Page 1

AĞUSTOS / AUGUST 2005 • ALABİ Lİ RSİ Nİ Z

• Y O U R C O M PLİ M E N T A R Y C O P Y

TU RK ISH A IRL INE S

Mavi Yolculuk - Turkey’s Blue Cruise M a s a l l a r şehri - C ity of e n c h a n tm e n t; B A N G K O K M a ğ r u r v e r o m a n t i k - P roud and ro m a n tic ; D E N İZA TI / THE S E A H O R S E


irtibat Tel: 0212. 516 92 28 - 557 65 27 www. darkmen.com .tr

e-m ail: d a rk m e n @ d a rkm e n .co m .tr


ACC^DEMIA

C0LONY

DAFF0

/ d rİ^W IN

DARKMEN ,lAr


üretiyoruz

mevsim

İrtibat Tel: 0212. 516 92 28 - 557 65 27 www. darkmen .com.tr

e-mail: darkmen@darkmen.com.tr

DARKMEN


skylife YÖNETİM / M ANAGEM ENT Yönetim Kurulu Başkanı Chairman o f the Board Candan Karlıtekin Türk Hava Yolları Adına Sahibi Publisher on behalf o f Turkish Airlines Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi CEO and M ember o f the Board Temel Kotil Tanıtma ve Halkla İlişkiler Başkanı Director o f Public Relations and Advertising Hamdi Irmak hirmak@thy.com Türk Hava Yolları Genel Yönetim Binası Atatürk Hava Limanı 34149 İSTANBUL

KAPAK /

COVER

YELD A BALER

s oo S I----I z

- LU i h-

YAYIN / PUBLICATIO N Y apım / P ro d u ctio n Genel Yayın Yönetmeni Publishing Director Dr. Arif Nihat Dursun nihat.dursun@ cordisgroup.com.tr

5 0

İO

Yayın Koordinatörü (Sorumlu) / Editorial Coordinator Bahar Kalkan bahar.kalkan@diskus.com.tr

GC

Editörler / Editors Füsun Akay fusun.akay@diskus.com.tr

LU

Barış Doğru baris.dogru@diskus.com.tr

_

■ mmmm

Sanat Yönetmeni / Art Director Feyza Yapulu feyza.yapulu@diskus.com.tr Grafiker / Graphic Assistant Ulaş Karatağ ulas.karatag@diskus.com.tr Fotoğraf Editörü / Photograph Editör Kurtuluş Gökalp kurtulus.gokalp@ diskus.com.tr İngilizce Editörleri / English Editors Virginia Taylor Saçlıoğlu, Fred Stark R eklam / A d v e rtis in g Genel Koordinatör / General Coordinator Tülin Çim tulin.cim@rekand.com.tr Direktör / Director Ebru Üçer Yönezer ebru.ucer@rekand.com.tr Reklam Müdürü / Advertising Manager Tolga Öcal tolga.ocal@rekand.com.tr

v cordis'group a s s

s

26

l

*

LU O

z

44

Masallar şehri City o f enchantment Bangkok Sahnelerin ‘er’i... A toiler o f the stage... Erol Günaydın

o 54

Marmaris’ten Fethiye’ye From Marmaris to Fethiy Mavi Yolculuk The 'Blue Cruise'

dis

Tel: (0212) 269 45 27 Fax: (0212] 269 45 28 Levent Mah. 4. Gazeteciler Sitesi Ebulula Mardin Cad. Ülgen Sok. 18 A/1 Akatlar / İstanbul skylife@cordisgroup.com.tr http://w ww.cordisgroup.com .tr Tel: (0212) 325 01 5 0 - 5 1 - 52 Fax: [0212] 325 01 43 B a s k ı-C ilt / P rin tin g -B in d in g Doğan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş. Tel: [0212] 622 19 00 http://w ww.doganofset.com Renk Ayrım ı / C o lo u r S e peration Yedirenk Grafik ve Renk Ayrımı Hizmetleri Tic. A.Ş. Tel: [0212] 217 98 89 7renk@7renk.com Skylife dergisine internette, www.thy.com üzerinden SKYLİFE ikonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. / Access SKYLİFE magazine on the internet by clicking the SKYLİFE icon in www.thy.com Skylife dergisi ile ilgili öneri ve şikayetleriniz için customer@thy.com adresine mail gönderebilirsiniz. / Any suggestions or complaints about Skylife magazine are welcomed and should be addressed to customer@thy.com. Dergimizde yayımlanan yazı ve fotoğraflardan yayıncının izni alınmadan, kaynak belirtilmeden tam veya özet alıntı yapılamaz. Neither, text nor photographs from this publication may be reproduced either in full or summary without acknowleding the source and without prior permission from the publisher. Skylife. THY tarafından ayda bir yayımlanır. Skylife is published monthly by Turkish Airlines.

6 Cityscope 136 Rehber / Guide 166 Bilgi / Info 198 Test


68

Kuşların bahçesi The song o f the bird Polonezköy

Universiade 2005 İzmir Demirlenecek bir liman A port to anchor in Phaselis

Formula 1 İstanbul Park’ta Formula One at İstanbul Park İstanbul Rasathanesi The İstanbul Observatory

116

126

Mağrur ve romantik... Proud and romantic... Denizatı / The Seahorse Yazlık tatlar The foods of summer

200 Oyunlar / Puzzle 202 Video ve Müzik / Video and Music 208 Ayın Konuğu / Guest o f the Month


Kurtköy Sabiha Gökçen Havaalanından Diyarbakır Kayseri Bodrum İzmir Ankara Adana Antalya Trabzon

89 YTL.

Türk Hava Yolları’nın yeni uçuşlarıyla Sabiha Gökçen iç hat uçuş ağı zenginleşiyor. Üstelik ücretsiz otopark ve Havaş ile gün boyunca kolay ulaşım avantajıyla. İyi uçuşlar! *B u fiy ata 7 Y T L yakıt h arcı d ah il değildir.

TURK HAVA YOLLARI www.thy.com.tr

444 O 849


HOŞGELDİNİZ VVELCOME ABOARD

Değerli Konuklarımız,

Dear Guests,

Temmuz ayında düzenlenen uluslararası önemli bir toplantıyı sizlerle paylaşmak

I would like to share with you an important International meeting that was held in

istiyorum. 13-15 Temmuz tarihlerinde İstanbul’da yapılan Uluslararası Hidrojen

Juiy. The International Hydrogen Energy Conference and Fair, held in İstanbul

Enerjisi Kongresi ve Fuarı, havacılık sektörünü de çok yakından ilgilendiren bir

13-15 July, vvas an event of special interest to the aviation sector. Fuel costs

organizasyondu. Yakıt giderleri, havayolu şirketlerinin toplam maliyetlerinde çok

occupy a prominent place among the total expenditures of any airiine company.

önemli bir yer tutmaktadır. 810 bin ton jet yakıtı tüketen Türk Hava Yolları'nın

The annual budget allocation for fuel of Turkish Airlines, which bums 810

yıllık yakıta ayırdığı bütçe, 350 milyon USD’dir. Türkiye'de en çok jet yakıtı

thousand tons of je t fuel a year, is 350 million U.S. dollars. As Turkey's biggest

tüketen kurum olarak şüphesiz dünyadaki alternatif enerji arayışlarını ve bilimsel

consumer of je t fuel, we are therefore keeping a close eye on world research on

sonuçlarını yakından takip ediyoruz. Hidrojen yakıtı bugün ABD, Japonya ve

altemative energy sources and its scientific results. Hydrogen fuel is a global

Almanya gibi ülkelerin milyarlarca dolarlık bütçe ayırdığı global bir projedir.

project on which countries like the U.S.A., Japan and Germany are spending

Havacılık sektörü açısından baktığımızda da hidrojene geçiş aşamasında

millions of dollars. From the standpoint of the aviation sector, enormous

uygun uçak, motor ve yakıt sistemi geliştirilmesi için büyük yatırımlar

investments are needed for the development of aircraft, engines and fuel systems

gerekmektedir. Bir uçağın hidrojen yakıta geçişi ve geliştirilmesi sürecinin

suitable for the transition to hydrogen. Given that the process of adapting an

tahminen 10 yıl olduğu göz önüne alınırsa, dünya çapında yeni bir yakıtın

airplane for the transition to hydrogen fuel is estimated to take 10 years, it will be

havacılıkta tamamen yayılması 2050'ii yılları bulacaktır. Bu süreçte tüm ülkelerin

2050 before any new fuel is actually used worldwide in aviation. During this

sıvı hidrojenin kullanılması konusunda ortak bir plana ve prensibe sahip olması

process ali nations need to agree on a common plan and principles conceming

gerekir. Geçiş sürecinde maliyetleri azaltmak için tamamen yeni dizayn yerine,

the use of liquid hydrogen. İn order to reduce costs during the transition phase,

mevcut uçak ve komponentlerinin aynen veya gerekli olanların uyarlanarak

rather than a completely rıew design, it would be far better, to my mind, either to use existing aircraft and their components and adapt them when necessary.

kullanılmasının çok daha doğru olacağını düşünüyorum. Hidrojenin enerji sektöründeki yerini almasıyla Türk Hava Yollan yine uçaklarında en çok hidrojen

When ıt takes its place in the hydrogen energy sector, Turkish Airlines is again

enerjisi tüketen kurum olacaktır. Türk Hava Yolları Genel Müdürü olarak

going to be one of the biggest consumers of hydrogen energy on its new planes.

hidrojen soluyarak çalışacak gelecek yüzyılın uçaklarını semalarda uçurmak için

As President of Turkish Airlines, I would like to say that I am looking forward

sabırsızlandığımı ifade etmek istiyorum.

impatiently to flying the hydrogen-povvered planes of the new century.

Sayın yolcularımız, geçtiğimiz ay açılışını yaptığımız Oslo hattı ile dış hatlardaki

With the Oslo route that we introduced last month, we have brought our

uçuş noktalarımızın sayısını 78’e çıkardık. İç hatlarda da sizin talepleriniz

intemational destinations up to 78. We are also continuing to add new flights on

doğrultusunda yeni uçuşlar eklemeye devam ediyoruz. Sefer sayılarındaki artış

our domestic routes in tine with your demands. İt gives me great pleasure to

ve doluluk oranı ile Türk Hava Yolları'nın Avrupa’nın en hızlı büyüyen havayolu

announce that with this increase in our occupancy rate and number of flights,

olduğunu ifade etmekten gurur duyuyorum. Ekim ayından itibaren sipariş

Turkish Airlines is one of Europe's fastest growing airlines. And when the 59 new

ettiğimiz 59 uçağın birbiri ardına filoya katılmasıyla Avrupa’nın en genç

planes currently on order join our fleet one after the other starting in September,

filolarından birine sahip olacağız. Yılda 15 milyon yolcu taşıyan Türk Hava

we are also going to be one of Europe's youngest fleets. Turkish Airlines, which

Yolları, doğru adımlarla dünya havacılık sektöründe sağlam bir yer

flies 15 million passengers a year, is steadily carving out a firm niche for itself in

edinmektedir. Ortaklığımızın finansal verilerinden filo özelliklerine, satış ofislerinin

the world aviation sector. I would like to remind you once again that you can

iletişim bilgilerinden rezervasyona, Türk Hava Yollan ile ilgili her türlü bilgiye

access our website at www.thy.com for everything from fınancial data on our company and the features of our fleet to reservations and information about how to contact our sales offices.

www.thy.com.tr adresinden ulaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Türk Hava Yollan olarak sahip olduğumuz bilgi, birikim ve deneyim ile Türkiye'nin tanıtımı açısından üzerimize düşen sorumluluklan yerine getirmeye

With our knowledge, know-how and experience, we at Turkish Airlines are striving to fulfill our responsibility for promoting Turkey. The Worid University Summer

gayret ediyoruz. Olimpiyatlardan sonraki en büyük spor organizasyonu sayılan

Games, the world's largest sporting event after the Olympics, are being held this

Dünya Üniversite Yaz Oyunlan, bu ay içinde Ege'nin incisi İzmir’de

month in İzmir, the pearl of the Aegean. I would like to close with the hope that

düzenleniyor. Türk Hava Yollan olarak Ulaşım Ana Sponsorluğu'nu

Universiade 2005 İzmir, for which Turkish Airlines has undertaken to be the Main

üstlendiğimiz Universiade 2005 İzmir’in dünya barışına katkıda bulunmasını,

Sponsor of Transportation, will contribute to world peace and that the air of friendship blovving on the Aegean wili embrace the entire world. I wish you ali a pleasant flight.

Ege'den esen bu dostluk rüzgânnın tüm dünyayı kucaklamasını diliyoruz. Hepinize iyi uçuşlar dilerim. Doç. Dr. Temel KOTİL

Temel KOTİL, Ph.D.

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

CEO and Member of the Board


CİTYSCOPE

SERGİ EXHIBITIONS 17. Yüzyıl Avrupası’nda Türk imajı The Turkish Image in 17th-Century Europe

400 yıl önceki Osmanlı-Avrupa ilişkilerini, yaşanan siyasi olayların sanata yansıyan izdüşümlerini görmek isteyenler, Sabancı Ü niversitesi Sakıp Sabancı M ü ze si’nde açılan ‘17. Yüzyıl A v ru p a s ı’ nda Türk im a jı’ başlıklı sergiye davetliler. T.C. Dışişleri Bakanlığı ile Slovenya Cumhuriyeti Dışişleri ve Kültür bakanlıklarının işbirliğiyle düzenlenen sergide; Slovenya başta olmak üzere Orta Avrupa’daki diğer bazı müze koleksiyonları ile İngiltere ve Türkiye’deki özel koleksiyonlardan derlenen 92 y a ğ lıb o ya p ortre, panoram a ve g ra vü r yer alıyor. Sergi, 9 E kim ’e ka d a r açık... Tel: (0212) 217 29 99

8 gençten ‘Yeni ÖnerilerYeni Ö nerm eler’ ‘N ew SuggestionN ew Propositions’ from 8 young artists

Those who wish to know more about relations between the Ottomans and Europe 400 years ago, and how political events o f the day were reflected in art, are invited to an exhibition entitled ‘The Turkish Image in 17th-Century Europe’ a t Sabancı U niversity’s Sakıp Sabancı Museum. Held with the cooperation o f the Turkish Foreign Ministry and the Foreign and Cultural Ministries o f the Slovenian Republic, the exhibition features 92 oil p ortraits, panoram as and engravings culled from museum collections in Slovenia and elsevvhere in Central Europe as well as from private collections in the United Kingdom and Turkey. İt will run u ntil O ctober 9. Tel: (0212) 217 29 99

Borusan S anat G a le risi’nin 1998’den bu yana düzenlediği ‘Yeni Ö neriler - Yeni Ö n e rm e le r’ başlıklı sergi dizisinin 14’üncüsü; göç, masumiyet, mizah, bilinçaltı, renkler, kentler ve düşler gibi konuları kapsıyor... Sekiz gencin katılımıyla gerçekleşen sergide; Anadolu Üniversitesi’nden Nazım Ünal, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Nurdan Sezer ve M erve Ş endil, Marmara Üniversitesi’nden M urat Sezer, Sezin Eker, İpek Ertan, Sabancı Üniversitesi'nden Ender G elgeç ve Yıldız Üniversitesi’nden Elçin E k in c i’nin eserleri yer alıyor. Gençlerin öneri ve önermeleri, 7 E ylü l’e ka d a r gözlemlenebilir. Tel: (0212) 292 06 55

Since 1998 the B orusan A rt G allery has been offering a series o f exhibitions with the title ‘New S u g g e stio n s - N ew P ro p o s itio n s ,' and the current 14th embraces such subjects as mlgration, innocence, humor, the unconscious, colors, cities and dreams. The exhibition offers works by eight young artists: Nazım Ünal o f Anadolu University, N urdan S ezer a n d M erve Ş en d il o f Dokuz Eylül University, M u ra t Sezer, Sezin E ker a n d İp e k Ertan o f Marmara University, E nder G elgeç o f Sabancı University, and E lçin E kin ci o f Yıldız University. The suggestions and propositions o f these youngsters will be on view u n til S e p te m b e r 7. Tel: (0212) 292 06 55


aydınlık bir dünya için illuminate your world.

Uluslararası kalite standartlarında fonksiyonel ve estetik bir anlayışla tasarlanan EL-BI elektrik anahtarları, ideal bir çözümdür. EL-Bİ e le ^rik ürünleri, modern, şık ve zengin renk seçenekleriyle farklı dekorasyon tarzlarına uyum sağlar. Geniş yelpazede elektrik tesisatı malzemeleri ve aksesuarları sunan EL-Bİ, aydınlık bir dünya için mükemmel bir seçim.

www.el-bi.com


CİTYSCOPE

SERGİ EXHIBITIONS

^ e m Saka’dan i k sergi First exhibition by Gizem Saka

Galeri Binyıl’da 'Yaz Buluşm ası’ 'Sum m er G et-Together’ at Galeri Binyıl Galeri Binyıl, 4 A ğ u s to s ’tan itibaren 19 Türk ressamın eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. ‘Yaz B uluşm ası V I’ adını taşıyan karma sergide; Ferruh Başağa, Bedri Baykam , S uat A kdem ir, ism et D eğirm enci, Devrim Erbil, Hale Ozansoy, Nevin Tollu ve Zekai Orm ancı gibi değerli sanatçıların eserleri bulunuyor. Sergi, 1 E kim ’e ka dar ziyaret edilebilir. Tel: (0212) 244 91 41

8

S K Y L İF E 8 / 2 0 0 5

As o f A u g u s t 4, G aleri B in yıl is offering art lovers works by 19 Turkish painters. The m ixed exhibitiorı, named ‘Summer Get-Together VI,' features vvorks by such fine artists as Ferruh Başağa, B e d ri Baykam , S uat A kdem ir, İsm et D eğirm enci, D evrim Erbil, Hale Ozansoy, N evin Tollu a n d Z ekai Ormancı. İt will run until O c to b e r 1. Tel: (0212) 244 91 41

(^enç ressam Gizem Saka, ilk kişisel sergisini 23 A ğ u s to s ’ta Kanada’nın Montreal kentinde açıyor. Halen Amerika Cornell Üniversitesi'nde ekonomi doktorası yapan Saka’nın Galeri G ora'da sanatseverlerle buluşacağı sergi, 9 E ylü l’e kadar devam edecek. “Etrafımda gördüklerimi boyuyorum" diyen Saka’nın hedefi, Türk kültürünün motiflerini, özellikle de İznik çinilerini resimlerinde kullanmak... Tel: (+1) 514 879 9694

The young painter Gizem Saka opens her first exhibition on A u g u s t 23 in Montreal, Canada. Currently doing a PhD in economics at Cornell University in the USA, Saka will hold her exhibition, which runs until September 9, at G allery Gora. “I paint what I see around m e ," says Saka, whose aim is to use the motifs o f Turkish culture in her work, especially those familiar from İznik tiles and china. Tel: (+1) 514 879 9694

Uluhan Ataç seramik heykel sergisi Uluhan Ataç ceram ic sculpture exhibition Eserlerinde tarih boyunca bastırılmış kadın ruhunu ve bundan kaynaklanan kadın karakterini, estetikle birleştirip bütün haline getiren heykeltıraş Uluhan Ataç, G -A rt iş b irliğ iy le 26 A ğ u s to s ’ta sergi açıyor. Sanatçının Bodrum Ortakent’te hem ev, hem de atölye olarak kullandığı mekânda sanatseverlerin beğenisine sunacağı sergi, 4 E ylü l’e kadar gezilebilecek. Tel: (0212) 296 08 76

Uluhan A taç is a sculptor who in his works combines aestheticism with the spirit of woman, oppressed down the ages, and the feminine character it has engendered. İn cooperation with G-Art, the artist is opening an exhibition on 26 August. Open to art lovers at the sculptor’s home-cum-studio at Bodrum Ortakent, the exhibition v/ill run until 4 September. Tel: (0212) 296 08 76


AKIN T E K S T İL . ■ '.>■ V-

f

->

*ç« * \ - ’- i ■" * ’£"»**

i

, ı « # *»V V*ı t ' ir V V . - V ;

* * t J . M

k * ^ # ** *C

i v * '. - .

» > ' v -V -r * * * t * < *. '- V

■i - * . , '.- . * .

-» - * * V"İTİ y y V v V ift

4 ■

r

* ^

•»

■•

» * » ¥ * •'V? ^ a ,

^ w<

■nJ* • *' • ' * ' ¥ .

. 9 W

I ^ # •«> »

V

V t

V2."* Vi

^ . v # V f v jV A ir »5i > - »»#* V

. ^ -#• .

v •

'r<

-*v / ^ ^ 4 ğ ^

**

%5

. ^

r- - \ V

. r t ^ i * »■»>-«'.f 1 *

‘ ' - \>

v

>■ v

**•■

v a '^ a v V v -

>^>K^AK/

f ı

,

/ -

- * .£ '1

\S rM *- *rr, SV rJ» '' . / V

A . / / y

Vv

< j »» * '/v c ? . t * * -. 4.. V ' / .

V . * . J» > » • •> » ■ ,■ ■ .'.

» 'r v

v /v V V 'W

V

\

• » * V

7 * " 1

••

v //» 1^ V v *

^ .V > -V)» v V » iF* r ■4 ^ . t, X, %

-iV vvV A V ' v & > ? i^ V A V v^/ / -« VVfc,r , -1•ySıVt* » \\

• r -^* ' #•-' ' # Ar ^ •L,*-» J '/ ı ■- '% ■*,»*•

■-'-»*■<• ^.'

■V"

'. '- /

;'

. v > -*.V - v '.'. i V v '^ V v V ,/ / V * l v V /^ V v r. « ,'- v * « * v v v v . v ' - ' . .* /• ,', V *» > .V '.>

‘v V / a V / ' > A

'^

i'

»

l i

f

v - n v iV û

. •->/■

.V

iV -r -.V v

. v ', v / f k " * ^ v ,>/.; v a ,'- C i> * j. v t'.ı * - .W | i 4 « w « r » v.

sA v h r//^ /f* v

i

v*t

V 9p ^ \ * 0 -

Jf'9

%■ - */»■ ■ % a ■ *Sr O» ,*#?

Vv?V V^» %

’i

• • * *•

îA ltP

r/ % «?' ti

#A*5»/W»•-

Mvstic world#Creative shows! 4?t ^ * . v

a

Sl/V/v

'. *• -f■ .»• X, v - »_% v V / . V

a

* . V .V *.

^

• TURKİSH FASHION FABRIC EXHIBITION London / 16-17 August • MUNICH FABRIC START - PRE COLLECTİONS 6-8 September TISSU PREMIER Lille / 7-8 September • INTERSTOFF MOSCOW /Tuss/a / 7-9 September • PREMIERE VISION Par/s / 20-23 September

V e lie fe n d i Y o lu N o : 49 3 4 7 3 0 B a k ır k ö y -ls ta n b u l / T U R K E Y P h o n e : + 9 0 2 1 2 5 4 3 6 4 4 0 (p b x )

Fax: + 9 0 2 1 2 5 8 3 5 0 6 9

s a le s @ a k in te k s til.c o m .tr

w w w .a k in t e k s t il.c o m .t r


CİTYSCOPE

SERGİ EXHIBITIONS

sslihan Zapçı

Aganta Burina Burinata! Aganta Burina Burinata!

Ö zdem ir Altan Alaçatı’da Ö zdem ir Altan in Alaçatı Plastik sanatların önde gelen isimlerinden Özdem ir Altan, ‘Soyağaçları, İyi Kızlar, Yeni Dönem’ başlıklı sergisi ile sanatseverleri Ege’ye davet ediyor... İzmir Alaçatı'da, Kırmızı Ardıç Kuşu Sanat Galerisi'nde 15 Eylül’e dek sürecek sergide, sanatçının birbirinden güzel eserlerini izleyebilirsiniz. Tel: (0232) 716 65 51

A leading figüre in the plastic arts, Ö zdem ir A ltan invites art lovers to the Aegean with an exhlbition entiled ‘Fam ily Trees, Good Girls, A New Period. ’ The exhibition will run u n til S eptem ber 15 at the Kırmızı Ardıç Kuşu (Red Thrush) Art Gallery in Alaçatı, İzmir, and presents a number o f fine works by this artist. Tel: (0232) 716 65 51

‘Denizi Pişirdik' organizasyonu, B odrum ’da denizin derinliklerinde gerçekleştirdiği sergilere bu yıl da devam ediyor. C e racarnossos 2005 adıyla düzenlenen sergi, 1-31 A ğ u sto s tarihlerinde toplam 74 sanatçının 120’yi aşkın seramik eseri bir araya getiriyor. 7 ’den 70'e hemen herkesin ilgisini çeken etkinlik, bu kez bir tema etrafında üretildi: ‘Aganta Burina Burinata’ ... Yani; adı Bodrum ile özdeşleşen ‘ Halikarnas Balıkçısı’ Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın kitaplarından hafızalarımızda yer eden denizcilik terimi: ‘ Demir al, yelken aç, denize açılalım...’ Birbirinden güzel seramikler, sualtının yanı sıra; B o d ru m ’ un ta rih i m ekânlarında, ye ld e ğirm e n le rin d e , sarnıçlar, şapeller, m a rinalar ve ta rih i b ir Şehir Hatları V a p u ru ’ nda yelken açıp yola çıkacak izleyenlerle... Tel: (0252) 316 55 14

An event with the curious name o f ’We Kilned The Sea' continues this year with its exhibitions at Bodrum in the depths o f the sea. Entitled Cercarnossos 2005, the exhibition from A u gust 1 to 31 b ring s together more t han 120 ceramic works by a total o f 74 artists. Attracting the interest o f almost everyone from 6 to 60, the event this time has been conceived around a theme: ‘Aganta Burina Burinata.' Borrovved from the novels o f Cevat Şakir Kabaağaçh, the ‘Fisherman o f Halicarnassus' whose name is synomymous with Bodrum, this seafarer's command translates as 'Weigh anchor, hoist the sail, time to set out. ’ The ceramics, vying with one another in beauty, will not only be shown under water, but also in B o d ru m ’s h isto rica l places, vvindmills, cisterns, chapels, marinas, and even on a fe rryb o a t that sets sail with the vievvers on board. Tel: (0252) 316 55 14

Füge Demirok 10

S K Y L İF E 8 / 2 0 0 5


W W W .M O B .C O M .T R

Style Hotel, Wien S heraton A nkara, S heraton HeJiopolıs C aıro, S heraton M o riah, S heraton Eilat, S heraton Jerusalem, Righa Royal H otel Waseda, Righa Ro/al H otel Osaka, Portopia H otel Osaka, Conrad London, Conrad Brussels, Conrad İstanbul, Conrad Dublin, Grand Hotel Royal Budapest, Holiday Inn Disney Paris, Intercontinental Bethlehİm, David Intercontinental Telaviv, Intercontinental Amman, Intercontinental Astana, Carlton Telaviv, Le Meridien Wien, H y a tt Regency İstanbul, G ra n d H y a tt A m m a n , H y a tt Regency Mainz, H y a tt Regency D ead Sea, Hyatt Regency Baku, Hanshin Fukushima Hotel Osaka, Keihan Hotel Osaka, The Regent Almaty, Movenpick İstanbul, Sandy Lane H o te l Barbados, A da G o lf C lub Stockholm , C o rn elia Antalya, King David H o te l Jerusalem, Svviss H o te l İstanbul, H ilto n İstanbul, H ilto n W arsaw , The Regent Esplanade Zagreb, Style H o te l W ie n


CİTYSCOPE

SERGİ EXHIBITIONS

Proje4L, koleksiyon müzesi oldu Proje4L becom es a m useum Dört yıldan bu yana pek çok sanatçıya yaratıcılıklarını sanatsal üretime dönüştürebilme şansını sunan Proje4L, bundan sonra yoluna ‘ P roje4L Elgiz Ç ağdaş S anat M ü ze si’ olarak devam edecek. Müzenin ana sergi salonunda, Sevda ve Can E lg iz’in 17 yıl önce oluşturmaya başladıkları Elgiz K o le ksiyo n u ’ndan kesitler daimi olarak sergileniyor. Koleksiyondan seçilen bir bölüm de 8 E ylü l’e kadar sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. ‘ 1988’den G ünüm üze B ir K e s it’ başlığını taşıyan sergide; Türk ve dünya sanatının ustalarından genç sanatçılara kadar her kuşaktan birçok isme rastlayabilirsiniz. Üslup, tür ve malzeme bakımından da zengin çeşitliliğe sahip sergide Z a h it B ü yü kişle ye n ’den Julian S chn a b e l’e, H abip A y d o ğ d u ’dan B arbara K ru g e r’e, C andeğer F urtun ’dan Kendell G eers'e kadar pek çok sanatçının eserini görmek mümkün. Serginin ilginç bir konuğu da var: Çılgın heykeltıraş Jan Fabre. Sanatçı, Asya’nın gözalıcı yeşil ve siyah böceklerini kullanarak yaptığı ‘Mur de la Mote des Anges’ isimli heykelini birkaç ay boyunca müzede sergileyecek. Tel: (0212) 283 51 50

S om nur Kurt resim sergisi S om nur Kurt painting exhibition

1 2 S K Y L İF E 8 / 2 0 0 5

Proje4L, which for four years has afforded artists a chance to turn their creativity into artistic production, will continue as the ‘P roje4L E lgiz C o n te m p o ra ry A rt M u s e u m ’ from here on out. İn its main gallery, the museum mounts perm anent exhibitions o f cross-sections from the E lgiz C o lle ctio n , which Sevda a n d Can E lgiz began assembling 17 years ago. One such exhibition will be on hand for art lovers u n til 8 S eptem ber. A t the exhibition, entitled ‘A C ro s s -s e c tio n from 1988 to the P re s e n t’, you will find a plethora o f names from every generation, from world and Turkish masters to today's young artists. VVith a rich variety o f styles, genres and materials, the exhibition includes works by artists from Z a h it B üyükişleyen, H abip A yd o ğ d u a n d C a n d eğ e r F urtun to Ju lia n S chnabel, B arbara K rug er a n d K e n d e ll Geers. The exhibition is also hosting an Interesting guest: ‘m a d ’ sculptor Jan Fabre, whose work tltled ‘M ur de la Mote des Anges', vvhich employs A sia ’s alluring green and black insects, will be on display for several months. Tel: (0212) 283 51 50

R e ssa m S om nur K urt,

11. kişisel sergisini 16 A ğ u s to s ’ta The M arm ara A n ta ly a ’da açıyor. “Gördüğüm, dinlediğim, anladığım her şeyi tuvale aktarıyorum. Resimlerimde insanları iyi, olumlu duygulara götürmeye çalışıyorum” diyen sanatçının soyut ağırlıklı eserlerini 16 E ylü l’e kadar görebilirsiniz. Tel: (0242) 249 36 00

Painter S om nur K u rt is opening her 11th one-man show at ‘The M arm ara A n ta ly a ’ on 16 A ugust. The mainly abstract works o f this artist, who says, “I p u t down on canvas everything that I see, hear and comprehend. I try to evoke g ood and positive emotions in people in my paintings, ” can be seen u n til 16 S eptem ber. Tel: (0242) 249 36 00


VACİİpARk

Doğa içinde Konforun en çağdaş örneği...

Bütçenize uygun esnek ödem e planı • Site içinde tamamı bitmiş 38 yüksek konforlu villa

2

%80 yeşil alan • 4 1 5 m kapalı alan •1 0 0 0 -2 0 0 0 m

sistemi • Muhteşem göl manzarası • Kapalı tenis kortu

2

bahçe Toprak enerjisi ile ısıtma ve soğutm a Sosyal Tesis ve yüzm e havuzu • Özel hobi bahçeleri » Ö z e l G üvenlik • H izm et Birim leri

SATIŞ OFİSİ: (0212) 857 82 82 - 857 83 04-05

TÜRKİYE'DEKİ EN İYİ 50 PROJEDEN BİRİ

www.vadipark.com


LU

û.

MÜZİK MUSIC

O O cn

Kahvaltıda C az’ ‘Jazz at Breakfast’

t

o

Pekkan

Yıldız yağm uru devam ediyor., More falling stars.... ‘Yıldızlı Turkcell Geceleri’ , iki yıl önce restorasyonu tamamlanan Bodrum Antik Tiyatro’nun otantik atmosferinde, birbirinden ünlü konukları ağırlamaya devam ediyor. Beşiktaş Kültür Merkezi’nin (BKM) organizasyonuyla düzenlenen etkinlik, 5 A ğustos’ta Türkiye’nin ünlü komedyenlerinden Ata Demirer’in sunacağı gösteriyle şenlenecek. ‘Süperstar’ Ajda Pekkan, 6 A ğustos’ta; Türk Pop Müziği’nin ‘minik serçe’si Sezen Aksu da, 13 ve 14 A ğustos’ta enfes konserler verecek müzikseverlere. Yıldızlı Geceler’in kapanışını ise Yılmaz Erdoğan ile birlikte Demet Akbağ yapıyor. Erdoğan’ın yazıp yönettiği ve Akbağ ile birlikte oynadığı ‘Haybeden Gerçeküstü Aşk’ , 20 A ğustos’ta... Tel: (0212) 236 18 18

14

S K Y L İF E 8 / 2 0 0 5

Turkcell’s ‘Starry N ig h ts’ is continuing to host a series o f famous guests in an authentic atmosphere at the Bodrum Ancient Theater, restoration o f which was compteted two years ago. The event, organized by the Beşiktaş Culture Çenter (BKM) includes a show by A ta Demirer, one of Turkey's best known comedians, on 5 August, to be follovved by fabulous concerts by ‘süperstar’ Ajda Pekkan on 6 August, and the ‘liftle sparrovv’ o f Turkish pop, Sezen Aksu, on 13 and 14 August. Starry Nights will close with ‘Haybeden Gerçeküstü A ş k ’, a play on the theme o f love written and directed by Yılmaz Erdoğan and acted by Erdoğan and Demet Akbağ on 20 August. Tel: (0212) 236 18 18

Pazar dinlencesini kültürel bir faaliyetle buluşturan yegâne etkinlik olma özelliğini koruyan ‘Kahvaltıda Caz’ , A ğustos ayında da ünlü caz sanatçılarını Sakıp Sabancı Atlı K ö şk’te ağırlıyor. Hakan Erdoğan Productions’un organizasyonunda, Teknosa ve Piyale'nin sponsorluğunda gerçekleşen etkinliğin bu ayki programı şöyle: Feyza (vokal) / Emir Fındıkoğlu (piyano) & Friends, DJ Merih Akoğlu, 7 Ağustos; Kerem Görsev Üçlüsü & Tufan Ünalp (vokal), A ytek Şerm et (tenor saksafon), DJ Sevin Okyay, 14 Ağustos; Kent Mete (piyano) - Ricardo Moyano (gitar) Project, DJ Jak Kohen, 21 Ağustos; Neşet Ruacan (gitar), M eriç Demirkol (saksafon), Burak Bedikyan (piyano), Caner Kaptan (bas), Ferit Omdan (davul), DJ Kerem Görsev; 28 Ağustos... Tel: (0212) 293 65 42

‘Jazz a t B re a kfa st’, which continues to be the sole activity combining Sunday relaxation with cultural activity, is hosting more famous jazz musicians in A u g u st a t the Sakıp Sabancı ‘A tlı K ö şk’ on the Bosphorus. This month ’s program, which is being realized by Hakan Erdoğan Productions with sponsorship by Piyale and Teknosa, is as follovvs: Fezya (vocals) / Em ir Fındıkoğlu (piano) & Friends, DJ Merih Akoğlu, 7 August; the Kerem Görsev Trio & Tufan Ünalp (vocals), A yte k Şerm et (tenor saxophone), DJ Sevin Okyay, 14 August; the K ent M ete (piano) R icardo M oyano (guitar) Project, DJ Jak Kohen, 21 August; N eşet Ruacan (guitar), M eriç D em irkol (saxophone), Burak B edikyan (piano), Caner K aptan (bass), Ferit Om dan (percussion), D J Kerem Görsev, 28 August. Tel: (0212) 293 65 42


.....

LNG tra n s p o rt a n d s to ra g e tanks LPG tra n s p o rt a n d s to ra g e tanks C ry o g e n ic tra n s p o rt a n d s to ra g e ta n k s (o x y g e n ,h y d ro g e n c a rb o n d ıo x id e . a m m o n ia ete.) Tanks fo r fre o n , p olyo l. is o c y a n a te .T D I, C -P e n ta n e ete.

sSISI SAN

S e p a ra to r tanks a n d lıe a t ex c h a n g e rs fo r p e tro le u n ı in d u s try W as te h e a t re c o v e ry b oıiers for C o -g e n e ra tio n p la n ts Turn key p lan ts fo r in d u s trial s te a m , lıo t w a te r p r o d u e tio n

İİM M Z

C0; STORAGE TANK

LPG SEMI-TRAILER

LNG SEMI-TRAILER

INDUSTRIAL PROCESS TANKS

IS IS A N IS I SAN. TİC. A.Ş . O .S.B 10. C a d .N o .3 Kayseri /TÜ R K İY E Phone: + 9 0 3 52 321 13 4 3 (P b x ) Fax: + 9 0 352 321 14 13 w w w .is is a n .c o m .trin fo @ is is a n .c o m .tr

CertHied I S O 9 0 0 1 by

Û İO İ

UKAS

OMIIIY MANACfMfNT


CİTYSCOPE

MÜZİK MUSIC Manovvar ilk kez Türkiye’de Manovvar com es to Turkey

Rumelihisarı’nda müzikten tiyatroya... M usic and theater at Rumelihisar

16

S K Y L İF E 8 / 2 0 0 5

Heavy Metal denince akla gelen ilk gruplardan olan Manovvar, Türkiye’ye geliyor. 'Battle Hymns’ , ‘ Into Glory Ride’ , ‘ Hail to England’ gibi albümlerle adını tüm dünyaya duyuran grup, Y edikule Z in d a n la rı’nda gerçekleşecek Rock The N ations Open A ir Festival III kapsamında müzikseverlere enfes bir konser verecek. 6 A ğ u s to s ’ta düzenlenen festivalde sahneye çıkacak diğer isimler ise şöyle: Avrupa’nın en büyük death metal gruplarından G orefest; Türkiye’nin gitar virtüözlerinden Cem Koksal ve ülkenin önde gelen müzisyenlerinden oluşan kadrosu; İngiltere’nin sevilen Progressive metal gruplarından B alance o f Povver; Yunanlı ‘death metal’ grubu Homo Iratus ve ilk albümü ‘Aggression Treaty’yi kısa bir süre önce çıkaran Türk grup C rossfire... Tel: (0212) 274 71 20

One o f the first groups that comes to mind at the mention o f Heavy Metal, Manovvar is coming to Turkey for the first time in August. The group, which has made a name throughout the world with albums like ‘Battle H ym ns’, ‘Into Glory Ride', and ‘Hail to England', will give one o f its spectacular concerts at the R ock the N a tio n s Open A ir F e stiva l III’ to be held at Istanbul’s historic Yedikule Dungeons. Other names to appear at the 6 August festival include: G orefest, one o f Europe’s biggest death metal groups; Turkish guitar virtuoso Cem Koksal with a cadre o f the country’s leading musicians; B alance o f Povver, one o f England's m ost popular Progressive metal groups; the Greek death metal group, H om o Iratus, and the Turkish group C rossfire, which recently released its first albüm, 'Aggression Treaty’. Tel: (0212) 274 71 20

Erguvan Yapım’ın organizasyonunda Rumelihisarı’nda düzenlenen yaz konserleri devam ediyor. 31 Ağustos’ta sona erecek etkinlik, her yıl olduğu gibi bu yıl da, danstan şiire, müzikten tiyatroya kadar pek çok alandan ünlü isimleri konuk ediyor. Ağustos’ta Rumelihisarı’nda sahne alacak isimler şöyle: Anadolu Ateşi dans gösterisi, 1 Ağustos; izel, 2 Ağustos; Yalın, 4 Ağustos; Sibel Can, 5 ve 6 Ağustos; Neşet Ertaş, 7 Ağustos; Haluk Levent, 8 Ağustos; Nev, 9 Ağustos; Arif Sağ Sabahat Akkiraz, 10 Ağustos; Uluslararası Tiyatro Şenliği, 11 ve 14 Ağustos; Kıraç, 12 Ağustos; Yeni Türkü - Harem, 13 Ağustos; Gökhan K ırd a r- Gürol Ağırbaş, 15 Ağustos; Ahmet Özhan ve Semazen Grubu, 16 Ağustos; Yaşar, 17 Ağustos; Mahsun Kırmızıgül, Yavuz Bingöl ve Kazancı Bedii Grubu, 18 ve 19 Ağustos; Hande Yener, 20 ve 21 Ağustos; Zuhal Olcay - Bülent Ortaçgil, 22 Ağustos; Gülşen, 23 Ağustos; Volkan Konak - Sunay Akın, 24 Ağustos; Gülben Ergen, 25 Ağustos; Mükerrem Kemertaş - Aysun Gültekin, 26 Ağustos; Nazan Öncel, 27 ve 28 Ağustos; Mustafa Sandal, 29, 30 ve 31 Ağustos... Tel: (0212) 263 53 05

The summer concerts being organized at R um elihisar by Erguvan Yapım are continuing apace. This year as every year, the concerts, due to end on 31 August, are hosting a slew o f famous names in fields ranging from music and dance to theater and poetry. Performing in August are: The ‘Anatolian Fire’ dance shovv, 1 August; İzel, 2 August; Yalın, 4 August; Sibel Can, 5 and 6 August; Neşet Ertaş, 7 August; Haluk Levent, 8 August; Nev, 9 August; A rif Sağ - Sabahat Akkiraz, 10 August; the International Theater Fest, 11 and 14 August; Kıraç, 12 August; Yeni Türkü - Harem, 13 August; Gökhan Kırdar - Gürol Ağırbaş, 15 August; A hm et Özhan a nd the Semazen Group, 16 August; Yaşar, 17 August; Mahsun Kırmızıgül, Yavuz B ingöl and the Kazancı B edii Group, 18 and 19 August; Hande Yener, 20 and 21 August; Z uhal Olcay - B ülent Ortaçgil, 22 August; Gülşen, 23 August; Volkan Konak - Sunay Akın, 24 August; Gülben Ergen, 25 August; Mükerrem Kemertaş - Aysun Gültekin, 26 August; Nazan Öncel, 27 and 28 August; and Mustafa Sandal, 29, 30 and 31 August... Tel: (0212) 263 53 05


T EK BİR İŞ L E M L E 2 0 Ş İ R K E T İ N H İSS E S E N E D İ N İ A L IN , SATIN.

DO W J O N E S İ S T A N B U L 2 0

1

=

D J I S T (DOW J O N E S İ S T A N B U L 2 0 ) B O R S A Y A T I R I M F O N U ' N D A K İ Ş İ R K E T L E R :

ANADOLU EFES BİRACILIK • AKBANK • ARÇELİK • DOĞAN HOLDİNG • DOĞAN YAYIN HOLDİNG • ENKA İN Ş A A T • EREĞLİ DEMİR Ç ELİK • FİNANSBANK • FORD OTOMOTİV • GARANTİ BANKASI • İŞ BANKASI • KOÇ HOLDİNG • SABANCI HOLDİNG • ŞİŞE CAM • TOFAŞ • TURKCELL • TÜPRAŞ • ÜLKER • VESTEL • YAPI KREDİ DJIST, Türkiye'nin halka açık 2 0 önemli şirketinin tümünün birden hisse senetlerini içeren Türkiye'nin ilk borsa y a tırım fonudur.

