Page 1

Test za 7 odd. tema:Likovna teorija,Crtawe,Slikawe prav grupa ime i prezime__________________________________odd._____________br.__________ 1.Prostor e___________________________________________________________________________ 2.Modelacija e________________________________________________________________________ 3.Zaokru`i gi vidovite prostor: nadvore{en

geometriski

kru`en

tesen

vnatre{en

4.Umetnosta zavisi od geografskiot i socijalniot aspect bidejki vo zavisnost od mesto polozbata i uslovite na `iveewe se sozdava i umetnosta, zatoa postojat i poveke vidovi umetnosti. (zaokru`i go to~noto) da / ne 5.Izdignata linija dejstvuva____________________________________________________________ 6.Umetni~ki crte` e onoj koj e napraven so to~ni dimenzii. (zaokru`i go to~noto)

da / ne

7.Likovnijot jazik e komunicirawe na umetnikot so gleda~ite preku_______________________ 8.Likovna poraka e_____________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ 9.Likovnata teorija e nauka koja ja izu~uva likovnata umetnost nejzinite likovni principi elementi i zakonitosti. (zaokru`i go to~noto) da / ne 10.Linija e____________________________________________________________________________ 11.Trodimenzionalnite formi se sostaveni ili se pravat so______________________________ 12.Nabroj gi motivate koi dosegagi imame izraboteno____________________________________ ______________________________________________________________________________________ 13.Osnovni boi se: (zaokru`i go to~noto) kafeava rozova

sina

violetova

zelena

crvena porokalova sina

14.Umetnosta ne u~i na_________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 15.Harmonskata tonska skala nastanuva koga na osnovnite i sekundarnite boi im se dodava_____________________________________ Sekoe pra{awe nosi po dva boda! bodirawe:

30-24=5

23-17=4

16-10=3

9-3=2

3-0=1


Test za 7 odd. tema:Likovna teorija,Crtawe,Slikawe vtora grupa ime i prezime__________________________________odd._____________br.__________ 1.Estetika e___________________________________________________________________________ 2.Nau~en crte` e______________________________________________________________________ 3.Zaokru`i gi sekundarnite boi: kafeava rozova

sina

violetova

zelena

crvena porokalova sina

4.Disciplinata koja vrz osnova na likovnite element ii principi dava sud za deloto se vika______________________________ 5.Sodr`inata ili idejata za sozdavawe na likovno delo se vika_________________________ 6.Tehnika e toa {to go crtame, kako na primer ;Mrtva priroda; (zaokru`i go to~noto)

da / ne

7.Idejata za interesen predmet koj ke bide lesno upotrebliv se vika_______________________ 8.Likovna poraka e_____________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ 9.Ton e koli`estvo svetlina vo edna boja. (zaokru`i go to~noto)

da / ne

10.Stil e____________________________________________________________________________ 11.Forma e____________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 12.Ahromatskata tonska skala nastanuva so me{awe na____________________________________ 13.Debelata linija dejstvuva: (zaokru`i go to~noto) napnato

sna`no

14.Perspektiva

tromo

veselo

prijatno

stegnato

e____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 15.Likovnata umetnost ne u~i na________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Sekoe pra{awe nosi po dva boda! bodirawe:

30-24=5

23-17=4

16-10=3

9-3=2

3-0=1


test za 7 odd  

prva tema crtanje, moze da se koregira