__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

voorblad


Berg en Dal Berg en Dal is een informatieblad van en voor alle inwoners van de wijken Vosberg en Lazernij. Ook niet-kerkelijk familienieuws (begrafenissen, jubilea, geboorteaankondigingen, burgerlijke trouw, …) kan opgenomen worden. Om zulke mededeling of een aankondiging te plaatsen, contacteer Fons Verlinden fons.verlinden@telenet.be Website parochie H. Familie: www.parochievosberg.be Priester: E.P. Ghislain Toussé Doopsel: Griet Swerts 015 31 63 55 griet.swerts@skynet.be Eerste Communie: Heidi Pernalete 0495 26 47 53 heidipernalete2@gmail.com Vormsel: Daniëlle Crauwels 0477 62 42 20 crauwels_d@telenet.be Begrafenissen: Robert De Keyzer 015 31 37 75 dekeyzer.robert@skynet.be Kerkgebouw: hoek Lage Vosbergstraat – Past. Slegersstraat Kerkverantwoordelijke (ook voor misintenties): Robert De Keyzer Lage Vosbergstraat 18, 015 31 37 75 dekeyzer.robert@skynet.be Kerkfabriek: Geert Segers 015 31 44 06 geert.segers@rumst.be Beheerraad en parochieraad: Karl Anthonissen 015 32 00 78 karl.anthonissen@gmail.com Amforakoor: Diane Nauwelaers 015 31 54 60 veykenp@skynet.be Kerk en Leven (parochieblad-abonnementen): Karin Crols, Mechelsesteenweg 19 GSM 0475 54 02 74 karin.crols@skynet.be

B&D winter 2020

2


Kerstdag 2020 Wegens de coronacrisis zijn er geen vieringen toegelaten in onze kerken. Toch willen wij onze kerk op Kerstdag openstellen om er even te vertoeven, je te bezinnen, te bidden, een kaarsje te branden… Wij zorgen voor sfeervolle muziek en aangepaste bezinningsteksten. Onze kerk zal open zijn op Kerstdag in de voormiddag vanaf 10 uur tot 12 uur en in de namiddag vanaf 14 uur tot 17 uur. De ingang is via de deur aan de Pastoor Slegersstraat. De uitgang is via de deur aan de Lage Vosbergstraat. Wandel er niet voorbij, de deur staat voor iedereen open!

Bezinning – Dat we onze dagen openhouden Dat we onze dagen openhouden voor wat ons onverwacht kan verkomen: een ontmoeting, een vaarwel, ontroering om de schoonheid van de mensen of de wereld, een mens die troost komt vragen of ons een ogenblik vrede schenkt. Dat we onze dagen openhouden voor wat nutteloos is: Gastvrijheid en welkom, dankzeggen, stilte, zomaar een woord of een gebaar van goedheid. Dat we onze dagen openhouden voor God, ook als Hij uitblijft, voor zijn spreken en voor zijn zwijgen, voor de God over wie wij niet beschikken. God, als we ons opsluiten in zelfvoldaanheid, kom dan en verricht aan ons, nog voor we het vragen het wonder van een nieuwe geboorte. Zalige Kerstdagen en veel warmte en licht in 2021! De PKG-leden: Daniëlle Crauwels, Griet Swerts,Heidi Pernalete, Jan Van Praet, Karl Anthonissen, Luc Van Woensel, Robert De Keyzer.

B&D winter 2020

3


Schoolnieuws

Vosbergschool… thuiskomen op school Een kleine, leerrijke, hartelijke school met heel wat troeven Inschrijvingsprocedure zie website van de school : www.vosbergschool.be

kleuterschool & lagere school: opendeurdag vrijdag 05 februari 2021 17 .00 tot 19.00 uur.  Rondleiding doorheen de verschillende klaslokalen  Kennismaking met de school en de leerkrachten  Kan je die dag niet aanwezig zijn, neem dan even contact op met de school. We maken graag tijd vrij voor een persoonlijke rondleiding.

B&D winter 2020

4


Open klasdag woensdag 03 maart 2021 10.00 – 12.00 uur  informatie over de werking van de school (kleuter- en lagere school).  Nieuwe instromers en instappertjes kunnen de klas in werking zien en kennismaken met de leerkrachten en de klaslokalen.

Indien de opendeurdagen in deze coronacrisis niet live mogen doorgaan, kan je terecht op de website van de school voor een digitale versie.

