__MAIN_TEXT__

Page 1

SVĚT NA DOSAH POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 2020


JIŽ 31. SEZÓNU JE S VÁMI CK SLAN tour OBSAH KATALOGU

ní zahraničí zájezd vedl do italských Benátek. Od té doby urazila CK SLAN tour hodně dlouhou cestu. Zařadila se mezi přední touroperátory poznávacích zájezdů v České republice, patří mezi největší prodejce lázeňských pobytů a je jednoznačným lídrem v oblasti zájezdů za sportem. Cestovní kancelář SLAN tour je jednou z nejstarších soukromých cestovních kanceláří v České republice. Cestování, to dnes není jen návštěva historických památek nebo koupání ve vlnách Středozemního moře. Stále více se prosazuje trend aktivní dovolené či neobvyklých zážitků. Katalog Svět na dosah, který se zaměřuje na evropské země představuje jen část naší nabídky v segmentu poznávacích zájezdů. V posledních letech výrazně rozšiřujeme nabídku poznávacích zájezdů i do mimoevropských destinací. Tyto zájezdy najdete v katalogu Vzdálené světy. Stále populárnější jsou i tzv. Eurovíkendy, které jsou určeny především individuálním cestovatelům. Či jejich modifikace „Fly and Drive“ zájezdy, které nabízejí cestování po zajímavých destinacích osobním vozem.

–11%

NĚMECKO 3–5 ČESKÁ REPUBLIKA 5–8 POLSKO 7–8 SLOVENSKO 8 MAĎARSKO 9 SLOVINSKO 9 RAKOUSKO 10 BOSNA A HERCEGOVINA 10 ŠVÝCARSKO 11 ITÁLIE 12–15 RUSKO 16

P O S K Y T O VA N É S L E­V Y

SLEVA ZA RYCHLÉ ROZHODNUTÍ

SLEVA PRO SENIORY

Platí pro seniory starší 60 let. 2 % při re% Vážíme si zákazníků, kteří si rezervují zájezd s větším časovým zervaci zájezdu minimálně 3 měsíce před odstupem a  nabízíme jim velmi zajímavé slevy za  včasnou odjezdem. Sleva se nevztahuje na případné rezervaci. Včasná rezervace vám zaručí klid na přípravu na váš již uvedené seniorské ceny. zájezd, větší možnost výběru míst v autokaru a nám naopak SLEVY PRO SKUPINY poskytne dostatek času pro zajištění všech vámi požadovaných Chcete nám pomoci s  přípravou zá- od služeb. jezdu, máte organizační schopnosti, pro zájezdy Výše časové pracujete rádi ve  prospěch kolektivu osob Termín rezervace Platí s odjezdem slevy a hlavně máte schopnost přesvědčit skupinu 4% 1.4.-30.4.2020 min. 6 osob, aby zakoupila poznávací zájezd? Pak můžete využít do 20.12.2019 8% po 30.4.2020 našich speciálních výhod při rezervaci skupiny osob. 6% po 30.4.2020 Při rezervaci Sleva do 31.01.2020 8% po 31.8.2020 min. 6 osob 25 % pro 7. osobu 4% po 31.5.2020 do 28.02.2020 min. 12 osob 50 % pro 13. osobu 6% po 31.8.2020 4% po 31.8.2020 do 31.03.2020 min. 20 osob zdarma 21. osoba zdarma 31. osoba min. 30 osob SLEVA PRO VĚRNÉ KLIENTY 50 % sleva z poukazu 32. osoby Projekt katalogu SVĚT NA  DOSAH, zdarma 41. a 42. osoba a 5 % sleva min. 40 osob jehož aktuální vydání právě držíte % z ceny zájezdu pro všechny účastníky v rukou, vznikl v roce 1996. Vážíme si všech Slevy pro skupiny lze uplatnit pouze v případě, že platícími osozákazníků, kteří se k  nám vracejí nebo s námi cestují pravidelně. Klienti, kteří se v letech 2016 - 2019 bami jsou dospělí účastníci zájezdu, kteří uhradí plnou základní zúčastnili poznávacího zájezdu CK SLAN tour mohou nejpozději katalogovou cenu zájezdu, skupina osob cestuje v termínu stanoveném katalogem a čerpá shodný program a služby. 30 dní před odjezdem uplatnit 3% slevu.

–2 

6

–3 

Maximální výše slevy pro 1 osobu může být nejvýše 3.000 Kč. Slevy časové, seniorské nelze sčítat. Je možné uplatnit pouze nejvýhodnější slevy. K těmto slevám je možné kombinovat (sčítat) slevy pro věrné klienty. Slevy skupinové nelze kumulovat s jinými slevami. Všechny slevy je nutné uplatnit při uzavření cestovní smlouvy (objednávce zájezdu), nelze je uplatňovat dodatečně. Maximální výše slevy: Autokarové zájezdy 1.500 Kč Letecké zájezdy do 15.000 Kč 700 Kč Letecké zájezdy do 30.000 Kč 2.000 Kč Letecké zájezdy nad 30.000 Kč 3.000 Kč

ZÁLOHA POUZE 30% Pro závaznou rezervaci vašeho autokarového zájezdu stačí uhradit pouze 30% zálohu z celkové ceny! U leteckých zájezdů 50%.

KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ vč. léčebných výloh, storna atd.

U většiny autokarových i leteckých zájezdů je komplexní pojištění KOOPERATIVA možné objednat za příplatek při uzavírání smlouvy. Komplexní pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh, úrazu, repatriace, odpovědnosti za  škody a  storno zájezdu. O podmínkách a rozsahu pojištění a pojistného plnění se, prosíme, informujte při rezervaci zájezdu. Případné výjimky jsou uvedeny u konkrétního zájezdu.

MOŽNOST DOOBSAZENÍ

Jste sami a rádi cestujete? Přihlaste se na zájezd a na smlouvu o zájezdu napište heslo „souhlasím s doobsazením“. Nabízíme možnost poměrně velké úspory prostředků za příplatek při ubytování v 1/1 pokoji a v případě zájmu dalšího individuálního klienta o stejný poznávací zájezd ve stejném termínu vás ubytujeme společně.

DOPRAVA A ODJEZDOVÁ MÍSTA Při našich autokarových zájezdech nabízíme široký výběr odjezdových míst. Odjezdová místa (zpravidla trasa v  ČR) jsou uvedena u  jednotlivých zájezdů. U  většiny zájezdů je uvedeno více tras resp. odjezdových míst, které jsou označeny písmeny A, B, C,... uvedenými v  „odjezdech“. Případný příplatek za  dopravu z  některých odjezdových míst je uveden v  závorce za  názvem města. Příklad: Liberec (300) znamená, že v  případě odjezdu z Liberce je účtován příplatek ve výši 300 Kč za osobu. V někte-

rých případech může být ke svozu využito i mikrobusu, osobních vozidel, speciálních autokarů nebo linek pravidelné autobusové či železniční dopravy. Pro menší skupiny osob je možné, v  případě, že to trasa zájezdu umožňuje, zajistit nástup i  v  dalších místech ČR. Příplatek za nástup v tomto případě bude sdělen na základě objednávky zákazníka. Podrobnější informace ohledně odjezdových míst vám můžeme sdělit v cestovních kancelářích SLAN tour nebo partnerských CK (smluvních prodejců).

ŘECKO 16–17 FRANCIE 17–19 ŠPANĚLSKO 19 PORTUGALSKO 20–21 HOLANDSKO 22–23 FINSKO, POBALTÍ 23 ISLAND 23 NORSKO 24 IRSKO 25 VELKÁ BRITÁNIE 25–27 Důležité informace, kontakty 28

VÝHRADA ZMĚNY PODMÍNEK Programy zájezdů v tomto katalogu připravujeme se značným předstihem. V době mezi vydáním katalogu a realizací zájezdu proto mohou nastat nové okolnosti, které mají vliv na podmínky realizace dané akce. Naše CK si proto vyhrazuje právo změnit údaje uvedené v tomto katalogu zejména rozsah a obsah služeb a dále i podmínky realizace účasti na zájezdu.

SKUPINOVÉ ZÁJEZDY V katalogu najdete rozsáhlý výběr tipů pro váš poznávací zájezd. Pokud však nemůžete najít vyhovující termín, nebo máte požadavek na  jinou kategorii ubytování, dopravy atd. lze program či rozsah služeb upravit tzv. na míru. Dovolená/ zájezd na přání pro kolektivy bude zpracován individuálně jako forfaitová objednávka se zvláštní kalkulací. Jsme připraveni vyjít vstříc vašim požadavkům na trasu, rozsah služeb, dopravu, průvodce, termín i odjezdová místa. Rádi uvítáme podnikové kolektivy, školy, seniory.

OBECNÉ INFORMACE Poskytované služby a jejich rozsah jsou přesně určeny textem tohoto katalogu; viz podrobný rozpis programu, ceny u jednotlivých termínů a trasy. Další dodatečné a podrobné informace o službách nad rámec katalogové nabídky je možno vyžádat ve všech prodejních místech. Povinné pojištění CK dle zákona č.214/2006 Sb. Všechny uvedené zájezdy ve  smyslu uvedeného zákona jsou pojištěny i pro případ insolvence CK. Minimální počet účastníků zájezdu nutný pro jeho realizaci je stanoven u poznávacích zájezdů: • autokarové zájezdy 32 osob • letecké zájezdy 20 osob. O případném zrušení zájezdu z důvodu nenaplnění minimálního počtu osob bude zákazník informován dle smluvních podmínek (20 dní - 2 dny před zahájením zájezdu). Přesné vymezení programu zájezdu a  rozsahu služeb je uvedeno v popisu jednotlivých zájezdů. Tato specifikace je doplňkem smlouvy o zájezdu uzavřené při objednávce zájezdu. Předpokládaná výše vstupů do  jednotlivých objektů a  doporučené kapesné u  jednotlivých zájezdů bude součástí odbavení zájezdů. Vstupné do  objektů, trajekty na  ostrovy u výletů a lanovky nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „ V ceně:“ výslovně uvedeno jinak.

ODJEZDOVÁ MÍSTA A VAŠE BYDLIŠTĚ Jsou odjezdová místa našich autokarových zájezdů příliš vzdálena od vašeho bydliště? Pokud je vaše bydliště vzdáleno 50 a více kilometrů od našeho nejbližšího odjezdového místa, nabízíme vám příspěvek na dopravu do tohoto místa formou slevy z ceny zájezdu. Tento příspěvek je možné získat pro autokarové zájezdy se základní cenou vyšší než 5.000 Kč. Výše slevy (= příspěvek na dopravu) činí 200 Kč na každou přihlášenou osobu.

Titulní foto: Sintra (Zdeněk Knobloch)

30 let uplynulo od prvního zájezdu cestovní kanceláře SLAN tour. V červnu 1990 náš prv-


NĚMECKO

3

hrad Kriebstein

klášter Ettal

BAVORSKÉ HRADY A ZÁMKY

SASKÉ HRADY A ZÁMKY

V Bavorsku jsou mnohá místa nerozlučně spjata s osobností krále Ludvíka II., jenž sice jako vladař nic mimořádného nevykonal, zato vtiskl svého tvořivého ducha do řady staveb, které ho proslavily po celé Evropě. S řadou těchto mnohdy až překvapivě úchvatných objektů, zasazených do rozmanité bavorské přírody, se můžete seznámit na tomto zájezdu.

Pojeďte s námi poznat krásy saských hradů a  zámků. Navštívíme zámky Weesenstein, Moritzburg, hrady Mildenstein a  Kriebstein, ale také pevnost Königstein. H

Program zájezdu: 1.den: Odjezd z ČR v  pozdních večerních hodinách. Non-stop cesta do Německa. 2.den: Ráno zastávka ve  známém alpském středisku Garmisch-Partenkirchen, které leží pod nejvyšším vrcholkem Německa, známou Zugspitze (2963 m). Nenáročná turistická vycházka soutěskou Partnachklamm. Dále prohlídka kláštera Ettal - rozlehlý klášter ze 14. století v údolí řeky Ammer po prastaré cestě přes Brennerský průsmyk. Odpoledne návštěva zámku Linderhof, barokní zámek s  umělou jeskyní, v zámeckém parku jsou umělé vodopády a 32 m vysoký vodotrysk. V podvečer ubytování v oblasti Schwangau. Nocleh. 3.den: Po snídani návštěva zámku Neuschwanstein, pohádkově krásné stavby v  bavorských Alpách. Dále přejezd k jezeru Chiemsee, kde je možné navštívit zámek na ostrově uprostřed jezera. V pozdních nočních hodinách návrat do ČR.

zámek Chiemsee

Garmisch - Partenkirchen

ÍC BEZ NOČNDŮ PŘEJEZ

Neuschwanstein Termín 14.05.- 16.05. 18.09.- 20.09.

Cena 3.590 3.590

Odjezd A, B A, C

V ceně: •doprava autokarem•1x nocleh•1x snídaně •služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 690 Kč Komplexní pojištění 120 Kč Sleva pro 3. osobu na pokoji: - 340 Kč Ubytování: Ubytování je zajištěno v hotelu Alpenblick Berghof. Odjezdová místa: A. Praha, Slaný, Kladno, Beroun, Plzeň B. Louny (200), Nové Strašecí (150), Rakovník (200), Žatec (250) C. Lovosice (250), R oudnice n. L. (200), Kralupy n. Vlt. (200)

zámek Chiemsee

Program zájezdu: 1.den: Odjezd z Prahy v brzkých ranních hodinách. Příjezd k jedné z architektonicky a historicky nejcennějších skalních pevností v Evropě – Königstein. Historie pevnosti se začala psát před více než 750 lety. Postupně v areálu pevnosti vznikl jedinečný soubor staveb v pozdně gotickém, barokním a renesančním stylu a staveb z 19. století. Protože byla Pevnost Königstein nedobytná, vyhledávali ji v  neklidných dobách panovníci Saska, aby se zde schovali a ukryli své umělecké cennosti a státní klenoty. Díky své poloze v krásné krajině byl Königstein také oblíbeným výletním místem panovnického dvora a místem konání nejrůznějších slavností. Přejezd na zámek Weesenstein. Zámek, jehož vznik je datován na přelom 18. a 19. století. Zámek vznikl přestavbou původního hradu na  skále. K  zámku patří rozsáhlý park ze 17. století, kde můžete obdivovat například velkokvěté růže, malé pískovcové mosty či umělý vodopád. Odjezd na  návštěvu pohádkového zámečku Moritzburg, na  kterém se natáčela známá pohádka Tři oříšky pro Popelku. Zámek je postaven na umělém jezírku s přírodním parkem. K  mimořádným pozoruhodnostem patří světově nejrozsáhlejší sbírka interiérového vybavení se vzácnými tapetami z kůže s cennými malbami i vzory a sbírka historických loveckých trofejí. Dojezd na ubytování. 2.den: Po  snídani odjezd na  návštěvu hradu Kriebstein, který je bezesporu nejkrásnější rytířský hrad v Sasku. Kriebstein nabízí vše, co by měl středověký hrad mít. Komnaty zařízené originálním nábytkem, malované dřevěné stropy, krby, portréty, gotický rytířský sál, gotický sál, oltář ze 14. století a  mnoho dalšího. V  době

Sasko

největší slávy patřila k hradu dvě města a 33 vesnic. Jako doklad někdejší slávy je bezesporu čtyřicet pět metrů vysoká pozdně gotická obytná věž se skvěle zachovalou vnitřní výzdobou a  ohromujícím krovem. Přejezd na  hrad Mildenstein, který leží na  60 metrů vysoké skále poblíž Leisnigu v srdci Saska. Ve své historii sloužil hrad jako ochrana panství Salierů, Wettinů a  Staufů. K  nejstarším částem hradu patří románská kaple z  11. století. Impozantní Bergfrit z  druhé poloviny 12. století, který udivuje zdmi silnými přes čtyři metry. Můžete také vystoupat na  30 metrů vysokou věž, ze které je překrásný výhled na městečko Leisnig s okolím. Odjezd zpět do ČR. Příjezd do Prahy ve večerních hodinách. Termín Cena Odjezd 30.05.- 31.05. 2.490 A 12.09.- 13.09. 2.490 A, B

V ceně: •doprava autokarem•1x nocleh v hotelu/ penzionu ve 2-3 lůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením•1x snídaně•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 400 Kč Komplexní pojištění 80 Kč Odjezdová místa: A. Slaný, Praha, Kralupy n. Vlt., Roudnice n. L., Ústí n. L. B. Kladno, Louny (200), Nové Strašecí (150)

pevnost Königstein

Moritzburg


NĚMECKO

4

Trevír

Kolín n. Rýnem

Rostock

ROMANTICKÁ ÚDOLÍ MOSELY A PORÝNÍ

Bernakastel

Na tomto zájezdu navštívíte jednu z  nejzajímavějších částí Německa, romantická údolí řek Rýna a Mosely s historickými městy, hrady a malebnou krajinou s vinicemi. Příjemným zpestřením pro vás bude plavba jedinečně tvarovaným údolím Rýna, která poskytuje nádherné panoramatické pohledy na množství starobylých hradů.

5.den: Frederiksborg Slot – velkolepý královský zámek s nádhernými exteriéry, interiéry i zahradami – Rytířský sál s  vyřezávaným dřevěným stropem, Audienční síň, zámecká kaple. Kronborg Slot – Hamletův „hrad Elsinor“ - Velký sál, Králova komnata, kobky se sochou vikingského náčelníka Holgera Dánského, jenž podle legendy procitne v  době ohrožení země. Městečko Helsingor ležící na březích průlivu, který propojuje Severní moře s  Baltským – klidná promenáda Biergegade, hlavní náměstí. 6.den: Roskilde – první hlavní město Dánska s významnou katedrálou, která pro svůj historický význam byla zařazena na seznam UNESCO. Kodaň - devítihodinová prohlídka nejzelenější světové metropole protnuté četnými vodními kanály. Procházka kolem velkolepé radnice a tří paláců - Christianborgu, Amalienborgu a  Rosenborg Slotu. Možnost prohlídky korunovačních klenotů a okružní plavby městem s výhledem na Malou mořskou vílu. Večer odjezd do Čech. 7.den: Příjezd do Prahy v dopoledních hodinách.

ROMANTICKÉ ZÁMKY DÁNSKA A HANZOVNÍ MĚSTA NĚMECKA

4.den: Možnost romantické plavby lodí z Koblenze, města malebně položeného na  soutoku Německé pobřeží Baltského moře bývalo dříve Mosely a Rýna, po Rýnu. Z paluby lodi budete oblíbeným cílem našich dovolených. A nyní se tato moci obdivovat krásné údolí s terasovitými svahy, část Německa opět stává našim cílem. Do našeho Helsingør na  kterých se rozkládají vinice a  malebné ves- katalogu poznávacích zájezdů jsme zařadili nový København ničky. Celému údolí Rýna dominují romantické podrobný zájezd, který míří nejen na krásný ostrov mohutné hrady,Roskilde např. zámek Stolzenfels, hrady Rujana, ale zaměřuje se i na prohlídku nejkrásnějRheinfels, „Kočka“ a „Myš“. Lodí také připlujete ších měst a zámků jak na německé, tak na dánské Program zájezdu: k  proslulé skále Lorelai, kde se zrodila slavná straně Baltského moře. Na  závěr si prohlédnete 1.den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách. legenda o  krásné dívce s  čarokrásným hlasem. i hlavní město Dánska Kodaň s mnoha historický2.den: Romantické údolí Mosely - město Trevír Na závěr dne prohlídka Mohuče, arcibiskupského mi stavbami. - jedno z  nejkrásnějších německých měst s  řa- města na soutoku Rýna a Mohanu s proslulým dou památek z  římské doby i  dob pozdějších. dómem sv. Martina, přední stavby v německém Program zájezdu: Bernkastel - městečko s  unikátním souborem románském slohu. Večer odjezd do ČR Rostock 1.den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách. hrázděných domů obklopené proslulými vinicemi. 5.den: Příjezd do Prahy v časných ranních hodinách. 2.den: Brzo ráno příjezd na  ostrov Rujána, Lübeck Eltz - zde se nachází jeden z nejkrásnějších po-Hamburg nejkrásnější a  nejrozmanitější ostrov Německa. hádkových hradů v Evropě, množství věží, věžiček Termín Křídové útesy, písečné pláže, kopcovité vnitrozeCena Odjezd a romantické výhledy dolů do údolí Eltz. mí. Severní mys Arkona, návštěva NP Jasmund 18.06.- 22.06. 6.390 A, B 3.den: Cáchy - město korunovace římských cí- 04.09.- 08.09. – lehká pěší turistika, křídové útesy Königstuhl, 6.290 A sařů a německých králů. Dóm s trůnemBremen Karla I. V ceně: Lüneberg Stubbenkammer – 117 m, překrásné vyhlídky. Velikého a osmibokou dvoupatrovou kaplí je nej- •doprava autokarem•2x nocleh v hotelu Prohlídka historického centra jednoho z nejpozovýznamnější stavbou z karolínské doby, dále go- (2-lůžkové pokoje s příslušenstvím)•2x polopenze ruhodnějších hanzovních měst, města Stralsund. tická radnice, lázeňský park, kolonáda aj. Kolín •služby průvodce Ve  městě se dochovalo přes 800 starých archinad Rýnem - město se může pochlubit nejslav- Příplatky: tektonicky zajímavých budov; cihlová gotická 1.200 Kč radnice, štítové domy, kostel Panny Marie aj. nější gotickou stavbou v  Německu - ohromným Pokoj 1/1 200 Kč Zastávka ve významném městě Rostock. PromeDómem, množstvím románských kostelů a další- Komplexní pojištění mi památkami. Bonn - bývalé hlavní město SRN, Odjezdová místa: náda s domy ze 17. století, kostel Panny Marie se rodné město L. van Beethovena založené Římany A. Praha, Plzeň zajímavým orlojem, radnice s barokním průčelím. B. Slaný, Kladno, Beroun v roce 11 př. n. l. 3.den: Dopoledne prohlídka města Güstrow se zámkem, v jehož architektuře se snoubí německé, italské i nizozemské prvky. Schwerin – město s  malebnou polohou mezi jezery, pohádkovým m e n ý R d Kolín na ostrovním zámkem a jedinečně zachovalým hisBonn torickým jádrem, jehož starobylé budovy přečkaly 2. svět. válku bez újmy. Podvečerní Lübeck – Cochem Eltz ve  středověku nejvýznamnější město na  Baltu. Bernkastel Po 2. svět. válce bylo pěkně obnoveno. Upoutá Trier zde velké množství cihlových staveb (průčelí domů, radnice, brány, kostely aj.), přitahující obdivovatele tzv. cihlové gotiky. 4.den: Přejezd do Dánska. Egeskov Slot – jeden z  nejpůvabnějších zámků v  Dánsku a  zároveň jeden z nejkrásnějších vodních zámků v Evropě. Dojezd do Kodaně. hrad Eltz

S

DK

D

B

F

L

PL

D

Termín 16.07.- 22.07.

V ceně: •doprava autokarem•4x nocleh v hotelu •4x snídaně•služby průvodce•trajekt Příplatky: Pokoj 1/1 2.400 Kč Komplexní pojištění 280 Kč Odjezdová místa: A. Praha, Pardubice, Hradec Králové

CZ

zámek Egeskov

A

Förtöd

Šoproň Köszeg

Bük

Héviz Keszthely Rýn

Schwerin

SLO

Cena Odjezd 9.990 A

SK

Toka

Hortobágy Budapest

Hajdúszobosz

H

Zalakaros

HR

YU


D

NĚMECKO, ČESKO

5

Litomyšl

Kroměříž

LÉTO NA VALAŠSKU hrad Hohenzollern

LÉTO V BESKYDECH

V rámci tohoto týdenního zájezdu můžete navštívit historické památky, odpočívat u vody, při procházkách obdivovat přírodu a také během celodenního výletu zajet k sousedům na Slovensko.

