Page 1

Ekonomski fakultet Zagreb

Slaven Bebek Tihomir Maček

Noćna Dostava ''Cekma'' SEMINARSKI RAD

Kolegij: Elektroničko poslovanje Mentor: dr.sc. Božidar Jaković

Zagreb, ožujak 2013. godine


Sadržaj

1.UVOD...................................................................................................6 1.1. Predmet i cilj rada..............................................................................6 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja...............................................6 1.3. Sadržaj i struktura rada......................................................................6 1.4. Kratki opis poslovnog modela...........................................................6 2. STRATEŠKA OSNOVA PROJEKTA...............................................7 2.1. Misija.................................................................................................7 2.2. Vizija.................................................................................................7 2.3. Ciljevi projekta..................................................................................7 3. POSLOVNI MODEL..........................................................................8 3.1. Detaljan opis poslovnog modela........................................................8 3.2. Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela............................................8 3.3. Organizacija projekta.........................................................................9 4. INOVACIJE.......................................................................................10 4.1. Popis inovacija projekta....................................................................10 4.2. Opis inovacije koje projekt sadrži.....................................................10 4.2.1. Online narudžbe.............................................................................10 4.2.2. Narudžbe preko smartphone aplikacije..........................................10 4.2.3. Kartično plaćanje...........................................................................10 4.2.4. Plaćanje preko prijenosnih POS uređaja.......................................10 4.2.5. Brza, kvalitetna i jeftina dostava...................................................10 5. MODELI STVARANJA PRIHODA.................................................12 5.1. Popis modela stvaranja prihoda........................................................12 2


5.2.Opis svakog pojedinog modela..........................................................12 5.2.1. Zarade od dostava..........................................................................12 5.2.2. Zarade od online oglašavanja.........................................................12 5.2.3. Zarade od oglašavanja na našoj mobilnoj aplikaciji........................12 5.2.4. Zarada od extra naplaćivanja dostava na veće udaljenosti............13 5.2.5. Zarada od oglašavanja na našem dostavnom vozilu.......................13 6. KLIJENTI............................................................................................14 6.1. Glavni klijenti....................................................................................14 6.2. Detaljan opis glavnih klijenata..........................................................14 6.2.1. Mlađa populacija-studenti..............................................................14 6.2.2. Poduzeća koja rade noćne smjene………………………………..14 6.2.3. Diskoteke-kafići u nedostatku pića i cigareta……………………14 6.2.4. Svi ostali……………………………………………………….…14 6.3. Tržišta i jezik Web stranica...............................................................14 6.4.Registracija klijenata..........................................................................15 6.5. Pogodnosti za registrirane klijente....................................................15 7. PARTNERI.........................................................................................16 7.1. Glavni dobavljači i suradnici............................................................16 7.2. Opis dobavljača................................................................................16 7.2.1. Konzum.........................................................................................16 7.2.2. Kiosci Tiska……………………………………………………...16 7.2.3. Billa……………………………………………………………...16 7.3. Opis suradnika…………………………………………….……….16 7.3.1. Taksi služba………………………………………………………16 7.3.2. Pauza.hr…………………………………………………………..16

3


7.3.3. Hoteli-hosteli……………………………………………………17 7.3.4. Casina……………………………………………..……….……17 7.3.5. Ostali…………………………………………………………….17 8. KONKURENCIJA............................................................................18 8.1. Glavni konkurenti............................................................................18 8.1.1. Mcdonalds....................................................................................18 8.1.2. American Donut...........................................................................18 8.1.3. Benzinske postaje.........................................................................18 8.1.4. Poduzeća koja se bave dnevnom dostavom.................................18 8.1.5. Ostala konkurentska poduzeća s noćnom dostavom....................18 8.2. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu................18 8.3. Konkurentska prednost projekta.....................................................19 9. WEB HOSTING I DOMENE...........................................................20 9.1. Web hosting projekta.......................................................................20 9.2. Web domene projekta......................................................................20 9.2.1. .hr domena....................................................................................21 9.2.2. komercijalne domene...................................................................21 10. CMS SUSTAV................................................................................ 22 10.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt........................................22 10.2. Opis CMS sustava projekta...........................................................22 11. MARKETINŠKI PLAN..................................................................23 11.1. Marketinški plan projekta..............................................................23 11.2. Ključne riječi projekta...................................................................23 11.3. Google AdWords oglas.................................................................24 11.4. Oglašavanje na društvenim mrežama.............................................25 11.5. Tablica marketinškog plana............................................................26 4


12. MOBILNE TEHNOLOGIJE...........................................................28 12.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta......................28 12.2. Opis aplikacije za pametne mobilne telefone................................28 12.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije..........................28 12.4. Grafički prikaz funkcionalnosti.....................................................29 12.5. Mogućnost mobilnog oglašavanja.................................................33 13. WEB 2.0 TEHNOLOGIJE..............................................................34 13.1. Facebook profil projekta...............................................................34 13.2. LinkedIn profil autora projekta.....................................................35 13.3. Tweeter profil projekta..................................................................35 14. SWOT ANALIZA PROJEKTA......................................................37 15. TROŠKOVI POKRETANJA PROJEKTA.....................................38 16. WEB STRANICE PROJEKTA.......................................................39 16.1. Struktura Web stranica projekta.....................................................39 16.2. Opis strukture Web stranica projekta.............................................39 17. ZAKLJUČAK..................................................................................41 18. POPIS LITERATURE.....................................................................42 19. POPIS WEB LINKOVA.................................................................43 20. POPIS SLIKA..................................................................................44 21. ŽIVOTOPIS.....................................................................................45 22. SAŽETAK........................................................................................48

5


1. UVOD 1.1.

Predmet i cilj rada

Predmet našeg rada je poslovni projekt za noćnu dostavu na području grada Zagreba. Istraživanjem smo došli do saznanja da na području grada Zagreba ne postoji niti jedna noćna dostava hrane, pića, cigareta i drugih sličnih artikala koja nudi online narudžbe i narudžbe preko smartphonea. Uvidom u to, shvatili smo da postoji neiskorišteni poslovni potencijal u tom segmentu. Predmet ovog rada će biti detaljno prikazati i istražiti sve prednosti i nedostatke ovog poslovnog modela, te mogućnosti napretka i razvoja. 1.2.

Izvori podataka i metode prikupljanja

Istrazivanjem medu mladom populacijom u gradu Zagrebu dosli smo do zakljucka da mladima u Zagrebu nedostaje on-line narudzbe za nocnu dostavu i pripadajuceg asortimana uz to. Istrazivanje smo proveli online anketom među mlađom populacijom od 15- 35 god., te smo zakljucili na temelju provedene ankete da postoji ogroman potencijal u našoj Noćnoj dostavi sa nekim inovacijama poput online narudžbi, online plaćanja, asortimana ponude i slično.

1.3.

Sadržaj i struktura rada

U ovom radu bavit cemo se istraživanjem ovog poslovnog modela, od njegovog nastanka, uspostavljanja, razvoja, zatim njegovih glavnih inovacija, klijenata, partnera, dobavljača, suradnika, te konkurenata itd. 1.4.

Kraki opis poslovnog modela

Kod našeg poslovnog modela noćne dostave na području grada Zagreba orjentirat ćemo se na poslovanje uz neke inovacije koje smo primjetili da ne koristi nitko od konkurencije te s njima planiramo preuzeti tržišni kolač. Neke od njih su: online narudžbe, narudžbe preko smartphonea, online plaćanje, plaćanje preko prijenosnih POS uređaja, facebook marketing, interaktivna web stranica, gerila marketing, te brza, kvalitetna i jeftina dostava.

6


2. STRATEŠKA OSNOVA PROJEKTA 2.1.

Misija

Kao osnovnu funkciju i zadatak našeg poduzeća smatramo brzu, kvalitetnu i jeftinu dostavu. U skladu s tim naša misija je osigurati brzu, kvalitetnu i jeftinu noćnu dostavu hrane, pića i cigareta na području grada Zagreba, te konstantno podizati razinu kvalitete u našem poslovanju na zadovoljstvo naših klijenata. 2.2.