Meer info? Contactgegevens : Anne Liekens Pastoor Slegersstraat 1 – Rumst 015 / 31 21 27,

directeur@vosbergschool.be www.vosbergschool.be

B&D winter 2020

5


Online grootoudersfeest! In deze barre coronatijden, waar amper mag geknuffeld worden, hebben de kleuterjuffen een heus online-grootoudersfeest in mekaar gestoken met alle oogappeltjes van menig grootouder. Er werd volop geknutseld, er werden filmpjes gemaakt met dansjes en verkleedpartijtjes! Super leuk! Het live publiek werd wel erg gemist,‌ MAAR ze kregen allemaal een ijverig geknutseld geschenkje aan de deur bezorgd! Bovendien konden ze de dansjes bekijken op een DVD. Het is natuurlijk behelpen maar hopelijk kunnen we mekaar binnenkort eens goed vastpakken en knuffelen! Er is hoop! We kijken er allemaal naar uit!

B&D winter 2020

6


B&D winter 2020

7


Sinterklaasfeest op de Vosbergschool Op donderdag 3 december werd de school vereerd met hoog bezoek van Sinterklaas. De Heilige Sint vond het in deze coronatijden heel erg nodig om de kinderen te verwennen met lekkers en cadeautjes. Hij trok meteen naar de vosjesklas waar hij heel warm werd ontvangen. Daarna kwamen de rozen en de sterren aan de beurt, zij trokken naar de mooi versierde zaal, waar de Sint al op zijn troon klaar zat.

Natuurlijk had Sint er rekening mee gehouden het snoepgoed op voorhand te strooien in de klassen en bij het bezoek in de zaal werd er ook goed afstand gehouden. Hij vond het wel jammer dat hij de kinderen niet persoonlijk de hand kon schudden en dat de Pieten niet tussen de kinderen konden hossen. Maar hij beloofde het coronavirus in de zak mee te nemen naar Spanje.

B&D winter 2020

8


Per vergissing werd meester Geert aanzien als virus, en werd hij in de zak gestopt. Maar al vlug zagen de kinderen dat hij wat te groot was voor de zak van zwarte Piet. Elke klas werd verder afzonderlijk ontvangen in de zaal en er werd flink gezongen en gedanst, sommige kinderen speelden gitaar, lazen een brief of een mooi gedicht voor of deden wat breakdance moves. Het was Top! Het kon de Sint allemaal erg bekoren, hij sprak zelfs van “geen stoute kinderen op de Vosberg”, waarbij meester Bart toch even luid moest kuchen… het zijn wel kapoenen, dat wel, zei Sint nog vlug. Wat zijn we blij dat we de Sint en zijn Pieterbazen toch nog hebben kunnen ontmoeten dit jaar! We hopen dat het volgend jaar weer met knuffels kan!

B&D winter 2020

9


Adventswerking De kinderen van de Vosbergschool zijn deze week gestart met het inzamelen van droge voeding voor de kansarmere gezinnen in hun gemeente. Tijdens deze adventsperiode brengen ze daarvoor niet bederfbare voedingsmiddelen mee naar school, waar alles zal verzameld worden. Het ingezamelde voedsel zal dan via welzijnsschakel Rumst bedeeld worden aan gezinnen die het moeilijk hebben. We zongen het eerste stroofje van het adventslied en luisterden in de klas naar het verhaal waar we horen hoe mensen het soms moeilijk hebben om elke maand rond te komen. We hopen hen zo een beetje licht te brengen in deze donkere tijd.

Het Vosbergteam

B&D winter 2020

10


Hey lezers, Zoektochten in de Vosberg, boekjes en online spelletjes voor onze leden vervingen de vorige weken onze ‘normale’ zondagnamiddagen. De leiding heeft hun uiterste best gedaan om sterk verbonden te blijven met de leden, hoe moeilijk dit soms was. Gelukkig mogen onze -12’ers stilletjesaan terug opstarten en dit gaan ze direct doen met een feestje! De rakkers en ravotters hebben midden december beiden een gezellig kertfeestje ingepland! Zo kunnen we weer wat genieten van elkaars contact, maar dit nog steeds met de nodige afstand. Sinterklaas is dit jaar ook bij ons niet binnengekomen, maar gelukkig heeft hij wel wat lekkers voor onze leden achtergelaten! Onze mosselsouper en vervangende pannenkoekenslag zijn niet kunnen doorgaan wegens de huidige toestand, maar toch willen we onze sponsors bedanken! Ook bedankt aan iedereen die onze jeugdwerking steunt! Een goede gezondheid gewenst aan iedereen! Het KLJ-team

