Issuu on Google+


Седмично издание

ИЗДАТЕЛСКА КОМПАНИЯ: Де АГОСТИН И ХЕЛ АС ООД

(De AGOSТIN\ HELLAS SRL) СТРАНА НА ПРОИЗХОД: Гърция И ЗДАТЕЛ : Петрос Капнистас ИКОНОМИЧЕСКИ ДИРЕКТОР: Фотис Фотиу

МЕНИДЖЪР НА РЕДАКТИРАНЕ И ПРОИ ЗВОДСТВО: Вирджиния Кутрубас АДРЕС: Вулягменис 44-4б,

166 7З

Атина

(Vou liagmenis 44-46, 166 7З Athens) МЕНИДЖЪР МАРКЕТИНГ: Михалис Куцуко с МЕНИДЖЪРНА ИЗДАНИЕТО: Насита Кортеса ПРОИЗВОДСТВЕН КООРДИНАТОР:

Соичиро Хонда

Брой48

Каролина П улиду

МЕНИДЖЪР ДИСТРИБУЦИЯ: Еви Боза МЕНИДЖЪР ЛОГИСТИКА И ОПЕРАЦИИ:

ВЪВЕДЕНИЕ

4

Димитрие Паскалидис

КООРДИНАТОР ЛОГИСТИКА И ОПЕРАЦИИ: Антон ис Люмис С ПЕЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ ЗА БЪЛГдРСКИ ЕЗИК:

ЖИВОТ И ДЕЙНОСТ

6

ГИГА ДЖОРДЖ ЕООД

(GIGA GEORGE EOOD)

РЕДАКЦИЯ И КОРЕКЦИЯ: Ралица Панайотова

Забележителният механик, който сбъдва мечти и прави чудеса

ПЕЧАТ И ПОДВЪРЗВАН Е :

Мечтите за автомобилите

ДИРЕКТОР НА ПЕЧАТНИЦАТА: МАКИС КОТОПУЛОС

HAIDEMENOS S.A.

ВНОСИТЕЛ: Атика Медия България ООД

Механик на състезателни автомобили

© 2008 De

AGOSТIN\

Hellas De AGOSTINI JAPAN

Поражението във войната и ревът на двигателите

© 200З

Хонда се превръща в производител на мотоциклети

\SSN: 1791-4256

К.К.

Предизвикателството към света Снимки:

Uniphoto Press, De Agostini Picture Library

Икономическият бум и ръстът в броя на собствениците на автомобили Це на на броевете:

Хонда завладява света . Вълнуващият живот на Соичиро

Це н а на първия брой:

1,50 лв .

Це н а на втория брой и на всички следващи броеве: З,SО лв .

ВАЖНИ СЪБИТИЯ

20

е възпроизвеждането, сканирането, пред ава н ето или използването на материалите с търговска ц е л под каквато и да

Японските марки мотоциклети придобиват световна слава

СЪВРЕМЕННИЦИ

Всички текстове са защитени с авторски права. Забра нено

е форма без писменото съглас ие на редактора.

24

Мрежата от връ3ки, съ3дадена от бе3rраничната

любо3нателност на Хонда ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ

28

Бъдещето, което и3rраждат мечтите на Хонда

За вашето по-добро обслужване търсете изданието винаги в един и същ търговски обект и уведомявайте продавача за намерението си да закупите евентуално и следващите броеве.

За всякаква информация, справки, замяна на екземпляри или поръчки на предишни броеве, потърсете ни на телефон

продавача за намере ни ето си да купувате следващите броеве.

e-mail на адрес info@deagostini.bg. клиенти: понеделник- петък, 10:00- 15:00 ч.

(02 489 95 53)

Обслужване на

За да получите по-добро обслужване, поръчвайте всеки брой на поредицата от един и същ търговски пункт и информирайте

или ни изпратете

3а да nоnучите стари броеве по пощата, nърво се обадете на теnефон

(02) 489 95 53,

спед което преведете необходимата сума по сметка:

Издателят си запазва правото да променя реда на издаван е

на поредицата, както и правото на избор н а имената, които ще се представят.

АпфаБанк

IBAN: BG39CRBA 98981001 0718 50 BIC: CRBABGSF Кеар Дайрект ЕООД При nоnучаване на стари броеве по куриер заnлащането става в момента на nолучаването.

Посетете сайта на Де Агоетини

www.deagostini.bg


-

Въведение

Соичиро Хонда Какъв е неговият живот?

п

оРАЖЕниЕто нл Япония във

Втората

световна

война

е

съкрушителен удар за страната и нейния народ. Японската

гордост е разбита на парчета, а държавата е принудена да

UJ

s I UJ с:[

UJ со

се върне обратно в групата на развиващите се страни, към която принадлежи преди началото на войната. Японците обаче успяват да

преодолеят затрудненото

положение,

в

което се

оказват, и през 60-те години на миналия век мобилизират всички свои сили, като създават предпоставките за смайващо

икономическо развитие. Техните целенасочени усилия към възраждането на икономиката карат останалата част на света да

определят напредъка и постиженията им като"чудо': Един човек

въплъщава в себе си съзидателните умения и иновативния дух на това икономическо чудо. Името му е Соичиро Хонда.

Основавайки

се

в

началото

на

простичката

идея

да

прикрепи малък двигател към велосипед, този ексцентричен

инженер и конструктор дарява на света изключително удобно транспортно средство. Той е също та ка един от хората, който дава

своя

принос

в

раждането

на

следвоенното

японско

икономическо чудо.

"Искам да предложа на хората най-качествения продукт на

~

света': казва Соичиро Хонда.

со

след друго необичайни превозни средства.

Конструкторът разширява технологическите си

познания

по пътя на напредъка и конкуренцията, като построява едно

Какъв живот води човекът, когото всички наричат Господин Хонда?


Соичиро Хонда

-

1876

~

Николаус Ото изобретява четиритактовия двигател с вътрешно горене.

1885

~

Готлиб Даймлер изобретява първия мотоциклет, носещ името "Reitwageп" (от немски език: превозно средст во с газов двигател) .

1886

~

Даймлер конструира първия автомобил .

1894

~

Провеждат се първите автомобилни състезания.

1895

~

Мишлен изобретява пневматичните гуми .

1901

~

Създава се " Мерцедес-Бенц ':

1903

~

Първият автомобил марка "Форд" е пуснат на пазара.

1906

~

На

1907

~

В Япония е създаден първият автомобил с бензинов двигател.

1908

~

Автомобилите "Форд '; модел Т се превръщат в най-продаваното превозно средство в света.

1913

~

Начало на масовото производство на автомобили с марка"Форд':

1914

~

Начало на Първата световна война.

1923

~

Голямото земетресение в Канта .

1927

~

Продажбите на автомобилите "Форд'; модел Т надвишават 15 ООО ООО броя.

1928

~

В Хамамацу се създава фирмата "Арт Шокай " (Art Shokai).

1945

~

Приключва Втората световна война.

1948

~

Създава се " Хонда Джикен Коджио" (Корпорацията "Хонда Моторс").

1954

~

Провежда се първият автомобилен автосалон в Япония

1958

~

На пазара се пуска мотоциклетът с марка " Хонда Супер Къб" (Нопdа

1959

~

"Хонда" участва за първи път в ежегодните ТТ

1962

~

Завършена е международната състезателна писта в Сузука .

1964

~

"Хонда " участва за първи път в "Гран При " (голямата награда) на състезанията от "Формула 1':

1965

~

"Хонда" заема първо място в " Гран При" на състезанията от " Формула

1970

~

Провежда се международната изложба " Нихо Банкоку Хакуран-кай" (Експо '70).

1972

~

В продажба е пуснат автомобилът с марка "Хонда Си вик" (Honda

1973

~

Петролната криза от

1980

~

Япония се превръща в световен производител на автомобили.

1989

~

"Хонда" става част от Американския музей на автомобилите.

1990

~

В Япония настъпва икономическа криза в резултат от така наречения "икономически балон':

1991

~

На

1996

~

Първият електрически автомобил е пуснат в продажба .

1997

~

На пазара излиза първият хибриден автомобил .

2000

~

"Хонда" се завръща обратно в състезанията от "Формула 1':

17 ноември в Хамамацу (Япония) се ражда Соичиро Хонда .

5 август

1973

(AII Japan Motor Show). Super Cub).

(TouristTrophy) състезания на остров Ман във Великобритания .

1" в Мексико.

Civic).

г.

Соичиро Хонда умира в Токио .


----------------· -- -

--

-

-

-

Живот и дейност

Забележителният механик, който сбъдва мечти и прави чудеса Със своите иновативни идеи и необичайна технология Соичиро Хонда разчупва всички клишета в опита си да се превърне в най-великия конструктор в света. За щастие възходът му съвпада със следвоенния

икономически бум в Япония. През целия си живот Хонда вярва в силата на мечтите и прави невъзможното възможно. Какви са въжделенията

на този необикновен инженер и как той ги представя на света? ...

Мечтите за автомобилите

Соичиро Хонда е роден в пре­

фектура Шизуока в Япония, в селце

в околностите на Хамамацу. Той не е особено добър ученик, но вече е налице необикновеният му талант­

Миризмата на бензин

често конструира парни двигатели,

прилагайки завидни умения.

К

АТО ХЛАПЕ Соичиро Хонда силно се вълнува

Неколцина ентусиасти започват по същото време

от всички уреди и устройства, задвижвани

различни разработки, свързани с конструирането на

с помощта на двигател . Той прекарва безброй

автомобили. В големите градове, подобни на Токио,

часове в наблюдаване на движението на механиз­

могат да се

мите в различни машини, без да усеща нуждата от

чужбина, но за провинциалните населени места

сън или почивка.

подобна гледка е пълна рядкост.

видят единични коли,

произведени

в

Соичиро е роден в селце в провинцията, нами­

Веднъж един от тези автомобили се отправя към

ращо се в префектурата Шизуока . По онова време

малкото селце. Невръстният Соичиро чува прис­

Япония все още се намира в ерата Мейджи и въпреки

тигането му и внезапно е обхванат от неутолимо

че модернизацията на страната е ускорена от поли­

желание да го види. Той изтичва навън и вижда

тиката,

единствените

кола с формата на картонена кутия, която бавно

съоръжения и оборудване, които могат да се видят

изпуска кълба дим на улицата. Хлапето бяга след

в малките изостанали градове и села, са инструмен­

колата доста бързо, като е сигурно, че ще я настиг­

тите, използвани от хората в ежедневната им работа .

не. Намирайки се съвсем близо до задната част на

...

която

водят управляващите,

Селцето, където е роден Соичиро Хонда, се намира на горното

поречие на тази река в Шизуока.


Соичиро Хонда

колата, Хонда се движи едновременно с автомо­

товна война. Военната промишленост през войната

била по протежението на цялата улица.

улеснява създаването на фондация, която подпомага

В един момент превозното средство спира, а от

японските индустриалци, и след много кратко стра­

ауспуха му започва да изтича черна лепкава течност

ната тръгва по пътя към превръщането си в истински

със с��ецифична, трудна за определяне, миризма.

индустриален център. Множество пътуващи трупи

Момчето се навежда, допира нос до земята на мяс­

за забавления от Далечния изток идват на турнета в

тото, където изтича маслото, и дълбоко вдишва

страната . Летящите циркове, които използват само­

с пълни дробове мириса, а ръцете му в същото

лети за въздушни спектакли, се радват на огромна

време са пропити от изтеклата течност. То продъл­

популярност в Япония в онези дни. В момента, в

жава да върви бавно до колата, докато тя напуска

който Соичиро разбира, че една такава трупа ще

селото. Това всъщност е съдбовната среща в живота

посети Хамамацу, той толкова много се вълнува, че

на 10-годишния Соичиро Хонда, който по-късно ще

едва сдържа радостта си. Бяга от училище, отмъква

нарече на свое име ком панията "Хонда"- известният

велосипеда на своя баща и по най-бързия начин

производител на мотоциклети и автомобили .

се отправя към Хамамацу. Соичиро е ентусиази­

Превозните средства, които

харесва или смята за интересни и любопитни. Той

се реят в небето

успява да се добере до демонстрациите, но тъй като

рано момче и никога не се уморява от нещата, които

няма пари да заплати таксата за вход, се промъква до

Бащата на Соичиро е талантлив ковач. Майка му

Мика е тъкачка, подобно на останалите жени в селото. С парите, които припечелват от своите занимания, родителите поддържат скромното си дома к инство.

Ударите на ковашкия чук в наковалнята и ритмич­ ната мелодия на тъкачния стан са звуците, които п ри­

състват навсякъде в дома им. Изглежда че Соичиро наследява от своите родители наклонностите си към

ръчния труд, раждайки се .,със златни ръце'~ Когато пораства достатъчно, за да осъзнае какво се случва наоколо, започва да колекционира всякакви видове

импровизирани метални играчки, с които се забав­ лява. Ходи на училище, но не се чувства особено на място. Като най-голямо дете в семейството помага на родителите си с по-тежките задължения в домакин­

ството, грижи се за своята сестра или помага на баща

си в работилницата, надувайки ковашкия мях. Япония преживява период на икономически раз­ цвет в онези времена благодарение на Първата свеМладият Соичиро е напълно погълнат от акробатичните полети на

едно дърво наблизо и се изкачва на него, за да може

да наблюдава спектакъла . Самолетите

прелитат

с

рев,

който

малкият

Соичиро не е чувал до този момент. Мощта на дви­ гателите не може да се сравни с нищо и изпълва душата на момчето с неописуема радост, докато то гледа със затаен дъх въздушните демонстрации.

