Page 1

KASIM / N OVEMBER 2005 • A L A B İ L İ R S İ N İ Z

Y OU R C O M P L I M E N T A R Y C O P Y

TURKISH AIRLINES

Kaz Dağlan - Turkey’s Kaz Dağları La dölce vita; ROMA / ROME K a p ı l a n k a l b i n e a ç ı l a n k e n t - City that opens its heart; DİYARBAKIR


w w w .d a rk m e n .c o m .tr


GREYVVORI DW IDE


skylif Y Ö N E T İM / M A N A G E M E N T

Yönetim Kurulu Başkanı Chairman o f the Board Candan Karlıtekin Türk Hava Yolları Adına Sahibi Publisher on behalf o f Turkish Airlines Genel M üdür ve Yönetim Kurulu Üyesi CEO and M ember o f the Board Temel Kotil

K A PA K / COVER ALİ KON YALI

Tanıtma ve Halkla ilişkiler Başkanı Director o f Public Relations and Advertising Hamdi Irmak Tel: [0212] 663 63 0 0 / 1150 Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Press and Public Relations Manager Mehmet Dinler Tel: [0212] 663 63 00 / 1164 2078 Türk Hava Yolları Genel Yönetim Binası Atatürk Hava Limanı 34149 İSTANBUL Y A Y IN / P U B L IC A T IO N Y a p ım / P ro d u c tio n

Genel Yayın Yönetmeni Publishing Director Dr. Arif Nihat Dursun nihat.dursun@ cordisgroup.com.tr Yayın Koordinatörü (Sorumlu) / Editorial Coordinator Bahar Kalkan bahar.kalkan@diskus.com.tr Editörler / Editors Füsun Akay fusun.akay@diskus.com.tr Barış Doğru baris.dogru@diskus.com.tr Sanat Yönetmeni / Art Director Feyza Yapulu feyza.yapulu@diskus.com.tr

34

La dölce vita

52

Roma / Rome Dört Yapraklı Yonca

Four-leaf Clover

Grafiker / Graphic Assistant Ulaş Karatağ ulas.karatag@diskus.com.tr Fotoğraf Editörü / Photograph Editör Kurtuluş Gökalp kurtulus.gokalp@diskus.com.tr İngilizce Editörleri / English Editors Virginia Taylor Saçlıoğlu, Fred Stark R e k la m / A d v e rtis in g

Genel Koordinatör / General Coordinator Tülin Çim tulin.cim@rekand.com.tr

62

Direktör / Director Ebru Üçer Yönezer ebru.ucer@rekand.com.tr Reklam Müdürü / Advertising Manager Tolga Öcal tolga.ocal@rekand.com.tr Tel: [0212] 269 45 27 Fax: [0212] 269 45 28

Kapıları kalbine açılan kent

City that opens its hear Diyarbakır

fi cordis j SES Levent Mah. 4. Gazeteciler Sitesi Ebulula Mardin Cad. Ülgen Sok. 18 A/1 Akatlar / İstanbul skylife@cordisgroup.com.tr http://w ww.cordisgroup.com .tr Tel: [0212] 325 01 50 - 5 1 - 5 2 Fax: [0212] 325 01 43 B a s k ı-C ilt / P rin tin g -B in d in g

Doğan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş. Tel: [0212] 622 19 00 http://w ww.doganofset.com Skylife dergisine internette, www.thy.com üzerinden SKYLİFE ikonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. / Access SKYLİFE magazine on the ınternet by clıcking the SKYLİFE icon in www.thy.com Skylife dergisi ile ilgili öneri ve şikayetleriniz için customer@thy.com adresine mail gönderebilirsiniz. / Any suggestıons or complaints about Skylife magazine are welcomed and should be addressed to customer@thy.com. Dergimizde yayımlanan yazı ve fotoğraflardan yayıncının izni alınmadan, kaynak belirtilmeden tam veya özet alıntı yapılamaz. Neither, text nor photographs from this publıcatıon may be reproduced either in full or summary without acknowiedmg the source and without prior permission from the publisher. Skylife, THY tarafından ayda bir yayımlanır. Skylife is published monthly by Turkish Airiines.

6 Cityscope 134 Rehber / Guide 166 Bilgi / info

198 Test


m

74

Söylencelerin tükenm eye kaynağı

104

M inyatürlerde kanat sesleri

Legend-shrouded peaks o f Anatolia

The fiutter o f wings in Ottom an miniatures

Kaz Dağları

Turkey's Kaz Dağları

86

94

Bir bozkır türküsü

114

A n a d o lu 'n u n 'ö n söz'ü

Song o f the steppe

‘F oreword’ to Anatolia

Talaş PTT M üzesi

Kültepe

The PTT M useum

126

S ıcacık bir d o s t

Warm friend on a cold day K estane / The chestnut

200 O yunlar / Puzzte 202 V ideo ve M üzik / Video and M usic 208 Ayın K onuğu / Guest o f the M onth


A R C H IV E KLINE STUART

“ H er işte o ld u ğ u gibi havacılıkta da en yü kse k düzeyde, g ö k te seni bekleyen yerini az za m a n d a d o ld u ra ca ksın . B una g e rç e k do stlarım ız sevine cek, T ürk ulusu m utlu o la c a k tır.”

“A s in ali o th e r fields, in a via tio n to o y o u are so o n g o in g to fiil the high p la c e t h a t is vvaiting fo r yo u in the sky. O u r true frie n d s w ill re jo ice in this, a n d the T urkish n a tio n w ill be g ra tifie d . ” M u s t a fa Kemal Atatürk

Ulu ö n d e r A ta tü rk ’ü saygı ve sevgiyle anıyor, g ö s te rd iğ i y o ld a onun ışığıyla yü rü yo ru z, l/l/e re m e m b e r the g re a t le a d e r A ta tü rk w ith love a n d re s p e c t as w e c o n tin u e to m o ve forvvard in his lig h t a lo n g the p a th he s h o w e d us.


HOŞGELDİNİZ

VVELCOME ABOARD

Sayın Konuklarımız,

Dear Guests,

Türk Hava Yolları olarak, uzun mesafeleri yakınlaştırmak, kültürleri ve gelenekleri birbiriyle kaynaştırmak, ülkeler arası sosyal ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek için yurtdışındaki uçuş noktalarımızı artırmaya devam ediyoruz. 19 Ekim’den itibaren Kazakistan'daki Almatı seferlerine ek olarak, başkent Astana'ya da karşılıklı seferlere başladık. Çarşamba ve cumartesi İstanbul’dan; perşembe ve pazar günleri Astana'dan gerçekleşecek uçuşlarla birlikte ticaret ve turizmin daha da hareketleneceğini, seferlerin sadece iki ülke ekonomisine değil, bölgesel ekonomilere de büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Cumhuriyet’in 82. yılında, Türk Hava Yolları da 72. yılını kutlamanın gururunu yaşıyor. Ortaklığımız, küresel rekabet şartları içinde kendisini bir dünya markası yapacak yatırımların yanı sıra, imajı için gerçekleştirdiği yatırımlarla da sadece Türkiye’de değil, yurtdışında da müşterilerinin tercihlerinde ilk sıralarda yer almayı hedefliyor. Ünlü modacımız Cemil ipekçi ile yaklaşık dokuz ay üzerinde çalıştığımız ve geçen ay sizlerle paylaştığımız yeni kıyafetlerimize ek olarak, yeni kabin içi ve ikram ürünleri tasarımlarımız da yeni uçaklarımızla birlikte gün ışığına çıkmış olacak. Bu ay içinde filomuza katılacak olan, kırık beyaz üzerine lale motifinin işlendiği A330 uçağımız A'dan Z'ye yeni konseptiyle siz sayın yolcularımıza hizmet verecek. Son dönemde Uzakdoğu ülkelerinde ortaya çıkan kuş gribinin Türkiye’de görülmesi üzerine, Bakanlığımızın kararları doğrultusunda Türk Hava Yolları olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdiğimizi ve gerekli tedbirleri aldığımızı sizinle paylaşmak istiyorum. İlgili uzmanların önerileriyle tüm uçucu ve diğer ilgili personelimizin eğitilmesine tam destek veriyoruz. Ayrıca uçaklarımızda verilen tüm ikramların en üst seviyede hijyen kontrolünden geçtiğini ve herhangi bir riskin söz konusu olmadığını belirtmek isterim. Ortaklığımız, uçakla seyahat imkânını daha geniş bir tabana yaymak amacıyla Ramazan ayı boyunca iç hat seferlerinde halihazırda yapılmış olan indirimlere ilaveten, birçok seferde 59 YTL seviyelerinden başlayan indirimler gerçekleştirdi. Bu sayede sevdiklerinize daha rahat, daha konforlu ve daha huzurlu kavuştuğunuzu ümit eder, hepinizin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.

Here at Turkish Airlines we are continuing to increase our number of destinations abroad in order to bring the faravvay nearer, to bring cultures and tradltions closer together, and to strengthen social and economic ties between nations. İn addition to our already existing flights to Almaty in Kazakhstan, we also added round-trip flights to the capital Astana starting on 19 October. We believe that both trade and tourism are going to gain momentum with these Thursday and Sunday flights from Astana, which will make a great contribution not only to the economies of the two countries but to the regional economies as well. Turkish Airlines is proud to be celebrating its 72nd year on the 82nd anniversary of the Turkish Republic. İn addition to the investments that are going to make it a world trademark under the conditions of global competition, our company also aims to find a top place among the airlines preferred by customers not only in Turkey but abroad through the investments it is making in its ovun image. İn addition to the new uniforms we told you about last month, on vvhich we worked for close to nine months with noted Turkish fashion design Cemil İpekçi, new designs for our cabin interiors and refreshment services are also going to be unveiled soon together with our new pianes. Joining the fleet this month, our A330 aircraft, vvhich is decorated with tulip motifs on a vvhite background, is going to serve you, our esteemed passengers, in a concept that is spanking new from A to Z. I vvould like to share with you that vvhen the avian flu that first appeared in the countries of the Far East was also detected in Turkey we at Turkish Airlines took full responsibility for implementing ali the requisite measures in line with the decrees issued by our Ministry. Upon the recommendations of the experts in the field, vve are therefore giving our full backing to the training of ali flight and other relevant personnel. I vvould like to point out further that ali the refreshments served on our aircraft have passed the highest level of hygiene control and pose absolutely no risk vvhatsoever. For the purpose of bringing air travel to a broader mass of people, our airline has introduced discounts starting from as low as YTL 59 on many flights, in addition to the already existing discounts available on our domestic flights during the month of Ramazan. Hoping that this will ünite you vvith your loved ones more readily, more comfortabiy and more easily, I vvould like to extend to ali of you my most heartfelt vvishes for a pleasant Ramazan Holiday.

Doç. Dr. Temel KOTİL Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

Temel KOTİL, Ph.D. CEO and Member of the Board


CİTYSCOPE 6 SKYI

SERGİ EXHIBITIONS İstanbul’da Picasso rüzgârı Picasso in İstanbul

11/2 00 5

20. yüzyılın en büyük ressamlarından Pablo Picasso’nun birbirinden değerli eserleri, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı M üzesi’nde sanatseverlerle buluşuyor. Türkiye’de Batılı bir sanatçıya ayrılan ilk büyük sergi olma özelliğini taşıyan ‘Picasso İstanbul’da' adlı sergi, 24 Kasım’da açılıyor. Sergide, sanatçının Ispanya’daki ilk gençlik yıllarına dair çizimlerinin de bulunduğu, tüm dönemlerinden seçilmiş 135 eseri, kronolojik bir sıraya göre yer alacak. İstanbullu sanatseverlerin heyecanla beklediği sergideki eserler, Paris ve Barselona’daki Picasso müzeleri, Lille Modern Sanat Müzesi, Fundaciön Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte (FABA) ve aile koleksiyonlarından, Picasso’nun torunu Bernard Ruiz-Picasso tarafından seçilerek bir araya getirildi. Sergi ve katalog çalışmalarını Picasso biyografisti Marilyn McCulIy’nin yaptığı bu büyük organizasyonun ana sponsorluğunu ise, Sabancı Şirketler Grubu üstlendi. Sergi boyunca ziyaretçilere Picasso’yu daha yakından tanıtmak için, konferanslar, galeri konuşmaları, eğitim programları ve film gösterimleri de düzenlenecek. Ayrıca John Richardson ve Michel Leiris gibi uzmanların makalelerinin bulunduğu Türkçe-ingilizce bir katalogun da hazırlandığı sergi, 26 M art’a kadar gezilebilecek. Tel: (0212) 233 22 38

Each one more valuable than the last, the works o f Pablo Picasso, one o f the greatest painters o f the 20th century, are on view for art lovers at the Sabancı University Sakıp Sabancı Museum. The exhibition, titled ‘Picasso in İstanbul’, has the distinction of being the first majör exhibition in Turkey devoted to a western artist. Opening on 24 November, it includes dravvings from the artist’s early youth in Spain as well as 135 works from ali his periods, displayed in chronological order. Eagerly avvaited by İstanbul art lovers, the exhibition consists o f works selected by Picasso’s grandson, Bernard Ruiz-Picasso, from the Picasso Museums of Paris and Barcelona, the Lille Modern Art Museum, Fundaciön Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte (FABA) and family collections. The Sabancı Group of Companies is the main sponsor of this great event, for vvhich the exhibition and the catalogue were designed by Picasso biographer Marilyn McCulIy. İn conjunction with the exhibition, a programme o f lectures, gallery discussions, educational activities, and film showings will acquaint visitors more closely vvith Picasso and his art. A catalogue in Turkish and English vvith articles by Picasso experts like John Richardson and Michel Leiris vvill also be available at the exhibition, vvhich runs to 26 March. Tel: (0212) 233 22 38


aydınlık bir dünya için... illuminate your world...

Uluslararası kalite standartlarında fonksiyonel ve estetik bir anlayışla tasarlanan EL-Bİ elektrik anahtarları, ideal bir çözümdür. EL-Bİ elektrik ürünleri, modern, şık ve zengin renk seçenekleriyle farklı dekorasyon tarzlarına uyum sağlar. Geniş yelpazede elektrik tesisatı malzemeleri ve aksesuarları sunan EL-Bİ, aydınlık bir dünya için mükemmel bir seçim.

www.el-bi.corn

dm latan

k a l i t e . . .


CİTYSCOPE 8

SERGİ EXHIBITIONS Padişah kaftanları VVashington’da Caftans of the sultans in VVashington, D.C.

16. ve 17. yüzyılın görkemli imparatorluk kaftanlarını konu alan ilk uluslararası sergi ‘Stil ve Statü: Osmanlı Türkiyesi’nden imparatorluk Kostümleri’, VVashington Smithsonian Müzesi’nde açıldı. T.C. Kültür Bakanlığı, Koç Holding ve Smithsonian Vakfı işbirliğiyle düzenlenen sergide, renklerinin cüretkâr oyunu, cesur motifleri ve zengin ayrıntılarıyla büyüleyici bir görüntü çizen kaftanları izleyebilirsiniz. Sergi, 22 Ocak’a kadar sürecek. Tel: (+1) 202 357-4880

Arşo Kas paryan’ı 'Yeniçerileri Arşo Kas paryan’s ‘Janissaries’

Sanat tarihçi, ressam ve heykeltıraş Arşo Kasparyan, Dışişleri Bakanlığı Paris Kültür ve Turizm Ataşeliği’nin Champs Elysees’deki binasında ‘Yeniçeri’ temalı bir sergi açıyor. 12 Kasım’da başlayacak sergisinde, 35 parça bronz ve polyester ile 25 parça desen yer alıyor. 28 Kasım’a dek sürecek serginin sponsoru ise, Dışişleri Bakanlığı, Vehbi Koç Vakfı ve Beko... Tel: (+33) 145 62 7868

İstanbul Modern 'Çekim Merkezi’ oluyor İstanbul Modern becomes 'Çenter of Gravity’

İstanbul Modern, ilk uluslararası etkinliğini Ispanyol küratör Rosa Martinez'in düzenlendiği ve Türk Ekonomi Bankası'nın ana sponsorluğunu üstlendiği ‘Çekim M erkezi’ başlıklı sergiyle gerçekleştiriyor. Yurtdışından 13, Türkiye’den üç sanatçının yapıtlarını bir araya getiren, müzenin zemin kat salonlarında ve Heykel Bahçesi’nde gerçekleşecek sergi, 8 Ocak'a dek gezilebilir. Tel: (0212) 334 73 00

S K Y L İF E 1 1 / 2 0 0 5

The first International exhibition o f the opulent Ottoman imperial caftans o f the 16th and 17th centuries, ‘Style and Status: İmperial Costumes from Ottoman Turkey’, has opened at the Smithsonian Museum in Washington, D.C. Organized by the Turkish Ministry o f Cuiture in cooperation vvith Koç Holding and the Smithsonian Institution, the exhibition affords visitors a iook at these enchanting caftans vvith their vvealth o f detaii and bold play o f colors and motifs. Until 22 January. Tel: (+1) 202 357-4880

Painter, sculptor and art historian Arşo Kasparyan is opening an exhibition on the ‘Janissary’ theme from 12 November at the Turkish Foreign Ministry’s Cuiture and Tourism Attache building in Paris. The exhibition consists 35 bronze and 25 polyester pieces. Sponsors o f the exhibition, vvhich runs to 28 November, are the Turkish Foreign Ministry, the Vehbi Koç Foundation and Beko. Tel (+33) 145 62 7868

İstanbul Modern is holding its first International event in an exhibition titled ‘Çenter o f Gravity’, sponsored by the Türk Ekonomi Bank and organized by Spanish curator Rosa Martinez. The exhibition, vvhich brings together vvorks by 13 artists from abroad and three Turkish artists, includes famous names in contem porary art. Located on the museum ’s ground floor and in its Sculpture Garden, this exhibition runs to 8 January. Tel: (0212) 334 73 00


Baktığınız her yerde biz varız T e m e ld e n ç a tıy a s e k tö re k a za n d ırd ığ ım ız m a lz e m e le r, h e p d a h a g ü ven li, d a h a kon fo rlu ve d a h a kaliteli bir y a ş a m için.

ALCI

^

V E A LC I L E \ ^ f t

D arıca T a ş lim a n M e v k ii G e b z e 4 1 7 0 0 K o c a e li T e l: (0 2 6 2 ) 6 7 9 4 0 0 0 (p b x ) Faks: (0 26 2 ) 6 7 9 4 0 01

www.lafarge.com.tr


CİTYSCOPE

SERGİ EXHIBITIONS

Eğlenceli bir sergi A ’fun’ exhibition Borusan Sanat Galerisi, oyun ve mutluluk temaları üzerine kurulu ‘Eğlenceyle Uğraşanlar’ başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. İngiliz Peter Liversidge. İrla n d a lI Lorraine Burrell ve İtalyan Antonio Riello’nun birbirinden ilginç çalışmalarının yer alacağı serginin küratörleri ise, Vittorio Urbani ve Hung Mulholland. 17 Kasım’da başlayacak sergi, 21 Ocak’a kadar ziyaret edilebilecek. Tel: (0212) 336 32 80

A n to n io R iello

10

S K Y L İF E 1 1 / 2 0 0 5

Borusan Art Gallery is hosting an exhibition titied 'Peopie Who Work With F u n b a s e d on the themes o f piay and happiness. Vittorio Urbani and Hung Mulholland are the curators o f the exhibition, vvhich includes projects, each one more intriguing than the last, by English artist Peter Liversidge, Irish artist Lorraine Burrell and Italian artist Antonio Riello. Opening on 17 November, the exhibition runs to 21 January. Tel: (0212) 336 32 80

Jean Dubuffet, Pera Müzesi’nde Jean Dubuffet at the Pera Museum 20. yüzyılın en önemli sanatçılarından ve Art Brüt (Ham Sanat) kavramının yaratıcılarından olan Jean Dubuffet, Pera Müzesi’nde açılacak dev sergiyle anılıyor. Deliliğin insan görüşünü zenginleştirdiğini savunan Dubuffet’nin Türkiye’deki en kapsamlı bu ilk sergisinde, 63 litograf ve serigraf baskısı ile bir heykel ve on yağlıboya, toplam 74 yapıtı yer alacak. Paris Dubuffet Vakfı ve Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen sergi, 8 Ocak’a kadar ziyaret edilebilir. Pera Müzesi’ndeki bir başka sergi ise, ‘Camaltında Devr-i Alem’. Antikçağdan bu yana uygulanan, ancak günümüzde yok olmaya yüz tutmuş camaltı resminden yaklaşık 200 örneğin bulunacağı sergide; Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika örneklerinin yanı sıra Anadolu ve İslam eserleri de öne çıkıyor. Sergi, 8 Ocak’a kadar açık. Tel: (0212) 211 41 00

Jean Dubuffet, one of the most important artists o f the 20th century and creator o f the concept o f Art Brüt, is being remembered in a giant exhibition to be held at the Pera Museum. A total o f 74 vvorks including 63 lithographs and serigraphs, one sculpture and ten oil paintings are included in this first comprehensive exhibition in Turkey of the vvorks of Dubuffet, who claimed that madness enriches a person ’s outlook. The exhibition, organized by the Paris Dubuffet Foundation in cooperation vvith the French Cuiture Çenter, will be open to visitors until 8 January. Another Pera Museum exhibition is ‘Around the World Under Glass’, consisting of some 200 examples o f sous-verre or painting under glass, an art practiced in antiquity but on the verge of disappearance today. İncluding examples from Europe, Asia, Africa and America as well as Anatolian and Islamic vvorks, the exhibition runs to 8 January. Tel: (0212)211 41 00

Şefkat işlegen Tokyo’da Şefkat işlegen in Tokyo Özgün baskıları ile sayısız karma sergide yer alan Şefkat İşlegen, 2 Kasım’dan itibaren Tokyo Büyükelçiliği’ne bağlı kültür merkezinde çalışmalarını sergileyecek. Konularını daha çok doğadan seçen işlegen’in 45 çalışmasının yer alacağı serginin adı da ‘Doğadan Yansımalar’ . Kuş ve ağaçların ön planda olduğu sergi, 15 Kasım’a kadar gezilebilir. Tel: (+3) 3470 5131

Şefkat İşlegen, who has participated in countless joint shovvs vvith his original prints, is exhibiting his projects at a cuiture çenter affiliated vvith the Turkish Embassy in Tokyo from 2 November. İncluding 45 vvorks by the artist, who tends to chose his subjects from nature, the exhibition is appropriately entitled ‘Reflections from Nature'. Birds and trees figüre prominently in this exhibition, vvhich vvill run to 15 November. Tel: (+3) 3470 5131


MOB

F U R N I T U R E - I N T E R I O R S - C O N T R A C T

I NC

W W W . M 0 B .!

^Bneraton Hotel & Conventıon Çenter Ankara, L'Angelotto

Sheraton Ankara, Sheraton H eliopolis Cairo, Sheraton M oriah, Sheraton Eilat, Sheraton Jerusalem, Righa Royal Hotel VVcfeeda, Ffgha Royal Hotel Osaka, PortopT? Hotel Osaka, Conrad London, Conrad Conrad İstanbul, Conrad Dublin, Grand Hotel Royal Budapest, Holiday Inn Disney Paris, Intercontinental Bethlehem; David Intercontinental Telaviv, Intercontinental Amman, Intercontinental Astana, Cariton Telaviv, Le Meridien Wien, H ya tt Regency*'İstanbul, Grand H ya tt Am m an, H ya tt Regency Mainz, H ya tt Regency Dead Sea, Hyatt Regency Baku, Hanshin Fukushima Hotel Osaka, Keihan Hotel Osaka, The Regent Almaty, Movenpick İstanbul, Sandy Lane H otel B a rb a d o s ^ A d ^G o if Club Stockholm, Cornelia Antalya, King David H otel Jerusalem, Swıss H otel İstanbul, H ilton İstanbul, H ilton W arsaw, The Regent Esplanade Zagreb, Style H otel VVien


CİTYSCOPE

SERGİ EXHIBITIONS Tunç Çağı’nın gizemli kadınları Mysterious vvomen of the Bronze Age

Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi sezonu ‘Tunç Çağının Bedenleri’ konulu bir sergiyle açtı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel M üdürlüğü’nün işbirliği ile hazırlanan sergide, beş bin yıl öncesinin küçük kadınları, günümüz insanıyla buluşuyor. Danışmanlığını Yrd. Doç. Dr. Şengül Aydıngün’ün, tasarımını ise Sadık Şengül Aydıngün’ün yaptığı sergide yer alan eserler, Türkiye’nin dört bir köşesindeki müzelerden *'■ ' seçilerek bir araya getirildi. ’S ; • Daha önce pek gün yüzüne ,‘ , çıkmamış, yüze yakın nadide o*-, eserin bulunduğu sergi, 30 M art’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Tel: (0212) 293 08 24

Tablolarda İstanbul ve Ortadoğu İstanbul and the Middle East in painting

Ünlü oryantalist ressam Leonardo de Mango nun eserleri, 24 Kasım-15 Ocak tarihlerinde İstanbul Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu’nda sanatseverlerin ziyaretine açılıyor. Sergide, sanatçının İstanbul ve Ortadoğu konulu doksan kadar yağlıboya tablo ve desenleri yer alıyor. TBMM Milli Saraylar,Yapı Kredi Kültür Yayınları ve İtalyan Kültür Enstitüsü'nün ortaklaşa düzenlediği serginin koordinatörlüğünü Erol Makzume gerçekleştiriyor. Tel: (0212) 236 90 00

Ayhan Yılmaz heykel sergisi Ayhan Yılmaz sculpture exhibition

Ankara Helikon Sanat Galerisi, 8 Kasım-3 Aralık tarihlerinde Ayhan Yılm az’ın heykel sergisine ev sahipliği yapıyor. Heykel sanatında malzemeyle heykelin uyumunun önemini vurgulayan sanatçı, bu sergisinde döküm tekniği ile bronz, alüminyum, tik, demir, cam ve polyester kullanıyor. Sanatçının ters dönmüş ve kutsallıkla ilişkili merak uyandıracak figürleri de hayli dikkat çekici. Tel: (0312) 441 78 01

12 S K Y L İF E 1 1 / 2 0 0 5

The Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Museum has opened the seasorı vvith an exhibition on the theme, ‘Bodies o f the Bronze A g e’. j M ounted by Yapı Kredi in cooperation rfe* hm vvith the General Directorate o f Museums and Cuiturai Assets o f the Turkish Ministry o f Cuiture and Tourism, the exhibition brings the diminutive vvomen o f five thousand years ago together vvith the people o f today. The vvorks in this exhibition, vvhich was designed by Sadık Şengül vvith Assoc. Prof. Dr. Şengül Aydıngün as artistic consultant, have been assembled from museums throughout Turkey. Consisting o f close to a hundred rare, and rarely seen, artifacts, the exhibition will be open to art lovers until 30 March. Tel: (0212) 293 08 24

The vvorks o f the well-known Orientalist painter Leonardo de Mango are being displayed for a rt lovers in the Throne Room of Istanbul’s Dolmabahçe Palace from 24 November to 15 January. Coordinated by Erol Makzume, the exhibition, vvhich includes some ninety o f the a rtis t’s oil paintings and dravvings depicting İstanbul and the Middle East, is being reaiized jo in tly by the Turkish Department o f National Palaces, Yapı Kredi Cuiturai Publications and the Itaiian Cuiture Institute. Tel: (0212) 236 90 00

Ankara Helikon Art Gallery is hosting a sculpture exhibition by Ayhan Yılmaz from 8 Novem ber to 3 December. Emphasizing the importance o f harmony betvveen the sculpture and the material in his work, the artist employs materials such as cast bronze, aluminum, teak, iron, glass and polyester in this exhibition. His curious upside-dovvn and quasi-sacred figures are particularly arresting. Tel: (0312) 441 78 01


m m i p

i

jr> 4

6t0rnol B eoutY

T a n rıv e rd i M e n s u c a t S a n a y i A .Ş .

HOLDİNG

FACTORY / S H O W R O O M Tuzludere Mevkii, İstanbul Asfaltı 2. km 34870 Çatalca - İstanbul / Turkey EXPORT DEPARTMENT Tel: +90 (212) 789 50 02 ■03 Fax: +90 (212) 789 52 16 ■ 17 e-mail: export@tanriverdi.com w w w .ta n r iv e r d i.c o m


CİTYSCOPE

SERGİ EXHIBITIONS Ressamlar ve yazarlar bir arada VVriters and painters come together

Akbank Sanat, ‘Sınır Deneyimleri’ başlığını taşıyan sergi ile fotoğraf sanatını kullanan ressamları ve yazarları bir araya getiriyor. Murat Akagündüz, Antonio Cosentino, Mustafa Horasan ve Temür Köran gibi sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergiye; Volkan Dede, Mehmet Ergüven, Hakkı Engin Giderer, Hakan Gürsoytrak ve Burcu Pelvanoğlu adlı yazarlar metinleri ile katılıyor. 11 Kasım’da açılacak sergide; fotoğrafın resme müdahalesini ya da tam tersi resmin fotoğraftan nasıl yararlandığı; Türkiye'de fotoğraf-resim ilişkisinin nasıl bir seyir izlediği ve fotoğrafçı ile ressamın 'göz' ve ‘tekniklerinin birbirinden ne kadar farklı olduğu gibi konular üzerinde duruluyor. Sergi, 15 Aralık’a kadar gezilebilir. Tel: (0212) 252 35 00

Fikret Alural’dan ilk sergi Debut show by Fikret Alurai

14

S K Y L İF E 1 1 / 2 0 0 5

Akbank Sanat is bringing together writers and painters who make use o f the art o f photography in an exhibition titied ‘Border Experim ents’. VVriters Volkan Dede, Mehm et Ergüven, Hakkı Engin Giderer, Hakan Gürsoytrak and Burcu Pelivanoğlu are participating vvith texts in this exhibition, vvhich inciudes vvorks by artists such as Murat Akagündüz, Antonio Cosentino, Mustafa Horasan and Temür Köran. The exhibition, vvhich opens on 11 November. focuses on questions such as how photography im pacts on painting and, converseiy, how painting benefits from photography; the deveiopm ent o f the reiationship betvveen painting and photography in Turkey; and how different the ‘eye' and ‘techniques’ o f the photographer and painter are. Until 15 December. Tel: (0212) 252 35 00

“ İç dünyamın avuç içlerimde toprakla bütünleşip yansımasının hazzı tarif edilemez” diyen Fikret Alural, ilk kişisel seramik-heykel sergisini Atatürk Kültür Merkezi Küçük Salon'da açıyor. 10-26 Kasım tarihlerinde düzenlenecek sergide, eserlerini daha çok soyut tarzda biçimlendiren Alural’ın 40 yapıtı sanatseverlerle buluşacak. Tel: (0212) 251 56 00

“The pleasure o f uniting and representing my inner vvorld vvith clay in the paims o f my han d s is indescribabie”, say s Fikret Alural, who is opening his first one-man sculpture and ceramics exhibition at Atatürk Cuiture Çenter. The exhibition, vvhich runs from 10-26 November, inciudes 40 vvorks by the artist, vvho vvorks primarily in the abstract styie. Tel: (0212) 251 56 00


Nokia Nseries Mama saati. Banyo saati. Yatak saati. Şimdi annelik zamanı. 0 anın bir fotoğrafını çekin ve sevdiklerinize gönderin. www.nokia.com.trVe tıklayın ve Nokia Nseries'in geniş dünyasının kapılarını aralayın.

IM O K IA Telif hakkı © ?005 Nokia. Tüm haklan saklıdır. Nokia ve Nokia Connecting People. Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır.

Connecting People


CİTYSCOPE

SERGİ EXHIBITIONS

OsmanlI’nın 324 eseri müzayedede 324 Ottomaı works to be auctioned Alif Art Antikacılık, 4 Aralık’ta ‘Osmanlı ve Karma Sanat Eserleri’ başlıklı bir müzayede düzenliyor, Ortaköy Esma Sultan Yalısı nın büyülü atmosferinde gerçekleştirilecek müzayedede, çoğu köklü iki aileye ait olan 324 eser antika severlerin beğenisine sunuluyor. Eserlerin başlıca özelliği, Edirnekâri mobilya, tombak, tuğralı gümüş, murassa mücevher, porselen, cam, hat, resim, gravür ve tekstil gibi Osmanlı sanatlarının en seçkin örneklerinden oluşması... Tel: (0212) 225 00 69

16

S K Y L İF E 1 1 / 2 0 0 5

Objektifteki caz sanatçıları Jazz in photographs

Antique deaier Alif Art is organizing an auction titled ‘VVorks of Art of Ottoman and Mixed Genre’ on 4 December. The auction, to be held in the magicai atmosphere of Ortaköy’s historic Esma Sultan Mansion, will offer antique lovers 324 vvorks, most o f vvhich are the property o f two old, established Turkish families. The salient feature of these vvorks is that they consist o f choice specimens of the Ottoman arts, such as Edirnekâri furniture, tombac, silver bearing the imperial stamp, jevvelry set vvith precious stones, porceiain, glass, calligraphy, paintings, engravings and textiles. Tel: (0212) 225 00 69

Alman caz fotoğrafçısı Karlheinz Klüter, Paris'teki Türkiye Büyükelçiliği’nde ‘Caz Ustaları’ başlığını taşıyan bir fotoğraf sergisi açıyor. Miles Davis, Duke Ellington, Chet Baker ve Dizzy Gillespie’nin de aralarında bulunduğu kırk ünlü caz sanatçısının fotoğraflarını, 29 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Klüter’in objektifinden izleyebilirsiniz. Tel: (+33) 1 4562 7868

German jazz photographer Karlheinz Klüter is opening an exhibition titled ‘Jazz Greats’ at the Turkish Embassy in Paris. You may get a glimpse o f forty famous jazz musicians, including Miles Davis, Duke Ellington, Chet Baker and Dizzy Gillespie, as captured on film by Klüter at this exhibition, vvhich runs from 29 November to 2 December. Tel: (+33) 1 4562 7868

'Dünyanın fotoğrafı’ İzmir’de ‘VVorld photography’ in İzmir İbrahim Göksungur'un daha önce İstanbul ve Ankara'da açtığı ‘Yeryüzünün Yüzleri’ adlı fotoğraf sergisi, 1 Kasım’dan itibaren İzmir iletişim Kitabevi Fotoğraf Galerisi’nde fotoğrafseverlerle buluşuyor. Sanatçının Hindistan, Tibet, Bütan, Myanmar, Küba, İran ve Fas gibi ülkelerde sekiz yılda çekilen otuz fotoğrafından oluşan sergi, 14 Kasım’a kadar açık olacak. Göksungur'un iletişim Yayınları tarafından yayımlanan ‘Yeryüzünün Yüzleri’ adlı albümü ise, serginin genişletilmiş bir versiyonu. Tel: (0232) 463 23 03

Held previously in İstanbul and Ankara, İbrahim Göksungur’s ‘Faces of the VVorld’ photo exhibition will be open to photography buffs at İzmir's iletişim Bookshop photography gallery from 1 November. Consisting of 30 photographs taking by the photographer över eight years in countries such as India, Tibet, Bhutan, Myanmar, Cuba, Iran and Morocco, the exhibition runs to 14 November. An albüm o f the same name, published by İletişim Publications, is an expanded version o f Göksungur’s exhibition. Tel: (0232) 463 23 03


CİTYSCOPE

SAHNE STAGE 11. Uluslararası Eskişehir Festivali başlıyor 11 th Annual Eskişehir Festival to start

Farinelli, iş Sanat’ta anılıyor Farinelli is remembered at İş Sanat

Pekinel

18 S K Y L İF E 1 1 / 2 0 0 5

Zeytinoğlu Vakfı ve Eskişehir Kentsel Gelişim Vakfı işbirliğiyle düzenlenen Eskişehir Festivali’nin 11 'incisi 12 Kasım’da başlıyor. Festival; şef Gürer Aykal yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın vereceği konserle açılıyor. Orkestra önce, Cemal Reşit Rey'in ‘Türkiye’ adlı eserini, ardından C. SaintSaens’in ‘Viyolensel Konçertosu’nu, viyolensel grup şefi Çağ Erçağ ile birlikte seslendirecek. Her yıl farklı bir ülkenin kültür ve sanatıyla tanıtıldığı festivalin bu yılki konuğu Rusya. Program çerçevesinde çeşitli konser ve sergiler de yer alıyor. Dans ve tiyatro gibi sanat dallarının yanı sıra, çocuk etkinliklerinin de bulunacağı festival, 20 Kasım’a kadar devam edecek. Tel: (0212) 279 76 46

The 11th Eskişehir Festival, organized by the Zeytinoğlu Foundation in cooperation vvith the Eskişehir Urban Deveiopment Foundation, is starting on 12 November with an opening concert by the Borusan İstanbul Philharmonic Orchestra conducted by Gürer Aykal. The orchestra vvill play Cemal Reşit Rey’s work, ‘Türkiye’, followed by C. Saint-Saens’ viola concerto vvith first viola Çağ Erçağ as soloist. Russia is the guest o f this year’s festival, vvhich promotes the art and cuiture o f a different country each year. The festival program, vvhich inciudes a variety o f concerts and exhibitions as vvell as dance and theater, also offers activities for children. Until 20 November. Tel: (0212) 279 76 46

İş Sanat; 3.5 oktavlık muhteşem sesiyle tek nefeste 250 değişik notayı çıkarabilen, opera dünyasının en kült figürlerinden Farinelli’yi, doğumunun 300. yılında anıyor. Kendini eski kastrato repertuvarın yeniden keşfedilmesine adayan ünlü soprano Angelo Manzotti nin Farinelli’yi canlandıracağı; müzik, dans, tiyatro ve mim sanatlarının bir araya geldiği bu olağanüstü gösteri, 26 Kasım’da müzikseverlerle buluşacak. İş Sanat’ın Kasım programında yer alan diğer etkinliklerden bazıları şöyle: Günümüzün en yetenekli İkililerinden olan piyanist Güher&Süher Pekinel’in solist olarak katılacağı Bilkent Senfoni Orkestrası konseri, 8 Kasım; caz davulunun tartışmasız en büyük isimlerinden Jack De Johnette’in, Jerome Harris, John Patitucci ve Danilo Perez’den kurulu grubu Latin Projesi, 13 Kasım; müzik dünyasının Polonya’dan yükselen yıldızı Anna Maria Jopek, 19 Kasım ve piyano ile saksofonun büyük ustalarından Tuna Ö te n e l’in Türkiye'nin önde gelen caz müzisyenlerinden Aşkın Arsunan ve çok yönlü sanatçılığıyla tanınan Fatih Erkoç'la vereceği konser, 24 Kasım... Tel: (0212) 316 10 83

Farinelli, one o f the cult figures o f vvorld opera who could hit 250 different notes in a single breath vvith his magnificent three-and-a-half-octave voice, is being remembered at İş Sanat on the 300th anniversary of his birth. Corning on 26 November, this extraordinary show by famous sopranist Angelo Manzotti, who has devoted him self to rediscovering the castrato repertoire, combines the arts o f music, dance, theater and mime. Other events on İş S anat’s November program include: talented piano duo G ü h e r& S ü h e r P e k i n e t' s concert vvith the Bilkent Symphony Orchestra, 8 November; Latin Project, a group form ed by the great jazz drum mer Jack De Johnette together vvith Jerome Harris, John Patitucci and Danilo Perez, 13 November; the musical vvorld’s rising star from Poland, Anna Maria Jopek, 19 November; and great piano and saxophone master Tuna ÖteneTs concert vvith Turkey’s leading jazz musicians like Aşkın Arsunan and the m ulti-talented Fatih Erkoç, 24 November. Tel: (0212) 316 10 83


Duymadım, yok. Kesildi yok. Ne dedin?" yok. Tekrar ara yek. ”

Çünkü yurtdıçını ararken SabitHATT var. Rahat rahat konuşun diye... SabitHATT S istemi. SabitHATT’tan çek özel fiyatlar. ŞirketHATT

KonuskanHATT

StandartHATT

Am erika Alm anya Rusya

Am erika Alm anya Rusya

Am erika Alm anya Rusya

20 YKr/dakika 2 0 3 .4 3 8 TL/dakika

22 YKr/dakika 2 2 3 .7 8 2 TL/dakika

24 YKr/dakika 2 4 4 . 1 2 6 TL/dakika

B e lirtile n fiyatlar, y u rtd ış ın d a k i sa b it te le fo n la r a ra n d ığ ın d a g e ç e rlid ir. Y e n i K u ru ş ü ze rin d e n g ö rd ü ğ ü n ü z fiyatlar y u v a rla n a ra k y a zılm ış tır. S a b it ü cre tle r H A T T 'la ra g ö re d e ğ iş ik lik g ö sterm e kted ir. F iya tla ra % 1 8 K D V d a h il, % 1 5 ö zel ile tiş im v e r g is i (Ö İV) hariçtir.


CİTYSCOPE

HABER NEVVS 'Yüzde 100 Caz’ ‘A Hundred Percent Jazz’ Ankara Caz Derneği tarafından gerçekleştirilen, organizasyonunu ise Leo’nun üstlendiği 4. Ankara Uluslararası Caz Festivali, yüzün üzerinde yerli ve yabancı müzisyeni konuk ediyor. ‘% 100 Caz’ sloganıyla 15-27 Kasım tarihlerinde düzenlenecek festival, Hava Kuvvetleri Big Band’ın konseriyle açılıyor. Yurtdışında Türkiye’yi başarıyla temsil eden uluslararası sanatçı Burhan Öçal; dünyaca ünlü piyanist George Gruntz, oyunbaz bir şekilde birçok dili birbiriyle harmanlayarak yazdığı şarkı sözleriyle eşsiz bir tarz geliştiren Lica Cecato, Italyan cazının ünlü klarnet ve akordeon ustaları Gianluigi Trovesi ve Gianni Coscia, festivalde yer alan sanatçılardan birkaçı... Tel: (0312) 448 03 43

The 4th Ankara Jazz Festival, realized by the Ankara Jazz Society with organization by Leo, is playing host to över a hundred musicians both Turkish and foreign. Taking place betvveen 15 and 27 November based on the slogan ‘100% Jazz’, the festival opens with a concert by the Air Forces Big Band. International musician Burhan Öçal, successfui representative o f Turkey abroad; world-famous pianist George Gruntz; Lica Cecato, who combines several languages like a juggler to produce his inimitable style o f songs; and fannous clarinet and accordion masters o f Italian jazz Gianluigi Trovesi and Gianni Coscia are just a few o f the names at this year’s festival. Tel: (0312) 448 03 43

Avrupa filmleri, Türkiye’yi geziyor European films tour Turkey Ankara Sinema Derneği tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen ‘Avrupa Filmleri Gezici Festivali’, 11 Kasım’da Ankara’da başlıyor. 11-17 Kasım’da Ankara Kızılay Büyülü Fener sinemalarında gösterime girecek filmler, sırasıyla Bursa (18-24 Kasım); İzmir (25 Kasım-1 Aralık) ve Kars’ta (2-4 Aralık) yolculuğuna devam edecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Japan Foundation ve Aras Kargo’nun sponsorluğundaki festivalin ‘Göç’ başlıklı bölümünde; isviçreli yönetmen Xavier Coller’in 1991 'de En İyi Yabancı Film Oscar’ını alan ‘Umuda Yolculuk’ adlı filmi; 2003’te Berlin’de Altın Ayı ve Barış Ödülü’ne layık görülen, Michael VVinterbottom’ın yönettiği ‘Bu Dünyada’ ve yedi kısa film izleyiciyle buluşacak. 'Sinema ve Anarşizm' bölümünde ise, usta yönetmen Jean-Luc Godard’ın ‘Haftasonu’su ve Jean V igo’nun ‘Hal ve Gidiş Sıfır’ı gibi filmler bulunuyor. Sinemanın şairi olarak adlandırılan ünlü İtalyan senarist Tonino Guerra’nın senaryolarından yola çıkılarak çekilen 6 uzun metraj film de, festivalde bir hayli ilgi çekecek gösterimler arasında yer alıyor. ‘Avrupa Avrupa', ‘Kısa IyidirAvrupa Panoraması’, ‘Çocuk Filmleri’ ve ‘Canlandırma Sineması’da festivalde yer alan diğer bölümler... Tel: (0312) 468 71 40

B ir Varm.ş Bir Yokm uş

This year’s 11th annual ‘Festival on VVheels’, organized by the Ankara Cinema Society, is getting under way in Ankara on 11 November. The films, to be shown betvveen 11 and 17 November at the Ankara Kızılay Magic Lantern cinemas, will travel in turn to Bursa (18-24 November), İzmir (25 November1 December) and Kars (2-4 December). The ‘M igration’ section o f the festival, sponsors o f vvhich include the Ministry o f Culture and Tourism, the Bursa Metropolitan Municipality, the Japan Foundation and Aras Kargo, will offer films such as Svviss director Xavier Coller’s ‘Journey o f H ope’, vvhich won the Oscar for Best Foreign Film in 1991, and ‘İn This VVorld’, directed by Michael VVinterbottom, winner o f the Golden Bear and Peace Prize at Berlin in 2003, as well as seven short films. The ‘Cinema and Anarchism ’ section meanvvhiie is bringing films like Jean-Luc Godard’s ‘Week-End' and Jean Vigo 's ‘Zero for C onduct’. Six shorts based on screenplays by famous Italian screenwriter Tonino Guerra, who has been called the poet o f cinema, are among the high points o f the festival, other sections o f vvhich include ‘Europe Europe’, ‘Short is Good - A European Panoram a’, ‘Children’s Films’, and ‘Animation Films’. Tel: (0312) 468 71 40


tasarlayınca

maYimum ,aX ‘

b o n ııs c a rd

MERKEZ OFİS: (216) 471 31 31 ADDRESİSTANBUL: (212)210 36 38 ANKARA: (312) 446 11 50 ANTALYA: (242) 312 34 64 BODRUM: (252) 358 58 65 BURSA: (224) 244 94 00 İZMİR: (232)421 47 11 KEMERBURGAZ: (212) 322 01 67 KIZILTOPRAK: (216)41831 06 LEVENT: (212) 284 11 66 MASKO: (212)67500 35

W

W

W

ı c

a

c

o m

t r

iO \

H 0 M E & G A R D E N


CİTYSCOPE 22

HABER NEVVS Ankara’da Plastik Sanatlar Fuarı Plastic Arts Fair in Ankara

Sanatı tüm toplum tarafından paylaşılan bir değer haline getirmek amacıyla düzenlenen Art Forum Ankara Plastik Sanatlar Fuarı, 19 Kasım’da başlıyor. Forum Fuarcılık tarafından Atatürk Kültür M erkezi’nde gerçekleştirilecek fuara, 43 galeri ve iki yüze yakın sanatçı eserleriyle katılıyor. Yurtdışı katılımın da olduğu fuarda; Adnan Turani, Bedri Baykam, Kayıhan Keskinok, Mustafa Ayaz, Bilge Çağlar ve Şeref Bigalı gibi değerli sanatçılar bulunuyor. Fuar, 27 Kasım’a kadar gezilebilecek. Tel: (0312) 419 19 32

Türkiye’nin en büyük shovv merkezi TİM açıldı Turkey’s biggest shovv çenter opens in İstanbul

Yarım asırdır Türk sinemasına yönetmen ve yapımcı olarak emeği geçen Türker inanoğlu, Türvak Sinema Televizyon Okulu ve müzesinin ardından, dev bir kültür merkezini İstanbul’a kazandırdı: Türker İnanoğlu Maslak Shovv Çenter (TİM)... Maslak’ta bulunan kültür merkezinde, 250 metrekarelik arena sahnesine sahip, 2010 koltuk kapasiteli çok amaçlı büyük bir salon; 90 metrekarelik kapalı sahnesi olan tiyatro; beş sinema; beş toplantı odası ve bir sergi salonu bulunuyor. Tel: (0212) 286 66 86

Moğolistan Ulusal Sirki, Türkiye’de Mongolia National Circus comes to Turkey

Dünyada kırk ülkeyi aşkın yerde gösteriler yapan ve izleyicileri büyüleyen Moğolistan Ulusal Sirki, Türkiye’ye ilk kez geldi. Anatolia Shovvland’in organizasyonu ile Ankara’da Anatolia Showland’de kurulan sirk; akrobatlar, jimnastik ekibi, lastik kızlar, havada akrobasi gösterileri, trapezciler, illüzyonistler, tel ve ip akrobasileri ile herkesi şaşırtacak... Gösteriler, 6 Kasım’a dek sürecek. Tel: (0312) 286 12 11

S K Y L IF E 1 1 / 2 0 0 5

Art Forum’s Ankara Plastic Arts Fair, organized for the purpose of makirıg art something shared by ali o f society, is opening on 19 November. Forty-three galleries and över 200 artists are participating in the fair, vvhich is being heid by Forum Fuarcılık at the Atatürk Culture Çenter. İn addition to such esteemed Turkish artists as Adnan Turani, Bedri Baykam, Kayıhan Keskinok, Mustafa Ayaz, Bilge Çağlar and Şeref Bigalı, there vviii also be participation from abroad. Until 27 November. Tel: (0312) 419 19 32

in the wake o f his earlier Türvak Cinema Television School and Museum, Türker İnanoğlu, director and producer o f Turkish cinema for över half a century, has now brought İstanbul a gigantic new culture çenter. Located at Maslak, the Türker İnanoğlu Maslak Shovv Çenter (TİM) includes a 250-square-m eter arena stage, a m ulti-purpose hail seating 2010, a 90-square-meter enclosed stage theater, five cinemas, five conference rooms and an exhibition hail. Tel: (0212) 286 66 86

The National Circus of Mongolia, vvhich performs in över 40 countries leaving spectators spellbound, has come to Turkey for the first time. The circus, performing in Ankara at Anatolia Shovvland with organization by the same, will astound everyone with its acrobats, gymnastics team, human pretzels, aerial acrobatic displays, trapeze artists, magicians and artists o f the rope and wire. Until 6 November. Tel: (0212)286 12 11


hotels

jC O M IN G SOON

S İ D E

MANAVGAT

ALARA

ALARA

KEMER

B E L E K K A Y Ifâm


NEVVS

TURK HAVA YOLLARI HABERLER

Türk Hava Yolları Astana’da Turkish Airlines in Astana

Türk Hava Yolları kış tarifesine geçiyor Turkish Airlines goes över to vvinter schedule

Türk Hava Yolları, 19 Ekim’den itibaren Kazakistan’daki Almatı seferlerine ek olarak, başkent Astana’ya da haftada iki gün seferlere başladı. İlk gerçekleştirilen sefer nedeniyle Astana'da düzenlenen basın toplantısında ve sonrasında verilen iftar yemeğinde birer konuşma yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Temel Kotil, iki ülke arasında her geçen gün artan ticari faaliyetlere Türk Hava Yollan olarak katkılarının bulunmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Astana hattının tanıtımına, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Temel Kotil, Türkiye’nin Kazakistan Büyükelçisi Hakkı Taner Seben, Kazakistan Ulaştırma Bakanı Askar Mamin, Ulaştırma Bakan Yardımcısı Yerlan Koshanov, Sivil Havacılık Genel Müdürü Almatbek Mambetov ve üst düzey yöneticiler, Türkiye’den misafirler ile yerli ve yabancı basın mensupları katıldı. 30 Ekim 2005-25 Mart 2006 tarihlerinde uygulanacak olan yeni kış tarifesi, bir öncekine göre değişiklikler ve yeni hat açılışlarını içeriyor. 19 Ekim’de açılan ve haftanın iki günü karşılıklı uygulanacak olan Astana seferleri kış tarifesinin yeni hattı olarak eklendi. Ayrıca, artan yolcu talebi ve memnuniyeti doğrultusunda, İstanbul’dan Kiev’e beş gün uygulanan seferler artırılarak haftada yedi güne çıkarıldı. Buna göre haftanın her günü; İstanbul’dan 08:25’te, Kiev’den ise 11:30 uçuşlar düzenlenecek. İstanbul-Duşanbe seferlerinin de başlaması için çalışmalar devam ediyor.

Konya ve Denizli’ye daha fazla sefer More flights to Konya and Denizli Artan yolcu talebi ve memnuniyeti doğrultusunda Türk Hava Yolları, Denizli ve Konya’ya düzenlediği seferleri artırdı. 20 Ağustos’tan itibaren cumartesi günlerini de tarifeye ekleyerek her gün Denizli’ye sefer düzenleyen Türk Hava Yollan, 22 Eylül’den itibaren perşembe günleri uyguladığı seferleri ikiye çıkarmıştı. Yeni kış tarifesi ile birlikte, 8 Kasım’dan itibaren salı günleri düzenlenen uçuşlar da karşılıklı olarak ikiye çıktı. Konya’ya 22 Ağustos’tan itibaren artırılarak, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez gerçekleştirilen seferler, yoğun yolcu talebi doğrultusunda, yeni kış tarifesinde de günde iki kez karşılıklı olarak düzenlenmeye devam ediyor. 24

S K Y L IF E 1 1 / 2 0 0 5

İn response to grovving passenger demand and satisfaction, Turkish Airlines has added more flights to Konya and Denizli. Flying daily to Denizli as of 20 August with the addition of Saturdays to the schedule, Turkish Airlines also brought its Thursday flights up to two as of 22 September. Together with the new vvinter schedule, starting on 8 November the number of Tuesday flights also rose to two, morning and evening. As of 22 August, flights to Konya as well are up to twice daily, moming and evening. These round-trip flights will also continue on the vvinter schedule in response to heavy passenger demand.

İn addition to its flights to Almaty in Kazakhstan, as o f 19 October Turkish Airlines also added twice-weekly flights to the Kazakh Capital Astana. Speaking at a press conference and later at an iftar dinner held at Astana on the occasion o f the first flight, Turkish Airlines President Temel Kotil said the airline was very pleased to be contributing to commercial activity between the two countries, vvhich is grov/ing by the day. Present at the promotion of the new Astana route besides Mr Kotil were Turkey’s Ambassador to Kazakhstan Hakkı Taner Seben, the Minister o f Transportation and Communications Askar Mamin, the Assistant Minister of Transportation and Communications Yerlan Koshanov, and the General Director o f Civil Aviation Almatbek Mambetov, ali o f the Rebuplic o f Kazakhstan, and other high level officials as well as guests from Turkey and members o f the local and foreign press.

The new vvinter schedule vvhich will be in effect from 30 October 2005 to 25 March 2006 includes a number o f changes as well as several new routes. A new route to Astana, for example, vvas added on 19 October with two round-trip flights weekly to the Kazakh Capital. İn response to growing customer satisfaction and passenger demand, flights from İstanbul to Kiev have also been increased from five to seven days a vveek and are now available daily from İstanbul at 8:25 a.m. and from Kiev at 11:30 a.m. Meanwhile efforts are under way to introduce flights betvveen İstanbul and Dushanbe.

Web sitesinde yenilikler sürüyor Innovations continue on Turkish Airlines’ vvebsite Web sitesinden iç hat bilet satın alma uygulamasının ardından, dış hatlarda da uygun olan destinasyonlarda e-bilet uygulamasına geçildi. Dilerseniz, yaptığınız işlemin onayı SMS ile cep telefonunuza gönderiliyor. Web sitesinden e-biletinizi alıp internetten check-in işleminizi yaparak, oturmak istediğiniz koltuğu seçebilirsiniz Türk Hava Yolları, sefer düzenlenen tüm noktalarda e-bilet uygulamasını yaygınlaştırmak için çalışmalara devam ediyor.

Follovving the introduction of ticket purchasing for domestic flights över the airline vvebsite, electronic tickets are now available on selected International routes as well. Ifyou vvish, you can even have your transaction approval sent to your mobile phone via SMS. When you purchase an eticket, you can also choose your seat and complete your check-in över the vvebsite. Turkish Airlines is continuing its efforts to make e-tickets available for flights to ali destinations.


NEVVS

TURK HAVA YOLLARI HABERLER

Miles&Smiles? Miles&Smiles?

Özel yolcu programını değerli üyeleri için yenileyen Türk Hava Yolları, yepyeni program markası Miles&Smiles sayesinde tüm üyeleri ile birlikte gülümseyecek. Türk Hava Yolları, kendilerini daha özel hissetmeleri için, ayrıcalıklı yolcularının mevcut kart sistemlerine iki adet kart seviyesi ekleyerek avantajları daha da artırdı. Üyelere tanımlanmış olan üyelik numaraları değişmeden kazanılan tüm haklar aynen devam ediyor. Üye hesaplarında birikmiş olan miller yepyeni avantajlar için... Türk Hava Yolları’nın özel ve ayrıcalıklı üyeleri bundan böyle gönüllerince mil kazanacak, harcayacak ve gülümsemeye devam edecek. Programın lansman ve duyurusu detayları ile yakında sunulacak.

VVİth the trademark Miles&Smiles, Turkish Airlines' new!y revamped special passenger program is bringing a smile to members' faces. İn order to make them feel even more special, Turkish Airlines has further enhanced benefits for its privileged passengers by adding two new card levels to the existing card system. Members wiii continue to enjoy ali the rights they enjoyed previously with no change in their membership numbers. Turkish Airlines special and privileged members are going to continue smiling as they earn and spend to their hearts ’ content the miles already accumulated in their membership accounts for brand new benefits. Detaiis regarding the iaunching o f the program wili be announced shortiy.

Gelir yönetimi sistemi ile daha çok kazanç New revenue management system to boost earnings

Sektöründeki her türlü gelişmeyi takip edip araştırarak kendi bünyesinde uygulamaya koyan Türk Hava Yolları, yenilenecek gelir yönetimi sistemi ile gelirini yüzde beş artırmayı hedefliyor. Gelir yönetimi sistemleri, istatistiksel verilere ve gelişmiş tahmin programlarına dayanarak geliri maksimize edecek yolcu talebini tespit etmeyi amaçlıyor. 1997 yılından beri Sabre firmasının Airmax 4.0 versiyonunu kullanan Türk Hava Yolları, aynı firmanın yeni ürünü, gelişmiş tahmin programı Airmax 6.0 Revenue Manager’ı ile yolcu talebini tespit edip seferlerde bu tahminleri baz alarak envanter kontrolünü sağlayabilecek. Yeni programla birlikte, yolcu profilinin yüzde 25 gibi yüksek bir oranını oluşturan grupları zamanında ve daha efektif değerlendirebilmek amacıyla, yine aynı firmanın ‘Group Manager’ modülü de satın alındı. Bu program sayesinde Türk Hava Yolları, tüm grup taleplerini otomatik olarak daha hızlı değerlendirebilecek.

Turkish Airlines, vvhich follovvs ali developments in its sector ciosely, is aiming to boost its earnings by five per cent by using a nevv and revised system of revenue management. Revenue management systems aim to predict passenger demand, thereby maximizing revenues based on advance prediction programs and statistical data. With the new Airmax 6.0 Revenue Manager, an advance prediction program vvhich is a product o f the same firm, Sabre, whose Airmax 4.0 program Turkish Airlines has been using since 1997, the airline will be able to determine passenger demand and, based on these estimates, to ensure inventory control. The same firm's ‘Group Manager’ modüle was also purchased to enable more timely and effective assessment of groups that constitute passenger profiles as high as 25%. Thanks to the nevv automated program, Turkish Airlines will be able to assess ali group demands more rapidly.

Türk Hava Yolları, ulaşım sponsoru Turkish Airlines is transportation sponsor

26

S K Y L IF E 1 1 / 2 0 0 5

Türk Hava Yolları, Boğaziçi Üniversitesi’nde verilen oda müziği konserlerinin Ulaşım Sponsoru oldu. 1863’te inşa edilen ve kusursuz akustiği, yüzyıllık büyük orgu ve otantik atmosferi ile ayrıcalıklı bir yere sahip olan Albert Long Salonu, beş yıldır dünyaca ünlü sanatçıları ağırlıyor. Bu yılda klasik müziğin önemli isimlerini dinleyicisiyle bütünleştirecek olan konser dizisinin ana sponsoru ise Akbank.

Turkish Airlines has become transportation sponsor for the chamber music concerts being given in the authentic, century-old atmosphere o f Boğaziçi University’s Albert Long Hali. Buiit in 1863 vvith perfect acoustics, Albert Long Hail has been hosting famous musicians from around the vvorld for five years now. Akbank is the main sponsor o f this year's concert series, vvhich is bringing audiences together vvith prominent names in the vvorld o f music.


H S B C A d v a n ta g e ile y a p a c a ğ ın ız a lışv e riş tutarının %20 ’si ka d ar hediye çeki k a z a n ın Üstelik 6 taksi fırsatı ile ! M asfefl w w w.advantage.com .tr


NEVVS

TURK HAVA YOLLARI HABERLER

Türk Hava Yolları’ndan özel ücretler Special fares on Turkish Airlines Türk Hava Yolları, 30 Kasım’a kadar Türkiye’den Madrid, Barselona ve Lizbon’a seyahat edecek yolcuları için özel ücretler uyguluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’den Madrid ve Barselona, 219; Lizbon, 199 Avro. Dönüş ücretleri ise, Madrid ve Barselona'dan 229; Lizbon’dan 229 Avro. Türkiye’nin diğer noktaları için bu ücretlere 100 Avro ekleniyor. Astana hattının tanıtımı nedeniyle, 19 Kasım’a kadar İstanbul’dan Kazakistan’ın başkentine 323 Avro’ya uçabilirsiniz. 4 Kasım-31 Aralık tarihlerinde Nevv York ve Chicago’ya seyahat edecek yolcular, Türk Hava Yolları’nın özel ücretlerinden yararlanabilir. İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’dan Nevv York’a, 399; Şikago’ya, 419 Avro’ya uçabilirsiniz. Türkiye’nin diğer noktalarından seyahat edecekler için bu ücretlere 80 Avro ilave ediliyor. Ayrıntılı bilgi için 444 0 849 (THY) no’lu telefonu arayabilir ya da www.thy.com.tr’den bilgi alabilirsiniz.

Türk Hava Yolları Pakistan’ın yanında,.. Turkish Airlines stands by Pakistan

28

S K Y L IF E 1 1 / 2 0 0 5

Turkish Airlines is offering special fares from Turkey to Madrid, Barcelona and Lisbon until 30 November. The nevv fares are: Madrid or Barcelona 219 Euros, and Lisbon 199 Euros from İstanbul, Ankara or İzmir. Return fares are 229 Euros from Madrid and Barcelona and 229 Euros from Lisbon (add 100 Euros for fares from other points in Turkey). To promote the opening o f the nevv route to Astana, you may also fly from İstanbul to the Kazakh capital for 323 Euros until 19 November. Passengers traveling t o Nevv York o r Chicago betvveen 4 November and 31 December may also take advantage o f special fares and fly to Nevv York from İstanbul, Ankara, İzmir or Adana for 399 euros and to Chicago for 419 euros. A dd 80 Euros to these fares for flights from other points in Turkey. For details, cali 444 0 849 (THY) or visit the vvebsite at www.thy.com.

Türk Hava Yolları satrançta da şampiyon! Turkish Airlines is a chess Champion too! İki yıl önce kurulan ve 2004 yılında İstanbul Grup Birincisi olan Türk Hava Yolları, Konya’da yapılacak olan Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonluğu finallerinde oynamaya hak kazanmıştı. 28 Eylül-3 Ekim tarihlerinde düzenlenen finallerde, kulüplerarası müsabakaları namağlup tamamlayan Türk Hava Yolları Satranç Takımı, Türkiye Kulüpler Şampiyonu unvanını elde ederek Süper Lig’e çıkmayı başardı.

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olarak bir kez daha üzerine düşen misyonu yerine getiren Türk Hava Yollan, deprem felaketi yaşayan Pakistan'a yardım elini uzatarak Türkiye’deki yardım kampanyalarında toplanan malzemelerin deprem bölgesine ulaşmasını karşılıksız olarak sağladı. Pakistan’a yardım için Kızılay ile Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin sürdürmekte olduğu kampanya sonucunda toplanan tünel tipi çadır, battaniye, jeneratör, ilaç, kışlık giyim malzemesi ile ekmek fırınından oluşan yardımlar, Türk Hava Yolları’nın gerçekleştirdiği üç kargo seferi ile bölgeye ulaştırıldı. Türk Hava Yolları ayrıca, depremin yaşandığı ilk günlerde acil yardım ve arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşımının sağlanmasına da yardımcı olmuştu. Bölgede yaşanan felaketin acısını paylaşan Türk Hava Yolları personeli de, depremden zarar görenlere ulaştırılmak üzere kendi bünyesinde yardım amaçlı kampanya başlattı. Bu kampanya neticesinde toplanan yardım çeki, Devlet Bakanı M. Ali Şahin’e Atatürk Havalimanı VIP Salonu’nda düzenlenen bir tören ile yardımdan zarar görenlere ulaştırılmak üzere teslim edildi.

Corning in first in the İstanbul Group İn 2004, the Turkish A irlin e s Chess Team, form ed two years ago, qualified to play in the Turkish Club s Chess Championship held in Konya. Finishing the inter-club com petitions undefeated in the fin a ls h e ld on 28 S ep te m be r3 O ctober, the Turkish Airlines Chess Team c a p tu re d the title o f Turkey C lubs C ham pion to m ove up to the S üper League.

Once again fulfilling its mission as Turkey’s flagship carrier, Turkish Airlines has extended a helping hand to earthquake-stricken Pakistan by providing free transport to the earthquake zone o f supplies collected in aid campaigns in Turkey. Assistance in the form o f tunnel-type tents, blankets, generators, medicines, winter clothing and bread-baking units, collected in a campaign conducted by the Red Crescent and the Lighthouse Relief and Assistance Association, were sent to the region in three cargo flights provided by Turkish Airlines. Turkish Airlines also assisted in providing transport o f first aid and search and rescue teams to the region in the days immediately following the quake. Sharing the tragedy suffered in the earthquake region, Turkish Airlines personnel have also launched a campaign among themselves to bring aid to the victims. A check fo r the am ount collected in the campaign was recently presented to Minister o f State M. Ali Şahin at a ceremony organized in the Atatürk Airport VIP Lounge for delivery to the quake victims.


S en I n t e r n a t io n a l

ikinci pasaportunuz...

yx{p.|e.r;ınr;iir)i7, czJ

G E L E C E Ğ İ N İ Z E Y A TI RIM Y A P IN Bütün sosyal güvenceleri ve çalışm a iznini içeren, ayrıca eğitim ve sağlık hizm etlerinden bedava yararlanm anızı sağlayacak daim i ikam etgah hakkını hemen, Kanada vatandaşlığını ise 3 yıl sonra alın, Birleşm iş M illetler tarafından 7 yıl üst üste "refah seviyesi en yüksek ülke" seçilen Kanada'da aile ve iş hayatınızı güvence içinde sürdürün, Tasarruflarınıza ve yatırım larınıza devlet güvencesi, 5 yıl süre ile her türlü vergiden m uafiyet olanağından yararlanın. YATIRIMCI GÖÇMEN OLMANIN ÖN ŞARTLARI ? 3 yıllık yöneticilik veya işverenlik deneyim ine sahip olm ak, Kanada'da belli bir m iktarda yatırım yapabilecek mal varlığına sahip olmak. Başvuru işlem lerini doğru ve eksiksiz bir şekilde yapm ak.

Geniş bilgi için lütfen size en yakın SEN INTERNATIONAL bürosu ile tem asa geçiniz.

• Teşvikiye Bostan Sk. Veli Bey Apt. No:5 Kat: 3 Daire: 3 Teşvikiye - İSTANBUL Tel: (90 212) 227 17 77 - 227 17 88 Fax: (90 212) 227 18 22 info@sen-international.com • Tunaiı Hilmi Cad. 64/4 Kavaklıdere-ANKARA Tel: (0312) 466 40 34-35 Fax: (0312) 468 15 70 sabah@sen-international.com • 15 Parsons Court, Kitchener, Ontario-CANADA N2N 2Y8 Tel: (519) 576 86 22, Fax: (519) 576 24 83 seninternationai@rogers.com


NEVVS

TURK HAVA YOLLARI HABERLER 30

Türk Hava Yollan’nda bagaj uygulaması Baggage regulations on Turkish Airlines

Ağır bagajların işçi sakatlanmalarına ve bagaj hasarlarına sebep olmasını önlemek amacı ile bazı ülke otoriteleri, çeşitli kısıtlamaları yürürlüğe koymuştur ve birçok havayolu da bu kısıtlamaları uygulamaya başlamıştır. Bu amaçla, Türk Hava Yolları seferlerinde check-in işlemi sırasında kabul edilecek maksimum bagaj ağırlığının aşılması halinde oluşabilecek aksaklıkların önlenmesi amacı ile; check-in işlemi esnasında kabul edilen yolcu bagajlarının her birinin maksimum ağırlığı 32 kg olarak kısıtlanmış olup, 32 kg’ı geçen hiçbir bagajın check-in esnasında kabul edilmesi mümkün olmayacaktır. Buna göre 32 kg’ı geçen bagajlar 32 kg altına indirilerek kabul edilebilecek ve 23 kg üstündeki bagajlara, bagaj ağırlığı yazılarak ağır bagaj etiketi takılacaktır. Uygulama serbest bagaj taşıma hakkı limitlerinde herhangi bir değişiklik getirmemektedir. Serbest bagaj hakkı limitleri mevcut kurallar çerçevesinde kalacak olup, serbest bagaj hakkını aşan bagajlardan fazla bagaj ücreti aynı şekilde tahsil edilecektir.

To prevent damage to luggage and injuries to handlers, authorities in some countries have introduced restrictions on heavy baggage, and many airlines have begun enforcing these limits. To avoid any delays that m ight arise if maximum baggage weight is exceeded during check-in for Turkish Airlines flights, a maximum o f 32 kg has been placed on each piece o f luggage accepted during check-in; any bag weighing more than 32 kg will not be accepted. Bags över 32 kg will only be accepted if their weight is reduced, and a ‘heavy ba g ' sticker will be affixed to every bag weighing more than 23 kg. The new limits do not affect carry-on luggage, vvhich continues to be bound by the existing rules. Passengers who exceed the limit will be charged the usual fee for each extra piece.

Kuş gribi için tüm önlemler alındı Ali precautions taken against bird flu

Son dönemde Uzakdoğu ülkelerinde ortaya çıkan kuş gribinin Türkiye’de görülmesi üzerine, Türk Hava Yolları gerekli tedbirleri aldı. Kuş gribinin insandan insana bulaştığına dair bir vaka görülmemesi nedeni ile yolcuların seyahatlerinde bir risk olmamakla birlikte, önlemler sadece koruyucu maksada yönelik olarak alınıyor. İlgili uzmanların önerileriyle tüm uçucu ve diğer ilgili personelin eğitimine tam destek veren Türk Hava Yolları, uçaklarında verilen tüm ikramları en üst seviyede hijyen kontrolünden geçiriyor.

When the avian flu that originaily emerged in the countries of the Far East was recently observed in Turkey, Turkish Airlines took ali necessary measures. Although passengers are at no risk since no instances o f bird flu being passed from human to human have been observed so far, the precautions are being taken purely for preventive purposes. On the recommendation o f experts in the field, Turkish Airlines is lending its full support to the training o f ali flight and other relevant personnel. Ali refreshments served on board its airplanes also pass the highest level of hygienic screening.

T.C, Maliye Bakanlığı Gelir idaresi Başkanlığından duyuru Announcement trom the Revenue Administration of the Turkish Finance Ministry

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun 11/2-b maddesine göre, Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların (yabancılar ve yurtdışında çalışan Türk uyruklular), yurtdışına götürmek üzere satın aldıkları malların teslimi vergiden müstesnadır’ uygulaması çerçevesinde; ‘‘Türkiye’de kalışınız sırasında yaptığınız tüm alışverişlerinizde mutlaka belge isteyiniz. Tüm fiyatlara KDV dahil olup, alacağınız faturalar aynı zamanda bu ürünlerle ilgili olabilecek şikayetinizin araştırılması için de gereklidir. Ayrıca yurtdışına çıkarken, aldığınız eşyalara ait faturaları ibraz etmeniz Gümrük İdarelerince istenebilir. Yurtdışında yerleşik ziyaretçilerin ödedikleri KDV, özel olarak düzenlenmiş Tax Free faturaları almaları halinde tüm çıkış kapılarında tasdik edilerek iade edilmektedir” ifadesi ile ekonominin kayıt altına alınması ve belge düzeninin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Under article 11/2-b o f the Value A dded Tax (VAT) Law, ‘Passengers who are not residents o f Turkey (foreigners and Turks who work abroad) are exempt from tax on ali goods purchased to be taken out of the country.' Accordingiy, “You shoutd be sure to demand a receipt for ali the shopping you do during your stay in Turkey. This is necessary since ali prices include VAT and so that any complaints that may arise concerning the goods purchased may be investigated. Furthermore, as you are leaving the country, the Customs Administration may ask you to produce receipts for the goods you have purchased. İf visitors from abroad have procured special Tax Free receipts, these will be certified at ali exit points and ali VAT returned to them ." This practice is aimed at bringing the econom y onto the records and making documentation more vvidespread.

S KY JFE 1 1/2 00 5


Gücü, gözalıcı tasarımı ve

Otomobilin Subaru Boxer Motoru ile

Artık Legacy’nin ruhunda yaratacağı etkiye hazırsın.

prestijiyle diğerlerinden çok

Simetrik Sürekli Dört Çeker (AWD)

farklı, mükemmel bir otomobilin

teknolojisinden doğan gücün

Hayallerine ulaşmak için,

direksiyonuna geçtiğini

bedeninde dolaştığını

bu etkiyi

DÜŞÜN.

HİSSET.

KULLAN.

I

E G A C Y T h i n k . Fe e l . D r i v e .

SUBARU TÜRKİYE GENEl DİSTRİBÜTÖRÜ

O l Bay tur * *

B a y ra k ta r

www.subaru.com.tr

F u ji H e a v y I n d u s t r ie s L t d . v e B a y t u r M o to r lu V a s ı t a la r T ic . A .Ş . t e k n ik ö z e ll ik le r , d o n a n ı m la r v e e k ip m a n la r ile i l g il i h a b e r v e r m e k s iz in d e ğ iş ik li k y a p m a h a k k ı n ı s a k lı tu ta r .