Náš týdenní program v regionu Moravsko–slezských Beskyd vám nabízí aktivní formu letního odpočinku – turistiku, výlety za kulturními a hisNĚMECKO torickými památkami tohoto regionu i  přilehlých PERLY ŠVÁBSKÉ ALBY ÍCH ČN sousedních zemí Polska a Slovenska a samozřejmě O N Z BE PŘEJEZDŮ ÍCH Program zájezdu: i odpočinek u vody. Zájezd je vhodný pro turisty BEZ NOČNDŮ PŘEJEZ 1.den: V  ranních hodinách odjezd autokaru všech věkových kategorií, od dětí až po seniory. Program zájezdu: ÍCH 1.den: Odjezd v  dopoledních hodinách. Návště- z Čech do Beskyd. Po cestě zastávka v Litomyšli, BEZ NOČNDŮ PŘEJEZ va bavorského městečka Rothenburg ob der prohlídka historického centra města (Unesco). Program zájezdu: Tauber, které je známé pro své ze středověku Odpoledne zastávka v Olomouci, prohlídka histo- 1.den: V ranních hodinách odjezd z Čech do Beszachovalé staré město s mnoha klikatými ulička- rického centra. Večer ubytování v hotelu v Rožno- kyd. Po  cestě zastávka v  Olomouci, prohlídka mi a malými náměstími obklopené hrázděnými vě pod Radhoštěm. historického centra. Večer ubytování v  hotelu 2.den: Turistická vycházka přes Pustevny, Rad- v Rožnově pod Radhoštěm. domy. Ubytování, nocleh. 2.den: Po snídani zámek Ludwigsburg – „šváb- hošť a  Černou horu. Budete moci obdivovat 2.den: Turistická vycházka přes Pustevny, Radské Versailles“, jeden z nejkrásnějších a největ- historické stavby lidového architekta Dušana hošť a Černou horu. ších barokních zámků v Německu, prohlídka in- Jurkoviče i mohutnou sochu Radegasta. 3.den: Celodenní výlet do Polska. Kolem poledne teriéru zámku – vývoj slohů přes pozdní baroko, 3.den: Dopoledne návštěva pivovaru Radegast příjezd do  Krakowa, sídelního města polských rokoko až po empír. Zámek Lichtenstein – vy- v Nošovicích. Dále přejezd do Kopřivnice, kde bu- králů s  dominantou hradu Wawel. Pozdě večer hlídka z nádvoří pohádkového zámku, který patří dete mít možnost shlédnout muzeum automobil- návrat zpět do hotelu. vévodům z Urachu. Bad Urach – lázeňské město ky Tatra s řadou unikátních exponátů. Odpoledne 4.den: Volno, možnost koupání nebo turistické v  srdci Švábské Alby, prohlídka starého města. přejedete do  Štramberku – městečka s  krásně vycházky v Beskydech. dochovaným historickým centrem, hradem ze 14. 5.den: Celodenní výlet na Slovensko do oblasti Ubytování, nocleh. 3.den: Po snídani prohlídka hradu Hohenzollern, století s  proslulou štramberskou Trůbou a  též Malé Fatry a  Oravy. Dopoledne turistická vypoloženém na kopci u městečka Hechingen, kte- jeskyní Šipka, která zdejšího rodáka Buriána inrý patří k  nejkrásnějším a  nejnavštěvovanějším spirovala k jeho prehistorickým dílům. Ochutnat hradům v  Evropě. Byl sídlem rodu Hohenzoller-S budete moci i populární štramberské uši. nů, kteří se dostali k moci ve středověku a vládli 4.den: Celodenní výlet na Slovensko do oblasti Prusku a Braniborsku až do konce první světové Malé Fatry a  Oravy. Dopoledne turistická vyDK války. Nejvýznamnějším exponátem je koruna cházka přes Jánošíkové diery do Vrátné doliny. Viléma II. nebo osobní věci Bedřicha II. Veliké- Odpoledne návštěva hradu Oravský Podzámok. ho. Klášter Beuron, prohlídka kostela. Průjezd Večer návrat zpět do hotelu. krásným údolím Dunaje. Zámek Sigmaringen 5.den: Dopoledne návštěva rozsáhlého komplexu s mnoha věžičkami a s jedinečnou zbrojnicí, která rožnovského skanzenu - Valašského městečka, je jednou z největších soukromých sbírek v Evro- valašské dědiny i starého hamru a pily. Odpoledpě, prohlídka interiéru zámku. Odjezd zpět do ČR. ne volno, možnost koupání. 6.den: Dopoledne odjezd z hotelu. Po cestě zaDOdjezd stávkaPL Termín Cena na  hradě Helfštýn nedaleko Olomouce. 17.05.- 19.05. 5.390 A V podvečer příjezd do Prahy. 18.09.- 20.09. 5.390 A Termín Cena Odjezd 28.10.- 30.10. 5.390 A Štramberk 28.07.02.08. 6.890 A, B V ceně: •doprava autokarem•2x nocleh v hotelu 3* (2-lůžkové pokoje s příslušenstvím)•2x snídaně •služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 2.000 Kč Komplexní pojištění 120 Kč Odjezdová místa: A. Praha, Beroun, Rokycany, Plzeň

Ludwigsburg Bad

Mechingen Beuron Sigmaringen

V ceně: •doprava autokarem•5x nocleh v hotelu •5x polopenze•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 1.290 Kč Komplexní pojištění 240 Kč Odjezdová místa: A. Slaný, Praha, Poděbrady, Hradec Králové, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Moravská Třebová B. Louny (200), Rakovník (200), Nové Strašecí (150), Kralupy n. Vlt. (200), Roudnice n. L. (200), Mělník (300)

h

Urac

SK

D Mnichov

Rožnov p. Radhoštěm

A

CH

I

Oravský H podzámok

RO

cházka přes Jánošíkové diery do Vrátné doliny. Odpoledne návštěva hradu Oravský Podzámok. Večer návrat zpět do hotelu. 6.den: Dopoledne návštěva rozsáhlého komplexu rožnovského skanzenu – Valašského městečka, valašské dědiny i starého hamru a pily. Odpoledne volno, možnost koupání. 7.den: Dopoledne odjezd z hotelu. Po cestě zastávka v Kroměříži, prohlídka zámku a zahrad. V podvečer příjezd do Prahy.

Malá Fatra Termín 10.08.- 16.08.

Cena Odjezd 7.990 A, B, C

V ceně: •doprava autokarem•6x nocleh v hotelu •6x polopenze•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 1.200 Kč Komplexní pojištění 280 Kč Poznámky: K zájezdu je možné se připojit i přímo v Rožnově pod Radhoštěm. Sleva za nevyužitou dopravu z/do Prahy - Brna 500 Kč Odjezdová místa: A. Slaný, Kladno, Praha, Benešov, Jihlava, Velké Meziříčí, Brno B. Louny (200), Rakovník (200), Nové Strašecí (150) C. Kralupy n. Vlt. (200), Roudnice n. L. (200), Mělník (300)


ČESKO

6

hrad Rožmberk

Český Krumlov

LÉTO NA ŠUMAVĚ

ZA KRÁSAMI JIŽNÍCH ČECH

Malebná krása Šumavy, lipenského jezera i dalších míst jižních Čech nabízí řadu krásných přírodních scenerií i  unikátních historických památek. Vydáte se rovněž po  stopách filmových lokací z populární české pohádky Anděl Páně.

V dalším z našich tematických zájezdů z cyklu „Má vlast“ vás zavedeme do  jižních Čech. Navštívíte místa, která jsou spojena s řadou našich slavných šlechtických rodů, významných událostí i dnešních památek UNESCO. Připomenete si významné postavy naší historie i umění. ÍCH

ÍCH BEZ NOČNDŮ

PŘEJEZ Program zájezdu: 1.den: Ráno odjezd autokarem do jižních Čech. Dopoledne zastávka v rozsáhlém klášteru ve Zlaté koruně. Odpoledne pak strávíme v  jednom z nejkrásnějších českých měst - Českém Krumlově. V podvečer ubytování v hotelu. 2.den: Dopoledne se vydáme k Boubínu, kde nás čeká turistická vycházka Boubínským pralesem. Odpoledne se pak zastavíme v historickém městě Prachatice - město je od 1981 městskou památkovou rezervací. Večer návrat do hotelu. 3.den: Celodenní výlet k řece Vltavě. Prohlídka kláštera ve  Vyšším Brodu. Dále pak přejedem do městečka Rožmberka, prohlídka hradu Rožmberk, kde můžete shlédnout mj. i  portrét Bílé paní Perchty z Rožmberku. Odpoledne návštěva vodní elektrárny Lipno a možnost projít stezkou v korunách stromů. Stezka je zakončená vyhlídkovou věží vysokou 40 metrů a naskytne se vám z ní fantastický výhled na téměř celou část Lipenského jezera - pro odvážlivce možnost sjet dolů z věže tobogánem.

BEZ NOČNDŮ PŘEJEZ

Český Krumlov 4.den: Dopoledne zamíříme přes Přední Výtoň do osady Svatý Tomáš a dále pak krátkou turistickou vycházkou na zříceninu gotického strážního hradu Vítkův kámen. Vítkův kámen je nejvýše položeným hradem v České republice. Odpoledne možnost koupání v Lipenském jezeře. 5.den: Dopoledne na vás čeká turistická procházka po  nejkrásnějších partiích Šumavy - oblast Kvildy, Antýglu a Modravy. Odpoledne se vydáme na hrad Kašperk, významný hrad císaře Karla IV. a také místo, kde se odehrával děj filmu Anděl Páně. Následovat bude krátká zastávka u kostela Sv. Mouřince v Anníně, který známe ze stejné pohádky. Večer návrat do Prahy. Termín 15.07.- 19.07.

Šumava

hrad Kašperk

Cena Odjezd 5.290 A

V ceně: •doprava autokarem•4x nocleh v hotelu 3* •4x snídaně•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 990 Kč Večeře (4x) 690 Kč Pojištění storna zájezdu 125 Kč Odjezdová místa: A. Slaný, Kladno, Praha, Příbram, Písek

Program zájezdu: 1.den: Ráno odjezd z Prahy směrem k metropoli jižních Čech - Českým Budějovicím. Nejprve se však zastavíme na jednom z nejkrásnějších českých hradů a zámků - na Hluboké. Hluboká byla původně postavena jako strážní královský hrad a prošla držením několika desítek rodů, až nakonec v roce 1661 skončila na téměř tři sta let v držení Schwarzenbergů. Schwarzenbergové zámek nechali hned dvakrát přestavět, nejprve za knížete Adama Františka do podoby barokní a poté za knížete Jana Adolfa II. do podoby novogotické (tedy do podoby dnešní). Kolem poledne přejedeme do nedalekých Českých Budějovic. Procházka historický centrem města, kterému dominuje známá Černá věž. Předpokládáme, že krátké volno v centru města využijete nejen na oběd, ale také na  ochutnávku místního Budvaru. Odpoledne se pak vydáme k jednomu z největších českých klášterů - do Zlaté koruny. Středověké kláštery byly zvláštním místem soustředění, rozjímání a  modlitby. Klášter cisterciáků ve  Zlaté koruně byl založen z  iniciativy českého krále Přemysla Otakara II. a i díky své poloze v hlubokém vltavském údolí si dodnes udržel mnoho z  původní atmosféry. Je pokládán za jeden z nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě. Večer ubytování v hotelu. 2.den: Ráno se nejprve vypravíme na  hrad Rožmberk, který je již podle názvu jednoznačně spojen se slavným jihočeským šlechtickým rodem Rožmberků. Hrad pocházející z poloviny 13. století patří mezi nejstarší hrady Vítkovců, předchůdců

zámek Hluboká

jednoho z nejvýznamnějších českých šlechtických rodů - Rožmberků. Za  života zakladatele hradu pana Voka z  Rožmberka i  jeho nejbližších potomků byl hrad obydlím vladaře a  centrem panství. Dnes je v  Rožmberské síni portrét Bílé paní Perchty z  Rožmberka, která se zde podle pověsti zjevuje. Poté zamíříme dále proti proudu Vltavy do  Vyššího Brodu. Cisterciácké opatství ve  Vyšším Brodě bylo založeno panem Vokem z Rožmberka roku 1259. Klášter ve Vyšším Brodě patří k nejkrásnějším a také nejlépe zachovaným klášterům v Česku, areál se dochoval téměř v původním stavu. Dnes je opět v držení řádu cisterciánů. Odpoledne pak přejdeme do skutečné perly jižních Čech a rovněž památky Unesco - Českého Krumlova. Prohlédnete si jak historické centrum města s řadou výstavních domů i malebných středověkých uliček, tak i areál samotného zámku. V podvečer odjezd z Krumlova zpět do Prahy. Termín 12.09.- 13.09.

Cena Odjezd 2.250 A, B

V ceně: •doprava autokarem •1x nocleh v hotelu •1x snídaně•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 590 Kč Komplexní pojištění 40 Kč Večeře 170 Kč Odjezdová místa: A. Praha, Slaný, Kladno, Příbram B. Beroun (200)

klášter Vyšší Brod


ČESKO

7

Jindřichův Hradec

zámek Moszna

JIŽNÍ ČECHY A DOLNÍ RAKOUSKO Když jeden den nestačí ... Na poznání zajímavých míst Jižních Čech a  Dolního Rakouska budeme potřebovat nejméně dva dny. Můžete obdivovat řadu zajímavých památek spojených s českým královstvím i rakouským mocnářstvím. Řada z nich je zapsána i na seznamu Unesco. ÍCH BEZ NOČNDŮ PŘEJEZ

Program zájezdu: 1.den: Ráno odjezd z Prahy do  oblasti jižních Čech. Nejprve se zastavíme v Jindřichově Hradci. Dominantou Jindřichova Hradce je komplex hradu a  zámku stojící mezi řekou Nežárkou a Hamerským potokem. Zakladatelem hradu byl Jindřich z Nového Hradce, z rodu Vítkovců. V držení panského sídla i města se za sedm staletí vystřídaly generace tří předních šlechtických rodů. Páni z Hradce, Slavatové i Černínové z Chudenic, kteří se svým vysokým politickým a  společenským postavením podíleli na  utváření osudů celé naší země. Původní hrad během staletí jeho majitelé proměnili v  reprezentativní šlechtické zámecké sídlo. Dnes proto nese ve svém jménu označení hrad i zámek. Milovníci výhledů mohou v  komplexu hradu a  zámku navštívit Černou věž - hladomornu. Jejíž výška je více jak 32 m a na ochoz vede 149 schodů. Dále se pak vydáme do historického a lázeňského města Třeboň. Třeboňský zámek byl posledním sídlem slavného rodu Rožmberků. Procházka centrem města s malebným náměstím i uličkami plnými rybích restaurací, zámeckým parkem i  kolem rybníka Svět k  jedné z  nejzajímavějších staveb jižních Čech, Schwarzenberské knížecí hrobce. V podvečer ubytování. 2.den: Ráno přejedeme do Rakouska. Dopoledne krátká zastávka v Krems (Kremže), kde nás přivítají malebné uličky starobylého dolnorakouského

zámek Arstetten

městečka. Z města Krems pochází proslulá kremžská hořčice. Krems je rovněž zapsán na seznamu památek Unesco. Dále krátký přejezd do Gottweigu, kde nás čeká prohlídka starobylého benediktinského kláštera z 11. století, který je pro svoji polohu nazýván také rakouské Monte Cassino. Pod klášterem na svazích Dunkelsteinského lesa najdeme množství vinic. Odpoledne prohlídka nádherného zámku Artstetten stojícího vysoko nad Dunajem. Je znám svými sedmi věžemi a je místem posledního odpočinku habsburského arcivévody Františka Ferdinanda dEste a jeho manželky Žofie Chotkové, vévodkyně z Hohenbergu, kteří zahynuli v roce 1914 při atentátu v Sarajevu. Ve večerních hodinách návrat zpět do Prahy. Termín 29.08.- 30.08.

Cena 2.490

Odjezd A

V ceně: •doprava autokarem •1x nocleh v hotelu •1x snídaně•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 590 Kč Komplexní pojištění 90 Kč Odjezdová místa: A. Praha, Slaný, Kladno, Benešov

klášter Gottweig

JESENÍKY, ZÁMEK MOSZNA A OPOLE Tento víkendový zájezd vás zavede do oblasti Severní Moravy a Horního Slezska. Navštívíte několik hradů a zámků, seznámíte se s již téměř zapomenutým uměním ruční výroby papíru a budete moci i relaxovat v termálních lázních. ÍCH BEZ NOČNDŮ PŘEJEZ

Program zájezdu: 1.den: Ráno odjezd z Prahy do  oblasti severní Moravy. Dopoledne návštěva hradu Bouzov romantického hradu založeného na přelomu 13. a 14. století, který patří mezi historické skvosty severní Moravy. Natáčela se zde řada filmů a pohádek (např. O  princezně Jasněnce a  létajícím ševci, Arabela se vrací nebo Mladý Indiana Jones). Za II. světové války byl sídlem přepadového komanda SS. Dále návštěva papírny Velké Losiny - jediné ruční manufaktury na výrobu papíru v České republice. Později odpoledne se pak můžete vydat buď na prohlídku renesančního zámku Velké Losiny nebo navštívit termální lázně Velké Losiny, které nabízejí hned 9 termálních bazénů a řadu dalších vodních a wellness atrakcí. Večer ubytování v hotelu. 2.den: Ráno přejedeme hranice do  Polska a vydáme se k zámku Moszna. Moszna (česky Mošna) je pohádkový zámek, jeden z  nejkrásnějších na  území Polska. V  paláci se nachází celkem 365 místností a  ohromujících 99 věží. Atrakcí je i  hřebčín anglických koní. Zámek je velice zajímavý svou architekturou. Hlavní a nejstarší budova pochází z 18. století. Je postavena v barokním stylu. Po velkém požárů bylo do roku 1900 postaveno východní křídlo v novogotickém stylu. V letech 1912-1914 bylo přistavěno křídlo západní, ve  stylu novorenesančním. A  jen pro doplnění uvádíme, že Moszna byla prestižním časopisem National Geografic zařazena mezi 10

hrad Bouzov

nejkrásnějších zámků v Evropě! Z Moszny pak zamíříme do historického města Opole. Opole patří mezi nejstarší města v  Polsku. Město se může pochlubit množstvím historických staveb a  cenných uměleckých děl, vzniklých během tisíciletých dějin. Gotická katedrála, rynek s radnicí, barokní měšťanské domy, Piastovská věž, františkánský kostel a mauzoleum Piastovců - to vše jsou památky, které dělají město turisticky atraktivním. Ve večerních hodinách návrat zpět do Prahy. Termín 06.06.- 07.06.

Cena 2.280

Odjezd A

V ceně: •doprava autokarem •1x nocleh v hotelu •1x snídaně•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 790 Kč Komplexní pojištění 90 Kč Odjezdová místa: A. Praha, Slaný, Kladno, Poděbrady

Velké Losiny


ČESKO, SLOVENSKO

8

Tatranská Lomnica

S ANDĚLEM V TATRÁCH zámek Czocha

Štrbské pleso

KRÁSY ČESKÉHO RÁJE, KRKONOŠ A DOLNÍHO SLEZSKA

TATRANSKÉ PANORÁMA ANEB VLAKEM Z ČECH AŽ POD TATRANSKÉ ŠTÍTY

Na poznání zajímavých míst Krkonoš z  české i polské strany budeme potřebovat nejméně dva dny. Můžete obdivovat kumšt českých sklářů nebo prozkoumat tajemná zákoutí hradu Czocha.

Vysoké Tatry lákají svou nádhernou přírodou a otvírají se pro každého, kdo si je dokáže zamilovat. Pro ty z vás, kteří nemají rádi cesty autobusem a  uvítají více prostoru a  pohodlí, jsme připravili trochu netradiční, přesto pohodlný způsob dopravy na poznávacích zájezdech.

ÍCH BEZ NOČNDŮ

PŘEJEZ Program zájezdu: 1.den: Ráno odjezd z Prahy na  Turnovsko a do oblasti Českého ráje. Dopoledne návštěva zámku Hrubý Rohozec. Dále přejezd do oblasti Krkonoš - Harrachova. Prohlídka Harrachovských skláren a  minipivovaru. Během prohlídky budete mít možnost dostat se do těsné blízkosti pracujících sklářů i brusičů a shlédnout kompletní postup zpracování skla tradičními hutními technologiemi. Součástí exkurze je i unikátní více než 120 let stará historická brusírna skla, poháněná transmisemi a vodní turbínou. V podvečer ubytování v hotelu. 2.den: Po snídani přejezd na polskou stranu Krkonoš a do oblasti Dolního Slezska. Dopoledne vycházka na hrad Chojník a zastávka v Jelení Hoře. Odpoledne přejezd k  zámku Czocha. Majestátní hrad připomínající moravský Bouzov se vypíná na vysoké skále nad Lešňianským jezerem. Založil jej český král Václav II. Jako součást obranného valu proti tatarským nájezdům. Nedávnou minulost zámku obestírá řada záhad. Za  II. světové války zde sídlil německý Abwehr a jen dohadovat se můžeme, proč zámek navštěvoval i raketový konstruktér Werner von Braun. Záhadou je také množství tajných chodeb i  to kam zmizel údajný zlatý poklad. Ve  večerních hodinách návrat zpět do Prahy.

Termín 23.05.- 24.05.

Cena 1.990

V ceně: •doprava vlakem Praha – Poprad a zpět (lehátkové kupé pro 6 osob)•2x nocleh v hotelu (2-lůžkové pokoje s příslušenstvím)•2x snídaně•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 1.450 Kč 2- lůžkové kupé 1.100 Kč/os. Komplexní pojištění 200 Kč Večeře (2x) 650 Kč Cena nezahrnuje: Místní poplatek 3 EUR (platba na místě). Místní dopravu v Tatrách Slevy: Nástup/výstup Pardubice, Olomouc, Ostrava - 70 Kč Odjezdová místa: A. Praha, Kolín, Pardubice, Olomouc, Ostrava

Tatry

Odjezd A

V ceně: •doprava autokarem •1x nocleh v hotelu •1x snídaně •služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 590 Kč Komplexní pojištění 90 Kč Odjezdová místa: A. Praha, Slaný, Kladno, Mladá Boleslav

Hrubý Rohozec

Program zájezdu: 1.den: Ve večerních hodinách odjezd z Prahy. 2.den: V ranních hodinách příjezd do Popradu, vstupní brány Vysokých Tater. Dopoledne příjezd do hotelu v Tatranské Lomnici. Odpoledne výlet lanovkou z Tatranské Lomnice na Skalnaté pleso a Lomnický štít, na jehož vrcholu vás čeká nejen nezapomenutelný výhled, ale i observatoř a meteorologická stanice. Nocleh. 3.den: Po snídani výlet na Štrbské Pleso, přírodou přísně vymezené místo a nejtypičtější morénové ledovcové jezero a dozajista chlouba našich slovenských přátel. Nenáročná turistická vycházka k Štrbskému plesu, do nedalekého sportovního areálu Snů a Mlynské doliny. Nocleh. 4.den: Snídaně. Výlet tatranskou železnicí a pozemní lanovkou do Smokovce a na Hrebienok, atraktivní cíl návštěvníků Vysokých Tater. Odjezd z hotelu do Popradu. Ve večerních hodinách odjezd z Tater zpět do ČR. 5.den: V  časných ranních hodinách příjezd do  Prahy.

Termín Cena Odjezd 18.06.- 22.06. 5.690 A 20.08.- 24.08. 5.690 A

Hrebienok

Vysoké Tatry

Tatranská Lomnica

Do Vysokých Tater nemusíte cestovat jen autobusem nebo autem. Pokud dáváte přednost pohodlí, tak právě pro vás je ideální vlaková doprava. U tohoto zájezdu je ubytování v oblíbeném Retro Hotelu Morava, který proslul především kultovním filmem „Anděl na horách“. Takže když do RETRO HOTELU tak vlakem! H ÍC BEZ NOČNDŮ PŘEJEZ

Program zájezdu: 1.den: V ranních hodinách odjezd z Prahy. V odpoledních hodinách příjezd do Popradu. Dále individuální doprava do Tatranské Lomnice (přestup na osobní vlak nebo autobus na nádraží v Popradu) a ubytování v hotelu Morava. 2.-5.den: Individuální program. V podzimním termínu hotel pořádá různá hudební a umělecká vystoupení. Vstup na programy pořádané hotelem mají hosté zdarma. Hotel Morava má ideální polohu v  centru střediska Tatranská Lomnice a tak odtud můžete uskutečnit řadu výletů. Jen pár metrů od hotelu je lanovka na Skalnaté Pleso a na Lomnický Štít. Vyhledávaným cílem turistů je také Smokovec a Hrebienok kam se dostanete tatranskou železnicí a pozemní lanovkou. Určitě nevynecháte ani výlet na Štrbské pleso. 6.den: Po  snídani odhlášení z  hotelu. Individuální doprava do Popradu (osobním vlakem nebo autobusem). Odjezd z  Popradu v  odpoledních hodinách, příjezd do Prahy ve večerních hodinách. Termín osoba / senior* odjezd 07.06.- 12.06. 6.950 / 5.950 A 13.09.- 18.09. 7.150 / 6.450 A

V ceně: doprava vlakem Praha – Poprad a zpět (místenkové kupé)•5x nocleh v hotelu Morava** (2-lůžkové pokoje s příslušenstvím)•5x polopenze formou bufetu•program v hotelu dle termínu Příplatek: 1/1 pokoj 700 Kč Pokoj s balkonem 350 Kč Komplexní pojištění 240 Kč Cena nezahrnuje: Služby průvodce Místní poplatek 5 EUR (platba na místě) Slevy: Nástup/Výstup Pardubice, Olomouc, Ostrava - 70 Kč Dítě do 14 let jako 3. osoba (přistýlka) -2.200 Kč Poznánky: senior* - osoby od 65 let. Odjezdová místa: A. Praha, Kolín, Pardubice, Olomouc, Ostrava

hotel Morava, Tatranská Lomnica


MAĎARSKO, SLOVINSKO

9

Bükfürdő

MÁJOVÝ VÍKEND V MAĎARSKÝCH TERMÁLECH

Budapešť

BUDAPEŠŤ VLAKEM Nabízíme vám možnost strávit příjemný víkend v městě na Dunaji. Budapešť nabízí řadu zajímavých míst i aktivit. Za vidění rozhodně stojí budova Parlamentu, Rybářská bašta, nebo třeba bazilika Sv. Štěpána. Navíc, vydat se do tohoto města můžete netradičním způsobem - s trochou nostalgie se můžete vydat do metropole Maďarska vlakem. Navíc máte možnost výběru termínu, který vyhovuje právě vám! H ÍC BEZ NOČNDŮ PŘEJEZ

Program zájezdu: 1.den: Ráno odjezd z Prahy rychlíkem do Budapešti. Další možná nástupní místa: Pardubice, Brno, Břeclav. Příjezd do Budapešti v odpoledních hodinách. Ubytování v  hotelu (možnost výběru 3* nebo 4*). 2.den: Individuální volno, prohlídka města. 3.den: Dopoledne volno. Odpoledne odjezd z Budapešti zpět do ČR. Příjezd do Prahy ve večerních hodinách. Termín Hotel 3*/Hotel 4* Odjezd pátek - neděle od 3.590/4.190 A

V ceně: • jízdenka vlakem Praha - Budapešť a zpět • místenka na obě cesty •2x nocleh v hotelu v centru Budapešti (2-lůžkové pokoje) • 2x snídaně Cena nezahrnuje: • služby průvodce • místní transfery • vstupné do objektů Příplatky: Pokoj 1/1 hotel 3* (2 noci) 1.490 Kč Pokoj 1/1 hotel 4* (2 noci) 1.990 Kč Komplexní pojištění (2 noci) 120 Kč Slevy: Nástup / výstup Brno, Břeclav - 250 Kč Odjezdová místa: A. Praha, Pardubice, Brno, Břeclav Poznámky: V případě požadavku je možné zajistit dopravu nočním lehátkovým vlakem. V tomto případě je odjezd z Prahy do Budapešti již předchozí den krátce před desátou hodinou, příjezd do Budapešti ráno. A odjezd z Budapešti ve večerních hodinách, příjezd do Prahy pak následující den ráno.

