__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

voorblad


Berg en Dal Berg en Dal is een informatieblad van en voor alle inwoners van de wijken Vosberg en Lazernij. Ook niet- kerkelijk familienieuws (begrafenissen, jubilea, geboorteaankondigingen, burgerlijke trouw, …) kan opgenomen worden. Om zulke mededeling of een aankondiging te plaatsen, contacteer Fons Verlinden fons.verlinden@telenet.be Website parochie H. Familie: www.parochievosberg.be Priester: E.P. Ghislain Toussé Doopsel: Griet Swerts 015 31 63 55 griet.swerts@skynet.be Eerste Communie: Heidi Pernalete 0495 26 47 53 heidipernalete2@gmail.com Vormsel: Daniëlle Crauwels 0477 62 42 20 crauwels_d@telenet.be Begrafenissen: Robert De Keyzer 015 31 37 75 dekeyzer.robert@skynet.be Kerkgebouw: hoek Lage Vosbergstraat – Past. Slegersstraat Kerkverantwoordelijke (ook voor misintenties): Robert De Keyzer Lage Vosbergstraat 18, 015 31 37 75 dekeyzer.robert@skynet.be Kerkfabriek: Frank Judo 0496 28 81 81 f.judo@liedekerke.com Beheerraad en parochieraad: Karl Anthonissen 015 32 00 78 karl.anthonissen@gmail.com Amforakoor: Diane Nauwelaers 015 31 54 60 veykenp@skynet.be Kerk en Leven (parochieblad-abonnementen): Karin Crols, Mechelsesteenweg 19 GSM 0475 54 02 74 karin.crols@skynet.be

B&D lente 2021

2


PASEN Een eeuwenoud feest, het feest van de hoop op een ander en beter leven. In de Joodse traditie hét feest waarmee de uittocht uit de slavernij van Egypte begon en hun tocht naar het Beloofde Land. Als wij op radio en televisie dagelijks de berichten horen over het verloop van de coronacrisis, van bombardementen, aanslagen, van vluchtelingenstromen, zelfs van de manier waarop mensen soms met elkaar omgaan, dan rijst de vraag wel: ‘En wij, hebben wij te midden van al dat negatieve nu nog wel wat te vieren? In feite hebben wij, als christenen, niet alleen het recht, maar zelfs de plicht, om Pasen te vieren. God die zijn Verbond gestand doet: ‘Ik zal er zijn voor jou’, die zijn Zoon zond om ons leven te delen, ook het lijden. Maar in zijn verrijzenis toonde Hij dat de dood niet het laatste woord heeft. Die Boodschap is het waard gevierd te worden, een Vreugdevolle Boodschap van God en van ons, christenen, aan alle mensen, zeker aan mensen in nood, de zieken, de eenzamen, de vluchtelingen… Hij is nog steeds bij ons, ongrijpbaar als het licht op zondagmorgen, zijn hand op onze schouder: gewond, onvoelbaar licht en teder als van een geliefde. Hij gaat ons voor, onzichtbaar is zijn spoor. Hij is voor ons de weg. Hij loopt door ons geweten naar het huis van liefde en vergeving. Hij is de Waarheid, helder als een klokje in lentelucht die vrij haar boodschap zingt. Hij is het Leven, sterker dan het graf. Hij ademt vrede. Met zijn gewonde handen bouwt Hij aan een wereld zonder schaduw, zonder duisternis. Hij is nog steeds bij ons, en vraagt Hem te volgen, zo zullen wij Hem erkennen in elke kleine mens, in elke zwerver, in elke zonderling. Blijf niet staan bij het graf van herinnering want het is leeg, maar ga kijken, horen en voelen hoe Hij verder leeft in mensen. Kijk in de ogen van mensen die tijd en inzet vrijmaken voor de mens die ze ontmoeten en je zal Hem zien. Luister naar de woorden die deze mensen spreken en zelf ook beleven en je zal Hem horen. B&D lente 2021

3


Voel de levenskracht die ze voor hun levensopdracht uit zijn doen en laten halen en je zal hem voelen. Kijk, luister en voel en je zal merken: HIJ LEEFT! – Een zalig Paasfeest! PKG – Vosberg,Lazernij - Robert