NBA/S

Kızılay’dan ‘güvenli kan’ için büyük adım... Turkey’s Red Crescent takes big step for safe blood supply

TURK HAVA YOLLARI HABERLER

Radyoda müzik dinlerken; şarkı aniden kesilir ve bir ses girer yayına: “Şişli Etfal Hastanesi’nde yatmakta olan bir hasta için acilen A Rh+ kan aranıyor; kan grubu uyanların acilen hastaneye gelmeleri rica olunur”... Çağrıyı duyar duymaz hastaneye koşanlar da vardır; o sıra bir işi olup gidemeyen de. Peki hiç düşündünüz mü; bir gün sizin ya da bir yakınınız için böyle bir çağrı yapılabileceğini? Türkiye’nin kan ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Türkiye Kızılay Derneği de, “Fedakâr vatandaş! Vereceğin bir miktar kanla bir hayat kurtaracaksın” sloganıyla halka, donör (kan bağışçısı) olmaları için çağrıda bulunuyor. 137 yıllık köklü geçmişi ile yardıma muhtaç insanlara el uzatan, hayat kurtaran Kızılay, Türkiye’deki ilk kan merkezlerini açan kurum olmuştur. 1974 yılında sivillere yönelik kan bağış programını yürütecek ‘Donör Organizatörlüğü’ birimini kuran dernek, donör kazanımı ve eğitimi konusunda da Türkiye’deki tek kurum. 2005 yılında kan hizmetlerini çağdaş bir norma kavuşturmak için bir dizi proje de başlatan Kızılay, bu çalışmalarla kan hizmetlerini ülke genelindeki Bölgesel Kan Merkezleri ve Kan İstasyonları’na yaymayı hedefliyor. Buna göre, illerde toplanan kanlar test için bölgesel kan merkezlerine gönderilecek ve buralarda uluslararası standartlarda yapılacak testlerin ardından kan ürünleri kullanıma sunulacak. Böylece hasta yakınları, kan arama sorunundan kurtulacak. Siz de bir hayat kurtarmak istiyorsanız, Kızılay’a başvurup kan bağışında bulunabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi edinmek için, derneğin ‘www.kizilay.org.tr’ adresli internet sitesini ziyaret edebilir veya (0312) 430 23 00 no’lu telefondan kuruma ulaşabilirsiniz.

Kızılay’a adını, büyük önder Atatürk vermişti (en üstte). Ankara Kan Merkezi dönemin Cum hurbaşkanı Celal B ayar tarafından açılmıştı, 1957 (üstte ortada). Türkan Şoray, Ankara Kızılay Kan M erkezi’ni ziyaret ederken, 1 97 0 ’ler (üstte).

32

S K Y L IF E 1 1 / 2 0 0 5

Turkey’s Red Crescent Society w as named by the great Atatürk himself, founder of the Republic (top). The Ankara Blood Bank w as opened during the Presidency of Celal Bayar, 1957 (above çenter). Film star Türkan Şoray visiting the Red Crescent Blood Bank in Ankara in the 1970s (above).

Sometimes you may be listening to music on the radio when the broadcast is suddenly interrupted for an announcement: “The Red Crescent Society is urgently seeking donors o f Type A Rh positive blood for a patient at Şişli Etfal Hospital." There are those who drop everything the minute they hear the appeal and rush to the hospital, and those who are in the middle of something and unable to go. Have you ever considered that one day such an appeal might be made for you or a person close to you? The Turkish Red Crescent Society, which meets the better part of Turkey's need for blood, has a slogan for appealing for blood donors, “Right-minded Citizen! Any amount of blood you give could save a life!" VVİth a history going back 137 years, the Red Crescent, vvhich extends a helping hand to people in need and saves lives, is the institution that opened the first blood banks in Turkey. As the society that founded the ‘Donor Organization’ that has conducted a blood donor program aimed at civilians since 1974, it is also the sole institution in Turkey in the business o f finding and educating blood donors. This society, vvhich has launched a series of projects designed to bring its blood banks up to modern standards by 2005, aims to extend its services to Regional Blood Banks and Donor Stations ali över the country. Blood collected in the provinces will thus be sent to regional blood banks for testing and the blood Products tested here at International standards will then be made available, thereby sparing patients' relatives the difficulty of finding blood themselves as they do now. İf you vvould like to save a life, you too can donate blood to the Red Crescent. For details, visit the society's vvebsite at www.kizilay.org.tr, or cali (0312) 430 23 00.


UÇUŞ NOKTASI FLİGHT DESTINATION

La d ö lc e vita

Roma Rome f | EMEL ÇELEBİ

@ MURAT TANER

w

%

M

i / .T


‘Tatlı hayat’ın nabzının attığı yer Roma! Gerçekten de insana hayatı gönlünce sevmeyi öğretiyor; belki de nasıl yaşanabileceğini... Rome, home of 'la dölce vita’ and a city that truly teaches people to love life, and perhaps how to live as vvell... aha Roma’ya gitmeden çok önce bu deyimi bir yerlerde duymuştum: “Roma’da Romalılar gibi davran” . Belki de bir şeyler satmak isteyen bir reklam sloganıydı. Peki, ama nasıl oluyordu Romalı gibi davranmak? Rehber kitaplar uyarıyor: Roma’da trafiğe dikkat! Napoli’deki kadar olmasa da çoğu sürücü, özellikle de motosikletliler kırmızı ışıkta durmayabilir. Yaya geçitlerine de aldırmazlar. Karşıdan karşıya mı geçeceksiniz; en iyisi bir Romalı’nın peşine takılın. Pratik olun ve onun gibi davranın! Bir diğer uyarı: Yoğun trafik, hava kirliliği demek; özellikle de yazın. Kenti ziyaret etmek için en iyi zaman nisan, haziran ve sonbahar ayları. Kasım ve şubat arası ise turist kalabalıklarından görece uzak kalmak için ideal. Son bir uyarı: Otobüsle önünden geçerken, bir zamanlar gladyatörlerin birbiriyle ya da vahşi hayvanlarla kıyasıya

D

36

rîKYLİFE 1 1 / 2 0 0 5

ong before I ever went to Rome, I had heard the expression, “When in Rome do as the Romans do." Perhaps it was an advertising slogan. But what did it mean, do as the Romans do? The guidebooks warn you: beware o f the traffic in Rome! While perhaps not as frequentiy as in Naples, drivers, especially motorcyclists, may not stop at red lights. Nor do they necessarily honor pedestrian crossings. İf you're going to cross the Street, you’d best do it in the wake o f a Roman. Be practical and follovv his lead. Another word to the wise: heavy traffic means air pollution, especially in summer. The best months for visiting the city are April, May and June, or autumn. November to February is an ideal time too if you want to avoid the tourist crush. One last thing: it's only the tourists who, as they pass by on the bus, turn to look today at the majestic Colosseum, where gladiators or

L


Antik R om a’nın dini, ticari ve politik m erkezi olan Rom a Forumu, günüm üzde o zamanki şehirciliği gösteren kalıntılarıyla ünlü (solda). Kenti keşfetm enin yolu, dolambaçlı sokaklarında kaybolm aktan geçiyor (üstte). As the religious, com m ercial and political çenter of ancient Rome. the Roman Forum is fam ous for its ruins, vvhich provide a clue to urban planning at the tim e (left). G etting lost in its w inding streets is the best w ay to discover the city (above).

dövüştüğü ve yıkılırsa Roma da yıkılır denilen; o günlerde 80 bin kişiden fazla insanı konuk eden, heybetli Colosseum’a artık yalnız turistler başını çevirip bakıyor, işine gücüne koşuşturan Romalılar değil!

wild arıimals once fought to the death in the days when it held över 80 thousand spectators, and of which it was said that if it ever collapsed Rome would fail; the busy modern Romans never cast a glance.

BİR SANAT ANSİKLO PEDİSİ

AN ART ENCYCLOPEDIA

MÖ 753’e uzanan tarihi, Antik Roma’dan günümüze kalan arkeolojik eserleri, ortaçağ, Rönesans, barok, art nouveau, neoklasik, modernizm ve en yeni sanat akımlarının etkilerini taşıyan mimarisiyle ziyaretçilerini şaşkına çeviren bu görkemli kent, Batı sanatının 3 bin yıllık yaşayan ansiklopedisi ve müzesi olma unvanına sahip. Roma’da görülen arkeolojik kalıntılar, bir buzdağının suyun üstünde kalan kısmına

This magnificent city, vvhich amazes visitors vvith its history dating to 753 BC, its archaeological monuments harking back to ancient Rome, and its architecture that exhibits influences o f the Middle Ages, the Renaissance, art nouveau, the Neoclassical, modernism and the most avant garde movements in art today, can also lay daim to being a Virtual encyclopedia and museum o f three miliennia o f vvestern art. But the archaeological ruins that are visible at t> 1 1 /2 0 0 5

;K r'l

t 37


Navona M eydanı’nın en önemli eseri Fontana dei Fuimi (Nehirler Çeşmesi),

benzetiliyor. Ayaklarımızın yalnızca dört metre altında başka bir kentin var olduğunu, bunun da yine bir başka yerleşimin üstüne kurulduğunu bilmek, çoğumuzun Roma’nın asla keşfedilemeyeceği duygusuna kapılmasına neden olabilir. Ama, hayatı bu kadar ciddiye almak doğru değil, hele Roma'daysanız...

“Roma’yı ilk gördüğümde dünyaya geldim" diyen İtalyan yönetmen Fellini, bakın gerçek bir Romalı’yı nasıl tanımlıyor: “Genel kanıya bakılırsa, Romalı dışa dönük, nefsine düşkün, eli açık, çok sosyal, insanlarla birlikte olmaktan hoşlanan, iyi sofralardan zevk alan, siyasete tutkunluk derecesinde düşkün, kendini dinsiz olarak tanıtan, ancak

Bernini’nin başyapıtlarından (üstte solda). Rom a Forum harabeleri (en üstte). The Fontana dei Fuimi or Fountain of Rivers, the m ost im portant m onum ent on the Piazza Navona, is one of Bernini’s masterpieces (above left). The ruins o f the Roman Forum (top).

Rome represent just the tip o f the iceberg. Knowing that there is another city just four meters beneath our feet, and that this too was buiit över yet another settlement, might make most o f us despair o f ever discovering the reai Rome. But life is not meant to be taken that seriously, especially if yo u ’re in Rome. “I came into the vvorld when I first saw Rome!" Thus spoke the Italian director Fellini, who also telis us how to recognize a true Roman. “Opinion has it that a real Roman is generous, outgoing, extremely sociable and a bit o f a hedonist, that he enjoys the company of other people, is vehemently passionate about politics, and passes himself o ff as non-religious[>


www.toyotasa.com.tr

Toyota D-4D: üstün dizel m otor teknolojisi şimdi Toyota Plazalarda. D ü n y a n ın en ile ri m o to r t e k n o lo jile r in i ü r e te n T o y o t a 'n ın e k o n o m ik , sessiz, ç e v re y e d u y a rlı v e y ü k s e k p e r fo r m a n s lı d iz e l te k n o lo jis i T o y o ta D - 4 D T ü r k iy e 'd e . T o y o t a 'n ın tü m d ü n y a d a b e ğ e n ile n v e te rc ih e d ile n b in e k o t o m o b ille r i ş im d i T o y o ta 'n ın ra k ip s iz D - 4 D d iz e l m o to r la r ıy la v e T o y o ta g ü v e n c e s iy le s u n u lu y o r. T o y o ta D - 4 D ile ta n ış m a k iç in sizi e n y a k ın T o y o ta P la z a 'y a b e k liy o r u z .

Toyota'nın D-4D dizel motorlu modelleri:

C o r o lla H a t c h b a c k /S e d a n /F a m ily SW,

C o r o lla V e rs o , A vensis, L a n d C ru is e r P ra d o , H ilu x ...

TO YO TA 0 ©

II.

Toyotel: (0216) 399 99 88

TODAY TO M O R R O VV T O Y O T A


karısını ve kızlarını ‘bir ailede Tanrıyla ilişkileri geliştirmesi gereken kişiler de olmalıdır’ diye kiliseye yollayan biridir...” Boşuna değil, Roma tatlı hayatın nabzının attığı yer! Yönetmenin ‘Tatlı Hayat' filminde, genç gazeteci rolündeki Marcello Mastroianni gibi Via Veneto’daki gece klüplerinde, bir sevgiliden diğerine sürüklenmesek de, demek ki biz de Roma’da kendimizi bol bol şımartma hakkına sahibiz: Mum ışığında yenilen akşam yemekleri, deniz ürünlü spagettiler, risotto'lar, domatesli ve fesleğen soslu gnocchi’ler, en iyi çikolataların, kahvelerin, çilekli tiramisuların satıldığı pastaneler, çiçekçi dükkânları ve rahatça savuracak paramız varsa alışveriş edebileceğimiz pahalı mağazalar... TARİHİ YENİDEN YAŞAMAK

Roma’da hayatın nasıl aktığını görmenin yolu, sokaklarda avarelik etmekten geçiyor. Büyük bir metropol olmasına rağmen gezilecek her yer yürüyüş mesafesinde. Sokak tabelaları sayesinde kaybolmanın imkânı yok. Havaalanından ya da başka kentlerden çoğu gezginin

40

S K Y L IF E 1 1 / 2 0 0 5

Ispanyol Merdivenleri (üstte solda). Piazza Navona, bugün açık bir resim galerisi (üstte sağda). Fori Im periali Caddesi'nden bakılınca heybetli Vittorio Emanuelle II Anıtı’nı ve Rom a Forum u’nu görm ek mümkün (altta). The Spanish Steps (above left). Piazza Navona, an open air art gallery today (above right). The Roman Forum and the opulent M onum ent to Victor Emanuel II are visible from the Via dei Fori Imperiali (belovv).

while packing his wife and daughters off to church in the belief there should be at least some peopie in the famiiy who have a deveioped relationship vvith the Almighty." It's not for nothing that Rome is knovvn for la dölce vita Even if we don ’t drift from one iover to another in the nightclubs o f the Via Veneto like Marcello Mastroianni in the role o f the young journalist Fellini's film of the same name, we nevertheless have the right to

indulge ourselves a little when in Rome: candlelight dinners, spaghetti alla marinara, risotto, gnocchi vvith tomato and basil sauce, the vvorld's finest chocolates and coffee, pastry shops serving tiramisu vvith stravvberries, flower stalls and the up-market emporiums where we can shop if we have money to burn. RELIVING HISTORY

The best way to see how life flows in Rome is to vvander the streets aimlessly. Despite >


Hem hayatınız, hem yatırımınız "artı" değer kazanabilir mi? Sorun, bilgi alın, karşılaştırın...

A la c a ğ ın ız ev g ü venli, planlı gelişen bir b ö lg e d e mi?

D en ey im li, başarısını her projesiyle kan ıtlam ış bir "m arkanın" eseri mi?

M im a ris iy le , ç evresiyle, sosyal olan ak la rıy la üstün bir kalite d ü zey in e sahip mi?

B ü tü n bu s o r u la r ı " E v e t " d iy e c e v a p la y a b ile c e ğ in iz b ir s e ç e n e k v a r: İ s t a n b u l B i s . S izi h e r g ü n k u tla m a y a d e ğ e r b ir y a tırım k a ra rı a lm a y a d a v e t e d iy o ru z : A k ılc ı f iy a t la r v e 1 8 0 a y a v a r a n c a z ip Y T L v e d ö v iz k r e d is i s e ç e n e k le r iy le İs t a n b u lB is s iz i b e k liy o r . H e n ü z b u ö n e m li e s e r d e y e r a lm a f ı r s a t ı n ı z v a r k e n

bis

g e c ik m e d e n , b u g ü n a r a y ın .

Y a p ı K re d i K oray, uluslararası profesyonellerce ödüllendirilen değerli projeler yaratır. Gücü, deneyimi ve yönlendirici duruşuyla; Türkiye gayrimenkul sektöründe öncülük misyonunu taşır. 2001 Elit Residence, MIPIM Avvards Finalisti 2002 İstanbul İstanbul, MIPIM Avvards Dünya Birincisi 2003 ULI Avvards for Excellence Finalisti 2003 Türkiye CRM Oskarı Sahibi 2005 Türkiye'nin En Gözde Gayrimenkul Kuruluşu. w w w .y a p ik re d ik o ra y .c o m

G Ö K T Ü R K S a tış Ofisi: İstanbul İstanbul. Göktürk Beldesi. İstanbul Cad. Kem erburgaz 3 4 0 7 5 İstanbul Tel: ( 0 2 1 2 ) 3 2 2 0 2 0 2 p b x Faks: ( 0 2 1 2 ) 3 2 2 0 2 0 6 w w w . i s t a n b u l b i s . c o m

Ya pi K redi Ko r a y G A Y R İM E N K U L

YATIRIM

ORTAKLIĞI

A. Ş.


Tiber Nehri’nin üstündeki melek heykelleriyle süslü, taş köprülerden biri olan Sant'Angelo (üstte sağda ve solda). Önceden

kente varış noktası olan tren istasyonu (Stazione Termini) ise Roma'nın tarihi merkezine çok yakın. Yanınızda turist bürolarından ücretsiz alınabilen detaylı bir harita da varsa, artık keşfe hazırsınız... Roma’nın kuruluş efsanesine göre Romulus ve Remus, Savaş Tanrısı Mars ile Rea Silvia’nın oğullarıdır. Bir sepetin içinde Tiber Nehri’ne atılan ikizleri bir dişi kurt bulur ve emzirir. Günün birinde kentin nerede kurulacağına dair aralarında tartışma çıkar ve Romulus kardeşini öldürür. Sonunda, Palatino Tepesi’nde 42

11/2005

Roma'yı kurar. Arkeologlar, Roma’nın kurulduğu tarihe denk düşen dönemde Palatino'da böyle bir yerleşimin varlığını doğruluyor. Antik Roma'nın politik, ticaret ve dini merkezi olan Roma Forumu (Foro Romano), günümüzde o devirdeki şehirciliği gösteren kalıntılarıyla ünlü. Kalıntılar Campidoglio ve Palatino tepeleri arasında, bir zamanlar bataklık olan ve Roma'nın beşinci efsanevi kralı Tarquinius (MÖ 616-579) tarafından büyük kanalizasyon kanalları açtırılarak kurutulan

İm parator Hadrian’ın mozolesi olan yapı, papaların güvenliği için 6. yüzyılda Sant’Angelo Kalesi’ne dönüştürülmüş (en üstte). Sant’Angelo, one of the old stone bridges adorned vvith angels on the Tiber (above left and right). Formerly the mausoleum of the Em peror Hadrian, this structure vvas converted into the Castel Sant'Angelo in the 6th century for the security of the popes (top).

its being a large metropolis, everything is vvithin vvalking distance. And you can ’t get lost thanks to the Street signs. The railroad terminal, or Stazione Termini, the point o f arrival for most visıtors coming from the airport or from other cities, is very close to Rome’s historic çenter, if you have one o f the detailed maps that are available free o f charge from one o f the nearby tourist offices, you’re ali set to discover the city. According to its founding legend, Romulus and Remus are the sons o f Rhea Silvia and the war god Mars. Tossed into the Tiber in a basket, the twins are found by a she-wolf who suckles them. When a dispute arises betvveen them one day as to where the city should be founded, Romulus kills his brother, and in the end Rome is founded on the Palatine Hill. Archaeologists confirm the existence o f such a settlement on the Palatine in this period, t>


s

V '


alanda yer alıyor. Önemi 4. yüzyıldan sonra azalan Forum’daki debdebeli tapınaklar, bazilikalar ve binalar da göz göre göre yok olmuş. Sonunda, bölge otlak olarak kullanılmaya başlamış. Kentin ilk kurulduğu günlerde de durum farklı olmadığı için, insanlar bunu ‘tarih tekerrürden ibarettir' diyerek açıklıyor. Roma’nın ünlü yedi tepesinden biri olan Campidoglio ile aynı adı taşıyan meydanın tasarımı ise Michelangelo’ya ait. Yapım yılı 1538. Yalnızca meydanın değil, onu çevreleyen saray cephelerinin tasarımı da büyük sanatçının eseri. Hemen ekleyelim, Brütüs’ün Sezar’ın öldürülmesini istediği yer, işte bu meydan. K E LİM E LE R İN K A NATLARIYLA KENTTE BİR TUR

Keşke, kanatlı ayakkabılarımız olsa da kısa süre içinde pek çok yer görebilsek: Anıtsal Venedik Meydanı, turistlerin oturup fotoğraf çektirmeden Roma’dan asla ayrılmadığı Ispanyol Merdivenleri, merdivenlerin yukarısındaki Trinita Dei Monti Kilisesi, yeşilliğini yitirmeyen Villa

vvhich coincides vvith the founding o f the city. The political, commercial and religious çenter o f ancient Rome, the Foro Romano or Roman Forum, is famous today for its ruins, vvhich give us an idea about urban pianning in the Roman period. The ruins, between the Campidoglio and Palatine Hills, He in a former swamp vvhich tvas drained and where large sewage canals ıvere laid by Rome's fifth emperor, the legendary Tarquinius (616-579 BC). The opulent temples, basilicas and other buildings at the Forum, vvhose importance had vvaned four centuries later, disappeared one by one before the residents’ very eyes until eventually the area came to be used as grazing ground. People explain this as ‘history repeating itself since the situation was no different at the time o f the city’s founding. Meanvvhile the design o f the square, built in 1538, that bears the same name, Campidoglio, as one of Rome's famous seven hills, is due to Michelangelo, who was also responsible for designing the facades o f the palaces that surround it. And we should hasten to add that t>

Roma Forumu harabeleri ve inşasına M S 72 yılında başlanan Colosseum, R om a'nın dikilitaşlar, kubbeler ve heykellerle süslü siluetini tamamlıyor. The ruins o f the Roman Forum and the Colosseum, construction o f vvhich w as begun in 72 AD, com plem ent the silhouefte of Rome vvith dom es, obelisks and statues. 44

S K Y L IF E 1 1 / 2 0 0 5


Italian Pizza

M .A .® .K .A .

Turkish Leather

İstanbul-Aegean Leather and Leather P roducts E xp o rte rs A ssociation


it is the same square where Brutus demanded that Caesar be assassinated. TOURING THE CITY ON THE VVINGS OF WORDS

Borghese Bahçeleri, Appia Yolu üzerindeki katakomblar, Sant’Angelo Kalesi, 60'lardan kalma nostaljik Vittorio Veneto Caddesi ve Engizisyon’da idamların gerçekleştirildiği, ama günümüzde barları, trattoria’ları, sebze ve çiçeklerin satıldığı pazarıyla cıvıl cıvıl bir yer olan Campo dei Fiori Meydanı... Hipodrom şeklinde tasarlanmış olan Navona Meydanı ise, imparator

46

İK Y L IF l

1 1 /2 00 5

Domitian’ın stadyumu üzerine inşa edilmiş. Bir zamanlar Romalıların en popüler buluşma yerlerinden olan meydanda, bugün taş sıraların üstünde oturarak yorgunluklarını gidermeye çalışan turistler, resim yapıp satan sanatçılar ve ucuz hediyelik eşyalar satarken polisle köşe kapmaca oynayan göçmenler var. Barok binalarla çevrili meydanın en ünlü yapıtı tam ortadaki Fontana dei Fuimi,

Venedik M eydanı'ndaki Vittorio Emanuelle II Anıtı’nın geniş terası (üstte). Ç itte del Vaticano, yani Vatikan Şehri, R om a’dan her ne kadar bağımsız olsa d a onun ayrılm az bir parçası (altta). The broad terrace of the M onum ent to Victor Emanuel II on the Piazza Venezia (above). Despite its independence, Vatican City is an integral part o f Rome (belovv).

İf orıly we had winged feet and could see many places in a short time. The monumental Piazza de Venezia, for example, and the Spanish Steps where tourists absolutely must sit down and have their photo taken before leaving the city, the Church of the Trinita Dei Monti at the top o f the steps, the ever verdant Gardens o f the Villa Borghese, the catacombs along the Appian Way, the Castei Sant'Angelo, the Via Vittorio Veneto steeped in 1960s nostalgia, the Campo dei Fiori where heretics were burned at the stoke during the lnquisition but vvhich buzzes vvith bar s, trattorias, and produce and flovver markets today. Meanvvhile the Piazza Navona, vvhich was designed in the shape o f a hippodrome, was built över the stadium o f the Emperor Domitian. Tourists pause today to rest their weary bones on the stone benches on this square, once a popular meeting place vvith Romans, vvhere Street artists ply their trade and illegal souvenir vendors play hide-and-seek vvith the poliçe. The most important structure on this square, vvhich is surrounded by barogue >


Swiss VVatch

Turkish Leather

İstanbul-Aegean Leather and Leather P roducts E xp o rte rs A ssociation


yani Nehirler Çeşmesi: Nil, Ganj, Danub ve Rio Plata'yı simgeleyen çeşme, Bernini’nin bir başyapıtı. Roma tanrılarının tapınağı Pantheon, meydana yalnızca birkaç dakikalık yürüyüş mesafesinde. İlk kez Augustus'un damadı Agrippa tarafından MÖ 27 ’de yaptırılan tapınak, İmparator Hadrian zamanında (MS 120) yeniden inşa edilir. MS 608'de ise kiliseye

48

S K Y L IF E 1 1 / 2 0 0 5

verilerek Meryem Ana ve bütün şehitlere adanır. Antik Roma mimarisinin bir şaheseri olan yekpare kubbeden, göklerden dökülen ve cennetten geliyormuş hissi veren ışık, mekânın tek aydınlatma kaynağı. Aşağıda, kubbenin tam ortasına gelen yerde durup göğe bakmak, bulutları görebilmek ve kutsal ışıkla yıkanmak inanılmaz bir deneyim! Loş tapınağın devasa kapıları

Neptün Çeşmesi, N avona M eydanı’nı süsleyen üç çeşm eden biri (altta solda). Popolo M eydanı, 19. yüzyılda neoklasik tarzda yeniden inşa edilmiş (altta sağda). The Fountain of Neptune, one o f three fountains on the Piazza Navona (below left). Piazza del Popolo, reconstructed in the neoclassical style in the 19th century (below right).

buildings, is the Fontana dei Fiumi, or Fountain o f the Rivers, smack dab in the middle: Bernini’s masterpiece symbolizing the Nite, the Ganges, the Danube, and the Rio Piata. The Pantheon, temple of the Roman gods, is just a short distance away. This temple, first built by Agrippa, son-in-iaw o f Augustus, in 27 BC, vvas rebuilt in the reign o f the Emperor Hadrian (120 AD) Then, in 608 AD, it vvas given to the church and dedicated to the Virgin Mary and ali the Christian martyrs. This space's sole


unutulmaz

anıtlarından Trevi Çeşmssh-

The Trevi Fountain. one of Rome's most memorable monuments.

hayat dolu bir alana, Rotonda Meydanı’na açılıyor. Meydanın ortasındaki eski Mısır’dan getirtilen dikilitaşı yine fıskiyeleri olan bir çeşme çevreliyor. Kendimize akşam buradaki davetkâr lokantalara uğrama sözü vererek, Tiber’in kıyısına, oradan da İtalya’dan bağımsız bir eyalet olan Vatikan’a doğru yürümeye devam ediyoruz. Papalığın kutsal şehri Vatikan, San Pietro Bazilikası’nın toprağı üstüne kurulmuş. Uçsuz bucaksız gibi görünen San

Pietro Meydanı ise 17. yüzyılda tasarlandığında tüm Hıristiyanların buluşma yeri olması düşünülüyormuş. Roma'ya gelip de Trevi Çeşmesi’ne uğramamak olur mu? Daracık bir meydandaki bu barok çeşme, aklımızı ilk kez Anita Ekberg’in ‘Tatlı Hayat’ filminde, burada verdiği pozlarla çelmişti. Ama, şimdi derdimiz başka: Roma’ya bir daha gelmek! Omzumuzun üstünden, hiç bakmadan çeşmeye bozuk para fırlatıp bu dileğin gerçekleşmesini diliyoruz, tıpkı diğer ölümlüler gibi...

ROMA

»- .-»« mSSS" '»KCBKKffli

ÜİARütfc-

source o f illumination is the light that seeps in, as if it is pouring down from o f heaven itself, through the monolithic dome, a masterwork of ancient Roman architecture. Standing under the çenter of the dome and looking up at the sky and seeing the clouds is an incredible experience, like being awash in holy light! The gigantic doors o f its dimly iit interior open onto a vibrant square, the Pizza Rotonda. And the obelisk, brought from ancient Egypt, that stands in the çenter is again surrounded by a fountain with jets. Promising to return here in the evening to one o f the very inviting-looking restaurants, we continue our stroll tovvards the banks of the Tiber and from there to the Vatican, an independent

state in the heart of Itaiy. Sacred city o f the Popes, the Vatican was built on the ground o f St Peter’s Basilica. St Peter’s Square, a vast expanse that appears endless, was conceived o f as a meeting place for ali Christians when it was designed in the 17th century. To come to Rome and not visit the Trevi Fountain is unthinkable o f course. Built on a small square, this baroque fountain stands in complete contradiction with our mental image of Anita Ekberg in the film ‘La Dölce Vita’. But our problem right now is not that but coming back to Rome! Tossing a coin över our shoulder without looking back, we make a wish for our dream to come true, like ali othermortals... □

Türk Hava Yolları’ nın Roma’ya haftanın her günü düzenli seferi bulunuyor. Turkish Airlines has regular flights to Rome every day of the week. 1 1 /2 0 0 5 SKYLIFE 49


Büyük em eklerle sağlanmış büyük birikim ler, h a fif b ir rüzgâr ya da sert b ir fırtınaya karşı koyabilecek güvenli b ir yerde korunm alı, doğru şekilde yönetilm eli.

E n azından sizinki...

T E B P ortföy Y ö n etim i’nin V arlık Y ön etim i H izm eti işte tam bunu sağlamak için çalışır.

Sizden başka yalnızca 8 kişiyle ilgilenen uzmanlarımızla ihtiyaçlarınıza yönelik çözüm ler ü reterek yatırım larınızın değerlendirilm esi için çalışırız. R isk profil analiziyle belirlediğim iz “size özel” yatırım alternatifleri sunarız. Rüzgâr sert estiğinde bile birikim lerinizin güvenli b ir şekilde korunm ası için nasıl çalıştığım ızı, o birikim lerin uzman ellerde nasıl yönetildiğini daha yakından görm ek isterseniz w w w .tebportfoy.com .tr ya da (0 2 1 2 ) 352 63 63.

YA R SERT


BNP PAR 1BAS ORTAKLIĞI

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ


PORTRE PORTRAİT

Dört Yapraklı Yonca

Four-leaf Clover


Fatma Girik, Türkan Şoray, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit... Onlar; 90 yıllık Türk sinemasının yaşarken efsane isimleri, eskimeyen yüzleri... Fatma Girik, Türkan Şoray, Filiz Akın and Hülya Koçyiğit are the never ageing, legendary names and faces of ninety years of Turkish cinema. | = l B İR C A N U S A L L I S İL A N

nları hep çok sevdik. Çünkü onlar adlarını suya değil, zamana ve yüreklerimize yazmayı başardılar. Genç, birbirinden zarif ve güzel dört kadındılar. İyi fotoğraf vermeleri, şık giyinmeleri, bakımlı olmaları gerekiyordu. Başlangıçta önemli olan sadece güzel olmak, güzel olanı yansıtmaktı. Bunu da çok iyi başardılar. Açık sözlü, açık yürekli, fedakâr, mücadeleci, nasıl derler, erkek gibi kadınlar oldular kimi kez. Genelde yaşamda pek karşılığı olmadığını sandığımız; ezilen, terk edilen, terk eden, yanlış anlaşılmalara kurban giden kadını canlandırdılar sürekli. Sonra büyüdükçe gördük ki aslında bu kadınlar da vardı. Çekilen filmlerin konusu, güzeller güzeli bu dört kadının etrafında dönerdi. Yönetmen sineması yoktu henüz. Star sinemasıydı önemli olan. Gişe rekoru kıran yönetmen ya da senaryo değil, yıldız oyunculardı çünkü. Fatma Girik, Türkan Şoray, Filiz Akın ve

O

e have always loved them. For they W have written their names not on the wind but on time and in our hearts. They were four young women, each more elegant and beautifui than the last. They had to be photogenic, fashionably dressed and extremely weil-kempt. But what was im portant a t the beginning was simpiy to be beautifui, to exude beauty. A nd this they did very well. Ali o f them have been at times outspoken, straight-talking, self-sacrificing, spirited fighters— strong ‘m anly’ women, as we Turks are fond o f saying. As a rule they played dovvntrodden, abandoned— and abandoning— women, victims o f m isunderstanding who, we believed then, had few counterparts in real life. Later, as we grew up, we came to realize that there really were such women in the vvorld. The plots o f their films alvvays revolved around such beautifui vvomen. For we d id n ’t have famous directors back in those


Türk sinemasının kare ası, soldan sağa; Fatm a Girik, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit ve Türkan Şoray kol kola... The fo u r aces of Turkish cinema, left to right: Fatma Girik, Filiz Akın. Hülya Koçyiğit and Türkan Şoray.

Hülya Koçyiğit’ten bahsediyoruz... Son kırk-kırk beş yılımıza eni konu damgasını vuran, yaşlanmayan, eskimeyen, hep beğeniyle alkışlanan dört ünlü ve bir o kadar da önemli kadından... BİR KİTABIN ÖYKÜSÜ

Asla özgür, gerçek anlamda mutlu olamadılar. Ne de çok zengindiler. “ Keşke”leri hep oldu. Medcezirleri, artıları, eksileri, özlemleri, arzuları, gizli kalmış acıları, paylaşamadıkları sevinçleri... Ama kimselerin sevilmediği kadar sevildiler. Az şey mi bu... Ve ne mutlu bana ki, gazeteciliğim süresince ve sonrasında onlara en yakın insanlardan biri olmama izin verdiler. Epsilon Yayıncılık tarafından yayımlanan ‘Dört Yapraklı Yonca'nın; 90 yıllık Türk sinemasının en önemli dört kadın starı hakkında bir kitap yazma fikri Hülya Koçyiğit’e aittir. Sevgili Koçyiğit, onun yaşam hikâyesini yazmam için gelen öneriye, “Önce dördümüzü yaz. Sonra da beni yazarsın” demişti. Ve öyle de oldu... Kitabın isim annesi ise sevgili Filiz Akın... Bu kitabı yazmadaki amacım aslında 5 4 S K Y L IF E 1 1 / 2 0 0 5

onların hikâyelerini, yaşamlarını birer ders kitabı niteliğinde bulmamdan kaynaklanıyor. Yaşamda amaç edindikleri işte gelinebilecek en yüksek noktaya gelmiş bu kadınların hikâyeleri herkese ders olsun dedim. Bu dört kadını anlatmaya çalıştığım kitabın alt adı da “Onların sihri neydi?” Evet aslında ben bunu çözmeye çalıştım. Bizi niçin bu kadar etkilediklerini

Türk sinem asına kırk yılını veren Türkan Şoray, önce ‘kara kız’ olarak gönüllere yerleşti; sürekli izlenen ve aranan bir oyuncu olarak halkın ‘sultan’ı oldu. Türkan Şoray. w ho has devoted 40 years of her life to Turkish cinema, first w on people’s hearts as the 'dark m aiden'. A sought-after actress constantly in the public eye, she becam e the people's ‘sultan’.

days, only stars, and what broke box Office records vvas not a director or a screenpiay but a beloved actor or actress. We are taiking about Fatma Girik, Türkan Şoray, Filiz Akın and Hülya Koçyiğit. Four famous, and as im portant as they are famous, vvomen who have left their mark on the last 40-45 years o f Turkish cinema. Four ever-lauded,

never ageing, forever young famous vvomen. THE STORY OF A BOOK

The fact is that they were never free o r happy in the true sense o f the vvord. Nor were they particularly rich. Theirs vvas a series o f ‘if o nly’s. Joys they could not share, hidden pain, longings and desires, pluses and minuses, the rising and falling tides. But they ıvere


anlatmaktı derdim. Onlar, sinemaya iş gözüyle değil, yaşam şekli olarak baktılar. Filmde canlandırdıkları karakterlere inanıp gerçekten onlar gibi yaşadılar. Tapılacak kadın formatındaki bu karakterler gerçekleşince de bizlere onları gerçek anlamda sevmek düştü... Büyük futbol kulüplerinin taraftarları benzeri fanatikleri vardı. Öyle ki insanları Türkan’cı, Hülya'cı, Filiz’ci ve Fatma’cı diye kamplara böldükleri bile olmuştu. Genelde Hülya’cılar Türkan’cılardan hoşlanmazdı. Filiz’ciler ise Hülyacflardan... Paylaşılamayan bir unvan vardı: Rakipsiz Kraliçe. Dördünü birer cümleyle anlatmamı istemeyin benden. Gerçekten ne seçebilirim ki onları anlatacak... O kadar çoklar ki tek başınalıklarında bile... Ama yine de denemeliyim. Kitaplara sığamaz onları anlatmak. Ayrı ayrı da defalarca anlatıldılar ve anlatılacaklar hiç kuşkusuz. Onlar Türk sinemasının asla eskimeyen yüzleri. Çağdaşlaşan ülkemizin

geçmişini, bugünün ve yarının yüzlerinde biriktiren ikonlar. Hep kıskanılacaklar ama daima sevilecekler. Dört unutulmaz kadın olarak sinema tarihimizin en önemli halkasını oluşturacaklar. T Ü R K İY E ’NİN KADIN PORTRESİ: TÜRKAN ŞORAY

Türkan Şoray bana göre Türkiye'nin kadın portresi. Gerçekten kadın gibi kadın... Kara kaşı, gözü, geniş kalçaları, kalın dudakları... Mahzun, ezilmiş, haksızlığa uğramış, boyun eğer gibi görünüp hakkını elde edinceye kadar usul usul uğraşan kadın. Ama yarı aralık dudakları, baygın gözleri ile yaşı ne olursa olsun arzu uyandıran kadın tipi. Yıllardır ülkemizde güzelliğin karşılığında adı geçen beş kadından biri. Ve oyunculuğu tam 40 yıldır katlanarak olgunlaştığı halde yine de içi durmadan didinen, uğraşan, okuyan, araştıran, iyi her oyuncuyu destekleyen, alkışlayan bir sultan.

loved more than anyone ever was, and this is no small thing. How fortunate for me as well that they attowed me to be one o f the people who was closest to them, both during my years as a journalist and since, it was Hülya Koçyiğit who had the idea o f writing a book about the four leading vvomen of Turkish cinema. To a proposal that I write her life story, she replied, “First write ali four o f us. Then write m e." And so it happened. The title o f the book, ‘Fourleaf Clover’, originated vvith Filiz Akın. My purpose in vvriting the book, published by Epsilon Publications, actually stemmed from my conviction that each o f their biographies was a lesson in life. Let the stories o f these vvomen, I said, who achieved their highest ambition in life, be a lesson to us ali. And the subtitle of the book in vvhich I try to describe these four vvomen is “What vvas their magic?' Yes, I actually tried to analyze it, my intention being to explain how it O

K am eraların s e v d iğ i kadın T ü rka n Ş o ra y ’ ın g ü lü ş ü sıcak, hüzn ü g iz e m li. The photogenic Türkan Ş oray's smile is w arm , her sadness an enigma.

1 1 / 2 0 0 5 SKYI

55


ÖDÜLLER KRALİÇESİ: HÜLYA KOÇYİĞ İT

Hülya Koçyiğit ise Türkiye'nin ödüller kraliçesi, bir sinema aşığı. Oyunculuğu defalarca ve en fazla ödüllendirilen oyuncu olmasına karşın, halen her çekimini vizörden izleyen ve yönetmenin tekrar komutlarına yüzünde güller açarak yanıt veren Koçyiğit’in görevi ise çok zor. Çünkü o, yanlış yapma ihtimali ve şansı olmayan, Atatürk'ün demokrat, laik öğretmen tipi... Masum, akıllı, hakkını arayan Türk kadını... Güzelliğini ufak bir ayrıntıymış gibi kullanıp söylediği söze önem veren kadın.

56

S K Y L IF E 1 1 / 2 0 0 5

19 6 3 ’te henüz 15 yaşındayken Susuz Yaz ile (üstte sağda) sinem aya adım attı Hülya Koçyiğit. Aldığı sayısız ödül ve canlandırdığı onlarca karakterle gönüllerde yer etti. Hülya Koçyiğit m ade her name in the cinem a in the 1963 film 'Susuz Yaz', 'D ryS um m e r' w hen she w as only 15 (above right). W ith her countless avvards and the scores o f characters she played, she carved out a niche in the popular imagination.

vvas that they succeeded in striking such a deep chord in us. They viewed the cinema not as a business but as a way o f life. Beiieving in the characters they played on screen, they actually emulated them in their lives. A nd when these characters, each one a type worthy o f adoration, were transform ed into reality, it vvas our fate to love them for real. They had their fanatical followers, ju s t like the great soccer ciubs. So much so that they vvere even divided into camps. The Hülya fans generally took a dim view o f the Türkan supporters, as did the Filiz follovvers o f the Hülya devotees. ‘Unrivalled Oueen’ vvas one title that could not be shared. Don 't ask me to sum each o f them up in a single sentence. VVhat could I choose to say about them? They are so m ulti-faceted that it's difficult even to describe each one on her own. Let us not even try. Their qualities cannot be squeezed into books. They have been described countless times and will doubtless continue to be. For they are the never

MODA SAYISI

ageing face o f Turkish cinema. Icons that combine the pas t, presen t and future o f modernizing Turkey in their images. Alvvays envied yet alvvays loved, these four unforgettable vvomen form an essential link in the history o f Turkish cinema. TÜRKAN ŞORAY: PORTRAIT OF A TURKİSH W OMAN

Türkan Şoray to m y mind is the quintessential portrait o f the Turkish vvoman. ‘real vvoman’ vvith dusky brovvs and dark eyes, broad hips and generous lips. A sad, crushed vvoman vvho has suffered injustice, a vvoman vvho appears to C>


Leasing, Deniz de çocuk oyuncağı! T ü rk iy e ’ nin n e r e s in d e o lu rs a n ız olun D e n i z L e a s in g ’e u l a ş m a k ç o k kolay...

Yurdun her yerinde sizi karşılayan DenizBank Şubeleri, her türlü leasing ihtiyacınızda yanınızda... Rakipsiz bir hızla taleplerinize yanıt veren DenizLeasing, başvurularınızı en kısa sürede sonuçlandırıyor. Üstelik minimum maliyetle ve hiçbir ekstra masraf talep etmeden... Bugün ve yarın, her yatırımınızda Deniz yanınızda...

Deıtizleasing ^ <£5>)ZORLU

R ı h t ı m Ca d .

No. 2 6 3 4 4 2 5

K a r a k ö y - l s t a n b u l Tel: ( 0 - 2 1 2 ) 2 9 2

29 8 0

Faks: ( 0 - 2 1 2 ) 2 9 2

29 98


H er zam an çok zarif, her zam an çok güzel... Filiz Akın, Türkiye’nin ilk sanşın m asum kadını olarak adını sinem aya altın harflerle yazdırm ayı başardı. A!ways elegant, alvvays very beautiful... Filiz Akın succeeded in inscribtng her nam e in gold letters as the first virtuous blonde of Turkish cinema.

EN ŞIK, EN ZARİF: FİLİZ AKIN

Filiz Akın ise Türk sinemasında 'bütün sarışınlar kötü kadın olur’ imajını yıkan, Türkiye'nin Avrupa'ya bakan en şık, en ‘cool’ , en zarif kadını... Küçücük yüzü, beline kadar dökülen saçları, bol bol rimelle büyüttüğü gözleriyle, kafasına taktığı o kocaman kenarlıklı şapkalarıyla kare astan biri... Türkiye'nin tanıtımı için tüm birikimini kullanarak çırpınan, mütevazı kişiliği ile kenarda durmaya çalışan ama hep en önde adı anılan, güzel kadın. Kırılgan ve naif, ama bir o kadar da güçlü bir savaşçı... Hastalığını saklamayıp Türk halkıyla paylaşan ve aldığı dualarla ayağa kalktığına inanıp bu duaları gereksinmesi olan herkesle paylaşmaya hazır, beyaz bir melek. GÜÇLÜ KADININ SİM GESİ: FATMA GİRİK

Bazen varoşlarda yaşayan genç bir kız, bazen yüreği yaralı bir ana. bazen can yakan, intikam peşinde koşan, uzun siyah ağızlığına taktığı sigarasının dumanını 58

SKY.

1 1/2 00 5

be beaten dowrı but who will continue to fight quietty un til she gains redress. But at the same time the type o f vvoman who, with her slightly parted lips and languid glance, can arouse desire at any age. One o f five women whose names have for years have been synonymous with beauty in Turkey. The ‘sultan’, who despite 40 years in the acting profession is never satisfied unless she is studying and learning something new, who applauds and supports every goo d actor. HÜLYA KOÇYİĞİT: AVVARDS OUEEN

Hülya Koçyiğit meanvvhile is Turkey's avvards queen, devoted heart and soul to the cinema. Despite being Turkey’s m ost lauded artist with countless accolades to her name, she stili revievvs every take, is ali smiles when the director demands yet another. Koçyiğit ’s jo b is hard, for she is A ta tü rk’s type o f the secular, dem ocratic teacher who cannot afford to make a false move. The innocent,

intelligent Turkish vvoman seeking her rights. The vvoman who regards her beauty as a small detail, giving prim ary importance to the words she speaks. FİLİZ AKIN: CH IC AND ELEGANT TO A FAULT

Filiz Akın is the ‘c o o l’, elegant, fashionable vvoman, the vvoman who looks to Europe, the vvoman who shattered the notion that ‘ali blondes are slu ts ' in the Turkish >


-

D

D

F

ARTVENTURE www artventuredesign.com

DOCTOR’S DERMATOLOGİC FORMULA

Gölgede Kalmayın!

DDF“ Tüketici Danışma Hattı 0(216) 469 86 10 • W W W .rO S S p h a rm a .C O m .tr

"Zamanın izlerini onarın"

D DF® " D o c t o r ' s D e r m a t o l o g i c F o r m u l a " g e n e t i k v e dış e t k e n l e r e b a ğ lı y a ş l a n m a izlerine karşı, farklı cilt tiplerine uygun o la ra k fo r m ü le e d ilm iş A N T I - A G I N G R ESTORATIVE (O n arıcı) b a k ım serisi geliştirdi. DDF® A NTI-A G IN G RESTORATIVE (ONARICI) BAKIM SERİSİ: - H ücrelerin izi yenileyerek, cild in ize g e n ç ve ta ze bir g örü n ü m k a za n d ırır. • C ild i s ık ıla ştırır, ç iz g ile rin g ö rü n ü m ü n ü h a fifle tir. ■Y a ş la n m a iz le rin i o n a rm a y a y a rd ım cı olur.

T e ra p ö tik c ilt bakım ı a lan ın d a A m e rik a 'd a ö n c ü o la n DDF® ü rü n le ri; c o k ö z e l b itk i ö z le r i ile z e n g in le ş tir ilm iş tir . N e w Y o r k 'ıın ö n d e g e le n de rm a to lo g la rın d a n Dr. Hovvard Sobel v e ekibince g eliştirilen D D F ’ , Epidermal Büyüme Faktörünü t ıb b i k o z m e t ik a la n ın a k a z a n d ır m ış v e c ilt bakım ında yeni b ir d öne m in açılm asını sagiam ıstır.


Kimi zam an ‘Erkek Fatm a’, kimi zam an da çekici bir kadın... Fatm a Girik, her zam an güçlü kadının simgesi oldu; hem beyazperdede hem de gerçek hayatında...

savuran bir şarkıcı kadın. Ama en çok da toprağa en yakın, köydeki kadının sorunlarını en doğru yansıtan biri olarak sevdik onu. Nazar boncuğu gözleriyle kadının aslında ne kadar güçlü olduğunun simgesiydi Fatma Girik. Hiç korkmadan soyunan, öpüşen, dövüşen, hayata direnen... Belediye başkanı olduğunda ayağına botunu, üstüne blucinini çekip yağmur, çamur, kar demeden koşturan, çare arayan ve Memduh Ün sevdasıyla aşkların en bitmezini yaşayan bir kadın... Dile kolay tam kırk yıldır hayatımızın içinde bu özel, güzel ve önemli kadınlar. Tam dört nesildir onları seviyoruz... Ve eminim ki sevmeye devam edeceğiz. Çünkü yaşları yok bu kadınların. On beş yaşından itibaren hayatımızın içindeler. Bazen yirmi, bazen kırk, bazen elli... Eminim yüz de olacaklar. Eminim sonsuzluğun içinde hep parlayacak yıldız olarak kalacaklar... G ö rs e l m a lz e m e le rin

N ow a tom boy, n ow an irresistible vvoman, Fatma Girik becam e a perennial sym bol of the strong female, on screen and in real life.

60

S K Y L IF E 1 1 / 2 0 0 5

s a ğ la n m a s ın d a k i k a tk ıla rın d a n d o la y ı T Ü R V A K S in e m a M ü z e s i'n e v e E p s ilo n Y a y ın c ılık 'a te ş e k k ü r e d e riz .

cinema. With her tiny face, the hair down to the waist, the eyes accentuated with thick liner and the trademark wide-brimm ed hats, she vvas one o f the four aces. A beautiful vvoman vvho, in her m odest vvay, marshalling ali her many talents, struggled ceasetessiy on the sidelines t o p rom o t e Turkey. Naive and fragiie but at the same time an indomitable fighter. A paie angei vvho did not conceal her iilness but shared it with the Turkish people, and vvho attributed her recovery t o the p rayers people prayed for her and vvas ready to share those prayers vvith anybody vvho needed them. FATMA GİRİK: SYMBOL OF THE STRONG VVOMAN Now a young vvoman from the slums, now a brokenhearted mother, now a spurned singer in pursuit o f revenge, blovving smoke from a black cigarette holder held betvveen her lips. We loved her too as the earthiest o f the four, the actress vvho portrayed m ost faithfully the plight o f Turkey’s peasant vvomen. With bead-bright eyes,

Fatma Girik vvas actually a symbol o f how strong a vvoman can be, unabashedly stripping, kissing, fighting and standing up to life vvithout fear. A vvoman vvho, vvhen she became mayor o f one o f Istan b u l’s majör districts, did not hesitate to don jeans and pull on boots, vvho braved rain, snow and m ud to get out and solve problems. A vvoman vvho enjoyed undying love in her lifelong liaison vvith Memduh Ün. These prominent, beautiful and very special vvomen have been part o f our lives for forty years. For exactly four generations we have been completely enamored o f them, and will no doubt continue to be. For these vvomen are ageless. They have been part o f our lives since fifteen. Then tvventy, forty, fifty... and I am sure they will stili be there in a hundred years, bright stars forever in the firmament. □ We w ould like to thank Epsilon Publications and TÜRVAK Cinema Museum for providing the visuals.


Anadolu yakasında yükselen yaşam kalitesinin yeni adresi.

Flora Residence'da 7gün 24saat hizmet.. Flora Residence Anadolu yakasının en merkezi yerlerinden biri olan

Flora Residence'da sakinlerimiz ofis alanlarından da yararlanabilecek.

A ta ş e h ir'd e . A rab anıza b in ip yola çıktınız... 500 m sonra T E M

Fax, telefon, bilgisayar, internet ve her türlü sekreterya hizmetinin

Otoyoluna ya da 500 m sonra Kozyatağı çıkışından E-5’e bağlanırsınız.

verileceği ofis alanları adeta bir business çenter niteliğinde olacak.

Kozyatağı Carrefour'a ise sadece 200 m uzaklıkta. Flora Residence'da

A yrıca otopark bölüm üne ve katlara residence sakinlerinin dışında

hizm e tlerin büyük b ir bölüm ü 7 gün 24 sa a t sunuluyor. M a rke t,

kim senin girem ediği çok özel bir güvenlik sistem i oluşturuluyor.

re sta u ra n t, g ü v e n lik , re s e p s iy o n h iz m e tle ri, oda s e rv is i, oda

Profesyonel ekip yönetiminde, son derece gelişmiş ekipmanlar, yüksek kalitede hizmet, 7 gün 24 saat Flora Residence'da...

tem izliği, g elişm iş ekipm anlarıyla bir doktor ve hem şirenin sürekli b u lu n d u ğ u s a ğ lık m e rk e zi bu h iz m e tle rd e n s a d e c e b irk a ç ı.

68 m2-150 m2arası dairelerin satışına başlandı...

flora

Flora Ortak Girişimi fcy j D I / K ^

yp>SsnıyvoDışTic Ltd Şlı

0216 339 13 50 pbx w w w .flo ra re s id e n c e .n e t

e-mail: satis@floraresidence.net

IRESİDENCE


Hangi kapıdan girerseniz girin kente; Dağ Kapısı, Yeni Kapı, Urfa Kapısı, Mardin Kapısı... Diyarbakır 5000 yıllık bir geçmişin izlerini size gösterm eye hazırdır. By vvhichever gate you enter, the Mountain Gate, the Nevv Gate, the Urfa Gate or the Mardin Gate, Diyarbakır is ready to shovv you vestiges of a 50 00-year-old past. farkında değilsinizdir; ama sizi bekleyen S izkentler vardır. Bir gün ona geleceğinizden emindir. Üstünde çift başlı kartal kabartması olan dev bir burcunu görmüşsünüzdür bir yerlerde, takılmıştır bir kere aklınıza. Ya da nerede okuduğunuzu hatırlamadığınız bir cümle, “Surlarının Çin Seddi’nden sonra dünyanın en uzun surları” olduğunu söylemiştir size... Yıllar önce TRT’nin radyosunda sık sık çalınan bir türkü, “Diyarbakır şad akar / Urfa Mardin'e bakar” dizeleriyle hiç nedensiz düşüvermiştir dilinize. Güzel anılar gibi içinizde birikir bu kent ve nihayet bir gün bir kapısından içeri girersiniz. Yola çıkmadan önce, “Nereye” diye soranlara verdiğiniz cevap şöyledir: “Surların, sırların, tunç bakışlı insanların kentine...” Hangi kapıdan girerseniz girin; Diyarbakır, 5000 yıllık bir geçmişin izlerini size göstermeye hazırdır. MÖ 3000 yılında Hurrilerle başlayan tarihi, Ergani ilçesindeki Çayönü höyüğü ile MÖ 7000 yılına dek uzanır. Çünkü Ergani, Diyarbakır’dan da yaşlıdır ve basit planlı, dal örgü barınaklardan taş temelli, kerpiç duvarlı yapılara doğru gösterdiği gelişme, insanlık tarihinin en gelişmiş köy örneklerinden biridir. Kentin kara bazalttan muntazam kesme taşlardan örülü duvarlarının çevresi beş 64

S K Y L IF E 1 1 / 2 0 0 5

ou may not be aware o f it, but there are cities that are vvaiting for you, confident that one day you will come to them. Somevvhere you may have seen a giant tower vvith a relief o f a double-headed eagle that may have stuck in your mind. Or you may have read somevvhere that “its wails are the longest in the vvorld after the Great VVali of China. ” For no reason at ali, a line from a folk song frequently played on Turkish State Radio years ago became part of the language: “Diyarbakır flovvs merrily along / facing tovvards Urfa and Mardin..." Like fond memories, accounts o f this city grovv on you until finally one day you pass through its gate. But before you set out, you must teli those who ask vvhere you are going: “To the city of vvalls, mysteries and people o f stern countenance." By vvhichever gate you enter, Diyarbakır is ready to shovv you the vestiges of a 5000year-old past. İts history, vvhich began vvith the Hurrians in 3000 BC, actually dates back to 7000 BC and the Çayönü mound in the township o f Ergani. For, olderthan Diyarbakır itself, Ergani is an example o f one of the most advanced villages in human history, exhibiting a development from simple shelters made of woven branches to structures built o f mud-

Y

Kara bazalttan kesme taşlarla örülü Diyarbakır surlarının uzunluğu 5 km ’yi aşıyor (üstte solda). Kent, surlarının dışında da m odern yüzüyle gelişmeye devam ediyor (üstte). On Gözlü Köprü, 16. yüzyıldan beri Dicle’nin azgın sularına direnm ekte (sağda). Built o f regularly cut black basalt, the walls of Diyarbakır are m ore than 5 km long (above left). Outside the vvalls, the city is continuing to grovv w ith a nevv, m odern face (above). The Ten-Arch Bridge has stood up to the wild vvaters o f the Tigris since the 16th century (right).


kilometreyi aşar ve 78 burçla güçlendirmiş surlarda dört ana kapı bulunur. Harput, Urfa ve Mardin kapıları bu kentlere giden yolların da başlangıç noktasıdır. Diyarbakır’ın ünlü karpuzlarına ev sahipliği yapan Dicle’nin kıyısındaki kapı, Yeni Kapı’dır ve Yeni Kapı'dan bereketli Dicle Ovası ’na bakarsınız; sur içi Diyarbakır'ın eskiliğine, sur dışı Diyarbakır’ın yeniliğine... EVLİ BEDEN VE YEDİ KARDEŞ BURCU Dört yönden, kalınlığı beş metreyi bulan surlarla ve

brick walls över stone foundations. Constructed out o f regularly cut blocks o f black basalt, the city walls stretch for more than 5 kitometers, fortified by 78 tovvers and with four principai gates. The Harput, Urfa and Mardin gates are the starting points o f the roads to those cities. The gate on the banks of the Tigris, where the city’s famous vvatermeions are grown, is the New Gate, from vvhich you can survey the fertiie Tigris Vailey in one direction l> 11/2005SK YU FE

65


Ş a ir C a h it Sıtkı T a ra n cı’ nın m üzeye d ö n ü ş tü rü le n evi, kentin g ele n ekse l m im ari tarzı h akkın d a ip u çla rı ve riy o r (üstte). K e n tin çarşı ve m e yda n ları g ün e şli b ir g ü n d e h e r za m a n kin d e n d a h a h a re ke tli (altta). C onverted into a museum. the hom e of poet Cahit Sıtkı Tarancı provides clues to the city's traditional architectural style (above). The city's m arkets and squares are livelier than usual on a sunny day (below).

ML

66

11/2 00 5

yüksek burçlarla kuşatılmış kenti yönetenler nerede oturuyordu acaba? Tabii ki Igkale'de. ilk yerleşme ve savunma sistemi olduğu sanılan Diyarbakır'ın içkalesi, Dışkale'nin kuzeydoğu ucunda Dicle kenarında yer alıyor. Hükümdar sarayları ise yalnızca gravürlerde kalmış. Surların güneybatı kesimindeki Evli Beden ve Yedi Kardeş adı verilen anıtsal boyutlardaki iki burç, dünya askeri mimarlığının da başyapıtları. Evli Beden Burcu, bir süre evsiz insanları barındırdığı için bu adı almış ve ortasında üç sıra halini alan bant yazı da hat sanatının doruğunu yansıtıyor. Kentin çalkantılı tarihi boyunca onarılan surlar, son şeklini Romalılar döneminde alır. Nisibis'in (Nusaybin) Hıristiyan halkı Diyarbakır'a göç edince, 367-375 yılları arasında şehrin batı surları yıktırılarak bugünkü Dağ Kapı'dan (Harput Kapısı) Urfa Kapısı’na, oradan Mardin Kapısı’na giden sur kısmı inşa

and, in the other, the old city vvithin the walls and the new city vvithout. THE SEVEN BROTHERS AND ‘HOME BODY’ TOVVERS But vvhere did the rulers of this city, vvhich is enclosed on four sides by vvalls five meters thick vvith high towers, themselves live? İn the Inner Citadel, of course. Diyarbakır's Inner Citadel, believed to be the original settlement and defense system, is situated on the banks of the Tigris, on the northeast edge o f the Outer Citadel. But the rulers' palaces survive only in engravings. Two towers of monumental proportions in the southvvest segment o f the vvall, called the ‘Home Body’ Tovver and the Tovver of the Seven Brothers, are at the same time masterpieces of vvorld military architecture. The name of the former derives from its having briefly provided refuge for homeless people, and the

inscription that runs around it in three rows represents the pinnacte ot the art of calligraphy. Repaired frequently throughout the city’s turbulent history, the delense walls took their final form in the Roman period. 1A/hen the Christians of Nisibis (Nusaybin) migrated to Diyarbakır, the city’s western walls were destroyed betvveen 367 and 375, and the portion of the walls extending from today’s Mountain Gate (Harput Gate) to the Urfa Gate and from there to the Mardin Gate were constructed and the people of Nisibis taken inside the citadel as well. FROM AMİD TO DİYARBAKIR The name o f the city that vvas founded on a high plateau 650 meters above sea /eve/ on the right bank o f the river in the upper reaches of the Tigris basin is inscribed as ‘A m id’ on the sheath o f a sword from the Assyrian period and alvvays appears as such in both t>


Astana

Bu sefer Astana\

G eniş uçuş ağı sayesinde sizi dünya üzerinde 1 0 0 ’den fazla noktaya ulaştıran T ü rk Hava Yolları, 19 Ekim ’den itibaren Alm atı’ya ek olarak Kazakistan’ın yeni başkenti Astana’ya da seferlere başladı. G itm ek istediğiniz yer, ulaşmak istediğiniz kişi, Türk Hava Yolları konforu ve güveniyle size çok daha yakın...

TÜRK HAVA YOLLARI w w w .thy.corn.tr

444 O 849


MEHMET KAÇMAZ Şehrin en eski kiliselerinden Süryani Kadim M eryem Ana Kilisesi (üstte sağda). Surp Giragos Keldani Kilisesi, zam ana karşı kısmen ayakta (solda). The Ancient Assyriac C hurch o f the Virgin Mary is one of the city’s oldest and m ost beautiful (above right). The Chaldean Church of Surp Giragos remains partially standing despite the ravages of tim e (left).

edilir ve Nisibis halkı da kalenin içine alınır. AM İD’DEN DİYARBAKIR’A Dicle havzasının yukarı kesiminde, nehrin sağ kıyısında, denizden yüksekliği 650 metre olan yüksek bir platoda kurulu olan kentin adı, Asurlu döneminden kalma bir kılıç kabzasında ‘Amid1olarak yazılmış. Süryani kaynaklarında ve Arapça eserlerde de hep bu ad geçer. Roma ve Bizans kaynaklarında ise şehir, ‘Amida1 diye yazılır. Artuklu ve Akkoyunlu Türkler, şehri baştan başa kuşatan surların esmer renginden dolayı ‘Kara Amid' derler kente. Zafernameler'de ‘Kara Kale'dir. Dede Korkut kitabında ‘Hamid’, bazı Türk eserlerinde ise ‘Kara Hamid' diye yazılır. Arapların 68

S K Y L IF E 1 1 / 2 0 0 5

7. yüzyılda bölgeyi fethetmelerinden sonra Dicle kıyısına yerleşen ‘Bekr B. Vail’ kabilesinin yayıldığı bu topraklara verilen ad Diyar-ı Bekir'dir. 1937 yılında Diyarbakır halkevinde yaptığı konuşmada son noktayı koyar Atatürk. Kentin adı artık Diyarbakır'dır. SANAT, KÜLTÜR VE TİCARET MERKEZİ Tarih boyunca ana yolların merkezinde oluşu ilim, sanat, kültür ve ticaret merkezi haline getirmiştir Diyarbakır’ı. Batılı gezginlerin yazdıklarına göre Diyarbakır'dan Moskova'ya, hatta Moğolistan’a kadar, dokunmuş ipek ve işlenmiş bakır, demir ve altın ürünler ihraç edilirmiş. Sarraflar iri, kıymetli taşlarla kuyumcular

Assyriac sources and works in Arabic. İn Roman and Byzantine sources on the other hand, the name of the city is written as ‘A m id a T h e Artukid and Akkoyunlu Turks called the city ‘Kara’ or ‘Black’ Amid for the dark color o f the walls that surrounded it from end to end, while in the ‘Z afername’, or eulogies in praise o f military victories, it is called the ‘Kara Kale’ or Black Fortress. İn the Book o f Dede Korkut and certain other Turkish works meanvvhile it appears as ‘Kara Hamid’. Following the Arab conquest of the region in the 7th century, these lands, where the tribe o f ‘Bekr ibn Vail' settled on the banks o f the Tigris, are known as the Diyar-ı Bekir or ‘Realm o f

Bekir'. Then, in a speech he gave at the local ‘people’s house' in 1937, Atatürk put an end to this, renaming the city Diyarbakır, by which name it has been known ever since. ÇENTER OF ART, CULTURE AND TRADE Its location at a majör crossroads throughout its history made Diyarbakır a çenter o f learning, art, culture and trade. According to accounts by western travelers, Products o f vvoven silk and vvorked copper, iron and gold were exported from Diyarbakır to Moscovv and even as far as Mongolia. Money changers were said to enter the city's markets with enormous precious stones and depart vvith articles o f gold jewelry. Because Diyarbakır was an important stop on the Silk Road, it was also famous for its markets and inns vvhich were a hub o f trade in the past. VVhile strolling through the narrow lanes o f the Sipahi Market where the feltmakers and clogmakers and masters o f copper vvorkmanship once plied their trade, we find that ali that remains today of the Herbalists, Goldsmiths, Locksmiths, Jewellers and >


Success can only be dream vvith vvrong eguipm ent

LNG transport and storage tanks LPG transport and storage tanks

ISI S A N

Cryogenic transport and storage tanks(oxygen,hydrogen, carbon dioxide, ammonia ete.) Tanks forfreon, polyol, isocyanateJDI, C-Pentane ete. Separator tanks and heat exchangers for petroleum industry Waste heat recovery boilers for Co-generation plants

Q uality Ç enter for industrial heating systems and pressure vessels

Tum key plants for industrial steam, hot water produetion

ISISAN ISI SAN. TİC. A.Ş. O .S .B 2 1 . Cad.N o.6 Kayseri/TURKEY Tel: 90.352.321 13 43 (Pbx) Fax: 90.352.321 14 13

C trtm n ISO 9001 by

ûkû

W W W . i s i s a n . C 0 m . t r i n f 0 @ i s i s a n . C 0 m .t r

C€


EGE ZİLCİ

M EHM ET KAÇMAZ

78 burçla güçlendirilmiş kale, pek çok ülkeden renkli konuklarını ağırlıyor (üstte solda). Dört taş sütun üzerine, dört köşeli olarak inşa edilmiş ilginç minaresiyle Şeyh M atar Camii, Akkoyunlu eseri (üstte sağda). Fortified w ith 78 tovvers, the citadel hosts colorful guests from many different countries (above left). The Sheikh Matar M osque w ith its interesting square minaret built on four stone colum ns is a w ork of the Akkoyunlu Turks (above right). 11/2 00 5

çarşısına girer, altın takılarıyla ayrılırlarmış kentten. Diyarbakır, ipek Yolu'nun önemli noktalarından biri olması nedeniyle geçmişin ticaret merkezi olan hanlarıyla ve pazarlarıyla da ünlüydü. Keçeciler ve takunyacıların, bakır işleriyle uğraşan ustaların bulunduğu Sipahi Pazarı'nın dar sokaklarında gezerken; tekstilden kuyumculuğa, bakırcılıktan ipekçiliğe kadar her ürünle dolup taşan, Attaran, Kuyumcular, Çilengiren, Cevahircan, Zergeran ve Bezzezan pazarlarından geriye kalanlar Haşan Paşa Çarşısı ve hanı ile Diyarbakır Bedesteni (Kuyumcular Çarşısı). Mardin Kapısı’ndan girince sağ tarafta kalan ve 1527'de Kanuni Sultan Süleyman'ın Diyarbakır Valisi Hüsrev Paşa tarafından yaptırılan Deliller Hanı, bugün otel olarak hizmet veriyor. 17. yüzyıldaki ihtişamı, yeraltındaki 500 atı barındırabilecek ahırları, çok güzel havuzu, kuyumcuları, bıçakçıları, çizmecileriyle Batılı gezginleri hayli etkileyen Haşan Paşa Hanı, 1573'de inşa edilmiş.

Cloth Mercharıts Markets that once brımmed över with Products o f every variety from silk and textiles to copper and jevvetry are the Haşan Pasha Market and inn and the Diyarbakır Bedesten or Jeweiiery Bazaar. On the right as you enter through the Mardin Gate, the Deliller Han, an inn built in 1527 by Sultan Süleyman the Magnificent’s Diyarbakır Governor, Hüsrev Pasha, sen/es today as a hotel. The Haşan Pasha Han, which highly impressed VVestern travellers with its 17th century opulence, its underground stables that could accommodate 500 horses, its lovely pool, and its jewellers, knifemakers and bootmakers, was built in 1573. THE MANY-COLUMNED GREAT MOSÛUE By whichever gate you enter Diyarbakır, you will eventually find yourself at Anatolia ’s oldest mosque, the Ulu Cami or Great Mosque, where you will also receive your first lesson about the city. You will learn, for example, that the

local building material, basalt, is divided into male and female stone and that the female stone is used for paving courtyards while the male stone is used for ali hard surfaces. The material extracted from the mosque, which collapsed following an earthquake and a fire in 1115, was reused in the courtyard facades. The two-storey structure on the western side of the courtyard constitutes the mosque ’s most interesting architectural element. VVhile the decorations are typical of 12th century Islaıvic architecture, the composite columns and mouldings are Hellenistic and Roman in character. The Zinciriye and Mesudiye medreses together with the Great Mosque constituted a çenter of religion, culture and learning. The Mesudiye Medrese, vvhich is situated at the northeast of the Great Mosque and adjoins it, can also be entered through the mosque courtyard. This traditional Islamic religious college was one o f Anatolia’s first universities, teaching


astronomy, biology, philosophy, literatüre, medicine, physics and mathematics.

ÇOK SÜTUNLU ULU CAMİ Diyarbakır’a hangi yönden girerseniz girin, kendinizi Anadolu’nun en eski camisi olan Ulu Cami'de bulacaksınız ve Diyarbakır hakkındaki ilk dersi de burada alacaksınız. Bölgenin yapı malzemesi olan bazaltın dişi ve erkek taş olmak üzere ikiye ayrıldığını, dişi taşın avlu döşemelerinde, erkek taşın tüm sert yüzeylerde kullanıldığını öğreneceksiniz. 1115’teki deprem ve yangın sonrası çöken camiden çıkartılan malzeme, avlu cephelerinde yeniden kullanılmış. Avlunun batısında yer alan iki katlı yapı, caminin en ilginç mimari öğesi. Süslemeler, 12. yüzyıl İslam mimarlığı; devşirme sütun ve silmeleri ise, Helenistik ve Roma karakterli. Ulu Cami'yle birlikte, Zinciriye ve Mesudiye medreseleri, din, kültür ve bilimin merkeziydi. Ulu Cami’nin kuzeyinde ve yapıya bitişik olan Mesudiye Medresesi'ne caminin avlusundan da girilir. Medrese; astronomi, biyoloji, felsefe, edebiyat, tıp, fizik ve matematik öğretilen Anadolu’nun ilk üniversitelerindendi.

DİCLE’YE ATILAN DİLEKÇELER Bir zamanlar hayli kalabalık cemaatleri bulunan, Surp Gregos, Mart Thoma, Saint George, Meryem Ana, Kırklar, Mart Pityon, Protestan ve Katolik kiliseleri; Ermenilerin, Yahudilerin, Yezidilerin, Rumların ve Keldanilerin sur içi kardeşliğinin de örneğiydi. Hâlâ Diyarbakır’ın geniş eyvanlı evlerini; daracık, eski sokaklarını ziyaret eden değişik dinlerden pek çok yolcu bu kiliselere uğruyor duaları için. Ama asıl görevi Dicle üstleniyor Diyarbakır'da; Çok yakında, Kurban Bayramı'nın akşamlarında, Kırklar Dağı eteğindeki, On Gözlü Köprü'den insanlar Dicle'ye yazılı kağıtlar atacak. Çocuğu olmayanlar çocuk, hastalar şifa, sevgililer kavuşmayı dileyecek. Ak kâğıtlar, ay aydını gecelerde, Dicle’nin daima coşkun akan sularına karışacak. Bölgenin hayat kaynağı olan ve bu yüzden halk tarafından kutsal sayılan Dicle, her şeyin başladığı ilk kaynağa, eski Mezopotamya’ya doğru umut olup akacak.

Evli Beden Burcu, gücün ve cesaretin sembolleri çift başlı kartal ve aslan kabartm alarını taşıyor. The ‘Hom e Body' Tower, bears lion and double-headed eagle reliefs, sym bols of power and courage.

VVISHES TOSSED İNTO THE TIGRIS The Surp Gregos, Mart Thoma, Saint George, Virgin Mary, Kırklar and Mart Pityon Protestant and Catholic churches and their once sizeable congregations exemplified the brotherhood of Armenians, Jews, Yazidis, Greeks and Chaldeans within the city vvalls, and numerous travellers from the vvorld's myriad religions who visit the city’s narrovv old streets and houses vvith their spacious antechambers stili stop in today at these churches to pray. But it is the Tigris itself that performs this function for Diyarbakır now. Very soon, on the evenings of the Feast o f Sacrifice, papers inscribed vvith prayers and vvishes will be tossed into the Tigris from the Bridge o f Ten Arches in the foothills o f Mount Kırklar. The childless praying to be blessed vvith young, the sick to be restored to health, lovers to be reunited. On moonlit nights, these little scraps o f vvhite paper will join the exuberant vvaters of the Tigris, the region's life-g 'ıving source and therefore regarded as sacred by its people. The original source vvhere it ali began and a fount o f undying hope for ancient Mesopotamia. □

1 1 / 2 0 0 5 S K Y L IF E 71


SİZE ÖZEL AYDINLATM A Mutfağınızın büyüklüğü, kullanım alanı, gündüz ışığı alma durumu hesaplanarak yerleştirilen özel aydınlatmalar

A Y A R L A N A B İL İR T EZ G Â H Y Ü K S E K LİĞ İ Boyunuza göre, 82-99 cm arası I yüksekliği ayarlanabilen, basamaklı iki farklı seviyede uygulanabilen mutfak tezgâhı

w w w .arcelik.com


P 87 DAVLUMBAZ

I 1050 mVsaat havalandırmalı, dekoratif özel desenli, 90 cm'lik alüminyum serisi ankastre davlun

I Mutfağınızdaki köşelere göre üretilen, kullanım alanınızı artıran, son derece fonksiyonel, özel köşe dolabı

ÇEKMECELİ BAZA I Tezgâhın altındaki baza kısmını etkili bir şekilde değerlendiren, hem pratik hem dekoratif baza çekmece

#

a

r c #

e

lik


Söylencelerin tükenmeyen kaynağı Legend-shrouded peaks of Anatolia

Kaz Dağları Turkey’s Kaz Dağları isterseniz A ltınoluk’tan, isterseniz Avcılar, Tahtakuşlar, Güre veya Zeytinli’den vurun kendinizi Kaz Dağları’na... Sular, orm anlar ve bulutlar size unuttuklarınızı hatırlatsın. Delve into them from Altınoluk or Avcılar, from Tahtakuşlar, Güre or Zeytinli, and let the vvaters, forests and clouds take you back to ali the things you have forgotten. GÜROL SÖZEN

@

ALİ KO N YALI

ya da bildiğimizi B ilinmeyen sandığımız Anadolu coğrafyası, her yolculukta gizemini koruyor. Hele bu coğrafya; suların, söylencelerin, bulutların, sevdaların, hüzünlerin, bahar âyinlerinin ve coşkuların kapılarını da aralıyorsa. Anadolu yolları düz, biteviye, çapaksız ve kolay değildir; canhıraş ana yollardan kendinizi kurtarıp, ara yollara saparsanız eğer... Biraz toz toprak, biraz ot, biraz kır çiçeği, biraz nar, biraz elma, incir ve biraz su... Anadolu toprağının gerçeği işte bu ara yollarda saklıdır. DOĞANIN ÇAĞRISI Edremit Körfezi'nin tuzlu suyunu izleyerek, Altınoluk ile Akçay ve sürgit 'duble yoi'un ortasında değilseniz, hemen Kaz D aglarfna doğru sapın: isterseniz Altınoluk’tan, isterseniz Avcılar, Tahtakuşlar, Güre ve Zeytinli’den... ilk kahvede soluklanın biraz... Sevdayı, düşlerinizi, delice doğayla soluk almayı, tuzlu suları bile çok gören vahşi yapılaşmayı ardınızda

he unknown geography of Anatolia, the geography we only think we know, preserves its mystery on every journey. Especially when the landscape affords a glimpse into legends, rivers, clouds, passion, melancholy, and the exuberant rites o f spring. The roads o f Anatolia are neither straight, monotonous, smooth nor easy. If, that is, you decide to avoid risking your life on the main highways and stick to the back roads. A little dust and dirt, a little grass, a few wild flovvers, plus pomegranates, apples and figs, not to mention, o f course, the rivers. The real treasures of Anatolia are hidden on its back roads.