Budapešť, termální lázně

Budapešť, tržnice

Čeká na vás příjemný pobyt v maďarských termálních lázních Bükfürdő zpestřený o několik zajímavých výletů do okolí. ČNÍCH BEZ NO DŮ PŘEJEZ

Program zájezdu: 1.den: V ranních hodinách odjezd z  ČR, odpoledne příjezd do Bükfürdő, ubytování v hotelu. Odpoledne orientační procházka letoviskem a návštěva termálních lázní. 2.den: Volný den v  lázních. Polodenní výlet do župního města Szombathely - krásné historické město s řadou památek, obchodů a typickou maďarskou tržnicí. 3.den: Volný den v  lázních. Polodenní výlet do historického městečka Közseg. 4.den: Po snídani odjezd k zámku Fertöd, návštěva zámku a  zámeckého parku. Odpoledne odjezd do ČR, návrat ve večerních hodinách. Termín Aparthotel Répce Odjezd 30.04.- 03.05. 4.690 6.990 A dítě do 12 let 2.690 3.990 3. osoba 4.390 5.490 V ceně: •doprava autokarem•3x nocleh v hotelu •služby průvodce Ubytování APARTHOTEL: 3x snídaně•2-denní vstupenka do lázní Ubytování hotel REPCE: 3x polopenze•3-denní vstupenka do lázní•vstup do wellness centra Fakultativně: Posezení v čardě s ochutnávkou vín, občerstvením a hudbou 400 Kč Příplatky: Pokoj 1/1 1.000 Kč Komplexní pojištění 160 Kč Cena nezahrnuje: Místní poplatek 1500 HUF / osoba Zapůjčení županu 500 HUF / noc Odjezdová místa: A. Slaný, Kladno, Praha, Jihlava, Znojmo Roudnice n. L. (200), Louny (200) Ubytování: Hotel Répce 3* je situován v klidné části lázeňské čtvrti. Z hotelu lze přejít rovnou do areálu termálních lázní krytou spojovací chodbou. Hotel je vybaven restaurací, barem, soláriem. Jsou zde poskytovány služby kadeřníka, kosmetiky, pedikúry, masáže, fitness. Hotelové wellness zahrnuje plavecký bazén, jacuzzi, saunu, whirlpool, parní kabinu. Polopenze (formou bufetu) se podává v hotelové restauraci. Apartmán hotel 3* se nachází 300 m od lázní. Hotelové apartmány jsou vybaveny kuchyňským koutem, lednicí, koupelnou, TV, balkonem. Bufetová snídaně se podává v restauraci Rozsakért vedle Apartmán hotelu.

zámek Fertöd

Közseg

Triglav

PODZIM V MAĎARSKÝCH TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH

ZA KRÁSAMI SLOVINSKA

Julské Alpy•Bled•Bohinjské jezero•Savica• Pojeďte s námi do  příjemných maďarských ter- Vogel•NP Triglav•Soča a její pramen•Predelmálních lázní. Během tohoto 2 denního zájezdu ské jezero•Fusine•Slovinský kras•Postojna navštívíte dva termální areály v Győru a v Mosonmagyaróváru. Program zájezdu: ÍCH BEZ NOČNDŮ 1.den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách. PŘEJEZ Program zájezdu: 2.den: Perly Julských Alp – Bohinjské jezero, 1.den: Časně ráno odjezd z Prahy a dalších míst výjezd lanovkou na vrchol Vogel s krásnými výhlev ČR. Kolem poledne příjezd do lázní Mosonmagy- dy na Julské Alpy s jejich dominantou Triglavem, aróvár. Koupání a  relaxace v  lázeňském areálu. vodopády Savice. Prohlídka nejlepšího slovinskéV podvečer odjezd na ubytování do hotelu v Győru. ho letoviska Bled s majestátním hradem na skále 2.den: Po snídani odjezd do lázní v Győru. Koupání vysoko nad Bledským jezerem. a relaxace v lázeňském areálu v Győru. V podve- 3.den: Po  snídani celodenní výlet Triglavským čer odjezd zpět do ČR. Návrat do ČR ve večerních národním parkem: horský amfiteátr Špikova skupina, Vršič - nejvýše položený slovinský průsmyk hodinách. (1611m), Soča a  její pramen, který vám vyrazí Termín Cena Odjezd dech. Přejezd do Itálie přes sedlo Predel, zastávka 17.10.- 18.10. 2.490 A u  krásného Predelského jezera, nejhezčí partie V ceně: italských Julských Alp ve Fusine. Večeře, nocleh. •doprava autokarem•1x nocleh v hotelu 3* (2-3 4.den: Slovinský kras a  Jadran: Ve  Slovinsku lůžkové pokoje s příslušenstvím)•1x snídaně se nachází více než 7000 jeskyní. Prohlídka •služby průvodce Postojenských jeskyní - krápníková výzdoba, jízPříplatky: da podzemním vláčkem, koncertní dvorana, 20 km Pokoj 1/1 590 Kč podzemních chodeb. Italské přístavní město Terst Komplexní pojištění 80 Kč a zámek Miramare s překrásným parkem. Večeře 350 Kč 5.den: Příjezd do ČR v časných ranních hodinách. Cena nezahrnuje: Vstupné do lázní cca 650 Kč/celodenní vstup Odjezdová místa: A. Slaný, Kladno, Praha, Jihlava, Brno, Humpolec, Roudnice n. L. (200), Mělník (300), Kralupy n. Vlt. (200)

Termín Cena Odjezd 11.06.- 15.06. 5.890 A 17.09.- 21.09. 5.890 A

V ceně: •doprava autokarem•2x nocleh v hotelu (2-lůžkové pokoje)•2x polopenze•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 1.000 Kč Komplexní pojištění 200 Kč Odjezdová místa: A. Praha, Pardubice, Hradec Králové, Příbram, Písek, České Budějovice

Győr

Mosonmagyarovár

Bled


RAKOUSKO, BOSNA A HERCEGOVINA, CHORVATSKO

Vídeň

Zillertal

Sarajevo

VÍDEŇ A ZÁMEK SCHÖNBRUNN

ZILLERTÁLSKÉ ALPY

PERLY BALKÁNU

Tradice pití kávy, pojídání štrúdlu a poslech klasické hudby či vídeňského šramlu patří k slavnému městu na Dunaji. Nechte na sebe působit nepomíjející krásu valčíků, moderní i imperiální architekturu, kavárny i stánky s klobásami. Vítejte ve městě radosti ze života, zážitků a umění. Vítejte ve Vídni!

Tento zájezd Vás zavede do jedné z nejhezčí a nejfotogeničtější oblasti rakouských Alp. Zillertálské Alpy i vedlejší Tuxerské Alpy mají působivou kulisu ledovců i dravých řek, jezero Achensee je romanticky obehnáno horami. Zájezd Vám zpříjemní „Albachtalská slevová karta“, která umožňuje využití lanovek v údolí Albachtal zdarma.

Díky našemu pobytově-poznávacímu zájezdu do Bosny a Hercegoviny budete moci poznat pro mnohé utajená, ale přesto světově proslulá a známá místa tohoto regionu, který bezesporu patří k  nejkrásnějším, nejzajímavějším i  nejtajemnějším nejen na Balkáně, ale i v celé Evropě.

ÍCH BEZ NOČN

PŘEJEZDŮ Program zájezdu: 1.den: Odjezd v časných ranních hodinách z ČR do  Vídně, krátký okruh autokarem, dále pěší prohlídka historického centra: Hundertwasserovy domy, Hofburg, ulice Graben, Staré město, Stephansplatz s  monumentálním dómem sv. Štěpána, krátké volno. V podvečer odjezd na jižní Moravu, ubytování, večeře. 2.den: Snídaně, návrat do Vídně a poté celodenní program v metropoli Rakouska. Návštěva zámku Schönbrunn, odpoledne osobní volno v centru Vídně - vánoční trhy před Novou radnicí v adventním prosincovém termínu nebo návštěva slavných muzeí. Návrat do  ČR ve  večerních hodinách.

Termín 16.05.- 17.05. 06.06.- 07.06. 03.10.- 04.10. 05.12.- 06.12.

Cena Odjezd 2.290 A 2.290 A 2.290 A, B, C 2.290 A

V ceně: •doprava autokarem•1x nocleh v hotelu (2-3 lůžkové pokoje s příslušenstvím)•1x polopenze •služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 300 Kč/os. Komplexní pojištění 80 Kč Odjezdová místa: A. Praha, Jihlava B. Slaný, Kladno C. Roudnice n. L. (200), Kralupy n. Vlt. (200) Vlašim, Humpolec

Schönbrunn

Hofburg

10

Program zájezdu: 1.den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách. 2.den: Příjezd k  jezeru Achensee, které leží pod horskou skupinou Rofan. V případě hezkého počasí možnost výjezdu lanovkou Erfurterhütte a  odtud horskou cestou okolo jezera Grubasee na Rofanspitze (2259 m). Variantně z městečka Maurach výlet podél jezera Achensee. 3.den: Alpbach – výjezd lanovkou k  chatě Begrest. Hornboden a pěší výlet malebnou Panoramatickou cestou pod vrcholy Wiedersbeger Horn a Standkopf a zpět k lanovce. 4.den: Výlet do  srdce krásných Zillertálských Alp. Od přehrady Schlegeisspeicher malebným údolím s říčkou a vodopády na hraniční sedlo s Itálií Pfitscher Joch (2248 m.) a k chatě Rif. Passo di Vizze – krásné pohledy na italské Alpy. 5.den: Niederau – výjezd lanovkou Markbachjochbahn ke  stejnojmenné chatě a  pěší okruh kolem vrcholu Roßkopf s výhledy. Cestou možnost posezení u  Anton-Graf-Hütte nebo Roßkopfhütte. Pro zdatnější výstup na Roßkopf (1731 m). 6.den: Výlet do oblasti Tuxer Voralpen. Středisko Hintertux. Možnost výjezdu lanovkou do  výšky 3270 m na vyhlídkovou plošinu na ledovci. Výlet z  mezistanice lanovky na  vyhlídku Tuxer Joch (2310 m) a údolím Weitental do Hintertuxu. Po cestě výhledy na údolí Tuxer Tal a vrcholky přesahující 3000m. 7.den: Výjezd lanovkou z Reithu na Reither Kogel, cesta přes Gumpoltkopf k Hechenblaikenalm a Kohlgrubenalm a dále k horské stanici Wiedersbergerhornbahn, sjezd lanovkou do  Alpbachu (doba chůze cca 3,5 hodiny). Při špatném počasí procházka romantickou soutěskou Tiefenbach-Klamm. Příjezd v nočních hodinách. Termín Cena Odjezd 12.07. - 18.07. 10.290 A V ceně: •doprava autokarem•5x nocleh v hotelu•5x polopenze•Albachtalskou kartu•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 2.000 Kč Komplexní pojištění 350 Kč Odjezdová místa: A. Praha, Beroun, Plzeň

Program zájezdu: 1.den: Odjezd z Prahy v podvečerních hodinách. 2.den: Prohlídka města Jajce – Starý hrad, Medvědí věž. Vodopád řeky Plivy. Zastávka u přírodně zajímavých Plivských jezer. Návštěva městečka Travnik, které je jedinečně položeno na dně úzké rokle, kterou protéká řeka Lašva a  je sevřeno horami. Je zde zajímavá mešita, hodinová věž a hrad. Dojezd na ubytování do Sarajeva. 3.den: Prohlídka metropole Sarajevo – jedná se o  jedno z  nejhezčích a  nejpůsobivějších hlavních měst Evropy. Staré město bylo založeno tureckými dobyvateli v l. 1455 – 1463. Mezi nejzajímavější historické objekty patří bývalá radnice inspirovaná maurskými stavbami ve Španělsku, kamenný most z r. 1565, nejstarší mešita ve městě z r. 1457 a mnoho dalších. V centru objevíte i pamětní desku slavného atentátu, kde stál Gavrilo Princip, když střílel na rakouského následníka trůnu. Navštívit můžete také starou (r. 1581) a  novou (r. 1821) synagogu, novogotickou katedrálu nebo třeba malebný trh. Vrelo Bosne – prameny řeky Bosny jsou jedním z nejpozoruhodnějších přírodních jevů nedaleko Sarajeva, oblíbené místo romantických procházek, zlověstně bublající zřídla, která po 50 metrech již vytváří 50 metrů širokou řeku. 4.den: Kaňon řeky Neretvy. Prohlídka starobylého města Mostar - stará část města s výrazně orientálním rázem se rozkládá při skalnatých březích Neretvy. Významné poutní místo Medugorje, místo mariánských zjevení – Vatikánem dosud neuznaných. Romantické vysoké vodopády řeky Kravice, které při vyšším stavu vody připomínají zmenšené Plitvice. Příjezd do  přímořského letoviska Neum.

5.den: Pobyt u moře. 6.den: Poloostrov Pelješac, městečko Orebič, fakultativně plavba lodí na  ostrov Korčula, opevněné středověké město, katedrála, tržiště. Zastávka ve městě Ston - saliny a hradby z doby dubrovnické republiky. 7.den: Omiš – malebné městečko ve  skalách se strážným hradem. Možnost koupání na místní pláži nebo výlet lodí po řece Cetinje. Výstup za dramatickými výhledy z pevnosti Stari Grad - Fortica, koupání na místní pláži. Průjezd Makarskou riviérou s krásnými výhledy. 8.den: Pobyt u moře. 9.den: Dubrovník – kouzelné středověce působící staré město, které se rozkládá na úpatí strmého skalního masivu, ze tří stran omývané mořem, obklopené mohutnými hradbami. Staré město je doslova architektonickým muzeem. Fakultativně výlet lodí na ostrov Lokrum, botanická zahrada, možnost koupání. Večer odjezd do ČR. 10.den: Příjezd do ČR v podvečerních hodinách. Termín 21.08.- 30.08.

Cena Odjezd 12.690 A

V ceně: •doprava autokarem•7x nocleh v hotelu (5x v Neumu, 2x v Sarajevu)•5x polopenze •2x snídaně•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 2.800 Kč Komplexní pojištění 500 Kč Odjezdová místa: A. Praha, Hradec Králové, Pardubice, Brno

HR

Jajce Travnik

BH Omiš

Sarajevo

Mostar

Neum Dubrovnik

A Mostar

Dubrovník


ŠVÝCARSKO

11

D

Leukerbad

Bernina Express Matterhorn

F

ŠVÝCARSKO ALPSKÝ OKRUH

Program zájezdu: 1.den: Odjezd z Prahy v podvečerních hodinách. 2.den: Nádherné Bernské Alpy: Grindelwald - horské středisko (1 038 m n. m.) - možnost výjezdu na Kleine Scheidegg, odkud se naskýtají nádherné výhledy na pásmo zaledněných vrcholů v čele s trojicí Eiger, Mönch a Jungfrau, v případě velmi pěkného počasí možnost výjezdu až na Jungfraujoch - střecha Evropy, nejvýše položené nádraží v Evropě, výhledy přímo na nejdelší alpský ledovec Aletschgletscher. Dojezd na ubytování do Wallisu. 3.den: Nejkrásnější partie Walliských Alp: výlet do  světoznámého horského střediska Zermatt, možnost výjezdu vláčkem až na  Gornergrat do  výšky přes 3000 metrů, odkud se naskýtají nezapomenutelné výhledy na symbol Švýcarska Matterhorn i na nejvyšší horu Švýcarska Monte Rosu. Pěkná panoramatická vycházka z mezistanice vláčku k jezeru Riffelsee. Cestou nádherné pohledy na  Matterhorn a  okolní velikány. Dále pohodovou cestou vysokohorskou krajinou k další mezistanici vláčku. Při velmi pěkném počasí možnost výjezdu lanovkami až na Klein Matterhorn (3 883 m), kde se člověk dostane do nejužšího kontaktu s ledovými štíty. 4.den: Tento den navštívíme francouzské Savojské Alpy pod střechou Evropy: celodenní putování do oblasti nejvyšší hory Evropy - Mont Blancu a  do  horského střediska Chamonix. Možnost výjezdu lanovkou na Aiguille du Midi (do výšky 3 843 m) s nezapomenutelnými výhledy na masiv Mont Blancu a další okolní velikány. 5.den: Výjezd lanovkou na Hochsaas (3 100 m), naučná cesta kolem vrcholu nebo jen do mezistanice na Kreuzboden a procházka alpskou květinovou cestou. Dále autobusem přejezd do údolí Gomstal, výjezd lanovkou na hřeben, který leží proti a nad největším alpským ledovcem Aletschgletscher, nádherné výhledy. Zastávka v  městečku Brig s kulisou majestátních hor. Odpočinek v termálních lázních Brigerbad, koupání v jeskyni s vodou teplou 42˚ nebo ve venkovních termálních bazénech.

Luzern

Hory a lázně Horským expresem Alpský okruh

ev a

M Že n

Švýcarsko - země proslulá sýrem, čokoládou, hodinkami a hlavně Alpami! Cesta za poznáním mnohotvárnosti Švýcarska, od  jeho starobylých měst až po okouzlující alpskou krajinu s výletem pod Mt. Blanc do francouzských Alp. Zájezd jsme obohatili o  oblast světoznámého Zermattu pod Matterhornem a Grindelwaldu pod Jungfrau.

A

Schwyz

rn Luzern Be ux tre n o

CH

er

uk Le

Euseigne

d

ba

Br

i

r ge

d

ba

Andermatt Grindelwald San Bernardino St . Moritz

Bellinzona

Saas Grund Saas Fee Zermatt Matterhorn

Saillon Chamonix Mt. Blanc

6.den: Ženevské jezero: autobusem ke středověkému hradu Chillon, který je malebně situován u břehu jezera. Bern - hlavní město Švýcarska, jehož historické jádro se působivě vypíná na ostrohu řeky Aare. Nejvyšší katedrála ve Švýcarsku Münster, pěší zóny, měšťanské domy aj. Luzern - město považované za klenot Švýcarska. Prohlídka historického centra s hlavním symbolem Luzernu Kaplovým mostem, z  něhož jsou krásné pohledy přes řeku na domy, paláce a kostely starého města. 7.den: Příjezd do Prahy v ranních hodinách. Termín 10.07.- 16.07. 30.07.- 05.08.

Cena Odjezd 9.590 A 9.590 A

Lugano

I

Poschiavo

4.den: Po snídani odjezd přes průsmyk Julier (2228 m) do městečka Poschiavo - dále vlakem „Bernina Express“ po nejvýše položené železnici, přejíždějící Alpy, panoramatická jízda přes průsmyk Bernina, kolem jezer a  prastarých ledovců, přes viadukty, tunely a  galerie. Prohlídka známého horského střediska Sv. Mořice. Odjezd zpět do ČR. 5.den: Návrat do ČR v časných ranních hodinách. Termín 28.05.- 01.06. 10.09.- 14.09.

Cena Odjezd 6.190 A 6.290 A, B

V ceně: •doprava autokarem•4x nocleh v penzionu (2-lůžkové pokoje s příslušenstvím)•4x polopenze (česká kuchyně)•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 1.000 Kč Komplexní pojištění 280 Kč Odjezdová místa: A. Praha, Beroun, Plzeň

V ceně: •doprava autokarem•2x ubytování ve 3–4 lůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením•2x polopenze (česká kuchyně)•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 800 Kč Pokoj 1/2 200 Kč/os. Komplexní pojištění 200 Kč Jízdenka na horský expres cca 460 Kč Odjezdová místa: A. Praha, Beroun, Plzeň B. Pardubice, Hradec Králové

ŠVÝCARSKO S VÝLETEM „HORSKÝM EXPRESEM“

ŠVÝCARSKO HORY A LÁZNĚ

Klášter Einsiedeln • Schwyz • Luzern • kanton Tento zájezd spojuje vycházky v krásné alpské příTicino • Lugano • Melide • Caslano • Bellin- rodě s relaxací v termálních lázních pod alpskými zona • Poschiavo • Bernina Express • Sv. Mořic velikány v jedné z nejkrásnějších částí Švýcarska – kantonu Wallis. Program zájezdu: 1.den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách, non - Program zájezdu: stop přes Německo. 1.den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách,non2.den: Zastávka u kláštera Einsiedeln, malebné -stop přes Německo. švýcarské městečko Schwyz. Luzern - město po- 2.den: Příjezd dopoledne do Švýcarska k Ženevvažované za klenot Švýcarska. Přejezd na ubyto- skému jezeru, zastávka v  lázeňském středisku vání do Andermattu. Ubytování, večeře, nocleh. Montreux, vycházka podél jezera po krásné pro3.den: Po snídani celodenní návštěva italské čás- menádě plné exotických rostlin ke hradu Chillon. ti Švýcarska. Přejezd přes průsmyk San Bernar- Pokračování Rhonským údolím k místu ubytovádino do kantonu Ticino. Nejprve návštěva města ní ve Walliských Alpách, středisku Saas Grund. Lugano - na břehu stejnojmenného jezera. Poté 3.den: Dopoledne odjezd do  krásného údolí prohlídka Melide s expozicí „Švýcarsko v miniatu- Walliských Alp – údolí Val d´Herens, kde si ře“ a zastávka v Caslanu, kde se vyrábí čokoláda. u  vesničky Euseigne prohlédneme pozůstatek Prohlídka muzea čokolády s ukázkou její výroby doby ledové – zemní pyramidy. Dále uvidíme a možností levného nákupu. Přejezd do města „tří největší podzemní jezero v Evropě St. Leonard, hradů“, Bellinzony - celek středověkých hradů ze kde se projedeme po  lodičkách. Odpoledne 13. století patřící mezi největší pevnosti v zemi. navštívíme největší termální lázně v  Alpách – Leukerbad. Areál se sestává z 10 termálních V podvečer návrat do chaty. Večeře, nocleh.

bazénů s vířivkami, masážními tryskami a dalšími atrakcemi s vodou teplou 28-42 C. 4.den: Ráno odjezd do  nejznámějšího střediska Walliských Alp, do  Zermattu. Odjezd do  Täsche autokarem, odtud vláčkem do  Zermattu a  dále lanovkami na  okolní „čtyřtisícovky“ - vyhlídková plošina Gornegrat 3.078 m dosažitelná zubačkou nebo Malý Matterhorn 3.820 m dosažitelný kabinovou lanovkou. V Zermattu možno navštívit i velmi zajímavé místní muzeum. 5.den: Ráno odjezd Rhonským údolím do Martigny a dále přes průsmyk Forclaz ke švýcarsko-francouzské hranici. Výjezd k přehradě Emosson ve výšce 1.961m. Cestou sem se nám naskytnou fantastické výhledy na celé pásmo Mont Blancu včetně této nejvyšší hory Evropy (4.808 m). Vycházka po  hrázi nebo cesta ke  staré přehradě. Odpoledne navštívíme termální lázně Saillon. 6.den: Ráno odjezd přes Brig do údolí Gomstal a  výjezd lanovkou na  Eggishorn do  2.926 m, odkud se otevírá nejkrásnější výhled na  největší alpský ledovec – Velký Aletschský s  délkou přes 23 km. Z mezistanice Fieschealp vycházka vysoko nad Rhonským údolím do  Bettmeralp ( cca 1,5 hodiny) a odtud lanovkou k autobusu. Odpoledne návštěva termálních lázní Brigerbad, koupání v  jeskyni s  vodou teplou 42 st. nebo ve venkovních termálních bazénech. 7.den: Dopoledne návštěva jednoho z  nejvýznamnějších středisek této oblasti Saas Fee. Možnost výjezdu lanovkou a  alpským metrem až do  výše 3.500 m s  fantastickým výhledem na celé okolí a až k Bernským Alpám z otáčivé restaurace nebo vyhlídkové terasy. Odpoledne pěší vycházka ze Saas Fee do Saas Grund po malebné „kapličkové cestě“. 8.den: Dopoledne výjezd lanovkou ze Saas Grundu na  Hochsaas do  výše 3100 m, naučná cesta „švýcarské čtyřtisícovky“. V  poledne odjezd do Rhonského údolí a návštěva termálních lázní Lavay-les-Bains (termální bazény vnitřní i  venkovní, vířivky, masážní trysky). Odjezd ze Švýcarska. 9.den: Ráno příjezd do Prahy. Termín 27.06.- 05.07.