Vormsel In moeilijke tijden is het leuk om naar iets uit te kijken. In donkere momenten een kans om je hand uit te reiken. In onzekere tijden is het mooi om samen te dromen dat weldra ons vormsel er aan mag komen. Samen met onze vormelingen wil ik hopen om samen door de ingang van de kerk te lopen En dan hen zien schitteren in hun beste kledij gesterkt door de Heilige geest, dat maakt me blij. Samen met de andere catechisten zoeken we naar een goede oplossing om de catechese toch te kunnen geven, maar momenteel is het niet zo simpel om dit alles te organiseren. Het loopt een beetje online en we vragen hierin de steun van de ouders. Toch hoop ik jullie snel allemaal nog eens samen te mogen zien! Dikke knuffel van catechiste Daniëlle

Voor de opstart van de catechese voor het volgend jaar mogen ouders van de leerlingen uit het 5de leerjaar, die interesse hebben om hun vormsel te doen, altijd een mailtje sturen naar: vormsel@parochievosberg.be

B&D lente 2021

4


Vrije basisschool Vosberg

Thuiskomen op school

Waar alle kinderen, groot en klein, mogen schitteren als sterren

Bezoek onze

digitale opendeurdag www.vosbergschool.be Pastoor Slegersstraat 1 Rumst 015 / 31 21 27 info@vosbergschool.be

B&D lente 2021

5


Vosbergschool nieuws Heel wat sneeuwpret in de week van carnaval! Iedereen kwam, naar goede traditie, met verkleedkleren naar school. Er werden in de klasbubbel spelletjes, toneeltjes gespeeld en gequizd! Dubbele, dolle pret op de speelplaats, want de sneeuw was nog niet weg en er kon vrolijk gegleden worden op de grote ijsplek waar de kinderen zoooo graag samendrummen. Leerkrachten schrokken telkens op wanneer er iemand met een smak uitgleed, de verzekeringspapieren lagen klaar, gelukkig lukkig werden ze niet teveel uitgedeeld! Lekkere warme chocomelk en een stukje cake waren zeker welkom in dit koude weer! Alles coronaproof uitgedeeld uiteraard. (Wist je trouwens dat we, om alle kinderen een stukje cake van 1,5cm te geven, zo’n drie meter er “hotelcake” nodig hebben? Inclusief de leerkrachten!)

Corona nieuws: We willen een welgemeend dankjewel richten aan iedereen die ervoor zorgt dat we als school (tot nu toe, hout vasthouden) zonder al te veel problemen door de coronaperiode zijn geraakt! Nog even volhouden!!!

B&D lente 2021

6


Heel bijzondere manier van lesgeven in L4, onze school is hélemaal mee! In L4 bij juf Jolijn hebben de kinderen er een virtuele leerling bij! Achteraan in de klas kan een van de leerlingen die langdurig afwezig is wegens ziekte toch de lessen volgen in de klas van thuis uit en dit dankzij “Bednet”! Hoe werkt dat? Bednet verbindt een zieke leerling via de computer met zijn eigen klasgroep. Hij hoort de juf via haar dasspeld-microfoontje en kan zijn camera van thuis uit draaien en inzoemen. Spieken màg natuurlijk niet! De leerling volgt de lessen vanop de laptop thuis, in het ziekenhuis, ... live mee samen met de klasgenoten, alsof hij in de klas zit. Er kan zelfs een werkblaadje doorgestuurd worden naar de klas door de zieke leerling via een printer. De Bednet-computer in de klas zorgt ervoor dat de leerling mee ‘aanwezig’ is in de klas. Da’s goed voor het sociaal contact, maar ook de leerstof kan zo bijgehouden worden. ‘Het gevoel hebben bij de klas te blijven horen’, is volgens Bednetters en leerkrachten een heel belangrijke meerwaarde van Bednet. Gratis voor school en gezin •

Bednet is volledig gratis: computermateriaal, internet & begeleiding.

Een Bednet-consulent ondersteunt de leerling, zijn gezin (of zorgverlener) en de school, stap voor stap, in het voorbereiden en organiseren van Bednet.

B&D lente 2021

7


De Bednet-helpdesk zorgt voor een goede internetverbinding, computermateriaal én helpt bij computervragen of problemen.