T

THE CALL OF THE WILD Follow the salt vvaters o f Edremit Bay and plunge directly into the Kaz Dağları (Goose Mountains), if, that is, you're not barrelling nonstop down the divided highvvay between Altınoluk and Akçay. Dive in from Altınoluk if you tike, or from Avcılar, Tahtakuşlar, Güre or Zeytinli. Make a brief stop at the first coffeehouse. Try to put out of your mind the 1 1 / 2 0 0 5 SKV

75


Taşlarla çevrili Sarıkız Tepesi, yalnızlığını kuşanmış (sağda). Kaz Dağları’ndan denize inen çok sayıda çaydan biri olan Mıhlıçay ve üzerindeki tarihi köprü (altta). Sarıkız Tepesi (the Fair M aiden's Peak) is covered vvith stones and steeped in solitude (right). The Mıhlıçay, one o f many stream s that originate in the Kaz Dağları and em pty into the sea, and an historic bridge över it (below).

bırakmaya çalışın... Ve kendinize geldiğinizde başınızı kaldırın biraz, inanın dağlar sizi çağıracaktır. Göknarlar, kayınlar, sapsızmeşeler, akçam, karaçam, çınar, yabaneriği ve ıhlamur ağaçları arasından görebilirseniz eğer gökyüzünü, doğayla sevdanız başlamış demektir. Hüsnüyusuf, yumakotu, yabanigül, kenger, ısırgan, kekik, kuşburnu, hünnap, dağçayı, sumak, kişniş, kanaryaotu ve...ve inanın doğada ayırt edebildiklerinizin ötesi, size yaşamı sevdirecektir. Biraz daha yol alın bakalım; tırmanın ara yolları. Nasıl olsa gökyüzünü göremiyorsunuz ağaçlardan! Gözünüz biraz da yerde olsun; orkide, yüksükotu ve dam koruğu’nu gördüğünüzde... Damkoruğu, Sarıkız’ın çiçeği olmalı.

rampant construction boom that is encroaching even on the sea, and follovv the cali of the wild. When you come back to reality, raise your head siightly. Take it from me, the mountains are going to cali you. İf you can catch a glimpse o f the sky from betvveen the firs, the beeches and the British oaks, the white pines and black pines, the plane trees, the sloe trees and the lindens, it means you've already been hopelessly smitten vvith nature. Believe me, the svveet vvilliam, the meadovv fescue, the vvild roses and the cardoon, the nettles, the thyme, the rosehip and the jujube, not to mention the sage, sumac, coriander and canary bellflovver and, beyond that, ali those you can’t even identify in nature, are going to clinch your love o f life. But let's drive a little further up the mountain roads. You can ’t see the sky for the trees in any case! Keep your eyes to the ground instead and you'II spot vvild orchids, foxglove and wall pepper, vvhich vvas surely the flovver o f Sarıkız or 76

;k

11/2005


Sarıkız'ın bulutlara karıştığı avlu, yumak olmuş yeşili ve mor çiçekleri ile öbek öbek. Albenisi olmayan, hemen kendini ele vermeyen doğanın şöleni... Hızınızı alamayıp bir de yukarılara çıkın, dağların tepesine çiçeklerin peşine takılıp! Şahinderesi, Çifteşelale, Kızılkeçili Çayı, Hasanboğuldu, Sutüven Şelalesi, Yeşilgöl, Ismailoluğu ve Manastır Çayı’nın gizemini de aralamak var bu dağ yollarında. Kanyonlarında kaybolabilirsiniz büyüsüne kapılıp Ida Dağı ya da Kaz Dağları’nın... Ve bir de şelalelerin, sularda doğup kayaları kollarına alan ağaçların esrarı sarmalar sizi. Söz verin; beyaz taç çiçekleri ile kanyonu delice kuşatan ormanda

Kayaları kolları arasına alan şe la le le rle b esle n en Ş ah in d ere si K a n yo n u 'n u n ç e vresi, şifalı b itk i ve o tla rla bezeli. The environs of Şahinderesi Canyon, vvhich is fed by num erous vvaterfalls, are th ick w ith medicinal herbs and flovvers.

the Fair Maiden of legend. The courtyard where she vanished irıto the clouds is a bed of soft greenery with clumps o f purple flowers. A natural feast whose attractiorı is not immediately evident, that does not give itself away readiiy. VVİthout slowing your pace, go on up to the peaks, following the fiowers to the top o f the mountain! On these mountain roads you will discover a host of streams and waterfalis such as Şahinderesi, Çifteşelale, Kızılkeçili Çayı, Hasanboğuldu, Sutüven Şelalesi, Yeşilgöl, Ismailoluğu and Manastır Çayı with evocative names like Falcon Stream, Red Goat Stream, Haşan Drowned and Green Lake. You may lose your way in the canyons, or fail under the spell of Mount Ida and the Kaz Dağları and be engulfed by the mystery of the waterfalls and of the trees that rise from the rivers and embrace the rocks in their arms. Promise that you vvon’t get lost in the wild forest cover o f the canyon with its white t> 11/2005

77


G eçm işin görkem li izleri yeniden hayat buldu. Yüksek M imar - Fotoğraf Sanatçısı Ahmet Ertuğ'un çektiği fotoğraflar, dünya çapında uzman akadem isyenlerin kaleme aldığı zengin m etinler, baskısından cildine, kağıdından m ürekkebine, titizlikle ele alınm ış tüm ayrıntılar ve sunduğu şaheserlere yakışan üstün kalite... Geçm işin görkem i için Ertuğ& Kocabıyık O rtak Kültür Hâzineleri. Saygın dostlarınız için ayrıcalıklı bir armağan, özel koleksiyonlar için nadide bir eser, kültür sanat m eraklıları için m ükem m el bir kaynak, Türkiye'nin tanıtım ı için bulunm az bir hazine... Bu topraklann ortak değerleri, bu eşsiz hâzineyle dünyayı büyülemeye devam ediyor. Dünyanın gözbebeği şaheserlerin görkemiyle siz de tanışın, sevdikleriniz ve yakın çevrenizle paylaşın.

Sculptured for Eternity Hagia Sophia - A Vision for Empires Panoramic Landscapes of Cappadocia Atatürk - Değişim ve Uluslaşma Süreci Chora - The Scroll of Heaven Spiritual Joumey - Sacred Art from Musee Guimet Gardens of Paradise

Ertuğ&Kocabıyık O rtak Kültür Hâzineleri E rtu g & K o c a b ıy ık O rta k K ü ltü r H azin eleri'yle özel b ir b u lu şm a için : 0 2 1 6 5 4 5 3 7 3 1 I e r tu g & k o ca b iy ik @ b o ru s a n sa n a t.c o m | w w w .b o ru sa n sa n a t.co m


Kaz Dağları'nın ismiyle ilgili en önem li efsanesidir Sarıkız. Onun için her yıl Ağustos ayında şenlikler düzenlenir (solda). Doğduğu köydeki Gelin Çam ı'nın altında keşkek, pilav ve nohut pişirilip dağıtılır (altta). The legend of Sarıkız is one of the m ost fam ous connected vvith the nam e of the Kaz Dağları, and every August a festival is held in her honor (left). 'K eşkek’ , pilaff and chiokpeas are cooked and distributed under the 'B ride's Pine' in the mountain village w here the m aiden vvas born (belovv).

kaybolmayacağınıza!.. Aslına bakılırsa, söz vermenin hiç geçerliliği yok! Biz de TRT Ankara Televizyonu’nun gerçekleştirdiği 'Yeşil Barış' adlı belgeselin çekimleri sırasında, yönetmen ve rehber dostlarımıza hep söz verdik. Ama Milli Park’ın göknar ormanında, çiçeklerin arasında, Şahinderesi'nde kaybolmamak bizlere yakışmazdı doğrusu: Hele doğanın büyüsünü ya da ida Dağı ve Sarıkız’ı düşlerken!.. Hele, Homeros “Zeus baba, ida Dağı’ndan hükmeden ulu tanrı" demişse!.. SARIKIZ VE KAZLAR... Çılbak Baba adlı bir çobanın karısı ölmüştür. Kızını alıp Güre, oradan Kavurmacılar köyüne gelip yerleşir. Birinin yanına çoban girer. Kışlığı Kavurmacılar, baharı ve yazlığı dağlardır. Kızını kimselere bırakamaz, birlikte 80

S K Y L IF E 1 1 / 2 0 0 5

dağa çıkarlar. Sıkılmasın, oynasın diye ona on iki kaz alır, ida Dağı, göknar ağaçları, mor çiçekli dağ koruğu, lacivertte grileşen bulutlar, Sarıkız ve kazların avlusudur. Çılbak Baba ise dağlardan dönme zamanının geldiğini, koçun boynuzuna dolanan yılandan anlar. Kazlar; gökyüzü, dağ ve sonsuz ovada hiç yerinde duramazlar. Bir gün Bayramiç Ovası’na inerler; tarlaları oyuncak edinirler. Çılbak Baba kızını uyarır; kazlar dışarı çıkmasın diye de taşlan tek tek dizerek büyük bir avlu yapar. Sarıkız büyümüş, güzelleşmiştir. Çılbak Baba yaşlanmış ve Hac’ca gitmiştir; kızını bir komşusuna emanet ederek. Köyün delikanlılarının gözdesidir Sarıkız. Çevresinde dolanırlar hep ve dur durak dinlemezler. Ama, hiç yüz vermez kimseye.

petalled flovvers! To teli the truth, your promise wouldn't hold water! Even we, while we were shootlng a documentary entitled ‘Green Peace’ for Ankara State Television, made many such promises to our director and our guides. But it vvouldn ’t have done for us not to lose our way amid the flovvers along Şahinderesi in the National Park’s forest o f firs, especially when our point vvas to conjure up the spell o f nature and of Mt İda and Sarıkız. And especially vvhen it vvas Homer himself vvho described Zeus as the great god vvho ruled from Mt İda. SARIKIZ AND HER GEESE There once vvas a shepherd called Father Çılbak, vvho vvas vvidovved. Taking his daughter (Sarıkız) vvith him, he went first to Güre and from there to the village o f Kavurmacılar, vvhere he settled down and found vvork as a shepherd. VVİntering

at Kavurmacılar, he spent the spring and summer in the mountains. Unvvilling to entrust his daughter to anyone, they vvent up into the mountains together. He bought tvvelve geese for her to play vvith so she vvouldn’t get bored. Mount İda, a peak covered in firs, purple-blossomed wall pepper and greying clouds in the azure, became the courtyard o f Sarıkız and her geese. Meanvvhile, vvhen a snake vvound itself around the ram’s horns, Father Çılbak realized it vvas time to come back down from the mountain. But under the sky the geese were restless on the mountain and in the endless valleys. One day they vvandered dovvn to Bayramiç Plain vvhere they made the fields their playground. And Father Çılbak vvarned his daughter: pile up stones one by one and build a great courtyard so the geese cannot escape. Soon Sarıkız vvas no longer >


GEO RG IA TO G AR RUÜS • LOS ANGELES M A N S O U R * N FW Y O R K ABC C A R I’ I I'S & I IO M F . STARK C ARI’ E I ■ W ASH IN G TO N TA S D E M IR RUGS LO N D O N H A R R O D S - M O SC O W C ARI’ FT C A LL I R Y - PRAC.UE U N K i l l i • 1.1 LEE l’ R O M IC • ATH ENS SERAİ İ T İ N İ HİS - KUVVAIT l’ ERSIAN C A R I’ ET E X H IR IT IO N Sl NGAPORE TH E O R IE N TA LIS I • İSTANBUL SARK H A M . M ASTI RVVORKS BY W O O I.W A Y . SELVİ 11A L IC IL IK - ANKARA SARK H A LI PAZARI İZM İR M O T İF H A L I* BURSA T İ KF IIA 1 I - ANTALYA Ç A M H A L I - KAPADOKYA YÜKSEL H A İ İ C li IK -SE L Ç U K YÜKSEL H A L IC IL IK KUŞADASI M A T İS - GAZİANTEP FOLCA Ş A H İN • ÇEŞME M O T İF H ALI

îR p .

o t l ° mon

S c r c L k /i

HAS HALİ SI N t:I

I 8 9 ()

\v \v w '.h a s lia li.c o m


"Dedim, dedi”den geçilmez ortalık. Dilleri giderek büyür; olmadık sözler yakıştırırlar. Çılbak Baba Hac’dan dönmüştür. Olanlara dayanamaz, dağlara döner... Söylencemiz, iç içe örülü. Ta ki kara bulut dağlara çökünceye değin. Ta ki Çılbak Baba'yı ölüm bir başka tepede beklerken... Sarıkız, on iki kazını alarak babasının avlusuna çekilmiş ve beyaz bir bulut dağa gelip oturm uştur... Kaz Dağları'ndakı bu ıkı tepeden biri bugün Baba Tepe olarak anılıyor. Kaz avlusunu geçip yamacın ucunda durursanız, ötelerde bir başka tepe daha görürsünüz; Edremit Körfezi'ne ve Baba Tepesi'ne bakan. Yalnızlığını kuşanmış, gökyüzü ile tuzlu sular arasında, taşlarla çevrili, yalın, kutsal bir tepe. Bu tepeden belki bulutlara karıştı Sarıkız. Kazlarının kanatlarında düşlere göç ederek...

SEVDALAR, HÜZÜNLER, GELENEKLER Zeus, Minos uygarlığının Girit'i, Troya ve ida Dağı, ana tanrıça Kibele, Orta Asya, göçler, Toroslar'dan kalkıp gelen tahtacı Türkmenler... Sarıkız'ın yedi konağı. Kaz ayağı simgesi ve üç etek, "iki kaşın arasında gördüm ol mihrabı ben” diyen Pir Sultan Abdal. Bereket ve nazarın simgesi üçgenler... Takılar ve renkler... Ölümü, bezgin bir ağıta çevirmeyen, yaşam ve ölümü aynı çizgide tutan büyük bir gelenek... Ve bu geleneği, sevgiyle, tutkuyla koruyan Türkmenler... Bulutların, göknarların, dağ lalelerinin, gelinciklerin ortasında 'Kırklar semahı'nı gülümseyerek çalıp söyleyenler... Şiirleriyle, hayırlarıyla gündelik yaşama tat verenler... Her şey doğanın sonsuzluğunda yaratıldı. Sarıkız'ın kaz avlusunda kendiliğinden her bahar

Kaz D ag la rı’nın e te k le rin d e k i d iğ e r k ö y le r g ib i K a v u rm a c ıla r da ye m yeşil (üstte). K ap lıcala rıyla ünlü G ü re ’deki z e ytinya ğ ı fa b rik a s ı (solda). Like other villages in the foothills of the Kaz Dağları, Kavurmacılar is also extremely verdant (above). An olive oil factory at Güre, w hich is fam ous for its thermal springs (left).

82

1 1 /2 0 0 5

a child but a beautiful young vvoman. And Father Çılbak an old man, who weııt on the pilgrimage to Mecca, leaving his daughter behind in the care of a neighbor. Sarıkız was popular with the young men o f the village, who follovved her everyvvhere and would not give up. Althotıgh she gave them no encourageıvent, the village was soon cravvling with rumors. Toııgues will wag; unkind vvords will be spoken. Returning from the pilgrimage, Father Çılbak found the situation intolerable and headed back to the mountains. So our story goes. Until, that is, dark clouds begin to descend on the mountains. Until death lies in wait for Father Çılbak on another peak. And Sarıkız, taking her tvvelve geese with her, withdraws to her father's courtyard and a vvhite cloud comes and settles över the mountain. One of these two peaks in the Kaz Dağları is kııovvn today as Baba Tepe or ‘Father Peak’. If you continue on through the courtyard o f the geese right up to the edge of the slope, you will see another summit in the distance, overlooking Edremit Bay and Baba Tepe. İt is a bald, >


T Ü R K İY E 'N İN İLK B O RSA Y A T IR IM FO NU D J IS T

NEDEN DOW JONES İSTANBUL 2 0 ALMALISINIZ? DOW J O N E S İ S T A N B U L 2 0 (DJIST) BİLDİĞİNİZ Y AT I RI M F O N L A R I N A B E N Z E M E Z . • T Ü R K İ Y E ' N İ N 2 0 Ö N E M L İ Ş İ R K E T İ N İ N H İ S S E S İ N İ B İ R D E N İ ÇERİ R. • B U 2 0 Ş İ R K E T İ N H İ S S E S E N E D İ T E K BİR İ Ş L E M L E İ M K B ’ DEN A L I N I P , SATILIR. • R İ S K DAĞI L I MI S A Ğ L A R . • A L I M - S A T I M İ Ş L E M L E R İ H İ S S E S E N E D İ GİBİ E Ş Z A M A N L I G E R Ç E K L E Ş İ R . • S E A N S İ Çİ NDE D E Ğ İ Ş E N D E Ğ E R İ 15 S A N İ Y E D E BİR Ö Ğ R E N İ L E B İ L İ R . • İMKB'DE İŞLEM Y A P M A Y A YETKİLİ HER A R A C I K U R U M D A N ALINABİLİR. • VERGİDEN MUAFTIR, YÖNETİM ÜCRETİ DÜŞÜKTÜR. DOW J O N E S İ S T A N B U L 2 0 ( D J I S T ) B O R S A Y A T I R I M F O N U ' N D A K İ Ş İ R K E T L E R : = ^ <

c

S n

~

^ u

^ <

C

ı

X

3

3 |

O

-

X

z

<

z

^

>

O O

< >

=3

Û

C

Q <

— <

il w

o

ü

O O

c -

^

u

i n 5

^ |

i ı j z o

— ^

H

Ç

| o

0

< C

h

o

I < Û

5S

O G

O Û

u

y

X

X

o

z

<

^

<

cr

9 *

î

ı

'

cr

'2

^

3

1-

' h- i 2, o , ü

o; O

>

< 00

H

z

b cr

< co

*

<

>

D J IS T , İM K B 'd e iş le m y a p m a y a y e t k i li h e r a ra c ı k u r u m d a . A y r ı n t ı lı b ilg i w w w .d jis t .c o m 'd a .

Danışman / Know-How Provider

o

Saklamacı Kuruluş / CSD&Creation-Redemption Agent

^ T A K A S B A N K

D O W

DJIST J O N E S

Fon Kurucusu / Fund Issuer

J K F iN A N S B A N K

İ S T A N B U L 2 0

Fon Yöneticisi / Fund Manager

*

F N A N S PORTFÖY


sacred mountain, covered with stones and steeped in solitude, standing between the sky and the salt sea. Perhaps Sarıkız vanished into the clouds from this peak, escaping into the iand o f dreams on the wings of her geese.

açan dağ koruğu gibi. Bugün bu büyük söylenceye sahip çıkan, Anadolu coğrafyasında onun saygın yapısını, yüzlerce yıldan beri aralıksız sürdüren Kaz Dağları'nın gerçek sahipleri için Aşık Nesimi’ye sığınalım: “ Bir cins koyun vardır, çıkar dağılır / Gökte gider, yeryüzünde yayılır / Yazın kuzular, güz mevsimi sağılır / Sarıkız isminde pîri bilin mi?”

M Ö 7. yüzyılda ku ru ld u ğ u ta h m in e dile n, A ltın o lu k ’ta k i a n tik A n ta n d ro s k e n tin d e b u lu n a n b ir R om a villa sın ın ta b a n m o za iğ in d e n d e ta y (üstte). G ü re 'd e k i S e lçu k lu ham am ı (ü s tte sağda). Detail from a floor mosaic in a Roman villa in the ancient city o f Antandros at Altınoluk, thought to have been built in the 7th century BC (above). The Seljuk ham am at Güre (above right).

OBayramiç

ınN*

Karakoy

.• Çırpılar

Akçakoyun#

Kalkım

Ç) E vc lle p / Kalabakbaşıl

Ahmetçeeü Ş ahinderesi Kanyonu

S ütüven Ş elalesi

K A Z DHasanboğuldu AĞ LAR / A ltın o lu k ^ .

Güre.

O A v cıla r

Hac,a s la .b r .

W

Zeytinli

O

E d r e m it

Küçükkuyu

avran

^

E d r e m it K ö rfe zi

O Burhaniye K u m B urnu

Peni köy Karaağaç

Gömeç

84

SKYUFE 11/2 00 5

*j

PASSION, MELANCHOLY, TRADITIONS Zeus, Minoan Crete, Troy and Mount Ida, the mother goddess Cybele, Central Asia, migrations, the nomadic Turkmens who came here from the Taurus. The seven mansions o f Sarıkız. The symbols of the goosefoot and the three-layered skirt. Pir Sultan Abdal, the 16th century mystical poet who said, “I saw an altar betvveen her brows."

The triangles that symbolize fertiiity and the evil eye. The jevvelry, the colors. The great tradition that does not turn death into a tired lament, but sees life and death on a single continuum. And the Turkmens, who preserve this tradition with their love and passion. Who gaily dance and sing amidst the clouds, the firs, the wild tulips and poppies. Who svveeten daily existence with their poetry and good deeds. Everything was created out of nature’s endless bounty. Like the mountain peak that blooms o f its own accord in Sarıkız’s courtyard every spring. For the true ovvners o f Kaz Dağları, who keep this great legend alive today and have preserved its honored place in the Anatolian landscape uninterrupted for hundreds of years, let us turn now to the minstrel poet Aşık Nesimi: “There is a kind o f sheep, it is everywhere / İt vvanders in the sky and on the earth / İn summer it gives birth to lambs, it suckles them in autumn / Do you know the fair saint who is called Sarıkız?" □


□ ECONOMY CLASS

□ BUSINESS CLASS

EXTRACLASS

100% FRUIT JUICE %100 M E W E SUYU


Bir bozkır türküsü / S ong of the ste p p e

Talaş G eçtiğimiz yıl Dünya Yamaç Paraşütü Şam piyonası’na ev sahipliği yapan Talaş, A nadolu’nun göbeğinde, tarihin ve doğanın güzelliklerini sunuyor ziyaretçilerine... Talaş, vvhich hosted the VVorİd Paragliding Cham pionship last year, offers visitors beauties of nature and history in the heart of Anatolia. R IF A T Y IL D IR IM

bozkırının en heybetli dağlarından A nadolu Erciyes’in eteklerindedir Ali Dağı. Ve A v ru p a T a rihi K e n tle r B irliğ i üyesi olan T a la s ’ta p e k ço k uyga rlığ ın izlerini g ö rm e k m ü m kün . D üzgün ke sm e ta şta n iki ka tlı inşa e dile n Han C am i (solda). 1700 m e tre yü k s e k liğ in d e k i A li Dağı, ya m aç p a ra şü tü y a p m a k için ide a l b ir y e r (üstte). Vestiges o f numerous civilizations are evident at Talaş, vvhich is a m em ber o f the European Association of Historic Tovvns and Regions. The tw o -sto rey Han Mosque, built of regularly cut stones (left). At 1700 meters, Ali Dağı is an ideal sp ort for paragliding (above).

gözünüzü onun sert yamaçlarından yavaş yavaş aşağı indirmeye başladığınızda karşınıza sevimli mi sevimli bir yerleşim çıkacaktır. Talas'tır oranın adı. “Temiz ve güzel havası olan kırlar" anlamına geldiği söylenen ve Kaşgarlı Mahmut’un ünlü eseri “Divanü Lugati’t-Türk’’te şehir anlamında kullanılan Talaş adını, anayurtları Orta Asya’dan bir uzun yolculuğun sonunda burada soluklanan ve bir daha da çok uzaklara gitmeye niyetlenmeyen Türkler vermiştir. Ama bölgede, değişik medeniyetlere ait yerleşimlerin tarihinin çok daha eskiye dayandığını gösteren pek çok eser de bulunuyor. Belki doğal güzelliği, belki de havası ve suyuna vuruldu insanlar ama gerçek şu ki, tarihin çok eski zamanlarından beri değişik topluluklara yurtluk görevini üstlendi Talaş. ALİ SAİB PAŞA’NIN İZLERİ Bir kısmı ziyarete açılan, bir kısmı ise halen toprağın derinliklerinde gizemini koruyan yeraltı

li Dağı is a mourıtain in the foothills of Erciyes, one o f the m ost majestic peaks of the Anatolian steppe. And when you let your eyes wander slovvly down from its steep slopes a very charming settlement will suddenly appear before you. İts name, Talaş. Talaş, meaning ‘steppes vvith clean and beautifui air' and used in the sense o f ‘c ity’ in Mahmud o f Kashgar’s famous 11 th century Turkish dictionary, the ‘Divanü Lugati't-Türk’, was the name given to their homeland by the Turks, who made a stop here follovving their arduous journey from Central Asia and had no intention o f going any farther. There are hovvever a large number o f monuments in the region indicating that settlements belonging to a variety o f civilizations actually date back much further. Perhaps people were smitten by its natural beauty, perhaps by its pure air or vvater, but the fact is that Talaş has been a homeland for numerous communities since the earliest times.

A

1 1 /2 00 5;

ı

87


T a la s ’ta k i O sm anlı iz le rin d e ö n e m li rolü olan A li S a ib Paşa adına ya pıla n çe şm e (solda). 1860 ta rih li H arm an C am i, ilçe n in b ir b a ş k a ö n e m li yapısı (üstte). A fountain built to honor Ali Saib Pasha, who played a key role in O ttom an Talaş (left). The Harman M osque of 1860, another im portant building in the tow nship (above).

şehirleri ve ilçenin güneydoğusundaki Derevenk Vadisi'ndeki mağaralarda bulunan çizimler MÖ 1500’lere kadar uzanan tarihinin kanıtları... Sırasıyla Mazakların, Kapadokya Krallığfnın, Kayrusların, İskender’in devasa imparatorluğunun ve Roma’nın egemenliğine giren bölgenin son hakimi ise, 1071 Malazgirt zaferinin ardından Türkler olmuş. Yeni bir uygarlığın etkisi altına giren Talas’ta Selçuklu dönemine ait hiçbir iz yok; ama Osmanlı Imparatorluğu'nun izleri oldukça belirgin. Bunda, Talas’ta doğmuş ve imparatorluğun önemli mevkilerine, seraskerliğe kadar yükselen Ali Saib Paşa’nın önemli bir rolü olduğu açık, iyi bir asker ve dürüst bir idareci olarak bilinen Paşa’nın adını 88

S K Y L IF E 1 1 / 2 0 0 5

alan cami, Talas'ın önemli kültür miraslarından biri. Kapısında Osmanlı ordusunun armasının yer aldığı caminin kitabesinde, yapılış tarihi 1886 olarak kaydedilmiş. Adını taşıyan ve aynı döneme tarihlenen hamam ve çeşme de, mezarı İstanbul’da, Sultan Mahmud Han’ın türbesinin bitişiğinde bulunan Ali Saib Paşa’nın, Talaş için ne kadar önemli bir isim olduğunu gösteriyor. BİR OSMANLI SOKAĞI DOĞUYOR İlçenin bir başka önemli tarihi yapısı da, 1860 tarihli kitabesinin üst kısmında, Sultan Abdülmecid’in tuğrasının da yer aldığı Harman Cami. Kuzey-güney ekseninde dikdörtgen planlı cami, kesme taştan inşa edilmiş. Adını verdiği

TRACES OF ALI SAİB PASHA Dravvings found on the walls o f caves in Derevenk Valley in the southeast o f the tovvnship and the underground cities, some o f which have been opened to visitors while others continue to preserve their mystery in the depths o f the earth, are proof o f a history dating back to 1500 BC. Follovving the battle o f Malazgirt in 1071, the Turks became the latest rulers o f this region, which had earlier been a Persian satrapy, Mazaca, under Cyrus before falling under the hegemony first o f Alexander’s great empire and then under the Romans as Caesarea Mazaca. Although there are no vestiges o f the Seljuk period apparent at Talaş, which thereby came under

the influence o f a new civilization, evidence o f the Ottoman Empire is quite marked, a phenomenon in which Ali Saib Pasha, who was born in Talaş and rose to high offices in the empire, including that o f serasker or commander-in-chief, clearly played a key role. The mosçue named for this Pasha, who was known as a good soldıer and an honest administrator, is one o f Talaş' most significant cultural legacies. The construction date is recorded as 1886 in the inscription on the mosque, which also bears the coat o f arms o f the Ottoman army on its door. A bath and fountain also bearing his name and dating to the same period indicate what an important personage Ali Saib Pasha, whose tomb at İstanbul is adjacent to the türbe o f Sultan Mahmud Han, has been for Talaş. AN OTTOMAN STREET IS BORN Another important historic structure in the township is the Harman Mosque, which bears an inscription dated 1860 on its upper portion as well as the tughra o f Sultan Abdülmecid. This mosque, constructed on a square plan along a north-south axis, is >


Think different!

The Omsan Solutions Difference in â&#x20AC;&#x153;Supply Chain M anagem entâ&#x20AC;? The training and Consulting services provided vvithin Omsan Solutions are managed by vvorld famous logistics experts. The certificated Omsan Solutions participants tum their advantages of supply chain management and purchasing management knovvledge into a significant added value for both themselves and their companies. Omsan Solutions is open for everybody managing the supply chains of the companies and vvilling to make right strategic decisions in logistics.

OMSAN

> P ro fe s s io n a l, e x p e r t in s tru c to rs > C o n s u ltin g s e rv ic e s c r e a tin g c o m p e titiv e a d v a n ta g e > U p -to -d a te tra in in g p ro g ra m s > T r a in in g c e r tific a te s a p p r o v e d b y s e c to r le a d e rs

Âť

S O L U T IO N S

Please contact us for training programs and Consulting services.

> 0 2 1 6 4 5 8 55 55

> in fo @ o m s a n s o lu tio n s .c o m

www.omsansoiutions.com


Ali Dağı, A n a do lu b ozkırının en h e yb e tli d a ğ la rın d a n E rc iy e s ’in e te k le rin d e ye r a lıyor (sağda). D erevenk V a d is i'n d e k i m a ğ a ra la rd a b ulu n an ç izim le r, T a la s ’ın ta rih in in M Ö 1 50 0 ’ lere k a d a r uzandığını g ö s te riy o r (altta). Ali Dağ, in the foothills of Erciyes, one o f the m ost majestic peaks on the Anatolian steppe (right). The dravvings found in the caves of the Derevenk Valley show that the history of Talaş stretches back to 1500 BC (belovv).

meydanda yer alan caminin kubbe kasnağında, farklı dinlere ait peygamberlerin adının bulunması, uzun yüzyıllar boyunca farklı medeniyetleri ve kültürleri kucaklayan Talaş için hiç de şaşırtıcı değil aslında. Caminin geçmiş dönemdeki tadilatlarından birinde, değişik dinlerden insanların katkılarına yönelik bir hatırlatma olması kuvvetle muhtemel bu jestin. Talas'ın önemli kültür miraslarından biri de geleneksel evleri. 19. yüzyıl sonlarına kadar önemli bir ticaret merkezi konumundaki bölgenin eşsiz taş işçiliğini yansıtan bu evlerin, çeşitli motiflerle süslü kapı, kapı tokmakları ve pencereleri ünlü. Geçmişin estetiğini olanca güzelliğiyle yansıtan bu konutlarda işlevsellik de ön planda. Su taşıma sistemlerinin olmadığı dönemlerde, evlerin antrelerine yerleştirilen su kuyuları, bu konforun önemli işaretlerinden biri... Geçmişin izlerini bugüne taşıyan ve halen kullanılmaya devam eden Talaş evlerinin yaşatılması için belediye de kolları sıvadı. Cami ve çeşmenin bulunduğu Klçiköy Mahallesi, Talaş Belediyesi’nin koruması altına girdi bile. Yüzyılların yorgunluğu taşıyan evler birer birer 1 1/2 00 5

restorasyondan geçiriliyor; evler yenilendikçe, yavaş yavaş geçmişin havasını taşıyan otantik bir Osmanlı sokağı ortaya çıkmaya başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da onay verdiği proje kapsamında kamulaştırmalar gerçekleştiriliyor; 500 yıllık bir tarihe sahip olduğu sanılan Okutan Konağı, içinde sinema, tiyatro ve Osmanlı kahvesi mekanlarını kapsayacak bir kültür evine dönüştürülüyor. Talaş Belediyesi'nin sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmalarının sonunda, yöresel mimarinin zengin yapı örneklerini bünyesinde barındıran kent, yeniden hayat bulmaya hazırlanıyor. ULUSLARARASI ORGANİZASYON Anadolu’nun en hızlı ekonomik ve sosyal gelişmelerinin yaşandığı illerinden Kayseri’nin en gözde sayfiye yerlerinden sayılan Talaş, önemli bir doğa sporları merkezi olmaya da aday. 1700 metre yüksekliğe sahip, eşsiz manzarasıyla sporun tadını buluşturan Ali Dağı ve çevresi, ülkemizdeki trekking ve yamaç paraşütü aktivitelerinin aranılan

built o f cut stone. tt is not at ali surprising for Talaş, which has embraced so many different civilizations and culture över the centuries, that the names o f the prophets o f several different religions appear around the rim o f the dome o f this mosque, which is situated on a square o f the same name. İn ali probability this gesture was made during one o f the repairs to the mosque in earlier periods as a reminder o f the contributions o f people o f different religions. Another o f Talaş ’ important cultural legacies are its traditional houses. Displaying the matchless stone vvorkmanship o f the region, which was a majör commercial çenter until the

end o f the 19th century, these houses are famous for their windows and door knockers and the doors themselves, which were decorated in a variety o f motifs. But functionalism takes precedence in these dvvellings, which reflect the aesthetic values o f the past in ali their beauty. VVells sunk at the entrances to the houses in periods before water distribution systems existed are a clear indication o f the high degree o f comfort their inhabitants enjoyed. Now the municipality has rolled up its sleeves to preserve Talaş' houses, which continue to be used today, transmitting vestiges o f the past into the present. The Kiçiköy guarter, where C>


"Alacaklarımla artık bankam ilgilenecek”in İngilizcesi: "From now on, rny bank is responsible fo r rny receivables” ■nt

Dünyanın neresine ihracat yapıyor olursanız olun, Türkiye'de İhracat Factoring'in

*)«*

adresi belli.

fe* * « 3 * 7»? * v

Oyak Bank'ta alacağınız, w -

;%7

Oya* Bank

İS

«

■' 5 fe * faK*

'

^

her zaman tahsil garantili.

>

c

Factors Chain International’a

<ır 4 $ ^'» »S""

tam üyedir.

V N , *>> /'» î '^ S , , / < / '

OYAK1 BA NK w w w oyakbank.com .tr 444 O 600

A.4*1*


B ö lg e n in eşsiz ta ş işç iliğ in i y a nsıta n g ele n ekse l evler, T a la s ’ın ö n e m li k ü ltü r m irasla rın da n biri (solda). R estore e dile re k yü zyılla rın yo rg u n lu ğ u n u atan e vle rin, ç e ş itli m o tifle rle s ü s lü kapıları d ik k a t ç e k ic i (en altta). Representing the region's unique stone vvorkmanship, its traditional houses are a valuable part of Talas’s cultural heritage (left). The doors o f the recently restored houses are notevvorthy fo r their myriad decorative motifs (bottom).

mekânlarından biri. Geçtiğimiz yıl 27 ülkeden 120 sporcunun katıldığı Dünya Yamaç Paraşütü Şampiyonası’na ev sahipliği yapan Talaş, uluslararası alanda da ilgi görmeye başladı. Bugün yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda doğa sporu tutkunu, serbest uçuş yapmak için Talas’ın kapısını çalıyor. Güzel Atlar Ülkesi Kapadokya sınırları içinde kalan bu şirin yerleşimin yıldızı büyük bir hızla parlıyor. İster bozkırda bir günbatımını yaşamak; ister tarihin kucağında keyifli bir gezinti yapmak; isterseniz de Ali Dağı’nın tepesinden yamaç paraşütüyle kuşlar gibi süzülmek için Talas’a yolunuzu düşürün. Pişman olmanız olanaksız...

Erkilet

örenşehi

Takiryaylaaı Kayak Nlerker F .R C İY E S D A Ğ I 3910

OTom arza

PlTOllll Şeytıbaruk<

92

S K Y L IF E 1 1 / 2 0 0 5

the mosque and fountain are iocated, has even come under protection by the Talaş Municlpality. Meanwhlle the houses, whlch exhiblt the inevltable signs o f ageing, are undergolng restoration one by one. And as they are restored, an authentlc Ottoman Street is beginning to take shape and gradually evince an authentic historic atmosphere. Some sites are even being nationalized vvithin in the scope o f a project approved by the Ministry o f Culture and Tourism. The Okutan Mansion, for example, vvhich is thought to be 500 years old, is being turned into a culture çenter vvhich will house a cinema, a theater and an Ottoman-style coffeehouse. The city, vvhich harbors vvithin it rich examples o f the local architecture, is hoping to acquire nevv vitality when the Talaş M unicipality’s Street rehabilitation and restoration project is completed.

AN INTERNATIONAL ORGANIZATION Regarded as one of the most popular resort areas in Kayseri, one of Anatolia’s provinces undergoing the most rapid economic and social development, Talaş is also a candidate for becoming a leading çenter o f nature sports. A t an altitude of 1700 meters, Ali Dağı and its environs, vvhich combine an unmatched landscape vvith a taste o f sport, is one of Turkey's most sought-after venues for trekking and paragliding. Talaş, vvhich last year hosted the VVorld Paragliding Championship in vvhich 120 sportsmen from 27 countries participated, has also become a focus o f International interest, and a large number of sports enthusiasts from both Turkey and abroad are knocking on Talaş' door today. The star o f this charming settlement in Cappadocia, the Land of Beautifui Horses, is definitely in the ascendancy. VVhether you prefer to enjoy sunset on the steppe or make an enchanting tour into the depths o f history, take the road to Talaş if you vvant svvoop like a bird on a hang güder from the slopes of Ali Dağı. You vvon’t regret it. □


Şefin özel tavsiyesi... Special commendation of chief...

|

İ

R A F tN f V İN T ÎR 1 Z £ YEM EKU K

AYÇİÇEK YAĞI

mm

BS

EN

IS O

in

Since 1979

I ÎL \ /

9001:2000

KALİTE

YÖNETİM

SİSTEM

BELGELİ

KÜÇÜKBAY YAĞ VE DETERJAN S A N A Yİİ A.Ş. y /

A N K A R A C AD . N O : 1 02 BORNO VA-İZM İR-TÜRKİYE TEL: (+90.232) 388 25 57 PBX. FAX: (+90.232) 388 37 92 http://www.orkide.com.tr — E-mail: orkide@orkide.com.tr


A lo ’dan ‘ s t d p ’a

/ From m ounted courier to celi phone


Cep telefonlarının büyükbabaları, klavyeli telgraf araçları, ilk teleksler, kısacası Türk toplum unun haberleşmesini sağlayan ‘ilk’ler, İstanbul S irkeci’deki PTT M üzesi’nde... From the ancestors of the celi phone to the original telexes, ali the ‘firs ts 1 of Com m unications in Turkey are on display at the Post, Telephone and Telegraph (PTT) Museum in İstanbul Sirkeci, | |

ERTAN Ü NAL

@

IJ M U T G Ö K A L P

Sirkeci’de çoğumuzun birkaç İstanbul kez önünden geçtiği halde, günlük yaşamın koşuşturması içinde fark edemediği bir yer vardır: Büyük Postane... Yüz yıl önce, Posta ve Telgraf Bakanlığı binası olarak inşa edilen dört katlı bu tarihi yapı, bugün önemli bir müzeye ev sahipliği yapıyor. Osmanlı ile Türkiye'nin iletişim ve telekomünikasyon tarihini gözler önüne seren PTT Müzesi'ne...

Kadranlı d u v a r te le fo n u (solda). 1919-1921 yılla rın d a h at sanatı te k n iğ i ile hazırlanan pul e skizle ri (üstte). A wall m odel dial telephone (left). Sketches for stam ps prepared in 1919-1921 using calligraphy (above).

“BAK POSTACI GELİYOR” Postanenin nice olaylara tanık olmuş büyük kapısından içeri girdiğiniz anda, kendinizi birden farklı bir boyutta hissediyorsunuz. Zaman ileri değil, hızla geriye akıyor... Beş yıl önce hizmete açılan müze; posta, telgraf, telefon ve pul olmak üzere dört bölüme ayrılmış. Giriş bölümünde, posta denince akla gelen ilk kişiler karşılıyor bizi. Onlarla ilk tanışıklığımız genelde

lthough we ali have occasion to pass through Istanbul's Sirkeci district from time to time, there is one place we rarely notice in the hubbub o f everyday life: the Great Post Office. This historic four-story structure, vvhich was built a hundred years ago as the Ministry o f Post and Telegraph, hosts an important museum today, the PTT Museum, where the history o f Communications and telecommunications in Turkey from the Ottoman period to the Turkish Republic is laid out for ali to see.

A

“LOOK, THE POSTMAN IS COMING” The minute you step inside the immense door o f this po st Office, vvhich has vvitnessed so many im portant events, you feel as if you are in another dimension. For time here flows not forvvard but sw iftly backvvards. The museum, vvhich opened five years ago, is divided into four sections: post, 1 1 /2 0 0 5

95


çocukluk yıllarına dayanır. Hatta, ilkokul sıralarında söylediğimiz bir şarkı bile vardır onlar için; “ Bak postacı geliyor / Selam veriyor..." diye başlayan. 19. yüzyılda haberleşmeyi sağlayan posta tatarları ile Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde yine aynı görevi yerine getiren postacılar, o zamanlardaki kıyafetleri ile öylece duruyorlar karşımızda. Ve çeşit çeşit posta kutuları... 1863’te çıkan ilk pul ile yaşıt olan posta kutularının kimisi özenle yapılmış; kimilerinde ise estetikten çok, sağlamlığa önem verilmiş. Bunlar arasında bir köşede duran, büyük kırmızı renkli bir

96

S K Y L IF E 1 1 / 2 0 0 5

posta kutusu dikkatimizi çekiyor. Üzerinde 'Osmanlı Sahra Postası Bükreş Posta Kutusu (1914)' yazıyor. Sahra kutuları, savaşa giden askerlerin, cephe gerisindeki yakınlarıyla haberleşmesi için yapılırdı. Başlangıçta pulsuz çalışan, daha sonra özel pul bastırılan bu çöl postaları, ne hasretleri dindirm iştir kim bilir... Bu bölümde dikkat çeken bir başka obje ise, Osmanlı döneminden kalma bir savaş tablosu. 1855 yılında, Türklerin de aralarında bulunduğu müttefik askerlerin, Kırım Savaşı’nda kazandıkları zafer sonucu Sivastopol’a girişlerini canlandırıyor. Bu tablonun

Osmanlı döneminden günüm üze postacılar (üstte). Deve ve at sırtında kullanılan posta çantaları, 1 89 0 ’lı yıllar (altta solda). Posta tatarlarının korunm ak için kullandığı silahlar (altta sağda). Postm en from the O ttom an period to the present (above). Mailbags used on camel and horseback, 1890s (belovv left). VVeapons carried by postal couriers for protection (belovv right).

telegraph, telephone and stamps. A nd the first people that come to m ind at the mention o f the postal service are on hand to greet us at the entrance. Our acquaintance vvith them dates back to childhood. Indeed, we even sang a song about them in prim ary school: “Look, the postm an is com ing!” From the m ounted couriers who carried the mail in the 19th century to the postm en who took över the same function in the Constitutional and Republican periods, they stand here attired in the uniforms o f their time. A nd then the vast array o f mailboxes. The painstakingly fashioned contem poraries o f the first stamps, issued in 1863, and the later, sturdier ones in vvhose design aesthetics played little role. Among them, one painted red and standing in the corner grabs our attention. İt bears an inscription, 'Bucharest Mail Box Ottoman Field Post (1914)'. Field boxes w er e used for Communications


k V^rN/:

AÇÂtüR' MUTTEFİka SİVASTOPOL’A 61KMIŞLC/?0;r sgj§.

burada yer almasının nedeni, OsmanlI'da çekilen ilk telgrafla doğrudan ilgisinin bulunması. Istanbul-Edirne, IstanbulŞumnu hattının tamamlanmasıyla ilk telgraf Şumnu’dan İstanbul'a gönderilmişti. Kırım Savaşı’ndan bilgi veren telgrafta da, “Müttefik askerleri Sivastopol'a girmişlerdir” yazılıydı. POSTANEDE YATAN TARİH Bir üst kattayız. Müze Amiri Nevin Özgen, bir odanın kapısını açtıktan sonra bize dönüp, “ Burası Manastırlı Hamdi Bey'in odası. Aynen korunuyor" diyor. Manastırlı Hamdi Bey'i bilmeyenlere hemen tanıtalım... 16 Mart 1920 sabahı İstanbul işgal edilirken, bu acı olayı Mustafa Kemal'e bildiren kişi, Manastırlı Hamdi Bey olur. Harbiye Nezareti’nin işgali ve İstanbul’un durumu an be an, onun maniplesinden ulaştırılır Ankara’ya. Düşman askerlerini taşıyan kamyonlar, Büyük Postane önünde durduğu anda bile,

Osmanlı döneminden kalm a bir savaş tablosu (en üstte). Bükreş’te kullanılan Osmanlı sahra postası

betvveen soldiers marching o ff to the front and their friends and relatives back home. Who knows what yearnings were stanched by these desert mailboxes which, in the beginning at least, required no stamps but for which speciai stamps were later issued. Another object that catches our attention in this section is a war scene from the Ottoman period depicting the ailied troops, Turks also among them, entering Sebastopoi in 1855 foiiowing their victory in the Crimean War. The painting is included here for its direct link with the first telegram ever sent in the Ottoman Empire, vvhich was

dispatched from Şumnu to İstanbul following completion o f the IstanbulEdirne and Istanbul-Şumnu lines. Reporting on the Crimean War, the telegram read: 'Ailied troops enter Sebastopoi'. STEEPED İN HISTORY Now we are on the top fioor. Opening the door o f a room, Museum Supervisor Nevin Özgen turns to us. "This was the Office o f Manastırlı Hamdi Bey", she says, “preserved unchanged from his day". For those who don ’t know, let us hasten to explain that Hamdi Bey o f Manastır (in Ottoman Macedonia) was the man who had the >

(üstte). Tahtakale’deki ana santral (sağda). A w ar soene from th e O ttom an period (top). An Ottom an field post box used in Bucharest (above). The main sw itchboard at Tahtakale (right).

1 1 / 2 0 0 5 S K Y L IF E 97


Hamdi Bey haber vermeye devam ediyordur, ilk düşman askeri içeri girdiğinde, maniple susar... O kara haberin geçildiği cihaz, Manastırlı Hamdi Bey’in masa ve sandalyesi aynen duruyor. Duvarda ise kendisi, fotoğrafıyla yılların ötesinden bizleri izliyor; dudaklarında bir tebessümle... Siz hiç sigara kağıdına basılmış pul duydunuz mu? Biz de burada öğrendik... 13 Ocak 1863’te, Posta Nazırı Agâh Efendi tarafından basılan ilk Türk pulu, ince sigara kağıdı üzerine Darphane’de basılmış, işte bu katın bir bölümünde de, o dönemden günümüze kadar kullanılan Türk pulları ile Dünya Posta Birliği’ne üye ülkelerden gelen emisyon pulları sergileniyor.

M anastırlı H am di B e y'in oda sı (altta) ve m asasının ü s tü n d e k i te lg ra f m a kin e p arça sı (üstte). The Office o f Manastırlı Hamdi Bey (belovv) and a part of the telegraph m achine on his desk (above).

K r|k

i

-

L okal bataryalı d u va r te le fo n u , 1900 (en üstte). D ö rt ze m be re kli, m a n ye to lu d u va r te le fo n u (üstte). A battery-povvered vvall telephone, 1900 (top). A four-spring m agneto-operated vvall telephone set (above). 98

3 K Y _ FE 1 1 / 2 0 0 5

GRAHAM BELL’İN TELEFONU BURADA Bugün her tuşunda ayrı bir marifet olan cep telefonlarının büyükbabası sayılabilecek telefonlar ise ikinci katta bulunuyor. Manyetolu, bataryalı, kadransız, kadranlı duvar ve masa telefonları bunlar... Bu nadide koleksiyon arasında, PTT’ye kuruluşunun 150. yıldönümü nedeniyle Alcatel-Bell firmasınca hediye edilen, Alexander Graham Bell’in 1882 yapımı orijinal telefonunun bire bir kopyası da bulunuyor. PTT teknisyenlerinin bir kadran eklemesiyle telefon günümüze adapte edilmiş. İlk telefon ise, Sultan II. Abdülhamid döneminde getirilmiştir İstanbul’a; ancak yaygın olarak kullanıma başlaması ancak II. Meşrutiyet’in ilanından (1908) sonra mümkün olabilmiştir. Ancak bu ilk telefonlar otom atik olmadığından iletişim,

b itte r task o f informing Mustafa Kemal (Atatürk) o f the occupation o f İstanbul on the morning o f 16 March 1920. Blow by blow he relayed to Ankara an account o f the occupation o f the War Ministry and the situation in İstanbul, continuing to send his dispatches even as trucks carrying enemy troops were dravving up in front o f the Great Post Office. Only when the first enemy soldier actually entered the building was the transmission interrupted. The instrum ent that conveyed that grim news stands here stili, together vvith Manastırlı Hamdi B ey’s desk and chair. A nd on the vvall a photograph o f him, vvith a smile on his lips, follovvs us from beyond time. Have you ever heard o f a postage stam p printed \>


20 yıldır OYAK Çimento Grubu bünyesinde faaliyet gösteren

( çvak) --------------------------

I DOVflK

OYAK BETON, daha etkin b ir hizmet için bağımsız b ir şirket olarak organize oldu.

1 PBETün

OYAK BETON; Türkiye'nin birçok bölgesine yayılmış 32 santrali, 302 transmikseri, 72 beton pompası ve gelişmiş teknik ekipmanları ile yıllık 2.9 milyon m3 taşıma ve pompalama, 4.5 milyon m3 üretim kapasitesine sahip b ir kuruluştur.

“ E lektronik Beton Ş irketi" OYAK BETON S A N A Yİ ve TİC A R E T A .Ş . İsta n b u l Y o lu 1 2 .K m T ü rk k u ş u K a r ş ıs ı N o : 1 2 0 E t im e s g u t / A N K A R A

Beton teknolojisindeki üstünlüğü Yüksek Dayanımlı Beton Ödülü ile onaylanmış OYAK BETON; endüstriyel yapılar, beton yollar, liman inşaatları, termik santraller, otoyollar, boru hatları, deprem konutları gibi birçok alanda deneyimi ile hizmetinizdedir.

T el.

: (0 3 1 2 ) 2 7 8 7 8 00

Faks

:(0 3 1 2 )2 7 8 6 0 2 0

E - m a il: b ilg i@ o y a k b e to n .c o m .tr

w w w .o y a k b e to n .c o m .tr A K D E N İZ BÖLGE M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü Tel.: (0322) 428 33 82 (4 Hat) Faks: M A R M A R A BÖLGE M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü Tel.: (0216) 561 01 01 (4 Hat) Faks: K A R A D E N İZ BÖLGE M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü Tel.: (0362) 266 74 77 Faks: (0362) A N KA R A M E R K EZ TE S İS L E R İ Tel.: (0312) 256 41 80 (5 Hat) Faks:

(0322) 428 62 00 (0216) 311 98 72 266 74 78 (0312) 256 41 86


santral aracılığıyla gerçekleştirilebiliyordu. Önceleri santrallerde azınlıklara mensup genç kızların, ya da o zamanın deyimiyle ‘m atm azellerin çalışması öngörüldü. Ancak bunlardan çoğunun şivesinin bozuk oluşu, telefon abonelerine ters cevaplar vermesi, kararın değiştirilmesine neden oldu. Şirket, ‘ İstanbul telefonunda İstanbul şivesiyle konuşulması' prensibini getirdi ve başvuracak olanların seslerinin güzel olması şartını koştu. İstanbullu hanımların konuşmak için halkın karşısına çıkmaya pek istekli olmaması üzerine, kimi zaman yabancı okullara başvuruldu. Buna örnek olarak 1914 ’te Kadıköy Fransız Kız Lisesi'nde yapılan sınav gösterilebilir. Bu sınavı kazananlar E ski PTT m ü h e n d isle rin d e n M e h m e t Ali Ö zka rd e ş’ in 1 94 2 -1 94 3 yıllarınd a y a ptığ ı te le p rim ö r cihazı (üstte). A ğ ırlıkla çalışan, iğn e li, pusu la lı te lg ra f m a kin e si (sağda). Yazı m asası (en sağda). The teletype apparatus m ade by former PTT engineer M ehm et Ali Özkardeş in 1942-43 (above). A pressure-operated telegraph m achine vvith arm atüre and Stylus (right). Desk (far right).

100

S K Y L IF E 1 1 / 2 0 0 5

arasında, ileride Türk sahnesinin en büyük kadın sanatkârı unvanını alacak olan Bedia (Muvahhit) Hanım da vardı. Bedia Hanım, sahnelere geçene kadar Beyoğlu Santrali'nde, arayanlara güzel sesiyle “Merkeezz” diye cevap verecekti. Telefon aboneleriyle matmazeller arasında oluşan gizli ve görünmez bağ, ilk otom atik telefonun işlemeye başladığı 1931 yılına kadar sürdü. Bu süre içinde telefonlar, duvardan masalara inmiş, boyutları küçülmüş, şeklinde estetik ön plana çıkmıştı. Kentin Avrupa yakasında oturanlar, 29 Ekim 1931 gecesi aracısız, yani matmazelsiz konuşurken hem sevindiler, hem de bir burukluk hissettiler. Sanki bir dostu, bir akrabayı kaybetmiş gibi...

on cigarette paper? Well, we never did either until we came here. The first Turkish stamp, issued by Minister o f the Post Agâh Efendi on 13 January 1863, was printed at the Ottoman Imperial M int on thin cigarette paper. Also in a section on this floor are exhibits o f ali the Turkish stam ps issued from that period up to the present as well as issues by member countries o f the Universal Postal Union. ALEXANDEFt GRAHAM BELL’S TELEPHONE On the second floor o f the museum are the telephones that can be regarded as the ancestors o f today's highly sophisticated mobiles. Magneto- o r batterypovvered, dial and non-dial, in both vvall and desk models. Among this rare collection is an exact replica o f the original telephone made by Alexander Graham Bell in 1882, a g ift o f the Alcatel-Bell firm on the 150th anniversary o f the founding o f the PTT. By adding a dial, PTT technicians have adapted it for use today. Although the telephone was first introduced in İstanbul during the period o f Sultan Abdülham id II, it came into vvidespread use only

follovving the prom ulgation o f the Second Constitution in 1908. Nevertheless, since these first telephones were not automatic, Communications vvere only possible via a ‘santral’ or Central svvitchboard. A t the outset it was to be operated by Istanbul's so-called ‘m adem oiselles’, in other vvords, girls from the c ity ’s Greek, Armenian and Jevvish minorities. But since m ost o f these girls spoke heavily accented Turkish, this plan soon had to be abondoned owing to custom er dissatisfaction. Introducing the principle o f ‘speaking vvith an İstanbul accent on İstanbul telephones’, the company laid down the condition that applicants for the jo b o f svvitchboard operator must have pleasant voices. Since the c ity ’s female inhabitants vvere reluctant to expose themselves publicly in this way, recourse was had from time to time to the many foreign-run schools in the city. İn 1914, for example, an examination was held at the French Girls' Lycee in Kadıköy. Among those who passed was Bedia (Muvahhit) Hanım, who vvould subsequently daim the title o f first great actress o f the Turkish stage. Until she D>


#> toplu uphillcourt

SHÜ TOKİ İştiraki Emlak GYOA.Ş. Kaynak Geliştirme Uygulamaları Kapsamında Yapılmaktadır.

başlıyor İstanbul’un yükselen değeri II II

Uphill Courtta 2 .Faz satışları

8 Kasım ua başlıyor. Gelin, sız de 2. perde bitmeden yerinizi alın!

Batı Ataşehir 0216

444 0 255 www.uphillcourt.com

▼ VARYAP V A R L t B A Ş L A R

E M L A K G Y O A .Ş . T.C Başbakanlık TOKİ İştirakidir

TEKNİK YAPI — -■

.............

“Gözümüz yükseklerde!”


POSTA TATARLARININ ZORLU GÖREVİ Rehberimiz, bizi bir başka salona götürüp, üç minyatür modeli gösteriyor: “Bunlar da posta tatarları” ... Posta tatarları, İstanbul’da Divan-ı Hümayûn’dan taşradaki yetkililere gönderilen resmi evrakları taşıyan kişilerdi. Bunlar güvenilir, güçlü ve iyi ^ at binen kişilerden seçilir, özel bir kıyafet giyerlerdi. Eğer uzak bir yere gidiyorlarsa, ‘menzilhane’ denilen yerlerde at değiştirip yollarına devam ederlerdi. Yolculuk boyunca, kuş uçmaz kervan geçmez bölgelerden geçer; dağlar, ovalar kat eder; bu süre içinde eşkıya ve vahşi hayvan tehlikesine karşı silah taşırlardı. Bazı kaynaklarda, Çaldıran ve Kosova’da kazanılan zaferlerin müjdesinin İstanbul’a posta tatarları tarafından getirildiği belirtiliyor. PTT Müzesi’nde daha görülecek, anlatacak çok şey var. Tatarların giysileri, silahları, matmazellerin çalıştığı santraller, klavyeli telgraf araçları, ilk teleksler ve daha niceleri... Müze, hafta içi her gün, anılar arasında bir gezinti yapmanız için sizi bekliyor. Orada mutlaka, yitip giden gençliğinizi ya da çocukluğunuzu anımsatacak bir şeyler bulacaksınız...

Graham Bell’in 1882 yapımı orijinal telefonunun bire bir kopyası (üstte). Santral memureleri, 1914 (sağda). Postacıların m inyatür modelleri (en sağda). An exact replica of the Alexander Graham Bell's original telephone m ade in 1882 (above). Svvitchboard operators, 1914 (right). Tiny figurines of postm en (far right).

102

SK Y LI F E 1 1 / 2 0 0 5

r

embarked on her career in the theater, Bedia Hanım's melodic voice could be heard answering callers at the Beyoğlu svvitchboard. The invisible and mysterious bond that formed betvveen the svvitchboard operators and the telephone subscribers lasted until the introduction o f the first automatic telephones in 1931. During this process, telephones came down from the vvall onto the desk, their dimensions diminished, and aesthetics began to take precedence in their design. İt was therefore a bittersvveet pleasure that was enjoyed by the residents o f the city’s European side when the first ‘unmediated’ (vvithout the intervention o f a svvitchboard operator) calls became possible on the night o f 29 October 1931. Subscribers felt as if they had suddenly lost a friend. THE ARDUOUS TASK OF THE MOUNTED COURİERS Our guide takes us into another gallery where she points out three tiny figures: the ‘postal couriers’. Couriers vvere the men who carried the official documents sent from the

Imperial Court in İstanbul to the authorities in the provinces. Dressed in special uniforms, they vvere carefully selected from among the m ost trusted and strongest men and the best riders. İf their destination vvas a d İstan t place, they c han ged mounts at posting stations knovvn as 'menzilhane'. Their journeys took them through some o f the m ost isolated and untraveled region s o f the empire. Galloping över hill and dale, at times they even bore arms against the threat o f bandits and wild animals. Some sources also State that news o f the great Ottoman military victories at Kosovo and Çaldıran vvere brought back to İstanbul by such couriers. There is much more to be seen and described at the PTT Museum. Couriers’ uniforms, vveapons, the svvitchboards vvhere the mademoiselles vvere employed, teletypevvriters and the original telexes, to name ju s t a few. Open every day from Monday through Friday, the museum is vvaiting for you to take a stroll down memory tane. For you will certainly find there numerous reminders o f your lost childhood and youth. □


H a t t ı: 0800 21 1 61 03 w w w . a k e r . c o m . t r • T ü k e t i c i Dan ışm a

1000 yeni re n k ve d esen, b irin c i s ın ıf ipek k u m a ş la r, a n tik a n s e ro je n * b o y a la r. * A k e r , ü r e t im d e in s a n s a ğ lığ ın a z a ra r lı h iç b ir k im y a s a l m a d d e ve boya k u lla n m a y a n f ir m a la r a v e rile n u l u s l a r a s ı OEKO-TEX STANDART 100 b e l g e s i n e s a h i p . T ü r k i y e ' n i n t e k e ş a r p f i r m a s ı d ı r .

AKER


Simurg’dan Hüdhüd’e / Simurgs and hoopoes

Minyatürlerde kanat sesleri The flutter of vvings in Ottoman miniatures


O s m a n lI’ nın m in ya tü rlü y a z m a la rın d a ki kuş hikâyeleri, g ö rs e l bir şölen sun m a n ın yanı sıra, kuşla ra olan sevginin boyutlarını d a g ö z le r ö n ü n e s eriyo r...

Besides offering a visual feast, the bird stories found in O ttom an illuminated m anuscripts also attest to the Turks’ great love for the feathered species. elekleri anımsatır kuşlar... Güzel tüyleri ve sesleriyle insanı büyülerler. İçimiz daralsa kuş olup uçmayı isteriz; heyecanla kabaran yüreğimiz kuş misali çırpınır. Özgürlük tutkusunun simgesidir kuşlar. Pek çok ülkenin, topluluğun bayrağında, armasında kanat çırparlar. Kültürlerde ve dinlerde hayvan sevgisinin ayrı bir önemi vardır; kuş sevgisinin de bambaşka bir yeri... Çeşitli mitoloji ve dinlerde kutsal sayılır, ayrı bir saygı görür kuşlar. Hz. Süleyman ile Saba Melikesi’nin sırdaşı, ulağı Hüdhüd kuşu (Çavuş kuşu ya da İbibik); kanadının gölgesi kime değerse onu padişah, sadrazam yapan Hümâ kuşu; efsanelerin, destanların ve masalların vazgeçilmez kuşu Anka ya da Simurg... Hz. Süleyman, tüm hayvanların dilini bilir, kuşlarla iletişim kurar. O kadar ki, kuşlar için bir tekke bile yaptırır. ‘Tekke-i Mürgân’ adı verilen bu yerde, kuşlar yılda bir kez

M

Çulluk, Topkapı Sarayı Kitaplığı (solda). Susam ış kuşlar pelikanın gagasından su içiyor, The British Library (üstte). A vvoodcock, Topkapı Palace Library (left). Thirsty birds drinking vvater from a pelican's beak, The British Library (above).

B

irds are remirıiscerıt o f angels, encharıting men with their lovely feathers and beautiful songs. When our chests constrict with pain, we want to fly away like a bird; when our hearts burst with excitem ent they fiutter like b ird's wings. Birds are the symbol o f man ’s love o f freedom, and their wings beat on the flags and coats o f arms o f many a country and kingdom. Love o f anımals occupies an im portant place in the w o rld ’s cultures and religions. A nd love o f birds an even more special place. Birds, which are regarded as sacred in numerous mythologies and belief systems, are accorded a particular respect. The Hoopoe, for instance, confidant and courier o f King Solomon and the Oueen o f Sheba; the B ird o f Paradise, who turned whoever came under the shadovv o f his wing into a sultan or grand vezir; and the Simurg o r Phoenix, that omnipresent bird


S aksağan, T o p k a p ı Sarayı K itaplığı (solda). A magpie, Topkapı Palace Library (left).

toplanır, bir hafta eğlenir ve Hz. Süleyman’a dua ederler. Simurg, Hüdhüd ve Hümâ gibi efsane kuşların yanı sıra, sık sık gördüğümüz kuşların da saygın bir yeri vardır. Bu kuşların başında leylek gelir. Leylek, kuşların ‘şeyh’idir. Ona hacı denir, dolayısıyla kutsaldır. İstanbul Yenikapı Mevlevihanesi’nin dedelerinden biri, uzun boyu dolayısıyla Leylek Dede diye

anılırdı. Ayrıca Mevleviler, leyleğin çeşitli resimlerini de yapmışlardır. Bunların çoğu yazı-resim biçimindeydi. Mesela besmeleyi genellikle leylek biçiminde yazıyorlardı. Tarikatlarda horozun, özellikle de beyaz horozun ayrı bir yeri vardır. Beyaz horoz kutsal sayılır ve bulunduğu yere uğur getirdiği düşünülürdü. Hacı Bektaş Velî’nin beyaz

o f legend, epic and fairy tale. King Solomon, who could understand the speech o f ali the animals, was able to communicate vvith the birds as well. So well in fact that he even had a dervish lodge built for them. The birds assembled once a year at this lodge, known as the ‘Tekke-i Mürgân', for a week o f revelry and prayers for their benefactor. Besides such legendary birds as the Hoopoe, the Phoenix and the B ird o f Paradise, the more common birds we see around us also had their honored place. A t the head o f them ali was the stork, the ‘sheikh ’ o f birds. Dubbed the ‘hadji’ (one who has made the pilgrimage to Mecca), it was therefore regarded as sacred. One o f the sheikhs o f the Mevlevi Lodge a t Yenikapı in İstanbul was known as ‘Leylek D ede’ or ‘the Stork S heikh' for his great height. The Mevlevis also made countless images o f storks,

G a g a sın da ç e k irg e tu ta n ku ş (solda) ile ağa çka ka n (sağda), T o p k a p ı Sarayı K itaplığı. A bird w ith a grasshopper in its beak (left) and a w oo d p ecke r (right), Topkapı Palace Library.

1 0 6 S K Y LI F E 1 1 / 2 0 0 5

m ost o f them in the form o f calligraphic representations. They usually wrote the ‘besmele for example, in the shape o f a stork. The rooster, the white rooster especially, had a special place as well among the dervish orders. Regarded as sacred, the vvhite rooster was thought to bring good fortune wherever he went. Hacı Bektaş Velî was believed to have m ounted a vvhite rooster to perform a miracle. Nor should the pigeon, crane and nightingale be forgotten among the highly esteemed birds who vvere depicted calligraphically countless times in the time o f the mystical orders. SPECİAL HOUSES FOR BİRDS The Ottomans in general accorded birds a special importance, both in their everyday life and in their mythological tales. This Ottoman love o f birds is attested by two important >


horoza binip keramet gösterdiğine inanılırdı. Saygın kuşlar arasında, güvercin, turna ve bülbülün de yer aldığını unutmamak gerekir. Özellikle tarikat yaşamında onların sayısız yazı-resimleri yapılmıştı. KUŞLARA Ö ZEL EV O sm anlIlar da g erek günlük yaş am d a , gerek mitoloji öykülerinde kuşa özel bir önem verm iştir. O s m a n lI’da kuş sevgisinin iki önem li

k

kanıtı vardır. Bunlardan ilki; serçe, kırlangıç, saka ve güvercin gibi kuşlar için yapılan 'kuş evi’ denilen barınaklardır. Kuş evleri; cami, medrese, türbe, çeşme ve han gibi yapılar ile özel konutların cephelerine yapılan tek, iki, hatta üç katlı maket yapılardır. Görünüşleriyle hem üzerine yapıldığı binaya bir özellik katar, hem de kendi başlarına bir anıt güzelliğine sahiptirler. İçlerinde bir

Kuşbazlar At M eyd an ı’nda kuşlarını sergiliyor (üstte solda); peştam alcı esnafının yapay kuşlarla geçişi (üstte sağda); Topkapı Sarayı Kitaplığı. Kuşbaz ve müşterileri, Viyana Devlet Kitaplığı (altta). Bird vendors exhibiting their catch at the H ippodrom e (above İeft); a procession of artificial birds m ade by the tovvelmakers guild (above right), Topkapı Palace Library. A bird catcher and his custom ers, Vienna State Library (below).

108

S K Y LI F E 1 1 / 2 0 0 5

pieces o f evidence. First o f ali, the bird houses built for species such as sparrovvs, swaiiows, finches and pigeons. A ttached to the facades o f mosques, medreses, mausoleums, fountains, caravanserais and even private dweiiings, these ‘m odel hom es' were o f one, two, even three stories. They not only added distinction to the buildings they adorned, they also possessed a certain m onum ental beauty o f their own. Am ong them were even some reminiscent o f a chateau o r palace. The bird catchers that roamed the streets were the second indicator o f the O ttom ans' love o f birds. Catching birds by a variety o f different methods, they trained some o f them, im parting to them a host o f skills. Peopie who bought these birds and then set them free believed they were doing a good deed that vvould earn them points in heaven. İt was a sin, for exampie, to touch the birds known as kites, so meat was alvvays ieft for them in open places. A vvater color painting C>


İh r a c a tç ıla r a ö z e l

Avrupai taşıma modelleri Tüm ihracat gönderilerinizde güvenebileceğiniz, deneyimli ve daima doğru çözümler sunan paket taşımacılığı... Gönderinizin özelliğine ve önceliğine göre DPD Advantagc veya DPD Business. Avrupa’ya hoş geldiniz!


şatoya, hatta bir saraya benzeyenleri bile vardır. Sokaklarda dolaşan kuşbazlar da, OsmanlI’da kuş sevgisinin ikinci bir göstergesiydi. Kuşbazlar, kuşları çeşitli yöntemlerle tutar; kimi kuşları eğiterek onlara çeşitli hünerler öğretirlerdi. Bu kuşları satın alanlar da sonra onları azad eder ve bu davranışlarıyla sevap kazanacaklarını düşünürlerdi. Çaylaklara dokunmak günahtı, onlara sürekli açıkta et bırakılırdı. Viyana Devlet Kitaplığı’nda bulunan, 16. yüzyıla tarihlenen bir suluboya resimde, bir kuşbazı, müşterilerini ve havada azad edilmiş bir kuşu

1 1 0 S K Y L IF E 1 1 / 2 0 0 5

Horozla tilkinin öyküsü (üstte); kargalarla baykuşların savaşı (altta sağda); yandıktan sonra küllerinden hayat bulan Simurg (altta solda); The British Library. The fable o f the fox and the rooster (above); the w ar betvveen the crow s and the owls (below right); the Phoenix, rising from its ow n ashes (below left); The British Library.

dating from the 16th century and found in the Vienna State Library shows a bird catcher, his customers and a bird that has been set free in the sky. Two miniatures from the magnificent work known as the ‘Surname-i H üm ayun’, painted by the master miniaturist Nakkaş Osman to depict the circumcision ceremony for M urat l ll ’s son Crown Prince Mehmed in 1582, shovvs several bird catchers at the Hippodrome vvith a variety o f birds, some o f which they are holding in their hands vvhile others are in cages. Ottoman miniature paintings are particularly rich in bird illustrations. Some o f these are depictions o f individual birds such as, for example, a woodpecker, a magpie, a woodcock, and a bird holding a grasshopper in its beak. A part from these, stories involving birds were also accorded an im portant place in Ottoman illuminated manuscripts o f traditional tales such as ‘Kalila and Dimna ’. Some o f these include the story o f the crovvs vvho vvaged war against the owls vvhen one o f their num ber vvas chosen king o f the birds; the dispute between the rooster

and the falcon; the tale o f the rooster and the fox; and the story o f the two ducks vvho came to the aid o f a tortoise vvho vvas stranded in a drought. BİRDS İN THREE D IM ENSIO NS

A miniature in a vvork entitled ‘VVonders o f Nature and A r t’ found in the British Museum shovvs parched birds in a season o f drought slaking their thirst by drinking vvater collected in the beak o f a pelican. Mean vvhile in a story from Ferîdü’d-din A tta r’s renovvned verse narrative, ‘M antıkü’t Tayr (The Speech o f Fowls), the birds decide to choose a king for themselves. This king is none other than the Simurg, vvho lives on a mythical mountain in the Caucasus knovvn as Kaf Dagh. The Hoopoe offers to guide the birds to him and the story continues vvith an account o f their journey told through various symbols. This vvork, a 16th century illuminated m anuscript o f vvhich is housed in the Topkapı Palace Library, vvas adapted for the stage by Peter Brook, one o f today's leading men o f theater, to great acciaim in the world >


Ba şart an Creative

.

