Page 1

Kuva: Ville Auvinen

1

Raamattu k채dess채 auttamaan


Sisällysluettelo

Pääkirjoitus

Haaveena oma kirkko Etelä-Sudanin/Sudanin luterilaisen kirkon uusimman, kahdeksan kuukauden ikäisen seurakunnan, Goromin, kaikki jäsenet ovat joutuneet käymään läpi kymmenen eri pakolaisleiriä.

N

yt toiveissa on pysyvämpi asuinsija. Siksi Goromin aluetta kutsutaankin nyt uudisasutukseksi. Etelä-Sudanin hallituksen ja YK:n toimesta on alueelle rakennettu koulu ja saatu kattopellit koteihin.

Innokas julistaja

Goromin evankelista Okach.

Vaikka seurakunta on nuori, siihen kuuluu jo noin 250 jäsentä, ja 50 on parhaillaan kastekoulussa. Erittäin tärkeä henkilö on evankelista Okach. Tämä nuori mies hoitaa seurakuntaansa ja julistaa sanomaa Jeesuksesta täydestä sydämestä.

2

Goromin lapsia pyhäkoulussa. Kuvat: Antti Saarenketo

Esitteen teema: Raamattu kädessä auttamaan

Kadehdittavan innostavaa

Haaveena oma kirkko

Jokin aika sitten seurakuntalaisille järjestettiin kahden päivän seminaari. Lapsille omansa. Kaikki kynnelle kykenevät istuivat lainaksi saadun rakennuksen lattioilla opiskellen ahkerasti Raamattua.

Suurena haaveena goromilaisilla on saada rakennettua oma kirkko. Tähän he rukoilevat johdatusta. He ovat jo onnistuneet saamaan tontin, jonka ovat raivanneet.

Välillä kaikui mahtava laulu parin innokkaan pojan takoessa säestykseksi afrikkalaisia rumpuja. Mietin, mitenhän tämän innon Jumalan Sanaan ja seurakunnassa toimimiseen saisi siirrettyä Suomeen!

Jälleen kerran vetoamme Suomen kristittyihin, että he auttaisivat Etelä Sudanin/Sudanin aineellisti köyhää, mutta hengellisesti rikasta kirkkoa. Veljemme ja sisaremme tarvitsevat rukouksiamme ja apuamme.

Sleyn lähetysosastolla on myös huomioitu tämä tarve. Vuonna 2014, jos tarvittavat varat saadaan kerättyä, haluamme auttaa rakentamisessa.

Antti Saarenketo lähetyskasvatuskoordinaattori Etelä-Sudanin -lähetti

Sleyn lähetystyö kotimaassa     

Raamatulla sydämeen

  4-11

Lähetyskasvatuskoordinaattorin katsaus Lapsityötä lähetyksen merkeissä Sleyn vapaaehtoiset lähetysaktiivit Lähetyssihteerin näkökulma

Sley Japanissa 12-13 Sley Venäjällä 14-15 Sley Virossa 16-17 Sley Keniassa 18-19 Sley Etelä-Sudanissa 20-21 Sley Kongossa 22-23 Sley Siperiassa ja Sambiassa 24-25 Sley Myanmarissa 26-27 Sley Etelä-Koreassa 28-29 Aluekoordinaattorien kuulumisia 30-31 Kummityö 33 Tilattavat lähetysmateriaalit 32, 34-36

Lähetyskipinä Julkaisija: Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Sley PL 184, 00181 Helsinki puh. (09) 251 390, www.sley.fi

Toimitus, ulkoasu ja taitto: Liisa Räsänen

Danske-pankin tili FI13 8000 15000 7791 95

O

lisi tosi hienoa, jos meitä Jeesuksen ilosanoman tuojia kutsuttaisiin joka paikkaan, jopa niin paljon, että rahkeet eivät riittäisi. Joskus lähetystyössä saadaan kokea tätäkin. Kutsuja ja pyyntöjä satelee. Saa tuntea olevansa tervetullut. Hieno homma! Lähetystyön todellisuuteen kuuluu myös se, että menemme joskus kutsumattakin. Tai oikeastaan pitää sanoa, että menemme ”vain” Jeesuksen kutsusta. Siis ”sopivalla ja sopimattomalla hetkellä”, ilman hurraa –huutoja ja lämpimimpiä tervetulotoivotuksia. Ei ihan niin hieno homma. Yksi asia on varma. Evankeliumin tarve on koko ajan ja kaikkialla äärettömän suuri. Niin suuri, että rahkeemme eivät riitä. Kristuksen todistajilla tulee olla luja vakaumus siitä, että vaikka kukaan ei meitä kutsuisi tai ottaisi sanomaamme vastaan, evankeliumilla on huutava tarve. Millä perusteella voimme näin sanoa? Koska kaikki olemme syntiä tehneet ja itsessämme vailla Jumalan kirkkautta. Vapaus synnistä ja synnin tuomasta kadotuksesta saadaan ainoastaan Jeesuksen sovitustyön kautta. Taivaaseen pääsemme vain Jumalan armosta. Jos joku niin Jeesus tiesi tämän ja käski meidän julistaa evankeliumia kaikille. Lähetyskipinän 2014 teemana on "Raamatulla sydämeen". Ei siis päähän vaan sydämeen. Ja kun Jumalan sana löytää paikan sydämissämme, avautuu eteemme uusi näkymä omaan elämäämme, lähimmäisiimme ja kutsumukseemme: Uskon, toivon ja rakkauden näkymä. Siis lähetysnäkymä! Lähetystyötä ei voida ajatellakaan ilman Raamattua ja pelastuksen evankeliumia. Nämä ovat sydämen asioita.

Pekka Huhtinen

Viite 10078 89200 32530 02516

lähetysjohtaja Keräyslupa 2013-2014: Poliisihallituksen 26.11.2012 myöntämän keräysluvan 2020/2012/3761 mukaisesti Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry voi kerätä varoja 1.1.2013-31.12.2014 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta julistus-, opetus- ja diakoniatyöhön kotimaassa sekä yhdistyksen lähetyskohteissa ulkomailla.

Sley kotimaassa

Suomi

3


Ylipäällikön käsky Luulisi lähetyksen ja lähetyskasvatuksen olevan kirkolle ja kristityille selvääkin selvempi. Tulihan lähetyskäsky kaikkein korkeimmalta mahdolliselta taholta, Jumalan Pojalta.

Mitä käskettiinkään: ”...kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.” Tehtävän määritys oli selkeä ja yksinkertainen. Erityisen mahtavaksi käskyn teki se, että Jumalan Poika, Jeesus Kristus lupasi olla opetuslastensa kanssa kaikki päivät maailman loppuun asti.”

Kuinkas on käynyt? Suuri kysymys kuuluu: "Missä olemme nyt suhteessa meille annettuun tehtävään?" Jokainen voi arvioida tämänhetkistä tilannetta itse. Ihmiset kuolevat edelleen. Sen jälkeen tulee tuomio, taivas tai kadotus. Joka uskoo, se pelastuu. Joka ei usko, tuomitaan kadotukseen. Onko tämä liian yksinkertaista kieltä, pelottelua? Tämä kaikki on kuitenkin Raamatussa. Jeesus itse

4

vetosi kirjoituksiin. Paavalikin kirjoitti: ”Hän on tullut vahvistamaan isille annetut lupaukset osoittaakseen, että Jumala pysyy sanassaan (Room.19:8). Onko jollakin enemmän viisautta ja tietoa menneestä ja tulevasta, tai kaiken tarkoituksesta kuin Hänellä, Jumalan Pojalla? Jos meiltä katoavat tosiasiat lähetystyöstä ja sitä myötä lähetyskasvatuksesta, uusille sukupolville syntyy vain omia mielipiteitä ilman Raamatun antamaa tehtävämääritystä. Kysymyksessä on kuitenkin taistelu ihmisten sieluista. Siihen Jumala on oman kirkkonsa kutsunut.

Onko sitoutumista? Onko niin, että tärkeysjärjestys kristittyjen elämässä on kadonnut? Uskotaanko oikeasti, että toiset ovat lähtijöitä ja toiset lähettäjiä? Jos niin, mitä se mahtaisi merkitä? Tarkoittaako se sitä lähettäjän kohdalla, että parin vuoden kuluttua lähetin lähdöstä hänet nähdään lähetystilaisuudessa, jos se ei satu päällekkäin savityöpiirin tai saunavuoron kanssa? Entä uudet lähtijät? Onko kriteerinä lähtemiselle se, miten kaikki on sovitettavissa urakehitykseen? Ymmärrämme, ettei tämä koske kaikkia lähettäjiä tai lähtijöitä. Aikaamme vaivaa kuitenkin sitoutumattomuus, jopa Herramme meille uskomassa tehtävässä. Se on kristityn ja kirkon kannalta vaarallista.

Miten käy lähetystyön? Mistä tulee näky, into, voima ja tahto puurtaa Jumalan valtakunnan eteen? Vastaus on yksinkertainen, Herralta. Mitä paremmin tunnemme Hänen tahtonsa, sanansa ja rakkautensa, sitä varmemmin emme voi olla toimettomina. Jeesuksen lupaama Pyhä Henki on kaiken avain. Hän sanoi: ”Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta (Joh:16:13-14). Mitä paremmin tunnemme Raamatun, sitä paremmin tunnemme Herran ja hänen tahtonsa. Lähetysherätys ei synny retriiteissä, seminaareissa tai muissa tilaisuuksissa, ellei Pyhä Henki pääse koskettamaan ihmisten sydämiä. Sen Hän tekee aina Raamatun sanaan sitoutuen, sillä Hän ei julista mitään muuta kuin sitä, minkä Hän on Jeesukselta tehtäväksi saanut. Jumalan sanan arvovalta ja sen esillä pitäminen on tärkeintä ja kääntäen, jos hylkäämme Sanan, kuolee lähetyskin ennen pitkää, tai sitten se etsii uudet uomat ja toiset kirkot ja ihmiset.

Kuva: Ville Auvinen

K

irkolla ja sen järjestöillä luulisi olevan suuria vaikeuksia järjestellä kaikkia niitä halukkaita, jotka tahtovat toteuttaa Jeesuksen viimeistä käskyä tehdä kansoista Hänen opetuslapsiaan. Luulisi vapaaehtoisten kansoittavan kirkot ja seurakuntakodit etsiessään mahdollisuuksia palvella Herraansa. Luulisi olevan suorastaan ryntäys lähteä kaikkiin mahdollisiin paikkoihin kertomaan ilosanomaa siitä, että ihmiset voivat pelastua iankaikkiselta kadotukselta.

Kuvassa vas. istuu kivinen kaupankäynnin suojelusjumala, oik. lastensuojelusjumalia. Näitä palvomalla toivotaan elämään onnea ja menestystä. Etualalla olevaan laatikkoon voi antaa rahalahjan jumalille. Lähialueen ihmiset hoitavat omilla alueillaan olevia alttareita. Kuva on Japanista, mutta samalla tavalla lähetystyötä tarvitaan laajalti eri maissa.

Antti Saarenketo lähetyskasvatuskoordinaattori lähetystyöntekijä, Etelä-Sudan

Suomi

Sley kotimaassa

5


”Katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut: me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen, ja hänen lapsiaan me myös olemme.” (1. Joh. 3:1).

