Page 1

slbberichten Uitgave van SLBdiensten

Software én Onderwijs. Goed Geregeld.

Nummer 17

September 2012

Nieuwe directeur SLBdiensten Sanako Tien voor taal

Certificaat halen

Gratis studeren aan de Microsoft IT Academy


Inhoud 3 Redactioneel 3 Wat Wie Waar op het Web 4 NotebookNotities 4 Korte berichten 28 Column Remco Bron 29 EduGadgets 30 Licentienieuws 35 Slim.nl nieuws 8

7 Wie is de Slimste leraar?

Welke leraar wordt de Slim.nl Beste Nieuwe Media-gebruikende Leraar van het Jaar? Studenten kunnen zo’n docent nu nomineren.

8 Even voorstellen: Jeroen Borgsteede

SLBdiensten heeft een nieuwe directeur: Jeroen Borgsteede. ‘Er staat het een en ander te gebeuren in het onderwijs en er ligt een grote uitdaging voor ons.’

12 Allemaal naar school!

Alle leerlingen, docenten en medewerkers krijgen gratis toegang tot de Microsoft IT Academy. Dat biedt de ideale voorbereiding op certificeren voor de producten van Microsoft.

16 Goed lesmateriaal inspireert leerlingen 16

Jacques Bijvoet is e-coach op het Dalton Lyceum in Barendrecht. Hij maakt zelf lesmateriaal en digitaliseert bestaande lessen.

20 Tien voor taal

Praten is noodzakelijk om een taal goed te leren. Met hulp van Sanako’s Language Lab wordt dat een stuk eenvoudiger.

22 Adobe Creative Suite 6 is er!

Met de nieuwe Adobe CS6 wordt media produceren in de klas nog gemakkelijker. Voor de schoolkrant, de website én mobiele telefoon.

24 Spelenderwijs leren

Autodesk brengt jongeren al op vroege leeftijd in contact met hun software en laat zo zien hoe leuk techniek is.

26 Roept u maar! 24

De computer besturen met je stem? Het kan met DragonNaturally Speaking Premium, software voor spraakherkenning.

Colofon SLBberichten is een uitgave van SLBdiensten. Software én Onderwijs. Goed Geregeld. Uitgever: SLBdiensten Redactieadres: SLBdiensten, Denise Kenter, Vierwindenstraat 149, 1013 LA Amsterdam, telefoon: 020-4201396, e-mail: admin@slbdiensten.nl Redactie: Anne-Claire Stuivenberg, Denise Kenter, Jan Petit (SLBdiensten), Marjolein Houweling (U-Cap) Vormgeving: Cynthia Schalkwijk (U-Cap) Foto’s: Henk-Jan Winkeldermaat, Cynthia Schalkwijk (U-Cap). Wilt u meer exemplaren ontvangen van SLBberichten dan kunt u een e-mail sturen naar admin@slbdiensten.nl. U kunt SLBberichten, ook de eerder verschenen nummers, bekijken en downloaden via www.slbdiensten.nl. Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden.

2  slbberichten


Redactioneel Introducing… SLBdiensten gaat een nieuwe fase in. Moest ik u in ons vorige magazine nog melding maken van het vertrek van ‘Mister-SLB’ Charles Stork, vandaag introduceren wij Jeroen Borgsteede als onze nieuwe Dagelijks Directeur en het nieuwe gezicht van SLBdiensten en Slim.nl. Op pagina 8 stelt Jeroen zich voor en licht een tipje van de sluier op van zijn plannen. Hij komt met een goed gevulde ‘onderwijsrugzak’ onze gelederen versterken. Een nieuw gezicht in ons magazine is Remco Bron. Hij gaat voortaan een eigen rubriek vullen met nieuws, ontwikkelingen, tips en suggesties over sociale media in het onderwijs. Op pagina 28 in dit nummer, stelt hij zichzelf vast aan u voor. Remco’s rubriek komt in de plaats van EduGadgets van Louis Hilgers. We bedanken Louis natuurlijk vanaf deze plek heel hartelijk voor zijn bijdragen!

Momenteel zijn wij erg druk met de voorbereidingen voor de grootschalige introductie van Office 365, in samenwerking met Microsoft en, zoals u in deze uitgave kunt lezen, hebben we ook grootse activiteiten op stapel staan met Adobe en Autodesk. Ook in deze roerige tijden waarin de grote leveranciers hard trekken en duwen voor hun cloud-oplossingen, blijven we actief om, samen met onze zusterorganisaties APS IT-diensten en SURFmarket, het Nederlands onderwijs daar waar van toepassing en mogelijk van de best mogelijke voorwaarden te voorzien. Heeft u na het lezen van deze uitgave nog vragen dan kunt u ons altijd bereiken via onze website www.slbdiensten.nl of via admin@slbdiensten.nl. Joost Wasch Algemeen Directeur SLBdiensten en Slim.nl

Wat Wie Waar op het Web http://nieuwemediagids.nl

FollowMe

De Nieuwe Media Gids richt zich eigenlijk op ondernemers en marketeers met tips en suggesties voor gebruik van sociale media. Maar ook voor het onderwijs zijn er interessante wetenswaardigheden te vinden.

@PeterLakeman Media en technologie in het onderwijs, sociale media, docent, media­ wijs, netwerkpartner van mediawijzer.net.

www.onderwijsvanmorgen.nl De website is een initiatief van uitgeverij Malmberg. Ook als app beschikbaar. Het is een soort portal waarop ook reacties van bezoekers welkom zijn, in de vorm van tekst en video.

Google: twijmpjes en twidiomen Op diverse blogs en ook op YouTube wordt dieper ingegaan op relatief nieuwe toepassingen van Twitter binnen het onderwijs. Een twijmpje is een tweet op rijm. Variaties hierop, zoals aforismen of spreekwoorden worden twidiomen genoemd. Een andere toepassing is in de klas met behulp van Twitter een samenvatting maken, met inzet van een digibord.

@BrechjeHollaard Inspirerend onderwijs voor leerlingen en docenten, mensen ­verbinden. @SchooltasApp Samen leren opnieuw ­uitvinden. Eén device per leerling. @remcobron Professioneel spreker, ­internetondernemer, retailer, passie voor internet en sociale media.

Heeft u ook een interessante website? Laat het ons weten via admin@slbdiensten.nl

slbberichten  3


NotebookNotities Beurzen en congressen

Korte berichten Back 2 School De Back 2 School campagne is van start. Met, zoals gebruikelijk, een leuk Back 2 School magazine.

13 september

Loopbaanleren en sociale media Tijdens deze mini-conferentie worden de mogelijkheden die sociale netwerksites bieden voor het versterken van het loopbaanleren van leerlingen in het VMBO tegen het licht gehouden. De meeste leer­ lingen zijn bekend met sociale media als Facebook en Twitter, maar ze zijn zich vaak weinig bewust van hoe ze zich op deze media ­presenteren. Tegelijkertijd bieden sociale media voor jongeren juist de mogelijkheid om te experimenteren met hoe ze zich presenteren. Meer informatie: www.kpcgroep.nl/sml

4 oktober

Het magazine staat boordevol interviews en aanbiedingen, tips en trucs en weetjes over computers en software. Welke software van Adobe gebruikt HAVO 4-leerling Andy de Wit graag? Hoe gebruiken leerlingen hun smartphone in de klas? Erik, een VWO 6-leerling vertelt hierover. Alle scholen die bij SLBdiensten zijn aange­ sloten, ontvangen een exemplaar. En in dit nummer van SLBberichten is een aanvraag­ formulier om gratis meerdere exemplaren op te vragen om te verspreiden onder uw leer­ lingen en collega’s. Maar dat kan natuurlijk ook met een e-mail naar: b2s@slim.nl.

MacScholenDag De Stichting MacScholenGroep Nederland is een onafhankelijke stichting die de belangen behartigt van scholen die informatie­ technologie gebruiken als middel tot vernieuwing en verbetering van hun onderwijs. De Groep organiseert jaarlijks de MacScholenDag, bedoeld om visie en ervaringen uit de praktijk te delen. Meer informatie: http://macscholengroep.org

13, 14 en 15 november

De Onderwijsdagen Dit jaarlijkse congres is een ontmoetingsplek voor ICT’ers, beleids­ makers en andere professionals uit het gehele onderwijsveld, van primair tot hoger onderwijs. Het maakt duidelijk hoe samenwerking en innovatie tot resultaten kunnen leiden. Meer informatie: www.deonderwijsdagen.nl

Slim.nl Student Panel Slim.nl is een studentenpanel gestart. Dit panel bestaat uit drie studenten uit het VO en twee studenten van het MBO. De stu­ denten geven hun mening over uitingen van Slim.nl, proberen de nieuwste software uit en denken mee over leuke acties en campagnes van Slim.nl. Denise Kenter (adviseur communicatie): 4  slbberichten

‘Wij zijn het panel gestart omdat wij graag meer inzicht willen in onze gebruikers, zodat onze activiteiten nog beter aansluiten bij hun wensen en behoeften. Het panel is in zijn huidige omvang nog niet op volle sterkte. We zijn nog op zoek naar studenten die het panel kunnen versterken. Aanmelden kan via studentpanel@slim.nl.’


Grassroots bye bye 2011 was het laatste jaar van Grassroots Curaçao. Alle scholen op Curaçao in het funderend, speciaal en voortgezet onderwijs konden in het kader van dit project twee voorstellen voor ICT op hun school indienen. Het onderwijs op Curaçao enthousiast maken voor de inzet van ICT in het dagelijkse onderwijsproces, dat was de inzet. SLBdiensten, samen met APS IT-diensten sponsor van het project, mag met trots stellen dat het doel van Grassroots Curaçao bereikt is.