M a ster Key Tüm kapılarınız için tek anahtar. ww w .k a le k ilit.c o m .trb ilg i@ k a le k ilit.c o m .tr Tel: +90 0212 557 34 00


Simurg biçiminde uçurtm a (solda). İki ördeğin

■ -ön ­

yardımıyla havada uçan kaplum bağa, The British Library (altta). A kite in the shape of the phoenix (left).

görüyoruz. III. M urad’ın oğlu Şehzade Mehmed’in 1582'deki ünlü sünnet şenliğini resmeden minyatür ustası Nakkaş Osman’ın 'Surname-i Hümayun’ adlı görkemli yapıtında yer alan iki minyatür, ellerinde ve kafeslerde çeşitli kuşlarla kuşbazları At Meydam’nda gösteriyor. Osmanlı minyatürlerinde çeşitli bakımdan çok zengin kuş resimleri vardır. Bunların kimi, tek olarak yapılmıştır. Örneğin bir ağaçkakan, bir saksağan, bir çulluk ve gagasında çekirge tutan bir kuş gibi... Bunun dışında ‘ Kelile ve Dimne’ hikâyelerinin OsmanlIca minyatürlü yazmalarında, kuşlarla ilgili öykülere de geniş ölçüde yer verilmiştir. Örneğin bir baykuşun kuşların kralı seçilmesine kızan kargaların baykuşlara savaş açması; horozla şahinin tartışması; horozla tilkinin öyküsü; kuraklıktan dolayı zor durumda kalan bir kaplumbağaya iki ördeğin yardımı... ÜÇ BOYUTLU KUŞLAR

The British Library'de bulunan ‘ Doğa ve Sanat Harikaları’ adlı yazmadaki bir minyatürde, kuraklık mevsiminde susuz kalan kuşlar, bir pelikanın gagasında toplanan sudan içerek susuzluklarını gideriyorlar. Ferîdü’d-din Attar'ın 'Mantıkü’t Tayr' (Kuş Dili) adlı ünlü manzum eserindeki öyküde ise, kuşlar kendilerine bir kral seçmeye karar verirler. Kralları Kaf Dağı’nda yaşayan Sim urg’dan başkası değildir. 112

S K Y L IF E 1 1 / 2 0 0 5

Hüdhüd kuşu onlara kılavuzluk eder. Ve kitap, kuşların bu yolculuğunu türlü simgelerle anlatmaya devam eder... Topkapı Sarayı Kitaplığı’nda 16 minyatürlü bir yazması bulunan bu eseri, günümüzün önde gelen tiyatro adamlarından Peter Brook sahneye aktarmış; oyun, sanat dünyasında büyük hayranlık yaratmıştır. İstanbul Üniversitesi Kitaplığı’nda bulunan bir yazmadaki minyatürde; kafesteki iki kuşa büyük bir iştahla bakan dört kedi, iki büyük kafeste de iki büyük papağan ile onların üstünde uçan kuşlar görülüyor. Bu minyatür, Mevlâna'nın ‘ Mesnevî'sindeki bir öyküyü resimlemektedir. Buna göre, kafesteki kuş bir an önce özgürlüğüne kavuşmak isteyen inançlı insanı simgeliyor. OsmanlI'da üç boyutlu kuşlar da yapılmıştır. Şekerden, kumaştan... Örneğin, 1582 Şenliği'ndeki peştam ala esnafı, peştamallardan üç boyutlu büyük boş kuşlar yapmışlardı. Bunları taşıyanlar da bir düzenekle kuşları hareket ettiriyorlardı. Yine aynı şekilde dev boyutlarda Simurg biçiminde bir uçurtma yapılmıştı ve bunu istenilen yönde uçurabiliyorlardı. Şimdi kuşbazlar yok; peştamaldan dev boyutlu kuşlar yapılmıyor; ama kuşlar ve onların evleri hâlâ duruyor... Türkiye'nin dört bir köşesinde...

A tortoise flying through the air vvith the help of a pair of ducks, The British Library (belovv).

o f art. Meanwhi!e, a miniature in a m anuscript in the University o f İstanbul Library depicts four cats gazing vvith great appetite on tvvo birds, and two large parrots in separate cages vvith other birds hovering overhead. This miniature illustrates a story from the famous work knovvn as the ‘Mesnevî’ by Mevtana Jelaladdin Rumî. According to the story, the caged birds symbolize believers who are eager to be liberated from these mortal coils as soon as possible. The Ottomans also produced threedimensional birds made o f sugar, or o f cloth. İn the

circumcision festivities o f 1582, for example, the tovvelmakers guild fashioned enormous three-dimensional hollovv birds out o f Turkish tovvels. A nd the people who carried them in the procession made them perform bird-like movements by operating a mechanism concealed inside. Similarly, a giant kite in the form o f the Simurg was devised that could be made to fly in any direction. The bird catchers have vanished today. A nd giant birds are no longer created out o f Turkish tovvels. But the birds and their houses are vvith us stili... in every corner o f Turkey. □


K a fe ste ki ve ’ç f ,

4 u çu şa n ku şla n n

^

I ke d i, İsta n b u l Ü nive rsitesi K itaplığı.

-*/ V/

, ya tım d a d ö rt işta hlı

OCfiple o f c a g p d J f i r d s a s o th e r b ird s h o v e r in th e air, İs ta n b u l 1 U n iv e rs ity Library.


ARKEOLOJİ ARCHEOLOGY


Kayseri ili sınırları içinde yer alan ve Anadolu’nun en eski ticaret merkezi olan Kültepe, bu topraklardaki tarihin gerçek anlamda ‘yazıldığı’ yerdir... As Anatolia’s oldest çenter of trade, located vvithin the boundaries of Kayseri province, Kültepe is one place vvhose history is 'vvritten' in the literal sense. G Ü L PU LH AN

Üzeri yüz yüze yatm ış iki sfenks (solda) ile süslü deniz kabuğunun (üstte), K ültepe’ye Doğu Akdeniz sahilindeki bir m erkezden getirildiği sanılıyor. A seashell (above) decorated vvith tw o sphinxes lying face to face (left) is thought to have been brought to Kültepe from the shores of the Eastern Mediterranean.

ayseri’nin yirmi kilometre doğusundaki .Kültepe höyüğü, eski adıyla ‘Kaniş’ ya da 'Neşa', günümüzden beş bin yıl önce bölgenin en güçlü krallıklarından biriydi ve uluslararası bir ticaret ağının merkeziydi. Anadolu'daki en eski yazılı belgeler, 1800'lü yıllarda burada ortaya çıkarıldı. Eski Assurca çivi yazısı metinlerin çözülmesi ve 1948’de başlayıp halen devam eden arkeolojik kazılar sayesinde, Hititler öncesinde Anadolu’nun siyasi yapısı, Kültepe’de koloni kurmuş olan Assurlu tüccarların varlığı ve günlük hayata dair birçok bilgi aydınlanmaya başladı. 19. yüzyılın sonunda, Ortadoğu'da arkeolojik keşif ve kazı faaliyetleri hızlanmıştı. O dönemdeki araştırmacıların pek çok farklı hedefi bulunuyordu: Estetik değeri yüksek arkeolojik eserleri belli başlı Avrupa müzelerine kazandırmak, kutsal kitap coğrafyasının kanıtlanmasına çalışmak, eski Ortadoğu dillerinin çözülmesini sağlamak ve siyasi amaçlı bilgi toplamak gibi... İşte bu araştırmacılar, Osmanlı İmparatorluğu topraklarında gerçekleşen arkeolojik çalışmaların da

nown in the earliest times as Kanesh, the Kültepe 'höyük' or m ound tw enty kilometers east o f Kayseri was one o f the m ost pow erful kingdoms in the region and the hub o f an International trade netvvork some five thousand years ago. The oldest vvritten documents in Anatolia vvere unearthed here in the 1800s. Thanks to the deciphering o f these texts in Old Assyrian cuneiform and to the excavations, begun in 1948 and continuing today, a vvealth o f Information regarding the Assyrian merchants vvho founded a trading colony at Kültepe and the everyday life o f the region has begun to illuminate the pre-H ittite political makeup o f Anatolia. Archaeological discoveries and excavations in the Middle East acquired momentum at the end o f the 19th century. The researchers o f that period had a num ber o f different aims, such as acquiring archaeological artifacts o f high aesthetic value for Europe ’s majör museums, determining the geography o f the Bible, deciphering the languages o f

K

1 1 / 2 0 0 5 S KYI i l i

115


Kültepe höyüğünün ve Assurlu tüccarların Aşağı Şehir’deki evlerinin havadan görünümü (solda). An aerial view o f the Kültepe m ound, and the houses of the Assyrian traders looated in the Low er Tow n (left).

öncüleri olmuşlardır. Bu yıllarda Avrupa eski eser piyasasında ‘Kapadokya tabletleri’ diye adlandırılan, çivi yazılı kil tabletler satılıyordu. Orta Anadolu’dan geldiği bilinen bu tabletlerin kaynağını bulmak üzere Th. G. Pinches, Ernst Chantre, Hugo VVİnckler ve H. Grothe, Kültepe’de kısa süreli kazılar yaptılar; ama hedefe ulaşan, Hititçe'nin çözülmesine de katkısı olan Çekoslovak dilbilimci Bedrich Hrozny oldu. 20 BİN TABLET BULUNDU

Rivayete göre köylüler, Kültepe’ye tablet bulmaya gelen araştırmacıları, bilerek höyüğün yüksek kısımlarına gönderiyordu. Oysa tabletler, krallık sarayının ve diğer önemli idari binaların bulunduğu tepeden değil, aşağı tarafta Assurlu tüccarların evlerinin bulunduğu mahalleden çıkıyordu... Bir gün, Bedrich Hrozny’nin arabacısı, sarhoş olduğu bir anda bu gerçeği ağzından kaçırdı ve Hrozny, kısa sürede bin kadar tablet buldu. Avrupa'da daha önce satılmış olan tabletlerle 116

FE 1 1 / 2 0 0 5

Kültepe’de bulunan 20 bin kil tablet, M ezopotam ya ile Anadolu arasındaki yoğun ticari ilişkinin tüm detaylarını yansıtıyor. Tabletler küplerde saklanırdı (sağda). The 20 thousand clay tablets found at Kültepe reflect ali the details of the intensive com m ercial relations between M esopotam ia and Anatolia. The tablets were kept in jars (right).

the ancierıt Near East, and collecting Information for political purposes. They were also the pioneers o f the archaeological investigations undertaken in the lands o f the Ottoman Empire in those years vvhen so-caiied ‘Cappadocian tablets’ (clay tablets vvith cuneiform inscriptions) vvere freçuently sold on the European m arket for ancient artifacts. Th. G. Pinches. Ernst Chantre, Hugo VVİnckler and H. Grothe ali engaged briefly in excavations at Kültepe to find the source o f these

tablets, vvhich vvere knovvn to come from Central Anatolia. But it vvas the Czech linguist Bedrich Hrozny, a contributor to the deciphering o f Hittite, vvho finally succeeded in unravelling the mystery. TVVENTY TH O U SA N D TABLETS FOUND

Rumor has it that the villagers vvere deli berat ely sending the researchers vvho came to Kültepe to find the tablets to the upper parts o f the mound, vvhereas the tablets came not from the summit, vvhere


çalışan Alman Assurbilimci Benno Landsberger, 1924 yılında, bu belgelerin Assurlu tüccarların Anadolu’da kurduğu bir koloniden geldiğini ve yerleşmenin adının ‘Karum-Kaniş’ olduğunu açıkladı. Karum, Eski Assur dilinde ‘liman’ demekti. MÖ 3000'den beri Mezopotamya kentlerinin nehir kenarında -özellikle Fırat- büyük birer limanı vardı ve tüm ticari faaliyetler, değiş-tokuşlar, satışlar burada yapılırdı. Zamanla karum kelimesi, ‘yoğun ticaret faaliyetlerinin yapıldığı bölge’ , ‘pazar-yeri’ anlamına gelmeye başladı.

Kültepe höyüğü ile aşağı şehirdeki Assurlu tüccarlar kolonisinde bilimsel kazılar, 1948 yılında Türk Tarih Kurumu tarafından başlatıldı. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi arkeoloji profesörlerinden Tahsin Özgüç'ün başkanlığında başlatılan kazılar, halen devam ediyor. Şimdiye dek, geçmişi Erken Bronz Çağı’na uzanan ve Roma imparatorluğu döneminin sonuna kadar yaşamın sürdüğü önemli bir Anadolu krallığı; MÖ 20001750 yılları arasında, Mezopotamya ile Anadolu arasında yoğun ticaret

Meyvelikler (en üstte solda ve ortada); gaga ağızlı testi (en üstte sağda); hayvan biçimli içki kapları (üstte). Fruit stands (top İeft and çenter); a pitcher w ith a spout in the shape of a b ird 's beak (top right); tw o drinking vessels in the shape of animals (above).

the royal palace and other majör administrative buildings were located, but rather from the quarter down below where the Assyrian traders had their houses. When Bedrich H rozny’s driver, in a drunken iapse, happened to iet this siip one day, it vvasn’t iong before Hrozny located some thousand tabiets. İn 1924 the German Assyriologist Benno Landsberger, who had worked with the tabiets sold earlier in Europe, announced that the documents had come from a colony founded in Anatolia by Assyrian traders and that the name o f the settlem ent was ‘Karum -Kanesh’, Karum meaning 'p o rt' in Old Assyrian. Since as far back as 3000 BC, each o f the Mesopotamian riverbank cities— those on the Euphrates in particular—had been a majör port, and ali barter, sales and comm ercial activity in general was carried out here, in time the word ‘ka ru m 1came to mean ‘area o f intensive comm ercial t> 1 1 / 2 0 0 5 S KY

117


ilişkisine sahne olmuş bir koloni ve bu tarihin tüm detaylarını yansıtan yaklaşık 20 bin kil tablet bu kazılarda ortaya çıkarıldı. Mezopotamya ile olan yoğun ilişki, Kültepe'yi sanatsal olarak da etkilemiş, özellikle çanakçömlek ve mühürcülük alanında çok farklı eserler üretilmişti. Kültepe kazılarında bulunan eser ve tabletler, Ankara Anadolu Medeniyetleri ve Kayseri Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor. Profesör Tahsin Özgüç'ün yazdığı ve Yapı Kredi Yayınları tarafından 2005 yazında yayımlanan ‘Kültepe’ kitabı ise, bu konudaki en yeni ve kapsamlı kaynak.

Kulbunun üstünde iki a t ve bir insan figürü olan testi (en üstte). Boğa başlı tören kabı

MADENİ PARANIN ÖNCÜSÜ

MÖ 2000'in başında Kuzey Irak’taki Assur şehir-devletinde yaşayan büyük tüccar ailelerin yürüttüğü uzun mesafe kervan ticaretinin ürünleri kalay, yünlü kumaş, altın ve gümüştü. Assurlu tüccarlar, eşek kervanları ile büyük olasılıkla Afganistan’dan gelen, dünyada çok az yerde bulunduğu için çok kıymetli olan kalay madenini ve Mezopotamya’nın farklı kentlerinde dokunan lüks yünlü kumaşları, Anadolu’daki Assur ticaret ağının merkezi Kültepe'ye getiriyorlardı. Mallar buradan Boğazköy, Alişar ve 1 18

S K Y L IF E 1 1 / 2 0 0 5

(üstte). Sandal biçiminde, ritüellerde kullanılan kült kabı (altta). A pitcher vvith tw o horse figures and one human figüre on its handle (top). A cult vessel vvith a bull's head (above). A cult vessel in the shape of a boat, used in rituals (belovv).

a ctivity’ o r ‘market p la ce ’. Scholarly excavations o f the Kültepe rnourıd and the Assyrian trading colony in the Lower Town vvere undertaken by the Turkish Historical Society in 1948. Led by Tahsin Özgüç, a professor o f archaeology at the Faculty o f Languages, History and Geography o f the University o f Ankara, these excavations are continuing today. Some tvventy thousand d a y tablets have been unearthed until now, documenting an im portant Anatolian kingdom, and a settlement that dates back to the Early Bronze Age and survived right up to the end o f the Roman Empire as vvell as a colony that was the scene o f intensive commercial relations betvveen Mesopotamia and Anatolia from 2000 to 1750 BC, and reflecting ali the details of their history. İts intensive relations vvith Mesopotamia had an artistic im pact on Kültepe as vvell, resulting in the production o f a wide variety o f pottery and seals in particular. The artifacts and tablets found in the Kültepe

excavations are exhibited today in the Museum o f Anatolian Civilizations at Ankara and the Kayseri Archaeological Museum. The m ost recent and comprehensive book on the subject, ‘Kültepe’, was vvritten by Professor Tahsin Özgüç and published by Yapı Kredi Publications in the summ er o f 2005. THE FO R ER U N N ER OF M ETAL CO INAG E

Tin, vvoot textiles, gold and silver vvere the products o f the long-distance caravan trade carried on by the great merchant families that lived in the Assyrian citystate in Northern lraq at the beginning o f the second millennium BC. Using donkey caravans, the Assyrian traders brought not only tin, vvhich came in ali probability from Afghanistan and was extremely valuable because it was found in only a few >


1 2 1 İİIU 1 ' Jluslararası İstanbul Fuarları

International İstanbul Fairs

r

www.tuyap.com .tr

m

• Küresel Fuar a a « L a Endüstrisi Birliği

I I 9 1

The G lobal A ssociation o f the E xh lbltlon Industry

Onaylı Fuar

Approved Event

P la s t . E u ra s n İstanbul ı ) r ;

î

15. ULUSLARARASI İSTANBUL PLASTİK ENDÜSTRİSİ FUARI

15th INTERNATIONAL İSTANBUL PLASTIC INDUSTRIES FAIR

30 Kasm/November -4 Aralık/Decem/jer 2005 www.plastavrasya.com / www.plasteurasia.com Eurasian Countries Meeting in İstanbul for the P l^ fic s Technology

TÜRKİYE FUAR YAPIMCILARI DERNEĞİ TURKİSH FAIR 0RGANIZERS ASSOCİATİON Üye Kurulu^lMember

Uhjatanraaı KongratarM

ÛyaKunKu»

T Ü Y A P T Ü M F U A R C IL IK Y A P IM A .Ş./FUAR A L A N I V E M E R K E Z OFİS Y A P FAİRS A N D E X H IB IT IO N S O R G A N IZ A T IO N IN C ./FA IR A R E A-H EA D O FFICE iiyap Fuar ve Kongre Merkezi air, Convention and ongress Çenter ■5 Karayolu, Güıpınar Kavşağı 4522, Beylikdüzü, üyükçekmece ıtanbul - Türkiye

TelIPhone: 90 (212) 886 68 43 Yurtiçi Satış / Domestic Sales Faks/Fa* : 90 (212) 886 66 98 yurticisatis@tuyap.com.tr 886 67 15 Yurtdışı Satış / Overseas Sales E-posta/f-ms/A. sales@tuyap.com.tr Fuar AlanıIFairArea fairarea@tuyap.com.tr Tanıtım ve Halkla İlişkiler Promotion and Public Relations ıternet/lVflft: mvw.tuyap.com.tr artlink@tuyap.com.tr

U

FUAR

5174

SAYILI

KANUN

GEREĞİNCE

TÜRKİYE

T Ü Y A P Y U R T İÇ İ O F İS L E R D O M E S T İC O F F IC E S O F T Ü Y A P

TS EN ISO 9 0 0 1 :2 0 0 0 1

T Ü Y A P Y U R T D IŞ I O FİS LE R O V E R S E A S O FF IC E S O F T Ü Y A P

E-posta/f-ma/T:

E -posta/f-ma//:

Tiiyap Adana: Tüyap İzmir: tuyapadana@tuyap.com.tr tuyapizmir@tuyap.com.tr

Tüyap MoskovaIMoscovr. Tüyap Tiflis/TM /s/: tuyapmoscow@tuyap.com.tr tuyapgeorgia@tuyap.com.tr

Tüyap Ankara: Tüyap Konya: tuyapankara@tuyap.com.tr tuyapkonya@tuyap.com.tr

Tüyap SofyaISofia-, tuyapsofia@tuyap.com.tr

Tüyap Bursa: Tüyap Samsun: tuyapbursa@tuyap.com.tr tuyapsamsun@tuyap.com.tr

Tüyap Halep/d/ep/jo: tuyapaleppo@tuyap.com.tr

ODALAR

VE

BORSALAR

BİRLİĞİ

(TOBB)

İZNİ

İLE

Tüyap Tahran/Te/ıra/r jaliljodeyri@tuyap.com.tr

DÜZENLENMEKTEDİR.

H İS F A IR IS H E LO U P O N THE A U T H O R IZ A T IO N OF THE U N IO N O F C H A M B E R S A N D C O M M O O IT Y E X C H A N G E S O F TU R K E Y , İN A C C O R O A N C E W IT H LA W N U M B E R 5 1 7 4 .

__ m iliminim ıııııııı

■iüiüiRmnnnl

Beylikdüzü Tiiyap Fuar ve Kongre Merkezi

Fair, Convention and Congress Çenter Beylikdüzü, Büyükçekmece İstanbul, Turkey


A ssu rlu tü c c a rla rın m ezarla rın d a bu lu n a n a ltın sü s

« C M ***

eşyası (solda). Gold ornam ents found in the graves o f the Assyrian traders (İeft).

i

«

0

/

%

\

< r ■>

m

I

Acemhöyük gibi diğer kolonilere dağılıyordu. Assurlular, Anadolu içinde bakır ticareti ile de uğraşıyorlardı, ama ülkelerine yalnızca altın ve gümüş götürüyorlardı. Maden kaynaklan açısından fakir olan Mezopotamya’da altın ile gümüş, yönetici ve seçkinlerin güç göstergesiydi. Mallar ya doğrudan değiş-tokuş ediliyor; ya da malın değeri karşılığında gümüş birimlerle ödeme yapılıyordu. Yüzük benzeri halkalar veya ufak çubuklar biçimde ağırlığı ve değeri standartlaştırılan gümüş, 1300 yıl sonra ilk defa Anadolu'da, Lidya Krallığfnda ortaya çıkacak olan para sisteminin öncüsüydü. Bir eşek yaklaşık 65 kg kalay ve 25 parça kumaş taşır, bir kervanda da on beş kadar eşek olurdu. Assur’dan Kültepe’ye bin kilometrelik yol, altı-yedi haftada kat edilirdi. Kervan ya da birçok kervanın bir arada yola çıkmasından oluşan büyük 120

S K Y L IF E 1 1 / 2 0 0 5

r~ \

O b s id ie n ve la p is -la z u li b o n c u k la rla süslü altın y ü z ü k le r (ü stte sa ğ d a ve altta). Lap is, ka la yla b irlik te A fg a n is ta n ’dan g e lird i. Gold rings decorated w ith obsidian and lapis lazuli beads (above right and below). Lapis cam e from Afghanistan along w ith tin.

places in the vvorld, but also luxurious woollen fabrics woven in the various cities o f Mesopotamia to the hub o f the Assyrian trade network at Kül tepe in Anatolia. From here the goods were distributed to Boğazköy and other colonies such as Alişar and Acemhöyük. Although the Assyrians were also engaged in the copper trade in Anatolia, they took only g old and silver back to their own country, these two metals being marks o f p ow er among the administrative and elite classes o f Mesopotamia,

which was very p o o r in mineral resources. The goods in question were either traded directly or their equivalents paid in units o f silver. Silver, whose weight and value were standardized in small rings o r bars, was thus the forerunner o f the monetary system that vvould first emerge in Anatolia some 1300 years later in the Lydian Kingdom. A donkey carried approximately 65 kg o f tin and 25 pieces of textiles, and one caravan consisted o f around fifteen donkeys. Covering the thousand kilometers from l>


How

s h ou ld

t e c h n o l o g y

y o u r p a r t n e r

t a st e ?

Svveet vvith its h ig h ly q ualified personnel. Irresistible vvith its range o f services ali around Turkey. M o u th vvatering vvith its te ch n o lo g y. Satisfying vvith its protective* and reliable structure. This is Probil. Bon a p p e tit...

Probil is a business and technology partner who serves internationally and provides a competitive advantage to its customers in the fields of sectoral solutions, business solutions, system integration studies, outsourcing, service and maintenance, netvvork solutions and consultancy. * A traditional Tu rk ish talism an called the "e vil e y e ". T h e evil eye belief is that a p e rso n c an h a rm y o u b y " l o o k in g " vvith e n v y a n d the blue b e a d s are to w a rd off the effects of the evil eye.

w w w .p ro bil.co m .tr

»Probil

Your Technology Partner

Eski Büyükdere Caddesi Dilaver Sokak N o:4 34418 4 .Levent/ İstanbul-Türkiye Phone: +90 212 317 61 00 Fax: +90 212 325 42 04 e-mail: info@ probil.com.tr


konvoy, ya ‘Güney yolu'nu takip edip, Fırat Nehri ’ni Birecik’te geçer ve Maraş üstünden Kayseri’ye varır; ya da ‘Kuzey yolu'nu seçip, Dicle kıyısı boyunca ilerler ve Diyarbakır, Malatya üstünden Kültepe’ye gelirdi. KİLE YAZILI AŞK

Değerli mallar taşıyan Assur kervanlarının güvenliğini Kaniş kralları temin eder, yabancı tüccarlara sağladıkları ticari ayrıcalık karşılığında da, vergi ve mallar arasından istediklerini seçmek gibi avantajlar elde ederlerdi. Kil tabletlerin verdiği bilgilerden öğrendiğimiz kadarıyla Assurlu tüccarların Anadolu’da siyasi bir gücü yoktu; faaliyetleri ticaret ile sınırlıydı. Ancak kolonilerin yönetiminde, kendi hukuk ve içişlerinde Assur’a bağlıydılar. Aile şirketleri tarafından yapılan bu uzun mesafe ticareti ancak Anadolu’da ve Kuzey Mezopotamya’da siyasi istikrar sürdüğü müddetçe mümkündü. Nitekim, yaklaşık MÖ 1730’da, hem Kuzey l Mezopotamya’da, Yukarı Mezopotamya 122

S K Y L IF E 1 1 / 2 0 0 5

A çılm a m ış b ir kil z a rf ü ze rin d e Eski B a b il ve Eski A s s u r ü s lu p la rın d a k i iki farklı m ü h rü n baskıları (ü stte solda). M ü h ü r b askılı kil ta b le tle r ve za rfları (ü stte sağda). ‘ Kral A n itta ’ nın Sarayı' ya zıtlı m ızra k ucu, K ü lte p e ’ nin en ö ne m li b u lu n tu la rın d a n (altta). Four impressions, in the Old Babylonian and Old Assyrian styles, stam ped on an unopened clay envelope vvith tw o cylinder seals (above left). Clay tablets and envelopes stam ped vvith seals (above right). ‘Palace o f Anitta, the K ing’ w as inscribed on this spearhead, w hich is am ong the m ost im portant discoveries at Kültepe (belovv).

Assyria to Kültepe took six or seven weeks. A caravan, or a large convoy o f several caravans setting out together, would elther follow the Southern Route, Crossing the Euphrates at Birecik t o reach Kayseri via Maraş, o r choose the Northern Route which proceeded along the banks o f the Tigris as far as Diyarbakır and from there via Malatya to Kültepe. LOVE VVRITTEN İN CLAY

The kings o f Kanesh guaranteed the security o f the Assyrian caravans and their precious cargo. İn return for these commercial privileges granted to foreign traders, they gained advantages such as the right to impose taxes and to choose whatever they wanted from among the goods. As far as we can ascertain from the information provided by the clay tablets, hovvever, these Assyrian traders had no political po w e r in Anatolia, as their activities vvere lim ited exclusively to trade. İn the administration o f their colonies, they vvere attached to Assyria in both their law and their internal affairs. But this longdistance trade carried on by

family firms was only possible as long as political stability reigned in Anatolia and Northern Mesopotamia. And indeed the disintegration o f the Upper Mesopotamian Empire in Northern Mesopotamia together vvith the deepening povver struggle among the Central Anatolia kingdoms around 1730 B.C. spelled the end o f the trading system. As far as vve know, the Assyrian traders never came back to Anatolia and the ones who stayed never returned home. But they did leave an indelible mark on the cultural history o f Anatolia in the many letters, debt certificates, account records, comm ercial treaties and seals they inscribed in clay. A t Karum, for example, an Assyrian trader compelled to live far from home on account o f his business rails against the loneliness o f the m erchant’s life: “Your father vvrote to me that I should marry you. I have sent you a message and m y men for your journey. I vvould ask that when you receive my tablet you shovv it to your father and come here vvith my men. I am ali alone. I have no one by m y side and no one to prepare my >


KONUT

www.teb.com.tr 444 0 666

BNP PARIBAS ORTAKLIĞI

TEB


İmparatorluğumun dağılması, hem de Orta Anadolu krallıkları arasındaki iktidar mücadelesinin sertleşmesi, bu ticaret sisteminin sonunu getirdi. Kaniş-Karum yakılıp yıkıldı. Assurlu tüccarlar da bildiğimiz kadarıyla, Anadolu’ya bir daha geri gelmediler; gelenler ise geri dönemediler. Ama kile yazılmış mektupları, borç senetleri, hesap kayıtları, ticari antlaşmaları, mühürleri, evleri ve mezarlarıyla Anadolu kültür tarihinde silinmez bir iz bıraktılar. İşte Karum’da, iş uğruna memleketinden uzakta yaşayan Assurlu bir tüccarın yalnızlığına isyanı: “Baban bana seninle evlenmem için yazdı. Senin yolculuğun için adamımı ve mesajımı sana 124

S K Y L IF E 1 1 / 2 0 0 5

gönderdim. Tabletimi alınca babana göstermeni ve adamlarımla buraya gelmeni rica ediyorum. Yalnızım. Yanımda bulunan ve bana sofrayı kuran bir kimse yok. Eğer sen adamlarımla buraya gelmezsen ben VVahşuşana’da (Niğde civarında bir kent) VVahşuşana'lı bir kızla evleneceğim. Acele et. Sen ve adamlarım gecikmeyin. Buraya gel.” Kültepe kazıları, uzak geçmişteki yaşamın gelişmişliği ve insan duygularının değişmezliği ile bizi şaşırtmaya devam ederken aklımıza şu soru düşüyor: Kayserili tüccarların süregiden yeteneklerinin kökeninde Karumlu ataları mı var acaba? G ö rse l m a lze m e le r, Y apı K re di Yayınları ta ra fın d a n ya yım lan a n 'K ü lte p e ' k ita b ın d a n a lınm ıştır.

meals. If you don ’t come here with m y men, I am going to get m arried at VVahşuşana (a town near Niğde) to a girI from there. Make haste. Don ’t you or my men be tate. Come here. ” As the Kültepe excavations continue to surprise us with the highly developed level o f life in the distant pa st and the im m utability o f human emotions, a question comes to mind. Do today’s successful Kayseri merchants,. I vvonder, owe their legendary business acumen to their remote ancestors at Karum ? □

Eski Anadolu üslubunda silindir mühür ve baskısında tapınak sahnesi (üstte). Bir kil za rf üzerinde Eski Assur üslubunda bir silindir mührün iki baskısı (solda). A tem ple scene stam ped w ith an Old Anatolian style cylinder seal (above). Tw o im pressions m ade on a olay envelope with an Old Assyrian style cylinder seal (İeft).

The visual materials are taken from the book ‘K ü lte p e p u b lis h e d by Yapı Kredi Publications. G ü rbüz

Buyüköz, Ovakent.

Sultant

114>

Hırka

Büyuktuiftısafj

Burhanjye^l^^ Himmetded»

Süksün T ah irin ilrf

Örenşehir.

Tala:

i; O Hiparctk

İncesu

Kaıadflyi


kapılar kapanmadan... ideal evi bekleyenler, Evidea'nın farkını hemen anladı: Evidea'da konutların tam amına yakını sahiplerini buldu. Şimdi, son daireler, son Evidea sakinlerini bekliyor. Hemen başvurun. Çünkü bu ilanı okuyan sadece

SABİT TAKSİT (6 0 AY)

SABİT TAKSİT (120 AY)

ÜNİTE TİPİ

m2

PEŞİN FİYAT

PEŞİNAT

3+1 DAİRE

140 m2

215,000 YTL

107,500 YTL 6 0 AY X 2,564 YTL 120 AY X 1,826 YTL

4+1 DAİRE

164 m2

239 ,00 0 YTL

119,500 YTL

4+1 BAHÇE DUBLEKS

2 04 m2 333,000 YTL

6 0 AY X 2,850 YTL 120 AY X 2,030 YTL

166,500 YTL 6 0 AY X 3,972 YTL

120 AY X 2,829 YTL

1- PEŞİNAT ORANLARIMIZ % 30 - % 60 ARASINDA DEĞİŞMEKTEDİR. 2 - 180 AYA KADAR YTL VE DÖVİZ KREDİ SEÇENEKLERİMİZ BULUNMAKTADIR. 3 - FİYATLARIMIZ 30.11.2005 TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR.

e

v

i

d

Yapi Kred İ Koray GAYRİMENKUL

YATIRIM

ORTAKLIĞI

A. Ş.

e

a

^G aranti GYO

Sektörün ilk güç birliği / / Türkiye'nin en güçlü kurum larının güvencesi / / Ünlü m im arlar Emre A rolat, İhsan Bilgin ve Nevzat Sayın'ın özgün İmzaları / / Benzersiz tasarım larıyla 1+1'den 4+1'e değişik ihtiyaçlara cevap veren, fonksiyonel daireler / / Her daireye özel en az bir kapalı otopark ve depo / / Meyve, kayın ve manolya ağaçları ile kaplı, yaşam alanı olarak kullanabileceğiniz eşsiz bir bahçe / / Ihlamur yolu ve göletin huzur veren buluşması / / Tatil keyfini evinizde yaşatacak sosyal tesisler / / Çarşı, kafe, oyun, tv odası, dvd salonu, masa tenisi ve bilardo alanı, fitness bölümü, kreşi ile keyifli yaşam merkezi Evidea Kulübü / / 24 saat güvenlik ve yönetim hizmetleri... Alemdağ Cad. No: 6 0 3 Çekmeköy Bölgesi, Yukarı Dudullu - Üm raniye / İstanbul T: 216 5 4 0 6 0 0 0 ( 9 hat) F: 216 5 4 0 6 0 0 9 www.ev-idea.com


Soğuk kış günlerinin en büyük yarenlerinden kestane; et yemeklerinden tatlıya, çorbaya kadar geniş kullanım alanına sahip bir lezzet... One of m an’s best com panions on a cold vvinter day, the chestnut has a wide variety of uses in everything from soups and meat dishes to desserts and candy, H

VEDAT BAŞARAN 0 Ö N D E R

DURMAZ

üzünlü sonbaharın, ayazlı kış günlerinin sıcacık dostudur o... Soğuktan korunmak için bizler kabuklar örerken kendimize; o, içimizi ısıtmak uğruna çıkarıverir kabuğunu... Evet, kestaneden bahsediyoruz. Mis kokusuyla bizi yıllar öncesine götüren, anılarımızı alevlendiren kestaneden... Çok değil, bundan 20-30 yıl öncesine gidelim. Çoğu evde ne kalorifer vardı, ne doğalgaz. Hemen her evde bir soba... içi kömür ya da odunla dolu olan sobalarımızın üstü ise hiçbir zaman boş kalmazdı. Kimi zaman bir çaydanlık, kimi zaman da bir tencere... Ve tabii ki kestane. Sobanın etrafında toplananların sohbeti, kestanenin kabuğundan çıkan çıt çıt sesiyle bölünürdü pek çok zaman... Her ne kadar günümüzde çoğu evde soba kalmamış da olsa, kestane vazgeçilmez kış tatlarımızdan biri olmaya devam ediyor. Neyse ki, sokaklarda, altında küçük bir mangalın yandığı sac tezgâhların üstünde kestane pişiren kestaneciler var hâlâ...

H

PROTEİN DEPOSU

Ekim ve kasım aylarında hasadı yapılan kestanenin bilimsel adı, 'Castanea'. Kuzey Yarımküre’nin ılıman bölgelerinde yetişen kestane ağacı, kayıngiller ailesine mensup. Kaynaklar, MÖ 3. yüzyılda Perslerin çocuklarını şişmanlatmak amacıyla kestane ile beslediklerini belirtiyor. Kestane, gerçekten de gelişme çağındaki çocuklar için çok ideal bir besin. Çünkü sıkı bir nişasta, protein, sakkaroz ve tanen deposu. Ayrıca, kabuklarının kaynatılmasıyla elde edilen çayın, ateş düşürücü ve sakinleştirici bir etkisi de bulunuyor. Özellikle Rönesans öncesi Avrupa’da halkın en önemli gıda ihtiyacı olarak tüketilen kestanenin çok çeşitli kullanım alanları vardı. Közlenmiş, fırınlanmış şekilde

t is our companion durirıg the melancholy days of autumn and the freezing days o f winter. As we weave cocoons for ourselves to keep out the cold, it sheds its outer shell to warm us up. Yes, we are talking about the chestnut, whose delicious aroma jogs our memory, taking us back to many years ago. Not that far actually, let's go back just twenty or thirty years. Just about every house had a stove. Filled with wood or coal, our stove alvvays had something on top as well. Sometimes a teapot, sometimes a cooking pot. And o f course chestnuts, the sound o f their crackling punctuating the conversation of those gathered round the stove. However much the stove has ceased to exist in today’s homes, the chestnut remains one o f winter's indispensable pleasures. And vendors continue to proffer the chestnuts they roast in the Street atop small copper braziers.

İ

A POW ERHOUSE OF PROTEİN

The scientific name o f the chestnut, vvhich is harvested in October and November, is ‘Castanea’. Grovving in the temperate regions o f the Northern hemisphere, the chestnut tree is a member o f the beech family. The sources State that around 3000 BC the Persians fed their children chestnuts to fatten them up. For the chestnut is truly a ideal food for grovving children since it is a rich source o f starch, protein, sucrose and tannin. Furthermore, the infusion made from boiling up its shells not only has a sedative effect but also lowers fevers. The chestnut had a vvide area o f use especially in preRenaissance Europe, vvhere it vvas a staple source of nutrition for the common people. Not only vvas it consumed in its roasted or baked form, it vvas also cooked together vvith vegetables in stevvs, ground up as 1 1 / 2 0 0 5 S K Y L IF E 12 7


yendiği gibi, yahnilerde sebzelerle beraber pişirilir; öğütülerek un olarak kullanılır, ekmeği, kurabiyesi ve kekleri yapılır; kimi zaman dondurma, kimi zaman şeker ya da pasta olurdu. Sadece sofralarda değil, tıp alanında da kullanılan kestane, ne yazık ki 18. yüzyılda önemini yitirmeye başladı. Kestaneye olan rağbetin azalmasının nedenlerinden biri, ağacının ekiminden ancak 15 yıl sonra ürün vermesi; en verimli çağına ise 50 yılın ardından ulaşabilmesi. Ayrıca kestanenin toplanması ve ayıklanması da büyük işçilik gerektiriyor. Beslenme kaynaklarının yeterli olmadığı dönemlerde bu zorlukların üstesinden gelinebiliyordu. Lâkin 1700’lü yıllarda yaşanan aşırı soğuk ve ortaya çıkan bir hastalık, kestane ağaçlarının büyük zarar görmesine neden oldu. Gelişen Avrupa’da çeşitlenen beslenme kaynakları ve farklılaşan ekonomik yapı da, ürün vermesi uzun yıllar süren kestane ağacını tekrar dikmek yerine, dut ağacı ekiminin tercih edilmesine yol açtı. Buğdayın serbest ticaretinin yapılabilmesi ve hemen hemen kestane ile aynı beslenme değerlerine sahip patatesin Avrupa’ya getirilmesi gibi nedenler de kestanenin hükümdarlığına son verdi. AŞUREDEN HİNDİ DOLM ASINA

Dünyada 16 türü bulunan kestanenin Türkiye’de yetişen tek çeşidi, Anadolu kestanesi (Castanea satıva). Kuzey Anadolu kıyılarından Marmara bölgesinin içlerine ve Ege'ye kadar geniş bir alanda yetişiyor. 500 yıl gibi upuzun bir ömrü olan kestane, 30 metreyi bulan dev yapılarıyla, Anadolu ormanlarının en görkemli ağaçları arasında bulunuyor. Geleneksel Türk mutfağında asırlar önce yahnisi pişirilen kestane, aşurelerde de yer alırmış. Yarım yüzyıldan beridir yılbaşlarında yapılan ve gelenek haline gelen hindi dolmasının kurmay malzemesidir kestane. Eskiçağdan beri, ünü dört bir yana yayılan Bursa kestanesinin, Grekler tarafından Yunanistan’a, oradan da İtalya ve Akdeniz ülkelerine yayıldığı bilinen bir gerçek. Bursa kestanesiyle yapılan kestane şekerinin ünü ise, günümüzde dünyanın dört bir yanına ulaşmış durumda. Kek, pasta ve kurabiye gibi ürünleri de lezzetlendiren kestanenin balı ise, tabiat ananın bizlere sunduğu en büyük nimetlerden biri... Şimdi sizleri, çorbadan tatlıya, kestane ile yapılan nefis tatlarla baş başa bırakıyoruz... 128

S K Y L IF E 1 1 / 2 0 0 5

flour and used in breads, cookies and cakes, and made into candy or pastries. But the importance o f the chestnut, vvhich was used not only in food but also in the field of medicine, unfortunately began to wane in the 18th century. One o f the reasons for this decline in the popularity of the chestnut is that the tree only begins to bear fruit 15 years after it is planted, taking 50 years to reach its peak fruit-bearing age. Furthermore, the picking and cleaning of chestnuts is demanding vvork, although people vvere vvilling to submit to such rigors in periods vvhen sources o f nutrition vvere scarce. But the excessive cold and a disease that appeared in the 1700s vvere a cause o f enormous damage to the chestnut tree. A diversifying economy coupled vvith the diversification o f nutritional sources in a developing Europe meant that rather than replanting chestnuts trees, vvhich only bear fruit after many years, people preferred instead to plant berry trees. Meanvvhile the free trade in vvheat and the arrival in Europe o f the potato, vvhose nutritional value is equal to that o f the chestnut, spelled the demişe o f this magnificent tree and its fruit. FROM N O AH’S PUDDING TO STUFFED TURKEY

The sole species o f chestnut, of vvhich there are 16 species in the vvorld, found in Turkey is the Anatolian chestnut (Castanea sativaj, vvhich grovvs över a broad area extending from the shores of Northern Anatolia to deep vvithin the Marmara region and up to the Aegean. With a long life span o f around 500 years, chestnuts are among the most majestic trees o f the Anatolian forests vvith their giant stature that can reach as high as 30 meters. The chestnut, vvhich centuries ago vvas cooked as a stevv in traditional Ottoman cuisine, vvas used in Noah ’s pudding as vvell. İt is also the chief ingredient of the novv traditional stuffed turkey that Turks have been roasting at Nevv Year’s for halfa century. İt is a fact that the Bursa chestnut, vvhose fame has been vvidespread since ancient times, vvas spread by Anatolian Greeks first to mainland Greece and from there to Italy and the other Mediterranean countries. The reputation o f the candied chestnuts made from the Bursa variety has spread far and vvide today. Meanvvhile chestnut honey, vvhich adds flavor to cakes, pastries and cookies, is one of mother nature's greatest blessings. Let me ieave you novv vvith some scrumptious dishes, from soup to desserts, ali made from chestnuts. □

T ü rk m u tfa ğ ın ın en eski ve g üzel ta tlıla rın d a n ke sta n e ş e keri (altta). Glaceed chestnuts are a delicious traditional Turkish svveet (belovv).


Tarifleri Reci pes Kestaneli Tavuk Dolması Chicken Stuffed vvith Chestnuts Malzemesi:

Ingredients:

İki adet 2 kg’ lık temizlenmiş bütün tavuk 500 g ayıklanmış kestane 2 su bardağı süt 1 su bardağı şeker 500 g pirinç 50 g çamfıstığı 50 g kuşüzümü 100 g kuzu ciğeri 3 yemek kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı karabiber 1/4 demet maydanoz 1 tatlı kaşığı yenibahar 2 su bardağı et suyu 200 g tereyağı 1 tatlı kaşığı tarçın 1 adet ince doğranmış kuru soğan 1/2 su bardağı zeytinyağı

2 vvhole cleaned chickens weighing 2 kg each 500 g cleaned chestnuts 2 cups milk 1 cup sugar 500 g rice 50 g pignolia nuts 50 g currants 100 g la m b ’s liver 3 tbsp salt 1 tsp black pepper 1/4 bunch parsley 1 tsp allspice 2 cups meat stock 200 g butter 1 tsp cinnamon 1 onion, finely diced 1/2 cup olive oil Preparation o f the rice stuffing:

İç pilavın hazırlanışı: Tencerede tereyağını eritin; çamfıstıklarını renk alıncaya kadar kavurun. Kuru soğan ilave edip 3-4 dakika kavurun. Ciğeri ilave edin; iki su bardağı et suyunu ekleyin; 4-5 dakika kadar kaynatın. Tuzunu ve baharatını atın. Başka bir tencerede ıslatılmış pirinci süzün; ayrı bir yerde erittiğiniz tereyağına ilave edip kavurun. Pirinçler iyice kavrulduktan sonra içine önceden hazırlanan ciğerli karışımı döküp karıştırın. Tuzunu kontrol edip suyunu çekmesi için kısık ateşte 7-8 dakika bekletin. Tavukla birlikte tekrar pişeceği için pilavın biraz diri kalmasına dikkat edin.

Hazırlanışı: Tavuğu tuzlayıp zeytinyağı ile yağlayın ve 170 derece sıcaklıktaki fırına koyun. Yaklaşık 25 dakika, kızarana kadar pişirin. Diğer tarafta iç pilavı hazırlayın. Ayıklanmış kestaneleri, kaynamış süt ile 8-10 dakika bir tavada kaynatın. Şeker ve çok az vanilya ilave edin. 2-3 dakika karışımı kaynattıktan sonra ocaktan alın. Tavuğu fırından çıkarın. İç pilavın içine doğranmış dereotunu karıştırın ve kestaneleri ilave edin. Tavuğu iç iyice doldurup tekrar fırın tepsisine yaklaşık 10-12 dakika fırında bekletin. Sıcak servis edin. 1 30

; :

1 1 /2 0 0 5

Melt the b utter in a p o t; add the pignolia nuts and saute until they begin to color. A d d the onion and brovvn for 3-4 minutes. A d d the liver and 2 cups o f meat stock and boil for about 4 -5 minutes. A d d the salt and the spices. İn another p o t place the rinsed and drained rice and the m elted b utter and saute briefly. When the rice is well coated vvith oil, add the liver mixture and mix vvell. Taste for salt and let stand över a low fire for 7-8 minutes until the vvater is absorbed. Be careful not to overcook the rice as it will be cooked again vvith the chicken. Preparation:

Rub the chicken vvith salt and olive oil and place in a 170-degree öven for about 25 minutes until it is golden brovvn. Meanvvhile prepare the rice stuffing. Boil the cleaned chestnuts for 8-10 minutes in a skillet in the boiled milk. A dd the sugar and a pinch o f vanilla. After the mixture has boiled for 2-3 minutes, remove from the flame. Take the chicken out o f the öven. Mix chopped fresh dili vvith the rice stuffing and add the chestnuts. Stuff the chicken well, remove to a baking sheet and let stand in the öven for about 10-12 more minutes. Serve piping hot.


MIRACLE R e s o rt

T +90 242 352 21 21 • F +90 242 352 21 11

into@miracleotel.com • www.miracleotel .com


Zeytinyağlı Kestaneli Lahana Sarma Cold Stuffed Cabbage vvith Chestnuts Malzemesi:

Ingredients:

1 adet beyaz lahana (dolmalık) 300 g ayıklanmış kestane Zeytinyağlı dolma içi 1 su bardağı sızma zeytinyağı 1 su bardağı su 1 yemek kaşığı tuz Yarım limonun suyu

1 vvhite cabbage (type for 300 g cleaned chestnuts rice stuffing for cold dolma 1 cup virgln qlive oil 1 cup water 1 tbsp salt juice o f half a

Hazırlanışı:

Preparation:

Sıcak ve tuzlu suda lahanaları haşlayın. Soğuk suya aldıktan sonra parçalar halinde kesin. Dolma içinin içine ayıklanmış kestaneleri parçalayıp karıştırın ve lahana yaprağına, yaprak sarma gibi sarın. Tencerenin altına havuç, kuru soğan, maydanoz sapı, limon dilimleri ile altlık yapın. Üzerine dolmaları dizin; üstüne sızma zeytinyağı, tuz, limon suyu ve suyu ekleyin. Kısık ateşte 30 dakika pişirip soğuyunca servis edin.

Boil the cabbage in hot, Plunge into cold water and cut into pieces. chestnuts into the dolma stuffing and mix, in cabbage leaves as for stuffed vine leaves. Place carrot and onion slices, onions, parsley stems, and lemon slices on the bottom o f a p ot to make a lining. Arrange the dolmas on top, drizzle vvith the virgin olive oil and lemon juice and add the vvater. Cook över a low fire for 30 minutes and cool before serving.

Kestaneli Vanilyalı Parfe Chestnut Parfait vvith Vanilla

132

Malzemesi:

Ingredients:

100 g kestane şekeri 500 g krema 5 adet yumurta 5 g vanilya 200 g toz şeker

100 g glaceed chestnuts 500 g cream 5 eggs 5 g vanilla 200 g granulated sugar

Hazırlanışı:

Preparation:

Şeker ve yumurtayı birlikte çırpın. Kremayı ayrı bir kapta çırpın ve kabarınca vanilyayı ekleyin. Kestane şekerini püre haline gelinceye kadar ezin. Kare parfe kabına önce kestane püresini yerleştirin. Sonra krema karışımını doldurun ve buzdolabına koyun. 15 derecede 4-5 saat bekletin. Sonra servis edin. Arzu ederseniz üzerine çikolatalı veya meyveli sos dökebilirsiniz.

Beat the sugar and the eggs together. İn a separate bowl beat the cream and it is thick add the vanilla. Crush the glaceed chestnuts into a puree. Arrange the chestnut puree in a square parfait mold, then top vvith the cream mixture and refıigerate 4-5 hours at 15 degrees before sen/ing. Serve vvith a topping o f fruit or chocolate sauce il

SK Y LI F E 1 1 / 2 0 0 5


Kazançlı alışveriş İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ'dan sonra şimdi de Ankara'da...

HACCP IjHAS/l % 10 0 G ID A G Ü V E N İL İR L İĞ İ

Şimdilik 103 noktadayız.

www.kiler.com.tr

w

İr

Kazançlı Alışveriş


■ Hotels / Oteller

LU

Q Z>

O 3

m z <

I—

co

A K G Ü N İS T A N B U L

Ç IN A R O TEL

HO TE L D E D E M A N

M Ö V E N P İC K H O TEL

HO TEL (*****)

(

İS T A N B U L (" * ** )

İS T A N B U L (****•)

Tel [212] 534 48 79 (20 Hat / Lines) Fax [212] 534 91 26 Adres / Adresses Adnan Menderes

Tel [212] 663 29 00 A d res / A d resse s Şevketiye Mah.

Tel [212] 274 88 00 Fax [212] 275 11 00 Adres / Adresses Yıldız Posta Cad.

Tel [212] 319 29 29 Fax [212] 319 29 00 Adres / Adresses Büyükdere Cad.

Bulvarı (Vatan Cad.) Topkapı İstanbul

Fener Mevkii 34149 Yeşilköy reservation@cinarhotel .com.tr

50 34340 İstanbul istanbul@dedeman .com.tr

4. Levent 34330

http://www.cinarhotel.com.tr

http://www.dedemanhotels.com

sales@akgunhotel.com http://www.akgunhotel.com

)

Fax [212] 663 29 21

hotel.istanbul@moevenpick.com http://www.moevenpickistanbul.com.tr

B A R C ELÖ ERESİN

DİVAN İS T A N B U L

H Y A TT R E G E N C Y İS T A N B U L

R A D IS S O N SAS B O S P H O R U S

TO P K A P I H O TEL (*****)

O TELİ (***" )

m

HO TE L, İS T A N B U L f* * * * )

Tel [212] 631 12 12 Fax [212] 631 37 02 Adres / Adresses Millet Cad

Tel [212] 315 55 00 pbx Fax [212] 315 55 15 Adres / Adresses Cumhuriyet

Tel [212] 368 12 34 Fax [212] 368 10 00 Adres / Adresses Taşkışla Cad.

Tel [212] 260 57 57 Fax [264] 260 65 55 Adres / Adresses Çırağan Cad.

Ne: 186. 34104 Topkapı/lstanbul eresintopkapi@barcelo.com

Cad. No:2 34437 Elmadağ / İstanbul divan@divan.com .tr

No. 1 34437 Taksim istanbul@hyattintl.com

No:46 34349 Ortaköy/lstanbul ortakoy.istanbul@radissonsas.com

htto://www.barceloeresintopkapi.com

http://www.divan.com.tr

http://www.istanbul.hyatt.com

http://www.radissonsas.com

CEYLA N IN T E R C O N T IN E N T A L

G R A N D C EVA H İR O TE L ve

KAYA R A M A D A P LA ZA OTEL

RADISSON SAS C O N FER ENC E &

O TEL (” ***)

K O N G R E M E R K E Z İ (****•)

ve K O N G R E M E R K E Z İ (****•)

AIR PO R T HOTEL, İSTANBUL (“ ***)

Tel [212] 368 44 44 Fax [212] 368 44 99 Adres / Adresses

Tel [212] 314 42 42 Fax [212] 314 42 44 Adres / Adresses Darülaceze Cad.

Tel [212] 886 84 00 Fax [212] 886 17 85 Adres / Adresses E5

Tel [212] 425 73 73 Fax [212] 425 73 63 Adres / Adresses E-5

Asker Ocağı Cad. No:1 Taksim istanbul@interconti.com.tr http://www.interconti.com.tr

No:9 Şişli / İstanbul sales@gch.com.tr http://www.gch.com.tr

Tüyap Yanı Büyükçekmece info@kayaramada.com http ://w w w .kayara mada .com

Otoyolu

Karayolu Üzeri

34295 Sefaköy/lstanbul istanbul.turkey@radissonsas.com http://www.istanbul.radissonsas.com

© Telephone:

International code for Turkey: 90. İstanbul area codes: European side 212,

Asian side

216. For intercity calls within

Turkey first dial O', then the area code, and then the local number.

For international calls first dial ’OO’. 134

S K Y L IF E 1 1 / 2 0 0 5

CROVVNE PLAZA

H İLT O N İS T A N B U L

K LA SS İS R E S O R T H O TE L

R A M A D A PLA ZA İS T A N B U L

İS T A N B U L (*****)

(*"")

m

(

Tel [212] 560 81 O Fax [212] 560 81 55 Adres / Adresses

Tel [212] 315 60 C Fax [212] 240 41 65 Adres / Adresses Cumhuriyet

Tel [212] 727 40 50 Fax [212] 727 04 17 Adres / Adresses

Tel |212] 444 02 72

Sahil Yolu, 34710 Ataköy reservations@crowneplazaistanbul.com.tr

80200 Harbiye/İstanbul sales.istanbul@hilton.com http://www.hilton.com

Kargaburun mevkii, 34570 Silivri

Osmanbey-Şişli/lstanbul-Türkiye

marketing@klassis.com .tr http://w ww.klassis. com .tr

info@ramadaplazaistanbul.com http://www.ramadaplazaistanbul.com

http://www.crowneplaza.com/istanbul

Cad.

)

A d res / A dress Halaskargazi Cad. No: 139-151 34373


RICHM OND NUA VVELLNESS SPA SAPANCA (*****) Tel [264] 582 21 04-05-06 Fax (264) 582 21 09

Adres / Adresses

Sahilyolu Sapanca

THE RITZ-CARLTO N, İSTANBUL (*****) Tel [212] 334 44 44 Fax [212] 334 44 55 Adres / Adresses Süzer Plaza,

DİVAN CITY İSTANBUL

HOTEL ELITE

r~ )

m

Tel

Tel [216] 388 87 87 Fax ;216] 417 78 86 Adres / Adresses Cumhuriyet Cad.

[212] 337 49 00

Fax [212] 337 49 49

Adres / Adresses

Büyükdere Cad.

No:84 34398 Gayrettepe/İSTANBUL divancity@d ivan.com .tr http://www.divan.com.tr

Tan Sok.No:4 Küçükyalı/İstanbul info@hotelelite.net http://www.hotelelite.net

http://w ww.richmondhotels.com .tr

Elmadağ 34367 Şişli / İstanbul rc.istrz,reservations@ritzcarlton.com http://w ww.ritzcarlton.com

SÜ RM ELİ İSTANBUL HOTEL

POINT HOTEL

ERESİN TAXİM HOTEL

HOTEL İSTANBUL CONTI

r* ~ )

(****)

m

Tel [212] 313 50 00 Fax [212] 313 50 30 Adres / Adresses

Tel [212] 256 08 03 Fax [212] 253 22 47 Adres / Adresses Topçu Cad.

Tel [212] 288 16 42 Fax [212] 272 95 05 Adres / Adresses

Topçu Cad. No:2 Taksim/İstanbul info@pointhotel.com

Taksim 34437 Istanbul/Turkey

Ortaklar Cad. No:30 Mecidiyeköy

eresin@eresintaxim .com.tr http://www.eresintaxim.com.tr

istanbulconti@istanbulconti.com .tr

Açıldık info@richmondhotels.com.tr

r*n Tel

[212] 272 11 60

Fax [212] 266 36 69

Adres / Adresses

Prof.Dr.Bülent Tarcan Sok. No:3 Gayrettepe/İstanbul salesist@surmelihotels.com http://www.surmelihotels.com

http://www.pointhotel.com

34,

http ://www. istanbulconti.com .tr

İSTANBUL

SVVISSÖTEL THE BOSPHORUS, İSTANBUL (**"*) Tel [212] 326 11 00 Fax [212] 326 1122 Adres / Adresses Bayıldım Cad. No:2 Maçka 34357 Beşiktaş ask-us.istanbul@swissotel.com http ://w w w .swissotel.com .tr http://www.swissotel.com

A IRPO RT ADELA HOTEL (****) Tel [212] 503 31 33 Fax [212] 503 42 72 Adres / Adresses

HOLİDAY INN İSTANBUL ATAKÖY (****) Tel [212)560 41 10 Fax [212] 559 49 05 Adres / Adresses

Londra Asfaltı No:38, Ataköy info@adelahotel.com .tr http ://www. adelahotel.com .tr

Sahil Yolu, 34710 Ataköy reservations@crowneplazaistanbul .com .tr http://www.holiday-inn.com/atakoymarina

HOTEL VİLLA SÜİTE

m Tel [212] 252 96 00 (20 hat) Fax [212] 249 70 77 Adres / Adresses Sıraselviler Cad. No:49 Taksim / İstanbul reservation@hotelvillaist.com http://www.hotelvillaist.com

■ t t « ı

y

a ■

ı

•^

■ n jf»

r

1 '

THE MARMARA İSTANBUL (***")

ANTİK HOTEL İSTANBUL (****)

HOLİDAY INN İSTANBUL C ITY TOPKAPI (****)

m

Tel [212] 251 46 96 Fax [212] 244 05 09 Adres / Adresses

Tel [212] 638 58 58 Fax ;212] 638 58 65 Adres / Adresses Ordu Cad.

Tel [212] 530 99 00 Fax [212] 530 99 24 Adres / Adresses

Tel [212] 235 50 00 Fax [212] 253 43 78/79 Adres / Adresses

Taksim Meydanı Taksim

Sekbanbaşı Sok. No: 10 Beyazıt info@antikhotel.com http://www.antikhotel.com

Millet Cad. 187 Topkapı İstanbul info@hiistanbuicity.com http://www.hiistanbulcity.com

Şehit Muhtar Cad. No: 61 .Taksim

İstanbul -info@themarmarahotels .com http://www.themarmarahotels.com

KERVANSARAY HOTEL

kervansaray@kervansarayhotel.com http://w ww.kervansarayhotel.com

1 1 / 2 0 0 5 S K Y L IF E 1 3 5


GUIDE İSTANBUL

T i iu i A

LARESPARK HOTEL

TH E M A R M A R A PERA

A N SE N 130 S U ITE S H O TE L

B O U T IO U E H O TE L RİVA

r~ )

(**“ )

& R E S TA U R A N T (S)

(S)

Tel [212] 254 51

Tel [212] 251 46 46

Tel [212] 245 88 08

Tel [212] 343 97 57 (pbx)

Fax 212] 254 71 60

Fax 212] 249 80 33

Fax [212] 245 71 79

Fax [212] 343 97 67

Adres / A dresses

A d res / Adresses Meşrutiyet Cad.

Adres / Adresses Meşrutiyet Cad.

Topçu Cad. No: 23 Taksim istanbul@laresparkhotel.com http://www.laresparkhotel.com

Tepebaşı 34430

Ansen 130 34430 Tepebaşı Tünel info@ansensuites.com

Adres / Adresses Rumeli Cad. No: 15 34371 Nişantaşı/İstanbul riva@rivahotel .com.tr

http ://www. ansensuites.com

http ://www. rivahotel.com .tr

S K Y L IF E 1 1 / 2 0 0 5

pera-info@themarmarahotels.com http://www.themarmarahotels.com

R IC H M O N D İS T A N B U L

YE N İŞ E H İR PALAS

BEBEK O TEL

E R E SİN C R O W N H O TE L (S)

m

r* *)

(S)

Tel [212] 638 44 28

Tel [212] 252 54 60

Tel [212] 252 71 60 (10 Hat-10 Lines)

Tel [212] 358 20 00

Fax [212] 638 09 33

Fax [212] 252 97 07

Fax 212] 249 75 07

Fax |212] 263 26 36

A d res / A dresses

Adres / A dresses

Adres / A d resse s Meşrutiyet Caddesi

A d res / Adresses Cevdetpaşa Cd.

İstiklal Cad. No: 445 Tünel Beyoğlu info@richmondhotels.com.tr http://www.richmondhotels.com.tr

Oteller Sk. No: 1 -3 80050 Tepebaşı

No: 34 80810 Bebek İstanbul

yenisehirpalas@yenisehirpalas.com http://www.yenisehirpalas.com

bebekhotel @bebekhotel.com .t r http ://www. bebekhotel.com ,tr

Küçük Ayasofya Cad. 40 Sultanahmet İstanbul, TURKEY eresin@eresincrown.com .tr http ://www. eresincrown.com .tr

TA K S İM M ETR O P A R K

A K G Ü N HO TEL

B E N TLE Y OTEL

KG & CC HOTEL (S)

H O TE L (****)

m

(S)

Tel [212] 239 70 'O

Tel [212] 292 62 00 Fax [212] 292 51 11

Tel [212] 638 28 38

Tel [212] 291 77 30 (pbx)

Fax [212] 239 73 76

A d res / Adresses Gümüşsüyü Mah.

Fax [212] 638 28 60

Fax [212] 291 77 40

A d res / A dresses

İnönü Cad. Osmanlı Sok. No: 14

A d res / Adresses Ordu Cad.

A dres / Adresses Halaskargazi Cad.

Kemer Golf & Country Club, KG & CC

34870 Taksim/İstanbul satis@taksimmetropark.com http://www.taksimmetropark.com

Hazinedar Sok. No:6 Beyazıt İstanbul akgunlaleli@superonline.com h:tp://w ww. akguntravel.com

No: 75 80220 Harbiye istanbul@bentley-hotel.com http://www.bentley-hotel.com

Kampüsü Kemerburgaz/İstanbul hayatreception@ kemercountry.com http://w w w .kg-cc.co m

TA K S İM SO U A R E

A IR P O R T HO TEL

BOSPHORUS PALACE HOTEL

TH E S O FA HO TEL

H O TE L (****)

TAV (S)

(S)

Tel [212] 292 64 40 pbx

Tel [212] 465 40 30

Tel [216] 422 00 03

Tel

Fax ;212] 292 64 49

Fax

Fax [216] 422 00 12

Fax [212] 291 91 17

Adres / A dresses

Adres / Adresses Atatürk Havalimanı

Sıraserviler Cad. No: 15, Taksim

Dış hatlar Terminali Yeşilköy/İstanbul airporthotel@bta .com.tr http://www.airporthotelistanbul.com

A d res / Adresses Yalıboyu Cad. No:64 Beylerbeyi 34676 reservation@ bosphoruspalace. com http://w w w .bosphoruspalace.com

Adres / Adresses Teşvikiye Caddesi No: 123 İstanbul, TURKEY info@thesofahotel.com http://w w w .thesofahotel.com

info@taksimsquarehotel.com .tr http ;//www. taksimsquarehotel .com.tr

136

mmara

212] 465 47 30

(S) [212] 247 28 89


İSTANBUL G U ID E

■ E m e rg en cy A m bulance

C h u rch o f St. S a vio u r

içinde / in the Great Post Office)

in C h o ra Kariye Müzesi

Tel: (0 2 1 2 )5 1 9 19 99

interior. / Mavi Cami olarak da bilinen yapı, adını içini süsleyen

Edimekapı, Tel: 631 92 41 R ahm i M. K o ç In d u stria l

Tel: 112 (Ali över Turkey)

from the İznik tiles that adom its

mavi İznik çinilerinden alır,

D o ğ a n ça y M useum

M u seu m

Doğançay Müzesi

Rahmi M. Koç Sanayi Müzesi

R ü s te m p a ş a M o s q u e

Beyoğlu, Tel: 244 77 70

Hasköy, Tel: 256 71 53-54

Rüstempaşa Camii

Tel: 110 (Ali över Turkey)

H ag h ia S o p hia

O tto m a n B a n k M u seu m

Built in the 16th century, this

Tourism poliçe

Ayasofya Müzesi

Osmanlı Bankası Müzesi

m osque is famous for the İznik tiles

Sultanahmet, Tel: 522 0 9 8 9

Voyvoda Cad. (Bankalar Caddesi)

that grace its interior.

A Byzantine church for close to

Karaköy, Tel: 334 22 70

Poliçe Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire

Tel: 527 45 03 G end arm e Tel: 156 (Ali över Turkey)

Hasırcılar Cad. Eminönü

16.

yüzyılda yaptırılan cami, içindeki

muhteşem İznik çinileri ile ünlüdür.

1000 years, an Ottoman mosque for 500, this historic treasure

S akıp S abancı M useum

C oast Guard

has been a museum since 1935,

Sakıp Sabancı Müzesi

S ü le ym a n iye M o s q u e

Tel: 158 (Ali över Turkey)

Bin yıla yakın Bizans'ta kilise,

Emirgân, Tel: 277 22 00

Süleymaniye Camii

S a d b e rk H anım M u seu m

Tel: 514 01 39

Prof. Sıddık Sami Onar Cad. Vefa,

yaklaşık 500 yıl OsmanlI'da cami,

■ T o u rism In fo rm atio n

Turizm Danışma A ta tü rk A irp o rt Atatürk Havaalanı (Yeşilköy) Tel: 663 07 93 H arb iye T o u rism In fo rm a tio n Tel: 233 0 5 92 K a rakö y Sea P o rt Karaköy Umanı, Tel: 249 57 76 S irke ci T o u rism In fo rm a tio n Sirkeci Turizm Danışma Müdürlüğü,

1935'ten beri de müze olan bir tarih

Sadberk Hanım Müzesi

Designed and built by Mimar

Sarıyer, Tel: 242 3 8 13

Sinan, the m ost famous of

Meclis-i Mebusan Cad,

T h e A şiyan M useum

was erected for Süleyman the

Antrepo Karaköy, Tel: 334 73 00

Aşiyan Müzesi

Magnificent and is the largest

Bebek, Tel: 263 6 9 86

m osque in İstanbul. / OsmanlI'nın

hâzinesi.

Ottoman architects, this mosque

İsta n b u l M o de rn

en ünlü mimarlarından Mimar

M ilita ry M u seu m / Askeri Müze Harbiye, Tel: 232 16 98

The C ity M u seu m Şehir Müzesi

Sinan'ın eseri olan cami, Kanuni

Yıldız, Tel: 258 53 44

Sultan Süleyman için yaptırılmıştır. İstanbul'un en büyük camisidir.

M u seu m o f C a rica tu re a nd H um o u r

The T a n z im a t M u seu m

Karikatür ve Mizah Müzesi

Tanzimat Müzesi

Y eni M o s q u e Yeni Cami

Fatih, Tel: 521 12 64

Gülhane Parkı, Tel: 512 63 84

Yeni Cami Meydanı Eminönü

M u seu m o f T u rkish J e w s -

T o p k a p ı P alace M useum

‘sultan’ mosques on the seashore,

The 500th Y e a r F o u n d a tio n

Topkapı Sarayı Müzesi

this mosque is also known for the

500. Yıl Vakfı-Türk Musevileri

Sultanahmet, Tel: 512 04 80

Tel: 511 5 8 88 S u lta n a h m e t S quare Sultanahmet Meydanı, Tel: 518 18 02 A s s o c ia tio n o f T u rkish Travel A g e n cie s / Türkiye Seyahat

Among the most majestic of the

Karaköy, Tel: 292 6 3 33

Acentaian Birliği (TURSAB) Dikilitaş Beşiktaş, Tel: 259 84 04 tursab@tursab.org.tr The T u rkish T o u rin g and

pigeons which crowd its courtyard, and for the people w ho feed them.

Müzesi TÜ R VAK C in e m a and T e levision

Deniz kıyısındaki sultan camilerinin

M u seu m / TÜRVAK Sinema ve

en görkemlilerinden olan yapı,

M u seu m o f P a in tin g and

Televizyon Müzesi

avlusundaki güvercinler ve onlara

S cu lp tu re Resim ve Heykel

Beykoz, Tel: 425 19 00

yem verenlerle de bilinir.

Müzesi

A u to m o b ile C lub

Beşiktaş, Tel: 261 42 98

VVomen's L ib ra ry and

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu

This museum, vvhich houses

In fo rm a tio n Ç e n te r F o u n d a tio n

■ C h u rch es and sy nag og ues

(Head Office - Merkez)

the most comprehensive

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi

Kilise ve sinagoglar

Tel: 282 81 40

collection of Turkish painting,

Merkezi

also has sculpture, ceramics

Haliç, Tel: 534 95 50

■ M u s e u m s / Müzeler

A yios Y eorgios (Greek O rtho d o x Patriarchal

and original prints. Türk Resim Sanatı'yla ilgili

Y ıld ız P a la c e M u s e u m

C hurch o f St. George)

A rc h e o lo g ic a l M u seu m

en kapsamlı koleksiyonu barındıran

Yıldız Sarayı Müzesi

Sadrazam Ali Paşa Cad. 35

Arkeoloji Müzesi

müzede heykel, seramik ve özgün

Beşiktaş, Tel: 2 5 8 3 0 8 0

Fener, Tel: 531 96 70-6

■ P ala ces / Saraylar

The Crim ean M em orial

M u seu m o f T u rkish and Isla m ic A rt Türk ve İslam Eserleri Müzesi

B eylerbeyi Palace

Tünel, Tel: 251 56 16

Sultanahmet, Tel: 520 77 40 A ta tü rk M u seu m Atatürk Müzesi Şişli, Tel: 240 6 3 19

C hrist C hurch, (Anglican)

baskılar da yer alıyor.

Serdarı Ekrem Sok. 82,

İbrahim Paşa Sarayı

Beylerbeyi Sarayı

(Behind the Svvedish Consulate)

B yza n tin e G re a t P alace

Sultanahmet

Holy Eucharist Sundays 10.00 a.m.

M o sa ic M useum

Tel: 518 18 05-06

Beylerbeyi, Tel: 321 93 20 D olm abahce Palace Dolmabahçe Sarayı

İstiklal Caddesi, Dutch Consulate

Büyük Saray Mozaikleri Müzesi

D utch Chapel (Union C hurch)

Torun Sokak, Arasta Çarşısı,

N aval M u seu m Deniz Müzesi

Beşiktaş, Tel: 258 55 44

Beyoğlu, Tel: 244 52 12

Sultanahmet, Tel: 518 12 05

Beşiktaş

Ihlam ur K asir / Ihlamur Kasrı

Sunday service in English.

This museum, vvhich contains

Tel: 327 43 45

Beşiktaş, Tel: 261 29 91

İstanbul Presbyterian Church

M aslak Kasirs / Maslak Kasırları

Yusuf Kamil Paşa Sok. Moda, Tel: 449 39 74

mosaics from the Byzantine Empire's Great Palace, dates back

P era M u seu m / Pera Müzesi

Maslak, Tel: 276 10 22

to 550-450 A.D. Bizans Imparatorluğu’nun Büyük

Meşrutiyet Caddesi No: 141

Yıldız Kiosks:

Neve Shalom (Synagogue)

Tepebaşı Beyoğlu

Şale, Malta and Çadır

Şişhane, Tel: 244 75 66-293 87 95

Sarayı'ndaki mozaikleri içeren

Tel: (0212) 334 99 00

Yıldız Köşkleri: Şale, Malta ve Çadır

San A n to n io d i Padova (C atholic)

Yıldız Parkı, Tel: 276 10 22

Beyoğlu, Tel: 244 09 35

müze, MS 450 -5 5 0 yıllarına tarihleniyor.

The P ost, T e le p h o n e and

Sunday service in

T e le g ra p h (PTT) M useum

■ M o s q u e s / Camiler

English, Italian, Polish.

C a llig ra p h y M useum

PTT Müzesi

B lue M o s q u e Sultanahmet Camii

St. M a ry’s Cathedral

Hat Sanatları Müzesi

Postane Sok. Hobyar Mah. Zaptiye

Tel: 518 13 19

(Arm enian Patriarchate)

Beyazıt, Tel: 527 58 51

Cad. Eminönü (Büyük Postane'nin

The Blue Mosgue takes its name

Kumkapı, Tel: 516 25 17

1 3 8 S K Y LI F E 1 1 / 2 0 0 5


■. Ender Saraç tarafından öneriliyor.

H uzur

Anti-stress S tresten arınm aya, rahatlam aya ve sakinleşm eye ya rd ım cı.

Huzur

Sarı K a n ta ro n ve Lavanta Ç içeğ i gibi 8 fa rk lı b itk in in d engeli ka rışım ı: L ip to n H u z u r.

içindekiler:

Melisa,

Sarı

Kantaron,

Nane,

Rezene,

Rooibos,

Lavanta

Çiçeği,

Gül

Yaprakları,

Centiyan


B A Ğ LA R

GMJNEŞU

A Ğ C ILA R

REN

VENIGUN

GÜNG

kÖCILAR

OAZf^®^

GAZİO SM AN PAŞA

CEBECfJfr^S^'i

Bakırköy

* M o t u Eteni

:E R IK d y )

:a ğ l a y a n

'

r.hJ

Karaköy. En yno nü

Ç5W*ril<SIR

BEYO G LUJ

y i / VuRTULUfjj

: KMusuta

Y T I N B U R N U ’. i

CIHÇ1R

IR E Ç B U R N U

Haydarpaşa Kadıköy

A rn » vu t

ro tu

VANİKÖY

KANLICA.,

Kınalında

K A D IK Ö Y

İU L ^U R L I

BEYKOZ

ÇUBUKLU'^

B u rg a ta d a

^UAÖrYÖ

'E N ISA H I

KUÇİOtCYAI İPE A L TI

BuyOkada

Karta/

Sarıgazi

S e de f Adası

FERHAT

Çekm eköy

iandi!