DJIST

DJIST'i aldığınızda, bu 20 şirketin tüm ünün birden hissesini, tek bir işlemle alm ış olu rsu n uz. DJIST'İ sattığınızda da, gene bu 2 0 ş irk e tin tü m ü n ü n birde n hissesini, te k b ir işlem le satm ış o lu rsu n uz. Böylece ris k in iz de azalır. İM KB'de hisse senedi gibi anında alınıp sa tılab ile n ve verg id e n m uaf olan DJIST'in yö ne tim ü cre ti de d üşüktür. DJIST sahibi olm ak için İM K B 'de işlem ya pm aya y e tk ili her aracı k u ru m a b a ş v u ra b ilirs in iz .

p °

w

J O N E S

S T A N B U L 2 P

Dow Jones İstan b ul 2 0 (D J IS T ), Dow Jones lndexes ta ra fın d a n hazırlan an Dow Jones T u rkey T ita n s 2 0 lndex'ini ta k ip etm e k te d ir. Know -H ow P ro vid e r

\jr j

AMERICAN

stock kxcham;i:

CSD&Creation-Redem ption Agent_____

^

TA K A S BANK

Fund Issuer_____________

FİNANSBANK

Fund M anager

ŞRFİNANSPORTFÖY w w w .d jis t.c o m


CİTYSCOPE

KİTAP BOOKS Doğu Karadeniz evleri bir başka.. Eastern Black Sea houses Geçtiğimiz aylarda Milli Reasürans Sanat Galerisi’nde açılan ‘ Doğu K ara deniz’de Kırsal M im a ri’ adlı sergi, kitap haline getirildi. Trabzon'dan başlayarak doğu sınırına kadar uzanan sahil şeridinde bulunan özgün kırsal mimarlık örneklerinin yer aldığı kitap, Ali K onyalı’ nın fo to ğ ra fla rıy la görsel bir şölen sunuyor okurlara. İşlevsellik ve estetiğin bir arada olduğu; Karadeniz insanının kimi zaman taş, kimi zaman da ahşapla var ettiği mimari yapıların yer aldığı kaynak değerindeki kitap, Prof. Dr. A fife B a tu r’ un b ilim sel sorum lulu ğun da yürütülen kapsamlı bir çalışma sonunda hazırlandı.

DOĞU KARADENİZ'DE KIRSAL M İM A R İ

The recent exhibitiorı, ‘Rural A rch ite ctu re on the Eastern B lack Sea’, mounted at İstanbul's Milli Reasürans Art Gallery, has now been turned into a book. With examples o f the unique rural architecture along the coastal strip from Trabzon ali the way to Turkey’s eastern border, this book offers readers a visual feast with p hotographs b y A li Konyalı. As a valuable source on the architecture, at once functional and aesthetic, that the Black Sea people have created, sometimes in stone, sometimes in timber, this book is the fruit o f an extensive study c o n d u cte d by Prof. Dr. A fife Batur.

Kapsamlı bir Bodrum rehberi A com prehensive Bodrum guide H A L İK A R K A S S O S

( B U T ........

; ^ V* H a li f e ı T n ^ ^ s l a .

B ir Z ;ıin a n * *

i ; »wcwo« 1 1 k

11 ■

1 8 S K Y L İF E 8 / 2 0 0 5

8u' î

■■ r 1 ■

T ü rk Halı Sanatının Bin Yılı’ One Thousand Years of Turkish C arpets Türk sanatı ile ilgili çalışmalarda ilk başvurulan isimlerden olan P rof. Dr. O ktay A s la n a p a ’nın, ‘Türk Halı Sanatının Bin Y ılı’ adlı kitabı İnkılâp K ita p e v i’ nden çıktı. Türklerin dünya medeniyetine hediyesi olan ‘halı sanatı’yla ilgili tüm detayların yer aldığı kitap, Erken Devir Türk Halıları ile başlayıp; Selçuklu, Beyşehir halılarını içine alarak günümüze dek uzanıyor. T ü rkçe ve İn g ilizce olarak yayımlanan ‘Türk Halı Sanatının Bin Yılı’ , pek çok levha, resim ve çizimle de desteklenmiş bir kaynak kitap.

izzeddin Ç alışlar’ın, her yönüyle B o d ru m ’u tanıttığı rehber kitabı ‘H alikarnassos’ta B ir Zam an’ yayımlandı. Bodrum surlarının restore edilmesi amacıyla başlatılan ‘Bodrum Antik Sur Restorasyonu’ projesi kapsamında, Ericsson Türkiye ve Turkcell’in katkılarıyla hazırlanan kitapta, Bodrum’un tarihçesinden efsanelerine, mimarisinden gece yaşamına, bitkilerinden yemeklerine, koylarına ve fırtına takvimlerine kadar pek çok bilgi bulunuyor. Tabii, Bodrum’la özdeşleşen Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı da unutulmamış kitapta. Usta fotoğrafçılar Ara Güler, Bünyad Dinç ve izzet Keribar'ın kareleriyle desteklenen rehber, çok önemli bir kaynak niteliğinde.

■ H Türk Halı Sanatının Bin Yılı One Thousand Years of Turkish Carpets Oktay A slanapa

One Thousand Years o f Turkish C a rp e ts ’ b y Prof. Dr. O ktay A slanapa, the leading authority on Turkish art, has been p u b lis h e d by in kılâ p K ita b e vi. The book, which describes in complete detail the 'art o f the carpet', a gift o f the Turks to world civilization, begins with Turkish Carpets o f the Early Period and continues with an examination o f Seljuk and Beyşehir carpets right up to the present. Published in b o th Turkish a n d English, 'One Thousand Years o f Turkish C arpets’ is a reference book fleshed out with color plates, paintings and dravvings.

‘Halikarnassos’ta B ir Zam an’ [Once in Halicarnassus] is a comprehensive guide to Bodrum recently published b y İzzeddin Çalışlar. The book, which was prepared with contributions from Turkcell and Ericsson Turkey as part o f a project launched to restore the city’s ancient defense walls, contains a host of Information from a short history of Bodrum, its architecture and legends surrounding the city to its flora, cuisine and nightlife, not to mention its numerous coves and even a storm calendar. Nor o f course has Cevat Şakir Kabaağaçlı, the fisherman o f Halicarnassus vvhose name is synonymous with the city, been left out. Illustrated with photographs by masters such as Ara Güler, Bünyad Dinç and İzzet Keribar, this guidebook constitutes a majör source for the Bodrum.


6 t0 rn o l

B G O u ty

T anrıverd i M ensucat S an ayi A.Ş. FACTORY / SH O W RO O M HOLDİNG

Tuzludere Mevkii, İstanbul Asfaltı 2. km 34870 Çatalca - İstanbul / Turkey

EXPORT DEPARTMENT Tel: +90 (212) 789 50 02 - 03 Fax: +90 (212) 789 52 16 ■ 17 e-mail: export@tanriverdi.com

w w w .ta n riv e rd i.c o m


NEVVS TURK HAVA YOLLARI HABERLER

TURKİSH -

Geçtiğimiz yıl, yakın tarihinin en büyük uçak alımına karar veren Türk Hava Y olları’nın filosuna sekiz yeni uçak daha ekleniyor. Hem dış ve iç hatlarda artan yolcu sayısını karşılamak, hem de açılacak yeni hatları desteklemek ve filoyu yenilemek amacıyla Airbus’tan 36, Boeing'den 15 uçağın alınmasına karar veren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu, Boeing firmasından opsiyonel olarak alınması düşünülen sekiz B737-800 tip i uçağın kesin siparişinin verilmesini kararlaştırdı. Bu anlaşma ile alacağı uçak sayısını 59’a çıkaran Türk Hava Yolları, A vrupa’nın en büyük ve en genç filolarından birine sahip olacak.

Türk Hava Yolları hidrojen enerjisine hazır Turkish Airlines prepares for hydrogen energy

Türk Hava Yolları O slo’da Turkish Airlines in Oslo

20

S K Y L İF E 8 / 2 0 0 5

«

Türk Hava Yolları sekiz uçak daha alıyor Turkish Airlines to buy eight more planes Opting last year for its biggest aircraft purchase ever, Turkish A irlines is adding eig h t new planes to its fleet. The airiines’ board o f directors, which had eariier decided to buy 36 Airbus and 15 Boeing planes to meet grovving passenger demand on both domestic and International routes, as well as renevving its fleet and beefing up the new routes slated to be opened, has now firmed up its decision for eight B737-800 type a irc ra ft previously under consideration from Boeing as a option. Bringing the number o f planes it will buy up to 59 through the agreement, Turkish Airlines will have one o f the largest and youngest fleets in Europe.

60 ülkeden yaklaşık 1500 bilim adamının katıldığı Uluslararası Hidrojen Enerjisi Kongresi ve Fuarı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda 13-15 Temmuz tarihlerinde yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler’in açılışını yaptığı kongrenin ulaşım sponsoru ise Türk Hava Yolları’ydı. Kongrenin açılışında bir konuşma yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Temel Kotil, Türkiye’nin en çok yakıt tüketen kurumu olarak dünyanın alternatif yakıt arayışlarını desteklediklerini ifade etti. Kotil, geleceğin alternatif yakıtı hidrojenin önemine değinerek, bu konuda Birleşmiş Milletler’in öncülüğünde Türkiye’de açılacak olan Hidrojen Merkezi’nin sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti.

The International Hydrogen Energy Conterence and Fair, attended by some 1500 scientists from 60 countries, was held at Istanbul’s Lütfi Kırdar Congress and Exhibition Hail on 13-15 July. Turkish Airlines sponsored the congress, vvhere Minister of Energy and Natural Resources Hilmi Güler gave the opening address. Turkish Airlines President Temel Kotil, who also spoke at the opening, said that as Turkey's biggest fuel consumer the airline supported the world quest for altemative fuets. Touching on the importance o f hydrogen as the alternative fuel o f the future, Kotil said that the Hydrogen Çenter to be opened in Turkey under United Nations' leadership was an encouraging development.

Türk Hava Yollan, Oslo’ya ilk seferini 25 Haziran’da gerçekleştirerek dış hat uçuş noktalarını 78'e yükseltti. Oslo Havalimanı’nda Norveç Sivil Havacılık yetkilileri tarafından Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Candan Karlıtekin’in de katıldığı bir tören düzenlendi. Karlıtekin, törende yaptığı konuşmada Türkiye ile Norveç arasındaki artan sosyal ve ekonomik ilişkilerin Türk Hava Yolları’nın Oslo seferleri ile daha da anlam kazanacağını ve sadece iki ülke arasında değil, bölgesel ekonomik gelişmelere de büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Oslo hattının açılışı nedeniyle Türk Hava Yolları tarafından düzenlenen resepsiyona katılan Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Mehmet Görkay ise uzun yıllardan sonra yeniden başlayan seferlerin Norveç'te yaşayan 15 bin Türk tarafından sevinçle karşılandığını belirtti. Türk Hava Yolları, İstanbul’dan Oslo’ya salı ve cumartesi olmak üzere haftada iki gün sefer düzenliyor.

Undertaking its first flight to Oslo on 25 June, Turkish Airlines has boosted its International destinations to 78. A ceremony held at Oslo Airport was attended by Nonvay Civil Aviation officials and Turkish Airlines board chairman Candan Karlıtekin. İn her speech at the reception, Karlıtekin said that the grovving economic and socıal relations between Turkey and Norvvay vvould acquire even more significance with the Oslo flights, vvhich vvould make a big contribution to regional economic development as well. Turkey’s ambassador to Oslo, Mehmet Görkay, who spoke at a reception organized b y Turkish Airlines to celebrate the inauguration o f the Oslo route, said that the 15 thousand Turks living in Nonvay vvelcomed the resumption of the flights after so many years. Turkish Airlines flies round-trip İstanbul to Oslo tvvice a week on Tuesdays and Saturdays.


D I V A ★

M ore than you dream fo r your vacation J

E X C L U S I VE

in Mediterranean... MEmF W

hotels

BELLA

C O ST A

DELTA

C LU B -N

F in a n s

www.cardfinans.com.tr

CARDFINANS’A ÖZEL

4 TA K S İT

AVANTAJI


NEVVS TURK HAVA YOLLARI HABERLER

Türk Hava Yolları gençlerle bir arada... Turkish Airlines m eets vvith university youths Türk Hava Yolları, 72. yaşında bir ilke imza atarak üniversite öğrencilerine havacılığı sevdirmek ve kariyer öncesi deneyim imkânı sunmak amacıyla ‘Türk Hava Y o lla rı’nda 111 G ün’ başlıklı bir program düzenledi. Yurt genelindeki üniversitelerle bağlantı sağlayan, programın içeriğini anlatan yazılar, afişler gönderen; okulların web sitelerinde yayınlar yapan Türk Hava Yolları, ayrıca İstanbul ve çevresinde bulunan beş üniversiteyi de ziyaret ederek öğrencilerle tanıştı. 27 Mayıs’ta B oğaziçi Ü niversitesi, 2 Haziran'da Sabancı Ü niversitesi ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 6 Haziran’da İstanbul Ü niversitesi A vcılar Kam püsü, 7 Haziran’da Yıldız T eknik Ü niversitesi M erkez Kampüsü, 8 Haziran'da İstanbul Bilgi Ü niversitesi Kuştepe K am püsü'nde yapılan etkinlikler, 10 Haziran’da İstanbul Ü niversitesi Merkez K am püsü’nde sona erdi. Türk Hava Yollan insan Kaynakları uzmanlarının görev aldıkları standlarda öğrencilerin başvurulan kabul edildi; ayrıca öğrencilere Türk Hava Yolları ve havacılık ile ilgili merak ettikleri konularda bilgi verildi. 4000’e yakın başvuru arasından seçilen ve istikbali göklerde arayan başarılı öğrenciler, T ürk Hava Yolları Eğitim A ka d e m isi’nde gerekli eğitimleri alarak kariyer öncesi deneyim kazanma fırsatı bulabiliyorlar.

Dünya Ege Mavisi’nde buluşuyor VVorld unity on the Aegean Blue

TURKİSH AIRLINES T Ü R K HAVA YOLLARI

22

S K Y L İF E 8 / 2 0 0 5

Introducing a ‘first’ in its 72nd year, Turkish Airlines organ ized a program called ‘111 D ay s a t Turkish A irlin e s ' for the purpose o f attracting the nation’s university youths into the aviation sector and offering an opportunity for ‘pre-career experience'. Establishing ties vvith universities around the country by sending posters and written descriptions of the program as well as broadcasting it över the schools ’ vvebsites, Turkish Airlines visited the five universities in the İstanbul area to m eet vvith students. The meetings, vvhich y/ere held at B oğaziçi U niversity on 27 May, OLLARI Sabancı U niversity and Gebze Technological Institu te on 2 June, the A vcılar Campus o f İstanbul U niversity on 6 June, Yıldız Technical U niversity on 7 June and the Kuştepe Campus o f İstanbul B ilgi U niversity on 8 June, culminated on the İstanbul U niversity main cam pus on 10 June. Student applications were accepted at stands manned by experts from Turkish Airlines Human Resources; additionally, students were briefed about topics o f their interest vvith regard to Turkish Airlines and aviation in general. The successful candidates selected from around 4000 applicants seeking a future in the skies will win an opportunity for a pre-career experience follovving requisite training at the Turkish A irlines Training Academy.

Binlerce yıllık tarihi boyunca medeniyetin beşiği olan İzm ir, Olimpiyatlardan sonraki en büyük spor organizasyonu olan Dünya Ü n ive rsite Yaz O yu n la rı’mn 23’üncüsüne, U niversiade 2005’e ev s a h ip liğ i yapıyor. T ürk Hava Y olları da 11 A ğ u s to s ’ta ba şla yaca k olan ve Türkiye’nin ilk defa ev sahipliğini üstlendiği bu ta rih i e tk in liğ in d e s te k ç is i... 10 gün sürecek yarışmalara ABD ’den Litvanya’ya, Hong K ong’tan Brezilya’ya, Slovakya'dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne kadar dünyanın d ö rt b ir yanından 170 ülke katılıyor. Toplam 60 noktada yapılacak yarışmalarda yaklaşık 9 bin 500 sporcu mücadele verecek. Türk Hava Yolları da, Türkiye’nin tanıtımına büyük katkı sağlayacak bu o rganizasyonun Ulaşım Ana S ponsoru olarak katılımcıların seyahatini güvenli ve huzurlu bir şekilde geçirmeleri için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek.

A cradle o f civilization for thousands o f years, İz m ir is h o s tin g U niversiade 2005, the 2 3 rd VVorld U n iv e rs ity S um m er Games, the vvorld’s second largest sporting event after the Olympics. A nd Turkish A irlin e s is the s p o n s o r o f th is g ia n t event, due to s ta rt on 11 A u g u st, vvhich Turkey is hosting this year for the first time. A to ta l o f 170 c o u n trie s from the U.S., Hong Kong and Brazil to Lithuania, Slovakia and the United Arab Emirates are taking p a rt in the games, vvhich will run for 10 days. Some 9,500 athletes will com pete at 60 different locations around the city. A s the M ain S p o n s o r o f T ra n sp o rta tio n fo r the event, vvhich will contribute significantly tovvards the prom otion o f Turkey, Turkish A irlin e s is going to fulfill its pledge to transport the participants in com fort and safety.


marmara

eğitimkurumları

first class 1t marmara coüege

Ülkemizde eğitim standartlarının çıtasını yükselten Avrupa'nın sayılı eğitim kurumlan arasında gösterilen m a rm a ra e ğ itim kurum lan "Anaokulundan Üniversite'ye" eğitim aşamalarının her kulvarında ulusal kimliği ile gurur duyan, küresel düşünen, öğrenmeyi öğrenen, yaratıcı, girişimci, kendini sürekli yenileyen, en az iki yabancı dil bilen, soran ve sorgulayan mükemmel bireyler yetiştirir.Avrupa ile entegrasyonunu tamamlayan m a rm a ra e ğ itim kurum lan öncü kimliğiyle de Socrates - Comenius projelerinde eğitimde marka olmanın ayrıcalığını yaşamaktadır. Bu alanda; • Hollanda, İspanya, Malta,İtalya, Yunanistan ile ortaklaşa yürütülen "Sistem - Birey" Projesi • Alm anya, Fransa ile yürütülen "Resmi ve Geleneksel Bayram ve Kutlamalar" Film Projesi • Yunanistan ve İtalya ile "Akdenizde Surf" Projesi • İtalya, İrlanda, Almanya, Norveç ile yürütülen "Zaman Makinası" Projesi ile Avrupa Birliği çerçevesindeki Socrates - Comenius çalışmalarında onurla yerini almıştır.

04 YDS (Yabancı Diller Sınavı) İSTANBUL BİRİN ÖSS ve LGS ( Lise Giriş Sınavı l'NDA %100 BAŞARI Marmara Anaokulu - Marmara İlköğretim Okulu - Marmara Koleji - Marmara Fen Lisesi - Marmara Radyo TV Gazetecilik Anadolu Teknik Lisesi Bodrum Marmara Anaokulu - Bodrum Marmara İlköğretim Okulu - Bodrum Marmara Koleji

VELİLERİMİZE TERCİHLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ. m

m arm ara eğitim köyü

wvrtAnA/

34857 Maltepe/İstanbul

W W W .m e K .K U .ır

Tel: (0216) 626 10 00 (Pbx) Fax: (0216) 626 10 10

. M

t

bodrum m arm ara koleji 48400 O rtakent/B odrum - Muğla Tel: (0252) 358 61 13- 14 Fax:(0252) 358 61 15


NEVVS TURK HAVA YOLLARI HABERLER

Ulusal Havacılık Sempozyumu yapıldı National Aviation Sym posium held

Havacılık sektörü, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ulusal Havacılık Platformu tarafından gerçekleştirilen Ulusal Havacılık Sempozyumu ve Çalıştayı’nda buluşarak sorunlarını masaya yatırdı. Sempozyum Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Türk Hava Yollan Genel Müdürü Temel Kotil, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Karadoğan, Hezarfen Havaalanı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Berksan ve TÖSHİD Yönetim Kurulu Başkanı Şahabbettin Bollukçu’nun katılımıyla İTÜ Maslak Kampüsü Süleyman Demirel Kültür M erkezi’nde gerçekleşti. Yaptığı konuşmada, özel sektörde rekabetin artışından rahatsızlık duymadıklarını, aksine memnun olduklarını söyleyen Türk Hava Yolları Genel Müdürü Kotil, bu yıl 2.2 milyar dolarlık ciro hedeflediklerini ve dünyada kendilerinden on kat büyük firmalarla rekabet ettiklerini açıkladı.

Sabiha G ö kçe n ’den yeni uçuşlar M ore flights from Sabiha G ökçen

Hava-iş ile anlaşma sağlandı Hava-iş agreem ent reached

Avrasya, 'CeBIT Bilişim Eurasia’da buluşuyor 'CeBIT Bilişim Eurasia’ meeting in İstanbul

Türk Hava Yolları, İstanbul’un ikinci havalimanı olan Anadolu yakasındaki K u rtkö y S abiha G ökçen H avalim anı’ ndan gerçekleştirdiği İzmir, Trabzon, Adana, Antalya ve Ankara seferlerine K ayseri, B odrum ve D iya rb a kır’ı da ekledi.

Turkish Airlines has added Kayseri, B odrum a n d D iya rb a kır to the İzmir, Trabzon, Adana, Antalya and Ankara flights it already offers fro m Is ta n b u l’s s e c o n d a irp o rt, the S abiha G ökçen A irp o rt a t K u rtk ö y on the c ity ’s Asian side.

Türk Hava Yolları ile Hava-iş arasında yaklaşık 11 bin çalışanı ilgilendiren 20. dönem toplusözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Türk Hava Yolları ı Genel Müdürü Temel Kotil ile Hava-lş Genel Başkanı Atilay Ayçin, anlaşma sonrası ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, şartlar üzerinde anlaştıklarını açıkladılar.

S K Y L İF E 8 / 2 0 0 5

Agreement has been reached in the 20th round o f collective bargaining talks betvveen Turkish Airlines and the Hava-lş union, involving close to 11 thousand employees. Follovving the accord, Turkish Airlines President Temel Kotil and Hava-lş Chairman Atilay Ayçin held a joint press conference to announce that they had agreed on conditions.

‘CeBIT Bilişim Eurasia’, the International İstanbul’u Avrasya’nın teknoloji başkenti yapan, uluslararası bilgi ve iletişim Communications and Information technology fair that teknolojileri fuarı ‘CeBIT Bilişim Eurasia’, makes İstanbul the technology capital o f Eurasia, w ill be 6-11 Eylül’de İstanbul’da yapılıyor. held in the c ity 6-11 September. Some 840 firms from TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre 60 countries are expected to take part in the fair, M erkezi’nde, “Yarının Ruhunu Yakalayın" organized around the theme, ‘Capturing the Spirit of Tomorrovv’, to be held at the TÜYAP Beylikdüzü Fair and temasıyla düzenlenecek olan fuara 60 Conference Çenter. Turkish Airlines is ülkeden, 840 şirketin katılması bekleniyor. transportation sponsor for ‘CeBIT Geçtiğimiz yıl dünyanın en büyük ilk on fuarı Bilişim Eurasia', vvhich ranked eighth arasında sekizinci sıraya yerleşen ‘CeBIT last year among the vvorld's ten largest Bilişim Eurasia'nın Ulaşım Destekçisi ise fairs. Visitors to the fair are expected to Türk Hava Yolları. Fuarı, 160 bin kişinin number around 160,000. ziyaret etmesi bekleniyor.

CeBIT M

Bilişim

24

The aviation sector met to examine its probiems a t a National Aviation Symposium and Workshop organized b y İstanbul Technical University and the National Aviation Platform. The symposium, vvhich vvas attended by Transport Minister Binali Yıldırım, Turkish Airlines President Temel Kotil, İTÜ Rector Prof. Dr. Faruk Karadoğan, Hezarfen Airport board chairman Faruk Berksan, and TÖSHİD board chairman Şahabbettin Bollukçu, took place at the Süleyman Demirel Culture Çenter on the Maslak Campus o f İstanbul Technical University. İn his talk, Mr Kotil said that, far from uncomfortable, he vvas pleased vvith the grovving competition in the private sector and reported that Turkish Airlines, vvhich competes vvith firms ten times its size around the vvorld, vvas targeting a turnover o f 2.2 billion dollars this year.


D oğo mucizesi bir koy... En küçüğü 40 m2olan de lux odalar... Dünyanın en güzel Akvaryum Beach C lu b 'ı

Dünya mutfaklarının

eşsiz lezzetlerini sunan 7 adet restoran... Sağlıklı yaşam için S.RA. merkezi, Thalasso terapi ve su sporları... Çocuklar için mini club, çocuk büfeleri, çocuk animasyonlan ve özel eğitimli bakıcılar... Tüm servislerde dünyaca ünlü Iberotel standartları...

x\l/, x\l/^ ^ N \l/^ x\!<, ”/|\N7/|<* -/,X' '/,f ”/|\N

Bodrum Princess Türkbükü - BODRUM

Tel:0 .252. 311 01 50 www. iberote lbodrumprincess.com

CREAc TIVE

Ve harika bir otel.


UÇUŞ NOKTASI FLIGHT DESTINATİON

Masallar şehri / City of enchantment

Bangkok IH ZEYNEP HEYZEN ATEŞ @ M USTAFA ÖNDER


R engârenk yapıları, yüzen pazarları ve samimi insanları ile kendinizi A lic e ’in ‘Harikalar D iyarı’nda gibi hissedeceğiniz bir yer B angkok... VVİth its gaily colored buildings, floating markets and vvarm people, Bangkok is a place vvhere you vvill feel like 'Alice in VVonderland'...

f the places where we live are real, then this city is straight out o f a fairy tale... A t least that's what I thought when i first saw Bangkok, indeed, so exotic and enchanting is the city that I feit like ‘Alice in VVonderland'. Despite yourself, you vvill immediately shed ali your stress and fatigue here and leave behind ali known rules, ali noisome thoughts. VVİth its temples, its vvarm people, its characteristic Asian büstle and excellent seafood, this is a place y o u 'd be making a big mistake not to visit.

I

ğer bizlerin yaşadığı yerler gerçekse, bu şehir bir masaldan fırlamış olmalı... İşte böyle düşünmüştüm Bangkok’u ilk gördüğümde. Hatta kendimi ‘ Harikalar Diyarı’na gitmiş Alice gibi hissetmiştim. O kadar garip ve bir o kadar da büyüleyici bir kent ki Bangkok... Burada bildiğiniz bütün kuralları, size sıkıntı veren düşünceleri, yorgunluğu ve stresi ister istemez bir tarafa bırakıveriyorsunuz. Tapınakları; sıcacık insanları; Uzakdoğu’ya özgü keşmekeşi ve enfes deniz ürünleriyle insanın gitmemekle hata edeceği bir yer...

E

28

S K Y L İF E 8 / 2 0 0 5

BANGKOK BY ‘TUKTUK’ İn Bangkok, the capital o f Thailand, you can neither travel, live your life, nor do business in the usual way. For nothing here corresponds to our usual notions o f countryside, city o r metropolis. A threevvheeled mode o f transportation called the 'tu ktu k' is used here. Although taxis are equally comm on in Bangkok, I definitely recom m end that you take a tuktuk. If you teli the driver, who vvill >

Renkler ve çiçekler Bangkok’un her yerinde... Çarşıda, pazarda, mabetlerde, kıyafetlerde, kaldırım süslemelerinde, hatta otobüslerde (solda). Yerel giysileri içinde Tay dansçıları, çocukluktan itibaren yetiştiriliyorlar (sağda). Bangkok is a riot of colors and flovvers... in the markets, the bazaars, the temples, the olothing, the Street decorations, even the buses (left). Thai dancers in native costume are trained from childhood (right).


TUKTUK’LA BANGKOK Tayland’ın başkenti Bangkok'ta alıştığınız yaşam biçimini uygulayıp, ne gezebilir, ne de iş yapabilirsiniz. Bilindik anlamıyla eyalet, kent, metropol gibi ölçeklere uymaz çünkü burası. Üç tekerlekli ulaşım aracı triporter'ın adı burada ‘tu ktu k’ ... Bangkok'ta taksi de aynı ölçüde yaygın olmasına karşın, kesinlikle tu ktu k’a binmenizi tavsiye ederim. Derin bir gülümsemeyle size bakan sürücünüze, nereye gideceğinizi istediğiniz dilde söyleyin; ya sizi anlamayacak ya da dinlemeyecektir... Mesela siz kutsal Buda Zümrütü'nün saklandığı Phra Gaeo Tapınağı'na gideceğinizi söylediğinizde, o direksiyonu büyük bir gururla Wat Arun'a çevirecektir. 'W at', Tay Budist tapınaklarıdır. Wat Arun da, Bangkok’taki gezilerin en önemli duraklarından biri... Çiçek şeklindeki milyonlarca porselen parçasıyla süslenmiş bu tapınak, görkemli yapısıyla Tayland mimarisinin en önemli örneklerinden. Ve bütün şoförlerin müşterilerini oraya götürme eğilimi var. Buraya birkaç kez götürüldükten sonra, yolları tanımaya başlarsınız... Belki de TaylandlIlar sürekli olarak kızarmayacağınız biçimde gülümsediklerinden eğlencelidir bu garip yolculuklar; bir türlü gitmek istediğiniz yere ulaşamasanız bile... Burada bir parantez; eğer

Kraliyet Sarayı, ilk görülecek yerler arasında (üstte). Bangkok’ta en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri, üç tekerlekli şirin araç ‘tuktuk’ (solda). The Grand Royal Palace is among the first places to see (above). The three-vvheeled ‘tuktuk’ is one of the most common forms of transportation in Bangkok (left). 30

S K Y L IF E 8 / 2 0 0 5

regard you with a broad grin, that you want to go to the Phra Gaeo Temple, which houses the sacred Emerald Buddha, he will head with great pride to Wat Arun. A ‘W at’ is a Thai B uddhist temple, and Wat Arun is one o f the m ost im portant stops on any tour o f Bangkok. This m agnificent structure, adorned with millions o f fragments o f porcelain in

the shape o f flowers, is one o f the leading examptes o f Thai architecture, and ali drivers have an irresistible urge to take their fares there. A fter y o u ’ve been taken there a few times, you 'II begin t o recognize the streets. But since the Thais smile continuously in such a way that you can 't get angry, perhaps these strange journeys are even enjoyabie in some sense, >


"Duymadım” yok. "Kesildi” yok. "Ne dedin?” yok. "Tekrar

Çünkü yurtdışını ararken SabitHATT var. Rahat rahat konuşun diye... SabitHATT Sistemi._________________ SabitHATT’tarı çek özel fiyatlar. SirketHATT

KonuşkanHATT

StandartHATT

Am erika Alm anya Rusya

A m erika A lm anya Rusya

A m erika A lm anya Rusya

2 0 YKr/dakika 2 0 3 .4 3 8 TL/dakika

2 2 YKr/dakika 2 2 3 . 7 8 2 TL/dakika

2 4 YKr/dakika 2 4 4 . 1 2 6 TL/dakika

Belirtilen fiyatlar, yurtdışındaki sabit telefonlar arandığında geçerlidir. Yeni Kuruş üzerinden gördüğünüz fiyatlar yuvarlanarak yazılmıştır. Sabit ücretler HATT’lara göre değişiklik göstermektedir. Fiyatlara % 1 8 KDV dahil, % 15 özel iletişim vergisi (Ö İV) hariçtir.


2.5 kilometrekarelik bir alana kurulu Kraliyet Sarayı’ndaki ince işçilik, insanı hayrete düşürüyor. Yüzden fazla binanın yer aldığı, değerli taşlarla süslü dev kompleks, altın kaplama heykelleriyle göz kamaştırıcı. The refined workmanship at the Royal Palace, which covers 2.5 square meters, is avvesome. This giant complex with över a hundred buildings adorned with precious stones dazzles the eye with its gold-plated statuary.

yanınızda şapka getirmediyseniz ilk alacağınız bu olmalı ve tercihen hasır şapka edinmelisiniz. Yoksa Bangkok güneşinin çok sert çarpabildiğin! zor yoldan öğrenmiş olursunuz. 5.5 TONLUK ALTIN BUDA HEYKELİ Tuktukcunuzun da yardımıyla görmenizi tavsiye edeceğim diğer yerlerin başında Wat Trimitr geliyor. İçinde tam 5.5 ton ağırlığında saf altından Buda heykeli bulunuyor. Beyaz mermerleriyle göz kamaştıran VVat Banjam aborpitr’i de mutlaka ziyaret edin. Kraliyet Sarayı, yani Grand Royal Palace da Bangkok’un bir başka 32 SKVLIFE 8 /2 0 0 5

önemli yapısı. 1782’de inşa edilen saray, 2.5 kilometrekarelik bir alana kurulu. Yüzden fazla binanın bulunduğu saray, değerli taşlarla süslü anıtlar ve kulelerden oluşan bir peri masalı dünyası gibi... Sarayın çok yakınında bulunan Ulusal Müze de, Güneydoğu Asya’daki en büyük müze unvanına sahip. Gezdiğiniz bu mekânlarda özellikle Buda heykellerine, ağaç oymacılıklarına ve süslemelere göz gezdirin. Biraz dikkat ederseniz, aynı görünen kar taneleri misali, tümüyle ayrı ve benzersiz olduğunu fark edebilirsiniz bu yapıların. Şehirdeki küçük mabetleri de hesaba katacak olursanız, neredeyse her sokağa bir

even though you can ’t ever seem to get where you want to go... A parerıthesis here: if you haven 't brought one alorıg, a hat should be your first purchase, preferably one o f straw. Othervvise you might learn the hard way about Bangkok sunstroke. A FIVE-AND-A-HALF TON GOLDEN BUDDHA Am ong the ptaces I will recom mend that you m ust see with the help o f your tuktuk driver is Wat Trimitr, which houses a five-and-a-half ton statue o f Buddha made o f pure gold. Be sure to visit W at Banjam aborpitr with its dazzling white marble as well. The Grand Royal Palace o f Bangkok is another prom inent building. Built in 1782, this palace spravvls över an area o f two and a half square meters. With more than a hundred buildings, the palace com plex is like a fairytale world consisting o f monuments and towers bejevveled with precious stones. A nd near the palace the National Museum claims the title o f largest museum in Southeast Asia. Let your gaze wander especially över the Buddha statues, w ood carvings and other decorations as you tour these sites. If you pay attention, you 'II notice that these structures, like snowflakes that first appear to >


Swiss Chocolate

furkish Leather

İstanbul - Ege D e r i ve D e r i M a m u lle ri İh rac a tç ı B irlik le ri


mabet düşer ve hepsi de çocuk parkları gibi rengârenk dizilmişlerdir dört bir yana... Şansınız olur da karşınıza çırak rahiplerden biri çıkarsa, onu yakalayıp size bir ayin göstermesini de isteyebilirsiniz. Kenti ikiye bölen Chao Praya Nehri’nde günlük bir tura katılmanızı da öneririm. Bu gezilerin manastır ve mabetleri içeriyor olmasını tercih edin. Böylece hafif salınarak iki kıyıyı izleyebilir, harika fotoğraflar çekebilir ve akşam vakti Bangkok

34

S K Y L IF f

8 /2 0 0 5

panoraması eşliğinde yemeğinizi yiyebilirsiniz. YÜZEN PAZARDA ALIŞVERİŞ Tuktukcuya Çin Mahallesi olarak da bilinen Sampeng'e gitmek istediğinizi söylediğinizde gözleri biraz daha parlayacaktır; çünkü orası ticarethanelerin yüreğinin attığı yerdir. Sokak tezgâhları, envai çeşit ürünü bulabileceğiniz dükkânlar ve elbette eşsiz renklerde giysiler vardır her tarafınızda. ‘Sudan ucuz’ lafı bu şehir için yaratılmıştır sanki... Giysi, ayakkabı ve çanta almak için en uygun

Sabahın erken saatlerinde kalkıp kentte dolaşırsanız, çevrede onlarca Budist rahiple karşılaşabilirsiniz (üstte). Bangkok’ta hemen her yerde küçük tapınaklara rastlayabilirsiniz (altta en sağda). If you stroll through the city in the early morning hours, you may encounter tens of Buddhist priests (above). There are small temples ali över Bangkok (far right below).

be ali alike, are actually ali uniçuely differerıt. And If you count the city's smaller temples, alm ost every Street has its temple, ali lined up colorfully in a row tike children's playgrounds. If you're lucky and one o f the novices happens to appear, you can even corner him and ask him to let you watch a temple ceremony. I w ould also recom m end that you take a day tour on the Chao Praya River that runs through the çenter o f the city. Choose one that include the monasteries and temples. That way you can survey the two banks while svvaying gently, take fabulous photographs and when it's evening enjoy your dinner to the accom panim ent o f the Bangkok panorama. SHOPPING AT THE FLOATING MARKET When you teli the tuktuk driver you want to go Chinatown, also known as Sampeng, his eyes will light up even more, for this is the heart o f the business district with Street stalls and shops where you can find everything under the sun including, o f course, clothing o f matchless colors. İ t ’s as If the expression 'for a so n g ' was created for this city. The best place for clothes, shoes and handbags is the Patbong night market, a Virtual gam ut o f colors unto itself. İn this country where the fabrics are o f the highest O


) *( •

MIRACLE

R E S O R T H O T E L ★ ★ ★ ★ ★ -----------------

The best interpretation after VIVALDI Kopakçayı Mevkii Lara • Antalya • Türkiye T +90 242 352 21 21 • F +90 242 352 21 11 info@ m iracleotei.com

w w w .m iracleotel .com


pazar ise, başlı başına renk cümbüşü olan Patbong gece pazarıdır. Kumaşların çok kaliteli, işlemelerin çok güzel olduğu bu ülkede kendiniz, aileniz ya da arkadaşlarınız için bir göreni bir daha döndürüp baktıran hediyeler bulabilirsiniz. Giysilerin en büyük özelliği, renklerinin çok uzun süre dayanmasıdır. Bir diğer -ve benim favorim olan- pazarsa, şehrin biraz dışında yer alan ‘Yüzen Pazar’dır... Kanallar üzerinde yer alan ve kayıklarla gezilen bu pazarda, siz istediğiniz zaman kayıkçı tezgâhlara yanaşır (bazılarına sizin de fark edeceğiniz üzere biraz daha ısrarlı yanaşır) ve alışverişinizi yaparsınız. Kurutulmuş tarantulalardan incik boncuğa kadar her şey vardır bu pazarda. Çok turistik bir mekân olduğu için genelde kalabalıktır; o yüzden buraya sabahın erken saatlerinde gitmek gerekir. Bu şehirde alışveriş, pazarlığı bir alışkanlık haline getirir. Bir malı almak için istenilenin dörtte biri fiyat verdiğinizde, satıcının yine de pazarlık yapıyormuşcasına oyunu sürdürmesi, itiraf etmeliyim ki gizli bir haz vermeye başlar bir süre sonra. Alacağınızı ucuza temin etseniz bile, pazarlık oyununa hemen alışırsınız ve

36

S K Y L IF E 8 / 2 0 0 5

Tayland’ın kral ile kraliçesinin resim ve afişlerini, şehrin pek çok yerinde görmeniz mümkün (üstte). Bangkok sokaklarındaki tezgâhlarda ve seyyar satıcılarda, hiç görmediğiniz kuruyemiş ve meyveleri alabilirsiniz (altta). Many parts of the City display pictures and posters of the king and queen of Thailand (above). You can buy nuts and fruits you've never seen before from the stalls and peddlers on Bangkok's streets (below).

quality and the workmanship unsurpassingly beautiful, you can find gifts that will make heads turn for your friends and family. And the best part about it is that the colors last for years. A nother — and my favorite— m arketplace is the ‘Floating M arket’ a little ways outside the city. A t this market, set up on the canals and accessible by boat, the boatman draws up t o the stalls o f your choice (you'II notice that he is more insistent about approaching certain ones) where you then do your shopping. Everything from baubles to

dried tarantulas is available here. Since i t ’s a tourist attraction it is usually crovvded and therefore best visited in the early morning hours. Shopping in this city makes bargaining de rigueur. If you pay one-fourth the asking price for any good, the seller will nevertheless pursue the game as if he is stili bargaining, and I have to admit that after a vvhile it start s to become mysteriously enjoyable. Even if you get your purchase cheap, you'II get used to the bargaining game right away and even find it fun. I should emphasize that >


but near Stay connected to home with Turkcell the leading mobile operator in Turkey with the widest coverage area*. For detailed inform ation ab o u t o u r services, cali 8088 Tourist InfoLine. TouristWAP; http://wap.turkcoll.com.tr

Nenim i ( Adıyanum

TURKCELL

http://touristinfoonlino.turkcoll.com.tr

“ As of March 2005, 95.91% of Turkey’s population is within the cbverage area of Turkcell.

