__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

voorblad


Berg en Dal Berg en Dal is een informatieblad van en voor alle inwoners van de wijken Vosberg en Lazernij. Ook niet- kerkelijk familienieuws (begrafenissen, jubilea, geboorteaankondigingen, burgerlijke trouw, …) kan opgenomen worden. Om zulke mededeling of een aankondiging te plaatsen, contacteer Fons Verlinden fons.verlinden@telenet.be Website parochie H. Familie: www.parochievosberg.be Priester: E.P. Ghislain Toussé Doopsel: Griet Swerts 015 31 63 55 griet.swerts@skynet.be Eerste Communie: Heidi Pernalete 0495 26 47 53 heidipernalete2@gmail.com Vormsel: Daniëlle Crauwels 0477 62 42 20 crauwels_d@telenet.be Begrafenissen: Robert De Keyzer 015 31 37 75 dekeyzer.robert@skynet.be Kerkgebouw: hoek Lage Vosbergstraat – Past. Slegersstraat Kerkverantwoordelijke (ook voor misintenties): Robert De Keyzer Lage Vosbergstraat 18, 015 31 37 75 dekeyzer.robert@skynet.be Kerkfabriek: Geert Segers 015 31 44 06 geert.segers@rumst.be Beheerraad en parochieraad: Karl Anthonissen 015 32 00 78 karl.anthonissen@gmail.com Amforakoor: Diane Nauwelaers 015 31 54 60 veykenp@skynet.be Kerk en Leven (parochieblad-abonnementen): Karin Crols, Mechelsesteenweg 19 GSM 0475 54 02 74 karin.crols@skynet.be

B&D herfst 2020

2


De herfst – Allerheiligen en Allerzielen De herfst is de voorbode: Bomen die hun vruchten loslaten, bladeren die op de grond vallen. Wij, mensen zijn eindig. We staan allen voor de moeilijke opdracht om te leren loslaten. Om afscheid te leren nemen. Chrysanten wijzen ons de weg naar de begraafplaats. Deze plaats doet ons de dood onder ogen zien. Eens zijn wij het die tot de aarde terugkeren. De grafstenen en de grafurnen blijven ons aanspreken: De namen van onze geliefden staan er op vermeld. Geliefde overledenen blijven tevens voor altijd in ons hart wonen. Ach ja, het stemt ons droevig, maar laten we ook leren aanvaarden. Laten we elke dag dankbaar leven van de goedheid en de liefde, van het geluk en de vele grote en kleine dingen die zij ons gaven. De heiligen zijn ons voorgegaan. Ach nee, geen supermensen, geen volmaakte wezens, geen engelen. Heiligen zijn mensen die de weg zijn gegaan van de graankorrel. Mensen die oor en oog hadden voor anderen, die met grote tederheid en zorg leefden voor hun naasten dichtbij en veraf. En wij hebben ze gekend, ze leefden voor ons, ze leefden naast ons, ze leefden met ons. Allerheiligen: Het is uitgenodigd worden om te leven voor de liefde, de vrede en de gerechtigheid. Het is zoals een chrysant: niet pronken met jezelf maar denken aan anderen, zorgen voor anderen. Zo is het ook met Allerzielen. Onze geliefde overleden blijven gedenken, omdat ze voor ons zo kostbaar waren en dat blijven voor altijd. Want liefde sterft niet, nooit. Laten we tijd nemen voor de stille, intense verbondenheid in de dagen van Allerheiligen en Allerzielen. Op zondag 1 november is er te 10.00 uur een gedachtenisviering voor al onze gestorven medeparochianen, in het bijzonder voor hen die het afgelopen jaar overleden zijn. Robert

B&D herfst 2020

3


Vormsel Een kruisje op de toren een kruisje langs de baan een kruisje op je voorhoofd net voor het slapengaan. Een kruisje voor het bidden een kruisje als een wens dat God je mag bewaren jij lieve jonge mens. Een kruis wijst naar de hemel naar Jezus die voor jou zijn armen heel breed uitspreidt “zoveel hou Ik van jou�.

