Page 1

WYDANIE NR 8 / 15 MARCA 2019

O D RE DA K CJ I Na Państwa ręce oddajemy kolejny egzemplarz Tygodniowego Przeglądu PrawnoPodatkowego. Naszym celem jest informowanie Państwa, na bazie informacji prasowych i dokumentów ustawodawczych, o najważniejszych wydarzeniach mających wpływ na prowadzoną przez Państwo działalność gospodarczą. Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że w przytaczanych kwestiach jesteśmy gotowi wesprzeć Państwa posiadaną przez nas wiedzą z obszaru prawno-podatkowego oraz szerokim doświadczeniem, w tym branżowym. Państwa opinie i uwagi dotyczące zawartości serwisu będą dla nas cenną wskazówką naszym założeniem jest dostarczanie informacji i narzędzi przydatnych przedsiębiorcom w codziennej pracy. W imieniu Redakcji Sławomir Zamorski / Partner w Legal Link E: szamorski@legal.link / T: +48 603 292 540

LEGAL LINK Layer-Janiga sp.k. BIURO W KRAKOWIE ul. Pawia 9, 31-154 Kraków BIURO W WARSZAWIE ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa E: info@legal.link M: +48 606 839 252

N A JWA Ż NI E J S Z E W Y DA R ZE NI A T Y G O D NI A Przewoźnik, który dostarczy olej opałowy pod inny adres niż ten, który został zgłoszony fiskusowi, zapłaci 100 tys. zł. Tak wynika z najnowszej wersji projektu nowelizacji ustawy o systemie monitorowania przewozu drogowego i kolejowego towarów (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2332). Popularnie jest ona określana jako „pakiet olejowy”. Resort finansów ostrzega „Za internetowy handel fikcyjnymi fakturami grozi więzienie od 6 miesięcy do nawet 25 lat i to zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy” – przypomniało Ministerstwo Finansów w komunikacie. Zapewniło, że wraz z Krajową Administracją Skarbową na bieżąco monitoruje oferty w internecie i jest w stanie szybko wykryć puste faktury dzięki wykorzystaniu jednolitych plików kontrolnych (JPK_VAT) oraz danych o kontach bankowych, przesyłanych przez System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR). Nowe obowiązki w SENT coraz bliżej. Rośnie ryzyko chaosu. Każdy nadawca towarów wrażliwych powinien uwierzytelnić się na platformie PUESC do 1 maja 2019 r. Odbiorcy mają na to trzy miesiące więcej. Rząd zdecydował: będzie biała lista podatników VAT. Zachęcamy do skrótu informacji z mijającego tygodnia i kontaktu z nami, jeśli jakiś temat jest dla Państwa istotny lub budzi niepokój. Miłego weekendu! Redakcja

S P I S TR E Ś CI Przegląd prasy biznesowej ....................................................... 1 Zmiany w prawie ...................................................................... 5 Zmiany w prawie – Projekty ..................................................... 6

www.legal.link NIP: 6772436976 \ KRS: 0000743876 \ REGON: 380982490

Kalendarium Tygodnia ............................................................. 7


Przegląd prasy biznesowej Rząd szykuje taran na zatory płatnicze Dot. ordynacja podatkowa / Źródło: Puls Biznesu z 11 marca 2019 | Jarosław Królak

Karanie nierzetelnych dłużników będzie jednym z głównych zadań UOKiK, który w ich namierzaniu wesprze skarbówka. Kary finansowe nie będą miały limitu.

Firmy muszą poinformować o osiągniętych korzyściach. Do KAS wpłynęło już 60 informacji MDR-3 Dot. MDR / Dziennik Gazeta Prawna z 11 marca 2019 | Agnieszka Pokojska

O liczbie przekazanych dokumentów Ministerstwo Finansów poinformowało w odpowiedzi na pytanie DGP. Resort przyznał, że zdecydowana większość MDR-3 (czyli informacji o osiągniętych korzyściach) napłynęła do szefa KAS w ostatnim tygodniu lutego. Obecnie trwa ich formalna analiza – informuje MF – ale z ogólnego przeglądu wynika, że dotyczą m.in. VAT i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Pakiet olejowy coraz bliżej, kary za oszustwa też Dot. SENT / Źródło: Dziennik Gazeta Prawna z 11 marca 2019 | Mariusz Szulc

Przewoźnik, który dostarczy olej opałowy pod inny adres niż ten, który został zgłoszony fiskusowi, zapłaci 100 tys. zł. Tak wynika z najnowszej wersji projektu nowelizacji ustawy o systemie monitorowania przewozu drogowego i kolejowego towarów (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2332). Popularnie jest ona określana jako „pakiet olejowy”.

