Issuu on Google+


Седмично издание

И ЗДАТЕЛСКА КОМПАНИЯ: Де АГОСТИН И ХЕЛАС ООД

(De AGOSTINI HELLAS SRL) СТРАНА НА ПРОИЗХОД: Гърция

ИЗДАТЕЛ : Петрос Капнистас ИКОНОМИЧЕСКИ ДИРЕКТОР: Фотис Фотиу МЕНИДЖЪР НА РЕДАКТИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО: Вирджиния Кутрубас АДРЕС: Вулягменис

44-46, 166 73

Атина

(Vouliagmenis 44-46, 166 73 Athens) МЕНИДЖЪР МАРКЕТИНГ: Михалис Куцукос МЕНИДЖЪР НА ИЗДАНИЕТО: Насита Кортеса

ГЛАВЕН РЕДАКТОР: Таня Скандалаки

Никола Тесла

Брой

96

ПОМОЩНИК-РЕДАКТОР И КООРДИНАТОР ЗА

БАЛКАНИТЕ: Димитрие Димитриадис ПРОИЗВОДСТВЕН КООРДИНАТОР:

ВЪВЕДЕНИЕ

4

Каролина Пулиду МЕНИДЖЪР ДИСТРИБУЦИЯ: Еви Боза

ЖИВОТ И ДЕЙНОСТ

МЕНИДЖЪР ЛОГИСТИКА И ОПЕРАЦИИ:

6

Димитрие Паскалидис

КООРДИНАТОР ЛОГИСТИКА И ОПЕРАЦИИ : Антонис Люмис

"Светецът покровител" на съвременното електричество и

СПЕЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ ЗА БЪЛГдРСКИ ЕЗИК:

неговата "война" за светлина в света ь

Раждане "под знака на електричеството"

Гениалният млад мъж с трудна съдба

ГИГА ДЖОРДЖ ЕООД

/

(GIGA GEORGE EOOD)

РЕДАКЦИЯ И КОРЕКЦИЯ: Ралица Панайотова ПЕЧАТ И ПОДВЪРЗВАН Е :

С v_~~

)

SYKARIS SA

ДИРЕКТОР НА ПЕЧАТНИЦАТА: ДЖОРДЖ СИКАРИС

Тесла заминава за Америка

ВНОСИТЕЛ: Атика Медия България ООД

Опит за създаване на собствен бизнес

© 2008 De AGOSТINI Hellas © 2003 КК De AGOSТINI JAPAN

Начало на "Войната на токовете"

ISSN: 1791 -4256

Триумфът на Тесла и Уестингхаус Години на усърдна работа

Снимки:

De Agostini Picture Library, Getty lmages, CorЫs, Музей American Photo

"Никола Тесла", Белград,

ВАЖНИ СЪБИТИЯ

20

Драматични разработки в областта на електрическата енергия

СЪВРЕМЕННИЦИ

24

Цена на броевете: Цена на първия брой:

1,50 лв. 3,70 лв.

Цена н а следващите броеве:

Всички текстове са защитени с авторски права. Забранено е възnроизвеждането, сканирането, предаването или използването на материалите с търговска цел под каквато и д а

"Магьосникът от Запада" и неговото позитивно и негативно

е форма без писменото съгласие на редактора.

влияние

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ

28

Наследството на Тесла е живо и днес

3а вашето no-~ обслужване тьрсете иэдаttието винаrи в един и същ търговски обект и уведомяваi'П!.nродавача за намереt1ието си да эакуn~JТе евентуално и следващите броеве.

3а юкакаа информация, справки, замяна на~мпляри или поръчки на nредишни броеве, nотърсете ни на телефон

.· ..·

..

(02 489 95 53) или ни изпратете ~mail на адрес info@deagostini.Ьg.

ОбслужВане на миенти: nонеделник- петък.

10:00 - 15:00 ч.

За да получите по-добро обслужване, поръч ва йте всеки брой на поредицата от един и същ търговски пун кт и информирайте nродавача за намерението си да купувате следващите броеве.

Ja да noдJUТe стари броеве no 11С1Щ8Та, nърво се обадете на теnефон (02) 489 95 53, СМА което npe88Aete нf!f)бходимата сума no смеn<а: Аnфа&анк 8AN: 8G39CRВA 98981001 0718 50 BIC: CRВAВGSF Кеар Даiрект ЕООД При nOIIyЧUaНe на стари броеве no«JPIIeP аамащането става в момента 11811011)"1вването.

Издателят си запазва правото да про ме н я реда на издаване

на поредицата, както и правото на и збор на имената, които ще се nредставят.

Посетете сайта на Де Агоетини

www.deagostini.bg


- -

Въведение

Никола Тесла Какъв е неговият живот?

Д

А СИ ПРЕДСТАВИМ СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ без електричест­ во, е все едно да си го представим без водата, която пием,

или без въздуха, който дишаме. Все по-нарастващото използване

LU

s

на електричеството през последните

200

години го превръща в

неразделна част от всеки аспект в нашия живот. То намира приложе­

ние както в най-грандиозните постижения на човечеството, така и в най-малките устройства, които използваме в ежедневието си, и е

основна предпоставка за развитието на съвременното общество. Много велики учени и изобретатели имат своя принос за развитието на

I

електроинженерната наука през годините. Личности като Исак Нютон,

LJ.J

науката, довела до революционни промени в живота ни. Много често

с:[

LU

Бенджамин Франклин, Томас Едисън и Алберт Айнщайн са учените,

които в нашето съзнание са неразривно свързани с тази област в

обаче името на един изобретател отсъства от историческите страни­ ци,

които ни

напомнят как светът е достигнал до съвременното

равнище на своето развитие. Това е сръбският учен Никола Тесла.

Едни от най-значимите изобретения на неговия гений са асин­ хронният двигател и безжичният пренос на енергия. Така Никола Тесла повече от всеки учен в човешката история има заслуга за производството и използването на електрическата енергия, както

со

~ со

и за възможността тя да достига от електроцентралите до уредите

в нашите домове. Защо все пак толкова малко хора знаят кой е той и какъв е неговият принос за постиженията на съвременното

общество? Как става така, че този невероятен гений се оказва в сянката на своите колеги? Отговорите на тези въпроси са толкова

сложни, колкото и личността на самия изобретател. Какъв е Никола Тесла като човек?


-

Никоnа Tecna

2750 r. пр. Хр.

В древноегипетски текстове се описват електрическите змиорки в река Нил.

бОО

Талес от Милет извършва наблюдения, свързани със статичното електричество .

r. пр. Хр.

1600

Английският физик Уилям Гилбърт възражда отново интереса към изследванията в областта на електричеството.

1752

Бенджамин Франклин отбелязва

1800

Алесандро Волта изобретява електрическата батерия.

1831

Майкъл Фарадей доказва, че

1856

На

1870

Начало на Втората индустриална революция.

1875

Тесла започва да учи електроинженерство в Политехническото училище в Грац, Австрия .

1880

В Ню Йорк Томас Едисън създава своята компания за производство на електричество

нето на електричество в мълниите .

чеството може да се произвежда по механичен начин .

юли в Смилян (днешна Хърватия) се ражда Никола Тесла.

(Едисън Илюминейтинг Къмпани).

бота при Ед и сън .

1884 1886

Тесла създава своята компания Тесла Илектрик Лайт енд Манюфектчъринг, но по-късно е отстранен от нея от инвеститорите .

1887

Започва да работи за Уестингхаус Илектрик в Питсбърг, Пенсилвания. М

и Едисън започва "Войната на токовете".

1891

Става американски гражданин и създава лаборатории в Ню Йорк.

1892

Тесла става заместник- ректор на Американския институт на инженерите по електротехника.

1893

Заедно с Джордж Уестингхаус осигуряват захранването с променливо електричество на Международното изложение в Чикаго.

Започва работата върху проект за изграждане на електроцентрала на Ниагарския водопад.

...;' \ v -"' •

1894

Тесла демонстрира своето първо радиопредаване.

1896

Електроцентр<;~лата на Ниагара захранва с електричество Бъфало, Ню йорк.

1899

Тесла се премества в Колорадо Спрингс , Колорадо, където

1901

Започва строежът на кулата "Уордънклиф" на Лонг Айлънд, Ню Йорк.

1904

Тесла предлага метод за безжично п

1909

ва мащабни експерименти .

нася не на електричество - "ефект на Тесла ':

Гулиелмо Маркони получава Нобелова награда по физика за принос в развитието на безжичната

телеграфия.

1915

Тесла започва безуспешен съдебен процес срещу претенциите на Маркони .

1916

Тесла получава медала "Едисън" от Института на инженерите по електротехника и електроника

(IEEE).

1931 1937

Тесла проектира оръжието "Телефорс'; наричано още " Смъртоносния лъч" и описвано често в научн

1943

етичната литература .

На 7 януари Тесла умира в Ню йорк. Върховният съд на САЩ го признава за изобретател на радиото.


-

Живот и дейност

"Светецът покровител" на съвременното електричество и

неговата ''война'' за светлина в света Никола Тесла е роден в епоха, когато електричеството е достъпно само за един определен елит и видимо само за онези, които са имали възможността да забележат проблясъка на мълниите в

тъмното буреносно небе. Електричеството обаче сякаш протича през гениалния мозък на Тесла, все едно че в него има мрежа от медни жици. Изобретявайки променливотоковия електродвигател, той открива начин за пренасяне на електричеството до всяко кътче на земята и дори започва

"война" с Томас Едисън, за да осъществи идеята си. Тесла не се ограничава само с това. Той изобретява радиото и прави опит да се свърже с извънземни. Загадъчният му начин на живот е почти легендарен и до известна степен плашещ. Истината е, че единственото желание на Тесла е неговите изобретения да направят света по-хубав, и той действително успява да постигне това.

Раждане "под знака на електричеството" Т

ЕСЛА Е РОДЕН в малкото селце Смилян, на терито­

Никола. Според някои свидетелства това става през

рията на днешна Хърватия, където неговите пра­

една лятна нощ на

родители идват от Сърбия в средата на

XVIII

в. Това

1856

г., когато навън бушува силна

гръмотевична буря. Подобно обстоятелство сякаш е

е причината още от ранното си детство Никола да

най-подходящото за момчето, на което съдбата е пре­

попадне под влиянието както на сръбската, така и на

допределила да извърши истинско чудо в областта на

хърватската култура. Неговият баща Милутин Тесла е

електроинженерството.

сръбски православен свещеник, но освен това е поли­

Детството на Никола преминава сред идилията на

тически ангажиран и често пише статии в местните

хърватската провинция и в игри с по-големия му брат

вестници . С талантливото си перо той още като мла­

Дана и сестрите му Милка, Ангелина и Марица . По

деж привлича вниманието на сръбския интелектуа­

това време бъдещият инженер за първи път в живота

лен елит и така се запознава с майката на Никола

-

си разбира какво е изобретение от своя брат, майка си

Георгица (Джука) Мандич, която произхожда от видна

и другите момчета от селото . Всяка есен селските мом­

сръбска фамилия . По нейна линия, както и откъм

чета се опитват да построят бент на местния поток,

страна на баща си, Никола Тесла е кръвно свързан с

за да предотвратят сезонните наводнения. Едно от

изтъкнати духовни водачи и висши военни, служили

устройствата, които използват, е гладко воденично

в армията на Австро-Унгарската империя. През

1855-

колело, съдържащо концепцията, която Тесла прилага

та, една година преди раждането на Никола, Милутин

по-късно, когато създава безлопатковите парни тур­

получава повишение заради своите въздействащи

бини. Всъщност, голяма част от устройствата, с които

проповеди за ползата от труда и семейството се пре­

Никола играе в детството си, по-късно намират прило­

мества в Смилян. Именно тук се ражда синът им

жение в някои от големите му изобретения.

....

Никола Тесла на

....

Смилян, Хърватия. Посетители

23

години.

Смилян, родният дом на Никола

Тесла. Вдясно от него е православната църква, в която служи като свещеник

баща му Милутин Тесла.

палят свещи в православната църк­

ва в родното място на Тесла при от­

белязването на 150-годишнината от рождението на изобретателя.


-

Никола Тесла

за подготовката си . Тази страст на

Обучение със скоростта на

Никола към ученето предизвиква

светлината

подигравките

През 18б3 г. при еди н ужасен инцидент загива

по -големият брат на Никола, Дана. Той е хвърлен от коня, който язди, и умира по-късно от наранява­

нията си. Тази т рагедия хвърля в дълбоко отчаяние родителите им, а върху самия Никола оставя следи

на

неговите

съуче­

ници . На това той отговаря по един доста странен начин

-

започва да

играе хазарт. Както и останалите случаи,

когато

разкрива

своите

невероятни способности, така и

за цял живот както пряко, тъй като той е силно при ­

умението му да играе на карти пре­

въ рзан към брат си и се възхищава от не го, така и

дизвиква

ко свено. Дана е изключително надарено дете, така

вите съученици с поразителната си

че след неговата

смърт всяко

голямо

постижение

на по-малкия им син напомня на родителите им за

възхищението

на

н его­

методичност.

