Page 1


Berg en Dal Berg en Dal is een informatieblad van en voor alle inwoners van de wijken Vosberg en Lazernij. Ook niet kerkelijk familienieuws (begrafenissen, jubilea, geboorteaankondigingen, burgerlijke trouw, …) kan opgenomen worden. Om zulke mededeling of een aankondiging te plaatsen, contacteer Fons Verlinden alfons.verlinden@skynet.be Website parochie H. Familie: www.parochievosberg.be Priester: E.P. Ghislain Toussé Doopsel: Griet Swerts 015 31 63 55 griet.swerts@skynet.be Eerste Communie: Heidi Pernalete 0495 26 47 53 heidipernalete2@gmail.com Vormsel: Daniëlle Crauwels 0477 62 42 20 crauwels_d@telenet.be Begrafenissen: Robert De Keyzer 015 31 37 75 dekeyzer.robert@skynet.be Kerkgebouw: hoek Lage Vosbergstraat – Past. Slegersstraat Kerkverantwoordelijke (ook voor misintenties): Robert De Keyzer Lage Vosbergstraat 18, 015 31 37 75 dekeyzer.robert@skynet.be Kerkfabriek: Geert Segers 015 31 44 06 geert.segers@rumst.be Beheerraad en parochieraad: Karl Anthonissen 015 32 00 78 karl.anthonissen@gmail.com Amforakoor: Diane Nauwelaers 015 31 54 60 veykenp@skynet.be Kerk en Leven (parochieblad-abonnementen): Karin Crols, Mechelsesteenweg 19 GSM 0475 54 02 74 karin.crols@skynet.be

B&D winter 2019

2


Hallo iedereen, Deze periode van het jaar denken we meer dan anders aan onze toekomst, wat zal deze nog brengen, wat willen we nog bereiken, welke doelen stellen we? Dat worden dan onze goede voornemens. Vervolgens gaan we na hoe we die doelen kunnen bereiken. Want jammer genoeg komen ze niet naar ons, wij zullen ons moeten bewegen om er te geraken. Zo zijn er doelen die we stellen voor onszelf, op ons werk, in ons gezin en ook in onze gemeenschap. Ik zie vele hoopvolle zaken gebeuren in onze gemeenschap en dit vanuit mijn persoonlijke engagementen en vanuit mijn jong gezin, met 2 kinderen, Ben (8 jaar) en Roos (6 jaar): School en ouderraad slaan de handen in elkaar om mooie evenementen te organiseren die ouders, leerkrachten en inwoners van de Vosberg en omstreken samenbrengen. De “ladies met pit” van KVLV zorgen voor een aanbod voor “jonge” vrouwen. Hierbij een oproep om deel te nemen aan onze vernieuwde aanpak. Er zit pit in en -laat ons eerlijk zijn- daar staat geen leeftijd op. Daarenboven kondigt KVLV Nationaal eind januari een nieuwe naam aan. Alvast iets om naar uit te kijken. De Vosbergstappers organiseren mee een wandeltocht voor de warmste dag en daar maken wij een mooi evenement van voor heel de familie. Hier dragen we ons steentje bij met 3 generaties: opa die mee het parcours uittekent en zorgt dat er geen wandelaars verloren lopen, ikzelf die mee kom helpen om de jonge wandelaars een extra leuke dag te bezorgen en Ben die heel graag mee zijn handen uit de mouwen steekt. Landelijke Gilde organiseert activiteiten die ook voor ons en de kinderen aansluiten op met wat we bezig zijn.

B&D winter 2019

3


Vieringen en catechese: de doopcatechese en eerste communie catechese hebben een doorstart gemaakt. De vormselcatechese staat dit jaar op een lager pitje dan andere jaren, maar volgend jaar gaan we ook daar opnieuw ten volle tegenaan. Twee keer per maand verzorgen we een viering in onze kerk. Dit blijven we doen en verder in dit nummer vind je een artikel met een oproep naar helpende handen, lees het en zet de stap, je zal er deugddoende momenten in vinden. Ben en Roos kunnen zich elke 14 dagen uitleven met hun leeftijdsgenoten bij de KLJ. Daarnaast zijn er nog vele verenigingen die allemaal bijdragen aan onze warme gemeenschap. We hoeven het allemaal niet ver te zoeken, het zit letterlijk om onze hoek. En dat is een luxe die we mogen koesteren en die hopelijk kan blijven. Dit blad Berg en Dal zorgt ervoor dat we allemaal op de hoogte blijven van al de mogelijkheden. Gemeenschapsvorming doen we allemaal samen en iedereen kiest daarvoor. We doen het allemaal, de ene met een klein gebaar en de andere met een grote stap en alles daartussen is ook goed. Als ik terugdenk aan het voorbije jaar, dan kunnen we stellen dat we een fel jaar hebben gekend binnen onze parochie. We zijn door een diep dal gegaan, maar we zijn het dieptepunt voorbij. We zijn de helling aan het opklimmen, soms zijn er nog wat putjes op de weg, maar daar geraken we overheen. Ook onze kerststal zal zijn vertrouwde plekje terugvinden dit jaar. Ik wens iedereen een hoopvolle toekomst met bereikbare doelen. Zet allemaal een stapje naar elkaar, zo kunnen we een warme gemeenschap vormen waar iedereen elkaar een goed en warm hart toedraagt. Wendy Nys Lid van PKG

B&D winter 2019

4


Schoolnieuws

Schoolrestaurant Vossenschrans Zondag 09 februari 2020 B&D winter 2019

5


Vosbergschoolnieuws De fluoactie is volop bezig ’s Morgensvroeg kan je in de buurt van onze school een heleboel “fluo-kids” tegenkomen. Het zijn de kinderen van de Vosbergschool die, dankzij een fluoteam van ouders, plichtsgetrouw hun veilige fluovestje aangetrokken hebben. Tijdens deze donkere dagen kan je je maar beter zo veilig mogelijk verplaatsen op straat. De kinderen hebben tijdens de afgelopen verkeersdag de gevaarlijke punten rond de school verkend met hun juf of meester en weten waarom ze hun fluo dragen. Alle kinderen worden elke dag beloond met een kleine sticker en bovendien kunnen ze ook een beloning krijgen van de juf of meester. Maar dit kan alleen als ze met voldoende kinderen veilig naar school komen. Wat extra speeltijd, een huiswerk niet hoeven te maken, … Bovendien kan op elk moment van de week aan de schoolpoort een enthousiast fluo-team klaarstaan wanneer ze de poort binnenwandelen. Ze worden getrakteerd op een fluo-gadget als ze flink wat fluo dragen. DOEN dus! Sint op bezoek Naar jaarlijkse gewoonte komt de goed man naar onze school. De kinderen lopen er wat zenuwachtig bij. Zeker de deugnieten… Op Sints uitspraak van elk jaar: “er zijn dit jaar geen stoute kinderen” is het nog even wachten, dus het zou wel eens spannend kunnen worden voor sommigen.