TSUE: fiskus nie jest krytykiem sztuki Dot. VAT / Źródło: Dziennik Gazeta Prawna z dnia 11 marca 2019 | Mariusz Szulc

Uzależnienie prawa do obniżonej stawki VAT od tego, czy fotografie mają charakter artystyczny, narusza unijne prawo – uznał Maciej Szpunar, rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE. Jego opinia nie jest wprawdzie wiążąca dla unijnego trybunału, ale w praktyce sędziowie TSUE często kierują się wskazówkami rzeczników przy wydawaniu wyroku.

Resort finansów ostrzega przed sprzedawcami kosztów Dot. VAT / Źródło: Dziennik Gazeta Prawna z dnia 11 marca 2019 | Mariusz Szulc

Za internetowy handel fikcyjnymi fakturami grozi więzienie od 6 miesięcy do nawet 25 lat i to zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy – przypomniało Ministerstwo Finansów w komunikacie. Zapewniło, że wraz z Krajową Administracją Skarbową na bieżąco monitoruje oferty w internecie i jest w stanie szybko wykryć puste faktury dzięki wykorzystaniu jednolitych plików kontrolnych (JPK_VAT) oraz danych o kontach bankowych, przesyłanych przez System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR).

Skarbówka wyda opinię o zwolnieniu z podatku u źródła Dot. CIT / Źródło: Rzeczpospolita z dnia 11 marca 2019 | Michał Sokołowski

Aby skorzystać z niższej stawki lub w ogóle nie uiszczać daniny od wypłacanych odsetek, dywidend czy należności licencyjnych, należy udowodnić, że odbiorca tych kwot jest ich rzeczywistym właścicielem. Przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2019 r. zmieniły zasady wywiązywania się z obowiązku pobierania podatku u źródła. Do końca 2018 r. płatnik, który uznał, że:

LEGAL LINK | TYGODNIOWY PRZEGLĄD PRAWNO-PODATKOWY 1


w stosunku do dokonywanej przez niego płatności nie ma obowiązku poboru podatku u źródła lub

taki obowiązek powstaje, ale podatek można pobrać według stawki niższej,

mógł, co do zasady, przy spełnieniu dalszych warunków (np. posiadając certyfikat rezydencji odbiorcy i analizując spełnienie przez niego warunków uznania go za rzeczywistego właściciela) zastosować przy płatności niższą stawkę podatku lub zwolnienie z jego poboru.

Ewentualna weryfikacja spełnienia tych warunków następowała dopiero w momencie przeprowadzonej u niego kontroli przez organy podatkowe.

Nie ma przepisów - 20 maja papierosy mogą zniknąć z półek Dot. Akcyza. SENT / Źródło: Prawo.pl z dnia 12 marca 2019 | Krzysztof Koślicki

W drugiej połowie maja produkcja, sprzedaż i eksport wyrobów tytoniowych mogą okazać się niemożliwe. Brak krajowych przepisów i opóźnienia legislacyjne uniemożliwiają handlowcom i producentom dostosowanie się do skomplikowanego unijnego systemu śledzenia papierosów. Przedsiębiorcy apelują o szybkie uchwalenie prawa.

Skarbówka tnie koszty usług w powiązanych spółkach Dot. CIT / Źródło: Rzeczpospolita z dnia 12 marca 2019 | Przemysław Wojtasik, Patrycja Goździowska

Zakaz odliczania faktur za doradztwo utrudnił firmowe rozliczenia. Przybyło też sporów z fiskusem. Skarbówka wydała już ponad 800 interpretacji, a sądy kilkadziesiąt wyroków. To efekt obowiązujących od 14 miesięcy ograniczeń w rozliczaniu usług niematerialnych w kosztach podatkowych.

Liniowy PIT od usług dla pracodawcy Dot. PIT / Źródło: Rzeczpospolita z dnia 12 marca 2019 | Monika Pogroszewska,

Kierownik budowy zatrudniony na etacie może zostać przedsiębiorcą i świadczyć 
 dla swojej firmy usługi projektowe. Zapłaci od nich 
19 proc. podatku. Skarbówka wychodzi naprzeciw podatnikom, którzy nie chcą rezygnować z umowy o pracę, a jednocześnie zamierzają świadczyć na rzecz swojej firmy inne usługi. Przedsiębiorcy nie dotyczą ograniczenia w zapłacie stawki liniowej, jeśli zakres tych usług będzie inny niż jego etatowe zadania. Potwierdza to najnowsza interpretacja. Tak wynika z interpretacji Dyrektora KIS, sygn. 0115KDIT3.4011.47.2019.1.DR.