’’

V f i


Kenti ikiye bölen Chao Praya Nehri kıyısında yürümek, günbatımının tadını çıkarmak ve nehir turlarına katılmak ayrı bir keyif (solda ve altta). Kamınız acıktığında sokak tezgâhlarında satılan yemekler imdadınıza yetişiyor (en altta). VValking on the banks of the Chao Praya River vvhich divides the city in two, enjoying the sunset, and taking tours on the river are a special pleasure (left and below). When you get hungry, the food sold at Street stalls will come to your rescue (bottom).

eğlenceli gelmeye başlar üstelik... Altını çiziyorum, benim gibi pazarlıktan hiç hazzetmeyen -v e üstelik beceremeyen- insanlar için bile böyledir bu. AÇIKHAVADA ZİYAFET Bangkok’a kadar gidip de masaj yaptırmamak olmaz... Bir, hatta iki saatlik Tay masajıyla kendinizi kuş gibi hissedeceksiniz. Rahipler tarafından bedenle zihin arasındaki dengeyi hareketsiz meditasyon sırasında sağlamak üzere geliştirildiğine inanılan bu masaj, dünyadaki en rahatlatıcı ve enerji verici masajların başında geliyor. 38

SKY L

8 /2 0 0 5

Eğer konakladığınız yerde masaj yaptırma imkânınız varsa, bu fırsatı kaçırmayın. Hem de her sabah... Böylece şehir turuna çıkmadan önce, bütün kaslarınız esneklik kazanmış olacaktır. Sadece akşamları yaptırılan ayak masajı bile, günün yorgunluğunu atmak için birebir... Ve gelelim yemeklere... Bir ıstakozun içinden ne kadar et çıkabileceğine inanamazsınız. Eğer ıstakoz yemesini bilmiyorsanız, çekinmeden garsonunuzdan göstermesini rica edin. Bu tip yiyecekleri hem ucuz, hem de taze olarak balık pazarlarında bulabilirsiniz.

was the case even for a confirmed, and totally incompetent, non-bargainer like myself. AN OPEN AIR FEAST You can ’t go ali the way to Bangkok and not get a massage... For one thing y o u ’II feel lı'ght as a feather after a tw o-hour Thai massage. The technique, vvhich is believed to have been developed by temple priests in order t o balance m ind and body during stili meditation, is the m ost relaxing and exhilarating form o f massage in the world. If you can have a massage a t the place where y o u ’re staying, d o n 't pass up the opportunity. And have it every morning... That way ali your muscles will acquire maximum flexibility before you set out to tour the city. A nd the foot massage, vvhich is done only at night, is synonymous with shedding the d a y’s fatigue. Now le t’s turn to the food... You w on't believe how much meat there can be in a lobster. If you d o n ’t know how to eat lobster, d o n ’t hesitate to ask the waiter to show you. You can find food like this both cheap and fresh at the >


v \\y s >

m

N O t \ Ayrıca okyanus balıklarını da deneyebilirsiniz, ama deniz balıkları kadar lezzetli değiller. Kalamar ve ahtapot da deneyebileceğiniz diğer yiyeceklerden. Eğer acı ve baharata alışkın değilseniz, yemekleri sadece haşlanmış ya da sade olarak pişirilmiş isteyin. Acı ve baharatı seviyorsanız, bu tür yemekleri açıkhava restoranlarından tutun, Sukhumvit, Siam Square gibi meşhur caddelerdeki lüks restoranlara varana dek hemen her yerde bulabilirsiniz. Konu açılmışken, dünyanın en büyük açıkhava restoranının da burada olduğunu söyleyelim. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş Tum Nak Thai... Burada krallara layık bir ziyafet çekerken, aynı zamanda Tay geleneksel dans gösterilerini de izleyebilirsiniz. Bu şehri çok seveceksiniz. Karmakarışık olmasına, çevrenizdeki herkesin çocuk gibi görünüp çocuk gibi davranmasına, sürekli kaybolmaya, kalabalığa, seslere, renklere ve kokulara alıştığınızda dünyada bu kadar naif çok az yer olabileceğini de anlayacaksınız...

food courts. You can also try ocean fish though they are not as tasty as fish from the sea. Caiamari and octopus are some o f the other forms o f seafood you will sample. if you're not used to hot, spicy food, then ask for yours simply boiled o r cooked plain. If you like hot, spicy flavors, you can find them everyvvhere from the open air eateries to posh restaurants like Sukhumvit and Siam Square on the famous avenues. VVhile ıve 're on the subject, let us mention that the vvorld's largest open air restaurant is located here: Tum Nak Thai, which is in the Guinness Book o f Records... You can watch traditional Thai dance performances here as you consume a feast fit for a king. You're going t o love this city. A nd when you get used to the hustle and büstle and getting lost every minute, to the way everybody around you looks and acts like a child, to the crow ds and the myriad sounds, smells and colors, you 'II realize that there are few places in the world as unspoiled as this... □

BANGKOK T ü rk H ava Y o lla rı’ nın B a n g k o k ’a h a fta n ın her günü d ü z e n li s e fe rle ri b u lu n u y o r.

Turkish Airlines flies to Bangkok every day.

40

S K Y L IF E 8 / 2 0 0 5

A / BancK t^R h la d ?

\ atkın/1


o: lannaddio/H LiP

'L l N E A

Kentin dev alışveriş merkezlerinden b M (üstte solda? Bangkok’un gec» hayatı da çok rent^fj (üstte). Trafikte z a m a j kaybetme® istemiyorsanız h ız li trenleri tercih ediıfl One of the city's giaıW shopping centers (abovfe' lettı. Bangkok's night life is very colorful as well (above). Take the fast trains if you don't vvant i to vvaste time in traffic.


Private

UUU 0 0 7 2

www.akbankpb.com

Siz yeni fik ir le r d u y m a k istiyorsu nuz. Y a tırım la rın ız ı sizin k a d a r iyi bilen ve düşünen b irile rin i a rıyo rsu n u z. A k b an k P rivate B anking bunun için var.


Banking

Private Banking Private Banking yatırım uzmanları yatırımı işten öte, bir tutku olarak görürler. Yatırım dünyasını sizin adınıza izler, gelişm eleri analiz eder, bilgi ve yeteneklerini sizin için kazanca d ö nüştürürler. Size kalan tek şey, arkanıza yaslanmak ve portföyünüzün güvenilir ellerde nasıl büyüdüğünü izlemek. Sizi şaşırtacak, heyecanlandıracak ve yatırımın yükünü sizden alacak çok özel hizm etler Private Banking'de. Bu anlayış, ihtiyaç duyduğunuz her yerde ve anda yanınızda olmaya hazır.

• İstanbul 11. Levent, Nişantaşı, Suadiye, Yeşilyurt] • Adana • Ankara • Antalya • Bursa • Denizli • İzmir


Sanat yaşam ında elli yılı geride bırakan Erol canlandırdığı yü zle rce karakterle halkın gön lünde taht kurm uş usta bir o yu n cu ... VVİth fifty years devoted to his art, Erol Günaydın is a masterful actor who has won the hearts of the public thanks to the hundreds of parts he has played. FÜSUN AKAY

endi küçük, ama namı büyük... Bıyığı bile terlememiş; 13 yaşında var yok... Yatılı okuduğu Galatasaray Lisesi’nde teneffüs zili çalar çalmaz arkadaşları çevresini sarıyor. Ve teneffüslerin neşeli soluğu Erol, ‘tıjın tıjın’ diye başlıyor mini gösterisine. Bir kovboyun maceralarını anlatırken ne kadar da sahici ve esprili... Ve tezahüratlar: “Tıjın Erol, bir daha, bir daha” . Sıra Dümbüllü taklitlerine geldiğindeyse, minik seyircilerin mideleri ağrıyor kıkırdamaktan. Kısa süre sonra Cep Tiyatrosu’nda amatör olarak oyunculuğa başlayan Tıjın Erol’un önünde büyük bir engel vardır: Okulun yüksek duvarları... Akşamları okuldan çıkamayan Erol; takma bıyık, kasket ve ceketle okul görevlisi kılığına girip, kapıdan elini kolunu sallaya sallaya çıkar. Dönüşte de kertenkele gibi duvarı tırmanarak girer okula. Doktor olmayı düşünüp de, yıllar sonra tüm Türkiye’nin sevdiği, saygı duyduğu tiyatro sanatçısı Erol Günaydın olacağını hiç aklına getirmeden...

K

iminutive in size, his reputation was great... At the age o f at most 13, his mustache had not yet begun to sprout... When the beli rang for recess at Galatasaray Lycee, where he was a boarder, his schoolmates would crowd around him. And Erol Günaydın, the life o f every recess, would start his miniature show with the inevitable “Bang bang. ” How witty and true-to-life he was, recounting a covvboy's adventures. And then came the calls for an encore: “Come on, bang Erol, one more time." When he gave his impressions o f the great comic actor İsmail Dümbüllü, the tiny spectators would giggle themselves into tummy aches. Signing on shortly aftenvords as an amateur with the Pocket Theater, Bang Erol was faced by one formidable obstacle: the high vvalls o f the school. İt was forbidden for boarders to leave the grounds after dark, but he would put on a false mustache, a cap and a sports coat, and thus disguised as a member o f the school staff waltz out the door. On returning he would scale the wall tike a lizard to get back in. Never

D

8 / 2 0 0 5 S K Y L IF E 4 5


Erol Günaydın, ‘ayaklı kütüphane’ olarak söz ettiği, 16 yıl önce hayatını kaybeden kadim dostu Mümtaz Zeytinoğlu ile beraber (solda). Altan Erbulak ile bir tiyatro oyununda (altta sağda).

“O duvardan aşağı inen ilk kişi Cahit Sıtkı Tarancı'ymış; çıkan da benmişim... Okul arkadaşım Tahsin Yücel araştırmıştı bu tarihi kaçışın hikâyesini. Sonra okul müdürü vazgeçmeyeceğimi anlayınca, bana akşamları giriş-çıkış izni vermeye başladı"... iki ay önce düzenlenen gecede sanat yaşamının 50. yılını kutlayan Erol Günaydın, yarım asır öncesinden aklına düşen ilk karelerle başlıyor söyleşiye... AİLEDEN GELEN KOMEDYENLİK RUHU Bugün Türkiye’nin önde gelen tiyatrocuları arasında yer alan, 72 yaşındaki Erol Günaydın’ın oyunculuğunun temelinde, sekiz yaşına kadar yaşadığı Karadeniz ve bölgenin esprili insanları -en başta da ailesivar kuşkusuz. Trabzon A kçaabat'ta ‘Kizir'in Delileri’ olarak anılan ailesinden miras ona oyunculuk genleri. “ Dedem Kiziroğlu Mehmet Ağa, çok komik bir adammış; fıkralarıyla çok güldürürmüş insanları. Üç yaşımdayken zatürree geçirmiştim, yataktan kalkamıyordum. Babam, duvarı maviye boyayıp bir gökyüzü yaptı bana. Sonra uçurtmayı duvara çaktı ve ipini elime verip ‘Hadi uçur’ dedi. O da komik bir adamdı.” Ancak Günaydın’ın babası, Kizir'in Delileri lakabından pek memnun değildir. Çocuklarının eğitimini bahane edip alır tası tarağı, vurur İstanbul yollarına. Erol Günaydın, sekiz yaşındadır büyük şehre geldiğinde. Karadeniz şivesini düzeltmekle

46

SK Y LIFI

8 /2 0 0 5

Erol Günaydın with his bosom triend Mümtaz Zeytinoğlu, whom he refers to as a 'vvalking library’ and who passed away 16 years ago (left). With Altan Erbulak in a play (belovv right).

dreaming that, with his plans to be a doctor, he would years iater be the stage performer Erol Günaydın so loved and respected by ali o f Turkey. “The first person to climb down that wall was apparently Cahit Sıtkı Tarancı (the famous poet), and the first one to climb up it was me. My schoolmate Tahsin Yücel did the research on this escape story. Later the principal realized that I wasn 't going to give up, so he gave me permission to leave and come back after dark." Having celebrated the 50th anniversary o f his stage career two months previously in a gala night, Erol Günaydın started the interview with the first memories that came to mind, memories from a half century ago. THE COMIC SPIRIT RAN İN THE FAMILY A t the age o f 72 Erol Günaydın is among the leading stage performers in Turkey, and the foundation o f his acting career must certainly be the witty people—above ali his own family—o f the Black Sea region where he lived until he was eight. Known in Akçaabat, Trabzon as the ‘Madmen of Kizir,' his family bequeathed him an actor’s genes. “My

grandfather Kiziroğlu Mehmet Agha was, it would seem, a very funny man who used to keep people in stitches with the jokes he told. When I was three years old I became bedridden with pneumonia. My father painted the wall blue to make a sky for me, tacked our kite to the wall, handed me the string, and said, ‘Go on, fly it. ’ He too was a funny man." But Günaydın ’s father wasn ’t too pleased with that nickname, the Madmen of Kizir. Giving his children 's education as a pretext, he packed his bags and hit the road for İstanbul. Erol Günaydın was eight years old when he came to the big city. His primary school years were spent ironing out the Black Sea accent, and then he enrolled as a boarder at Galatasaray Lycee, vvhere he began the odyssey in acting mentioned briefly at the beginning o f this article. He reinforced his gift for acting with literatüre, and his closest friends were Tahsin Yücel, the literary scholoar, and the walking dictionary Mümtaz Zeytinoğlu. “A t that time there was a majör movement in literatüre. Ali the literatti would gather at Lambo's Tavern: l>


geçer ilkokul yılları. Ardından yatılı olarak Galatasaray Lisesi’ne girer. Ve yazının başında kısaca bahsettiğimiz oyunculuk serüveni başlar. Tiyatroya olan yeteneğini, edebiyatla besler. En sıkı dostları, edebiyatçı Tahsin Yücel ve ayaklı kütüphane Mümtaz Zeytinoğlu’dur. “O dönemde büyük bir edebiyat akımı vardı. Bütün edebiyatçılar ‘ Lam bo’nun Meyhanesi'nde toplanırdı. Özdemir Asaf, Melih Cevdet, Sait Faik, Kemal Tahir ve adını sayamadığım daha pek çok edebiyatçı... Burada hep edebiyat konuşulurdu. Biz de takip ederdik” ... “BENİ SEVMİŞ BU İNSANLAR” Profesyonel olarak ilk, Haldun Dormen'in sahneye koyduğu ‘ Papaz Kaçtı’ ile yirmi iki yaşında tiyatroya başlayan Günaydın, iki yıl sonra Devlet Tiyatrosu’na girer. Ankara Küçük Tiyatro’da bir yıl ‘Kleopatra’nın Mezarı’ adlı oyunda ter döker. O sırada Haldun Dormen’in kurduğu

48

S K Y L IF E 8 / 2 0 0 5

ekibe katılarak İstanbul Küçük Sahne’de oynar. Bu arada Devlet Tiyatrosu’ndan kazandığı burs sayesinde arkadaşı Ergun Köknar’la Fransa’ya gider. “Çok güzel işler ortaya koyduk orada. Oyunculuğumuzu beğendiler ve ‘Burada kalın’ dediler. Ben kalmak istedim, ama Ergun ‘Vatan hainliği yapma, devlet bursuyla geldik’ dedi. Türkiye'ye dönünce Muhsin Ertuğrul da 'Niye döndün?’ demesin mi! Yine de hiç pişman olmadım döndüğüm için. Çünkü bizim insanımızla aramda duygusal bir bağ var. 50 yıl sonra anlıyorum ki, beni sevmiş bu insanlar. Ben de onları çok seviyorum. Ve hiçbir zaman çok para kazanma gibi bir hırsım olmadı. Ben tiyatronun eri olarak çalıştım hep” ... Döner dönmez, iki tiyatroda birden -Dorm en ve Kenterler- çalışmaya başlayan Günaydın, bu dönemde sinemaya da el atar. ‘Yeşil Kurbağalar Öter Göllerde’ filminde

Özdemir Asaf, Melih Cevdet Anday, Sait Faik, Kemal Tahir and others too numerous to name. The topic o f conversation was alvvays literatüre, and we would follow what they were saying. ”

Geleneksel tiyatroya büyük önem veren Erol Günaydın, Konya Akşehir’de 30 yıl boyunca Türk mizahının babası sayılan Nasreddin H o c a ’yı canlandırdı (altta).

Attaching great importance to the traditional theater, Erol Günaydın portrayed the father of Turkish humor Nasreddin Hodja for 30 years in Konya Province's town of Akşehir (belovv).

“THESE PEOPLE LOVE ME” First appearing on stage professionally at the age o f tvventytwo in a production o f ‘Fools Paradise' staged by Haldun Dormen, Günaydın joined the State Theater two years later. For a year he slaved at the Little Theater in Ankara in a play called ‘Cleopatra’s Tomb, ’ and about then he joined up with a team put together by Haldun Dormen and appeared on the Küçük Sahne in İstanbul. Then a State Theater grant allowed him to go to France with his friend Ergun Köknar. “We did a fine job there. They liked the way we acted and asked us to stay there. I wanted to, but Ergun said, ‘Don't be a traitor, we’re here on a government grant. ’ When we got back to Turkey, though, what do you know but Muhsin Ertuğrul asked me, ‘Why did you come back?' Stili, I didn't regret returning in the least. Because I have an emotional tie to the Turkish people. 50 years later I reaiize that these people love me. And I love them too. One more thing: l ’ve never been eager to make a lot of money. I've always worked as a toiler of the stage." The moment he got back from France Günaydın started vvorking with two theater companies at once, Dormen and the Kenters, and it was at this time that he made his debut in the movies, playing the male lead opposite Muhterem Nur in a film entitled ‘Green Frogs Croak in the Lakes. ’ “I played a handsome man from the depths o f Anatolia, and vvarbied Turkish folk songs. The film did good box Office in its day. After that I started hanging out on movie sets during the summer months. Looking back years later I realized I had played in almost a hundred films." Erol Günaydın also tried his hand at writing, and in 1965 at the 4th Antalya Film >


Ȕ *

concorde

Concorde Resort & SPA Lara Turizm Merkezi, Lara - Antalya/TÜRKİYE Tel: (+90) 242 352 26 26 • Fax: (+90) 242 352 26 00 • info@ concordehotel.com.tr • www.concordehotel.com.tr


Erol Günaydın’ın tiyatroya verdiği em eğin en büyük ürünü, aldığı ödüller (solda). Oynadığı kadın rolleriyle de ünlü olan sanatçı, ‘Kocakarılar’ adlı dizide ism et A y'la birlikte (altta sağda), iki ay önce 50. sanat

KURTULUŞ GÖKALP

yılını kutlayan Günaydın, gecede çok heyecanlıydı (altta solda).

Muhterem Nur’la başroldedir. “Anadolu’dan gelmiş yakışıklı biriydim filmde. Güzel güzel türküler söylüyordum. Film, o dönemde çok sükse yapmıştı. Sonra yaz aylarında vakit buldukça sinemaya takıldık. Bir baktım yıllar sonra oynadığım filmlerin sayısı neredeyse yüzü buldu” . Yazarlığa da soyunan Erol Günaydın, hem senaryosunu yazdığı, hem de oynadığı ‘Güzel Bir Gün için ’ adlı filmle 1965'te, 4. Antalya Film Şenliği’nde iki ödülü birden kucaklar. En iyi Senaryo Yazarı ve En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu olarak...

5 0 S K Y L IF E 8 / 2 0 0 5

GELENEKSEL TİYATROYA GÖNÜL VERDİ Daha çok Batılı tarzda oyunlarda rol alan Günaydın, bir süre sonra Türk geleneksel tiyatrosuna yönelecektir. 12 yaşında tanıştığı, gösterilerini izlediği İsmail Dümbüllü’nün büyük etkisi vardır bu yönelişte. “ Niye John’ları, Jim ’leri oynuyoruz da; Ahm et’i, Mehm et’i oynamıyoruz diye bir soru düştü aklıma. Meddahları araştırdım; konuyla ilgili kaynakları inceledim. Baktım ki, bizim tiyatromuz derya gibi. Meddahlarımız, ellerinde

The effort devoted by Erol Günaydın to the theater has above ali yielded him a collection of awards (left). Famed as well for his portrayal of women, the artist is here seen with İsmet Ay in the TV series ‘Old Bags' (below right). Celebrating his 50th year in the performing arts two months ago, Günaydın was full of excitement över the occasion (belovv left).

Festival he collected two avvards for a film vvhose script he had vvritten, 'Concerning A Fine Day, ’ in which he also acted. The avvards were for Best Screenvvriter and Best Supporting Actor. DEVOTED TO THE TRADITIONAL THEATER Günaydın appeared mainly in VVestern style plays, but at a certain point in his career he was to turn to the Turkish traditional theater. A majör influence in this reorientation came from İsmail Dümbüllü, whom Günaydın got to know at the age o f twelve and vvhose performances he watched. “I started vvondering why vvere were playing the Johns and Jims but not Ahmet and Mehmet. I studied the meddahs (those traditional masters o f improvisation) and looked into treatises on the subject. And I found that the Turkish theater is like a vast ocean. The meddahs vvandered staff in hand ali över Anatolia, telling stories and doing imitations. These vvere great men. And so are Karagöz and Hacivat (the protagonists of the traditional Turkish shadovv theater). Full o f intelligence and refinement. Of course we should emulate the West, but vvithout abandoning our own roots. ” For roughly thirty years Günaydın portrayed Nasreddin Hodja, who lived some 800 years ago in C>


"Alacaklarımla artık bankam ilgilenecek”in İngilizcesi: "From now on, my bank is responsible fo r my receivables” "»en

Dünyanın neresine ihracat yapıyor olursanız olun, Türkiye’de İhracat Factoring'in

.

-

adresi belli.

*«<

Oyak Bank'ta alacağınız,

ö rfe *

'*** »ır " 25£î* 'p/ö/ «•«i*4*» 5 * <>5,

her zaman tahsil garantili.

ı y»*£î'

O ya/r Bank

* ^ K s s ? Î Î S S & 1* * s S » s ! ;- 0

■*• W iLP) *•:

■*’ '

"‘I

Factors Chain tntemational'a tam üyedir.

î 9nt

'A ' ***ıw .

fes °At/

A*,,

**• -"*<•

O YA K

BANK

(S T * w w w .o ya kb an k.co m .tr

444 O 600

tSh. *or,.. <v^ “ova


bir değnek; Anadolu’yu adım adım dolaşıp taklitlerle hikâyeler anlatmışlar. Bunlar büyük adamlar. Karagöz ile Hacivat’ımız da öyle. Tamamen zekâ ürünü ve inceliklerle dolu. Batı'ya tabii ki gidelim, ama kendi özelliklerimizi bırakm adan...” Günaydın, 800 yıl kadar önce Anadolu’da yaşamış olan ve Türk mizahının babası olarak nitelendirebileceğimiz Nasreddin Hoca'yı da yaklaşık otuz yıl canlandırmış bir oyuncu. Ünlü halk bilgesinin bir zamanlar yaşamış olduğu Akşehir’e her yıl gidip, halk arasına Nasreddin Hoca olarak çıkmış. “ Nasreddin Hoca, halkın kalbinin içinde, hatta halkın zekâsı... İş, sadece onun kılığına girip dolaşmakta değil... O kavuğu taktığın zaman o olmalısın ki, seni benimsesin halk.” Usta tiyatrocu Erol Günaydın, oynadığı kadın rolleriyle de bir hayli ünlüdür. Tatlı Kaçıklar dizisinin Beton Raziye’sini, Yaygara 70 müzikalinin ‘Ajans Fahriye’sini kim unutabilir... Günaydın,

52 SKYLIFE 8 /2 0 0 5

kadın rollerindeki başarısını ‘erkek’ gibi oynamasına bağlıyor: “ Kadınları iyi oynarım; çünkü kırıtmam. Her kadının içinde erkek bir taraf vardır.” Televizyonun hayatımıza girmesiyle bu alanda da çalışmalara başlayan Günaydın’ın çeşitli dizilerde aldığı roller, sesiyle hayat verdiği karakterler de unutulmayacak. Evcil trafik canavarı Bay Yanlış; “ Efeeeem” deyişiyle miniklerin kalbinde taht kuran sevimli çizgi film kahramanı Ayı Yogi, Çiçek Taksi dizisinin Ramço’su bunlardan sadece birkaçı... İki ay kadar önce Haldun Dormen’den Sezen A ksu’ya kadar pek çok değerli sanatçının katıldığı gecede, yine sahnedeydi Erol Günaydın. 50. yılının şerefine... Böyle geceler genelde bir vedadır sanatçılar için. Ama o, üstüne basa basa söylüyor: “Sanat yaşamımdan kopmuyorum; devam edeceğim .” Ve yazımızı, değerli oyuncunun söyleşiye başlarken kurduğu ilk cümleyle sonlandıralım... Dolu dolu bir elli yıl; dolu dolu...

Anatolia and can be termed the father o f Turkish humor. Every year Günaydın would go to Akşehir, where the celebrated folk sage once lived, and there he would wander around in public dressed as Nasreddin Hodja. "The Hodja lives in the heart o f the people, and one might say he is their intelligence... It’s not a matter of simply vvearing a costume and vvalking around... When you put on that turban you must actually become him, if you want the people to accept you." An accomplished actor, Erol Günaydın has also made a name for himself playing women's roles. Who can forget Concrete Raziye in the

TV series Eccentric But Sweet, or Fahriye the Gossip from the musical Commotion 70. Günaydın attributes his success in vvomen's roles to the fact that he gives them his ali and plays them tike a man. "I play women well because I don't use camp. Every woman has a masculine side." With the advent o f television in our lives Günaydın made his foray into this area as well, and the parts he played in various series will not soon be forgotten. Nor will the characters to whom he lent his voice. Mr. Mistake, the milquetoast who became a monster behind the wheel o f a car; Yogi Bear, the cartoon favorite who won the hearts of the small fry; and Ramço, from the series The Flower Taxi Stand, are only a few whom we might mention. Two months ago Erol Günaydın took the stage again, in a gala night that featured numerous fine artists, from Haldun Dormen to Sezen Aksu. İt was ali in honor o f his 50th year in the performing arts. Usually such nights are a farewell, but he is emphatic when he says, “Tm not giving up my career, I plan to go on." And we can round off this article with the words he spoke right at the outset o f the interview: It's been a rich, full fiftyyears... □


t ilf ig

a

n

YAPI

Elegan Yapı is an Büyükçiftlik Cad. Ferah Sk. No:6 Kat:3 Nişantaşı - İstanbul - TURKEY / 1:00 90 212 234 93 61-62 / f:00 90 212 234 96 06 / info@eleganyapi.com / www.elegangroup.com


Mavi ile yeşilin birbirine karıştığı sularda, M armaris ve Fethiye arasında yapacağınız Mavi Yolculuk, düş mü gerçek mi bilem ediğiniz anlar yaşatacak size... You w on't knovv vvhether it’s real or you’re dreaming vvhen you take a Blue Cruise in the vvaters betvveen Marmara and Fethiye vvhere green mingles with blue. H Maviyi anlarsın / Denizi anlarsın / Mavi Denizi zor anlarsın...” Melih Cevdet Anday’ın bu dizeleri dudaklarımdan dökülüveriyor, Marmaris’ten Fethiye'ye yelkenler fora giderken; denizin derin mavisi ruhumu içine doğru çektiğinde... Buna bir de serinlemek istercesine suya uzanan çam ağaçlarının denizi aydınlatan yeşili eklenince, oradan oraya savrulup duruyor tüm benliğim; Ekincik’e konuyor. Dalyan'ı geçip önce Dişibilmez, sonra da Kurtoğlu burunlarını dönüyor; Fethiye Körfezi’nden girip soldan sağa koca bir tur atıyor... Bir Bedri Rahmi Koyu’na, bir Göcek’e, oradan 12 Adalar’a ve sonra da Kayaköy'ün kıyılarına kuş olup konuyor. YOLUN HEDİYELERİ... O dönemlerdeki adı Physkos olan Karya’nın bu eski liman kentinin 56 SKYLIFE 8 /2 0 0 5

ç iB lu e you can understand. The sea too. But the Blue Sea is a conundrum." Poet Melih Cevdet Anday's lines come rolling off my tongue as the yachts set sail from Marmaris to Fethiye and the deep blue sea draws my soul straight in. Add to that the pine trees' luminous green that spreads över the water as if to cool off, and my entire being is tossed hither and yon until it lands at Ekincik. Passing Dalyan, it turns first to Dişibilmez and then to the headlands at Kurtoğlu vvhere it plunges into Fethiye Bay, cutting a wide circle from left to right. Then it ’s Bedri Rahmi cove followed by Göcek and from there to the Dodecanese and then Kayaköy, vvhere it finally lands like a bird. BOONS OF THE TRIP Knovvn in antiquity as Physkos, this ancient port city o f Caria dates back to 900 B. C. Follovving the Hellenistic,

Yachts bloom like flovvers at the çiçek gibi açarlar. entrance to Size kalan, birinde Marmaris harbor. It’s olmayı hayal up to you to dream etm ektir (üstte of being on one solda). Bütün bir yıl (above left). This is beklediğiniz an the moment you've budur; tekneniz been waiting tor ali sulan yara yara year: to stand on the giderken teknenin prow and feel the ucunda olup wind and taste the rüzgârı, denizin sea salt as your tuzunu,kokusunu yacht cleaves the hissetm ek (sağda). vvater (right).

M arm aris Limanı’nın

girişinde tekneler


geçmişi, MÖ 900’lere uzanıyor. Helen, Roma, Bizans, Menteşoğuiiarı derken; 1522’de Kanuni Sultan Süleyman’ın fethiyle Osmanlı topraklarına katılıyor ve Mimaras adıyla anılmaya başlıyor. Sonrasında Mermeris ve Marmaris oluyor. Karia’ nın kalıntıları, Bozburun Yarımadası civarında kalmış çoğunlukla. Kent merkezindeki en önemli tarihi yapı ise, Kanuni tarafından yapılan kale, ilk olarak

Roman and Byzantine periods and brief rule by the Menteşoğuiiarı principality, it joined the Ottoman empıre following a conquest by Süleyman the Magnificent in 1522 and came to be known as Mimaras and its later variations, Mermeris and Marmaris. Most o f the Carian ruins He in the vicinity o f the Bozburun peninsula. The most important historical structure in the city çenter is the fortress erected by Süleyman. t>


Koyun kuytusuna sığınmış teknede 'mavi yolcular’ın neşesi birazdan her yeri çınlatacak (solda). Marmaris Fethiye hattının en eğlenceli yeri, kuşkusuz Dalyan’daki çamur banyoları (altta). The joy of the 'blue cruise' fravelers will soon ring out from this boaf moored in a secluded cove (left). The therapeutic mud baths at Dalyan are the high point of the Marmaris-Fethiye route (below).

lonyaiılar tarafından inşa edildiği öne sürülen Marmaris Kalesi, Cumhuriyet döneminde yerleşime açılmış. Kentin içindeki diğer Osmanlı yapıları da Hafza Sultan Kervansarayı ve çarşıdaki bedesten. Yıllarca balıkçı ve süngerci kasabası olarak sakinliğini koruyan Marmaris, 80 ’lerden sonra Türkiye’nin en önemli ve en kalabalık turizm merkezlerinden biri olmuş. İster uçakla Dalaman’a gelin, ister kara yoluyla ulaşın; tepeleri aşıp çamlar arasından Marmaris'e vardığınızda, iş te Marmaris’ yazısıyla karşılaşırsınız; ki bu nokta, kenti kuşbakışı görebileceğiniz en iyi yerdir. Kıyı kentine vardığınızda, ya tüm varlığınızla hareketliliğin ve hızlı temponun içine dalarsınız; ya da sakin ve usul usul bir tatil için teknenin birinde o derin maviliklere açılır ve 'mavi deniz’i anlamaya çalışırsınız. Marmaris'ten Fethiye’ye doğru yapacağınız Mavi Yolculuk, sizi maviyle yeşilin birbirine karıştığı sulara, düş mü gerçek mi bilemediğiniz anlara götürür. Marmaris’ten ayrıldığınızda, ilk durağınız Ekincik Körfezi olmalı. Körfezde çam ağaçlarıyla 5 8 SKY

8 /2 0 0 5

kaplı Semizce 1 ve Semizce 2 koylarında tonozlu iskelelere bağlanıp, kıyıdaki tesislerde son derece keyifli akşamlar geçirebilirsiniz. Adını bölgedeki doğal kanallardan ve burada yapılan dalyan balıkçılığından alan Dalyan açıklarında demirlediğinizde ise, kıyıda bekleyen küçük teknelerle hem kanal turuna çıkabilir, hem de çamur banyosu yapacağınız kaplıcaya ulaşabilirsiniz. Caretta caretta’ların yuvası Iztuzu Plajı, Kaunos antik kenti ve kayalara oyulmuş kral mezarları da bu yolun size hediyesi olacak... ADALARDAN KOYLARA... Bu rotanın en güzel yerleri hiç kuşkusuz Fethiye ve Göcek koyları ile adaları... Körfeze girdiğinizde Domuz, Tersane, Göcek, Tavşan ve Yassıca adaları inanılmaz güzellikte görüntülerle dökülür önünüze. Çam ve zeytin ağaçlarıyla kaplı Domuz Adası’nda eskilerde bol miktarda yaban domuzu varmış. Adını geçmişindeki bu özellikten alan adada, rüzgâra kapalı bir de liman bulunuyor. En güzel günbatımını izleyeceğiniz Yassıcalar, hiçbir tesisi

Thought to have been built originally by the lorıians, Marmaris Castle was opened up for settlement following the founding o f the Turkish Republic in 1923. Other Ottoman buiidings in the city include the Hafza Sultan Caravanserai and the vaulted bazaar in the old marketplace. For years a tranquil town of fishermen and sponge-divers, Marmaris became one of Turkey's leading centers of tourism starting in the 1980s. VVhether you arrive by plane at Dalaman or över land, when you've crossed the last hills down the road lined with pines, you'II encounter a sign saying ‘İşte Marmaris': Here's Marmaris!. This is the best spot for getting a bird's eye view o f the city. When you

reach the coast, you 'II either plunge wholeheartedly into the fast-paced action, or set sail for a quiet holiday on one o f the many available yachts and try to fathom the ‘deep blue sea ’. The 'Blue Cruise’ you'II make from Marmaris to Fethiye will take you into vvaters where green mingles with blue, and you w on't know whether it ’s real or just a dream. Ekincik Bay should be your first stop after leaving Marmaris. You'II moor at the vaulted quays in the pine-shaded Semizce 1 and Semizce 2 coves, vvhere you can enjoy delightful evenings at the clubs and restaurants on the shore. And if you anchor in the open sea o ff Dalyan, vvhich takes its name from the area’s naturaI >


Photographed by Patricia von Ah on the private runvvay o f the T ravolta resid en ce in O cala, Florida.

I L I K E TO F L Y AT LEAST ON C E A DAY P e o p l e are acqu ain ted vvith th e star, th e m u lti-faceted actor. B ııt J o h n T ra v o lta is a lso a s e a s o n e d p ilo t vvith m o re th a n 5 ,0 0 0 flig h t h o u rs u n d er his belt, and is certified on eig h t d ifferen t aircraft, in clu d in g the B oeing 747-400 Ju m b o Jet. A s a y o ıın g b oy in N ew Jersey, he alread y u se d to d ream o f flyin g as h e vvatched p lan es criss-cro ssin g the sky arou n d th e Nevv York airp o rts. Today, Jo h n T rav o lta trav els the vvorld at the C o n tr o ls o f h is ow n airlin er and n u rtu res a p assion for e v ery th in g that e m b o d ie s the au th en tic sp irit o f av iation . Like B r e i t l i n g w rist in stru m en ts. Fo u n d ed in 1884, B r e i t l i n g h as shared ali the finest h o u rs in aero n au tical history. M o d els su ch as the N a v i t i m e r h a v e beco m e cult o b je cts fo r pilots the vvorld över. VVhere safety is o f cru cial im p ortan ce, B r e i t l i n g is knovvn as the sp ecialist in reliable and h ig h -p erfo rm an ce "v v rist in s tr u m e n t s " d e s ig n e d an d te s te d fo r th e m o s t d e m a n d in g p ro fe ssio n a ls. B r e i t l i n g c h ro n o g ra p h s m e e t the h ig h e st sta n d a rd s o f s tıırd in e s s and fu n c tio n a lity , a n d a re e q u ip p e d vvith m o v e m e n ts th at a re c h ro n o m e te r -c e rtifie d b y the C O S C (Svviss O ffic ia l C h ro n o m e te r T e s tin g I n s titu te ) - th e h ig h e s t r e fe r e n c e in te r m s o f p re c is io n a n d reliability. O n e sim p ly d o es n o t b e co m e an av iation su p p lier by chance.

b r e it l in g 1884 İN S T R U M E N T S

FOR

P R O F E S S İ O N A L S ’


Güneş yeni doğmuş, gün henüz başlamış; Göcek Koyu’ndaki tekneler sabah mahmurluğunu daha atamamış (solda). Güvertede uyumak, gökteki yıldızların denizdeki yansımalarını, güneşin doğuşunu izlemek Mavi Yolculuğun olmazsa olmazlarından (altta). The sun has just risen, day hasn’t yet begun, and the yachts at Göcek cove are stili fast asleep (left). Sleeping on deck and watching the sunset and the stars refiected on the vvater are a 'blue cruise' must (below).

AKGÜN AKOVA

olmayan küçük birkaç adadan oluşuyor. Kendinize bir kara parçası seçip, kıyısına demirlediğinizde yürüyüşe çıkın; en büyüğünün ortasında bir göle rastlayacaksınız ki yorulmaya değer. Göcek tarafında adaların en büyüğü olan Tersane Adası, mübadele sonrasında boşaltılan eski Rum köyünün evlerini barındırıyor. Genelde kasabada kalıp da en yakında denize girmeyi yeğleyenlerin birinci tercihi olan Göcek Adası, teknenizle size iyi bir liman da olacaktır. Göcek Lim anfna geldiniz mi, ister belediyenin marinasına

60 SKYLIFE 8 /2 0 0 5

demirleyin ister özel marinalara, kasabanın içlerine bırakın kendinizi. Ayaklarınız sizi hiç kuşkusuz ara sokaklara, dükkânların renkli ve neşeli kalabalığına götürecektir... Koyların kuytularına sığınmak istediğinizde, Göcek tarafında onlarcasına rastlayacaksınız. Kille, Taşlıca, Sarsala, Hamam ve Göbün koyları... 'Bedri Rahmi Koyu’ olarak da bilinen Taşlıca Koyu’na girişte, sağınızda, tepelere yaslanmış kaya mezarları karşılayacak sizi önce. Sonrasında koya adını veren Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun fırçasından çıkmış, bir kaya

canals and the fishing weirs set up here, you can not only tour the canals in one o f the small boats vvaiting at the shore, you can also have a soothing mud bath at one of the nearby spas. Meanwhile the royal rock tombs, the ancient city o f Kaunos, and Iztuzu Plage, nesting ground o f the Caretta caretta, are some o f the added boons of this route. COVES AND ISLANDS GALORE The islands and the coves of Fethiye and Göcek are far and away the best stops on this route. No sooner will you enter the cove than an array o f incredibly beautiful islands such as Domuz, Tersane, Göcek, Tavşan and Yassıca (fanciful names that translate as, for example, 'Pig' and 'Rabbit') will rise before you. Domuz island, so named for the many wild boar that used to roam there, is covered vvith olive groves and pine trees. The island also has a harbor naturally sheltered from the wind. The Yassıca islands, where you can watch the vvorld's most stunning

sunsets, are small and have no touristic facilities. Just choose a patch o f land, tie up your boat and take a hike; on the biggest one you'II come to a lake that m a kes it ali vvorth the effort. Tersane, the largest o f the islands on the Göcek side, boasts the homes o f the former Anatolian Greeks vvhich were vacated in the population exchange o f 1918. Göcek island, first choice for those who prefer to stay in town and swim at the nearest beach, is an excellent port for you and your yacht. The minute you get there, you can anchor at either the municipal marina or one o f the private marinas and delve into the town, vvhere your feet will lead you automatically into the narrovv back streets vvith their bustling array o f colorful shops. If hiding out in secluded coves is your thing, you'II encounter scores o f them at Göcek. Kille, Taşlıca, Sarsala, Hamam and Göbün to mention just a few. A t the entrance to Taşlıca cove, also knovvn as ‘Bedri Rahmi Cove', the first thing you'II >


LEASING Re-CYCLE

"»♦büyüme

m+

f in a n s m a n

*+

y a tırım "<*•üretim

m+

kar "«* b ü y ü m e f i n a n s m a n »*•

Yatırım d ö n g ü n ü z ü tam am lıyoruz...

YAPI > r KREDİ LEA SIN G w w w .y k le a s in g .c o m

YA PI KR ED İ F İN A N S A L K İR A L A M A A .O .

Genel M ü d ü rlü k : Büyükdere Cad. No: 161 Zirıcirlikuyu 3 4 3 8 7 İstanbul, Tel: (0 2 1 2 ) 3 3 6 6 0 0 0 pbx Faks: (0 2 1 2 ) 2 1 6 9 6 A dan a Tem silciliği: İnönü Cad. Yapı Kredi H an No: 73 Kat: 4 0 1 0 1 0 Adana, Tel: (0322) 363 18 5 9 (2 Hat) Faks: (0322) 3 6 3 18 A n k a ra T e m s ilc iliğ i: A tatürk Bulvarı N o: 93 Kat: 5 Kızılay 0 6 4 2 2 A nkara, Tel: (0 3 1 2 ) 4 3 5 31 3 3 Faks: (0 3 1 2 ) 4 3 5 17 Bursa Temsilciliği: Ulubatlı Haşan Bulvarı No: 59 Kat: 5 Osmangazi 16105 Bursa, Tel: (0224) 271 49 73 (2 Hat) Faks: (0224) 271 49 İz m ir T e m s ilc iliğ i: Gazi Bulvarı No: 1 /A Kat: 4 I . K ordon 3 5 2 1 0 İzmir, Tel: (0 2 3 2 ) 441 01 17 Faks: (0 2 3 2 ) 441 01

15 61 90 76 15


Kayaköy, eski evleri, kilisesi ve terkedilm iş haliyle merak uyandırıyor (solda ve altta). Likya kaya m ezarları (en altta solda ve ortada). G öcek'teki Ham am Koyu (en altta sağda).

üzerine resmedilmiş bir balık resmi... Boynuz Bükü’nü baştan başa kaplayan günlük ağaçlarının yeşili ve kokusu, size gündüz düşleri gördürecek güzellikte. Yemyeşil Sarsala koyları ve denizin içindeki antik kalıntılarıyla Hamam Koyu, yolunuzun en güzel durakları olacaktır. Bu koya demirlediğinizde, hamama doğru yüzebileceğiniz gibi, karaya çıkıp çamların arasından kalıntıları izleyebilirsiniz. Aşağılara doğru yelken açtıkça varacağınız koylar Yavansu ve Göbün olacaktır. DOĞA VE TARİH BİR ARADA Göcek koylarından Fethiye’ye yöneldiğinizde üç adayla karşılaşırsınız. Günbatımında kıyısındaki

62 SKYLIFE 8 /2 0 0 5

çakıllar ve kumlar kızılımsı bir renk aldığı içindir ki, Kızıl Ada adını alır bir tanesi. Bu adanın kuzeybatısındaki büyüklü küçüklü adalar, dalış meraklılarının mekânı. Fethiye’nin tam girişindeki Şövalye Adası, bir zamanlar Rodos şövalyelerinin kullandığı bir yermiş. Yelkenlerinizi doldurup adalardan aşağılara doğru yol aldığınızda, Bozburun ve iblis Burnu’nu dönüp Belceğiz Körfezi’ne ulaşırsınız. Bu sularda doğayı ve tarihi bir arada bulacağınız yer, Gemile Adası ve tam karşısında tepelere yerleşmiş Kayaköy’dür. Gemile Adası, Bizans döneminden kalan yapılarıyla meraklı ‘mavi yolcuları’ ağırlarken, en güzel günbatımlarını da onlara hediye eder. Adada

notice are the rock tombs cut into the hills on your right, to be follovved by the figüre o f a fish painted on a rock by none other than Bedri Rahmi Eyüboğiu himseif, one of Turkey’s leading painters and poets o f the last century. The green foiiage and scent of the storax trees that tine Boynuz Bükü from end to end will instantiy start you daydreaming. The emeraid coves o f Sarsala and Hamam cove with its ancient ruins submerged under the vvater will be the m ost beautiful stops on your trip. When you anchor at this cove, you can either swim straight out to the baths, or view the ruins from land as you stroll under the pines. Later, when you set sail once again, you 'II come to the coves o f Yavansu and Göbün.

The abandoned village of Kayaköy with its old houses and church (left and below). Lycian rock tombs (bottom left and çenter). Hamam Cove at Göcek (bottom right).