Ab d u r r a h m a n ■:} GAZI

Y enido g;

h

P E N D İK

KURTKÖ1

Tren D urağı (Train Stalio n )

N E C İP FAZIL

Tram vay D urağı (Trarm vayStop) Otoyol M umarası IR o a d \u m b e rs )

S U L İ

M elro D u racı (M e lro Stop)

Otoyol (Motorvvay)

H afif M etro D urağı (lıg h t TubeStop)

THY Satış O fisi (Turkish A irline s S ales O ffice ) C add e (Road)

Tramvay (Tramvvay) Dem iryolu (RaiKvav)

H afif M elro (L ightTııbe) Metro (M etro)

İSTANBUL


B ir keman sanatçısının m ü ziğ iyle insanda yarattığı etkiye şaşırmayın. Sanatçıya '^ -JitM i^ e rd evi. hem de tonu dolaysız othr^ık etkileyebilm e olanağı sağlayan keman, büyük h ır m ü z ik a l anlatım gücü v e rir ve büyük g ru p la r olarak çalındığında, olağanüstü sesler üretir.

U

f a

r

k

ı !

H oroz Lojistik, m üşterileriyle birlikte oluşturduğu sinerjinin yeni ve o lağanüstü çözüm lere ulaşm anın şartı o ld u ğu na inanır. Bu anlayış,uluslararası k a ra , h a v a , deniz ve dem iryolu taşım acılığından güm rüklem e ve sigorta hizm etlerine, yurtiçi dağıtım hizm etlerinden ted arik zinciri yönetim ine, multi-modal taşım acılıktan depo, an trepo hizm etleri ve stok yönetimine, yurt içi toplu taşım acılıktan proje taşım acılığına, başka bir deyişle lojistiğin tüm ala n ların d a, Horoz Lojistik’in 6 3 yıllık deneyim i, bilgi birikimi ve etkili çözümleri kendini gösterir.

İstanbul 0212 456 10 00 pbx • Ankara 0312 815 45 03 • Bursa 0224 443 34 41 İzm ir 0232 461 35 80 • M ersin 0324 221 63 90 • İzm it 0262 654 24 20 w w w .h o ro z .c o m .trs a tis @ h o ro z .c o m .tr


H o te ls I Oteller

A K T İF M E TR O P O LIT A N

B U Y U K A N A D O LU

AKAR IN TE R N A T IO N A L

H O TE L D E D EM A N

H O TE L (* *" * )

H O TE L (*•***)

H O TE LS (****)

A N K A R A (****)

Tel 312] 295 45 45

Tel [312] 841 64 64

Tel 312] 232 10 10

Tel [312] 417 62 a

Fax [312] 284 42 42 A d re s /A d re s s e s O o .i/ia r Mah. 48.

Fax [312] 841 62 3C

Fax [312] 232 20 06

Fax [312] 417 62 14

Adres / Adresses Gazi Mustafa Kemal

A d res / Adresses Akay Cad.

Sok. No.28 06520 Balgat-Ankara

A d res / Adresses Esenboğa Havaalanı Yolu 27. Km Akyurt/Ankara-TURKEY

Bulvarı No: 111 Maltepe Ankara

info@metropolitanhotel.com .tr

info@buyukanadoluhotel .com

Büklüm Sokak 1 06660 Ankara ankara@dedeman.com .tr

http://w ww.metropolitanhotel.com .tr

http://www.buyukanadoluhotel.com

info@akarhotel.com http://www.akarhotel.com.tr

http://www.dedemanhotels.com

A NK A R A H O TE L B EST (****)

H O TE L M İD A S

Tel [312)467 08 80

m

A NK A RA ETAP

RESORT DEDEMAN

A LTIN E L H O TE L (****•)

C A P P A D O C IA (*•***)

Tel [312] 231 77 60 Fax [312] 230 23 C;

Tel [384] 213 99 00 Fax (384] 213 21 58

Fax [312] 467 08 85

Fax [312] 424 05 20

A dres / Adresses GMK Bulvarı No.151

A d res / A dresses

A d res / A dresses

A d res / Adresses Tunus Cad. No.2(

Tandoğan / Ankara

Ürgüp yolu 2. km, 50200 Nevşehir kapadokya@dedeman.com .tr http://www.dedemanhotels.com

195 Atatürk Bulvarı Kavaklıdere

Kavaklıdere 06680/Ankara

info@altinelhotels.com .tr http://www.altinelhotels.com.tr

reservation@besthotel.com .tr http://w ww.besthotel .com.tr

midas@hotelmidas.com http://www.hotelmidas.com

A N K A R A H İLT O N S A

S H ER A TO N H O TE L &

r***)

C O N V E N T IO N Ç E N T E R (*’

Tel [312] 455 a Fax [312] 455 00 55

Tel [312] 468 54 54

[312] 444 best (2378)

Tel [312] 424 01 10

A P A R T H O TE L BEST

H O TE L M İD İ

m

r**)

Fax [312] 467 11 36

Tel [312] 446 80 80 Fax [312] 446 80 90

Tel [312] 409 64 34 Fax [312] 409 64 00

Adres / A dresses

Adres / A dresses

A d res / Adresses

A d res / A dresses

Tahran Cad. No. 12, 06700 Ankara sales.ankara@hilton.com http://www.ankara.hilton.com

Noktalı Sok. Kavaklıdere 06700 Ankara sheraton@sheratonankara.com http://www.sheraton.com/ankara

Uğur Mumcunun Sok. 71. G.O.P reservation@bestapart .com.tr http://www.bestapart.com.tr

Karyağdı Sok. No: 40 Çankaya rez@midihotel.com http://www.midihotel.com

*)

© Telephone: In te rn a tio n a l c o d e fo r T u rke y: 90. Ankara area code: 312. For intercity calls within T u rk e y firs t d ia l O’, then the area code, and then the local number. F o r in te m a tio n a l ca lls first dial '00'.

1 4 2 SK Y LI F E 1 1 / 2 0 0 5

BİLKENT OTEL VE

S Ü R M E L İ A N K A R A HO TEL

C A P IT A L PLAZA

H O TE L STAR GAP

KONFERANS MRK. (**"*)

r***)

H O TE L (****)

m

Tel [312] 266 46 86 Fax [312] 266 46 79

Tel

Tel [312] 287 60 65

Tel [312] 310 24 15 - 310 46 9 1

A d res / A dresses Bilkent 1 .Cad. 06800 Bilkent/Ankara hotelbilkentankara@bılıntur.com.tr http ://www. bilkentotel.com .t r

Fax [312] 284 44 34

Fax [312] 311 79 79

A d res / A dresses

A d res / Adresses

Cihan Sok. No:6 06430 Sıhhiye/Ankara salesank@surmelihotels.com http://www.surmelihotels.com

Konya Yolu No: 84 Balgat reserv@hotelcapitalplaza.com

A d res / Adresses Kazım Karabekir Cad. No: 74/1 Ulus/Ankara

Fax

2] 229 51 76

http://www.hotelcapitalplaza.com

info@stargaphotel.com http://www.stargaphotel.com


■ Em ergency A m b u la n c e Tel:

112

(Ali över Turkey)

P oliçe Tel; 155 (Ali över Turkey) Fire Tel; 110 (Ali över Turkey) To urism po liçe K APA D O K YA LO DG E

R A M A D A ANK A RA

G O R D IO N H O TE L

C O U N T R Y C LU B (****)

r~ )

(S)

Tel [384] 213 99 45 Fax [384] 213 50 92 Adres / Adresses P.O.

Tel [312] 428 20 C Fax [312] 428 47 27 Adres / Adresses lunalı Hilmi Cad.

Box 48,

TR-50200 Nevşehir/Türkiye kapadokya@kapadokyalodge.com http://www.kapadokyalodge.com

Tel [312] 427 80 80 Fax [312] 427 80 85 Adres / Adresses ' jnalı Hilmi Cad.

No:66 Kavaklıdere/Ankara

Büklüm Sok. No:59 Kavaklıdere/Ankara

ramadaankara@ramadaankara.com http://www.ramadaankara.com

efidan@gordionhotel .com http://www.gordionhotel.com

Tel: 527 4 5 03 G e n d arm e Tel: 156 (Ali över Turkey) C o a s t G uard Tel: 158 (Ali över Turkey)

■ T ou rism In fo rm a tio n Turizm Danışma

c r n n n n n ı M in is try o f C u ltu re and T o urism Kültür ve Turizm Bakanlığı B ahçelievler, ism et İnönü Bulvarı 5, Tel: 2 1 2 8 3 00 P rov in c ia l D ire c to ra te / A n k a ra II Tu rizm M ü d ü rlü ğ ü PERİ TOVVER HOTEL

SERGAH

G Ü L KON AK LA R I

CAPPA D O C IA (“ **)

H O TE L

(S)

Tel [384] 212 88 16 Fax [384] 213 90 28 Adres / Adresses Adnan Menderes

Tel [312] 310 85 00 Fax [312] 311 31 ( Adres / Adresses Çankırı Cad.

Tel [384] 353 54 86 Fax [384] 353 54 87 Adres / Adresses Sümer Mah.

No:48 Ulus/Ankara info@sergah.com http://www.sergah.com

50420 Mustafapaşa-Ürgüp Nevşehir info@rosemansions.com www.rosemansions.com / www.dinler.com

Blv.

Otel Cad. No: 13 Nar Kasabası Nevşehir info@pefitower.com http://www.perttcwer.com

(* * * * )

Eski Adliye Binası Anafartalar C ad, No: 6 5 Ulus, Tel: 3 1 0 6 8 18 To urism In fo rm a tio n Turizm Danışma M altepe G .M .K Bulvarı 121, Tel: 231 5 5 72 E s e n b o ğ a A irp o rt In te rn a tio n a l T e rm in a l / Esenboğa Havaalanı Dış H atlar Terminali Tel: 3 9 8 0 0 0 0 / 1 578 3 9 8 03 48

P E R İS S İA H O TEL

A N K A R A O Ğ U L TÜ R K

M E G A R E S İD E N C E

To urism P o liç e / Turizm Polisi

C A P P A D O C IA (****)

H O TE L (***)

H O TE L A NK A RA (S)

A nkara Em niyet M üdürlüğü,

Tel [384] 341 29 30 Fax [384] 341 45 24 Adres / Adresses

Tel [312] 309 29 00 Fax [312] 311 83 21 Adres / Adresses Rüzgarlı

Tel [312] 468 54 00 Fax [312] 468 54 15 Adres / Adresses

PK.68 50401 Ürgüp / Nevşehir info@perissia. com .tr http://www.perissia.com.tr

Eşdost Sok. No:6 Ulus reservation@ogulturk. com

Tahran Cad. No:5 Kavaklıdere

http://www.ogulturk.com

ankara@megaresidence.com http://w w w .megaresidence.com

Tel: 3 8 4 0 6 06

■ M u seu m s / Müzeler A n k a ra S ta te M u s e u m of P a in tin g an d S c u lp tu re A nkara Devlet Resim ve Heykel Müzesi O pera - Ulus, Tel: 3 1 0 2 0 94 0 9 .0 0 -1 2 .0 0 ; 1 3 .0 0 -1 7 .0 0 , clo s e d M o nd a ys / pazartesi kapalı This m useum , vvhich houses vvorks of Turkish p ainting and

R A D IS S O N SAS H OTEL,

C A P P A D O C IA CAVE

M U S E U M H O TE L

A N K A R A (****)

S U IT E S (S)

(S)

Tel [312] 310 48 48 Fax [312] 309 36 90 Adres / Adresses İstiklal Cad. No:20

Tel [384] 271 28 30 Fax [384] 2/1 27 99

Tel [384] 219 22 20 Fax [384] 219 24 44 Adres / Adresses Tekelli

06030 Ulus/Ankara info@radissonsas.com http://www.radissonsas.com

Adres / Adresses

iafferli Mah. Ünlü Sok. No: 19 Göreme Nevşehir

info@cappadociacavesui tes.com http://www.cappadociacavesuites.com

Mah. No. 1 50240 Uçhisar / Nevşehir info@museum -hotel .com http ://www. museum -hotel.com

scu lp tu re , also organizes tem p o ra ry exhibitions b y iocal and foreign artists. Türk resim ve p lastik sanatına ait yapıtların yer aldığı m üzede, yerli ve yabancı sanatçılara ait g eçici sergiler de düzenleniyor.

1 1 / 2 0 0 5 S K Y L IF E 1 4 3


GUIDE - KAPADOKYA ANKARA

A ta tü r k ’s M a u s o le u m

Her dönem in karakteristik

and d o c u m e n ts and certain

Anıtkabir M üzesi

örneklerle tem sil edildiği

personal o b je c ts re flectin g the

style hou se s dating a s far back

Anıtkabir Komutanlığı,

m ekânda, eski çağlara ait

p e rio d s o f th e first three

a s th e 17th century.

Anıttepe, Tel: 231 79 75

ça na k-çö m lekle r, tekstil üretim

presid e nts, Atatürk, İsm et İnönü

Asırlardır kentin bekçiliğini yapan

0 9 .0 0 -1 6 .0 0 ,

aletleri vb. eserler yer alıyor.

a nd C elal Bayar.

ve tarihi kentin tarihi kadar eski

Ö zgün eşyaları ile M e clis

olan Ankara Kalesi, kentin sem bolüdür. Kale içinde

o pen daily / her gün A m useum d evo ted to various

M T A , N a tu ra l H is to ry

Toplantı Salonu, A tatürk

o b je cts b elonging to A ta tü rk and

M useum

ilke ve inkılaplarının anlatıldığı

17.

the g ifts prese n te d to him by

MTA, Tabiat Tarihi M üzesi

odalar, ilk ü ç cum hurbaşkanının,

O sm anlı m im arisini yansıtan

visiting men o f State.

Eskişehir Yolu, Balgat,

A tatürk, İsm et İnönü,

A nkara evlerini görebilirsiniz.

A ta tü rk'e ait çeşitli eşyalar,

Tel: 2 87 3 4 3 0

Celal Bayar dönem lerini yansıtan

kendisini ziyaret eden yabancı

0 9 .0 0 -1 7 .0 0 , open daily / her gün

belgeler ile bazı şahsi eşyaları

B e y p a z a rı

devlet adamlarının sundukları

The m useum exhibits fossils,

sergileniyor.

L oca ted 9 9 km from Ankara,

W a r o f In d e p e n d e n c e

th e H ittites and Phyrgians. This charm in g d is tric t is fam ous for

arm ağanların sergilendiği bir

miııerals and rock examples

müze.

from ali geological eras. Here you

yüzyıldan bug ü n e kalan ve

Beypazarı's history g o e s b a c k to

can see the assem bled original

M useum

A ta tü r k a n d th e W a r o f

skeleton of the M araş elephant

K urtuluş Savaşı M üzesi

its historical houses, silver

In d e p e n d e n c e M u s e u m

(Elephas indicus) dating from the

I. Türkiye Büyük M illet M eclisi

c ra ftsm e n and fo r its carrots.

Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi

second half o f the first millenium

Binası C um huriyet C addesi

A nkara'ya 9 9 km uzaklıkta

Anıtkabir Komutanlığı

BC, and the fossilized footprints

N o: 14 Ulus, Tel: 3 1 0 71 4 0

bulunan Beypazarı'nın tarihi Hitit

Anıttepe, Tel: 231 79 75

found in Manisa belonging to

0 8 . 3 0 - 1 2 .0 0 / 1 3 .3 0 -1 7 .0 0 ,

ve Friglere kadar uzanır. Bu şirin

This m useum prese n ts the

people w ho lived in Anatolia

clo s e d M o nd a ys / pazartesi

ilçe, tarihi evleri, g üm ü ş işçiliği

b attle s of th e D ardanelles and

approxim ately 2 5 ,0 0 0 years ago.

kapalı.

ve havucu ile ünlüdür.

Sakarya, th e G reat O ffensive

Müzede, yerbilimlerinin tüm

and th e battle o f Dum lupınar

evrelerine ait fosil, mineral ve kaya

(d ub b e d th e Battle of the

örnekleri sergileniyor. Burada MÖ

■ S ig h ts e e in g Gezinti

H a c ıb a y ra m M o s q u e H acıbayram Camii

C om m a n d er-in -C h ief), to g e th er

1000. yılın ikinci yarısında yaşamış

A h i E lvan M o s q u e

Ulus, next to the tem p le of

w ith the fou n din g years of the

olan M araş filinin (elephas indicus)

Ahi Elvan Camii

A u g ustus / A ntik A ugustus

R epublic of Turkey and the

orijinal iskelet montesi ile yaklaşık

Ahi Elvan M ah. Pirinç Sok.

tapınağının yanı

p eriod o f A tatürk in a series of

2 5 bin yıl önce Anadolu'da

K oyun Pazarı

This m osque vvas built in the

striking displays.

yaşamış insanların, Manisa'da

The m osque vvas built after the

early 15th century in Seijuk style,

M üze; Ç anakkale, Sakarya,

bulunan fosil ayak izlerini

Seljuks, either in the Akhi or early

in honor o f Hacı Bayram Veli.

Büyük Taarruz ve Başkom utanlık

görebilirsiniz.

O ttom an periods (the end of the

15. yüzyılın başlarında, Hacı

14th and beginning of the 15th

Bayram Veli adına yaptırılan cam i, S e lçu k stilindedir.

m uharebelerini, Türkiye'nin kuruluş yıllarını ve Atatürk

M u s e u m o f A n a to lia n

century). The m osque’s pulpit is

d önem ini çarpıcı b içim de

C iv ilis a tio n s

interesting because of its w ood

sunuyor.

A nadolu M edeniyetleri M üzesi

carving and form.

R om a n B a th s / Roma Hamamları

G özcü Sok. No: 2 Ulus,

Selçuklulardan sonra Ahiler veya

Çankırı C addesi, Ulus,

Ç e n g e lh a n R a h m i M . K o ç

Tel: 3 2 4 31 6 0 -6 2

OsmanlIların ilk devirlerinde

0 8 .3 0

M useum

0 8.3 0 -1 7 .0 0 , open daily / her gün

(14. yy sonu. 15. yy başı)

c lo s e d M o nd a ys / pazartesi

Ç engelhan Rahmi M. Koç

Anatolian archaeological remains

yapılmıştır. Caminin minberi ahşap

kapalı

M üzesi S u te p e Mah. D epo Sok.

starting from the Palaeolithic

işçiliği ve şekliyle ilgi çekicidir.

The baths, built in the 3rd century

N o: 1 Altındağ, Tel: 3 0 9 6 8 0 0

Period are exhibited at the

- 1 2 . 3 0 / 1 3 .3 0 - 17.00,

AD in honor of Asklepion, the god

museum in chronological order,

A s la n h a n e M o s q u e

of medicine, sit on a platform

E th n o g ra p h ic M u s e u m

and include artifacts from the

A slanhane C am ii

about 2 .5 m above the Street.

Etnografya M üzesi

Neolithic city of Çatalhöyük, and

Ahi Ş erafettin Mah. Atpazarı

Caddeden 2.5 metre kadar

Talat Paşa Bulvarı Ülkü Sok.

sites dating from the Hittites and

Yokuşu

yükseklikte yer alan Roma

No: 4 O pera, Tel: 311 3 0 07

Urartians,

The interior o f th is 13th ce ntu ry

Hamamı, M S 3. yüzyılda sağlık

0 8 .3 0 -1 2 .3 0 ; 1 3 .0 0 -1 7 .0 0 ,

M üzede, aralarında Ç atalhöyük,

m o squ e is in co n tra s t to th e

tanrısı Asklepion adına yapılmış.

clo se d M o nd a ys / pazartesi

Hitit ve Urartulara ait buluntuların

restrained exterior, and it is one

kapalı

da yer aldığı A nadolu arkeolojik

o f th e m o s t beautifui exam ples

S t. P a u l’s C hurch (C ath o lic)

The m useum has exam ples of

eserleri, Paleolitik ç a ğd a n

o f S eijuk m o sques, The s tu c c o

A tatürk Bulvarı No: 118

Turkish art from the Seijuk

başlayarak günüm üze kadar

m ihrap vvith its fa ien ce m o saic is

Kavaklıdere (İn th e g rou n d s of

p erio d until th e present day.

kronolojik bir sırayla sergileniyor.

sp ecta cula r.

the Italian Em bassy),

13. yüzyılda yaptırılan cam inin iç

S ervice tim es: 18.00,

günüm üze Türk sanatından

M u s e u m o f th e R e p u b lic

mekanı, dış görünüşünün

S a tu rd ays and Sundays

örnekler sergileniyor.

C um huriyet M üzesi

mütevazılığına tezat, Selçuklu

Tel: 4 2 6 6 5 18

II, Türkiye B üyük M illet M eclisi

cam ilerinin en güzellerinden birini

G o rd io n M u s e u m

Binası C um huriyet C addesi,

teşkil eder. M ozaik çinili, alçı

S a m a n p a z a rı S y n a g o g u e

G ordion M üzesi

No: 2 2 Ulus,

mihrabı g öz kamaştırır

Sakalar M ah. Birlik Sok. 8,

M üzede S e lçu klu d önem inden

1 4 4 S K Y LI F E 1 1 / 2 0 0 5

there are a num ber o f O ttom an-

Y assıhöyük köyü Polatlı,

Tel: 3 1 0 5 3 61

Tel: 6 3 8 21 8 8

0 9 .0 0 -1 7 .0 0 , clo s e d M o nd a ys /

Sam anpazarı, Tel: 311 6 2 0 0 A n k a ra C ita d e l / A nkara Kalesi

0 8.3 0 -1 7.00. open daily / her gün

pazartesi kapalı

Hisarparkı C addesi

S t. N ic h o la s C h u rc h (A n g lic a n )

A ncie n t pottery, to o ls o f textile

The M eeting Hail of the

The ca stle, vvhich has guarded

Ş ehit Ersan C ad. No: 46,

p ro d u ctio n and o ther item s are

National A sse m bly vvith its

th e c ity for ce ntu rie s, is novv

Ç ankaya (İnside th e Em bassy of

exhib ite d here in a sp ace in

original fu rnishings. the

a Sym bol o f Ankara and its

G reat Britain)

vvhich exam ples typical of each

ch am b e rs w he re the A tatürk

h istory is as o ld as th e c ity itself.

S unday service at 1 0 .0 0

p eriod are represented.

reform s vvere ham m ered out.

Today vvithin th e c a stle vvalls

Tel: 4 6 8 6 2 3 0 / 3 2 85


TEB BİREYSEL

TEB'DEN BENZERSİZ BİR BİRİKİM DEĞERLENDİRME HİZMETİ

U zm anlarım ız önce sizi tanıyor, sonra da sizin risk profilinize en uygun fonu öneriyor. Piyasaları sürekli takip ediyor. Seçtiğiniz fon öyle olduğu gibi durm asın, size kazandırsın diye piyasa koşulları değiştikçe onlar da yeni çözüm ler üretiyor, taktik değiştiriyor. Yani birikim lerinizi en verim li şekilde değerlendiriyor. Biz bu hizm ete kısaca “T a k T ik ” diyoruz. Ayrıntılı bilgi için: w w w .teb.com .tr ya da 444 O 666 T E B Portföy Yönetimi A.Ş. taralından yönetilen fonlarımız tüm T E B Şubelerinde.

BNP PARIBAS ORTAKLIĞI

TEB


Embassies / Elçilikler ■ Afghanistan

IH

Estonia

/ Afganistan

I Çankaya, 1 Tel: 442 25 23

|H S H I J

| H H İ H

Lithuania / Lıtvanya Gaziosmanpaşa. Tel: 447 07 66

Slovak Cumhuriyeti Kavaklıdere, Tel: 467 50 75

Slovak Republic

Macedonia / Makedonya Gaziosmanpaşa. Tel: 446 92 04-05

Slovenia / Slovenya Gaziosmanpaşa, Tel: 405 60 07

Algeria

Çankaya, Tel: 468 77 19

France Fransa Kavaklıdere. Tel: 455 45 45

Malaysia / Malezya Gaziosmanpaşa, Tel: 446 35 47-8

South Africa / Güney Afrika Gaziosmanpaşa. Tel: 446 40 56

Argentina

Georgia

Mexico Meksika Çankaya. Tel: 442 30 33

South Korea Güney Kore Çankaya, Tel: 468 48 21-23

Federal Rep. of Germany

Moldova

Almanya Kavaklıdere, Tel: 455 51 00

Gaziosmanpaşa. Tel: 446 55 27

Spain / Ispanya Çankaya. Tel: 438 03 92

Cezayir

/ Gürcistan Çankaya, Tel: 442 65 08

Avustralya Gaziosmanpaşa, Tel: 459 95 00

Greece :Yv

Austria

Tel: 436 88 60

Azerbaijan /

Hungary / ■ ■ ■ ■

'<T,a

Macaristan

' :■ ' 1 *

Tel: 442 22 73

India

Mongolia

Yunanistan

Avusturya Kavaklıdere. Tel: 419 04 31-33 Azerbaycan Oran, Tel: 491 16 81-83

H M f flü l1

Çankaya. Tel: 441 38 84-85

Morocco / Fas Gaziosmanpaşa, Tel: 437 60 20-21

Svveden

Netherlands

Çankaya. Tel: 438 21 95-98

Hollanda Yıldız, Tel: 409 18 00

Belarus / Beyaz Rusya Çankaya Tel: 441 67 6 9 -7 0

Indonesia Endonezya Çankaya, Tel: 438 21 90-92

Yeni Zelanda Kavaklıdere, Tel: 467 90 54

Belgium / Belçika Gaziosmanpaşa Tel: 446 82 50

Kavaklıdere. Tel: 468 28 21 (pbx)

Bosnia & Herzegovia

Coordination Bureau of lraq

Bosna Hersek Gaziosmanpaşa, Tel: 427 36 02

Iran

Hindistan

Sudan

Moğolistan

Gaziosmanpaşa, Tel: 446 79 77

Bangladesh Bangladeş Çankaya. Tel: 439 27 50-51

Brazil / Brezilya Gaziosmanpaşa. Tel: 448 18 40-4 1 -4 3

1 İsveç Kavaklıdere, Tel: 466 45 58 (pbx)

ca

Switzerland İsviçre Kavaklıdere, Tel: 467 55 55-56

New Zealand

Syria

Suriye Çankaya, Tel: 440 96 57-58

Norvvay Norveç Çankaya. Tel: 405 80 10

Tacikistan Gaziosmanpaşa, Tel: 446 16 02

Oman / Umman Gaziosmanpaşa, Tel: 447 06 30-31

Thailand

Irak Koordinasyon Bürosu Gaziosmanpaşa. Tel: 468 74 21

Ireland İrlanda Gaziosmanpaşa. Tel: 446 61 72

Pakistan

Tunisia

Gaziosmanpaşa. Tel: 427 14 10-13

Iran

SIS

Tajikistan

/ Tayland Gaziosmanpaşa, Tel: 467 34 09

/ Pakistan

Tunus Gaziosmanpaşa. Tel: 437 78 12

State of Palestine

Bulgaria / Bulgaristan Kavaklıdere. Tel: 467 20 71

Israel ' İsrail Gaziosmanpaşa, Tel: 446 36 05

Canada Kanada Gaziosmanpaşa, Tel: 459 92 00

Italy

İtalya Kavaklıdere, Tel: 426 54 60-63

Philippines / Filipinler Gaziosmanpaşa, Tel: 446 58 31

Türkmenistan

Chile

Şii Gaziosmanpaşa, Tel: 447 35 82

Japan

/ Japonya Gaziosmanpaşa. Tel: 446 05 00

Poland Polonya Kavaklıdere, Tel: 467 56 19

Ukraine Ukrayna Çankaya, Tel: 441 54 99

China / Çın Halk Curt Gaziosmanpaşa, Tel: 436 06 28

Jordan

Ürdün Çankaya, Tel: 440 20 54

Portugal / Portekiz Gaziosmanpaşa, Tel: 446 18 90-91

United Arab Emirates

Croatia Hırvatistan Gaziosmanpaşa, Tel: 446 08 31

Kazakhstan Kazakistan Oran. Tel: 491 91 00 (pbx)

Qatar

I I

Cuba Küba Çankaya, Tel: 442 89 70-71

| Kuvvait

Czech Republic

1 Kyrgyz Republic

Çek Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa. Tel: 446 12 44

Kırgızistan 1 Yıldız, Tel: 491 35 06

Denmark Danimarka Gaziosmanpaşa, Tel: 468 77 6 0 (5 Lines) Egypt / Mısır Kavaklıdere. I Tel: 468 22 40

1 46

H H

Finland Finlandiya Gaziosmanpaşa, Tel: 426 19 00

Australia /

m

|

Albania / Arnavutluk Çankaya, Tel: 441 61 03

Arjantin Gaziosmanpaşa. Tel: 446 20 61-62

g

Estonya

Gaziosmanpaşa. Tel: 405 69 70

S K Y L IF E 1 1 / 2 0 0 5

1Kuveyt Gaziosmanpaşa, 1 Tel: 445 05 76-80

TT

Lebanon

___ ■

■ ■ ■ ■ H m

Lübnan

Gaziosmanpaşa. Tfil; 446 74 85-8

Libya Çankaya, Tel: 438 11 10-14

Turkish Rebuplic of Northern Cyprus / Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti

Filistin, Gaziosmanpaşa, Tel: 436 04 23

Gaziosmanpaşa, Tel: 446 01 85 / Türkmenistan Çankaya, Tel: 441 71 22-24

Birleşik Arap Emirlikleri Gaziosmanpaşa, Tel: 447 68 61-62

/ Katar Oran. Tel: 441 13 65

United Kingdom / Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Çankaya. Tel: 455 33 44

Romania ' Romanya Çankaya. Tel: 427 12 43

Amerika Birleşik Devletleri Kavaklıdere. Tel: 455 55 55

United States of America

The Russian Federation

Uzbekistan

Rusya Federasyonu Çankaya, Tel: 4 3 9 21 22

Özbekistan Çankaya, Tel: 441 38 71-72

Saudi Arabia

Venezuela

Suudi Arabistan G.O.P. Tel: 468 55 40-42

Çankaya, Tel: 439 31 98

|

Serbıa and Montenegro

I

Sırbistan-Karadağ Kavaklıdere. Tel: 426 02 36

I Yemen _________

Gaziosmanpaşa, Tel: 446 31 78


FLO AYAKKABI

ALIŞVERİŞ MERKEZİ

Topraklayın!

FLEXALL‘ A N T I S T A T I C'

Sadece Flo mağazalarında! Sentetik tabanlı ayakkabı, giysi, halı vs gibi nedenlerle vücudumuzda biriken statik enerji baş ağrısı, kramplar, stres ve sinirlilik

gibi rahatsızlıklara neden olabilir. Türkiye’nin

Ayakkabı Alışveriş Merkezi Flo, vücudunuzda biriken elektriği otomatik olarak topraklayan antistatik özellikli bir ayakkabı sunuyor. F le x a ll’dan A ntistatic. Topuğuna yerleştirilen antistatik deşarj ünitesi, elektriğin vücuttan doğal yolla atılmasını sağlıyor. Flexall'ların birbirinden şık kadın ve erkek modelleri Flo mağazalarında sizleri bekliyor. www.flo.com.tr


ANKARA ’Öl T m Salı? Ofisi Hafif M elro

(Turkish Airlines

(UghtTube)

ESENBOĞA H A V A L İM A N I (A IR P O R T )

Sales O f fke)

Melro

Cadde (Road)

(Metro) Demiryolu

Hafif M elro Durağı (LlçhtTubeSlop)

(Railvvay) Oloyol

M elro Duracı (M elro Stop)

(Motorvvay) Devlet Yolu

Tramvay Durağı (TramvvayStop)

(State Road) Otoyol Numarası

Tren Durağı (TrainStation)

(RoadNumbers)

GUZELYUÎ

ru K seu IATORYI

kĞLARt

YAYLA

AVCILAR KAYAL.

rGÜLPINAR

:m r e '

»YUNUS E M R E ■NIÇAt ÇAM LIK, /e m e t g ü l GAYRÇT KAZI

.Ç A L IŞ]

G Ü LSI LKÖPRl H Ü SE ’rfNCa

' SIĞINA» İÇ KALEj

E M N İYE T,

>PRAKLIK ?EH IT < OPEL 1AR T (j İNAN

KEMAL

/ÇANKAYA

(r^ ak

/ [SM A N P/ JYUKj

'ILDIZEN

İLKER ISE jt/U L U Ç


LEASİNG Re-CYCLE

"'"►büyüme "* f i n a n s m a n ""*• y a t ı r ı m

ü r e t i m »*• kar

b ü y ü m e "*• f i n a n s m a n

Yatırım d ö n g ü n ü zü tam am lıyoruz...

02 1 2

Ly

( ğ

)

0 6

YAPI^CKREDİ LEASİNG w w w .y k le a s in g .c o m

4

YAPI KREDİ FİNAN SAL K İR ALAM A A .O . G e n e l M ü d ü r lü k : B ü yü kd e re Cad. N o: 161 Z in c irlik u y u 3 4 3 8 7 İs ta n b u l, Tel: (0 21 2 ) 3 3 6 6 0 0 0 p b x Faks: (0 2 1 2 ) 2 1 6 96 A d a n a T e m s ilc iliğ i: İn ö n ü Cad. Yapı Kredi H an N o. 73 Kat: 4 0 1 0 1 0 A dana, Tel: (0322) 363 18 59 (2 Hat) Faks: (0322) 363 18 A n k a ra T e m s ilc iliğ i: A ta tü rk B ulvarı N o: 93 Kat: 5 Kızılay 0 6 4 2 2 A n k a ra , Tel: (0 3 1 2 ) 4 3 5 31 33 Faks: (0 31 2 ) 4 3 5 17 Bursa T e m s ilc iliğ i: Ulubatlı Haşan Bulvarı No: 59 Kat: 5 Osm angazi 16105 Bursa, Tel: (0224) 271 49 73 (2 Hat) Faks: (0224) 271 49 İz m ir T e m s ilc iliğ i: Gazi B u lva rı N o: 1 /A Kat: 4 1. K o rd o n 3 5 2 1 0 İzm ir, Tel: (0 2 3 2 ) 441 01 17 Faks: (0 2 3 2 ) 441 01

15 61 90 76 15


■ H otels / Oteller

LU

O o

N

ALTIN Y U N U S

CROVVNE P LA ZA İZ M İR

H O LİD A Y R ESO R T (HV1)

( .....)

Tel [232] (232] 723 12 50 Fax [232] 723 22 52 Adres / A dresses Boyalık Mevkii. Çeşme İzmir info@altinyunus.com .tr http://www.altinyunus.com.tr

D

K O R U M A R H O TEL

R IC H M O N D PAMUKKALE

r*~ )

TER M A L (****)

Tel [232) 292 13 00

Tel [256)618 15 30

Tel [258] 271 42 94 pbx

Fax [232] 292 13 13

Fax (256) 618 11 10

Fax [258] 271 40 78-271 43 05

A d res / A dresses inciraltı Mah. 10 Sokak, No: 67 Balçova reservation@cpizmir. com

A d res / Adresses Gazi Beğendi

A d res / A dresses

Mevkii 09400 Kuşadası/TÜRKİYE info@korumar. com .tr

Karahayıt Pamukkale Denizli info@richmondhotels.com.tr

http://wvwv.cpizmir.com

http://www.korumar.com.tr

http://www.richmondhotels.com.tr

O

ÛC <

A O U A F A N TA S Y A O U APA R K

FA N TA SIA H O TE L DE LUXE

R IC H M O N D EPH ES U S

B ALÇO VA TE R M A L

& C LU B O TEL (*****)

K U ŞA D ASI (*****)

R E S O R T (*****)

H O TE L (***)

Tel [232] 893 11 11 (pbx)

Tel [256] 622 05 50-622 06 00

Tel [232] 893 10 60

Tel [232] 259 01 02

Fax 232] 893 11 10

Fax 256] 622 07 65

Fax 232} 893 10 54-55

Fax [232] 259 08 29

A d res / Adresses Ephesus Beach

Adres / Adresses Yavansu Mevkii, Söke

Adres / Adresses

A d res / Adresses Hüseyin öğütcen

(Pamucak Oteller Bölgesi) Selçuk

Yolu, 5. Km. PK 134 90400 Kuşadası info@fantasia .com.tr http://w ww. fantasia.com .tr

Pamucak-Selçuk ephesus@richmondhotels.com.tr

Cad. No:2 35330 Balçova/lzmir

info@aquafantasy.com http://www.aquafantasy.com

http ://www. richmondhotels.com .tr

http://www.balcovatermal.com

C LU B ILIC A HO TEL

G R A N D BLUE SKY

SÜRMELİ EFES RESORT HOTEL

İZ M İR PALAS O TEL

r*~ )

IN T E R N A T IO N A L

& CONVENTION ÇENTER (*"**)

r*)

Tel [232] 723 31 31

Tel [256] 612 77 50

Tel [232] 893 10 96

Tel [232] 465 00 30

Fax [232] 723 34 84

Fax [256] 612 42 25

Fax [232] 893 11 29

Fax [232] 422 68 70

A d res / A dresses Boyalık Mevkii Ilıca Çeşme info@ilicahotel.com http://www,ilicahotel.com

A d res / Adresses Kadınlar Denizi

Adres / Adresses Efes Antik Şehir Plajı

A d res / A dresses

Kuşadası/Türkiye bluesky@grandbluesky.com http://www.grandbluesky.com

Pamucak Mevkii. 35920 Selçuk/İzmir salesefes@surmelihotels.com http ://www. surmelihotels.com

Vasıfçınar Bulvarı No: 2 Alsancak info@izmirpalas. com .tr http://w ww.izmirpalas.com .tr

info@balcovatermal.com

© Telephone: In te rn a tio n a l c o d e fo r T u rke y: 90. İzmir area code: 232. Kuşadası (area code for province of Aydın): 256. For intercity calls within T u rk e y firs t d ia l 0 , then the area code, and then the local number. F o r in te m a tio n a l c a lls first dial '00'.

150

S K Y L IF E 1 1 / 2 0 0 5

COLO SSAETHERM AL

H İLTO N İZ M İR

H O TEL C LU B PH O K AIA

KİLİM O TEL

H O TEL (* ** " )

r***)

r **)

r*)

Tel ;258] 271 41 56 pbx

Tel [232] 497 60 60

Tel [232] 812 80 80

Tel [232] 484 53 40

Fax [258] 271 42 50

Fax [232] 497 60 C

Fax [232] 812 78 87

Fax [232] 489 50 70

Adres / A dresses

Adres / A dresses

Adres / Adresses

A d res / Adresses Atatürk Blv. Kazım

Karahayıt - Pamukkale Mevkii/DENİZU colossae@colossaehotel .com

Gaziosmanpaşa Bulvarı 7. 35210 sales.izmir@hilton. com

II.Mersinaki Koyu İzmir/Foça

Dirik Cad. No :1 Alsancak/lzmir

http ://w w w .colossaehotel .com

http://www.izmir.hilton.com

hotelclubphokaia@superonline.com http://www.phokaia.com

kilim@kilimotel .com .tr http://www.kilimotel.com.tr


■ E m erg en cy A m b u la n c e Tel: 112 (Ali över Turkey) P o liç e Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire Tel: 110 (Ali över Turkey) T o u ris m p o liç e Tel: 5 2 7 4 5 0 3 G e n d a rm e Tel: 156 (Ali över Turkey) C o a s t G u ard Tel: 158 (Ali över Turkey)

■ T ourism In fo rm atio n Turizm Danışma A dnan M e n d e re s A irp o rt

B e rg a m a M u s e u m

c o s tu m e s and cam el

B a lç o v a T h e rm a l S p rin g s

Bergam a M üzesi

accesso rie s.

Balçova Kaplıcaları

Zafer Mah.,

Arkeoloji M üzesi'nin yanında yer

İzmir p rovin ce a bo u n ds in

C um huriyet C ad.

alan m üzede, Bergam a ve

m ineral and therm al springs,

No: 6 Bergam a,

G ö rd e s halı koleksiyonu, yöresel

th o s e at Balçova being ju s t 15

Tel: 631 2 8 83

kıyafetler ve develere takılan

kilo m e te r from th e c ity centre.

0 8 .0 0 -1 2 .0 0 / 1 3 .0 0 -1 7 .0 0 ,

aksesuvaların da ye r aldığı

İzmir çe vresin d e ç o k sayıda

c lo s e d M o nd a ys / pazartesi

geleneksel el sanatları

kaynak suyu ve kaplıca

kapalı

sergileniyor.

bulunuyor. Bunlardan Balçova

co lle ctio n of m aterial from

M u s e u m o f P a in tin g an d

sa d e ce 15 km uzaklıkta ve kent

Sto n e Age to Byzantine tim es,

S c u lp u re

içi to p lu taşım a araçlarıyla

is in th e ce ntre of th e m odern

İzmir Resim ve Heykel Müzesi

ulaşm ak m üm kün.

tow n.

M ithat Paşa Cad.

Ş ehir m erkezinde yer alan

N o: 9 4 Konak,

B e a c h e s / Plajlar

m üzede. Erken Tunç

Tel: 4 8 2 0 3 93

The p rovin ce o f İzmir h as a huge

dön e m ind e n Bizans’a kadar

0 8 .0 0 -1 7 .0 0 ,

co astlin e on the A egean, vvith

d e ğ işik dön e m lere ait arkeolojik

c lo s e d S u ndays / pazar kapalı

b e a c h e s and areas for

To urism İl Turizm M üdürlüğü Tel: 4 8 3 51 1 7 -4 8 3 6 2 16 A lsancak Tel: 4 4 5 73 9 0 - 4 8 9 9 2 78 Bergam a, Tel: 631 2 8 51 Ç eşm e, Tel: 7 1 2 6 6 53 Foça, Tel: 8 1 2 12 22 S elçuk. Tel: 8 9 2 6 3 2 8 - 8 9 2 6 9 45 To u ris m P o liç e / Turizm Polisi Turizm Ş u b e M üdürlüğü, Tel: 4 1 7 3 7 85

vvatersports easily a c c e s s ib le

eserler sergileniyor. Ö d e m iş A rc h e o lo g ic a l

from th e c ity b y private o r pub lic

Ephesus M useum

M useum

tra n sp ort from Ü çkuyular b us

Efes M üzesi

Ö d e m iş Arkeoloji M üzesi

station. G o o d b e a ch e s include

Ata tü rk M ahallesi,

Birgi yolu,

S e lçu k-P a m u cak, Urla,

Kuşadası C ad d e si, Selçuk,

No: 8 8 Ö dem iş,

G u lba h çe , Ç eşm e - Ilıca,

Tel: 8 9 2 6 0 10

Tel: 5 4 5 11 84

A ltınkum , F oça and Dikili.

0 8 ,3 0 -1 2 .0 0 / 1 3 .0 0 -1 6 .3 0 ,

0 8 . 0 0 - 1 2 .0 0 /1 3 . 0 0 - 1 6 .3 0 ,

Ege D enizi'ne ç o k uzun kıyısı

o pe n d aily / her gün açık

c lo s e d M o nd a ys / pazartesi

bulunan İzmir'in plajları su

The m o st visited m useum in

kapalı

sporlarına da olanak tanır. Plajlara özel araçla ya da

Tel: 2 7 4 22 14 - 2 7 4 21 10 P rov in c ia l D ire c to r of

kaplıcaları kent m erkezine

The m useum w ith a large

İzmir exhib its artifa cts fo u n d in

The m useum is 6 0 km e a st of

e xcava tio n s o f th e ancie n t city of

İzmir and d isp la ys regional

Ü çkuyular garajından kalkan

Ephesus. The m useum is

a rtifacts.

taşıtlarla rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

orga n ised into th e Hillside

İzmir'in 6 0 km d o ğ u s u n d a yer

S e lçu k-P a m u cak, Urla,

H ou se s and the H ouse A rtifa cts

alan m üzede bölgeye ait

G ülba h çe , Ç eşm e-llıca,

R oom , the C oin s and Treasury

etnografik ve arkeolojik eserler

Altınkum , Dikili ve Foça,

S ectio n, th e To m b A rtifa cts

sergileniyor.

R oom and the E m peror C ults R oom , and there are num erous

■ S ig h ts e e in g Gezinti

A rc h e o lo g ic a l M u s e u m A rkeoloji M üzesi Bahri Baba Parkı, Konak, Tel: 4 8 3 7 2 54 0 9 .0 0 -1 2 .0 0 / 1 3 .0 0 -1 7 .0 0 , clo s e d M o nd a ys / pazartesi kapalı The m useum hou se s a su pe rb c o lle c tio n o f a ntiquities inclu d in g th e sta tu e s of P oseidon and D em eter that o noe s to o d in the A gora of

B irg i Ç a k ıra ğ a M a n s io n Birgi Çakırağa Konağı

a rchite ctura l ele m e n ts and

■ M u seu m s / Müzeler

kum sallarının güzelliği ile öne çıkanlar plajlar arasındadır.

R oom , th e E phesus Artem is

scu lp tu re s in the inner and

A ls a n c a k O u a rte r

Birgi, Ö dem iş

Central gardens.

This p erfe ctly lovely quarter

Tel: 531 5 2 0 5

İzmir’in en ç o k ziyaret edilen

c o n ta in s re sto red traditional

0 8 . 0 0 - 1 2 .0 0 / 1 3 .0 0 -1 7 .0 0

m üzesinde Efes a ntik kentinde

hou se s as w ell as

c lo s e d M o nd a ys / pazartesi

yapılan kazılarda bulunan eserler

a m use m e n ts and e ntertainm ent

kapalı

sergileniyor. Yam aç Evler ve Ev

inclu d in g bars, ca fe s and

Çakırağa M ansion is one o f the

Buluntuları Salonu, Sikke ve

restaurants.

rare build in g s in th e uniq u e

Hazine Bölüm ü, M ezar

Kentin en canlı eğle n ce ve

Aegean style a rchite cture

Buluntuları Salonu, Efes Artem isi

tica ret m erkezlerinden biri olan

th a t has b een preserved

Salonu, İm parator Kültleri Salonu

bu p op ü ler b ölg e de restore

to th is day. E specially the

olarak düzenlenen müzenin iç ve

e dilm iş ç o k sayıda Levanten ve

vvoodcarving and th e panoram as

orta bahçe lerin de d e çeşitli

Rum evleri de bulunuyor.

d e p ic te d on th e vvalls are outsta n din g .

mimari eserler ve heykeller yer alıyor.

A s a n s ö r (E le v a to r)

Ege B ö lg e si'n e özgü mimari

L oc a te d in th e heart o f İzm ir's

üslubu günüm üze kadar

ancie n t Sm yrna.

E th n o g ra p h ic M u s e u m

o ld Jevvish quarter, th e elevator

korunm uş end e r yapılardan birisi

D eğerli antika eserlere sahip

Etnografya Müzesi

is h ou se d in a 5 0 m high brick

olan Ç akırağa Konağı, özellikle

olan m üzenin koleksiyonu içinde,

Bahri Baba C addesi

tovver vvhich co n ta in s a ca fe on

zam anında a ntik Sm yra kentinin

ahşa p işçiliği ve duvarlarına

No: 4 Konak,

th e to p flo o r and exhibits the

resim lenen panoram alarıyla

Tel: 4 8 3 72 54

original h ydra u lics o n th e g round

d ikka t çekiyor.

0 9 . 0 0 - 1 2 .0 0 / 1 3 .0 0 -1 7 .0 0 ,

floor.

clo se d M ondays / pazartesi

E skiden M usevi M ahallesi olarak

B ird P a ra d is e

kapalı

da anılan tarihi bir sem tte

Kuş C enneti

agorasında duran Poseidon ve D em eter heykellerini de görebilirsiniz.

A ta tü rk M u s e u m

The E thnographic M useum that

bulunan Asansör,

S ituated o n th e o utskirts o f the

A ta tü rk Müzesi

is situ ate d next to th e

51 m etre yü ksekliğindeki bir

city, it c o n s is ts o f islets,

Birinci K ordon, 148,

A rch ae o log y M useum co nta in s

kulenin içinde ye r alıyor. Üst

m arshes, d elta s and meadovvs.

Tel: 4 6 4 4 8 05

fo lklo ric arte fa cts, w h ich inclu d e

katta bir restoran, giriş katında

A t va rio u s tim es of ye ar över

0 9 .0 0 -1 7 .0 0 , clo se d M ondays

a fine c o lle ctio n o f B ergam a and

ise asansörün orijinal düzeneği

1 90 s p e cie s o f bird can b e seen

pazartesi dışında her gün

G ö rd e s carpets, traditional

bulunuyor.

here. 1 1 / 2 0 0 5 S K Y LI F E 151


GUIDE

Adalar, sazlıklar, deltalar ve

K a d ife k a le F o rtre s s

ayakta duran sağlık m erkezi her

O nly o pen on prinoipal feast days.

gözalabildiğine uzanan

Kadifekale

gün 8 .3 0 -1 8 .3 0 arasında ziyarete

Yalnız b üyü k bayram larda açık.

d üzlüklerde 190'ı aşkın türde

The fo rtre ss overlooking İzmir has

açık.

m ilyonlarca kuşu barındırdığı için

se ctio n s datin g from H ellenistic,

dünya ça pında b ir ‘kuş cenneti'

Rom an and Byzantine tim es.

sayılıyor.

The 2 0 -2 5 m etre high vvalls vvere

AROUND

İZMİR

originally 6 km in length. Today

M ithatpaşa C ad ., 265 Tel: 4 2 5 16 28

H is a r M o s q u e H isar Cam i

E p h e s u s / Efes

the fortress is a fam ous excursion

H asanağa M ah. H isarönü Mevkii

H o u s e o f th e V irg in M a ry

VVİthin e asy reach o f İzmir

sp o t vvith pleasant te a gardens,

8 9 9 Sok. Konak

Efes, S elçuk,

(72 km) and Kuşadası (18 km),

co m m an d ing a fa b u lo u s view of

The m o squ e vvas c o n s tru c te d in

Tel: 8 9 2 6 0 0 8

the s p e cta cu la r build ln g s and

th e city.

th e 16 th ce ntu ry and is one o f the

stre e ts of ancient Ephesus have

İzmir'in içinde, kente hakim bir

m o st im posing in İzmir. The

an unfo rge ttab le charism a.

te p e de ki bu kale H elenistik,

interior is one o f th e b est

Established in 3 0 0 0 BC

Rom a ve Bizans izlerini taşıyor.

exam ples o f O ttom an d ecorative

and inclu d in g rem ains from the

Yüksekliği 2 0 -2 5 m etre olan

art, The vvooden m im ber is inlaid

lonic, Lydian, Roman,

duvarlarının uzunluğu eski

vvith m o th e r-o f-p e a rl.

Byzantine and Seijuk periods,

d ön e m lerd e 6 km 'yi buluyordu.

16 yüzyılda inşa edilen cam i,

Ephesus is a sigh t not to be

G ünüm üzde ça y bahçeleri ve

İzmir’in en gösterişli cam ilerinden

m issed, İn nearby S e lçu k th e re is

o la ğanüstü kent manzarasıyla ünlü

biridir, iç m ekân Osm anlı süslem e

th e b asilica of St. John

bir gezinti yeri,

sanatının en güzel örneklerinden

(6th century), a su p e rb m useum

birini sergilem ektedir. A hşap

and İsa Bey M o sgu e . A lso in the

K ü ltü rp a rk

vicin ity is th e H ouse of the Virgin

The huge K ültürpark in th e city

Mary, and the C ave o f th e Seven

ce ntre is one o f th e m o st densely

K e m e ra ltı M o s q u e

Sleepers.

m inberi se de f kakmalıdır.

N ö tre D a m e d e L o u rd e s (C a th o lic ) 81 S okak, 10, G öztepe, Tel: 2 4 6 11 45 O p e n daily / Her gün açık. N ö tre D a m e d e S t. R o s a re i (C a th o lic ) 1481 S okak, 8, Alsancak, Tel: 421 6 6 6 6 O p e n daily. / Her gün açık. S a n ta M a ria (C a th o lic ) Halit Ziya Bulvarı, 6 7

g reen areas in İzmir, covering 3 0

Kemeraltı Camii

İzm ir'den (72 km) ve

h ectares, VVİthln it there is a zoo,

The e ntrance to Kemeraltı Bazaar

Kuşadası’ndan (18 km) kolaylıkla

an artificial lake, an o pe n -a ir

/ Kem eraltı çarşı girişi

ulaşılabilen o lağanüstü ilginç,

theatre, sp orts and entertainm ent

This 17th ce n tu ry s tru ctu re has

ca dd e leri ve yapılarıyla bugün de

facilities, a nd it is th e main

beautifui illum inations datin g from

benzersiz b ir atm osfere sahip antik

recreation area for th e oltizens of

th e 18 th century.

kent, M Ö 3 0 0 0 yıllarında kurulan

İzmir. This has b een th e venue of

17. yüzyılda inşa edilen yapının

Tel: 341 0 6 16 O pen daily / H er gün açık.

Tel: 4 8 4 8 6 32 O p e n daily / Her gün açık. S t. A n th o n y o f P a d u a (C a th o lic ) 1 61 0 S okak, 5, Bayraklı,

ve lon, Lidya, Rom a, Bizans,

the International İzmir Fair every

18. yüzyıldan kalm a kalem işi

Selçuklu dönem lerinin izlerini

A u g ust since 1936,

süslem eleri görülm eye değer.

taşıyan Efes’i gezm eye m utlaka

3 0 hektarlık Kültürpark, İzmir’in

vakit ayrılmalı. Efes’in ço k

kent içinde yeşilin en yoğun

S a le p ç io ğ lu M o s q u e

Ş ehit N evres Bulvarı, 29,

yakınında St. Jean Bazilikası,

o lduğu alanlarından biridir.

S ale p çioğ lu Camii

A lsancak,

M eryem Ana Evi, Yedi Uyurlar

Hayvanat b ahçesi, ya pa y gölü,

8 5 0 Sok. No. 4 8 Konak

Tel: 4 8 4 5 3 6 0

M ağarası, S e lçu k Isa Bey Camii

açık hava tiyatrosu, sp o r ve

Izm ir's largest d o m e d m o squ e w as

O p e n daily / Her gün açık.

gibi b aşka tarihsel ve turistik gezi

e ğ le n ce te sisleriyle İzmirlilerin

built by S ale p çizad e Hacı A hm et

yerleri bulunuyor.

başlıca rekreasyon alanıdır. Park,

Efendi in 19 0 6 and fea tu re s an

1 93 6 yılından beri her yıl ağu stos

elegant s len d e r m inaret.

1 39 0 S okak, 4,

ayında düzenlenen Uluslararası

1 906 yılında S ale p çizad e Hacı

A lsancak

M eryem Ana Evi

İzmir Fuarı'na d a ev sahipliği

A hm et Efendi tarafından İzmir'in en

The Virgin Mary cam e to Ephesus

yapıyor.

H o u s e o f th e V irg in M a ry

vvith St. John, and spent the

152

B e t Is ra e l S y n a g o g u e

■ M o s q u e s Camiler

remainder of her life here. The

P e rg a m u m / Bergam a

house built ın the 4th century at the

The ruins o f Pergam um , a m ajör

place vvhere she died vvas recog-

ce ntre of civilisation of the a ncient

nised as a shrine by the Vatican in 1957, M ass is celebrated here

S t. J o h n ’s C a th e d ra l (C a th o lic )

S haar A sham ayan S ynagogue

büyük kubbeli cam isi olarak inşa

S in y o ra iv e r e t S y n a g o g u e

edilen yapı, ince yapılı, zarif bir

9 2 7 Sok, 7 Mezarlıkbaşı

m inareye sahip. S t. J o h n (A n g lic a n ) Ş a d ırv a n M o s q u e

Talatpaşa Bulvarı,

vvorld, are situ ate d 105 km from

Şadırvan Camii

A lsan ca k

İzmir. The a cro p o lis and

A hm etağa Mah. Şadırvanaltı Mevki

Tel: 4 6 4 5 7 52

every morning at 7 .3 0 and on

am phitheatre p e rch e d o n a

9 1 2 S ok. Konak S t. J o h n th e B a p tis t (C a th o lic )

Sunday mornings at 10.30.

tovvering hilltop, and on the

Şadırvan M o sq u e is one o f the

Aziz Yuhanna ile birlikte Efes'e

outskirts of the to w n of

m o squ e s on th e o ld inner harbour

K em alpaşa C a d ., 15, B uca

gelen M eryem Ana'nın hayatının

Bergam a the Asklepion or health

fro n t and g ets its nam e from the

Tel: 4 2 0 0 8 42

son dön e m ini geçirip ö ldüğü yerde

ce ntre d ed ica te d to A sklep io s the

fou n ta in s underneath and next

O p e n daily / H er gün açık.

4. yüzyılda inşa edilen ev. 1 95 7 'd e

g o d o f health are in a rem arkable

to it.

V atikan’ın onayından

State o f preservation.

Eski iç lim an kıyısındaki cam ilerden

sonra kutsal ziyaret yeri olan

The site is o pe n daily betvveen

biri olan Şadırvan Camii, adını

1 72 9 S okak, 5 3

M eryem Ana Evi ve Kilisesi

0 8 .3 0

yanında ve altında bulunan

Karşıyaka

İzmir’den 8 0 km, antik Efes

İzmir'in 105 km kuzeyindeki bu

şadırvanlardan alıyor.

Tel: 3 6 4 3 6 22

kentinden 7 km uzaklıkta, çam ,

ilçe sind e a ntik çağın büyük

çınar ve zeytin ağaçlarıyla bezeli

uygarlık m erkezi P ergam on'un

yü ksek bir te p e olan Bülbül

kalıntıları bulunuyor. G örkem li bir

and 1 8.3 0.

S t. H e le n (C a th o lic )

O ctob e r-M a y, Ju ne -S e p te m be r.

■ C h u rch es and s yn ago g u es Kiliseler ve sinagoglar

E kim -M ayıs, Haziran-Eylül. S t. M a ry M a g d e le n a

D ağı'nda bulunuyor.

te p e de ki a kropolis ve am fiteatrın

H er sabah 7 .3 0 'd a , pazar

yanı sıra, ilçenin girişinde sağlık

sabahları 1 0 .3 0 'd a a y in

Tanrısı A sklep io s adına inşa edilen

A ya F o tin i (O rth o d o x )

H ürriyet C ad. 18,

düzenleniyor.

ve g ün üm üzde bütün özellikleriyle

A lsancak, Tel: 421 6 9 92

B ornova

SK Y LI F E 1 1 / 2 0 0 5

(P ro te s ta n t)


H A R M A N D A LI

İZMİR O

KM Metro (Metro) Demiryolu (Rallvvay) Otoyol (Motorvvay) Devlet Yolu (State Road) Otoyol Numarası (RoadNumbers)

2

®

THY Satış o n si (Turkish Airlines Sales O ffice) Cadde (Road) Metro Durağı (Metro Stop) Tramvay Duracı (TramvvayStop) Tren Duracı (TrainStatlon)

Gürbüz


■ H otels / Oteller

A TTA LEIA H O LID A Y

U LU S O Y K EM ER

C ATAM ARAN RESORT

DİVAN A NTALYA

VİLLA G E (HV1)

H O LID A Y C LU B (HV1)

H O TE L (***•*)

T A LY A (•****)

Tel |242l 725 43 01 Fax [242] 725 43 24 Adres / Adresses

Tel [242] 815 14 50 Fax [242] 815 14 65 Adres / Adresses

Tel

Tel

07500 Taşlıburun Mevkii, Belek

Göynük, Kemer info@kemertiolidayclub.com.tr http://www.kemerholidayclub.com.tr

Beldibi/Antalya/T ürkiye info@catamaranhotei.com.tr http://www.catamaranhotel.com.tr

C LU B T U R T L E ’S

SUNGATE

CONCO RDE RESORT &

FA N TA S IA H O TE L

M A R C O PO LO (HV1)

P O R T R O YA L (*****++)

S PA (*•***)

DE LUXE K E M E R (**“ *)

Tel

Tel [242] 824 97 50

Tel [242]

Tel

Fax [242] 352 26 00

Adres / Adresses

Fax [242] 824 97 55 Adres / Adresses Çifteçeşmeler

Adres / Adresses Lara Turizm

Çamyuva, Kemer info@marcopolo.com.tr

Mevkii 1 .Beldibi-Kemer/Antalya info@portroyalantalya.com

Lara-Antalya/TÜRKİYE info@concordehotel.com.tr

http://www.marcopolo.com.tr

http://www.sungatehotels.com

http ://www. concordehotel.com .tr

PK. 15 07981 Çamyuva-Kemer/Antalya kemer@fantasia .com.tr http://www.fantasia.com.tr

S IM E N A H O LID A Y

A D O R A G O LF R E SO R T

C O R N E L IA DE LUXE

G L O R IA G O LF R ES O R T

R ESO R T & SPA (HV1)

r~ )

R E S O R T (****•)

m

Tel

Tel [242] 710 15 00

Adres / Adresses

Tel [242] 725 40 51 Fax [242] 725 40 71 Adres / Adresses Belek Turizm

Fax [242] 715 25 C Adres / Adresses

Tel [242] 710 06 00 Fax [242] 715 15 25 Adres / Adresses

P.O Box 6, 07981 Çamyuva-Kemer/Antalya http://www.simenahr.com

07500 Serik/Antalya-Türkiye info@adora.com.tr http://www.adora.com.tr

lleribaşı Mevkii, Belek sales@comeliaresort.com http://w ww. comeliaresort .com

Acısu Mevkii Belek/ANTALYA info@gloria.com.tr http://www.gloria.com.tr

G LO R IA VER DE

attaleia@attaleia.com .tr http://www.attaleia.com.tr

[242] 824 63 36 pbx

Fax [242] 824 63 46

[242] 824 51 11

Fax [242] 824 51 10

[242] 824 97 77

Fax 1242] 824 96 88

Adres / Adresses Bahçecik

Merkezi

[242] 248 68 00

Fax [242] 241 54 00 Mevkii.

352 26 26

Adres / Adresses Fevzi Çakmak Caddesi No: 30/ANTALYA info@talya.com.tr http://www.talya.com.tr

[242] 824 51 51

Fax [242] 824 51 73 Merkezi

Adres / Adresses

© Telephone:

International code for Turkey: 90. Antalya area code: 242. For intercity calls within

Turkey first dial O', then the area code, and then the local number.

For intemational calls first dial '00'. 154

SK Y LI F E 1 1 / 2 0 0 5

S U N R IS E R E S O R T H O TEL

BLUE VVATERS

DELPHIN PALACE DE LUXE

(HV1 /****♦)

C LU B & R E S O R T (**•**)

C OLLECTİON ELITE CLASS (*” **)

R ES O R T& S P A (*****)

Tel [242] 748 70 10 Fax [242] 748 70 31-37 Adres / Adresses Side - Kızılağaç

Tel [242] 756 94 64 Fax [242] 756 95 56 - 57 Adres / Adresses Titreyen Göl Mevkjı

Tel [242] 352 25 52 Fax [242] 352 25 50-51 Adres / Adresses Lara Beach

Tel [242]

07600 ANTALYA info@sunrise.com .tr http://www.sunrise.com.tr

Sagun, 07601 Manavgat bw@bluewaters.com.tr http: / / www.bluewaters.com.tr

Antalya/Türkiye info@delphinpalace.com http://www.delphinpalace.com

lleribaşı Mevkii. Belek/ANTALYA info@gloria.com.tr http://www.gloria.com.tr

710 05 00

Fax [242] 715 24 19

Adres / Adresses


/M //W n7Tııi1U ltonm \

H IL L S ID E SU H O TEL

K A Y A S İD E O TEL

LIM A K A R C A D IA G O LF &

M İR A D A DEL M AR HOTELS

r***)

r*~ )

S PO R T RESORT (*****)

r*~ )

Tel [242] 249 07 00

Tel [242] 756 90 90

Tel [242] 715 11 00

Tel [242] 815 14 80

Fax [242] 249 07 07

Fax [242] 756 90 95

Fax İ242] 715 10 80

Fax [242] 815 14 99

A d res / A dresses Konyaaltı su@hillside.com.tr http://www.hillsidesu.com

Adres / A dresses Titreyengöl Mevkii P.K: 26 Manavgat side@kayatourism.com.tr

A d res / A dresses İskele Mevkii, Belek / ANTALYA info@arcadiahotel.info

A d res / Adresses PK. 07980 Göynük-Kemer/Antalya info@miradahotels.com

http://www.kayatourism.com.tr

http ://www.arcadiahotel.info

http://www.miradahotels.com

ORAN G E CO U NTY

H O T E L S IL L Y U M

KEM E R R ESO R T H O TEL

L IM A K A T L A N T IS

r***)

r— )

H O T E L & R E S O R T (*****)

RESORT HOTEL (“ ***)

Tel [242] 715 21 00

Tel [242] 814 31 00

Tel [242] 710 07 00

Tel [242] 814 72 OC

Fax [242] 715 21 69

Fax [242] 814 55 30

Fax [242] 715 23 75

Fax [242] 814 72 33

A d res / A dresses lleribaşı Mevkii, Belek info@hotelsillyum.com http://www.hotelsillyum.com

Adres / A dresses Atatürk Bulvarı Kemer

A d res / A dresses lleribaşı Mevkii, Belek / ANTALYA

A d res / Adresses Atatürk Bulvarı

resort@kemerresort.com

info@atlantishotel.info

http://w ww.kemerresort .com

http://www.atlantishotel.info

Yenimahalle Kemer/Antalya sales@orangecounty.com.tr http://www.orangecounty.nl

KAYA BELEK OTEL

La M e r H O TEL

L IM A K L IM R A

O T IU M H O TE LS

H O T E L & R E S O R T (*****)

IN T E R N A T IO N A L (**“ *) Tel [242] 725 41 80 (For Reservation)

Tel [242] 725 55 00

Tel [242] 815 15 38

Tel [242] 824 53 00

Fax [242] 725 52 27

Fax [242] 815 15 37

Fax [242] 824 77 78

Fax [242] 725 43 72 / 725 43 74

A d res / A dresses Üçkum Tepesi, Belek

A d res / A dresses PK 163 07980 Kemer Antalya info@hotellamer.com

A d res / A dresses No: 15 Kiriş Kemer / ANTALYA

Adres / Adresses Otium Hotel Art- Kemer

http://www.hotellamer.com

info@limrahotel.info http://w ww.limrahotel.info

sales@otiumhotels.com http ://w w w .oti umhotels.com

Ö ZKAYM AK ALANYA

belek@kayatourism.com .tr http://www.kayatourism.com.tr

Otium Hotel Zeynep-Belek

K A Y A S E L E C T O TEL

L A R E S P A R K H O TEL

M IR A C L E R ESO R T

r ***)

r*n

H O TE L ( * * * " )

H O TE L (“ ***)

Tel [242] 725 54 90

Tel [242] 352 00 11

Tel [242] 352 21 21

Tel [242] 517 12 45 (6 Hat)

Fax [242] 725 55 40

Fax [242] 352 00 55

Fax [242] 352 21 11

Fax [242] 517 17 25

A d res / Adresses Üçkum Tepesi, Belek select@kayatourism .com .tr http://www.kayatourism.com.tr

A d res / A dresses

A d res / Adresses

Güzeloba Mevkii, Lara Sahili

Kopakçayı Mevkii Lara/Antalya info@miracleotel.com http://www.miracleotel.com

A d res / A dresses Incekum, Avsallar-Alanya incekum@ozkaymak. com .tr http://www.ozkaymak.com.tr

info@laresparkhotel.com http://www.laresparkhotel.com

11/2005

155


GUIDE ANTALYA

O Z K A Y M A K FALE Z

R ESO R T D E D E M A N

SH ERATON VOYAGER A N TA LYA

H O TE L A N T A L Y A (*****)

A N T A L Y A (*****)

HOTEL, RESORT & SPA (*****)

H O T E L (***” )

Tel |242] 238 54 54

Tel ;242] 316 20 20

Tel 242] 238 55 55

Tel [242] 710

XANADURESORT

Fax [242] 238 51 51

Fax [242] 316 20 C

Fax [242] 238 55 70

Fax 242] 7

A d res / Adresses Konyaaltı Falez

A d res / A dresses

A d res / A dresses

Adres / Adresses

Mevkii 07050 Antalya/Türkiye falez@ozkaymak.com.tr

Lara yolu 07100 Antalya antalya@dedeman .com.tr

100. Yıl Bulvarı, Konyaaltı Beach 07050

Acısu Mevkii, PK 49 Serik Belek

reservations.voyager@starwoodhotels.com

http://www.falez.com.tr

http://www.dedemanhotels.com

http://www.sheraton.com/antalya

sales@xanaduresort.com .tr http://www.xanaduresort.com.tr

Ö Z K A Y M A K KE M E R M A R İN A

RİVA D İVA E X C LU S IV E

TH E M A R M A R A A N T A L Y A

BEST VVESTERN KHAN

H O TE L (*•***)

r*~ )

r***)

m

Tel .242] 814 53 55

Tel [242] 352 Oc

Tel ;242] 249 36 OC

Tel [242] 248 38 70

Fax [242] 814 53 65

Fax [242] 352 03 62

Fax [242] 323 73 78

Fax ;242] 248 42 97

A d res / Adresses Yat Limanı Karşısı

Adres / A dresses

A d res / Adresses Eski Lara Cad. No: 136

Adres / A dresses Elmalı Mah. Kazım

Kemer/Antalya mari na@ozkaymak.com .tr http://www.ozkaymak.com.tr

Lara-Antalya/Türkiye

Şırinyalı 07100 Antalya/Türkiye antalya-info@themarmarahotels.com

Özalp Cad. No:55/A!MTALYA info@khanhotel.com http://w ww.khanhotel .com

rivadiva@rivahotels.com ottp://www.nvahotels.com

http://www.themarmarahotels.com

■ E m erg en cy A m b u la n c e Tel: 112 (Ali över Turkey) P o liç e Tel: 155 (Ali över Turkey) F ire Tel: 110 (Ali över Turkey) T o u ris m p o liç e PORTO B ELLO HOTEL

R IXO S H O T E L T E K İR O V A

DE LUXE BEACH & RESORT (*****)

r ***)

BEACH & RESORT (“ ***)

Tel [242] 259 40 41(30 Hat)

Tel [242] 821 40 32

Tel [242] 351 17 17

TITAN IC DELUXE

Fax ;242] 259 28 21-259 24 47

Fax 242] 821 40 44

Fax [242] 351

A dres / A dresses

Adres / A d resse s Tekırova Beldesi

Adres / A dresses

Akdeniz Blv. 6.Sok Konyaaltı/Antalya info@portobello.com.tr http ://www. portobello.com .tr

FK: 137 07995 Kemer/Antalya sales@rixos.com http://www.rixos.com

Kopak Çayı Mevkii, Lara info@titanic.com .tr http://www.titanic.com.tr

Tel: 5 2 7 4 5 03 G e n d a rm e Tel: 156 (Ali över Turkey) C o a s t G u ard Tel: 158 (Ali över Turkey)

■ Tourism Inform ation Turizm Danışma T o u r is t In fo r m a tio n P h o n e Alo Turist Hattı Tel: O 8 0 0 511 0 7 07 O 8 0 0 511 0 7 08 P ro v in c ia l D ir e c to r o f T o u ris m / II Turizm M üdürlüğü Tel: 3 4 3 2 7 60-61 A n ta ly a , C um huriyet M ahallesi Tel: 241 17 47 A la n y a , Çarşı Mah., Tel: 5 1 3 12 4 0

156

SK Y LI F E 1 1 / 2 0 0 5

R E N A IS S A N C E A N T A L Y A

S İLE N C E BE A C H

T Ü R K İZ H O TE L &

B E A C H R E S O R T & S P A (*****)

R ESO R T (*****)

T H A L A S S O C E N T R E (*****)

Tel [242] 824 84 31

Tel [242] 748 76 76

Tel ;242] 814 41 00

Fax [242] 824 84 30

Fax 242] 748 76 66

Fax 242] 814 28 33

A dres / A dresses P.O. BOX: 654 07004 Beldibi, Kemer info@renaissanceantalya.com http://www.renaissancehotels.com/aytrn

A d res / A dresses

A dres / Adresses Yalı Cad. No.3

Kızılağaç Manavgat/Antalya info@silencebeachresort.com http://www.silencebeachresort.com

07980 Kemer / Antalya-TÜRKİYE turkiz@turkiz.com ,tr http://www.turkiz.com.tr

K a ş , C um huriyet Meydanı Tel: 8 3 6 12 38 K e m e r, Belediye Binası Tel: 8 1 4 15 3 6 -8 1 4 11 12 T o u ris m P o liç e / Turizm Poli Kaleiçi Y atlim arı, Tel: 2 4 3 10 61


Size bir ist teklifimiz var.

Uzun Dönem Otomobil Kiralama

Şirket yöneticileriniz için BMW, MİNİ ve Land Rover'ları 3 yıla kadar uzun dönem kiralayın, trafik sigortası, kasko, vergi, taşıt vergisi, bakım, onarım gibi işlemlerinizle biz uğraşalım. Bilgi için: (0212) 412 00 00 ve borusanotomotiv.com


GUIDE ANTALYA

■ S ig h ts e e in g Gezinti

Düden Falls / Düden Şelalesi

P erge

inanılmaz bir manzara, şaşırtıcı bir

A very beautifui vvaterfall

The origins o f this ancient city

antik kent ve doğa m üzesiyle bir ulusal park.

A la n y a C ita d e l / Alanya Kalesi

(12 km north o f th e city centre).

18 km north-east o f Antalya g o

This sp le n d id Byzantine cita de l

Kent merkezine kuzey yönünde

b a c k to 1 00 0 BC, but the

surm ou n tin g th e rocky peninsula

12 km uzaklıkta ço k güzel bir

surviving rem ains are H ellenic and

is w alled (8 km). The ‘Red

şelale. Piknik için m ükem m el

Roman. An exceptional open-air

K aleiçi M useum

T o w er‘ w as built by th e Seijuk s

bir tercih.

m useum . / Antalya'nın

Suna-lnan Kıraç Kaleiçi Müzesi

18 kilom etre kuzeydoğusundaki

Kaleiçi, Tel: 2 4 3 4 2 74

Köprülü C anyon N ational Park

bu antik kentin geçm işi M Ö 1 000

M useum c o nsists o f tvvo

e tn o gra p hica l co lle ctio n s.

Köprülü Kanyon Milli Parkı

yılına kadar uzanıyor. Ancak

buildings, each one o f vvhich

Bizans zam anından kalma,

The Köprülü C anyon National

bugün gezilen kalıntılar Helen ve

deserves designation as a cultural a sset vvith protected

S ultan K e ykubad in 1226 . To d a y it is a sm all m useum co nta in ing

‘Kızıl Kule'si 12 2 6 'd a Sultan

Park Is w ithin the boundaries of

Rom a dönem lerinden kalma bir

A laaddin Keykubad tarafından

Manavgat, a 14 km long and

açıkhava müzesi.

inşa ettirilen görkem li Alanya

100 m

status. C ross-sections o f life in the castle in the first half o f the

w id e valley betw een

Kalesi şehri ikiye ayıran bir

Bolasan village and Beşkonak.lt

P haselis

19th century are exhibited vvith

yarımadanın üzerinde ye r alıyor.

is thickly covered in c e d a r trees

Situated at the fo o t o f M t Tahtalı

special effects in th e M useum ’s first section, located inside the

Kızıl Kule, bugün etnografik

and its resem blance to the ’fairy

(Olym pos), 15 km south of

eserlerin sergilendiği kü çü k bir

chim neys’ o f C appadocia, albeit

Kemer, th e three harbors of

defense vvalls. The second

müze.

in th e from o f nature, is striking.