Cena Odjezd 12.990 A

V ceně: •doprava autokarem•6x nocleh v horském penzionu (2-lůžkové pokoje s příslušenstvím) •6x polopenze•služby průvodce Příplatky: 1-lůžkový pokoj 1.990 Kč Komplexní pojištění 450 Kč Balíček na oběd (6x) 390 Kč Odjezdová místa: A. Praha, Beroun, Plzeň

Bellinzona


ITÁLIE

12

Dolomity Poschiavo na, kolem jezer a ledovců, přes viadukty, tunely a galerie do Pontresiny. Ti, kdo nepoužijí vláček, přejedou sedlo Bernina autobusem a mohou se z Pontresiny projít k ledovcovému splazu Roseg. Tento zájezd Vás zavede do jednoho z nejroman- Na závěr si prohlédnete známé horské středisko tičtějších koutů Evropy na pomezí dvou států - Itá- Sv. Mořic a odjezd do ČR. lie a Švýcarska, kde se nad malebnými jezery tyčí 5.den: Příjezd do Čech v ranních hodinách. vysoké hory. Termín Cena Odjezd 09.07.- 14.07. 6.490 A Program zájezdu: V ceně: 1.den: Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách. 2.den: Bergamo – staré centrum uvnitř původních •doprava autokarem•2x nocleh v hotelu hradeb se pyšní souborem středověkých budov (2-lůžkové pokoje s příslušenstvím)•2x polopenze (Piazza Vecchia, Piazza del Duomo aj.) Milano – •služby průvodce moderní, životem pulsující metropole Lombardie, Příplatky: 1.000 Kč kde se mezi luxusními obchody a elegantními kan- Pokoj 1/1 200 Kč celářskými budovami nachází i jedinečná gotická Komplexní pojištění 460 Kč katedrála, nejslavnější operní dům na světě a další Jízdenka na horský expres Odjezdová místa: pozoruhodnosti. Dojezd na ubytování. 3.den: Okruh po italských jezerech. Lago Ma- A. Praha, Beroun, Plzeň ggiore, Stresa – toto městečko je oblíbené díky hezkému prostředí, krásným horám, které se tyčí do výšky nad městem, romantickým promenádám po pobřeží a kvetoucím zahradám s palmami a pomerančovníky. Pro zájemce možnost lodního výletu na ostrov Isola Bella, se známým zámkem a krásnými Boromejskými zahradami. Locarno – barevné kvetoucí městečko se zahradami ve  švýcarské části jezera. Podvečerní zastávka v Luganu a na jezeře Lago Lugano. 4.den: Nejkrásnější partie jihovýchodu Švýcarska. Pojedeme do  městečka Poschiavo, kde přestoupíte na známou horskou dráhu a pojedete vláčkem „Bernina-Express“ přes průsmyk Berni- Milánský Dóm

ITÁLIE, ŠVÝCARSKO

BERGAMO, MILANO, ALPSKÁ JEZERA A BERNINA EXPRESS

nenáročná turistická vycházka (cca 4 km) k unikátním skalním útvarům Pyramidy di Terra. Večer odjezd zpět do ČR. Žádná jiná oblast Alp nemá tak pestrou nabídku 5.den: V ranních hodinách návrat do ČR. téměř nekonečného množství túr jako členité Cena Odjezd Dolomity. Tato horská oblast nebudí jen zájem Termín 5.990 A turistů a horolezců, ale ve zdejší vzácně rozma- 10.06.- 14.06. nité přírodě najdou mnoho krás i všichni pozorní 16.09.- 20.09. 5.990 A návštěvníci, milovníci přírody a fotografové. Vždyť V ceně: právě zde lze spatřit šťavnaté zelené louky v blíz- •doprava autokarem•2x nocleh v hotelu kosti strmých skalních domů, malebné modřínové (2-lůžkové pokoje s příslušenstvím)•2x polopenze lesy v údolích a průzračná horská jezera s odra- •služby průvodce Příplatky: zem skalních štítů.

DOLOMITY A LAGO DI GARDA

Pokoj 1/1 (2 noci) 1.200 Kč Komplexní pojištění 200 Kč Odjezdová místa: A. Praha, Příbram, Písek, České Budějovice

Sirmione

Collalbo

Collalbo Bolzano Salo

Cortina d‘ A. go da La Gar di

Program zájezdu: 1.den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách. 2.den: Ráno nás přivítají jedinečné skalní útvary italských Alp - symbol Dolomit. Krátká procházka kolem jezera Misurina. Příjezd do  turistického centra, olympijské Cortiny d´Ampezzo - zastávka. Poté panoramatická trasa průsmykem Falzarego a Pordoi s výhledem na nejvyšší vrchol Dolomit Marmoladu (3342 m). V případě pěkného počasí možnost výjezdu lanovkou do výšky téměř 3000 m ze sedla Pordoi. Ve večerních hodinách ubytování v oblasti Lago di Garda. Nocleh v hotelu. 3.den: Po snídani výlet po trase: malebné Sirmione – pohádkový scaligerský hrad, který je téměř celý obklopený vodou. Saló – místo, odkud v letech 1943-45 řídil republiku B. Mussolini. Cesta podél západního pobřeží - přístavní městečko Riva del Garda – procházka městečkem s pěknou promenádou. Návrat na nocleh do hotelu. 4.den: Ráno příjezd do  Bolzana, prohlídka historického centra a návštěva muzea s expozicí ledového muže Ötziho. V poledne výjezd lanovkou na náhorní plošinu Ritten. Dále přejezd horským vláčkem do Collalba. Zastávka u rychlobruslařského areálu, který je takřka domovským tréninkovým centrem Martiny Sáblíkové. Odpoledne pak

Sirmione

Řím

Lago Maggiore

Lago di Garda


ITÁLIE

13

Benátky - Dóžecí palác, náměstí Sv. Marka

BENÁTKY A ROMANTICKÁ VERONA LETECKY

Řím

Florencie, dóm

ŘÍM S NÁVŠTĚVOU VATIKÁNU - LETECKY

Ať už vás do Říma přivede jakákoli cesta, vězte, Letecký zájezd do Benátek s průvodcem, rozšířený že město, které bylo svědkem předlouhých dějin o  návštěvu Verony, města proslulého milostným evropské civilizace vás nadchne. Kromě známých příběhem Julie a Romea. památek navštívíme i  nejmenší nezávislý stát na  světě - Vatikán. Nuže tedy, nechte na  sebe Program zájezdu: dýchnout historii, obdivujte umělecké dědictví 1.den: Odpoledne odlet z  Prahy do  Benátek, i současnou krásu města. transfer do  hotelu v  Mestre, večerní prohlídka města, nocleh. Program zájezdu: 2.den: Benátky - možnost návštěvy řady místních 1.den: Odlet z Prahy do Říma, transfer do hotelu památek. Určitě nevynecháte náměstí Sv. Marka s využitím městské dopravy. V podvečer prohlída Dožecí palác, baziliku Sv. Marka, Campanillu, ka Říma. Ponte de Rialto, Canale Grande aj. Doporučujeme 2.den: Dopoledne návštěva Vatikánu, nejmenšíi výlet na blízké ostrůvky Murano a Burano s mož- ho nezávislého státu na světě. Možnost návštěností návštěvy jedné ze sklářských dílen s tradiční vy baziliky sv. Petra nebo vatikánských muzeí výrobou benátského skla. s úchvatnými sbírkami antických soch. 3.den: Snídaně, fakultativní výlet do  Verony 3.den: Dopoledne prohlídka antického Říma vlakem. Prohlídka Verony známé zejména svým s jeho jedinečnými památkami - slavné Kolosemilostným příběhem o Julii a Romeovi. Uvidíme um, Forum Romanum s blízkým Kapitolem, nám. nejen rodný dům Julie, ale také baziliku San Navona s fontánami „Čtyř řek“, Pantheon i ŠpaZeno, dvoukostel San Fermo Maggiore a proslulý nělské schody s nedalekou fontánou di Trevi. římský amfiteátr. Večer návrat vlakem do hotelu, 4.den: Dopoledne odjezd z hotelu, odlet z Říma nocleh. zpět do Prahy. 4.den: Snídaně, transfer na letiště. Přílet do PraTermín Cena Odlet hy v dopoledních hodinách. 14.05.- 17.05. 15.990 Praha Termín Cena Odlet V ceně: •letecká doprava Praha – Řím a zpět•palubní 24.04.- 27.04. 15.990 Praha zavazadlo•3x nocleh v hotelu•služby průvodce 21.08.- 24.08. 16.990 Praha V ceně: •letecká doprava Praha - Benátky a zpět•palubní zavazadlo•3x nocleh v hotelu•transfery hotel/ letiště•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 3.990 Kč Komplexní pojištění 200 Kč Zavazadlo k odbavení 1.150 Kč Výlet do Verony (jízdné vlak) 1.100 Kč 3x snídaně 590 Kč Cena nezahrnuje: místní poplatek (cca 3 €/os./noc - platba na místě)

Příplatky: Pokoj 1/1 Komplexní pojištění Zavazadlo k odbavení

5.990 Kč 200 Kč 1.650 Kč

FLORENCIE S NÁVŠTĚVOU 4.den: Dopoledne si prohlédneme Ponte Vechhio (most zlatníků) a navštívíme rovněž kostel Santa PISY, LETECKY Chcete vidět perlu Toskánska - Florencii včetně všech jejích uměleckých a  architektonických pokladů? A k tomu si ještě prohlédnout šikmou věž v Pise? Pak je tento letecký zájezd s průvodcem právě pro vás. Program zájezdu: 1.den: Odlet v  dopoledních hodinách z  Prahy do  Florencie. Transfer do  hotelu, ubytování ve Florencii. Večerní procházka historickým centrem města. 2.den: Celodenní prohlídka metropole Toskánska - Florencie. Prohlídku Florencie nemůžeme začít jinde, než na  proslulé Piazza della Signoria kde uvidíme kopii sochy Michellangelova Davida a Neptunovu fontánu. Navštívit budete moci i  nádherný medicejský palác Palazzo Vecchio. Na interiérech tohoto paláce se podílel i Leonardo da Vinci. Dalším místem, které nelze vynechat během prohlídky je tzv. Chrámové náměstí s úchvatným florentským Dómem - Santa Maria dei Fiori. Během prohlídky dále navštívíme kostel San Lorenzo s Medicejskou kaplí nebo Palazio Pitti. 3.den: Dopoledne si můžete vybrat buď návštěvu slavné Gallerie Uffizzi (vstupenky do  galerie je nutné objednat předem!). Čekají zde na vás díla nejlepších italských umělců - např. Botticelliho Zrození Venuše, ale také obrazy Tinttoretta, Leonarda da Vinciho, Tizziana či Albrechta Dürera. Nebo se můžete vydat na  prohlídku a  nákupy do známé florentské tržnice. Odpoledne přejezd vlakem do Pisy. Návštěva Náměstí zázraků (Campo dei Miracolli), na  kterém se nachází nejen proslulé šikmé věže, ale také katedrála a  baptiserium. Ve  večerních hodinách návrat vlakem do Florencie.

Koloseum

Benátky

Vatikán

Pisa

Corce, ve kterém se nacházejí hrobky řady italských velikánů - Michelangela, Galilea, Machiavelliho a dalších. V poledne transfer na letiště a odlet zpět do Prahy. Přílet do Prahy v odpoledních hodinách. Termín Cena Odlet 29.03.- 01.04. 14.990 Praha 15.05.- 18.05. 15.990 Praha 16.10.- 19.10. 15.990 Praha

V ceně: •letecká doprava Praha – Florencie a zpět •palubní zavazadlo•3x nocleh v hotelu•3x snídaně•transfery hotel/letiště•služby průvodce •vlak Florencie - Pisa a zpět Příplatky: Pokoj 1/1 od 3.990 Kč Komplexní pojištění 200 Kč Zavazadlo k odbavení 990 Kč Galerie Uffizi (vstupné s časovou rezervací) 750 Kč

Gallerie Uffizzi


ITÁLIE

14

Neapol

Assisi

NEAPOL – CAPRI – POMPEJE LETECKY

STŘEDOVĚKÁ UMBRIE A FLORENCIE

Letecký zájezd do Neapole, která vás okouzlí svou bohatou kulturou i smyslnou jižanskou atmosférou. Navštívíme také slavné Pompeje i kouzelný ostrov Capri.

Mohutné kostely a paláce, kamenná romantická malebná zákoutí, kde na Vás dýchne středověká historie, tak by se dala charakterizovat italská Umbrie. Zájezd Vás zavede do těchto jedinečných míst i za největší přírodní zajímavostí Umbrie – k mohutným vodopádům Marmore, které by v těchto místech Itálie málokdo čekal.

Program zájezdu: 1.den: Ráno odlet z Prahy, přílet do  Neapole, transfer do  hotelu, ubytování. Prohlídka města s průvodcem - Královský palác, hrad Castel Nuovo a Castel dell Ovo, náměstí Piazza Municipio, monumentální pasáž Galeria Umberto. 2.den: Výlet vlakem do  Pompejí – prohlídka bývalého antického města, jež bylo zničeno a zasypáno v roce 79 při výbuchu sopky. 3.den: Fakultativní výlet na ostrov Capri, jeden z  nejkrásnějších ostrovů Tyrhénského moře, možnost okružní plavby kolem ostrova, návštěva městeček Capri a  Anacapri, Villy San Michele, možnost prohlídky Modré jeskyně. 4.den: Odlet z Neapole v časných ranních hodinách, přílet do Prahy. Termín 15.05.- 18.05. 18.09.- 21.09.

Cena Odlet 15.990 Praha 15.990 Praha

V ceně: •letecká doprava Praha – Neapol a zpět •transfer z/na letiště•vlak Neapol – Pompeje – Neapol•3x nocleh v hotelu•3x snídaně • služby průvodce •palubní zavazadlo (do 8 kg) Příplatky: Pokoj 1/1 3.990 Kč Komplexní pojištění 200 Kč Zavazadlo k odbavení 1.690 Kč Výlet ostrov Capri 1.490 Kč Cena nezahrnuje: Místní dopravu, vstupy do objektů

Capri

Pompeje

Neapol

Neapol, Castel Nuovo

Program zájezdu: 1.den: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách. 2.den: Návštěva oblasti malebných romantických „orlích“ vesniček nad mořem Cinque Terre – tato jedinečná oblast je dostupná pouze vláčky. Autobusem přijedeme do  obce Levanto, odtud možnost vláčkem (kdo by nechtěl na pěší turistiku, může zůstat v Levantu – pěkné městečko a  písčitá pláž) do  obce Monterosso a  dále některý z úseků nádherné pěší trasy Cinque Terre – krásné výhledy na romantická městečka u moře, skalnaté pobřeží, romantické zátoky. Návrat zpět vlakem. 3.den: Assisi, světově proslulé město, kde se narodil sv. František a krátce po jeho smrti zde byla vybudována dvojitá bazilika nad jeho hrobem. Baziliku zdobili freskami největší umělci své doby Giotto a Lorenzetti. Hlavní město Umbrie Perugia s památkami z doby etruské (Ipogeo dei Volumni – jedna z  nejzajímavějších etruských hrobek v Umbrii), římské i nádherné středověké paláce a kostely. Podvečerní zastávka u Trasimenského jezera. 4.den: Výlet do jižní části Umbrie. Orvieto – nádherně položené město na tufové skále s dlouhou historií, památky na Etrusky, Římany i středověké paláce a jeden z nejkrásnějších dómů v rámci celé Itálie s jedinečným průčelím, středověká studna Pozzo delle Patrizie, vyhlídková věž Torre del Moro, výjezd do města nutný lanovkou. Todi – krásné staré město na  kopci, které má římské

Cinque Terre

základy a stalo se ve středověku jedním z prvních svobodných komunit. Ve městě dodnes stojí mnoho středověkých budov a  starých strmých ulic. Římské vodopády Cascate delle Marmore – 165 metrů vysoké mohutné vodopády, které vznikly již ve 3. stol. př. n. l. a které uchvátí každého návštěvníka. 5.den: Zastávka ve  městečku Arezzo – starobylý střed s  mnoha krásnými starými paláci, monumentálními kostely a  krásným hlavním náměstím, trochu připomínajícím hlavní náměstí v  Sieně. Devítihodinová prohlídka Florencie – perla Toskánska s  monumentálními stavbami florentské renesance – Dóm Santa Maria dei Fiori, Giottova Campanila, Baptisterium, hrobka Medicejských, Ponte přes řeku Arno, kostel Santa Croce s hrobkou Michelangela. 6.den: Příjezd do Prahy v odpoledních hodinách. Termín 20.05. - 25.05.

Cena Odjezd 7.990 A

V ceně: •doprava autokarem•3x nocleh v hotelu •3x snídaně•2x večeře•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 1.600 Kč Komplexní pojištění 300 Kč Odjezdová místa: A. Praha, Beroun, Plzeň, Pardubice, Hradec Králové

Florencie, dóm


ITÁLIE

15

S San Marino

DK

Roskilde

Helsingør København

Taormina

SICÍLIE LETECKY

a kostely. Assisi, světově proslulé město, kde se narodil sv. František a  krátce po  jeho smrti Na  Sicílii vyrostl císař Fridricha II. považovaný zde byla vybudována dvojitá bazilika nad jeho za div světa a za prvního moderního vládce EvroZájezd nás zavede do oblasti, kde se prolíná histo- hrobem. Baziliku zdobili freskami největší umělci py, kterému Češi vděčí za Zlatou bulu sicilskou. Narie v podobě unikátních památek s malebnou kop- své doby Giotto a Lorenzetti. Přejezd přes Apeniny vštívíme paláce a chrámy s mozaikami, prohlédRostock neme si slavné bojovníky objevené v roce 1972 covitou krajinou, která utváří ráz této jedinečné na ubytování u moře v oblasti Rimini. Lübeck Hamburg oblasti Itálie. Navštívíme historické skvosty často 5.den: Pobyt u  moře. Odpoledne výlet do v zátoce Riace, projdeme si antické vily a divadla D např. Assisi,PL zařazené do  seznamu UNESCO, ale ministátečku San Marino, který je působivě a jedinečné hrady Fridricha II. Krok za krokem proLüneberg Bremen i další půvabná městečka s úžasnou atmosférou. umístěn na  vysokém kopci Monte Titano. Za- jdeme i královská města: Palermo a Syrakusy. PrůPoznávání kulturních zajímavostí proložíme kou- ujmou vás romantické uličky i  pěkné výhledy vodcem zájezdu bude historik umění Peter Kováč, do širokého okolí. který o Fridrichovi II. a umění Sicilského království páním na italské Adriatické riviéře. 6.den: Návštěva San Leo - městečko s pěknou napsal obsáhlou knihu Zrození renesance. CESTY polohou na kopci, nad kterým se tyčí impozantní Program zájezdu: ÍM ZA UMĚN hrad. V městečku zaujmou dlážděné uličky, farní Program zájezdu: 1.den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách. 2.den: Arezzo - starobylý střed s mnoha krásnými kostel z 9. století i románská katedrála. Urbino 1.den: Přílet do Catanie, večeře, ubytování v restarými paláci, monumentálními kostely a krás- - město považované za utajený skvost Itálie, pro- zortu u moře a odpočinek. ným hlavním náměstím, trochu připomínajícím tože nádhera jeho ulic i vznešených vévodských 2.den: Dopoledne Syrakúsy, významné antichlavní náměstí v  Sieně. Zastávka v  městečku paláců převyšuje jiná turisty navštěvovanější ké město bylo založeno roku 733 p. n. l. jako ltz kolonie Korintu, rodákem byl Archimédes slavný Cortona - město založené Etrusky se zajímavým místa. Odpoledne možnost koupání. astel bludištěm starých uliček a  středověkých domů. CZ 7.den: Pobyt u moře. Pro neposedné fakultativní matematik, fyzik a astronom. Četné stavební paUbytování v oblasti Chianciano Terme. výlet - Gubbio - město prostoupené středověkou at- mátky připomínající starověké dědictví: Apollónův 3.den: Den věnovaný návštěvě proslulých vinař- mosférou se nachází na svazích hory Monte Ingino. chrám, nejstarší dórský chrám na Sicílii (6. století ských oblastí Toskánska Val d´Orcia a  Chianti. Krásu křivolakých uliček a  domů s  terakotovými př. n. l.), řecké divadlo patří průměrem 138 metk největším antickým divadlům, dóm s barokní Zastávka ve  městečku Montepulciano s  výhle- taškami právě umocňují Apeniny. Dóm SK ze 13. sto- rů Tokay dem na Toskánsko a nedaleké umbrijské vrchol- letí, středověká Via dei Consoli, FontanaHortobágy dei Matti fasádou (vestavěný Nyirbátor do  dórského chrámu Athény). Antické doly na kámen. Zcela mimořádnou ky. Průjezd malebnou krajinou Val d´Orcia, kte- (FontánaA bláznů). Návštěva jeskyně Budapest Frassati. Debrecen památkou středověku je gotický hrad Štaufů rá se stala častým námětem malířů i fotografů. 8.den: Dopoledne odjezd z hotelu. Cestou domů Hajdúszoboszló Prohlídka městečka Montalcino s hradem ze 14. návštěva v  dobách římských a  byzantských vý- Castel Maniace, který zde na výběžku do moře st. a zajímavým středem městečka plným krám- znamného města Ravenna - důležitéH přístavní vystavěl Fridrich II. Odpoledne Noto a Ragusa sicilského baroka. ků s  věhlasným vínem Brunello di Montalcino. město s  řadou významných historických pamá- velkolepá díla RO Odpoledne průjezd krajem vinohradů a olivových tek, proslavené církevními mozaikami v antickém 3.den: Villa Romana del Casale, starověká římSLO slohu. ská vila nedaleko města Piazza Armerina, kde hájů druhé vinařské oblasti – proslulého Chianti. i byzantském 4.den: Přejezd kolem jezera Lago Trasimeno. 9.den: Příjezd do Prahy v ranních hodinách. YUse nachází nejrozsáhlejší a  nejbohatší komplex HR antických podlahových mozaik na světě. PamátPerugia - město s nádhernou atmosférou starého Cena Odjezd ka je od roku 1997 součástí světového dědictví centra zpřítomňující etruskou, řeckou i  středo- Termín 12.690 A UNESCO. Agrigento - největší soubor starořeckých věkou minulost, nádherné středověké paláce 30.08.- 07.09. V ceně: chrámů v Evropě. Nocleh u Agrigento. •doprava autokarem•6x nocleh v hotelu 4.den: Dopoledne katedrála Santa Vergine Ma•6x polopenze•služby průvodce Ravenna ria Assunta, kterou postavili ve 12. století NormaPříplatky: Rimini San né na místě arabské mešity, spojení románského Pokoj 1/1 2.340 Kč Leo Urbino Komplexní pojištění 450 Kč stylu, gotika s islámskými prvky, šest královských Arezzo San Marino Fakultativní výlet Gubbio 290 Kč hrobek i porfyrový náhrobek Friedricha II., chráCortona Gubbio Odjezdová místa: mový poklad s  královskou korunou zdobenou Montalcino Assisi A. Slaný, Kladno, Praha, Plzeň, Pardubice, Hradec perlami a drahokamy z hrobky Constanze AragonPerugia Montepulciano Králové ské, choti císaře Friedricha II. La Zisa - normanská letní rezidence ze 12. století - pravzor pro slavnou Adriatická riviéra a Umbrie Alhambru ve španělské Granadě. Národní archeologické muzeum. Nocleh v hotelu u Palerma. 5.den: Palermo. Dopoledne Palazzo dei Normani - rozlehlá rezidence normanských králů, Cappella Palatina - palácová kaple Rogera II., barokní náměstí Quattro Canti a  jezuitský chrám na  Sicílii Gesu (1564-1633), který je ukázkou sicilského baroka. La Martorana - kaple normanského admirála z  poloviny 12. století (nejstarší normanské moAssisi zaiky na Sicílii), San Giovanni degli Eremiti s pěti

ADRIATICKÁ RIVIÉRA A UMBRIE

orientálními kupolemi, mešitou a jedinečnou křížovou chodbou. Odpoledne Monreale - původně benediktinský klášter nad Palermem, nádherná normanská katedrála S. Maria la Nuova, rozlehlá křížová chodba s  nádhernými mozaikovými sloupky a  reliéfně zdobenými hlavicemi sloupů. 6.den: Cefalú - dopoledne jedno z nejkrásnějších městeček na Sicílii, procházka od jachetního přístavu podél pobřeží (částečně dochované fénické hradby) k historickému centru: normanská katedrála (od r. 1131, Roger II., zachována nádherná mozaika v apsidě - r. 1148. Odpoledne Messina, která je třetím největším sicilským městem a  hlavním městem provincie Messina, město je také lázeňským centrem a sídlem univerzity. Messina byla založena řeckými kolonisty už v 8. století před n. l., má velkou románskou katedrálu s unikátním orlojem, četné barokní a renesanční fontány, a zdejší Museo Regionale nabízí několik mimořádných uměleckých děl, obrazy Antonello da Messiny, velkého představitele italské renesance a  slavné dílo zakladatele barokní malby Caravaggia Klanění pastýřům. Nocleh u Messiny. 7.den: Dopoledne trajektem do Reggio di Calabria. Reggio di Calabria zaujme zcela jedinečným archeologickým muzeem Museo Nazionale della Magna Grecia, které je věnované antickému umění a  zejména tzv. Velkému Řecku, to jest koloniím Řeků v Itálii. Největším pokladem muzea jsou dvě bronzové sochy řeckých bojovníků v životní velikosti zvané Bronzi di Riace, které byly objeveny v moři v  srpnu 1972 nedaleko Reggio Calabria. Tyto plastiky z 5. století p. n. l. jsou považovány za nejvzácnější umělecká díla řeckého umění. Odpoledne Taormina, známé sicilské letovisko, nádherné město plné malebných uliček se rozkládá v kopcích na severovýchodě sicilského ostrova, mezi Messinou a Catanií. Zříceniny antického města Tauromenium. Nejzajímavější památkou je Teatro Greco, nejzachovalejší antické divadlo na Sicílii s úžasným výhledem na město a sopku Etnu. Dále pak katedrála ze 13. století, středověké a barokní chrámy a paláce. Catanie, druhé největší město na Sicílii, jejíž dominantou je pevnost Castello Ursino, kterou postavil u  moře kolem roku 1240 štaufský císař a sicilský král Fridrich II. Nocleh u Catanie. 8.den: Odlet z Catanie zpět do Prahy. Termín 20.09.- 27.09.