NATURE AND HISTORY HAND İN HAND When you turn tovvards Fethiye from the coves of Göcek, you will come to three islands. One o f them is known as Kızıl Ada, the ‘red island', for the reddish hue the sand and pebbles on its shore take on at sunset. The islands large and small to the northwest of this island are a favorite place with diving buffs. Şövalye or Chevalier İsland just at the entrance to Fethiye is a spot once used by the Knights of Rhodes. As you unfurl your sails and head for the islands, you will turn at Bozburun and İblis Point to arrive at the Bay o f Belceğiz. Here, vvhere you will find nature and history hand in hand, is the island of Gemile and, directly opposite it, the village of Kayaköy nestled in the hills. As Gemile >


HAYATIN HER DÖNEMİNDE KEYİF A L A B İL E C E Ğ İN İZ YAŞAMIN YENİ ADI P O L A T n

A

n

,11ınıı»HH»»W

Polat BodrumVille Türkbükü evlen "size özel" sunduğu ayrıntılarla yaşamınızı 12 ay boyunca keyiflendiriyor. Hani büyüklerimiz söyler "ev alma komşu al" işte tam yeri. Hemen yanı başınızdaki Ada Otel, 1997'den günümüze özenli ve yüksek kaliteli hizmet anlayışı ile, kısa sürede uluslararası arenada tanınmışlığı ve dünyaca ünlü Relais & Chateaux oteller zincirinin Türkiye'deki tek temsilcisi olarak, sizlere sosyal ve sahil tesislerinden ÖZ>et «*v<w ta)U ır sağlıyor. Polat BodrumVille sakinlerine özel ooU ıse r t e v k i f ; ^ v iv e n ltk çevre M avv»vetefcH iR îcrvıs hizmetlerini de veriyor. Özel konuklarınız mı geldi? HavaalflMtMfUiM i T M i s f t t i . Bahçenizde, havuz •Toplam 12 blok, 36 ev • Küçük bir stüdyodan büyük bir dublex daireye modern seçenekler •Sosyal faaliyet imkanları • Yüzme havuzu, spor alanları Tüm konutlarda klima ile soğutma-ısıtma Deprem yönetmeliğine uygun Jeneratör • 12 ay boyunca güvenlik, temizlik ve çevre bakım ekipleri • Özel otopark projesi ile kargaşa ve gürültüden uzak yaşam

başında özel bir davet mi vereceksiniz? (o te rfc rç k ıZ M e tı ile Ada Otel kalitesi ve özenli servisinden yararlanabilir, isterseniz ö z * l y e ı t ı ile alacağınız bir mavi tur'a çıkabilirsiniz. Böyle komşuluk dostlar başına, evinize gitmediğiniz dönemlerde ev kiralama ya da ev satışı konularında da tam destek alabilirsiniz. İşte Polat BodrumVille ve Ada Otel işbirliğinin "size özel” farkını yaşayın.

^

POLAT İNŞAAT HİZMETLERİ VE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Büyükdere Caddesi Polat Han No: 87 Kat:5 Mecidiyeköy / İSTANBUL < Tst;,sp'!N POLAT İNŞAAT BİR I. POLAT HOLDİNG KURULUŞUDUR.


1991 yılından bu yana Fethiye Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ve Japon Arkeoloji ekibiyle yürütülen çalışmalarla toprak altındaki pek çok kalıntı günışığına çıkarıldı. Günbatımında tırmanacağınız adanın tepelerinde kalıntıların arasında yürürken, uğurlamaya hazırlandığınız güneşin kırmızılığı, mozaiklerin ve kalıntıların üstüne düştüğünde tüm güzellikleri yüreğinize, benliğinize yerleştirmeye çalışırsınız. Ne de olsa tüm kış boyunca onlara 64 SKYLIFE 8 /2 0 0 5

sığınacaksınız... Adanın karşısındaki kumsala çıkarsanız, etrafınızı çocuk sesleri sarar. Kıyı kahvesinde soluklanmayı sonraya bırakıp, Kayaköy’e doğru yürümeye başlayın. Beş kilometre sonra karşınızdaki yamaçta, yıkık ve terkedilmiş bir Rum köyüyle karşılaşacaksınız. Şimdilerde ünlenen bu köyde sanat atölyeleri, restoranlar işletilmeye başlanmış. Köydeki turunuzu tamamladıktan sonra yine geldiğiniz yoldan kıyıya dönünce, sahildeki küçük salaş kahvede çay

entertains ‘blue cruise’ enthusiasts with its ruins dating back to the Byzantine period, it also offers the added boon of the world's most gorgeous sunsets. A number of ruins have been unearthed in the excavations that have been under way here since 1991 under the direction o f the Fethiye Archaeological Museum Directorate and a team of Japanese archaeologists. As you wander amidst the ruins in the hills, which you will climb at sundown, you will try to engrave ali the beauty on your heart and in your very being when the sun's red glow falls upon the


Kumlu Bükü Kadırga

'

Ekincik Dalyan

txjv

Yılancık Ad.

Kurtoğlu Burnu .

k

İblis Burnu

I Rodos Ad. ) Rhodes Gürbüz YAYI NLARI

(0216)5742444

içmeyi ihmal etmeyin. Dostlarınızla sohbeti koyulaştırırken adanın gecenin koynuna sokulmasını izleyeceksiniz. Buralardan ayrılmadan yalnız Türkiye’nin değil, dünyanın en güzel koylarından biri olan Kelebekler Vadisi’ne mutlaka gidin. Koya denizden ‘ Mavi Yolculuk’ teknenizle ulaşmanız mümkün değil. Ama üşenmeyip Ölüdeniz’e geldikten sonra küçük motorlara binip gidin ve yapabiliyorsanız orada geceleyin ki hayallerinizden biri daha gerçekleşsin...

Mavi Yolculuğun en güzel, en dingin anlarından biridir gün batım lan (üstte). Ağaçların yeşili denizin mavisine vurdu mu, turkuvaz sulara dönüşür koylar (üstte sağda). Gemile A dası’nın her yanı tarihin izleriyle dolu (solda).

Sunsets offer moments of beauty and tranquility on a Blue Cruise (above). The cove waters turn turquoise when the green of the trees strikes the blue of the sea (above right). The island of Gemile, steeped in history (left).

ruins and mosaics. For they will atford memories you can return to ali winter long. And if you wander out to the beach opposite the island, you'II be surrounded by children's voices. Save a break at the beach cafe for later and start your hike up to Kayaköy. Five meters up the slope you 'II come upon an abandoned Greek village in ruins. The artisans’ vvorkshops in this village, vvhich is just these days gaining fame, have started to open as restaurants. When you've completed your village tour and have returned to the coast by the way you came,

don't forget to have a glass of tea at the tiny rustic coffeehouse on the shore where you can watch the island slip into the bosom o f the night as you chat with your friends. And before you leave, be sure to visit Kelebekler Vadisi, the valley of the butterflies, one o f the most beautiful coves not just in Turkey but in the whole world. This cove is not accessible from the sea by your ‘blue cruise’ yacht. But once you’ve arrived at the Ölüdeniz, make an effort to hire a small motorboat and, if you can, spend a night here to make another o f your dreams come true... a 8 /2 0 0 5 SKYLIFE 65


Kuşların bahçesi The song of the bird

• ) AKG ÜN AKO VA


163 yıl önce Lehlerin İstanbul Beykoz sırtlarında kurduğu Polonezköy; d ö rt m evsim ayrı güzellikler yaşatıyor ziyaretçilerine... Founded by Poles in the hills of Istanbul's Beykoz district 163 years ago, Polonezköy offers visitors a different pleasure in ali four seasons.

P

olonezköy’de, Kiraz Festivali’nin son günü... Rengârenk giysili kızlar ve bordo beyaz giyinmiş delikanlılardan oluşan koronun şarkıları, yağmurun sesine karışıyor. Şarkılarında bir kuşu anlatıyorlar, kanatlarını açıp havalanan. Köy, tıpkı bir canlı gibi için için şarkıya katılıyor. Onun geçmişinde; yağmur 'gözyaşı', kuş ‘özgürlük’ anlamına geliyor çünkü... İstanbulluların hafta sonları soluk almak ve kırlarına gitmek için can attıkları Polonezköy, nice acılardan, tutsaklıklardan doğdu; kıtlıklar, yokluklar geçirdi... Ama yine de ayakta durmayı bildi ve bugüne geldi. Ve ben şarkıyı dinlerken, yeryüzünden ayrıldıktan sonra adına bir ‘Anı Evi’ açılan Zofia Ryzy’nin sözlerini anımsıyorum: “ Bir Polonya atasözü der ki; misafir eve geldi mi, Tanrı eve geldi demektir! Öyleyse lütfen kendinizi evinizdeymiş gibi hissedin. Meyvelerden yararlanın, bahçeleri ve evi kullanın. 70 SKYLIFE 8 /2 0 0 5

İ

f ’s the last day o f the Cherry Festival at Polonezköy. The songs of the chorus o f girls in colorful costume and young men in vvhite and bordeau mingle with the sound o f the rain. Their song is about a bird that takes wing and flies. Like a living creature itself, the village joins in the singing. For its past combines the 'tears' o f the rain with the ‘freedom’ o f the birds. Polonezköy, a weekend haven vvhere Istanbulites enjoy a breath o f country-fresh air, was born o f boundless suffering and captivity and experienced shortages and deprivation. Nevertheless it managed to stay on its feet and survive to our day. And as I listen to the song, I remember the vvords of Zofia Ryzy, in vvhose name a 'House o f Memory’ has been opened a century after her passing: “There is a Polish proverb that says, ‘if a guest arrives at your house it means God has come!’ So piease make yourself at home here. Enjoy the fruit, use the house and gardens. May song and dance and laughter echo throughout Adampol. ” >


İstanbul’un ‘arka bahçe'si Polonezköy’de güzel havalarda iğne atsanız yere düşmüyor (üstte solda). Köyde her yıl haziran ayı başında Kiraz Festivali düzenleniyor (sağda ortada). Istanbul's ‘backyard’, Polonezköy is packed with visitors in good vveather (above left). A Cherry Festival is held in the village every year at the beginning of June (right çenter).

,

f V

-

. ''İ S


Bütün Adampol'da şarkılar, danslar, gülüşler yankılansın."

Polonezköy’de yapıların doğayla bütünleşmesine dikkat edilmiş (üstte). ‘Model’ yeldeğirmeni altında keyifli bir kahvaltı (solda). Houses at Polonezköy carefully blend in vvith nature (above). A delightful breakfast under a model windmill (left).

beyaz bir şiir sayfasına dönüşüyor. Bu yüzden her mevsim ayrı güzel Polonezköy’de. Oysa doğayla uyum içindeki köy yaşamının doğuşu, hiç de kolay olmadı.

HER MEVSİM AYRI GÜZEL Hafta sonları köyü dolduran kalabalıklar, Zofia Teyze’nin bu sözlerini elbette bilmiyorlar. Onlar için çocuklarını atlara bindirdikleri, güzel yemekler yedikleri, çimenlerde yuvarlanıp hamaklarda uyudukları bir ‘arka bahçe’ Polonezköy. Gerçekten de, iyi korunmuş doğası etkiliyor gelenleri, ilkbaharda çiçeklenen ağaçlar, yeşeren çayırlar köyü şenlendiriyor. Yaz sıcağında, gizli ve gölgeli yollar yaratan ormanın serinliği, akşamüstlerinin ferahlatan esintisi, herkesi kendine çekiyor. Sonbaharda yapraklardaki sarı, kırmızı, kahverengi geçişler, bir doğa şöleni yaratıyor. Kar yağmaya başladı mı, köy

OSMANLI’NIN BÜYÜK DESTEĞİ Aslında, köyün kuruluş tohumları İstanbul'da atılmadı. 1772’de Avusturya, Rusya ve Prusya arasında yapılan anlaşma, Polonya'yı parçaladı. Polonya, tam 123 yıl haritadan silindi. Ama bu yok oluş, Osmanlı Imparatorluğu’nca kabul görmedi. Hatta Bâb-ı Âli’de verilen her ziyafette “Bir gün gelecek..." diye, Leh elçisi için boş bir sandalyenin bulundurulduğu söylentisi yayıldı. Sürgündeki ‘taç giymeyen Polonya kralı' Adam Jerzy Czartoryski, OsmanlIlarla dostluk ilişkisini

BEAUTIFUL İN EVERY SEASON The crovvds that fiil the village on weekends o f course know nothing o f Aunt Zofia’s words. For them Polonezköy is a ‘backyard’ where they eat good food, roll in the grass and sleep in hammocks vvhile the kids ride horses. The meadows that turn green and the trees that biossom in spring brighten up the village, vvhile the cool forests that offer secret, shady paths in the heat o f summer and the refreshing evening breezes appeal to everyone. İn fail the leaves turn yellovv, red and brovvn creating a feast for the eyes. And when snow begins to fail in vvinter, the village turns to poetry in white. So every season has its own beauty in Polonezköy even though the birth of life here in this village that communes vvith nature vvas anything but easy.

WITH GENEROUS OTTOMAN SUPPORT in fact, the seeds o f this village were not planted in İstanbul. A treaty betvveen Austria, Russia and Prussia in 1772 divided up Poland, vvhich vvas vviped off the map for 123 years. But this annihilation o f a whole country vvas not acceptable to the Ottoman Empire. Indeed, a rumor spread that an empty place vvas left for the Poiish ambassador at a banquet given at the Sublime Porte in the expectation that he vvould return ‘some day'. The ‘uncrowned Poiish king' Adam Jerzy Czartoryski maintained friendly relations vvith the Ottomans in exile. Then in 1831 the Poles staged an uprising for their freedom and suffered a crushing defeat. Tsarist Russia sent the men it had captured from its Poiish lands to the most harrovving front o f ali, to fight against the Chechens in the Caucasus. Living under l>


MİRAS DEĞİL GARANTİ LEASING

Alın terinin değerini bilen, avantajlı yatırım yapmayı da bilir.

0212 365 30 30 www.garantileasing.com.tr

4»Garanti Leasing


sürdürdü. Lehler, 1831'de özgürlükleri için ayaklandılar ve ağır bir yenilgiye uğradılar. Çarlık Rusyası, elinde bulundurduğu Leh topraklarından aldığı erkekleri, Kafkasya’da Çerkezlere karşı zorla cepheye sürdü. Zor şartlar yaşayan PolonyalIların kimi bu esaretten kaçarak, kimi de köle olarak Osmanlı Imparatorluğu’na geçtiler. Bu sayının artması üzerine Czartoryski, İstanbul’da bir Polonya Temsilciliği kurdu. OsmanlIlar ile Lehler arasındaki dostluk bağının daha da güçlenmesiyle Prens, İstanbul'a iki elçi yolladı. General Czajkovvski ve Zamosjski, Ruslardan kurtulan PolonyalI askerler için sığınacakları bir yer aradılar ve onları Lazaryen rahiplere ait topraklara yerleştirdiler. 1842'de koloni, kurucusu Prens Adam Czartoryski’nin adıyla, Polonya’nın ilk hecesini birleştirdi ve ‘Adampol’ adını aldı. 12 PolonyalI, vahşi çalılarla kaplı verimsiz topraklan yeşertmeye başladılar. Yangınlar, eşkıya baskınları yaşadılar; ama inatla toprağı işlediler. Peynir ve tereyağı üretip sebze yetiştirdiler. 1863’te, köyde

Zofia Ryzy’nm adına açılan ‘Anı Evi’ (üstte). Köyde yaşayanlar Leh geleneklerini sürdürm eye devam ediyorlar (sağda).

The 'House of Memory' opened in memory of Zofia Ryzy (above). Village residents preserve their Polish traditions (right). 74 SKYLIFE 8 /2 0 0 5

yüz PolonyalI aile yaşıyordu. Kırım Savaşı’nda Ruslara karşı OsmanlIların yanında savaşa giren Adampollü askerler, savaş sonunda köylerine döndüler. Bu arada Kırım'da kahramanlık gösteren General Czajkovvski, Müslüman oldu ve Mehmet Sadık Paşa adını aldı. 1923'te Polonya ile Türkiye arasında yapılan sözleşme ile de köy, ‘Polonezköy’ olarak anılmaya, köyde yaşayanlar ise Türk vatandaşı olmaya başladılar. “ Polonezköy sakinleri, Polonya asıllı olduklarını unutmuyorlardı ama, Türkiye’ye ve her günkü yaşantılarına öylesine bağlanmışlardı ki, Polonya artık onlar için uzak bir hayal olmuştu” diye yazar Çelik Gülersoy. CUMHURBAŞKANI’NIN DUYGU DOLU MEKTUBU Polonezköy’de damı çavdar sapı ile örtülü evler artık yok. ‘Çardak’ adı verilen ve gelen misafirleri taşıyan at arabaları, çocukların kucakladığı yavru ceylanlar, Gabriel Janusz’un akordeonunun sesi, harman sonrası eğlenceleri de... Ama köy halkı, geçmişini unutmadan, doğası ve

hardship conditions, some of these Poles escaped from captivity; others ended up in the Ottoman Empire as slaves. When their numbers increased, Czartoryski set up an Office to represent Poiand in İstanbul. With the further strengthening of the bond o f friendship between the Ottomans and the Poles, the Prince dispatched two ambassadors to İstanbul. Generals Czajkovvski and Zamosjski sought a place vvhere Polish officers escaping from the Russians could take refuge and settled them on land belonging to Lazarist priests. İn 1842 the colony was named ‘A dampol’, vvhich combines the first syllable o f the name Poland vvith the name o f its founder, Prince Adam Czartoryski. Tvvelve Poles began cultivating the infertile soil vvhich was covered vvith vvild scrub. Although they were victims o f fire and bandit raids,

they persisted in vvorking the land, producing cheese and butter and raising vegetables. By 1863 a hundred Polish families lived in the village. Soldiers from Adampol who had entered the Crimean War on the Ottoman side against the Russians returned to their village when the hostilities ended. Meanvvhile General Czajkovvski, vvho had displayed courage in the Crimea, became a Müslim and took the name Mehmet Sadık Pasha. İn a treaty forged betvveen Poland and Turkey in 1923, the village became knovvn as ‘Polonezköy’ and its residents started becoming Turkish citizens. “Although the residents of Polonezköy did not forget their Polish roots," vvrites author Çelik Gülersoy, "they became so attached to Turkey and to their daily lives here that Poland for them became a distant dream. ” >


kelimelerin anlattığından da öte...

Since 1967

C Martı Resort De Luxe

M A RT I Hot el s & M a r i n a s Martı La Perla

Martı Myra

M artı Myra: Tel: + 90 2 4 2 821 5 0 0 0 pbx Fax: + 90 2 4 2 821 4 3 5 2 / M artı La Perla: Tel: + 9 0 2 5 2 4 5 5 3 3 8 4 (5 hat) Fax: + 90 2 5 2 4 5 5 3 3 94 / M artı Resort De Luxe: Tel: + 90 2 5 2 4 5 5 3 4 4 0 pbx Fax: + 90 2 5 2 4 5 5 34 48 M artı Hotels & M arinas Head Office: İnönü Caddesi Devres Han N o :96 /3 G üm üşsuyu/Taksim -lstanbul Tel: + 90 2 1 2 2 9 2 19 19 pbx Fax: + 90 2 1 2 2 9 3 2 3 9 9 m arti@ m arti.com .tr www .m arti.com .tr


insanlarıyla bir barış türküsü söylemeyi sürdürüyor. Bir de, Chopin’in notaları dökülüyor piyanolardan. Bu yıl, Polonya’nın ulusal şairi Adam Mickiewicz’in ölümünün 150. yıldönümü. Biz, İstanbul’da ölen şairi, köyü ziyaret ettiğinde çok etkilenen 'Madam Bovary’nin yazarı Gustave Flaubert'in sözleriyle analım: “Vatan aşkı, insanı uzaklara, gerçekten çok uzaklara götürebilir...” 23 Haziran 1992 günü, Polonya’dan Polonezköy Muhtarlığı’na gönderilen bir mektup, köy halkının gözlerini yaşartır. Mektup, köyün kuruluşunun 150. yılını kutlayan Polonya Cumhurbaşkanı Lech VValesa’dan gelmektedir ve köyün öyküsünün en anlamlı özetidir: “ 150 yıl önce, savaş ve tutsaklığın ağır tecrübelerini taşıyan atalarınız, misafirperver Türk topraklarında destek ve sığınak buldular. Bu toprağı işlemeyi bildiler ve bu konuda örnek oldular. Yurttaşları için hem gurbette ayakta kalabilmenin, hem de Polonya geleneklerine sadık kalmanın sembolü oldular. Bugün de, bir buçuk yüzyılı geçtikten sonra, yeni vatanınızın sadık vatandaşları iken köklerinizi unutmayın. Bunun için sizlere teşekkür ediyor, yıldönümümüzün her 76 SKYLIFE 8 /2 0 0 5

iki ülkemizin tarihine gerçek, karşılıklı dostluğun yıldönümü olarak geçmesini diliyorum.” Polonezköy’de, Kiraz Festivali'nin son günü... Rengârenk giysili kızlardan ve bordo beyaz giyinmiş delikanlılardan oluşan koronun söylediği şarkılar, yağmurun sesine karışıyor. Şarkılarında bir kuşu anlatıyorlar, kanatlarını açıp havalanan. Dillerini bilmesem de, şarkıdaki PolonyalI kuşun, Türkiyeli kuşların kardeşi olduğunu biliyorum. Köyün çitlerine konan çalıkuşları, damların üzerinden geçen leylekler, dallarında şakıyan bülbüller, ormanında büyüyen ibibikler de biliyorlar bunu. Bir de, ay yıldıza şükranla bakıp altına yuva yapan Polonya kartalı...

AN EMOTION-PACKED LETTER FROM THE PRESIDENT Gone from Polonezköy today are the houses whose roofs were covered with sprouting rye. Likevvise the horse-drawn carts called 'çardak' that transported visitors, the baby gazelles that children loved to hug, the strains o f Gabriel Janusz's accordion, and the festivlties that marked the end o f the harvest... But the village folk, ever cognizant o f their past, continue to sing a song o f peace with nature and its people. And Chopin’s melodies stili pour from their pianos. This year is the 150th anniversary o f the death o f Poland's national poet, Adam Mickievvicz. Let us remember this poet, who died in İstanbul, in the words o f the author o f ‘Madame Bovary', Gustave Flaubert, who was very moved when he visited the village: “Love o f country can take people far away, really very far away..." A letter that was sent to the Headman o f Polonezköy from Poland on 23 June 1992 brought tears to the eyes o f the village people. The letter was from Lech VValesa, the President o f Poland, vvhich was celebrating the 150th anniversary o f the founding o f the village, and was an eloquent summary o f its story:

“One hundred and fifty years ago, our ancestors, who suffered the devastating experience o f war and captivity, found succor and refuge in the lands o f the hospitable Turks. They knew how to till the soil and were models in this respect, becoming a Symbol both o f survival in exile and faithfulness to the traditions o f Poland. Even today, a century and a half later, remember your roots as you become loyal citizens o f your new homeland. For this I thank you in the hope that your anniversary will pass as an anniversary o f mutual friendship, true to the history o f our two nations. ” İt's the last day o f the Cherry Festival at Polonezköy... The songs sung by the chorus o f girls in colorful costumes and young men in white and bordeau mingle with the patter o f the rain. Their song is about a bird that takes wing and flies. Although I don't know their language, I know that the Polish bird in the song is a brother o f the birds o f Turkey. The sparrovvs that alight on the village fences, the storks that fly över its roofs, the bulbuls that vvarble in its tree branches, and the hoopoes that inhabit the forest know it too. A nd the Polish eagle looks with gratitude on the star and crescent, beneath vvhich he builds his nest. □


to y o t*

P a tıa s o n U k

TO Y O T#

ONE Al M

Toyota teknolojisi adım adım başarıya ilerliyor. Hepsi tek hedef için...

TO YO TA© ©

^T O Y O T A


Geri sayım başladı / The countdovvn begins

Formula 1 İstanbul Park’ta Fomnula One at İstanbul Park


Henkel

Dünyanın en büyük ve en ço k izlenen m o torsporları yarışı olan Form ula 1, 21 A ğ u s to s ’ta İs ta n b u l’dan yoluna devam e d ece k... The vvorld’s biggest and m ost popular m otor race, Formula 1 continues in İstanbul on 21 A ugust... |ü | BERK SARIO Ğ LU

arışa dakikalar, hatta saniyeler var... Tribünlerdeki 50 bin izleyici, nefesini tutmuş yanan beş kırmızı ışığın sönmesini bekliyor. Ama önce kısa bir ısınma turu... Hız savaşçıları kokpitteki yerlerini alıyorlar. Fernando Alonso, David Coulthard, Kimi Râikkönen, Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Juan Pablo Montoya, Jarno Trulli ve diğer pilotlar... Böylece ilk ışık sönüyor. Yarışın başlamasına iki dakika var tahminen. Tabii her şey yolunda giderse, izleyiciler sabırsız; “ Daha dört ışık var; sönse de yarış başlasa bir an önce”... Mekanikerler de araçların başına geçip lastikleri ısıtıyorlar, işte ikinci kırmızı ışık da söndü. Malzemelerini toplayabilir artık. Yarış direktörü Charlie VVhiting, takım yöneticilerine dönüyor: “Sorun yok” teyidini alınca da üçüncü ışık kararıyor. Mekanikerler, pistin

Y

t ’s orıly minutes, seconds even, to the race... İn the stands fifty thousand spectators wait vvith baited breath for the five red lights to go out. But first a short warmup lap. The speed warriors are taking their places in the cockpit. Fernando Alonso, David Coulthard, Kimi Râikkönen, Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Juan Pablo Montoya, Jarno Trulli and the others... The first light goes out. İt's only about two minutes now until the start. If everything goes right, o f course. The spectators are impatient. “Four lights are stili on; if only they'd go out and the race vvould begin..." The mechanics surround the cars, vvarming up the tires. Now the second light goes out. A t iast they can start gathering up their tools. The director o f the race, Charlie VVhiting, turns to the team managers: the minute he gets the ‘No problem' sign, the third light

I


Fem ando Alonso, M ayıs’ta tarihi Sultanahm et M eydam ’nda yaptığı yedi turluk şovla nefes kesmişti (solda ve üstte). Boğaziçi Köprüsü’nden Formula 1 aracıyla geçen ilk pilot, David Coulthard oldu (altta).

Femando Alonso took spectators’ breath avvay in May with his seven-lap show near the historic Blue Mosque (ieft and above). David Coulthard was the first Formula 1 driver to cross the Bosphorus Bridge in his race car (belovv).

kenarlarına doğru dağılıyor ve son kırmızı ışık da sönüyor. Sıralama turlarında aldıkları sırayla ceplere yerleşen pilotlar, zikzaklar çize çize atıyor turlarını. Şimdi lastik ve frenler yarış sıcaklığına gelmiş durumda. O halde yarışın başlaması için hiçbir engel yok. Pilotlar, start çizgisinde yeniden. Beş ışık birden yanıp, hızla teker teker söndüğünde büyük an geliyor... Yarış başladı... işte böyle heyecanlı görüntüler, 21 Ağustos günü İstanbul'dan ulaşacak tüm dünyaya... Binlerce yıllık geçmişe sahip kent, o büyük günde tarihe yine altın harflerle yazdıracak kendini...

80 SKYLIFE 8 /2 0 0 5

Çünkü her yıl milyonlarca kişinin tutkuyla izlediği Formula 1 yarışının 14. Grand Prix’sine ev sahipliği yapacak. İSTANBUL ISINMA TURUNU ATTI İstanbul, dünyanın en iyileri arasında gösterilen pistiyle yarışa çoktan hazır... Hatta yarış başlamadan önce 'ısınma turları’nı attı bile. Hem de tarih yazarak... Renault takımının lider pilotu Fernando Alonso, Mayıs ayında, aracıyla gerçekleştirdiği yedi turluk enfes şovuyla 50 bin istanbullu’nun nefesini kesti. Şov için seçilen yer de

goes out as well. The mechanics withdraw to the sıdelines and the last red light is extinguished. Settling into the positions they were awarded in the qualifying laps, the drivers make their formation laps, tracing zigzags. Tires and brakes have now reached racing temperature so there's no further obstacle to starting the race. The drivers are again at the start line. The five lights come on once again and then go out in rapid succession. The big moment has come... The race has begun. Exciting moments like these are going to be broadcast round the world from İstanbul on August 21 st. On that great day,

this millennia-old city is once again going to engrave its name in the annals of history, this time in gold letters. For it is going to host the 14th Formula One Grand Prix, watched every year by millions o f peopie. İSTANBUL TAKES İTS OWN VVARMUP LAP With a track acknowledged to be among the best in the vvorld, İstanbul has long been ready for the race. İn fact, it took several ‘warmup laps’ before the races even began, making history as it did so. Fernando Alonso, lead driver of the Renault team, İeft fifty thousand Istanbulites breathless with his superb seven-lap show last May. >


Experience Turkey's Richest Cotton Collection

T F F E - LONDON 16 - 17 A U G U S T MUNI CH FABRIC START 6 - 8 SEPTEMBER TISSU P R E MI E R - LILLE 7 - 8 SEPTEMBER T E X WO R L D - PARİS 18 - 23 S E P T E M B E R H E I M T E X - MOSCOVV 21 - 24 S E P T E M B E R

DEBA, DENİZLİ, TURKEY

T : + 9 0 ( 2 5 8 ) 2 9 5 10 0 0

w w w .d eba.com .tr


İstanbul’un tarihi mekânı Sultanahmet Meydanı'ydı. Yani bir zamanların ‘Atmeydam’, ‘Hipodrom’u... Yüzlerce yıl önce Roma ve BizanslIların ünlü atlı araba yarışlarının düzenlendiği yer... Bir diğer tarihi gün ise 17 Temmuz’du. Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan İstanbul Boğaziçi Köprüsü, ilk kez bir Formula 1 aracını geçirdi üstünden; en hızlı konuğunu... iki kıta arasında geçiş yapan ilk pilot da Red Bull Racing takımının Iskoç pilotu David Coulthard oldu. Dolmabahçe Sarayı’ndan start alarak kısa bir İstanbul turuna çıkan Coulthard, Boğaziçi Köprüsü’nden geçtikten sonra şöyle bir açıklama yaptı: “ iki kıta arasını Formula 1 aracımla geçmek benim için büyük bir onurdu1’...

Zaten Formula 1 ’in İstanbul’da yapılmasının en büyük nedeni de ‘köprü’ meselesi değil mi?.. İlk yarışı 1950 Mayısı ’nda Ingiltere’nin Silverstone pistinde yapılan ve daha çok Avrupa merkezli bir organizasyon olan Formula 1, son yıllarda dünyanın dört bir yanında yapılmaya başlandı. Amerika’dan Asya'ya, oradan Avustralya’ya kadar... işte Türkiye de, bu kıtalar arasında bir köprü olarak düşünülerek organizasyona dahil edildi... Şehir olarak da tarihin, kıtaların ve kültürlerin buluştuğu İstanbul’un seçilmesi de tesadüf değildi elbette... “MUAZZAM BİR PİST” Gelelim, yarışmanın yapılacağı 'İstanbul Park’ pistinin özelliklerine... Ünlü mimar Hermann Tilke tarafından tasarlanan pist, Kurtköy’de

And the venue he chose vvas none other than İstanbul's hlstorical Sultanahmet Square, home o f the famed Blue Mosque; in other words, the former Hippodrome, where the Romans and Byzantines staged their redoubtable chariot races hundreds of years ago. Another historic day was July 17th, when the Bosphorus Bridge connecting Europe and Asia saw its first Formula 1 car, and its fastest driver ever. Scottish driver David Coulthard of the Red Bull Racing team vvas the first driver to make the Crossing between the two continents. Coulthard, who made a brief İstanbul tour starting from Dolmabahçe Palace, had this to say after Crossing the bridge: “İt was a great honor for me to make the Crossing between the two continents in my Formula 1 car." Isn't the whole ‘bridge’

concept the main reason for holding Formula 1 in İstanbul anyvvay? Formula One, a more European-centered organization back in the days when the first race was held on England’s Silverstone track in May 1950, began to spread ali över the vvorld in recent years. From America to Asia and from there to Australia. And now Turkey has joined the organization, too, as a bridge betvveen two continents. Nor of course is the choice o f İstanbul, vvhere history, continents and cuitures come together, any accident. “A GREAT TRACK” Let us turn now to the features o f the ‘İstanbul Park' track vvhere the race will be held. Designed by the well-known architect Hermann Tilke, it is located at Kurtköy on the city's Asian side and is one o f the few Formula 1 tracks on which the cars race counterclockwise. İstanbul Park, which has been described as one of the vvorld's finest and most difficult tracks, is 5333 meters long, vvith vvidths varying I>

Saat yönünün tersine bir gidişata sahip sayılı pistlerden biri olan İstanbul Park, sekizi sol olmak üzere toplam 14 viraja sahip...

İstanbul Park, one of a handful of tracks in the vvorld vvhere drivers race in a counterclockvvise direcfion, has a total of 14 turns, eight of them to the left...


sp e a k g o ld

Shopping in Dubai

Sunny Acapulco

Timeless İstanbul

m ix & match by Atasay www.atasay.com H ead O ffice İs ta n b u l M erk ez M ah . S ed ir Sk. No: 7 3 4 5 3 0 Y enib o sn a İstanbul, Turkey Phone: + 9 0 2 1 2 6 5 4 2 0 9 5 Fax: + 9 0 2 1 2 6 5 3 9 9 8 9 e-m ail: expo rt@ atasay.com W o rld w id e O ffice s N e w Y o rk 2 2 W e s t 4 8 th S tree t S üite 7 0 3 N Y 1 0 0 3 6 N ew Y ork , U SA Phone: +1 2 1 2 8 4 0 0 5 1 5 Fax: +1 2 1 2 8 4 0 0 5 1 8 M ila n o V ia B aracchini 2 - 2 0 1 2 2 M ila n o , Italy Phone: + 3 9 3 4 7 741 3 7 10 D u b ai Deira Gold Souk, T h e Gold C entre Z one 3, 5th Floor, Fiat: 1 2 2 D ubai P.O . Box: 3 2 3 2 5 Phone: + 971 4 2 2 6 0 0 6 6 Londo n P re m ie r H ouse 1 2 -1 3 H atton G arden Londo n EC1 England Phone: + 4 4 7 8 6 7 6 5 7 4 3 5 G uan gzhou B uilding B, No: 1 6 8 , X in d u R oad, H uadu District, G uan gzhou City, G uan gdong Province, C hina Phone: + 8 6 2 0 3 6 8 6 6 4 4 4 H ong Kong Fiat F, 2 Floor Blossom C ourt No: 1 C apeland D rive Peninsula Village, Discovery Bay, Lantau İslan d, NT H ong Kong M e x ic o Francisco M ad e ro No: 6 9 LOC 301 COL. Centro M exico D.F. Phone: + 5 2 5 5 5 5 1801 3 8 Fax: + 5 2 5 5 5 5 1801 3 9 M o n te rre y Plaza Fiesta San A gustin, Batallon de San Patricio, No: 1 0 0 0 Loc: 2 4 4 0 , Col. R esidencial San A gustin C P .6 6 2 2 0 , G arza G arcia, N uevo Leon, M exico


HIGMYYAYTOU GATE

bulunuyor. Formula 1 'in saat yönünün tersine bir gidişata sahip sayılı pistinden biri. Dünyanın en iyi ve zor pistlerinden biri olarak gösterilen İstanbul Park, 5333 metre uzunluğuna; 12.5 ve 21.5 metreler arasında değişen genişliklere, sekizi sol olmak üzere 14 viraja sahip. Oldukça eğimli bir yapısı da olan pistin, en yüksek yeri ile en alçak yeri arasındaki kot farkı 43 metre. Bu özelliği ile İstanbul Park’ın dünya üzerinde bir benzeri yok. Frenaj noktalarının görünmemesi ve oldukça sert virajlarıyla dikkat çeken İstanbul Park için bakın ünlü pilot David Coulthard ne diyor: “Şimdiye kadar gördüğüm en iyi pistlerden birisi. Pistte yarışın saat yönünün tersine yapılması, çok daha fazla çalışmamız gerektiği anlamına geliyor. Keskin virajlar var ve çok yaklaşmamız gerekecek. Pistte normal araçla iki tur atma fırsatım oldu. Gerçekten bizim takvimimizdeki en zorlayıcı pistlerden birisi. Muazzam bir yarış olacağını düşünüyorum ve sabırsızlıkla bekliyorum”. KIRMIZI IŞIKLAR SÖNÜNCE... Yaklaşık 150 milyon dolara mal olan ve 150 bin izleyici kapasitesine sahip İstanbul Park’a yarış günü 50 bine yakın sporseverin gelmesi bekleniyor. Yarışların F1 'den sonra son bulmayacağını da parantez içinde belirtelim. Pist, Formula 1 'in yanı sıra; Moto GP, Lemans Serileri, Dünya Binek Otomobil Şampiyonası, DTM ve FIA GT Şampiyonası’nın da bir ayağına

84 SKYLIFE 8 /2 0 0 5

Kurtköy’de bulunan İstanbul Park, dünyanın en iyi ve zorlu pistlerinden biri olarak gösteriliyor. Located at Kurtköy, İstanbul Park is touted as one of the vvorld's best and most difficult tracks.

ev sahipliği yapacak. Lokal yarışların düzenlenmesine de olanak sağlayan İstanbul Park'ta ayrıca, kapsamlı yarış okulları, eğitimler ve çeşitli organizasyonlar da yapılacak. Türkiye’den sonra İtalya, Belçika, Brezilya ve Japonya’da yapılacak Formula 1 Dünya Şampiyonası, 16 Ekim’de Çin'de son bulacak. Avustralya’da start alan yarış, Ispanyol pilot Fernando Alonso, Finli pilot Kimi Râikkönen ve Alman pilot Michael Schumacher arasında hızlı bir kapışmaya sahne oluyor 6 Mart’tan beri. İstanbul ise, yarış henüz başlamadan Formula 1 heyecanıyla sarıp sarmalanmış durumda. Bir de kırmızı ışıklar sönse... Görsel malzemelerin sağlanmasındaki katkılarından dolayı Mercedes-Benz, Redbull ve Renault’ya teşekkür ederiz.

between 12.5 and 21.5 meters, and 14 curves, eight o f them to the left. İt is also an extremely rolling track with a difference of 43 meters between its highest and lowest points, vvhich makes it unique in the world. Let's see what famous driver David Coulthard has to say about İstanbul Park, vvhich is conspicuous for its Sharp turns and blind braking points: "It’s one o f the best tracks l ’ve seen up to now. The fact that the race is in the counterclockvvise direction means that we have to work a lot harder. There are Sharp curves and you have to get very close. I had a chance to make a couple o f laps in a regular car. This is going to be one o f the most difficult race tracks on the calendar. I think it ’s going to be a great race and I can hardly wait for it to start." WHEN THE RED LIGHTS GO OUT... Close to fifty thousand sports fans are expected on the day of the race at İstanbul Park, vvhich vvas built to a cost o f around 150 miilion dollars vvith a capacity for 150,000 spectators. And let us point out

right now that the races are not going to end after the F1 either. Besides Formula 1, the track is also going to host in turn Moto GP, the Lemans Series, the VVorld Passenger Car Championship, and one leg of the DTM and FIA GT Championship. Comprehensive racing schools, training and various other events will also be held at İstanbul Park, vvhich offers opportunities for the organization o f local races as well. The Formula 1 VVorld Championship, vvhich vvill continue in Italy, Belgium, Brazil and Japan after Turkey, vvill end in China on October 16th. So far the race, vvhich started in Australia on March 6th, has seen a fierce competition between Spanish driver Fernando Alonso, Finnish driver Kimi Râikkönen and German driver Michael Schumacher. İstanbul is already caught up in the Formula 1 excitement before the race has even begun. Just vvait till the red lights go out... □ We thank Mercedes-Benz, Redbull and Renault for their kind assistance in compiling the visual material published here.


2

S .V A uD Ü N Y A ” da yalnız değilsiniz!


İstanbul Rasathanesi The İstanbul Observatory O sm anlI’nın en büyük astro no m u sayılan T a k iy e d d in ’ in 16. yüzyılda İs ta n b u l’da kurduğu rasathane, dünyadaki benzerleriyle yarışacak dü ze yde ydi... The observatory founded in 16th century İstanbul by Takiyeddin (Taqî al-Dîn), the greatest Ottom an astronom er, can vie vvith its counterparts around the w orld... m

'\T =X7 P ro f. Dr. METİN AND

Y

üzyıllardan beri insanoğlunun hep ilgisini çekmiştir gökcisimleri. Özellikle de kuyrukluyıldızlar... Kimileri onların bir felaketin habercisi olduğunu düşünmüş; kimileri hayaller kurup kitaplar, oyunlar yazmış... Kimileri ise, hayatlarını adayıp peşinden koşmuş bu gökcisimlerinin. Astronomlar... 1575 yılında İstanbul'da rasathane kuran Takiyeddin de OsmanlI’nın en önemli astronomlarından biriydi. Yazımızın konusu da, Takiyeddin'in Tophane sırtlarında faaliyete geçirdiği rasathane ile İstanbul semalarında kayan kuyrukluyıldız ve Tycho Brahe'nin Danimarka’da kurduğu gözlemevi arasındaki yakın ve enteresan ilişki...

