Slánská radnice, únor 2013

Page 1

Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný

Slánská radnice zdarma | číslo 2 | ročník XVI | únor 2013

Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, lednový měsíc je často provázen počasím, které příliš nevybízí k jiným aktivitám, než jsou zimní radovánky na sněhu. A když nastane večer, začnou se mnozí těšit na taneční aktivity a zahájení „pravé“ plesové sezóny. Pak honem domů se zahřát u kamen. Letošní první tři neděle roku byly společensky tak výjimečně bohaté a přilákaly tolik diváků, že opravdu nevím, čím dříve začít. Samozřejmě tradičně nemohu vynechat novoroční ohňostroj, který byl, soudím, mimořádně povedený. Náměstí bylo přeplněné a všichni si mohli vychutnat barevné gejzíry, od těch přízemních, až po mnohasetmetrové. Vše sladěné se zajímavou hudbou. Jiný pohled měli ti, kteří zvolili například Slánskou horu. Na ní byl i profesionální fotograf, jehož snímky jsme zveřejnili na oficiálních www stránkách města. Snímky krásně ukazují na stupňovitost jednotlivých efektů. Doporučuji ke zhlédnutí. O pár dnů později se naplnil Grand, aby zde byl vyhlášen nejúspěšnější Sportovec Slaného roku 2012. To byla pro naše město nová akce, přesto byl sál zaplněn do posledního místa. Zařadili jsme se tak mezi dalších šedesát devět měst v republice, kde se anketa letos uskuteční. Sportovci si naši pozornost určitě zaslouží, neboť často předvádějí opravdu pozoruhodné výkony, které vyžadují mimořádné zapření a zaujetí jednotlivce i kolektivů. Vyhlášení ankety mělo vysokou úroveň, natáčena byla na kamerový záznam, který by měl být možná uveden později i v České televizi. Reportáž slovní i fotografickou si prohlédnete, předpokládám, v tomto čísle Slánské radnice. A poté i v únorovém slánském videomagazínu. Já se tedy zaměřím na něco jiného. Zajímavé je totiž i to, jak slovo „sport“ vzniklo. Pochází z latinského „disporter“, které se dá volně přeložit jako „rozptylovat se“. Dnes tento výklad můžeme vnímat různě, ale původně platilo, že člověk, který sportuje, činí tak za účelem rozptýlení svého ducha a těla od každodenních starostí. A zároveň, v případě sportovních klání, poskytuje zábavu i přihlížejícím. Ať už jste aktivní sportovci, nebo nadšení diváci, přál bych všem, aby vám sport přinášel jen a jen potěšení v původním obsahu slova „disporter“. Slaný je městem sportu zasvěceným. V době, kdy píšu tento úvodník, je den po slavnostním otevření parkovacího domu a jeho uvedení do zkušebního provozu. Ten bude trvat do 31. srpna tohoto roku. První dva měsíce (do 23.března 2013) bude provoz omezený časově a pro slánské občany bude zdarma (7.00–17.00 ve všední dny; v pátek večer a o víkendu bude otevřen jen pro oficiálně nahlášené společenské akce v Grandu a hotelu Hejtmanský dvůr). Po uvedeném datu nastane již nepřetržitý dvaceti čtyř hodinový provoz. A parkovné bude pro každého 20 Kč za hodinu stání mezi 6 hodinou ranní a 18 hodinou večerní. Po 18 hodině bude platit paušální platba 50 Kč až do ranních hodin. Instruktážní video použití parkovacího domu, včetně zázemí, si budete moct prohlédnout opět v únorovém videomagazínu. Slavnostní otevření bylo provázeno velkým zájmem veřejnosti (a to nejen té slánské), tištěných médií, internetových novin, televize a rozhlasu, starostů z celé republiky, politiků a ostatních hostů. Vzhledem k obrovskému náporu lidí jsme museli rozdělit ukázky po celý den a strávili jsme na místě mnoho hodin už od rána (já osobně od 10 hodin). V mrazivém počasí přišlo opravdu nečekané množství občanů. Zástupci města a dodavatelské firmy se snažili všem předvést, co mohli a poctivě odpovědět na všechny zvídavé otázky typu „Co nastane, když …?“ Bylo to pro nás náročné, ale váš zájem a v drtivé většině pozitivní ohlasy, byly velmi milé. Po všech těch stresech a pracovním vypětí, aby se za rok a čtvrt stihla náročná stavba dokončit… Zkrátka vám děkuji. A přeji všem, aby parkovací dům sloužil automobilistům k plné spokojenosti.

MĚJTE SE HEZKY! VÁŠ STAROSTA IVO RUBÍK

Vyhlášení výsledků sportovní ankety Nejúspěšnější sportovec města 2012

foto: K. Husárová 3.ZŠ Slaný, vítězné družstvo kategorie Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů.

Ve čtvrtek 10. ledna 2013 se uskutečnilo v Městském centru Grand slavnostní vyhodnocení sportovní ankety Nejúspěšnější sportovec města za rok 2012. Město Slaný, Kladenský deník a agentura ČOK CZ připravily nejen pro sportovní příznivce nabitý program. Nechyběla v něm kromě vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií ani exhibice několikanásobného mistra ČR v biketrialu Tomáše Zedka a Fitness clubu Slaný, jehož trenérkou je mistryně světa v aerobicu Andrea Kinzlová. Zcela zaplněný sál také mohl zhlédnout hudební vystoupení vítěze X Factoru Jiřího Zonygy nebo zpěvačky a herečky Olgy Lounové. Celým večerem diváky provázel známý sportovní komentátor televizní stanice Eurosport Ondřej Krá-

toška. Mezi předávajícími nechyběly takové osobnosti jako olympijský vítěz v desetiboji Robert Změlík nebo bývalý horolezec Josef Kubíček. Na základě nominací, které zasílali zástupci jednotlivých oddílů, sportovci a veřejnost, určila komise složená ze zástupců vedení města, Kladenského deníku a pořádající agentury konečné pořadí, které najdete na straně 2. Smyslem ankety ovšem nebylo „pouhé“ ocenění nejlepších, ale zejména prezentace sportovní činnosti a poděkování všem, kteří se na sportování ve Slaném podílejí. Pevně věřím, že si tato anketa získá oblibu široké veřejnosti a stane se každoročně tradičním svátkem sportu našeho Královského města Slaný. Mgr. Martin Hrabánek, místostarosta

foto: K. Husárová Olympijský vítěz v desetiboji Robert Změlík dává autogram.


SPORTOVEC ROKU

Vyhlášení výsledků sportovní ankety Nejúspěšnější sportovec města Slaného za rok 2012 ve fotografiích VÝSLEDKY ANKETY Jednotlivci – dospělí 1. Jan Kouřimský (orientační cyklistika) 2. Tomáš Řenč (triatlon) 3. Kateřina Rouhová (střelba) Jednotlivci- junioři 1. Kateřina Asterová (plavání) 2. Eduard Krčmář (plochá dráha) 3. Eva Leskauerová (krasobruslení) Kolektivy – dospělí 1. SKOB Slaný (orientační cyklistika) 2. AK Slaný (plochá dráha) 3. HK Lev Slaný (lední hokej) 2. místo v kategorii Kolektiv mládeže získal ŠSK Slaný. (Autorem všech fotografií je K. Husárová.) Kolektivy – junioři 1. AK Slaný (plochá dráha) 2. ŠSK Slaný (basketbal) 3. Sokol Slaný (gymnastika) Trenéři 1. Rony Tauš (fotbal) 2. Jiří Jurišta (basketbal) 3. Libor Hovorka (futsal) Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů 1. 3. ZŠ Slaný, Rabasova (nejúspěšněj ší škola) 1. Tereza Pflégrová, 3. ZŠ Slaný (nejúspěšnější dívka) 1. Jan Cibuzar, 3. ZŠ Slaný (nejúspěšnější chlapec)

Exhibice několikanásobného mistra ČR v biketrialu Tomáše Zedka.

Zleva: šéfredaktor Kladenského deníku Robert Borovský, starosta Slaného Ivo Rubík, vítěz kategorie jednotlivců – dospělí Jan Kouřimský, olympijský vítěz Robert Změlík.

Síň slávy Josef Knespl (fotbal) Hvězda Deníku Roman Čejka – dospělí – (plochá dráha) Eduard Krčmář – junioři – (plochá dráha)

Kategorie trenér roku. Zleva: Petr Moravec (předseda Svazu ploché dráhy), Jiří Jurišta (ŠSK Slaný),Libor Hovorka (1. DFK Slaný), Rony Tauš (SK Slaný).

Vystoupení aerobiku v podání Fitness clubu Slaný.

2 |

Olga Lounová

Jiří Zonyga www.meuslany.cz


INFORMACE

Slánská radnice č. 2, únor 2013

Zprávy ze zasedání zastupitelstva města Slaného Ve středu 19. prosince se konalo poslední zasedání zastupitelstva v uplynulém roce po dlouhé době za účasti všech 27 zastupitelů. Hlavním bodem programu byl rozpočet města na rok 2013.

Rozpočet města na rok 2013 byl schválen na straně příjmů s částkou 247,711 miliónu korun, na výdajové stránce pak 322,959 miliónů korun (z toho 213,3 mil. Kč běžné výdaje a 109,6 mil. Kč výdaje kapitálové).

Po dlouhé době vzešel písemný materiál i z řad zastupitelů. RNDr. Peška předložil návrh na rozdělení dodatečných příjmů z odvodů loterijních společností v roce 2012 a návrh na změnu parkování v centru města. První návrh byl zařazen k projednávanému rozpočtu, protože navrhované rozdělení finančních prostředků mezi sportovní a zájmové organizace ještě v roce 2012 by bylo s ohledem na konec účetního roku neproveditelné. Zastupitelstvo tedy přijalo protinávrh starosty města Ivo Rubíka reagující na návrh RNDr. Pešky i na proklamace zástupců ústředních orgánů státní správy a politiků při schvalování úpravy loterijního zákona, kterým byla posílena příjmová stránka rozpočtu o 2 mil. Kč. Tato částka bude následně použita na výměnu mantinelů ve Víceúčelové sportovní hale (mantinely jsou ještě původní, nyní již ve velmi špatném stavu – výměna představuje 1,4 mil. Kč – ledová plocha slouží jak pro několik sportovních oddílů, tak i pro veřejné bruslení nebo hokej hobby týmů), dále bude o 400 tis. Kč posílena částka určená na rok 2013 pro příspěvky města sportovním organizacím a o 200 tis. Kč zvýšena částka pro příspěvky na tentýž rok zájmovým organizacím.

Z kapitálových výdajů je největší částka určena na krytí podílů města u dotovaných akcí (v roce 2013 se jedná o rekonstrukci části Husovy ulice, modernizaci výstavních prostor Vlastivědného muzea, zateplení budovy 3. ZŠ, modernizaci gynekologicko-porodnického a pediatrického oddělení Nemocnice Slaný, intenzifikaci ČOV Slaný-Blahotice a digitalizaci letního kina), přičemž na pokrytí bude použit již dříve zastupitelstvem schválený úvěr. Částka 16,5 mil. Kč (včetně DPH, kterou město dostane zpět) je určena na třetí splátku za parkovací dům. Z dalších větších akcí se v příštím roce dočkáme opravy ulice Na Sadech kolem tenisových kurtů (v rozpočtu je plánováno s částkou 3 mil. Kč), teplovodního propojení kotelen K-29 a K-43 (2,13 mil. Kč), osazení výměníku tepla na kotelně K-38 (2,25 mil. Kč), opravy přípojky topení a teplé vody do 6. MŠ (1,2 mil. Kč), Vikova 273 – výměny radiátorů (665 tis. Kč), Plynárenská 1454-7 opravy elektroinstalace společných prostor (1,025 mil. Kč), K-40 opravy akumulačních nádrží (1,02 mil. Kč), stavební úpravy na 1. ZŠ (2,25 mil. Kč), nového hřiště u 1. ZŠ (1 mil. Kč) atd. V lokalitě Háje bude instalováno hřiště na novou volnočasovou aktivitu discgolf (jakási podoba „golfu“ s létajícím talířem) a připravuje se realizace „zviditelnění“

Městský úřad je tu pro Vás... Úřední hodiny městského úřadu Pondělí Středa

7.30–17.00 7.30–17.00

Úřední hodiny pokladny MěÚ (mimo tyto hodiny je pokladna uzavřena)

Úřední hodiny odboru dopravy a silničního hospodářství – úseky registru vozidel a registru řidičů Pondělí Středa Čtvrtek

7.30–16.30 7.30–16.30 8.00–12.00

místa se Slaným pramenem v Nezamyslově ulici (s architektonickým návrhem bude veřejnost seznámena v následujících měsících). Zastupitelstvo dále schválilo materiál s názvem Rozpočtový výhled města Slaného na roky 2013–2017. Ten hodnotí hospodaření města „známkou“ B1+ (tato zkratka je slovně vyjádřena takto: vyhovující subjekt s dostatečnou schopností splácet své aktuální závazky s nejistým budoucím rizikem již v krátkém časovém horizontu). Dále byl schválen úvěr ve výši 40 mil. Kč, který pokryje podíly města k získaným dotacím pro akce roku 2012 a částečně i rok 2013, jako např. kanalizace v Kvíci a v Dolíně, projektová příprava čističky Slaný-Blahotice nebo rekonstrukce atletického stadionu. Na úvěr byla vypsána veřejná soutěž, ve které zvítězila nabídka Komerční banky s úrokem ve výši 0,95% (IM PRIBOR + 0,62%). Poračování na straně 4

Slánský VideoMagazín

V měsíčníku Slánský VideoMagazín pro vás chceme zachytit hlavní události v Královském městě Slaný. Pozvat vás na zajímavé akce. Představit činnost podniků a firem, ale také připomenout okamžiky dávno minulé. Magazín můžete zhlédnout nejen na městských webových stránkách www.meuslany. cz, ale i na obrazovkách umístěných na městském úřadě a v plavecké hale. DVD s magazínem si můžete zdarma zapůjčit v podatelně městského úřadu nebo v infocentru.