B&D winter 2019

6


Wanneer de Sint komt heeft hij voor elke klas een geschenkje bij. Neen, niet alleen een zakje met lekkers ook een ĂŠcht cadeau! Dat kan dan in de klas een plekje krijgen of er kan mee gespeeld of op een leuke manier iets geleerd worden. In de zaal brengen de kinderen een liedje, gedichtje, modeshow, toneeltje en sommige kinderen laten zien wat ze kunnen op een instrument! De Sint is altijd onder de indruk en vindt het fijn zoveel creatiefs te zien! De Pieten doen de gekste kuren! Als hij vertrekt ziet de speelplaats eruit als een snoeptapijt! De Pieten strooien zonder ophouden, waarna de buit verdeeld wordt in de klas. Grabbelen maar!

Kerstmarkt op speelplaats van de Vosbergschool op 13 december vanaf 15.30 uur niet vergeten! (Wat sfeer betreft kan die zeker tippen aan die van Brussel op de grote markt!)

B&D winter 2019

7


Onze nieuwe schoolpoort al gezien? Op het moment van dit schrijven hebben we er nog het nog raden naar hoe ze eruit zal zien‌

B&D winter 2019

8


Kleuteropendeur Vrijdag 06 maart 2020 17.00 – 19.00uur Inschrijvingsprocedure www.vosbergschool.be

B&D winter 2019

9


Wij zijn op zoek naar jouw inspiratie, jouw klein of groot engagement Parochie H. Familie Vosberg-Lazernij, een parochie in transitie op zoek naar helpende handen. Als kleine parochie hebben we een mooie gemeenschap die we koesteren. We willen graag samen gemeenschap vieren en inspiratie vinden in gebed en bezinning. “Samen” betekent − met alle parochianen − met alle vertegenwoordigers van alle verenigingen − met alle leden van de verenigingen − met de school: kinderen, leerkrachten, ouderraad − met alle werkgroepen − met alle raden − met alle toevallige of minder toevallige sympathisanten: familieleden, vrienden, kennissen die op bezoek zijn,… “vieren” betekent deugd hebben van het samen zijn, de sterkte van het samen zijn voelen, zonder al te veel woorden. “inspiratie vinden in gebed en bezinning”, op momenten dat we het nodig hebben, op kerkelijke feestdagen om samen stil te staan bij wat we aan het doen zijn, waar we naartoe willen, hoe onze toekomst er kan uitzien. Om dit samen zijn te behouden en te versterken op specifieke momenten in ons eigen leven, het leven van onze ouders, onze kinderen, onze kleinkinderen zijn we op zoek naar jouw helpende handen, jouw inspiratie, jouw engagement naar de parochie, onze kinderen en jongvolwassenen. Om wat te doen? Hoe kan ik nu mijn steentje bijdragen? – het is de vraag die bij ons allen opkomt bij deze oproep, daarom proberen we B&D winter 2019

10


het zo concreet mogelijk te maken. En hoe groot de steen is die je bijdraagt beslis je zelf. Zondagse vieringen Robert en DaniĂŤlle gaan momenteel voor in de vieringen, zij zoeken versterking om terug te kunnen komen tot een wekelijkse zondagsviering. Ze worden bijgestaan door lectoren die de viering mee verzorgen. Degene die de viering voorgaat, bereidt de viering ook voor, stelt de teksten samen. Hiervoor is materiaal ter beschikking via specifieke websites. Ook voor de homilie kan je daar de nodige inspiratie opdoen. De belangrijkste kwaliteiten die je nodig hebt: een viering willen en durven voorgaan. Heb je interesse, maar wil je een extra woordje uitleg, dan kan je zeker Robert contacteren. Wat doet een lector? De teksten die voorbereid zijn mee voorlezen tijdens de zondagse viering. Ongeveer maandelijks willen we de gezinsvieringen behouden, deze worden meestal door de catechisten voorgegaan, al dan niet met Pater Ghislain. Deze vieringen zijn grotendeels samengesteld, als je hierbij wil meewerken kan dat uiteraard ook. Muzikale ondersteuning Ben je muzikaal aangelegd en speel je een instrument, dan is het een grote extra om tijdens de gezinsvieringen muziek en zang te ondersteunen.

B&D winter 2019

11


Catechese werking Doopcatechese: Griet en Wendy Wat doet een doopcatechist? We brengen een bezoek aan de dopelingen en hun ouders binnen onze parochiegrenzen om het kindje welkom te heten binnen onze parochie. Tijdens dit bezoek maken we verdere afspraken rond de doopviering, gaan we in gesprek rond de reden waarom het kindje gedoopt wordt en de betekenis van de doopsymbolen. Wil je hieraan meewerken, laat het zeker weten, wil je een doopviering samenstellen, zou je graag deelnemen aan de doopvieringen, laat het ons weten. Eerste communie: Heidi De eerste communie voorbereiding bestaat uit 2 jaar voorbereiding met een mooi uitgewerkte kalender en bijeenkomsten. Het eerste jaar gaat het over 2 catechesemomenten voor de kinderen en 1 voor de ouders. Het tweede jaar gaat het over 3 catechesemomenten voor de kinderen en 1 voor de ouders. En uiteraard de oefenmomenten voor de eerste communie en de eerste communie zelf. Heidi krijgt de hulp van enkele ouders die het kernteam van de werking van de eerste communie van het jaar van hun kind ondersteunen. Voor de ondersteuning van Heidi zoeken we vaste catechisten die dit samen met Heidi willen voorbereiden en uitvoeren. Ook de catechese voor de ouders zijn we aan het herdenken. B&D winter 2019

