Page 1

Rukouskalenteri Syksy 2018-alkuvuosi 2019

TERVETULOA KOTIIN KAIKKI KANSAT


Sunnuntai

Japani Rukoilemme herätystä Japaniin. Pyydämme, että ihmiset tulisivat uskoon ja alkaisivat kertoa Jeesuksesta muillekin.

K

iitämme, että Japanissa saa tehdä lähetystyötä. Pyydämme, että Sanan siemen itäisi ja johdattaisi ihmisiä kirkkoihin, erityisesti lapsia ja nuoria. Rukoilemme yhteistyökirkon työntekijöille, seurakuntalaisille ja vapaaehtosille uskollisuutta Jumalan sanalle, näkyä evankelioimiseen sekä intoa ja voimia omiin tehtäviin. Pyydämme kristityille voimia ja iloa elää arjessaan rohkeasti uskon elämää perheen ja muiden taholta tulevasta paineesta huolimatta. Anna heidän sukulaistensa tulla tuntemaan Jeesus Vapahtajanaan. Kiitämme läheteistä ja lähettäjistä. Rukoilemme, että ihmiset voisivat palata maanjäristysten tuhoalueilla nopeasti normaaliin 2


arkeen. Erityisesti pyydämme läheisiään menettäneille jodatusta etsiä elävää Jumalaa.

Päivi ja Martti Poukka Poukat tekevät projektilähetteinä julistus-, opetus- ja musiikkimatkoja Japaniin.

K

iitämme mahdollisuudesta pitää evankeliumin Sanaa esillä Japanissa.

Rukoilemme uusia ihmisiä mukaan joulunalustapahtumiin. Pyydämme, että julistuksemme kantaisi hedelmää tulevaisuuteen. Pyydämme taitoa ja viisautta opettamiseen sekä sydäntä, silmiä ja korvia ihmisten kohtaamiseen 3

Japani

Pyydämme varjelusta ja Jumalan tahdon toteutumista niin marraskuiselle kuin kaikille tulevillekin matkoille.


Maanantai

Päivi ja Hiroaki Yoshimura lapset: Johanna ja Essai Yoshimurien työhön kuuluvat jumalanpalvelukset, pienpiiritoiminta Tokion Suomikirkon japanilaisessa seurakunnassa sekä ulkosuomalaistyö. Hiroaki on Japanin työaluevastaava. Lapsista Essai käy japanilaista lukiota ja Johanna on siirtynyt Suomeen opiskelemaan.

K

iitämme kotimaan kaudesta ja jokaisesta lähetystilaisuudesta sekä lähetysväen, ystävien ja sukulaisten kanssa vietetystä ajasta. Kiitämme uudesta työkaudesta ja mahdollisuudesta saada välittää pelastussanomaa japanilaisille. 4


Muistamme Suomi-kirkon seurakuntalaisia ja heidän perheitään. Pyydämme sairaille tervehtymistä. Rukoilemme hyvän yhteyden säilymisen puolesta seurakunnassa. Johdata seurakuntaan lapsia ja lapsiperheitä. Kirkasta Jeesuksen ristin työ jumalanpalveluksessa käyville etsijöille ja avaa tie kasteelle. Siunaa kaikki tulevat tapahtumat ja pienpiirien toiminta niin, että ne olisivat väylä jumalanpalveluksiin. Pyydämme johdatusta kirkoksi sopivan huoneiston etsimisessä, niin että Suomi-kirkon tarpeisiin sopiva vuokratila löytyisi mahdollisimman pian. Siunaa ja varjele Johannan opiskeluelämää Suomessa ja Essain lukioelämää Japanissa.

Japani

Pyydämme, että Japani varjeltuisi uusilta luonnonmullistuksilta.

5


Tiistai Ken Takaki puoliso: Anna-Kaisa lapset: Akira, Maria, Joshia Bible toolbox:

www.bibletoolbox.net

Blogi: http://kentakaki.blogspot.fi

Ken tekee internet-lähetystyötä Suomesta Japaniin sekä japanilaistyötä Suomessa.

