Sleyn rukouskalenteri 2022

Page 1

2022 Sleyn rukouskalenteri


Sleyn Lähetysosasto 2022 Paino: Reusner, EU Kuvat: Hannu Häkämies, Martti Pyykönen ja Sleyn Lähetysosasto Taitto: Liisa Pitkäranta

2


Sisällysluettelo lähetyksen ja rukouksen aika japani

myanmar

etelä - sudan , sudan , ugandan pakolaisleirit kenia

saksa

5 6 12 14 17 21

suomi

22

viro

26

venäjä israel

lähetyskasvatus

23 30 31

3


”Hän sanoi heille: Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille.” Mark: 16:15

4


Lähetyksen ja rukouksen aika Lähetyksen aika jatkuu, kunnes Kristus tulee takaisin. Jeesus sanoo: ”Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu.” (Matt. 24:14) Lähetyksen aika on samalla rukouksen aikaa. Lähetystyötä tehdään eturintamassa julistaen, opettaen ja monella tavalla käytännössä auttaen, ja kotirintamalla kädet ristissä rukoillen. Paavali pyysi seurakunnilta esirukousta työnsä puolesta: ”Lopuksi vielä, veljet: rukoilkaa puolestamme, että Herran sana leviäisi nopeasti ja pääsisi muualla samaan kunniaan kuin teidän keskuudessanne. (2. Tess. 3:1) Tässä rukouskalenterissa tämän päivän lähetystyötekijät pyytävät sinun esirukoustasi sen työn puolesta, jota he tekevät kolmella mantereella. Risti siis kätesi ja osallistu Kristuksen kirkon työhön. On lähetyksen ja rukouksen aika.

VILLE AUVINEN , lähetysjohtaja

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys

5


Rukouspäivä 1

Japani Kiitämme: • siitä, että saamme kertoa armostasi ja rakkaudestasi myös Japanissa. • kaikista kastekoulua käyvistä, anna sydänten avautua evankeliumille. • siitä, että Japanilla suurista haasteista huolimatta on lääketieteellistä osaamista ja hyvät taloudelliset edellytykset pandemian hoitamiseksi. Rukoilemme: • japanilaisille kristityille iloa vastuun kantamiseen pienissä seurakunnissaan ja rohkeutta elää Kristuksen todistajina. • pappispulasta kärsivälle yhteistyökirkollemme teologiseen seminaariin uusia opiskelijoita, jotka tulevat julistamaan viisaasti ja oikein Sinun Sanaasi. • Japanin evankelisluterilaisen kirkon puolesta, että se saisi rohkeutta evankeliointityöhön ja pystyisi hyödyntämään siinä enenevässä määrin myös somea ja muuta digiteknologiaa. • että kutsut uusia lähettejä työyhteyteen. 6


Mirjam Harju Mirjam työskentelee diakonia- ja seurakuntatyössä Tokiossa Ichigayan seurakunnassa. Kiitämme: • Jumalan huolenpidosta ja varjeluksesta • työtovereista, seurakuntalaisista ja pienpiirien osallistujista. Pyydämme: • siunausta Ichigayan seurakunnalle, sen pastorille, vastuunkantajille, seurakuntalaisille ja kaikille pienpiirien osallistujille. • auta yksinäisiä ja sairaita, seurakuntalaisia, jotka eivät pääse kirkkoon ja niitä vanhuksia, jotka asuvat vanhainkodeissa ja joita seurakunnasta ei päästä vielä tapaamaan. • johdata uusia ihmisiä seurakunnan yhteyteen korona-ajan keskelläkin. • viisautta ja johdatusta työhön ja kaikkeen elämään, pyyMobilePay: dämme terveyttä ja voimia 77536 Sley jokaiseen päivään.