T

TAKİYEDDİN’İN BÜYÜK ÇABASI Astronomi, İslam dünyasında gelişmiş bir bilim dalıydı. Önemli rasathaneler, yani gözlemevleri kurulmuştu. Bunlardan biri, Batı İran’da, Meraga’da 13. yüzyılda astronomi bilgini Nasirüddin Tûsî başkanlığında hayata geçirilen ve 12 yıl faaliyet gösteren; bir diğeri, 15. yüzyılda Tim ur’un torunu Uluğ Bey'in Semerkant'ta kurduğu ve ünlü astronom Ali Kuşçu'nun çalışmalar yaptığı rasathanelerdi. Yazımızın

TAKIYEDDIN’S GREAT CONTRIBUTION Astronomy was an advanced branch of Science in the Islamic world, in which majör observatories were founded. One o f them was that set up in the 13th century by the astronomer Nasirüddin Tûsî in Meraga in Iran, which operated for 12 years; another was the one founded at Samarkand by Uluğ Bey, the grandson o f Timur, in the 15th century vvhere the renowned astronomer Ali Kuşçu carried out his studies. A third

he celestial bodies have been a focus of humarı irıterest since time immemorial. Especially the comets... Some have regarded them as harbingers o f disaster; others have dreamed dreams about them and penned books and piays. Stili others, such as astronomers, have dedicated their lives to studying them. Takiyeddin, who set up an observatory in İstanbul in 1575, was one o f the most important Ottoman astronomers. And our subject here is the intimate and fascinating relationship betvveen the observatory founded in Denmark by Tycho Brahe and the observatory founded on the slopes o f Tophane by Takiyeddin and a comet that giided through the İstanbul sky.


ağırlık noktasını oluşturan üçüncü önemli rasathane ise, Sultan III. Murad döneminde yapılmıştı. 16. yüzyıl... Öğrenimini Mısır’da yapmış, Türk asıllı olduğu sanılan astronomi bilgini Takiyeddin bin Muhammed bin El-Maruf, Sultan III. Murad’ın baş müneccimliğine getirilir. Astronomun hayalinde bir rasathane kurmak vardır. Bunun için, sultan üzerinde büyük etkisi olan tarihçi Saadeddin Efendi’ye, ‘kâğıt üzerinde hesaplar yapmak yerine, gözlem için bir rasathane kurulması’ gerektiğini vurgulayan bir mektup yazar. Saadeddin Efendi, konunun önemini kavrayarak sultandan rasathane kurulması için izin alır. Ve 1575 yılında, Tophane'de faaliyete hazırdır rasathane... ARAÇLA GÖZLEM BAŞLIYOR İstanbul Üniversitesi Kitaplığfnda bulunan ve III. Murad döneminin olaylarını anlatan minyatürlü bir yazmada, İstanbul’daki rasathaneye rastlıyoruz. İlk 88 SKYLIFE 8 /2 0 0 5

minyatürde, astronomları toplu olarak çalışırken görüyoruz. Önlerinde ve ellerinde ölçüm için kullandıkları aletler var. Rasathane ve Takiyeddin üzerine önemli araştırmalar yapan Bilim Tarihi Profesörü Sevim Tekeli, bu aletleri tek tek inceleyerek, çizimlerin büyük ölçüde doğru olduğunu saptamıştır. Bu gözlemevinde inşa edilen aletler ile ünlü astronom Tycho Brahe’nin (1546-1601), Danimarka Kralı II. Frederick’in himayesinde 1576 yılında kurduğu gözlemevindekiler arasında büyük benzerlikler vardır. Takiyeddin’in gözlemevinde taşınmazlar ve elde taşınabilirler olmak üzere iki tür alet vardı. Rasathanede ayrıca 27.28 m derinliğinde, içinde birçok büyük boy aletin konduğu rasat kuyusu da bulunuyordu. Aletler büyüktü; çünkü rüzgârın etkisini engelleyip ölçümlerin sağlıklı sonuç vermesini sağlıyorlardı. Taşınmaz aletler içinde en büyüğü, gökcisimlerin enlem ve boylamlarının bulunmasında

observatory, and the one that forms the focus o f this article, was built in İstanbul during the reign o f Sultan Murad III. İt was the 16th century. The astronomer Takiyeddin bin Muhammed bin El-Maruf, who is thought to have been of Turkish origin, had completed his studies in Egypt and was appointed chief astronomer by Murad III. Takiyeddin had alvvays dreamed o f founding an observatory. So he wrote a letter to Saadeddin Efendi, an historian who vvielded great influence with the sultan, emphasizing the need for an observatory for making actual observations rather than merely doing calculations on paper. Grasping the importance o f the subject, Saadeddin Efendi obtained permission from the sultan for the founding o f an observatory, vvhich went into operation at Tophane in 1575. OBSERVATION BY INSTRUMENTS We come across the observatory at İstanbul in an illustrated manuscript found in the İstanbul University Library describing events in the period

İstanbul’daki ilk rasathane, astronomi bilgini Takiyeddin tarafından kuruldu (sağda). Halkalardan oluşan kürede çalışan astronomlar (üstte). The first observatory at İstanbul, founded by the astronomer Takiyeddin (right). Astronomers vvorking in the Armillary Sphere (above).

o f Murad III. İn the first miniature we see astronomers vvorking together as a group. Lying before them and in their hands are the Instruments that were used for taking measurements. Sevim Tekeli, a professor o f the history of Science who has done important research on the observatory and Takiyeddin, has established through a detailed analysis o f the Instruments that his drawings were largely accurate. The instruments that were built at the İstanbul observatory bear great similarity to those used at the observatory founded in 1576 at the behest o f the Danish King Frederick II by the famous astronomer Tycho Brahe (1546-1601). There were two kinds o f instruments at Takiyeddin's observatory, fixed and portable, as well as an ’observation p it’ 27.28 meters deep in vvhich several large instruments were placed. The instruments were large so as to reduce the effect o f the wind and ensure that the measurements yielded sound results. Among the fixed instruments the largest was >


More than a 50 years experience in fabric production... Powerful investments and innovative styles... Fashionable product lines from corduroy to gabardine and from apparel to upholstery... Well known internal and international customers... Mentality how to reflect styles and designs of fashion... Full knowledge about the truths of the colors!

Let’s meet in our stands, about of 2006 Birlik Mensucat fall-winter colors. HALL BOOTH

CITY

DATE

EXHIBITION

12.07.05- 13.07.05

Turkish Fashion Fabrics

1

307

16.08.05-17.08.05

Turkish Fashion Fabrics

1

C09

London

06.09.05 - 08.09.05

Munich Fabric Start

4

F23

Munich

07.09.05 - 08.09.05

Tissu Premier

1

V34VV33

Lille

New York

19.09.05 - 22.09.05

Texworld Fabrics

2

D26

Paris

29.09.05 - 01.10.05

İTSE

8

B04

İstanbul

26.10.05 - 29.10.05

lntertextile Shangai

Shangai

Birlik Mensucat A.Ş. www.birtikmensucat.com.tr

Factory: Orta Sanayi Blg. Mensucat Cad.No: 7- 38060 Kayseri - Turkey Phone: +90 352 336 44 70 Fax: +90 352 336 98 73 -74 e-mail: birlik@birtikmensucat.com.tr İstanbul Office: Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Savur Sokak No: 4 34149 Merter - İstanbul / Turkey Phone: +90 212 637 16 14 (3 lines) Fax: +90 212 63716 10


kullanılan küre biçimindeki halkalı araçtı. Bu aletin bilimsel çizimi, bu sayfalara aldığımız minyatürde görülüyor. Açık havada olan kürenin büyüklüğünü, çalışanların boylarıyla kıyaslayınca anlayabilirsiniz. Bir başka büyük boy alet, Takiyeddin'in ‘libne’ adını verdiği duvar kadranıydı. Altı metre çapında yıldızların meridyen geçişlerini gösteren bu araç, meridyene paralel bir duvara yerleştirilmişti. Libneyi Batı’da ilk kullanan, Tycho Brahe’dir. O da aleti kendi isminden yola çıkarak 'Tychonicus' olarak adlandırmıştır. Yıldızlar arasındaki benzer uzaklığı ölçen sekstant, tahta kadran, iki delikli araç, gök cisimlerinin yerlerini belirlemeye yarayan ‘azimut yarım halkası’ , triquetrum, mekanik saat, kum saati, usturlap (astrolabe), gök ve yer küreleri, çizim aletleri minyatürde görülen astronomi aletleri arasında. KADERLERİ AYNI Rasathanenin kuruluşundan iki yıl sonra, 1577’de İstanbul semalarında bir kuyrukluyıldız görünür... Ancak bu kuyrukluyıldızı ilk kez DanimarkalI astronom Tycho Brahe, 1572 yılında saptamıştır. Bir yıl sonra bu 90 SKYLIFE 8 /2 0 0 5

kuyrukluyıldız üzerine bir rapor yayımlayarak ona kendi adını verir. Brahe'nin ilk gözleminden tam beş yıl sonra kuyrukluyıldız, dünyada ve İstanbul’da görülür. Rastlantı bu ki, kuyrukluyıldızın dünyadan geçişinden bir yıl sonra, İstanbul’da başlayan veba salgını birçok kişinin ölümüne neden olur. Saray çevresinde bu ‘uğursuz’ olayın rasathaneden kaynaklandığı sonucuna varılır. Padişah da korkup, Baş Amiral Kılıç Ali Paşa'ya emir verir ve rasathane, içindeki aletlerle birlikte 1580'de yok edilir. Brahe'nin Danimarka’da kurduğu rasathanenin sonu da istanbul'dakine benzer... Brahe, kralın desteğiyle gözlemevini Hveen Adası’nda kurmuştur. Ancak kral ölmüş ve yerine oğlu IV. Christian geçmiştir. Yeni kral, Brahe’den para desteğini keser ve astronomun kral, kilise, soylular üçgeniyle arası açılır. Böylece Brahe, adadan ayrılmak durumunda kalır ve çalışmalarını Prag’da sürdürür. KUYRUKLUYILDIZ İSTANBUL’DA Şimdi Tycho Brahe adlı kuyrukluyıldızın minyatürlerine bakalım. Topkapı Sarayı Kitaplığı'ndan buraya aldığımız minyatür, yıldızlar

the armillary sphere, which vvas used to find the latitude and longitude o f the celestial bodies. A scientific drawing of this instrument can be seen in one o f the miniatures shown here. You can appreciate the size o f the sphere by comparing it vvith the height o f the vvorkers. Another large instrument vvas the murai quadrant, vvhich Takiyeddin caileda ‘libne’. This instrument, vvhich vvas six meters in diameter and shovved the stars Crossing the meridian, vvas fixed to a vvall parallel to the meridian. Tycho Brahe vvas the first VVesterner to use the libne, vvhich he again cailed by his own name, the ‘Tychonicus’. Among the other astronomical instruments seen in the miniature are a sextant for measuring the distances between the stars, a vvooden quadrant., an instrument vvith two apertures, an 'azimuth hemisphere' for determining the positions of the celestial bodies, a triquetrum, a mechanical clock, an hourglass, an astrolabe and spheres representing the sky and the earth. SHARING A SIMILAR FATE İn 1577, fvvo years follovving the founding o f the observatory, a comet vvas observed in the skies of İstanbul. This comet had first

been observed by the Danish astronomer Tycho Brahe in 1572. Publishing a report about it a year later, he had given it his own name. Exactly five years from the initial observation o f the comet by Brahe, it vvas also seen in İstanbul and in the rest o f the vvorld. By coincidence a year after the comet passed by the earth, a plague epidemic broke out in İstanbul claiming the lives o f many people. İn palace circles it vvas concluded that this 'inauspicious' incident had originated vvith the observatory. So the terrified sultan ordered his ChiefAdmiral Kılıç Ali Paşa to destroy the observatory together vvith its instruments in 1580. Brahe in Denmark had established his observatory on the island of Hveen vvith a grant from the king. But the king had died and his son Christian IV had succeeded him. The relationship betvveen the astronomer and the tripartite alliance o f king, church and aristocracy soured, and the new king cut off Brahe's funds. Forced to leave the island, the astronomer continued his studies at Prague. THE COMET İN İSTANBUL Let us take a look now at the miniatures o f the comet knovvn as Tycho Brahe. A miniature taken from the Topkapı Palace >


... think once! Choosing the right partner is crucial when you need assistance in w orldw ide integrated logistics. That's where Omsan Lojistik's customer focused service perception and extensive know-how, aided by advanced İT applications, can make ali the difference: Letting you stay focused on your main business.

BM

OMSAN TÜRKİYE

M

OMSAN GERMANY

|

|

OMSAN FRANCE

OMSAN L

J

İ

S

T

İ

K

INNOVATIVE LOGİSTİCS PARTNER ippş*

OMSAN BULGARIA

RJSSIAN FEDERATION

Tuga y Yolu N o : 10 C e v iz li 3 4 8 4 6 M a lte p e , İstanbul - Türkiye Tel: + 9 0 ( 2 1 6 ) 4 5 8 5 5 5 5

OMSAN LOJİSTİK A.Ş. İs a subsidiary of (§) OYAK

O

I I

OMSAN ROMANIA

Fax: + 9 0 ( 2 1 6 ) 4 5 8 5 4 5 4

Q

OMSAN AZERBAIJAN

w w w .o m s a n .c o m .tr


ve ay arasında kuyrukluyıldızı gösteriyor. Burada kuyrukluyıldız, o dönemde iki minareli olan Ayasofya’nın üzerinden geçiyor. Sağda da bir astronom kadranla ölçüm yapıyor. İstanbul Üniversitesi Kitaplığı'nda bulunan minyatür de çok ilginç... Kuyrukluyıldız, kuşbakışı çizilen İstanbul’un üstünden yol alıyor. Bu minyatürde, İstanbul’un önemli bina ve anıtlarını da görebiliyoruz. En üstte adalardan ikisi; solda Üsküdar’daki Valide Camii, Kız Kulesi, Üsküdar Sarayı; sağ üstte İstanbul surları, Topkapı Sarayı, Ayasofya, At Meydanı ve önemli binalar; sağ altta ise Galata... Osmanlı astronomisinde gök cisimlerinin de çok güzel minyatürleri vardır. Gezegenler, burçlar, burçlar dışında kalan öteki takım yıldızlar, çoğu kez insan resimleriyle simgelenmiştir. Burçlar ve diğer takım yıldızlarını oluşturan yıldızlar, bu insanların üzerinde tek tek gösterilmiştir. İstanbul semalarında görünen bir başka kuyrukluyıldız da, ilk kez MÖ 240’ta dünyadan geçen Halley'di. 1910 yılında gezegenimizi ziyaret eden

Minyatürlerde gezegenler ve güneş çoğu kez insan resimleriyle simgelenmiştir. Soldan sağa; Güneş (Şems), Mars (Merih) ve Satürn (Zuhal). İn miniature paintings the planets and the sun vvere usually symbolized by human figures. Left to right: the sun, Mars and Satürn. SKYLIFE 8 /2 0 0 5

Halley, tıpkı 1577’deki kuyrukluyıldız gibi halkta büyük heyecan yaratmıştır. Ancak bu geçişin olumsuz bir etkisi olmamış; tersine sanat ve edebiyatta büyük yankı bulmuştur. Aynı yıl, ‘Halley-Pera’ adında iki perdelik bir müzikal yazılmış; mizah ve müzik yoluyla, kuyrukluyıldızın Beyoğlu’nun çeşitli çevrelerinde nasıl karşılandığı Galatasaray Lisesi’nin karşısındaki Hamalbaşı Sokağı’nda bulunan Kataklum (Catacloum) adlı kabare tiyatrosunda sahnelenmiştir. Ünlü romancı Hüseyin Rahmi Gürpınar da, bu olayın ardından ‘Kuyrukluyıldız Altında Bir İzdivaç’ adında mizahi bir roman kaleme almıştır. Yüzyılların bilgisi, birikimi ve geliştirilen yeni teknolojiler ışığında, insanoğlu gidilemez denilen aya geçtiğimiz yüzyılda ayak bastı; astronotlar uzayın derinliklerinde rahatça yolculuk yapabiliyorlar; kızıl gezegende hayat olup olmadığı belki de çok yakında açıklığa kavuşacak... Biz ‘dünyalılar’ , sonsuz boşluğun tüm sırlarına varabilecek miyiz, bunu da zaman gösterecek...

Library shows the comet amidst the stars and the moon. Here the comet is passing över the Hagia Sophia, vvhich had tvvo minarets in that period. And on the right an astronomer is taking measurements with a quadrant. Another extremeiy interesting miniature is from the İstanbul University Library. The comet is passing över İstanbul, vvhich is depicted in a b ird ’s eye vievv. İn this miniature we can see the city's majör buildings and monuments: at the top, tvvo o f the islands; on the left, the Valide Mosque at Üsküdar, the Maiden ’s Tower, and Üsküdar Palace; at the top right, the İstanbul city vvalls, Topkapı Palace, the Hagia Sophia, the Hippodrome and other important buildings; and at the bottom right, the quarter o f Galata... Ottoman astronomy also boosts lovely miniatures of the celestial bodies. The planets, signs o f the zodiac, and other constellations vvere usually symbolized by human figures, superimposed över vvhich the stars that constituted the zodiac signs and other constellations vvere depicted one by one. Another comet observed in the skies of İstanbul vvas Halley’s, vvhich

first passed by the earth in 240 B.C. Visiting our planet again in 1910, Halley’s comet aroused great excitement among the populace just as the comet o f 1577 had. But this time there vvere no malign influences; quite the contrary the comet found great resonance in art and literatüre. İn the same year, for example, a tvvo-act musical comedy called 'Halley-Pera', depicting how the comet vvas vievved by various circles in Beyoğlu, vvas vvritten and staged at a cabaret theater called the Catacloum on Hamalbaşı Street opposite Galatasaray Lycâe. İn the wake o f the event, the vvell-knovvn novelist Hüseyin Rahmi Gürpınar also vvrote a humorous novel called 'Marriage under the Comet'. İn the light o f centuries of knovvledge and know-how and the nevvly developing technologies, man in the past century eı/en set foot on the moon, vvhere it vvas alvvays said that he could never go. Astronauts can travel vvith ease into the depths o f outer space, and very soon it's going to become clear vvhether or not there is life on Mars... Are we ‘vvorldlings’ going to unravel ali the mysteries o f the cosmos? Only time vvill teli... □


« B M »

^ A ı« w » r-Ifum

the skies of I in 1577... Al! depicted in t miniature are Istanbul's mi buildings an( monuments, University Lit


DİŞ TİCARİ. 1

(H FRANSA

-5

& &

ğr

e— set

AMERİK/ ticarekanuni

W

AVUSTRALYA TİCARET KANINI]

SERBEST BÖLGE KURALLARI

K flK Y O Y tfl

Uluslararası ticaret yapacaksanız ya birçok ülkenin m evzuat ve dış ticaret kurallarını bileceksiniz ya da T ra d e C e n te r’a gelip bu işin uzm anlarıyla tanışacaksınız. T E B ve B N P Paribas’daki dış ticaret finansm an uzm anlarım ız hem finansal ürünlerin size özel geliştirilm esi hem de uluslararası piyasalarla irtib at ve danışm anlık hizm etleriyle hep yanınızda. D ünya genelinde 4 8 ülkeye yayılmış, 3 ’ü T ü rk iy e ’de olm ak üzere toplam 75 T ra d e C e n te r’dan oluşan ağım ız yerel pazarlara girebilm eniz için hizm etinizde. Uluslararası ticaret yaparken yolunu kaybetm ek istem eyenleri bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi için: (0 2 1 2 ) 4 4 4 0 832.


Dünya gençliği Ege'de buluşuyor

Universiade 2005 İzmir VVorld youth meet on the Aegean


T U R K IS H A I R L I N E S / V n TÜRK HAVA YOLLARI O lim piyatlardan sonraki en büyük sp o r organizasyonu olan Dünya Ü niversite Yaz O yunları’nın 2 3 .’sü 11 A ğ u s to s ’ta başlıyor. Türk Hava Yolları da bu dev etkinliğin d e ste kçisi... The w o rld ’s largest sporting event after the O lym pics, the 23rd Sum m er University Games vvill start in İzmir on 11 August. And Turkish Airlines is one of the sponsors... |= | M İNE YAG ICI

İ

mbat rüzgârının kenti İzmir, beş bin yıllık köklü geçmişiyle Ege'nin incisi... Binlerce yıl boyunca, yaratılan eşsiz mekânları ve tarihi kişilikleriyle İzmir, medeniyetin beşiği olmuş bir kent. Dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı’nın da yer aldığı dillere destan Efes harabeleri, Sağlık Tanrısı’na adanan Asklepion’uyla Bergama antik yerleşimi bu güzel kentin tarihi zenginliklerinden sadece birkaçı... Ya yolu İzmir'den geçen ünlüler... Edebiyatın iki büyük şaheseri ilyada ve Odesa’yı yaratan Homeros, bu topraklarda doğmuştu. Efes’te yaşayan Herakleitos, Küçük Menderes Nehri'nin sularına bakarak meşhur “Aynı nehirde iki kez yıkanılmaz” sözlerini söylemişti. Antikçağın ünlü filozoflarından Anaksagoras ve büyük tıp bilgini Galenos da Izmirli’ydi. Boyoz, kumru ve lokma gibi kendine özgü damak tatlarıyla da ünlü bu güzel kent, beş bin yıl önceki canlılığını bugün de aynen koruyor. Kemeraltfndaki, Alsancak’taki ya da Kordon’daki cıvıl cıvıl hayat, önümüzdeki günlerde iyice renklenecek. Çünkü dünyanın olimpiyatlardan sonraki en büyük spor organizasyonu sayılan, 23. Dünya Üniversite Yaz Oyunları, 11-21 Ağustos tarihlerinde İzmir'de yapılacak. Universiade 2005 İzmir’in Ulaşım Ana Sponsoru olan Türk Hava

ity of sea breezes, İzmir with its five-thousandyear-old past is the pearl o f the Aegean. With its peerless archaeological sites and historical texture forged över thousands o f years, İzmir provınce is a cradle o f civilization. The legendary ruins o f Ephesus, home o f the Temple o f Artemis, one o f the seven wonders o f the world, and the ancient settlement o f Pergamum with its Asklepion dedicated to the god of health are just a few of this beautiful area’s historic riches. Not to mention ali the famous people who passed through İzmir över the ages... Homer, creator o f the tvvo great literary masterpieces, the lliad and the Odyssey, vvas born on these lands. Heraclitus, who lived in Ephesus, uttered his famous words, “You can't step into the same river tvvice", while contemplating the vvaters of the Meander. And Anaxagoras, one o f the celebrated philosophers o f antiquity, and the great medical scholar Galen both came from İzmir. This lovely city, vvhich is also known for such unique pleasures o f the palate as ‘boyoz’, ‘kumru’ and ‘lokma’, is as vibrant today as it vvas five thousand years ago. And the spirited atmosphere at Kemeraltı, Alsancak and the Kordon is going to become even more lively in the days ahead when the 23rd VVorld University Summer Games, the

C

8 /2 0 0 5 SKYLIFE 97


Yolları ise, katılımcıların güvenli ve huzur içinde seyahat etmelerini sağlayarak bu tarihi organizasyona destek verecek. “DÜNYA EGE MAVİSİ’NDE BULUŞUYOR” Bugünlerde yolu İzmir'e düşenleri kentin dört bir yanına dağılmış yalıçapkınları karşılıyor. iri kırmızı gagası, beyaz göğsü ve turkuvaz mavisi kanatlarıyla en az imbat rüzgârı kadar İzmirli olan bu sevimli kuş, 23. Dünya Üniversite Yaz Oyunları ’nın maskotluğunu yapıyor. Maskot yalıçapkınına Ege’ye has bir de isim verilmiş: Efe... Efe her yerde İzmirlilerin karşısına çıkarak herkesi Universiade’a, yani sevgi, dostluk ve kardeşliğe davet ediyor. Yalnız Yalıçapkını Efe değil, şehrin merkezi yerlerinde yapılan düzenlemeler de bu davete ortak oluyor. Konak Meydanı'ndaki dev tenis topu, Alsancak Vapur iskelesi çıkışına yerleştirilen 20 metrelik voleybol filesi, Cumhuriyet Meydanı'ndaki yüzme platformu ve Bostanlı Sahil Koşu Yolu’ndaki atlama kuleleri Universiade 2005 İzmir’in birer parçası. İzmirliler, ev sahibi olmanın sorumluluklarını yerine getirmek için var güçleriyle hazırlıklarını sürdürüyor. 98 SKYLIFE 8 /2 0 0 5

Caddelerdeki, meydanlardaki hazırlıklarda yalıçapkınları gibi karşınıza çıkan olimpiyatların sloganı, bu dostluk davetine vurgu yapıyor: “Dünya Ege Mavisi’nde Buluşuyor”. Türkiye'nin ilk defa ev sahipliğini üstlendiği bu dev organizasyon, 11 Ağustos’ta Atatürk Stadyumu’nda yapılacak ‘Güneşin Doğduğu Yer Anadolu' isimli görkemli bir gösteriyle başlayacak. Dünya Üniversite Yaz Oyunları’na ilişkin rakamlar bu organizasyon için kullandığımız ‘dev’ sıfatının yersiz olmadığını gösteriyor. On gün sürecek yarışmalara ABD’den Litvanya’ya, Hong Kong'tan Brezilya'ya, Slovakya’dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar dünyanın dört bir yanından tam 170 ülke katılacak. Yaklaşık 9 bin

Dev organizasyonun ev sahipliğini üstlenen İzmir, görenleri büyüleyecek güzellikte bir kent (üstte). Akşamlan İzmir Körfezi’nde yapılan vapur sefasının keyfi bir başka (sağda). Hosf for the giant event, İzmir is a city of enchanting beauty (above). An evening ferry ride on İzmir Bay is a special treat (right).

vvorld's second largest sports event after the Olympics, are held in the city betvveen 11 and 21 August. As the official carrier for Universiade 2005 İzmir, Turkish Airlines is supporting the historic event by ensuring that participants travel in comfort and safety. “VVORLD UNITY ON THE AEGEAN BLUE” Anyone who goes to İzmir today will see kingfishers ali över the place. This lovable bird who, vvith its red beak, white breast and turquoise blue wings, is as much a part o f İzmir as the sea breeze itself, is the mascot o f this year's 23rd Summer VVorld University Games. The kingfisher mascot has also been given a quintessentially Aegean name: Efe.

A ubiquitous Symbol, Efe is calling everyone to join together in love, friendship and brotherhood at the Universiade in an invitation vvhich is echoed by the recent installation o f giant models in the city çenter. From the jumbo tennis bali at Konak Square and the 20-meter-long volleyball net installed at the Alsancak Ferry Landing to the svvimming pooi at Cumhuriyet Square and the diving boards along the Bostanlı coast road—ali are part of Universiade İzmir 2005. To live up to their responsibility as hosts, the people o f İzmir are pursuing the preparations vvith gusto. Gracing ali the city's avenues and squares tike the kingfisher, the slogan o f this year's games, “VVorld Unity >


E X T R E M E

JGYFULL

SUN

H O T E L m e m be r of

+ 90252

377

o

SPA

EV B E A C H

S

desigt覺 hote ls

6070

VI B R A T I O N

i n f o (^.e v t u r k b u k u . c o m

MUTFAK

T I M E S H A R E E R E N T A L U www.evturkbuku.com

+902 1 2 339

0707


Müsabaka tesisleri, büyük buluşma için hazır (solda). Dev atletizm engeli ve tenis topu, Universiade 2005 İzmir’i müjdeliyor (altta). The venues for the games are ready and waiting (left). The hurdle on the esplanade and the giant tennis bali both herald Universiade İzmir 2005 (belovv).

500 sporcunun kıyasıya mücadele vereceği yarışmaları, 200 kişilik bir basın ordusu izleyecek. Toplam 60 noktada sürdürülecek yarışmalar boyunca İzmir, 30 bini aşkın kişiyi ağırlayacak. 1923’TEN GÜNÜMÜZE Farklı ülkelerden binlerce gencin bir araya geldiği, üniversitelerarası spor müsabakalarının ilki, 20. yüzyılın başlarında gerçekleştirilir. ABD, Ingiltere ve İsviçre’de yapılan bu müsabakalar yaygınlık kazanınca üniversite spor federasyonları kurulur. Uluslararası Üniversite Konfederasyonu (ICS) ve buna bağlı Spor Komitesi’nin kuruluşu ise 1923 yılına rastlar. Aynı yıl Paris’te gerçekleştirilen I. Dünya Üniversite Oyunları, 1949 yılında resmen kurulacak olan

100 SKYLIFE 8 /2 0 0 5

Uluslararası Üniversite Sporları Konfederasyonu’nun (FISU) düzenlediği yarışmaların da temeli olur. Uluslararası Üniversite Konfederasyonu (ICS), 1925-1939 yılları arasında büyük organizasyonlara imza atar. Ancak II. Dünya Savaşı, bu organizasyonların kesilmesine neden olur. Savaş sonrası düzenlenen organizasyonlar ise, geniş katılımlardan uzaktır. 1957 yılında yapılan Fransa Dünya Üniversite Sporları Şampiyonası’na hem Batı hem de Doğu bloku ülkeleri katılır. Universiade ismi ise, İtalya’nın Torino kentinde 1959 yılında düzenlenen oyunlar sırasında ortaya çıkar. Olimpiyat ruhunu yansıtan Universiade, ‘University’ ve ‘Olimpiad’ kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşur. Torino oyunlarından sonra milliyetçilik çağrıştıran ulusal

Unity on the Aegean Blue”, reiterates Efe’s invitation to come together in friendship. This giant event, vvhich Turkey is hosting for the first time, vvill open at Atatürk Stadium on 11 August vvith a spectacular show, ‘Anatolia, Land VVhere the Sun Rises'. Statistics for the Summer Worid University Games indicate that the designation ‘giant' is right on target. A total o f 170 countries, from the U.S., Hong Kong and Brazii to Lithuania, Slovakia and the United Arab Emirates, vvill be taking part in the games, vvhich vvill run for ten days. A press corps army of 200 vvill also be reporting the contests, in vvhich close to 9,500 athletes vvill compete. İzmir vvill play host to över thirty thousand guests during the course o f the games, vvhich vvill be held at 60 different locations.

SİNCE 1923 The first o f these interuniversity sports competitions vvhich bring together thousands o f youths from different countries vvas held at the beginning o f the 20th century. As the games, originally held in the U.S., England and Svvitzerland, became more vvidespread, university sports federations vvere formed. The International Confederation of Students (ICS) and its affiliated Sports Committee vvere founded in 1923. The First VVorld University Games, held in Paris in the same year, vvould constitute the basis for the competitions organized by the International University Sports Federation (FISU), vvhich vvas officially founded in 1949. The International Confederation o f Students (ICS) organized several I arge-scale events betvveen >


Bundan iyisi Can Sağlığı” VVorldcard ile vade farksız 8 eşit VVorldtaksit ile Can Sağlığı sigortası Eğer hala bizden sağlık sigortanız yoksa, en yakın acentemize gelin, Yapı Kredi Sigorta’dan ilk kez sigortalanacak kişilere ait bireysel sağlık poliçelerinde geçerli bu kampanyadan yararlanın.

YAPI KREDİ SİGORTA

W W W .ykslgO rta.CO m .tr

8 e ş i, ta k s lt uygu lam ası. Yapı Kredi Sigorta

0212 336 09 09

tarafından ilk kez sigortalanacak kişilere ait yeni

T ü rk iy e 'n in her ye rin d e k i Yapı K redi S igorta A c e n te le ri

Bireysel Sağlık P o liçe lerind e g e ç e rlid ir.

v e Yapı Kredi Ş u bele rinden a yrın tılı b ilg i alabilirsin iz.

(Seyahat poliç e s i hariç)

^ vvorld


vvithout political, religious and racial preferences or distinctions". And the launching o f large vvorld-scale events acquired new impetus from then onwards.

bayrak ve marşlar kaldırılarak FİSU’nun ana sözleşmesine “Amaçlarına siyasal, dinsel ve ırksal tercihler veya ayrımlar yapmaksızın ulaşır” maddesi eklenir. Ve dünya çapında büyük organizasyonlara imza atması bu tarihten sonra ivme kazanır. İKİ YILDA BİR YAPILIYOR İki yılda bir organize edilen Universiade; Yaz ve Kış Oyunları olmak üzere ikiye ayrılıyor. Yaz Oyunları'nda zorunlu olan on yarışma dalı Atletizm, Basketbol, Eskrim, Futbol, Jimnastik, Yüzme, Atlama, Sutopu, Tenis ve Voleybol. Ayrıca ev sahibi kent de, üç ya da dört spor dalında yarışma düzenleme hakkına sahip. Kış Oyunları'nda zorunlu olan altı dal ise Alp Disiplini, Kuzey Disiplini, Buz Hokeyi, Hız Pateni, Biatlon ve Artistik Paten. Kış Oyunlarfnın ev sahibi de istediği bir ya da

102 SKYLIFE 8 /2 0 0 5

iki dalda yarışma düzenleyebiliyor. Türkiye, bu yılki yarışmalarda Güreş, Tekvando, Yelken ve Okçuluk gibi branşlarla tercih hakkını kullanacak. Universiade 2005 İzmir’de dereceye giren yarışmacılara 430’u altın, 430’u gümüş, 481 ’i ise bronz olmak üzere toplam 1341 madalya verilecek. Her türlü detayın özenle hazırlandığı Yaz Oyunları’nda başarılı sporcuların boyunlarına takılacak madalyaların tasarımı düzenlenen yarışma ile belirlendi. Tasarım yarışması, İzmir’deki üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler arasında gerçekleşti. Bu madalyalar, sporcuların ülkelerine döndükten sonra da muhtemelen akıllarından çıkaramayacakları güzel İzmir’i hatırlayacakları bir anı olarak kalacak...

1925 and 1939. But the momentum was interrupted by the Second World War, and the events organized in the post-war period faiied to attract widespread participation until the VVorld University Sports Championship held in France in 1957 included students from the countries o f the eastern as well as the vvestern bloc. The name ‘Universiade’ emerged from the games organized in the Italian city o f Turin in 1959, combining the words ‘University’ and ‘Olympiad’ in a term that reflects the Olympic spirit. Following the Turin games, the International University Sports Federation (FISU) banned national flags and anthems, vvhich are associated vvith nationalism, and added to its charter the words, “achieving its aims

EVERY TWO YEARS Held every two years, the Universiade is divided into Summer and Winter Games. The Summer Games include ten events: athletics, basketball, fencing, football, gymnastics, svvimming, diving, water polo, tennis and volleyball. The host city is also entitled to organize contests in an additional three or four sports o f its choosing. The VVİnter Games meanvvhile include Alpine skiing, Nordic skiing, ice hockey, shorttrack, a biathlon, and figüre skating. Turkey this year is exercising its prerogative to include further events vvith the addition o f vvrestling, taekvvondo, sailing and archery. A total o f 1341 medals— 430 gold, 430 silver and 481 bronze— will be avvarded to the contestants who place in Universiade İzmir 2005. The design for the medals that will be hung around the necks o f the successful athletes in this year’s games vvas decided by a contest mounted among students in the fine arts departments o f Izmir’s universities. These medals wiH remain as unforgettable mementoes of the beautiful city o f İzmir long after the athletes have returned to their home countries. □


GOZLUKSUZ VE LENSSIZ BİR YASAMA DOĞRU ADIMI DUNYAGOZ'DE ATIN • •

/

Başarılı bir Lasik tedavisinin ilk koşulu, detaylı ön tetkik ve m uayeneler sonucu doğru göze doğru tedavi uygulanmasıdır. Her ay ortalama 4000 kişinin lazer tetkiklerinden geçirildiği Dünyagöz Hastaneleri’nde, göz yapısı tedaviye uygun bulunan ortalama 2000 hasta lazer ameliyatı olmaktadır. Hastalar göz yapılarına en uygun olan yöntemle tedavi edilerek, gözlük ve lens ihtiyacı duymadan yaşamanın mutluluğuna varmaktadır. Lasik, refraktif cerrahide dünyada en yaygın uygulanan yöntemdir, ilk olarak 1989’da Yunanistan'da Prof. Dr. Pallikaris tarafından yapılmıştır. “Lasik’in Babası" olarak tanınan Prof. Pallikaris Dünyagöz Hastaneleri Refraktif Cerrahi Departmanı danışmanlığını yapmaktadır.

. A

-

f

LASİK

f

Tekno loji, D en eyim ve U luslararası S ta n d a rtla r başarılı bir lazer tedavisin in 3 te m e l nedenidir.

KİŞİYE ÖZEL LASİK TEDAVİLERİ

STANDART

LASİK INTRALASE LASİK

Bu yöntem le öncelikle otom atik bir cihazla (Mekanik ya da Lazer Keratom) korneada bir kapakçık (flep) oluşturulur. Hasta bu esnada ağrı-acı duymaz.

Bu flep kaldırılarak korneanın orta bölgesine yaklaşık 50 saniye süreyle lazer ışını gönderilir ve kırma kusurunun düzelm esi için gereken yeni yüzey şekli oluşturulur.

Lazer uygulandıktan sonra flep yerine yerleştirilir. Dikiş konulmaz, gözler bandajlanm az. Hasta taburcu edilir.

Her gözün parm ak izi gibi kişiden kişiye değişen farklı özellikleri vardır. Bu nedenle lasik tedavisinde lazer ışınlarının kişinin göz yapısına özel program lanarak uygulanm asına “ k işiye özel te d a v i" denilm ektedir. Dünya Göz H astaneleri'nde kullanılan tüm lazerler FDA (Am erikan İlaç ve Gıda İdaresi) onaylı “ göze öz e l” tedavileri yapm a teknolojisine sahip son jenerasyon cihazlardır. Dünya Göz Hastanesi’nde kişiye özel standart lasik tedavilerinde extra ücret alınm am aktadır.

VVAVEFRONT NEDİR? ö z e llik le ge ce görm e problem i olan veya göz bebekleri büyük olan hastalarda lazer sonrası ışık ç evresin de saçılm a, dağılm a ve gölgelenm e olmaması için tercih edilen bir yöntem dir.

TOPOLASER NEDİR? Ç ok yüksek astigm atı olan hastalarda veya kornea ta b akasında çeşitli hastalık ya d a tram valara bağlı skar bulunan kişilerde tercih ed ile n bir yöntem dir.

"Kişiye özel tedavilerin en yeni ve en gündem de olanıdır. G özde daha önce bulunan, optik kaliteyi etkileyen d iğ e r kusurların veya standart lazer tedavisi sonrasında orta ya çıkab ile c e k p ro b le m le rin ö n c e d e n tespit v e tedavisini sağ la ya n özel yönte m le rd e n biridir.

Lasik yöntem i iki aşam alıdır. İlk aşa m a d a kornea d o k u s u n d a oluştu rulan ince bir ta b a ka (flep) kaldırılır. İkinci aşam ada , fle p in kalkm asında n sonra, yatak dok u y a (strom a) Laser yapıla rak kornea şekillendirilir. Lasik yöntem inin ilk aşam asında korneada flep oluşturm a işlemi, tedavinin u y g u lanm aya başlandığı ilk yılla rda m anuel m ekanik keratom lar ile yapılıyordu. D aha sonra fle p oluştu rm a işlem i bilgisayarlı ve o tom atik keratom lar ile y a pılm aya başlandı. G ü n üm üzde d e bilgisayarlı keratom lar g ü ve nli ve başarılı b ir şek ild e kullanılm aktadır. K e ratom da bulunan b ıçak sa d e c e kişiye özel ve tek kullanım lıktır.

Ve ş im di m ekanik keratom lara alternatif olarak geliştirilen yeni bir teknoloji var: INTRALASE LASİK. INTRALASE, b ilg is a y a r kontrolün de bıçak kullanılm ada n lazerle flebin kaldırılm asıdır. Kişiye özel fle p oluştu rm a im kânı v e rerek bazı gö z le rd e am eliyatta e ld e e d ile c e k başarıyı arttırm aktadır. Hastanın te rc ih iy le y a p ıla b ile c e ğ i g ib i kornea özellikleri nedeni ile bazı hastalara doktorlarım ızca Özellikle öne rilm ekte dir.

dünyagöz

Intralase te d a v is i için s a d e c e tek kullanım lık (d is p o s a b le ) m alzem eler kullanılm aktadır.

dünyaeye w w w .d u ny agoz.com

ataköy te l: 0 212 444 4 469 levent te l: 0 212 339 39 99 feneryolu te l: 0 216 302 58 58 etiler te l: 0 212 324 73 73 altunizade tel: 0 216 444 4 469 amsterdam tel: +31 020 646 49 59 berlin tel: +49 030 887 25 65 0


Demirlenecek Öîrfif A port to anchor in

LEVENT KO NUK


Bir zam anlar A kdeniz’in en önemli liman kentlerinden biri olan Phaselis güzelliğiyle, ünlü kral Büyük İskender’i bile esir almıştı... Once among the Mediterranean’s majör port cities, Phaselis has a beauty that held even Alexander the Great in thrall...

S

iz hiç kurutulmuş balık karşılığında kurulmuş bir şehir gördünüz mü? Eğer, yanıtınız “ Hayır” ise ve de “ Dünya üzerinde böyle bir şehir var mı?’’ diye soruyorsanız, Antalya’ya 45, Kemer’e 12 km uzaklıktaki Phaselis antik kentini ziyaret etmenizin zamanı gelmiş demektir. Evet, MÖ 7. yüzyılın başlarında Rodoslu kolonistler tarafından kurulan Phaselis’in bulunduğu arazi, efsaneye göre kurucusu Lacios tarafından Cylabros isimli bir çobandan, bir miktar kurutulmuş balık karşılığında alınmış. Kentin kalıntılarını gezmeye başlamadan önce, dilerseniz Phaselis’in tarihine kısaca bir göz atalım. BÜYÜK İSKENDER’İN TERCİHİ Antik kaynaklara göre kuruluşundan itibaren pek çok devletin egemenliğine giren Phaselis’e ilk hakim olanlar, MÖ 6 . yüzyılın ortalarından itibaren Perslerdir. Tıpkı tüm Likya’ya olduğu gibi... MÖ 469'da Atinalı komutan Cimon tarafından özerklik verilen kent, MÖ 411 'deki savaşta A tina’yı yenen

106 SKYLIFE 8 /2 0 0 5

ave you ever seen a city that vvas founded in return for dried fish? If your answer is “N o ” and you ask vvhether such a city exists on earth, it is time for you to visit the ancient city o f Phaselis, 45 km from Antalya and 12 km from Kemer. Yes, legend has it that the land upon vvhich Phaselis vvas built by Rhodian colonists in the early 7th century B.C. vvas purchased by the founder Lacios from a goatherd named Cylabros for a small mess o f fried fish. Before we start roaming through the ruins o f Phaselis, how about a brief look at the c ity ’s history.

H

CHOICE OF ALEXANDER THE GREAT Ancient sources teli us that from the time o f its founding Phaselis vvas ruled by a number o f states, vvith its first masters being the Persians in the middle o f the 6th century B. C. Indeed, such vvas the case for ali o f Lycia. Granted autonomy by the Athenian general Cimon in 469 B.C., the city again came under the sway o f the Persians vvhen the latter defeated Athens in the war o f


Perslerce yeniden ele geçirilir. MÖ 3 3 3 ’e geldiğimizde ise Phaselis’in çok ünlü bir konuğu ağırladığını görürüz: Büyük İskender'i... MÖ 334 yılında Anadolu’ya ayak basan Makedon kral, birçok kent tarafından davet edilmesine karşın, konaklamak için şöhretini çok duyduğu Phaselis'i tercih etmiş; kışı burada geçirmişti. Kaynaklardan, Büyük İskender’in şehirde geçirdiği süre zarfında sık sık Athena ve Herakles tapınakları ile kent

411 B.C. A bout a century later, in 333 B.C., Phaselis hosted a very famous guest: Alexander the Great. Having first entered Anatolia in 334 B.C., the Macedonian king received an invitation from numerous cities but chose to vvinter in Phaselis, the fame o f which had reached him eariier. The sources recount that whiie he was in the city, Aiexander frequently visited the temples o f Athena and Heracies as weli as the statue o f the phiiosopher Theodectes vvhich \>

Güney Limanı’nda yeşil m aviye kavuşuyor (üstte). Kuzeyden kem erlerle getirilen içm e suyu, kanallarla kent içine dağıtılırdı (en solda). Kenti Güney Lim anı’na bağlayan cad de (ortada).