Мисълта, че индустриалната технология достига толкова висока степен на развитие в други дър­

жави и позволява конструирането на такива фан­ тастични средства за

придвижване, го покорява

напълно . Същевременно в съзнанието му се заг­ нездва идеята, че един ден той ще постигне далеч

по-забележителни неща . И наистина тези мечти стават реалност. Самолетите правят лупинг след лупинг, докато малкото момче ги гледа ентусиази­ рано от дървото, на което се изкачва.

ЧЮЧОВа !ШЧНОСffl

биплани по време на изяви, о ргани з ирани на различни места, като

АРТ СМИТ Първият пилот, когото Соичиро вижда как управлява самолет, е амери канецът Арт Смит.

атори от други държави получават един п о

един покани от Япония.

Смит започва да работи в самолетостроенето

За първи път Смит посещава страната през

на 15-годишна възраст и този пръв досег. с

191 б г. Въздушните спектакли се оказват тол­

ав иацията поражда у него желанието да стане

кова популярни, че събират тълпи от хиляд и

летец. Той сбъдва своята мечта и става изпи­

зрители в малките градове на японските пре­

тател, изпълнявайки фигури от висшия пило­

фектури . По онова време пресата нар и ча

таж. като например

22 лупинга във въздуха. В

американеца Чоуджин Симису, което в пре­

родината си Америка става известен с прозви­

вод 6знача ва: "Смит- човекът птица': Същата

щето "новия покорител на небето':

година Арт Смит е ранен при инцидент по

В Япония авиацията започва да се раз­

време на една от въздушните си демонстра­

вива малко след края на Първата световна

ции, но след оздравяването си се завръща

война и няма почти н и какви допирни точки

отново в Япония и става национален герой,

с живота на обикновените хора. Смит не

както и герой за Соич и ро Хонда.

само прел и та от едно място на друго, за

Сцени, изобразяващи фигурите от вис­

да забавлява японците, но демонстрира

шия пилотаж, КО \'ПО изпълнява См ит, се

същевременно

само­

появяват на пощенски картички, а него­

лета, който пилотира. Подобни фигури от

вият дневн ик се публикува на японски ез ик.

висш

пилотаж

със

висшия пилотаж са фантастичен спектакъл,

Начинан ията му се екранизират. См ит е

а самият Смит постепенно печели истинска

н а истина любимецът на всички през пър­ в ите години от развитието на авиация та.


·----~---

-

Живот и дейност Механик на състезателни

автомобили Компанията "Арт Шокай" в Токио

НлимЕНОВАНИЕТО ,,АРТ ШОКАЙ" (от японски: фирма

за

изкуство) предизвиква

в съзнанието

об раза на класическа Япония, която възприема оби­ чаите на Запада. Арт е и името на пилота, който

Соичиро вижда как лети в небето над военни поли­ гони. Той научава за "Шокай" в една обява за работа,

п убликувана в списанието .. Югио но секай" (от япон­ ски: светът на велосипедната индустрия) . По това

време баща му прекратява работата си като ковач и държи малък магазин за велосипеди, които тогава са на мода като средство за придвижване.

'-L

"Арт Шокай" е работилница, в която се ремонти­

рат автомобили - рядкост в онези времена, дори в

Соичиро няма търпение веднага да започне работа.

сам ата столица Токио. Соичиро ги обожава и търси

Единствените задачи обаче, които получава, докато е

ра бота именно в тази област. Когато вижда обявата

чирак, са домакински задължения в дома на собстве­

за свободно работно място в работилницата "Арт

ника на работилницата , като например грижата за

Шокай'; едва сдържа обхваналата го радост и скри­

децата . Соичиро не получава почти никакъв шанс да

шом написва писмо, адресирано до неговите роди­

се докосне до ремонта на автомобилите.

....

След като открива

собствена фирма в Хамам а цу, Соичиро започва да органи ­

зира автомобилни състезания, изпол з­

вайки собствената си кола. Малко след

тели. Той възнамерява да им го изпрати, след като

Постепенно разочарованието се сменя с отчая­

зам ине за Токио, тъй като смята, че те няма да поз­

ние до мига , в който един ден съдбата не му под­

авторалита,Соичиро

волят на първородния си син да отиде в столицата .

нася неочакван подарък. Същия този ден в Токио се

удря а втомобила си

Не след дълго получава отговор от работилницата, в

разразява снежна виелица, а автомобилите се раз­

който се казва, че ще трябва първо да завърши учи­

падат един след друг. Работилницата не е в състоя­

лище и едва след това да се свърже с тях отново.

Соичиро засрамено показва писмото на своите родители, които са

напълно изненадани, но съще­

като п ос тавя нов рекорд в я понс -ките

и за ма лк о не загива.

ние да се справи с лавината от поръчки за ремонт,

страдайки от липса на достатъчно механици, които да поправят повредените коли. Привикан от своя

временно разбират силната решимост на своя син

шеф, собственика на "Арт Шокай'; Соичиро веднага

да следва мечтите си и слагат точка на дискусията,

се хвърля под автомобила и незабавно започва да

без да споменават отново темата след това. След като

работи , премахвайки като начало снега, който е

завършва училище, 15-годишният Соичиро, без да

натрупан от долната страна на автомобила. Веднага

отлага повече, се отправя към Токио, където започва

открива, че една скрита жица е прекъсната. Това е

да работи и да чиракува в"Арт Шокай':

първият път, в който Хонда оглежда автомобил, но

Това е периодът, в който в Япония се произвеж­

въпреки всичко успява да отстрани незабавно про­

дат едва няколко нови велосипеда и автомобила. В

блема. Собственикът на работилницата е впечат­

ремонтната работилница "Арт Шокай" се докарват

лен от завидните умения, демонстрирани от младия

а втомобили с марка .. Форд" или подобни на тях. Без

чирак. Соичиро започва да усъвършенства способ­

да сваля поглед от колите, за които винаги е мечтал,

ностите си като механик в"Арт Шокай':

Клонът в Хамамацу на работилницата на фирмата

.. Арт

Ш окай" в своя

период на слава и разцвет.

Мъжът със слънчевите очила, заста нал до автомо­

била, е Сои чи ро Хонда . Би знесът му разцъфтява , а в работилницата му има

50

с лужители.


~

Соичиро Хонда Независимост и промяна

Хонда се радва на все по-нарастващ успех, а съв­

на финансовото състояние

местният му живот със Сачи протича без особени

След седем години чиракуване в работилницата "Арт Шокай" в Токио Соичиро придобива независи ­ мост. Напуска това място, оставайки в добри отно­

шения с притежателя му, и отваря своя собствена работилница "Арт Шокай" в Хамамацу, намиращ се

близо до родното му село. По онова време Соичиро е едва 22-годишен.

Хамамацу се намира в коридора "Токайдо" (старият главен път от Едо към Киото

-

основна пътна арте­

рия в Япония) . И макар че е съвсем малък провин­ циален град, Хамамацу може да се гордее с двете си

автомобилни работилници . Соичиро е загрижен, че новият му бизнес може и да не е в състояние да при­ влече клиенти, но страховете му са неоснователни,

тъй като работилницата се радва на добра репута­ ция и огромен успех.

Точно тогава Хонда успява да регистрира патент на свое име . По онова време спиците на велосипед­ ните и останалите колела са направени от дърво, а

на него му хрумва да използва за целта метал. Тази иновация се посреща с огромна радост и има успех

сред търговците на автомобили, а освен това бързо

проблеми. По природа Соичиро е много амбицио­

зен човек, който вече не може да бъде удовлетворен от поправянето на неща, направени от някой друг.

Смята, че в Япония вече се е родила ерата на авто­

мобила и през

1939

г. основава компанията "Токай

Се йки Джукогио" (Тежкопромишлена компания Тока й Сейк и ) . Малко след това фирмата става подизпъл­ нител на "Тойота Мотор'; специализирана в автомо­ билн и части . Служителите на Соичиро в неговата "Арт Шока й" не искат техния работодател да се отказва от тоз и сво й бизнес, но той е непреклонен в решение­ то си . Пр илага идеите си на практика и използвайки забележителния си талант, създава нови компоненти

.... М а кет н а автомобил марка

и а ксесоа ри, необходими за производството на обо­

,.Кьрти с " от п ериода "А рт Ш окай "

рудване и съоръжения . Това е и моментът, в който

Сои чиро открива инженера и конструктора в себе си . По онова време обаче Япония е въвлечена във война с Кита й, която хвърля мрачната си сянка върху

на Со ич и р о. То й реко н струира

д ви гателите 11 Кърти с': и з п ол зван и в самол етн а та и ндус тр ия, и г и

изпол з ва за своя н ов автомоб ил, н а който дава името,.Кьртис':

цялата стран а . С разширяването на военните дей­ ствия компан ията " Хонда " е превърната във фабрика,

произвеждаща военно снаряжение и части за бой­ ните самолети "Зеро" например.

се експортира в чужбина, донасяйки на Соичиро

значително състояние. Наскоро забогатял и рад­ вайки се на своята младост и на богатството, с което

се сдобива, той започва да води показен живот, пре­ връщайки се в един вид местна знаменитост, осо­

бено във всички места за забавление в Хамамацу. Клонът на "Арт Шокай " в Хамамацу продължава

бавно, но сигурно, да се развива и постепенно се

превръща

бизнес. През

в

един

1935

удивително

проспериращ

г., вече на 29- годишна възраст,

Соичиро сключва планирания си брак. Съпругата му Сачи завършва девически пансион и след като приключва със следдипломната си квалификация,

работи като учителка . В деня на тяхната сватба Хонда лично шофира автомобил , с който взема съпругата си

-

безпрецедентен жест във времена,

когато автомобилите по улиците продължават да

МОЯТ ПРИЯТЕЛ "СРЕБЪРНА СТРЕЛА"

са рядкост. На следващата година се ра жда първата

им дъщеря. Сачи и Соичиро остават заедно цял

живот. Хонда е нетърпелив човек с избухлив харак­

Соичиро

получава

ра зрешение

да

този момент насетне з а почва да се з ан и­

на "Арт Шока й " в

мава с производството на моторни лод ки .

Токио и да основе свой собствен бизнес

Обръщайки огром но внимание на детай­

му нрав, което се оказва решаващо за гладките им

в Хама мацу, бл и зо до родното с и село .

лите, той започва да конструира ра зличн и

и неутежнени от разногласия взаимоотношения .

Скоро печели славата на сръчен механик.

нови лодки . Използва за тя х двигатели на

Той работи усилено и печели по хиляда

автомобили с марка "Форд" и " Шевролет" и

йени на месец- една завидно висока сума

им дава имената "Сребърна стрела " (Silver Arrow) и "Лейди орлица" (Lady Eagle).

тер, но неговата съпруга разбира и приема буйния

напусне централата

пари за времето си. Хонда винаги е бил почитател на по к азния начин за прекар ­

Соич и ро

притежава

модел "Харли

и

мотоц ик­

ване на свободното си време и след като

лет,

Де й видсън "

вече става заможен , започв а да посещава

David soп). Той го кара заедно със свой

на й-известните места за забавлен ия , пре­

приятел до езерото Хамана ,

карвайки всяка вечер в града .

група познати стартира круиз на моторн и

(Harley

където с

По време на един та кЪв забавен момент

лодки . Печели малки суми пари от та к­

Соичиро взема дървената лодка , която

сите, който взема за използването на л од­

получава като подарък от свой приятел,

ките в езерото . Много често по средата на

собственик на кафене, и я пуска по тече­

езерото свършва горивото и казват, че то й

нието на реката . Към лодката прикрепя

оставя клиентите да го изчакат в лодката ,

автомобилен дв и гател, така че в крайна

след което плува до брега, откъдето взема

сметка Соичиро прави моторна лодка . От

бен з ин, и се връща обратно до лодката .


Живот и дейност Поражението във войната и ревът на двигателите Безработен

ПРЕЗ 1945 г. Япония обявява безусловната си капи­

ята

тулация пред Съединените американски щати и

започва

да

така се поставя край на войната. От цялата терито­

глежда

възмож­

рия на Япония не остава нищо друго, освен разру­

ностите за дейст­

почивка

и

раз­

шения и опустошени земи. В резултат от целена­

вие

сочените американски въздушни бомбардировки

енна Япония. Той

страната се намира в пълен хаос.

тества различни машини, използвани за най-раз­

Соичиро решава да си вземе почивка за една година. Прекратява

всички дейности

Сейки'; продавайки компанията

в "Токай

на "Тойота ';

и

в

следво­

нообразни цели , и съвсем естествено у него се

появява желание да работи в любимата си област,

... Фотография , изобразяваща велосипеда , към който Соичиро прикрепя двигател. Този вид велосипед изиграва решаваща

роля в икономическия бум,

а именно- конструирането на автомобили.