Mirjam Harju

7


Tiina Latva-Rasku puoliso: Mika Tiina tekee kotimaasta käsin medialähetystyötä japanin kielellä ja rakentaa monikielistä raamattuopetussivustoa: bibletoolbox.net. Kiitämme: • siitä, että me syntiset saamme olla Jeesuksen tähden Jumalan lapsia ja matkalla Taivaaseen! • terveydestä, jokapäiväisestä huolenpidostasi ja hyvästä työyhteisöstä. Pyydämme: • anna Bible Toolboxin kautta Sanasi koskettaa lukijoita, ja suo uskon Jeesukseen syntyä ja vahvistua. Johdata heitä hyvään seurakuntayhteyteen. • anna johdatuksesi japanilaisten kysymyksiin vastailuun. Johdata kyselijöitä niin, että he saavat kerran olla Taivaan kodissa ylistämässä Sinua. • että mahdollisimman moni Japanissa kuulee evankeliumin ja ottaa sen vastaan. • japanilaisille kristityille varjelusta uskossa, että he juurtuisivat Raamatun Sanaan. 8

MobilePay: 92825 Sley Tiina Latva-Rasku


Ken Takaki puoliso: Anna-Kaisa lapset: Akira, Maria, Joshia Ken tekee internet-lähetystyötä Suomesta käsin Japaniin kääntämällä ja jakamalla luterilaisia raamattuopetuksia internetin, erityisesti Bible Toolboxin, kautta.

MobilePay: 60091 Sley Ken Takaki

Kiitämme • sanasta, kasteesta, ehtoollisesta ja seurakuntayhteydestä. • ravinnosta, vaatteista, kodista ja ystävistä. • esirukouksesta ja muusta tuesta. Pyydämme: • lepoa ja Sanan hoitoa kaikille uupuneille. Vapahtajassa on toivomme, joka ei katoa. • vahvista niitä, jotka ovat perheensä tai sukunsa ainoita kristittyjä. Anna heille se ilo, että mahdollisimman moni perheenjäsen voisi tulla Jeesukseen uskovaksi. • esirukousta käännöstyön ja perheen puolesta: vaimo Anna-Kaisa (Sleyn Aasian aluekoordinaattori) ja lapset Akira, Maria ja Joshia.

9


Päivi ja Hiroaki Yoshimura lapset: Johanna ja Essai Yoshimurat hoitavat Tokion Suomi-kirkon seurakuntaa. Kiitämme: • että epidemiatilanne on parantunut ja jumalanpalveluselämä sekä piiritoiminta on vilkastunut. Jatkamme rukousta tilanteen helpottumisen puolesta niin Japanissa kuin maailmalla.

MobilePay: 85567 Sley Yoshimurat

• hyvästä seurakuntayhteydestä. Siunaa kaikkia seurakuntalaisia ja heidän perheitään. • että kutsuvan työn kautta saadaan tavoittaa uusia ihmisiä. Pyydämme: • että Raamatun sana saisi kirkastua kasteopetuksessa oleville ja juurtua sydämeen. Avaa myös uusille tulijoille tie kasteelle. • sairaille tervehtymistä. Rukoilemme sakramenttien jatkuvuuden puolesta. Eläkepastori on iäkäs ja sairasteleva. • että voisimme tavoittaa erityisesti lapsiperheitä ja lähialueen asukkaita.

10


• johdatusta lastemme opintoihin ja työelämään. Varjele ja anna terveyttä niin heille kuin meille vanhemmillekin. • että annat yhteistyökirkon seurakuntiin kasvua selkeän opetuksen kautta.

Päivi ja Martti Poukka Poukat tekevät projektilähetteinä julistus-, opetus- ja musiikkimatkoja Japaniin. Kiitämme: • onnistuneesta yhteistyöstä Suomi-kirkon ja monen japanilaisen seurakunnan kanssa. • etätyömahdollisuudesta tukea Japanissa tehtävää seurakuntatyötä jumalanpalvelus- ja musiikkihartausvideoita valmistamalla. Pyydämme: • tilaisuutta tehdä taas turvallisesti lähetysmatkoja Japaniin ja pitää lähetystilaisuuksia Suomessa. • suojelusta Japaniin, jossa koronapandemian synnyttämä taloudellinen ahdinko ja masennus ovat lisänneet jo laskusuunnassa olleita itsemurhalukuja. 11


Rukouspäivä 2

Myanmar Pyydämme: • Myanmarin kansan puolesta, joka kärsii nälänhädän ja poliittisen sekasorron keskellä ja erityisesti niiden puolesta, jotka ovat menettäneet läheisensä ja kaiken toimeentulonsa. • Myanmarin yhteistyökirkkomme jäsenten, teologisen koulun opettajien sekä oppilaiden puolesta. Rukoilemme, että jokainen heistä voisi kokea Jumalan läsnäoloa kaiken epävarmuudenkin keskellä.

