Slánská radnice, duben 2013

Page 1

Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný

Slánská radnice zdarma | číslo 4 | ročník XVI | duben 2013

Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, rád bych se tentokrát s vámi rozdělil o radost, kterou jsem prožil. Koncem března se konal jubilejní desátý reprezentační ples Královského města Slaného. Přiznám se, měl jsem obavy, jak celá společenská událost dopadne. Přeci jenom před deseti lety, když se objevila myšlenka konání prvního plesu města, byla jiná situace (zachráněný bývalý hotel Grand, v rekordním čase zrekonstruovaný, a ve Slaném panovala velká euforie). Vzpomínám si, jak jsem byl překvapený i z toho, že ve Slaném, tak nádherném historickém sídle, nikdy v minulosti nebyla založena tradice městských plesů. A já nedokázal odhadnout, jak zdejší vysoce konzervativní společnost nápad přijme. Ale zpět k letošnímu plesu. Má skepse nebyla na místě. Ples byl, soudím, velmi vydařený a účastníci nemuseli litovat. Plný Grand, nádherná květinová výzdoba, zasvěcený moderátor, kultivovaná zábava s možností si opravdu zatančit a ne jen tak hopkat na parketu. Většinu programu zajistili místní lidé, kteří nejenom že hráli, zpívali a vystupovali v předtančeních, ale ve volných chvílích se i sami pobavili jako ostatní. Jediní „mimoslánští“ vystupující byl italský šoumen a zpěvák Davide Mattioli a vynikající mladá dívka s akrobatickým vystoupením na kole jako půlnoční překvapení. Sluší se, a já tak chci udělat nejen ze slušnosti, poděkovat „Plesovému výboru“ (neděkuji sám sobě, nikdy jsem nebyl jeho členem) a všem zaměstnancům městské organizace „Kulturní zařízení města Slaného“ za pečlivou přípravu a zdařilý průběh společenské události. Také je třeba vysoce ocenit neobvyklou míru účasti sponzorů, z nichž zdaleka nebyli jen Slánští. Letošní rok bude na události tradičně bohatý. Mimo jiné i proto, že se konečně začíná ve Slaném probouzet tzv. občanská společnost. Ještě před dvěma lety to bylo jinak. Většinu akcí organizovalo a iniciovalo „město“. Nyní mnozí přijdou sami s nápadem (např. Slánský Tuplák a Kvasnice, Slánský okruh, horolezecké závody atd.) a radnice se jim snaží pomoct, přidat peníze, zaštítí jejich nápad, věnuje ceny, případně se stane spoluorganizátorem. I z tohoto mám radost. Tak by měla vypadat aktivní pozitivně naladěná společnost. Nezastírám, že v našem městě existují i jiné skupiny s jinými zájmy. Jen kritizují, sami bez nápadu a zpovzdálí škodolibě čekají, kdyby se někomu něco nepodařilo. Klasická parafrázovaná věta znějící od nich: „A tomu také zamezíme!“ Tito lidé však nejsou a nikdy v historii nebyli pro pokrok společnosti zásadní hybnou silou. Důležité pro Slaný je, a já tomu stále věřím, že těch tvořivých, nezávistivých a schopných je stále významná většina. MĚJTE SE HEZKY! VÁŠ STAROSTA IVO RUBÍK

Jubilejní 10. ples Královského města Slaného se vydařil foto Pavel Vychodil

Slovo starosty

Je sobota 23. března večer a do slánského Městského centra Grand míří dámy oblečené ve večerních toaletách, pánové v dobře padnoucích oblecích. Právě začíná jubilejní 10. ples Královského města Slaného. Všichni návštěvníci jsou vřele uvítání všemi třemi členy vedení města – panem starostou a pány místostarosty. Ozývají se slavnostní famfáry a slova se ujímá starosta města RNDr. Ivo Rubík. Po přivítání a proslovu prohlašuje 10. ročník plesu Královského města Slaného za zahájený. Předtančení zajistil taneční mistr Pavel Horák se svojí taneční školou. Pak se již sál rychle plní. K tanci i poslechu hraje taneční orchestr B-Band střídavě s kapelou Tancovačka, řízenou Martinem Dvořákem. Kromě těchto hudebních produkcí se představují ještě zpěváci Marie Koldová, Kateřina Zímová a David Šarboch za doprovodu Karola Hevessyho. Celým večerem provází moderátor, slánský rodák Stanislav Berkovec, který na pódiu vítá i vzácného hosta, italského zpěváka a skladatele žijícího v Čechách, Davida Mattioliho.

Kromě návštěvníků místních ze Slaného a okolních obcí pozvání přijalo i několik hostů. Plesu Královského města Slaného se se svými drahými polovičkami zúčastnili Ing. Anton Bobrík, přednosta úřadu partnerského města Skalica, senátor za oblast Litoměřicka a Slánska pan Hassan Mezian, primátor Kladna Ing. Dan Jiránek a jeho náměstci Bc. Zdeněk Syblík, Ing. Miroslav Bernášek a Vojtěch Volf, nechyběla ani starostka z Velvar Jitka Linhartová, starosta obce Žižice Vratislav Rubeš či místostarosta Knovíze pan Vítězslav Richter. O půlnoci byli všichni pozváni na taneční parket, kde si sektem připili na zdraví společně se starostou města. Po půlnočním překvapení se tančilo a povídalo ještě do brzkých Ing. Jana Neumannová ranních hodin.

Setkání občanů se starostou V úterý 23. dubna 2013 od 16 hodin se v Městském centru Grand uskuteční další z pravidelných setkání starosty RNDr. Ivo Rubíka s občany města.


PAMÁTKOVÁ PÉČE

O nezbytnosti ochrany rodinného stříbra … smečenské trojiční sousoší Každé historické město má své památky, které jej charakterizují, které tvoří jeho historickou podstatu; řekli bychom jakési rodinné stříbro, kterým se pyšní, které v případě Smečna dělají Smečno Smečnem a za kterými jezdí mnoho turistů a řada odborníků.

FRANTIŠKÁNSKÉ NEKROLOGIUM Památky Slaného a Slánska (3)

Památky Slaného a Slánska (3.) Františkánské nekrologium

nekrologium.indd 6

V

17.3.2013 11:24:51

nové edici o památkách Slaného a Slánska vychází třetí drobný tisk tentokrát věnovaný baroknímu nekrologiu slánských františkánů, které bylo péčí Vlastivědného muzea a města Slaného obnoveno. Památka vedle pozoruhodného výtvarného provedení představuje rovněž závažné historické svědectví. Jde o barokní nástěnnou skříňku, jejíž dvířka zdobí symbolická malba, uvnitř se pak nalézal velký arch papíru, na který františkáni zachycovali duběnkovým inkoustem jména těch, kteří ve zdejším klášteře zemřeli. Od 6. března je opravené františkánské nekrologium umístěno v expozici Vlastivědného muzea ve Slaném. Nový tisk je k dostání v podatelně MěÚ Slaný, v kanceláři odboru kultury MěÚ Slaný, ve slánském Infocentru a v expozici Vlastivědného muzea ve Slaném. Prohlédnout si jej můžete také na internetu: http://www.issuu.com/ivohornak.

Pohled do krypty slánských františkánů.

2 |

Takovou jedinečnou památkou ve Smečně je sousoší Nejsvětější Trojice, barokní artefakt, jehož zkáze, když bylo staticky podstatně narušeno, město s bývalým Okresním úřadem na Kladně v roce 2000 zabránilo. Jeho vznik se datuje k roku 1744, přičemž autorství se tradičně připisovalo významným mistrům českého baroku – Kiliánu Ignáci Dientzenhoferovi a sochaři Františku Ignáci Platzerovi. Později badatelé uvažovali o podílu dvou sochařů – Matyáše Schönherra a F. I. Platzera, který po úmrtí prvně jmenovaného převzal jeho umělecké zakázky. Tyto logické úvahy se podařilo písemným pramenem – kvitancí, která uvádí podíl Matyáše Schönherra a zároveň upřesňuje okolnosti a způsob zadání díla pod vedením Kiliána Ignáce Dientzenhofera, potvrdit. Dnes víme, že návrh sousoší vznikl nejpozději v roce 1740, neboť 17. září tohoto roku je datována dohoda s pražským umělcem Schönherrem o zhotovení sousoší Nejsvětější Trojice, přičemž v kvitanci je zmíněn již existující ukázkový model. Stavebníkem byl František Michal Martinic, který zadal práci Kiliánu Ignáci Dientzenhoferovi. Ten tehdy předložil Martinicovi dnes nezvěstný model, po jehož odsouhlasení sjednal s Matějem Schönherrem

sochařské práce. Horní skupina skulptur je tak dílem Matyáše Schönherra, ale v reliéfech spodní části sousoší bylo záhy rozpoznáno mistrovství Františka Ignáce Platzera. V základní koncepci se trojiční symbolika tradičně promítá do trojúhelného půdorysu soklu. Do architektonicky rozvinutého soklu jsou zasazeny Platzerovy reliéfy se starozákonním a novozákonním poselstvím, které tehdy připomínaly věřícím základní pravdy víry Boha ve třech osobách: Bůh (Stvořitel nebe i země), Syn Boží (za nás ukřižovaný) a Duch svatý (z Otce i Syna vycházející). Návštěvník Smečna oceňuje kreativitu architekta Dientzenhofera, u podílu sochaře Shönherra ocení spíše kompozici než vlastní sochařskou práci, o to více však obdivuje um Františka Ignáce Platzera, který právě zhotovením zmíněných tří reliéfů umocnil celkovou výtvarnou hodnotu smečenské památky; za F. I. Platzerem do Smečna jezdí i zahraniční badatelé. Mnozí z vás si všimli, že v letních měsících proběhla další oprava památky, není tomu však pro nějaké statické poruchy, ale příčiny jsou daleko prostší… jedná se o vandalismus … poničeny jsou zejména reliéfy (na obrázku), jejichž autorem je F. I. Platzer … nejde jen o zbytečné finanční prostředky vynaložené na nutnou opravu sousoší, ale jde i o uměleckou ztrátu, narušení její autenticity. … Otázkou je, nakolik se společnost dokáže takovému počínání bránit. Smečenská radnice – majitel památky – připravuje nezbytné kroky k ochraně památky, ruku v ruce s nimi by však mělo jít o posílení obecné morální odpovědnosti, vždyť ničení kulturní památky není kvalifikováno pouze jako přestupek, ale jako trestný čin … uvědomují si to vůbec mladí pachatelé a jejich rodiče? (Vladimír Přibyl, Psáno pro Smečenské ozvěny)

www.meuslany.cz


INFORMACE

Slánská radnice č. 4, duben 2013

Městský úřad, odbor obecní živnostenský úřad informuje Z jakého důvodu je na některých potravinách uvedeno SPOTŘEBUJTE DO… a na jiných MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST DO… Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí do oběhu potraviny balené ve výrobě, je povinen potravinu řádně označit na obalu určeném pro spotřebitele nebo pro provozovny stravovacích služeb mimo jiné také: Datem použitelnosti – u potravin, které podléhají rychlé zkáze. Na obalu je uvedeno označení Spotřebujte do… s udáním dne a měsíce, popřípadě též roku ukončení této doby v uvedeném pořadí.

Datem minimální trvanlivosti – u jiných druhů potravin. Na obalu je uvedeno označení Minimální trvanlivost do… s udáním dne, kalendářního měsíce a roku ukončení této doby v uvedeném pořadí. V případě, že není uveden den, musí být uvedena minimální trvanlivost slovy Minimální trvanlivost do konce… Datum minimální trvanlivosti se nevyžaduje např. u čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny, pekařských výrobků, apod. Z uvedeného vyplývá, že do oběhu je zakázáno uvádět mimo jiné potraviny s prošlým datem použitelnosti (Spotřebujte do…). Potraviny s prošlým datem minimální trvanlivosti mohou být dále prodávány, jsou-li zdravotně nezá-

vadné. Musí být odděleně umístěny a zřetelně označeny, že se jedná o potraviny s prošlým datem minimální trvanlivosti.

Snižme náklady na energie pro domácnosti Strategický plán rozvoje Vedení města se rozhodlo zajistit realizaci elektronické aukce na dodávky elektrické energie a plynu pro domácnosti. Naše město se zařadí mezi první města v republice, která svým občanům nabídnou možnost sdružení dodávek a následně elektronickou dražbu, v níž dodavatelé přes internet své nabídky snižují a snaží se tak získat zakázku a klienta. Výhodou tohoto způsobu nakupování je průhlednost celého průběhu nákupu a navíc fakt, že dodavatelé o svého klienta férově soutěží. Pro občany je tato služba úplně zdarma.