S

leyn lapsityö on Jumalan rakkaudesta ja huolenpidosta kertomista. Kun lapsi oivaltaa, miten suuren lahjan hän on saanut, on ilon ja toiminnan aika. Lahjasta täytyy kertoa muillekin: Jeesus on sovittanut sinunkin syntisi, saat olla Jumalan lapsi ja matkalla taivaaseen. Jumala on antanut meille erilaisia mielenkiinnon kohteita ja taitoja, joilla voimme kertoa evankeliumin iloista sanomaa jokaiselle. Tässä muutamia esimerkkejä siitä, miten lapset, varhaisnuoret ja perheet ovat vieneet rakkauden sanomaa eteenpäin.

6

Pyhäkoulun lähetyskohde Pyhäkouluilla on omia lähetyskohteita: Helsingissä ja Tampereella tuetaan Keniassa olevaa Matongon orpokotia, Seinäjoella Etelä-Sudanin Juban seurakunnan pyhäkoulua, Lahdessa Melasen perhettä Venäjällä ja Turussa Japanin pyhäkoulu- ja perhetyötä. Esirukouksien ja kolehtien lisäksi on kohdemaassa oleville lapsille joskus piirretty tai kirjoitettu terveisiä tai lähetetty lasten keräämiä tarroja. Lähettien vierailu pyhäkoulussa tai heidän lähettämänsä kirjeet ja kuvat

Kuva: Saija Simanainen

Kuva: Juhani Haapanen

Rakkauden viesti eteenpäin

Oik. Kenian-lähetti Marja Ochieng opettaa Tampereen puhäkoululaisille, mitä lähetystyö on. Matongon orpokoti Keniassa on tämän pyhäkoulun tukikohde. Vas. Juha Topin moottoripyörän sivuvaunussa Yhtä perhettä -leiriläiset kokivat huimaa, mutta turvallista kyytiä. Tulot menivät Keniaan Namangan kirkon rakentamiseen.

ovat motivoineet ja kannustaneet pyhäkoululaisia sitoutumaan asiaan.

Tervehdys leiriltä Leiritilanteessa lähetystyöhön ja Sleyn kohdemaihin tutustutaan rastiratojen, lähetyksen pienoisnäyttelyiden, askarteluiden tai nukketeatterien keinoin. Esantuvan Juniorileirillä on tehty joulukortteja, jotka jaettiin Venäjällä. Karkun evankelisen opiston perheleirillä lapset ovat askarrelleet kollaaseja teemasta ”Jumala pitää huolen” vanhusten palvelutalon asukkaiden iloksi. Koululaisten harrastusleirillä King’s kids -pajan idea on: "Tunne Jumala ja tee hänet tunnetuksi". Pajassa opetellaan tuntemaan lisää kaikkivaltiasta Isää, kiittämään Häntä ja kertomaan Hänestä draamoin, liik-

kein ja Jeesuksesta kertovien laulujen kautta. Näin leiriltä on lähdetty viemään evankeliumin iloista sanomaa lapsille tai vanhuksille.

Lähetyshaaste Lähetystempaukset ovat mukavia koko perheen juttuja: Sastamalan perheraamattupiirissä on askarreltu jouluvaloja ja -kortteja, järjestetty kotiseuroja ja tarjoilua tapahtumissa ja myös Yhtä perhettä -leirillä on kerätty rahaa Keniaan, Namangan kirkon rakentamiseen. Äidit ja mummot ovat neuloneet nuttupiireissä nuttuja, peittoja, myssyjä ja sukkia Kenian Maasai-heimon vauvoille ja Samburu-heimon kastettaville lapsille. Koululaisetkin ovat saaneet kokeilla nuttujen neu-

lomista ja niiden koristelua Veikkolan koululla järjestetyssä lähetystapahtumassa. Kaikissa tilanteissa on esirukouksissa muistettu lähellä ja kaukana olevia ja ulkomaan työalueilla tehtävää työtä, että risti, Jumalan rakkauden merkki, näkyisi kaikille. Suurin ilo on Jumalan rakkaudessa ihmistä kohtaan ja siinä, jos voi auttaa ja ilahduttaa toista ihmistä.

Saija Simanainen Sleyn lapsi-, varhaisnuorisoja perhetyön vastaava sihteeri

Suomi

Sley kotimaassa

7


Peittoja vauvoille ja muuta aktiivisuutta

L

ähetysvastaaviksi päädyimme, kun Luther-talon edellinen lähetysvastaava halusi luopua pestistään ja me olimme oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Koimme lievää rimakauhua, mutta toisaalta näimme mahdollisuuden tuoda lähetysasioita esille kiinnostavasti omalla tavallamme.

Kipinä sydämessä O

len Markus Pakkala, kotoisin Peräseinäjoelta. Sain tulla uskoon rippikouluikäisenä. Herra kutsui armoonsa lempeästi.

Vuonna 2006 lähetyskipinä iski ja löysin itseni Kansanlähetyksen aktiosta Venäjältä, erään seurakunnan leirikeskuksesta läheltä Pietaria. Lähetystyön monipuolisuus ja kokemus Jumalan erityisestä huolenpidosta tekivät vaikutuksen.

Tutustuin Sleyn toimintaan ensimmäistä kertaa vuonna 2005 kun abiturienttivuonnani päädyin Seinäjoen Evankelisiin Opiskelijoihin. Silloin oli porukka siellä suhteellisen pieni ja useimmat muutkin tulivat muista pitäjistä Seinäjoelle opetusta kuulemaan. Ihmisistä jäi lämmin vaikutelma ja tulin joka viikko EO:lle mielelläni.

Oivalsin, että jokainen ihminen on Kristuksen lunastama ja Jumalalle korvaamaton. Lastenkotilasten leirillä laitoimme kiertämään laatikon, jonka sisällä oli peili. Kerroimme, että laatikossa näkyy Jumalan ihme. En koskaan unohda sitä riemua lasten kasvoilla heidän kurkistettuaan laatikkoon. Evankelisten Opiskelijoiden toiminta tuntui Tampereella luontevalta. Kokoonnuimme Luther-talolla, jonne oli helppo tulla messuihin ja muuhun toimintaan. Lähetystyö oli jatkuvasti esillä, joten siitä ei päässyt vieraantumaan, vaikka elämä olikin muka kiireistä. Teija Pakkala

8

le on ensiarvoisen tärkeä ja sitä haluamme pitää esillä. Toivoisimme myös innostavamme ihmisiä liittymään lähetystyöntekijöiden tukirenkaisiin. Tukirenkaan jäsenenä on helppo toimia konk-

Haluaisimme etenkin nuorten uskaltavan syttyä lähetystyölle; se vie helposti mukanaan. Kun lähetystyötä tehdään Jumalan sanaan luottaen ja evankeliumi edellä, saadaan luottaa siihen, että työllä on erityinen siunaus.

Teija ja Markus Pakkala Sleyn Tampereen lähetysvastaavat

O

Hiukan myöhemmin sain EO:n osastipendin Karkkuun raamattukurssille. Kurssi oli siinä elämänvaiheessa valtavaksi siunaukseksi! Opin paljon Jumalan sanasta ja sen kunnioittamisesta. Nuo kolme kuukautta myöskin haastoivat aikuiseen uskoon. Vuoden 2007 syksyksi pääsin opiskelemaan Tampereelle, joten oli luontevaa tulla täällä myäs EO:lle ja se oli menoa sitten. Lähetysvastaavuuden lisäksi olen nykyisin myös Luther-talon johtokunnassa. Markus Pakkala

"En koskaan unohda sitä riemua lasten kasvoilla heidän kurkistettuaan laatikkoon." Aukeaman kuvat Pakkaloiden albumista

len Teija Pakkala ja kotoisin Kankaanpäästä, jossa nuori seurakunta oli hyvä paikka kasvaa uskossa.

Järjestämme kuukausittain messun jälkeen lähetyskipinähetkiä, joissa on usein joku vieras kertomassa lähetyskuulumisia ja muutenkin pyrimme pitämään lähetysasioita esillä. Rukouksen merkitys lähetystyöl-

"Haluaisimme etenkin nuorten uskaltavan syttyä lähetystyölle, se vie helposti mukanaan."

reettisesti lähetystyön hyväksi eikä lähetyskenttä jää vain etäiseksi kolehtikohteeksi.

Suomi

Sley kotimaassa

9


Noin kaksi vuotta sitten alkoi elämässäni uudenlainen vaihe, kun olin valmistautumassa Sleyn lähetyskurssille. Työskentelin seurakunnan diakonia- ja nuorisotyössä enkä vielä tiennyt, mitä vuosi toisi tullessaan.

Lähettäjän työ kotimaassa on erityisen monipuolista. Sitä voi tehdä milloin vain, missä vain, mihin vuorokauden- ja vuodenaikaan vain - alkaen seurakunnan lähetyssihteerin tehtävistä aina ykstyiseen esirukoustyöhön saakka. Jumala antaa itse kunkin mukanaolijan sydämelle juuri sen oikean tehtävän.

Yllätyksekseni löysin itseni n. 10 kuukautta myöhemmin aivan uudesta työstä ja työpaikasta, kun kesken lähetyskurssin avautui mahdollisuus tehdä lähetyssihteerin töitä omassa kotiseurakunnassani. Niin työurani jatkui kahdessa seurakunnassa diakonin ja lähetyssihteerin töitä tehden.

intoa työhön niin minulle kuin varmasti seurakuntalaisillekin.

Vaihteleva töiden kirjo

"Lintu pieni"

Nyt vuotta myöhemmin katselen ympärilleni lähetyssihteerin työhuoneessani ja mietin työtäni, mitä siitä kertoisin. Näen toisella puolellani villasukka- ja nuttukasoja sekä erinäisiä arpajaisvoittolahjoituksia sisältäviä laatikoita, joiden sisältä löytyy kaikennäköistä jännittävää. Villasukkakasan päälle on eksynyt jonkun pienen leiriläisen unohtama lähetysleirillä askarreltu itämainen kynttilälyhty.

Kun katsahdan vasemmalle puolelleni, näen viime maanantain perhekerhosta mukaan saadut lasten piirustukset nimikkolähettiperheellemme lähetettäväksi. Niiden vieressä lähetystyön tilityskansio ja papereita, joissa numerorivit kertovat, kuinka paljon rahaa on kerätty eteenpäin lähetysjärjestöille tilitettäväksi.

Seuraavaksi silmäni osuvat mm. lähettikirjeitä, lähetysmyyjäisten työvuorolistoja ja rippikoulun oppituntien materiaalia sisältävään lokerikkoon. Vierelläni on avoin kalenteri ja pari kokousmuistiota. Taiwanin lipuin koristeltu kynä oli lahja nimikkoläheteiltämme seurakuntavierailun yhteydessä. Olipa mukava nähdä heitä! Lähetit tuovat aina läsnäolollaan ja terveisillään uutta

10

Liisi Saarimaa ja Mirjam Harju laulattavat lapsia Peräseinäjoen seurakunnan järjestämässä lasten lähetysjuhlassa.