12


Vormsel: Daniëlle De vormselvoorbereiding bestaat uit 2 jaar voorbereiding met een mooi uitgewerkte kalender en bijeenkomsten met als ankerpunten de Naamopgave in het 5de leerjaar, de Kruisaanvaarding en het Vormsel in het 6de leerjaar met o.a. een voorbereidend weekend. Daniëlle krijgt de hulp van enkele ouders die het kernteam van de werking van de vormselcatechese van het jaar van hun kind ondersteunen. Voor de ondersteuning van Daniëlle zoeken we vaste catechisten die dit samen met haar willen voorbereiden en uitvoeren. Voor 2019-2020 is de vormselwerking voor het 6de leerjaar binnen onze parochie tijdelijk stopgezet. We starten wel met de voorbereiding in het 5de leerjaar en gaan vandaar verder. Administratieve ondersteuning van een deelaspect of het geheel Voel je je niet geroepen om voorganger of catechist te zijn, maar wil je wel een bijdrage leveren dan kan je zeker helpen in één of meerdere van onderstaande administratieve taken:  Vieringen kenbaar maken • Flyers voorzien voor de gezinsvieringen via de schoolkinderen • Info rond de vieringen en kalender bezorgen aan Kerk en Leven • Info rond de vieringen en kalender bezorgen aan Berg en Dal

B&D winter 2019

13


 Catecheses ondersteunen • Schriftjes voorbereiden voor de kinderen • Materiaal voor de catechese werking up to date houden • Uitnodigingen en herinneringen versturen  Omhalingen behartigen  Allerlei aanvragen behartigen  Communicatie met Rupelkerk verzorgen  Kerk administraties  Website van de parochie up to date houden  Website van de Rupelkerk up to date houden voor de activiteiten van onze parochie  … Amforakoor Heb je zin in een muzikale hobby, dan kan je aansluiten bij ons amforakoor. Interesse? Heb je hierrond nog vragen? Voor meer informatie en om je interesse bekend te maken kan je contact opnemen met de catechisten en Robert De Keyzer, of via pkg@parochievosberg.be dan bereik je al de catechisten en Robert tegelijkertijd. Wij hopen op jouw inspiratie en jouw engagement. PKG H. Familie – Vosberg-Lazernij

B&D winter 2019

14


Hey Hey berg en dal-lezers,

Het is al bijna winter in het KLJ-seizoen en we zijn ondertussen al enkele maanden terug bezig met onze activiteiten. Wil jij ook weten wat wij allemaal hebben gedaan deze weken, lees dan snel verder Het mosselsouper is geweest, onze eerste grote activiteit van het jaar. En onze mosseltjes vielen dit jaar weer erg in de smaak door het volk. We willen dan ook iedereen bedanken voor de massale opkomst!! Daarna was het tijd voor de jaarlijkse 11-11-11 actie. Daar hebben we weer veel geld ingezameld voor de actie van dit jaar : changemaker. Tijdens één van onze laatste activiteiten is de vriend van ieder kind in ons lokaal langs geweest. Inderdaad we hebben het over de enige echte sinterklaas. Die is ons samen met zijn zwarte piet komen verwennen met zakken vol lekkernijen. En ook dit jaar is iedereen van de KLJ heel flink geweest. En zelfs de leiding :) En geen KLJ- jaar is compleet zonder onze leuke activiteiten. Onze jongste garde is deze periode heerlijk gaan swingen op hun muziekactiviteit en zij hebben geleerd hoe ze Pokémon moeten gaan vangen. Onze ravotters hebben hun hersenen gepijnigd op de algemene kennis quiz en hebben veel tot zestig moeten tellen tijdens hun spel: binnen de minuut.

B&D winter 2019

15


Als laatste zijn onze oudste leden wafels gaan verkopen en hebben tijdens een spel uitgevochten wie het sterkste is: de meisjes of de jongens. Maar we zijn er weeral achtergekomen, dat al onze leden op de KLJ, beresterk zijn. Om het jaar leuk te kunnen afsluiten hebben de groepen apart nog een kerstfeestje gehouden. Met super coole cadeautjes en overheerlijke hapjes. En nu is het weer tijd voor die heerlijke kerstvakantie. En we zien jullie graag allemaal volgend jaar terug in ons lokaal. We wensen iedereen alvast prettige feestdagen! Het KLJ-team Meer informatie over de werking van onze KLJ of de geplande activiteiten kan je vinden op: www.kljvosberg.be

B&D winter 2019

16


50 jaar Welzijnszorg Brief van de Vlaamse bisschoppen De lezingen voor de derde zondag in de advent bereiden ons voor op Kerstmis. Ze roepen ons op tot vreugde. Al van oudsher wordt deze derde adventszondag ‘zondag van vreugde’ genoemd, zondag Gaudete. De profeet Jesaja roept op om niet ontmoedigd te zijn, niet bij de pakken te blijven zitten. Vat moed, zegt hij, en vreest niet, want God komt. En Hij komt niet om te oordelen, maar om te redden. Geen reden dus tot ontmoediging en wanhoop, maar een boodschap van hoop en vertrouwen. Maar op de derde adventzondag horen we ieder jaar ook over Johannes de Doper. Zijn boodschap is minder geruststellend. Als God komt en ons nabij wil zijn, dan is dat zeer zeker reden tot vreugde. Maar Johannes waarschuwt: geen goedkope vreugde. Als God komt, moet de weg geëffend worden. Want je kan ook zo leven, dat er voor zijn komst geen plaats is. Johannes noemt zichzelf een profeet. Niet iemand in verfijnde kleren. Je vindt hem in de woestijn, aan de rand. Als je hem wil horen, moet je naar hem toegaan. En dus je vertrouwde omgeving en vooral je ingeburgerde mentaliteit verlaten. Want hij stelt je in vraag. Zijn woord is niet vrijblijvend. B&D winter 2019