започва да живее живота на човек, напълно осво­

Точно по това време познат на Соичиро му

боден от социалните условности и установени

донася двигател, с който се сдобива от една

практики . Той гледа отстрани тежкия труд, който

фабрика, подложена на бомбардировки през вой­

полагат японците, давайки всичко от себе си за

ната . В мига , в който вижда двигателя, на Соичиро

възстановяването на страната, опустошена от вой­

му хрумва нова брилянтна идея. Чуди се дали не е

ната, и прекарва по цял ден, играейки"шоги" (япон­

възможно да използва въпросното устройство за

ски шах) или свирейки на "шакубачи" (вид японска

конструирането на автомобил. Хонда се опитва да

флейта). Любовта му към непознатото обаче не се

прикрепи двигателя към велосипед, а резултатът е

променя и той продължава да се занимава с всяка­

потресаващ . Тъй като не разполага със собствено

къв род иновативни дейности: променя промиш­

средство за придвижване, а и

ления алкохол в уиски и . изследва възможността

пазара не се продават автомобили, Соичиро пода­

който пр еживява Япония, и се

превръ ща в обичайно средство за придви жване на япон ц и те .

в този момент на

като цяло

рява новото си изобретение на своята съпруга .

си "играе" по начина, по който върши това като

Той създава нов мотоциклет за нея, а ревът на дви­

дете. В този период стоките са рядкост и почти е

гателя може да бъде чут всеки път, когато Сачи се

невъзможно да се открият в Япония след нейното

носи по улиците на Хамамацу. Соичиро започва

поражение във Втората световна война, а уискито

да мисли как може да използва новия механизъм

Войната оставя Япония

и солта, които прави, са високо ценени продукти

за възраждането на своя бизнес и този момент

напълно опустошена и пр ев ­

от хората от неговото обкръжение .

бележи началото на неговата кариера като ръко­

за извличане на сол от морската вода

-

Соичиро много се забавлява, докато се зани­

водител на световноизвестната компания "Хонда".

подпомага

издръжката

на

своята

съпруга и трите си деца, и съчетава зеленчуците,

които събира, със сирене тофу и други продукти. През

1946

г.

Соичиро

слага

край

на

ево-

в руини. Японците губят всичко, но н е се пр едават и

за почват да работят усил е но

мава с всичко това. Той засажда зеленчукова градина, за да

ръща градовете в с траната

Основаването на Изследователски институт

за възстановяването на

своята родина. В сърцето на разрушенията вече може

да бъде дочут шумът на двига ­

Соичиро закупува фабрика в Хамамацу, бомбар­ дирана по време на войната, и през октомври

1946 г.

теля на nървия мотоциклет на

Соичиро.


Соичиро Хонда

поставя табела с надпис,. Хонда Гиджицу Кенкюджо " (от японски език: Изследователски институт Хонда) . Хонда гледа със съжаление окаяното състояние на японското пътно движение след войната, където

почти няма здрави автомобили и преобладават

МЕЧТИТЕ ЗА АМЕРИКАНСКИ АВТОМОБИЛИ

автобусите. Той смята , че развитието на една страна е невъзможно без свободното движение на автомо­

били . Обявява своите намерения за решаването на този проблем с транспортните средства, които могат в значителна степен да облекчат хората в техните ежедневни задължения .

Я п о н ия се н а мира в окаяно състоя ­ н ие сл ед поражението си във Втората

произведе достъпен модел, който да се купува от средната класа.

с ветов н а война . По същото време ,.авто­

Благодарение на Форд американците

мобил ната култура" и автомобилостро ­

започват все по-силно да осъзнават ком­

е н ето в Съединените щати се н��мират в

форта от притежаването на автомобил , но

с воя раз цве" благодарение на приноса

когато достигат до етап, в който искат да

н а Хенри Форд . И докато по-голямата

си закупят втори автомобил, започват д а

тина от служителите си . Това не е мечтата на един

ч аст от ам ери канското общество възпри­

вземат предвид и други характеристик и ,

предприемач , а по-скоро мечта на инженер . Той

ема кол ите като луксозна стока, Хенри

като например скорост и дизайн. ,Дже­

купува

нача­

Форд смята , че може да създаде автомо­

нерал Моторс'' (Geпeral

лото на производството на мотоциклети. Както

б ил , който всеки да бъде в състояние да

сира

и

с и п озволи . Възгледите на Форд оказ­

ирането на модела ,.Шевролет" в много

Соичиро споделя своите въжделения с десе­

много

малки

двигатели

и

поставя

предвижда, новите превозни средства се про­

дават много добре и на практика се изчерпват в мига, в който се появят в наличност. Той е затру­ пан с поръчки не само от Хамамацу, но и от цялата

страна. Новите средства за придвижване носят

името ,.бата бата'; напомнящо за шума, който изда­ ват двигателите . Соичиро използва този успех, за

да промени своя бизнес две години по-късно в корпорация, на която дава името ,. Хонда Джикен

Когио "

(Производствени

мощности

,.Хонда"

и

вър ху

външния

Motors) се фоку­

вид

при

констру­

произ­

по-голяма степен, отколкото Форд прави

вод ители на автомобили , включително и

това , когато създава модела Т. ,Дженер ал

ват

вл и яние

и

вър ху

японските

Хонда . Забел ежи телно въздействие ока з­

Моторс " (Geпeral

ват в ч астност идеите н а Хенри Форд

място в списъка на американските пр о­

за мас о в о про из водство на автомобили .

изводители на автомобили. Съперничест­

Амер ика нецът смята, че за всеки долар,

вото между Форд и ,.Дженерал Мотор с''

с кой то ще н а м али цената на автомобила,

(Geпeral

броят н а п отенц иалните му купувачи ще

коли, като,Линкълн " и ,. Кадилак'; които ще

Motors)

Motors)

заемат втор о

ще роди безброй други

нарасн е с хиляда . Той изпол з ва ефектив­

се превърнат в символ на американските

носпа от м асо во то производство, за да

луксозните модели .

Технически изследователски институт) , известна под английското си наименование ,. Хонда Мотор

Къмпани Лимитед" (Нопdа

Motor Соmрапу, Ltd) .

Той внася подобрения в своите мотоциклети, про­ извеждайки също така малки мотори, чиито двига­

тели са с обем

50 куб . см, основани на първоначал­

ния дизайн и продавани като,.Хонда мотор'; модел А

(Honda Motor Model А) . По-късно усъвършенства F (Honda Cub Model F). Компанията започва своя

този модел и го нарича " Хонда Къб '; модел възход,

в

чиято

кулминация се

лът ,.Хонда Супер Къб" (Honda

превръща

моде­

Super Cub), който се

радва на невероятен успех в цял свят.

което разnолагаме. Соичиро вярва , че намалява­

Хонда възнамерява да произвежда и строи

нето на времето, израз ходвано за придвижване от

автомобили за широките маси и никога не изне­

едно място до друго, ще увеличи времето, което

верява на първоначалните си цели . Той смята, че

се използва ефективно в ж ивота. Това е основата

животът е кратък и ни е необходима скорост, за

на възгледите на Хонда към предназначението на

да използваме по най-добрия начин времето, с

автомобилите .

~ .. Фо рд Тъндъ рбърд" - пр едставите лн а кол а з а следво е нния

пери од в а ме рик а н с кото

а втомоб илострое не .


Живот и дейност

Хонда се превръща в производител на мотоциклети Оргиналният велосипед с мотор "Хонда"

за неговата мечта и я сравняват с начина на мислене

ПРОДАЖБИТЕ НА новия МОТОЦИКЛЕТ с МАРКА

през онези времена, я разглеждат като това, което тя

, ,ХОНДА" продължават да растат. Все още същест­

представлява в действителност, а именно

- просто

вува проблем с тяхната надеждност. Въпреки че

една мечта. Войната приключва съвсем наскоро и все

се подбират най-устойчивите материали, ориги­

още се усеща недостигът на суровини и материали.

налното превозно средство продължава да остава

Окупационните сили налагат на японските произво­

един обикновен велосипед, а малкият двигател,

дители, като например"Тойота'; ограничения по отно­

на

шение конструирането на автомобили, а в резултат от

ограничени скорости. За да реши тези проблеми,

това единствените коли, които могат да бъдат видени

Хонда няма друга алтернатива, освен да констру­

по улиците в окупирана Япония, са тези, произведени

ира друг мотоциклет с достатъчно стабилна кон­

в Съединените щати . Това е време, когато Япония е

прикрепен

към

него, позволява

развиването

струкция, която е в състояние да носи по-голям

изцяло завладяна от индустриалната и технологиче­

двигател . Той решава да създаде всеки отделен

ска мощ на Америка.

компонент на бъдещото превозно средство, от

Хонда заявява, че може да създаде оригинален

двигателя до тялото и всички части да са произве­

мотоциклет, използвайки единствено своя талант.

дени от "Хонда'~ Това е моментът, в който Соичиро

Той чувства отвътре, че ще успее да построи пре­

се превръща в истински

производител

на

возно средство, което съответства на европей­

мото­

ските стандарти и дори ги превъзхожда. По този

циклети.

Той избухва и се вълнува всеки път, когато не е в

начин Соичиро иска да предложи на обезсърчения

....

екипа на " Хонда " по време

Соичиро и членовете на

идеите си на прак­

японски народ възродена самоувереност в соб­

тика . Призовава всички свои служители в изследова­

ствените му сили и умения. Един от неговите слу­

телския клон на компанията и предоставя на тяхното

жители му казва, че това, което желае да направи,

той взема участие в

внимание своите планове за конструиране и създа­

е невъзможно. Изявлението му разгневява Хонда,

мотоциклетните надпревари,

ване на оригинален мотоциклет. Всички, които чуват

който смята, че никой не знае дали е възможно, или

състояние веднага да

приложи

на състезание. След като конструира мотоциклет,

организирани в Япония.

Япония е напълно разрушена

в резултат от бомбардировките

Различна ве сия

през Втората световна война, но страната се възстановява

с необичайна и смайваща сила

ПАТЕНТИТЕ НА СОИЧИРО

и бързина . С построяването на нови сгради в столицата

Известно е, че Соичиро притежава над

150 регистрирани

показани

на

международно

индустриално

изложение

патента . Докато работи в клона на .,Арт Шокай" в Хамамацу,

през

дава

като

средите на производителите на автомобили и бързо

например.,Японският Едисън'~ Той никога не завършва даден

започват да се експортират в различни държави, сред

ремонт, без да внесе определени подобрения в предметите,

които и Индия.

най-различни

имена

на

изобретенията

си,

които влизат в работилницата, а този негов навик довежда всъщност до създаването на различни нови неща .

Например спиците на колелото са направени от дърво, което може да

се счупи

или

повреди при

излагане на

1931 г., веднага получават признание и успех в

вече е регистрирал около 50 патента за бутални пръстени. По време на войната изобретява двигател с автоматично за

военните

самолети

-

средство,

което

висока влажност или огън, ето как на Соичиро му хрумва

редом

да

промишлено производство му донася слава и признание

ги замени с метални . Когато металните спици са

в

с останалия

японската

му принос

армия .

След

към

военновременното

войната

продължава

да

разширява конструкторската си дейност в други области, като

например

производството

на

матово

стъкло

и

получаването на морска сол чрез електричество.

През 1952 г. Соичиро получава особено отличие за заслугите му в изобретенията, които прави. След посещение на завод в Европа, докато се намира на континента във връзка с участие в

състезанията ТТ (Tourist Trophy) на остров Ман, донася обратно със себе си в Япония кръстата отвертка (отвертката на Филипс), на която се натъква. Тя го вдъхновява при разработването на електрическия винтоверт

- устройство, което значително

ускорява процеса по асемблиране и позволява на Хонда да се изкачи до положението на най-големия производител на мотоциклети .

благодарение на тази поточна линия.

предишното си величие. Фирмата н а Хонда преживява огромен успех паралелно с напредъка

на Япония в процеса на нейното възстановяване.

Преди началото на Втората световна война Соичиро

задвижване

Токио градът бързо възвръща


торите

и

м е х ани ците,

принудени

да

импровизи­

рат и да използва т средствата, с които разполагат.

~ Моделът " Хонда Д рийм "

от

1951 г. е с п о-добро пове­

де ни е н а пътя, отколк ото

Со ичиро казва на своите работници, че "Хонда " ще

версията ,Дри йм ': модел

завладее света и след едно десетилетие безспорно

Д, създадена пр ез

ще стане извест на ком пания . Той добавя, че преди да стан е лидер от световна величина, "Хонда" най­

1949

г.

Си л ата н а представения

образец се демонс тр ира от уве личените възможности върху неравен тере н .

напред трябва да заеме първо място в Япония .

Изявленията му може и да приличат на обикно­ вени хвалби и преувеличения за всеки, който не

не, без да е направил опит да го стори . Той казва, че няма нищо по-омразно от това да се откажеш,

преди да си опитал, и трябва да се пристъпи вед­ нага към осъществяването на неговия план, за да

Това е ярък пример за стратегията, която Хонда използва в своя опит да

направи невъзможното

възможно .