B&D winter 2020

11


Vosbergfeesten 2020 – 2021 Afgelopen editie van de Vosbergfeesten had een feestelijke feestel 60ste editie moeten worden, maar daar stak corona een stokje voor. Na een erg rustige vakantieperiode in onze eigen bubbel zijn wij dit najaar alvast van start gegaan met de planning voor 2021. Dit jaar hadden er al heel wat standhouders ingeschreven voor onze rommelmarkt. Toen bleek dat deze niet kon doorgaan, werd er een postkaart verstuurd naar al deze mensen met de vraag wat er met dat standgeld moest gebeuren. Via onze website konden ze aanvinken of ze graag hun standgeld teruggestort zien, dan wel we of dit naar 2021 mocht doorgeschoven worden. Stand van zaken momenteel: van de 163 ingeschreven standhoustandho ders zijn er 96 die graag in 2021 terug willen komen. Er zijn nog 45 personen die geen antwoord gaven op onze oproep en 22 standstan houders willen graag een terugstorting van hun standgeld (dit zal ergens in september gebeuren). De eerste bestuursvergaderingen, samen met de KLJ, zijn al achter de rug en we willen graag opnieuw een goed gevuld weekend op poten zetten met een extra feestelijke toets, aangezien aangezi dit de ste uitgestelde 60 editie is. Hopelijk mogen we opnieuw rekenen op de inzet van de vele vrijwilligers om van de Vosbergfeesten een warm en geslaagd buurtfeest te maken!

B&D winter 2020

12


Beste leden, dames, Hopelijk kunnen we als Ferm vereniging in het nieuwe jaar opnieuw een aantal activiteiten organiseren waarop we met z’n allen terug kunnen samen komen. Gezellige namiddagen, babbelavondjes,‌ Wij kijken er alvast naar uit. Daarom al enkele data om te noteren: Woensdag 24/02 winterbijeenkomst Woensdag 24/03 bingonamiddag Verder hopen we dat iedereen gezond mag blijven en we zien elkaar in 2021 FERM bestuur

B&D winter 2020

13


Zalig Nieuwjaar Op de eerste nieuwjaarsdag en daaropvolgende dagen spreken we onze wensen uit voor elkaar. Hier bij ons lezen de kinderen een Nieuwjaarsbrief voor. Deze begint meestal met de woorden: Lieve ouders, lieve peter en/of meter. Volwassenen en kinderen wensen dan meestal geluk en een goede gezondheid. Sommigen wensen nog een ‘zalig Nieuwjaar’! ‘Zalig’ betekent in de hoogste mate gelukkig. Overgelukkig! Mensen die heilig geleefd hebben, worden door de Kerk officieel zalig verklaard. De paus verklaart plechtig dat ze in de hemelse zaligheid zijn opgenomen. Natuurlijk denken we niet meteen daaraan als we ‘zalig Nieuwjaar’ wensen. We denken aan 2021. Moge het een heerlijk jaar worden! Als zoekende gelovigen kunnen we elkaar ook een ‘gezegend’ jaar toewensen. In de lezing uit het boek Numeri vernemen we op welke manier we elkaar mogen zegenen. Doe het met deze woorden zegt God tot Mozes: ‘Moge de Heer u zegenen en behoeden. Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn. Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken.’ Bij de protestanten wordt deze zegen nogal eens gebruikt aan het einde van een zondagse viering. De dominee strekt dan met een wijds gebaar zijn handen uit over de gelovigen. Er is geen mooiere zegenwens! God zelf, die zijn gelaat naar ons toekeert. God, die ieder van ons aankijkt, die ons graag ziet. God, die oneindige Liefde is. God, die zei: ‘Zo is mijn naam… Ik zal er zijn.’ Als we dat kunnen geloven, als we voor ogen houden dat God in liefde naar ons is toegekeerd, ja, dan komt er vrede over ons. Leven in de nabijheid van de Eeuwige, die Liefde is, vervult ons met die zaligheid en bevrijdt ons van alle angst voor wat ons in het komende jaar allemaal kan overkomen. Laten wij SAMEN blijven geloven en hopen dat de liefde van God ons blijft zegenen. Zijn gelaat naar ons toewendt, ons genadig is en vrede schenkt. Voor u allen: ‘Zalig Nieuwjaar!’ Robert B&D winter 2020

14


Winter wandelzoektocht in tijden van corona. Nu onze voorziene activiteiten dit jaar niet kunnen doorgaan omwille van de corona pandemie, bieden wij onze leden en inwoners van Rumst als alternatief een wandelzoektocht aan die gebaseerd is op het Lazaruspad.

