Page 1

PO UR MON BERGER ARIA CO NCERTA NTE PER SOPR ANO, FLICORNO, PIANOFORTE E ARCHI

SLAVO MÍR HOŘÍN KA


POUR MON BERGER KO N C ERTNÍ ÁRIE PRO SOPR ÁN, K ŘÍDLOVKU, KLAVÍR A SMY Č CE A R I A C O N C ERTANTE PER SOP RANO, FLICORNO, PIANOFORTE E ARCHI

(2007) PA RT IT U R A

S LAVOMÍR HOŘ ÍNKA 2 00 9


Instrumenti: Soprano solo Flicorno in Si b Pianoforte Archi (5-4-3-2-1) Durata cca 9 min. Sainte Thérèse de Lisieux: Le cantique éternel chanté dès l'exil

Sv. Terezie z Lisieux: Věčná píseň

Ton épouse exilée, sur la rive é trangère Peut chanter de l'Amour le cantique éternel Puisque, mon Doux Jésus, tu daignes sur la terre Du feu de ton Amour l'embraser comme au Ciel.

Na cizím břehu, Bože můj, snoubenka Tvoje chce Tobě zpívat píseň lásky věčnou neboť už ve vyhnanství, v zemi nepokoje jak v nebi objímáš ji láskou nekonečnou.

Mon Bien – Aimé, Beauté suprême A moi tu te donnes toi – même Mais en retour, Jésus, je t'aime Et ma vie n'est qu'un seul acte d'amour!

Ty milovaný, jediná Ty kráso, se dáváš mi, jak jen se možno dáti, Já na oplátku, Ježíši, má Spáso, celým svým životem chci Tebe milovati.

Oubliant ma grande misère Tu viens habiter en mon cœur. Mon faible Amour, ah quel mystère! Suffit pour t'enchainer, Seigneur.

Má láska, ač je ubohá a slabá, tajemstvím je, jež Tebe poutá, Pane, že Tobě přebývat v mém srdci dává a nikdy Tebe poutat nepřestane.

Mon Bien – Aimé, Beauté suprême A moi tu te donnes toi – même Mais en retour, Jésus, je t'aime Et ma vie n'est qu'un seul acte d'amour!

Ty milovaný, jediná Ty kráso, se dáváš mi, jak jen se možno dáti, Já na oplátku, Ježíši, má Spáso, celým svým životem chci Tebe milovati.

Amour qui m'enflamme Pénètre mon âme Viens, je te réclame, Viens, consume – moi.

Láska jak oheň pálí proniká duši mou. Volám Tě, přijď již zdáli, přijď, strav mě ubohou!

Ton ardeur me presse Et je veux sans cesse Divine fournaise M'abîmer en toi.

Tvůj žár mě tiskne, drtí, Ty božská výhni z nebe, chci v životě i v smrti jen nořiti se v Tebe.

Seigneur, la soufrance Devient jouissance Quand l'âme s'élance Vers toi sans retour.

V lásce i utrpení stává se radostí a bolest v štěstí mění nebeskou sladkostí.

Céleste Patrie Joies de l'autre vie Mon âme ravie Vous goûte toujours.

Vlasti má věčná, sladkosti nekonečná, uchvacuj duši mou každý den!

Céleste Patrie Joies de l'autre vie Vous n'êtes que l'Amour!

Vlasti má věčná, radosti nekonečná nejsi než láska jen! (přel. Věra Remešová)


Pour mon Berger & 34

Flicorno in Si b

& 34 ΠPianoforte

?3 Π4

Soprano

& 34

Violini 1

& 34 Œ

Violini 2

& 34 B

Viole

Violoncelli

Pno.

Vn. 1

Vn. 2

Vle

Vc.

Cb.

p

!

!

!

!

!

˙ " °

!

!

premere la corda con qualche ditta, non tono armonico! quasi pizzicato tecnica di chitarra

!

5

!

Œ Œ Œ Œ

3

!

!

Œ Œ #œ p !

p

!

œ "

!

!

Ȯ ..

Ȯ ..

Ȯ ..

Ȯ ..

Ȯ ..

Ȯ ..

!

Œ ‰ # O . Ȯ . œ. . p non dim.

Ȯ . .

Ȯ . .

Ȯ . .

Ȯ . .

Ȯ . .

P

p non dim.

!

?3 Π4

ȯsul E

legato

Ȯ . . p non dim. pizz. # œ . œ.

P ˙.

O #Ȯ œ #

F ȯ .

p non dim. ˙.

!

!

!

!

!

!

Ȯ ..

Ȯ ..

Ȯ ..

& Ȯ . .

Ȯ . .

Ȯ . .

O O " .. #O " œ œ " #œ "

!

! .

! ȯ

.

!

Ȯ . .

arco

# o œ‰ Œ Œ J $

!

p

˙.

" . #O " ". # œ "

! ȯ

.

A q = 72

O Œ O œ œ

Ȯ . .

!

.

œ‰ Œ Œ J !˙ .

Oœ J‰ Œ Œ $ j O‰ Œ Œ œ $

p

O œ

!

.

˙. "

legato

Œ

!

?

!

˙.

Ȯ ..

!

? ȯ .

˙.

!

!

!

?

˙.

?3

B Ȯ . .

Œ Œ ‰ j ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ X. p P F

!

&

œ. œ

3

&

&

#œ #

con pedale, lasciar sonare sempre

!

& œ. #œ#˙

9 Sopr.

3 4

9

Flic.

q = 66 !

4

Contrabasso

Slavomír Hořínka (2007)

simile

! ȯ

.

! ȯ

.

.