De juf en de kinderen zijn erg enthousiast en kunnen zo contact houden. Maar uiteraard hopen we dat ons vriendje snel weer écht in de klasgroep zit! https://www.bednet.be/organisatie/onze-organisatie

Vosbergschool digitale rondleiding doorheen de school en Facebookpagina! Dankzij onze top ICT meester Sam kan je digitaal door onze school wandelen! Je kan elke klas in werking bekijken via leuke filmpjes en je krijgt uitleg door een leerkracht. Ga zeker een kijkje nemen én delen, delen, delen maar!!! Je kan de rondleiding vinden op onze website of via deze link: Er is ook een prikbord voorzien waar berichtjes kunnen geplaatst worden: https://opendeurdag.vosbergschool.be/prikbord.html Er is nog vast en zeker plaats voor mensen die voor hun kind op zoek zijn naar een warm schooltje! Klein maar groots dat zijn we!

B&D lente 2021

8


Ook op Facebook zijn we terug te vinden via volgende link: https://www.facebook.com/vosbergschool Hier kan je ook nieuws vinden van activiteiten op onze school!

B&D lente 2021

9


Werken tuin van klooster Nadat het voortuintje aangepakt werd, en verhard met kiezel om ervoor te zorgen dat de ouders en kinderen een veilige plaats hebben bij de school, is ook de tuin van het klooster aan de beurt. Na de opruimactie met vrijwilligers van n voorbije herfst, wordt deze tuin nu klaargemaakt om ingezaaid te worden. We lieten hiervoor zwaar materiaal aanrukken. Het resultaat mag er zijn. Volgende stap is het inzaaien van een ecologische bloemenweide.

B&D lente 2021

10


Hallo berg en dal-lezers Hier zijn we weer met een overzichtje van wat we de afgelopen maanden gedaan hebben! Door de coronacrisis hebben we enkele fantastische activiteiten moeten schrappen, zoals schaatsen, sterzingen, en natuurlijk ons spaghettifestijn. Dit hield ons echter niet tegen om er toch elk weekend tegenaan te vliegen om onze leden geweldige activiteiten te bezorgen!

B&D lente 2021

11


De kleinsten hebben in hun privéjet een heuse reis rond de wereld gemaakt, ze zijn omgetoverd tot echte gamers op de playstation, en ze hebben een bezoekje gebracht aan smurfenland, waar ze op zoek moesten gaan naar grote smurf! De ravotters belandden dan weer in sprookjesland, waar ze Assepoester en Elsa ontmoetten, en ze de longen uit hun lijf zongen op het Frozen-liedje. Ook testten ze of hun zintuigen wel op punt stonden, want met het zintuigenspel was er heel wat te beleven! Tijdens het Cluedospel zochten ze naar de moordenaar van Anneleen dankzij allerhande spelletjes. De oudste groep hebben hun eigen editie van ‘kamp Waes georganiseerd, en met stijve spieren keerden ze terug naar huis. Zondag 14 februari was het, je kan het al raden, valentijn voor de rekkies. Via leuke spelletjes vonden ze elk hun ware liefde. Ook haalden ze hun beste Walter Capiau in zichzelf naar boven, want ze speelden het rad van fortuin! Ondertussen zijn we voorbij de helft van het KLJ-jaar, en dat wil zeggen dat ons kamp er bijna aankomt! De leiding is al begonnen met de voorbereidingen om er van 1 tot 11 juli een fantastisch onvergetelijk kamp van te maken! Maar eerst genieten we nog van talloze activiteiten in het warme weer dat er zit aan te komen :) Nog een goede gezondheid aan iedereen gewenst! Het KLJ-team

B&D lente 2021

12


H Fam. Vosberg – Lazernij Beste vrienden,

Hopelijk zijn jullie nog allemaal gezond en wel en gespaard gebleven van het akelige virus. We hadden gehoopt van in maart terug van start te kunnen gaan, maar als je de cijfers ziet van de dagelijkse besmettingen zullen we maar beter in onze bubbel blijven tot het gevaar van besmetting geweken is. Maar daarom is het ook raadzaam dat we ons allemaal laten vaccineren tegen het virus. Onze gezondheid is het kostbaarste bezit dat we hebben. Op het moment dat de drankgelegenheden weer open mogen, gaan we met het fietsen terug van start. De voorwaarde is natuurlijk ook dat we gebruik kunnen maken van een toilet. Hopelijk is er de komende weken veel beterschap in zicht, maar dat horen jullie dan wel. Maar voorlopig hou het allen gezond.