Het parcours van de wandeltocht en de vragen vind je via onderstaande url. https://bit.ly/3pQueH2 Voor het online invullen van de antwoorden ga je naar onderstaande url. https://bit.ly/2J0Os03

B&D winter 2020

15


Ik ben het CORONAVIRUS en ik richt me met deze brief tot de Mensheid De aarde fluisterde, maar je hoorde het niet. De aarde sprak, maar je luisterde niet. De aarde schreeuwde, maar je zette haar uit. En zo ben ik geboren... Ik ben niet geboren om je te straffen. Ik ben geboren om je wakker te maken. De aarde riep om hulp... Massale overstromingen. Maar je luisterde niet. Brandende branden. Maar je luisterde niet. Sterke orkanen. Maar je luisterde niet. Angstaanjagende tornado's. Maar je luisterde niet. Je luistert nog steeds niet naar de aarde als oceaandieren sterven als gevolg van verontreinigende stoffen in de wateren. Gletsjers smelten in een alarmerend tempo. Ernstige droogte. Je hebt niet geluisterd naar hoeveel negativiteit de aarde ontvangt. Non-stop oorlogen. Non-stop hebzucht. Je bleef maar doorgaan met je leven. Het maakt niet uit hoeveel haat er was. Het maakt niet uit hoeveel moorden per dag. Het was belangrijker om die nieuwste iPhone te krijgen dan zorgen te maken over wat de aarde probeerde te vertellen.. Maar nu ben ik hier. En ik heb de wereld laten stoppen op zijn sporen. Ik heb je eindelijk laten luisteren. ik heb je zijn toevlucht laten zoeken. Ik heb je laten stoppen met denken aan materialistische dingen. Nu ben je als de aarde... Je bent alleen bezorgd over je overleving. B&D winter 2020

16


Hoe voelt dat? Ik geef je koorts. Als het vuur op aarde brandt Ik geef je ademhalingsproblemen. Als vervuiling de aarde lucht vult. Ik geef je zwakte als de aarde verzwakt elke dag. Ik heb je comfort afgepakt. Je uitjes. De dingen die je zou gebruiken om de planeet en haar pijn te vergeten. En ik deed de wereld stoppen ... En nu... China heeft een betere luchtkwaliteit.. De lucht is helderblauw omdat fabrieken geen vervuiling aan de lucht van de aarde spuwen. Het water in VenetiĂŤ is schoon en dolfijnen worden gezien. Omdat de gondelboten die het water vervuilen niet worden gebruikt. Je moet de tijd nemen om na te denken over wat belangrijk is in je leven. Nogmaals, ik ben hier niet om je te straffen. Ik ben hier om u wakker te maken... Wanneer dit alles voorbij is en ik ben verdwenen ... Denk aan deze momenten.. Luister naar de aarde. Luister naar je ziel Stop met het vervuilen van de aarde. Stop vechten tussen elkaar. Stop met je zorgen te maken over materialistische dingen. En begin je buren lief te hebben . Begin om de aarde en al haar wezens te geven. Begin te geloven in een Schepper. Want de volgende keer kan ik nog sterker terugkomen ...... Ondertekend Coronavirus (Geschreven door: Vivienne R Reich)

B&D winter 2020

17


De kerststal staat er weer!

Na een jaar afwezigheid, heeft Landelijke Gilde in 2019 het initiatief genomen om de kerststal voor de kerk opnieuw te plaatsen. Dat werd duidelijk gewaardeerd door onze parochianen. Er kwam zelfs de vraag om deze dit jaar wat eerder te zetten, zodat de kersttijd al wat vroeger voelbaar zou worden. Hoewel nu bij de opbouw moest gelet worden dat al de coronamaatregelen gevolgd werden en we met niet meer dan vier personen rsonen samen mochten werken, zijn we er toch in geslaagd om de stal opnieuw ineen te knutselen en zijn gepaste glorie mee te geven. We hopen dat ook in deze moeilijke tijden deze eenvoudige kerststal mag bijdragen aan de sfeer van verbondenheid in onze parochie. Dan wordt het weer ĂŠcht kerstmis op de Vosberg!

