Issuu on Google+

„Wszystko dobre, co się dobrze kończy”


Matołek szukając Pacanowa, gdzie buty kują, wędrował przez morza, góry i doliny.


W czasie swej wędrówki Koziołek trafił do bardzo dziwnego miasteczka. Nikt się tu nie uśmiechał. Matołek postanowił dowiedzied się, dlaczego wszyscy są smutni, ale nikt nie chciał z nim rozmawiad.


Matołek skontaktował się więc przez Magicznego Ptaka ze swym przyjacielem - Żabim Królem i poprosił go o pomoc.


Żabi Król przybył na miejsce najszybciej jak mógł i ukrył się w studni, przy której ludzie rozmawiali o swoim smutku. Okazało się, że na miasteczku ciąży klątwa Smutnej Wiedźmy.


Z pomocą Żabiego Króla Matołek odnalazł Dom Wiedźmy.


Matołek i Żabi Król tłumaczyli Wiedźmie, że musi zmienid swoje postępowanie, bo tylko osoby o szczerym sercu mogą byd szczęśliwe! Wiedźmę, która z natury była zła, bardzo rozzłościły te słowa. Przegoniła swych gości

.


Jednak wieczorem pojawiła się przy niezwykłej studni i rzekła: - Spróbuję coś zmienid! Chcę mied przyjaciół! Chcę się uśmiechad! Odwołuję zaklęcie! Chcę, by wrócił uśmiech!


I tak też się stało! Ludzie polubili Smutną Wiedźmę, która od tego dnia ciągle się uśmiechała, a czary wykorzystywała tylko do czynienia dobra!


A wszystko to zasługa Koziołka i Żabiego Króla, którzy doskonale wiedzą, że wszystko dobre, co się dobrze kooczy!


Wszystko dobre, co się dobrze kończy