Diane

B&D lente 2021

13


Goede Week 2021: Omwille van de maatregelen in verband met de coronacrisis gaan er tot nader bericht geen vieringen door in onze kerk. Zondag 28 maart: Palmzondag: Op Palmzondag zullen er tussen 11.15u. en 12.15u. in onze kerk GEWIJDE PALMTAKJES te verkrijgen zijn. Op Palmzondag begint de Goede Week. Jezus komt Jeruzalem niet ongemerkt binnen. Hoewel Hij op een ezel zit, behandelt het volk Hem als een koning. En dat is Hij: koning van Israël. Ze verstaan alleen nog niet wat voor een koning Hij wil zijn. Ze leggen hun jassen neer om Hem er over te laten rijden. Ze zwaaien met palmtakken en zingen: Hosanna! Bij het begin van de vieringen van Palmzondag wordt een eerste passage uit het passieverhaal voorgelezen en worden als symbool voor de palmtakken buxustakjes gezegend. Daarna wordt het hele lijdensverhaal gelezen. De vreugde van Jezus’ intrede moet al meteen plaats maken voor de dreiging van zijn uitlevering en terechtstelling. Het volk dat bij het begin nog om Hem juicht, veracht en spuwt Hem uit. De luidste roeper wint het pleit. Donderdag 1 april: Witte donderdag: Op Witte Donderdag begint de Paasdriedaagse. Jezus en de leerlingen treffen de laatste voorbereidingen om het Joodse feest dat de doortocht van Israël door de woestijn – uit Egypte naar het Land van Belofte – gedenkt. Een gelijkaardige doortocht staat Jezus nu te wachten, door de dood heen naar de overwinning van de Liefde. Hij leeft er heel bewust naartoe en bereidt ook zijn leerlingen voor op het afscheid. Hij bukt zich om hun voeten te wassen en geeft hen nog een laatste les mee: ‘Heb elkaar lief, dien elkaar. Johannes 13. 1-15 De tafeldienst in de viering op deze dag heeft een bijzondere betekenis. Het Laatste Avondmaal wordt gezien als de instelling van het sacrament van de Eucharistie. B&D lente 2021

14


Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag: Jezus wordt voor Pontius Pilatus gebracht en ter dood veroordeeld. Hij draagt het kruis de Calvarieberg op en wordt eraan genageld. Jezus sterft aan het kruis. Zaterdag 3 april: Stille Zaterdag: Stille Zaterdag is een dag van wachten. Het is stil bij Jezus, want Hij bevindt zich op dit ogenblik in zijn graf, met een zware steen ervoor. Hij is bij de doden. Pas ’s avonds wordt de stilte doorbroken en kan de Paaswake beginnen. Die begint met het ontsteken van vuur in het donker. De Paaskaars wordt ontstoken en het Licht – Christus – wordt doorgegeven van kaars tot kaars. Er zijn meerdere lezingen, die samen een rode draad in de Schrift tonen van de schepping over de doortocht door de woestijn tot de ontdekking van het lege graf. Nu weerklinken weer het Alleluia en Gloria, uitdrukkingen van vreugde en grootsheid, die tijdens de veertigdagentijd gesmoord waren. Iedereen hernieuwt ook zijn geloofsbelijdenis. Zondag 4 april: Paaszondag: Op de zondag van Pasen kan de blijdschap niet op. in de kerk worden de gelovigen begroet met een vreugdevol: Christus is verrezen! Met Paaszondag begint de 50-daagse Paastijd, die duurt tot Pinksteren. Deze hele periode staat voor de tijd waarin Jezus in visioenen tastbaar aan de leerlingen verscheen en zij maar langzaamaan beseften op welke manier Hij voor hen bleef leven. De periode eindigt met Hemelvaart – het definitief uit het zicht verdwijnen van Jezus’ aardse gedaante – en Pinksteren, de gave van de Heilige Geest, die het vuur ontsteekt in de leerlingen zelf. Pasen, het belangrijkste feest van de christenen. Wij vieren dat Jezus voor immer leeft. Hij is verrezen. Hij toonde ons dat de dood niet sterker is dan het leven en dat liefde sterker is dan haat. Hij leerde ons dat God ook van Hem hield. Dit geeft ons hoop en de moed om verder te doen. Daarom is dit een hoop- en hoogfeest! Zalig Pasen!

