Page 1

NØRRE SNEDE-EJSTRUPHOLM-KLOVBORG

ET BREDT FÆLLESSKAB – sikrer en god dagligdag


2 aeldresagen.dk/lokalafdelinger/Nørre Snede aeldresagen.dk/lokalafdelinger/Ejstrupholm aeldresagen.dk/lokalafdelinger/Klovborg

NØRRE SNEDE-EJSTRUPHOLM-KLOVBORG

INDHOLD side 3 VELKOMMEN TIL Ældre Sagen Nørre Snede Ejstrupholm-Klovborg

side 12 Om at være FRIVILLIG side 13 EN TRYG START PÅ DAGEN

side 4 LOKALT FOKUS PÅ ældreområdet

side 14 DEMENS -familievenner

side 6 ÆLDRE SAGEN Centralt / Lokalt

side 15 OM AT VÆRE PÅRØRENDE

side 8 DE 10 VÆRDIGHEDSKRITERIER

side 16 Gode tilbud om HJÆLP OG STØTTE

side 18 PÅ TURE I GODT OG TRYGT SELSKAB side 20 Den bedste motion er den, der bliver til noget side 22 Kulturelle AKTIVITETER side 23 POPULÆRE ARRANGEMENTER I LOKALAFDELINGEN

Bestyrelsen: fra venstre mod højre. Birte Kristensen, 1. suppleant Ella Liboriussen, sekretær Kirsten Thuesen, 2. suppleant Oda Rasmussen, bestyrelsesmedlem Svend Erik Hansen, bestyrelsesmedlem, webmaster Karin Berner Larsen, kasserer Jens Dynes Larsen, 3. suppleant Hans Jørgen Jensen, næstformand Fraværende Ejvind Tholstrup, bestyrelsesmedlem Bernth Bech, formand

Ældre Sagen Nørre Snede Ejstrupholm-Klovborg: Stationsvej 21A, 7361 Ejstrupholm

Formand:

Tlf.: 26701350

Bernth Bech

bernth.bech@gmail.com


3

VELKOMMEN TIL ÆLDRE SAGEN Nørre Snede-Ejstrupholm-Klovborg

I det årsprogram vi udgiver i december, er nævnt alle - næsten alle - de ting, der tilbydes. Der er tilbud til både medlemmer og til de åbne arrangementer i lokalområdet, blandt andet motion, kulturelle indslag, sangaftner samt IT-undervisning, hvilket der er god brug for i den verden, vi lever i nu. Derfor er det også nødvendigt at have et godt samarbejde med kommunen for at få de bedste løsninger til borgerne. Ældre Sagen er også en stor gruppe på den front. Kontingentet, der kommer ind, bliver brugt til både det lokale og det landsdækkende arbejde for ældre. Det er altid det netværk, man har omkring sig, der sikrer, at vores dagligdag fungerer godt. Her er Ældre Sagen en koordinerende organisation for mange. Der er altid mulighed for at få os i tale, og er der gode idéer i omløb, er vi altid klar til at tage imod. På de næste sider vil I møde de aktiviteter, og nogle af de personer, der sikrer at frivilligheden bliver omsat til handling på forskellig vis. Dog er det naturligvis ikke altid muligt, at få det hele med. Ældre Sagen Nørre Snede-Ejstrupholm-Klovborg vil gerne sige annoncørerne tak for deres bidrag til udgivelsen af dette blad og den velvilje, vi møder. Bladet vil give læseren et godt kendskab til det, vi gør og hvilke muligheder og tilbud, der findes lokalt.

Mange af os, der bor i den gamle Nørre Snede-Ejstrupholm-Klovborg kommune, har et fællesskab, der er samlet i Ældre Sagen. Vi har et bredt fællesskab med andre foreninger i vort område og har mange aktiviteter, der er til gavn for ældre. Dette med et medlemstal på 1.260, og ud af alle disse gode mennesker, er der mange, som laver et frivilligt stykke arbejde til glæde for mange forskellige grupper og enkeltpersoner.

Med venlig hilsen Bernth Bech formand for Ældre Sagen Nørre Snede-Ejstrupholm-Klovborg

Ved dødsfald

Forbrugerrådet TÆNK anbefaler at bruge ISO9001 certificerede bedemænd

Nørre Snede: 75 77 10 55 Brædstrup: 75 75 10 81

Vi kan kontaktes hele døgnet ■

Byens ældste og bedst etablerede begravelsesforretning

Vi hjælper med en værdig, smuk og personlig afsked

Få en fast og fair pris

Ring og få gratis tilsendt hæftet “Min sidste vilje”

Højderyggens Begravelsesforretning Kristian Bechmann

Ann Østergaard Nielsen

v/Kirsten og Søren Rasmussens eftf. Bredgade 8 / 8766 Nørre Snede / tlf. 75 77 10 55

Brædstrup Begravelsesforretning v/Kirsten og Søren Rasmussens eftf. Rosengade 23 / 8740 Brædstrup / tlf. 75 75 10 81 Kirsten Rasmussen

Søren Rasmussen

www.houkjaerbegravelse.dk


4

LOKALT FOKUS PÅ

ældreområdet I Ikast-Brande Kommune, som Ældre Sagen Nørre Snede-Ejstrupholm-Klovborg hører ind under, er der især to personer, som er involveret i det politiske arbejde på ældreområdet. Det er borgmester Ib Lauritsen og formanden for sundheds- og omsorgsudvalget, Frank Heidemann. Frank Heidemann: Vi har stillet dem et par spørgsmål, for at høre mere om deres opfattelse af samarbejdet med Ældre Sagen lokalt, og hvilket fokus de på de ældre borgere i disse år.

Ib Lauritsen: Hvordan oplever du samarbejdet med Ældre Sagen lokalt? – Allerførst vil jeg gerne sige, at jeg synes, at Ældre Sagen helt generelt gør det godt, og at vi har et godt samarbejde. Jeg havde en rigtig god oplevelse, da jeg var ude at tale med lokalafdelingen i Nørre Snede-Ejstrupholm-Klovborg. De folk, der er involveret i Ældre Sagen derude, gør et kæmpe stykke arbejde for andre end dem selv. Der er en positiv og konstruktiv ånd, og det er rigtig dejligt. Men også vigtigt. For jeg tror, at vi i fremtiden kommer til at tale meget mere frivillighed. I og med at der kommer flere og flere ældre mennesker, og de økonomiske midler sandsynligvis ikke vokser tilsvarende, så tror jeg, at en organisation som Ældre Sagen og andre organisationer af samme type, kan komme til at spille en væsentlig rolle. At der bliver et tættere samarbejde om opgaveløsningen på ét eller andet niveau.