Pořadatelské firmě neplatí za zprostředkování e-Aukce nic ani město. Aukční poplatek zaplatí firmě po ukončení aukce dodavatel, jenž e-Aukci vyhraje. Pokud by cena vysoutěžená v e-Aukci byla vyšší, než je stávající cena pro danou domácnost, občan není povinen smlouvu s novým dodavatelem uzavřít. Pilotní projekt proběhl v Říčanech, kde se podařilo občanům ušetřit 6 840 000 Kč. V současnosti probíhají jednání o způsobu realizace. O výsledcích těchto jednání vás budeme postupně informovat. Mgr. Martin Hrabánek, místostarosta

Městský úřad je tu pro Vás... Úřední hodiny městského úřadu Pondělí Středa

7.30–17.00 7.30–17.00

Úřední hodiny pokladny MěÚ (mimo tyto hodiny je pokladna uzavřena)

Úřední hodiny odboru dopravy a silničního hospodářství – úseky registru vozidel a registru řidičů Pondělí Středa Čtvrtek

7.30–16.30 7.30–16.30 8.00–12.00

Provozní doba Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

7.30–17.00 8.00–13.00 7.30–17.00 8.00–13.00 8.00–13.00

Czechpoint, ověřování podpisů a listin, podatelna – Velvarská 136, přízemí Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

7.30–17.00 7.30–15.30 7.30–17.00 7.30–15.00 7.30–14.00

www.meuslany.cz

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

7.30–17.00 7.00–15.30 7.30–17.00 7.00–15.00 7.00–14.00

Městský úřad Slaný Velvarská 136 274 53 Slaný Telefon: 312 511 111 (podatelna) Fax: 312 522 771 E-podatelna: podatelna@meuslany.cz

města Slaný Zastupitelstvo schválilo další postup procesu pořizování tohoto plánovacího dokumentu města. Dne 29. května 2013 od 18 hodin v Grandu se uskuteční další veřejné projednání. Připomínky budou přijímány až do 30. června 2013. Závěrečné schvalování je naplánováno na poslední čtvrtletí tohoto roku. Podrobnější informace na weIng.Petr Kolačkovský. tajemník bu města.

Slánský VideoMagazín V měsíčníku Slánský VideoMagazín pro vás chceme zachytit hlavní události v Královském městě Slaný. Pozvat vás na zajímavé akce. Představit činnost podniků a firem, ale také připomenout okamžiky dávno minulé. Magazín můžete zhlédnout nejen na městských webových stránkách www.meuslany.cz, ale i na obrazovkách umístěných na městském úřadě a v plavecké hale. DVD s magazínem si můžete zdarma zapůjčit v podatelně městského úřadu nebo v infocentru. Pokud chcete prezentovat svoji firmu, pozvat občany na vámi pořádanou akci, nebo vyrobit krátkou reklamu do videomagazínu, kontaktujte nás: kolackovsky@meuslany.cz nebo na emailu info@husnik-video.cz.

Duben 2013 • • • • • •

Výstava Nejen chlebem živ je člověk Soutěž leteckých modelářů Představení projektu Slaný pramen Vycházka na Slánskou horu Slánské vejce 10. ples Královského města Slaného

videomagazín najdete na www.meuslany.cz

| 3


INFORMACE

Rozšíření činnosti MP Slaný v centru města Začátkem tohoto roku nastalo v centru města rozšíření činnosti MP Slaný. Městská policie ve Slaném navýšila od 1. února letošního roku počet strážníků o další hlídku. Hlídka se při své činnosti zaměří především na přestupky proti Besipu – bezpečnosti silničního provozu páchané nejen řidiči motorových vozidel, ale i chodci a cyklisty. Samozřejmě, že jejich náplní práce bude i odhalování a řešení ostatních přestupků v centru města. Mezi ně bude patřit i kontrola dodržování vyhlášek a nařízení města, kontrola

pouličních prodejců, záborů veřejného prostranství a udržování čistoty ve městě. Druhá hlídka bude směrována do sídlišť a okrajových částí města. Noví strážníci, přestože prošli náročným výběrem, intenzivním výcvikem a školením, které bylo zakončeno zkouškou před komisí Ministerstva vnitra, budou rozděleni do hlídek mezi zkušené strážníky, od kterých budou dále nabírat zkušenosti a znalosti. V praxi si osvojí teoretické znalosti, které byly mimochodem i oceněny pochvalou ministerské komise, která se velice kladně vyjádřila k přípravě slánských strážníků – čekatelů.

Příprava probíhala tentokrát přímo ve Slaném pod vedením zkušených lektorů akreditované firmy Trivis. Strážníci se museli naučit nejen teoretickým znalostem, ale i užívání specializované techniky používané strážníky MP Slaný (osobní minikamera, kterou strážníci nahrávají veškeré jednání s občany, mobilní platební terminál, kterým je možno od podzimu loňského roku bezhotovostně zaplatit blokovou pokutu, fotoaparát, radiostanice a další technické prostředky). V ulicích můžete nové strážníky potkávat od března. Pavel Štěpánek, DiS., vedoucí MP Slaný

omezení provozu Akademie volného času ve Slaném Částečné na chodníku v ulici Palackého zahájila v březnu jarní semestr důvodu plánované rekonstrukce NN bude společnost ČEZ, a. s., ve Slaném, Z v ulici Palackého nahrazovat zastaralé a nevyV sobotu 2. března 2013 začal jarní sehovující venkovní vedení NN za nové kabelové vedení uložené do chodníku. Trasa nového kabelového vedení je umístěna v chodníku od rozvaděče NN u p.č. 1977/9 až k č. p. 208 (od stánku občerstvení podél restaurace U Jožky až k pekařství U dvou rohlíků). Výkop pro kabel NN bude po dohodě s dodavatelem stavby firmou AZ Elektrostav, a. s., Nymburk, prováděn v období od 18. 3. do 5. 5. 2013 po etapách tak, aby byl co nejméně omezen provoz obchodů a restaurací.

mestr VII. ročníku Slánské akademie další přednáškou naší přední sinoložky Dr. Zlaty Černé o čínském umění. Na první jarní přednášce se sešlo 61 posluchačů. Dr. Zlata Černá se se nejprve krátce zmínila o významném sinologovi Vojtěchu Chytilovi a sběrateli čínského umění, malíři Ludvíku Kubovi, o kterých v souvislosti s výstavou Čína ve Slaném v r. 1935 psali v letošní březnové Slánské radnici Vladimír Přibyl s Olgou Černušákovou (i pro Dr. Michaelu Pejčochovou, která se soustavně zabývá osudy Vojtěcha Chytila, byla tato slánská významná výstava neznámá). Poté se vrátila k obecnému úvodu do problematiky čínské kultury, která je hluboce spojena s náboženskými a filosofickými představami, z nichž některé jsou staré tisíce let.

Bc. Tomáš Černický, Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Změny poplatku za odvoz odpadu ve Slaném

U Plakát slánské výstavy z roku 1935

Dr. Zlata Černá přednáší ve slánské akademii Prvá část přednášky byla věnována uctívání světových stran (zprvu čtyř, později pěti střed) a pěti základních prvků – dřeva, ohně, kovu, vody a země. Poté naznačila princip působení dvou složek jin a jang, které jsou sice protikladné, ale zároveň vzájemně spojené; setkáváme se s nimi také v tradičním čínském lékařství. Tato část jejího vyprávění pak byla zakončena stručným přiblížením Knihy proměn I-ťing , která byla také již několikrát přeložena do českého jazyka (v auditoriu ko-

4 |

loval překlad z nakladatelství Portál, 2003). Po krátké přestávce se přednášející věnovala čínskému kalendáři, svátkům a zejména zvěrokruhu (symbolická zvířata – myš, buvol, tygr, zajíc, drak, had, kůň, ovce, opice, kohout, pes a prase). Připomněla také, že letos začal nový rok v Číně 10. února, který je ve znamení Hada. Všichni jsme si vědomi toho, že toto setkání je pouhým obecným úvodem k čínské kultuře, jak upozornila přednášející, dnes je k dispozici poměrně rozsáhlá studijní literatura o čínské kultuře (je z čeho studovat!), v tomto smyslu doporučila sledovat stránky Česko – čínské společnosti. Na závěr je nutno poděkovat Dr. Zlatě Černé za další poutavé setkání nad čínským uměním a kulturou; všichni se Pavel Zděnovec již těšíme na další.

pozornění na změny poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, cizinci s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu nad 90 dní, fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu sloužící k individuální rekreaci, fyzická osoba, která je vlastníkem bytu nebo domu, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Stanovená výše poplatku pro rok 2013 je 600 Kč na poplatníka a rok. Poplatek je splatný jednorázově k 30. 6. 2013.

Pálení čarodějnic v Kvíčku V sobotu 30. dubna od 19 hodin se obnovuje tradice „pálení čarodějnic“ v pro-

storách hřiště u sokolovny v Kvíčku. Po celou dobu hudební produkce, občerstvení zajištěno, opékání buřtů. Těšíme se na vaší návštěvu. www.meuslany.cz


ZPRÁVY Z RADNICE

Slánská radnice č. 4, duben 2013

Drobné zprávy (nejen) ze slánské radnice Nový parkovací automat Na Masarykově náměstí ve Slaném (v prostoru vedle drogerie) přibude nový parkovací automat. Stejně jako u stávajícího automatu bude možné navolit dobu parkování již po 15 minutách. Nespornou výhodou nového typu zařízení je, že kromě mincí bude přijímat i bankovky. Parkovací kotoučky Město Slaný v souvislosti s novou koncepcí parkování zdarma vydalo 3 600 kusů parkovacích kotoučků. Ty umožní v označené zóně po určitou dobu bezplatné parkování. Další kotoučky již objednány nebudou, je však možné si je zakoupit třeba v papírnictví nebo v mototechně. Peníze pro 1. ZŠ Slaný Rada města na svém zasedání 6. března 2013 schválila uvolnění finančních prostředků ve výši 194 000 Kč z investičního fondu 1. ZŠ Na Hájích. Částka bude použita na rekonstrukci přírodovědné učebny včetně pokládky nové podlahy a zakoupení speciálního nábytku s úložnými prostory. Žádost o dotaci pro muzeum Město Slaný podalo v červnu roku 2010 žádost o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu na projekt „Modernizace výstavních prostor a technického zázemí Vlastivědného muzea ve Slaném“. Původní harmonogram projektu však musel být zhruba o jeden rok prodloužen. Důvodem k posunu harmonogramu včetně průběhu financování je investiční priorita č. 1, rekonstrukce čističky odpadních vod. Ve Vlastivědném muzeu ve Slaném dojde k rekonstrukci stávajících výstavních síní, nákupu výpočetní techniky a zejména vybudování bezbariérového přístupu do všech expozičních prostor prostřednictvím výtahu. Právě muzeum je dosud jedinou bariérovou budovou, ve které sídlí městská organizace. V úmyslu je rovněž rekonstrukce atria. Celkové dokončení akce je plánované na první polovinu příštího roku. Revitalizace centra města Ke změně harmonogramu došlo i v případě dvou dalších významných investičních akcí města. Důvodem ke změně harmonogramu a průběhu financování v případě projektu „Revitalizace historického jádra města Slaný – Husova ulice“ je nejen nesmírně náročná jiná investiční akce, a sice rekonstrukce ČOV, ale i nezdařené výběrové řízení, kdy jedna z firem podala námitku u Úřadu na ochranu hospodářské soutěže a tím celou přípravnou fázi nečekaně prodloužila. Práce by měly začít nejdříve v říjnu letošního roku a dokončení Husovy ulice se předpokládá v roce 2014. Modernizace v nemocnici Dalším projektem je „Modernizace gynekologicko-porodnického a pediatrického www.meuslany.cz

oddělení Nemocnice Slaný“. Stavebními úpravami a modernizací oddělení dojde k navýšení lůžkové kapacity v porodnici o čtyři lůžka pro dospělé a dvě novorozenecká lůžka. Kapacita pediatrického oddělení se zvýší o další dvě dětská lůžka. Rekonstrukce by měla skončit v roce 2014. Celkové náklady na projekt jsou v hodnotě 23, 750 mil., podíl města činí necelých 5 milionů. Zbytek tvoří příspěvek z EU a státního rozpočtu. Dotace za problémy s registrem řidičů Město Slaný obdrželo účelovou dotaci ve výši 30 tisíc Kč od Ministerstva dopravy za problémy, které vznikly v souvislosti s Centrálním registrem řidičů. Vlajka pro Tibet Na slánské radnici zavlála tibetská vlajka. Slaný se tak stalo jedním ze 466 měst, které se připojily k akci Vlajka pro Tibet a 10. března 2013 si tak připomněly 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Město Slaný vlastní jednu ze čtyř tibetských vlajek, které vysvětil samotný Dalajláma a do České republiky přivezl Václavu Havlovi. Tehdejší prezident ji daroval slánskému starostovi RNDr. Ivo Rubíkovi. Tibetská vlajka je v našem městě pravidelně vyvěšována od roku 1999. Odprodej garáží Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit odprodej garáží v ulici U Kasáren. Nejprve budou nabídnuty k odprodeji jednotlivým vlastníkům bytových jednotek v domě čp. 430 a čp. 431 za kupní cenu 185 000 Kč a v případě jejich nezájmu se uskuteční prodej na základě veřejné výzvy s minimální cenou 200 000 Kč. Přednost dostane zájemce s nejvyšší nabídkou. Strategický plán rozvoje města Do zastupitelstva bylo postoupeno i projednávání návrhu Strategického plánu rozvoje města Slaný. Aktualizace stávajícího strategického plánu je podmínkou pro získání větších bodových ohodnocení při žádostech o dotace. Město Slaný získalo v roce 2010 dotaci na projekt se zkráceným názvem „Efektivní úřad Slaný“. Projekt se skládá z pěti klíčových aktivit: Procesní optimalizace a implementace procesního řízení, Implementace projektového řízení a projektové kanceláře, Finanční řízení, Strategické plánování, Implementace aktualizovaného modelu CAF. Cílem strategického plánování je aktualizace stávajícího Strategického plánu města Slaný z roku 2000. V měsíci únoru a březnu se uskutečnila dvě veřejná slyšení s občany. Následovat bude až dvouměsíční lhůta pro možnost podávání připomínek ze strany slánských občanů i dalších součástí slánského veřejného života. Tyto budou následně zpracovány a zastupitelstvo by mělo schvalovat aktualizovaný Strategický plán