Met een persconferentie op 28 oktober 2009 werd het project officieel bekend gemaakt op Curaçao. De ideeën voor Grassroots Curaçao werden doorgesproken met vertegen­ woordigers van de betreffende schoolbesturen, RKCS (Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur), VPCO (Vereniging Protes­ tants Christelijk Onderwijs) en DOS (Dienst Openbare Scholen). Deze instanties kozen vervolgens drie pilot VO-scholen uit, die het project mochten testen: Radulphus College, Marnix College en Peter Stuyvesant College (tegenwoordig Kolegio Alejandro Paula). Elke pilotschool mocht maximaal 15 projecten aanvragen en uitvoeren vóór het eind van het schooljaar 2009-2010. Doel was vooral om docenten die nog niet veel gebruik maakten van ICT in hun lessen te stimuleren en te inspireren om het onderwijs te vernieuwen met behulp van ICT. Daarnaast bood Grassroots Curaçao de weg naar veel informatie, zoals ideeënbanken, klussenwijzers en cursussen. Op elke school werd een speciale Grassroots Curaçao-coördinator aangesteld. Op het Radulphus College was dat Gracia Greijmans, op Peter

Stuyvesant College was dat Hortence Molles en op het Marnix College Wilfrido Lovert. Er zijn tientallen mooie, originele en bijzondere projecten verwezenlijkt. Deze ideeën zijn gebun­deld in een zogenaamd lesbrievenboek. Alle leerkrachten en ­docenten op Curaçao hebben het boek ontvangen. Het boek is ook digitaal beschik­ baar en te downloaden op www.grassrootscuracao.com. Uit de verzamelde verhalen ontstaan vast weer nieuwe (les)ideeën, om het Curaçaose onderwijs op een hoger niveau te brengen.

Wijzer met webinars De website 'Technologie & Onderwijs' is een initiatief van APS IT-diensten, SLBdiensten, SURFmarket en Microsoft. Samen bouwen we aan een community waar het onderwijs relevante ervaringen ten aanzien van de toepassing van nieuwe technologie met elkaar deelt.

De webinars van Technologie & Onderwijs zijn geschikt voor iedereen die binnen het voortgezet en beroepsonderwijs betrokken is bij keuzes en implementatie van IT-projecten. Recente onderwerpen dit jaar waren ‘Office 365 in het onderwijs’, ‘Microsoft IT Academy voor het onderwijs’ en ‘Migreren naar Office 365’. Na de zomervakantie wordt gestart met een nieuwe reeks webinars. U kunt zich op www.technologie-onderwijs.nl/ webinars.aspx alvast aanmelden voor de volgende data: 30 oktober – Office 365 Licentiestructuur voor het Onderwijs 27 november – Draagvlak creëren bij ICT Projecten slbberichten  5


NIEUW!

Illustratie van Fabio Selani (Brazilië), gemaakt met CorelDRAW®

Uw eigen stijl. Zonder beperkingen. ®

€65,-

Met het nieuwe CorelDRAW Graphics Suite X6 heeft u alle ontwerpkracht in eigen hand. Of u nu een aanstormend talent of een ervaren ontwerper bent, u krijgt alle tools die u nodig heeft om uw eigen stijl uit te drukken en creatief te werken in elk soort medium.

Deze complete oplossing, met zijn geavanceerde gereedschappen voor grafisch ontwerp, illustratie, overtrekken en fotobewerking en nieuwe tools voor websiteontwerp, is makkelijk in te stellen en biedt waardevolle leermiddelen, veelzijdige tekengereedschappen en een intuïtieve werkstroom.

CorelDRAW Graphics Suite X6 voor €65,Instellingen kopen aanvullende licenties voor €52,90 via Slim. Vanaf 15 installaties ben je goedkoper uit met de Corel Fixed Price licentie via SLBdiensten.


SLBdiensten Nieuwe media in de klas

Wie is de Slimste leraar? Lesgeven met YouTube, huiswerk maken op de iPad en foto-opdrachten maken met een smartphone? Welke leraar doet dat? Wie voor de klas staat en nieuwe media op zo’n leuke en innovatieve manier gebruikt in zijn of haar lessen, kan de Slim.nl Beste Nieuwe Media-gebruikende Leraar van het Jaar worden. Studenten kunnen zo’n docent nu nomineren voor de verkiezing.

Het is een internationale feestdag: World Teachers’ Day op 5 oktober. En ook Nederland doet mee. De Dag van de Leraar maakt deel uit van De Nationale OnderwijsWeek (NOW). Deze week is opgezet om op een positieve manier een bijdrage te leveren aan de beeldvorming van het onderwijs in Nederland. De Dag van de Leraar op 5 oktober is bedoeld om wereldwijd stil te staan bij het belang van onderwijs. En het is natuurlijk een goede gelegenheid om leerkrachten, leraren en docenten eens even flink in het zonnetje te zetten. Daarom organiseert de NOW een speciale verkiezing en kunnen leerlingen uit het PO, VO en MBO hun favoriete docent kiezen. Slim.nl organiseert onafhankelijk hiervan een eigen verkiezing en dan specifiek op het gebied van het gebruik van nieuwe media in de klas. Leraren die op innovatieve en orginele wijze nieuwe media inzetten, kunnen de prijs in de wacht slepen. De verkiezing is bedoeld voor leraren in het middelbaar onderwijs en MBO. Uit alle inzendingen kiest een vakjury drie nominaties. De genomineerden komen op de website te staan met hun verhaal en een motivatie waarom je op hem of haar moet stemmen. Via de website kan een stem worden uitgebracht. De leraar met de meeste stemmen krijgt een tas van Nike – voor de hele klas! Het wordt weleens vergeten: onderwijs hoort tot de Rechten van de Mens. Het is het voornaamste hulpmiddel om volwassen en kinderen in staat te stellen zich economisch en sociaal te emanciperen en zich te bevrijden van armoede. Onderwijs is heel belangrijk om vrouwen in staat te stellen voor zichzelf op te komen en om kinderen te beschermen tegen uitbuiting. Zaken die in ons land niet of nauwelijks aan de orde zijn, maar, zo staat het officieel verwoord: ‘een goed opgeleide, verlichte en actieve geest, in staat vrij en op veel gebieden rond te dwalen, is een van de vreugden en beloningen van het menselijk bestaan’.

Omdat de nieuwe, sociale media zo’n belangrijke rol spelen in onze wereld, is een speciale vermelding voor een docent die zich hiervoor sterk maakt, heel erg op zijn plaats. Reden genoeg voor Slim.nl om zo’n bijzondere prijs in het leven te roepen.

Voor meer informatie: Voor de verkiezing en om te nomineren: www.slim.nl/dagvandeleraar De Nationale OnderwijsWeek www.nationaleonderwijsweek.nl

slbberichten  7


SLBdiensten

‘Aan ons is de taak om extra waarde toe te voegen voor de onderwijsinstellingen.’

8  slbberichten


Jeroen Borgsteede nieuwe directeur SLBdiensten

Dit bedrijf ademt onderwijs SLBdiensten heeft een nieuwe directeur: Jeroen Borgsteede. ‘Het dagelijks reilen en zeilen aansturen, dat wordt mijn rol’, vertelt hij. Maar ook het doorontwikkelen van de visie en dienstverlening van SLBdiensten rekent hij tot zijn taak. ‘Er staat veel te gebeuren in het onderwijs en er ligt een grote uitdaging voor ons.’

Je bent geen onbekende in de wereld van onderwijs en ICT. ‘Ik heb hiervoor bij Kennisnet gewerkt, ook een organisatie die zich bezighoudt met ICT en onderwijs, zij het vanuit een ander perspectief. Ik kende zodoende SLBdiensten al en natuurlijk ook SURFmarket en APS IT-diensten. In het verleden hebben we vanuit Kennisnet contact gehad met SLBdiensten, omdat zij contractregistraties voor ons uitvoerden. Daarnaast waren we ook klant. In die zin wist ik al het nodige van het bedrijf.’ ‘Tien jaar daarvoor stapte ik vanuit het bedrijfsleven over naar het onderwijs. Ik heb eerst bij KPN gewerkt, op het gebied van e-commerce en beveiliging. Toen ik bij Kennisnet kwam, wist ik niets van onderwijs, maar dat is nu wel anders. Het onderwijs is nu echt de sector waarin ik graag actief wil blijven. De branche heeft weinig geheimen voor me. Ik weet wat er op de agenda staat, ik begrijp waar de onderwijsinstel­ lingen tegenaan lopen. Van Kennisnet naar SLBdiensten was daarom niet eens zo’n grote stap, hoewel alle ins en outs van licentiemanagement hier natuurlijk wel wat complexer zijn. Meer nog dan ik vooraf vermoedde. Maar dat is ook gewoon goed, inhoudelijk iets nieuws om je tanden in te zetten.’ ‘Ik kwam bij Kennisnet binnen als iemand uit het bedrijfsleven in een club vol onderwijsmensen, maar het was vanaf de eerste dag leuk. Daarom heb ik ervoor gekozen om in deze sector actief te blijven. Niet in het primaire proces, ik ben geen onderwijsdeskundige, maar ik heb er een goed gevoel

bij als ik vanuit mijn kennis en kunde een steentje kan bijdragen aan het onderwijs. Bij Kennisnet was ik dienstverlener, ik maakte met mijn collega’s diensten die aansloten bij de behoeften van onze klanten uit het onderwijs, dat doe ik hier ook.’

Hoe kwam het contact met SLBdiensten tot stand? ‘Dat is best een grappig verhaal. Ik was voor Kennisnet naar
 een Microsoft-congres in Redmond, in de VS. Er liep daar een groep Nederlanders rond waarvan ik een aantal mensen kende, Charles Stork, voormalig adjunct-directeur SLBdiensten onder andere. In het vliegtuig naar huis zaten Charles en ik naast elkaar. Een toeval dankzij KLM. We hebben zitten praten over ontwikkelingen bij Slim.nl en SLBdiensten, en over mijn rol binnen Kennisnet. Een paar dagen later zat ik bij Joost Wasch op de koffie en weer een paar dagen later konden we elkaar een hand geven en was de zaak beklonken. Het klikte. Afscheid nemen van Kennisnet was best lastig, maar de overstap naar SLBdiensten komt op mijn pad als de juiste stap in mijn loopbaan.
 De verantwoordelijkheid dragen voor een hele organisatie,
dat is interessant. En ik blijf in het onderwijs.’