Green meets blue in the South Harbor (above). VVater vvhich reached the city from the north via aqueduct was then distributed through canals (far left). The avenue that links the city to the South Harbor (middle). 8 /2 0 0 5

107


meydanındaki filozof Theodectes’in heykelini ziyaret ettiğini öğreniyoruz. Athena Tapınağı’nın ünlü kahraman Akhilleus’un kırık mızrağının muhafaza edildiği bir mekân olduğu göz önüne alınırsa, bu ziyaretler büyük bir savaşçının bir diğerine saygı seremonisi olarak da kabul edilebilir... Büyük İskender'in ölümünden sonra kent, Likya ile birlikte Mısır Ptolemaios Krallığı’nın, sonra Suriye kralı Antiochos lll’ün ve ardından Rodosluların hakimiyetine girer. MÖ 16 8 ’de de bağımsızlığına kavuşarak, Likya Birliği içinde yerini alır.

Ancak MÖ 1. yüzyılın başlarından itibaren Likya otoritesinin kaybolmasıyla bölge, korsanlarca üs olarak kullanılır. MS 4 3 ’te ise tüm Likya ve Pamfilya ile birlikte bir Roma eyaleti haline gelir. 250 yıl kadar sonra da korsanlar tekrar çıkar sahneye... Phaselis’in o yıllardaki tek sorunu korsanlar değildir. Romalı yazar Aelian’a göre Phaselisliler, etrafta bolca bulunan eşek arılarından da çok sıkıntı çeker; hatta birçoğu şehri terk etmek zorunda kalır. MS 7. yüzyılla birlikte Arapların Akdeniz liman kentlerine akınları başlar.

stood in the heart o f town. Considering that the broken spear o f Achilles was kept in the Temple o f Athena, these particutar visits may be considered the homage o f one great vvarrior to another. A fter the death o f Alexander, Phaselis, together with ali o f Lycia, came under the dominion first o f Egypt's Ptolemaic Kingdom, then o f the Syrian king Antiochus III, and finally o f Rhodes. İn 168 B.C. it achieved independence and joined the Lycian League. Starting in the early 1st century B.C., hovvever, when Lycia lost its authority, the city was used as a base for pirates. Then

in A.D. 43 it became part o f a Roman province embracing ali o f Lycia and Pamphylia. Some 250 years later pirates again made their appearance on the scene. But during that period pirates were not the only problem Phaselis had to face. According to the Roman author Aelian, wasps plagued it as well, in such numbers that many residents had to flee the city. İn the 7th century A. D. began the Arab raiding o f the Mediterranean po rt cities, and Phaselis, because o f its strategic situation, once again came C>

Phaselis'in ana limanı olan Askeri Liman, bugün balıkçıların ekm ek kapısı (üstte). Su kemerleri, çerçevelediği Beydağları kadar heybetli (en solda). 108 SKYLIFE 8 /2 0 0 5

The chief harbor of Phaselis, the Military Harbor today provides fishermen with a livelihood (above). The aqueduct is as majestic as the Beydağları Mountains vvhich it frames (far İeft).


Leasing, Deniz’de çocuk oyuncağı! Türkiye’nin neresinde olursanız olun DenizLeasing’e ulaşmak çok kolay...

Yurdun her yerinde sizi karşılayan DenizBank Şubeleri, her türlü leasing ihtiyacınızda yanınızda... Rakipsiz bir hızla taleplerinize yanıt veren DenizLeasing, başvurularınızı en kısa sürede sonuçlandırıyor.

f

Üstelik minimum maliyetle ve hiçbir ekstra masraf talep etmeden... Bugün ve yarın, her yatırımınızda Deniz yanınızda...

DenizLeasing ( O ) ZORLU

R ı h t ı m C a d . No. 2 6 3 4 4 2 5

K a r a k ö y - l s t a n b u l Tel: ( 0 - 2 1 2 ) 2 9 2

29 80

Faks: ( 0 - 2 1 2 ) 2 9 2

0

-

29 98


Phaselis, bulunduğu yerin stratejik önemi nedeniyle yeniden ön plana çıkar. Nüfusu artmaya başlar ve kentte savunma amaçlı yoğun bir inşaat faaliyeti göze çarpar. Fakat bu ön plana çıkış çok uzun sürmez. MS 9. ve 10. yüzyılda körfezin en gözde limanı unvanı Attaleia'nın eline geçer. Kent, 1 2 . yüzyıla kadar varlığını sürdürdükten sonra rolünü tamamlamış bir sanatçı gibi sahneden iner ve kaybolur. PAMFİLYA’NIN KURNAZLARI Phaselis’in herkesin sahip olmak istediği bir şehir

Kenti tam ortadan ikiye bölen ana cadde (üstte solda). Dönemin estetiğini yansıtan m ozaiklerin güzelliği yüzyıllara yenilmemiş (üstte sağda). Rom a dönem inde Helenistik tarzda inşa edilen tiyatro (sağda).

The main avenue vvhich divides the city perfectly in two (above left). These mosaics, reflecting the taste of an age, have lost none of their beauty with the passage of time (above right). The Hellenistic-style theater buill in the age of the Romans (right). 110 S K Y „ FE 8 /2 0 0 5

olmasının sebebi, stratejik konumunun yanı sıra ekonomik gücüdür. Kentin başlıca ihraç ürünleri gemi yapımında kullanılan kereste, gül yağı ve parfümlerdir. Ayrıca kent sakinlerinin hiçbir güce ve devlete kendilerini bağımlı hissetmeyip, her gelenle iyi geçinmeleri de Phaselis'in devamlı el değiştirmesindeki bir diğer neden. Ticarete yatkın olan Phaselis halkı, yüzyıllarca Pamfilya’nın en kurnaz insanları olarak tanınmışlardır. Bu kurnaz halkın ticaretten elde ettiği gelir, Phaselis'i dönemin en modern ve en güzel şehirlerinden birisi haline

into prominence. The population begarı to increase, and there was much defensively oriented building. Hovvever, this return to prominence was not long-lived, and in the 9th and 10th centuries the titie o f leading p o rt in the g u lf shifted to Attaleia. After maintaining its existence untii the 12th century, Phaselis, like an actor who has com pleted his role, stepped down from the stage and vanished. THE SHREVVD PAMPHYLIANS Apart from its strategic situation, one reason

everyone wanted to possess Phaselis was its economic power, with the chief exports being ship-building lumber, rose oil and perfumes. Another reason that the city changed hands frequently was that its denizens felt no tie to any one pow er or state, and were on good terms with whomever came along. Gifted in trade, the people o f Phaselis were known for centuries as the shrevvdest folk in Pamphylia. And the trade revenue garnered by these people constituted the source for a budget that made Phaselis one o f the most beautiful and m odem O


j

4

Kf 1

;

1

1

|

A K E R

ve

p ie rre card in

İPEK EŞARPLARDA ZARARLI BOYA VE KİMYASALLARIN (KANSEROJEN MADDELER) KULLANILMADIĞINA DAİR SELSE.

www.aker.com.

4


getiren bütçeye de kaynak teşkil etmiştir. Phaselis, birçok koloni gibi, bir yarımadanın üzerinde kurulmuş. Yarımadanın en yüksek ve denize doğru en uç kısmı, aynı zamanda kentin ilk yerleşim yeri olan A kropol’dür. Yani yukarı kent... Yüksek olması ve etrafındaki doğal engebeler sayesinde gelebilecek tehlikelere karşı korunaklı bir bölümdür. Athena Tapınağı dışındaki diğer tapınaklar, saraylar ve kamu binaları, dönemin geleneğine uygun olarak burada inşa edilmişlerdir. Bugün yalnızca, bitki örtüsünün arasında kalmış bazı yapı kalıntıları ve çeşitli boylarda sarnıçlar görülebiliyor. Çok uzun süre Akdeniz ticaretinin önemli noktalarından birisi olan Phaselis’in, üç ayrı limanı 112 SKYLIFE 8 /2 0 0 5

vardı. Kuzey Limanı, denizin üzerindeki iki küçük kayanın arası doldurularak uzun bir mendireğin elde edilmesiyle ortaya çıkmıştır. Bugün itibariyle kayalık ve rüzgâr alan bir körfez durumundaki Kuzey Limanfnın güneyinde sahil boyunca rıhtım kalıntıları görülebilir. Phaselis’in ana limanı ise yarımadanın doğusundadır. Havuz görünümlü küçük bir koy olan bu limana yaklaşık 20 metre genişliğindeki bir ağızdan girilir. Bu ağzın her iki tarafına Akropol surlarının devamı niteliğinde birer kule inşa edilerek, limanın güvenliği sağlanmıştır. Ana liman, bu iki kule sayesinde Askeri Liman olarak da adlandırılır. Kule, sur duvarları ve rıhtım kalıntıları suyun altında halen izlenilebilir. Güneydeki liman ise, daha büyük gemiler için

cities o f its age. Like many colonies, Phaselis vvas built on a peninsula, the highest point o f vvhich vvas on a prom ontory near the sea vvhere the city's first inhabited zone tay, the Acropoiis or Upper City. Because this zone vvas high up and surrounded by rugged terrain, it vvas protected from possibie danger. in tine vvith the traditions o f the age, the tempies (other than the Tempie o f Athena) were erected here, aiong vvith the paiaces and public buiidings. Today one sees only a few remains poking up through the vegetation, plus cisterns o f various size. Having been for many centuries a majör point for Mediterranean trade, Phaselis had three separate harbors. The North Harbor

vvas obtained by filling in the gap betvveen two small rocks on the sea to form a long mole. Today the North Harbor is a rocky, vvindy bay, and southvvard from it aiong the shore one can make out the remains o f a wharf. But the main harbor is on the eastern part o f the peninsula. An inlet that looks like a pool, this harbor is entered through a mouth some 20 meters vvide, on either side o f vvhich vvas constructed a tovver that stood as a continuation o f the Acropoiis fortifications and provided security for the harbor. İn honor o f these two tovvers, the main harbor is sometimes cailed the Military Harbor. Remains o f the tovvers, fortified vvalls and vvharf may stili be observed under vvater. Meanvvhile, the harbor on the south vvas planned for larger t>


GENEVE

PATEK PHILIPPE GENEVE

G RAHAM

JACOB&Co.

ARTE GIOIA

Hauta Hofloçjflfic / i Joaılli«rıe

A k m e r k e z N o : 1 16 Z e m i n K a t

T : 0 2 1 2 2 8 2 19 01

www.artegioia.com

İt feels even better vvhen you buy it tax free IV 1 TAX

G lo ba l R efund.O ver 2 2,0 00 satisfied custom ers everyday. www.globalrefund.com

FREE


ships. İts mole is also completely submerged today. İn addition to wooden piers, piers were also made in the harbor using stones quarried from buildings as well as pedestais bearing inscriptions. The inscriptions vvhich on your visit to Phaselis you will see lining the main avenue on both sides were salvaged from this harbor.

düşünülmüştür. Mendireği de bugün tamamen denizin altında kalmıştır. Limanda ahşap iskelelerin yanı sıra, binalardan sökülen taşlar ve üzerlerinde yazıtların olduğu kaidelerle oluşturulan iskelelerde kullanılmaktaydı. Phaselis ziyaretiniz sırasında göreceğiniz ana caddenin her iki yanına sıralanmış olan yazıtlar bu limandan çıkartılmıştır. HAMAMDAN TİYATROYA Kent merkezi olarak nitelendirebileceğimiz bölüm, A kropol’ün aşağı kısmında yer alır. Merkezin ana ekseni, Askeri Liman ile Güney Liman'ı birbirine bağlayan 200 metreden uzun, genişliği kimi yerlerde 25 metreyi bulan bir caddedir. Her iki tarafında da yapılaşma görülen caddede en dikkat çekici kalıntılar, son dönem kazılarıyla ortaya çıkartılan bir hamam ve Gymnasium kompleksine ait. Sporcuların çalıştıkları bir avlu, onu çevreleyen portikler ve daha gerideki eğitim odalarından oluşan Gymnasium’un güneyinde bulunan iki kapı vasıtasıyla hamamın soyunma yerine, yani Apodyterium ’a geçilir. 114 SKYLIFE 8 /2 0 0 5

Duvarları ve zemini mermerle kaplı bu bölümden sonra, soğukluk (Frigidarium) ve ılıklık (Tepidarium) bölümleri bulunur. Bir sonraki aşamada da sıcaklık (Caldarium) vardır. MS 3. yüzyıla tarihlenen hamamın güneyinde İmparator Hadrian döneminde inşa edilen bir ticaret merkezi, yani Agora yer alır. Kazılarda ortaya çıkan üzeri yazıttı kaidelerden, A gora’nın meydana bakan cephesinin önüne heykellerin sıralanmış olduğu anlaşılıyor. Ve geldik kentin en görkemli yapısı olarak kabul edilen tiyatroya... Eski Yunan geleneğine uygun olarak, kent ve çevresinin göz alıcı manzarasıyla bütünleşmiş bir konuma inşa edilen tiyatronun bir zamanlar iki bin kişiyle dolup taştığını düşünmek heyecan verici... Phaselis, gerek doğal ve eşsiz güzelliği, gerekse tarihi mirası ile mutlaka ziyaret listenizin başlarında olmalı... Giderken yanınıza buğu yapmayan, kaliteli bir deniz gözlüğü almayı da unutmayın. Suyun içindeki kalıntıları görmek için...

FROM THE BATH TO THE THEATER The zone vvhich we may cali the city's çenter lies below the Acropoiis. The main axis o f this çenter is an avenue more than 200 meters long and in some places 25 meters wide that links the Military H arbor to the South Harbor. Signs o f construction activity are evident on both sides o f the avenue, with the m ost interesting remains being those o f a bath and gymnasium complex unearthed in recent excavations. There is a courtyard vvhere athletes vvorked out, porticoes surrounding it, and farther back the Gymnasium, consisting o f classrooms; and south o f ali this two doorvvays that lead to the dressing area o f the bath, othervvise knovvn as the Apodyterium. Beyond this

section, with its marbleclad walls and floor, there is the coid room (Frigidarium), then the warm room (Tepidarium), and finaiiy one reaches the hot room (Caldarium). South o f the bath, vvhich has been dated to the 3rd century A.D., there is a market place or Agora buiit in the reign o f the Emperor Hadrian. Inscription-bearing pedestais unearthed during vari ou s excavations indicate that there were statues aiong the side o f the Agora facing the square. A nd now we arrive at the theater, considered the m ost spiendid structure in ali o f Phaselis. Built according to ancient Greek tradition in a spot vvhere it would blend with the fine view provided by the city and its surroundings, the theater at one time was packed with two thousand spectators, a breathtaking thought. With its unmatched natural beauty com bined with an ancient historical legacy, Phaselis should be at the top o f your list o f places to visit. A nd when you go, don ’t forget to take along a servicable pair o f goggles that don 't fog up, or a face mask. To view the undervvater remains. □

A N T A L Y A

KÖRFEZİ

Karaca Yarımadası


Kalite First Class Fiyat Economy Class

■- I

HACCP

HAS/I

E ko n o m ik alışveriş şim dilik 53 n o kta d a .

WCS «ğ-

S r_

i Sanayi ve Tıcarct Bakanlığı 1 "Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Odulü-2004'

% 1 0 0 G ID A G Ü V E N İL İR L İĞ İ

www.kiler.c^m.tr


Mağrur ve romantik... / Proud and romantic

Denizatı ®

TAHSİN C EYLAN


Genellikle deniz çayırlarını kendilerine mesken tutan denizatları, inanılmaz bir kamuflaj yeteneğine sahip... Generally living among the sea grass, seahorses are past masters of camouflage.


Dünyada yaklaşık 35 türü bulunan denizatı; m uhteşem bakışları, zarif kuyruğu, ince uzun burnu, kısacası ‘d u ru ş u ’ ile sualtının en büyüleyici canlılarından biri... VVith its m arvelous gaze, elegant tail, long slender bearing, and overall stance, the seahorse— of vvhich there are som e 35 species vvorldvvide— is one of the m ost fascinating creatures alive. ■

İ

T

MİTOLOJİK BİR CANLI... Kimisi için bir süs eşyası, kimisi için bir dilek tutma aracı, kimisi için de düşsel bir yaratıktır denizatı... Haklarında çok yazılar yazılmış; çok hikâyeler anlatılmıştır. Örneğin mitolojide, kıyılara vuran ölü denizatları, deniz tanrısı Poseidon’un masmavi derinliklerdeki arabasını çeken dev aygırların yavrularıdır... Kıyılarda bu denizatlarını gören balıkçılar da, Poseidon’u hoşnut etmek için denize içi şarap dolu kupalar atarlar. Aslında denizatı, düşsel bir yaratık değil, gerçek bir canlıdır. Farklı renkleri, habitatları ve yaşam biçimleriyle denizlerin en büyüleyici ve ilginç canlılarından biridir. Ancak bu mitolojik canlıyı suyun altında, yani doğal yaşam alanında görebilmek ve görüntüleyebilmek sanıldığı kadar kolay değil. Bunun iki ana nedeni var. Birincisi, denizatlarının yaşam alanı olarak genellikle

A MYTHOLOGICAL CREATURE For some the seahorse is a decorative item, for others a good luck charm, and for stili others an imaginary creature. Much has been vvritten about them, and many stories told. İn mythology, for example, dead seahorses vvashed up ashore are the offspring o f the mighty steeds that draw Poseidon's chariot in the blue depths. And fishermen who find these seahorses on the shore throw winefilled cups into the vvater to gain Poseidon 's favor, for he is god of the sea. Actually, there is nothing imaginary about the seahorse, which is as real as you or me, one o f the most fascinating creatures in the sea thanks to its various colors, habitat and way o f life. But catching sight o f this mythological creature undervvater, that is in its naturaI setting, is not as easy as one might suppose, while capturing an image o f it is even harder. There are two main reasons for this. First, seahorses choose to live vvhere there is >

nsan hayatında öyle değerler vardır ki, “Bir kez yaşa, bin kez hatırla ve her hatırladığında sana mutluluk vermeye devam etsin” dedikleri türdendir... Benim için de, gördüğüm ilk denizatını görüntülemek böyle bir şeydi işte... O kadar mağrur bir duruşu ve bakışı vardı ki, adını da suyun altından daha çıkmadan koydum: ‘Prenses’ ...

here are certain things in a person’s life that make one say, “Experience it once, remember it a thousand times, and vvith each recalling let it bring back that feeling of happiness." For me it vvas like that the first time I took a picture o f a seahorse. So proud vvas its posture and gaze that I found a name for it before I even left the vvater: Princess.


deniz çayırlarının yoğun olduğu bölgeleri seçmeleri; İkincisi de inanılmaz kamuflaj yetenekleri... DOĞUMU ERKEK YAPIYOR Onu yaşam alanında gördüğünüz anda, peri masallarından çıkmış bir canlı ile tanıştığınızı hissedersiniz. Farklı kafa yapısı; dik kıvrımlı vücudu; kavrama için kullandığı, dairesel olarak içe kıvırdığı kuyruğu ve sizi sürekli izleyen, birbirinden bağımsız hareket edebilen muhteşem gözleriyle büyüleyici bir görüntüye sahiptir denizatları. Denizatlarını balıklardan ayıran en büyük özelliklerden biri, vücutlarının pullarla değil, kemik plakalarla kaplı olması. Dişi ve erkek denizatları da işte bu kemik plaklardan ayırt edilir. Dişi denizatındaki plaklar karında da devamlılık gösterir; ancak erkek denizatının yavrularını büyüttüğü kesede kemik halka yoktur. Evet yanlış okumadınız... Erkek denizatlarının yavrularını büyütmek için keseleri vardır; çünkü yavruları onlar doğururlar. Yani, doğada erkeği hamile kalan tek canlıdır denizatları... Üreme sürecinde de birbirlerine üç gün kur 120 SKYLIFE 8 /2 0 0 5

abundant vegetation; and second, they are past masters o f camouflage.

Denizatı, The seahorse is doğada erkeği the only creature ham ile kalan in ali of nature

BORN OF THE MALE When you do see it in its naturai surroundings, though, you feei that you are face to face with a creature out of the fairy taies. With its unusual head, erect but curved body, the prehensiie taii that is heid spiraliy, and above ali with the eyes that foliovv you constantiy and can move independently o f one another, the seahorse is a bevvitching sight. One o f the chief features distı'nguishing them from fish is that seahorses are not covered with scaies but with bony piates. it is by these bony piates that one can teli the maie and femaie apart, for the femaie seahorse has them on her beiiy as weii as eisewhere, while the maie has no bony ring över the sac in which he carries the young. That's right, you've read correctiy. The maie seahorse has a sac in which to carry the young o f the species, for it is he who gives them birth. That is to say, in ali of nature the seahorse is the oniy creature the maie o f which becomes pregnant. Courtship lasts three days, during which time the >

the maie of which becomes pregnant. Entvvining their tails, the dancing couple presents a bevvitching (üstte), sight (above).

tek canlı... Kuyruklarıyla birbirine dolanan çiftin dans gösterisi, göreni büyülüyor


1000 nasihat:

3g| KALE ÇELİK EŞYA w w w .k a le c e lik e s y a .c o m Tel.: 0212 482 15 19

Başartan C re a tiv e

Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Himen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın!Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen Hemen alın! lemen alın' Hemen alın!Hemen alın' Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın1 l( ;ın< )<1 1 » ‘M Hemen alın! Hemen alın! h m ı alın! Hemen alırı! Hemen alın! H<>men alın! I (emen alın! I lem< >n alın! I temi ‘nalın! I lemen alın! Hemen 1 I alın1 Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! I lemen alın! Hemen alın1 Hemen alın! Hemen alın! Heını İm' İH | l Hemen alın1Hemen alın! Hemen alın! Ilemen alın! Hemen alın! Hemen alın' Hemen alın1Hemen alın' Hemen alın' Hemen I g H alın! Hemen alırı! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın' Hemen .ılın1 Hem<-n alın! Hemen .ılın1 I p ir Hemen -ılın1Hemen alın! Hemen .ılın' Hemen alın! Hemen alın! I -n alın! Hemen ilin! Hemen alırı! hlemen alın! 11<■ineri H ) alın! Hemen alın' H<>men alın! Hemen alın! Hemen alın! 11'>men alın1Hemen alın1 I lemen .ılın1Hemen alın! Ilemen alın! |[ BB| Hemen .ılın1Hemen alın! Ilemen alın! Hemen alın! Hemen alın! H<İÜ' 'iiın1Hemen alırı! Hemen alın' Hemen alın' Hemen ' |K .ılın1Hemen alırı! Hemen alın' Hemen alın! Ilemen alın! Hemen alın! Hemen alın1 Hemen alın1Hemen alın! Hemen alın' ı | | i Hemen alın' Hemen alın! Hemen alın! Heını?rı alın! Ilemen alın' ' IH .ılın1Hemer ' j|lj| 1 1 1 alın' Hemen ııalın' I* <• lemen ) ^ H lemen alın' Hen en alın! Hemen ılın! Hemerı ılın'Hemen alın! Hemen alın! B H I Hemen alın! Hemeı alın! Hemen alın'Hemen alın! Hemen alın! Ilemen alın! Hemen alın' Hemen alın! Ilemen alın' Ilıfnen ı I alın' Hemen alın' Hemen alın! Ilemen alırı' Ilemen alın! Hemen alın! I M 1 1 . 1 1 ılın1 Hemen alın! Hemen alın! Hemen alırı' i t Hemen alın1Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın' Hı meri alın! >I1‘men alın! Hemen alın' Hemen alın' i lı i 1 ^ H alın! Hemen .ılın' I lemen .ılın' Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen ılın' 1lemen alın' Ilemen alın' Ilemen Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen .ılın' I lemen alın' İllim i .ılın' 11........ alın1Hemen alın! Hemen alın' Hemen .ılın1Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın' Hemen alın' Hemeı ılın' Hemen alini Hemen alın' Hemen atın' Hemen alın' Hemen alın! Hemen .ılın' Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın1Hemen alın! Hemen alın! Hemen alırı! Hemen alın! Hemerı alırı! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alırı! Hernerı alın1 Hemen alın! Ilemen alın! Hemen alın! Hemen alın' Hemııı alırı' Hemen alın' 1lemen .ılın' Hemen alın' Hemen alın! Hemen alın' Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen B H alın' Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın' Hemen alın' Hemen alın'Hemen alın'Hemer alın' Heınen alırı' Hemen alın' HV Hemen alın' Hemen alın1Hemen alıl ' Hemen alın! Hemen alın! Hemen ,ılııı'Hemen alın'Hemeı alın' Hemen alın! Hemen ^ H alın' Hemen alın! Hemen al n' Hemen alın1Hemen alın' Hemen um' Hemen alın' Hemen alın! Heni' ıı alın! Hemen alırı1 ^ H Hemen alırı! Hemen alın! Hemen alın’ Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın' Hemen alın! Ilı>men alırı! l !<men alın! Hemen ^ H alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın1Hemen alın' Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın' Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemenalın! Hemen alın! Hemen alın' Hemen alın' Hemenalın! Hemen alın! Hemenalın! Hemen alırı1Hemenalın! Hemen al'n! Hemenalın! Hemenalın! Hemenalın! Hemenalın! Hemen alın' Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın' Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alınl+lemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen - ___ alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen alın! Hemen KK 10Ü 0 a lın ! Hemen


yaparlar. Erkek denizatı, sürekli dişinin etrafında dönerek onu cezbetmeye çalışır. Ancak bu çok kolay değildir; çünkü dişiyi kendine çekebilmek için diğer erkeklerle yarışmak zorundadır. Sonunda çok güzel bir tablo oluşur denizaltında. Kuyruklarıyla birbirlerine dolanarak dans eden bir çift... Dişi denizatı, sayısı 1500'ü bulan yumurtayı ovipozitör adı verilen bir organ yardımıyla erkek bireyin kesesine bırakır; erkek de yumurtaları döller. Türlerine göre farklılık göstermesine karşın, erkeğin hamilelik süreci 9 ila 30 gündür. Doğum vakti gelince denizatı, 100-300 yavruyu kesesinden dışarı atar... Yavrular miniciktir; düşünün ki en büyüğü 12 mm boyunda... Erkek denizatı, bir dahaki üremesini aynı dişiyle gerçekleştirir. Bilim adamları, denizatlarının tekeşliliğini şöyle yorumluyor: Yaşam sürelerinin kısalığı, fazla enerjilerinin olmayışı ve yavaş hareket etmeleri nedeniyle eş bulma güçlüğü... MİDELERİ YOK, AMA OBURLAR Yaşam, denizatı için çok farklıdır... Hareketi genellikle sırt (dorsal) yüzgeci ile

y

j

'* *

v

v AV-*'

. . .

’ •: •

,** .+

V Î.-λ :£ •:,

•V . •:

j

sağlayan denizatları, kulak şeklindeki pektoral (göğüs) yüzgeçleriyle hem hareket edebiliyor, hem de sabit durabiliyor. Ancak hızlı hareket edemez denizatları. Hızlı davranışlar sergileyemediklerinden de saklanmayı tercih ederler. Avını yakalayabilmek ve predatörlerden korunmak için kamuflaj yeteneklerini kullanırlar. Yaşadıkları alana uyum sağlamak için renklerini uzun süreliğine değiştirebilmeleri de bir başka özelliğidir. Kur yapma ve selamlaşma sırasında da bu niteliklerini kullandıkları gözlemlenmiştir. Küçük olmalarına karşın gözleri doymaz; oburdurlar. Mideleri olmadığından dolayı... Sürekli besin bulmak zorunda kalan denizatlarının ana tercihleri hareket eden canlılardır. Crustacea’ler, balık yumurtaları ve diğer küçük omurgasızlar, mönülerinin başında gelir. Gözleri birbirinden bağımsız hareket edebildiğinden dolayı, küçük canlıları çok iyi görürler. Avı sahasına girdiğinde, kafasını hızlı bir biçimde ileri doğru iterek onu yakalar ve ağzıyla bir hortum gibi emer. Hem de bir hamlede. Çünkü

£•*•

*• ’

V.\v;V:-A'-, ••• %

* •v

122 S K Y L I F E 8 /2 0 0 5

« o g iL %

\

Bilim adamlarına göre, denizatlarının tekeşli bir hayat sürmelerinin en büyük nedenlerinden biri, ‘tembel’ oluşlan... According to scientists, one of the chief reasons why seahorses are monogamous is that they are lazy.

male seahorse constantly swims about the female and tries to attract her. This is no easy task, for he has to compete vvith a number of other maies. İn the end a lovely submarine scene takes place, as the couple dances vvith their tails intertvvined. The female deposits as many as 1,500 eggs in the male’s sac, using an organ cailed the ovipositor to do so, and the male fertilizes them. Although it varies from species to species, the male’s pregnancy lasts from 9 to 30 days. When it is time to give birth, he ejects from 100 to 300 young from his sac. The

young are tiny, the largest being only 12 mm in length. When he reproduces again, the male seahorse does it vvith the same female. Scientists say that this monogamy derives from the fact that seahorses do not live long, have little energy, and move slovvly. NO STOMACH, BUT A GOOD APPETITE Life for the seahorse is different from that o f other creatures. Most o f its movement is achieved through vvaving the dorsal fin, but the ear-shaped pectoral fin also enables it to


denizatının dişi yoktur; bundan dolayı avını bütün olarak yutmak durumundadır. TÜRKİYE’DE İKİ TÜRÜ VAR Yaşam süreleri bir ile beş yıl arasında değişebilen denizatlarının tür sayısının 30-35 arasında olduğu tahmin ediliyor. Türkiye’de de denizatının iki türü var: Hippocampus hippocampus ve Hippocampus ramulosus... Deniz çayırlarının ve bitkilerinin olduğu alanlarda varlık gösteren bu denizatlarını; Kaş, Fethiye, Ayvalık ve son olarak da Antakya Samandağı Keldağ mevkiinde yaptığım dalışlarda görüntüleme şansını yakaladım. Ağır hareket eden bir canlı olarak düşünülmesine karşın, fotoğraf ya da video kamera ile görüntülemeye çalışırken sürekli arkasını dönüyorlar... Yani on santimetrelik bu canlının sualtında bana ter döktürdüğü çok olmuştur. O nedenle bir denizatını görüntülemek, sabır ve özverili bir çalışma gerektirir. Tabii şansınız, önce onu suyun altında görebilmekle başlayacaktır... Denizatı popülasyonu, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tehlike

altında... Dünyada halen birçok ülkede denizatı ticareti yapılıyor. Özellikle Uzakdoğu ülkelerinde ilaç yapımında kullanılan denizatları, hediyelik ve süs eşyası yapılma amacıyla da kurutularak satılıyor. Tabii denizatlarının yaşam alanlarını oluşturan habitatların yok edilmesi de onların varlığını tehdit eden bir başka unsur. Bu nedenle pek çok ülkede, denizatlarını koruma konusunda yasal stratejiler oluşturuluyor. Bu büyülü canlının korunması için hepimizin duyarlı olması gerek... Muhteşem gözlerinin büyüsünün sonsuza kadar sürmesi ve yüreğimize sevgi katmaya devam etmesi için...

move, as well as to hover motionless. But seahorses cannot move quickly. And because they cannot dart they prefer to hide, using their skill in camoufiage to catch their prey and avoid predators. For it is a characteristic of seahorses that they can change coior for iong periods to match the surroundings. indeed, this taient is brought into piay during courtship or when exchanging greetings. Despite their smali size, seahorses are giuttonous, the reason being that they have no stomachs and thus must continuaiiy fınd food, their chief preference being mobiie creatures, with crustaceans, fish eggs and other smali invertebrates topping the menu. Because their eyes can move independently o f one another, they are good at spotting smali creatures. When a prey comes within range they quickly thrust their head forward to catch it and suck it into their mouth as through a hose. İt ali happens in an instant, for the seahorse has no teeth and therefore must swallow its prey whole. TWO SPECIES İN TURKEY Seahorses have a life span of from one to five years, with an estimated 30-35 species living in the world. İn Turkey the number o f species is two: Hippocampus hippocampus and Hippocampus

ramulosus. These seahorses are found where there is a weaith of underwater vegetation, and I have been able to take pictures o f them in dives off the coast of Kaş, Fethiye, Ayvalık and most recently Antakya. Though one thinks o f them as slow-moving creatures, when you try to catch them on film or video they constantly turn their backs. What I mean is, these animals have put me through the wringer many times. For this reason getting an image of a seahorse is a task requiring patience and sacrifice. Of course the first piece o f gook luck you need is to actually see the creature under water in the first place. As everyvvhere in the world, the seahorse population in Turkey is endangered. A t present there is a trade in seahorses many places in the world. They are sold for medical purposes in the Far East especially, and also dried for sale as gifts or decorative items. And o f course the fact that their habitats are being destroyed contributes to the threat of extinction. For this reason many countries are working up legal strategies to protect the seahorse. If this charming creature is going to be protected we must ali be aware o f the problem—so that the spell o f its marvelous eyes may persist and the seahorse fiil our hearts with love forever... □

8 /2 0 0 5 SKYLIFE 123


Geçm işin görkem li izleri yeniden hayat buldu. Yüksek M im ar - Foto ğraf Sanatçısı Ahm et Ertuğ'un çektiği fotoğraflar, dünya çapında uzm an akadem isyenlerin kalem e aldığı zengin m etinler, baskısından cildine, kağıdından m ürekkebine, titizlikle ele alınm ış tüm ayrıntılar ve sunduğu şaheserlere yakışan üstün kalite... G eçm işin görkem i için E rtuğ& K ocabıyık O rtak Kültür Hâzineleri. Saygın dostlarınız için ayrıcalıklı bir arm ağan, özel koleksiyonlar için nadide bir eser, kültür sanat meraklıları için m ükem m el bir kaynak, Türkiye'nin tanıtımı için bulunm az bir hazine... Bu toprakların ortak değerleri, bu eşsiz hâzineyle dünyayı büyülem eye devam ediyor. Dünyanın gözbebeği şaheserlerin görkem iyle siz de tanışın, sevdikleriniz ve yakın çevrenizle paylaşın.

Atatürk - Değişim ve Uluslaşma Sürcci Sculplured lor Eternity Panoramic Landscapes of Cappadocia Hagia Sophia - A Vision for Empires Chora - The Scroll of Heaven Spiritual Joum ey - Sacred Arı İroni Musee Gııimet Gardens of Paradise

Ertuğ&Kocabıyık O rtak Kültür H âzineleri l.rlug& K ocabıyık O rtak K ü llıır Ilazinclcri'ylc özel bir buluşma için: 0 2 1(ı >43 37 51 I crtug6rkocabiyik@bortisansanat.com I www.borusansanat.com


Hafif ve leziz / Light and luscious

Yazl覺k tatlar The foods of summer


K arpuzdan vişneye, kabaktan patlıcana kadar geniş bir yelpazesi olan yaz yiyecekleri, hem lezzetli, hem de sağlığınızla d o st... From cherries and w aterm elon to eggplant and zucchini, sum m er produce is both tasty and healthy... | | | VEDAT BA ŞARAN @

ÖNDER DURM AZ

D

oğanın dört mevsimini yaşama fırsatı olanlar için hiç şüphe yok ki, yaz mevsimi birçok yönden en keyiflisi. Özellikle yemekler açısından... Mesela tüm gününüzü denizde geçirmiş, evin yolunu tutuyorsunuz. Üzerinizde tatlı bir yorgunluk; karnınız zil çalıyor. Eve girer girmez gördüğünüz sofra tüm yorgunluğunuzu alıyor. Geniş tabakta kan kırmızısı, buz gibi karpuzlar; yanında beyaz peynir. Sofranın tam ortasında zeytinyağlı fasulye... Bir yanda patlıcan, kabak ve biber kızartması... Koca bir kase de yoğurt. Vişneler, dutlar, incirler, kirazlar da yemek sonrası ağız tatları... MEVSİMİNDE YEMEK... Eskiden, böyle bir sofranın başında oturabilmek için aylarca beklerdik... Yaz gelecek; ona has sebze ve meyveleri afiyetle yiyeceğiz diye... Ancak ne yazık ki, ‘mevsimlik’ yiyecek kavramı ortadan kalktı neredeyse. ‘ Karpuz kabuğunun denize düşm esi’ diye bir deyim vardı; karpuzun tezgâhlara çıkması, denize girilebileceğinin habercisiydi, mevsimi gelmişti artık. Ancak karpuz, ilkbaharın ilk günlerinde tezgâhlarda yerini almaya başladı günümüzde. Ne yazık ki, yeni nesil hangi mevsimde hangi sebze ve meyvelerin yetiştiğini bilmiyor... Saygın tıp tarihçisi Henry E. Sigerist, bir kitabında, insan metabolizmasına etki bakımından yiyecek ile ilaç

o r those who can experience ali four seasons, there is no doubt that summer is the m ost enjoyable o f ali for many reasons, not the least o f which is food. Imagine, for example, that y o u ’ve spent the vvhole day at the beach and y o u ’re on your way home. You feel pleasantly tired and your stom ach is sending urgent signals. The table you see laid for you when you step in the door revives you at once. Ice cold, blood-red watermelon next to a plate o f white cheese. A nd the centerpiece? C old green beans cooked in olive oil, flanked by fried eggplant, zucchini and peppers, and a big bow l o f fresh yoghurt. A nd top to it ali off, bing cherries, sour cherries, berries and figs...

F

EATING İN SEASON İn the old days we used to wait for months to sit down to such a feast. Summer will come, we vvould say, and w e ’ll eat our fiil o f its special fruits and vegetables. Unfortunately however the concept o f ‘seasonal’ food has practically disappeared today. There was once an expression, “when the vvatermelon rind falls into the sea”. For when watermelon appeared on the market, it meant summer, and the svvimming season, had arrived. What a p ity that the younger generation today has no idea which fruits and vegetables are grown in vvhich season. 8 /2 0 0 5 SKYLIFE 127


/

arasında keskin bir çizgi olmadığını anlatır. Bugün de, yiyeceklerdeki besin değerlerinin insanın sağlığına olan etkileri üzerine geniş araştırmalar yapılıyor; bilim adamları bazı yiyeceklerin kimi hastalıklara karşı ilaç olarak kullanılabileceğini belirtiyor. Maalesef şifa olacak yiyecekler, insanlığın umursamazlığı nedeniyle kendi gerçek yapılarını kaybettiler. Bırakın yapısal bozukluklarını, türleri dahi yok oldu kiminin. Aslında insanlık, doğa ile aynı paralellikte yaşamayı tercih ettiğinde sağlıklı yaşam düzenine kavuşacaktır. Kış mevsiminde yaz mevsimi ürünlerini yemek, sadece metabolizmaya patinaj yaptırır. Zira metabolizmanın ihtiyacı olan besin değerleri, ancak içinde bulunan mevsimin ürünleri ile sağlanabilir. MEYVEDEN ZEYTİNYAĞLIYA Türkiye'de türlü yemeği eskiden ‘kış’ ve ‘yaz’ türlüsü olarak ikiye ayrılırdı. Oysa günümüzde sadece sebze türlüsü olarak anılmaktadır. Sebze ve meyve bakımından oldukça zengin olan Türkiye’de taze ve nitelikli ürünlerle beslenme fırsatı göz ardı ediliyor. Mevsimsel 128 SKYLIFE 8 /2 0 0 5

Yazın en güzel meyveleri: Üzüm, incir, dut, kiraz ve ahududu (üstte); kabak, patlıcan ve biber üçlüsü yaz sofralarının vazgeçilmezi (altta). Summer's best: Figs, grapes, berries, cherries and raspberries (above); zucchini, eggplants and peppers are the indispensable trio of the summer table (below).

beslenmeden uzaklaşmak, aynı zamanda mutfak kültürümüzün fakirleşmesine neden oluyor. Artık sadece bir tür cacık biliniyor halk arasında. Salatalıkla yapılanı... Oysa pancar, marul kökü, havuç, beyaz ve kırmızı lahana ile yapılan cacıklar, Türk mutfak kültüründe çok önemli bir yer tutar. Genelde sıcaklarla bastıran yaz günlerinde, insanlar hafif ve ferahlatan sebze ve meyveler ile beslendiklerinde daha zinde olabilirler. Kabaktan taze fasulyeye zeytinyağlı yemekler; kavundan vişneye, incirden duta kadar onlarca çeşit meyve, yaz mevsiminin getirdiği nimetlerden... Kış mevsimine sağlıklı bir şekilde girmek istiyorsanız, mahallenizdeki manava bir uğrayın... Lezzet ve sağlık deposu yaz yiyecekleriyle doldurun filenizi. Sonra da mideleri...

İn one o f his books, respected medical historian Henry E. Sigerist explains that there is no sharp line between food and medicine from the standpoint o f their effect on human metabolism. Widespread research is being done today on the im pact on human health o f the nutritional eiements in food, and scientists are saying that some foods can even be used as drugs to treat certain diseases. Owing to human negligence, many therapeutic foods are unfortunately becoming degraded today. Such degradation aside, some species have even been vviped out completely. The truth is that man is only going to acquire a healthy lifestyle when he learns to live in parallel vvith nature. Consuming the products o f the summer season in winter only serves to derail the metabolism, because the nutritional eiements it needs at any given time can only be found in the produce o f that season. FROM FRUIT TO OLIVE OIL The Turkish dish knovvn as ‘tü rlü ’ (a stew o f 'various' fruits o r vegetables) used to be distinguished into 'sum m er' and ‘vvinter’ varieties. But only

vegetable türlü is rem embered today. The opportunity to eat fresh and quality produce is being ignored today in Turkey, a country quite rich in fruits and vegetables. A nd this disregard for the seasonal diet is resulting in a simultaneous impoverishment o f our culinary culture. Only one type o f ‘cacık’ (a dish o f cold yoghurt vvith chopped vegetables), for example, is knovvn today, the one made vvith cucumbers... even though cacıks made vvith beets, romaine root, carrots, and vvhite or red cabbage occupied a prom inent place in traditional Turkish cuisine. People can remain more robust and healthy on hot summ er days if they eat fresh fruits and vegetables. C old olive oil dishes from zucchini to green beans, and a wide variety o f fruit from honeydevv melon and cherries to fresh figs and berries are the blessings o f the summ er season. If you want to start vvinter in good health, go to your local greengrocer now and fiil your shopping bag vvith the luscious summ er fruits and vegetables, each one o f vvhich is a storehouse o f health and flavor. A nd then fiil your stomach... □


RIGHT CHOICE FOR WISE INVESTMENTS

ROOF & WALL PANELS

İZOPOLİ Yapı Elemanları Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. Head Office: Çırağan Caddesi No: 97 Ortaköy 34347 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 236 60 32 pbx Fax: +90 212 236 05 41 - 236 08 38 Factory: Organize Sanayi Bölgesi Dr. Akın Çakmakçı Bulvarı No: 59 14240 Bolu - Turkey Tel: +90 374 243 84 80 - 243 82 93 Fax: +90 374 243 84 75

www.izopoli.com

A İZO PO Lİ


Tarifleri Recipes Zeytinyağlı Börülce Black-eyed Peas Cooked in Olive Oil Malzemesi: 1 kg taze börülce 2 adet ince doğranmış domates 1 adet ince doğranmış kuru soğan 1/2 su bardağı zeytinyağı 1 limonun suyu 1 tatlı kaşığı tuz 1 su bardağı su

Ingredients: 1 kg fresh black-eyed peas 2 tomatoes, finely diced 1 onion, finely diced 1/2 cup olive oil juice o f 1 lemon 1 teaspoon salt 1 cup water

Hazırlanışı: Börülceleri temizleyip yıkayın. Tencereye bir sıra börülceyi dizin. Üzerine ince doğranmış soğan ve domatesi döküp kalan börülceleri dizin; yine domates ve soğanı ekleyin. Tuzu, limon suyunu, yağı ve suyu ilave edin. Üzerine bir tabak koyarak tencerenin kapağı kapatın ve kısık ateşte 30 dakika pişirin. Aynı tencerede soğutup servis edin.