17


Ook de boodschap van de profeten voor hem waren nooit vrijblijvend. Ook bij hen klonk steeds scherpe kritiek op een samenleving waar ieder alleen maar uit is op eigen profijt en voordeel. Waar alleen het recht van de sterkste geldt. Een samenleving die kil en koud is bij gebrek aan solidariteit en zorg voor elkaar. Vandaar de oproep van de profeten tot daadwerkelijke solidariteit. Je kunt je niet verheugen om de nabijheid van de Heer en tegelijk onverschillig zijn voor het lot van je medemens. De inzet voor een meer rechtvaardige en barmhartige samenleving hoort onlosmakelijk bij de voorbereiding op de komst van de Messias. Maar wie helpt ons de armoede en de nood rondom ons te zien en wie helpt ons er iets aan te doen? Daarom zijn we als Kerkgemeenschap dankbaar dat Welzijnszorg ons tijdens de advent helpt om dat concreet te maken. Welzijnszorg viert in deze periode zijn vijftigste verjaardag. De organisatie ontstond in de schoot van Caritas Catholica, ongeveer tien jaar na Broederlijk Delen. Ze richt zich op de armoede en noden hier bij ons. In overeenstemming met de sociale traditie van de Kerk, was van meet af aan ook de structurele aandacht aanwezig: sensibilisering en maatschappelijke actie. Met als aandachtspunt de strijd tegen sociale uitsluiting en kansarmoede vanuit Bijbelse inspiratie. In de loop der jaren is de organisatie verder geprofessionaliseerd. Ze heeft een scherpe visie ontwikkeld op wat armoede is en benadrukt met evangelische radicaliteit dat het dichten van de kloof een grondige herinrichting van de samenleving vraagt. Het klopt doorgaans niet dat mensen in armoede met wat goede wil op eigen kracht uit de armoede kunnen klimmen. Welzijnszorg heeft ook een duidelijke visie op hoe we die strijd moeten voeren. Het vergt brede bewustmaking en ondersteuning van organisaties om armen in te sluiten. Er is ook een structurele aanpak nodig, tot en met een rechtvaardigere verdeling van de rijkdom en de middelen. Ten slotte benut Welzijnszorg ten volle de kansen tot samenwerking met andere armoedeorganisaties en hecht ze veel belang aan de inzet van vrijwilligers. Kortom, vandaag B&D winter 2019

18


is Welzijnszorg een goed werkende, gerespecteerde speler en partner in de vierdewereldbeweging. Paus Franciscus vraagt ons als Kerk niet uitsluitend met onszelf bezig te zijn. De Kerk is er voor de wereld. Ja, dat is haar roeping: zichtbaar en tastbaar teken te zijn van Gods liefde voor alle mensen, vooral voor armen en voor hen die, hoe ook, te lijden hebben. Welzijnszorg is in het leven geroepen om de geloofsgemeenschap concreet te helpen aan die roeping daadwerkelijk te beantwoorden. Die opdracht behoort wezenlijk tot ons geloof. Paus Franciscus waarschuwt ook tegen de globalisering van de onverschilligheid. De kwaliteit van ons geloof valt af te lezen van onze kwaliteit van hoe we omgaan met elkaar. En van onze inzet om met alle mensen van goede wil te ijveren voor een meer menselijke en rechtvaardige samenleving. We willen u oprecht danken voor uw bijdrage en uw solidariteit. De Vlaamse Bisschoppen

B&D winter 2019

19


Oproep naar “Ladies met Pit”, voel je je aangesproken, dan moet je zeker verder lezen! Toen enkele maanden geleden een oproep werd gedaan om met een “jongeren” werking van KVLV te starten voelden wij ons aangesproken. We kwamen samen met een consulente van KVLV Leuven en zij kon ons inspireren om een aantal activiteiten te organiseren voor pittige dames van Vosberg-Lazernij en omstreken. En zo gingen we aan de slag, ideeën alom, inspiratie vanuit KVLV is enorm rijk en spreekt aan. We werken naast de reeds bestaande KVLV vrouwen met vaart groep die de gekende activiteiten blijven organiseren. Ons doel voor “Ladies met Pit” is om in 2020 drie 3 activiteiten te organiseren en zo werd de kalender samengesteld en kunnen we nu 3 + 1 activiteit aanbieden! Welke activiteiten organiseren we in 2020? Activiteit 1: Dinsdag 28 januari om 20u: Drums Fit Drums Fit is een vrolijke workout, waarbij je op het ritme van de muziek allerlei pasjes uitoefent en intussen met drumsticks op een zitbal trommelt.

Activiteit 2: Vrijdag 24 april om 20u: Make-up workshop@home Laat je onderdompelen in de wondere wereld van make-up. De cent put Cent visagiste leert je alle tips & tricks over het aanbrengen van natuurlijke make-up producten. Ga onder begeleiding aan de slag met borsteltje, mascara en oogschaduw. Het resultaat? Een nog meer stralende versie van jezelf. B&D winter 2019

20


Activiteit 3: Dinsdag 22 september om 20u: Hip Plantenterrarium maak je zelf Je ziet ze overal, de hippe plantenterrariums. Zo’n mini-serre met zelfregelend microklimaat maak je zelf in 1-2-3 met potgrond, grind, actieve kool en vochtminnende planten. Voeg er jouw persoonlijke toets aan toe en geniet van deze blikvanger.

Activiteit + 1 Vrijdag 23 oktober om 20u: Ladies café met samenstelling van de activiteiten 2021 Een gezellig samenzijn waarbij het aanbod van KVLV beschikbaar is en iedereen kan aangeven waar zij interesse in heeft. Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom op onze activiteiten, uiteraard is het voor ladies. Je hoeft geen lid te zijn van KVLV. We hopen je te ontmoeten tijdens één van deze activiteiten in 2020. Tijdens het ladies café kunnen we het programma van 2021 samenstellen met inbreng van éénieder die interesse heeft. Tot op één of alle van onze activiteiten, wij hebben er alvast veel zin en pit in! An, Annemie, Natasja en Wendy

B&D winter 2019

21


Kerstviering 24 december – Kerstavond Hebben wij te 17.00 uur in onze kerk een gezellige en sfeervolle Kerstviering met mooie gezongen kerstliedjes. Deze viering is een woord- en communiedienst.

Voorjaarsvieringen Zondag 5 januari

9.30u.

Sterzingen Eucharistieviering.

Zondag 19 januari

9.30u.

Communiedienst

Zondag 2 februari

9.30u.

Lichtmis Communiedienst

Zondag 23 februari

9.30u.

Communiedienst

Zondag 29 maart

9.30u.

Gezinsviering Communiedienst

Zondag 5 april

9.30u.

Palmzondag Communiedienst

Zaterdag 11 april

19.00u.

Paaswake Communiedienst

Maandag 13 april

11.00u.

Ziekenzalving. Eucharistieviering

9.30u.