Приблизително по това

тази голяма загуба. След инцидента Никола "расте с ниско самочувствие" и дори избягва от дома си и се

изследванията, които по-късно ще

с крива в един параклис в планината .

През

1870

г., когато е на

14

години, Никола зами ­

нава за близкия град Карловац, за да продължи обу­ чението си в гимназия, където изучава математика

и чужди езици. Той успява да завърши образовани­

Тесла

започва

да

време

Никола

прави

се превърнат в най-великото му

откритие

- променливия електрически ток . Той дори

си позволява да отправи предизвикателство към един

общоприетия по това време начин на пренос на елек­

ето си за три вместо за четири години, както е оби­

чай но. Тези негови успехи обаче остават незабе­

само в една посока. Според Никола, ако от електричес­

одолели мъката от загубата на по-големия си син.

Въ преки това Никола твърдо заявява на баща си, че иска да стане инженер по електротехника. Това

дейс твително е една смела постъпка, тъй като баща му предпочита той да избере кариерата на духовник.

Не зависимо от разочарованието си, баща му все пак

Гра ц , Австрия. Тук Тесла у чи

от своите професори по време на лекция , свързано с троенергия с използване на постоянен ток, п ротичащ

лязани от родителите му, които все още не са п ре­

....

електроинженерство.

ката схема се отстрани определен елемент, известен

като комутатор, електричеството би могло да протича в различни посоки. Ядосан от това предизвикателство,

професорът отстранява елемента, с цел да подразни Никола, и се оказва прав: електричеството не може да

се пренася без комутатор, но Тесла е убеден, че идеята му може да проработи .

ре шава да му помогне да осъществи своята мечта,

обявявайки, че синът му ще "посещава най -добрия тех нически институт в света"

-

Политехническото

у чили ще в Грац, Австрия .

Живот на скитник Разочарован от неуспеха си при решаването н а проб­ лема с превключвателя и променливия ток, Никол а

започва да играе денонощно хазарт. Той изгубва на

Да изучаваш бъдещето на

залагания

парите за таксата в училището и натрупва

много дългове, с което вбесява близките си . Всичко

електричеството

това сякаш бележи началото на финансовите проблеми Това

решение на

Милутин да

изпрати младия

на Тесла, съпътстващи го през следващите години на

Никола в Грац е породено от безупречната репу­

живота му. Когато идва време да се яви на изпити, той,

тация, с която се ползва електроинженерната

разбира се, се оказва неподготвен и трябва да напусне

про­

фес ия и останалите научни занимания. Никола се

Полите х ничес кото училище, без да се дипломира . Стра­

о тдава

като

дайки от това изключително унижение, Никола започва

почти

изцяло

на

инженерните

-

науки ,

другото негово

да пътува из И зто чна Европа , работейки временно като

у влечение . До постъпването си в колежа той вече

недипломиран инженер . Той обаче п о всякакъв начин

гово ри девет езика и знае почти наизуст произведе­

избягва да се среща с родителите си, тъй като се притес­

нам ира време и за учене на езици

нията на няколко известни автори, в това число и на

нява да им каже какво се е случило в Политехническото

Уилям Шекспир, Волтер, Исак Нютон и Рене Декарт.

у чилище. Тесла дори и за миг не се отказва от идеята си

О ценките, които получава в Политехническото учи­

да открие променливия ток и продължава да извър ш ва

ли ще , са наистина впечатляващи, а учителите му са

своите експерименти в изолация- нещо, което до голя­

обез покоени, че той отделя страшно много време

ма степен определя и неговия характер .

.... Милутин Тесла, бащата н а Н икола, е православен свещеник.

Библиотека на спомените ЕДНА КАРТИНА СТРУВА КОЛКОТО Да се каже, че Тесла е страстен читател, означава по­

1000

ДУМИ

идеи при формулирането на своите научни теории. Той

скоро да се омаловажи това н егово увлечение. Той не само

казва: "Всяко нещо, което е надарено с живот

просто чете книги, а е в състояние да запомня цели томове .

който п окорява стихиите, до най -бързото съ щество

Благодаре ние на своята, както бихме я нарекли днес, фото­

подвластно на д вижението. Ко гато действието е родено от

графска памет, Тесла без проблем цитира произведенията

сила, независимо колко безкрайно малка е тя, космическият

на любимите си автори

-

от човека,

-

Шекспир, Волтер, Декарт, Гьоте .

баланс е нарушен и това на свой ред поражда движение във Вселената:' Тези думи доказват, че дори такъв голям уче н

изуча ва будистка литература и често използва будистките

като Тесл а не отрича духовната сила, която движи света .

. .,)

1-г;;.,

,;i,л 1 -.·~·у - " ~~ ~r- -~ ·

..,. -.,-- i ..,.t.,.. ..t.",;:..,!..J 'У~--...,...._~

.L_ц_-~ ~"' .......J?~ ·

е

На един по-късен етап в живота си големият изобретател

-

/

,_J, 'f!f~,.

v

....

1-;

Бележки на Никола Тесла .

-...

~~"' -


Гениалният млад мъж с трудна съдба В града на интел ектуалците

В КРАЙНА СМЕТКА Никола все пак преодолява сво­ ето притеснение, че е напуснал колежа, и се среща

със семейството си. Той дори посещава църковните

проповеди на баща си , макар че това не продължава дълго, тъй като скоро след завръщането му Милутин Тесла напуска този свят. Решен да уважи желанието

на баща си да получи добро образование, през

1880 г.

Никола заминава за Прага , където постъпва във фили ­ ала "Карл Фердинанд" на Пражкия университет. Това е едно от водещите висши учебни заведения в Европа . По това време Прага е известна като крепост на инте­ лектуалната мисъл- нещо, за което Никола Тесла коп­

нее от дълго време. Пребиваването в този град се прев­ ръща в чудесна терапия за младежа, който дълбоко страда заради своя провал в колежа, загубата на всич­ ките си пари и разбира се

-

за смъртта на баща си. В

" Карл Фердинанд " Никола се запознава с теориите на

... Тел ефо ни стка в телефонната це нтра ла н а Еди съ н в Будапеща.

... Е рнст Мах, професор по

великия австрийски физик Ернст Мах. Всъщност вре­

Дока то работи тук, Тес ла придобива огромни п оз нан ия за

експериментална физика в

м ето, което прекарва в Прага, без съмнение оказва

устро й ствата, и зоб р ете ни от великия американски откривател .

у ни верситета "Ка рл Фердинанд ".

изключително благоприятно влияние върху твърдото решение на Тесла да реши проблема с променли­ вия ток. До края на лятото, когато напуска универси­

тета, той вече е пред прага на важно научно откритие, което в бъдеще ще предизвика революция в електро­ индустрията и ще промени изцяло света.

След като напуска "Карл Фердинанд'; през яну­ ари

1881

1-. по съвет на свой приятел Никола решава

да зам ине за съседна Унгария и да започне работа в

оборудване на компанията . Той разглобява различни устройства , изобретени от Едисън, като мултиплекс­

ния телеграф, който е в състояние да изпраща мор­ зови съобщения в две посоки. Тази идея предизвиква огромен интерес у него, тъй като той се опитва да

открие подобен начин за пренос на електричество.

Фантастични видения

новата телефонна централа , създадена от една аме­

Обзет от въодушевение от експериментите с тези

рика нска компан��я. Службата в тази компания дава

устройства, Никола се труди по-усърдно от когато

възмож ност на Тесла да получи достъп до някои

и да било, за да открие начин за пренасяне на про­

от най - новите и най-велики изобретения в света,

менлив ток. Той работи без почивка в продълже­

каквито са откритията на Томас Едисън .

ние на часове не само през деня, но и през нощта,

Като всеки гениален откривател, Никола прекарва

опитвайки се да намери решение на този проб­

...

часо ве след края на работния ден, изучавайки новото

лем . Никола притежава образно мислене, което

в Прага.

Университетът"Карл Фердинанд"

Библиотека на спомените ЕПОХАТА ПРЕДИ ОТКРИВАНЕТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО- ЕВРОПА ПРЕЗ През младежките години на Никола Тесла един­

Водно колело, използвано в района на Андалусия, Испания.

вете и работните места се използват светилници

ственият достъпен начин за производство на елек­

и газени лампи, а отоплението на помещенията и

тричество е с помощта на водно колело. Такива

осигуряването на топла вода става чрез печки с

устройства съществуват преди всичко в планин­

дърва и бойлери . Електричеството започва да се

ските райони, като например Алпите в Южна

използва

Франция и Северна Италия, и при тях се използва

XIX

силата на течащата вода . Едва двадесет години

конкурент на Тесла, стават известни и на европей­

преди раждането на Тесла, през

...

XIX В.

1831

по-често през осемдесепе години

на

в., когато постиженията на Едисън, бъдещият

г. английс­

ците. Генераторите за постоянен ток на Едисън

кият физик Майкъл Фарадей открива електромаг­

обаче се оказват твърде неефективни и електри­

нитната индукция и демонстрира, че електричест­

чеството, получено по този начин, е достъпно само

вото може да се произвежда и от хората. Неговото

за големите градове. Европейската провинция не

откритие позволява да се създадат мотори, които

вижда електричество, докато не започва да се раз­

да произвеждат електричество, но това се оказва

пространява технологията на Тесла за променли­

изключително скъпо и освен това липсва инфра­

вия ток, а това става само няколко години след като

структура за преноса му. За осветление на дома-

той напуска Европа .


·

-

- - -- - --- ---

--

Никоnа Tecna

се изразява във възможносnа човешкото въобра­

преди

жение да пресъздава ярки картини независимо дали

Потвърждаването на тези подозрения

става въпрос за рисунка, архитектурен проект, мате­

би означавало, че неговата идея не е

матическо уравнение или някакво механично устройс­

най-ранната. Малко са тези, които вяр­

да

развие

своята

концепция.

тво. Това дава възможност на този, който има подобно

ват, че Тесла действително е отишъл

ми слене, да рисува във въображението си и най-дреб­

много по-далеч от постигнатото от оста­

ните детайли от картината и да я променя още преди

налите

да е конструирал своето творение в реалната му физи­

Лондонският

ческа форма . Това разбира се съответства на способ­

Силванус Томпсън

носnа на Никола през целия си живот да създава

учен в областта на електроинженер­

удивителни изобретения, но тази способност е нож с

ството по онова време, твърди, че кон­

откриватели

до

този

момент.

по

физика

професор

-

най-изтъкнатият

две остриета. Неговият мозък през цялото това време

цепцията на Тесла очевидно далеч над-

работи на високи обороти и не позволява на тялото

минава разработките както на неговите

му да си почине и да се възстанови. В резултат на това

предшественици, така и на съвремен­

някои от образите, които ражда възбуденото му съзна­

ниците му, които се занимават с този

н и е, са толкова фантастични, че биха могли да предиз­

проблем. Според него Тесла не само

викат видения. Едно е сигурно

е открил начин за пренос на електри­

-

претовареното съзна­

ние на Тесла става причина за физическото му заболя­

чество,

ване. Докато работи в телефонната централа, той е прег­

изобретил "нов метод за електрически

леждан от неколцина лекари, които са на мнение, че

пренос на енергия': Самият Тесла съз­

но

също така

по

същество е

здравословното състояние на младия човек е толкова

нава, че той определено не е първият,

лошо, че това би могло да предизвика смърnа му.

успял да завърти мотор чрез смяна на

Не желаейки по никакъв начин да приеме подобна

електромагнитните полюси, но опреде­

съдба, Никола Тесла успява да преодолее опасносnа

лено е убеден, че е първият, приложил

от душевно заболяване, воден от мисълта да осъ­

метод за използване на променлив ток,

ществи мечтата си и да превърне променливия елек­

който не се прилага при нито една от

трически ток в реалност.

технологиите по онова време. Едва през

Въпреки че Никола Тесла допринася за усъвършенст­

1888 г., след представянето на

изобрете-

нието на Тесла пред Американския институт на инже­

".Това устройство - при м ити вен

ключов компонент при производството на про­

нерите по електротехника, щатскиятсъд в Кънектикът

предшественик на роботите- е кон ­

менлив ток- той в никакъв случай не е първият, който

обявява, че не е известно преди това да е представян

струирано в съответстви е с пате нта ,

развива тази концепция. Още през

г. френският

и регистриран друг подобен променливотоков дви­

астроном Франсоа Ара го извършва експерименти, като

гател. Според решението на съда, докато останалите

завърта магнитна пръчка с меден диск. На Парижкото

изобретатели "представят непрактични абстрактни

електротехническо изложение през

решения, Тесла е успял да създаде работеща техноло­

присъстват в много сфери на ежед­

гия, революционна по своя характер':

невния живот.

ване техниката за създаване на въртящо се магнитно

поле

-

Марсел Депре

-

1842

1881

г. друг учен­

печели награда за демонстрацията на

електродвигател , който работи без комутатор

-

вият компонент, който Никола възнамерява да отстрани

.,..