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

p Œ œ œ. œ ˙ Ton

é - pouse

œ‰ J

Œ Œ #œ #œ #˙

Œ

3

e - xi - lée,

‰ b œ œ œ œj œ œ 3

sur

la

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Ȯ . .

O Œ Œ œ $ ˙.

Ȯ . .

˙.

˙.

!

!

!

#˙.

n˙. !

b˙. !

#O #œ

!


6 19 Flic.

Pno.

&

!

!

!

!

!

!

!

!

&

!

!

!

!

!

!

!

!

?

!

!

!

!

!

!

!

!

19

Sopr.

j & b œ . œ ‰ œJ œ œ ˙

œ‰ J

3

rive

é tran - gère

P

Œ #œ

œ

Œ

Peut chan - ter

j #œ #œ œ œ œ œ œ #˙

Œ

3

de

l'A - mour

le can - tique

&

!

!

!

!

!

!

!

Vn. 2

&

!

!

!

!

!

!

!

B

!

!

Vc.

Cb.

? ˙.

Flic.

!

Pno.

3 # œ œ œ # œ. Œ & J P

!

? 28

Sopr.

&

Vn. 1

&

Vn. 2

!

Ȯ ..

n˙.

#˙.

˙.

#˙.

˙.

!

œ. #œ ˙

S# n˙.

S#

!

Œ

p

! ‰

œ n˙

!

œ

3

œ J

#˙.

!

j ¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿¿ P

!

3

¿ ¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ X P F

!

# ˙.

˙.

˙.

Œ Œ

!

Ȯ ..

Oœ ..

˙.

˙.

˙.

˙.

# ˙.

˙

˙. p

? ˙.

˙.

˙.

? ˙.

˙.

˙.

non dim.

non dim.

#œ p

simile

˙

#˙.

œ.

˙.

˙.

œ.

˙.

˙.

œ.

P P

˙

Π!

p ˙ "

P

Œ Œ ‰ œJ P

!

Ȯ ..

B œ ". #œ "

˙.

˙.

Ȯ ..

& ˙.

O Œ Œ ‰ œJ P

˙. #

˙.

!

5

é - ter - nel

!

come prima 3

F

!

Ȯ ..

non dim.

Cb.

#œ œ

!

!

non dim.

Vc.

3

!

#˙.

!

œ œ # œ- œJ

!

legato

Vle

!

B q = 66

&

p ˙.

# ˙.

?

28

#˙.

!œ Œ Œ ‰J

Œ Œ ‰ j œ " Ḟ 3 4 j . œ œ œ œ . Œ œ œ œ ‰ J œ

Vn. 1

Vle

!

! !

!

‰ Œ $

! ˙.

‰ Œ $

!

‰ Œ

!

‰ Œ $ $

!


7 35 Flic.

Pno.

C q = 72

!

!

!

!

!

!

!

&

!

!

!

!

!

!

!

?

!

!

!

!

!

!

!

&

F. & ‰ œ 35

Sopr.

œ

3

Puisque, mon

&

Vn. 2

& ˙.

Vc.

Cb.

B

!

? ?

42 Flic.

Pno.

J

b˙ P

!

!

bœ & ‰ J bœ bœ œ œ œ œ œ 3

-

-

œ bœ -

!

!

Vn. 2

&

!

!

Vc.

Cb.

au

bœ !

œ

#˙.

œ

!

œ

Du feu

˙.

$

˙.

# œ #œ nœ

‰ j #œ

"

p #˙. Œ Œ ‰ j #œ F

3

!

f

F

˙.

˙.

# ˙. F ˙.

!

!

!

!

P œ

˙.

˙

œ

P

!

5

!

j

!

!

!

œ bœ

!

œ œ œ #œ ˙

!

!

œ4 ˙

œ

de ton A - mour

!

Œ # œ # œ # œ- # œ- œ # œ œ œ # œ œ # œ # œ F

# Oœ Ȯ .. Œ Œ ‰ J F . # Œ Œ ‰ œ ˙

p

F

D q = 66

Ciel.

#˙.

terre

!

J

b˙.

? ˙ ?

ser comme

&

B

3

p

œ œ

Œ

! #œ Œ Œ ‰ J Œ Œ

˙

!

!

!

3 œ ‰ œ œ. œ Œ œ œ J J J

! œ

!

!

sur la

!

Vn. 1

Vle

œ

!

!

b˙.

œ

!

!

3 j œ œ ‰ Œ #œ œ .

!

!

&

-

daignes

!

&

l'em - bra

tu

!

!

?

œ bœ bœ b œ. œ

˙

Jé - sus,

!

42

Sopr.

Doux

!

Vn. 1

Vle

3 bœ œ

œ œ œ œ œ œ

! Œ

come prima

‰ j #¿ ¿ ¿ ¿ P 3

!

Ȯ ..

Ȯ ..

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.


8 48 Flic.

& ˙.

? 48

Sopr.

&

Vn. 1

&

Vn. 2

Vle

Vc.

3

!

5

!

3

¿ #¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ #¿ ¿ ¿ ¿ ¿ f P

!

!

Ȯ ..

Ȯ ..

˙.

˙.

B ˙.

˙

? ˙.

˙.

&

5

!

& Pno.

‰ # œ # œ # œ- # œ- # œ # œ .. œ # œJ œ œ - F

Œ

3 j3 œ # œ- # œ œ œ # œ œ œ ˙ œ #œ œ œ œ #œ - # œ- # ˙ . P p diminuendo !# ˙ 3

#œ # œ

!

Œ

!

!

!

!

Œ #˙ "

Ȯ .. poco a poco diminuendo

˙.

Oœ ..

˙.

œ.