Huomaan, että ikkunalaudalla olevaan maapalloon on perhekerhon jäljiltä jäänyt teipillä kiinnitetty ”Lintu pieni lintuseni”, joka on jäänyt lentelemään Lähi-idän ylle. Sehän on muuten rauhankyyhky. Taidanpa jättää sen siihen muistuttamaan nimikkolähettiemme kestorukouspyynnöstä: ”Rauhaa Lähi-itään”. Takanani seinään nojaavassa mainostelineessä jokaviikkoisen aamurukoushetken pitäjien piirtämät lävistetyt kädet kutsuvat kirkkoon:

Aukeaman kuvat: Mirjam Harjun albumista

Lähetyssihteerin ä s s e r ä ä n ä d y pö

”Puolestasi rukoillaan!” Onneksi lintu pieni lintuseni voi edelleen lentää kaukaisiin maihin ja kertoa meiltä terveisiä: ”Kerro, että täällä rukoillaan ja uskotaan Jumalaan.”

taa siihen, että Jumalan Sana on elävä ja väkevä. Se voi koskettaa, herättää ja hoitaa. Jumala voi kyllä herättää vaikka kivistä todistajia itselleen, mutta toivoisin kyllä, että pieni lintu voisi vielä tulevaisuudessakin viedä täältä terveisiä, Elävä ja voimallinen että edelleen täälläkin rukoillaan ja Kirjoittelu keskeytyy, kun työkaverini uskotaan Jumalaan. kurkkaa ovesta. Kirkkorasat (kirkkolapaset) ovat kuulemma saaneet Kaukana Japanissa taas julkisuutta lehdistössä. Vaihdamme ajatuksia ensi vuoden kä- Usein iltapäivällä puhelimen tutsityökahvilasuunnitelmiin liittyen tu pieni kilahdus kertoo, että yksi ja rupattelemme mukavia hetken. oman lähetyskurssiperheemme jäsenistä kertoo päivän tunnelmistaan Sitten palaan koneen ääreen ja eteesiellä kaukana Japanissa. Teemme ni osuva mainos nuorten aikuisten työtä oman arkitodellisuutemme toiminnasta muistuttaa raamattukeskellä, hän siellä ja minä täällä. opetuksen valmistelusta tulevaan Kuitenkin työ on yhteistä: Luottaen nuorten naisten iltaan. Otan RaaJumalan armoon ja apuun, levittää matun hyllyltä käteeni. Osaisikin Kristuksen evankeliumia. kertoa Raamatun naisista niin, että edelleen voisi herätä kiinnostusta Mirjam Harju Raamattuun ja siihen, mitä sillä on diakoni ja lähetyssihteeri meille vielä tänäänkin kerrottavana. Peräseinäjoki Joudun taas huokaisemaan Jumalalle, että en kyllä itse osaa. Saan kuitenkin tälläkin kertaa luot-

Sley kotimaassa

Suomi

11


Työni on kuuluttaa internetin kautta japaninkielisille Kolmiyhteisen Jumalan armon evankeliumia. Vuoden 2006 alussa aloitin vapaaehtoisesti internet-lähetystyötä kääntämällä ja jakamalla Lutherin hartauskirjaa japaniksi sähköpostin kautta. Sleyssä työni on laajentunut. Lähetän edelleen sähköpostin kautta luterilaisia tekstejä. Pidän kolmea blogia (internet-päiväkirjaa), jossa julkaisen japaniksi Sleyn raamattuopetusta, Lutherin hartauskirjaa ja Sleyn lähetystyöntekijä Hiroaki Yoshimuran saarnoja. Katso osoitteesta: http://kentakaki.blogspot.com/ ).

J

http://www.youtube.com/user/ TAKAKIKEN?feature=watch.

Lähetystyössä on tärkeää tietää lähetyksen työalueesta sekä ajan tasalla että historian valossa. Kirjojen ohella videomateriaali antaa elävän kuvan lähetystyöntekijöiden työstä ja toimintaympäristöstä.

Ken Takaki internet-lähetystyöntekijä Suomessa

Japanilaistyö Suomessa

apanilaiset kristityt pitävät raamattupiiriä ja äiti-lapsipiiriä Helsingissä. Tästä syksystä alkaen he jatkavat toimintaansa Sleyn keskustoimiston Luther-salilla. Kylväjän entinen Japanin-lähetti Anita Ström ja japanilainen kristitty Mio Orpo vetävät piirejä ja auttavat Suomeen muuttaneita äitejä ja lapsia. Toimin

12

Sley on tehnyt lähetysaiheista videomateriaalia ainakin 80-luvulta lähtien. Teknologian kehityksen myötä VHS-videon katsominen on nykyään melko harvinaista. Siksi olen digitalisoinut osan näistä ja julkaissut internetissä:

yhdyshenkilönä japanilaisten ja Sleyn välillä ja osallistun piirien toimintaan. Iloitsen siitä, että saan keskustella ja opettaa Raamattua japaniksi. Pidämme myös japaninkielisen joulu- ja pääsiäisjuhlan Helsingissä.

Ken Takaki

Liveinplus, kuva nuorille suunnatusta sivustosta.

Tekstin kääntämistä ja ilmaiseksi jakelua internetin kautta

Videomateriaalin digitalisointia ja jakelua internetin kautta

Biblestudy, kuva tekemästämme kristillisen verkkokurssin etusivusta.

Y

ksi näistä välineistä on internet. Se on hauska ja kätevä keksintö, jonka kautta saadaan kerätä hyödyllisiä tietoja ja ottaa yhteyttä ihmisiin. Sleyn internet-lähetystyössä mainostamme luterilaisina Jumalan sanaa ja sen tarkoitusta.

Tokion Musashinon srk:lle tekemämme kotisivut.

Internetin osuuden kasvaessa Ihmisten ajankäytössä sieltä etsitään myös vastauksia hengellisiin kysymyksiin.

Tehtävämme on viedä ilosanoma koko maailmaan. Säännöllinen kanava, jota Jumala käyttää armon jakamiseen, on messu. Myös jokainen kristitty voi toimia omalla paikallaan ilosanoman viejänä hyödyntämällä kaikkia viestintävälineitä.

Japaniin suuntautuva lähetystyö internetissä on: Seurakuntien tilaisuuksien mainostusta Tavoittavan työn piireistä, hengellisistä konserteista ym. tapahtumista on hyvä tiedottaa kotisivujen, blogien ja sosiaalisen median kautta. Ilmoittelun kautta on moni tullut käymään kirkolla ensimmäistä kertaa.

Verkkokursseja Paikallisseurakunnan kanssa tarjoamme mahdollisuutta opiskella. Kristinuskon perusteet -verkkokurssi on suunnattu sellaisille ihmisille, joiden tietämys kristinuskosta on vähäinen.

biblestudy.jp

Etsijöiden kysymyksiin vastaamista Internetistä löytää niitä ihmisiä, jotka juuri nyt ovat pohtimassa hengellisiä asioita. Internet-työn tiimi vastailee kristinuskoon liittyviin kysymyksiin, rohkaisee kysyjiä menemään seurakuntaan ja lukemaan Raamattua. Tässä työmuodossa on käyty syvällisiä keskusteluja ja saatu hyviä palautteita.

Nuorten sivuja Internet-työn tiimi rakentaa yhdessä paikallisen kirkon kanssa nuoria tavoittavaa sivustoa. Siellä nuorten elämään liittyviin teemoihin kerrotaan kristillisestä uskosta nousevia näkökulmia, opetetaan Raamattua ja kutsutaan nuorten tapahtumiin.

liveinplus.jp

Seurakuntien kotisivujen rakentamista On tärkeää, että pienelläkin seurakunnalla on siistit, ajantasaiset ja seurakuntaan houkuttelevat kotisivut. Suurin osa japanilaisista ei ole koskaan käynyt kristillisessä kirkossa, joten kotisivu tarjoaa näyteikkunan siihen mitä kirkon seinien sisällä tapahtuu ja madaltaa kynnystä. Kutsuvien sivujen kautta myös muut tiedotusvälineet voivat kiinnostua kristillisen kirkon toiminnasta. Esim. Tokion Suomi-kirkko on saanut sitä kautta näkyvyyttä maallisen televisiokanavan lähetyksissä.

Yhteistyötä Joulun alla Internet-työn tiimi mainostaa kristillisen taiteilijaryhmän tekemää animaatioelokuvaa, joka kertoo ensimmäisestä joulusta. Se on katsottavissa ilmaiseksi matkapuhelimella ja tietokoneella:

sugokufushigi.org

Tiina Latva-Rasku internet-lähetystyöntekijä, Japani

Sley Japanissa

13 Japani


Autuas on se mies, joka ei vaella jumalattomien neuvossa eikä astu syntisten teitä, ei istu, kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee sitä päivät ja yöt. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu; ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy. (Ps. 1-3)

"Oman kokemukseni mukaan Raamattua yritetään täällä ymmärtää järjellä."

Raamatulla sydämeen P

salmien kirjan alussa kuvataan ihmistä, jolle Jumalan Sana on tullut tärkeämmäksi kuin mikään muu. Mikä autuas tila! Tuollaiselle henkilölle usko ei ole kuivia päättelyketjuja järjen tasolla vaan lujaa luottamusta Elävään Jumalaan, Hänen Sanansa harrasta tutkistelua sekä polttavaa halua kertoa viestiä muille. Evankeliumi on päässyt sisälle sydämeen. Se on yksinomaan Jumalan työtä.

Raamatulla päähän

Aukeaman kuvat: Liisa Räsönen

Jumalan työn ja ihmistyön tunnistaa sekä menetelmistä että lopputuloksesta. Jumala ei pakota eikä ahdista; me kristityt sen sijaan linnoittaudumme eri leireihin milloin milläkin perusteella ja lyömme Raamatulla päähän niin toisiamme kuin uskosta osattomia. Jokainen harhautunut voinee tästä todistaa. Raamatulla päähän lyömisessä ei rakkautta juuri ole; pelkoa sitäkin enemmän.

14

Sunnuntai-iltapäivän viettoa Krasnojarskissa.

Raamatulla päähän taotaan silloin kun tyrkytetään ohjekirjoja pelastumisesta ilman pienintäkään aikomusta tutustua itse ihmiseen. En toki ole traktaattien jakoa vastaan, mutta siinä samalla tulisi huomioida, onko aikeissa evankelioida buddhalaista, ateistia, riviortodoksia vai peräti toista protestant-

tia. Me voimme istuttaa ja kylvää, mutta kasvu tulee yksin Jumalalta.

Aidosti omana itsenä Lähestymistapakin on tärkeä. Itse pidän vakuuttavampana ja kenties tehokkaampana evankelioimisen tapana pitkään jatkuvia keskusteluja, mahdollisesti ystävyyden suojissa. Siperialaiset eivät helposti kutsu kylään, joten ainut vaihtoehto tutustua syvemmin (ja tehdä lähetystyötä siinä sivussa) on kutsua ihmisiä kotiinsa. Tärkeää on, miten itse elämme. Siksikö miellymme helposti Raamatulla päähän paukuttamiseen? Olisiko noloa, jos uskosta osaton tulisi tuntemaan meitä itseämme ja vajavaisuuksiamme? Ainakin minun on välillä vaikea myöntää, ettei kotimme läheskään aina ole harmoninen, että lapset riitelevät ja ovat tottelemattomia, aikuisista puhumattakaan. Tekisi mieli vuokrata keskikaupungilta tila ja pitää vastaanottoa siellä, mutta taitaisinpa saada istua siellä yksikseni. Parempi kuitenkin olla aidosti oma itsensä, kun on viemässä maailman aidointa ja alkuperäisintä sanomaa.

Järjellä vai tunteella Venäläisiä kuvataan usein tunneihmisiksi, mutta oman kokemukseni mukaan Raamattua yritetään täällä ymmärtää järjellä. Siksikö omatoiminen raamatunluku tuntemieni paikallisten kristittyjen kesken tuntuu olevan harvinaista? Raamattupiirissä kaivataan aukottomia selityksiä korkeammalta taholta, vaikka hedelmällisempää usein olisi roh-

keasti heittäytyä pohtimaan, miltä tietty kohta Sanan valossa näyttää. Järkeisuskon ohella tässä korostuu syvään juurtunut auktoriteetin tarve, vaikka monet meistä ovat olleet seurakunnan toiminnassa kyllin kauan ottaakseen vastuuta itsekin – edes omasta raamatunluvustaan.