Provozní doba Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

7.30–17.00 8.00–13.00 7.30–17.00 8.00–13.00 8.00–13.00

Czechpoint, ověřování podpisů a listin, podatelna – Velvarská 136, přízemí Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

7.30–17.00 7.30–15.30 7.30–17.00 7.30–15.00 7.30–14.00

www.meuslany.cz

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

7.30–17.00 7.00–15.30 7.30–17.00 7.00–15.00 7.00–14.00

Pokud chcete prezentovat svoji firmu, pozvat občany na vámi pořádanou akci, nebo vyrobit krátkou reklamu do videomagazínu, kontaktujte nás: kolackovsky@ meuslany.cz nebo info@husnik-video.cz. Únor 2013

Městský úřad Slaný Velvarská 136 274 53 Slaný Telefon: 312 511 111 (podatelna) Fax: 312 522 771 E-podatelna: podatelna@meuslany.cz

• • • • • •

První letošní miminko Sportovec roku Prezidentské volby Parkovací dům Karneval na ledě Historické okénko

videomagazín najdete na www.meuslany.cz

| 3


INFORMACE

Zprávy ze zasedání zastupitelstva města Slaného Poračování ze strany 3 V rámci Regionálního operačního programu se podařilo vyjednat dotaci na pokračování modernizace gynekologicko-porodnického a pediatrického oddělení Nemocnice Slaný, která činí 18 791 760 Kč z celkových 23 750 318 Kč ceny výše uvedené akce. Mimochodem nemocnice má aktuálně podepsánu smlouvu s pojišťovnami na dalších 5 let. Dalším projednaným materiálem bylo zapojení získaných dotací do rozpočtu města na rok 2012. Jedná se např. o 680 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s konáním krajských voleb, 70 tis. Kč na restaurování františkánského nekrologia (skříň s obrazem a seznamem zemřelých františkánů), 250 tis. Kč na úklid černé skládky ve Kvíci, 1,015 mil. Kč na projekt Varhany znějící, 2,023 mil. Kč dotací z různých zdrojů pro 1. základní školu, 931 tis. Kč dotací pro 2. základní školu, 2,5 mil Kč na projekty městského úřadu v oblasti vzdělávání, generové politiky a řízení, 131 tis. Kč pro Nemocnici Slaný na vzdělávání lékařů. Z majetkových věcí došlo ke schválení odprodeje pozemku o výměře 25 m2 společnosti VAL REAL za 5 tis. Kč (narovnání právního stavu – pozemek je pod a za zdí tvořící oplocení areálu společnosti, zeď byla opravena

v rámci rekonstrukce areálu). Dalším prodaným pozemkem bylo cca 100 m2 společnosti P&V INVEST za 500 Kč za m2, která připravuje realizaci výstavby čerpací stanice PHM u komunikace I/7 (naproti stávající ČS společnosti SHELL). Rozsáhlá diskuse byla věnována návrhu na nové zásady pro rozdělování finančních prostředků z rozpočtu města na podporu sportovních a zájmových organizací. Předložený materiál nakonec mezi zastupiteli nenašel dostatečnou podporu. K dalšímu materiálu předloženému RNDr. Peškou ohledně odložení připravených změn v parkování v centru města v oblasti tzv. II. okruhu (zrušení časově omezeného stání) se zastupitelé svým hlasováním nepřiklonili a návrh tedy nebyl přijat. Do programu byl zařazen na základě žádosti Ing. Dušáka bod týkající se bioplynové stanice Slaný – Těhul. Ing. Dušák ve svém projevu zpochybnil postup pana starosty v celé věci a navrhl hlasování o jeho odvolání. V následné obšírné diskusi se jak zastupitelé, tak i přítomní občané vyjadřovali k průběhu stavebního řízení včetně v něm podaných odvolání, k organizačnímu řádu městského úřadu a kompetencím z něj a ze zákona o obcích vyplývajících, k trestnímu oznámení

Vedení města Slaného navštívilo před Vánoci domovy pro seniory

V

ánoční atmosféru seniorů v domovech pro seniory, kteří pocházejí ze Slaného, zpříjemnila návštěva vedení města v podobě pana starosty RNDr. Ivo Rubíka, místostarosty Mgr. Martina Hrabánka a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Marcely Rezlerové. Naše seniory v Domově Slaný, Domově Velvary, Domově Pod Lipami Smečno, Domově Vraný,

Domově v Unhošti a Domově v Kladně potěšila i malá pozornost, květina a kalendář pro rok 2013 s názvem Svědci dějin Slaného. Právě díky tomuto kalendáři si mohou zejména nemobilní senioři připomenout zajímavá místa ve Slaném a na Slánsku. Potěšení, které naši senioři cítili, je patrné i z fotografie. Mgr. Marcela Rezlerová

dodanému Policii ČR, ke stížnosti na postup pana starosty adresovanou ministerstvu vnitra. Na závěr rozsáhlé diskuse pak proběhlo hlasování o návrhu Ing. Dušáka, zastupitele za ČSSD. Hlasování o odvolání starosty se uskutečnilo ve 22.24 hodin za účasti 20 zastupitelů, z nichž se jich pro odvolání vyslovilo šest (všichni přítomní zastupitelé za ČSSD a RNDr. Peška – KSČM) a tím pádem návrh nebyl přijat (na vysvětlenou, pro platnost jakéhokoliv usnesení zastupitelstva se musí vyslovit nadpoloviční většina všech jeho členů, což je v případě města Slaného čtrnáct). Rada města na svých posledních jednáních projednala zřízení několika věcných břemen přípojek inženýrských sítí přes pozemky v majetku města. Byl schválen odpis pohledávek v celkové výši 843 tis. Kč (celkem 639 různých pokut a nezaplacených poplatků z činnosti městské policie a úřadu z let 2005–2007, např. od osob zemřelých nebo cizinců). V DPS Na Sadech se uvolnily čtyři byty, u kterých proběhlo přidělení losováním. Nejbližší jednání zastupitelstva města se uskuteční 20. března 2013 od 15 hodin v Městském centru Grand. Ing. Petr Kolačkovský, tajemník

Plán činnosti Klubu důchodců ve Slaném na rok 2013

Č

lenská schůze místní organizace Svazu důchodců ČR ve Slaném se konala ve středu 16. ledna 2013 v Penzionu Na Sadech. V přeplněném sále si vyslechli členové a členky hodnocení činnosti KD za minulý rok, pokladní a revizní zprávu, která zjistila hospodaření v naprostém pořádku. Přítomna byla zástupkyně z kraje, několik místních hostů se omluvilo – příčina chřipková epidemie. Hlavní informací bylo seznámení s celoročním plánem činnosti na rok 2013. Obsahuje termíny měsíčních výkonových schůzí, poznávací jednodenní zájezdy v dubnu, v květnu, v září a v prosinci, týdenní pobytový zájezd v letním měsíci, zábavná odpoledne (MDŽ, jarní vínek…), sportovní a turistické aktivity a přednášky v městské knihovně… Měsíční podrobný plán s pestrým programem si můžete přečíst ve vývěsních skříňkách v podloubí Masarykova náměstí, u polikliniky U Kulhavých schodů nebo v Penzionu Na Sadech. Plány sledujte a podle zájmu se zúčastňujte. Aktivita tělesná i dušení zpomaluje stárnutí. Marie Součková

4 |

www.meuslany.cz


INFORMACE

Slánská radnice č. 2, únor 2013

Špýchary ve Slaném a na Slánsku Jak třídit odpad vám představí nová publikace Třídit odpad je povinnost vyplývající ze Těsně před Vánoci vydaly Přemyslovské střední Čechy, o. p. s., brožuru, která se věnuje špýcharům, jejichž typická architektura patřila na zemědělském území Slánska k běžné součásti našeho venkova. Úvodní slovo Jaroslava Huka k publikaci: „Jsou to už dva nebo tři roky, kdy jsem putoval po našem kraji, tuším, že z Peruce do Velvar. Bylo krátce po zimě, tráva sotva rašila, ale bylo už docela teplo a vítr mě, jak je v tomto kraji zvykem, postrkoval od západu ke královskému městu. Jenže posledních deset kilometrů mi celou tu cestu úplně zkazilo. Nevím, zda je cesta z Radešína k Hospozínku už trochu upravená, ale tehdy to bylo souvislé kilometrové smetiště. Haraburdí, suť i shnilé ovoce, zpestřené šmejdícími, po zimě vyhladovělými potkany. Až pár set metrů před osadou jsem se z toho rumiště vymotal a podíval se pořádně před sebe. Hospozínek nepotřebuje ani kostel, ani komín, aby ho bylo zdaleka vidět. Mohutná sýpka vyčnívá z chalup úplně stejně jako před dvěma sty lety. Přicházel jsem k ní skoro s úctou a tím smutnější pohled se mi naskytl zblízka. Vymlácená zamřížovaná okna, zatlučená vrata, chátrající střecha a zdivo a kolem zdí keře a bující náletové stromky. Prošel jsem mlčky kolem a ještě několikrát jsem se zdálky ohlédl. Stavba z hrubozrnného pís-

SLAVNÁ MINULOST KRAJE PÍSKOVCE A OPUKY

zákona o odpadech. Nakládání s odpady v našem městě se řídí Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2012 následovně:

Lubomír Procházka

Směsný komunální odpad – po vytřídění látkových složek nebezpečného a objemného odpadu – popelnice, popelnicové kontejnery . Fyzické osoby jsou povinny zajistit si potřebný počet nádob vhodného tytu a to tak, aby odpad z nádob nevypadával.

kovce a žlutobílé opuky svítila do dálky jako varování, jako připomínka toho, jak končí věci, které na desetiletí ztratí svého pána. Podobný osud mělo v našem kraji mnoho dalších hospodářských staveb, a jen několik se dočkalo částečné opravy nebo dokonce nového využití. Omlouvám se, ale nebude to veselé čtení. Snad se v příštích letech najde z nějakého fondu pár korun, vlastně pár desítek či stovek milionů korun na záchranu aspoň těch nejcennějších.“ Publikace je k dostání ve slánském Infocentru pod Velvarskou branou. Jaroslav Huk, předseda správní rady Přemyslovské střední Čechy o. p. s.

Objemný odpad – sběrný dvůr města v Netovické ulici, nebo za úplatu u oprávněné firmy o odpad vzniklý po rekonstrukci v bytech a domech je nepřípustné ukládat do popelnic a popelnicových stání. Vyřazené léky – lékárny Plasty, nápojové kartony – žluté kontejnery pro tříděný odpad Papír – modré kontejnery pro tříděný odpad Sklo – zelené, zelenobílé kontejnery pro tříděný odpad Nebezpečný odpad – sběrný dvůr města v Netovické ulici Drobný odpad související s krátkodobým pobytem fyzických osob na veřejném prostranství – odpadkové koše Použité výrobky jako jsou elektrozařízení z domácností, elektrické akumulátory, galvanické články, baterie, výbojky, zářivky – sběrný dvůr města v Netovické ulici, příslušní prodejci, červené kontejnery

foto a text: Marek Filipec Nedaleko starobylého kamenného mostu klenoucího se přes úzké koryto Bakovského potoka v centru Královic stojí jiná pozoruhodná stavba nevelkých rozměrů. Jedná se o poslední hrázděný špýchar na území zemědělského Slánska, jehož celková obnova byla v roce 2012 završena závěrečnou etapou. Tento typ jednoduché stavby dnes téměř vymizel, a proto jejich zvlášť dochované příklady chráníme jako osobitý příklad způsobu života našich předků. Špýchar nesl v rámci usedlosti řadu funkcí. Prostory v přízemí sloužily jako chlévy, prostory v patře a půda potom k uskladnění zemědělských či výrobních nástrojů, powww.meuslany.cz

travin pro zimní měsíce, krmiva pro dobytek, osiva k jarní setbě, mohla v nich přespávat také čeládka nebo pocestní. Přestože bylo postupně třeba v určité míře sanovat téměř veškeré konstrukce, je možné obnovu označit za velmi citlivou. Zachována byla podstatná část původních prvků, které nenahraditelným způsobem podtrhují autenticitu každého historického díla. Obnova proběhla za přispění Ministerstva kultury ČR z programu Obnovy památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a nebyla by možná bez osobního nasazení šikovných řemeslníků a neutuchajícího odhodlání a zápalu vlastníka.