инже не рите по ел е ктротех ника в Колумби й ския университет на

ционно по своя характер, но никога не е приложено

на практика заради несъвършенства в дизайна. И

други изобретатели разработват подобни устройства, в които прилагат идеята, до която достига Тесла . Това

прави професор Галилео Ферарие от Торино, Италия , през

1885 1887

г., американският инженер Чарлз Брадли

г., както и Джон Диксън Гибс и Люсиен

Галард, чиито променливотокови трансформатори са ку пени от Джордж Уестингхаус- човекът, с когото по­ късно Никола Тесла влиза в близки бизнес отноше­

н и я . Всяко от тези открития обаче включва комутатор

-

1898 г. Изобре­

ности да изработва сложни уст ройства, които по-късно след усъ въ р ш е н стване

ключо­

от електродвигателя. Устройството на Депре е револю­

през

получен от Тесла през

тателят притежа ва гениалн и с п особ­

компонентът, който Тесла се опитва да изключи. В

мо нографията си за своето устройство Ферари пише: ''Тоз и принцип няма търговско значение като двига­

тел :' По-късно, когато научава за променливотоковия еле ктродвигател на Тесла, той заявява: ''Тесла е дораз­ вил идеята в много по-голяма степен от мен:'

При целия този голям брой изобретатели, свър­ зани с развитието и усъвършенстването на промен­

ли вото ковите електродвигатели, неизбежно е възник­ ването на спорове, отнасящи се до това кой какво е

открил на й -рано. Останалите изобретатели се питат

дали Никола Тесла е познавал техните разработки,

Ед и н о т пър в ите инду кционни мотори на Тесла. Той е представен н а Американския институт на

16 май 1888 г.


Тесла заминава за Америка Първата му среща с Едисън

ТhЕз АПРИЛ 1882 Г. Никола Тесла получава възможност

Париж и по-късно по настояване на Бачелър решава да

да се срещне в Париж с представители на големия изоб­

замине за Америка, за да помага на Едисън при прекон­

ретател Томас Едисън . Това в неговото съзнание е неве­

струиране и ремонт на някои от машините му. Съдбата

роя тен шанс да намери някого, който би могъл да му

отново дава шанс на Тесла и той отново решава да се въз­

пом огне да реализира своята мечта да създаде електро­

ползва от него .

дви гателя, до този момент съществуващ само схематично

През пролетта на 1884 г. младият изобретател се

на хартия. Човекът, към когото Тесла проявява най-голям

качва на кораб за Америка и скоро пристига в Ню Йорк.

управителят на Къмпани

Неговото първо впечатление от големия град не е осо­

Континентъп Едисън. Англичанинът Бачелър е известен

интерес, е Чарлз Бачелър

бено добро . Тесла го смята за доста неприятно и нециви­

като "майсто р-механик': Десет години по-рано той зами­

лизовано място в сравнение с аристократичното велико­

нава за Америка, за да работи с Едисън, и скоро става

лепие на европейските градове, които той познава . Както

най -близкият му съдружник. Тесла се среща с Бачелър и

се оказва по-късно, подобно е неговото първоначално

-

получава работа в Континентъп Едисън. Той става всяка

впечатление и от самия Едисън

сутри н в

Тяхната първа среща е в новата лаборатория на Едисън

5 часа, за да поплува, преди да отиде на работа,

- груб и нецивилизован.

а след края на работния ден обикновено се среща с

на улица 'Тоерк" в Ню Йорк. Тесла страшно се вълнува

при ятели в билярдната зала, където обсъжда плано­

от предстоящата среща с ве��икия изобретател, извес­

вете си за бъдещия електродвигател с всеки, който има

тен като "магьосникът от Менло Парк': Менло Парк в Ню

тър пение да го изслуша . Най-после той получава въз­

Джърси е мястото, където Едисън създава своята лабора­

можност да конструира своя мотор. Това става в пълна

тория , в която разработва едни от най-великите си откри­

тай на в Страсбург; където Тесла се премества от Париж,

тия- фонографът и лампата с нажежаема жичка. Съвсем

за да наблюдава осъществяването на един проект на

скоро след срещата им обаче стават ясни фундаментал­

Конт инентъп Едисън . Той представя своето устройство

ните различия между двамата . Като истински европеец

пред км ета на града с надежда да привлече платежоспо­

Тесла се гордее с безукорните си маниери и умението си

соб ни инвеститори. За съжаление обаче изобретението

да води изискани разговори. Според някои сведения той

му е посрещната доста резервирано. Тесла се завръща в

е шокиран, ко гато Едисън започва да го разпитва за граф

...

Никол а Те сла пре з

1884

г., точно

след пристигането му в Америка.

.... Улица в Ню Йорк от времето, когато Тесла живее в града.


-------------

~

-

-

--

-

-

---- -

-

-- - -------------~

------~-

----

--

--

Ни коnа Tecna

Дракула заради близоспа на родното място на Тесла до

несъвършен от неговите способности да решава пробле­

Тра нсилва ния. Американецът отива дори още по-далеч с

мите най- напред в съзнанието си и чак след това да изра­

неум естните си въпроси, интересувайки се дали самият

ботва различните устройства.

Ни кола "някога е опитвал човешка плът': Тесла е ужасен

от тази забележка, на която отговаря с категорично "не':

Неизпълненото обещание

Той обаче все пак е изпълнен с уважение към своя събе­

Едисън е впечатлен от финеса на Тесла и от очевидно

сед ник, който е успял да постигне толкова много, без да има някаква солидна научна подготовка. Самият Тесла, въпреки че владее почти дузина чужди езици и часове

наред е прекарал в библиотеките, четейки задълбочено различна литература, започва сякаш да съжалява, че е

изгубил толкова ценно време в изучаването на неща,

които не са му от полза. Твърде скоро обаче получава възможност да се убеди, че посредственият метод на

работа на Едисън, включващ опит и грешка, е доста по...

Лампата с нажежаема жичка, изобретен а от Едисън.

гениалните

му

възможности

като

електроинженер,

въпреки че не приема идеята му за двигател с промен­

лив ток. Той предлага на европееца да работи в Едисън Машийн Уъркс, където да възстановява и преконструира

постояннотоковите машини, създадени от самия Едисън . Томас Алва Едисън е забележителен изобретател и съз­

дател на цяла индустрия благодарение на практическото приложение на неговите открития, но има славата на не

особено коректен бизнесмен, който при това не успява да управлява добре финансите си. Освен всичко това

Едисън има навика да обещава щедри възнаграждения на хората, които наема да работят за него, но много често им за плаща много по-м алко и по този начин

получава

добра работа за нищожна сума . Тесла не прави изключе­ ние в това отношение. Говори се, че Едисън му обещава

50

ООО щатски долара, за да ремонтира и модернизира

постояннотоковите му устройства. Тесла приема с готов­

....

ност, особено като се има предвид факта, че това е внуши­

Илектрик - компанията , която Е дисън

телна сума, която днес се равнява на милиони. Той работи буквално като роб. Инсталира вътрешно и външно освет­

Главният офис на Дженерал

основава в края на

XIX в. Дн ес тя е

най-големият доставчик на елек­ тричеств о в Америка.

ление, монтира постояннотоковите генератори на амери­

канския изобретател и дори конструира машини, които са в състояние да заместят използваните от Едисън . Самият Тесла също се опитва да получи патент за своите уреди,

надявайки се на подкрепа от работодателя си, за да реа­ лизира всички свои нови изобретения. В крайна сметка обаче Едисън го изиграва и Тесла се оказва в ролята на

глупак, когато поисква обещаните му

50 хиляди долара .

Американският изобретател се изсмива и казва: "Ти си оставаш все още парижанин. Чак когато станеш истински американец, ще можеш да оцениш американския хумор:'

Може със сигурност да се твърди, че Тесла никога не раз­

бира тази шега, дори и когато по-късно става американски гражданин . Той напуска компанията на Едисън и започва

собствен бизнес.

.... Томас

Ед исън.

~ючова личност ТОМАС ЕДИСЪН И КОНФЛИКТЪТ МУ С ТЕСЛА Томас Алва Едисън е сред малкото изобретатели, на които американското

никавата си светлина и най-тъмната стая. Едисън общува с изтъкнати личности

общество гледа като на национално богатство. Лампата с нажежаема жичка,

като писателите МаркТвен и Сти вън Крейн и издателя Джеймс Харпър

която той изобретява, се използва и до днес в цял свят. Никола Тесла изпитва

които Тесла също се запозн ава.

-

хора, с

исти нско благоговение пред делото на големия американски изобретател,

Както често се случва на големите изобретатели, Едисън се сблъсква

ко гато през 1884 г. се среща с Едисън в неговата лаборатория в Ню Йорк. На тази

с финансови проблеми при създаването на своята енергийна система за

среща двамата поставят началото на партньорство, продължило три години.

битови и промишлени нужди. Освен това той често има конфликти, свързани

Двамата гениални изобретатели обаче се оказват съвършено различни като

с някои изобретения, и дори понякога му се налага да защитава своите права

лич ности. Едисън е доста упорит и непримирим съперник в сравнение със сте­

в съда. Всъщност неговите генератори за постоянен ток се оказват неефек­

снителния и изискан Тесла. "Магьосникът от Менло Парк'; както често наричат

тивни, а конкурентите му успяват по-бързо от него да разработят по-ус пешн и

Едисън, проявява склонност към не дотам почтени действия. Веднъж той дори

начини за преноса на електричеството до домовете на хората. Именно в тази

пуска електрически ток през мивката, за да "разтърси" работниците си и да ги

насока Тесла се справя далеч по-добре от Едисън, разработвайки своите гене­

накара да работят по-усърдно. Освен това, той е изкусен разказвач и често кани

ратори за променлив ток. Въпреки това в исторически план днес Едисън е

посетители в своите лаборатории, демонстрирайки както ораторските си уме­

много по-известна фигура от Тесла, а славата му на велик изобретател е стиг­

ния, така и своите електрически лампи, които са в състояние да осветят с черве-

нала до всяко кътче на земята.

1


Опит за създаване на собствен бизнес Първата компания на Тесла

В НАЧАЛОТО НА 1885 r. Тесла напуска Едисън Машийн

изобретателя

Уъркс. Той е разочарован и обезсърчен от измамата на

натиск,

американския изобретател, но въпреки това оценява

да

високо получената възможност да натрупа известен

компания. Изпаднал в мизерия,

опит в неговата компания. Целта му сега е да реализира

Тесла отново трябва да търси

своите собствени амбиции и идеи . Докато работи за

каквато

Едисън, Тесла се запознава с най-новите изобретения,

отчаянието

патентовани в Америка, за които до този момент дори

изкарва

и не е подозирал . Малко след като напуска компанията

копач. Това е един изключително

на Едисън, Тесла създава своя собствена компания

труден период от пребиваването

Тесла Илектрик Лайт енд Манюфектчъринг. Тя се

му в Америка, за който той казва:

оказва доста успешна и само след година вече има

"Моето добро образование в

-

запазено място на

първата страница

на

известното

на

унизителен

принуждавайки

напусне

и

да си

е

работа

стига

области

си

и

дотам,

пре х раната

различни

го

собствената

на

си

в че

като

науката,

«Z:}

~'f.;s'"P...

isentitWto2fЦJ...._ ~~:;1-мtz.oiЭttL Э(u.n.dnd. .. uclt ~1 th.r: (!.:1pit..3.t S..ock cf tht TESLA. ELECТRIC COMPANY, !ra;'Ltiaablt ~n.ly on tr.L

of the €-ompз.n.g, in Ft~n.,

--------

-f~{~

Всъщност, издател на това списание е непримиримият

ми

съпер ни к на

Джордж Уестингхаус. Той

една подигравка :' Това е действително така , защото

о ценява високо разработките на Тесла и двамата скоро

черната работа, която е принуден да върши , не изисква

стават съюзници срещу общия им конкурент Едисън .

никаква квалификация . Все пак този тежък период

Междувреме нно в ком панията на Тесла се появяват

някои

вътрешни

проблеми.

of ~hi'- \!.rrt.ifit.Ut:.