Communiedienst

Zondag 26 april

B&D winter 2019

22


B&D winter 2019

23


OKRA van en voor senioren. OKRA is de grootste en sterkste beweging van en voor 55+, die je levenskwaliteit ter harte neemt en alle senioren vertegenwoordigt op nationaal vlak. OKRA–trefpunt Rumst H.Fam.Vosberg-Lazernij vertegenwoordigt zijn leden in de Seniorenraad, de centrum- en milieuraad van Rumst. Tienmaal per jaar is er leesplezier met het OKRA-magazine bij u thuisgebracht door onze wijkverantwoordelijken. Zij brengen u ook de maandelijkse ‘NIEUWSBRIEF’ waarin steeds de eerstvolgende activiteiten aangekondigd worden. Gezelligheid en samen-zijn met andere senioren op onze maandelijkse kaart- & lotto-namiddagen, zo ook fietsen en petanquen en in de wintermaanden wandelen. En dan zijn er nog onze familiefeesten waarvan we er vier per jaar hebben, alsook een jaarlijkse familiereis. Alle 55+'ers zijn welkom bij onze vereniging Tel. 015 31 54 60

B&D winter 2019

24


Davidsfonds De jaarlijkse zomerzoektocht van het Davidsfonds maakte weer de verbinding tussen het oude en het nieuwe werkjaar. Die vond dit jaar plaats in Tongeren en omstreken; meerdere deelnemers uit Rumst vielen in de prijzen. Ons nieuw werkjaar 2019-2020 werd op 22 september ingezet met een geleid bezoek aan het vernieuwde Afrikamuseum in Tervuren. Ons 5de CultuurCafé op Rumst jaarmarkt was weer succesvol. De demonstraties van meerdere artiesten in gevarieerde disciplines werden met belangstelling bekeken en bevraagd. Ook onze verkoop van wenskaarten en posters en ons cafeetje hadden veel succes. Volgend jaar doen we natuurlijk verder. Op 12 november kregen we een bijzonder leerrijke en boeiende voordracht over darmkanker. De beroemde maagdarmspecialist dr. Colemont gaf ons een klaar inzicht in deze gevreesde ziekte maar bracht ook heel positief nieuws met de actie “Doe de test! “. Meer informatie op www.stopdarmkanker.be In november verzorgen we voor de 24ste keer de JuniorJournalistwedstrijd voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar. Dit jaar is het thema “Buren”. De 7 scholen van Rumst doen weer mee. Er is dus weer concurrentie voor de Vosbergschool. Op woensdag 11 december gaan we naar CC DE Mol in Lier naar de toneelvoorstelling Opmaat, een theaterbewerking van de debuutroman en bestseller Woesten. Op zondag 19 januari 2020 komt Rick De Leeuw naar de Parochiale Kring in het kader van Toast Literair. Op zaterdag 15 februari brengen we een geleid bezoek aan het Hof van Busleyden in Mechelen. Op dinsdag 10 maart is er weer “De nacht van de geschiedenis” . Nu met Kurt Van Eeghem. B&D winter 2019

25


Op zaterdag 18 april brengen we een bezoek aan de luchthaven van Deurne. Op zaterdag 16 mei varen we met de waterbus naar de Reede in Antwerpen. Op zaterdag 20 juni sluiten we het werkjaar af met een BBQ. Mocht u belangstelling hebben voor onze activiteiten, dan bent u natuurlijk van harte welkom bij onze vereniging. Inlichtingen worden u graag verstrekt door Leonard Bruynseels (0473/315841), Frank Judo (0496/288181), Walter Muyshondt (03/8445236), Luc Swenden (03/8880218), Greet Van Cauwenbergh (015/315141), Fons Verlinden (015/319053), Maggy Verbruggen (0474/506153) of Roland Depamelaere (03/6854943). Verdere informatie en ook vele foto’s van onze activiteiten vindt u op onze gevarieerde website www.davidsfonds-rumst.be

B&D winter 2019

26


VEERKRACHT Landelijke Gilde combineert ontspanning met inzichten. Op 20 september 2019 leidde mevrouw Van Wesenbeeck een interactieve avond, rond ‘veerkracht’. In de wereld van vandaag wordt er enerzijds geroepen om zoveel mogelijk te bewegen, maar anderzijds zijn er vele ‘overbeweeglijken’ waarvoor geen oplossing gevonden wordt (kinderen met ADHD), maar ook kinderen die gebukt gaan onder de stress door familiale en sociale omstandigheden. Maar ook volwassenen voelen zich niet goed in hun vel, ze kampen met oververmoeidheid, fybromyalgie, slaapapneu enz. Vanuit haar persoonlijk leven en vanuit haar ervaring als rijinstructeur in een manège, stelde zij van uit het paardrijden vast dat bepaalde bewegingen, die je als ruiter of amazone doet, zowel bij de berijder als bij het rijdier, ‘ontspanning’ geeft, een lichamelijke rust, en een psychologische balans. Bij aankomst kregen de aanwezigen een doe-set-je, een beker, een rietje, een elastiekje en ‘tic-tac’-jes. In de loop van de avond werd duidelijk hoe deze dagdagelijkse voorwerpen, die ieder in huis heeft je ‘goed-in-je-vel-voelen’ verhogen. In het bijzonder wist ze haar ervaringen te vertalen naar het onderwijs. In enkele basisscholen loopt er een project met een ‘balanskruk’. Daarbij zitten de kinderen niet meer op een klassieke stoel in de klas, maar op een krukje, zonder leuning, met een bewegend zitvlak. De hoogte ervan wordt ingesteld zodat de kinderen de beide voeten plat op de grond kunnen zetten.