Uskolla On lähdettävä omasta leiristä. On ymmärrettävä, ettei suomalaisuus, inkeriläisyys, kirkkokahveille leipominen tai ahkera kirkossakäynti pelasta ketään. Jeesuksessa on ainut turvamme. ”Ei kukaan muu voi pelastaa kuin Hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla”. (Ap.t. 4:12)

Sydämellä Evankeliumin sydämeensä sai nuorimies, joka tuoreen vaimonsa perässä tuli jumalanpalvelukseemme aluksi katsomaan, mitä siellä tapahtuu. Vähitellen Sana sai hänessä sijaa, ja vuotta myöhemmin onnelliselta vaikuttava mies esitteli jumalanpalveluksessa löytöään. Yhdessä vaimonsa kanssa he lähettivät kaikille seurakuntamme jäsenille kutsun jumalanpalvelukseen. Kutsussa oli liitteenä mm. seuraava Ilmestyskirjan kohta: ”Minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä, hän ja minä.” (Ilm. 3: 20).

Susanna Melanen Venäjä lähetystyöntekijä, Venäjäi

Sley Venäjällä

15 15


Roihua kaivataan

Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen, nivelet ja luiden ytimet, se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme. Hepr. 4:12

"Raamatunlause, jossa verrataan Jumalan sanaa viiltävään miekkaan, ei ehkä tunnu kovin herttaiselta."

U

Sytyttääkö?

uden Testamentin käännöksessämme vuodelta 1938 sanotaan, että Jumalan sana “erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija”. Raamatunlause, jossa verrataan Jumalan sanaa viiltävään miekkaan, ei ehkä tunnu kovin herttaiselta. Se kuitenkin ilmaisee jotakin oleellista. Siinä kerrotaan, että Jumalan sana sanoo totuuden meistä ihmisistä, koska se “paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme”, tai jopa tuomitsee ne.

16 16

Kuva: Liisa Räsänen

Ajatus, että Jumalan sana tutkii ja tuomitsee meitä, ei ole tänä päivänä kaikkein suosituimpia. Ihminen tahtoo itse tuomita niin Jumalan sanan kuin itse Jumalankin. Monen mielestä ihminen on luonut Jumalan ja pyhät kirjoitukset. Jumalan seurakunnalle, kirkolle, on kuitenkin elämän ja kuoleman kysymys, miten se suhtautuu Raamattuun. Jumalan sanan kuuleminen on välttämätöntä uskonelämälle. Usko syntyy Jumalan sanasta. Usko kasvaa sen kuulemisesta, tieto Jumalan tahdosta ja luottamus Jumalan lupauksiin karttuvat sanan vaikutuksesta.

Pako Jumalan kasvojen edestä Virossa on vähän kristittyjä. Neuvostoaikana yritettiin istuttaa kansaan

ideologia, että ihminen itse riittää ja on kaiken mitta. Ei tarvita Jumalaa. Kristillisyys on tyhmää. Vahvat ja toimeentulevat eivät usko. Kirkot tyhjenivät, seurakuntien rakennuksia otettiin maalliseen käyttöön ja useimmat lapset jätettiin kastamatta. Kun olot muuttuivat runsas kaksikymmentä vuotta sitten, ihmiset ryntäsivät vapaassa maassa vielä olevien, mutta ikäänkuin säästöliekillä toimivien seurakuntien helmaan pyytämään rippikoulua ja kastetta. Kaivattiin Jumalan siunausta, mutta alkuinnostus hiipui. Viimeisimmän väestölaskennan mukaan ylivoimaisesti suurin osa virolaisista ei ole minkään uskonnon edustajia. Kristinuskoa pitää itselleen lähimpänä uskontona noin 29%, mutta se ei vielä tarkoita, että oltaisiin jonkin kirkon jäseniä. Kristillisistä suunnista luterilaisuus on joutunut luovuttamaan entisen johtavan paikkansa ortodokseille. Seuraavia sijoja pitävät ns. vapaat suunnat.

yhteisöjä. Ne houkuttelevat nuoria, mutta valitettavasti niissä saattaa korostua tunnelmointi raamatunopetuksen sijasta.

Jumala, lähetä sanasi nälkä! Uskomme, että luterilaiset seurakunnat kaipaisivat lisää tukevaa sananopetusta erityisesti nuorille. Rukoilkaamme tähän maahan Jumalan sanan kuulemisen nälkää! Olemme kaikki Jumalan edessä itsenämme avuttomia. Emme voi peittää mitään hänen katseeltaan. On hyvä antautua Jumalan sanan miekan edessä jo tässä ajassa, että voisimme ottaa vastaan anteeksiantamuksen Jeesuksessa Kristuksessa, Tuomarissa, josta näin tulee meidän Puolustusasianajajamme ja Lunastajamme, joka kerran tuomitsee meille vapauttavan tuomion.

Riikka Lautamo-Seppälä lähetystyöntekijä, Viro

Hyvänolon etsintää Monissa luterilaisissa seurakunnissa ei ole nuorisotyötä. Virolaiselle kristillisyydelle on ominaista vahva ekumenia, ja monet etsivät omaa hengellistä kotiaan kulkemalla eri seurakuntien kautta. Perinteisten, jo asemansa vakiinnuttaneiden kirkkokuntien lisäksi maahan syntyy jatkuvasti uusia, usein karismaattisia

Sley Virossa

Viro

17


Kuvassa orpokodin lapset lounaalla, etualalla kokki valmistamassa maitoteetä jälkiruuaksi.

O

rpolapsityöllä on pitkät perinteet Keniassa. Matongon orpokodilla asuu tällä hetkellä 24 eri-ikäistä pientä ja vähän suurempaa tyttöä ja poikaa. Kummilapsihankkeen kautta saamme tukea 500 länsikenialaista nuorta ja lasta. Nuorin lapsista on vajaan vuoden vanha ja vanhimmat opiskelevat itselleen jo ammattia.

Tähtihetkiä Saan olla mukana toteuttamassa hienoa työtä. Kummilapsihankkeen ja orpokodin kautta tiimimme saa kohdata tuhansia ihmisiä kodeissa ja kouluissa. Itselleni työni tähtihetkiä ovat ne, jolloin saan nähdä miten työllä on positiivinen vaikutus lasten ja nuorten elämään.

18

Nautin myös siitä, että saan viettää aikaa Matongon orpokodin lasten

kanssa. Välillä saan olla sylinä pienille ja opettaa Jeesuksesta.

Ilon kyyneleitä Sain vierailla erään suomalaisen kummin kanssa hänen kenialaisen kummityttönsä koulussa. Oli liikuttavaa nähdä näiden kahden kohtaaminen. Kummi, joka on antanut mahdollisuuden orpotytölle koulunkäyntiin ja kummityttö, joka haluaa opiskella ja haaveilee sairaanhoitajan ammatista. Kummin silmät kostuivat kyynelistä tytön kohdatessaan. Kuusi vuotta oli kulunut siitä, kun kummisuhde alkoi. Tässä ajassa pienestä tytöstä oli kasvanut nuori nainen, lukiolainen. Uskon, että tuo kohtaaminen jää heille molemmille mieleen heidän loppuelämänsä ajaksi.

Aukeaman kuvat: Marja Ochieng

Samuel Odhiambo ja orpotyön toimiston työntekijä Maulyne Agandi.

Opetelkaa tekemään hyvää, tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta, puolustakaa sorrettua, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa. Jes. 1:1

Otteita Samuelin kiitoskirjeestä

Kadulta kotiin Eräs projektimme opiskeluikään ehtineistä on nimeltään Samuel. Hän on entinen katupoika, jonka lähetystyöntekijä Anja-Maija Vanhanen otti mukaan tuen piiriin. Elokuussa 2013 järjestimme lasten ja huoltajien tapaamisen Kisumussa. Samuel pyysi yllättäen puheenvuoroa tilaisuudessa ja hän luki kirjoittamansa kiitoskirjeen kirkolle ja projektille. Seuraavalla sivulla muutamia poimintoja hänen puheestaan. Kiitos kaikille uskollisille orpotyön ystäville rukouksista ja antamastanne tuesta, joka mahdollistaa tekemämme työn täällä Keniassa. Hyvän Jumalan siunausta elämään!

Marja Ochieng lähetystyöntekijä, Kenia

uinka kiitollinen olen kaikkivaltiaalle Jumalalle. Minä en ollut käynyt koulua kolmannen luokan jälkeen useaan vuoteen enkä ymmärtänyt koulutuksen merkitystä. Minä olin vain haavoittuva lapsi ja Jumala oli minun äitini ja isäni.

K

Olen saanut koulutusta ja tukea tämän projektin kautta. Rukoukseni on, että Jumala siunaa minua ja pitää minut turvassa niin että voin jonain päivänä itse olla auttamassa ja huolehtimassa orvoista ja kasvattaa heidät Herran tuntemuksessa.

Kun pääsin mukaan orpolapsiprojektiin, minulta ei ole puuttunut mitään koulunkäyntiini liittyen. Projekti on ollut aina tukemassa minua. Projekti antoi minulle kodin ja he ketkä kutsuivat minua kodittomaksi, joutuivat häpeään.

Minä luotan Jumalaan ja siihen, että hän vastaa rukoukseeni. En tiedä, miten voisin kiittää kaikkia tämän työn tukijoita. Mutta kiitän Jumalaa teistä kaikista. Siunatkoon Jumala teitä kaikkia. Siunatkoon Jumala meitä ja kansojamme.”

Hankkeen kautta saamani koulutus on muokannut minua ja poistanut minusta välinpitämättömyyden, huonon käytöksen ja kapinamielen. Näiden tilalle olen saanut tottelevaisuuden, uskollisuuden, nöyryyden ja ennen kaikkea Jumalan.

Samuel Odhiambo

19

Sley Keniassa Kenia


Jumalan kuljetettavana E Joskus kun pysähtyy ajattelemaan elämää taaksepäin, ei voi kuin ihmetellä, millaisten vaiheiden kautta Jumala lapsiaan kuljettaa. Siirtymisemme Keniasta noin 11 vuoden jälkeen Etelä-Sudaniin tuntuu jälkikäteen, kuin Kenian aika olisi ollut maiden vaihtumiseen valmistautumista.

20

nsimmäisen kerran uuden maan tultua keskusteluissa esille, itseäni suorastaan kauhistutti. Samaan aikaan jo sisimmässäni kuitenkin tiesin, että sieltä Etelä-Sudanista me vielä itsemme löydämme. Jumalan tiet ovat ihmeelliset. Edistyksellinen mutta...

tua Taivaalliseen Isään ja pyytää Häneltä viisautta joka päivälle. Tutuksi tuli rukous: ”Tässä olen Herra. Ota, käytä, mutta varusta.” Nyt taaksepäin katsoessani voinkin todeta, ettei Hän koskaan jättänyt pulaan.

