Biografia Jerzy Grochocki

Page 1

JERZY GROCHOCKI


Sztuka jest ponadmanipulacyjna i ponadczasowa. Oddajmy honor temu co świadome, niezależne, konstruktywne i twórcze. Są to konieczne elementy do odczucia twórczości i uznania Artysty.

1.

2. 3.

Tworząc obiekty sztuki niewątpliwie czerpię z trzech źródeł artystycznej informacji, takich jak: Mój system "Czterech Znaków Płaszczyzny i Czterech Obszarów Przestrzeni". Stąd użycie kwadratu jako podstawowej formy obiektu, a co zatem idzie, liczby cztery jako określenie ilości i konsekwencja użycia czterech barw: czarnej, złotej, srebrnej i białej. Intuicja artystyczna. Świadomość i wiedza o integralności związanej ściśle ze związkiem między punktami odniesienia w przestrzeni natury, a punktami odniesienia w przestrzeni analitycznej wyobraźni.

Moja twórczość należy do postmalarskiego, abstrakcyjnego ruchu w sztuce, mając w swej wypowiedzi zarówno spuściznę konstruktywizmu, minimalizmu i sztuki konkretnej. Obrazy z otwartym obszarem, z wystającymi elementami, z horyzontalnymi i pionowymi liniami poza obrazem, lub zmieniające się w ruchu wymiary i powierzchnie, były i są zawsze związane z przestrzenią. Niewątpliwie moje kompozycje są wynikiem stosowania logicznych systemów, często opartych na ciągach matematycznych i liczbowych, wychodzących z płaskiego obrazu w trójwymiarową przestrzeń. Powstawały podobnie jak proporcje dźwięków Bartoka, a kompozycje z pustymi przestrzeniami i niekończącymi się liniami mają odbicie w kompozycjach Antona Weberna. We wszystkich moich działaniach dążę do jednoznaczności poprzez syntezę i uproszczenia formy. W moich pracach można by znaleźć element symbolu, ale absolutnie nie w znaczeniu narracyjnym, a wyłącznie pojęciowym. Dążąc do perfekcji twórczej, świadomość podpowiada, że doskonałość idei jak i realizacji, tak jak każda doskonałość istnieje wyłącznie w wyobraźni. Nie ma prostej linii, ani idealnego kwadratu. Może wiec doskonałość jest w niedoskonałości, a w niej należy szukać "idealnej prostej" tam gdzie wszystko jest krzywe, gdzie kora wyznacza prostą pnia i gdzie "... są tylko pionowe horyzonty...", a w rytmie żywej geometrii szukać poezji słów zamieniając je na imiona. Jerzy Grochocki