Wat ga je precies doen? ‘Ik ben aangenomen als directeur. Ik ga leiding geven aan het hele bedrijf, maar Joost Wasch blijft uiteraard nauw betrokken, hoewel iets meer op de achtergond. Mijn rol is hier het dagelijks reilen en zeilen aan te sturen om het bedienen van onze klanten nog verder te verbeteren, maar ook het verkennen en realiseren van nieuwe mogelijkheden om onze klanten te kunnen bedienen. Voor veel mensen was Charles het gezicht van SLBdiensten. Dat zal ik overnemen, maar er zijn uiteraard ook diverse collega’s bij slbberichten  9


SLBdiensten

SLBdiensten die daar een belangrijke rol in spelen. Ik heb de eerste periode benut om met mensen kennis te maken, soms is dat een hernieuwde kennismaking met mensen die ik nu ontmoet vanuit een nieuwe rol. Ik ga mee naar iedere afspraak die me interessant lijkt of waarvan de anderen denken dat het relevant voor me is. Ik maak de leercurve zo steil mogelijk.’ ‘Ik kom al met al niet om simpelweg op de winkel te passen. Er staat veel te gebeuren in het onderwijs en er ligt een grote uitdaging voor ons, er zijn ook veel kansen. De vraag is: hoe kunnen we daar het beste op inspelen? Dat vanuit het gegeven dat we een heel goede relatie hebben met de onderwijsinstellingen die onze klant zijn. Wat kunnen we nog meer voor hen gaan betekenen in een landschap dat voortdurend aan het veranderen is? Er zijn snelle ontwik­ kelingen op gebied van iPads en andere tablets, aan het eind van het jaar komt Windows 8, in het kielzog daarvan zullen weer andere tablets volgen. In de wetenschap dat veel scholen op Microsoft draaien, zal dat het een en ander gaan betekenen. In de sfeer van licenties, maar ook wat je verder aan toegevoegde waarde kunt hebben voor scholen. Een andere ontwikkeling is de verschuiving van software­ producten naar het afnemen van diensten. Cloudcomputing, de betekenis voor het onderwijs en onze meerwaarde op dat gebied. Los van software, krijgen we ook steeds meer vragen of SLBdiensten ook een rol kan spelen richting andere producten en leveranciers. Een nieuw speelveld wat veel mogelijkheden biedt aan onze organisatie. Daar moeten we een heldere visie en strategie op ontwikkelen. Dat hoeft niet revolutionair te zijn, of van het ene op het andere moment, maar we zullen er wel op in spelen.’

Waar denk je dan aan? ‘We moeten realistisch blijven. Het is ook weer niet zo dat de meerderheid van de scholen al met tablets werkt. Wat je vaak ziet in het onderwijs is dat de innovatie begint bij de “begeisterde” individu. Bevlogen mensen die energie weten los te maken binnen een instelling om dóór te gaan. De ontwikkeling van ICT hangt samen met de visie en het leiderschap binnen instellingen maar ook, heel plat: wat zijn de middelen? Als een school nieuwbouw kan gaan doen, is dat vaak het moment waarop dingen samenkomen en dan kan er iets moois gebeuren. Maar de basis is wat kwetsbaar, veel speelt zich op lokaal niveau af. Daaromheen zijn nog allerlei partijen betrokken, variërend van het ministerie tot
de educatieve uitgevers. Ze hebben allemaal hun eigen

‘Er zijn veel ontwikkelingen in ICT waar we op in kunnen spelen.’ ideeën over welke kant het op moet. Ook de verschillende softwarepartijen kiezen hun eigen richting, en ze oriënteren zich daarbij doorgaans toch het meest op hun zakelijke klanten. Het onderwijs is voor hen soms een vreemde eend in de bijt, zeker zoals het onderwijs in Nederland georganiseerd is. Wij kunnen met onze klanten en partners zorgen voor het beste aanbod voor het onderwijs. Dat is een mooi spel.’ ‘Wij zijn als SLBdiensten niet dominant in het ontwikkelen van een onderwijsvisie, dat is aan de school zelf. Aan ons is de taak om met alle kennis en kunde over licenties die we in huis hebben, extra waarde toe te voegen voor de onder­ wijsinstellingen. Het landschap wordt steeds pluriformer, het is de kunst je telkens opnieuw af te vragen wat wij eraan kunnen toevoegen.’

Hoe zijn je ervaringen tot nu toe? ‘De mensen bij SLBdiensten vormen een hecht team, dat geeft veel energie. Met elkaar willen we iets maken waar onze klanten graag gebruik van maken. Er werken 26 mensen die echt bezig zijn om een mooi product voor het onderwijs neer te zetten. Dat is voor mij net zo belangrijk als een volgende stap zetten in mijn persoonlijke ontwikkeling. De sfeer is goed. Wat ik hier zie en proef, is de reflex om meteen te denken: “wat betekent dit voor mijn klant”. Het bedrijf ademt onderwijs, anders had het ook niet zo lang mee kunnen gaan. Dat kan alleen met de juiste opstelling en tone-of-voice. De klik met de doelgroep is diep geworteld.’

Voor meer informatie: Jeroen Borgsteede jeroen.borgsteede@slbdiensten.nl

slbberichten  11


Achtergrond Gratis toegang tot Microsoft IT Academy

Allemaal naar school! SLBdiensten start een groot samenwerkingsproject met Microsoft, om het onderwijs bekend te maken met de Microsoft IT Academy. Alle leerlingen, docenten en mede­ werkers krijgen gratis toegang tot deze e-learningomgeving. Dat biedt de ideale voorbereiding op certificeren voor de producten van Microsoft.

De gratis toegang tot de IT Academy is een onderdeel van de overeenkomst die SLBdiensten, APS IT-diensten en SURFmarket elke drie jaar afsluiten met Microsoft. Microsoft ziet deze activiteit als een belangrijke impuls om de kennis­ economie in ons land te stimuleren. ‘Nederland is het eerste land in Europa waar Microsoft het gehele onderwijs in staat stelt om te studeren aan de IT Academy’, vertelt Eduard Beck, Sector Manager Educatie bij Microsoft. ‘Dat maakt het tot een heel bijzonder project, ook voor Microsoft zelf. Er zijn wel meer landen die e-learning op deze grootschalige wijze aanpakken, met name de landen die heel vooruitstrevend zijn met ICT, zoals Singapore, de VS en Australië. Europa loopt nog altijd wat achter. Nederland krijgt nu een grote kans aangeboden om tot op hoog niveau e-vaardig te worden.’ Eduard benadrukt dat het niet alleen gaat om de skills van leerlingen en docenten, maar ook om de vaardigheden van de eigen ICT-afdeling van scholen. ‘Ook de staf en ICT’ers kunnen zich professionaliseren en bijscholen via Microsoft IT Academy.’ Microsoft IT Academy biedt ook opleidingen voor een beroepsrichting, zoals designer of developer. De IT Academy is een e-learningomgeving op het internet. Een deelnemer kan inloggen met een code en krijgt zo gratis toegang tot e-learningfaciliteiten om zich te bekwamen in een product of dienst van Microsoft. Eduard: ‘Als je bijvoor­ beeld beter met Office wilt werken, kun je een cursus volgen. Het cursusaanbod is vrij fijnmazig, Office bestaat uit meerdere onderdelen zoals Excel, PowerPoint en Word. Je kunt ook kiezen voor een kernproduct. Er zijn drie niveau’s: Beginners­ vaardigheden, Gevorderden en Advanced Skills. Bij Advanced Skills Word weet je werkelijk alles van het product Word. Er is een enorm verschil tussen een Beginner en een Advanced Skills. Veel mensen denken dat ze al heel aardig uit de voeten kunnen met een product zoals Word, omdat ze het elke dag 12  slbberichten

‘De bedoeling van de cursus is uiteindelijk dat je tijd bespaart doordat je het product goed gebruikt.’ gebruiken. Maar eigenlijk schatten veel mensen zichzelf te hoog in. Het eerste niveau Specialist halen is al een uitdaging. Office, om bij dat voorbeeld te blijven, heeft veel meer mogelijkheden dan de meeste mensen weten en het progamma wordt telkens vernieuwd om het beter te maken. Dan komen er weer allerlei nieuwe sjablonen bij. Wie niet weet wat er veranderd is, doet de dingen nog steeds op de oude manier. Je bent soms bezig met iets dat veel te lang duurt, uitlijnen en netjes maken. En dat kost tijd. Je kunt per taak tien tot vijftien minuten tijdwinst boeken. De bedoeling van de cursus is uiteindelijk dat je tijd bespaart doordat je het product goed gebruikt, omdat je er beter en efficiënter mee om kunt gaan. Daar is winst te halen.’

Certificeren Als je de kennis die je via de Microsoft IT Academy hebt opge­ daan vervolgens officieel wilt maken, kun je je opgeven voor een examen om bijvoorbeeld het Microsoft Office Specialist Certificaat te halen. Bij Slim.nl kun je voor € 25,- een voucher kopen om een certificaat te halen op een officiële examenlocatie. Met zo’n certificaat kun je in het bedrijfsleven makkelijk aantonen over welke ICT-vaardigheden je beschikt.