R

ukoilemme Internet-lähetystyön puolesta, erityisesti muistamme Bible Toolbox -sivuston kehittämistyötä. Pyydämme johdatusta Sleyn raamattuopetusten käännöstyöhön. Kiitämme japaninkielisestä perhekerhosta Luther-kirkolla. Pyydämme viisautta ja voimia Rikalle, joka kertoo Jeesuksesta näille äideille ja lapsille. Pyydämme siunausta Internet-lähetystyön tukijoille.

6


Mirjam Harju

Mirjam työskentelee diakonia- ja seurakuntatyössä Tokiossa Ichigayan seurakunnassa.

R

akas Taivaan Isä. Siunaa Ichigayan seurakuntaa, sen pastoria, vastuunkantajia ja kaikkia jäseniä. Siunaa englanninpiiriläisiä ja kaikkia pyhäkoulun lapsia. Kutsu myös uusia ihmisiä Raamatun ääreen ja avaa heidän mielensä ymmärtämään Sinun sanaasi. Siunaa hiljattain kastettuja ja johdata heitä kulkemaan teitäsi.

Japani

Siunaa vanhuksia jotka eivät enää pääse kirkkoon ja ravitse heitä sanallasi. Anna terveyttä ja intoa työhön. 7


Keskiviikko Tiina Latva-Rasku puoliso Mika

Tiina tekee kotimaasta käsin medialähetystyötä japaninkielellä ja rakentaa monikielistä raamattuopetussivustoa; bibletoolbox.net

K

iitos Isä armostasi, rakkaudestasi ja lahjoistasi, joita annat joka päivä lapsillesi!

Kiitos mahdollisuudesta julistaa evankeliumia ja kutsua japanilaisia seurakuntiin internetin kautta. Tuomme eteesi Bible Toolbox -sivuston lukijat ympäri maailmaa. Avaa heidän sydämensä ottamaan vastaan evankeliumi Jeesuksesta. Johdata heitä hyvään seurakuntayhteyteen. Anna Bible Toolbox-sivuston kääntäjille intoa, taitoa ja aikaa. Anna viisautta vastata ei-kristityttyjen kysymyksiin internetissä. Puhuttele kyselijöitä ja johdata heitä eteenpäin. 8


Hanna Penttinen

Hanna tekee musiikkityötä, kouluttaa vapaaehtoisia instrumenttien käytössä, järjestää evankelioivia konsertteja, seurakunnan musiikkitoimintaa ja opettaa englantia.

P

yydämme viisautta tulevien konserttien, puheiden, myyjäisten ym. Hamuran srk:n toiminnan suunnitteluun ja valmisteluun. Rukoilemme, että edes yksi uusi ihminen löytäisi tiensä kristilliseen seurakuntaan. Kiitos mahdollisuudesta kertoa avoimin mielin kuunteleville lapsille taivaan Isästä. Rukoilemme, että Sanan siemenet itäisivät sydämissä.

Japani

Kiitos kotimaassa lähetystyön eteen aikaansa, voimiaan ja varojaan antavista. Kiitos uskollisesti omalla paikallaan lähetyskäskyn täyttämiseksi toimivista. Pyydämme terveyttä sekä iloa arkeen ja työhön. 9


Torstai

Kenia Kenia

Rukoilemme Kenian puolesta. Anna rauhaa ja sopua.

P

yydämme maan kasvulle suotuisia sääolosuhteita koko Keniaan.

Rukoilemme johdatusta, Jumalan sanaan sitoutumista ja yhteishenkeä Kenian luterilaisen kirkon (ELCK) johdolle. Pyydämme johdatusta myös kirkon työntekijöille. Rukoilemme johdatusta kirkon vt. arkkipiispa Ocholalle, jotta hän pystyisi toimimaan kirkon yhtenäisyyden hyväksi. Pyydämme johdatusta Kenian kirkon sisäisiin sovintoneuvotteluihin.

10


Virpi Otieno puoliso: Melchizedek

Virpi työskentelee Nairobin alueella naisten diakoniatyössä sekä erilaisissa opetustehtävissä ELCK:ssa.

K

iitos puolisosta, perheestä ja ystävistä. Kiitos työtiimistä ja hyvästä yhteydestä alueen eri toimijoiden kesken.

Pyydämme viisautta ja ammattitaitoa tuoreisiin opetustehtäviin Matongossa sekä johdatusta tulevien työtehtävien suunnitteluun. Rukoilemme myös edessä olevan työluvan uusimisprosessin puolesta. Rukoilemme terveyttä, turvallisuutta liikenteeseen ja virkistystä vapaa-ajalle.