B&D winter 2019

27


Na enkele weken stellen de leerkrachten uit deze klassen en de directie, maar ook het CLB, de logopedist en kinesist vast, dat deze kinderen niet alleen ‘rustiger’ waren, maar vooral meer focus hadden: ze hadden meer zin in huiswerk maken en de leerkracht had minder tijd nodig om iets uit te leggen. Daarbij kwamen nog een aantal suggesties voor de kinderen om op de speelplaats meer actief te zijn zodat ze loskomen van de smartphone en andere digitale toestanden. De aanwezigen hebben heel wat opgestoken van deze ‘tips and tricks’. In het bijzonder gingen enkele leerkrachten met nieuwe ideeën naar hun klas en school. Het project wordt in de Noorderkempen actief gepromoot als eerste-lijns-zorg vanuit het KLINAziekenhuis te Brasschaat. Weekend Landelijke Gilde te Wurfeld van 11 tot 13 oktober. Naar jaarlijkse gewoonte zochten we het lekkers en de rust dit jaar in Limburg, in het kasteel Wurfeld te Maaseik. Een locatie die paste in het kader van ons 125-jarig bestaan, het had iets feestelijks, gewoon een super locatie (decor) om zoiets te vieren. De vroege vogels kwamen al heel vroeg aan in het hotel en tegen het avondmaal was de groep haast compleet zodat we op het gevraagde uur konden aanschuiven aan een feestelijk gedekte tafel. Een groep van 32 in het voor ons voorziene zaaltje en daarbij lekker eten stonden garant voor een lekkere, gezellige en misschien wel wat warme avond. De volgende morgen was een heerlijk en uitgebreid ontbijtbuffet de start van een heel mooie dag. Het was prima weer, zeker gezien de regen van de dagen voordien, en we konden genieten van al het mooie van de streek tijdens onze traditionele zaterdagfietstocht. Dit jaar met Mieke als koptrekker en gangmaker, met haar scootmobiel B&D winter 2019

28


zorgde ze voor de constante snelheid. Een dikke 50 km door de natuur en langs het water met de nodige tussenstops om het uitdrogen te beletten en het honger lijden te voorkomen en te eindigen in een heerlijk bad of verfrissende douche om ’s avonds lekker opgefrist aan de feesttafel te verschijnen. Een heerlijk drankje met lekkere hapjes vooraf en een gezellig maal betekende een heel feestelijke avond. Na het ontbijt op zondagmorgen startten we met een wandeling door de plaatselijke natuur waar we genoten van de mooie kleuren, vele paddenstoelen en waar we nog duidelijke sporen van de eikenprocessierups tegen kwamen. Van het gedacht alleen al moest je gewoon krabben. Zoals steeds werd dit mooie weekend afgesloten met het al even traditionele “laatste middagmaal” wat dan ook weer het einde betekende van een geslaagd weekend. En dat op velerlei vlak: zeer goed weer, mooie streek, mooie natuur, goed hotel, lekker eten, nodige drank en misschien nog wel het belangrijkste, een geweldig leuke groep mensen die het bijzonder goed met elkaar konden vinden. Geen stress, geen druk, gewoon genieten. Dikke merci voor de deelnemers, een dikke sorry voor de thuisblijvers, zij hadden duidelijk weer maar eens ongelijk, en een warme oproep en uitnodiging aan allen om er volgend jaar bij te zijn. Hou jullie mailbox zeker in de gaten!!

B&D winter 2019

29


Samana Vosberg-Lazernij

Beste lid van Samana, beste geïnteresseerde, Op dinsdag 25 februari 2020, vastenavond, houden wij weer ons jaarlijks pannenkoekenfestijn, dat begint om 14.00 uur in onze parochiezaal. Hiervoor nodigen wij van harte onze leden uit, alsook iedere bewoner van onze parochie van 75+ die zich bij ons wil aansluiten. Het lidmaatschap van Samana is gratis. Terwijl onze koks zich in het zweet werken met het bakken van de stapels pannenkoeken en in afwachting dat ze kunnen opgediend worden, spelen wij een rondje bingo met voor iedereen een prijs. Het einde is voorzien omstreeks 17.00 uur. Voor deze gezellige en smakelijke namiddag vragen wij als bijdrage 5 euro. Mensen die niet mobiel zijn kunnen opgehaald worden. Je kan inschrijven bij de kernleden of aanmelden bij: Lieve Moons, Lage Vosbergstraat 48 - tel. 015.31.57.37 of Robert De Keyzer, Lage Vosbergstraat 18 – tel. 015.31.37.75 tot 20 februari. Onze leden ontvangen nog een uitnodigingsbrief met inschrijvingsstrook. Namens de kerngroep, Robert B&D winter 2019

30


Donkere dagen De winter is in het land. Het betekent voor de ene een mooie periode, voor de andere een iets mindere. Tijdens deze periode wordt er meer ingebroken dan in andere seizoenen. Zeker net voor de feestdagen zien we pieken van inbraken. Mensen zijn dan ook vaak niet thuis en dan slaan dieven hun slag. Enkele tips om een inbreker op het verkeerde spoor te brengen: − Geef je woning een bewoonde indruk. Laat bvb een lichtje branden. Doe dit met een tijdschakelaar of gebruik bewegingssensoren om licht aan te laten gaan. − Sluit ramen en deuren goed af als je weg gaat. Een voordeur enkel in het slot trekken is niet voldoende. Draai deze ook effectief dicht met de sleutel. − Ramen laat je niet op kip staan. Het duurt welgeteld 1 min om een raam dat op kip staat open te doen. − Leg waardevolle spullen uit het zicht. Laptops, tablets, dure horloges berg je beter op. − Als je op vakantie gaat, licht de buren in, zodat ze de brievenbus kunnen leegmaken en mee een oogje in het zeil houden. − Als je iets verdacht ziet bij jou of de buren, aarzel niet om de politie te bellen op het nummer 112. Deze mensen staan altijd ter beschikking. Ook al was het een vals alarm. − Mocht je nog geen lid zijn van het Buurt Informatie Netwerk schrijf je zeker in. Indien je meer info wenst van wat een Buurt Informatie Netwerk allemaal doet of heb je interesse om GRATIS lid te worden. Contacteer ons dan op binvosberg@zelfdoen.be Het BIN team wenst u en uw familie nog veilige feestdagen toe.

B&D winter 2019

31


Groepswandeling 22 december 2019 Antwerpen in de winter Op zondag 22 december nodigen wij al onze leden uit om samen met ons op ontdekkingstocht te gaan doorheen de mooiste, maar soms vergeten plekjes van Antwerpen.in kerstsfeer. We maken er een groepsuitstap van met het openbaar vervoer. Ook niet leden die graag meewandelen, zijn welkom! We verzamelen om 9.40 uur aan het station in Duffel op het plein voor het Hemels Brood en nemen samen de trein naar Antwerpen; Daar nemen we de tram naar de boot die als startplaats fungeert. We voorzien een groepsticket voor het openbaar vervoer. Daarom is inschrijven vooraf noodzakelijk!! De kostprijs voor onze leden is 9.00 Euro. Niet leden kunnen ook mee en betalen 10,00 Euro. In deze prijs zijn de inschrijving en de tickets voor de trein en de tram inbegrepen. Wie meewil, moet dat voor 15 december melden aan Luc Baeten, tel.: 0476. 45 79 45, mail: Luc.Baeten@telenet.be Wij zullen jullie graag verwelkomen!

