Slánská radnice, duben 2012

Page 1

informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný

Slánská radnice zdarma | číslo 4 | ročník XV | duben 2012

Slovo starosty

Adam Ondra si „zalezl“ ve Slaném

Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, ve volném čase se stále snažím sledovat literaturu ze své odbornosti (parazitologie, tropická medicína a cestovní lékařství). Občas při této činnosti narazím na zajímavé informace, které mne přinutí přemýšlet o širších souvislostech bádání. A také se i pobavím. Před několika lety mne rozesmál mladý vědec, chemik z Vídeňské technologické university, který vedle svého oboru a zájmu o radiochemické separace uranu a thoria dokáže obohatit leckdy suchý vědecký svět o „koření světa“. Smích. A protože se blíží den absurdit a překvapení, v současnosti téměř pozapomenutý den, tzv. Apríl (1.duben), který je již od 16. století spojen s různými žertíky a zlomyslnostmi a na který jsem se jako děcko vždy velice těšil, dovolte mi, vážení čtenáři, abych opustil seriózní témata svých úvodníků a dnes začal v lehkém tónu. Podle onoho vídeňského chemika Dr. Georga Steinhausera bylo odhaleno tajemství žmolků v pupíku. Tři roky pan doktor analyzoval 503 žmolků ze svého pupku a od svých příbuzných, aby s konečnou platností zjistil, že žmolky se v pupíku usazují kvůli specifickým chloupkům, které při pohybu stahují vlákna a prach a formují je do kuličky. Následnou chemickou analýzou pak zjistil, že jsou tvořeny bavlněnými vlákny, cupaninou, kousky mrtvé kůže, tukem, potem a prachem. Tvorbu žmolků podle dr. Steinhausera ovlivňuje systém břišního ochlupení, které roste kolem pupíku v soustředných kruzích. Pan doktor uvedl i návod, jak se proti tvorbě žmolků chránit. Holením. Dokonce doporučuje i piercing. Prevencí může být i nošení starého oblečení, protože to uvolňuje méně cupaniny než nový oděv, který může ztratit až jednu tisícinu své hmotnosti do pupíku během jednoho roku. Studie doktora Steinhausera, kterou zveřejnil v Medical Hypotheses již v roce 2009, má ovšem své nadšené pokračovatele. Australský tým například vyšetřil 5 000 lidí a dospěl k závěru, že typickým nositelem chmýří na pupku je „mírně obézní muž středního věku s chlupatým břichem“. (To bych tedy nečekal!) A badatele Karla Kruszelnickiho zaujalo, že žmolky v jeho pupku mají často modrou barvu. Pravděpodobně proto, že většinou nosí džíny. Jeho teorii však popírá pozorování australského pracovníka nemocnice Grahama Barkera, který konstatoval, že ne všechny žmolky v jeho pupíku jsou modré. Často u sebe pozoroval červené žmolky, a to i přes to, že málokdy nosí barevné oděvy. Řešení této záhady teprve čeká na svého objevitele. Přesto již dnes se Barker zapsal do Guinessovy knihy rekordů. Jeho zápis v prestižní publikaci je „za největší světovou sbírku žmolků z pupíku“. Sbírá je každý den do pečlivě označených sklenic již od roku 1984. Tomu říkám vášeň pro vědecká pozorování! Snad jsem Vás, milí Slaňáci, trochu pobavil. Kéž by Vám případný úsměv na tváři vydržel co nejdéle! Přeji Vám pěkné jaro.

Mějte se hezky! Váš starosta Ivo Rubík

Adam Ondra – český lezec, který patří mezi deset nejlepších na světě. (foto Jiří Jaroch)

A

dam Ondra, český lezec, který patří mezi deset nejlepších na světě, zavítal do Slaného. Do našeho města ho přivedly lezecké závody O pohár Královského města Slaný, které se konaly ve velké tělocvičně 3. základní školy ve Slaném 16.–18. března a které pořádaly Fit studio Jitka a Lezení do škol, o. s., za podpory města Slaného. Součástí závodů bylo 1. kolo Adidas Terrex Českého poháru v boulderingu a díky tomu, že byly závody vypsány jako nominační pro mládež A, juniory a seniorskou reprezentaci, objevil se na nich právě Adam Ondra, který v současnosti vede žebříčky skalních lezců a světová média jej nazývají českou senzací sportovního lezení. Kromě závodního lezení na umělých stěnách

i přírodních skalách se věnuje i sportovnímu lezení v horách a bigwallům. Má na kontě řadu velmi kvalitních přelezů - Silbergaier v Rätikonu, Hotel Supramonte na Sardínii, posledním velkým úspěchem je první výstup všech délek cesty Tough Enough na Karambony na Madagaskaru stylem RP za jediný den. I přes velké vytížení se ve světových podnicích pravidelně zúčastňuje domácích soutěží. Je několikanásobným mistrem ČR, zvítězil i na boulderistických závodech, jako je Petrohradské PADání, Mejcup: bouldersession a dalších. Takže je jasné, že setkání s takovým člověkem jako je Adam, všechny lezce a nejen je, potěšilo. Pokračování na straně 18


KULTURA

Městské slavnosti budou opět návratem do historie

M

ěstské slavnosti ve Slaném mají svou dlouholetou tradici. Z původně čistě husitsky zaměřeného programu došlo v posledních letech k posunu o pár století dál, do doby napoleonských válek, kdy ve Slaném nějakou dobu pobývaly jednotky rakouské a ruské armády. Letošní 14. ročník městských slavností ve Slaném nás již počtvrté přenese do doby napoleonských válek, které se v roce 1813 dotkly i Slaného. K 200. výročí těchto válečných událostí, které si připomeneme v roce 2013, naše městské slavnosti tematicky směřují již od roku 2009. Ohňový průvod se vydá na hřiště Slavoj Páteční Ohňový průvod samozřejmě nebude chybět ani letos. Začne na Masarykově náměstí přesně ve 21.00 a bude pokračovat na Komenského náměstí, Soukenickou ulicí, Hanžburského, Husovou a Kynského ulicí, přes Velvarskou bránu, Hlaváčkovo náměstí a kolem nemocnice až na hřiště Slavoj, kde vypukne ve 21.30 rytířský turnaj. Každý, kdo si v předprodeji od 20. 4. v Infocentru zakoupí vstupenku na sobotní program (páteční a nedělní program je zdarma) obdrží zdarma louč, která je nepostradatelným vybavením všech účastníků Ohňového průvodu. Další historický průvod projde Slaným v sobotu dopoledne. V 10.00 vyjde Třebízského ulicí, pokračovat bude Palackého ulicí, přes Velvarskou bránu až na Masarykovo náměstí, kde program potrvá do pozdních večerních hodin. Letošní městské slavnosti se vstupenkou Na sobotní program (19. 5.) na Masarykově náměstí je nutné zakoupit vstupenku. Děti do 6 let zdarma, od 6 let do výšky 140 cm a senioři 50 Kč, dospělí 100 Kč. Ke každé vstupence z předprodeje obdržíte louč na ohňový průvod (18. 5.) a poukaz do Aquaparku.

Z pr Z p og ogra ramu mu Pátek 18. kv vět ětna a 201 012

09.000 Spporortotovn 09.0 vníí hr hryry dě dětítíí a mlááde d žžee 17.000 Pě P veck ckýý sb sboror 3. ZZŠŠ (piar pipiararis risstitick ckáá ka ck k plple) le)) 19.3 .300 Qu Quere cuus (h ( isistotoriick c á hu h db dba) a) a) 21.0 21 .000 HHuusistský ký ohň hňovýý pr prův ůvod odd na hřřiššttěě Slaavo vojj 211.300 Re R nneesanč sančnínníí rytytířířsk skký turn tutur aj (SlSlav avoj)) avoj So obo bota ta a 19. 9. kvě ětn tna a 20 01 12 2

100.000 Historický průvood mě m stem 100.330 Příc Přřící hood pr průvoddu na náměstít a zdrav aavvicce 11.330 De 11 D raatizé zééřii (foolk) lkk) 122.330 Miina n reet ((ccou o ntry) 13.30 Duel (sccéniccká šeremířská káá uká kázk zkka) – Štvtvan a ci Brno 13.445 Ru R sk skéé lilido dové do véé a vojo ensk en ké písnně – Suuda daruuška ška Br šk B no no 14.00 Hr 14 Hrajajaí kllad aden ennšttí he helilgoonk n ářářii (n (nád á vo ád voříříř MěÚ ěÚ)) 14.000 Uk U áz ázkaa lov o ec e kých palný nýých ných ch zbr bran aní pu an pušk škařařařee Mi šk M lološe še Skrrbk bka 144.3 .300 So Sokko kolnlniccká k uká kázk ká z a,, Falalcooniniaa o.o s. 155.115 PPoohá háddkka O sk skřířířítktkt u Ku K kovi kooviv – Divvad adloloo Dok okolla

2 |

foto Jiří Jaroch Předprodej vstupenek začne od 20. dubna v Infocentru Pod Velvarskou branou, telefon: 312 523 448, e-mail: ic@infoslany.cz Uzavírka historického středu města Upozorňuje firmy a podnikatele, kteří mají provozovny na území historického středu města Slaný, na uzavírku historického středu města z důvodu konání 14. městských slavností a souvisejících akcí, které se uskuteční ve dnech 18. a 19. 5. Plánek uzavírkynajdete na www.slavnosti.slansko.cz. Napoleon a Slaný. Ve dnech 19.–22. srpna 1813 se v prostoru mezi Slaným, Litoměřicemi a Louny spojila statisícová rusko-pruská armáda s rakouskými silami. Počty spojenců, kteří nastupovali proti hlavní armádě císaře Napoleona rozmístněné v severních Čechách a v Sasku, údajně dosáhly 236 000 mužů a 398 děl, což byla dosud nejpočetnější armá-

da soustředěná na území Čech. Tato armáda se střetla s Napoleonem u Drážďan a později u Chlumu. Zde 29. 8. 1813 probíhaly těžké boje. Napoleonova armáda byla obklíčena. Díky této porážce se musel Napoleon vzdát myšlenky na tažení do nitra Čech. České země tvořily v srpnových a zářijových dnech týl spojeneckých armád a musely vyslat denně 1 500 povozů na odvoz raněných. Carská armáda se po vítězné bitvě u Chlumu vrací do Slaného, kde zřizuje ve františkánském klášteře vojenský lazaret. Mezi mnoha vojáky, kteří zde zemřeli, je i mladičký příbuzný ruského generála Eduard, hrabě Barclay de Tolly. Jeho náhrobek ve tvaru jehlanu stojí na prvním slánském hřbitově. V roce 2013 si připomeneme 200 let od porážky Napoleonovy velké armády u Chlumu u Teplic pochodem spojenecké armády ze Slaného do Chlumu, kde se odehraje rekonstrukce této bitvy. Více informací: www.slavnosti.slansko.cz.