Kenia

Rukoilemme johdatusta käynnistyneelle lukutaitokoulutukselle Nairobissa sekä siunausta ja varjelusta Koillis-Kenian työhön.

11


Perjantai

Kenia

Satu ja Jorma Arkkila lapset: Sarella ja Joanna

Arkkilat tekevät samburu- ja Credo-työtä Kenian luterilaisessa kirkossa. Heidän vastuullaan oleva Sambian-työ jatkuu vierailuin. Sarella opiskelee Skotlannissa ja Joanna käy kansainvälistä koulua Nairobissa.

P

yydämme viisautta työtehtävien toteuttamiseen.

Kannamme eteesi orpo-ohjelman lapset huoltajineen Kisumun alueella, Kisumun kehitysvammaiskoulun ja Jorman matkat Kisumuun. Rukoilemme Samburu-alueen evankeliointityön puolesta. Tuomme eteesi Credo-ohjelman tytöt, ja Susan-diakonissan.

12


Rukoilemme turvallisuutta liikenteeseen. Pyydämme voimia ja iloa sekä siunausta jokaiseen hetkeen Joannalle uuteen kouluvuoteen ja Sarellalle opintoihin. Kiitos työtä tukevista seurakunnista ja kaikista lähetysystävistä.

Anna-Liisa toimii opettaja- ja teologisessa seminaarissa, ystäväkoulutoiminnassa sekä työaluevastaavana. Paavo työskentelee mm. orpoprojektissa ja it-vastaavana. Markkulat palaavat Suomeen 2018 lopulla. Jatkuu seuraavalla sivulla.

Kenia Kenia

Anna-Liisa ja Paavo Markkula

13


Lauantai

K

iitämme Matongon seminaarin uusista opiskelijoista joita on kymmenestä eri Kenia maasta. Anna evankeliumin levitä itäiseen Afrikkaan heidän mukanaan. Kiitämme esirukoilijoista ja työn tukijoista. Rukoilemme Anna-Liisan työtehtävien puolesta, niin että hän voisi palvella siinä evankeliumin työssä missä eniten tarvitaan. Pyydämme varjelusta liikenteessä ja hyvää terveyttä. Rukoilemme varjelusta Matongon orpokodin ja koko projektin lapsille, huoltajille ja työntekijöille. Pyydämme Jumalan hyvää huolenpitoa Suomeen palatessa. Pyydämme johdatusta tulevan kotimaankauden vierailuihin ja kohtaamisiin. Rukoilemme johdatusta Paavon tuleviin tehtäviin taloushallinnossa.

14


Marja Ochieng puoliso: Bob

Marja toimii kummilapsityön ja Matongon orpokodin yhdyshenkilönä.

R

ukoilemme lukion ja peruskoulun loppukokeita tekevien hankkeen nuorten ja heidän tulevaisuuden suunnitelmiensa puolesta. Kiitämme kaikista orpotyön tukijoista. Kannamme eteesi koko suuren orpolapsityön tiimin niin kummilapsihankkeen kuin orpokodin puolella.

Pyydämme johdatusta ja voimia peruskoulun opettajille hoitaa vastuullista tehtävää. Kiitämme kaikesta varjeluksesta ja terveydestä. Pyydämme voimia hoitaa annettua tehtävää.

Kenia

Rukoilemme orpolapsityön piirissä olevien lasten, nuorten ja heidän huoltajiensa puolesta.

15


Sunnuntai Venäjä

Venäjä

Rukoilemme kristinuskon vahvistumista koko Venäjällä.

R

ukoilemme Venäjän yhteiskunnallisen tilanteen puolesta. Ruplan arvo on laskenut 20 % euroon nähden. Eläkeuudistus on herättänyt vastustusta. Pyydämme, että seurakuntien heikko talous voisi kehittyä parempaan suuntaan. Rukoilemme Inkerin kirkon kirkolliskokouksen puolesta. Kirkossa tehdään myös rakenteellisia muutoksia. Tämä koskettaa niin piispojen määrää kuin muitakin tärkeitä ratkaisuja.Pyydämme, että lopputulokset olisivat siunaukseksi kirkolle. Rukoilemme, että lähettienkokouksen päätökset voisivat kantaa hyvää hedelmää vuonna 2019.