B&D winter 2020

18


De maatregelen die we moesten nemen om de 2 golven van het coronavirus in te dijken zorgden ervoor dat we - met uitzondering van de zomerzoektocht – niet veel konden organiseren. Maar er is zeer goed nieuws: de vaccins komen er aan ! Veel en sneller dan eerst verwacht. Maar vooraleer alles weer in zijn plooien valt en de toestand normaliseert zal het nog wel enkele maanden (seizoenen ?) duren. De scholen zijn open daardoor kon onze Junior Journalist wedstrijd dan ook gewoon doorgaan. Deze wedstrijd is de grootste schrijfwedstrijd voor jongeren in Vlaanderen. Dit schooljaar draait de opstelwedstrijd rond het thema “Schatten”, een inspirerend thema waar de leerlingen kunnen over schrijven. 234 leerlingen van het 5e en 6e leerjaar van de Rumstse scholen hebben deelgenomen. Ondertussen gaan we iets nieuws uitproberen. Met de computer. Online, heet dat. En waarom geen online kwis? In december starten we met een online kwis voor de leden. Telkens om de 14 dagen bieden we een ronde van 3 maal 10 vragen aan. Deelnemen kan op elk moment met de computer of smartphone. Eens gestart moet je tijdig de oplossingen invullen of je kwis verdwijnt.Het wordt leuk en we voorzien een mooie prijs voor de winnaars

B&D winter 2020

19


De jaarlijkse “Toast literair” leek ons een goede gelegenheid om de activiteiten zo goed en zo kwaad mogelijk te hervatten. Maar wees gerust, het zal meer goed dan kwaad zijn. Daarvoor staat Jan Pauwels garant. Onlangs verscheen zijn tweede roman “Zwarte kappen”, die zich afspeelt in het Gent van de zeventiende eeuw. Achter uw scherm zal u kunnen vaststellen dat Jan niet enkel kan schrijven, maar ook kan vertellen als de beste. En reken erop dat dit niet de enige verrassing zal zijn! Mocht u belangstelling hebben voor onze activiteiten, dan bent u natuurlijk van harte welkom bij onze vereniging. Inlichtingen worden u graag verstrekt door Bart Aerts (0468/248266), Leonard Bruynseels (0473/315841), Frank Judo (0496/288181), Walter Muyshondt (03/844523 Greet Van Cauwenbergh (015/315141), Fons Verlinden (015/319053), Maggy Verbruggen (0474/506153) of Roland Depamelaere (03/6854943). We wensen u een zalige kerst, een leuk eindejaar en een goede start van 2021. Hou het gezond ! Verdere informatie en ook vele foto’s van onze activiteiten vindt u op onze gevarieerde website

www.davidsfonds-rumst.be

B&D winter 2020

20


Welzijnszorg – Samen tegen armoede. Campagne 2020 – Wonen:

Onbetaalbaar? Onaanvaardbaar!

Een goede woning zou voor onbetaalbare momenten moeten zorgen. Maar voor 1 op de 5 huishoudens in Vlaanderen en Brussel is goed wonen onbetaalbaar. Onaanvaardbaar!

Onbetaalbare momenten: Je thuis voelen, thuiskomen, in een goede, veilige woning wonen: dat is onbetaalbaar. Maar voor veel mensen in armoede is goed wonen letterlijk onbetaalbaar. Iedereen heeft recht op een kwaliteitsvolle, betaalbare woning. In België staat het recht op wonen in de Grondwet (artikel 23, 3°) en in de Vlaamse Wooncode (artikel 3). Zonder veilige thuishaven is het moeilijk werk te vinden, sociale contacten uit te bouwen of je te integreren. Zelfs je gezondheid staat of valt met je huisvesting.

Woonzorgen In Vlaanderen staan 153.910 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning, in Brussel nog eens 48.804. Deze mensen hebben een laag inkomen en voldoen aan alle voorwaarden. Toch moeten ze een woning zoeken op de private huurmarkt: er zijn namelijk té weinig sociale woningen. De private huurmarkt discrimineert mensen in armoede. Op basis van afkomst, maar ook op basis van inkomen en statuut (denk maar aan mensen met een uitkering van het OCMW). Meer dan de helft van de private huurders geeft meer dan één derde van zijn inkomen aan huur. Te hoge huur en te laag inkomen betekent dat er te weinig overblijft voor andere basisbehoeften. Ook de slechte kwaliteit van de woning baart zorgen. Dit heeft een impact op de fysieke en psychische gezondheid van wie er woont. De kwaliteit van de ‘goedkoopste’ woningen is er niet veel op B&D winter 2020

21


vooruit gegaan: 13% van de woningen vertoont nog steeds zeer ernstige gebreken. Te klein wonen is een andere zorg. Overbezetting heeft een zware impact op de gezinsdynamiek. Volwassenen en kinderen hebben geen privacy, of ruimte voor schoolwerk. Ongeveer 1 op 5 mensen in armoede woont in een te kleine woning. Dat is onaanvaardbaar.