Cena Odlet 28.990 Praha

V ceně: •letecká doprava Praha - Sicílie a zpět•palubní zavazadlo•7x nocleh v hotelu 3*/4*•7x snídaně •7x večeře•transfery autokarem na Sicílii •služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 5.990 Kč Komplexní pojištění 480 Kč Zavazadlo k odbavení 1.400 Kč


RUSKO, ŘECKO

Petrohrad, chrám Vzkříšení Krista

16

Santorini

na světě, či řady dalších památek v historickém ANTICKÉ ŘECKO centru města. Nabízí se např. Fabergeovo museA SANTORINI um s unikátními zlatnickými výrobky, Jusupovův Petrohrad, Leningrad či Saint Petersbrug - pořád palác - místo, kde byl zavražděn Rasputin či maje- Tento poznávací zájezd nabídne významné archestejné město. Město, které změnilo dějiny celého státní katedrála Sv. Izáka. Kolem poledne odjezd ologické a  umělecké památky severního Řecka, 20. století. Město, o kterém se říká, že je poklad- z hotelu na letiště a odlet zpět do Prahy. ale také unikátní letecký výlet na ostrov Santorini. nicí ruského umění. Město, které vás nadchne. CESTY ÍM ZA UMĚN Termín Cena Odlet Program zájezdu: 26.03.- 29.03. 14.990 Praha Program zájezdu: 1.den: Ve  večerních hodinách odlet z  Prahy 1.den: Dopoledne odlet z Prahy do Petrohradu. 28.05.- 31.05. 17.990 Praha do Athén. Po příletu do Athén transfer do hotelu. 18.990 Praha Přílet do  Petrohradu v  odpoledních hodinách. 27.08.- 30.08. Nocleh v hotelu v Athénách. Transfer do hotelu. V podvečer prohlídka centra V ceně: 2.den: Odjezd z Athén na sever Řecka. OdpolePetrohradu - projdete se po proslulém Něvském •letecká doprava Praha - Petrohrad a zpět dne Dion, antické město na  úpatí slavné hory prospektu, dále zamíříte na  Palácové náměstí •palubní zavazadlo•3x nocleh v hotelu•3x Olympu, které sloužilo k  oslavě řeckých bohů. hotel/letiště•služby průvodce s majestátním Alexandrovým sloupem a k Zimní- snídaně•transfery Město výrazně podporoval Alexandr Veliký - právě Příplatky: mu paláci (dnešní Ermitáži). Zastavíte se na ná- Pokoj 1/1 od 2.990 Kč z  Dionu se vydal na  výpravu do  Persie. Navštíbřeží, odkud je možné shlédnout slavnou budovu Komplexní pojištění 240 Kč víme archeologické vykopávky antického města Admirality a  ti nejvytrvalejší se možná dočkají Zavazadlo k odbavení 1.650 Kč a Archeologické muzeum. Ubytování v  Soluni. i tradičního zvednutí mostů přes řeku Něvu. Výlet Puškino 1.990 Kč 3.den: Soluň, druhé největší řecké město, které 200 Kč je díky stavbám z období raně křesťanského a by2.den: Po snídani se vypravíte k proslulé ikoně Zajištění e-víz města - křižníku Aurora. Odpoledne pak zamízantského období zapsáno na seznamu světovéříte do Petrodvorců. Úchvatná rezidence a park ho kulturního dědictví UNESCO. Navštívíme hlavní Peterhof byl letním sídlem cara Petra Velikého. památky, které připomínají antickou, byzantskou, Impozantní je především velká kaskádová fontátureckou a židovskou minulost. K největším atrakna, která má 37 zlacených soch, 64 fontán a 142 cím patří vítězný oblouk císaře Galeria, turecká vodotrysků. V  podvečer návrat zpět do  centra Bílá věž a kostely sv. Demetria, svaté Sofie, tzv. Petrohradu. rotunda a  Óssios Davíd, které nabízejí nejkrás3.den: Dopoledne fakultativní výlet do městečka nější byzantské mozaiky. Prohlídka významného Puškino, dříve známé pod názvem Carskoje Archeologického muzea, které zahrnuje umělecká Selo, jehož parky a paláce patří k nejkrásnějším díla pocházející ze Soluně, Makedinie a Thrákie památkám carského Ruska. Budete moci navštívit od pravěku k počátkům křesťanství. Noc v Soluni. tzv. Kateřinský palác a především pak proslulou 4.den: Dopoledne Lefkádia - monumentální Jantarovou komnatu. Po návrat do Petrohradu se makedonské hroby v podobě podzemních řeckých můžete vypravit do Petropavlovské pevnosti. Zde chrámů. Odpoledne Vergina a její královské hrobv katedrále Sv. Petra a Pavla se nachází hrobky ky, které jsou zařazeny na Seznam světového děmnoha ruských carů - např. hrobka Petra Velikédictví UNESCO. Pohřebiště makedonských vládců ho, Kateřiny Veliké či posledního ruského cara bylo objeveno v 70. letech minulého století. Tzv. Mikuláše II. hrobka Persefony nabízí scénu zobrazující Hádův 4.den: Dopoledne můžete využít k návštěvě Erúnos Persefony - velkolepé malířské dílo, tzv. mitáže, jedné z nejslavnějších uměleckých galerií Ermitáž hrobka II pravděpodobně patřila slavnému Filipu II Makedonskému a jako jediná zůstala zcela nedotčena až do  jejího objevu v  roce 1977, další hrobka byla zřejmě určena pro Alexandra IV, syna Alexandra Velikého. Noc v oblasti Meteory. 5.den: Dopoledne Meteora - návštěva některého z  unikátních klášterů na  300 metrů vysokých skalách. Mniši a  poustevníci se tam usazovali od  časného středověku a  stavby byly dostupné

PETROHRAD LETECKY

Petrodvorce

Meteora

pouze po žebřících a úzkých schodištích. Monastýry byly vyzdobeny nádhernými ikonami, mimo jiné i od Theofana Krétského. Kláštery jsou zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. Večer ubytování v Athénách. 6.den: Fakultativní výlet na ostrov Santorini. Časně ráno odlet na ostrov Santorini. Prohlídka archeologických vykopávek v  Akrotiri, což jsou skutečné Pompeje doby bronzové. Sopka na ostrově vybuchla někdy před rokem 1600 před naším letopočtem a následky jejího řádění totálně ochromily kvetoucí říši bájného krále Mínoa. Slavná báje o  Atlantidě zřejmě popisuje právě toto neštěstí. Santorini, nazývaný v antice Théra, se z velké části propadl do moře, zbytek ostrova i  s  velkým mínojským městem pokryla desítky metrů vysoká vrstva sopečného popela a pemzy. Město se pod tímto nánosem zachovalo v téměř dokonalé podobě, takže můžeme projít jeho ulicemi a navštívit luxusní domy, které byly v 2. tisíciletí p. n. l. postaveny pro bohaté obyvatele „Atlantidy“. Městečko Fira - společná prohlídka Muzea prehistorické Théry, které nabízí úchvatné umělecké a archeologické nálezy z doby mínojské, zejména unikátní nástěnné malby, které do  velké míry změnili náš pohled na umění doby bronzové. Některé malby vypadají, jako by krásné dívky maloval antický předchůdce Sandra Botticelliho. Objevy z Akrotiri jsou považovány za největší kulturní senzaci v  poválečné archeologii. Ve  večerních hodinách odjezd na letiště a odlet zpět do Athén. Návrat do hotelu v Athénách pozdě v noci. Účastníci zájezdu, kteří se nebudou chtít zúčastnit výletu na ostrov Santorini, mohou využít tohoto dne k prohlídce četných athénských památek. 7.den: Odpoledne odlet z Athén zpět do Prahy. Termín Cena Odlet 06.04.- 12.04. 27.990 Praha

V ceně: •letecká doprava Praha – Athény a zpět•palubní zavazadlo•6x nocleh•6x snídaně•transfery autokarem po Řecku•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 8.990 Kč Komplexní pojištění 480 Kč Zavazadlo k odbavení 1.990 Kč Výlet Santorini 6.490 Kč

Soluň


ŘECKO, FRANCIE

17

Versailles

PAŘÍŽ A ZÁMKY NA LOIŘE

Akropolis

La Rochelle

Náš již tradiční zájezd je zaměřený na poznávání krásné oblasti zámků na Loiře, které patří k nejZÁMKY NA LOIŘE větším turistickým atrakcím ve  Francii. Kromě A POBŘEŽÍ ATLANTIKU klasických zámků Chambord, Chenonceau a Blois Řecko bylo kolébkou evropské civilizace. Nejenom navštívíte ještě zámky Azay-le-Rideau, Villandry Tento zájezd kombinuje návštěvu vzdálenějších, do Athén vás zavede tento letecký poznávací zá- a Cheverny. ale také krásných zámků na  Loiře s  prohlídkou jezd. Objevíte krásy středověké Plaky, vychutnáte a  poznáváním významných nádherných histosi osvětlenou Akropoli nebo nádherný panorama- Program zájezdu: rických měst Francie jako jsou Chartres, Chinon, tický výhled z pahorku Lykabetos. Můžete poveče- 1.den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách. Bordeaux aj. Svoji podmanivou krásu má i pobřeží řet v typické taverně nebo se vykoupat na některé 2.den: V dopoledních hodinách příjezd do Paříže Atlantiku, kde navštívíte jedinečnou zajímavost – z  překrásných pláží Egejského moře. Zvláštní - celodenní prohlídka: pravý břeh Seiny dunu Pilat i věhlasný přístav La Rochelle, význampozornost bude věnována památkám zapsaným s  nádhernými bulváry, Champs Elysées, oblast né lázně Arcachon aj. na seznam světového dědictví UNESCO. Louvre, Centre George Pompidou, Il de la Citté, katedrála Notre Dome, Latinská čtvrť, Panteon, Program zájezdu: Program zájezdu: 1.den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách. aj. Odjezd do hotelu, ubytování. Nocleh. 1.den: Dopoledne odlet z Prahy do Athén. Ubyto- 3.den: Okruh po  zámcích na  Loiře. Villandry - 2.den: Průjezd Francií. Zastávka v  Chartres – vání v hotelu. Večerní procházka centrem Athén, zámek s  jedinečnými renesančními zahradami, Město s jedinečnou největší katedrálou ve Franposezení v některé z taveren ve čtvrti Plaka. které jsou nejpřitažlivější ze všech, úžasné orna- cii, která bývá nazývána „Akropolí Francie“. 2.den: Celý den bude věnován především an- menty tvořené nejen květinami, ale i zeleninou Dojezd na ubytování. tickým památkám Athén. Postupně navštívíte a  kořením. Azay-le-Rideau - mistrovské dílo 3.den: Den věnovaný kráse zámků na  Loiře. Akropolis, Agoru, nejzachovalejší antický chrám renesanční architektury. Chenonceau - nádherný Zámek Langeais – historicky velmi významný - Theseion, Dionýsovo divadlo, chrám Dia Olymp- renesanční zámek s  malebnými zahradami, zá- zámek v jižnější části údolí Loiry. Opatství Fonského, starý olympijský stadion. tevraud – jedinečné opevněné opatství, klášter, mek šesti žen. Návrat na nocleh. 3.den: Tento den můžete využít k další prohlídce 4.den: Okruh po  zámcích na  Loiře. Chambord který připomíná i  hrad nebo pevnost. Zámek Athén (nabízí se např. Archeologické muzeum, - monumentální zámek, největší v oblasti Loiry, Ussé – velmi fotogenický zámek se spoustou věží vyjížďka na  pahorek Lykabetos či návštěva který si nechal vybudovat král František I. Blois zabudovaných vzájemně do jednoho komplexu. ústředního athénského náměstí Syntagma). - starobylé městečko se zámkem, sídlo vévodů 4.den: Prohlídka města Chinon – nádherné Nebo můžete využít některého z nabízených fa- orleánských. Cheverny - zámek z doby Jindřicha historické město Johanky z Arku, které si podrkultativních výletů. IV. a Ludvíka XIII. vybudovaný v jednoduchém, ale želo svůj středověký a  renesanční vzhled. Nad Polodenní výlet na Mys Sounion: Polodenní vý- klasickém stylu, návrat na nocleh. starým městem se hrdě vypíná mohutný hrad, let vás povede po turisticky nejrušnějším Attickém 5.den: Dopoledne prohlídka Versailles – sídlo ze kterého jsou úžasné výhledy na  středověké pobřeží mezi Aténami a mysem Sounion, které- francouzských králů, zámecký areál. Dokonče- jádro i do okolní krajiny. Návštěva města Poitiers mu se také říká Apollónovo pobřeží podle malého ní prohlídky Paříže - levý břeh Seiny, Eiffelova – významné město, s  památkami na  bohatou Apollónova chrámu ve Vouligmeni. Projíždět bu- věž, Invalidovna. Pro zájemce možnost prohlídky minulost spadající až do římských časů. Katedrála deme kolem členitého pobřeží se zlatavými píseč- Musee d´Orsay nebo galerie Louvre. Večerní Pa- Notre-Dame-la-Grande, kostel St. Hilaire, justiční nými plážemi, nížinami a lesy až k cíli naší cesty říž - Montmartre a Moulin Rouge. Odjezd do ČR. palác aj. - mysu Sounion. Jeho dominantou je Poseidonův 6.den: Návrat do ČR v poledních hodinách. 5.den: Výlet k  pobřeží Atlantiku. La Rochelle chrám z 5. stol. př. n. l., jehož 16 impozantních – město, které má slavnou historii spojenou Cena (2l./3l.) Odjezd bělostných mramorových sloupů se tyčí 60 metrů Termín s hugenoty i kardinálem Richelieu. Starý přístav 05.05.- 10.05. 6.690/5.990 A nad hladinou Egejského moře. s věží sv. Mikuláše, katedrála sv. Ludvíka, maják Celodenní vyjížďka lodí po Saronském zálivu: 15.09.- 20.09. 6.690/5.990 A aj. Možnost koupání. Pro zájemce lodní výlet Během celodenního výletu navštívíte ostrovy Hyd- V ceně: k pevnosti Boyard – pevnost z 19. století, která •doprava autokarem•3x nocleh v hotelu ros, Poros a Egina. je v  dnešní době místem konání stejnojmenné •služby průvodce 4.den: V odpoledních hodinách odjezd na letiště Příplatky: populární soutěže, nyní již i s českou účastí. a odlet z Athén do Prahy. Pokoj 1/1 1.800 Kč

ATHÉNY LETECKY

Termín Cena Odlet 02.04.- 05.04. 14.990 Praha 15.10.- 18.10. 14.990 Praha

V ceně: •letecká doprava Praha - Athény a zpět•palubní zavazadlo•3x nocleh v hotelu•3x snídaně •služby průvodce•transfery z letiště do hotelu a zpět Příplatky: Pokoj 1/1 2.990 Kč Komplexní pojištění 200 Kč Zavazadlo k odbavení 1.990 Kč Výlet Mys Sounion 1.490 Kč Výlet lodí po Saronském zálivu 2.990 Kč

Komplexní pojištění 240 Kč Snídaně (3x) 450 Kč Odjezdová místa: A. Praha, Beroun, Plzeň, Pardubice, Hradec Králové

Chenonceau

zámek Ussé

6.den: Přejezd k Atlantickému oceánu. Duna Pilat – návštěva jedinečné přírodní zajímavosti, nejvyšší duny Evropy. Možnost koupání ve vlnách Atlantiku. Zastávka v Arcachon – významné lázeňské místo se zajímavou atmosférou. Prohlídka perly západní Francie města Bordeaux. Město Bordeaux bylo věnem Eleonory Akvitánské a významnou metropolí Akvitánie, patří k nejzajímavějším historickým městům Francie. 7.den: Prohlídka St. Emilion – romantické “město vína“ s historickou zvláštností – podzemním skalním kostelem. Odjezd do Čech. 8.den: Příjezd do Čech. Termín 12.07. - 19.07.

Cena Odjezd 10.990 A

V ceně: •doprava autokarem•5x nocleh v hotelu •služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 3.000 Kč Komplexní pojištění 400 Kč Snídaně (5x) 750 Kč Odjezdová místa: A. Praha, Beroun, Plzeň, Hradec Králové, Pardubice, Brno

Chartres

opatství Fontevraud


FRANCIE

18

Avignon Nice květinářství. Navštívíme přístav, květinové uličky, provensálskou tržnici nebo hrad Grimaldi, kde žil Pablo Picasso. Navštivte s námi ta nejkrásnější města Francouz- 4.den: Po snídani odhlášení z hotelu. Dopoledne ské riviéry, Nice – Menton – Monako – Monte odlet z Nice zpět do Prahy. Carlo – Cannes – Antibes. Termín Cena Odlet 17.04.- 20.04. 16.990 Praha Program zájezdu: 16.990 Praha 1.den: Přílet do Nice, transfer do hotelu, ubyto- 17.09.- 20.09. vání. Prohlídka města s  úzkými klikatými ulič- V ceně: kami ve  čtvrti Vieux Nice, Cimez, katedrála St. •letecká doprava Praha – Nice a zpět Réparate, náměstí Garibaldi, přístav, procházka • palubní zavazadlo•transfer z/na letiště•jízdné vlakem na výlety dle programu•3x nocleh po Anglické promenádě. v hotelu•3x snídaně•služby průvodce 2.den: Ráno přejedeme do  Monackého kní- Příplatky: žectví. Pěší prohlídka míst, kde se jezdí jeden Pokoj 1/1 4.890 Kč z nejatraktivnějších závodů Formule 1 na světě. Komplexní pojištění 200 Kč Návštěva exotické zahrady s  panoramatickým Zavazadlo k odbavení 1.690 Kč výhledem, tržiště, střídání stráží u  královského paláce, neoromantická katedrála, Oceánografické muzeum s obřími akvárii, jachetní přístav, luxusní lázně Monte Carlo s kasínem, Japonské zahrady. Odpoledne navštívíme Menton, malebné staré město, které s  okolními horami tvoří jedinečné místo Azurového pobřeží. Navštívíme náměstí Sain-Michel s kaplí Conceptiona a bazilikou Sainte-Michel - Archange s krásným výhledem na moře i město. 3.den: Ráno výlet do Cannes, proslulého přímořského letoviska Francouzské riviéry a místo konání světoznámých filmových festivalů. Z Cannes možnost fakultativního výletu lodí na  Lerinské ostrovy (cca 14 Eur, platba na místě). Navštívit můžete St. Marguerite s bývalým vězením, kde byl vězněn muž se železnou maskou nebo menší ostrov St. Honorat, kde se nachází udržované opatství Lerinských mnichů. Odpoledne Antibes, oblíbené prázdninové letovisko, ale i  centrum Monte Carlo

NICE – MONTE CARLO CANNES, LETECKY

Francouzská Riviéra

PROVENCE A FRANCOUZSKÝ KRAS Středověká města i vesničky plné barev uprostřed vinic a levandulových polí, krajina, která inspirovala nespočet umělců, včetně Van Gogha. Antické památky v  Orange a  Arles. Poznáte přírodní parky Lubéron, který voní tymiánem a levandulí, a jedinečný přírodní park Camargue mezi mořem a zemí, kde se pěstuje rýže, v salinách se získává sůl z moře, žijí tu plameňáci, bílí koně a černí býci. Projedeme úchvatnými kaňony řek Herault a Ardeche s vyhlídkami na bílé skalní masivy, kterými si řeka prodírá svoji cestu. Závěr je věnován prohlídce Lyonu. Program zájezdu: 1.den: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách. 2.den: Orange – městečko pyšnící se krásnými římskými památkami, slavný římský vítězný oblouk a divadlo. Prohlídka bývalého papežského města Avignon s možností návštěvy Papežského paláce a opěvovaného mostu sv. Benezeta. 3.den: Přírodní park Lubéron – obrovské vápencové pohoří, vyhlídky, vycházka v cedrovém lese. Kamenné městečko Bonnieux s hradbami ze 13. století, Roussillon, jedinečné oranžové skály a  okrové domy. Románský klášter Sénanque s  levandulovými poli. Fontaine-de-Vaucluse (zde žil a  tvořil slavný Petrarca), největší vyvěračka v Evropě – až 90 000 litrů vody za sekundu tryská z podzemní řeky u paty útesu. 4.den: Arles, město umělce van Gogha, je baštou provensálských tradic. Zdejší muzea patří k  nejlepším v  kraji. Římské památky - aréna, antická nekropole, Konstantinovy lázně. Klášter St-Trophime. Přírodní park Camargue u  Středozemního moře s bílými koňmi a plameňáky,

Aigues Mortes

ornitologický park. Poutní město Ste-Maries-de-La-Mer s katedrálou. Středověké městečko Aigues-Mortes s  monumentálními hradbami, které nechal vybudovat Ludvík IX. ve 13. století. 5.den: Začátek putování oblastí Francouzského krasu: St-Guilhem-Le-Desert – významné opatství, malebné kamenné městečko zasazené v kaňonu mezi skalisky. Kaňon řeky Herault, kde se průzračná modrozelená voda zařezává do vápencových skal. Koupání při ústí Ďáblovy soutěsky. Zájemci mohou navštívit jeskyni Clamouse s nádhernou „aragonitovou výzdobou“. Město Montpellier – středověké domy v historickém jádru, katedrála. 6.den: Jedinečná krasová oblast Francie. Jeskyně Aven Armand – jedna z nejkrásnějších v Evropě. Městečko La Rozier ležící při ústí kaňonů Tarn a Jont. Kaňonem řeky Tarn s vyhlídkami na  ohromné skalní stěny do  kterých se řeka zařezává. Velmi zajímavé městečko St-Enimie. 7.den: Průjezd kaňonem řeky Ardeche, vyhlídky na okolní skály a řeku. Ohromná skalní brána Pont d’Arc, kterou protéká řeka Ardeche. Lyon - prohlídka druhého největšího města Francie s  řadou antických památek i  moderních staveb (9-ti hodinová zastávka). Odjezd do Čech. 8.den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách. Termín Cena (2l. / 3l.) 27.06.- 04.07. 10.990/9.990

