__MAIN_TEXT__

Page 1

KVALITET & NYSKABELSE // GENNEM 40 Ã…R


// INDHOLD

04 05 06 07 09 10

På vej mod nye mål

Klippefast kvalitetskoncept

Tegnestuens vision

Kvaliteten genereres af medarbejderne

Timeline for STEENBERGs tegnestue

Projekter: • Green Solution House. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 10 • Enfamiliehuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 12 • Sommerhuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 14 • Daginstitutioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 18 • Plejehjem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 22 • Skoler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 24 • Boligselskaber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 25 • Fagtilsyn – byggeledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 26 • Interiør og indretning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 28 • Visualiseringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 29 • Energioptimering og tekniske installationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 30 • Elinstallationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 31 • Anlægsarbejde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 33


3

HJB Byggeforretning ApS Vi skaber nyt liv i gamle huse

Byledsgade 10 - 3700 Rønne - Tlf.: 5695 0709 - post@hjb-byg.dk - www.hjb-byg.dk


4

// På vej mod nye mål Det er umuligt at slippe en livsdrøm - det måtte jeg blankt erkende efter blot to års tænkepause og tilbagetrækning. Der var alt for mange muligheder, der skulle forfølges, og nye mål at stræbe efter. Det kortvarige otium blev derfor brugt til at opdatere strategien og etablere grundlaget for en dynamisk og fremadrettet organisation. Alle de nødvendige forudsætninger var jo på plads og gjorde omstillingen let: en stab af dygtige, engagerede og loyale medarbejdere, et stærkt kundegrundlag, gode samarbejdspartnere samt en langtidsholdbar vision og mission.

Inden for det første år efter omorganiseringen kan vi konstatere, at både tiden og strategien arbejder meget velvilligt for os. STEENBERGs tegnestue har fået tilført nye kræfter og kompetencer, og samspillet med den solide kerne af erfarne medarbejdere har skabt en usædvanlig stærk synergi og fremdrift. Den solide indsigt i arkitektur og håndværk er nu suppleret med fx innovativ 3D-visualisering og knivskarpt interiør-design. Vi er gearet til fremtidens byggeopgaver, og en stor del af dem ligger allerede på tegnebordet og i vores pipeline.

JEG GLÆDER MIG MEGET TIL DE NÆSTE ÅRS VIDEREUDVIKLING AF STEENBERGS TEGNESTUE.

Hans-Aage Steenberg, Bygningsingeniør, Indehaver.

Med stor erfaring og et udbredt lokalkendskab kan du med fordel kontakte Estate Charlotte Kjøller når din bolig skal sælges eller købes.

Estate Charlotte Kjøller | Tlf.: 5690 5070 | 3700@estate.dk | www.estate.dk


5

// Klippefast kvalitetskoncept VI LØSER OPGAVER FOR KOMMUNER, REGIONER, STATEN, ERHVERVSLIVET, BOLIGFORENINGER SAMT PRIVATE KUNDER - SÅVEL PÅ SOM UDEN FOR BORNHOLM.

STEENBERGs tegnestue har fra starten i 1976 fastholdt en enkel og klar målsætning om at skabe udvikling og kundeværdi baseret på kvalitet. Og det er en strategi, der har givet både holdbare og fremadrettede resultater. MULTIDISCIPLINÆR ARKITEKT- OG INGENIØRVIRKSOMHED STEENBERGs tegnestue er en full -service rådgivende design-, arkitekt- og ingeniørvirksomhed med begge fødder solidt plantet på Bornholm, men med et vidt udsyn fra klippetoppen. Det smalle og veldefinerede geografiske udgangspunkt gør, at vi er nød til at være bredt fagligt funderet for at yde vores kunder optimal støtte – stort set uanset opgavetype. Derfor råder STEENBERGs tegnestue over alle de kompetencer, der er nødvendige for at løfte den brede vifte af opgaver inden for: • design • arkitektur • indretning/interiør • detailprojektering af bygge og anlægsopgaver

Åkirkebyvej 66 3700 Rønne Tlf.: 5695 1520 info@malerborg.dk www.malerborg.dk

• ingeniørfaglige discipliner – konstruktioner, installationer og anlægsarbejder • byggerådgivning • fagtilsyn og byggeledelse

Samarbejde med andre rådgivere. Vi udfører også byggeledelse og fagtilsyn på projekter for andre rådgivere og bygherrer, og har blandt andet stået for byggeledelse og fagtilsyn for Lidl’s nye butikker i Nexø og Rønne samt haft tilsynsopgaver for større ombygninger på Region Hovedstaden - Bornholms Hospital. En særlig styrke ved STEENBERGs tegnestue er vores erfaring i rollen som gennemgående og bærende rådgiver for bygherren i hele byggeprocessen. Vi er vant til at stå i spidsen for det samlede rådgivningsteam, og kan ved løsning af opgaverne både byde ind med vores egne faglige kompetencer og pege på specialiserede eksterne rådgivere som fx landskabsarkitekter.

UANSET HVILKE PROJEKTERINGS-, BYGGE- ELLER ANLÆGSOPGAVER, DET DREJER SIG OM, KAN VI HÅNDTERE DIALOGEN MED MYNDIGHEDER OG HÅNDVÆRKERE. Såvel totaløkonomien som den håndværksmæssige kvalitet og slutresultatet højnes gennem god og effektiv byggeledelse.

