Page 1

Simon Mulder Slaaplied voor Utrecht

6 Utrechtgedicht, jaargang 2, nummer 6 Februari 2011

Een uitgave van SLAU & Kunstliefde


Simon Mulder (1986) woont in Amsterdam, studeerde vergelijkend-historische taalwetenschap te Leiden en rondt dit jaar zijn studie wijsbegeerte te Amsterdam af. Hij schrijft gedichten, waarbij hij gebruikmaakt van rijm en metrum. Daarnaast legt hij zich toe op de klassieke voordrachtskunst; naast voordrachten op allerlei podia brengt hij in het theater een sinds begin vorige eeuw uitgestorven genre terug: de dramatische voordracht, een samenvoeging van solotoneel en voordrachtskunst. In zowel gedichten als voordracht streeft hij naar eenheid van vorm en inhoud. Verder is hij oprichter van Stichting Feest der PoĂŤzie, waarmee hij voordrachtavonden op exclusieve plaatsen organiseert, en verzorgt hij de uitgave van Avantgaerde, een geheel met de hand gezet, gedrukt en gebonden tijdschrift voor de dichtkunst. www.simonmulder.nl

6


Slaaplied voor Utrecht Slaap, Utrecht, dame met het holle hart De eeuwen liggen in u opgetast Suja, zuster, laat nu uw stenen last Suja, grootmoeder, moe en wat verward Waer bestu bleven? Waar uw grote doden? Uw werven, uw gewelven en kastelen Uw torens, bolwerken en uw kantelen Zijn nu verborgen onder grond en zoden En onbekend met deze nieuwe orde Suja, matrone van de middeleeuwen Suja, gravin met poeierpruik van ‘t sneeuwen Waar alles wacht om weer ontdekt te worden O Utrechter, ik ken en ik bemin u Maar hoor dan toch dit woord aan en bezin u: Gij kille bliksemstorm van eeuwen eer Ik roep u op, donderbasuyne Godts, Kom, schrickelick tempeest, sla deze rots Vol schijnvertoon en lage leugens neer Kom, gij gewilde wilde wervelwind! Zoals gij ooit eens Dom en toren scheidde Zo laat geen steen op steen, maak hier een wijde Put, waar eerst fier Hoog Catharijne, blind Paleis vol spiegels, zich verhief; het grijze Gemaledijde blok zal dagen branden Met vlammen van koopwaar uit duizend handen En uit de as zal de oude Vredeborgh herrijzen Simon Mulder


Eerder in dezelfde reeks verschenen: 2009-2010: Ingeborg Klarenberg - Waar stadsduiven op neerkijken Ingmar Heytze - Stadsdichten Lennard van Rij - De toren Paul van den Hoven - Velours d’Utrecht Nanne Nauta - Begraafplaats Tolsteeg Peter Knipmeijer - Juni Laura Nauta - Verborgen uur Leo Vroman - Utrecht, Utrecht Hanneke van Eijken - Straat Ruben van Gogh - Carnaval rond het muziekpaleis 2010-2011: Guillaume van der Graft - Academiegebouw Vicky Francken - Stad in lood Tifène Huchet - Oudenoord Chrétien Breukers - Hamburgerbrug Bernhard Christiansen - Janskerkhof bis

lau slau sslau Stichting Literaire Activiteiten Utrecht

‘Slaaplied voor Utrecht’ van Simon Mulder is in de maand februari 2011 in opdracht van SLAU en Kunstliefde gezet uit de Petronius van J.H. Moesman en gedrukt op 90 grs blauwwit Da Costa houtvrij opdikkend romandruk door Drukkerij Zuidam te Utrecht in een oplage van 1.000 exemplaren. Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door genereuze sponsorbijdragen van Rabobank Utrecht en Omstreken en Cório/Nieuw Hoog Catharijne.

Utrechtgedicht februari 2011: Simon Mulder  

Het gedicht 'Slaaplied voor Utrecht' van Simon Mulder verscheen in de maandelijkse reeks 'Utrechtgedichten' van SLAU en Kunstliefde. Mede mo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you