Skarbówka upomni się o VAT od dotacji Dot. VAT / Źródło: Puls Biznesu z dnia 13 marca 2019 | Dorota Zawiślińska

WSA coraz częściej stają po stronie firm i wyrokują, że przedsiębiorcy nie powinni odprowadzać daniny od otrzymanego dofinansowania.

Jak księgować i rozliczać bony handlowe Dot. VAT / Źródło: Rzeczpospolita z dnia 13 marca 2019 | Marek Barowicz

Samo wydanie bonu jednego przeznaczenia konsumentowi jest ujmowane tylko pozabilansowo. Dopiero realizacja kuponu będzie wykazana na kontach sprzedaży towarów lub usług, w korespondencji z rozrachunkami. Celem coraz bardziej popularnych w obrocie gospodarczym bonów handlowych (bonów na towary lub usługi), emitowanych przez przedsiębiorstwa, jest promocja określonych towarów lub usług, mająca na celu wzrost przychodów z ich sprzedaży. Tego typu narzędzia finansowe ułatwiają proces płatności, a poprzez kreowanie lojalności klientów wpływają na rozwój rynku dla danego asortymentu dóbr.

LEGAL LINK | TYGODNIOWY PRZEGLĄD PRAWNO-PODATKOWY 2


Rząd zdecydował: będzie biała lista podatników VAT Dot. VAT / Źródło: Dziennik Gazeta Prawna z dnia 13 marca 2019 | Łukasz Zalewski

Już od września br. ma być nowy wykaz podatników. Kto na rachunek kontrahenta, niezgłoszony szefowi KAS, przeleje ponad 15 tys. zł, nie zaliczy wydatku do kosztów i solidarnie odpowie ze sprzedawcą za VAT. Nie przekreśli to natomiast możliwości odliczenia podatku wynikającego z otrzymanej faktury. O nowym rozwiązaniu zdecydował wczoraj rząd. Sankcje mają wejść w życie od 1 stycznia 2020 r. Teraz projektem nowelizacji VAT i niektórych innych ustaw zajmie się Sejm.

KAS zna trudności z rejestracją w PUESC i zapewnia, że stara się je rozwiązać Dot. PUESC / Źródło: Dziennik Gazeta Prawna z dnia 13 marca 2019

Jest problem z uwierzytelnianiem się na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) – napisaliśmy wczoraj, cytując praktyków i ekspertów. Poprosiliśmy również o komentarz Krajową Administrację Skarbową. Zgodnie z wczorajszą zapowiedzią publikujemy ją dziś w całości.

Gdy z auta korzysta inna firma, nie ma żadnego odliczenia Dot. VAT / Źródło: Rzeczpospolita z dnia 14 marca 2019 | Aleksandra Tarka

Podatnik, który oddał samochody osobowe 
w odpłatne używanie agentom prowadzącym własną działalność, w ogóle 
nie rozliczy VAT od paliwa związanego z ich eksploatacją. W środę Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną spółki, której fiskus odmówił odliczenia VAT od paliwa do wyleasingowanych aut. To ważne orzeczenie, bo dotyczy dość powszechnej sytuacji, gdy samochody są odpłatnie udostępniane na podstawie umów agentom podatnika. Z wniosku wynikało, że spółka zajmuje się sprzedażą hurtową części i akcesoriów do aut, a także wynajmem i dzierżawą pojazdów. Konsekwencją przyjętego modelu biznesowego jest m.in. zawieranie umów agencyjnych.

Nie ma VAT od kar umownych Dot. VAT / Źródło: Dziennik Gazeta Prawna z dnia 14 marca 2019 | Patrycja Dudek,

Nakładane na najemców opłaty za uszkodzenie wypożyczonych samochodów nie są wynagrodzeniem za usługę, tylko odszkodowaniem za utratę wartości przedmiotu najmu – orzekł wczoraj WSA w Warszawie, sygn. III SA/Wa 2099/18. Spór w tej sprawie toczyła firma rent-a-car. We wniosku o interpretację poinformowała, że wynajmuje samochody na terenie Polski, wystawiając faktury z 23 proc. VAT. Najemcy zobowiązują się w umowie do zwrotu samochodu w stanie niepogorszonym. Z umowy wynika, że firma nie wyraża zgody na zwrot przedmiotu najmu, który został w jakikolwiek sposób uszkodzony w trakcie trwania umowy.