Vizija

Naša vizija je dugoročno postati i ostati tržišni leader u našem tržišnom segmentu, proširiti ponudu, proširiti poslovanje na ostale veće gradove u Republici Hrvatskoj te stvoriti prepoznatljivi brend. 2.3.

Ciljevi projekta

Naši ciljevi su konkretni. Oni su sljedeći: 

Dostići 1000 narudžbi u prvom mjesecu poslovanja

Na mjesečnoj razini pridobiti barem 100 novih klijenata u prvih 6 mjeseci poslovanja

Ostvariti prihod od 150,000 kn u prvih 6 mjeseci poslovanja sa tendencijom rasta od barem 15% na godišnjoj razini

Konstantno povećavati broj posjeta našem web mjestu, te ostvariti minimalno 5000 downloada naše smartphone aplikacije za online narudžbe

U roku od 2 godine postati prepoznatljiv brend za noćnu dostavu na području cijele Republike Hrvatske.

7


3. POSLOVNI MODEL 3.1.

Detaljan opis poslovnog modela

Online noćna dostava kao poslovni model u samom početku funkcionirati će tako da ćemo imati jedno bazno mjesto u centru grada odakle će se ispostavljati dostave. U početku ćemo također imati samo dva dostavljača na motociklima. S razvojem naravno planiramo proširiti kapacitete te otvoriti više baznih mjesta za ispostavu te zaposliti više dostavljača. Sami poslovni proces funkcionirati će tako da će se narudžbe zaprimati telefonski ali i preko internet stranice te smartphone aplikacije, što će nam ujedno olakšati posao. Narudžbe poslane preko internet stranice ili smartphone aplikacije direktno će se izlistavati na centralnom ekranu u našem baznom mjestu te će djelatnik slati naručene artikle u vrlo kratkom roku. S obzirom da se radi o modelu noćne dostave, smatramo da tu imamo dosta veliku konkurentsku prednost što se tiče brzine dostave zbog relativno male prometne gužve, samim time zadovoljstvo kupaca je veće, a i nama kao poduzeću daje prednost u tome što ćemo efikasnije iskorištavati kapacitete, zaposliti točno potreban broj dostavljača koji će lako biti predvidjeti te neće biti viška radne snage koja će biti neiskorištena itd. Kod našeg poslovnog modela također je bitno to što prvi uopće na tržištu dostave, bilo dnevne ili noćne, nudimo online plaćanje i plaćanje preko prijenosnih POS uređaja na licu mjesta. Smatramo da te dvije inovacije mogu uvelike olakšati posao, pridobiti nove klijente te omogućiti brzo i efikasno obavljanje poslovnog procesa. Budući da je današnje vrijeme internet i smartphone generacije, što je prvenstveno populacija na koju ciljamo u našem poslovanju, smatramo da imamo velik potencijal razvoja u budućnosti.

3.2.

Vrijednosti(ponuda) poslovnog modela

U našoj ponudi za dostavu nudit ćemo uglavnom prozvode koji su potrebni ljudima koji uopće žele nešto naručiti u kasnim večernjim i ranim jutarnjim satima, a što inače preko dana nikad vjerojatno nebi naručili nego lako kupili na nekom obližnjem kiosku i slično. Ti proizvodi su sljedeći: brza hrana, slatko/slana hrana (čipsevi, čokolade itd), sva alkoholna i bezalkoholna pića, sve vrste cigareta, i ostalih duhanskih proizvoda, zatim sve linije Durex proizvoda, te brojne ostale sitnice poput 8


žvakaćih guma, osvježivača daha, svih bonova za mobitele, te svih ostalih proizvoda koji po želji kupaca mogu biti posebno telefonski naručeni i dostavljeni u kratkom roku. 3.3.

Organizacija projekta

Naš projekt će u početku biti organiziran vrlo jednostavno. Kao što smo već u prethodnom pasusu ustanovili, cijeli naš poslovni proces odvijati će se u početku iz jednog baznog mjesta sa malim skladištem prethodno nabavljenih proizvoda, malom kuhinjom, te ćemo imati dva dostavljača sa motociklima, jednog kuhara, te osobu koja koordinira procesom, dakle zaprima narudžbe te izdaje proizvode sa skladišta i kuhinje, predaje ih dostavljačima i naređuje dostave.

9


4. INOVACIJE 4.1.

Popis inovacija projekta 

Online narudžbe

Narudžbe preko smartphone aplikacije

Online kartično plaćanje

Plaćanje preko prijenosnih POS uređaja na licu mjesta

Brza, kvalitetna i jeftina dostava

Opis inovacije koja projekt sadrži

4.2.

4.2.1. Online narudžbe Naš poslovni model će nuditi narudžbe preko interaktivne web stranice te facebook stranice. Smatramo da ovakav način uvelike olakšava posao i nama i kupcima, te smanjuje troškove. 4.2.2. Narudžbe preko smartphone aplikacije Također, u radimo na razvoju smartphone aplikacije za IOS i Android mobilne uređaje preko koje će biti moguće naručiti artikle iz naše ponude, vrlo brzo i jednostavno. 4.2.3. Kartično plaćanje Inovacija koja nudi kartično plaćanje preko interneta, odmah po završetku narudžbe. Plaćanje će biti moguće svim kreditnim i debitnim karticama. Ova inovacija uvelike olakšava odvijanje poslovnog procesa 4.2.4. Plaćanje preko prijenosnih POS uređaja Uz ovu inovaciju, naš dostavljač prilikom dostave narudžbe na adresu, ima prijenosni POS uređaj putem kojeg klijent može kartično platiti uslugu. 4.2.5. Brza, kvalitetna i jeftina dostava 10


Već smo prije rekli da sami naš poslovni proces ima veliku prednost u tome što se odvija samo u noćnim satima kada ne postoje gužve na zagrebačkim prometnicama što će omogućavati relativno brzu dostavu na zadovoljstvo kupaca. Omogućiti će i to da dostavljač u svom radnom vremenu može isporučiti više narudžbi, te na taj račun možemo si priuštiti da cijene naših artikla održimo relativno jeftinima i pristupačnima.

11


5. MODELI STVARANJA PRIHODA 5.1.

Popis modela stvaranja prihoda 

Zarada od samih dostava

Zarada od online oglašavanja na našem web mjestu

Zarada od oglašavanja na našoj mobilnoj aplikaciji

Zarada od extra naplaćivanja dostava na veće udaljenosti

Zarada od oglašavanja na našem dostavnom vozilu

5.2. 5.2.1. Zarada od dostava Pod zaradom od dostava podrazumijeva se zarada od naplate isporučenih artikla. To će biti glavni model stvaranja prihoda i činiti će vrlo veliki postotak svih naših prihoda (vjerojatno +95%). Sami prihod se očituje u razlici između nabavne cijene i prodajne cijene, tj. marže.

5.2.2. Zarada od online oglašavanja Kao i svako poduzeće koje posluje preko weba, i mi ćemo se orjentirati i pokušati zaraditi na web oglašavanju. Naravno, to nam sigurno neće biti veliki izvor prihoda, a u samom početku, ovaj model zarade vjerojatno neće ni postojati neko određeno vrijeme, dok ne poraste broj posjeta našem web mjestu itd.