Preparation: Pick över and wash the black-eyed peas. Arrange a layer o f the peas at thebçttom o f a pot. Cover with finely chopped onion and tofnatoand top with the remaining peas, ending with a lay&f*GtjQmato and onion. A dd the salt, lemon juice, olive Place a heavy heat-proof plate över the ingredients in the pot and cover. Cook över low heat for 30 minutes. Let cool in the pot before serving.

Tavuklu Taze Bamya Fresh Okra with Chicken Malzemesi: Ingredients: 1 kg taze bamya 1 kg fresh okra 250 g tavuk göğsü 250 g chicken breast 1 adet ince doğranmış kuru soğan 1 onion, finely diced 1 adet ince doğranmış havuç 1 carrot, finely diced 1 adet ince doğranmış sarı, kırmızı 1 red, yellow o r green pepper, ve yeşil biber finely diced 2 diş sarımsak 2 cloves o f garlic 2 adet rendelenmiş domates 2 tomatoes, grated 4 yemek kaşığı tereyağı 4 tbsp butter 1 yemek kaşığı tuz 1 tbsp salt 1 limonun suyu juice o f 1 lemon 1 su bardağı su 1 cup w at er Hazırlanışı: Bamyaları temizleyin; tuzlu ve limonlu kaynar suda beş dakika haşlayıp süzün. Tavukları küçük parçalar halinde doğrayın. Tencereye yağ koyup eritin; doğranmış soğanı ilave edip 2-3 dakika kavurun. Havuç ve tavuk parçalarını ilave edip 3-4 dakika karıştırın. Sarımsak ve biberleri ekleyip 2-3 dakika karıştırın. Tuzu ve domatesi ekleyin, suyunu ilave edin, bamyaları ekleyin. Ağır ateşte pişirin. 130 SKYLIFE 8 /2 0 0 5

Preparation: Clean the okra. Boil for five minutes in salted vvater with lemon juice. Cut the chicken into small pieces. Place the butter in the pan and meit. Add the diced onion and cook for 2-3 minutes. Add the carrot and chicken pieces and cook for 3-4 minutes, stirring constantly. Add the garlic and pepper and cook 2-3 more minutes. Add the salt and tomatoes, vvater and okra. Cook över low heat.


T.C. B A ŞBAK AN LIK

TOPLU Soyak O lym piakent

EİSÜ TO Kİ Kaynak G eliştirm e U ygulam aları K apsam ında Yapılmaktadır.

Soyak O lym piakent’te örnek daireleri m utlaka görmelisiniz. ■Ankastre beyaz eşya

■Buz pateni ve buz hokeyi pistleri

•Ebeveyn banyosu ■Görüntülü interkom sistemi ' 24 saat özel güvenlik

■Kaykay pistleri

■Yüzme havuzları

■Basketbol ve tenis kortları

■Koşu ve bisiklet parkurları

•50 bin ağaçlık yeşil çevre

■Beachvolley sahaları •Tırm anm a duvarları

Daha iyi yaşamak için... www.soyak.com.tr 444 0 795

SOYAKolympiakent


Domatesli Pilav Tomato Pilaff ■* Malzemesi: 500 g pirinç 50 g tereyağı 80 g margarin 3 adet rendelenmiş domates 2 yemek kaşığı tuz 2 su bardağı et suyu

Ingredients: 500 g rice 50 g butter 80 g margarine 3 tomatoes, grated 2 tbsp salt 2 cups bouillon

Hazırlanışı: Pirinçleri ılık suda 15 dakika ıslatın. Yıkayıp suyu kalmayacak şekilde süzgeçten süzdürün. Tencere yağları eritip pirinci ekleyin ve yaklaşık 10 dakika ağır ateşte kavurun. Tuzu ekleyin, domatesleri ilave edip 1-2 dakika karıştırın. Et suyunu ilave edip kısık ateşte 10 dakika bekletin. Sonra kevgir ile karıştırın ve servis edin.

+* :.j§» y i Preparation: Soak the rice in lukewarm water for 15 minutes. Wash and drain in a strainer. Meit the oil in a pan, add the rice and stir över low heat for about 10 minutes. Add the salt and tomatoes and cook 1-2 minutes, constantly. Add the bouillon ancPfe sj^over a very low flame for 10 minWKİ^^IifLw ith a slotted spoon and serve.

ti w

Z

M

Asma Yaprağında Sardalye Sardines VVrapped in Vine Leaves Malzemesi: 10 adet sardalye 10 adet asma yaprağı 4 adet ince doğranmış domates 2 adet ince doğranmış kırmızı soğan 1/2 demet ince kıyılmış maydanoz 1 yemek kaşığı sumak 1 tatlı kaşığı tuz 1 limonun

Hazırlanışı: Önce sardalyelerin pullarını ve içini temizleyin. Kafasını koparmadan kılçıklarını çıkarın, su ile temizleyin ve süzdürün, içini hazırlamak için bütün malzemeyi; soğan, domates, maydanoz, sumak, tuz ve limon suyunu birlikte iyice karıştırın, sardalyelerin içine doldurup kapatın ve asma yaprağına Kömür ızgarasında pişirin.

Ingredients: 10 sardines 10 vine leaves 4 tomatoes, finely diced 2 red onions, finely diced 1/2 bunch parsley, chopped 1 tbsp sumac 1 tsp salt juice o f 1 lemon. Preparation: Clean the sardines first and remove the scales. Chop off the heads and remove the bones. VVash well under vvater and drain. For the filling: Combine the onion, tomato, parsley, sumac, salt and lemon juice and mix well; fiil and close up the sardines, then roll them up in the vine leaves. Cook on a charcoal grili.


Kabak Mücver Courgette Rissoles Malzemesi: 2 adet rendelenmiş taze kabak 1/2 demet ince kıyılmış dereotu 3 yemek kaşığı un 1 yemek kaşığı yoğurt 2 adet yumurta 2 yemek kaşığı beyaz peynir 1 tatlı kaşığı tuz

Ingredients: 2 fresh courgettes, grated 1/2 bunch dili, chopped 3 tbsp flour 1 tbsp yoghurt 2 eggs 2 tbsp white cheese ('feta') 1 tsp salt

Hazırlanışı: Rendelenmiş kabakların suyunu sıkın. Karıştırma kabının içine alın. Un, yumurta, beyaz peynir, tuz, yoğurt ve dereotunu karıştırın. Isıtılmış yağın içine kaşık yardımı ile dökün ve kızartın. Yoğurt ile servis edin.

Preparation: Squeeze the liquids out o t grated courgettes mixing bowl. Add white cheese, salt dili and mix. Drop spoonful into hot oil and bröwn Serve vvith yoghurt.

Böğürtlenli Sorbe Blackberry Sherbet Malzemesi: 300 g taze böğürtlen (püre halinde) 400 g toz şeker 900 g su Yarım limonun suyu dal nane yaprağı

toz şekeri, limon suyunu ve suyu kaynatıp soğumaya Sonra böğürtlen püresi ile karıştırıp dondurma veya makinesinde 30 dakika çevirdikten sonra bekletin. Üzerinde nane yaprağı ile servis edin.

Ingredients: 300 g fresh blackberries (pureed) 400 g granulated sugar 900 g water juice o f half a lemon a staik o f fresh mint

134 SKYLIFE 8 /2 0 0 5

Preparation: Boil the sugar, lemon juice and vvater together and leave to cool. Mix in the blackberry puree, place in a sherbet or ice cream machine and turn for 30 minutes. Store at -6 C. Garnish vvith mint before serving.


SAMSUN MAKİNA SANAYİ since 1967

water for everyone pumps, valves, ductile iron pipes

A # \ A —* MSMS

Yeni Foça Sokak No: 2, 06700 Gaziosmanpaşa, Ankara/Türkiye Tel: (90 312) 446 35 00 Fax:(90 312)446 35 15 www.samsunmakina.com sms-info@ aydiner.com.tr


■ H otels / O te lle r

LU

Q 3

O

D

m z

AKGÜN İSTANBUL HOTEL (*****) Tel [212] 534 48 79 (20 Hat / ünes) Fax [212] 534 91 26 Adres / Adresses Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) Topkapı İstanbul sales@akgunhotel.com http://www.akgunhotel.com

< I— co

ÇINAR OTEL

r***) Tel [212] 663 29 00 Fax [212] 663 29 21 Adres / Adresses

Şevketiye Mah. Fener Mevkii 34149 Yeşilköy reservation@cinarhotel.com.tr http://www.cinarhotel.com.tr

HOTEL DEDEMAN İSTANBUL (*****) Tel [212] 274 88 00 Fax [212] 275 11 00 Adres / Adresses

Yıldız Posta Cad. 50 34340 İstanbul istanbul@dedeman.com.tr http://www.dedemanhotels.com

BARCELÖ ERESİN HOTEL TOPKAPI (*****) Tel [212] 631 12 12 Fax [212] 631 37 02 Adres / Adresses Mille: Cad No: 86. 34104 Topkapı/lstanbul eresintopkapi@barcelo.com http://www.barceloeresintopkapi.com

DİVAN İSTANBUL OTELİ (****') Tel [212] 315 55 00 pbx Fax [212)315 55 15 Adres / Adresses Cumhuriyet Cad. No:2 34437 Elmadağ / İstanbul divan@divan.com.tr http://www.divan.com.tr

CEYLAN INTERCONTINENTAL OTEL (*****) Tel [212] 368 44 44 Fax [212] 368 44 99

GRAND CEVAHİR OTEL ve KONGRE MERKEZİ (*****) Tel [212] 314 42 42 Fax [212] 314 42 44

KAYA RAMADA PLAZA OTEL ve KONGRE MERKEZİ (*****) Tel [212] 886 84 00 Fax [212] 886 84 40

HYATT REGENCY İSTANBUL

m Tel [212] 368 12 34 Fax ,212] 368 10 00 Adres / Adresses

Taşkışla Cad. No.1 34437 Taksim istanbul@hyattintl.com http://www.İstanbul.hyatt.com

RADISSON SAS BOSPHORUS HOTEL, İSTANBUL (*****) Tel [212] 260 57 57 Fax [264] 260 65 55 Adres / Adresses Çırağan Cad. No:46 34349 Ortaköy/lstanbul ortakoy.istanbul@radissonsas.com http://www.radissonsas.com

RADISSON SAS CONFERENCE & AIRPORT HOTEL, İSTANBUL (*****) Tel [212] 425 73 73 Fax [212] 425 73 63 Adres / Adresses I 5 Karayolu Üzeri 34295 Sefaköy/lstanbul istanbul.turkey@radissonsas.com http://www. İstanbul.radissonsas.com

RICHMOND VVELLNESS & SPA HOTEL SAPANCA (*****) Tel [264] 582 21 04-05-06 Fax ;264] 582 21 09 Adres / Adresses Sohilyolu Sapanca Opening soon info@richmondhotels.com.tr http://www.richmondhotels.com.tr

Adres / Adresses

Adres / Adresses

Adres / Adresses

Asker Ocağı Cad. No: 1 Taksim istanbul@interconti.com.tr http://www.interconti.com.tr

Darülaceze Cad. No:9 Şişli / İstanbul sales@gch.com.tr http://www.gch.com.tr

E5 Otoyolu Tüyap Yanı Büyükçekmece info@kayaramaûa.com http://www.kayaramada.com

CROVVNE PLAZA İSTANBUL (*****)

HİLTON İSTANBUL

MÖVENPİCK HOTEL İSTANBUL (*****)

SÜRMELİ İSTANBUL HOTEL

Tel [212] 560 81 00 Fax [212] 560 81 55 Adres / Adresses

Tel [212] 315 60 00 Fax [212] 240 41 65 Adres / Adresses Cumhuriyet Cad.

Tel [212] 319 29 29 Fax [212] 319 29 00 Adres / Adresses

Tel [212] 272 11 60 Fax [212] 266 36 69 Adres / Adresses Prof.Dr.Bülent

Sahil Yolu, 34710 Ataköy rezervations@crownepiazaistanbul.com.tr http://www.crowneplaza.com/istanbul

80200 Harbiye/İstanbul sales.istanbul@hilton.com http://www.hilton.com

Büyükdere Cad. 4. Levent 34330 hotel.istanbul@moevenpick.com http://www.moevenpickistanbul.com.tr

Tarcan Sok. No:3 Gayrettepe/İstanbul salesist@surmelihotels.com http://www.surmelihotels.com

© Telephone: International code for Turkey: 90.

İstanbul area codes: European side 212, Asian side 216. For intercity calls within Turkey first dial O',

then the area code, and then the local number. For intemational calls first dial ’OO’. 136 SKYLIFE 8 /2 0 0 5


SWISSÖTEL THE BOSPHORUS, İSTANBUL (*****) Tel (212) 326 11 00 Fax [212] 326 1122 Adres / Adresses Bayıldım Cad. No:2

Maçka 34357 Beşiktaş ask-us.istanbul@swissotel,com http://www.swissotel.com.tr http://www.swissotel.com

POINT HOTEL

(

)

Tel [212] 313 50 00 Fax [212] 313 50 30 Adres / Adresses

Topçu Cad. No:2 Taksim/İstanbul info@pointhote!.com http://www.pointhotel.com

HOLİDAY INN İSTANBUL ATAKÖY (****) Tel [212] 560 41 10 Fax [212] 559 49 05

HOTEL VİLLA SÜİTE

m

Adres / Adresses

Tel [212] 252 96 00 (20 hat) Fax [212] 249 70 77 Adres / Adresses Sıraselviler Cad.

Sahil Yolu, 34710 Ataköy rezervations@crowneplazaistanbul.com.tr http://www.holiday-inn.com/atakoymarina

No:49 Taksim / İstanbul reservation@hotelvillaist.com http://www.hotelvillaist.com

r **)

co ’’ n Ol

THE MARMARA İSTANBUL Tel [212] 251 46 96 Fax [212] 244 05 09

AIRPORT ADELA HOTEL (****) Tel [212] 503 31 33 Fax [212] 503 42 72

HOLİDAY INN İSTANBUL CITY TOPKAPI (****) Tel [212] 530 99 00 Fax [212] 530 99 24

KERVANSARAY HOTEL

Adres / Adresses

Adres / Adresses

Adres / Adresses

Tel [212] 235 50 00 Fax [212] 253 43 78/79 Adres / Adresses

Taksim Meydanı Taksim İstanbul-info@themarmarahotels.com http://www.themarmarahotels.com

Londra Asfaltı No:38, Ataköy info@adelahotel.com.tr http://www.adelahotel.com.tr

Millet Cad. 187 Topkapı İstanbul info@hiistanbulcity.com http://www.hiistanbulcity.com

Şehit Muhtar Cad. No: 61 Taksim kervansaray@kervansarayhotel.com http://www.kervansarayhotel.com

THE RITZ-CARLTON, İSTANBUL (****•) Tel [212] 334 44 44 Fax [212] 334 44 55 Adres / Adresses Süzer Plaza, Elmadağ 34367 Şişli / İstanbul rc.istrz. reservations@ritzcarlton.com http://www.ritzcarlton.com

ANTİK HOTEL İSTANBUL (****) Tel [212] 638....... Fax [212] 638 58 65 Adres / Adresses Ordu Cad. Sekbanbaşı Sok. No: 10 Beyazıt info@antikhotel.com http://www.antikhotel.com

HOTEL ELITE

LARESPARK HOTEL

rn

m

Tel [216] 388 87 87 Fax [216] 417 78 86 Adres / Adresses Cumhuriyet Cad.

Tel [212] 254 51 00 Fax [212] 254 71 60 Adres / Adresses

Tan Sok.No:4 Küçükyalı/İstanbul info@hotelelite.net http://www.hotelelite.net

Topçu Cad. No: 23 Taksim İstanbul®laresparkhotel.com http://www.laresparkhotel .com

DİVAN CITY İSTANBUL

HOTEL İSTANBUL CONTI

RICHMOND İSTANBUL

m

m

r**)

Tel [212] 361 60 90 Fax [212] 361 60 78 - 79 Adres / Adresses Topçu Cad.

Tel [212] 337 49 00 Fax [212] 337 49 49 Adres / Adresses Büyükdere Cad.

Tel [212] 288 16 42 Fax [212] 272 95 05 Adres / Adresses

Tel [212] 252 54 60 Fax [212] 252 97 07 Adres / Adresses

No:9/11 Taksim/İstanbul sales@grandoztanik.com http://www.grandoztanik.com

No:84 34398 Gayrettepe/İSTANBUL divancity@divan.com.tr http://www.divan.com.tr

Ortaklar Cad. No:30 Mecidiyeköy istanbulconti@istanbulconti.com.tr http://www. istanbulconti.com.tr

İstiklal Cad. No: 445 Tünel Beyoğlu info@richmondhotels.com.tr http://www.richmondhotels.com.tr

GRAND ÖZTANIK HOTEL

8 /2 0 0 5 SKYLIFE 137


İSTANBUL GUIDE

TA K S İM M E TR O P A R K

Y E N İŞ E H İR PALAS

B E N T LE Y O TEL

R İVA H O TE L

H O TEL (****)

m

(S)

(S)

Tel [212] 292 62 00 Fax [212] 292 51 11 Adres / Adresses Gümüşsüyü Mah.

Tel [212] 252 71 60 (10 Hat-10 Unes) Fax 212] 249 75 07 Adres / Adresses Meşrutiyet Caddesi

Tel [212] 291 77 30 (pbx) Fax [212] 291 77 40 Adres / Adresses Halaskargazi Cad.

Tel [212] 343 97 57 (pbx) Fax [212] 343 97 66 Adres / Adresses Rumeli Cad. No: 15

Oteller Sk. No: 1-3 80050 Tepebaşı yenisehirpalas@yenisehirpalas.com http://www.yenisehirpalas.com

No: 75 80220 Harbiye istanbul@bentley-hotel.com http://www.bentley-hotel.com

34371 Nişantaşı/İstanbul riva@rivahotel.com.tr http://www.rivahotel.com.tr

TH E R E S ID E N C E

İnönü Cad. Osmanlı Sok. No: 14 34870 Taksim/İstanbul satis@metroparkotel.com http://www.taksimmetropark.com

TA K S İM SO U A RE

A KG Ü N HOTEL

BOSPHORUS PALACE HOTEL

H O TEL (****)

r*)

(S)

G A Y R E TTE P E (S)

Tel [212] 292 64 40 pbx Fax [212] 292 64 49 Adres / Adresses

Tel [212] 638 28 38 Fax [212] 638 28 60 Adres / Adresses Ordu Cad.

Tel |216] 422 00 03 Fax 216] 422 00 12 Adres / Adresses Yalıboyu Cad.

Tel [212] 288 95 90 Fax 212] 273 09 84 Adres / Adresses

Sıraserviler Cad. No: 15, Taksim info@taksimsquarehotel .com.tr http://www.taksimsguarehotel.com.tr

Hazinedar Sok. No:6 Beyazıt İstanbul akgunlaleli@superonline.com http://www.akguntravel.com

No:64 Beylerbeyi 34676 reservation@bosphoruspalace.com http://www.bosphoruspalace.com

Rüştübey Sok. No:2 Gayrettepe/İstanbul info@residencegayrettepe.com http://www.residencegayrettepe.com

TH E S O FA H O TE L

ER ESİN TA X İM HOTEL

A N SEN 130 S U IT E S H O TE L

ER ES İN CROVVN H O TE L (S)

m

& R E S TA U R A N T (S)

Tel [212] 256 08 03 Fax 1212] 253 22 47 Adres / Adresses Topçu Cad. 34,

Tel [212] 245 88 08 Fax [212] 245 71 79 Adres / Adresses Meşrutiyet Cad.

Tel [212] 638 44 28 Fax [212] 638 09 33 Adres / Adresses

Taksim 34437 Istanbul/Turkey eresin@eresintaxim.com.tr http://www.eresintaxim.com.tr

Ansen 130 34430 Tepebaşı Tünel info@ansensuite.com http://www.ansensuite.com

Küçük Ayasofya Cad. 40 Sultanahmet İstanbul, TURKEY eresin@eresincrown.com.tr http://www.eresincrown.com.tr

(S) Tel [212] 247 28 89 Fax [212] 291 91 17 Adres / Adresses Teşvikiye Caddesi

No: 123 İstanbul, TURKEY info@thesofahotel.com http://www.thesofahotel.com

Emergency A m bulance

Tel: 112 (Ali över Turkey) Poliçe

Tel: 155 (Ali över Turkey)

138 SKYLIFE 8 /2 0 0 5

TH E M A R M A R A PERA

B EBEK O TEL

KG & CC HOTEL (S)

(****) Tel [212) 251 46 46 Fax |212) 249 80 33 Adres / Adresses Meşrutiyet Cad.

(S) Tel [212] 358 20 C Fax [212] 263 26 36 Adres / Adresses Cevdetpaşa Cd.

Tel [212] 239 70 10 Fax [212] 239 73 76 Adres / Adresses

Tepebaşı 34430 pera-info@themarmarahotels.com http://www.themarmarahotels.com

No: 34 80810 Bebek İstanbul bebekhotel@bebekhotel.com.tr http://www. bebekhotel .com.tr

Kemer Golf & Country Club, KG & CC Kampüsü Kemerburgaz/İstanbul hayatreception@kemercountry.com http://www.kg-cc.com

Fire

Tel: 110 (Ali över Turkey) Tourism poliçe

Tel: 527 45 03 G endarm e

Tel: 156 (Ali över Turkey) C o a st G uard

Tel: 158 (Ali över Turkey)


■ Tourism Information Turizm Danışma Atatürk Airport Atatürk Havaalanı (Yeşilköy) Tel: 663 07 93 Harbiye Tourism Information Tel; 233 05 92 Karaköy Sea Port Karaköy Limanı, Tel: 249 57 76 Sirkeci Tourism Information Sirkeci Turizm Danışma Müdürlüğü, Tel: 511 58 88 Sultanahmet Square Sultanahmet Meydanı, Tel: 518 18 02 Association of Turkish Travel Agencies Türkiye Seyahat Acentalan Birliği (TURSAB) Dikilitaş Beşiktaş, Tel: 259 84 04 tursab@tursab.org.tr The Turkish Touring and Automobile Club Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (Head Office - Merkez) Tel: 282 81 40

Church of St. Saviour in Chora Kariye Müzesi Edimekapı, Tel: 631 92 41

Sakıp Sabancı Museum Sakıp Sabancı Müzesi Emirgân, Tel: 277 22 00

interior. / Mavi Cami olarak da bilinen yapı, adını içini süsleyen mavi İznik çinilerinden alır,

Doğançay Museum Doğançay Müzesi Beyoğlu, Tel: 244 77 70 The first personal Modem Art Museum of Turkey. / Türkiye'nin ilk kişisel Modem Sanat Müzesi.

Sadberk Hanım Museum Sadberk Hanım Müzesi Sarıyer, Tel: 242 38 13

Rüstempaşa Mosque Rüstempaşa Camii Hasırcılar Cad. Eminönü Buiit in the 16th century, this mosque is famous for the İznik tiles that grace its interior. 16. yüzyılda yaptırılan cami, içindeki muhteşem İznik çinileri ile ünlüdür.

Haghia Sophia Ayasofya Müzesi Sultanahmet, Tel: 522 09 89 A Byzantine church for close to 1000 years, an Ottoman mosque for 500, this historic treasure has been a museum since 1935. Bin yıla yakın Bizans'ta kilise, yaklaşık 500 yıl OsmanlI'da cami, 1935'ten beri de müze olan bir tarih hâzinesi. İstanbul Modern Meclis-i Mebusan Cad. Antrepo Karaköy, Tel: 334 73 00 Military Museum / Askeri Müze Harbiye, Tel: 232 16 98

■ Museum s / Müzeler Archeological Museum Arkeoloji Müzesi Sultanahmet, Tel: 520 77 40 Atatürk Museum Atatürk Müzesi Şişli, Tel: 240 63 19 The house in Istanbul's Şişli district vvhere the founder of modem Turkey, Mustafa Kemal Atatürk, lived for a year with his mother and sister. Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, annesi ve kız kardeşiyle birlikte bir yıl yaşadığı ev, Şişli semtinde. Byzantine Great Palace Mosaic Museum Büyük Saray Mozaikleri Müzesi Torun Sokak, Arasta Çarşısı, Sultanahmet, Tel: 518 12 05 This museum, vvhich contains mosaics from the Byzantine Empire's Great Paiace, dates back to 550-450 A.D. Bizans Imparatorluğu'nun Büyük Sarayı'ndaki mozaikleri içeren müze, MS 450-550 yıllarına tarihleniyor. Calligraphy Museum Hat Sanatları Müzesi Beyazıt, Tel: 527 58 51 Calligraphy by several master-calligraphers together with framed inscriptions and imperial tughras are on exhibit at this museum located in the Beyazıt Medrese. / Beyazıt Medresesi'nde kurulan müzede, birçok ünlü hattata ait hatlar, levhalar, tuğralar ve Kur1anlar sergileniyor.

Museum of Caricature and Humour Karikatür ve Mizah Müzesi Fatih, Tel: 521 12 64 Museum of Turkish JewsThe 500th Year Foundation 500. Yıl Vakfı-Türk Musevileri Müzesi Karaköy, Tel: 292 63 33 Museum of Painting and Sculpture Resim ve Heykel Müzesi Beşiktaş, Tel: 261 42 98 This museum, which houses the most comprehensive collection of Turkish painting, also has sculpture, ceramics and original prints. Türk Resim Sanatı'yla ilgili en kapsamlı koleksiyonu barındıran müzede heykel, seramik ve özgün baskılar da yer alıyor. Museum of Turkish and Islamic Art Türk ve İslam Eserleri Müzesi İbrahim Paşa Sarayı Sultanahmet, Tel: 518 18 05-06 Naval Museum Deniz Müzesi Beşiktaş, Tel: 327 43 45 Rahmi M. Koç Industrial Museum Rahmi M. Koç Sanayi Müzesi Hasköy, Tel: 256 71 53-54

The Aşiyan Museum Aşiyan Müzesi Bebek, Tel: 263 69 86 The City Museum Şehir Müzesi Yıldız, Tel: 258 53 44 The Tanzimat Museum Tanzimat Müzesi Gülhane Parkı, Tel: 512 63 84 Topkapı Palace Museum Topkapı Sarayı Müzesi Sultanahmet, Tel: 512 04 80 TÜRVAK Cinema and Television Museum / TÜRVAK Sinema ve Televizyon Müzesi Beykoz, Tel: 425 19 00 VVomen’s Library and Information Çenter Foundation Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Haliç, Tel: 534 95 50 Yıldız Palace Museum Yıldız Sarayı Müzesi Beşiktaş, Tel: 258 30 80 İn addition to the personal effects of Ottoman Sultan Abdülhamid II and objects presented to him as gifts, works of wood and Products of the Yıldız Porcelain Factory are also on display here. Osmanlı sultanı II. Abdülhamid'in kişisel eşyaları, kendisine armağan edilen eser niteliğindeki objelerin yanı sıra, müzede ahşap eserler ve Yıldız Porselen Fabrikası ürünleri de sergileniyor.

■ Palaces / Saraylar Beylerbeyi Palace Beylerbeyi Sarayı Beylerbeyi, Tel: 321 93 20 Dolmabahce Palace Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş. Tel: 258 55 44 Ihlamur Kasir / Ihlamur Kasn Beşiktaş, Tel: 261 29 91 Maslak Kasirs / Maslak Kasırları Maslak, Tel: 276 10 22 Yıldız Kiosks: Şale, Malta and Çadır Yıldız Köşkleri: Şale, Malta ve Çadır Yıldız Parkı, Tel: 276 10 22

■ Mosques / Camiler Ottoman Bank Museum Osmanlı Bankası Müzesi Voyvoda Cad. (Bankalar Caddesi) Karaköy, Tel: 334 22 70

Blue Mosque Sultanahmet Camii Tel: 518 13 19 The Blue Mosque takes its name from the İznik tiles that adom its

Süleymaniye Mosque Süleymaniye Camii Prof. Sıddık Sami Onar Cad. Vefa, Tel: 514 01 39 Designed and built by Mimar Sinan, the most famous of Ottoman architects, this mosque was erected for Süleyman the Magnificent and is the largest mosque in İstanbul. / OsmanlI'nın en ünlü mimarlarından Mimar Sinan’ın eseri olan cami, Kanuni Sultan Süleyman için yaptırılmıştır. İstanbul'un en büyük camisidir. Yeni Mosque Yeni Cami Yeni Cami Meydanı Eminönü Among the most majestic of the 'sultan' mosques on the seashore, this mosque is also known for the pigeons vvhich crovvd its courtyard, and for the people who feed them. Deniz kıyısındaki sultan camilerinin en görkemlilerinden olan yapı, avlusundaki güvercinler ve onlara yem verenlerle de bilinir,

■ Churches and synagogues Kilise ve sinagoglar Ayios Yeorgios (Greek Orthodox Patriarchal Church of St. George) Sadrazam Ali Paşa Cad, 35 Fener, Tel: 531 96 70-6 Christ Church, (Anglican) The Crimean Memorial Serdarı Ekrem Sok, 82, Tünel, Tel: 251 56 16 (Behind the Swedish Consulate) Holy Eucharist Sundays 10.00 a.m. Dutch Chapel (Union Church) İstiklal Caddesi, Dutch Consulate Beyoğlu, Tel: 244 52 12 Sunday service in English. İstanbul Presbyterian Church Yusuf Kamil Paşa Sok. Moda, Tel: 449 39 74 Neve Shalom (Synagogue) Şişhane, Tel: 244 75 66-293 87 95 San Antonio di Padova (Catholic) İstiklal Caddesi 325 Beyoğlu, Tel: 244 09 35 Sunday service in English, Italian, Polish. St. Mary’s Cathedral (Armenian Patriarchate) Kumkapı, Tel: 516 25 17 8 /2 0 0 5 SKYLIFE 139


l

İ

S U LTA N Ç IF T LİĞ l

' ©V*NEŞLI EVREN ::

BAĞCILAR

MAHtoUffBEY

f

*

Ç IR Ç IR

Bakırköy

EYÜp

BAYRAMPAŞA

GUNG<

AĞCILAR

YENTOÜN

T

K Mustafa Paşa İst.

\*FE BtK Ö /l

î AĞLAYAN

iĞİTHANE

Bahçekoy

Karaköy. Em inö nü

O

A rn 'a vu tko y"

Js tm y e

İS T İN Y f

Torahya

H aydarpaşa Kadıköy

İMLMU!

IR E Ç B U R N U '

'

t K IS IK LI

Kınalıada

KADIKÖY

•^BULGURLU,

BUf^KAlYE

ÜSKÜDAR

KUPLUCÇ-"^fe \

BEYLER BEY İ

rufcCcf

VA N tKÖ Y

) K A N L IC A

ÇUBUKLI

Burg atad a

Bostancı

rE N IS A H t

H eybeliada

Ü M R A N İY E

BüyOkada

Çekm ekpy

Y e n id o ğ i

KartaI

KARTAL

Alemdar

PENDİK

KURTK<

Tramvay Durağı (TramvvayStop) Tren Durağı (Traln Stat fon)

Otoyol Numarası (RoadN um bers)

Metro Durağı (M etro Stop)

Hafif Metro Duracı (Light Tube Stop)

THY Satış Ofisi (Turkish Airlines Sales Office) Cadde (Road)

(Motorvvay)

Otoyol

(Rallvvay)

(Tlamway) Dem iryolu

Tramvay

<Light Tube) Metro (Metro)

Hafif Metro

İS T A N B U L

»STAf^


KÖŞEBENT EOUAL ANGLE / CORNIERE EOALE OUALITY . DİN 17100 ST 37.2 ROLLING TOLERANCES:

ST 44.2

* DİN 1028 • A S T M A 6 • EN 56 * BS 4848 * TS 908

LAMA FLAT BAR / FER FLAT OUALITV : DİN 17100 ST 37.2 - ST 44 2 ROLLING TOLERANCES:

* DİN 1017 • ASTM A 6 • EN 58 * BS 4360

KARE SOUARE BAR/ FER CARRE OUALITV : DİN 17100 ST 37.2 - ST 44.2 ROLLING TOLERANCES

‘ DİN 1014 • ASTM A 6 - EN 59 * BS 4360

YO LBU LAN METAL SAN. VE TİC. A.Ş

YUVARLAK DEMİR ROUNO BAR / FER ROND OUALITV : DİN 17100 ST 37.2 ROLLING TOLERANCES

* DİN 1013 * EN 60 ■ BS 4360 • ASTM A 615

NERVÜRLÜ DEMİR

H e a d O ffice : Tel: 0.216. 577 03 95 Fax: 0.216. 577 03 98

REBARS / ROND A BETON CRENELE OUALITY

3A/ GR 60 40

ROLLING TOLERANCES

* DİN 4B8 * ASTM A 615 * TS 708 • AFNOR 35-016

IPN OUALITY

DİN 17100 ST 37.2

ROLLING TOLERANCES

* DİN 1025 - TS 910

UPN

Mills: E-5 K arayolu Üzeri Kurudere M evkii Ûzerli M ah. No. 159 P.K. 1 Payas / HATAY Tel: 0.326. 718 13 64 Fax: 0.326. 718 13 65

OUALITY: DİN 17100 ST 37.2 ROLLING TOLERANCF

- DİN 1026 - TS 912


■ H otels / O te lle r

A K T İF M E TR O P O LIT A N

RESORT DEDEMAN

H O TE L (*****)

C A P P A D O C IA (•****)

Tel Fax Adres / AdressesO j u ır Mah. 48.

Tel [384] 213 99 00 Fax [384] 213 21 i Adres / Adresses

Fax [312! 46/ 08 85 Adres / Adresses

Tel [312] 424 01 10 Fax [312] 424 05 20 Adres / Adresses Tunus Cad. No.20

Sok. No.28 06520 Balgat-Ankara info@metropolitanhotel.com.tr http://www.metropolitanhotel.com.tr

Ürgüp yolu 2. km. 50200 Nevşehir kapadokya@dedeman.com.tr http://www.dedemanhotels.com

195 Atatürk Bulvarı Kavaklıdere reservation@besthotel.com.tr http://www.besthotel.com.tr

Kavaklıdere 06680/Ankara midas@hotelmidas.com http://www.hotelmidas.com

A NK A R A ETAP

S H E R A TO N H O TE L &

A P A R T H O TE L BEST

A LTIN E L HO TEL

(

)

ANK A RA H O TE L B E ST (****)

H O TE L M İD A S

Tel [312)467 08 80

m

[312] 444 best (2378)

C O N V E N T IO N Ç E N T ER (’

H O TE L M İD İ

r* *)

Tel [312] 231 77 60 Fax (312] 230 23 30 Adres / Adresses GMK Bulvarı No. 151

Tel [312] 468 54 54 Fax [312] 467 11 36 Adres / Adresses

Tel [312] 446 80 80 Fax [312] 446 80 90 Adres / Adresses

Tel [312] 409 64 34 Fax [312] 409 64 00 Adres / Adresses

Tandoğan / Ankara info@altinelhotels.com.tr http://www.altinelhotels.com.tr

Noktalı Sok. Kavaklıdere 06700 Ankara sheraton@sheratonankara.com http://www.sheraton.com/ankara

Uğur Mumcunun Sok. 71, G.O.P reservation@bestapart.com.tr http://www.bestapart.com.tr

Karyağdı Sok. No: 40 Çankaya rez@midihotel.com http://www.midihotel.com

A NK A R A H İLT O N S A

S Ü R M E L İ A N K A R A H O TE L

C A P IT A L P LA ZA

r —)

(" ***)

H O TE L (****)

Tel [312] 455 OC Fax Adres / Adresses

Tel [312] 231 76 60 pbx - 10 hat Fax 312] 229 51 76 Adres / Adresses

Tel 287 60 65 Fax 312] 284 44 34 Adres / Adresses

Tel [312] 310 24 15-310 46 91 Fax 312] 311 79 79 Adres / Adresses Kazım Karabekir

Tahran Cad. No. 12, 06700 Ankara sales.ankara@hilton.com http://www.ankara.hilton.com

Cihan Sok. No:6 06430 Sıhhiye/Ankara salesank@surmelihotels.com http://www.surmelihotels.com

Konya Yolu No: 84 Balgat reserv@hotelcapitalplaza.com http://www.hotelcapitalplaza.com

Cad. No:74/1 Ulus/Ankara info@stargaphotel.com http://www.stargaphotel.com

H O TE L STAR GAP

rn

■ Telephone: International code for Turkey: 90.

Ankara area code: 312. For intercity calls within Turkey first dial 0,

then the area code, and then the local number. For intem ational calls first dial ’00'. 142 SKYLIFE 8 /2 0 0 5

•S-

BİLKENT OTEL VE

AKAR IN T E R N A T IO N A L

H O TE L D E D E M A N

K A P A D O K Y A LO DG E

KONFERANS MRK. ("***)

H O TELS (****)

A NK A R A (****)

C O U N T R Y C LU B (****)

Tel [312] 266 46 86 Fax [312: 266 46 79 Adres / Adresses

Tel [312] 232 10 10 Fax [312] 232 20 06 Adres / Adresses Gazi Mustafa Kemal

Tel [312] 417 62 00 Fax [312] 417 62 14 Adres / Adresses Akay Cad.

Tel [384] 213 99 45 Fax 84] 213 50 92 Adres / Adresses P.O. Box 48.

Bilkent 1.Cad. 06800 Bilkent/Ankara hotelbilkentankara@bilintur.com.tr http://www.bilkentotel.com.tr

Bulvarı No: 111 Maltepe Ankara info@akarhotel.com http://www.akarhotel.com.tr

Büklüm Sokak 1 06660 Ankara ankara@dedeman.com.tr http://www.dedemanhotels.com

TR-50200 Nevşehir/Türkiye kapadokya@kapadokyalodge.com http://www. kapadokyalodge.com


■ Tourism Inform ation Turizm Danışma

PERİ TOWER HOTEL CAPPADOCIA m

CAPPADOCIA CAVE SUITES (S)

Tel [384] 212 88 16 Fax 384] 213 90 28 Adres / Adresses Adnan Menderes Blv

Tel [384] 271 28 00 Fax 384] 271 27 99 Adres / Adresses Gafferli Mah.

Otel Cad. No: 13 Nar Kasabası Nevşehir info@peritower.com http://www.peritcwer.com

Ünlü Sok. No: 19 Göreme Nevşehir info@cappadociacavesuites.com http://www.cappadociacavesuites.com

Ministry of Culture and Tourism Kültür ve Turizm Bakanlığı Bahçelievler. İsmet İnönü Bulvarı 5, Tel: 212 83 00 Provincial Directorate / Ankara il Turizm Müdürlüğü Eski Adliye Binası Anafartalar Cad. No: 65 Ulus, Tel: 310 68 18i Tourism Information Turizm Danışma Maltepe G.M.K Bulvarı 121, Tel: 231 55 72 Esenboğa Airport International Terminal / ! senboğa Havaalanı Dış Hatlar Terminali Tel: 398 00 0 0 /1 5 7 8 398 03 48 Tourism Poliçe / Turizm Polisi Ankara Emniyet Müdürlüğü, Tel: 384 06 06

■ Museum s / Müzeler PERİSSİA HOTEL CAPPADOCIA (****)

GÜL KONAKLARI

Tel [384] 341 29 30 Fax [384] 341 45 24

Tel [384] 353 54 86 Fax [384] 353 54 87 Adres / Adresses Sümer Mah. 50420 Mustafapaşa-Ürgüp Nevşehir info@rosemansions.com www.rosemansions.com/ www.dinler.com

Adres / Adresses

PK.68 50401 Ürgüp / Nevşehir info@perissia.com.tr http://www.perissia.com.tr

(S)

Ankara State Museum of Painting and Sculpture Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Opera - Ulus, Tel: 310 20 94 09.00-12.00; 13.00-17.00, closed Mondays / pazartesi kapalı Atatürk’s Mausoleum Anıtkabir Müzesi Anıtkabir Komutanlığı, Anıttepe, Tel: 231 79 75 09.00-16.00, open daily / her gün

RADISSON SAS HOTEL, ANKARA (***•)

MUSEUM HOTEL (S)

Tel [312] 310 48 48

Tel [384] 219 22 20

Fax [312] 309 36 90 Adres / Adresses İstiklal Cad. No:20 06030 Ulus/Ankara info@radissonsas.com http://www.radissonsas.com

Fax [384] 219 24 44 Adres / Adresses Tekelli Mah. No. 1 50240 Uçhisar / Nevşehir info@museum-hotel.com http://www.museum-hotel.com

■ Em ergency A m b u lan ce

Atatürk and the War of Independence Museum Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi Anıtkabir Komutanlığı Anıttepe, Tel: 231 79 75 Çengelhan Rahmi M. Koç Museum Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi Sutepe Mah. Depo Sok. No: 1 Altındağ, Tel: 309 68 00 Ethnographic Museum Etnografya Müzesi Talat Paşa Bulvarı Ülkü Sok. No: 4 Opera, Tel: 311 30 07 08.30-12.30; 13.00-17.00. closed Mondays / pazartesi kapalı

Tel: 112 (Ali över Turkey) P oliçe

Tel: 155 (Ali över Turkey) ANKARA OĞULTÜRK HOTEL (***) Tel [312] 309 29 00 Fax [312] 311 83 21 Adres / Adresses Rüzgarlı Eşdost Sok. No:6 Ulus reservation@ogulturk.com http://www.ogulturk.com

Fire

Tel: 110 (Ali över Turkey)

Gordion Museum Gordion Müzesi Yassıhöyük köyü Polatlı, Tel: 638 21 88 08.30-17.00, open daily / her gün

To u ris m po liçe

Tel: 527 45 03 G e n d arm e

Tel: 156 (Ali över Turkey) C o a s t Guard

Tel: 158 (Ali över Turkey)

MTA, Natural History Museum MTA, Tabiat Tarihi Müzesi Eskişehir Yolu, Balgat, Tel: 287 34 30 09.00-17.00, open daily / her gün

Museum of Anatolian Civilisations Anadolu Medeniyetleri Müzesi Gözcü Sok, No: 2 Ulus, Tel: 324 31 60-62 08.30-17.00, open daily / her gün Museum of the Republic Cumhuriyet Müzesi II. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası Cumhuriyet Caddesi, No: 22 Ulus, Tel: 310 53 61 09.00-17.00, closed Mondays / pazartesi kapalı War of Independence Museum Kurtuluş Savaşı Müzesi I. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası Cumhuriyet Caddesi No: 14 Ulus, Tel: 310 71 40 08.30-12,00/13.30-17.00, closed Mondays / pazartesi kapalı.