na podzim letošního roku s tím, že jeho předpokládaná platnost je minimálně dalších 5 let. Zplynování černého uhlí je zastaveno Vítězně skončila téměř roční snaha starosty města uchránit území Slánska proti podzemnímu zplynování černého uhlí. Vláda totiž uložila ministrovi životního prostředí nepovolovat stanovení tzv. průzkumných území, což je první předpoklad těžby černého uhlí pomocí metody podzemního zplyňování. Dále dostal ministr za úkol vypracovat nový důlní zákon. Nejen naše oblast, ale i další místa v republice mohou rozhodnutí vlády zamezit podobným aktivitám australské firmy Wildhorse Energy CZ, s. r. o., kvitovat. Rekonstrukce altánku Na Hájích V lokalitě Na Hájích probíhá rekonstrukce bývalého hudebního altánku. Práce jsou v polovině, došlo k výměně střechy, krovů i podbití. Dále se bude pokračovat sloupy, které je potřeba očistit a natřít. Opravy přijdou na téměř 240 tisíc Kč. V úterý 23. dubna v 16 hodin se uskuteční další z pravidelných setkání starosty RNDr. Ivo Rubíka s občany města Slaného v Městském centru Grand. Ing. Jana Neumannová

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU 1. Garážová stání pro osobní vozidla v suterénu domu č. p. 173 v ulici Na Sadech ve Slaném. Nájemné za jedno stání je stanoveno ve výši 849 Kč za měsíc včetně DPH. 2. Nebytové prostory (3 kanceláře) v 1. patře domu č. p. 599 ve Wilsonově ulici ve Slaném o celkové výměře 54,70 m2. Bližší informace je možné získat na úřední desce městského úřadu nebo na internetových stránkách http://www.meuslany.cz/ v sekci úřední deska – odbor správy majetku nebo na odboru správy majetku městského úřadu u Jany Banertové, tel. 312 511 231. odbor správy majetku

Sňatky ve Slaném Své „ano“ si v březnu 2013 řekli: 2. března 2013 Martin Langer, Dolín a Věra Hánlová, Všestudy Novomanželům přejeme hodně štěstí!

| 5


MUZEUM

Výstava slánského rodáka – amerického sochaře – Jana Zacha Ve čtvrtek 25. dubna od 17 hodin Vás zveme na představení nové knihy a přednášku o zapomenutém slánském rodáku, sochaři, malíři, designérovi a pedagogovi prof. Janu Zachovi (1914–1986). Jméno Jana Zacha, stejně jako jeho fascinující životní dráha a neobyčejně rozsáhlé a působivé dílo na poli výtvarného umění, zůstávalo ve Slaném dlouhá desetiletí zcela zapomenuto. Jan Zach ještě jako student

těsně před vypuknutím 2. světové války odjel coby jeden z nejnadanějších studentů pražské Akademie výtvarných umění, žák slavných českých výtvarníků Františka Kysely a Otakara Nejedlého, reprezentovat Československo na světovou výstavu v New Yorku. Po vypuknutí světové války a následném převzetí moci komunisty se do své vlasti již nikdy nevrátil. Touha po svobodě a vykořenění z vlasti se pak staly jedním z ústředních motivů jeho pozoruhodného díla. S jeho neobyčejně za-

jímavým životním osudem, který osciloval hlavně mezi Brazílií, Kanadou a USA vás seznámí Mgr. Jan Čečrdle na přednášce pořádané v malé galerii muzea. Přednáška je českou premiérou. Při přednášce bude představena zbrusu nová kniha věnovaná právě Janu Zachovi.

V dubnu muzeum dále připravuje Archeologická výstava o vykopávkách v okolí kaple Božího hrobu „Nejen chlebem živ je člověk“, zahájená v březnu, bude pro veřejnost otevřena do 30. dubna. 19. dubna bude v 17 hodin ve výstavní síni muzea slavnostně otevřena výtvarná výstava sochaře Petra Štecha „Kompletní sada na opravu duší“ (Next Art). V kapli Zasnoubení Panny Marie bude uveden v rámci koncertů Kruhu přátel hudby 10. dubna v 19 hodin Žesťový recitál, v němž se představí Lukáš Moťka na trombón a Martin Fiala na klavír.

Jan Zach, americký sochař a rodák ze Slaného při práci v Oregonu, USA, 1985.

Žáci Základní umělecké školy ve Slaném uspořádají koncerty ve dnech 16., 17. a 23. dubna vždy od 17 hodin.

Fotografie ze zahájení výstavní sezóny slánského muzea ve středu 6. března

6 |

www.meuslany.cz


KNIHOVNA

Slánská radnice č. 4, duben 2013

Padesát odstínů šedi od E. L. James, bestseller očima čtenářů Dosavadní „rekord“ ve výpůjčkách a rezervovaných dokumentech v naší knihovně drží v současné době román od autorky E. L. James Padesát odstínů šedi. S ohledem na obrovský zájem čtenářů, tedy především čtenářek, jsme zakoupili již jedenáct exemplářů prvního dílu této erotické trilogie. Na každou z těchto knih čeká již teď pět dalších čtenářů. Neuvěřitelné. Podle dostupných recenzí a komentářů, které jsem na internetu ke knize našla, jsem byla na vážkách – jaká je to vlastně kniha? Názory se různí, někteří chválí, jiní kritizují. Jde tedy o skvělý, úžasný a fantastický příběh, který vás zcela strhne a nenechá odejít od rozečtené stránky, nebo jde naopak o knihu tzv. „mnoho povyku pro nic“, která vás částečně naladí, ale hned nato přijde zklamání? Nedalo mi to, a knihu

jsem si ze zvědavosti zakoupila a přečetla. Souhlasím se čtenáři, podle kterých se četla poměrně dobře, zvláště pak začátek. Kniha není náročná a dalo by se říct, že místy vám trochu pohladí dušičku, nebo se pomůže oprostit od běžného bytí něčím, po čem třeba i v koutku duše toužíte. Dějově mi připomíná „novodobou Popelku“, která se v této knize jmenuje Anastasia Steelová, a o kterou má zájem mladý, krásný a charismatický milionář jménem Christian Grey, který ji zasvětí nejen do tajů lásky, ale tak trochu i tvrdšího sexu. Na druhou stranu se ovšem děj místy zbytečně doslova táhne, jednotlivé pasáže se opakují a to, na co byl čtenář původně nalákán, nakonec splaskne jako mýdlová bublina. Většina z vás zná určitě ten „dobrý pocit“ z pěkné knížky. Při samotném čtení vás z příběhu buď mrazí, nebo se vám chce plakat

a často pláčete doopravdy, anebo naopak, děj vás rozesměje nahlas – ať si čtete kdekoliv. Takové knížky mám moc ráda a zůstávají ve mně ještě dlouho po jejich přečtení. Sama za sebe mohu napsat, že nejsem vyhraněná čtenářka těch kterých příběhů, ale pokud je kniha opravdu dobrá, přečtu téměř cokoliv. Ráda bych se tedy zeptala na názory vás, čtenářů, jak jste spokojeni vy s Padesáti odstíny šedi? Líbila se kniha a doporučujete ji dále, nebo jste na tom podobně jako já? Druhý díl trilogie s názvem Padesát odstínů temnoty je na tom s hodnocením podstatně lépe, takže jsem opět na vážkách – číst nebo ne? Své hodnocení a připomínky můžete psát na facebook naší knihovny, kde si je velice rádi přečteme – a nejen my, ale určitě i všichni, kdo s výpůjčkou stále ještě váhají. Kateřina Mrvová-Krejčová

III. Pohádkový karneval – další z knihovnických akcí se vydařila!

K

do navštívil v neděli 10. března po druhé hodině odpolední Městské centrum Grand, rozhodně nelitoval. Knihovna V. Štecha zde pořádala již III. Pohádkový karneval, kterým všechny přítomné prováděla skvělá moderátorka a zpěvačka Inka Rybářová s neméně známým klaunem Rybičkou. První karnevaloví nadšenci přicházeli již před druhou hodinou a sál se začínal pozvolna zaplňovat. Děti se proháněly parketem ještě předtím, než samotný program vůbec začal a užívaly si naplno krásné odpoledne. I letošní karnevalové masky byly úžasné, kromě princezen, lesních víl, čarodějnic, berušek, makových panenek, muchomůrek, kočiček a myšek zde bylo plno pirátů, spidermanů, duchů, broučků, námořníků, indiánů, skřítků, klaunů, medvídků, policistů i opravářů, stavbařů a dalších báječných postaviček, nejen pohádkových. Ihned po zahájení celého programu se začala prodávat oblíbená tombola, která byla opět plná zajímavých cen. Kromě tomboly si děti mohly zamlsat cukrovou vatu, nebo si dát výborný moučník, byl zde i stánek s krásnými nafukovacími balónky a nechyběl ani fotograf, který děti fotil po skupinkách, nebo i s oblíbenou Inkou a klaunem Rybičkou. Bavili se rozhodně všichni, malí i velcí, a to jak na parketu, tak na pódiu, kam bylo pozváno kromě dětí i několik tatínků, kteří zábavu neodmítli a připojili se k programu. Po krátké přestávce následovalo vyhlášení „Krále čtenářů“, kterého se ujala ředitelka knihovny, paní Mgr. Naďa Rollová. Na třetím místě se umístnila Bára Trojanová s 182 přečtenými knihami, na druhém místě Eliška Fritschová s 202 přečtenými knihami a jako „Král čtenářů“ byl korunován Kubík Hospodářský s 209 přečtenými knihami. Všichni tři si převzali z rukou paní ředitelky diplom, poukázku do Cukrárny Venezia na skvělý pohár a samozřejmě i krásnou knihu. Blahopřejeme. www.meuslany.cz

Po vyhlášení „Krále čtenářů“ pokračovalo dál pásmo písniček, soutěží a zábavy až do půl páté, kdy program končil. Na závěr věnovala Inka Rybářová všem dětem svoji fotku s autogramem a popřála klidný zbytek dne. My paní Rybářové také moc děkujeme a přejeme mnoho zdraví a hodně podobně úspěšných akcí. Dětem se z karnevalu domů sice moc nechtělo, ale my slibujeme, že příští rok se sejdeme opět a do té doby ještě i mnohokrát při jiných knihovnických akcích. Děkujeme také všem zúčastněným a zejména našim sponzorům za podporu, bez níž by se karneval nekonal. Věříme, že nám spolu bude vždycky příjemně. Fotografie z karnevalového odpoledne, ale i další plánované nebo již proběhlé akce najdete na našich stránkách www.knihovnaslany.cz nebo na Facebooku – bavte se s knihovnou a příště přijďte také! Kateřina Mrvová Krejčová doliky@knihovnaslany.cz

| 7


OSTROV, VOLNÝ Č AS 15.–22. 4. TÝDEN ZEMĚ 15.–19. 4. PROMÍTÁNÍ FILMŮ V ICM od 18.00, filmy s ekologickou tématikou, podrobný program na webu

WWW.OSTROV-SVC.CZ Dům dětí a mládeže Šultysova, 518 274 01 Slaný mobil: 737 521 978

17. 4. – II. ROČNÍK SOUTĚŽE MISS ZVÍŘÁTKO Přihlaste do soutěže svého domácího mazlíčka – morče, křečka, králíka,želvu… Podrobnosti na webu. Přihlášky do 15. 4. Cena: účastníci 20 Kč, diváci vstupné dobrovolné.

22. 4. OSLAVY DNE ZEMĚ NA SLÁNSKÉM NÁMĚSTÍ Happening pro širokou veřejnost. Program 10.00–15.00, podrobněji na webu. Info: Petra Libovická

ostrov.slany@seznam.cz

FESTIVAL LITERATURY 2013

Hledají se hostitelské rodiny

sobota 13. 4. KŘESLO PRO HOSTA S JIŘÍM VAŇKEM Vystoupení populárního českého bloggera. Od 19.30 v Jazz Café Fany, vstup 50 Kč.