Phaselis vvere the reason for its

section, an ancient church,

M anavgat sınırları içerisinde yer

historical role a s a com m ercial

A n ta ly a M useum

alan park, Bolasan köyü ile

çenter. / Tahtalı Dağı'nın

Antalya Müzesi

Beşkonak arasında 14 km

eteklerinde, Kem er'in 15 km

Kenan Evren Bulvarı,

uzunluğunda, 100 m etre

güneyinde yer alan antik kent, üç

Konyaaltı, Tel: 241 4 5 28

derinliğinde bir vadidir. G ür sedir

limanı ile zamanının önemli bir

0 8 .3 0 -1 7 .3 0 , close d M ondays /

ormanları ile kaplı vadide,

ticaret merkeziydi.

pazartesi kapalı

Kapadokya'daki peri bacalarına

The province of Antalya is

benzeyen ilginç doğal oluşumları

S id e

e nd o w ed vvith th e richest historic

görebilirsiniz.

A t this lively resort east of Antalya, the houses and

treasures o f Turkey. Antalya

h ouses an exhibition o f cultural artifacts and vvorks o f art from the Suna and inan Kıraç collection. Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli iki binada yer alan Suna-lnan Kıraç Kaleiçi M üzesi'nin birinci bölüm ünde, 19.

yüzyılın ikinci yarısına özgü

Kaleiçi yaşamından kesitler özel efektlerle birlikte sunuluyor. Müzenin eski bir kilise binası olan

M useum covers an area of

Karain C av e / Karain Mağarası

3 0 .0 0 0 square m etres vvith

The caves are 27 kilometer

interwined. There are tw o agoras,

Kıraç koleksiyonuna ait kültür ve

thırteen galleries, an open-air

northvvest of Antalya. İt is the

an am phiteatre and a m useum in

sanat eserleri sergileniyor.

gallery, a ch ild ren 's gallery

largest cave in Turkey to have been

vvhich statues and oth e r w o rk s of

(vvhere children m ay b e left) and

inhabited. Finds from these

art found here are exhibited.

a vvide yard. Approxim ately five

remarkable caves go back to the

A ntalya’nın doğusundaki bu

thousand archeological vvorks are

paleolithic, som e 30,0 00 years

turistik kıyı kasabası antik

The undervvater riches of Kaş.

displayed in chronological order.

ago. / Antalya'nın 27 kilom etre

kalıntılarla içiçe. iki büyük agora,

situated on one o f the

The m useum receive an avvard

kuzeybatısında yer alır.

geniş bir am fiteatr ve burada

M editerranean's m ajör

from the C ou n cil o f Europe as

Türkiye'nin içinde insan yaşamış

gün ışığına çıkarılan heykel ve

millennia-old trade routes, are of

the M useum of the Vear in 1988.

en büyük mağarasıdır. Yapılan

öteki eserlerin sergilendiği

co urse n ot lim ited to historic

Antalya bölgesi arkeolojik,

arkeolojik kazılarda elde edilen

bir müze.

shipvvrecks. With its co ld

tarihsel hâzineleri bakımından

buluntular, paleolitik çağlara,

belki d e Türkiye'nin en zengin

yaklaşık 3 0 bin yıl önceye

O ld O u arter / Kaleiçi

vvaters and first-rate undervvater

bölgesi. Antalya M üzesi ço k

tarihlenm ektedir.

The historic nucleus of Antalya.

visibility, Kaş is a num ber one

This district is novv restored and

a ddress fo r diving buffs.

geniş bir alanda 13 teşhir salonu

158 SkYLİFE 1 1 / 2 0 0 5

The S u n a-ln a n K ıraç

ancient ruins are inextricably

ikinci bölüm de ise, Suna-lnan

Undervvater Kaş Sualtındaki Kaş

undervvater springs, crystal clear

ve bir açıkhava galerisinden

M a n a v g a t VVaterfalI

has becam e an attractive

B inlerce yıldır Akdeniz ticaretinin

oluşuyor. Ç ocuklar için de,

M anavgat Şelalesi

touristic ce ntre vvith its taverns,

en önem li suyollarının üzerinde

onların ilgisini ç e ke ce k bir salon

A priority address for those w ho

hotels, restaurants and

bulunan Kaş’ın sualtı zenginlikleri

bulunan müzeyi tarih meraklıları

vvant to co ol o ff on th e hot,

entertainm ent facilities. İts narrovv

tabii ki tarihî batıklarla sınırlı değil.

mutlaka gezm eli,

svveltering days of sum m er,

streets lead dovvn to th e old

Sualtı kaynaklarının neden olduğu

and a natural vvonder created by

harbour (today an International

soğuk suyuyla dünyanın en berrak

A sp en dos

the stream o f the sam e name,

yachting marina).

ve görüş m esafesi en uzun

A m ajör p ort and com m ercial

W ith its thunderous ca s c a d e and

Şehrin tarihi çekirdeği olan

denizaltı coğrafyalarından birine

ce ntre in antiquity. A spendos

icy vvaters, this vvaterfall, located

Kaleiçi: restore edilm iş hali, otel

sahip olan Kaş, dalış tutkunlarının

today lies inland, 4 8 kilometer

in Antalya's M anavgat tovvnship,

ve pansiyonları, restoranları ve

birinci adresi.

east o f Antalya. İts m agnificent

is a haven o f tranquility.

e ğlence olanaklarıyla turistik bir

am phiteatre ıs th e b e s t preserved

Yazın sıcak ve bunaltıcı

m erkez. Dar sokaklardan inilen

Yivli M in are (Fluted M inare)

in th e w orld and knovvn for its

günlerinde serinlem ek isteyenlerin

eski liman ise bugün uluslararası

Yivli Minare is the Symbol of

bir marina.

Antalya and th e c ity's oldest

superb a co u stics and is stili used

bir numaralı adreslerinden biri:

for concerts.

her m evsim bol suyu olan

Antalya’nın 4 8 kilometre

Manavgat Çayı'nın oluşturduğu

Term essos

doğusunda, antikçağın önemli

bir d oğa harikası: M anavgat

P erched 1 0 5 0 m above sealevel.

Keykubad (1219-1238).

limanından kalma m uhteşem bir

Şelalesi. Antalya'nın M anavgat

this is an ancient city and a

Antalya'nın sem bolü sayılan Yivli Minare, Sultan Alaeddin

Seijuk m onum ent, dates from the reign o f Sultan Alaeddın

amfiteatr. O lağanüstü akustiği ve

ilçesinde bulunan bu şelale,

national park northvvest of

iyi korunm uş olması nedeniyle

g üm bür güm bür sesi, buz gibi

Antalya. There is a natural history

Keykubad (1219-1238)

bugün d e konserler için

suyuyla insana huzur veren bir

m useum at the park entrance.

dönem inden kalma, kentin en

kullanılıyor.

cennet adeta.

Denizden 1 0 5 0 m yükseklikte,

eski S elçuklu yapısıdır.


Geleceğinizi düşündükçe işin içinden çıkamıyor musunuz?

HSBC Şubeleri'ne gelin, yarınlarınızı birlikte planlayalım, çözüm yaratalım.

A n a d o lu H a yat E m e k lilik 'te n

►Yarınlarım i Emeklilik Planı ■„nr-,.r„nT.T

ANADOLU HAYAT EM EKLİLİK

HSBC <X> D ü n ya n ın yere l bankası

l

H S B C Bank A .Ş ., A n adolu H ay at Emeklilik acentesidir.

J


M

3

..

ıfcdi Bumn

r

CMi »

Xanthosı>

i

°

1

koy

sky!

M e y is ti

Meis Âdâsı 0

A n tıp h e llo s

'

ıs

------------- -

‘ Kasaba

• Kemerköy

^

°

ElmaİL

»

sT

A

K

K ^ o v a Adas,

Mağa-a

İncirli

2» Turunçova

D

o Gölova

O

T

^

jc T '

Gölcük

)

n Koyak Merkezi

'T s o k l ı t o l

^

—.

®

27

L

|k ş /

» K illik C

Karaca Yarımadası

Olympos

•Tekirova

N

'

I

T

16 16A * - ‘

,/} {

f

Akbaş ^

KÖRFEZİ

ANTALYA

Kumköy

nTşşağıi

^

^

D EV LET YO LLA RI

\

SıaİMİİM vol SıahihzeJ nmd

DİĞER YOl.I AK

SliiM utd mad

Sıabiluc vol

Other Roads

_________

4>phatı pa\*d ntıd

■■■■■ VslallV«*l

İL Y O L L A R I P rovincial Roads

r

/Vslahvol

Q

Oymapınar

al

Ka>akmtıkc/ı

Camping

Kamp alanı

S atum al /kiri.

Milli park

Ski çenter

*ib

G üm nık

u™ Seupoa

Sale* Office*

Turkuh Airlinn

THY Salı? Ofisi — ■•

Ctıuoms

f ^

}

r

(

i

y

• Dereköy 408 ÇarrıyoüV . Mahmutl

Aspendos

(0216) 574 24 44

YAYINLARI

20 KM

JlL,'u**Jtplaceı

Subd iitricı çenter

*

e m irta ş

^ 175

largıcak

Sapader

Qümüşkj val

K "W ’

K öprülü

Barajı

S yedra

Bucak nK riczi

fe s "

(,|y celWcr

G ü rb ü z

• Dereköy

o S ide

o Kemer

ı m ı m ı ■■ ı n II*• □BURDUR m crkc 2i iv ccmcr

0

^

ToslakKadllnı. Mahmutseydi

A la n ^ O ^ O b a k â y

\

«/

May Barajı

V»O rtaköy Umutlu

31 °.

^

YERLEŞİM / SETTLEMENTS

Konaklı

v ^

Gündoğmuş

G üzelsu

G üzelbağ °

v

16

^pkurcalar Avsallar

AlaraHan

İŞARETLER / SIGNS

^

-

/

Bozkır

Ahırlı o ^

■__c

'SızgtirUoGi-

47^

kli >Ketenli "Bostandere

ö ” vT ^

Akseki

fa

Yarpu

o C evizli

*Bademli

/-Güneycik

B a r a j,

tavgat

ırılar

A ıp ha llp tneJnn ıl

Taraşçı i r s- «

■ Geriş

*o

İbradı o

Kuyucak

K ız ı lo t^

J2

Muhi İtiitr rımd

. Çok jcritli yııl

State Roads.

ıı

•Huğlu

° Üzümlü

• Üstünler

Finlice

Sağ, ı k V ^ I2||ören ° D oğanbey

eyşehir

Yenidoğan Sadıkhacı S

O Seydişehir\ Derebucak

Oymapınar #

J

P n r\

Başla rk

YOLLAR / ROADS

Çolaklr

G û nD d gdu^ oâAL

75

*

^

î * 33

t

^

Köprütû Kanyon

Serik0 Belkıs as

D eniztepesi •

( A IR P O R T )

JH A VA U

Selge

73

>

GV

G en cek0

- y Akçabelen

O

VeŞİ,dağ‘ Kayabaşı.

J S l • Düzağaç '

*

O

•Yeşilbağ

^ Çaltepe

o

>

O »Gölyaka

Yenişarbademli

Beyşehir Gölü

O Kurucuova*

K asım lar o

Beşkonako

^

A spendos

'AİTT)M “ *

Kepez A k sX . ^ L /

•Çamyuva

oYardımcı Burnu

u m lu c a

^

,

^

)

Karacaören Barajı

~

* C

Belence

^

O

^ ■< Kesme • c ^ A Çobanısa r e^

^Çandır

• V arsak ^ e r g e ^

0 Kemer

/

S'

C

Ç a kırla r

ken„

Ayvalıpmar

Bağıllı *

• Gökçehüyük

^Sütçülero

Kar^

Kovada Gölü

sikiri •

I

121.

ANTALYA

3- ’^mı-ssos

Ç'ğl'k

D oyran

"

V lt . n y a k a / l1 2

İm ecik

II, Park

iTatköy^ f GuMDağ

1 ^ ”

/ K a rav e lile r*

y

O 3ucak

Çamlık

»Çanaklı

D ö ş e m e a ltı^ ,K“ llll» ^ |™ |U

*Büyükkoy

Kestel Gölü i

\ v Bağsa ray k Yazıpınar

£#

Ağlasun

57* w

IRDUR Direkli İ V Savkdy

Sökçebağ askeriye o

30|

. K ı z ı lk a y a / Çomaklı 7 4 /5 ^ ^ 7 Q^ li4 K ocaaliler Kargr KsraknvıP* Yeşılyayla# f Kar.aku Yelten* / Bozova i ° Dağ

Korkuteli

Taşkesiği,

Senir •

Buğdüz

Akorer’O '

Hacılar

^ Olbasa 4>./

K em er

Kızılcadağ

O i (P O üdenköyJ

o A kçay

Gömbe

Yuva ^

.

«

Kayabaşı

Söğûr

"*» *

^

'

U—

Sütleğen«

/

J

3Çavdır

Bekçiler

‘ ' . QSeki

71

ŞeyköyJ'

ozağaç

^ e y la n fc ö y ^ v

/

Ballık

(B ubo n .

I " - , ^V

Üzümlü

•Palamut • Çavdır

abaağaç # C _ ^Çamurl

Fethiye

W

K®mer/

li

Ö re n/

K adyanda

^jğütlüdeı4

İncirköy •

Bayır

* Ç ^y

Altınyayla

Kib^

fc ,

> T e fe n n i P „

63i

^Yeşilova Boğaziçi^

Salda Gölü

Çığn

Karakent • Dereköy

•Orhanlı Harmanlı •

• Çalt

«-»s

Acıgöl

* YurnrUyaL K a r a m a n l t L ! ^ i >

1 1becik,

Ü züm lü0

DA

• Elmalı •Karabayır

P atlan g^ < / /

KİSos.

t

Dedebağı»

^ G ü n e y k ^ K u zö re n

VX Aksar. K e le b i

.

V

Büyükkonak O Acıpayam o£ 53 »Dereköy Akalan •

’Derinkuyu .ozlar <7

Telmessos^

2

p o z k u rtO ^

* Uçarı

erinhisar

'

r

Aşağıkaraçây—____ Beylerli • Hayriye #

j _

Alaattinl

|

-

• Çöğmen ^ O ^ C U K •Arpacık

O

4

Kızılca

Tava

Baharlar Horasanlı\ y

43

Çukurköy

* K ı^ c a bölük

Sofular-

73

DENİ

G§veçlik


a c tiv e w e a r

shoes

kids

toys

hom e

e le c tro n ic s & e le c tric a l a p p lia n c e s

Shop for everything in YKM. YKM is the largest departm ent store chain of Turkey İs ta n b u l: G a lle r ia , S u a d iy e , C e v a h ir A V M , Şişli, B ü y ü k ç e k m e c e . A n k a r a : K ızılay, İzm ir: K o n a k , A d a n a : M İ TEPE, A fy o n , A n ta k y a , A n t a ly a : B e y a z D ü n y a A V M , M u r a tp a ş a , A y v a lık , B a lıke sir, Bursa: Z a fe r P la z a , Ç o rlu : O rio n , D e n iz li, D iy a r b a k ır , E d irn e , E d re m it, E lazığ, E rz in c a n , E rzurum , Eskişehir, G e b z e , İs p a rta , İs k e n d e ru n , İzm it: R e a l, K a ra d e n iz E reğlisi, K a yse ri, K ırıkka le , K ü ta h y a , M a la ty a , M a r d in , M e rs in , O r d u , R ize, S a m s u n , S iva s, Ş a n lıu rfa , T ra b z o n , Y a lo v a • YKM H e a d O ff ic e : 0 2 1 2 2 84 36 23 • w w w .y k m . c o m . t r


■ H otels / O te lle r

LU O o 5 >0 3

C LU B HOTEL İSİS (HV1) Tel [252] 317 21 40 Fax [252] 317 21 56

Adres / Adresses Gümbet / Bodrum reservation@isis.com.tr isis@isis.com.tr http://www.isis.com.tr

HILLSIDE BEACH C LU B (HV1) Tel [252] 614 83 60

BAIA BODRUM r***) Tel [252] 387 92 93 Fax [252] 387 76 25 Adres / Adresses Kızılburun Mevkii Gündoğan/Bodrum baia@hotel -baia .com http://www.hotel-baia.com

HAPIMAG RESO RT SEA GARDEN (*****) Tel [252] 368 90 10 Fax [252] 368 90 56 Adres / Adresses

YASMİN BODRUM RESO RT (***") Tel [252] 311 03 30 Fax [252] 394 30 38 Adres / Adresses

Yalıçiftlik Bodrum sales. bodrum@hapimag.com http ://www.hapimag -seagarden.com

Kadıkale Mevkii. Turgutreis/Bodrum mfo@yasminbodajm.com http://www.yasminbodrum.com

DIAMOND OF BODRUM

KARIA P R IN C ESS HOTEL

C LU B FLIPPER

r*~ )

(

m

Tel [252] 316 89 71

Adres / Adresses

Tel [252] 316 02 02 Fax [252] 316 11 20 Adres / Adresses Kumbahçe Matı

Adres / Adresses Canlıdere Sok.

Tel [252] 385 33 33 Fax [252] 385 33 50 Adres / Adresses Gökçebel Mevki ı

Kalemya Koyu P.K. 123 48300 Fethiye hbc@hillside.com.tr http://www.hillside.com.tr

Atatürk Cad. No: 116 Bodrum/Muğla diamond@diamondofbodrum .com.tr http: //www.diamondofbodrum.com.tr

No. 15 48400 Bodrum-TÜRKİYE kariaprincess@superonline.com http://www.kariaprincess.com

48400 Yalıkavak/Bodrum hotel@clubflipper.com.tr http:// www.clubflipper.com.tr

LYKIA W ORLD (HV1 /****)

DİVAN M ARM ARİS M ARES (*****)

KEM PIN SKI HOTEL BARBA RO S BAY (***•*)

GRAND NEWPORT HOTEL BODRUM (****)

Tel (252)617 02 00 Fax (252) 617 03 50 Adres / Adresses P.O.Box 102 48340

Tel [252] 455 22 00 - 455 41 13 Fax [252] 4552201 Adres / Adresses

Tel [252] 311 03 03 Fax [252] 311 03 00 Adres / Adresses /alıçiftlik/Bodrum

Tel [252] 317 23 78 Fax [252] 317 25 97 Adres / Adresses Asarlık Mevkii Adnan

Ölüdeniz/Fethiye lykia@lykiaworld .com http ://www.!ykiaworld.com

Pamucak Mevkii 48700 Marmaris http://www.mares.com.tr

reservations.barbaros@kempinski.com info.barbaros@kempinski.com http://www.kempinski-bodrum.com

Menderes Cad. No: 93 Gümbet info@grandnewporthotel.com http://www.grandnewporthotel.com

AEGEAN DREAM R ESO RT HOTEL (•****)

ELEG ANCE HOTELS INTERNATIONAL (*****)

THE MARMARA BODRUM

HOTEL ELITE BODRUM (****)

Tel [252] 382 88 98 Fax [252] 382 22 47 Adres / Adresses

Tel [252] 412 81 01 Fax [252] 412 20 05 Adres / Adresses . jr yalı Cad

Tel [252] 313 81 30 Fax [252] 313 81 31 Adres / Adresses

No. 130 48700 Marmaris/Muğla info@elegancehotel.com http://www.elegancehotel.com

Yokuşbaşı Mevkii Bodrum bodrum -info@themarmarahotels.com http://www.themarmarahotels.com

Fax [252] 614 14 70

*)

Fax [252] 316 89 79

© Telephone:

International code for Turkey: 90. Muğla area code: 252. For intercity calls within

Turkey first dial O', then the area code, and then the local number.

For international calls first dial '00'. 162 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 5

yler Mevkii 48400 Turgutreis/Bodrum ınfo@aegeandream.com http://www.aegeandream.com

r***)

Tel [252] 385 24 85 (pbx) Fax [252] 385 28 88 Adres / Adresses Aratepe Mevkiı Cumhuriyet Cad. Sahilyolu No: 70 Yalıkavak/Bodrum info@hotelelite.net http://www.hotelelite.net


■ Em ergency A m bu la nce Tel: 112 (Ali över Turkey)

P oliçe Tel: 155 (Ali över Turkey)

Fire Tel: 110 (Ali över Turkey)

T o u rism p o liçe Tel: 527 4 5 03

MONTANA PINE RESORT

GÖCEK LYKIA

G endarm e

r~ ) Tel [252] 616 71 08 Fax [252] 616 64 51

RESORT OTEL (S)

Tel: 156 (Ali över Turkey)

Tel (252)645 28 28

C o a st Guard

Fax (252) 645 28 27

Tel: 158 (Ali över Turkey)

Adres / Adresses

Adres / Adresses Cumhuriyet Mah.

ölüdeniz - Fethiye info@montanapine.com http: //www.montanapine.com

Göcek- Fethiye/TÜRKİYE info@goceklykiaresort.com http://www.goceklykiaresort.com

■ Tourism Inform ation T urizm D a n ışm a Bodrum Barış Meydanı, Tel: 3 1 6 10 9 Dalaman Havalimanı, Tel: 792 52 20

Dalyan Ortaca, Tel: 284 42 35 Datça Hüküm et Binası, iskele Mahalle, Tel: 712 31 63

Fethiye İskele Meydanı 1 RESORT DEDEMAN

L'AM BIAN CE RESORT

BODRUM ("* * )

OTEL (S)

Tel [252] 313 85 00 Fax [252] 313 45 30 Adres / Adresses Bitez Gündönümü

Tel [252] 313 83 30

Mevkii 48400 Gümbet Bodrum bodrum@dedeman .com.tr http://www.dedemanhotels.com

Gümbet Bodrum info@lambrance.com http://www.lambiance.com

Fax [252] 313 82 00 Adres / Adresses Myndos Kapısı

Tel: 6 1 2 19 75 K öyceğiz Atatürk Kordonu Tel: 262 4 7 03 M arm aris İskele Meydanı 1 Tel: 412 10 35 M ilas-B odrum M ilas-Bodrum Havalimanı, Tel: 523 0 0 66 M uğla Marmaris Bul., 24, Tel: 214 12 61

■ M useum s / M ü ze le r The B odrum M useum o f Undervvater A rcheology

THE INN AT SVVISSÖTEL GÖCEK

RESORT (S)

MARİNA & SPA RESORT (S)

Tel [252] 612 50 05 Fax [252] 614 72 05 Adres / Adresses

Tel [252] 645 27 60

1. Karagözler 48300 Fethiye info@ecesaray.net http://www.ecesaray.net

Göcek 48310 Fethiye emailus.gocek@swissotel.com http://www.swissotel .com

Fax [252] 645 27 67 Adres / Adresses

metres. 15. yüzyılda Rodos şövalyeleri tarafından St. Peter adına inşa edilen, yaklaşık 3 0 bin metrekarelik alana sahip kale limana hakim durumda.

Dalyan This village southeast of Muğla is nam ed after the river vvhich links Lake Köyceğiz to the Mediterranean. The channels of the river vvind through the reedbeds of the estuary am idst spectacular m ountain scenery. Ortaca ilçesine bağlı küçük bir yerleşim yeri. Adını Köyceğiz Gölü'nü Akdeniz’e bağlayan beş mil uzunluğundaki kanaldan alıyor. Dalyan kanalı kıvrımlarıyla, sazlıklarıyla gezilecek bir doğa harikası.

Datça Datça lies on the Reşadiye Peninsular, w hich in geographical term s marks the confluence of the Aegean and Mediterranean. At the w estem tip of the peninsular is the ancient city of Knidos, where traces of almost ali the periods of western Anatolian history are to be seen. From Datça on the coast there are also day trips by boat to the bays of Kargı, Kızılbük, Palamutbükü, Domuzbükü and Hayıtbükü. Datça ya da Reşadiye Yarımadası, Ege ile Akdeniz'in coğrafi olarak birbirinden ayrıldığı yer. Antik

Sualtı Arkeoloji Müzesi

Knidos kenti de, Batı Anadolu

Tel: 3 1 6 25 16 0 9 .0 0 -1 2 .0 0 / 0 2 :0 0 -0 7 .0 0 ,

tarihinin hemen hemen bütün izlerini barındıran bu yarımadanın

closed M ondays / pazartesi kapalı

tam ucunda. Datça ilçe m erkezinden kalkan teknelerle Kargı Koyu, Kızılbük, Palamutbükü,

Fethiye Museum ECESARAY MARİNA &

approxim ately 3 0 ,0 0 0 square

Fethiye Müzesi Kesikkapı Mah. Okul Sok. Fethiye, Tel: 614 11 50

D om uzbükü ve Hayıtbükü’ne günübirlik gezi yapm ak mümkün.

M arm aris M ilas Museum

Lying on a large bay encircled by

Milas Müzesi Hayıtlı Mah. Köprüler Cad. No: 6 Milas, Tel: 512 3 9 70

pine covered hills, Marmaris enjoys one of the m ost beatiful settings of any Turkish resort. İt is close to such ancient ruins as Physkos, Saranda, Am os and Loryma.

M uğla Museum M uğla Müzesi This natural history museum exhibits fossils discovered near the village o f Özlüce. Muğla merkez ilçeye bağlı Özlüce köyü yakınlarından çıkarılan fosillerin sergilendiği bir müze.

■ Sightseeing

EL VINO BUTİK HOTEL (S)

EV (DESIGN HOTELS)

G e zin ti

Tel [252] 313 87 70/71

Tel (252)377 60 70

Fax [252] 313 87 73 Adres / Adresses Bodrum (12 ay açığız.)

Fax (252) 377 55 66 Adres / Adresses

B odrum Castle / Bodrum Kalesi This castle dedicated to St. Peter vvas built by the Knights

info@elvinobodrum.com http://www.elvinobodrum.com http:// www.hgorganics.com

Türkbükü/Bodrum info@evturkbuku.com http://www.evturkbuku.com

of R hodes in the 15th century. Located on the e dge of the harbour, it covers an area of

ilçede gezilip görülmeye değer Physkos, Saranda, Am os, Loryma gibi antik kentler bulunuyor.

Ölüdeniz Lagoon / Ölüdeniz W ith its clear turquoise w aters this lagoon 15 km south of Fethiye is one of Turkey’s m ost renovvned natural sites. İt is surrounded by sand beaches and pine w oods and is a conservation area. Fethiye'ye 15 kilometre uzaklıkta, Türkiye’nin bilinen en önemli koylarından biri. Bir benzerine az rastlanan Ölüdeniz, hareketsiz özelliği, deniz ürünleri ve kumsalıyla ilgi çekiyor.

1 1 /2 0 0 5 3K

163


..

A »lalı \o l

M u in İane nm d

(, ok şeritli yol

O thrr Ruads

DİİiER YOLLVR

Stabilize yol S ıa M iz c d rınıd . Kov yolu I V/m.o road*

■ Asfalt yol A\fthlllt /ItlU ’d n ıu d

P n ın ııcia l Rtn/ds

İL YOLLARI

Sıahılizea nm d

M.thılı/c uıl

1 A sp lıa ll ftu trd nm d

State Roads

DEVLET YOLLARI

YOLLAR ROADS

Bodrum

■"

Güvercinlik /

^

A

i

4

/A

M

r

®

K.<ni|> alanı Camping

Rta.h

Plaj

l><^ai uû/clltk \uiuraf wanden

Şelale İVtılerfidl

Trelckînf;

Oumrûk

<'ıımmt*

Seaptm

lm i n

Sales O ffu’ı’

fıırİLih Aıriınr*

T IIY Salı, Ofisi

İŞARETLER / SIGNS

Mesudiye •

A

V S Y a z ık ö y -. •> v

İnce Burun

ulukonak !s >

n .. . .O rtaköy « Ş e lım ıy e

9

Ö re n

A

IV IU O L M

|W |l 1 0 1

N

^

Didyma

içmeler

Turgut

YAYINLARI (0216112- ra *4

30 KM

Tarihi yrr H tito n u d 1tlaces

K ov nıcrke/ı I illaçı- çenter

Kucak merkezi Subdulnt 1 <enler

Ih u n c t K-ntcr

cinCmıt

İlM cık z i

G ü rb ü z

15

'♦

Keramos

o

A

.

*

(

* Turunç Kastobos i • Söğüt •Taşlıca

Loryma

I

I

a

Ârmutalanı •içm eler

M arm aris j

Beldıbı

K ara c a.

A u

4

75

Yat« ğan

Lagina

Dağpınar

B o z b u ru n

YERLERİM SETTt.EMESTS

o Marmaris

u

n

H\saıönü

Datça

®

▲ Bencık

^36

T u rg u t o

/

G ö k ov a K ö r f e z i

., , Mazıkoy

o K ara o v a

Dorttepe

-İM A N I

IrtArtİLAS

v J Y M İ |a s

g

A k ç a o v a C) ^ A I a b * y ı r - &

(J

^

653

Karagol

\_

^

_Toparla

i

(AiRPORT),

Kaunos

• Okçular

(,ol,‘

Kurtoğlu Burnu

A

Köyceğiz

K ö y c e ğ iz o

ESa- V ,

>.

b a s ı^ '

L X

skyi

^.lyer

• Elmalı

Ç am elio

‘ Alo. Kaknk’o ,

1

Yeşilköy

Patara ^

Oyaköv

K ınıkı

Xanthosl

Gölbent

Kabaağac

T ş lm M jo s .F e t h İ Y e

i

Ö re n * »

71

C fivlan*

? S t\

, ,

Arsada Kayacak

^

»

'v *

Sütleğen •

I K a lk a r r

»Üzümlü *İslamlaı

• Çavdır

.Palamut

Arsaköy

. »Yakakoy ,amurkoy '

/

18

Gömbe

O

f

»J

19

ş im a lî

29

ova

-

Söğon

oA kçay

Bşyırkoy"^

Oinoanda

^Ballık

*

Şeyköyi

Tefenni,

^ u y u k a /n

'

A ltınyayla

» E ld ıre k K e m e y • Bayırköy / Karaçulha • Dereköy

Ü z ü m lü r

Söğütlüdere

D A’

Çâmkö:

■#“

^ ^ K u m a fş a r ı

YuSufç^

Ibecık ı \

..

G ö lü

S alda

•Yumru^ ır Karamanl^

.D ereköy «Yumruta

‘ K ibyraO G O lh ,S "

-

Kuzören

Gölcük» C u r ^ J n ,

• Karabayır

.

53

Acıpayam

» U ra ..

ledebağı De

!

#Orenköy

Akalan •

A k s a r / e le ^

T

incirköy •

13

\ C\^ Y a s s ıh u yu k _

•Yeşilyuva

Hayriye,

, ® * Beherli Be^lerli^

Orhanlı.

Ç a rd a k ^ — •

^ . Cumal(

.çambaşı

A Kaklık

Serinhisar

Alaattm ^ > A Buyükkonak O

Kadyonda

V

Patlangıç '*s

K a rg ı^ L

122

Yedi Burun

İblis Burnu

D alam an

ık

r> Çöğmen

‘ ‘ »

/ . J

Karamam Ç "

t

\

• Kozlar

Beyağaç

°

o

• > ' ’. ]\

»Korucuk

\ Honaz ColoSSaei D E N İZ L İ Ç AR D AK YC ukurköv H AVALİM ANI , İM A N I 4 3 1 V^kurKoy m ------------------* A şağıkaraçay--_ (A IRPO RT)

V ' o

D E N İZ L İ i

\ G.o v e ç i ı k \

•Baharlar Horasanlı

"

^ . Derınkuyu

.

/

Otmanlar, A

6

Kayabaşı 1

■yİrta l t + acra a

W

mşendere

f

Gökçeörenj

100A

•y

G e y re > c g a « S J 3 Avdan

A K D E N İ Z

Adası

I J

— — 0 G ö k te p e

6 .P ortakallık

b an a le

^

Â

K ın ırr Barajı

\

AphrodlSI

Ula ^•'Karaböğürtlen

q

t

B abadağ0

K a raca su^-r^

Neapolis

Danthlas

Kavaklıdere

Kızılyaka

•y

o

Çayboyu

35

Haydere

71

^TT^İ

5.

Alamut

<

^Yenipazar

V OBozdoğanO

EskıçineJ

L aıbbra rauunnddcaf^^ ^ A Ğ I a d i

*

» N a r 1 nL il « u

Kam Ada &

'o

<? ‘3

D a la m a

Al* -1 Y ,, ,c v i ^ T e k Alindac e le r a°KarpuzlUme^\

^Ç avda r

O v a k ış la c ık ^ - ^

G üllük*

.•

22

^^altaköy

Cincin Ç g k ır b e y

ı?

o 'v~-s>rC^ •

Koçarlı

m

Euromoi

' Halikarnassos

İ

Knidos

A k y a r la r i

QC "

T u rg u tre is n

Kazıklı

Herakleia

Teıchıussa

J * g M nt

Ya lı kavak .

i

B ağ

*O zbaşı

T . i .

G ü llü k K ö rfe z i

Didim

Didym ac

Myndos

107

^Wi[et/

»

K a r in in e o m • A tb u rg a z /

D E N İ Z İ

E G E

Jl

N


En tecrübeli barkod.

M ig ro s ’tan aldığınız her ürün, her h izm e t kim s ed e o lm ay an bir şeye sahip: 5 0 yılı aşkın tecrübe. A lışverişin en k e y iflis i.


NE NEREDE? PLAN OF THE INTERNATIONAL TERMİNAL AT THE ATATÜRK A IR PO R T ATATÜRK HAVALİMANI DIŞ HATLAR TERMİNALİ'NDE

İN İSTANBUL

Es c a la to rs In form atio n D esk E le v a to r

M e e tin g P o int

U n d e rg ro u n d

| C usto m s

S h u ttle / Bus

F lo ris t

P h a rm a c y

Taxi

| P a rk in g ines L ı m SFc ■t O ffice Rent A C ar B a n k /E x c h a n g e O ffice T o u ris t In fo rm a tio n

D u ty Free

D u ty F re e S h o p A 1 (C lassics) F oo d & Beverage

D u ty F re e S h o p A 2 (C la ssics) D u ty F re e S h o p A 3 (Vıntage-Express C ounter)

1

D u ty Free

F o o d & Be verag e

Services

P u b lic A re a

N o n -P u b lic A rea

P a s s a p o rt C on trol

Y e llo w P a rk in g A re a

B lu e P a rk in g A re a

Botanik Cafe

Gourmet C om er

166

|

Gloria Jeans

Golden Touch

P re o rd e r P ic k -u p D e s k

Green Fields Bar

Legend

| V I

C oca-C ola Cafe

pj'

R e d P a rk in g A re a

|

Loun ge


Delights Gloria Jeans Tonton Pide-Lahm acun Tonton Döner

GİDİŞ KATI / DEPARTURE

Basilico D uty Free

Burger King

Divan Pub M ain D u ty F re e S hop

Star Cafe

Bazaar

Lipton

Setur

Efes F light Point

F o o d H a il

Frito-Lay

Vintage

C oco-Cola Bus Lounge

H ouse o f C igars

Coco-Cola

S w e el D ream s

Algıda

E m pire

a C u sto d y

I D om estic Transit

Vakko

I

H P rim e C lass Lounge Isb an k M illennium Lounge A d van ta ge C lub Lounge

T H Y C İP Lounge

Gloria Jeans

Salvatore Ferregamo

Flags W orid O f Food

Ba lly

Flags Cafe

12

Hermes

Burger King

13 14 15

D esa

Airport Hotel

1

17 18

D &R

Po st Office

Sushi Meze

G olden Touch Shops

Tax F ree

Delights 2

K id s W onderw orld

Baggage Claim

L a st M inute G ate Shop

Ticket S ales

Last Stop

B a n k /E x c h a n g e O ffice

Coca-Cola Kiosk

^ Ti

C onference R oom s Nescafe 2

L a st M inute G ate Shop

BBg S m o kin g A re a Atasay M avi Jeans E-Shopping

Nescafe

K f l

L a st M inute G ate Shop

Taxi

British A irw ays Terraces Loun ge

İstanbul Cafe

f p jl

Pa rkin g

First Cafe

Doluca Kiosks Teras Cafe

1 1 /2 0 0 5 SKYLIFE 167


& R ESE RV ATİ ON

ABU DABİ - ABU DHABI GSA: Salem Travel Agency

BAKU

BÜKREŞ - BUCHAREST

HANNOVER

Husi Hacıyev Cad. No: 11

BD. N. Balcescu 35-A

Bakü AZERBAIJAN

Bucharest ROMANIA

Flughafen Hannover Terminal A 30662 Hannover GERMANY

Tel: (99-412) 977300-975438

S/Tel: (402 1 )3 11 2 4 10 -3 11 3 2 10

S/R Tel: (4 9 -5 1 1 )30 4 8 21 0

thy.baku@azeurotel.com

thy@mb.roknet.ro

(4 Lines) haj@tkgemiany.com

Al Saman Tower, Hamdan Street,

BANGKOK

CENEVRE - GENEVA

UNITED ARAB EMIRATES

Gulf Express Transport Agency

Geneva International Airport

HONG KONG

Tel: (971-2) 6 21 8000 / 6211116

Ltd. CP Tower 3rd Floor,

turkishair@salemtravelagency.com

313, Silom Road

ADIS ABABA GSA: Ethiopian Airlines, Bole

Tel: (66-2) 2310300-07

Best Holidays Ltd., Room 1805 Jubilee Centre 18 Fenvvick Str. VVanchai Hong Kong P.R. CHINA

tksales@thy.co.th

1215, P.O. Box 825 Geneva 15 SVVITZERLAND Tel: (41-22) 7316120 (3 Lines) S/Tel: (41-22) 7312194 thyairport_gva@freesurf.ch

BARSELONA - BARCELONA

CEZAYİR - ALGIERS

P.O. Box 346 Abu Dhabi

10500 Bangkok THAILAND

Airport P.O. Box 1755 ETHIOPIA Tel: (251-1) 182222

A LM ATİ - ALM ATY

INFORMATION

& REZERVASYON DANIŞMA

■ Dış Bürolar International Offices

Furmanova Str. No: 100 480091 G. Almaty KAZAKHSTAN S/R Tel: (7-3272) 506773-506774506220-501067 sales@turkishairlines.kz

AM M AN Jabal Amman Third Circle A.

Riyadh Centre 8th Floor

P.O. Box 39177 Amman JORDAN S/R Tel: (962-6) 4659102-4659112 thy@go.com.jo

AMSTERDAM Terminal VVest, Room D716, Schipol Airport 1118AA Amsterdam NETHERLANDS S/R Tel: (31 -20) 405 96 36405 3 6 45 info@turkishairlines.nl

Aeropuerto de Barcelona, Terminal

3 0 Rue Hassene Benamene Les

A Modulo 5, Planta 2° Numero: 24

Verger, Bir Mourad Rais ALGERIA

ISLAMABAD GSA: Pakturk Enterprises

088 2 0 El Prat de Llobregat

Tel: (213-21) 541313-446866

64/E Masco Plaza Jinnah Avenue

R/Tel: (34 93) 2984170-2984331

C İD D E - JEDDAH

Blue Area Islamabad PAKİSTAN

turkish@ctv.es

City Çenter Bldg. Annex 12/13 Medina Road.

S /R Tel: (92-51) 2 277595-99

BASEL

P.O. Box. 11563 21425 Jeddah SAUDIARABIA S/R Tel: (966-2) 6600127 thyinc@awalnet.net.sa

KAHİRE - CAIRO

Barcelona SPAIN

Flughoff Flughafen Basel 4 030 Basel SVVITZERLAND Tel: (061) 3254959

BERLİN - BERLİN Budapester Strasse 28-3 0 10787 Berlin GERMAIMY S/R Tel: (49-30) 2624033-35 ber@tkgermany.com Schoenefeld Airport Tel: (49-30) 60915500 Tegel Airport

Nevv Passenger Terminal on the

BEYRUT-BEIRUT

2nd Floor No: 2 043 Astana

Jal El-Dib Autostrade, Mazda Bldg.

KAZAKHSTAN

5th Floor, Beirut LEBANON

Tel: (7-3172) 777020-777021 -

Tel: (961-4) 717137-39 717 051 thybey@magnarama.com

Almati: sales@turkishairlines.kz

KARACİ - KARACHI Jinnah International Airport

Tel: (94-11) 2559884-25536895360143

King Abdulaziz Str. 25th Cross P.O. Box: 739 Alkhobar 31952 Dhahran

Tel: (972-02) 2 7 7 0 1 3 0 - 3 3

BİŞKEK - BISHKEK

SAUDI ARABIA Tel: (966-3) 8 670044-8676269

DOHA KATAR DOHA QATAR GSA: Trans Orient Agency P.O. Box 363 Doha OATAR S/R Tel: (974) 4 458458-4423496

DUBAİ

Bishkek KYRGYZSTAN S/R Tel: (996-312) 660 0 0 8/9 660011-603561-603171 thyfru@elcat.kg

S/R Tel: (971 -4) 2940099-2957467 sales@turkishairlines.ae customer@turkishairlines.ae

Tel: (30-210) 3537280-81-82 thyoffice@athensairport.gr

Manama KINGDOM OF BAHRAIN Tel: (973) 17211896-1722264717222648 turkair@batelco.co m .bh

168 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 5

KİEV 19 Pushkinskaya Str, Apt 1 P.O. Box 540 252001 Kiev UKRAINE

KİŞİNEV - CHISINAU Chisinau Buld. Dacia 8 0/3 Airport REPUBLİC OF MOLDOVA S/Tel: (373-22) 525472-525095 kivoperation@thy.md

51. Cantersteen.1000 Brussels BELGİLİM

KOPENHAG - COPENHAGEN

S/R Tel: (32-2) 5 001932-5117676 sales@turkishairlines.be

S/R Tel: (49-211) 3 73 062-3854260 thy-dus@t-online.de

BUDAPEŞTE - BUDAPEST

FRANKFURT

Kastrup Lufthavn Terminal 2, Departure Hail, Ground Floor 2 70 0 Kastrup DENMARK

Apaczai Csere Janos U. 4

Baseler Str. 35-37 603 2 9 Frankfurt-Main GERMANY

S/RTel: (45-33) 144055 info@turkishairlines,dk

R/Tel: (49-69) 65007411-17 fra@tkgermany.com

KÖLN - COLOGNE

1052 Budapest HUNGARY turkishairlines@axelero.hu

Manama Travel Centre W.L.L., P.O. Box 2427

Tel: (0212) 22 538 121 R/Tel: (0212) 22 464500 (3 hat/lines) casasales@turkishairlines.ma

DUSSELDORF

Tel: (361) 2664269-2664291

BAHREYN - BAHRAIN

Avenue des F.A.R. Casablanca 20.000 MOROCCO

Graf Adolf Str. No. 21 4 0212 Dusseldorl GERMANY

BRÜKSEL - BRUSSELS

Spata-Loutsa Avenue 190 04 Spata GREECE

KAZABLANKA-CASABLANCA Tour des Habbous, 7 eme Etage,

thykiev@ukrpack.net

Magtymguly Ave. No: 73 7444000 Ashgabad TÜRKMENİSTAN

17th, 5th km

R/Tel: (92-21) 5685922-5685487 thykhi@cyber.net.pk

P.O. Box 1200 Dubai

AŞKABAD - ASHGABAD

Athens International Airport Building

S/Tel: (92-21) 4571629

S/R Tel: (380-44) 49059332296461-2352562

UNITED ARAB EMIRATES

ATİNA - ATHENS

Level 5, Room No, 5039 Karachi PAKİSTAN

Al Sholala Building, A Block No:608

Sovyetskaya 136

S/R Tel: (993-12) 392919-356612

Cairo EGYPT Tel: (202) 5749009 turkish@turkish -eg .com

35 Edvvard Lane Colom bo 0 3 SRİ LANKA

BETHLEHEM GSA: JOY International Tours and Travel, Nativity Str, P.O. Box 6 30 Bethlehem

Nile Hilton Commercial Çenter 2nd Floor, Suit No. 32-3 3 Tahrer Sq.

Pership House Level 4,

Tel: (49-30) 41013412/13

JSC International Airport Astana

777881 -777882 Almati S/R Tel: (7-3272) 506773-74

COLOMBO GSA: Pership Holidays Pvt, Ltd.

DAHRAN - DHAHRAN GSA: ABC Travel Agency

PALESTINE AUTHORITY

ASTANA

Tel: (852) 31010592 thyhkg@netvigator.com

Flughafen Cologne Bonn Terminal

BUENOS AİRES GSA: Intercontinente S.A. Av. Santa Fe 1114-1 Floor B Buenos Aires ARGENTINA Tel: (54-11) 48162307 turkishbue@speedy.com.ar

HAMBURG Hermannstr. 46, 20095 Hamburg GERMANY

2, Ebene 7, Bauteil Ost. 51147 Cologne GERMANY

Tel: (49-40) 325805-0 S/R Tel: (49-40) 32580511-13-14-15 ham@tkgermany.com

S/Tel: (49-2203) 402694-96 R/Tel: (49-2203) 4026 7 6/7 7 thy-cgn@t-online.de


& R ES ER VA Tİ O N INFORMATION

& REZERVASYO N DANIŞMA

KUALA LUM PUR GSA: Abda Aviation Sdn. Bhd. Süite 5.01 Ground Floor, Kompleks Antarabangsa Jalan Sultan İsmail, 502 5 0 Kuala Lumpur MALAYSIA Tel: (60-3) 27136185 thykul@myjaring.net

KUVEYT - KUVVAIT Al Shuhada Str. Aliaa Çenter P.O. Box 23959 13100 Safat KUWAIT Tel: (965) 2453820-21 -2422889 thy_kwi@hotmail.com

LAHORE GSA: Pakturk Enterprises National Towers 28, Egerton Road Lahore PAKİSTAN S/R Tel: (92-42) 6 309926/9

LEFKOŞA - LEFKOSA Mehmet Akif Cad. 52 Lefkosa TURKISH REPUBLIC OF NORTHEN CYPRUS S/R Tel: (392) 2 271061-2271382 thykib@ebim.com.tr

LİZBON - LISBON GSA: Anatolia Representacoes Turisticas S.A. Avenida Fontes Pereira de Melo, 35-4 H 10 5 0 -1 18 Usbon PORTUGAL Tel: (351) 210 0 7 8 800

LONDRA - LONDON 125 PalI Mail SW 1 Y 5 E A London UNITED KINGDOM S/R Tel: (44-20) 77669300 into@turkish-airlines.co.uk Heathrow Airport Tel: (44-20) 88971731-3614 Stansted Airport S/Tel: (44) 1279 681822 Tel: (44) 1279 681 4 5 0

LYON 5 9 Boulevard Marius Vıvier Merte 69429 Cedex 03 Lyon FFIANCE R/Tel: (33-4) 3 7916670 thy.lyon@wanadoo,fr

ODESSA

SİDNEY - SYDNEY

Pushkinskaya 19/17 Odessa UKRAINE Tel: (380-482) 3 47 906-08 thy_odstztk@farlep.net

6 0 3 /1 6 Barrack St.

M 90 1QX Manchester UNITED KINGDOM S/R Tel: (44-161) 489 5 2 87 -8 9 -93 sales@thymanchester.co.uk

M ASKAT - MUSCAT GSA: Sunrise Travel and Tourism LLC P.O. Box 884 VVadi-Kabir 117 Muscat SULTANATE OF OMAN S/R Tel: (968) 7713221

M ED İN E - M ED IN A GSA: ABC Travel Agency, Sultanah Alnozel Str. Saad Çenter P.O. Box 3 645 Medina SAUDI ARABIA Tel: (966-4) 8224106

AUSTRALIA Tel: (612) 9 2998400 (3 Lines) turkair@turkishair1ines.com.au

OSAKA Ocat Bldg. 4F, 4-1 Minatomachi 1Chom e Naniwa-Ku,

SIMFEROPOL

556-0017 Osaka JAPAN S/Tel: (81-6) 66441114 R/Tel: (81-6) 66441144

95491 Simferopol UKRAINE S/R Tel: (380) 652248163 turkish@pop.cris.net

OSLO

SİNGAPUR - SINGAPORE

Gardermoen International Airport Departure Hail,

150 Beach Road 15-04 Gateaway VVest

Simferopol Airport Crimea,

2061, Oslo NORVVAY

189720 SINGAPORE

S/Tel: (47) 648 20 530 (4 hat / lines) R/Tel: (47) 648 20 531

Tel: (65) 6 7324556-67324557 sales@thy.com.sg

PARİS

SOFYA - SOFIA Saboma Str. No: 11 -A Sofia BULGARIA

M EK K E - MECCA GSA: ABC Travel Agency

Tel: (33-1) 56693350/57 paris@turkishairlines.fr

Tel: (359-2) 9 883596-9874220 thy-sof-sat@ medicom,bg

Al Mansur Str., Al Khazindar Bldg. P.O. Box 3844 M ecca SAUDI ARABIA Tel: (966-2) 5 434887-5476052

PEKİN - BEIJING

STOCKHOLM

W 103, Kempinski Çenter

Tegner gatan 32 11359 Stockholm

50 Liang Ma Oiao Road, 100016, Beijing P.R. CHINA

SVVEDEN

Tel: (86-10) 6465 1 86 7 -7 0 bjsrınanagmentOturtcishairlineschina.corTi bjsales@turkishairlineschina.com

Tel: (46-8) 218534/35 turkishairlines@swipnet.se turkishairiines@telia.com

PRAG - PRAGUE

STRAZBURG - STRASBOURG

Vaclavske Namesti 19/3 Praha 1 Prague CZECH REBUBLIC

2 Allee De La Robertsau 67000 Strasbourg

MOSKOVA - MOSCOVV

Tel: (420) 234 708 708-715

FRANCE

B. Dimitrovka 7/5, Building 2, 2nd Floor M oscow RUSSIAN FEDERATION Tel: (7-095) 980 5202 sales@turkishairlines.ru

info@turkishairlines.cz prg.sales@turkishairlines.cz

R/Tel: (3 3 -3 )8 8 52 1 4 13 thy.strasbourg@fr.oleane.com

PRİŞTİNA - PRISTINA

STUTTGART

Udhja E Pejes-Drini Ibardhe Str. No: 4 5 Pristina KOSOVA

Lautenschlager Str. 20,

M İLANO - MILAN Verziere 13-20122 1/A 20122 Milan ITALY S/R Tel: (39-02) 7600710776007111 airportthy@tiscali.it

M Ü N İH - M UN IC H Bahnhofsplatzl (Eingang Bayerstrasse) 80335 Munich GERMANY S/Tel: (49-089) 51410931-32 R/Tel: (49-089) 5 1410920-25 muc@tkgermany.com

Tel: (3 8 1 -3 8 )50 2 0 52 -5 5 thytz@pm.ipko.net

70173 Stuttgart GERMANY S/R Tel: (49-711) 2258222 (7 hat / lines) thystr@t-online.de

RİYAD - RIYADH King Faisal Foundation

ŞAM - DAMASCUS

P.O. Box 25194 11466 Riyadh SAUDI ARABIA

Abu Faddel Elmurady Str. 32 Damascus SYRIA

NEW YORK

Tel: (966-1) 4 631600-4632087

S/Tel: (963-11) 2212263-2457277

John F. Kennedy International Airport Terminal One Jamaica 11430 New York USA S/Tel: (1-718) 7512601-7512618 Local S/R Tel: (516) 2475402 Toll free no: 1 -800-8748875 passengerservices@tknyc.com into@tknyc.com

turkishairlines@sol.net.sa

NİCE

Plaza de Espana, 18 Torre de Madrid, Planta 14 OFC 11 28008 Madrid SPAIN S/R Tel: (34) 902111235915487230 turkish@idecnet,com

Aeroport Nice Cote D'Azur Terminal 1 06281 Nice Cedex 3 FRANCE S/Tel: (33-4) 932 1 4 47 9 (3 Unes) nice@turkishairlines.fr

248 Tower Road Sliema MALTA S/Tel: (356) 316645-316705

2 00 0 Sydney, NSW,

58 Rue La Boetie 75008 Paris FRANCE

M A D R İD

MALTA GSA: Arrigo Group Limited

170 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 5

M ANCHESTER Room 1012, Olimpic House Manchester Airport

ŞANGAY - SHANGHAI ROMA - ROME Piazza Della Republica 55 001 8 5 Rome ITALY S/Tel: (39-06) 4873368 R/Tel: (39-06) 4828349 roma@turkishairiines. it

RM 342, Shanghai Centre, 1376 VVest Nanjing Road 200 0 4 0 Shanghai, P.R. CHINA S/R Tel: (86-21) 3222002262798392 shasales@turkishairiineschina.com

SARAYBOSNA - SARAJEVO Ulica Kulovica Br. 5 Sarajevo BOSNIA & HERZEGOVINA

ŞİKAGO - CHİCAGO

S/R Tel: (387-33) 212 938666092-206241

Süite 1400 Illinois 60611 Chicago USA Tel: (312) 9437858 (8 Lines) info@tkchi.com

625 North Michigan Avenue,

NÜRNBERG - NUREM BERG

SEUL - SEOUL

Fluggast Terminal, Flughafen Strasse 100 90411 Nuremberg GERMANY R/Tel: (49-911) 929 7 2 12 -1 4 /1 6 S/Tel: (49-911) 9372011/12 thynue@t-online.de

E&M Air Service Co. Ltd. 904 Seoul Çenter Building, 5GA

TAHRAN - TEHRAN

Sokong-Ro, Jung-Gu

Ostad Motahari Avenue

Seoul KOREA

No: 2 39 Tehran IRAN

S/Tel: (822) 7570280 R/TEL: (822) 7777055

S/R Tel: (98-21) 87374648748450/51 -8 737381/82/84

seltztk! ©kom et.net

turkishair.thr@arayandeh.net


Gözümüz yükseklerde... Y o lu n açık olsun T ü rk iy e !

M illi tak ım lar an a sponsoru

TÜRK HAVA YOLLARI www.thy.com.tr j 4 4 4 O 849


Corp. 8/F, 134 Chung Hsiao E.

& R ESE RV ATİ ON

Road Sec. 4 Taipei TAIVVAN R.O.C.

INFORMATION

& REZERVASYON DANIŞMA

TAIPEI GSA: Golden Foundation Tours

Tel: (886) 227733266 alan@gftours.com.tw

VARŞOVA - WARSAW

ANKARA

Al Jerozolimskie 123 Millennium Plaza, IX Floor 02-017 W arsaw POLAND Tel: (4822) 5297700/01 director@turkish.pl

Atatürk Bulvarı No: 154

ÇANAKKALE GSA: Sudalar Turizm ve Tic. A.Ş.

Kavaklıdere

Anafartalar Oteli

VİYANA - VIENNA TRABLUS - TRİPOLİ GSPLAJ P.O. Box 4565 Elfateh Tovver 16th Floor Office Nr: 161 Tripoli LİBYA S/R Tel: (218-21) 3351352/53 ttiytip@yahoo.com

Operngasse 3 A -1010 VVİen AUSTRIA S/R Tel: (43-1) 5862024 office@thy.at

YENİ DELHİ - NEW DELHİ

İskele Meydanı

R/Tel: 444 0 849

Tel: (286) 2123366

abayka@thy.com

ANTAKYA GSA: Ant-Tur Antakya Turizm ve Seyahat Acentası İnönü Cad. Rana Apt 15/D

ÇORLU GSA: Trakya Turizm ve Sey. Acentası Çorlu Belediye Karşısı İş Merkezi No: 9 Tel: (282) 653 0 4 77 /78

Tel: (326) 2 149497-2160150

ANTALYA

ÇORUM GSA: Çavuşoğlu Turizm ve

Konyaaltı Cad. Antmarin İş Merkezi No: 24 (Telsim yanı)

Seyahat Acentası, Gazi Cad. Kesim Işhanı

Navaiy Cad. No: 11 /A

Ambadeep Building 14 Kasturba Gandhi Marg. Connaught Place 110 0 0 New Delhi INDIA S/Tel: (91-11) 51520795-97

Tashkent UZBEKISTAN

R/Tel: (91 -11) 51520790-94

S/Tel: (242) 2434380-2434383 pbx

No: 22 Kat: 3

Tel: (998-71) 1367989/90/92

management.deltk@interglobe.com

R/Tel: 444 0 849

Tel: (364) 2243928

mcavusoglu@thy.com

cavusoğlutur@ttnet.net.tr

ARTVİN GSA:

DALAMAN

Turtıunt Turizm Seyahat

R/Tel: 444 0 849 aturut@thy.com

TAŞKENT - TASHKENT

thytasmng@sarkor. uz

ZAGREB TEL AVİV Hayarkon Str. No: 78 63432 Tel Aviv ISRAEL Tel: (972-3) 5172333-35

Jurisiceva 12, 10000 Zagreb CROATIA Tel: (385-1) 4921854/55 turkish-airlines@zg.htnet.hr

sales@turkish.co.il

TİFLİS - TBILISI 147, David Agmashenebeli Avenue Tbilisi GEORGIA S/R Tel: (99532) 959022-940703

TİRAN - TİRANA Kam International S.H. P.K. Tirana International HotelBusiness Hail Skanderbeg Square Tirana ALBANIA Tel: (355-4) 234902-240964 thytia@icc-al.org

TOKYO Toranomon Rapport, 4th Floor, 16-6 Toranomon 1 -chom Minato-Ku 105-0001 Tokyo JAPAN R/Tel: (81-3)52511551 S/Tel: (81-3)52511511 sales@turkishairlines.co.jp

TORONTO GSA: Stellar Travel Inc. 100 University Ave.

Acentası, İnönü Cad. No: 16 Karahan Otel Girişi

ZÜ R İH - ZÜRİCH

Tel: (466) 2121800

Talstrasse 58-8001 Zürich SVVITZERLAND R/Tel (4 1 -1 )2 2 52 3 2 3 zrtıtk@bluewin.ch

BALIKESİR GSA:

thytbs@access.sanet.ge

0

4440849

Uçuş Hattı Flight üne

■ İç Bürolar Domestic Offices ADANA Prof. Dr. Nusret Fişek Cad. No: 22 0 11 2 0 Seyhan Tel: (322) 4570222 byilmazturk@thy.com

ADIYAMAN GSA: İnandı Turizm ve Seyahat Acentası, Atatürk Bulvarı, No: 84 Tel: (416) 2 16 1 4 3 6 /3 7 /3 8 /3 9 inanditurizm@mynet.com

S/Tel: (252) 7925395

D E N İZLİ İstiklal Cad. No: 27/B S/Tel: (258) 2648661-2648671 R/Tel: 4 44 0 849

Konak Arda Turizm Seyahat Acentası Eski Kuyumcular Mah.

DİYARBAKIR Sivil Havaalanı Terminal Binası

Çavuş Sok.

Bağlar

İnal Apt. No: 15/1

S/Tel: (412) 2355714

Tel: (266) 2424462-2398575 konak.arda.tours@superonline.com

R/Tel: (412) 2368960-61

E D REM İT BATMAN GSA: Bat-Air Turizm ve Sey. Acentası Meydan Mah. Yeni Belediye Karşısı No: 22

DHMI Körfez Havaalanı Edremit Tel: (266) 3761399 S/R Tel: (224) 2211167 bursasatis@thy.com

S/R Tel: (488) 2 139149-2139200

ELAZIĞ BİNGÖL GSA: Tütünen Turizm ve Sey.

Vali Fahribey Cad.

Acentası Yenişehir Mah.

No: 39

Genç Cad. Polat İş Hanı Kat: 4 No: 4 Tel: (426) 2135767

S/Tel: (424) 2 181576-2182300 R/Tel: 444 0 849 ezstk@ttnet.net.tr

BİTLİS GSA: Öztaç Turizm Seyahat

ERZİNCAN GSA: Polat Turizm ve Sey.

Nailbey Mah.

Acentası Nato Cad. Vakıflar Işhanı

Acentası,

Süite 100 Toronto ON M5J 1 V6 CANADA

AĞRI GSA: Ağrı Mefser Turizm

No: 1 Tel: (434) 2269898

Kızılay Mah,

Tel: (416) 596-6886

Vali Konağı Cad, No: 1

BODRUM

Süleyman Demirel İş Merkezi No: 4 Tel: (446) 2146784

info@stellartravel.ca

Tel: (472) 2159297-2151371

Kıbrıs Şehitleri Cad.,

THY Tel: (446) 2262114

TUNUS - TUN IS Complexe Hotel El Mechtel Bloc Ctkd Blvd. Ouled Haffouz,

AKSARAY GSA: Aksaray Turizm ve Seyahat Acentası

1 ler Etage 1005 El Omrane

Lise Karşısı, Kütüphane Sok. D: 2

Tunis TUNISIA S/R Tel: (216-71) 787033-786473

Tel: (382) 2 132332-2127509

turkish.airtines@planet.tn

Oasis Kültür ve Eğlence Merkezi, (Gümbet Kavşağı Karşısı) No: 83/Z/22 S/Tel: (2 52 )3 1 71 2 0 3/04 R/Tel: 444 0 849 Bodrum Milas Havalimanı / Airport

E R ZURUM Caferiye Mah. Cumhuriyet Cad. Eren İş Merkezi No: 8 8/3

Tel: (252) 5 230129-5230132

Tel: (442) 2136718-19

AMASYA GSA: Ayşafak Air Turizm

bodistmd@thy.com

R/Tel: 444 0 849

ÜSKÜP - SKOPJE

Seyahat Acentası

BURSA

GAZİANTEP

Dame Gruev 3/2 Skopje MACEDONIA

Hacı llyas Mah.

Haşim Işcan Cad. Tuğtaş İş Merkezi

Atatürk Bulvarı

Yeniyol Cad.

No: 12/E S/Tel: (224) 2211167-2212838 R/Tel: 444 0 849 bursasatis@thy.com.

No: 30/B S/Tel: (342) 2301563/64

Tel: (389-2) 3117214-31161493148670 thyskp@yahoo.com 172 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 5

S/Tel: (312) 4 28 0 2 00 (5 ünes)

Saatçi Apt. No: 112/1 Tel: (358) 2122228 thyamasya@ttnet.net.tr

R/Tel: 444 0 849 gztsatis@thy.com


KAHRAMANMARAŞ G S A : Döngel Turizm Sey.

M A R D İN G SA: Bilen Turizm ve Seyahat

Ş A N L IU R FA

Acentası Atatürk Bulvarı

Acentalığı

Acentası

No: 3 3 /A

Trabzon C ad. No: 6 6 /A Tel: (344) 2 2 3 4 1 8 1 -2 2 5 4 0 3 7

Acentası Karayolları karşısı

R ES ER VA Tİ O N

Tel: (454) 2 1 2 4 8 8 0 -2 1 6 2 8 9 0

HAKKARİ G SA: O ğuzkurt Turizm Sey.

KARAMAN G S A : C icitur Seyahat

Acentası, Bulvar Cad.

Acentası Haşan Ali Yücel Cad. Güzelzade Apt.

Oğuzkurt Apt. Kat: 1 Tel: (438) 2 1 1 5 2 5 7

İĞ D IR G SA: Eger Turizm Sey. Acentası Belediye Parkı Karşısı No: 179

&

Tel: (476) 2 2 7 9 4 3 5 /3 2 3 1

INFORMATION

& REZERVASYO N DANIŞMA

G İR ESUN GSA: Ç otanak Turizm Sey.

No: 55 Tel: (338) 2 1 2 0 6 8 0 -2 1 4 2 4 8 8

KARS G SA: Sınır Turizm ve Sey.

Acentası İstiklal Mah. İstasyon Cad. Çağlar Apt. No: 23/1 Tel: (246) 2 3 2 2 5 9 2 -2 2 3 3 5 9 0

İS K E N D E R U N G SA: R ende Tia Tour Sey. Acentası, Mareşal Fevzi Ç akm ak C ad. Kilise Dükkanları No: 2 1 /B Tel: (326) 6 1 3 8 3 8 3 -6 1 3 4 2 9 4 tiatur@ superonline.com

İS TA N B U L Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcılığı (İç) Cum huriyet C ad. No: 199-201 Kat: 3, Elmadağ, Harbiye S/Tel: (212) 2 2 5 0 5 5 6 R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9 Satış Büroları - Sales O ffices

Köprübaşı

Tel: (482) 2 1 3 3 7 7 3 -7 4

Tel: (414) 2 1 5 3 3 4 4 -2 1 5 4 5 4 8

M A R M A R İS A tatürk C ad. No: 2 6 /B Tel: (252) 4 1 2 3 7 5 1 /5 2 R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9 marm arissatis@ thy.com

MUŞ G SA: Nurevsan Kam iloğlu Sitesi

Ş E R E FL İK O Ç H İS A R G SA: Çavuşoğlu Turizm Seyahat Acentası Ankara C ad. Çavuşoğlu Sok. No: 1/B Ş ereflikoçhisar Ankara Tel: (312) 6 8 7 2 3 8 3 unsalinaltekin@ ttnet.net.tr

Atatürk Cad, No: 8 0 Tel: (474) 2 1 2 3 8 3 8 /3 9 /4 0

No: 127

TE K İR D A Ğ GSA: Trakya Turizm ve Seyahat

K A YSER İ

N E VŞ E H İR G SA: A rgeus Turizm Seyahat

S/Tel: (436) 2 1 2 8 6 8 2 /8 3

Acentası Sahabiye Mah. Yıldırım C ad. No: 1 S/Tel: (352) 2 2 2 3 8 5 8 R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9 kayserisatis@ thy.com

K IR K LA R E Lİ GSA: Korur Turizm ve Seyahat Acentası Karakaş Mah. Karakaş Bey Sok. No: 14

Acentası İstiklal C ad. No: 7 Ürgüp Tel: (384) 3 4 1 4 6 8 8 -3 4 1 5 2 0 7

N İĞ D E G SA: S o b ek Turizm Sey. Acentası İstasyon C ad. No: 67 Tel: (388) 2 1 3 2 1 1 7 -2 3 2 1 5 0 7

Tel: (288) 2 1 2 2 0 6 6

ORDU G S A : Ç otanak Turizm Sey.

K IR Ş E H İR GSA: Çavuşoğlu

Acentası

Turizm ve Sey. Acentası, Atatürk Cad. Tüccarlar Işhanı No: 7 /2

Orta Cami Mah. H üküm et C ad. Belediye İş Merkezi K:1 D: 1 104 Tel: (282) 2 6 1 8 4 3 8

TO K A T G SA: Ay Şafak Air Turizm Seyahat Acentası G aziosm anpaşa Bulvarı Akyıldız Apt. No: 2 0 6 /4 Tel: (356) 2 1 4 7 2 5 4 ay-safakair@ ttnet.net.tr

TR A B ZO N

Şarkiye Mah. Belediye Sarayı Altı,

Trabzon Havalimanı

No: 1/A

Tel: (462) 3 2 5 6 7 3 8

Tel: (452) 2 2 5 2 0 5 4

Tel: (386) 2 1 2 1 1 7 2 -2 1 2 1 7 1 8

UŞAK GSA: Vatan Seyahat

m.inai@ kaynet.net

O S M A N İY E G SA: O sair Turizm Seyahat

Recep Peker C ad. No: 27

Acentası

KONYA

Acentası

Durak Mah. Fatih Cad.

Kızıltoprak

M evlana Cad.

Tel: (216) 4 1 8 4 4 8 6 R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9

No: 9 Kat: 1 /1 0 6 S/Tel: (332) 3 5 1 2 0 0 0 -3 5 1 2 0 3 2

Alibeyli Mah. Orgeneral C evdet Sunay Cad. Ş ehitlik Karşısı

Tel: (276) 2 1 5 2 0 3 3 -2 1 2 5 1 2 9

2. Taksim Satış M üdürlüğü

R/Tel: 4 4 4 0 849

S arıkatipoğlu Pasajı

1. K adıköy Satış M üdürlüğü

C um huriyet C ad., Gezi Dükkanları No: 7 Taksim

K U ŞA D A S I G SA: Osm an Turizm Seyahat

Tel: (212) 2 5 2 1 1 0 6 (6 Lines)

Acentası

R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9

No: 2 Tel: (328) 8 1 4 9 2 2 9 -8 1 3 3 4 0 4

Sağlık C ad. Akdaş Apt.

SAKA R YA G SA: Sakarya Turizm Sey.

3. H arbiye Satış M üdürlüğü

No: 6 3

Acentası

C um huriyet C ad. No: 199-201

Tel: (256) 6 1 4 4 2 0 5 -6 1 4 9 3 8 2

Uzunçarşı No: 1 Kat: 1 Tel: (264) 2 7 4 9 6 8 8

Kat: 3 Elmadağ Tel: (212) 2 2 5 0 5 5 6 (6 Lines) R/Tel: 444 0 849 harbiyesatis@ thy.com

4. Genel Y önetim Satış Bürosu Yeşilköy S/Tel: (212) 6 6 3 6 3 0 0

KÜ TA H Y A G SA: Serhat Turizm Seyahat Acentası A tatürk Bulvarı Arel Apt. No: 29/1 Tel: (274) 2123041

E xt.3 1 11 -3 11 9

GSA: S abiha Gökçen Havalim anı Kurtköy S/Tel: 5 8 5 5 8 5 0 /5 1 ,5 2 ,5 3

İZ M İR

M A LA TY A

S A M SUN Kazım paşa C ad. No: 18/A S /Tel: (362) 4 3 5 2 3 3 0 R/Tel: 4 44 0 8 4 9

S İİR T G SA: Bat-Air Turizm Sey.

Orduevi Karşısı

Acentası C um huriyet Meydanı,

S/Tel: (422) 324 8 0 01 -3 2 4 8 0 0 8 R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9 mlztztk@ ttnet.net

Cum huriyet Cad. Erdef Oteli Altı, No: 2 Tel: (484) 2 2 3 7 5 7 4 - 2 2 3 7 5 8 4

M A N İS A GSA: Yoltur Seyahat Acentası

SİVAS G SA: Sivas Turizm Seyahat

Anafartalar Mah.

Acentası İstasyon Cad.

G aziosm anpaşa Cad. M erkez Işhanı No: 5 4 /1 3 Tel: (236) 2 3 4 6 3 1 1 -2 3 8 6 6 4 9

50. Yıl Sitesi No: 7 -8 Tel: (346) 2 2 1 1 1 4 7 -2 2 4 4 6 2 4 sivas@ sivasturizm .com .tr

Kanalboyu C ad. No: 10

M ahm ut Rıza İş Merkezi Kat: 1 D: 2, Kat: 2 D: 4 Pasaport S/Tel: (232) 4 8 4 1 2 2 0 (5 Lines) R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9 aavsar@ thy.com

No: 12/A

VAN Enver Perihanoğlu İş Merkezi C um huriyet Cad. No: 196 Tel: (432) 2 1 5 5 3 5 4 /5 5 R/Tel: 4 4 4 0 849 vansatis@ thy.com

YALOVA G S A : O ba Turizm ve Seyahat Acentası Huzur Sok. Balkan Işhanı 19 /B Tel: (226) 8 1 4 1 3 4 2

C um huriyet Bulvarı No: 9 9

174 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 5

Sarayönü C ad. No: 7 4/A

Yenişehir

Atatürk Bulvarı İstasyon Cad.

Acentası

İS P AR TA G S A : Akita Turizm Seyahat

G S A : Kaliru Turizm Seyahat

Y O ZG A T G SA: Çavuşoğlu Turizm Sey. Acentası Lise C ad. Vali Konağı Yanı No: 49 Tel: (354) 2 1 2 9 1 9 3 (4 Lines) binaltekin@ turk.net

R : Rezervasyon / Reservation S : Bilet Satış / Ticket Sales G S A : Genel Satış Acentası General Sales Agency


I Biz uçmuyoruz! Yorum katmadan, abartmadan, en yalın şekliyle haberi okuyucularım ıza iletiyoruz.

ZAM AN

>

Sesler fa rk lı, şarkı aynı: dilYe eleştirdi

'Ü 'S N D

Ö z g ü r lü k ç ü Cumhuriyet.

Society for News Design - 2004 Zaman’a 1 gümüş 4 ayrı mükemmellik ödülü Dünyanın önde gelen 29 ülkesinden önemli gazeteler, 15.020 sayfa tasarımıyla yarışmaya katıldı.

www.zaman.com.tr


B İL G İ INFO

D

o

n o t !

Yapmayın! U Ç A K İÇ E R İS İN D E , İN İŞ T E , K A L K IŞ T A VE T Ü M U Ç U Ş B O Y U N C A K U L L A N IL M A S I, A Y R IC A A Ç IK B IR A K IL M A S I Y A S A K C İH A Z L A R E O U İP M E N T VVHICH İT IS F O R B ID D E N T O U SE OR T U R N ON D U R IN G T A K E -O F F OR L A N D IN G , A N D T H R O U G H O U T T H E F L IG H T

■ Sayın Y olcularım ız,

■ Dear

Cep telefonları uçağın uçuş aletlerini olumsuz yönde etkilemekte ve uçuş emniyetini tehdit etmektedir. Uçaklarımızda uçuş emniyeti ve can güvenliği açısından cep telefonlarının kapalı tutulması gerekmektedir.

Mobile phones interfere with the flight Instruments and have a negative effect on flight safety. Therefore they must be switched o ff during the entire flight to provide personal and aircraft safety.

S a yın Y o lc u la rım ız ,

The operation o f the follovving items is forbidden during take off. landing and when the seat belt sign is on: Casette players, etectronic games, portable computers, compact disc players, radio and TV receivers, portable video equipment, DVD, VCD or similar battery powered electrical and electronic eçuipment. The operation o f the follovving items is forbidden during the entire flight: Radio and TV transmitter, portable phones, vvalky talkies, remote controlled toys, or any other electronic equipment transmitting electromagnetic waves. Ladies a nd Gentlemen Please refrain from smoking cigarettes, pipes and cigars during the flight.

Uçuş emniyeti için inişte, kalkışta ve kemer ikaz ışıkları yanarken; kaset çalar, elektronik oyunlar, taşınabilir bilgisayar, disk çalar, radyo ve televizyon alıcıları, taşınabilir video aletleri, DVD, VCD ve benzeri batarya ile çalışan elektronik ve elektrikli aletler kullanılamaz. Uçak içinde tüm uçuş boyunca; radyo ve telsiz vericileri, taşınabilir telefonlar, uzaktan kumandalı oyuncaklar ve elektromanyetik dalga yayan tüm aletlerin kullanılması yasaktır. S a y ın Y o lc u la rım ız ,

Tüm uçuş boyunca, lütfen sigara, pipo, puro ve sigarillo içmeyiniz. Ü Z E R İN İZ D E VE EL B A G A J IN IZ D A T A Ş IM A Y IN IZ ! DO N O T C A R R Y O N Y O U R P E R S O N A N D İN Y O U R C A B IN B A G G A G E !