$

!

!

˙.

?

˙.

q . = 66

55 Flic.

˙.

˙.

& 38 œ .

˙.

poco a poco diminuendo

E œ.

œ.

œ. $

3 8

!

!

3 8

!

!

!

3 8

‰Œ $

!

!

3 8

!

!

3 8

!

!

3 8

!

˙.

p

poco a poco diminuendo

Cb.

!

‰Œ $

poco a poco diminuendo

Œ

!

p

Ȯ ..

# ˙˙

˙. pizz.

!

œ #˙ # p

˙.

3 8

œœ

!

3 8

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

& 38

!

!

!

?3

!

!

!

& 38

!

!

!

Vn. 1

& 38

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Vn. 2

& 38

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

B 38

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Pno.

8

55 Sopr.

Vle

Vc.

Cb.

8 J J J 8

œ

œ J

# œ . œ œ # œ # œJ # œ

Mon Bien – Ai - mé,

. ? 3 œœ # œœ œœ ?3

P ‰ ‰ # œj

leggiero

!

œœ # œœJ

. # œœ œœ

!

!

J

# œœ

F

!

œœ. J p

# œœ

!

œœJ

Beau - té

œœ # œœ. œœJ J J

œœ # œœJ

!

!

3 8

r ‰ # œ # œ œR ® # œR # œ œ . œ # œR # œ œ œ Ô J su - prême

. # œœ œœ J

!

A moi tu

# œœ

!

te do - nnes toi –

œœ. J

# œœ

!

œœJ


9 65 Flic.

Pno.

&

!

!

!

!

!

!

!

!

&

!

!

!

!

!

!

!

!

?

!

!

!

!

!

!

!

!

65

Sopr.

& œJ ‰ # œj même

œ

Mais en

#œ œ #œ #œ #œ #œ œ ‰ #œ R ® ÔR J R

# œ # œ œ œ œ œ # œJ # œ

œ J

re - tour,

Jé - sus,

je

t'aime

Et ma vie

œ R

# œ # œ œ œ œj

n'est qu'un seul

acte

Vn. 1

&

!

!

!

!

!

!

!

Vn. 2

&

!

!

!

!

!

!

!

B

!

!

!

!

!

!

!

Vle

Vc.

. ? œœ # œœ œœ J

œœ # œœJ

J J

? ‰ # ÉÑ F

pizz. non arpeggio!

Cb.

73 Flic.

Pno.

!

&

!

73 Sopr.

Vn. 1

Vn. 2

Vle

Vc.

Cb.

&

!

!

&

!

F

!

œ

j œ. # œ-

j œ-

j œ. # œ-

!

-

j œ-

‰ !

ant

# œœ

b œ.

J

ma

œ # œ œ- # œJ #œ

j j j j j j œ # œ. œ- œ # œ. œj j j j j j œ # œ. œ- œ # œ. œ-

œœ # œœ. J J

# œ.

#œ °

# œ.

p

2

4

grande

œ #œ

j œ

œ J

mi - sère

œ- # œ- œ- # œ- # œ- œ j œ

œœJ

! !

. # œœ œœ J

‰ # # ÖÜ F

œ.

œ J ‰

œ.

Œ

œ J

œ.

œ.

Œ

j œ

œ.

œ.

Œ

j œ

œ

Tu

J

j

viens

# œ. œ-

# œ. œ-

# œ-

œ-

# œ. œ-

# œ. œ-

# œ-

j

4

œ œ

œ.

ha - bi - ter

œ # œ- # œ œ- # œ- # œ # œ # œ- # œ # œ- œ- -

œ-

j

solo

‰ ‰ # œj . P

!

œ œ- # œ œ # œ œ- œ- # œ- # œ- œj

d'a - mour!

# œœ

œœ J

!

œ.

!2

Œ #œ

œœJ

!

Œ

! Œ

- . œ # œ- # œ œ # œ œJ # œ

& #œ p-

B #œ p #œ. ? # œ.

œ ‰ J

# œ.

œœ. J

!

!

Ou - bli

œJ

# œœ

!

! 2

œœ-

!

# œ.

# œ. p

& #œ

?

J

F

&

?

. # œœ

œ.

j œ. j œ.

j œ.

# œ-

j œ.

# œ-

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!


10 82 Flic.

& &

(!) œ

Pno.

&

œ

82

Sopr.

#œ.

œ.

& œ

2

4

Vn. 2

Vle

Vc.

Cb.

œ œ

mon

j j j œ-

B #œ -

j œ-

Pno.

Vn. 1

Vn. 2

Vle

Vc.

Cb.

Œ

!

!

!

!

Œ

!

4

j #œ

œ J

j j j œ # œ. œ-

j j j œ # œ. œ-

bœ bœ œ

œ bœ

faible A

-

œ # œ# œ œ # œ- œ- œ j œ

j j j œ # œ. œ-

j œ

mour,

œ. J

j

Œ

J

ah

quel

! œ

œ.

p

2

œ

œ.

œ

œ

°

2

my

-

œ J

stère!

œ # œ # œ œ œ œ œ œ # œ- œ- # œ- # œ- œ- # œ- #œ œ # œ # œ- œ- œ- # œ J j

œ-

# œ.

œ-

# œ. œ-

# œ-

œ-

# œ.

œ-

# œ. œ-

# œ-

j

2

œ.

j

j œ. j œ.

j œ.

# œ-

j œ.

# œ-

!

!

!

!

!

!

!

!

?

!

‰ # # ÖÜ F

!

!

!

!

!

!

œ & J ‰ (!)

œ.

& Œ

œ J

œ

& Œ

j œ

90 Sopr.

!