N

čtvrtek 25. 4. KUJOONI A KŘIŽNÍK POTĚMKIN Projekce klasického němého filmu s hudebním doprovodem známé slánské kapely. Od 19.30 v městském kině Slaný, vstup viz program městského kina Slaný. středa 1. 5. FYZICKÉ BÁSNICTVÍ NA VLASTNÍ KŮŽI Jedinečné vystoupení tzv. fyzického básníka Petra Váši. Od 19.30 v Jazz Café Fany, vstup 100 Kč. Nadále probíhá příjem příspěvků do literární soutěže, více informací na webu www.slany.icm.cz. Informace: Iveta Schagererová 4. 4. KURZ FILMOVÉ HISTORIE – (7) „Spratci“ v Holywoodu a umělci v Evropě po nové vlně: experimentální filmy, strukturální film, underground a Andy Warhol, sexploatační filmy a evropský umělecký film. Od 17.30 v ICM, vstup 120 Kč, sleva 50% pro studenty a seniory. Info: Iveta Schagererová 4. 4. FILMOVÝ KLUB Promítáme: Stalker – Andrej Tarkovskij. Od 19.30 v ICM, vstup ZDARMA. Info: Iveta Schagererová 6. 4. SLÁNSKÁ CENA 2013 – 7. kolo Závody s modely sportovních vozů na autodráze SRC Slaný. Tréninkové jízdy začínají v 8.30. Start závodu v 9.30. Startovné: děti a studenti 30 Kč, ostatní 50 Kč. Diváci vstup zdarma. Info: Alena Špiritová 12. 4. TURNAJ V ŠIPKÁCH - 301 Začátek ve 14.00 v klubu Pavlač, pro děti do 15 let. Vstupné 30 Kč. Info: Monika Javoříková 18. 4. KURZ FILMOVÉ HISTORIE (8) Současnost – rozrůznění a neuchopitelnost žánrů: diskuse o současném filmu, příspěvky

8 |

aše město má partnerské vztahy s bavorským městem Pegnitz a slovenskou Skalicou. Dalšími spřátelenými městy jsou francouzský Guyancourt nebo skotský Linlithgow. Přátelské vztahy nás rovněž pojí s litevským městem Rokiškis a v neposlední řadě slezskými Bolaticemi. Čas od času, zpravidla během městských slavností, navštěvují naše královské město. Většina z přijíždějících hostů si přeje být ubytována přímo v místních rodinách. Umožní jim to lépe pochopit českou mentalitu, zvyky, poznat běžný život občanů České republiky, navázat nová přátelství. Mnohé z rodin, které nabídly svoji pohostinnost, se i nadále se svými zahraničními přáteli scházejí, oboustranně se navštěvují, a to i soukromě, mimo oficiální organizaci města. Rádi bychom aktualizovali a hlavně

rozšířili databázi rodin ze Slaného a okolních obcí, které by byly v budoucnosti ochotny poskytnout ubytování hostům ze zahraničí. Průměrná délka ubytování jsou dvě noci pro maximálně dvě osoby. Hostitelství je výhodné pro obě dvě strany. Je to jedinečná příležitost procvičit si cizí jazyky, poznat rodnou zemi hosta a navázat přátelství. Hosté, kteří neovládají český jazyk, jsou velmi vděční za snahu komunikovat v jejich rodném jazyce, tím bych chtěla rozptýlit obavy všech, kteří mají strach, že by se s návštěvníky nedomluvili. Dovoluji si oslovit všechny, kdo mají chuť stát se hostitelskou rodinou, aby byli tak laskavi a zkontaktovali se se mnou, a to nejlépe emailem: neumannova@meuslany.cz či telefonicky na čísle 312 511 115.

účastníků o zvolených autorech, analýza ukázek. Od 17.30 v ICM, vstup 120 Kč, sleva 50% pro studenty a seniory. Info: Iveta Schagererová

27. 4. ZÁVODY AUT Jízdy pro dospělé na 28 metrů dlouhé čtyřproudé autodráze s modely závodních vozů BMW, ovladače a modely aut vám budou zapůjčeny. Od 17.00 vstupné 50 Kč. Přihlášky do 25. 4. Info: Alena Špiritová

18. 4. FILMOVÝ KLUB Promítáme: Turínský kůň – Béla Tarr. Začátek v 19.30 v ICM, vstup ZDARMA. Info: Iveta Schagererová 20. 4. VÝLET VLÁČKEM DO DRÁŽĎAN Sraz ve Slaném na nádraží v 6.10, návrat ve 20.00. Program individuální. V ceně doprava, informace + mapka. Cena 370 Kč. Přihlášky do 16. 4. Info: Jindra Jindřich 20. 4. KULIČKIÁDA – turnaj Od 15.00 na dětském hřišti „HRAD KOCOUR“. Pro příchozí jednotlivce nebo rodinné týmy. Startovné 30Kč/jednotlivec, 50Kč/ tým. Společně se pokusíme obnovit staročeskou tradici jarní zábavné hry v přírodě. Vlastní hrací materiál – kuličky jsou výhodou, v případě nouze zapůjčíme. Info: Mirka Kaisrlíková 26. 4. ČARODĚJNICKÁ NOC aneb BRADAVICKÁ ŠKOLA U NÁS Našprtejte kouzla, budete je potřebovat do soutěže i do her. Od pátku 18.00 do soboty 8.30, s sebou hůlku, spacák, pyžamo, přezuvky, oblečení k ohni. Cena 180 Kč. Přihlášky do 24. 4. Info: Alena Špiritová

Ing. Jana Neumannová

11. 5. CARCASSONNE TOUR Místní turnaj. Základní Carcassonne bez rozšíření dle českého vydání. Hra je určena jak dětem, tak dospělým a proběhne v budově DDM. Prezentace v 9.30, začátek hry v 10 hodin. Cena 50 Kč dospělí, 30 Kč děti a studenti. Více informací o Carcassonne tour najdete na www. carcassonne-tour. cz. Info: Monika Javoříková

DEN DIA V DPS SLANÝ Svaz diabetiků ve Slaném zve všechny své členy a také ostatní občany na Den dia, který se bude konat v úterý 16. dubna 2013, od 9 do 12 hodin v DPS ve Slaném, Na Sadech čp 173. Program bude zaměřen na zjištění vaší váhy, obsahu tuku v těle a cukru v krvi. Bude se konat ochutnávka zdravé výživy, kterou pro tuto příležitost připravuje Integrovaná střední škola ve Slaném, a možnost nákupu produktů z prodejny Zdravíčko.

www.meuslany.cz


INFORMACE, POZVÁNKY

Slánská radnice č. 4, duben 2013

Tour de kids – zábava pro celou rodinu Sabat chystá Sabat TOUR DE KIDS jsou cyklistické závody, ale i zábava pro celou rodinu. Od dubna do září se po celé republice konají cyklistické závody pro děti s bohatým doprovodným programem. Tato již tradiční akce zavítá poprvé v historii díky spolupráci s firmou TOI –TOI také do Slaného. Dne 1. 5. 2013 se uskuteční závody v samém centru města na Masarykově náměstí. V letošním roce mohou startovat a profesionální trať si tak vyzkoušet děti narozené v roce 2002 a mladší. Holčičky a kluci startují samostatně. Nejprve budou probíhat rozjížďky a ti nejlepší postoupí do finále. Každý závodník a závodnice obdrží hned u registrace tričko s logem Tour de Kids, knížku a pamětní list. Během odpoledne může soutěžit a vyhrát spoustu dalších cen každý, kdo se přihlásí. Vítězové jednotlivých kategorií si na stupních vítězů oblečou žlutý dres jako na opravdové „tour“ a na první tři čekají medaile a dárky od partnerů akce. Malí návštěvníci se mohou těšit i na klauna Čika a mobilní dětské hřiště, kde se děti mohou naučit základní dopravní značky. Během odpoledne proběhne módní přehlídka dětského cyklistického oblečení.

Malí modelové a modelky se budou vybírat až na místě z dětí, které přijdou na akci. Nesmíme zapomenout ani na diskotéku s klaunem a na závěr odpoledne proběhne i slosování startovních čísel o pěkné ceny – dětská odrážedla, cyklistické přilby atd. Cílem celé akce TOUR DE KIDS je především děti seznámit s kolem, se závody, s bezpečností provozu, se základními dopravními značkami, jak má být správně vybavené dětské kolo, proč je důležité nosit bezpečnostní přilbu i při krátké vyjížďce a zároveň tak celou akcí podpořit pohyb dětí. Pro všechny děti je během závodu uzavřeno jednorázové úrazové pojištění. Děti mohou mít své startovní číslo se svým jménem. Je ale nutné se předem registrovat na závody přes on-line registraci na www. tourdekids.cz a vyplnit si kolonku se jménem, které pak chcete mít pro své dítě na jeho startovním čísle. Startovné a úrazové pojištění hradí za závodníky Město Slaný. Vstup na akci a veškeré doprovodné aktivity je zdarma. Registrace a vyzvedávání čísel bude probíhat od 11.00 do 13.15. Ve 14 hodin začne první rozjížďka. Veškeré informace najdete na webových stránkách www.tourdekids.cz.

Kdy : 23. dubna 2013 od 15,00 hod. Kde : v poboĀce Na Dolíkách Tďšit se mĪžete na hry a soutďže v: ¾ obalení knihy na Āas ¾ výroba vlastní miniknížeĀky ¾ Ātení textu dle vlastního výbďru na Āas ¾ slovní fotbal …

SrdeĀnď zveme malé i velké pĢijĊte se bavit s knihovnou ---

www.meuslany.cz

Nebojte se, úvodní titulek neznamená hrozbu blížícího se sletu čarodějnic na Slánskou horu a ani nejde o snahu vytvořit absolutní rým alá Jára Cimrman. Vysvětlení je mnohem jednoduší. To jen Slánský BAdmintonový Tým pořádá již pátý ročník tradičního turnaje Slánský Amatérský BAdmintonový Turnaj.

První turnaj pod hlavičkou sportovně naučného spolku Obrona Narodowa se uskutečnil v březnu 2009 v Kralupech nad Vltavou. V té době totiž ještě nebyla možnost si ve Slaném badminton zahrát. To se změnilo před třemi lety, kdy se začalo hrát v tělocvičně Víceúčelové sportovní haly alias zimáku a od té doby získal Sabat svou novou, originální podobu a dočkal se svého letošního třetího ročníku. Proč je turnaj originální? Originální je tím, že se hrají čtyřhry, kde nejsou stanoveny stálé páry. Po vygenerování zdokonaleným programem Sabat-Vikinger verze 1.5 jsou vybráni vaši spoluhráči i protihráči, kteří se mění každým zápasem. Nejsou žádné kategorie, nerozlišuje se mezi muži a ženami, mezi mladými či starými, ani těmi, co to umějí a námi ostatními. Vítězem se pak stává jednotlivec, který má nejlepší skóre vyhraných a prohraných setů v celém turnaji. Ve skutečnosti jsou nakonec vítězi všichni zúčastnění, čehož důkazem je jejich pravidelný návrat na Sabat. Turnaj je určen pro všechny milovníky této hry, kteří jsou amatéry, nejsou nikde registrováni a mají chuť si přijít v sobotu 6. dubna zahrát. V letošním roce je možné najít Sabat ve dvou kalendářích amatérských badmintonových turnajů České republiky. Pro úplné Sabatové novice i všechny ostatní zájemce je možnost přijít v neděli 24. a 31. března na veřejný trénink a od 17 do 19 hodin si to zdarma zkusit. Prezentace je v sobotu 6. dubna od 9.15 hodin a vlastní turnaj začne v 9.30. Nutné je předem se přihlásit do pátku 5. dubna buď telefonicky na čísle 607 208 345, nebo na adrese xmartin.beranek@gmail.com, příchozím bez dřívější registrace bude umožněno si zahrát, jen v případě lichého počtu přihlášených, ale to je bez záruky. Ceny a občerstvení Dojo zajištěno.

| 9


INFOCENTRUM

Infocentrum Pod Velvarskou branou Velvarská 136/1, 274 01 Slaný tel.: 312 523 448 – 728 842 924 – www.infoslany.cz

Od 1. dubna 2013 má Infocentrum Slaný otevírací dobu ve všední dny od 9 do 17 hodin. O víkendech a ve státní svátky je otevřeno od 9 do 16 hodin.

Pochod Z Noutonic na Okoř

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN 2013

Sobota 27. dubna 2013. Sraz v 11.20 v železniční stanici Slaný. Návrat v 16.58 autobusem Buštěhrad–Bouchalka. Program: nordic walking s lektorkou A. Vaníčkovou. Noutonice–Okoř–Libochovičky – Zoopark zájezd – Buštěhrad. Každý předem přihlášený účastník obdrží na závěr pamětní list. Cena 70 Kč (jízdné si každý hradí každý sám).