Technologie is een taal Kennis en vaardigheden op gebied van ICT zijn noodzakelijk geworden in vrijwel elk beroep. ‘De kloof tussen wat het bedrijfsleven vraagt en wat leerlingen kunnen, wordt steeds groter’, is de ervaring van Eduard. ‘Het hangt natuurlijk van het soort bedrijf af, maar al het werk wordt steeds digitaler, ook een automonteur moet digitale vaardigheden hebben. De kans dat je in je latere werkkring ICT zult gaan gebruiken, is heel groot. We horen ook in de universitaire wereld geluiden dat veel studenten niet behendig genoeg zijn

met ICT. En op dat niveau ben je alleen maar bezig met informatie, dan kun je geen verstek laten gaan. Welke dingen doen we nog zonder ICT? Het bedrijfsleven vraagt tegenwoordig om certificaten. Zéggen dat je vaardigheden hebt, is niet voldoende. Dan zegt een manager: “hier is data, maak daar maak een pivot table van”. Dat moet je dan wel kunnen. Technologie is een taal geworden, een manier van spreken. Je moet de taal leren beheersen, anders kun je niet meepraten. Veel mensen kunnen zich net verstaanbaar maken en dat is niet meer genoeg.’

slbberichten  13


Ontdek de spraak- en beeldoplossingen van Nuance., thuis of op school. Dankzij onze technologieën, toepassingen en diensten heb je eenvoudiger toegang tot informatie en kan je gemakkelijker documenten maken, delen en gebruiken. Meer informatie? Bezoek dan onze website http://netherlands.nuance.com Dragon NaturallySpeaking Premium Huistaken, documenten, spreadsheets en e-mailberichten maken of op internet zoeken - door gewoon te praten! • • •

3x sneller dan typen Efficiënt en nauwkeurig zonder typfouten Zeer gebruiksvriendelijk

OmniPage Professional Het krachtigste programma voor documentconversie dat ooit op de markt is gebracht. Nooit meer overtypen! • • •

Automatisch formulieren en gegevens verzamelen en converteren In een handomdraai documenten opnieuw maken dankzij superieure OCR technologie Opmaak behouden zodat geconverteerde documenten identiek zijn aan het origineel

PDF Converter Professional Alles wat je nodig hebt om PDF-bestanden te converteren, creëren en bewerken. • • •

PDF-bestanden nauwkeurig converteren en rechstreeks bewerken Multimedia-PDF’s creëren en afbeeldingen in meerdere lagen beheren Professionele en beveiligde documenten maken

Nuance, het Nuance-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Nuance Communications, Inc. of een van zijn filialen in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere in dit document vermelde handelsmerken zijn de eigendom van hun respectieve eigenaars.


Achtergrond

In het leren werken met ICT heeft de docent een sleutelrol in de optiek van Microsoft. ‘ICT is geen doel maar een middel’, zegt Eduard. ‘Als docent kun je je vakgebied verrijken met ICT.’ Maar natuurlijk kost het tijd en energie om je erin te verdiepen en nieuwe vaardigheden te leren, onderkent hij. ‘Maar met de juiste skills kun je veel tijd besparen en veel meer werk verzetten. Dat voel je je geen “slachtoffer” meer van Word, maar kun je ICT voor je laten werken. We geven vanuit Microsoft veel ondersteuning en support, je kunt bellen en vragen stellen aan de helpdesk. Maar ook de docentencommunity zal een belangrijke rol gaan spelen. Leren lijkt misschien een noodzakelijk kwaad, maar uiteindelijk is leren leuk. Elk individu is verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling, maar de behoefte om te investeren in jezelf is er volgens mij altijd.’

Scholen kunnen op diverse manieren gebruik maken van de IT Academy. Hierover kunnen de medewerkers van SLBdiensten en Slim.nl u alles vertellen.

Microsoft Sector Educatie De sector Educatie houdt zich bezig met alles wat Microsoft in het onderwijs in Nederland doet. Met een team van vier medewerkers staan ze klaar voor het hele onderwijs, van primair tot wetenschappelijk. Ze onderhouden zoveel mogelijk contact met de meer dan 10.000 instellingen in het onderwijs, waar veel met Microsoft-producten wordt gewerkt.

Voor meer informatie: Microsoft IT Academy zal starten met een grootscheepse campagne in het onderwijs. Eduard: ‘Het is een project voor de komende drie jaar. Het is echt een grote stap!’

Eduard Beck, Eduard.Beck@microsoft.com www.technologie-onderwijs.nl

slbberichten  15


Klant aan het woord Goed lesmateriaal kan leerlingen inspireren

Een school is ook een bedrijf Jacques Bijvoet is e-coach op het Dalton Lyceum in Barendrecht. Hij stapte van het bedrijfsleven over naar het onderwijs. Nu maakt hij zelf lesmateriaal en digitaliseert bestaande lessen. ‘We moeten de kinderen weer écht aan het werk zien te krijgen.’

Barendrecht is een Vinex-locatie onder de rook van Rotterdam. ‘Hier strijken veel jonge gezinnen neer’, vertelt Jacques. ‘De keuze voor een school in de buurt is dan snel gemaakt, maar de school moet natuurlijk wel echt goed zijn. Goede sier maken met een mooi nieuw gebouw is niet genoeg. De kwaliteit van het onderwijs geeft altijd de doorslag. Ook ICT speelt een rol in de aantrekkingskracht van een school. In bijna alle lokalen zijn smartborden, dat is voor veel ouders een aanbeveling.’ Het Dalton Lyceum Barendrecht is een openbaar scholen­ gemeenschap voor gymnasium, atheneum, HAVO, MAVO en VMBO. De school is onderdeel van de Onderwijsgroep ZuidHollandse Waarden (OZHW), een groep van vijf scholen met ieder een eigen unit-directeur. De scholen hebben grote autonomie en een eigen budget. Ook op het gebied van ICT. Er is een aantal e-coaches benoemd en deze groep probeert de wensen, behoeften en mogelijkheden op ICT-gebied te formuleren. Jacques is zo’n e-coach. ‘Ik heb biologie gestu­ deerd en later in het bedrijfsleven gewerkt, onder meer bij een ICT-bedrijf in industriële automatisering’, vertelt hij. ‘Ruim acht jaar geleden ben ik als zij-instromer binnenge­ komen als docent Biologie, met meer dan gemiddelde kennis van ICT. Toen ik hier kwam, stond het ICT-beleid nog in de kinderschoenen. In het bedrijfsleven was ik gewend om met een laptop rond te lopen en PowerPoint-presentaties te maken. Dat wilde ik ook in mijn lessen. Echt gemakkelijk ging het toen nog niet. Ik heb zelf maar een eigen beamer gekocht. De leerlingen vonden me een bijzonder verschijning, zoals ik door de gangen liep te zeulen met een laptop, een beamer en snoeren. Later werd ik gevraagd mee te denken over smartborden op school en ik werd betrokken bij de selectie, en dacht mee over wat we ermee zouden kunnen doen in de les. Vervolgens zijn er een aantal smartborden aangeschaft 16  slbberichten

als een pilot. Met de komst van de nieuwbouw is ervoor gekozen om de helft van de lokalen standaard uit te rusten met smart­ borden. Ik ben vervolgens ICT-coördinator geworden. Dat was aanvankelijk slechts voor een paar uur per week. We zijn ook begonnen met een elektronische leeromgeving (ELO). Ik ben de beheerder van het systeem. En nu ben ik e-coach. Ik heb daar ook serieuze uren voor gekregen op jaarbasis. ICT is een topic geworden binnen de school. We hebben computerlokalen en leerlingencentra en er is ruimte gemaakt in de gang voor pc’s.’

Eigen lesmateriaal Jacques begon met het ontwikkelen van eigen, visueel lesmateriaal. ‘Scholen willen graag minder geld spenderen aan schoolboeken en zoeken naar andere middelen. Ik ben zelf overtuigd van de noodzaak van visuele onderwijsondersteuning. Ik was altijd al bezig met animaties, van derden en van mezelf, ik ben zo onderhand een Flash-ontwikkelaar.’ Hij was inmiddels ook docent algemene natuurwetenschappen (anw) geworden. ‘De leerlingen moeten voor dat vak zelfstandig werken en vragen stellen, maar dat gebeurde helemaal niet. Er werd sowieso niet gewerkt. Dat had in mijn optiek ook met het lesmateriaal te maken, ze vonden de boeken gewoon niet interessant. Toen heb ik digitaal lesmateriaal ontwikkeld, in Scorm-formaat (Sharabel Content Object Reference Model, een bijna open sourcemodel). Ik heb de verplichte anw-lesstof gedigitaliseerd en in de ELO gezet. Daarvoor heb ik extra tijd gekregen van het schoolbestuur. En voor komend jaar krijg ik extra tijd om in hetzelfde Scormformaat nog andere lessen te maken. Mijn collega’s denken soms dat ik niet helemaal lekker ben, maar de leerlingen vinden de lessen leuk en leerzaam. Ik ben niet zo’n geweldige pedagoog, dat is niet altijd goed. Maar het lesmateriaal vinden ze helemaal op en top in orde. En de school geeft me de ruimte, dat is ook een blijk van waardering.’


Hij deinsde er ook niet voor terug om buiten de gebaande paden te treden. ‘Ik wilde op zeker moment zien wat leerlingen nu eigenlijk écht uitvoerden, hoe lang ze bezig waren geweest, of ze hadden gedaan wat ik aan ze vroeg. Daarvoor wilde ik Presenter hebben, een Windows-based-programma. Dat heb ik via SLBdiensten verkregen en toen kon ik er zo mee aan de gang gaan.’ Het ontwikkelen van eigen lesmateriaal past op meer manieren binnen de denkwijze van Jacques. ‘We moeten de kinderen weer écht aan het werk zien te krijgen. Ze stellen nu alles uit tot het laatste moment en dan halen ze er misschien voldoende

uit voor de toets, maar de kennis vervaagt weer ogenblikkelijk. Als ik weet waar ik het op kan zoeken, is dat voldoende, denken ze. Goed lesmateriaal kan helpen om ze te inspireren. In mijn ogen komen de educatieve uitgeverijen niet voldoende tegemoet aan de eisen van de tijdgeest: een animatie of een quizje is niet goed genoeg. En ze willen er naar mijn mening ook te veel geld voor. Ik wil graag dat één en één drie is: boeken en elektronisch middelen moeten elkaar niet vervangen, maar versterken. De kinderen hoeven niet acht uur per dag op school achter de pc te zitten, je moet het afwisselen. Waar nodig moet je ICT kunnen inzetten en dan weer uit het boek werken.’