# œ.

j j j œ # œ. œ-

œ.

!

Mon

# œ-

œ J ‰

?

90

Flic.

œ.

œ œ

!

cœur.

& # œ- # œ- # œ. œ. & #œ -

*

bœ. p

!

œ.

œ

en

Vn. 1

œ.

œ

2

œ J ‰ ‰

&

!

œ œ Su

2

2

2

œ

œ.

œ

œ.

œ

œ

- ffit

- -& œ # œ- # œ œ # œ # œ # œ # œ # œ œ œ- # œ j œ-

& #œ B #œ -

j œ-

4 œ #œ. J

œ.

j j j œ # œ. œj j j œ # œ. œ-

œ œ œ J

pour

2

# œ.

F # œ.

œ

F # œ.

œ

2

4 œ œ J

t'en - chai ner,

œ J

* f # œ.

j j j œ # œ. œ-

j œ œj œ œ-

?

!

!

!

!

?

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

f ‰ # œj

Sei - gneur.

Mon

j œ # œ # œj œ # œ- # œ- œ- # œ # œ œ # œ . - . . - -f j j j œ # œ. œ-

!

! j

# œ. F

f # œ. œsolo # œœ j ‰ # œ. J # œ. J F ƒ # œ. œ# œ. œ# œ œ # œ œ J

J

f

‰ # # ÉÑ f

!

!

!

j j # œ. œ. # œF # œ œ # œ œ # œ œ #œ œ #œ#œ œ œ œ œ

# œ# œ# œ

œ. œ J

!

# œ# œ

# œœ. J

!

F


11 98 Flic.

G

&

!

!

!

!

!

!

!

!

&

!

!

!

!

!

!

!

!

&

!

!

!

!

!

!

!

!

Pno.

98

Sopr.

& #œ

œ J

Bien –

Vn. 1

Vn. 2

Vle

Vc.

Cb.

Ai - mé,

!

&

J

?

!

Vle

Vc.

Cb.

j œ-

j œ # œ-

# œ.

œ-

œ # œ. œ # œ J J

œœ J

œ # œœ# œ J

. # # œœ

œœ

!

moi tu

!

# œ.

j

!

!

J

!

te

donnes

! # œ-

!

!

# # œœ !

# œ ‰ # œj # œ J

œ R

toi – même

! j œ.

# œ-

œ. œ J

# # œœ

!

!

Mais

œ J

en

!

re-

!

j œ-

j j j œ # œ. œ-

j œ # œ-

œœ J

œ # œ. œ# œ J J

œœ J

œ # œœ# œ J

!

!

‰ b ÉÑ f

!

!

H

!

!

!

!

!

&

!

!

!

!

!

!

!

&

!

!

!

!

!

!

!

& #œ

# œ œ # œ œ œ ‹ œJ # œ

tour,

Vn. 2

!

A

#œ #œ #œ R

!

106

Vn. 1

j

su - prême

œ

&

Pno.

Sopr.

j œ

#œ œ #œ #œ œ. ‰ ‹œ R ® ÔR J

Beau - té

!

j & #œ œ#œ B J ‰ ‰ P œ? # # œœœ

106 Flic.

# œ # œ œ # œ œ œ ‹ œJ # œ

Jé - sus,

&

!

& # œj . B

œ-

!

# œ-

? # # œœ.

œœ

# # œœ

?

!

J

!

R

je

!

!

#œ #œ œ t'aime

#œ œ ® ‹ œRÔ # œJ ‹ œ R Et ma

vie

! j œ.

# œ-

œ. œ J

# # œœ

!

!

œ R

n'est qu'un

#œ #œ œ seul

! j œ-

j j œ # œ.

œœ J

œ # œ. œ # œ J J

!

!

acte

! j œ-

j œ

œœ J

œ œ J

#œ œ J

# œ.

!

d'a - mour!

b œ.

tutti

Œ

J

j

# œ-

# œ. œ-

# # œœ

. # # œœ œœ

!

!

!

!

J

bÖ ‰bÜ f

ƒ

b œ-

œJ j

b b œœœœ. fmarcato tutti j œ b b œœ œâf marcato b œœ. bœ œ J f marcato !


12 113 Flic.

&

!

!

!

!

!

!

!

!

&

!

!

!

!

!

!

!

!

&

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

œ b œ- œ- œ- œ-

- œ- - œ- œ- œ b œ œ

Pno.

113 Sopr.

Vn. 1

Vn. 2

Vle

Vc.

Cb.

&

. œ b œ œ œ œ- œ- œ b œ b œ J & & bœ bœ â

B œj b œj œ b œ. ? b b 䜜 ?

Vn. 2

Vle

Vc.

Cb.

b b œœ.

j

bœ b œ-

bœ b œ. . b b œœ

b b œœ

!

œœ â œ œ â äœ œ

J

!

b b œœ-

j

j œœ. b b œœ â

j œœ-

ä b b œœ

œœ J

bœ œ b œ. œ â œ. b b œœ œ J

j œ œ.

bœ b œ-

j j j œœ b b œœ. œœ â j bœ œ bœ œ. â œ b œ. äœ œbœ œ J J J

j œœ b b œœ-

bœ bœ â

œ b œœ bœ J

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

&

!

!

!

!

!

!

!

!

!

&

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

121

Vn. 1

j œ œ â œœ J

j

b b œœ-

œ- b œ- œ- b œ- œ- œ-

&

Pno.

Sopr.

J

j j j j œœ b b œœ. œœ œœ â j j j j œ bœ œ œ œ b œ. œ œ â . œ b œ äœ œ œbœ œ œ J J J J

!