Sobota 25. května 2013 • Vydejte se s námi za perlou Lounska. Navštívíme Slavětín. Turistický pochod. • Tajemná noční vycházka s překvapením

10 |

Neděle 26. května 2013 • Vycházka „Slánské hřbitovy“

www.meuslany.cz


INFORMACE

Slánská radnice č. 4, duben 2013

Lidé kolem nás – Míla Blahníková Jmenuji se Míla Blahníková. Jsem mamkou dvou dospělých dcer a pyšnou babičkou malého vnoučka Matěje. Ve Slaném žiju již čtvrt století. „Pocházím ze Studeněvse. I když jsme se s rodiči ze Studeněvse odstěhovali, stále jsem tam jezdila ke své babičce. Ta mi pomáhala získat lásku k tvoření - vyšívat, háčkovat, plést, šít. K ruční práci, hlavně šití a pletení, jsem se vrátila až s narozením dcer. V roce 2001 jsem velmi vážně onemocněla. Trvalo mi skoro pět let, než jsem dostala chuť a sílu zase něco dělat. Zůstalo mi mnoho jizev po těle i na duši a také jen částečný invalidní důchod. Pomalu jsem zase začala tvořit a zkoušet různé textilní techniky, vracela se k vyšívání a háčkování, a hlavně k mé velké lásce – sešívání odstřižků látek. Sešívala a tvořila jsem obrazce již od mala, aniž bych věděla, že šiju technikou „Patchwork“. „Tato technika je pro mne prioritní. Chtěla bych díky ní přispět svým tvořením k vylepšení prostředí čekárny onkologického oddělení kladenské nemocnice, kam docházím. Prostor čekárny vždy na mne i na jiné pacienty působí depresivně,“ řekla Míla Blahníková.

Ve Slaném, které se jí stalo druhým domovem, žije pětadvacet let. Za tu dobu zde potkala mnoho šikovných lidí. A protože si nechtěla nechat ruční tvoření jen pro své potěšení, dohodla se před dvěma lety s několika přítelkyněmi, že společně vytvoří slánské Občanské sdružení „Mirael“ na podporu a propagaci tradičních řemesel a kreativní tvorby. Podařilo se. Pořádají ve tvořivé dílně s malým krámkem na Wilsonově třídě (vedle restaurace U Zlatého kapra) pro malé i velké zájemce různé kurzy od paličkované krajky přes korálkování, háčkování, pletení, patchwork, výrobu drobných textilií až po malbu, grafické techniky, enkaustiku, účastní se výstavní i předváděcí činnosti. „Sama jsem absolvovala mnoho kurzů různých technik i řemesel. Zůstávám ale věrná textilní tvorbě. V roce 2008 jsem se stala OSVČ. Moji malou chloubou jsou slánské Josefínské trhy, kterých jsem vlastně iniciátorkou. A pro ty příznivce rukodělné činnosti, kteří by nás chtěli ve Wilsonově ulici navštívit, je otevřeno - úterý až čtvrtek od 10 do 13 a od 14 do 17 hodin. V jiném čase dle dohody na telefonním čísle 607 733 413,“ uvedla Míla Blahníková – Kreativní dílny Hana Tichá Čtyřlístek MB.

Míla Bahníková v tvořivé dílničce se svými dvěma láskami – vnukem Matějem a patchworkem. (foto Hana Tichá)

Knihovnický karneval rozdával radost Svaz důchodců děkuje sponzorům

Třetí karnevalové odpoledne v neděli 10. března, plné písniček, pohybu a dětské radosti, připravily pro děti ze Slaného a blízkého okolí pracovnice slánské Knihovny V. Štecha ve spolupráci s kulturním zařízením Grand. Velký sál patřil malým pohádkovým bytostem i jejich rodičům a prarodičům při zábavném programu, ve kterém se jistě nikdo nenudil. Provázeli ho slovem, zpívali a šířili dobrou náladu Inka Rybářová a klaun Rybička. Součástí dvouhodinové zábavné akce byla také bohatá tombola s hezkými dárky a vyhodnocení nejpilnějšího čtenáře dětského oddělení za rok 2012. Byli odměněni tři malí čtenáři – třetí bronzové místo získala Barbora Trojanová – 182 knih, stříbrná byla Eliška Fritschová – 202 knih a první zlatou příčku si vyčetl s 209 knihami žák třetí třídy ZŠ Komenského náměstí Jakub Hospodářský. „Je tu veselo, hodně masek a hrají hezké písničky. Klaun Rybička nás učí různé tancování. Líbí se nám tady,“ chválily veselé odpoledne slánské návštěvnice – Terezka, Jana a Daniela. Toto zábavné odpoledne není jedinou akcí, kterou mimo své knihovnické činnosti pro dětské čtenáře v těchto dnech připravily slánské knihovnice. Z pátku 5. na sobotu 6. dubna je připravena i slánská účast na celonárodní akci, které se mimo českých a moravských www.meuslany.cz

M

Králem dětského oddělení slánské knihovny za nejvyšší počet přečtených knih za rok 2012 se stal Jakub Hospodářský, který celkem přečetl 209 knih. (foto Hana Tichá) knihovnických zařízení účastní i zahraniční knihovny (například Polsko, Slovensko, Slovinsko) s názvem „Noc s Andersenem“. Také malí příznivci knihovny, kluci a děvčata ze Slaného a blízkého okolí, prožijí již podesáté v tajuplném prostředí knihovny jistě nezapoHana Tichá menutelnou noc.

ezinárodní den žen je historicky důležité datum připomínající úsilí žen za dosažení rovnoprávného postavení s muži, proto je znovu zapsán 8. březen do kalendáře jako významný den. Místní organizace Svazu důchodců ČR si tento den připomněla na společenském odpoledni. Členky výboru připravily oslavu na 6. března v restauračním sále Na Střelnici. Zájem byl nečekaný, sešlo se přes šedesát lidí. Při poslechu hudby si přítomní společně zazpívali i srdečně popovídali. Setkání proběhlo v uvolněné atmosféře a každá žena byla obdarována růží. Do zábavné části patřila tombola, do níž přispívá slánský podnik Ekofrukt zdravými výrobky. Při této příležitosti děkujeme i dalšímu sponzorovi – panu P. Tausekovi, majiteli truhlářství ve Slaném, za opravu informační skříňky. Bez jejich laskavé pomoci by byla naše finanční hotovost chudší. Za Svaz důchodců Marie Součková

Kapela Tancovačka zahraje v Ungeltu a v Grandu Posezení s kapelou Tancovačka Sobota 6. dubna od 18 hodin Restaurace Ungelt Slaný Odpolední taneční zábava s Tancovačkou Neděle 21. dubna od 14 hodin Městské centrum Grand Slaný

| 11


VÝSTAVA

Příroda je dílo vesmíru, umění však dílem člověka (Karel Čapek) Ve slánské galerii Ikaros můžete od úterý 2. dubna do soboty 25. května zhlédnout výstavu Oldřicha Kulhánka z děl zapůjčených jeho rodinou, která také výstavu ve Slaném zahájila. Jeden z největších renesančních tvůrců, autor proslulé Mony Lisy – Leonardo da Vinci byl nejen vynálezcem, ale i moudrým glosátorem života a lidí. V jedné ze svých poznámek napsal, že po většině lidí zůstanou jen plné záchody. Myslím, že tím dal nám všem námět k zamyšlení, abychom se snažili svým životem přispět k tvorbě hodnot, k pozitivnímu vlivu na okolí, ve kterém žijeme, svůj život nepromarnit. A jelikož jsme přesvědčeni, že jediné, co člověk udělal a dělá kloudného, je výtvarné umění, snažíme se pohled na ně zprostředkovat lidem, kterým je naše galerie dostupná. Bude to znít vychloubačně, když napíšeme, že jedním z kmenových autorů naší galerie byl akademický malíř Oldřich Kulhánek. Jeho díla si museli všimnout všichni i bez sebemenšího zájmu o výtvarné umění, protože ho nosili ve svých peněženkách. Po právu byl k realizaci návrhů nových českých bankovek navržen jedním z největšch českých surrealistů, profesorem Josefem Lieslerem, a navázal tak na tradici nejkrásnějších bankovek světa určenou předchozím tvůrcem československých bankovek profesorem Albínem Brunovským. Se svým návrhem desetikorunové bankovky zvítězil v anonymní soutěži už v roce 1971, ale vzhledem k tomu, že byl již v té době trestně stíhaný za hanobení vedoucích představitelů spřátelených zemí, nebyl jeho návrh realizován.

Oldřich Kulhánek – B. Němcová, 22×15 cm

12 |

Absurdní byla situace, kdy za projev nepřátelství byly důkazem jeho vlastní grafické listy se zřejmě rozpoznatelnými tvářemi Stalina a Mao Ce-tunga. Soudem byly odsouzeny ke zničení upálením. Ale vzhledem k nesporně vyjímečné kvalitě a působivosti a výtvarné úrovni si je trestní senát rozebral, tudíž byly rozkradeny a tím zachráněny.

Oldřich Kulhánek – Ruce, 16,5×14,5 cm Oldřich Kulhánek vystudoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou v ateliéru grafiky profesora Karla Svolinského. Studia ukončil v roce 1964. Dnes se o šedesátých letech píše jako o zlatých letech a není divu. V Semaforu vznikaly písničky a humor, který dodnes patří k tomu nejlepšímu, co v této oblasti vzniklo. Doba byla naplněna nadějemi, které vykvetly Pražským jarem. Předcházel mu vzdor, především mladých lidí, k tupým a hloupým vzorům předkládaným od 50. let a tak můj středoškolský laboratorní plášť zdobily kresby a nápisy: Sovětská slepice náš vzor nebo Jezte ruská vejce, jsou to naši bratři. Doba byla uvolněná kvasem nálady a očekáváním a nadějemi vlastní každému mládí. Daleko konkrétnější, brilantnější a břesknější a o mnoho úrovní výš musela být nálada na vysokých školách uměleckého typu, kde surrealismus jako popření akademického, uhlazeného a konformního projevu byl východislem vzdoru mladému nadějnému tvůrci Oldřichu Kulhánkovi. Dokumentoval ho svou diplomovou prací na téma veršů Vladimíra Holana s následujícím mottem: „Můj názor, mé přesvědčení je, že umělec by měl ve své práci podat zprávu o sobě, o čase a místě, kde žije. Umělec by měl odkrývat přetvářku (či lež) establishmentu, odhalovat, co se děje s člověkem, manipulaci a dehumanizaci člověka. Umělec by měl podat zprávu o duši současníka.“

Oldřich Kulhánek Oldřich Kulhánek byl vynikající kreslíř. Ale tímto jednoduchým sdělením, byť vybaveným superlativem, nejde jeho kreslířskou virtuozitu vyjádřit. Ta je zřejmá, až když se postavíte před jeho grafický list. Stěžejním objektem bylo lidské tělo – akt, portrét a ruce. Přijďte na výstavu, abyste viděli jakou úrovní kresby jeden z našich největších grafiků všech dob disponoval, proč jsou jeho díla zastoupena v nejvýznamnějších světových sbírkách, proč byl zván jako profesor na vysoké výtvarné školy v cizině. V létě 1991 vedl seminář o kresbě v Atlantic Center for the Arts, New Smyrne Beach. V roce 1995 hostoval na University of Houston-Clear Lake v Texasu. Kromě vystavených děl budete moci nahlédnout i do knihy věnované jeho dílu od počátků tvorby, jejímž autorem je Eva Petrová, která patřila rovněž do rodiny přátel naší galerie. K dispozici bude i kniha reprodukující dílo Oldřicha Kulhánka v oblasti díky němu unikátních Ex libris a publikace věnovaná jeho práci a přínosu československé známce. Velký význam jeho práce můžeme doložit řadou ocenění, která obdržel na mezinárodních výstavách a biennale, např: Europahaus, Vienna, Biennale Frechen, Biennale Ljubljana, The Grand Diploma for Graphic Art, Tuzla, 1st Prize 4. Biennale of Prints in Wakayama, atd. Příležitost prohlédnout si ukázky originálů, kterých si váží největší evropští a světoví sběratelé, si navzdory době, která vám může připadat hanebná, nenechte ujít. Vážení obyvatelé Slaného a okolí, význam díla tohoto umělce překonává čas vyměřený jeho životu a už z prvních týdnů po jeho smrti je patrný zájem o každý jeho list. Zkuste vzít na výstavu své ratolesti a těm, co se už pohybují bez doprovodu, ale nečtou články v radnici, návštěvu galerie doporučte, protože na příslušníka tohoto národa a na jeho dílo můžou být Češi určitě více hrdí než na ty, kteří jsou denně k vidění na obrazovce a nebo na obálkách časopisů a říká se jim celebrity nebo VIP. Výstavu grafických listů Oldřicha Kulhánka doprovází ukázka sochařského díla téměř o generaci mladšího umělce akademického sochaře Petera Nižňanského. Není to poprvé, co jsou tito tvůrci prezentováni na společné výstavě. A až přijdete a budete si moci sochy prohlédnout, pochopíte, proč s ním Oldřich Kulhánek vystavoval rád. Marcela a Jiří Hruškovi, galerie Ikaros

www.meuslany.cz


ŠKOLY, SPORT

Slánská radnice č. 4, duben 2013

Sedm měsíců do 100. výročí Základní školy na Hájích

J

edním z prvních záměrů ředitelky školy Ing. Věry Bělochové bylo celkové zvelebení zahrady a to takovým způsobem, aby se stala místem pro výuku mnohých předmětů a také místem pro trávení volného času dětí ze školní družiny. Naše škola se jako jedna z mála může pochlubit dostatečně velkým prostorem školního hřiště, dvora a zahrady. A právě proto se zrodil nápad uspořádat akci, která měla přilákat rodiče a veřejnost a případně získat sponzorské dary, jež by se použily na revitalizaci zahrady. První takovou akcí se stala Podzimní zahradní slavnost. Nepřinesla sice ovoce v podobě sponzorských darů, ale zato se stala místem, kde se mohli spolu zcela neformálně setkat žáci, učitelé, rodiče a široká veřejnost. Během uplynulých deseti let se slavnost, která se koná vždy v říjnu,