3ftк1j"~

d

/?."

~~~

и литературата сега

струваше

просто

като

....

Акции от Тесла Илектрик

Лайт енд Манюфектчъринг ­ първата компания на Тесла.

не продължава твърде дълго. Докато работи като копач, Тесла впечатлява с инженерните си познания

Б . А . Вейл и Робърт

бригадира на групата , който го представя на един

Лейн . Те са дълбоко впечатлени от ранните проекти

забележителен инженер- Алфред С. Браун . Той от своя

на Тесла, в които той разработва мрежа за улично

страна го запоз нава с Чарлз Ф . Пек- един от най-видните

Института п о радиоинженер­

осветление на Рауей, Ню Джърси, където живее Вейл .

адвокати по това време. Браун и Пек са много добре

ство (се га ч аст от Института н а

Не проявяват голям интерес обаче към желанието на

запознати с постиженията на електринженерството и

инж е н ери те п о електр отех ни ка

Тесла да разработи проме нливотоков електродвигател,

осъзнават ограниченията на постоянния ток. Те създават

-

��

$Urrtrnkr

нея

са бизнесме ни от Ню Джърси

Инвеститори

се

з.Нornt:g, uрм Hu:

jn ~nv;.s ?tf..trec.f. ~ht мi:! ~mp~ tus ~i.lw ~hi~ C::trJii:..s1e t~: U

механиката

-

o-r Ъ~

b!:j its 1?rt.~id.tг.!: 3.nd. Suret::t.r!i.

списание по електроинженерство "Илектрикъл ривю': Едисън

. >

gFJo i~ \о @ty. !М.l ~ ,Zd

тъй като според тя х подобно устройство е безполезно.

нова компания, чието седалище е на улица "Либърти"

И н веститорите

89.

не

се

притесняват

да

подложат

Тоз и акт бележи началото на една поредица от

~ Втора с ре ща ба нкет на

и електр о ни ка ,

IEEE)

в ресто­

ранта "Лучос" в Ню Йорк н а 24 а прил

1915

г. Тес ла е някъде в

дъното на масата.


--

- -------

Никола Тесла

изобретения, които Тесла разработва в продължение

ните им спорове по отношение на други изобрете­

на следващите

ния на Тесла.

15 години.

Твърдата позиция на Тесла за въвеждането на него­ вата система за променлив ток като превъзхождаща

Един сериозен съдружник

всички останали и фактъ~ че устройството на Уилям

Тесла успява да получи поредица от патенти за

Стенли също използва комутатор, впечатляват Джордж

своята система за променлив ток. Между електри­

Уестингхаус. Той е изключително влиятелна личност

ческите

в електроиндустрията

компании

започва

надпревара

да

уста­

новят сътрудничество с тези фирми, които прите­

и е в състояние да

предвиди

неизбежните промени в нея. Уестингхаус осъзнава, че

жават патент за най-добрата система за промен­

ако не влезе в съдружие с Никола Тесла преди остана­

лив ток. В началото не е съвсем ясно кой ще се

лите, това би могло да се окаже фатално за бизнеса му.

окаже победител в тази надпревара

През юли

-

системата

1888 г.

в Питсбърг той се среща с Тесла, за да

на Тесла или на някой от неговите тогавашни кон­

преговаря за закупуването на неговия патент. Двамата

.... Промишл еният райо н н а П итсбърг, Пенсилвания , пр ез де ветд есетте

куренти. Сред тях са Уилям Стенли, който отговаря

мъже, застанали един до друг; представляват една доста

за модификациите при системата на Галард-Гибс,

странна гледка. Слабичкият Тесла, с неговите сдържани

Питсбърг като ин же н ер в ком па н ията

използвана от Джордж Уестингхаус, или големият

маниери, е пълна противоположност на внушителния

на Джордж Уестингхаус, която раз­

изобретател Елиху Томпсън от Томпсън-Хюстън

с ръста си и с гръмкия си глас Уестингхаус. В същото

работва негови те ге н ера тори за

Илектрик Към пани, разработил система за промен­

време двамата сякаш се допълват взаимно. По-късно

лив ток близка до тази на Тесла. Между Тесла и

Тесла отбелязва следното за своя съдружник: "Въпреки

Томпсън възниква спор при представянето им пред

че беше прехвърлил четиридесетте, той все още при­

Американския институт на инженерите по електро­

тежаваше младежки ентусиазъм. Винаги усмихна~ при­

г. Тесла представя сво­

ветлив и учтив, той определено се отличаваше от добре

ята система за променлив ток, доказвайки , че е в

облечените, но иначе груби хора, с които се бях запоз­

състояние да пренесе електричество на разстояние

нал до този моменТ.'

техника

(AIEE)

през май

1888

при системите за постоянен ток, при които пренос

Уестингхаус се оказва добър съдружник и от 1887 до 1888 г. продажбите на електрическата компания се увели­

стотици мили от източника му

-

нещо невъзможно

на електричеството може да се осъществи на около

чават повече от четири пъти. Така Уестингхаус може да си

миля разстояние. Веднага след това педантичният

позволи да плаща една доста солидна сума за използва­

Томпсън, който е в американската електрическа

нето на патентите на Тесла. Трудно е да се определи с точ­

години н а

XIX в. Тес л а

за м и н ава за

променли в ток.

индустрия много по-дълго време от новака Тесла,

ност колко получава изобретателщ но от

прави изказване за разработено от него устройство,

тази сума възлиза приблизително на около

1888 до 1897 г. 1ОО хиляди

което е почти идентично с това на Тесла . Оказва се,

американски долара. Днес, след като се пресметне инфла­

че изразът " почти идентично" променя всичко . В

цията, тя би била равна на милиони долари. Така с подпис­

....

тази напрегната ситуация Тесла успява да се докаже

ването на сделката за продажбата на патентите, Тесла има

Тесла за пр о и зво д с т во н а ел ек­

като победител пред аудитория, състояща се от най­

възможност да се премести от нюйоркския си апартамент

тричеств о . Мн о го от тези н е гови

добрите американски електроинженери . Томпсън,

с градина в луксозен хотел в Питсбърг. Това поставя нача­

разбира се, не се примирява с това и между двамата

лото на един период в неговия живо~ през който той при­

възниква неприязън и вражда, продължила до края

добива афинитет към лукса.

Едн о от р а нните устр ойства на

устройства са то лкова големи, че

могат да заем ат цял а стая . Съвре­

менните подоб ни ма шин и са с м ного п о -м а л к и размери.

на живота им и намерила отражение и в по-къс-

ане във в

емето

БЕЗКРАЙНА ПОРЕДИЦА ОТ ИЗОБРЕТЕНИЯ Днес Тесла не се радва на такава слава като изобретател, ка квато например имат Томас Едисън или Александър Греъм Бел . По отноше­

ние обаче на броя на неговите изобретения , както и на приложени­ ето им в съвременния свят, спокойно може да се твърди , че истори­

ята определено е била несправедлива към наследството, оставе но от

сръбския изобретател . Нещо повече, възможността да се обажда ме

големия изобретател. Самият факт, че днес хората разполагат с елек­

по телефона от автомобилите си или достъпа до безжичния интер­

тричество в домовете си, както и използването на електричес к а енер­

нет също дължим на успехите на Тесла в областта на електромагнит­

гия за задвижване на машините в промишленото производство, дъл­

ните излъчвания .

жим в много голяма степен на изобретението на Тесла, свързано с

Разбира се, може да се твърди , че животът е бил несправедлив към

променливия ток, и възможността електричеството да се пренася на

Тесла , обричайки го на незаслужена забрава. Може би обаче, ако изоб ­

големи разстояния. Не бива да се пропуска и фактът, че радиото, което

ретателят беше жив днес, като се има предвид скромния му х арактер,

слушаме, докато си пачиваме или работим, също е резултат от изслед­

той по всяка вероятност би се гордял с факта , че неговите изобретения

ванията на Тесла в областта на радиовълните- заслуга, която мнозина

са се оказали успешни , без да се интересува от това колко пъти името

приписват на Гулиелмо Маркон и, незачитайки новаторския принос на

му е споменато по време на някоя официална вечеря .

·


,.

- --- - - - -

~-

-

--

Живот и дейност

Начало на "Войната на токовете" Заговорът на Едисън и случаят на Уилям Кемлер

ДвигАТЕЛЯТ с ПРОМЕНЛИВ ток, изобретен отТесла,

вейки я остаряла и несъвършена. През декември

пр едизвиква истинска революция в преноса на елек­

Едисън се договаря с Харолд П . Браун да посети лабо­

1888 г.

три ческа енергия и донася слава и признание на изоб­

раторията му и да му помогне да подобри стандартите,

ретателя скоро след като той се премества да живее в

отнасящи се до преноса на електрическа енергия. По

Питсбърг. Неговите разработки по този въпрос се изу­

някакъв начин той успява да убеди Браун, че именно

чав ат от студентите в цялата страна, а партньорството

променливото електричество е причина за смърпа на

.... Тесла

провежда експер имент

за безжичен пренос на енергия в

между Тесла и Уестингхаус се превръща във важен фак­

някои учени от токов удар . Така Едисън поставя нача­

тор в електро индустрията, с който всички са принудени

лото на пропагандна схема, станала известна по-късно

остава с впечатление, че п одобни

да се съобразяват. Впоследствие дори и Едисън, няко­

като "Войната на токовете': Неговата цел е да покаже на

опити могат да убият човек, но

гаш ният работодател на Тесла, започва да се опасява,

обществото, че променливото електричество е твърде

всъщност това електрич ество

че това може да се окаже заплаха за неговата постоян­

опасно, за да бъде пренасяно в домовете на хората.

леко напрежение при до косване

нотокова система за пренос на електроенергия, пра-

Планът отива дори още по-далеч, тъй като променливият

и не причинява нараняван ия.

своята лаборатория. Набл юдателят

предизвиква само усещане за


Никола Тесла

ток се използва за изпълнението на смъртната присъда

Да разтърсиш света, разтърсвайки

на Уилям Кемлер, осъден за убийството на любовни­

самия себе си

цата си. Този акт на правосъдието се прев-ръща в пър­ вия пример за законно убийство на човек чрез елек­ трически ток.

Тесла и Уестингхаус са безсилни да се противопоста­ вят по какъвто и да е начин на това решение и присъ­

дата е изпълнена. Събитието обаче се развива по ужа­ сяващ начин. Кемлер получава тежки наранявания, но

въпреки това не умира. Случаят е заклеймен като вар­ варски и мнозина обвиняват Браун за провала му да осъ­ ществи това, което той поддържа като "хуманен начин

да се изпълни смъртна присъда': Фактът, че е използван променлив ток обаче, хвърля тъмна сянка върху общест­ веното реноме на Тесла и Уестингхаус. Последният е при­ нуден да се откаже от работата си върху системата на Тесла за променлив ток и едва след две години отново има възможност да поднови усилията си в тази насока,

благодарение на което става възможно двигателят на

Тесла да се използва в бита на хората . Въпреки ущърба и загубите, причинени от кампани­ ята на Едисън, Уестингхаус и за минута не изпитва съм­ нение по отношение на огромното практическо значе­

ние на изобретението на Тесла и по всякакъв начин се стреми да му помогне да осъществи мечтата си . През

1891 г. те възобновяват своята работа.

"Случайно изгаряне, но това е всичко"

Към края на

1891

г. Никола Тесла получава известие,

че майка му е на смъртно легло. Той незабавно заминава за Госпич, където са трите му сестри и майка му, която вече не е в състояние дори да се помръдне в леглото си.

Няколко месеца след неговото пристигане, през април

1892 г. тя умира. Тесла е до такава степен сломен от мъката си, че косата върху дясното му слепоочие бързо побе­ лява. Майка му оказва изключително положително вли­

яние върху живота на изобретателя . Именно от нея той наследява своята творческа натура . Тесла остава в Госпич няколко седмици след нейната смърт. Това е един от мал­ кото пъти, когато той си позволява за толкова дълго време

да се откъсне от своята работа. Една година след завръщането си от Госпич, през фев­ руари

1893

г., Тесла и Мартин заминават за конгреса на

Националната асоциация за електрическо осветление. На

нея Тесла представя голяма част от своите изобретения, в това число и многофазната система за променлив ток и средствата за пренос на променлива електрическа енер­

гия . Едно от тези изобретения е известно като "бобината на Тесла" и при него електрическият заряд се пренася по въздуха, при което в стаята се появява пурпурна мълния .

Тесла успокоява публиката, че електрическите заряди "не причиняват никакъв дискомфорт, с изключение на усе­ щането за леко опарване по върховете на пръстите': След тези демонстрации

и

свързаните с тях

невероятни

за

онова време преживявания, откритията на Тесла предиз­

След едно кратко пътешествие до Париж през лятото

викват интереса на медиите. Изобретателят дава интервю

на 1889 г. Тесла се завръща в Ню Йорк и започва създава­

за "Ню йорк Хералд': в което споделя, че веднъж "успява

нето на нова лаборатория. Тя заема целия четвърти етаж

да получи напрежение

на сградата, в която се намира . В нея Тесла извършва

друг начин, моментално би убило човек': Фантастичната

експерименти, свързани с взаимодействието на елек­

бобина на Тесла бележи началото на нов жанр в науката­

електричес ки л а мпи , които той

тричеството с материята. Основният въпрос, който го

научната фантастика.

успява да зах рани безжичн о .

300 ООО волта,

което, получено по .... Тесла

с едн а от с в оите

интересува през този период, е за ограничените при­

родни ресурси . Той е убеден, че трябва да се намери друг начин за получаване на енергия. Във връзка с това

Тесла си задава въпроса: "Какво ще прави човечеството, когато горите изчезнат, а запасите от въглища бъдат

А3ад кулисите