‘Ik zeulde door de gangen met een laptop, een beamer en snoeren.’

slbberichten  17


makkelijk leren, beter onthouden ♦ adaptief en online leren ♦ efficiënt kennis opdoen, vasthouden en testen ♦ makkelijk leren, beter onthouden

kennis 

♦ ook op de smartphone en tablet

leercurve

tijd 

slim leren met een Onderwijslicentie via:

individueel account verkrijgbaar via:

Voor meer informatie: Drillster BV +31 30 755 53 30 info@drillster.com

www.drillster.com


Klant aan het woord

Andere tijden De kinderen leven in een heel andere wereld dan de kinderen van pakweg tien of twintig jaar geleden. En dat stelt andere eisen aan de docenten én ouders, zegt hij. ‘Wij hadden vroeger natuurlijk ook afleiding, maar nu is het helemaal erg. De smart­ phone gaat constant over, er is sms, MSN, alle sociale media. Voordat je het weet, ben je helemaal weg van waar je mee bezig was. Hier in Barendrecht is men in het algemeen in goede doen, financieel gezien hebben de meeste gezinnen het best goed. De kinderen zijn eigenlijk een beetje verwend, ze hebben allemaal een smartphone en een eigen pc en tv op de kamer. Er is afleiding te over en dat gaat, denk ik, vaak ten koste van het schoolwerk. Ik heb de indruk dat ouders zich dat niet goed realiseren. Ik ben ook mentor en praat op ouderavonden met de ouders over de kinderen. Als het niet goed gaat met zo’n kind, vraag ik hoe het gaat met het werken thuis. “Hij werkt echt heel hard”, krijg ik dan te horen. “Hij gaat om zeven uur naar boven en pas om elf uur komt hij naar beneden.” Maar wat hij dan doet, weten ze niet. Ouders gaan ervan uit dat hun kind z’n huiswerk maakt, maar ze weten het niet zeker.’ Er mogen geen smartphones in het gebouw worden gebruikt, maar de praktijk is weerbarstig. ‘Kinderen hebben die dingen aan hun handen vastgegroeid. “Ik ben even op mijn rooster aan het kijken.” Wat doe je dan? Het toestel daadwerkelijk inleveren is er dus niet meer bij. Het heeft ook te maken met de digitale opvoeding thuis, sommige ouders zijn zelf ook constant bezig met nieuwe media. En regels naleven doe je nu eenmaal met elkaar. De leerlingen zijn op zoek

naar grenzen. Er moet duidelijkheid voor ze zijn, we moeten harde afspraken maken.’

School als bedrijf Toekomstplannen zijn er genoeg binnen de school. ‘Het idee is ontstaan om een laptop- of tabletklas in het leven te roepen. We onderzoeken de opties, maar het lijkt een vrij kostbare zaak en ik kan het rendement nog niet inschatten. Binnen de ICT-werkgroep willen we vooralsnog niet zozeer kijken naar nieuwe middelen, maar naar de benodigdebasisvaardigheden. Hoe kunnen we deze optima­ liseren? Kan iedere docent uitleggen aan een leerling hoe je in Word een automatische inhoudsopgave kunt maken? Verder gaan we in de nabije toekomst, samen met de externe ICT-systeembeheerder, de pc’s van alle docenten up-to-date maken en een aantal essen­ tiële applicaties erop zetten. Om de zaken goed op de rit te krijgen is kennis en kunde van ICT van belang voor álle docenten. Ik denk zelf dat het zinvol is om in de persoonlijke ontwikkeling van docenten ook ICT een plek te geven. Slim.nl is wat dat betreft voor de leerlingen en docenten een uitkomst. De software is betaalbaar en als je iets bestelt, heb je het meteen. Er mag wat mij betreft wel meer aandacht worden besteed aan Slim.nl op school. Met betere hardware en software kun je hogere eisen gaan stellen aan docenten. In mijn visie is een school feitelijk ook een bedrijf.’

Voor meer informatie: Jacques Bijvoet, JBijvoet@daltonbarendrecht.nl

slbberichten  19


Leverancier

Tien voor taal Praten, praten, praten! Dat is noodzakelijk om een taal goed te leren. Daarom vraagt een taal leren ook veel aandacht van de docent voor een individuele leerling. Met hulp van Sanako’s Language Lab wordt dat een stuk eenvoudiger. Tien vragen over taalonderwijs aan Sanako, leverancier van software voor talenonderwijs, en Toon van der Ven, voorzitter van de Vereniging Levende Talen.

[1] Wat zeggen de cijfers over taal? Uit een grootschalig onderzoek ESCL (European Survey on Language Competences) waaraan veertien Europese landen meededen, komt naar voren dat docenten in ons land weinig Engels en Duits spreken met de leerlingen. Iets wat toch in het algemeen gezien wordt als dé manier om de taalprestaties te bevorderen.

[2] Ik hou het kort Uit een onderzoek van Sanako blijkt, dat in een les van

20  slbberichten

45 minuten met dertig leerlingen een docent elke leerling circa een halve minuut spreektijd kan geven. In een klas met tien leerlingen ligt het gemiddelde rond de minuut aandacht per leerling. Dat is weinig tijd om doelgericht te werken aan een betere uitspraak en beter begrip van de taal.

[3] Stilte in de klas! Toon van der Ven, zelf docent en voorzitter van de Vereniging Levende Talen, kan zich daar wel iets bij voorstellen. ‘Het is altijd moeilijk om mondelinge vaardigheden te oefenen. Niemand vindt


het leuk om met een groep van dertig leerlingen discussies te voeren of gespreksoefeningen te doen, omdat zoiets maar al te gauw leidt tot een kakafonie en een wanorde. Je moet didactisch nogal wat in huis hebben om zo’n ploeg met zo’n opdracht aan het werk te houden. Eigenlijk zijn dan ook extra taallessen nodig met behulp van een native speaker of een zogenaamde taalassistent. Maar dat is jammer genoeg niet haalbaar in de praktijk.’

[4] Taal en technologie ‘Er zijn heel goede computerprogramma’s om woorden en grammatica te leren in andere talen’, stelt Toon. ‘Docenten moeten dat niet als een bedreiging zien, maar als een aan­ vulling op hun lessen. Zo gebruik ik de technologie tenminste. Voor het repeteerwerk is de computer ideaal, als het lastiger wordt, kunnen de leerlingen bij mij terecht.’

[5] Tekst en uitleg Sanako is een softwarebedrijf met een lange historie in de wereld van talen leren. Tandberg, Teleste en Divace zijn voor­ lopers van het bedrijf, dat in Finland gevestigd is. Tandberg was jarenlang een toonaangevend taleninstituut. Al in 1961 introduceerden zij het eerste ‘taallaboratorium’. Teleste, een andere taalpionier, ontwikkelde het eerste computertalenpracticum. Sanako zet de traditie voort met tal van producten die het de docent gemakkelijker maken om ook aan grotere groepen leerlingen taalonderwijs te geven. Het bedrijf is uitgegroeid tot wereldwijd marktleider op het gebied van multimedia- en talenlabsoftware en hardware.

[6] Back to the lab Sanako Study 500 is een voorbeeld van zo’n systeem. De docent kan vanaf z’n werkplek de computers van de leer­ lingen in de klas bekijken en overnemen. Ook kan een docent snel bestanden kopiëren en versturen. Berichten verzenden en beslissen welke programma’s opgestart mogen worden en welke niet, kan ook eenvoudig. De docent kan met een muisklik een bestand of programma vanaf zijn eigen computer activeren op alle computers van de leerlingen.

‘In een klas met een language lab gaat de gemiddelde tijd voor elke leerling flink omhoog.’ [8] And here are the results Sanako is een Finse onderneming, en Finland heeft het beste onderwijs ter wereld. Wereldwijd verbaast men zich over de klinkende resultaten van leerlingen uit Finland. De Finse overheid maakte jaren geleden een duidelijke keuze voor de kennis­ economie en dat heldere beleid werpt zijn vruchten af. De leer­ lingen spreken vier talen, waaronder Engels, docenten genieten groot aanzien en de ouders zijn nauw betrokken. Die combinatie zorgt voor klinkende leerprestaties.

[9] Nederlandse spraakmakers Maar goed nieuws is er ook voor ons land. Volgens hetzelfde European Survey on Language Competences, is de taalbeheer­sing van Nederlandse scholieren in het algemeen prima. Maar liefst 60 procent van de 15- en 16-jarigen in ons land scoorde een hoger niveau dan het gemiddelde. Niet alleen met Engels, de eerste vreemde taal, maar ook de tweede (Duits). Nederland doet het in Europees verband ook goed wat het aantal lesuren betreft.

[10] Welke licenties? SLBdiensten biedt het onderwijs ook licenties aan voor Sanako Study 1200, talenlabsoftware. Tes educatief is de distributeur van Sanako-producten in de Benelux.

[7] De volgende spreker is…

Voor meer informatie:

In een klas met een language lab gaat de gemiddelde tijd voor elke leerling flink omhoog, naar ruim elf minuten. Dat is ook mogelijk voor een klas met dertig leerlingen. En afhankelijk van het soort oefeningen dat de docent geeft, kan de spreektijd zelfs nog worden verhoogd. Dat heeft leverancier Sanako onderzocht.

Vereniging Levende Talen Toon van der Ven, bureau@levendetalen.nl www.teseducatief.nl www.sanako.com Zie ook het Licentienieuws op pagina 31 in dit nummer

slbberichten  21


Leverancier Wijziging van software-activering

Adobe slaat nieuwe wegen in Adobe Creative Suite 6 is er! Met de nieuwe Adobe Creative Suite 6 wordt media produceren in de klas nog gemakkelijker. Voor de schoolkrant, de website én mobiele telefoon.

InDesign is een belangrijke rol gaan spelen bij tablet­ publishing. InDesign wordt daarom de basis van Adobe CS6, van daar uit kan de gebruiker publiceren naar allerlei formaten voor druk­werk, tablets en andere mobiele appa­ raten. Gebruikers van de Design & Web Premium Suite kunnen bijvoorbeeld ook met Dreamweaver werken. Het wordt zo veel makkelijker om een ontwerp aan te passen aan een ander medium. Dankzij Mercury Engine kan er bovendien aanmerkelijk sneller worden gewerkt met Photoshop en Illustrator.

22  slbberichten

Installeren Met CS 6 introduceert Adobe ook een aantal nieuwe installatievereisten, waardoor ook de software-activering verandert. Dat is wel belang­ rijk voor ICT-coördinatoren om even bij stil te staan. Op de website van Adobe is alle informatie en instructie te vinden, maar in het kort komt het erop neer dat het noodzakelijk is geworden om de Adobe Applicatie Manager Enterprise Edition (AAMEE) te downloaden. Met AAMEE kunnen ‘pakketten’ met verschillende applicaties worden samengesteld. Deze bevatten componenten (applicaties


‘Het uitrollen van updates kan automatisch worden uitgevoerd.’

pakket. De updates kunnen worden gedownload vanuit Adobeservers, maar er kan ook voor gekozen worden de updates vanaf een eigen, interne server te laten uitvoeren. Daarvoor is ook het aparte hulpmiddel Adobe Update Server Setup Tool beschikbaar. Met deze commandline interface configureer je een eigen update-server, die de updates automatisch vanuit Adobe downloadt en gereed maakt voor de clients.

