Page 1

Forslag til utvidelse av løsning i henhold til kravspesifikasjon for

Røwde & Co (Røwdehjul) Budsjett, etablering av produktkatalog på web: Betegnelse Etablering av løsning

Timer:

- Programmering og oppsett av komplett katalog på web - Utskriftsvennlig sider på produktutlisting og produktvisning - Administrasjon av produkter via nettleser (via kontrollpanel) - Installasjon og utrulling - Tilrettelagt for nettbutikkfunksjonalitet

18

- Arbeidsmøter med kunden

2

- Innkopiering av data fra fil

4

- Testing og feilretting er inkludert i timeantallet

TOTALE kostnader

24 x 900,- = 21.600,.

Total sum for prosjektet: 21.600,- pluss mva. Total sum for prosjektet: 27.000,- Ink mva.

Ferdigstillelse & utrulling: Ca 30 dager etter prosjektstart. Kontaktperson hos Imbera AS ved dette prosjektet. Sigurd Sagen Telefon support: 95 83 20 00 e-post: support@imbera.no

Tilbudets varighet & aksept: Tilbudets varighet er 30 dager fra dagens dato. Tilbudet ansees å være akseptert så raskt det er signert og fakset til oss på: 21 68 99 79 For Imbera:

For kunde:

_____________________________ Sigurd Sagen

_________________________

Imbera AS Olaf Helsetsvei 6, 0694 OSLO Postadresse: pb 6554 Etterstad 0606 OSLO

Tlf: 21 68 99 78 Faks: 21 68 99 79 Support: 95 83 20 00 E-post: imbera@imbera.no

sign:______________

test slider  
test slider  

til forside

Advertisement