Page 1

- EN ATTRAKTIV & AMBITIØS ARBEJDSPLADS


RENOVEST ER ET INNOVATIVT OG MODERNE AFFALDSSELSKAB EJET AF VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

- 2-


Vi er garanter og ansvarlige for, at affaldshåndteringen i Vesthimmerlands Kommune sker miljømæssigt korrekt med skarpt fokus på både borgerservice og ikke mindst miljø og arbejdsmiljø. Renovest er nemlig også en attraktiv og ambitiøs arbejdsplads for de knap 60 engagerede medarbejdere. På de næste sider giver vi et lille indblik i vores arbejdsplads, og hvordan vi håndterer nogle af de affaldsmæssige opgaver, vi løser for Vesthimmerlands Kommune. Læs også om de miljømæssige udfordringer vi håndterer, og hvordan de påvirker vores dagligdag og hele arbejdsområdet med affaldshåndtering. Et område, der frem til i dag har gennemgået en rivende udvikling, hvor intet er ubrugeligt. Alt affald har nemlig en værdi, og vi ser det som vores fornemste opgave at forvalte denne værdi bedst muligt for miljøet, kommunen og borgerne! Velkommen og god læselyst. Adm. direktør Heine Munk

Når du på et tidspunkt ønsker at skille dig Af hensyn til miljøet har vi trykt denne

af med brochuren, beder vi dig aflevere den

brochure på CyclusOffset®, som er lavet

i din papircontainer. På den måde bidrager

af 100% genbrugsfibre, FSC®-certificeret

du også til et bæredygtigt samfund, hvor

og Svanemærket.

ressourcerne forbliver i kredsløbet.

Det vigtigste hos Løgstør Autoværksted er at tilbyde: • Sikkerhed mod uforudsete reparationer • Døgnvagt ring bare på tlf. 9867 1969 • Veluddannede fagfolk og høj service

• Totalleverandør inden for biler • Alle mærker og modeller

Løgstør Autoværksted · Vindblæsvej 63 · 9670 Løgstør · Tlf.: 9867 1969 · dana@logstor-auto.dk

DIN BILPARTNER - VI GLÆDER OS TIL DU KØRER IGEN -3-


Borgerservice tager hånd om borgerne Hos Renovest fokuserer vi på, at der altid bliver taget ordentligt hånd om enhver henvendelse fra borgerne. Derfor er Borgerservice altid klar til at svare eller sende borgeren videre til lige netop dén i organisationen, som kan give det korrekte svar. Når man driver en serviceorganisation som Renovest, er det også helt naturligt, der løbende dukker mange spørgsmål op fra borgerne. Hos Borgerservice er medarbejderne derfor vant til at svare på alle mulige og umulige spørgsmål om både stort og småt. Eller, hvis der er behov for det, sende borgeren videre i organisationen til den helt rigtige kollega, som kan give et klart svar. Klar, parat ”Og jo. Det hænder da, vi må lægge ører til noget, jeg nødigt vil gentage. Men det hører heldigvis til sjældenhederne, og vi gør naturligvis altid alt, hvad der står i vores magt for at hjælpe borgerne med at få løst deres udfordring næsten uanset hvilken medfart, vi må få”. Det fortæller leder af Borgerservice, Mette Jensen, som sammen med sine to kolleger udgør borgernes direkte indgang til Renovest. Hun fortsætter:

”Vi er vant til henvendelser fra både unge og ældre om alt fra årsager til manglende tømning og vejledning om sortering og adgangsveje, til information om opkrævning og priser. Eller for den sags skyld hvordan man bortskaffer et helt specifikt stykke affald”. Svar! For at klæde medarbejderne i Borgerservice bedst muligt på, har Mette Jensen og hendes kolleger alle været på jobrotation i organisationens forskellige afdelinger.

”Og lige netop det, at vi har prøvet at være med på de forskellige indsamlingsordninger, giver os en praktisk indsigt i, hvilke udfordringer der kan være ude i marken. På den måde er vi klædt bedre på til at stille de rigtige og uddybende spørgsmål for at give konkrete råd og den bedste vejledning. Vi arbejder målrettet på, at alle borgere skal have svar hurtigst muligt”, forsikrer Mette Jensen

- 4-


Fremragende modtagelse af ny affaldsordning Der er ikke mange kommuner i Danmark, som har gennemført så omfattende ændringer på så kort tid inden for affaldshåndtering, som vi har her i Vesthimmerlands Kommune. Vi har blandt andet indført tre nye containere, miljøkasser, nedgravede affaldsøer og nye biler til indsamling. Alt sammen i ét hug og med langt større opbakning og succes, end vi overhovedet havde forventet. Det viste sig nemlig, at borgerne i Vesthimmerland virkelig var parate til grønne forandringer og en miljømæssig indsats i deres dagligdag, da vi indførte en ny affaldsordning 1. januar 2016. Den grønne omstilling har naturligvis givet visse udfordringer, og vi anerkender fuldt ud den frustration, nogle borgere oplevede under indkøringsfasen. Men alt i alt har langt de fleste taget imod ordningen som den største naturlighed og med en enestående ildhu og interesse. Det fortjener stor ros.

-5-

Et klart eksempel på denne ildhu er, at vores samlede genanvendelsesprocent på husholdningsaffald i indkøringsåret 2016 steg fra 29 til 40 procent. Dermed er vi allerede kommet endnu tættere på vores 50 procents-mål, som vi skal nå i år 2022.


Gennem mange år har det været et krav fra Miljøstyrelsen,

Vi ved f.eks., hvor meget affald vi modtager, hvor det stammer fra, hvordan vi skal bearbejde det, og hvortil det skal transporteres.

at vi som affaldsselskab skal registrere og indrapportere alt affald, vi modtager.

Denne registrering giver os et omfattende datamateriale, der betyder, at vi til enhver tid kan generere statistikker og nøgletal samt følge udviklingen i affaldsmængderne.

Derfor vejer vi alt affald, vi modtager både fra vores egne indsamlingsbiler, fra genbrugspladserne og fra eksterne vognmænd. Dermed har vi et særdeles detaljeret overblik over hele vores affaldsflow i Vesthimmerlands Kommune.

Affaldsmængder 2015 og 2016 i Vesthimmerlands Kommune

2015

2016

Papir

2015

2015

2016

Glas

VORES AFFALDSLØSNINGER ER BÆREDYGTIGE (OG GAVNER BÅDE DEPONIER, GENBRUGSSTATIONER OG NYBYGGERIER) - 6-

2015

2016

Metal

2015

273

986

114 2016

Pap

Udvalgte affaldstyper

Læs mere på ramboll.dk/affald

837

728 454

603

320

1556

tons

1442

Udførlig statistik over affaldsmængder

2016

Hård plast


VI TILBYDER: Kansas arbejdsbeklædning | Sikkerhedsfodtøj | Skærende værktøjer | Industrigas Almindelig flaskegas | Gasudstyr | Personlige værnemidler til tekniske artikler Bredt udvalg af Værktøj | Kompressorer | Højtryksrensere | Smøreudstyr | Smøreolie | Rengøring Himmerlandsgade 139 | 9600 Aars | Tlf: 98 62 41 88 | info@sb-himmerland.dk | www.sb-himmerland.dk

-7-


Gode ledelsessystemer og medarbejderforhold

STYRKER organisationen Renovest startede tilbage i 1978 som traditionel losseplads med kun tre ansatte. I dag, fire årtier senere, har organisationen knap 60 medarbejdere og er blevet udviklet til et moderne affaldsselskab med fokus på gode ledelsessystemer og medarbejderforhold. Her hos Renovest er det vigtigt, at alle vores medarbejdere har et godt kendskab til den virksomhed og organisation, de er ansat i. Det vil sige, at medarbejderne skal føle, at de selv er en vigtig del af Renovest og dermed tager ansvar for at repræsentere virksomheden, når de er ude i marken.

Miljøledelse og arbejdsmiljø I 2001 blev Renovest certificeret efter Miljøledelsessystemet ISO 14001. Derudover har vi internt i organisationen indarbejdet yderligere krav til kvalitet og arbejdsmiljø. Det betyder, at ledelse og medarbejdere i fællesskab har udarbejdet vores egen miljøpolitik, der udgør grundstenen i vores miljøledelsessystem. På baggrund af dette opstiller vi hvert år nye miljømål, således at alle medarbejdere i organisationen løbende bliver endnu mere fokuserede på, at vi i vores arbejdsdag sparer på ressourcerne og belaster miljøet mindst muligt. Og det er f.eks. lige fra udskiftning til nye lastbiler med tokammersystem, til at vi altid printer duplex – hvilket vil sige print på begge sider af papiret, samt skarpt fokus på diesel-, strøm- og varmeforbrug.