121 Flic.

j œœ-

- - - b œ œ œ œ œ œ œ œ b œ b œ œ œ- b œ- œ b œ. b œ . œ

œ J

&

œ- œ- b œ. œ. & J J

& b œj œ b œ. œ â j

j j

œ-

b b œœ-

j

?

!

œJ

j œœ. b b œœ â j j œ œ bœ œ œ b œâ œ. b äœ œ bœ J

j œœ-

J

j

B œ bœ œ œ bœ œ b œ. œ œ b œ. â . b œ? b b œœ 䜜 bœ J

b œ-

b œ.

bÖ ‰ bÜ

ƒ

!

œœ J

. œ b œ- œ œ œ- b œ b œ J j j j œœ b b œœ. œœ â j b b œœ. œœ â œ b œ. œœbœ œ J J J

!

j œœ b b œœj

b b œœ. œœ â œ b œœbœ J

!

j œ œ-

œ b œ œ- œ- b œ- b œ- œ- œ- b œ- œ- b œ- - - - œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ J j

b b œœ. œœ â b b œœ-

b œ. äœ bœ œ J

!

j œ œ.

j œœ.

b b œœ-

j œ œ.

b b œœ â b œbœ

œ. œ J

!

b b œœ â

j œœ-

j j œœ b b œœ.

œœ J

œ b œ. œ bœ J J

j œ œ-

b b œœ â b äœ bœ !

j j œ bœ œ b œ.

!

j œœ â j œ œ â äœ œ J


13 130 Flic.

&

!

!

!

!

!

&

!

!

!

!

&

!

!

!

!

!

!

Pno.

130 Sopr.

Vn. 1

Vn. 2

&

œ b œ- œ- b œ- œ- œ

&

& œj b œ œ b œ-

diminuendo

Vle

Vc.

Cb.

B œj b œj œj œ b œ. œ diminuendo â ? œœ b b œœ ?

J

. ä b b œœ œœ !

!

J

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

j œ b œ-

b œ. œ-

œ- œ- b œ. b œ. J J

j œœ b b œœ .

b œ-

j œœ

â

âF

j

j

b œf F j ‰. b œ. œœ J f

œ-

j

j

œJ j

bœ œ bœ œ bœ œ b œ. œ b œœ. b œœ. â F ä œœ b œ. œœ b œb b œœ œ œb œ œ œ J J J J J F bÖ ! ‰b Ü ! f

œ. œ J

j j j j j œ. b œœ- œ b œ. œ diminuendo -œ œ- œ- œ b œ œ- œ- b œ œ œ- œ- b œ- b œ. œ. œ . J J J

bœ b œ-

b œ. œ-

b œ-

j œ œ-

J

j j j œ bœ œ œ b œ. œ-

b œ-

œ. J

!

j j œ bœ œ b œ.

b œ-

j j œ œ bœ œ- œ b œ-

œJ

diminuendo

!

!

œ b œ. J J ‰ p bÖ Œ b ÜJ F

!

!

!

!

!

!

!

!

!

&

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

&

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

&

Vn. 1

& œj b œ

Cb.

j

bœ œ b œ. œ â b b œœ

!

!

Sopr.

Vc.

j œ bœ œ b œ-

!

&

140

Vle

- œ- - œ- œ- œ b œ œ b b œœ-

â

!

Pno.

Vn. 2

j b b œœ. œœ

diminuendo

140 Flic.

œ b œ- œ- œ- œ-

I

œ œœ œ & J F j

B bœ œ b œ. œ?

!

?

!

j

œ

œ bœ bœ bœ J J j

b b œœ.

œ œ-

diminuendo

! !

bœ.

œ.

bœ b b œœ-

bœ J

! !

j œ œ.

œ œ bœ. J

b b œœ-

! !

œ. œ J

j œ bœ œ. b œp

œ. $ œ œ œ œ bœ bœ J J J P j j j j œ œ bœ œ œ- œ b œ. œ-

!

!

!

!

œ bœ J

bœ.

j j j œ bœ œ œ b œ. œ-

œ.

œ.

poco a poco diminuendo poco a poco sul ponticello

j œ bœ œ bœ

!

!

!

!

j œ bœ œ b œ-

b b œœ. œœ-

!

!

!

j

!


14 150 Flic.

q = 66

&

!

!

!

3 4

!

&

!

!

!

3 4

!

Pno.

& 150

!

!

!

3 4

!

Sopr.

&

!

!

!

3 4

!

Vn. 1

&

!

!

!

3 4

!

Vn. 2

& œ.

Vle

Vc.

Cb.

B bœ b œ-

j œ œ

? ?

& œ

? 158

Sopr.

&

Vn. 1

&

Vle

Vc.

Cb.

j

œ

!

!

3 4

!

œ -œ -œ œ œ œ . œ 3

œ œ œ œ œj œ œ .. ˙ 3

! 3

". ".

bb Oœ ""

! !

¿ b¿ X p

!

!

Ȯ ..

Ȯ ..

b Ȯ ..

O œ

Ȯ . .

Ȯ . .

!

! ˙.

?

P b˙ "

!

Œ O bœ

simile

bb Oœ

Ȯ . .

!

Ȯ ..

Ȯ ..

œ ‰ . ‰ O. R bœ. $ P

O b Ȯ œ b

j b¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ 3

P

Œ

Ȯ . .

! ˙.

œ œ- œ œj œ . 3

!

!

! !

b Ȯ ..

O œ

Ȯ . .

Ȯ . .

!

œ œ œ œœ .

P

œ œ- œ œ . j - bœ 3

œœ

!

!

!

!

!

!

!

!