Niższy PIT być może dla wszystkich Dot. VAT / Źródło: Rzeczpospolita z dnia 15 marca 2019 | Anna Cieślak-Wróblewska, Bohdan Wyżnikiewicz

Nie jest jeszcze przesądzone, czy obniżka stawki PIT z 18 do 17 proc. obejmie samozatrudnionych. Za to wiadomo, że zmiany wejdą w życie dopiero w 2020 r. Obniżenie stawki podatku PIT dla wszystkich osób pracujących zapowiedział premier Mateusz Morawiecki w ramach tzw. nowej piątki PiS. Od razu jednak pojawiły się wątpliwości, co to znaczy „pracujący" i czy obniżka obejmie wszystkich podatników rozliczających się według skali, w tym także mikrofirmy, czy może tylko wybrane grupy.

LEGAL LINK | TYGODNIOWY PRZEGLĄD PRAWNO-PODATKOWY 3


Zeznanie roczne: firma może odliczyć tylko połowę straty Dot. PIT/CIT / Źródło: Rzeczpospolita z dnia 15 marca 2019 | Przemysław Wojtasik

Nowych, korzystniejszych dla przedsiębiorców 
zasad rozliczenia nie zastosujemy jeszcze 
w tym roku. Niemiła niespodzianka czeka firmy, które zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia przepisami chcą w zeznaniu rocznym odliczyć całą stratę z poprzednich lat. Okazuje się, że na razie nie jest to możliwe. Muszą stosować stare zasady, czyli odliczyć maksymalnie połowę straty.

Miejsce postojowe sprzedawane oddzielnie z wyższym VAT Dot. VAT / Źródło: Rzeczpospolita z dnia 15 marca 2019 | Aleksandra Tarka

To, ile podatku zapłaci klient, który od dewelopera oprócz mieszkania kupuje garaż czy komórkę zależy od tego,
 co znajdzie się w umowie. Oferta deweloperska od dawna nie ogranicza się tylko do mieszkań czy domów. Standardem stało się oferowanie klientom także miejsca postojowego w garażu podziemnym czy komórki lokatorskiej. Kupujący ich szukają, bo wiedzą, że taki pakiet może ułatwić sprzedaż w przyszłości, a nierzadko podbić też zysk. Niestety, nie wszyscy zwracają uwagę na to, że zakup takich atrakcyjnych dodatków może być bardziej kosztowny. A wszystko przez stawkę VAT.

Uchwalili przepisy z furtką. Rodzaj zaliczki zmienimy w trakcie roku? Dot. VAT / Źródło: Dziennik Gazeta Prawna z dnia 15 marca 2019 | Marcin Mroziuk, Łukasz Bączyk, Katarzyna Jędrzejewska,

Wprowadzając nawet drobną zmianę przepisów, nie zawsze można przewidzieć wszystkie jej skutki. Może się więc okazać, że prawodawca znosząc obowiązek uprzedniego zawiadamiania organów podatkowych o wyborze wpłacania zaliczek kwartalnych lub uproszczonych, poszedł na rękę przedsiębiorcom bardziej niż zamierzał. Na pierwszy rzut oka chodzi tutaj przecież jedynie o zniesienie zbędnego biurokratycznego wymogu. Podatnicy wszak nie składają deklaracji zaliczkowych i sami obliczają wysokość wpłat do urzędu skarbowego, a decyzję o wyborze formy wpłacania zaliczek w praktyce podejmują do 20 lutego, tj. w terminie wpłaty zaliczki za styczeń. Tylko czy wystarczającym bezpiecznikiem przed pomysłowością przedsiębiorców okaże się zasada, że wybrany sposób wpłacania zaliczek na PiT i CIT obowiązuje przez cały rok podatkowy? Oczywiście w przypadku braku wpłaty za styczeń i luty fiskus może zakładać, że podatnik zdecydował się na zaliczki kwartalne. Trudno jednak spodziewać się, aby organ szczegółowo analizował, czy zaliczka miesięczna została obliczona na zasadach ogólnych, czy jako uproszczona. Zresztą w tym przypadku inna wysokość kwoty wpłaconej do urzędu skarbowego też może być wynikiem błędu rachunkowego podatnika, który poprawi on w kolejnym miesiącu… Czy przypadkiem nie stworzono więc tutaj furtki dla przedsiębiorców do zmiany formy wpłacania zaliczek w ciągu roku? Z takiej opcji bez wątpienia chętnie skorzystałyby firmy, które uzyskują w ciągu roku wyższe dochody niż zakładały, bo przejście na zaliczki uproszczone mogłoby zapewnić im czasowy wzrost płynności finansowej. Trzeba jednak pamiętać, że raczej nie takie były intencje prawodawcy – zwracamy więc uwagę nie tylko na korzyści, na jakie mogą liczyć podatnicy decydujący się na takie rozwiązanie, lecz także wskazujemy ryzyko, jakie się z tym wiąże.