Hvad ser du som det vigtigste indsatsområde indenfor ældrepolitikken i dag? – Sund aldring. I takt med at den gennemsnitlige levealder heldigvis er stigende, kan man imødese flere ældre med mange kroniske sygdomme og andre skavanker. For at sikre så mange år, hvor ældre er fit for fight og ikke har smerter med dermed følgende belastening af sundhedsvæsenet er det vigtigt, at vi lykkedes med, at ældre både fysisk og psykisk har et godt liv – også i de sidste år.

Hvad har I i støbeskeen lokalt på ældreområdet i de kommende år? – Vi indgår i et pilotprojekt ”Bevæg dig for livet” sammen med DGI og DIF – her er der stor fokus på udsatte grupper og ældreidrætten. I det hele taget er vi privilegerede ved at bo i et område af landet, hvor rigtig mange foreninger og ildsjæle gerne vil hjælpe kommunen med at sikre ældre et godt liv – det skal vi bakke op på alle måder.

Hvad mener du om det arbejde, de frivillige i Ældre Sagen yder i dagligdagen? – Jeg var på besøg på en daginstitution, hvor da sad en frivillig. Vi snakke lidt, og hun fortalte at hun var fra Ældre Sagen. Jeg spurgte hende, om det så var Ældre Sagen, der havde sendt hende derud. ”Nej”, svarede hun, ”men det er en del af vores frivillige arbejde, at vi gerne vil være frivillige på en daginstitution”. Det er utroligt positivt, synes jeg. Når unge mennesker gerne vil tage ned på plejecentret og skabe lidt liv omkring de gamle der, så er det da også rigtig fint, at de ældre vil gøre en forskel for børnene i en daginstitution.

NØRRE SNEDE-EJSTRUPHOLM-KLOVBORG


Bell’s Rengøring PRIVAT ERHVERV HOVEDRENGØRING SLUTRENGØRING RENGØRING EFTER HÅNDVÆRKERE/ NYBYGGERI RENGØRING AF SKURVOGNE

HUSK

Fradragsordningen gælder for rengøring og havearbejde.

- af samme person hver gang

FRIT OG GRATIS Hvis du er visiteret hos Brande, Ikast eller Herning Kommune, kan du frit og gratis vælge os til rengøring. Derudover kan du tilkøbe ekstra rengøring, hjælp til indkøb, strygning osv.

V/Bell Andersen

Social & sundhedsassistent

22 47 95 44 bell@bellren.dk

Godkendt af Ikast-Brande og Herning Kommuner til ”Fritvalgsordningen”


6

ÆLDRE SAGEN Centralt Ældresagen (ÆS) blev startet i 1987 og har vokset sig til 850.000 medlemmer. Det antal er en faktor i forhandlingerne på ældreområdet, som ÆS fører med politikerne på Christiansborg. ÆS’s nye domicil på Snorresgade i København er fyldt med eksperter på alle områder omkring ældre. Afdelingen for samfundsanalyse arbejder konstant med beregninger til brug for påvirkning af ældrepolitikken på Christiansborg, for som direktør Bjarne Hastrup siger: ”Ingen argumentation uden dokumentation” I huset er også rådgivningsafdelingen, der håndterer ca. 30.000 henvendelser årligt. Her sidder jurister, socialrådgivere og økonomer, der hjælper medlemmerne med svar på deres problemer. Der er en redaktion, som tilrettelægger det tidsskrift, vi møder og som giver gode ideer og information videre til medlemmerne. Samtidig udsendes der en oversigt over de arrangementer, der er i ÆS-regi over hele landet. Regnskabsafdelingen vejleder nye kasserere og sørger for, at lokalafdelingernes økonomi er i orden. Huset rummer ekspertise til hjælp for lokale bestyrelser til løsning af opgaver, der går i hårdknude. Danmark er delt op i 10 distrikter med samlet 215 lokalafdelinger, og hvert distrikt har en konsulent fra ÆS tilknyttet til støtte for lokalafdelingerne. Den øverste myndighed er den årlige delegeret forsamling, der består af én repræsentant fra alle lokalafdelinger. De delegerede vælger en landsbestyrelse på 9 medlemmer, som står for den overordnede politiske strategi for ÆS og som arbejder under den vedtagne strategi for 2017 til 2021, nemlig: At Ældre Sagen skal være – og af omverdenen opleves som – en folkelig bevægelse, der med nærvær, indsigt og handlekraft arbejder for et samfund, hvor flest muligt kan leve et godt liv - hele livet.

Lokalt Vores lokale afdeling har lige haft 25 års jubilæum. Vi startede op i 1993 som selvstændig afdeling, og siden har tingene udviklet sig stærkt. Ældre Sagen er en hurtigt voksende organisation – også lokalt. Det økonomiske fundament for vores arbejde er den del af jeres indbetalte kontingent, der kommer centralt fra, hvilket er 10% af kontingentet pr. medlem. Ud fra det finder bestyrelsen mulighederne for vores aktiviteter hen over året. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som varetager lokale og overordnede initiativområder. Der er valgt 3 suppleanter, som deltager i mødeaktiviteterne og det forefaldende bestyrelsesarbejde for at sikre, at de er bedre klædt på til en eventuel fremtidig bestyrelsespost. Der arbejdes hele tiden på nye ideer og initiativer samt opgradering af ”gamle kendinge” - eksempelvis på motions- og IT-siden. Alle ideer og initiativer koster arbejde, og uden frivillig hjælp forbliver det idéer. Man skal aldrig tage frivilligheden for givet, men være taknemlig for det, der bliver løftet af de frivillige. Efter kommunesammenlægningerne er der oprettet et koordinationsudvalg (KU) i den nye Ikast-Brande kommune, som indeholder de tre lokalafdelinger. Tanken med KU er, at Ældre Sagen overfor kommune og anden offentlighed taler med én stemme. Betalingen for bestyrelsens arbejde er den opbakning, der gives fra medlemmerne til de meget forskellige aktiviteter og arrangementer, der bliver afholdt.


7

FOKUS PÅ LIVSKVALITET OG VÆRDIGHED Vores mål er at tilbyde den bedste omsorg og pleje tilrettet det enkelte menneske.”

Friplejehjemmet Grønneparken er beliggende centralt i Ikast, tæt ved både bibliotek og gågade. Her er i alt 45 lejligheder, hvoraf to er indrettet til ægtepar. Grønneparken drives af Danske Diakonhjem. Individuelle ønsker og behov – På Friplejehjemmet Grønneparken arbejder vi målrettet med alle de menneskelige aspekter, og vi gør alt, hvad vi kan for at imødekomme beboerens individuelle ønsker og behov. Vores mål er at tilbyde den bedste omsorg og pleje tilrettet det enkelte menneske, og samtidig har vi stort fokus på at være en attraktiv arbejdsplads, fortæller Tina Rostgaard Madsen, forstander på Grønneparken.