Textilní odpady – zelené kontejnery s nápisem TE XTIL rozmístěné po městě Kovy – sběrny a výkupny tohoto odpadu, sběrný dvůr města Biologicky rozložitelné komunální odpady – hnědé nádoby pro osoby, které mají zapůjčené nádoby na tento druh odpadu Podnikatelé musí mít uzavřenou smlouvu o odvozu komunálního odpadu s oprávOdbor životního prostředí něnou osobou.

| 5


VOLNÝ Č AS, KNIHOVNA

Slánská akademie volného času zahajuje jarní cyklus přednáškou o čínském umění v sobotu 2. března Slánská akademie volného času zahajuje letošní jarní cyklus v sobotu 2. března v 9 hodin v salónku druhého patra bývalého slánského hotelu Grand přednáškou naší přední sinoložky Dr. Zlaty Černé. Týden nato 9. března přivítáme Ing. arch. Petra Chotěbora, který promluví o sochařské výzdobě pražské svatovítské katedrály. V dubnu nás navštíví přední evropský byzantolog Dr. Vladimír Vavřínek, CSc., dr.h.c., aby přiblížil slánským posluchačům letošní výročí 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, a náš přední rusista Mgr. Hanuš Nykl, Ph.D. ze Slovanského ústavu AV ČR by měl v květnu v dalším pokračování o dějinách ruské literatury představit novou knihu, kterou vydává nakladatelství Pavla Mervarta v edici Russia altera. Připravujeme rovněž dvě exkurze – první s pracovnicí pražského památkového ústavu Dr. Helenou Čižinskou za uměním Josipa Plečnika (kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze) druhou na sever Plzeňska za barokem s Dr. Irenou Bukačovou (již třetí pokračování). Časopis Vesmír nese v záhlaví toto heslo knowledge is power … vědění je síla, za jehož autora bývá označen Francis Bacon. Naším skromným cílem je přispět v tomto městě, a to v duchu uvedené citace, nabídkou zají-

Knihy na přání přes internet!

V

íte, že Knihovna V. Štecha má pro vás další vychytávku a tou je možnost objednání si „Knihy na přání“ přes internet? Pravidelný čtenář ví, že knihu, kterou by si rád přečetl a kterou nenalezne v našem fondu, si může přímo v knihovně napsat jako „Knihu na přání“. Po jejím zakoupení je čtenář, který si knihu přál, prvním, kdo si ji bude moci vypůjčit a přečíst. Víme, že podstatná část čtenářů si knihy z našeho fondu vyhledává a objednává z pohodlí domova přes online katalog a následně si objednanou knihu u nás „pouze vyzvedne“. Rozhodli jsme se vám to usnadnit ještě víc, a proto jsme tuto oblíbenou a čtenáři využívanou službu trochu více rozšířili. Nyní si můžete knihu nejen objednat, ale pokud ji v našem online katalogu nenajdete, přes internet i tzv. „přát“. Stále ještě nevíte, jak na to, a rádi byste tuto službu vyzkoušeli? Poradíme vám! Pokud chcete mít přehled o všech knihách, které vám nabízíme, pak jej naleznete na www. knihovnaslany.cz v sekci rychlé volby – katalog. Hledanou knihu jste nalezli? Pak si ji můžete pouhým kliknutím ihned po přihlášení objednat a následně u nás vyzvednout. V pří-

6 |

Knihovník z pražského františkánského kláštera Jan Kašpar na Slánské akademii volného času. mavých setkání, která mohou vést k zamyšlení, obohacení vědomostí a posílení rozumné orientace v dnešní době, která se vyznačuje záplavou různých pokleslých a módních informací … prostě, aby vedle dnešního preferovaného cíle mít, si lidé mohli uvědomit, že je také důležité být … Slánská akademie volného času rozhodně netrpí nedostatkem posluchačů, ale určitě uvítá další zájemce, kteří pomohou vytvořit společenství lidí, kteří se

rádi setkávají nejen s osobnostmi naší vědy, ale i společně navzájem … neboť to vzájemně obohacuje všechny, jak přednášející, tak posluchače. Další informace o slánské akademii nalezne zájemce na jejím blogu: www.fratelli-akademieslany.blogspot.cz, nebo na odboru kultury MěÚ Slaný – Alena Urbanová tel.: 312 511 274, e-mail: urbanova@meuslany.cz.

padě, že vaše hledání nebylo úspěšné a přitom byste si knihu rádi přečetli, je tu možnost „Knihy na přání“. Zde je třeba vyplnit název knihy a autora (pokud jej znáte), doplníte samozřejmě své jméno a číslo průkazky abychom věděli, komu bude kniha zapůjčena jako prvnímu. Teď jen zbývá počkat si na e-mailové upozornění, případně SMSku, že kniha je pro vás již připravena k vyzvednutí. Vidíte, je to jednoduché. Na spokojených čtenářích nám záleží, proto se snažíme o stále lepší a kvalitnější služby a těší nás váš zájem. Příště vám přiblížíme nové služby v Databázích, jakými jsou ASPI a ANOPRESS. Příjemné chvíle s pěknou knihou vám přejí knihovnice.

a proč? Přiblížíme ti tedy alespoň to nejdůležitější. Projekt Čtení pomáhá je určen pro žáky základních a studenty středních škol. Každé dítě, které se do čtení zapojí, získá po přečtení některé ze seznamu vybraných knih kredit 50 korun. Tuto odměnu si nemůžeš vyzvednout v hotovosti, ale můžeš ji věnovat někomu, kdo čeká na tvoji pomoc. Věnovat ji můžeš na zmíněnou Knížku pro prvňáčka, nebo na výcvik pejska, který pomůže postiženému člověku, a nebo na operace, které vrátí zrak africkým dětem. Knihy, které do projektu vybrala odborná porota v čele se Zdeňkem Svěrákem jsou rozděleny do kategorií podle věku čtenářů (1.–5. třída, 6.–9. třída, střední škola ). V každé kategorii bude k dispozici nejméně 20 knih k přečtení. Jakmile si vybranou knihu přečteš, čeká Tě zodpovězení několika otázek v podobě krátkého testíku. Odměnu za přečtení knihy získáš pouze v případě správného zodpovězení testu a kredit 50 korun pak můžeš věnovat na libovolnou charitu a pomoc. Více informací a celkový seznam knížek najdeš na webových stránkách celého projektu www.ctenipomaha. cz. Čtení je úžasná zábava, proto čti a pomáhej i ty.

Čti a pomáhej i ty!

S

poj potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým a zapoj se společně s námi do celorepublikového projektu Čtení pomáhá. Někteří z vás jistě soutěžili, nebo soutěží s Knihovnou V. Štecha ve hře Cestovní pas do velkého světa dobrodružství, kde za vybrané přečtené knihy dostáváte zajímavé odměny a ceny. Nyní se naše knihovna připojuje k charitativnímu projektu Čtení pomáhá a podporuje Knížku pro prvňáčka. Napadají tě podobné otázky jako – co máš dělat, jak

Alena Urbanová, odbor kultury MěÚ Slaný

Kateřina Mrvová Krejčová, doliky@knihovnaslany.cz

www.meuslany.cz


KNIHOVNA

Slánská radnice č. 2, únor 2013

Knižní tipy z knihovny Václava Štecha Pro děti

Beletrie

Naučné

Krkouni aneb dobrodružství na planetě Bimbuli Zuzana Pospíšilová Byl jsi někdy dlouho nemocný? Nebo snad v nemocnici? Zkrátka zažil jsi někdy nudu? Hrozná věc! Ale nic v našem životě není přece náhoda. Věříš na zázraky? Myslím, že bys měl! Protože mě se opravdu jeden takový stal. Tím zázrakem je planeta Bimbuli, kterou ti chci právě představit. Doufám, že tě očaruje stejně jako mě. Přála bych si, abys na našem výletě na Bimbuli zažil spoustu zábavy.

Dům hedvábí Anthony Horowitz Sherlock Holmes, nejslavnější soukromý detektiv, se vrací v novém příběhu z pera renomovaného autora thrillerů, detektivek i předloh k detektivním seriálům (Vraždy v Midsomeru, Foylova válka, ad.).

Každý kopec se zvedá…VÝŠ Milan Silný Třetí kniha Milana Silného tentokrát přibližuje zahraniční kopce (ale i několik tuzemských) ze sedla kola. Vtipné vyprávění nepostrádající nadsázku, dramatické situace, při nichž adrenalin stříká na všechny strany.

Klub nenapravitelných optimistů Jean-Michel Guenassia Bohatý, mnohovrstevnatý román o dětství a dospívání v kulisách Paříže, zahalené do podivné atmosféry padesátých a šedesátých let minulého století. Román dosáhl ve Francii rekordního prodeje, obdržel nadšené kritiky i několik literárních cen – např. Prix Goncourt des Lycéens 2010.

Po boku – třiatřicet manželek našich premiérů (1918–2012) Petr Zídek Kniha nabízí příběhy dam z doby prvorepublikové i období protektorátu, manželek komunistických předsedů vlády a nakonec i žen polistopadových premiérů, jejichž jména jsou ještě v živé paměti.

Dědečku, vyprávěj Ladislav Špaček Kniha je určena dětem od tří let. Vypráví o světě etikety pohledem malého děvčátka a jejího trpělivého a laskavého dědečka. Děti se naučí základům chování ve společenských situacích, které jsou přiměřené jejich věku a zkušenostem. Tajemný kůň aneb Cesta za českými památkami Martina Drijverová Sedmi největšími městy Čech a Moravy prochází holčička Una, pátrající po tajemném koni, který ji odnese domů – na červenou hvězdu. Navštíví Prahu, Brno, Ostravu, Plzeň, Olomouc, Liberec a Ústí nad Labem.

www.meuslany.cz

Legionář a sněžná žena Dana Emingerová Zábavné povídky o svérázném stoletém dědečkovi, sepsané jeho vnučkou, publicistkou a spisovatelkou Danou Emingerovou. Dědeček, bývalý legionář, byl neřízená střela, samorost, pro něhož nebylo nic nemožného, uznávaný vynálezce s mnoha patenty i spisovatel, jemuž nikdy nevydali ani řádku. Příběhy plné lásky a humoru doprovázejí originální, úsměvné koláže herce a architekta Davida Vávry, duchovního otce Divadla Sklep.

