Page 1

SOIF FODBOLD - FÆLLESSKAB FOR ALLE

TRÆNER HÅNDBOG ENGAGEMENT - GLÆDE - MOD - RESPEKT - SAMMEHOLD Slangerup og omegns idrætsforening SOIF FODBOLD IDRÆTSVEJ 3 3550 Slangerup www.soif.dk facebook: @SOIFfodbold opdateret 14. marts 2019


Indledning SOIF Fodbolds trænerhåndbog er udarbejdet for at lette trænergerningen – især for nye trænere og holdledere – samt at sørge for information, således at du er bedst muligt klædt på til at løse de daglige opgaver som frivillig træner. I SOIF – Fodbold er nøgleordene glæden ved spillet/legen, tryghed, socialt samvær, engagement, ærlighed, mod til at lære nyt og lære fra sig, respekt for fællesskabet, glæden ved spillet og sammenholdet og sidst men ikke mindst respekt for klubben og dens medlemmer. SOIF - Fodbold er en: - breddeklub med plads til de fleste - attraktiv fodboldklub - af de førende og mest synlige foreninger i Slangerup - klub der vil skabe arrangementer der kan samle byen I SOIF – Fodbold ønsker vi: - at trænere og bestyrelsesmedlemmer bliver så længe som muligt. Det skaber kontinuitet og struktur, at der ikke er for stor udskiftning. Der er mangel på frivillige. Derfor vægter vi i SOIF Fodbold hensynet til de frivillige højt. Det betyder, at vi løbende tilpasser aktivitetsniveauet til den opbakning, der er fra forældre og medlemmer, dermed prøver vi at forhindre, at de frivillige brænder ud. Såfremt du ikke finder oplysninger eller svar på det, du søger, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte bestyrelsen, som vil hjælpe med råd og vejledning. En trænerhåndbog er ikke et statisk værk, så skulle du have ønsker til nye emner i håndbogen, eller blot rettelser til samme, kontakt da endelig SOIF Fodbolds bestyrelse via bestyrelsen@soif.dk


Kontaktpersoner Formand:

Kristian Bloch

formand@soif.dk

Næstformand og Seniorformand:

John Davies

seniorformand@soif.dk

Ungdomsformand:

Anne Sofie Uhrskov

ungdomsformand@soif.dk

Kasserer:

Karin Schmidt

kasserer@soif.dk

Menigt medlem:

Michael Borch Gregersen

Menigt medlem:

Michael "MP" Pedersen

Menigt medlem: Menigt medlem:

Søren Blidorf Katja Bach Nielsen

1. Suppleant: 2. Suppleant:

Malene Bidstrup Pedersen Lars Møller

Tøj og Materialer

Lars Møller

udstyr@soif.dk

Events, koncerter, store stævner

Lars Møller

lars.moller@soif.dk

Sponsorer:

Lars Møller

lars.moller@soif.dk

SOIF Frivillig

Malene Bidstrup pedersen

malenebp1973@gmail.com

Hjemmeside

Lars Holst

lars.g.holst@gmail.com

Træningstider alle Turneringskampe ungdom Dommerpåsætning ungdom Flytning af kampe ungdom

Anne Sofie Uhrskov

ungdomsformand@soif.dk

Turneringskampe senior/oldboys/veteran Fodboldfitness/”Undertakers” Påsætning af dommere Flytning af kampe senior

John Davies

seniorformand@soif.dk

Fodboldskoler: michael_kokken@hotmail.com

Michael B. Gregersen

Spørgsmål om kontingent

Karin Schmidt

kasserer@soif.dk


SOIF VÆRDIER SAMMENHOLD Vi er en klub, der bygger på engagement. Uden engagement ingen klub. Vi er alle frivillige! Hos SOIF er man engageret og samarbejder på ALLE niveauer: Spillere, trænere, ledere forældre, sponsorere frivillige og øvrige interessenter Fodbold er en holdsport når man melder sig ind, er man dermed en del af et forpligtende fællesskab. Vores trænere er engageredetrænere, der møder forberedt, brænder for trænergerningen og har det sjovt med det. Vores trænere er med til at skabe et udviklende træningsmiljø og traditioner til glæde for alle. Vores trænere udvikler sig i klubben f.eks. via sparring/erfaringsudveksling eller gennem kurser. Bestyrelsen arbejder hårdt og engageret på, at skabe fundament og gode rammer for klubben.

GLÆDE Glæde er vores drivkraft. Vi oplever glæde i forhold til klubben og fodboldspillet. Vi oplever glæde fordi vi har og oplever engagement og sammenhold. Glæden opnås ved: - Indlæring via leg. - Fællesaktiviteter/ture og stævner. - At vi udvikler os i klubben uanset om vi er spillere, trænere, holdleder, forældre, frivillig eller….. - At vi mærke støtte og opbakning fra bestyrelsen, forældre, spillere og andre trænere. - At vores spillere er engagerede. - At vi er Åbne overfor hinanden med plads til forskellighed. - At vi sammen skaber trygge rammer.

MOD Mod er en vigtig evne at besidde. Vi vil på alle fronter gerne udvise mod. - Vi er åbne overfor nye tiltag. - Vi har plads til ALLE uanset baggrund, alder, niveau og køn. - Vi vil give mod til at: - Drømme - Sætte sig mål - tro på sig selv - Prioritere - Gå forrest - Tage ansvar - Være rollemodel - Kræve at værdierne overholdes. - Acceptere folk der er anderledes end os. - Udvikle sig og blive udviklet. - Modtage coaching - Give og modtage kritik - Begå fejl og komme videre.


SOIF VÆRDIER SAMMENHOLD Vores klub bygger på sammenhold - SOIF er vores klub. - Vi er et fællesskab. - Vi har det sjovt sammen. - Vi løfter i flok. - Vi kæmper for hinanden. - Vi tager hånd om hinanden. - Vi er fælles om arrangementer så som: Julecup, SOIF Cup, Fjord Cup og koncerter. - Vi er rummelige. - Vi hjælper hinanden. - Vi respektere hinandens forskelligheder

RESPEKT - Vi er en klub, der udviser respekt for alle og mellem alle. - Vi har respekt for klubben og klubbens værdier. - Vi udviser respekt for dommeren, modstandere, holdkammeraterne. - Vi har respekt for interne og eksterne samarbejdspartnere. - Vi respektere rammerne for fodbold og for klubben. - Vi respektere,at vi alle er forskellige.


Forventninger Forventninger til trænere i SOIF: Vi forventer at du: - udviser respekt for klubben – ingen er over fællesskabet. - udviser respekt overfor alle de mennesker du møder i forbindelse med SOIF. - udviser Fair Play. - er en god repræsentant for SOIF Fodbold, spillere, trænere og ledere i klubben skal udvise en god og positiv sportsånd i forbindelse med træningen og kampene. - hjælper vore medlemmer til at blive bedre fodboldspillere. - ved at i SOIF Fodbold er kammeratskab, fremgang og indlæring vigtigere end resultater. - sørger for korrekt matchning, men med ret til at se op af i rækkerne. - sørger for træningen foregår fortrinsvis med bold. - arbejder med Individuelle tekniske færdigheder skal prioriteres højere end taktik, formationer, opspilsmønstrer og resultater. - tilbyder samme mulighed for udvikling for alle spillere på din årgang - kommer velforberedt til træningen. du skal som træner vide hvad målet er med dagens træning og prøve at udvikle spillerne og bevidstgøre spillerne om, hvordan de bliver dygtigere. - sikrer dig, at spillerne synes det er sjovt og lærerigt at træne. - sørger for at alle på den årgang du træner, træner sammen. - arbejder efter, at spillerne der er udtaget til kampe, spiller mindst halvdelen af kampen. - varetager dit holds træninger og kampe. - henvender dig til bestyrelsen hvis du er utilfreds - de kan gøre noget ved det - tager ansvar for klubbens materialer og faciliteter - tæller boldene når du går ud til træning og ind fra træning, så du sikrer, at dit hold ikke mister bolde. - sørger for at de mål i rykker rundt på til træning kommer på den rette plads igen. - har lyst til at udvikle dig ved at tage relevante trænerkurser. - afholder opstarts forældremøde i starten af året og umiddelbart efter sommerferien, hvor du inviterer bestyrelsen og SOIF Frivillig med til mødet. - sørger for at spillere og trænere ikke ryger hverken på trænings- eller kampbaner. - at du gør opmærksom på, at Indtagelse af alkohol i forbindelse med aktiviteter i SOIF Fodbold kun er tilladt i seniorafdelingen. - deltager i klubbens trænermøder. - hjælper nye spillere/forældre med at indmelde deres barn i fodboldklubben senest efter 3 prøvetræninger. - udtager hold til kampe via kampklar - kun bruger lovlige spillere i kampe. - tillader, at vi indhenter børneattest på dig hos det centrale kriminalregister.


Forventninger Materialer: Du kan forvente følgende som et minimum: - 1 bold pr. spiller på din årgang - 20 markeringstoppe - 10 overtræksveste pr. 20 spillere. - 1 kampsæt pr. kamphold - Der forefindes forskellige andre materialer i boldrummet til deling mellem holdene - Du er altid velkommen til at spørge ind til andre materialer - Der må kun købes tøj og materialer til holdet gennem klubbens tøj og materialeansvarlige. Mangler du materialer eller bolde, så skriv til udstyr@soif.dk Træningstider: Hvis du har udfordinger med de træningstider du har fået tildelt, så henvend dig til ungdomsformanden for en konstruktiv dialog på ungdomsformand@soif.dk Trænerkurser: Hvis du ønsker at udvikle dig som træner, så er det også i klubbens interesse. Vi har hidtil sagt ja til alle forespørgsler om at komme på trænerkursus. Vil du gerne på trænerkursus, så skriv til ungdomsformand@soif.dk Turneringskampe: Du bestemmer i samråd med ungdomsformanden om dit hold skal spille i DGI eller DBU turneringer. Stævner: Hvis dit hold skal deltage i stævner i Danmark eller udlandet, så skal det aftales med ungdomsformanden på ungdomsformand@soif.dk Al økonomi der er forbundet med turen skal aftales med Ungdomsformanden og pengene skal indbetales til klubbens konto, som så sørger for viderebetaling af aktiviteten. Alle ungdomshold fra U6 til U15 forventer vi deltager i Fjord Cup i pinsen, som vi ser arrangere i samarbejde med JIK, FFB og DGI. Kampklar / DBU APP undervisning: Her du brug for hjælp til/uddannelse i Kampklar eller DBU APPen, så søg hjælp hos en træner kollega eller skriv en mail til ungdomsformand@soif.dk Sponsor Har du en potentiel sponsor, så send en mail til lars.moller@soif.dk eller ring på 22 99 99 19 og aftal det videre forløb

Profile for Slangerup OIF

SOIF FODBOLD TRÆNER HÅNDBOG  

SOIF FODBOLDs forventninger til vores trænere.

SOIF FODBOLD TRÆNER HÅNDBOG  

SOIF FODBOLDs forventninger til vores trænere.

Advertisement