B&D winter 2019

32


De Warmste Wandeltocht, een gezinsdag vol verrassingen zondag 15 december 2019 In het kader van de Warmste Week organiseren wij, met de steun van de sportdienst van Rumst een gezellige familiedag in de parochiezaal op Vosberg. Onze Warmste Wandeltocht zal bewegwijzerd zijn over afstanden van 4, 6, 9, 12, 15 en 20 km en brengt ons doorheen het vele groen van de omgeving. Speciaal voor de kinderen wordt een zoektocht voorzien met leuke verrassingen. De korte afstanden zijn toegankelijk voor rolwagens en buggy’s. Starten kan vanaf 8.00 uur tot 15.00 uur. De laatste aankomst is om 17.00 uur. Maar een gezinsdag omvat meer dan een wandeling alleen! Onder het motto: Iedereen zorgt voor iedereen! voorzien wij daar ’s morgens broodjes en koffiekoeken en vanaf ’s middags soep, frietjes met stoofvlees en pannenkoeken. De opbrengst van deze gezinsdag gaat integraal naar Jenne’s Friends Projects VZW. Met dit project willen de initiatiefnemers een plaatsje creëren in de gewone maatschappij voor kinderen met een meervoudige beperking die bijzondere zorg en structuren nodig hebben. Wij dragen dit initiatief een warm hart toe en hopen ook op uw steun te mogen rekenen!

Info: Jenne’s Friends Projects VZW, Els Van Keilegom, Hoveniersstraat 16, 2840 Rumst tel.: 0478. 23 55 13; jennesfriendsprojects@hotmail.com

B&D winter 2019

33


Kunstkring Lazernij De voorjaarstentoonstelling is een jaarlijkse tentoonstelling en in 2020 heeft ze plaats tijdens de twee laatste weekends van maart . Te bekijken op 21, 22, 28 en 29 maart telkens van 14 u tot 18 u in galerie Lazarus lazarusstraat 8 te Rumst. Tijdens deze tentoonstelling tonen enkele exposerende leden van kunstkring Lazernij recent werk. De deelnemende kunstenaars brengen werk in verschillende disciplines zoals aquarel, olieverf, acryl, grafiek, ... . Het thema is vrij . info : jeanine.van.durme@telenet.be ; 03 239 53 33 ; www.lazernij.be volg ons ook op Facebook fb.com/lazernij

B&D winter 2019

34


Straatfeesten. Op zaterdag 29 juni 2019 was het zover. Een aangepast straatfeest waarop de buren wonende aan de Lage Vosbergstraat samen met hun kinderen bij mekaar zitten om bij een een goei pint/wijn/frisdrank en passende versnaperingen herinneringen op te halen. Zoals vorig jaar konden we gebruik maken van een springkasteel van bewoners van onze straat wat veel plezier gaf bij de kleinsten onder de deelnemers. Dit jaar ging het gebeuren door bij Luc en Els We zijn begonnen om 18.00 u zoals vorig jaar en met zomerse temperaturen en hetzelfde aantal deelnemers als vorig jaar was dit jaar heel geslaagd en iedereen ging tevreden naar huis. De laatste trok de poort toe om middernacht De formule is dus ok.. We proberen er toch alles aan te doen om zoveel mogelijk buren rond de tafel te krijgen en een symbolische hand te reiken aan de nieuwe bewoners van onze straat om mekaar wat beter te leren kennen. Dit heeft meer voordelen dan men kan vermoeden. De tevreden deelnemers van dit jaar kunnen gedurende de volgende maanden de nodige reclame maken bij hun buren! Je mag alvast zaterdag 27 juni 2020 noteren in jullie agenda. Zoals dit jaar het geval was krijgen jullie ook volgend jaar een paar weken op voorhand een uitnodiging in de bus. Mochten er vragen zijn, jullie kunnen altijd terecht bij Yves of mezelf, we zullen ze met veel plezier beantwoorden. Luc en Yves

B&D winter 2019

35


Een pelgrimstocht We reizen wat af in deze tijd. Zelfs wanneer we het klimaat serieus nemen, zijn we bijna niet in staat om ons gedrag op het gebied van reizen te veranderen. Het aantal reizen met vliegtuigen neemt immers nog altijd toe. We willen wel, maar we kunnen niet meer anders. Onze reizen brengen ons naar verre bestemmingen. Niemand wil nog met de boot gedurende weken over de oceaan, als je voor weinig geld binnen 10 uur aan de overzijde kunt zijn, milieudreiging of niet. Hetzelfde geldt voor ons autogebruik. We willen wel, maar… We vinden het fijn snel ergens te zijn. En de auto is een statussymbool geworden, niet slechts vervoermiddel. De autoindustrie heeft nog maar pas de eerste stappen gezet naar duurzame elektrische auto’s of auto’s op waterstof. We willen wel, maar… Het zakenleven, ondernemers, de handel: alles is gebaat bij vliegen. Toch zie je veranderingen … kleine veranderingen. Nog maar pas hebben nederlandse ondernemers een koeltrein ingezet om fruit vanuit Spanje over het spoor naar Nederland te vervoeren. We willen wel, en we kunnen het ook. Als je maar uitziet naar een ideaal, als je er maar voor gaat, gezamenlijk en niet alleen. Zo gaan we op weg naar een schonere wereld… is de hoop, voor mens, dier en milieu. Het vraagt om onthechting en tijd. Misschien kan de pelgrimstocht ons iets leren in het op weg gaan. De pelgrim gaat op weg naar een vergelegen bestemming met soms verschillende doelen en intenties. Tijdens de tocht, die alleen of samen ondernomen wordt gaat de pelgrim vooral de weg van de zuivering naar binnen. De weg naar binnen is de langste route.