16

Pyydämme, että lähetystyö Venäjällä voisi jatkua.


Pasi Hujanen puoliso: Riitta

Pasi toimii Inkerin kirkon rovasti­kuntapappina sekä Venäjän työaluevastaavana.

R

ukoilemme Narvan srk:n jumalanpalvelusten jatkumisen puolesta. Inkeriläiset ovat osallistuneet eestin- tai venäjänkieliseen toimintaan. Useita aktiiveja on nyt nukkunut pois. Olemme Vladimir Batuhtinin kanssa miettineet, aloittaisimmeko kotikäynnit.

Venäjä

Rukoilemme Tuutarin seurakunnan talouden puolesta. Tuki Suomesta on vähentynyt ja kirkon ylläpitoon ei tahdo riittää varoja. Kirkko on myös kotini Venäjällä.

17 17


Maanantai Venäjä

Pekka Jauhiainen puoliso Tiita lapset: Ilpo ja Heta

Pekan työ: Svetogorskin kappeliseurakunnan hoitaminen, Venäjän ja Viron aluekoordinaattorin tehtävät. Lähetyskasvatus.

K

iitämme, että vihdoinkin meillä on Svetogorskissa oma tontti ja pieni talo seurakuntaa varten. Rukoilemme, että löytäisimme varoja rakennuksen korottamista varten sekä tontilla olevan perustuksen päälle rakennettavaa kirkkoa varten. Pyydämme siunausta ja viisautta suunnitella sellaista toimintaa, joka tavoittaisi uusia ihmisiä. Rukoilemme minulle viisautta tehdä opetusvideoita sekä koulutusjärjestelmää erityisesti 18


suomalaisille opiskelijoille, jotka haluavat tehdä tavoittavaa työtä niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Venäjä

Rukoilemme viisautta Vybormedian päätoimittajalle, Evgenij Raskatoville sekä toimitussihteeri Egor Arsenjeville. Pyydämme siunausta myös monille muille, jotka ovat tekemisissä Vybormedian kanssa.

19 19


Tiistai Venäjä

Arvo Survo puoliso: Krista

Arvo toimii Inkerin kirkon lähetyspappina. Rukoilemme Sanan ja Hengen siunausta julistustyöhöni. Pyydämme Inkerin kirkolle kasvua ja vahvistumista joka alueella. Rukoilemme terveyttä omaisilleni ja itsellenikin voidakseni olla mukana Inkerin työssä myös siirryttyäni eläkkeelle.

20


Susanna ja Ville Melanen lapset: Helmi, Vilja, Juhana

Villen työ: Seurakuntatyö Krasnojarskissa Siperiassa sekä lääninrovastin tehtävät. Susanna tekee lapsityötä. Pyydämme voimia ja viisautta Krasnojarskissa siirtyä vanhasta toimitilasta uuteen ja siihen liittyvien järjestelyjen puolesta.

Rukoilemme voimia, terveyttä ja viisautta Siperian rovastikunnan työntekijöille perheineen ja läheisineen.

Venäjä

Siunaa Helmin, Viljan ja muiden koululaisten koulunkäynti. Siunaa ja johdata myös opettajia työssään. Siunaa perhettämme.

21 21


Keskiviikko

Viro

Tallinna

Rukoilemme herätystä Viron kansan keskuuteen.

R

ukoilemme yhteistyökirkkomme Viron Haapsaluev.-lut. kirkon puolesta. Pyydämme Pyhän Hengen johdatusta kaikkiin päätöksiin ja valintoihin. Rukoilemme Viron kirkon Lähetyskeskuksen puolesta. Anna työntekijöille kirkasta lähetysnäkyä, ja kaikkea tarvittavaa työhön kirkon sisällä. Kannamme eteesi kirkon päättäjät ja pastorit. Pyydämme heille rohkeutta pysyä Pärnu Jumalan sanassa ja pitää sitä esillä. Rukoilemme, että totuus saisi pysyä kirkkaana kaiken taikauskon, itämaisen uskonnollisuuden ja suvaitsevaisuuden paineessa. 22


Rukoilemme lähetysnäkyä Viron seurakunnille ja kristityille. Rukoilemme kaikkien Virossa olevien lähetystyöntekijöiden puolesta. Pyydämme apua Herralta kaikkeen tarvittavaan.