LEGAL LINK | TYGODNIOWY PRZEGLĄD PRAWNO-PODATKOWY 4


Zmiany w prawie 1 6 M AR C A 2 0 1 9 •

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

2 0 M AR C A 2 0 1 9 •

USTAWA z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę – Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłaty za utworzenie i prowadzenie portalu PPK oraz wysokości stawki opłaty za udział w tym portalu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wzoru tablicy informującej o zakazie poruszania się po wale przeciwpowodziowym

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia innych organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dotyczących blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego

2 1 M AR C A 2 0 1 9 •

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności

2 2 M AR C A 2 0 1 9 •

USTAWA z dnia 21 lutego 2019 r. Agencji Badań Medycznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym

2 3 M AR C A 2 0 1 9 •

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR

LEGAL LINK | TYGODNIOWY PRZEGLĄD PRAWNO-PODATKOWY 5


Zmiany w prawie – Projekty M AT R Y C E V AT Na posiedzeniu Rządu 5 marca przyjęto projekt nowelizacji ustawy o VAT wprowadzający nową matrycę stawek VAT. Oprócz nowej matrycy, projekt przewiduje, że, dyrektor KIS będzie wydawał Wiążące Informacje Stawkowe (WIS). Nowa regulacja w zakresie stawek ma wejść w życie od 2020 r., a WIS - od czerwca 2019 roku - RCL.

K O D E K S K AR N Y S K AR B O W Y Nowelizacja Kodeksu Karno Skarbowego zaostrzająca kary dla nieuczciwych przedsiębiorców ciągle znajduje się w opiniowaniu przez środowiska prawne oraz organizacje zrzeszające przedsiębiorców. Obecnie nie jest znany termin przekazania projektu do dalszych prac rządowych i Sejmu – RCL.

K AS Y O N - L I N E Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy, Prawo o miarach – druk 2503. Projekt wprowadza obowiązek stosowania kas online przez podatników VAT. Przewiduje również refundację w wysokości 90% ceny zakupu kasy (bez podatku), ale nie więcej niż 700 zł, ale tylko w przypadku nabycia nowego rodzaju kas. Po I czytaniu w Sejmie, skierowano do prac w Komisji Finansów Publicznych.

U S T AW A P I T I O P R AC Y N A M O R Z U Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedłożył na stronach RCL projekt zmiany ustawy PIT i o pracy na morzu. Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej – Wytyczne Wspólnoty w sprawie pomocy publicznej dla transportu morskiego (Dz.U. C 13 z 17.1.2004, s. 3). Obecnie znajduje się on w konsultacjach i opiniowaniu RCL.

P O S T Ę P O W AN I E E G Z E K U C Y J N E W AD M I N I S T R AC J I Minister Finansów udostępnił do konsultacji i opiniowania na stronach RCL projekt zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Głównym celem podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do nowelizacji ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, było uproszczenie procedur administracyjnych obowiązujących w egzekucji administracyjnej mających pozytywne znaczenie nie tylko dla wierzycieli i organów egzekucyjnych, lecz również dla zobowiązanych. Należy zwrócić uwagę, że nowela przewiduje bardzo uproszczoną egzekucję majątku przedsiębiorcy - RCL.

LEGAL LINK | TYGODNIOWY PRZEGLĄD PRAWNO-PODATKOWY 6


Kalendarium Tygodnia

LEGAL LINK | TYGODNIOWY PRZEGLÄ„D PRAWNO-PODATKOWY 7

Profile for Konsulting i Zarzadzanie - Slawomir Zamorski

Obserwator Tygodniowy Przeglad Prasy 8.2019  

Obserwator Tygodniowy Przeglad Prasy 8.2019  

Advertisement