Wooncrisis Zitten we in een wooncrisis? Ja en neen. Het woord ‘crisis’ doet denken aan een tijdelijke, schrijnende situatie. In werkelijkheid wordt er al jaren geen vooruitgang gemaakt in het woonbeleid. Dit is geen nieuwe crisis. Er gaapt een enorme kloof tussen het papieren grondrecht wonen, en de effectieve situatie op het terrein. Te veel mensen wonen in slechte woningen waar ze te veel voor betalen. Het huidige woonbeleid biedt geen oplossingen.

Steun Welzijnszorg: BE21 0000 0000 0303 Info: tel.: 0471 41 00 31 – info@welzijnszorg.be

B&D winter 2020

22


Samana - Zieken en ouderen in hun kracht zetten Samana bekijkt de wereld vanuit het perspectief van mensen met een ziekte of ouderen en hun eventuele mantelzorgers. Dat is ons fundament. En daar bouwen we met enthousiasme en trots tal van activiteiten op die hun levenskwaliteit willen verbeteren. Zo wil Samana deze mensen volwaardig laten deelnemen aan het maatschappelijk leven, waarbij we uitgaan van de totale gelijkwaardigheid tussen alle betrokkenen. Tussen diegenen die leven met een beperking en diegenen die hen omringen, vooral met name hun mantelzorgers en de vrijwilligers van onze organisatie. Om onze doelstelling te realiseren, willen we de weerbaarheid van deze mensen versterken, vertrekkend vanuit vier basispeilers: Ontmoeten Via tal van activiteiten en persoonlijke contacten vergroot en versterkt Samana hun sociaal netwerk. Het ontmoeten van (nieuwe) mensen is nu eenmaal een fundamentele basisbehoefte. En alleen al door die op structurele wijze te vervullen en te stimuleren, bevorderen we de persoonlijke ontwikkeling van de betrokkenen en hun participatie aan het maatschappelijk leven. Ondersteunen Samana geeft zijn leden tastbare ondersteuning door het verstrekken van kwalitatieve informatie en praktische bijstand. Zo zorgen onze vrijwilligers er bijvoorbeeld ook voor dat minder mobiele personen effectief op onze activiteiten geraken, helpen hen bij onze uitstappen door hen een ondersteunende hand te reiken of hun rolstoel te duwen. .. Versterken Samana nationaal biedt naast kwalitatieve informatie en praktische ondersteuning ook concrete vorming aan. Samana organiseert onder andere opleidingen voor het aanleren van nieuwe vaardigheden en weerbaarheidstrainingen. Onze vrijwilligers worden versterkt met een gepast vormingsaanbod. Daarnaast behartigt Samana op alle beleidsniveaus de belangen van zijn doelgroepen. B&D winter 2020

23


Verademen Wie omwille van ziekte niet mag of kan gaan werken, of oud en gepensioneerd is, heeft alleen maar vrije tijd. Zogezegd, want onder vrije tijd verstaan we in het algemeen de tijd waarin we even op adem kunnen komen, zoals het weekend, of de vakantieperiodes. En ook voor mantelzorgers is vrije tijd in die betekenis niet zo vanzelfsprekend. Er is immers altijd iemand om voor te zorgen. Daarom biedt Samana deze mensen de kans om op adem te komen, om, al is het maar even, de zorgen aan de kant te laten en te verademen. Dat kan gaan van persoonlijke activiteiten, uitstappen in groep, individuele groepsreizen, … Bij de ontwikkeling van de eigen organisatie en de diensten die ze verleent, laat Samana zich leiden door bijzondere aandacht voor de zwaksten in de maatschappij, gelijkwaardigheid van alle mensen, respect voor de persoonlijke mening en mogelijkheden tot engagement voor iedereen. Voor onze plaatselijke werking zoeken we: Nieuwe leden: Wij kunnen niet iedereen bereiken die in aanmerking komt om lid te worden van Samana Vosberg-Lazernij. Ben je chronisch ziek of 75+ dan kan je je zelf opgeven als lid. Het lidmaatschap is gratis. Nieuwe kernleden: Heb je wat vrije tijd en wil je deze zinsvol besteden dan kan je altijd kernlid worden van Samana. De kernleden doen huisbezoeken bij de leden, organiseren mee de verschillende activiteiten zoals; de jaarlijkse daguitstap (met liftbus), de jaarlijkse bedevaart naar Scherpenheuvel (namiddag, per liftbus), Paasfeest, ziekendag, pannenkoekennamiddag ,… Contactpersonen: Lieve Moons, Lage Vosbergstraat, 48 – tel. 015.31.57.37 Robert De Keyzer, Lage Vosbergstraat, 18 – tel. 015.31.37.75 De overige kernleden: Anita Holscher, Elza Candries, Lydia Van Linden, Maria Claes, Roza Liekens