"Tässä olen Herra"

Naistyössä kokeilimme ja toteutimme useita erilaisia kokoontumismuotoja. Oli rukoustapaamisia, joissa jokainen lupautui rukoilemaan seuraavat kolme viikkoa sen henkilön puolesta, jonka nimilapun hän summamutikassa korista nosti. Viikoittain kokoonnuimme kodeissa, sillä useilla matkarahan puute esti tulon Juban kaupungin keskustaan, jossa kirkko sijaitsi. Mukana noissa tapaamisissa oli aina myös joku papeista, sillä tulkki oli välttämätön monista eri heimoista kokoontuvil-

Edessä oli paljon uutta ja sellaiseenhan ei osaa varautua kuin kuvitelmissa. Uusi maa ja työ, uusi kulttuuri, eritavalla käyttäytyvät ja ajattelevat ihmiset, uudet työtoverit, monien kielten sekamelska, paahtava helle… Luettelosta tulisi pitkä, jos siihen lisäisin myös arjen moninaiset haasteet. Tein työtä naisten ja lasten keskuudessa. Molempiin tehtäviin koin alamittaisuutta ja siksi sainkin turvau-

Tiedonjano

Kuva: Antti Saarenketo

Kuva: Liisa Saarenketo

Pyhäkoulussa kuunnellaan opetusta tarkkaavaisesti.

Terveystiedon opetusta. Liisa Saarenkedon tulkkina pastori Andrew.

le naisille. Sopimuksen mukaisesti jokainen tulija toi mukanaan perheelle kaksi ”kahvikupillista” sokeria tai vastaavan rahasumman. Näin sai kukin perhe vuorollaan avustuksen. Pidimme myös ensiapu- ja terveystiedonkursseja, jonne äidit kerääntyivät pienten lastensa kanssa. Suurin osa noista naisista oli luku- ja kirjoitustaidottomia, sillä pitkän sodan vuoksi koulutus oli jäänyt vähäiseksi. Monet heistä olivat joutuneet jättämään kotinsa paetessaan sodan kauheuksia. Nyt rauhan tultua heillä oli mahdollisuus oppia. Voi, miten tiedonjanoisia he olivatkaan.

Saman Isän lapsia En tiedä ketkä meistä tuona aikana oppivat enemmän. Itse koin saavani heiltä niin paljon. Miten jaloja, sivistyneitä, rakkaudellisia sisaria he ovatkaan. Monen ”mankelin” ja kovien ihmiskohtaloiden läpikäyneitä naisia. Aina ei ollut yhteistä kieltä,

mutta tunne siitä, että olemme sa- ilmestyi eteeni kasvot ilosta loistaman Isän lapsia, oli voimakas. en. Hän oli oppinut jostain pari sanaa englantia ja huudahti hymyillen: ”I am back!” (olen tullut takaiOlen tullut takaisin sin). Koin tuossa hetkessä aavistukEntä sitten nuo pyhäkoululaiset, jotsen siitä, miltä tuhlaajapojan isästä ka sunnuntaiaamuisin kokoontuituntui pojan palattua. Sen jälkeen vat kirkon pihaan. Neljän nuoren olimme molemmat yhtä hymyä. seurakuntalaisen voimin he ”opiskelivat” Raamattua. Sain olla teJumala toimii kemässä näitä opetuksia, enkä voi kuin rukoilla, että se työ lasten pa- Paljon näin ja koin Etelä-Sudanisrissa kantaisi hedelmää. Opettajien sa. Päällimmäiseksi jäi kuitenkin kanssa usein rukoilimme, että kaik- se, miten sain olla kuin sivusta seuki lapset oppisivat tuntemaan, kuin- raamassa mitä Jumala tekee ja mika hyvä Jumala meillä on. Päämää- ten Hän toimii. Joskus Hän halurämme tuossa työssä oli, että ker- aa meitä välikappaleikseen, mutta ran jokainen lapsi voisi olla taivaan sittenkin kaikki tulee Häneltä. Hän kodissa, miten ja millaisten vaihei- on se joka synnyttää ihmisten sydäden kautta elämä heitä sitten kul- missä uskon, en minä, eikä kukaan jettaakin. muukaan ihminen. Erikoisesti mieleeni jäi eräs noin seitsemänvuotias poika, joka alkuun kävi ahkerasti pyhäkoulussa. Jostakin syystä kului monia kuukausia, ettei häntä näkynyt. Eräänä sunnuntaiaamuna hän kuitenkin

Liisa Saarenketo lähetystyöntekijä, Etelä-Sudan

Sley Etelä-Sudanissa

21 Sudan

Etelä-Sudan


Evankeliumia Kongon Kanangaan

Aukeaman kuvat: Ari Lukkarinen ja Martti Arkkila

Raamattua opiskeltiin innolla lehväkaton alla. Ttila tarjosi koirallekin rauhallisen levähdyspaikan. Viereisellä sivulla Ari Lukkarinen ja opiskelijat ryhmäkuvassa.

22

Allekirjoittanut oli lähetysmatkalla Kongon demokraattisessa tasavallassa joulukuussa 2013 yhdessä Martti Arkkilan kanssa. Tämä oli ensimmäinen lähetysmatkani Kongoon ja aikamoinen kokemus. Ensimmäisen kerran olin myös lähetysmatkalla ranskankielisessä Afrikassa. Ranskan lisäksi Kongossa puhutaan kymmeniä heimokieliä. Koska osaan ranskaa vain yksittäisiä sanoja ja fraaseja olin tulkin tarpeessa melkein koko ajan.

nomatkaan olisi voinut mennä parisen viikkoa. Juna-aikataulut ovat viitteelliset, koska mitä vaan voi tapahtua. Paikalliselta piispalta kuulin, että junat hajoavat usein ja niitä joudutaan korjaamaan kesken matkan. Liikenneturvallisuus maanteillä ei ole hyvä ja ajoneuvot ovat usein huonokuntoisia. Lentäminen oli lähtökommelluksista ja tietyistä riskeistään huolimatta paras vaihtoehto.

L

Olosuhteet Kanangassa olivat vaatimattomat. Seminaaria pidimme erään luterilaisen seurakunnan kirkossa. Rakennustyöt olivat jääneet kesken ja kirkosta puuttui katto. Tilapäissuojaksi oli rakennettu lehvistä ja muoveista telttakatos. Päivälämpötilat olivat samaa luokkaa kuin Kisumussa eli kolmisenkymmentä astetta. Iltapäivisin siis tarkeni. Toisaalta viikon aikana sateli usein iltaisin reilustikin. Yhtenä päivänä jouduimme tulemaan kirkolle kiertotietä pitkin, kun runsaiden sateiden seurauksena läheinen joki tulvi yli äyräidensä peittäen joen ylittävän pienen sillan kokonaan.

ensimme ensin Keniasta Kongon etelärajalle Lubumbashiin. Lubumbashissa puhutaan ranskan ohella suahilia. Kongossa puhuttuna se poikkeaa jonkin verran kielikoulussa Keniassa opetetusta standardista. Kielioppi ja sanastokin oli osin pelkistetympää. Tämä tietysti helpotti kommunikointia, kun ei tarvinnut olla niin tarkkana.

Lentäen vai junalla? Suahilin yleisyyden vuoksi pystyin kommunikoimaan Lubumbashissa paremmin kuin Kanangassa, jonne jatkoimme lentämällä. Kananga on 850 kilometrin lentomatkan päässä Lubumbashista. Kongon sisäiselle lennolle pääseminen oli jo oma mielenkiintoinen kokemuksensa. Terminaalissa meininki vaikutti jossain määrin kaoottiselta. Lopulta lentokoneeseen kuitenkin päästiin. Matkan olisi voinut taittaa myös junalla, mutta silloin pelkkään me-

västi suuri tarve. Tähän tarpeeseen Sley omalta osaltaan on vastannut järjestämällä tällaisia lyhytseminaareja. Kongon hiippakunta on lähettänyt Sleyn tukemana myös kaksi opiskelijaa Matongon teologiseen seminaariin, jossa he suorittavat teologian kandidaatin tutkintoa.

Opetusta katottomassa kirkossa

Määränpäässämme pidimme viikon mittaisen seminaarin seurakuntien vastuunkantajille. Luterilaiselle raamattuopetukselle Kongossa on sel-

Luterilaisuuden perusteita Kanangan seminaariviikon ohjelmassa oli luterilaisuuden keskeisiä sisältöjä ja Raamatun kirjoista tutkistelimme Johanneksen evankeliumia. Luentojen lomassa opeteltiin virsiä ja hengellisiä lauluja ranskaksi ja myös paikallisella luban kielellä. Luterilaisuuden keskeisistä sisällöistä käsiteltiin erityisesti ristin teologiaa sekä lain ja evankeliumin suhdetta. Yhdessä pohdittiin sitä, että mitä Jeesus Kristus tulikaan tuomaan meille. Hän ei tullut tuo-

maan ajallista menestystä ja kunniaa – Hän saapui pelastamaan meidät. Koko maailman autuus perustuu Jeesuksen kuolemaan ristillä ja Hänen ylösnousemukseensa. Kunnian teologia oli juutalaisille tyypillistä. Adventtiaikaan liittyen tutkittiin Jeesuksen Jerusalemiin saapumista. Moni odotti ajallista kuningasta. Kunnian Kuningas Jeesus onkin, mutta erilainen kuin monet ihmiset odottivat. Ajallinen tavallinen kuningas olisi varmasti valinnut hevosen ratsastaakseen sillä Jerusalemiin. Herramme Jeesus valitsi aasin. Aasi oli Hänen kuninkaallinen ratsunsa. Vanhassa Testamentissa oli näin ennustettu ja tämänkin profetian Jeesus täytti. Jeesus tuli kerran Jerusalemiin. Hän tulee myös sinun luoksesi. Hän tulee kerran kirkkaudessa ja kunniassa. Tänään Hän tulee luoksesi Sanan ja sakramenttien kautta tuomaan sinulle pelastuksen, anteeksiantamuksen ja iankaikkisen elämän.

Ari Lukkarinen lähetystyöntekijä, Kenia

23

Sley Kongossa Kongo


Löytöni

Rakkaudesta Siperiaan ”Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.

mielessäni: ”Mene! Älä pelkää, vaan mene! Jumala on sinun kanssasi, Jumala on… Maailman loppuun asti, loppuun asti... Siperiassakin Jumala on.” Eihän sinne nyt ilman Jumalaa uskaltaisi lähteä. Ei.

Ihastus idässä Lentokoneesta avautuivat erämaa ja piirretynomainen vuoristo. Abakanin lentokenttä muistutti neuvostoajasta. Poliisi lähestyi saksanpaimenkoiransa kanssa: kuvia ei saanut ottaa. Kylmä tuuli puri kasvoihin. Tämä on Siperia. Ihastuin.

Minusinsk Majoituimme viikon Minusinskissa tehden yhteistyötä Kansanlähetyksen lähettien kanssa. Pidimme nuorteniltoja, vierailimme lastenkodissa, siivosimme Suetukin kirkon sekä järjestimme lastenjuhlan pyhäkoululaisille ja heidän kavereilleen. Koska luterilaisia pidetään Venäjällä lahkona, lähetystyö siellä on haastavaa. Nuoret saattavat lopettaa nuortenilloissa käymisen, kun opettaja

Venäjä

24

Sley Siperiassa

tai vanhemmat kieltävät heitä hengaamasta lahkolaisten kanssa.

Krasnojarsk Hidas ja koliseva yöjuna toi meidät Krasnojarskiin, Sleyn lähettiperheMelasten sekä Sirpa Mäkitalon työmaalle. Autoimme Melasia muutossa, kävimme diakonikäynneillä ja jaoimme kaduilla Vyboreita, venäjänkielisiä Nuotta-lehtiä. Vierailimme oppilaitoksissa. Propaganda, toisin sanoen uskonnon julistaminen, oli niissä kielletty. Käytännössä saimme tehdä ja puhua, mitä halusimme. Kävimme Stalppien kansallispuistossa patikoimassa. Kapusimme lähes satametrisille kivipaasille. Ylhäältä ihastelimme Jumalan luomaa kauneutta. Rakastuin.

