Page 1

Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný

Slánská radnice zdarma | číslo 5 | ročník XVI | květen 2013

Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, minulý měsíc jsem psal o tradici městských plesů. Nyní se budu zabývat další novodobou tradicí, která nemá „oporu“ v slavné historii Slaného – městskými slavnostmi. Začínali jsme před patnácti lety prakticky bez jakýchkoliv organizačních zkušeností. Na začátku jsme se jen dohodli, že se pokusíme Slaňákům představit husitskou minulost města. Pamatuji si, jak jsem seděl na koni vypůjčeném od jednoho farmáře ze Slánska. S hřebcem jsem se seznámil jen několik minut před tím, než jsem se na něj vyhoupnul. Když jsme dorazili na náměstí, obklopily nás desítky natěšených dětí. Doslova nás uzavřely ze všech stran… Cítil jsem, jak je kůň nezvyklý na větší počet lidí nervózní. Doslova pode mnou vibroval stresem. Já se snažil hrát předepsanou roli a přitom horečně přemýšlel, co budu dělat, až kůň vyrazí. Naštěstí jsme oba dva krizovou situaci vydrželi. Další ránu do mého sebevědomí mi zasadil náš dnešní „dvorní zvukař“ Jakub Lis. Byl z našeho amatérského přístupu na nejvyšší míru rozzuřený. Téměř na mne křičel: „Já tady mám špičkovou techniku za milión korun, lidi mi chodí přes kabely, jestli mi to zapálí … už sem nikdy nepřijedu!“ Nakonec ale první slavnosti dopadly nadmíru dobře, nic se nestalo, pozval jsem Jakuba do hospody, abych ho uklidnil a udobřil, společně jsme si všichni sdělili vzniklé problémy, poučili se z nich a následující ročníky slavností měly úplně jinou organizační úroveň. Téma husitských slavností jsme dočasně opustili po desátém ročníku a začali jsme slánské veřejnosti cílevědomě představovat zajímavé dějinné okamžiky města před dvě stě lety. Poprvé jsme představili dobu napoleonských válek a každoroční přehlídku tehdejších reálií vojenského i společenského života jsme směrovali k letošnímu slavnému výročí, kdy si připomeneme vítězství protinapoleonské koalice tří států – Pruska, Ruska a Rakousko-Uherska nad Napoleonem v Chlumci u Teplic (srpen 1813). Zástupci do té doby nejpočetnější armády, která se kdy soustředila na území Čech, se před bitvou sešli nedaleko Slaného u Vraného, kde je dnes na místě setkání tří mocnářů umístěn památník. Dvě stě třicet šest tisíc vojáků s téměř čtyři sta děly provedlo přehlídku na poli mezi Lukovem, Vraným a Louckou. Přehlídku sledovali rakouský císař František, ruský car Alexander a pruský král Vilém Bedřich. Po krvavém vítězství nad Napoleonem se stalo Slaný vojenským lazaretem pro carskou armádu. Ve františkánském klášteře zemřelo mnoho vojáků. Mezi nimi i mladičký příbuzný ruského generála hrabě Barclay de Tolly, který má náhrobek na prvním slánském hřbitově. Rád bych pozval všechny děti, jejich rodiče a zájemce o slánskou historii na letošní městské slavnosti. Bude se jednat o největší přehlídku posledních let. Jenom ze zahraničních historických spolků dorazí dvě stě padesát účastníků z Francie, Německa, Ruska, Polska, Slovenska a Rakouska. Samozřejmě, že nebudou chybět i zástupci z České republiky. Přivezou s sebou přes tři desítky koní. Program letošních městských slavnosti slibuje velké zážitky. A to včetně průvodu, který bude procházet celým městem. Přijďte se pobavit, oddechnout si a také třeba získat zajímavé poučení ze slavné historie královského města Slaného. MĚJTE SE HEZKY! VÁŠ STAROSTA IVO RUBÍK

E-aukce na dodávky elektrické energie a plynu pro domácnosti

Luboš Káčerek ze společnosti eCENTRE přijímá podklady pro e-aukci.

Vedení města Slaný se rozhodlo zajistit realizaci historicky první elektronické aukce na dodávky elektrické energie a plynu pro domácnosti. Zájemci se mohou přihlašovat do  29. 5. 2013. E-aukce se uskuteční koncem června. Tímto krokem se město zařadí mezi první města v  České republice, která svým občanům nabídnou možnost sdružení dodávek a následně elektronickou dražbu, v níž dodavatelé přes internetové nabídky snižují cenu a snaží se tak získat zakázku a klienta. Pilotní projekt proběhl v  Říčanech, kde se podařilo občanům ušetřit 6 840 000 Kč. Do pilotního projektu se zapojilo přibližně 450 říčanských občanů, pouze 5 z nich smlouvy s novým dodavatelem nepodepsalo, neboť výsledná cena byla pro ně vyšší než stávající, tudíž nezajímavá. Prostřednictvím organizátora e-aukce eCENTRE nabídne Slaný možnost odebírat elektřinu a plyn za zvýhodněné ceny. Přihláška, její zpracování i účast v e-aukci je pro občany Slaného i okolních obcí zdarma. Samotné domácnosti nemají dobrou vyjednávací pozici, neboť jejich objemy energií jsou nízké. Podaří-li se však spojit více domácností dohromady, je to pro dodavatele natolik zajímavé, že může nabídnout výhodnější ceny. Platí, že čím více domácností se zapojí, tím větší úspory bude dosaženo. Přihlásit se mohou jak domácnosti, tak bytová sdružení. Podmínkou není trvalý pobyt ve městě. Přihlásit se mohou i zájemci z okolních obcí. Společnost eCENTRE je následně

spojí dohromady, stanoví podmínky, které musí dodavatelé dodržet a všechny dodavatele na trhu osloví, aby o své zákazníky soutěžili v on-line elektronické aukci. Dodavatelé přes internet své nabídky snižují a  snaží se tak získat klienty. Tento způsob je velmi průhledný a  také férový. Občané za  tuto službu nic neplatí. Aukční poplatek firmě eCENTRE zaplatí vítězný dodavatel. Pokud by vysoutěžená cena byla pro domácnost vyšší než stávající, občan není povinen smlouvu s novým dodavatelem uzavřít. Organizátor občanům zajistí po skončení e-aukce podpis smlouvy s vítězným dodavatelem a  její předání. Ten na  základě zplnomocnění od občanů, které je součástí smlouvy, zajistí výpověď u  stávajícího dodavatele. Vítězný dodavatel poté zahájí dodávku elektřiny a zemního plynu. (Pokračování na straně 3)

Setkání občanů se starostou Starosta města RNDr. Ivo Rubík se rozhodl vyjít vstříc občanům a postupně se s nimi setkávat a diskutovat o problémech, které je trápí, v jednotlivých lokalitách našeho města. První setkání se uskuteční v lokalitě zahrnující ulice: Arbesova, Lidická, Gagarinova, Otakara Jaroše, Jana Želivského, Jiřího z Poděbrad, Kybalova a Jana Roháče z Dubé. Setkání s občany se bude konat v úterý 21. května 2013 od 16.00 na dětském hřišti v Gagarinově ulici.


POZVÁNKY

Varhanní rendez-vous aneb víkend s královským nástrojem v královském městě Mimořádnou příležitost poslechnout si všechny slánské varhany během jediného víkendu přinese cyklus čtyř koncertů, který proběhne na třech různých místech ve Slaném o víkendu 1.–2. června 2013. Cyklus koncertů nazvaný Varhanní rendez-vous, aneb víkend s  královským nástrojem v královském městě představí historické varhany v  Královském městě Slaném, a  to v  děkanském kostele sv. Gotharda, v  bývalé piaristické kapli Zasnoubení Panny Marie a  v  klášterním kostele Nejsvětější Trojice. Účinkovat budou liturgičtí varhaníci z  volného sdružení Varhaníci on-line (většinou absolventi varhanických kurzů pořádaných Arcibiskupstvím pražským) a  jejich hosté. Záštitu nad celým cyklem koncertů převzali kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a Ivo Rubík, starosta Královského města Slaného. První koncert je koncipován jako přehlídka neprofesionálních liturgických varhaníků, která začne v sobotu v 10.30 v kapli Zasnoubení P. Marie. Ta je součástí objektu bývalé piaristické koleje a  dnes zde sídlí Vlastivědné muzeum ve Slaném. Na kůru se nacházejí dvoumanuálové varhany z  druhé poloviny 18. století, jejichž autorem je pravděpodobně loketský mistr Johann Georg Ig-

naz Schmidt. Koncert bude zarámován intrádami pro trubku a varhany. Druhý koncert proběhne v  klášterním kostele Nejsvětější Trojice od 16 hodin. Zde se představí Komorní soubor pražské Lorety Societas Musicalis ve složení Alena Maršíková Michálková (cembalo a varhanní pozitiv), Tereza Růžičková (soprán), Lucie Vocelová (zobcové flétny), Jana Hrbková (housle) a Jiří Protiva (příčná flétna). V klášterním kostele stojí za pozornost hlavní oltář, jehož součástí jsou varhany Antonína Reisse, z nichž se však do dnešních dob dochovalo nehrající torzo. Nicméně jiné Reissovy varhany uslyšíte na třetím koncertu již v sobotu večer od 19 hodin, kdy začne hlavní koncert celé přehlídky. Jedná se o  velký dvoumanuálový nástroj z  roku 1783 v  děkanském kostele sv. Gotharda, který představí profesionální varhaníci nejmladší generace, Aleš Nosek a Marie Zahrádková, oba absolventi bakalářského studia na  pražské AMU. Na  programu bude barokní hudba převážně německých autorů. Některé z  účinkujících si budete moci poslechnout i  během nedělního dopoledne, kdy doprovodí pravidelnou nedělní liturgii v  děkanském kostele sv. Gottharda, která začíná v 9 hodin. Poslední varhanní koncert rozezní v neděli od 16 hodin opět prostory děkanského kostela sv. Gotharda a  svou koncepcí

částečně naváže na úvodní. Hlavním bodem programu bude vystoupení Lenky Harigelové se vzdušnicovými šalmajemi, již na  varhany doprovodí Pavel Marek. Cyklus koncertů Varhanní rendez-vous, aneb víkend s  královským nástrojem v  královském městě pořádají Varhaníci on-line ve spolupráci a s podporou Městského úřadu Královského města Slaný, Vlastivědného muzea ve Slaném, Kláštera bosých karmelitánů ve Slaném a Římskokatolické farnosti Slaný. Koncerty jsou též připomínkou 10. výročí webu www.varhany.org, kde také najdete podrobný program. Na  všechny koncerty Pavel Marek je vstupné dobrovolné. 800 521 521 www.kb.cz

Otevíráme pro Vás novou pobočku Třebízského ulice 1953, 274 01 Slaný

(parkovací dům)

Provozní doba pobočky:

OTEVŘENO od 2. 4. 2013

PO ÚT ST ČT PÁ

8:30 – 17:30 8:30 – 16:30 8:30 – 17:30 8:30 – 16:30 8:30 – 16:30

Vážení klienti Komerční banky, dovolujeme si Vás informovat, že v rámci zlepšování kvality našich služeb byla 2. 4. 2013 přestěhována stávající pobočka ve Slaném, Kynského ulice 549, do nových prostor, které jsou umístěny v ulici Třebízského 1953. V souvislosti s otevřením této nové pobočky jsme pro Vás připravili dva zajímavé bonusy: tpři zřízení nového účtu v období od 2. 4. do 30. 6. 2013 bude Váš účet po dobu 1 roku veden ZDARMA tklienti, kteří v období od 2. 4. do 30. 6. 2013 požádají o osobní nebo hypoteční úvěr, obdrží 50% slevu z poplatku za zpracování úvěru Těšíme se na setkávání s Vámi a věříme, že budete s našimi službami spokojeni. Denisa Beránková ředitelka pobočky tel.: +420 955 575 380

2 |

www.meuslany.cz


ZPRÁVY Z RADNICE

Slánská radnice č. 5, květen 2013

E-aukce na dodávky elektrické energie a plynu Dokončení ze strany 1 Město Slaný již před dvěma roky uspořádalo podobnou elektronickou aukci pro podnikatele a organizační složky města. Tímto krokem se podařilo ušetřit kolem 30% nákladů na energie. JAK SE PŘIHLÁSIT? 1. V  zasedací místnosti Městského úřadu ve Slaném (hlavní budova, 1. patro), Velvarská 136, každé úterý od 9 do 16 hodin a středu od 9 do 18 hodin až do 29. 5. 2013 podepíšete smlouvu s organizátorem aukce – společností eCENTRE a předáte následující podklady: kopie stávající smlouvy jak u elektrické energie tak zemního plynu a  kopie ročního vyúčtování včetně detailního rozpisu za  každé odběrné

místo jak u elektrické energie tak zemního plynu (souhrnná fakturace + detailní rozpis vyúčtování) a číslo SIPO nebo číslo účtu, ze kterého se strhávají platby za energie. 2. Organizátor sesbírá podklady od všech domácností. 3. Organizátor sdruží poptávku do e-Aukce. 4. Organizátor osloví široké portfolio dodavatelů a vyzve je k účasti v e-Aukci. 5. V internetové aukci soutěží dodavatelé o nejnižší cenu. 6. Organizátor služby porovná Vaše dosavadní ceny s cenou vzešlou z e-Aukce.

7. Je-li cena z e-Aukce nižší než vaše stávající cena, eCENTRE zajistí podpis smlouvy mezi vámi a vítězným dodavatelem. Je tak zajištěn 100% administrativní servis. Za tuto službu nehradíte žádné poplatky. ČASOVÝ HARMONOGRAM Od 2. dubna do 29. května 2013 odevzdávejte prosím své podklady na  kontaktním místě vždy v úterý od 9 do 16 hodin a ve středu od 9 do 18 hodin. Nenechávejte svoji návštěvu na poslední chvíli, vyhnete se tak možným frontám. Koncem června 2013 uskuteční se e-Aukce na dodavatele elektrické energie a zemního plynu a od poloviny července budou na kontaktním místě připraveny k podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem na 2 roky.

Upozornění na změny poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, cizinci s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu nad 90 dní, fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu sloužící k individuální rekreaci, fyzická osoba, která je vlastníkem bytu nebo domu, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Stanovená výše poplatku pro rok 2013 je 600 Kč na poplatníka a rok. Poplatek je splatný jednorázově k 30. 6. 2013.

Odbor obecní živnostenský úřad informuje o změnách v podnikání ZMĚNY PODNIKÁNÍ V DOPRAVĚ Podnikatelé, kteří jsou ke dni účinnosti zákona oprávněni k provozování silniční motorové dopravy v rozsahu: • nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, nebo • nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, nebo • vnitrostátní příležitostná osobní, nebo • mezinárodní příležitostná osobní, nebo • vnitrostátní veřejná linková, nebo • vnitrostátní zvláštní linková, nebo • mezinárodní linková, nebo • mezinárodní kyvadlová a hodlají nadále provozovat silniční motorovou dopravu prostřednictvím tzv. velkých vozidel, musí do 1. června 2013 požádat o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit splnění zákonem stanovených podmínek, tj. musí připojit k žádosti: a) doklad osvědčující právní důvod užívání prostor pro splnění podmínky usazení (doklad prokazující vlastnické nebo užívací www.meuslany.cz

právo k sídlu nebo místu podnikání a provozovně) b) doklad osvědčující právní důvod užívání alespoň 1 velkého vozidla (např. smlouva o  pronájmu, leasingová smlouva, smlouva o smlouvě budoucí) c) doklady prokazující splnění podmínky finanční způsobilosti d) osvědčení o splnění podmínky dobré pověsti, bylo-li žadateli nebo jím ustanovenému odpovědnému zástupci vydáno podle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1071/2009 e) pokud má osoba, kterou žadatel ustanovil odpovědným zástupcem, k  žadateli skutečnou vazbu, doklad o této vazbě (např. pracovní smlouva) Upozorňujeme, že je nutné, aby se i podnikatelé, kteří nehodlají nadále provozovat silniční motorovou dopravu prostřednictvím tzv. velkých vozidel, dostavili na  živnostenský úřad v  uvedené záležitosti nejpozději do 1. června 2013. Lucie Ovšonková, vedoucí odboru

Slánský VideoMagazín V měsíčníku Slánský VideoMagazín pro vás chceme zachytit hlavní události v Královském městě Slaný. Pozvat vás na zajímavé akce. Představit činnost podniků a firem, ale také připomenout okamžiky dávno minulé. Magazín můžete zhlédnout nejen na městských webových stránkách www.meuslany.cz, ale i na obrazovkách umístěných na městském úřadě a v plavecké hale. DVD s magazínem si můžete zdarma zapůjčit v podatelně městského úřadu nebo v infocentru. Pokud chcete prezentovat svoji firmu, pozvat občany na vámi pořádanou akci, nebo vyrobit krátkou reklamu do videomagazínu, kontaktujte nás: kolackovsky@meuslany.cz nebo na emailu info@husnik-video.cz.