изчерпани?': Изобретателят започва да изучава теори­ ята, според която както атмосферата, така и земята изо­

билстват от неограничени запаси от енергия и тя може да се получи едва ли не направо от въздуха. Това слага

началото на неговите изследвания в областта на безжич­ ния пренос на енергия- една революционна идея, която

ТЕСЛА И НАУЧНАТА ФАНТАСТИКА Някои от чудатите изобретения на Тесла

бобина на Тесла, която убива враговете

(като неговата бобина, при която електри­

със светкавици. Можем само да предпола­

чеството се пренася през стаята подобно

гаме колко огромно би било изумлението

на внезапно разразила се буря със свет­

на изобретателя, ако можеше да види тво­

кавици, поразяващи стените) му пропра­

ренията си, използвани по този начин . Той

според Тесла е в състояние да промени начина на живот

вят пътя към света на научната фантастика.

самият се превръща в персонаж в романа

и развитието на промишлеността в света.

Загадъчното поведение на изобретателя

на Хърбърт Уелс от

г. той често се среща със своя приятел

и тайнствените му постижения го превръ­

луната': В произведението Тесла е човекът,

писателят Томас С. Мартин, за да го държи в течение

От

1889 до 1891

1901

г. "Първите хора на

щат в трагическа фигура, достойна за едно

който получава радиосъобщения от глав­

по отношение на проектите си. Мартин скоро публикува

наситено

ния герой на романа, след като той каца

подробен материал за Тесла, в който хвърля светлина

Нещо повече, неговите изобретения вдъх­

на луната . "Летателната машина'; предло­

върху работата на известния изобретател и неговата

новяват създаването на

необикновени

жена от Тесла, е с йонни двигатели и при­

устройства, които често се появяват във

лича по-скоро на чаена ' чинийка. Тя не

фантастичния свят, роден от въображени­

използва стандартното самолетно гориво,

ето на съвременните творци. Оръжието на

няма дори самолетен двигател и по-скоро

Тесла, известно като "Телефорс" или "Смър­

е прототип на летяща чиния. Всъщност,

тоносния лъч'; е устройство, конструирано

никое оттези изобретения не се превръща

-

система за променлив ток. Междувременно Тесла отива

още по-далеч, извършвайки експерименти, при които прекарва през тялото си електрически заряди . Веднъж

той дори представя подобен експеримент пред публика, като при това запалва две флуоресцентни лампи, дър­

с

драматизъм

произведение.

да насочва електромагнитни лъчи срещу

в реалност, но дори и в този въображаем

жей ки по една във всяка ръка. Публиката е любопитна да

целта , което днес намира място в много от

свят Тесла намира начин да смайва чита­

разбере дали при опита е получил някакви наранявания,

разпространяваните на пазара видеоигри.

телите дълго след като самият него вече

но отговорът на Тесла е: "Понякога действително получа­

В една от тези игри дори присъства самата

го няма.

вам някое случайно изгаряне, но това е всичко:'


-

Живот и дейност

Триумфът на Тесла и Уестингхаус Чикаго се превръща в "Белия град"

ТhЕз -

1893

Г най-близкият бизнес партньор на Тесла

Джо рдж Уестингхаус, спечелва поръчката за осигу­

как

успява

да

за п а ли

лампи,

без да използва проводници .

ря ването на осветлението на Световното изложение

Блясъ кът

в Чика го . Това е голям успех за Уестингхаус предвид

след

огр ом н и те щети , които претърпява години преди това

дори светлината, излъчвана от

зара ди

изобретението му.

клевет ническата

кампания,

организирана

от

Томас Едисън. Той се обръща към Тесла за съдействие

на

неговата

изложението

През следващата

слава

засе нчва

1894 г. бла­

при из пълнението на проекта и изобретателят се съгла­

годарение на Томас С. Мартин

сява. За да осъществят това, двамата естествено имат

Тесла се за познава с издателя

нужда от електрически крушки, но Едисън им забра­

на "Се нчъри Мегазин" Робърт

нява да използват неговия патент. За щастие Уестингхаус

Ъндърууд Джо нсън , който по­

притежава патент за друг тип електрическа крушка и

късно става негов най-доверен

този факт се оказва изключително ценен за намере­

приятел . Джо нсъ н и съпругата

нията им да осигурят осветлението на това събитие от

му Катрин буквално боготворят

свето вен м ащаб . Междувременно Уестингхаус канди-

Тесла , възхите н и както от харак­

атства и за п олу чаването на поръчка за построяване

тера , така и от гениалноспа на големия изобретател.

а електроце нтрала на Ниагарския водопад, от която

Семейството има добри връзки във висшето общество

се надяв а да спечели цяло състояние. Успешното пред­

на Ню Йорк. Те често се срещат с личности като Марк

ставяне на изложението би означавало да спечели тази

Твен и бъдещия президент на САЩ Теодор Рузвелт.

поръчка , а за Тесла- възможност да извърши проекти­

Катрин Джонсън изпитва особен интерес към Тесла.

ра нето. Работата им действително се оказва успешна.

Когато го среща за първи път, тя е впечатлена от дели­

а

1 май е открито Световното изложение в Чикаго . ё.кспози циите заемат площ от 2 8ЗЗ декара , на която са разположени 60 ООО щанда и всичко това струва 25 милио на щатски долара. Повече от 28 милиона

....

Тесла в своята лаборатория.

Световното изложение в

катното му здр авослов но състояние, отбелязвайки, че

той изглежда " преуморен и трябва да си почин е': Тесл а действително из гл ежда зле, след като прекарва без­

брой часове в своята лаборатория, но малко хора про­

.J)'ШИ посещават "Белия град" и повечето от тя х ра з­

явяват интерес към този очевиден факт. Като чове к на

-л еждат и изложбената палата, в която Тесла с огро­

изкуството, Катрин вижда в Тесла един истински предста­

·.~ен успех демонстрира пред събралото ~е множество

....

вител на електроинженерната наука и с удоволствие го

Чикаго пре з

'.

1893

г.


---

-

-

-

- -----~----

--

----

-

-

-

Иииоnа Tecna

представя на своите приятели. Робърт Джонсън също

я нен ток. Тя обаче се оказва с твърде ограничени въз­

о ценява високо гениалния изобретател и двамата с

можности, като уличното осветление например може

Катрин често го канят в дома си. Това отношение оси­

да се захранва от станция, намираща се обикновено

гу рява на Тесла спокойствието, за което той е копнял

на около една миля разстояние. Едисън предлага

през всички самотни часове в лабораторията , докато

план за пренос на постоянен ток от Ниагарския водо­

пад до Бъфало, но поради ограниченията на системата

из вършва своите научни експерименти.

По-късно, през

г., Тесла се изправя пред най­

му това начинание се оказва неосъществимо . По това

голямото предизвикателство за неговата многофазна

време инвестиционният гигант Дж. П . Морган, който

1894

елек­

по-рано инвестира в компанията на Едисън, решава

трическа енергия от Ниагараския водопад и преноса

този път да подкрепи с инвестиции Уестингхаус и сис­

си стема

за

променлив ток

-

получаването

на

й на ра з стояние от 20 мили до Бъфало, Ню Йорк. До

темата на Тесла за променлив ток. Това дава тласък на

този момент преносът на електричество се извършва

реализирането н а проекта , което отнема три години .

по системата на Едисън , при която се използва поето-

През

189б

г. светът става свидетел как с помощта на мно­

гофазната система за променлив ток на Тесла за първи ....

Генераторите на водноелектрическ ата це нтрал а на Ни а гарс кия

водо п ад, САЩ.

път

в

историята

на

човечеството

се

извършва

пре­

нос на електрическа енергия на сравнително голямо

разстояние . То ва събитие е ознаменувано с паметна плоча , поставена до водопада, на

която са изписани

имената на Уестингхаус и Тесла . Още

преди

осъществяването

на

проекта

с

Ниагарския водопад, личността на Тесла привлича

""Ла борато рията н а Тесла в Коло радо Спрингс, Колор адо,

интереса на медиите . Статии за него се появяват в

.... Статуя на Никола Тесл а близо до

"Сенчъри Мегазин'; " Ню Сайънс Ривю" и " Ню Йорк

Ниагарския водопад, САЩ.

Тай мс': В тях се съобщава за неговите невероятни

теории

и

за

последните

му изобретения. В една от статиите в "Таймс'; в която се визират тези пости­

жения, се твърди , че " няма по-добро

доказателство

за

професионалните

качества на гениалния изобретател". Сътрудничеството на Уестингхаус с

Дж. П . Морган дава н а Тесла възмож­ ност да

получи

достъп

до

върховете

на корпоративния елит. Сам по себе си

този факт е достатъчен да му осигури условия и подкрепа за всяко следващо

негово начинание и за реализиране на

който и да е от за мислите му.

РАЗГОВАРЯЙКИ С МАРС В края на

XIX

в. учените са развълнувани от въз­

като през

1899

г. се премества в Колорадо Спрингс,

можността за осъществяване на контакт с извънземни

където създава своята внушителна лаборатория, Тесла

същества . Откриването на безжичния пренос на енер­

започва да вярва, че всъщност вече е nолучил

гия, наричан "ефектът на Тесла '; дава основание на

нали от Марс. Те по същество са различни от излъч­

сиг­

научната общественост да вярва, че е възможно да се

ванията от бурите и другите шумове на Земята. И до

из пращат и получават послания по безжична тех ноло­

днес не може да се определи с точност произходът

гия. Мисълта за осъществяване на контакт с "марси­

на тези сигнали, което може би е свързано с някакво

а нците'; както наричат всички възможни извънземни

недоразуме ни е по отношение на новата технология

форми на живот по онова време, вълнува и самия

на Тесла. Освен това съществува вероятност те да са

Тесла. Появяват се всевъзможни теории и идеи за мар­

излъчени от някакъв естестве н космически източник.

сиа нците, като някои учени твърдят, че те са далеч по­

Плановете на изобретателя за контакт с жителите на

напреднали от обитателите на Земята и живеят в мир,

Марс разбира се никога не се осъществяват, но всички

след като са преодолели животинските импулси, които

тези усилия и проучвания разпалват в душата на Тесла

все още съществуват в хората. Тесла проучва изключи­

надеждата, че тези сигнали биха могли да се разпрос­

телно детайлно възможността за връзка с тях, което е

траняват по света и да се използват, за да се информи­

отразено в статия от

1899

1896 г., чието заглавие е "Из праща

рат хората за това, което се случва всеки ден във все:~и

ли Тесла сигнали към звездите?': В нея се твърди, че

момент и навсякъде. Тази комуникационна система,

той разработва планове за изпращане на сигнали към

която той създава във въображението си, днес дейст­

ма рсиа нците с помощта на електрически вълни. След

вително съществува.

"" Планетата Марс.

г.


Живот и дейност

Години на усърдна работа Н а З апад

Tho МАРТ 1895 Г

в лабораторията на Тесла възниква

инциде нт. И збухва пожар, който унищожава всичко, съх­ ранява н о в лабораторията от години . Обществеността е шоки ра н а от случилото се, още повече че по това време

помеще ни ето е по-скоро музей, отколкото лаборато­ рия. На несените щети възлизат на

250

хиляди щатски

дола ра. След инцидента Тесла, разбира се, продължава своите и зсл едвания в друга лаборатория, намираща се а Хаустън Стрийт. През септември

1897

г. той вече е

гото в да кандидатства за патент за безжична трансми­ сия. Тесг а обаче осъзнава, че има нужда от лаборатория, която е до с та тъчно голяма, за да му позволи да реали­

зира и н ай-амбициоз ните си проекти . Ето защо напуска

шумния Ню Йорк, заменяйки го с простора на Колорадо Спри нгс, щата Колорадо. Жители те н а Колорадо Спрингс посрещат изключи­

телн о радушн о известния изобретател . Неговата сис­ тема за п роме нлив ток вече се използва в района, като с ней на п омо щ се осигурява енергия за златните и сре­

бърните ми н и там . Ето защо името на Тесла е попу­

лярно до ри и с ред обикновените хора и той се ползва с голямо уваже ни е сред всички. Тесла отбелязва, че наме­ рени ето му е д а и з върши експериментите в полетата на оло радо, с

ц ел да създаде комуникационна

система ,

аято би му дала възможност да "пренася информация а големи разстояния , без да използва проводници': Няма съм не н и е, че именно тези идеи за безжична комуи кация подх ра нват появилите се съобщения, в които се --върди, ч е Тесл а се опитва да вл езе във връзка с извън­ земни съ ществ а . То ва е поредното доказателство за вли­

янието на гол ем ия и зобретател върху развитието на

жанра н ау ч на фантастика в литературата.

ГЪЛЪБЪТ НА ТЕСЛА О ще от детските си години Тесла е силно при­

има навика да го следва навсякъде, долитайки дори

върза н към животните. Това може би се дължи на

до прозореца на стаята му в Нюйоркър Хотел, в който

фа кта , ч е той израства във ферма в Хърватия и пре­

Тесла прекарва последните десет години от живота

карва

си . Изобретателят храни гълъба всеки ден, а веднъж

голяма

част от времето си

в

игри със своя

брат и сестрите си около къщата и на полето, зао­

му се налага и да го лекува. Най-странният епизод в

биколен от различни домашни животни. В своите

тази история обаче се случва една нощ, докато Тесла

мем оа р и, написани дълго след като напуска родния

лежи в леглото си . Гълъбът долита през отворения

си дом, и зобретателят разказва подробно за люби­ мия си котарак

-

прозорец, каца на леглото и втренчва поглед в очите

великолепният Мачак. Вероятно

му. Тесла има усещането, че птицата иска да му каже