PKG Vosberg-Lazernij

B&D lente 2021

15


Kerkfabriek H. Familie Vosberg Rumst Bekendmaking van het resultaat van de oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Kerkraad voor de parochie H. Familie Zoals de regelgeving op de kerkbesturen dat voorschrijft, werd aan alle parochianen meegedeeld dat er 2 vacatures zijn binnen de Kerkraad van de Kerkfabriek Heilige Familie te Vosberg Rumst. Kandidaturen dienden schriftelijk ingediend te zijn vóór 31 januari 2021. Luc Van Woensel, Hoge Vosbergstraat 3, 2840 Rumst, heeft zich daarvoor kandidaat gesteld. Diezelfde regelgeving bepaalt dat binnen de vijftien dagen na de dag van deze bekendmaking tegen de kandidaten bezwaar ingediend worden bij E.H. Ronald Sledsens, de door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de Kerkraad van de parochie Heilige Familie te Rumst per adres: Hoveniersstraat 6, 2840 Rumst. Na de aanvaarding van deze kandidaat, zal er nog één vacature open zijn. Kandidaturen kunnen nog steeds schriftelijk ingediend worden bij E.H. Ronald Sledsens, per adres: Hoveniersstraat 6, 2840 Rumst. Wie daarvoor belangstelling heeft, kan contact opnemen met de voorzitter van de Kerkfabriek Frank Judo (f.judo@hotmail.be). Om lid te worden van de Kerkraad, dienen de kandidaten te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1. rooms-katholiek zijn; 2. de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing; 3. in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente Rumst (deelgemeenten Reet en Terhagen inbegrepen). B&D lente 2021

16


Parochie Heilige Familie, Vosberg-Lazernij Aan onze leden, onze langdurig-zieke medemensen en 75+ers. Lieve mensen, Nog altijd kunnen wij geen activiteiten organiseren. Nog altijd kunnen wij jullie niet bezoeken en eens goed vastpakken. Wij hopen op een heilzame zomer waarin we terug onze werking kunnen opstarten. Zodra het mogelijk is, zal onze werking weer op volle toeren draaien. Dan kunnen we elkaar eindelijk weer van dichtbij zien. Het zal geen dag te vroeg zijn, maar straks komen we weer dichter bij elkaar. BELOOFD! Normaal hadden wij op 16 februari, Vastenavond, onze jaarlijkse pannenkoeken-namiddag, en op maandag 5 april, tweede Paasdag, onze ziekenzalving met achteraf een feestelijk etentje in de zaal. Deze activiteiten hebben we moeten schrappen. Zullen wij deze zomer op bedevaart naar Scherpenheuvel kunnen gaan met een liftbus en daarnaast ook nog een plezierreisje, eveneens per liftbus, kunnen maken? Het is een bang afwachten, wij hopen het wel van ganser harte. Tussen Palmzondag en Pasen bezorgen wij jullie thuis een gezegend palmtakje. Ben je langdurig ziek of 75+er en nog geen lid van Samana, kan je nog altijd aansluiten bij onze vereniging. Het lidmaatschap is gratis. Ook medewerkers zijn welkom. Je kan je als lid of medewerker opgeven bij onze kernleden of bij onze twee contactpersonen: Lieve Moons, Lage Vosbergstraat 48 – tel. 015.31.57.37 Robert De Keyzer, Lage Vosbergstraat 18 – tel. 015.31.37.75 Hou jullie gezond, en tot een spoedig weerzien! Met onze warme, vriendelijke en lentelijke groeten, De kernledenen en medewerkers; Anita, Elza, Godelieve, Ingrid, Lieve, Lydia, Maria, Robert, Roza. B&D lente 2021