Zit je zoon of dochter in het 5de leerjaar en wil je meestappen in het verhaal van de christenen? Neem dan even contact op met vormsel@parochievosberg.be Wij nodigen je dan binnenkort uit om te praten over onze werking!

B&D herfst 2020

4


Veilig naar school: wachtplaats in voortuin Klooster Vanuit de parochie werd het initiatief genomen om de voortuin van het klooster te verharden met kiezel. Zo is er meer ruimte voor (groot-) ouders om hun kinderen in veilige omstandigheden aan de schoolpoort af te zetten of op te halen. Met behulp van onze vrijwilligers en dankzij de opbrengsten van de Vosbergfeesten uit 2019 kon ook dit project ten dienste van onze gemeenschap gerealiseerd worden. Er werd ook al hard gewerkt aan de heraanleg van de kloostertuin, met dank aan Dhr. Baeten om een hakselaar ter beschikking te stellen, en aan de talrijke vrijwilligers die een handje toestaken. We hopen ook het resultaat te kunnen presenteren tegen de lente van 2021.

B&D herfst 2020

5


Parochiezaal: COVID-19 Door de COVID19 beperkingen is het gebruik van onze Parochiezaal onderhevig aan de regels van de overheid en van de gemeente Rumst. Voorlopig is het gebruik beperkt tot de ondersteuning van vergaderingen voor onze verenigingen. Om ons steentje bij te dragen aan de bestrijding van het virus werden er sensorkranen geplaatst voor de wasbekkens in de toiletten. Je moet de kraan niet meer aanraken, enkel je handen ervoor houden. Ook dit was mogelijk dankzij onze vrijwilligers en de opbrengsten van de Vosbergfeesten uit 2019.

B&D herfst 2020

6


Hallo berg en dal-lezers Terwijl we de start van het nieuwe jaar al zijn aan het voorbereiden, genieten we nog na van ons onvergetelijk kamp te Niel-bij-As. Van 1 juli tot 11 juli beleefden we elke dag supertoffe activiteiten, smulden we van het overheerlijke eten, en sliepen we als roosjes na een vermoeiende dag. Ons thema op kamp was ‘reis door de tijd’. We reisden door de geschiedenis heen, van de prehistorie tot de toekomst. De rekkies zaten echter met een mol in hun midden, maar na 11 dagen zoeken konden ze de mol toch ontmaskeren! Ben je benieuwd naar hoe ons kamp er uit zag? Neem zeker eens een kijkje op onze KLJ-site, waar we foto’s en dagverslagen online hebben gezet. Door de coronamaatregelen hebben we dit jaar helaas geen VosbergBierFeest kunnen organiseren. Wij blijven echter niet bij de pakken zitten, als alles goed gaat zal er in 2021 een heus VosbergBierFeest georganiseerd worden! Ook een kampreceptie hebben we niet kunnen organiseren, maar in een leuk filmpje hebben we wel de leidingsverdeling laten zien aan onze leden! Op 13 september staat onze startactiviteit op het programma! Onze leiding staat paraat om voor onze leden een fantastische dag met talloze spelletjes te organiseren! Misschien is KLJ ook wel interessant voor iemand die jij kent? Kom zeker eens langs op onze startactiviteit! Met een bezoekje aan onze site kom je te weten wat je moet doen om je in te schrijven voor de startactiviteit! De site kan je vinden op dit adres: www.kljvosberg.be Als laatste willen we onze sponsors nog eens bedanken! Dankzij onze sponsors hebben we er een mooi werkjaar van gemaakt, en volgen er ook nog mooie werkjaren! Een goede gezondheid gewenst aan iedereen! Het KLJ-team B&D herfst 2020