Tartu Helene ja Joona Toivanen

Joona toimii Tarton Marian seurakunnan kirkkoherrana. Helenen työhön kuuluu mm. vapaaehtoisten kouluttaminen Etelä-Viron alueella sekä Viron kirkon lähetyskeskuksen koordinaattorin työt. Jatkuu seuraavalla sivulla.

Viro

Viljandi

23


Torstai

V

iron kirkon Lähetyskeskus tukee tärkeällä tavalla kirkon seurakuntia järjestäen innostavia koulutuksia vastuunkantajille sekä muita evankelioivia tapahtumia. Rukoilemme, että työhön löytyisi jatkuvasti resursseja. Pyydämme erityisesti seurakuntien vastuunkantajille intoa ja rakkautta palvella lahjoillaan seurakuntaa. Helene kutsuttiin opettamaan uskontoa kahteen lukioon Tartossa. Rukoilemme, että Jumala antaisi hyviä keskusteluja ja pyydämme Helenelle viisautta ja rakkautta opetustyöhön. Rukoilemme Tarton Marian seurakunnan puolesta. Seurakunta toivoo saavansa vanhan kirkkorakennuksensa entisöityä ja vaikka kirkon entisöintiin liittyvä kampanja on tavoittanut jo satoja ihmisiä, tulevaisuus ei ole vielä varma.

24


Liisa Rossi

Liisa työskentelee Rakveren Kolminaisuuden seurakunnassa mm. media-, pienryhmä- ja opetustyössä.

R

ukoilemme viisautta työn suunnitteluun, että löytyisi parhaat tavat viedä evankeliumia eteenpäin. Pyydämme, että uusia ihmisiä löytäisi seurakuntaan. Rukoilemme taitoa kutsua ja ottaa heitä vastaan.

Pyydämme rakkautta, kärsivällisyyttä ja uskollisuutta niihin hetkiin, kun asiat tuntuvat edistyvän hitaasti ja vaikeasti.

Viro

Rukoilemme Kolminaisuuden seurakunnan ja sen kirkkoherran puolesta. Pyydämme paikallisille kristityille intoa ja rohkeutta viedä omalla paikallaan evankeliumia eteenpäin.

25


Perjantai Kirsi Vimpari

Kirsi tekee mm. lapsi-, nuoriso-, ja opiskelijatyötä Etelä-Virossa, pääosin Tarton rovastikunnassa. Viron työaluevastaava.

P

yydämme johdatusta ja siunausta kristilliselle opiskelijatyölle. Tartossa on opiskelijoita tuhansittain, pyydämme jokaisen sydämeen kaipausta Jumalan puoleen ja henkilökohtaisen uskon syntymistä. Kiitämme kaikista lähettäjistä. Kiitos jokaisesta esirukouksesta, tuesta ja taloudellisesta uhrauksesta. Kiitos siitä, että lähetystyö 26


on mahdollista. Anna uusia mahdollisuuksia yhteistyölle lähettäjien ja lähettien välille. Kiitämme Jumalan parhaista aikatauluista. Rukoilemme, että Hän antaa kärsivällisyyttä kaikkeen tarvittavaan odottamiseen, voimia kaikkiin ponnisteluihin, ja oikeita sanoja jokaiselle kohdattavalle ihmiselle.

Viro

Rukoilemme tarvittavaa terveyttä ja viisautta jokaiseen päivään.

27


Lauantai

Etelä-Sudan Sudan Pohjois-Uganda Rukoilemme rauhaa Etelä-Suda­ niin ja Sudanin Nubian maakuntaan.

R

ukoilemme, että rauhasopimus johtaisi todelliseen rauhaan Etelä-Sudanissa ja toisi sovinnon heimojen välisiin ongelmiin. Rukoilemme niiden miljoonien pakolaisten puolesta, jotka kärsivät sisällissodan seurauksena. Pyydämme, että he saisivat palata pian kotimaahansa. Jumala, auta tuota kansaa eteenpäin ja anna tarvittava lohdutus. Rukoilemme eteläsudanilaisten pakolaisseurakuntien puolesta Ugandassa, Keniassa, Etiopiassa ja Sudanissa. 28


Pyydämme kirkon työntekijöille voimaa työskennellä Etelä-Sudanissa, Sudanissa ja pakolaisleireillä.