16.000 Ruuskké lilido dové do vé a vojojen ensk en skéé pípísn sněě – Su Suda darruška Brno 166.330 O šeermmu př přev eváž ev ážžně n neevváž ážně něě (še šerm rmířířsk ské divadlo) – Štvanci 16.300 Hrrajajíí klkladen addeennštštítí he heliigo heli gonkkářářii (n ( ád á vo voří MěÚ) 1 .330 Mó 17 Módn d í přřeh dn ehlílílíídk dka dk ka hih sttorriccký kých chh odě d vů – Statrý svět Brno 18.0 18 .00 Ps P i a loov – uk u áz ázka ka prá r cee lov o ecckýých psů 18.3 18 .300 Módn Móódn dníní přeh přeh př e llíídkka hihiststtoro iccký kých chh odě děvů vůů – Statarýrý svě v t Brno 19.000 KlKlán 19 ání hu án h sis tstský k ch měs ký ěstt o po pohá hárr mě há městststaa SlS anéh éhoo 21.00 Mir Miro Mi ro Žbibirk rkka s dop opro roovo vode d m – ko de konc nccert err t Polože Polo ženíní věn ě ce c u pom omníníníku ku B. de Tolo lyy 177.3 .30 30 Řa Řaze zeníníí průůvoodu du (u bu budo dovy do vy MěÚ vy ěÚ)) a po poch chod ch od ke hřřbib totovu vu vu 188.00 .000 Pooklklád klád ádán á í vě án věnc ncee naa hřbbititov nc itov ově ově

N dě Ne děle le e 20. kvě větn tna a 20 2 12 1

Po celelýý deen bu Po bude ud proobíha bíbíha hat sppec hat e iáálnlníí pr p og ograam proo dě dětitit 100.330– 0 15 1 .000 DD DDMM Os Ostr strrovv Slalaný ný přřiipr prav aviliill dílnyy s růz ůznýými výtvtvvara ný nými mi tetech chhninika kkaami ami pro ro dětěti (nna Ma Masa saryyko sary kově vě náámměs ěstítí)) 1 .330– 10 0–18 188.000 V zahr zaahr h addě mě měssttsk skéh ého kina ého na - oriien e tátáln álnlní tat nc nce,e, sstt nicce,e, palanéé zbr střeln braaně, aanně, oblék blblék é án ání do zbroj bro e, šerermí br mířsskýý tuurrna mí n j, m čení mu čeníí, lazebnice, věšštíírn rna,a, poh rna, ohád ááddky ádky k (Ag A en enttuuraa Pra raný ra nýýřř) Stán ánkyy s občerstvenímm a ře án ř mesly naa námměs ěsttíí po ceelýý denn

Vešk Ve Vešk šker er ý prrog o ra ramm se ode dehráv hráv hr áváá naa Maassar ar yk ykov ově ná n mě m sttí ve ve Slal né némmm,, poku po kuud ne neníníí uvedeennoo jininak akk. Na Na sobboottntníní pro r ggrram am (19 19. 5. 19. 5.) jjee nututné n né zaako koup oup u iti vststuupenku ku dlee inffor orma orm macíí na př p ed edníníí sttrraanně.ě.

09 Mše svatá v chrámu svv. Gooththararda 09.00 da 1 .00 Koncert duch 11 chhovvní hud uddby (sv sv. Go Gothththararad) Jiřiřina JiJiř řina na Dvořá vvoořá řáko ková ko ová-M -MMarešovvá – vvaarh rhan aanny

VíVíce infforma rmmaací acíc nalezzne netete na sts ránk ránkkácch www rá wwww.sl w.slslav lavvnost noosts i.slslan ansk sko.o.czz sk nebo v Inffoccenntrtruu SlSanný,ý, wwww.i.infn osslaany n .ccz, tel.: 312 523 448 48 48 www.meuslany.cz


VARHANY ZNĚJÍCÍ

Slánská radnice č. 4, duben 2012

Varhany znějící 2012 Slaný–Peruc–Zlonice Čtvrtý ročník mezinárodního festivalu, představí památné varhany ve Slaném, Peruci a Zlonicích. Festival pořádá město Slaný a mezinárodní festival Free Organ World – Pražské varhany. Putování za historickými varhanami Sobota 5. května 2012 od 9 do 17 hodin Festivalu Varhany znějící 2012 předchází Putování za historickými varhanami. Společně s varhaníkem P. Černým, se vydáme do okolí Slaného – Pozdeň, Kvílice, Libušín, a Tuchoměřice – kde se seznámíme se zajímavými nástroji. Zájezd je již obsazen.

Eva Bublová

Barbora Sojková

Martin Rost

Dalibor Miklavčič

Pavel Černý

Ludmila Peterková

Luigi F. Tagliavini

Liuwe Tamminga

KONCERTY Slaný, pondělí 7. května 2012 Kaple Zasnoubení Panny Marie v 19.30 „Varhany má bejt nástroj velebný…“ Jako motto zahajovacího koncertu si varhanice Eva Bublová a sopranistka Barbora Sojková zvolily citát z pamětí písmáka, kantora, muzikanta a houslaře – zakladatele české houslařské školy Věnceslava Metelky (1807–1867). Metelkovy deníkové paměti Ze života zapadlého vlastence velice dobře vystihují život skladatelů, jejichž díla jsou na programu tohoto koncertu. Hudebníků, kteří se pachtí a bojují s omezenými poměry a prostředky, vzhlížejí ke svým šťastnějším kolegům a přitom sami komponují hodnotnou a krásnou hudbu. Metelkovy deníky se staly nejdůležitějším pramenem Raisova románu Zapadlí vlastenci, a to včetně titulu. Slaný, středa 9. května 2012 Chrám sv. Gotharda ve 20.00 Martin Rost působí jako kantor a varhaník v kostele Marienkirche zu Strahlsund v severoněmeckém Stralsundu. V tomto kostele se nacházejí nejvýznamnější historické varhany Německa, postavené Friedrichem Stellwagenem. Není tedy náhodou, že program Rostova koncertu nám představí Poklady severoněmecké varhanní hudby od renesance po rokoko. Konstrukce varhan na protestantském severu Německa jsou jiné než u starých českých nástrojů, které jsou ovlivněny zvyklostmi katolického jižního Německa a Itálie. Nebylo proto snadné vybrat vhodné skladby severoněmeckých autorů, které lze interpretovat na Reissův nástroj ve Slaném. To je také důvod, proč se výběr skladeb – a musí tomu tak být – může zdát trochu zvláštní. I přesto tyto technické obtíže je program koncertu Martina Rosta pro posluchače velice pestrý a zvukově zajímavý. Peruc, sobota 12. května 2012 Kostel sv. Petra a Pavla v 18.00 Dostaveníčko galantních mistrů v Peruci. Díky varhaníkovi Pavlovi Černému a klarinetistce Ludmile Peterkové se u jedněch z nejkrásnějších varhan v Čechách pomyslně sejdou hudebníci, jejichž tvorba spadá do obwww.meuslany.cz

dobí tzv. galantního stylu. Většina skladatelů, jejichž díla v Peruci zazní, se osobně znala. Mozart, Haydn a Vaňhal hráli spolu s Dittersdorfem ve smyčcovém kvartetu. S Mozartem se znal velmi dobře také J. K. Kuchař, který byl varhaníkem na Strahově, kde Mozart za svého pobytu v Praze hrál na varhany. Na varhany si v Praze zahrál i Haydn. Tentorát však v kostele sv. Šimona a Judy. Toto exkluzivní společenství „starých známých“ mezi sebe určitě přijme F. X. Brixiho, který svým kompozičním stylem připravil Prahu na příchod Mozarta, praotce českých houslistů F. Bendu anebo varhaníka, pedagoga a skladatele K. B. Kopřivu z nedalekých Cítolib. Zlonice, pondělí 14. května 2012 Kostel Nanebevzetí P. Marie v 19.30 Koncert předního slovinského varhaníka Dalibora Miklavčiče ve Zlonicích je jedinečnou záležitostí nejen na našem festivalu, ale i v rámci celé České republiky. V kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích uslyšíte nejen romantické varhany E. Š. Petra, ale také pedálový klavír. Nástroj, který na našich koncertních pódiích prakticky nespatříte. Přitom je pedálový klavír, dříve ve formě pedálového klavichordu či cembala znám již od 15. století. Pro tyto pedálové nástroje komponoval Bach a vlastní pedálový klavír měl i Mozart. Největšího rozšíření dosáhl v době romantismu. Pedálový klavír si oblíbil R. Schumann, J. Brahms a mnoho dalších romantiků. A právě Schumannovy a Brahmsovy skladby, které byly napsány pro tento nástroj a které se dnes hrají na varhany, uslyšíte v originální interpretaci na nástroj, pro který

byly komponovány. Ve Zlonicích tak můžete slyšet vyjímečný Romantický dialog varhan a pedálového klavíru. Slaný, středa 16. května 2012 Klášterní kostel Nejsv. Trojice v 19.30 Italská hudba pro dvoje varhany. Dva nejuznávanější odborníci na starou italskou hudbu – Luigi Ferdinando Tagliavini a Liuwe Tamminga – sestavili svůj festivalový koncert ze skladeb italských autorů 16. a 17. století. Na koncertu se budou střídat kompozice pro jedny a dvoje varhanní pozitivy., které boloňští interpreti přednesou na dva varhanní pozitivy. Oba koncertní nástroje budou dle starého italského zvyku umístěny v presbytáři proti sobě – jeden na epištolní a druhý na evangelní straně. Tento koncert bude nevšedním zážitkem nejenom díky světovému renomé obou interpretů a zvolenému programu, ale také díky použitým nástrojům. První z koncertních pozitivů je dílem neznámého českého mistra z počátku 18. století a druhý je jeho novodobá kopie, kterou v roce 2003 zhotovil varhanář Hans van Rossum pro Universität der Künste v Berlíně. ZDRAMA DOPRAVA NA KONCERTY V PERUCI A ZLONICÍCH Na koncerty v Peruci a ve Zlonicích je zdarma autobusová doprava! Odjezd vždy hodinu před konáním koncertu ze zastávky „U Váhy“ v Šultysově ulici ve Slaném. Vstup na koncerty je volný! WWW.VARHANY.SLANSKO.CZ

| 3


ŠKOLY, ŠKOLKY

Studenti obchodní akademie na Slánské hoře V

úterý 21. 2. 2012 se vybraní studenti 1. a 2. ročníků Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném zúčastnili praktického vyučování na Slánské hoře. Tento ne zcela běžný styl výuky byl zaměřen na problematiku udržitelného rozvoje v souvislosti s průřezovým tématem školního vzdělávacího programu „Člověk a životní prostředí“. Čtyřicet tři studentů pod vedením učitele Filipa Dolejšího, koordinátora environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty na obchodní akademii, obdrželo na začátku naučné stezky pod Slánskou horou záznamové archy s 25 tematicky zaměřenými otázkami a během jedné hodiny se měli pokusit správně zodpovědět co možná největší počet z nich.

Nápovědou jim byly v první řadě informační tabule na naučné stezce, které byly v nedávné době Městským úřadem ve Slaném obnoveny, ale kromě toho také vlastní znalosti z geografie, ekonomiky, matematiky či předmětu Základy přírodních věd. Klimatické podmínky ovšem nebyly ideální. Zpočátku studenti do práce nebyli příliš zapálení, avšak s přibývajícími výškovými metry, když stoupali po naučné stezce, se i jejich studijní morálka zvyšovala. Poté, co na samém vrcholu Slánské hory zodpověděli i poslední otázky, odevzdali své záznamové archy a ještě byli požádáni o vyplnění krátké ankety. Z jejích výsledků pak vyplynulo, že praktické vyučování tohoto typu se studen-

Tři jarní zastavení ve škole Na Hájích Zastavení první Na to, že brzy přijde jaro, se žáci 7.ročníků navštěvující Přírodovědný klub připravovali teoreticky již mnohem dříve. Své znalosti mohli zúročit v praxi již koncem února, kdy urychlovali melouny. Na školní zahradě pak provedli jarní řez jádrovin, vyzkoušeli si jarní střih vinice, přihnojování půdy, první chemické ošetření peckovin a vinice. Připravili také záhony pro sadbu cibule a výsev mrkve, petržele a celeru.Přírodovědnému klubu vydatně pomáhají také žáci 9. ročníku, kteří navštěvují předmět Pracovní činnosti. To, jak se našim žákům práce na zahradě daří, můžete sami posoudit při Letní zahradní slavnosti, jež se pravidelně koná v červnu. Zastavení druhé Stalo se již tradicí, že žáci naší školy několikrát v roce navštíví Domov seniorů na Hla-

Slunce svítí, ptáci zpívají, příroda se probouzí a děti ze všech šesti tříd mateřské školy „U Divadla“ vítají toto nejkrásnější období roku písněmi, básničkami o jaru, pokusy, experimenty i jarními odpoledními dílničkami pro děti i jejich rodiče. Hezké počasí, které provázelo období kolem prvního jarního dne, přálo velkým jarním vycházkám, čehož využily všechny třídy. Také se mohla začít pomalu využívat zahrada. Velmi oceňujeme spolupráci zaměstnanců školy a rodičů, kteří nám přislíbili účast na sobotním úklidu zahrady, který proběhne dopoledne 14. dubna. Čeká nás úprava pískovišť, kontrola a případné opravy kol, koloběžek a tříkolek, upevňování nástěnek a příprava výstavních ploch na tradiční výtvarnou výstavu a další práce. Jarním obdobím jsou motivované i dvě dílničky, které pořádá třída „U Obra“ spolu s třídou „U Čaroděje.“ Během jednoho odpoledne si přijdou rodiče se svými dětmi do školky