го позн ава , но служители те му знаят що за човек е

става партньор на Соичиро

в ком п а нията " Хо нда " и е

е с избухлив нрав и често уволнява тези, за които смята, че не работят добре, но уменията му за кон­

цептуал изация, у беди телните му слова и етиката в работата му п озволяват да постигне всичко, което наум ява ,

както

и

да

спечели

уважението

на

1949 г.

Изми нават едва две години ,

самото начало Соичиро смята, че животът не е

дълъг и скоростта и бързината са за дължително

Соичиро е изобретателен и талантлив човек. От

условие да

получиш това ,

което же лаеш, за тол­

най - ранно детство той непрекъснато се занимава

кова кратко време. Из гле жда е щастлив със своя

с поправянето на различни механизми, въпреки че

мотоциклет "Хонда '; разработен за кратък период

няма инженерно образование, и всеки път, когато

от време . Поне една от мечтите му се сбъдва.

му липсват подходящите инструменти, той кон­

Един от младите конструктори в компанията по

струира нови и оригинални по рода си. Точно

онова време заявява, че ме чтата на Хонда се пре­

тази негова черта го превръща в човек, който пер­

връща в истина и вдъхновява Соичиро да нарече

фектно се вписва в атмосферата на следвоенна

своя нов мотоциклет "Х онда Дрийм" (Мечтата на

Япония

Хонда) . Мечтата му да донесе международна слава

- период, през който съществува остър

недостиг

на

суровини

и

материали

за

конструк-

ко н трола върху операциите

в ръцете на професионалист от ранга на Фуджисава , Соичиро вече е в състояни е да се посвети изцяло на

редом със своите инженери .

Първият мотоциклет с марка "Хо нда" е завър­ шен през август

н атоваре н с управлението н а

фирмата. След като поверя ва

ко нструкторската дейност

всеки, работещ за него.

откакто постр оява своя първи мотор модел А . От

Раждането на "Мечта"-та

Такео Фуджисава ( вляв о ) и

той и се доверяват изця ло на казаното от него . То й

си

се види какво ще се получи.

...

Соичиро Хо нд а. Фуджис а ва

на името Хонда бавно, но сигурно, става реалност.


--

Живот и дейност

Предизвикателството към света Соичиро обявява участието си в състезанията ТТ на остров Ман

СоичиРо СМЯТА, че първо трябва да стане номер

за реванш . Възстановяването от поражение чрез

едно в Япония, преди да завоюва тази титла в све­

приемането

товен мащаб. Той обявява публично своите наме­

ство е типично за Хонда, който ненавижда загу­

рения както вътре в своята компания, така и пред

бата или отказването .

на

далеч

по-голямо

предизвикател­

външния свят. Първата му стъпка в тази насока е

Три месеца след като обявява, че един ден ще

превърналото се днес в легенда участие в състеза­

вземе участие в състезанията ТТ, Соичиро прис­

нията ТТ (TouristTrophy), организирани през месец

тига на остров Ман , за да наблюдава надпреварата.

март

Тя представлява пробег без спирания и почивки,

1953

г. на остров Ман- територия, намираща

се под властта на британската корона.

покриващ разстояние от

420

км по неравния хъл­

Намерението му е да влезе в тази надпревара .

мист терен на острова. Различни производители на

Той изпраща двама състезатели на международен

мотоциклети от цял свят тестват технологичния си

м отокрос, организиран за първи nът през януари

напредък по време на тези състезания.

1953 г. в Бразилия . Единият от тях обаче се разбо­ лява и е принуден да се оттегли от състезанието,

Надпреварата ТТ е

изключително

важна

за

Соичиро поради две причини. Първо, ако той

докато другият финишира на тринадесето място

не успее да постигне з адоволителна победа, то

от участвалите общо двадесет и пет състезатели .

.,Хонда " не би могла да измести от пазара произ­

Японските състезатели стоят в задните редици и

водители от ранга на Германия или Италия, които

из остават

и

заемат значителен дял в онези времена . Втората

значително

от

своите

американски

европейски конкуренти. Въпреки че Хонда про­

причина е свързана с намеренията му да използва

дължава да печели в надпреварите, организирани

победата, за да вдъх нови своите сънародници и

в Япония, в международните кросове продължава

да възвърне отново надеждата в техния живот.

да заема същото незавидно място, което заема и

И въпреки това е с м аян , когато вижда конку­

в Сан Пауло . Мечтата на Соичиро да спечели меж­

рентите си от Германия и Италия , защото тех­

дународно признание за "Хонда " прилича на сизи­

ните мотоциклети с капацитет

ф ов труд по онова време .

кратно надвишават мощта в конски сили на него­

Състезанията ТТ на остров Ман правят своя

250 куб. см три­

вия модел . Той заnочва да мисли , че обявяването

дебют през 1907 г. Разкъсван от терзанията за пър­

на неговото участие в състезанието и спечелва­

вия си опит в Бразилия, Соичиро разглежда над­

нето му са рисковани. Соичиро се разкъсва от

преварата за .,Туристически трофей" като шанс

угризения, но веднага се преборва със страховете

Прои з водители на мото циклети от цял свят се събират ежегодно на ост р ов М а н във Вели коб р ита ни я, за да те стват своите технологическ и по стижения в ТТ състезанията.


Соичиро Хонда

си, вдига високо глава

и се превръща

фирмено съобщение, в което обявява, че наме­

в човека,

ренията му в световен мащаб не се огранича­

който мрази да губи.

ват единствено до това, което е възможно да се

Той смята, че ако другите държави са в състоя­

направи, а излизат отвъд определените граници.

ние да спечелят това състезание, то няма причина

Хонда напълно осъзнава обаче, че е трудно да

японски участник да не може да заеме челно място.

разчупи

Соичиро пътува до водещите страни в мотоцик­

манталитета,

наложен от реалностите

в

Япония през онези дни .

летната индустрия и тайно закупува части, които не

Соичиро знае, че целият свят се развива с уди­

могат да бъдат намерени в Япония. При завръщането

вителна бързина и японските производители на

си в родината създава проектен екип, чиято задача е

мотоциклети имат много да наваксват.

да конструира мотоциклет, който да спечели състеза­

Шест години след заявленията, които прави по

нието ТТ на остров Ман. Хонда инвестира в конструк­

време на състезанието, през юни

торската дейност средства, немислими за Япония в

надпреварата ТТ на остров Ман и заема шесто

онези дни, но сравними с инвестициите, които се пра­

място в класа 125 куб. см. Две години по-късно Хонда доминира в класовете

вят от компаниите в други страни.

г. влиза в

1959

125 и 250 куб. см,

нареждайки се на челните пет места и получа­

вайки решаваща победа, за която никой дори и не

Чудото на Ориента

предполага .

Година преди да обяви намеренията си за учас­

Британско мотоциклетно списание

пише,

че

тие в надпреварата ТТ на остров Ман, Соичиро

моделите "Хонда" са наистина единствени по рода

успява да достигне производствен капацитет от

си. Превъзходството на мотоциклетите "Хонда"

130 броя мотоциклети на ден. Това е нов и доста

в онези дни е признато от вестниците в цял свят,

забележителен рекорд за времето си. Соичиро се

които ги наричат"Чудото на Ориента': Хонда

превръща в производител номер едно на двуко­

вярва в своите мечти

и тези на сво­

лесни моторни превозни средства в Япония и е

ите инженери и конструктори до край,

обсебен от идеята си да стане водещ производи­

поради което успява да спечели смай­

тел на мотоциклети в света. Той пише вътрешно-

ваща победа в това състезание .

Първите мотоциклетни състезания, организирани в различни държави:

1907

Състезанията ТТ на остров Ман .

1913

'Тран При" във Франция.

1922

24-часовото състезание за

издръжливост "Болд д'Ор"

Пътуване във времето

(The Bold 1949

НАЧАЛО И РАЗРАСТВАНЕ

1955 1957 1961

в Париж. По-късно всички меж­

(абревиатурата lТ в случая oтTouristTrophy, т.е. туристически трофей/награда,

дународни състезания

чат"Гран При" (от френски :

мрежа) и в които Хонда иска да заеме nърво място, са най-nоnулярната над­

Prix -

nревара с най-дълги традиции в историята на мотокросовете в цял свят. Каз­

ката от мотокросовете обхваща

ват, че nобедителят в състезанията ще госnодства на nазара на мотоциклети

цяла Евроnа. Състезание за све­

nрез годината. Началото на различните мотоциклетни състезания, които се

товната куnа, оnределящо шам-

организират в цял свят, се nоставя nрез

nиана сред мотоциклетистите от

XIX в. Първият мотоциклет е констру­ 1885 г. От този момент насетне из цяла

доста nримитивни условия и на имnровизирани nисти. Главният регулаторен

си от остров Ман.

в

"Гран При" на Аржентина (първият

1979

Grand

Рали Париж-Дакар (маршрутът е с дължина

15 ООО км и

nрез

1949 г.

се намира в по­

голямата си част в пустинята Саха а).

1988

Шампионатът"Супер Байк" (поколение мотоциклети, което все

още не е на пазара).

всички евроnейски страни, Световният шамnионат или

Race, се провежда

(Auto Cycle Club)

се нари­

голяма награда), а трес­

Евроnа заnочват да се nровеждат мотокросове с кратка nродължителност, nри орган на мотоциклетните състезания nрез онези дни е АСС

Световен шампионат по моток ос.

световен шампионат извън Ев опа).

защото състезанието се nровежда върху участък от обществената nътна

иран от германеца Готлиб Даймлер nрез

'Тран При" в Аса ма (първата значима мотописта в Япония) .

НА ��ОТОЦИКЛЕТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ Състезанията П, които се провеждат на остров Ман във Великобритания

d'Ог) във Франция .

Световна к па по мотоциклетизъм.

World

Champioпship

Първата част от това състезание води началото

50-те години на миналия век nредставляват период на яростна надnре­

Англия. Тази организация nредлага организира-

вара между nроизводителите на мотоциклети в Евроnа. Ита­

нето на състезания на високо ниво еже-

лианският nроизводител .,Гилера" е един от най-известните и

годно и nровежда nървото състезание

nрез

1907

г. на остров Ман ~ тери­

заема nървите места в състезанията, организирани nрез

онези дни . Мотоциклетите на комnании, като гер­

тория, намираща се nод властта на

манската БМВ или английската "Триумф и Нортън~

британската корона. Това състеза­

покриват нормативите в състезанията и водят по

ние nолучава името lТ или .,Туристи­

скорост и мощност с резултати, които са извън

чески трофей'~

представите на яnонските инженери. Включ­

Надnреварата lТ се състои

ването на.,Хонда" в сnисъка с участници в със­

не само от nробег на дълго

тезанията lТ бележи nоявата на Яnония на

разстояние, но и върху нера­

международната сцена като значим играч в

вен

терен

с

множество

nреnятствия. С

зания

друго

"Мека" за мотоциклетните фенове от цял свят.

състезание,

носещо името ,,Гран При';

1913

г. шам­

веждат там, превръщайки района в един вид

състе­

се организира през

1976

състезанията lТ nродължават да се про-

нето на nоnулярността на мотоциклетните

мотоциклетната индустрия. От

nионатът на остров Ман се прекратява, но

нараства­

г.

~ Моделът "Хонда Бенли" заема трето място в

състезанията ТТ, които се провеждат през

1962

г.


~~

Живот и дейност

Икономическият бум и ръстът в броя на собствениците на автомобили Ера на изобилието

В СРЕДАТА НА 60-ТЕ години на ХХ в. ситуацията в Я п о ния се изменя значително. Общественото съз ­ на ние постепенно започва да губи влиянието си въ р ху социалните слоеве, а хората се радват на

м а териално благополучие и са щастливи, че труд­ ни те

следвоенни

времена

остават

О ли м пийските игри в Токио през

в

миналото .

1964

г. предста ­

вл яват възможност да се задълбочат започналите про мени, тъй като японската икономика се раз­

вива с бързина , която смайва цял свят. Япония е на път да се превърне в една от най-силните ико­ ном ики в световен мащаб. Заможните японци сти ­ м улират икономическия бум, закупувайки автомо­

би ли. Притежаването им се превръща в символ на про сперитет. Правителството също допринася от сво я

страна за

подкрепата

на

бензин при пробег от

40 км е само 1 литър . Това

различн и те япон ­

всъщност са превозните средства , които използват

ски производители на автомобили, които пола­

мениджърите на новите компании, за да се прид­

гат началото на своя бизнес веднага след края на

вижват от едно място на друго, а по то з и начин да

Вто рата световна война .

поддържат и икономическия бум на Япония .

К о м панията " Хонда " междувременно жав а

участията

си

едно

след

друго

в

продъл ­

"Хонда " вече е прои з водител на двукол е сни пре­

междуна­

возни средства . Те са отлични и д о ста популярни

конструира

в следвоенния период , когато Япония е бедна

страна . Сега обаче , когато се прев ръща в проспе­

мотоциклетни

надпревари

и

сери йно производство, включително и емблемата

рираща страна

на " Хонда " - " Хонда Супер Къб " (Нопdа

да си купуват собствен и авто м обили , перспекти­

з а щ на пазара пре з

г. Този мотоциклет може

лесни превозни средств а изведнъж вече не е тол­

да бъде управляван с една ръка и разходът му на

кова привлекателна - факт, който осъзнава самият

Super Cub), раз работен първоначално от " Къб'; модел F и изли­ 1958

и хората

от вс и чки

кътчета

"Хон да '; модел

5360 е

изл оже н а

в Яп о н ия п рез

1962

г. Хо р а та се

тълп я т о кол о д вуме стния с п о рте н

каб ри ол ет, п редставляващ прехода н а " Хо нда" от па зара за дауколесни те п ревоз н и с р едства

и деа лни по възможности модели, кои то се пускат в

род ни

....

н а девети я автомоб ил е н сал о н

към този на четири ко л ес н ите .

искат

вата да остане прои з водител единствено на двуко­

... "Хо нда '; модел N360 п оставя н ачал ото н а н ова епоха в

Различна ве

ком пактни я клас автомо б ил и . Този автомоб ил прев ръща ком n а нията "Хо нда" в и стинск а с ил а в обл ас тта си и й д о н ася свето вн о пр из нани е в автомобилн а та индустрия .

ГРАНДИОЗНОТО ПАРТИ В КИОТО Пре з 196З г. "Хонда" пуска в прода жба камиона ТЗбО

и

спортния

автомобил

5500. За отбелязване на събитието с пус­

в

състояние да

организира

единствено

такъв любител на забавленията , какъвто е самият Соичиро Хонда .

кането на па з ара на четириколесно пре­

Пре з първия ден от тържествата на

возно средство и по случай 50-годиш ­

сцената излизат популярни певци , които

нината от създаването на компанията се

забавляват присъстващите с изпълнени ­

планират грандио з ни мероприяти я. За

ята си . За доброто настро е ние на всички

целта е з аделен бюджет в размер на

1ОО

гости пре з цялата

нощ с а организирани

ООО ООО йени - значителна сума, предвид

огромен бар и бюфет, от които консу­

това , че служ ител в Хонда печели

ООО

мацията е без ограничения . На следва ­

йени в началото на кариерата си в ком­

щия ден в спортната зала в града се орга ­

панията . Ето защо е необичайно толкова

низира турнир по волейбол . По време

огромен бюджет да бъде разпределен

на

за двудневно мероприятие. Всичките

късно вечерта, доволният Соичиро Хонда

500

7

служители на компанията се събират

с

церемония,

усмивка

на

която

лице

и

се

провежда

греещ

от

по­

щастие

в Ки ото на органи з ирано пищно търже­

казва , че няма представа какво точно се

ство, сма йващо вс ички наоколо . В дейст­

случва , но със сигурност пра з нуването е

вите лност това

грандиозно .

е

празненство,

което

е


Соичиро и незабавно предприема действия . Той

ващ

смята, че сега, когато хората вече замогват и всеки

мобили.

производител

Три

на

авто­

години

иска да притежава собствен автомобил, е крайно

късно, през

1966 г., "Хонда"

време да се включи в автомобилната индустрия.

съобщава

за

на пазара на модела

пособен единствено ако построи автомобил, който

Автомобилният

салон

е по-удобен и достъпен, в сравнение с автомоби­

Токио,

провежда

лите на конкуренрите. Когато стига до това реше­

същата тази

ние, Соичиро вече е на 60-годишна възраст.

връща в предвестник на пос­

ледващото

По пътя към автомобилостроенето И докато "Хонда" се подготвя да се превърне в производител

на

четириколесни

превозни

сред­

ства, Соичиро се изправя пред противопоставяне от страна на Министерството на промишленоспа и външната търговия. Японското министерство въз­ намерява да окаже своята подкрепа на идеята, че

японските автомобили са част от международния пазар и правителството ще предложи преференци­ ално съдействие на вече утвърдени компании като

"Нисан" и "Тойота'; поставяйки по този начин пре­ града за участие в автомобилостроенето на произ­ водители на мотоциклети като "Хонда': Соичиро е помрачен при тази новина и незабавно се отправя към министерството. Бюрократите са непреклонни в позицията, която заемат, и реторично питат Хонда

дали за него не е по-добре да се задоволи досе­ гашната си дейност и заниманията с нещо, което

познава, и да продължи разработването на двуко­

Разгневен от думите им, Соичиро рита стола си и напуска сградата на министерството. Последващите преговори с държавните чиновници остават без

резултат, но Хонда не се отказва. Компанията вече е

обявила конструирането на автомобилите, модели

5500 и ТЗбО, преди министерството да даде офици­ ално гласност на своята нова политика и по този затвърждава

позицията

N360. в

година, се пре­

масово

закупу­

ване на автомобили в япон­

ското

общество. "Тойота" показва

своя

модел

"Корала'; докато Нисан представя "Блу Бърд': Тези премиери на автомобили печелят множество почи­

....

Олимпийските

игри nрез

1964 г.

се

nровеждат в Токио и nредоставят на

татели, които очакват с нетърпение да станат техни

Яnония възможност·

притежатели. Щандът на "Хонда" привлича най­

та да nредстави

силно вниманието на младежите, които се тълпят около него по време на провеждането на автоса­

лона. Компанията представя състезателни модели,

забележителното си икономическо възраждане след

края на Втората световна война.

които по-късно ще вземат участие в международни

авторалита, като например

F1-RA273.

Моделът NЗбО

се излага до този от "Формула 1':Той е уникален по рода си и с гордост демонстрира завидна логика в

своя дизайн и въпреки че е предназначен за чети­

рима души, се явява спортен автомобил. Може да се

каже, че е мотоциклетът "Супер Къб" във вариант на автомобил, превръщащ се в хит за "Хонда': Но той е много повече от това . От участията си в междуна­ родни състезания Хонда научава няколко неща и в тази кола вгражда всички нови технологии, които

лесни превозни средства.

начин

~.

пускането

Хонда разбира, че може да остане конкурентнос­

който се

11 '

по­

си

на

съществу-

успява да види на различни места по света. Соичиро приема предизвикателствата от света на междуна­

родните надпревари и възнамерява да комбинира

"Токайдо Шикансен "

(високоскоростен влак)

влиза в уnотреба nрез

1964 г.

всичко, което е научил, за да предложи на широката

Поставя рекорд за най-бързия

аудитория най-добрия автомобил. Той желае това

влак в света, nревръщайки се в

повече от всичко останало.

N360

се радва на неве­

роятен успех и предвещава последващия разцвет и

бум в продажбите на автомобили.

гордостта н а Яnония.


------------------

----

--

-

-

------

-

--------------------

Живот и дейност Хонда завладява света. Вълнуващият живот на Соичиро Човекът, който сбъдва мечти Соичию Е НЕОБИКНОВЕН ГЕРОЙ от света на авто­

мира "Хонда" в огромна корпорация. Единственото

мобилите и мотоциклетите в Япония и това е така,

нещо, което желае, е да превърне своите мечти в

защото за разлика от останалите японски компании,

реалност. Това, че има партньор като Фуджисава, е

и мето на основателя в този случай става синоним и

истински късмет за Хонда, който изцяло пренебрегва

на самата фирма. Това става възможно благодарение

управлението на бизнеса и може да се фокусира само

на факта, че Соичиро е уникален по рода си индус­

върху въпросите, свързани с производството. По този начин това партньорство превръща "Хонда " в индус­

триалец.

Компанията "Хонда" прави своя дебют като техно­

триална сила с международна слава.

логически изследователски институт. в който рабо­ тят не повече от десетина служители . Тя се развива

Новото предизвикателство

паралелно със следвоенния икономически разцвет в

Япония и се превръща в предприятие, което печели

Соичиро непрекъснато е привличан от нови пре­

международно признание. Не само технологията

дизвикателства . Неуморната му страст води до съз­

прави от "Хонда" известна фирма, но и желанието на

даването на различни видове нови мотоциклети и

Соичиро да предложи на хората средства за придвиж­

автомобили. През януари

ване, които са лесни за управление и същевременно

започва производството на коли, той става един от

г о с м я та за н ай-вели к и я

на достъпна цена. Желанието му присъства и се демон­

първите представители на японското автомобило­

авто мобил е н състезател н а

стрира във всички продукти на неговата компания,

строене, който официално обявява, че ще участва

които са издигнати на пиедестал от клиентите.

със специално разработен за целта модел в над­

Затвърждаването на този образ на "Хонда" произ­ тича в голяма степен от отказа на Соичиро да отстъпи от своята позиция и идентичност като индустриалец. независимо от това в каква степен ще се разшири

или какво значение ще придобие неговата фирма. Хонда рядко посещава централата на компанията,

1964 г., година след като

волява конвенционалните съдебни решения или строгите принципи на времето да го отклоняват от

посоката , по която поема. Освен това той е човек,

нерядко се оттегля в изследователската и конструк­

които взема .

Настъпва обаче денят, в който Соичиро е прину­ ден да се

оттегли

от своята

конструкторска

кари­

ера. Използва идеите си да разработи напълно нов по рода си прототип на двигател с въздушно охлаж­

Фуджисава . Казват, че Соичиро създава продуктите на компани­

ята "Хонда '; а Фуджисава ги продава . От самото начало на тяхното партньорство Фуджисава се доказва изключително

опитен

търговец

и

мениджър.

Соичиро няма почти никакви амбиции да трансфор-

дане. Това е модел, който си струва да бъде патенто­

~ След като се прев ръща

ван, но е доста скъп, с ниска ефективност и може да

в м е ждун а р оде н игра ч в

се разглежда като провал в бизнеса . Този първонача­ лен неуспех кара Соичиро да се затвори в конструк­

Младите инженери смятат, че е далеч по-ефективно

такъв с въздушно, особено защото е невъзможно да се произведе двигател с въздушно охлаждане, който същевременно да отговаря на стандартите за нама­ ляване на

вредните емисии, определени

в амери­

канският закон за чистия въздух, приет през

1970 г.

Визията на Соичиро, която се фокусира върху мощта и скоростта, вече е старомодна в новата ера на еколо­

гичните проблеми. Младите конструктори в "Хонда" са загрижени, че ако не успеят да създадат двигател с водно охлаж­

дане, който е с ниска степен на вредни емисии, ком­ панията рискува да изостане от всички съвременни

1989

г. Со ичиро Хонд а става първия т япо н е ц, който вл иза

в Аме ри ка нс кия музей н а автом о б ил ите. Со ич и ро и с ъпруга та му се р ад ват на приз на н ието, което "Хо нда " пол у ч а ва в ця л свят.

а втомоб ил острое н ето, це лта н а ком пан ия та се н асо ч ва към удовл етвор ява н ето н а н ужд и те

н а ре ги оналните паза ри . За

торския център.

да разработят двигател с водно охлаждане, отколкото

~ Пр ез

вс ички вр е м е н а.

винаги е изненадвал света с подобни експерименти .

който има силата да повярва в своите мечти и това

като

п о р едн и годин и.Сои ч иро

Той следва глобалната перспектива и никога не поз­

му помага в твърдите и непоколебими решения ,

компанията Хонда поверява на своя партньор Такео

с в етов е н ш ам пион н яко л ко

година печели " Гран При" в Мексико . Соичиро

завода, разположен в околностите на столицата . Той

ществяването на своите мечти. Цялото управление на

"Ма кЛарън -Хо нда " и с та ва

преварата за .,Формула 1': През септември същата

намираща се в центъра на Токио, но често се отбива в

торска част на завода, където усилено работи за осъ­

~ Айртон Се н а е пил от във

"Фо р мула 1" от отбо ра на

технологии в цял свят. Вицепрезидентът на "Хонда"

Фуджисава единствен осъзнава безпокойството на

по с тиган ето й се п ос троява т няколко зав од а н а различни места в цял с вят.


--

Соичиро Хонда

своя

инженерен отдел,

ето

Различиа ве

защо

той принуждава Соичиро, който остава верен на своите двигатели

с въздушно охлаждане, да

ЛЕТЯЩИТЕ ОБЕКТИ И ЕКСПЕРИМЕНТЪТ

вземе

С "ХИТОДАМА"

решение. Ще остане ли той прези­ дент на компанията или ще пред­

Безкрайната неспирна любознателност

Той не обръща внимание на тез и, които

почете да работи като инженер

на Со ичиро остава жива и до днес. През

отхвърлят идеите му, наричайки ги детински .

във фирмата? И така Соичиро решава , че е настъпил гли

от

моментът да

активните

си

се

отте­

инженерни

занимания. Той смята, че вече

е на

време

да

повери

компанията

на

бъдещето

новото

поко­

п осл едните дни от своя животтой започва да

Така

се и нте ресува от НЛО (неидентифицирани

преподавател, който е авторитет в науката

л етя щи обекти) и "хитодама" (в японската

аеродинамика . Споделя, че решението му

става

ученик

на

университетс ки

култура това са светещи топки , носещи се

произтича

въ в въздуха

фондация за изследвания и разработка н а

и представляващи душите на

хората ). Тез и неща не са пълна измислица, как то

ни

се

струва

на

пръв

му да създ ад е

нов тип ракета.