Vragen? Neem contact op! Al deze en nog meer voorzieningen biedt Adobe aan instel­ lingen die serieus werk maken van het beheer van software. Neem voor meer informatie gerust contact op met SLBdiensten: admin@slbdiensten.nl, of kijk op Slim.nl/adobecs6.

en andere software) die door gebruikers zelf gekozen en aangepast mogen worden. Maar het is ook mogelijk om een pakket voor een ‘stille’ installatie uit te rollen, die na het opstarten automatisch (dus zonder enige tussenkomst van de gebruiker) installeert wat op voorhand is ingesteld. Ook het uitrollen van updates kan met Adobe Application Manager automatisch worden uitgevoerd. Daarbij is er de keuze om deze update als aparte installatie te laten uitvoeren of toe te voegen aan een al bestaand installatie­

Voor meer informatie: De software-activering: www.adobe.com/go/activation_nl Download Adobe Applicatie Manager Enterprise Edition: www.adobe.com/devnet/creativesuite/ enterprisedeployment.html

slbberichten  23


Leverancier Autodesk wil jongeren, onderwijs en techniek samenbrengen

Spelenderwijs leren Veel jongeren hebben moeite met het kiezen van een beroepsrichting. Tegelijkertijd zit de technische sector te springen om gekwalificeerde werknemers. Autodesk brengt jongeren al op vroege leeftijd in contact met hun software en laat zo zien hoe leuk techniek is.

Bijna 90 procent van de jongeren op de middelbare school heeft nog geen idee welke beroepsrichting ze willen kiezen. ‘Daar ligt voor ons een taak’, zegt Dirk Nys, Educational Channel Manager bij Autodesk. Autodesk is wereldwijd leverancier van ontwerpsoftware en digitale content, het bedrijf is wereldwijd marktleider. ‘We willen een brug slaan tussen jongeren, het onderwijs en het bedrijfsleven. Dat doen we door jongeren zo vroeg mogelijk in contact te brengen met onze software.’ De jongeren worden vaak ‘digital natives’ genoemd, maar de onder­ linge verschillen in kennis en vaardigheden met ICT zijn erg groot. En actief zijn met sociale media betekent nog niet dat je goed bent met bijvoorbeeld een tekstverwerkingsprogramma. Autodesk brengt door middel van events, ontmoetingen tussen scholen en het bedrijfsleven, kennismakingen met mensen die expert zijn op hun vakgebied, en via websites, jongeren in aanraking met hun software. Zo leren ze spelenderwijs de mogelijkheden kennen. Een concreet voorbeeld is de website 123D, vol met leuke en eenvoudige toepassingen. Er zijn ook apps beschikbaar, waarmee je op de iPad of andersoortige tablet in 3D sculptures kan maken met verschillende vormen, kleuren en achtergronden. ‘Het is een toegangspoort voor de meer complexe software van Autodesk’, licht Dirk toe. ‘Het begint met digitaal tekenen, schilderen en boetseren, en vloeit over in het maken van professionele 3D-animaties en visuele effecten. We proberen jongeren te stimuleren in hun creativiteit. Op het gebied van technologie is er enorme vooruitgang op het moment en bij het ontwerp en design komt veel creativiteit kijken. Leerlingen komen op jonge leeftijd al in aanraking met games, 3D en cinema. We sluiten met onze software aan op hun belevingswereld.’ De software is leuk is om je eigen creativiteit vorm te geven, maar de vaardigheden sluiten ook aan op de vraag uit het bedrijfsleven. Dirk: ‘De professional van vandaag werkt meer 24  slbberichten

en meer met computer-aided plannen. In de bouwsector, de industrie en op het gebied van productontwikkeling, maar ook gamedesign, de filmwereld, entertainment en creation zijn sterk opkomende vakgebieden. En ook daarvoor moet je kunnen werken met onze software.’ De technische sector kan werkgelegenheid bieden aan circa 900.000 mensen. De verwachting is dat door de vergrijzing en de uitstroom van oudere werknemers, er meer dan een miljoen vacatures in deze sector zullen ontstaan. Veel van de vacatures zullen niet kunnen worden opgevuld als er niet iets gebeurt. Zo is de situatie niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen. De overheid doet er dan ook van alles aan om techniek en technische vakken te promoten bij jongens én meisjes. Het gaat daarbij niet alleen om architecten en ingenieurs, er is vooral een tekort aan goede bouwvakkers, loodgieters en elektriciens. ‘Maar ook die mensen leven niet meer met papieren plannen’, zegt Dirk. ‘Ook zij moeten minstens een plan kunnen lezen en gebruiken op een elektronische manier. Daar zien wij onze functie liggen voor het onderwijs.’ Als wij events organiseren betrekken we daar graag industriële opdrachtgevers bij. De jongeren worden daar door getriggerd. Ze kunnen bij deze bedrijven stage lopen en later werk vinden. Dat spreekt natuurlijk aan. Als jongeren van school komen met kennis van onze software, hebben ze onmiddellijk een match met het bedrijfsleven, ze hebben meteen werk.’ Als voorbeeld noemt Dirk een evenement in Göteborg afgelopen jaar. ‘We hebben Automotive, software voor het ontwerp en design voor het koetswerk van auto’s. Op de school was een ontmoeting met Saab en Volvo, zij vertelden dat ze meer dan 100 vacatures hadden voor jongeren die deze programma’s kunnen gebruiken. Dat is een enorme aanbeveling.’


Maar ook voor wie niet meteen na school aan de slag wil en gaat studeren, is het een aanbeveling om de professionele software te beheersen. Dirk: ‘Het is logisch dat stu­ denten gebruik maken van de software die de markt gebruikt. De TU’s van Eindhoven en Delft, toonaangevende opleidingen in Nederland, zijn voor bijna 100 procent gestandaardiseerd met onze oplossingen.’

Beroep in de toekomst Wat wil je later worden? Het kan een lastige keuze zijn. Gelukkig komen er steeds meer nieuwe, ­spannende beroepen. Al klinkt het hier en daar wat erg futuristisch. Vertical Gardening Architect
 Personal Environment Specialist
 Orgaanontwikkelaar
 Weather Modification Manager Robotmonteur
 Food Reconstructor
 Virtueel Reisagent
 Life Cycle Technoloog
 Geriatrisch Stadsplanoloog Cross-Data Analist
 Techno Fashion Designer
 DNA Sequencer
 Financial Computing Translator Avatar Consultant Media Archeologist Network Secretary Cyberian [bronnen: www.betamentality.nl en Visions for Future Learning, dr. Kristiina Erkkilä]

Voor meer informatie: www.autodesk.nl www.123dapp.com

slbberichten  25


Leverancier Spraakherkenning in stroomversnelling

Roept u maar! ‘Open Microsoft Word’, ‘Zoek op Facebook’ en ‘Zet in corps 11’. De computer besturen met je stem? Het kan allemaal met Dragon NaturallySpeaking Premium, software voor spraakherkenning. Documenten maken, e-mails verzenden, chatten, surfen op internet en nog veel meer – alleen door je stem te gebruiken. Typen hoeft niet meer.

Geef de computer met behulp van Dragon NaturallySpeaking een opdracht en het wordt uitgevoerd. E-mailberichten maken, afspraken plannen of zoeken op het internet. Zo kun je ook specifieke informatie (laten) opzoeken op Facebook en Twitter, maar je kunt ook snel en gemakkelijk spraakopdrachten maken om veelgebruikte tekst of afbeeldingen in te voegen.

26  slbberichten

Dragon NaturallySpeaking Home en Dragon NaturallySpeaking Premium, de twee versies van het spraakprogramma, werken simpel. Om een tekstdocument te maken, kun je hardop dicteren aan de computer en de uitgesproken woorden verschijnen op het scherm. Dat gebeurt maar liefst driemaal sneller dan wanneer ze zouden worden getypt. En vrijwel foutloos, met een nauw­


‘Een hogere kwaliteit van documenten, gezonder werken en tijd overhouden.’ keurigheid tot 99 procent. Dragon wordt nauwkeuriger naarmate het programma de woordkeuze en schrijfstijl beter leert herkennen. De software is in zekere zin een persoonlijk programma dat zich aanpast aan je stem en woordgebruik. Je kunt in Dragon zelfs een eigen woorden­ lijst met acroniemen, eigennamen en andere unieke zins­ delen instellen, en opmaakvoorkeuren instellen. Met de Premium versie kan in het Nederlands worden gedicteerd, maar ook in het Engels, Frans en Duits. Omdat Dragon gesproken gedachten moeiteloos kan bij­ houden en onmiddellijk kan omzetten in tekst, levert dat tijdwinst op. Type- en spellingsfouten komen nauwelijks voor. Dat is ideaal voor wie veel samenvattingen, scripties

Auto, breng me naar mijn werk Leuk om te weten: Nuance en Ford hebben het zoge­ naamde Sync-systeem ontwikkeld, waarmee ook de autoradio en GPS kunnen worden bestuurd met spraak­ commando’s. In de auto naar je favoriete nummer luisteren, kan door de titel van het nummer uit te spreken. Binnenkomende e-mail en sms-berichten op de smartphone of tablet kunnen dankzij Sync worden voorgelezen aan de automobilist. Niet meer prutsen aan de autoradio of sms’en tijdens het rijden zal de verkeersveiligheid ongetwijfeld ten goede komen. Er wordt gewerkt aan ‘car-to-car-communicatie’: een auto met dit systeem geeft aan waar hij heen rijdt. Maar vanzelfsprekend moet er op het gebied van privacy nog een en ander gebeuren. Ook moet het systeem besten­ dig worden gemaakt tegen hackers. ‘Auto, stuur mijn baas weer naar huis’ – dat zal de bedoeling niet zijn.

en verslagen moet maken. Maar naast tijdwinst, spelen er ook andere gezondheidsaspecten mee. Docenten en leerlingen zitten tegenwoordig vaak urenlang achter de computer, wat belastend is voor arm- en nekspieren. Door veel minder gebruik te maken van het toetsenbord en de muis, worden deze fysieke klachten voorkomen. Spraakherkenning wordt op dit moment nog niet erg veel toegepast in ons land, in tegenstelling tot het buitenland. Om de bekendheid van het programma te vergroten, stelt Nuance de software voor een lage instapprijs beschikbaar aan het onderwijs. Leerlingen en docenten die met spraakherkenning werken, zullen een hogere kwaliteit van documenten leveren, gezonder werken en tijd overhouden, stelt de leverancier. De leerlingen die Dragon gebruiken zullen de kennis van het programma meenemen naar hun toekomstige werkgevers, wat een voordeel is omdat spraakherkenning de toekomst heeft. Maar ook de ouders (en grootouders) van leerlingen kunnen Dragon gebruiken. De software is gemakkelijk te installeren en, ook belangrijk: leuk om te gebruiken.