4 |

váčkově náměstí ve Slaném, aby tam krátkým programem a hlavně svou přítomností potěšili naše starší spoluobčany.Tentokrát se s příchodem jara vypravily za babičkami a dědečky děti ze školní družiny. Senioři se sešli v hojném počtu ve společenské místnosti, kde jim děti předvedly krátký program plný jarních básniček, písniček a nechyběly ani

Mgr. Filip Dolejší se studenty tům líbilo a rádi by jej někdy v budoucnu zopakovali i v jiné lokalitě našeho regionu. Mgr. Filip Dolejší

tanečky. Po skončení vystoupení děti předaly seniorům malé dárečky a přáníčka s velikonoční tématikou. Dárky vyrobili žáci navštěvující školní keramickou dílnu. A přáníčka vlastnoručně napsaly děti z 1. tříd! Staří lidé těmito návštěvami přímo žijí a dlouho na ně vzpomínají. Jaro života se zde potkává s podzimem, mladí lidé se starými. A přiznejme si, že se tak děje k oboustrannému prospěchu. Děti zde získávají úctu ke stáří. Zastavení třetí Je to vlastně pozvánka na Velikonoční výstavu výrobků, které vytvořili žáci naší školy a jejich rodiče. Výstava se bude konat 3. dubna 2012 ve vestibulu 1. patra naší školy. Současně s výstavou byla vyhlášena soutěž O nejhezčí velikonoční koledu. Ty nejzdařilejší budou otištěny ve školním časopise. Takže, všichni jste srdečně zváni. Vítej, jaro, vítej Na Hájích! Mgr. Stanislava Hejduková

Jaro v mateřské škole U Divadla společně zasadit kytičku, kterou si odnesou domů, kde o ni budou dále pečovat. Druhou dílnu plánujeme na 2. dubna a ta již bude ve znamení Velikonoc. Děti si spolu s rodiči a prarodiči budou moci vyzkoušet tradiční zdobení perníčků, namalují si kraslici, vyrobí pěknou jarní dekoraci a možná i upletou pomlázku. A i když nám zrovna počasí nepřálo, děti se ani pak nenudily. Díky SRPDŠ, které při naší škole funguje, mohly děti zhlédnout v tomto pololetí např. kouzelnické představení kouzelníka Marka či pohádku divadelní společnosti „Knapp.“ Krásný hudební zážitek „na živo“ si odnesly z vystoupení hudební skupiny z Hradce Králové a pásmo písniček od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, které děti znají z pohádek. Přijeli jim zahrát a zazpívat učitelé ze ZUŠ Kladno.

Starší děti se seznamovaly s ledovou plochou a vyzkoušely si první krůčky na bruslích, mladší děti měly možnost zahájit kurz plavání pořádaný plaveckou školou Medúza. V březnu začala do naší školy dojíždět PhDr. Taťána Vodičková z pedagogicko-psychologické poradny Kladno, která bude každý týden s předškolními dětmi procvičovat grafomotoriku. Během následujících jarních měsíců se mohou děti ještě těšit na zdravotně-preventivní program „Zelenina s ovocem dají páku nemocem,“ společné fotografování, vernisáž výtvarné výstavy se soutěží, návštěva Ekocentra na Čabárně, školní výlet, třídní výlety, školu v přírodě, spaní předškoláků v MŠ spojené s „bojovkou,“ „Školkovskou maturitu,“ slavnostní rozloučení se školáky na MÚ a další aktivity. Za kolektiv MŠ U Divadla Jana Marešová

www.meuslany.cz


VOLNÝ ČAS

Slánská radnice č. 4, duben 2012

Program „OSTROVA“ na duben 2012 RANNÍ PAVLAČ Chybí Vám ve škole ranní družina? Chcete, aby se Vaše dítě dostalo bezpečně ráno do školy a nemuselo nikde venku čekat? Klub Pavlač je od 5. 3. ve všední dny otevřen právě pro vás i v ranních hodinách, a to od 6.30 do 7.30. Je zde zajištěn pedagogický dozor a doprovod přes přechod u DDM Ostrov na cestě do školy v 7.30. Cena: 150 Kč / měsíc. Informace: Monika Javoříková 12. 4. PLAVECKO BĚŽECKÝ POHÁR Okresní kolo. Plavecká hala Slaný. „1000“ okresní kolo. Informace: Jindra Jindřich

16. 4.–22. 4. TÝDEN ZEMĚ

27. 4. OKRESNÍ KOLO STŘEDOČESKÉHO TANEČNÍHO POHÁRU IV. ročník okresního kola taneční soutěže, kterou zastřešuje středočeský kraj a je určena pro základní a střední školy našeho kraje. Nejlepší týmy postoupí do krajského finále. Více na www.ostrov-svc.cz. Přihlášky do soutěže do 20. 4. v DDM Ostrov. Informace: Alena Špiritová 27. 4. ČARODĚJNICKÁ NOC NA OSTROVĚ Prožijte Svatojakubskou noc plnou tajemna, her, ohně, světel a dobrodružství. Sraz v 19 hodin na Ostrově. Konec akce v 8.30 v sobotu ráno. S sebou spacák, pyžamo. Cena 180 Kč. Večeře a snídaně v ceně. Ať je na každém z vás vidět, že patříte ke starodávnému cechu čarodějů a čarodějnic! Přihlášky do 24. 4. Informace: Alena Špiritová 28. 4. SLÁNSKÁ CENA 2012 – 6. kolo Závody s modely sportovních vozů na autodráze SRC Slaný. Šultysova 518. Tréninkové jízdy v 8.30. Start závodu v 9.30. Cena: děti a studenti 30, ostatní 50 Kč. Diváci zdarma. Informace: Alena Špiritová 4. 5. PŘEHAZOVANÁ Závěrečné 11. kolo„1000 emSPORTslany.cz-AGENTPC. cz“. Od 8. 00 v hale BIOS. Informace: Jindra Jindřich

po–čt – promítání filmů s cestopisnou a ekologickou tématikou na ICM od 18 hodin, vstup zdarma. 16. 4. PURURANGO 17. 4. TROU DE FER 18. 4. AMAZONI VERTICAL 19. 4. PIGMEJOVÉ - DĚTI DŽUNGLE Informace: Petra Libovická

5. 5. ZOO Praha Podíváme se na zvířata a zahrajeme si pár her. Když bude čas, tak si projdeme nádherný park Trojského zámečku. Pro účastníky bude vyhlášena fotosoutěž. Vítěz obdrží věcnou cenu. Cena 250 Kč do 15 let, 350 Kč dospělí. Přihlášky do 27. 4. Informace: Tomáš Rudčenko

WWW.OSTROV-SVC.CZ Dům dětí a mládeže Šultysova, 518 274 01 Slaný telefon: 312 522 503 mobil: 737 521 978 fax: 312 526 279

ostrov.slany@seznam.cz body k postupu na 10. Mistrovství ČR v Carcassonne! Hraje se základní hra Carcassonne bez rozšíření podle pravidel k českému vydání hry Carcassonne a pravidla fair-play. Hra je určena jak dětem, tak dospělým a proběhne v budově DDM Ostrov. Prezentace v 9.30, začátek hry v 10 hodin. Cena 50 Kč. Více informací o Carcassonne tour najdete na www. carcassonne-tour.cz. Info:Václav Lukáš, vaseklu@gmail. com Monika Javoříková, javorikova @ostrov-svc. cz LITERÁRNÍ FESTIVAL VÁCLAVA ŠTECHA Literární festival vyhlašuje DDM Ostrov Slaný a Knihovna V. Štecha Slaný za podpory nadačního fondu Kalich RNDr. Alexandra Vondry. Festival je určen všem mladým lidem ve věku 13–26 let, kteří rádi čtou a píší poezii, případně krátkou prózu a zároveň chtějí svá díla představit veřejnosti. Festival v sobě spojuje literární soutěž, výstavu prací, besedy s možnou recitací a čtením prací. Příspěvky nám můžete doručovat od dubna 2012 do prosince 2012. Bližší informace na www. ostrov-svc.cz. Informace: Monika Javoříková

20. 4. HAPPENING NA NÁMĚSTÍ PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST – TÝDEN ZEMĚ Vyhlášení výtvarné soutěže Čtyřlístek ve 14 hodin, výstava účastnických prací, hry, soutěže, výtvarné tvoření a spousta dalšího. Informace: Petra Libovická

SOUTĚŽE, KTERÝCH SE ÚČASTNÍ TANEČNÍ SKUPINY DDM 14.04. Dvůr Králové 21.04. Rychnov nad Kněžnou 08.04. Jaroměř. Držme jim palce!

17. 4. VYBÍJENÁ DÍVKY III Již 10. kolo turnaje „1000emSPORTslany.cz-AGENTPC.cz“. Od 8 hodin na 3. ZŠ Slaný. Informace: Jindra Jindřich

FILMOVÝ KLUB ICM Pavol Barabáš – slovenský režisér a dobrodruh, který točí nezapomenutelné dokumenty po celém světě. Za své filmy získal více jak 200 cen. Jeho dílo stojí za to vidět. Promítání proběhne v budově DDM Ostrov Slaný.

18. 4. ZÁVODY NA VELKÉ AUTODRÁZE O POHÁR NÁMĚSTKA HEJTMANA Kladno vs. Slánsko. Závody na velké autodráze. Více na www.ostrov-svc.cz. Informace: Alena Špiritová

11. 04. OMO CESTA DO PRAVĚKU 21. 4. VÝLET DO MOŘSKÉHO SVĚTA PRAHA Sraz v 9 hodin na autobusovém nádraží. Cena 300 Kč. Návrat cca v 16 hodin. Přihlášky do 18. 4. Informace: Petra Libovická www.meuslany.cz

12. 5. CARCASSONNE TOUR MÍSTNÍ TURNAJ Přijďte strávit příjemný hravý den, možná vyhrajete i pěknou cenu a získáte kvalifikační

18. 04. AMAZONI VERTICAL 25. 04. BHUTAN

| 5


KULTURA

10. koncertní sezóna v Lidicích u Otrub zahajuje Letošní jaro přináší již desátý ročník koncertů v kostele sv. Jakuba Většího v Lidicích u Otrub, pořádaných občanským sdružením Wotrubia. Členové sdružení zastávají názor, že propagace kvalitní hudby v regionu (do konce roku 2011 bylo uspořádáno 46 koncertů) má přednost před ziskem z pořádání koncertů, a tak jsou všechny hudební produkce přístupné zdarma, jen za dobrovolné vstupné. Díky tomu se Otruby, Lidice u Otrub a kostel Sv. Jakuba Většího stávají známými v celém regionu a cestu do slánské místní části si najdou milovníci dobré hudby i ze vzdálenějších míst. Lidické koncerty by nebylo možné pořádat bez pochopení duchovního správce Římskokatolické farnosti Slaný mgr. Pavla Táborského a podpory sponzorů. Mezi nimi je třeba vyzdvihnout Královské město Slaný, každoročně rozdělující část financí mezi

slánské kulturní a společenské organizace a sdružení, ale i některé soubory, vystupující bez nároku na honorář. Na úvodní koncert letošního roku – kytarový recitál Filipa Moravce, který u nás poprvé vystoupil v červenci loňského roku, se můžete těšit v sobotu 21. 4. od 15 hodin. Rodák z Jilemnice v Podkrkonoší, kde začal na ZUŠ pronikat do tajů hry na kytaru, je ab-

solventem Konzervatoře J. Deyla. Má na svém kontě vystoupení jak sólová, tak v různých komorních seskupeních nejen v naší vlasti, ale i v zahraničí – Brusel, Varšava nebo Frankfurt nad Mohanem. Od roku 2009 hraje v kytarovém duu s Patrikem Czuczorem. V současnosti je posluchačem magisterského studia hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze, kde hru na kytaru studuje pod vedením profesora Milana Zelenky. V září 2011 se stal členem souboru Tanguedia quintet Praha (akordeon, klavír, housle, kytara, kontrabas), který se věnuje interpretaci skladeb argentinského skladatele Astora Piazzolly. BcA. Filip Moravec, DiS se rovněž intenzivně věnuje kytarové tvorbě soudobých českých hudebních skladatelů. Na koncertu zazní kladby: S. L. Weisse, F. Sora, I. Albénize, B. Mangoré, M. Zelenky a B. Brittena. Pavel Bartoníček

Poznejte opravdové Velikonoce! „To je ta cesta, jděte po ní, ať budete chtít doprava nebo doleva.“ (Iz 30, 21) V životě můžeme volit z mnoha možností. Dopřejte si letos něco výjimečného, prožijte Velikonoce ve společenství Církve československé husitské ve Slaném. Objevíte starozákonní kořeny „veliké noci“, duchovní zážitek umocníte pravou sederovou hostinou, můžete naslouchat nefalšované biblické zvěsti a mezi upřímnými křesťany bude vám dobře.