stala již tradicí. Náplň a program slavností se každý rok mění. Do programu zapojujeme nejen žáky, ale i jejich rodiče. Ti spolu se svými dětmi vytvářeli květinové vazby, skládali erb třídy nebo se stali porotci při hodnocení soutěží. Co se nemění, je neformálnost. Proto také naši bývalí žáci rádi zavítají zpět do školy na slavnost, kde si popovídají se svými bývalými učiteli či spolužáky. Slavnost v roce 2012 zahájila oslavy 100. výročí školy, jež byla postavena a uvedena do provozu v roce 1913. Sešli jsme se na Masarykově náměstí ve Slaném. Následovalo poklepání na kámen a pak už se lampiónový průvod žáků, rodičů a přátel školy vydal na místo určení, tedy na kopec na severní straně města. Na školním hřišti mohl každý žák položit symbolický kamínek do „základů budoucí stavby“. V červnu se pak pravidelně koná Letní zahradní slavnost, jež je nejen příjemným setkáním učitelů, žáků, rodičů a přátel školy před nadcházejícími letními prázdninami, ale také přehlídkou umění, nadání a talentu našich žáků. Všichni žáci mají možnost zapojit se do přípravy a nácviku vystoupení. Mohou ukázat, v čem jsou dobří mimo školní lavice, pracují pro kolektiv třídy a mají tak možnost poznat jeden druhého. Nikdo se nechce nechat zahanbit. Nevěřili byste, kolik nervozity vládne

v šatnách před vystoupením. „ Vždyť se dívá taťka s mamkou a babička slíbila, že bude držet palce.“ Každá slavnost je tematicky zaměřena, někdy bývá doplněna i různými doprovodnými akcemi. První Letní zahradní slavnost v roce 2004 byla ve znamení svatojánské noci, kdy rozkvétá zlaté kapradí, otevírají se poklady a všechna strašidla, skřítkové a čarodějky si dali sraz u nás Na Hájích. O rok později jsme zavítali do světa pohádek. Školní hřiště se proměnilo v pohádkové království plné princezen, trpaslíků, víl a čertíků. V roce 2007 nás potrápilo počasí. S nástupem prvních účinkujících se silně rozpršelo. Děti déšť nezaskočil, vystupovaly s plným nasazením. Diváci je povzbuzovali mohutným potleskem, a tak slavnost zdárně proběhla. V roce 2008 jsme se přenesli do světa muzikálů. Letní zahradní slavnost roku 2009 byla opravdu „zahradní“, všechna vystoupení našich žáků se týkala zahrady. V roce 2010 se slavnost nesla v duchu cirkusových čísel. Poprvé tady vystoupily naše mažoretky! To jsme všichni koukali, co se holčičky z 3.–5. tříd za rok naučily. V roce 2011 jsme se toulali historií v doprovodu pana Matěje Broučka z Čechova Nového epochálního výletu. Sport nás baví – to bylo zatím poslední téma naší Letní zahradní slavnosti v roce 2012. Jestlipak uhodnete téma letošní letní zahradní slavnosti? Kolektiv učitelů ZŠ Na Hájích

SK Slaný má už čtyři odchovance v České fotbalové lize (ČFL) a další jsou v jednání

P

o posledních několika letech usilovné práce s mládeží začínají slánští fotbalisté sklízet první plody svého vytrvalého úsilí. Právem mají být na co pyšní. V posledních letech se podařilo udělat na úseku mládeže obrovské pokroky, které se projevují nejen na výsledcích v soutěžích, ale i na zájmu ligových mládežnických mužstev o mladé nadějné fotbalisty. Restartování mládežnického fotbalu ve Slaném trvalo téměř pět let. Od té doby se pomalu, ale jistě otevírají vrátka mezi nejlepší mladé fotbalisty v České republice i slánským odchovancům. Jako první si vyzkoušel ČFL dorostu Petr Baruzzi, který dnes nastupuje v kladenském A dorostu, kategorie U19. Dalším hráčem, o kterého kladenští projevili zájem, je Daniel Sirůček, který reprezentuje kladenské barvy v ligovém C dorostu, kategorie U16. Další dva hráči nastupují v kategorii U15 a hrají ČFL žáků. Prvním je Filip Novotný, který už má za sebou celý rok v žácích, a druhým je Petr Volgner, o jehož služby projevili Kladenští zájem na sklonku loňského roku. Všichni jmenovaní hráči patří ke slánským odchovancům a jsou dobrou ukázkou toho,

www.meuslany.cz

že fotbalista, který chce být úspěšný, musí mít nejen špetku talentu, ale musí na sobě tvrdě pracovat a hodně toho obětovat. I když SK Slaný není oficiálně farmou žádného ligového celku, na úseku mládeže se mu daří a o jeho hráče je čím dál větší zájem. Zejména SK Kladno, které udržuje se slánskými dobré vztahy, je hlavním, ale ne jediným odběratelem talentovaných hráčů. Další zájemci se rekrutují zejména z pražských klubů, jako jsou Dukla Praha nebo Slávia Praha. Nejsou však jediní a zájemců přibývá. V současnosti se pozornost o talentované hráče přesouvá i do kategorií přípravek, kde mají Slánští rovněž několik šikovných hráčů. To všechno je důkazem toho, že trenéři mládeže ve Slaném dělají svoji práci více než dobře a dokáží správně identifikovat talent a pracovat s ním. Ovšem není to pouze práce s talentem. I hráči, kteří od přírody nedisponují fotbalovým nadáním, nejsou ve Slaném ztraceni. Právě naopak. Mají zde velkou šanci prosadit se, protože konkurence je zde daleko menší, než třeba na kladenském SK, kde je práce zaměřena především na talenty.

Filip Novotný Pokud rodiče budou své dítě maximálně podporovat a udělají vše proto, aby se při fotbale cítilo skvěle, je to první předpoklad k úspěšnému rozvoji mladého hráče a dobrému nastavení pro budoucí fotbalový růst. Je pak na trenérech mládeže, aby celou věc náležitě vyhodnotili, a tam kde není talent, nasadili správnou metodiku, vedoucí mnohdy k dosažení až překvapivých výsledků. Bc. Bedřich Sirůček, Šéftrenér mládeže SK Slaný

| 13


HVĚZDÁRNA

Městská hvězdárna ve Slaném v dubnu 2013 Městská hvězdárna je pro veřejnost v dubnu otevřena v úterý, středu, čtvrtek a pátek. Prohlídky hvězdárny začínají v 21.00, 21.30, 22.00 a 22.30 hodin. Výpravy škol a institucí mohou navštívit hvězdárnu denně podle předem sjednaného termínu. Tip na pozorování v dubnu: Měsíc – je pozorovatelný na večerní obloze nejlépe od 14. do 25. dubna. První čtvrt – období s nejlepšími pozorovacími podmínkami - nastává kolem 18. dubna. Planety – největší planetu – Jupiter – nalezneme na večerní obloze v souhvězdí Býka. V dubnu nastávají nejlepší pozorovací podmínky pro nejkrásnější planetu sluneční soustavy – Saturn. Planeta je 28. dubna v opozici se Sluncem a je na obloze po celou noc. Zatmění měsíce – ve čtvrtek 25. dubna nastane částečné zatmění Měsíce, které u nás bude viditelné v celém svém průběhu. Počátkem dubna budou stále výhodné pozorovací podmínky pro kometu C/2011 L4 PanSTARRS. V noci ze 4. na 5. dubna, kdy se kometa ještě bude pohybovat na hranici viditelnosti pouhýma očima, nabídne pozorovatelům zajímavé nebeské přiblížení ke galaxii M31 v Andromedě.

Co nás čeká na obloze v dubnu? V

tomto roce se nám naskytne pouze jediná příležitost, kdy budeme moci spatřit na vlastní oči částečné zatmění Měsíce. V průběhu nezvykle malého částečného zatmění se Měsíc podle výpočtů ponoří do tmavého zemského stínu svým průměrem jen necelými dvěma procenty. Největší část měsíčního povrchu bude procházet pouze polostínem obklopujícím zemský stín, který vrhá Země osvětlená Sluncem. Zpravidla je obtížné polostínovou fázi zaznamenat pouhýma očima, ale bezpečně bude pozorovatelná fotograficky. Do plného stínu se tedy dostane jen nepatrná část měsíčního kotouče, proto velikost zatmění bude pouhých 0,015 (v jednotkách měsíčního průměru). Díky tomu bude možné za příznivých meteorologických podmínek pozorovat pouze nepatrné zeslabení jasu okraje měsíčního kotouče, které bude bez obtíží vidět očima bez dalekohledu. Částečné zatmění Měsíce nastane ve čtvrtek 25. 4. a bude u nás viditelné v celém svém průběhu. Plynulé ztmavnutí Měsíce bude probíhat v blízkosti jasných objektů večerní oblohy. Severovýchodně od potemnělého Měsíce zhruba 4.5° najdeme planetu Saturn a přibližně 11° západně jasnou hvězdu Spiku v souhvězdí Panny. Po celou dobu částečného zatmění, které potrvá přibližně 27 minut, bude Měsíc jen 15° nad obzorem. Částečné

14 |

Městská hvězdárna ve Slaném, Nosačická 1713 telefon: 312 525 730, www.hvezdarna-slany.cz

M31 v Andromedě. Galaxie je známa tím, že je na obloze nejvzdálenějším objektem vesmíru, který lze ještě spatřit pouhýma očima (leží ve vzdálenosti asi dvou milionů světelných let od Země). Celá situace je o to zajímavější, že v ten den uplyne přesně 11 let od doby, kdy se jiná kometa, 153P Ikeya-Zhang, promítla u stejného objektu oblohy. Jasnou oblohu a pěkný výhled! Jaroslav Trnka, Městská hvězdárna

ASTRONOMICKÉ POŘADY V DUBNU 2013

zatmění začíná ve 21 hod 51 min, maximální fáze zatmění nastane ve 22 hod 07 min a konec zatmění je stanoven na 22 hod 23 min. Počátkem dubna budou stále výhodné pozorovací podmínky pro kometu C/2011 L4 PanSTARRS. V noci ze 4. na 5. dubna, kdy se kometa ještě bude pohybovat na hranici viditelnosti pouhýma očima, nabídne pozorovatelům zajímavé nebeské přiblížení ke galaxii

čtvrtek 4. 4. v 19 hodin PETR A PAVLA NA JAŘE (30 minut) Petr a Pavla stojí pod jarní noční oblohou a čekají na východ Měsíce. A jelikož Měsíc nechce vyjít v tu samou dobu jako den před tím (což zcela nepochybně dělá naschvál), tak mají spoustu času povídat si o tom, co je na jarní obloze vidět. čtvrtek 11. 4. v 19 hodin DO BLÍZKÉHO A VZDÁLENÉHO VESMÍRU (35 minut) Přehledový pořad shrnuje soudobé poznatky o sluneční soustavě, seznamuje s hvězdami, hvězdokupami i mlhovinami, jež se nacházejí v naší Galaxii. Pořad nabídne i pohled do miliardy světelných let vzdáleného vesmíru a seznámí s jeho vznikem. čtvrtek 18. 4. v 19 hodin PRAHOU ASTRONOMICKOU (30 minut) Procházka po památkách souvisejících s tisíciletou historií astronomie v Praze. Zvláštní pozornost je věnována zlaté době rudolfínské astronomie, kdy v Praze působili Tycho de Brahe a Johannes Kepler, z jejichž spolupráce vzešly základy nové astronomie. Bohatý výčet astronomických památek, mj. např. pražský orloj a Klementinum, je zasazen vždy do konkrétních historických souvislostí. čtvrtek 25. 4. ve 20 hodin MĚSÍC – SEN A SKUTEČNOST (25 minut) Pořad věnovaný našemu nejbližšímu kosmickému souputníkovi a zároveň jedinému tělesu kromě Země, na kterém stanul člověk.