име н н о заради тази своя привързаност към живот­

нещо много важно : "След това, когато осъзнах посла ­

ните, а н е от съображения за спазване на някаква

нието й, в очите на птицата се появи светлина, сно­

стро га диета, Тесла става вегетарианец. През послед­

пове

ните години, които прекарва в Ню Йорк, той обича

които получавам в моята лаборатория:' Според Тесла

да х ра н и гълъбите на улицата. На един от авторите,

гълъбът му съобщава за своята смърт и след като пти­

отразя ващи неговите изобретения, Тесла разказва

цата умира, той е изпълнен със странната увереност,

от светлинни

лъчи ,

по-ослепителни

от

тези,

за с воето странно приятелство с такъв гълъб. Краси­

че "окончателно съм приключил работата, на която

вата бял а пти ца със сиви перца по върха на крилете

съм посветил живота си':


----

-

-

~--

-

-

-

~

-

-

---

-

--

-

-

--

Никоnа Tecna Най-мрачната сянка върху работата на Тесла

Различна ве сия

През януари

1900

г., поради факта че изчерпва сво­

и те капитали и не е в състояние да заплаща разходите,

ФБР И ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ТЕСЛА

свързани с работата му в лабораторията в Колорадо

С прингс, Тесла се завръща в Ню Йорк. Неговите при­

Към края на живота си Тесла разработва

ятели Робърт и Катрин Джонсън разбира се са очаро­

серия от нови оръжия, с цел да ги продаде на

вителства изключително внимателно следят

в ани от завръщането му и често го канят на изискани

правителството на Съединените щати. След

за запазването на националните си интереси.

вечери в най-добрите ресторанти на Ню Йорк. По това

смъртта на изобретателя няколко правител­

Говори се, че плановете на Тесла съдържат

ствени служби, в това число и Федералното

проект за устройство, станало известно като

бюро за разследване, конфискуват цялата

"смъртоносен щит'; което е в състояние да

документация на Тесла по този проект. По

предпази всяка военна база, създавайки над

в реме в града пребивава един мъж на име Гулиелмо М аркони

-

италиански изобретател , който извършва

е ксперименти в областта на радиоразпръскването . Той

че по това време се води война и всички пра­

пристига в Ню Йорк, с цел да намери инвеститори за

времето, когато изобретателят си отива от

нея електромагнитен екран. Съвсем естес­

тоз и свят, Съединените щати вече са се вклю­

твено е и др��ги страни да се интересуват от

откритието си. Известно е, че Тесла също извършва екс­

чили във Втората световна война. Неговите

тези разработки и това обяснява разказа­

перименти в тази насока и се смята за първия , постиг­

връзки с търговците на оръжие в Източна

ното от една от камериерките в хотела. Тя

нал значими успехи в тази научна област, което е пред­

Европа дават основание на правителството

твърди, че е видяла трима мъже да влизат в

да се опита да предотврати попадането на

хотелската стая на Тесла и да изнасят оттам

поставка за възникване на конкуренция между него и

Маркони. Нещо повече м енят остри

-

те двамата публично си раз­

реплики и това още повече ожесточава

тяхното съперничество. Положението съвсем се вло­

шава , когато Маркони получава Нобелова награда за

тези разработки на евентуални смъртоносни

някои негови вещи. ФБР обвинява непозна­

оръжия в неподходящи ръце. Самият Тесла

тите, че са взели "ценни документи, съдър­

естествено никога не би направил нещо,

жащи формули и разработки'; но това така

което би могло да навреди на страната, пре­

и не се доказва. Съществуват обаче доказа­

върнала се за него във втора родина и чийто

телства, че правителството на Съединените

своето откритие, като същевременно напълно се пре­

гражданин той съвсем съзнателно избира да

щати все още съхранява оръжейната доку­

небрегва приносът на Тесла. Това е един действително

стане. Трябва обаче да се има предвид факта,

ментация на Тесла.

трагичен пропуск, още повече че след време с решение

на Върховния съд на САЩ той е обявен за истинския

изобретател на радиото. Това става през 1943-та- годи­ ната, през която Тесла си отива от този свят.

1901

пада на сръбски я изобретател . Това разбира се е особено несправедливо по отношение н а Тесла, предвид факта че неговите изобретения донасят огромна полза на цялото човечество . Именно мисълта да служи на хората е основната движеща сила, която кара Тесла да създава

Недовършената кула ' През

големите конкуренти на Тесла -до известна степен си присвоява славата, която по право се

своите удивителни изобретения.

г. Тесла започва работа върху проекта

В чест на заслугите на Никола Тесла към науката и човечеството, през

191 бг. той е удос­ 1931 г. един

'Уордънклиф': Той е свързан с построяването на кула,

тоен с почетния медал "Едисън'; на името на неговия стар конкурент. През

от която според изобретателя по безжична техноло­

от броевете на списание "Тайм" излиза с портрета на Тесла на заглавната си страница .

гия ще може да се разпръсква енергия по целия свят.

Големият изобретател умира сам в хотелската си стая през

Финансирането на проекта е осигурено от известния

На церемонията за погребението му присъстват повече от

1943 г. на 8б-годишна възра ст. 2 ООО души . Само месеци след

американски банкер Дж. Пиерпонт Морган, който цени

смъртта му Върховният съд на САЩ признава неговия патент за радиото и обявява Тесл а

високо работата на Тесла и е убеден, че ще извлече

за истинския му изобретател.

о громна печалба от тоз и проект, докато не осъзнава, че истинското намерение на изобретателя е да осигури

..,. Ш естдесетгод и шн ия т Ни кола Тесла демонстрира ради оустройство в лабораторията си в Ню й о рк.

безплатна енергия. Щедростта на Тесла не се приема

Н а карти н ата на сте н ата вижд аме е лект р омеха ничен ге н е р а тор , кон струиран от Тесла nрез 90 -т е

радушно от банкера и той прекратява финансирането на строежа на кулата . Решен да завърши проекта , Тесла

инвестира десетки хиляди от собствените си спестява­ ния в него, но в крайна сметка не успява да реализира мечтата си . Кулата остава недовършена в продължение на години, докато накрая рухва . Това е още едно пора­ жение в живота на Тесла .

Странна мания Последните години от живота на Тесла са белязани от пс и хически проблем, който днес е известен като мани­ акално-натрапчиво разстройство . Всъщност, манията за ч и стота е характерна

негова

черта, развита до такава

сте пен, че понякога той дори избягва да се ръкува, тъй като се страхува от микроби и замърсяване . Друг стра­ не н негов навик е да прави нещата по три пъти. Така

на пример той не би отседнал в хотелска стая, ако ней­ ният номер не се дели на три . Склонен към самоизола­ ция, Тесла започва да се държи по-скоро като един дейст­

вително умопобъркан учен. Именно това негово пове­ де ние допринася по-късно той да се окаже в сянката на

и сто рията. Става така, че Томас Едисън

-

един от най-

години на

XI X в.

=


Драматични разработки в областта на електрическата енергия Електричеството съществува в природата преди появата на човека, но до създаването на изобрете­

нията на Тесла хората в много малка степен се възползват от него. Неговите разработки в областта на електроинженерната наука без съмнение променят напълно хода на човешката история .

.... Вечерно небе, осветено от мълнии . В зората на човешката история светкавиците

.... Изображения на първите видове батерии,

са възприемани като проява на могъществото на боговете.

в това число и галванични елементи, изоб­ ретени от Алесандро Волта .

Електричеството се разпространява по цялата земя

Н

ЕВЪЗМОЖНО Е ДА СЕ ОТРЕЧЕ ФАКТЪ Т, че елек­

къде и може да се използва, за да се задвижват различни

общество. В миналото обаче никъде не се е използ­

машини, което от своя страна става причина за появата и

вало електричество и

на живот продъл­

развитието на електроинженерната наука. Възникването

жава хилядолетия наред. Днес няма да е пресилено,

на това ново направление променя напълно мирогледа

ако се каже, че животът, такъв, какъвто го познаваме, би

на научната общност и до

спрял, ако по някаква причина бъдем лишени от въз­

развитието на индустрията, довел в крайна сметка до

можността да използваме електричество .

Втората индустриална революция.

този

начин

Първото сведение за съществуването на електри­

• Тези метални кули, които се

Установено е, че електричеството съществува нався­

трическата енергия е гръбнакът на съвременното

По

времето,

1870 г. предизвиква бум в

когато Тесла

навършва

пълноле­

ческа енергия е записано още от древните египтяни

тие, неколцина учени, в това число Томас Едисън и

преди около

Джордж Уестингхаус, създават първите системи за

5

ООО години при наблюдение на поведе­

нието на електрическите змиорки, които обитават река

пренос

Нил. Твърде малко сериозни научни изследвания на

работят, използвайки тази енергия. Те обаче са

този феномен са извършени до

изправени пред един съществен проблем, дължащ

1600

г., когато английс­

на

електричество,

както

и

машини,

които

кият физик Уилям Гилбърт започва да изучава статич­

се на обстоятелството, че електрическият ток може

ното електричество, което се получава при триенето на

да се пренася само на около миля разстояние, преди

късове кехлибар един в друг. Той въвежда понятието

да изгуби своята мощност. Какви са причините за

"електрикус': което на древногръцки език означава кех­

това? По онова време електропреносната мрежа е

либар, и така всички неща, свързани с описания фено­

изградена на базата на постоянния ток, което озна­

во, мо гат да се видят във всички кът­

мен, от този момент нататък са наричани или "елек­

чава, че електричеството може да се пренася само

чета на земята.

трически': или се използват други варианти на думата.

в една посока . Тесла открива, че ако се намери

из ползва т за пренос на електричест­


11

Ра3пространението на цивили3ацията е като огън: най-напред се появява искра, след това пламък и накрая -ярка светлина:'

начин

електричеството

да

се

пренася

по

промен­

лива с хема , това би дало въ з можност за по -далечно пренасяне

на

електрическия

заряд

в

сравнение

с

този, пренасян по технологията, използваща постоя­

Почти

1,6 милиарда

души от населението на земята

обаче все още живее без електричество. Ако Тесла беше жив, той вероятно би намерил начин да реши този проблем.

нен ток. Тази идея е толкова революционна , че дори самият Едисън я отхвърля, което до известна сте­

Общуване през пространството

пен може би се дължи на факта, че той не я разбира и я смята за опасна . По-вероятно обаче е да гледа на новата система като на сериозна запла ха за собстве­ ната си постояннотокова електропреносна с и стема .

Преносът на електроенергия на големи разстояния н е е единственото велико научно постижение на Никола

Тесла . Истинска революция в развитието на обществото предизвикват неговите изследвания и експерименти в

областта на безжичното разпространение на енергия .

Ерата на електричеството

Всъщност още през 1820 г. е наблюдавано безжично раз­

Страховете на Едисън твърде скоро се превръщат

пространение на енергия при създаването на магнитно

в реалност, тъй като в Съединените щати , както и в

поле от електрически ток. Експериментите в областта

други части на света , започва да се използва трифаз ­

на електромагнетизма на учени като Майкъл Фарадей и

ната променливотокова система на Тесла. Всъщност,

Хайнри х Херц поставят основата на бъдещите проучва­

в Хърватия

- родината на Тесла - само три дни

ния на Тесла, довели до разработването на индукцион­

след п��скането на електроцентралата на Ниагарския

ните електродвигатели . Подобно на мнозина от своите

водопад, започва да функционира хидроелектро­

предшественици , както и на учени, живели след него,

централата "Яруга "

- първата подобна централа в

Никола Тесла забелязва нещо в пространството наоколо,

Европа, която използва неговата променливотокова

което прави възможно разпространението не само на

система. Преносът на електроенергия

големи

електричество, но и на информация . Изобретателят

разстояния прави въз можно електрифицирането на

на

усеща, че в тази среда има още нещо, което не може да

домове и фабрики, въпреки че понякога електроцен­

се види или докосне, но през което подобно на кораби и

тралите се намират на сто мили от тях . Всичко това

подводници в морето, пренася щи товари и изстрелващи

проправя пътя към глобалното електрифициране на

снаряди , могат да бъдат изпращани съобщения и сиг­

планетата . Изградени са електропреносни мрежи,

нали. Той дори предполага, че през тази среда е възмо­

като най -н апред това правят развитите индустриал­

жен и преносът на образи - идея, залегнала в основата

ни страни , каквито са Съединените щати и страните

на телевизионните приемници. Според Тесла това раз­

от Западна Европа . Техният пример е последван и от

пространение не би могло да се ограничи единствено

други държави и днес няма страна в света, която да

в рамките на нашата планета, а би достигнало до много

не е електрифицирана .

други светове .

~ Еле ктричес ка зми орка. Зарад и ел е ктрич еството, което змиорките прои звеждат, др е вните е г и птяни са ги с м я та ли за

"гръмовержците на Нил " и пазители на всички о станали риби .