B&D winter 2020

24


Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Kerkraad Heilige Familie Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle inwoners van Rumst medegedeeld dat er twee vacatures zijn binnen de Kerkraad van de Kerkfabriek Heilige Familie van Vosberg Rumst. Om lid te worden van de kerkraad, dienen de kandidaten te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1. rooms-katholiek zijn; 2. de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing; 3. in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente Rumst (deelgemeenten Reet en Terhagen inbegrepen)

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 31 januari 2021 ingediend zijn bij: Kerkfabriek H. Familie ter attentie van E.H. Deken R. Sledsens p.a. Hoveniersstraat 6, 2840 Rumst. Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°. De ingediende kandidaturen zullen gepubliceerd worden door uithanging in het portaal van de parochiekerk H. Familie.

B&D winter 2020

25


Tekenen van hoop Over de hele wereld worden mensen wakker. Er is angst – er is isolatie – er is paniek – er is ziekte – er is dood – maar… er zijn plaatsen waar na zoveel jaren van lawaai je de vogels weer kan horen zingen. Ze zeggen dat na een tijdje van stilte de lucht niet langer dik en grijs is van rookwolken, maar blauw en helder. Ze zeggen dat in de straten van een stad mensen naar elkaar zingen over lege pleinen. Hun ramen zijn open zodat zij die alleen zijn misschien de geluiden van de families om hen heen horen. Ze zeggen dat er ergens een hotel is dat gratis eten aanbiedt en bezorgt aan de mensen die huisgebonden zijn. Vandaag is er een jonge vrouw druk bezig met het verspreiden van flyers in de buurt met haar nummer, zodat de ouderen iemand hebben die ze kunnen bellen. Vandaag zijn er kerken, synagogen, moskeeën en tempels bezig om dakloze, zieke en verwarde mensen te kunnen verwelkomen en ze onderdak te bieden. Over de hele wereld vertragen en reflecteren mensen… Over heel de wereld kijken mensen op een nieuwe manier naar hun buren. Over de hele wereld worden mensen wakker in een nieuwe realiteit: hoe groots we eigenlijk zijn, hoe weinig controle we eigenlijk hebben, voor dat wat werkelijk belangrijk is: voor liefde. Dus bidden we en herinneren we dat: Er is angst – maar er hoeft geen haat te zijn… Er is isolatie – maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn… Er is ziekte – maar er hoeft geen ziekte van de geest te zijn… Er is dood – maar er kan altijd een wedergeboorte van liefde zijn. Word wakker voor de keuzes die je maakt en hoe nu te leven… Vandaag, adem!

B&D winter 2020

26


Luister achter de fabrieksgeluiden van je paniek, de vogels zingen weer, de lucht wordt helder, na de herfst en winter komt de lente weer, en we worden altijd begeleid door liefde. Open de ramen van je ziel, en ook al ben je niet in staat om de ander over het lege plein aan te raken: Zing, lach, bid, hoop, bemin, geniet, leef! Auteur onbekend - Robert

Kerstgedicht Het is alweer de hoogste tijd de kerststal uit te pakken. ‘k Had hem op de zolder neergelegd in grijze plastic zakken. Het wordt zo stoffig allemaal, zo’n stal met al die dieren en kerstfeest wil je toch als ’t kan in alles waardig vieren! De herders en de wijzen zijn, door vloeipapier beveiligd en keurig op hun rug gelegd, gelukkig niet ontheiligd. Alleen de ganse beestenboel heeft breuken opgelopen. Ik moet beslist dit jaar een os en nog twee ezels kopen. Staat eind’lijk alles uitgestald en wil ik licht ontsteken, bemerk ik dat Maria en het Kindeke ontbreken en op welke plaatsen ik ook zoek, ik vind alleen nog dieren en berg de kerststal treurig op. Zo is er niets te vieren! ’s Nachts droom ik van een stille nacht met herders op een weiland, waar men uitbundig kerstfeest viert, alleen wel… zonder Heiland! En als ik ’s morgens weer ontwaak bekruipt mij één verlangen om als het grote feest er is, dat Kindje te ontvangen! Het kerstfeest wordt zo vaak gevierd met uiterlijke dingen. Maar Jezus is volkomen zoek, die ligt heel diep verborgen. Toe, lieve mensen, zoek nog eens, misschien vind je Hem morgen! Auteur: Frits Deubel – Robert