Cítit se dobře s druhými David D. Burns Pokud máte ve svém okolí někoho, s kým si nerozumíte, tato kniha vám ukáže, jak s touto osobou rozvíjet mnohem prospěšnější vztahy. Nezáleží na tom, zda to je manžel nebo manželka, sourozenec, rodič nebo přítel, či dokonce někdo úplně neznámý. Bude to ale z vaší strany vyžadovat spoustu tvrdé práce. Budete se muset podívat sami na sebe. Profesionální psychiatr a terapeut vás provede teorií (za použití četných příkladů z praxe) i důležitými cvičeními.

| 7


OSTROV, VOLNÝ Č AS

PLES KLUBU MATYLDA A OSTROVA SLANÝ sobota 9. března 2013, od 20.00, Hotel Hejtmanský dvůr WWW.OSTROV-SVC.CZ Dům dětí a mládeže Šultysova, 518 274 01 Slaný mobil: 737 521 978

ostrov.slany@seznam.cz

4.–8. BŘEZNA JARNÍ PRÁZDNINY PONDĚLÍ 4. 3. 8.30–15.30 – Petřínská rozhledna a zrcadlové bludiště. Cena: 250 Kč 13.00–16.00 – Výtvarné techniky v Ateliéru Hliněnka. Cena:100 Kč ÚTERÝ 5. 3. 8.00–13.00 – Planetárium Praha. Cena: 200 Kč 13.30–16.30 – Deskové hry. Cena: 50 Kč STŘEDA 6. 3. 8.30–12.00 – Bowling pro děti. Cena: 200 Kč 13.00–16.00 – Odpoledne plné her. Turnaje v playstationu 3 move a v šipkách, Twister, taneční koberec. Cena: 50 Kč ČTVRTEK 7. 3. 8.30–14.00 – Minigolf v Galerii Butovice. Cena: 200 Kč 13.00–16.00 – Korálkování v Ateliéru Hliněnka. Cena: 100 Kč PÁTEK 8. 3. 8.00–13.00 – Aquapark Kladno. Cena: 130 Kč 13.00–16.00 – Výtvarné techniky v Ateliéru Hliněnka. Cena: 100 Kč Na jednotlivé programy je nutné se přihlásit do 25. 2. Info: Monika Javoříková. 7. 2. KURZ FILMOVÉ HISTORIE (3.) Rozvoj kinematografie v Evropě v poválečném období, kinematografie v Hollywoodu. Od 17.30 v ICM, cena 120 Kč. Sleva 50% pro studenty a seniory. Info: Iveta Schagererová 7. 2. FILMOVÝ KLUB Promítáme: Zloději kol – Vittorio de Sica. Od 19.30 v ICM. Vstup zdarma. Info: Iveta Schagererová 8.–9. 2. NÁVŠTĚVA EKOLOGICKÉHO CENTRA AVES Výlet s přespáním v ekologickém centru Aves. Cena 350 Kč ( zahrnuje dopravu, ubytování, program, stravu). Přihlášky do 6. 2. Info : Petra Libovická

8 |

Netradiční ples pro páry, skupiny i single. Po celý večer hraje kapela New Rebels (bluegrass a country), vystoupení tanečních skupin DDM Ostrov Slaný a show skupiny VAJAMA, tradiční tombola.

vstupenky v ceně 300 Kč zakoupíte na Ostrově ve Slaném Informace: Mirka Kaisrlíková 16. 2. SLÁNSKÁ CENA 2013 – 5. kolo Závody s modely sportovních vozů na autodráze SRC Slaný. Tréninkové jízdy od 8.30. Start závodu v 9.30. Startovné: děti a studenti 30 Kč, ostatní 50 Kč. Diváci vstup zdarma. Info: Alena Špiritová 16. 2. VÝLET DO MOŘSKÉHO SVĚTA PRAHA Cena 370 Kč (doprava, vstup, průvodce). Přihlášky do 14. 2. Info: Petra Libovická 21. 2. KURZ FILMOVÉ HISTORIE (4.) Japonská kinematografie, J. Ozu, K. Mizoguči. Od 17.30 v ICM, cena 120 Kč. Sleva 50% pro studenty a seniory. Info: Iveta Schagererová 21. 2. FILMOVÝ KLUB Promítáme: Rašómon – Akira Kurosawa. Od 19.30 v ICM. Vstup zdarma. Info: Iveta Schagererová 23. 2. KAŠÍROVACÍ HRANÍ Tvořivá sobota v Ateliéru Hliněnka, od 14 do 17 hodin. Výroba loutkového divadélka. S sebou krabici od bot, úsměv a chuť si hrát. Cena 95 Kč, přihlášky do 21.2. Info: Jiřka Hrnčířová

2. 3.–9. 3. Jarní prázdniny LYŽOVÁNÍ V PECI POD SNĚŽKOU V KRKONOŠÍCH Tetřeví boudy, pro lyžaře i snowboarďáky. Cena 4 600 Kč pro děti do 18 let, pro dospělé 5 200 Kč. Záloha 2 100 Kč. Vlek se nacházípřímo u chaty. Info: Jindra Jindřich ITÁLIE – MILÁN – BERGAMO Duben 2013 – 3 dny (letecky) V ceně: letenky, 1x ubytování, doprovod, informační materiály. Přihlášky do 15. 2. Počet míst omezen! Cena cca 4000 Kč. Info: Jindra Jindřich 23. 8.–1. 9. ITÁLIE – PALMOVÁ RIVIÉRA MARTINSICURO Rodinná dovolená, ubytování v apartmánech 10 m od moře, možnost fakultativních výletů. Řím s průvodcem, Ascoli Piceno, národní park Gran Sasso. Cena: 4 990 Kč/ dosp., 4 690Kč / dítě. Cena zahrnuje: ubytování v rezidenci Tuttomare, dopravu ze Slaného, program pro děti, služby delegáta. Možnost zajištění polopenze nebo plné penze. Info: Lenka Geringová

Program městského divadla na únor Úterý 12. února 2013 v 17 hodin KAŠPÁREK V PEKLE Klasická divadelní pohádka v podání souboru Slánská scéna. Režie Libor Dobner. Volný prodej. Čtvrtek 14. února 2013 v 19.30 hodin RAIN MAN Příběh o velmi překvapivém setkání dvou bratrů a složitých a nečekaně krásných zákoutích lidské duše… Příběh o velmi překvapivém setkání dvou bratrů a složitých a nečekaně krásných zákoutích lidské duše je známý zejména z oscarového filmu natočeného v roce 1988, ve kterém herecky excelovali Dustin Hoffman a Tom Cruise. Skvělá divadelní adaptace britského scénáristy Dana Gordona měla premiéru v londýnské divadle Apollo Theatre v září 2008 a byla nadšeně přijata a během necelých čtyř měsíců se uskutečnilo na sto padesát představení. Divadlo Pod Palmov-

kou Praha. Hrají: J. Konečný, R. Valenta, R. Přibyl, H. Saidlová a další. Divadelní předplatné. Sobota 23. února 2013 v 15 hodin LOUPEŽNÍK RUMCAJS Pohádka pro malé i velké podle námětu Václava Čtvrtka. Hraje Docela velké divadlo Litvínov. Volný prodej. Středa 27. února 2013 v 10, 13 a 15 hodin KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA Skřítci Křemílek a Vochomůrka opraví zlobivé kukačky, pomohou čmelákovi Žumbardovi naladit sluníčkovou basu, Svatojánkovi najdou ztracené světýlko, svedou boj o vodní pramen se zlým rakem a setkají se s Ledovou panenkou. Hraje Divadlo Anfas Praha. Dětské divadelní předplatné. Vstupenky zakoupíte v předprodeji městského kina nebo v den představení v pokladně divadla. www.meuslany.cz


VOLNÝ ČAS, INZERCE

Slánská radnice č. 2, únor 2013

Rukodělná činnost i vánoční melodie

O

tom, že rozdáním dárků nekončí krásný vánoční čas, by jistě mohli vyprávět malí i velcí účastníci Silvestrovských dílen a v pořadí již 24. Dostaveníčka pro seniory. Tyto akce pořádané ve dnech 27. až 29. prosince ve volnočasových prostorách Zámečku v Ledcích-Šternberku se pro kluky a děvčata z DD Ledce, kteří zůstali na Vánoce v domově, místní děti i zájemce z řad dříve narozených z obce a blízkého okolí, uskutečnily před příchodem nového roku již podruhé. K dobré náladě odpoledního Dostaveníčka zahrálo slánské harmonikové

Duo Ježci. Při vánočních koledách z celého světa i stále zelených melodiích, přečtení několika úryvků z „Babičky“ paní učitelkou Vaňkovou ze Smečna a přátelským popovídáním si přítomní prožili pohodové odpoledne. Součástí třídenní akce byla také rukodělná činnost pro příchozí děti i dospělé s možností prohlídky nově vybavených prostor v levém křídle zámečku pro školku (děti ve věku 3 až 6 let z obce a okolí), která se připravuje k provozu v polovině roku 2013. Hana Tichá

Svaz tělesně postižených ve Slaném

S

vaz tělesně postižených ve Slaném by rád informoval své členy o akcích, které výbor připravil pro rok 2013. V měsíci březnu se uskuteční schůze spojená s jarním posezením, hudbou, tombolou i občerstvením. V červnu nás čeká týdenní pobyt – Horní Planá – Lipno. I v srpnu pojedeme na týdenní pobyt, tentokrát do obce Vlachovice nacházející se na Českomoravské vysočině. Dále je na podzim připravena plavba lodí po Vltavě s programem. V listopadu si uděláme předvánoční posezení. Na všechny tyto akce zve výbor tělesně postižených Slaný

Svaz diabetiků ve Slaném

S

vaz diabetiků ve Slaném srdečně zve všechny své členy a příznivce na Výroční členskou schůzi, která se bude konat dne 21. února 2013 ve 14 hod., výběr čl. příspěvků od 13.30 v DPS ve Slaném, Na Sadech čp. 173. Předem děkujeme a jsme s pozdravem za výbor SD Fišerová

Setkávání seniorů

R

ádi bychom vás pozvali na přednášky konané v rámci „Setkávání seniorů ve Slaném“, které jsme pro vás připravili v únoru:

Mistři akordeonu Bohuslav Ježek a Bohuslav Ježek zahráli v DD Ledcích-Štenberku.

Kolpingova Rodina Smečno informuje Kolpingova Rodina Smečno byla podpořena v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v oblasti Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce a získala dotaci na projekt Úspěšně do práce po padesátce!

kvalifikace převážně z regionu Kladensko a Kralupsko. V rámci kurzu bude účastníkům hrazeno cestovné (veřejnými hromadnými prostředky) z místa bydliště a poskytnuto stravování. Část účastníků rekvalifikace bude zaměstnána v rámci naší organizace.

V RÁMCI TOHOTO PROJEKTU NABÍZÍME ZDARMA:

Informační schůzka ke kurzům se konají: 5. 2. a 14. 2. 2013 v 9 hodin ve Slaném v Tomanově ulici 1671 (jiný termín je možný po telefonické domluvě).

1. REKVALIFIKAČNÍ KURZ PEČOVATEL/PEČOVATELKA O DĚTI (ve věku 0 do15 let) – kurz je akreditovaný u MŠMT v rozsahu 160 hodin.

Informace a přihlášky můžete získat již nyní u paní Jany Némethové. Telefon 777 558053, e- mail: jana.nemethova@dumrodin.cz.

5. února – JAK NESTÁRNOUT..., aneb jak zpomalit stárnutí aktivně. Ing. Anna Vaníčková, zakládající členka Klubu NW Slaný, lektorka NW, cvičitelka zdravotně - kondičního cvičení seniorů a žen středního věku, nás v rámci cyklu „Setkávání seniorů“ seznámí nejen s “Motivačním hůlkováním”, ale i s volnočasovými aktivitami pro seniory. Sejdeme se v přednáškové místnosti knihovny ve 14 hodin. 19. února – ČESKOSLOVENSKÝ POLITIK JAN MALYPETR (1873–1947). Přednáška Mgr. Zdeňka Víška, učitele OA ve Slaném, se koná u příležitosti 140. výročí narození tohoto nejvýznamnějšího rodáka z Klobuk u Slaného a 10. výročí odhalení jeho pamětní desky v rodné obci. Sejdeme se ve 14 hodin v přednáškové místnosti knihovny Václava Štecha ve Slaném.

2. MOTIVAČNÍ KURZ Vzdělávání je určeno pro osoby starší padesáti let ohrožené sociálním vyloučením z důvodu ztráty zaměstnání, hrozící ztráty zaměstnání a nedostatečné či nevyhovující

www.meuslany.cz

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

| 9


INFOCENTRUM

Infocentrum Pod Velvarskou branou Velvarská 136/1, 274 01 Slaný tel.: 312 523 448 – 728 842 924 – www.infoslany.cz

Od 1. listopadu 2012 má Infocentrum Slaný otevírací dobu ve všední dny od 9 do 16 hodin. O víkendech a ve státní svátky má infocentrum zavřeno.