5.2.3. Zarada od oglašavanja na našoj mobilnoj aplikaciji Naravno, priliku da stvorimo extra prihod od oglašavanja na našoj mobilnoj aplikaciji nećemo propustiti. Iznajmljivati ćemo bannere koji će se paliti prilikom pokretanja naše mobilne aplikacije. Također, ne smatramo ovaj model velikim izvorom prihoda, ali nadamo se

12


njegovom povećanju s vremenom, i s porastom downloada naše mobilne aplikacije. 5.2.4. Zarada od extra naplaćivanja dostava na veće udaljenosti Naša besplatna dostava bi bila besplatna za uže područje grada Zagreba. Za sve dalje lokacije za koje nam se besplatne dostave ne isplati raditi, nudili bi ih uz dodatnu cijenu zbog troška udaljene dostave. Dodatna cijena dostave za područja poput Samobora, Velike Gorice i sl. bi bila 25,00kn, s tim da bi minimalno potrebna narudžba bila 100,00kn. 5.2.5. Zarada od oglašavanja na našem dostavnom vozilu Oglašavanje na dostavnom vozilu može biti prilično veliki izvor prihoda, pogotovo ako se nađe pravi klijent koji je spreman platiti visoku cijenu. Cijene godišnje reklame na vozilu mogu doseći čak i do 10.000 kn, i taj izvor prihoda definitivno nećemo propustiti.

13


6.

KLIJENTI 6.1.

Glavni klijenti Naši glavni klijenti u početku će biti općenito mlađa populacija, pod tim mislimo na studente, srednjoškolce, zatim radnike na noćnim smjenama, noćne stražare i sl, zatim neka poduzeća poput casina i ostala koja rade noćne smjene (Vjesnik npr.) itd. Uglavnom dakle radi se o dvije skupine glavnih klijenata, a to su studenti i mladi ljudi koji idu kasno spavati ili često izlaze u diskoteke, te razna poduzeća koja rade noćne smjene.

6.2.

Detaljan opis glavnih klijenata 6.2.1. Mlađa populacija-studenti Pretpostavljamo da bi ova skupina mogla rezervirati cca 40% svih naših dostava. Tu pvenstveno mislimo na sljedeće proizvode: razna abezalkoholna i alkoholna pića, cigarete i ostale duhanske proizvode, kondome, bonove za mobitele itd. 6.2.2. Poduzeća koja rade noćne smjene Ova skupina naših glavnih klijenata pretpostavljamo da će zadovoljiti nekih 35% ostalih dostava, pri čemu pretpostavljamo da će glavna vrsta dostava koju će ovaj klijent naručivati biti: hrana, razna pića te cigarete. 6.2.3. Diskoteke-kafići u nedostatku pića i cigareta Ova skupina bi mogla zadovoljiti nekih 5% naših dostava. Naime, radi se o kafićima, diskotekama i sl. koji u određeno doba noći ostanu bez zaliha bilo kakvih pića ili cigareta te im je potrebna žurna dostava. 6.2.4. Svi ostali Sve ostale narudžbe bi zadovoljile ostatak od 20% naših dostava prema našim procjenama. Radi se o klijentima koji ne spadaju niti u jednu od navedenih kategorija.

6.3.

Tržišta i jezik web stranica 14


Glavno tržište će u početku biti područje grada Zagreba. Kasnije, s proširenjem kapaciteta se planiramo proširiti na ostale veće gradove u Republici Hrvatskoj. S obzirom na to, jezik naše web stranice će biti isključivo hrvatski. Kasnije, kad bi se otvorile poslovnice u nekim dalmatinskim gradovima, bi stavili i engleski i njemački jezik zbog brojnih turista tijekom turističke sezone. 6.4.

Registracija klijenata Na našem web mjestu nudili bi opciju registracije za naše klijente što će omogućavati brojne pogodnosti za njih, a uvelike i olakšavati naš posao i dati nam bolje mogućnosti procjene budućih narudžbi i sl.

6.5.

Pogodnosti za registrirane klijente Pogodnosti koje bi imali klijenti koji bi se registrirali na našem web mjestu su: razni popusti na količinu, popusti tipa: ''kupi 2, dobiješ 3'', zatim recimo za poduzeća koja naručuju gablec svakodnevno bi dobila gablec jedan dan u tjednu za 50% cijene, zatim svim korisnicima bi bilo olakšano online naručivanje zbog toga što bi sustav pamtio tip njihovih uobičajenih narudžbi i sam bi ih nudio i sl.

15


7. PARTNERI Glavni dobavljači i suradnici

7.1.

U samim počecima našeg poslovanja bazirali bi se na nabavu na malo u velikim trgovačkim lancima poput Konzuma, Mercatora, Billa, Vrutak, Velpro i sl, zatim benzinske postaje Ina i Tiffon, kiosci Tiska, zatim www.ebay.com itd. Suradnika u pravilu nećemo imati u početku. Opis dobavljača

7.2.

7.2.1. Konzum je trgovački lanac gdje bismo uglavnom nabavljali artikle za kuhinju poput tijesta, brašna, potrepština za pravljenje pizze, zatim razne vrste mesa itd, znači uglavnom artikle za kuhinju. http://www.konzum.hr/ 7.2.2. Kiosci Tiska bi bili naši dobavljači za sljedeće artikle: cigarete i sve ostale vrste duhanskih proizvoda, te sve Durex proizvode, te ostale sitnice poput žvakaćih

guma, čipseva itd. http://www.tisak.hr/hr-

HR/Naslovna.html 7.2.3. Billa i Mercator i Velpro bi bili naši dobavljači za alkoholna i bezalkoholna

pića

jer

nude

najniže

cijene

na

tržištu.

http://www.billa.hr/Layouts/dd_bi_startseite.aspx?folderId=131849& pageId=1152516 http://www.velpro.hr/Naslovna.html 7.3.

Opis suradnika 7.3.1. Taxi služba Taksiste smatramo našim suradnicima jer bismo čak u nekom velikom nedostatku dostavljača u određenom trenutku čak koristili njihove usluge. Skupe su, ali mi imamo politiku da ne odbijamo niti jednog klijenta, tako da bi taksisti bili opcija. 7.3.2. Pauza.hr Radi se o web servisu koji nudi registar svih dostava na području grada Zagreba, te nude menije svake pojedine dostave, čak i online narudžbe. 16


7.3.3. Hosteli-hoteli Hoteli bi bili naš suradnik u vidu toga da bismo po njihovoj preporuci dostavljali njihovim klijentima razne proizvode. Kada klijent (turiststranac) u hotelu želi dostavu u noćno vrijeme, tada nema koga drugog nazvati neko recepcionara, a on bi ih uputio nama. 7.3.4. Casina Casina su naši suradnici, prvenstveno zbog razloga što svi rade 0-24, a uvijek među njihovim klijentima postoji potreba za hranom ili cigaretama. Recepcionari u casinima poput casina Cezar Westin ili Golden Sun Antunovic, lako zahtjeve svojih klijenata mogu proslijediti nama. 7.3.5. Ostali Pod ovom kategorijom svrstavamo sve ostale suradnike poput kopiraonica koje će nam printati letke, zatim poduzeća za web hosting i održavanje, benzinske postaje s kojima bi po mogućnosti radili kompenzacije (veće nabavke za jeftinije cijene goriva i sl.).

17


8. KONKURENCIJA

8.1.

Glavni konkurenti Naši glavni konkurenti su: Mcdonalds, American Donut, svi ostali fast foodovi koji rade noćne smjene, zatim benzinske postaje te par ostalih poduzeća koja se također bave noćnom dostavom.

8.1.1. Mcdonalds je svjetski poznato poduzeće koje posluje preko franšiza i u Zagrebu postoji nekoliko poslovnica od kojih dvije rade 0-24. Oni su naš veliki konkurent, ali naša prednost je što nudimo dostave, a oni ne, te nudimo i ostale razne artikle osim hrane. Ovisno o potražnji možda ćemo uvesti i mcdonals dostavu. www.mcdonalds.hr/ 8.1.2. American Donut i ostali noćni fast foodovi. Naš drugi konkurent, ali naša prednost je u tome što nam neće oduzimati previše klijenata jer su uglavnom njihovi klijenti mladi ljudi koji se vraćaju doma poslije izlaska i sl. http://www.american-donut.hr/ 8.1.3. Benzinske postaje su nam konkurent jer također većinom rade 0-24 i nude prilično velik asortiman proizvoda, uglavnom one koje i mi nudimo, samo što nemaju hranu, i najbitnije; nemaju dostavu. 8.1.4. Sva poduzeća koja se bave samo dnevnom dostavom hrane također smatramo našim konkurentima jer su se ljudi navikli na njih i potrebno je ljudima usaditi potrebu za noćnom dostavom. 8.1.5. Ostala poduzeća koja se bave noćnom dostavom smatramo našim najvećim konkurentom. http://nocna-dostava.com/ http://odsumrakadozore.hr/

8.2.

Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu

18


Uglavnom smatramo da postoje velike sličnosti s postojećim projektima na tržištu, poput asortimana proizvoda itd, ali isto tako planiramo uvesti one ključne različitosti koje će nam stvoriti konkurentsku prednost, kao što su online naručivanje, i plaćanje, brzina dostava, veliki asortiman artikala za dostavu, razne akcije za registrirane članove i sl. 8.3.

Konkurentska prednost projekta

Smatramo da je naša konkurentska prednost u tom što nudimo veliki asortiman proizvoda, nudimo jako brzu i jeftinu dostavu, nudimo olakšano interaktivno online naručivanje, kartično plaćanje itd.

19


9. WEB HOSTING I DOMENE 9.1.

Web hosting projekta Za web hosting našeg projekta odabrali smo jednu od najcjenjenijih domaćih hosting tvrtki- Avalon. Neke njihove prenosti su:

Jednostavna administracija – jednostavan cPanel u kojem ćete lako podesiti sve potrebne opcije.

Pouzdan i siguran e-mail – antivirus i antispam filteri koji će spriječiti neželjene poruke već na serveru.

Backup podataka i njihova zaštita – podaci se čuvaju na R1Soft Continuous Data

Protection® (CDP) sustavu.

0-24 korisnička podrška.

Fantastico de Luxe – automatska instalacija više od stotinu najpopularnijih web aplikacija. Za naš projekt ćemo odabrati business paket koji nudi smještaj do 10 domena i 6GB diskovnog prostora, neograničen promet i broj mail adresa, i 400kn Google adWords kupon, a sve to za 75kn mjesečno što smatramo prihvatljivim.

9.2.

Web domene projekta Web domena za naš projekt je nocnadostavacekma.com.hr. Odabrali smo ovu domenu prvenstveno zato jer košta samo 40kn godišnje a pritom ne mislimo da je previše bitna. Slika 1. Slobodna domena

20


9.2.1. .hr domena nocnadostavacekma.com.hr je logičan izbor budući da nam je glavni fokus na hrvatsko tržište, tj na područje grada Zagreba. 9.2.2. Komercijalne domene su .com, .net, .org, .info, .biz .eu, .mobi, .cn, .cc, .tv i sl. Sve komercijalne domene su dostupne na svjetskoj razini i zakup je moguć samo ukoliko je željeno ime domene slobodno, no međutim nas trenutno ne zanimaju te domene, tj nisu nam zasad potrebne za potrebe našeg projekta.

21


10. CMS SUSTAV

10.1.

Popis mogućih CMS sustava

Content management systems (CMS) omogućuju stvaranje, uspostavljanje nadzora, kontrolu uporabe i upravljanje intelektualnim sadržajima primjenom suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Neki od CMS sustava koji bi bili pogodni za naš projekt su sljedeći: www.crojoomla.com , www.xsite.com.hr , www.logit.hr itd 10.2.

Opis CMS sustava projekta

Kod našeg projekta odlučili smo se za CMS sustav sa www.logit.hr . Po našem mišljenju je najbolji za projekt jer je jako funkcionalan profesionalan. To spominjemo zato jer su open source CMS sustavi poput Joomle, barem po našim informacijama, vrlo ranjivi na hakerske napade upravo zbog svoje raširenosti te ih treba redovito nadograđivati, što rade stručnjaci koje se plaća te u konačnici možemo platiti i više za inicijalno besplatan program. Mi smo se odlučili na www.logit.hr zbog toga što sustav funkcionira jako brzo, nadogradiv je po mjeri, jednostavno se vizualno uređuje, podržava višejezičnost weba, sadrži sve popularne module, ne kompromitira dizajn, ima administrativno sučelje na hrvatskom jeziku, ima univerzalnu dostupnost putem weba 24/7, ne zahtjeva dugotrajnu edukaciju za korištenje, te nudi besplatnu podršku i savjetovanje putem telefona i maila.

22


11. MARKETINŠKI PLAN

11.1.

Marketinški plan projekta

Marketinški plan je instrument kojim se postižu marketinški ciljevi. U postizanju naših poslovnih ciljeva koristiti ćemo se raznim marketinškim metodama poput: internet oglašavanja, oglašavanja na društvenim mrežama, AdWords oglasima, dijeljenjem letaka, radio oglašavanjem. Što se tiče internet marketinga odabrali smo SEO optimizaciju što omogućuje povećanje vidljivosti web stranice te veći i bolji položaj u tražilicama što će s vremenom privlačiti više i više klijenata. SEO usluge uzeli smo od tvrtke www.trenutak.hr te smo uzeli njihov paket SEO TEMELJ koji nudi prijavu na kataloge i tražilice te korekcije koda stranica do dvije stranice te ima rok izrade 2-5 dana uz cijenu od 970 kn/mjesečno. 11.2.

Ključne riječi projekta

Alkohol Cigarete Dostava Dostava hrane Dostava pizza Fakultet Gdje jesti Grad Zagreb Hamburgeri Hrana Izlasci Izlasci Jeftina hrana 23


Jeftino Marlboro Najbolja pizza Nightlife Noćna dostava Noćni život Piće Pizza Restoran Smještaj u Zagrebu Student Studentski život Ukusna hrana Vino Zagreb

11.3.

Google AdWords oglas

Kod izrade AdWordsa na www.adwords.google.com kliknuli smo na ''izradite svoju prvu kampanju te smo za naziv kampanje odabrali Nocnadostavacekma.hr. Za lokacije koje će se ciljati u kampanji odabrali smo Hrvatsku. Za proračun za google adwords odlučili smo izdvojiti 5 dolara po danu.Naslovnica za naš oglas je NocnadostavaCekma, prvi redak opisa sadržava: Noćna dostava u Zagrebu!, a drugi redak opisa: Brza, kvalitetna i jeftina dostava! Ključne riječi su: hrana, zagreb, dostava, noćna dostava, cigarete, alkohol, noćni život, nightlife zagreb. Slika 2. Google adwords oglas

24


Izvor: https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__u=5572429738&__c=234282941 8#n.ADGROUP_114332322&app=cm

11.4.

Oglašavanje na društvenim mrežama

Za oglašavanje na društvenim mrežama odlučili smo se za www.facebook.com . Oglašavanje preko ove mreže vrlo je jednostavno. Ispod je screenshoot oglasa, a proračun smo također kao i na adwords ograničili na 5 dolara po danu. Slika 3. Facebook profil

25


Izvor: https://secure.facebook.com/ads/create/review_ad.php?act=25731869&oid=1 38288873017495&ncf=7516677&account_id=25731869

11.5. Tablica marketinškog plana

R

Oblik

Web adrese

Termini

Troško

B

oglašavanj

oglašavanja

oglašavanja

vi

R

a

1.

Google

www.google.com

svakodnevno

5USD/

Prilikom upisivanja

dan

ključnih riječi u google,

adwords

Opis oglašavanja

pojavljuje se naš oglas 2.

Facebook

www.facebook.co

svakodnevno

5USD/

Oglasi se pojavljuju na 26


m

dan

facebook naslovnoj stranici

3.

4.

5.

Net.hr

3 dana

100kn

Oglas na naslovnoj stranici

mjesečno

dnevno

portala net.hr

Oglasnik.h www.oglasnik.hr

3 dana

225kn

Banner na stranici

r

mjesečno

dnevno

www.oglasnik.hr

3 dana

325 kn

Banner na stranici

mjesečno

dnevno

www.index.hr u rubrici

Index.hr

www.net.hr

www.index.hr

nightlife.

27


12. MOBILNE TEHNOLOGIJE

Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta

12.1.

Danas je u svijetu sve veći utjecaj iz dana u dan tzv. „pametnih“ telefona, pa smo tako i mi odlučili na tržište plasirati aplikaciju za smartphone uređaje, tablete i Iphone. Pomoću aplikacije, korisnici, će moći naručivati naš asortiman, te na taj način olakašati poslovanje sebi, te naravno, i nama. Više o samoj aplikaciji bit će govora u sljedećim poglavljima. 12.2.

Opis aplikacije za pametne mobilne telefone

U sklopu našeg projekta razvili smo mobilnu aplikaciju naziva „nocna dostava cekma“ kako bi olakšala poslovanje nama i našim klijentima. Cijena same aplikacije je 1400 kn, a korisnici ju mogu besplano skinuti za svoje Iphone ili android uređaje.

12.3.

Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije

U sklopu mobilne aplikacije, korisnici bi u glavnom meniju imali uvid u naš kontakt, par kratkih riječi o nama, fotografije menu hrane i pića, mogli bi također i naručiti preko aplikacije i imati uvid u naše radno vrijeme. Aplikacija „nocna dostava cekma“ ima izgled ovakvog glavnog menija : 

O nama

Kontakt

Menu

Fotografije

Narudžba

Radno vrijeme

28


Klikom na tipku „O nama“ korisnici će imati uvid u to tko smo, čime se bavime, te koje su mogućnosti preuzete aplikacije. U „Kontaktu“ će vidjeti na koje nas sve načine mogu kontaktirati i doći do nas. Klikom na tipku „Menu“ izlistat će im se cijelokupan menu hrane, pića, i svega ostalog što imamo u ponudi. Neke vrste našeg asortimana, kao i dostavna vozila moći će vidjeti u rubrici „Fotografije“, a ako će željeti naručiti preko svog pametnog telefona, to će moći učiniti u rubrici „Narudžba“ jer ćemo mi odmah preko GPS-a vidjeti gdje se korisnik nalazi i doći tamo u što kraćem roku. „Radno vrijeme“ je za one korisnike koji nisu sigurni kada radimo.

12.4.

Grafički prikaz funkcionalnosti

Navedene funkcionalnosti koje su gore podrobnije objašnjene, možemo i grafički prikazati. Slika 4. Prikaz mobilne aplikacije

Slika 5. Prikaz podstranice „O nama“

29


Slika 6. Prikaz podstranice „Kontakt“

Slika 7. Prikaz podstranice „Menu“

30


Slika 8. Prikaz podstranice „Fotografije“

Slika 9. Prikaz podstranice „Narudžba“

31


Slika 10. Prikaz podstranice „Radno vrijeme“

32


Izvor : Link na aplikaciju 12.5.

Mogućnost mobilnog oglašavanja

Koncept mobilnog oglašavanja koji bismo koristili u našemo poslovanju su SMS poruke, te PUSH poruke. Korisnicima bismo dali na izbor da li žele primati takve poruke, i ako bi oni to prihvatili, tada bismo im s vremena na vrijeme slali poruke koje bi bile reklamnog sadržaja, za nas ili za neke druge firme partnere. Npr. Mi bismo ima slali proizvode koji su trenutno kod nas na akcijskoj cijeni, tj. popustu , isto kao i za neke naše partnere.

33


13. WEB 2.0 TEHNOLOGIJE

13.1.

Facebook profil projekta

Danas je normalno da svaka privatna ili pravna osoba ima svoj facebook accaunt. Tako smo se i mi odlučili da ćemo napraviti naš facebook za noćnu dostavu cekma zbog bolje promidžbe, lakšeg pronalaska i dolaska novih i postojećih klijenata do nas. Klijenti će moći osim telefonskim putem, e-mailom, pomoću svojih smartphon-ova, moći naručivati i pomoću facebooka. Slika 11. Facebook profil

https://www.facebook.com/pages/Noćna-dostava-CEKMA/ 34


13.2.

LinkedIn profil autora projekta

LinkedIn je odlična društvena mreža za poslovne ljudi i poduzeća. Smatramo da ćemo pomoću ove društvene mreže upoznati još mnogo ljudi i poslovnih partnera u bliskoj budućnosti te na taj način proširiti svoju ponudu proizvoda i usluga na dobrobit klijenata. Slika 12. LinkedIn profil

http://www.linkedin.com/profile/view?id=243836349&trk=tab_pro

13.3.

Tweeter profil projekta

Uz facebook, trenutno jedna od naprepoznatljivijih i najpoznatijih društvenih mreža. Također i uz pomoć ove društvene mreže cilj nam je pridobiti ponešto novih i stalnih klijenata te na taj način proširiti posao.

35


Slika 13. Tweeter profil

https://twitter.com/nocnadostavacek

36


14. SWOT ANALIZA

S

W

Naše snage su to što smo prvi na

Troškovi uspostavljanja našeg poduzeća

tržištu koji nudimo noćnu dostavu s

su dosta veliki. To smatramo našom

mogućnosti online i smartphone

slabošću. Također, slabost nam je to što

narudžbi. Naša snaga je kvaliteta i

smo novi na tržištu, što ciljamo na nišu za

brzina dostave te pristupačne cijene.

kojom ne postoji prevelika potražnja, i

Brojne su nam prednosti u odnosu na

vjerojatno potrebe te niše neće puno rasti

konkurentska poduzeća koja nude

u budučnosti, zatim veliki varijabilni

dostavu a to su prvenstveno radno

troškovi, rad s hranom što zahtijeva

vrijeme 23-07, što smanjuje troškove

posebnu edukaciju i stručnost, teško je

jer omogućava bržu dostavu i

pronaći prave zaposlenike,kvalitetne

omogućava veći broj dostava itd.

kuhare i marljive i odgovorne dostavljače.

O

T

Smatramo da su prilike koje nam se

Što se tiče prijetnji, konkurencija nam je

nude velike, samo ih treba prepoznati

najveća prijetnja,nekoliko poduzeća se

i iskoristiti. Kao priliku smatramo

trenutno u Zagrebu bavi noćnom

preuzimanje svih noćnih dostava

dostavom, zatim trenutna recesija, ulazak

zbog pogodnosti koje nudimo, prilike

u EU što će vjerojatno povisiti cijene

za širenje na druge gradove, ugovori

nekih proizvoda u nabavci a samim tim i u

o stalnim dostavama za neka

konačnj prodaji, zakonodavstvo, visoki

poduzeća i sl., jeftinija nabavka na

porezi.

količinu itd.

37


15. TROŠKOVI POKRETANJA PROJEKTA Troškovi pokretanja našeg projekta noćne dostave Cekma su prilično veliki. U glavnini se odnose na: izradu web stranice, izradu mobilne aplikacije, iznajmljivanje adekvatnog radnog prostora, zatim upošljavanje jednog kuhara i jednog dostavljača, nabavka informatičke infrastrukture, prijevoznog sredstva, nabavka početnih zaliha te općenito izvršavanje marketinškog plana. Kad bi govorili o konkretnim ciframa, mogli bi reći: 

Zaposlenici (2) 2x 5500kn

11000kn

Web stranica

2200kn

Izrada mobilne aplikacije

1400 kn

Informatička infrastruktura

6000 kn

Moped

10000kn

Radni prostor

4000kn

38


16. WEB STRANICE PROJEKTA 16.1. Naša web stranica www.nocnadostavacekma.com.hr sastoji se od 5 glavnih stranica: 

Naslovnica

O nama

Newsletter -Prijava na newsletter

Online narudžba -Hrana -Piće -Ostalo

Registracija

Kontakt -Gdje smo

16.2. Opis strukture web stranice projekta Na početnoj, naslovnoj stranici imamo jedan veliki natpis: Brzo, kvalitetno, jeftino! Na stranici O nama imamo osnovne informacije o našem projektu poput misije i vizije i našim ciljevima. Stranica Newsletter nudi opciju prijave/odjave na naš newsletter. Stranica Online narudžba nudi tri podstranice u cilju olakšavanja korištenja glavne svrhe postojanja naše web stranice za naše posjetitelje-naručivanja, a to su: hrana, piće i ostalo. Klikom na pojedinu podstranicu klijentima se otvara meni sa proizvodima koje na istoj stranici mogu naručiti. Postoji i stranica Registracija gdje posjetitelji imaju opciju registracije na našoj web stranici, čime zaslužuju razne popuste i sl te sustav pamti njiove narudžbe te im u budućnosti predlaže njihove uobičajene narudžbe te tako olakšava proces. 39


Stranica Kontakt nudi informacije poput broja pokretnih i fiksnih telefona, mailova, adrese itd.

40


17. ZAKLJUČAK

Kod našeg poslovnog modela noćne dostave na području grada Zagreba orjentirali smo se na poslovanje uz neke inovacije koje smo primjetili da ne koristi nitko od konkurencije te s njima planiramo preuzeti tržišni kolač. Neke od njih su: online narudžbe, narudžbe preko smartphonea, online plaćanje, plaćanje preko prijenosnih POS uređaja, facebook marketing, interaktivna web stranica, gerila marketing, te brza, kvalitetna i jeftina dostava. U skladu s tim naša misija je osigurati brzu, kvalitetnu i jeftinu noćnu dostavu hrane, pića i cigareta na području grada Zagreba, te konstantno podizati razinu kvalitete u našem poslovanju na zadovoljstvo naših klijenata.

U ovom radu temeljno smo razradili cijeli naš projekt noćne dostave Cekma. Razradili smo sve prednosti i nedostatke, prilike i prijetnje te brojne mogućnosti razvoja ovog projekta.

41


18. POPIS LITERATURE http://odsumrakadozore.hr/ ,03 travanj 2013 http://www.donesi.com/ ,03 travanj 2013 http://www.pauza.hr/ ,03 travanj 2013 http://www.pauza.hr/how-to-order-food-online/ ,03 travanj 2013 http://www.pauza.hr/faq/ ,03 travanj 2013

42


19. POPIS WEB LINKOVA Web stranica projekta: www.nocnadostavacekma.com.hr Facebook profil: https://www.facebook.com/pages/No%C4%87na-dostava-CEKMA/ Twitter profil: https://twitter.com/nocnadostavacek LinkedIn: http://www.linkedin.com/profile/view?id=243836349&trk=tab_pro

43


20. POPIS SLIKA Slika 1. Slobodna domena...................................................................................21 Slika 2. Google adwords oglas.............................................................................25 Slika 3. Facebook oglas........................................................................................26 Slika 4. Prikaz mobilne aplikacije.........................................................................29 Slika 5. Prikaz podstranice ''O nama''....................................................................29 Slika 6. Prikaz podstranice ''Kontakt''...................................................................30 Slika 7. Prikaz podstranice ''Menu''.......................................................................30 Slika 8. Prikaz podstranice ''Fotografije''...............................................................31 Slika 9. Prikaz podstranice ''Narud탑ba''.................................................................31 Slika 10. Prikaz podstranice ''Radno vrijeme''........................................................32 Slika 11. Facebook profil.......................................................................................34 Slika 12. LinkedIn profil........................................................................................35 Slika 13. Tweeter profil..........................................................................................36

44


21. ŽIVOTOPIS Tihomir Maček:

45


46


Slaven Bebek:

47


22. SAŽETAK U sažetku ćemo samo spomenuti da smo ovim projektom ukazali na važnost elektroničkog poslovanja danas, ali i na rastuću važnost u budućnosti. Ovim projektom prikazali smo nekoliko inovacija u našem poslovnom procesu koje se zasnivaju na elektroničkom poslovanju, poput online i smartphone narudžbi, kartičnog plaćanja i plaćanja preko prijenosnih POS uređaja. Elektroničko poslovanje nam je u biti ponudilo lakši odnos i komunikaciju s klijentima, točnije cijeli marketing nam je zasnovan na internet marketingu jer je tako vrlo lako doći do klijenata. Zbog snaga i prednosti koje naš projekt ima, smatramo da je veoma izgledno da naš projekt i premaši zacrtane ciljeve u idućih godinu dana.

48


PRILOZI 1. Registracijski obrazac za posjetitelje Web stranice

49


2. Obavijesni bilten: Newsletter

Izdvojeno iz ponude: • Pizza miješana

.

25kn

• Sendvić grill piletina 25 kn • Marlboro cigarete

28kn

•.Karlovačko pivo 0,5L 13kn

Noćna dostava ’Cekma’

• Durex kondomi

25kn

• Jack daniels 0,75

199kn.

•Coca cola 2L

15kn.

Tko smo mi? Noćna dostava Cekma je dostava koja nudi nesto više. U našem bogatom asortimanu sigurno cete naci nesto I za Vas. Poslujemo na području grada Zagreba u vremenu 23-07h, a u našem asortimanu naći ćete mnoštvo proizvoda, hrane, pića I ostalog. naša misija je osigurati brzu, kvalitetnu i jeftinu noćnu dostavu

Nemate gotovinu?

naših klijenata.

Za sve one koji preferiraju kartično plaćanje ili nemaju gotovnu kod sebe, nema problema! Naš dostavljač dolazi do vas sa prijenosnim POS uređajem I omogućava Vam kartično plaćanje na licu mjesta! Ako želite možete platiti I karticom na internet prilikom narudžbe.

Što nudimo?

Na Vama je samo da se odlučite za narudžbu, sve ostale brige prepustite nama, mi smo t da Vam sve olakšamo!

hrane, pića i cigareta na području grada Zagreba, te konstantno podizati razinu kvalitete u našem poslovanju na zadovoljstvo

U našem asortimanu naći ćete brojne vrste hrane te alkoholnih I bezalkoholnih pića, te ostalih proizvoda poput cigareta, slatkiša itd. Od hrane nudimo sve vrste pizza, po našem meniju ali I po Vašim željama, zatim brojne vrste brzih sendvića te svakonoćne gablec menije! Pozovite nas I provjerite zašto smo najbolji!

''CEKMA''

Kontaktirajte nas s povjerenjem!

098 237 8735 091 237 8735 nocnadostavacekma@gmail.com www.nocnadostavacekma.com.hr 50


3. Screenshotovi web stranice projekta Naslovnica

O nama

51


Newsletter

Kontakt:

52


4. Sitemap 1. Naslovnica 1.1. Registracija 2. O nama 1.1. Slaven Bebek 1.2. Tihomir MaÄ?ek 3.Newsletter 3.1. Prijava na newsletter 5.Meni 6.Kontakt 7.NarudĹžba

53


5. Handsouti

Sadržaj i struktura rada Noćna dostava ‘’Cekma’’

Tihomir Maček Slaven Bebek

• U ovom radu bavit cemo se istraživanjem ovog poslovnog modela, od njegovog nastanka, uspostavljanja, razvoja, zatim njegovih glavnih inovacija, klijenata, partnera, dobavljača, suradnika, te konkurenata itd.

Predmet i cilj rada

Kratak opis modela

• Predmet našeg rada je poslovni projekt za noćnu dostavu na području grada Zagreba. • Predmet ovog rada će biti detaljno prikazati i istražiti sve prednosti i nedostatke ovog poslovnog modela, te mogućnosti napretka i razvoja.