176

1 1 /2 0 0 5

B A V U L U N U Z D A V E EL B A G A J IN IZ D A R İS K T A Ş IM A Y IN ! DO N O T C A R R Y R İS K İN Y O U R C A R IN A N D CHECKED BAGGAGE!

P a s s e n g e rs ,

Ladies and Gentlemen,

A M E R İK A SEFERLERİNDE Ç AKM AK. KİBRİT VE BENZERİ TU TU 5TU R U C U FA R I ÜZERİNİZDE, EL B A G A JIN IZ D A VE B A V U LU N U ZD A TA Ş IM A N IZ KES İNLİK LE Y AS A KTIR . FOR U.S. FLIGHTS, İT IS STRICTLY FORBİDDEN FO CARRY LIG HTERS AND M ATCHES ON YOUR PERSON, İN YOUR C ABIN AND CHECKED BAGGAGE


S i z e d a h a iyi h i z m e t v e r e b i l m e m i z iç in lü tf e n a r k a s a y f a d a k i f o r m u d o l d u r d u k t a n s o n r a d e r g i d e n a y ı r a r a k k a b in e k i b i m i z e ile tin iz . Ö n e r i v e g ö r ü ş le r i n i z M ü ş t e r i İliş k ile r i M ü d ü r l ü ğ ü t a r a f ı n d a n ö z e n l e d e ğ e r l e n d i r i l e c e k t i r . İn order that we can serve you better, please com plete the form on the back and hand it to one of the cabin crew. Your vievvs and suggestions will be given careful consideration by Custom er Relations Management.

T U R K İS H A IR LIN ES T Ü R K H A V A YOLLARI


T ü rk H a v a Y o lla rı’nı s e ç tiğ in iz için te ş e k k ü r ed eriz. Thank you for choosing Turkish Airlines. ] Uçuşla ilgili memnuniyetimi paylaşmak istiyorum. / I would like to share my pleasure regarding the flight. □

Öneri de bulunmak istiyorum. / I would like to make a suggestion.

□ Yolculuğum ile ilgili bir olayı aktarmak istiyorum. / VVith regard to my trip, I vvould like to inform you a situation concerning: gecikme / delay

iptal / cancellation

bagaj / luggage

diğer / other

Aşağıdaki bilgileri doldurduktan sonra dergiden ayırarak kabin ekibimize teslim ederseniz çok memnun olacağız. Bilgiler, Müşteri İlişkileri Müdürlüğü’ne iletilecektir. We wili be very pleased if, after completing the form, you vvould tear it out of the magazine and give it to one of our cabin crevv. The information vvill be passed on to our Customer Relations Management.

Bay / M r

Uçuş numaranız / Y o u r flight n u m ber

Bayan / M iss, M rs

Soyadınız / Surnam e

Uçuş tarihiniz / Y our de p artu re date

ilk adınız / Y our first nam e

Kalkış noktanız / Y our de p artu re city

Türk Hava Yolları Özel Yolcu Programı üyelik numaranız /

Varış noktanız / Your destination

Turkish Airlines Frequent Flyer Program m em b e rsh ip n u m ber

Seyahat sınıfınız / Your travel class TK

Business Class Kart çeşidiniz / Y o u r ca rd typ e

J Elite

Economy Class

l l Classic

Yer numaranız / Y o u r seat n u m ber Adresiniz / Y our address

E-posta / e-m ail

Uçak tipi / Y o u r aircraft typ e

Türk H ava Yolları hizm etlerim iz ile ilgili öneri ve şikayetleriniz için / For your suggestions and

Tel / Fax

com plaints regarding Turkish Airlines services: E -p o s ta / e-mail: c u s to m e r@ th y .c o m

T ü rk H a v a Y olları A .O

Tel: + 9 0 2 1 2 6 6 3 91 79

M ü şteri İlişkileri M ü d ü rlü ğ ü

Fax: + 9 0 2 1 2 6 6 3 4 7 73

C ustom er Relations M anagem ent G en el Y ö n e tim B inası, Y eşilköy,

w w w .th y .c o m .tr adresindeki ‘PAYLAŞALIM’ başlığı altında bulunan, Teşekkür, Öneri ve Şikayet’i simgeleyen ikonlardan birine tıklayarak da iletebilirsiniz. Click on one of the icons for Thanks, Suggestions or Complaints under the

3 4 1 4 9 İstanb u l T ü rkiye

'LETS SHARE' menü on our vvebsite at W W W .th y .c o m .


Türk Hava Yolları

Bilgi Turkish Airlines

■ In f a n t P a s s e n g e r s

Info ■ B e b e k le r için B ebek maması, THY dış hat uçuşlarında "ö ze l Yem ek Talepleri" kapsamındadır. Talep, rezervasyon sırasında ve tarifeli kalkış saatinden en az 24 saat ö nce yapılmalıdır. Cam kavanoz içinde yüklenen mamalar, sebzeli ve meyveli olm ak üzere iki çeşittir. Kabin girişinde, sağ, sol veya orta sıra koltukların önünde sa d e ce düz uçuş sırasında duvara m onte edilebilen pusetleri kullanm ak için, yer numaranızı alırken, bebeğinizin olduğunu ve önde oturm anız hususunu hatırlatmalısınız. Bebeğin altını değiştirm ek için, kabindeki koltuklar yerine, bu işlemi kolaylaştıran özel m odifikasyonlu tuvaletleri denem enizi tavsiye ediyoruz.

■ H asta ve h a m ile y o lc u la r için Hasta yolcu için bilet alınırken ‘Hasta Yolcu Form u’ düzenlenerek bilet kapağına m utlaka iliştirilmesi gerekir. Hasta yolcunun uçm ası için hastalık türünü belirten ve bu hastalığın uçak yo lculuğuna engel teşkil etm eyeceğine dair bir d o k to r raporu gereklidir. Bu raporun tarihi 10 günden eski olamaz. Hasta yolcu, beraberinde d o ktor raporu getirem ezse, DHMİ Genel M üdürlüğü İşletm e Hekimliği M eydan D oktoru'ndan uçabileceğine dair onay alınır. Bakıma m uhtaç hasta olan yolcu beraberinde

refakatçi getirm ezse uçurulm az. 7 ayını (28 hafta) bitirm iş hamile yolcunun kendi doktorundan veya DHMİ G enel M üdürlüğü İşletme Hekim liği M eydan D oktoru'ndan aldığı “uçakla seyahatinde sakınca yo ktu r” ibaresi bulunan raporu ile uçuşuna m üsaade edilir. Bu raporun tarihi yedi günden eski olamaz.

■ Evcil h a y v a n la r için U çak kabininde evcil hayvan taşınması için rezervasyon yapılması gerekir. Evcil hayvan, yo lcu tarafından getirilen uygun özel bir kafes, kutu ya da çanta içerisinde kabine alınır. Yolcu tarafından getirilen O rtaklık standartlarına uymayan m uhafazalar kabul edilm ez. Kabine alınacak evcil hayvanın geçerli bir sağlık belgesi, kimlik cüzdanı, aşı kağıdı yolcu b eraberinde m evcut olmalıdır. Evcil hayvanlar kabinde oldukları süre içinde bulundukları muhafazalarından çıkartılamazlar ve m uhafazalar sahiplerinin oturdukları koltukların ö n ünde kabin içindeki gidiş ve gelişe engel olm ayacak şekilde yerleştirilir. Yolcu kabininde taşınması m üm kün olm ayan ve yo lcu beraberinde seyahat eden evcil hayvanlar ise, yolcu tarafından gerekli şartlara uygun muhafazaların içinde, kargo kom partm anında taşınır.

B a b y fo o d is available if re çu e ste d in advance u n d er THY's S p e cia l D ietary R eçuests fo r International flights. The req u e st m ust be su b m itte d a t the tim e o f b o o kin g a n d a t least 24 hours in a dvance o f sch e d u le d flight departure time. B aby fo o ds are in glass ja rs a n d available in tw o varieties: vegetable a n d fruit. To use the cribs, vvhich can be hung only vvhile the a ircra ft is cruising on the vvalls a t the entrance to the ca b in in front o f the right, le ft a n d Central row s o f seats, you m ust sp e cify that you have an infant vvith you a t ch e ck-in so that you can be p la c e d in the front ro w o f seats. To change y o u r ba b y's n a p py we su g g est that you try using the specially m o d ifie d lavatories vvhich facilitate this task, rather than the cabin seats.

■ S ic k P a s s e n g e r s a n d e x p e c ta n t m o th e r s W hen p u rch a sin g their ticke t sic k passengers sh o u ld fiil in a S ick P assenger Form, vvhich m ust be a tta ch e d to the co ve r o f the ticket. A d o c to r’s rep o rt specifying the nature o f the illness from vvhich the p a sse ng e r is suffering a n d declaring that there are no reasons why the p e rso n co n ce rn e d s h o u ld n o t fly is also required. This report m ust n o t be d a te d m ore than 10 days p rio r to the flight date. İf the s ic k p a sse ng e r is unable to su b m it a m ed ica l report, then the State A irports Adm inistration M e d ica l O ffice w ill co n su lt the pa sse ng e r's physician

for confirm ation that the p a sse ng e r is fit to fly. P assenger vvhose illness is severe enough to require care ca n n ot fly unaccom panied. P regnant passengers in the 7th m onth (28th vveek) o r m ore o f p re g n a n cy w ill only be p e rm itte d to fly vvith a statem ent from their ow n d o c to r o r the State A irports A dm inistration M ed ica l O ffice de cla rin g that air travel p o se s no risks for them. This rep o rt m ust be no m ore than seven days o ld on the day o f the flight.

■ D o m e s t ic p e t s Fteservations are required for d o m e stic pets. P assengers m ay carry d o m e stic p e ts in the cabin only if they are in cages vvhich m ee t airline specifications. D om estic anim als flying in the pa sse n g e r cabin m ust p o sse ss a valid a n d u p -to date re c o rd o f health a n d vaccination. VVhile on the aircraft d o m e stic p e ts m ay n o t be allovved o u t o f th e ir carrying containers, vvhich m ust be p la c e d in front o f the ovvner's seat so as n o t to o b stru ct m ovem ent vvithin the cabin. D om estic p e ts acco m p a n yin g passengers a n d vvhich ca n n o t be carried in the cabin can be carried in the h o ld in appropriate containers su p p lie d by th e ir ovvners. 1 1 /2 0 0 5 SKYLIFE 177


Türk Hava Yolları vvebsitesi www.thy.com.tr

Turkish Airlines’ vvebsite www.thy.com

■ w w w .th y .c o m .tr Tarihçeden filo yapısına, Türk Hava Yollan satış ofislerinin iletişim bilgilerinden rezervasyona, uçak içi hizmetlerimizden Özel Yolcu Programımıza, özel ilgi gereken yolcularımıza sunduğumuz kolaylıklardan promosyonlarımıza Türk Hava Yolları ile ilgili bilmek istediğiniz herşey bu adreste: www.thy.com.tr Tüm bu bilgilerin yanı sıra Online Tarife, Online Bilet ve Online Check-in hizmetimizden yararlanabilir ve yolculuğunuzu planlamak için harcadığınız süreyi azaltabilirsiniz. Online hizmetlerimizin avantajlarından faydalanmak için mutlaka yolcu olmanız gerekmiyor. Beklediğiniz bir yakınınız ya da önemli bir konuğunuz mu var; tüm Türk Hava Yollan seferlerinin Kalkış-Varış bilgilerine web sitemiz aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Bagajınızın sizden farklı bir yere seyahat etmesini engellemek için elimizden gelenin en iyisini yapıyor, tüm önlemleri alıyoruz; ancak hiç istemediğimiz bu durum ortaya çıkarsa, bagajınızın takibini de web sitemiz aracılığı ile yapabilirsiniz. Bir sonraki yolculuğunuzda online hizmetlerimizin avantajlanndan 178 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 5

yararlanmak için lütfen ileriki satırlara bir göz atın. Biletinizi web sitemiz aracılığı ile satın almaya ya da rezervasyonunuzu web sitemizden yapmaya ne dersiniz? Yapacağınız tek şey www.thy.com.tr adresine gitmek... Yolculuğunuzla ilgili kısa detayları girdikten sonra seçtiğiniz özelliklere uygun uçuşlar ekranınıza getirilecek ve size uygun olan uçuşu seçmenizin ardından ücret detaylarını görüntüleyebileceksiniz. Rezervasyonunuz için gerekli yolcu bilgilerinin girilmesinin ardından bilet teslim seçeneğine göre ya rezervasyonunuzu yapabilecek ya da biletinizi satın alabileceksiniz. Rezervasyon kodunuzu alıp verilen süre içinde biletinizi Türk Hava Yollan'nın satış ofislerinden biletletebilirsiniz. Biz bu yönteme Ofiste Biletleme adını verdik. Eğer ödemeyi web sitemiz aracılığı ile yapmayı tercih ederseniz, uçuşunuza kalan süreye bağlı olarak Postayla Bilet ya da Havaalanında Biletleme seçeneğini seçebileceksiniz. Postayla Bilet'i tercih etmeniz halinde; biletiniz adresinize kurye aracılığı ile gönderilecektir. (Postayla Bilet hizmeti Türkiye, ABD, Ingiltere'den başlayan yolculuklarda geçerlidir.) Havaalanında Bilet seçeneğini seçerseniz; biletinizi yolculuğunuzun başlayacağı havalimanında bulunan Türk Hava Yollan satış ofislerinden teslim alabilirsiniz. (Havaalanında Bilet uygulamasının yaygınlaştırılması için çalışmalarımız devam etmekte ve her geçen gün listemiz genişlemektedir. En güncel bilgilere ulaşabilmek için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.) 13 Haziran 2005 tarihinde başlayan hizmetimizle web sitemizden satın alacağınız birçok iç hat uçuşları için artık e-bilet satın alabilirsiniz. Böylece websitemizden e-biletinizi satın aldığınızda satış ofisimize gitmenize gerek kalmadan direkt uçuş günü check-in bankosuna giderek check-in yaptırabilirsiniz. Yakında diğer tüm iç hat uçuşlarınız ve dış hat uçuşlarınız için de web sitemiz aracılığı ile ebilet satın alarak bilet satın alma işleminizi daha kısa bir sürede ve zevkli bir şekilde tamamlayabileceksiniz.

m w w w .th y .c o m You may find ali information you need on this website... Turkish Airlines history, fleet information, sales offices’ contact information, in-flight services, frequent flyer program information, facilities offered to our passengers who need special care, promotions and ali other information you need: www.thy.com Besides ali these information, you may enjoy our online services such as online Schedule, online Ticket, and online Check-in in order to minimize the time you spend for your travel transactions. To enjoy our online services you do not have to be a passenger. You may have an important guest to meet or you simply to know whether your dearest arrived her/his destination. Just reach our web site and click the Arrival-Departure link. We are doing our best in order to daim your baggage at your destination point. Sometimes, even we do not want to make you live this bad experience, your baggage can not be delivered; you may check the status o f your baggage on our web site. To experience the facilities that our online services provide on your next trip, please take a glance to next pages... Do you wish to book and pay online your ticket through our web site? The only thing you should do is to type on your browser's address bar vwm.thy.com. After giving the information needed about your trip, ali

flight options vvhich are suitable to your request will be displayed. By choosing the flight, you may see the price details of your trip. On the next step you must enter passerıger’s details to create your reservation. After this step, you may choose ticket delivery option. If you choose Ticket by Office option, you need to go to the one o f our Sales Offices to complete ticketing procedures in the gıven time limit. If you prefer to make your payment online, depending the time remained to your flight, you may choose Ticket by Mail or Ticket on Departure option, İn case that you choose the Ticket by Mail option, we deliver your ticket to your address by courier. (This service is only available for the journeys starting from Turkey, USA and UK) If you prefer Ticket on Departure, you may take your ticket from Turkish Airlines' Sales Offices at the airport where your journey begins. (We are continually looking to add new routes to the eligible Ticket on Departure destinations. So, for updated information, please visit our web site.) Beginning as of June, 13 2005 when you buy a domestic (currently only for selected airports) ticket from our website, you will not have to go to the sales offices anymore, because your ticket will be issued electronically (e-ticket) and on the day of departure you will only need to go to the check-in counter. At soon you will able to buy e-ticket for your ali domestic and International flights to make ensure your ticket buying process more enjoyable and shorter.


www.thy.com.tr İnternetteki check-in bankonuz

Online check-in

www.thy.com Your oniine check-in desk

■ A b o u t O nline

■ O nline C heck-in nedir? Yolcularımızın; w w w .th y .c o m .tr (türkçe) w w w .th y .c o m (ing) adresim izden seyahat edecekleri uçuşlarına ulaşarak, kabin planında diledikleri koltuklan seçebilm e ve uçuşlarının son noktasına kadar ch e ck-in yapabilm e olanağıdır.

■ Online C heck-in yo lcu larım ıza neler kazan dıracak? Yolcularımız, seyahat edecekleri tüm rezervasyonlu uçuşlarına Online ulaşarak, ev veya ofislerinin konforunda, seyahat edecekleri sınıfa ait koltuk planından dilediklerini seçerek ch e ck-in işlemlerini g e rçe kle ştire b ile cek ve b irçok havalimanımızda kendilerine tahsis edilen özel kontuardan faydalanm a imkânını elde edeceklerdir.

C h e c k -in A cce ssin g their flights from o u r vvebsıtes,

www. thy. com. tr ■ Online Check-in nasıl yapılacak? www.thy.com.tr (türkçe) www.thy.com (ing) adresimizde ONLINE HİZMETLER bölümünde yer alan ONLINE CHECK-İN sayfamızdan, bu hizmeti sunduğumuz havalimanı bilgilerine ve check-in işlemleri ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Online check-in hizmeti, uçuşların kalkışından 24 saat önce başlayarak 90 dakika kalana kadar verilmektedir.

■ Havaalanında yapılacak işlemler Yolcularımız, güvenlik prosedürlerinden geçtikten sonra, biniş kartlarının alınması ve bagajlarının teslim edilmesi işlemlerini, havaalanında kendilerine tahsis edilmiş olan check-in bankosunda tamamlayacaklardır.

(Turkish) or

www.thy.com (Erıglish), o u r passengers can choose the seat they want from the cabin plan a n d co m p le te ali ch e ckin form alities up to their destination.

m H o w d o e s O nline C h e c k -in w ork For fuil details regarding online ch e ck-in form alities a n d a list o f airports offering this service, please visit the ONLINE CHECK-İN p age in

■ A d v a n ta g e s o f

the ONLINE SERVICES se ctio n o f o u r website:

O nline C h e c k -in

w w w .th y.co m .tr (Turkish) or

By a cce ssin g their previously reserved flights online, o u r passengers can choose w hichever seat they w ant from the seating plan fo r the class in whıch they are traveling from the co m fo rt o f their own hom e o r Office a n d com plete ch e ck-in formalities, as w ell as taking advantage o f the sp e cia l ch e ck-in counters reserved for them a t m any o f our airports.

w w w .th y.co m (English. Online ch e ck-in services are available starting from 24 hours up to 90 m inutes before departure.

m P ro c e d u re a t th e a irp o rt After going through security procedures, our passengers will receive their boarding cards and complete their baggage consigning at the check-in counter provided for them in the airport. 1 1 /2 0 0 5 SKYLIFE 179


■ Otel C heck-in

Self

T ü rk iy e ’n in s e ç k in

Check-in

y o lc u la rım ız a

o te lle rin d e ka lan tü m h a v a lim a n ın a g itm e d e n

Hotel

b in iş kartlarını a la b ilm e

Check-in

v e y a b a g a js ız s e y a h a t

im kânı s u n u y o ru z . B agajlı e ttiğ in iz tü m re z e rv a s y o n lu u ç u ş la rın ız iç in b in iş ka rtlarınızı a la b ilirs in iz . Bu

■ S elf C heck-in Türk H ava Yolları, S e lf C h e ck-in cihazları ile havaalanındaki işlem lerinizi en hızlı b içim d e g e rçe kle ştire b ile ce ğ in iz b ir hizm eti sunuyor. Bu u ygulam a sa yesin d e c h e c k -in işlem lerinizi ke nd in iz ve b e ra b e rin izde ki d iğ e r yolcularım ız için ya p a b ile ce k, iste diğ iniz ko ltuğ u s e ç e b ile c e k ve b iniş kartınızı alarak d o ğ ru d a n u ça ğ a g id e b ile ce ksin iz. Bagajsız seyah a tin izd e , aynı gün için d e g ittiğ in iz ye rde n d ö n ü ş varsa

iş le m e s n a s ın d a s iz e T Ü R K H A V A Y O L L A R I ta ra fın d a n e ğ itim v e rilm iş o te l p e rs o n e li y a rd ım c ı o la c a k tır. B u iş le m , h a v a lim a n ın a iç h a t u ç u ş la rı iç in en az

30 d a k ik a , d ış h a t u ç u ş la rı için ise e n az 45 d a k ik a

ö n c e s in d e bagaj(lar)ınızı te s lim e tm e k iç in k o n tu a ra b a ş v u rd u ğ u n u z s ü re c e

d ö n ü ş u çu şu n u z için d e R eturn

g e ç e rlid ir. O te ld e y a p ıla n

C h e c k -in işlem ini g e rçe kle ştire b ile ce ksin iz. Bagajlı ya da bagajsız, bağlantılı tüm

işle m so n ra s ı B in iş

yu rtiçi seyah a tle rin izde , siz ve b e ra b e rin izde kile r için, aynı rezervasyon ka ydın da o lm a k şartıyla, uçuşlarınızın son n oktasına kadar T h ro ug h C h e ck-in y a p a b ile c e k ve tü m u çuşlarınıza ait koltuklarınızı se çere k, biniş kartlarınızı alabile ce ksin iz. O nline C h e c k -in ya pm ış olan yolcularım ız, S elf C h e c k -in cihazlarından biniş kartlarını kendileri alarak d o ğ ru d a n u ça ğ a g itm en in yanı sıra, d aha ö n c e se ç m iş oldukları koltukları d e ğ iştirm e im kânına d a sahip o la b ile ce kle r. S e lf C h e c k -in hizm e tin d en geçerli

Kartınızı, B a g aj E tik e tle rin iz i ve e ğ e r B u s in e s s C la s s y o lc u ise n iz C İP S a lo n G iriş Kartınızı g ö re v lid e n h e m e n te s lim a la c a k s ın ız . B a gajlarınızı h a v a lim a n ın d a s iz le r için a ç ılm ış ö z e l "B a g a j T e s lim K o n tu a r la r fn a te s lim e d ip bazı u ç u ş la r iç in g e re k ! o la n g ü v e n lik iş le m le rin iz i ta m a m la d ık ta n s o n ra a rtık p a s a p o rt k o n tro lü iç in hazırsınız. O te l C h e c k -in h iz m e tin in g e ç e rli o ld u ğ u s e ç k in o te lle r lis te s i,

bileti olan ve O n lin e C h e c k -in

b u lu n d u ğ u il k a p s a m ın d a

yapm ış tü m yolcularım ız yararla n ab ile ce kle r.

a ş a ğ ıd a b e lirtilm iş tir. İyi u ç u ş la r!

O te lle r- Hotels

B ulu n d u ğ u il - Location

HiltonSa ABC (Ankara Business Çenter) Tel: (0312) 455_00 0 0

A n ka ra

■ S e lf C h e c k -in Using Self Check-in equipment, Turkish Airlines offers a service vvhich will make it possible for you to carry out your airport procedure in the speediest possible manner. Thanks to this service you will be able to effect check-in process for yourself and the passengers with you, choose a seat to your liking, get your boarding pass and go straight to the plane. If you are travelling vvithout baggage and there is a same-day return flight from your destination, you will also be able the carry out the Return Check-in operation for the trip back. For ali domestic flights involving connections, with or vvithout baggage, you and those travelling with you will—provided you have made the same reservation—be able to effect a Through Check-in to your final destination, selecting seats and getting boarding passess for ali the flights. İn addition to get their boarding passes from the Self Check-in eçuipment, passengers who have performed Online Check-in will be able to change previously chosen seats. Ali those with valid tickets, and ali passengers who have benefitted from Online Check-in, will be able to make use of Self Check-in.

■ H o te l C h e c k -in Ali passengers staying at leading hotels in Turkey can complete their check-in formalities before leaving the hotel. This service is valid for ali passengers travelling on domestic or internationai flights (if available) with or without baggage. You will be served by hotel staff trained by Turkish Airlines. To take advantage o f this service you must deliver your baggage at the special Hotel Check-in counters in the airport a t le a s t 30 m in u te s before departure time for domestic flights and 45 m in ute s b e fo re departure time for internationai flights. You can coilect your boarding card at your hotel's check-in desk vvhich is open 24 hours a day. After check-in, please make sure that you have received ali your travel documents (boarding card, baggage tag, passport and Business Class lounge card if appiicable) necessary for the flight. At the airport you can entrust your baggage to Turkish Airlines staff at the special Hotel Check-in counter. After completion of the security procedures neccessary for certain flights, you are ready to go through the passport control. Our Hotel Check-in service is available at hotels specified belovv. Have a pleasant flight.

O te lle r- Hotels

B ulu n d u ğ u il - Location

S eyhan O teli Tel: (0322) 4 5 7 5 8 1 0 ________

Adana

Hotel Kaya P restige Tel: (0232) 4 8 3 0 3 2 3

İz m ir

Z orlu G rand Otel Tel: (0462) 3 2 6 8 4 0 0 ____________

İzmir P rincess Termal O teli Tel: (0232) 2 3 8 51 51

İz m ir

R esort D edem an B odrum Tel: (0252) 3 1 3 85 0 0

B o d ru m

İzmir Hilton^Tel: (0232) 4 9 7 6 0 6 0

İz m ir

M anastır O tel Tel: (0 2 5 2) 3 1 6 2 8 54

B o d ru m

Ege Palas Tel: (0232) 4 6 3 9 0 9 0

İz m ir

Karia P rincess Tel:J0 2 52 ]_ 3 1 6_ 8 9 71

B o d ru m

Otel C row n Plaza T e l^(0 2 3 2 ) 2 9 2 13 0 0 ____

İz m ir

Fuga Fine Tim es Tel: j0 2 5 2 ) 31 7 2 3 J30

B o d ru m

R esort D edem an Antalya Tel: (0242) 3 1 6 16 0 0 H otel Sheraton Voyager Tel: (0242) 2 3 8 55 5 5 H iltonSA Tel: (0322) 3 5 5 5 0 QQ

180 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 5

_

T ra b z o n

A n ta ly a

Iberotel S arıgerm e Park Tel: (0252) 2 8 6 8 0 31

D a la m a n

A n ta ly a

H illside B each C lub Tel: (0252) 6 1 4 8 3 6 0

D a la m a n

A dana


Telefon ve faks hizmetleri Telephone and fax transmission services

Geçerli Kredi Kartları

Credit Cards and Charges

Am erican Express, Visa, Diners Club, JC B ve M astercard/E urocard. Telefon görüşm esinin dakikası 9 .9 0 USD 'dir.

A m erican Express, Visa, Diners Club, JC B a nd M aste rca rd /E u ro ca rd are a cce p te d . The charge for a cali is USD 9 .9 0 p e r m inute o r p a rt thereof.

Yardım Müşteri Hizmetleri

Assistance Customer Services

Telefonla görüşm e konusunda herhangi bir sorunla karşılaşırsanız '1 2 + 'i tuşlayınız. Bu durum da AIRCOM M üşteri Hizmetleri M erkezi’ne bağlanm ış olacaksınız. Bu arama için ücret ödem eyeceksiniz.

İt you e n co un te r any d ifficuities with your cali, please dial 12+. This will co n n e ct you to AIR C O M Service S u p p o rt Services Centre. N o charge will be m ade fo r this cali.

Ayrıntılı bilgi için:

e-m ail: aircom @ sita.aero Tel: +1 514 3 2 4 7 2 6 6 (Please note that this n u m b e r is n o t free o f charge.)

e-m ail: aircom @ sita.aero Tel; + 1 5 14 3 2 47 2 66 (Bu numaraya yapılan aramalar ücretlidir.)

u T e le p h o rıe S e rv ic e s

m Telefon H izm etleri Tüm A-340 uçaklarımızın ve A-310 GÖKSU uçağımızın Business Class koltuklarının her birinde telefon mevcuttur. Tüm yolcularımızın kullanımı için A -310 GÖKSU uçağımızın Economy Class kabininde 2 adet, A-340 uçaklarımızın Economy Class kabininde ise 4 adet telefon bulunmaktadır. İhtiyaç duymanız halinde size yardımcı olması için kabin memurunu çağırabilirsiniz.

In-seat telephones are available to Business Class passengers on ali our A -340 aircraft and on one A -3 1 0 air­ craft (the GÖKSU). İn addition for other passengers there are two telephones in the Economy Class Cabin o f the Göksu A-310, and four telephones in those o f our A -340 aircraft. You may cali the flight attendant to assist you if necessary.

Nasıl kullanılır? a. Telefonu kaldırın b. İngilizceyi se çm e k için

In s tru c tio n s a. Lift the handset b. To choose English

"1 “ tuşuna basınız. c. Türkçeyi se çm e k için "2" tuşuna basınız. d. Ekran üstüne gelen m enüden "1 "i seçiniz. e. Kartınızı, m anyetik kısmı telefonun sol tarafına baka­ cak şekilde yerleştiriniz ve size doğru kaydırınız. Ekranda "kart kabul edildi" yazısını göreceksiniz. Bu kartınızın kabul edildiği anlamına gelir. Telefon numarasını tuşlayınız. Sonra "+" tuşuna basın, arama başlayacaktır. Ekranda "telefon bağlandı" yazısını gördüğünüz zaman telefonla görüşm e yapabilirsiniz. G örüşm eniz bittikten sonra "End Cali" tuşuna basın. Başka bir numarayı daha aram ak isterseniz kartınızı tekrar kullanmanıza gerek yoktur. “End Cali" tuşuna bastıktan sonra görüşm e ücreti duracaktır.

press 1. c. To choose Turkish press 2. d. Select I from the m enü on the screen. e. Place y o u r cred it ca rd vvith the m agnetic strip facing left, a n d slide it tow ards you. When you see the message "Card acce p te d " on the screen, enter the num ber you wish to cali. Then press the '+ ’ key. When the message "Cali connected" appears on the screen, you may have your cali. When the cali is com plete press the End Cali button. To place additionai calls there is no need to reinsert your credit card. Merely enter the new num ber and press the '+' key again. Charging stops vvhen the handset is returned to the cradle.

For further In fo rm a tio n , please contact:

m Faks hizmetleri Başlamadan önce faks çekeceğiniz kağıt üzerindeki klips­ leri, zımba tellerini ve diğer kağıt tutucularını çıkarın. Kağıdın kuru olduğuna ve üzerinde yiyecek, içe­ cek veya yapışkan maddelerin olmadığına dikkat edin. Faks cihazınızın arkasındaki Povver anahtarının "ON" konumunda olduğundan emin olun. 1. Kağıdı ön yüzü yere bakacak şekilde, terminal onu tutup kavrayıncaya kadar kağıt kılavuzuna yerleştirin. 2. Kredi kartını manyetik kısmı sağ

tarafa bakacak şekilde kredi kartı okuyucusuna yerleştirin ve aşağıya doğru kaydırın. 3. Kredi kartınız geçerli ve faks ter­

minali tarafından kabul edildiyse "PLEASE VVAIT" ışığı yanacaktır. Çevir sesi ile birlikte "ENTER NUMBER” ışığı yanıp sönmeye başlayınca, OO+ülke kodu+alan kodu+faks numarasını tuşlayın.

■ Fax transmission First remove any elips, staples or other paper attachments from the sheets you wish to fax. Check that the paper is dry and elean. Make sure that the povver switch at the back of the facsimiie machine is in the ON position. 1. Hold the paper face downwards and place it in the paper guide. When correctly positioned the terminal will grip it. 2. Place your credit card in the slot vvith the magnetic strip facing to the right and slide dovvnvvards. 3. İf your credit card is valid and accepted the PLEASE VVAIT light will go on. When the dialling tone begins and the ENTER NUMBER light starts flashing enter 00 + country code + area code +fax number.

Notes Not a. Eğer kart geçersiz ise, kabul edilmemişse veya cihaz onu okuyamıyorsa "ERROR” ışığı yanacaktır. Bu durumda "STOP/C" tuşuna basarak yeniden deneyiniz. b. Meşgul sinyali duyuluyorsa "STOP/C" tuşuna basarak yeniden deneyiniz.

4. Bağlantı sağlanınca yeşil

"PLEASE VVAIT" ışığı yanacak ve gönderme başlayacaktır. İhtiyaç duymanız halinde yardımcı olması için kabin memurunu çağırabilirsiniz.

a. İf your card is invalid, not accepted or unreadable the ERROR light vviil come on. in this case press the STOP/C button. b. İf the number is engaged press STOP/C button and try again. 4. When the connection is made the PLEASE VVAIT light will come on and transmission begin. You may cali the flight attendant to assist you if necessary. 1 1 /2 0 0 5 SkYLİFE 181


Siz ve bagajınız

You and your baggage ■ Seyahat e tm e k üzere seçtiğiniz

■ Bagaj/bagajlarınızın teslim

havayolu şirketinden bagajınızı

işlemlerini kendi adınıza yaptırınız

hangi noktaya kadar

ve teslim ettiğiniz

etiketleyeceğini ve ka ç kiloya

bagaj/bagajlarınız için size

kadar taşım a hakkınız o ld u ğ un u

verilen e tiket kuponları üzerindeki

m utlaka öğreniniz ve biletinizden

bilgileri kontrol ediniz. Bagajınızı

kontrol ediniz.

bir b aşka yo lcu adına

■ Kabin içine alabileceğiniz

kaydettirmeyiniz, aksi halde kayıp

el bagajlarına ilişkin eba t ve kilo

veya h asar d u ru m u n d a tarafınıza

sınırlamaları hakkında bilgi

tazm inat öde n m e si m üm kün

edininiz. Türk Hava Yolları

olm ayacaktır.

sta n d art b o yu t ve ağırlığı

■ U çağ a b in m e d en ö n c e bagaj

2 0 x 4 0 x 6 0 c m ve 8 kg'dır.

g ö ste rm e uygulam ası va r ise

■ Bagajınızın üzerine a d/so ya d ,

bagaj/bagajlarınızı görevlilere

telefon numarası ve adres gibi

gösteriniz.

bilgileri içeren isim etiketini

■ Varışınızda; bagaj bandından

m utlaka takınız. Etiketler

size ait bagaj/bagajları alırken

bankolarım ızdan tem in edilebilir.

yanlışlıkla ben ze r bagaj

■ D aha önce ki seyahatlerinize ait

alm am aya d ikkat ediniz.

etiketlerinizi bagaj üzerinde

■ Varışınızda teslim alamadığınız

bırakmayınız.

bagaj/bagajlarınız için Kayıp ve

■ H avayolum uz, bagajınızda

Bulunan Eşya ofisine

bulunan para, ziynet eşyası,

yapacağınız başvu ru d a seyahat

num une, değerli evrak, elektronik

biletiniz ve bagaj

eşya, bozulabilir/kırılabilir m a d d e

etiketinizi/etiketlerinizi ibraz ediniz

ve d iğer değerli eşyalardan hiçbir

ve görevlilere bagajınızın rengi,

şekilde sorum lu değildir.

tipi, m arkası ve içindekilerle ilgili

■ Çuval, naylon torba, teneke

bilgileri bildiriniz. Size verilen

kutu, b id o n vs. bagaj niteliği

bagaj aksaklık raporu, seyahat

taşım ayan eşyaların uçağın bagaj

bileti ve bagaj etiketinizi/

b ö lü m ü ne ve kabin içine kabul

etiketlerinizi m uhafaza ediniz.

e dilm eyeceğini unutmayınız.

■ Bagajınız 5 gün içinde

■ Çakı, bıçak, tırnak makası,

bulunam adığı ta kd ird e lütfen

ça km a k vs. gibi kesici, delici ve

verilen bagaj talep form u, orijinal

patlayıcı eşyaların kabinde

biletiniz, bagaj etiket(ler)iniz, -

bulunm ası güvenlik açısından

varsa- fazla bagaj biletiniz ve

sakıncalı olup, kabul

hüviyetiniz ile birlikte en yakın

edilm ediğini unutmayınız ve

T H Y ofisine ve ya Bagaj

yanınızda bulundurm ayınız.

Aksaklıkları Takip M erkezi

■ 3 2 kg'ı aşan bagajlar hiç bir

M ü dü rlü ğü ’ne m üracaat ediniz.

şekilde c h e c k -in işlemi esnasında

■ Bagajınız, THY'nın bilgisi

kabul e dilm em ektedir.

dışında size ulaştı ise, lütfen

Bagaj/bagajlarınızın taşım a

+ 9 0 2 1 2 6 6 3 6 3 0 0 / 5 5 7 7 -8 2

esnasında fazla d oluluktan dolayı

irtibat num aralarına hab e r veriniz.

zarar g örm e m e si ve sapının kopm am ası için genişlik sınırlarını

182 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 5

Unutm ayınız ki, bagajınızı internet

ve ağırlık taşım a kapasitesini

üzerinden ta kip e tm eniz size

zorlamayınız. Taşım a hakkınızı

zam an kazandıracaktır.

aştığınız ta kd ird e fazla bagaj

Web adreslerimiz:

ücreti ö d e m e n iz gerektiğini

w w w .th y .c o m .tr ve

unutmayınız.

w w w .turklsh airlin e s.co m

■ Please check destination to vvhich your baggage should be labelied and the vveight limit permitted by the airtine you are flying with. Also check the weight limit marked on your ticket. m Check the size and weight limits for hand baggage allovved in the cabin for the airline you are flying with. Turkish Airlines allovvs one piece of cabin baggage measuring 20x40x60 cm and weighing a maximum of 8 kg. ■ Every piece of your baggage should be labelied v/ith your name, telephone number and destination adress. Tags are available from our check-in desks. m Remove any tags and labels from previous joumeys. m Our airline is not responsible for cash, jewellery, samples, valuable documents, electronic devices, perishalbe/fragile items, or other valuables in your baggage. m Baggage packed in sacks, plastic bags, plastic containers, tins and other unsuitable packaging will not be allovved either as check-in or cabin baggage. m Knives, penknives, nail scissors, cigarette lighters and other cutting, piercing and explosive items are not allovved in the cabin for security reasons, so please check that you are not carrying any such items in your hand luggage. m Do not overfill your suitcases and bags beyond their vveight or volüme capacity. This can lead to the handle breaking and other damage to your baggage. Therefore, baggage exceeding 32 kg. will not be accepted in THY flights. If your baggage exceeds the vveight allovvance,

remember that you will be liable to pay additional charges. m Present your baggage in your own name, and check the information on the baggage receipts given to you at check-in. Do not register your baggage in the name of another passenger. Remember that in this event you will not be able to daim for lost or damaged baggage. m You may be required to identify your baggage before boarding the aircraft. Please point out each piece of your baggage to the staff member on duty. m On arrival, be careful not to collect baggage resembling your own by mistake. m Should you find that your baggage has not arrived to your destination, please inform the lost and found Office show the staff member your ticket and baggage receipt/s, and give details of the colour, type, brand and contents. Please keep the passenger irregularity report, your ticket and ticket receipt/s, as these vvill be needed to daim your baggage vvhen it arrives. m Should your baggage not be traced vvıthin 5 davs. please appiy to the nearest Turkish Airlines Office or Baggage Tracing Çenter with your Property İrregularity Report, original ticket, original baggage receiptfs), excess baggage receipt (if any) and a valid Identification document. m İfa third party delivers your baggage, please inform us by calling + 9 0 2 1 2 6 6 3 6 3 0 0 / 5 5 7 7 -8 2 .

Please note that tracking your baggage via the Internet vvill save you valuable time. O ur web addresses are: www. thy. com. tr and www. turkishairiines. com


OCAK JANUARY

İSTANBUL DERİ FUARI

w w w .is ta n b u ld e rifu a ri.c o m 18-21 OCAK FAIR A R E A CNR EXPO YEŞİLKÖY İSTANBUL

RDF FUARCILIK LTD. ŞTI. Barbaros Bulvarı No:121 Kat: 7 Tev-Orhan Birman İş Merkezi Beşiktaş - İstanbul / 34349 Tel:+90 212 275 18 00 pbx Fax:+90 212 275 18 11 e-mail: rdf@rdf.com.tr


/ 7 ,^ -r»

r t u r k \ sh caroo

Turkish Airlines Cargo ■ Türk H ava Y olları K a rg o ’yu Ne K adar Tanıyorsunuz? Değerli Yolcularımız, Rahat ve konforlu koltuklarınızda seyahat ederken, U zakdoğu'dan Am erika'ya, A vrupa'dan O rtadoğu ve Afrika’ya aynı uçakta sizlerle birlikte kargo taşıdığımızı biliyor m usunuz? ■ Yolcu uçaklarının kargo kompartımanlarının yanı sıra 36 ton kapasiteli A310-304 kargo uçağı ile de kargo hizmeti sunmaya başlayan THY Kargo ile artık daha fazla noktaya, daha fazla kapasite ile kargo göndermek mümkün, Frankfurt, Maastricht, Londra, Tel Aviv, Almata ve Yeni Delhi gibi noktalara tarifeli kargo uçağı seferi düzenleyen THY Kargo, sîzlerden gelen talepler doğrultusunda bu noktaları daha da artıracaktır. ■ Hava kargo taşımacılığında Avrupa’nın önde gelen isimlerinden biri olan Türk Hava Yolları Kargo, 2000 yılında aldığı ISO 9002 Kalite Belgesi’ni, 2003 yılında ISO 9 0 0 1 :2000 revizyonuna uygun yenileyerek; vizyonunu “Uçuş yapılan tüm noktalarda hava kargo taşımacılığı konusunda ilk tercih edilen kuruluş olmak" şeklinde genişletti. ■ Tekstil ürünleri, yedek parça, makine akşamı, hi-tech ürünler, çiçek, canlı hayvan, deri, yaş sebze, meyve, değerli eşyalarınız... Kargonuzun cinsi ne olursa olsun, nereye göndermek isterseniz isteyin, yapacağınız tek şey gönderinizi Türk Hava Yolları Kargo’nun güvenilir ellerine teslim etmek. 184 SkYLİFE 1 1 /2 0 0 5

m H o w fam i lia r a re yo u

m /As well as a cce ssin g our

vvith Turkish A irlin es

d o m e stic cargo rates,

C arg o ? ■ 24 saat/7 gün Internet üzerinden (www.TKKargo.com , www.THYKargo.com veya www.TKCargo.com adreslerinden kargolarınızı sürekli takip edebilir, iç hat kargo ücret ve tarife bilgilerimize ulaşabilirsiniz. Ayrıca Alo Kargo Servisimiz vasıtasıyla 24 saat telefonunuzun tuşlarını kullanarak, konşimento numaranız ile kargonuz hakkında her türlü bilgiyi öğrenebilirsiniz. Alo Kargo erişim numaraları: (+90) 212 663 63 93 ve (+90) 212 663 46 0 5 / 4 hat ■ Türkiye'den yurtdışına kargo göndermek istediğinizde, size gümrük işlemleri, konşimento kesimi, ücretlendirme, paketleme vs. konularında yardımcı olacak IATA (Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği) üyesi kargo acentelerimize başvurmalısınız. IATA üyesi kargo acentelerimizin erişim bilgilerine, (+90) 212 663 63 00 /5 3 03 5314-5808 no’lu telefonlardan ulaşabilirsiniz. Yurtdışından Türkiye'ye kargo göndermek istediğinizde ilgili ülkedeki satış ofisimizle bağlantı kurmanız gerekecektir. ■ Kargonuzu, tarifeli yolcu ve kargo uçak seferlerimizin yanı sıra, özel kira (charter) seferlerimiz ile istediğiniz gün ve saatte, istediğiniz yere taşımamız mümkün. Özel kira taleplerinizi (+90) 212 663 62 35 no’lu telefonu arayarak ve/veya (+90) 212 663 47 19'a fax çekerek yapabilirsiniz.

D ear Passenger, D id you kn o w that vvhile you are traveling in yo u r com fortable seat in the cabin we are transporting cargo from the Far East, the M iddle East a n d Europe to Am erica a n d Africa on the sam e piane as you? m İn add itio n to the cargo ho id s on p a sse n g e r pianes, THY C argo has begun offering a cargo service that m akes use o f 3 6 -to n ca p a city A 3 1 0 3 0 4 transports, so that it is novv p o ssib le to se n d cargo shipm ents o f greater ca p a city

scheduless a n d oth er details, you m ay also track yo u r cargo o n ce you have se n t it över the Internet any time 2 4 /7 on o u r w ebsites (www. TKKARGO.com, wwwTHYKARG O .com o r w w w . TKCargo.com ). You m ay also cali o u r A lo Kargo Servis 24 hours a day for Inform ation b y p u n ching in y o u r bili o f lading n u m ber on y o u r to u ch-to n e phone. A lo Kargo a c c e s s num bers: (+90) 2 1 2 6 6 3 6 3 9 3 a nd (+90) 2 1 2 6 6 3 4 6 0 5 / 4 lines

to m ore destinations. With

■ İf you w ant to s e n d cargo a b ro a d from Turkey, you

sch e d uled cargo flights to

m ay co n su lt o u r cargo

su ch po in ts as Frankfurt, M aastricht, London a n d Tel

agents. A s m em bers o f IATA (International A ir

Aviv, Almaty, N e w Delhi, THY

Transporters Association),

C argo w ill a d d new

they will a s sis t you with

destinations b a se d on input from you the custom er.

cu sto m s form alities, bills o f lading, rates, p a cka g in g a nd

m One o f Europe's leading nam es in air cargo transport,

o th er questions. You m ay reach o u r lATA-m em ber

Turkish Airlines C argo recentiy

ca rg o agents b y telephone

renew ed its ISO 9 0 0 2

a t (+90) 2 1 2 6 6 3 6 3 0 0 /

Certificate o f Ouality, received in 2000, in line vvith the ISO

5 3 0 3 -5 3 1 4 -5 8 0 8 ). İf you w ant to se n d ca rg o to

9 0 0 1 :2 0 0 0 revision m ade in

Turkey from abroad, you will ne e d to c o n ta c t o u r sales

2 003, thereby expanding its m ission to that o f 'a toppreference co m p a n y for air cargo transport to ali flight

o ffice s in the co u n try from w hich you are sending. ■ İf yo u w ant to se n d y o u r

destinations'.

ca rg o n o t on one o f o u r

m Textile pro d u cts, autom obile

sch e d u le d p a s s e n g e r or

a n d m achinery spare parts, hi-

cargo flights b u t on a sp e cia l ch a rte r flight, we

tech products, fresh flovvers, live animals, leather, fresh

can transport it any d a y a nd

fruits a n d vegetables, valuable g o o d s — whatever yo u r cargo

any tim e to a n y p la ce you

a nd wherever you w ant to se n d it, ali you n e e d do is turn it över to o u r reliable Turkish

sp e cia l ch a rte r requests b y telephone (+90) 2 1 2 6 6 3 6 2 3 5 or

Airlines C argo staff.

fax (+90) 2 1 2 6 6 3 4 7 19.

wish. You m ay p la c e yo u r


W ho cares? W h eth er itâ&#x20AC;&#x2122;s light or heavy, fragile or tough, liquid or solid... or even both! W hatever your cargo is, do n ot worry. It is safe vvith us, and it will get there on time...

Because we care.

TU R K Ä°S H CA RG O P hon e: + 9 0 2 1 2 6 6 3 4 6 0 0 / 0 5 w w w .TKCargo.com


U.S. Department of Ju»tice

OMB No. ı ı t s o ıu

W e lco m e to th e U n ite d State*

«•Wl ın• cm

1)0 mojr o f the fo llo ırin g apply to you? Maaaa Vaaar MW A. D* yaa kava • coaımuaKakl* İM İM afcyaıtal ar ataalal dıaar4rr.o( arayan • 4ra( abaaar o<addı<«' O 'a B » B

Typa or pnal tagıkly witlı pca m AİXCAPfTAI. i JTTTKKS I HK RMUUtMI fcna » ■ » ! aaru Ploaaa MB )İW M i İha * m n l Record. Uomto I U.rou,h 11and ıht D ^.nu ,r K » k < .ıu « l « ıhfM(h 17 I h ı m m A ı l Um (ana mu« ka afcaatf and delad CtuUrvn unda» Um ol ImrUva muat kav* ıkeır fermaifoad by a p *n « |a u A a ı

Göçmen yönetm eliği

b ■

Hava yaa «fırkanı arraıad «r oaarlcMd fcr aaagaoeaar m u lavama» »ar»! tarptta*» *r » Hilal in ralalad la a çapulla*

— ------ M M t r M t t M t i M M i

ıtalaoıâ”ûalElar-. «r^yaTja ^ ^ C. Hava yaa avar k m ar ara «av no» I m M la a tl m p ot aakelaar.ar M lananat artı. ılıaa.ar (macMa;er W « .n lW 3 and İM İ wara you ınmlved. ta orty «ay. ta aamıetad »ilk Nari O rm a n ,a rtta ılU Q i m QNv D. An ) N aeetuag la «ark ta ika UA l ar kava yaa avar kava eulotfed aad d«»enaıt; ar baan şratMjely r«»oved freoı ika Unıtad Hutas. ar araramd or «Ua»awd «s pracurv a vtM ar aotry totoİka U J.ky fraodor faıerepraaanuuen? 0 Yea(8Ne

21518R 53 01 .................

Immıgralıoa and NaUnUtatiaa 9rrvlc* »-•rai l-MW (06 2* »I ) Arrtval r V IS A W A IV K K

Im m igration re gu latio n s

A B D ’y e u ç a k la g id e n b ü tü n y o lc u la rın (ya d a h e r a ile yi te m s ile n y a ln ız c a b ir k işin in ) G ü m rü k D e k la re F o rm u d o ld u rm a s ı g e re k m e k te d ir. A B D v a ta n d a ş la rı, ik a m e t ka rtı (ye şil ka rt) s a h ip le ri, K a n a d a v a ta n d a ş la rı ya d a y e n i g ö ç m e n le rin d ış ın d a , g e ç e rli b ir A B D v iz e s in e s a h ip ve s o n va rış n o k ta s ı A B D y a d a A B D ’n in d ış ın d a k i b ir ü lk e y e tra n s it o la n y o lc u la rın h e r biri ta ra fın d a n b e y a z re n kli 1-94 fo rm u n u n d o ld u ru lm a s ı z o ru n lu d u r. A ş a ğ ıd a a dı g e ç e n ü lk e le rd e n b irin e a it b ir p a s a p o rt ta ş ıy ıp g iriş y a p ıy o rs a n ız y a d a A B D v iz e s i o lm a d a n (vize m u a fiy e t p ro g ra m ı a ltın d a ) tra n s it y o lc u g ib i k o n a k lıy o rs a n ız y e ş il re n kli I-94VV fo rm u n u n d o ld u ru lm a s ı g e re k m e k te d ir. Ü lk e le r: A n d o rra , A v u s tra ly a , A v u s tu ry a , B e lç ik a , D a n im a rk a , F in la n d iy a , A lm a n y a , B ü y ü k B rita n y a , İz la n d a , İtalya , J a p o n y a , L ie c h te n s te in , L ü k s e m b u rg , M o n a k o , H o lla n d a , Y e n i Z e la n d a , N o rv e ç , S a n M a rin o , Is p a n y a , İs v e ç v e İs v iç re .

186 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 5

If you are flying to the United States, please note that ali passengers (or one passenger p e r family) must com plete a Customs Dedaration Form. Apart from US citizens, green-card holders, Canadian citizens and new immigrants, ali passengers travelling to the United States, whether as their final destination or in transit to another country, are obliged to fiil out the white I94 form. The green 1-94 W form m ust be com pleted if you hold a passport from one o f the following countries: Andorra, Australia, Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Iceland, Italy, Japan, Liechtestein, Luxembourg, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norvvay, San Marino, Spain, Svveden or Switzerland, and are either entering the United States or making an intermediate stop there as a transit passenger without a U. S. visa under the visa waiver program.

IM k— fl*kwa) hattatta» >r —1 ot I - * - « r f * * - k->«O») IfceaMat 11.1ae (W «e) «nyıaaean«*y er ■aoaery lı liramm ı comt if o » VS. or hnlpt ı^anıla» t4.lkaK(Wrka*').

Yo,

No

dıllMO»q J « lı.«»ı ış.

-« . . I ...... ..

r^tfnrSÜZ tk *. nİM^Tutat

d* rt» T. om, lWmum. .4 * ıb, «wr.fwı or rmamton ı maarn». aadour ad*m rom» md Matlan mU'm «nM«J SKİN ON THK <5m»rrt MDf O» 111» KMM AKTM VİK' HAV* «HAD IW MKMTANT INHOMUTKIN A»OV» AKt>MADF ATBtmOU. DttXAMT»ON


Intel® Xeon™ İşlem ci ile ihtiyaç duyduğunuz an güvenilirlik Başka bir ifadeyle, her zaman.

mucizelerdukkani.com.tr

XEON

In te lX e o n ™ İşlemci tabanlı SNC Sunucular ile, kurumsal açıdan kritik bilgi işlem çözümlerinin yüksek bulunabilirlik seviyesine güven duyabilirsiniz.

CARDFİNANS

S A H İP L E R İN E P E Ş İN F İY A T IN A

12 T A K S İT A V A N T A JI

( O k (216) 528 01 00^) © 2 0 0 3 ln te l C o rp o ra tio n . T ü m h a kla rı sa klıd ır. In te l, In te l İn sid e , In te l İn s id e lo g o , In te l C e n trin o , In te l C e n trin o lo g o ,

'

'______ J

In te l X e o n ,In te l S pe e dS tep , Ita n iu m , P e n tiu m ve P e n tiu m III X eon In te l C o rp o ra tio n te s c illi m a rk a la rıd ır.

3 YIL YERİNDE GARANTİ

s n c w w w . s n c . c o m . t r


Özel yolcu program ı Frequent Flyer Programme

Türk Hava Yolları Özel Yolcu Programı

Turkish Airlines’ Frequent Flyer Programme

Türk Hava Yollan Özel Yolcu Programında üyeler, Türk Hava Yolları tarifeli uçuşlarından club mil, program ortaklanyla olan aktivitelerinden bonus mil kazanırlar. (Ortak havayollan ile uçuşlar, hotel konaklamaları ve araba kiralamaları)

İn Turkish Airlines Frequent Flyer Programme, members earn club miles in retum of their Turkish Airlines scheduled flights vvhereas they earn bonus miles for their activities with programme partners. (Flights with partner airlines, hotel stays and car rentals)

Türk Hava Yollarının Shop&Miles kredi kartı programı ile her türlü harcamanız Garanti Bankası tarafından size bonus mil olarak verilmektedir.

Using Turkish Airlines Shop&Miles Credit Card Programme, ali your expenditure vvill be rated for you as bonus miles by Garanti Bank.

Kazandığınız tüm milleri Türk Hava Yolları ve anlaşmalı hava yolları ile uçuşlarınızda hem kendiniz hem de istediğiniz kişiler için; ücretsiz bilet, refakatçi bilet ve upgrade gibi program ödülleri olarak değerlendirebilirsiniz.

You can easily evaluate ali your miles as avvards for ali scheduled flights of Turkish Airlines and partner airlines for free ticket, companion ticket or upgrade to business class.

Özel Yolcu Programımızdaki üyelikler Classic Kart ile başlar. Türk Hava Yolları ile sık uçan üyelerimiz gerekli club mil kriterlerini sağladıklarında Elite Kart'ın çok özel program avantajlarından faydalanırlar.____________________________________________________

Elite Kart Avantajları 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Privileges of Elite Card

Uçuş rezervasyonlarında öncelik Business Class bankosundan check-in Anlaşmalı CİP salonlarına giriş 10 kg'İlk ekstra bagaj hakkı (Okyanus aşırı uçuşlarda 1 parça ekstra bagaj taşıma hakkı) Kart sahiplerine özel danışma hattı Mil karşılığı havalimanında son dakika uçuş sınıfını yükseltme Anlaşmalı otel ve araba kiralama şirketlerinden ekstra indirim imkanı

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Üyeliğiniz hemen başlıyor

Aklınızda Bulunsun

You can instantly become a member of the programme online and benefit from the advantages. Just after your first flight with Turkish Airlines or your fırst activity from the partner companies, your permanent membership card vvill be sent to your address. You can also become a member of the programme by filling out the application form vvhich are available at Turkish Airlines sales offices, Garanti Bank offıces, check-in counters or from the cabin attendants during your flight.

Keep in Mind

1. Lütfen rezervasyonunuzu yaptırırken öncelikle ve mutlaka TK ile başlayan üyelik numaranızı belirtiniz. 2. Lütfen bilet üzerindeki adınızın üyelik kartınız üzerinde yazılı olan ile aynı olmasına dikkat ediniz. 3. Check-in işlemi esnasında kartınızı mutlaka gösteriniz. 4. Hesabınıza işlenmemiş uçuşlarınız için internet sitemizden işlem yapabilir ya da (0212) 663 6356 ve (0212) 663 2543 faks numaralarına ilgili uçuşlara ait bilet ve biniş kartı kopyalarınızı gönderebilirsiniz. Lütfen biniş kartlarınızı ve biletlerinizi muhafaza ediniz.

İnternet Kolaylığı ve Avantajları

Mil kazanım tablosu ___

ADANA 443 ALM ATY 2439 754 AMMAN AM STERDAM 1373 227 ANKARA A N TALYA 301 AST AN A 2128 A ŞKABAD /A SH G ABAD 1582 A T İN A / A T H E N S 345 1607 B A H R E Y N / B A H R A IN 1108 BAKÜ / BAKU BANGKOK 4647 BA R SELO N A / B A R C ELO N A 1387 1144 BASEL 614 B E Y R U T / B E IR U T B E R L İN 1076 B İ Ş K E K / B IS H K E K 2328 BODRUM 265 1347 BRÜ KSEL/ BRU SSELS B Ü K R E Ş / BU CH AREST 283 B U D A P E ŞT E / B U D A P E ST 652 CEN EVRE / G ENEVA 1189 C E Z A Y İR / A L G I E R S 1405 1 47 7 C İD D E / J E D D A H DALAM AN 296 226 642 1868 1267 653

■ ■

1. Please State your membership number vvhich starts vvith TK initial during your reservation. 2. Please be sure that your name and surname on the ticket are exactly the same as those of vvhich are on your membership card. 3. Please hand in your membership card during check-in. 4. You can claim your missing flights online or you can send the copies of your tickets and boarding cards to our fax numbers (0212) 663 6356 & (0212) 663 6356. Therefore you are advised to keep your flight documentation.

www.thy.com.tr ^ ^ M E a se & Advantages of Internet

Ücretsiz ödül biletlerinizi alabilir, dilerseniz sadece rezervasyonunuzu internet üzerinden gerçekleştirerek biletinizi size en yakın satış ofisimizden temin edebilirsiniz. 1. Özel Yolcu Programımıza üye olabilirsiniz, 2. Hesabınızdaki adres ve kişisel bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. 3. Pin kodu tanımlayabilir ve değişitirebilirsiniz, 4. Özel Yolcu Programı hakkındaki detaylı bilgilere güncel olarak ulaşabilir, her an ç promosyonlar ve avantajları yakından takip edebilirsiniz.

D E N İZ L İ D İ Y A R B A K IR DU BAİ D U SSELD O RF ERZURUM

Priority in vvaiting list Check-in at business class counters Access to Private lounges 10 kg of extra baggage allovvance (One piece of additional baggage tor transatlantic flights) Dedicated info-line Last-minute upgrade in return for miles Extra discounts from the partner hotels and car rental companies

Instant membership

Özel Yolcu Programına internet adresinden anında üye olarak program avantajlarından faydalanmaya başlayabilirsiniz. Türk Hava Yolları ile ilk uçuşunuzdan ya da program ortaklarıyla gerçekleştirdiğiniz ilk aktivitenizden sonra sürekli kartınız adresinize gönderilecektir. Türk Hava Yollan Satış ofisleri, Garanti Bankası Şubeleri ve uçuş esnasında kabin memurları tarafından temin edilecek başvuru formlarını doldurarak da programa üye olabilirsiniz.

I İstanbul

İn Turkish Airlines Frequent Flyer Programme, membership starts with Classic card. As you fullfill the necessary club mileage criteria, you vvill be upgraded to Elite status vvhich allovvs you to benefit from special avvards and advantages.

Miles earning table

(Geliş veya gidişlerde)

FRANKURT 1 15 7 G A Z İA N T E P 540 HAMBURG 1236 HANNOVER 1198 HONG KONG 4977 196 İZ M İR 764 K A H İR E / C A IR O KAYSERİ 389 KARACİ / KARACHI 2459 K A Z A B L A N K A / C A SA B L A N C A 2057 K İE V 656 K İŞ İN E V / C H IS IN A U 412 KONYA 288 K O P EN H A G / C O P E N H A G E N 1249 KÖLN /C O LO G NE 1240 K U V E Y T / KUVVAIT 1349 LEFKO ŞA 476 LO N D R A / LONDON 1552 L İZ B O N / L IS B O N 2003 LYO N 1233 1 68 7 M A D R İD M ALATYA 523 1 67 4 M AN C H AST ER M İL A N O / M IL A N 1034 M O SK O V A / M OSCOVV 1091 M Ü N İH / M U N IC H 978 NEVV Y O R K 5009 N IS / N İC E 1117 N Ü R N B E R G / N U R E M B E R G 1042 O DESSA 393 O SLO 1 52 2 P A R İS 1392

P E K İN / B E IJ IN G PRAG / PRAGUE P R İŞ T İN A / P R IS T IN A R İY A D / R IY A D H R O M A / ROME SA M SU N SA R A Y B O SN A / SARAJEVO SEU L SH A N G A I S İM F E R O P O L S İN G A P U R / S IN G A P O R E S İV A S S O F Y A / S O F IA ST O C K H O LM ST RASBU RG STUTTG ART ŞAM /D AM ASCU S Ş İK A G O / C H İC A G O T A H R A N / TEHRAN T A ŞK E N T /TASHKENT T İF L İS / T B IL IS I T E L A V İV T İR A N / T İR A N A TOKYO TRABZO N T R A B L U S / T R İP O L İ T U N U S / T U N IS Ü SKÜ P / SKO PJF VAN V İY A N A / V IE N N A VARŞO VA / W ARSA W Y E N İ D E L H İ / N EVV D E L H İ

www.turkishairlines.com

You are able to get your award tickets online. Just after completing thetransactions you can get your ticket at the airport before departure. 1. You can enroll Turkish Airlines Frequent Flyer Programme 2. You are able to update your membership information 3. You can create or change your pin code 4. You can get detailed information about the programme and followthe latest news, instant promotions and advantages.

4398 943 412 1510 852 393 589 5198 4999 382 5390 440 304 1364 1159 1095 672 5477 1270 2090 832 701 470 5755 572 1027 1038 387 789 779 858 2834

ZAGREB Z Ü R İH / Z Ü R İC H

■■ rM Ank araU lr\al ADANA A D IY A M A N AĞRI AM STERD AM A N TALYA BATMAN B E R L İN B R Ü K SEL/ BRU SSEL D İY A R B A K IR DU SSELD O RF E L A Z IĞ E R Z İN C A N ERZURUM FRANKURT HAMBURG HANNOVER İZ M İR KAHRAMANMARAŞ KARS KÖLN / C O LO G N E M ALATYA M A R D İN M Ü N İH / M U N IC H MUŞ ST U TTG AR T Ş A N L IU R F A TRABZO N VAN

720 1096

1 ______ 1 250 338 533 1 57 5 257 462 1259 155 5 416 1471 353 347 434 1365 1421 1391 339 278 533 1445 297 459 1189 471 130 8 380 362 564

V İY A N A / V IE N N A

(From or to city) 982

Adana C İD D E

1096

1 1165 1290

1Q2Q 1131

Chicago* ATLANTA B A L T İM O R E BO STO N CLEVELAN D DALLAS DENVER D E T R O IT H O U STO N LAS VEG AS LO S A N G ELES M IA M I M IN N E A P O L I S O RLANDO P IT T S B U R G H R A L E IG H D U R H A M S A N D IE G O S A N F R A N C İS C O SEA TTLE ST . L O U IS

590

NewYork*

İzmir B E R L İN KÖLN / C OLO GNE M Ü N İH / M U N IC H STUTTGART

V V A S H IN G T O N

599 611 858 307 801 907 237 935 1519 1746 1190 344 990 403 637

ATLANTA B A L T İM O R E BO STO N C LEVELAN D DALLA S DENVER D E T R O IT H O USTO N LAS V EG AS LO S A N GELES M IA M I M IN N E A P O L I S ORLANDO P IT T S B U R G H R A L E IG H D U R H A M S A N D IE G O S A N F R A N C İS C O SEA TTLE ST . L O U IS V V A S H IN G T O N

1 756 179 191 416 1378 162 6 491 1415 2235 2459 109 2 1017 938 331 425 2432 2572 2406 882 215

Bangkok S IN G A P O R E

1 897

1 72 7 1851 1726 257

‘Am erican Airlines tarifesinde N e w Y o rk ve C h ic a g o bağlantılı uçuşlarda zam an z am an değişiklikler olabilmektedir. G üncel bilgi için satış ofislerimize danışınız.

* A m erican Airlines flights vvhich hav e c o n n e c tio n s vvith Nevv Y o rk a n d C h ic a g o are subject to sch e d u le c h a n ge s, p lease contact ou r s a le s offices for recent updates.

■ Y u k a rıd a k i mil değerleri Uluslararası Sivil H avacılık Teşkilatı lA T A 'n ın belirlemiş o ld u ğ u mil değerleri olup, Türk H ava Yollan ö z e l Y o lcu Prog ram ı'nda bu mil delerleri kullanılmaktadır. B u miller U ç u ş Bilgileri sayfasında belirtilen mil değerlerinden farklıdır.

■ The distance in m iles specified a b o v e are th o se laid dovvn b y the International Air T ransport A ssoc ia tion (IATA), a n d u s e d for Turkish Airlines' Frequent Flyer P rogram m e. T h e se m iles differ from th o se given o n the flight information page.

Sorularınız için:

For your Ouestions:

Cali Çenter Tel: 444 0 849 (Her gün 07:00-22:30) Faks: 0212 663 25 43

Cali Çenter Phone: 444 0 849 (Everyday 07:00-22:30) Fax: 0212 663 25 43


Özel yolcu programımızdan gülümsetmeye devam: Kazanılmış haklarınızı saklı tutuyor, avantajlarınızı daha da artırıyoruz. Çok yakında.., W ith our Frequent Flyer Programme we carry on making you smile. W e keep what you already gained and increase your advantages. Very soon...

TURKİSH AIRLINES TÜRK HAVA YOLLARI w w w .th y .c o m .tr

444 O 849


■ Türk Hava Yolları Uçuşları ve Mesafeler - Turkish Airlines Flights and Distances (Dış Hatlar-lnternational Flights) İstanbul’dan /

Uçuş bilgileri

Flight information

From İstanbul

N. Miles

İstanbul’dan /

AMMAN AMM

1528

825

AMSTERDAL' AMS

2356

1272

MÜNİH / MUNICH MUC

ASTANA TSE

3902

2107

NEW YORK JFK (NYC)

1637 8575

4630

AŞKABAD / ASHGABAD ASB

2636

1423

NİCE NCE

1983

1071

ATİNA / ATHENS ATH

313

NÜRNBERG / NUREMBERG NUE

1733

936

BAHRAIN BAH

580 2787

1505

BAKÜ / BAKU GYD (BAK)

1845

996

BANGKOK BKK

7803

BARCELONA BCN

2 2 /8

BASEL BSL BERLİN SXF - TXL

MİLANO / MILAN MXP (MİL)

1735

937

MOSKOVA / MOSCOVV SVO (MOW) 1932

1043 884

ODESSA ODS

_663

358

OSLO OSL

2734

1476

4213

PARİS (ORLYı ORY (PAR)

2358

1230

PEKİN / BEIJING BJS

1963

1060

PRAG / PRAGUE PRG

1858

1003

PRİŞTİNA / PRISTINA PRN

565

RIYAD / RIYADH RUH

2602

1405

2185

ROMA / ROME (FIUMICINO) FCO

1489

804

BRÜKSEL / BRUSSELS BRU

2228

1203

SARAYBOSNA / SARAJEVO S JJ

1461

789

BUDAPEŞTE / BUDAPEST BUD

1189

642

SEUL / SEOUL ICN (SEL)

8708

4702

BÜKREŞ / BUCHAREST OTP (BUH; ı 576 ___311

SIMFEROPOL SIP

CENEVRE / GENEVA GVA

1952

SİNGAPUR / SINGAPORE SIN

CEZAYİR / ALGIERS ALG CİDDE / JEDDAH JED

2471

SOFYA / SOFIA SOF

2584

1395

STOCKHOLM ARN (STO)

DUBAİ DXB

3274

1768

STRASBOURG SXB

1952

DÜSSELDORF DUS

2182

1178

STUTTGART STR

1830

988

FRANKFURT FRA

1909

1031

ŞAM / DAMASCUS DAM

1193

644

4846 8975 •: __ 4970

air, including adjustments o f direction to com pensate for wind, a nd other vveather conditions.

■ Türk Hava Yollan özel Yolcu Programı'nda uygulanan mil değerleri ise, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatfnın (IATA) yayımlamış olduğu rakamlar olup yukarıda yazılan mil değerlerinden farklıdır. The miles used by Turkish Airline's Freçuent Ftyer Programme are those published b y the International A ir Transport Association (IATA) and therefore they are different from the distances in miles noted above.

190 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 5

574

__ 310

2408 __ 1300_ 1054

2180

1177

ŞANGAY / SHANGHAI PVG

HANNOVER HAJ

2061

1113

ŞiKAGO / CHICAGC ORD (CHI)

HONG KONG HKG

9708

5242

TAHRAN / TEHRAN THR

2165 __ 1169

KAHİRE / CAIRO CAI

1293

698

TAŞKENT / TASHKENT TAS

3517

1899

KARAÇI / KARACHI KHI

4210

2273

TEL AVİV TLV

1261

681

KAZABLANKA/CASABLANCA CMN (CAS) 3469

1873

TİFLİS / TBILISI TBS

1439

777

KOPENHAG / COPENHAGEN CPH

2109

1139

TİRAN / TİRANA TIA

872

__ 471

724

391

TOKYO NRT (TYO)

10149

5480

KİEV KBP (IEV)

1109

599

TRABLUS / TRİPOLİ TIP

1 941

1048

KÖLN / COLOGNE CGN

21-:-)

1159

TUNUS / TUNIS TUN

1 796

970

KUVEYT KWI

2632

1421

ÜSKÜP / SKOPJE SKP

704

380

837

452

VARŞOVA / WARSAW WAW

1446 ___ 781

3484

1881

VİYANA / VIENNA VIE

1356 ___ 732

LONDRA / LONDON LON (LHR, STN) 2580

1393

YENİ DELHİ / NEW DELHİ DEL

4841

LYON LYS

2174

1174

ZAGREB ZAG

1 198_

647

MADRİD MAD

2821

1523

ZÜRİH / ZÜRİCH ZRH

1830

988

MANCHESTER MAN

2785

1504

2614

■ Türk Hava Yolları Uçuşları ve Mesafeler - Turkish Airlines Flights and Distances (iç Hatlar-Domestic Flights) From İstanbul (Atatürk Airport)

Km

Ankara’dan /

ADANA ADA

flown b y the aircraft through the

9538 __ 5150

HAMBURG HAM

824

monitors give the actual distance

659 ___ 356

1054 1334

İstanbul’dan /

The figüre show n on the cabin

464

1046

ADANA ADA

monitörlerde görülen rakam ise, uçağın havada katettiği mesafedir.

871

860

404 7

The distance in kilometres

flown b y the aircraft.

1613

BİŞKEK / BISHKEK FRU

a n d nautical miles in the table on

■ Uçaklarımızın içindeki

1273 4152

BEYRUT / BEIRUT BEY

LİZBON / LISBON LIS

on the ground for the route

N. Miles

2238

LEFKOŞA ECN

this page is the projected distance

Km

From İstanbul

4145

KIŞİNEV / CHISINAU KIV

■ Dergimizin bu sayfasında yayımlanan km ve mil (deniz mili) değerleri, uçağın uçtuğu irtifada takip ettiği rotanın yer üzerindeki iz düşümünün ölçülen mesafesidir.

Km

ALMATY ALA

From Ankara

(Esenboğa Airport)

Km 439

ANKARA ESB

419

ADIYAMAN ADF

ANTALYA AYT

535

AĞRI AJI

BODRUM / MİLAS BJV

526

ANTALYA AYT

4

DALAMAN DLM

648

BATMAN BAL

DENİZLİ DNZ DİYARBAKIR DIY

461 1087

ERZURUM ERZ

BODRUM / MİLAS BJV * DİYARBAKIR DIY

772 657

1091 983 419

ELAZIĞ EZS

596

ERZİNCAN ERC

591

GAZİANTEP GZT İZMİR ADB KAYSERİ ASR KONYA KYA

696

MALATYA MLX

530 861

SAMSUN SZF

698

SİVAS VAS

707 974

TRABZON TZX VAN VAN

1304

İstanbul’dan / From İstanbul (Sabiha Gökçen Airport) Km ADANA ADA 776 ANKARA ESB 393 ANTALYA AYT 489 DİYARBAKIR DIY 1011 İZMİR ADB 431 644 KAYSERİ ASR SAMSUN SZF 698 TRABZON T Z X

928

__ 600 870

696

ERZURUM ERZ

717

İSTANBUL İST

420

İZMİR ADB

643

KAHRAMANMARAŞ KCM KARS KSY

522 __ 933

MALATYA MLX

_________ 502

MARDİN MQM

_________ 772

MUŞ MSR

802

ŞANLIURFA SFQ TRABZON TZX VAN VAN

757 _

604 943

* Sadece Türk Hava Yollarfnın yaz tarifesinde uygulanmaktadır. *Only during the summer season.


A brand nevv and dynamic 'business hotel' at the çenter of İstanbul

ISTAN B U L

Ramada Plaza İstanbul, designed vvith high standards of Ramada Hotels & Resorts International's 5 star Plaza concept, is going to open in O sm anbey Pangaltı on N ovem ber 25th, 2 0 0 5 .