Ȯ .. O ". bO " œ ". b œ "

Ȯ ..

b Ȯ

Ȯ . .

! ˙.

!

b Ȯ

˙.

œœ

come prima

Ȯ ..

Ȯ . .

˙.

œœ

!

legato

f

Ȯ ..

˙.

œ

!

Ȯ ..

! ˙.

!

poco a poco diminuendo

!

Ȯ ..

!

-3 œ œ œ œ

F

b ˙. "

!

naturale

Œ b˙ P non dim.

˙

œ œ. œ F

!

b Ȯ b .. P non dim. œ. b pizz. œ.

!

Œ ‰ œj œ œ œ !b ˙ . F

Œ

!

r œ œ #‰ Œ $

! ˙.

Œ

!

b Ȯ Œb P non dim.

!

Ȯ ..

? ˙.

3 4

!

!

?

j œ bœ

p

Œ

!b ˙

!

˙.

3 4

b¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ F

B Ȯ . .

˙.

!

5

& O bœ

3 4

!

!

legato

Vn. 2

œ œ

œ.

!

& Pno.

sul pont.

poco a poco diminuendo

158

Flic.

œ.

J

Ȯ . . Ȯ . .

! ˙.

! ˙.


15 166 Flic.

Pno.

& œ b œ œ .. œ !b œ & Œ

Œ

? Œ

Œ

166 Sopr.

Vn. 1

Vn. 2

Vle

Vc.

Cb.

&

p

!

&

œ œ œ œ b œ- œ p -

bœ "

Pno.

B Ȯ . .

!

5 4

!

!

!

5 4

!

!

!

5 4

Œ

Ȯ . .

senza cesura

Ȯ . .

$

!

!

!

!

!

˙. #

5 4

$

!

# espr. 3 3 j œ œ bœ œ. œ œ bœ bœ œ J œ

! œ

œ bœ œ. œ

!

qui

!

w

œ

w

œ

!

5 4

!

!

!

5 4

!

!

!

5 4

!

!

!

!

&

!

!

!

!

?

!

!

!

!

&

bœ bœ œ. œ œ œ œ œ œ œ bœ 3

m'en

& w B

J

-

-

-

-

-

œ œ. œ Œ j œ œ J 3

flamme

!

Pé -

œ œ bœ œ. œ bœ œ œ œ œ bœ bœ -

! œ

!

3

œ

Œ b˙ #

sul tasto

?

!

!

?

!

!

3

-

-

- tre mon

bœ œ œ. œ œ bœ ‰ œ

œ

w

œ

!

œ. œ

Viens,

je

!

w

!

J

âme

!

w

Ó

- nè -

‰ œJ

A - mour

5 4

sul tasto

!

œ $

!

Vn. 2

Cb.

w

!

&

Vc.

5 4

! Ȯ . .

!

Vn. 1

Vle

!

˙.

&

172 Sopr.

!

Ȯ . .

172 Flic.

!

!

$

& Ȯ . .

? ˙.

!

œ œ .. #

K q = 56

A

Ȯ ..

?

˙

3

w p w

œ

arco sul tasto

œ

œ

p bw p

!


16 176 Flic.

Pno.

&

!

!

&

!

!

!

4 4

!

?

!

!

!

4 4

!

& œ œ bœ œ bœ œ œ ‰ œ. te ré

Vn. 1

Vn. 2

Vle

Vc.

Cb.

-

clame,

Pno.

Vn. 1

Vn. 2

Vle

Vc.

Cb.

con

-

3

œ œ œ bœ œ œ

sume –

moi,

3

J

con - sume –

œœ

ww

4 4

b˙.

naturale

4 4

#

4 4

œ

w

œ

w

œ

4 4

?w

œ

w

œ

w

œ

4 4

!

& œ œ œ œ. œ.

!

j œ

j œ bœ ˙. 3

&

!

!

7 8

?

!

!

7 8

!

&

Œ

4 bœ bœ œ bœ

7 8

Ton ar - deur me

& bw

bw

& bw

b˙.

B w

bw

? b˙ ?

P

bw

œ œ œœœ 3

œb œ œ œ œ œ ˙ w

œ

Ó ! œ. presse

7 8 7 8 7 8 7 8 7 8

!

!

7 8

!

°

3

veux

˙.

œ J

˙. P

j œ ˙.

P

˙.

P n˙. P ˙. P

œ J

œ b˙. J

œ

œ b˙. J

bw

P

w P naturale w

P naturale w P w P

j j œ œ œ œ. œ œ

œœœ ˙

œ

! ‰ œ

œ.

sans

˙.

œ.

œ.

œ p

!

œ œ œ bœ œ J‰J J J Et je

4 4

Œ œ.

œ. ˙ p ma marcato

Œ Ó

naturale

œœ

B w

?

$ œ#‰ R

3

moi.

Ó

ww

4 4

bœ œ œ bœ ˙

‰ œ bœ J

! b ˙˙ ..

180 Sopr.

Viens,

b œ œ œJ b œ J J

!

&

180

Flic.

‰ . œr œ œ œ œj œ œ p

!

176

Sopr.

L q = 66

cesse

œ J

œŒ J

˙.

œ b˙. J p j œ ˙ p

j œ ˙.

œ œ œ- œ œ œ- œ- œ- œ- œ ˙ J J 3

œ J œ J

˙

˙.

œ.

˙

p

b˙.

p œ b˙. J p

j œ ˙

3 4

3 4

!

3 4

!

3 4

œ J

3 4

j œ œ

3 4

œ œ J

3 4

œ J œ J

3 4 3 4


17 186 Flic.

Pno.

&

& 34 ˙ ?3 4

186

Sopr.