7


H Fam. Vosberg – Lazernij Beste okra leden,

Zoals jullie allemaal weten zijn onze activiteiten zo goed als stopgezet wegens het coronavirus. Alleen het fietsen is terug van start gegaan op 1 september. Met 19 deelnemers hebben we terug onze eerste trip gereden. Iedereen was tevreden en goedgemutst na de lange onderbreking. Kaart & lotto en onze feesten staan nog steeds op stop omdat wij de 1,5 meter niet kunnen handhaven en we geen echte bubbels kunnen vormen. Maar na al die tegenslagen die we dit jaar kennen, houden we de moed erin en maken we toch al plannen voor het volgende jaar. Nu is het moment dat we moeten proberen gezond te blijven. Zover we weten is dat bij onze leden tot hiertoe goed gelukt. Beste leden, laat ons elkaar toch een beetje blijven steunen en samen komen we er wel door. Diane

B&D herfst 2020

8


Het coronavirus Covid-19 , dat eind 2019 in China uitbrak, heeft ondertussen de ganse wereld overspoeld . Deze pandemie heeft overal veel leed en schade toegebracht, op alle vlakken. Het virus heeft ons nog altijd in zijn greep. Af en toe komen er bemoedigende berichten over onderzoeksresultaten naar een vaccin maar vóór midden 2021 is dit wellicht niet te verwachten. Het heeft dan ook weinig zin om nu een jaarprogramma 2020-2021 met activiteiten op datum op te maken om die daarna te moeten herroepen. Zodra de hemel opklaart (lees: het virus terugdeinst) en de beperkingen opgeheven worden zullen we graag met een resem activiteiten naar voor komen. In ieder geval voorzien we over enkele maanden een gezonde winterwandeling met stop. Wegens het succes van de huidige zomerzoektocht – meer dan 150 deelnemers bereiden we een tweede in 2021 al voor. Ook eerder afgelaste activiteiten komen later weer aan bod. Mocht u belangstelling hebben voor onze activiteiten, dan bent u natuurlijk van harte welkom bij onze vereniging. Inlichtingen worden u graag verstrekt door Bart Aerts(0468/248266), Leonard Bruynseels (0473/315841), Frank Judo (0496/288181), Walter Muyshondt (03/8445236), Greet Van Cauwenbergh (015/315141), Fons Verlinden (015/319053), Maggy Verbruggen (0474/506153) of Roland Depamelaere (03/6854943).

Verdere informatie en ook vele foto’s van onze activiteiten vindt u op onze gevarieerde website

www.davidsfonds-rumst.be

B&D herfst 2020

9


Onze wandeltochten 2020?! Covid-19 blijft ons leven momenteel beheersen! We moeten er rekening mee houden. En het ziet er naar uit dat het nog niet snel helemaal voorbij zal zijn. Zolang de huidige beperkende maatregelen van kracht zijn voor de samenkomst van grote groepen mensen, is het voor ons onmogelijk om een wandeltocht te organiseren. Daarom hebben wij besloten om in 2020 geen wandeltocht meer in te richten. Concreet betekent dit dat de wandeling die voorzien was op 26 september ten voordele van de actie Kom op tegen Kanker niet kan doorgaan. Ook onze wandeltocht en de randanimatie die wij gepland hadden voor de warmste zondag op 13 december zijn geschrapt. Het is voor ons onmogelijk om de wandeltocht en de voorzieningen voor eten en drank aan te bieden in onze parochiezaal conform de vereisten voor corona. Wij zijn zeker niet de enige wandelclub die geplande activiteiten moet annuleren. Ook onze vrienden van WSV Neteland zullen hun wandeltocht die zij voorzien hadden voor zondag 11 oktober niet laten doorgaan. Dat betekent dat wij onze afspraak om samen met alle liefhebbers deel te nemen aan deze wandeltocht niet kunnen waarmaken. Wij blijven echter overtuigd dat wandelen een gezonde sport is! Ga op eigen initiatief op verkenning in onze regio en laat u verrassen door het vele mooie groen en de boeiende omgeving. Geniet, maar hou het veilig en gezond!! Het bestuur van de Vosbergstappers.