En attraktiv arbejdsplads – For at vi kan tilbyde de optimale rammer for vores beboere, skal vores medarbejdere tilsvarende have de bedst tænkelige rammer for deres arbejde. Vi arbejder hele tiden for at kombinere et godt og værdigt ældreliv og dét, at skabe et trygt hjem for beboerne – med en god arbejdsplads. Fordi de to ting hænger sammen. Derfor lægger vi meget stor vægt på, at vores medarbejdere oplever stor lydhørhed, har stor medbestemmelse og mærker, at vi har stor tillid både til deres faglige og menneskelige kompetencer, forklarer Tina.

Medindflydelse på madplanen – I forbindelse med at Grønneparken blev friplejehjem, har vi bygget vores eget køkken og laver selv al maden fra bunden af. De betyder blandt andet, at vores beboere har indflydelse på madplanen og altid selv må bestemme deres fødselsdagsmenu.

Beboere fra hele landet – Man kan frit, på tværs af kommunegrænser, vælge at blive skrevet op til en lejlighed her på Grønneparken. Det kræver blot, at man er visiteret til en plejebolig af sin hjemkommune, og vi har beboere fra hele landet, slutter Tina Rostgaard Madsen.

FRIPLEJEHJEMMET GRØNNEPARKEN


8

De 10

VÆRDIGHEDSKRITERIER For Ældre Sagen er værdighed det vigtigste pejlemærke for ældreplejen i Danmark. Værdighed skal være den røde tråd, fra det øverste lovgivende niveau til mødet mellem de professionelle og den enkelte svækkede ældre, der har brug for hjælp. I samarbejde med FOA og Dansk Sygeplejeråd har Ældre Sagen formuleret disse 10 kriterier for værdighed:

1

En bolig, der passer til den enkeltes behov – også ved funktionstab Det betyder, at man tilbydes ændringer i indretningen af sin eksisterende bolig samt hjælpemidler. Det kan også betyde tilbud om en anden bolig, hvor ægtefællen har mulighed for at flytte med, hvis det ønskes.

2 3

Mulighed for at komme ud

4

Varieret og ernæringsrigtig mad i rammer, der giver lyst til at spise

5

Lindrende behandling og en værdig død

6

Støtte til at kunne fungere i hverdagen og få relevant hjælp, når der er behov for det.

Det betyder, at man kan få støtte til at forlade egen bolig i hverdagen, fx til gåtur, indkøb eller besøg.

7 8

Mulighed for at være velsoigneret og klædt, som man ønsker Det betyder fx at få den nødvendige og rettidige hjælp til personlig hygiejne, så man ikke sidder i en brugt ble. Det betyder også støtte til at skifte tøj, hvis man har spildt m.m.

Det betyder gode fysiske og sociale rammer for måltiderne. Det kan fx også betyde støtte til tilberedning af mad og til at spise. Det betyder også, at der er reelle valgmuligheder, og at der tages individuelle hensyn til særlige ønsker og diæter.

Det betyder, at den døende skal tilbydes lindrende behandling, støtte og rammer, som kan tilgodese et værdigt terminalforløb.

Det betyder støtte og hjælp til en træning og genoptræning, der kan styre mulighederne for at fungere i hverdagen, både fysisk, kognitivt og socialt.

9

10

Forebyggelse af sygdom samt kontinuitet og faglighed i omsorg, pleje og behandling Det betyder, at medarbejderne følger den ældres helbredssituation for at forebygge sygdomme og for at kunne sætte ind med den rette pleje, omsorg og behandling, når det er nødvendigt. Det betyder også, at medarbejderne samarbejder på tværs af fag og sektorer, så der sikres mest mulig kontinuitet for den enkelte.

Mulighed for at bevare egen døgnrytme Det betyder, at der tages hensyn til den enkeltes døgnrytme, så den enkelte, så vidt det er muligt, selv bestemmer, hvornår dagen starter og slutter. Det betyder også mulighed for at komme ud i frisk luft og mulighed for at få støtte til at deltage i sociale aktiviteter.

Tilbud om eksistentielle samtaler og samvær med andre Det betyder nærvær og samtaler om det, der fylder for den enkelte. Det betyder støtte til at holde minderne i live og fokus på egen livshistorie. Det betyder, at støtten ikke kun er i forbindelse med de fysiske udfordringer, men i lige så høj grad handler om den mentale sundhed.

Respekt, rummelighed og mulighed for udvikling. Det betyder, at man behandles med respekt og værdighed, selv om man ikke længere kan det samme som tidligere. Det betyder respekt for privatlivet og for personlige grænser. Det betyder, at medarbejdere og ældre taler til hinanden på en ordentlig måde. Det betyder, at man fortsat får mulighed for at udvikle sig og fastholde en meningsfuld tilværelse på trods af forringet helbred.


9

Friplejehjemmet Højbo

Friplejehjem m ed selvbestemm else og adspredels e

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov • Kvalitet i pleje, omsorg og aktivitet • Værdighed og respekt for beboere • Høj faglighed • Tæt samarbejde og en åben dialog mellem beboere, pårørende og medarbejdere • Godt samarbejde på Højbo som arbejdsplads • Godt fysisk, psykisk og socialt arbejdsmiljø • Pæne, hyggelige og harmoniske rammer og velfungerende servicefunktioner

FRIPLEJEHJEMMET HØJBO | Skjernvej 19, Arnborg | 7400 Herning | Tlf. 9714 9144


10

Døjer du med med dårligt blodomløb, kolde fødder eller muskelsmerter? RING OG HØR, OM VI KAN HJÆLPE DIG MED DET, DU BØVLER MED

VAKUUMTERAPI ER EFFEKTIV SMERTELINDRING SAMT HJÆLPER MOD HÆVELSER I ARME OG BEN

Så bør du prøve vakuumterapi HVAD ER VAKUUMTERAPI? Vakuumterapi fremmer livskvaliteten og hjælper kroppens egne helingsprocesser. Det er en effektiv behandling og afhjælpningsmetode til forskellige symptomer relateret til kredsløbet. Undersøgelser viser en markant forbedring af blodcirkulationen, hvilket øger blodgennemstrømningen - især til arme, hænder, ben og fødder.

SYMPTOMER FOR OPSTART AF VAKUUMTERAPI  Dårligt blodomløb i ekstremiteterne (arme, hænder, ben og fødder)  Kramper i ben  Kolde fødder  Trætte ben  Hævede fødder og ben

VAKUUMTERAPI – HVORDAN FOREGÅR DET?

 Nedsat sårheling på fødder og ben

Det er en fuldstændig risikofri behandling, der foregår fuld påklædt, liggende på mave eller ryg.

 Nedsat puls i ben

Behandlingen skræddersyes af en sundhedsfaglig person ud fra dine individuelle behov/symptomer og varer mellem 30-40 minutter.