Интересът

поглед .

Изсл едванията му върху НЛО се базират

от намеренията

се

корени

в

му

към "хитодама "

загадъчните

и

съ що

интере с н и

ление . Неговото достойно отте­

на

гляне

п роучва н ията му относно "х итодама" са

детските си години . Не преаава да вярва,

ос н ова н и н а н ауката за горенето.

че един ден ще постигне нещо, подоб н о

от

ност през

конструкторска

дей­

1972 г. открива възмож­

з н а н и ята

му

по

аеродинамика , докато

събития,

на

които

става

свидетел

в

ност за създаването от "Хонда"

Желанието на Соичиро да научи повече

на "хитодама'; а впоследствие успява да

на двигателите CVCC (Compound Vortex Controlled

н е ща за НЛО произтича от детските му

реализира амбициите си, разработвай ки

Combustion - контролирано изгаряне чрез зави­

преживявания със самолети и той смята, че

изкуствени "хитодама"

хряне на горивната смес) . "Хонда" пуска първия в

а ко чове ч еството е в състояние да построи

"Хонда': Изследванията му върху летящ ите

света автомобилен двигател , който отгова ря на при­

ае ро плани ,

обекти нямат някакъв съществен прин ос,

етия по-късн о в САЩ Закон за изх върляните от авто­

мобилите вредни емисии в околната среда. Патентът за CVCC е продаден и на други автомобилни произ­ водители -Форд, Крайслер, Тойота, Исузу.

През 1973 г. Соичиро

по строи

и

н яма

причина да не може да

д ру г и

летателни

средства .

на

летището

на

но въпреки всичко изкуствените "хитода ма ';

Соич иро посещава НАСА, за да съдейства

които

пр и изстрелването на космически кораб, и

в

ра з гова р я с множе ство астронавти .

любопитство.

създава ,

известна

успяват

степен

да

задов ол ят

без граничното

му

напуска управлени­

ето на "Хонда Моторс" и съобщава, че заедно с

Със тезате л ен

Фуджисава се оттеглят от предишните си ангажи­

5 август 199 1 г., н а 84-годишна възраст, малко след началото н а ерата Хе йсей в Япония през 1989 г. Не

менти. Соичиро поставя началото на своите зани­

престава нито за м и г да смята, че животът е твърде

" Ф о р мула

мания с моторни превозни средства през

1927 г.,

кратък и бърз и ната е решаваща за изпълнението на

в а втаса л о н в

а оттеглянето му от активна дейност се смята за

възможно н ай - м н о го неща за много кратко време.

преждевременно от автомобилния свят. Хонда

Гениалността н а ч ове ка, който живее в годините на

обаче е вече на бб-годишна възраст и продъл­

три поредни ери от японската история (Мейджи

жава да упражнява

18б8-1912, Тайш о - 191 2-192б и Шава -192б-1989) ,

известно

влияние в

компа­

-

нията, особено когато тя се изправя пред р��ша­

както и тази на "Формула 1'; продължава да се пази

ването на сложни проблеми . Соичиро умира на

жива и до днес от компанията "Хонда':

а втом обил "Хо нда ~ у ч ас тв а щ във

1•;

Токио . С оичиро ря д ко п осеща ва

седа л и щ ето на ком пан ията.


~--

~

Важни събития

Японските марки

мотоциклети придобиват световна слава Преди да се появят превозните средства с марка "Хонда", единствените стоки, които експортира Япония, са радиотранзисторите и видеокамерите.

Никой дори и не смее да си помисли, че страната ще бъде в състояние да осъществява износ на двуколесни и четириколесни моторни превозни

средства. "Хонда" първа отправя предизвикателство към света на

автомобилните надпревари и с подходящия напредък в технологията японските превозни средства успешно се възползват от този шанс, за да спечелят световна слава.

Японските мотоциклети смайват света

С

ЕГА

СВЕТЪ Т

мотори

-

СЕ

ОБРЪЩА

КЪМ

ЯПОНСКИТЕ

фак~ намиращ отражение дори в

През

1963 г. са

произведени

2 ООО ООО броя мотоцик­

лети, от които 400 ООО са за износ. Пет години по-късно,

броя на продуктите, експортирани от страната .

през

Превъзходството на мотоциклетите, произведени

от общо произведени

в Япония, става нещо съвсем обичайно . Износът

мотори за експорт представлява вече повече от поло­

1968

г., Япония изнася

2 250

1 130

ООО мотоциклети

ООО броя. Количеството

им не се ограничава единствено до Южна Азия,

вината от общия брой произведени артикули. Рекорд

но се разширява до развитите страни на Европа и

става износъ~ направен през

Ам ерика . Броят на двуколесните превозни средства

ното съотношение на износа към общия процент про­

нараства значително

...

Америка нският филиал н а "Хо нда Моторс" скоро след

пост ига едва

г., когато процент­

изводство на мотоциклети се равнява на

.

създава нето си. Би з н есът стартира през

1974

1959

о/о от пр едвидените си ц е ли .

г. и първоначално

,.

71,9 %.


Соичиро Хонда

~ "Бийч Бойс"

(Beach Boys)

се смятат за крале на музиката в

стила сърф. Техният хит "Малка Хонда"

(Little Honda) е записан в (AII Summer Long).

албума им, носещ заглавие "През цялото лято"

В този момент "Бийч Бойс" са поп идоли и въплъщават в себе си американската младежка култура.

~ Марката " Ка вазаки " прав и

своя зашеметяващ деб ют н а международния пазар на

Извън границите на Япония продължават да се откриват мотоциклетни производства, а моторите ,

мотоциклети пр ез 60 -те години

произведени

на ХХ в.

изумителна бързина. По-голямата част от всичк и

вътре в страната,

покоряват света

с

мотоциклети в цял свя~ особено в класа с обе м на двигателя ~ Мотоциклетът " Хонд а

Супер Къб"

(Honda Cl ОО

Cl ОО Super

Cub) поставя нов рекорд като най - продаван модел в класа си. По-късно на негова осн ова

се разработват няколко дру rи модела, които се nродава т в цял свят.

мотоциклети

55 куб. см, са японски . Високият клас също

доминира

на

международния

пазар по начин, който не оставя никакъв шанс на конкурентите им да се мерят с тях по качество .


~-

Важни събития ~ Моделът"Нисан Блубърд е ко нструиран n рез

1961

1200 DX"(Nissan Blueblrd 1200 ОХ )

г. за ексnорт с намеренията

да се nр одава изцяло само в Съединените щати.

В Яnо ния автомобилът съ що се радва на о громен интерес от с тран а на купувачите.

Решителното завладяване на континента Америка

малки размери и далеч по-малък разход на гориво, а

По време на автомобилния салон в Лос Анжелис,

това ги прави много по-ефективни.

проведен през есента на 1957 г., компанията " Нисан "

Американският клон на "Хонда Моторс" започва

представя за първи път в Америка три превозни сред­

да функционира още през 50-те години на ХХ в.

ства едновременно: два автомобила и един камион .

Компанията се опитва да продаде по онова време

Двете не особено лъскави и някак си старомодни

модела NбОО, който обаче не се радва на големи про­

на вид японски коли се отличават от бляскавите аме­

дажби . През 1973 г. на па за ра е пуснат модела "Хонда

ри кански

Сивик'~ Очевидните му предимства по отношение на

модели

и

елегантните

със

съвременен

дизай н европейски автомобили, привличайки вни­

разхода на гориво и цена обаче не се осъзнават от

ма нието на посетителите. Американците скришом

мнозинството американски клиенти на автомобили.

х върлят поглед на стоманените кутии и навсякъде се

Хонда обаче не се отказва и непрекъснато посещава

до чуват коментари от рода на "никога не съм знаел,

дистрибутори и търговц и , о п и твайки се да ги убеди да

че японците правят коли'~

продават японската марка . Усилията му постепенно

На следващата година " Нисан " прави своя първи

о пит да стъпи на американския автомобилен пазар.

са възнаградени, но през втората половина на

1973 г.

неочаквано ембарго от страна на ОПЕК (Организация

Първоначално се изисква проучване на пазара и

на страните износителки на петрол ) шокира света и

тестдрайв по американските пътища. Японските авто­

довежда до петролната криза от същата година . Тези

м обили са някак си по-малки от огромните американ­

събития коренно променят възгле-

ски модели . Шофьорите в тестовите екипи започват

дите на американците въ рху авто­

да осъзнават разликата между американския автомо­

мобилите . Шест години по­

билен пазар и този в Япония . Колите поддържат ста­

късно

билност дори на неравен и затруднен терен, което

мобилна индустрия започва

ка ра хората зад волана да осъзнаят пълния капацитет

постепенно

и скрития потенциал на японските автомобили.

от

Останалите японски производители тръгват по

амери ка нската

този

скоро

да

се

удар,

след

отърсва

но

това

авто ­

се

много изправя

стъпките на " Нисан " и изпращат свои проектни

пред

еки пи , а японските компании приемат предизвика­

Японският автомобил вече е напра-

телството да продават японски автомобили на кли­ енти в Америка .

петролна

криза .

... Въnреки стремителн ото развитие на автомоб илн ата индустрия, мотоциклетите nродължават да са ос новн о средство за nридвижване по улиците в Азия.

Японските автомобили изменят външния вид на колите

В началото на 70-те години Детройт е сърцето на

аме риканското автомобилостроене. То продължава да се радва на все по-благоприятен пазар и икономи­ че ски условия. Бензинът е необичайно евтин и огро­ м ните автомобили в Детройт, които имат разход от

около един литър гориво при пробег малко над 5 км, се продават в огромни количества, достигащи

поредната

8 ООО

ООО броя годишно.

Американската средна класа обаче няма предпо­ читания към този вид автомобили и постепенно се на сочва към чуждестранните модели, които са с по-


....

Моделът

N360

за п о ч ва да се из н ася п рез

1968

г. Пр едишн а та год и на той

ре гистри ра огром н и п родажби в Яп о ния и се п ро извежда в завода на Хонда

.... "Хо нда С и в ик" (Honda Civ ic) по улиците на евр о п е й ска държава . Яп о н ск ите а втомоб или п ерф ектн о п од хожда т на п е й зажа в гр а дов ете .

в пр ефектурата Саи тама.

вил първия боя злив опит да стъпи на американския

към тях, вече с неохота ще предпочетат да се върнат

па з ар , но втората петролна криза ка ра американците

към образците на родното производство. Ето защо

автомобил и та к~ марката

да преоценят своите стандарти на мислене. Те посте­

насочват своето внимание към евро п ейските модели .

"М ицуб иш и " стъ п ва н а

пенно започват да осъзнават, че японският автомо­

....

" К олт Галанц "

(Co lt Ga lanz) 1969

е п ус н а т н а п азара п рез

г. П рев ръ ща се в и н ов ат иве н

америка н ския па зар н а

автомоб ил и.

бил е не само икономичен и ефектив е н по отношение разхода на гориво, но има и редица други предим­

ства . Продажбата на японски модели неочаквано дос­ тига ЗО % дял от американския пазар на автомобили . Производителите в Детройт смятат, че ако съумеят

да създадат ефективни и икономични автомобили с нисък разход на гориво, те несъмнено ще върнат

обратно клиентите, които са изгубили за сметка на японските компании.

~ своя страна японските произ водители започ­

ват да усещат как бизнесът им се изплъзва заради нарастващия инте рес към техните автомобили на а мериканския па за р и започват да налагат ограниче­

ния върху собствения си експорт към Съединените щати. Но вече е поставено началото на нова ера. Американците, които вземат решение в полза на япон­

ските автомобили и отдават своите предпочитания ....

Хо н да за п о ч ва п роизво д ството

на "Хо н да Ако рд "

Америка през

(Honda Accord) в 1982 г. Този автомобил

се п р оиз в ежда в Съедине н и те щати и д о дн ес.

Я п онските производители бързо забелязват про­

мяната в нагласите на американските потребители и започват да увеличават усилията си в посока навли ­

зане на американския автомобилен пазар. Понякога се

изправят

п ред

най-различни труд н ости ,

като

например търговски о г раничения, и за да предложат

най-бързия и ефективен подход към местния пазар, откриват прои з водства във всички страни по света ,

развивайки система, която дава възможност за заку­ пу ването на авточасти или други артикули от нами­

ращи се в близост п роизводители. Днес във всяко кътче на света ежедневно ви ж­

д а ме японска марка автомобил. Самият термин "японски автомобил" обаче не е подходящ. Факт е, че п ревозните средства на "Хонда" се произвеж­

дат в цял свят, единствено емблемата им остав а японска . Копнежите и въжделенията н а Соичиро Хонда, които вълнуват сърцето му в продълже н ие

.

на половин век, днес вече са реалност


Съвременници

Мрежата от връзки, създадена

от безграничната любознателност на Хонда Новите технологии и визията на Соичиро Хонда смайват целия свят. Той успява не само да конструира иновативни автомобили, но също така да създаде мрежа от връзки с личности

от цял свят. Това, което сближава Соичиро с всички тези хора, е неговият брилянтен ум и безгранична любознателност, а добротата му спечелва всеки, когото той среща през живота си.

Френският художник, който сподеnя уникаnната nиния,

следвана от Соичиро Марк Шагал

(1887-1985)

След като се оттегля от поста президент на компанията ,.Хонда'; Соичиро се отдава напълно на страспа си към рисуването . През

1980 г. той

се запоз­

нава с художника Марк Шагал . Шагал е руски евреин, който става известен

в средите на френските художници. Той рисува пейзажи, които не следват стиловете, характерни за живописта през ХХ в., като например сюрреализма

или кубизма, и се радва на подкрепата на артистичната общност за своя труд и усилия .

Соичиро посещава Шагал в неговата резиденция, подарявайки му ком­ плект японски инструменти за рисуване. Шагал е вече на 93-годишна възраст

по онова време и изненадва Соичиро с изключително радушен прием. Хонда е развълнуван, започва да заеква и да говори неуверено на японски език, забравяйки за присъствието на преводач .

В момента, в който той признава пред Шагал, че картините на френския художник са добре известни в Япония, великият живописец свежда глава и пита Соичиро как успява да разбере посланията на неговите картини. Японецът отговаря, че вижда как Шагал отдава най-доброто от

себе си в своите картини, точно по начина, по който самият той се отдава на своите занимания, а чувайки това, Шагал кима с глава в знак на одобрение. Великият художник се радва на подаръка с японски инструменти за рисуване, след което ненадейно напуска стаята и се оттегля в своето

студио. Съпругата на Шагал казва на Соичиро, че веднъж щом прекоси прага му, той прекарва там часове наред . Шагал наистина не се появява отново, а Соичиро напуска резиденцията на художника, заявявайки, че е удовлетворен от своето посещение.

По-късно Хонда с умиление си спомня за тази визита . Той първи изказва на глас усещането си за благородна завист към забележителния талант на Шагал . Въпреки че според мнозина поведението на Шагал следва да се тълкува като грубо и нетактично, самият Соичиро остава с напълно различно впечатление.

В ранните си години Хонда работи по начин, подобен на този на Шагал. Той потъва до забрава в своите занимания, работейки неуморно и неспирно за развитието на своите нови технологии . Очевидно Шагал също изпитва известна доза благородна завист към Соичиро и двамата

съвсем ясно разбират взаимните си стремежи. Шагал поддържа жива страспа си към живописта и изкуството до последните дни от своя живот. Остава в паметта на поколенията с витра­ жите, които създава в края на дните си , както и с произведенията си, чиято централна тема са любовта и мирът.


Соичиро Хонда МРЕЖА ОТ ЛИЧНИ ВРЪЗКИ ----18•

Личност, споделяща същите идеи и вьэrnеди

Приятел или nознат

----188

АйртонСена

Ясухару Ояма

Опонент

(1923-1992) Известе н и грач н а., ш о ги "

(яп о н ски ш ах), обект н а възхи щ ение за Соичиро.

АленПрост

Хо нда и Ояма из играват

(1955- )

заед н о доста д вубои п о " ш о г и~ Ф ре н ски п илот от състеза н ията Масару Ибука

"Фо рмул а

1"в т има

н а .. Ма кЛ аръ н -Хонд а~

съперн ик н а Айрто н Се н а .

1 Тоwмро Ммфуне

j МаркШаrаn Линдън Джонсън

(1908-1973) Ваnери Жискар д ' Истен

Тридесет и ш ести ят прези д е нт

(1926-)

н а Съед и н ените америка н ски щати. Пъ рво н а ч алн о е в ице през идент

Фре н ски п резиде нт, ко гото Сои ч и р о

н а Джо н Ф. Кенеди , а сл ед то ва за ема

смята за исти н ския н асл едн ик

п оста п резиде нт сл ед убийств ото му.

на На п олео н Бон а п арт. Хонда и Д'Истен си отп р авят взаим ни ком пл име н ти п о време

на своя сре ща п рез

1976 r.

Хайато Икеда

Той е гол ям п о ч итател н а Соичиро Хо нда

(1889-1965)

и мотоци клета модел .Хонда Супер Къб~ ко н струира н от я п о н е ца.

1 Юджмiiн

Сернан

1

Я п о н ски м ини стър- председател п о време н а ико н ом ич е ския

раз ц вет в страната. Той е из н е н ада н от високата оценка , която америка н ск и ят п ре зиде нт

Джо н съ н дава н а Сои чиро.

.... Л ич н остите в сивите карета са предста вени в тази глава.

Основателят на компанията

"Сони" и интелектуален сподвижник на Соичиро Масару Ибука

(1908-1997)

Масару Ибука и Соичиро Хонда остават близки приятели и съмишленици през целия си живот. През

1950 г. Масару разработва първия магнетофон , произведен в Япония. През 1958 г. променя името на компанията, която основава, и я нарича " Сони '; а фирмата печели

световна слава . Той следва мечтите си като инженер и подобно на Соичиро създава уреди, които получават международно признание .

Хонда изпитва дълбоко уважение към Ибука и го смята за човека, който помага на Япония да възвърне положението си на световната политическа и икономическа сцена след поражението през Втората световна война. Двамата никога не работят съвместно, нито са семейни приятели, дори нито веднъж не вечерят заедно . Всеки път обаче, когато се срещат на приеми, започват разпалено да обсъждат своите мечти и бъдещето на Япония . Соичиро и Масарусе споразумяват никога да не си отказват съдействие при нужда. Те си сътрудничат при осъществяването на различни

обществени поръчки и проекти, например в периода, когато ръководят съвместно организацията на скаутите след създаването й в Япония . Един случай от тези времена е ярък пример, демонстриращ колко много Соичиро цени приятелството на И бука . Когато стандартът за виде­

офилми "Бета'; конструиран от "Сони'; губи в съревнованието с VHS (разработка на друга японска компания), Соичиро продължава да използва и подкрепя системата "Бета'; въпре ки че всички около него използват VHS.

Ибука потъва в скръб при новината за смъртта на своя скъп приятел Соичиро. Той тъжи за загубата на човека, който живее заради своите идеали и стига до край във всяко свое начинание . Ибука научава много от неуморимия по дух индустриалец Хонда.


--------

Съвременници Кралят на автомобилостроенето Хенри Форд

(1863-1947)

Хенри Форд винаги е една стъпка напред пред Соичиро Хонда. Повечето от автомобилите, които Соичиро ремонтира по време на престоя си в работилницата "Арт Шокай'; са модели на "Форд ': "Форд" са и колите, обект на възхищение за японеца при автомобилни надпревари . Когато Соичиро започва да конструира мотоциклети, той прилага и адаптира метода на масово

производство, използван от Форд. По онова време се смята, че е невъзмож1:10 той да бъде приложен при производството на мотори , но въпреки всичко Хонда не се отказва и го превръща в работещ. Хенри Форд е истински титан в автомобилостроенето, а постиженията му са с междУнародно

признание. През 190З г. той създава компанията "Форд Мотор " и регистрира небивал успех с евтините откъм разходи и поддръжка модели Ти

N. Революционната

поточна линия, както и двигателят с малка

консумация , които конструира, откриват ерата, в която той ще се превърне в обект на почит и всеобщо

уважение като " крал на автомобилната индустрия". Мечтата на Соичиро е да създава автомобили за широките маси, а влиянието на Форд е причината, която го подтиква да направи своя опит за навлизане на американския автомобилен пазар. Ако Соичиро беше придобил класа, по-висока от тази на Форд, вероятно щеше да се слави като най-великия производител на автомобили в цял свят.

Воден от тази идея, Хонда работи неуморно, за да създаде нов тип двигатели и нов тип автомобилни компоненти, подобни на тези на "Форд". Приносът на Соичироза автомобилостроенето получава признание, когато се превръща в част от американския автомобилен музей през

1989 г. Тази

стъпка представлява утвърждаването на Соичиро като гигант в производството на автомобили и го поставя редом до самия

Хенри Форд.

Астронавтът, който говори с вдъхновение за космическото пространство

Юджийн Сернан

(1934-)

Към края на своя живот Соичиро Хонда започва да мечтае за пътешествия в Космоса . Прегръща идеята за пътуване до звездното простран­ ство още от времето, когато наблюдава въздушните спектакли и висшия пилотаж, демонстриран от Арт Смит.

Срещата му с Юджийн Сернан е съдбовна. Сернан е роден на

14 март 19З4 г. и е бивш морски офицер и астронавт от НАСА с чешки произ­

ход. Има три полета до Космоса: втори пилот през юни

на борда на "Аполо-1 О " през май

1969

1966 г.

на кораба "Джемини 9А'; пилот на космическата совалка

г. и като командир на "Аполо-17 " през декември

1972

г. При последната

мисия до Луната Сернан става " последният човек'; който стъпва на повърхността на спътника на Земята , тъй като се присъединява към третото и последно излизане в открития Космос. Той е член на екипажите на "Джемини - 12 ';

" Аполо-7 " и "Аполо-14 ':

Соичиро има страст към НЛО и полетите в Космоса . Посещава НАСА, за да научи направо от извора всичко, свър­ зано с космическите технологии , а един от астронавтите, с които се запознава, е именно Юджийн Се рнан . Соичиро

разпитва Сернан с присъщото си д��тско любопитство за живота на борда на космически кораб и усещанията му по време на мисиите до Луната . Той е завладян от разказите на астронавта . Интересът на Хонда към

Космоса нараства все повече с течение на времето и той дори кани Сернан на великолепните празнен­ ства, които се организират ежегодно в неговата резиденция. Именно по време на тях неговото любо­ питство го кара да разпитва непрекъснато астронавта за преживяванията му в Космоса.

След приключването на програмата "Аполо" Сернан се надява отново да стъпи на Луната. По

време на конференция, организирана през

1998

г. по повод отбелязването на ЗО-годишнината от

стъпването на човек на Луната, Сернан и неговият колега Нийл Армстронг отправят апел за въз­ обновяването на програмата .


Соичиро Хонда И3вестната филмова эве3да, която и3иrрава ролята на Соичиро Тоширо Мифуне

(1920-1997)

Соичиро Хонда се превръща в истински идол и символ на тези, които следват мечтите си и стоят

начело на икономическото възстановяване на Япония след войната. Тоширо Мифуне полага усилия, подобни на неговите, и придобива международна слава като актьор. От филмовото студио, основано от бивши недоволни служители на "Тохо Продакшънс'; организират

прослушване за нови лица и се опитват да открият нови таланти. Приятелите на Мифуне изпращат негови снимки и кандидатурата му без неговото знание. Той е приет редом с още общо

4

48

одобрени кандидати от

ООО участници и получава възможност за прослушване пред Каджиро Ямамото . По време на

прослушването получава задача да имитира състояние на ярост и той го прави, използвайки своя опит от войната . Така Мифуне впечатлява Я мамото, който от своя страна го препоръчва на режисьора Сенкичи Танигучи. Това е и първата му роля във филмовата лента "Шин Бака Джидаи" (Времето на новите глупаци) от

1947 г. Това е поводът да бъде открит от известния Акира Куросава , който по същото време се радва на международно признание в света на

киното. Мифуне се появява в светлината на прожекторите с ролите си във филми като "Седемте самурая"

(1954

г.) и "Рашомон"

(1951

г.). Той

забележително изиграва ролята си на ръководител на тим във"Формула-1 "в творбата "Гран При'; радвайки зрителската аудитория с екранното си въплъщение . Соичиро вероятно е щастлив да види образа си- този на японския производител на автомобили, изигран от Тоши ро Мифуне.

Талантливият пилот, който поставя автомобилите "Хонда" на върха в състе3анията "Формула Айртон Сена

1"

(1960-1994)

Соичиро Хонда смята Айртон Сена за най-великия пилот на "Формула-1" в света, признавайки, че няма втори като него, който отдава най­

доброто от себе си и дори приема добре пресметнати рискове, за да получи крайната победа. Сена прави грандиозния си дебют през 1984 г., а през 1988 г. се присъединява към тима "МакЛарън -Хонда': Соичиро казва на бразилския състезател да му се обажда винаги, когато има някакви проблеми, и обещава да ги реши по най­ бързия начин. "Хонда" натрупва забележително количество победи състезание след състезание. Когато автомо­

билите му заемат водещо място в света, Соичиро се среща със Сена и му благодари за спечелването на световната титла за "Хонда"- признание, което дава още по-голяма увереност на Сена в собстве­ ните му сили.

"Хонда" продължава участието си в многобройни състезания и печели победа след победа . От първото си участие във "Формула-1" през

1964

г. до

1992

г. печели

71

купи,

32

от които са дело на

Айртон Сена.

Соичиро умира преди състезанието "Гран При" в Унгария, където Сена носи траурна лентичка.

Двигателят му не е в добра форма по време на тази надпревара, въпреки всичко обаче Сена завоюва победата, която посвещава на покойния вече Соичиро Хонда. Компанията спира участието си в надпреварите във "Формула-1" след смъртта на Соичиро . Сена

става пилот в друг екип и продължава успешната си кариера. През 1994 г., по време на ралито за "Гран При" в Сан Ремо, Сена загубва контрол над автомобила и загива. Тогава е едва на 34-годишна възраст.