NEPŘEHLÉDNĚTE NOVINKY AKCE VE SLANÉM V ROCE 2013 Infocentrum Slaný vydalo Kalendárium – přehled kulturních a sportovních akcí pro rok 2013. Na jednoduchém letáku najdete výčet TOP akcí pro letošní rok. Úplný přehled všech plánovaných akcí ve Slaném a jeho městských částech najdete na stránce webu Infocentra, tj. www.infoslany.cz/cs/sekce/ infocentrum/pro-poradatele/, kde je pod textem prolink na Kalendárium 2013. Tento dokument stále aktualizujeme. SBÍRKA SLÁNEK V TOULAVÉ KAMEŘE V listopadu 2012 k nám zavítali zástupci redakce České televize z pořadu Toulavá kamera a natočili spot o sbírce slánek. Z informací, které v současné době máme, víme, že tento díl se bude vysílat začátkem roku, snad v jarních měsících. Jakmile budeme vědět přesný termín, informaci zveřejníme na webových stránkách IC – www.infoslany.cz v sekci NOVINKY. Těm, kteří nebudou moct zhlédnout premiérové vysílání, poslouží archiv pořadu http://toulavakamera.ceskatelevize.cz/area. asp?area_id=1 PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN 2013 • 30. 3. 2013 – Jarní pochod Šáreckým údolím • Slánský velikonoční pohled

Pojďte s námi na ochutnávku mladých vín ze slánské vinice Na Křížku

„SUD ZA SUDEM“ do Vinařství Kvíc v sobotu 9.2.2013 Sraz: ve 14.00 před IC Pod Velvarskou branou program: společná NW vycházka s Klubem NW Slaný cíl: Vinařství Kvíc, kde od 15. 30 probíhá další ročník úspěšné akce Sud za sudem. Vstupné: 170 Kč Vstupné zahrnuje degustaci 12 vzorků vín, pečivo k zakousnutí a Dobrou vodu. Na místě je možné zakoupit také studené občerstvení. Možnost získat velkou samolepku do „Hůlkování pana Slánky“ Doporučujeme místo rezervovat: v Infocentru Slaný nebo na nw-slany@email.cz do 7. 2. 2013 (včetně)

10 |

www.meuslany.cz


VOLNÝ ČAS

Slánská radnice č. 2, únor 2013

Rostou ve Slaném noví Jágrové? J e velmi potěšující, že se v našem městě opět zrodil sportovní tým, který se svými výsledky řadí mezi hokejovou elitu v ČR ve své kategorii. Lze jej srovnávat s minižáky v košíkové, kteří také vyhrávali v krajském přeboru většinou stobodovým rozdílem. V republice skončili v Pardubicích s bronzovými medailemi a v ČR ve sportovní lize základních škol v Kroměříži dokonce druzí. Bylo to umožněno vznikem sportovních tříd, kde byly vybrány děti ze všech škol Slaného. Dnes je jim již kolem padesáti let. Podmínky, které mají dnes trenéři, pánové Petr Burda a Vladimír Kazatel, jsou složitější a řekl bych i mnohem těžší. Museli si děti získat náborem úplně sami. Proto, že dali dohromady partu sedmiletých kluků, u kterých mají přirozenou autoritu, je obdivuhodné. Ovšem bez spolupráce s rodiči, bez jejich všestranné obětavé podpory by výsledky na této úrovni byly nemyslitelné. Můj vnuk hraje ve stejné kategorii ragby za Spartu Praha, tudíž jsem v obraze nejen jako tělocvikář a trenér. K tomu ale, kromě jiného, patří tréninkový proces, kde nechybí důraz na všestrannost, cit pro fyzické nepřetěžování a kolektivní pojetí hry spojené s herní taktikou, která vede ke „čtení hry“, jak je moderně komentováno sportovními reportéry. Toto mnohdy bohužel chybí i mnohem starším hokejistům. K výčtu toho, aby takové úspěchy byly možné, je třeba ocenit úsilí vedení VSH a oddílu LH Lev Slaný. Obě tyto instituce mají nemalé potíže s provozem, a proto i jim patří slova uznání. A teď k samotným výsledkům. Fantasticky obsazený turnaj špiček hokejových nadějí ČR u nás, ve Slaném, se podařil uspořádat dne 3. 11. hlavně díky trenérům. Za vše hovoří účast týmů HC Sparta Praha, HC Energie Karlovy Vary, BK Mladá Boleslav, Chomutovští Piráti a HC Slovan Ústečtí Lvi. Ceny předával od-

chovanec slánského hokeje, hráč kanadsko-americké NHL klubu Carolina Hurricanes Jiří Tlustý. V této konkurenci 1. místo slánských Lvíčat hovoří za vše. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen domácí Jan Šimáček. V turnaji „převálcovali“ Spartu 8:3, Chomutov 5:0 atd. Ve finále Karlovy Vary 6:2. Svou suverenitu potvrdila naše přípravka na turnajích 24. a 25. 11. u nás ve Slaném v kraj-

ském měřítku. Několik výsledků. S Černošicemi 26:3, s Berounem 13:4, s Podblanickem (Benešov) 29:1, s Příbramí 16:0. Ve finále s Mělníkem 11:8. Střelci v turnajích: Burda 34, Šmahel 14, Schejbal Jan 13, Pražák 8, Juren 7, Šimáček 7 (pouze 1 turnaj), Horňáček 6, Schejbal Jiří 5, Kazatel 4, Kittrell a Krátký 1. Slánským Lvíčatům patří gratulace a přání, aby se jim i nadále dařilo a svým trenérům a rodičům dělali svými sportovními úspěchy Stanislav Švarc jen radost.

Mistrovské utkání 3. tříd v Kolíně – i v šesti + gólman se dá vyhrát . Dole zleva: nad maskotem Vladimír Kazatel, Jan Šimáček. Nahoře zleva: Raymond Kittrell, Petr Burda, Pavel Štechmüller, Jiří Schejbal a Václav Čepička.

Kašpárek v pekle Divadelní soubor Slánská scéna, o. s., zve všechny děti, rodiče i prarodiče na odpolední reprízu veselé pohádky s písničkami Kašpárek v pekle. Představení se koná v úterý 12. února od 17 hodin v Městském divadle ve Slaném. Vstupenky jsou k dostání v předprodeji městského kina nebo v den představení v pokladně divadla. Všichni jsou srdečně zváni! Za Slánskou scénu, o. s., Libor Dobner

www.meuslany.cz

| 11


KULTURA

První CD nahrané v kostele v Lidicích u Otrub Kostel Svatého Jakuba Většího v Lidicích u Otrub je hudebníky oblíben pro svoji vynikající akustiku. To byl i důvod, proč manželé Květoslava a Tomáš Ciznerovi, známí na Slánsku především jako členové souboru Musica Fresca, který vedou, velmi stáli o možnost právě v tomto kostele nahrávat materiál pro připravované CD svého syna. Vhodné termíny v průběhu roku 2012 se podařilo domluvit díky vstřícnosti římskokatolické farnosti ve Slaném a ochotě občanského sdružení Wotrubia (CD proto obsahuje poděkování oběma subjektům). V květnu, červnu a září tedy pod uměleckým vedením Květoslavy Ciznerové a za spolupráce třinácti hudebníků a pěti zpěváků, specializujících se na starou hudbu, postupně vznikalo album The Celebration of Trebles, oslavující krásu chlapeckého sopránu. Naprosto unikátní CD, protože se jedná o první sólového album chlapeckého hlasu, které bylo v naší republice natočeno. Album obsahuje 19 skladeb od renesance po 20. století – od Benjamina Brittena, Johanna Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händela, Claudia Monteverdiho, Tarquinia Meruly, Thomase Morleyho, Johna Dowlanda, Vincenza Calestaniho, Wolfganga Amadea Mozarta, Maura Giulianiho, Franze Schuberta, Howarda Blakea a Leonarda Cohena. Protagonistou alba je David Cizner, narozený 12. února 2002 v Praze, laureát nejvýznamnějších dětských republikových pěveckých soutěží – Vinohradský slavíček (1. místo v roce 2010 i 2011), Karlovarský skřivánek (2. místo v roce 2011), Pražský pěvec (mezinárodní soutěž, 1. místo v roce 2011).

Kateřina Andršová, autorka doprovodného textu (sleeve note) v bookletu CD, album popisuje jako vstupenku do téměř zaniklé části hudebního světa, v níž patřilo výsadní postavení chlapeckým sopránům a připomíná drážďanský Kreuzchor, vídeňské Sängerknaben či královéhradecký sbor Boni pueri – český chlapecký sbor. Pochvalně se zmiňuje i o tom, že David Cizner veškerý repertoár zpívá v originálních jazykových verzích, včetně dobové výslovnosti. CD vydala pražská společnost ARTA Records koncem roku 2012. (podrobnější informace na http://www.arta.cz/index.php?p=shop_item&id=F10189 ). Pavel Bartoníček, o.s. Wotrubia Foto: archiv autora

Vina řst ví Kvíc Vás zve na ochutnávku mladých vín ročníku 2012

SUD ZA SUDEM Pro velký zájem letos 2 termíny

sobota 9. února 2013 od 15 do 18.30 neděle 10. února 2013 od 15 do 18.30 ve Vinařství Kvíc Vstupné 170 Kč. Cena zahrnuje ochutnávku 12 vzorků, vodu 0,5 litru a pečivo a na závěr sladké překvapení. Na místě možno zakoupit studené občerstvení a kávu. Záloha na skleničku 50 Kč. Doporučujeme rezervaci na tel. čísle 723860217, mail vinarstvi.kvic@seznam.cz.

Sňatky ve Slaném Své „ano“ si v prosinci 2012 řekli: 14. 12. 2012 Boris Rapp, Slaný a Jarmila Pokutová, Slaný Novomanželům přejeme hodně štěstí!

Další informace na w w w.vinarstvikvic.cz

12 |

www.meuslany.cz


ZAJÍMAVOSTI

Slánská radnice č. 2, únor 2013

Malé asijské muzeum přeje slánským příznivcům mnoho úspěchů v roce vodního hada – 2013 Nebývalé množství zájemců se sešlo ve druhém prosincovém sobotním odpoledni v přednáškové místnosti Malého asijského muzea v Ledcích u Smečna, aby se zúčastnili společenské akce Slavnostního zpřístupnění nové výstavní síně. Samotné muzeum je umístěno v budově staré více jak 100 let, kterou do pronájmu získal Klub Asia – Pražská jurta. Jeho představitel, mongolista a sinolog PhDr. Jiří Šíma, DrSc. (velký příznivec města Slaného), zde začal právě před pěti lety s uskutečňováním svého snu – seznámit se svými sbírkami převážně z oblastí Mongolska a Číny co nejširší okruh veřejnosti. Spolu s přáteli, s paní Dzulou a hlavně s neúnavným nadšením zde, v prostorách bývalé ledecké školy, shromažduje muzejní artefakty, pořádá přednášky, besedy, přátelská setkání, seznamuje zájemce s kulturou a životem obyvatel těchto asijských zemí, kde dlouhá léta jako expert žil a pracoval. Stálá expozice muzea zachycuje nejen historii, ale i současné vztahy České republiky k vybraným asijským zemím (oblastem Ruska, středoasijským republikám, Mongolsku, oběma korejským republikám, Japonsku a Vietnamu). Součástí expozice je i knihovna a dětmi na Dětských dnech oblíbená pravá čínská rikša. V areálu před budovou je veřejnosti přístupná originální mongolská jurta s vybavením. Svoji zájmovou badatelskou činnost rozšířil doktor Šíma i na historii

Betlémské světlo se předávalo i ve Slaném

Z

e Slaného a blízkého okolí si i letos zájemci mohli přijít pro Betlémské světlo - p1amínek lásky a přátelství do příjemných prostor městského Infocentra Pod Velvarskou bránou. Skauti a skautky, členové Střediska modrý kruh, zde předávali již tradičně plamínkové poselství dobré vůle v předvečer Štědrého dne. Předávání Betlémského světla pochází z doby před více jak 900 lety z časů křížových výprav proti mohamedánům, od kterých měl být osvobozen především Betlém a Jeruzalém. O tisíc let později - roku 1986, se v Rakousku připravovala ve prospěch zrakově postižených dětí charitativní akce nadace „Světlo ve tmě“. Jako její součást bylo přivezeno posvátné světlo z betlémské Jeskyně narození. Od té doby plamínek putuje po celé Evropě do více jak třiceti zemí z rakouského Linze, kam je světlo každoročně dováženo. K nám do Česka jej přivážejí dlouhou řadu let brněnští skauti. Ti také zajišťují jeho další rozvoz a předání na styčných místech www.meuslany.cz

Paní KHandnamsrai v Malém asijském muzeu v Ledcích. a současnost obce Ledce, včetně bývalých lázní Šternberk. Že nabídka muzea je opravdu velmi zajímavá, by mohli potvrdit i účastníci nedávného slánského Nočního pochodu, pořádaného městským Infocentrem. „Na besedy s doktorem Šímou, které proběhly před časem ve slánském Vlastivědném muzeu, tak i na setkávání do Ledec,

jezdím velmi ráda. „Je dobré se dozvědět o zemích, které jsou pro nás stále svým způsobem života tajemné,“ nechala se slyšet Eva Kopecká. Malé asijské muzeum v Ledcích u Smečna je přístupné denně mimo pondělí (raději telefonní domluva), tel. č.: 420 605 300 773, e-mail: sim.j@centrum.cz. Tichá Hana

skautům z jednotlivých míst naší vlasti. Zásluhou skautů je tak zářící plamínek Betlémského světla předáván všude tam, kde je o něj zájem – v infocentrech, kostelech, náměstích, v ulicích, azylových domech, obecních úřadech, nemocnicích, v zařízeních pro seniory, knihovnách. Každý rok je také v Rakousku voleno dítě Betlémského světla. Letos se jím stala třináctiletá Christine Mader z St.Oswaldu u Freistadtu, která se ve svém volném čase stará o své dvě kamarádky s Downovým syndromem. „Betlémské světlo jsme předávali v hezkém prostředí slánského infocentra. Kamarádi také s poselstvím navštívili Dům s pečovatelskou službou, nemocnici, kostel Nejsvětější Trojice s klášterem, kostel sv. Gotharda, a Dům pro seniory. Myslíme si, že v dnešní době je mezi lidmi potřeba více lásky, klidu i tolerance, a proto jsme rádi předávali plamínek i my,“ za přítomné kluky i děvčata ze slánského skautského střediska Modrý kruh uvedl Ondřej Dvouletý a doplnil, že se letos mohlo potěšit na Slánsku na sto osmdesát pět příznivců plamínku dobré vůle. Tichá Hana, Romana Imramovská