Květen 2013 • • • • • • • •

Lezení do škol na veletrhu For Outdoor Mezinárodní hokejový turnaj Fotbalová kvalifikace žen Setkání starosty s občany Otevření galerie V troubě Setkání veterán klubů a klubů vojenské historie E-aukce na dodavatele elektřiny a zemního plynu Historické okénko

videomagazín najdete na www.meuslany.cz

obecní živnostenský úřad

| 3


INFORMACE

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný Město Slaný společně s partnery Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva a RENTEL, a. s., zahájilo 1. 12. 2012 realizaci projektu „Nastavení rovných příležitostí na  MěÚ Slaný“, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208, který je finančně podpořen z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR. Projekt bude průběžně realizován do 31. 7. 2014.

formou práce z domova, zkrácených úvazků, sdílení pracovního místa apod. Výstupy projektu budou však dostupné všem zaměstnancům úřadu, proto je součástí projektu vzdělávání zaměstnanců úřadu nejen v  obecné problematice rovných příležitostí ale i  v  její praktické aplikaci na úřadu.

Cílem projektu je zmapovat stav uplatňování rovných příležitostí a na základě zjištěných skutečností nastavit vhodné interní procesy pro uplatňování politiky rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a soukromého života.

• Realizace genderového auditu na MěÚ Slaný. • Vytvoření Metodiky implementace rovného přístupu (na základě výstupů auditu). • Analýza možností flexibilního zaměstnání na MěÚ Slaný a vytvoření Metodiky nastavení systému flexibilního zaměstnávání. • Implementace flexibilního zaměstnaní na MěÚ Slaný a vytvoření flexibilních pracovních míst pro zaměstnance na rodičovské dovolené. • Nastavení interního systému vzdělávání na MěÚ zaměřeného na problematiku rovných příležitostí, včetně vytvoření interne-

Projekt je především zaměřen na rodiče (ženy či muže) na rodičovské dovolené a vracející se z  rodičovské dovolené, kterým má usnadnit jak návrat do  pracovního procesu (na  trh práce), tak i  možnost souběžného zaměstnání při čerpání rodičovské dovolené

Hlavními aktivitami a plánovanými výstupy projektu jsou:

tového informačně vzdělávacího portálu pro podporu vzdělávání zaměstnanců kombinovanou formou. • Vytvoření systému odborného poradenství v oblasti rovných příležitostí na MěÚ Slaný. • Zařízení místnosti s přebalovacím pultem a hracím koutkem na MěÚ Slaný Nedílnou součástí projektu je i  přenos získaných zkušeností a  v  projektu vzniklých produktů nejen k  přímo řízeným organizacím města, ale i k dalším zájemcům a organizacím z regionu Slánska. V  případě zájmu o  bližší informace nebo i  participaci na  projektu navštivte webovské stránky projektu http://www.meuslany.cz/ cs/?id=295 nebo kontaktujte administrátora projektu kolackovsky@meuslany.cz. Ing. Petr Kolačkovský, tajemník

Kontrolní výbor prověřil stav bývalého Okresního domu Již tradičně vás, vážení spoluobčané, informujeme (a to dvakrát do  roka) o  činnosti kontrolního výboru. Od  září loňského roku až po letošní březnové setkání zasedal výbor šestkrát. Při většině těchto zasedání jsme se zabývali spornou záležitostí týkající se výstavby Bioplynové stanice OVUS na Těhuli. Dne 6. prosince 2012 se setkali členi výboru a zastupitel Ing. Martin Dušák s vedoucí stavebního odboru města Slaného paní Ing.  Lenkou Horáčkovou, aby zjistili postup města v této věci. Na základě tohoto jednání požádal KV starostu města o vysvětlení svého postupu od  počátku, tedy od  vyslovení souhlasného stanoviska s výstavbou bioplynové stanice ze dne 18. dubna 2012. Následně KV obdržel kopii dopisu ze dne 3. 1. 2013 s vyjádřením Ministerstva vnitra ČR adresovaného panu Ing. Pavlu Zlámalovi, ze kterého vyplynulo, že o stanovisku města Slaný k výstavbě bioplynové stanice měla pravomoc rozhodnout rada města, nikoliv starosta města. Pakliže byla tato žádost předložena na  červnovém zasedání zastupitelstva, stalo se jediným orgánem oprávněným k vydání souhlasného stanoviska s  výstavbou bioplynové stanice právě zastupitelstvo města. Přestože zastupitelstvo města s výstavbou nesouhlasilo jak na  zasedání 27. června 2012, tak 26. září, starosta města dne 22. října 2012 vydal další vyjádření s tím, že jeho souhlasné stanovisko z 18. dubna platí. Po obdržení stanoviska Ministerstva vnitra starosta svůj souhlas stáhnul. Na  základě těchto zjištění požádal KV opětovně starostu města o vyjádření a zaujetí

4 |

stanoviska k této kauze. Na zasedání zastupitelstva města dne 20. března 2013 se však starosta k této věci nevyjádřil a přešel obě výzvy Kontrolního výboru mlčením. (Poznámka redakce: Výbor je ze zákona orgánem kontrolním a  iniciativním, nemá ze zákona žádnou rozhodovací pravomoc, není oprávněn k ukládání povinností, úkolů či opatření, svoje návrhy musí adresovat zastupitelstvu obce, které o  nich následně rozhodne.) V  současnosti platí nesouhlas zastupitelstva s výstavbou a stavební úřad města očekává vyjádření a  rozhodnutí krajského orgánu. Kontrolní výbor bude opětovně žádat starostu o  vysvětlení situace a  vyvození důsledků. (Poznámka redakce: V rámci diskuse a v ní vznesených připomínek Mgr. Švarce a Ing. Dušáka ve věci právního rozboru k prodlevě v podepsání smlouvy na dotaci na akci „Přístrojové vybavení Nemocnice Slaný“, resp. ke stanovisku k výstavbě BPS OVUS na posledním jednání zastupitelstva pan starosta přislíbil připravení informačních podkladových materiálů pro jednání zastupitelstva / viz. zápis, str.8/). Do rukou předsedy KV pana Matějky se dostala také stížnost občanů na chování pana V. M. v ulici Vítězná, který podle jejich vyjádření již delší dobu používá svého loveckého psa k  lovení a  mrzačení koček v  této části města. Tento podnět byl výborem předán k  projednání přestupkové komisi, která podle našeho zjištění předala věc odboru životního prostředí. Případem se zabývá také Policie ČR. Na  svém 15. zasedání v  prosinci 2012 si KV stanovil plán práce pro rok 2013, který byl při březnovém zasedání zastupitelstva

schválen. Pro tento rok počítáme již tradičně s účastí zástupce KV v hodnotitelské komisi pro zadávání veřejných zakázek a kontrolami zadávání veřejných zakázek městem Slaný po  ukončení výběrového řízení (pokud jde o zakázky malého rozsahu, podlimitní i nadlimitní veřejné zakázky). Nově byla do plánu práce zahrnuta kontrola na  úseku správy majetku a  bytového hospodářství a  z  toho vyplývající kontrola nevyužitých objektů a  prostor v  majetku města. Výbor se bude zajímat o  stav těchto prostor a  žádat informace o  záměrech jejich využití. Po  dohodě s  odborem správy majetku měla proběhnout kontrola budov bývalého Okresního domu a  Špejcharu. Při prohlídce bývalého Okresního domu jsme zjistili, že budova je po  stránce údržby v  neutěšeném stavu. Podle vyjádření vedoucího odboru správy byla tato budova v  minulosti zamýšlena pro využití jako komunitní centrum, byla by sem tedy přemístěna knihovna a  ostatní prostory by se využívaly pro setkávání různých skupin obyvatel. Tento projekt však nemohl být realizován kvůli neposkytnutí dotací na rekonstrukci. Vybavení bývalého Okresního domu, především historický nábytek, je uloženo částečně ve  Vlastivědném muzeu, v  depozitáři a  částečně v  prostorách bývalé radnice. Jelikož budova Špejcharu nebyla týž den členům výboru zpřístupněna, bude domluven náhradní termín prohlídky. Členi výboru budou však již nyní navrhovat zastupitelstvu a vedení města, aby obě budovy byly zahrnuty do Strategického plánu rozvoje města, který v  posledních měsících snad konečně míří ke své konečné podobě. www.meuslany.cz


INFORMACE

Slánská radnice č. 5, květen 2013

Nejen na základě těchto našich zjištění vyzýváme občany, aby se zúčastnili příštího veřejného projednání Strategického plánu rozvoje města dne 29. května 2013 v 18.00 v městském centru Grand. Občané by podle usnesení zastupitelstva měli být rovněž informováni o stavu strategického plánu na webových stránkách města. Zde mohou také podá-

vat své návrhy, které by mohly být do plánu zapracovány, a to do 30. června 2013. I my, tedy všichni členi Kontrolního výboru, jsme nadále otevřeni všem vašim podnětům, které po projednání předáme příslušným orgánům či odborům města. Navzdory tomu, že Kontrolní výbor nemá ze zákona žádnou rozhodovací pravomoc, bude na-

dále jménem obyvatel Slaného a jeho okolí doporučovat, navrhovat, případně žádat konkrétní opatření či vysvětlení, tak, jak je tomu například v případě Bioplynové stanice (dovolím si vysvětlit, že žádostí není myšleno uložení povinnosti). Příjemné dlouho očekávané jaro přeje Bc. Lucie Dobešová, členka Kontrolního výboru.

Zprávy z jednání zastupitelstva města 20. března 2013

N

a programu prvního letošního jednání zastupitelstva byla první rozpočtová opatření zapojující do rozpočtu města dotaci na II. etapu digitalizace městského kina (550 tis.Kč) a doplatek výdajů spojených s pořádáním voleb na  podzim roku 2012 (31 tis.Kč), resp. povolující nákup a  umístění druhého parkovacího automatu na náměstí za 179 tis. Kč (z poptávkového řízení). Dalším bodem byla nová povinnost zastupitelstva vyplývající z novely zákona o účetnictví, konkrétně schválení účetní uzávěrky města Slaného za rok 2012. Podle tohoto účetního dokladu byl výsledek hospodaření města v  černých číslech a to ve výši +1,2mil.Kč. O strategickém plánu se zmiňujeme na jiném místě SR. Zastupitelstvo dále schválilo program prevence kriminality města na  rok 2013. Tento bude předložen s  žádostí o  poskytnutí dotace na  Středočeský kraj. V  programu jsou 4

projekty: nový kamerový bod v areálu VSH, nákup mobilní horolezecké stěny, kurz zaměřený právě na lezení pro děti a mládež a kurz sebeobrany pro ženy. O  tom, jak se žádostí uspějeme, budeme informovat. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo změnu harmonogramů a  průběhu financování u  třech již schválených projektů v  rámci různých výzev z  Regionálního operačního programu soudržnosti Střední Čechy. Jedná se o Modernizaci výstavních prostor a technického zázemí Vlastivědného muzea ve Slaném, Revitalizaci historického jádra města Slaný – Husova ulice a Modernizaci gynekologicko-porodnického a  pediatrického oddělení Nemocnice Slaný. Zahájení všech výše uvedených akcí by mělo proběhnout letos s  dokončením v roce 2014. Jedním z  dalších bodů bylo projednání zápisů z  kontrolního a  finančního výboru.

Následně se zastupitelstvo věnovalo sdělení zástupců výboru SK Slaný. Součástí podkladových materiálů bylo i sdělení náměstka hejtmana Středočeského kraje pro oblast životního prostředí pana Semeráda ohledně změn v  koncepci nakládání s  komunálním odpadem v  kraji v  návaznosti na  pravidla Evropské unie. V  rámci závěrečné diskuse pak mimo jiné byly vzneseny připomínky k  místním poplatkům, ke slánskému gymnáziu, k ekonomickým dokumentům města, k  bytové situaci ve Slaném, ke  stavu komunikace v  Bezdušově ulici a k možnosti odvážení sněhu z ulic města. Na  jednání rady proběhlo mimo jiné posouzení návrhu na  rozdělení finančních prostředků z  rozpočtu města na  činnost a granty pro zájmové a sportovní organizace ve městě. Ing. Petr Kolačkovský, tajemník

Městská policie ve Slaném informuje Vzdělávání úředníků Strážníci MP Slaný s úspěchem používají od  podzimu loňského roku mobilní platební terminál pro bezhotovostní platbu. Ve  čtvrtém čtvrtletí loňského roku město Slaný po  dohodě s  Finančním odborem Městského úřadu Slaný pořídilo strážníkům moderní mobilní platební terminál, díky kterému mohou přestupci platit blokové pokuty bezhotovostně. Strážníci platební terminál využívají hlavně při hlídkové činnosti v terénu a řešení přestupků ve večerních a nočních hodinách. Bezhotovostní platbu využívají ve  většině případů řidiči kamionů, cizinci, kteří se dopustí na  území města přestupku a  nemají hotovost. Strážníci přivítali tuto nabídku vedoucí finančního odboru, která poté nabídku zrealizovala, strážníci byli s prací s novým zařízením proškoleni servisní firmou a terminál začali využívat. Slaný se tímto připojilo k několika málo městům, jejíž městské policie možnost bezhotovostní platby využívají. Výsledky napovídají, že se jedná o krok správným směrem. Ve čtvrtek 28. 3. 2013 ve 14.40 zadrželi slánští strážníci městské policie dva pachatele, kteří z neobydleného domu v ulici Na Hradbách ve Slaném vyřezali a odcizili radiátory a plynový kotel.Strážníci byli upozorněni občanem na podezřelou činnost v prázdwww.meuslany.cz

ném domě o den dříve. Na dům se zaměřil operátor městského kamerového dohlížecího systému. V momentě, kdy pachatelé opouštěli dům s naloženou kárkou plnou odcizeného materiálu, strážníci pachatele zadrželi, omezili na osobní svobodě a pro podezření ze spáchání trestného činu předali republikovým kolegům. Způsobenou škodu nyní vyčísluje majitel domu. Dne 9. 4. 2013 při provádění hlídkové činnosti v místní části Trpoměchy narazila hlídka na 4 muže, kteří rozvrakovávali na veřejně přístupném místě vozidlo Ford. Muži podali hlídce vysvětlení, že vozidlo koupili od  majitele, jehož jméno neznají. Kupní smlouvu ani jiný doklad k vozidlu muži nebyli schopni doložit. Podle identifikačních znaků vozidla bylo zjištěno, že se nejedná o  vozidlo odcizené. Strážníci celý případ zdokumentovali a předali příslušným správním orgánům k dořešení.Pachatelé jsou podezřelí z neoprávněné likvidace autovraku. (Ekologickou likvidaci autovraků stanovuje zákon 185/2001 Sb., kde řadí vozidlo s ukončenou životností do kategorie nebezpečných odpadů. S nebezpečnými odpady musí být náležitě zacházeno. Proto jsou majitelé vozidel s  ukončenou životností nuceni předávat vozidla pouze autorizovaným zpracovatelům autovraků.)

J

edním z projektů, o které se městský úřad úspěšně ucházel, byl projekt „Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Slaný“, který byl realizován v  rámci Operačního programu Lidské zdroje a  zaměstnanost. Součástí projektu byla celá řada vzdělávacích aktivit zaměřená na  zaměstnance úřadu. Tady si dovolím malou odbočku. Podle zákona o  úřednících územně samosprávných celků je úřad povinen úředníky průběžně vzdělávat v  předepsaném rozsahu. Toto vzdělávání je možno provádět pouze u institucí, které k tomu mají příslušnou akreditaci. A to samozřejmě něco stojí. A  právě jedním z  výstupů tohoto, ale i ostatních projektů, které na úřadě v posledních třech letech probíhaly, je zajištění vzdělávacích aktivit pro úředníky. Městský úřad navíc v rámci projekt vytvořil interní vzdělávací program pro průběžné vzdělávání úředníků obsahující moduly (Komunikace s veřejností, Prevence a  eliminace korupce. Obec, Právní minimum ve  veřejné správě, Správní řád a Veřejné zakázky v České republice), který byl v březnu letošního roku úspěšně akreditován Ministerstvem vnitra ČR. U projektu už proběhlo úspěšně jeho pilotní testování. Pro výuku jsou použity jak prezenční metody, tak i možnost vzdělávání tzv. e-learningem. Ing. Petr Kolačkovský, tajemník

Pavel Štěpánek, DiS.

| 5


ZPRĂ VY Z RADNICE Podpora sportovnĂ­ a zĂĄjmovĂŠ Ä?innosti ve SlanĂŠm Z rozpoÄ?tu mÄ›sta pro rok 2013 bylo na Ä?innost a granty pro sportovnĂ­ organizace vyÄ?lenÄ›no celkem 2 000 000 KÄ? a pro zĂĄjmovĂŠ organizace celkem 766 000 KÄ?. Ve srovnĂĄnĂ­ s rokem 2012 je celkovĂĄ ďŹ nanÄ?nĂ­ podpora mÄ›sta vyĹĄĹĄĂ­ o 600 000 KÄ?. Rada mÄ›sta na svĂŠm 51. zasedĂĄnĂ­ schvĂĄlila nĂĄvrh na rozdÄ›lenĂ­ příspÄ›vku mÄ›sta pro zĂĄjmovĂŠ a sportovnĂ­ organizace. V případÄ› příspÄ›vku, kterĂ˝ je vyĹĄĹĄĂ­ neĹž 50 000 KÄ?, rozhoduje o nĂĄvrhu zastupitelstvo. ZĂĄjmovĂŠ organizace p.Ăž.

nĂĄzev klubu, organizace

pÄœĂ­spÄŒvek

1

DÄŒtskĂĄ org. SlunĂ­Ăžko

20 994

2

ýeský svaz chovatelĤ

25 377

3

ýeský kynologický svaz

16 793

4

JunĂĄk SlanĂ˝

66 764

5

Svaz dĤchodcĤ Na Sadech

12 919

6

Orion klub SlanĂ˝

41 267

7

Svaz tÄŒlesnÄŒ postiĹženĂ˝ch

15 358

8

SlĂĄnskĂĄ scĂŠna o.s.