B&D herfst 2020

10


KVLV werd op 24 januari 2020

FERM staat voor krachtig, beraden, beslist, dapper, degelijk, doortastend, energiek, fier, fiks, flink, gedecideerd, heldhaftig, krachtdadig, kranig, moedig, ‌ Elke vrouw is dus ferm! FERM heeft een breed aanbod van diensten (kraamzorg, kinderopvang, huishoudhulp, thuiszorg) Neem maar eens een kijkje op de website www.samenferm.be. Door de coronalockdown hebben we in het voorjaar de bingo, de make-up workshop van de Ladies met pit en de lentevergadering moeten schrappen. Maar stilaan kwam het dagelijkse leven weer op gang en zo ook onze activiteiten. De eerste activiteit was het Vaderdagontbijt op 14 juni. 150 ontbijten werden aan huis gebracht. Iedereen heeft er heerlijk van gesmuld. In het najaar voorzien we nog een bingonamiddag op 18 november. Deze kan coronaproof doorgaan door de tafels verder uit elkaar te zetten. Onze feestvergadering op 2 december houden we nog even in beraad. Alles zal afhangen van wat het coronavirus nog in petto heeft. Hopelijk evolueert het in de goede richting en kunnen we het jaar 2020 toch nog in schoonheid afronden. Sinds eind augustus is er aan ons kapelletje in de Doornlaarlei een troostplek voorzien. Het is de bedoeling dat er nog bloembolletjes geplant worden, zodra het er de tijd voor is. Een troostplek is een groen plekje dat voor iedereen toegankelijk is, waar je troost kunt B&D herfst 2020

11


vinden en bloembollen een symbool zijn voor verbondenheid, hoop en kracht. In het voorjaar van 2021, wanneer de bloemen groeien en bloeien, herdenken we de moeilijke periode die corona ons bracht en gedenken we onze dierbaren.

Heeft u interesse om deel te nemen aan een van onze activiteiten of lid te worden, stuur een e-mail naar ferm.vosberg@outlook.be. Wij verwelkomen u graag.

FERM bestuursleden: Bogaert Dina _____ 0477/95.44.27 Cuykens Nancy ____ 015/31.97.03 Engelen Ria ______ 015/31.08.72 Vandevelde Iris ___ 0497/40.89.80

B&D herfst 2020

12


Najaarsvieringen Onder voorbehoud

Zondag 20 september 2020 9.30u. – Gebedsdienst

Zondag 11 oktober 2020 9.30u. – Gebedsdienst

Zondag 25 oktober 2020 9.30u. – Gezinsviering Met koffie in de kerk

Zondag 1 november 2020 10.00u. – Gedachtenisviering

Zondag 15 november 2020 9.30u. – Gezinsviering - Sint Maarten Met pompoensoep in de kerk

Zondag 29 november 2020 9.30u. – Gebedsdienst

Zondag 13 december 2020 9.30u. – Gezinsviering Adventsviering

Donderdag 24 december 2020 17.00u. - Kerstavondviering

B&D herfst 2020

13


Samana in Coronatijd Beste Samanaleden en sympathisanten, Wij maken plannen, wij organiseren, wij hopen, wij dromen, maar het coronavirus doorkruist dit alles. De meesten van jullie hebben wij al een hele tijd niet meer gezien, en wij voelen ons daar niet goed bij. Temeer omdat deze omstandigheden nog een tijd kunnen duren. Zo kunnen de activiteiten die wij voorzien hadden voor het najaar niet doorgaan. Onze reis van 1 oktober naar de stroopfabriek van Borgloon en Sint Truiden is afgelast. Toch willen wij jullie ter compensatie al een beetje laten proeven van deze mooie en smaakvolle streek. Wij bieden jullie enkele producten van onze Vlaamse fruitstreek aan. Wij doen dit in de maand augustus omdat wij in deze maand onze moeders vieren en danken. Tevens willen wij hiermee ieder van jullie een hart onder de riem steken en laten blijken dat wij jullie niet vergeten zijn. Jammer genoeg zullen wij ook onze ziekendag dit jaar niet samen kunnen vieren. Toch hopen wij ieder van jullie binnen niet te lange tijd in goede gezondheid terug te mogen ontmoeten. Wij danken hierbij ook alle mantelzorgers en alle andere zorgenden die de zieken en hulpbehoevenden in deze moeilijke tijden bijstaan. Tot bij onze volgende activiteit of volgend huisbezoek. Met vriendelijke groeten, de kernploeg van Samana VosbergLazernij Anita, Elza, Lieve, Lydia, Maria, Robert, Roza

