Page 1

SOIF FODBOLD - FÆLLESSKAB FOR ALLE

FORÆLDRE HÅNDBOG

ENGAGEMENT - GLÆDE - MOD - RESPEKT - SAMMEHOLD Slangerup og omegns idrætsforening SOIF FODBOLD IDRÆTSVEJ 3 3550 Slangerup www.soif.dk facebook: @SOIFfodbold opdateret 14. marts 2019


Indledning SOIF Fodbolds forældrehåndbog er udarbejdet for at sikre at forventningerne fra klubbens side er tydelige for alle, der har deres gang i klubben som forældre. I SOIF – Fodbold er nøgleordene glæden ved spillet/legen, tryghed, socialt samvær, engagement, ærlighed, mod til at lære nyt og lære fra sig, respekt for fællesskabet, glæden ved spillet og sammenholdet og sidst men ikke mindst respekt for klubben og dens medlemmer. SOIF - Fodbold er: - en breddeklub med plads til de fleste. - en attraktiv fodboldklub. - en af de førende og mest synlige foreninger i Slangerup. - en klub der vil skabe arrangementer der kan samle byen. - en klub, hvor vi skal kunne spejle det vi gør i vores værdier. I SOIF – Fodbold ønsker vi: - at spiller, trænere, frivillige og bestyrelsesmedlemmer bliver så længe som muligt. Det skaber kontinuitet og struktur, at der ikke er for stor udskiftning. Der er mangel på frivillige, derfor vægter vi i SOIF Fodbold hensynet til de frivillige højt. Det betyder, at vi løbende tilpasser aktivitetsniveauet til den opbakning, der er fra forældre og medlemmer, dermed prøver vi at forhindre, at de frivillige brænder ud. Såfremt du ikke finder oplysninger eller svar på det, du søger, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte bestyrelsen, som vil hjælpe med råd og vejledning. En forældrehåndbog er ikke et statisk værk, så skulle du have ønsker til nye emner i håndbogen, eller blot rettelser til samme, kontaktes da endelig via udstyr@soif.dk


Kontaktpersoner Formand:

Kristian Bloch

formand@soif.dk

Næstformand og Seniorformand:

John Davies

seniorformand@soif.dk

Ungdomsformand:

Anne Sofie Uhrskov

ungdomsformand@soif.dk

Kasserer:

Karin Schmidt

kasserer@soif.dk

Menigt medlem:

Michael Borch Gregersen

Menigt medlem:

Michael "MP" Pedersen

Menigt medlem:

Søren Blidorf

Menigt medlem:

Katja Bach Nielsen

1. Suppleant:

Malene Bidstrup Pedersen

2. Suppleant:

Lars Møller

Tøj og Materialer

Lars Møller

udstyr@soif.dk

Events, koncerter, store stævner

Lars Møller

lars.moller@soif.dk

Sponsorer:

Lars Møller

lars.moller@soif.dk

SOIF Frivillig

Malene Bidstrup pedersen

malenebp1973@gmail.com

Hjemmeside

Lars Holst

lars.g.holst@gmail.com

Træningstider alle Turneringskampe ungdom Dommerpåsætning ungdom Flytning af kampe ungdom

Anne Sofie Uhrskov

ungdomsformand@soif.dk

Turneringskampe senior/oldboys/veteran Fodboldfitness/”Undertakers” Påsætning af dommere Flytning af kampe senior

John Davies

seniorformand@soif.dk

Fodboldskoler: michael_kokken@hotmail.com

Michael B. Gregersen

Spørgsmål om kontingent

Karin Schmidt

kasserer@soif.dk


SOIF VÆRDIER SAMMENHOLD Vi er en klub, der bygger på engagement. Uden engagement ingen klub. Vi er alle frivillige! Hos SOIF er man engageret og samarbejder på ALLE niveauer: Spillere, trænere, ledere forældre, sponsorere frivillige og øvrige interessenter Fodbold er en holdsport når man melder sig ind, er man dermed en del af et forpligtende fællesskab. Vores trænere er engageredetrænere, der møder forberedt, brænder for trænergerningen og har det sjovt med det. Vores trænere er med til at skabe et udviklende træningsmiljø og traditioner til glæde for alle. Vores trænere udvikler sig i klubben f.eks. via sparring/erfaringsudveksling eller gennem kurser. Bestyrelsen arbejder hårdt og engageret på, at skabe fundament og gode rammer for klubben.

GLÆDE Glæde er vores drivkraft. Vi oplever glæde i forhold til klubben og fodboldspillet. Vi oplever glæde fordi vi har og oplever engagement og sammenhold. Glæden opnås ved: - Indlæring via leg. - Fællesaktiviteter/ture og stævner. - At vi udvikler os i klubben uanset om vi er spillere, trænere, holdleder, forældre, frivillig eller….. - At vi mærke støtte og opbakning fra bestyrelsen, forældre, spillere og andre trænere. - At vores spillere er engagerede. - At vi er Åbne overfor hinanden med plads til forskellighed. - At vi sammen skaber trygge rammer.

MOD Mod er en vigtig evne at besidde. Vi vil på alle fronter gerne udvise mod. - Vi er åbne overfor nye tiltag. - Vi har plads til ALLE uanset baggrund, alder, niveau og køn. - Vi vil give mod til at: - Drømme - Sætte sig mål - tro på sig selv - Prioritere - Gå forrest - Tage ansvar - Være rollemodel - Kræve at værdierne overholdes. - Acceptere folk der er anderledes end os. - Udvikle sig og blive udviklet. - Modtage coaching - Give og modtage kritik - Begå fejl og komme videre.


SOIF VÆRDIER SAMMENHOLD Vores klub bygger på sammenhold - SOIF er vores klub. - Vi er et fællesskab. - Vi har det sjovt sammen. - Vi løfter i flok. - Vi kæmper for hinanden. - Vi tager hånd om hinanden. - Vi er fælles om arrangementer så som: Julecup, SOIF Cup, Fjord Cup og koncerter. - Vi er rummelige. - Vi hjælper hinanden. - Vi respektere hinandens forskelligheder

RESPEKT - Vi er en klub, der udviser respekt for alle og mellem alle. - Vi har respekt for klubben og klubbens værdier. - Vi udviser respekt for dommeren, modstandere, holdkammeraterne. - Vi har respekt for interne og eksterne samarbejdspartnere. - Vi respektere rammerne for fodbold og for klubben. - Vi respektere,at vi alle er forskellige.


Forventninger Forventninger til forældre i SOIF: - I SOIF Fodbold vil vi gerne have et godt miljø, så alle er glade for at komme i klubben, det kan vi alle sammen hjælpe hinanden med. Vi har som klub nogle forventninger til, hvordan du som forælder kan bidrage til at skabe et godt miljø, nemlig, at du anerkender, at klubben bygger på frivillig arbejdskraft, så alle må hjælpe, hvor de kan. Vi forventer af dig som forælder, at du: - Hjælper dit barn til, at det altid bliver en god oplevelse. - Hjælper dit barn til komme til tiden og være klar når træningen begynder. - Sørger for at melde til/fra træning, kampe og stævner via KampKlar. - Støtter op om de aktiviteter der er i klubben, dit barn synes det er sjovt. - Deltager i forældremøder - Tilbyder hjælp med kørsel til kampe og stævner - Hjælper med at få solgt evt. kalendere eller lodsedler, overskuddet er med til at skabe de gode rammer. - Støtter holdet positiv under kampe og stævnet og i SOIF Fodbold accepterer vi ikke tilråb og kritik af dommere, trænere og spillere på og udenfor banen. - Accepter at man ikke kan vinde hver gang - Betaler kontingent rettidigt, vi bruger ressourcerne forkert når vi skal bruge tid på at rykke. - Giver en hånd med i forbindelse med sociale arrangementer på dit barns hold eller ved arrangementer i klubben - Melder du tilbage på de opslag der bliver lavet omkring dit hold i kampklar og orientere dig om klubben på hjemmesiden www.soif.dk og på facebooksiden @SOIFfodbold - Byder ind med frivillig arbejdskraft når klubben holder stævner, koncerter m.m. - Anerkender, at dit barn deltager i en holdsport, hvor der skal være plads til alle. - Støtter dit barn i at få pakket det rigtige til kamp og træning - Støtter du træneren også når du ikke er enig - Overbringer du eventuelle kommentarer i en positiv ånd og vurderer nøje om dit barn skal være til stede - accepterer du, at spilletid og dit barns plads på banen er trænerens afgørelse - er du medvirkende til, at dit barn lever op til de forventninger, vi har til ham/hende. - følger og respekterer reglerne på vores eget anlæg såvel som på udebane. Har du spørgsmål, finder du relevante navne, e-mails og telefonnumre på side 3 i denne håndbog eller på soif.dk Vi håber, at du vil bidrage og nyde at være med i fællesskabet i SOIF Fodbold


Forventninger Trænere/Holdledere: Alle vores trænere er frivillige. Alle vores trænere tilbydes trænerkurser. Vi indhenter børneattester på alle vores trænere og holdledere. Organisationer: Vi har et professionelt samarbejde med DGI Fodbold og DBU. Kampklar/DBU APP Hvis du har brug for hjælp til at komme ind i kampklar eller DBU App'en, så få hjælp ad træneren på holdet eller send en mail til ungdomsformand@soif.dk Træningstider: Kan ses i kampklar og på klubbens hjemmeside Fodboldskole: SOIF Fodbold afholder fodboldskole i samarbejde med DGI i den første uge i skoleferien hvert år. Spillertøj: Det er muligt at købe klubtøj via soifshop.dk eller ved henvendelse på udstyr@soif.dk Sponsor Har du en potentiel sponsor, så send en mail til lars.moller@soif.dk og aftal det videre forløb

Profile for Slangerup OIF

SOIF FORÆLDRE HÅNDBOG  

SOIF Fodbolds forventninger til vores forældre i klubben

SOIF FORÆLDRE HÅNDBOG  

SOIF Fodbolds forventninger til vores forældre i klubben

Advertisement