70 369

9

Svaz diabetikĤ ýR

11 321

10

SpoleĂžnost pÄœĂĄtel Ĺžehu

5 806

11

Ă˝eskĂ˝ svaz vĂželaĜĤ

8 572

12

ýeský zahråd. svaz Þ. 3

6 368

13

Wotrubia Otruby 1

20 438

14

Ă˝eskĂ˝ ĂžervenĂ˝ kÄœĂ­Ĺž

16 792

16

Consortium Camerale Slan.

7 123

17

Ă˝eskĂ˝ rybĂĄÄœskĂ˝ svaz

32 944

18

ýeský zahråd. svaz Þ. 1

6 120

19

Klub pÄœĂĄtel DDM SlanĂ˝

115 934

20

Klub Þeských turistĤ

7 336

21

XVII. Şupa baråÞníkĤ

29 740

24

Obec baråÞníkĤ KvíÞek

11 987

25

Klub dĤchodcĤ ýKD

9 492

26 Divadel. soubor Bambinesko 28

Klub Matylda SlanĂ˝

30

ýeský zahråd. svaz Þ. 11

8 694 18 967 9 484

35 SpoleÞnost patriotĤ SlanÊho

25 232

36

Klub BeruĹĄka o.s.

27 916

37

Patria SlanĂ˝

13 309

38

SdruĹženĂ­ TILIA SlanĂ˝ o.s.

2 184

40

PÄœemyslovskĂŠ stÄœ. Ă˝echy

40 000

41

Knihovna VĹ SlanĂ˝

1 400

42

RFO o.s. SlanĂ˝

10 000

SportovnĂ­ organizace p.Ăž.

nĂĄzev klubu, organizace

pÄœĂ­spÄŒvek

1

FC Fobos SlanĂ˝

37 776

2

MCE SlanĂ˝

44 445

3

FK Union SlanĂ˝

29 236

4

Hrasl SlanĂ˝

30 582

5

Autoklub v AýR Slaný

179 304

6

HK LEV SlanĂ˝

114 608

7

SportovnÄŒ stÄœeleckĂ˝ klub

57 821

8

SK orient.bÄŒhu

59 945

9

TÄŒlocviĂžnĂĄ jednota Sokol

373 853

10

SportovnĂ­ Klub SK SlanĂ˝

145 403

11

StolnĂ­ tenisovĂ˝ klub

100 752

12

85. ModelĂĄÄœskĂ˝ klub

22 110

14

FBC Barracudas SlanĂ˝

54 297

16

HO PohodiĂžka SlanĂ˝ o.s.

65 981

17

Radioklub OK1KSL

34 113

18

SK DDM ĹĄachy

23 216

19

RSC ýechie Slaný

107 433

20

LTC SlanĂ˝, tenisovĂ˝ oddĂ­l

97 634

21

Judo klub SlanĂ˝

42 338

22

KrasobruslaÄœskĂ˝ klub

141 524

23

BasketbalovĂ˝ klub BC

60 593

24

1. DFK SlanĂ˝

41 047

25

Ĺ kolnĂ­ sportovnĂ­ klub

98 793

26

JAFRA FK SlanĂ˝

7 375

27

BOX klub Heros SlanĂ˝

14 821

28

LezenĂ­ do ĹĄkol

64 000

6 |

„PasovĂĄâ€œ sezĂłna zaÄ?Ă­nĂĄ SprĂĄvnĂ­ odbor MÄ›stskĂŠho úřadu ve SlanĂŠm upozorĹˆuje obÄ?any na blíŞícĂ­ se „pasovou“ sezĂłnu. NĂĄrĹŻst ŞådostĂ­ o  cestovnĂ­ doklady zaÄ?Ă­nĂĄ jiĹž v jarnĂ­ch mÄ›sĂ­cĂ­ch, proto Ĺ™eĹĄte pořízenĂ­ novĂŠho pasu radÄ›ji s  pĹ™edstihem. Od  Ä?ervence roku 2012 jiĹž nenĂ­ moĹžnĂŠ zapsat dĂ­tÄ› do pasu rodiÄ?ĹŻ. Pro dÄ›ti je moĹžnĂŠ udÄ›lat buÄ? obÄ?anskĂ˝ prĹŻkaz (se kterĂ˝m je moĹžnĂŠ cestovat po  zemĂ­ch EvropskĂŠ unie, je moĹžnĂŠ zaŞådat na kterĂŠmkoliv úřadu s rozĹĄĂ­Ĺ™enou pĹŻsobnostĂ­, sprĂĄvnĂ­ poplatek je 50 KÄ?) nebo cestovnĂ­

doklad (cestovĂĄnĂ­ po celĂŠm svÄ›tÄ›, je moĹžnĂŠ zaŞådat na úřadÄ›, kam podle trvalĂŠho pobytu patříte, sprĂĄvnĂ­ poplatek je 100 KÄ?). Oba typy dokladĹŻ pro dÄ›ti majĂ­ platnost 5 let. CestovnĂ­ doklad pro dospÄ›lĂŠ (15 let a vĂ­ce) stojĂ­ 600 KÄ? a platnost dokladu je 10 let. VĂ˝roba cestovnĂ­ho dokladu i obÄ?anskĂŠho prĹŻkazu trvĂĄ 30 dnĂ­. Pracovnice obÄ?anskĂ˝ch prĹŻkazĹŻ a  cestovnĂ­ch dokladĹŻ ŞådajĂ­ obÄ?any o to, aby si na kaĹždou Şådost o pas nebo obÄ?anskĂ˝ prĹŻkaz vzali z  vyvolĂĄvacĂ­ho systĂŠmu zvlĂĄĹĄĹĽ Ä?Ă­slo. NapĹ™. matka, ŞådajĂ­cĂ­ o pas pro svĂŠ tĹ™i dÄ›ti, si vezme z vyvolĂĄvacĂ­ho systĂŠmu 3 Ä?Ă­sla. PĹ™edejdou tak případnĂ˝m neshodĂĄm s ostatnĂ­mi obÄ?any Ä?ekajĂ­cĂ­mi na odbavenĂ­.

MÄ›sto SlanĂ˝ nabĂ­zĂ­ k pronĂĄjmu byty a nebytovĂŠ prostory 1. Byt Ä?. 11 o  velikosti 3 + 1 v  Ä?. p.  1376 v  NavrĂĄtilovÄ› ulici ve  SlanĂŠm o  celkovĂŠ podlahovĂŠ ploĹĄe 88,99 m2. JednĂĄ se o uvolnÄ›nĂ˝ byt, kterĂ˝ se sklĂĄdĂĄ z  kuchynÄ›, 3 pokojĹŻ, pĹ™edsĂ­nÄ›, koupelny, WC, spĂ­Ĺže, komory, balkonu a sklepa. 2. Byt Ä?. 12 o velikosti 3 + 1 v Ä?. p. 1376 v  NavrĂĄtilovÄ› ulici ve  SlanĂŠm o  celkovĂŠ podlahovĂŠ ploĹĄe 86,17 m2. JednĂĄ se o  uvolnÄ›nĂ˝ byt, kterĂ˝ se sklĂĄdĂĄ z kuchynÄ›, 3 pokojĹŻ, pĹ™edsĂ­nÄ›, koupelny, WC, spĂ­Ĺže, balkonu a sklepa. 3. Byt Ä?. 8 o  velikosti 3 + 1 v  Ä?. p.  1375 v  NavrĂĄtilovÄ› ulici ve  SlanĂŠm o  celkovĂŠ podlahovĂŠ ploĹĄe 86,17 m2. JednĂĄ se o uvolnÄ›nĂ˝ byt, kterĂ˝ se sklĂĄdĂĄ z  kuchynÄ›, 3 pokojĹŻ, pĹ™edsĂ­nÄ›, koupelny, WC, spĂ­Ĺže, komory, balkonu a sklepa. 4. Byt Ä?. 14 o velikosti 3 + 1 v Ä?. p. 270 v ulici Cyrila Boudy ve SlanĂŠm o celkovĂŠ podlahovĂŠ ploĹĄe 76,00 m2. JednĂĄ se o uvolnÄ›nĂ˝ byt, kterĂ˝ se sklĂĄdĂĄ z kuchynÄ›, 3 pokojĹŻ, pĹ™edsĂ­nÄ›, koupelny, WC, balkonu a sklepa. 5. Byt Ä?. 23 o velikosti 3 + 1 v Ä?. p. 270 v ulici Cyrila Boudy ve SlanĂŠm o celkovĂŠ podlahovĂŠ ploĹĄe 75,76 m2. JednĂĄ se o uvolnÄ›nĂ˝ byt, kterĂ˝ se sklĂĄdĂĄ z kuchynÄ›, 3 pokojĹŻ, pĹ™edsĂ­nÄ›, koupelny, WC, balkonu a sklepa. 6. Byt Ä?. 1 o velikosti 3 + 1 v Ä?. p. 1652 v LidickĂŠ ulici ve  SlanĂŠm o  celkovĂŠ podlahovĂŠ ploĹĄe 68,99 m2. JednĂĄ se o uvolnÄ›nĂ˝ byt, kterĂ˝ se sklĂĄdĂĄ z kuchynÄ›, 3 pokojĹŻ, pĹ™edsĂ­nÄ›, spĂ­Ĺže, komory, koupelny, WC a sklepa. 7. Byt Ä?. 3 o velikosti 3 + 1 v Ä?. p. 1652 v LidickĂŠ ulici ve  SlanĂŠm o  celkovĂŠ podlahovĂŠ ploĹĄe 70,92 m2. JednĂĄ se o uvolnÄ›nĂ˝ byt, kterĂ˝ se sklĂĄdĂĄ z kuchynÄ›, 3 pokojĹŻ, pĹ™edsĂ­nÄ›, spĂ­Ĺže, komory, koupelny, WC a sklepa. 8. Byt Ä?. 8 o  velikosti 3 + 1 v  Ä?. p.  1421 v ulici Jana Ĺ˝elivskĂŠho ve SlanĂŠm o celkovĂŠ podlahovĂŠ ploĹĄe 75,97 m2. JednĂĄ se o uvolnÄ›nĂ˝ byt, kterĂ˝ se sklĂĄdĂĄ z  kuchynÄ›, 3 pokojĹŻ, pĹ™edsĂ­nÄ›, koupelny a WC. 9. Byt Ä?. 3 o velikosti 3 + 1 v Ä?. p. 1426 v ulici Jana RohĂĄÄ?e z DubĂŠ ve SlanĂŠm o celkovĂŠ podlahovĂŠ ploĹĄe 80,33 m2. JednĂĄ se o uvolnÄ›nĂ˝ byt, kterĂ˝ se sklĂĄdĂĄ z  kuchynÄ›, 3 pokojĹŻ, pĹ™edsĂ­nÄ›, koupelny, WC a sklepa. 10. Byt Ä?. 5 o  velikosti 3 + 1 v  Ä?. p.  1430 v ulici Jiřího z PodÄ›brad ve SlanĂŠm o celko-

vĂŠ podlahovĂŠ ploĹĄe 77,49 m2. JednĂĄ se o uvolnÄ›nĂ˝ byt, kterĂ˝ se sklĂĄdĂĄ z kuchynÄ›, 3 pokojĹŻ, pĹ™edsĂ­nÄ›, koupelny, WC a sklepa. 11. Byt Ä?. 1 o  velikosti 3 + 1 v  Ä?. p.  1456 v  PlynĂĄrenskĂŠ ulici ve  SlanĂŠm o  celkovĂŠ podlahovĂŠ ploĹĄe 80,57 m2. JednĂĄ se o uvolnÄ›nĂ˝ byt, kterĂ˝ se sklĂĄdĂĄ z  kuchynÄ›, 3 pokojĹŻ, pĹ™edsĂ­nÄ›, spĂ­Ĺže, koupelny, WC a sklepa. 12. Byt Ä?. 1 o velikosti 3 + 1 v Ä?. p. 1457 v  PlynĂĄrenskĂŠ ulici ve  SlanĂŠm o  celkovĂŠ podlahovĂŠ ploĹĄe 84,84 m2. JednĂĄ se o uvolnÄ›nĂ˝ byt, kterĂ˝ se sklĂĄdĂĄ z  kuchynÄ›, 3 pokojĹŻ, pĹ™edsĂ­nÄ›, spĂ­Ĺže, koupelny, WC a sklepa. 13. Byt Ä?. 8 o velikosti 1 + 1 v Ä?. p. 1454 v  PlynĂĄrenskĂŠ ulici ve  SlanĂŠm o  celkovĂŠ podlahovĂŠ ploĹĄe 53,94 m2. JednĂĄ se o uvolnÄ›nĂ˝ byt, kterĂ˝ se sklĂĄdĂĄ z  kuchynÄ›, 1 pokoje, pĹ™edsĂ­nÄ›, spĂ­Ĺže, komory, koupelny, WC, balkonu a sklepa. Smlouva o  nĂĄjmu bytu bude uzavĹ™ena na dobu urÄ?itou, tj. na dobu dvou let s nĂĄslednĂ˝m prodluĹžovĂĄnĂ­m. NĂĄjemnĂŠ za  1 m2 podlahovĂŠ plochy bytu je stanoveno pro rok 2013 ve  výťi 68,41 KÄ? mÄ›sĂ­Ä?nÄ›. K  zĂĄkladnĂ­mu nĂĄjemnĂŠmu bude zapoÄ?Ă­tĂĄna platba za  zĂĄkladnĂ­ vybavenĂ­ bytu. KromÄ› nĂĄjemnĂŠho budou nĂĄjemcem hrazeny zĂĄlohy na sluĹžby spojenĂŠ s uŞívĂĄnĂ­m bytu. Ĺ˝adatelĂŠ o pĹ™idÄ›lenĂ­ bytu svou Şådost pĹ™edklĂĄdajĂ­ na  pĹ™edepsanĂŠm formulĂĄĹ™i a  sklĂĄdajĂ­ kauci. NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONĂ JMU 1. GarĂĄĹžovĂĄ stĂĄnĂ­ pro osobnĂ­ vozidla v suterĂŠnu domu Ä?. p. 173 v ulici Na Sadech ve SlanĂŠm. NĂĄjemnĂŠ za jedno stĂĄnĂ­ je stanoveno ve výťi 842,00 KÄ? za mÄ›sĂ­c vÄ?etnÄ› DPH. 2. NebytovĂŠ prostory (3 kancelĂĄĹ™e) v 1. patĹ™e domu Ä?. p. 599 ve WilsonovÄ› ulici ve SlanĂŠm o celkovĂŠ vĂ˝měře 54,70 m2. BliŞťí informace je moĹžnĂŠ zĂ­skat na úřednĂ­ desce mÄ›stskĂŠho úřadu nebo na  internetovĂ˝ch strĂĄnkĂĄch http://www.meuslany.cz/ v sekci úřednĂ­ deska – odbor sprĂĄvy majetku nebo na  odboru sprĂĄvy majetku mÄ›stskĂŠho úřadu u Jany BanertovĂŠ, tel. 312 511 231. Odbor sprĂĄvy majetku

www.meuslany.cz


KNIHOVNA

Slánská radnice č. 5, květen 2013

Spali jsme v knihovně – byla 11. Noc s Andersenem!