~ Стра ниц а от бележника на Никола Тесл а . Тез и бележки той написва по време на престоя си в хотел "Андерсън':

.... Гeopr О м -

пър вия т у ч ен ,

направил матем а тич ески анализ

на ел е ктричест во то. То ва става през

1827 r.

Р1ТТSВURGН, Р~о..

--- &


Инженерът, предизвикал истинска революция Ге ниалните изобретения на Тесла засягат толкова много области

на науката, че той безспорно би могъл да се смята за един от учеи те с най-голям и разностранен принос за развитието на човешкото

об щество. Неговите разработки, свързани с рентгеновите лъчи, елек­ - ро нните лампи, излъчването и космическите лъчи, далеч надмина ­

ват по успех изследванията, извършени от основните му конкуренти

:.писъ н и Маркони. Идеите на Тесла за дистанционното управление, автом атиката,

радиолокационните

станции

и

лазерите

имат

огро­

·:ен принос за осигуряване на едно по-добро бъдеще на човечест­ вото . Неговият последен патент за въздушно транспортно средство е

- ор едно то

доказателство, че не съществуват никакви ограничения за

-ази гениален интелект. В публикациите на Тесла от

1931

г. има описа-

-I И е на проект за термална електроцентрала, произвеждаща електро-

е-!ерги я на базата на разликата в температурата на водата в световния ;жеан. Всички тези революционни изобретения и концепции, родени

-

ген иал ния ум на Тесла, ни карат днес с основание да си задаваме

=.ъп роса какво ли друго щеше да измисли той, ако още беше жив.

Пара се издига от комините на електроцентралата в Рощок, Германия, която произвежда

ен ер гия чрез изгарянето на въглища. Германия е сред страните, които а ктивно разра­ ботват алтернативни начини за получаван е на електроенергия, с цел да се намалят

...-

:мимка на вятър на турбина. Тесла оценява високо възможността да

:е -аоизвеж да електри чество , без да се уврежда околната среда.

въглеродните емисии. Тесла е убеден , че трябва да се намери нов нач ин за производство н а електричество, който не изразходва толкова хищнически природните ресурси.


--

Никоnа Tecna

ПОГЛЕД ОТБЛИЗО КЪМ ВТОРАТА ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ

СВЯТ, ДВИЖЕН ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО ~~

Вълна от промени

в

еднъж Тесла

и

Днес почти всички влакове в Европа

за развитие на обществения живот.

се движат по електрифицирани желе­

и улиците дава

нови

възможности

заявява : " Изключи­

Всичко това става осъществимо бла­

зопътни

телно важно е да се разбере какъв

годарение на постиженията на Тесла в

ните и тези в метрото. Появяват се и

е капацитетът на Земята и какъв би бил

областта на преноса на електрическа

все повече автобуси, които са задвиж­

електрическият й заряд:'

енергия на големи разстояния.

вани

Подобно на Първата индустриална революция в края на индустриална

XVIII

в

XIX в . предизвиква значими

края

включително

товар­

от електрическа енергия, което

също допринася за намаляването на

в., и Втората

революция

линии ,

на

промени в

Транспортът също се

замърсяванията на околната среда в

електрифицира

гъсто населените райони . Изглежда, че последните транспортни средства ,

обществото. Именно тогава се появява

електроп­

които продължават да използват енер­

електричеството

гия, различна от електрическата, оста­

намира приложение и в транспорта,

ват автомобилите. Нещата в това отно­

и дори отдалечените селски райони

като

шение обаче също се променят. В края

получават достъп до нея . Точно това

щите и дори появата на нови транс­

на 90-те години на ХХ в. се постига

е желанието на Тесла, когато започва

портни средства . Още в края на

в.

значителен напредък при хибридните

своите и зследвания, докато учи в Грац

много от парните и дизеловите локо­

модели автомобили, които използват

и в Прага . Още тогава той разбира,

мотиви са заменени от електрически ,

не само бензин, но и електричество, за

че ако успее да внесе някои промени

чието

очевидно ,

да се движат. На пазара се появяват и

възможността за

Освен създаването на

пренос на електри­

ческа енергия на големи

реносна

разстояния

мрежа,

налага

промяна

в

преимущество

съществува­

е

XIX

в проектите на електрогенераторите,

предвид

замърсяване,

изцяло електрифицирани автомобили ,

електрическата енергия би достигнала

което причиняват. Всъщност, макар

но те все още не са толкова популярни ,

до такива отдалечени места като мал­

че електроцентралите също

което до

кото хърватско селце, където е роден .

сяват околната среда, те правят това

Успехите на Тесла в областта на елек­

в много по-малка степен от дизело­

ките им батерии не са в състояние да

троинженерството водят до вълна от

вите машини и локомотиви, дори

и

осигуряттолкова голяма мощност при

промени, известна като "електрифи­

когато работят с изкопаеми горива.

движение на автомобила, коЛкото бен­

кация ': Това позволява да се модифи­

Оказва се, че електричеството е по­

зиновият двигател. Презар~ждането

цира

производстве­

подходящо за влаковете, а експлоа­

на батериите на електрическите авто­

ните мощности, така че да работят,

тацията им е по-евтина. Освен това

мобили също създава неудобства при

голяма

част

от

по- малкото

замър­

известна

степен

се дължи

и на обстоятелството, че електричес­

използвайки електрическа енергия . За

те стават много по-безшумни и това

пътуване

тази цел обаче е необходимо създава­

ги

градския

тъй като трябва да се прави твърде

нето на инфраструктура, включваща

транспорт, където се налага да спи­

често. Както и самият Тесла обаче е

изграждането на енергийни линии до

рат и потеглят често на многоброй­

предвидил някога, запасите от нефт и

домовете

ните

и

производствените

пред­

прави

подходящи

по-големи

разстояния ,

маршрути .

газ постепенно намаляват и .става все

приятия, както и на подстанции, елек­

Електрическата енергия

прави по­

по-очевидна необходимостта от нами­

троцентрали и енергийни мрежи в

евтини

пътуват

рането на алтернативни източници на

най-отдалечените райони . Всъщност,

между градовете . И отново трябва

енергия. Може би това означава , че

налага се да бъде изградена една

да се изтъкне фактът, че без въз­

е дошло времето за нова революция

цялостна енергийна мрежа. Този про­

можноспа да се пренася енергия на

по отношение на това по какъв начин

цес в Съединените щати е известен

далечни разстояния, всичко това не

човечеството да получава необходи­

като "електрификация на страната " и

би съществувало, тъй като в проти­

мата

започва през 19З5 г. със създаването

вен случай влакът не би бил в състо­

бъдат изчерпани природните запаси

на Администрация по електрифика­

яние да измине повече от миля.

от нефт и газ.

на президента Франклин Делано Руз­ велт, след което се разпространява и в

другите· страни. Достъпът до електри­ чество в селските райони значително намалява времето, през което хората дотогава

са

принудени

да

полагат

тежък физически труд. Електричест­ вото се използва при изпомпването на

вода от кладенците, което преди това се прави ръчно, а храните, които преди

това се развалят за няколко часа, сега вече могат да се съхраняват по-дълго

благодарение на електрическите хла­ дилници. Осветлението на домовете

·

и

по

на

своите

ция на страната съгласно "Новия курс"

спирки

за

влаковете,

които

му енергия,

преди

напълно да

-


--------

-

-

--------------------------------

·

Съвременници

''Магьосникът от Запада'' и неговото позитивно и негативно влияние Тесла посвещава голяма част от живота си на идеята да създаде устройство, с чиято

помощ би било възможно електричеството да ста��е достъпно за всеки дом. Той има щастието да срещне хора, които правят всичко възможно да му помогнат да осъществи

тази своя цел, но има и такива, които не успяват да забележат "светлината" на неговия гений. Въпреки своето ексцентрично поведение, големият изобретател успява да изгради добри приятелски взаимоотношения с личности, оказали се достатъчно мъдри да осъзнаят революционния характер на неговите експерименти и успехи в областта

на електричеството. Гениалните постижения на Тесла обаче предизвикват уважение дори и сред онези, които не са съгласни с неговите теории.

Партньорът, помогнал на Тесла да даде електричеството на света

Джордж Уестингхаус \

(1846-1914)

Един от най-близките бизнес партньори на Тесла и заклет конкурент на Едисън- Джордж Уестингхаус, е извес­ тен като един от създателите на електрическата индустрия. Той забелязва ограниченията на постояннотоковата

система на Едисън и започва да търси нов, по-ефективен начин за пренос на електроенергия. В началото на 80-те години на

XIX

в . Уестингхаус купува правата върху променливотоковата система на Тесла . Това е едно доста

смело начинание, като се има предвид факта, че до този момент системата на Тесла не е изпробвана в по-широки

мащаби. Уестингхаус обаче е убеден в предимствата на изобретението на Тесла и съвсем съзнателно поема този риск. Това се оказва печеливш ход за него. Двамата с Тесла успяват да спечелят пропагандната война с Едисън, известна като

"Войната на токовете'; и да осигурят осветлението на Световното изложение в Чикаго през през

1893 г. Това им дава шанса

1896 г. да получат поръчката за електрифицирането на градчето Бъфало с електроенергия, произведена от елек-

троцентралата на Ниагарския водопад. По-късно Уестингхаус разширява своята енергопреносна мрежа и в други райони на Америка, предизвиквайки с помощта на откритието на Тесла истинска революция в електроиндустрията.

Самият Уестингхаус също е изобретател. Едва на

19 години той създава роторен парен двигател, а на 22 години разработ­

ва въздушна спирачна система за влаковете. Подобренията, които извършва в сигнализацията на железниците, провокира неговия интерес към електроиндустрията. Уестингхаус е енергичен бизнесмен, който има усет за новатор­ ските идеи и умее да предвижда тяхното значение и роля в бъдещето. Това му помага още в онези ранни години да осъзнае, че електричеството един ден ще се превърне в изключително доходоносна индустрия.

Сътрудничеството на Тесла с Уестингхаус дава възможност на европейския изобретател да осъществи своята мечта и да направи електрическата енергия достъпна и за най-отдалечените кътчета на Америка. Името на Уестингхаус и днес е символ на човек със силна воля и целеустременост. Той си отива от този свят през

1914 г.

на 67-годишна възраст.


МРЕЖА ОТ ЛИЧНИ ВРЪЗКИ

о

----1•• ----1•• ----1••

Робърт Ъндърууд Джонсън

(1853-1937) Издател на "Сенчъри Мегазин" и близък nриятел на Тесла.

Приятели 1 Познати Бизнес връзки Конкуренти

Влияние

Томас Комерфорд Мартин

(1856-1924)

Харолд П. Браун

Американски инженер и издател. Той написва книгата "Изобретения, изследвания и разработки на Никола

(1869-1932) Американски изобретател. Негова

Тесла" (The inventions, Research, and Rritings of Nikola Tesla), в която детайлно разглежда работата на големия изобретател.

е идеята за конструиране на елек·

трическия стол. Той и Едисън водят nроnагандна война срещу Тесла.

Гуnиеnмо Маркони

1

Чарn3 Бачеnър

(1845-1910) Томас Едисън

Английски изобретател.

(1847-1931)

Именно той nодтиква Тесла да замине за Америка, вnечатлен

Американски изобретател. Той се обявява nротив nромен· ливотоковата система на Тесла,

обявявайки я за "опасна'~

от неговите разработки. Еnиху Томсън

, - - - - - - - - ---"'----, РенеДекарт

(1596-1650) Френски философ, математик и nисател . Тесла е дълбоко nовлиян от изследванията на Декарт в областта на математиката.

(1853-1937) Американски инженер и изобретател , роден в Англия. Между Томсън и Тесла възник­ ва ожесточена конкуренция nри nредставяне на някои

от разработките им .

.о. Личностите в сивите карета са nредставени в тази глава.

Човекът, който успява да надмине скоростта на звука и да определи посоката на откритията на Тесла Ернст Мах

(1838-1916)

Мах и Тесла се запознават през лятото на

1880

г., когато Тесла посещава лекции в университета :(Карл

Фердинанд" в Прага. Идеите и разработките на Мах оказват изключително силно влияние върху бъдещия изоб­ ретател . По-късните изследвания и теории на Тесла в обласпа на електроинженерството до голяма степен отразяват проучванията на Мах по оптика, акустика и ударните вълни. Освен това Тесла почти изцяло възпри­

ема философията и идеите на Мах по отношение на науката. Според университетския преподавател научните закони включват серия от експерименти, но не задължително и цялостната обективна картина. Може би именно това убеждение кара Тесла да създава своите машини и устройства най-напред в съзнанието си, преди да кон­ струира реални модели, за които не е сигурен дали ще работят. Австрийският физик е известен преди всичко със своите експерименти, свързани с ускорението на частиците. Мах има особен принос и за изучаването на скороспа и нейното влияние върху материята. Терминът "Мах

1';

въведен в негова чест, се използва за означаване на отношението на скороспа на

движение на дадено тяло спрямо скороспа на звука. Мах получава своето образование в универси­ тета във Виена, а темата на неговите ранни проучвания е Доплеравият ефект. През

1867 г. той

става

професор по експериментална физика в университета "Карл Фердинанд" в Прага и работи тук в продължение на

28

години. През

1895

