Page 1

VZDÁLENÉ SVĚTY POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 2017–2018


NAMIBIE

NAMIBIE - VZPOMÍNKY NA AFRIKU Zájezd do Namibie vám představí Afriku tak, jak ji znáte z  řady filmů či knih minulého století. Největší turistickou atrakcí Namibie je národní park Etosha, jeden z nejúžasnějších parků divoké africké zvěře. Čeká zde na vás skvělé safari včetně nočního pozorování zvířat u přírodních napajedel. Další specialitou Namibie jsou písečné duny pouště Namib, prehistorické malby původních obyvatel této části Afriky i specifické pobřeží jižního Atlantiku. V Namibii můžete stále ještě zažít Afriku tak, jak ji znáte z románů Wilbura Smithe. Program zájezdu: 1.den: Odlet z Prahy do NAMIBIE. Let s přestupem trvá cca 12 hodin (+ čas na přestup na letišti). 2.den: Přílet do hlavního města Namibie, Windhoeku. Transfer do hotelu. Odpoledne prohlídka města. Jedinečná meteoritická fontána, která byla vytvořena z  33 meteoritů, nalezených u města Gibeonu počátkem 20. století. Dominanta Windhoeku - Christuskurche, nejstarší stavba Alte Feste a Inkoustový palác - dnešní sídlo parlamentu. Nocleh ve Windhoeku. 3.den: Ráno odjezd na  sever Namibie. Dopoledne zastávka na  jednom z  největších tržišť Namibie - v Okahandja. Dále pokračování v cestě do  oblasti Waterberg Plateau. Tento obrovský masiv z pískovce je dlouhý 50 kilometrů a 16 km široký. Izolovaná náhorní plošina je domovem mnoha druhů zvěře a více než 200 druhů ptactva. Z vrcholků plošiny se nabízí výhledy na poušť Kalahari. Celková rozloha parku činí 405 km2. Park byl založen v r. 1972 jako útočiště pro ohrožené druhy zvěře z oblastí Kavango a Caprivi. Příroda vytvořila na tomto území vskutku zajímavé a  působivé dílo. Dešťová voda prosakovala pískovcovými vrstvami a vytvořila spoustu potůčků a napajedel pro divokou zvířenu. Na vrcholu plošiny zůstaly viditelné dinosauří stopy. Dostatek vody na vrcholu plošiny ovlivnil i vegetaci, která se mění ze suché savany porostlé akáciemi v zelenou subtropickou vegetaci se stromy a zelený-

2

mi pláněmi. Najdete zde černé a bílé nosorožce, antilopy, komby ušaté, buvoly, kudu, divoké psy, leopardy, gepardy atd. Na hoře Okarakuvisa sídlí populace vzácných kondorů. Je to jediné místo v Namibii, kde je můžete nalézt. Přesun na sever přes oblast Okahandha, kde žijí kmeny původních obyvatel - Hererů. Nocleh. 4.den: Návštěva národního parku Etosha (v jazyce Sanů „Velké bílé místo“). Safari v NP Etosha bude jedním z vrcholů této vaší namibijské expedice. Safari v Etoshi je jedinečné, nádherné a jen těžko srovnatelné se safari v jiných afrických zemích. Čeká na vás pestrá paleta zástupců zvířecí říše u vodních napajedel - zebry, žirafy, pakoně, hyeny, sloni, lvi, antilopy... Ale hlavně neskutečná volnost pohybu - jen vy sami si rozhodnete, kam se pojedete podívat. Vybírat si můžete z řady napajedel, mezi ta nejoblíbenější (nejen turisty, ale především africkou zvěří) patří napajedlo Okaukuejo s vysokou koncentrací zvěře. Možnost pozorování zvěře u napajedla i v noci. Nocleh v lodgi uprostřed parku. V noci vás možná vzbudí řev lvů, za svítání budete moci pozorovat stádo žiraf pasoucích se jen pár desítek metrů od vašeho bungalovu... 5.den: Dopoledne pokračování safari a pozorování zvěře v národním parku Etosha. Odpoledne pak přejezd do oblasti Kamanjabu. Návštěva vesnice Himbů s proslulými himbskými krasavicemi v kožených sukénkách a potřených směsí rudé hlinky a másla. Zastávka u Peet Alberts Rock - místa prehistorických skalních kreseb kmene Sanů. Nocleh v Kamanjabu. 6.den: Přejezd Hererským územím do oblasti Damaralandu a údolí Twyfelfontein. Damaraland, pokrývající většinu této oblasti, je pojmenována po lidu Damara, kteří tvoří většinu zdejší populace. Velké prostory jedné z posledních afrických „neoficiálních“ divokých oblastí, kde žijí volně zebry, žirafy, antilopy, sloni i černí nosorožci, zatím stále ještě zůstávají bez omezujících plotů. Najdete zde tisíce let staré skalní malby a rytiny. Malby Sanů. Twyfelfonteinské malby, též známé jako „řezby v kameni“ vytvořili pradávní umělci (Křováci) sekáním do  tvrdého povlaku, který kryje místní pískovec. Za staletí se tato vrstva přelila i přes samotné malby a chránila je tak před erozí. Většina z nich je starší než 6.000 let, tedy vznikla zhruba v  době kamenné. Z  motivů tu najdeme často zvířata, zvířecí stopy a geometrické znaky, ale kupodivu je tu jen poskrovnu lidských postav. Navštívíte rovněž ojedinělé geologické útvary v chráněné oblasti Organ Pipes a také spatříte Burnt Mountain (Horu Ohně), která jakoby vzplane při dotyku s paprsky vycházejícího či zapadajícího slunce. Nocleh v oblasti Damarlandu. 7.den: Kolem nejvyššího horského masivu Namibie - Brandbergu k pobřeží Atlantického oceánu. Brandberg ukrývá ve svých skalách tisíce prehis-

torických maleb a rytin starých 2.000 let, z nich nejznámější je White Lady (Bílá paní). Po cestě možnost nákupu místních krystalů. Přejezd horské oblasti Spitzkoppe s  typickou měsíční krajinou. Spatříte tajemné endemické rostliny welwitschia mirabilis, která jsou svědkem afrického dávnověku. Nocleh. 8.den: Dopoledne návštěva mysu Cape Cross a tzv. Pobřeží koster (Skelton Coast). Na mysu Cape Cross žije obrovská lachtaní kolonie. Skeleton Coast patří k  nejopuštěnějším místům na Zemi. Dále přejezd do Swakopmundu. V typickém „německém“ koloniálním městečku budete moci ochutnat místní kulinářské speciality - mořské plody, ryby či steak z antilopy. Nocleh ve Swakopmundu. 9.den: Ráno vyrazíme do  přístavního města Walwis Bay. Na jeho okraji se nachází početná kolonie plameňáků a  pelikánů. Dále nás čeká cesta přes kaňony Kuiseb a Ghaub během níž překročíme i obratník Kozoroha. Odpoledne dorazíme do Solitaire, jednoho z mála obydlených míst uprostřed pouště Namib. Nocleh v oblasti Sesriem. 10.den: Ráno se vydáme do srdce pouště Namib. Čekají nás nekonečné pláně, červené písečné duny a  kamenné hory. Krajina je velmi rozmanitá: od písečných dun přes travnatou poušť až po  izolované horské hřebeny. Vyskytují se zde velká stáda přímorožců, antilop skákavých, zeber, dále zde také můžete spatřit kudu, hyeny, šakaly či pštrosy. Dopoledne dorazíme do oblasti SOSSUSVLEI. Sossus Vlei je jedním z nejznámějších míst Namíbie. Je to ohromná mělká pánev, ležící uprostřed červených písečných dun, které se zvedají až 200 m nad okolím. Mezi obrovskými písečnými dunami podniknete pěší výlet do Dead Vlei (Mrtvého údolí), rozpraskaná pánev se zbytky mrtvých stromů. Je to nejfotogeničtější místo Namibie. Nocleh. 11.den: Dopoledne přejezd zpět do Windhoeku. Ve  večerních hodinách odlet z  Windhoeku zpět do Evropy. 12.den: Přílet do Prahy. Termín Cena Odlet 21.05.- 01.06.18 69.990 Praha 27.06.- 08.07.18 74.990 Praha

V ceně: • letenka Praha - Windhoek a zpět • 9x nocleh v hotelu nebo lodge • 9x snídaně • doprava terénními automobily nebo mikrobusem • služby průvodce CK Cena nezahrnuje: • vstupné do národních parků a uzavřených lokalit • vízum Příplatky: 1-lůžkový pokoj 14.990 Kč Komplexní pojištění 1.560 Kč

Vízum do Namibie: 2990 Kč

SAFARI V NAMIBII Nikde jinde v Africe si na safari neužijete tolik volnosti, jako v Namibii. Národní parky jsou přístupné za symbolické vstupné, pohybovat se zde můžete bez dozoru strážců či průvodců. Navíc - řada africké zvěře se v Namibii stále vyskytuje ve volné přírodě. Setkáte se s nimi tedy i v běžné krajině, mimo přírodní rezervace a národní parky. Program zájezdu: 1.den až 6. den: Program je shodný se zájezdem „Namibie, vzpomínky na Afriku“ 7.den: Kolem nejvyššího horského masivu Namibie - Brandbergu. Brandberg ukrývá ve svých skalách tisíce prehistorických maleb a rytin starých 2.000 let, z nich nejznámější je White Lady (Bílá paní). Po cestě možnost nákupu místních krystalů. Přejezd horské oblasti Spitzkoppe s typickou měsíční krajinou. Spatříte tajemné endemické rostliny welwitschia mirabilis, která jsou svědkem afrického dávnověku. Nocleh. 8.den: Přejezd zpět do Windhoeku. Ve večerních hodinách odlet z Windhoeku zpět do Evropy. 9.den: Přílet do Prahy. Termín Cena Odlet 27.06.- 05.07.18 64.990 Praha 07.09.- 16.09.18 64.990 Praha

V ceně: •letenka Praha - Windhoek a zpět•6x nocleh v hotelu nebo lodge•6x snídaně•doprava terénními automobily nebo mikrobusem•služby průvodce CK Cena nezahrnuje: • vstupné do národních parků•vízum Příplatky: 1-lůžkový pokoj 9.990 Kč Komplexní pojištění 1.170 Kč


BRAZÍLIE, AUSTRÁLIE

3

RIO DE JANEIRO A COPACABANA Pobytově - poznávací zájezd do tohoto slavného jihoamerického velkoměsta vám nabídne možnost poznání řady jeho turistických lákadel v  čele se slavnou pláží Copacabana či úchvatným fotbalovým stánkem Maracaná. Rio nabízí širokou škálu zážitků, které můžete díky našemu zájezdu poznat v doprovodu zkušeného průvodce. Za vidění jistě stojí Corcovado se světoznámou sochou Krista. Doporučujeme zároveň individuální rozšíření pobytu v Riu o návštěvu vodopádů Iguacú.

CELODENNÍ TOUR S VÝSTUPEM NA CORCOVADO Naše tour vás zavede na místa, kam se jen tak každý turista nedostane. Od  pláže Copacabana se dostaneme do  národního parku Floresta de Tijuca, kde se podíváme na  32m vysoký vodopád. Pokocháme se výhledem na severní město a  přesuneme se pod sochu Ježíše Krista (vstup na Ježíše v ceně tour). Po okouzlení Ježíšem se dopravíme na další vyhlídku dona Marta, od které se dostaneme do bohémské čtvrti Santa Tereza (kde se dá projet v historické tramvajce). Doprava automobilem. Délka tour 8hodin. Cena 2.490 Kč

Program zájezdu: 1.den: Odpoledne odlet z Prahy, přestup v Evropě a odlet do Brazílie. 2.den: Přílet do Ria, přivítání česky mluvícím průvodcem, transfer do hotelu. Odpočinek, koupání na pláži Copacabana nebo Ipanema. 3.den: Pobyt v Riu, individuálně polodenní výlet na  Cukrovou homoli - lanovkou na  jeden ze symbolů Ria s krásnými výhledy na město, pláže i zátoku. 4.den: Pobyt v Riu, fakultativně celodenní výlet s  českým průvodcem na  Corcovado se známou sochou Krista a s jedním z nejkrásnějších pohledů na Rio. VODOPÁDY IGUACÚ 5.den: Pobyt v Riu, odpočinek, koupání. Fakultativně návštěva jedné z četných favel. 6.den: V průběhu dne individuální transfer na le- Individuální prodloužení pobytu v  Brazílii / Riu tiště a odlet zpět do Evropy. o návštěvu vodopádů na řece Iguacú na hranicích 7.den: Přílet do Prahy. Brazílie, Argentiny a  Paraguaye. Máte možnost navštívit jednu z  nejúchvatnějších přírodních paTermín Cena Termín Cena mátek Unesco v Jižní Americe. Případně je mož22.11.- 28.11.2017 29.990 14.06.- 20.06.2018 31.990 né, na vyžádání, prodloužit váš pobytu v Iguacú 06.12.- 12.12.2017 29.990 18.07.- 24.07.2018 37.990 o další den. 23.01.- 29.01.2018 28.990 09.08.- 15.08.2018 37.990 20.02.- 26.02.2018 28.990 26.09.- 01.10.2018 34.990 Program zájezdu: 16.03.- 22.03.2018 27.990 24.10.- 30.10.2018 31.990 1.den: V  průběhu dne odlet z  Ria do  Foz de 13.04.- 19.04.2018 31.990 21.11.- 27.11.2018 29.990 Iguacú. Individuální transfer do  hotelu, ubyto25.05.- 31.05.2018 28.990 12.12.- 18.12.2018 29.990 vání. V  případě optimálního leteckého spojení, je možné absolvovat návštěvu brazilské strany V ceně: • letecká doprava Praha - Rio a zpět, včetně letištních vodopádů již první den po příletu do oblasti. Další tax • transfer z letiště do hotelu • 4x nocleh v hotelu den pak můžete využít na návštěvu argentinské 3* (2-lůžkové pokoje) • 4x snídaně • služby českého části vodopádů, která vám nabízí odlišný pohled průvodce 2. den zájezdu a na fakultativních výletech na tuto přírodní památku. Příplatky: 2.den: Návštěva přírodního parku vodopádů Pokoj 1/1 (3*) 5.990 Kč Iguacú. V  blízkosti vstupu do  národního parku Komplexní pojištění 540 Kč můžete navštívit rovněž areál ptačího parku Hotel 4* 3.290 Kč s  možností pozorováním tukanů, papoušků, kolibříků a dalších brazilských ptáků a jiné typické FAKULTATIVNÍ VÝLETY: brazilské fauny. 3.den: Odlet přes Rio nebo Sao Paulo zpět do ČR. FAVELA BABILONIA 4.den: Přílet do ČR. Půldenní tour obsahuje prohlídku favely samotné s asi 40minutovou procházkou v národním parku, Cena 8.990 Kč který leží na  kopci Morro Babilonia, ze kterého V ceně: jsou úžasné vyhlídky na  Copacabana, Botafogo • letecká doprava Rio - Foz de Iguacú a zpět a centrum Ria. V Chapeu Mangueira se posadíme • 2x nocleh v hotelu 3* • 2x snídaně do místního Boteco baru „BAR DO DAVID“, který Příplatky: 2.250 Kč se stal vítězem celobrazilské soutěže boteco ku- Pokoj 1/1 280 Kč chyně. Doprava automobilem. Délka tour 4hodiny. Komplexní pojištění od 1.990 Kč Cena 1.150 Kč Hotel 4*

MAGICKÁ AUSTRÁLIE V rámci tohoto zájezdu poznáte dvě nejnavštěvovanější města Austrálie - Melbourne a Sydney. Dále se projedete po slavné Great Ocean Road a navštívíte neméně proslulé Uluru. Zájezd je určen pro individuální cestovatele. Program zájezdu: 1.den: Odlet z Prahy do Austrálie. Let s přestupem (nejčastěji Dubai, Singapore). 2.den: Přílet do Melbourne. Ubytování v hotelu. 3.den: Prohlídka Melbourne: Melbourne je kosmopolitní město s neuvěřitelně přátelskou, téměř rodinnou, atmosférou. Navíc, jeho centrum není příliš rozlehlé a  tak jej dokážete projít i  pěšky. Turistu potěší i to, že veřejná doprava je v centru Melbourne zdarma. Doporučujeme navštívit náměstí Federace s večerními koncerty, projet se historickou tramvají (zdarma), navštívit tenisový areál Australian Open či závodní okruh formule 1, projít se Čínskou čtvrtí. Zavítat byste měli i do přístavní čtvrti s četnými restauracemi a vyhlídkami na námořní ruch. 4.den: Odjezd automobilem (pronájem auta nutný) na  slavnou Great Ocean Road. Během dvoudenního výletu po  jedné z  nejkrásnějších scénických silnic světa budete mít možnost obdivovat rozmanitosti pacifického pobřeží, řadu kouzelných pláží (pozor, voda může být chladnější!) i malebnost četných skalních útvarů, kterým vévodí především proslulých 12 apoštolů či London Bridge. 5.den: Pokračování v cestě po Great Ocean Road. Doporučujeme návštěvu přírodního parku s australskou zvěří (klokani, psi dingo, ...). Zpáteční cestu můžete zvolit i  vnitrozemím s  návštěvou Sovereign Hill - zlatokopeckého městečka. Večer návrat na ubytování v Melbourne. 6.den: Odlet z Melbourne do Ayers Rock (Uluru). Po  příletu do  Ayers Rock si můžete buď pronajmout automobil a  cestovat v  této oblasti indi-

viduálně, nebo využít nabídky výletů cestovních kanceláří. První podvečer budete jistě věnovat pozorování scenérií majestátní Uluru v zapadajícím slunci australského teritoria. 7.den: Ráno doporučujeme pozorování Uluru s možností vycházky až na vrcholek hory. Odpoledne či v podvečer pak doporučujeme do cca 40 km vzdáleného pohoří Kata Tjuta, kde určitě neodoláte některé z nabízených turistických stezek. 8.den: Odlet z Ayers Rock do Sydney. Ubytování v Sydney. 9.den: Prohlídka Sydney: Sydney je pravá světová metropole. První vaše kroky budou dozajista směrovat do sydneyského přístavu a čtvrti Rock s  řadou malebných hospůdek a  restaurací, kde můžete obdivovat jak proslulou budovu Opery, tak neméně majestátní Harbour Bridge. Dále můžete zvolit projížďku výletní lodí po sydneyském přístavu nebo zamířit na proslulou pláž Bondi. Zamířit můžete také do Čínské čtvrti, botanické zahrady či mořského akvária. 10.den: Odlet ze Sydney zpět do  Evropy (let s přestupem). 11.den: Přílet do Prahy. Období Cena Odlet 01.01.- 31.12. od 67.990 Praha

V ceně: • letecká doprava Praha – Austráile a zpět, včetně letištních tax • letecká doprava Melbourne – Ayers Rock – Sydney • 3x nocleh v Melbourne • 1x nocleh v Great Ocean Road • 2x nocleh v Ayers Rock • 2x nocleh v Sydney • transfer z letiště Ayers Rock do hotelového komplexu Příplatky: Pokoj 1/1 18.990 Kč Komplexní pojištění 1.430 Kč Cena nezahrnuje: místní dopravu, vstupy do objektů a národního parku, víza do Austrálie, průvodce CK Poznámky: Zájezd je určen pro individuální klienty, termín je tedy možné vybrat zcela libovolně. Délku pobytu v jednotlivých místech je možné, dle požadavku klienta, prodloužit o další noc.


USA

4

PRODLOUŽENÝ VÍKEND 4.den: Dopoledne volno. New York je ideálním místem k nákupům. Odpoledne transfer na letišV NEW YORKU

NEW YORK WASHINGTON

tě. Odlet do Prahy. Proč si nezaletět na víkend do New Yorku? Vyu- 5.den: Dopoledne přílet do Prahy. žijte zrušení vízové povinnosti i příznivých cen letenek! New York je bezpochyby nejvíce vzrušující Termín Cena Odlet Praha a pulzující město na světě. Kdo by neznal nádhe- 04.11.- 08.11.17 31.990 Praha ru zapadajícího slunce nad Manhattanem, běžce 17.02.- 21.02.18 25.990 v Central Parku, muzikály na Brodwayi či pohled 01.09.- 05.09.18 38.990 Praha Praha na město z mrakodrapu Empire State Building. 16.11.- 20.11.18 31.990 A nad tím vším tyčící se sochu Svobody, která V ceně: se již dávno stala symbolem svobodného ducha •letecká doprava Praha - New York a zpět, včetně celé Ameriky. Jedinečným zážitkem je pak pěší letištních tax•3x nocleh v hotelu 3* v New Yorku (2-lůžkové pokoje) •transfery procházka po Manhattanu. Navíc, jako největší na Manhattanu z letiště do hotelu a zpět•služby českého průvodce obchodní centrum světa nabízí New York bezkon- v New Yorku kurenční ceny řady druhů spotřebního zboží. Cena nezahrnuje:

V rámci našeho leteckého zájezdu do USA můžete navštívit jednu z nejznámějších světových metropolí - New York a hlavní město Spojených států - Washington. New York je bezpochyby nejvíce vzrušující a pulzující město na světě. Tato americká metropole vám nabídne nádheru zapadajícího slunce nad Manhattanem, běžce v Central Parku, velkolepé muzikály na Brodway či nezapomenutelný pohled na město ze známého mrakodrapu Empire State Building. Washington vám naopak nabídne vše, co je spojeno s  politickou historií USA. Bílý dům, Kapitol, ale také unikátní muzeum letectví a kosmonautiky

Program zájezdu: 1.den: Odlet v dopoledních hodinách z  Prahy do  New Yorku. Přílet do  New Yorku odpoledne (místního času). Transfer do hotelu, ubytování. 2.den: Dopoledne prohlídka centra New Yorku Manhattanu s průvodcem. Broadway, architektonicky nejzajímavější budova NY Chrysler Building, známé trojúhelníkové náměstí Times Square plné světelných reklam a neonů a Rockefellerovo centrum s ledovou plochou určenou k bruslení pro veřejnost (a k natáčení romantických amerických filmů), sídlo luxusních obchodů a kaváren. Dále pak doporučujeme návštěvu Trump Tower, světoznámé koncertní haly Carnegie Hall a Metropolitní Opery, Central Parku, Gugenhaimova muzea, Metropolitního muzea, Wall Street s new yorskou burzou a  Ground Zero. Doporučujeme návštěvu Empire State Buildingu, State Islandu (trajektem s výhledem na sochu Svobody) aj. 3.den: Individuální volno s možností další prohlídky New Yorku. Další den doporučujeme navštívit uměleckou čtvrť Soho, Greenwich Village s nekonvenčním prostředím avantgardního studentského života. Za pozornost také stojí Litte Italy neboli Malá Itálie s  opravdu typickou italskou atmosférou. Chinatown neboli Čínská čtvrť, která vytváří pravou exotickou atmosféru východu. Večer můžete využít k návštěvě proslulých divadel a muzikálů na Broadwayi.

Program zájezdu: 1.- 3.den: Shodný se zájezdem Prodloužený víkend v New Yorku. 4.den: Ráno odjezd z  New Yorku autobusem do  Washingtonu (cesta trvá cca 5 hodin). Odpoledne ubytování v hotelu ve Washingtonu. Dále odpoledne první část prohlídky Washingtonu. Procházka přes řeku Potomac do  Georgetownu (původní starobylé město se spoustou obchodů a  hospod a  umělým kanálem se zdymadly), památník Vietnam War Memorial, památník Lincoln Memorial, návštěva Arlingtonského pamětního hřbitova s  hrobem neznámého vojína a  střídáním stráží, hrob prezidenta Kennedyho a památník astronautů raketoplánu Columbia. 5.den: Dopoledne pokračování v  prohlídce Washingtonu - Bílý dům, prohlídka Kapitolu, návštěva unikátního Muzea letectví a  kosmonautiky se spoustou exponátu z dobývání kosmu. Vedle řady kosmických lodí zde můžete spatřit též letadlo bratří Wrightových z r. 1903 nebo letadlo Charlese Lindbergha, které jako první přeletělo Atlantický oceán v  r. 1927. Odpoledne můžete navštívit Národní galerii s  rozsáhlou sbírkou světového malířství a Thomas Jefferson Building s originály významných listin, např. příprava proslovu Martina Luthera Kinga. 6.den: Dopoledne volno. Odpoledne odjezd na letiště. Odlet z Washingtonu zpět do Prahy. 7.den: Odpoledne přílet do Prahy.

Komplexní pojištění 350 Kč Registrace ESTA 14 USD Slevy: 3. osoba na pokoji - 1.990 Kč Poznámky: Odlet je možné zajistit též z Vídně. Na vyžádání je možné prodloužení pobytu.

V rámci našich zájezdů do New Yorku či Washingtonu můžete též navštívit sportovní zápasy nejlepších týmů NHL či NBA.

Termín Cena Odlet 17.02.- 23.02.18 37.990 Praha 16.11.- 22.11.18 42.990 Praha

V ceně: • letecká doprava Praha - New York a Washington – Praha, včetně letištních tax • 3x nocleh v hotelu 3* v New Yorku na Manhattanu (2-lůžkový pokoj) • 3x snídaně v hotelu v New Yorku • 2x nocleh v hotelu 3* ve Washingtonu (2-lůžkový pokoj) • transfery z letiště do hotelu a zpět • transfer linkovým autokarem z New Yorku do Washingtonu • služby českého průvodce Příplatky: Komplexní pojištění 910 Kč Cena nezahrnuje: Registrace ESTA 14 USD Vstupné do jednotlivých objektů.

Při včasné rezervaci zájezdů z katalogu Vzdálené světy můžete získat slevu až 3000 Kč! Více na www.slantour.cz.


USA

5

NEW YORK A FILADELFIE METROPOLE UMĚNÍ Zveme vás na  unikátní cestu do  New Yorku a  Filadelfie za  uměním, do  muzeí, galerií, na představení Metropolitní Opery i na muzikály na Broadwayi. Průvodcem zájezdu bude historik umění a umělecký kritik PhDr. Peter Kováč. Program zájezdu: 1.den: Dopoledne odlet z Prahy do New Yorku. Přílet do  New Yorku odpoledne místního času, transfer a ubytování v hotelu. Večer seznamovací procházka centrem města při které nemůžeme vynechat známé trojúhelníkové náměstí Time Square ani proslulou Broadway. 2.den: Dopoledne nejprve zavítáme do  Central parku, ale hlavním bodem programu je však návštěva METROPOLITAN MUSEUM OF ART - celodenní komentovaná prohlídka muzea soustředěná na  umělecká díla období antiky, středověku, renesance a  baroka. Metropolitan Museum je jedno z  nejslavnějších a  největších uměleckých muzeí světa, otevřené v roce 1880 v  areálu Central Parku v  samém srdci Manhattanu. Zastoupeny jsou bohatě vybavené kolekce umění starého Egypta a Mezopotámie, antického Řecka a Říma, předkolumbovského umění, umění přírodních národů, umění islámu, evropského malířství a sochařství od gotiky až po 20. století, nádherná kolekce renesance a  impresionismu, užitého umění, módy, zbraní, nábytku, hudebních nástrojů. Zastávka u  GUGGENHEIMOVA MUSEA s výkladem o jeho architektuře. 3.den: Dopoledne navštívíme CLOISTERS speciální část Metropolitního muzea - expozici středověkého umění v  unikátním objektu Cloisters, což jsou originální románské kláštery, které byly rozebrány a lodí přivezeny ze Španělska a Francie do New Yorku. Odpoledne METROPOLITAN MUSEUM OF ART - 2. část: komentovaná prohlídka sbírek francouzských impresionistů a postimpresionitů a  klasiků moderního umění, zejména obrazy Moneta, Degase, Cézanna, van Gogha a Gauguina. K večeru fakultativní návštěva Metropolitní opery - OPERA TOSCA. Pro ty, kteří nejdou do  opery možnost podvečerní návštěvy GUGGENHEIMOVA MUSEA - soukromé muzeum moderního umění založené Solomonem R. Guggenheimem, originální dílo architekta Franka Lloyda Wrighta ( večer je muzeum otevřeno za dobrovolné vstupné). 4.den: Fakultativně celodenní výlet do  FILADELFIE (doprava linkovým busem). Město má významné postavení v  historii Spojených států, byly zde sepsány Deklarace nezávislosti a Ústava Spojených států. V letech 1790-1800 sloužilo jako hlavní město USA. Stejně jako New York ovlivňovalo toto město vkus a zájmy Američanů, bylo centrem vybraného stylu a kultury. Navštívíme unikátní BARNES FOUNDATION čili sbírku dr. Barnese, která obsahuje mimo jiné 180 obra-

zů Renoira, 69 Cézanna a 60 Matisseho. Milovník umění vše koupil, aby ve své sbírce vyučoval zájemce modernímu umění. Dále si prohlédneme Muzeum umění ve Filadelfii (PHILADELPHIA MUSEUM OF ART), které patří mezi největší muzea umění ve Spojených státech. Jeho sbírky obsahují více než čtvrt miliónu exponátů. Zajímat nás budou vedle starých mistrů jako je Bosch, Rogier van der Weden, Jan van Eyck, El Greco nebo Poussin, zejména bohatě zastoupená díla fr ancouzských impresionistů a postimpresionistů a klasiků moderního umění. Pro zájemce možnost návštěvy nedalekého RODINOVA MUZEA, nejstarší kolekce děl slavného francouzského sochaře na  světě. V podvečer návrat zpět do New Yorku. V  případě, že nevyužijete výletu do  Filadelfie, máte volný den k prohlídce New Yorku. Můžete si udělat např. výlet k soše Svobody či se projít Latinskou či Čínskou čtvrtí. 5.den: Dopoledne individuální prohlídka MUSEUM OF MODERN ART: v expozici jsou reprezentativní díla kubismu, surrealismu, abstrakce, futurismu, Pařížské školy, expresionismu, abstraktního expresionismu a  pop-artu. K  nejslavnějším tam patří Avignonské slečny Pabla Picassa a dále obrazy van Gogha, Chagalla, Dalího, Pollocka, Bacona a  dalších velkých osobností umění 20. století. Obsáhlá kolekce fotografie, sochařství a designu. Odpoledne navštívíme nejvýznamnější architektonická díla v  cengtru New Yorku, nejslavnější stavby ve stylu art-deco: Rockefellerovo centrum a  Empire State Building, Brooklynský most - unikátní technickou památku 19. století a Ground Zero - působivý architektonický památník bývalých Dvojčat. Večer pro zájemce společná návštěva muzikálů na Broadwayi. 6.den: Dopoledne pokračování návštěv newyorských galerií: FRICK COLLECTION - proslulá soukromá umělecká sbírka továrníka Henry Clay Fricka (1849-1919) v  autentickém prostředí městské rodinné vily (bohaté sbírky obrazů Turnera, Holbeina, van Eycka, Constabla, Vermeera a Fragonarda) nbwbo možnost nákupů ve slavním obchodním domě Macy‘s Herald Square, ktkerý je pěšky 15 minut od  našeho hotelu. Odpoledne transfer na letiště, ve večerních hodinách odlet zpět do ČR. 7.den: V průběhu dne přílet do Prahy.

COLORADO, UTAH, ARIZONA Cesta zemí kovbojů a indiánů s lehkou turistikou. Toužili jste zažít atmosféru Divokého Západu nebo se stát přímo jedním z aktérů některého westernu? Zatím se vám to nepovedlo? Nevadí. Věřte tomu, že pokud se s námi vydáte na tuto cestu, budete se cítit jako opravdová hvězda Západu.

Program zájezdu: 1.den: Odlet z Prahy do Denveru, hl. města Colorada. Ve městě se projdeme pěší zónou města na  jejímž konci stojí nejdůležitější coloradská budova – Státní kapitol. Krátce si odpočineme v  Civic Center Parku, v  případě dostatku času možnost návštěvy denverských muzeí. Večer je možné strávit v příjemném místním minipivovaru u pravé americké večeře. 2.den: Nad městečkem Golden, na  Lookout Mountain, navštívíme památník a místo posledního odpočinku Buffalo Billa, známého propagátora Západu. Poté se přesuneme do Rocky Mountain (Skalisté hory). Projdeme se kolem jezera Bear Lake a dojdeme k vodopádům Alberta Falls. Celý park výborně poznáme ze silnice Trail Ridge Road, nejvýše položené silnice v USA. 3.den: Přes nejvýše položené městečko ve Spojených státech Leadville se dostaneme do známého lyžařského letoviska Aspenu. Cestou můžeme pozorovat červené skály Národního památníku Colorado se skalními jehlami, oblouky a stolovými horami. 4.den: Ve státě Utah začneme prohlídku parkem, který je zároveň utažským symbolem. NP Arches projedeme až k oblouku Landscape Arch. Nejvíce vás však asi nadchne 15,8 m vysoký, nejslavnější, samostatně stojící oblouk Delicate Arch. Na cestě zpět si prohlédneme Petroglyfy a pak se již vydáme na území pozoruhodných kaňonů zvané NP Canyonlands. Rozměrnost tohoto území si nejlépe uvědomíme z  vyhlídky Grand View Point Overlook. Sousedící státní park Dead Horse Point se nenechá nijak zahanbit, Vyhlídku u Mrtvého koně na meandrující řeku Colorado si prostě zamilujete. 5.den: V  případě zájmu ráno brzké vstávání na  fotografování východu slunce v  NP Arches. Poté odjezd do  NP Capitol Reef s  pestrobarevnými skalními věžemi v  divoké pouštní krajině. Termín Cena Odlet Téměř opuštěnou cestou Cathedral Way dojedeme 19.04.- 25.04.18 45.990 Praha k opravdovým skvostům přírody, věžím Temple of V ceně: the Sun, Temple of the Moon a ke Skleněné hoře. •letenka z Prahy do New Yorku a zpět•5x nocleh Srdcem parku je bývalá mormonská osada Fruita, v hotelu 3* v centru Manhattanu•transfery z letiště která je jakousi zelenou oázou ve vyprahlé poušti. do hotelu a zpět•služby českého průvodce 6.den: Vydáme se do  Bryce Canyonu kde nás Cena nezahrnuje: čekají obrovské rudé skalní útvary i přírodní am•ESTA registrace - vyřizuje se on-line, poplatek fiteátry. Stezkou Navajo Loop Trail se vydáme 14 USD•místní dopravu (mimo výše uvedené do útrob parku. K večeru odjezd do neméně zatransfery)•vstupné do objektů jímavého NP Zion, do světa kaňonů a svěží říčky Příplatky: 1-lůžkový pokoj 15.990 Kč Virgin, která protéká celým parkem. Fakultativní výlet Filadelfie 1250 Kč 7.den: Celodenní prohlídka NP Zion: pro zájemce Komplexní pojištění 1040 Kč dopolední výstup (tam i  zpět 3-4 hod. pěšky) Metropolitní opera (Tosca) od 1250 Kč na vyhlídku Angel’s Landing, která vám umožní

výhled na celý kaňon. Ostatní jen nenáročná trasa ke skupině jezírek Emerald Pools. Odpoledne společná procházka vodní soutěskou The Narrows s vodopády Mystery Falls. 8.den: Odjezd do Arizony, na opuštěnější a mnohem zajímavější severní stranu Grand Canyonu, kde se často pasou stáda bizonů. Naprostou nezbytností je pěší procházka k Bright Angel Pointu. Vyhlídková silnice Cape Royal Road nám umožní, jako jediné místo u Grand Canyonu, projít se k nějaké vodní ploše, konkrétně k jezeru Greenland. 9.den: Vstoupíme přes most Navajo Bridge na  území indiánského kmene Navajo. Nejdříve nás ohromí světoznámá vyhlídka na oblouk řeky Colorado – Horseshoe Bend a Antelope Canyonu. Poté si prohlédneme blízké jezero Lake Powell s megalomanskou přehradou Glen Canyon Dam. Na cestě ke slavné silnici „Mother Road“ - Route 66, se krátce zastavíme na  prohlídku lávového království v  národním památníku Sunset Crater Volcano. A  večer strávíme ve  stylové hospůdce na Route 66 ve městečku Williams. 10.den: Vyrážíme do  NP Petrified Forest (Zkamenělý les). Potom odjedeme do indiánské země v severovýchodní části Arizony, do oblasti národního památníku Canyon de Chelly. 11.den: Prohlídka samotného Canyon de Chelly, který je tvořen pískovcovými stěnami o výšce 300 m. Podél hrany kaňonu se vydáme k místu White House Overlook, odkud si můžete vyfotit zříceniny Bílého domu a sejít kousek dolů do samotného kaňonu. Čeká nás krajina podivných skalních útvarů - Monument Valley (Údolí monumentů). 12.den: Návrat zpět do Colorada, do tzv. Čtyřmezí (Four Corners), kde spolu sousedí čtyři státy - Colorado, Utah, Arizona a Nové Mexiko. Prohlídka unikátního NP Mesa Verde. Z Mesa Verde se přesuneme do  Duranga, kde si prohlédneme nádraží s vlastním muzeem. Následuje procházka malebným městečkem s řadou zajímavých historických budov. 13.den: Navštívíme Sangre de Cristo - NP Great Sand Dunes. Projdeme se potokem Medano Creek. Navečer dojedeme do  města Colorado Springs, kde se nachází muzeum rodea a nebo zajímavé muzeum o cestách prvních pionýrů Colorado Springs Pioneer Museum. 14.den: Poslední nákupy v Denveru a odlet. 15.den: Přílet do ČR. Termín Cena Odlet 01.06.- 15.06.18 56.990 Praha 27.07.- 10.08.18 59.990 Praha 21.09.- 05.10.18 56.990 Praha V ceně: • letecká doprava Praha - Denver a zpět, včetně letištních tax • doprava minivanem• vstupné do národních parků• vstupenka do Antelope Canyonu • 12-13 x ubytování v turistických hotelech a motelech (4-lůžkové pokoje)• služby průvodce Příplatky: 2-lůžkový pokoj 7.500 Kč/osoba registrace ESTA 500 Kč Komplexní pojištění 1.950 Kč


USA, SINGAPUR, BORNEO, MALAJSIE, BALI

6

FLORIDA Připravili jsme si pro vás zájezd na Floridu kde můžete navštívit proslulá přímořská letoviska, atraktivní pláže i  proslulé kosmické středisko na Mysu Canaveral. Program zájezdu: 1.den: Odlet z  Prahy do  Miami na  Floridě. Let do Miami trvá cca 11 hodin (+ čas na přestup). Ubytování v hotelu v Miami. 2.den: Dopoledne prohlídka Miami a jejích proslulých čtvrtí Coconut Grave a  Coral Gables, či specifické Little Haity. Projet se budete moci i historickým trolejbusem či nadzemní jednokolejkou. Odpoledne zamíříme na proslulou Miami Beach. 3.den: Dopoledne budete moci navštívit tzv. Seaquarium - rozlehlé mořské akvárium s řadou atraktivních vystoupení delfínů, lachtanů i kosatek. Odpoledne pak zamíříte na  Key Biscane populárního plážového letoviska. 4.den: Ráno zamíříme do Orlanda, kde budete moci navštívit některé ze zábavných parků, kterými je toto město proslulé. Např. Universal Studios nabízí k prohlídce ateliéry spojené s filmy Mumie, Harry Potter, Muži v černém či E.T. 5.den: Tento den zamíříme na Mys Canaveral. Spatříte odpalovací rampu, ze které startoval v roce 1969 let Apolla 11 při své cestě na Měsíc. Navštívíte i  řadu dalších zajímavostí Kennedyho vesmírného centra - výzkumného střediska NASA, včetně simulace letu raketoplánem. 6.den: Návrat do oblasti Miami. Po cestě se zastavíme v  dalších floridských letoviscích - Palm Beach a Fort Lauderdale. 7.den: Dopoledne navštívíte jedno z  největších outletových center na světě - proslulý Sawgrass Mill, které se nachází v blízkosti hokejové arény Florida Panthers. Odpoledne transfer na  letiště a odlet z Miami zpět do ČR. 8. den: Přílet do Prahy. Termín Cena Odlet 21.03.- 28.03.18 47.990 Praha 13.11.- 20.11.18 47.990 Praha

V ceně: • letecká doprava Praha - Miami a zpět • 6x nocleh v hotelu 2*/3* (2-3 lůžkové pokoje) • doprava mikrobusem • služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 9.990 Kč Komplexní pojištění 1.040 Kč

SINGAPUR – BORNEO – KUALA LUMPUR Tento zájezd vám nabízí tři v pravdě exotické destinace- moderní i  tradiční Singapur – dříve podkladnice koření, dnes bankovní centrum celé Asie. Úžasné tropické Borneo s největší atrakcí – orangutany ve volné pířprodě. A na závěr Kuala Lumpur – gurmánské centrum jihovýchodní Asie. Program zájezdu: 1.- 2.den: Odlet z Prahy do Singapuru, transfer do hotelu. Podvečerní procházka centrem Singapuru. 3.den: Prohlídka Singapuru, procházka čínskou, indickou a arabskou čtvrtí i starou koloniální částí Singapuru s  budovou parlamentu, Národního muzea a katedrálou. Návštěva botanické zahrady s pestrou paletou koření a orchideí. 4.-5.den: Po snídani transfer na letiště. Odlet ze Singapuru na Borneo. Prohlídka města Kuching. 6.den: Návštěva rehabilitačního centra, posledního přírodního útočiště pro orangutany. Tato zvířata se učí jak přežít ve svém přirozeném prostředí. Učí se shánět potravu, stavět obydlí ve stromech. Mnozí se vrátí zpět do přírody, ale někteří zůstanou závislí na lidské pomoci. Odjezd do Batang Ai. Cesta trvá přibližně 5 hodin. Cestou projedete rýžovými poli, pepřovými plantážemi a místními vesničkami. Po  příjezdu na  přehradu Batang Ai vás lodí přepraví do hotelu. 7.den: Po  snídani návrat na  pevninu přes řeku Lemanak tradičními čluny a  návštěva místních obyvatel. Shlédnete Ngajat tance v podání mladých dívek v tradičním oblečení i kohoutí zápasy. 8.den: Plavba do  oblasti ústní řek Santubong a  Salak. Oblast je bohatá na  mangrovové porostyů, které jsou důležité pro ryby a  krevety. Žijí zde opice, varani a v ústí řek to jsou krokodýli, orli, ledňáčci a  vzácný pelikán. V  ranních hodinách nebo před západem slunce můžete zahlédnout místní plaché delfíny. Později návrat na hotel. 9.den: Odjezd do národního parku Bako. Park se nachází v  severním cípu poloostrova. Prales je domovem Kahau nosatého (opice), který byl objeven na Borneu. Dále tu žijí makakové, varani a prasata. Najít zde můžete i masožravé rostliny. Transfer na letiště a odlet do Kuala Lumpur. V podvečer přílet do Kuala Lumpur 10.den: Celodenní prohlídka Kuala Lumpur. Městu dominuje televizní věž a dvojice mrakodrapů ropné firmy Petronas.. Večer doporučujeme návštěvu tržiště v čínské čtvrti kolem uličky Jalan Petaling. Nocleh v Kuala Lumpuru 11.- 12.den: Odlet z KL zpět do Prahy. Termín 25.10.– 05.11.18

Cena 69.990

Odlet Praha

V ceně: • letenka z Prahy do Singapuru a na Borneo a dále zpět přes Kuala Lumpur • 9x nocleh v hotelu • 9x snídani • 5x oběd na Borneu • místní transfery • služby průvodce

SINGAPUR A BALI Singapur je nejvyspělejší metropolí jihovýchodní Asie. Leží 130 km nad rovníkem v příznivém tropickém klimatu na nejjižnějším cípu Malajského poloostrova. Indonéský ostrov Bali proslavily především jeho překrásné pláže. Ale zároveň je zde i  řada zajímavých míst spojených s touto exotickou destinací - starobylé chrámy, přírodní rezervace s nádhernou tropickou faunou i florou a také tradiční kultura. Program zájezdu: 1.den: Odlet z Prahy do Singapuru. 2.den: Přílet do Singapuru, transfer do hotelu. Aklimatizace a  odpočinek po  cestě. Podvečerní procházka centrem (Orchad Road) - seznámení se Singapurem. 3.den: Celodenní prohlídka Singapuru. Procházka čínskou, indickou a  arabskou čtvrtí i  starou koloniální částí Singapuru s budovou parlamentu, Národního muzea a katedrálou. Návštěva proslulé botanické zahrady s pestrou paletou koření a orchideí. 4.den: Po snídani transfer z hotelu na letiště. Odlet ze Singapuru do Denpasaru na Bali. Po příletu transfer do hotelu v letovisku Kuta. Možnost koupání na blízké pláži. 5.den: Celodenní výlet Mengwi - Alas Kedaton - Tanah Lot. Během výletu si prohlédnete chrám Mengwi, který patří mezi největší chrámy na Bali. Královský chrám pochází již z 18. století. Dále navštívíte Kedaton - opičí přírodní rezervaci. Na závěr výletu vás čeká západ slunce u Tanah Lot - chrámu z 16. století ležícím na útesu v jihozápadní části ostrova cca 30 km od Denpasaru. Chrám je častým cílem hinduistů, kteří sem přicházejí uctít bohy moře. Za odlivu je možné dostat se k chrámu pěšky. Na jeho siluetu rýsující se oproti zapadajícímu slunci na malé skále v moři se nedá zapomenout.

6.den: Celodenní výlet Tajemné údolí řeky Petanu. Výlet do oblasti Kintamani, jedné z nejoblíbenějších turistických oblastí Bali s aktivní sopkou Mount Batur a  jezerem Batur. Navštívíte sloní jeskyni Goa Gajah, muzeum Purkabala, kávovou plantáž Rempah, chrám Pura Penatran Sasih. 7.den: Celodenní výlet Kehen - Panglipuran Kertagosa. Výlet vás zavede k  chrámu Kehen, který je jedním z nejstarších na Bali. Dále navštívíte tradiční vesničku Penglipuran s  překrásnou architekturou a  Kertagosu, starý justiční palác v královském městě Klungkung. 8.den: Odlet z Bali do Singapuru a dále přestup na let do Evropy. 9.den: Přílet do Prahy. Termín 11.04.- 19.04.18 27.09.- 05.10.18

Cena Odlet 45.990 Praha 45.990 Praha

V ceně: •letecká doprava Praha - Singapur - Denpasar Praha•6x nocleh v hotelu 4* (2-lůžkové pokoje) •6x snídaně•transfery letiště - hotel - letiště •3x výlet na Bali dle programu•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 6.990 Kč Komplexní pojištění 1.170 Kč Cena nezahrnuje: Odletový poplatek (platba na letišti) 20 USD


INDOČÍNA, ČÍNA

7

INDOČÍNA - THAJSKO, LAOS, VIETNAM Představujeme vám cestu, při které poznáte duši Mekongu, výpravu do staré i nové Indočíny. Na  cestě poznáte ikonická místa jako Bangkok, Luang Prabang či Hanoj, ale také odlehlé vesničky u thajsko-barmských hranic nebo Laos, zemi, na kterou čas zapomněl. Program zájezdu: 1.den: Odlet z Prahy do Thajska. 2.den: Přílet do BANGKOKU. V podvečer plavba po  řece CHAO PRAYA RIVER, budeme projíždět kanály proplétajícími se čtvrtí THONBURI. Večer zamíříme do ulice KHAO SAN. Tady se setkáme s  kulinářskými lahůdkami v  podobě různého hmyzu na grilu, a ti méně odvážní mohou zajít do některého ze stánků běžného jídla. 3.den: Celodenní prohlídka chrámů a  paláců ostrova KO RATANAKOSIN - GRAND PALACE s nejposvátnějším chrámem Thajska WAT PHRA KAEO, WAT PHO s  obřím ležícím Buddhou zdobeným zlatem a  perletí, WAT ARUN (Chrám úsvitu). Po  setmění se odebereme do  východní části Bangkoku, zde poznáte opravdový Bangkok. Mluvíme o  RED-LIGHT DISTRICTU vyzdobeném barevnými neony a nočními bary, s hlavní ulicí SOI COWBOY a oblast NANA PLAZA. 4.den: Odlet z Bangkoku do CHIANG MAI, domova hustých pralesů a mlhavých hor. Ve městě si prohlédneme historickou čtvrť se svatými chrámy – WAT PHRA SINGH. Připomeneme si uzavření thajsko-laoského přátelství u  pomníků THREE KINGS MONUMENT. Večer se severothajskou kuchyní blíže seznámíme při návštěvě místního nočního bazaru s mnoha typickými jídelnami. 5.den: Dnes se vydáme kousek mimo město, kde dorazíme k lesnímu chrámu WAT U MONG. Posvátné vrcholky Chiang Mai na sebe nenechají dlouho čekat, v NP DOI SUTHEP-PUI objevíme kouzlo hor Doi Suthep (1 676 m) a sesterské Doi Pui (1 685 m). K odpolednímu odpočinku přímo vybízí vodopád NAM TOK MAE SA. 6.den: Navštívíme malé městečko PAI. V blízkosti PAI sídlí sloní kemp, kde budeme mít šanci pozorovat slony při koupeli. Dále prozkoumáme vápencové jeskyně THAM LOT proslulé hlavně kvůli jeskyni teakových rakví COFFIN CAVE. 7.den: Navštívíme nejodlehlejší thajskou provincii MAE HONG SON. Zde už na vás dýchne všudypřítomný vliv sousední Barmy. Tady se podíváme do VESNICE DLOUHOKRKÝCH KAYANŮ. Návrat zpět do Pai. 8.den: Odjezd do provincie CHIANG RAI, která se chlubí nejrozmanitějším etnickým osídlením. Nesmíme opomenout zastávku ve WAT RONG KHUN. 9.den: Brzy ráno odjezd na thajsko-laoskou hranici, následuje pozemní přechod hranice a nalodění na dvoudenní plavbu po MEKONGU. Večer zakotvíme ve vesnici PAKBENG, abychom okusili prostý život horských kmenů. 10.den: Pokračování v  plavbě, jejímž cílem je bývalé horské království koloniální město LUANG PRABANG. Ze svatého kopce PHOUSI budeme mít město jako na dlani. Neunikne nám KRÁLOVSKÝ PALÁC ani noční luangprabangský trh.

11.den: Dokončení prohlídky LUANG PRABANGU, návštěva vesničky BAN XANG HAI, ve které ochutnáme místní lao-lao, tedy whisky ze zkvašené lepkavé rýže. 12.–13.den: Navštívíme vesnici VANG VIENG. Půjčíme si kola a projedeme se podél řeky Nam Song s výhledy na vápencové homole anebo se vykoupeme v tůních 30metrovém vodopádu TAD KAENG YUI a necháme se okouzlit jeskyní PHOU KHAM, ke které se dostaneme procházkou přes rýžová pole a bambusový most. 14.den: Na cestě do hlavního laoského města VIENTIANE se zastavíme u jezera ANG NAM NGUM. Ochutnáme vynikající čerstvé jezerní úlovky na grilu. Po příjezdu do VIENTIANE se projdeme kolem chrámů VAT SISAKET, VAT SIMUANG a navštívíme náměstí NAM PHOU. 15.den: Dokončení prohlídky VIENTIANE. Krátký přelet do vietnamské metropole HANOJE. Projdeme se mezi koloniálními domky ve Francouzské čtvrti, které dominuje budova OPERY. Večer budeme pozorovat okolní ruch kolem úchvatného mostu Huc na jezeře HOAN KIEM. 16.den: Prozkoumávání hanojské čtvrti BA DINH, které dominuje HO ČI MINHOVO MAUZOLEUM A  MUZEUM. Strýčka Ho opustíme a  vydáme se k  PREZIDENTSKÉMU PALÁCI, který si prohlédneme při procházce palácovými zahradami. Významným symbolem města je rovněž PAGODA JEDNOHO SLOUPU s obřím stromem bo nebo nejuctívanější hanojských chrámový komplex CHRÁM LITERATURY. Večer odjedeme nočním lehátkovým vlakem do hornatého severu SA PA. 17.den: Ráno příjezd do SA PA. Odsud vyrazíme k PRŮSMYKU NEBESKÉ BRÁNY ležícímu ve výšce 2100 m. Následuje oběd formou pikniku. Vydáme se na průzkum vesnice TA VAN, jež je osadou kmene Dao a Giay. Večer nocleh přímo ve vesnici. 18.den: Ráno se vydáme na  návštěvu hmongských vesnic CAT CAT a LAO CHAI. Večer odjedeme nočním lehátkovým vlakem zpět do HANOJE. 19.den: Výlet k nejposvátnějšími místu Vietnamu – PAGODĚ VŮNÍ. 20.den: Poslední nákupy, odlet domů. 21.den: Přílet do ČR. Termín Cena Odlet 30.03.- 19.04.18 58.990 Praha 13.10.- 02.11.18 58.990 Praha

V ceně: •letecká přeprava Praha - Bangkok, Bangkok - Chiang Mai, Vientine - Hanoj, Hanoj - Praha •místní doprava v rámci programu (loď, autobus, fototaxi, vlak)•2-denní plavba po Mekongu •výlety dle programu•15x nocleh v turistickém hotelu•1x nocleh v tradičním domě v menšinové vesnici (jedna společná místnost)•2x nocleh v místním lehátkovém vlaku•18x snídani • 3x oběd • 2x večeři • služby delegáta Cena nezahrnuje: •vstupné•vietnamské vízum cca 25 USD (platí se na místě)•laoské vízum cca 30 USD (platí se na místě)•bakšišné Příplatky a fakultativní služby: Komplexní pojištění 2.730 Kč Schvalovací dopis do Vietnamu 200 Kč Pojištění storna letenky 750 Kč (ze zdravotních důvodů)

ČÍNA - TO NEJLEPŠÍ Z ŘÍŠE STŘEDU Vydejte se s námi do daleké a exotické Číny, jedné z nejrozmanitějších a nejosobitějších zemí světa. Program zájezdu: 1.den: Odlet odpoledne z Prahy do Pekingu. 2.den: Odpoledne přílet do  PEKINGU, transfer do  centra města na  ubytování. Večeře na  uvítanou – slavná PEKINGSKÁ KACHNA nebo noční gastronomický trh Donganmen (štíři, hadi, pavouci, larvy bource morušového a jiné „pochoutky“). Nocleh v Pekingu. 3.den: Vydáme se poznávat hlavní město Číny. Jako první nás čeká symbol země – medvídci panda v  pekingské ZOO, následně se vydáme do  největšího tibetského chrámu v  Pekingu – LAMAISTICKÉHO CHRÁMU. Nevynecháme ani císařskou KONFUCIÁNSKOU AKADEMII, kde se vzdělávaly generace císařských úředníků a nakonec se projdeme ve  staré romantické zástavbě tzv. HUTONGŮ. Uvidíme i  starou BUBNOVOU A ZVONOVOU VĚŽ, projedeme se na cyklorikšách a  navštívíme OLYMPIJSKÝ AREÁL s  neobvyklými příklady moderní architektury – stadiony Ptačím hnízdem a Vodní kostkou. Nevynecháme ani výrobnu císařského porcelánu. Nocleh v Pekingu. 4.den: Dnes nás čeká jeden z divů světa – VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ, navštívíme méně známý úsek, abychom si dokonale užili atmosféru kamenného hada, který se valí po vysokých hřbetech hor jako memento nadřazenosti a  moci čínské civilizace vůči nomádským kmenům. Odpoledne se přesuneme do oblasti Tygřích hor a 13 HROBEK CÍSAŘŮ DYNASTIE MING – pohádková krajina „zmačkaného sametu“, kterou osobně vybral císař, je místem, kde odpočívají císařové nejvýznamnější čínské dynastie. Navštívíme PODZEMNÍ PALÁC a POKLADNICI jediné otevřené hrobky a projdeme se po  CESTĚ DUCHŮ s  kolosálními sochami lidí a  zvířat. Na  závěr dne tradiční ČÍNSKÝ ČAJOVÝ OBŘAD. Nocleh v Pekingu 5.den: Vydáme se na největší náměstí světa - NÁMĚSTÍ NEBESKÉHO KLIDU, odkud se přesuneme do legendárního ZAKÁZANÉHO MĚSTA a necháme se pohltit komplexem 9999 budov. Uvidíme i  slavný DRAČÍ TRŮN v  Síni nebeské harmonie, císařské zahrady a umělecké sbírky. Vystoupáme na UHELNÝ PAHOREK, odkud se nám naskytne neopakovatelný pohled na celý Peking a Zakázané město. Dále nás čeká CHRÁM NEBES a proslulý PERLOVÝ TRH s  množstvím šperků, oblečení, doplňků atp. Na závěr dne navštívíme LETNÍ CÍSAŘSKÝ PALÁC, který tvoří více jak 3000 staveb na břehu jezera Kchun-ming, možnost projížďky dračí lodí a zhlédneme ohromující pagodu Libovonného Buddhy, řadu mostů, pavilonů a dalších palácových budov. Večer možnost návštěvy představení PEKINGSKÉ OPERY nebo Kung-fu show. Nocleh v Pekingu. 6.den: Hypermoderní rychlovlaky – to je také současná Čína, rychlostí přes 300 km/h se ráno

vydáme do srdce Číny do oblasti ŽLUTÝCH HOR. Odpoledne navštívíme místní vesnice a starobylá městečka, uvidíme čajové plantáže, rýžová políčka s vodními buvoly, bambusové lesy a necháme se okouzlit starobylou architekturou vesniček XIDI a  HONGCUN. Večer procházka po  starém městečku TUNXI,  navštívíme některou ze stylových horských čajoven nebo kaligrafické dílny. Nocleh v Huangshan. 7.den: Celý den budeme věnovat ŽLUTÝM HORÁM - jednomu z největších přírodních divů Číny a světa. Projedeme okolo několika vodopádů, vyjedeme lanovkou na jejich vrchol, odkud se nám naskytne fantastický pohled na  okolní vrcholky a na Západní a Východní moře mraků. Na cestě nás doprovodí tisíce kvetoucích rododendronů. Po  návratu z  vrcholů hor nasedneme na  noční lůžkový vlak do Su-čou. 8.den: Ráno příjezd do SU-ČOU – čínských Benátek, půvabného a bohatého města na řece Jang c´tiang, které je světově proslulé svojí ohromnou kolekcí starobylých klasických čínských zahrad (tzv. literátské zahrady). Navštívíme nejkrásnější z nich – ZAHRADU MISTRA RYBÁŘSKÝCH SÍTÍ a ZAHRADU PONÍŽENÉHO ÚŘEDNÍKA, jež jsou mistrovskou ukázkou zahradní architektury a okouzlují rozmanitostí svých staveb. Navštívíme i NEJSTARŠÍ ČÍNSKOU MANUFAKTURU NA VÝROBU HEDVÁBÍ, které Su-čou celosvětově proslavilo. Na závěr se vydáme na  romantickou plavbu po  kanálech. Nocleh v Su-čou. 9.den: Ráno se přesuneme do ŠANGHAJE – jedné z největších světových megapolí, abychom okusili rytmus koloniálního nábřeží BUND s  budovami bank a ambasád, okouzlujícího komplexu zahrad YU YUAN, navštívíme i  STARÉ ČTVRTĚ ZAHRANIČNÍCH KONCESÍ, uvidíme starý šanghajský trh, mnohé chrámy a  nakonec se přepravíme na druhou stranu města do hypermoderní čtvrti PUDONG s mrakodrapy jako Perla Orientu nebo Shanghai Tower. Večer fakult. vyhlídková plavba centrem Šanghaje s nádhernými pohledy na moderní čtvrti i  starou zástavbu. Pozdě večer se přesuneme na letiště a okolo půlnoci odlet do ČR. 10.den: V ranních hodinách přílet do Prahy. Termín Cena Odlet 06.04. -15.04.18 46.990 Praha 21.09.- 30.09.18 46.990 Praha V ceně: •letecká přeprava Praha - Peking - Šanghaj - Praha•transfery z letiště nebo nádraží•rychlovlak Peking - Žluté hory•lůžkový noční vlak Žluté hory - Su-čou•vlak/bus - Šanghaj•6x nocleh v hotelu 3*/4*•6x snídaně•6x oběd nebo večeře•večeře v Pekingu•doprava autobusem dle programu•služby českého průvodce•místní technický průvodce Cena nezahrnuje: •vstupy do objektů•fakultativní plavby a výlety •spropitné pro místní řidiče•lanovku ve Žlutých horách Příplatky: Komplexní pojištění 1.300 Kč Vízum do Číny 1990 Kč


NEPÁL

8 Annapurna

HIMALÁJE PRO KAŽDÉHO!

Naše zájezdy jsou určeny pro běžné klienty či turisty. Naším cílem je umožnit všem, kteří o to mají zájem, poznat Nepál i Himaláje opravdu zblízka, aniž by se však vyžadovala nějaká náročná fyzická příprava či kondice. Jak blízko se chcete s námi k Himalájím dostat je již jen na vašem uvážení.

NEPÁL A ŠTÍTY HIMALÁJÍ Tento program vám vedle poznání Kathmandu a přilehlých královských měst nabídne i možnost podívat se na Himaláje opravdu zblízka. Program zájezdu: 1.den: Odlet z Prahy do Dubaje. Nocleh v Dubaji. 2.den: V poledne odlet z Dubaje. Ve večerních hodinách přílet do Kathmandu. Transfer do hotelu v centru Kathmandu - čtvrti Thamel a ubytování. 3.den: Dopoledne procházka čtvrtí Thamel (turistické centrum Kathmandu) a  návštěva královského komplexu paláců na  Durbar Square. Budete moci obdivovat nádheru newarské dřevěné architektury. Čtvrť Thamel je de facto jedním obrovským tržištěm, kde můžete koupit prakticky cokoliv. Odpoledne návštěva chrámového komplexu Pašupatinath, který leží na břehu posvátné řeky Bagmati. Chrám je dodnes místem pohřebních obřadů místních hinduistů, tzv. ghatů. Místo je přirovnáváno k indickému Varanásí, řeka Bagmati ústí do posvátné Gangy. Dále návštěva blízké stupy Boudha, jedné z největších na světě a přilehlého buddhistického kláštera. Dále přejezd k  Swoyambhu (též Svajambhunáth, památka UNESCO) - tzv. opičí chrám na  kopci nad městem. Místo je významným centrem nepálského budhismu a nabízí nádherné vyhlídky na město i panoráma okolních hor. 4.den: Transfer z Kathmandu do Pokhary. Pokhara (900 m n. m.) je jednoznačně nejnavštěvovanějším nepálským městem. Říká se, že oblast Pokhary patří k  jedněm z  nejkrásnějších míst na světě. Přispívá k tomu především úchvatné panoráma himalájských osmitisícovek nad městem i půvabné jezero Phewa. 5.den: Ráno vyjížďka na  Sarangkot - kopec, který se tyčí nad městem a jezerem cca ve výšce 1500 m n. m. Z jeho úbočí se vám odkryje panoráma skupiny velehor kolem Annapurny (8091 m). Himalájské osmitisícovky se nacházejí severně od města. Na horizontu je uvidíte ve vzdálenosti cca 25 - 30 km. Výhledům dominuje strmý štít Fish Tale (Machapuchhre, 6997 m). Za dobré viditelnosti můžete spatřit i  vzdálenější Dhaulagiri (8167 m) a Manaslu (8163 m). Odpoledne doporučujeme zamířit k vodopádům Devis Fall a  přilehlému komplexu jeskyní Gupteshwor. Můžete se též vydat k tzv. Pagodě míru, která se nachází na kopci nad jezerem. Nebo si můžete půjčit loďku a projet se po jezeře. 6.den: Odjezd z  Pokhary zpět do  Kathmandu.

Po cestě zastávka v  Bandipuru - malé tradiční horské vesničce, která nabízí výhledy na himálajské vrcholky. Za jasného počasí je možno kochat se výhledy na  Ganesh Himal, Himala Chuli, Manaslu, Annapurnu. Cesta trvá cca 7 hodin. Odpoledne ubytování v hotelu v Kathmandu. 7.den: Celodenní fakultativní výlet Bhaktapur a  Nagarkot. Nagarkot nabízí možnost výhledů na panorama Himalájí (oblast Everestu). Dostanete se až do výše 2150 metrů Dopoledne návštěva Patanu. Odpoledne přejedete do Bhaktapuru. Bhaktapur, ležící 15 km východně od Kathmandu, je dalším z bývalých královských nepálských měst. Centrum města se řadí mezi skvosty světové chrámové architektury. Bhaktapur je významným střediskem řezbářské a  hrnčířské výroby, kterou je možné sledovat přímo v ulicích města. 8.den: Dopoledne návštěva Patanu. Patan je jedním ze tří bývalých královských nepálských měst, nachází se několik kilometrů jižně od Kathmandu. Centrem města je opět Durban Square s hlavním chrámem Krishna, který zdobí 21 věžiček. Historické náměstí je plné nádherných staveb s vyřezávanými okny a římsami a paláců ze dřeva a  červených pálených cihel. Ve  večerních hodinách transfer na letiště a odlet zpět do Prahy. 9.den: Přílet do Prahy v poledních hodinách. Termín Cena Odlet 02.11.- 10.11.17 43.990 Praha 19.03.- 27.03.18 42.990 Praha 22.10.- 30.10.18 42.990 Praha

V ceně: • letecká doprava do Kathmandu a zpět • 1x nocleh v Dubaji (v případě delšího čekání) • 4x nocleh v hotelu 3* v Kathmandu • 2x nocleh v hotelu 3* v Pokhaře • 6x snídaně • transfery z letiště do hotelu a zpět v Dubaji a v Kathmandu • transfery z Kathmandu do Pokhary a zpět • služby českého průvodce Příplatky: Výlet Bhaktapur a Nagarkot 650 Kč Pokoj 1/1 3.990 Kč Komplexní pojištění 1.170 Kč

Pokhara Chitwan

Kathmandu Patan

NEPÁL A LEHKÝ  TREK V HIMALÁJÍCH Program tohoto zájezdu je prodloužením základního programu o trek v Himalájích a je sestaven tak, aby jej mohl absolvovat každý běžný turista. Nevyžaduje žádnou velkou fyzickou zdatnost či zkušenost s  vysokohorským prostředím a  turistikou. V druhé polovině na vás čeká lehký 3-denní trek v oblasti Annapurny. Program zájezdu: 1.- 5.den: Shodný s programem „Nepál a štíty Himalájí“. 6.den: Po snídani transfer z Pokhary do Nayapulu (cca 90 min. jízdy). Zde již začíná vaše dobrodružství. Přejdete vysutý most přes řeku Modi a  zamíříte k  vesničce Birethanti (1030 m), kam se dostanete zhruba po  45 minutách chůze. Cesta dále mírně stoupá směrem k Sauli Bazar (1220 m). Po další hodině chůze dorazíte do Kilyu (1390 m). Zastávka na oběd a odpočinek před dalším výstupem. Zamíříte po strmé cestě a  kamenných schodech vzhůru do  cíle prvního dne  treku - vesničky Ghandruk (1940 m). Předpokládaná doba na cestě treku prvního dne je 6 hodin. Ubytování v horské lodge (chatě) v Ghandruku, odpočinek po cestě. V údolí severně nad Ghandrukem můžete obdivovat všechny horské velikány této oblasti. Především horský masív Annapurny. 7.den: Po snídani váš čeká asi hodinové klesání vesměs po  kamenných schodech do  údolí říčky Modi a k osadě Kyumi. Po překročení řeky následuje asi hodinové stoupání k vesnici Landruk (1560 m), odtud máte možnost spatřit opět celé panoráma Himalájí této oblasti. Cesta dále vede kolem terasovitých políček s rýžovými a kukuřičnými poli. V závěru tohoto dne pak ještě absolvujete krátké stoupání do osady Tolka (1700 m), kde je cíl vašeho druhého dne na treku. Zde se opět ubytujete v horské lodge. Celková doba treku druhého dne cca 5 hodin. 8.den: Po  snídani zamíříte z  Tolky směrem na Dhiupani, kde vás čeká nejvyšší bod vašeho treku - 2100 m. Opět místo dalekého výhledu na Himaláje (Annapurna, Dhaulagiri aj.) Poté již následuje pozvolný, někdy i dost strmý, sestup přes vesničky Pothana a  Dhampus do  Phedi

Bhaktapur

M.Everest

(1130 m). Do Phedi dorazíte cca po 7 hodinách cesty. Odpoledne transfer zpět do Pokhary a ubytování v hotelu v Pokhaře. 9.den: Odjezd z  Pokhary zpět do  Kathmandu. Za  jasného počasí se můžete kochat výhledy na Ganesh Himal, Himala Chuli, Manaslu, Annapurnu. Cesta trvá cca 6 hodiny. Odpoledne ubytování v hotelu v Kathmandu. 10.den: Návštěva Bhaktapuru a Patanu. 11.den: Během dne transfer z hotelu na letiště a odlet zpět do Prahy. 12.den: Přílet do ČR. Termín Cena Odlet 12.11.- 23.11.17 49.990 Praha 06.04.- 17.04.18 47.990 Praha 22.10.- 02.11.18 47.990 Praha

V ceně: • letecká doprava do Kathmandu a zpět • 1x tranzitní nocleh v Dubaji• 4x nocleh v hotelu 3* v Kathmandu • 3x nocleh v hotelu 3* v Pokhaře • 2x nocleh v lodge na treku • 7x snídaně (Kathmandu, Pokhara) • transfery z letiště do hotelu a zpět v Kathmandu • transfery z Kathmandu do Pokhary a zpět a z Pokhary do Naypulu / Phedi a zpět • místní nosič na treku (jednoho na skupinu) • TIM (povolení na trek) • vstupné do Národního parku Annapurna • služby českého průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 4.990 Kč Komplexní pojištění 1.560 Kč

V ceně zájezdu není zahrnuto (platí shodně pro všechny zájezdy do Nepálu): • Vízum do Nepálu – vyřizuje se na místě po příletu na letišti za poplatek 25 USD • Místní doprava (mimo uvedené transfery)


NEPÁL

9

HIMALÁJE A TREK POD ANNAPURNOU Program tohoto zájezdu vám vedle poznání Kathmandu a  přilehlých královských měst nabídne i možnost podívat se na Himaláje opravdu zblízka. Je sestaven tak, aby jej mohl absolvovat každý běžný turista. Nevyžaduje žádnou velkou fyzickou zdatnost či zkušenost s vysokohorským prostředím a  turistikou. Podstatnou část cesty tvoří nepříliš obtížný 5-denní trek v oblasti Annapurny spojený s výstupem na jeden z himalájských minivrcholků, tzv. Poon Hill (3190 m). Program zájezdu: 1.den: Odlet z Prahy do Kathmandu. Přílet do Dubaie. (Tranzitní ubytování v Dubai, pokud je čekání delší než 12 hodin.) 2.den: Pokračování v  letu do  Nepálu. Přílet do Káthmándú. Transfer do hotelu v centru Kathmandu - čtvrti Thamel a ubytování. 3.den: Během dne vyřízení povolení k návštěvě národního parku Annapurny a povolení k treku. Dopoledne procházka čtvrtí Thamel (historickým a turistickým centrem Kathmandu), návštěva královského komplexu paláců na Durbar Square. Budete moci obdivovat nádheru newarské dřevěné architektury. Odpoledne návštěva Swoyambhu (památka UNESCO) - tzv. opičí chrám na  kopci nad městem. Místo je významným centrem nepálského budhismu a  nabízí nádherné vyhlídky na město i panoráma okolních hor. 4.den: Transfer z Kathmandu do Pokhary. Pokhara (900 m n. m.) je jednoznačně nejnavštěvovanějším nepálským městem. Říká se, že oblast Pokhary patří k  jedněm z  nejkrásnějších míst na světě. Přispívá k tomu především úchvatné panoráma himalájských osmitisícovek nad městem i půvabné jezero Phewa. 5.den: Po snídani transfer z Pokhary do Nayapulu (cca 90 min. jízdy). Zde již začíná vaše dobrodružství. Přejdete vysutý most přes řeku Modi a zamíříte k vesničce Birethanti (1030 m), kam se dostanete zhruba po 45 minutách chůze. Cesta dále mírně stoupá směrem k Tikhedungha (1540  m). Pokračovat budeme náročnějším výstupem (schody) až do  Ulleri (2020 m). Odpoledne ubytování v  horské lodge (chatě) a odpočinek po cestě. Z údolí můžete obdivovat všechny horské velikány této oblasti. Především pak horský masív Annapurny. 6.den: Pokračování treku do  Ghorepani (2900 m). Ubytování v  lodgi. Nádherné panoramatické výhledy na  Annapurnu, Hiunchuli a Annapurnu South. 7.den: Časně ráno výstup na Poon Hill (3210 m), výhledy na osmitisícovky v oblasti - Annapurny, Dhaulagiri atd. Dále pokračování v cestě přes sed-

lo Deurali (3290 m) do Ban Thani (3270 m). Po  cestě se nabízí řada úchvatných výhledů na  okolní osmitisícovky. Odpoledne ubytování v lodgi. 8.den: Sestup do  Thadapani (2650 m) a  dále do Ghandruku (1980 m). I při sestupu můžete sledovat himalájská panoramata. 9.den: Po snídani váš čeká sestup z Ghandruku zpět do Nayapulu. Odpoledne transfer zpět do Pokhary a ubytování v hotelu v Pokhaře. 10.den: Odjezd z Pokhary zpět do Kathmandu. Za jasného počasí je možné spatřit  Ganesh Himal, Himala Chuli, Manaslu, Annapurnu. Cesta trvá cca 6 hodin. Odpoledne ubytování v hotelu v Kathmandu. 11.den: Dopoledne možnost návštěvy královských měst Patan či Bhaktapur. Odpoledne transfer z hotelu na letiště a odlet zpět do Prahy. 12.den: Přílet do Prahy v odpoledních hodinách. Termín Cena Odlet 23.10.- 03.11.17 49.990 Praha 19.03.- 30.03.18 47.990 Praha 09.11.- 20.11.18 47.990 Praha

V ceně: •letecká doprava do Káthmándú a zpět, včetně letištních tax•3x nocleh v hotelu 3* v Káthmandu •2x nocleh v hotelu 3* v Pokhaře•4x nocleh v lodge na treku•1x nocleh v Dubai (pokud je vyžadován z důvodů přestupu) •5x snídani (Káthmandu, Pokhara) •transfery z letiště do hotelu a zpět v Kathmandu•transfery autem z Káthmándú do Pokhary a zpět•transfery autem z Pokhary do Naypulu / Phedi a zpět do Pokhary •místního nosiče na treku (jednoho na dvojici) •TIM (povolení na trek)•vstupné do Národního parku Annapurna•služby průvodce CK Příplatky: Pokoj 1/1 (pokud klient vyžaduje) 4.990 Kč Komplexní pojištění 1.710 Kč

NEPÁL - KRÁLOVSKÁ MĚSTA, HIMALÁJE A SAFARI V CHITWANU Tento program vám vedle poznání Kathmandu a přilehlých královských měst nabídne i možnost podívat se na Himaláje opravdu zblízka. Zároveň vás však zavede i do tropické džungle národního parku Chitwan. Program zájezdu: 1.den a 2.den: Program je shodný se zájezdem “Nepál a štíty Himalájí”. 3.den: Celodenní fakultativní výlet do  himalájského předhůří v  oblasti Nagarkotu. Nagarkot nabízí možnost výhledů na  panorama Himalájí (oblast Everestu). Po  krátkém výstupu se dostanete až do  výše 2150 metrů. Dále pak návštěva patrně nejkrásnějšího královského města Nepálu - Bhaktapuru. Bhaktapur leží cca 15 km východně od Kathmandu a je dalším z  bývalých královských nepálských měst. Centrum města se po rozsáhlé rekonstrukci zařadilo mezi skvosty světové chrámové architektury. Bhaktapur je významným střediskem řezbářské a hrnčířské výroby, kterou je možné sledovat přímo v ulicích města. V podvečer návrat do hotelu v Kathmandu. 4.den: Transfer z Kathmandu do Pokhary. Po cestě, v případě vhodného počasí, je možné zařadit zastávku v  Bandipuru - malé tradiční horské vesničce, která nabízí výhledy na himalájské vrcholky. Pokhara (900 m n. m.) je jednoznačně nejnavštěvovanějším nepálským městem. Říká se, že oblast Pokhary patří k jedněm z nejkrásnějších míst na světě. Přispívá k tomu především úchvatné panoráma himalájských osmitisícovek nad městem i půvabné jezero Phewa. 5.den: Ráno vyjížďka na  Sarangkot - kopec, který se tyčí nad městem a jezerem cca ve výšce 1500 m n. m. Z  jeho úbočí se vám odkryje panoráma skupiny velehor kolem Annapurny (8091 m). Himalájské osmitisícovky se nacházejí severně od  města. Na  horizontu je uvidíte ve vzdálenosti cca 25 - 30 km. Výhledům dominu-

je strmý štít Fish Tale (Machapuchhre, 6997 m). Za dobré viditelnosti můžete spatřit i vzdálenější Dhaulagiri (8167 m) a Manaslu (8163 m). Odpoledne doporučujeme zamířit k vodopádům Devis Fall a přilehlému komplexu jeskyní Gupteshwor. Můžete se též vydat k tzv. Pagodě míru, která se nachází na kopci nad jezerem. Nebo si půjčit loďku a projet se po jezeře. 6.den: Odjezd z  Pokhary do  Chitwanu. Cesta trvá cca 6 hodiny. Odpoledne ubytování v hotelu v Chitwanu. 7.den: Chitwan. Individuální program dle vlastního výběru. Nabízí se: safari na  hřbetě slonů, pozorování nosorožců, tygrů bengálských a divokých slonů. Pěší safari pralesem. Výlet na kanoích po řece s pozorováním krokodýlů, exkurze do záchranné stanice divokých slonů. 8.den: Odjezd z Chitwanu do Kathmandu. Ubytování v hotelu v Káthmándú.. 9.den: Dopoledne návštěva Patanu. Patan je jedním ze tří bývalých královských nepálských měst. Nachází se několik kilometrů jižně od Kathmandu. Centrem města je opět Durban Square s  hlavním chrámem Krishna, který zdobí 21 věžiček. Historické náměstí je plné nádherných staveb s  vyřezávanými okny a  římsami a  paláců ze dřeva a  červených pálených cihel. Odlet z Kathmandu 10.den: Přílet do Prahy. Termín Cena Odlet 22.10.- 31.10.18 45.990 Praha V ceně: •letenka do Káthmándú a zpět•4x nocleh v hotelu 3* v Káthmándu•2x nocleh v hotelu 3* v Pokhaře•2x nocleh v hotelu 3* v Chitwanu •8x snídaně•transfery z letiště do hotelu a zpět •transfery z Káthmándú do Pokhary a Chitwanu a zpět•transfery v rámci prohlídky v Kathmandu Cena nezahrnuje: •místní dopravu (mimo výše uvedené)•aktivity v Chitwanu •vstupné do objektů Příplatky: 1-lůžkový pokoj 6.990 Kč Fakultativní výlet Nagarkot a Bhaktapur 650 Kč Komplexní pojištění 1300 Kč


INDIE

LADAKH, HIMALÁJE A TAJ MAHAL Oblast Ladakhu patří do oblasti Kašmírské části Himalájí na hranicích Indie a Pákistánu, které vévodí osmitisícovka Nanga Parbat (8125 m). Ladakh – „země vysokohorských průsmyků“ bývá často označován jako „Malý Tibet“. Oblast Ladakhu s  centrálním městem Leh se nachází v  nadmořské výšce kolem 3500 m., některá navštěvovaná místa však leží i v nadmořské výšce přes 5000 m. Stanou se tak pravděpodobně jedním z nejvyšších míst, kam se dostanete běžnými dopravními prostředky (minivanem či jeepem). Program zájezdu: 1.den: Odlet z Prahy. Let do Indie s přestupem v Istanbulu. 2.den: V ranních hodinách přílet do Delhi. Dopoledne první část prohlídky Dillí. Zastávka u Qutub Minar (nejvyšší kamenný minaret na světě). Dále procházka kolem Indian Gate (Brána Indie), prezidentského paláce a  vládních budov v  New Delhi. Odpoledne prohlídka hrobky Humayuns (památka Unesco). Později odpoledne ubytování v hotelu. Volno, aklimatizace. 3.den: V ranních hodinách odlet z Delhi do Lehu (3550 m), ubytování v  hotelu, aklimatizace. Leh je hlavní metropole regionu Ladakh a  je to ideální výchozí místo pro výlety do  okolí. Odpoledne prohlídka města a návštěva hlavního paláce, podle něhož byla postavena známá Potala ve Lhase. Navštívíte i překrásnou sněhobílou Stúpu Shanti, kterou slavnostně v  roce 1983 otevřel dalajláma. Navštívit dále můžete buddhistický klášter Shankar Gompa. 4.den: Celodenní výlet do  Lamayru. Po  snídani se údolím Wakha vydáte do  Alchi vzdálené od Lehu 62 km. Zde si budete moci prohlédnout jeden z nejstarších klášterů v Indii (více než 1000 let starý). Dále budete pokračovat do  Lamayru (cca 70 km), kde navštívíte klášter vybudovaný Arahatem Nimagungem na přelomu 10. a 11. století. Klášter leží v tzv. měsíční krajině. Odpoledne návrat do Lehu.

10

5.den: Celodenní výlet do oblasti jezera Pangonk, které patří k nejkrásnějším jezerům v celé oblasti Ladakhu. Cesta vede přes průsmyk Chang La. Návrat do Lehu v podvečer. 6.den: Celodenní výlet do  údolí Nubra. Cesta do  údolí vede přes nejvyšší silniční průsmyk na světě Khardung La (5578 m n.m.). Zastávka u sochy Budhy (jedné z největších na světě) obklopené strmými horskými hřebeny. Dále se dostanete do oblasti písečných dun pouští a pohoří Karakorum, které tvoří hranici mezi Indií a Čínou či Pákistánem. Čeká na vás rovněž půlhodinová projížďka na velbloudech. 7.den: Dopoledne odlet z  Lehu zpět do  Delhi. Ubytování v hotelu v Delhi. Odpoledne druhá část prohlídky Dillí. Ve Starém Dillí navštívíme největší mešitu Jama Masjid z r.1658. 8.den: Celodenní výlet do Agry a návštěva Taj Mahal. Večer návrat do hotelu v Delhi. 9.den: V  ranních hodinách transfer na  letiště a odlet z Indie zpět do ČR.

Termín Cena Odlet 01.05.- 09.05.18 54.990 Praha 24.09.- 02.10.18 54.990 Praha

V ceně: • Letenky Praha – Delhi – Praha a Delhi – Leh – Delhi • 7x nocleh v hotelu (3x Delhi, 4x Leh) • 7x polopenze • 2x obědový balíček • transfery dle programu • služby místního i českého průvodce • povolení k návštěvě horských oblastí v Ladakhu Příplatky: 1-lůžkový pokoj (pokud je vyžadován) 6.990 Kč Komplexní pojištění 1.170 Kč

INDIE - KERALA, DŽUNGLE I PLÁŽE INDICKÉHO OCEÁNU Kérala - nejjižnější část Indie každého okouzlí svou historií, kulturou a  kořením. Prohlídka čajových plantáží i  pozorování divoké zvěře, včetně návštěvy tygří rezervace. Plavba tradičním hausbótem po  lagunách a  mezi ostrůvky s  palmovými háji a plantážemi s exotickými plodinami. Koupání a odpočinek na plážích Indického oceánu. Program zájezdu: 1.den: Odlet z ČR do Indie. 2.den: Přílet do Kočinu. Transfer do hotelu, ubytování. Odpočinek po cestě. V podvečer projížďka lodí po kočinském přístavu. 3.den: Dopoledne prohlídka Kočínu (palác Mattančerri, židovská čtvrť se synagogou Paradésí, kostel sv. Františka s hrobem mořeplavce Vasca da Gamy), procházka kolem hradeb Fort Kočín a čínských rybářských sítí. Večer návštěva tradičního představení Kathakali. 4.den: Po  snídani odjezd z  Kočinu do  Munaru - bývalého letního sídla britské koloniální vlády, které se nachází v  nadmořské výšce 1800 m. Město je obklopeno čajovými plantážemi. Návštěva „muzea čaje“ s  ukázkou výroby tohoto světového nápoje. 5.den: Jeep Safari v  oblasti Munaru. Během projížďky navštívíte čajové plantáže a dostanete se až na druhý nejvyšší vrchol jižní Indie - Kolukkumalai. Zastavíte se rovněž u přehradní nádrže Mattupetty. 6.den: Dopoledne přejezd horskou oblastí z Munaru do  Thekkady. Příjezd do  oblasti přírodní rezervace Periyar. Odpoledne projížďka lodí po  jezeře a  dále procházka džunglí při které budete moci pozorovat faunu i floru této oblasti. Především největší atrakci této oblasti - stáda indických slonů ve volné přírodě. Navštívíte také plantáže s kořením - pepř, hřebíček, muškátový oříšek a skořice. 7.den: Po snídani přejezd do Alleppey. Zde nalodění na houseboat. Hausboty patří k typickému způsobu života v Kerale. Tato tradiční loď (nazý-

Vízum do Indie: 1200 Kč

vaná též Kettuvallom) je vybavena ložnicí (pokoji), obývací částí, koupelnou, sluneční palubou i jídelnou. Plavba hausbótem po stojatých vodách Keraly (tzv. backwaters). Během plavby budete moci obdivovat nekonečné háje kokosových palem, plantáže exotických plodin, rýžová políčka i poklidný život vesničanů. 8.den: Po snídani vylodění z hausbotu a přejezd do  Kumarakomu. Návštěva ptačí rezervace na břehu jezera Vemabanad. 9.den: Dopoledne přejezd do známého plážového letoviska Kovalam na břehu Indického oceánu. Odpoledne odpočinek na  písečných plážích letoviska. 10.den: Volno, odpočinek na pláži. Možnost využít terapeutických procedur a masáží Ayurveda. 11.den: Během dne transfer na letiště v Trivandrumu a odlet zpět do Evropy. 12.den: Přílet do ČR. Termín 09.11.- 21.11.18

Cena Odlet 49.990 Praha

V ceně: •letecká doprava z Prahy do Indie a zpět•doprava mikrobusem v Indii•8x nocleh v hotelu 3*/4* (2-lůžkové pokoje)•1x nocleh na hausbotu •8x snídaně•1x plná penze (na hausbotu)•vstupné do objektů dle programu•služby místního a českého průvodce Příplatky: 1-lůžkový pokoj 5.990 Kč Komplexní pojištění 1.560 Kč


11

ZLATÝ TROJÚHELNÍK V rámci tohoto leteckého zájezdu navštívíte řadu úchvatných památek indického subkontinentu. Řada z nich se pyšní označením památka UNESCO. Program zájezdu: 1.den: V  dopoledních hodinách odlet z  Prahy do Dillí. 2.den: V ranních hodinách přílet do Dillí (Delhi). Dopoledne první část prohlídky Dillí. Zastávka u  Qutub Minar (nejvyšší kamenný minaret na  světě). Dále procházka kolem Indian Gate (Brána Indie), prezidentského paláce a vládních budov v New Delhi. Odpoledne prohlídka hrobky Humayuns. Později odpoledne ubytování v hotelu. Volno, aklimatizace. 3.den: Dopoledne přejezd z Dillí do Agry. Prohlídka Velké červené pevnosti v Agře a slavného Taj Mahal. Tento nádherný palác byl postaven císařem Shah Jahan na památku své ženě Mumtaz Mahal. Nocleh v Agře. 4.den: Dopoledne přejezd z  Agry do  Jaipuru. Po cestě zastávka v opuštěném městě Fatehpur Sikri. Město, které zůstalo dokonale zachováno, je mistrovským dílem z  pískovce, jehož odstíny postupem dne hrají jemnými růžovými a rudými odstíny. 5.den: Celodenní prohlídka Jaipuru, nazývaného také jako Růžové město. Během prohlídky navštívíte pevnost Amber Fort (vyjížďka na  pevnost v džípech či slonech), městský palác, starou observatoř, exotický Hawal Mahal nebo-li „paláce větrů“ aj. Nocleh v Jaipuru. 6.den: Dopoledne odjezd z Jaipuru do Dillí. Odpoledne druhá část prohlídky Dillí. Ve Starém Dillí navštívíme největší mešitu Jama Masjid z  r. 1658. Dále navštívíte Červenou pevnost (Red Fort), jejíž mohutné zdi z  červeného pískovce s  mnoha věžičkami a  baštami ční nad širokým příkopem v  severovýchodní části původního Šáhdžahánábádu. Večer ubytování v hotelu. 7.den: Ráno transfer na letiště, dopoledne odlet z Dillí. Přílet do Prahy ve večerních hodinách.

INDIE, SRÍ LANKA, MALEDIVY

Termín Cena 13.11.- 19.11.17 34.990 13.04.- 19.04.18 34.990 30.10.- 05.11.18 34.990

Odlet Praha Praha Praha

V ceně: • letecká doprava Praha (na vyžádání z Vídně) – Dillí a zpět • doprava mikrobusem v Indii • 5x nocleh v hotelu 3* (2-lůžkové pokoje) • 5x snídaně • služby místního a českého průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 3.990 Kč Komplexní pojištění 490 Kč Večeře (5x) 1.250 Kč

INDIE A MALEDIVY Tento zájezd kombinuje poznání nejzajímavějších památek Indie s odpočinkem v přímořském resortu na Maledivách. Program zájezdu: 1.-6.den: Program shodný se zájezdem “Zlatý trojúhelník”. 7.den: Snídaně a transfer na letiště v Dillí, odlet na Maledivy. Po příletu transfer rychlolodí do hotelu. 8.-10.den: Pobyt u moře, koupání v průzračných vodách Indického oceánu, překrásné bílé pláže, bohaté možnosti vodních sportů. 11.den: Transfer na letiště a odlet z Malediv zpět do Prahy. Přílet ve večerních hodinách. Termín Cena Odlet 13.04.- 23.04.18 54.990 Praha 30.10.- 09.11.18 54.990 Praha

V ceně: •letecká doprava Prahy - Dillí – Male - Praha •doprava mikrobusem v Indii•5x nocleh v hotelu 3* v Indii•4x nocleh v hotelu 3* na Maledivách •9x snídaně•4x plná penze v resortu na Maledivách•služby místního a českého průvodce (v Indii) nebo delegáta (na Maledivách)•transfer rychlolodí z letiště do hotelu na Maledivách Příplatky: Komplexní pojištění 1430 Kč 1-lůžkový pokoj 9990 Kč

SRÍ LANKA A MALEDIVY dů RAMBODA a nedaleko nejvyšší hory Srí Lanky Ukážeme vám to nejzajímavější ze Srí Lanky a poznáte luxus Malediv. Nabízíme jedinečný odpočinek na plážích Malediv v kombinaci s poznáním exotické Srí Lanky. Program zájezdu: 1.den: Odlet z Prahy přes Dubaj na Srí Lanku. 2.den: Ráno přílet do  COLOMBA, prohlídka hl. města Srí Lanky, návštěva buddhistického chrámu, Památníku nezávislosti, místního trhu Pettah, Galle Face green. Odpoledne odjezd do hotelu. 3.den: Brzy ráno odjedeme do nejstaršího královského města Srí Lanky ANURADHAPURA, bývalé hl. město velkolepé buddhistické říše, prohlídka, množství dágob, posvátný více než 2 tisíce let starý strom „Bo“. 4.den: Dopoledne druhé královské město POLONNARUWA, středověká metropole Srí Lanky, paláce, chrámy, dágoby, gigantický zavlažovací systém a komplex GAL VIHARAYA, vrchol sochařského a kamenického umění (Svatyně z černého kamene). Navštívíme srílanské dřevařské dílny a odpoledne budeme mít možnost tradiční jízdy na slonech, která k ostrovu patří. Pro zájemce je připravena i návštěva NP MINNERIYA s rozlohou více než 8900 m2 formou Jeep safari (fakultativně). Při projížďce parkem spatříme stáda slonů, sambary, makaky aj. 5.den: Skalní masív LION ROCK (Lví skála) na jehož vrcholu jsou ruiny paláce SIGIRIYA, tzv. osmý div světa - komplex zahrad, fontán a  vodních nádrží. Výstup na vrchol je velkým zážitkem. Přejedeme k jeskynním chrámům v DAMBULL „Zlatá skála“ – překrásně zdobené jeskyně s  mnoha symboly buddhismu a hinduismu. Průvodci nám zde budou i všetečné opice. Odjezd do posledního města sinhálských králů KANDY, ležícího na stejnojmenném jezeře, na okraji srílanské vysočiny. Cestou zastávka v tradiční Ayurvedické zahradě koření s vysvětlením jednotlivých druhů a jejich léčebných účinků. 6.den: Návštěva nejposvátnějšího buddhistického místa na  Srí Lance chrámu BUDDHOVA ZUBU a Královské botanické zahrady PERADENIYA u řeky Mahaweli Ganga. Seznámíme se s flórou Srí Lanky, atrakce zahrady - jávský fíkovník, obří bambusy, vzácné palmy „Coco de Mer“. Zastavíme v muzeu drahých kamenů a diamantů - ukázka těžby a opracování tradičních rubínů a safírů formou videoprojekce. V podvečer možnost shlédnout tradiční srílanské představení - Kandyjští tanečníci a hudebníci. Návrat na ubytování. 7.den: Přejedeme na  Srílanskou vysočinu HILL COUNTRY, zastávka mezi čajovými plantážemi, návštěva typické továrny na  čaj s  vysvětlením celého procesu výroby, ochutnávka, možnost nákupu tradičního cejlonského čaje. V  horské oblasti vysočiny zastavíme u překrásných vodopá-

Piduruthalagala (2555 m n. m.) si prohlédneme nejvýše položené koloniální městečko ostrova NUWARA ELIYA, v překladu „město světla“- sídelní místo Britů. 8.den: NP HORTON PLAINS (UNESCO), fakult. výlet do krásné tiché oblasti vysočiny, exotická zvěř a množství ptáků. Brzy ráno (snídaně formou balíčku) odjedeme jeepy na náhorní plošinu ve výšce cca 2100 - 2300 m n. m. Pěší turistický okruh (cca 9 km) k Bakerovým vodopádům - BAKER´S FALLS až k vyhlídce Konec světa, zde náhle plošina Hortonských plání končí 880 m hlubokým srázem. Ostatní individuální volno, odpoledne společně odjezd do letoviska u Indického oceánu. 9.den: Koupání v Indickém oceánu na Srí Lance, volný den a v podvečer transfer na letiště do Colomba, odlet na  Maledivy. Zde nás bude čekat na letišti český delegát, transfer rychlolodí do hotelového resortu, ubytování. 10.–12.den: Pobyt u  oceánu na  exotických MALEDIVÁCH - atol Severní Malé - koupání v průzračných vodách Indického oceánu, překrásné bílé pláže, odpočinek, strava All inclusive. 13.den: Pobyt u oceánu, koupání, večer transfer rychlolodí na letiště do Malé, odbavení českým delegátem. 14.den: Přílet do Prahy cca v 14.00 hod. Termín Cena Odlet 04.03.- 17.03.18 65.990 Praha 25.11.- 08.12.18 63.990 Praha

V ceně: •letecká přeprava Praha - Dubaj - Colombo a zpět přes Maledivy vč. tax•transfer z/na letiště na Srí Lance a Maledivách•dopravu místním klimatizovaným autobusem po Srí Lance•11x nocleh, 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím (7x nocleh na  Srí Lance a 4x na Maledivách)•7x polopenzi (Srí Lanka)•3x All inklusive + 1x snídaně (Maledivy)•služby místního průvodce•služby českého delegáta na Maledivách v den příletu a odletu Cena nezahrnuje •vstupy•fakultativní výlety•vízum na Srí Lanku cca 35$ Příplatky a fakultativní služby: 1-lůžkový pokoj 13.900 Kč (povinné při nedoobsazení) Maledivy - vodní bungalov 12.500 Kč/osoba Komplexní pojištění 1.820 Kč


JAPONSKO, OMÁN, DUBAJ

JAPONSKO – OSTROVEM HONŠÚ ZA SAKURAMI Cesta do Japonska na jaře - v období, které Japonci milují z celého roku nejvíc. V době, kdy kvetou sakury a lidé je obdivují při svátcích hanami. Historické metropole Japonska - Nara, Kjóto, Kamakura i současné Tokio, Hirošima se stigmatem atomové bomby, přístav Jokohama, půvabný ostrov Mijadžima, nejobdivovanější japonský hrad v Himedži, zahrady v Okajamě, poutní Nikkó v Japonských Alpách („kdo neviděl Nikkó, neví, co je krásné…“), posvátný symbol země - sopka Fudži. Velkoměstské džungle Tokia a Ósaky v kontrastu s oázami klidu japonských zahrad a  přírody. Ochutnávky japonských specialit… A samozřejmě sakury! Program zájezdu: 1.den: Odlet z Prahy, let nad Sibiří do Tokia. 2.den: Mrakodrapy v Šindžuku, vyhlídka na Tokio z  Metropolitní radnice, blyštivá čtvrť barů, jídelen, divadel a „červených luceren“ Kabuki-čó. 3.- 4.den: Tokio - Ósaka - Okajama. Šinkansenem Hikari pod sopkou Fudžisan (3776 m) do velkoměsta byznysu a jídla - Ósaky: futuristický Sky Building, podzemní město Umeda, neonový bulvár Dótombori, Americká vesnice, možnost ochutnávky legendární delikatesy fugu. Himedži: Pevnost bílé volavky - nejobdivovanější japonský hrad. Okajama: slavná zahrada Korakuen, jedna ze tří nejkrásnějších v Japonsku. Historické Kurašiki: malebná oblast kolem vodního kanálu se zachovalými sýpkami a domy-muzei. 5.-7.den: Kjóto - Nara - Hirošima. Nejvýznamnější historická metropole země - Kjóto: zámek Nidžó šógunů Tokugawa, nejslavnější zenová kamenná zahrada Rjóandži, Zlatý pavilon, chrám Kijomizu nad Kjótem, navržený mezi sedm novodobých divů světa. Starosvětská čtvrť divadel a gejš Gion: možnost návštěvy večerního programu s ukázkami tradiční japonské kultury (divadlo i  hudba - bunraku, nó, čajový obřad, ikebana…), kulinářská ulička Pontočó aj. Možnost večeře v suši baru. První hlavní město Japonska - Nara: chrám Tódaidži - největší dřevěná stavba světa se sochou Velkého Buddhy, chrámy a svatyně, park s 1200 jelínky šika, šintoistická svatyně Kasuga. Svatyně tisíců torií Fušimi Inari. Přejezd na západ Honšú. 8.-9.den: Mijadžima - Hirošima - Tokio. Lodí na posvátný ostrov Mijadžimu s opicemi a krotkými jelínky: svatyně Icukušima se slavnou „plovoucí branou“ torii, lanovkou (pěšky) na  horu Misen: vyhlídky na  Hirošimu a  na  Vnitřní moře s ostrůvky. Ochutnávky místních specialit - ústřic a okonomijaki. Hirošima: Muzeum A-bomby, Mírový park, ruiny Průmyslového paláce (UNESCO) projektovaného Čechem J. Letzelem, Kapří hrad, zahrady Šukkei-en. Šinkansenem zpět do Tokia. 10.den: Fudži - Hakone - Izu. Na západ od Tokia do  lázní Hakone a  dále zubačkou a  lanovkami na geotermální pole Ówakudani (za příznivé vulkanické situace) s bublajícím bahnem, fumaroly, sirnými jezírky a černými vajíčky v něm vařenými.

Plavba lodí po jezeře Aši s  úchvatnými výhledy (bude-li přát počasí) na majestátnou Fudži s bílou čepicí. Stará celnice a cedry na historické cestě Tókaidó. 11.den: Tokio. Zahrady císařského paláce, most Nidžúbaši. Asakusa - chrám Sensódži, Nebeský strom - nejvyšší věž a druhá nejvyšší stavba světa - (634 m) z r. 2012. Volitelný program - plavba po řece Sumidě, „břicho Tokia“ - rybí trh Cukidži (Tojosu), obchodní čtvrť Ginza, kontroverzní svatyně Jasukuni, popř. Tokijská věž, parky a muzea v Uenu, nákupy v „elektrickém městě“ Akihabara, popř. večeře u svatostánku sumo s exotickými i  „kontroverzními“ delikatesami (tataráky z  koně, velryby aj.). Možnost návštěvy světově unikátního festivalu ocelového falusu v šintoistické „svatyni prostitutek“ Kanamara v  Kawasaki s pozoruhodnými suvenýry, popř. robotí restaurace s nezapomenutelnou bláznivou show. 12.den: Kamakura, Jokohama. Středověká metropole a pacifické letovisko Kamakura: Velký Buddha, chrám Hasedera. Festival s  možností vidět samurajské bojové umění jabusame - lukostřelbu v  plné zbroji ze sedla běžícího koně. Jokohama: vyhlídka z Landmark Tower (296 m), druhého nejvyššího mrakodrapu Japonska, Čtvrť 21. století se zábavním parkem, čínská čtvrť. 13.den: Nikkó - Tokio. Národní park Nikkó v  Japonských Alpách: velkolepá poutní svatyně Tóšógú s  mauzoleem nejvýznamnějšího šóguna japonské historie Tokugawy Iejasu. Možnost návštěvy bývalé luxusní rezidence císařské rodiny (v níž byl během 2.sv. války ukrýván dnešní císař Akihito). Návrat do Tokia, odlet domů. 14.den: Přílet do Prahy. Termín Cena Odlet 04.04.- 17.04.18 69.990 Praha

V ceně: •letecká doprava Praha – Tokio a zpět•zubačka •lanovka a výletní loď po jezeře Aši (N.P. HakoneFudži)•12x nocleh v hotelu 2-3* (2-lůžkové pokoje s příslušenstvím)•12x snídaně (na japonský způsob)•služby českého průvodce•doprava po trase vlaky (převážně vysokorychlostními expresy šinkansen), autobusy a MHD•trajekt na ostrov Mijadžimu Příplatky: Pokoj 1/1 9.600 Kč Komplexní pojištění 1.820 Kč

12

OMÁN A DUBAJ Sultanát Omán je pozoruhodnou a  bezpečnou arabskou zemí, ve které se dochoval původní arabský způsob života. V zemi se najdete staré pevnosti, hrady i města se starými historickými centry. Mnoho Ománců dnes jezdí v  nových terénních autech po osvětlených dálnicích. Ale na venkově, na městských tržištích a kolem malých obchůdků zažijeme i dnes dobu, která nás vrátí o mnoho desetiletí zpět. Při zpáteční cestě se zastavíte rovněž v Dubaji ve Spojených arabských emirátech. Program zájezdu: 1.den: 1. den: Odlet z Prahy do Dubaje a dále přestup na let do Muscatu. 2.den: Dopoledne přílet do Muscatu – hlavního města Ománu. Prohlídka města - palác sultána (pouze exteriéry), staré centrum, Bait al Zubair – museum ománské historie, tržnice- Mutrah Súk s  uzounkými uličkami a  množstvím malých obchůdků (zlato, stříbrné šperky, meče, zakřivené dýky khanjar, kožené zboží, šátky). Ubytování v Muscatu. 3.den: Návštěva Velká mešity sultána Qaboose, kde se nachází druhý největší ručně tkaný koberec a druhý největší lustr na světě. Z Muscatu přejedete do  starého města Nakhl, prohlédnete si rozsáhlou pevnost a nedaleké termální prameny s možností koupele. Pokračování do města Bahla a ubytování (na 4 noci). 4.den: Bahla je centrem ománské keramiky, projdete se po pevnosti, zajdete do staré hrnčířské dílny a na súk (trh). Dále vás čeká turistická vycházka do ománského Velkého Kaňonu. 5.den: Ráno prohlídka asi nejhezčí ománské pevnosti Jabreen Castle. Dále přejezd do pohoří Al Jabal Al Akhdar do výšky skoro 2000 m. 3-hodinová turistická vycházka po  tzv. „balkónové cestě“. Ve  městě Al-Hamra navštívíte museum vesnického života. 6.den: Ráno návštěva kozího trhu v Nizwě. Dále město Birkat al-Mawz kde si prohlédnete starou

falaj – zavlažovací kanál, díky kterému se dostala voda z oblasti hor až k lidem ve vesnici a na jejich políčka. Misfah - stará vesnice, kterou projdete po úzkých chodnících mezi starými a částečně už opuštěnými domy. Na úbočí horského masivu se projdete po staré kamenné cestě a v Old House můžete výlet zakončit při šálku kardamonového čaje. 7.den: Pevnost a  súk v  Nizwě. Dále přejezd do  pouště Wahibah, kde vás přivítají rozsáhlé písečné duny, příjezd k pouštnímu kempu v pozdním odpoledni, výstup na  blízký kopec, odkud budete pozorovat západ slunce, večeře v poušti. 8.den: Z pouště pojedete do Wádí Bani Khalid. Dále přejezd do nejvýchodnějšího výběžku Ománu Ras-al-Jinz, koupání v moři, večerní návštěva želvího centra. Ubytování (2 noci). 9.den: Město Sur – uvidíte výrobu dřevěných lodí; Wádí Shab – cestu zahájíte i ukončíte přeplutím malé říčky na loďce. Procházka ke skalním jezírkům a vodopádu kde vás čeká příjemná koupel. V podvečer koupání v moři a pozorování želv. 10.den: Dopoledne pobyt u moře. Dále přejezd do hlavního města Ománu – Muscatu, prohlídka města – opera, přístav, tržiště, pobřežní promenáda s  restauracemi a  kavárnami, ubytování v Muscatu. 11.den: Přelet do Dubaje. Večerní prohlídka města. 12.den: Celodenní prohlídka Dubaje; přístav mezi mrakodrapy, projížďka lodí, tržnice, možnost výjezdu výtahem na nejvyšší budovu světa, vodní fontány, největší obchodní dům světa. 13. den: Odlet z Dubaje zpět do ČR. Období Cena Odlet 07.01.- 19.01.18 54.980 Praha

V ceně: • letecká doprava z Prahy do Ománu se zastávkou v Dubaji při zpáteční cestě•doprava terénními mikrobusy a auty v Ománu•10x nocleh v hotelu •1x nocleh v pouštním stanu•10x snídaně •1x večeře při ubytování v poušti • doprava metrem po Dubaji•služby průvodce Příplatky: Komplexní pojištění 1.690 Kč 1-lůžkový pokoj 11.980 Kč

SLAN TOUR

Centrála: SLAN tour, Wilsonova 597, 274 01 Slaný, Czech Republic tel.: +420 312 520 084, 312 522 703, 604 283 868 e-mail: info@slantour.cz www.slantour.cz Pobočky: PRAHA 7, Veletržní 48 tel.: 224 217 521,  608555628 slankotva@volny.cz ROUDNICE n. L., Masarykova 989 tel.: 416 838 914, 608 555 732 slanrce@seznam.cz SLAN tour, s.r.o., Wilsonova 597, Slaný

Vzdalene svety  

Katalog poznávacích zájezdů CK SLAN tour do mimoevropských destinací (Namibie, USA, Nepál, Indie, Bali, Brazílie a další)

Vzdalene svety  

Katalog poznávacích zájezdů CK SLAN tour do mimoevropských destinací (Namibie, USA, Nepál, Indie, Bali, Brazílie a další)

Advertisement