Náš Pán Ježíš Kristus vás očekává s rozpjatou náručí, ne už na kříži. Těšíme se na vás. Budeme se společně radovat z vítězství nad smrtí. Jestliže zůstanete mezi námi, dostane se vám odpovědí na vaše životní otázky a naleznete řešení pro vaše životní situace. Kdo pro obtíže stáří nemůžete jinak, požádejte mladé v rodině o dopravu; najdou u nás sympatické mladé přátele. Můžete se v té věci obrátit také na nás a my vás přivezeme i odvezeme. Žehnají vám a na setkání s vámi se těší bratři a sestry slánského husitského sboru, farář a předseda Rady starších. Církev československá husitská Slaný, Šultysova 603 ⁄1, 274 01 Slaný, telefon: 312 524 063, 728 913 912

J OS E F LI E S LE R výstava grafik a obrazů do 28. 4. 2012 Do velikonočního týdne vstoupíme bohoslužbami v neděli 1. dubna ve 14 hodin. Ve čtvrtek 5. dubna v 18 hodin zpřítomňujeme Večeři Páně, v pátek 6. dubna v 18 hodin přijímáme vděčně Kristovu oběť a v sobotu 7. dubna ve 13 hodin začíná sederová hostina – židovské východisko křesťanské Večeře Páně. V neděli 8. dubna v 7 hodin máte možnost přidat se k putujícím k otevřenému Božímu hrobu. V 10 hodin je Slavnost Vzkříšení, zpívá Husitský sbor. Počínaje Květnou nedělí 1. dubna budete mít v naší modlitebně (vedle slánského tržiště) možnost zhlédnout keramické výrobky postižených z domova Nazaret a jejich zakoupením tuto tvůrčí dílnu podpořit.

6 |

IKAROS GALERIE ANTIK Fűgnerova 667, Slaný, tel. 312 520 059 www.galerie-ikaros.cz úterý, středa, čtvrtek, pátek 10–17 hodin sobota 9–12 hodin

V měsíčníku Slánský VideoMagazín pro vás chceme zachytit hlavní události v Královském městě Slaný. Pozvat vás na zajímavé akce. Představit činnost podniků a firem, ale také připomenout okamžiky dávno minulé. Magazín můžete zhlédnout nejen na městských webových stránkách www.meuslany. cz, ale i na obrazovkách umístěných na městském úřadě a v plavecké hale. DVD s magazínem si můžete zdarma zapůjčit v podatelně městského úřadu nebo v infocentru. Pokud chcete prezentovat svoji firmu, pozvat občany na vámi pořádanou akci, nebo vyrobit krátkou reklamu do videomagazínu, kontaktujte nás: kolackovsky@ meuslany.cz nebo info@husnik-video.cz. Duben 2012 • • • • • • • • •

Nově založený plavecký klub Zrekonstruované fotbalovvé šatny Karneval s knihovnou Nový automobilu pro Pečovatelskou službu Boulderingové závody 9. Ples Královského města Slaného Word film Brigáda na Slánské hoře Automobilové závody - slánský ovál

videomagazín najdete na www.meuslany.cz VELIKONOČNÍ ZÁBAVA V KRÁLOVICÍCH Sobota 7. dubna od 20 hodin. Hraje kapela Tancovačka, zpívá Miloš Hora, Milan Obr a Petr Hartman.

www.meuslany.cz


KNIHOVNA

Slánská radnice č. 4, duben 2012

Knižní tipy z knihovny Václava Štecha Pro děti

Beletrie

Naučné

Tatínku, ta se ti povedla Zdeněk Svěrák Pohádky neotřelé, zvláštní a legrační. Pobaví nejen děti, ale i ty dospělé, kteří mají Zdeňka Svěráka rádi.

Indická nevěsta Karin Fossumová Nor Gunder Lomann potkává v Indii Poonu, ženu svých snů, se kterou se záhy ožení. Sám se vrací do Norska a čeká na příjezd novomanželky. Novomanželé se však už nikdy nesetkají – Poona je nalezena mrtvá nedaleko domu svého muže.

Arabský svět – jiná planeta? Emire Khidayer Autorka přibližuje současný život v arabských zemích. Prolamuje tabu a otevřeně mluví o arabské sexualitě, mužsko-ženském (ne)souladu, obřízce, kastování společnosti, o rozeznávání hranice života a smrti, kadidlu, drogách i alkoholu.

Schweik it easy Josef Moník Moníkova próza zachycuje paradoxní a kotrmelcovité české dějiny druhé poloviny 20. století s ironickým nadhledem, barvitě a s použitím hravého, drsného i poetického jazyka.

Hovory s V. H. Jiří Žák Publicista a herec Jiří Žák se v roce 2010 začal setkávat s dramatikem, filozofem a bývalým prezidentem Václavem Havlem a rozprávěl s ním o dění před i za oponou a o názorech na kulturu.

V lese: objevujeme přírodu Christine Henkelová Velké hledací leporelo. Poznáváme svět hrou! Tentokrát se zvědavé děti dozvědí mnoho o lese. 10 panovníků, kteří změnili svět Clive Gifford 10 panovníků, kteří změnili svět představuje portréty legendárních vládců, kteří nechali zbudovat nádherné paláce, stáli v čele obávaných armád anebo vytvořili obrovské říše. Jsou tu zastoupeni egyptská královna Hatšepsut, Alexandr Veliký, Karel Veliký, Jindřich VIII., Karel V., Sulejmán I., Alžběta I., Ludvík XIV., Fridrich II. Veliký, Kateřina II. Veliká a několik dalších (Vilém Dobyvatel, Tamerlán, Petr I. Veliký či anglická královna Viktorie). Text má rychlý spád a doprovází jej poutavá grafika.

Knihovna v dubnu Sobota 7. dubna – ČTENÍ BIBLE. Již potřetí se připojíme k Celonárodnímu čtení bible, které probíhá na mnoha místech republiky. Ve Slaném bude probíhat od 10 hodin v podloubí knihovny. Více informací na www. knihovnaslany.cz. V průběhu čtení si můžete prohlédnout výstavu prací dětí na téma O stvoření světa.

www.meuslany.cz

Krátký pátek a jiné povídky Isaac Bashevis Singer Jedna z nejlepších povídkových sbírek nositele Nobelovy ceny za literaturu konečně vychází česky ve svém celku. Povídky I. B. Singera není třeba našim čtenářům příliš představovat, svým hlubokým vhledem do lidské duše a neméně hlubokým soucítěním patří ke zlatému fondu světového písemnictví po druhé světové válce. Středa 11. dubna – ČTENÍ (S KNIHOVNOU) TROCHU JINAK. Hodinka čtení a povídání o knihách v Bungru 3.ZŠ Slaný od 14 hodin. Setkání je pro všechny děti, které rády čtou a které si chtějí o své oblíbené knížce popovídat s kamarády. Více informací na www.knihovnaslany.cz Čtvrtek 26. dubna – ČTVRTEČNÍ HODINKA V KNIHOVNĚ – na pobočce Dolíky od 16 do 17 hodin. Srdečně Vás zveme k příjemnému posezení a popovídání si, tentokrát na téma „ Vše o vaření aneb co bude dnes dobrého“. Vítáme všechny, kteří rádi nejen vaří, ale i mlsají..

Ve formě po šedesátce Lydie Raisin I po šedesátce lze zůstat ve formě. Autorka úspěšné knihy 120 cvičení pro dobrou postavu nabízí program cvičení na každý den, tentokrát pro věkovou skupinu lidí kolem šedesáti let. Patnáctiminutová cvičení může každý provádět sám v domácím prostředí, nepotřebuje žádné pomůcky, neriskuje zranění. Pátek 27. dubna – ČARODĚJNICE V KNIHOVNĚ. Je špatné pálit staré knihy? Chceš se dozvědět víc? Přijď se podívat do atria knihovny mezi 17.30 a 22.00. Happening probíhá ve spolupráci s Obchodní akademií Dr. Edvarda Beneše Slaný. Více informací na www.knihovnaslany.cz. Vstupní chodba knihovny KARLOVY ŽENY. Výstava fotografii Karla Šimona (Praha), povoláním mnich – dominikán. Vernisáž výstavy proběhne v pondělí 2. dubna od 17 hodin. Zhlédnout ji můžete od 3. do 29. dubna 2012.

| 7


MUZEUM

Vlastivědné muzeum ve Slaném v dubnu nabízí Výstava Evy a Jana Švankmajerových 4. dubna v 18 hodin bude v galerii muzea zahájena výstava předních zástupců pozdního českého surrealismu Evy a Jana Švankmajerových. Jan Švankmajer je jedním z nejproslulejších současných českých umělců - režisér, animátor a všestranný výtvarník, který spolu s celou produkční společností Athanor dlouhodobě pracuje v blízké Knovízi. Mezi širší veřejností je znám především svými celovečerními filmy, z nichž některé byly premiérově promítány ve slánském kině. V každém z nich však nalezneme záběry ze Slaného. Pestrá muzejní výstava je sestavena z obrazů, kreseb, grafik, koláží, prostorových objektů a projekce krátkých filmů manželů Švankmajerových. Expozice bude v květnu doplněna také promítáním filmů Otesánek a Lekce Faust (9. a 10. 5. vždy od 19.30) v městském kině a připravovanou přednáškou. Výstava samotná potrvá do neděle 20. května.

kuje Chorus Carolinus Kladno pod vedením Mgr. Karla Procházky. Na programu zazní díla letošních jubilantů F. X. Brixiho, K. Loose a dále G. F. Händela, V. J. Kopřivy, F. Mensiho a dalších.

„Okresní starosta Josef Hlaváček“ V malé galerii muzea proběhne 25. dubna v 17 hodin přednáška historika ze slánské Obchodní akademie Mgr. Zdeňka Víška Okresní starosta Josef Hlaváček. Příspěvek je zaměřen na zhodnocení osobnosti Josefa Hlaváčka, který stál v čele slánského okresu v letech 1869–1903. Za tuto dobu prošlo Slánsko pozoruhodným společenským, ekonomickým a kulturním vývojem, jehož pozitivní důsledky jsou ve Slaném jasně zřetelné

i dnes, více než po 100 letech, jež uplynuly od úmrtí toho významného regionálního politika. Součástí přednášky bude prezentace dobových i současných fotografií. Do 14. května je možné ve Vlastivědném muzeu navštívit výstavu významné zaniklé slánské památky Pražská brána.

WWW.MUZEUM.SLANSKO.CZ Masarykovo náměstí 159, 274 01 Slaný

Otevřeno úterý–sobota 9–16 hodin

neděle a svátky 9–12 hodin

Pěvecký recitál V kapli Zasnoubení Panny Marie se v dubnu uskuteční dva koncerty. 11. dubna v 19 hodin to pod hlavičkou Kruhu přátel hudby bude Pěvecký recitál mezzosopranistky Jarmily Kosinové s klavírním doprovodem Daniely Valtové-Kosinové. V jejich podání zazní kompozice J. Haydna, A. Krafta, J. S. Bacha, E. Blocha, J. Offenbacha a D. Poppera.

Jarní koncert duchovní hudby 18. dubna v 19.30 hodin můžete navštívit Jarní koncert duchovní hudby. Účin-

8 |

www.meuslany.cz


INFORMACE

Slánská radnice č. 4, duben 2012

Byty a nebytové prostory k pronájmu Slaný ve statistice MĚSTO SLANÝ NABÍZÍ K PRONÁJMU BYTY 1. Byt č. 8 o velikosti 3 + 1 v bytovém domě č. p. 1653 v Lidické ulici ve Slaném o celkové podlahové ploše 70,62 m2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, spíže, komory a sklepa. 2. Byt č. 6 o velikosti 3 + 1 v bytovém domě č. p. 1654 v Lidické ulici ve Slaném o celkové podlahové ploše 70,92 m2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, spíže, komory a sklepa. 3. Byt č. 3 o velikosti 3 + 1 v bytovém domě č. p. 1426 v ulici Jana Roháče z Dubé ve Slaném o celkové podlahové ploše 80,33 m2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, spíže a sklepa. 4. Byt č. 8 o velikosti 3 + 1 v bytovém domě č. p. 1423 v ulici J. Želivského ve Slaném o celkové podlahové ploše 75,97 m 2 . Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny a WC. 5. Byt č. 21 o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 279 v ulici Cyrila Boudy ve Slaném o celkové podlahové ploše 75,14 m2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, spíže, balkonu a sklepa.

Smlouva o nájmu ke každému z bytů v nabídce bude uzavřena na dobu určitou, t. j. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy bytu je stanoveno pro rok 2012 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na předepsaném formuláři a skládají kauci.

1. Devět garážových stání pro osobní vozidla v suterénu domu č. p. 173 v ulici Na Sadech ve Slaném. 2. Nebytový prostor o celkové výměře 28,97 m2 v přízemí domu č. p. 85 v Masnokrámské ulici ve Slaném.

Bližší informace je možné získat na úřední desce městského úřadu nebo na internetových stránkách http://www.meuslany. cz/ v sekci úřední deska – odbor správy majetku nebo na odboru správy majetku městského úřadu u Jany Banertové, telefon 312 511 231. odbor správy majetku

Nádobu přistavte na místo, kam pravidelně přistavujete nádobu na směsný komunální odpad.

Pondělí – lichý týden: Habeš (Plynárenská + přilehlé ul.), K. H. Borovského, Kvíček, Na Chmelnici, Na Vinici, Máchova, Nosačická, Flaškářská + přilehlé ul.

Do composteinerů patří: listí, tráva, zbytky rostlin, kousky větví z keřů a stromů (posekané, nastříhané nebo zpracované štěpkovačem), spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky a kávová sedlina, skořápky z vajec

www.meuslany.cz

Sňatky • Rok 2011 přinesl 72 uzavřených manželství, z toho 2 sňatky byly církevní • 13 obřadů se uskutečnilo mimo obřadní síň • 7 sňatků bylo uzavřeno s cizincem, převážně Slovensko, Ukrajina. Rozvody • 46 manželství zaniklo Úmrtí • 339 lidí loni zemřelo ve Slaném z toho 109 bylo občanů Slaného • zemřelo 146 Slánských občanů (i jinde).

Sňatky ve Slaném 3. Nebytové prostory (2 kanceláře) ve 3. patře domu č. p. 528 v ulici Dr. E. Beneše ve Slaném o celkové výměře 57,50 m2.

Pondělí – sudý týden: Ráj, Na Skalkách (obě části), Arbesova (celá), Hrášek, U Stadionu

Lichý týden 23. 04. 2012 07. 05. 2012 21. 05. 2012 04. 06. 2012 18. 06. 2012 02. 07. 2012 16. 70. 2012 30. 07. 2012 13. 08. 2012 27. 08. 2012 10. 09. 2012 24. 09. 2012 08. 10. 2012 22. 10. 2012 05. 11. 2012

Děti • 683 dětí se narodilo ve slánské porodnici • Z toho 144 jsou občánci Slaného • Celkový přírůstek dětí ve Slaném (narozené i jinde) byl 168. • Na matričním úřadě ve Slaném bylo sepsáno 182 zápisů o určení otcovství.

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

Rozpis svozu bioodpadu pro rok 2012

Sudý týden 16. 04. 2012 30. 04. 2012 14. 05. 2012 28. 05. 2012 11. 06. 2012 25. 06. 2012 09. 07. 2012 23. 07. 2012 06. 08. 2012 20. 08. 2012 03. 09. 2012 17. 09. 2012 01. 10. 2012 15. 10. 2012 29. 10. 2012

za rok 2011

Prosíme abyste do nádob neodkládali tekuté zbytky jídel, kosti, maso, uhynulá zvířata, bilogicky nerozložitelné látky a jiné odpady znehodnotíte tím už vytříděný bioodpad určený ke kompostování. Pokud do hnědé nádoby uložíte opakovaně jiný odpad, než pro který je určena, bude Vám nádoba odebrána. Odbor ŽP a Jiří Kučera, TS Slaný

www.meuslany.cz

Své „ano“ si řekli: 24. 02. 2012 Petr Šponer, Rokycany a Monika Hondlová, Mšec 09. 03. 2012 Jiří Skokan, Ústí nad Labem a Gabriela Fuxová, Slaný Dušan Hlaváč, Vrbičany a Pavla Průchová, Vrbičany Novomanželům přejeme hodně štěstí!

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LINETKA Zápis proběhne 25. a 26.4.2012 ve škole od 10 do 16 hodin Rodiče se dostaví s dítětem a přinesou: • vyplněnou závaznou přihlášku • lékařské potvrzení • rodný list dítěte • občanský průkaz Rodiče dětí s odloženou školní docházkou musí předložit Rozhodnutí ředitele ZŠ o odložení školní docházky. Všechna kritéria pro přijetí dětí do školky najdete na našich internetových stránkách: http//skolka.linet.cz/ Dokumenty (přihlášku a potvrzení) najdete ke stažení na našich webových stránkách nebo přímo v Mateřské škole u pedagogů. Mateřská škola LINETKA, s. r. o. Želevčice 5, Slaný, 274 01

| 9


INFOCENTRUM

Infocentrum Pod Velvarskou branou Velvarská 136/1, 274 01 Slaný tel.: 312 523 448 – 728 842 924 – www.infoslany.cz

Nepřehlédněte novinky • na www stránkách Infocentra v sekci Tip na výlety přibyly další náměty na pěší vycházky; • změny cen některého zboží např. kalendář na rok 2012 „Slánská zastavení“ pouze 19 Kč.

Připravujeme na květen 3. Kurz nordic walking – 12. května 2012 Nazujte sportovní obuv, vezměte s sebou rodinu, děti, přátele a kamarády a pojďte se s námi projít a pobavit! Kurz nordic walking je tu opět pro vás. Nordic walking je sport pro širokou veřejnost a trasu v délce 6 km ujde každý! Na místě bude opět půjčovna holí, instruktoři, kteří vám poradí se správným pohybem! Další podrobné informace o této akci se dočtete na www.nw-slany. webnode.cz

Od 1. dubna 2012 má Infocentrum Slaný otevírací dobu ve všední dny od 9 do 17 hodin. O víkendech a ve státní svátky je otevřeno od 9 do 16 hodin.

Slánský pochod s pejsky popáté Na jubilejní 5. Slánský pochod s pejsky můžete vyrazit v sobotu 7. dubna 2012. Zve vás Infocentrum Pod Velvarskou branou společně s Antikvariátem Romana Kabátka. Startujeme od 9 do 10 hodin od slánského Infocentra. Startovné je 35 Kč a každý pejsek za ně dostane nějakou dobrotu na zoubek a krásný medailonek. Upozorňujeme, že pejskové musí mít s sebou očkovací průkaz, nebo pedigree passport s platným očkováním proti vzteklině, psince, parvovizóze a hepatitidě.

WWW.INFOSLANY.CZ

Výlet za mlýny na Unhošťsko – 26. 5. 2012

10 |

www.meuslany.cz


PROGRAM

Slánská radnice č. 4, duben 2012

Kino duben 2012 7.–8. sobota–neděle hrajeme pouze v 19.30 hodin MUŽI V NADĚJI Úspěšná česká filmová komedie řeší otázku, zda může být nevěra základem šťastného manželství …? Hrají: Bolek Polívka, Jiří Macháček, Simona Stašová a další. Režie: J. Vejdělek Přístupno

20.–22. pátek–neděle hrajeme pouze v 17 hodin TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ Americká animovaná komedie v českém znění. Neohrožený novinář se vydává na cestu, z níž se lze vrátit třeba v rakvi nebo po částech. Režie: S. Spielberg Přístupno

9.–11. pondělí–středa 9. a 11. v 17 a 19.30 hodin, 10. pouze v 17 PROBUDÍM SE VČERA Premiéra české školní komedie o cestě za studentskou láskou do nedávné minulosti. Hrají: Jiří Mádl, Eva Josefíková, Viktor Preiss, Tomáš Matonoha a další. Režie: M. Šmídmajer Přístupno

23. pondělí hrajeme pouze v 19.30 hodin MOJE KRÁSNÉ UČITELKA Americká romantická komedie s titulky. I když jste na dně, můžete potkat pravou lásku … V hlavních rolích Julia Roberts a Tom Hanks. Režie: T. Hanks Přístupno

10. úterý filmový klub hrajeme pouze v 19.30 hodin STUD Britské filmové drama s titulky. Osamělost, frustrace a sexuální závislost v plné nahotě. Režie: S. McQueen Nepřístupno do 18 let

24.–25. úterý–středa hrajeme pouze v 19.30 hodin POUPATA Oceněný český film, ve kterém se odehrává příběh jedné české rodiny, jejíž členové se ocitli na životních křižovatkách. V hlavních rolích M. Šopovská a Vl. Javorský. Režie: Z. Jiráský Přístupno

12.–14. čtvrtek–sobota hrajeme pouze v 19.30 hodin ZKUS MĚ ROZESMÁT Americká filmová komedie s titulky. Jak těžké je vybruslit z jedné nevinné lži. V hlavních rolích Jennifer Aniston, Adam Sandler a Nicole Kidman. Režie: D. Dugan Přístupno

26.–27. čtvrtek–pátek hrajeme pouze v 19.30 hodin 3 Německá filmová komedie s titulky. On má rád ji, a ona jeho, oba mají rádi ještě někoho třetího. Režie: T. Tykwer Nepřístupno

15.–16. neděle–pondělí hrajeme pouze v 19.30 hodin ZKAŽENÁ ÚČA Americká komedie s titulky. Mladá učitelka je drsná a namyšlená zlatokopka. Snaží se za každou cenu svést bohatého a pohledného kolegu. V hlavní roli C. Diaz. Režie: J. Kasdan Přístupno

28.–30. sobota–pondělí hrajeme pouze v 19.30 hodin KVĚT POUŠTĚ Premiéra koprodukčního filmu GB, SRN a Rakouska s titulky. Příběh obyčejné somálské dívky, která prodělala ženskou obřízku a stala se z ní modelka … Režie: Sherry Horman Přístupno

17.–19. úterý–čtvrtek hrajeme pouze v 17 hodin MÁMA MEZI MARŤANY Americká animovaná filmová komedie v českém znění. Nikdy nepodceňujte důležitost maminek. Režie: S. Wels Přístupno

Vstupenky na všechna filmová představení v měsíci si mohou návštěvníci zakoupit v předprodeji městského kina denně od 1. dne v daném měsíci. Rezervace vstupenek je třeba vyzvednout do druhého dne! Pokladna městského kina je otevřena denně od 16 do 20 hodin včetně sobot a nedělí.

Městské divadlo DUBEN 2012 Čtvrtek 12. dubna 2012 v 19.30 hodin SATURNIN Divadelní dramatizace románu Zdeňka Jirotky. Příběhy sluhy Saturnina, jeho pána Jiřího, dědečka, doktora Vlacha, slečny Barbory, tety Kateřiny a Milouše vracejí diváky do dob plných nostalgie a úsměvného nadhledu, kdy gentlemani oblečení do tenisových obleků řešili své problémy ve sněhobílých rukavicích… Hrají: Vladimír Senič, Martin Písařík, Pavel Nový a další. Divadlo A. Dvořáka Příbram. Divadelní předplatné.

Středa 18. dubna 2012 v 10, 13 a 15 hodin PINOCCHIO Hlavní postavou hraného příběhu je malý panáček Pinocchio, kterého si truhlářský mistr vyřeže ze dřeva. K velkému mistrovu nadšení panáček ožije, ovšem nepůsobí svému tatínkovi jenom radost – tak jako jiné děti má i on spoustu chyb a jedná rád podle své vlastní úvahy, avšak bez zkušenosti s následky svých činů. Hraje Hravé divadlo Brno. Dětské divadelní předplatné. Úterý 24. dubna 2012 v 19.30 hodin SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ Repríza úspěšné divadelní inscenace souboru Slánská scéna. Hrají: M. Zápotocký, T. Vott, Vl. Fantová, M. Chrapová, K. Beránková, M. Jakeš, Vl. Maliňák, J. Dobner, J. Fany Fanta a spousta dalších. Režie: M.Večerka. Volný prodej.

Sobota 28. dubna 2012 v 15 hodin JAK SE HONZA DOSTAL NA HRAD Klasická pohádka na motivy báchorek o českém Honzovi, kterého není třeba dlouze představovat. Zná ho skoro každý. A taky není divu, když ušel takový lán cesty. Lecčemu se přiučil a poznal mnoho nového. Tentokrát jej vítr zavál až do královského města, kde se budou jiní učit od něj. Podaří se Honzovi dostat se až na královský hrad? Nebo království zůstane na pospas chamtivému rádci a všichni půjdou po žebrotě? Hraje Divadelní společnost Julie Jurištové. Volný prodej.

Čtvrtek 26. dubna 2012 v 17 hodin SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ Repríza úspěšné divadelní inscenace souboru Slánská scéna, tentokráte věnovaná seniorům a nejen jim. Režie: M.Večerka. Zvýhodněný čas začátku i jednotného vstupného, které činí 70 Kč! Volný prodej. www.meuslany.cz

| 11


PRANOSTIK A, VAŘENÍ, KŘÍŽOVK A

Pranostika na duben • Sníh dubnový, jak mrva pohnojí. • Dobrý květ třešní značí dobrý odkvět obilí. • Na čtvrtek Zelenej hráchy zasívej. • Na Velký pátek když prší, sucho úrodu poruší. • Na Bílou sobotu štěpy zasazuj. • Jiří (24. 4.) i Marek (25. 4.) mrazem nás zalek. • Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.

Šmirkas – bryndzová pomazánka

• Duben chladný, deštivý, úroda nás navštíví. • Na Velký pátek zemí nehýbej. • Ozývá-li se v dubnu hrom, nebojí se již mrazu strom. A jak bylo v Slaném v dubnu v roce 1942, tedy před sedmdesáti lety? Kronikář Václav Slunečko v Slánském obzoru (roč. 50 za rok 1942, str. 43) zapsal: „1. duben počal s 0° C, odpoledne sprchlo a objevila se dvojitá duha. Večer přišel prudký déštˇ a bylo slyšeti vzdálené hřmění. Velikonoční týden (1.–6. 4.) byl chladný, s přeprškami a větry. Toto aprilové počasí, zpestřené několikráte i sněhem, trvalo do 16. dubna. Pak bylo tři dni velmi pěkně, konec měsíce však byl chladný, pod mrakem, od 28. zase ranní mrazy až - 4° C, vítr, pod mraky“. I. Hušáková, Vlastivědné muzeum

Budete-li mít v Máji trochu štěstí, třeba se vám podaří koupit „májovou bryndzu“. Nejlepší, jakou lze během celého roku získat. Z bryndzy si připravte výtečnou pomazánku - Šmirkas (z německého Schmierkäse – Schmelzkäse – tavený sýr). Receptů na tuto pomazánku je spousta a každý její milovník má ten svůj, zaručeně správný. Nezbytným základem je ale kromě bryndzy ještě máslo, cibule a červená mletá paprika. Kdysi se do ní prý přidával i mletý zázvor nebo muškátový oříšek. Někdy je přidána lžička hořčice. Na přípravu pomazánky použijeme: 300g bryndzy, 1 větší cibuli, 100g másla, 1 lžíci kaparů (pokud by byly solené, tak propláchnutých), mletou sladkou papriku (vrchovatá lžíce), mletý kmín (vrchovatá lžička), mletý černý pepř. Bryndzu utřeme společně s máslem pokojové teploty. Dochutíme mletým kmínem, mletým černým pepřem (jen mírně) a červenou paprikou. Dle vlastní chuti můžete však přidat i špetku papriky pálivé. Přidáme najemno nakrájenou cibuli a kapary. Solit není třeba, bryndza je dostatečně slaná. Hotovou pomazánku konzumujeme v pokojové teplotě. Všechny její chutě a vůně tak vyzní o mnoho lépe. Tou nejlepší přílohou bude samozřejmě čerstvý a voňavý chléb. Dobrou chuť! Autorka receptu: Pavlína Vosyková

12 |

Březen bez vody, duben bez trývy.

Další recepty na www.mlsnakocka.blog.cz

www.meuslany.cz


Slánská radnice č. 4, duben 2012

www.meuslany.cz

POZVÁNKA

| 13


HVĚZDÁRNA

Městská hvězdárna ve Slaném na březen 2012 Městská hvězdárna je pro veřejnost v dubnu otevřena v úterý, středu, čtvrtek a pátek od 21 do 23 hodin. Prohlídky hvězdárny začínají v 21.00, 21.30, 22.00 a 22.30 hodin. Výpravy škol a institucí mají možnost navštívit hvězdárnu denně i mimo otevírací dobu podle předem sjednaného termínu. Tip na pozorování: Měsíc – je v dubnu na večerní obloze dobře pozorovatelný od 1. do 6. dubna a od 24. dubna do konce měsíce. První čtvrť - období s nejlepšími pozorovacími podmínkami – nastává 29. dubna. Tato doba je vhodná zejména pro pozorování povrchových útvarů na Měsíci, neboť na rozhraní mezi světlem a stínem (na tzv. terminátoru) útvary vrhají zřetelné stíny. Tehdy, na rozdíl od úplňku (nastává 6. dubna), vynikne plastičnost měsíčního povrchu. Planety – večerní obloze stále dominuje Venuše nacházející se vysoko nad západem. V polovině dubna zapadá necelou hodinu před půlnocí a největší jasnosti dosahuje 30. 4. ve 2 hodiny. Mars bude do poloviny měsíce pozorovatelný po celou noc, Jupiter počátkem měsíce večer nízko nad západním obzorem. Pro Saturn nastávají v dubnu nejlepší pozorovací podmínky, protože je 15. 4. v 19 hodin v opozici se Sluncem. Na obloze svítí po celou noc. Ostatní – 4. 4. ve 23 hodin nastává konjunkce Venuše s Alcyone, nejjasnější hvězdou Plejád, Venuše bude 0,3° jižně a prochází okrajem hvězdokupy. V sobotu 7. 4. bude ráno pozorovatelné seskupení Měsíce, Saturnu a Spiky.

Městská hvězdárna ve Slaném, Nosačická 1713 telefon: 312 525 730, www.hvezdarna-slany.cz

Noční obloha v dubnu Kromě mrštné planety Merkur, která již koncem března opustila večerní oblohu, máme možnost spatřit prostým okem v první polovině noci celkem čtyři planety: Jupiter, Venuši, Mars a Saturn. V kombinaci – hvězdokupami i barevnými dvojhvězdami – se tak naskýtá příležitost k velmi zajímavé procházce oblohou. Výhodné pozorovací podmínky pro všechny planety jsou v průběhu celého měsíce s výjimkou Jupitera, který začátkem dubna zapadá pod obzor zhruba 2 hodiny po Slunci a v druhé polovině dubna bude již nepozorovatelný. I když bude Jupiter pozorovatelný jen nízko nad obzorem, v dalekohledu bude stále patrná řada detailů. Největší planeta Sluneční soustavy představuje nejvděčnější cíl každého pozorovatele. Kupodivu, první, co vás v dalekohledu nejspíš zaujme, však nebude Jupiter samotný, nýbrž jeho čtyři nejjasnější měsíce. Jako „hvězdy“ páté velikosti jsou patrné i v triedru upevněném na stativu. Severně nedaleko od Jupitera spatříme nejjasnější planetu oblohy – Venuši. Pozorovací podmínky pro Venuši budou v dubnu vrcholit. Ve středním dalekohledu, podobně jako u Měsíce, můžeme sledovat fáze planety. Tvar planety se od chvíle největší východní elongace (27. března) dramaticky mění. V období největší elongace spatříme Venuši osvětlenou zhruba z poloviny, ale o pár týdnů později se srpek planety bude výrazně ztenčovat, přičemž úhlový průměr bude narůstat. Vzdálenost Venuše od Země se mění velmi podstatně, proto zdánlivý průměr kolísá od 10 do 64 úhlových vteřin. Planeta Mars bude do poloviny dubna viditelná celou noc. V první polovině noci je Mars nejnápadnějším objektem souhvězdí Lva a nad jižním obzorem. Poslední viditelnou planetu Saturn spatříme večer nízko nad jihovýchodním obzorem. Nejvýhodnější podmínky pro pozorování Saturnu nastávaní ale až v průběhu května, tehdy bude možné pla-

14 |

Jihozápadní obzor, kde můžeme 7. 4. ráno sledovat seskupení Měsíce, Saturnu a Spiky. netu spatřit kolem 22. hodiny při kulminaci nad jižním obzorem. Kromě příznivých podmínek pro pozorování planet můžeme v dubnu také očekávat dobrou viditelnost komety C/2009 P1 (Garradd). Kometa byla dobře středními dalekohledy vidět již od června 2011. V únoru letošního roku měla podle předpovědi dosáhnout maxima jasnosti a být na pomezí viditelnosti pouhým okem. Nicméně, pozorovací podmínky během února nenabízeli optimální pozorovací okno, čili jednou z posledních šancí spatřit kometu vysoko nad obzorem se rýsuje právě na dubnové obloze. Bohužel, kometa se bude nyní již vzdalovat jak od Slunce, tak i od Země. Tím pádem její jasnost bude znatelně slábnout, v průběhu března to bylo zatím jen o pár desetin magnitudy. Kometu si tedy budeme moci stále užít a nyní již i na večerní obloze za příznivějších teplot! V dosahu malých dalekohledů vydrží až do začátku června, kdy zmizí na soumrakové obloze. V dubnu se bude kometa zvolna přesouvat ze souhvězdí Velké medvědice (jejíž součástí je též známý asterizmus „Velký vůz“) do souhvězdí Rysa a dále potom do Raka. Kometa bude stále jasným objektem viditelným

i v malých triedrech, navíc vysoko na obloze, nejlépe viditelná okolo půlnoci. Velice dobrým orientačním bodem pro vyhledání komety je „Velký vůz“ nacházející se poblíž a který je snadno rozpoznatelný v seskupení hvězd na naší obloze. Jasnou oblohu a pěkný výhled! Jaroslav Trnka, Městská hvězdárna

Filmové večery středa 11. dubna v 17.30 TIME ZERO Nevšední zpracování věčně aktuálních otázek na téma „Vznik a vývoj vesmíru“. Vstupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč středa 18. dubna v 17.30 VESMÍR A SVĚTLO (35 minut) Základní informace o světle, jeho vlastnostech a hlavním zdroji – Slunci. Vysvětlí též fáze Měsíce a příčiny vzniku zatmění. Vstupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč Oba filmové večery mají délku 35 minut a jsou vhodné pro dospělé a mládež. www.meuslany.cz