Ramada Plaza İstanbul is ready to host its guests vvho travel vvith the expectation of fin d in g the fa m ilia r high standards o f q u a lity and dynam ism in a hotel.

H alaskargazi Cad. N o : 1 3 9 -1 5 1 3 4 3 7 3 O sm a n b e y -Ş işli/İS T A N B U L TEL: + 9 0 2 1 2 3 1 5 4 4 4 4 • FAX: + 90 2 1 2 3 1 5 4 4 4 5 • RES & IN F O 4 4 4 0 2 72 info@ ram adaplazaistanbul.com • w w w .ram ad ap lazaistanb ul.com • w w w .ram ad a.com


YAYJ/NLARI

İ0216j 325 78 74

^ r t in iu jy

sica A

AMSTERa

'Jspi N a p ( e |^

Pâlernıo

Sea

f llr h c ııic ııı

c

VAf/fW r. V^P

\ \A

B

|K r ^ » \

y

u

K

V

J

^

^

0

Chernivtsi 1 ige i C, m'a O

O H 'iv

s^OVAKU İ * \ Bratısla^a \ ^

, Rivne

R

E M :sw d â n

»V.

3rno

R fP U B liy

^ 3 U r W r o c fa l\\ ^

e l a

Hrodna

. _ 'J D

g T r-*" i‘ T -”

l \ LödzH'Vv/

Poznarf

P 0 1 A\

lıolm h.

Ti m p ere

F I Nrl- A N D

Iİ I A M I S

'jBaliîLStu

T)

U m eâ:

L Kiruna

^

Ar>Kaf ?

|S C O ^ 0


fjııe n n Eljza\ IslatıJs

Svırdruf) bu

Victoria h.

, Inuvik

Primr Cluırk s /y (ıh;.ıl r a r L.

Fairbaoks

Souiiuınıptm Is

Hudson Bav McMurray

: 'o PrinCe Rbpert

Edmonton

J h o Pas

VulktUtHT/V; oHouyn

tntamational Falla

North Bay O tta v v a

*

lon tf« 8İ

E l * N EW YO RK B a lt im o re

fshington DC

S a n F r a n c is c o '

lo ıı s tö n

\M

E XK Ij Cî aO

Qjlıacan

'

A T

Montarray

x^teon

[N e w O r le a n s

-

’ Mataroofos

:xıco

Havana

jTaınpico

i l AHİ « 4

Me,lico City Acapulco ' VHlahc

B e ln ıo ı

Kingston

.j* DQMINIG\N

Şfcrt-au- S a n jo (fnn ce

--/j JAMAİKA Y " i t l e‘ s15 '

RfcP. . San Ju« n

STKWSS NEV1S

b J l A-N__ şJ L A -

AN ...

v?

S T V IN C fN f . T ^a ra ca ib o

C a ra c a s ■

GB in Po

VE N E Z U E LA ' Bogota

CmlapiüfK M <£a uıdttr)

OMBIA

Ç o rd o b îı

Rosariı Juan FerttanJez İsi.

Code share fl\ghts by American Airlines

Buenos


FtanzJoseJ'Larid S v a llıu rti

İsİu n d s ( N u r .)

(DENMARK)

Jan Mayen Is. (SÖR. l

■■

Reykjavik FINLAND

Tattinn

T

*

£c/rasf0i-

â —

P

y ^ S s ilı : Mıuftihesvır t le d s

„ lt

° R1Hs1A.

Hatribunj

»Co/oj/ıe

Yekomınburg

moscow

İTVAMVA

BELARUS

İfa & j S f f i i t e P r A

Kııstanay

M insk ı

B«*m | P O L A N D cc/»rf. »****&I: RM ANY -Wrociavv W arsaw

r-~-r-r ^Lontion

PiymO'Mo'__.

1'S m a

•e Mam)

S,

İK İıA N D

V S I.P e T « S û r8 -------

fSTONİA

UNITED KlSGÜOM

Praqi*IPȉ M M >

BmssBtafi^n , fronkfun V f. M s & k f a d e F * * ? * c z iü h r

s io v u t a

KIŞTAN PO R T U Ğ A l

URK MENUSTA: Lisbon U IT A

Algiers

C^SAB LA NCA 1 VtORCN

Camın İsi. Âl Ayoun * Doha'

M ad in a h

QAIAK

JEDDAH M akkah

MAL R I T A N I A Nbuakchott

n da

IR U R tA A s m a r»

l» 8 W \\

Abeche

Nİ>m eV

IASO

Ndjamena c i İŞ -N maribo t Cayenne

Z-

Abuja I G E R I * * ' ™ * n,

:e \ t r a i a f r ic a n

/ ' C^

r e p u b l ic

80üV!

“ M al.b o- '"’ " ’

SaoTom'.a c,V^fIU

vacapa

\M) FHMOH

Libreville jfficiöria I.. İN a lİâİbfor

I N

B r a z z a v ille C A B I\D A <Anq.>

Kinshasa Oodoma I A N Z A N IA

Luanda

••I.

UJMC (05

Lobito

Salvador.

A N G O L A

ZAMBI A

,Sı. Ih'leııu

Lil<,ne* '

Luûka İ-u & k a f Liv.ne.ion* Harare

G oiania

=

73?

N' ’ "5Î" "

^

ZIMBABVVE

8elp Horizonte

0

uToamasına A ntananarivo

W in d h ° k G a b o ro n e

-r

*****

' Johannesburg •

M V *ap uto tflnBabane

R EP U BLİC OF ŞVA/KANO Kımöerl*/' M," ru L .

Porto A le gre

1

S O U HAERI CA

|

Cape T o w n B

M o n te v id e o

I nslaıı ıhı Lııtıluı İsi tV.K)

Cape of GtKHİ Hopt

Uotıyh l\

n ’.k*

İrince bdwara Isı. (SA) C/'cet İsi. (İr.

S.deıırviu Is l Ki

P ° rt Loüis M A U HIITIUS T R E U N IO N

)T5WANA

, " R i o d e J a n e ır o S ad Pau lo

ncion

S E Y U r t lL E S


N ovo sibtrsk

l \ Baykal.

°BaffWul

trfcutsk

S ü khalin Is.

U»t Karofoogorslı Bulgart

DalanOiadg;

B E IJ IN G S E O U L1 % IIH

i

TOKYO

INA Chengdlv

N EW DELHİ

Chengdu*

NanchJ F u z h o iv

Patna Vardhasi KARACHI

A h m a d a b a tf

ft^N G LA D tS H

' D h ak a MYANMAR LA O Ş

B om bay# Pune*

HO N G KONG

"

V ie n t ia n e 1

1 H y d e ra b a d

S u rih e n M ıin ia n u Islan J;(U .S .A \ i

llainuıı Is.

T H A IL A .

BANGKOK '’t - \ fM ınd aıutu Is.

FEDERATION STAT İS OF MJCRONESIA

SRİ L A N K A

M

M

A

Y

BRUNEI S I A

u a la L u m p u r j S I^ C .A P O R t ^ S i Ki g a p o r e

' m 1 Incland İsi. 1

PAPUA

N t V \ G ü lN E A

Vt-v.

Britaın / « /'

"öDanunn WyndhafTt° C airnso

,V*« C a le d o n iu

’ Brisbaoe

iyd n e y

’ Adelaide

Amslerdam İsi. <rr •St.Paul Is. <hr

Tasnıan ia Is : - °Hobort

wrstchurch


SF.A O F M A R M A R A

T E K İR D A Ğ

MEDITERRANEAN

* «. Şr

.

SEA

Aııit/hv Bav

\^ A/N T A L Y A

■ İS P A R TA

AFYON

KÜTAHYA

BURDUR!

'ENİZLİ

İSTANBUL

y D ALAM AN'

I

M UÖL-

IODRUM

"tD R L M IT

ÇANAKKALE

GRH Cl

K IR K L A R E L İ

■'

KONYA

B A R T IN

C . k J lK O P R l O I \ M U \ I S l R W I O \ \ T , . O t SO I M H K N O P R L S

^

.Y O Z G A T

LEB

r\/« ft/\

M E R SİN

KASTAMONU *

U K K lS t lR t in H IK O l N O K IH IR N C YP R LS

:■ -

ZON GU LD AK

AMASYA

TOKAT

SİVAS -

ORDU

N

DİYARI

EL A Z IĞ

;ANLI URFA

Atatürk Duııı

K»-kınliu/

TU NdELİ

TRABZON

•R ZU R U M * - i

574

G ü rb ü z Y A Y I M I ARI

200km

A ^ S İE N IA


T h is is vv h ere r e a l e s t a t e 's h e a r t

, b e a t s ...

W hile buying, selling or renting, Turkey's first real estate cali centre: (0212) 337 11 21 O nly on C entury 21... One of the fastest grovving franchising brand; C entury 21... W ith more than 7500 offices in 39 different countries, reaching 140.000 co-w orkers C entury 21... First brand recalled w orldwide in real estate industry C entury 21... These are the reasons why the heart of real estate beats at Century 21.

C entury 21 represanta.ive in Turkey is Uzel.

W W W .C e n tU ry 2 1 .C O m .tr


THE FLEET FİLOSU

rm

/f#

UÇAK

u m u ttu

TURKİSH

A 340-311/313

■A 321 -111/231/211

A 320-214/232

A 310-304/203”

Number of aircraft

Number of aircraft

Number of aircraft

Number of aircraft

Uçak adedi: 7

Uçak adedi: 7

Uçak adedi: 12

Uçak adedi: 6

Commercial names

Commercial names Ticari adları:

Commercial names

Commercial names

Ticari adları: Istanbul/Isparta/Ankara İzmir/Adana/Hakkari/Aydın

Yozgat/Osmaniye/Kırıkkale/Aksaray /Çankırı/Burdur/Bingöl

Ticari adları: Şanlıurfa/Balıkesir/ Kahramanmaraş/Mersin/Erzurum/ Sakarya/Adıyaman/Çorum/Batman /Şırnak/Kırklareli/Düzce

Ticari adları: Aras/Çoruh/Ergene/ I Aksu/Göksu

O.

Maximum take off weight

Maximum take off vveight

Azami kalkış ağırlığı

Gövde uzunluğu: 63.69 m Height Yerden yüksekliği: 16.85 m

Azami kalkış ağırlığı: Maximum take off vveight 83.00 0 /8 9 .0 00 kg Wing span Kanat açıklığı: 34.09 m Azami kalkış ağırlığı: Length Gövde uzunluğu: 44.51 m 73.50 0 /7 5 .5 00 /7 7 .0 0 0 kg Height Yerden yüksekliği: 11.76 m Wing span Kanat açıklığı: 34.09 m Cruise speed Length Gövde uzunluğu: 37.57 m Height Yerden yüksekliği: 11.76 m Yatay uçuş sürati: 835/844 km/h

Cruise speed

Passenger capacity

Cruise speed

Yatay uçuş sürati: 890 km/h

Yolcu kapasitesi: 155/186/195/202

Yatay uçuş sürati: 858 km/h

Passenger capacity

Passenger capacity

Passenger capacity

Yolcu kapasitesi: 271 Seat pitch (inch) Koltuk aralığı: 33, 34 (EC); 54 (BC)

Seat pitch (inch) Koltuk aralığı: 30, 31, 32, 33 (EC); 33, 34, 36 (BC)

Yolcu kapasitesi: 150/156/167/168 Seat pitch (inch) Koltuk aralığı: 30, 31 (EC); 32, 33 (BC)

Yolcu kapasitesi: 210/208 (TC-JDB) Seat pitch (inch) Koltuk aralığı: 31, 32 (EC); 38 (BC)

Maximum cruising altitude

Maximum cruising altitude

Maximum cruising altitude

Azami yatay uçuş yüksekliği: 41.000 ft

Azami yatay uçuş yüksekliği: 3 9.00 0 /3 9 .8 00 ft (TC-JMG)

Azami yatay uçuş yüksekliği: 39.000 ft

Maximum passenger range

Maximum passenger range

Maximum passenger range

Azami menzil: 11.952 km

Azami menzil: 2.250 /3 .2 0 0 km

Azami menzil: 3.350 km

Maximum cargo capacity

Maximum cargo capacity

Maximum cargo capacity

Maximum cargo capacity

Azami kargo kapasitesi: 44.836 kg/152.80 m

Azami kargo kapasitesi: 12.837-11.548 kg/58-46.49 ms

Azami kargo kapasitesi: 9.435 kg/37.42 m3

Azami kargo kapasitesi: 24.995-21.820 kg/68.20-54.16 m

257.000 kg (A 340-311) 262.000 kg (A340-313) Wing span Kanat açıklığı: 60.30 m

Length

194 SkYLİFE 1 1 /2 0 0 5

Maximum take off vveight Azami kalkış ağırlığı: 153.000/157.000 kg (TC-JDB) Wing span Kanat açıklığı: 43.90 m Length Gövde uzunluğu: 46.66 m

Height Yerden yüksekliği: 15.80 m

Cruise speed Yatay uçuş sürati: 860 km/h

Maximum cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği; 41.000 ft

Maximum passenger range Azami menzil: 8.100/8.980 km (TC-JDB)


TURKİSH

1U R K 1S M

- B 737-800

—B 737-400

RJ 100

Number of aircraft

Number of aircraft

Number of aircraft

Uçak adedi: 26

Uçak adedi: 17

Uçak adedi: 6

Commercial names Ticari adları:

Commercial names Ticari adları:

Commercial names

Diyarbakır/Rize/Hatay/Afyon/Sivas Iğdır/Mardin/Ağrı/Zonguldak/ Ordu/Niğde/Bitlis/Edirne/Amasya/ Giresun/Ardahan/Tekirdağ/ Kastamonu/Elazığ/Manisa/Tunceli/ Malatya/Eskişehir/Bolu/Kocaeli/ Nevşehir

Kars/Ayvalık/Marmaris/Amasra/ Alanya/Antalya/Muğla/Çanakkale/ Kayseri/Efes/Side/Bergama/Gelibol u/Anadolu/Konya/Bursa/T rabzon

Ticari adları: Denizli/Van/ Gaziantep/Kütahya/ Siirt/Tokat

Maximum take off weight

Maximum take off weight

Maximum take off weight Azami kalkış ağırlığı: 46.039 kg

Wing span

Azami kalkış ağırlığı: 68.038 /6 5 .0 90 /6 4 .6 3 7 kg Wing span Kanat açıklığı: 28.90 m

Kanat açıklığı: 26.34 m

Length

Azami kalkış ağırlığı: 79.015 kg Wing span Kanat açıklığı: 35.78 m Length Gövde uzunluğu: 39.47 m Height Yerden yüksekliği: 12.55 m

Length

Gövde uzunluğu: 31.0 m

Gövde uzunluğu: 36.40 m Height Yerden yüksekliği: 11.125 m

Yerden yüksekliği: 8.585 m

Cruise speed

Cruise speed

Cruise speed

Yatay uçuş sürati: 797 km/h

Yatay uçuş sürati: 720 km/h

Height

Yatay uçuş sürati: 858 km/h

Passenger capacity

Passenger capacity

Passenger capacity

Yolcu kapasitesi: 148/150/152 Seat pitch (inch) Koltuk aralığı: 29, 30, 31, 32 (EC); 34, 38 (BC)

Yolcu kapasitesi: 99 Seat pitch (inch) Koltuk aralığı: 30 (EC); 31 (BC)

Yolcu kapasitesi: 165 Seat pitch (inch) Koltuk aralığı: 31 (EC); 35 (BC)

Maximum cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 41.000 ft

Maximum cruising altitude

Maximum cruising altitude

Azami yatay uçuş yüksekliği: 37.000 ft

Azami yatay uçuş yüksekliği: 31.000 ft

Maximum passenger range

Maximum passenger range

Maximum passenger range

Azami menzil: 4.755 km

Azami menzil: 3.350 km

Azami menzil: 2.259 km

Maximum cargo capacity

Maximum cargo capacity

Maximum cargo capacity

Azami kargo kapasitesi: 8.408 kg/45.05 m3

Azami kargo kapasitesi: 7.491 kg/39.22 m3

Azami kargo kapasitesi: 3.800 kg/22.99 m3 1 1 /2 0 0 5 SKYLIFE 195


AEROBICS AEROBİK

o îr o b k / UÇUŞ - EGZERSİZ PROGRAMI / INFLIGHT EXERCISE PROGRAM A ş a ğ ıd a

g ö r e c e ğ in iz

u ç u ş - e g z e r s iz

p ro g ra m ı

A ir o b ic s ,

Türk Hava Yolları ve Hillside City Club iş b irliğ i ile h a z ırla n m ış tır. A iro b ic s 'e a yıra ca ğ ın ız b irk a ç d a k ik a ile uzun s ü re n y o lc u lu ğ u n u z a h a r e k e t k a ta c a k ve k e n d in iz i ç o k d a h a z in d e h is s e d e c e k s in iz .

Airobics, the in flig h t exercise program below has been developed by Turkish Airlines and Hillside City Club of İstanbul. By committing just a few minutes for Airobics, you can turn your long journey into a much more energetic and refreshing one. Now please fold up your table, bring your seat to the upright position and relax your body.

K A N D O L A Ş IM IN I D Ü Z E N L E Y İC İ AY A K ve B A C A K E G Z E R S İZLE R İ

LEG & FOOT EXERCISES TO REGULATE BLOOD CIRCULATION 1. K o ltu ğ u n u z d a d ik o t u r u r p o z is y o n d a , a y a k la rın ız y e rd e y k e n p arm aklarınıza basarak topuklarınızı yukarı kaldırın, te k ra r yere basın, topuklarınıza basarak ayaklarınızın ön kısm ını yukarı doğru kaldırın ve ge ri in d irin . Bu h a re k e tle ri arka arkaya 3 kez te kra rla yın . [U zm anlar, uçuş esnasında bu e g ze rsizi sık sık uygulam anızı ö n e rm e k te d irle r.) 1. Sit straigh t in your seat, w ith your fee t fla t on the floor. First lift your heels keeping your toes on the floor, then lovver your heels till your feet are fla t on the floor. Lift your toes keeping your heels on the floo r and then lovver your toes till your feet are flat on the floor again. Repeat 3 tim es. (Doctors recommend that you repeat this exercise as often as possible during your flight.)

2. Önce sağ ayağınızı hafifçe kaldırarak öne doğru uzatın. Ayak bileğiniz ile önce içten dışa doğru, sonra dıştan içe doğru d a ire le r çizin (3'er k e z). A yn ı h a r e k e ti s o l a y a ğ ın ız la da u y g u la y ın ( 3 'e r kez). 2. First stretch out your right leg and raise your foot just a little . Rotate your ankle clockvvise |3 times) and then counter clockwise |3 tim e s ). Repeat the sam e vvith your le ft a n k le |3 tim e s fo r each direction). 3. Sağ dizinizi karnınıza doğru çekin ve indirin (3 kez). Aynı hareketi sol dizinizle de uygulayın (3 kez). 3. Pull your right knee tovvards your chest and move it down again (3 t im e s ). Do th e s a m e vvith y o u r l e f t k n e e (3 t im e s ).

G ER M E VE G EVŞETM E E G Z E R S İZLE R İ / / STRETCHING AND RELAXATION EXERCISES 4. O m uzla rın ızı y u k a rı d o ğ ru k a ld ırın ve in d irin 13 kez). U. Raise your shoulders and lovver them . Repeat 3 tim es.

5. O m u z la r ın ız la ö n d e n a rk a y a d o ğ ru doğru 3 kez o lm ak üzere d a ire le r çizin.

3 k e z ve a rk a d a n

öne

5. Roll your shoulders backwards (3 tim es) and then forvvards (3 tim es).

6. Başınızı, göğsünüze doğru yavaşça in d irin . 3 'e ka d a r sayın ve te k ra r yavaşça kaldırın. Başınızı kaldırırken arkaya atmam aya dikkat edin (3 kez). Keep sitting up straight. Slovvly lovver your head tovvards your chest. Count to 3 and raise your head gentty. As you raise your h ead , be c a re fu l not to je r k backvvards. R e p e a t 3 tim e s .

6.


7. Karşıya bakar pozisyondayken, basınızı hafifçe öne eğerek sağ omzunuza doğru çevirin, gözleriniz omuz başınıza baksın ve yavaşça başlangıç pozisyonuna dönün (3 kez]. Aynı hareketi sol omzunuza doğru te kra rla yın 13 kez). 7. Look ahead. Slightly low er your head and gently turn your head tovvards your right shoulder. You should be looking at the end of your shoulder. Then return to the starting position with the same movement (3 times). Repeat the same exercise tovvards your left shoulder and return slovvly to the original position (3 tim es).

8. E lle rin iz i avuç iç le ri yu ka rı b akacak ş e k ild e b a ca kla rın ızın ü z e rin e ko yu n ve k e n d in iz i ra h a t b ıra k ın . D ir s e k le rin iz i, parm aklarınız omuzlarınıza değecek şekilde kıvırın ve açın (3 kez). 8.

Rest your hands on your thighs vvith your palm s facing up and relax. Touch your shoulders vvith your fingers and return y o u r h an ds to th e o r ig in a l p o s itio n . R e p e a t 3 tim e s .

9. Ellerinizi avuç içleri yukarı bakacak şekilde bacaklarınızın üzerine koyun ve y u m ru k şe k lin d e iyice sık a ra k kapatıp, açın (3 kez). 9. Rest your hands on your thighs, palm s up. Close your hands tightly into a fist and open. Repeat 3 times.

SOLUNUM EGZERSİZLERİ / / BREATHING EXERCISES 10. B ir elinizi göğsünüzün, diğer elinizi midenizin üzerine yerleştirin. B u rn u nu zd a n de rin nefes alın. Göğüs ka fe sin izin iyice ş iş tiğ in i hissedin. N efesinizi ağzınızdan yavaşça dışarı verin. Aynı şekilde b ir kez daha burnu n u zd a n d e rin nefes alın, ancak bu kez karın b o şlu ğ un u zu n ş iş tiğ in i h issedin. N e fe sin izi ağzınızdan yavaşça dışarı verin.

10. Put one hand on your chest, the other on your abdomen. Take a deep breath through your nose. Feel your chest expand. Slovvly exhale through your mouth. Inhale deeply again through your nose, but this tim e feel your diaphragm fiil vvith air. Exhale again slov/ly through your mouth.

G EV ŞEM E EG ZERSİZİ / / RELAXATION EXERCISE 11. Ellerinizi avuç içleri yukarı bakacak şekilde bacaklarınızın üzerine koyun. Bu e g ze rsize önce e lle rin iz i y u m ru k ş e k lin d e s ık a ra k başlam alısınız. Sonra sırasıyla ko lla rın ızı ve üst gövdenizi sıkın. Sıkma işlem ine kalçanızla, sonra bacaklarınız ve ayaklarınızla devam edin. Ve şim d i aynı sırayla yavaş yavaş tü m vücudunuzu gevşetin. Önce e lle r, sonra k o lla r, ü st gövdeniz, kalçanız, b a ca kla rın ız ve ayaklarınız. H er b irin i gevşetirken kanınızın g e vşettiğiniz bölgeye dolduğunu hissedeceksiniz. 11. Put your hands on your lap, palms up. Start this exercise by clenching your fists, then tense your arm s. Slow ly continue to tighten your entire upper-body, follovved by your hips, right down to your legs and feet. Now in the same order, slovvly re la x your body starting vvith your hands, then arm s, upper-body, hips and fin ally your legs and fee t. As you re la x , you vvill fe e l the blood flovv through every part of your body.

i l

Uzun yolculuklarda sağlığınız için hatırlanm ası g e r e k e n le r:

Healthy tips for long-haul flights

1. B o l bol su için. 2. A lk o llü içe ce kle rd e n uzak d u ru n .

1. D rink plen ty of vvater. 2. Avoid alcoh olic beverages. 3. Keep s a lt consum ption to a m inim um . U. Repeat Airobics exercises as frequently as possible

3. M ü m kü n o ld u ğ u n ca az tuz tü k e tin .

4. Airobics egzersizlerini mümkün olduğunca sık aralıklarla tekrarlayın (özellikle 1 ve 2 nolu egzersizler). 5. U cus esnasında sık sık kısa y ü rü y ü ş le re çıkın. 6. R ahat a ya kka b ıla r giyin. 7. H a re k e tle rin iz i kısıtlaya n d a r g iysile rd e n kaçının.

(particularly exercises 1 and 2). 5. D uring the flig h t, ta ke fre q u e n t s h o rt vvalks. b. W ear co m forta ble shoes. 7. Avoid tig h t c lothing.


1 . 1 9 1 6 yılında ilk s te to s k o p u b u la n ve aynı z a m a n d a

1 . Who was the medical doctor who invented the

g ö ğ ü s hastalıkları dalının k u ru c u s u o la ra k ka b u l e d ile n

stethoscope and who is also credited vvith founding the

h e k im kim d ir?

branch o f medicine specializing in respiratory disease?

a. P ierre La ffitte

a. Pierre Laffitte

b. J o h a n L a id o n e r

b. Johan Laidoner

c . R e n e -T h e o p h ile -H y a c in th e L a e n n e c

c. Rene-Theophile-Hyacinthe Laennec

d. J o s e p h Lakanal

d. Joseph Lakanal

2 . A ş a ğ ıd a k ile rd e n h a n g isi bir ko rku klasiği o la n K ing

2. VVhich o f the foilovving is not a director who made

K o n g film ini d e fa la rc a b e y a z p e rd e y e a kta ra n

one o f the many films o f the horror classic

y ö n e tm e n le rd e n biri d e ğ ild ir?

King Kong'?

a. J o h n G u illerm in

a. John Guillermin

b. P e te r J a c k s o n

b. Peter Jackson

c . E rn e st B. S c h o e d s a c k

c. Ernest B. Schoedsack

d. D a vid Lean

d. David Lean

3 . A ş a ğ ıd a k ile rd e n h a n g i isim , kla sik m ü ziğ in R ö n e s a n s

3 . VVhich o f the foilovving names is one o f the most

d ö n e m in d e k i en ö n e m li b e s te c ile rin d e n biridir?

important classicai composers o f the Renaissance?

a. G u illa u m e d e M a c h a u t

a. Guillaume de Machaut

b. O rla n d o d e L a s s u s

b. Orlando de Lassus

c . A n to n io Vivaldi

c. Antonio Vivaldi

d. Franz P e te r S c h u b e rt

d. Franz Peter Schubert

4 . D ü n ya n ın en ünlü çizg i ro m a n ka h ra m a n la rın d a n

4 . Do you know the name o f the creator o f Popeye, one o f

T em e l R e is'in yaratıcısının ism ini b iliyo r m u s u n u z ?

the m ost famous cartoon characters o f ali time?

a. Elzie S e g a r

a. Elzie S e g a r

b. M o rris G a rd n e r

b. Morris Gardner

c . T h o m a s M osco vvitz

c. Thomas Moscovvitz

d. R e b e c a Brovvn

d. Rebecca Brovvn

5.

5 . Robert Capa, one o f the vvorld's most famous photographers,

D ü n ya n ın en ünlü sa va ş fo to ğ ra fçıla rın d a n R o b e rt

C a p a , b ir A v ru p a ü lk e s in d e d o ğ m u ş tu r. H a n g is in d e ?

was born in a European country. VVhich one was it?

a.

A lm a n y a

b. Ç e k o s lo v a k y a

a. German

b. Czechoslovakia

c.

M a c a ris ta n

d. H o lla n d a

c.

d. Hoiiand

Hungary

6 . D ü n ya n ın en e s ki restoranı o la ra k b ilinen C a s a

6 . Do you knovv vvhere the Casa Botin, known as the vvorld's

B o tın 'in , 1 7 2 5 yılında n e re d e açıldığını biliyo r m u s u n u z ?

oldest restaurant, opened in 1725?

a.

M a d rid

b. R o m a

a. Madrid

b. Rome

c.

V e n e d ik

d. Paris

c.

d. Paris

Venice

e -g 'o g ‘e -p ‘q £ ‘p z ‘o ■(. :su0|in|0s / je|uınzo5


Türk Fındığı

Değer Katar. Turkish Hazelnuts

Add Value.

Dünya fındık üretiminin %75'ini oluşturan Türk Fındığı; üstün kalitesi, yüksek besin değeri ve eşsiz lezzetiyle, kullanıldığı bütün ürünlere değer katar. Turkish Hazelnuts making up 75% o f the vvorld's hazelnut production add value to ali your products vvith its exceptional quality high nutritive content and above ali, marvellous taste. www.ftg.org.tr

TURK İSH AIRLINES TÜ R K HAVA YOLLARI

(

i


B U LM A C A

İlgilenmek Başa örtülen bir şal türü

Hayır karşıtı

Bir meyve

Bir sayı

Kamufle etm e

Tahıl tozu

Kamer

f

İstim bot

Sevgili Sıvacı aleti

Kalıntılar, fazla kalan h şeyler

Düş, rüya

Yarı açm a Bir göz rengi Bir çoğul eki

Açıklık Afi, gösteriş

Bir iplik boyam a yöntem i Geveze, çok konuşan

Kayıp, kaybolmuş Bir renk Büyük bir balıkçı teknesi

Necati Cumalı'nın bir romanı

1

Bir zaman birimi Alman faşisti

Milatla ilgili olan

Süratli bir su taşıtı

Un, şan, şöhret Beyaz

-*■

Sanat Avuç içi -*■ İle toplama

1

Rütbesiz asker Bayağı, sıradan

İridyumun simgesi

► Çoğalmak, artm ak

Tahlil Pespaye giyimli olan

Kiloamper (kısaltma)

Kuzu sesi

Şube, kol Bir Kurosavva ->■ filmi

Parola Kural

Duyuru

Doğum yaptıran Dağ kırlangıcı

1

Sarma, kuşatm a

Kütahya’nın bir ilçesi - *

İlave Düşünce anlatan söz

Anında, çarçabuk

Notada -► duraklam a Edebiyat (kısaltma)

İsyankar Kurnaz, açıkgöz

+

Büyük, bağımsız il Tek kulplu su kabı Mağlubiyet karşıtı

Mitolojik -► bir çalgı Bir müzik türü Şaşkınlık belirtir Evcil bir geyik türü

1

Evliya Duman kiri

Ucu çatallı -► harman aleti

Futbolda savunma oyuncusu

Nabukov'un bir eseri

Yakınlar, yakındakil

Süslü cadde kemeri

Eğreti yapı

2. tekil şahıs

► Değerli bir taş

İskambilde bir kağıt Vlolibdenin -*• simgesi Erzak deposu

Az tavlı

Başlıca içeceğimiz Evren pulu

Antalya’da bir plaj

Yan memnunluk anlatır

► +

Bir mürekkep -► balığı türü

Özel gezinti teknesi

Biricik

Bitim, son Bir gıda m addesi

Şaka Boru sesi Sıvı vermek için damara sokulan ince boru

Güç, derman

A rgoda hapishane

Bolluk, gürlük

Birbirine denk

Basma kalıp

Kesinlikle, kesin olarak

Birim

Gizli öç alma duygusu Bir bağlaç

Akdeniz’de bir akarsu

Çözümü sağda 200 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 5

t>


e-mail: medyapuzzle@yahoo.com

Em eklilik yaşı gelip de hiçb ir

fırsat bu lam adıkları şeylere em ek lilik te n sonra zam an

MESLEĞİ

YAŞI

HOBİSİ

PROFESSION

AGE

HOBBY

ayırab iliyo rlar. B ulm a ca m ızd ak i beş kişinin e m ekli o lm adan önceki m esleklerini, em ekli oldukları

5 o

i

S

§

CD

b u lab ilir m isiniz?

£ O

£ co

h-

<ö JD 3 cO

O

a C3 >

E

2001

LLI

2002

cr

tü cr LL o

2003 2004

CC

2005

Ll)

>

yılı, kaç yaş ın d a olduklarını ve em ekli o lduktan sonra k en dilerine s eç tikleri uğraşıları

When retıremerıt age comes, very few people nowadays retreat into a corner and sıt idle. Most retıred people find the time to do the thıngs they alvvays vvanted to do but never had time for. Can you figüre out what the fıve people ın our puzzle did before retırement, ın whıch year they retıred, hovv old they are, and what hobbıes they chose for themselves after retırement?

OYUN

hayli a zdır. G enellikle in sanlar hep y ap m ak is tedikleri am a

PUZZLE

şey y ap m a d an ken ard a k ö şed e oturan kişi sayısı bir

Amatör Balıkçı / Ftsherman Anılarını Yazıyor / VVntıng his Memoırs Çiçek Yetiştiriyor / Amateur Gardener

İPUÇLARI

Müzik Korosunda / Sıngs ın a Chonjs Resim Yapıyor / Amateur Paırıter 60 61 62 63 64

EMEKLİLİK YILI

MESLEĞİ

YAŞI

HOBİSİ

YEAR OF RETIREMENT

PROFESSION

AGE

HOBBY

SOLUTIONS ÇÖZÜM LER jd iu iB çj j n d i e u ı v

JSOlffO JddJ&O 19

9002

j o  ı d e A L U fs e y

Aeqns

u e u jje y s t-j

jd 6 e u e w y u eg

ı£ » ji| e g j o j e ı u v

j a u a p j e o jn e ıe c u v jo

A;j !)§ !1 8 a > ıei>!Ö

G9

*9

09 Ai z g a ı u u e | i u v

s r u o q Q e uı s 6 u ı s

*0 0 2

jo s s a p jç j

s jıo u jd i/y s iy 6 u ı;u / / jo

n jn p n ^ e ^ u e g

jo s a jc u d

lUBAJdS IIMO ie j> ıo jn g

C 002

2002

Isı/B U isn puı 29

e p u . n s o j o ^ > n z n y \j

1002 p j e u e s

A 990H

30V

N O lS S İJO U d

IS 1 0 O H

iS v â

!Q 3 1 S 3 W

±N3W3d ll3 d dO HV3A n iA * n n > e w 3

V.N3dV 1V V *V 1*3m ■ U 1 | a 3 1 V > 1 1 1 n IdVVV » ■ ■ 3 A V h ]J N 11VT■ _ I 1 3 1 1I < ■ ■ H nN3NNV V A 1 1 oI ■ 3s1a> 31A a 11V 1■ ! a 3 a s ■ V V N V d3fl■ 3XaV 1■ 3 ■ VVdNT3m a V [■ 3ö 3w 3 ■ % V H a a V 3 3 T 3 I■ w N V v \ l v v ■ L ■ ■ « 1 Vi■ ânX z 1 V N o 1 ■ w N V A T vl I*vA|■ V■ VV1Z3l■ V*VVAdV VVV 1| % 1 1NV v 1a V y\] 1 dAV■ 3 3 3 1 1 v X ■ A m V■ 19 X3]■ VV1| WM V■ ayö\%dn 3■

1. Amatör balıkçılığa merak saran kişi 63 yaşındaydı. 2. Resim yapan kişi 64 yaşında olmadığı gibi, banka müdürü de değildi. 3. Müzik korosuna yazılan kişi daha önce sanayiciydi. Bu kişi, 2004'te emekli olan kişiden bir yaş küçük, ama bürokrattan daha büyüktü. 4. Emekli olmadan önce orduda görev yapan kişi, anılarını yazan Kişiden daha büyüktü. Anılarını yazan kişi banka müdürü değildi; ama 2002'de emekliye ayrılmıştı. 5. 2003'te emeki olan kişi profesördü. 6. 2 005’te emekli olan kişi 60 yaşında olmadığı gibi çiçek de yetiştirmiyordu. 7. 62 yaşındaki kişi 2001 ’de emekli olmuştu.

CLUES 1. The person vvho went in for fishing was 6 3 years old. 2. The person who took up painting Mas neither 64 years o ld n or a former bank manager. 3. The person vvho joined a chorus vvas a former industrialist. This person vvas a year younger than the one vvho retired in 2004 but older than the civil servant. 4. This person, vvho was a career ofticer in the aım y before retirement, is older than the person vvho is vvriting his memoirs. The person vvho is vvriting his memoirs vvas neither a bank manager not did he retire in

2002. 5. The person vvho retired in 2 003 vvas a protessor. 6. The person vvho retired in 2 00 5 is not 6 0 years old nor is he an amateur gardener. 7. The 62-year-old retired in 2001.

11 /2 0 0 5 SK i

201


PR O G R A M I

FILMS ON FLİGHTS THY VİDEO

THE ISLAND

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

Oyuncular / Cast: Ewan McGregor, Scarlett Johansson, Djimon Flounsou Yönetmen / Director: Michael Bay

Oyuncular / Cast: Freddie Flighmore, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Christopher Lee

Lincoln Six-Echo, 21. yüzyılın ortasında

Yönetmen / Director: Tim Burton

ütopik gibi görünen, ama varolan bir toplum da yaşamaktadır. Kendisi gibi tüm

C harlie B u cke t, fakir bir ailenin

insanların amacı, 'Ada' için seçilen özel grubun içine girebilmektir. Ancak Lincoln

ç o c u ğ u d u r ve zam anının ço ğ u n u ç o k se vdiği, fakat alamadığı çikolataları

kısa bir süre sonra varlığı ile ilgili her şeyin gerçek bir düzmece olduğunu öğrenir. O ve tesisteki herkes, aslında birer insan klonudur. Lincoln tesisten bir başka sakin olan güzel Jordan Two-Deita ile kaçmayı başarır. Bir zamanlar evleri sandıkları o

hayal e d e re k geçirir. VVonka Ç ikolata Im pa ra torlu ğ u 'nu n p o p ü le r başkanı

MUST LOVE DOGS

VVilly W onka, altın bileti bulan beş ço c u ğ u n çiko la ta fabrikasını

Oyuncular / Cast: Diane Lane,

geze bile ceğ in i duyurur. Charlie, altın

John Cusack

bile tle rd e n birini b ulur ve d ö rt şımarık

takibinde Lincoln ve Jordan, hem

Yönetmen / Director:

ç o c u k la birlikte fabrikayı gezm eye hak

hayatlarını korumaya hem de yaratıcılarıyla

Gary David Goldberg

kazanır. Bu grubu b irç o k sürpriz

uğursuz yerin acımasız güçlerinin apansız

be kle m e kte d ir.

yüzleşmeye çalışırlar. O tuz yaşlarında, yeni boşanm ış anaokulu öğretm eni Sarah Nolan'ın ailesi sürekli kızlarının özel hayatına karışm aktan kendilerini alamazlar. Kızkardeşi biyografisini p e rfe ctm a tch .co m 'a koyar; Sarah birbirinden farklı ve kom ik adaylar ile görüşm eye başlar. Sarah, köpekleri de seven, doğru kişiyi bulabilecek midir? Sarah Notan, a re ce n tly d ivo rce d thirtyso m e th in g y e a r old, h a s a fam ily that ju s t c a n 't h e lp g e ttin g involved in her pe rso n a l life. A fte r h e r s iste r p u ts h e r p ro file on p e rfe ctm a tch .co m , this p re s c h o o l te a ch e r g o e s on a n u m b e r Lincoln Six-Echo is a resident o f a

o f o u trageous a n d hilarious dates. B ut

seem ingiy utopian b u t contained facility in the m id 2 1 s t century. Like ali o f the

vvill she be able to fin d the one, who

family, a n d spends m ost o f his time

m u st love d o g s?

dream ing about the chocolate that he

inhabitants o f this carefuily controlled environment, Lincoln h opes to b e chosen to g o to the 'The Island'. B ut Lincoln s o o n discovers that everything about his existence is a tie. He a nd ali o f the other inhabitants o f the facility are actually human clones. Lincoln m akes a daring e scape vvith a beautiful fellovv resident n am ed Jordan Two-Delta. Relentlessly p u rsu e d b y the forces o f the sinister institute that once h o u sed them, Lincoln a n d Jordan engage in a race for their lives to literally m eet their makers. 202 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 5

Charlie B u cke t co m e s from a p o o r

love s b u t usually ca n 't afford. Things change vvhen VVilly VVonka, head o f the very p o pular VVonka Chocolate empire, announces a co n test in vvhich five g o ld tickets have been hidden in chocolate bars a n d the kids who find the tickets vvill b e taken on a tour o f VVonka's chocolate factory. Charlie miraculously finds a ticket, along vvith four other children m uch naughtier than him. The tour o f the factory vvill h o ld m ore than a fevv surprises for this b u n ch ...


STEALTH Oyuncular / Cast: Josh Lucas, Jessica Biel, Jamie Foxx, Sam Shepard

Yönetmen / Director: Rob Cohen Üç pilot; çok gizli askeri programa yerleştirilmiş bir yapay zeka programını, yeni bir dünya savaşı başlatmadan önce

THE PERFECT MAN

kontrol altına almaya çalışırlar. Deniz

BAD NEWS BEARS

kuvvetleri yapay zeka ile çalışan görünmez

Oyuncular / Cast: Hilary Duff,

bir savaş uçağı geliştirir. Uçak, gerçek

Heather Locklear, Chris Noth, Aria VVallace

pilotlardan savaş manevralarını öğrenmek

Yönetmen / Director: Mark Rosman

üzere Pasifik'in ortasındaki bir uçak

Oyuncular / Cast: Billy Bob Thomton,

gemisine yerleştirilir. Ancak bilgisayar

Holly Hamilton, annesi Jean'in ikinci sınıf

Greg Kinnear, Marcia Gay Harden,

kendi başına çalışmaya başlayıp kendi

erkeklerle yaşadığı her problemden sonra

Sammi Kane Kraft

fikirlerini oluşturunca, üçüncü dünya

taşınmaktan bıkmıştır. Annesini son kötü

Yönetmen / Director: Richard Linklater

savaşını başlatmadan önce bilgisayarı

seçiminden uzaklaştırmak üzere mükemmel

durdurmak insanlara kalır.

bir erkek için plan yapar. Hayali ilişki ilerlemeye başlayınca Holly, elektronik

M orris B utterm aker, alkolik bir b ö ce k ilaçlam a işçisidir. G e çm işte kısa bir süre

postaların, notların ve hediyelerin arkasındaki

pro fe syo n e l beyzbol o yu n cu lu ğ u yapm ış

yüz olarak arkadaşının yakışlıklı dayısı Ben'i

o ld u ğ u için, ligden atılm ak üzere olan

ödünç alır. Holly, oyunu canlı tutmalı,

12 yaş g ru b u başarısız bir takım a ko çlu k

annesinin yeni bulduğu mutluluğu

y a p m a k üzere işe alınır. Takım bir

korumalıdır. Bu arada ortaya çıkan gerçek

sonraki şa m p iyo n a d a birinciliği

mükemmel adamı nerdeyse kaçıracaktır.

kazanam asa bile inanılmaz bir başarı e ld e e d e re k sahalara m uh te şe m bir

Teenager Holly Hamilton is tired o f m oving

d ö n ü ş yapar.

every time h e r single m om Jean has another personal meltdovvn involving yet

M orris B utterm aker, an a lc o h o lic p e s t

another second-rate guy. To distract her

rem o va l vvorker a n d fo rm e r p ro fe s s io n a l

m other from her latest b a d choice, Holly

b a s e b a ll p ia y e r (for a very sh o rt time), is

conceives the p e rfe ct plan for the perfect

re c ru ite d to c o a c h a n d train a failing

man. When the Virtual relationship takes

b a s e b a ll team o f 12 ye a r o ld s vvhich is

off, Holly finds herself having to p ro d u ce

a b o u t to b e throvvn o u t o f the league.

the suitor, borrovving h e r friend's charm ing

A ith o u g h the team d o e s n o t win the first

a nd handsom e Uncle Ben as the face

p la c e in the n e x t ch a m p io n sh ip , it d o e s a ch ie ve a g re a t c o m e b a ck.

D eeply e n sco nce d in a top-secret military program, three pilots struggle to bring an artificial intelligence program

behind the e-mails, notes a n d gifts. Holly m ust resort to increasingly desperate m easures to keep the ruse alive a nd p ro te ct her m om 's nevvfound happiness,

under control... before it initiates the next

alm ost m issing the real p e rfe ct m an vvhen

vvorld war. The N avy deveiops a fighter

he d oes co m e along.

je t pilo te d b y an artificial intelligence

Computer. The je t is p la ce d on an aircraft carrier in the Pacific to iearn co m b a t manuevers from the human pilots aboard. B ut vvhen the Computer deveiops a m ind o f its own, it's the hum ans who are charged with stopping it before it incites a war...

11 / 2 0 0 5 SKYLIFE 203


PR O G R A M I

FILMS ON FLİGHTS THY VİDEO

B A T M A N B EG IN S

FA N TA S TIC FO U R

O yuncular / Cast: Christian Bale, Michael

O yun cular / Cast: Michael Chiklis,

Caine, Llam Neeson, Morgan Freeman

loan Gruffudd, Chris Evans, Jessica Alba

Y ö n e tm e n / D irector: Christopher Nolan

Y ö n e tm e n / D irector: Tim Story

Küçük bir çocukken milyoner ailesi gözleri

Uzay yolculukları sırasında geçirdikleri bir

önünde öldürülen Bruce VVayne, intikam

kazada, kozmik ışınlara maruz kalan dört kişinin hayatı tamam en değişir. Bir m ucit

almaya yemin eder. Tehlikeli ama saygın Ninja lideri Ra's Al-Ghul’dan eğitim almak

BEVVITCHED

için doğuya gider. Gotham 'a geri

olan grup lideri Reed Richards, vücudunu istediği gibi esnetip

döndüğünde, şehrin organize suç örgütleri

O yun cular / C ast: Nicole Kidman, Will

uzatabilmektedir. Kız arkadaşı Sue

tarafından yönetildiğini ve kendisine miras

Ferrell, Shirley Maclaine, Michael Caine

Storm, görünm ez olmuştur. Sue'nun

kalan şirketin yavaş yavaş elinden alındığını

Y ö n e tm e n / D irector: Nora Ephron

küçük kardeşi Johnny Storm ateşi

mağara ve zırhlı giysi VVayne'nin yeni bir

Saf ve iyi huylu bir cadı olan Isabel,

kontrol edebilip alev almakta ve uçabilmektedir. Pilot Ben Grimm ise

kişi olmasına yol açar. Bu kişi, hata

normal bir yaşam sürdürmek istemekte ve

taştan bir deve dönüşür. Dörtlü, bu eşsiz

yapanların kalbine korku salan Batman'dir.

süper güçlerini azimle reddetmektedir.

güçlerini dünyanın gizemli yönlerini

fark eder. Malikanesinin altında keşfettiği

Aynı anda uzun boylu, çekici aktör Jack

araştırarak, Doktor Von Doom 'un şeytani

A s a boy, a young Bruce Wayne sa w his

VVyatt kariyerini tekrar rayına oturtmaya

planlarının önüne geçm ek için kullanırlar.

millionaire parents s la ir in front o f his

çalışmaktadır. 1960'ların komedisi olan

eyes, a trauma vvhich ie d him to becom e

Tatlı Cadı'nın yeni versiyonunu yapmayı

When a space voyage g oes avvry, four

ob se ssed vvith revenge. After

amaçlar ve kendisine Darrin rolünü

people are changed b y cosm ic rays.

disappearing to the east vvhere he seeks

düşünür. Kader, Jack ve Isabel'in kazara

R eed Richards, inventor and İeader o f

counsei vvith the dangerous but

tanışmalarına neden olur. Jack, Isabel’den

the group, acquires the ability to streteh

honourabie ninja cuit ieader knovvn as

çok etkilenir ve onun Samanta’yı

his body. His girlfriend, Sue Storm,

Ra's Ai-Ghui, he returns to his n o w

oynayabileceğine inanır. Bu arada Isabel

acquires the ability to turn invisible and

decaying Gotham city overrun by

de Jack'den etkilenmiştir ve Jack'i arzu

create force fields. H er younger brother

organised erime vvhiist the co m p a n y he

ettiği normal hayatı paylaşabileceği kişi

Johnny Storm acquires the ability to

inherited is siovviy being pulied out from

olarak görmektedir. Sonuçta ikisi de haklı

control fire, includıng covering his own

under him. The discovery o f a cave under

çıkar; fakat ikisinin de hayal etmediği bir

b o d y with flame, becom ing a human

his mansıon, a n d a prototype arm oured

şekilde.

suit ieads him to take on a nevv persona,

toreh. Pilot Ben Grimm is tum ed into a super-strong ro ck creature. Together,

one vvhich vvill strike fear into the hearts

Isabel, a naive, good-natured vviteh; is

they use their unique povvers to explore

o f m en who do vvrong - he becom es, Batman.

determined to disavovv her supematural povvers and lead a normal life. A t the

the strange a spects o f the vvorld, a n d to foil the eviI plans o f D o cto r Von Doom.

same time, Jack VVyatt, a tali, charming actor, is trying to g e t his career back on track. He sets his sights on an updated version o f the beloved 1960's situation com edy Bevvitched, re-conceived as a starring vehicle for him self in the role o f Darrin. Fate steps in vvhen Jack accidentally runs into Isabel. He is immediateiy attracted to her. He becom es convinced she could play the vviteh Samantha. Isabel is also taken vvith jack, seeing him as the man vvith vvhom she can lead the normal life she so desires. İt tums out they're both right— but in vvays neither o f them ever imagined. 204 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 5


REBOUND O yun cular / Cast: Martin Lavvrence, Patrick VVarburton, Megan Mullally, Breckin Meyer Y ö n e tm e n / D irector: Steve Carr Kolej basketbolünün beyni olan Koç Roy, seyircilerini büyük hayal kırıklığına uğratır ve görevinden alınır. Roy, uygun bir koçluk teklifinin gelmesini bekler ama sadece bir teklif alır; Mt Vernon Lisesi'nin başarısız basketbol takımı. İsteksizce bu

T H E U P S ID E O F A N G ER

teklifi kabul eden Roy’un amacı, bir iki hafta içinde iyi niyetini kanıtlamak ve eski

O yun cular / Cast: Joan Ailen,

şaşaalı günlerine dönebilmektir. Ama eski

Kevin Costner, Erika Christensen,

takımı, yeni takımı ile karşı karşıya gelince

Evan Rachel W ood

Roy, ne yapacağını şaşırır. Takıma bazı

Y ö n e tm e n / Director:

yenilikler getirerek başarılı olmaya başlar.

Mike Binder

Roy, uzun zamandır unuttuğu bir şeyi hatırlar: Oyuna olan sevgisini. HER BIE: FU LLY LO A D ED

B eklenm edik bir şekilde kocası ortadan kaybolan Terry VVolfmeyer, kendi

O yun cular / C ast: Lindsay Lohan, Michael Keaton, Matt Dillon, Breckin Meyer Y ö n e tm e n / D irector: Angela Robinson M aggie Peyton, ailesinin kolejden mezun olmayı başarabilmiş ilk m ensubudur. Bunun karşılığında kızına bir hediye vermek isteyen babası ona 63 m odel VW kaplumbağayı, Herbie'yi alır. Arkadaşı Kevin'ın yardımıyla Herbie’yi tamir eden Maggie, yeni arabası ile oto şova gider ve tüm zamanların en iyi yarışçılarından kabul edilen Trip Murphy'yi alt eder, Herbie’nin sırrını çözmeye çalışan Trip, tekrar yarış ister. Herbie’nin inatçılığı yüzünden büyük yarışı kaybeden Maggie, Daytona 5 0 0 'e katılır. Kim bilir, belki de Herbie kazanacaktır?

An acclaim ed college hoops coach is dem oted to a junior varsity team after a public meltdovvn. Roy waits and waits for a suitable coaching offer, b u t he receives only one: the M t Vernon Jr. High School basketball squad. Roy reluctantly accepts the offer, hoping to prove his g o o d intentions and restore him self to his highliving vvays as a celebrated college

kafasının dikine giden dö rt kızını te k başına banliyöde b üyütm ek zorunda kalır. Bir zamanların beyzbol yıldızı, bugün radyo program cısı olan kom şusu D enny'den hoşlanm aya başlayınca, işler iyice sarpa sarar. Bu durum kızlarının kafasını karıştırır. Şim di hem annelerinin hem de kendilerinin rom antik çıkmazları ile uğraşm ak zorundadırlar,

coach. But when o ld school meets m iddie school, coach Roy doesn't knovz what hit him. It’s n o t until Roy decides to teach his young charges som e new concepts that the smelters begin to find success and Roy finds something long thoughf lost: his love o f the game.

A sharp-vvitted su b u rb a n wife, Terry VVolfmeyer, is le ft to raise h e r four h e a dstro n g d a ughters w hen h e r h u s b a n d u n e xpe cte d ly disappears. Things g e t even m ore h e ctic w hen she falls fo r h e r n e ig h b o r Denny, a o n ce -g re a t b aseball s ta r turn e d radio d.j. This leaves h e r d a u gh te rs o u t on a limb. They are fo rc e d

M aggie Peyton, the first Peyton to graduate from college, receives a graduation present

to ju g g le their m o m 's rom antic dilem m as as w ell as their own.

from her dad: a Volksvvagen Bug, Herbie. A fter having her best friend Kevin restore Herbie, she goes to the car sh o w and beats ali-time racer Trip Murphy, who

m Video gösterimleri sadece, A-340, A -310 ve Boeing 7 3 7 -8 0 0 uçaklarımızda, uzun mesafeli uçuşlarımızda yapılmaktadır.

dem ands a rematch a nd attempts to discover the secret behind Herbie. After losing a big race to Trip because o f Herbie's stubbornness, M aggie enters the Daytona

■ Video films are only shown long distance flights and on our A-340, A -3 1 0 and Boeing 737-800 aircraft.

5 0 0 and vvho knovvs, vvill Herbie vvin? 1 1 /2 0 0 5 SKYLIFE 205


PR O G R A M I MÜZİK

MUSIC ON FLİGHTS THY

KLASİK MÜZİK CLASSICAL MUSIC Vivaldi l.e Guatra Stagioni ■ Beethoven Symphony no.5 C M in ör» Tchaikovsky 1812 Overture ■ Grieg Piano Concerto in A minör op 16 ■ Mozart Horn

Way ■ Joe McBride Sunny ■

Bombay Mix ■ Simran &Tripat

George Benson Poquito Spanish ■ Crusaders Street Life ■ Don Henley Come Rain Or Come ■ David Sanborn The Dream ■ Dave Koz Blackbird

Mchendi ■ Ottoman Military

Concerto no.4 in E flat K. 495 ■

HAFİF MÜZİK EASY LISTENING Michael Buble Home ■ Natasha Bedingfield I Bruise Easily ■ Katrina Carlson Drive ■ Suzanna Balada De Outono ■ Smokey Robinson My VVorld ■ Francis Cabrel Je T'aime ■ Damien Rice Unplayed Piano ■

Bach Toccato in d minör BWV 565 ■ Teleman V. Loure ■

Sibelius Almarcia ■ Holst Jüpiter, the Bringer of Jollity ■

Rahmaninov Piano Concerto no.3 in D minör ■ Prokofiev Montagues and capulets ■

Beethoven Voilin Romance No.2

Project Ceddin Deden ■ Deng Li Jun Huang Hun Li ■ George Alkeos Sign ■ Jasbir Jassi Dil Lay Gayee ■ Ashoo Punjabi Billo Gori ■ Partners in Rhyme Gal Sun ■ Kabbhi Khushi Kabhie Gham Bole Chudiyan ■ Deng li Jun Ning Wang ■ Taroddogacci Badaro Ganungil ■ Kyeonga -ae Han Taine Kyejeul ■ Jimi Mistry Chori Chori Gori Se ■ Jungi Joo Seogilpin Sarang ■ Faye Wang Xiang Nai Er

■ Sibelius Finlandia ■ Verdi

LATİN MÜZİĞİ LATİN MUSIC Ricky Martin & Christina Aquilera Solo Ouiero Amarte ■ Shakira Buscando Un Poco De Amor ■ Pink Martini Lilly ■ Olga Tanon Bandolero a Chayanne Yo Te Amo ■ Don Omar Dale Don Dale ■ Marc Anthony Te Amare ■ Los Temerarios & Julio Iglesias Esos Amores ■ Gloria Estefan Dame Otra Opportunidad ■ Laura Pausini Viveme ■ Shakira Tu ■ Julio Iglesias Baila Morena Baila ■ Cristina Aguilera & Luis Fonsi Si No Te Hubiera Conocido ■

Gloria Alegitto ■ Strauss

Manuel Franjo Solo Por Tu

Radetzky March ■ Elgar Pomp

Amor ■ Fortuna Ay Madre ■

and Circumstance March no. 1 ■

Laura Fygi Capullo De Aleli ■ Jose Feliciano & Marc Anthony Oye Guitarra Mia ■ Floricienta Mi Vestido Azul ■ Luis Miguel La Media Vuelta ■ Jeans Corazon Confidente ■ Los Temerarios Como Te Recuerdo ■ Floricienta Te Siento ■ Luis Fonsi Abrazar La

Handel The arrival of the Oueen of Sheba ■ Saint Seans Symphony no.3 C Minör for organ op.78 ■ Tchaikovsky Piano Concerto no.1 in B Flat minör op 23

CAZ - JAZZ Laura Fygi Ask Yourself Why ■ Diana Krall Temptation ■ Dianne Schurr I Can't Stop Loving ■ Michael Franks & Laura Fygi Teli Me About İt ■ Michael Buble The Way You Look Tonight ■ Nathalie Cole Love ■ Frank Sinatra & Bono l've Got You Under My Skin ■

Kenny G Girl From Ipanema ■ Basia Baby You're Mine ■ Michael Franks When I Give My Love To You ■ Norah Jones İ ve Got To See You ■ Nancy VVilson Your Love ■ Sarah Jane Morris Fragile ■ Al Jarreau One

( A

N o ra h J o n e s

Tori Amos Sweet the Sting ■ Rob Thomas Lonely No More ■ Malia I Miss You ■ 311 Love Songs ■ Fortuna Ay Madre ■ John Legend Live İt Up ■ Eagles No More Cloudy Days ■ Jamie Cullum Ali at Sea ■ Slai La Derniere Danse ■ Aventura Angelito ■ Ricky Martin America ■ Dimension X VVhy'd I Have To Fail İn Love ■ Oi Va Voi Gypsy ■ Bernard Lavilliers Elle Chante ■ Kings Of Convenience Cayman Islands ■ Sting & l-Muvrini Fields of Gold

UZAKDOĞU MÜZİĞİ FAR EAST Kabhi Khushi Kabhie Gham Yeh Ladka Hai Allah ■ Deng Li Jun Jia Ru Meng er Shi Zhen De ■ Ji-hoon Lim Guedael I Chona ■ Faye Wang Ren Jian ■ Declan Flynn Bahatu ■ Jasbir Jassi Kudi Kudı ■ Ravi Sari

POP - HITLINE Rachell Star Till There Was You ■ Snoop Dogg Signs ■ James Blunt You're Beautiful ■ Timo Maaş First Day ■ Jessica Simpson These Boots Are Made ■ Africanism Zookey ■ 50 Cent Just A Little Bit ■ Laetitia Backvvell Can't Get Enough ■ Shamur Let The Music Ray ■ Bon Garcon Freek U ■ Pussycat Dolls Don't Cha ■ Max Graham Owner Of A Lonely Heart ■ Audio Bullys Shot You Down ■ Gwen Stefani Hollaback Girl ■ Kelly Osbourne One Word ■ Faithless Why Go? ■ Bodyrockers I Like The Way You Move ■ Mylo Drop The Pressure ■ 2 Pac Ghetto Gospel ■ Dimension-X VVhy'd I Have To Fail. ■ Martin Solveig Everybody ■ Rebel Moves VVanda ■ Moby Raining Again ■ Shakira La Tortura ■ Sin Plomo It’s You ■ Juliet Avalon

Vida

PORTRE - PORTRAIT Rod Stevvart Forever Young ■ Have I Told You Lately ■ Sailing ■ Some Guys Have Ali The Luck ■ Broken Arrovv ■ Young Turks ■ Maggie May ■ You Go To My Head ■ İt Had To Be You ■ These Foolish Things ■ Moonglovv ■ The Nearness Of You ■ Every Time We Say Goodbye ■ Time After Time ■ Till There Was You ■ Until the Real Thing Comes Along ■ Smile ■ My Heart Stood Stili ■

Müzik programları sadece, A -3 4 0 , A -3 1 0 Boeing 7 3 7 -8 0 0 uçaklarımızda, uzun m esafeli uçuşlarımız ile bazı Avrupa seferlerinde dinlenebilir. 2 0 6 S K Y L IF E 1 1 / 2 0 0 5


Honesty ■ Tony Bennett I Left

Biraz Kül Biraz Duman ■

Rafet El Roman Yüreğimle

My Heart İn San Francisco ■

Seviyorum ■ Gülşen Sarışınım

Engelbert Humperdink

Müzeyyen Senar Ey Gül-i Bag-ı Eda ■ Koro Aşkın

Spanish Eyes ■ Flamingos I

Kanununu Yazsam Yeniden ■

Demet Akalın Aşkın Açamadığı

Only Have Eyes For You ■ Sam

inci Çayırlı Bir Seni Bir Gülü ■ Vedat Çetinkaya Hani Üzmeyecektin ■ Koro Şu Gelen Atlı mıdır ■ Fikret Erkaya Kadifeden Kesesi ■ Cahit Deniz Sen Benim Doyamadığım ■ Taner Şener Gönül Kuşu ■ Koro Bilaloğlan ■ Yaşar Özel

Kapı ■ Aylin Asım Ve Tayfası

Cooke Bring İt On Home To Me N E W AGE

Ronan Hardiman Celtic Dream ■ David Arkenstone Northern Song ■ Myth (Chorus of Tribes) Inception ■ B-Tribe

Elvis P resley

Someone To VVatch Över Me ■ As Time Goes By ■ I Only Have Eyes for You ■ Where or VVherı ■ Don't Get Around Much Anymore ■ What a VVonderful VVorld

Overture (Concierto de Aranjuez)

Hani Şu Gökyüzünden Bazen

■ Anggun La Niege Au Sahara ■ Karunesh Punjab ■ Amethystium Autumn Interlude ■ Delerium & Sarah McLachlan Silence ■ Secret Garden Gates of Dawn ■ Deep Forest Deep Blue Sea ■ Anima Sound System Csillagtalan ■ B-Tribe Hablame ■ Nusound

Yağmur Yağar Ya ■ Taner

Şener Söz Verirsin Severek ■ Erdem Özgen Safalar Getirdiniz ■ Hülya Sözer Sen Benim Özlediğim ■ Koro Pencereden Kar Geliyor ■ İnci Çayırlı Gel Sevgilim Son Ümit Yalnız

■ Müzeyyen Senar Duydum ki Unutmuşsun ■ Nesrin Sipahi

■ İlhan Şeşen Sarılınca Sana ■

Ben Kalender Meşrebim ■

Bengü Korkumdan Ağladım ■ MFÖ Tam Ortasındayım ■ Sinem Yağmur (Remix) ■ Sertab Erener Aşk Ölmez Biz Ölürüz ■ Sezen Aksu Yanmışım Sönmüşüm Ben ■ Mor ve Ötesi Aşk İçinde ■ Emel Yaz Geldi ■ Pamela Aşk Sevgiden Beter ■ Kayahan Aşk Hikayesi ■ Işın Karaca Kayıp Gölgeler ■ Nedim Zeper Şakası Yok PORTRE

PORTRAIT Göksel Baktagir Anadolu Ateşi ■ Unutmak Mümkün mü ■ Sultanıyegah Saz

UNUTULM AYANLAR

Eseri - Yalnız sen ■ Dağlara

O L D IE S

Yükseliş ■ Hicazkar Saz Eseri Hayalimde ■ Muhayyerkurdi Saz

Nancy Sinatra Bang Bang ■ Elvis Presley Fever ■ Orson Welles I Know What İt Is To Be Young ■ Oscar Harris Alta Gracia ■ Robert Carlos Lady Laura ■ Mia Martini Mia Martini - Ouante Volte ■ Erma Franklin

Semaîsi - Nostalji ■ Hicaz Saz Semaisi - Esmer Bakış ■ Sultaniyegah Sirto - ■ ipek Yolu ■ Meltem ■ Hicaz Saz Semaisi Özlem ■ Nev-Bahar ■ Sıla ■ Saklambaç ■ Kürdîlihicazkâr Saz Semaîsi - Hatıra Detteri ■ Nikriz

Take A Little Piece of My Heart ■

James Brown It's A Man's VVorld ■ Ben E King Stand By Me ■ Neil Diamond Girl You'll Be A VVoman ■ Oscar Benton Benson Hurts Blues ■ Gilbert Becaud Nathalie ■ Shirley B a s s e y VVhere Do I Begin ■

Patsy Cline Crazy ■ Nat King Cole & Nathalie Cole Unforgettable ■ Michael Fugain Une Belle Histoire ■ Jeane Manşon Avant De Nous Dire Adieu ■ Andy VVilliams Can’t Take My Eyes Off You ■ Mungo Ferrry İn The Summertime ■ Simon and Garfunkel The Sounds of Silence ■ The Beatles Michelle ■ Billy Joel

Çeşitleme - Cambaz ■ Muhayyerkurdi Saz Semaîsi Hayal gibi ■ Sultaniyegah Saz Semaîsi - Yeniden Doğmak ■

S a ra h M c L a c h la n

Mahur My Beloved ■ Myth (Chorus of Tribes) Shackera ■ Clannad Robin (The Hooded Man) ■

Amethystium Enchantment ■ Hooverphonic Visions (Euro

İlk Gözağrısı ■ Ayhan Haksal Sen Kimseyi Sevemezsin ■

Koro Arabaya Taş Koydum ■ Emel Sayın Sen Mevsimler Gibisin

2000 Soccer theme) T Ü R K P O P M Ü Z İĞ İ T Ü R K S A N A T M Ü Z İĞ İ

T U R K İS H PO P

T U R K İS H A R T M U S IC

Hande Yener Acım Büyük ■ Bendeniz Kırmızı Biber ■ Cüneyt Tek Gidersen ■ Kargo Yıldızların Altında ■ Candan Erçetin Sevince Anladım ■

Nesrin Sipahi Ay Beyaz Deniz Mavi ■ Zekai Tunca Rüyalarım Olmasa ■ Necdet Tokatlıoğlu Yalancı Dünya ■ Nalan Altınörs

Music programmes can be listened to only on long distance flights and some flights to Europe on our A-340, A -310 and Boeing 737-800 aircraft. 1 1 / 2 0 0 5 SK YLIFE 2 0 7


AYIN KONUĞU GUEST OF THE MONTH

Uçak Yolculuğu Benim Fantezimdir... Plane Travel is My Fantasy [H ] M E H M E T A L İ B İR A N D , g a z e te c i - jo u rn a lis t

41 yıldır gazetecilik

yapıyorum. Flayatımın büyük bölümü seyahatlerde geçti. Bazen iş için, bazen eşim Cemre ile tatil geçirmek için, dünyayı herhalde birkaç defa dolaşacak kadar mil yaptım. Uçaklar bir yerde yaşamımın bir parçası oldu. Uçağa binmek ve bir yerlere gitmek kadar keyif duyduğum başka bir şey yoktur. Keyif, havaalanına gitmek üzere yola çıkmamla başlar. Taksiye bindiğim andan itibaren dünyam değişir. Havaalanına giriş ve hepsi birbirine benzese, piyasada bulacaklarınızdan daha pahalı olsa dahi o mağazaları dolaşmak çok hoşuma gider. Günlük yaşamımdan, rutinden kurtulmanın ilk işaretlerini almaya başlarım. Ardından, kokusu dahi değişik olan o tılsımlı uçağa girerim. En güzel an, kapıların kapanmasıdır. Kapıların kapanması, beni sanki kötülüklerden kurtarmanın bir işaretidir. O andan itibaren bana kimselerin ulaşamayacağı, kimselerin kötülük yapamayacağı bir dünyaya girdiğimi hissederim. Uçağın pistin başına gelmesi, ardından hızlanması ve havalanmasının verdiği heyecan bambaşkadır. Hele bulutları delip, yağmurlu, karlı bir iklimi bırakıp güneşli ve pırıl pırıl bir gökyüzüne çıkmasının insana verdiği tat bambaşkadır. Belki gerçek değildir, belki sanal bir dünyadır, ancak birkaç saat sürse dahi bu yeni dünyama bayılırım. Ne kötü bir haberi ulaştıracak telefon vardır, ne kapıyı açıp içeri

208 SKYLİFE 1 1 /2 0 0 5

girecek ve istemediğim tartışmalar yapacak insanlar. Kendimi başka bir dünyanın kollarına bırakırım. Tek amaçları sizi memnun etmek olan güleryüzlü hosteslerin veya hiç tanımadığınız diğer yolcuların oluşturdukları bambaşka bir dünyadır bu. Hele uzun uçuşlar, bu dünyayı daha da renklendirir. Saatlerce okurum. Ne okuduğum da pek önemli değildir. Müzik dinlerim. Daha çok klasiği tercih ederim, zira günlük yaşamımda duyduğum müziklerden farklıdır. Özellikle de operayı tercih ederim. Bulutların üstünden geçerken dünyamı büyütür. Film seyreder, ertesi gün yapacağım işleri planlar veya konuşmamı hazırlarım. En ilginç fikirleri ve anlatımları bu anlarda bulurum. Tabii arada da ikram edilen şarabı içer, getirilen yemeği yer ve ardından da, kimi zaman uyurum. O daracık koltuk benim büyük büromun yerine geçer. Çalıştığım, programlarımı hazırladığım, gereksiz notlarımı tasfiye ettiğim ve yorulduğum zaman uzanıp siesta yaptığım divanımdan daha bir rahat gelir. Kalkınca mutlaka her tarafım ağrıyor olabilir, ancak hiç aldırmam. Gözlerimi açınca yepyeni bir ülkeye, yepyeni bir iklime ve insanların arasına inmek beni o kadar mutlu eder ki, kemiklerimin sızlamasını düşünmem bile.

/Ve b e e n a jo u rn a lis t fo r 41 years. t've s p e n t a la rge p a rt o f m y life traveling. S o m e tim e s

co n sistin g o f sm iling h o ste sse s vvhose only

on business, s o m e tim e s vvith

p u rp o s e is to please you, o r o f o th e r p a sse ng e rs th a t yo u

m y wife C e m re on hoiiday, i ’ve p ro b a b iy co v e re d e n o ug h

A n d if the flight is a lo n g one,

m iles to c irc u m v e n t the g io b e

it m ake s this vvorid even m ore

several tim es. A irp la n e s have in a se n se b e c o m e p a rt o f

enjoyable. I re a d fo r hours, it d o e s n 't m a tte r what. i listen to

m y life.

m usic. I have a p re fe re n ce for

There is n o th in g i e n jo y so m u ch as b o a rd in g a p la n e

classical, be ca use i t ’s different from the m u sic I h e a r in m y

a n d g o in g som ew here. This pie a su re b e g in s the m in u te I s e t o u t fo r the a irpo rt. From

everyday life. I e specially like opera. İt exp a nd s m y vvorid as l ’m sailing a b o ve the clouds.

d o n 't k n o w a t ali.

the m o m e n t I g e t in to th e taxi,

I vvatch films, p la n vvhat l ’m

m y v/o rid is transform ed. E ntering th e a irp o rt a n d

g o in g to d o the n e x t d a y a n d p re p a re m y taiks. M y m o s t

vvandering th ro u g h th e shops,

in te re stin g ideas a n d sto rie s

even if th e y 're ali alike a n d the g o o d s th e y seli c o s t m o re

c o m e to m e a t those

than y o u 'd p a y on th e m arket, m ake s m e happy. i s ta rt to

tim e to tim e I also d rin k the wine th a t is offered, e a t the

see th e first sig n s th a t I a m b e in g lib e ra te d from the

fo o d th a t is served, a n d then a fte r th a t I s o m e tim e s have a

ro u tin e o f e ve ryd a y life. A n d then I b o a rd th a t m a g ica l

nap. T hat n a rro w se a t takes the

plane, vvhich even se e m s to

p la c e o f m y s p a cio u s office. İt

sm ell different. The b e s t p a rt is vvhen the d o o rs close. F or

se e m s even m o re c o m fo rta b le

the clo sin g o f the d o o rs is a sig n th a t I a m g o in g to be

p re p a re m y p ro g ra m s, deiete m y unn ece ssa ry n o te s and,

s p a re d a li b a d things. From th a t m o m e n t on I feel Tve

vvhen l ’m tired, s tre tc h o u t for a siesta.

e n te re d a vvorid vvhere n o b o d y ca n rea ch m e, vvhere

m e vviil surely b e aching, b u t

n o b o d y ca n d o m e a n y harm .

I p a y n o atte ntio n . The m in ute

m om e n ts. O fc o u rs e , from

th a t th e p la c e vvhere i work,

W hen I vvake up s o m e p a rt o f

B u t the e xcite m e n t i feel vvhen

I o p e n m y eyes, the idea o f

the p la n e taxis to the runvvay, b e g in s to p ic k u p s p e e d a n d is

ia n d in g in a b ra n d n e w c o u n try in the m id d le o f a

finaily a irbo rn e is so m e th in g

c o m p le te ly d iffe re n t ciim a te

else entirely. A n d the thriil one experiences e specially if the pla n e b re a ks th rough the

a n d people, m ake s m e so h a p p y th a t I d o n 't even think

c lo u d s and, ieaving b e h in d

throbbing.

a b o u t h o w m y p o o r b o n es are

Benim için, bundan daha

rain or snow, emerges into

For me there is no greater

b ü y ü k b ir ke yif yo k tu r.

clear, su n n y skies is tike

p ie a su re than this.

Geri dönüş uçuşlarından ise pek hoşlaşmam. Zira yine gerçek dünyama döndüğümü bilirim. Yine telefonlar, yine rahatsız edecek haberler. Uçak yolculuğu benim fantezimdir, suni dahi olsa hep özlediğim bir dünyadır. Sizin için nedir? isterseniz bana yazın, (mab@kanald.com.tr) paylaşalım.

n o th in g else in the vvorid.

I d o n ’t ca re m u c h fo r return

P e rh a ps it's n o t real, p e rh a p s

flights though, be ca use i k n o w

it's o n ly a Virtual vvorid, b u t even if it ia sts o n ly a fe w h o u rs

I a m co m in g b a c k to m y real

I love this n e w w o rld o f m ine.

again the d istu rb in g nevvs.

There is n e ith er a telephone th a t ca n b rin g m e b a d nevvs, n o r a d o o r th a t can o p e n

L o n g flights are m y fantasy, a vvorid I alvvays m iss even if i t ’s artificiai.

le ttin g in p e o p le vvho w ill sta rt so m e u n w a n te d argum ent. I

W h a t a b o u t y o u ? Ify o u like, vvrite to m e

e n tru st m y s e lf to the a rm s o f an a n o th e r vvorid, a vvorid

(m ab@ kanald.com .tr) a n d le t's share. □

vvorid. A g a in the p h o n e calls,


2005 11  
2005 11  
Advertisement