Odjezd A

V ceně: •doprava autokarem•5x ubytování v hotelu (2- nebo 3-lůžkové pokoje s přísl.)•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 3.000 Kč Komplexní pojištění 400 Kč Snídaně (5x) 750 Kč Odjezdová místa: A. Slaný, Praha, Beroun, Plzeň

řeka Tarn


FRANCIE, ŠPANĚLSKO

19

Madrid Albi

TOULOUSE - ALBI CARCASSONNE LETECKY

B

Korsika

MADRID – TOLEDO LETECKY

L

ROMANTICKÁ KORSIKA

D

Tento letecký zájezd vám představí tři monumenty jižní Francie v podhůří Pyrenejí. Toulouse - hlavní Versailes Paris město Akvitánie. Úchvatně dochované středověké Poznejte s  námi překrásný ostrov se špatnou Carcassonne. A majestátní Albi. pověstí, jak Korsiku charakterizoval Arnošt Černík ve  své knize „Na  ostrově krevní msty“. Strmé Program zájezdu: Fontainebleau hory dosahující výšky přes 2500 m se zde tyčí 1.den: Odlet z  Prahy do  Toulouse (přímý let). nad průzračným mořem. Vychutnáte návštěvy Odpoledne ubytování v  hotelu a  prohlídka his- starobylých korsických městeček zasazených Chambord ey torického centra Toulouse. Toulouse se v posled- v překrásné přírodě i koupání na západním poních desetiletích minulého století stalo centrem břeží. Ostrov, jehož nejkrásnější subtropická příletectví. Vyrábějí či kompletují se zde letouny roda nabízí nejen azurové moře s fantastickým Blois Airbus. Toulouse však patří k nejstarším městům pobřežím, ale i štíty horských velikánů, romanve Francii. Založili jej již římané (původní název tické kaskády a zákoutí ve stínu staletých pinií Chenonceaux byl Tolosa) a již v 6. století n. l. se stalo hlav- a korkových dubů. ním městem království Vizigótů. Najdete zde řadu památek - dominikánský kostel Eglise des Program zájezdu: ers Jacobins, kde jsou uchovávány ostatky sv. Tomá- 1.den: Odjezd z  Prahy v  dopoledních hodiše Akvinského, románská bazilika Sv. Sernina. nách. Středem města je Place du Capitole, náměstí 2.den: Trajektem do Bastie na Korsice. Návštěs  půvabnými arkádami a  historickou budovou va starobylého Corte s hrdě se tyčící citadelou radnice - palác Capitole. pod horskými velikány. Překrásným hornatým ême 2.-3.den: V následujících dvou dnech si můžete vnitrozemím pokračujeme na západní pobřeží vybrat mezi nabídkou fakultativních výletů do jedné z nejkrásnějších zátok Propriano se do  Albi nebo Carcassonne, a  nebo je můžete stejnojmenným městečkem, která je ideálním využít k další prohlídce města Toulouse. Navštívit místem k podnikání výletů po celé Korsice. můžete např. Musée des Augustines, které obsa- 3.den: Dopoledne odpočinek u  moře, kde huje sbírku románských a gotických soch včetně dlouhá písčitá pláž na jedné straně zakončená patnácti chrličů v  nádherném augustiánském městečkem a  na  druhé skalisky s  janovskou klášteře. Nebo zábavný interaktivní park věno- věží skýtá každému, co žádá. Odpoledne provaný vesmíru a kosmonautice Cité de l´Espace. hlídka městečka Propriano. 4.den: Dopoledne odjezd na letiště a odlet z Tou- 4.den: Ráno pro zájemce výlet s  turistikou louse zpět do Prahy. s  překrásnou scenérií skalních věží Bavella, které patří k  neznámějším atrakcím ostrova. Termín Cena Odlet Odpoledne pobyt u moře. 27.03.- 30.03. 13.990 Praha 5.den: Koupání a  pobyt u  moře. Odpoledne 12.06.- 15.06. 14.990 Praha pro zájemce návštěva nedalekého proslulého V ceně: naleziště prehistorické kultury Filitosa s mno•letecká doprava Praha - Toulouse a zpět ha menhiry.

CH

•palubní zavazadlo•3x nocleh v hotelu •3x snídaně•3-denní jízdenku na veřejnou dopravu v Toulouse•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 3.990 Kč Komplexní pojištění 240 Kč Zavazadlo k odbavení 2.700 Kč Fakultativní výlet Carcassonne 780 Kč Fakultativní výlet Albi a Cordes 780 Kč

Madrid má celou řadu zajímavých památek, ale je také místem, kde se výborně nakupuje. A Toledo patří k  nejkrásnějším historickým městům 6.den: Návštěva bizarních skal Calanche. Španělska. Po  krátké procházce touto pastvou pro oči, kde barevné skalní útvary ostře kontrastují Program zájezdu: s  azurovou hladinou moře, pokračujeme 1.den: Odlet z Prahy, přílet do Madridu. Ubytodo  nedalekého Porta, které je jednou z  dal- vání v hotelu. V podvečer prohlídka centra města. ších perel Korsiky. Při zpáteční cestě zastávka Projdete se od Puerta del Sol (Sluneční brány) až v Napoleonově městě Ajacciu, kde navštívíme na hlavní madridské náměstí, Plaza Mayor. jeho rodný dům s  muzeem. Vyvrcholením 2.den: Dopoledne pokračování prohlídky města. dne bude vyhlídka od  Tour de la Parate Navštívíte Královský palác (Palacio Real) i  přiMnichov Almudena. Odpoledne mohou na proslulé „Krvavé ostrovy“, které byly kdy- lehlou katedrálu si útočištěm pirátů. Příjezd zpět v  pozdních milovníci umění zamířit k proslulé galerii Prado, Linderhof naopak sportovní fanoušci patrně nevynechají náhodinách. Chiemsee Madrid. 7.den: Ráno si prohlédneme Neuschwanstein „nejkorsičtější“ vštěvu fotbalového stadionu Realu Ethal výlet do  Toleda. Dopoledne město Sartene. Z  úzkých Hohenschwangau křivolakých uliček 3.den: Celodenní na  nás dýchne duch minulosti krevní msty odjezd vlakem z  madridského nádraží Atocha Zugspitze jízda trvá cca 40 minut. V Toledu vás a  pirátských výprav. Pokračujeme do  vyhlá- do Toleda, šeného Bonifacia. Prohlídka města, které je čeká středověké městské opevnění, kamenné se svými bělostnými útesy řazeno k největším křivolaké uličky, malebná náměstí i přepychové pozoruhodnostem Evropy. Pro zájemce krásná paláce. Z náměstí Zocodover, původně dobytčího trhu, se vydáme k  dominantě města, Alcázaru, projížďka lodí pod skalnatými útesy. v němž dnes sídlí vojenské muzeum. Navštívíme 8.den: Koupání a pobyt u moře. 9.den: Přístav Bastia, trajekt. Odjezd do ČR. rovněž monumentální katedrálu, perlu vrcholné španělské gotiky a kostel Santo Tomé, v němž je 10.den: Návrat do ČR. vystaveno jedno z nejznámějších děl slavného El Termín Cena Odjezd Greca, Pohřeb hraběte Orgaze. Zastavíme se rov12.06.- 21.06. 14.390 A něž u překrásného kláštera San Juan de los Rey11.09.- 20.09. 14.390 A es, který nechala postavit Isabela Kastilská a Fer18.09.- 27.09. 13.890 A dinand Aragonský. Večer návrat zpět do Madridu. V ceně: 4.den: Dopoledne volno, které můžete využít •doprava autokarem•trajekty•7x ubytování k  nákupům na  proslulé Grand Via nebo k náv chatkách (kuchyně, 2 ložnice, příslušenství) vštěvě dalších madridských muzeí. Nabízí se např. •7x snídaně, 6x večeře (jednoduchá strava muzeum Reina Sofia s proslulým Piccasovým obpřipravovaná českou kuchařkou)•vstupní a výstupní razem Guernica. Kolem poledne odjezd na letiště poplatky•pobytová taxa•služby průvodce a odlet zpět do Prahy. Příplatky:

D

A

I

Pokoj 1/1 Komplexní pojištění Odjezdová místa: A. Praha, Beroun, Plzeň

3.000 Kč 500 Kč

Pisa Livorno Romantická Korsika

Korsika

Bastia

Corte Porto

Termín 08.05.- 11.05. 02.10.- 05.10.

V ceně: •letecká doprava Praha – Madrid a zpět •3x nocleh v hotelu 3*•vlak Madrid – Toledo – Madrid•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 3.990 Kč Komplexní pojištění 200 Kč Snídaně (3x) 990 Kč Zavazadlo k odbavení 1.690 Kč Cena nezahrnuje: Pobytová taxa cca 8 EUR (platba na místě) Místní doprava, transfery

Ajaccio Propriano Sartene

Carcassonne

Bonifacio

Cena Odlet 15.990 Praha 15.990 Praha

Bonifacio

Madrid

CZ


PORTUGALSKO

20

Madeira

Sintra

PORTUGALSKO A ŠPANĚLSKO - LETECKY

MADEIRA Zveme Vás na hornatý portugalský ostrov, který je protkán množstvím zavlažovacích kanálů - levád, podél nichž vedou turistické stezky s nádhernými výhledy zejména na Atlantik. Při první vycházce kamkoliv zjistíte, že se mu právem říká ostrov „věčného jara“.

Madrid – Porto – Coimbra – Tomar – Batalha – Alcobaca – Fatima – Sintra – Lisabon – Algarve – Sevilla – Cordoba – Granada - Toledo Program zájezdu: 1.den: Odlet z ČR do Španělska. Krátká prohlídka Barcelony v závislosti na času příletu. Nocleh. 2.den: Přejezd španělským pobřežím přes Valencii, Alicante do Granady. Nocleh. 3.den: Granada - město zasazené do  přírody na  úpatí pohoří Sierra Nevada s  pohádkově krásnými památkami z doby maurské nadvlády (letohrádek Generalife se zahradami, arabská čtvrť Albaicín). Nocleh. 4.den: Cordoba - bývalé arabské sídelní město. Mešita, židovská a stará čtvrť s typickými bílými stavbami, úzkými uličkami a půvabnými nádvořími, římský most. Sevilla - město přezdívané pro svou krásu perlou Andalusie s třetí největší katedrálou v Evropě, s překrásným romantickým zámkem Alcazár v maurském slohu a bílou židovskou čtvrtí. Nocleh. 5.den: Gibraltar - britská korunní kolonie, staré město a pevnost střežící průliv mezi Evropou a  Afrikou. Cádiz - malebné bílé město ležící na úzkém poloostrově, významný přístav, krásné promenády a pláže. 6.den: Přejezd na pobřeží Algarve - jedno z nejkrásnějších pobřeží Evropy s  písečnými plážemi i  rozeklanými útesy. Malebné městečko Lagos, odpočinek a koupání na plážích zasazených mezi skalisky. 7.den: Lisabon - metropole Portugalska, prohlídka čtvrti Belém s  významnými památkami – Klášter Jeronýmů, Belémská věž, Památník objevitelů. Cabo da Roca - nejzápadnější výběžek Evropy. Sintra - královské město, jedno z nejstarších v  Portugalsku, opěvované pro svoji krásu mnoha básníky. 8.den: Tomar - majestátní templářský hrad z 12. století se slavnou templářskou rotundou a proslu-

Batalha lým manuelským oknem. Batalha - pro svou krásu ve všech dějinách umění vyzdvihovaný klášter. Alcobaca - starobylé městečko s klášterem Panny Marie. Fátima - slavné poutní místo. 9.den: Coimbra - univerzitní město, první hlavní město Portugalska se Starou katedrálou, kostelem Sv. kříže, univerzitou. Přístavní město Porto, známé svým vinařstvím – portské víno. Nocleh. 10.den: Přejezd do Španělska. Cestou prohlídka univerzitního města Salamanca se Starou a Novou katedrálou, římským mostem, malebným náměstím Plaza Mayor a Domem mušlí. Nocleh. 11.den: Monumentální zámek a královský pantheon El Escorial. Toledo - krásná katedrála, dům malíře El Greca, synagoga Santa Maria la Blanca aj. Nocleh. 12.den: Madrid - hlavní město Španělska, Královský palác, park Retiro, Plaza Mayor, Puerta del Sol aj. Nocleh. 13.den: Odlet do ČR.

gy

Termín Cena Odlet 16.09.- 28.09. 29.990 Praha

V ceně: •letecká doprava Praha – Barcelona / Madrid a zpět•doprava po Španělsku a Portugalsku autokarem dle programu•12x nocleh (2-lůžkové pokoje s příslušenstvím)•12x snídaně (2x snídaňové balíčky)•3x večeře•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 (10 nocí) 4.800 Kč Komplexní pojištění 780 Kč

Portugalsko a Španělsko

F

Sin tra

Salamanca

Coimbra Fátima Tomar

Madrid

Lisa bon

Toledo

E P Lagos Sevilla

Cordoba

Cádiz

Granada Gibraltar

Alkmaar

Volemdam

Alsmer

Amsterdam

Keukenhof

Delft

Gent

Antwerpen

Brusel

Waterloo

Bastogne

Bouillon

Porto

Batalha

Program zájezdu: 1.den: Odlet z Prahy na Madeiru kolem poledne. Ubytování v Machicu. 2.den: Půjdete podél levády Do Canical, vinoucí se úbočím z  vesničky Marocos, odkud vyrazíte; úzké údolí se postupně rozevírá v široké, výhledy na malá políčka vystřídají pohledy na celé Machico s Atlantikem v pozadí (cca 4h nebo méně dle výběru varianty). S 3.den: Po snídani vystoupíte na „střechu Madeiry“. Přes vyhlídku na Portele a Paso de Poiso vyDK jedete na třetí nejvyšší horu ostrova Pico do Arieiro a dále výběr ze dvou variant: Pro turisticky zdatnější: Pico das Torres, 3-hodinová náročnější procházka nebo druhá, méně náročná varianta busem na vyhlídku Achada do Teixeira Da pěšky k chatě pod nejvyšší horou (1 hod. chůze), dále už zase společně výstup na Pico Ruivo (1862 m) - nejvyšší hora ostrova (20 min.). Návrat k busu na vyhlídku Achada do Teixeira. Santana - vesnice s typickými lidovými domky ve tvaru písmene „A“ Dstřechou. s rákosovou B 4.den: Navštívíte východní část Madeiry. Ponta L de - skalnatý poloostrov, projdete Termín Cena Odlet F Sao Lourenco po úzkém hřebeni, který je omýván oceánem ze 08.05.- 18.05. 29.980 Praha Praha dvou stran, až k farmě Casa do Sardinha. Mož- 29.05.- 08.06. 29.980 SK 29.980 Praha nost výstupu na kopec nad farmou (148 m – 1,5 12.06.- 22.06. 31.980 Praha hod. chůze) s výhledem až k majáku. DPro zájem- 26.06.- 06.07. Praha ce koupání na malé oblázkové pláži. Prainha - 10.07.- 20.07. 29.980 H A 31.07.- 10.08. 29.980 Praha koupání na přírodní pláži s černým pískem. 07.08.- 17.08. 29.980 Praha RO 5.den: Náhorní planina CH Paul da Serra s výhledy I SLO Praha na severní i jižní pobřeží. Sestoupíte do samoty 21.08.- 31.08. 29.980 HR 29.980 YU Praha Rabacal - pěšky podél levády Do  Risco k  vo- 25.09.- 05.10. dopádu Risco, dále podél levády 25 Fontes až V ceně: k jezírku 25 Fontes. Možnost osvěžující koupele. •letecká doprava Praha – Madeira a zpět 6.den: Na náhorní planině Paul da Serra vystou- •zavazadlo k odbavení •doprava dle minibusem•10x ubytování v hotelech či píte na vyhlídku Bica da Cana (1620 m - 30 min programu penzionech (2-lůžkové pokoje s příslušenstvím) i s návratem); sestoupíte na sever klikatou ka- •10x snídaně•ochutnávka madeirského vína menitou cestou (90 min.) k levádě Gran Canal •služby průvodce do Norte - podle této levády půjdete skoro 2 hod. Příplatky: skrz 4 tunely až do průsmyku Encumeada (1007 Pokoj 1/1 4.990 Kč 660 Kč m), kde se občerstvíte madeirským likérem Komplexní pojištění poncha v  obchůdku s  korkovým zbožím. Účastníci kratší varianty Vám půjdou z  Encumeady naproti. Na zpáteční cestě městečko Sao Vicente na severním pobřeží a den zakončíte koupáním v lávových jezírkách s mořskou vodou v místě ubytování v Porto Moniz. 7.den: Odjedete k levádě Ribera da Janela projdete celkem 10 tunelů tam i  zpět; půjdete jím téměř 30 minut (v tunelu vodní sprška), celkem max. 7 hodin i s odpočinkem „na otočce“ - čelovky Madeira

Den Haag

Brug

nutné; budete se vracet stejnou cestou zpět. Možnost cestu podle levády kdykoliv ukončit, jít zpět a počkat na ostatní v místním baru. 8.den: Západní pobřeží Madeiry. Zastavíte se u  majáku Ponta do  Pargo, v  malém přístavu Paul do Mar. Dále navštívíte vyhlídku nad městem Ribeira Brava, Cabo Girao - 580 m vysoký útes nad mořem s  výhledem na  jižní pobřeží, pěšky podél levády Dos Piornais - leváda s banánovými políčky. Dojedete do Funchalu, hlavního města, kde strávíte poslední 3 noci. 9.den: Den začnete na  tržišti ve  Funchalu, prohlédnete si botanickou zahradu, vyjedete na  Monte do  výšky 600 m n. m., podíváte se do kostela, zájemci se projedou na saních, známé místní atrakci. Průsmyk Eira do Serrado - nahlédnete do divokého strmého údolí, pěší sestup (1,5 hod. chůze) do městečka Curral das Freiras, založeného jeptiškami, které se zde skrývaly před piráty. 10.den: Podél levády Caldeira Verde do Caldeira Verde za necelé 2 hod., ze strmých skal padá vodopád do jezírka, zvoucího k osvěžující koupeli. Delší varianta pokračuje po  levádě Caldeira do Inferno, tedy ještě 1 hod. skrz několik tunelů, PL některé mají „okna“, minete dva vodopády a dojdete až do Caldeira do Inferno. Návrat stejnou cestou. Zastávka v městečku Porto da Cruz na severním pobřeží. 11.den: Odlet z Madeiry odpoledne, přílet do Prahy cca ve 22 hod..

Barcelona

Lucembourg

nig

Salzburg

se

e

Dachstein

Imst Wenns

Krimmel Oetz Umhausen Längenfeld Sölden

Zell am See Kaprun

Grossglocknes

Schladming


PORTUGALSKO

21

Porto

Lisabon

PORTUGALSKO A PAMÁTKY UNESCO LETECKY Zejména střední část Portugalska je protkána řadou unikátních památek, z nichž mnohé jsou zapsány na seznamech světového kulturního dědictví Unesco. Stojí za to je alespoň jednou za život navštívit. Určitě nebudete litovat. Program zájezdu: 1.den: V ranních hodinách odlet z Prahy do Lisabonu. Ubytování v hotelu v centru města. Odpoledne prohlídka Lisabonu. Navštívíte historické čtvrti Lisabonu - Baixa a Alfama, hlavní lisabonské náměstí Rouses, katedrálu Sé, hrad svatého Jiří. Projedete se i historickou tramvají. Dále na vás čeká prohlídka lisabonské čtvrti Belem - místa, odkud vyplouvali portugalští mořeplavci na  své objevitelské plavby do  vzdálených zemí celého světa. Navštívíte Mosteiro dos Jeronimos (klášter Jeronýmů) z 16. století, v kterém pobýval i slavný mořeplavec Vasco di Gama. Prohlédnout si budete moci rovněž působivou obranou věž Torre de Belem z 15. století a novověký památník portugalských mořeplavců. 2.den: Dopoledne se vydáte vlakem do horského městečka Sintra, které se chlubí řadou královských paláců. I Sintra je zapsána na seznamech Unesco. Odpoledne návrat do  Lisabonu. Večer si pak můžete vychutnat typické portugalské „fado“ v  některé z  četných restaurací v  centru města. 3.den: Dopoledne zamíříte do historického města Obidos, které je obklopeno dobře zachovalými hradbami. Centrum města se svými sněhobílými domy si uchovalo unikátní středověký ráz. Dále pak zamíříme k jedné z perel středního Portugalska - klášteru Alcobaca z 12. století. Následovat bude neméně unikátní klášter Batalha. Večer ubytování v  hotelu v  proslulém poutním městě Fatima. Při večerní procházce si tak budete moci prohlédnout jedno z největších náměstí v Evropě s přilehlou bazilikou postavenou na počet zjevení Panny Marie. Věž baziliky je vysoká 65 metrů! 4.den: Dopoledne zamíříte do  Tomaru, kde

Tomar

se nachází další skvostná památka, původně templářský hrad, později přestavěný na Kristův konvent (Convento de Cristo). Tato rozsáhlá památka je rovněž zapsána na seznamech Unesco. Z  Tomaru pak zamíříte do  univerzitního města Coimbra. Univerzita v Coimbře je druhou nejstarší univerzitou v Evropě a i její historická část je na seznamech Unesco. Coimbra byla až do 13. století hlavním městem země. Večer návrat do Lisabonu. 5.den: Dopoledne volno. Odpoledne odjezd na letiště a odlet zpět do Prahy. Termín 03.04.- 07.04. 18.09.- 22.09.

Cena Odlet 19.990 Praha 19.990 Praha

V ceně: •letecká doprava Praha - Lisabon a zpět•palubní zavazadlo•4x nocleh v hotelu•4x snídaně •autokarová doprava 3. a 4. den zájezdu •služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 4.790 Kč Komplexní pojištění 250 Kč Zavazadlo k odbavení 1.290 Kč Cena nezahrnuje: Místní dopravu v Lisabonu, jízdné vlakem do Sintry a zpět, místní poplatek v hotelu

Batalha

PORTUGALSKO LETECKY Vydejte se s námi do Portugalska. Budete uchváceni nádhernou krajinou, plážemi i divokým pobřežím Atlantiku a především úchvatnými kulturními a  historickými památkami, z  nichž mnohé jsou zařazeny na seznam UNESCO. Program zájezdu: 1.den: Ve večerních hodinách odlet z ČR do Portugalska. Transfer do hotelu, ubytování v hotelu. 2.den: Lisabon – dopoledne první část prohlídky metropole Portugalska s  nejvýznamnější památkou klášterem Sv. Jeronýma v  Belemu. Prohlédnout si budete moci také obranou věž Torre de Belém. Sintra – královské letovisko, jedno z nejstarších v Portugalsku, opěvované pro svoji krásu mnoha básníky. Prohlédnout si můžete královský palác, zámek Pena i řadu dalších historicky cenných staveb. Cabo da Rocca – nejzápadnější výběžek Evropy. Večer příjezd do Fatimy, jednoho z nejvýznamnějších poutních míst křesťanského světa. Nocleh. 3.den: Batalha – pro svou krásu ve všech dějinách umění vyzdvihovaný klášter. Alcobaca – starobylé městečko s  klášterem P.  Marie z  12. století. Tomar – historické město, kterému vévodí templářský hrad z 12. století, později v 15. století přestavěný na tzv. Convento de Cristo. Konvent představuje neuvěřitelně rozsáhlý komplex staveb. Přejezd na sever Portugalska. Nocleh. 4.den: Dopoledne prohlídka přístavního města Porto, známého svým vinařstvím (portské). Coimbra – univerzitní město (druhá nejstarší univerzita v Evropě), první hlavní město Portugalska. Stará katedrála, kostel sv. Kříže, univerzita s proslulou knihovnou. Nocleh. 5.den: Dopoledne příjezd do Lisabonu. Prohlídka historického centra, čtvrti Alfama, náměstí Rossio, které je kulturním i společenským centrem města, aj. Ubytování v hotelu. Večer doporučujeme posezení v některé z typických portugalských restaurací s živou hudbou ve stylu fado. 6.den: Évora – historické centrum je na seznamu památek UNESCO. Odpoledne přejezd na nejna-

Belém, klášter Jeronýmů

Algarve vštěvovanější portugalské pobřeží – Algarve. Krátká procházka kolem útesů na pobřeží Algarve. Nocleh. 7.den: Algarve – jedno z nejkrásnějších pobřeží Evropy s písečnými plážemi i rozeklanými útesy. Koupání na  plážích zasazených mezi skalisky. Návštěva Cabo de San Vincente – nejjihozápadnějšího výběžku Evropy s majestátním majákem. Možnost plavby lodičkami kolem rozeklaného skalnatého pobřeží u Lagosu. Nocleh. 8.den: Dopoledne odlet z Fara (Algarve) do Lisabonu. Zde přestup na let do Prahy. Termín 22.05.- 29.05.