 Perifert lymfødem (hævelse)

Behandlingen er smertefri og afslappende – eftersom der arbejdes med kroppens egne helingsprocesser.

 Nedsat returløb af blod i benene

 Misfarvning af huden på fødder og ben  Nedsat blodforsyning i ben  Kredsløbsforstyrrelse perifert forbundet med diabetes

TIS A R G tion

ta konsul 5 23 35 tlf. 70 2

Gødstrupvej 60 · 7400 Herning · Tlf. 70 25 23 35 · info@wittclinic.dk · www.wittclinic.dk


VI HAR ALTID TID TIL EN GOD SNAK

EDC Nr. Snede er en ejendomsmæglerforretning med dyb forankring i lokalområdet. Indehaver og daglig leder er Tinne Westfall Lambertsen, som ikke alene har været i branchen – men ansat hos EDC i 27 år. Hun startede i EDC Tørring i 1992, men da afdelingen i Nr. Snede blev etableret i 2000, rykkede hun hertil, og hun har tilmed boet i byen i mere end 30 år og tidligere i nabobyen Klovborg. – Det betyder meget, at man har en tæt tilknytning til og stor viden om sit lokalområde, når man arbejder med noget så tillidskrævende som at sælge folks hus og ejendom. Jeg har et meget stort lokalt kendskab og socialt netværk her i lokalområdet, og det er uvurderligt og utroligt vigtigt, når man som jeg er lokalmægler, fortæller Tinne.

NYT BOLIGPROJEKT NR. SNEDE ”NAMA PARKEN” 2019/2020

Velfunderet lokalkendskab

Kunden er i centrum

– Vi er tre på kontoret. Ud over mig, er vi også Anette Dyreby Thomsen, der har været hos os siden 2010 som administrativ medarbejder. Anette er bosat i Ejstrupholm. Desuden har vi vores trainee, Kasper Thomsen, som også bor i Ejstrupholm. Så vores lokalkendskab er godt funderet.

Noget af det Tinne lægger allermest vægt på i forhold til sine kunder er, at de føler sig godt behandlet. – For os er det vigtigt, at vores kunder oplever, at de får en rar og venlig betjening. Vi har altid tid til en god snak, og der er altid kaffe på kanden. Det er vigtigt, at vores kunder føler sig trygge, at de bliver taget seriøst, at de er i centrum og at vi er lyttende. Det er vi kendt for, og det ønsker vi fortsat at være, slutter Tinne.

Vi dækker bredt – Geografisk set dækker vi Nr. Snede, Ejstrupholm, Hampen, Gludsted og Klovborg, faktisk hele den gamle Nr. Snede Kommune. I vores daglige arbejde sælger vi alt lige fra ganske almindelige parcelhuse til større landbrugsejendomme på op til ca. 20 ha. Så vi dækker meget bredt, både geografisk og i forhold til, hvad vi kan hjælpe vores kunder med, pointerer Tinne.

Nye, spændende boligprojekt især for seniorer – I foråret 2019 starter vi op på et stort ejerlejlighedsprojekt i Nr. Snede, Nama Parken, som består af 26 ejerlejligheder opført i to punkthuse med elevator. Det er et meget spændende projekt, og boligerne er særdeles velegnede for seniorer. Det ser vi meget frem til, og vi er meget stolte over, at vi er en del af dette spændende tiltag i Nr. Snede by.

NR. SNEDE

For os er det vigtigt, at vores kunder oplever, at de får en rar og venlig betjening.”


12

Om at være

FRIVILLIG Uden de frivillige fra Ældre Sagens kolossale indsats, ville nutidens helt store udfordringer som ensomhed og demens fylde endnu mere blandt ældre mennesker i Danmark. Men de frivillige gør en helt fantastisk forskel på mange områder. Det bør vi alle være meget taknemmelige for.

Demens-familieven Bente Poulsen er frivillig demens-familieven i Ældre Sagen. Hvad det går ud på, fortæller hun her: Vi er en gruppe på 11 frivillige mennesker, som har valgt at bruge lidt tid på være støtte for pårørende til demensramte i Ikast-Brande Kommune. Vi har næsten alle et arbejdsliv indenfor sundhedsvæsenet bag os. Her har vi jævnligt set behovet for aflastning blandt pårørende til demensramte.

Man kan være tryg – Det er vores hensigt, at man som pårørende kan være tryg ved, at ens kære er i kompetente hænder, mens man er afsted. Måske har man brug for at deltage i en fritidsaktivitet. Det kan også være, at man blot har behov for at være sammen med andre – eller være helt sig selv for en stund. Så kan man ringe til os og høre, om vi kan komme og være støtte, mens man er væk hjemmefra.

– Man kan ikke sige noget helt konkret om, hvor tit vi er afsted. Lige for tiden har vi én, hvor vi kommer fast hver 14. dag i et par timer. Men pludselig kan der blive ringet - måske fem steder fra, at man gerne vil have vores hjælp. Omvendt kan der gå uger, hvor vi ingen henvendelser har. Det er meget forskelligt. Det er også vigtigt at sige, at man ikke kan ”bestille” en bestemt person til at komme; man skal jo huske, vi arbejder på frivillig basis. Man får fat på os ved at ringe til Anne Kristensen eller mig. Vi har telefontid to gange om ugen, forklarer Bente.

Et frirum med god samvittighed – For mange er det svært at tage det første skridt til at bede om hjælp. Det er en skam, for det er altså helt i orden! Og når kontakten så er etableret oplever vi en utrolig stor taknemmelighed. Der bliver taget så godt imod os, fordi det giver den pårørende mulighed for et tiltrængt frirum – med god samvittighed, slutter Bente.

Kontakt: Tlf. 21 34 42 30 Tirsdage og torsdage kl 11 -13 v/Anne Kristensen eller Bente Poulsen


13

EN TRYG START PÅ DAGEN Hvis man bor alene og ikke har kontakt med familie og venner hver dag, er et tryghedsopkald hver morgen en god og tryg start på dagen. Hos Ældre Sagen iNørre Snede-Ejstrupholm-Klovborg er det Inge Dahl, der koordinerer tryghedsopkaldene. Det har hun efterhånden gjort igennem 11 år. Hun fortæller her, hvordan ordningen fungerer: Folk sidder og venter – Vi ringer hver morgen mellem klokken 8.30 og 9.00 til op mod 10 personer. Vi er fire, der er frivillige opkaldere, og vi ringer hver især en uge ad gangen. Vi holder ret striks på, at vi skal nå at ringe til samtlige indenfor den halve time, fordi folk sidder jo og venter på vores opkald. – Vi får nye brugere af ordningen via hjemmeplejen, som henvender sig, hvis de fornemmer et behov. Det kan også være den vedkommende selv - eller en pårørende, der henvender sig. Jeg kontakter så den person, det drejer sig om, og efterfølgende tager jeg ud og besøger vedkommende og fortæller, hvad ordningen går ud på, nemlig at vi ringer hver morgen.

Hvis vi ikke får fat i vedkommende, prøver vi igen lidt senere. Hvis vi fortsat ikke får fat i personen, kontakter vi hjemmeplejen, som så følger op på det. Vi får så en melding i løbet af formiddagen om, hvad problemet var.

Glade og tilfredse – Når vi har fået en ny bruger på listen, og der er gået et stykke tid, ringer jeg vedkommende op for at høre, om han eller hun er tilfreds med ordningen, eller om det er irriterende, at blive ringet til så tidligt om morgenen. Men alle uden undtagelse har været glade og tilfredse. Og det er de pårørende også, for det er jo også en ekstra tryghed for dem. Det er meget tilfredsstillende, og glæden ved det frivillige arbejde går jo begge veje, slutter Inge.

Kontakt: Koordinator for tryghedsopkald Inge Dahl, tlf. 75 77 13 88


14

DEMENS -familievenner I ”gamle dage” gik man i barndom eller blev forkalket. I dag hedder lidelsen demens og er af forskellige årsager og forhold blevet et udbredt fænomen, der rammer alle grupper. Denne lidelse belaster ikke kun den, der får den, men også i høj grad de pårørende.

Vi har, i fællesskab med de to øvrige lokale Ældre Sagen-afdelinger i Ikast-Brande kommune, lavet en såkaldt demens-familieven-gruppe, som består af personer, der har eller får en faglig indsigt omkring demens. Disse mennesker tilbyder at aflaste den pårørende, der måtte have et ærinde eller bare har trang til at have et par timer fri. Der er meget god fornuft i, at have fokus på den pårørende, som i denne forbindelse løfter en opgave, der kun bliver tungere og tungere. Der skal aflastning til, da man ellers på et tidspunkt står med ikke bare én men to behandlingskrævende mennesker. Dette er hverken en menneskelig eller økonomisk værdig løsning.

VVS Ring for tilbud: Tlf. 20 86 10 74 hj@esmvvs.dk • www.esmvvs.dk Brandevej 30 • 7361 Ejstrupholm


OM AT VÆRE PÅRØRENDE

15

– til en dement eller på anden måde alvorligt syg Det er essentielt, at pårørende skal kunne leve gode liv og passe godt på sig selv, samtidig med at de er aktive pårørende. Pårørende yder et meget stort bidrag med at hjælpe svækkede eller syge familiemedlemmer. Hjælpen kan betyde, at svækkede ældre kan opretholde et værdigt og meningsfuldt liv på trods af sygdom. De fleste pårørende hjælper gerne, når der er brug for det. Men mange føler ikke, at de bliver anerkendt, inddraget og støttet i deres indsats.

Passe godt på sig selv Mange oplever også, at det kan have store omkostninger både socialt, økonomisk, arbejds- og helbredsmæssigt, hvis de skal hjælpe gennem længere tid. Det er vigtigt, at pårørende passer godt på sig selv og bliver godt rustet til at overskue, hvordan de håndterer deres rolle som omsorgsgiver. Herunder hvordan det påvirker deres øvrige liv, at de hjælper.

Og fordi sygdommen rammer hjernen, kan det være svært for den demente at give udtryk for sine behov, tanker og følelser. Som pårørende kan det være vanskeligt at vide, hvad der er god omsorg i det aktuelle tilfælde. Fordi en kærlig tænkt handling godt kan blive opfattet helt forkert. Her er det en stor hjælp at være åben overfor nye måder at være sammen på. Både i forhold til, hvordan man taler sammen, opfører sig overfor hinanden og hvad man laver sammen.

Mulighed for aflastning Ikke mindst derfor er det uhyre vigtigt, at man som pårørende har mulighed for at sætte grænser, holde pauser og blive aflastet. Hjælp fra pårørende er et supplement til den kommunale ældrepleje, ikke en erstatning for kommunale ydelser, der er blevet beskåret. Pårørende bør ikke føle sig pressede til at hjælpe, fordi kommunerne sætter serviceniveauet ned! Der er også grænser for, hvilke opgaver pårørende skal hjælpe med. For eksempel er personlig pleje og behandlingsopgaver professionelle opgaver, som bør varetages af kompetence medarbejdere i ældreplejen og på hospitalerne.

En hjælp at være åben Eksempelvis når det handler om personer med demens, er det som pårørende vigtigt at vide og acceptere, at det er demenssygdommen, der er årsag til, at personen er forvirret, ikke husker så godt eller gør alle ting langsomt.

.

Jeg udfører alt indenfor tandproteser Konsultation efter aftale - Ring og hør nærmere

Fonnesbechgade 18b • Tlf. 97 12 14 12 • info@helenebech.dk • www.helenebech.dk Nye Proteser og udskiftning - Gratis og uforpligtende forundersøgelse og tilbud


16

Gode tilbud om

HJÆLP OG STØTTE I en mindre lokalafdeling som vores, der ligger i et område med et indbyggertal på ca. 7.000, er man nødt til at tage hensyn til de øvrige foreningers tiltag og aktiviteter. Vi er for små til at konkurrere, så vi skal i stedet supplere og underbygge hinanden og samarbejde, hvor dette er muligt.

TELEFONSTJERNE

BISIDDER

I lokalt regi har vi en telefonstjerne, hvor fire frivillige på skift hver morgen ringer til enlige borgere, der værdsætter den tryghed, det er at være i daglig kontakt med et andet menneske.

Bisidderen er en anden væsentlig person i et Danmark, hvor gamle bliver ældre, og deres børn bor på den anden side af kloden eller bare i København. Det øvrige netværk skrumper ind, det er derfor væsentligt at have en person at støtte sig til både fysisk og mentalt. Også her er Ældre Sagen klar med kurser i oplæring og forståelse af ens ansvar som bisidder.

BØRNE-HAVEVENNER Nyligt opstartet er to såkaldte børnehavevenner, hvis opgave det er, at læse højt, gå tur og ellers bare hygge sig sammen med børnene i børnehaven. Dette er et supplement - ikke en erstatning af pædagoger. Ældre Sagen har i den forbindelse et helt regelsæt, der skal følges, så formaliteter og jura er i orden. Det er en meget stærk side af Ældre Sagen, der står bag med viden og kompetence på områder, hvor vi almindelige bestyrelsesmedlemmer ikke er klædt tilstrækkeligt på.

DEN HJÆLPENDE HÅND Den hjælpende hånd er et forsøg på at løse små opgaver hos ældre medborgere med skyldig hensynstagen til diverse servicevirksomheder, så der ikke bliver tale om konkurrenceforvridning. En balancegang, som endnu og heldigvis ikke - har givet anledning til protester. Eksempler kunne være at skifte pæren i loftslampen, indstille fjernsynet m.v. Ting, som for os andre, der endnu ikke er ramt på bevægeapparatet, er selvfølgelige selv at klare.


17 v

Disse mennesker er jo guider i en rasende udvikling, hvor der langsomt kommer flere og flere med på vognen. For den generation, der først har mødt denne udvikling i en sen alder, er det guld værd med en sådan støtte, da udviklingen jo ikke stopper her, men åbenbart fortsætter med uformindsket styrke.

IT PÅ PLEJEHJEM

IT Med hensyn til IT må vi sige, at trods vores beskedne størrelse, så ligger vi i Superligaen, da vi har vores eget IT-kraftcenter: SOFUS! Nej, det er ikke den sidste nye model fra Apple, men en tidligere kørelærer, der har kastet sig ud i at udforske disse systemer helt ind til printpladerne. Samme Sofus er én af forhåbentlig snart flere IT-konsulenter i vores distrikt (distrikt 2, der er den vestlige del af Midtjylland), som også har været gæstelærer i resten af Jylland og Fyn. Sofus og hans otte hjælpere holder åben datastue, hvor man kan komme med sin egen pc’er og egne IT-problemer for at blive undervist i tablet, Iphone, Facebook m.m. Der er også andre tilbud i datastuen - sidste skud på stammen er et kursus i slægtsforskning.

Historien om IT på plejehjem skal også fortælles her. Inspireret fra et sted i Sønderjylland tog Sofus initiativ til at afprøve det lokalt. Ældre Sagen donerede en del af udstyret, resten fandt man selv pengene til på det udvalgte plejehjem, hvorefter man gik i gang. Undervisningen/vejledningen rettede sig ikke kun til beboerne, men også til personalet samt en håndfuld frivillige. Resultatet her et godt år efter er, at nogle kan skrive mails til familien, andre skyper, andre igen er tilpas med at spille spil. Opsummeringen fra personalet er, at der er blevet mere tid til det arbejde, der skal gøres, fordi beboerne nu er blevet engageret.

I moderne sprogbrug hedder det vist ”win-win”. Alt dette lader sig gøre, fordi man har kapaciteten. Den samlede bestyrelse er enige om hver aften, at bede til de ”højere magter” om ikke nok vores 80-årige Sofus må leve rigtig, rigtig længe! Ellers ved vi ikke helt, hvad vi skal gøre.

Grønneparken er et friplejehjem, der lægger vægt på kreativ tænkning, høj faglighed og indflydelse blandt beboere, pårørende og personale. Vi har livskvaliteten i fokus og værdsætter samarbejdet med pårørende for at bevare den enkelte beboers værdighed og lyst til livet Grønneparken har et dygtigt og veluddannet personale, som besidder fagligheden til at løse en bred vifte af opgaver med stor professionalisme, med respekt for beboeren og med den omsorg, det kræver. Grønneparken er kendt som en attraktiv arbejdsplads, hvor personalet har medindflydelse på, hvordan arbejdet udføres og får lov til at bruge deres kompetencer

Friplejehjemmet Grønneparken Nørregade 30, 7430 Ikast Tlf. 96 26 36 00 trm@diakon.dk www.groenneparken.dk


18

PÅ TURE I

GODT OG TRYGT SELSKAB Oplevelser giver fornyet energi og ofte nye venskaber. Ældre Sagen arrangerer rejser og udflugter et par gange om året.

Prag I 2019 har vi en 5-dages bustur i maj til Prag, som er en af Europas smukkeste hovedstæder. En rejse til Prag er en tidsrejse mellem det gamle og det nye Tjekkiet. Det er en tur, som mange gerne vil med på, så bussen er så godt som næsten fyldt op.

Nationalpark Thy Nord En af de sidste dage i september har vi en enkeltdags tur til Nationalpark Thy Nord. Turen er arrangeret i samarbejde med Danske Pensionister i Ejstrupholm. Vi skal besøge flere hyggelige og smukke steder bl.a. Humlum Fiskerleje, Hanstholm Vildtreservat, Thaggaards Plantage og Det gamle Røgeri og flere andre spændende steder. Kronhjorten er i brunst på dette tidspunkt, måske får vi ham se i kamp eller måske hører vi ham brøle for at gøre opmærksom på, at han er til stede. Det bliver en flot tur i det gryende efterår.

Ældre Sagen Nørre Snede-Ejstrupholm-Klovborg arrangerer både rejser og udflugter, som er skræddersyet til medlemmerne. De fleste kan deltage uanset, om man rejser alene eller tager afsted flere sammen. Maastricht og André Rieu Sidste år havde vi en hyggelig og oplevelsesrig tur i juli til Maastricht, hvor vi oplevede André Rieu på hjemmebane. Det var en fantastisk aften med varme på omkring 25 gr. og ingen skyer på himlen. Musikken gik lige i hjertekulen på alle, og vi dansede og sang det bedste, vi evnede til den pragtfulde musik.

Tirpitzbunkeren I september havde vi en lærerig tur til Tirpitzbunkeren ved Blåvand. Det var spændende at opleve den gamle kanonstilling, der ligger som en kolos i sandet og gemmer på historier fra Atlantvolden, Hitlers enorme bunker-projekt. På hjemvejen besøgte vi Danmarks første Andelsmejeri, Hjedding Andelsmejeri.


19

DEN TILKØBTE HJÆLP KAN INDBERETTES SOM HÅNDVÆRKERFRADRAG Bell Andersen etablerede sin virksomhed med hjælp til rengøring, for både privat og erhverv og borgere, som er visiteret til fritvalgsordningen i Ikast-Brande og Herning kommuner samt vikarbureau indenfor plejesektoren i efteråret 2004. Hurtigt voksede både antallet af kunder og ansatte. Omkring 10 år senere solgte Bell vikarbureauet fra. Bells Rengøring er bosiddende på Vestermarken i Brande og tæller i dag ca. 30 ansatte – foruden Bell selv.

Samme assistent hver gang

Bell’s Rengøring varetager alle former for rengøring for såvel private som erhvervsvirksomheder. – For private handler det mest om den ugentlige grundige rengøring. Det er både yngre og ældre kunder, der gerne vil have vores hjælp hertil. Ofte indgår der også en decideret hovedrengøring en gang eller to om året, siger Bell.

– På erhvervssiden udfører vi også rengøringsopgaver indenfor industrien. Det være sig slutrengøring, rengøring af nybyggeri, skurvogne og efter håndværkere. Desuden varetager vi faste ugentlige opgaver med trappevask i ejendomme samt rengøring – enten akut eller ved planlagt ferie i diverse industrivirksomheder.

Vi varetager alle former for rengøring for såvel private som erhvervsvirksomheder.”

– Vores kunder er både private og erhverv, altså kontorer, kantiner, små og større virksomheder/produktioner og butikker, hvor vi sørger for rengøringen. Vi har desuden fraflytningsrengøring fra lejligheder og parcelhuse samt udlejningsejendomme. Uanset hvilken form for rengøring det handler om, eller om det er privat eller erhverv, så er det så vidt muligt den samme assistent, der kommer hver gang. Det giver en mere personlig og tryg oplevelse, forklarer Bell.

Fritvalgsordningen – Er du visiteret af Ikast-Brande eller Herning kommuner til at modtage hjælp til rengøring, kan du frit vælge Bell’s Rengøring til at varetage de ydelser, du er godkendt til. Derudover kan du også tilkøbe ekstra hjælp til eksempelvis indkøb, strygning, ekstra rengøring, hovedrengøring eller måske lidt havearbejde. Alle kan indberette tilkøbt rengøring til håndværkerfradrag, slutter Bell Andersen. Hør mere om, hvad Bell’s Rengøring kan tilbyde ved at ringe på tlf. 22 47 95 44.

Bell’s


20

Den bedste motion er den, der bliver til noget Fysisk aktivitet er sundt. Det samme er socialt samvær – så hvorfor ikke kombinere det? Det er godt for krop og sjæl, hjernen får et boost og vi får fornyet energi af den friske luft og naturoplevelserne. Ældre Sagen Nørre Snede - Ejstrupholm - Klovborg har følgende motionstilbud:

Det er utroligt, at vi kan gå 8 km uden næsten at opdage det, fordi vi går og snakker. Og oveni kommer naturoplevelserne. De dage, hvor vejret er gråt, og hvor vi typisk vil blive hjemme, ja så kommer vi altid afsted, fordi vi skal mødes med de andre. Og er vi først kommet ud, føles vejret aldrig dårligt. Det er ganske gratis at deltage.

De udendørs tilbud: •

Walk and Talk – 5-8 km. Vi mødes den 2. tirsdag i hver måned kl. 9.30. I 2019 går turene til Gludsted Plantage, Harrild Hede, Vrads Sande, Lystrupminde, Hjertestien Brande, Dalen i Klovborg, Isenbjerg, Brandlund Mose, Mattrup Skov, Sejrup Krat og Nørlund Plantage.

De indendørs tilbud: Hvis du er mere til at motionere i tørvejr året rundt, har Ældre Sagen flere tilbud: •

Bowling på Pejsegården er en tilbagevendende aktivitet, som har foregået i Ældre Sags regi i rigtig mange år. Man sørger selv for transport til Pejsegården i Brædstrup. Man betaler 45 kr. pr. gang for bowling og kaffe. Ældre Sagens kontaktmand er Verner Mosegaard, som er koordinator og kan spørges om praktiske ting omkring aktiviteten.

Walk and Talk – 3-5 km. Vi mødes den 3. tirsdag i hver måned kl. 9.30. I 2019 går turene til Ejstrup Sø, Brande, Klovborg, Harrild Hede, Hastrup, Ejstrupholm og Thorlund.

På begge hold mødes vi ved Nørre Snede-Ejstrupholm-Klovborg Hallen, Ejstrupholm Hallen og Klovborg Kino, fylder bilerne og kører til bestemmelsesstedet.

Hver tirsdag eftermiddag kl. 12.50-17 er der bowling på Pejsegården.

På vores gåture er vi en stor flok, der traver rundt i skove, hede og ved søer i nærområdet og nyder naturen imens vi får nogle gode snakke. Det er en åben flok mennesker, der altid har plads til nye.

Hos Nørre Snede-Ejstrupholm-Klovborg Fysioterapi er der holdtræning hver onsdag kl. 10-12 og torsdag kl. 9-12. Fra oktober til udgangen af marts arrangerer Ældre Sagen i samarbejde med Nørre Snede-Ejstrupholm-Klovborg Fysioterapi træning for Ældre Sagens medlemmer. De sidste mange år har der været fem hold, der træner onsdag og torsdag. På hvert hold er der en fysioterapeut tilknyttet, som sørger for opvarmning og forestår træningen. Der deltager godt 60 medlemmer fordelt på de enkelte hold. I maj, juni og august er der en times gratis selvtræning om onsdagen for medlemmer, der har deltaget i vinterhalvåret.

Vi går ikke i faste grupper, men blander os tilfældigt med hinanden undervejs. Midtvejs nyder vi vores medbragte kaffe.

Aktivitetsrådet på Bavnehøj og Ældre Sagen arrangerer sammen gymnastik hver onsdag kl. 10 på Bavnehøj. Alle kan deltage, og der tages hensyn til alder og førlighed, så der er plads til, at alle kan deltage. Deltager man i denne aktivitet, koster det 150 kr. pr. år, som dækker brugen af aktivitetscentret. Prisen kan ikke afskrække og giver også adgang til andre aktiviteter, som afholdes af Aktivitetsrådet.


VAKUUMTERAPI FORBEDRER BLODCIRKULATIONEN Kolde fødder, uro i benene, hævede fødder og ben, trætte ben, kramper i benene. Et dårligt blodomløb kan være årsag til mange forskellige skavanker. Vakuumterapi er en effektfuld behandling af de symptomer, som opstår i forbindelse med kredsløbsforstyrrelser. Når kroppens kredsløb boostes, øges blodgennemstrømningen, og derved får kroppen et kærligt spark til at ’hele’ sig selv. Smertefrit og uden bivirkninger.

– Vores kunder kommer her med mange forskellige lidelser, som giver udfordringer – og ofte smerter i hverdagen eller nedsat livskvalitet. Vakuumterapi har vist sig meget velegnet på et bredt spektrum af lidelser. Lige fra kolde fødder, uro i ben, trætte ben, hævede ben og fødder til sårheling og kredsløbsforstyrrelser perifert forbundet med diabetes, samt meget positive resultater i forbindelse med Hortons hovedpine. Vi er ikke i tvivl om, at det virker, for vi har mange tusinde behandlinger om året alene her på klinikken i Gødstrup.

Et dårligt blodomløb er roden til meget ondt

Behandlingerne tilpasses individuelt

Et dårligt blodomløb medfører at ilt, vigtige næringsstoffer, etc. ikke transporteres optimalt ud til kroppens organer og væv. Ved at udsætte kroppen for skiftevis undertryk og normalt atmosfærisk tryk - som vakuumterapi gør - trænes og udvides blodkarrene.

– Når en ny kunde henvender sig til os, får vedkommende altid en indledende snak med en sygeplejerske. Her taler de om hvilke problematikker, kunden oplever, planlægger et behandlingsforløb, informerer om hvad kunden kan forvente og hvilket program han/hun skal følge. Efter det aftalte antal behandlinger – oftest 10 som et forløb – holdes en evalueringssamtale igen med sygeplejersken for at vurdere, hvordan vakuumterapien er gået. Har det hjulpet som forventet, eller skal der justeres lidt? Det er altid muligt at ændre og tilpasse behandlingerne, så de er optimale for den enkelte person, understreger Kim Simonsen.

I 2016 etablerede handelsvirksomheden Witt A/S en behandlerafdeling med navnet WittClinic. Den første klinik åbnede i virksomhedens store, spektakulære domicil i Gødstrup, tæt ved Herning og som nærmest nabo til det kommende supersygehus. Siden er der åbnet yderligere 20 klinikker med vakuumterapi over hele landet. Det primære behandlingstilbud i WittClinic er netop vakuumterapi, som foregår ved, at kroppens nedre del – ben og fødder – udsættes for skiftevis negativt tryk og normalt atmosfærisk tryk, hvilket stimulerer blodkarrene og dermed forbedrer blodcirkulationen. Behandlingen foregår fuldt påklædt, liggende på mave eller ryg, og den er fuldstændig risikofri.

Virker på et bredt spektrum af lidelser Vi er meget glade for, at vi med vakuumterapi kan være med til gøre hverdagen så meget bedre for så mange mennesker, siger Kim Simonsen, Development Manager hos Wittcare, og han fortsætter:

Fuldservice kosmetologklinik – Ud over vakuumterapi har vi en fuldservice kosmetologklinik, hvor vi har to kosmetologer ansat til at lave ansigtsbehandlinger og hudanalyser. Desuden har vi en kosmetisk sygeplejerske, der laver botox- og filler behandlinger. Og så er der jo også lige vores helt fantastiske omgivelser, som er et besøg værd i sig selv, slutter Kim Simonsen.


22

Kulturelle

AKTIVITETER

Ældre Sagen Nørre Snede-Ejstrupholm-Klovborg har flere faste arrangementer vedrørende kultur.

SANGAFTENER

FOREDRAG OG KURSER

I vinterhalvåret er der sangaftener den 1. onsdag i hver måned. Opstart er i oktober og der sluttes i april. Her mødes mellem 20 og 30 personer og synger sange fra bl.a. højskolesangbogen.

Ældre Sagen arrangerer forskellige foredragsaftener og enkelte kurser.

SØNDAGSHYGGE Ældre Sagens medlemmer har også mulighed for at deltage i Søndagshygge på Pejsegården i Brædstrup. Her synges og danses til musik af Mandagsmusikanterne. Arrangementet finder altid sted en søndag eftermiddag og afholdes to gange hvert forår.

SANGENS FORTÆLLING OG FORTÆLLINGENS SANG Der afholdes i samarbejde med Uldum Højskole: Sangens fortælling og fortællingens sang. Der bliver fart over feltet, sang så det basker og klaverspil der rykker og selvfølgelig fællessang.

VIRKSOMHEDSBESØG Som noget nyt arrangeres der i år virksomhedsbesøg for Ældre Sagens medlemmer. Ideen er at arrangere virksomhedsbesøg hos lokale virksomheder. Virksomheden fortæller om virksomhedens produktion, salg og markeder. Og deltagerne får et bedre indblik i de lokale virksomheder – nogen har måske tidligere arbejdet på virksomheden.

Hvert andet år arrangeres der et førstehjælpskursus. Her gives gode råd og praktiske øvelser vedrørende hjertemassage, brug af hjertestarter og kunstig åndedræt.

Af foredrag afholdes der et par stykker hvert vinterhalvår. Bl.a. et foredrag om demens og jura. En demenssygdom betyder, at man mister færdigheder, men stadig har de samme rettigheder som andre. Under overskriften ”Selvbestemmelse så langt som muligt” rådgives om: •

Mulighed for at bevare sin selvbestemmelsesret trods demens

Værgemål – hvornår er det nødvendigt?

Pårørendes ret til inddragelse og hvad omfatter denne ret?

Et andet foredrag er: Når livet forandrer sig. Her fortælles bl.a. om arveregler, oprettelse af almindelig testamente og livstestamenter.


23

POPULÆRE ARRANGEMENTER I LOKALAFDELINGEN Visse tiltag i vores lokalafdeling er fast inventar, men dog kun én gang årligt. Nytårsbowling på Pejsegården er et af disse tiltag. Efter bowlingen serveres der Wienerschnitzel og bagefter spilles der bankospil.

Leg – mad – gevinstmulighed er altid populært!

I juni måned afholdes grillaften i faciliteterne på Harrild Hede, hvor deltagerne får en guidet tur i området, mens den lokale jagtforening tilbereder en lækker middag med kød fra vildt på grillen.

Motion – lækker mad og drikke – socialt samvær er altid populært! Hen på efteråret tager vi igen til Pejsegården for at se lokalrevy med efterfølgende spisning og dans.

Underholdning – god mad – dans er altid populær”

Sidste nyt fra advokaten De sidste to år har vi med succes haft besøg af en advokat, der præsenterer og opdaterer os i love og regler. Dette være sig omkring arv og testamente, pårørende-erklæringer og hvad der ellers er relevant for denne aldersgruppe. Dette vil fortsætte så længe, der er behov og fremmøde. Vejledning om håndtering af vore midler og en kop kaffe har været populært indtil nu!

Nytårskur for vores frivillige Frivillighed er en gave – man giver noget af sin egen tid og kræfter til andre. Derfor er det væsentligt, at påskønne denne gestus, når man som bestyrelse modtager den i form af personer, der tager forskellige opgaver på sig. Her på stedet holder vi en nytårskur med et lettere traktement for alle frivillige - ikke noget stort, men dog en markering og et godt, socialt samvær!


Vi gør din bolighandel nem og overskuelig for dig. - Lad os hjælpe dig igennem dit salg fra start til slut.

Er hus og have blevet for stor? Går der for megen tid og kræfter med vedligehold? Måske er tiden ind til at finde seniorboligen? Hos os er den vigtigst opgave, at vi er medvirkende til at vore købere og sælgere får oplevelsen af en god handel. Alle parter skal føle sig tilfredse efter et handelsforløb Tinne Westfall Lambertsen Indehaver, ejendomsmægler & valuar EDC Nr. Snede

I tvivl om hvad din bolig er værd? Bestil en gratis salgsvurdering på

www.edc.dk/noerre-snede

NR. SNEDE Rosengade 20, 8766 Nr. Snede | 876@edc.dk | Tlf. 70 26 96 26

www.sky-media.dk

Ønsker du at sælge?

Profile for Sky Media

Ældre Sagen Nørre Snede  

Ældre Sagen Nørre Snede  

Profile for skymedia