Rukoilemme kirkon yhtenäisyyden puolesta. Kannamme eteesi Nubian kristityt. Rukoilemme Khartumissa ja sen ympäristössä olevien seurakuntien puolesta. Kiitämme suurista työmahdollisuuksista Pohjois-Ugandassa.

Etelä-Sudan • Sudan • Uganda

Kannamme eteesi Nubian kristityt. Rukoilemme Jumalan siunausta luterilaiselle yhteystyökirkollemme (ELCSS-S) sekä viisautta ja voimia sen johtajalle piispa Noah Wilson Rulelle ja pääsihteeri Mark Odekille.

29


Sunnuntai Pauli Vanhanen puoliso: Florence lapset: Amani ja Matti

Pauli tekee pakolaistyötä eteläsudanilaisten pakolaisten keskuudessa Pohjois-Ugandassa.

J

umala on uskollinen. Kiitämme häntä kaikesta avusta, mitä olemme saaneet kokea täällä Gulussa. Pyydämme voimia perheellemme erityisesti tähän alkaneeseen syksyyn ja johdatusta tulevaisuuden suunnitelmille ensi vuoteen liittyen.

30


Saarenkedot työskentelevät Pohjois-Ugandassa eteläsudanilaisten pakolaisseurakuntien parissa. Työtä tehdään yhdessä Etelä-Sudanin luterilaisen kirkon työntekijöiden kanssa.

K

iitämme varjeluksesta pitkillä matkoillamme.

Rukoilemme viisautta, voimia ja johdatusta moniin eteen tuleviin työhaasteisiin, joita kohtaamme pakolaisleireillä. Rukoilemme terveyttä ja varjelusta. Pyydämme siunausta ja viisautta paikallisille työtovereille, joiden kanssa saamme tehdä yhdessä työtä. Kiitämme jokaisesta esirukoilijasta ja tukijasta.

Etelä-Sudan • Sudan • Uganda

Liisa ja Antti Saarenketo

31


Maanantai

Myanmar

Myanmar

Herra, käännymme rukouksin puo­ leesi. Tuomme eteesi Myanmarin maan ja siellä asuvat kansanheimot. Anna eri heimojen ja burmalaisten pääväestön asua rauhassa keskenään.

P

yydämme Sinun varjelustasi ja siunaustasi maassa asuville kristityille. Rukoilemme heille uskon vahvuutta ja rakkautta voidakseen olla Sinun todistajiasi siellä, missä he asuvat ja toimivat. Pyydämme sekä myanmarilaisille että ulkomaalaisille lähetystyöntekijöille Pyhän Henkesi johdatusta ja voimaa työssään.

32


Sirkka-Liisa ja Pekka Huhtinen Huhtiset ovat perustaneet yhteistyökirkollemme pappien ja vapaaehtoisten koulutuksen, jonka työtä he kehittävät edelleen mm. tekemällä opetusmatkoja Myanmariin.

H

erra, kiitämme Sleylle avautuneesta mahdollisuudesta tehdä lähetystyötä Myanmarissa.

Pyydämme Sinun voimaasi ja viisauttasi opetusmatkoillemme Myanmariin. Anna terveyttä ja ole itse turvanamme, varjele kaikissa vaaroissa.

Myanmar

Kiitämme Myanmarin luterilaisesta teologian instituutista. Siunaa jokaista opiskelijaa ja kaikkia opettajia.

33


Tiistai

Saksa

Saksa

Kiitos, että joka kuukausi paljon uusia ihmisiä Lähi-idästä kastetaan Hampuri Jumalan lapsiksi.

P

yydämme siunausta yhteistyökirkollemme; Itsenäiselle Evankelis-Luterilaiselle kirkolle (SELK) Saksassa. Siunaa seurakuntien työntekijöitä.

Berliin

Rukoilemme maahanmuuttajatyön puolesta. Anna näille ihmisille se apu, mitä he tarvitsevat. Ennen kaikkea, anna heidän saada tulla Sinun omiksesi ja juurtua seurakuntaan. Pyydämme voimia ja terveyttä pastori Gottfried Martensille. Johdata ja siunaa Steglizissä sijaitsevaa yhteistyöseurakuntaamme. 34


Turuset tekevät maahanmuuttajatyötä Berliinissä Pyhän Kolminaisuuden seurakunnassa. Marko opettaa Raamattua ja Siiri tekee sielunhoitotyötä.