• drift og vedligehold

Snellemark 45 DK-3700 Rønne Tlf.: 5695 1269 mail@fannikke.com www.fannikke.com

På STEENBERGs tegnestue kan vi føre byggeprojekter hele vejen igennem fra de første ideer og skitser, varetagelse af dialogen med myndigheder, tilvejebringelse af byggetilladelse, udbud til og kontrahering med håndværkere, fagtilsyn og byggeledelse og endelig aflevering af det færdige projekt. Endvidere kan vi forestå den økonomiske styring gennem hele forløbet Hvis bygherren selv ønsker at tage mere aktivt del i processen, udfører vi alene de delopgaver, der ønskes hjælp til.

Energioptimeret og bæredygtigt byggeri STEENBERGs tegnestue har mange års erfaring i at hjælpe vores kunder med at etablere Green Tech løsninger og reducere energiforbruget og indbygge mest mulig bæredygtighed i projekterne. Vi tager ansvar for hele processen fra screening til udførelse, og gennem effektiv projektledelse sikrer vi en markant nedbringelse af driftsog vedligeholdelsesomkostningerne. Såvel bygherrer som miljøet nyder godt af vores omfattende viden om bæredygtige materialer, der er oparbejdet gennem en række større projekter de seneste år, bl.a. det prisvindende projekt Green Solution House.


6

Tegnestuens medarbejdere

// Tegnestuens vision er: • Vi skal fastholde positionen som Bornholms førende virksomhed for: projektering, arkitektur, design, diverse ingeniørdiscipliner og byggeledelse. • Vi skal omsætte kundernes idéer/ønsker til virkelighed til aftalt tid, økonomi og kvalitet. • Vi skal være en attraktiv samarbejdspartner ved fortsat at fastholde vores faglige bredde. • Vi skal være den oplagte samarbejdspartner for andre rådgivende ingeniør- og arkitektvirksomheder. • Vi skal være en attraktiv arbejdsplads, der fastholder og tiltrækker dygtige, engagerede medarbejdere. • Vi skal være innovative og til stadighed tilføre virksomheden nye arbejdsområder. • Vi vil være en aktiv medspiller og debattør i den offentlige debat. • Vi er attraktive samarbejdspartnere fordi vi løser alle aspekter af byggerådgivning.


7 // Kvaliteten genereres af medarbejderne For et service-, projekterings- og rådgivningsfirma som STEENBERGs tegnestue betyder medarbejderne alt - og vi er utroligt stolte af vores. Kompetencerne er sammensat, så de bredt dækker de faglige aspekter inden for arkitekt- og ingeniøropgaver, men det, der skaber forskellen, er den fælles dedikation til at skabe kvalitet og kundeværdi i løsningerne.

// Medarbejdere Hans-Aage Steenberg Bygningsingeniør, Indehaver T: 21 74 14 04 E: hs@steenberg.dk

Anja Lind Teknisk Designer T: 56 95 53 30 E: al@steenberg.dk

Anders Bjerregaard El-ingeniør T: 27 84 53 94 E: ab@steenberg.dk

Mogens Ipsen Arkitekt m.a.a. T: 27 84 53 90 E: mi@steenberg.dk

Peter Beyer Holm Bygningskonstruktør T: 27 84 53 93 E: pb@steenberg.dk

Kim Anker Hansen Bygningskonstruktør T: 56 95 53 30 E: kh@steenberg.dk

Charlotte Bach-Svendsen Bygningskonstruktør T: 27 84 53 95 E: cb@steenberg.dk

Signe Thisted Jensen Byggetekniker, Byggeleder T: 27 84 53 91 E: sj@steenberg.dk

Arne Sørensen Bygningsingeniør T: 56 95 53 30 E: as@steenberg.dk

Niels Sode Bygningskonstruktør T: 27 84 53 97 E: ns@steenberg.dk

Tanja Bromley Bogholder T: 56 95 53 30 E: tb@steenberg.dk

KONTAKT OS Åkirkebyvej 27, 3700 Rønne Danmark (Bornholm) T: 5695 5330 E: info@steenberg.dk

Liselotte Pedersen Teknisk Designer T: 56 95 53 30 E: lp@steenberg.dk

Anna Gotha Arkitekt & designer T: 31 11 22 53 E: ag@steenberg.dk

VI UDFØRER

Stålkonstuktioner, laserskæring, svejsning, buk og klip, robotsvejsning samt procestekniske løsninger.

Rabækkevej 15 - 3700 Rønne - Tlf.: 5695 8965 - info@khmaskin.dk - www.khmaskin.dk


8

STEENBERGs tegnestue


9 // Timeline for STEENBERGs tegnestue // 1976 Den 1. april startede Hans-Aage Steenberg et enkeltmands rådgivende ingeniørfirma og var samtidig timelærer på Teknisk Skole og VUC. Firmaets første adresse var Storegade 31, 1. sal i Rønne.

// 1978 Efter et par år ansattes en arkitekt og arbejdsområdet blev udvidet til også at omfatte arkitektarbejde.

// 1980/90 Antallet af ansatte og kompetencer udvides løbende og pladsen bliver for trang - gang på gang. Der flyttes adresse flere gange.

// 2004 Efter at have overtaget tre andre arkitektfirmaer flytter STEENBERGs tegnestue i juli til den nuværende adresse på Åkirkebyvej 27 i Rønne.

// 2014 Hans-Aage Steenberg trækker sig tilbage (midlertidigt) for at nyde sit otium.

// 2016 40 års jubilæum - og comeback for Hans-Aage Steenberg, der vender tilbage med nye visioner for firmaet. Der ansættes flere nye medarbejdere, kompetencerne og paletten udvides, og ordretilgangen stiger markant.

// 2017 Pipeline er fyldt med masser af spændende projekter for bl.a. ombygning af skoler, daginstitutioner og plejehjem for Bornholms Regionskommune, sommerhuse for private bygherrer, byggeledelse på større byggeopgaver, anlægsopgaver, opgaver for boligselskab m.m.


10

// Projekter

// Bæredygtigt byggeri

Mange forskellige typer opgaver med samme fællesnævner - kvalitet.

Bæredygtighed er et gennemgående tema i alle STEENBERGs tegnestues projekter – og opgaven som totalrådgiver på Green Solution House er et godt eksempel på, hvad vi kan tilbyde inden for dette område.

I overensstemmelse med STEENBERGs tegnestues detailprojektering og udførelse har byggeriet nøje fulgt principperne bag den nyudviklede DGNB certificering. GXN Innovation har gennem hele projektet været konsulent i bæredygtighed.

Green Solution House repræsenterer det nyeste indenfor bæredygtigt byggeribåde arkitektur, konstruktioner og installationer er i særklasse. Ideerne kan helt enkelt sammenfattes til, at man i alle byggeriets faser, fra projektering til udførelse – og for den sags skyld også i den efterfølgende drift – tænker i miljørigtige og bæredygtige løsninger og materialer.

Set i relation til tegnestuens størrelse var der tale om en ganske betydelig opgave, der samtidig var meget udfordrende. Synergieffekten i det righoldige netværk af spændende samarbejdspartnere var derfor også afgørende for slutresultatet.

STEENBERGs tegnestue varetager rådgivning, detailprojektering og projektledelse inden for et bredt spekter af byggeopgaver: • Indretning • Nybyggeri • Renovering • Anlægsarbejder • Tekniske installationer • Energioptimering I det følgende kan du se en række eksempler på de projekter, vi har været med til at gennemføre. Projekter, hvor vi enten har været totalrådgiver eller hvor vi har udført enkelte fagdiscipliner for andre rådgivere – eksempelvis byggeledelse.

At der er tale om et byggeri i særklasse - ikke kun målt med den bornholmske målestok - understreges bl.a. af den lange række af nationale og internationale priser, som det efterfølgende er blevet belønnet med: • Nomineret til Sustainia Award 2013 • Optaget i Cradle to Cradle (registeret 2015) • Nomineret til EU - Mies van der Rohe Award 2016 • Prisen for Årets Erhvervsbyggeri 2015

Green Solution House center hall reception

• EU’s Miljøpris 2016 • Vinder af Active House Award 2016 • Tildelt en DGNB sølv-certificering Stor og kompleks opgave

Green Solution House algerør - del af living mashine

Green Solution House er baseret på et udviklingskoncept og skitseforslag udarbejdet af 3XN, som tager udgangspunkt i tankerne om bæredygtigt byggeri, ideerne i cradle-to-cradle principperne og kriterierne fra Active House visionerne.

For STEENBERGs tegnestue er BÆREDYGTIGHED et gennemgående tema i alt nybyggeri, og - så vidt det er muligt - også i ombygninger. Herudover har vi fokus på emner som: • Optimal dagslystilgang til alle opholdsrum • Vedvarende energi • Ren luft • Lavt energiforbrug generelt, herunder til belysning • Intelligent indeklima • I det omfang det er muligt anvendelse af lokale materialer • Energilagring • Genbrug af vand • Grønne tage • Solceller – under hensyntagen til byggeriets arkitektur – om muligt integreret i konstruktioner • Hensyntagen til demontering/ udskiftning


11 ALLE ANSTRENGTE SIG FOR AT LEVERE DET ALLERNYESTE INDENFOR BÆREDYGTIGHED PÅ NETOP DERES SPECIFIKKE OMRÅDE.

Green Solution House

OM FIRMAET Gudmingegård Maskinstation

Vi borer overalt – under alt!

Aut. Kloakmester, Styret underboring i jord og klippe, Renovering af vand og kloakledninger ved hjælp af Pipe Buster eller Cracking metoden med minimal opgravning, Plastsvejsning Stuksvejsning Muffesvejsning Extrudesvejsning har Certifikat til plastsvejsning, Opfyldning af tomme kloakker, Gravearbejde udføres.

Mortingevej 1 - 3760 Gudhjem - Tlf. 40344026 - post@gudmingegaard.dk


12

Enfamiliehus på nord Bornholm

// Enfamiliehuse STEENBERGs tegnestue har stået for projektering og byggeledelse på mange forskellige typer enfamiliehuse - dels i form af ombygninger, tilbygninger og renoveringer af eksisterende ejendomme og dels som nybyggeri.

Bo 42 detalje

I de senere år har tegnestuen blandt andet tegnet på nyindretninger af stuehuse på større landbrugsejendomme, som med nye ejere har fået et fornyet liv i de

førhen traditionsbundne langhuse, hvor der er plads til at lege med rumligheder og bo-oplevelser.


13

Tegnestuen

Enfamiliehus på nord Bornholm

Vi bygger på tillid gennem vores erfaring indenfor specielt bygge- og anlægsopgaver. Entreprenøren til Jeres projekt er derfor ikke langt væk. Sandemandsvej 12 - 3700 Rønne - Tlf.: 5695 1888 - ple@ple.dk - www.ple.dk

Tlf.: 5649 8019 - kofoed@osterlars.dk - www.plankegulv.nu


14

// Sommerhuse Gennem de seneste år har STEENBERGs tegnestue haft fornøjelsen af at projektere en række spændende sommerhuse både for lokale bygherrer og for bygherrer bosiddende uden for øen. BORNHOLM ÆNDRER SIG FRA ET UD-STED TIL ET INN-STED Bornholm er blevet et særdeles attraktivt sted at have en fritidsbolig – såvel for ”kendisser” som andre med penge på lommen. Flere og flere overvejer at flytte adressen herover, når det går op for dem, hvor kort rejsetiden er til København, og når så billetpriserne samtidig viser en pæn nedadgående tendens – ja, så forstærker det kun denne positive udvikling.

DE STADIGT STIGENDE PROBLEMER MED TÆT TRAFIK OG KØER PÅ INDFALDSVEJENE TIL DE STORE BYER ØGER BESTEMT OGSÅ INTERESSEN FOR AT FLYTTE TIL BORNHOLM.

FRA PERSONLIGE SOMMERBOLIGER TIL INDIVIDUELLE LUXUS-SOMMERHUSE

Sommerhus Østre Strandvej Dueodde

STEENBERGs tegnestue har allerede projekteret en række spændende sommerhuse for bygherrer, der har fået øje på Bornholms fortræffeligheder. Det spænder fra de små personlige sommerboliger over udlejningssommerhuse til individuelle luxus-sommerhuse.

Huse bygget med respekt for den omliggende natur, med materialer hentet fra lokale savværker og granit og sandsten fra det bornholmske grundfjeld. Byggeri der tager afsæt i en bevidst holdning til energiforbrug og bæredygtighed.

STEENBERGS TEGNESTUE HJÆLPER GERNE MED AT FINDE EN GRUND, DER PASSER TIL DINE ØNSKER OG BEHOV, LIGESOM VI KAN VARETAGE HELE FORLØBET MED AT REALISERE DINE IDEER. Vi kan tage os af skitser og idéudvikling, projektering, myndighedskontakt og samarbejde med håndværkere – alt sammen naturligvis i dialog med dig i det omfang, du ønsker at deltage i processen.

Sommerhus Østre Strandvej Dueodde


FERIEBOLIG MED MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE Et gennemgående ønske hos vores bygherrer til de mere personlige sommerhuse er: konstruktioner og materialer med lav vedligeholdelse.

Sommerhus Frederiksvej Balka

Til et sommerhus på Dueodde valgte vi fx naturligt holdbare bræddebeklædninger samt konsekvent brug af zinkinddækninger på afslutninger og kanter, som typisk bliver fugtpåvirkede.

Valg af naturligt olieholdige trætyper som douglas, lærk, cedertræ og lignende giver også det populære sølvgrå patinerede look. Til et par-sommerhus i Balka – for samme kunde – blev sommerhusene designet med brug af markante murede gavlvægge og bygningsmæssige forskydninger i længderetningen for at give spændende lys- og udsigtsforhold.

Sommerhus på midtvej Balka

Statsautoriseret Revisionsvirksomhed

Statsautoriseret Revisionsvirksomhed

Hvad vil du gerne have råd til? Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe dig med at få råd. KVALITET - INDSIGT - INDLEVELSE Statsautoriseret Revisionsvirksomhed

St. Torvegade 12 - 3700 Rønne - Tlf.: 5695 0595 - post@ronnerevision.dk - www.ronnerevision.dk


16

I FORÅRET 2017 BYGGES ET NYT SOMMERHUS PÅ EN NÆRMEST ”UBEBYGGELIG” NATURGRUND I VANG.

Sommerhus Kolonivej Dueodde

OPTIMALT UDBYTTE AF DE SMUKKE OMGIVELSER Vi arbejder meget med bygningernes placering på grunden og disponeringer af rumfunktioner i forhold til udsigter og verdenshjørner. En fantastisk udsigt over naturlandskaber eller havudsigter kan veje højere end orientering i forhold til dagslystilgang. Derfor prioriterer vi ofte at placere de vigtige rumfunktioner så fx en orientering mod en østvendt udsigt også kan få en syd- eller vestvendt vinduesfacade. I et af de seneste fritidshuse i Snogebæk har vi derfor disponeret bygningen med gennemlyste opholdsrum, som orienter sig østvendt mod strand og hav og vestvendt mod sol og terrasser.

En disponering der også giver mulighed for at skabe beskyttede udendørs opholdsarealer. I foråret 2017 bygges et nyt sommerhus på en nærmest ”ubebyggelig” naturgrund i Vang. Det er designet som en slags svævende platform, der hæver sig over en stærkt skrånende klippegrund og en vildtvoksende beplantning. Sommerhuset er specielt indrettet til familiens feriebehov og ønsker om at være i tæt kontakt med naturen – og den lette og transparente arkitektur sikrer, at det ikke sætter sit store aftryk på grunden.

Sommerhus Frederiksvej Balka

Ejvind Nielsen er din lokale tømrer i Rønne, Nexø og resten af Bornholm

EJVINDNIELSEN

Tillid og kundernes behov i fokus Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Lillevangsvej 11 - 3700 Rønne - Tlf.: 5695 8650 - en@ejvind-nielsen.dk - www.ejvind-nielsen.dk


17

Sommerhus Frederiksvej Balka

BORNGLAS er din samarbejdspartner når opgaven drejer sig om glarmesterarbejde af enhver art samt tømre og snedkerarbejde.

Nyker Hovedgade 28A, Nyker - 3700 Rønne - Tlf.: 5697 5198 - info@bornglas.dk - www.bornglas.dk


18

// Daginstitutioner Bornholms Regionskommune har valgt at samle en række utidssvarende daginstitutioner i nye byggerier med optimale faciliteter og ikke mindst tidssvarende installationer og energiforbrug. STEENBERGs tegnestue bidrager til at realisere projektet. SPÆNDENDE OG KRÆVENDE BYGGEGRUNDE Aakirkeby I Aakirkeby havde man udpeget en udfordrende byggegrund på en græsklædt bakkeskråning og som nabo til Natur Bornholm. Vi valgte – sammen med vores samarbejdspartner – at designe en bygning, som visuelt fremstår som en del af terrænet: en bygning med en grøn, beplantet tagflade og et rampeanlæg, som rejser sig af græsmarken og åbner sine rum mod udsigt over skov og natur - orienteret mod optimale dagslysforhold. Bygningen disponerer de enkelte grupperum og funktioner omkring et fælles centerområde, som ender med en stor glasfacade der indrammer en flot udsigt.

Børnehus, Åkirkeby

Bornholm under forandring Demografien på Bornholm er under voldsom forandring. Det betyder, at daginstitutioner, skoler, boligmasse og plejehjem skal tilpasses.

Industrivej 20 3550 Slangerup Tlf.: 7022 5150 Kompressor- & nitrogenservice

BORNHOLMERSERVICE 24/7 Børnehus, Åkirkeby


19

Børnehus, Åkirkeby

Børnehus, Åkirkeby

Maling | Indendørs | Udendørs | Væv | Tapet Få dit hjem frisket op med maling, væv eller tapet. Jeg kommer ud og ser på det, og giver et tilbud. Saxesgade 8 - 3720 Aakirkeby - Tlf. 24651719 - www.malermartinbell.dk


20

Børnehus, Nexø

Rønne En ny skov- og naturbørnehave i Rønne blev udført som pre-fab modulbyggeri, hvor vi som rådgivere forestod de forberedende opgaver. En række af øens øvrige børnehaver står foran en opgradering af køkkenforhold i forbindelse med madordninger. Dette løses i tæt samarbejde med kommunens og børnehavernes medarbejdere - dels som ombygninger og nyindretninger i eksisterende bygninger og dels som tilbygninger.

Børnehus, Nexø


21

Nexø I Nexø var udfordringer med grunden anderledes, men igen en stor græsmark. Her var disponeringen tilsvarende oplagt: rum og funktioner grupperet omkring et fælles centralrum - køkken og café - men mere som et bygningsanlæg, der samler sig om en udvendig terrasse og udsigt over en stor, grøn legeplads. Fælles for begge bygninger er godt isolerede bygningskonstruktioner og bygningskomponenter, træbeklædninger i douglas træ som – med tiden – får et sølvgråt udtryk, og som får bygningen til at falde naturligt ind i det grønne landskab. Børnehus, Nexø

Vi dækker hele Bornholm og udfører alt i rådgivning, installation og vedligeholdelse af alle el- og vvs opgaver, indenfor erhverv, landbrug og private opgaver.

Sdr. Hammer 94 | 3730 Nexø | Tlf.: 5649 2001 | info@elcenter.dk | www.elogvvscenter.dk


22

// Plejehjem STEENBERGS TEGNESTUE HAR BISTÅET BRK MED TILBYGNINGER OG OMBYGNINGER I FORBINDELSE MED UDFASNING AF UTIDSSVARENDE PLEJEHJEM SAMT OPGRADERINGER PÅ EN RÆKKE EKSISTERENDE PLEJECENTRE.

AAKIRKEBY Plejecenter Aabo i Aakirkeby blev udvidet med et selvstændigt boligafsnit med plejeboliger omkring fællesrum og køkkenfaciliteter. Byggeriet blev udført i en arkitektur og med et materialevalg, som får nybyggeriet til at hænge naturligt sammen med det eksisterende byggeri. GUDHJEM Plejecenter Klippebo blev ombygget og udvidet med nye administrative faciliteter, fællesfaciliteter og køkkenfaciliteter. De nye, fælles opholdsrum orienterer sig mod en fantastisk udsigt over grønt landskab og fri udsigt til havet og kysten nordøst for Gudhjem.

Plejecenter Klippebo, Gudhjem

RØNNE På Plejecenter Sønderbo i Rønne forestod vi ombygninger og nyindretninger, som blandt andet rettede sig mod bariatriske patienter/beboere (kraftig overvægt).

Plejecenter Klippebo, Gudhjem


23

3D tegning

Realiseret produkt

Michaels Murerforretning ApS - alt murerarbejde udføres

OVERVEJER DU ET NYT TAG? Nyt tag - vælg en Certificeret Tagpartner Michaels Murerforretning ApS er CERTIFICERET MONIER TAGPARTNER og anvender kun kvalitetsmaterialer fra de bedste leverandører på markedet. Vi er specialuddannede på Moniers tagskoler. Som CERTIFICERET TAGPARTNER udfører vi dokumenteret egenkontrol på alle tagprojekter, hvilket er din garanti for den bedste service, kvalitet og de korrekte tekniske løsninger. Med Michaels Murerforretning som din lokale Tagpartner får du en professionel fagmand, der kan tage hånd om dine tag-drømme.

Mosevej 23 - 3730 Nexø - Tlf.: 2727 1558 - mail@michaelsmurerforretning.dk


24

// Skoler STEENBERGs tegnestue har stor erfaring i at etablere de bedst mulige forhold for elever og lærere inden for mange forskellige skolesystemer og uddannelsestrin. BORNHOLMS HANDELSSKOLE- OG ERHVERVSSKOLE STEENBERGs tegnestue var gennem mange år fast tilknyttet Bornholms Handelsskole- og Erhvervsskole, og har gennemført mange ombygninger og nybygninger i forbindelse med skolens strukturmæssige udvikling. FOLKESKOLER Tegnestuen har ligeledes stået for ombygninger og tilpasninger på mange af øens folkeskoler. Senest har vi i forbindelse med den nye folkeskolestruktur gennemført ombygninger og nyindretninger af nedlagte folkeskoler til nye funktioner som Specialskolen Kildebakken i Tejn og Heldagsskolen i Østermarie.

Faglokale

STEENBERGS TEGNESTUE TRANSFORMERER I 2017 TO AF SKOLERNE I RØNNE, SÅ DE KAN OPFYLDE NUTIDENS OG FREMTIDENS KRAV TIL NYE LÆRINGSMILJØER. I forbindelse med ombygninger på skoler er dialogen med brugerne og kommunens embedsmænd af stor betydning for et vellykket resultat. At kommunens embedsmænd i mange tilfælde kontakter tegnestuens medarbejdere direkte med nye opgaver, ser vi som et tegn på, at det er lykkedes.

Klasserum


25

// Boligselskaber Tegnestuen har løst mange opgaver for de bornholmske boligselskaber - lige fra ombygning af køkken og badeværelser til de store, gennemgribende renoveringsopgaver. Bo42 Ombygningen af Bo42s ældste afdeling startede på tegnebrættet som en renoveringsopgave, men blev som følge af alvorlige indeklimaproblemer til en saneringsopgave inklusiv opførelse af nye boliger på de eksisterende sokler.

DET GAV MULIGHED FOR AT OMDANNE DE FORÆLDEDE OG TRANGE BOLIGER TIL NYE, LYSE OG RUMMELIGE BOLIGER I EN MODERNE OG TIDSSVARENDE ARKITEKTUR.

Bo42 Fabriksvej

Renovering, Bornholms Boligselskab

Bo42 Fabriksvej, teresse

Paradisvej 1 A 3730 Nexø Tlf.: 5649 3917 mail@bak-bornholm.dk www.bornholmsboligselskab.dk På tegnestuen


26

Bornholms Hospital, Rønne

// Fagtilsyn – byggeledelse På STEENBERGs tegnestue kan vi føre dine byggeprojekter igennem fra de første ideer og skitser frem til et fuldt projektmateriale samt gennemførelse af selve byggeprocessen med byggeledelse og fagtilsyn De fleste bygherrer foretrækker at lade STEENBERGs tegnestue stå for samtlige faser i byggeriet. Vi gennemfører stort set alle vores projekter frem til aflevering af det færdige resultat - herunder den vigtige ledelse og styring af byggeprocessen

med planlægning af udførelse i samarbejde med entreprenører og styring af de økonomiske forhold. Vi udfører også byggeledelse og fagtilsyn på projekter for andre rådgivere og bygherrer, og har blandt andet stået for byggeledelse og fagtilsyn for Lidl’s nye butikker i Nexø og Rønne. Desuden har vi haft tilsynsopgaver for større ombygninger på Region Hovedstaden - Bornholms Hospital.


27

Betonelementer, Lidl Rønne

PL BETON BORNHOLMSK BETONELEMENT FABRIK • Bornholmsk håndværk • Generationers erfaring • Rene råvarer

Mulebyvej 40 - 3700 Rønne - Tlf. 5696 4217 - www.plbeton.dk


28

// Interiør og indretning Byggeprocesserne har traditionelt fokuseret på de bygningsmæssige rammer. På STEENBERGs tegnestue har vi imidlertid oplevet, at der er et stigende ønske om rådgivning i forbindelse med de næste step i byggeriet: at få bygningen indrettet til sit fremtidige brug.

SKY MEDIA – INDRETNING AF 500 M2 KREATIVT KONTORLANDSKAB I ÅRHUS

STEENBERGs tegnestue er godt rustet inden for interiør/indretnings-området med en medarbejder, der er uddannet som designer og arkitekt. Vi kan dermed tilbyde rådgivning i forbindelse med indretning af dit nye hus, og sætte fokus på nye værdier i byggeprojektet.

Virksomheden består af et ungt og ambitiøst team med masser af drive og fremgang. Udgangspunktet var derfor at skabe en dynamisk og ”sjov” arbejdsplads med plads til kreativitet og variation. Et sted, som matcher firmaets stilfulde designmanual og webside, men som samtidig udstråler ”klassens frække dreng” og en anti-jantelov politik.

STEENBERGS TEGNESTUE UDFØRER: • Research, konceptudvikling, sketching og interiørdesign for skabelse af kreative arbejdsmiljøer • Disponering og indretning af lokaler •

Møblering, akustikløsninger, lys- og farvesætning af arbejds- pladser, kontorfaciliteter, personalerum, kantiner, lounge-områ- der etc.

• 2- og 3-D visualisering af plan-, bygnings- og indretningsforslag • Design af møbler, lys, grafisk, interiør og messer.

Sky Media bad i 2016 STEENBERGs tegnestue om at udarbejde et indretningsforslag til deres nye lokaler i Århus.

En velfungerende arbejdsplads handler både om komfort og de rigtige arbejdsforhold i praktisk forstand, men også om en kreativ, spændende og dynamisk arbejdsplads med plads til forskellighed. I mange virksomheder er medarbejderne ikke længere bundet af skrivebordet og kan derfor både stå, sidde og ligge, mens der arbejdes på den bærbare computer. - Det er der rig plads til hos Sky Media.

SKY MEDIA PRIORITERER EN KREATIV OG SPÆNDENDE ARBEJDSPLADS FOR ALLE MEDARBEJDERE. Det ser man bl.a. i et fælles ”creative-corner”, hvor der kan pitches på nye ideer og kunder. Her hænger også en skibsklokke som bruges, når der sættes nye rekorder. Der er også mulighed for at tage et spil bordfodbold eller slå lidt i boksepuden.

Da vi er en virksomhed i vækst, fik vi brug for en indretningsarkitekt til at tage sig at vores nye og større lokaler. Indretningsarkitekten fik omsat vores ønsker og idéer til virkelighed og kom med løsninger vi ikke selv havde tænkt på.

Visualisering af område

Vinh Nguyen - direktør/indehaver

VI FIK ET FLOT RESULTAT OG HAVDE SAMTIDIG FULDT INDBLIK I BÅDE PROCES OG PRIS UNDERVEJS.


29

// Visualiseringer Projektering af byggeri kan – for lægfolk – se indforstået ud, og dét at aflæse de flade todimensionelle tegninger kan være en vanskelig opgave. Her har vi mulighed for at hjælpe bygherren på vej med modelskitser og visualiseringer, som viser nybyggeriet rumligt og indplaceret i de virkelige omgivelser i fotomontager.

3-DIMENSIONELLE PROGRAMMER ER OGSÅ DEL AF VORES DAGLIGE ARBEJDSVÆRKTØJER, HVOR VI SELV KAN AFPRØVE OG VURDERE BYGNINGSVOLUMINER SAMT OPBYGNINGER AF BYGNINGSFORMER.

Visualisering af Bornholmer Boxen for Bornholms byggeforretning Aps.

• • • • •

Boligbyggeri Institutionsbyggeri Erhvervsbyggeri Renoveringsopgaver Sommerhuse m.m.

Olesvej 2, Lobbæk • DK-3720 Aakirkeby • Tlf: 56 95 36 00 • post@bbf-bornholm.dk • www.bbf-bornholm.dk


30

// Energioptimering og tekniske installationer Energioptimering i bygninger, bl.a. i forbindelse med fjernvarmekonvertering Næsten hele Bornholm er i gang med at blive tilsluttet energivenlig fjernvarme, og i den forbindelse har tegnestuen projekteret og udbudt arbejder hos større fjernvarmeforbrugere: Plejehjem, børnehave, bibliotek, asylcenter, behandlingshjem m.v.

I FORBINDELSE MED FJERNVARMEKONVERTERINGER OPTIMERES TYPISK RESTEN AF BYGNINGENS VARMEANLÆG TIL AT KUNNE DRIFTE BEDST MULIGT EFTER TILSLUTNING TIL FJERNVARME.

Fordelingsarrangement, gulvvarme

Forbedring af indeklima og reducering af energiforbrug Indeklimaet i Østermarie Børnehus var dårligt pga. af et udslidt ventilationsanlæg. Tegnestuen har projekteret og udbudt arbejdet, der bl.a. omfattede udskiftning og optimering af ventilationsanlægget med behovstyret ventilation. Løsningen sikrede et godt indeklima samtidig med at energiforbruget blev reduceret.

VVSupport.dk Teknisk rådgivning og beregnerfirma v/ Nicolai Ipsen

2041 7492 ni@vvsupport.dk

Vi har 24 timers service indenfor projektering, salg og service af køleanlæg og storkøkken

KØLEFIRMA

56 95 22 20

– ring 56952220

KLIMA - KØL- FROST Lillevangsvej 5 - 3700 Rønne - Tlf.: 5695 2220 admin@bornfrost.dk - www.bornfrost.dk

www.bornfrost.dk


31

// Elinstallationer Spidskompetencer på el-området Efter at vores el-ingeniør Henrik Nielsen fik stillingen som teknisk chef på Bornholms Lufthavn, har vi ansat Anders Bjerregaard. Anders startede sin faglige karriere som elektriker hos et lokalt el-installatørfirma, mens han fortsatte med at uddanne sig til installatør for endelig at slutte af med en uddannelse som stærkstrømsingeniør.

DET BETYDER, AT ANDERS ER RIGTIG GODT FAGLIGT RUSTET TIL AT SKABE, FORBEDRE OG NYTÆNKE ALT FRA EL-PRODUKTION TIL INSTALLATIONERNE HOS FORBRUGEREN. Desuden har Anders store IT-kundskaber og gør en dyd i at optimere projekterne - både på tegnestuen og hos kunden.

Kontrol af SRO skab

Nexø

El-anlæg

Grønnegade 2 3730 Nexø Tlf 56 49 20 95 mail@knh-el.dk

Rønne

Store Torvegade 115 3700 Rønne Tlf 56 95 09 85 www.knh-el.dk

K. Nyborg Hansen Øens ældste elinstallations firma, grundlagt 1910. Vi servicere Industri, Landbrug og Privatkunder og har stor ekspertise på hvidevare og elevatorservice. Firmaet er repræsenteret over hele øen og har afdeling i Rønne og Nexø.


32

Ny ringvej Ved Bornholms Regionskommunes etablering af ny ringvej i Rønne har vi varetaget tilsyn med arbejdet, der omfattede ca. 1.700 m ny ringvej, 2 rundkørsler, regnvandsbassiner, tilslutning til eksisterende vejanlæg m.v.

Alle opgaver indenfor tømrer/snedker faget klares. Vi står klar med hjælp og vejledning, så kontakt os og lad os få en uforpligtende snak om jeres projekt.

Vi har mange års erfaring som skadeservice firma og har derfor ekspertisen til at hjælpe, hvis skaden skulle ske. Store Torvegade 98 - 3700 Rønne - Tlf.: 5196 6544 - boskov@boskov.dk - www.boskov.dk


33

Ringvejen, Rønne

//Anlægsarbejde Ny infrastruktur ved Leje 3 I forbindelse rederiet Færgens indsættelse af nye Ropax færger til besejling af Leje 3 opstod der behov for at tilpasse infrastrukturen hertil. VI HAR FOR RØNNE HAVN A/S VARETAGET PLANLÆGNING, PROJEKTERING, BYGGELEDELSE OG TILSYN AF:

Råhusentrepriser jm@gudhjem.dk

• Nyt opmarch område for Leje 3 • Ny tilkørselsvej – Tysklandsvej - til opmarchområde, Leje 3 • Ombygning af dele af Finlandsvej samt etablering af ny rundkørsel, Finlandsvej/Munch Petersensvej

Tysklandsvej, Rønne havn

Murerarbejde www.jensmøller.dk

Anlægsarbejde +45 56 48 51 17


34

STEENBERGS TEGNESTUE ER MEDLEM AF Offshore Center Bornholm er et strategisk og kommercielt netværk, der er en ambitiøs offshore aktør i det baltiske område. Offshore Center Bornholm består af tolv virksomheder med interesse i offshore markedet.

Maler- og Gulvfirmaet Aps. v/Casper Holm Nielsen

Alt inden for malerarbejde samt gulvslibning. Kontakt os gerne for uforpligtende tilbud! Vi kommer når det passer Dem - morgen, middag, aften!

Smallesund 10 - 3700 Rønne - Tlf.: 5695 8430 - mail@casperholmnielsen.dk - www.casperholmnielsen.dk


35

Maskingården Rønne ApS Leveringsdygtige i alle former for entreprenørarbejde samt udlejning af maskiner med fører til stort set alle opgaver indenfor entreprenørfaget. Maskingården er indrettet i en gammel slægtsgård der hedder Sandegård. Gården er blevet udvidet med maskinlænger og her er der masser af plads til såvel maskinparken som plads til depoter af sten, jord og grus osv.

Haslevej 146 | 3700 Rønne | Tlf.: 2049 0567 | mail@maskingaarden.dk | www.maskingaarden.dk

Lokalt og professionelt

rkj@sebyg.dk · www.sebyg.dk · tlf. 5649 2626


www.sky-media.dk

STEENBERGS TEGNESTUE · ÅKIRKEBYVEJ 27 · 3700 RØNNE CVR: 15451505 · TELEFON: (+45) 56 95 53 30 · INFO@STEENBERG.DK

Profile for Sky Media

Steenbergs tegnestue  

Steenbergs tegnestue  

Profile for skymedia