For at sikre at alle medarbejdere kender organisationens mission, vision, værdigrundlag og politikker, benytter vi et visuelt ledelsessystem, vi i daglig tale kalder HUSET, siger økonomichef, Lene Haugaard.

- 8-


Medarbejderforhold styrker indsatsen

Lean minimerer spild og risici

Medarbejdertrivsel har desuden høj prioritet i vores organisation. Derfor arbejder vi målrettet for at sikre de bedst mulige forhold inden for sikkerhed, efteruddannelse og socialt ansvar.

For at undgå spild og samtidig sikre, at vi løbende er bevidste om mulighederne for forbedring, har vi tænkt Lean ind i alle vores opgaver og procedurer. Det kan f.eks. være ved at udarbejde en analyse af værdistrømmen, der identificerer spild og risici i en given arbejdsproces.

Hos Renovest kører vores chauffører f.eks. ikke på akkord, da en regulær timeaflønning skaber bedre vilkår for at udføre arbejdet på forsvarlig vis. Desuden er den klare sidegevinst, at chaufførerne derved også får den fornødne tid til løbende rådgivning og vejledning af borgerne, når de udfører deres arbejdsopgaver ude i marken.

I denne proces har det været vigtigt at inddrage medarbejderne i hele vores organisation, hvilket blandt andet har medvirket til, at vi på baggrund af konkrete forslag fra f.eks. chauffører, har ændret eller direkte implementeret nye tiltag i afdelingen.

Vores fokus på organisationens sociale ansvar betyder, at der er mulighed for intern omrokering og omskoling til andre arbejdsopgaver og ansvarsområder, hvis medarbejdere af én eller anden grund skulle få behov for det.

ko Vi � nk lb Vi urr yder g le en ko s o og og vere ced mp er ded uer. d e in a vi r e yg� le� er n fl ge e o mh em nive o br ek p g ks rvic alle ug si ris br r i v se å er be er uge , s t, g p en l, o e k r s v kom g m r�lp ge orre erin r i de pe ed ass o k t nc te de ed e b for ånd r en nt n e a æ nt dsh v te og hø ffa il ara ffal ri j v l t g sp pro este dslø Ansvarlig es ers �g a ø f v rg ess mi snin no ent dyg sm io ljø ge e ØKONOMI s R es ce ål ne sta r � n r om l se nd l e rre mest mulig værdi t n i ku aff rvic ard n ald e, . for pengene ko .

Vi sørger for sammenhæng i vores KOMMUNIKATION Omtanke for MILJØET

Velfungerende ORGANISATION

Excellent SERVICE

Værdifuld VIDEN

Miljø Energi Ak�v stø�e Affaldshåndtering

Arbejdsglæde Produk�vitet Procedurer Udvikling Plan B

Kunder Affaldsløsninger

Videndeling Informa�on “Selvhenter” CSR/TARGIT mm.

Rum �l (selv) LEDELSE -9-


Vi vægter trafik- og driftssikkerhed højt 23 mand og 17 biler servicerer dagligt borgerne i Vesthim-

Selv om der blandt modkandidaterne var giganter som Carlsberg og Falck, formåede Renovest alligevel at løbe med sejren, fordi organisationen favner hele paletten i arbejdet med trafiksikkerhed. Blandt andet bliver medarbejderne inddraget aktivt, og der bliver f.eks. løbende suppleret med mental køreteknisk træning samt glatbanekurser.

merland med indsamling af dagrenovation, emballageaffald, storskrald og miljøfarligt affald. Sikkerheden er i højsædet, hvorfor Renovest blandt andet har vundet Sikker Trafik Erhverv-prisen. ”Hos Renovest lægger vi meget stor vægt på trafiksikkerhed. Og det er et helt naturligt fokus, når vi dagligt har tonstunge biler, der kører rundt og servicerer borgerne. Derfor bliver ingen af vores medarbejdere målt på tid i forbindelse med kørsel, og akkordarbejde eksisterer ikke i vores organisation, selv om det stadig er et meget udpræget fænomen i branchen. Vores fokus er i stedet rettet på kvalitet, sikkerhed, service og arbejdsmiljø”, fastslår kørselschef Per Sørensen, som har været ansvarlig for kørselsafdelingen siden 2005.

Organisationens markante fokus på sikkerhed betød blandt andet, at Renovest vandt Sikker Trafik Erhverv-prisen i 2014. En pris, der hvert år

Anerkendende skulderklap ”Det er naturligvis rart med et skulderklap, der anerkender vores arbejde, og det betyder utrolig meget for os alle sammen. Det styrker os i at have truffet de rigtige beslutninger undervejs som f.eks., at vi ikke ønsker akkordarbejde”, fortsætter Per Sørensen og påpeger, at chaufførerne dermed har fået den fornødne tid til at rådgive, vejlede og svare på spørgsmål fra borgerne ude på ruten uden at blive ramt på pengepungen. ”At vi ikke praktiserer akkordarbejde, formoder vi har haft en direkte indflydelse på, at vores nye indsamlingsordning fik en bedre opstart, end man overhovedet kunne drømme om. Det betød nemlig, at vores borgere blev - og stadig bliver - mødt af servicemindede chauffører, som er klædt på til at besvare de fleste spørgsmål med det samme – og det synes vi er god service”, fastslår Per Sørensen.

bliver uddelt af Rådet for Sikker Trafik.

VÆGTE OG SOFTWARESYSTEMER Navervej 26 - DK-8382 Hinnerup Tlf. +45 86 98 55 77 www.danvaegt.dk - danvaegt@danvaegt.dk - 10 -


Teknologi giver dokumentation Renovest har indført nye teknologiske muligheder i den daglige drift for at højne både arbejdsmiljø og driftssikkerhed. De fleste biler har f.eks. lav indstigning, hvilket gør at chaufførerne ikke belaster kroppen i samme grad som tidligere, hver gang de skal ind og ud af bilen. Det giver samtidig også den fordel at chaufføren på stærkt befærdede veje kan benytte den brede dobbeltdør i højre side.

et uventet problem – det kan f.eks. være en parkeret bil, der spærrer for adgang til affaldscontainerne – kan chaufføren endvidere tage et foto af de faktiske forhold og uploade billedet til IT-systemet.

Desuden har alle bilerne monteret et bak- og cyklistkamera, så man kan se, om der er forhindringer på vejen både bagud og ved højresving. Derudover er alle biler udstyret med en tablet, der informerer om alle relevante data på en given adresse, eksempelvis hvis der er noget særligt, man skal tage hensyn til ved afhentning. Opstår der

”Dermed kan vores administration med det samme se den reelle årsag, hvis der opstår tvivl om chaufførens håndtering af sagen. På den måde er det lykkedes os at reducere antallet af klagesager til et absolut minimum” slutter kørselschef, Per Sørensen.

Recycling A/S

Sortering af slagger - 11 -

• 20 års erfaring • Konstruktion og udvikling af maskiner • Sortering i Danmark, Norge, Sverige, England og USA

Se mere på meldgaard.com


Strenge miljøkrav og høje genanvendelsesprocenter Renovest driver fire genbrugspladser i henholdsvis Aars,

Det er vigtigt at påpege, at den høje genanvendelsesprocent i dag, ikke alene er et udtryk for øgede affaldsmængder. Faktisk forholder det sig således, at jo finere vi opdeler affaldet, des højere priser kan vi efterfølgende opnå. Det er vores medarbejdere ude på genbrugspladserne meget opmærksomme på, og de gør derfor dagligt en stor indsats og et stort stykke arbejde for at opfylde vores fælles ambition om både mere og bedre genanvendelse.

Oudrup, Farsø og Aalestrup.

Genbrugspladserne har i 2016 været besøgt mere end 150.000 gange og er derfor en af de suverænt mest besøgte ”installationer” i kommunen. Til trods for de nye og stærkt udvidede sorteringsmuligheder derhjemme, har vi ikke kunnet konstatere fald i antal besøgende på genbrugspladserne. Det vidner om, at borgerne i måske endnu højere grad end tidligere, tager del i og ansvar for et bæredygtigt samfund. Vi er de senere år blevet rigtigt dygtige til at genanvende vores affald. Det sker i takt med, at vi alle har fået øjnene op for, at alt vores affald faktisk udgør en vigtig ressource.

Vi er naturligvis underlagt en lang række lovkrav, men i virkeligheden går vi ofte et

Resultatet af denne succes er, at den samlede mængde affald til genanvendelse er støt stigende hvert eneste år. Affald, der tidligere bare blev brændt, men som vi i dag sorterer i mange forskellige fraktioner til mange former for genanvendelse.

skridt eller to længere, end loven kræver. Det gør vi både fordi, vi har forpligtet os selv via vores egne ambitiøse målsætnin-

Det er et klart bevis for, at vi er blevet bedre til at genanvende næsten alle materialer. Et eksempel er, at vi for blot få år siden sendte alle udtjente toiletter og håndvaske til deponi.

ger, men vi gør det i dén grad også, fordi vi er oprigtigt interesserede, og vi alle har en fælles forpligtelse til at passe på vores miljø

Det vil helt lavpraktisk sige, at de blev gravet ned under jorden. I dag har man derimod fundet ud af, at de kan genanvendes til blandt andet stenuld, hvorfor sanitet i dag er en separat fraktion på genbrugspladserne.

af respekt for de kommende generationer. - udtaler driftsleder for genbrugspladserne, Svend Aage Poulsen

- 12 -


Fra chaufførsæde til kontorstol

Mange års praktisk erfaring og indsigt fra renovationskørsel skabte grundlag for en administrativ stilling i Borgerservice. Kurt Pedersen har i sin arbejdsdag derfor fået udskiftet chaufførsædet med kontorstol, skærm og mus.

I 2016 blev Kurt fuldtidsansat i administrationen hos Renovest.

Kurt Pedersen behandler dagligt sager om adgangs- og tilkørselsforhold, placering af affaldsøer og generel vejledning til borgere om affald. Da Kurt Pedersen i sin tid blev ansat hos Renovest, var det som chauffør. Men de mange års praktisk erfaring betød, at det gav god mening at udnytte hans viden i organisationen til administrativ planlægning og Borgerservice.

”Oprindeligt blev jeg egentlig ansat til at køre papir tilbage i 2005. Men efter en årrække som chauffør fik jeg lejlighedsvis tilbudt at køre AT – det vil sige at køre ud til borgere for at vejlede om, hvor og hvordan de f.eks. skal justere adgangs- eller tilkørselsforhold, så både kommunens og Arbejdstilsynets regler kan blive overholdt”, fortæller Kurt Pedersen.

- 13 -

”Det er selvfølgelig meget anderledes at sidde på kontoret, når jeg var vant til at køre ude. Men jeg er utrolig glad for, at ledelsen spurgte mig, da jeg altid har haft lyst til at prøve nye ting. Jeg føler også, jeg netop kan være med til at gøre en stor forskel, fordi jeg kan tage min praktiske erfaring ude fra ruterne med ind i planlægningen på kontoret”, fastslår Kurt Pedersen.


SOCIALT ANSVAR HOS IGEN IGENBRUG I 2008 åbnede Renovest genbrugsbutikken IGEN IGEN BRUG.

Det er en 600 kvm genbrugsverden, hvor man fokuserer på det sociale ansvar – ikke kun lokalt men også i den tredje verden.

- 14 -


Hver morgen klokken ti, stiller Lise de to velkendte flag ud foran indgangspartiet til genbrugsbutikken IGEN IGEN BRUG. Lise er én af butikkens vigtige medarbejdere, som sørger for, at IGEN IGEN BRUG er en lille perle midt i al skraldet på genbrugspladsen i Oudrup. Genbrugsbutikken åbnede i 2008 og har siden udviklet sig til en stor succes. Her kommer kunder fra morgen til aften hver eneste dag, og flere af kunderne kommer forbi flere gange om ugen.

”Vi sørger for, at der kommer nye varer på hylderne hver dag, og jeg tror, det er derfor, kunderne kommer så tit. Det er kommunens borgere, som selv afleverer varerne til genbrugsbutikken, og når de brugbare varer er blevet sorteret, vasket og prismærket, bliver de sat på plads i butikken”, fortæller Lise Andersen

- Hun er i daglig tale butiksbestyrer og butikkens eneste fuldtidsansatte.

Tilpasser ansættelsesforholdet ”Vi har som en social ansvarlig organisation valgt at ansætte medarbejderne i vores genbrugsbutik på såkaldt CSR-lignende vilkår. Det vil sige, at vi tilpasser ansættelsesforholdet til den enkelte medarbejder. På den måde hjælper vi årligt, udover de faste i butikken, yderligere 4-5 personer med at vriste sig ud af en fastlåst ledighed på arbejdsmarkedet. Vi sørger for at booste deres CV og give dem en hjælpende hånd, så de lettere kan komme i arbejde igen”, fortsætter Heine Munk om ansættelserne, der også kaldes RAM-ansættelser, hvilket vil sige Rummeligt ArbejdsMarked.

Genbrugsbutikken IGEN IGEN BRUG omsætter årligt for mere end 1 million kroner, hvilket udover det sociale ansvar som lokal arbejdsplads også betyder en årlig donation af den samlede omsætning til forskellige velgørende organisationer.

Logo No:

ESM383

Width: 217 Height: 100

De andre medarbejdere i butikken er nemlig ansat på forskellige individuelle ordninger med flextid og deltid, da et vigtigt fokusområde med IGEN IGEN BRUG, er det sociale ansvar, påpeger adm. direktør hos Renovest, Heine Munk

Alt indenfor tømre, snedker og glasarbejder udføres v. Rene Engemand Læs meget mere om genbrugsbutikken på www.igenigenbrug.dk eller på www.facebook.com/renovest.dk

- 15 -

SALLING APS

98 68 10 68 / 20 91 30 60


MolokClassic®: Delvist nedgravet undergrundscontainer.

UNO & DUO: Helt nedgravet undergrundscontainer.

MolokDomino®: Delvist nedgravet undergrundscontainer.

Løsninger til fleksibel affaldssortering fra joca joca leverer fleksible affaldssorteringsløsninger til ethvert behov. Uanset om der er tale om 2-hjulede containere til den enkelte husstand eller der skal sorteres affald i boligforeningen, på miljøstationen eller i parken ved hjælp af en helt eller delvist nedgravet løsning.

www.joca.dk

Industrivej 6 DK-7830 Vinderup +45 97 44 36 66 joca@joca.dk

Skraldeskolen uddanner tusindvis af affaldsagenter Med et fortsat øget fokus på miljø og genbrug er det vigtigt at starte hos vores yngste borgere. Skraldeskolen har derfor stor succes med årligt at uddanne folkeskoleelever til dygtige affaldsagenter i Vesthimmerlands Kommune.

Skal vi i fremtiden have endnu større succes med at passe på vores miljø og blive endnu bedre til at genanvende vores ressourcer, er det vigtigt, at vi også fokuserer på vores yngste borgere. Derfor har vi et helt gratis tilbud målrettet alle børn i 0. til 6. klasse. De kan blive uddannet til Affaldsagenter i Skraldeskolen. Det betyder, at børnene både teoretisk og praktisk lærer en masse om, hvad der sker med affaldet, og hvorfor det er så vigtigt, at vi alle bliver endnu bedre til at sortere, genanvende og genbruge.

Undervisning i Skraldeskolen er en enorm succes, og der er ingen tvivl om, at det er et stort bidrag til børnenes bevidsthed om, at vi alle skal passe på jordens ressourcer.

Skraldeskolen har med stor succes allerede uddannet mere end 13.000 affaldsagenter blandt de yngste borgere. Mod betaling tilbyder Skraldeskolen også undervisning af andre gruper f.eks. studiegrupper, pensionistforeninger, ERFA-grupper og lignende. Her tilpasser vi gerne undervisningen ud fra specifikke ønsker og behov. Læs meget mere om Skraldeskolen på www.skraldeskolen.dk

RENOVEST A/S · Stengårdsvej 33, Oudrup · 9670 Løgstør · Telefon 98 68 32 00 · CVR 37276588 · info@renovest.dk www.renovest.dk og www.facebook.com/renovest.dk

Renovest 2017  
Renovest 2017