12


Helene ja Joona Toivanen Helene ja Joona työskentelevät Myanmarin luterilaisen teologisen instituutin hyväksi toistaiseksi naapurimaan Thaimaan puolella ja kouluttavat Thaimaan kirkon työntekijöitä. Kiitämme: • että saamme olla taas kentällä ja tällä kertaa Thaimaassa. • lämpimästä vastaanotosta kirkossa ja rukoilemme, että tuleva koulutustyö voisi olla rakentavaa, inspiroivaa ja siunaus kirkolle.

MobilePay: 16610 Sley Toivaset

Pyydämme: • johdatusta myös Thaimaan kirkolle ja työntekijöille. • että teologinen koulutus voisi taas jatkua uudella innolla tauon jälkeen. • kirkolle uusia pappeja palvelemaan seurakuntia maaseudulla.

13


Rukouspäivä 3

Etelä-Sudan, Sudan, Ugandan pakolaisleirit Pyydämme: • rauhaa ja vakautta Etelä-Sudaniin ja Sudaniin. • siunausta Etelä-Sudanin yhteistyökirkon ELCSS-S vastavalitulle piispa Ezra Ngirimolle ja pääsihteeri Charles Ottille. Anna heille viisautta johtaa taidollisesti. Varjele heitä pahalta. • siunausta eri puolilla oleville seurakunnille. Pyydämme jumalanpalveluksiin sinun läsnäoloasi ja apuasi heille, jotka opettavat Raamattua Ef. 6:10–18.

14


Pauli Vanhanen puoliso: Florence Lapset: Amani ja Matti Pauli tekee pakolaistyötä eteläsudanilaisten pakolaisten keskuudessa Pohjois-Ugandassa. Kiitämme: • hyvästä huolenpidostasi, jota saamme elämässä kokea. Pyydämme: • että Ugandassa pakolaisuudessa olevat eteläsudanilaiset veljet ja sisaret voisivat olla loistamassa Kristuksen valoa ja luomassa toivoa ympärilleen. •

Jumala auta perhettämme paluussa uudelle kaudelle ja siunaa työmme ja elämämme. Anna enkeleitä varjelemaan onnettomuuksilta ja sairauksilta.

MobilePay: 64288 Sley Pauli Vanhanen

15


Anna ja Taisto Sokka Taisto ja Anna lähtevät tänä vuonna Etelä-Sudanin ja Sudanin kirkon työntekijöiden koulutustyöhön Pohjois-Ugandaan. Kiitämme: • Jumalan armosta ja evankeliumista, jota saamme julistaa. • mahdollisuudesta lähteä lähetystyöhön. • uudesta työnavauksesta koulutustyössä. • lähettäjistä ja esirukoilijoista. • kaikesta työhön saadusta koulutuksesta ja tuesta. Pyydämme: • apua Ugandassa eläville pakolaisille. • viisautta ja johdatusta kirkon työntekijöiden koulutukseen. MobilePay: • siunausta työkauden 53564 alkuun: kielen Sley Sokat opiskeluun, työtehtäviin, ihmissuhteisiin ja työyhteisöön. • kirkolle lisää työntekijöitä.

16


Rukouspäivä 4

Kenia Pyydämme: • varjelusta Kenian presidentinvaaleissa elokuussa, että kaikki saisi sujua rauhallisesti. • johdatusta yhteistyökirkollemme Keniassa, ELCK:lle, erityisesti arkkipiispa Ocholalle ja pääsihteeri Lemosille. • johdatusta yhteistyökirjolle Sambiassa LECAkirkko Piispa Kaumban johdolla. Johdata työyhteyteen uskollisia ja Sanaan sitoutuvia vastuunkantajia sekä nuorille halua sitoutua kirkon toimintaan. • varjelusta Kenian koronatilanteessa.

