Page 1

„Wszystko dobre, co się dobrze kończy”


Matołek szukając Pacanowa, gdzie buty kują, wędrował przez morza, góry i doliny.


W czasie swej wędrówki Koziołek trafił do bardzo dziwnego miasteczka. Nikt się tu nie uśmiechał. Matołek postanowił dowiedzied się, dlaczego wszyscy są smutni, ale nikt nie chciał z nim rozmawiad.


Matołek skontaktował się więc przez Magicznego Ptaka ze swym przyjacielem - Żabim Królem i poprosił go o pomoc.


Żabi Król przybył na miejsce najszybciej jak mógł i ukrył się w studni, przy której ludzie rozmawiali o swoim smutku. Okazało się, że na miasteczku ciąży klątwa Smutnej Wiedźmy.


Z pomocą Żabiego Króla Matołek odnalazł Dom Wiedźmy.


Matołek i Żabi Król tłumaczyli Wiedźmie, że musi zmienid swoje postępowanie, bo tylko osoby o szczerym sercu mogą byd szczęśliwe! Wiedźmę, która z natury była zła, bardzo rozzłościły te słowa. Przegoniła swych gości

.


Jednak wieczorem pojawiła się przy niezwykłej studni i rzekła: - Spróbuję coś zmienid! Chcę mied przyjaciół! Chcę się uśmiechad! Odwołuję zaklęcie! Chcę, by wrócił uśmiech!


I tak też się stało! Ludzie polubili Smutną Wiedźmę, która od tego dnia ciągle się uśmiechała, a czary wykorzystywała tylko do czynienia dobra!


A wszystko to zasługa Koziołka i Żabiego Króla, którzy doskonale wiedzą, że wszystko dobre, co się dobrze kooczy!

Wszystko dobre, co się dobrze kończy  

Prezentacja "Wszystko dobre, co się dobrze kończy".

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you