K

ielikoulu on ohi, mutta edelleen pyydämme esirukousta siihen, että oppisimme ja ymmärtäisimme farsia paremmin.

Kannamme eteesi ne monet seurakuntalaisemme, joiden turvapaikka-asiat ovat kesken ja he saattavat joutua odottamaan vuosikausia välitilassa oikeuden päätöstä. Pyydämme edelleen esirukousta kastekurssilaisten, kastetta odottavien, ja vastakastettujen puolesta.

Saksa

ni

Siiri ja Marko Turunen

35


Keskiviikko Suomi

Suomi

Rukoilemme seurakunnille ja maahanmuuttajien parissa työskente­ leville viisautta.

R

ukoilemme niiden puolesta, jotka ovat aloittaneet kastekoulun.

Auta meitä tavoittamaan kaikkia ihmisiä, jotka eivät vielä tunne Jeesusta Vapahtajanaan. Rohkaise niitä kastettuja, jotka pelkäävät tulevaisuutta. Rukoilemme, että johdattaisit Suomen päättäjiä siten, että turvapaikanhakijat saisivat oikeudenmukaisia päätöksiä. Pyydämme huolenpitoasi erityisesti kristityksi kääntyneille karkotusuhan alla oleville henkilöille.

36

Rukoilemme, että Suomen valtiovalta osaisi hoitaa oikein radikalisoitumisen estämisen.


Richard Ondicho Otiso Puoliso: Kirsi Pohjanen Lapset: Aamos, Eliel, Sinuhe

Richard tekee maahanmuuttajatyötä Helsingissä ja toimii kansainvälisen seurakunnan pastorina Luther-kirkolla.

A

Kiitos monista kristityiksi kääntyneistä. Auta niitä kristittyjä pakolaisia ja turvapaikanhakijoita, joiden mieltä varjostaa epävarmuus tulevaisuudesta.

Suomi

nna meille alttiutta, että jaksamme muistaa maahanmuuttajia, jotka ovat yksin, pitää heihin yhteyttä ja tuoda heille iloa ja virkistystä.

37


Torstai

Tukikohteet Israel Herra, siunaa työtämme Israelissa. Pyydämme viisautta työn suun­nitteluun.

J

ohdata meille oikeita yhteistyötahoja.

Rukoilemme tutkimus- ja opintokeskus Casparin puolesta. Anna johdatuksesi Casparin henkilökunnalle työssään ja opiskelijoille opinnoissaan. Rukoilemme kaikkien Israelissa asuvien puolesta. Anna heidän päästä osallisiksi armosta Jeesuksessa Kristuksessa. Rukoilemme rauhaa Israeliin ja koko Lähi-itään.

38


Rukoilemme rauhaa ja evankeliumin leviämistä niin Etelä-Koreassa kuin Pohjois-Koreassakin.

R

ukoilemme uskonnonvapautta ja yhteiskunnallista seesteisyyttä koko niemimaalle.

Auta, että evankeliumia voitaisiin kertoa siellä, missä se nyt on kiellettyä. Pyydämme, että Jumala siunaisi ja vahvistaisi Pohjois-Korean kristittyjä. Heitä, joita vainotaan uskonsa tähden ja heitä, jotka eivät uskalla paljastaa olevansa kristittyjä edes omalle perheelleen. Kiitos Etelä-Korean luterilaisesta kirkosta. Siunaa sen presidenttiä, pastori Young-suk Jiniä ja hänen työtään. Pyydämme, että lapset ja perheet löytäisivät seurakuntien tilaisuuksiin ja sitä kautta Jeesuksen tuntemiseen. Rukoilemme voimia ja viisautta yhteistyökirkkomme työntekijöille.

Israel • Etelä-Korea • Korean niemimaa

Korean niemimaa

39


Perjantai

Sambia Rukoilemme yhteistyökirkkomme Sambian LECA-kirkon ja sen johtajan piispa Robert Kaumban puolesta.

