Page 1

PARTICIPA! Per millorar Sant Cugat...

Quins canals tens? Consells de barri Consells sectorials Taules de participació Consell d’infants Audiència pública Preguntes al ple Consell de ciutat


Participa i digues com vols

que sigui Sant Cugat La ciutadania, les entitats i les associacions de veïns disposeu d’un ampli ventall de canals de participació per fer arribar a l’Ajuntament les vostres opinions, suggeriments i propostes. D’aquesta manera, el govern de Sant Cugat podrà tenir en compte el vostre punt de

vista i avançar, així, en la presa de decisions de forma corresponsable. Sant Cugat té 10 consells de participació en funcionament. Els consells són els canals naturals per vehicular les vostres consultes i propostes sobre determinats aspectes de la ciu-

tat. La major part dels consells s’organitzen internament en taules de participació i grups de treball. Els consells es divideixen en tres grups: els consells de barri, els sectorials i el consell de ciutat.

Can Barata

Sant Cugat compta amb 5 consells de barri

Centre Est Volpelleres

Mira-sol

Coll Favà

Can Mates

1

Els consells de barri

Parc Central

Centre Oest Eixample

Són els òrgans de participació més propers als ciutadans i ciutadanes. En total, n’hi ha cinc: 1 Centre Est, 2 Centre Oest, 3 La Floresta, 4 Mira-sol i 5 Les Planes, un per a cada gran barri de la ciutat. L’objectiu d’aquests consells és implicar el veïnat, col·lectius, associacions i entitats en la millora del funcionament del barri i la seva gestió. Els consells estan oberts a la participació de tot tipus d’ entitats del barri, siguin associacions de veïns, culturals, socials, esportives, juvenils, gent gran, etc. Es reuneixen cada tres mesos en sessió plenària i disposen de grups de treball pel seguiment d’assumptes concrets. Si voleu participar en aquests consells i millorar el vostre barri, escriviu a conselldebarri@santcugat.cat.

St. Francesc

La Floresta

Les Planes

Torre Blanca


2

Els consells sectorials

Canalitzen les iniciatives i inquietuds de les entitats i la ciutadania en cinc àrees concretes: la cultura, els esports, l’ensenyament i les polítiques socials. Es tracta d’aprofundir en aquests camps per fer que les persones i entitats puguin codecidir en les polítiques públiques. N’hi ha que, com els de polítiques socials i cultura, in-

clouen altres espais de debat com les taules de participació ciutadana.

Els consells sectorials es reuneixen cada tres mesos

3

El consell de ciutat

És l’òrgan de participació que representa el conjunt de la ciutat i acull represen-

En una ciutat plena de nens i nenes, l’opinió i el punt de vista de la mainada és cabdal per construir el Sant Cugat del futur. El Consell d’Infants el formen es-

tudiants de 5è i 6è de primària de 12 escoles de Sant Cugat. Cada any, l’alcaldessa els fa un encàrrec perquè donin el seu punt de vista i s’impliquin en la

tants de la resta de consells, entitats, ciutadans i organitzacions socials. En aquest espai, els representants debaten sobre els temes de ciutat com poden ser l’estratègia municipal, el pressupost i els plans d’actuació municipalamb els responsables polítics i tècnics de l’Ajuntament.

El Consell de Ciutat delibera sobre projectes estratègics

presa de decisions de la ciutat. Fins ara, els nens i nenes han valorat els punts forts i febles de la ciutat i han fet propostes sobre la Festa Major.

Consells de barri Centre Est President: Josep Romero josepromero@ santcugat.cat

Centre Oest President: Jordi Puigneró jordipuignero@ santcugat.cat

Mira-sol President: Francesc Carol francesccarol@ santcugat.cat

La Floresta President: Carles Brugarolas carlesbrugarolas@ santcugat.cat

Les Planes President: Joan Puigdomènech joanpuigdomenech@ santcugat.cat

Casa de Cultura Jardins del Monestir, s/n

Sala de Plens de l’Ajuntament Pl. de la Vila, 1

Casal Mira-sol C. de Mallorca, 42

Centre Social i Sanitari de la Floresta C. de Pearson, 36

Casal les Planes Pl. del Coll de la Creu d’en Blau, 7

Contacte: conselldebarri@santcugat.cat


StQ

Com puc la participar? Digues teva a Què cal fer per participar en un consell? Les reunions dels consells són obertes a tothom i s’anuncien al web municipal (www.santcugat.cat) i a l’Ajuntament Informa. Qualsevol entitat pot demanar formar part del consell sectorial del seu àmbit o del consell del seu barri. Actualment, hi ha 185 entitats que participen en aquests espais consultius. I al Ple municipal? Qui s’hi pot adreçar? Els ciutadans i entitats també poden intervenir al ple. Mitja hora abans de començar el ple s’obre un torn de precs i preguntes per al públic. Les preguntes es poden fer per escrit o de forma oral i són contestades per l’alcaldessa o els membres de l’equip de govern. El ple municipal té lloc cada tercer dilluns de cada mes i el torn de preguntes comença a les 18.30h.

Què és una audiència pública? És l´espai de participació reservat a la presentació pública per part de l´Ajuntament i debat posterior entre Ajuntament i ciutadania, de qüestions especialment significatives de l´acció municipal o de plans d’actuació. També és un mecanisme per a la formulació de propostes per part dels veïns i veïnes. Un cop a l’any, per exemple, es convoca una audiència pública per presentar el pressupost i les ordenances municipals a la ciutadania.

Més informació www.participa.santcugat.cat

www.santcugat.cat

PARTICIPA A SANT CUGAT  

Quins canals de participació tenim els ciutadans a Sant Cugat?

PARTICIPA A SANT CUGAT  

Quins canals de participació tenim els ciutadans a Sant Cugat?