JERZY GROCHOCKI Wydział Architektury na Politechnice Warszawskiej, dyplom Magistra Inżyniera 1957 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom Magistra Sztuki 1963 W latach 1963 do 1968 maluje serie obrazów pt. Pejzaże inspirowane pejzażem górskim, a także Martwe Natury, Kompozycje Figuratywne i Impresje w nastroju surrealnej abstrakcji. W 1967 założył artystyczną grupę malarską noszącą nazwę Grupa 7. Wystawy Grupy 7 odbyły się w Warszawie (1967), Herning i Archus (Dania 1968) W latach 1967/70 matematyczno-geometryczne fascynacje prowadzą Grochockiego do twórczości w kierunku sztuki konstruktywistycznej. W roku 1970 w wyniku rozważań na temat koloru, przestrzeni i płaszczyzny obrazu, okreslił cztery podstawowe pojęcia kształtu: płaszczyznę, kwadrat, linię i punkt oraz cztery pojęcia barwy: czarnej, złotej, srebrnej i białej. Z tych elementów stworzył system: Czterech Znaków Płaszczyzny i Czterech Obszarów Przestrzeni.. W 1977 roku uczestniczył w Kongresie Tekstu Wizualnego w Warszawie, gdzie pokazał swój system kolorystyczny w odniesieniu do dźwięku litery, tworząc swoisty wizualny zapis języka. W tym czasie był związany twórczo z ruchem Sztuki Systemu w Europie i z jego grupami artystycznymi takimi jak: Arbeitkreis w Holandii, Dimensio w Finlandii, Exacte Tendenzen w Austrii. W latach 1978/80 Grochocki utworzył matematyczny ciąg liczbowy, który stał się inspiracją do wielu jego kompozycji. Komponował także fotomontaże, collage z przypadkowych form, modularne obiekty przestrzenne oraz geometryczne kompozycje w wielowarstwowym papierze. W oparciu o system Znaków i Przestrzeni włączył do swoich prac rzeczywiste elementy drzewa i tworzył malarskie obiekty przestrzenne nazywając je Synteza, Natury z Logiką Geometrii. Minimalistyczną konsekwencją Jego twórczości są oszczędne w formie geometryczne kompozycje białych przestrzennych obiektów. Za temat “Sztuka Jako Interpretacja Matematyczności” i jego artystyczną prezentację w 2013 roku, otrzymał stypendium MKiDN. Brał udział w około stu wystawach grupowych i indywidualnych w Europie i w USA. Otrzymał kilka nagród i wyróżnień. Prace Grochockiego znajdują się w Muzeach i w prywatnych kolekcjach w Europie i w USA. Muzea i Kolekcje/Public Collection Muzeum Narodowe Kielce, Polska/Poland Museum Modern Art Hunfeld, Niemcy/Germany Muzeum Sztuki Łódź, Polska/Poland Centrum Sztuki Współczesnej Warszawa, Polska/Poland Muzeum Sztuki Współczesnej Chełm, Polska/Poland Centrum Sztuki Galeria EL, Elbląg, Polska/Poland Teatr Studio Warszawa, Polska/Poland ADI-ART Galeria, Łódź, Polska/Poland Bilioteka Krasińskich Warszawa, Polska/Poland Kolekcja Exakte Tendenzen Wiedeń, Austria/Austria Kolekcja Sztuki Konstruktywistycznej Cholet, Francja/France Art Museum Portland, Oregon/USA


Wybrane Wystawy/Selected Exhibitions 2015 B/W Bank of America Houston/TX/USA Jerzy Grochocki/Prezentacja Wydział Matematyki UJ Kraków Jerzy Grochocki, Anna Szprynger Pracownia Otwarta Kraków Formy Przestrzenne Galeria EL Elbląg 2014 Spotkanie Równoległych Myśli Inst. Kultury Węgierskiej Jerzy Grochocki, Arpad Forgo Warszawa Białe Słowa Galeria Milano Warszawa Przestrzenie Wyobrazni XS Galeria ISP Kielce No Time Like the Present Anya Tish Gallery Houston/TX/USA 2013 Jerzy Grochocki ABC Gallery Poznań Sztuka Jako Interpretacja Matematyczności/stypendium MKiDN OdNowa Łódź Program Warszawa Galeria 022 DAP Warszawa Galeria EL Elbląg 2012 George Grochocki Anya Tish Gallery Houston/TX/USA Obszary Przestrzeni Galeria 3678 DAP Warszawa Jerzy Grochocki Muzeum Architektury Wrocław Dimension Variable Anya Tish Gallery Houston/TX/USA 2011 In Balance Anya Tish Gallery Houston/TX/USA Jerzy Grochocki Galeria EL Elbląg 2010 Three in 3-D Anya Tish Gallery Houston/TX/USA Jerzy Grochocki Centrum Olimpijskie Warszawa Systemy i Kształty Galeria 8+ Warszawa Przez Góry Miejska Galeria Sztuki Zakopane Między Geometrią a Naturą Muzeum/Galeria 72 Chełm 2009 Cztery w Tonacji Galeria Milano Warszawa Od Do Pracownia Otwarta Kraków The Purity of the Object Galeria Pracownia Warszawa Malarstwo, Obiekty ADI-ART Łódź 2008 Paul and Fiends Blackfish Gallery Portland/OR/USA 2007 Malarstwo i Obiekty Art New Media Warszawa 2006 Geometria Natury Sektor I Katowice 2004 Mysteries of the Square Anya Tish Gallery Houston/TX/USA 2002 Systemy i Kształty Korozja i Kolor Wołomin 1997 George Grochocki Artisan Field Houston, Texas, USA 1986 Grochocki - Systematic Art Gallery PAAS New York, USA 1985 Micro Gallery Now New York, USA 1984 Grochocki-Systematic Art Multnomah Art Center Portland, Oregon, USA 1979 Grochocki & Laurema Library Leppavaara Espoo, Finlandia/Finland 1978 Grochocki - Malarstwo Dom Artysty Plastyka Warszawa 1973 Broniek, Grochocki, Walter Gallery Aritza Bilbao, Hiszpania 1970 Znaki Płaszczyzny Dom Artysty Plastyka Warszawa 1969 Grupa Polsko-Dunska Galeria Współczesna Warszawa Polish Paintings Stoke Prior Festival Stoke Prior,Anglia/England 1968 Grupa 7 Gallery 7 Aarhus, Dania/Danemark Malerier Charlottenborg Kopenhaga, Dania/Danemark 1967 Eksperyment 66 BWA Lublin Gupa 7 SPAM Warszawa 1966 Jerzy Grochocki Tow. Sztuk Pięknych Warszawa


Publikacje Sztuka Polski Ludowej - Janusz Bogucki (1968) Malarstwo Rzeźba Architektura -A.Kotula, P.Krakowski (1972) Słownik Artystów Plastyków OW (1972) Kto Jest Kim w Polsce (1984) George Grochocki -broszura samopromocyjna (2001) Stowarzyszenie Wiatraki Kultury - Czubajowizna (2002) Jerzy(George)Grochocki “Paper/Collages” - broszura samopromocyjna (2001) Houston Press. Black Power - ( Jan-Feb 2004) VI Aukcja Sztuki Współczesnej - Dom Aukcyjny w Warszawie (2006) VII Aukcja Sztuki Współczesnej - Dom Aukcyjny w Warszawie (2006) Jerzy Grochocki “Geometria Natury” (katalog wystawy w Galerii Sektor I - tekst/Roman Lewandowski) (2006) Geometria Natury - (internet) artPAPIER - sierpień - Roman Lewandowski- 15-16 2006 Geometria Natury - SZTUKA.pl - Wiesława Wierzchowska - wrzesień 2007 Jerzy Grochocki - The Purity of the Object - SZTUKA.pl - lipiec/sierpień 2009 Cztery w Tonacji - ŚWIAT ELIT -- Hugon Bukowski- maj 2009 Malarskie Obiekty Przestrzenne - RZECZPOSPOLITA - Kama Zboralska - 30 lipca 2009 Grochocki “Geometry of Nature - Art/Objects 2000-2010” - broszura samopromocyjna Jerzy Grochocki Galeria Arttrakt - katalog wystawy - Ida Smakosz, Ewelina Kwiatkowska 2010 Jerzy Grochocki Galeria 72 - katalog wystawy - Jagoda Barczynska - 2010 Grochocki - broszura samopromocyjna (2014) Matematyczny Postęp w Sztuce - www.fotonaobcasach.pl/ (Patycja Kłucińsaka 2013) Bliżej Artysty - www.fotonaobcasach.pl/ (Patycja Kłucińsaka 2013) Artysta o Sztuce - www.fotonaobcasach.pl/ (Patycja Kłucińsaka 2014) Prace prezentowane stronach galerii: http://www.galeria-el.pl http://www.otwartapracownia.com/wystawy/ http://www.artnewmedia.pl http://www.milano.arts.pl http://www.anyatishgallery.com http://www.rp.pl/artykul/181792,341783.html Inne internetowe informacje można znaleźć pod: Jerzy Grochocki lub George Grochocki


Jerzy Grochocki - wystawia od połowy lat 60. ubiegłego wieku(...) Oszczędna estetyka tych prac i ich semiotyczny wymiar to cechy, które charakteryzowały twórczość Grochockiego jeszcze w okresie, kiedy artysta przebywał i tworzył w Europie. Jego ówczesne zainteresowania sztuką spod znaku geometrii i konstruktywizmu z czasem zostały wsparte lekcja pokory, jaka światu przyniosła sztuka uboga i minimalistyczna. A gdy przeszła przez świat fala konceptualizmu, która przerodziła się m.in. w sztukę zorientowaną na kontekst, Jerzy Grochocki już wiedział, że podłożem jego dalszych refleksji i poszukiwań, będzie opisywanie i mapowanie przestrzeni „realnego” i „myślanego” świata. W jego centrum znalazł się człowiek postawiony wobec natury – rozumianej i postrzeganej jako figura wyobraźni i jednocześnie jako przestrzeńmaterializująca się od mającgo poczatku czasu. Prace Jerzego Grochockiego są wizualna i tekstualną narracją o naturze realności. Estetyka, filozoficzna refleksja i język geometrii zostały u artysty zaprzęgnięte w konsekwentny i niezwykle atrakcyjny wizualnie dyskurs. Spajającym całość tej tworczości problemem są, jak się wydaje, rozważania podmiotu nad natura rzeczy i natura natury. Jednak mimo tak wydawałoby się abstrakcyjnego stylu myślenia, artysta nie oddala się od konkretu. Istotnym kontekstem tych dzieł są towarzyszące im tytuły i komentarze, które mogą przypominać japońskie haiku, oraz teksty teoretyczne artysty. (...) Grochocki posługuje się znakami i językiem geometrii jak podręcznymi narzędziami, które umożliwiają mu artykulację własnego systemu kodu. Tworzą go cztery podstawowe znaki płaszczyzny i cztery rodzaje obszarów. Znaki płaszczyzny noszą arbitralnie przypisane im barwy (czarną, złotą, srebrną i białą), które opisują przestrzenie: otwartą, ograniczoną, elementową i dzieloną. Z kolei czterem obszarom przestrzeni przypisane są tradycyjne w kulturze zywioły: ziemi, ognia, wody i powietrza. Te refleksje, stanowiące wyjście poza obowiazujacy i spopularyzowany przez Spinoze paradygmat geometrii euklidesowej, stały sie udziałem znacznej częsci prac artysty, zwłaszcza tych z lat 60. i 70. Wpisywały się one bowiem w jednowymiarowa przestrzeń obrazu. Po upływie dwóch dekad tworczość Grochockiego ewoluuje i jego prace często przybierają formy obiektów o charakterze assemblage’y. Wnosi on rzeczywiste elementy natury i tworzy malarskie obiekty przestrzenne, nazywając je „Syntezą Natury z Logiką Geometrii”. Ta praktyka jest wynikiem odejścia od tradycyjnej idei parergonu, ale jest rownież rezultatem coraz uważniejszego koncentrowania się na aspekcie przestrzeni. Grochocki zwraca też uwagę na percepcyjny charakter postrzegania świata – jako przestrzeni, która staje się przyswajalna dopiero w momencie, gdy jesteśmy w stanie znaleźć w niej punkty odniesienia.(...) Jeśli niegdyś Grochocki dowodził, ze przestrzeń obrazu jest płaska i jako taka nie tworzy przestrzeni, ale jest jej częscią, niewątpliwie musiał mieć świadomość, że jest to tylko koncepcja i idea, ktora ledwie odbija – a już na pewno nie odzwierciedla – rzeczywistości. Wszystkie artefakty i dzieła są przestrzenią konstytuowania się iluzoryczności idei. Fakt, że dzieło wyłania się z „prochu” i koniec konców staje się ponownie prochem, pozwala snuć domysły, że skoro nie posiada ono w sobie niczego stałego, poza tym, co materialne, domniemana esencjonalność jest ledwie cieniem obrazu. Jednak – paradoksalnie – właśnie to, co ulotne, efemeryczne i niestałe, jest faktycznym przyczynkiem, genezą i kontekstem każdego dzieła sztuki. (...) Roman Lewandowski Tekst z folderu wystawy “Jerzy Grochocki - Malarstwo i Obiekty” Galeria Art New Media - sierpień 2007 Pełny tekst w katalogu wystawy “Geometria Natury” Galeria Sektor I- 2006 Katowice


GEORGE GROCHOCKI Art is beyond manipulation and beyond time. Let us give honor to that which is conscious, independent, constructive and discovertive. These elements are necessary for the perception of creativity and recognition of The Artist.

In creating art objects without a doubt I draw from three sources of artistic concepts such as: 1. My formulated system of “ Four Signs of Plane and “Four Areas of Spaces” 2. Artistic intuition. 3. Consciousness and knowledge about integrity the relationship between the points of references in the space of nature and the points of references in the space of analytical imagination My creativeness belongs to the postpainterly abstraction movement in art, my expression having its foundation in constructivism, minimalism and concrete art. My paintings with openings, with relief elements, with extended horizontal and vertical lines beyond the plane, and with changing measurements and surfaces - were always linked to space and rhythm. Without doubt my compositions based on logical systems and mathematical proportions and came from plane to spece. Came into being similarly like the proportions of Bartok’s tones, moreover, my empty space composition and infinite lines are reflected in the compositions of Anton Webern. In all my pursuits I aspire towards oneness by synthesis and simplification of form. In my works it is possible to identify symbolic elements but never in any narrative meaning or understanding. In the pursuit of creative perfection, alludes, that the perfection of idea and construction, just as every perfection exists only in the imagination. There is no straight line, nor is there a ideal square. Perhaps, then perfection lies in imperfection, and perhaps, there one should search for the “ideal straightness” where everything is curved, and where bark marks the straightness of the trunk and where “... There are only vertical horizons...” and in the rhythm of living geometry one searches for the poetry of words transforming them into names. . George Grochocki


GEORGE GROCHOCKI Masters in Architecture at the Polytechnic in Warsaw in 1957. Masters of Fine Art from the Academy of Fine Arts in Warsaw in 1963. 1963/68, he was painting a series of paintings inspired by mountainous landscapes, as well as “Still Lives,” “Figurative Compositions” and “Impressions” in the mood of surreal abstraction. In 1967, he organized an artist group entitled “Group 7.” Expositions of “Group 7”: Warsaw (1967), Herning and Archus (Denmark 1968). In 1967/70 mathematical and geometric fascinations lead Grochocki creativity in the direction of constructivism. Analyzing space and plane, he distilled four basic concepts of shape as: plane, square, line and point, as well as four notions of color: black, gold, silver and white. From these elements he created the system: Four Signs of Plane and Four Areas of Space. In 1977, he participated in the Congress of Visual Text in Warsaw where he showed his color system in relation to a letters’ sound, creating a personal visual language. Meanwhile, he was involved creatively in the Systemic Art movement in Europe and with artistic groups such as Arbeitkreis in Holland, Dimensio in Finland and Exacte Tendenzen in Austria. In 1978/80s, Grochocki created a numerical mathematical sequence, which became the inspiration in many of his compositions. As well as modular spatial objects and multi leveled geometric paper compositions. Based on the system of Signs and Planes he appropriated into his works natural tree elements and created spatial painterly objects, calling them: The Synthesis of Nature with the Logic of Geometry. As a consequence of minimalism in his art, he creates white pure dimensional geometric objects. For the subject “Art as an Interpretation of Mathematics” and for his artistic presentation in 2013. there of, he received the MKiDN grant. Grochocki has participated in over an hundred individual and group exhibitions in Europe and the USA, receiving several awards and merits. The works of Grochocki can be found in Museums and in Private Collections throughout Europe and the USA. Born in Poland, George Grochock is now a long-established artist living and working in Houston. His style is one of elegance and a restraint, often constraining his pallet to a minimum of elements. For years Grochocki has utilized a four-color system, coupled with a simple square motif as a commentary upon the dynamics of space. Grochocki has exhibited since the 1960’s in Poland and throughout Europe, and his works are in the permanent collections of numerous museums. Among them are the Museum of Modern Art, Lodz, Poland; Exackte Tendenzen Collection, Vienna, Austria; Constructivism Collection, Cholet, France; Museum of Modern Art, Portland, Oregon; Museum Modern Art, Hunfeld, Germany. George Grochocki has constructed a body of work that places him firmly in the tradition of “oneimage” systemic art. His work claims similarity to the abstract systemic art and the repetitive imagery of such artists as Kenneth Noland, Ad Reinhardt, and Thomas Downing. Grochocki utilizes in his system four colors: black, gold, silver, and white. For the artist these colors are symbols or “signs” that represent the notions of tranquility, confinement, separation, and tension. Utilizing the square as his primary form, Grochocki creates four spatial archetypes or “areas”. These “areas” when endowed with color become a commentary upon the dynamics of space. There is a profound simplicity and elegance in Grochocki’s work that is built upon his unique synthesis of color and form, a synthesis that enables the viewer to discern the bridge between scientific and artistic understanding of the world. Anya Tish Gallery, Houston


George Grochocki has been actively working and exhibiting since the mid-sixties of then previous century. (...) Economical aesthetics of those works and their semiotic dimension are the features which characterized Grochocki’s works already in the period in which the artist still lived and worked in Europe. His interest in art under the sign of geometry and constructivism with the passing of time were supported by the lesson of humility brought to the world by poor and minimal art . And when through the world went the wave of conceptualism, which has been transformed into among other context-oriented art George Grochocki clearly knew that would happen in the background of his further reflections and research will be above all describing and mapping the space of “real” and “thought” world. In his center there is a man presented in reference to nature, understood and perceived as figure of imagination and simultaneously as the space materializing since time without the beginning. Despite that, George Grochocki’s works are visual and textual narration of nature. Aesthetics, philosophical reflection and the language of geometry have been in artist’s works applied in a consequent and visually attractive discourse. The problem in common for all those woks is, as it may seem, the subject’s discussion on the nature of things and the nature of nature. However, in such an apparently abstract thinking style the artist does not runaway from the concrete, which is one of the tying elements of both iconic and poetic equivalence which must be faced by a recipient of those works. One cannot forget that the significant context of those works are accompanying titles and comments which may remind of Japanese haiku, as well as theoretical texts of the artist. (...) Grochocki uses signs and the language of geometry as handy tools which allow him for the articulation of his own code system. It is created by four basic signs of the plane and four types of areas. The signs of the plane have arbitrarily attached colors (black, gold, silver, white), which describe space as: open, limited, elemental and divided. To the four types of areas there are traditionally inscribed elements: earth, fire, water, air. Those reflections, constituting exceeding and by Spinose paradigm of Euclidean geometry, were present in a significant part of the artist’s works, especially those from the 60’s and 70’s. They were inscribed in one-dimensional image space. After two decades the work of Grochocki evolve and often undertake forms of assemblages. He introduces real elements of nature and creates painterly spatial objects calling them the “System Of Nature With Logic Of Geometry”. This practice is the repercussion of deviation from the traditional idea of parergon, but it is also the result of closer and closer concentration in the aspect of space. Grochocki draws attention to the perceptive character of perceiving the world - as the space which is becoming absorbable only when we are able to find points of reference there. It is difficult to live without support and communication and they are those which allocate points of planting and points of resting. (...) If Grochocki had argued that the surface of an image was flat, and as such did not create space but it was its part, he must undoubtedly have been aware that it was only the concept and idea which hardly reflected, surely did not mirror reality. All artifacts and works are the space of constituting of illusoriness of ideas. The fact that a work emerges from “ashes” and in the end becomes ashes again allows for guessing that if it does not possess in anything permanent, apart from what is material, guessed essentiality is only the shadow of an image... However, paradoxically, what is transient, ephemeral and not permanent, is factual contribution, genesis and context of every work of art. (...) Roman Lewandowski Text from the exhibition pamphlit “Jerzy Grochocki - Malarstwo i Obiekty” Galeria Art New Media - 2007 Warszawa