B&D herfst 2020

14


Over zwaluwen en bijen. In de gemeente Rumst kan je elk jaar opnieuw heel wat zwaluwen spotten. Zowel oever-, huis- en boerenzwaluwen nestelen elk jaar opnieuw in onze gemeente. De oeverzwaluwen zitten vaak in de steile wanden in de kleiputten maar begin juni kregen we een melding van Bie van Gucht dat ze regelmatig jagende zwaluwen boven de tuin had in onze wijk. Ze was dan op onderzoek uitgetrokken en zo 40 nesten gespot in de bouwput bij Waterlink. We hebben dan direct Waterlink op de hoogte gebracht zodat de bouwwerken konden afgestemd worden op de broedperiode van deze mooie vogels. Ondertussen zijn alle jongen gaan vliegen en allicht onderweg naar hun overwinteringsplaatsen in Noord-Afrika. Zoals elk jaar doet Ludwig Laureyssens zijn inspectieronde door Rumst om de nesten van huis- en boerenzwaluwen te controleren. Waar de huiszwaluwen vooral in het dorpscentrum van Rumst zitten, zitten de boerenzwaluwen juist in de stallen en magazijnen in de wijk Vosberg. Ludwig heeft 13 nesten van de boerenzwaluwen geteld, spijtig genoeg het laagste aantal sinds 10 jaar. Normaal zitten we rond de 20 nesten. In het Berg en Dal nummer van vorige winter had ik al gemeld dat we in de gemeente een project opgestart hebben rond wilde bijen. Corona was soms een spelbreker, zeker naar opvolging van projecten rond aanleg van bloemenweides. Maar de zoektocht naar wilde bijen in de gemeente is wel doorgegaan. De doelstelling was om 100 verschillende soorten bijen in de gemeente Rumst te vinden, maar die doelstelling hebben we al 2 keer naar boven moet bijstellen.

B&D herfst 2020

15


B&D herfst 2020

16


Op 28 juni heb ik de kleine roetbij gevonden op de middenberm van de Bussestraat, dat was toen de 100ste soort wilde bij in onze gemeente. Het nieuwe minder maaien beheer van de gemeente was dus direct een succes. Dus was de nieuwe doelstelling 125 soorten wilde bijen vinden. Midden augustus spotte Erik Debie de iconische blauwzwarte houtbij, die we kennen van vakantie in het Middellandse zeegebied, in zijn tuin in de Netestraat. Ze was druk bezig gangen te knagen in een dode perenboom om eitjes in te leggen. Dus ook volgend jaar zal deze bij allicht actief zijn in onze wijk en dat is toch heel speciaal. Maar door vondsten zoals dit, hebben we ondertussen ook de doelstelling van 125 soorten wilde bijen overschreden en hebben we er momenteel 130 op naam kunnen brengen. 75 van deze soorten zijn waargenomen in onze wijk. In mijn tuin in de Lage Vosberstraat heb ik 61 soorten gespot. Om deze aantallen in perspectief te plaatsen, moet je weten dat er in BelgiĂŤ ongeveer 400 soorten kunnen voorkomen. Maar veel zijn mogelijk al verdwenen of heel zeldzaam. Realistisch gezien mag je rond de 140-150 soorten bijen verwachten in een gemeente die heel bij vriendelijk is. Dus 150 soorten is de nieuwe doelstelling, maar daarvoor moeten we nog heel wat zoekwerk verrichten. Maar vooral heel veel bloemen planten en onkruid wat meer tolereren. Maarten Wielandts Natuurpunt Boom & Rumst