Palava rakkaus Kerran eksyimme pellolle autolla. Siis ihan oikeasti. Kun pellot äestetään syksyisin, tiet katoavat. Mutta Jumala pysyy. Ja Rakkaus.

Petra Laato opiskelija

Evankelisten opiskelijoiden (EO) lähetysrengas tukee Marja Ochiengin työtä Keniassa sekä sambialaisen Benjamin Kaumban teologianopintoja. Vuosittain järjestetään jollekin Sleyn lähetyksen työalueelle kolmen viikon aktiomatka, joka vuonna 2014 suuntautuu Keniaan sekä lyhyempi aktiomatka Viroon. Tietoa matkoista saat liittymällä lähimmän EO:n postituslistalle, eo.sley.fi. Lähetysrenkaan jäsenet saavat tietoa läheteistä, aktioista, rukousaiheista sekä mahdollisuuden tukea taloudellisesti. Voit liittyä EO:n lähetysrenkaaseen osoitteessa: eo.sley.fi. Voit myös ilmoittaa yhteystietosi ja kotiseurakuntasi Anna Poukalle, anna.poukka@sley.fi, (09) 2513 9220, jolta saat .henkilökohtaisen viitenumeron.

Petra Gröhn

EO:n lähetyssihteeri 040 822 7491

eo.lahetysrengas@gmail.fi Anne Hopeavuori

EO:n pääsihteeri 050 5467 621

anne.hopeavuori@sley.fi Lasse Räty

EO:n lähetyspastori 045 2609 490

lasse.raty@sley.fi

Kristus keskiössä Ensimmäisen lukukauden aikana opin ymmärtämään, että koko Raamattu on Kristus-keskeinen aivan Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta Johanneksen Ilmestykseen asti. Kristus oli mukana luomistyössä kuten kaikessa tähän asti Johanneksen evankeliumin ensimmäisen jakeen mukaisesti: ”Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala.” (Joh 1:1). Tämä on yksi erityinen jae, jonka olen havainnut mielenkiintoiseksi Raamatussa. Se ilmoittaa, kuka Jumala on ja puhuu Isän ja Pojan ykseydestä ja kolmiyhteisestä Jumalasta.

Kuva: Ari Lukkarinrn

”Sanat kaikuivat

T

ullessani ensimmäiselle lukukaudelle Matongoon (syksyllä 2010) en ymmärtänyt oikeaa luterilaista oppia. En ymmärtänyt lain ja evankeliumin erottamista. En voinut ymmärtää Kristuksen osuutta luomistyössä.

Kristuksen tähden Olen Matongossa oppinut lisää myös Jumalan laista. Laki ei meitä pelasta vaan Kristus on lain loppu (Room. 10:4). Kristus tuo meille evankeliumin. Ja evankeliumi tuo syntien anteeksisaamisen Hänen armonsa kautta. Tämä syntien anteeksisaaminen tulee julistetussa sanassa ja sakramenteissa. Hän kuoli syntisten puolesta. Tämä lohduttaa minua. Raamatusta olen oppinut, että sekä Vanha että Uusi testamentti keskittyy Kristukseen. ”Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Hengen laki, joka antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, on näet vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.” (Room.8: 1-2). Omatuntoni todella lepää ja on lohdutettu näiden sanojen kautta. Kristuksen tähden en ole tuomittu.

"Ensiksi kiitos Slyelle opintojeni tukemisesta Neema Lutheran Collegessa Matongossa. Olen siunattu, kun saan opiskella Jumalan Sanaa. Kaikkeen tähän sanon: kunnia Jumalalle!"

Kasvun tiellä Vuodesta 2010, jolloin aloitin teologian opinnot, on ollut todella pitkä matka tähän vuoteen. En aiemmin ajatellut tällaisen mahdollisuuden tulevan minulle. Tarkoitan tällä kasvamista teologisessa osaamisessa. Toivon nyt voivani palvella Herraa Hänen tahtonsa mukaan. Tässä iässä olen kiitollinen tuntiessani Herran ja voidessani palvella Häntä. Kuitenkin saadessani tä-

män teologisen diplomin pidän itseäni silti yhä nuorena afrikkalaisena tunnustuksellisena luterilaisena teologina. Toivon edelleen pysyväni tunnustuksellisena luterilaisena.

Brian Simuunza, Sambia DT10-luokan opiskelija englanninkielestä suomensi Ari Lukkarinen

25

Sley Sambiassa Sambia


Teologiaa ja 1000 km Myanmarissa

Opetusaiheitamme olivat: luterilainen jumalanpalvelus, Kristuksen työ ja armovälineet, missiologia, luterilaisuus ja lähetys, Luther ja uskonpuhdistus. Kuulijakuntana oli pappeja, evankelistoja, sekä seurakunta-aktiiveja yhteensä 35 henkilöä.

Sley solmi yhteistyösopimuksen Myanmarin luterilaisen kirkon (LCM) kanssa helmikuussa 2013. Olemme luvanneet tukea Myanmarin luterilaista kirkkoa mm. teologisessa koulutuksessa. Tämä matka lähetysteologi Reijo Arkkilan kanssa liittyy tähän lupaukseen.

Y

hteensä kristittyjä on vain noin viisi prosenttia koko väestöstä, jonka pääosa (n. 85%) on therawada-buddhalaisia. LCM:n keskustoimisto sijaitsee kuuden miljoonan asukkaan Yangonissa.

Matka Tahaniin 1000 km Teologinen seminaarimme pidettiin kaukana Yangonista, noin 100 km Intian rajasta sijaitsevassa pienehkössä Tahanissa.

Tahanin kaupunki on tärkeä paikka LCM:lle. Sen jäsenistöstä huomattava osa kuuluu mizo-heimoon, jonka juuret ovat Intiassa. Myanmarissa heitä on alle satatuhatta, mutta Intian puolella toista miljoonaa. Tämä on myös mielenkiintoinen tieto lähetyksen jatkonäkymien kannalta. Intiankin suunnalta on tosiaan tullut yhteistyökyselyjä.

"Takalistojumppaa" Matka tehtiin autolla. Aikaa kului 24 tuntia pikkutaukoineen. Ajalli-

sesti vajaa puolet matkasta oli takalistoa vaativaa ”jumppaa”, varsinkin kun istuimen jouset olivat laiskistuneet. Onneksi seminaarissa sai opettaa seisaallaan ja sehän on todettu istumatyötä terveellisemmäksikin.

Teologiaa ja mikromuurahaisia Seminaaria oli valmisteltu huolella. Oli tehty näyttävä juliste Luther-sinetteineen. Ruokailut ja kahvitukset toimivat moitteettomasti telttakatoksessa ja osallistujille oli vielä tehty T-paidat seminaarin teematunnuksin.

26

Uusiin kokemuksiimme kuului mikromuurahaisten hyökkäys Reijon matkalaukkuun. Jakaessamme kirjallisuutta seminaarilaisille, sivujen välit olivat täynnä näitä keltaisia myrkyllisiä minivekkuleita. Vastamyrkytys auttoi, mutta jälkitarkastus Suomessa oli tarpeen.

Seminaarin jumalanpalveluksessa kerätään kolehtia. Oik. jalustan päällä sininen rumpu, jonka tyyppisiä käytetään yleensä voimakkaan veisuun säestykseen.

Pekka Huhtinen saarnaa lahjaksi saamassaan mizo-paidassa. Saarna kuten kaikki opetus tulkataan mizo-kielelle.

Viimeinen seminaaripäivä käytettiin palautteen keräämiseen. Tämä osa työskentelyä yleiskeskusteluineen oli todella antoisa ja tuotti hyviä eväitä opetustoiminnan kehittämiselle.

Haasteita tulevaisuudelle Jatkossakin on pyrittävä järjestämään vastaavanlainen seminaari kerran vuodessa. Suurin ulkonainen tarve on saada kirkolle koulutuskeskus, joka palvelisi kirkkoa monin tavoin. Tämän tarpeen kirkko priorisoi selkeäksi ykköseksi. Alustavat suunnitelmat piirustuksineen ovat valmiina. Keskus on suunniteltu rakennettavaksi Tahaniin.

Aukeaman kuvat: Pekka Huhtinen

Matkaseurueeseen kuului Myanmarin luterilaisen kirkon lähetysjohtaja Martin Lalthangliana, jonka vaimo Mary Hyangliani vieraili

kesällä 2013 Lohtajalla Sleyn valtakunnallisessa Evankeliumijuhlassa.

Luennoinnin ja ajankäytön kannalta oma haasteensa oli se, että osallistujat olivat kovin eritasoisia sekä se, että luennot tulkittiin mizo-kielelle.

Rakentamisen suorittavat paikalliset seurakuntien jäsenet. Tuki tarvitaan lähinnä rakennusmateriaaleihin. Sleyn valtakunnallinen kolehti (2014) tulee Myanmarin työlle, joten tämä projekti tarjoaa luonnollisen kohteen kolehdille.

Olemmeko valmiita? Oma kysymyksensä on, olemmeko kristittyinä varautuneet lähetystyön

Matkalaiset Reijo Arkkila ja Pekka Huhtinen seurueineen teevieraina paikallisessa kodissa.

kannalta maan ehkä nopeaankin avautumiseen, aineelliseen nousuun ja sen myötä avautuviin uusiin työmahdollisuuksiin. On odotettavissa myös erilaisten uskonnollisten ryhmittymien ryntäys maahan.

Jos joku tuntee kiinnostusta erityisesti Myanmarin työhön, Sleyn lähetysosastoon voi ottaa yhteyttä.

Pekka Huhtinen

Sley Myanmarissa

lähetysjohtaja

27 Myanmar


Korean pikku jättiläinen Luterilainen kirkko on pieni verrattuna moniin muihin kirkkokuntiin Koreassa. Kuitenkin sillä on vahva vaikutus Koreassa ja siksi sitä joissakin piireissä kutsutaankin pikku jättiläiseksi.

Etelä-Korean luterilaisen kirkon uusi presidentti tohtori Chul Hwan Kim ja rouva Hyun Sook Bai

Aukeaman kuvat: S-L Hutinen

Seurakuntien jäsenet ovat sitoutuneita toimintaan ja ovat sekä hengellisesti että moraalisesti terveitä. Myös taloudellinen tila kirkossa on vakaa.

Pikkujättiläisen johtaja Korean luterilaisen kirkon (KLC) uudeksi presidentiksi on vuoden 2013 alusta valittu nelivuotiskaudeksi tohtori Kim.

H

än on tuttu meille suomalaisille kesän 2009 evankeliumijuhlasta Kristiinankaupungissa. Tuolloin oli vieraanamme myös rouva Hyun Sook Bai. Pariskunnalla on kaksi poikaa, opiskeluiässä olevat Peter ja Jacob.

Kimin uudet tehtävät Tohtori Kim siirtyi uuteen virkaansa Soulissa sijaitsevan Betel seurakunnan johtavan pastorin tehtävästä.

28

Presidentin tehtävä Korean luterilaisessa kirkossa on täysitoiminen. Kirkossa on 51 seurakuntaa, joiden piispana presidentti toimii. Hän on myös Korean luterilaisen yliopiston hallituksen puheenjohtaja. Yliopistossa on 600 opiskelijaa ja siellä on myös pieni teologinen tiedekunta, jossa koulutetaan kirkon työntekijät.

Yhteydenpito Yhteistyö Korean luterilaisen kirkon ja Sleyn välillä alkoi vuonna 1987, kun tohtori Reijo Arkkila vieraili Koreassa. Yhteydenpito on viime vuosina tiivistynyt vastavuoroisiin vierailuihin. Uutena avauksena toteutui evankelisten opiskelijoiden aktiomatka Koreaan vuonna 2012. Taloudellisesti Sley on vuosittain avustanut pienellä summalla luterilaista yliopistoa.

Pikku jättiläiselläkin on haasteensa. Presidentti Kim on huolissaan siitä, että Korean luterilainen kirkko on menettämässä lähetysnäkyään samoin kuin läntisissä kirkoissa on tapahtunut. Hän sanoo: ”Korean luterilaisen kirkon on löydettävä uudelleen näky ja tahto viedä evankeliumi ei-uskoville.”

Yläkuva KLC:n kirkkosalista jossa meneillään vapaaehtoisten siunaus. Alla iloista väkeä kirkon keittiössä. Alinna päivähartaus luterilaisen yliopiston auditoriossa.

Korealaisten säväyttäminen evankeliumilla Uusi presidentti näkee tärkeäksi tehtäväkseen luterilaisten kristittyjen ja työntekijöiden yhteyden vaalimisen. Lisäksi hän suuntautuu jo vuoteen 2017, jolloin vietetään reformaation 500. juhlavuotta. Presidentti Kim näkee juhlavuoden erityisenä mahdollisuutena järjestää sellaisia tapahtumia, jotka sävähdyttäisivät korealaisia Jeesuksen evankeliumilla.

”Aivan pian Jumala avaa oven eteenne.” ”Suomalaiset kristityt ovat todella veljiäni ja sisariani. Betel -seurakuntani yksi jäsen on suomalainen nainen. Pekka Huhtinen on läheinen ystäväni. Toivon, että Jumala siunaa teitä kaikkia ja että kaikki menee teillä hyvin Jumalan armon varassa. Aivan pian Jumala avaa oven teidän eteenne.” sanoo Kim, Korean luterilaisen kirkon presidentti

Sirkka-Liisa Huhtinen Aasian aluekoordinaattori lähettikoulutuskoordinaattori

Sley Etelä-Koreassa

29 Etelä-Korea


Liekki palaa Nuori luterilainen kirkko Afrikan sydämessä. Sen jäsenten sydämet suorastaan roihuavat evankeliumille. Eteläsudanilaiset Silvia Hipai ja Rose Atto kertovat innostaan opiskella ja palvella Herraa. ilvia on 4-vuotiaan pojan äiti ja pappisopiskelijan vaimo. Rose on perheenäiti ja pastorin vaimo. He opiskelevat diakoniatyöntekijöiksi kaukana perheistään Keniassa. Sleyn stipendi on tehnyt mahdolliseksi opiskelun aloittamisen Matongon teologisessa seminaarissa.

opettavat naisille Raamattua, opettavat pyhäkoulussa, vierailevat sairaitten luona ja rukoilevat heidän puolestaan, siivoavat kirkon, huol-

Nämä kaksi iloista uskoa säteilevää nuorta naista epäilemättä tulevat olemaan pioneereja omissa seurakunnissaan.

Silvia kertoo: "Elämä Jumalan kanssa on paras vaihtoehto. Haluan palvella Häntä. Koen, että se on minun kutsumukseni. Jumalan työtä voi tehdä vain Hänen avullaan, Pyhän Hengen kautta."

Silvian sanoja lainaten: "Ei ole helppoa tehdä Jumalan työtä täydellisesti; se käy vain Pyhän Hengen kautta ja Jumalan avulla." Uskon liekki roihuaa ja aivan varmasti tarttuu näiden Herran palvelijattarien kautta!

Eloisa Rose kertoo, että opintojen avulla hän pystyy paremmin auttamaan omaa seurakuntaansa Etelä-Sudanissa. Jo nyt Rose ja Silvia ovat olleet innokkaita vastuunkantajia seurakunnissaan.

Monitoiminaisia Mitä diakoniatyöntekijät tekevät Etelä-Sudanissa? Rose kertoo, että he

30 30

Kenia

Pioneereja Rose kiteyttää: "Diakoniatyö on kutsumus Jumalalta ja tarkoittaa Jumalan ja Hänen ihmistensä palvelemista."

Kutsumustyö

Opiskelun kautta he saavat tärkeitä työkaluja, tietoa ja valmiuksia tehdä enemmän ja taitavammin työtä, joka on heille rakasta.

pia ja haavoittuvimpia jäseniä kotiseurakunnissaan.

Reija Toikka Afrikan-työn vs. koordinaattori Kuvassa vas. Silvia ja Rose

Kuva: Martti Arkkila

tavat alttarivaatteet ja -kaluston ja palvelevat missä voivat. Naisten opettaminen on lähellä molempien sydäntä. He toivovat Jumalan neuvovan heitä seurakuntayön lisäksi auttamaan kaikkein heikoim-

Koordinaattorilta kuultua

Tuethan Silvian ja Rosen opiske­lua rukoillen ja taloudellisesti.

Danske-pankin tili FI13 8000 15000 7791 95 Viite: 10078 89200 32550 01515

Oletko koskaan kuvitellut millaista on matkata Siperiaan? Venäjän halki voi matkata junalla alle viikossa mutta autolla tämä matka voi viedä kauan.

M

uutamille Inkerin kirkon nuorille tämä matka on jokakesäinen operaatio Pietarista käsin. Tavoitteena on pitää leirejä Siperiassa ja samalla tavoittaa uusia ihmisiä. Tällä matkalla myös media on mukana.

Lehtiä jakoon Kun ryhmä matkaa halki Venäjän, niin heillä on kaiken muun tavarapaljouden lisäksi laatikollisia Vybor-lehtiä. Tämä nuorten toimittama lehti on hyvä tapa jättää muisto käynneistä kouluihin, leiriläisille tai vaikka satunnaisten kohtaamisten yhteydessä. Monilla muillakin nuorten matkoilla ja toiminnassa lehdet ovat tärkeässä osassa tavoittavaa työtä. Siellä missä ei ole säännöllistä nuorten toimintaa medialla on erityisen tärkeä merkitys. Saatu lehti johdattaa nuoren internet-sivuille, joilta voi saada ravintoa jokapäiväiseen hengelliseen elämään.

Mediaryhmät Yksi Siperian matkaajista on Maria Savitskaya. Hän on yksi niistä, jotka ovat saaneet koulutusta Suomes-

Kuva: Saija Tiilikainen

S

Venäläiset ja virolaiset nuoret opettelemassa ohjelmien tekemistä Life-leirillä Suomessa.

sa mediatyötä varten. Tästä koulutuksesta on vastannut suomalainen Nuotta-lehti. Koulutuksen ansiosta Maria on ottanut vastatakseen Vybor-lehden toimitustyön. Pietarissa Pyhän Marian seurakunnassa Marian johdolla kokoontuva nuorten ryhmä on avainasemassa lehden syntymisessä. Ryhmältä syntyy myös aika ajoin lyhytelokuvia ja muuta materiaalia internetiä varten. Mukana myös Anastasija Artamonova, joka on koulutettu Suomessa erityisesti videotyötä varten. Tällaisia toimintaryhmiä on tarkoitus perustaa tulevaisuudessa lisää. Niissä nuorten lahjat voivat tulla käyttöön tärkeässä työssä. Ehkäpä Siperiassakin on jonain päivänä oma mediaryhmä.

nuorten hengellisestä elämästä ja muuta materiaalia. Sivujen yhteyteen käännetään Sleyn sivuilta raamattupeli, - kartta ja muuta materiaalia. Näin Vybormediasta kasvaa työkalu nuorten tavoittamiseksi ja vahvistamiseksi.

Pekka Jauhiainen Venäjän-lähetti Venäjän ja Viron aluekoordinaattori

Lähetystyönä Viroon ja Venäjälle on voitu perustaa nuorten mediat. Näihin nuortenmedioihin voi tutustua tarkemmin ja liittyä tukemaan työtä osoitteessa: nuotta.com/kummi.

Perusopetusta nuorille Siperian matkan johtajana on pastori Ivan Laptev. Hän on Kelton seurakunnan pastori mutta vastaa myös Inkerin kirkon lähetystyöstä. Hän on suunnitellut Vybormedian internet-sivuille videokatekismuksen. Jokapäiväistä hengellistä ravintoa varten sivuilla on lyhyitä opetusvideoita, artikkeleita, tarinoita

Vuonna 2013 syksyllä on aloitettu projekti, jonka tarkoitus on kääntää osa Sleyn sivuilla olevasta raamattumateriaalista lähetyskenttiä varten. Tähän materiaaliin voi tutustua sivulla: Venäjä sley.fi/raamattututuksi.

Koordinaattorilta kuultua

31


Viro Etelä-Korea

†  Astiat jopa 100 hengelle †  Maukkaita reseptejä †  Kenian lähetyksen hyväksi †  Tarkempia tietoja myöhemmin

Sudan Etelä-Sudan

Kongo

Kenia

Japani

Myanmar Lähettejä maassa

Sambia

Taloudellista tukea ja luennoitsijoita

Lähetysosastolaiset Sinikka Ahvenainen • mm. nimikkosopimusasioita • osastokoordinaattori • puh. (09) 2513 9233 tai 050 3484 645

Japanilainen ateria Järjestä ateria pienemmälle tai

suuremmalle joukol­le. Vuokraa aidot japanilaiset as­tiat jopa sadalle hengelle. Reseptit mukana.

Lisätietoa:

www.sley.f i/makujamaailmalta ➤ Teriyakibroileri ➤ Jättikatkarapuja  hapanimeläkastikkeessa ➤ Temarisushi –ateria ➤  Inkivääripossua

Ateriamaksut tilitetään Sleyn Japanin-lähetystyölle: IBAN FI13 8000 1500 7791 95, viite: 10078 89200 31081 00518 Viikkovuokra: 25 € / ensimmäinen laatikko, seuraavat 10 € / kpl.

32

Pekka Jauhiainen • Venäjän ja Viron aluekoordinaattori • Venäjän-lähetti • puh. 050 583 3397 Sirkka-Liisa Huhtinen • Aasian aluekoordinaattori • lähettikoulutuskoor­dinaattori • puh. (09) 2513 9241 tai 044 3464 850 Reija Toikka • Afrikan vs. aluekoordinaattori • puh. 044 5801 404

Pekka Huhtinen • lähetysjohtaja • puh. (09) 2513 9216 tai 0400 2785 58 Antti Saarenketo • lähetyskasvatuskoordinaattori • Etelä-Sudanin -lähetti • puh. 040 563 2000 Liisa Räsänen • painetut materiaalit • lähetyksen verkkosivut • näyttelytoiminta • puh. (09) 2513 9223 Sähköpostit • etunimi.sukunimi@sley.fi

Kuva: Liisa Räsänen

Kenialainen ateria

Teologian opiskelijat aamuhartaudessa.