HISTORIE

Slánská radnice č. 4, duben 2012

Příběh jedné památky … veduta budenického zámku Při dubnovém památkovém setkání vykročíme do slánského regionu a čtenářům přiblížíme barokní vedutu budenického zámku, která má pro památkovou péči na Slánsku osobitý význam. V první řadě je cenným dokladem o rané historii zámku v Budeničkách, ten byl později přestavěn a okolní park upraven. A také stojíme před malbou kdysi odcizenou, posléze nalezenou a navrácenou zpět, což nás může v této době posilovat v naději, že není všem dnům konec. Vždyť současný stav a nejasná budoucnost zámku v Budeničkách – památkově klíčové stavby na Zlonicku – přidělává památkářům nejen ve Slaném na čele nejednu vrásku. A pak je to také příběh, dejme tomu osobní, nacházení a míjení se s barokní vedutou, osudy tohoto malovaného plátna sleduji již třicet let… Fotografie z klavírního křídla Když po roce 1980 začal autor těchto řádek shromažďovat podklady o barokní architektuře na Slánsku, byly to Zlonice, které okouzlily. Celkový dojem pak umocňovalo putování kaštanovou alejí do Budeniček. To tehdy ještě nebyla asfaltovou silnicí. V zimě se šlo pod mohutnými vrásčitými kaštany, zkřehlého poutníka doprovázely zamrzlé kaluže, zato v květnu, kolem svátku sv. Isidora, alej rozkvetla. Cesta končila u fortny pozoruhodného areálu barokního zámku, sídla bývalé vrchnosti. Pro diplomovou práci bylo tehdy potřeba získat také ikonografické podklady – staré fotografie a historické veduty. A tak jsem navštívil vedoucího památníku Antonína Dvořáka ve Zlonicích Miroslava Horu (*1916, †1992) a poprvé si mohl prohlédnout barokní obraz budenického zámku, který se kdysi nacházel v jeho hlavním sále. Pamatuji si, jak jsem si tehdy položil stativ na horní desku klavírního křídla, za kterým byl na stěně zavěšen a praktikou dělal první snímky; teprve později se mělo ukázat, jakou měly tyto fotografie pro další osud obrazu cenu. Veduta budenického zámku Význam veduty spočívá v tom, že ukazuje podobu zámku ještě před jeho rozšířením o dvě boční křídla na sklonku 18. věku. Díváme se na původní raně barokní zámeckou budovu, kterou vystavěl patrně Hartman z Klarštejna poblíž budenické tvrze v posledním desetiletí 17. století. Jejího architekta neznáme, uvažuje se někdy, že návrh pochází od umělce školeného ve Vídni. Na plátně tvoří zámek střed symetrické dispozice celého areálu, hlavní osa prochází předsíní a přízemní salou terrenou, ve které zněla v létě hudba a z níž vystupujeme na ústřední cestu parku k vodotrysku. Do parku se také dalo vyjít schodištěm z hlavního sálu patra, který zdobily nástěnné malby, později malované tapety. Malíř zaznamenal tehdejší souměrně uspořádanou zámeckou zahradu s obdélnými dílčími plochami, ornamentálně zdobenými partery. Ta byla později několikrát přebudována a získala romantický ráz. Pozornějšímu divákovi neunikne rozdíl v tehdejší délce ramen schodišť v porovnání se současným stavem; to vyplývá z celkového pozdějšího zvýšení okolního terénu. Úhel sklonu ramen zůstal zachován, ale půdorysná délka dosahovala až ke krajním rizalitům. Bývalou kamennou balustrádu nahradilo později nové kovové zábradlí. Díky vedutě si dokážeme představit i zástavbu, která ustoupila zmíněným bočním křídlům. Zaujme vstupní brána a snadno www.meuslany.cz

rozeznáme i sochu sv. Jana Nepomuckého, kterou po rozšíření zámku přenesli až na kraj aleje. Při pohledu na obraz dokážeme vstoupit do pomíjivého okamžiku dějin Slánska a alejí vykročit ke svatému Isidorovi, k poutnímu kostelu, vévodícímu na nevelké vyvýšenině mezi Zlonicemi a Budenicemi. Autora obrazu s určitostí neznáme, snad vedutu namaloval malíř Michael Millitz, v jehož ateliéru vznikla kolekce portrétů Kinských, jež je dnes vystavena ve slánském muzeu. Loupež obrazu a jeho nalezení Obnova památek se po roce 1989 utěšeně rozběhla, mnohé zanikající stavby na Slánsku byly zachráněny, přistoupilo se i k náročnému statickému zajištění zlonického kostela; takové náročné opravy jsou v této době již mimo možnosti regionu. Pozitivní rozvoj však na druhé straně doprovázela řada krádeží uměleckých památek. V roce 1991 byl vyloupen i Památník Antonína Dvořáka ve Zlonicích, s celou řadou kvalitních obrazů si odnesli lupiči i obraz Budenic. Šlo o velkou ztrátu. Několik let poté, když jsme se již s obrazem nadobro rozloučili, zadrnčel v kladenské kanceláři okresního úřadu telefon. Jistý galerista ze severu Čech volal, jestli nemáme náhodou zájem koupit barokní vedutu Budenic, že je to obec v našem kraji a že obraz je tam a tam vystaven. Tak trochu nám zatrnulo. Bývalá vedoucí památníku se do města v severních Čechách vydala a poté se ozvala … říkala, vždyť to je „náš obraz“! A tak jsme se za ním vypravili, nebyla to však již věc soukromá, jela s námi kriminální policie. Zajištění obrazu na místě bylo komplikované a proběhlo jaksi nadvakrát. Galerista se vehementně bránil, koupil plátno v dobré víře a nechtěl je přirozeně jen tak vydat. Policie tenkrát nezklamala, vrátila se na Kladno a ten samý

den se podruhé na sever Čech rozjela, nyní již s příkazem prokurátora konkrétní obraz zajistit. Spor o vedutu Budenic skončil nakonec u soudu a rozhodující byly právě zmíněné fotografie pořízené z desky klavírního křídla; ony totiž v detailu jasně prokázaly, že se jedná o odcizený obraz ze zlonického památníku. V ateliéru u restaurátora … Čas plyne a autor tohoto příspěvku se setkal s obrazem znovu, tentokrát v zimních měsících v ateliéru restaurátora. A tak bylo možné si plátno prohlédnout lépe, než tomu bylo kdysi a nalézt i nové zajímavé detaily. A jestliže nás dříve zajímalo to, co souviselo s architekturou a dějinami Budenic, nyní si všimneme i drobností, zdánlivých nepodstatností. Jsou to třeba dvě lidské postavy, zatímco první se prochází zámeckým parkem se psem, druhá sedí s knihou v parku a dívá se na zámek. Snad sám malíř, který navštívil panské sídlo, nebo poutník, který čte v knize historie tohoto kraje, v osudech budenického zámku. A tak se můžeme těšit na okamžik, až restaurovaný obraz bude opět zavěšen v Památníku Antonína Dvořáka ve Zlonicích. Příběh obou památek však neskončil. Zatímco obraz se stane důležitým pohledem do minulosti kraje pro další generace, nevíme, do jaké míry se podaří zachránit i samotný zámek. A tak když dnes projdete kaštanovou alejí ze Zlonic až k zámeckému areálu, vzpomeňte na tento barokní obraz. A když budete vnímaví, třeba vám v mysli zazní tóny Beethovenovy Pastorální symfonie, nejen jako připomínka mecenátu Kinských, kteří tohoto skladatele podporovali, ale i jako vzpomínka na dobu, kdy tento zemědělský kraj skutečně vzkvétal, a to díky pospolitosti tehdejších dělných lidí, kterým vděčíme za mnohé, i když si to někdy ani neuvědomujeme … Vladimír Přibyl

| 15


VOLNÝ Č AS, ŠKOLY

Nad Slaným létaly modely Předposlední březnovou sobotu dopoledne díky pochopení slánského Aeroklubu, se na ploše místního letiště sešlo na veřejné soutěži na dvě desítky leteckých modelářů. Pořádající LMK č. 85 Slaný zde pořádal modelářskou soutěž v kategoriích volně létajících modelů A3, házecích kluzáků a modelů s gumovým pohonem P30. Soutěžící ze Slaného, Kladna, Kamenných Žehrovic, Prahy, Kopidlna, Terezína a Karlových Varů při soutěžním klání za velmi příjemného počasí dosahovali hodnotných výkonů.

Ze slánských modelářů si nejlépe vedl junior Adam Ráž ( loňský juniorský mistr České republiky), získal prvenství v kat. P30. V dalších modelářských kategoriích obsadili Slánští – v A3 Vojtěch Pekárek druhé místo a v P30 čtvrté František Tichý. Další velkou akcí pro mladé modeláře v našem okrese je Krajský přebor mládeže středočeského kraje na kladenském letišti u Velké Dobré. Bude se soutěžně létat v sobotu 14. 4. dopoledne od 9 hodin v modelářských kategoriích H, A3, F1H, F1A a P30. Slánský klub budou reprezentovat Marian Mach, Adam Hana Tichá Ráž a Miroslav Tuček.

Můžeš zachránit život

V

projektovém dnu – Můžeš zachránit život, který proběhl ve škole při Dětském domově Ledce –Šternberk, si kluci a děvčata procvičovali se slánskou instruktorkou ČČK Renatou Vosáhlovou zásady První pomoci. Březnový školní projektový den se dělil na tři samostatné celky – zdravověda, dopravní výchova BESIP s Ostrovem Slaný, školitelka Alena Špiritová a beseda se strážníky slánské městské policie. Akce byla zaměřena nejen na bezpečnost dětí a mládeže, ale také na protidrogovou a protikuřáckou prevenci adolescentů.

Děti se učily jak pomoci svému kamarádovi při zranění. Zleva Dana Navrátilová s Verunkou Pokutovou ošetřují zraněný loket. (H. Tichá)

Mladému modeláři Adamu Rážovi se daří i letos. V minulém roce si vybojoval juniorský titul mistra České republiky v letecko-modelářské kategorii modelů s gumovým pohonem P30. (H. Tichá)

Mezi další akce které připravila pro veřejnost na dubnové dny škola ve Šternberku patří 14. Den otevřených dveří domova pro účastníky turistického výšlapu do Bílého Aujezdce za Havlíčkem, 23. ve spolupráci s Městským kulturním zařízením Grand v pořadí 4. ročník pěvecké soutěže pro školská zařízení a dětské domovy Slánska a Kladenska Zpívající plamínky (dva veselé plamínky jsou legem domova) a slavnostní vysazení nového stromu s úklidem okolí budov Domova v rámHana Tichá ci Dne Země.

Peníze z Evropské unie pomáhají v ZŠ Na Hájích ZŠ Na Hájích se zapojila do několika projektů, které jsou financovány z peněz Evropské unie. Projekt EU peníze školám podporuje výuku cizích jazyků. Po stránce materiální se zkvalitnila výuka jazyků tím, že byla vybavena jazyková učebna a zakoupeny interaktivní tabule a počítače, které lze využít nejen při výuce samotných jazyků, ale i ostatních předmětů. V rámci projektu jsme posílili výuku anglického jazyka v šestých a osmých třídách z původních 3 hodin na 4 hodiny týdně. Tyto změny volně navazují na novou koncepci školy, kdy se u nás anglický jazyk vyučuje již od 1. třídy. Dalším přínosem projektu je posílení výuky v oblasti přírodních věd. Školní vzdělávací program byl posílen o předměty, které se zaměřují na experimentální stránku výuky

16 |

v této oblasti. Když si žáci některé teoretické poznatky přímo vyzkoušejí pomocí praktického experimentu, snáze pochopí některé souvislosti. Projekt „Budování finanční gramotnosti prostřednictvím matematiky“ se uskutečňuje ve spolupráci s Gymnáziem Václava Beneše Třebízského ve Slaném. Finanční vzdělávání je v současné době jednou z důležitých priorit českého vzdělávacího systému. Problematice finanční gramotnosti je věnována značná pozornost i v zemích EU. Průzkumy jednoznačně ukazují, že rodiče mají zájem na tom, aby se děti o finanční problematice dozvěděly již ve škole. Cílem projektu je zlepšit úroveň znalostí a dovedností žáků ve finanční oblasti. Právě matematika jako vzdělávací obor může výrazně rozvíjet finanční gramotnost žáků. Proto

bude tato oblast v rámci projektu zapracována do vzdělávacího programu školy. Dalším přínosem projektu pro školu je posílení ICT techniky a rozpočtu školy. Dalším zajímavým projektem, do kterého se škola zapojila, jsou „Čtenářské kluby ve spolupráci s knihovnou“. Tyto kluby podpoří čtenářství, ke kterému současná mládež hledá cestu stále méně. Ve škole budou fungovat dva odpolední čtenářské kluby, ve kterých budou děti pod vedením pedagogů a pracovnic knihovny objevovat krásu skrytou v knihách. S Knihovnou Václava Štecha ve Slaném spolupracuje škola úspěšně již roky. Všechny dosavadní společné projekty byly postaveny na dobrých nápadech a velké ochotě pracovníků knihovny, takže věříme, že i tato akce bude mít pro malé čtenáře přínos. Mgr. Stanislava Hejduková

www.meuslany.cz


INFORMACE

Slánská radnice č. 4, duben 2012

Pečovatelská služba Slaný dostala auto N

ový sociální automobil Renault Kangoo od 14. března pomáhá pracovníkům Pečovatelské služby Slaný. Tento užitečný dar poskytla společnost Kompakt, která projekt „Sociální automobil“realizuje již od roku 1997. „Projekt je postaven na zcela jednoduché, ale podstatou velice závažné myšlence. Za spoluúčasti firem a společností se snaží o vytvoření, zdokonalení a obnovení vozového parku v ústavech a zařízeních sociální péče, které svou činnost zaměřily na pomoc seniorům a hendikepovaným lidem,“ objasnila vedoucí Pečovatelské služby Slaný Alena Zahrádková. Formou zakoupení reklamy na těchto automobilech tak firmy přispívají ke zkvalitnění vozového parku organizacím poskytujícím sociální služby. Vzhledem k napjatým rozpočtům organizací poskytujících sociální služby není v jejich silách pravidelná a kvalitní obnova vozového parku. Myšlenka Sociálního automobilu tak přináší jak pomoc v sociální rovině, tak možnost komerční sféře zajímavě propagovat svou činnost.

Automobil má Pečovatelská služba Slaný pronajatý na 6 let za symbolickou 1 Kč ročně a bude sloužit terénní pečovatelské službě především pro rozvoz obědů a dovážku větších nákupů. Slavnostní předání automobilu se uskutečnilo v Domě s pečovatelskou službou Na Sadech. Klíčky od vozu převzala vedoucí Pečovatelské služby Alena Zahrádková spolu se starostou Slaného Ivo Rubíkem. Klíčky nám odevzdal jednatel společnosti Kompakt pan Miroslav Káninský. Poděkování patří také dalším milým hostům – zástupcům firem, které zaplacením si reklamní plochy přispěly na koupi automobilu: AC Steel, a. s., AGRA Řisuty, s. r. o., aSERVIS, spol. s r. o., ATEX Auto Cába, s. r. o., CEMEX Czech Republic, s. r. o., ČKD Mobilní Jeřáby, a. s., ČVUT – Fakulta biomedicínského inženýrství, FISA, s. r. o., HELLA-PLAST, s. r. o., HÜPPE, s. r. o., Královské Město Slaný, Mach – montáže a opravy, s. r. o., Martin Štraub – Interiéry, Mgr. Jan

Kocáb, Miloš Šlajchrt – Autoškola, Müller-Technik CZ, s. r. o., NEUMANN, spol. s r. o., Obilka, s. r. o., PARTNER SERVIS, spol. s r. o., PEŠEK–RAMBOUSEK, s. r. o., QUATTRO, spol. s r. o. RANK CAR, s. r. o., RISK inzertní noviny, Selektor, spol. s r. o., Stanislav Záleský – Kovoobrábění, Statek Novák Jarpice-Kamenice, s. r. o., Stavební chemie Slaný, a. s., SVR, v. o. s., Technické služby Slaný, s. r. o., Terri, s. r. o., Vladimír Bakalář, Zámečnictví Drvota, Zbyněk Kindl – Hydraullika, Zítková a spol., s. r. o.

Už je nám 15 let

Senioři pozor!

T

Od jedné z našich klientek jsme dostali upozornění na další pokus, jak okrást staré lidi o peníze.

akové motto měla Kavárnička pro seniory, která se uskutečnila 22. března v Domě s pečovatelskou službou Na Sadech. Samozřejmě 15 let nebylo jejím návštěvníkům. V březnu před patnácti lety se do nově postaveného Penzionu pro seniory začali stěhovat první nájemníci. Čtvrteční odpoledne se proto neslo v duchu vzpomínek na začátky společného bydlení. Po letech jsem opět zhlédli video, na kterém je zachyceno taneční vystoupení obyvatelek penzionu. koncem roku 1998 dámy nacvičily Českou besedu. Bylo i po letech obdivuhodné sledovat s jakou vervou tanečnice, kterým v té době bylo někde mezi 60 a 80 lety, předvedly své téměř půl hodinové vystoupení. Většina z tanečnic je dodnes mezi námi a při promítání se v mnohém oku zaleskla slza smutku. Už nám opravdu není patnáct…

Tanečnice České besedy spolu s harmonikářem panem Holcem. Za léta existence penzionu se zde uskutečnilo množství různých společenských akcí. Kromě už vzpomínaných Kavárniček i besedy s vedením města, s lékaři, policií, kulturními pracovníky. Promítali se fotografie ze zajímavých koutů světa – z Izraele a Palestiny, www.meuslany.cz

Členové samosprávy na „ochutnávání zabijačkových specialit“ v únoru 2012. z Indie, ze Středoafrické republiky. Pravidelně k nám chodí děti slánských škol i Základní umělecké školy. Už několik let se v knihovně pravidelně v úterý cvičí. Dopoledne seniorky ze Svazu důchodců, odpoledne diabetici. Velice oblíbené v posledních letech je i grilování v altánu. Na organizování všech programů se aktivně podílejí členové samosprávy Penzionu. Bez nich se žádná akce neobejde. Ve společenské místnosti se setkávají i členové ostatních seniorských organizací – Svazu důchodců, Spolku přátel žehu, Svazu diabetiků. Zveme seniory, kteří se rádi zabaví při hudbě a písničkách, aby k nám zavítali. Obzvláště se v dubnu těšíme na přílet čarodějnic. Vloni k nám přiletěly na košťatech, některé i na francouzských holích! Daly si doušek piva, buřty, zazpívaly si u harmoniky a pak odletěly, kdoví kam…

V minulých dnech zastavila před jedním ze slánských domů neznámá žena seniorku. Legitimovala se jí nějakým kusem papíru a sdělila, že provádí kontrolu, jak pečovatelky uklízejí. Paní ji pustila domů. U ní doma se ta „kontrolorka“ začala vyptávat, kde má peníze, že je prý musí mít v ložnici. Paní byla tak duchaplná, že po ní chtěla znovu ukázat ten papír, který odmítla opakovaně ukázat, a stále řešila peníze. Paní jí řekla, ať odejde nebo volá policii. Upozorňujeme opět všechny obyvatele města a především seniory – na sociální šetření do bytu klienta dochází pouze pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu ve Slaném, nebo pracovnice Pečovatelské služby. Od nového roku rovněž pracovnice Úřadu práce, které vyplácejí příspěvky na péči, příspěvky na mobilitu, nebo dávky hmotné nouze. Všechny sociální pracovnice jsou povinny prokázat se občanským průkazem a Průkazem zaměstnance města. Na obou dokladech je fotografie a rodné číslo zaměstnance, podle které jednoduše jejich identitu zkontrolujete. V případě jakýchkoliv pochybností podezřelou osobu nepouštějte do bytu a volejte policii! Marcela Rezlerová, odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Slanýa Alena Zahrádková, PSS

Svaz diabetiků ve Slaném vás srdečně zve na Den dia. V sobotu 17. 4. 2012 od 9 hodin do 12 hodin v DPS ve Slaném, Na Sadech čp. 173. Program: zjištění vaší váhy, obsahu tuku v těle a cukru v krvi. Ochutnávka zdravé výživy a možnost nákupu produktů z prodejny Zdravíčko.

| 17


SPORT, INZERCE

Adam Ondra si „zalezl“ ve Slaném Dokončení ze strany 1 V pátek proběhla kvalifikace O pohár Královského města Slaný, ze které do sobotního finále postoupili 4 ženy a 8 mužů. Sobota byla hodně akční a patřila 1. kolu Adidas Terrex Českého poháru v boulderingu, do kterého se přihlásilo 15 žen a 26 mužů. Kluci z firmy AIX v čele s hlavním stavěčem Andrejem Chrastinou přestavují cesty pro ženské finále, leze se na chytech od AIX, Makak, X-Cult a Freestone. Vše se leze na 8 profilech občanského sdružení Lezení do škol, o. s., které se snaží seznámit s lezením děti na základních školách. V 15 hodin začíná ženské finále, do kterého nastupuje 8 lezkyň, v pořadí od osmé k první tak, jak se umístily v kvalifikaci. Finalistky mají na překonání cesty 5 minut, ve kterých mají za úkol vylézt k poslednímu chytu a podržet ho dokud rozhodčí neřekne Top, cestu se snaží přelézt na co nejméně pokusů. Po 70 minutách je rozhodnuto o vítězce, kterou se stala Petra Růžičková, druhá byla Karolína Nevělíková a pro třetí místo si vylezla Nelly Kudrová. Rychlá přestavba a na scénu nastupuje dvanáct chlapů. Cesty byly pro borce opravdu

těžkým oříškem a nezbývalo jim nic jiného, než pořádně zabrat. Pouze čtyři mají v první cestě Top a v dalších cestách to není o moc lepší. Nakonec si chlapi rozebrali bednu následovně, první Adam Ondra, druhý Martin Stráník a třetí Štěpán Stráník. Finále závodu O pohár Královského města Slaný bylo součásti kvalifikace Adidas Terrex Českého poháru a lezci si rozdělili pořadí takto: Ženy: 1. místo J. Olšárová, 2. místo X. Chernozubová a 3. místo naše G. Houdová. Muži: 1. místo Vl. Kratochvíl, 2. místo M. Szentesi a 3. místo M. Čiviš. Po předání cen, o které se postarali starosta města Ivo Rubík a mistostarosta Martin Hrabánek, se všichni přesunuli do vedlejší tělocvičny, kde po celé odpoledne probíhal filmový festival Expediční kamera. Čekala tam na ně přednáška Adama Ondry. Mezitím jsme vše připravovali na nedělní dětské závody O pohár Královského města Slaný. Těchto závodů se celkem zúčastnilo 29

dětí. Bylo znát, že venku vládlo opravdu jarní počasí a nikdo nechtěl být zavřený v tělocvičně. Pro děti jsme si připravili čtyři cesty pro každou kategorii, na jejichž překonání měli dva pokusy. Děti předváděly neskutečné výkony, za které by se nemuseli stydět ani dospělí lezci. Nakonec vše dopadlo takto: Dívky 6–10 let: 1. Kateřina Matušová HO Skoba Stříbro, 2. Terezka Kachlířová FitstudioJitka, 3. Vendula Kolaříková FitstudioJitka. Chlapci 6–10 let: 1. Marek Jeliga HO Guru Praha, 2. Petr Chotěborský FitstudioJitka, 3. Pepa Lintymer FitstudioJitka. Dívky 11–15 let: 1. Michaela Matušová HO Skoba Stříbro, 2. Barbora Miltrová FitstudioJitka, Chlapci 11–15 let: 1. Milan Silný FitstudioJitka, 2. Jakub Poledník FitstudioJitka, 3. Rostislav Kleveta HO Lezci Kladno Závěrem bych rád poděkoval partnerům závodu za jejich podporu, které si velmi vážíme, stavěčům za krásné cesty, všem pomocníkům, bez kterých to prostě nejde a 3. základní škole za jejich vstřícnost. Více naleznete na www.fitstudiojitka.cz. Za Lezení do škol o.s. Jiří Žák a Roman Kozelka

Vinařství Kvíc si Vás dovoluje pozvat na 8. ROČNÍK VOLNĚ POCHŮZKOVÉ OCHUTNÁVKY ČESKÝCH VÍN VE SLANÉM sobota 21. 4. 2012 od 10 do 19 neděle 22. 4. 2012 od 10 do 18 Vinařství Kvíc, Revoluční 19 objekt Stavimat Ochutnávka je určena široké veřejnosti. K ochutnání bude cca 100 vzorků vín, obřerstvení zajištěno v podobě studených uzeninových a sýrových talířků a grilovaných masíček a nápojů. Vstupné dámy 130 Kč, pánové 190 Kč a smíšený pár 300 Kč.

SABAT – SLÁNSK Ý AMATÉRSK Ý BADMINTONOV Ý TURNAJ ČT VEŘIC

Další informace na www vinarstvikvic.cz, tel. 606 620682, 723 860 217. Těšíme se na Vás.

Turnaj se bude konat v sobotu 21. 4. 2012 od 9.30 do 17 hodin v prostorách Zimního stadionu ve Slaném. Systém turnaje: systém dvou skupin, kdy měníte svého spoluhráče pro každý zápas. Nerozlišují se kategorie pro muže a ženy. Občerstvení a ceny zajištěny. Startovné: 100 Kč. Registrace a více informací o turnaji: www.obrona.net/badminton Měsíčník Slánská radnice vydává město Slaný, IČO 00234877 • Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný • e-mail: slanska.radnice@email.cz, nebo kolackovsky@meuslany.cz • Telefon: 312 511 271 • Šéfredaktorka: Petra Kučerová • Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: 1 E 10589 • Tisk: Tiskárna KOČKA Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři • Uzávěrka dalšího čísla 18. dubna 2012

18 |

www.meuslany.cz


Slánská radnice č. 4, duben 2012

FOTOREPORTÁ Ž

Ohlédnutí za 9. plesem Královského města Slaného

foto: Pavel Vychodil www.meuslany.cz

| 19


POZVÁNK A