta myös velvoittaa vastuunkantoon. Sinulla on tässä rakennustyössä oma tärkeä tehtäväsi, jota ei välttämättä ole annettu kenellekään muulle. Sinun panostasi tarvitaan, Jumala varustaa sinut. Kevätkaudella paikallisosastoissa ja piireittäin järjestetään ideointitilaisuuksia. Niissä etsitään yhdessä hyviä käytäntöjä, miten tämä kaikki voisi toteutua itse kunkin toimissa ja omassa yhteisössämme. Pysyvyyteen tähtäävässä kodissa on omat periaatteensa ja perinteensä. Siksi Sley ei ole tässä elämässä ainoa mahdollinen koti, mutta ainakin se on on hyvä. Kristittyinä olemme kutsumassa kaikkia ihmisiä Kristuksen sovitustyön perusteella taivaan kotiin, joka on lopullinen päämäärämme. Kotiin voi tuhlaajapoika aina palata. Ovet ovat Jumalan puolelta auki.

Anna palautetta: uudistus@sley.fi


Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys uudistuu

RISTI-TUNNUS Sleyn uusi tunnus ja visuaalinen ilme ovat osa yhdistyksen monitasoista uusiutumisprosessia. Tunnus on graafisen pelkistetty ja selkeä. Se päivittää yhdistyksen ilmeen tyylillisesti tälle vuosituhannelle. Sleylle on tärkeää tehtävänsä ja tulevan kesän evankeliumijuhlan teeman mukaisesti, että risti näkyy. Risti kertoo kansainvälisestikin, mistä toiminnassamme on kyse: pelastuksen sanoman julistamisesta. Uusi tunnus viestii myös Sleyn pyrkimyksestä katsoa ennakkoluulottomasti eteenpäin.

KASVUN VÄRI Tunnuksen ristisymbolissa käytetty vihreä on liturgisena värinä toivon ja iankaikkisen elämän väri. Sleyn tunnukseen se on valikoitunut erityisesti siksi, että se on myös kasvun, elämän ja arjen väri. Evankeliumiyhdistys haluaa olla mukana jäsentensä arjessa, antaa tukea kasvussa ja tuoda jokapäiväiseen elämään toivoa.

LOGOT KÄYTTÖÖSI Voit ladata Sleyn nettisivuilta logot käyttöösi graafisen ohjeiston kera. Fontteina käytetään Bauhausia (eri kuin Bauhaus 93) ja Myriad Prota. Niiden puuttuessa tai esimerkiksi internetsivuilla käytetään Arialia. Sleyn visuaalisessa ilmeessä korostettakoon ennen kaikkea selkeyttä. Logot ja graafinen ohjeistus löytyvät osoitteesta www.sley.fi/logot.

Anna palautetta: uudistus@sley.fi

Sley - Tervetuloa kotiin  

Sleyn profiili uudistui marraskuussa 2009! Katso, mistä on kyse.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you