Ondřej Dvouletý s Betlémským světlem.

| 13


HVĚZDÁRNA

Městská hvězdárna ve Slaném v únoru 2013 Městská hvězdárna je pro veřejnost v únoru otevřena v úterý, středu, čtvrtek a pátek. Prohlídky hvězdárny začínají v 19.00, 19.30, 20.00 a 20.30 hodin. Výpravy škol a institucí mají možnost navštívit hvězdárnu denně i mimo otevírací dobu podle předem sjednaného termínu. Tip na pozorování v únoru: Měsíc – je pozorovatelný na večerní obloze nejlépe od 12. do 24. února. První čtvrt – období s nejlepšími pozorovacími podmínkami – nastává kolem 17. února. Planety – v únoru nastanou nejlepší podmínky roku 2013 pro pozorování planet Merkur. Dne 16. 2. ve 22 hodin na konci občanského soumraku ji spatříme nad západním obzorem. Období pozorovatelnosti potrvá od začátku února do 24. 2. • Konjunkce Merkuru s Marsem nízko nad západním obzorem nastane 8. 2. v 19 hodin, Merkur se bude nacházet 0,26° severně. • Na večerní obloze září největší planeta sluneční soustavy – Jupiter, v druhé polovině noci spatříme Saturn. Z objektů vzdáleného vesmíru nám únorová obloha nabízí dvojhvězdy, hvězdokupy i mlhoviny. Z dvojhvězd je to například nápadná hvězda zimní oblohy - Castor v souhvězdí Blíženců. Známou hvězdokupu Plejády nalezneme v souhvězdí Býka. Skutečnou ozdobou zimní oblohy je Velká mlhovina v souhvězdí Orionu. Mlhovina, také známá po názvem M42 (Messier 42), je emisní mlhovinou ve vzdálenosti 1 600 světelných let od Země. Spatřit jí můžeme dokonce i pouhým okem.

Hvězdárna pro školy Návštěva hvězdárny se může stát atraktivním doplňkem výuky na všech typech škol od mateřských po vysoké.

nosti a přizpůsobí svůj výklad věku a znalostem třídy. Délka diskuse je individuální a řídí se především zájmem ze strany publika.

Návštěva školní skupiny ve hvězdárně je možná po předchozí rezervaci. Závazné rezervace přijímáme v dostatečném předstihu na adrese hvezdarna@volny.cz. Školní programy nabízíme především ve všední dny mimo otevírací dobu, po dohodě je ale možno i jinak.

Návštěva kopule spojená s pozorování oblohy dalekohledem. Pozoruje se především Slunce (exkurze probíhají typicky ve dne). Při nepříznivém počasí je možná návštěva kopule s demonstrací práce s přístroji (demonstrace zvětšení, manipulace s dalekohledem atd.).

PROGRAM ŠKOLNÍ EXKURZE

Časově víceméně neomezená prohlídka výstavních prostor hvězdárny. Možnost nákupu publikací a suvenýrů.

Projekce pořadu dle vlastního výběru. V naší nabídce jsou pořady pro všechny věkové kategorie od předškoláků až po dospělé. Délka pořadu je typicky 30 minut. Přehled našich pořadů naleznete na této stránce http://www.hvezdarna-slany.cz/skoly.html. Po skončení pořadu nabízíme diskusi s astronomem nad dotazy žáků (a samozřejmě i učitelů). Naši lektoři mají rozsáhlé zkuše-

14 |

VSTUPNÉ PRO ŠKOLNÍ EXKURZE Základní vstupné pro žáka je 10 Kč. Volné místenky pro pedagogický doprovod Mateřské školy – na každých započatých 10 žáků 1 místenka Ostatní – na každých započatých 25 žáků 1 místenka

Městská hvězdárna ve Slaném, Nosačická 1713 telefon: 312 525 730, www.hvezdarna-slany.cz

ASTRONOMICKÉ POŘADY Čtvrtek 7. 2. v 18.00 – TAJEMSTVÍ VESMÍRU Jak vesmír funguje? Jaké základní fyzikální jevy jej utvářejí? Pořad má dvacetiminutový úvod, ke kterému si můžete volně vybrat z následujících desetiminutových bloků: závěrečná stádia hvězdného vývoje (neutronové hvězdy, černé díry, ...), kosmologie (vznik a vývoj vesmíru), vznik hmoty, pozemské dalekohledy, vesmírné dalekohledy. (45 minut) Čtvrtek 14. 2. v 18.00 – MĚSÍC – SEN A SKUTEČNOST Pořad o našemu nejbližším souputníkovi. (25 minut) Čtvrtek 21. 2. v 18.00 – VESMÍR A SVĚTLO Základní informace o světle, jeho vlastnostech a hlavním zdroji – Slunci – to je náplň pořadu, který žáky seznámí i s některými optickými přístroji a optickými zákony. Vysvětlí též fáze Měsíce a příčiny vzniku zatmění. (35 minut)

POŘADY PRO DĚTI – sobota 23. 2. v 16 hodin MĚSÍC U KREJČÍHO (30 minut) To vám byl jednou krejčí Jehlička, který měl za úkol pro Měsíček ušít šaty. A jak to dopadlo, když Měsíc vypadá jednou jako rohlíček a jindy je kulatý jako míček? JAK KOMETKA ŠLA DO SVĚTA (20 minut) Pohádka o tom, jak odvážná kometka zachránila malého Pluta před ďábelským Algolem. Dále zde vystupují parádivé Plejády, moudré Slunce i pozemští hvězdáři. Každý dětský návštěvník akce dostane dárek ZDARMA.

www.meuslany.cz


HISTORIE

Slánská radnice č. 2, únor 2013

Trhlina ve Slaném… o tom, jak město Slaný přispělo k rozvoji českého výtvarného umění (VII. část) – Richard Lauda Prvním jihočeským malířem, kterého „slánští trhlináři“ získali pro Slaný, byl Richard Lauda (1873–1929). Tento významný umělec našel v Slaném krajany z Mladé Vožice – Věru Čížkovou, rozenou Maříkovskou, manželku ředitele slánské spořitelny Karla Čížka a dále zde potkal prof. Karla Schätingera, ředitele gymnasia z Roudnice (mimochodem dědečka slánského fyzika Ing. Vladimíra Lelka, DrSc.). Richard Lauda se učil kupcem v Mladé Vožici právě u „starého“ Schätingera, od něhož se nakonec dostal na vytouženou malířskou Akademii. Slibně zahájenou Laudovu spolupráci se slánskou spořitelnou ukončila jeho předčasná smrt. Jihočech Richard Lauda – malíř Táborska Richard Lauda, rodák z Jistebnice u Tábora, studoval v letech 1895 až 1901 na pražské Akademii u profesora Maxe Pirnera, u T. F. Šimona se zdokonaloval v grafické práci, zejména v technice leptu. V roce 1903 vznikla pod jeho rukama publikace Radosti malých, při jejíž tvorbě se sice inspiroval anglickými obrázkovými knihami, ale zvolil ryze český přístup. A tak knihu lidových říkadel Karla J.aromíra Erbena doprovází přes dvacet Laudových obrázků ze života dětí na Jistebnicku. V jeho malířském díle je pozoruhodnou výtvarnou mluvou zaznamenán kraj Táborska, kdy na plátnech a grafických listech uplatnil sociální motivy ze života prostých lidí. Od roku 1925 žil Richard Lauda v Táboře, kde se výrazně podílel na kulturním a společenském životě. Jako jeden z organizátorů velké „Jihočeské výstavy“ v létě 1929 v Táboře obětavě zachraňoval exponáty, když silná bouře 4. července ničila pavilony na břehu rybníku Jordán. Lauda však tehdy silně prochladl a za tři týdny – 24. července – zemřel na zápal plic. Ve Slaném v roce 1926 a další práce pro spořitelnu Když pomineme nejstarší „slánskou“ Laudovu památku – pozoruhodný soutěžní návrh plakátu Šestého všesokolského sletu (1912), který můžeme dodnes obdivovat ve slánské Sokolovně, tak přímé písemné malířovy kontakty s vedením slánské spořitelny zaznamenáváme na počátku roku 1926. Tehdy se již uvažovalo o stavbě nové spořitelny a Richard Lauda si přál získat při její výzdobě rozsáhlejší zakázku. V dubnu už bylo známo konkrétní zadání pro Laudu – měl namalovat pohled na Slaný v „nadějných“, a to nejlépe v jarních barvách. Malíř přijel do Slaného v červnu, a jak vyplývá z korespondence, vrací se do Tábora na začátku července. Vedle pohledů na jednotlivé památky i celé město realizoval Richard Lauda další zakázky spořitelny – návrhy kalendářů a částečně ročenek spořitelny. V roce 1926 namaloval i znak města Slaného; povedl se a byl později často reprodukován. Výstava ve slánské sokolovně Na Laudově výstavě ve Slaném, která proběhla ve Fügnerově sále slánské sokolovny od 24. října do 7. listopadu 1926, bylo shromážděno na sto artefaktů, a to převážně olejomaleb. I když většina exponátů pocházela z jeho rodného kraje, důležitou skupinu logicky tvořily slánské motivy. V katalogu výstavy napočítáme osm olejů ze Slaného a jednu příwww.meuslany.cz

pravnou kresbu, přičemž dva obrazy – Pohled na Slaný od jihu a Pohled na Slaný od Slánské hory – získala tehdy slánská spořitelna. Z poznámek Josefa Kyliese víme, že kromě těchto dvou stěžejních Laudových slánských prací se mezi místními příznivci výtvarného umění nacházela další tři Laudova díla – studie k rozměrnějším plátnům a jeho pozoruhodná malba – Pohled na kostel sv. Gotharda ze státní silnice. Některé přípravné Laudovy kresby dodnes nalezneme ve sbírkách slánského muzea. Z nich snad nejvíce zaujme kresba křížů na Slánské hoře, z ní je patrné, že „nahlodání“ hory kamenolomem nebylo tehdy až tak rozsáhlé. Laudova výstava ve Slaném měla úspěch; malíř usiluje o podobnou v nedalekých Lounech a obrací se ke slánským přátelům o pomoc při jejím zprostředkování. Po slánské výstavě O další spolupráci se spořitelnou usiloval Richard Lauda stále, a to i proto, že jeho ekonomická situace nebyla příznivá. Zůstaly dluhy po postavení rodinného domu a práce pro malíře bylo málo … žádné kšefty … posteskl si ve vánočním dopise do Slaného v roce 1926. A snad díky přímluvě přátel ze Slaného se Lauda podílel na výzdobě ročenek spolku českých spořitelen. Ostatně v tomto ohledu měl, po spolupráci na zakázkách pro slánskou spořitelnu, zkušenosti. V roce 1927 Richard Lauda nabízí slánské spořitelně zhotovení litografie kostela sv. Gotharda od jihozápadu přes rybníček Pandu – motiv, který, jak sám v listě poznamenal, se mu ve Slaném líbil ze všech nejvíce. Malíř

navrhoval dvojbarevnou litografii – černou kresbu na světle žlutavém podtisku. Zda se nakonec podařilo litografii realizovat, zatím nevíme, ale ve slánském muzeu se nám alespoň zachovala jeho kresba tužkou, která se měla jistě pro ni stát podkladem. Spolupráci se spořitelnou přervala smrt Richarda Laudy. Máme po ruce smutné dopisy jeho manželky, náhle opuštěné s dětmi a s řadou dluhů. Tehdy plna bolesti popisuje poslední dny manžela a po několika měsících se obrací do Slaného s prosbou o pomoc při prodeji Laudových obrazů se slánskými motivy. O památku svého muže pečovala stále, v posledním dopise Karlu Čížkovi (1955) děkuje za pomoc při soupisu Laudových prací, tehdy se zajímala o jeho dílo již i její snacha. Josef Kylies po smrti Laudy poznamenal, že to byl umělec, …který vyrůstal z podstaty rodného kmene a rodné půdy, bez koketování s novodobým uměleckým pokusnictvím západníků, kteří jsou zásadně toho mínění, že co nemá punc Paříže, není uměním. Lauda však zůstal věren jihočeským políčkům a vrostlým do nich sukovitým sedláčkům, maloval s láskou senoseče, žně, dobývání brambor i řepy, pastvu a vůbec všechny motivy, z nichž se skládá život venkovského člověka … své zemi zůstal věrný až do posledního dechu… A my můžeme při pohledu na Laudovu slánskou tvorbu konstatovat, že ve Slaném se nám sice nezachovalo jeho „jihočeské“ dílo, ale jeho práce příležitostná, která dokresluje výtvarný profil významného a dodnes ne zcela doceněného umělce. Vladimír Přibyl spolu s Olgou Černušákovou