www.meuslany.cz


HISTORIE

Slánská radnice č. 4, duben 2013

Trhlina ve Slaném… o tom, jak město Slaný přispělo k rozvoji českého výtvarného umění (IX. část) – tři malířky Vedle malířů, které „trhlináři“ získali pro Slaný, přicházejí sem také ženy – malířky, které rovněž obohatily město o řadu výtvarných děl, v nichž se zrcadlí jeho tvář. K městu pod Slánskou horou měla nejblíže Julie Mezerová, manželka zdejšího rodáka, architekta Aloise Mezery, žáka Josipa Plečnika, jemuž se budeme věnovat někdy příště. První významnou malířkou, která se ve Slaném pod patronací spořitelny objevuje, byla Pavla Vicenová-Rousová. Kresby pro ročenku spořitelny (1927) Pavla Vicenová-Rousová (* 1884, † 1939) studovala na pražské Umělecko-průmyslové škole u prof. Schikanedera a později působila jako profesorka kreslení na vinohradském gymnáziu. Do našeho města poprvé přijíždí 19. června 1927 se svým manželem, sochařem Františkem Rousem, znovu ještě na přelomu září a října téhož roku. Tehdy se vedení slánské spořitelny rozhodlo zadat jí práci na grafické výzdobě jejich ročenky (1897–1927), ta vyšla v září 1928. Známe její pohledy na náměstí, do ulice Vinařického a Havířské, obdivujeme její Slánskou horu. Díváme se, jak zobrazila městskou architekturu a v duchu porovnáváme s dnešním stavem, přičemž oceňujeme její um zachytit ruch města. Kresby později přešly z majetku spořitelny do sbírek muzea, stejně jako i návrh obálky této ročenky, již obohatila pérovkou portálu Modletického domu. Víme i o dvou jejích akvarelech namalovaných přímo ve Slaném, jaksi v plenéru; patrně podklady pro zmíněné tušové kresby, jejichž definitivní podobu pro tisk dokončila až doma v ateliéru. „Pedantka“ Zdeňka Vorlová-Vlčková (1940) Na druhém místě uvedeme malířku Zdeňku Vorlovou-Vlčkovou (* 1872, † 1954), která vystavovala ve Slaném v roce 1940. Josef Kylies ve svých vzpomínkách barvitě líčí přípravu její přehlídky, kterou „objednal“ do Slaného ředitel spořitelny Karel Čížek. Kylies poznamenává, že to byla dáma nad míru pedantická, úzkostlivá, která neslevila z požadovaného detailu ani vlásku. Z jejích dopisů a pokynů před vlastní výstavou si již zoufal, a když přijela do Slaného, rezignoval a jen plnil její příkazy. Poručila si provést revizi plakátu, umýt výstavní sál, vyměnit bílé vývěsky za šedé a hned na druhý den měl Kylies obstarat rámy, aby se vše mohlo vyzkoušet. Vlastní instalace Kyliese, který při několikerém převěšování obrazů stále stoupal na štafle a slézal dolů, fyzicky zcela „dorazila“. Výstava Zdeňky Vorlové byla otevřena 28. 4. 1940 za přítomnosti četného publika, malířky a jejího manžela, profesora latiny a řečtiny Josefa Vlčka. Jak však konstatoval sám „rozlámaný“ Kylies, byl to počin nadmíru úspěšný. Před návštěvníky defilovalo 109 obrazů, z nichž se prodalo na 20 děl, a mohlo jich být i více, kdyby byla včas přivezena další s moravskými motivy. Po skončení výstavy se na všechna ta nedorozumění „Vorlová versus Kylies“ zapomnělo při bujarém večírku v Trhlině, při kterém se pilo tradičně roudnické víno, Kylies hrál na harmoniku (byl vynikawww.meuslany.cz

jícím hudebníkem) a dokonce se tancovalo. Když se účastníci kolem půl třetí ráno na ulici rozešli, bylo řádně zatemněno. A nebylo divu, v ten den německá vojska vstoupila do Holandska, aby tak „uchránila“ jeho neutralitu před anglicko-francouzskými štváči. Po chvilce radosti ze života a umění se v ten moment jako šlehnutí bičem přihlásila zrůdná válečná realita. Několik prací Zdeňky Vorlové-Vlčkové eviduje slánské muzeum, něco nalezneme v soukromých sbírkách. Pro ikonografii města má nepochybně význam její pohled na kostel sv. Gotharda, který zachytila z budovy bývalé piarisZdeň Vorlová-Vlčková, Kostel sv. Gotharda, kol. r. 1940 tické koleje. Svět květin Julie Mezerové (1944) Jako poslední z trojice malířek představíme Julii Mezerovou (* 1893, † 1980). Josef Kylies vzpomíná, že byla umělkyní vzácného ražení, a to nejen ráznou a silně osobitou tóninou svých barev, ale také neobvyklou volbou svých modelů – živých, přímo ze země rostoucích květin. O výstižnosti těchto slov svědčí nakonec i obraz Pivoně, který nalezneme v expozici muzea; jedno z pláten, které viselo právě na její výstavě v roce 1944. Přehlídku 54 pláten zahájili v neděli 30. dubna 1944 o desáté hodině dopoledne v sále občanské záložny (sokolovnu totiž již dávno předtím zabral německý erár) recitací básně Ladislava Stehlíka Odněkud z dálky, nato zazněla Dořákova hudba (Dumky) a promluvil prof. J. R. Marek z Prahy. Podle Josefa Kyliese výstava tehdy zaujala továr-

níka Pálu, který dojatý z krásy děl ihned zakoupil velký obraz červených pivoní. Julie Mezerová je také autorkou skvělého pohledu na kostel sv. Václava v Ovčárech, jejž namalovala již v r. 1942, prostě v sobě nezapřela slánské kořeny z manželovy strany. Po vernisáži došlo i na sváteční oběd v restauraci Hamburk; prý byl na válečné poměry dobrý a vládla srdečná atmosféra. Sám Kylies hodnotí výstavu Julie Mezerové ve Slaném jako jednu z nejlepších, i když malířka, jak podotýká, byla při instalaci sice také náročná, ale ku prospěchu věci. Díky ohlasům dospěl Josef Kylies při bilancování přehlídky ke zjištění, které jej potěšilo. Totiž že řada kvalitních místních výstav měla ohlas v širokém okolí, a to i v Praze. A uvědomil si také, že přispěla ke kultivování vkusu diváků a že jejich úsilí přece jen přineslo kýžené plody. Poslední den výstavy přijela Julie Mezerová sama, manžel ležel s přechozenou chřipkou. Při setkání s přáteli se rozpovídala o svých cestách. Následující ráno se setkala s Kyliesem v sále, obrazy se ukládaly do beden, výstava definitivně skončila. Kylies navštívil malířku krátce nato v Praze v jejím dejvickém ateliéru a obdivoval tam obrazy z cest po Francii a Španělsku – téma pro další výstavu, která se však již neuskutečnila. Za několik týdnů nato byl Josef Kylies zatčen a uvězněn v koncentračním táboře Terezín, v roce 1946 na následky věznění umírá. Vladimír Přibyl spolu

Pavla Vicenová-Rousová, Slánská hora, 1927

s Olgou Černušákovou

| 15


FESTIVAL LITERATURY

Ve Slaném probíhá Festival literatury! Jistě jste si toho všimli, že Slaný zaplavily plakáty, ze kterých na vás křičí nápis ,,JIŽ BRZY...“. Pořád nevíte, s čím si to spojit? S ničím jiným, než s Festivalem literatury, který pořádá Informační centrum pro mládež při DDM Ostrov Slaný! Festival potrvá až do 22. 6. 2013 a nabídne slánskému publiku řadu kulturních událostí. Cílem celého projektu je představit současnou literaturu a její tvůrce a zároveň odhalit jejich inspirace a osvětlit tak, z čeho jejich tvorba vychází. Zároveň je festival příležitostí pro místní autory prezentovat svá díla a dostat zpětnou vazbu od odborníků, a to skrze literární soutěž, která je s festivalem spojena. Festival byl oficiálně zahájen 1. března 2013, kdy jste se v příjemném prostředí kavárny Jazz Café Fany mohli seznámit s pravidly soutěže a doprovodným programem. Soutěž je vyhlášena pro současné tvůrce ve dvou věkových kategoriích (I. 13–17 let a II. od 18 let výše). Pokud se chcete zúčastnit, do 31. 5. 2013 můžete posílat své básně či krátké prozaické texty do ICM Slaný, které je předá k posouzení odborné porotě. Jestliže vám zahájení uniklo, nebo jste ho prostě nestíhali, nezoufejte. Všechny potřebné informace a pravidla soutěže naleznete na webových stránkách www.slany.icm.cz. A na co se tedy v průběhu festivalu můžete těšit? Například na „Křeslo pro hosta“ s Jiřím Vaňkem, který přijede do Slaného ukázat svou literární i hudební tvorbu. Tento autor je především známý ze svého blogu „1000 věcí, co mě serou“, a také jako šéfscénárista oblíbeného českého sitcomu Comeback. Pro další akci nastudovala místní hudební skupina Kujooni vlastní hudební doprovod k němému filmu Křižník Potěmkin. Tento poetický a ojedinělý projekt se bude promítat v městském kině. První máj můžete oslavit fyzickým básnictvím na vlastní kůži s jedinečným Petrem Vášou, významným umělcem a fyzickým básníkem. Určitě byste si neměli nechat ujít autorské čtení mladých umělců, kteří představí svou tvorbu. Můžete se těšit na pražské básnířky Bětku Stančákovou, Terezu Novákovou a Barboru Knížkovou, ale i na autory spjaté s naším městem, na Josefínu Leknínovou a prozaika Marka Kettnera. Oficiálně se tato akce bude konat v Me Gusta (bývalá Kavárna na Komendě), za hezkého počasí se bude číst venku před kavárnou. Festival vyvrcholí Nocí poesie, během které se bude číst na čtyřech netradičních místech ve Slaném, tedy v altánku na Hájích, na chodbě slánského gymnázia, v podloubí městské knihovny a v ICM na známé adrese slánského „Ostrova“. Náplní Noci poesie budou texty básníků, které inspirovaly zúčastněné umělce předchozích akcí. Tito autoři budou také požádáni, zda by mohli své inspirace na Noci poesie přečíst. Na slav-

16 |

nostním vyhlášení, které se uskuteční 22. 6., budou rozdány ceny a ocenění soutěžící pak veřejně představí svá díla. Po přečtení proběhne koncert známé hudební skupiny Jablkoň. Tento poetický projekt se koná pod záštitou prvního místostarosty města Slaného pana Jaroslava Hložka. Podporu poskytl nadační fond Kalich RNDr. Alexandra Vondry a naši vážení sponzoři, kterým tímto děkujeme: www.chytremobily.cz, www.svethypoteky.cz, Antikvariát Slaný, Vino Bohemia, s. r. o., a Knihkupectví Houška. Partnery festivalu jsou Knihovna Václava Štecha ve Slaném, Jazz Café Fany, Kavárna na Komendě (nyní Me Gusta) a hudební skupina Kujooni. Aktuality a další informace k festivalu naleznete na www.slany.icm.cz a na facebooku

(www.facebook.com/icmslany a www.facebook.com/FestivalLiteratury). Případně se přijďte osobně zeptat na „Ostrov“ do Informačního centra pro mládež, kde vás čekáme hned v přízemí, a to každý všední den od 12 do 17 hodin. Informační centrum pro mládež při DDM Ostrov Slaný

www.meuslany.cz


ŠKOLY, ŠKOLKY

Slánská radnice č. 4, duben 2013

120 let obchodního školství ve Slaném Na podzim loňského roku uplynulo již 120 let od vzniku obchodního školství v našem městě, na jehož tradice v současné době navazuje svou vzdělávací činností Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném. Vznik obchodního školství na konci 19. století byl přímo spjat s tehdejším rozvojem průmyslového podnikání v našem regionu. Rychle rostoucí ekonomika nutně potřebovala vzdělané a kvalifikované odborníky, kteří byli připravováni v nejrůznějších typech škol obchodního zaměření. Ve Slaném bylo zahájeno vyučování na kupecké škole pokračovací 2. listopadu 1892 „tichým otevřením školy za podpory Vysokého C.K. ministerstva vyučování, veleslavného Zemského výboru a Obchodní komory pražské“. Mezi vyučovací předměty tehdy patřily kupecké počty, směnárenství a nauka o obchodu, čeština, účetnictví a zeměpis. První školní rok byl ukončen v květnu následujícího roku. K výrazné proměně ve vývoji slánského obchodního školství dochází roku 1922, kdy dosavadní kupecká škola byla přeměněna na školu obchodní. Výuka tehdy probíhala v budově dnešní praktické školy v Palackého ulici, avšak tato budova svou kapacitou přestávala stačit zvyšujícímu se počtu žáků, a proto roku 1930 slánská městská rada schválila záměr výstavby nového objektu školy. Městská kronika o tom tehdy uvedla: „Dne 4. června 1931 bylo započato s bouráním budov bývalé vinopalny ku získání místa pro veřejnou Obchodní školu, jejíž stavba byla 8. června 1931 staviteli V. Hiekemu zadána. Se stavbou bylo započato v polovině srpna.“ Budova obchodní školy byla pro veřejnost otevřena na podzim 1932. Později byly v této části města také postaveny budovy gymnázia a tehdejšího okresního

soudu (dnes polikliniky), čímž vznikl ve Slaném nový urbanistický prostor – dnešní Smetanovo náměstí. Slánská obchodní škola byla roku 1937 na základě iniciativy městského zastupitelstva přeměněna na obchodní akademii, která nesla jméno tehdejšího prezidenta E. Beneše. Tohoto čestného označení se však škola musela vzdát v době nacistické okupace, kdy jí bylo vnuceno dvojjazyčné pojmenování Handelsakademie in Schlan – Obchodní akademie ve Slaném. Po osvobození 1945 se pochopitelně vrátila ke svému předválečnému názvu Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, ale po únoru 1948 byl název školy, jenž byl přímo spojen s „buržoasním“ prezidentem Benešem, politicky opět nepřijatelný - tentokráte pro komunisty. V padesátých letech bylo používáno pojmenování Vyšší hospodářská škola (pro čtyřleté studium), respektive Hospodářská škola (dvouleté studium). Roku 1960 se jméno školy změnilo na Střední ekonomická ško-