17


Al meer dan een jaar houdt het coronavirus covid 19 ons in zijn greep. De wetenschap heeft ondertussen prachtig werk geleverd en voor vaccins gezorgd; de inentingen zijn bezig. Maar het virus verweert zich met mutaties wat de situatie compliceert en de finale oplossing vertraagt. Het komt in orde maar het zal nog even duren. De eerste en belangrijkste maatregel in de bestrijding van het virus was de verspreiding ervan tegengaan. Hierdoor konden mensen elkaar maar beperkt meer ontmoeten en konden verenigingen hun normale activiteiten niet meer organiseren. Een voordracht of een andere activiteit in een zaal kon niet meer. Wij hebben dit opgelost door online te werken met de computer op het internet. Iedereen die een computer bezit en aangesloten is op het internet kan deelnemen, thuis vanuit zijn/haar (luie) zetel. Net zoals de scholieren nu doen bij hun afstandslessen. Zo hebben we al vier activiteiten georganiseerd: Van eind december hielden we gedurende 4 weken een leuke computerquiz met 22 geamuseerde deelnemers en E Huyghe als winnaar. Samen met Davidsfonds Reet en de Bib hebben we, in het kader van onze jaarlijkse organisatie van Toast Literair, op zondag 24 januari 2021 geluisterd naar een zeer boeiende voordracht van Jan Pauwels. Hij gaf een samenvatting van zijn historische roman “Zwarte kappen” over de minder bekende activiteiten van de broeders Alexianen in de 17de eeuw. Op 18 februari luisterden we, weer in samenwerking met Davidsfonds Reet, naar de sopraan Ildiko Van Dijck die ons haar lievelingsstukken uit opera en operette ten gehore bracht. Het was bijzonder mooi. B&D lente 2021

18


De Junior-Journalistwedstrijd voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar kon ongehinderd doorgaan. De prestaties waren weer puik. Een vierde online activiteit heeft plaatsgevonden op 9 maart in het kader van de Nacht van de Geschiedenis. Het thema was dit jaar “Schatten”, al dan niet op zolder. Kunsthandelaar Tyr Baudouin vertelde ons hoe hij als jonge dertiger gefascineerd is geraakt door oude kunst, en van zijn passie zijn beroep heeft gemaakt. Hij liet ons ook delen in leuke anekdotes over de kunsthandel vroeger en nu. Deze zomer plannen we ook, voor de 2e maal een zomerzoektocht van 1 juni tot 31 augustus met leuke vragen en mooie prijzen. Mocht u belangstelling hebben voor onze activiteiten, dan bent u natuurlijk van harte welkom bij onze vereniging. Inlichtingen worden u graag verstrekt door Bart Aerts (0468/248266), Leonard Bruynseels (0473/315841), Frank Judo (0496/288181), Walter Muyshondt (03/8445236), Greet Van Cauwenbergh (015/315141), Fons Verlinden (015/319053), Maggy Verbruggen (0474/506153) of Roland Depamelaere (03/6854943). Verdere informatie en ook vele foto’s van onze activiteiten vindt u op onze gevarieerde website

www.davidsfonds-rumst.be

B&D lente 2021

19


Eind 2021 opent Klavertje7 in Rumst: een warme plek waar mensen met een mentale beperking en/of autisme “bijzonder goed” thuis zijn!

Klavertje7 is een warm initiatief van Jenne’s Friends Projects VZW. Alles wat de VZW doet, wordt ingevuld vanuit de overtuiging: onze jongvolwassenen verdienen het om “bijzonder goed thuis” te zijn. Ze verdienen een fantastische plek om samen te leven. Een huis waar vrienden en familie altijd welkom zijn. De werking is ondertussen uitgedacht en de bouw van ons huis komt in een laatste fase. Het wordt een gezellig huis met een dubbele werking op de Vosberg. Een warm en rustig nest waar jongvolwassenen 24/7 kunnen wonen: dus ook tijdens de vakanties. De zinvolle dagwerking die er wordt aangeboden staat ook open voor jongvolwassenen die niet in het huis wonen. We starten daarom nu intensief gesprekken op met geïnteresseerden. We hebben 7 woonplekken en een 15-tal plaatsen in de dagbesteding. Er zijn nog een aantal plekken vrij! We zoeken voor het project ook nog een toffe begeleider. Wie graag aan de slag wil bij Klavertje7, kan daarvoor met Els contact opnemen. (contactgegevens hieronder)

B&D lente 2021

20


Interesse in de werking? Ga naar de website: www.klavertje7.be of woon een (online) sessie bij. Deze zijn gepland op: • • • •

11 maart om 19h 27 maart 10h30 21 april 20h 8 mei 10h30

Inschrijven hiervoor kan door een mailtje te sturen naar info@Klavertje7.be

Je kan ook altijd een persoonlijke afspraak plannen met Els Van Keilegom van Jenne's Friends Projects VZW Gsm 0478 23 55 13 of els@klavertje7.be

B&D lente 2021

21


Ferm Plant Troost Eén jaar geleden werd KVLV omgedoopt in FERM. Dit éénjarig bestaan kon spijtig genoeg niet echt gevierd worden. Samenkomsten en activiteiten in onze vertrouwde Vosbergzaal waren en zijn nog altijd niet mogelijk ten gevolge van de coronapandemie. Afgelopen maanden zagen we mekaar dus minder vaak, eerder toevallig én anders, tijdens een wandeling of fietstochtje, aan de schoolpoort, bij het winkelen of misschien zelfs virtueel. We hunkeren allemaal naar mekaars gezelschap en we zullen er dubbel en dik van genieten als samen-zijn tijdens een Ferm activiteit terug kan en mag. Wij als bestuur houden de vinger aan de pols en van zodra het mogelijk is nodigen we onze leden terug uit. Misschien toch een lichtpuntje: op zondag 2 mei willen we graag, indien de dan geldende coronamaatregelen het toelaten, onze Ferm Troostplek, aan het kapelleke in de Doornlaarlei, even in de kijker zetten onder de vorm van een kleine bezinning ter plaatse. Deze Troostplek is nu al een plaats waar buurtbewoners, maar ook toevallige passanten rust, hoop en troost kunnen vinden. Eind vorig jaar plantten Ferm leden en bestuursleden een heleboel bloembollen in een perkje onder het bord. Deze voorjaarsbloemen zorgen nu al voor een groen tintje maar zullen binnenkort nog meer kleur brengen in deze donkere, bizarre tijden. Ferm plant Troost… Anderzijds bestaat Ferm Vosberg-Lazernij in 2021 precies 110 jaar. Dat is zeker een reden om te vieren. Hopelijk kunnen we dit samen met onze leden in het najaar tijdens één van onze vergaderingen. Hou moed. Hou vol. Het komt weer goed. Bestuur Ferm Vosberg-Lazernij B&D lente 2021

22


B&D lente 2021

23


Meimaand – Mariamaand En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus De wereld van de mensen is één nijvere bouwwerf met plannenmakers en architecten, met ingenieurs en koene bouwheren, met kunstenaars en specialisten allerhande, Een wereld van verstand en doorzettingsvermogen. Zoveel stenen werden op elkaar gestapeld in telkens weer andere vormen en verhoudingen: een wereld vol amfitheaters, aquaducten, tempels, paleizen, burchten en kathedralen. Rond en om die bouwwerken speelt zich de geschiedenis van de mensen af: een panorama van uniformen en veldslagen, van eretekens en onbekende soldaten, van puin en bloed en verminkte mensen, een geschiedenis van macht en onmacht. “Hoe geraak ik in die wereld binnen,” dacht God, “hun prestaties vervelen Mij en hun heldhaftigheid maakt me triestig. Ik zou willen opnieuw beginnen…” En Hij zag een kind, een meisje, een vrouw bijna. Zij haalde water uit de bron en teelde vruchten uit de aarde en zocht beschutting voor de zon in een lemen huisje: een stukje schepping, dat zichzelf nog niet had opgeblazen. In zo’n lichaam kon alles opnieuw beginnen, zou alles anders worden… Zij telde de tijd aan de hartslag van haar Kind, de morgen en de avond, ’t verleden en de toekomst. Zij telde de tijd als stappen van God naar de mensen, want gezegend was de vrucht van haar lichaam: Jezus. Is ook ons lichaam niet dat uitverkoren voertuig om God een eindje tegemoet te gaan? De simpele dingen, het water en de aarde, het welbehagen en de pijn, maar ook de laatste ademstoot zijn weg en werkelijkheid om God te vinden en zijn Woord te horen: “Kom, gezegende van mijn Vader.” M. Verhulst. - Robert B&D lente 2021

24


Stef Bos schreef dit gedicht: Lentevers. Onvoorstelbaar hoe we in twee weken de wereld zien veranderen. En hoe we nu ver naar buiten kijken en de feiten achternalopen zonder te weten waarheen. Hoe goed we ook door de jaren heen hebben geleerd de kop in het zand te steken, ook ondergronds dringt het tot ons door en worden we wakker geschud door de stilte. Stilte in de straten stilte in de beelden waarnaar we kijken met andere ogen die we misschien weer opnieuw moeten leren zien. Tot zover het begin van onze lente, die ons voorkomt als het einde der tijden. De rest om ons heen fluit er maar op los komt uit de knop en bloeit open, vogels leggen eieren met een optimisme die ons vreemd is de magnolia is gezegend, want ze kan de krant niet lezen en de schaduw van de zwaluwen stijgt boven zichzelf uit en vliegt de zomer tegemoet. Maar onze nachten zijn stil de straten hebben hun stem verloren. Wat anders kunnen wij dan blijven dromen en geloven in een overwinning op een tegenstander die onzichtbaar is. Maar eerst moeten wij afstand nemen afstand van alles Om te weten wat je mist als het er niet meer is. Dat is wat wij nog moeten leren een nieuwe tijd ontdekken door ons in onszelf te keren.

B&D lente 2021

25


Familienieuws Overlijdens Suzanne Mariman, echtgenote van Kamiel Mariën. Geboren te Sint-Niklaas op 28 augustus 1939. Overleden op 8 november 2020 in het WZC Sint Jozef. Eertijds wonende in de Lage Vosbergstraat 85. Lid van Samana, eerder van KVLV (FERM) en het Familiakoor. Alinne Van Den Bosch, echtgenote van Francois Van Roosmalen. Geboren te Rumst op 24 april 1934. Overleden op 21 november 2020 in het WZC Sint Jozef. Eertijds wonende te Notmeir 72 Duffel. Lid van Samana, eerder van KVLV (FERM) en OKRA. Marie-Louise Van Der Auwera, echtgenote van Rene Cools. Geboren te Rumst op 1 maart 1940. Overleden op 6 januari 2021 in het WZC Batenbroeck Voordien wonende in de Mechelsesteenweg 95 Lid van OKRA. Leontine Possemiers, weduwe van Eduard Mariën. Geboren te Rumst op 23 januari 1937. Overleden op 19 januari 2021 te Duffel. Wonende te Notmeir 82 Duffel. Lid van Samana en eerder van OKRA. Marcel Horemans, echtgenoot van Maria Van Den Eynde. Geboren te Rumst op 12 mei 1932 Overleden te Reet op 7 maart 2021 voorheen wonende in de Lage Vosbergstraat 67 Lid van Samana

B&D lente 2021

26


Parochiezaal: Pastoor Slegersstraat 1 Reservatie parochiezaal (info en huur): Karine Van Thielen GSM 0486 486 745 (ma-vrij: 18u.-20u.) reservatie@parochievosberg.be kalender: www.parochievosberg.be Zaalverantwoordelijken: Nancy Croon Lage Vosberg 13 Vrije Basisschool Vosberg (kleuter- en lager onderwijs): Pastoor Slegersstraat 1 tel 015/31 21 27 . www.vosbergschool.be Directie: Anne Liekens directie@vosbergschool.be Ouderraad: Veerle Van Vliet veerle.vanvliet@pfizer.com Verenigingsleven: ∗ Katholieke Landelijke Jeugd: Dennis Roef 0496 21 86 67 dennis_roef@hotmail.com ∗ Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen Dina Bogaert 015 31 52 32 dinabogaert@telenet.be ∗ Landelijke Gilde: Peter Bartels GSM 0495 28 46 29 barver.bvba@telenet.be ∗ Open Kristelijk Respectvol Actief (gepensioneerden): Rik Van Santfoort 015 31 23 55 ∗ Ziekenzorg: Lieve Moons 015 31 57 37 lievemoons@telenet.be ∗ Davidsfonds: Greet Van Cauwenbergh 015 31 51 41 g.vancauwenbergh@telenet.be ∗ Wandelclub De Vosbergstappers: Wilfried Rombauts GSM 0473 32 23 08 wilfried_rombauts@hotmail.com Het seizoensnummer van Berg en Dal wordt gratis verspreid op alle adressen binnen de parochie en op verzoek van geïnteresseerden. Voorblad: www.dekleurenvandekeyzer.be Eindredactie en VU: Fons Verlinden 015 31 90 53 fons.verlinden@telenet.be

B&D lente 2021

27


B&D lente 2021

28

Profile for skynet7279

Berg & Dal Lente 2021  

Berg & Dal Lente 2021  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded