__MAIN_TEXT__

Page 1

SPÆNDENDE STUDIEMILJØ - med god undervisning præget af nærhed og rummelighed


ET SOCIALT STUDIEMILJØ KAMMERATERNE, LÆRERNE, HELE SKOLENS STEMNING ER VIGTIGE I DE TO ELLER TRE ÅR, DU SKAL FØLGE EN AF VORES UDDANNELSER. PÅ NAKSKOV GYMNASIUM OG HF ER ALLE INDSTILLET PÅ AT SKABE ET GODT STUDIEMILJØ.

INTRODUKTIONSFORLØB HVILKEN UDDANNELSE OG HVILKET JOB DRØMMER DU OM AT TAGE? STX Fra skolestart får du en meget anderledes skoledag, end du er vant til. I de første måneder kommer du ikke i én klasse, men på flere hold, som er sammensat forskelligt. Du skal derfor i introduktionsforløbet regne med at være sammen med mange forskellige kammerater i de forskellige fag. Først i november kommer du i en klasse, som du kan blive i resten af din skoletid. Skolen sørger til den tid for nogle arrangementer, der hjælper klassen til at holde sammen.

2 | Nakskov Gymnasium og HF


Skolen har et rigtig godt fagligt og socialt miljø, og vi lægger vægt på at have et studiemiljø, hvor der er plads til alle”

HF For at du kan komme godt i gang på hf, begynder vi skoleåret med øvelser og introduktioner, så klassen lærer hinanden at kende. Blandt andet arrangerer skolen en hyttetur med overnatning. I de enkelte fag prøver vi at gøre overgangen fra grundskoleniveau til gymnasialt niveau så smidig som muligt.

VI KENDER HINANDEN Nakskov Gymnasium og HF er med sine ca. 300 elever en skole, hvor det er let at komme til at kende hinanden. Blandt andet samles hele skolen jævnligt til morgensamlinger og nogle gange om året til fællestimer. Det giver en god stemning i hverdagen og sikrer, at alle inddrages i fællesskabet.

FREDAGSCAFÉ OG FESTER Det tætte sammenhold viser sig også uden for skoletiden, ikke mindst til vores lukkede fester. I september er der en introfest, hvor hele skolen spiser sammen, og elever fra 2hf, 2g og 3g finder selv på og optræder med en revy. Foruden det store skolebal, årets elevfester og fredagscafé kan du glæde dig til teater- og forårskoncerter samt musicals, hvor du og dine kammerater selv optræder.

Nakskov Gymnasium og HF | 3


4 | Nakskov Gymnasium og HF


FAGLIGT FOKUS PÅ NAKSKOV GYMNASIUM OG HF ER VI AMBITIØSE PÅ DINE VEGNE. VI VIL HAVE DIG TIL AT UDNYTTE DIT FULDE POTENTIALE OG NÅ SÅ LANGT SOM MULIGT. DERFOR STILLER VI EN RÆKKE GODE LÆRERKRÆFTER OG RESSOURCER TIL RÅDIGHED OG LYTTER TIL DINE ØNSKER OG PLANER. HØJE FORVENTNINGER OG KRAV

Jeg har fået mere viden, og jeg er blevet meget mere selvsikker, i forhold til da jeg gik i grundskolen. Gymnasiet har åbnet for mange fremtidsmuligheder.”

Skolen stiller krav, men vi følger også op og

BREDT FAGUDBUD PÅ FLERE NIVEAUER

støtter dig i at nå dine mål. Uanset om du

Uanset hvilken studieretning du vælger,

ligger i front eller længere tilbage i feltet,

får du tilbudt en række fag på forskellige

kan du forvente, at vi giver dig de rigtige

niveauer. Det gør det nemmere for dig at

udfordringer og en bred vifte af support.

sammensætte præcist det studium, der

Undervisningen kræver en holdindsats, hvor

passer til dine interesser og evner.

hver især bidrager til at løfte både sit eget og hele klassens niveau.

Nakskov Gymnasium og HF | 5


ENGAGEREDE LÆRERE Hver klasse har et antal teamlærere, der følger såvel klassen som den enkelte elev på nærmeste hold. Samtidig skaber det tætte samarbejde mellem lærerne basis for en række projekter og initiativer på tværs af klasserne. Undervisningen er hele tiden i bevægelse, og blandingen af nye og velafprøvede emner og metoder åbner for ny viden.

Stemningen er mere seriøs i gymnasiet end i grundskolen. Her er der fokus på karaktergennemsnittet, og det har betydning for, hvor man kan studere videre, så folk tager sig mere sammen.”

EKSKURSIONER OG STUDIETURE Det giver noget helt særligt at drage ud sammen for at finde ny viden og inspiration – uanset om det drejer sig om at studere frøer i en nærliggende mose eller træne det spanske sprog i Barcelona. Gennem dit

IT er højt prioriteret i undervisningen på

studieforløb vil du opleve en række endags-

Nakskov Gymnasium og HF. Hver en krog

ekskursioner, og skolen planlægger i hver

har fuld Wi-Fi-dækning, og samtlige lokaler

klasse en uges studierejse til udlandet.

er udstyret med smartboards.

MALERFIRMAET

GRUNTH-HANSEN Aps

6 | Nakskov Gymnasium og HF

FULDT OPDATERET PÅ IT


Nakskov Gymnasium og HF | 7


TREÅRIG STX GRUNDFORLØB 3 MDR. - Intro til gymnasiet og valg af studieretning

STUDIERETNINGSFORLØB 2 ÅR OG 8 MDR. Inden for en af følgende studieretninger: Naturvidenskab: matematik, fysik og kemi eller biologi og kemi Samfundsfag: kan læses sammen med enten matematik, engelsk, fransk eller tysk på A-niveau Sprog: engelsk på A-niveau kan kombineres med andre sprog på A- og B-niveau eller med samfundsfag på B-niveau Musik: musik på A-niveau kan læses sammen med enten matematik, engelsk, fransk eller tysk på A-niveau.

TOÅRIG HF Fra august 2017 er hf rettet mod professionsuddannelserne (fx politibetjent, sygeplejerske og folkeskolelærer). Andet år organiseres delvist i fagpakker, som understøtter din karriereretning.

VI FORVENTER AT TILBYDE FØLGENDE FAGPAKKER: Sundhed og ernæring: for eksempel sygeplejerske, laborant og fysioterapeut Pædagogik: for eksempel folkeskolelærer, pædagog og socialrådgiver Uniformsfag: for eksempel politi, officer og pilot Teknik og it: for eksempel it-teknolog, maskinmester, katastrofe- og risikomanager

8 | Nakskov Gymnasium og HF


Man lærer hurtigt de andre på gymnasiet at kende, fordi skolen gør meget for at styrke det sociale liv”

Nakskov Gymnasium og HF | 9


VELKOMMEN TIL CAMPUS NAKSKOV - BYENS AKTIVE KULTUR- OG UNDERVISNINGSMILJØ

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF ER EN DEL AF ET STØRRE CAMPUS, HVOR DU OGSÅ FINDER IDRÆTSCENTER, SVØMMEHAL, MUSIKSKOLE, UNGDOMSSKOLE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, ANDRE UDDANNELSER OG JOBCENTER.

MODERNE FAGLOKALER

FRITIDSMULIGHEDER

SAMARBEJDER

I løbet af de seneste år er skolens lokaler

På Nakskov Gymnasium og HF tilbyder

Nakskov Gymnasium og HF samarbejder

og faciliteter blevet renoveret, så alle har

vores lærere frivillige aktiviteter inden for

med blandt andet Lolland Musikskole,

gode forhold. For eksempel har eleverne

idræt, drama, musik og billedkunst uden

Ungdommens Uddannelsesvejledning, de

mulighed for at spille i bands i musikhuset,

for undervisningstiden. Mange elever går

øvrige uddannelser på Campus Nakskov og

og i det lyse, åbne billedkunstlokale skabes

desuden sammen om at deltage i frivilligpro-

med Lolland Kommunes ungerådgivning.

der spændende projekter, som udstilles i

jekter uden for skolen.

skolens fællespmråder.

10 | Nakskov Gymnasium og HF


SKOLEN:

STUDIEVEJLEDERNE:

LÆRERNE:

Nakskov Gymnasium og Hf Søvej 6 4900 Nakskov

Alle klasser har en fast studievejleder gennem hele deres uddannelsesforløb.

Email adresse: lærernes initialer efterfulgt af @nakskov-gym.dk

Telefon: 54 91 43 00 Fax: 54 91 42 99 gymnasiet(at)nakskov-gym.dk

Skolens studievejledere tager sig af både hele klasser og enkeltelever.

Kontoret er åbent dagligt: 9.35-15.00. Rektor kan træffe i kontorets åbningstid eller efter aftale.

Din foretrukne samarbejdspartner, når du mangler hjælp til alt inden for: El / Automatik

Energioptimering

VVS / Smed

Pilleovne

Alarm / Overvågning

Varmepumper

SERVICEVAGT – hele døgnet

54 95 03 00

Linkøpingvej 30 4900 Nakskov Tlf. 54 95 03 00 Englandsvej 25 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 17 75 01

aktivel@aktivel.dk · www.aktivel.dk Nakskov Gymnasium og HF | 11


www.sky-media.dk

Næsten alt er muligt Hvor er du om et par år? Og hvad har du oplevet undervejs? Næsten alt er muligt. Specielt hvis du har en bank, der er med dig. Læs om dine muligheder i Jyske Bank på 1827.dk. Eller kig ind – så hjælper vi dig godt på vej.

Nygade 4 • Nakskov • TLF. 89 89 16 00

SØVEJ 6 · 4900 NAKSKOV · TLF 54 91 43 00 · MAIL: GYMNASIET@NAKSKOV-GYM.DK

Profile for Sky Media

Nakskov Gymnasium og HF 2017  

Nakskov Gymnasium og HF 2017  

Profile for skymedia