Pozdrav čtenářům zasílají opět děti z MŠ Linetka v Želevčicích Stále se u nás něco děje, a tak se s vámi rádi podělíme o nové zážitky. Minulý měsíc byl důležitý zápisem 14 dětí ze školky do 1. tříd ZŠ. Všechny děti byly pečlivě připraveny i rodičům jsme nabídli v předstihu ukázkovou hodinu předškoláků, aby věděli, co všechno by děti u zápisu měly znát. Recitační soutěže „Slánka“ se zúčastnily 4 děti – tři pamětní listy a jedno 2. místo v kategorii MŠ byly zadostiučiněním za jejich pečlivou přípravu. Nyní nás čeká „Ostrovský skřivánek“, 5. ročník pěvecké soutěže, kde bude Linetku reprezentovat šestičlenný pěvecký sbor. Vloni jsme si odnesli 2. místo, letos chceme být lepší. Výchovný program „Malí vynálezci z Linetky“ plníme každý měsíc návštěvou jednotlivých úseků Linetu, kde se dovídáme spoustu zajímavých věcí o práci rodičů a dětí z MŠ. Při www.meuslany.cz

la a tento název byl používán dalších více než třicet let. Počínaje rokem 1992 se škola v důsledku polistopadových změn vrátila ke svému původnímu jménu z doby první Československé republiky – Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše. V tomto období také dokončením nového pavilonu školy došlo k její celkové modernizaci. K další výrazné modernizaci, a to v oblasti vyučovacích metod a postupů, dochází rovněž v současné době v souvislosti s uplatňováním nových informačních technologií ve výuce. Školu nyní navštěvuje 300 žáků, kteří mohou využívat například pět počítačových učeben, čtyři kmenové učebny s interaktivními tabulemi, tři jazykové učebny, knihovnu, posilovnu i studentskou klubovnu. Mgr. Zdeněk Víšek, OA Slaný

Inf. zdroje: „100 let obchodního školství ve Slaném“, Slaný 1992, „Slaný na starých pohlednicích 2008“

Zápis do všech mateřských škol ve Slaném 24.–25. 4. 2013 od 10 do 16 Kritéria pro příjem dětí do mateřských škol ve Slaném pro školní rok 2013/2014 1. Děti, které jsou v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, a děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, které mají trvalý pobyt ve Slaném a v místních částech (Blahotice, Dolín, Kvíc, Kvíček, Lotouš, Netovice, Otruby, Trpoměchy, Želevčice). 2. Ostatní děti budou přijímány v závislosti na volné kapacitě školy. exkurzích používáme moderní techniku – vysílačky, sluchátka, ochranné pomůcky jako jsou přilby, brýle. Vždy se moc těšíme. Takže zatím ahoj a něco si schováme zase do příštího vydání. Děti a zaměstnanci MŠ Linetka

Zákonní zástupci u zápisu předloží: vyplněnou žádost, lékařské potvrzení, rodný list dítěte a OP. Výše uvedený zápis se netýká Mateřské školy speciální P. Hrubého 1676 Slaný.

| 17


INZERCE

Vliv televize na předškolní dítě T elevize má dnes své místo téměř v každé domácnosti a její sledování patří stále častěji mezi nejdostupnější a nejrozšířenější pasivní způsob trávení volného času. Již od útlého věku dítěte nabízejí rodiče sledování televize jako přirozenou a trvalou součást náplně volného času během dne. Televizní obrazovka s různými barevnými motivy dítě přitahuje a dítě ji dokáže sledovat i celé hodiny. Zároveň přitom nemusí vyvíjet žádnou námahu. Vliv televizní obrazovky na dítě předškolního věku je obrovský. Dítě během jeho vývoje formuje, ovlivňuje rozvoj inteligence, citových a volních vlastností. Většina rodičů stále podceňuje negativní vliv nadměrného sledování televize na vývoj svých dětí. Nechávají děti dívat na pořady, které nejsou vhodné jejich vývojovému stupni (jsou určené pro jinou věkovou skupinu). Děti běžně sledují pořady, ve kterých se vyskytuje násilí. To má zde sice mírnější podoby (honičky, výprask, rvačky, nadávky), ale přesto mívá škodlivý dopad. Děti vzhledem k násilí mohou časem otupět a považovat ho za normu a neškodnou součást běžného života. Mohou se snadněji ztotožňovat se špatnými vzory chování. Sledování televize nepodněcuje fantazii a kreativitu (obrazy jsou již hotové), rozvoj slovní zásoby (dítě nemůže aktivně komunikovat), brání rozvoji motorických schopností dítěte (jen sedí u obrazovky). Dítě předškolního věku nedokáže zcela odlišit fikci od reality. Televizní pořady jsou pro něj reálné jako cokoliv jiného v jeho světě. I když dítě televizi přímo nesleduje (televize je často v domácnostech puštěna jen jako pozadí), nemůže se plně koncentrovat na hru a ruší ho. Televize má v určité míře i pozitivní vliv. Vhodné pořady a pohádky učí poznávat svět, správné morální hodnoty a je v nich i mnoho moudrosti. Záleží na tom, jak často děti te-

levizi sledují, co sledují, a i zde by měla platit určitá pravidla. O televizním diváctví předškolních dětí rozhodují výhradně rodiče. Měli by mít přehled, na co se jejich potomek dívá, dívat se na pořady společně s dítětem a vysvětlovat, čemu dítě nerozumí. Měli by dovolit jen sledování určitých pořadů po vymezenou dobu. Pokud bude dítě trávit méně času sledováním televizní obrazovky, má daleko větší prostor na mnoho dalších smysluplnějších aktivit. Především osobní příklad rodičů má na jejich dítě největší dopad. Rodiče by si měli položit několik otázek: „Jak často se dívají na televizi a kolik času u ní tráví? Jaké druhy pořadů sledují? Zda jsou vlastními činnostmi (jako je čtení, sportování, ostatní zájmy a koníčky) vhodným příkladem pro své dítě? Mějte na paměti: „Pohádka, kterou budete svým dětem vyprávět nebo číst, má daleko větší efekt na rozvoj řeči, slovní zásoby, fantazie i duševních schopností, než ta nejkrásnější pohádka v televizi.“ Projekt Zdravý životní styl nabízí rodičům předškolních dětí zdarma odborné přednášky a rady přímo v mateřských školách. Dále nabízí rodičům písemné odpovědi na konkrétní problémy při výchově předškolních dětí. Více informací najdete na internetových stránkách www.zdravyzivotnistyl-zatec.cz. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

VINAŘSTVÍ A VINOHRADNICTVÍ KVÍC zve všechny milovníky vín na

9. ROČNÍK OCHUTNÁVKY ČESKÝCH VÍN VE SLANÉM sobota 6. dubna od 10 do 18 neděle 7. dubna od 10 do 16 Vinařství Kvíc (Slaný – Kvíc, objekt Stavimatu) Vstupné dámy – 150 Kč, páni – 210 Kč smíšený pár 320 Kč Vratná záloha na skleničku 50 Kč. Neřízená ochutnávka cca 100 vzorků z české vinařské oblasti. Určeno široké veřejnosti. Vstup bez rezervace. Občerstvení zajištěno. Další info na www.vinarstvikvic.cz telefeon 723 860 217

Měsíčník Slánská radnice vydává město Slaný, IČO 00234877 • Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný • e-mail: slanska.radnice@email.cz, Telefon redakce: 312 511 115 • Šéfredaktor: Ing. Petr Kolačkovský • Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: 1 E 10589 • Tisk: Tiskárna KOČKA Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři • Redakce si vyhrazuje právo příspěvky upravit • Uzávěrka dalšího čísla 12. dubna 2013

18 |

www.meuslany.cz


MĚSTSKÉ SL AVNOSTI

Slánská radnice č. 4, duben 2013

15. městské slavnosti 17.–18. května 2013 O

d pátku 17. května do soboty 18. května se uskuteční v Královském městě Slaný již 15. ročník městských slavností. Hlavní program slavností (18. 5.) nás popáté a naposledy přenese do doby napoleonských válek, které se v roce 1813 dotkly i Slaného. V letošním roce si totiž připomeneme 200 let od porážky Napoleonovy velké armády u Chlumu u Teplic. Slavností se zúčastní více jak 250 vojáků (Čechy, Morava, Slovensko,Polsko, Rusko, Německo), kteří se divákům představí v podobě armád Francie, Ruska a Rakousko-Uherska. Bitevní ukázka zachycuje situaci před bitvou u Chlumu r. 1813. PROGRAM SLAVNOSTÍ Pátek 17. května 2013 Masarykovo náměstí a hřiště Slavoj 17.00 Koncert ke 175. výročí založení ZUŠ 19.30 Deratizéři (koncert folkové skupiny) 21.00 Ohňový průvod na hřiště Slavoj 22.00 Noční program – ohňová show Sobota 18. května 2013 Hlavní napoleonský program na Slavoji 10.00 Historický průvod městem 12.30 Příchod průvodu na hřiště Slavoj, řazení vojsk, salvy, zahájení slavností 13.00 Ukázky výcviku pěchoty 13.30 Komentovaná prohlídka tábora 14.00 Ukázky výcviku dělostřelectva 14.30 Komentovaná prohlídka tábora 14.30 Položení věnce u pomníku hraběte B. de Tolly na hřbitově 15.00 Ukázky výcviku kavalérie 17.00 Bitevní ukázka – napoleonská vojska v bitvě u Chlumu v roce 1813 Velký vojenský tábor v lesoparku Na Hájích bude volně přístupný.

Sobota 18. května 2013 Hudební program v letním kině 12.00 Big Band Beta 15.30 Rastafi dli Orkestra (reggae-ska) 18.00 Jablkoň 20.00 Vlasta Redl a „Naše nová kapela“ Specální program pro děti (11.00–17.00) Na Hájích u hřiště Slavoj – DDM Ostrov Slaný připravil bohatý program pro nejmenší návštěvníky slavností plný různých soutěží a zajímavých výtvarných technik. Na Hájích u Altánku – ukázky palných zbraní, oblékání do zbroje, šerm, věštírna, lazebnice, historický tanec, Máčení nepoctivého pekaře, Proces se zlodějem (Agentura Pranýř) DOPRAVNÍ INFORMACE A PARKING Uzavírka části ulice Politických vězňů. Z důvodu konání 15. městských slavností bude od pátku 17. 5. od 9 hodin do neděle 19. 5. do 15 hodin uzavřena část ulice Politických vězňů ve Slaném. Dopravní situaci si prohlédněte na www.slavnosti.slansko.cz. Historický průvod městem. V sobotu 18. 5. bude od 10 do 12.30 hodin procházet městem historický průvod, jehož trasu najdete na stránkách www.slavnosti.slansko.cz. Upozorňujeme na možné dopravní komplikace a zdržení z důvodu zastavení dopravy v místě aktuálního pohybu průvodu. Parkoviště pro účastníky slavností. V sobotu 18. 5. bude pro návštěvníky slavností vyhrazeno parkoviště v ulici Politických věznů před areálem firmy Energie – stavební a báňská, a. s., (Politických vězňů 1337). K parkovišti se dostanete odbočením z ulice

Nosačická do ulice Politických vězňů podél areálu firmy EPCE v Průmyslové zóně sever. Podrobněji se můžete podívat na mapku na stránkách www.slavnosti.slansko.cz. Autobusová doprava na městské slavnosti. Na městské slavnosti je 18. 5. 2013 zajištěna zdarma smluvní autobusová doprava. Vyjíždět bude v 11.30, 13.30 a 15.00 ze zastávky MHD U Stadionu a pokračuje zastávkami MHD: Mírová–Sídliště ČKD–Sídliště–P. Hrubého–Arbesova–Tomanova–Dražkovická–Sokolovna–Šultysova–Autobusové nádraží–Hotel Praha a končí na Hájích u areálu firmy Mitsubishi. VSTUPNÉ Vstupné 60 Kč (dospělí) a 30 Kč (děti od 1. do 9. třídy ZŠ a senioři) platí pro hlavní program na hřišti Slavoj a pro hudební program v letním kině 18. května. Předškoláci vstup zdarma. Vojenský tábor a program pro děti je volně přístupný. Program v pátek 17. 5. je zdarma. Předprodej vstupenek začíná 11. 4. ve slánském Infocentru Pod Velvarskou branou, Velvarská 136/1, Slaný, tel.: 312 523 448, e-mail: ic@infoslany.cz

podrobné informace na www.slavnosti.slansko.cz

Trasa historického průvodu v sobotu 18. května. Průvod vychází v 10 hodin od hřiště Slavoj a zpět na hřiště dorazí přibližně ve 12.30 hodin. www.meuslany.cz

| 19


FOTOREPORTÁ Ž