B&D herfst 2020

17


Een nieuw werkjaar – veel vragen en aandachtspunten Hoe vergroot je de vriendschap dit jaar? Hoe werk je aan een bruisende buurt? Hoe wil je daklozen een thuis geven? Hoe wil je mensen welkom heten? Hoe ga je jonge gezinnen betrekken? Hoe streef je naar warme solidariteit? Hoe wil je rust en sfeer uitstralen? Hoe breng je respect voor de leden in je activiteiten? Hoe bouw je mee aan een samenleving zonder kramp? Hoe blijf je zelf in de goede stemming? Hoe zal je pessimisme weren uit de bijeenkomsten? Hoe kan je mee vorm geven aan een hoopvolle samenleving? Hoe ga je om met geld? Hoe gebruik je de verenigingskas? Hoe ga je om met een door speculatie beschadigde wereld? Hoe breng je een zinvolle stem aan? Hoe geef je aandacht aan vrede en gerechtigheid? Hoe laat je duurzaamheid doorwegen bij verkiezingen? Hoe wil je mensen gelukkig maken? Hoe werk je aan een geïnspireerde vereniging? Hoe draag je meer zorg voor God en mens? Naar Pol Arnauts - Robert

B&D herfst 2020

18


1

Okra fietsen

2 3 4 5 6 7 8 Okra fietsen 9 10 11 12 13 14 Okra fietsen 15 Davidsfonds einde Zomerzoektocht

B&D herfst 2020

16 17 18 19 20 9:30u Gebedsdienst 21 22 Okra fietsen 23 24 25 26 27 28 29 Okra fietsen 30

19


1

Samana busreis

16

2 3 4 5 6 7 8 9

17 18 19 20 21 22 23 24

10

25

11 9:30u Gebedsdienst 12 13 14 15

26 27 28 29 30 31

B&D herfst 2020

9:30u Gebedsdienst met koffie in de kerk

20


1

10:00u Gedachtenisviering

2 Start herfstvakantie 3 4 5 Samana ziekendag 6 Einde herfstvakantie 7 8 9 10 11 12 13 14 9:30u Gezinsviering 15 Sint Maarten Met pompoensoep in de kerk

B&D herfst 2020

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 9:30u Gebedsdienst 30

21


1

16

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

13

9:30u Gezinsviering Adventsviering

14 15

B&D herfst 2020

Davidsfonds winterwandeling Start kerstvakantie

17:00u Kerstavondviering Kerstdag

28 29 30 31

22


Parochiezaal: Pastoor Slegersstraat 1 Reservatie parochiezaal (info en huur): Karine Van Thielen GSM 0486 486 745 (ma-vrij: 18u.-20u.) reservatie@parochievosberg.be kalender: www.parochievosberg.be Zaalverantwoordelijken: Nancy Croon Lage Vosberg 13 Vrije Basisschool Vosberg (kleuter- en lager onderwijs): Pastoor Slegersstraat 1 tel 015/31 21 27 . www.vosbergschool.be Directie: Anne Liekens directie@vosbergschool.be Ouderraad: Veerle Van Vliet veerle.vanvliet@pfizer.com Verenigingsleven: ∗ Katholieke Landelijke Jeugd: Jeroen Verlinden 0476 30 33 37 jeroenverlinden@msn.com ∗ Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen Dina Bogaert 015 31 52 32 dinabogaert@telenet.be ∗ Landelijke Gilde: Peter Bartels GSM 0495 28 46 29 barver.bvba@telenet.be ∗ Open Kristelijk Respectvol Actief (gepensioneerden): Rik Van Santfoort 015 31 23 55 ∗ Ziekenzorg: Lieve Moons 015 31 57 37 lievemoons@telenet.be ∗ Davidsfonds: Greet Van Cauwenbergh 015 31 51 41 g.vancauwenbergh@telenet.be ∗ Wandelclub De Vosbergstappers: Wilfried Rombauts GSM 0473 32 23 08 wilfried_rombauts@hotmail.com Het seizoensnummer van Berg en Dal wordt gratis verspreid op alle adressen binnen de parochie en op verzoek van geïnteresseerden. Voorblad: www.dekleurenvandekeyzer.be Eindredactie en VU: Fons Verlinden 015 31 90 53 fons.verlinden@telenet.be

B&D herfst 2020

23


B&D herfst 2020

24

Profile for skynet7279

Berg & Dal herfst 2020  

Berg & Dal herfst 2020  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded