Svět na dosah 2021

Page 1

SVĚT NA DOSAH poznávací zájezdy 2021


Již 32. sezónu je s vámi CK SLAN tour 31 let uplynulo od prvního zájezdu cestovní kanceláře SLAN tour. V červnu 1990

směřoval náš první zahraniční zájezd do italských Benátek. Od té doby urazila CK SLAN tour hodně dlouhou cestu. Zařadila se mezi přední touroperátory poznávacích zájezdů v České republice, patří mezi největší prodejce lázeňských pobytů a je jednoznačným lídrem v oblasti zájezdů za sportem. Ovšem právě končící rok 2020 změnil téměř vše, co jsme po 30 předchozích let pokládali za nezměnitelné. Volnost cestování vzala za své po celém světě. Tento fakt nemůže ignorovat ani cestovní kancelář SLAN tour. A tak jsme museli řadu našich tradičních či nově připravovaných programů zájezdů odložit na později. Ale i tak vám chceme představit zájezdy, které bychom v roce nadcházejícím rádi uskutečnili. Je možné, že v průběhu příštích měsíců se situace v některých částech světa ještě změní a není tak vyloučeno, že do naší nabídky budeme moci zařadit i další zájezdy. Pokud tedy nenajdete v této nabídce zájezd, na který jste se těšili, podívejte se ještě na naše webové stránky. Možná tam už bude na vás čekat.

–13%

OBSAH katalogu NĚMECKO, DÁNSKO 3–4, 10 ČESKÁ REPUBLIKA 4–7 SLOVENSKO, MAĎARSKO 8 RAKOUSKO, ŠVÝCARSKO 9 ITÁLIE 10-12 FRANCIE 13-14 HOLANDSKO 14-15 ŠPANĚLSKO 15-16 PORTUGALSKO 16-17 ŘECKO 18 SLOVINSKO 18 BOSNA A HERCEGOVINA 18

RUSKO 19 NORSKO 20 FINSKO, POBALTÍ 21 IRSKO 21 VELKÁ BRITÁNIE 22-23 NAMIBIE 24-25 EMIRÁTY 25-26 JORDÁNSKO 26 BRAZÍLIE 27 TURECKO 27 NEPÁL A INDIE 27-30 JAPONSKO 30 MALAJSIE, BALI, SINGAPUR 31

Výhrada změny podmínek

p o s k y t o va n é S l e­v y

sleva za rychlé rozhodnutí Programy zájezdů v tomto katalogu připravujeme se značným Vážíme si zákazníků, kteří si rezervují zájezd s větším časovým odstupem a nabízíme jim velmi zajímavé slevy za včasnou předstihem. V době mezi vydáním katalogu a realizací zájezdu rezervaci. Včasná rezervace vám zaručí klid na přípravu na váš zájezd, větší možnost výběru míst v autokaru a nám naopak proto mohou nastat nové okolnosti, které mají vliv na podmínky poskytne dostatek času pro zajištění všech vámi požadovaných služeb. realizace dané akce. Naše CK si proto vyhrazuje právo změnit údaje uvedené v tomto katalogu zejména rozsah a obsah služeb a dále i podmínky realizace účasti na zájezdu. Cena zájezdu Termín Termín

do 31.10.2020 do 31.12.2020 do 28.2.2021 do 31.3.2021

odjezdu zájezdu

Výše časové slevy 15.000 - 30.000 30.000 - 50.000 1.000 1.500

01.01.-31.03.2021

do 15.000 4 %

01.04.-31.12.2021

10 %

2.000

2.500

3.000

01.04.-30.05.2021

4 %

1.000

1.500

2.000

01.06.-31.12.2021

8 %

1.500

2.000

2.500

01.06.-31.08.2021

4 %

01.09.-31.12.2021

6 %

1.000

1.500

2.000

01.09.-31.12.2021

4 %

Sleva pro věrné klienty Vážíme si všech zákazníků, kteří se k nám vracejí nebo s námi cestují pravidelně. Kli% enti, kteří se v letech 2017 - 2020 zúčastnili poznávacího zájezdu CK SLAN tour mohou při rezervaci nejpozději 60 dní před odjezdem uplatnit 3% slevu u autokarových zájezdů nebo 2% slevu u zájezdů leteckých.

–3

Slevy časové, seniorské nelze sčítat. Je možné uplatnit pouze nejvýhodnější slevy. K těmto slevám je možné kombinovat (sčítat) slevy pro věrné klienty. Všechny slevy je nutné uplatnit při uzavření cestovní smlouvy (objednávce zájezdu), nelze je uplatňovat dodatečně.

možnost doobsazení

Jste sami a rádi cestujete? Přihlaste se na zájezd a na smlouvu o zájezdu napište heslo „souhlasím s doobsazením“. Nabízíme možnost poměrně velké úspory prostředků za příplatek při ubytování v 1/1 pokoji a v případě zájmu dalšího individuálního klienta o stejný poznávací zájezd ve stejném termínu vás ubytujeme společně.

nad 50.000 2.000

Obecné informace 600

1.000

1.500

Sleva pro seniory Platí pro seniory starší 60 let. 2 % při rezervaci zájezdu minimálně 3 měsíce před odjezdem. Sleva se nevztahuje na případné již uvedené seniorské ceny.

–2 %

Komplexní pojištění vč. léčebných výloh, storna atd.

U většiny autokarových i leteckých zájezdů je komplexní pojištění KOOPERATIVA možné objednat za příplatek při uzavírání smlouvy. Komplexní pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh, úrazu, repatriace, odpovědnosti za škody a storno zájezdu. O podmínkách a rozsahu pojištění a pojistného plnění se, prosíme, informujte při rezervaci zájezdu.

Zálohy 10 % - 30 % - 50 %

Pro závaznou rezervaci leteckého zájezdu do mimoevropských destinací je třeba uhradit pouze 10% zálohu z celkové ceny zájezdu. U zájezdů po Evropě činí záloha u autokarových zájezdů 30% a u leteckých zájezdů 50%.

DOPRAVA A ODJEZDOVÁ MÍSTA Při našich autokarových zájezdech nabízíme široký výběr odjezdových míst. Odjezdová místa (zpravidla trasa v ČR) jsou uvedena u jednotlivých zájezdů. U většiny zájezdů je uvedeno více tras resp. odjezdových míst, které jsou označeny písmeny A, B, C,... uvedenými v „odjezdech“. Případný příplatek za dopravu z některých odjezdových míst je uveden v závorce za názvem města. Příklad: Liberec (300) znamená, že v případě odjezdu z Liberce je účtován příplatek ve výši 300 Kč za osobu. V někte-

skupinové zájezdy V katalogu najdete rozsáhlý výběr tipů pro váš poznávací zájezd. Pokud však nemůžete najít vyhovující termín, nebo máte požadavek na jinou kategorii ubytování, dopravy atd. lze program či rozsah služeb upravit tzv. na míru. Dovolená/ zájezd na přání pro kolektivy bude zpracován individuálně jako forfaitová objednávka se zvláštní kalkulací. Jsme připraveni vyjít vstříc vašim požadavkům na trasu, rozsah služeb, dopravu, průvodce, termín i odjezdová místa. Rádi uvítáme podnikové kolektivy, školy, seniory.

rých případech může být ke svozu využito i mikrobusu, osobních vozidel, speciálních autokarů nebo linek pravidelné autobusové či železniční dopravy. Pro menší skupiny osob je možné, v případě, že to trasa zájezdu umožňuje, zajistit nástup i v dalších místech ČR. Příplatek za nástup v tomto případě bude sdělen na základě objednávky zákazníka. Podrobnější informace ohledně odjezdových míst vám můžeme sdělit v cestovních kancelářích SLAN tour nebo partnerských CK (smluvních prodejců).

Poskytované služby a jejich rozsah jsou přesně určeny textem tohoto katalogu; viz podrobný rozpis programu, ceny u jednotlivých termínů a trasy. Další dodatečné a podrobné informace o službách nad rámec katalogové nabídky je možno vyžádat ve všech prodejních místech. Povinné pojištění CK dle zákona č.214/2006 Sb. Všechny uvedené zájezdy ve smyslu uvedeného zákona jsou pojištěny i pro případ insolvence CK. Minimální počet účastníků zájezdu nutný pro jeho realizaci je stanoven u poznávacích zájezdů: • autokarové zájezdy 32 osob • letecké zájezdy 12 osob. O případném zrušení zájezdu z důvodu nenaplnění minimálního počtu osob bude zákazník informován dle smluvních podmínek (20 dní - 2 dny před zahájením zájezdu). Přesné vymezení programu zájezdu a rozsahu služeb je uvedeno v popisu jednotlivých zájezdů. Tato specifikace je doplňkem smlouvy o zájezdu uzavřené při objednávce zájezdu. Předpokládaná výše vstupů do jednotlivých objektů a doporučené kapesné u jednotlivých zájezdů bude součástí odbavení zájezdů. Vstupné do objektů, trajekty na ostrovy u výletů a lanovky nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „ V ceně:“ výslovně uvedeno jinak.

O djezdová místa a va š e b y d l i š t ě Jsou odjezdová místa našich autokarových zájezdů příliš vzdálena od vašeho bydliště? Pokud je vaše bydliště vzdáleno 50 a více kilometrů od našeho nejbližšího odjezdového místa, nabízíme vám příspěvek na dopravu do tohoto místa formou slevy z ceny zájezdu. Tento příspěvek je možné získat pro autokarové zájezdy se základní cenou vyšší než 5.000 Kč. Výše slevy (= příspěvek na dopravu) činí 200 Kč na každou přihlášenou osobu.

Titulní foto: Sintra (Zdeněk Knobloch)

rezervace zájezdu


německo

3

Trevír

hrad Kriebstein

Kolín n. Rýnem

ROMANTICKÁ ÚDOLÍ MOSELY A PORÝNÍ Na tomto zájezdu navštívíte jednu z nejzajímavějších částí Německa, romantická údolí řek Rýna a Mosely s historickými městy, hrady a malebnou krajinou s vinicemi. Příjemným zpestřením pro vás bude plavba jedinečně tvarovaným údolím Rýna, která poskytuje nádherné panoramatické pohledy na množství starobylých hradů. Program zájezdu: 1.den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách. 2.den: Romantické údolí Mosely - město Trevír - jedno z nejkrásnějších německých měst s řadou památek z římské doby i dob pozdějších. Bernkastel - městečko s unikátním souborem hrázděných domů obklopené proslulými vinicemi. Eltz - zde se nachází jeden z nejkrásnějších pohádkových hradů v Evropě, množství věží, věžiček a romantické výhledy dolů do údolí Eltz. 3.den: Cáchy - město korunovace římských císařů a německých králů. Dóm s trůnem Karla I. Velikého a osmibokou dvoupatrovou kaplí je nejvýznamnější stavbou z karolínské doby, dále gotická radnice, lázeňský park, kolonáda aj. Kolín nad Rýnem - město se může pochlubit nejslavnější gotickou stavbou v Německu - ohromným Dómem, množstvím románských kostelů a dalšími památkami. Bonn - bývalé hlavní město SRN, rodné město L. van Beethovena založené Římany v roce 11 př. n. l.

SASKÉ HRADY A ZÁMKY

Bernakastel 4.den: Možnost romantické plavby lodí z Koblenze, města malebně položeného na soutoku Mosely a Rýna, po Rýnu. Z paluby lodi budete moci obdivovat krásné údolí s terasovitými svahy, na kterých se rozkládají vinice a malebné vesničky. Celému údolí Rýna dominují romantické mohutné hrady, např. zámek Stolzenfels, hrady Rheinfels, „Kočka“ a „Myš“. Lodí také připlujete k proslulé skále Lorelai, kde se zrodila slavná legenda o krásné dívce s čarokrásným hlasem. Na závěr dne prohlídka Mohuče, arcibiskupského města na soutoku Rýna a Mohanu s proslulým dómem sv. Martina, přední stavby v německém románském slohu. Večer odjezd do ČR 5.den: Příjezd do Prahy v časných ranních hodinách. Termín Cena Odjezd 17.06.- 21.06. 6.490 A, B 03.09.- 07.09. 6.490 A

V ceně: •doprava autokarem•2x nocleh v hotelu (2-lůžkové pokoje s příslušenstvím)•2x polopenze •služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 1.200 Kč Komplexní pojištění 200 Kč Odjezdová místa: A. Praha, Plzeň B. Slaný, Kladno, Beroun

Pojeďte s námi poznat krásy saských hradů a zámků. Navštívíme zámky Weesenstein, Moritzburg, hrad Kriebstein, ale také pevnost Königstein a město Torgau. h íc bez nočndů přejez

Program zájezdu: 1.den: Odjezd z Prahy v brzkých ranních hodinách. Dopoledne návštěva hradu Kriebstein, který je bezesporu nejkrásnější rytířský hrad v Sasku. Kriebstein nabízí vše, co by měl středověký hrad mít. Komnaty zařízené originálním nábytkem, malované dřevěné stropy, krby, portréty, gotický rytířský sál, gotický sál, oltář ze 14. století a mnoho dalšího. V době největší slávy patřila k hradu dvě města a 33 vesnic. Jako doklad někdejší slávy je bezesporu čtyřicet pět metrů vysoká pozdně gotická obytná věž se skvěle zachovalou vnitřní výzdobou a ohromujícím krovem. Dále přejezd do Torgau. Torgau je renesanční perlou Saska. Historickému centru města vévodí zámek Hartenfels. V 16. století byl na zámku častým hostem i představitel politické reformace církve, Martin Luther. Torgau se do historie zapsalo i v polovině 20. století, kdy se zde 25. dubna 1945 na Labi setkaly oddíly Rudé armády a amerických vojsk. Večer ubytování v hotelu. 2.den: Po snídani se vydáme na návštěvu pohádkového zámečku Moritzburg, na kterém se natáčela známá pohádka Tři oříšky pro Popelku. Zámek je postaven na umělém jezírku s přírodním parkem. K mimořádným pozoruhodnostem patří světově nejrozsáhlejší sbírka interiérového vybavení se vzácnými tapetami z kůže s cennými malbami a vzory a sbírka historických loveckých trofejí. Dále budeme pokračovat na zámek Weesenstein. Zámek, jehož vznik je datován na přelom 18. a 19. století vznikl přestavbou původního hradu na skále. K zámku patří rozsáhlý park ze 17. století, kde můžete obdivovat například velkokvěté růže, malé pískovcové mosty či umělý vodopád. Od-

poledne přejedeme k jedné z architektonicky a historicky nejcennějších skalních pevností v Evropě - Königstein. Historie pevnosti se začala psát před více než 750 lety. Postupně v areálu pevnosti vznikl jedinečný soubor staveb v pozdně gotickém, barokním a renesančním stylu i staveb z 19. století. Protože byla pevnost Königstein nedobytná, vyhledávali ji v neklidných dobách panovníci Saska, aby se zde schovali a ukryli své umělecké cennosti a státní klenoty. Díky své poloze v krásné krajině byl Königstein také oblíbeným výletním místem panovnického dvora a místem konání nejrůznějších slavností. Ve večerních hodinách návrat zpět do ČR. Termín Cena Odjezd 05.06.- 06.06. 2.790 A 25.09.- 26.09. 2.790 A, B

V ceně: •doprava autokarem•1x nocleh v hotelu/ penzionu ve 2-3 lůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením•1x snídaně•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 490 Kč Komplexní pojištění 80 Kč Odjezdová místa: A. Slaný, Praha, Kralupy n. Vlt., Roudnice n. L., Ústí n. L. B. Kladno, Louny (200), Nové Strašecí (150)

pevnost Königstein

hrad Eltz

Rýn

Sasko

Moritzburg


německo, česko

4

Ostrava - Vítkovice

LÉTO NA VALAŠSKU

hrad Hohenzollern

německo Perly švábské Alby ích bez nočndů přejez

Program zájezdu: 1.den: Odjezd v dopoledních hodinách. Návštěva bavorského městečka Rothenburg ob der Tauber, které je známé pro své ze středověku zachovalé staré město s mnoha klikatými uličkami a malými náměstími obklopené hrázděnými domy. Ubytování, nocleh. 2.den: Po snídani zámek Ludwigsburg – „švábské Versailles“, jeden z nejkrásnějších a největších barokních zámků v Německu, prohlídka interiéru zámku – vývoj slohů přes pozdní baroko, rokoko až po empír. Zámek Lichtenstein – vyhlídka z nádvoří pohádkového zámku, který patří vévodům z Urachu. Bad Urach – lázeňské město v srdci Švábské Alby, prohlídka starého města. Ubytování, nocleh. 3.den: Po snídani prohlídka hradu Hohenzollern, položeném na kopci u městečka Hechingen, který patří k nejkrásnějším a nejnavštěvovanějším hradům v Evropě. Byl sídlem rodu Hohenzollernů, kteří se dostali k moci ve středověku a vládli Prusku a Braniborsku až do konce první světové války. Nejvýznamnějším exponátem je koruna Viléma II. nebo osobní věci Bedřicha II. Velikého. Klášter Beuron, prohlídka kostela. Průjezd krásným údolím Dunaje. Zámek Sigmaringen s mnoha věžičkami a s jedinečnou zbrojnicí, která je jednou z největších soukromých sbírek v Evropě, prohlídka interiéru zámku. Odjezd zpět do ČR. Termín 14.05.- 16.05. 17.09.- 19.09. 28.10.- 30.10.

Litomyšl

Cena 5.590 5.590 5.590

Odjezd A A A

V ceně: •doprava autokarem•2x nocleh v hotelu 3* (2-lůžkové pokoje s příslušenstvím)•2x snídaně •služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 2.000 Kč Komplexní pojištění 120 Kč Odjezdová místa: A. Praha, Beroun, Rokycany, Plzeň

V rámci tohoto týdenního zájezdu můžete navštívit historické památky, odpočívat u vody, při procházkách obdivovat přírodu a také během celodenního výletu zajet k sousedům na Slovensko. ích bez nočn ů

přejezd Program zájezdu: 1.den: V ranních hodinách odjezd autokaru z Čech do Beskyd. Po cestě zastávka v Litomyšli, prohlídka historického centra města (Unesco). Odpoledne zastávka v Olomouci, prohlídka historického centra. Večer ubytování v hotelu v Rožnově pod Radhoštěm. 2.den: Nádherné výhledy na malebné beskydské vrcholy vám nabídne turistická vycházka přes Pustevny, Radhošť a Černou horu. Budete moci obdivovat historické stavby lidového architekta Dušana Jurkoviče i mohutnou sochu Radegasta. Dle vlastní fyzické kondice se budete moci rozhodnout, zda sestoupíte z vrcholu Radhoště do Rožnova pěšky (cca 10 km), nebo se vrátíte zpět autokarem. Odpoledne návštěva rozsáhlého komplexu rožnovského skanzenu - Valašského městečka, Valašské dědiny i Starého hamru a pily. 3.den: Dopoledne se vydáte do Štramberku městečka s krásně dochovaným historickým centrem (roubené domy z 18. století), hradem ze 14. století s proslulou štramberskou Trůbou a též jeskyní Šipka, která zdejšího rodáka Zdeňka Buriána inspirovala k jeho prehistorickým malbám. Ochutnat budete moci i populární štramberské uši. Dále přejedete do Kopřivnice, kde budete mít možnost shlédnout muzeum automobilky Tatra s řadou unikátních exponátů. Odpoledne se pak vydáte do Hukvald, kde můžete navštívit rodný dům světoznámého umělce Leoše Janáčka i místa, kde často pobýval. Mezi ně patří největší hradní zřícenina na Moravě, hrad Hukvaldy. Cestou k hradu se zastavíte u památníku Lišky Bystroušky i v oboře plné daňků a muflonů.

Oravský podzámok

Kroměříž

4.den: Celodenní výlet na Slovensko do oblasti Malé Fatry a Oravy. Dopoledne turistická vycházka přes Jánošíkové diery do Vrátné doliny. Odpoledne návštěva hradu Oravský Podzámok, který patří mezi nejvýznamnější a nejnavštěvovanější památky hradního stavitelství na území Slovenska. Hrad vznikl na strategicky důležitém místě jantarové cesty a od roku 1370 byl župním hradem. Stavby horního, středního a dolního hradu, zabírající tři výškové terasy hradní skály, se budovaly postupně od poloviny 13. až do začátku 17. století. Večer návrat zpět do hotelu. 5.den: Dopoledne návštěva pivovaru Radegast v Nošovicích. Odpoledne strávíte v unikátním industriálním areálu Dolních Vítkovic neboli Ostravských Hradčan. Během “adrenalinového” okruhu se dostanete do nitra Vysoké pece i na její nástavbu, jejímž autorem je Josef Pleskot, a která představuje nejvyšší geografický bod Ostravy ve výšce 80 m. Při prohlídce absolvujete trasu, jak krok po kroku v tajemných útrobách vítkovických železáren vznikalo surové železo. Z vrcholu věže Bolt Tower, která dosahuje do výšky téměř 70 metrů, se vám naskytne jedinečná vyhlídka na Ostravu a Beskydy. 6.den: Dopoledne odjezd z hotelu. Po cestě zastávka na hradě Helfštýn nedaleko Olomouce, který svojí rozlohou patří k nejrozsáhlejším hradním komplexům v Evropě. V podvečer příjezd do Prahy. Termín 27.07.- 01.08.

Cena 6.990

Odjezd A, B

V ceně: •doprava autokarem•5x nocleh v hotelu •5x polopenze•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 990 Kč Komplexní pojištění 240 Kč Odjezdová místa: A. Slaný, Praha, Poděbrady, Hradec Králové, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Moravská Třebová B. Louny (200), Rakovník (200), Nové Strašecí (150), Kralupy n. Vlt. (200), Roudnice n. L. (200), Mělník (300)

LÉTO V BESKYDECH Náš týdenní program v regionu Moravsko–slezských Beskyd vám nabízí aktivní formu letního odpočinku – turistiku, výlety za kulturními a historickými památkami tohoto regionu i přilehlých sousedních zemí Polska a Slovenska a samozřejmě i odpočinek u vody. Zájezd je vhodný pro turisty všech věkových kategorií, od dětí až po seniory. ích bez nočn

přejezdů Program zájezdu: 1.den: V ranních hodinách odjezd z Čech do Beskyd. Po cestě zastávka v Olomouci, prohlídka historického centra. Večer ubytování v hotelu v Rožnově pod Radhoštěm. 2.den: Turistická vycházka přes Pustevny, Radhošť a Černou horu. 3.den: Celodenní výlet do Polska. Kolem poledne příjezd do Krakowa, sídelního města polských králů s dominantou hradu Wawel. Pozdě večer návrat zpět do hotelu. 4.den: Volno, možnost koupání nebo turistické vycházky v Beskydech. 5.den: Celodenní výlet na Slovensko do oblasti Malé Fatry a Oravy. Dopoledne turistická vycházka přes Jánošíkové diery do Vrátné doliny. Odpoledne návštěva hradu Oravský Podzámok. Večer návrat zpět do hotelu. 6.den: Dopoledne návštěva rozsáhlého komplexu rožnovského skanzenu – Valašského městečka, valašské dědiny i starého hamru a pily. Odpoledne volno, možnost koupání. 7.den: Dopoledne odjezd z hotelu. Po cestě zastávka v Kroměříži, prohlídka zámku a zahrad. V podvečer příjezd do Prahy.

Termín 09.08.- 15.08.

Cena Odjezd 7.990 A, B, C

V ceně: •doprava autokarem•6x nocleh v hotelu •6x polopenze•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 1.200 Kč Komplexní pojištění 280 Kč Poznámky: K zájezdu je možné se připojit i přímo v Rožnově pod Radhoštěm. Sleva za nevyužitou dopravu z/do Prahy - Brna 500 Kč Odjezdová místa: A. Slaný, Kladno, Praha, Benešov, Jihlava, Velké Meziříčí, Brno B. Louny (200), Rakovník (200), Nové Strašecí (150) C. Kralupy n. Vlt. (200), Roudnice n. L. (200), Mělník (300)

Malá Fatra


česko

5

VÍKEND V JIŽNÍCH ČECHÁCH S VÝLETEM DO RAKOUSKA Čekají na vás místa, která jsou spojena s řadou slavných českých osobností - vojevůdcem Janem Žižkou z Trocnova, šlechticem Petrem Vokem z Rožmberku či stavitelem jihočeských rybníků Jakubem Krčínem.

Třeboň

LÉTO V JIŽNÍCH ČECHÁCH S VÝLETEM DO RAKOUSKA Jižní Čechy se staly v minulosti sídlem mnoha slavných šlechtických rodů. Tento zájezd vám tak připomene slavnou historii mnoha měst, hradů, zámků i lidí. Projdete se místy, kterými se procházeli Petr Vok z Rožmberka či Jan Žižka z Trocnova. A podíváte se i přes hranice k sousedům, s kterými nás také mnoho spojuje. Program zájezdu: 1.den: Ráno odjezd z Prahy do Jižních Čech. Dopoledne zastávka na jednom z nejkrásnějších českých zámků - Hluboké nad Vltavou. Hluboká byla původně postavena jako strážní královský hrad a prošla držením několika desítek rodů, až nakonec v roce 1661 skončila na téměř tři sta let v držení Schwarzenbergů. Původně barokní zámek byl v 19. století přestavěn do novogotické podoby a stal se reprezentačním sídlem rodu Schwarzenberků. Po poledni pak přejedeme do nedalekých Českých Budějovic. Zde nás čeká prohlídka pivovaru Budvar a historického centra města, kterému dominuje známá Černá věž. 2.den: V tento den se nejprve dopoledne vydáme na prohlídku kláštera Zlatá koruna. Klášter založil český král Přemysl Otakar II. již v polovině 13. století. Mezi nejvzácnější relikvie kláštera patřil trn z Kristovy koruny. Od něj pak začal klášter později odvozovat svůj název Zlatá koruna. Klášter cisterciáků ve Zlaté koruně si i díky své poloze v hlubokém vltavském údolí dodnes udržel mnoho z původní atmosféry. Je pokládán za jeden z nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě. Ze Zlaté koruny se přesuneme do obce Krasetín, odkud vede sedačková lanovka na horu Kleť (1083 m n. m.) s jednou z nejstarších rozhleden v Čechách (postavena v roce 1825). Odpoledne vás pak čeká návštěva klenotu jižních Čech, památky UNESCO - Českého Krumlova. Procházka historickým centrem města, prohlídka zámku, který patří k nejrozlehlejším v Čechách, posezení v některé z četných hospůdek kolem břehů Vltavy. 3.den: V tento den vás čeká výlet do nedalekého Dolního Rakouska - Vitorazska. V údolí řeky Kamp se na žulovém skalním vrchu tiše a pyšně prezentuje jeden z nejstarších hradů Vitorazska - hrad Rappotenstein. Třikrát obléhán a nikdy nedobyt stojí uprostřed panství rodu Kuenringů, z něhož pocházela i známá milenka krále Přemysla Otakara II. Anežka zvaná Palceřík. Poté se vydáme do městečka Krems (Kremže), kde nás přivítají malebné uličky starobylého dolnorakouského městečka. Z města Krems pochází proslulá kremžská hořčice. Krems je rovněž zapsán na seznamu památek Unesco. Odpoledne bude následovat

Tvrz Žumberk krátký přejezd do Gottweigu, kde nás čeká prohlídka starobylého benediktinského kláštera z 11. století, který je pro svoji polohu nazýván také rakouské Monte Cassino. Pod klášterem na svazích Dunkelsteinského lesa najdeme množství vinic. 4.den: Tento den vás program zájezdu zavede do oblasti tzv. České Kanady. Nejprve se zastavíme u soustavy historických opevnění Klášter II., které mělo chránit naši republiku před útokem hitlerovského Německa v roce 1938. Poté přejedeme k zřícenině hradu Landštejn, významné hradní pevnosti na zemské stezce mezi českým královstvím a Rakouskem. Kolem poledne pak dorazíme do unikátního renesančního města Slavonice nazývaného též „malá Telč“. Vedle prohlídky městské památkové rezervace s řadou krásně dochovaných renesančních domů můžete sestoupit i do labyrintu podzemních chodeb pod historickým centrem města. Odpoledne pak dorazíme do historického a lázeňského města Třeboň. Třeboňský zámek byl posledním sídlem slavného rodu Rožmberků. Procházka centrem města s malebným náměstím i uličkami plnými rybích restaurací, zámeckým parkem i kolem rybníka Svět k jedné z nejzajímavějších staveb jižních Čech, Schwarzenberské knížecí hrobce. 5.den: Dopoledne zamíříte do rodiště nejslavnějšího českého vojevůdce, Jana Žižky z Trocnova. V Trocnově navštívíme vzpomínkový areál, který je věnován památce slavného rodáka a proslulého vojevůdce. Můžete shlédnout nejen památník Jana Žižky, ale také základy dvorce, který patřil rodu Janu Žižky. Dále se pak vypravíme typickou jihočeskou krajinou plnou rybníků na tvrz Žumberk. Tvrz Žumberk je historicky i stavebně unikátně dochovaným komplexem opevněného jádra středověké vesnice. Vedle vlastní tvrze se zachovala i část hradební zdi a několik bašt. Žumberk byl střídavě ve vlastnictví cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě a rodu Rožmberků, později pak Švamberků. Odpoledne přejdeme do městečka Nové Hrady, kde si budete moci prohlédnout jak pěkné historické centrum s řadou hospůdek a restaurací, tak třeba i místní historickou kovárnu. Hlavním cílem je však rozsáhlý komplex hradu. Původně gotický hrad byl založen v polovině 13. století pány z Landštejna, později přešel do vlastnictví rodu Rožmberků. Po bitvě na Bílé hoře jej získal rod Buquoyů, kteří zde žili až do roku 1945. Po prohlídce hradu se můžete vydat na procházku Terčiným údolím. V podstatě se jedná o anglický park s řadou drobných romantických staveb, vodopádů apod. 6.den: Dopoledne se zastavíme v Jindřichově Hradci. Dominantou Jindřichova Hradce je komplex hradu a zámku stojící mezi řekou Nežárkou a Hamerským potokem. Zakladatelem hradu byl Jindřich z Nového Hradce, z rodu Vítkovců. V držení panského sídla i města se za sedm staletí vystřídaly generace tří předních šlechtických rodů.

Páni z Hradce, Slavatové i Černínové z Chudenic, kteří se svým vysokým politickým a společenským postavením podíleli na utváření osudů celé naší země. Původní hrad během staletí jeho majitelé proměnili v reprezentativní šlechtické zámecké sídlo. Dnes proto nese ve svém jménu označení hrad i zámek. Milovníci výhledů mohou v komplexu hradu a zámku navštívit Černou věž - hladomornu. Jejíž výška je více jak 32 m a na ochoz vede 149 schodů. Odpoledne navštívíme renesanční vodní zámek Červená Lhota, který se řadí k nejkrásnějším „pohádkovým“ zámkům v České republice. Červená Lhota drží prim v počtu pohádek a filmů zde natočených, jako např. Zlatovláska, O zatoulané princezně, Svatby pana Voka a Pan Vok odchází či Princezna na hrášku. Jako zpestření si na rybníku u zámku můžete půjčit pramici a prohlédnout si park i zámek z trochu jiné perspektivy. A ještě něco navíc: Protože se jedná o tzv. „hvězdicový zájezd“, tedy zájezd, kdy jste ubytováni na jednom místě, můžete se sami rozhodnout, který den se vydáte na plánovaný výlet nebo si uděláte vlastní program. Ubytováni budete v jihočeském městečku Borovany a tak se můžete vydat např. na místní biotopové koupaliště Lazna či si prohlédnout borovanský klášter. Zdejší augustiánský klášter byl založen v roce 1455. V roce 1785 byl klášter zrušen a novými vlastníky, Schwarzenberky, byl přestavěn na zámek. Dnes v něm naleznete řadu zajímavých expozic. Termín 24.08.- 29.08.

Cena 6.990

Odjezd A, B

V ceně: •doprava autokarem•5x nocleh •5x snídaně•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 2.950 Kč Komplexní pojištění 240 Kč Odjezdová místa: A. Slaný, Kladno, Praha, Benešov B. Louny (200), Rakovník (200), Nové Strašecí (150), Kralupy n. Vlt. (200), Roudnice n. L. (200), Mělník (300)

hrad Rappotenstein

Program zájezdu: 1.den: Ráno odjezd z Prahy do oblasti jižních Čech. Nejprve se zastavíme v historickém a lázeňském městě Třeboň. Třeboňský zámek byl posledním sídlem slavného rodu Rožmberků. Procházka centrem města s malebným náměstím i uličkami plnými rybích restaurací, zámeckým parkem i kolem rybníka Svět k jedné z nejzajímavějších staveb jižních Čech, Schwarzenberské knížecí hrobce. Odpoledne pak zamíříme do rodiště nejslavnějšího českého vojevůdce, Jana Žižky z Trocnova. V Trocnově navštívíme vzpomínkový areál, který je věnován památce slavného rodáka a proslulého vojevůdce. Můžete shlédnout nejen památník Jana Žižky, ale také základy dvorce, který patřil Janu Žižkovi. Později odpoledne dorazíte do Borovan, kde si prohlednete augustiánský klášter. Klášter v Borovanech byl založen v roce 1455. V roce 1785 byl klášter zrušen a novými vlastníky, Schwarzenberky, byl přestavěn na zámek. Večer ubytování v hotelu. 2.den: V tento den se vydáte na celodenní výlet do Rakouska. Nejprve se vydáme k hradu Heidenreichstein o kterém se říká, že je to nejkrásnější vodní hrad v Rakousku. Hrad Heidenreichstein je největším středověkým rakouským vodním hradem a říká se o něm, že nebyl nikdy dobyt. Hrad pochází již z roku 1160! Do hradu se dostanete jen přes dva padací mosty. Odpoledne pak zamíříte do městečka Weitra. Weitra dala název celému okolnímu kraji: Vitorazsko. Je spojeno se šlechtickým rodem Kuenringů, z něhož pocházela i známá milenka krále Přemysla Otakara II. Anežka zvaná Palceřík. Vedle historického centra města můžete navštívit i zámek, který byl, původně jako hrad, založen již ve 13. století. Současná podoba zámku pochází z 18. století. 3.den: Dopoledne se vypravíme typickou jihočeskou krajinou plnou rybníků na tvrz Žumberk. Tvrz Žumberk je historicky i stavebně unikátně dochovaným komplexem opevněného jádra středověké vesnice. Vedle vlastní tvrze se zachovala i část hradební zdi a několik bašt. Žumberk byl střídavě ve vlastnictví cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě a rodu Rožmberků, později pak Švamberků. Kolem poledne přejdeme do městečka Nové Hrady, kde si budete moci prohlédnout jak pěkné historické centrum s řadou hospůdek a restaurací, tak třeba i místní kovárnu. Hlavním cílem je však rozsáhlý komplex hradu. Původně gotický hrad byl založen v polovině 13. století pány z Landštejna, později přešel do vlastnictví rodu Rožmberků. Po bitvě na Bílé hoře jej získal rod Buquoyů, kteří zde žili až do roku 1945. Návrat do Prahy ve večerních hodinách. Termín Cena Odjezd 28.05.- 30.05. 3.490 A V ceně: •doprava autokarem•2x nocleh•2x snídaně •služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 980 Kč Komplexní pojištění 120 Kč Odjezdová místa: A. Slaný, Kladno, Praha, Benešov


česko

6

Český Krumlov

Jindřichův Hradec

Léto na Šumavě

JIŽNÍ ČECHY A DOLNÍ RAKOUSKO

Malebná krása Šumavy, lipenského jezera i dalších míst jižních Čech nabízí řadu krásných přírodních scenerií i unikátních historických památek. Vydáte se rovněž po stopách filmových lokací z populární české pohádky Anděl Páně.

Když jeden den nestačí ... Na poznání zajímavých míst Jižních Čech a Dolního Rakouska budeme potřebovat nejméně dva dny. Můžete obdivovat řadu zajímavých památek spojených s českým královstvím i rakouským mocnářstvím. Řada z nich je zapsána i na seznamu Unesco. ích

ích bez nočndů

přejez Program zájezdu: 1.den: Ráno odjezd autokarem do jižních Čech. Dopoledne zastávka v rozsáhlém klášteru ve Zlaté koruně. Odpoledne pak strávíme v jednom z nejkrásnějších českých měst - Českém Krumlově. V podvečer ubytování v hotelu. 2.den: Celodenní výlet k řece Vltavě. Prohlídka kláštera ve Vyšším Brodu. Dále pak přejedem do městečka Rožmberka, prohlídka hradu Rožmberk, kde můžete shlédnout mj. i portrét Bílé paní Perchty z Rožmberku. Odpoledne návštěva Lipna - možnost koupání nebo procházka stezkou v korunách stromů. Stezka je zakončena vyhlídkovou věží vysokou 40 metrů a naskytne se vám z ní fantastický výhled na téměř celou část Lipenského jezera - pro odvážlivce možnost sjet dolů z věže tobogánem. 3.den: Volný den, který můžete využít k aktivitám dle vašeho výběru. Nabízí se možnost projížďky po Vltavě z Vyššího Brodu do Rožmberku raftem nebo kanoí (půjčovny lodí jsou přímo ve Vyšším Brodu). Nebo celodenní fakultativní výlet do německého Pasova.

Šumava

hrad Kašperk

bez nočndů přejez

klášter Vyšší Brod 4.den: Dopoledne se vydáme k Boubínu, kde nás čeká turistická vycházka Boubínským pralesem. Odpoledne se pak zastavíme v historickém městě Prachatice - město je od 1981 městskou památkovou rezervací. Večer ubytování v hotelu. 5.den: Dopoledne na vás čeká turistická procházka po nejkrásnějších partiích Šumavy - oblast Kvildy, Antýglu a Modravy. Odpoledne se vydáme na hrad Kašperk, významný hrad císaře Karla IV. a také místo, kde se odehrával děj filmu Anděl Páně. Následovat bude krátká zastávka u kostela Sv. Mouřince v Anníně, který známe ze stejné pohádky. Večer návrat do Prahy. Termín 14.07.- 18.07.

Cena Odjezd 5.790 A

V ceně: •doprava autokarem•4x nocleh v hotelu 3* •4x snídaně•služby průvodce Příplatky: Fakultativní výlet Pasov 280 Kč Pokoj 1/1 990 Kč Večeře (4x) 720 Kč Pojištění 200 Kč Odjezdová místa: A. Slaný, Kladno, Praha, Příbram, Písek

Program zájezdu: 1.den: Ráno odjezd z Prahy do oblasti jižních Čech. Nejprve se zastavíme v Jindřichově Hradci. Dominantou Jindřichova Hradce je komplex hradu a zámku stojící mezi řekou Nežárkou a Hamerským potokem. Zakladatelem hradu byl Jindřich z Nového Hradce, z rodu Vítkovců. V držení panského sídla i města se za sedm staletí vystřídaly generace tří předních šlechtických rodů. Páni z Hradce, Slavatové i Černínové z Chudenic, kteří se svým vysokým politickým a společenským postavením podíleli na utváření osudů celé naší země. Původní hrad během staletí jeho majitelé proměnili v reprezentativní šlechtické zámecké sídlo. Dnes proto nese ve svém jménu označení hrad i zámek. Milovníci výhledů mohou v komplexu hradu a zámku navštívit Černou věž - hladomornu. Jejíž výška je více jak 32 m a na ochoz vede 149 schodů. Dále se pak vydáme do historického a lázeňského města Třeboň. Třeboňský zámek byl posledním sídlem slavného rodu Rožmberků. Procházka centrem města s malebným náměstím i uličkami plnými rybích restaurací, zámeckým parkem i kolem rybníka Svět k jedné z nejzajímavějších staveb jižních Čech, Schwarzenberské knížecí hrobce. V podvečer ubytování. 2.den: Ráno přejedeme do Rakouska. Dopoledne krátká zastávka v Krems (Kremže), kde nás přivítají malebné uličky starobylého dolnorakouského

zámek Arstetten

městečka. Z města Krems pochází proslulá kremžská hořčice. Krems je rovněž zapsán na seznamu památek Unesco. Dále krátký přejezd do Gottweigu, kde nás čeká prohlídka starobylého benediktinského kláštera z 11. století, který je pro svoji polohu nazýván také rakouské Monte Cassino. Pod klášterem na svazích Dunkelsteinského lesa najdeme množství vinic. Odpoledne prohlídka nádherného zámku Artstetten stojícího vysoko nad Dunajem. Je znám svými sedmi věžemi a je místem posledního odpočinku habsburského arcivévody Františka Ferdinanda dEste a jeho manželky Žofie Chotkové, vévodkyně z Hohenbergu, kteří zahynuli v roce 1914 při atentátu v Sarajevu. Ve večerních hodinách návrat zpět do Prahy. Termín 11.09.- 12.09.

Cena 2.490

Odjezd A

V ceně: •doprava autokarem •1x nocleh v hotelu •1x snídaně•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 490 Kč Komplexní pojištění 90 Kč Odjezdová místa: A. Praha, Slaný, Kladno, Benešov

klášter Gottweig


česko

7

Bojnice

zámek Moszna

JESENÍKY, ZÁMEK MOSZNA A OPOLE Tento víkendový zájezd vás zavede do oblasti Severní Moravy a Horního Slezska. Navštívíte několik hradů a zámků, seznámíte se s již téměř zapomenutým uměním ruční výroby papíru a budete moci i relaxovat v termálních lázních. ích bez nočndů přejez

Program zájezdu: 1.den: Ráno odjezd z Prahy do oblasti severní Moravy. Dopoledne návštěva hradu Bouzov romantického hradu založeného na přelomu 13. a 14. století, který patří mezi historické skvosty severní Moravy. Natáčela se zde řada filmů a pohádek (např. O princezně Jasněnce a létajícím ševci, Arabela se vrací nebo Mladý Indiana Jones). Za II. světové války byl sídlem přepadového komanda SS. Dále návštěva papírny Velké Losiny - jediné ruční manufaktury na výrobu papíru v České republice. Později odpoledne se pak můžete vydat buď na prohlídku renesančního zámku Velké Losiny nebo navštívit termální lázně Velké Losiny, které nabízejí hned 9 termálních bazénů a řadu dalších vodních a wellness atrakcí. Večer ubytování v hotelu. 2.den: Ráno přejedeme hranice do Polska a vydáme se k zámku Moszna. Moszna (česky Mošna) je pohádkový zámek, jeden z nejkrásnějších na území Polska. V paláci se nachází celkem 365 místností a ohromujících 99 věží. Atrakcí je i hřebčín anglických koní. Zámek je velice zajímavý svou architekturou. Hlavní a nejstarší budova pochází z 18. století. Je postavena v barokním stylu. Po velkém požárů bylo do roku 1900 postaveno východní křídlo v novogotickém stylu. V letech 1912-1914 bylo přistavěno křídlo západní, ve stylu novorenesančním. A jen pro doplnění uvádíme, že Moszna byla prestižním časopisem National Geografic zařazena mezi 10

hrad Bouzov

Hrady a zámky Moravy a Slovenska

zámek Lednice nejkrásnějších zámků v Evropě! Z Moszny pak zamíříme do historického města Opole. Opole patří mezi nejstarší města v Polsku. Město se může pochlubit množstvím historických staveb a cenných uměleckých děl, vzniklých během tisíciletých dějin. Gotická katedrála, rynek s radnicí, barokní měšťanské domy, Piastovská věž, františkánský kostel a mauzoleum Piastovců - to vše jsou památky, které dělají město turisticky atraktivním. Ve večerních hodinách návrat zpět do Prahy. Termín 12.06.- 13.06.

Cena 2.490

Odjezd A

V ceně: •doprava autokarem •1x nocleh v hotelu •1x snídaně•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 790 Kč Komplexní pojištění 90 Kč Odjezdová místa: A. Praha, Slaný, Kladno, Poděbrady

Velké Losiny

Nejen hrady a zámky na pomezí Moravy a Slovenska navštívíte v rámci tohoto zájezdu. Čeká na vás řada UNESCO památek, např. město Kremnica, ale také klášter na Velehradě či Slavkov - místo Pojeďte se podívat na nejkrásnější hrady, zámky památné bitvy Napoleonských válek apod. a další Unesco památky Vysočiny a jižní Moravy. Program zájezdu: 1.den: Ráno odjezd na jižní Moravu a do obProgram zájezdu: 1.den: Ráno odjezd z Prahy a dalších míst v ČR. lasti Slovácka. Nejprve se zastavíte u Slavkova Dopoledne návštěva Žďáru nad Sázavou a pře- u Brna v místech památné bitvy tří císařů z dob devším pak památky Unesco, poutního koste- napoleonských válek. Dále navštívíte hrad Buchla Jana Nepomuckého na Zelené hoře, jedné lov. Na závěr dne pak zavítáte na Velehrad, jedno z nejvýznamnějších poutních míst naší vlasti. z nejkrásnějších staveb slavného Santiniho. Kolem poledne přejedeme do Boskovic, kde se Prohlídka areálu cisterciáckého kláštera a bazilibudete moci projít židovskou čtvrtí a prohlédnout ky Sv. Cyrila a Metoděje. Večer ubytování hotelu. 2.den: Po snídani přejezd na Slovensko. Nejprve si zříceninu boskovického hradu. Odpoledne pak přejedete do nedalekého Morav- zamíříme do Trenčína. Čeká na vás prohlídka hisského krasu. Budete moci navštívit Punkevní torického centra města nad kterým se tyčí největjeskyně – součást nejdelšího jeskynního systému ší městský hradní komplex na Slovensku – Trenv ČR, krápníkové prostory, které vedou na dno čínský hrad. Odpoledne zamíříte do lázeňského propasti Macochy. Součástí prohlídky je i pro- města Bojnice. Čeká vás prohlídka nejkrásnějšího jížďka po podzemní říčce Punkvě. zámku na Slovensku. Vyzkoušet můžete rovněž Večer ubytování v hotelu. koupání v termálním koupališti s léčivými pra2.den: Dopoledne na vás čeká zámek Lednice, meny o teplotě 30°C až 48°C. renesanční skvost jižní Moravy. Projít se budete 3.den: Po snídani zamíříte do Kremnice - středověmoci také rozsáhlým zámeckým parkem. kého hornického města a dnešní památky Unesco. Kolem poledne se pak přesuneme k další perle Prohlédnout si budete moci městský hrad - komplex jižní Moravy – zámku Vranov nad Dyjí, jedné středověkých budov obehnaných hradbami, s domiz nejpozoruhodnějších staveb středoevropského nantou kostela sv. Kateřiny a Mincovnu Kremnica baroka. (UNESCO) - nejstarší dodnes existující mincovnu Na závěr dne vás pak čeká jeden z nejstarších na světě, kde se razí mince od roku 1328. hradů na Moravě – hrad Bítov. Odpoledne pak přejedete do staroslavné Nitry, Návrat do Prahy ve večerních hodinách. slovenské „Matky měst“, nejstaršího města na Slovensku, významného města velkomoravské Termín Cena Odjezd říše. Prohlédnete si Nitranský hrad s katedrálou sv. 22.05.- 23.05. 2.490 A Emeráma, biskupským palácem a mohutným opevV ceně: něním, zajímavé je Pribinovo náměstí – střed Hor•doprava autokarem•1x nocleh•1x snídaně ního Města s církevními paláci a domy kanovníků. •služby průvodce Pozdě večer návrat zpět do Prahy.

Nejkrásnější místa jižní Moravy

Příplatky: Pokoj 1/1 Komplexní pojištění Odjezdová místa: A. Slaný, Kladno, Praha

Zelená Hora

650 Kč 80 Kč

Termín 16.09.- 19.09.

Cena Odjezd 4.890 A

V ceně: • doprava autokarem •2x nocleh v hotelu •2x snídaně•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 1590 Kč Komplexní pojištění 120 Kč Odjezdová místa: A. Slaný, Praha, Jihlava

Trenčín


slovensko, maďarsko

Bükfürdő

Tatranská Lomnica

PRODLOUŽENÝ víkend v maďarských termálech

S ANDĚLEM V TATRÁCH Do Vysokých Tater nemusíte cestovat jen autobu- Štrbské pleso sem nebo autem. Pokud dáváte přednost pohodlí, tak právě pro vás je ideální vlaková doprava. TATRANSKÉ PANORÁMA U tohoto zájezdu je ubytování v oblíbeném Retro ANEB VLAKEM Z ČECH AŽ Hotelu Morava, který proslul především kultovním POD TATRANSKÉ ŠTÍTY filmem „Anděl na horách“. Takže když do RETRO HOTELU tak vlakem! Vysoké Tatry lákají svou nádhernou přírodou a otích bez nočndů vírají se pro každého, kdo si je dokáže zamilovat. přejez Program zájezdu: Pro ty z vás, kteří nemají rádi cesty autobusem 1.den: V ranních hodinách odjezd z Prahy. V od- a uvítají více prostoru a pohodlí, jsme připravili poledních hodinách příjezd do Popradu. Dále indi- trochu netradiční, přesto pohodlný způsob dopravy viduální doprava do Tatranské Lomnice (přestup na poznávacích zájezdech. na osobní vlak nebo autobus na nádraží v Popradu) a ubytování v hotelu Morava. Program zájezdu: 2.-5.den: Individuální program. 1.den: Ve večerních hodinách odjezd z Prahy na V podzimním termínu hotel pořádá různá hudební Slovensko. a umělecká vystoupení. Vstup na programy pořá- 2.den: V ranních hodinách příjezd do Popradu, dané hotelem mají hosté zdarma. Hotel Morava vstupní brány Vysokých Tater. Dopoledne příjezd má ideální polohu v centru střediska Tatranská do hotelu v Tatranské Lomnici. Odpoledne výlet Lomnice a tak odtud můžete uskutečnit řadu výle- lanovkou z Tatranské Lomnice na Skalnaté pleso tů. Jen pár metrů od hotelu je lanovka na Skalna- a Lomnický štít, na jehož vrcholu vás čeká nejen té Pleso a na Lomnický Štít. Vyhledávaným cílem nezapomenutelný výhled, ale i observatoř a meturistů je také Smokovec a Hrebienok kam se do- teorologická stanice. Nocleh. stanete tatranskou železnicí a pozemní lanovkou. 3.den: Po snídani výlet na Štrbské Pleso, přírodou přísně vymezené místo a nejtypičtější moréUrčitě nevynecháte ani výlet na Štrbské pleso. 6.den: Po snídani odhlášení z hotelu. Individu- nové ledovcové jezero a dozajista chlouba našich ální doprava do Popradu (osobním vlakem nebo slovenských přátel. Nenáročná turistická vycházautobusem). Odjezd z Popradu v odpoledních ka k Štrbskému plesu, do nedalekého sportovníhodinách, příjezd do Prahy ve večerních hodinách. ho areálu Snů a Mlynské doliny. Nocleh. 4.den: Snídaně. Výlet tatranskou železnicí a poTermín osoba / senior* odjezd zemní lanovkou do Smokovce a na Hrebienok, 06.06.- 11.06. 7.950 / 6.990 A atraktivní cíl návštěvníků Vysokých Tater. Odjezd 12.09.- 17.09. 8.590 / 7.590 A z hotelu do Popradu. Ve večerních hodinách odV ceně: jezd z Tater zpět do ČR. doprava vlakem Praha – Poprad a zpět (místenkové 5.den: V ranních hodinách příjezd do Prahy. kupé)•5x nocleh v hotelu Morava** (2-lůžkové pokoje s příslušenstvím)•5x polopenze formou bufetu•program v hotelu dle termínu Příplatek: 1/1 pokoj 700 Kč Pokoj s balkonem 350 Kč Komplexní pojištění 240 Kč Cena nezahrnuje: Služby průvodce Místní poplatek 5 EUR (platba na místě) Slevy: Dítě do 14 let jako 3. osoba (přistýlka) -2.200 Kč Poznánky: senior* - osoby od 65 let. Odjezdová místa: A. Praha, Kolín, Pardubice, Olomouc, Ostrava

hotel Morava, Tatranská Lomnica

8

Hrebienok

Vysoké Tatry

Termín Cena Odjezd 17.06.- 21.06. 5.690 A 19.08.- 23.08. 5.690 A

V ceně: •doprava vlakem Praha – Poprad a zpět (lehátkové kupé pro 6 osob)•2x nocleh v hotelu (2-lůžkové pokoje s příslušenstvím)•2x snídaně•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 1.690 Kč 2- lůžkové kupé 1.100 Kč/os. Komplexní pojištění 200 Kč Večeře (2x) 650 Kč Cena nezahrnuje: Místní poplatek 3 EUR (platba na místě). místní dopravu v Tatrách, lanovky apod. Odjezdová místa: A. Praha, Kolín, Pardubice, Olomouc, Ostrava

Čeká na vás příjemný pobyt v maďarských termálních lázních Bükfürdő zpestřený o několik zajímavých výletů do okolí. čních bez no dů přejez

Program zájezdu: 1.den: V ranních hodinách odjezd z ČR, odpoledne příjezd do Bükfürdő, ubytování v hotelu. Odpoledne orientační procházka letoviskem a návštěva termálních lázní. 2.den: Volný den v lázních. Polodenní výlet do župního města Szombathely - krásné historické město s řadou památek, obchodů a typickou maďarskou tržnicí. 3.den: Volný den v lázních. Polodenní výlet do historického městečka Közseg. 4.den: Po snídani odjezd k zámku Fertöd, návštěva zámku a zámeckého parku. Odpoledne odjezd do ČR, návrat ve večerních hodinách. Termín Aparthotel Répce Odjezd 22.04.- 25.04. 4.690 7.890 A 07.10.- 10.10. 4.690 7.890 A dítě do 12 let 2.690 4.990 3. osoba 4.390 5.990

Tatry

Tatranská Lomnica

V ceně: •doprava autokarem•3x nocleh v hotelu •služby průvodce Ubytování APARTHOTEL: 3x snídaně•2-denní vstupenka do lázní Ubytování hotel REPCE: 3x polopenze•3-denní vstupenka do lázní•vstup do wellness centra Fakultativně: Posezení v čardě s ochutnávkou vín, občerstvením a hudbou 400 Kč Příplatky: Pokoj 1/1 1.000 Kč Komplexní pojištění 160 Kč Cena nezahrnuje: Místní poplatek 1500 HUF / osoba Zapůjčení županu 500 HUF / noc Odjezdová místa: A. Slaný, Kladno, Praha, Jihlava, Znojmo Roudnice n. L. (200), Louny (200) Ubytování: Hotel Répce Gold 4* je situován v klidné části lázeňské čtvrti. Z hotelu je vstup přímo do areálu termálních lázní. Hotel je vybaven restaurací, barem, soláriem. Jsou zde poskytovány služby kadeřníka, kosmetiky, pedikúry, masáže, fitness. Hotelové wellness zahrnuje plavecký bazén, jacuzzi, saunu, whirlpool, parní kabinu. Polopenze (formou bufetu) se podává v hotelové restauraci. Apartmán hotel 3* se nachází 300 m od lázní. Hotelové apartmány jsou vybaveny kuchyňským koutem, lednicí, koupelnou, TV, balkonem. Bufetová snídaně se podává v restauraci Rozsakért vedle Apartmán hotelu.

zámek Fertöd


rakousko, švýcarsko

9

Matterhorn

Vídeň

VÍDEŇ A ZÁMEK SCHÖNBRUNN Tradice pití kávy, pojídání štrúdlu a poslech klasické hudby či vídeňského šramlu patří k slavnému městu na Dunaji. Nechte na sebe působit nepomíjející krásu valčíků, moderní i imperiální architekturu, kavárny i stánky s klobásami. Vítejte ve městě radosti ze života, zážitků a umění. Vítejte ve Vídni! ích bez nočn

přejezdů Program zájezdu: 1.den: Odjezd v časných ranních hodinách z ČR do Vídně, krátký okruh autokarem, dále pěší prohlídka historického centra: Hundertwasserovy domy, Hofburg, ulice Graben, Staré město, Stephansplatz s monumentálním dómem sv. Štěpána, krátké volno. V podvečer odjezd na jižní Moravu, ubytování, večeře. 2.den: Snídaně, návrat do Vídně a poté celodenní program v metropoli Rakouska. Návštěva zámku Schönbrunn, odpoledne osobní volno v centru Vídně - vánoční trhy před Novou radnicí v adventním prosincovém termínu nebo návštěva slavných muzeí. Návrat do ČR ve večerních hodinách.

Termín 15.05.- 16.05. 09.10.- 10.10. 11.12.- 12.12.

Cena Odjezd 2.390 A 2.390 A, B, C 2.390 A

V ceně: •doprava autokarem•1x nocleh v hotelu (2-3 lůžkové pokoje s příslušenstvím)•1x polopenze •služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 300 Kč/os. Komplexní pojištění 80 Kč Odjezdová místa: A. Praha, Jihlava B. Slaný, Kladno C. Roudnice n. L. (200), Kralupy n. Vlt. (200) Vlašim, Humpolec

ŠVÝCARSKO ALPSKÝ OKRUH Švýcarsko - země proslulá sýrem, čokoládou, hodinkami a hlavně Alpami! Cesta za poznáním mnohotvárnosti Švýcarska, od jeho starobylých měst až po okouzlující alpskou krajinu s výletem pod Mt. Blanc do francouzských Alp. Zájezd jsme obohatili o oblast světoznámého Zermattu pod Matterhornem a Grindelwaldu pod Jungfrau. Program zájezdu: 1.den: Odjezd z Prahy v podvečerních hodinách. 2.den: Nádherné Bernské Alpy: Grindelwald - horské středisko (1 038 m n. m.) - možnost výjezdu na Kleine Scheidegg, odkud se naskýtají nádherné výhledy na pásmo zaledněných vrcholů v čele s trojicí Eiger, Mönch a Jungfrau, v případě velmi pěkného počasí možnost výjezdu až na Jungfraujoch - střecha Evropy, nejvýše položené nádraží v Evropě, výhledy přímo na nejdelší alpský ledovec Aletschgletscher. Dojezd na ubytování do Wallisu. 3.den: Nejkrásnější partie Walliských Alp: výlet do světoznámého horského střediska Zermatt, možnost výjezdu vláčkem až na Gornergrat do výšky přes 3000 metrů, odkud se naskýtají nezapomenutelné výhledy na symbol Švýcarska Matterhorn i na nejvyšší horu Švýcarska Monte Rosu. Pěkná panoramatická vycházka z mezistanice vláčku k jezeru Riffelsee. Cestou nádherné pohledy na Matterhorn a okolní velikány. Dále pohodovou cestou vysokohorskou krajinou k další mezistanici vláčku. Při velmi pěkném počasí možnost výjezdu lanovkami až na Klein Matterhorn (3 883 m), kde se člověk dostane do nejužšího kontaktu s ledovými štíty. 4.den: Tento den navštívíme francouzské Savojské Alpy pod střechou Evropy: celodenní putování do oblasti nejvyšší hory Evropy - Mont Blancu a do horského střediska Chamonix. Možnost výjezdu lanovkou na Aiguille du Midi (do výšky 3 843 m) s nezapomenutelnými výhledy na masiv Mont Blancu a další okolní velikány.

Bernina Express 5.den: Výjezd lanovkou na Hochsaas (3 100 m), naučná cesta kolem vrcholu nebo jen do mezistanice na Kreuzboden a procházka alpskou květinovou cestou. Dále autobusem přejezd do údolí Gomstal, výjezd lanovkou na hřeben, který leží proti a nad největším alpským ledovcem Aletschgletscher, nádherné výhledy. Zastávka v městečku Brig s kulisou majestátních hor. Odpočinek v termálních lázních Brigerbad, koupání v jeskyni s vodou teplou 42˚ nebo ve venkovních termálních bazénech. 6.den: Ženevské jezero: autobusem ke středověkému hradu Chillon, který je malebně situován u břehu jezera. Bern - hlavní město Švýcarska, jehož historické jádro se působivě vypíná na ostrohu řeky Aare. Nejvyšší katedrála ve Švýcarsku Münster, pěší zóny, měšťanské domy aj. Luzern - město považované za klenot Švýcarska. Prohlídka historického centra s hlavním symbolem Luzernu Kaplovým mostem, z něhož jsou krásné pohledy přes řeku na domy, paláce a kostely starého města. 7.den: Příjezd do Prahy v ranních hodinách. Termín 10.06.- 16.06. 09.07.- 15.07.

Cena Odjezd 9.690 A 9.690 A

V ceně: •doprava autokarem•4x nocleh v penzionu (2-lůžkové pokoje s příslušenstvím)•4x polopenze (česká kuchyně)•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 1.000 Kč Komplexní pojištění 280 Kč Odjezdová místa: A. Praha, Beroun, Plzeň

ŠVÝCARSKO S VÝLETEM „HORSKÝM EXPRESEM“ Klášter Einsiedeln • Schwyz • Luzern • kanton Ticino • Lugano • Melide • Caslano • Bellinzona • Poschiavo • Bernina Express • Sv. Mořic Program zájezdu: 1.den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách, non stop přes Německo. 2.den: Zastávka u kláštera Einsiedeln, malebné švýcarské městečko Schwyz. Luzern - město považované za klenot Švýcarska. Přejezd na ubytování do Andermattu. Ubytování, večeře, nocleh. 3.den: Po snídani celodenní návštěva italské části Švýcarska. Přejezd přes průsmyk San Bernardino do kantonu Ticino. Nejprve návštěva města Lugano - na břehu stejnojmenného jezera. Poté prohlídka Melide s expozicí „Švýcarsko v miniatuře“ a zastávka v Caslanu, kde se vyrábí čokoláda. Prohlídka muzea čokolády s ukázkou její výroby a možností levného nákupu. Přejezd do města „tří hradů“, Bellinzony - celek středověkých hradů ze 13. století patřící mezi největší pevnosti v zemi. V podvečer návrat do chaty. Večeře, nocleh. 4.den: Po snídani odjezd přes průsmyk Julier (2228 m) do městečka Poschiavo - dále vlakem „Bernina Express“ po nejvýše položené železnici, přejíždějící Alpy, panoramatická jízda přes průsmyk Bernina, kolem jezer a prastarých ledovců, přes viadukty, tunely a galerie. Prohlídka známého horského střediska Sv. Mořice. Odjezd zpět do ČR. 5.den: Návrat do ČR v časných ranních hodinách. Termín Cena Odjezd 27.05.- 31.05. 6.390 A 09.09.- 13.09. 6.390 A, B

Grindenwald

V ceně: •doprava autokarem•2x ubytování ve 3–4 lůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením•2x polopenze (česká kuchyně)•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 800 Kč Pokoj 1/2 200 Kč/os. Komplexní pojištění 200 Kč Jízdenka na horský expres cca 460 Kč Odjezdová místa: A. Praha, Beroun, Plzeň B. Pardubice, Hradec Králové

Schönbrunn

Hofburg

Luzern

hrad Chillon


Dánsko, německo, itálie

10

Rostock

ROMANTICKÉ ZÁMKY DÁNSKA A HANZOVNÍ MĚSTA NĚMECKA Německé pobřeží Baltského moře bývalo dříve oblíbeným cílem našich dovolených. A nyní se tato část Německa opět stává našim cílem. Do našeho katalogu poznávacích zájezdů jsme zařadili nový podrobný zájezd, který míří nejen na krásný ostrov Rujana, ale zaměřuje se i na prohlídku nejkrásnějších měst a zámků jak na německé, tak na dánské straně Baltského moře. Na závěr si prohlédnete i hlavní město Dánska Kodaň s mnoha historickými stavbami. Program zájezdu: 1.den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách. 2.den: Brzo ráno příjezd na ostrov Rujána, nejkrásnější a nejrozmanitější ostrov Německa. Křídové útesy, písečné pláže, kopcovité vnitrozemí. Severní mys Arkona, návštěva NP Jasmund – lehká pěší turistika, křídové útesy Königstuhl, Stubbenkammer – 117 m, překrásné vyhlídky. Prohlídka historického centra jednoho z nejpozoruhodnějších hanzovních měst, města Stralsund. Ve městě se dochovalo přes 800 starých architektonicky zajímavých budov; cihlová gotická radnice, štítové domy, kostel Panny Marie aj. Zastávka ve významném městě Rostock. Promenáda s domy ze 17. století, kostel Panny Marie se zajímavým orlojem, radnice s barokním průčelím. 3.den: Dopoledne prohlídka města Güstrow se zámkem, v jehož architektuře se snoubí německé, italské i nizozemské prvky. Schwerin – město s malebnou polohou mezi jezery, pohádkovým ostrovním zámkem a jedinečně zachovalým historickým jádrem, jehož starobylé budovy přečkaly 2. svět. válku bez újmy. Podvečerní Lübeck – ve středověku nejvýznamnější město na Baltu. Po 2. svět. válce bylo pěkně obnoveno. Upoutá zde velké množství cihlových staveb (průčelí domů, radnice, brány, kostely aj.), přitahující obdivovatele tzv. cihlové gotiky. 4.den: Přejezd do Dánska. Egeskov Slot – jeden z nejpůvabnějších zámků v Dánsku a zároveň jeden z nejkrásnějších vodních zámků v Evropě. Dojezd do Kodaně.

Schwerin

5.den: Frederiksborg Slot – velkolepý královský zámek s nádhernými exteriéry, interiéry i zahradami – Rytířský sál s vyřezávaným dřevěným stropem, Audienční síň, zámecká kaple. Kronborg Slot – Hamletův „hrad Elsinor“ - Velký sál, Králova komnata, kobky se sochou vikingského náčelníka Holgera Dánského, jenž podle legendy procitne v době ohrožení země. Městečko Helsingor ležící na březích průlivu, který propojuje Severní moře s Baltským – klidná promenáda Biergegade, hlavní náměstí. 6.den: Roskilde – první hlavní město Dánska s významnou katedrálou, která pro svůj historický význam byla zařazena na seznam UNESCO. Kodaň - devítihodinová prohlídka nejzelenější světové metropole protnuté četnými vodními kanály. Procházka kolem velkolepé radnice a tří paláců - Christianborgu, Amalienborgu a Rosenborg Slotu. Možnost prohlídky korunovačních klenotů a okružní plavby městem s výhledem na Malou mořskou vílu. Večer odjezd do Čech. 7.den: Příjezd do Prahy v dopoledních hodinách. Termín 15.07.- 21.07.

Cena Odjezd 10.390 A

V ceně: •doprava autokarem•4x nocleh v hotelu •4x snídaně•služby průvodce•trajekt Příplatky: Pokoj 1/1 2.400 Kč Komplexní pojištění 280 Kč Odjezdová místa: A. Praha, Pardubice, Hradec Králové

Dolomity nenáročná turistická vycházka (cca 4 km) k unikátním skalním útvarům Pyramidy di Terra. Večer odjezd zpět do ČR. Žádná jiná oblast Alp nemá tak pestrou nabídku 5.den: V ranních hodinách návrat do ČR. téměř nekonečného množství túr jako členité Cena Odjezd Dolomity. Tato horská oblast nebudí jen zájem Termín 5.990 A turistů a horolezců, ale ve zdejší vzácně rozma- 09.06.- 13.06. nité přírodě najdou mnoho krás i všichni pozorní 15.09.- 19.09. 5.990 A návštěvníci, milovníci přírody a fotografové. Vždyť V ceně: právě zde lze spatřit šťavnaté zelené louky v blíz- •doprava autokarem•2x nocleh v hotelu kosti strmých skalních domů, malebné modřínové (2-lůžkové pokoje s příslušenstvím)•2x polopenze lesy v údolích a průzračná horská jezera s odra- •služby průvodce Příplatky: zem skalních štítů.

DOLOMITY A LAGO DI GARDA

Program zájezdu: 1.den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách. 2.den: Ráno nás přivítají jedinečné skalní útvary italských Alp - symbol Dolomit. Krátká procházka kolem jezera Misurina. Příjezd do turistického centra, olympijské Cortiny d´Ampezzo - zastávka. Poté panoramatická trasa průsmykem Falzarego a Pordoi s výhledem na nejvyšší vrchol Dolomit Marmoladu (3342 m). V případě pěkného počasí možnost výjezdu lanovkou do výšky téměř 3000 m ze sedla Pordoi. Ve večerních hodinách ubytování v oblasti Lago di Garda. Nocleh v hotelu. 3.den: Po snídani výlet po trase: malebné Sirmione – pohádkový scaligerský hrad, který je téměř celý obklopený vodou. Saló – místo, odkud v letech 1943-45 řídil republiku B. Mussolini. Cesta podél západního pobřeží - přístavní městečko Riva del Garda – procházka městečkem s pěknou promenádou. Návrat na nocleh do hotelu. 4.den: Ráno příjezd do Bolzana, prohlídka historického centra a návštěva muzea s expozicí ledového muže Ötziho. V poledne výjezd lanovkou na náhorní plošinu Ritten. Dále přejezd horským vláčkem do Collalba. Zastávka u rychlobruslařského areálu, který je takřka domovským tréninkovým centrem Martiny Sáblíkové. Odpoledne pak

zámek Egeskov

Lago di Garda

Pokoj 1/1 (2 noci) 1.200 Kč Komplexní pojištění 200 Kč Odjezdová místa: A. Praha, Příbram, Písek, České Budějovice

Sirmione

Collalbo


itálie

11

Benátky - Dóžecí palác, náměstí Sv. Marka

BENÁTKY A ROMANTICKÁ VERONA LETECKY

Řím

Florencie, dóm

ŘÍM S NÁVŠTĚVOU VATIKÁNU - LETECKY

Ať už vás do Říma přivede jakákoli cesta, vězte, Letecký zájezd do Benátek s průvodcem, rozšířený že město, které bylo svědkem předlouhých dějin o návštěvu Verony, města proslulého milostným evropské civilizace vás nadchne. Kromě známých příběhem Julie a Romea. památek navštívíme i nejmenší nezávislý stát na světě - Vatikán. Nuže tedy, nechte na sebe Program zájezdu: dýchnout historii, obdivujte umělecké dědictví 1.den: Odpoledne odlet z Prahy do Benátek, i současnou krásu města. transfer do hotelu v Mestre, večerní prohlídka města, nocleh. Program zájezdu: 2.den: Benátky - možnost návštěvy řady místních 1.den: Odlet z Prahy do Říma, transfer do hotelu památek. Určitě nevynecháte náměstí Sv. Marka s využitím městské dopravy. V podvečer prohlída Dožecí palác, baziliku Sv. Marka, Campanillu, ka Říma. Ponte de Rialto, Canale Grande aj. Doporučujeme 2.den: Dopoledne návštěva Vatikánu, nejmenšíi výlet na blízké ostrůvky Murano a Burano s mož- ho nezávislého státu na světě. Možnost návštěností návštěvy jedné ze sklářských dílen s tradiční vy baziliky sv. Petra nebo vatikánských muzeí výrobou benátského skla. s úchvatnými sbírkami antických soch. 3.den: Snídaně, fakultativní výlet do Verony 3.den: Dopoledne prohlídka antického Říma vlakem. Prohlídka Verony známé zejména svým s jeho jedinečnými památkami - slavné Kolosemilostným příběhem o Julii a Romeovi. Uvidíme um, Forum Romanum s blízkým Kapitolem, nám. nejen rodný dům Julie, ale také baziliku San Navona s fontánami „Čtyř řek“, Pantheon i ŠpaZeno, dvoukostel San Fermo Maggiore a proslulý nělské schody s nedalekou fontánou di Trevi. římský amfiteátr. Večer návrat vlakem do hotelu, 4.den: Dopoledne odjezd z hotelu, odlet z Říma nocleh. zpět do Prahy. 4.den: Snídaně, transfer na letiště. Přílet do PraTermín Cena Odlet hy v dopoledních hodinách. 13.05.- 16.05. 15.990 Praha Termín Cena Odlet V ceně: •letecká doprava Praha – Řím a zpět•palubní 23.04.- 26.04. 16.990 Praha zavazadlo•3x nocleh v hotelu•služby průvodce 20.08.- 23.08. 17.990 Praha V ceně: •letecká doprava Praha - Benátky a zpět•palubní zavazadlo•3x nocleh v hotelu•transfery hotel/ letiště•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 3.990 Kč Komplexní pojištění 200 Kč Zavazadlo k odbavení 1.150 Kč Výlet do Verony (jízdné vlak) 1.200 Kč 3x snídaně 590 Kč Cena nezahrnuje: místní poplatek (cca 3 €/os./noc - platba na místě)

Příplatky: Pokoj 1/1 Komplexní pojištění Zavazadlo k odbavení

5.990 Kč 200 Kč 1.650 Kč

FLORENCIE S NÁVŠTĚVOU 4.den: Dopoledne si prohlédneme Ponte Vechhio (most zlatníků) a navštívíme rovněž kostel Santa PISY, LETECKY Chcete vidět perlu Toskánska - Florencii včetně všech jejích uměleckých a architektonických pokladů? A k tomu si ještě prohlédnout šikmou věž v Pise? Pak je tento letecký zájezd právě pro vás. Program zájezdu: 1.den: Odlet v dopoledních hodinách z Prahy do Florencie. Transfer do hotelu, ubytování ve Florencii. Večerní procházka historickým centrem města Prohlídku Florencie nemůžeme začít jinde než na proslulé Piazza della Signoria kde uvidíme Michellangelova Davida a Neptunovu fontánu. Navštívit budete moci i nádherný medicejský palác Palazzo Vecchio. Na interiérech tohoto paláce se podílel i Leonardo da Vinci.. 2.den: Celodenní prohlídka metropole Toskánska - Florencie. Prohlídku Florencie nemůžeme začít jinde, než na proslulém Chrámovém náměstí s úchvatným florentským Dómem - Santa Maria dei Fiori. Během prohlídky dále navštívíme kostel San Lorenzo s Medicejskou. Poté zamíříme na Ponte Vechhio (most zlatníků), a odtud pak k Palazio Pitti a do zahrad Boboli. 3.den: Dopoledne si můžete vybrat buď návštěvu slavné Gallerie Uffizzi (vstupenky do galerie je nutné objednat předem!). Čekají zde na vás díla nejlepších italských umělců - např. Botticelliho Zrození Venuše, ale také obrazy Tinttoretta, Leonarda da Vinciho, Tizziana či Albrechta Dürera. Nebo se můžete vydat na prohlídku a nákupy do známé florentské tržnice. Odpoledne přejezd vlakem do Pisy. Návštěva Náměstí zázraků (Campo dei Miracolli), na kterém se nachází nejen proslulé šikmé věže, ale také katedrála a baptiserium. Ve večerních hodinách návrat vlakem do Florencie.

Koloseum

Benátky

Vatikán

Pisa

Corce, ve kterém se nacházejí hrobky řady italských velikánů - Michelangela, Galilea, Machiavelliho a dalších. V poledne transfer na letiště a odlet zpět do Prahy. Přílet do Prahy v odpoledních hodinách. Termín Cena Odlet 19.03.- 22.03. 15.990 Praha 14.05.- 17.05. 16.990 Praha 15.10.- 18.10. 16.990 Praha

V ceně: •letecká doprava Praha – Florencie a zpět •palubní zavazadlo•3x nocleh v hotelu•3x snídaně•transfery hotel/letiště•služby průvodce •vlak Florencie - Pisa a zpět Příplatky: Pokoj 1/1 od 3.990 Kč Komplexní pojištění 200 Kč Zavazadlo k odbavení 990 Kč Galerie Uffizi (vstupné s časovou rezervací) 750 Kč

Gallerie Uffizzi


itálie

12

San Marino

Neapol

NEAPOL – CAPRI – POMPEJE LETECKY

ADRIATICKÁ RIVIÉRA A UMBRIE

Letecký zájezd do Neapole, která vás okouzlí svou bohatou kulturou i smyslnou jižanskou atmosférou. Čekají na vás úchvatné výhledy na Vesuv. Navštívíte také slavné Pompeje i kouzelný ostrov Capri.

Zájezd nás zavede do oblasti, kde se prolíná historie v podobě unikátních památek s malebnou kopcovitou krajinou, která utváří ráz této jedinečné oblasti Itálie. Navštívíme historické skvosty často zařazené do seznamu UNESCO, např. Assisi, ale i další půvabná městečka s úžasnou atmosférou. Poznávání kulturních zajímavostí proložíme koupáním na italské Adriatické riviéře.

Program zájezdu: 1.den: Odlet z Prahy, přílet do Neapole, transfer do hotelu, ubytování. Prohlídka města s průvodcem - Královský palác, hrad Castel Nuovo a Castel dell Ovo, náměstí Piazza Municipio, monumentální pasáž Galeria Umberto. 2.den: Výlet vlakem do Pompejí – prohlídka bývalého antického města, jež bylo zničeno a zasypáno v roce 79 při výbuchu sopky. 3.den: Fakultativní výlet na ostrov Capri, jeden z nejkrásnějších ostrovů Tyrhénského moře. Trajektem se ráno vypravíte z Neapole na ostrov Capri. Návštěva městeček Capri a Anacapri, Villy San Michele, možnost prohlídky Modré jeskyně. 4.den: Odlet z Neapole zpět do Prahy v dopoledních hodinách. Termín 14.05.- 17.05. 17.09.- 20.09.

Cena Odlet 16.990 Praha 16.990 Praha

V ceně: •letecká doprava Praha – Neapol a zpět •transfer z/na letiště•vlak Neapol – Pompeje – Neapol•3x nocleh v hotelu•3x snídaně • služby průvodce •palubní zavazadlo (do 8 kg) Příplatky: Pokoj 1/1 3.990 Kč Komplexní pojištění 200 Kč Zavazadlo k odbavení 1.690 Kč Výlet ostrov Capri 1.490 Kč Cena nezahrnuje: Místní dopravu, vstupy do objektů

Capri

Pompeje

Neapol

Program zájezdu: 1.den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách. 2.den: Arezzo - starobylý střed s mnoha krásnými starými paláci, monumentálními kostely a krásným hlavním náměstím, trochu připomínajícím hlavní náměstí v Sieně. Zastávka v městečku Cortona - město založené Etrusky se zajímavým bludištěm starých uliček a středověkých domů. Ubytování v oblasti Chianciano Terme. 3.den: Den věnovaný návštěvě proslulých vinařských oblastí Toskánska Val d´Orcia a Chianti. Zastávka ve městečku Montepulciano s výhledem na Toskánsko a nedaleké umbrijské vrcholky. Průjezd malebnou krajinou Val d´Orcia, která se stala častým námětem malířů i fotografů. Prohlídka městečka Montalcino s hradem ze 14. st. a zajímavým středem městečka plným krámků s věhlasným vínem Brunello di Montalcino. Odpoledne průjezd krajem vinohradů a olivových hájů druhé vinařské oblasti – proslulého Chianti. 4.den: Přejezd kolem jezera Lago Trasimeno. Perugia - město s nádhernou atmosférou starého centra zpřítomňující etruskou, řeckou i středověkou minulost, nádherné středověké paláce

Neapol, Castel Nuovo

Assisi

a kostely. Assisi, světově proslulé město, kde se narodil sv. František a krátce po jeho smrti zde byla vybudována dvojitá bazilika nad jeho hrobem. Baziliku zdobili freskami největší umělci své doby Giotto a Lorenzetti. Přejezd přes Apeniny na ubytování u moře v oblasti Rimini. 5.den: Pobyt u moře. Odpoledne výlet do ministátečku San Marino, který je působivě umístěn na vysokém kopci Monte Titano. Zaujmou vás romantické uličky i pěkné výhledy do širokého okolí. 6.den: Návštěva San Leo - městečko s pěknou polohou na kopci, nad kterým se tyčí impozantní hrad. V městečku zaujmou dlážděné uličky, farní kostel z 9. století i románská katedrála. Urbino - město považované za utajený skvost Itálie, protože nádhera jeho ulic i vznešených vévodských paláců převyšuje jiná turisty navštěvovanější místa. Odpoledne možnost koupání. 7.den: Pobyt u moře. Pro neposedné fakultativní výlet - Gubbio - město prostoupené středověkou atmosférou se nachází na svazích hory Monte Ingino. Krásu křivolakých uliček a domů s terakotovými taškami právě umocňují Apeniny. Dóm ze 13. století, středověká Via dei Consoli, Fontana dei Matti (Fontána bláznů). Návštěva jeskyně Frassati. 8.den: Dopoledne odjezd z hotelu. Cestou domů návštěva v dobách římských a byzantských významného města Ravenna - důležité přístavní město s řadou významných historických památek, proslavené církevními mozaikami v antickém i byzantském slohu. 9.den: Příjezd do Prahy v ranních hodinách. Termín 29.08.- 06.09.

Cena 12.990

Odjezd A

V ceně: •doprava autokarem•6x nocleh v hotelu •6x polopenze•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 2.340 Kč Komplexní pojištění 450 Kč Fakultativní výlet Gubbio 290 Kč Odjezdová místa: A. Slaný, Kladno, Praha, Plzeň, Pardubice, Hradec Králové


francie

13

Versailles

Albi

PAŘÍŽ A ZÁMKY NA LOIŘE Náš již tradiční zájezd je zaměřený na poznávání krásné oblasti zámků na Loiře, které patří k největším turistickým atrakcím ve Francii. Kromě klasických zámků Chambord, Chenonceau a Blois navštívíte ještě zámky Azay-le-Rideau, Villandry a Cheverny. Program zájezdu: 1.den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách. 2.den: V dopoledních hodinách příjezd do Paříže - celodenní prohlídka: pravý břeh Seiny s nádhernými bulváry, Champs Elysées, oblast Louvre, Centre George Pompidou, Il de la Citté, katedrála Notre Dome, Latinská čtvrť, Panteon, aj. Odjezd do hotelu, ubytování. Nocleh. 3.den: Okruh po zámcích na Loiře. Villandry zámek s jedinečnými renesančními zahradami, které jsou nejpřitažlivější ze všech, úžasné ornamenty tvořené nejen květinami, ale i zeleninou a kořením. Azay-le-Rideau - mistrovské dílo renesanční architektury. Chenonceau - nádherný renesanční zámek s malebnými zahradami, zámek šesti žen. Návrat na nocleh. 4.den: Okruh po zámcích na Loiře. Chambord - monumentální zámek, největší v oblasti Loiry, který si nechal vybudovat král František I. Blois - starobylé městečko se zámkem, sídlo vévodů orleánských. Cheverny - zámek z doby Jindřicha IV. a Ludvíka XIII. vybudovaný v jednoduchém, ale klasickém stylu, návrat na nocleh. 5.den: Dopoledne prohlídka Versailles – sídlo francouzských králů, zámecký areál. Dokončení prohlídky Paříže - levý břeh Seiny, Eiffelova věž, Invalidovna. Pro zájemce možnost prohlídky Musee d´Orsay nebo galerie Louvre. Večerní Paříž - Montmartre a Moulin Rouge. Odjezd do ČR. 6.den: Návrat do ČR v poledních hodinách. Termín Cena (2l./3l.) Odjezd 11.05.- 16.05. 6.990/5.990 A 14.09.- 19.09. 6.990/5.990 A

PERLY FRANCOUZSKé GOTIKY, letecky Nice

NICE – MONTE CARLO CANNES, LETECKY Navštivte s námi ta nejkrásnější města Francouzské riviéry, Nice – Menton – Monako – Monte Carlo – Cannes – Antibes. Program zájezdu: 1.den: Přílet do Nice, transfer do hotelu, ubytování. Prohlídka města s úzkými klikatými uličkami ve čtvrti Vieux Nice, Cimez, katedrála St. Réparate, náměstí Garibaldi, přístav, procházka po Anglické promenádě. 2.den: Ráno přejedeme do Monackého knížectví. Pěší prohlídka míst, kde se jezdí jeden z nejatraktivnějších závodů Formule 1 na světě. Návštěva exotické zahrady s panoramatickým výhledem, tržiště, střídání stráží u královského paláce, neoromantická katedrála, Oceánografické muzeum s obřími akvárii, jachetní přístav, luxusní lázně Monte Carlo s kasínem, Japonské zahrady. Odpoledne navštívíme Menton, malebné staré město, které s okolními horami tvoří jedinečné místo Azurového pobřeží. Navštívíme náměstí Sain-Michel s kaplí Conceptiona a bazilikou Sainte-Michel - Archange s krásným výhledem na moře i město. 3.den: Ráno výlet do Cannes, proslulého přímořského letoviska Francouzské riviéry a místo konání světoznámých filmových festivalů. Z Cannes možnost fakultativního výletu lodí na Lerinské ostrovy (cca 14 Eur, platba na místě). Navštívit můžete St. Marguerite s bývalým vězením, kde byl vězněn muž se železnou maskou nebo menší ostrov St. Honorat, kde se nachází udržované opatství Lerinských mnichů. Odpoledne Antibes, oblíbené prázdninové letovisko, ale i centrum

V ceně: •doprava autokarem•3x nocleh v hotelu •služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 1.800 Kč Komplexní pojištění 240 Kč Snídaně (3x) 450 Kč Odjezdová místa: A. Praha, Beroun, Plzeň, Pardubice, Hradec Králové

Chenonceau

Francouzská Riviéra

Tento letecký zájezd vám představí tři monumenty jižní Francie v podhůří Pyrenejí. Toulouse - hlavní květinářství. Navštívíme přístav, květinové uličky, město Akvitánie. Úchvatně dochované středověké provensálskou tržnici nebo hrad Grimaldi, kde žil Carcassonne. A majestátní Albi. Pablo Picasso. 4.den: Po snídani odhlášení z hotelu. Dopoledne Program zájezdu: 1.den: Odlet z Prahy do Toulouse (přímý let). odlet z Nice zpět do Prahy. Odpoledne ubytování v hotelu a prohlídka hisTermín Cena Odlet torického centra Toulouse. Toulouse se v posled16.04.- 19.04. 17.990 Praha ních desetiletích minulého století stalo centrem 17.09.- 20.09. 17.990 Praha letectví. Vyrábějí či kompletují se zde letouny V ceně: Airbus. Toulouse však patří k nejstarším městům •letecká doprava Praha – Nice a zpět ve Francii. Založili jej již římané (původní název • palubní zavazadlo•transfer z/na letiště•jízdné byl Tolosa) a již v 6. století n. l. se stalo hlavvlakem na výlety dle programu•3x nocleh ním městem království Vizigótů. Najdete zde v hotelu•3x snídaně•služby průvodce řadu památek - dominikánský kostel Eglise des Příplatky: Pokoj 1/1 4.890 Kč Jacobins, kde jsou uchovávány ostatky sv. TomáKomplexní pojištění 200 Kč še Akvinského, románská bazilika Sv. Sernina. Zavazadlo k odbavení 1.690 Kč Středem města je Place du Capitole, náměstí s půvabnými arkádami a historickou budovou radnice - palác Capitole. 2.-3.den: V následujících dvou dnech si můžete vybrat mezi nabídkou fakultativních výletů do Albi nebo Carcassonne, a nebo je můžete využít k další prohlídce města Toulouse. Navštívit můžete např. Musée des Augustines, které obsahuje sbírku románských a gotických soch včetně patnácti chrličů v nádherném augustiánském klášteře. Nebo zábavný interaktivní park věnovaný vesmíru a kosmonautice Cité de l´Espace. 4.den: Dopoledne odjezd na letiště a odlet z Toulouse zpět do Prahy. Termín 14.05.- 17.05. 17.09.- 20.09. Monte Carlo

Cena 15.990 15.990

Odlet Praha Praha

V ceně: •letecká doprava Praha - Toulouse a zpět •palubní zavazadlo•3x nocleh v hotelu •3x snídaně•3-denní jízdenku na veřejnou dopravu v Toulouse•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 3.990 Kč Komplexní pojištění 200 Kč Zavazadlo k odbavení 2.700 Kč Fakultativní výlet Carcassonne 850 Kč Fakultativní výlet Albi a Cordes 850 Kč

Carcassonne


francie, holandsko

Korsika

14

Zaansee Schans

ROMANTICKÁ KORSIKA Poznejte s námi překrásný ostrov se špatnou pověstí, jak Korsiku charakterizoval Arnošt Černík ve své knize „Na ostrově krevní msty“. Strmé hory dosahující výšky přes 2500 m se zde tyčí nad průzračným mořem. Vychutnáte návštěvy starobylých korsických městeček zasazených v překrásné přírodě i koupání na západním pobřeží. Ostrov, jehož nejkrásnější subtropická příroda nabízí nejen azurové moře s fantastickým pobřežím, ale i štíty horských velikánů, romantické kaskády a zákoutí ve stínu staletých pinií a korkových dubů. Program zájezdu: 1.den: Odjezd z Prahy v dopoledních hodinách. 2.den: Trajektem do Bastie na Korsice. Návštěva starobylého Corte s hrdě se tyčící citadelou pod horskými velikány. Překrásným hornatým vnitrozemím pokračujeme na západní pobřeží do jedné z nejkrásnějších zátok Propriano se stejnojmenným městečkem, která je ideálním místem k podnikání výletů po celé Korsice. 3.den: Dopoledne odpočinek u moře, kde dlouhá písčitá pláž na jedné straně zakončená městečkem a na druhé skalisky s janovskou věží skýtá každému, co žádá. Odpoledne prohlídka městečka Propriano. 4.den: Ráno pro zájemce výlet s turistikou s překrásnou scenérií skalních věží Bavella, které patří k neznámějším atrakcím ostrova. Odpoledne pobyt u moře. 5.den: Koupání a pobyt u moře. Odpoledne pro zájemce návštěva nedalekého proslulého naleziště prehistorické kultury Filitosa s mnoha menhiry.

Bonifacio

6.den: Návštěva bizarních skal Calanche. Po krátké procházce touto pastvou pro oči, kde barevné skalní útvary ostře kontrastují s azurovou hladinou moře, pokračujeme do nedalekého Porta, které je jednou z dalších perel Korsiky. Při zpáteční cestě zastávka v Napoleonově městě Ajacciu, kde navštívíme jeho rodný dům s muzeem. Vyvrcholením dne bude vyhlídka od Tour de la Parate na proslulé „Krvavé ostrovy“, které byly kdysi útočištěm pirátů. Příjezd zpět v pozdních hodinách. 7.den: Ráno si prohlédneme „nejkorsičtější“ město Sartene. Z úzkých křivolakých uliček na nás dýchne duch minulosti krevní msty a pirátských výprav. Pokračujeme do vyhlášeného Bonifacia. Prohlídka města, které je se svými bělostnými útesy řazeno k největším pozoruhodnostem Evropy. Pro zájemce krásná projížďka lodí pod skalnatými útesy. 8.den: Koupání a pobyt u moře. 9.den: Přístav Bastia, trajekt. Odjezd do ČR. 10.den: Návrat do ČR. Termín 27.08.- 05.09.

Cena Odjezd 14.590 A

V ceně: •doprava autokarem•trajekty•7x ubytování v chatkách (kuchyně, 2 ložnice, příslušenství) •7x snídaně, 6x večeře (jednoduchá strava připravovaná českou kuchařkou)•vstupní a výstupní poplatky•pobytová taxa•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 3.000 Kč Komplexní pojištění 500 Kč Odjezdová místa: A. Praha, Beroun, Plzeň

KVĚTINOVÉ KORZO A AMSTERDAM Jedna z největších holandských slavností, tzv. Květinové korzo, se koná každoročně v polovině dubna. Vedle této světové atrakce vás náš zájezd zavede i na řadu dalších zajímavých míst v Holandsku. Takže se můžete těšit na projížďku po grachtech, větrné mlýny, lány tulipánů, lahodné sýry, nádherné diamanty či unikátní umělecká díla v čele s Rembrandtovou Noční hlídkou. Program zájezdu: 1.den: V podvečerních hodinách odjezd z ČR. Non-stop cesta přes Německo do Holandska. 2.den: Ráno zastávka ve Volendamu - rybářské vesničce s typickou atmosférou. Dále prohlídka skanzenu Zaansee Schans s větrnými mlýny, typickými holandskými domy, ukázkou výroby dřeváků a sýrů. Poté zastávka v typické sýrárně, kde se můžete seznámit s tradiční výrobou proslulých holandských sýrů. Odpoledne zastávka v Delftu - staré a překrásně zachovalé město, někdejší sídlo holandských hrabat proslavené známou delftskou keramikou (fajánsí). Večer ubytování v hotelu. 3.den: Prohlídka Haagu, třetího největšího města Nizozemska, sídlo vlády, parlamentu a královny. Odpoledne navštívíme tzv. „Květinové korzo“ - velkolepý průvod alegorických vozů vytvořených z tisíců řezaných květů. Původně se jednalo pouze o prezentaci konce jarní květinové sezóny. Dnes patří tato slavnost k tomu nejkrásnějšímu, co můžete v Holandsku spatřit. Květinové korzo začíná ráno v Noordwijku a pokračuje celý den až do Haarleemu, kde večer končí. Večer nocleh v hotelu.

Amsterdam

4.den: Ráno navštívíme Keukenhof - krásný květinový park na ploše 20 ha. Největší květinový park v Evropě nabízí 6 miliónů květin, překrásná jezírka a potůčky, tematické zahrady a výstavy v pavilonech. Kromě nekonečných lánů tulipánů zde uvidíte především begonie, mečíky, chryzantémy, jiřiny, růže a také exotické rostliny. Amsterdam - pro jeho sepjetí s mořem i četné kanály jej nazývají „Benátky severu“. Návštěvu Amsterdamu zahájíme pěší prohlídkou centra města, při níž nevynecháme Královský palác ani proslulé náměstí Dam. Krátce se zastavíme i na květinovém trhu, bleším trhu i ve čtvrti červených luceren. V rámci odpoledního programu se můžete věnovat již amsterdamským specialitám - především slavnému Rijksmuseu, proslulého Rembrandtovou „Noční hlídkou“, dále máte možnost projížďky lodí po grachtech a taktéž můžete navštívit brusírnu diamantů. Individuálně pak můžete navštívit např. muzeum Van Gogha (včetně slavné Slunečnice) či Rembrandtův rodný dům. Večer odjezd zpět do ČR. 5.den: Návrat do ČR v dopoledních hodinách. Termín 15.04.- 19.04.

Cena 7.290

Odjezd A, B

V ceně: •doprava autokarem•2x nocleh v hotelu (2-lůžkové pokoje)•2x snídaně •služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 (2 noci) 2.490 Kč Komplexní pojištění 200 Kč Odjezdová místa : A. Slaný, Kladno, Praha, Louny, Chomutov B. Kralupy n. Vlt. (200), Roudnice n. L. (200)


holandsko, španělsko

15

Amsterdam

Madrid

AMSTERDAM LETECKY

MADRID – TOLEDO LETECKY

V Amsterdamu jste z Prahy letadlem dříve, než po D1 v Brně. Tak co si užít o víkendu tohoto uvolněného města? Projít se kolem amsterdamských kanálů, obhlédnout pověstné bleší trhy, nakouknout do čtvrti Červených luceren nebo si vybrat nějaké krásné diamantové náušnice.

Madrid má celou řadu zajímavých památek, ale je také místem, kde se výborně nakupuje. A Toledo patří k nejkrásnějším historickým městům Španělska.

Program zájezdu: 1.den: Odlet z Prahy do Amsterdamu. Ubytování v hotelu v odpoledních hodinách. Později odpoledne a v podvečer společná procházka Amsterdamem. Fakultativně je možné využít projížďku po grachtech (kanálech), které městu dodávají neopakovatelnou atmosféru, stejně jako starobylé uzoučké domy na jejich březích. Kanály ze 17. století, které kolem dokola obepínají centrum města, byly dokonce v roce 2010 zapsány na seznam kulturního dědictví UNESCO. 2.den: Tento den se nejprve vydáme do centra města na náměstí Dam s Královským palácem a Novým kostelem, kde kontrastem ke shonu hlavních tříd jsou tichá, romantická zákoutí, kanály lemované měšťanskými domy nebo oku lahodící barevná krása květinových trhů. Pak si budete moci vybrat: Buď můžete zvolit polodenní výlete do Zaanse Schans nebo návštěvu některého z četných amsterdamských muzeí. Van Gogh muzeum s nejucelenější sbírkou Van Goghových děl, Rijks muzeum se slavnou Noční hlídkou od Rembrandta, Muzeum Anny Frankové, židovské dívky, která se zde ukrývala před nacisty, unikátem je Námořní muzeum, ke kterému patří i opodál kotvící kopie trojstěžníku Holandské Východoindické společnosti z počátku 18. století, jehož paluby si můžete rovněž prohlédnout. 3.den: V průběhu dne odjezd na letiště. Odlet zpět do Prahy.

Program zájezdu: 1.den: Odlet z Prahy, přílet do Madridu. Ubytování v hotelu. V podvečer prohlídka centra města. Projdete se od Puerta del Sol (Sluneční brány) až na hlavní madridské náměstí, Plaza Mayor. 2.den: Dopoledne pokračování prohlídky města. Navštívíte Královský palác (Palacio Real) i přilehlou katedrálu Almudena. Odpoledne mohou milovníci umění zamířit k proslulé galerii Prado, naopak sportovní fanoušci patrně nevynechají návštěvu fotbalového stadionu Realu Madrid. 3.den: Celodenní výlet do Toleda. Dopoledne odjezd vlakem z madridského nádraží Atocha do Toleda, jízda trvá cca 40 minut. V Toledu vás čeká středověké městské opevnění, kamenné křivolaké uličky, malebná náměstí i přepychové paláce. Z náměstí Zocodover, původně dobytčího trhu, se vydáme k dominantě města, Alcázaru, v němž dnes sídlí vojenské muzeum. Navštívíme rovněž monumentální katedrálu, perlu vrcholné španělské gotiky a kostel Santo Tomé, v němž je vystaveno jedno z nejznámějších děl slavného El Greca, Pohřeb hraběte Orgaze. Zastavíme se rovněž u překrásného kláštera San Juan de los Reyes, který nechala postavit Isabela Kastilská a Ferdinand Aragonský. Večer návrat zpět do Madridu. 4.den: Dopoledne volno, které můžete využít k nákupům na proslulé Grand Via nebo k návštěvě dalších madridských muzeí. Nabízí se např. muzeum Reina Sofia s proslulým Piccasovým obrazem Guernica. Kolem poledne odjezd na letiště a odlet zpět do Prahy.

Termín Cena Odlet 28.05.- 30.05. 14.990 Praha 18.09.- 20.09. 13.990 Praha

Termín 07.05.- 10.05. 08.10.- 11.10.

V ceně: •letecká doprava Praha - Amsterdam a zpět •palubní zavazadlo•2x nocleh v hotelu •2x snídaně•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 od 3.990 Kč Komplexní pojištění 150 Kč Zavazadlo k odbavení 1.650 Kč Fakultativní výlet Zaanse Schans 1.250 Kč

Rijks museum

Cena Odlet 16.990 Praha 16.990 Praha

V ceně: •letecká doprava Praha – Madrid a zpět •3x nocleh v hotelu 3*•vlak Madrid – Toledo – Madrid•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 3.990 Kč Komplexní pojištění 200 Kč Snídaně (3x) 990 Kč Zavazadlo k odbavení 1.690 Kč Cena nezahrnuje: Pobytová taxa cca 8 EUR (platba na místě) Místní doprava, transfery

Madrid

Granada

MOŘE A PAMÁTKY ANDALUSIE – LETECKY Tento zájezd vám nabízí možnost spojení příjemného pobytu na plážích pobřeží Costa del Sol s poznáváním nejkrásnějších míst kouzelné Andalusie. Program zájezdu: 1.den: Odlet z Prahy do Malagy. Transfer do hotelu na pobřeží Costa del Sol. 2.den: Tento den se budeme věnovat Malaze. Během procházky městem si užijete výhled z pevnosti Gibralfáro, prohlédnete si římský amfiteátr i Picassovo muzeum. Vyjedeme si na kopec nad městem, kde se nám naskytne krásná vyhlídka z hradeb maurské pevnosti Gibralfáro. Hned pod kopcem se nachází další maurský hrad, Alcazaba, kde dnes sídlí archeologické muzeum. Pod pevnostmi se nachází zrekonstruovaný římský amfiteátr. Středověkými uličkami města dojdete až na katedrální náměstí s biskupským palácem, kde můžete navštívit místní katedrálu, které se přezdívá La manquita - jednoruká. Na jednom z hlavních náměstí Plaza de la Merced pak budete moci navštívit rodný dům a muzeum malíře Pabla Picassa. Odpoledne transfer na pobřeží Costa del Sol - letoviska Torremolinos / Benalmadena a ubytování v hotelu. 3.den až 6.den: Pobyt u moře, koupání, volno. Během pobytu na Costa del Sol si můžete vybrat z široké nabídky fakultativních výletů: GRANADA - srdce Andalusie a památka UNESCO, zasazená do přírody na úpatí pohoří Sierra Nevada s pohádkově krásnými památkami z doby maurské nadvlády - palác Alhambra, letohrádek Generalife se zahradami, pevnost Alcazaba, čtvrť Albaicín se širokým výhledem aj. CORDOBA - uvidíte významné památky Cordóby jako Torre de la Colahorra, Římský most, maurskou Velkou mešitu - Mezquita, vystavěnou na místě někdejšího římského chrámu a vizigotského kostela, Alcazar, opevněný palác katolických králů a jeho překrásné zahrady i starou

Costa del Sol - Banalmadena

židovskou čtvrť s labyrintem úzkých uliček, která patří k největším ve Španělsku. GIBRALTAR - britská kolonie s bezcelní zónou, výlet na mohutnou skálu s pevností a s výhledy na africký kontinent. Jediná volně žijící kolonie opic v Evropě. RONDA - malebné nad skalní rozsedlinou rozložené městečko, které upoutá každého návštěvníka svou roztomilostí. 7.den: Volno, pobyt u moře. Ve večerních hodinách transfer z hotelu na letiště. Odlet z Malagy do Prahy. 8.den: Přílet do Prahy v časných ranních hodinách. Termín Cena Odlet 05.10.- 12.10. 24.990 Praha

V ceně: •letecká doprava Praha - Malaga a zpět•palubní zavazadlo•6x nocleh v hotelu•6x snídaně •transfery letiště - hotel - letiště•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 6.990 Kč 5x večeře 850 Kč Komplexní pojištění 480 Kč Zavazadlo k odbavení (15 Kg) 1.490 Kč Celodenní výlet do Cordoby 1.990 Kč Celodenní výlet do Granady 2.290 Kč Celodenní výlet na Gibraltar 970 Kč Polodenní výlet do Rondy 1.350 Kč

Ronda


španělsko, portugalsko

Madeira

Sintra

Portugalsko a Španělsko - letecky

MADEIRA Zveme Vás na hornatý portugalský ostrov, který je protkán množstvím zavlažovacích kanálů - levád, podél nichž vedou turistické stezky s nádhernými výhledy zejména na Atlantik. Při první vycházce kamkoliv zjistíte, že se mu právem říká ostrov „věčného jara“.

Madrid – Porto – Coimbra – Tomar – Batalha – Alcobaca – Fatima – Sintra – Lisabon – Algarve – Sevilla – Cordoba – Granada - Toledo Program zájezdu: 1.den: Odlet z ČR do Španělska. Krátká prohlídka Barcelony v závislosti na času příletu. Nocleh. 2.den: Přejezd španělským pobřežím přes Valencii, Alicante do Granady. Nocleh. 3.den: Granada - město zasazené do přírody na úpatí pohoří Sierra Nevada s pohádkově krásnými památkami z doby maurské nadvlády (letohrádek Generalife se zahradami, arabská čtvrť Albaicín). Nocleh. 4.den: Cordoba - bývalé arabské sídelní město. Mešita, židovská a stará čtvrť s typickými bílými stavbami, úzkými uličkami a půvabnými nádvořími, římský most. Sevilla - město přezdívané pro svou krásu perlou Andalusie s třetí největší katedrálou v Evropě, s překrásným romantickým zámkem Alcazár v maurském slohu a bílou židovskou čtvrtí. Nocleh. 5.den: Gibraltar - britská korunní kolonie, staré město a pevnost střežící průliv mezi Evropou a Afrikou. Cádiz - malebné bílé město ležící na úzkém poloostrově, významný přístav, krásné promenády a pláže. 6.den: Přejezd na pobřeží Algarve - jedno z nejkrásnějších pobřeží Evropy s písečnými plážemi i rozeklanými útesy. Malebné městečko Lagos, odpočinek a koupání na plážích zasazených mezi skalisky. 7.den: Lisabon - metropole Portugalska, prohlídka čtvrti Belém s významnými památkami – Klášter Jeronýmů, Belémská věž, Památník objevitelů. Cabo da Roca - nejzápadnější výběžek Evropy. Sintra - královské město, jedno z nejstarších v Portugalsku, opěvované pro svoji krásu mnoha básníky. 8.den: Tomar - majestátní templářský hrad z 12. století se slavnou templářskou rotundou a proslu-

16

Batalha lým manuelským oknem. Batalha - pro svou krásu ve všech dějinách umění vyzdvihovaný klášter. Alcobaca - starobylé městečko s klášterem Panny Marie. Fátima - slavné poutní místo. 9.den: Coimbra - univerzitní město, první hlavní město Portugalska se Starou katedrálou, kostelem Sv. kříže, univerzitou. Přístavní město Porto, známé svým vinařstvím – portské víno. Nocleh. 10.den: Přejezd do Španělska. Cestou prohlídka univerzitního města Salamanca se Starou a Novou katedrálou, římským mostem, malebným náměstím Plaza Mayor a Domem mušlí. Nocleh. 11.den: Monumentální zámek a královský pantheon El Escorial. Toledo - krásná katedrála, dům malíře El Greca, synagoga Santa Maria la Blanca aj. Nocleh. 12.den: Madrid - hlavní město Španělska, Královský palác, park Retiro, Plaza Mayor, Puerta del Sol aj. Nocleh. 13.den: Odlet do ČR. Termín Cena Odlet 15.09.- 27.09. 29.990 Praha

V ceně: •letecká doprava Praha – Barcelona / Madrid a zpět•doprava po Španělsku a Portugalsku autokarem dle programu•12x nocleh (2-lůžkové pokoje s příslušenstvím)•12x snídaně (2x snídaňové balíčky)•3x večeře•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 (10 nocí) 4.800 Kč Komplexní pojištění 780 Kč

Program zájezdu: 1.den: Odlet z Prahy na Madeiru kolem poledne. Ubytování v Machicu. 2.den: Půjdete podél levády Do Canical, vinoucí se úbočím z vesničky Marocos, odkud vyrazíte; úzké údolí se postupně rozevírá v široké, výhledy na malá políčka vystřídají pohledy na celé Machico s Atlantikem v pozadí (cca 4h nebo méně dle výběru varianty). 3.den: Po snídani vystoupíte na „střechu Madeiry“. Přes vyhlídku na Portele a Paso de Poiso vyjedete na třetí nejvyšší horu ostrova Pico do Arieiro a dále výběr ze dvou variant: Pro turisticky zdatnější: Pico das Torres, 3-hodinová náročnější procházka nebo druhá, méně náročná varianta busem na vyhlídku Achada do Teixeira a pěšky k chatě pod nejvyšší horou (1 hod. chůze), dále už zase společně výstup na Pico Ruivo (1862 m) - nejvyšší hora ostrova (20 min.). Návrat k busu na vyhlídku Achada do Teixeira. Santana - vesnice s typickými lidovými domky ve tvaru písmene „A“ s rákosovou střechou. 4.den: Navštívíte východní část Madeiry. Ponta de Sao Lourenco - skalnatý poloostrov, projdete po úzkém hřebeni, který je omýván oceánem ze dvou stran, až k farmě Casa do Sardinha. Možnost výstupu na kopec nad farmou (148 m – 1,5 hod. chůze) s výhledem až k majáku. Pro zájemce koupání na malé oblázkové pláži. Prainha koupání na přírodní pláži s černým pískem. 5.den: Náhorní planina Paul da Serra s výhledy na severní i jižní pobřeží. Sestoupíte do samoty Rabacal - pěšky podél levády Do Risco k vodopádu Risco, dále podél levády 25 Fontes až k jezírku 25 Fontes. Možnost osvěžující koupele. 6.den: Na náhorní planině Paul da Serra vystoupíte na vyhlídku Bica da Cana (1620 m - 30 min i s návratem); sestoupíte na sever klikatou kamenitou cestou (90 min.) k levádě Gran Canal do Norte - podle této levády půjdete skoro 2 hod. skrz 4 tunely až do průsmyku Encumeada (1007 m), kde se občerstvíte madeirským likérem poncha v obchůdku s korkovým zbožím. Účastníci kratší varianty Vám půjdou z Encumeady naproti. Na zpáteční cestě městečko Sao Vicente na severním pobřeží a den zakončíte koupáním v lávových jezírkách s mořskou vodou v místě ubytování v Porto Moniz. 7.den: Odjedete k levádě Ribera da Janela projdete celkem 10 tunelů tam i zpět; půjdete jím téměř 30 minut (v tunelu vodní sprška), celkem max. 7 hodin i s odpočinkem „na otočce“ - čelovky

nutné; budete se vracet stejnou cestou zpět. Možnost cestu podle levády kdykoliv ukončit, jít zpět a počkat na ostatní v místním baru. 8.den: Západní pobřeží Madeiry. Zastavíte se u majáku Ponta do Pargo, v malém přístavu Paul do Mar. Dále navštívíte vyhlídku nad městem Ribeira Brava, Cabo Girao - 580 m vysoký útes nad mořem s výhledem na jižní pobřeží, pěšky podél levády Dos Piornais - leváda s banánovými políčky. Dojedete do Funchalu, hlavního města, kde strávíte poslední 3 noci. 9.den: Den začnete na tržišti ve Funchalu, prohlédnete si botanickou zahradu, vyjedete na Monte do výšky 600 m n. m., podíváte se do kostela, zájemci se projedou na saních, známé místní atrakci. Průsmyk Eira do Serrado - nahlédnete do divokého strmého údolí, pěší sestup (1,5 hod. chůze) do městečka Curral das Freiras, založeného jeptiškami, které se zde skrývaly před piráty. 10.den: Podél levády Caldeira Verde do Caldeira Verde za necelé 2 hod., ze strmých skal padá vodopád do jezírka, zvoucího k osvěžující koupeli. Delší varianta pokračuje po levádě Caldeira do Inferno, tedy ještě 1 hod. skrz několik tunelů, některé mají „okna“, minete dva vodopády a dojdete až do Caldeira do Inferno. Návrat stejnou cestou. Zastávka v městečku Porto da Cruz na severním pobřeží. 11.den: Odlet z Madeiry odpoledne, přílet do Prahy cca ve 22 hod.. Termín Cena Odlet 07.05.- 17.05. 29.980 Praha 21.05.- 31.05. 29.980 Praha 04.06.- 14.06. 29.980 Praha 18.06.- 28.06. 29.980 Praha 02.07.- 12.07. 29.980 Praha 16.07.- 26.07. 29.980 Praha 30.07.- 09.08. 29.980 Praha 06.08.- 16.08. 29.980 Praha 20.08.- 30.08. 29.980 Praha 24.09.- 04.10. 29.980 Praha

V ceně: •letecká doprava Praha – Madeira a zpět •zavazadlo k odbavení •doprava dle programu minibusem•10x nocleh (2-lůžkové pokoje s příslušenstvím)•10x snídaně •ochutnávka madeirského vína•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 4.990 Kč Komplexní pojištění 660 Kč

Madeira


PORTUGALSKO

17

Porto

Lisabon

PORTUGALSKO A PAMÁTKY UNESCO LETECKY Zejména střední část Portugalska je protkána řadou unikátních památek, z nichž mnohé jsou zapsány na seznamech světového kulturního dědictví Unesco. Stojí za to je alespoň jednou za život navštívit. Určitě nebudete litovat. Program zájezdu: 1.den: V ranních hodinách odlet z Prahy do Lisabonu. Ubytování v hotelu v centru města. Odpoledne prohlídka Lisabonu. Navštívíte historické čtvrti Lisabonu - Baixa a Alfama, hlavní lisabonské náměstí Rouses, katedrálu Sé, hrad svatého Jiří. Projedete se i historickou tramvají. Dále na vás čeká prohlídka lisabonské čtvrti Belem - místa, odkud vyplouvali portugalští mořeplavci na své objevitelské plavby do vzdálených zemí celého světa. Navštívíte Mosteiro dos Jeronimos (klášter Jeronýmů) z 16. století, v kterém pobýval i slavný mořeplavec Vasco di Gama. Prohlédnout si budete moci rovněž působivou obranou věž Torre de Belem z 15. století a novověký památník portugalských mořeplavců. 2.den: Dopoledne se vydáte vlakem do horského městečka Sintra, které se chlubí řadou královských paláců. I Sintra je zapsána na seznamech Unesco. Odpoledne návrat do Lisabonu. Večer si pak můžete vychutnat typické portugalské „fado“ v některé z četných restaurací v centru města. 3.den: Dopoledne zamíříte do historického města Obidos, které je obklopeno dobře zachovalými hradbami. Centrum města se svými sněhobílými domy si uchovalo unikátní středověký ráz. Dále pak zamíříme k jedné z perel středního Portugalska - klášteru Alcobaca z 12. století. Následovat bude neméně unikátní klášter Batalha. Večer ubytování v hotelu v proslulém poutním městě Fatima. Při večerní procházce si tak budete moci prohlédnout jedno z největších náměstí v Evropě s přilehlou bazilikou postavenou na počet zjevení Panny Marie. Věž baziliky je vysoká 65 metrů! 4.den: Dopoledne zamíříte do Tomaru, kde

Tomar

se nachází další skvostná památka, původně templářský hrad, později přestavěný na Kristův konvent (Convento de Cristo). Tato rozsáhlá památka je rovněž zapsána na seznamech Unesco. Z Tomaru pak zamíříte do univerzitního města Coimbra. Univerzita v Coimbře je druhou nejstarší univerzitou v Evropě a i její historická část je na seznamech Unesco. Coimbra byla až do 13. století hlavním městem země. Večer návrat do Lisabonu. 5.den: Dopoledne volno. Odpoledne odjezd na letiště a odlet zpět do Prahy. Termín Cena Odlet 16.04.- 20.04. 19.990 Praha 24.09.- 28.09. 19.990 Praha

V ceně: •letecká doprava Praha - Lisabon a zpět•palubní zavazadlo•4x nocleh v hotelu•4x snídaně •autokarová doprava 3. a 4. den zájezdu •služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 4.790 Kč Komplexní pojištění 250 Kč Zavazadlo k odbavení 1.290 Kč Cena nezahrnuje: Místní dopravu v Lisabonu, jízdné vlakem do Sintry a zpět, místní poplatek v hotelu

Batalha

PORTUGALSKO LETECKY Vydejte se s námi do Portugalska. Budete uchváceni nádhernou krajinou, plážemi i divokým pobřežím Atlantiku a především úchvatnými kulturními a historickými památkami, z nichž mnohé jsou zařazeny na seznam UNESCO. Program zájezdu: 1.den: V ranních hodinách odlet z ČR do Lisabonu. Dopoledne Cabo da Rocca – nejzápadnější výběžek Evropy. Dále Sintra – královské letovisko, jedno z nejstarších v Portugalsku, opěvované pro svoji krásu mnoha básníky. Prohlédnout si můžete královský palác, zámek Pena i řadu dalších historicky cenných staveb. Večer příjezd do Fatimy, jednoho z nejvýznamnějších poutních míst křesťanského světa. Pozdě večer můžete navštívit baziliku Santuário s přilehlým náměstím, které patří mezi největší na světě 2.den: Batalha – pro svou krásu ve všech dějinách umění vyzdvihovaný klášter. Alcobaca – starobylé městečko s klášterem P. Marie z 12. století. Tomar – historické město, kterému vévodí templářský hrad z 12. století, později v 15. století přestavěný na tzv. Convento de Cristo. Konvent představuje neuvěřitelně rozsáhlý komplex staveb. Přejezd na sever Portugalska. 3.den: Dopoledne prohlídka přístavního města Porto, známého svým vinařstvím (portské). Coimbra – univerzitní město (druhá nejstarší univerzita v Evropě), první hlavní město Portugalska. Stará katedrála, kostel sv. Kříže, univerzita s proslulou knihovnou. 4.den: Dopoledne příjezd do Lisabonu. Prohlídka historického centra, čtvrti Alfama, náměstí Rossio, které je kulturním i společenským centrem města, aj. Odpoledne přejezd do Belemu, prohlídka nejvýznamnější památky kláštera Sv. Jeronýma. Prohlédnout si budete moci také obranou věž Torre de Belém. Večer doporučujeme posezení v některé z typických lisabonských restaurací s živou hudbou ve stylu fado. 5.den: Évora – historické centrum je na seznamu památek UNESCO. Odpoledne přejezd na nejna-

Belém, klášter Jeronýmů

Algarve vštěvovanější portugalské pobřeží – Algarve. 6.den: Algarve – jedno z nejkrásnějších pobřeží Evropy s písečnými plážemi i rozeklanými útesy. Koupání na plážích zasazených mezi skalisky. Návštěva Cabo de San Vincente – nejjihozápadnějšího výběžku Evropy s majestátním majákem. Možnost plavby lodičkami kolem rozeklaného skalnatého pobřeží u Lagosu. Krátká procházka kolem útesů na pobřeží Algarve. 7.den: Dopoledne odlet z Fara (Algarve) do Lisabonu. Zde přestup na let do Prahy. Termín 21.05.- 27.05.

Cena Odlet 27.990 Praha

V ceně: •letecká doprava Praha – Lisabon a zpět•letecká doprava Faro (Algarve) - Lisabon•zavazadlo k odbavení•autokarová doprava v Portugalsku •6x ubytování•6x snídaně•3x večeře•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 6.990 Kč Komplexní pojištění 480 Kč

Coimbra


řecko, slovinsko, BOSNA A HERCEGOVINA, CHORVATSKO

Triglav

Akropolis

ATHÉNY LETECKY Řecko bylo kolébkou evropské civilizace. Nejenom do Athén vás zavede tento letecký poznávací zájezd. Objevíte krásy středověké Plaky, vychutnáte si osvětlenou Akropoli nebo nádherný panoramatický výhled z pahorku Lykabetos. Můžete povečeřet v typické taverně nebo se vykoupat na některé z překrásných pláží Egejského moře. Zvláštní pozornost bude věnována památkám zapsaným na seznam světového dědictví UNESCO. Program zájezdu: 1.den: Dopoledne odlet z Prahy do Athén. Ubytování v hotelu. Večerní procházka centrem Athén, posezení v některé z taveren ve čtvrti Plaka. 2.den: Celý den bude věnován především antickým památkám Athén. Postupně navštívíte Akropolis, Agoru, nejzachovalejší antický chrám - Theseion, Dionýsovo divadlo, chrám Dia Olympského, starý olympijský stadion. 3.den: Tento den můžete využít k další prohlídce Athén (nabízí se např. Archeologické muzeum, vyjížďka na pahorek Lykabetos či návštěva ústředního athénského náměstí Syntagma). Nebo můžete využít některého z nabízených fakultativních výletů. Polodenní výlet na Mys Sounion: Polodenní výlet vás povede po turisticky nejrušnějším Attickém pobřeží mezi Aténami a mysem Sounion, kterému se také říká Apollónovo pobřeží podle malého Apollónova chrámu ve Vouligmeni. Projíždět budeme kolem členitého pobřeží se zlatavými písečnými plážemi, nížinami a lesy až k cíli naší cesty - mysu Sounion. Jeho dominantou je Poseidonův chrám z 5. stol. př. n. l., jehož 16 impozantních bělostných mramorových sloupů se tyčí 60 metrů nad hladinou Egejského moře. Celodenní vyjížďka lodí po Saronském zálivu: Během celodenního výletu navštívíte ostrovy Hydros, Poros a Egina. 4.den: V odpoledních hodinách odjezd na letiště a odlet z Athén do Prahy. Termín Cena Odlet 15.04.- 18.04. 15.990 Praha 14.10.- 17.10. 15.990 Praha

V ceně: •letecká doprava Praha - Athény a zpět•palubní zavazadlo•3x nocleh v hotelu•3x snídaně •služby průvodce•transfery z letiště do hotelu a zpět Příplatky: Pokoj 1/1 2.990 Kč Komplexní pojištění 200 Kč Zavazadlo k odbavení 1.990 Kč Výlet Mys Sounion 1.490 Kč Výlet lodí po Saronském zálivu 2.990 Kč

Sarajevo

ZA KRÁSAMI SLOVINSKA

Perly Balkánu

Julské Alpy•Bled•Bohinjské jezero•Savica• Díky našemu pobytově-poznávacímu zájezdu Vogel•NP Triglav•Soča a její pramen•Predel- do Bosny a Hercegoviny budete moci poznat pro ské jezero•Fusine•Slovinský kras•Postojna mnohé utajená, ale přesto světově proslulá a známá místa tohoto regionu, který bezesporu patří k nejkrásnějším, nejzajímavějším i nejtajemnějProgram zájezdu: ším nejen na Balkáně, ale i v celé Evropě. 1.den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách. 2.den: Perly Julských Alp – Bohinjské jezero, výjezd lanovkou na vrchol Vogel s krásnými výhle- Program zájezdu: dy na Julské Alpy s jejich dominantou Triglavem, 1.den: Odjezd z Prahy v podvečerních hodinách. vodopády Savice. Prohlídka nejlepšího slovinské- 2.den: Prohlídka města Jajce – Starý hrad, Medho letoviska Bled s majestátním hradem na skále vědí věž. Vodopád řeky Plivy. Zastávka u přírodně zajímavých Plivských jezer. Návštěva městečka vysoko nad Bledským jezerem. 3.den: Po snídani celodenní výlet Triglavským Travnik, které je jedinečně položeno na dně úzké národním parkem: horský amfiteátr Špikova rokle, kterou protéká řeka Lašva a je sevřeno skupina, Vršič - nejvýše položený slovinský průsmyk horami. Je zde zajímavá mešita, hodinová věž (1611m), Soča a její pramen, který vám vyrazí a hrad. Dojezd na ubytování do Sarajeva. dech. Přejezd do Itálie přes sedlo Predel, zastávka 3.den: Prohlídka metropole Sarajevo – jedná u krásného Predelského jezera, nejhezčí partie se o jedno z nejhezčích a nejpůsobivějších italských Julských Alp ve Fusine. Večeře, nocleh. hlavních měst Evropy. Staré město bylo zalo4.den: Slovinský kras a Jadran: Ve Slovinsku ženo tureckými dobyvateli v l. 1455 – 1463. se nachází více než 7000 jeskyní. Prohlídka Mezi nejzajímavější historické objekty patří Postojenských jeskyní - krápníková výzdoba, jíz- bývalá radnice inspirovaná maurskými stavda podzemním vláčkem, koncertní dvorana, 20 km bami ve Španělsku, kamenný most z r. 1565, podzemních chodeb. Italské přístavní město Terst nejstarší mešita ve městě z r. 1457 a mnoho a zámek Miramare s překrásným parkem. dalších. V centru objevíte i pamětní desku slav5.den: Příjezd do ČR v časných ranních hodinách. ného atentátu, kde stál Gavrilo Princip, když střílel na rakouského následníka trůnu. NavštíTermín Cena Odjezd vit můžete také starou (r. 1581) a novou (r. 10.06.- 14.06. 5.990 A 1821) synagogu, novogotickou katedrálu nebo 16.09.- 20.09. 5.990 A třeba malebný trh. Vrelo Bosne – prameny V ceně: řeky Bosny jsou jedním z nejpozoruhodnějších •doprava autokarem•2x nocleh v hotelu přírodních jevů nedaleko Sarajeva, oblíbené (2-lůžkové pokoje)•2x polopenze•služby průvodce místo romantických procházek, zlověstně bubPříplatky: lající zřídla, která po 50 metrech již vytváří 50 Pokoj 1/1 1.000 Kč metrů širokou řeku. Komplexní pojištění 200 Kč 4.den: Kaňon řeky Neretvy. Prohlídka starobyOdjezdová místa: lého města Mostar - stará část města s výrazně A. Praha, Pardubice, Hradec Králové, Příbram, Písek, orientálním rázem se rozkládá při skalnatých břeČeské Budějovice zích Neretvy. Významné poutní místo Medugorje, místo mariánských zjevení – Vatikánem dosud neuznaných. Romantické vysoké vodopády řeky Kravice, které při vyšším stavu vody připomínají zmenšené Plitvice. Příjezd do přímořského letoviska Neum.

Bled

Mostar

5.den: Pobyt u moře. 6.den: Poloostrov Pelješac, městečko Orebič, fakultativně plavba lodí na ostrov Korčula, opevněné středověké město, katedrála, tržiště. Zastávka ve městě Ston - saliny a hradby z doby dubrovnické republiky. 7.den: Omiš – malebné městečko ve skalách se strážným hradem. Možnost koupání na místní pláži nebo výlet lodí po řece Cetinje. Výstup za dramatickými výhledy z pevnosti Stari Grad - Fortica, koupání na místní pláži. Průjezd Makarskou riviérou s krásnými výhledy. 8.den: Pobyt u moře. 9.den: Dubrovník – kouzelné středověce působící staré město, které se rozkládá na úpatí strmého skalního masivu, ze tří stran omývané mořem, obklopené mohutnými hradbami. Staré město je doslova architektonickým muzeem. Fakultativně výlet lodí na ostrov Lokrum, botanická zahrada, možnost koupání. Večer odjezd do ČR. 10.den: Příjezd do ČR v podvečerních hodinách. Termín 27.08.- 05.09.

Cena Odjezd 12.990 A

V ceně: •doprava autokarem•7x nocleh v hotelu (5x v Neumu, 2x v Sarajevu)•5x polopenze •2x snídaně•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 2.800 Kč Komplexní pojištění 500 Kč Odjezdová místa: A. Praha, Hradec Králové, Pardubice, Brno

Dubrovník


rusko

19

Moskva

Petrohrad - Ermitáž

MOSKVA LETECKY

Petrohrad

PETROHRAD LETECKY

Letecký poznávací zájezd do Moskvy. Seznámíte Petrohrad, Leningrad či Saint Petersbrug - pořád se s dávnou i nedávnou historií tohoto velkolepé- stejné město. Město, které změnilo dějiny celého ho města. Ale zároveň poznáte i její současnost. 20. století. Město, o kterém se říká, že je pokladnicí ruského umění. Město, které vás nadchne. Program zájezdu: 1.den: Dopoledne odlet z Prahy do Moskvy. Program zájezdu: Po příletu do Moskvy následuje transfer do hotelu 1.den: Dopoledne odlet z Prahy do Petrohradu. a ubytování v hotelu. V podvečer úvodní seznamo- Přílet do Petrohradu v odpoledních hodinách. vací prohlídky Moskvy. Projedete se moskevským Transfer do hotelu. V podvečer prohlídka cenmetrem, projdete se po Rudém náměstí a kolem tra Petrohradu - projdete se po proslulém mauzolea V. I. Lenina, zastavíte se v proslulém Něvském prospektu, dále zamíříte na Palácové obchodním domě GUM a prohlédnete si i chrám náměstí s majestátním Alexandrovým sloupem Vasila Blaženého. a k Zimnímu paláci (dnešní Ermitáži). Zasta2.den: Dopolední prohlídka centra města vás víte se na nábřeží, odkud je možné shlédnout zavede k dominantě Moskvy - Kremlu, kde vás slavnou budovu Admirality a ti nejvytrvalejší se jistě zaujmou proslulý zvon Car i Car dělo, Us- možná dočkají i tradičního zvednutí mostů přes penský chrám. Budete moci navštívit Kremelskou řeku Něvu. zbrojnici, kde jsou uloženy poklady ruských carů 2.den: Po snídani se vypravíte k proslulé ikoně a knížat včetně korunovačních klenotů a nesčet- města - křižníku Aurora. Odpoledne pak zamíných liturgických předmětů. Projdete se i kolem říte do Petrodvorců. Úchvatná rezidence a park sídelní budovy prezidenta a kolem Spaské věže. Peterhof byl letním sídlem cara Petra Velikého. Odpoledne se pak vydáte do další známé moskev- Impozantní je především velká kaskádová fontáské čtvrti - na starý Arbat a také na Tverský bul- na, která má 37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vár. Doporučujeme návštěvu Treťjakovské galerie vodotrysků. V podvečer návrat zpět do centra nebo projížďku lodí po řece Moskvě. Petrohradu. 3.den: V tento den si můžete vybrat z několik 3.den: Dopoledne fakultativní výlet do městečka variant. Můžete využít nabídky fakultativního Puškino, dříve známé pod názvem Carskoje výletu do 80 km vzdáleného historického města Selo, jehož parky a paláce patří k nejkrásnějSergijev Posad. Nebo se můžete vydat do Treť- ším památkám carského Ruska. Budete moci jakovské galerie nebo na projížďku lodí po řece navštívit tzv. Kateřinský palác a především pak Moskvě. Můžete zvolit i výlet do Lužnik (Olym- proslulou Jantarovou komnatu. Po návrat do Pepijský stadion) nebo do Novoděvičího kláštera. trohradu se můžete vypravit do Petropavlovské Večer pak návštěvu proslulého Cirku či Bolšovo pevnosti. Zde v katedrále Sv. Petra a Pavla se těatra. nebo se jen večer projít po osvětleném nachází hrobky mnoha ruských carů - např. hrobRudém náměstí. ka Petra Velikého, Kateřiny Veliké či posledního 4.den: Dopoledne volno, kdy ještě můžete stih- ruského cara Mikuláše II. nout něco z toho, co jste v předchozích dnech ne- 4.den: Dopoledne můžete využít k návštěvě Erstihli. Kolem poledne transfer z hotelu na letiště. mitáže, jedné z nejslavnějších uměleckých galerií Odpoledne odlet z Moskvy do Prahy. na světě, či řady dalších památek v historickém centru města. Nabízí se např. Fabergeovo museTermín Cena Odlet um s unikátními zlatnickými výrobky, Jusupovův 22.04.- 25.04. 17.990 Praha palác - místo, kde byl zavražděn Rasputin či maje22.07.- 25.07. 18.990 Praha státní katedrála Sv. Izáka. Kolem poledne odjezd V ceně: z hotelu na letiště a odlet zpět do Prahy. •letecká doprava Praha - Moskva a zpět•palubní zavazadlo•3x nocleh v hotelu•3x snídaně •transfery letiště - hotel - letiště•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 3.990 Kč Komplexní pojištění 240 Kč Zavazadlo k odbavení 1.650 Kč Výlet Sergijev Posad 1.590 Kč

Moskva - Kreml

PETROHRAD A HELSINKY, LETADLEM I LODÍ Petrohrad a Helsinky - výjimečná kombinace pro vášnivé cestovatele. S naším průvodcem objevíte největší zajímavosti těchto severských měst. Budete moci obdivovat pevnost Suomenlinna, vzpomenout Emila Zátopka na jeho nejslavnějším olympijském stadion, zastavit se u proslulé Aurory či navštívit Ermitáž. Dech se vám zatají při otevírání mostů nad Něvou a v Petrodvorcích nevyjdete z úžasu. Program zájezdu: 1.- 3.den: Program shodný se zájezdem “Petrohrad - letecky” 4.den: Dopoledne můžete využít k návštěvě Ermitáže, jedné z nejslavnějších uměleckých galerií na světě, či řady dalších památek v historickém centru města. Nabízí se např. Fabergeovo museum s unikátními zlatnickými výrobky, Jusupovův palác - místo, kde byl zavražděn Rasputin či majestátní katedrála Sv. Izáka. Odpoledne přesun do přístavu a nalodění na loď Princess Anastasia. Ubytování v 2- nebo 3-lůžkových kabinách. Noční plavba do Helsinek trvá cca 13 hodin. 5.den: Dopoledne vylodění v Helsinkách. Odjezd do hotelu a uložení zavazadel. Dále prohlídka historické části Helsinek, považovaných za baštu klasicistní architektury. Pěší okruh s průvodcem kolem Uspenské pravoslavné katedrály s třinácti pozlacenými kupolemi, městské radnice Kaupungintalo na Senátorském náměstí, helsinské evangelické katedrály Suurkirkko - hlavní dominanty města, před kterou stojí socha ruského cara Alexandra II., prezidentského paláce. Později odpoledne návštěva pevnosti Suomenlinna, zvané Gibraltar severu. Na ostrovní pevnost, kterou vybudovali v 18. století Švédové, se dostanete trajektem cca za 20 minut. V podvečer návrat do hotelu a ubytování. 6.den: Dopoledne návštěva Olympijského sta-

Termín Cena Odlet 19.03.- 22.03. 15.990 Praha 27.05.- 30.05. 19.990 Praha 01.09.- 04.09. 19.990 Praha

V ceně: •letecká doprava Praha - Petrohrad a zpět •palubní zavazadlo•3x nocleh v hotelu•3x snídaně•transfery hotel/letiště•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 od 2.990 Kč Komplexní pojištění 240 Kč Zavazadlo k odbavení 1.650 Kč Výlet Puškino 1.990 Kč

Helsinki

Zajištění e-víz do Ruska – 200 Kč

Petrodvorce dionu s vyhlídkovou věží, na němž v roce 1952 zářili manželé Zátopkovi. Dále zastávka u Sibeliova památníku ve čtvrti Töölö zbudovaný na počest národního skladatele Jeana Sibelia. Odpoledne odjezd na letiště a odlet zpět do Prahy. Termín Cena Odlet 01.09.- 06.09. 24.990 Praha

V ceně: •letecká doprava Praha - Petrohrad a Helsinky Praha•palubní zavazadlo•4x nocleh v hotelu •1x nocleh na lodi•4x snídaně•transfery z letiště do hotelu a zpět•plavba lodí z Petrohradu do Helsinek•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 5.990 Kč Komplexní pojištění 320 Kč Zavazadlo k odbavení 1.650 Kč Fakultativní výlet Puškino 1.990 Kč Snídaně na lodi 390 Kč

Petrohrad


NORsko

20

Oslo - opera Norsko

NORSKÉ FJORDY fjord Geiranger Zájezd do střední části Norska Vás zavede za krásami kouzelné severské přírody, do centra nejvyššího pohoří Jotunheimen, k nejkrásnějšímu 7.den: Průjezd údolím říčky Sjoa mezi našimi fjordu Geiranger i na pobřeží Atlantického oceánu. sportovci známé raftovými sjezdy. Největší norCestou navštívíte dvě hlavní města, Oslo a Kodaň. ské pohoří Jotunheimen (Domov obrů) – pěší túra na vyhlídku Besseggen nad jezerem Gjende (panoramatické rozhledy na rozeklané a zasněProgram zájezdu: 1.den: Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách. žené vrcholy), nebo alternativně nenáročná turis2.den: Prohlídka druhého největšího města Švéd- tická procházka kolem jezera. Městečko Vagamo - krásná ukázka staré norské dřevěné architektury. ska Göteborgu. 3.den: Přejezd hraničního fjordu Iddefjord. Vy- 8.den: Oslo - vzdušná a zelená metropole Norska hlídková jízda podél nejdelšího norského jezera s množstvím kulturních památek i s věhlasnými Mjosa. Návštěva městečka Lillehammer - turis- muzei. Noční přejezd. tické a sportovní centrum, dějiště zimních olym- 9.den: Prohlídka Kodaně - královský palác Amapijských her, věhlasný skanzen. Příjezd do „srd- lienborg, Christianborg, velkolepá radnice, možce“ Norska - údolí Gudbrandsdalen. nost okružní plavby přístavem. Dánsko nemůžete 4.den: Výlet k největšímu evropskému pevnin- opustit bez fotografie Malé mořské víly, symbolu skému ledovci Jostedalsbreen. Ledovcový splaz Kodaně. Noční přejezd. Nigardsbreen. Horská krajina Sognefjell - průjezd 10.den: Příjezd do Prahy v ranních hodinách. horskou silnicí s nádhernými scenériemi, kterou Termín Cena Odjezd se dostaneme k bočnímu rameni nejdelšího nor- 25.06.- 04.07. 13.990 A ského fjordu Sognefjord. 09.07.- 18.07. 14.490 A, C 5.den: Průjezd divokým údolím Romsdalen, 16.07.- 25.07. 14.690 A jejž lemují strmé a rozeklané vrcholy. Zastávka 30.07.- 08.08. 14.490 A, B u pověstné převislé horolezecké stěny Trollů - V ceně: Trolltindan. Výjezd věhlasnou cestou Trollů - Troll- •doprava autokarem•trajekty•6x ubytování stigveien. Prohlídka města Alesund, které je na- (1x po trase, 5x ve 4-lůžkových chatkách v Norsku zývané klenotnicí secesního umění a je překrásně s možností vaření)•5x snídaně•4x večeře (česká položené na břehu a ostrůvcích Atlantského kempingová kuchyně)•služby průvodce oceánu. Vyhlídková jízda podél Romsdalsfjordu Příplatky: 2-lůžková malá chatička v Norsku (skromnější a Storfjordu. 1.200 Kč/os. (5 nocí) 6.den: Vyhlídková jízda malebným údolím Otta- než 4-lůžková) 500 Kč dalen. Výjezd na vyhlášenou vyhlídku Dalsnibba Komplexní pojištění s úchvatnými pohledy na fjordy. Nejkrásnější Odjezdová místa: fjord Geiranger, jehož strmé stěny jsou krášleny A. Praha, Roudnice n. L., Teplice desítkami nádherných vodopádů. Lom - městečko B. Pardubice, Hradec Králové, Brno, Znojmo C. Slaný, Kladno (150), Kralupy n. Vlt. (200) s rázovitým dřevěným kostelíkem.

rybí trh

OSLO A HOLMENKOLEN Pojďte se s námi podívat na místa, která křižovali lodě bájných Vikingů, nejlepší sportovci světa bojovali o olympijské medaile či temnými uličkami kráčel Harry Holm. Program zájezdu: 1.den: Dopoledne sraz na letišti v Praze - Ruzyni. Kolem poledne odlet z Prahy do Osla. Po příletu transfer do hotelu. V podvečer seznamovací procházka centrem města. Projdete se po hlavní obchodní ulici a promenádě Karl Johansgate, která vede od hlavního nádraží až ke Královskému paláci. Cestou spatříte budovu Dómu na náměstí Stortorget, budovu Parlamentu, Univerzity, Národního divadla a dojdete až ke Královskému zámku. 2.den: Dopoledne se vydáte do jednoho z nejznámějších sportovních center světa - Holmenkolenu. Jednomu z dějišť zimních olympijských her dominuje velký skokanský můstek, z jehož vrcholu se otevírá nezapomenutelný pohled na území celého hlavního města a přilehlého fjordu. Můstek byl postaven u příležitosti zimních olympijských her v roce 1952 a patří mezi největší turistické atrakce Skandinávie. K můstku náleží také lyžařské muzeum (Skimuseet), které obsahuje cenné lyžařské exponáty (lyže staré 2 500 let a další). Odpoledne budete pokračovat prohlídkou centra Osla. Vydáte se na procházku po Aker Brygge - hale loděnic přebudované na moderní nákupní a kulturní centrum - nachází se zde množství restaurací, kaváren, butiků a galerií. Poté se projdete kolem středověké pevnosti Akershus, která se tyčí nad osloským fjordem, až k jedinečné moderní budově Opery (Operahuset), jež byla slavnostně otevřena v roce 2008 a má připomínat ledovou kru pomalu se potápějící do fjordu. 3.den: Po snídani budete pokračovat prohlídkou centra Osla. Zastavíte se u monumentální budovy radnice (Rådhuset), která představuje výrazný symbol města. Radnice je místem, kde se každoročně 10. prosince koná prestižní ceremoniál při příležitosti udělování Nobelovy ceny míru. V Oslu také sídlí Nobelovo mírové centrum, jehož expozice informuje o A. Nobelovi a všech nositelích této unikátní ceny. Poté nasednete na lodní taxi, které vás převezou na poloostrov Bygdøy, kde budete mít možnost navštívit některé z proslulých norských muzeí.

Oslo

Muzeum Fram - jeho hlavním exponátem je polární loď Fram, ve které F. Nansen uskutečnil plavbu do Arktidy a R. Amundsen s ní jako první člověk dobyl jižní pól. K muzeu byla přistavěna nová budova, jež je věnována lodi Gjøa, kterou jako první Amundsen proplul Severozápadní cestou od Grónska. Muzeum Kon-Tiki - představuje zachovalý vor Kon-Tiki a také dlouhý člun z papyru Ra II., se kterým Heyerdahl přeplul Atlantik. Muzea vikingských lodí - zde můžete obdivovat tři vzácné kusy z 9. století. Nejvzácnější je loď z Osebergu, jež je bohatě zdobena a nejlépe zachována. Zájemci se mohou vydat i do Národopisného muzea - Norsk Folkemuseum, jehož hlavní atrakcí je muzeum pod širým nebem (skanzen) - tvoří ho staré měšťanské domy, dvory, stáje a další historické objekty. Nejzajímavějším exponátem je dřevěný kostelík z Golu v Hallingdalu, který se datuje do roku 1200. 4.den: Brzy ráno odjezd z hotelu na letiště. Odlet zpět do Prahy v dopoledních hodinách. Přílet do Prahy kolem poledne. Termín Cena Odlet 19.03.- 22.03. 15.990 Praha 20.08.- 23.08. 16.990 Praha

V ceně: •letecká doprava Praha – Oslo a zpět•palubní zavazadlo•3x ubytování v hotelu•3x snídaně •služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 4.990 Kč Komplexní pojištění 200 Kč Zavazadlo k odbavení 1.650 Kč

muzeum Fram


pobaltí, finsko, irsko

21

Križiu Kalnas

OKRUH POBALTÍM S VÝLETEM DO HELSINEK Pro ty, kteří nemají mnoho času, jsme připravili týdenní zájezd do Pobaltských republik, které jakožto řádní členové EU jsou již snadno přístupné. Pobaltské republiky v posledních letech znovu odhalují pro turisty svou malebnou krásu a množství historických památek. Program zájezdu: 1.den: Odjezd z Prahy. Přejezd přes Polsko do Litvy. 2.den: Vilnius – hlavní a největší město Litvy, které svým půvabem a atmosférou připomíná Prahu, staré město patří k nejrozsáhlejším městským jádrům v Evropě. Nocleh. 3.den: Jedinečnou památkou v přírodním parku nedaleko Vilniusu se 61 jezery je vodní hrad Trakai, kdysi sídlo litevských knížat. Unikátní skanzen Rumšiškés. Kaunas – město s historickým jádrem na soutoku řek Nemunas a Neris se starým hradem a radnicí zvanou „Bílá labuť“. Nocleh v Kaunasu. 4.den: Město Šiauliai, kde navštívíme Križiu Kalnas – Horu křížů – několik tisíc křížů symbolizuje utrpení Krista i prostých Litevců. Přejezd do Lotyšska. Barokní zámek Rundale. Nocleh v Tallinnu. 5.den: Individuální volno nebo fakultativní výlet do Helsinek: Ráno odjezd busem do přístavu v Tallinu. Nalodění na trajekt a plavba do Finska cca 2,5 hodiny. Dopoledne vylodění v přístavu v Helsinkách. Během dne se budete moci seznámit s nejznámějšími památkami a místy Helsinek - olympijský stadion, kde triumfoval Emil Zátopek, světoznámá hala Finlandia, Sibeliův monument, kostel ve skále Temppeliaukio, historické centrum s monumentálními stavbami, Senátním náměstí s katedrálou, prezidentský palác, pravoslavná Uspenská katedrála, tržiště, přístavní pevnost Suomenlinna. Večer nalodění na trajekt Helsinky

Talin

Glendalough – Tallin a plavba zpět. Návrat do hotelu v Tallinu v pozdních večerních hodinách. 6.den: Tallinn – město ležící u Finského zálivu. V průběhu prohlídky navštívíme Staré město, hanzovní cechovní a kupecké domy, Katedrální vrch Toompea, starobylé kostely. Přejezd do Lotyšska, nocleh v Rize. 7.den: Hlavní město Lotyšska Riga se starým městem na východním břehu Daugavy. Zde se nacházejí historické, architektonické a kulturní památky od 14. století až po dnešek. Noční přejezd. 8.den: Přejezd přes Polsko. Příjezd do Prahy v poledních hodinách. Termín 01.07.- 08.07.

Cena Odjezd 9.490 A

V ceně: • doprava autokarem • 5x nocleh (2-lůžkové pokoje) • 5x snídaně • služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 2.250 Kč Výlet Helsinky 1.250 Kč Komplexní pojištění 320 Kč Odjezdová místa: A. Praha, Pardubice, Hradec Králové

Helsinky

IRSKO LETECKY Toto je naše pozvánka do země, kam masivní turistický ruch naštěstí ještě nedorazil. Země, kde na vás čekají spousty klikatících se uzoučkých cestiček v zelené krajině, kde ovce mají vždy přednost. Země, která si vás získá svou harmonií, klidem, přirozeností a romantikou. Program zájezdu: 1.den: V odpoledních hodinách odlet z Prahy do Dublinu. Po příletu transfer do hotelu a ubytování v hotelu. Večer návštěva proslulé dublinské čtvrti Temple Bar. Temple Bar je nejnavštěvovanějším a nejmódnějším místem v celém Dublinu. Jeho bezstarostnou atmosférou si sem chodí užívat jak místní, tak turisté. Místo, kde pivo Guiness teče proudem a sklenička Jameson whisky nikdy nevysychá. 2.den: Celý den je věnován poznávání zajímavých míst Dublinu. Začneme na živé obchodní třídě O´Connell Street a kolem Spire of Dublin (památník Světla) přejdete k nejznámějšímu mostu Dublinu Ha‘penny Bridge (most byl v minulosti zpoplatněn půl penny) po němž přejdete řeku Liffey. Ta v minulosti dělila město na část zámožných obyvatel a městskou část chudých. Poté navštívíte akademickou půdu dublinské univerzity Trinity College, jejíž knihovna nabízí sbírku vzácných svazků, kterým vévodí Book of Kells - bohatě zdobený iluminovaný rukopis z 9. století. Projdete se tepnou stylové dublinské čtvrti Grafton street, zhlédnete sídlo poslanecké sněmovny a senátu Leinster House i Oscar Wilde´s House, kde spisovatel prožil dětství, tržnici Loft Market a zejména kostel sv. Patrika. Dále uvidíme i známý kostel sv. Církve Kristovy, odkud se procházkou dostanete až k městské radnici a dublinskému hradu se sbírkou orientálního umění a se zahradami, jehož krásnou siluetu používá jako pozadí televize BBC. Později odpoledne

Temple Bar, Dublin

můžete navštívit pivovar Guinness, ve kterém je velice propracovaná expozice výroby tohoto světoznámého tmavého piva a kde můžete získat certifikát za správně natočenou pintu. 3.den: V tento den můžete využít buď celodenního fakultativního výletu do oblasti Wicklow Mountains (údolí Glendalough a Powersourt Gardens) nebo se vydat za poznáváním dalších zajímavých míst Dublinu. V rámci fakultativního výletu do oblastí Wicklow Mountains nejprve navštívíte jeden z nejstarších klášterů v Irsku - Glendalough (založen již v 6. století!), ležící v údolí dvou ledovcových jezer, kterému se přezdívá „irské Delfy“. Krátká procházka nabízí množství nádherných scenérií i přímo vybízí k panoramatickým fotografickým záběrům. Při zpáteční cestě se pak zastavíme na prohlídku zahrad hrabství Powerscourt - Powerscourt Gardens, které v mnohém připomínají královský palác ve Versailles. Na rozloze 19 hektarů tvoří nádherné kombinace terasovitých zahrad vedoucích pozvolně dolů k jezeru. Zahrady jsou zkrášleny sochami, okrasnými jezírky s fontánami a oblázkovými mozaikami. 4.den: Po snídani se vydáme do městečka Kildare, kde se nachází Irský národní hřebčín a také proslulé Japonské zahrady. Odpoledne pak zamíříme na letiště v Dublinu. V podvečer odlet z Dublinu do Prahy. Termín Cena Odlet 07.05.- 10.05. 16.990 Praha 02.09.- 05.09. 16.990 Praha

V ceně: •letecká doprava Praha - Dublin a zpět•palubní zavazadlo•3x nocleh v hotelu•transfery dle programu•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 4.990 Kč Komplexní pojištění 200 Kč Zavazadlo k odbavení 1.990 Kč Výlet Wicklow Mountains 1.490 Kč Snídaně v hotelu 1.590 Kč


velká británie

22

hrad Warvick

Perly staré Anglie Tento zájezd vás zavede do míst, která jsou spojena s historií Spojeného království. Navštívíte řadu památných míst spojených s tradicemi, kulturou i historií staré Anglie. Program zájezdu: 1.den: Odjezd z ČR ráno. Nocleh ve Francii. 2.den: Ranní trajekt nebo Eurotunel do Anglie. První zastávkou bude opevněné středověké město Canterbury s nádhernou katedrálou. Pak bude následovat překrásný vodní hrad Leeds s rozsáhlými květinovými zahradami a bludištěm. A na závěr dne malebný vodní hrad Hever, ve kterém měla své sídlo rodina Boleynů a má nádherné zahrady a bludiště. Ubytování a nocleh. 3.den: Snídaně. Ráno uvidíte krásné univerzitní město Oxford s řadou historických univerzitních budov a kolejí. Poté procházka s kapkou mystiky – megalitický kruh v Avebury. Návštěva historického města Bath, jednoho z nejkrásnějších měst ve Velké Británii díky jednotnému architektonickému stylu. Budete obdivovat zachovalé římské lázně vystavěné na termálních pramenech. Náměstí The Circus a monumentální budovy na Royal Crescent, které jsou dílem architektů Johna Wooda staršího a mladšího. Nocleh. 4.den: Snídaně. Prohlídka rodiště Williama Shakespeare – malebného historického městečka Stratford-upon-Avon s typickými hrázděnými domky z 16. a 17. století. Perla středověku – impozantní hrad Warwick, který patří mezi nejzachovalejší v Anglii, s expozicí muzea madame Tussauds. Návštěva Cambridge, město ležící na řece Cam, druhá nejstarší anglická univerzita, tradiční rival Oxfordu. Ubytování a nocleh. 5.den: Po snídani celodenní Londýn. Bezpečnostní pauza autobusu. Královská čtvrť Westminster

Bath

Edinburgh – Westminster Abbey, Houses of Parliament s věží Big Ben. Slavnostní ceremonie střídání královských gard na Whitehall či u Buckinghamského paláce. Trafalgar Square a náměstí Picadilli Circus. Odpoledne individuální volno, možná návštěva muzeí podle zájmu – Madame Tussaud’s, Britské národní muzeum, Národní galerie, londýnská čtvrt Soho s možností večeře v čínské čtvrti. Večerní odjezd. Noční Eurotunnel nebo trajekt do Francie. 6.den: Návrat do ČR odpoledne. Termín 18.05.- 23.05. 03.08.- 08.08.

Cena Odjezd 10.590 A 10.590 A

V ceně: •doprava autokarem•4x nocleh v hotelu (2-lůžkové pokoje s příslušenstvím)•3x snídaně •Eurotunnel nebo trajekt•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 4.000 Kč Komplexní pojištění 240 Kč Odjezdová místa: A. Praha, Beroun, Rokycany, Plzeň

Oxford, universita

TO NEJLEPŠÍ ZE SKOTSKA 4.den: V tento den si můžete vybrat některý z námi nabízených fakultativních výletů. LETECKY V rámci našeho krátkého leteckého zájezdu poznáte ta nejzajímavější a nejproslulejší místa Skotska. Nasajete neopakovatelnou atmosféru historického Edinburghu, projdete se tajemným údolím Glencoe, u jezera Loch Ness budete pátrat po záhadné vodní příšeře a samozřejmě nemůžete neochutnat proslulou skotskou whisky. Program zájezdu: 1.den: Odlet z Prahy do Edinburghu. Prohlídka Edinburghu. Edinburgh, hlavní město skotské whisky, mužů v sukních a skotských dudáků, je nejlákavějším městem v severní Evropě. Strážcem města je hrad, který na něj shlíží z vrcholku hory a do hloubek nádherných jezer, což dodává Edinburghu jeho působivou a neopakovatelnou atmosféru. Kolem Edinburghského hradu se klikatí dlážděné uličky s domy z 18. století, které jsou obklopeny četnými parky. Nezapomenutelná je pak procházka tzv. královskou mílí. Ubytování v hotelu v Edinburghu. 2.den: Pokračování prohlídky Edinburghu. Dopoledne se vydáte na prohlídku Holyrood Palace - oficiálního sídla královny Alžběty II. Odpoledne se budete moci pokochat návštěvou luxusní královské jachty Britannia. 3.den: Napříč skotskou Vysočinou se vydáte k jezeru Loch Ness. Z Edinburghu vyrazíte kolem 8. hodiny ranní. Přes pochmurné vřesoviště Ranoch Moor dorazíte k nádhernému údolí Glencoe. Dále budete pokračovat přes město Fort Augustus, kde si prohlédnete proslulý Calendonský kanál. Pak již dorazíte k proslulému jezeru Loch Ness. Na břehu jezera si budete moci prohlédnout hrad Urquhart Castle. Dojedete až do města Inverness, odkud se pak budete vracet zpět. Návrat do Edinburghu kolem 20. hodiny večerní.

St. Andrews

Na výběr máte z těchto možností: St. Andrews - meka všech golfistů a historické město. Whisky tour - návštěva palíren whisky na Skotské Vysočině. 5.den: V ranních hodinách odjezd na letiště a odlet zpět do Prahy. Termín Cena Odlet 28.04.- 02.05. 18.990 Praha 23.09.- 27.09. 18.990 Praha

V ceně: •letecká doprava Praha - Edinburgh a zpět •palubní zavazadlo•4x nocleh v hotelu•transfery hotel/letiště•doprava mikrobusem na výlety •služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 5.990 Kč Komplexní pojištění 250 Kč Zavazadlo k odbavení 1.690 Kč Výlet St. Andrews 1.290 Kč Výlet Whisky tour 1.290 Kč

Edinburgh


velká británie

23

Orkneye

Glencoe

SKOTSKO GRAND TOUR Skotsko bez kompromisů! V rámci tohoto zájezdu vám chceme představit nejatraktivnější místa, památky i turistické zajímavosti Skotska. Vedle obvyklých turistických hitů jako je královský Edinburgh, jezero Loch Ness či půvabné Glencoe vám nabídneme i místa a události, které obvykle v nabídkách jiných zájezdů nenajdete: Navštívíte proslulý dudácký festival Military Tattoo, projedete se vlakem Harryho Pottera, vstoupíte do Ztraceného údolí a poznáte i vzdálené tajemné souostroví Orkney. Program zájezdu: 1.den: Večer odjezd z ČR. Non-stop cesta přes Německo do Holandska. 2.den: Ráno příjezd do Amsterdamu. Dopoledne prohlídka Amsterdamu, odpolední volno můžete využít např. k prohlídce slavného Rijksmusea se slavnou Rembrandtovou „Noční hlídkou“, nebo k návštěvě brusírny diamantů. Večer nalodění na trajekt, kterým budete pokračovat do anglického Newcastlu. Ubytování v kajutách. 3.den: Dopoledne vylodění v Newcastlu. Pokračování v cestě do Skotska a oblasti Edinburghu. Odpoledne zastávka u Rosslyn Chapel – krásná kaple z 15. století, údajné místo odpočinku Svatého grálu (film Šifra mistra Leonarda). V podvečer ubytování v hotelu v okolí Edinburghu. 4.den: Ráno vyrazíme do mekky golfu, městečka St. Andrews na východním pobřeží Skotska. Budete moci obdivovat pozůstatky velkolepé katedrály z 12. století, i se projít po nejstarším a nejproslulejším golfovém hřišti. Odpoledne pak zamíříme do královského Edinburghu. Procházka královskou mílí, návštěva hradu a večer možnost návštěvy představení Military Tattoo (fakultativně). Pozdě večer návrat na ubytování. 5.den: Dopoledne prohlídka jednoho z nejkrásnějších hradů ve Skotsku - hradu Stirling a krátká návštěva památníku Williama Wallace (kdo neviděl film Statečné srdce s Melem Gibsonem v hlavní roli?). Poté zamíříme do malebné části Skotska - Trossachs s řadou krásných jezer. Naše trasa povede kolem jednoho z nejkrásnějších skotských jezer – Loch Lomond. Dále průjezd tajemným vřesovištěm Rannoch Moor a úchvatným údolím Glencoe, které je považováno za jednu z nejkrásnějších přírodních partií Skotska. Možná jej znáte z filmů „Harry Potter a vězeň z Azkabanu“ nebo „Highlander“ se Seanem Connerym v hlavní roli. Čeká nás nenáročná turistická vycházka (cca 1,5 hodiny, dle aktuálního počasí) do tzv. Ztraceného údolí. Nezapomeňte na vhodnou turistickou obuv a oděv! Později odpoledne dorazíme k prvním zálivům Severního moře. Po cestě se vám nabídne řada nádherných

výhledů na západní pobřeží Skotska, jeho zálivy a ostrovy i na nejvyšší horu Skotska – Ben Nevis. Večer ubytování v oblasti Fort William. 6.den: Ráno se vydáme do městečka Fort William. Krátká zastávka u Neptunových schodů. Neptunovy schody jsou soustavou osmi zdymadel na Kaledonském kanále, který spojuje západní a východní pobřeží Skotska. Dále pak můžete vyrazit vlakem Harryho Pottera přes proslulý Glenfinnanský viadukt do městečka Mallaig (klienti, kteří nemají zájem o fakultativní jízdu vlakem, tuto cestu absolvují po jiné trase – autokarem. Při této cestě krátká zastávka v městečku Arisaig, bývalém výcvikovém středisku speciálních jednotek, u památníku československých vojáků bojujících v Británii). Přejezd na ostrov Sky. Odpoledne zamíříme k jednomu z nejkrásnějších skotských středověkých hradů Eilean Donan Castle. Hrad patří mezi nejnavštěvovanější místa Skotské vysočiny. Večer ubytování v hotelu, večeře. 7.den: Ráno zamíříme k jezeru Loch Ness. Zastavíme se u zřícenin hradu Urquhart Castle, místě nejčastějšího výskytu lochneské příšery. Pokračujeme návštěvou palírny whisky v Glen Ord. Krátká zastávka v městečku Inverness. Odtud pak zamíříme dále na sever Skotska. V podvečer dorazíme do Thursa, nejsevernějšího města britského kontinentu. Odpoledne se můžete kochat procházkami starým městem, podél pobřeží po Victoria Walk s krásnými výhledy na orknejský ostrov Hoy či ústí řeky Thurso s ruinami hradu nebo se vydat do místního muzea. 8.den: Celodenní fakultativní výlet na souostroví Orkneye. Souostroví Orkneye je úchvatné především pro své rozeklané skalnaté pobřeží, ptačí rezervace a megalitické památky. Ráno přejezd do přístavu John Groats. Odtud trajektem do městečka Burwick na Orkneyích. Následuje autokarový okruh po ostrově, během nějž postupně navštívíte či uvidíte: Scapa Flow - proslulou námořní základnu britského válečného loďstva. Na jejím dně je potopeno přes 80 lodí německého námořnictva z doby 1. světové války. Italskou kapli - zajímavý architektonický výtvor, který postavili italští váleční zajatci během 2. světové války. Kirkwall - hlavní město Orkneyí s proslulou normanskou katedrálou z 12. století. Skara Brae - unikátně dochované město z doby bronzové. Cca před 5000 lety pohřbené pod nánosy písku a znovu objevené v polovině 19. století. Standing Stones Stenness - unikátní „stojící kameny“, megalitická památka. Ring of Brodgar - kamenný kruh z doby bronzové, další z ostrovních památek UNESCO. Večer návrat trajektem zpět na kontinentální část Velké Británie. Noční non-stop přejezd do jižní části Skotska. 9.den: Ráno zastávka v hraničním městečku Jedburgh, v kterém pobývala i Marie Stuartovna.

Dopoledne příjezd do Newcastlu, prohlídka centra města, možnost návštěvy normanského hradu Castle Keep či prohlídka katedrály sv. Nicholase. Odpoledne nalodění na trajekt, ubytování v kajutách. Noční plavba do Holandska. 10.den: Dopoledne vylodění v Amsterdamu. Pokračování v cestě přes Německo do ČR. Návrat do Prahy v pozdních večerních hodinách. Termín 18.08.- 27.08.

Cena Odjezd 19.990 A

V ceně: •doprava autokarem•trajekt Amsterdam – Newcastle a zpět•5x nocleh•3x snídaně •1x večeře•2x ubytování ve 4-lůžkových kajutách na trajektu•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 5.990 Kč Komplexní pojištění 500 Kč 2-lůžková kabina na trajektu 1.990 Kč / os. Jízdenka na vlak Harryho Pottera 1.390 Kč Vstupenka Military Tattoo 1290 – 3.290 Kč Výlet Orkneye 1.990 Kč Odjezdová místa: A. Praha, Slaný, Louny, Chomutov Beroun (200 Kč), Plzeň (300 Kč)

SKOTSKO GRAND TOUR - LETECKY Skotsko bez kompromisů! Zájezd nabízíme i v letecké variantě… Program zájezdu: 1.den: Odlet z Prahy do Edinburghu. Na letišti v Edinburghu přestup do autokaru. Odpoledne návštěva palírny whisky v Glenkinchie nedaleko Edinburghu. Večer ubytování v hotelu v okolí Edinburghu. 2.- 6.den: Shodný s autokarovou variantou 4.- 8. den zájezdu. 7.den: Ráno odlet z Edinburghu, přílet do Prahy v poledních hodinách. Termín Cena Odlet 20.08.- 26.08. 28.990 Praha

V ceně: •letecká doprava Praha - Edinburgh a zpět •doprava autokarem po Skotsku•5x nocleh •3x snídaně•1x večeře•služby průvodce Příplatky a fakultativní služby: Pokoj 1/1 5.990 Kč Komplexní pojištění 420 Kč Zavazadlo k odbavení 15 kg 1.550 Kč Zavazadla k odbavení 23 kg 1.990 Kč Jízdenka na vlak Harryho Pottera 1.390 Kč Vstupenka Military Tattoo 1290 – 3.290 Kč Výlet Orkneye 1.990 Kč Leteckou dopravu z Prahy do Edinburghu zajišťuje nízkonákladový dopravce. Součástí ceny letenky není zavazadlo k odbavení. Toto je nutné, v případě požadavku, doobjednat samostatně.

Military Tattoo

Orkneye


namIbie

24

Damarland

NAMIBIE VELKÝ OKRUH Tento zájezd vám představí nejzajímavější místa Namibie tak, jak Afriku znáte z řady filmů či knih minulého století. Největší turistickou atrakcí Namibie je národní park Etosha, jeden z nejúžasnějších parků divoké africké zvěře. Čeká zde na vás skvělé safari včetně nočního pozorování zvířat u přírodních napajedel. Další specialitou Namibie jsou písečné duny pouště Namib, prehistorické malby původních obyvatel této části Afriky i specifické pobřeží jižního Atlantiku. Setkáte se i s plachými gepardy a úctu vzbuzujícími bílými nosorožci. Program zájezdu: 1.den: Odlet z Prahy do Namibie. Let s přestupem trvá cca 16 - 18 hodin. 2.den: Dopoledne přílet do hlavního města Namibie, Windhoeku. Odpoledne krátký přejezd na sever Namibie do oblasti města Okahandja. Zastávka na jednom z největších tržišť Namibie, které se specializuje především na řezbářské výrobky. Město má velký význam pro kmen Herero. Ubytování v hotelu. 3.den: Dopoledne návštěva rezervace Okonjima, která se specializuje na záchranu gepardů. Dále pokračování v cestě do oblasti Waterberg Plateau. Tento obrovský masiv z pískovce je dlouhý 50 kilometrů a 16 km široký. Izolovaná náhorní plošina je domovem mnoha druhů zvěře a více než 200 druhů ptactva. Fakultativně možnost safari terénními vozy, při němž můžete spatřit zebry, žirafy a především unikátní bílé nosorožce. Za příznivých podmínek se k nim můžete přiblížit i na méně než 10 metrů! Nocleh v lodgi uprostřed rezervace. Společnost vám zde bude dělat i místní tlupa opic. 4.den: Dopoledne se vydáme na procházku podél náhorní planiny typickou africkou krajinou. Odpoledne se přesunem dále na severovýchod, do městečka Grootfontein, kde se nachází největší meteorit na světě - HOBA, vážící kolem 50 tun. Nocleh v oblasti. 5.den: Dopoledne zastávka v městě Tsumeb, která bude sloužit především na doplnění zásob

Himbská vesnice na další cestu. Kolem poledne příjezd do národního parku Etosha (v jazyce Sanů „Velké bílé místo“). Do rezervace vjedeme na jejím východním konci (poblíž Namutoni). Safari v NP Etosha bude jedním z vrcholů této vaší namibijské expedice. Safari v Etoshi je jedinečné, nádherné a jen těžko srovnatelné se safari v jiných afrických zemích. Čeká na vás pestrá paleta zástupců zvířecí říše u vodních napajedel - zebry, žirafy, pakoně, hyeny, sloni, lvi, antilopy. Ale hlavně neskutečná volnost pohybu - jen vy sami si rozhodnete, kam se pojedete podívat. Vybírat si můžete z řady napajedel, mezi ta nejoblíbenější (nejen turisty, ale především africkou zvěří) patří napajedlo Okaukuejo s vysokou koncentrací zvěře. Možnost pozorování zvěře u napajedla. Nocleh uprostřed parku v lodgi Halali. V noci vás možná vzbudí řev lvů, za svítání budete moci pozorovat stádo žiraf pasoucích se jen pár desítek metrů od vašeho bungalovu, těšit se můžete i na v trávě ukryté leopardy, kteří se v okolí Halali vyskytují nejčastěji. 6.den: Dopoledne pokračování safari a pozorování zvěře v národním parku Etosha. V okolí napajedla Sueda se pokusíme nalézt gepardy. Zamíříme rovněž k napajedlu Auis, které je oblíbené především sloními stády. Před odjezdem se ještě zastavíme v safari campu Okaukuejo. Z parku vyjedeme Andersonovou branou v jihozápadní části rezervace kolem poledne. Odpoledne pak přejezd do oblasti Kamanjabu. Návštěva vesnice Himbů s proslulými himbskými krasavicemi v kožených sukénkách a potřených směsí rudé hlinky a másla. Zastávka u Peet Alberts Rock - místa prehistorických skalních kreseb kmene Sanů. Nocleh v Kamanjabu. 7.den: Přejezd Hererským územím do oblasti Damaralandu a údolí Twyfelfontein. Damaraland, pokrývající většinu této oblasti, je pojmenována po lidu Damara, kteří tvoří většinu zdejší populace. Velké prostory jedné z posledních afrických „neoficiálních“ divokých oblastí, kde žijí volně zebry, žirafy, antilopy, sloni i černí nosorožci, zatím stále ještě zůstávají bez omezujících plotů. Především stádo unikátních pouštních slonů nespatříte nikde jinde na světě. K setkání s těmito slony je

však třeba mít i trochu štěstí, pláně Damrlandu jsou opravdu rozlehlé. Čekají zde na vás i tisíce let staré skalní malby a rytiny. Malby Sanů. Twyfelfonteinské malby (památka UNESCO) vytvořili pradávní umělci (Křováci) sekáním do tvrdého povlaku, který kryje místní pískovec. Za staletí se tato vrstva přelila i přes samotné malby a chránila je tak před erozí. Většina z nich je starší než 6.000 let, tedy vznikla zhruba v době kamenné. Vědci identifikovali nejméně šest odlišných fází vzniku. Z motivů tu najdeme často zvířata, zvířecí stopy a geometrické znaky, ale kupodivu je tu jen poskrovnu lidských postav. Zastavíte se u Zkamenělého lesa (Petrified Forest) - místě, kde se dochovaly miliony let staré stromy i podivuhodná endemická rostlina Welwitshia Miralibis, které jsou svědkem afrického dávnověku. Nocleh v oblasti Damarlandu. 8.den: Dopoledne navštívíte ojedinělé geologické útvary v chráněné oblasti Organ Pipes a také spatříte Burnt Mountain (Spálenou Horu), která jakoby vzplane při dotyku s paprsky vycházejícího či zapadajícího slunce. Trasa zájezdu dále pokračuje kolem nejvyššího horského masivu Namibie - Brandbergu. Brandberg ukrývá ve svých skalách tisíce prehistorických maleb a rytin starých 2.000 let, z nich nejznámější je White Lady (Bílá paní). Abyste spatřili namibijskou „Bílou paní“ vydáte se pěšky úzkým skalnatým kaňonem společně s místním africkým průvodcem do srdce Brandbergu (vycházka trvá cca 2 hodiny). Dále po cestě budete mít možnost nákupu místních krystalů a polodrahokamů. Nocleh poblíž městečka Uis. 9.den: Dopoledne přejezd lokalitou Tsiseb k Atlantickému oceánu. V dálce spatříte i horské panoráma Spitzkope. Kolem poledne dorazíte na pobřeží Atlantického oceánu, kde zamíříte nejprve na návštěvu mysu Cape Cross a tzv. Pobřeží koster (Skeleton Coast). Na mysu Cape Cross žije obrovská lachtaní kolonie. Skeleton Coast patří k nejopuštěnějším místům na Zemi a také k nejchladnější části Namibie. Zastavíte se i na místě, které bylo v minulém století centrem těžby guána. Bývalý provoz nese i významnou českou stopu! Odpoledne se pak poblíž Henties

Bay přesvědčíte, že ještě i dnes je Skeleton Coast stále věrné své pověsti. Vrak lodi Zeila těsně u pobřeží o tom svědčí více než výmluvně. Později odpoledne přejezd do Swakopmundu. V typickém „německém“ koloniálním městečku budete moci ochutnat místní kulinářské speciality - mořské plody, ryby či steak z antilopy. Nocleh ve Swakopmundu. 10.den: Ráno vyrazíme do přístavního města Walwis Bay. Na jeho okraji se nachází početná kolonie plameňáků a pelikánů. Dále nás čeká cesta přes kaňony Kuiseb a Ghaub během níž překročíme i obratník Kozoroha. Odpoledne dorazíme do Solitaire, jednoho z mála obydlených míst uprostřed pouště Namib. Zde budete mít možnost ochutnat speciality proslulé místní pekárny. Dále pokračování v cestě a nocleh v oblasti Sesriem (Waltevrede). 11.den: Ráno se vydáme do srdce pouště Namib. Čekají nás nekonečné pláně, červené písečné duny a kamenné hory. Krajina je velmi rozmanitá: od písečných dun přes travnatou poušť až po izolované horské hřebeny. Vyskytují se zde velká stáda přímorožců, antilop skákavých, zeber, dále zde také můžete spatřit třeba kudu, hyeny, šakaly či pštrosy. Dopoledne dorazíme do oblasti Sossusvlei. Sossusvlei je jedním z nejznámějších míst Namíbie. Je to ohromná mělká pánev, ležící uprostřed červených písečných dun, které se zvedají až 200 m nad okolím. Zastavíme se i u jedné z nejvyšších dun světa - DUNE 45. Sami si budete moci vyzkoušet, zda dokážete vystoupat až na její vrchol. Terénními džípy pak přejedete do srdce pouště Namib - údolí Sossuvlei. Mezi písečnými dunami pak můžete podniknout pěší výlet do Dead Vlei (Mrtvého údolí), rozpraskaná pánev se zbytky mrtvých stromů. Je to nejfotogeničtější místo Namibie. Odpoledne přejezd zpět do centrální části Namibie. Nocleh poblíž města Rehoboth u jezera Oanob. 12.den: Dopoledne přejezd do Windhoeku. Odpoledne prohlídka města. Jedinečná meteoritická fontána, která byla vytvořena z 33 meteoritů, nalezených u města Gibeonu počátkem 20. století. Dominanta Windhoeku - Christuskurche, pevnost Alte Feste a Inkoustový palác - dnešní sídlo parlamentu. Nocleh ve Windhoeku. 13.den: Dopoledne odjezd na letiště. Kolem poledne odlet z Windhoeku zpět do Evropy. 14.den: Přílet do Prahy v průběhu dne. Termín 25.08.- 07.09.

Cape Cross

Gepardi v Etoshe Vízum do Namibie: 80 EUR

Cena Odlet 79.990 Praha

V ceně: •letecká doprava Praha - Windhoek a zpět •11x nocleh v hotelu nebo lodge•11x snídaně •doprava terénními automobily nebo mikrobusem •služby průvodce CK Příplatky: 1-lůžkový pokoj 12.990 Kč Komplexní pojištění 1.820 Kč


namIbie, SAE

25

Viktoriiny vodopády

NAMIBIE - VZPOMÍNKY NA AFRIKU Zájezd do Namibie vám představí Afriku tak, jak ji znáte z řady filmů či knih minulého století. Největší turistickou atrakcí Namibie je národní park Etosha, jeden z nejúžasnějších parků divoké africké zvěře. Čeká zde na vás skvělé safari včetně nočního pozorování zvířat u přírodních napajedel. Další specialitou Namibie jsou písečné duny pouště Namib, prehistorické malby původních obyvatel této části Afriky i specifické pobřeží jižního Atlantiku. V Namibii můžete stále ještě zažít Afriku tak, jak ji znáte z románů Wilbura Smithe. Program zájezdu: 1.den: Odlet z Prahy do Namibie. Let s přestupem (zpravidla Frankfurt nebo Doha) trvá cca 16 - 18 hodin. 2.den: Dopoledne přílet do hlavního města Namibie, Windhoeku. Transfer do hotelu. Odpoledne prohlídka města. Jedinečná meteoritická fontána, která byla vytvořena z 33 meteoritů, nalezených u města Gibeonu počátkem 20. století. Dominanta Windhoeku - Christuskurche, nejstarší stavba Alte Feste a Inkoustový palác - dnešní sídlo parlamentu. Nocleh ve Windhoeku. 3.den: Ráno odjezd na sever Namibie. Dopoledne zastávka na jednom z největších tržišť Namibie - v Okahandja. Dále návštěva rezervace Okonjima, která se specializuje na záchranu gepardů. Odpoledne přesun na sever přes oblast Okahandha, kde žijí kmeny původních obyvatel - Hererů. Nocleh. 4.den: Návštěva národního parku Etosha (v jazyce Sanů „Velké bílé místo“). Safari v NP Etosha bude jedním z vrcholů této vaší namibijské expedice. Safari v Etoshi je jedinečné, nádherné a jen těžko srovnatelné se safari v jiných afrických zemích. Čeká na vás pestrá paleta zástupců zvířecí říše u vodních napajedel - zebry, žirafy, pakoně,

Dubai Frame hyeny, sloni, lvi, antilopy. Ale hlavně neskutečná volnost pohybu - jen vy sami si rozhodnete, kam se pojedete podívat. Vybírat si můžete z řady napajedel, mezi ta nejoblíbenější (nejen turisty, ale především africkou zvěří) patří napajedlo Okaukuejo s vysokou koncentrací zvěře. Možnost pozorování zvěře u napajedla i v noci. Nocleh v blízkosti národního parku. V noci vás možná vzbudí řev lvů, za svítání budete moci pozorovat stádo žiraf pasoucích se jen pár desítek metrů od vašeho bungalovu… 5.den až 10 den: Etosha - Kamanjab - Twyfelfontein - Brandberg - Skeleton Coast - Swakopmund - Walwis Bay - Namib - Sossuvlei - Rehoboth. Podrobný program viz zájezd „Namibe - velký okruh“ 6. až 11 .den. 11.den: Dopoledne přejezd zpět do Windhoeku. V průběhu dne odlet z Windhoeku zpět do Evropy. 12.den: Přílet do Prahy. Termín 17.06.- 28.06.

Cena Odlet 72.990 Praha

V ceně: •letecká doprava Praha - Windhoek a zpět •9x nocleh v hotelu nebo lodge•9x snídaně •doprava terénními automobily nebo mikrobusem •1x večeři •služby českého průvodce Cena nezahrnuje: • vstupné do národních parků a uzavřených lokalit • vízum Příplatky: 1-lůžkový pokoj 11.990 Kč Komplexní pojištění 1.560 Kč

Dead Vlei

NAMIBIE A VIKTORIINY VODOPÁDY Tento zájezd kombinuje řady úchvatných míst Namibie s návštěvou jedné z největších atrakcí Afriky - Viktoriiných vodopádů na řece Zambezi. Největší turistickou atrakcí Namibie je národní park Etosha, jeden z nejúžasnějších parků divoké africké zvěře. Čeká zde na vás skvělé safari včetně nočního pozorování zvířat u přírodních napajedel. Další specialitou Namibie jsou písečné duny pouště Namib, prehistorické malby původních obyvatel této části Afriky i specifické pobřeží jižního Atlantiku. Program zájezdu: 1.- 10.den: Program shodný se zájezdem “Namibie - vzpomínky na Afriku”. 11.den: Dopoledne přejezd zpět do Windhoeku. Odpoledne odlet z Windhoeku do Victoria Falls v Zimbabwe. Transfer do hotelu a ubytování. 12.den: Během dne návštěva Viktoriiných vodopádů. Viktoriiny vodopády jsou největší vodopády na světě. Jejich šíře je 1,7 km a výška 108 metrů! Dopoledne prohlídka vodopádů z řady míst a vyhlídek na zimbabwské straně. Zájemci mohou přejít i most (hranici) mezi Zimbabwe a Zambií a prohlédnout si vodopády i na straně Zambie. V podvečer fakultativní vyjížďka lodí po řece Zambezi. 13.den: V tento den si můžete vybrat některý z fakultativních výletů nebo adrenalinových aktivit: Národní park Chobe, Botswana - celodenní výlet do národního parku, který je znám četných výskytem africké zvěře. Z další nabídky: Sloní safari (safari na slonech), procházka se lvy, rafting na Zambezi, let nad vodopády a řada dalších aktivit. (Pozn.: Fakultativní výlety nejsou doprovázeny českým průvodcem.) 14.den: Odlet z Victoria Falls zpět do Evropy. 15.den: Přílet do Prahy v průběhu dne. Termín 17.06.- 01.07.

Cena 104.980

NP Chobe

World Expo neboli Světová výstava průmyslu a kultury jednotlivých zemí světa se bude konat o rok později! EXPO 2020 v Dubaji proběhne v termínu od 1. října 2021 do 31. března 2022. Místem Dubai EXPO 2020 bude komplex Dubai World Central v Jebel Ali. Program zájezdu: 1.den: Dopoledne odlet z Prahy, přílet do Dubaje v odpoledních hodinách. Transfer z letiště do hotelu, ubytování. 2.den: Dopoledne polodenní prohlídka Dubaje. Odpoledne volno, možnost nákupů či koupání na některé z městských pláží. Nebo možnost dalších fakultativních výletů. 3.den: Ráno transfer na výstaviště EXPO 2020 v Jebel Ali. Celodenní návštěva výstavního areálu. Večer návrat zpět do hotelu. 4.den: Dopoledne volno, možnost nákupů či koupání. Odpoledne transfer z hotelu na letiště a odlet zpět do ČR. Přílet zpět do Prahy ve večerních hodinách. Termín 15.10.- 18.10. 10.12.- 13.12.

Cena 25.990 25.990

Odlet Praha Praha

V ceně: •letecká doprava Praha - Dubaj a zpět•palubní zavazadlo•3x nocleh v hotelu•3x snídaně •transfery z letiště do hotelu a zpět•transfer z hotelu na výstaviště a zpět•vstupenka na Expo 2020•polodenní prohlídku Dubaje •služby průvodce Příplatky: 1-lůžkový pokoj 3.990 Kč Komplexní pojištění 280 Kč Zavazadlo k odbavení 1.790 Kč Večerní projížďka lodí s večeří 1.150 Kč

Odlet Praha

V ceně: •letecká doprava Praha - Windhoek / Victoria Falls a zpět •12x nocleh v hotelu nebo lodge•12x snídaně •1x večeře•doprava terénními automobily nebo mikrobusem•služby průvodce CK Příplatky: 1-lůžkový pokoj 15.990 Kč Komplexní pojištění 1.890 Kč Projížďka lodí po řece Zambezi 1.200 Kč Národní park Chobe (safari) 4.500 Kč

Damarland

DUBAI a EXPO

Expo

Expo


SAE, JORDÁNSKO

Dubai, Jumeirah beach

ZA POKLADY EMIRÁTŮ Objevte s námi krásu Spojených Arabských Emirátů, které patří nejbohatším státům světa. Ukážeme vám, proč jsou Dubaj či Abu Dhabi tak obdivované - mrakodrapy, umělé ostrovy ve tvaru palem, nejluxusnější hotely světa, luxusní obchody, ale také prosluněné pláže s bílým pískem a desítky nádherných mešit. Program zájezdu: 1.den: Odlet ve večerních hodinách z Prahy do Emirátů. Přímý let trvá cca 6 hodin. 2.den: V ranních hodinách přílet do Emirátů. Transfer do hotelu a uložení zavazadel. Dále dopoledne prohlídka Dubaje. Postupně si prohlédnete nebo navštívíte: hotel ve tvaru plachetnice Burh Al Arab, palmový ostrov Jumeirah, největší mešitu ve městě - Jumeirah Mosque vyobrazenou na bankovce v hodnotě 500 dirhamů, ultramoderní obytnou dubajskou čtvrť Dubai Marina, Dubai Mall - největší obchodní centrum na světě s akváriem a ledovou plochou. 3.den: Fakultativní výlet Abu Dhabi nebo relaxace u moře a nákupy. Dopoledne odjezd autokarem do cca 100 km vzdáleného Abu Dhabi. Okružní jízda městem se zastávkami: Velká mešita šejka Zayeda - pojme asi 40 tisíc věřících, patří k největším na světě, je postavena z bílého mramoru, zdobena barevnými kamínky a 24 karátovým zlatem. Palác Al-Husn - pro čistě bílou barvu se mu říká Bílá pevnost. Dále po pobřežní promenádě Corniche s hotelem Hilton k nákupnímu středisku Marina Mall připomínající svým tvarem stan, kde budete mít individuální volno na oběd či nákupy. Dále zastávka u nejnovějšího muzea Louvre v Emirátech. Při zpáteční cestě se pak zastavíme na polostrově Yas, kde se od roku 2009 jezdí Velká cena Formule 1, součástí je i Ferrari World zábavní park ve stylu automobilového průmyslu. Večer návrat do hotelu v Dubaji. 4.den: Tento den bude věnovaný historické části Dubaje a typickým místním trhům. V dopoledních hodinách přejedete do „historické“ části města - do čtvrti Bastakyia a k Dubai Creeku,

Dubai - zlatý trh

26

Mrtvé moře kde se projdete starou částí Dubaje. Budete mít možnost navštívit i místní muzeum vybudované v bývalé obranné věži, které se věnuje původnímu životu i obrovskému rozmachu Dubaje. Poté nastoupíme na typický dopravní prostředek po creeku - dřevěné lodičky a necháme se přepravit na typická arabská tržiště - souky. Ve staré části zvané Deira můžete okusit tu pravou orientální atmosféru arabského světa v uličkách s kořením a zlatem. Navštívit můžeme Gold Souk (trh se zlatem), Spice Souk (s kořením) apod. Později odpoledne pak zamíříte k nejvyšší budově na světě - Burj Khalifa, která měří 828 metrů a má 163 pater. Fakultativně mohou zájemci vyjet na vyhlídkovou plošinu ve 124. patře nebo dokonce ve 148. patře. Celý den zakončíte večerní podívanou na Dubai Fountain, která je dlouhá přes 250 metrů. Jedná se o jedinečnou světelnou a hudební show, kdy voda stříká až do výšky 150 metrů a osvětluje ji několik tisíc reflektorů. 5.den: Dopoledne volno, možnosti individuálních nákupů v největších obchodních centrech na světě nebo koupání. Případně můžete volno využít k návštěvě Dubai Frame, což je 150 m vysoká rozhledna ve tvaru rámu, která byla dostavěna v roce 2018. Největším lákadlem je částečně prosklená podlaha v horní části rámu. Ve spodní části se nachází muzeum ukazující jak historii Dubaje, tak prezentaci, jak by mohla Dubaj vypadat za 50 let. V odpoledních hodinách transfer na letiště. Odlet zpět do ČR, přílet do Prahy ve večerních hodinách. Termín Cena Odlet 19.03.- 23.03. 24.990 Praha 19.09.- 23.09. 23.990 Praha

V ceně: •letecká doprava Praha - Emiráty a zpět•palubní zavazadlo•3x nocleh v hotelu•3x snídaně •transfery z letiště do hotelu•služby průvodce Příplatky: 1-lůžkový pokoj 4.990 Kč Komplexní pojištění 350 Kč Zavazadlo k odbavení 1.790 Kč Večerní projížďka lodí s večeří 1.150 Kč Pouštní safari s večeří 1.350 Kč

JORDÁNSKO S VÝLETEM DO IZRAELE Na tomto zájezdu na váš čekají úchvatné památky Unesco (Petra, Madaba, Jerash), majestátní křižácké hrady (Kerak, Shobak, Ajlun) i fascinující pouštní údolí Wadi Rum. Vykoupat se budete moci ve dvou mořích a podíváte si i na místa biblických příběhů Svaté země (hora Nebo, Jeruzalém, Betlém). Program zájezdu: 1.den: Odlet z Prahy do Ammánu (přímý let, 4 hodiny). Po příletu a vyřízení vízových formalit následuje transfer do hotelu v Ammanu. Dle časových možností večerní procházka městem. 2.den: Po snídani odjezd do města Jerash. Město Jerash bylo vystavěno v době římské nadvlády a je považováno za jedno z nejlépe zachovaných římských provinčních měst na světě. Můžete obdivovat římský urbanismus, zpevněné a kolonádní ulice, chrámy, divadla, prostorná veřejná prostranství, náměstí, lázně, fontány a městské hradby obklopené věžemi a branami. Odpoledne pokračování v cestě do Ajlunu, kde kromě jednoho z nejstarších minaretů v Jordánsku navštívíte stejnojmenný křižácký hrad Ajlun, odkud je nádherný výhled nejen na okolní krajinu, ale nahlédnete i do Libanonu a Izraele. V podvečer návrat do hotelu v Ammanu. 3.den: Po snídani se vydáte do města Madaba, které je pověstné svými mozaikami. Prohlédnete si je především v kostel Sv. Jiří (památka Unesco, slavná mapa Svaté země z r. 560) a v archeologickém muzeu. Dále budete pokračovat přes horu Nebo, místo kde byl pohřben Mojžíš (krátká zastávka) k Mrtvému moři. Vyzkoušet si budete moci specifické vlastnosti vody Mrtvého moře nejnižšího místa na Zemi. 4.den: V tento den si můžete zvolit buď celodenní fakultativní výlet do Izraele nebo pobyt u Mrtvého moře. Na výlet do Izraele vyrazíte z hotelu brzy ráno. Z hotelu zamíříte na hraniční most mezi Jordánskem a Izraelem a zhruba po hodině jízdy dorazíte do Jeruzaléma. Čeká na vás prohlídka řady památek - Olivetská hora, Zeď nářků, Staré město aj. Odpoledne pak zamíříte do Betléma. Večer návrat do hotelu u Mrtvého moře.

Petra

5.den: Přejezd na jih Jordánska. Dopoledne se po cestě zastavíte u křižáckého hradu Kerak, který patří mezi největší hrady v této oblasti. Odpoledne pak zamíříte do pouště Wadi Rum. Čeká na vás 2-hodinová projížďka džípy touto obdivuhodnou pouštní krajinou. Skalní věže, brány, rokle, soutěsky či červený písek vám dává pocit, že jste se ocitli na jiné planetě. Však také místní krajina poskytla kulisy pro řadu sci-fi filmů. Večer příjezd do Aqaby, přímořského letoviska na břehu Rudého moře. 6.den: Volno, odpočinek na pláži, koupání. Možnost fakultativního výletu lodí ke korálovým útesům. 7.den: Po snídani odjezd z Aqaby do Petry. Petra byla vyhlášena jedním ze 7 divů světa. Jedná se o unikátní komplex nabatejských monolitických chrámů vytesaných do skal vysokých až 100 m. Město je přístupné pouze úzkou skalní soutěskou Sig (o délce 1200 m), na jejímž konci na vás čeká mnoho chrámů, klášterů či paláců zdobených četnými sochami. Spatřit můžete Pokladnici, Vítězný oblouk, antické divadlo, královské hrobky, klášter aj. V podvečer ubytování v hotelu v blízkém městečku Wadi Musa. 8.den: Po snídani odjezd zpět na sever Jordánska. V případě dostatku času zastávka u křižáckého hradu Shobak. Odpoledne přejezd na letiště v Ammanu a odlet zpět do ČR. Přílet do Prahy ve večerních hodinách. Termín Cena Odlet 13.04.- 20.04. 32.990 Praha 23.10.- 30.10. 32.990 Praha

V ceně: •letecká doprava Praha - Ammánu a zpět •palubní zavazadlo (40x20x25 cm)•doprava v Jordánsku•7x nocleh v hotelu 3*•7x snídaně •jeep tour ve Wadi Rum•služby průvodce CK Příplatky: Pokoj 1/1 6.990 Kč Komplexní pojištění 700 Kč Palubní zavazadlo do 10 kg 600 Kč Zavazadlo k odbavení 20 kg 1.200 Kč Jordan Pass 2.700 Kč Výlet Jeruzalém a Betlém 1.990 Kč Cena nezahrnuje: Vízum 40 JOD

Wadi Rum


Brazílie, turecko, NEPÁL, INDIE

27

Istanbul

Corcovado, Rio

Rio de Janeiro a Copacabana Pobytově - poznávací zájezd do tohoto slavného jihoamerického velkoměsta vám nabídne možnost poznání řady jeho turistických lákadel v čele se slavnou pláží Copacabana či úchvatným fotbalovým stánkem Maracaná. Rio nabízí širokou škálu zážitků, které můžete díky našemu zájezdu poznat v doprovodu zkušeného průvodce. Za vidění jistě stojí Corcovado se světoznámou sochou Krista. Doporučujeme zároveň individuální rozšíření pobytu v Riu o návštěvu vodopádů Iguacú.

Celodenní Tour s výstupem na Corcovado Naše tour vás zavede na místa, kam se jen tak každý turista nedostane. Od pláže Copacabana se dostaneme do národního parku Floresta de Tijuca, kde se podíváme na 32m vysoký vodopád. Pokocháme se výhledem na severní město a přesuneme se pod sochu Ježíše Krista (vstup na Ježíše v ceně tour). Po okouzlení Ježíšem se dopravíme na další vyhlídku dona Marta, od které se dostaneme do bohémské čtvrti Santa Tereza (kde se dá projet v historické tramvajce). Doprava automobilem. Délka tour 8hodin. Cena 2.490 Kč

Program zájezdu: 1.den: Odpoledne odlet z Prahy, přestup v Evropě a odlet do Brazílie. 2.den: Přílet do Ria, přivítání česky mluvícím průvodcem, transfer do hotelu. Odpočinek, koupání na pláži Copacabana nebo Ipanema. 3.den: Pobyt v Riu, individuálně polodenní výlet na Cukrovou homoli - lanovkou na jeden ze symbolů Ria s krásnými výhledy na město, pláže i zátoku. 4.den: Pobyt v Riu, fakultativně celodenní výlet s českým průvodcem na Corcovado se známou sochou Krista a s jedním z nejkrásnějších pohlevodopády Iguacú dů na Rio. 5.den: Pobyt v Riu, odpočinek, koupání. Fakultativně návštěva jedné z četných favel. VODOPÁDY IGUACÚ 6.den: V průběhu dne individuální transfer na letiště a odlet zpět do Evropy. Individuální prodloužení pobytu v Brazílii / Riu 7.den: Přílet do Prahy. o návštěvu vodopádů na řece Iguacú na hranicích Brazílie, Argentiny a Paraguaye. Máte možnost Termín Cena Termín Cena navštívit jednu z nejúchvatnějších přírodních 15.01.- 21.01. 26.990 15.07.- 20.07. 32.990 památek Unesco v Jižní Americe. Na vyžádání je 24.02.- 01.03. 27.990 19.08.- 24.08. 32.990 možné váš pobyt v Iguacú prodloužit o další den. 18.03.- 23.03. 27.990 24.09.- 30.09. 29.990 23.04.- 29.04. 27.990 23.10.- 29.10. 27.990 Program zájezdu: 21.05.- 27.05. 27.990 13.11.- 19.11. 25.990 1.den: V průběhu dne odlet z Ria do Foz de 11.06.- 17.06. 28.990 09.12.- 15.12. 29.990 Iguacú. Individuální transfer do hotelu, ubytoV ceně: vání. V případě optimálního leteckého spojení, •letecká doprava Praha - Rio a zpět, včetně palubního je možné absolvovat návštěvu brazilské strany zavazadla•transfer z letiště do hotelu•4x nocleh vodopádů již první den po příletu do oblasti. Další v hotelu 3* (2-lůžkové pokoje)•4x snídaně•služby den pak můžete využít na návštěvu argentinské českého průvodce 2. den zájezdu a na fakultativních části vodopádů, která vám nabízí odlišný pohled výletech na tuto přírodní památku. Příplatky: 1-lůžkový pokoj 3* od 3.990 Kč 2.den: Návštěva přírodního parku vodopádů Komplexní pojištění 490 Kč Iguacú. V blízkosti vstupu do národního parku Zavazadlo k odbavení od 2.200 Kč můžete navštívit rovněž areál ptačího parku Hotel 4* od 1.990 Kč s možností pozorováním tukanů, papoušků, kolibříků a dalších brazilských ptáků a jiné typické Fakultativní výlety: brazilské fauny. Favela BABILONIA 3.den: Odlet přes Rio nebo Sao Paulo zpět do ČR. Půldenní tour obsahuje prohlídku favely samot- 4.den: Přílet do ČR. né s asi 40minutovou procházkou v národním parku, který leží na kopci Morro Babilonia, ze Cena 8.990 Kč kterého jsou úžasné vyhlídky na Copacabana, V ceně: Botafogo a centrum Ria. V Chapeu Mangueira se • letecká doprava Rio - Foz de Iguacú a zpět posadíme do místního Boteco baru „BAR DO DA- • 2x nocleh v hotelu 3* • 2x snídaně VID“, který se stal vítězem celobrazilské soutěže Příplatky: 2.250 Kč boteco kuchyně. Doprava automobilem. Délka 1-lůžkový pokoj Komplexní pojištění 280 Kč tour 4hodiny. od 1.990 Kč Cena 1.150 Kč Hotel 4*

Kathmandu

ISTANBUL, BRÁNA ORIENTU – LETECKY

NEPÁL A INDIE

Konstantinopol, Cařihrad či Istanbul. To vše jsou jména světové metropole mezi Evropu a Asii. Metropole, kterou odděluje i spojuje úžina Bospor. Pokud chcete poznat místo, kde se doslova psaly dějiny, existuje jen málo příhodnějších míst, než je právě Istanbul. Během vašeho pobytu v Istanbulu navštívíte nejen nejvýznamnější památky tohoto města, ale i ochutnáte pravou tureckou kuchyni, zkusíte si smlouvat na orientálních trzích či si vychutnáte tradiční turecký čaj.

Dvě sousední země indického subkontinentu, v mnohém podobné, ale také v něčem velmi odlišné. V rámci našeho zájezdu můžete spatřit řadu udivujících památek, mnohé s přívlastkem „památky Unesco“, ale také úchvatné Himaláje.

Program zájezdu: 1.den: Dopoledne odlet z Prahy do Istanbulu. Transfer do hotelu a ubytování. V podvečer první seznámení s městem, pěší procházka centrem Istanbulu do oblasti Sultanahmet - centra antické Konstantinopole. Prohlédnete si Hipodrom s obelisky, slavnou Modrou mešitu se šesti minarety i další památky. 2.den: Dopoledne na vás čeká Suleymanova mešita, kterou postavil Suleyman Nádherný a je považována za nejkrásnější v Istanbulu. Potom slavný Velký bazar, který představuje jakési město ve městě a je jednou z největších tržnic světa. Říká se, že jen ve výkladních skříních je vystaveno na 10 tun zlata! Odpoledne prohlídka Egyptského bazaru, který ohromí nepřebernou vůní koření a ovoce. A na závěr dne úžasná atmosféra okolo mešity YeniCami s tisíci holuby a nádherná mešita Rustem Pasha. Fakultativní možnost plavby po Bosporském průlivu. 3.den: Dopoledne prohlídka sultánovy rezidence, paláce Topkapi, se zahradami, interiéry harému a nádhernou pokladnicí se šperky a trůny slavných sultánů. Odpoledne prohlídka Hagia Sophia neboli Chrámu Boží moudrosti, který byl původně byzantským chrámem a později osmanskou mešitou který je považován za osmý div světa. Yerebatanské cisterny, podzemní nádrže na pitnou vodu, jejichž stropy drží 336 antických sloupů. Později se vydáme přes Galatský most do čtvrti Galata, která byla založena jako latinsko - katolická kolonie a byla obývána především židy a také Janovskými a Benátskými obchodníky. Ze staré Galatské věže se vám naskytne nádherný výhled na Zlatý roh a Bosporský průliv. Posedět pak můžete v některé z četných místních restaurací. 4.den: Dopoledne individuální volno, možnost nákupů. Odpoledne odlet zpět do Prahy. Termín Cena Odlet 19.03.- 22.03. 14.990 Praha 15.10.- 18.10. 14.990 Praha

V ceně: •letecká doprava Praha - Istanbul a zpět•palubní zavazadlo•3x nocleh v hotelu•3x snídaně •transfery letiště - hotel - letiště•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 2.990 Kč Komplexní pojištění 240 Kč Zavazadlo k odbavení 1.450 Kč Výlet lodí po Bosporu 690 Kč

Program zájezdu: 1.den - 3.den: Program je shodný s programem zájezdu „Nepál a štíty Himalájů“. 4.den: Celodenní fakultativní výlet Bhaktapur, Patan a Nagarkot. Nagarkot nabízí možnost výhledů na panorama Himalájí (oblast Everestu). Dostanete se až do výše 2150 metrů, spatříte vrcholek jedné z osmitisícovek - Sisha Pangma (8027 m) i dalšího velikána - Langtang (7246 m). Za dobré viditelnosti pak můžete spatřit i vrcholek Mont Everestu. Bhaktapur, ležící cca 15 km východně od Káthmándú, je dalším z bývalých královských nepálských měst. Centrum města se po rozsáhlé rekonstrukci zařadilo mezi skvosty světové chrámové architektury. Prohlednete si mj. palác Pachpanna Jhyale („Palác 55 oken“), pozlacenou vstupní branou Lu Dhowka („Golden Gate“) či pětipatrový chrám Bhaivara Nath. Bhaktapur je rovněž významným střediskem řezbářské a hrnčířské výroby, kterou je možné sledovat přímo v ulicích města. Odpoledne návštěva Patanu. Patan je jedním ze tří bývalých královských nepálských měst. Nachází se několik kilometrů jižně od Káthmándú. Centrem města je opět Durbar Square s hlavním chrámem Krishna, který zdobí 21 věžiček. Historické náměstí je plné nádherných staveb s vyřezávanými okny a římsami a paláců ze dřeva a červených pálených cihel. V podvečer návrat zpět do Káthmándú. 5.den - 7.den: Program je shodný s programem zájezdu „Nepál a štíty Himalájů“. 8.den: Ráno možnost fakultativního výletu „Let kolem Mont Everestu“. Odpoledne transfer na letiště a odlet z Káthmándú do Dillí v Indie. Transfer do hotelu a ubytování ve večerních hodinách. 9.den - 14.den: Program je shodný s programem zájezdu „Indie - Zlatý trojúhelník“ (2. až 7. den). Termín Cena Odlet 20.10.- 02.11. 59.990 Praha

V ceně: •letecká doprava Praha - Káthmándú - Delhi - Praha •6x nocleh v hotelu 3* v Nepálu•6x nocleh v hotelu 3* v Indii•12x snídaně•transfery mikrobusem dle programu•služby českého průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 8.990 Kč Komplexní pojištění 1.680 Kč Výlet Bhaktapur–Nagarkot–Patan 1.200 Kč

Jaipur


NEPÁL

28

HIMALÁJE PRO KAŽDÉHO!

Naše zájezdy jsou určeny pro běžné klienty či turisty. Naším cílem je umožnit všem, kteří o to mají zájem, poznat Nepál i Himaláje opravdu zblízka, aniž by se však vyžadovala nějaká náročná fyzická příprava či kondice. Jak blízko se chcete s námi k Himalájím dostat je již jen na vašem uvážení.

Bhaktapur

NEPÁL - KRÁLOVSKÁ MĚSTA, HIMALÁJE A SAFARI V CHITWANU

Swoyambhu, Káthmándú

NEPÁL A ŠTÍTY HIMALÁJÍ Tento program vám vedle poznání Káthmándú a přilehlých královských měst nabídne i možnost podívat se na Himaláje opravdu zblízka. Program zájezdu: 1.den: Sraz účastníků na letišti v Praze, odbavení k letu do Nepálu. Let s přestupem. 2.den: Přílet do Káthmándú, transfer do hotelu v centru Káthmándú - čtvrti Thamel a ubytování. 3.den: Dopoledne procházka čtvrtí Thamel (turistické centrum Káthmándú) a návštěva královského komplexu paláců na Durbar Square. Budete moci obdivovat nádheru newarské dřevěné architektury. Čtvrť Thamel je de facto jedním obrovským tržištěm, kde můžete koupit prakticky cokoliv. Dále návštěva chrámového komplexu Pašupatinath, který leží na břehu posvátné řeky Bagmati. Chrám je dodnes místem pohřebních obřadů místních hinduistů, tzv. ghatů. Místo je přirovnáváno k indickému Varanásí, řeka Bagmati ústí do posvátné Gangy. Dále návštěva blízké stupy Boudha, jedné z největších na světě a přilehlého buddhistického kláštera. Dále přejezd k Swoyambhu (památka UNESCO) - tzv. opičí chrám na kopci nad městem. Místo je významným centrem nepálského budhismu a nabízí nádherné vyhlídky na město i panoráma okolních hor. 4.den: Celodenní fakultativní výlet Bhaktapur a Nagarkot. Nagarkot nabízí možnost výhledů na panorama Himalájí (oblast Everestu). Dostanete se až do výše 2150 metrů. Bhaktapur, ležící 15 km východně od Káthmándú, je dalším z bývalých královských nepálských měst. Centrum města se řadí mezi skvosty světové chrámové architektury. Bhaktapur je významným střediskem řezbářské a hrnčířské výroby, kterou je možné sledovat přímo v ulicích města. 5.den: Po snídani transfer z Káthmándú do Pokhary. Cestou zastávka v Bandipuru, tradičním horském městečku, které nabízí jak unikátní dochovanou newarskou architekturu, tak i výhledy na himálajské vrcholky. Za jasného počasí je možno kochat se výhledy na Ganesh Himal, Himala Chuli, Manaslu (8167m). Pokhara (900 m n. m.) je jednoznačně nejnavštěvovanějším nepálským městem. Říká se, že oblast Pokhary patří k jedněm z nejkrásnějších míst na světě. Přispívá k tomu především úchvatné panoráma himalájských osmitisícovek nad městem i půvabné jezero Phewa. V podvečer procházka podél jezera Pheva po tzv. „Lakeside“ promenádě a dále centrem Pokhary s množstvím obchůdků a restaurací.

6.den: Ráno vyjížďka na Sarangkot - kopec, který se tyčí nad městem a jezerem cca ve výšce 1500 m n. m. Z jeho úbočí se vám odkryje panoráma skupiny velehor kolem Annapurny (8091 m). Himalájské osmitisícovky se nacházejí severně od města. Na horizontu je uvidíte ve vzdálenosti cca 25 - 30 km. Výhledům dominuje strmý štít Fish Tale (Machapuchhre, 6997 m). Za dobré viditelnosti můžete spatřit i vzdálenější Dhaulagiri (8167 m) a Manaslu (8163 m). Odpoledne doporučujeme zamířit k vodopádům Devis Fall a přilehlému komplexu jeskyní Gupteshwor. Můžete se též vydat k tzv. Pagodě míru, která se nachází na kopci nad jezerem. Nebo si můžete půjčit loďku a projet se po jezeře. 7.den: Odjezd z Pokhary zpět do Káthmándú. Cesta trvá cca 8 hodin. Odpoledne ubytování v hotelu v Káthmándú. 8.den: Dopoledne návštěva Patanu. Patan je jedním ze tří bývalých královských nepálských měst, nachází se několik kilometrů jižně od Káthmándú. Centrem města je opět Durbar Square s hlavním chrámem Krishna, který zdobí 21 věžiček. Historické náměstí je plné nádherných staveb s vyřezávanými okny a římsami a paláců ze dřeva a červených pálených cihel. Dále transfer na letiště a odlet z Káthmándú zpět do Prahy. 9.den: Přílet do Prahy. Termín Cena Odlet 07.03.- 15.03. 39.990 Praha 20.10.- 28.10. 39.990 Praha

V ceně: •letecká doprava do Káthmándú a zpět •6x nocleh v hotelu 3*•6x snídaně•transfery z letiště do hotelu a zpět •transfery z Káthmándú do Pokhary a zpět•transfery v Káthmándú (Pašupatinath, Swoyambhu)•služby českého průvodce Příplatky: 1-lůžkový pokoj 3.990 Kč Komplexní pojištění 1.170 Kč Výlet Bhaktapur a Nagarkot 750 Kč

Pašupatinath, Kathmandu

Tento program vám vedle poznání Káthmándú a přilehlých královských měst nabídne i možnost podívat se na Himaláje opravdu zblízka. Zároveň vás však zavede i do tropické džungle národního parku Chitwan. Program zájezdu: 1.- 6.den: Shodný se zájezdem “Nepál a štíty Himalájí”. 7.den: Odjezd z Pokhary do Chitwanu. Cesta trvá cca 6 hodiny. Odpoledne ubytování v hotelu v Chitwanu. 8.den: Chitwan. Individuální program dle vlastního výběru. Nabízí se: safari na hřbetě slonů, pozorování nosorožců, tygrů bengálských a divokých slonů. Pěší safari pralesem. Výlet na kanoích po řece s pozorováním krokodýlů, exkurze do záchranné stanice divokých slonů. 9.den: Odjezd z Chitwanu do Káthmándú. Ubytování v hotelu v Káthmándú. 10.den: Dopoledne návštěva Patanu. Patan je jedním ze tří bývalých královských nepálských měst. Nachází se několik kilometrů jižně od Káthmándú. Centrem města je opět Durbar Square s hlavním chrámem Krishna, který zdobí 21 věžiček. Historické náměstí je plné nádherných staveb s vyřezávanými okny a římsami a paláců ze dřeva a červených pálených cihel. Odlet z Káthmándú. 11.den: Přílet do Prahy.

Termín Cena Odlet 07.03.- 17.03. 45.990 Praha 22.10.- 01.11. 45.990 Praha

V ceně: •letecká doprava do Káthmándú a zpět •4x nocleh v hotelu 3* v Káthmándú•2x nocleh v hotelu 3* v Pokhaře•2x nocleh v hotelu 3* v Chitwanu •8x snídaně•transfery z letiště do hotelu a zpět•transfery z Káthmándú do Pokhary a Chitwanu a zpět•transfery v v Káthmándú Cena nezahrnuje: •aktivity v Chitwanu •vstupné do objektů Příplatky: 1-lůžkový pokoj 6.990 Kč Komplexní pojištění 1.300 Kč Výlet Nagarkot a Bhaktapur 750 Kč

Chitwan

Chitwan

Thamel, Kathmandu

Pokhara

Vyhlídkový let kolem Everestu (fakultativně) cca 210 USD. Vízum do Nepálu se vyřizuje po příletu na letišti za poplatek 30 USD.


NEPÁL

29 Annapurna Pokhara Chitwan

Káthmándú Patan

Bhaktapur

M.Everest

Dhaulagiri, sedlo Deurali

HIMALÁJE A TREK POD ANNAPURNOU Program tohoto zájezdu vám vedle poznání Káthmándú a přilehlých královských měst nabídne i možnost podívat se na Himaláje opravdu zblízka. Je sestaven tak, aby jej mohl absolvovat každý běžný turista. Nevyžaduje žádnou velkou fyzickou zdatnost či zkušenost s vysokohorským prostředím a turistikou. Podstatnou část cesty tvoří nepříliš obtížný 5-denní trek v oblasti Annapurny spojený s výstupem na jeden z himalájských minivrcholků, tzv. Poon Hill (3190 m). Program zájezdu: 1.den: Sraz účastníků na letišti v Praze, odbavení k letu do Nepálu. Let s přestupem. 2.den: Přílet do Káthmándú, transfer do hotelu (v centru Káthmándú - čtvrť Thamel) a ubytování. 3.den: Během dne vyřízení povolení k návštěvě národního parku Annapurny a povolení k treku. Dopoledne procházka čtvrtí Thamel (historickým a turistickým centrem Káthmándú), návštěva královského komplexu paláců na Durbar Square. Budete moci obdivovat nádheru newarské dřevěné architektury. Odpoledne návštěva Swoyambhu (památka UNESCO) - tzv. opičí chrám na kopci nad městem. Místo je významným centrem nepálského budhismu a nabízí nádherné vyhlídky na město i panoráma okolních hor. 4.den: Transfer z Káthmándú do Pokhary. Pokhara (900 m n. m.) je jednoznačně nejnavštěvovanějším nepálským městem. Říká se, že oblast Pokhary patří k jedněm z nejkrásnějších míst na světě. Přispívá k tomu především úchvatné panoráma himalájských osmitisícovek nad městem i půvabné jezero Phewa. 5.den: Po snídani transfer z Pokhary do Nayapulu (cca 90 min. jízdy). Zde již začíná vaše dobrodružství. Přejdete vysutý most přes řeku Modi a zamíříte k vesničce Birethanti (1030 m), kam se dostanete zhruba po 45 minutách chůze. Cesta dále mírně stoupá směrem k Tikhedungha (1540  m). Pokračovat budeme náročnějším výstupem (schody) až do Ulleri (2020 m). Odpoledne ubytování v horské lodge (chatě) a odpočinek po cestě. Z údolí můžete obdivovat všechny horské velikány této oblasti. Především pak horský masív Annapurny. 6.den: Pokračování treku do Ghorepani (2900 m). Ubytování v lodgi. Nádherné panoramatické výhledy na Annapurnu, Hiunchuli a Annapurnu South. 7.den: Časně ráno výstup na Poon Hill (3210 m), výhledy na osmitisícovky v oblasti - Annapurny, Dhaulagiri atd. Dále pokračování v cestě přes sedlo Deurali (3290 m) do Ban Thani (3270 m). Po cestě se nabízí řada úchvatných výhledů

na okolní osmitisícovky. Odpoledne ubytování v lodgi. 8.den: Sestup do Thadapani (2650 m) a dále do Ghandruku (1980 m). I při sestupu můžete sledovat himalájská panoramata. 9.den: Po snídani váš čeká sestup z Ghandruku zpět do Nayapulu. Odpoledne transfer zpět do Pokhary a ubytování v hotelu v Pokhaře. 10.den: Odjezd z Pokhary zpět do Káthmándú. Za jasného počasí je možné spatřit Ganesh Himal, Himala Chuli, Manaslu, Annapurnu. Cesta trvá cca 8 hodin. Odpoledne ubytování v hotelu v Káthmándú. 11.den: Dopoledne možnost návštěvy královských měst Patan či Bhaktapur. Odpoledne transfer z hotelu na letiště a odlet zpět do Prahy. 12.den: Přílet do Prahy. Termín Cena Odlet 24.03.- 04.04. 47.990 Praha 09.11.- 20.11. 47.990 Praha

V ceně: •letecká doprava do Káthmándú a zpět•3x nocleh v hotelu 3* v Káthmándú•2x nocleh v hotelu 3* v Pokhaře•4x nocleh v lodge na treku•5x snídaně (Káthmándú, Pokhara)•transfery z letiště do hotelu a zpět v Káthmándú•místní doprava v Káthmándú (návštěva Swoyambhu)•transfery autem z Káthmándú do Pokhary a zpět•transfery autem z Pokhary do Naypulu a zpět•místního nosiče na treku (jednoho na dvojici)•TIM (povolení na trek)•vstupné do Národního parku Annapurna•služby českého průvodce Příplatky: 1-lůžkový pokoj 4.990 Kč Komplexní pojištění 1.560 Kč

Annapurna South

Himaláje

NEPÁL A LEHKÝ TREK V HIMALÁJÍCH Program tohoto zájezdu je prodloužením základního programu o trek v Himalájích a je sestaven tak, aby jej mohl absolvovat každý běžný turista. Nevyžaduje žádnou velkou fyzickou zdatnost či zkušenost s vysokohorským prostředím a turistikou. V druhé polovině na vás čeká lehký 3-denní trek v oblasti Annapurny. Program zájezdu: 1.- 6.den: Shodný s programem „Nepál a štíty Himalájí“. 7.den: Po snídani transfer z Pokhary do Nayapulu (cca 90 min. jízdy). Zde již začíná vaše dobrodružství. Přejdete vysutý most přes řeku Modi a zamíříte k vesničce Birethanti (1030 m), kam se dostanete zhruba po 45 minutách chůze. Cesta dále mírně stoupá směrem k Sauli Bazar (1220 m). Po další hodině chůze dorazíte do Kilyu (1390 m). Zastávka na oběd a odpočinek před dalším výstupem. Zamíříte po strmé cestě a kamenných schodech vzhůru do cíle prvního dne treku - vesničky Ghandruk (1940 m). Předpokládaná doba na cestě treku prvního dne je 6 hodin. Ubytování v horské lodge (chatě) v Ghandruku, odpočinek po cestě. V údolí severně nad Ghandrukem můžete obdivovat všechny horské velikány této oblasti. Především horský masív Annapurny. 8.den: Po snídani váš čeká asi hodinové klesání vesměs po kamenných schodech do údolí říčky Modi a k osadě Kyumi. Po překročení řeky následuje asi hodinové stoupání k vesnici Landruk (1560 m), odtud máte možnost spatřit opět celé panoráma Himalájí této oblasti. Cesta dále vede kolem terasovitých políček s rýžovými a kukuřičnými poli. V závěru tohoto dne pak ještě absolvujete krátké stoupání do osady Tolka (1700 m), kde je cíl vašeho druhého dne na treku. Zde se opět ubytujete v horské lodge. Celková doba treku druhého dne cca 5 hodin. 9.den: Po snídani zamíříte z Tolky směrem na Dhiupani, kde vás čeká nejvyšší bod vašeho

Pokhara

Příplatek za 1-lůžkový pokoj je účtován, pouze pokud jej klient vyžaduje. (platí pro Nepál)

treku - 2100 m. Opět místo dalekého výhledu na Himaláje (Annapurna, Dhaulagiri aj.) Poté již následuje pozvolný, někdy i dost strmý, sestup přes vesničky Pothana a Dhampus do Phedi (1130 m). Do Phedi dorazíte cca po 7 hodinách cesty. Odpoledne transfer zpět do Pokhary a ubytování v hotelu v Pokhaře. 10.den: Odjezd z Pokhary zpět do Káthmándú. Cesta trvá cca 8 hodin. Odpoledne ubytování v hotelu v Káthmándú. 11.den: Dopoledne možnost návštěvy Patanu. Patan je jedním ze tří bývalých královských nepálských měst. V průběhu dne transfer z hotelu na letiště a odlet zpět do Prahy. 12.den: Přílet do ČR. Termín Cena Odlet 14.03.- 25.03. 47.990 Praha 22.10.- 02.11. 47.990 Praha

V ceně: • letecká doprava do Káthmándú a zpět • 4x nocleh v hotelu 3* v Káthmándú • 3x nocleh v hotelu 3* v Pokhaře • 2x nocleh v lodge na treku • 7x snídaně (Káthmándú, Pokhara) • transfery z letiště do hotelu a zpět v Káthmándú • transfery v Káthmándú (Pašupatinath, Swoyambhu)•transfery z Káthmándú do Pokhary a zpět a z Pokhary do Naypulu a zpět • místní nosič na treku (jednoho na skupinu) • TIM (povolení na trek) • vstupné do Národního parku Annapurna • služby českého průvodce Příplatky: 1-lůžkový pokoj 4.990 Kč Komplexní pojištění 1.560 Kč

Annapurna


indie, japonsko

30

Fuji

JAPONSKO – OSTROVEM HONŠÚ ZA SAKURAMI

Taj Mahal

zlatý trojúhelník V rámci tohoto leteckého zájezdu navštívíte řadu úchvatných památek indického subkontinentu. Řada z nich se pyšní označením památka UNESCO. Program zájezdu: 1.den: V dopoledních hodinách odlet z Prahy do Dillí. 2.den: V ranních hodinách přílet do Dillí (Delhi). Dopoledne první část prohlídky Dillí. Zastávka u Qutub Minar (nejvyšší kamenný minaret na světě). Dále procházka kolem Indian Gate (Brána Indie), prezidentského paláce a vládních budov v New Delhi. Odpoledne prohlídka hrobky Humayuns. Později odpoledne ubytování v hotelu. Volno, aklimatizace. 3.den: Dopoledne přejezd z Dillí do Agry. Prohlídka Velké červené pevnosti v Agře a slavného Taj Mahal. Tento nádherný palác byl postaven císařem Shah Jahan na památku své ženě Mumtaz Mahal. Nocleh v Agře. 4.den: Dopoledne přejezd z Agry do Jaipuru. Po cestě zastávka v opuštěném městě Fatehpur Sikri. Město, které zůstalo dokonale zachováno, je mistrovským dílem z pískovce, jehož odstíny postupem dne hrají jemnými růžovými a rudými odstíny. 5.den: Celodenní prohlídka Jaipuru, nazývaného také jako Růžové město. Během prohlídky navštívíte pevnost Amber Fort (vyjížďka na pevnost v džípech či slonech), městský palác, starou observatoř, exotický Hawal Mahal nebo-li „paláce větrů“ aj. Nocleh v Jaipuru. 6.den: Dopoledne odjezd z Jaipuru do Dillí. Odpoledne druhá část prohlídky Dillí. Ve Starém Dillí navštívíme největší mešitu Jama Masjid z r. 1658. Dále navštívíte Červenou pevnost (Red Fort), jejíž mohutné zdi z červeného pískovce s mnoha věžičkami a baštami ční nad širokým příkopem v severovýchodní části původního Šáhdžahánábádu. Večer ubytování v hotelu. 7.den: Ráno transfer na letiště, dopoledne odlet z Dillí. Přílet do Prahy ve večerních hodinách.

Maledivy

Termín 12.04.- 18.04. 27.10.- 02.11.

Cena 32.990 32.990

Odlet Praha Praha

V ceně: • letecká doprava Praha –Dillí a zpět•doprava mikrobusem v Indii •5x nocleh v hotelu 3* (2-lůžkové pokoje) •5x snídaně•služby místního a českého průvodce Příplatky: 1-lůžkový pokoj 4.990 Kč Komplexní pojištění 840 Kč Večeře (5x) 1.800 Kč

Indie a Maledivy Tento zájezd kombinuje poznání nejzajímavějších památek Indie s odpočinkem v přímořském resortu na Maledivách. Program zájezdu: 1.-6.den: Program shodný se zájezdem “Zlatý trojúhelník”. 7.den: Snídaně a transfer na letiště v Dillí, odlet na Maledivy. Po příletu transfer rychlolodí do hotelu. 8.-10.den: Pobyt u moře, koupání v průzračných vodách Indického oceánu, překrásné bílé pláže, bohaté možnosti vodních sportů. 11.den: Transfer na letiště a odlet z Malediv zpět do Prahy. Přílet ve večerních hodinách. Termín Cena Odlet 12.04.- 22.04. 62.990 Praha 27.10.- 06.11. 62.990 Praha

V ceně: •letecká doprava Prahy - Dillí – Male - Praha •doprava mikrobusem v Indii•5x nocleh v hotelu 3* v Indii•4x nocleh v hotelu 3* na Maledivách •9x snídaně•4x plná penze v resortu na Maledivách•služby místního a českého průvodce v Indii•transfer rychlolodí z letiště do hotelu na Maledivách Příplatky: 1-lůžkový pokoj 15.990 Kč Komplexní pojištění 1.430 Kč

Cesta do Japonska na jaře - v období, které Japonci milují z celého roku nejvíc. V době, kdy kvetou sakury a lidé je obdivují při svátcích hanami. Historické metropole Japonska - Nara, Kjóto, Kamakura i současné Tokio, Hirošima se stigmatem atomové bomby, přístav Jokohama, půvabný ostrov Mijadžima, nejobdivovanější japonský hrad v Himedži, zahrady v Okajamě, poutní Nikkó v Japonských Alpách („kdo neviděl Nikkó, neví, co je krásné…“), posvátný symbol země - sopka Fudži. Velkoměstské džungle Tokia a Ósaky v kontrastu s oázami klidu japonských zahrad a přírody. Ochutnávky japonských specialit… A samozřejmě sakury! Program zájezdu: 1.den: Odlet z Prahy, let nad Sibiří do Tokia. 2.den: Mrakodrapy v Šindžuku, vyhlídka na Tokio z Metropolitní radnice, blyštivá čtvrť barů, jídelen, divadel a „červených luceren“ Kabuki-čó. 3.-5.den: Tokio - Ósaka. Himedži, Kjóto. Šinkansenem pod Fudži (3776 m) do velkoměsta byznysu a jídla - Ósaky: futuristický Sky Building, podzemní město Umeda, neonový bulvár Dótombori, Americká vesnice, možnost ochutnávky legendární i obávané delikatesy fugu. Himedži: Pevnost bílé volavky - čerstvě rekonstruovaný nejobdivovanější japonský hrad. Nejvýznamnější historická metropole země - Kjóto: zámek Nidžó šógunů Tokugawa, nejslavnější zenová kamenná zahrada Rjóandži, Zlatý pavilon. Východní Kjóto se starosvětskou čtvrtí divadel a gejš Gion: možnost návštěvy večerního programu s ukázkami tradiční japonské kultury (divadlo i hudba bunraku, nó, čajový obřad, ikebana…), kulinářská ulička Pontočó aj. Festival kvetoucích sakur Taiko Hanami Gjorecu s procesím v historických kostýmech z 16. stol. Možnost večeře v suši baru s pojízdným pásem s talířky s pokrmy. 6.-7.den: Nara, Okajama - Hirošima. První hlavní město Japonska - Nara: chrám Tódaidži největší dřevěná stavba světa se sochou Velkého Buddhy, chrámy a svatyně, park s 1200 jelínky šika, šintoistická svatyně Kasuga. Magická svatyně tisíců torií Fušimi Inari. Přejezd na západ do Okajamy: slavná zahrada Korakuen, jedna ze tří nejkrásnějších v Japonsku. Historické Kurašiki: malebná oblast kolem vodního kanálu se zachovalými sýpkami a domy - muzei. Dále na západ Honšú do Hirošimy. 8.-9.den: Mijadžima - Hirošima - Tokio. Lodí na posvátný ostrov Mijadžimu s opicemi a krotkými jelínky: svatyně Icukušima se slavnou „plovoucí branou“ torii, lanovkou (pěšky) na horu Misen: vyhlídky na Hirošimu a na Vnitřní moře s ostrůvky. Ochutnávky místních specialit - ústřic a okonomijaki. Hirošima: Muzeum A-bomby, Mírový park, ruiny Průmyslového paláce (UNESCO) projektovaného Čechem J. Letzelem, Kapří hrad, zahrady Šukkei-en. Šinkansenem zpět do Tokia. 10.den: Nikkó. Národní park Nikkó v Japonských Alpách: velkolepá poutní svatyně Tóšógú s mau-

zoleem nejvýznamnějšího šóguna japonské historie Tokugawy Iejasu. Možnost návštěvy bývalé luxusní rezidence císařské rodiny (v níž byl během 2. sv. války ukrýván bývalý císař Akihito). 11.den: N.P. Fudži-Hakone-Izu. Na západ od Tokia do lázní Hakone a dále zubačkou a lanovkami na geotermální pole Ówakudani (za příznivé vulkanické situace) s bublajícím bahnem, fumaroly, sirnými jezírky a černými vajíčky v něm vařenými. Plavba lodí po jezeře Aši s úchvatnými výhledy (bude-li přát počasí) na majestátní Fudži s bílou čepicí. Stará celnice a cedry na historické cestě Tókaidó. 12.den: Kamakura, Jokohama. Středověká metropole a pacifické letovisko Kamakura: Velký Buddha, chrám Hasedera. Festival s možností vidět samurajské bojové umění jabusame - lukostřelbu v plné zbroji ze sedla běžícího koně. Jokohama: vyhlídka z Landmark Tower (296 m), bývalého nejvyššího mrakodrapu Japonska, Čtvrť 21. století se zábavním parkem, čínská čtvrť. 13.den: Tokio. Východní zahrady císařského paláce, most Nidžúbaši. Asakusa - chrám Sensódži, Nebeský strom - nejvyšší věž a druhá nejvyšší stavba světa - (634 m) z r. 2012. Volitelný program - obchodní čtvrť Ginza, kontroverzní svatyně Jasukuni, nákupy v „elektrickém městě“ Akihabara, popř. Tokijská věž (333 m), parky a muzea v Uenu, plavba po řece Sumidě, „břicho Tokia“ - rybí trh Tojosu, večeře u svatostánku sumo s exotickými i „kontroverzními“ delikatesami (tataráky z koně, velryby aj.). Pro zájemce možnost návštěvy světově unikátního festivalu ocelového falusu v šintoistické „svatyni prostitutek“ Kanamara v Kawasaki s pozoruhodnými suvenýry, popř. robotí restaurace s nezapomenutelnou bláznivou show. 14.den: Přílet do Prahy. Termín Cena Odlet 25.03.- 07.04. 76.390 Praha 07.04.- 20.04. 77.690 Praha

V ceně: •letecká doprava Praha – Tokio a zpět•zubačka •lanovka a výletní loď po jezeře Aši (N.P. HakoneFudži)•12x nocleh v hotelu 2-3* (2-lůžkové pokoje s příslušenstvím)•12x snídaně (na japonský způsob)•služby českého průvodce•doprava po trase vlaky (převážně vysokorychlostními expresy šinkansen), autobusy a MHD•trajekt na ostrov Mijadžimu Příplatky: 1-lůžkový pokoj 9.900 Kč Komplexní pojištění 1.820 Kč

Kamakura, Velký Buddha

Vízum do Indie: 85 USD. Příplatek za 1-lůžkový pokoj je účtován, pouze pokud jej klient vyžaduje. (platí pro Indii)


Malajsie, bali, Singapur

31

Bali

Batu Caves, Kuala Lumpur

MALAJSIE – BALI SINGAPUR Během tohoto zájezdu poznáte jak dvě světové asijské metropole – Singapur a Kuala Lumpur, tak i kouzelný ostrov Bali. Program zájezdu: 1.den: Ráno odlet z Prahy do Kuala Lumpur. 2.den: Odpoledne přílet do Kuala Lumpur. Transfer z letiště do hotelu, ubytování v hotelu v centru Kuala Lumpur. Večer kulinářský zážitek v některé z místních restaurací. 3.den: Dopoledne se vypravíme do hinduistické svatyně Batu Caves – komplexu tří jeskynních hinduistických svatyní. K největší jeskyni nás dovede 272 schodů, vchod do jeskyně hlídá ohromná zlatá socha boha Murgy (43 m vysoká, největší na světě). Odpoledne se pak vydáme do centra Kuala Lumpur, k proslulým věžím Petronas Tower. Obdivovat můžete světelnou fontánu nebo si prohlédnout Kuala Lumpur z nejvyšších pater tohoto mrakodrapu. 4.den: Dopoledne transfer z hotelu na letiště. Odlet z Kuala Lumpur na Bali. Po příletu transfer do hotelu v letovisku Sanur. Sanur patří mezi přední letoviska na jihovýchodním pobřeží ostrova Bali. Letovisko nabízí cca 5 km dlouhou písečnou pláž a spoustu restaurací a obchodů. 5. - 7.den: Volno, relaxace a odpočinek na plážích v Sanuru. Během pobytu na Bali se uskuteční dva celodenní výlety: Celodenní výlet do centrální části ostrova – Ubudu. Ubud je centrem kulturního a duchovního života na Bali. Během cesty si prohlédnete terasovitá rýžová pole a kávové plantáže. Především vás však uchvátí proslulý Opičí chrám uprostřed deštného pralesa v Ubudu. Celodenní výlet na západní pobřeží ostrova k proslulému chrámu Tanah Lot. Tanah Lot je jeden z nejkrásnějších hinduistických chrámů na ostrově. Jedná se o celý komplex staveb, z nichž část je umístěna na skalnatém ostrůvku, který je v době odlivu dosažitelný i (skoro) suchou nohou. Při zpáteční cestě se zastavíte

na jedné z proslulých pláží této části ostrova. 8.den: Transfer na letiště a odlet z Bali do Singapuru. Přílet do Singapuru v odpoledních hodinách. Transfer z letiště do hotelu v centru Singapuru. Podvečerní procházka centrem města (Orchad Road s luxusními nákupními centry) seznámení se Singapurem. 9.den: Singapur - prohlídka jednoho z nejčistších a nejzajímavějších měst světa s úchvatnou kosmopolitní atmosférou. Návštěva centra města s koloniální čtvrtí a křesťanskými kostely (katedrála sv. Ondřeje, Arménský kostel aj.), barevné čínské čtvrti s malebnými chrámy (např. Buddha Tooth Relic Temple, Thian Hock Keng Temple), čtvrti Little India (malá Indie) se zajímavými chrámy (Sri Srinivasa Perumal, Sri Vadapathira Kaliamman aj.) i muslimské části s mešitou Sultan Masjid. 10.den: Dopoledne návštěva proslulé botanické zahrady s pestrou paletou koření a orchideí. Odpoledne transfer z hotelu na letiště. Ve večerních hodinách odlet ze Singapuru zpět do Prahy. 11.den: V odpoledních hodinách přílet do Prahy. Termín Cena Odlet 17.05.- 27.05. 67.990 Praha 24.09.- 04.10. 67.990 Praha

V ceně: •letecká doprava Praha – Kuala Lumpur – Denpasar – Singapur – Praha•8x nocleh v hotelu 3* •8x snídaně • transfery dle programu•služby průvodce Příplatky: 1-lůžkový pokoj 9.990 Kč Komplexní pojištění 1.430 Kč

Bali

Kuala Lumpur a Bali

Singapur a Bali

Během tohoto zájezdu poznáte dvě zajímavé Během tohoto zájezdu poznáte metropoli jihovýzemě jihovýchodní Asie – Malajsii a Indonesii. chodní Asia, Singapur a odpočinete si na plážích Konkrétně pak asijskou metropoli Kuala Lumpur kouzelného ostrova Bali. a také kouzelný ostrov Bali. Program zájezdu: Program zájezdu: 1.den: Odlet z Prahy do Singapuru. 1.- 4. den: Shodný s programem „Malajsie – Bali 2.den: Přílet do Singapuru, transfer do hotelu. – Singapur“. Aklimatizace a odpočinek po cestě. Podvečerní 5.- 9.den: Volno, relaxace a odpočinek na plážích procházka centrem (Orchad Road s luxusními v Sanuru. Během pobytu na Bali se uskuteční dva nákupními centry) - seznámení se Singapurem. celodenní výlety: Ubud a Tanah Lot. 3.den: Celodenní prohlídka Singapuru. ProcházPodrobnější popis těchto výletů viz zájezd „Malaj- ka čínskou, indickou a arabskou čtvrtí i starou sie - Bali - Singapur“. koloniální částí Singapuru s budovou parlamen10.den: Transfer na letiště a odlet z Bali zpět tu, Národního muzea a katedrálou. Návštěva prodo České republiky. slulé botanické zahrady s pestrou paletou koření 11.den: V odpoledních hodinách přílet do Prahy. a orchideí. 4.den: Dopoledne transfer z hotelu na letiště. Termín Cena Odlet Odlet ze Singapuru na Bali. Po příletu transfer 17.05.- 27.05. 54.990 Praha do hotelu v letovisku Sanur. Sanur patří mezi 24.09.- 04.10. 54.990 Praha přední letoviska na jihovýchodním pobřeží ostrova Bali. Letovisko nabízí ca 5 km dlouhou písečV ceně: •letecká doprava Praha – Kuala Lumpur – Denpasar nou pláž a spoustu restaurací a obchodů. – Praha•8x nocleh v hotelu 3* •8x snídaně 5. až 11.den: Program je shodný s programem •transfery dle programu •služby průvodce zájezdu „Kuala Lumpur a Bali“. Příplatky: 1-lůžkový pokoj Komplexní pojištění Hotel 4* na Bali

5.990 Kč 1.430 Kč 2.990 Kč

Termín Cena Odlet 17.05.- 27.05. 58.990 Praha 24.09.- 04.10. 58.990 Praha

V ceně: •letecká doprava Praha – Singapur – Denpasar – Praha•8x nocleh v hotelu 3* •8x snídaně •transfery dle programu•služby průvodce Příplatky: 1-lůžkový pokoj 7.990 Kč Komplexní pojištění 1.430 Kč Hotel 4* na Bali 2.990 Kč

Bali

Singapur

Tanah Lot, Bali

Kuala Lumpur

Singapur


Jednodenní zájezdy V průběhu celého roku nabízíme široký výběr jednodenních zájezdů po České republice, ale i do Polska, Rakouska, Německa či na Slovensko. Odjezdy těchto zájezdů jsou vždy z Prahy a dále i z řady dalších měst v ČR. Níže uvádíme pouze výběr upoutávek na nejprodávanější zájezdy. Podrobnosti k těmto zájezdům, termíny, ceny, odjezdová místa i program naleznete na www.slantour.cz . Drážďany

Kudowa Zdroj

Norimberk

520  Kč

590 Kč

wroclaw

Vranov a hrad HARdegg

950  Kč

orlík a zvíkov

990  Kč

moravský kras

790  Kč

590  Kč

vídeň

990  Kč

990  Kč

Individuální zájezdy Vedle klasických poznávacích zájezdů s doprovodem průvodce nabízíme do některých destinací i poznávací zájezdy pro jednotlivce. U těchto zájezdů máte zajištěny všechny potřebné služby, nejsou však doprovázeny průvodcem CK. Jejich výhodou však je možnost individuální volby termínu. Podrobnosti k těmto zájezdům naleznete na www.slantour.cz . BudapešŤ vlakem

islandskÁ pohlednice

od 26.19

od 12.29

Chcete navštívit Island ekonomicky a přesto efektivně? Pak tento 5-denní letecký zájezd na Island může být ten pravý pro vás.

malý okruh indií

0 Kč

0 Kč

od 3.690

Nabízíme vám možnost strávit příjemný víkend v městě na Dunaji. Budapešť nabízí řadu zajímavých míst i aktivit.

nepál a himaláje

Nabízíme několůik variant zájezdů do Nepálu s možností poznání UNESCO památek i lehkého treku v Himalájích.

0 Kč

od 25.69

Tento 6-denní zájezd vám nabízí nejzajímavější památky Indie, včetně návštěvy skvostného Taj Mahalu.

Další aktuální nabídka katalogů Lázně a termály Celoročně nabízíme více než 100 lázeňských objektů v Čechách, na Moravě, Slovensku, v Maďarsku, Polsku i v Německu.

Exotika

Eurovíkendy

Fly and Drive

Lákají vás exotické krajiny, Vaše nejrychlejší a nejlevnější Novinka v naší nabídce. moře a pláže? Pak využijte cesta za poznáním Dovolená bez starostí se našich nabídek pobytových evropských metropolí. V naší zajištěnou letenkou, ubytozájezdů do Dubaje, Brazílie, nabídce nechybí žádné váním i autem. Vyrazit tak na Floridu, Mayskou riviéru či město, které stojí můžete nejen po Evropě, ale ostrov Bali. za to navštívit! také Americe či Africe.

On–line rezervace 24 hodin denně 7 dní v týdnu Všechny zájezdy si můžete rezervovat on-line přímo z vašeho počítače.

www.slantour.cz

SLAN tour

Centrála: SLAN tour Wilsonova 597, 274 01 Slaný tel.: +420 312 520 084, 312 522 703, 604 283 868 info@slantour.cz, www.slantour.cz Pobočky: ROUDNICE n. L., Masarykova 989 tel.: 416 838 914, 608 555 732 slanrce@seznam.cz SLAN tour, s.r.o., Wilsonova 597, Slaný