Page 1

‫דוד גרימברג נ' הרשות לפיתוח אמצעי לחימה )רפא‪#‬ל(‬

‫רעא ‪141/87‬‬

‫בבית המשפט העליון‬ ‫רע"א ‪141/87‬‬ ‫כבוד המשנה לנשיא מ‪ .‬בן‪-‬פורת‬ ‫בפני‪:‬‬ ‫דוד גרימברג‬ ‫המבקש‪:‬‬ ‫נגד‬ ‫הרשות לפיתוח אמצעי לחימה )רפא"ל(‬ ‫המשיבה‪:‬‬ ‫בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט‬ ‫המחוזי בתל‪-‬אביב‪-‬יפו מיום ‪26.5.87‬‬ ‫בתיק ע"ש ‪398/86‬‬ ‫שניתנה על ידי כבוד סגן הנשיא וינוגרד‬ ‫עו"ד יואב סלומון‬ ‫בשם המבקש‪:‬‬ ‫עו"ד רחל זכאי‬ ‫בשם המשיבה‪:‬‬ ‫נ‬

‫ב‬

‫ו‬

‫נ‬

‫ב‬

‫החלטה‬ ‫לפי ההשקפה המקובלת עלי אין לפרש את סעיף ‪ 177‬לחוק הפטנטים תשכ"ז‪-‬‬ ‫‪ 1967‬כמסמיך כרגיל את בית המשפט הדן בערעור להרשות גביית ראיות אשר הצד‬ ‫המעונין בהן וויתר עליהן ביודעין ובישוב הדעת ‪ -‬בעצמו או ע"י פרקליטו ‪ -‬במהלך הדיון‬ ‫בפני הרשם‪ .‬לשון הסעיף היא אמנם רחבה‪ ,‬ויש בה כדי להעניק לערכאה שלערעור שקול‬ ‫דעת להתיר גביית ראיות שכבר נגבו ע"י הרשם וכן ראיות אחרות‪ ,‬אך הדעת נותנת שאין‬ ‫להתיר לבעל דין להביא בשלב הערעור ראיות עליהן קיים וויתור כמתואר‪ .‬חזרה מוויתור‬ ‫הוא צעד יוצא דופן החייב להוות חריג נדיר מחמת נסיבות מיוחדות‪ ,‬כגון התפתחות‬ ‫שהפכה ראיה שנראתה בלתי איראנית לאירנית )רלבנטית(‪ .‬צודקת המשיבה בטענתה‬ ‫שאין להתיר חזרה מוויתור על יסוד הטענה שלא הלקוח אלא עורך דינו הוא שהחליט על‬ ‫הוויתור‪ .‬אם נגרוס אחרת‪ ,‬יפתח פתח כרוחבו של אולם לעקיפת וויתורים והכלל "שלוחו‬ ‫של אדם כמותו" יאבד את משקלו‪.‬‬ ‫אין איפוא מקום להסיק שההחלטה בענין זה לוקה בטעות משפטית הראויה לבירור‬ ‫בערעור‪-‬ברשות‪.‬‬ ‫הוא הדין‪ ,‬כאשר פרקליט מחליט להימנע מהגשת סיכומים‪ ,‬או אינו מגישם מכל טעם‬ ‫שהוא‪ .‬בעל‪-‬הדין‪ ,‬לקוחו‪ ,‬לא ישמע בטענה שאין לפקוד עליו את עוון פרקליטו ולא יהא‬ ‫בטענה כזאת כדי לתקוף את הוראתה של תקנה ‪)68‬ב( לתקנות הפטנטים )תקנות נוהלי‬ ‫הלשכה‪ ,‬סדרי דין‪ ,‬מסמכים ואגרות( תשכ"ח‪1968 -‬שאי‪-‬הגשת סיכומים משמעה הודאה‬ ‫בטענותיו של היריב‪.‬‬ ‫גם בקביעה שלא הוכח וויתור על האמצאה מצד המשיבה ין מקום להתערבותו‬ ‫של בית משפט זה‪ ,‬ודאי לא על דרך הענקת רשות‪-‬ערעור‪.‬‬ ‫הבקשה נדחית‪.‬‬ ‫המבקש ישלם למשיבה הוצאות בסך ‪1000‬ש"ח בצרוף הצמדה ורבית כחוק מהיום עד‬ ‫לתשלום‪.‬‬ ‫‪5129371‬‬

‫ניתן היום‪ ,‬י"ח בתמוז תשמ"ז )‪.(15.7.87‬‬ ‫נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח‬

‫‪1‬‬ ‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫‪mnt/conversion/splitting/120317131727-0f36f8db69874d429672eba6d0a39a2c.file /‬‬

‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

גרימברג סע' 177 לחוק גביית ראיות  
גרימברג סע' 177 לחוק גביית ראיות  

‫דודגרימברגנ'הרשותלפיתוחאמצעילחימה)רפא#ל(78/141רעא‬ 1 ‫המאגרהמשפטיהישראלי‬ ) ‫תשמ"ז‬ ‫בתמוז‬ ‫י"ח‬ ,‫היום‬ ‫(.78.7.51ניתן‬ ‫וניסוח‬ ‫עריכה‬...

Advertisement