-· Иэкnючитеnно вnияние

Бъдещето, което изграждат мечтите на Хонда Изминават едва няколко десетилетия, откакто единствено богатите са в състояние да си позволят автомобили, докато мотоциклетите са превозно средство, преимуществено за мъжката част от населението. Сега почти всеки притежава собствен автомобил, а представителки на нежния пол често могат да бъдат видени върху мотоциклети. Моторизацията на съвременния свят след Втората световна война става възможна

благодарение на пионери в индустрията от ранга на Соичиро Хонда. Той се отнася по

еднакъв начин към хората и конструира автомобили за всички категории в обществото в цял свят, превръщайки това превозно средство в познат и близък предмет за всеки. Мотокросовете за широките маси сички, които ВЗЕМАТ учааие в автомобилните

билните спортове, Хонда притежава способноспа

салони, където се демонстрират продуктите на

да изпитва специфичната радост, която предлагат

Соичиро, се учудват, когато научават за скромния му

тези занимания, именно защото работата му с дви­

в

провинциален произход. Участието в автомобилни

гателите и други компоненти включва самия авто­

съаезания

мобил . Соичиро смята , че е голяма загуба, ако само

изисква

инвестирането

на

з начителни

суми, което се доказва и от високите разходи на марки

малка елитарна част от обществото господства в

като "Порше" и "Ферари': Ето защо, когато даден човек,

автоспортовете, ето защо конструира автомобилна

произхождащ от селски район в Япония, какъвто е слу­

технология , която да е достъпна за по-широки сло­

чаят със Соичиро Хонда, започва да учаава в авто­

еве. Участието на "простосмъртен" като Соичиро в

мобилни надпревари, това се оказва пълна изненада

състезанията "Формула

за всички, тъй като аава въпрос за област, запазена

брой други подобни хора. Именно това въздействие

1" отваря вратите пред без­

и зключително за представителите на заможните сло­

ще измени коренно класическия образ, изграден за

е ве и ариаокрацията.

автомобилните спортове като хоби за богатите и ще

Каква е причината, която кара Соичиро да се

го превърне в популярно занимание.

включи в кампанията за моторизиране на света? Тя е съвсем проаичка и се дължи на детската му привър­

Мотоциклети не само за мъже,

заност към колите и двигателите, както и на желание­

но и за жени

то му да аори нещо с превозните средства и мото­

Не е преувеличено да се заяви , че историята на

рите, които толкова силно го вълнуват. Не го интере­

мотоциклетите с марка "Хонда " започва именно с

сува, че мотоспортът е резервирано място за бога­

жените. В хаоса на следвоенна Япония съпругата

тите и аристократите. В дейавителноа той него­

на Соичиро се сблъсква с огромни трудности при

дува срещу ограниченията, наложени от конвенцио­

придвижването си от едно място до друго, ето защо

нални или приети за даденоа принципи, и смята, че

нейният съпруг прикрепя двигател към велосипеда

не върши нищо лошо, доколкото това е нещо, което

й, за да й предложи ефективно средство за транс­

той желае да направи .

порт. Това е едва началото на опитите на Соичиро

Въпреки че произлиза от обикновено семейство, което

няма

никаква

връзка

със света

на

автомо-

да превърне мотоциклетите в достъпно средство и

за представителките на нежния пол . Хонда ще кон­ струира такива модели , които са с редица предим­

ства, особено по отношение на цената и комфорта, които създават,

и

по този

начин

ще предизвика

женския интерес към тях. Усилията му ще доведат

до разработването на серията "Супер Къб': Този мотоциклет ще достигне ниво на продажби, което

никое

историята

не

двуколесно е

превозно

регистрирало

до

средство

този

в

момент,

именно благодарение на факта, че е предназна­ чен както за мъже, така и за жени . Фактът, че този ....

Фен овете н а мото ци клетните състезан ия, мотокросовете,

при н адлежат къ м в си ч ки сл оеве на обществото.

мотор е насочен към женската част от население-

п ове ч ето хора .


Соичиро Хонда

....

Айртон Сена по време на церемонията за връчване на ., Гра н

При " (голямата н а гр ад а) н а с ъстезанията от .,Фо рмула

1".

"Мечтите трябва да са такива, че да могат да се сбъднат един ден:' то, е отразен в неговия дизайн, в частност в него ­

вата форма, която осигурява идеален баланс. Вече в зряла възраст Соичиро си припомня случ ка от детството. Тогава е облякъл кимоно втора упо­

треба, преправено от майка му, и отива в училище, където се превръща в обект на подигравки от стран а на съучениците си , които заявяват, че носи дрехи в

цветове, подхождащи повече на момичета. Соичиро си припомня, че се чувства доста странно, когато чув а

как цветовете могат да се класифицират като " цве­ тове за мъже'; например синьото, и " цветове за жени '; например розовото . Изглежда че тази случка в дет­

ството оказва влияние върху решението на Соичиро да конструира автомобили и мотоциклети, предна з­ начени и за двата пола.

"Хонда Къб" е пуснат на пазара през 1958 г., 1О години след основаването на корпорацията "Хонд а

Мотор': Наименованието " Къб" произлиза от англи й­ ската транскрипция на CUB, акроним на Cheap Urban

Bike, и означава "евтин градски мотоциклет': Тоз и модел е предназначен з�� придвижване по улиците

на гъстонаселените градове . Това определение се отнася и за "Пайпър Къб"

(Piper Cub) - много поп у­

лярен и удобен самолет през ЗО-те години на ХХ в . Много от механизмите и техническата конструкц ия на " Пайпър Къб" могат да се открият в мотоциклета на Хонда. Освен това подобрената версия на летателн ия апарат също получава името "Супер Къб" и запазва дори интервала между двете думи .

"Хонда" открива метод да увеличи силата, мощта

и ефективноспа на четиритактовите двигатели , а компанията успява да навлезе в онзи пазарен сек­

тор, който е изцяло доминиран от моделите с двута к­ тови двигатели на други производители. Двигателят

на " Хонда Къб" обаче се радва на толкова невероятен успех, че се превръща в най-успешния модел в исто­ рията, донасяйки на компанията огромни приходи от

продажби и следователно небивала печалба. Със за в­ ладяването на англоамериканския пазар, на който

преди това господстващо положение заемат британ­ ските модели, "Хонда " използва лозунга: " В Хонда се запознавате с най - приятните хора':


-

И3кnючитеnно вnияние

струира единствено двуколесни превозни средства, но неочаквано се пренасочва към производството на

четириколесни компактни возила . Тази промяна про­

изтича от желанието на Соичиро да осъществи меч­

тите на обикновените хора, които искат да притежа­

ват собствен автомобил и които той удовлетворява с пускането на пазара на компактни возила с ниска цена и нисък разход на гориво.

През 1967 г., когато в продажба е пуснат моделът

N360, търсенето на японски автомобили от компакт­ ния клас в буквален смисъл изригва като вулкан. • HFX-01 , екс п е риме нта л е н

ту рб ове нтил а то ре н д в и га тел ,

ко нстру ира н ето му в "Хонд а Мотор с " през 1 997 г.

Всъщност това действа като един вид катализатор за

промяна на битуващото мнение, че единствено бога­ тите могат да си позволят автомобили, и създава въз­

М оделът "Супер Къб" (Super Cub) оказва влияние и

можности пред все повече и повече хора да си заку­

пят собствени моторни превозни средства .

н а а мериканския пазар .

Американският президент Линдън Джонсън казва

п рез 60-те години на ХХ в., че Соичиро Хонда е забе­

Япония

-

странат а, която застава

леж ителен човек, който изменя начина на живот на

начело на технол огичното развитие

аме риканците с този модел . Американските мотоцик­

и напредък

лети, създавани в онези времена, притежават дизайн,

който привлича определен тип ентусиазирани мъже.

Появата на "Супер Къб" (Super Cub) донася със себе си ре шителни промени . "Супер Къб" (Super Cub) внася

м одата на удобния мотоциклет, предназначен както за мъже, така и за жени . Първоначално Хонда кон-

След поражението във Втората световна война Япония преживява период на икономическа криза,

от която успява да и злезе с помощта на небивал ико­ номически разцвет през 60-те години на миналия

век. Това става възможно благодарение на талант­ ливите японски вени

~ РоботътАси мое ко н струи ран в Яп о ния сл ед напрегн ата ра бота и вна ся н е на п одобрения .

14 годин и

инженери,

продукти, търсени

които

създават

впоследствие

в

качест­

цял

свят.

Благодарение на своето технологично превъзходство Япония се превръща в и кономическа суперсила, а

фирмите на инженерите и механиците, които до този момент оказват подкрепа на икономическия подем,

се превръщат в огромни корпорации. Япония заема

водещо място в различни области на тех нологията

... Же н и те

и науката . Много нейни учени се опитват да навля­

мото ци кл ети. Ако Сои ч и ро н е

зат в дебрите на н е познатото с надеждата да дадат своя принос за развитието на обществото. Правейки това, те карат х ората да насочат своя поглед и интерес

към дълбините на океана, необятния Космос и бъде-

~ Пр одъл жават изс л ед ва ни ята, с върза ни с м од ела

FCX-V4,

който п роизвежда ел ектри ч ество в р езултат от реа кци ята н а вод ород и кис л о р од.

в ц я л свят ка р ат такива

бе ш е раз рушил ста ромодн ите схва щан ия за пр едн аз н а ч е н ието н а тез и п ревоз ни ср ед ств а

един ствен о за мъже, този образ н яма ш е да с ъщ ес тв ува д н ес.


-

Соичиро Хонда

щето като цяло. Двете компании, които са ярък при­

мер, илюстриращ този феномен, са "Хонда Мотор" на Соичиро Хонда и "Сони" на Масару И бука. Безспорно именно тези две корпорации осъществяват навли­

зането на японските технологии и приложението им

в цял свят. Същевременно те учат на това как силите на цял един народ могат да донесат просперитет на националната икономика.

През първата половина на ХХ в. Соичиро Хонда

е единственият собственик и управител на завод в

провинциален

град,

но

предприятието

му

се

превръща в известната компания "Хонда Мотор"

благодарение на неговите инженерни умения .

Образът на съвършената японска технология, съз­ даден от постиженията на Соичиро, оцелява и до днес. Ключов елемент в японските продукти е неу­ морният труд на инженерната мисъл и нейните представители, какъвто е самият Хонда.

.... Уокменитес

марка "Сони" се радват на зашеметяващ успех пр и

пускането си на пазара и се превръщат в символ на електронн ите продукти, произведени от японските компании.

Технологията и бъдещето гресивни технологии, които позволяват на хумано­

През

2000 г. робот с височина 1ЗО см демон­

изпълнява различни функции. В допълнение къ м

забележителните технологии на бъдещето. Името

автомобилите и мотоциклетите, които й донасят све­

му е

поредната

стъпка

на

човечеството

ASIMO (Асимо), а дизайнът му е подобие на

товна слава, с разработването на футуристичен робот

човешкото тяло. Прилича на астронавт. Той смайва

"Хонда" демонстрира, че мечтите на нейния основа­

цял свят с имитацията си на

тел са живи и до днес в духа на нейните служители .

човешка по х одка

и

възможността да стои изправен. Асимо е констру­

В един момент от своя живот Соичиро казва, че "меч­

иран от инженерния екип на компанията "Хонда ".

тите трябва да са такива, че да могат да бъдат осъ ­

Височината му е

1ЗО см, а теглото- 54 кг. Той може 6 км в час.

ществени някой ден': Умело прилагайки технологи­

Асимо е създаден в Центъра за научноизследова ­

безброй мечти. А отдаденоспа на самия Соичиро

телски технически разработки на "Хонда" в Япония.

Хонда към иновативното му помага да реализира

Той е текущият модел от серия, състояща се от еди­

своите копнежи. Постиженията му дават надежда и

надесет образци, пусната през 1986 г. с модела ЕО .

кураж на инженерите в цял свят.

да се придвижва със скорост

Третият соларен автомобил"Хонда'; който се задвижва от слънчева

батерия, е произведен през

1996 r.

Получава името"Дрийм"

(от английски през

1996 r.

Dream- мечта)

и

печели първо място в

състезание за соларни автомобили.

идния робот ASIMO да действа самостоятелно и да

към

стрира

Наименоването на робота е акроним на

ите, с които разполага, Хонда превръща в реалност

Advanced

Подобно на начина, по който Соичиро реагира

Step in lnnovative Mobility - Стъпка напред в ино­ вативната мобилност. През 2007 г. съществуват 46 робота ASIMO. Разработката на ASIMO започва през 1986 г., когато

като дете при вида на самолети и автомобили ,

спорно мечтаят за технологиите, които ще им пред­

Соичиро е още жив. Днес "Хонда" притежава про-

ложи бъдещето .

произведени в други страни, когато виждат днес

робота ASIMO, създаден от "Хонда'; децата без­48 Соичиро Хонда