17


Satu ja Jorma Arkkila lapset: Sarella ja Joanna Satu tekee Credo-työtä maasai-tyttöjen parissa. Jorma on aids-orpoprojektin johtaja. Kiitämme: • Sleyn kotimaantyöntekijöistä, kaikista lähetysystävistä sekä lähettävistä seurakunnista. Muistamme Sleyn taloudellista tilannetta. MobilePay: • siitä, että lapsilla on mahdollisuus koulutukseen orpo-ohjelman, Credo-ohjelman sekä Kisumun kehitysvammaiskoulun kautta.

17288 Sley Arkkilat

Pyydämme: • johdatusta Matongon teologisen seminaarin sekä opettajienkoulutuslaitoksen opiskelijoille ja henkilökunnalle. • johdatusta Samburu-alueen työlle: rukoilemme evankeliointityön ja Sanaan juurtumisen puolesta. • lapsille ja nuorille intoa opintoihin sekä luottamusta tulevaisuuteen orpo-ohjelmassa, Credo-ohjelmassa ja Kisumun kehitysvammaiskoulussa sekä ohjelmien henkilökunnille voimia lasten kohtaamiseen ja iloa evankeliumin julistamiseen. 18


• seurakuntiin uskollisia vastuunkantajia. Nuorille halua sitoutua kirkon toimintaan. • varjelusta päivittäiseen työhömme. • johdatusta Joannan ja Sarellan opintoihin ja elämään Suomessa.

Marja Ochieng puoliso: Bob Marja toimii kummilapsityön ja Matongon orpokodin yhdyshenkilönä sekä Kenian työaluevastaavana. Kiitämme: • kaikista orpotyön tukijoista ja orpojen huoltajista.

MobilePay:

73767 Sley Pyydämme: Maria Ochieng • uusia tukijoita työlle. • orpotyöntiimin työntekijöille voimia ja viisautta tehdä tärkeää työtään. • johdatusta orpolapsihankkeen lapsille ja nuorille. • terveyttä ja varjelusta liikenteessä.

19


Virpi Otieno puoliso Melchizedek Virpi työskentelee opetustehtävissä Matongon teologisessa seminaarissa. Kiitämme: • puolisosta, perheestä ja ystävistä. • työn tukijoista ja nimikkoseurakunnista. Pyydämme: • rukousta kotimaankauden etukäteisjärjestelyiden, seurakuntavierailujen sekä muiden kohtaamisten puolesta. • siunausta Matongon teologisen seminaarin opiskelijoille ja opettajille. • terveyttä ja varjelusta liikenteeMobilePay: seen sekä virkistystä 77902 Sley vapaa-ajalle.

Virpi Otieno

20


Rukouspäivä 5

Saksa Siiri ja Marko Turunen Marko työskentelee pappina ja Siiri psykologina maahanmuuttajatyössä Hampurissa. Kiitämme: • seurakuntalaisten rohkeudesta ja innosta kutsua ystäviään mukaan kirkon toimintaan. Anna seurakunnan olla turvallinen uusi koti.

MobilePay: 85180 Sley Turuset

• siitä, Herra Jeesus, että olet lähellä niitä, joilla on murtunut mieli. Pyydämme: • siunausta kasteoppilaille, vahvista Hengelläsi myös vastakastettuja. • auta kohtaamaan niitä, joita vaikea menneisyys ja epävarma tulevaisuus huolettaa. • anna seurakunnan olla turvallinen uusi koti heille, joilla ei enää ole yhteyttä omiin perheisiinsä. • juurruta nuoria kristittyjä Sanaasi ja anna pysyvä toivo.

21


Rukouspäivä 6

Suomi

MobilePay: 48901 Sley Richard Otiso

Richard Ondicho Otiso puoliso: Kirsi Pohjanen lapset: Aamos, Eliel, Sinuhe Richard tekee maahanmuuttajatyötä Helsingissä ja toimii kansainvälisen seurakunnan pastorina Luther-kirkolla. Kiitämme • mahdollisuudesta tehdä maahanmuuttajatyötä Suomessa. Anna meille armosi hoitaa työtä viisaasti. • Suomeen muuttaneista perheistä. Pyydämme, että varsinkin naiset ja lapset asettuisivat maahan ilman ongelmia. • siitä, että haluat kaikkien ihmisten pelastuvan ja tulevan tuntemaan sinun totuutesi. Pyydämme: • anna meille Pyhä Henkesi, joka on aina johdattanut kirkon lähetystä. • opeta meitä ymmärtämään ajan merkkejä ja anna meille rohkeutta elää evankeliumin mukaan. Vahvista kristittyjen välistä yhteyttä, jotta kasvaisimme yhdessä Sinun ruumiiksesi. 22