г. Ернст Мах напуска Пражкия университет и постъпва на

работа в своята Алма матер във Виена. По-късно е избран за член на Горната камара на австрийс­

кия парламент. Умира в дома на сина си в Мюнхен, Германия, един ден след като отбелязва своя 78-ми рожден ден.


Съвременници Най-скъпият приятел в живота на Тесла Катрин Джонсън

(?-1925)

Катрин Джонсън е съпруга на издателя Робърт Ъндърууд Джонсън. Не са известни подробности за нейния личен живот, но все пак съществуват сведения за приятелските й връзки с Никола Тесла. Катрин е голяма почитателка на "Магьосника" и Тесла често я придру­

жава на различни събития, както и на много официални вечери в Ню Йорк през 90-те години на XIX в., по време на които тя го предста­ вя на своит~ приятели. Между двамата съществува така наречената "платонична любов': Катрин всъщност е омъжена за най-близкия приятел на Тесла

-

Робърт, на когото е всеотдайно вярна. Същевременно тя изпитва дълбоко уважение към прозренията на големия

изобретате.(l. Самият Тесла, който никога не се оженва и често проявява много по-голям интерес към своите научни експерименти,

отколкото към взаимоотношенията си с другите хора, е привлечен силно от Катрин по един по-скоро егоцентричен начин. За него тя е терапевт, най-добър приятел и нещо като приемна майка . Понякога той страда от своята самота и не се чувства добре здравословно, което се отr;>азява на външния му вид и предизвиква съчувствието на Катрин. Двамата водят оживена кореспонденция през годините и в писмата си тя винаги се интересува от здравословното му състояние, включително и от психическата му кондиция.

Катрин и Робърт имат две деца -Оуен и Агнес, които Тесла обича като свои. Нейното заболяване през

1925

г. и смъртта й по-късно

са изключително тежък удар за изобретателя.

Най-великият американски писател става един от най-добрите приятели на Тесла Марк Твен

(1835-1910)

Твен и Тесла се запознават през 90-те години на XIX в. в Ню йорк, когато бла­

годарение на признанието, което получава, изобретателят има въЗможността да попадне във висшето американско общество. Тесла е горещ почитател на

творчеството на Марк Твен и дори споделя с големия писател как именно него­ вите книги са му помогнали да оцелее, когато като дете в Хърватия се разбо­

лява от малария. Изобретателят често кани Твен в своята лаборатория, докато

извършва там научните си експерименти. Веднъж той дори го снима по време на опитите с флуоресцентни лампи и тази фотография е публикувана в една от статиите на Томас С. Мартин за Тесла. Без съмнение Марк Твен е един от най-великите писатели в историята на

американската литература. Неговата остра сатира и силата на критичните му произведения му . спечелват титлата "бащата на американската литература':

Роден е в град Флорида, щата Мисури, в семейството на провинциален търговец. Още от детските му години неговият живот е изпълнен с трудности и лишения, станали причина за смъртта на три от шестте деца в семейството. По-късно те

се преместват да жИвеят в град Ханибал на река Мисисипи. Именно с тази река са свързани и две от неговите най-известни произведения -"Приключенията

на Том Сойер" (The Adveпtures ofТom Фин" (The Adveпtures

Sawyer) и "Приключенията на Хъкълбери of Huckleberry Finn), като второто от тях често е наричано

"най-знаменития роман в американската литература':

Твен nроявява огромен интерес към науката и научната фантастика, което също е една от nричините за приятелството му с Тесла. Големият писател умира през

191 Ог.

на 75-годишна възраст.


·-Никоnа Tecna Могъщият финансист, чийто гняв е предизвикан от ~~магьосника" Джон Пиерпонт Морган

(1837-1913}

Веднъж Тесла казва за Морган, че той "се извисява над всички финансисти на Уолстрийт така , както Самсон се е извисявал над филистимляните': Впечатлен от постиженията на Тесла при създаването на електроцентралата на

Ниагарския водопад, Морган проявява особено голям интерес към работата му, свързана с безжичния пренос на енергия

-

проектът 'Уордънклиф': Финансистът се съгласява да предостави внушителната сума от

150

ООО щатски

долара за построяването на кулата на Лонг Айлънд. В отношенията между двамата обаче постепенно се появява

напрежение, тъй като скоро след подписването на договора за 'Уордънклиф" на фондовата борса настъпва срив в резултат на враждата между Морган и неговите конкуренти в железопътната индустрия . По-късно финансис-

тът разбира, че крайната цеЛ на Тесла е да осигури безплатно електричество за всички хора и това окон­ чателно слага кра й на интереса му към съвместния им проект. Морган решава да спре финансирането на експериментите на Тесла и дори съветва и другите инвеститори да не се ангажират с изобретателя . Американският финансист и банкер Морган е един от най-богатите хора в света по онова време, което дава основание на Тесла да се обърне именно към него с молба да подкрепи про­ екта му 'Уордънклиф': Преди това Морган има сключени споразумения с Дженеръл Илектрик

-

компания, която обединява компаниите на Томас Едисън и Елиху Томсън -двама от най­

големите конкуренти на Никола Тесла. Трябва да се отбележи, че изобретателят проявява изключителна смелост, обръщайки се с молба за финансиране към човек като Морган.

Финансистът, от друга страна, е колекционер на произведения на изкуството и може би до известна степен възприема и самия Тесла в този аспект, което несъмнено успокоява напре­ жението, възникнало между тях.

Човекът, nревърнал се в конкурент на Тесла като изобретател на < радиото

Гулиелмо Маркони

(1874-1937}

Когато през 1900т. Тесла и Маркони се срещат, неприязънта и напрежението межу тях са съвсем оче­

видни. Тесла е огорчен от факта, че по-голямата част от разработките на Маркон и, свързани с радиото, се основават на собствените му и зследвания в тази област. Тази обида се превръща в истинско поражение, когато през

1909 r. Маркони получава Нобелова награда по физика- чест, с която големият изобретател

Тесла никога не е удостоен , въпреки че извършва истинска научна революция, успявайки да направи електрическата енергия достъпна за всички. Още преди нелепата история около награждаването, между двамата съществуват спорове за това на кого принадлежи патентът за радиото. Въпреки че в крайна смет­

ка Върховният съд на САЩ в годината на смъртта на Тесла обявява, че именно той е истинският изобре­ тател на радиото, до края на живота си той се измъчва от тази очевидна несправедливост. Всъщност този случай може да се прибави към дългия списък от постижения на Никола Тесла, които така и не получават заслужено признание.

Маркони е син на богат италиански земевладелец . Той има принос за развитието на телег­ рафната система , а от мнозина е смятан за изобретател на радиото, макар че това приз­

нание не отговаря точно на обективната действителност. В своите разработки Маркони не формулира нови принципи в областта на безжичните комуникации, а по- скоро усъвър­ шенства някои от съществуващите теории, свързани с тази идея. Много организации и

обекти в Италия и по света днес носят името на Маркон и, който е смятан за пионер в ради­ оразпръскването. Той умира от сърдечен удар през

1937

г. в Рим на бЗ-годишна възраст.


Наследството на Тесла е живо и днес Тръгв айки от скромното хърватско селце, където няма и помен от електрогенератори, Тесла изминава един наистина дълъг и труден

път. Той трябва да преодолее редица пречки , преди да направи своето гени ално откритие, което предизвиква истинска революция в разви­ тието на света и разкрива нови възможности за използване на елек­

три ческата енергия. Това негово откритие и днес продължава да помага на човечеството в стремежа му към нови хоризонти.

Безбр ойните пътища, по които

Отвъд радиото, телевизията и

еле ктричеството обикаля света

мобилните телефони

П

РЕЗ ЦЯЛАТА вяр ва,

тиг не

до

че

СИ КАРИЕРА Тесла

електричеството

всеки

отделен

човек

твърдо

може да дос­ на

планетата

Откритието на Тесла за безжично предаване на енергия

открива

пътя

и

дава

изключителни

въз­

можности за подобряване на живота на хората.

и той вла га всичките си усилия, като работи

Изминават по-малко от ЗО години от неговото първо

неум ор но ,

реалност.

експериментално радиоизлъчване

подобре-

жично предаване на енергия -до първото новинар­

за

да

М ногоб ройните

превърне

и

това

в

разнообразни

и я и нововъведения, които той прави извън

ско радиопредаване през

1920

- форма на без­

г. Скоро след това

раб ота та си като електроинженер , дават на

става факт и първото телевизионно предаване- тех­

чо вече ството редица устройства

нология, положила началото на мощна индустрия.

и уреди с

при лож ение в почти всяка сфера на индустри­

В крайна сметка неговата идея, залегнала в осно­

ята , и зползваща телекомуникационни връзки .

вата на безжичното предаване на енергия, прави

Електромобил, разработен от "Тесла моторс': Компанията, носеща името на известния изобретател, е водеща в производството на електрически

автомобили.


'~ .. ако имам щастието да реали3ирам някои от идеите си, те биха били от пол3а 3а цялото човечество:'

.... Сфера , онагледява ща откр итието на Тесла - " ефектът на Тесла ': Едно от множеството му изобретения , които п одхра н ват полето на на у чната фантастика.

възможно разработването на редица устройства , станали неразделна част от модер ния начин на живот, като порта­

тианите радиоприемници, сателитната телевизия , мобил­

ните телефони и безжичния интернет. Проучванията на Тесла помагат да превърнат в реалност тези немислими преди това технологии и устройства. Тъжно е, че не само н его в ият принос остава недооценен, но и самият Тесла не усп ява да види постигнатото в резултат на усилния му труд.

Признание като към светец Историята е изпълнена с примери, когато отделни хора са оставали в сянка, изместени от такива, които се вписват в

установе н шаблон. В случая на Тесла този шаблон несъмнено

е разбит. Не би било преувеличено да се твърди, че Никола Тесла "изобретява " ХХ век, защото без неговите разработки п о п ре н ос на енергия, много от нещата, с които днес сме свик­

нали, ня маше да съ ществуват. Признателноспа , която хората изпитват към н его, и издигането му почти до светец

-

покро­

вител на модерната електроиндустрия , може да се види в

м ного примери на съвреме нната ни култура . Отбелязването на делото на великия изобретател в редица места по света, макар и скром но по своя характер, навярно би било доста­ тъчно, за да изпълни сърцето му със задоволство, като се има

предвид неговото пословично сдържано отношение към сла­ вата и известноспа .

~Теле в и з ионната кула в Щутгарт, Гер мания. Тесла вярва, че ефирът

е из пълн е н с енергия , която може да бъде модулирана, за да пренася

съоб ще н и я. Кул и, п од о бни на тази, правят точно това, като приемат и и злъчв ат телев и з и онни сигнали . Създаването им е възможно именно

благодарение на работата на Тесла.


Добиване на енергия от космоса П р ин осът на Тесла за развитието на човечеството, ко йто твърде удачно може също да се нарече "ефек­ тът" на Тесла, все още и грае ролята на своеобразен уско рител за световната наука . Инженерите продъл­

..

жа ват да търсят начини за добиване на енергия от раз­ ли ч ни

източници

като слънцето,

вятъра,

моретата

и

до ри открития космос, с надежда да успеят да задо­

воля т енергийните нужди на човечеството, без да се

·~1 00

и зч ерпват ограничените ресурси, които използваме в

м оме нта . Тази концепция не е чужда и на Тесла . Може би вл и янието на Изтока и детството му, преминало

в ед но общество с разнообразна култура, са в осно­ ва та на неговото желание и дълбока мотивация да съз­ дава нещо ново . Във всеки случай, с бързото изчер п­ ван е на наличните ресурси изглежда, че надпреварата

ите му в преодоляване на предизвикателствата на

е

Най-престижни те

в п о сока на намиране на технология, която ще ни

американски

у ниверситети,

XXI

в.

като

помо гн е да сложим край на пораженията, които днес

Университета на Калифорния "Бъркли" и Масачузетския

нан асяме върху планетата.

технологичен институт, са водещи те в развитието на

Със си гу рност наследството на Тесла в най-голяма

....

Изображение на Никола

Тесла върху сръбска банкнота от

1ОО

динара.

....

Съществуването на

гениалните идеи на Тесла. Цели курсове са посветени

сте пе н е ж иво в лабораториите на електротехничес­

на работата му в опит да се запази искрата, за палена

ки те и н женерни училища по целия свят. Без съмне­

от него, и да не помръкне светлината на неговите идеи .

ни е най -голямата несправедливост към гения би била

Философ, изобретател и хуманист от на й-висока

да се за бравят идеите, които той оставя след себе

класа, Никола Тесла е човек, чийто интелектуален бля­

си. Младото по��оление, често привлечено от трагизма

сък ще осветява и в бъдеще историята на човечеството

съвременния телевизионен

в жи вота на неразбраните личности, е най-добрият про­

и чиито идеи ще продължават да допринасят за разви­

приемник също до голяма

дължител на делото на Тесла и може да приложи иде-

тието на електроинженерната наука.

степен е заслуга на Тесла.


на безжичния пренос на инфОрмациА

- 're3\\liдl)yf:И подобни

':'1®~=-f не биха


ISSN 1791-4256

1

96


96 Никола Тесла