A

nna kaikkien asioiden järjestyä Sambian yhteistyökirkossamme sinun tahtosi mukaisesti. Kannamme eteesi Lusakan LENA-koulun oppilaat ja opettajat. Rukoilemme Sambian orpo- ja kummiohjelmien puolesta. Rukoilemme sambialaisten opiskelijoiden puolesta Matongon teologisessa seminaarissa Keniassa. Pyydämme siunaustasi lähettiemme työmatkoille Sambiaan.

40


Suomi

Lähetyskasvatus

K

iitos Jumala siitä, että saamme Suomessa vapaasti levittää sanaasi.

Rukoilemme lähetysinnostusta myös nuorten parissa tehtävään työhön, niin että lähetystyö tulisi monelle nuorelle tutuksi ja rakkaaksi. Siunaa erityisesti se työ, joka tehdään yhteistyössä Evankelisten opiskelijoiden parissa, kun heillä on teemavuotena tavoittava työ.

Sambia • Kotimaa

Pyydämme, että pyhäkouluissa, leireillä ja muissa lasten tapahtumissa sanasi olisi esillä niin, että lähetystyö tulisi tutuksi lapsille.

41


Lauantai Suomi

Lähetyskoulutus

R

akas Jumala, kiitos siitä, että saamme olla viemässä ilosanomaa Jeesuksesta eteenpäin. Pyydämme siunausta kirkossamme käynnissä oleville ja tuleville lähetyskursseille. Auta, että Sleyn seuraavalle lähetyskurssille löytyisi sopivat ihmiset. Vahvista Kauas ja lähelle -kurssin oppilaita innostumaan ihmisten tavoittamisesta ja lähetystyöstä.

Lähettäjän rukous

R

akas Jumala, kiitos siitä, että olet kasteessa ottanut minut opetuslapseksesi. Samalla olen saanut kutsun lähetystyöhön. Näytä, miten haluat minun toimivan. Anna niihin tehtäviin voimia ja viisautta. Anna voimia rukoilla lähettien puolesta. 42


Lähetyksen tukijoukot

K

iitämme ja rukoilemme kaikkien puolesta, jotka tukevat lähetystyötä tärkeällä omalla paikallaan. u  Vapaaehtoisista ahertajista. u  Rukouksin ja taloudellisesti työtämme tukevista ystävistä. u Yhteistyöstä seurakuntien kanssa. u Lähetystilaisuuksista. u Maata Näkyvissä –festareista. u Evankeliumijuhlasta 2019 Porissa. u Sleyn kaikista kotimaan työntekijöistä. u Lähetysosastosta kotimaassa: Ville Auvinen, Pekka Jauhiainen, Ari Lukkarinen, Anna-Kaisa Takaki, Sinikka Ahvenainen. Kaikkien lähettien ja kotimaan työntekijöiden sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@sley.fi

Kotimaa

u Sleyn johtoryhmästä ja hallituksesta.

43


aivaallinen Isämme, katso armossasi kansamme puoleen. Sinä olet luonut sen ja rakastat sitä. Sinä näet, että se on mitä suurimmassa vaarassa. Siksi rukoilemme sinua Herra, auta meitä hädässämme äläkä anna meidän hukkua. Lahjoita kääntymys synnin ja laittomuuden teiltä, jotka johtavat kansamme tuhoon. Herra, armahda meitä. Herra Jeesus Kristus, ilman sinua olemme voimattomia hävittäviä voimia vastaan jotka tulvivat kansamme yli ja myrkyttävät sen. Siksi me kerskaamme Sinun voitostasi pahuuden henkivaltoja vastaan, joiden vaikutukset ovat joka päivä sanoin ja kuvin julkisuudessa nähtävissä. ---Armahda meitä. Aamen Osa presidentti Kyösti Kallion rukouksesta. Sley, Malminkatu 12 A, 00100 Helsinki PL 184, 00181 Hki puh. (09) 251 390, www.sley.fi Kansien kuvat, suunnittelu ja taitto: Liisa Räsänen

44

TERVETULOA KOTIIN KAIKKI KANSAT

TERVETULOA KOTIIN KAIKKI KANSAT

Suunnittelu ja toteutus: Liisa Räsänen. Kuva: Eteläsudanilaisia pakolaisia. Annti Saarenketo

T

Rukouskalenteri syksy 2018  
Rukouskalenteri syksy 2018  
Advertisement