Watskeburt? Speech to text, STT, is de technologische naam voor spraakherkenning. Automatische spraakherkenning werd jarenlang gezien als toekomstmuziek en kwam vooral voor in science fictionfilms. Er zijn verschillende systemen voor spraakherkenning, zoals programma’s met een vaste grammatica of met een groot vocabulaire, waarbij het gaat om een taalmodel van veelgebruikte woorden en eenkansberekening welk woord bedoeld wordt. De dialoog tussen mens en machine werd in het verleden dikwijls bemoeilijkt door de ‘mens-eigen’-uitspraak van woorden: iedereen spreekt op z’n eigen manier en dat kan voor een computer heel verwarrend zijn. Het fenomeen spraakherkenning is in ons land in een stroomversnelling gekomen sinds 2005, met name door de toepassing ervan bij grote bedrijven zoals de Nederlandse Spoorwegen.

Voor meer informatie: sales.benelux@nuance.com netherlands.nuance.com Facebook: Dragon NaturallySpeaking spraakherkenning

slbberichten  27


Column Afkijken mág Vier jaar geleden gaf ik mijn eerste presentatie in het onderwijs. Met een achtergrond in de commerciële wereld had ik de utopische gedachte dat zonder keiharde concurrentie het onderwijs de perfecte plek was voor samenwerking. In theorie is dat correct, maar de praktijk blijkt anders. Nog steeds verbaas ik me – als relatieve buitenstaander – hoe weinig er tussen docenten, afdelingen en scholen wordt samengewerkt.

Gelijkgestemden op Twitter vinden Gelukkig wordt samenwerken steeds makkelijker gemaakt door de vele internettools en social medianetwerken die beschikbaar zijn. Zo is het tegenwoordig eenvoudig om in contact te komen met Nederlandse collegadocenten via Twitter door bijvoorbeeld tools te gebruiken zoals WeFollow (www.wefollow.com/twitter/ onderwijs) en Twittergids (www.twittergids.nl). Twitterlists zijn daarnaast handig om gelijkgestemde twitte­ raars te vinden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Twitterpagina van @onderwijs dan kan je door op Lists > ‘Member of’ te klik­ken zien in welke lijsten @onderwijs voorkomt (www.twitter.com/ onderwijs/lists/memberships). Deze lijsten kan je volgen of kijken welke andere interessante twitteraars er op deze lijsten staan.

van elkaar wat je schrijft, corrigeert of weghaalt. Prima voor leerlingen om samen – of zelfs met de hele klas – aan één werkstuk te werken. Daarnaast zijn deze pakketten handig voor de docent om live mee te kijken naar de voortgang die een leerling maakt met een opdracht.

Cross-platform De genoemde tools zijn bovendien op allerlei computerplatfor­ men te gebruiken. Het maakt dus geen verschil of het thuis, op school, op een laptop, iPad of zelfs smartphone gebruikt wordt. Het is online en werkt zolang er een internetverbinding is, altijd.

Coming soon: tips en inspiratie De komende maanden ga ik in samenwerking met SLBdiensten starten met een videoserie. Bovendien start ik in het volgende nummer van SLBberichten ook met een rubriek. Wat mij betreft wordt het aankomende schooljaar dus het jaar dat we leren om meer bij elkaar te gaan afkijken! Ik hoop daar de komende maanden mijn steentje aan bij te dragen door te zorgen voor veel tips en inspiratie! Reacties of tips? Mail mij gerust: remco.bron@somanythoughts.nl.

Skype in the Classroom Skype maakt het zelfs mogelijk om collega’s van over de hele wereld te vinden om mee samen te werken. Skype in the Classroom (http://education.skype.com) is een soort marktplaats voor docenten waar ze collega’s en projecten kunnen vinden en delen waarin via Skype samengewerkt kan worden.

Interne communicatie online Ook zijn er genoeg online tools die scholen intern kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld Yammer (www.yammer.com), recentelijk gekocht door Microsoft, waarmee een intern sociale medianetwerk opgezet kan worden, afgesloten van de buitenwereld. Maar ook Wiki’s zijn bijzonder handig voor kennisdeling en samenwerken. Sites als Wikispaces (www.wikispaces.com) en PBworks (http://pbworks.com/ education) zijn voor het onderwijs grotendeels gratis en ook eventueel privé te houden.

Samenwerken met een online wordprocessor In de klas kan ook prima worden samengewerkt. Google Drive (http://drive.google.com), voorheen Docs, en het nieuwe Microsoft Office 365 (http://office365.microsoft.com) zijn uitstekend werkende online officepakketten, waarmee live kan worden samengewerkt in één document. Zo zie je direct

28  slbberichten

Remco Bron Professioneel spreker, internetondernemer, retailer, passie voor internet en sociale media Twitter: @remcobron www.somanythoughts.nl


EduGadgets

Digital Cordless Jump Rope

Op zoek naar de gadget met edu-factor… met Louis Hilgers. Digitaal springtouw Rope skipping is een jonge sport met eeuwenoude roots: het is touwtje­ springen met allerhande trucs en variaties. Het gaat om uithoudings­ vermogen, acrobatiek en kracht. Met een digitaal springtouw kun je het aantal sprongen bijhouden en ook de hoeveelheid verbrande calorieën. Het Digital Cordless Jump Rope is het digitale touwloze springtouw. Dan hoef je niet meer bang te zijn om te struikelen! Meer informatie: www.amazon.com

geregi­streerd worden met een driedimen­sionale sensor en een hoogtesensor. Het apparaatje is amper groter dan een USB-stick. De persoonlijke bewegingsscores kun je terugzien op de iPhone of iPad. Ook in het moderne bewegingsonderwijs kan zo’n persoonlijke benadering een rol spelen omdat leerlingen met behulp van de Fitbit gedurende een langere periode hun bewegings­ patroon bijhouden. Meer informatie: www.fitactive.nl

3D-printer

Je eigen (mini)computer

Een 3D-printer drukt af in drie dimensies. Architecten, kunstenaars en de medische wetenschap maken er al gebruik van. Zo’n printer kost natuurlijk een lieve duit, maar ze zijn tegenwoordig ook als bouwpakket verkrijgbaar. De handvaardigheidslessen zouden er met zo’n printer zo weleens heel anders uit kunnen gaan zien! Meer informatie: www.reprapcentral.com

De Raspberry Pi, een computerboard zo groot als een creditkaart, kan worden aangesloten op een televisie en toetsenbord. Met het apparaat kunnen allerlei taken van een pc uitgevoerd worden, zoals tekst­ verwerking, spreadsheets, spelletjes en zelfs HD-video. Met de Raspberry Pi kan het programmeren in het onderwijs weer nieuw leven ingeblazen worden. Een uitdaging voor de beginnende programmeur. Meer informatie: http://nl.rs-online.com/web/ generalDisplay.html?id=raspberrypi

3D-printer

Fitbit

Fit met een Fitbit De Fitbit is een draadloos persoon­ lijk device waarmee bewegingen

Raspberry Pi

Voor meer informatie: www.ictnieuws.nl

slbberichten  29


Licentienieuws Aanbod licenties uitgebreid

Nieuwe overeenkomsten Informatie over prijzen, licentievormen en het afsluiten van een contract is te vinden op www.slbdiensten.nl. Uitgebreide informatie over de producten kunt u ook vinden op de websites van de leveranciers.

Wentzo Wireless

ESET NOD32 Business Editie  Bescherm

uw school tegen alle soorten schadelijke software, zoals gerichte virusaanvallen, misbruik van uw identiteit en het stelen van leerlinggegevens  Het opschonen van geïnfecteerde systemen wordt eenvoudiger omdat het programma opstartbare reddings-cd’s/dvd’s of USB-stations maakt  U installeert en beheert de beveiliging met de ESET Remote Administrator. Gebruik een installatiekopie om updates uit te voeren vanaf één enkele locatie, zodat u internetbandbreedte bespaart en consistent werkt.

ESET Mail Security voor Microsoft Exchange Server  ESET’s

Wilt u uw school voorzien van WiFi? En uw studenten en collega’s eenvoudig toegang hiertoe geven? Met de WiFias-a-Service (WaaS) van Wentzo heeft u een professioneel draadloos netwerk voor uw school, zonder dat u veel tijd kwijt bent aan het onderhoud ervan.  Beheer

en onderhoud bij overeenkomst inbegrepen beveiligd en up-to-date netwerk  Netwerk ingericht met A-merk-componenten  Sterk

Voorafgaand aan de installatie vindt een uitgebreide Site Survey plaats. Tijdens deze meting stelt de leverancier het precieze aantal WiFi AccessPoints vast dat nodig is.

ESET NOD32 Het portfolio van antivirusleveranciers is uitgebreid met twee producten van ESET NOD32. 30  slbberichten

oplossing voor het beveiligen van de Microsoft Exchange Server levert hoge prestaties, maar stelt tegelijkertijd weinig eisen aan systeemresources  De beveiliging is effectief en flexibel door de nauwkeurige detectie en hoge scansnelheid. Daardoor is het programma geschikt voor elke netwerkomgeving.


Tmi3

Braint Behalve voor thuisgebruik zijn de taalcursussen van Braint ook verkrijgbaar voor gebruik op school, onder meer via een monitorlicentie waarmee u de cursus aan een hele klas tegelijk kunt geven. Zie voor meer informatie het Slim.nl nieuws op pagina 35 in dit nummer.