Rukouspäivä 7

Venäjä Pyydämme: • kirkon johdolle viisautta löytää tasapaino uusien seurakuntien perustamisen ja vanhojen seurakuntien hoitamisen välillä. • että Kelton teologinen instituutti saisi takaisin virallisen toimilupansa. • Jumalan siunausta Inkerin kirkon suunnitelmille seurakuntien vahvistumisesta ja keskinäisestä yhteistyöstä, jotta kirkko kasvaisi. • pandemian päättymistä.

23


Ville Melanen puoliso Susanna Lapset: Helmi, Vilja, Juhana Ville hoitaa lääninrovastin ja kirkon lähetysosaston pastorin tehtäviä. Pyydämme: • Krasnojarskin seurakunnalle uutta kirkkoherraa. • selkeyttä uuteen työnkuvaan. • siunausta Siperian rovastikunnan kirkkoprojekteille. • siunausta Inkerin kirkon piispa Ivan Lapteville ja työntekijöille.

MobilePay: 18624 Sley Ville Melanen

Pasi Hujanen puoliso: Riitta Pasi toimii Inkerin kirkon rovastikuntapappina sekä Venäjän työaluevastaavana. Pyydämme • sujuvia rajanylityksiä Venäjän ja Suomen maarajalle. • lohdutusta yksinäisille inkeriläisvanhuksille. • viisautta kertoa evankeliumia seurakuntalaisille. Moni on uskossaan nuori ja tiedollinen taso voi olla heikko. 24


Pekka Jauhiainen puoliso: Tiita Lapset: Ilpo ja Heta

MobilePay: 70010 Sley Pekka Jauhiainen

Pekka hoitaa Svetogorskin kappeliseurakuntaa, Venäjän ja Viron aluekoordinaattorin sekä lähetyskasvatuskoordinaattorin tehtäviä. Kiitämme: • että lentoyhteys ja junaliikenne ovat avautuneet ja mahdollistavat työn valmistelun Venäjällä. • uusista löytyneistä seurakuntalaisista koronaaikana. Pyydämme: • että voisimme saattaa pienen kappelirakennuksen remontin päätökseen sekä aloittaa uudisrakennuksen rakentamisen. • että kaikki rakennusluvat uudisrakennusta varten tulisivat kuntoon. • että rakennustöihin löytyisi riittävästi vapaaehtoisia. MobilePay: 83700 Sley Pasi Hujanen

25


Rukouspäivä 8

Viro Pyydämme: • Viron evankelisluterilaisen kirkon piispoille ja pastoreille missionääristä työnäkyä, rohkeutta pitää kiinni Jumalan sanasta ja avoimesti julistaa evankeliumia. • että Viron kirkosta saisi yhä enemmän kasvaa myös lähetystyötä tekevä kirkko. • seurakuntiin innostuneita vastuunkantajia. • seurakuntalaisille uskon syvenemistä ja tilaisuuksia toimia yhdessä seurakunnan hyväksi ja evankeliumin levittämiseksi. • siunausta pyhäkouluissa, nuortenilloissa ja leireillä tehtävälle työlle, jotta Virossa saisi kasvaa uusi kristittyjen sukupolvi. • uskoville lapsille ja nuorille voimia pysyä uskossa ja olla valona ystäväpiireissään. • koronarajoitusten ja -riitojen repimälle kansalle yhtenäisyyttä ja kristityille kaiken keskellä viisautta keskittyä oleelliseen. 26


Kirsi Vimpari Kirsi työskentelee Etelä-Virossa Tartosta käsin pääosin opiskelija-, nuoriso- ja lapsityössä. Viron työaluevastaava. Pyydämme: • johdatusta EEÜÜ:n opiskelijatyölle Tartossa ja Tallinnassa. • siunausta opiskelijatyöntekijöille ja uudelle hallitukselle. Johdata työhön lisää paikallisia vastuunkantajia. • siunausta Etelä-Viron rovastikuntien Tarton, Võrun ja Valgan työlle. • siunausta ja johdatusta Tarton Paavalin seurakunnan nuorisotyölle sekä alueellisen nuorisotyön aloitukselle. Tuomme eteesi jokaisen lapsen ja nuoren, vapaaehtoiset ja työntekijät ja kiitämme heistä. • terveyttä, viisautta ja Jumalan selkeää johdatusta ja huolenpitoa.