Vn. 1

Vn. 2

Vle

Vc.

Cb.

œ bœ ˙

3 4

œ

œ

Pno.

F

Sopr.

˙.

Vn. 1

Vn. 2

Vle

Vc.

& ˙

2 4

œ J

? œ

!

2 4

œ Œ J

2 4

- - -& œ œ œJ œ œ œ œJ

2 4

j œ

2 4

B ˙

œ J

2 4

- ? œJ œ œ œ œ œ œJ œ J

œ en

œ œ

œ

œ J

b˙.

˙

œ

b˙.

œ

2 4 2 4

˙ F

œ œ

œ œ œ

œ- œ- œ œ ˙

F

F

œ

5 8 5 8

œ.

5 8 5 8

œ #œ œ œ.

j

3

œ

œ œ J

œœœ bœ bœ bœ œ *° œ. œ

poco a poco crescendo

3 Œ bœ œ œ

b˙ P ˙ P b˙

P

œ- œ œ

œ J

Œ

˙

˙

˙

œ œ œ- œ J

j œ b˙

œ J

˙

j œ

œ J

˙

œ J

œ J

˙

œ J

œ #˙ J

œ J

˙

œ J

œ J

˙ crescendo

3 8

œ. p

? 3 8

œ

œ

œ * ° 3 8

œ

Quand l'âme

# # # # #

3

crescendo

œ

3 8

œ

œ œ.

3

œ

Œ

3

˙

œ J

œ J

œ œ œ #œ #˙

œ œ œ œ

‰ bœ œ

˙

œ J

P b˙

œ. œ

crescendo

P b˙

3

poco poco crescendo

bœ J J

œ œ #œ J J

œ

la sou - france

œ J

œ

J J

œ

F

j œ œ

œ

3

11

&

3 ‰ œ œJ œ œJ J P

F œ #œ #œ #˙ œ œ œœœœ œ b œ bœ œ œ

œ

3

œ.

5 8

˙.

œ.

F

5 8

œ J

Sei - gneur,

11

œ

˙

Œ œ

˙

˙

toi.

b˙.

j œ

5 8 5 8

˙

˙

5 8

œ

˙

3

œ

œ J

‰ . œR

!

De - vient joui - ssance

& ˙

? n˙

œ3œ J

3

Cb.

J

F

2 4

!

œ œ œ- œ œ œ- œ- œ- œ- œ œ

F ˙.

œ & J ‰ œJ œ œ œJ

&

3

F œ.

4

œ œ

œ œ

œ

˙.

? 3 ˙.

3

M'a - bî - mer

œ œ n œ œ- œ œ œ- œ œ F

B 34 b ˙ .

193

œ J

˙.

193

Flic.

œ œ œ J ‰

Di - vine four - naise

& 34 b ˙ .

4

œ

!

F 3 bœ bœ bœ

& 34 b ˙

œ œ œœ J

p

œ.

poco poco crescendo

& 34 Œ

˙.

Œ

œ.

?3

Œ

M

3

j œ

œ

œ œ

œ

j œ œ œ œ.

œ œ

s'é - lance

3 8

œ.

œ.

molto crescendo

3 8

œ.

œ.

œ-

j œ œ

molto crescendo

3 8

molto crescendo

3 8

œ.

œ.

molto crescendo

3 8

œ.

molto crescendo

œ.

3

œ- œ œ œ-


18 200

Flic.

œ

& œJ

5 8

œ

& œ Pno.

?

œ

5 8 & 5 8

200

Sopr.

& œ bœ œ œ Vers

œ.

5 8

toi

œ œ #œ J

œ œ œ J

œ J

!

œ J

œ nœ œ œ bœ bœ bœ bœ œ nœ

œ.

4 4

11 11

œ œ œ bœ bœ b œ nœ œ œ nœ œ œ

œ œ sans

4 4

re - tour.

4 4

4 4

œ

nw

3 4

f œ

f bœ

?

*° b œ ff dolce b œ . ‰ bœ

œœœ œ œ

J

bw

œ

bœ bœ

Cé - leste

3 4

œ

F ! œ

œ

Œ

4 4

œ #œ #œ œ œ œ œ œ #œ b œ œ

œ œ #œ #œ œœœ & bœ bœ œ œ

4 4

11

3

œ " *° œ bœ 3 J ‰ 4 3 4

œ

Pa - trie

11

3

œ œ bœ.

Joies

˙.

4 4

œ

de l'au

-

4 4

tre

Vn. 1

&

Vn. 2

& œ.

5 8

˙

j œ

4 4

Vle

B œ.

5 8

˙

œ J

4 4

w

3 4

b ˙.

4 4

5 8

˙

œ J

4 4

bw

3 4

˙.

4 4

5 8

œ

Vc.

Cb.

? œ. ? bœ.

204 Flic.

& 44 204

Vn. 2

Vle

Vc.

Cb.

*° œ. 4

&4 & 44 & 44 B 44

bw

vie

4 4

œ.

4 4

6 4

œ œbœbœ œ œ œ œ œ # œ #œ

4 4

Pno.

Vn. 1

bw

& (!) # ˙ 4 4

&

Sopr.

5 8

?

11

&

œ

œ #œ œ œ œ œbœ 11

‰ bœ bœ Mon

3

œ âme

6 4

œbœbœ

6 4

œ bœ œ ra

6 4 -

6 4 6 4

bw

6 4

? 4 bw

6 4

?4

6 4

4

bw

bœ *° bœ. bw. vie

w

4

#˙ P bœ

f bw

f bw. f bw f

bw f

3 4

ƒ

bw ƒ

3 4

ƒ ƒ

bw ƒ

j œ

3 4

4 4

b ˙.