Omdat steeds meer scholen werken met mobiele devices zoals iPads, wordt het management hiervan steeds belang­ rijker. Daarom hebben distributeur Tmi3 en SLBdiensten een overeenkomst gesloten voor de levering van NotifyMDM. Hiermee is inzichtelijk welke apparatuur op het netwerk wordt aangesloten en is centralisatie van het beheer mogelijk. Ook is het mogelijk eenvoudig en effectief security policies te definiëren en uit te rollen.

Sanako (tes educatief)

Drillster Drillster is een interactief online leer- en testprogramma. De software werkt met een adaptief (zelflerend) algoritme en is gebaseerd op het wetenschappelijke Leitner-systeem. Drillster onthoudt wat de individuele gebruiker al heeft onthouden, wat hij of zij goed of fout heeft beantwoord en wanneer voor het laatst met de stof gewerkt is. Dit bepaalt de volgorde en de frequentie van het leren op individueel niveau. Met Drillster kunnen medewerkers of leerlingen op snelle en eenvoudige wijze toegang krijgen tot nieuw of vernieuwd trainingsmateriaal. Drillster zorgt er voor dat de gebruikers op de meest effectieve manier spelenderwijs worden getraind en dat hun kennis beklijft, juist ook op langere termijn.  Zowel

leerlingen als docenten kunnen eenvoudig lesstof (Drills) aanmaken  Docenten kunnen de door studenten gemaakte Drills controleren en ‘vastzetten’ waarna de stof met de andere leerlingen gedeeld kan worden. Samen leer je meer!  Drills van educatieve uitgevers en content-data­banken kun­nen in de Drill Store gratis worden gedownload of aangeschaft. Sanako is nu ook verkrijgbaar via tes educatief. De overeen­ komst biedt vier producten:  Sanako Study 100/500 is een zeer krachtige remote ­beheerapplicatie met unieke mogelijkheden  Sanako Study 700 biedt een betaalbare talenpracticumop­ lossing met volledige pc-controle en opnamemogelijkheden  Met het Sanako Study 1200 maakt u van elk gewenst com­ puterleslokaal een veelzijdig en eenvoudig te gebruiken talen- en multimediapracticum  Sanako Speak! geeft de docenten de mogelijkheid om les­ materiaal voor te bereiden, te maken en uit te delen via de ‘cloud’, zodat studenten overal waar zij beschikken over een computer en een internetverbinding deze lessen kunnen volgen, oefeningen uitvoeren en opgaven kunnen terugsturen. slbberichten  31


Licentienieuws Overeenkomsten verlengd

Vernieuwde licenties Informatie over prijzen, licentievormen en het afsluiten van een contract is te vinden op www.slbdiensten.nl. Uitgebreide informatie over de producten kunt u ook vinden op de websites van de leveranciers.

TechSmith

Mindjet

De overeenkomst met CD&E voor de producten van TechSmith is met een jaar verlengd. De overeenkomst bevat Snagit en Camtasia. Met Snagit kunt u een deel van het scherm selecteren en zo een schermafdruk maken van bijvoorbeeld een artikel, een afbeelding, of een deel van een webpagina. Camtasia Studio is een professionele oplossing voor het opnemen, bewerken en delen van hoge kwaliteit beeldschermvideo’s voor het web, cd-rom en draagbare mediaspelers, inclusief iPod.

Er is een nieuwe overeenkomst met Mindjet afgesloten. U kunt dus ook de komende drie jaar tegen een laag tarief mindmappen. Meer weten? In de vorige uitgave van SLBberichten hebben we uitgebreid verteld over de voordelen hiervan. De digitale versie vindt u op onze website, mocht u de papieren versie niet meer hebben.

McAfee Goed nieuws: een nieuwe overeenkomst voor drie jaar en de prijzen blijven gelijk aan het niveau van vorig jaar. Ook zijn er twee nieuwe, losse, producten toegevoegd aan het assortiment.

McAfee Vulnerability management  Realtime

32  slbberichten

op de hoogte van kwetsbaarheden in uw netwerk


 U

kunt al uw systemen, netwerkonderdelen en virtuele systemen in kaart brengen en op basis van belangrijkheid prioriteiten toewijzen  Geeft op de lijst van systemen een overzicht van alle kwetsbaarheden per systeem.

ABBYY

McAfee Risk Advisor  Vergelijk

de kwetsbaarheden in uw netwerk realtime met de huidige bedreigingen die bij McAfee bekend zijn  Geeft, op basis van de reeds geïmplementeerde bevei­ liging, een advies welke systemen in uw netwerk een hoog risico hebben.

Onlangs is het contract met leverancier ABBYY verlengd met drie jaar. ABBYY is bekend van de producten FineReader en PDF Transformer voor zowel instellingsgebruik als voor eind­ gebruikers via Slim.nl.

Symantec Meer goed nieuws over beveiliging: ook Symantec is met drie jaar verlengd. De overeenkomst bevat onder meer:  Protection Suite Enterprise  Ghost Solution Suite  Mobile Device Management.

Ten opzichte van het vorige contract zijn er voor instellingen een aantal zaken veranderd:  De corporate editie is vanaf nu ook als single user licentie ­beschikbaar voor kleinere instellingen en afdelingen. Voorheen was deze alleen beschikbaar als licentie voor minimaal drie gebruikers. De single user versie bevat dezelfde netwerk- en collaboratiefunctionaliteit maar heeft een veel lagere prijs.  Nieuw: voor Mac-gebruikers is er nu ook Finereader Express Edition voor Mac. Ook nieuw is FineReader Corporate Edition single user:  Alle krachtige functies van FineReader maar met omvangrijke netwerkfunctionaliteit en geautomatiseerde taken  Scan direct naar één of meerdere Hot Folders en laat volledig geautomatiseerd of begeleid de documenten omzetten  De taken zijn ook door meerdere personen uit te voeren en te exporteren naar MS SharePoint.

Ook verlengd:  F-Secure  IBM

SPSS

 Faronics

Alle informatie over deze overeenkomsten vindt u op onze website. slbberichten  33


Nu verkrijgbaar bij Slim.nl Een 10 voor taal met Braint

Beheer je bestanden met iolo

Heeft de kennis van de Nederlandse taal van uw leerlingen een opkikker nodig, of zou u hun kennis van het Engels wat willen bijspijkeren? Dan is een taalvaardigheidscursus van Braint echt iets voor hen! Ze oefenen zelfstandig achter hun eigen computer of laptop binnen een online omgeving. De cursus is verdeeld in niveaus. De kennis van het ene niveau is nodig voor de onderwerpen van het volgende niveau. Op deze manier zien ze snel zwakke punten waarop ze extra kunnen trainen.

Wilt u definitief af van al uw bestanden, foto’s, e-mails en wacht­ woorden, bijvoorbeeld omdat u uw harde schijf gaat verkopen, vernietigen of doneren? Voor ultieme veiligheid gebruikt u iolo DriveScrubber. Hiermee vernietigt u voorgoed alle gegevens die niet meer nodig zijn. Wilt u verwijderde bestanden juist terugvinden? Als u overal gezocht hebt en het bestand zelfs niet meer in de prullenbak kunt vinden, schiet iolo Search and Recover te hulp. iolo Search and Recover herstelt data die niet meer zichtbaar is in Windows naar de oorspronkelijke status. Prijs: € 29,50 (adviesprijs: € 49,98)

Braint biedt de volgende cursussen aan:  Braint Nederlandse spelling voor VMBO  Braint Nederlandse spelling voor HAVO/VWO  Braint Engelse spelling en grammatica  Braint Nederlands voor PABO taaltoets. Prijs: € 19,= per cursus (adviesprijs: € 59,=)

Adobe CS6 De nieuwste versie van de populairste grafische software is ­verkrijgbaar bij Slim.nl. Kijk voor alle info op slim.nl/adobe.

Beveilig uw Android tablet met Kaspersky Tablet Security Kaspersky Tablet Security biedt geavanceerde diefstal­ bescherming voor Android tablets en beschermt u volledig tegen internetdreigingen.  Automatische virusscans van gedownloade apps  Realtime bescherming tegen gevaarlijke links en webpagina’s, waaronder phishing websites  Blokker uw zoekgeraakte tablet om persoonlijke informatie te beschermen  Op afstand alle gevoelige informatie wissen  Een zoekgeraakte of gestolen tablet op afstand traceren via GPS, GSM of WiFi en Google Maps  Met de fotofunctie is het mogelijk om gebruikers zonder toestemming te identificeren, door ongemerkt een foto te maken en deze naar uzelf te verzenden. Prijs: € 14,95

Nero: nu ook bij Slim.nl Met Nero Multimedia Suite 11 creëert, bewerkt en deelt u foto’s, video’s en muziek als nooit tevoren.  Een echte 360° ervaring, vanwege de mogelijkheden voor het bewerken en creëren van je multimedia én het back-uppen en branden ervan  Videobewerking van eenvoudig tot geavanceerd  Inclusief conversietechnieken om uw werk te kunnen afspelen via diverse media  Foto’s en video’s rechtstreeks delen op sociale netwerken  Videocodering met hardwareversnelling  24/7 beveiliging voor al uw bestanden met Nero LIVEbackup. Prijs: € 49,= (adviesprijs: vanaf € 69,99)

FileMaker Pro 12: databases in een handomdraai Met behulp van FileMaker Pro 12 maakt u eenvoudig de beste databases voor desktop, iPad en iPhone.  Startklare oplossingen  Sleep foto’s, video’s, muziek en documenten naar je database en bewaar en beheer gegevens veilig op een externe locatie  Tools om supersnel grafieken te maken  Oplossingen voor iOS, kosteloze downloads in de iTunes App Store. Prijs: € 35,= (adviesprijs: € 415,=) slbberichten  35


Express yourself Unleash your creativity

Adobe CreAtive Suite 6 deSign & Web Premium

Adobe CreAtive Suite 6 mASter ColleCtion

Nu verkrijgbaar bij Slim.nl voor u, uw collega’s én uw studenten. verkrijgbAAr bij

SLBberichten17 * september 2012  

SLBberichten nummer 17, september 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you