• Orjentirat ćemo se na poslovanje uz neke inovacije koje smo primjetili da ne koristi nitko od konkurencije te s njima planiramo preuzeti tržišni kolač. Neke od njih su: online narudžbe, narudžbe preko smartphonea, online plaćanje, plaćanje preko prijenosnih POS uređaja, facebook marketing, interaktivna web stranica, gerila marketing, te brza, kvalitetna i jeftina dostava.

Izvori podataka i metode prikupljanja • Istrazivanje smo proveli online anketom među mlađom populacijom od 15- 35 god., te smo zakljucili na temelju provedene ankete da postoji ogroman potencijal u našoj Noćnoj dostavi sa nekim inovacijama poput online narudžbi, online plaćanja, asortimana ponude i slično.

Misija • Naša misija je osigurati brzu, kvalitetnu i jeftinu noćnu dostavu hrane, pića i cigareta na području grada Zagreba, te konstantno podizati razinu kvalitete u našem poslovanju na zadovoljstvo naših klijenata.

54


Vizija

Vrijednost poslovnog modela

• Naša vizija je dugoročno postati i ostati tržišni leader u našem tržišnom segmentu, proširiti ponudu, proširiti poslovanje na ostale veće gradove u Republici Hrvatskoj te stvoriti prepoznatljivi brend.

• U našoj ponudi za dostavu nudit ćemo uglavnom prozvode koji su potrebni ljudima koji uopće žele nešto naručiti u kasnim večernjim i ranim jutarnjim satima, a što inače preko dana nikad vjerojatno nebi naručili nego lako kupili na nekom obližnjem kiosku i slično.

Ciljevi projekta

Organizacija projekta

• Dostići 1000 narudžbi u prvom mjesecu poslovanja • Na mjesečnoj razini pridobiti barem 100 novih klijenata u prvih 6 mjeseci poslovanja • Ostvariti prihod od 150,000 kn u prvih 6 mjeseci poslovanja sa tendencijom rasta od barem 15% na godišnjoj razini • Konstantno povećavati broj posjeta našem web mjestu, te ostvariti minimalno 5000 downloada naše smartphone aplikacije za online narudžbe • U roku od 2 godine postati prepoznatljiv brend za noćnu dostavu na području cijele Republike Hrvatske.

• Kao što smo već u prethodnom pasusu ustanovili, cijeli naš poslovni proces odvijati će se u početku iz jednog baznog mjesta sa malim skladištem prethodno nabavljenih proizvoda, malom kuhinjom, te ćemo imati dva dostavljača sa motociklima, jednog kuhara, te osobu koja koordinira procesom, dakle zaprima narudžbe te izdaje proizvode sa skladišta i kuhinje, predaje ih dostavljačima i naređuje dostave.

Detaljan opis poslovnog modela

Popis inovacija projekta

• Bazno mjesto u centru grada • Dva dostavljača na motociklima • Telefonske, internet i mobilno zaprimanje narudžbi • Konkurentska prednost zbog vremena poslovanja

• • • •

Online narudžbe Narudžbe preko smartphone aplikacije Online kartično plaćanje Plaćanje preko prijenosnih POS uređaja na licu mjesta • Brza, kvalitetna i jeftina dostava

55


Online narudžbe • Naš poslovni model će nuditi narudžbe preko interaktivne web stranice te facebook stranice. Smatramo da ovakav način uvelike olakšava posao i nama i kupcima, te smanjuje troškove.

Narudžbe preko smartphone aplikacije • Radimo na razvoju smartphone aplikacije za IOS i Android mobilne uređaje preko koje će biti moguće naručiti artikle iz naše ponude, vrlo brzo i jednostavno.

Online kartično plaćanje • Inovacija koja nudi kartično plaćanje preko interneta, odmah po završetku narudžbe. Plaćanje će biti moguće svim kreditnim i debitnim karticama. Ova inovacija uvelike olakšava odvijanje poslovnog procesa

Plaćanje preko prijenosnih POS uređaja • Uz ovu inovaciju, naš dostavljač prilikom dostave narudžbe na adresu, ima prijenosni POS uređaj putem kojeg klijent može kartično platiti uslugu.

Brza, kvalitetna i jeftina dostava • Već smo prije rekli da sami naš poslovni proces ima veliku prednost u tome što se odvija samo u noćnim satima kada ne postoje gužve na zagrebačkim prometnicama što će omogućavati relativno brzu dostavu na zadovoljstvo kupaca.

Modeli stvaranja prihoda • Zarada od samih dostava • Zarada od online oglašavanja na našem web mjestu

56


Zarada od samih dostava • To će biti glavni model stvaranja prihoda i činiti će vrlo veliki postotak svih naših prihoda (vjerojatno +98%). Sami prihod se očituje u razlici između nabavne cijene i prodajne cijene, tj. marže.

Zarada od online oglašavanja na našem web mjestu • Kao i svako poduzeće koje posluje preko weba, i mi ćemo se orjentirati i pokušati zaraditi na web oglašavanju. Naravno, to nam sigurno neće biti veliki izvor prihoda, a u samom početku, ovaj model zarade vjerojatno neće ni postojati neko određeno vrijeme, dok ne poraste broj posjeta našem web mjestu itd.

Klijenti Mlađa populacija-studenti • Pretpostavljamo da bi ova skupina mogla rezervirati cca 50% svih naših dostava. Tu pvenstveno mislimo na sljedeće proizvode: razna abezalkoholna i alkoholna pića, cigarete i ostale duhanske proizvode, kondome, bonove za mobitele itd.

Klijenti Poduzeća koja rade noćne smjene • Ova skupina naših glavnih klijenata pretpostavljamo da će zadovoljiti nekih 45% ostalih dostava, pri čemu pretpostavljamo da će glavna vrsta dostava koju će ovaj klijent naručivati biti: hrana, razna pića te cigarete.

Tržišta i jezik web stranica • Glavno tržište će u početku biti područje grada Zagreba. Kasnije, s proširenjem kapaciteta se planiramo proširiti na ostale veće gradove u Republici Hrvatskoj. S obzirom na to, jezik naše web stranice će biti isključivo hrvatski.

Registracija klijenata • Na našem web mjestu nudili bi opciju registracije za naše klijente što će omogućavati brojne pogodnosti za njih, a uvelike i olakšavati naš posao i dati nam bolje mogućnosti procjene budućih narudžbi i sl.

57


Pogodnosti za registrirane klijente • Razni popusti na količinu, popusti tipa: ''kupi 2, dobiješ 3'', zatim recimo za poduzeća koja naručuju gablec svakodnevno bi dobila gablec jedan dan u tjednu za 50% cijene, zatim svim korisnicima bi bilo olakšano online naručivanje zbog toga što bi sustav pamtio tip njihovih uobičajenih narudžbi i sam bi ih nudio i sl.

Partneri-dobavljači • Konzum je trgovački lanac gdje bismo uglavnom nabavljali artikle za kuhinju poput tijesta, brašna, potrepština za pravljenje pizze, zatim razne vrste mesa itd, znači uglavnom artikle za kuhinju. • Kiosci Tiska bi bili naši dobavljači za sljedeće artikle: cigarete i sve ostale vrste duhanskih proizvoda, te sve Durex proizvode, te ostale sitnice poput žvakaćih guma, čipseva itd • Billa i Mercator i Velpro bi bili naši dobavljači za alkoholna i bezalkoholna pića jer nude najniže cijene na tržištu.

Konkurentska prednost projekta • Smatramo da je naša konkurentska prednost u tom što nudimo veliki asortiman proizvoda, nudimo jako brzu i jeftinu dostavu, nudimo olakšano interaktivno online naručivanje, kartično plaćanje itd.

Web hosting i domene • Za web hosting našeg projekta odabrali smo jednu od najcjenjenijih domaćih hosting tvrtki- Avalon • Za naš projekt ćemo odabrati business paket koji nudi smještaj do 10 domena i 6GB diskovnog prostora, neograničen promet i broj mail adresa, i 400kn Google adWords kupon, a sve to za 75kn mjesečno što smatramo prihvatljivim.

