Historia CKZIU

Page 1

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we WłocławkuW tym samym roku, 20 grudnia została podpisana Deklaracja Wsparcia dla WUTW, powołanego z inicjatywy Władysława Skrzypka - prezydenta Miasta Włocławek, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej we Włocławku. Podpisali ją przedstawiciele wszystkich włocławskich uczelni wyższych.25 czerwca 2012 r. – Rada Miasta Włocławek w związku ze zmianami w systemie oświaty, w drodze uchwały zmieniła nazwę Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 we Włocławku na nazwę Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.Na podstawie zarządzenia nr 223/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 lipca 2016 roku obowiązki dyrektora przez kolejne 10 miesięcy pełnić będzie Wioletta Pawłowska. Wicedyrektorami w tym czasie będą: Ksymena Walczak oraz Jacek Olszewski.