Cena Odlet 27.990 Praha

V ceně: •letecká doprava Praha – Lisabon a zpět•letecká doprava Faro (Algarve) - Lisabon•zavazadlo k odbavení•autokarová doprava v Portugalsku •7x ubytování•7x snídaně•3x večeře•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 6.990 Kč Komplexní pojištění 480 Kč

Coimbra


HOLANDSKO

22

Zaansee Schans

Haarlem

HOLANDSKO

PO STOPÁCH VINCENTA VAN GOGHA, REMBRANDTA, VERMEERA, ...

Zájezd navazuje na návštěvu výstavy Vincenta van Gogha ve Frankfurtu nad Mohanem a jeho cílem je poznání míst, kde van Gogh vyrůstal a kde se inspiroval ke své tvorbě. Vincent van Gogh nebyl žádný divoch. Byl velice sečtělý a obdivoval i ctil staré mistry holandského umění období tzv. zlatého věku. Takže se současně vydáme po stopách jeho velkých holandských předchůdců - Rembrandta, Vermeera a Halse. Součástí zájezdu bude návštěva nejslavnějších holandských galerií a muzeí výtvarného umění. CESTY ÍM ZA UMĚN

Program zájezdu: 1.den: Dopoledne odjezd z Prahy do  Amsterdamu, technické zastávky cestou, večer ubytování v Amsterdamu. 2.den: Celý den Amsterdam. Dopoledne návštěva Rijksmusea, největšího muzeum umění v Nizozemsku s nejslavnějšími díly Rembrandta Harmensze van Rijn (Noční hlídka, Židovská svatba, portréty a autoportréty), Franse Halse (portét pijáka) Halse a  Jana Vermeera (Mlékařka a Žena čtoucí dopis), která zaujala pozornost mladého Vincenta van Gogha; odpoledne návštěva Muzea Vincenta van Gogha s prohlídkou jeho reprezentativní sbírky nabízející kolekci nejslavnějších van Goghových obrazů; v  podvečer prohlídka nejvýznamnějších historických a architektonických památek města: gotické farní kostely Oude Kerk ze 14. století a  Nieuwe Kerk, gotická obchodní váha s  věží, domy z 16. až 17. století, systém soustředných kanálů okolo středu starého města, Královský palác (radnice) - nejvýznamnější stavba holandského zlatého věku umění a architektury. Nocleh v hotelu v Amsterdamu. 3.den: Den Haag - třetí největší město Nizozemska, návštěva slavné galerie Mauritshuis, která patří mezi nejslavnější umělecké kolekce na světě a nabízí mimořádná díla holandských a vlámských umělců. Van Gogh, který v Haagu působil, obdivoval zdejší slavné obrazy Rembrandta (Anatomie doktora Tulpa) a  Vermeera (Diana s nymfami, Dívka s perlou, Pohled na Delft), Franse Halse (Smějící se chlapec), Carla Fabritia, nebo Paula Pottera (Býk), kterým bude věnován zvláštní výklad. Pozdě odpoledne navštívíme město Delft, jedno z nejstarších historických sídel Holandska, proslulé dialogem kanálů a historických domů, modře zdobenou keramikou a jako místo působení významných mistrů jako byl Jan Vermeer, Carel Fabritius a Pieter de Hooch. Nocleh v hotelu v Amsterdamu. 4.den: Haarlem - historické centrum města je starší a méně dotčené změnami než centrum Amsterdamu, dopoledne kostel svatého Bavona, radnice ze 17.-18.

století, tržnice a městská váha (1598), řada měšťanských domů z 16.-18. století, památková čtvrť kolem Velkého trhu a  významné Muzeum malíře Franse Halse, který ve  městě pracoval i  zemřel, situované v budově sloužící původně jako starobinec (Frans Halsmuseum) - nejslavnější Halsovy skupinové portréty, odpoledne Amsterdam - dům Rembrandta (Rembrandthuis) v ulici Jodenbreestraat, kde pobýval a maloval slavný holandský malíř v letech 1639 - 1658 roku, až do svého osobního bankrotu (prohlídka ateliérů i obytných místnosti). Nocleh v Amsterdamu. 5.den: Oterrlo - dopoledne prohlídka sbírek Muzea Kröller-Müller - kromě van Goghova muzea v Amsterdamu jde o největší kolekci obrazů Vincenta van Gogha. Kolekci shromáždila Helene Kröller-Müllerová, která byla ve své době nejbohatší ženou v Holandsku. Umění van Gogha ji zcela uchvátilo - stala se největší sběratelkou jeho pláten. Muzea Kröller-Müller je fantasticky umístěno v přírodě severního Holandska a patří k nezapomenutelným zážitkům. Kolekce nabízí i soubor děl Pieta Mondriana, Georgese Seurata, Odilona Redona a Pabla Picassa. Odpoledne zastávka v Nuenenu v severním Brabantsku, kde van Gogh krátce žil a maloval svoje Jedlíky brambor. Nocleh v hotelu. 6.den: Odjezd zpět do ČR, příjezd do Prahy ve večerních hodinách.

Termín 21.07.- 26.07.

Cena 13.990

Odjezd A

V ceně: •doprava autokarem•5x nocleh•5x snídaně •osobní audio systém•místní poplatek •služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 3.990 Kč Komplexní pojištění 300 Kč Odjezdová místa: A. Praha, Slaný

KVĚTINOVÉ KORZO A AMSTERDAM Jedna z  největších holandských slavností, tzv. Květinové korzo, se koná každoročně v  polovině dubna. Vedle této světové atrakce vás náš zájezd zavede i na řadu dalších zajímavých míst v Holandsku. Takže se můžete těšit na projížďku po grachtech, větrné mlýny, lány tulipánů, lahodné sýry, nádherné diamanty či unikátní umělecká díla v čele s Rembrandtovou Noční hlídkou. Program zájezdu: 1.den: V podvečerních hodinách odjezd z ČR. Non-stop cesta přes Německo do Holandska. 2.den: Ráno zastávka ve Volendamu - rybářské vesničce s typickou atmosférou. Dále prohlídka skanzenu Zaansee Schans s  větrnými mlýny, typickými holandskými domy, ukázkou výroby dřeváků a sýrů. Poté zastávka v typické sýrárně, kde se můžete seznámit s tradiční výrobou proslulých holandských sýrů. Odpoledne zastávka v  Delftu - staré a  překrásně zachovalé město, někdejší sídlo holandských hrabat proslavené známou delftskou keramikou (fajánsí). Večer ubytování v hotelu. 3.den: Prohlídka Haagu, třetího největšího města Nizozemska, sídlo vlády, parlamentu a královny. Odpoledne navštívíme tzv. „Květinové korzo“ - velkolepý průvod alegorických vozů vytvořených z tisíců řezaných květů. Původně se jednalo pouze o prezentaci konce jarní květinové sezóny. Dnes patří tato slavnost k tomu nejkrásnějšímu, co můžete v Holandsku spatřit. Květinové korzo začíná ráno v Noordwijku a pokračuje celý den až do Haarleemu, kde večer končí. Večer nocleh v hotelu.

4.den: Ráno navštívíme Keukenhof - krásný květinový park na ploše 20 ha. Největší květinový park v  Evropě nabízí 6 miliónů květin, překrásná jezírka a potůčky, tematické zahrady a výstavy v pavilonech. Kromě nekonečných lánů tulipánů zde uvidíte především begonie, mečíky, chryzantémy, jiřiny, růže a také exotické rostliny. Amsterdam - pro jeho sepjetí s mořem i četné kanály jej nazývají „Benátky severu“. Návštěvu Amsterdamu zahájíme pěší prohlídkou centra města, při níž nevynecháme Královský palác ani proslulé náměstí Dam. Krátce se zastavíme i na květinovém trhu, bleším trhu i ve čtvrti červených luceren. V rámci odpoledního programu se můžete věnovat již amsterdamským specialitám - především slavnému Rijksmuseu, proslulého Rembrandtovou „Noční hlídkou“, dále máte možnost projížďky lodí po  grachtech a  taktéž můžete navštívit brusírnu diamantů. Individuálně pak můžete navštívit např. muzeum Van Gogha (včetně slavné Slunečnice) či Rembrandtův rodný dům. Večer odjezd zpět do ČR. 5.den: Návrat do ČR v dopoledních hodinách. Termín 23.04.- 27.04.

Cena 6.990

Odjezd A, B

V ceně: •doprava autokarem•2x nocleh v hotelu (2-lůžkové pokoje)•2x snídaně •služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 (2 noci) 2.490 Kč Komplexní pojištění 200 Kč Odjezdová místa : A. Slaný, Kladno, Praha, Louny, Most B. Kralupy n. Vlt. (200), Roudnice n. L. (200)

Volendam Zaansee Schans Haarleem

Am

Nordwijk Keukenhof

Haag Delft

Amsterdam

m

a rd

ste

Květinové korzo a Amsterdam


HOLANDSKO, POBALTÍ, FINSKO, ISLAND

23

Island

ISLANDSKÁ POHLEDNICE Amsterdam

AMSTERDAM LETECKY

Križiu Kalnas

V Amsterdamu jste z  Prahy letadlem dříve, než po D1 v Brně. Tak co si užít o víkendu tohoto uvolOKRUH něného města? Projít se kolem amsterdamských POBALTÍM S VÝLETEM kanálů, obhlédnout pověstné bleší trhy, nakoukDO HELSINEK nout do  čtvrti Červených luceren nebo si vybrat nějaké krásné diamantové náušnice. Pro ty, kteří nemají mnoho času, jsme připravili týdenní zájezd do Pobaltských republik, které jaProgram zájezdu: kožto řádní členové EU jsou již snadno přístupné. 1.den: Odlet z Prahy do Amsterdamu. Ubytování Pobaltské republiky v posledních letech znovu odv hotelu v odpoledních hodinách. Později odpo- halují pro turisty svou malebnou krásu a množství ledne a v podvečer společná procházka Amster- historických památek. damem. Fakultativně je možné využít projížďku po  grachtech (kanálech), které městu dodávají Program zájezdu: neopakovatelnou atmosféru, stejně jako staro- 1.den: Odjezd z Prahy. Přejezd přes Polsko do Litvy. bylé uzoučké domy na jejich březích. Kanály ze 2.den: Vilnius – hlavní a  největší město Litvy, 17. století, které kolem dokola obepínají centrum které svým půvabem a atmosférou připomíná Praměsta, byly dokonce v roce 2010 zapsány na se- hu, staré město patří k nejrozsáhlejším městským znam kulturního dědictví UNESCO. jádrům v Evropě. Nocleh. 2.den: Tento den se nejprve vydáme do centra 3.den: Jedinečnou památkou v  přírodním parku města na náměstí Dam s Královským palácem nedaleko Vilniusu se 61 jezery je vodní hrad Traa  Novým kostelem, kde kontrastem ke  shonu kai, kdysi sídlo litevských knížat. Unikátní skanzen hlavních tříd jsou tichá, romantická zákoutí, Rumšiškés. Kaunas – město s historickým jádrem kanály lemované měšťanskými domy nebo oku na soutoku řek Nemunas a Neris se starým hradem lahodící barevná krása květinových trhů. Pak si a radnicí zvanou „Bílá labuť“. Nocleh v Kaunasu. budete moci vybrat: Buď můžete zvolit polodenní 4.den: Město Šiauliai, kde navštívíme Križiu Kalvýlete do Zaanse Schans nebo návštěvu některé- nas – Horu křížů – několik tisíc křížů symbolizuje ho z četných amsterdamských muzeí. Van Gogh utrpení Krista i prostých Litevců. Přejezd do Lotyšmuzeum s nejucelenější sbírkou Van Goghových ska. Barokní zámek Rundale. Nocleh v Tallinnu. děl, Rijks muzeum se slavnou Noční hlídkou 5.den: Individuální volno nebo fakultativní výlet od  Rembrandta, Muzeum Anny Frankové, ži- do  Helsinek: Ráno odjezd busem do  přístavu dovské dívky, která se zde ukrývala před nacisty, v Tallinu. Nalodění na trajekt a plavba do Finska unikátem je Námořní muzeum, ke kterému pa- cca 2,5 hodiny. Dopoledne vylodění v  přístavu tří i opodál kotvící kopie trojstěžníku Holandské v Helsinkách. Během dne se budete moci seznáVýchodoindické společnosti z počátku 18. století, mit s nejznámějšími památkami a místy Helsinek jehož paluby si můžete rovněž prohlédnout. - olympijský stadion, kde triumfoval Emil Zátopek, 3.den: V  průběhu dne odjezd na  letiště. Odlet světoznámá hala Finlandia, Sibeliův monument, zpět do Prahy. kostel ve skále Temppeliaukio, historické centrum s  monumentálními stavbami, Senátním náměstí Termín Cena Odlet s  katedrálou, prezidentský palác, pravoslavná 29.05.- 31.05. 14.990 Praha Uspenská katedrála, tržiště, přístavní pevnost 22.08.- 24.08. 13.990 Praha Suomenlinna. Večer nalodění na  trajekt Helsinky 19.09.- 21.09. 12.990 Praha V ceně: •letecká doprava Praha - Amsterdam a zpět •palubní zavazadlo•2x nocleh v hotelu •2x snídaně•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 od 3.990 Kč Komplexní pojištění 150 Kč Zavazadlo k odbavení 1.650 Kč Fakultativní výlet Zaanse Schans 1.250 Kč

Rijks museum

Chcete navštívit Island ekonomicky a přesto efektivně? Pak tento krátkodobý letecký zájezd na Island může být ten pravý pro vás! Zájezd je určen pro individuální cestovatele. Termíny odletů jsou každý den po celý rok. – Tallin a plavba zpět. Návrat do hotelu v Tallinu v pozdních večerních hodinách. 6.den: Tallinn – město ležící u Finského zálivu. V průběhu prohlídky navštívíme Staré město, hanzovní cechovní a  kupecké domy, Katedrální vrch Toompea, starobylé kostely. Přejezd do Lotyšska, nocleh v Rize. 7.den: Hlavní město Lotyšska Riga se starým městem na východním břehu Daugavy. Zde se nacházejí historické, architektonické a kulturní památky od 14. století až po dnešek. Noční přejezd. 8.den: Přejezd přes Polsko. Příjezd do Prahy v poledních hodinách. Termín 28.06.- 05.07.

Cena Odjezd 9.290 A

V ceně: • doprava autokarem • 5x nocleh (2-lůžkové pokoje) • 5x snídaně • služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 2.250 Kč Výlet Helsinky 1.250 Kč Komplexní pojištění 320 Kč Odjezdová místa: A. Praha, Pardubice, Hradec Králové

Helsinky

Program zájezdu: 1.den: Večer odlet z Prahy přímým letem na Island. Po příletu do Keflaviku individuální transfer do hotelu v Reykjavíku. 2.- 3.den (příp. až 4. den dle zvoleného termínu): Během pobytu na  Islandu doporučujeme prohlídku Reykjavíku. Navštívit můžete prezidentský palác, rybářský přístav i  další zajímavosti. K  poznávaní Islandu můžete využít i  vybrané fakultativní výlety (ceny viz webové stránky): Výlet Zlatý trojúhelník: Nejprve zamíříte do oblasti gejzírů. Při pěší procházce vřídelní krajinou, neminete „otce“ Geysira (již téměř nečinný), ani „syna“ o pár metrů opodál - gejzír Strokkur, který vystřikuje každých 10 minut proud horké vody až do  výše 25 m. O  pár kilometrů dále uvidíte nejznámější a prý i nejkrásnější islandský vodopád - Gullfoss („Zlatý vodopád“). Dále přejedete k národnímu parku Thingvellir, kde byl v r. 930 vyhlášen první demokratický parlament na Islandu. Můžete spatřit i tektonickou puklinu Aldmannagjá, která oddaluje Evropu a Ameriku. Modrá laguna: doprava do proslulého koupaliště Blue Lagoon a zpět do Reykjavíku. Výlet za velrybami: lodí z přístavu v Reykjaviku. Na této plavbě budete mít možnost vidět velryby v jejich přirozeném prostředí. Jen kousek od přístavu v  Reykjavíku je zátoka Faxaflói, která je domovem různých druhů velryb a řady mořských ptáků, včetně slavného Puffina a krásného rybáka severního. Jih Islandu: Od černých vulkanických písečných pláží po zasněžené vrcholky sopek je jižní Island velkolepou a úchvatnou částí země. Podíváte se k vodopádu Seljalandsfoss a Skógafoss, prohlédnete si skalní útvar známý jako Reynisdrangar a navštívíte černou písečnou pláž Reynisfjara. Lodí k  ledovci: Jökulsárlón (ledovcová laguna) je ledovcové jezero, které se rozprostírá mezi mořem a ledovcem Breiðamerkurjökull na jihovýchodě Islandu. Lámající se led, vytváří neustále se měnící krajinu, kterou lze obdivovat jak na břehu, tak i na vodě. 4. (nebo 5.) den: Individuální transfer na letiště. Odlet zpět do  Prahy v  nočních hodinách. Ráno přílet do Prahy. Období Cena Odlet 01.01.- 31.12. od 10.390 Praha

V ceně: •letecká doprava Praha - Keflavik a zpět •palubní zavazadlo•2x nebo 3x ubytování v Reykjavíku dle volby termínu•případně 2x nebo 3x snídaně (dle volby hotelu a termínu)

Talin

K tomuto zájezdu nejsou poskytovány služby českého průvodce! Podrobnější rozpis cen naleznete na našich webových stránkách www.slantour.cz.


NORSKO

24

Oslo - opera Norsko

OSLO A HOLMENKOLEN

NORSKÉ FJORDY fjord Geiranger Zájezd do střední části Norska Vás zavede za krásami kouzelné severské přírody, do centra nejvyššího pohoří Jotunheimen, k nejkrásnějšímu 7.den: Průjezd údolím říčky Sjoa mezi našimi fjordu Geiranger i na pobřeží Atlantického oceánu. sportovci známé raftovými sjezdy. Největší norCestou navštívíte dvě hlavní města, Oslo a Kodaň. ské pohoří Jotunheimen (Domov obrů) – pěší túra na vyhlídku Besseggen nad jezerem Gjende (panoramatické rozhledy na rozeklané a zasněProgram zájezdu: 1.den: Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách. žené vrcholy), nebo alternativně nenáročná turis2.den: Prohlídka druhého největšího města Švéd- tická procházka kolem jezera. Městečko Vagamo - krásná ukázka staré norské dřevěné architektury. ska Göteborgu. 3.den: Přejezd  hraničního fjordu Iddefjord. Vy- 8.den: Oslo - vzdušná a zelená metropole Norska hlídková jízda podél nejdelšího norského jezera s množstvím kulturních památek i s věhlasnými Mjosa. Návštěva městečka Lillehammer - turis- muzei. Noční přejezd. tické a sportovní centrum, dějiště zimních olym- 9.den: Prohlídka Kodaně - královský palác Amapijských her, věhlasný skanzen. Příjezd do „srd- lienborg, Christianborg, velkolepá radnice, možce“ Norska - údolí Gudbrandsdalen. nost okružní plavby přístavem. Dánsko nemůžete 4.den: Výlet k  největšímu evropskému pevnin- opustit bez fotografie Malé mořské víly, symbolu skému ledovci Jostedalsbreen. Ledovcový splaz Kodaně. Noční přejezd. Nigardsbreen. Horská krajina Sognefjell - průjezd 10.den: Příjezd do Prahy v ranních hodinách. horskou silnicí s nádhernými scenériemi, kterou se dostaneme k bočnímu rameni nejdelšího nor- Termín Cena Odjezd ského fjordu Sognefjord. 10.07.- 19.07. 13.990 A, C 5.den: Průjezd divokým údolím Romsdalen, 14.08.- 23.08. 13.490 A jejž lemují strmé a  rozeklané vrcholy. Zastávka 21.08.- 30.08. 13.390 A, B u  pověstné převislé horolezecké stěny Trollů - V ceně: Trolltindan. Výjezd věhlasnou cestou Trollů - Troll- •doprava autokarem•trajekty•6x ubytování stigveien. Prohlídka města Alesund, které je na- (1x po trase, 5x ve 4-lůžkových chatkách v Norsku zývané klenotnicí secesního umění a je překrásně s možností vaření)•5x snídaně•4x večeře (česká položené na  břehu a  ostrůvcích Atlantského kempingová kuchyně)•služby průvodce oceánu. Vyhlídková jízda podél Romsdalsfjordu Příplatky: 2-lůžková malá chatička v Norsku (skromnější a Storfjordu. 1.200 Kč/os. (5 nocí) 6.den: Vyhlídková jízda malebným údolím Otta- než 4-lůžková) 500 Kč dalen. Výjezd na vyhlášenou vyhlídku Dalsnibba Komplexní pojištění s  úchvatnými pohledy na  fjordy. Nejkrásnější Odjezdová místa: fjord Geiranger, jehož strmé stěny jsou krášleny A. Praha, Roudnice n. L., Teplice desítkami nádherných vodopádů. Lom - městečko B. Pardubice, Hradec Králové, Brno, Znojmo C. Slaný, Kladno (150), Kralupy n. Vlt. (200) s rázovitým dřevěným kostelíkem. Trondheim

d

un

s Ale

Lom Geiranger jezero Sog Gjende nefj Lillehammer ord Oslo

Pojďte se s námi podívat na místa, která křižovali lodě bájných Vikingů, nejlepší sportovci světa bojovali o olympijské medaile či temnými uličkami kráčel Harry Holm. Program zájezdu: 1.den: Dopoledne sraz na letišti v Praze - Ruzyni. Kolem poledne odlet z Prahy do Osla. Po příletu transfer do hotelu. V podvečer seznamovací procházka centrem města. Projdete se po hlavní obchodní ulici a promenádě Karl Johansgate, která vede od  hlavního nádraží až ke  Královskému paláci. Cestou spatříte budovu Dómu na náměstí Stortorget, budovu Parlamentu, Univerzity, Národního divadla a dojdete až ke Královskému zámku. 2.den: Dopoledne se vydáte do  jednoho z  nejznámějších sportovních center světa - Holmenkolenu. Jednomu z dějišť zimních olympijských her dominuje velký skokanský můstek, z  jehož vrcholu se otevírá nezapomenutelný pohled na  území celého hlavního města a  přilehlého fjordu. Můstek byl postaven u  příležitosti zimních olympijských her v roce 1952 a patří mezi největší turistické atrakce Skandinávie. K můstku náleží také lyžařské muzeum (Skimuseet), které obsahuje cenné lyžařské exponáty (lyže staré 2 500 let a další). Odpoledne budete pokračovat prohlídkou centra Osla. Vydáte se na  procházku po Aker Brygge - hale loděnic přebudované na moderní nákupní a kulturní centrum - nachází se zde množství restaurací, kaváren, butiků a  galerií. Poté se projdete kolem středověké pevnosti Akershus, která se tyčí nad osloským fjordem, až k jedinečné moderní budově Opery (Operahuset), jež byla slavnostně otevřena v roce 2008 a má připomínat ledovou kru pomalu se potápějící do fjordu. 3.den: Po snídani budete pokračovat prohlídkou centra Osla. Zastavíte se u monumentální budovy radnice (Rådhuset), která představuje výrazný symbol města. Radnice je místem, kde se každoročně 10. prosince koná prestižní ceremoniál při příležitosti udělování Nobelovy ceny míru. V Oslu také sídlí Nobelovo mírové centrum, jehož expozice informuje o A. Nobelovi a všech nositelích této unikátní ceny. Poté nasednete na lodní taxi, které vás převezou na poloostrov Bygdøy, kde budete mít možnost navštívit některé z proslulých norských muzeí.