B&D winter 2020

27


Lieve Vosbergenaren en Lazernijers, Ik wil bij deze nog eens een steentje bijdragen om jullie te helpen door deze zware tijden. Door de eeuwen heen komen en gaan zware tijden, telkens met een opflakkering van geloof nadien. De grootste overwinningen zijn telkens door het gebed van de rozenkrans gekomen: denk maar aan de overwinning van Lepanto in 1571, of het terugtrekken zonder slag of stoot van de Duitse legers uit Oostenrijk. Telkens wanneer gevaar dreigt, verschijnt de Heilige maagd Maria met de dringende vraag om de rozenkrans te bidden. Dit stelt haar in staat ons echt te helpen. Wij kunnen alleen maar getuigen dat dat inderdaad ook zo is. Het brengt rust en vrede in de gezinnen, de harten, en dus ook in de landen. Je zou kunnen zeggen, zoals Naäman met melaatsheid (2 Kon. 5:114) : zijn er in Damascus dan geen goede rivieren, dat ik hier moet gaan baden? Toen antwoordde zijn dienstknecht: als je iets moeilijks gevraagd werd, zou je het toch ook doen? En na zich 7 x te hebben ondergedompeld in het water werd zijn huid weer rein als van een kind. Waarom zouden we dan niet terug de rozenkrans bidden: een kleine moeite met enorme gevolgen! Wie niet meer weet hoe dat te bidden, willen we daar altijd bij helpen. Je vindt dat ook terug op het internet, of vraag het aan onze ouderen.

B&D winter 2020

28


Gebed na de Rozenkrans Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid, ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet. Tot U roepen wij, bannelingen, kinderen van Eva. Tot U smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van tranen. Daarom dan, onze Voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen. En toon ons, na deze ballingschap, Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden. Sluit af met het kruisteken.

Lut Gillis

B&D winter 2020

29


Als de bladeren vallen en de zon niet schijnt, als het ook nog regent en de bui niet verdwijnt, kruip dan niet weg in een donkere hoek maar ga elk dag opnieuw op zoek naar die dingen die je vrolijk maken, die je laten lachen en positief raken. En hoe moeilijk dat soms ook mag lijken, uiteindelijk zal duidelijk blijken dat elke donkere en slechte bui verdwijnt wanneer het zonnetje in jezelf schijnt. Via Lucienne

B&D winter 2020

30


Parochiezaal: Pastoor Slegersstraat 1 Reservatie parochiezaal (info en huur): Karine Van Thielen GSM 0486 486 745 (ma-vrij: 18u.-20u.) reservatie@parochievosberg.be kalender: www.parochievosberg.be Zaalverantwoordelijken: Nancy Croon Lage Vosberg 13 Vrije Basisschool Vosberg (kleuter- en lager onderwijs): Pastoor Slegersstraat 1 tel 015/31 21 27 . www.vosbergschool.be Directie: Anne Liekens directie@vosbergschool.be Ouderraad: Veerle Van Vliet veerle.vanvliet@pfizer.com Verenigingsleven: ∗ Katholieke Landelijke Jeugd: Jeroen Verlinden 0476 30 33 37 jeroenverlinden@msn.com ∗ Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen Dina Bogaert 015 31 52 32 dinabogaert@telenet.be ∗ Landelijke Gilde: Peter Bartels GSM 0495 28 46 29 barver.bvba@telenet.be ∗ Open Kristelijk Respectvol Actief (gepensioneerden): Rik Van Santfoort 015 31 23 55 ∗ Ziekenzorg: Lieve Moons 015 31 57 37 lievemoons@telenet.be ∗ Davidsfonds: Greet Van Cauwenbergh 015 31 51 41 g.vancauwenbergh@telenet.be ∗ Wandelclub De Vosbergstappers: Wilfried Rombauts GSM 0473 32 23 08 wilfried_rombauts@hotmail.com Het seizoensnummer van Berg en Dal wordt gratis verspreid op alle adressen binnen de parochie en op verzoek van geïnteresseerden. Voorblad: www.dekleurenvandekeyzer.be Eindredactie en VU: Fons Verlinden 015 31 90 53 fons.verlinden@telenet.be

B&D winter 2020

31


B&D winter 2020

32

Profile for skynet7279

Berg & Dal winter 2020  

Berg & Dal winter 2020  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded