Page 2

Gladiolus 4/2014

Pääkirjoitus Ville Auvinen, TT

Tämän vuoden toisessa Gladioluksessa esiteltiin muutama pro gradu –tutkielma. Monelle teologille pro gradu –työ on oman akateemisen tutkimustyön huipennus, ja sen jälkeen voimavarat suuntautuvat käytännön työhön. Hyvä niin. Joillekin jää kuitenkin sydämeen itämään akateemisuuden liekki ja halu päästä syvemmälle teologiaan. Yliopistoon on melko helppo päästä jatko-opiskelijaksi. Suurin haaste tohtorinhatusta haaveileville lienee opintojen rahoitus. Tohtoriopintojen ja väitöskirjan tekeminen palkkatöiden ohella on raskasta. Varsin paljon aikaa ja energiaa menee erilaisten apurahahakemusten täyttämiseen ja lähettämiseen, ja useimmat hakemukset eivät tuota toivottua tulosta. Kun sitten apurahan saa, mahdollistaa se usein vain muutaman kuukauden päätoimisen tutkimustyön, mutta silläkin pääsee taas vähän eteenpäin kohti edessä häämöttävää tavoitetta: oman väitöskirjan julkista puolustamista. Tässä Gladioluksen numerossa tutkimusaihettaan esittelevät viisi tohtorikoulutettavaa ja kaksi väitöskirjaansa jo puolustanutta teologia. Tutkimusaiheet käsittelevät Vanhan (Valve) ja Uuden testamentin (Jauhiainen ja Lahti) eksegetiikkaa, systemaattista teologiaa (Karimies, Ollilainen ja Pohjola) ja kirkkohistoriaa (Dahlbacka). Tutkijoista kaksi tekee tai on tehnyt työnsä Helsingin teologisessa tiedekunnassa (Karimies ja Pohjola), kaksi Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa (Jauhiainen ja Lahti) ja kolme Turussa Åbo Akademissa (Dahlbacka, Ollilainen ja Valve). Näin nämä seitsemän artikkelia edustavat laajalti sitä teologista tutkimusta, jota Suomessa tällä hetkellä tehdään.

2


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.