Tulossa uutuus

Venäjä

Kohdekummiksi Keniaan Kohdekummius orpotyössä

Kohdekummius maasaityttötyössä

Kohdekummien lahjoituksilla katetaan kaikki se, mihin lasten henkilökohtaisten kummiCredo-kummiohjelma tukee maasaialueen nuoen tuki ei riitä. ria tyttöjä, jotka pakenevat laittomia ympärileikðlasten sairaalamaksuihin ja lääkkeisiin kauksia ja lapsiavioliittoja. ðlasten hengellisen opetuksen järjestämiseen ðlasten koulutukseen, ruokaan ym. ðpaikallisten työntekijöiden palkkoihin ja matkakuluihin ðuusien majojen rakentamiseen ðlapselle, joka saa liian vähän tukea ðlapsille, jotka odottavat kummia

Yhteyshenkilö kummilapsiasioissa: Marja Ochieng, marja.ochieng@sley.fi

ðKenialaisen diakonissan palkka- , asumis-, matka- ja puhe- linkuluihin hänen hoitaessaan työasioita Nairobissa. ðNuorten vuosittainen raamattuleiri, vuokra- ja ruokaku- lut sekä matkakulut ja opettajan palkka. ðKulut nuorten saattajille ja väliaikaisille majoittajille, jos tilanne kotona on huono.

Yhteyshenkilö Credo-asioissa:

Keniassa Susan Kirionki (enlanninkielellä): noloisa@gmail.com Suomessa Reija Toikka: reija.toikka@sley.fi

Kummilapset

Kummiopiskelijat

Orpolasten kummit keskittyvät yksittäi-

Opettajantutkintoa suorittavat opiskelijat.

Matongon orpokoti toimii ensiapuko-

Yhteyshenkilö Keniassa 1.3.2014 alkaen: anna-liisa.markkula@sley.fi Yhteyshenkilö Suomessa: harjulanarja@gmail.fi

sen lapsen tai nuoren tukemiseen.

tina, josta orpolap­set pyritään sijoittamaan sijaiskoteihin. Kohdekummius.

Teologista tutkintoa suorittavat opiskelijat. Yhteyshenkilö Keniassa 1.3.2014 alkaen: anna-liisa.markkula@sley.fi Yhteyshenkilö Suomessa: harjulanosmo@gmail.fi

Pankki: Tilaa ilmaisjakeluun „Lähetyskipinä-lehti „Sanansaattajan lähetysnumerot 6-8 kert./v „Rukouskalenteri, 2 kert. /v.

„Lähetyksen koulutus -esite „Nuorille suunnattu esite „Julisteet

FI13 8000 1500 7791 95 Kirjoita tilisiirtolomakkeeseen haluamasi kummiohjelman nimi ja seurakuntasi tai pyydä henkilökohtainen viitenumero Anna Poukalta, puh. (09) 2513 9220 tai anna.poukka@sley.fi

Lisätietoa: www.sley.fi/auta lahetysosasto@sley.fi tai (09) 2513 9233 leea.grohn@sley.fi tai (09) 2513 9228

Sley kotimaassa

Suomi

33


Materiaaliluettelo

Sanoma savannille

Ostettavat ja vuokrattavat dvd-esitykset ja cd:t Sudan

Japani

Missio Sudan

Uusi aamu, uusi armo

Katsaus still-kuvien avulla Sudanin tilanteeseen lähetystyön näkökulmasta. Kesto 8,5 min.

Viiden mukaansatempaavan lyhytelokuvan avulla esitellään Japanin-työtä historiasta nykypäivään. Osia voi katsoa myös yksittäin.

Katsaus Keniassa tehtävään lähetystyöhön. Kesto 20 min. Viikkovuokra 8 €.

Viikkovuokra 8 €.

Seitsemän eri pituista kertomusta lähetystyöstä arjen keskellä. Dvd-esitys.

Viikkovuokra 8 €.

Mustien maa Dvd-esitys Etelä-Sudanin ja Sudanin luterilaisen kirkon syntyvaiheisiin. Kesto: 28 min.

Viikkovuokra 8 €.

Kirkko Robeen Kuvakertomus eteläsudanilaisen kyläkirkon rakentamisesta. Kesto:

Viikkovuokra 8 €.

Ai no uta - Rakkauden laulu Viisi laulua suomeksi ja japaniksi säestysraidan ja sanojen kera. Kuunneltavaksi ja laulettavaksi - sopii nuorille ja aikuisille. Hinta 10 € / kpl.

Ilo, Miki Ozawa Miki Ozawa laulaa kauniita hengellisiä lauluja sekä japaniksi että suomeksi. Cd. Hinta 10 € / kpl.

Kenia

Missio Kenia

Kertomus Keniasta Viikkovuokra 8 €.

Il Murran

Rippikouluikäisille, Kenia

Toiminnallinen näyttely pyhäkoululaisille ja päiväkerholaisille. Noora-norsu johdattaa lapset kuvitteelliselle matkalle Keniaan. Leikkien avulla opitaan kenialaisen lapsen elämästä ja lähetystyöstä.

Näyttelyn muotoon suunniteltu ryhmäpeli, jossa tutustutaan toiminnan kautta lapsen elämään tai lähetystyöhön. Mikä onkaan ihmiselle arvokkain aarre? Se selviää pelin lopuksi.

Näyttely on idealtaan samanlainen peli, kuin koululaisten näyttely, mutta esinekuvausten näkökulma on nuorissa ja tehtävät ovat vaativampia ja rippikouluikäistä kiinnostavia.

Japani Peruslaukut, 10-20 € / viikko

Kuvia ja esineistöä lasten arjesta kodissa ja kodin ulkopuolella

Kuvia ja esineistöä ihmisten elämästä ja seurakunnasta.

Iso näyttelylaukku 35 €/ viikko

Lastenlaukku, 10-20 €

Japanilaisen kodin tavaraa ja uskonnollista esineistöä. Linja-autorahtina.

Kenia: Lasten elämään liittyvää esineistöä ja kuvia.

3434

"En ole ennen tiennytkään, miten monipuolista työtä Keniassa teette", kertoi eräs lähetyssihteeri katsottuaan videon.

Lähetyskipinä TV:ssä

Kummityö Dvd Sleyn kummityöstä ja kummiohjelmista. Kesto n. 15 min. Viikkovuokra 8 €

Ala-asteikäisille, Kenia

Lastenlaukut, 10-15 €/ viikko

Þorpotyöstä Þkehitysvammaiskoulusta Þmaasai-tyttötyöstä Þsamburutyöstä

Þteologikoulutuksesta Þopettajakoulutuksesta Þsomalityöstä Þseurakuntavierailusta

Hinta 5 € / kpl.

Alle kouluikäisille, Kenia

Kenia, Venäjä, Viro Peruslaukut, 10-20 €

Osiot kertovat

Maasai-ryhmä, Il Murran, esittää rytmikästä maasaiden perinnemusiikkia. Cd.

Vuokrattavat toiminnalliset ja tavalliset pienoisnäyttelyt

Kuvia ja esineistöä, jotka kuvaavat japanilaisuutta, uskontoja ja seurakuntaa.

Kahdeksan erillistä lyhyttä esitystä Keniassa tehtävän lähetystyön nykytilanteesta. Soveltuu koulu- ym. vierailuihin, pieniin ja isompiin tilaisuuksiin Hinta 20 €.

Kaikkien materiaalien tilaukset Liisa Räsänen puh, (09) 2513 9223

liisa.rasanen@sley.fi

Uudet Lähetyskipinän jaksot esitetään TV7:ssa vuoden 2014 kevätkaudella. Tarkempia tietoja tuonnempana osoitteesta: www.sley.fi/lahetyskipina

Lähetyskipinä-ohjelmassa on tuhtia tietoa, raikasta raamatunopetusta ja mukavaa musiikkia. Ohjelmia saa vuokrata dvd-esityksinä. Ne sopivat erittäin hyvin monenlaisiin tilaisuuksiin ja pienpiireihin.

Kesto 30 min.

Kysy myös edellisten tuotantokausien ohjelmia. Ne ovat nähtävissä vas. olevassa osoitteessa. Ohjelmiin liittyvät maukkaat reseptit löydät osoitteesta:

www.sley.fi/makujamaalimalta

Lähetysmateriaalia lapsityöhön Tule Aiko mukaan! Nukkenäytelmä Japanista

Orpo Oona osaa Nukkenäytelmä Afrikasta

Japanilainen nukketeatteri kertoo mielenkiintoisella

Oonan äiti kuolee. Lähetystyöntekijän kautta Oona saa uuden kodin, jossa hänestä pidetään huolta. Pyhäkoulussa hänelle kerrotaan Jeesuksesta.

tavalla siitä, miten Aiko löysi tien pyhäkouluun ja sai kuulla, mikä on pääsiäisen tärkeä sanoma. Nukketeatteripaketti sisältää: cd-levyn, viisi keppinukkea ja nukketeatterisermikankaan koristeluineen. Näytelmän toteuttaminen vaatii kolme henkilöä ja eläinaiheisen käsinuken. Kesto 15 minuuttia Viikkovuokra 15 €

Nukketeatteripaketti sisältää: cd-levyn, neljä keppinukkea ja sermikankaan. Näytelmän toteuttaminen vaatii kaksi henkilöä. Kesto 12 minuuttia + laulu. Viikkovuokra: 15 € Suomi

Sley kotimaassa

35


Tule tonttitalkoisiin Etelä Sudanin pääkaupunki ja sen hallinnollinen keskus on Juba valkoisen Niilin varrella. Kaupunki on kasvanut viime vuosina erittäin voimakkaasti. Itsenäistymisen jälkeen 2011 suuret pakolaismäärät ovat palanneet takaisin Etelä-Sudaniin. Gudelen seurakunta kokoontuu tällä hetkellä tällaisissa tiloissa erään seurakuntalaisen takapihalla.

E

telä-Sudanin/Sudanin luterilainen kirkko on ollut suurien haasteiden edessä tavoittaakseen ja vastatakseen väestön tarpeisiin. Vielä pari vuotta sitten kaupungissa oli vain yksi luterilainen kirkkorakennus, nyt Juban alueella toimii jo neljä herranhuonetta. Suomalaiset ovat mahdollistaneet kahden rakentamisen.

Jubassa. Lähes kaikki asukkaat ovat uudisasukkaita. Seurakunta on toiminut erään yksityisen kirkon jäsenen pihamaalla väliaikaisissa tiloissa, emmekä tiedä kuinka kauan voimme aluetta käyttää.

Haaveena ja rukousaiheena on nyt saada kirkolle oma tontti, jotta alueen asukkaita ja seurakuntalaisia voitaisiin palvella sitoutuneesti. MaaYhden uuden uuden kirkon, Goro- seudulta olemme yleensä saanet tonmin keräys on parhaillaan käynnis- tin ilmaiseksi, mutta pääkaupunkisä. Vuoden 2014 aikana on lisäksi seudulla ne maksavat. tarkoitus saada Juban Gudelen aluUskomme kuitenkin, että taivaan eelta tontti seurakunnan tarpeisiin. Isä vastaa rukouksiimme niin, että voimme saada ostettua maata ja Gudele mahdollisesti myöhemmin kunGudelen kaupunginosa on voimak- non kirkkorakennuksenkin Gudekaimmin kasvava ja hyvin laaja alue len asukkaiden käyttöön.

36

Haluamme haastaa sinuakin rukoilemaan ja auttamaan tässä yhteisessä hankkeessa. Kiitos tuestasi! Siunausta toivottaen

Liisa ja Antti Saarenketo

lähetystyöntekijät, Etelä-Sudan

Danske-pankin tili FI13 8000 15000 7791 95 Viite 10078 89200 32530 01517

Lahetyskipina 2014  

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (Sley) lehti lähetystyöstä

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you