Konkurencija

Web domene projekta

• Naši glavni konkurenti su: Mcdonalds, American Donut, svi ostali fast foodovi koji rade noćne smjene, zatim benzinske postaje te par ostalih poduzeća koja se također bave noćnom dostavom

• Web domena za naš projekt je nocnadostavacekma.com.hr. Odabrali smo ovu domenu prvenstveno zato jer košta samo 40kn godišnje a pritom ne mislimo da je previše bitna.

58


Ključne riječi

CMS sustav-popis mogućih • Content management systems (CMS) omogućuju stvaranje, uspostavljanje nadzora, kontrolu uporabe i upravljanje intelektualnim sadržajima primjenom suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Neki od CMS sustava koji bi bili pogodni za naš projekt su sljedeći: www.crojoomla.com , www.xsite.com.hr , www.logit.hr itd

Opis CMS sustava projekta

• • • • • • • • • •

Dostava Noćna dostava Hrana Piće Alkohol Cigarete Restoran Nightlife Noćni život Izlasci

Google adwords

• Mi smo se odlučili na www.logit.hr zbog toga što sustav funkcionira jako brzo, nadogradiv je po mjeri, jednostavno se vizualno uređuje, podržava višejezičnost weba, sadrži sve popularne module, ne kompromitira dizajn, ima administrativno sučelje na hrvatskom jeziku, ima univerzalnu dostupnost putem weba 24/7, ne zahtjeva dugotrajnu edukaciju za korištenje, te nudi besplatnu podršku i savjetovanje putem telefona i maila.

Marketinški plan

Oglašavanje na facebooku

• . U postizanju naših poslovnih ciljeva koristiti ćemo se raznim marketinškim metodama poput: internet oglašavanja, oglašavanja na društvenim mrežama, AdWords oglasima, dijeljenjem letaka, radio oglašavanjem. Što se tiče internet marketinga odabrali smo SEO optimizaciju što omogućuje povećanje vidljivosti web stranice te veći i bolji položaj u tražilicama što će s vremenom privlačiti više i više klijenata

59


Mobilne tehnologije • U sklopu našeg projekta razvili smo mobilnu aplikaciju naziva „nocna dostava cekma“ kako bi olakšala poslovanje nama i našim klijentima. • Cijena same aplikacije je 1400 kn, a korisnici ju mogu besplano skinuti za svoje Iphone ili android uređaje.

Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije • Aplikacija „nocna dostava cekma“ ima izgled ovakvog glavnog menija : • O nama • Kontakt • Menu • Fotografije • Narudžba • Radno vrijeme

60


Mogućnost mobilnog oglašavanja • Koncept mobilnog oglašavanja koji bismo koristili u našemo poslovanju su SMS poruke, te PUSH poruke. Korisnicima bismo dali na izbor da li žele primati takve poruke, i ako bi oni to prihvatili, tada bismo im s vremena na vrijeme slali poruke koje bi bile reklamnog sadržaja

Web tehnologije

Tweeter profil

61


Opis strukture web stranice projekta

Swot analiza •

S Naše snage su to što smo prvi na tržištu koji nudimo noćnu dostavu s mogućnosti online i smartphone narudžbi. Naša snaga je kvaliteta i brzina dostave te pristupačne cijene. Brojne su nam prednosti u odnosu na konkurentska poduzeća koja nude dostavu a to su prvenstveno radno vrijeme 23-07, što smanjuje troškove jer omogućava bržu dostavu i omogućava veći broj dostava itd. W Troškovi uspostavljanja našeg poduzeća su dosta veliki. Sastoje se u početku od nabavke proizvoda te iznajmljivanja jednog prostora kao skladista i kuhinje. Zatim zapošljavanje jednog dostavljača i kuhara te izrada web stranice i mobilne aplikacije za narudžbe. Što se tiče pronalaska dobavljača, to neće biti problem jer su nam dobavljači veliki trgovački lanci i sl. Nikakva dodatna edukacija vezana za naš projekt nije potrebna. O Smatramo da su prilike koje nam se nude velike, samo ih treba prepoznati i iskoristiti. Potražnja za našim uslugama je velika, prvenstveno smatramo da je to zbog tehnologija koje koristimo jer i najveći broj narudžbi upravo i stiže preko weba ili mobilne aplikacije. Zasad radimo sam ona području grada Zagreba ali kao skoru priliku za proširenje posla vidimo i ostale velike gradove u RH. T Što se tiče prijetnji, konkurencija nam nije velika. Prvi smo na tržištu koji smo krenuli sa samo noćnom dostavom uz mogućnosti narudžbi online i preko smartphonea i tržište je to prepoznalo. Zasad na području grada posluje još samo jedno poduzeće koje nudi noćnu dostavu ali radi jako mali promet jer ne nudi inovacije koje mi imamo.

Troškovi pokretanja projekta • • • • • •

Zaposlenici 2x 5500kn Web stranica Izrada mobilne aplikacije Informatička infrastruktura Moped Radni prostor

11000kn 2200kn 1400 kn 6000 kn 10000kn 4000kn

Web stranice projekta • Naša web stranica www.nocnadostavacekma.com.hr sastoji se od 5 glavnih stranica: • Naslovnica • O nama • Newsletter • -Prijava na newsletter • Online narudžba • -Hrana • -Piće • -Ostalo • Registracija • Kontakt • -Gdje smo

• Na početnoj, naslovnoj stranici imamo jedan veliki natpis: Brzo, kvalitetno, jeftino! • Na stranici O nama imamo osnovne informacije o našem projektu poput misije i vizije i našim ciljevima. • Stranica Newsletter nudi opciju prijave/odjave na naš newsletter. • Stranica Online narudžba nudi tri podstranice u cilju olakšavanja korištenja glavne svrhe postojanja naše web stranice za naše posjetitelje-naručivanja, a to su: hrana, piće i ostalo. Klikom na pojedinu podstranicu klijentima se otvara meni sa proizvodima koje na istoj stranici mogu naručiti. • Postoji i stranica Registracija gdje posjetitelji imaju opciju registracije na našoj web stranici, čime zaslužuju razne popuste i sl te sustav pamti njiove narudžbe te im u budućnosti predlaže njihove uobičajene narudžbe te tako olakšava proces. • Stranica Kontakt nudi informacije poput broja pokretnih i fiksnih telefona, mailova, adrese itd.

Zaključak • Kod našeg poslovnog modela noćne dostave na području grada Zagreba orjentirali smo se na poslovanje uz neke inovacije koje smo primjetili da ne koristi nitko od konkurencije te s njima planiramo preuzeti tržišni kolač. Neke od njih su: online narudžbe, narudžbe preko smartphonea, online plaćanje, plaćanje preko prijenosnih POS uređaja, facebook marketing, interaktivna web stranica, gerila marketing, te brza, kvalitetna i jeftina dostava.

Popis literature • http://odsumrakadozore.hr/ ,03 travanj 2013 • http://www.donesi.com/ ,03 travanj 2013 • http://www.pauza.hr/ ,03 travanj 2013 • http://www.pauza.hr/how-to-order-foodonline/ ,03 travanj 2013 • http://www.pauza.hr/faq/ ,03 travanj 2013

62


Popis web linkova • Web stranica projekta: www.nocnadostavacekma.com.hr • Facebook profil: https://www.facebook.com/pages/No%C4 %87na-dostava-CEKMA/ • Twitter profil: https://twitter.com/nocnadostavacek • LinkedIn: http://www.linkedin.com/profile/view?id=24 3836349&trk=tab_pro •

63


1

49_Bebek_Macek_Nocna_Dostava_Cekma  

Slaven Bebek i Tihomir Macek

49_Bebek_Macek_Nocna_Dostava_Cekma  

Slaven Bebek i Tihomir Macek

Advertisement