MobilePay: 95663 Sley Kirsi Vimpari

27


Liisa Rossi Liisa työskentelee Viron kirkon Lähetyskeskuksen koulutuskoordinaattorina ja Viron kentän varatyöaluevastaava. Pyydämme: • viisautta ja johdatusta koulutustyöhön, jotta se parhaalla mahdollisella tavalla palvelisi seurakuntia ja kantaisi hyvää hedelmää. • hyviä yhteistyösuhteita paikallisten seurakuntien kanssa. • Viron kirkon työntekijöille ja vapaaehtoisille evankeliumin iloa ja lähetysnäkyä. • pienryhmätyön voimistumista virolaisissa seurakunnissa. MobilePay: • siunausta yhteistyölle Tallinnan 32711 Sley Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa. Liisa Rossi • siunausta loppuvuoden kotimaankaudelle. • terveyttä, voimia ja iloa työhön.

28


Salome ja Olli Olenius lapset: Sofia ja Sointu Oleniukset työskentelevät Etelä-Virossa lapsi- ja nuorisotyössä Tartosta käsin. Pyydämme: • johdatusta ja viisautta kohdata ja kutsua uusia nuoria mukaan toimintaamme. • iloa, rauhaa ja Pyhän Hengen täyteyttä toiminnassamme mukana oleville nuorille. • intoa Etelä-Viron pyhäkouluopettajille, sekä uusien vapaaehtoisten löytymistä.

MobilePay: 76401 Sley Oleniukset

• viisautta suunnitella lähitulevaisuutta vaikean tilanteen keskellä. • terveyttä perheellemme ja johdatusta lasten kielen oppimiseen.

29


Rukouspäivä 9

Israel Pyydämme: • siunaa työtämme Israelissa. • viisautta ja johdatusta työn suunnitteluun. • siunausta Raamatun ja juutalaisuuden tutkimus- ja opintokeskus Casparille. Johdata Casparin henkilökuntaa työssään ja opiskelijoita opinnoissaan. • anna kaikkien Israelissa asuvien saada tuntea Jeesus Kristus Vapahtajanaan. • anna rauha Israeliin ja koko Lähi-itään.

30


Rukouspäivä 10

Lähetyskasvatus Kiitämme: • siitä, että ensimmäiset lähetyskurssin oppilaat pääsevät lähtemään kentälle. • uudesta lähetyskasvatussivustosta internetissä. Pyydämme: • siunausta ja viisautta lähetyskasvatussivuston käyttämiselle koulutuksessa. • että tavoittavan työn kurssit onnistuisivat hyvin. • että sydämet heräisivät lähetystyölle – sitä tukemaan ja työhön lähtemään.

31


”Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon.” Fil 4:6 Liity mukaan lähettien renkaaseen, saat ajankohtaiset rukousaiheet kuusi kertaa vuodessa. Liittyä voit: Sivustolla www.taivaallinenlahja.fi Sähköpostilla lahetysosasto@sley.fi Soittamalla puh 09 251 39 233 Kiitos, että rukoilet lähetystyön puolesta. Lisää ajankohtaisia rukousaiheita ympäri maailmaa löydät osoitteesta sley.fi/rukoile. Sley, Käyntiosoite: Fredrikinkatu 42, 00100 Helsinki www.sley.fi Poliisihallituksen 10.9.2021 myöntämän rahankeräysluvan RA/2021/1127 mukaisesti Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry voi kerätä varoja toistaiseksi koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kerätyt varat käytetään vuoden kuluessa keräyksestä Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen työhön kotimaassa ja ulkomailla.