4 4

˙.

4 4

N ‰

Œ

Œ

bœ ?

Œ

Œ ‰ œ # œ # œ # œf- - ! n˙.

3 4

Vous

goûte

3 4

tou

-

œ

œ

3 4 3 4

˙ ˙

3 4 3 4

! !

n˙.

˙.

F non dim. ˙.

˙.

jours.

3 4

#œ œ

f

. "˙ *° 3 b œ f n˙. b œ œ œ ‰ bœ bœ bœ œ bœ bœ œ 3 4 œ "

j œ #œ œ #œ œ 3

5

3 4

F non dim. n˙. F non dim.

˙.

˙.

˙.

˙. F non dim.

˙.

F non dim.

!


19 208 Flic.

& œœ œœ ˙

Pno.

? Œ

Vn. 1

Vn. 2

Vle

Vc.

Cb.

&

!

!

5

3

!

˙.

˙.

Vn. 1

Vn. 2

Vle

Vc.

Cb.

!

!

!

!

!

!

!

!

!

˙.

˙.

Π&

˙.

legato œ ". œ "

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

œ " .legato #œ "

˙.

? ˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

B

?

˙.

!

!

!

!

!

& (!) # œ œ # œ œ œ œ œ . # œ œ . # œ œ 3 œ œ # œ .. ˙ J J &

œ œœ Œ ‰J

j & œ œ # œ œ œ œ œ . # œ œ . # œ œ œj œ # œ .. ˙

Œ ‰ œj œ œ œ œ œ # œ œ

3

& &

(!)ȯ .

& B ? ?

3

!

P ˙. P ˙. P

˙. P

ȯ .

!

ȯ .

˙.

˙.

˙.

˙.

!

#œ œ œ #œ #œ

P

ȯ .

!

!

#œ #œ

œ #œ #œ œ œ 3

3 3

ȯ .

!

œ #œ #œ œ œ

ȯ .

!

ȯ .

˙.

˙.

poco a poco diminuendo

˙.

˙.

˙

poco a poco diminuendo

!

! ˙.

! ˙.

! ˙.

poco a poco diminuendo

! ˙.

! ˙.

!

œœœœ ˙

˙. ˙.

$

3 # œ œ œ # œ . œJ œ # œ- œ J p 3 œœœœ ˙ !

p ˙.

poco a poco diminuendo

!

Œ

3

#œ œ

F

!ȯ .

˙.

&

$ !œ œ . œ

Œ œ œ. œ

˙.

215 Sopr.

˙.

˙.

diminuendo

˙.

3

Pno.

!

œ #œ #œ œ œ œ œ œ ˙. 3

#œ œ

˙.

215 Flic.

3

‰ j ¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿ ¿ ¿ ¿ p f

˙.

&

5

! 3

208 Sopr.

˙.

!

&

œ œ .. œ # œ œ œ œ- # œ- # œ- # œ- œ œ œ J F

Œ

!

$

ȯ .

Œ

œ Œ $

! ˙. p

!

Π! !

˙.


20 223 Flic.

&

#œ œ

œ.

!

& Pno.

!

&

˙. "

!

7 8

!

Ó

7 8

Œ

. # # # OOOOOO ....

!

P

!

!

!

!

#

& 7 8

‰ *

!

&

7 8

!

&

7 8

!

&

7 8

!

7 8

!

&

7 8

!

&

7 8

!

&

7 8

!

7 8

!

B

7 8

!

B

7 8

!

7 8

!

7 8

!

7 8

!

!

!

œo R #‰ Œ Œ $

!

!

!

Cé - leste

!

!

!

!

#U˙ œœ

Pa - trie

Joies

!

!

!

de l'au - tre vie

!

!

!

!

Vous

!

!

!

? ?

˙.

3 4

$ œ ‰ ‰ n œ œj J J

7 8

!

poco rit.

3 4

!

!

Œ # œj œ 3

r#‰ Œ Œ œ $

!

!

!

!

œ n'êtes

U œ #˙

con sord. ad libitum

œ 3 J 4 $

senza suono

7 8

?

Cb.

p

!

!

!

B

Vc.

?

!

$

!

!

(!) ȯ .

&

Vle

!˙ .

!

7 8

!

&

Vn. 2

˙.

‰œ œ

& &

Vn. 1

˙.

poco rit.

p 3 U Œ # œj # œ œ . œ # œ œ # ˙

223 Sopr.

#œ ˙

O

poco rit.

U; :: : Œ æ… p OO ... OOU OO ..

su corde

U̇.

lunga

3 4

que l'A - mour! poco rit. con sord. U Ȯ

Œ # con sord. U 3 Œ Ȯ 3 4

4

# U 3 Œ # Ȯ 4 # # con sord. U 3 Œ 4 # # Ȯ # con sord. U 3 Œ # Ȯ 4 # con sord. U Ȯ 3 Œ con sord.

4

# U 3 Œ 4 Ȯ # con sord. U 3 Œ 4 # # Ȯ # con sord. U 3 Œ 4 Ȯ # con sord. U 3 Œ Ȯ 4 # con sord. U 3 Œ Ȯ 4 # con sord. U 3 Œ #˙ 4 # con sord. U 3 Œ ˙ 4 # con sord. U 3 Œ 4 Ȯ # pizz. U 3 Œ 4 ˙ p con sord.

Slavomir Horinka: Pour mon Berger, concert aria for soprano, flugelhorn, piano and strings (2007)  
Slavomir Horinka: Pour mon Berger, concert aria for soprano, flugelhorn, piano and strings (2007)  
Advertisement