B&D winter 2019

36


Het is de route naar het hart, daar waar Gods stem spreekt. Het doel kan zijn: een boetedoening, voor iemand die ziek is, om zonden of fouten uit te wissen, om een levenskeuze te maken of opnieuw te bevestigen, uit dankbaarheid, of vanwege de uitdaging. Kern van de tocht is de vertragende tijd naar binnen. Het biedt de kans om alles leeg te maken en opnieuw creatief te worden. Aan het einde is de bestemming minder belangrijk geworden dan de reden om de pelgrimstocht te beginnen. In deze zin is de pelgrimstocht een voorbeeld voor de tocht die de mensheid op dit moment maakt. Een tocht langs paden die onbekend zijn, waarop wij mogen leren opnieuw te vertragen en ons te bezinnen op vragen als: Hoe gaan wij met elkaar om? Hoe gaan wij om met natuur en milieu? Hoe gaan wij om met onze tekorten Hoe kunnen wij onszelf onthechten van ons verlangen steeds sneller te gaan, steeds meer te willen bezitten? We kunnen onze menselijke tocht zien als een uitdaging voor onze gang door de tijd. De langste weg is de weg naar binnen. Er zal veel nodig zijn om als christenen deze weg met onze tijdgenoten te bewandelen. Zo mag elke pelgrimstocht een gebed worden: dat wij ons verbinden met de hele mensheid in haar zoektocht naar nieuwe waarden en waardigheid voor mens, dier en schepping.

Robert – naar Banneux N.D.

B&D winter 2019

37


Familienieuws Doopsels Finn Van Der Linden, zoontje van Domien Van Der Linden en Lynn Mahieu, Mechelsesteenweg 91. Moge Finn opgroeien in geloof, wijsheid en kracht, bezield door Gods vurige Geest zodat hij in de voetsporen van Jezus treedt. Gelukwensen aan de (groot)ouders, peters, meters en gans hun familie. Verrijzenisvieringen RenĂŠ Witters (89 jaar), echtgenoot van Maria Van Keilegom, Slijkenhoefstraat 35, afscheidsviering in St.-Pieterkerk op 28 september Willy Marivoet (69 jaar), overleden te Antwerpen op 5 november. De urne is bijgezet op de begraafplaats te Rumst Yvonne De Grooff (82 jaar), weduwe van Albert De Belder. Voormalig adres Hoge Vosbergstraat 57, afscheidsviering in onze parochiekerk op 14 november. Willy Lamberts (89 jaar), weduwnaar van CĂŠcille Sagon. Voormailg adres Lage Vosbergstraat 83, afscheidsviering in onze parochiekerk op 23 november. Clementine Hofmans (89 jaar), weduwe van Joseph De Wever. Voormalig adres Varenstraat 27, afscheidsviering in onze parochiekerk op 6 december. Tijdens de zondagse vieringen bidden wij voor de zielenrust van onze overledenen. We bidden dat onze gestorvenen mogen thuiskomen in Gods Vaderhuis om voor eeuwig verder te leven in de hemelse vrede. Wij bieden de families onze christelijke deelneming en medeleven aan.

B&D winter 2019

38


1

kerk sinterklaasviering

2 3

16 17 18

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KVLV School vrijaf LG koken

19 20 21 22 23 Begin kerstvakantie 24 Kerstavond 25 Kerstdag

Davidsfonds naar toneel in CC De Mol

26

School Kerstmarkt Okra Kerstfeest Vosbergstappers

27 28 29 30 31

B&D winter 2019

39


1

Niewjaarsdag

2 3

Einde kerstvakantie

4 Sterzingen

5

Einde kerstvakantie

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Okra kaarten LG koken

Okra jaarfeest

B&D winter 2019

16 School personeelsfeest 17 LG Bowling 18 Davidsfonds Toast Literair met 19 Rick de Leeuw 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Vosbergstappers

40


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Amforakoor jaarfeest kerk Maria Lichtmis

LG koken

Schoolrestaurant

Okra kaarten + lotto

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

begin krokusverlof Begin krokusvakantie

Samana pannenkoeken Aswoensdag

Davidsfonds Bezoek aan het Hof van Busleyden

B&D winter 2019

41


1

Einde krokusvakantie

2 3 4 5 6 7 8 9

Okra start fietsen LG koken

10 11 12 13 14 15

Davidsfonds - Nacht van de Geschiedenis met Kurt Van Eeghem Okra kaarten + lotto

Kruisaanvaarding

B&D winter 2019

16 17 18 Okra Vaderfeest 19 20 21 Kring 12 Broodcatechese 22 LG bedrijfsbezoek 23 24 25 26 27 28 29 Catechese 30 31

42


Parochiezaal: Pastoor Slegersstraat 1 Reservatie parochiezaal (info en huur): Karine Van Thielen GSM 0486 486 745 (ma-vrij: 18u.-20u.) reservatie@parochievosberg.be kalender: www.parochievosberg.be Zaalverantwoordelijken: Nancy Croon Lage Vosberg 13 Vrije Basisschool Vosberg (kleuter- en lager onderwijs): Pastoor Slegersstraat 1 tel 015/31 21 27 . www.vosbergschool.be Directie: Anne Liekens directie@vosbergschool.be Ouderraad: Veerle Van Vliet veerle.vanvliet@pfizer.com Verenigingsleven: ∗ Katholieke Landelijke Jeugd: Jeroen Verlinden 0476 30 33 37 jeroenverlinden@msn.com ∗ Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen Dina Bogaert 015 31 52 32 dinabogaert@telenet.be ∗ Landelijke Gilde: Peter Bartels GSM 0495 28 46 29 barver.bvba@telenet.be ∗ Open Kristelijk Respectvol Actief (gepensioneerden): Rik Van Santfoort 015 31 23 55 ∗ Ziekenzorg: Lieve Moons 015 31 57 37 lievemoons@telenet.be ∗ Davidsfonds: Greet Van Cauwenbergh 015 31 51 41 g.vancauwenbergh@telenet.be ∗ Wandelclub De Vosbergstappers: Wilfried Rombauts GSM 0473 32 23 08 wilfried_rombauts@hotmail.com Het seizoensnummer van Berg en Dal wordt gratis verspreid op alle adressen binnen de parochie en op verzoek van geïnteresseerden. Voorblad: www.dekleurenvandekeyzer.be Eindredactie en VU: Fons Verlinden 015 31 90 53 alfons.verlinden@skynet.be

B&D winter 2019

43


reklame

B&D winter 2019

44

Profile for skynet7279

Berg en Dal winter 2019  

Berg en Dal winter 2019  

Advertisement