Stockholm

Norské Fjordy Göteborg

rybí trh

Oslo

Muzeum Fram - jeho hlavním exponátem je polární loď Fram, ve které F. Nansen uskutečnil plavbu do Arktidy a R. Amundsen s ní jako první člověk dobyl jižní pól. K muzeu byla přistavěna nová budova, jež je věnována lodi Gjøa, kterou jako první Amundsen proplul Severozápadní cestou od Grónska. Muzeum Kon-Tiki - představuje zachovalý vor Kon-Tiki a  také dlouhý člun z  papyru Ra II., se kterým Heyerdahl přeplul Atlantik. Muzea vikingských lodí - zde můžete obdivovat tři vzácné kusy z 9. století. Nejvzácnější je loď z  Osebergu, jež je bohatě zdobena a  nejlépe zachována. Zájemci se mohou vydat i do Národopisného muzea - Norsk Folkemuseum, jehož hlavní atrakcí je muzeum pod širým nebem (skanzen) - tvoří ho staré měšťanské domy, dvory, stáje a  další historické objekty. Nejzajímavějším exponátem je dřevěný kostelík z Golu v Hallingdalu, který se datuje do roku 1200. 4.den: Brzy ráno odjezd z hotelu na letiště. Odlet zpět do Prahy v dopoledních hodinách. Přílet do Prahy kolem poledne. Termín Cena Odlet 20.03.- 23.03. 14.990 Praha 21.08.- 24.08. 15.990 Praha

V ceně: •letecká doprava Praha – Oslo a zpět•palubní zavazadlo•3x ubytování v hotelu•3x snídaně •služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 4.990 Kč Komplexní pojištění 200 Kč Zavazadlo k odbavení 1.650 Kč

muzeum Fram


IRSKO, VELKÁ BRITÁNIE

25

Tower Bridge

Glendalough

IRSKO LETECKY Toto je naše pozvánka do země, kam masivní turistický ruch naštěstí ještě nedorazil. Země, kde na  vás čekají spousty klikatících se uzoučkých cestiček v  zelené krajině, kde ovce mají vždy přednost. Země, která si vás získá svou harmonií, klidem, přirozeností a romantikou. Program zájezdu: 1.den: V  odpoledních hodinách odlet z  Prahy do Dublinu. Po příletu transfer do hotelu a ubytování v hotelu. Večer návštěva proslulé dublinské čtvrti Temple Bar. Temple Bar je nejnavštěvovanějším a nejmódnějším místem v celém Dublinu. Jeho bezstarostnou atmosférou si sem chodí užívat jak místní, tak turisté. Místo, kde pivo Guiness teče proudem a sklenička Jameson whisky nikdy nevysychá. 2.den: Celý den je věnován poznávání zajímavých míst Dublinu. Začneme na  živé obchodní třídě O´Connell Street a kolem Spire of Dublin (památník Světla) přejdete k  nejznámějšímu mostu Dublinu Ha‘penny Bridge (most byl v minulosti zpoplatněn půl penny) po němž přejdete řeku Liffey. Ta v minulosti dělila město na část zámožných obyvatel a  městskou část chudých. Poté navštívíte akademickou půdu dublinské univerzity Trinity College, jejíž knihovna nabízí sbírku vzácných svazků, kterým vévodí Book of Kells - bohatě zdobený iluminovaný rukopis z 9. století. Projdete se tepnou stylové dublinské čtvrti Grafton street, zhlédnete sídlo poslanecké sněmovny a senátu Leinster House i Oscar Wilde´s House, kde spisovatel prožil dětství, tržnici Loft Market a  zejména kostel sv. Patrika. Dále uvidíme i známý kostel sv. Církve Kristovy, odkud se procházkou dostanete až k  městské radnici a  dublinskému hradu se sbírkou orientálního umění a se zahradami, jehož krásnou siluetu používá jako pozadí televize BBC. Později odpoledne

můžete navštívit pivovar Guinness, ve kterém je velice propracovaná expozice výroby tohoto světoznámého tmavého piva a  kde můžete získat certifikát za správně natočenou pintu. 3.den: V tento den můžete využít buď celodenního fakultativního výletu do  oblasti Wicklow Mountains (údolí Glendalough a  Powersourt Gardens) nebo se vydat za poznáváním dalších zajímavých míst Dublinu. V rámci fakultativního výletu do  oblastí Wicklow Mountains nejprve navštívíte jeden z  nejstarších klášterů v  Irsku - Glendalough (založen již v 6. století!), ležící v  údolí dvou ledovcových jezer, kterému se přezdívá „irské Delfy“. Krátká procházka nabízí množství nádherných scenérií i  přímo vybízí k  panoramatickým fotografickým záběrům. Při zpáteční cestě se pak zastavíme na  prohlídku zahrad hrabství Powerscourt - Powerscourt Gardens, které v  mnohém připomínají královský palác ve Versailles. Na rozloze 19 hektarů tvoří nádherné kombinace terasovitých zahrad vedoucích pozvolně dolů k jezeru. Zahrady jsou zkrášleny sochami, okrasnými jezírky s fontánami a oblázkovými mozaikami. 4.den: Po snídani se vydáme do městečka Kildare, kde se nachází Irský národní hřebčín a také proslulé Japonské zahrady. Odpoledne pak zamíříme na letiště v Dublinu. V podvečer odlet z Dublinu do Prahy. Termín 08.05.- 11.05. 02.09.- 05.09.

Cena 15.990 15.990

Odlet Praha Praha

V ceně: •letecká doprava Praha - Dublin a zpět•palubní zavazadlo•3x nocleh v hotelu•transfery dle programu•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 4.990 Kč Komplexní pojištění 200 Kč Zavazadlo k odbavení 1.990 Kč Výlet Wicklow Mountains 1.490 Kč Snídaně v hotelu 1.590 Kč

LONDÝN A HARRY POTTER LETECKY Letecký zájezd do Londýna vás zavede na  řadu míst, která jsou v  Londýně spojena s  filmovými hity (Harry Potter, Notting Hill) či proslulými britskými hudebními skupinami (The Beatles). Ale samozřejmě nebude chybět ani řada dalších zajímavých míst Londýna, především těch, která nejsou běžně v nabídce cestovních kanceláří. Program zájezdu: 1.den: Dopoledne odlet z  Prahy do  Londýna. Odpoledne ubytování v  hotelu a  dále návštěva proslulého Notting Hillu. 2.den: Návštěva Warner Bros Studio v Leavesdeanu, jedinečná příležitost si prozkoumat kouzlo filmů o Harry Potterovi, místa kde se natáčela nejúspěšnější filmová série všech dob. Budete mít zde čest poznat zákulisí z filmů, prohlídku nádherných kostýmů, nejrůznějších rekvizit, a animace. Dozvíte se zde, jak se v jednotlivých filmech dělaly speciální efekty a záběry. Projít se můžete po hlavní bradavické hale, Brumbálově pracovně nebo Příčné ulici. Navštívit můžete např. Bradavický expres nebo Ollivanderův obchod s kouzelnickými hůlkami. Odpoledne pak můžete využít k návštěvě dalších zajímavých míst a muzeí podle zájmu - děti jistě rády navštíví muzeum voskových figurín Madame Tussaud´s případně Britské muzeum. Nebo si na Baker Street zajdete na návštěvu k Sherlocku Holmesovi (zda bude doma nemůžeme garantovat).

Parlament a Big Ben

Temple Bar, Dublin

Warner Bros studio

3.den: Další den v Londýně. Dopoledne se vydáme na proslulý Camden Town. Ale kdo chce, může se věnovat i obvyklým londýnským pamětihodnostem: Královská čtvrť Westminster - Westminster Abbey, Houses of Parliament s věží Big Ben. Slavnostní ceremonie střídání králov­ských gard na Whitehall či u Buckinghamského paláce. Trafalgar Square a náměstí Picadilly Circus, Londýnsko oko, akvárium a další. Zavítat můžete také na proslulou Abbey Road. Večer odlet zpět do ČR. Termín Cena Odlet 07.08.- 09.08. 14.990 Praha 16.10.- 18.10. 14.990 Praha

V ceně: • letecká doprava Praha - Londýn a zpět •palubní zavazadlo • 2x nocleh v hotelu (2-lůžkové pokoje s příslušenstvím) • 2x snídaně • služby průvodce Cena nezahrnuje: Místní transfery Vstupy do objektů a památek Sleva: Dítě do 14 let jako 3. osoba 12.990 Kč Příplatky: Vstupenka Harry Potter (nad 16 let) 1.350 Kč Vstupenka Harry Potter (děti 5-15 let) 1.100 Kč Komplexní pojištění 120 Kč Zavazadlo k odbavení (15 kg) 1.450 Kč

Harry Potter


VELKÁ BRITÁNIE

26

hrad Warvick

PERLY STARÉ ANGLIE Tento zájezd vás zavede do míst, která jsou spojena s historií Spojeného království. Navštívíte řadu památných míst spojených s  tradicemi, kulturou i historií staré Anglie. Program zájezdu: 1.den: Odjezd z ČR ráno. Nocleh ve Francii. 2.den: Ranní trajekt nebo Eurotunel do Anglie. První zastávkou bude opevněné středověké město Canterbury s nádhernou katedrálou. Pak bude následovat překrásný vodní hrad Leeds s rozsáhlými květinovými zahradami a bludištěm. A na závěr dne malebný vodní hrad Hever, ve kterém měla své sídlo rodina Boleynů a  má nádherné zahrady a bludiště. Ubytování a nocleh. 3.den: Snídaně. Ráno uvidíte krásné univerzitní město Oxford s řadou historických univerzitních budov a kolejí. Poté procházka s kapkou mystiky – megalitický kruh v Avebury. Návštěva historického města Bath, jednoho z nejkrásnějších měst ve Velké Británii díky jednotnému architektonickému stylu. Budete obdivovat zachovalé římské lázně vystavěné na  termálních pramenech. Náměstí The Circus a monumentální budovy na Royal Crescent, které jsou dílem architektů Johna Wooda staršího a mladšího. Nocleh. 4.den: Snídaně. Prohlídka rodiště Williama Shakespeare – malebného historického městečka Stratford-upon-Avon s typickými hrázděnými domky z 16. a 17. století. Perla středověku – impozantní hrad Warwick, který patří mezi nejzachovalejší v  Anglii, s  expozicí muzea madame Tussauds. Návštěva Cambridge, město ležící na řece Cam, druhá nejstarší anglická univerzita, tradiční rival Oxfordu. Ubytování a nocleh. 5.den: Po snídani celodenní Londýn. Bezpečnostní pauza autobusu. Královská čtvrť Westminster

Bath

Edinburgh – Westminster Abbey, Houses of Parliament s věží Big Ben. Slavnostní ceremonie střídání královských gard na Whitehall či u Buckinghamského paláce. Trafalgar Square a náměstí Picadilli Circus. Odpoledne individuální volno, možná návštěva muzeí podle zájmu – Madame Tussaud’s, Britské národní muzeum, Národní galerie, londýnská čtvrt Soho s možností večeře v čínské čtvrti. Večerní odjezd. Noční Eurotunnel nebo trajekt do Francie. 6.den: Návrat do ČR odpoledne. Termín 12.05.- 17.05. 04.08.- 09.08.

Cena Odjezd 10.390 A 10.390 A

V ceně: •doprava autokarem•4x nocleh v hotelu (2-lůžkové pokoje s příslušenstvím)•3x snídaně •Eurotunnel nebo trajekt•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 4.000 Kč Komplexní pojištění 240 Kč Odjezdová místa: A. Praha, Beroun, Rokycany, Plzeň

Oxford, universita

TO NEJLEPŠÍ ZE SKOTSKA 4.den: V tento den si můžete vybrat některý z námi nabízených fakultativních výletů. LETECKY V rámci našeho krátkého leteckého zájezdu poznáte ta nejzajímavější a nejproslulejší místa Skotska. Nasajete neopakovatelnou atmosféru historického Edinburghu, projdete se tajemným údolím Glencoe, u jezera Loch Ness budete pátrat po záhadné vodní příšeře a samozřejmě nemůžete neochutnat proslulou skotskou whisky. Program zájezdu: 1.den: Odlet z  Prahy do  Edinburghu. Prohlídka Edinburghu. Edinburgh, hlavní město skotské whisky, mužů v sukních a skotských dudáků, je nejlákavějším městem v  severní Evropě. Strážcem města je hrad, který na něj shlíží z vrcholku hory a do hloubek nádherných jezer, což dodává Edinburghu jeho působivou a  neopakovatelnou atmosféru. Kolem Edinburghského hradu se klikatí dlážděné uličky s domy z 18. století, které jsou obklopeny četnými parky. Nezapomenutelná je pak procházka tzv. královskou mílí. Ubytování v hotelu v Edinburghu. 2.den: Pokračování prohlídky Edinburghu. Dopoledne se vydáte na  prohlídku Holyrood Palace - oficiálního sídla královny Alžběty II. Odpoledne se budete moci pokochat návštěvou luxusní královské jachty Britannia. 3.den: Napříč skotskou Vysočinou se vydáte k jezeru Loch Ness. Z Edinburghu vyrazíte kolem 8. hodiny ranní. Přes pochmurné vřesoviště Ranoch Moor dorazíte k  nádhernému údolí Glencoe. Dále budete pokračovat přes město Fort Augustus, kde si prohlédnete proslulý Calendonský kanál. Pak již dorazíte k proslulému jezeru Loch Ness. Na břehu jezera si budete moci prohlédnout hrad Urquhart Castle. Dojedete až do města Inverness, odkud se pak budete vracet zpět. Návrat do Edinburghu kolem 20. hodiny večerní.

St. Andrews

Na výběr máte z těchto možností: St. Andrews - meka všech golfistů a historické město. Whisky tour - návštěva palíren whisky na  Skotské Vysočině. 5.den: V ranních hodinách odjezd na letiště a odlet zpět do Prahy. Termín Cena Odlet 29.04.- 03.05. 17.990 Praha 25.09.- 29.09. 17.990 Praha

V ceně: •letecká doprava Praha - Edinburgh a zpět •palubní zavazadlo•4x nocleh v hotelu•transfery hotel/letiště•doprava mikrobusem na výlety •služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 5.990 Kč Komplexní pojištění 250 Kč Zavazadlo k odbavení 1.690 Kč Výlet St. Andrews 1.290 Kč Výlet Whisky tour 1.290 Kč

Edinburgh


VELKÁ BRITÁNIE

27

Orkneye

Termín 18.08.- 27.08.

Cena Odjezd 19.990 A

V ceně: •doprava autokarem•trajekt Amsterdam – Newcastle a zpět•5x nocleh•3x snídaně •1x večeře•2x ubytování ve 4-lůžkových kajutách na trajektu•služby průvodce Příplatky: Pokoj 1/1 5.490 Kč Komplexní pojištění 500 Kč 2-lůžková kabina na trajektu 1.990 Kč / os. Jízdenka na vlak Harryho Pottera 1.390 Kč Vstupenka Military Tattoo 990 – 2.650 Kč Výlet Orkneye 1.990 Kč Odjezdová místa: A. Praha, Slaný, Chomutov Beroun (200 Kč), Plzeň (300 Kč)

ví tro os eye u S o rk n O

Thurso

SKOTSKO GRAND TOUR - LETECKY Skotsko bez kompromisů! Zájezd nabízíme i v letecké variantě… Program zájezdu: 1.den: Odlet z Prahy do Edinburghu. Na letišti v  Edinburghu přestup do  autokaru. Odpoledne návštěva palírny whisky v Glenkinchie nedaleko Edinburghu. Večer ubytování v hotelu v okolí Edinburghu. 2.- 6.den: Shodný s autokarovou variantou 4.- 8. den zájezdu. 7.den: Ráno odlet z Edinburghu, přílet do Prahy v poledních hodinách. Termín Cena Odlet 20.08.- 26.08. 27.990 Praha

V ceně: •letecká doprava Praha - Edinburgh a zpět •doprava autokarem po Skotsku•5x nocleh •3x snídaně•1x večeře•služby průvodce Příplatky a fakultativní služby: Pokoj 1/1 5.490 Kč Komplexní pojištění 420 Kč Zavazadlo k odbavení 15 kg 1.550 Kč Zavazadla k odbavení 23 kg 1.990 Kč Jízdenka na vlak Harryho Pottera 1.390 Kč Vstupenka Military Tattoo 990 – 2.650 Kč Výlet Orkneye 1.990 Kč Leteckou dopravu z Prahy do Edinburghu zajišťuje nízkonákladový dopravce. Součástí ceny letenky není zavazadlo k odbavení. Toto je nutné, v případě požadavku, doobjednat samostatně.

Inverness

Urquart Castle S

ES

HN

C LO

Fort William Ben Nevis

lin

g

Mallaig Arisaig

St ir

Program zájezdu: 1.den: Večer odjezd z ČR. Non-stop cesta přes Německo do Holandska. 2.den: Ráno příjezd do Amsterdamu. Dopoledne prohlídka Amsterdamu, odpolední volno můžete využít např. k prohlídce slavného Rijksmusea se slavnou Rembrandtovou „Noční hlídkou“, nebo k  návštěvě brusírny diamantů. Večer nalodění na trajekt, kterým budete pokračovat do anglického Newcastlu. Ubytování v kajutách. 3.den: Dopoledne vylodění v Newcastlu. Pokračování v cestě do Skotska a oblasti Edinburghu. Odpoledne návštěva palírny whisky v Glenkinchie nedaleko Edinburghu. V podvečer zastávka u Rosslyn Chapel – krásná kaple z 15. století, údajné místo odpočinku Svatého grálu (film Šifra mistra Leonarda). Večer ubytování v hotelu v okolí Edinburghu. 4.den: Ráno vyrazíme do mekky golfu, městečka St. Andrews na východním pobřeží Skotska. Budete moci obdivovat pozůstatky velkolepé katedrály z 12. století, i se projít po nejstarším a nejproslulejším golfovém hřišti. Odpoledne pak zamíříme do královského Edinburghu. Procházka královskou mílí, návštěva hradu a večer možnost návštěvy představení Military Tattoo (fakultativně). Pozdě večer návrat na ubytování. 5.den: Dopoledne prohlídka jednoho z  nejkrásnějších hradů ve Skotsku - hradu Stirling a krátká návštěva památníku Williama Wallace (kdo neviděl film Statečné srdce s  Melem Gibsonem v hlavní roli?). Poté zamíříme do malebné části Skotska - Trossachs s řadou krásných jezer. Naše trasa povede kolem jednoho z  nejkrásnějších skotských jezer – Loch Lomond. Dále průjezd tajemným vřesovištěm Rannoch Moor a úchvatným údolím Glencoe, které je považováno za jednu z  nejkrásnějších přírodních partií Skotska. Možná jej znáte z  filmů „Harry Potter a  vězeň z  Azkabanu“ nebo „Highlander“ se Seanem Connerym v hlavní roli. Čeká nás nenáročná turistická vycházka (cca 1,5 hodiny, dle aktuálního počasí) do  tzv. Ztraceného údolí. Nezapomeňte na  vhodnou turistickou obuv a  oděv! Později odpoledne dorazíme k prvním zálivům Severního

Dopoledne příjezd do Newcastlu, prohlídka centra města, možnost návštěvy normanského hradu Castle Keep či prohlídka katedrály sv. Nicholase. Odpoledne nalodění na trajekt, ubytování v kajutách. Noční plavba do Holandska. 10.den: Dopoledne vylodění v Amsterdamu. Pokračování v  cestě přes Německo do  ČR. Návrat do Prahy v pozdních večerních hodinách.

ND

Skotsko bez kompromisů! V rámci tohoto zájezdu vám chceme představit nejatraktivnější místa, památky i turistické zajímavosti Skotska. Vedle obvyklých turistických hitů jako je královský Edinburgh, jezero Loch Ness či půvabné Glencoe vám nabídneme i místa a události, které obvykle v nabídkách jiných zájezdů nenajdete: Navštívíte proslulý dudácký festival Military Tattoo, projedete se vlakem Harryho Pottera, vstoupíte do  Ztraceného údolí a  poznáte i vzdálené tajemné souostroví Orkney.

moře. Po cestě se vám nabídne řada nádherných výhledů na západní pobřeží Skotska, jeho zálivy a ostrovy i na nejvyšší horu Skotska – Ben Nevis. Večer ubytování v oblasti Fort William. 6.den: Ráno se vydáme do městečka Fort William. Krátká zastávka u  Neptunových schodů. Neptunovy schody jsou soustavou osmi zdymadel na  Kaledonském kanále, který spojuje západní a východní pobřeží Skotska. Dále pak můžete vyrazit vlakem Harryho Pottera přes proslulý Glenfinnanský viadukt do městečka Mallaig (klienti, kteří nemají zájem o fakultativní jízdu vlakem, tuto cestu absolvují po jiné trase – autokarem. Při této cestě krátká zastávka v městečku Arisaig, bývalém výcvikovém středisku speciálních jednotek, u památníku československých vojáků bojujících v Británii). Přejezd na ostrov Sky. Odpoledne zamíříme k jednomu z nejkrásnějších skotských středověkých hradů Eilean Donan Castle. Hrad patří mezi nejnavštěvovanější místa Skotské vysočiny. Večer ubytování v hotelu, večeře. 7.den: Ráno zamíříme k  jezeru Loch Ness. Zastavíme se u  zřícenin hradu Urquhart Castle, místě nejčastějšího výskytu lochneské příšery. Odtud pak zamíříme dále na  sever Skotska. Krátká zastávka v městečku Inverness. Odpoledne dorazíme do Thursa, nejsevernějšího města britského kontinentu. Odpoledne se můžete kochat procházkami starým městem, podél pobřeží po Victoria Walk s krásnými výhledy na orknejský ostrov Hoy či ústí řeky Thurso s  ruinami hradu nebo se vydat do místního muzea. 8.den: Celodenní fakultativní výlet na  souostroví Orkneye. Souostroví Orkneye je úchvatné především pro své rozeklané skalnaté pobřeží, ptačí rezervace a megalitické památky. Ráno přejezd do přístavu John Groats. Odtud trajektem do  městečka Burwick na  Orkneyích. Následuje autokarový okruh po ostrově, během nějž postupně navštívíte či uvidíte: Scapa Flow - proslulou námořní základnu britského válečného loďstva. Na jejím dně je potopeno přes 80 lodí německého námořnictva z doby 1. světové války. Italskou kapli - zajímavý architektonický výtvor, který postavili italští váleční zajatci během 2. světové války. Kirkwall - hlavní město Orkneyí s proslulou normanskou katedrálou z 12. století. Skara Brae - unikátně dochované město z  doby bronzové. Cca před 5000 lety pohřbené pod nánosy písku a znovu objevené v polovině 19. století. Standing Stones Stenness - unikátní „stojící kameny“, megalitická památka. Ring of Brodgar - kamenný kruh z doby bronzové, další z ostrovních památek UNESCO. Večer návrat trajektem zpět na  kontinentální část Velké Británie. Noční non-stop přejezd do jižní části Skotska. 9.den: Ráno zastávka v  hraničním městečku Jedburgh, v kterém pobývala i Marie Stuartovna.

LOM O

SKOTSKO GRAND TOUR

LOCH

Glencoe

Rosslyn

St. Anrews Edinburg Glenkinchie

Jedburg Newcastle

DK

Military Tattoo

Alkmaar Volemdam Alsmer

Amsterdam Keukenhof

Den Haag Delft

gy

Brug

Gent

Antwerpen

D

Brusel

Orkneye

Waterloo

B

Bastogne

F

Bouillon

L

Lucembourg


EUROVÍKENDY Letecké víkendy v evropských metropolích se stávají stále vyhledávanějšími. Řada turistů již nevyžaduje kompletní servis a péči průvodce cestovní kanceláře. Naopak si chtějí organizovat návštěvu daného místa „po svém“. K těmto individuálním cestovatelům je směrována naše nabídka tzv. EASY FLY zájezdů. Zajišťovány jsou jen základní služby (letenka a ubytování). Výsledkem je pak mimořádně příznivá cena zájezdu. Samozřejmostí je volba LIBOVOLNÉHO TERMÍNU odletu, RŮZNÉ KATEGORIE hotelu (2*, 3*, 4*) či různé lokace (centrum či okraj města). OSLO

STOCKHOLM

 Kč

PETROHRAD

 Kč

od 6.590

č

BARCELONA

MILÁNO

 Kč

 Kč

LISABON

 Kč

BENÁTKY

 Kč

od 4.590

EDINBURGH

MADRID

 Kč

od 6.290

 K od 4.390

 Kč

od 4.790

od 5.190

č

 K od 6.690

od 4.490

PAŘÍŽ

ŘÍM

od 2.390

AMSTERDAM

 Kč

od 4.390

 Kč

od 6.790

od 5.990

VZDÁLENÉ SVĚTY Pestrou nabídku leteckých zájezdů do mimoevropských destinací naleznete také v katalogu VZDÁLENÉ SVĚTY. Díky zájezdům s našimi zkušenými průvodci se podíváte například do Nepálu, Brazílie, Namibie, Austrálie, Indie, na Bali a dalších oblíbených destinací. NEPÁL

NAMIBIE

BRAZÍLIE

č

č

0 K od 69.99

0 K od 41.99

FLY AND DRIVE Novinka v naší nabídce. Dovolená bez starostí se zajištěnou letenkou, ubytováním i autem. Vyrazit tak můžete nejen po Evropě, ale také Americe či Africe.

On–line rezervace 24 hodin denně 7 dní v týdnu

Všechny zájezdy si můžete rezervovat on-line přímo z vašeho počítače.

www.slantour.cz

MAROKO č

0 K od 13.99

ANDALUSIE č

 K od 17.990

č

0 K od 25.99

SLAN tour Centrála: SLAN tour, Wilsonova 597, 274 01 Slaný, Czech Republic tel.: +420 312 520 084, 312 522 702, mobil: +420 604 283 868 www.slantour.cz, e-mail: info@slantour.cz pobočky: SLANÝ, Wilsonova 597, tel.: 312 524 174, mob.: 739 659 510, pobslany@slantour.cz PRAHA 7, Veletržní 48, tel.: 224 217 521, slankotva@volny.cz ROUDNICE n. L., Masarykova 989, tel.: 416 838 914, slanrce@seznam.cz

SLAN tour, s.r.o., Wilsonova 597, Slaný

Profile for SLAN tour

Svět na dosah 2020  

Katalog poznávacích zájezdů po Evropě na rok 2020 cestovní kanceláře SLAN tour.

Svět na dosah 2020  

Katalog poznávacích zájezdů po Evropě na rok 2020 cestovní kanceláře SLAN tour.

Profile for slantour
Advertisement