V

pátek 5. dubna 2013 v 18,00 hodin jsme se v  Knihovně V. Štecha s  dětmi sešli na  další Noci s  Andersenem, tentokrát pod názvem „Statečný cínový vojáček“. Letos se této oblíbené celostátní akce v naší knihovně zúčastnilo 43 dětí. Program byl opět, jako každoročně, pestrý. Děti přicházely v  doprovodu rodičů již před šestou hodinou a zaplňovaly dětské oddělení a K-klub. Po úvodní prezentaci dětí proběhla opět seznamovací hra, při které si děti losovaly pořadová čísla a poté se postupně ostatním krátce představily. Každý člen „andersenského týmu“ dostal kartičku se svým jménem a následovalo vylosování kapitánů a poté rozdělení dětí do jednotlivých družstev pro pozdější Velkou hru, kdy si kapitáni jednotlivých družstev sami vybírali členy do  svých týmů. Když byla družstva rozdělena, dostaly děti za úkol vymyslet si jméno a nakreslit vlastní znak pro svůj tým. Všichni spolupracovali opravdu svědomitě a  pečlivě. Po  dokončení znaků měli dva z chlapců připraveno vlastní krátké vystoupení. Miki Lonek zahrál několik „pohádkových“ skladeb na  housle a  ostatní zkoušeli hádat, o  jakou pohádku se jedná, Maxim Jirák naopak předvedl krátké kouzelnické vystoupení. Obě vstoupení se ostatním dětem velmi líbila a účinkující byli odměněni bouřlivým potleskem. Následovala přestávka na občerstvení, po které byl připraven tajemný host večera. K-klub jsme ztemnili a  děti naladili krátkou projekcí, aby zůstaly déle napnuté, o  jakého hosta půjde. Po  skončení projekce vstoupily do ztemnělé místnosti dvě postavy. Děti ani nedutaly, jak byly napnuté. Když jsme rozsvítili světla, mohli všichni spatřit jednu totálně zamaskovanou postavu a druhou postavu, která měla dokonalý oblek vojáka při vojenském nasazení. Kukla, přilba, maskovaný oblek, neprůstřelná vesta, těžké vojenské boty, to všechno si mohly děti nejen prohlédnout, ale později některé části výstroje i vyzkoušet. Promítal se krátký film z mise v Kosovu a  děti se dozvěděly mnoho zajímavého ze života vojáků. Po  vystoupení hosta jsme všichni sborem zapózovali paní fotografce na  hromadné fotografii a  poté všem zúčastněným dětem knihovnice rozkrájely dorty, které byly vyrobeny speciálně pro Noc s Andersenem. Čerstvé a nadýchané dorty s krásným logem Noci

s Andersenem v  podobě medvídka s  hvězdnou oblohou v pozadí, z mandlovky a  marcipánu se dětem nejen líbily, ale i  výborně chutnaly. Ve  22 hodin následoval pozvolný přesun k Infocentru, kde nás čekali kostýmovaní průvodci, kteří nás provedli nejen Velvarskou bránou, ale prošli jsme se i  po  Masarykově náměstí, kde jsme se dozvěděli zajímavou pověst nejen o  slánském prameni, ale i  o  vzniku městského znaku. Po  celou dobu vycházky a  vyprávění kladl průvodce dětem otázky, na které kdo správně odpověděl, dostal malý dárek v podobě hlavolamu. Kromě zajímavostí, které jsme se dozvěděli, máme i krásné fotografie od noční Velvarské brány. Po  návratu do  knihovny čekala děti Velká hra, při níž se všichni nejprve shromáždili v K-klubu, kde jim jeden z knihovníků předčítal z knihy, a postupně po spravedlivém losování „pouštěl“ jednotlivá družstva na  tzv. bojovku po knihovně. Herních stanovišť bylo celkem pět. Jako první na děti čekala Děsivá krabice, ve  které bylo ukryto několik neznámých předmětů a do které měl nejstatečnější z  družstva sáhnout a  pokusit se určit, co se v  krabici nachází. Dalším stanovištěm byla Stezka odvahy, kterou jsme umístili do skladu. Děti měly za  úkol vstoupit po  jednom do  setmělého skladu, po  značené cestě dojít na jeho konec (pochopitelně s baterkou), kde byla pod maskovaným oběšencem uložena tajemná kniha, do  které se musel každý podepsat. Tohle stanoviště vyžadovalo opravdu hodně odvahy, ale děti se s  tím statečně „popraly“ a  až na  několik málo jedinců se do knihy podepsaly. Třetím stanovištěm byla Evakuace, kde měly děti za úkol evakuovat se podloubím ke vstupu do knihovny. Družstvo dostalo krabici s pláštěnkami, šátky a sáčky, do  kterých se měli všichni patřičně ustrojit proti zamoření a  přejít dané „území“. Předposledním, čtvrtým stanovištěm byla První pomoc, kdy děti měly na  některém ze členů svého družstva předvést ošetření po  úrazu. Na  posledním stanovišti, tedy pátém, mu-

sely děti před ostatními pravdivě odpovědět na zadanou otázku. Stanoviště jsme nazvali Můj názor. Každý z  členů odpověděl samostatně a po pravdě na položenou otázku a nikdo nesměl zaváhat, ani odpověď odmítnout. Na všech stanovištích měla družstva přiděleny body, podle kterých se po konečném součtu vyhlašoval vítěz. Stalo se jím družstvo „Myšáci“ s plným počtem, tedy se 40 body. Kolem jedné hodiny v noci skončila Velká hra a  nastalo odměňování vítězů a  rozdávání upomínkových dárků v  podobě diplomu „Statečného cínového vojáčka“ za  odvahu, statečnost a  kamarádství, dále děti dostaly i hromadnou fotografii a pohlednici s logem Noc s Andersenem 2013. Několik dětí se unavilo již po návratu z noční vycházky, některé ihned po  Velké hře, takže tito již zvolna pospávali v  rohu dětského oddělení, ostatní si rozložili svá ležení po ukončení akce, tedy kolem 01.30 hodin. Na přání dětí zbyla chvilka na noční samostatné čtení a vzájemné sdělování zážitků. Nakonec děti usínaly spokojené a příjemně unavené. Ranní vstávání proběhlo klidně, rodiče si svoje děti vyzvedli v pořádku a plny nabytých dojmů. Užili jsme si spoustu legrace a zábavy a potěšilo nás, že si děti našly nové kamarády a také že se zajímaly o to, na jaké téma bude další, 12. Noc a Andersenem a dokonce padlo i několik zajímavých návrhů. Jaká však bude Noc s Andersenem příští rok, to bude prozatím ještě překvapením. Fotografie z průběhu celé akce naleznete opět na našich webových stránkách. Kateřina Mrvová Krejčová

Veřejné čtení Bible připomíná smysl Velikonoc aneb Kniha pro život

V

e Slaném proběhlo 30. března 2013 v dopoledních hodinách celonárodní čtení Bible. Spolupráci Knihovny Václava Štecha a  místních církví podpořili občané Slaného, Kladna, Peruce a širokého okolí. Celonárodní čtení Bible je spontánní odezvou nejširší veřejnosti na nově přepracované vydání tohoto díla, které nese název Bible, překlad 21. století, nebo také BIBLE 21. Díky vlastnostem nového překladu je dílo čtivé www.meuslany.cz

a srozumitelné, což odráží i  samotný název. Do  celonárodního čtení Bible se zapojilo na 70 míst po celé ČR. Na Slánsku se ovšem četlo pouze v podloubí Knihovny na Masarykově náměstí. Během předčítání si zájemci mohli zakoupit knihy jako „Ecce Homo – výběr pašijových textů“ nebo Bibli XL (větší písmo). Poslech si také řada posluchačů zpříjemnila čajem či velikonočně nazdobenými perníčky.

Bílá sobota je výjimečnou příležitostí zamyslet se nad příběhem Ježíše Nazaretského. Zájemců o poslech i předčítání bylo opravdu mnoho. V porovnání s předešlými ročníky se publikum opět rozrostlo. Doufáme tedy, že zájem o  tuto akci v  příštích ročnících bude stejný či vyšší. Těší nás přízeň, které se této akci dostává, a  všem účastníkům srdečně za jejich milou přítomnost děkujeme. Za knihovnu Míla Najmanová

| 7


OSTROV, VOLNÝ Č AS

S o b o t a 1 . čer v n a — D E N D Ě T Í od 13 hodin v letním kině ve Slaném

WWW.OSTROV-SVC.CZ Dům dětí a mládeže Šultysova, 518 274 01 Slaný mobil: 737 521 978

ostrov.slany@seznam.cz 4. 5. SLÁNSKÁ CENA 2013– 8. kolo Závěrečné kolo závodů s modely sportovních vozů na  autodráze SRC Slaný. Tréninkové jízdy od 8.30. Start závodu v 9.30. Startovné: děti a  studenti 30 Kč, ostatní 50 Kč. Diváci vstup zdarma. Info: Alena Špiritová 11. 5. CARCASSONNE TOUR Místní turnaj. Základní hra Carcassonne bez rozšíření podle pravidel k  českému vydání hry a pravidla fair-play. Hra pro děti i dospělé, hraje se na Ostrově. Možnost získání kvalifikačních bodů k postupu na 11. Mistrovství ČR v  Carcassonne! Prezentace v  9.30, začátek hry v 10 hodin. Cena 50 Kč dospělí, 30 Kč děti a studenti. Info: Monika Javoříková 17. 5. TURNAJ NA TANEČNÍM KOBERCI Začátek ve  14.00 v  klubu Pavlač, pro děti do 15 let. Vstupné 30 Kč. Info: M. Javoříková 17.–18. 5. 15. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI V  sobotu od  11 do  17 hodin v  lesoparku Na Hájích u hřiště Slavoj máme pro nejmenší návštěvníky slavností připravený bohatý program plný her, soutěží a  zajímavých výtvarných technik. Více informací na  www.slavnosti.slansko.cz. Info: Lenka Geringová 25. 5. PÉTANQUE 1. ročník turnaje rodinných týmů. Od  14.00 na  pétanque hřišti vedle KOCOURA Na Sadech. Pro příchozí dvou/ tří členné rodinné týmy. Startovné 60 Kč/tým. Hlavní cena: sada koulí hry Pétanque, pro další sladké odměny. Info: Mirka Kaisrlíková FESTIVAL LITERATURY 17. 5. AUTORSKÉ ČTENÍ mladých umělců A. Stančáková, T. Nováková, B. Knížková, J. Leknínová a Marek Kettner představí svou tvorbu a své inspirace. Od 19.00 v Me Gusta (bývalá Kavárna na Komendě). Vstup 50 Kč.

Závody národního žebříčku v orientačním běhu

S

portovní klub orientačního běhu Slaný pořádá ve spolupráci s  Klubem orientačního běhu Kladno 1. a  2. závod národního žebříčku B-Čechy v pěším orientačním běhu. Závody se budou konat ve dnech 11. a 12. května 2013 v lesním prostoru v okolí obce Janov u Rakovníka v nově zmapovaných lesích přírodního parku Džbán. Jako shromaždiště

8 |

Covers for lovers, Deratizéři, Totální nasazení, Štěstí – losování o ceny, laborky GVBT Slaný, skákací hrad, výtvarné dílničky, super atrakce – moucha, obří skluzavka, holandský kulečník a spousta dalších atrakcí ... Restaurace Na Střelnici – opékání buřtů, Letní kino – Pan Popper a jeho tučňáci, Štěstí – možnost vyhrát atraktivní ceny (tablet, herní konzole xbox, digitální fotoaparát, nafukovací člun, plyšáky, létající ryba, Monster High Příšerka , klávesy, vrtulník na dálkové ovládání)

Vstup: 20 Kč (děti do 100 cm zdarma) V ceně: vstup na atrakce, opékání buřtů v restauraci Na Střelnici, vstup na večerní promítání. Info: J. Jindřich

Ve Slaném o Velké Moravě Dne 6. dubna proběhla v rámci Slánské akademie volného času přednáška bývalého dlouholetého ředitele Slovanského ústavu AV ČR a  předního evropského byzantologa PhDr.  Vladimíra Vavřínka, CSc., Dr.h.c., na téma „Cyril a Metoděj – počátky slovanské vzdělanosti“. Když jsme Dr. Vavřínka do Slaného pozvali, přiznal se, že ve Slaném ještě nikdy nebyl, ale že rád přijede, a to i proto, aby to napravil. Několik dní před slánským vstoupením dokončil Dr.  Vavřínek společně s  archeologem doc. Luďkem Galuškou velkou výstavu Cyril a  Metoděj – doba, život, dílo, která probíhá v  brněnském muzeu a  na  podzim by měla být ke zhlédnutí v Praze. Početné auditorium kolegů Slánské akademie – sešlo se nás to sobotní ráno k šedesáti – bylo na jeho vystoupení zvědavo, vždyť téma cyrilometodějské je přece jen v české kotlině méně frekventované a  v  minulosti navíc byla interpretace tohoto úseku dějin ovlivněna ideologickým nevlídným klimatem (západ – východ). Vladimír Vavřínek přítomné rozhodně nezklamal, v  poutavém výkladu posluchačům „vykreslil“ pozoruhodný portrét obou věrozvěstů, naznačil mimořádný význam jejich mise v  rámci Evropy, Moravy a  nakonec i  Čech (ostatně i  na  nedaleké Budči se našel velkomoravský křížek). Byla to doba politických intrik, vzájemné nevraživosti, mocenských zápasů, a  přesto tehdy vznikla na  Moravě pozoruhodná kultura a  zejména staroslověnské písemnictví, které podstatně ovlivnilo vzdělanost jižní Evropy a  nakonec i Ruska. Po přednášce projevil emeritní ředitel Slovanského ústavu AV ČR zájem prohlédnout si historické centrum města, navštívil slánúčastníků závodů bude sloužit janovské fotbalové hřiště. Předpokládáme účast kolem 800 závodníků, pro které je připravena na sobotu klasická trať a na neděli krátká trať. Rádi bychom touto cestou poděkovali panu starostovi Ivo Rubíkovi za město Slaný, firmě Linet, Sambar, Zemko a Country club Dřevák za jejich finanční příspěvky, které nám pomohou pokrýt náklady na  uspořádání těchto významných závodů, především na  tvorbu nových map pro závodní účely.

Byzantolog PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc., Dr.h.c.

ský klášter karmelitánů, kde se s převorem P.  Davidem Peroutkou OCD, Ph.D., vracel zejména k osudům sv. Cyrila, který se zabýval filozofií, tak jako současný převor kláštera. Ve  Slaném se Dr.  Vladimíru Vavřínkovi líbilo. On má chalupu hned u Pelhřimova a říkal, že města takové velikosti, jako jsou Slaný a Pelhřimov, mají v současné době podstatný význam pro rozvoj kultury a vzdělanosti regionů a v tomto smyslu popřál všem Slánským mnoho úspěchů. Další setkání Slánské akademie volného času – Mgr. Hanuš Nykl, Ph.D., (Slovanský ústav AV ČR) – Stříbrný věk, ruská kulturní renesance konce 19. a  počátku 20. stol. Sobota 11. větna 2013 od 9 hodin. Alena Urbanová, odbor kultury

Pro zájemce, kteří by si rádi vyzkoušeli tento druh sportu, bude po oba dva dny připravena jednoduchá trať a vzít můžete i děti, se  kterými můžete absolvovat vyfáborkovanou trať. Více informací naleznete na  stránkách závodu: www.zb2013.skobslany.cz. Není nic lepšího, než se po  dlouhé zimě proběhnout v  lese na čerstvém jarním vzduchu. SKOB Slaný

www.meuslany.cz


MUZEUM, INFORMACE

Slánská radnice č. 5, květen 2013

Květen ve slánském vlastivědném muzeu VÝSTAVY A PŘEDNÁŠKA Ve výstavní síni muzea byla 19. dubna otevřena výtvarná výstava sochaře Petra Štecha Kompletní sada na  opravu duší (Next Art), která bude otevřena do 1. června. V  galerii muzea bude v  úterý 14. května v  17 hodin slavnostně zahájena putovní výstava Tři generace architektů, která pojednává o  architektonickém díle Václava st., Václava ml., Jana a Milana Rejchlových, kteří působili a  působí od  roku 1852 do současnosti v řadě měst východních Čech (v Třebechovicích, Hořicích, Rychnově n. Kněžnou, v  Orlických horách a  v  Krkonoších, ve  Slaném a v Hradci Králové). Ing. arch. Jan Rejchl je autorem realizovaného návrhu stavby Městské spořitelny ve Slaném, její stavba byla započata v  květnu 1930 a  dokončena v  září 1931. Navrhl také budovu slánské hudební školy. V malé galerii muzea proběhne 16. května v  17 hodin přednáška ing.  arch. Jaroslava Tachecího ze Slaného na  aktuální téma Pasivní a nulové domy. Přednáška bude pojednávat o jednom z  nejvýraznějších trendů moderního, úsporného a  ekologického stavebnictví.

sezóna. Ve dnech 25. a 26. května proběhne tradiční Třebízská pouť, kde bude na dvoře Cífkova statku čp.1 představena rukukodělná tvorba řemeslníků a výtvarníků z našeho regionu, nebude chybět ani hudební vystoupení. Ve dnech Třebízské poutě budou expozice otevřeny veřejnosti od 9 do 16 hodin. V Cífkově statku čp. 1 bude 25. května v 15 hodin zahájena výstava slánských malířek Ivany Zágnerové a Petry Horákové. Stavba městské spořitelny ve Slaném v letech 1930–1931. Fotoarchiv Vlastivědného muza ve Slaném. KONCERTY V  kapli Zasnoubení P.  Marie bude uveden v  rámci koncertů Kruhu přátel hudby 15. května v  19 hodin „Pěvecký recitál,“ v  němž se představí Jarmila Kosinová – mezzosoprán a Daniela Valtová – klavír. Žáci Základní umělecké školy ve  Slaném uspořádají absolventské koncerty ve dnech 21., 22. a 28. května vždy od 17 hodin. NÁRODOPISNÉ MUZEUM TŘEBÍZ V  Národopisném muzeu ve  Třebízi je od  května zahájena letošní návštěvnická

Na studenty dýchla regionální historie

V

týdnu od  11. do  22. března 2013 měli studenti Gymnázia Václava Beneše Třebízského a  široká veřejnost příležitost vyslechnout si v rámci humanitně-vzdělávacího pásma Regio Slanensis řadu zajímavých přenášek s historickou tematikou. Všechna témata přednášek byla zaměřena na region Slánska a týkala se mnoha oborů – historie, archeologie, knihovnictví, výtvarného umění.

nostech a pamětihodnostech našeho regionu vzešla ze spolupráce Vlastivědného muzea a  Gymnázia Václava Beneše Třebízského. Na celém projektu však spolupracovala řada dalších institucí – Společnost Patria, Archeologický ústav AV ČR, Státní okresní archiv v  Kladně, Památník národního písemnictví, Česká spol. archeologická, o.p.s., Sládečkovo vlastivědné muzeum v  Kladně a  Historický ústav AV ČR. Domnívám se, že přednášky vzbudily u  mnohých studentů a  přítomných posluchačů velký zájem o  historii našeho regionu a nezbývá než věřit, že spolupráce slánského gymnázia s výše uvedenými institucemi bude Štěpánka Hejmová i nadále pokračovat.

Sňatky ve Slaném Své „ano“ si v březnu 2013 řekli: 29. 03. 2013 Vitalij Petrovyč Čobotarjov, Ukrajina a Michaela Siváková, Bílina Novomanželům přejeme hodně štěstí! V  průběhu 14 dní se studenti slánského gymnázia (kvarta až 3. ročníky vyššího gymnázia) setkali v aule na 10 přednáškách s některými z našich předních odborníků. Myšlenka zprostředkovat mladým lidem informace o  historických událostech, osobwww.meuslany.cz

Dne 31. května vzpomeneme nedožité 70. narozeniny manžela a táty Stanislava Brejchy. Stále vzpomínají manželka Zdeňka a syn Radek.

Slánský klášter s kostelem Nejsvětější Trojice v pojetí výtvarnice Petry Horákové.

Noc kostelů Dne 24. května 2013 se na mnoha místech České republiky uskuteční Noc kostelů. Do této již tradiční akce se zapojilo i město Slaný a obec Dolín.

V klášterním kostele Nejsvětější Trojice, v  kostele sv. Gotharda, ve  Sboru Dr.  Karla Farského v  Šultysově ulici ve  Slaném a v kostele sv. Šimona a Judy v Dolíně bude probíhat bohatý program. Můžete se těšit třeba na  Hudbu z  nebe – uslyšíte severoamerické indiány, hudbu Dálného východu, Indie, arabsko-islámských kultur – a  možná i  Evropy (Doc. PhDr. Zuzana Jurková, Sbor Dr. Karla Farského), varhanní koncert (sv. Gothard), zpívané nešpory s  citerou (Nejsvětější Trojice) či zpěv Marie Fišerové (Dolín). Přesný časový rozvrh akce v  jednotlivých kostelích naleznete na  internetových stránkách: www.nockostelu.cz.

| 9


INFOCENTRUM

Infocentrum Pod Velvarskou branou Velvarská 136/1, 274 01 Slaný tel.: 312 523 448 – 728 842 924 – www.infoslany.cz

PROHLÍDKY MĚSTA (POJĎTE S NÁMI NA VYCHÁZKU) 25. 5. 2013 od  22.00 Tajemná noční vycházka s překvapením – košilaté historky z  dob dávno minulých, vyprávění o  mordech a příhodách zatajených, ztichlé město, nasvícené památky a atmosféru dokreslí závěrečné překvapení. Vstupné dospělí 65 Kč. 26. 5. 2013 od 14.00 Slánské hřbitovy, historie slánských hřbitovů, osudy slavných nebožtíků a  pár lechtivých vyprávění navíc – o mrtvých jen dobré. Vstupné 20 Kč. 1. 6. 2013 vždy od  13, 14 a  15 hodin vás přivítá kostýmovaný průvodce na Velvarské bráně, jediné dochované bráně v našem městě. Vstupné 10 Kč.

Od 1. dubna 2013 má Infocentrum Slaný otevírací dobu ve všední dny od 9 do 17 hodin. O víkendech a ve státní svátky je otevřeno od 9 do 16 hodin.

Sociální offline hra Bořek na cestách

I

nfocentrum Pod Velvarskou branou ve Slaném připravilo pro širokou veřejnost na období od května 2013 do konce září 2015 nový projekt Bořek na  cestách zaměřený především na děti, jejich rodiče a prarodiče. Dovolte nám nyní prosím, abychom vás s  tímto projektem blíže seznámili. V  roce 2007 vydal slánský nakladatel a antikvariátník Roman Kabátek upravenou sbírku slánských pověstí, zaměřenou na nejmenší čtenáře Bořek, kluk ze znaku. Název knihy vychází z pověsti o slánském městském znaku, texty sepsal Libor Dobner a svými ilustracemi je doplnila známá dětská malířka Renáta Frančíková. Tato kniha se stala pilířem celého projektu. Idea je následující. Každá kniha bude putovat po celé České

republice. Knihy po turistech, kteří přijdou do  slánského infocentra, rozešleme do  dalších informačních center a knihoven. Pokud kniha návštěvníka zaujme, může si knihu vzít domů, prohlédnout, přečíst. Po jejím přečtení ji pošle stejnou cestou dál do dalších míst v  republice, tzn., že knihu přinese do  nejbližšího Informační centra nebo knihovny. Startem i cílem by mělo být vždy zase jen IC nebo knihovna. Pro tento účel budeme mít na  webových stránkách Infocentra Slaný www.infoslany.cz pověšen banner s odkazem na speciálně vytvořené webové stránky tohoto projektu a na nich bude možné sledovat pohyb jednotlivých knížek, připojit komentář, vést diskusi… Teď už nic nebrání tomu, abyste se i vy sami do projektu zapojili!

SLÁNKY ZE SLANÉHO PUTOVALY DO PRACHATIC Infocentrum Slaný zapůjčilo část své unikátní sbírky slánek na výstavu do prachatického muzea. Návštěvníci si budou moct naše slánky prohlédnout v době od 2. května až do 29. srpna 2013. Ač se to nezdá, Slaný a  Prachatice spojuje sůl. V  Prachaticích se konají každoročně Slavnosti Zlaté solné stezky, letos o  posledním červnovém víkendu. Centrum města se promění v jarmark s ukázkami dobových řemesel, probíhá celodenní kulturní program a pěkná podívaná je na průvod v historických kostýmech. Každoročně jsou oslavou historie a rozkvětu města ze 14.–16. století, kdy se vozila sůl z Pasova do Prachatic. PŘIDEJTE SE K NÁM A POMOZTE NÁM S VÝZDOBOU O dolínském kostele sv. Šimona Judy málokdo ví, že má na stěnách neobvyklou secesní výzdobu. Rádi bychom ho na  Dny památek (14. a  15. 9. 2013) otevřeli široké veřejnosti a  vyzdobili květinami naaranžovanými ve  stylech, které jsme se během workshopů naučili. Paní floristka slíbila, že přijede z  Holandska a přiveze květiny pro základní květinové vazby a  také nám s  výzdobou pomůže. Ale na vyzdobení celého kostela to nebude stačit. Kdo by byl ochotný pomoci, břečťan, buxus, chrysamtemy, růže nebo jiřiny a jiné dekorační věci věnovat, ať se obrátí pro více informací na  Zoju Kučerovou do  Infocentra (telefon 312 511 338). Výstava v kostele bude po celý víkend přístupná veřejnosti.

10 |

www.meuslany.cz


VOLNÝ ČAS

Slánská radnice č. 5, květen 2013

Veterány jsou jeho láskou J

iž více jak čtyři desítky let jsou velkou láskou předsedy Orion klubu Slaný, bývalého motocyklového závodníka pana Václava Bečváře, stará auta a motorky. Nejen je sbírá, ale s pečlivostí sobě vlastní i renovuje. Přestože bydlí ve  Slaném, cítí se stále trošku rodilým Hobšovákem. V Hobšovicích za pomoci přátel a členů klubu založil před třiceti lety soukromé Muzeum historických vozidel a  technických zajímavostí. Celou dobu je umístěné v areálu staré Rubešovy kovárny z roku 1895. Muzeum bylo dvakrát vykradeno, a  proto není veřejnosti přístupné. Pan Bečvář své sbírky ukazuje jen svým známým. V prostorách muzea se přesto každý čtvrtek testují historická vozidla ze středočeského kraje. Panu Bečvářovi jsem položila pár otázek pro čtenáře Slánské radnice. Zajímavosti muzea Motocykly a  automobily z  let dvacátých a  třicátých minulého století. Motocykly i jízdní kola známé slánské firmy Orion, nejstarší továrna výroby motocyklů v  republice (odtud název klubu) a  firmy Yves. Nechybí tady ani auta Piccola, Populár a  hlavně autíčko slánské firmy Smetana vyrobené kolem roku 1921, které má třecí převod. Mimo aut a motorek je zde řada zajímavostí, které ocení hlavně milovníci veteránů. Součástí hobšovického muzea je i zemědělská technika - staré mlátičky, řezačky, různé stacionární moto-

ry, stabilní motor z roku 1889, nebo žentour poháněný zvířecí svalovou silou. Poradenská činnost, testace veteránů, burza auto-moto-kolo Veteránské hnutí se začalo organizovat v  60. letech. Mezinárodní organizace FIVA zastřešila národní organizace (mezi které patřila i  Československá republika), zabývající se veteránským hnutím. V 80. letech se utvořily testační komise z řad odborníků a ty dnes odpovídají za chod veteránského hnutí u nás. Kdo potřebuje radu či testaci vozidla - jsem v  Hobšovicích celoročně každý čtvrtek od  8 do 18 hodin, č.t. 312 523 811, 723 245 178 . Podzimní burza auto-moto-kolo je plánována na 28. září od 6 do 12 hodin. Pořádání známých veteránských jízd 8. ročník Stopou Slánského Oriona – jde o oddychovou jízdu v délce 60 km, protkanou vědomostními otázkami za poznáním středočeského kraje. Účast bývá okolo sta vozidel. Středa 8. května 8–17 hodin ve Velvarech. 25. ročník Knovíz–Olšany (jízdy do  vrchu). Letošní jubilejní pohár, bude předán jednomu z účastníků do trvalého užití. A trochu nostalgie v  číslech – za  dobu trvání se zúčastnilo 2688 jezdů, 2 nehody s  mírnou škodou, bylo rozdáno 720 pohárů vítězům. Sobota 29. června od  8 do  17 hodin Knovíz u Slaného.

Bible se četla i ve Slaném

S

lovo „bible“ pochází z řeckého biblos, které označuje papyrový svitek. Původně označoval pouze dřeň této rostliny, ze které se svitky vyráběly. Zhotovovaly se v  městě Gebal, Řeky zvaném Byblos. Biblia (svitky, knihy), bylo později v latině zaměněno na Bible. Biblické spisy jsou v  chápání věřících sbírkou svědectví o  Božím zjevení – neboli o lidské zkušenosti s Bohem. Bible se skládá ze spisů Starého zákona a z Nového zákona. Ve  Starém zákoně se Bůh zjevuje jako ten, kdo stvořil a  udržuje svět, vede a  vychovává lidi. V  Novém zákoně se naplňuje Boží zjevení – Čtyři evangelia Matoušovo, Markovo, Lukášovo a  Janovo. Popisují Ježíšův život, smrt a vzkříšení. Na  Bílou sobotu dopoledne se v  podloubí budovy Vlastivědného muzea na  Masarykově náměstí četlo z  Bible. Čtení organizovaly spolu s  Ivanou Doubravovou, pastorační asistentkou a kazatelkou Církve československé husitské, pracovnice městské Knihovny V. Štecha. Knihovna se tak zařadila mezi třiašedesát míst celé naší vlasti s  veřejným předčítáním pro příchozí zájemce z  evangelia s  Velikonočním příběhem. Čtení z  Bible 21, které letos probíhalo celorepublikově www.meuslany.cz

Pavel Kubr se zúčastnil o Bílou sobotu dopoledne letošního čtení Bible 21 ve Slaném. (foto Hana Tichá)

Bez bílé čepice a motýlka by nemohl být zahájen žádný závod v režii Orion klubu Slaný. (Foto: soukromý archiv pana Bečváře) Životní motto Václava Bečváře je napsáno na staré hobšovické kovárně. Buď vítán každý, kdo dílo otců a  dědů v  úctě máš a kdo svou prací synům a vnukům dále zachováš. Děkuji za příjemné povídání. Hana Tichá

Ecce Homo. Na obálce je použita malba Hieronymuse Bosche(kolem roku 1475) se stejným názvem. Brožurku připravil pro letošní akci Nadační fond Bible 21. Bible – Kniha knih, je nejznámější knihou v  dějinách lidstva. Byla a  bude jistě i  nadále nejen pro všechny věřící nevyčerpatelným zdrojem inspirace a  vědění. Příběhy z  Bible pronikají stále do všech oblastí lidské činnosti a  trvale v  nich zanechávají nesmazatelné stopy. „Chtěla bych poděkovat všem, co slánské čtení připravili, i  zúčastněným zástupcům slánských církví. Veřejně poslouchat čtení z  Bible je velmi působivé. Sešli jsme se tady před knihovnou všichni, kteří si připomínáme poselství Bible v současné neklidné době. Jen mne mrzí, že se nezúčastnili zástupci z řad města,“ uvedla své pocity slánská seniHana Tichá orka Marie Burzová.

již popáté, zahájila ve Slaném Doubravová. V době od 10 do 12 hodin měl možnost každý příchozí přečíst stať z  biblických pašijových textů. Součástí příjemného dopoledne byla nejen možnost si poslechnout nebo přečíst pro přítomné posluchače úryvky z  Bible, ale i na místě si samotnou knihu Bible či CD s Novým zákonem za velmi přijatelnou cenu zakoupit. Pro všechny byla k  dispozici malá brožurka výběru pašijových textů s  názvem

| 11


SPORT

Prague open bouldering 6.–7. 4. 2013 V pátek 5. dubna jsme slavnostně otevřeli projekt Lezení do škol za přítomnosti našich patronů Radka Jaroše, Adama Ondry a Lucky Hrozové. O moderování se postarala Lucie Výborná, která nastolila výbornou atmosféru. Pak následovala beseda a autogramiáda Radka, Adama a Lucky. Přítomní mohli získat na plakátech s jejich fotkami podpisy těchto světově známých lezců.

O víkendu v rámci veletrhu For Outdoor v PVA Letňany se konaly boulderingové závody. Přihlásit se mohl každý, počet lezců byl limitován na max. 60 lezců a lezkyň pro každý den. V sobotu proběhly závody těch nejmladších ve více věkových kategoriích. Dívky a chlapci ve věku do 6 let, dívky a chlapci věku od 7-9 let, dívky a chlapci ve věku od 10-12 let, dívky a chlapci ve věku 1315 let. Přijeli k nám mládežníci ze Slaného z HO Pohodička Slaný, ze Stříbra, Prahy z oddílu Namche, CC Ruzyně, z H – Team Pardubice , Hopic, Berouna, HO Gutovka, HO Rebel Pustiměř, Holešovic a další. Každá kategorie musela přelézt 8 bouldrů. Vyhlášení vítězů proběhlo vždy hned po odlezení dané kategorie. Děti si zalezly a dle výrazů ve tváři byli opravdu spokojeni. Díky partnerům a sponzorům jsme pro ně přichystali hodnotné ceny. Každý malý lezec získal nějakou cenu a neodcházel s prázdnou.

VÝSLEDKY DĚTSKÉ KATEGORIE dívky do 6 let 1. Mulerová Agnes – HO Gutovka 2. Žáková Žaneta – HO Pohodička Slaný 3. Fišerová Klára chlapci do 6 let 1. Brádka Vojtěch – HO Pohodička Slaný 2. Fišer Jiří – HO Pohodička Slaný 3. Žák Jiří – HO Pohodička Slaný 3. Resch Štěpán – HO Beroun 3. Vaverka Ondřej – HO Pohodička Slaný dívky 7–9 let 1. Deuserová Emma – HO Rebel Pustiměř 2. Bernatská Barbora – HO Pohodička Slaný 3. Novotná A. Terezie – HO Pohodička Slaný chlapci 7–9 let 1. Schrotter Martin – HO Pohodička Slaný 2. Resch Petr – HO Beroun 3. Kohler Jan – HO Pohodička Slaný dívky 10–12 let 1. Jeníková Adéla – H Team Pardubice 2. Deuserová Anna – HO Rebel Pustiměř 3. Kachlířová Tereza – HO Pohodička Slaný chlapci 10–12 let 1. Urban Matyas – HOPICE 2. Founě Dominik – HO Skoba Stříbro 3. Lintymer J. Kristián – HO Pohodička Slaný dívky 13–15 let 1. Šulcová Anna – CC Ruzyně chlapci 13–15 let 1. Silný Milan – HO Pohodička Slaný 2. Málik Jaroslav – DOl Mammut Holešovice 3. Jeník Lukáš – Pardubice

Lezci přicházeli z izolace. Lezlo se na nově vytvořené stěně od firmy Boulder Walls. Cesty nám postavili Vilda s Olinem a dali si opravdu záležet, což potvrdili i závodníci. Cesty se jim líbily, převažovala prý spíše technika. Lezlo se na chytech a strukturách od firmy Aix, tak jako obvykle a na strukturách s novinkami od firmy Boulder Walls. Cesty byly těžké a technické. Všechny bouldry nepřelezl napoprvé nikdo. Zájem diváků a závodníků nás velmi těší a budeme se těšit na další akci. Více informací o závodě nebo projektu naleznete na www.lezenidoskol.cz. Za Lezení do škol o. s. Roman Kozelka a Jiří Žák

Aquaerobik v Aquaparku Slaný Jak známo, aquaerobik patří mezi pohybové aktivity určené pro všechny věkové kategorie. Jak pro ty, kdo chtějí formovat postavu nebo hubnout, sportovce, udržující svou kondici, tak pro rekonvalescenty, kteří potřebují rehabilitovat po různých úrazech. Výhodou tohoto druhu sportu je odlehčení celého těla, čímž cvičenec nezatěžuje klouby a  páteř tak, jako při pohybu ve  vzpřímeném stoji na  suchu. Cvičící jedinec si může „dát řádně do  těla,“ pokud zvolí rychlejší tempo a  větší rychlost pohybu. Intenzitu cvičení si volí každý sám, podle svých momentálních

12 |

V neděli se dostavili i známé tváře, které k nám již pravidelně jezdí na závody do Slaného, jako Daniela Kotrbová, Jakub Hlaváček a další. Celkem se přihlásilo 16 žen a 31 mužů. Z kvalifikace do finále postupovalo 6 žen a 8 mužů. Kvalifikace se lezla stylem Flash. Do ženského finále postoupily Vlková Dorka, Prokopová Kateřina, Gundová Linda, Vitáková Pavla, Kotrbová Daniela a Vašková Jana. Do mužského finále se dostali tito: Horáček Zdeněk, Štědrý Pavel, Přibil Jirka, Drbohlav Lukáš, Řitička Ondřej, Pidrman Milan, Tomášek Martin a Hlaváček Jakub. Kvůli podvrknutému kotníku na 3 bouldru finále nedokončil Horáček Zdeněk. Do finále byly připraveny 4 bouldry. Finále se lezlo na on-sight.

schopností a možností. Při cvičení ve vodě se svaly zároveň masírují, čímž nedochází k takové svalové únavě, jako při cvičení na suchu. Masážní efekt působí příznivě také na lymfatický systém a celulitidu.

V aquaerobiku se využívají speciální pomůcky. Například aqua nudle, aqua rukavice, aqua pasy a  aqua činky. Tyto pomůcky slouží ke  zvětšení odporu vody, čímž vzniká vyšší zátěž, nebo jsou používány k nadlehčení ve visových polohách. S krátkým přerušením cvičíme ve Slaném od roku 2004. V současné době probíhá trénink pravidelně každý čtvrtek od 19 hodin. POZOR AKCE! Pro ty, kteří mají zájem aquaerobik vyzkoušet, nabízíme ve  dnech 9. května 2013 a  6. června 2013 slevu na vstupné ve výši 50%. S  přicházejícími jarními dny vám za  tým aquaerobiku a  sportovního zařízení Aquaparku Slaný, přejeme hodně zdraví a dobrého pohybu. www.meuslany.cz


SPORT, VOLNÝ ČAS

Slánská radnice č. 5, květen 2013

Sabat amatérských badmintonistů se ve Slaném vydařil

S

lánský Amatérský BAdmintonový Tým (SABAT) organizoval 6. dubna pod vedením Petra Hložka třetí ročník badmintonového turnaje na místním zimním stadionu. Přilákal rekordní počet hráček a hráčů – 48. Kromě domácích sabatistů a několika Slaňáků, přijely poměrně početné výpravy z  Kralup, Všenor, Mšena, Prahy, ale také veteránská dvojice z Kladna. Hlavní hvězdou turnaje SABAT s kódovým názvem Berkana se stal naprosto originální herní systém. Celý turnaj se řídil výstupem z programu Víkingr, jehož fragmenty vznikly již v  roce 1987 na  počítači Atari 800 XE (tento stroj byl užaslé veřejnosti představen přímo na turnaji). Téměř ztracený kód se podařilo rekonstruovat z  magnetopáskového média – kazety. Vzhledem k  tomu, že konec binárního záznamu narušil jeden z  hitů Michala Davida, šlo vpravdě o  dobrodružnou, místy až sluchu nebezpečnou práci. Ale vše se podařilo a herní systém, kdy každý zápas měníte spoluhráče, ale i protihráče, byl účastníky nadšeně přijat. Na klasickém turnaji, kam

si přivezete svého parťáka či parťačku si tolik legrace neužijete. Na tomto místě musíme ocenit dlouhodobou podporu ze strany VSH Slaný, která spravuje i tělocvičnu, ve které se turnaj konal. Bez jejich vstřícného postoje by existence SABATu byla jen velmi obtížná. Zlato jako již tradičně opustilo Slaný. Davida Rangla tentokrát vystřídal Petr Slavíček. Druhé místo pro SABAT získal Míra Filler.

Jeho tradičně výborné výsledky nepřekvapují, jelikož před třiceti lety hrál první badmintonovou ligu. Překvapením je třetí místo pro jednoho z organizátorů a autora vizuálu turnaje – sabatisty Martina Beránka. Další speciální medailovou pozicí získala sympatická Petra Stoklasová ze Všenor. Odnesla si diplom pro výsledkově nejlepší ženu. Čtvrtý byl veterán Pavel Homolka z  Kladna, pátý Ondra Hanžlík ze Všenor. Velká účast a  spokojenost hráčů a  hráček utvrdila organizátory v názoru, že jeden turnaj ročně je málo. Sabatisté plánují na konec září klání čtveřic s  kódovým názvem SABAT-Teiwaz. Podařilo se také ulovit i několik budoucích účastníků na  pravidelné nedělní pinkání od 17 do 19 hodin, a pokud máte zájem o více informací, navštivte web sabatistů: obrona.net/badminton. After party v restauraci Towarna byla hojně zastoupena a do  pozdních nočních hodin se čile debatovalo o  budoucnosti amatérského badmintonu v našem městě… Antonín Černínský, sekretář, SABAT Foto: Otto Falcník

Streetball cup 2013 4. a 5. května 2013 Školní sportovní klub Slaný zve všechny příznivce sportu na turnaj ve  streetballe. Zúčastnit se může kdokoli, kdo si chce tento sport vyzkoušet. Místo: 3. základní škola Slaný Kategorie děti (do 16 let): 4. 5. 2013 od 9.00 Kategorie dospělí: 5. 5. 2013 od 9.00 Startující musí splnit pouze 3 povinnosti 1. Sestavit 3–4členný tým 2. Vymyslet mu co nejoriginálnější název 3. Nezapomenout doma dobrou náladu Systém turnaje: dle počtu budou rozlosovány základní skupiny a pak budeme hrát o umístění. Pro případné dotazy volejte 723 905 667 nebo pište na : jiri.jurista@sskslany.eu Po celou dobu bude k dispozici bufet s nejrůznějšími dobrotami. www.meuslany.cz

| 13


HVĚZDÁRNA

Městská hvězdárna ve Slaném v květnu 2013 Městská hvězdárna je pro veřejnost v květnu otevřena v úterý, středu, čtvrtek a pátek. Prohlídky hvězdárny začínají v 21.00, 21.30, 22.00 a 22.30 hodin. Ve svátek 1. a 8. 5. je otevřeno od 21 do 23 hodin. Tip na pozorování v květnu: Měsíc – je pozorovatelný na večerní obloze nejlépe od 14. do 24. května. První čtvrt – období s nejlepšími pozorovacími podmínkami –- nastává kolem 17. května. Planety – koncem měsíce spatříme nízko nad severozápadním obzorem planety Merkur a Venuši v těsném seskupení s Jupiterem. Ten bude na večerní obloze po celý květen, zatímco Saturn je po opozici se Sluncem, proto bude pozorovatelný po celou noc. Objekty vzdáleného vesmíru – je možné nejlépe pozorovat za bezměsíčných nocí. Z dvojhvězd spatříme například Izar ze souhvězdí Pastýře nebo Cor Caroli, nejjasnější hvězdu souhvězdí Honících psů. V  souhvězdí Herkula dalekohledem nalezneme kulovou hvězdokupu M13, vzdálené galaxie v souhvězdích Lva a Panny spatříme v případě mimořádně čisté a klidné oblohy.

Městská hvězdárna ve Slaném, Nosačická 1713 telefon: 312 525 730, www.hvezdarna-slany.cz

ve vesmírném prostoru. O  původu těchto částic také mnoho nevíme, proto je kosmické záření stále ve středu zájmu výzkumu vědců celého světa. Předprodej vstupenek v pokladně Městské hvězdárny v otevíracích hodinách. Jaroslav Trnka, Městská hvězdárna Slaný

Městská hvězdárna ve Slaném uspořádala k 50. výročí činnosti cyklus populárních přednášek Úterý 7. 5. v 19 hodin Hvězdárna ve Slaném – historie a současnost v obrazech Jaroslav Trnka, Městská hvězdárna Slaný Z  iniciativy astronomického kroužku při Vlastivědném muzeu se v  roce 1959 začala na  okraji města stavět hvězdárna. Byla vybudována v  akci „Z“ a  slavnostně otevřena 10. května 1963. Jak se od základu rodila významná astronomická instituce a které klíčové okamžiky ovlivnily její činnost, jsou tématem přednášky, která je doplněna množstvím dobových fotografií a  dokumentů mapujících padesátiletou historii. Úterý 14. 5. v 19 hodin TOP 10 sluneční soustavy za posledních 10 let Mgr. Jakub Rozehnal, Štefánikova hvězdárna v Praze Odkud přicházejí komety a proč nepřinesly vodu na Zemi? Proč nám ve sluneční soustavě nestačí ani obecná teorie relativity? Jak vznikala sluneční soustava? Obíhala kolem Slunce pátá obří planeta? Odkud se berou nové meteoroidy v okolí Země? Na tyto a další otázky se pokusíme odpovědět v přednášce věnované výsledkům výzkumu sluneční soustavy za posledních deset let. Úterý 21. 5. v 19 hodin Neutrina – od počátku zlobivé částice Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., Katedra fyziky FEL– ČVUT Praha Neutrina jsou nejpodivuhodnějším zástupcem světa elementárního částic, které nemají

14 |

žádný elektrický náboj a téměř žádnou hmotnost. Částice, které projdou skrze celou Zemi tak snadno, jako světlo prochází sklem, protože neinteragují ani silně, ani elektromagneticky. Částice, které fyziky nesčíslněkrát překvapily svými podivnými vlastnostmi. Jejich objev a  zkoumání měly mimořádný dopad na  vývoj našeho dalšího poznání struktury hmoty a  fundamentálních zákonitostí tohoto světa. Úterý 28. 5. v 19 hodin Století kosmického záření RNDr. Jiří Grygar, CSc., Fyzikální ústav Akademie věd ČR Objev kosmického záření je datován do roku 1912, kdy rakouský fyzik Victor Franz Hess při letu balónem pozoroval vzrůstající rychlost vybíjení Wulfova elektrometru v závislosti na  rostoucí nadmořské výšce. Tento jev připisoval neznámému záření přicházejícímu shora a  vstupujícímu do  atmosféry, jehož intenzita roste s  rostoucí výškou nad zemským povrchem. Měření byla prováděna ve  výškách okolo 5000 m nad povrchem země. Usoudil proto, že záření je kosmického původu. Za  tento objev byl Dr.  Victor Franz Hess oceněn v roce 1936 Nobelovou cenou. Jedny z  nejdůležitějších balónových experimentů, které k  tomuto významnému objevu vedly, byly prováděny při letech z  Ústí nad Labem do Německa. Kosmické záření je proud energetických nabitých částic, které pocházejí z  vesmíru. Částice mají široké spektrum energií a  některé částice dosahují tak vysokých energií, že nemohou být v žádném případě dosaženy na  pozemských urychlovačích, a  nevíme zatím jakým způsobem, jsou urychlovány

Kvalifikační turnaj starších žáků o postup na Gothia Cup 2013 ve švédském Göteborgu

N

a fotbalovém stadionu ve Slaném se dne 1. května 2013 uskuteční kvalifikační turnaj starších žáků o postup do finále největšího mládežnického turnaje na  světě Gothia Cupu, konaném každoročně ve švédském Göteborgu. Kvalifikace na tento turnaj probíhají v  jednotlivých mládežnických kategoriích v různých zemích a postupující z jednotlivých kvalifikačních turnajů se pak sejdou ve finále v červenci v Göteborgu. Hlavním partnerem Gothia Cupu ve  světě je švédská společnost SKF, která byla založena v roce 1907 v Göteborgu, kde také dodnes sídlí. Pražská pobočka této společnosti, SKF Ložiska, a. s., Praha požádala v  letošním roce SK Slaný o  uspořádání kvalifikačního turnaje na Gothia Cup 2013 v kategorii starších žáků. Kvalifikačního turnaje se zúčastní mužstva starších žáků SK Slaný, FK Říčany, Kablo Kladno, Slovan Velvary, FK Bílina a FK Lovosice. Bude se hrát ve dvou skupinách po třech účastnících 2 x 20 min., finále pak 2 x 25 min. Vítězové skupin se utkají o  postup na  finále Gothia Cupu 2013. Začátek turnaje je v 10.00 hod., finálový zápas se bude hrát od  16,30 hod. Vítěz kvalifikačního turnaje ve Slaném má zajištěnu účast na  finálovém turnaji Gothia Cupu 2013 v  Göteborgu koncem července včetně letenek, dresů (obdrží dvě kompletní sady dresů s  logem turnaje), stravy a  ubytování. Zveme všechny příznivce mládežnické kopané 1. května 2013 do Slaného na fotbalový stadion, vstup na turnaj je zdarma, během celého dne je zajištěno pro malé i velké návštěvVýbor SK Slaný níky občerstvení. www.meuslany.cz


HISTORIE

Slánská radnice č. 5, květen 2013

Trhlina ve Slaném… o tom, jak město Slaný přispělo k rozvoji českého výtvarného umění (X. část) – architekt Alois Mezera Vedle malířů a malířek, které „trhlináři“ pozvali do Slaného, byl i architekt Alois Mezera. Tento slánský rodák a žák architekta Josipa Plečnika navrhl pozoruhodnou architekturu strašnického krematoria v Praze, jež představuje určitě vrchol jeho tvorby. Vedle projektů řady domů v Praze zhotovil také plány pro několik staveb ve svém rodném městě a pro ředitele slánské spořitelny Karla Čížka vznikl stavební návrh filiálky v Novém Strašecí. Spolu s Janem Rejchlem představuje Alois Mezera další výraznou osobnost moderní architektury, která působila ve Slaném Slánský rodák – žák Josipa Plečnika Alois Mezera, manžel malířky Julie Mezerové (viz minulé číslo radničních novin), se narodil ve Slaném 20. 6. 1889 (Soukenického ul. čp. 53) a  po  studiu na  vyšší průmyslové škole jeho tvorbu podstatně usměrnil „hradní“ architekt T. G. Masaryka Josip Plečnik, u kterého později studoval; pro Slaný je důležité, že praxi získal u  zdejšího stavitele Václava Havránka. Již jako „hotový“ architekt se zúčastnil řady architektonických soutěží, na jeho rýsovacím prkně se rodily návrhy pro nové budovy tehdejších velvyslanectví malé republiky (Ankara, Bělehrad, Berlín). Vyvrcholení jeho tvorby, v monumentalitě i architektonickém řešení, představuje strašnické krematorium z let 1929–1931; jeho autorství dodnes připomíná pamětní deska zasazená do průčelí stavby. Přestavba slánské sokolovny (1924) V  roce 1920 se vedení slánského Sokola rozhodlo rozšířit sokolovnu (čp. 625), která vznikla v  roce 1897 podle plánu architekta Jana Zeyera a  již provozně nevyhovovala. Na začátku bylo vypracováno několik návrhů přestavby (Hieke, Ehrlich, Havránek, Zemánek), ty předalo vedení sokola lounskému staviteli Ing. Polákovi, aby je posoudil a provedl definitivní verzi, jakousi syntézu. Tento požadavek však logicky nevedl k cíli a není divu, že se lounský stavitel odmlčel. Proto byl v roce 1922 osloven architekt Alois Mezera, který po zhlédnutí zmíněných plánů a po upřesnění cíle rekonstrukce vypracoval nový projekt. Z něj je patrné, co bylo z původní novorenesanční architektury zachováno, která zeď byla ubourána, co bylo přistavěno. V přízemí Mezera zmenšil předsálí, aby tak získal místo pro prodloužení velkého sálu, po jehož straně navíc navrhl vybudovat šatny. Nové prostory se našly v patře sokolovny (vlevo hudební sál, vpravo šatna žen). Pro aktivitu Trhliny je významné, že Mezera upravil tzv. malý sál v patře, kde probíhala většina výstav, o  kterých jsme na stránkách radničních novin v souvislosti s Trhlinou psali. Půdorys sálu se logicky nezměnil, ale světlo do něj vstupovalo novými okny a jeho podhled nově zakrýval kazetový strop zavěšený na ocelových profilech. Průčelí získalo na monumentalitě. Zmizelo novorenesanční členění, štukový povrch nahradila tvrdá omítka členěná v duchu tehdejšího národního dekorativismu. Vertikální směr navíc podtrhovala skulptura umístěná na  atice – znak českého sokolstva, čtyři sokoli s  mírně rozepjatými křídly. Tyto sochy, patrně z umělého kamene, byly za nacistické www.meuslany.cz

Alois Mezera, plán na úpravu průčelí slánské sokolovny (1924) okupace 12. 12. 1941 strženy – český národ bylo třeba ponížit všemi způsoby. Domy v Máchově ulici (1927) V  roce 1927 Alois Mezera zhotovil plány pro rodinné domy v  dnešní Máchově ulici (čp. 1049–1052). I jejich vznik souvisel s ředitelem slánské spořitelny Karlem Čížkem, od kterého tehdy vzešel podnět, aby spořitelna zakoupila pole před dívčí školou Na Hájích a  založila zde zahradní město. Jak si tehdy poznamenal Karel Čížek, dalo to hodně práce, starostí i  zlosti. Ale díky tomuto úsilí si můžeme dnes učinit představu o tom, jak Slaný zaplňovala moderní architektura – máme před sebou příklad kultivovaného přístupu k  nové městské zástavbě, na  který se nám po  roce 1989 bohužel nepodařilo navázat. Tato realizace vynikne z pohledu tvorby urbanistického prostoru, kdy jistou dynamiku ulice vytvářejí stavební hmoty vlastních domů, které střídavě předstupují, přičemž oplocení drží uliční čáru. Během doby se však podoba domů měnila. Když porovnáváme výkresy s dnešní realitou, vidíme, jak z balkonů jsou zasklené verandy a  postupně je nahrazován i  původní materiál (okna, oplocení). I  přes tyto ztráty oceníme měřítko nové zástavby a  jakousi prvorepublikovou „čapkovskou“ solidnost. O půl roku později, v únoru 1928, navrhl Alois Mezera pro primáře slánské nemocnice MUDr. Josefa Mouchu rodinný dům (čp. 1048), který obsáhl vedle vlastního bydlení i ordinaci s čekárnou pro pacienty; dům uzavírá frontu Máchovy ulice směrem k  nemocnici. Filiálka spořitelny v Novém Strašecí (1941) Ve  druhém článku o  Trhlině jsme psali o tom, jak Václav Fiala připravoval malované

panó pro novou filiálku spořitelny v Novém Strašecí (čp. 182), kterou nakreslil v  roce 1940 právě Alois Mezera a v letech 1940-1941 ji postavil novostrašecký stavitel Antonín Jelínek. V  kalendářových poznámkách Karla Čížka čteme, jak společně s Aloisem Mezerou stavbu v průběhu realizace navštěvovali. Svůj výraz si budova zachovala dodnes – jednoduché průčelí pokryté světlými obkladačkami, tvar oken a vikýřů; uplatňuje se zde jednoduchost a účelnost. Můžeme tu sledovat i osobní slohový vývoj Aloise Mezery a  obdivovat umělecký vkus stavebníka Karla Čížka, který se zasloužil o vznik moderní architektury v nedalekém městě. Odchod Aloise Mezery (1945) Nečekaná smrt architekta jeho slánské přátele hluboce zasáhla. Když Josef Kylies dostal 26. 9. 1945 zprávu, že ten den ráno zemřel Alois Mezera, nemohl tomu uvěřit. Poznamenal si, že v srpnu byl architekt operován a dosti zeslábl, ale že při poslední návštěvě 9. září se cítil již zdráv, a najednou konec. A dál píše … byl to výborný hoch, prostý a srdečný, který tak rád chodil mezi nás zejména za války, kdy jsme v neděli sedávali v „trhlině“ u Josefa Čížka, luštili otázky výstav nebo germánských „vítězství“; a tu míval vždy z rádia přesné a věcně uvážené zprávy… O tom, jak si slánští přátelé vážili památky Aloise Mezery, svědčí i  návrh pamětní desky, která měla být na  průčelí jeho rodného domu. Václav Nejtek ji zhotovil v  několika variantách – dnes jsou vystaveny v  expozici muzea. Pro osazení však již nebyly vytvořeny podmínky; Karel Čížek už nestál v čele spořitelny a krátce nato přišla doba, která takovým aktivitám rozhodně nepřála. Vladimír Přibyl spolu s Olgou Černušákovou

| 15


ŠKOLY, VOLNÝ Č AS

Šest měsíců do 100. výročí ZŠ Na Hájích CO MOŽNÁ NEVÍTE. Poslední dobou se stále mluví o té staré škole na kopci ve Slaném. Aby ne! Vždyť s tichou důstojností pomalu vstupuje do  druhé stovky své existence. Sto let je sto let a  věci se kolem toho dějí. To bych vám mohl vyprávět, jak se za  poslední půlrok život ve  škole zrychlil, aby se vše do  září stihlo. Hledá se v kronikách, shánějí kontakty na bývalé žáky a učitele, prostě příprava na Den otevřených dveří v září letošního roku je v plném proudu. Ale promiňte, zapomněl jsem se představit. Na  své pravé jméno si už raději nepamatuji, protože svého času, tedy někdy před více než 100 lety, jsem byl pěkný darmošlap, budižkničemu, lump a kdovíjak lze pojmenovat nezbedného synka, který si lásky a  péče svých rodičů nevážil, školu zanedbával a  ostatním se smál, že se do ní těší. Snad ani neuvěříte, jak špatný jsem byl. Léta plynula a  já začal hořce litovat, že jsem vědomosti nesbíral, když to bylo možné. S prázdnou hlavou jsem jen těžko zavadil o dobrou práci a tiše záviděl všem, kteří si během dětství dokázali nějaké ty znalosti ze školy odnést. Jak moc jsem toužil vrátit čas, sednout si zase do školních lavic a  hltat každé učitelovo slovo. Ale to už jsem byl moc starý a nebyl čas se učit. Putoval jsem z místa na místo, občas zavadil o nějakou tu práci a sotva si vydělal na chleba. Až jednoho

Parkour Jistě jste si už v našem městě všimli mladých lidí létajících hlavou dolů, předvádějících akrobatické kousky, nad kterými zůstává rozum stát. Filosofie, životní styl nebo vandalství? Parkour je druh pohybu v  okolním prostředí. Využíváme zde pouze svého těla a  prostředků, které nám nabízí okolí. Pro lepší představu si ho můžeme představit jako závod na  překážkové dráze, kdy je úkolem překonat překážky rychle a efektivně bez použití nepřirozených pohybů. Parkour vychází obecně ze základních pohybů gymnastiky a  atletiky - běh, skoky a  přeskoky, šplh. To vše k parkouru patří. Nejde o akrobacii, ničení cizího majetku nebo bezdůvodné skákání z vysokých budov. Parkour je spojen s vidinou svobody právě v tom, že člověk, který ho provozuje, je schopen překonat jakoukoli překážku, ať už jde o schodiště, zábradlí nebo zdi. Člověk praktikující parkour se mu musí věnovat nejen fyzicky, ale především psychicky. Spousta skoků je velice náročná na překonání svých hranic i zábran v mysli. Proto také lidé, kteří se mu věnují, ho často nazývají „životní cestou“ někdy i „smyslem života“. Řada problémů se totiž dá řešit přesně jako v parkouru - najít tu nejfektivnější a nejjednodušší cestu k cíli či k vyřešení problému. Za zakladatele této poměrně nové sportovní disciplíny je považován Francouz David Belle, který s dalšími lidmi, jako například Sebastién Foucan,

16 |

dne jsem stanul pod kopcem, vzhlédl nahoru a uviděl překrásnou budovu s  věží. Byla to škola. Krásná škola. Zrovna se otevírala, všude plno slávy. A zase mě přepadla ta hrozná lítost nad promarněnou šancí. A tu se ke mně náhle sklonila štíhlá věž té školy, objala mě a pravila: „Promarnil jsi mnoho šancí ve svém životě, rodiče i  učitele jsi zklamal. Chceš-li, můžeš se do  školy vrátit a  užívat si hojnosti vědění. Musíš však bdít nad touto školou jako laskavý fantom příštích sto let. Nikdy ji však nesmíš opustit, nikdo tě nikdy neuvidí a budeš pomáhat škole ze všech svých sil. “ A od té doby jsem zase rád na světě. Učím se jako divý a rád. Někdy je to ale trochu potíž. Umím být sice neviditelný, ale když se chci něco nového naučit, chci si to také vyzkoušet a účastnit se pokusů. To se pak pan učitel zlobí a říká: „ Jak to, že kádinky nezbyly na všechny? Měl jsem je spočítané! Tady je snad nějaký duch!“ No a  jak jsem slíbil, pomáhám, kde se dá. Je to však někdy dřina. Tuhle jsem držel prasklou trubku ve  zdi skoro celý víkend, protože vytékající vody by si nikdo v tuto dobu nevšiml. Pustil jsem ji až v  pondělí ráno, aby škoda byla co nejmenší. Nejhorší to bylo tenkrát při té vichřici, když ulétl kus plechu ze střechy věže. To se fakt už udržet nedalo, tak jsem se na ten plech posadil a slétl na něm na zem tak, aby padající kus alespoň nikoho nezranil. klasifikoval základní pohyby a  techniky pro již zmíněné překonávání překážek. S pojmem parkour je často srovnáván freerunning. Ve  své podstatě jde stále o  pohyb, avšak freerunning je mix parkouru a  akrobacie a za parkour ho považovat nemůžeme. Základní rozdíl je v  tom, že freerunning je provozován, aby zapůsobil na  lidi. Když se freerunner snaží, aby jeho skok vypadal dobře pro diváky, nejedná se už o parkour. David Belle k  tomu říká : „Parkour je o  nejefektivnějším pohybu, což salta a  různé další triky v drtivé většině případů nejsou, navíc parkour a freerunning jsou dvě rozdílná umění.“ Jednoduchá definice freerunningu tedy zní, že je to akrobatická sportovní disciplína, zahrnující prvky triků a pouličních skoků k plynulému a nepřerušovanému pohybu vpřed. Po celém světě si lidé zakládají týmy a natáčejí videa, která potom vkládají na  různé internetové videoportály. Ať už kvůli tomu, aby viděli své pokroky a  chyby, nebo proto, aby se zviditelnili. Co si budeme nalhávat, dělám to také. Je mi 19 let, pocházím ze Slaného a k parkouru jsem se postupně dostal ze sportovní gymnastiky, které jsem se na  základní škole několik let věnoval. Chce-li se někdo věnovat parkouru, nejde jen vyjít před dům, najít první zeď a skákat na ní. Za dobrými skoky a  triky stojí neskutečná dávka píle a odhodlání udělat něco pro sebe. Nevzdat to při prvním nezdaru a zkoušet znovu a znovu, protože pocit při překonání sebe sama se nevyrovná ničemu mnou poznanému. Parkour podle mého názoru v jistém smyslu obohacu-

Ale nechci se chlubit. Dělám tohle všechno moc rád. Když vidím, že učitelé jsou unavení, děti ospalé a nepozorné, sluníčko nesvítí, tak provedu nějakou tu vylomeninu, aby byl život veselejší. To třeba naposledy, když jsem si trošku pohrál se školním zvoněním. Zvonilo úplně jinak, než bylo nastavené. Nejdříve se všichni rozčilovali, pak se tomu snažili přijít na  kloub, pak se tomu smáli (to jsem chtěl) a pak jsem toho nechal. Občas schovám nějakému žáčkovi něco jen tak, aby si toho více vážil. Třeba boty. Někdo je tak líný, že si je ani do skříňky nezamkne a položí jen tak pod ni. Pak naříká, že mu je někdo ukradl. Když je pak najde ve skříňce, je celý zmatený, ale snad trochu poučený. Učitelům nebo ženským v  kanceláři schovám občas nějaké to lejstro, to pak vyvádí a vykřikují: „Teď to tady leželo, tady je snad nějaký fantom!“ No aby ne, vždyť ti dospělí jsou u nás ve škole věčně zalezlí v papírech a já je musím alespoň někdy poškádlit, aby zvedli hlavu od počítačů, vlezli pod stůl, za stůl, na židli, natáhli se do té nejvyšší police a narovnali záda. Pak jim to položím zpátky na stůl. To je radosti! A tak bych vám mohl vyprávět dál. Jsem zde moc rád a myslím, že tu zůstanu i další stovku let. Práce je tu dost a  nejen pro mě. Je potřeba škole pomáhat, zvelebovat ji a vážit si jí. Na všechno ale sám nestačím, to mi věřte! Fantom ZŠ Na Hájích

je jak tělo, tak mysl. Alespoň u mě tomu tedy tak je. Určitě to tedy není jen výstřednost mladých a neúcta k majetku ostatních, jak někteří lidé tvrdí. Dokonce si velké procento traceurů, nebo chcete-li parkouristů, po tréninku místo kde trénují, uklidí, nebo upraví (a opraví) dle jejich potřeb, čímž vlastně i přispívají k rozvoji míst kolem sebe. Doufám tedy, že těm, kteří nevěděli, o co se jedná, nebo těm, kterým bylo doposud toto „bezohledné ničení majetku“ trnem v  oku, jsem otevřel oči a rozšířil obzory o našem stylu života, o mojí vášni. Volném pohybu. Michal Glosz, Slaný

www.meuslany.cz


ŠKOLY, ŠKOLKY

Slánská radnice č. 5, květen 2013

MŠ U Divadla je mateřská škola přátelská k dětem a rodičům Mateřská škola Slaný, Vítězná 1578, okres Kladno obdržela za přítomnosti zástupců našeho města pana místostarosty Mgr. Martina Hrabánka a vedoucí OŠT Bc. Dagmar Karfíkové dne 20. března 2013 v  Praze certifikát akreditovaný MŠMT: Mateřská škola přátelská k  dětem a rodičům Předškolní zařízení splnilo požadavky akreditovaného rozvojového vzdělávacího programu registrovaného ve schématu hodnocení způsobilosti a podmínek užívání ochranné známky. Předkladatelem projektu: ALFA HUMAN SERVICE, evropský sociální fond (esf), Evropská unie, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celé vzdělávání a  všechny kurzy byly pro naši školu zdarma. Naše škola se zapojila do  tohoto projektu v  roce 2010 a celkové ukončení bylo v březnu 2013. Z celé naší školy se do projektu Přátelská škola zapojilo 9 pedagogů.

jektu se zapojilo celkem 35 škol a certifikát obdrželo 9 škol. Vlastní projekt se skládal ze tří modulů:

Projekt byl zaměřen na zvyšování pedagogických a  řídících kompetencí s  důrazem

na posílení a podporu osobního rozvoje učitelů mateřských škol. Vzdělávací aktivity projektu probíhaly jako akreditované kurzy MŠMT a byly součástí DVPP. Aktivity projektu byly doplněny herními programy pro děti mateřských škol a vzdělávacími semináři pro jejich rodiče. Projekt byl realizován v Pardubickém kraji a v kraji Středočeském. Do pro-

MŠ Linetka se opět hlásí!

Úklid zahrady v MŠ U Divadla

Z

V

Modul B – byl zaměřen: • Úvodní informace z teorie citové vazby • Rodinné právo ( vybrané kapitoly z rodinného práva takových situací, s kterými se učitelé v MŠ mohou nejčastěji setkat) • Úvod do  problematiky sociálního znevýhodněni (jevy, které mohou významně ovlivnit individuální potřeby dětí a vzájemnou komunikaci s rodiči ).

atím největší událost z poslední doby, návštěva u pana starosty Ivo Rubíka, přinesla dětem mnoho užitečných informací. Pan starosta vyprávěl o historii města, ukázal dětem cennosti radnice, mimo jiné i posvěcenou vlajku Dalajlámy, kterou mu věnoval 1. český prezident Václav Havel. V pěvecké soutěži Ostrovský skřivánek jsme obsadili 2. místo ve sborovém zpěvu a to jsme jako předškoláci byli společně v kategorii pro děti do 3. tříd ZŠ! Naši MŠ navštívila profesionální perníkářka, která předvedla za aktivní účasti dětí a rodičů zdobení perníků a kraslic. A aby se milí čtenáři dozvěděli také něco o těch, co se starají o děti ve školce – pedagogický sbor prošel 3 letým vzdělávacím programem akreditované vzdělávací Instituce MŠMT Alfa Human Service a získal tak certifikát Mateřská škola přátelská k dětem a rodičům. Cílem bylo posilování výchovných a manažerských kompetencí pedagogů v MŠ. Vzdělávací kurzy byly zaměřeny na prevenci syndromu vyhoření, komunikaci a práci v týmu, proces komunikace a překážky ve vedení dialogu, hranice a rituály ve výchově předškolních dětí, informace z teorie citové vazby, rodinné právo, úvod do sociálního vyloučení. Pedagogové si tímto projektem zvýšili odbornost s důrazem na respekt, porozumění a humanitu. Všichni vyučující z naší školy ukončili vzdělání e – learningovým kurzem a závěrečnou prací. Těšíme se na další setkání s našimi čtenáři.

sobotu 6. dubna se v mateřské škole sešlo okolo třiceti šikovných rodičů dětí, které navštěvují naši MŠ. Již od půl deváté ráno se začalo s každoročním jarním úklidem zahrady. Vzhledem k  tuhé, dlouhé a  vlhké zimě, která nás letos opravdu potrápila, potřebovala zahrada větší zásah než v uplynulých letech. Revizní technik, který zkontroloval průlezky a další herní prvky, popsal ve své zprávě rozsah poškození průlezek a doporučil, které herní prvky je možno opravit a které je třeba zcela odstranit tak, aby zahrada odpovídala bezpečnostním limitům. Bylo tedy velmi přínosné, že se v sobotu sešli šikovní tatínkové, kteří opravili průlezky, dotáhli šrouby, a  dali do  provozuschopného stavu vše, co se dalo. Kovové nevyhovující průlezky a  houpačky tatínkové rozřezali, případně vykopali a  odstranili. Díry vzniklé vykopáním základů kovových průlezek zajistili a  zasypali. Někteří rodiče se věnovali opravě a  dohuštění jízdních kol, koloběžek a  odstrkovadel. Také se stihly připravit nástěnky na další ročník naší výtvarné výstavy se soutěží. Stranou nezůstaly ani obětavé maminky dětí, které uklízely sklady hraček, pečlivě přebraly koše s  bábovkami, vyhrabaly listí a odstranily odpadky ze křoví, které nám čas od času někdo hodí za plot. Během sobotního dopoledne se také sanovala pískoviště. Za všechny děti, které se už nemohly dočkat, až budou moci po zimě opět naplno využívat zahradu, chceme touto cestou moc poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu.

Děti a pedagogický sbor Linetky.

Kolektiv MŠ U Divadla

www.meuslany.cz

Modul A – jednotlivé semináře se týkaly: • Prevence syndromu vyhoření • Komunikace a práce v týmu • Proces komunikace a překážky ve vedení dialogu

Modul C – byl rozdělen na: • Učitelský modul • Ředitelský modul Ředitelka na závěr vypracovala závěrečnou práci, kterou konzultovala s  lektory tohoto projektu. Naše škola splnila úspěšně všechny úkoly a podmínky, a proto obdržela tento certifikát. M. Sunkovská, ředitelka školy

Tvoření pro radost „Líbilo se mi tady. Děti udělaly hezké věci. Byly jsme se podívat s paní učitelkou i ve vyzdobených třídách. Mají to tam hezké,“ svěřila se po návštěvě velikonoční výstavy Terezka z druhé třídy ZŠ Komenského. Výstavka s  velikonoční tématikou připravena Základní školou Palackého, byla po celý týden přístupná v  prostorách budovy dětem z  místních školek, škol i  široké slánské veřejnosti. Zájemci si tak mohli prohlédnout dovednost malých i větších žáků, kteří tvořili hezké věci z dostupných materiálů za pomoci svých učitelek. Je to po adventní výstavě další zdařilá akce z dětské tvorby v této škole. Hana Tichá

| 17


INZERCE, ŠKOLY

Šance pracovat

Program prevence může být zábavný

K

O

olpingova rodina ve Smečně byla od 1. 4. 2013 na dobu dvou let podpořena v  rámci Operačního programu Lidské zdroje a  zaměstnanost v  oblasti Integrace sociálně vyloučených skupin na  trhu práce a  získala dotaci na  projekt Šance pracovat CZ.1.04/3.3.05/96.00269. Cílem projektu je podpořit 40 osob ze Středočeského kraje, které pečují o osobu blízkou, a osob nad 50 let ohrožených sociálním vyloučením z  důvodů ztráty zaměstnání či hrozící ztráty zaměstnání, nedostatečné či nevyhovující kvalifikace. V průběhu dvou let bude pro tyto osoby realizováno unikátní propojení motivačního a odborného vzdělávání, poradenství a zaměstnávání. Část účastníků rekvalifikačních kurzů bude zaměstnána v naší organizaci. V rámci projektu se uskuteční tyto rekvalifikační kurzy: 1. Pečovatel/pečovatelka o děti ve věku 0-15 let 2. Pracovník v sociálních službách 3. Hospodyně Kontakt: Bc. Klára Soukupová, klara.soukupova@dumrodin.cz Tento projekt je spolufinancován z  prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a  zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

tom se přesvědčili žáci ZŠ Smečno v  pondělí 25. 3. 2013. Program prevence sociálně patologických jevů – Když chceš, tak to dokážeš – je důkazem spojení motivace žáků k aktivnímu a smysluplnému životu bez násilí, drog, nesnášenlivosti a zároveň zábavy. Hlavní aktér, Radek Banga ze skupiny Gipsy, je charismatický mladý muž, se kterým se život nemazlil, ale on se dokázal prosadit v hudbě a žije život naplno. Životní příběh, který vypráví dětem, je chvílemi tak smutný, že si to většina z  nás těžko dokáže představit. Z nelehké životní situace se dostal pomocí přátel a především díky vlastní silné vůli. Téměř dvouhodinový program určený pro žáky 4.–9. třídy utekl jako voda. Povídání se střídalo s  písničkami. Děti vydržely poslouchat vzorně až do konce a odměnily kvalitní pořad hlasitým potleskem. Dále následovalo fotografování a  podepisování památníků. Tento program patřil mezi nejlepší z poslední doby. Forma předání životních zkušeností od  člověka, jež je prožil, je tisíckrát silnější Vedení školy než učebnice nebo film.

Právě on nám vysvětlil, že životní překážky lze překonat, pokud opravdu chcete, a že brát drogy není řešení. Jeho historky měly pobavit, ale také nás donutily k zamyšlení nad tím, čeho a jakým způsobem chceme v životě dosáhnout. Podstatné není, jakou máme barvu kůže, ale jakou máme povahu a  jaké chování. To z  nás dělá opravdovou osobnost. Slabina může být i  naše síla. A  právě to je motto, které jsem si z tohoto programu odnesla. Kristýna Široká, 9.r.

Z této akce mám dobrý pocit. Radek Banga nám ukázal, jak dobře žít. On sám neměl dobrý start. Jako kluk si toho musel hodně vytrpět a snášet nepříjemné věci – ale nevzdal se díky heslu „CHTÍT, VĚŘIT, KONAT“.

Budování obranyschopnosti u dětí

O

branyschopnost – imunita je mechanismus, který má za úkol udržovat rovnováhu vnitřního prostředí u člověka a s tím spojenou ochranu před různými škodlivinami. Škodlivinami mohou být viry, bakterie, plísně, parazité, alergeny a také vnitřní vlivy, to jsou odumřelé nebo nádorové buňky. Dobrá imunita zajišťuje snadnější překonávání nemocí, se kterými se děti setkávají v  průběhu celého roku. V  zimním období je nemocnost vyšší, zejména u  dětí, které docházejí do mateřské školy. U dětí se obranyschopnost teprve buduje, je tedy vhodné vývoj obranyschopnosti podporovat. Mezi základní způsoby patří správná životospráva – dostatečný příjem tekutin, vyvážená strava, přiměřená pohybová aktivita, dostatek spánku, pravidelný pobyt na čerstvém vzduchu v přírodě za každého počasí. Velmi důležité je pravidelné otužování dítěte, protože otužilé dítě je rozhodně méně nemocné. Otužilost podporujeme vhodným oblékáním dítěte jak doma, tak venku, spánkem při otevřeném okně, plaváním, saunováním. Je třeba dbát, aby děti neměly prochlazené nožky. Pokud včas dětem nožky po  prochlazení zahřejeme, například nožní koupelí s násled-

nou jemnou masáží nožek, nebývají děti tak často nachlazené. Kromě fyzických aktivit při otužování je důležité zajistit dětem psychickou pohodu, zabránit stresům, které negativně ovlivňují obranyschopnost organizmu. Dodržovat pravidelný režim dne a týdne, nespěchat zbytečně na  vývoj, protože každé dítě má při zrání svoje tempo. Opakované lehké infekce, zejména horních dýchacích cest – např., rýma, jsou v dětském věku běžné. Větší důležitost než počet infekcí je jejich charakter, závažnost a  trvání, vznik komplikací. Vážné infekce mohou signalizovat poruchu imunity, kdy je vhodné vyšetření pediatrem. Po  dohodě s  pediatrem se může podpořit obranyschopnost používáním přípravků na podporu imunity. Často vidím, že rodiče dětem dávají různé vitaminové přípravky, ale nedodržují opatření, která jsou ve článku zmiňována. Dnes chce každý užívat takový lék, aby byl druhý den zdravý. Je třeba připomenout, že každá nemoc potřebuje svůj čas a trpělivost, také důležitost rekonvalescence se nesmí podceňovat. Pokud vše správně pochopíme, bude naše péče o  podporu vývoje obranyschopnosti úspěšná.

Projekt Zdravý životní styl nabízí rodičům předškolních dětí zdarma odborné přednášky a rady přímo v mateřských školách. Dále nabízí rodičům písemné odpovědi na  konkrétní problémy při výchově předškolních dětí. Své dotazy posílejte na: www.zdravyzivotnistyl-zatec.cz. Projekt realizuje Občanské sdružení Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Žatec. Projekt: Zdravý životní styl pořádal v dubnu přednášku psychologa (2. 4. v MŠ na Hlaváčkově náměstí ve Slaném) a zdravotníka (30. 4. v MŠ U Cukrovaru 675 ve Velvarech). O přednáškách v následujících měsících budete informováni v  tisku, ve  spolupracujících mateřských školách a  mateřských centrech. Více informací naleznete na www.zdravyzivotnistyl-zatec.cz Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Měsíčník Slánská radnice vydává město Slaný, IČO 00234877 • Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný • e-mail: slanska.radnice@email.cz, Telefon redakce: 312 511 115 • Šéfredaktor: Ing. Petr Kolačkovský • Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: 1 E 10589 • Tisk: Tiskárna KOČKA Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři • Redakce si vyhrazuje právo příspěvky upravit • Uzávěrka dalšího čísla 14. května 2013

18 |

www.meuslany.cz


SL ANÝ PRAMEN

Slánská radnice č. 5, květen 2013

> Slaný pramen podruhé < K

dyž jsem v úterý 19. března čekal na první návštěvníky panelové diskuse při prezentaci návrhů možného budoucího vzhledu slaného pramene, říkal jsem si: „No jo, jako obvykle. Přijde pět lidí a skoro bych je mohl předem vyjmenovat. Jiní se anonymně vyřádí na  internetu a  zbytku Slaňáků je to asi úplně jedno“. Tahle představa platila ještě deset minut před začátkem, potom už velký salonek Grandu téměř nestačil náporu občanů. V  tom spatřuji jeden z  největších přínosů celé akce. Vědomí, že je u nás pořád ještě dost lidí, kterým není vzhled města lhostejný a  cítí potřebu se k  němu vyjadřovat. Trochu méně radostněji jsem vnímal fakt, že většina přítomných přišla už předem silně negativně naladěna s cílem rozcupovat ty „šílené nápady“, se kterými se mohli ve zkratce seznámit v minulém čísle Slánské radnice. Nekritizuji. Z velké části to asi souvisí s celkovou náladou české společnosti a určitě i s pocitem některých, že ne vše v našem městě mělo čas uzrát po široké diskusi. A samozřejmě nepopírám, že návrhy mladých architektů byly poměrně nesmlouvavě avantgardní. Ostatně, čteme-li dobové komentáře Pařížanů k výstavbě Eiffelovy věže, nebo poměrně nedávné polemiky o Tančícím domě, či skleněné krychli na Sovových mlýnech, mohl jsem negativní reakce předem očekávat.

soutěž na návrh ztvárnění budoucí podoby slaného pramene. Tato soutěž je naprosto otevřena pro kohokoliv, kdo má zájem se jí zúčastnit bez ohledu, je-li profesionál (architekt, sochař, výtvarník…) nebo amatér působící v  jiném oboru. Konkrétně se jedná především o samotné místo slaného pramene (prostor před plotem přilehlého domu, který částečně zasahuje i  do  jeho zahrady – pozemek zhruba sahající k  betonovému poklopu studny je v  majetku města). Vítané však budou i  projekty řešící širší souvislosti s  možností propojení slaného pramene a schodiště na Slánskou horu. Ztvárnění nápadu nemusí být v žádném případě na profesionální úrovni. Skica, kresba, model, prostě jakákoliv posouditelná studie, z níž je zřejmý záměr předkladatele. V  případě, že vítězný návrh bude realizovatelný, zajistíme jeho překreslení podle potřeby. Všechny projekty, které nám pošlete do 15. června, vystavíme, aby se občané mohli stát laickou porotou a hlasovat o svém „favoritovi“. Konečné posouzení navrhujeme ponechat na odborné komisi (do které můžete zároveň nominovat své zástupce). Vítězný návrh bude oceněn finanční odměnou patnáct tisíc korun. Bude-li se návrh realizovat, zůstanou jeho tvůrci v plném rozsahu autorská práva. Město si zároveň vyhrazuje právo, za zvláštních podmínek, první cenu neudělit.

Na druhou stranu poctivě přiznávám, že obhajobu vlastního díla pan architekt příliš nezvládl. Utápěl se v  technických detailech, skákal poněkud splašeně z  tématu na  téma a  nedovyprávěl to nejzajímavější. Totiž příběh slaného pramene očima člověka zasvěceného, ale odjinud. Cestu, kterou se nechali s kolegyní inspirovat právě k takovému ztvárnění svých představ. Ano, každá stavba by měla mít svůj hodnotný příběh, který jejímu uživateli napovídá, jak ji nezaujatě a  s  respektem vnímat. To se bohužel opravdu nepovedlo. Věřím, že takováto zkušenost z veřejné prezentace se mu bude hodit do  budoucna (kdo jste zažil, vzpomeňte nadhledu a profesionality profesora Sýkory při představování konceptu revitalizace historického jádra města). Nevím, zda se mi podařilo přesvědčit přítomné, že cílem setkání není okamžitě a  na  místě vybrat jeden z  projektů a  honem ho realizovat. Snad alespoň někteří účastníci také zastávají názor, že dobrá architektura (nebo socha ve veřejném prostoru) je výsledkem dialogu. Dialogu mezi tvůrcem a budoucím uživatelem. Rozhovoru, při kterém jiskří, padají nápady (mnohdy vznášející se ve stratosféře), ale rozhovoru, kdy se obě „strany“ poslouchají navzájem a respektují právo toho druhého na jeho názor.

Pokud máte chuť, prosím zúčastněte se. Víte-li o někom, komu se Radnice do rukou nedostává (například z jiného města), dejte mu vědět. Své návrhy posílejte, nebo noste na  adresu Městského úřadu ve  Slaném, Velvarská 136 k  mým rukám. Pokud budete potřebovat nějaké další podklady (ka-

tastrální mapa apod.) s důvěrou se na mne kdykoliv obraťte (telefon 312 511 119 nebo e-mail hlozek@meuslany.cz). Těším se a  věřím, že se nám společně může podařit vrátit slanému prameni jeho důstojJaroslav Hložek, 1. místostarosta ný význam.

Protože by byla škoda, kdybychom v načatém dialogu nepokračovali, navrhuje vedení města akceptovat jeden z nejcennějších nápadů, který v  diskusi zazněl – vypsat veřejnou www.meuslany.cz

| 19


FOTOREPORTÁ Ž

Slánská radnice, květen 2013  

Květen 2013 - Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného, číslo 5 ročník XVI, květen 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you