| 15


ŠKOLY, ŠKOLKY

Čas adventu v ZŠ v Palackého ulici

P

ředvánoční čas je dobou společného setkávání blízkých, rozjímání, ale samozřejmě také přípravou a těšením se na Ježíška. Jsme přesvědčeni, že toto krásné období roku je možné si užít nejen v rodině, ale i ve škole, proto jsme advent na ZŠ Palackého obohatili mnoha zajímavými akcemi, které jsme si společně velmi pěkně užili. Již v listopadu jsme vyhlásili soutěž o nejhezčí vánoční přání. Soutěže se mohly kromě našich žáků zúčastnit i děti z ostatních mateřských a základních škol Slánska. Jako další bod programu v těšení se na Vánoce jsme čtvrtého prosince ve slánském divadle zhlédli pohádkové představení Kašpárek v pekle, abychom se připravili na smršť pohádek, která nás čekala o vánočních prázdninách. Slavnostně jsme pak dobu adventu zahájili pátého prosince, kdy se ve škole konal projektový den „Začátek adventu“. Během tohoto dne jsme se všichni sešli u vánočního stromečku, společně ho rozsvítili a zazpívali si koledy. Potom jsme vyráběli nejrůznější ozdoby na stromeček, pekli cukroví, perníčky a povídali si o tom, co je advent a jaké zvyky jsou s ním spojené. Také k nám přišel Mikuláš s čerty i andělem, což byl zejména pro nejmenší děti velký zážitek! Chlapci z vyšších

ročníků se raději zúčastnili turnaje ve florbalu, který pořádal Ostrov dětí. Zlatý hřeb našeho Adventu se uskutečnil třináctého prosince, kdy jsme pořádali Vánoční výstavu. Na tento den jsme se celý měsíc průběžně připravovali – vyráběli jsme co nejzajímavější svícny, ozdoby, vánoční dekorace, nacvičovali program na zahájení. Součástí výstavy byla kromě ukázky výrobků žáků školy také prezentace všech vánočních přání z naší soutěže. Z každé zúčastněné školy byli vyhodnoceni 3 soutěžící, kteří byli během vánoční výstavy odměněni pěknými dárky. Během slavnostního zahájení výstavy naši žáci zazpívali vánoční koledy a recitovali vánoční říkanky. Všechny děti si svých „pět minut slávy“ náležitě užily. Vernisáže se zúčastnili i zástupci města Slaný - místostarosta pan Jaroslav Hložek a místostarosta Mgr. Martin Hrabánek. Velice si vážíme jejich účasti (o to více, že město Slaný není zřizovatelem naší školy). Zahájení výstavy se zúčastnila také řada dětí z mateřských škol i některé třídy z dalších slánských základních škol. Největší úspěch v průběhu výstavy měly workshopy, které byly pro návštěvníky připraveny - děti si mohly nazdobit perníčky, vymalovat sněhuláka, vyrobit stromečky.

Nabitý konec roku v MŠ U Divadla

K

onec roku 2012 nebyl ve školce „U Divadla“ vůbec nudný, spíše nabitý děním a zábavou. Do soutěže na téma Jaroslava Ježka se Slánským jazzovým klubem jsme poslali výtvarná dílka ze všech našich tříd a dočkali jsme se báječného ocenění. Hezká byla i výstava všech dílek z ostatních škol a školek v chodbě slánské knihovny. Všechny třídy naší školky si užívaly DEN TATÍNKŮ. Paní učitelky společně s dětmi uvítaly tatínky ve svých třídách a přichystaly nejen pohoštění, ale i krásné, hravé odpoledne. Tatínků přišlo hodně a radost dětí byla největší odměnou. Moc se nám to všem líbilo. Další, větší a ještě radostnější událostí byly ADVENTNÍ DÍLNY, které pořádáme již tradičně v předvánočním čase. Letos jsme zdobili perníčky, což se, jak doufáme, stane naší tradiční aktivitou. Jedna z šikovných maminek nám ochotně pomáhá a pod jejím vedením se naučíme spoustu nových věcí. Vázali jsme vánoční věnce a svícny. Bylo to příjemné zastavení v čase adventním. Všechny nás navštívil Mikuláš, anděl a dokonce dva čerti. Děti nám nikdo neodnesl, i když se trošičku bály, ale nakonec to nebylo tak hrozné, vždyť jsme všichni v podstatě hodní, a tak jsme zůstali v plném počtu! No řekněte, kdo by dal ta naše zlatíčka čertům? Zpříjemněním předvánočního čekání byla i výstava obrázků paní Frenčíkové ve slán-

16 |

Na workshopech dětem pomáhali žáci z vyšších ročníků naší školy. Každé dítě si tak výstavu naplno užilo a navíc si z výstavy odneslo nějaký vlastní výrobek. Čas adventu jsme na naší škole zakončili dvacátého prvního prosince projektovým dnem na téma „Vánoce“, kdy jsme s dětmi zpívali koledy, vyráběli dekorace a povídali si o vánočních tradicích a zvycích. Celý adventní program považujeme za velmi vydařený – výstava měla výrazný úspěch u návštěvníků, naše děti si advent moc užily, naučily se spoustu nových věcí a také měly možnost se předvést okolním školám i širší veřejnosti jako velmi šikovné a zručné. Těšíme se, že se nám v příštím roce povede na letošní úspěch navázat a vytvoříme z adventu na ZŠ Palackého pěknou tradici, na kterou budou s radostí vzpomínat nejen žáci, ale i návštěvníci Mgr. V. Mašková našich akcí.

SLÁNSKÁ CHARITATIVNÍ SBÍRKA BYLA ÚSPĚŠNÁ

ském muzeu. Paní autorka nás dokonce sama přivítala a povídala si s námi. Její obrázky jsou opravdu krásné a její knížky jsou dostupné a dokonce některé máme i ve školce. Výstava měla již vánoční ladění a pan Hevessy hrál na klávesy a s dětmi zpíval koledy. V závěru nám zazpíval písničku od Spirituál kvintetu. Bylo to příjemné odpoledne. Do naší školky zavítal i kouzelník. Ve třídě „U Trpaslíků“ nám předvedl svá kouzla a triky. Vánoční plavání se svítícími svíčkami bylo velmi pěkné. Zdobení vodního stromku bylo sice náročnější na potápění, ale nakonec to všichni zvládli. A pak jsme uzavřeli dění VÁNOČNÍMI BESÍDKAMI. Doufáme, že se všem líbily. Připravovali jsme se opravdu pečlivě a moc jsme se těšili, jak se ukážeme. Byla to pro děti zkouška odvahy, ale všichni jsme to zvládli. Nebylo třeba se bát, vždyť diváci byli naši nejmilejší, kteří nám nějakou tu chybičku rádi odpustili a jistě jim i slza dojetí ukápla. Rozhodně to byla krásná chvíle, kdy jsme všichni společně a s dojetím vítali Vánoce. Snad se všem přítomným besídky líbily a ta chvilka pohody, to předvánoční zastavení se jim zdálo tak krásné jako nám. Moc za všechno děkujeme všem rodičům, prarodičům a sourozencům, kteří si to s námi užili. V závěru bychom chtěli všem popřát krásný nový rok 2013.

Ve dnech 7. a 8. 12. 2012 se ve Slaném konala charitativní sbírka použitého ošacení, obuvi a hraček. Do sbírky se zapojila řada obyvatel, a to nejen Slaňáků. Třetí základní škola ve Slaném uspořádala sbírku použitých hraček. Všem, kteří se sbírky účastnili, děkujeme. Vybraný použitý materiál si 13. 12. 2012 odvezla Diakonie Broumov, která bude materiál postupně využívat. „Zjednodušeně lze celý systém popsat tak, že z místa, kde jste své obnošené oblečení, boty či domácí potřeby odevzdali, je všechen materiál odvezen na nádraží, přeložen do vagónu a odeslán do Broumova. V Broumově je vše uskladněno v našich skladech a postupně předáváno ke zpracování. Na zpracování sbírek se podílí cca 50 osob z okraje společnosti. Tito lidé díky vám mají možnost pracovat v částečně chráněném prostředí. Mnozí se tak připravují na vstup na otevřený trh práce a na návrat do společnosti. Pracovní programy významným způsobem přispívají k poskytovaným sociálním službám.“ (www.diakoniebroumov.org). Použité ošacení, boty, hračky jsou dále předávány potřebným rodinám, neziskovým organizacím, jako jsou např. nízkoprahová centra, zařízením pro děti, slouží i lidem, které potká živelná pohroma, jako jsou povodně. Ještě jednou děkujeme všem dárcům.

Kolektiv MŠ Slaný, Vítězná 1578

Mgr. Marcela Rezlerová

www.meuslany.cz


ŠKOLY

Slánská radnice č. 2, únor 2013

Devět měsíců do 100. výročí Základní školy na Hájích NAŠE ZAHRADA Školní budova na Hájích už nestojí tolik osamocená na kopci uprostřed přírody jako před 100 lety. To, že byla zasazena do poměrně rozsáhlého pozemku, který je dodnes součástí školy, bylo velice prozíravé. Kdoví, zda by i dnes školu obklopovala zeleň, když pokračující rodinná zástavba v těsném okolí dýchá na plot školy téměř ze všech stran. Pozemek, který školu na Hájích obklopuje, prošel mnoha změnami, proto bychom rádi připomněli některé zajímavosti a fakta týkající se této části školy. V současné době se celý pozemek dělí na sportovní areál, dětské hřiště a zahradu. Sportovní areál neprošel bohužel od doby svého vzniku žádnými podstatnými změnami. Zato zahrada s dětským hřištěm jsou dnes téměř k nepoznání od stavu ještě před deseti lety. Kdybychom se ohlédli do minulosti, dozvěděli bychom se z různých záznamů i vzpomínek, že zahrada sloužila, stejně jako dnes, ke vzdělávání. Na rozdíl od dnešní doby však byla i důležitým zdrojem surovin pro školní jídelnu. A dokonce se zde chovalo i drobné domácí zvířectvo. Toto už dnešní hygienické předpisy neumožňují. Paní učitelka Mgr. Jana Drholcová vzpomíná na dobu, kdy ve škole pracovala jako učitelka pracovního vyučování, součástí kterého byla i výuka prací na pozemku:“ V roce 1972 učil práce na pozemku zástupce ředitele pan Jan Rozenkranz, klidný, rozvážný, moudrý a puntičkářský člověk. Jeho pracovitost se odrážela i na samotné zahradě. Při vytrhávání plevele museli žáci plevel vyrovnávat na cestičky jedním, zcela určitým směrem

– kořínky k půdě. Pan učitel založil pařeniště, kde se pěstoval hlávkový salát do školní kuchyně. Byla postavena králíkárna a žáci se starali o chov králíků společně s vyučujícím. Maso opět skončilo ve školní jídelně, podobně i rybíz z horní části zahrady. Když pan učitel odešel do důchodu, zahradu převzala paní učitelka Eva Bartoňová. Po jejím odchodu ze školy se zahrady ujal ředitel školy pan Václav Jirát spolu se mnou. Pěstovali jsme pórek, kapustu a v pařeništi salát. Zahrada se stále udržovala na dobré úrovni. Poté, co dostalo zahradu na starost více učitelů a její dolní část dokonce obhospodařovala další ZŠ, úroveň značně poklesla.“ A jak vypadá zahrada dnes? Před deseti lety byla zahájena její rozsáhlá úprava, která zpřístupnila celý pozemek. Byly provedeny terénní úpravy, navezení zeminy a celková revitalizace zeleně. V loňském roce se v horní části zahrady vybudovalo dětské hřiště,

které kompletně sponzoroval Klub rodičů a přátel školy při ZŠ, podobně jako sestavu betonových laviček před třemi lety. Zahrada tak slouží nejen k výuce, ale i jako relaxační místo. V jarních měsících se výuka např. výtvarné nebo hudební výchovy přesouvá právě do těchto míst. Žáci mají možnost již od útlého věku být při výuce spjati s přírodou a leccos si prakticky vyzkoušet. Někdy je potřeba plít, okopávat, zalívat a nakonec i sklízet, což patří k těm radostnějším činnostem. Zejména starší žáci pochopili, že vlastnoručně vypěstovaná jahoda, hroznové víno nebo meloun, chutnají nejlépe. Všichni jsme rádi, že je naše škola obklopena zelení a velice si toho v dnešní uspěchané době vážíme. Věříme, že i sportovní areál projde v nejbližší době rekonstrukcí a potvrdí tak celkovou jedinečnost přírodního komplexu kolem Základní školy na Hájích. Kolektiv učitelů ZŠ

Beseda s Cyrilem Podolským v ZŠ v Rabasově ulici V předvánočním čase, 19. 12. 2012, naši školu v Rabasově ulici navštívil prostřednictvím Knihovny Václava Štecha ve Slaném významný český animátor a držitel TV ceny Elsa 2008 za námět a režii seriálu Krysáci pan Cyril Podolský. Tento umělec byl nominován na TV cenu Elsa 2010 a cenu TýTý za televizní seriál Krysáci – 2. série. Mezi jeho další práce patří například videoklipy pro Strážce plamene pánů Hapky a Horáčka, kniha + CD Strašidelný herbář, animace v seriálu Pat a Mat, Králíci v klobouku aj. V úvodu besedy nám pan Podolský vysvětlil principy animace, výrobu filmové loutky, přiblížil pojmy jako je např. filmová dekorace, scéna, trik nebo rekvizita. Zasvětil nás do tajů písňových textů, animace k hudbě nebo dabingu loutkového filmu. Ukázal nám na Krysákovi, jaké vlastnosti musí taková loutka splňovat, aby mohla být použita například ve Večerníčku nebo animovaném filmu pro dospělé. www.meuslany.cz

Zjistili jsme, že práce animátora je obrovsky náročná, a animovaný film, například loutkový, je vlastně takový malý zázrak. Netušili jsme, kolik práce, a to mnohahodinové, je potřeba, abychom spatřili ve finálním provedení „jen“ několikaminutový film. Návštěva se propojovala v několika sekcích najednou – slovo režiséra, ukázky animace,

dotazy žáků, připravené soutěže o zajímavé odměny. Beseda měla spád, byla příjemná, nenudila („devítky jsou devítky“), zabavila a hlavně nenásilně vzdělávala. Zdálo se, že žáci, ať už ti nejmenší nebo samotní deváťáci, doslova hltali každé slovo našeho vzácného průvodce. Devadesát minut uteklo tak rychle, že se žákům nechtělo odcházet, a dozorující učitelé ani neměli důvod, aby někoho napomínali. Nebylo totiž koho. Tak skvěle připravený tento program byl. Každý žák chtěl být najednou animátorem…Než většina zjistila, že by jejich práce musela být hlavně posláním, ne pouhou honbou za vysokým výdělkem. Velký dík patří Knihovně Václava Štecha ve Slaném, že nám tuto besedu umožnila, protože setkat se s takto významným umělcem a animátorem v jedné osobě, panem Cyrilem Podolským, byl skutečným zážitkem a předvánočním dárkem nejen pro děti, ale i pedagogy. Mgr. Andrea Hrabánková, ZŠ Slaný, Rabasova 821

| 17


INZERCE

Význam čtení pro děti předškolního věku Význam čtení pro duševní vývoj dítěte je z psychologického pohledu nenahraditelný. Rodiče by měli začít číst svým dětem co nejdříve. Mohou tak výrazně ovlivnit, jaký vztah ke čtení a knížkám budou jednou jejich děti mít. Čtení knížek napomáhá k rozvoji zejména verbálních schopností (rozvíjí jazyk, slovní zásobu, samostatné vyjadřování). Dítě tím, že slyší a naslouchá čtenému příběhu, se učí spisovnému jazyku, správné výslovnosti, artikulaci, učí se rozlišovat slova a věty. Posloucháním čtení se trénuje paměť, posiluje schopnost udržet pozornost, soustředit se na příběh, porozumět mu. Při čtení se dítě zklidňuje. Na rozdíl od sledování příběhu v televizi či na DVD jsou děti nuceny používat svoji vlastní představivost, rozvíjí se tak i jejich fantazie. Naslouchání čtenému příběhu je i velkou výchovnou metodou, které učí děti sociálním dovednostem, vcítění se do druhých, posiluje zdravý emoční vývoj dítěte, učí děti hodnotám a rozlišování dobra od zla. Nená-

silnou formou lze dítěti ukazovat správné a špatné vzory chování. Společně strávený čas s knihou utužuje i rodinné vazby, vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem a posiluje jejich vzájemný vztah. Na chvíli má dítě rodiče jen pro sebe, patří mu veškerá jeho pozornost, prožívají společná dobrodružství. Především pro děti předškolního věku je četba knížek mimořádně důležitá, protože ulehčuje učení a pomáhá dosahovat úspěchů. Děti, kterým se v tomto období čte, lépe prospívají ve škole. Mají větší slovní zásobu, lépe tvoří věty, dobře se učí jazyku, dokážou se mnohem lépe vyjadřovat v mluveném i v písemném projevu. Snadněji zvládají matematiku i další vyučovací předměty, protože se jim lépe rozvíjí logické i abstraktní myšlení a mají lepší přehled o světě kolem sebe. Čtení knížek by mělo být nedílnou součástí užitečně a plnohodnotně stráveného volného času rodičů se svým potomkem. Projekt Zdravý životní styl nabízí rodičům předškolních dětí zdarma odborné přednášky

a rady přímo v mateřských školách. Dále nabízí rodičům písemné odpovědi na konkrétní problémy při výchově předškolních dětí. Své dotazy posílejte na: www.zdravyzivotnistyl-zatec.cz. Projekt realizuje Občanské sdružení Vzdělávací centrum Podkrušnohoří. Projekt Zdravý životní styl plánuje v následujících měsících pořádat v mateřských školách a mateřských centrech přednášky na téma: Zdravý životní styl, Předškolní výchova dětí, Volný čas dětí. Zveme rodiče a prarodiče předškolních dětí. Informace o termínech budou zveřejněny ve spolupracujících školkách a v tisku.Podrobnosti o projektu a přednáškách naleznete také na: www. zdravyzivotnistyl-zatec.cz. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Nástraha zimy – nemoci z nachlazení Během zimy většina dětí prodělá několik onemocnění z nachlazení. Větší nemocnost je u dětí, které letos začaly docházet do mateřské školy. Nemoci z nachlazení jsou doprovázeny únavou, teplotou, rýmou a kašlem. Většinou je průběh onemocnění lehký, trvá několik dní. Někdy dojde ke komplikaci a nemoc se pak protáhne na 2–3 týdny. Často lze těmto komplikacím předejít důsledným dodržením léčebného režimu u dítěte. Nemocné dítě patří do postele, zejména v období zvýšené teploty a únavy. Nemocnému zajistíme dostatek tekutin, lehkou stravu. Do jídla dítě nenutíme, tekutiny však důrazně nabízíme. Nepřetápíme místnost, často větráme. Vhodné je dítěti číst, povídat si s ním. Dítě ponecháváme v domácím prostředí po dobu zvýšené teploty a ještě 2 dny po překonání teploty. Dobu vycházek postupně prodlužujeme. Známkou uzdravování se je návrat chuti k jídlu, dobrá výkonnost, nálada na hraní. Většina nemocí z nachlazení je doprovázena zvýšením teploty nad 38 stupňů. V tomto případě teplota není nemocí, ale příznakem nemoci. Proto teplotu do 38 stupňů není nutné snižovat podáváním léků proti teplotě. Při teplotě okolo 38,5 stupně se může použít ochlazování vlažnou sprchou, vlažnou koupelí. Pokud po tomto ošetření teplota dále stoupá je čas na podání léku proti zvýšené teplotě. Dalším častým příznakem nemoci z nachlazení je rýma, proto dítě často vybízíme ke smrkání. Pokud ještě smrkat neumí, po-

užíváme nosní odsávačku. K ošetření nosní sliznice jsou vhodné spreje z minerálek a mořské vody. Při spánku volíme zvýšenou polohu hrudníku, nepřetápíme místnosti. Děti, které jsou silněji zahleněné, často hleny polykají a pak může dojít ke zvracení napolykaných hlenů. Častým průvodcem rýmy je i kašel. Po překonání akutního stavu nastává období úzdravy-rekonvalescence. Tato doba má být minimálně stejně dlouhá jako doba léčby. Vyhýbáme se prostředí, kde jsou nemocní, nedáváme dítě předčasně zpět do mateřské školy. Recept na léčivou polévku při nachlazení Do vývaru nebo vody přidáme na drobno nakrájenou cibuli, brambory, kmín. Během vaření si připravíme naškrábaný česnek a majoránku, které přidáme až ke konci vaření, když už jsou brambory měkké. Do polévky můžeme přidat nasucho opražený chléb nebo rohlík. Projekt Zdravý životní styl nabízí rodičům předškolních dětí zdarma odborné přednášky a rady přímo v mateřských školách. Dále nabízí rodičům písemné odpovědi na konkrétní problémy při výchově předškolních dětí. Své dotazy posílejte na: www.zdravyzivotnistyl-zatec.cz. Projekt realizuje Občanské sdružení Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Žatec.

O přednáškách v následujících měsících budete informováni v tisku, ve spolupracujících mateřských školách a mateřských centrech. Více informací naleznete na www.zdravyzivotnistyl-zatec.cz Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Projekt Zdravý životní styl pořádá v měsíci únoru přednášky: 13. 2. v 16.00 – Velvary MŠ U Cukrovaru 675 – pedagog 26. 2. v 15.30 – Slaný MŠ Vítězná 1578 – zdravotník

Měsíčník Slánská radnice vydává město Slaný, IČO 00234877 • Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný • e-mail: slanska.radnice@email.cz, Telefon redakce: 312 511 115 • Šéfredaktor: Ing. Petr Kolačkovský • Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: 1 E 10589 • Tisk: Tiskárna KOČKA Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři • Redakce si vyhrazuje právo příspěvky upravit • Uzávěrka dalšího čísla 12. února 2013

18 |

www.meuslany.cz


POZVÁNK A

Slánská radnice č. 2, únor 2013

10. jubilejní ples Královského města Slaného K dyž jsme před dvanácti lety přecházeli chodník na druhou stranu, aby nám na hlavu nespadla cihla z vybydleného a zdevastovaného Grandu, nikdo jsme asi nevěřili, že tento pilíř městského kulturního života čeká ještě něco jiného než demolice. A přesto za méně než dva roky proběhla zásadní rekonstrukce a velký taneční sál spolu s dalšími salonky a zázemím vstal z popela jako bájný Fenix. Právě před deseti lety zaplnili zvědaví Slaňáci přilehlé ulice a trpělivě hodiny čekali na prohlídku opravených prostor. A zanedlouho se Městské centrum Grand slavnostně otevřelo prvním plesem města. Pamětníci, kteří byli při tom, si museli vystát téměř celodenní frontu na vstupenky, jež jsme museli omezit na pouhé dva kusy na osobu. První ples byl opravdu jednou z největších společenských událostí novodobé historie města. Ale ani další ročníky své návštěvníky nezklamaly. Střídaly se vynikající kapely. Slánské i hostující. Zajímaví a populární hosté, moderátoři, zpěváci i třeba kouzelníci a bublináři bavili přítomné.

Tradicí se stal půlnoční společný přípitek se starostou i následující „překvapení“. Milým zvykem je předávání malých sympatických suvenýrů všem návštěvníkům jako připomínka toho kterého plesu… Musím s radostí podotknout, že ples je zároveň vyjádřením určité pospolitosti města a velké skupiny podnikatelů, kteří ve Sla-

ném působí. Bez jejich nezištné a laskavé donátorské podpory bychom jen stěží mohli dosáhnout toho, že ples Královského města Slaného je bezesporu vrcholem každoroční plesové sezóny. A už je před námi první zaokrouhlené jubileum. Plesový výbor, jemuž mám tu čest předsedat, připravuje od podzimu program. Pracovníci Městských kulturních zařízení oslovují vytipované kapely, zpěváky, taneční kluby a další potenciální hosty. Opět „klepeme na dveře“ našich osvědčených a laskavých sponzorů a vymýšlíme, čím překvapit milé návštěvníky našeho plesu, abychom jim připravili příjemný večer a hezkou vzpomínku. Ostatně, přijďte se přesvědčit sami, zda se nám to i podesáté povede. Předplatné bude zahájeno v pokladně kina ve středu 20. února v 16 hodin a desátý ples Královského města započne osmou hodinou večerní v sobotu 23. března. Srdečně Vás zvu… Jaroslav Hložek, 1.místostarosta a předseda plesového výboru

Předprodej vstupenek na 10. ples Královského města Slaného bude zahájen ve středu 20. února od 16 hodin v předprodejní pokladně Městského kina ve Slaném. Telefon 312 522 608. Cena vstupenky je 350 Kč.

Fotografie Jiřího Jarocha z 1. plesu Královského města Slaného v sobotu 12. března 2004 www.meuslany.cz

| 19


FOTOREPORTÁ Ž

Zpívání koled na náměstí o Štědrý den a Novoroční ohňostroj

foto: Jiří Jaroch a Pavel Vychodil