■ Sightseeing Gezinti Aslanhane Mosque Aslanhane Camii Ahi Şerafettin Mah. Atpazan Yokuşu The ıntenor of this 13th century mosque is in contrast to the restrained exterior, and it is one of the most beautiful examples of Seljuk mosques. 13. yüzyılda yaptırılan caminin iç mekanı, dış görünüşünün mütevazılığına tezat, Selçuklu camilerinin en güzellerinden birini teşkil eder. Ankara Citadel / Ankara Kalesi Hisarparkı Caddesi The castle. vvhich has guarded the city for centuries, is now a Symbol of Ankara and its history is as old as the city itself. Today within the castle vvalls there are a number of Ottoman-style houses dating as far back as the 17th century. Asırlardır kentin bekçiliğini yapan ve tarihi kentin tarihi kadar eski olan Ankara Kalesi, kentin sembolüdür. Kale içinde 17. yüzyıldan bugüne kalan ve Osmanlı mimarisini yansıtan Ankara evlerini görebilirsiniz. St. Paul’s Church (Catholic) Atatürk Bulvarı No: 118 Kavaklıdere (İn the grounds of the Italian Embassy), Tel: 426 65 18 Service times: 18.00, Saturdays and Sundays Samanpazarı Synagogue Sakalar Mah. Birlik Sok. 8, Samanpazan, Tel: 311 62 00 8 /2 0 0 5 SKYLIFE 143


Embassies / Elçilikler Afghanistan / Afganistan

Estonia / Estonya Gaziosmanpaşa, Tel: 405 69 70

Lithuania / Litvanya Gaziosmanpaşa, Tel: 447 07 66

Slovak Republic

Finland / Finlandiya Gaziosmanpaşa, Tel: 426 19 00

M acedonia / Makedonya Gaziosmanpaşa, Tel: 446 92 04-05

Slovenia / Slovenya Gaziosmanpaşa. Tel: 405 60 07

France Fransa Kavaklıdere, Tel: 455 45 45

Malaysia / Malezya Gaziosmanpaşa. Tel: 446 35 47-8

South A frica / Güney Afrika

Argentina / Arjantin Gaziosmanpaşa. Tel: 446 20 61-62

Georgia / Gürcistan Çankaya, Tel: 442 65 08

M exico / Meksika Çankaya, Tel: 442 30 33

South Korea / Güney Kore Çankaya, Tel: 468 48 21-23

Avustralya Gaziosmanpaşa, Tel: 459 95 00

Federal Rep. of Germany

M oldova

Almanya Kavaklıdere, Tel: 455 51 00

Gaziosmanpaşa. Tel: 446 55 27

Spain / ispanya Çankaya. Tel: 438 03 92

Greece / Yunanistan Gaziosmanpaşa, Tel: 436 88 60

M ongolia / Moğolistan Gaziosmanpaşa, Tel: 446 79 77

Çankaya. Tel: 441 38 84-85

Oran, Tel: 491 16 81-83

Hungary / Macaristan Yıldız-Çankaya. Tel: 442 22 73

M orocco / Fas Gaziosmanpaşa. Tel: 437 60 20-21

Svveden / İsveç Kavaklıdere, Tel: 466 45 58 (pbx)

Bangladesh / Bangladeş Çankaya. Tel: 439 27 50-51

India / Hindistan Çankaya, Tel: 438 21 95-98

Netherlands

Hollanda Yıldız. Tel: 409 18 00

Svvitzerland / İsviçre Kavaklıdere, Tel: 467 55 55-56

Belarus / Beyaz Rusya Çankaya Tel: 441 67 69-70

Indonesia / Endonezya Çankaya, Tel: 438 21 90-92

New Zealand

Syria / Suriye

Yeni Zelanda Kavaklıdere, Tel: 467 90 54

Çankaya, Tel: 440 96 57-58

Belgium / Belçika Gaziosmanpaşa Tel: 446 82 50

Iran / Iran Kavaklıdere, Tel: 468 28 21 (pbx)

Norvvay / Norveç Çankaya. Tel: 405 80 10

Tajikistan / Tacikistan

Bosnia & Herzegovia

C oordination Bureau o f lraq

Bosna Hersek Gaziosmanpaşa, Tel: 427 36 02

Irak Koordinasyon Bürosu Gaziosmanpaşa, Tel: 468 74 21

Oman / Umman Gaziosmanpaşa. Tel: 447 06 30-31

Çankaya. Tel: 442 25 23 Albania / Arnavutluk

Çankaya, Tel: 441 61 03 Algeria / Cezayir

Çankaya. Tel: 468 77 19

II

A ustralia

Austria / Avusturya

Kavaklıdere, Tel: 419 04 31-33 Azerbaijan / Azerbaycan

Brazil / Brezilya Gaziosmanpaşa, Tel: 448 18 40-41-43

Ireland İrlanda Gaziosmanpaşa, Tel: 446 61 72

ı

S

Gaziosmanpaşa, Tel: 446 40 56

Sudan

Gaziosmanpaşa, Tel: 446 16 02 Thailand / Tayland

Gaziosmanpaşa, Tel: 467 34 09

Pakistan / Pakistan Gaziosmanpaşa. Tel: 427 14 10-13

Tunisia / Tunus

State of Palestine

Turkish R ebuplic of Northern Cyprus / Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Gaziosmanpaşa. Tel: 437 78 12

Bulgaria / Bulgaristan Kavaklıdere, Tel: 467 20 71

Israel / İsrail Gaziosmanpaşa. Tel: 446 36 05

Filistin, Gaziosmanpaşa. Tel: 436 04 23

Canada / Kanada

Italy / İtalya Kavaklıdere. Tel: 426 54 60-63

Philippines / Filipinler Gaziosmanpaşa, Tel: 446 58 31

Türkm enistan / Türkmenistan

Japan / Japonya

Poland / Polonya Kavaklıdere, Tel: 467 56 19

Ukraine / Ukrayna Çankaya, Tel: 441 54 99

Gaziosmanpaşa, Tel: 459 92 00

II

Chile / Şili Gaziosmanpaşa, Tel: 447 35 82

Gaziosmanpaşa, Tel: 446 05 00

Gaziosmanpaşa. Tel: 446 01 85 Çankaya, Tel: 441 71 22-24

China / Çin Halk Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa, Tel: 436 06 28

Jordan / Ürdün

Çankaya, Tel: 440 20 54

Portugal / Portekiz Gaziosmanpaşa, Tel: 446 18 90-91

Birleşik Arap Emirlikleri Gaziosmanpaşa, Tel: 447 68 61 -62

Croatia / Hırvatistan Gaziosmanpaşa, Tel: 446 08 31

Kazakhstan / Kazakistan Oran, Tel: 491 91 00 (pbx)

Oatar / Katar Oran. Tel: 441 13 65

United Kingdom / Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Çankaya, Tel: 455 33 44

Cuba / Küba Çankaya, Tel: 442 89 70-71

Kuvvait / Kuveyt Gaziosmanpaşa, Tel: 445 05 76-80

Romania / Romanya Çankaya, Tel: 427 12 43

Amerika Birleşik Devletleri Kavaklıdere, Tel: 455 55 55

I I

United Arab Emirates

United States o f America

Czech Republic

Kyrgyz Republic

The Russian Federation

Çek Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa, Tel: 446 12 44

Kırgızistan Yıldız. Tel: 491 35 06

Uzbekistan

Rusya Federasyonu Çankaya, Tel: 439 21 22

Özbekistan Çankaya, Tel: 441 38 71-72

■■ II

ki

I I

Slovak Cumhuriyeti Kavaklıdere. Tel: 467 50 75

Denmark ! Danimarka Gaziosmanpaşa, I Tel: 468 77 60 (5 Lines)

Egypt / M'Sir Kavaklıdere, _______ I Tel: 468 22 40 144 SKYLIFE 8 /2 0 0 5

□E

Lebanon Lübnan Gaziosmanpaşa. Tel: 446 74 85-8

s»»

Saudl Arabia

Suudi Arabistan rs n

p

T o i- / î R f i

B

Venezuela

Çankaya, Tel: 439 31 98

Libya

Serbia and Montenegro

Çankaya, Tel: 438 11 10-14

Yemen

Sırbistan-Karadağ Kavaklıdere, Tel: 426 02 36

Gaziosmanpaşa, Tel: 446 31 78


YAPI

KREDİ

YAPI

KREDİ

Her türlü ticari ihtiyacınız için, Yapı Kredi'den Ticari Esnek Kredi...

Kolay gelsin

Kredinizi hemen alın, geri ödeme planını dilediğiniz gibi yapın. Üstelik, teminat konusunda problem yaşıyorsanız, özel teminat uygulamasından faydalanın. İşletmenizin büyüklüğü ne olursa olsun, hangi sektörde hizm et verirseniz verin. Yapı Kredi'den Ticari Esnek Kredi çok işinize gelecek.

YAPI^CKREDi


'

(RoadNum bers)

Otoyol Numarası

Tren Durağı (TralnStatlon)

Tramvay Durağı (TramwayStop)

Metro Durağı (Metro Stop)

Devlet Yolu (State Road)

Hafif Metro Durağı (light Tube Stop)

Otoyol (Motorway)

Cadde (Road)

THY Satış Ofisi (Turkish Airlines Sales Office)

Demiryolu (Railvvay)

Hafif Metro (llghtTube) Metro (Metro)

ANKARA

KAYAL j

ÇÜKUj

•M E T G U L

K A R Ş IYA KA

A V C ILA R

EMNİY^/

IS EU /U LU Ç

İLKER

/AYİRAİ

ÇANKAYA

;k ö p r »

EVLİ]

ILDIZE

IIN E V Iİ

kNATORYl

U F U I«

SIĞIN AK

»PRAKLIK

SM ANP/

IÇ K A L E j

«ÇALIŞI

’E

MUTLU

lUUfEREN

-Y U N U S EM R E

'O Ü L P IN A R

GÜZELYU!

H Ü S E Y ff

(A IR P O R T )

ESENBOĞA H AVA LİM AN I

İŞIKKİ


Yaz z dışarıda geçer! o

m

m

t i

Aklınız kapıda kalmasın. w w w .k a le c e lik e s y a .c o m

0212 482 15 18 (Pbx)

KALE ÇELİK KAPI


■ H otels / O te lle r

LU Q CD oc

Fax [232] 292 13 13

RICHMOND EPHESUS RESORT (***") Tel [232] 893 10 60 Fax [232] 893 10 54-55

Adres / Adresses

Adres / Adresses

Adres / Adresses

Boyalık Mevkii. Çeşme İzmir info@altinyunus.com.tr http://www.altinyunus.com.tr

Inciraltı Mah. 10 Sokak, No: 67 Balçova reservation@cpizmir.com http://www.cpizmir.com

Pamucak-Selçuk ephesus@richmondhotels.com.tr http://www.richmondhotels.com.tr

BALÇOVA TERMAL HOTEL (***) Tel [232) 259 01 02 Fax [232] 259 08 29 Adres / Adresses Hüseyin öğütcen Cad. No:2 35330 Balçova/İzmir info@balcovatermal.com http://www.balcovatermal.com

AOUAFANTASY AÛUAPARK & CLUB OTEL (*” **)

GRAND BLUE SKY INTERNATIONAL

SÜRMELİ EFES RESORT HOTEL & CONVENTION ÇENTER (**"*)

D

Tel [256] 612 77 50 Fax [256] 612 42 25 Adres / Adresses Kadınlar Denizi Kuşadası/Türkiye bluesky@grandbluesky.com http://www.grandbluesky.com

Tel

ALTIN YUNUS HOLİDAY RESORT (HV1) Tel [232) 723 12 50 Fax [232] 723 22 52

N û

Z 3 O ır

CROVVNE PLAZA İZMİR

r***) Tel [232] 292 13 00

<

Tel

[232] 893 11 11 (pbx)

Fax [232] 893 11 10 Adres / Adresses Ephesus Beach

(Pamucak Oteller Bölgesi) Selçuk info@aquafantasy.com http://www.aquafantasy.com

[232] 893 10 96

Fax [232] 893 11 29 Adres / Adresses Efes Antik Şehir Plajı

Pamucak Mevkii. 35920 Selçuk/İzmir salesefes@surmelihotels.com http://www.surmelihotels.com

İZMİR PALAS OTEL Tel [232] 465 00 30 Fax [232] 422 68 7C Adres / Adresses

Vasıfçınar Bulvarı No: 2 Alsancak info@izmirpalas.com.tr http://www.izmirpalas.com.tr

C L U B IL IC A H O TE L

HİLTON İZMİR

HOTEL CLUB PHOKAIA

r —)

r~ *)

m

Tel [232] 723 31 31 Fax [232] 723 34 84 Adres / Adresses

Tel [232] 497 60 60 Fax [232] 497 60 C Adres / Adresses

Tel [232] 812 80 80 Fax 32)812 78 87 Adres / Adresses

Tel (232) 484 53 40

Boyalık Mevkii Ilıca Çeşme info@ilicahotel.com http://www.ilicahotel.com

Gaziosmanpaşa Bulvarı 7, 35210 sales.izmir@hilton.com http://www.izmir.hilton.com

II.Mersinaki Koyu İzmir/Foça hotelclubphokaia@superonline.com http://www.phokaia.com

Dirik Cad. No:1 Alsancak/lzmir kilim@kilimotel.com.tr http://www.kilimotel.com.tr

COLOSSAETHERMAL HOTEL (“ ***) Tel [258] 271 41 56 pbx Fax [258] 271 42 50

KORUMAR HOTEL

RICHMOND PAMUKKALE TERMAL (****) Tel [258] 271 42 94 pbx Fax [258] 271 40 78-271 43 05

SİSUS HOTEL

r***)

KİLİM OTEL

(...) Fax

[232] 489 50 70

Adres / Adresses Atatürk Blv. Kazım

© Telephone: International code for Turkey: 90. İzmir area code: 232. Kuşadası (area code for province of Aydın): 256. For intercity calls within Turkey first dial ‘0\ then the area code, and then the local number. For intemational calls first dial '00'. 148 SKYLIFE 8 /2 0 0 5

Adres / Adresses

Karahayıt - Pamukkale Mevkii/DENİZU colossae@colossaehotel .com http://www.colossaehotel.com

[256] 618 15 30 Fax [256] 618 11 10 Adres / Adresses Gazi Beğendi Mevkii 09400 Kuşadası/TÜRKİYE info@korumar.com.tr http://www.korumar.com.tr

Tel

(S)

Adres / Adresses

Tel [232] 724 03 30 Fax [232] 724 96 56 Adres / Adresses Dalyanköy Yat Limanı

Karahayıt Pamukkale Denizli info@richmondhotels.com.tr http://www. richmondhotels.com.tr

Mevkii Çeşme / Izmir-TÜRKİYE info@sisushotel.com http://www.sisushotel.com


■ E m e rg en cy Ambulance Tel: 112 (Ali över Turkey) Poliçe Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire Tel: 110 (Ali över Turkey) Tourism poliçe Tel: 527 45 03 Gendarme Tel: 156 (Ali över Turkey) Coast Guard Tel: 158 (Ali över Turkey)

■ Tourism Inform ation Turizm Danışma Adnan Menderes Airport Tel: 274 22 14 - 274 21 10 Provincial Director of Tourism İl Turizm Müdürlüğü Tel: 483 51 17-483 62 16 Alsancak Tel: 445 73 90 - 489 92 78 Bergama, Tel: 631 28 51 Çeşme, Tel: 712 66 53 Foça, Tel: 812 12 22 Selçuk, Tel; 892 63 28 - 892 69 45

Ethnographic Museum Etnografya Müzesi Bahri Baba Caddesi No: 4 Konak, Tel: 483 72 54 09.00-12.00/13.00-17.00. closed Mondays / pazartesi kapalı Museum of Painting and Sculpure İzmir Resim ve Heykel Müzesi Mithat Paşa Cad. No: 94 Konak, Tel: 482 03 93 08.00-17.00, closed Sundays / pazar kapalı

■ Sightseeing Gezinti Bird Paradise Kuş Cenneti Situated on the outskirts of the city, it consists of isiets, marshes, deltas and meadovvs. At various times of year över 190 species of bird can be seen here. Adalar, sazlıklar, deltalar ve gözalabildiğine uzanan düzlüklerde 190’ı aşkın türde milyonlarca kuşu barındırdığı için dünya çapında bir 'kuş cenneti’ sayılıyor.

Bergama Museum Bergama Müzesi Zafer Mah., Cumhuriyet Cad. No: 6 Bergama, Tel: 631 28 83 08.00-12.00/ 13.00-17.00, closed Mondays / pazartesi kapalı

Ephesus / Efes VVithin easy reach of İzmir (72 km) and Kuşadası (18 km), the spectacular buildings and streets of ancient Ephesus have an unforgettable charisma. Established in 3000 BC and including remains from the lonic, Lydian, Roman, Byzantine and Seljuk periods, Ephesus is a sight not to be missed. İn nearby Selçuk there is the basilica of St. John (6th century), a superb museum and Isa Bey Mosque. Also in the vicinity is the House of the Virgin Mary, and the Cave of the Seven Sleepers. İzmir’den (72 km) ve Kuşadasfndan (18 km) kolaylıkla ulaşılabilen olağanüstü ilginç, caddeleri ve yapılarıyla bugün de benzersiz bir atmosfere sahip antik kent. MÖ 3000 yıllarında kurulan ve lon, Lidya, Roma. Bizans, Selçuklu dönemlerinin izlerini taşıyan Efes’i gezmeye mutlaka vakit ayrılmalı, Efes’in çok yakınında St. Jean Bazilikası, Meryem Ana Evi, Yedi Uyurlar Mağarası, Selçuk Isa Bey Camii gibi başka tarihsel ve turistik gezi yerleri bulunuyor.

Ephesus Museum Efes Müzesi Atatürk Mahallesi, Kuşadası Caddesi, Selçuk, Tel: 892 60 10 08.30-12.00/ 13.00-16.30, open daily / her gün

House of the Virgin Mary Meryem Ana Evi The Virgin Mary came to Ephesus with St. John, and spent the remainder of her life here. The house built in the 4th century at the place vvhere she

Tourism Poliçe / Turizm Polisi Turizm Şube Müdürlüğü, Tel: 417 37 85

■ M u se u m s / Müzeler Archeological Museum Arkeoloji Müzesi Bahri Baba Parkı, Konak, Tel: 483 72 54 09.00-12.00/ 13.00-17.00, closed Mondays / pazartesi kapalı Atatürk Museum Atatürk Müzesi Birinci Kordon, 148, Tel: 464 48 05 09.00-17.00, closed Mondays pazartesi dışında her gün

died vvas recognised as a shrine by the Vatican in 1957. Mass is celebrated here every morning at 7.30 and on Sunday mornings at 10.30. Aziz Yuhanna ile birlikte Efes'e gelen Meryem Ana'nın hayatının son dönemini geçirip öldüğü yerde 4. yüzyılda inşa edilen ev. 1957'de Vatikan'ın onayından sonra kutsal ziyaret yeri olan Meryem Ana Evi ve Kilises İzmir'den 80 km, antik Efes kentinden 7 km uzaklıkta, çam, çınar ve zeytin ağaçlarıyla bezeli yüksek bir tepe olan Bülbül Dağı'nda bulunuyor. Her sabah 7.30'da, pazar sabahları 10.30'da ayin düzenleniyor. Kadifekale Fortress Kadifekale The fortress overlooking İzmir has sections dating from Hellenistic, Roman and Byzantine times. The 20-25 metre high vvalls were originally 6 km in length. Today the fortress is a famous excursion spot vvith pleasant tea gardens, commanding a fabulous view of the city, İzmir'in içinde, kente hakim bir tepedeki bu kale Helenistik, Roma ve Bizans izlerini taşıyor. Yüksekliği 20-25 metre olan duvarlarının uzunluğu eski dönemlerde 6 km'yi buluyordu. Günümüzde çay bahçeleri ve olağanüstü kent manzarasıyla ünlü bir gezinti yeri. Pergamum / Bergama The ruins of Pergamum, a majör centre of civilisation of the ancient vvorld, are situated 105 km from İzmir. The acropoiis and amphitheatre perched on a tovvering hilltop, and on the outskirts of the town of Bergama the Asklepion or health centre dedicated to Asklepios the god of health are in a remarkable State of preservation. The site is open daily betvveen 08.30 and 18.30. İzmir'in 105 km kuzeyindeki bu ilçesinde antik çağın büyük uygarlık merkezi Pergamon’un kalıntıları bulunuyor. Görkemli bir tepedeki akropolis ve amfiteatrın yanı sıra, ilçenin girişinde sağlık Tanrısı Asklepios adına inşa edilen ve günümüzde bütün özellikleriyle ayakta duran sağlık merkezi her gün 8.30-18.30 arasında ziyarete açık,

■ M o s q u e s Camiler Hisar Mosque Hisar Cami Hasanağa Mah. Hisarönü Mevkii 899 Sok. Konak The mosque vvas constructed in the 16th century and is one of the most imposing in İzmir. 16 yüzyılda inşa edilen cami, İzmir'in en gösterişli camilerinden biridir. Kemeraltı Mosque Kemeraltı Camii The entrance to Kemeraltı Bazaar / Kemeraltı çarşı girişi This 17th century structure has beautiful illuminations dating from the 18th century. 17. yüzyılda inşa edilen yapının 18. yüzyıldan kalma kalem işi süslemeleri görülmeye değer. Salepçioğlu Mosque Salepçioğlu Camii 850 Sok. No. 48 Konak Izmir's largest domed mosque. İzmir'in en büyük kubbeli camisi. Şadırvan Mosque Şadırvan Camii Ahmetağa Mah. Şadırvanaltı Mevki 912 Sok. Konak

■ C h u rc h e s and syn ago g u es Kiliseler ve sinagoglar Aya Fotini (Orthodox) Alsancak, Tel: 421 69 92 Only open on principal feast days. / Yalnız büyük bayramlarda açık. Bet Israel Synagogue Mithatpaşa Cad., 265 Tel: 425 16 28 House of the Virgin Mary Efes, Selçuk, Tel: 892 60 08 Nötre Dame de St. Rosarei (Catholic) 1481 Sokak, 8, Alsancak, Tel: 421 66 66 Open daily. / Her gün açık. St. John's Cathedral (Catholic) Şehit Nevres Bulvarı, 29, Alsancak, Tel: 484 53 60 Open daily / Her gün açık. Shaar Ashamayan Synagogue 1390 Sokak, 4, Alsancak St. John (Anglican) Talatpaşa Bulvarı, Alsancak Tel: 464 57 52 St. John the Baptist (Catholic) Kemalpaşa Cad., 15, Buca Tel: 420 08 42 Open daily / Her gün açık. St. Mary Magdelena (Protestant) Hürriyet Cad. 18, Bornova 8 /2 0 0 5 SKYLIFE 149


" HARMANDALI V

BALATÇ

Metro (Metro) Demiryolu (Rallvvay) Otoyol (Motorvvay) Devlet Yolu (State Road) Otoyol Numarası ^ (RoadN 'D '‘, ' u "um " " bers) 1— *•*

Metro Durağı (Metro Stop) Tramvay Durağı (TramvvayStop) ^ ’

Tren Durağı (TralnStatlon)

Gürbüz YAYINLARI (0216 ) 125 78 74


We would be glod to meet you at the following fairs New York Turkish Fashion Fabric Exhibition 12-13 July 2005 Booth Nr: 205

London Turkish Fashion Fabric Exhibition 16-17 August 2005 Boolh Nr: C 10

AKO RSAN - ANTALYA

M端nich Fabric Start 6-8 September 2005 Booih Nr: F25

t e l: + 9 0 2 4 2 258 10 10

Interstoff Moscow 7-9 September 2005

Salon Premiere Vision 20-23 September 2005 Boolh Nr: 6D22 / 6E21

web: w w w.anteks.com

lntertextile Shanghai Apparel Fabrics 2& 29 October 2005

e-m ail: dokuma@anteks.com

KS


■ H otels / O te lle r

LU Q O

£ < H

RIXOS HOTEL PREMIUM BELEK

CLUB MED PALMİYE (HV1)

SIMENA HOLİDAY RESORT & SPA (HV1)

BLUE VVATERS CLUB & RESORT (*****)

Tel [242] 710 20 00 Fax [242] 710 19 19 Adres / Adresses

Tel [242]814 32 60 Fax [242] 814 12 96 Adres / Adresses

Tel [242] 824 51 11 Fax [242] 824 51 10 Adres / Adresses

Tel [242] 756 94 64 Adres / Adresses Titreyen Göl Mevkii

lleribaşı Mevkii PK: 116 Belek-Serik/Antalya info@rixos.com http://www.rixos.com

Tekerlektepe Mevkii, 07980 Kemer/Antalya http://www.clubmed.com.tr

P.O Box 6, 07981 Çamyuva-Kemer/Antalya http://www.simenahr.com

Sagun, 07601 Manavgat bw@bluewaters.com.tr http: //www.bluewaters.com.tr

ATTALEIA HOLİDAY VILLAGE (HV1)

CLUB PHASELİS HOLİDAY VILLAGE (*****)

ULUSOY KEMER HOLİDAY CLUB (HV1)

CONCORDE RESORT & SPA (*****)

Tel [242] 725 43 01 Fax [242] 725 43 24 Adres / Adresses

Tel [242] 815 16 31 Fax [242] 815 16 37 Adres / Adresses

Tel [242] 815 14 50 Fax [242] 815 14 65 Adres / Adresses

Tel [242] 352 26 26 Fax [242] 352 26 00 Adres / Adresses Lara Turizm Merkezi

07500 Taşlıburun Mevkii, Belek attaleia@attaleia.com.tr http://www.attaleia.com.tr

Kızıltepe Mevkii, Kemer faseltur@clubphaselis.com.tr http://www.clubphaselis.com

Göynük, Kemer info@kemerholidayclub.com.tr http://www.kemerholidayclub.com.tr

Lara-Antalya/TÜRKİYE info@concordehotel.com.tr http://www.concordehotel.com.tr

CLUB MED BELDİ (HV1)

CLUB TURTLE’S MARCO POLO (HV1) Tel [242] 824 63 36 pbx Fax [242] 824 63 46

SUNGATE

CORNELIA DE LUXE RESORT (*****)

Tel [242] 824 81 51 Fax [242] 824 86 40 Adres / Adresses

Adres / Adresses

07985 Beldibi Antalya http://www.clubmed.com.tr

Çamyuva, Kemer info@marcopolo.com.tr http://www.marcopolo.com.tr

PORT ROYAL (*****++) Tel [242] 824 97 50 Fax [242] 824 97 55 Adres / Adresses Çifteçeşmeler Mevkii 1.Beldibi-Kemer/Antalya info@portroyalantalya.com http://www.sungatehotels.com

Fax [242] 756 95 56 - 57

Tel [242] 710 15 00 Fax [242] 715 25 05 Adres / Adresses

lleribaşı Mevkii, Belek sales@comeliaresort.com http://www.corneliaresort.com

© Telephone: International code for Turkey: 90. Antalya area code: 242. For intercity calls within Turkey first dial O’, then the area code, and then the local number. For intemational calls first dial '00'. 152 SKYLIFE 8 /2 0 0 5

:

't .

CLUB MED KEMER FREESTYLE (HV1) Tel [242] 814 63 16 Fax [242] 814 52 39

CLUB ZIGANA (HV1) Tel [242] 824 92 30 Fax [242] 824 83 15

Adres / Adresses

Adres / Adresses

Tel [242] 725 40 51 Fax [242] 725 40 71 Adres / Adresses Belek Turizm Merkezi

07980 Kemer Antalya http://www.clubmed.com.tr

Çifteçeşmeler Mevkii Beldibi/Antalya info@clubzigana.com http://www.clubzigana.com

07500 Serik/Antalya-Türkiye info@adora.com.tr http://www.adora.com.tr

ADORA GOLF RESORT

(*“ **)

CRYSTAL PALACE RESORT HOTEL & SPA (*****) Tel [242] 731 00 25 Fax [242] 731 00 91 Adres / Adresses

Boğazkent Mevkii - Belek info@crystalpalace.com.tr http://www.crystalpalace.com.tr


D İV AN A N T A L Y A

H O T E L S IL L Y U M

T A L Y A (*****)

K E M E R R E S O R T H O TE L

L IM A K A T L A N T IS

r***)

H O TE L & R E S O R T (*****)

Tel [242] 248 68 00 Fax [242] 241 54 00 Adres / Adresses Fevzi Çakmak

Tel [242] 715 21 00 Fax [242] 715 21 69 Adres / Adresses

Tel .242] 814 31 00 Fax [242] 814 55 30 Adres / Adresses

Tel [242] 710 07 00 Fax [242] 715 23 75 Adres / Adresses

Caddesi No: 30/ANTALYA info@talya.com.tr http://www.talya.com.tr

lleribaşı Mevkii, Belek info@hotelsillyum.com http://www.hotelsillyum.com

Atatürk Bulvarı Kemer resort@kemerresort.com http://www.kemerresort.com

lleribaşı Mevkii, Belek / ANTALYA info@atlantishotel.info http://www.atlantishotel.info

man <ıırtmm\vw G L O R IA G O LF R ESO R T

KAYA BELEK OTEL

L a M e r H O TEL

L IM A K L IM R A

tm

r***)

(*"**)

H O T E L & R ES O R T (*•***)

Tel [242] 715 15 20 Fax [242] 715 15 25 Adres / Adresses

Tel [242] 725 55 00 Fax [242] 725 52 27 Adres / Adresses

Tel [242] 815 15 38 Fax [242] 815 15 37 Adres / Adresses

Tel [242] 503 31 33 Fax [242] 503 42 72 Adres / Adresses

Acısu Mevkii. Belek/ANTALYA info@gloria.com.tr http://www.gloria.com.tr

Üçkum Tepesi, Belek belek@kayatourism.com.tr http://www. kayatourism.com.tr

PK 163 07980 Kemer Antalya info@hotellamer.com http://www.hotellamer.com

No: 15 Kiriş Kemer / ANTALYA info@limrahotel.info http://www.limrahotel.info

G L O R IA VER D E

K A Y A S E LE C T O T E L

L A R E S P A R K H O TE L

M IR A C L E R ESO R T

RESORT&SPA (**"*)

(*“

(m

H O T E L (****•)

Tel [242] 715 24 10 Fax [242] 715 24 19 Adres / Adresses

Tel [242] 725 54 90 Fax [242] 725 55 40 Adres / Adresses

Tel [242] 352 00 11 Fax ;242] 352 00 55 Adres / Adresses

Tel [242] 352 21 21 Fax ;242] 352 21 11 Adres / Adresses

lleribaşı Mevkii. Belek/ANTALYA info@gloria.com.tr http://www.gloria.com.tr

Üçkum Tepesi, Belek clubkayabelek@kayatourism.com.tr http://www.kayatourism.com.tr

Güzeloba Mevkii, Lara Sahili info@laresparkhotel.com http://www.laresparkhotel.com

Kopakçayı Mevkii Lara/Antalya info@miracleotel.com http://www.miracleotel.com

)

H IL LS ID E SU H O TEL

K A Y A S İD E O T E L

L IM A K A R C A D IA GO LF &

O RAN G E CO U NTY

(m

(***••)

S PO R T RESORT (**“ *)

RESORT HOTEL (*****)

Tel [242] 249 07 00 Fax [242] 249 07 07 Adres / Adresses

Tel [242] 756 90 90 Fax [242] 756 90 95 Adres / Adresses

Tel [242] 715 11 00 Fax [242] 715 10 80 Adres / Adresses

Tel [242] 814 72 00 Fax [242] 814 72 33 Adres / Adresses Atatürk Bulvan

Konyaaltı su@hillside.com.tr http://www.hillsidesu.com

Titreyengöl Mevkii P.K: 26 Manavgat sidekaya@kayatourism.com.tr http://www.kayatourism.com.tr

İskele Mevkii, Belek / ANTALYA info@arcadıahotel.info http://www.arcadiahotel.info

Yenimahalle Kemer/Antalya sales@orangecounty.com.tr http://www.orangecounty.nl 8 /2 0 0 5 SKYLIFE 153


GUIDE ANTALYA

OTIUM HOTELS INTERNATIONAL (•****) Tel [242] 725 41 80 (For Reservation) Fax [242] 725 42 00 / 725 43 74 Adres / Adresses ART LUX-Kemer SUN ZEYNEP LUX-Belek sales@otiumhotels.com http://www.otiumhotels.com

SİLENCE BEACH RESORT (*****)

THE MAXIM RESORT HOTEL (*****)

Tel [242] 748 76 76 Fax [242] 748 76 66 Adres / Adresses

Tel [242] 814 70 00 (pbx) Fax [242] 814 70 70 Adres / Adresses Atatürk Blv. 07980

Kızılağaç Manavgat/Antalya info@silencebeachresort.com http://www.silencebeachresort.com

Kemer/Antalya info@themaximhotels.com http://www.themaximhotels.com

Acısu Mevkii, PK 49 Serik Belek sales@xanaduresort.com.tr http://www.xanaduresort.com.tr

PORTO BELLO HOTEL DE LUXE BEACH & RESORT (***” )

SHERATON VOYAGER ANTALYA HOTEL, RESORT & SPA (“ ***)

TITANIC DELUXE BEACH & RESORT (***")

(“ “ )

Tel [242] 259 40 41(30 Hat) Fax [242] 259 28 21 -259 24 47 Adres / Adresses

Tel [242] 238 55 55 Fax 242] 238 55 70 Adres / Adresses

Tel [242] 351 17 17 Fax [242] 351 17 18 Adres / Adresses

Akdeniz Blv. 6.Sok Konyaaltı/Antalya info@portobello.com.tr http://www.portobello.com.tr

100. Yıl Bulvarı, Konyaaltı Beach 07050 reservations.voyager@starwoodhotels.com http://www.sheraton.com/antalya

Kopak Çayı Mevkii, Lara info@titanic.com.tr http://www.titanic.com.tr

XANADURESORT HOTEL (*****) Tel [242] 710 00 00 Fax [242] 715 17 33 Adres / Adresses

BEST VVESTERN KHAN Tel [242] 248 38 70 Fax 242] 248 42 97 Adres / Adresses Elmalı Mah. Kazım Özalp Cad. No:55/ANTALYA info@khanhotel.com http://www.khanhotel.com

■ Emergency A m b u la n c e

Tel: 112 (Ali över Turkey) P o liç e

Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire Tel: 110 (Ali över Turkey) T o u ris m p o liç e

RENAISSANCE ANTALYA BEACH RESORT & SPA (™ *)

SUNRISE RESORT

Tel 242] 824 84 31 Fax [242] 824 84 30 Adres / Adresses

Tel [242] 748 70 10 Fax 242] 748 70 37 Adres / Adresses Kızılağaç Köyü

P.O. BOX: 654 07004 Beldibi, Kemer info@renaissanceantalya.com http://www.renaissancehotels.com/aytrn

07600 Manavgat/Antalya info@sunrise.com.tr http://www.sunrise.com.tr

m

TÜRKİZ HOTEL & THALASSO CENTRE (***•*) Tel [242] 814 41 00 Tel [242] 814 28 33 Adres / Adresses Yalı Cad. No.3 07980 Kemer / Antalya-TÜRKİYE turkiz@turkiz.com.tr http://www.turkiz.com.tr

Tel: 527 45 03 G e n d a rm e

Tel: 156 (Ali över Turkey) C o a s t G u ard

Tel: 158 (Ali över Turkey)

■ Tourism Inform ation Turizm Danışma

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

RESORT DEDEMAN ANTALYA (*****) Tel [242] 316 20 20 Fax [242] 316 20 30

154 SKYLIFE 8 /2 0 0 5

THE MARMARA ANTALYA

r***)

Adres / Adresses

Tel [242] 249 36 00 Fax 242] 323 73 78 Adres / Adresses Eski Lara Cad. No: 136

Lara yolu 07100 Antalya antalya@dedeman.com.tr http://www.dedemanhotels.com

Şınnyalı 07100 Antalya/Tü'kiye antalya-info@themarmarahotels.com http://www. themarmarahotels.com

VVASHINGTON RESORT HOTEL (*****) Tel [242] 748 33 80 Fax [242] 748 30 30 Adres / Adresses Karacalar Mevkii. Kızılağaç Manavgat/Antalya washingtonresort@superonline.com http://www.washington-resort.com

Tourist Information Phone Alo Turist Hattı Tel: O 800 511 07 07 0 800 511 07 08 Provincial Director of Tourism İl Turizm Müdürlüğü Tel: 343 27 60-61 Antalya, Cumhuriyet Mahallesi Tel: 241 17 47 Alanya, Çarşı Mah., Tel: 513 12 40 Kaş, Cumhuriyet Meydanı Tel: 836 12 38 Kemer, Belediye Binası Tel: 814 15 36-814 11 12 Tourism Poliçe / Turizm Polisi Kaleiçi Yatlimanı, Tel: 243 10 61


■ Sightseeing Gezinti Alanya Citadel / Alanya Kalesi This splendid Byzantine citadel surmounting the rocky peninsula is walled (8 km). The 'Red Tower' was built by the Seljuk's Sultan Keykubad in 1226. Today it is a small museum containing etnographical collections. Bizans zamanından kalma, Kızıl Kule'si 1226’da Sultan Alaaddin Keykubad tarafından inşa ettirilen görkemli Alanya Kalesi şehri ikiye ayıran bir yarımadanın üzerinde yer alıyor. Kızıl Kule, bugün etnografik eserlerin sergilendiği küçük bir müze. Antalya Museum Antalya Müzesi Kenan Evren Bulvarı, Konyaaltı, Tel: 241 45 28 08.30-17.30, closed Mondays / pazartesi kapalı The province of Antalya is endovved with the riohest historic treasures of Turkey. Antalya Museum covers an area of 30.000 square metres with thirteen galleries, an open-air gallery, a children's gallery (vvhere children may be left) and a wide yard. Approximately flve thousand archeological works are displayed in chronologioal order. The museum receive an award from the Council of Europe as the Museum of the Year in 1988. Antalya bölgesi arkeolojik, tarihsel hâzineleri bakımından belki de Türkiye'nin en zengin bölgesi. Antalya Müzesi çok geniş bir alanda 13 teşhir salonu ve bir açıkhava galerisinden oluşuyor. Çocuklar için de, onların ilgisini çekecek bir salon bulunan müzeyi tarih meraklıları mutlaka gezmeli.

12 km uzaklıkta çok güzel bir şelale. Piknik için mükemmel bir tercih.

Hadrian’s Gate / Hadrian Kapısı The beautiful decorated, three-arched gate was built in honour of Hadrian when he visited the city in 130 A.D, MS 130 yılında imparator Hadrianus’un Antalya'ya gelişi onuruna yapılan üç kemerli kapının oyma ve kabartmaları olağanüstü. Köprülü Canyon National Park Köprülü Kanyon Milli Parkı The Köprülü Canyon National Park is within the boundaries of Manavgat, a 14 km long and 100 m wide valley between Bolasan village and Beşkonak.lt is thickly covered in cedar trees and its resemblance to the fairy chimneys' of Cappadocia, albeit in the from of nature, is striking. Manavgat sınırları içerisinde yer alan park, Bolasan köyü ile Beşkonak arasında 14 km uzunluğunda, 100 metre derinliğinde bir vadidir. Gür sedir ormanları ile kaplı vadide, Kapadokya'daki peri bacalarına benzeyen ilginç doğal oluşumları görebilirsiniz.

Karain Cave / Karain Mağarası The caves are 27 kilometer northwest of Antalya. İt is the largest cave in Turkey to have been inhabited. Finds from these remarkable caves go back to the paleolithic, some 30,000 years ago. Antalya’nın 27 kilometre kuzeybatısında yer alır. Türkiye'nin içinde insan yaşamış en büyük mağarasıdır. Yapılan arkeolojik kazılarda elde edilen buluntular, paleolitik çağlara, yaklaşık 30 bin yıl önceye tarihlenmektedir.

Manavgat VVaterfalI Aspendos A majör port and commercial centre in antiquity. Aspendos today lies inland, 48 kilometer east of Antalya. İts magnificent amphiteatre is the best preserved in the world and known for its superb acoustics and is stili used for concerts. Antalya’nın 48 kilometre doğusunda, antikçağın önemli limanından kalma muhteşem bir amfiteatr. Olağanüstü akustiği ve iyi korunmuş olması nedeniyle bugün de konserler için kullanılıyor.

Düden Falls / Düden Şelalesi A very beautiful vvaterfall (12 km north of the city centre). Kent merkezine kuzey yönünde

Manavgat Şelalesi A priority address for those who want to cool off on the hot, sweltering days of summer, and a natural wonder created by the stream of the same name. VVith its thunderous cascade and icy vvaters, this vvaterfall, located in Antalya's Manavgat tovvnship, is a haven of tranquility. Yazın sıcak ve bunaltıcı günlerinde serinlemek isteyenlerin bir numaralı adreslerinden biri; her mevsim bol suyu olan Manavgat Çayı'nın oluşturduğu bir doğa harikası: Manavgat Şelalesi. Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan bu şelale, gümbür gümbür sesi, buz gibi suyuyla insana huzur veren bir cennet adeta.

Minicity Konyaaltı, Tel: 228 92 28 09.00-23,00, open daily / her gün Built över 55,000 square meters at Konyaaltı in Antalya, Minicity telis the stories of the Anatolian civilisations in a series of miniature 1:25 scale-models. The mini-monuments chronicle the millennia-old past of the Hittites, Assyrians, Lydians, Phrygians, Troy, Cappadocia, Halicarnassus, Ephesus, the Byzantines, Seljuks, Ottomans, and modern Turkey. VVith its pools and waterways, Minicity offers a refreshing tour on Antalya's searing summer days, Antalya, Konyaaltı'nda, 55 bin metrekareye kurulu Minicity, Anadolu uygarlıklarının öykülerini, 25'te bir oranına küçültülen minyatür modellerle anlatıyor. Hitit, Asur, Lidya, Frigya, Troya, Kapadokya, Halikarnassos, Efes, Roma, Selçuk, OsmanlI ve Modern Türkiye’nin binlerce yıllık geçmişten yadigâr kalan eserleri bir araya geliyor. Havuzlar ve suyollarıyla donatılan Minicity, Antalya'nın sımsıcak ikliminde, serin bir gezinti sunuyor.

gün ışığına çıkarılan heykel ve öteki eserlerin sergilendiği bir müze.

Old Ouarter / Kaleiçi The historic nucleus of Antalya. This district is now restored and has became an attractive touristic centre vvith its taverns, hotels, restaurants and entertainment facilities, İts narrovv streets lead dovvn to the old harbour (today an intemational yachting marina). Şehrin tarihi çekirdeği olan Kaleiçi; restore edilmiş hali, otel ve pansiyonları, restoranları ve eğlence olanaklarıyla turistik bir merkez. Dar sokaklardan inilen eski liman ise bugün uluslararası bir marina,

Termessos Perched 1050 m above sealevel, this is an ancient city and a national park northvvest of Antalya. There is a natural history museum at the park entrance. Denizden 1050 m yükseklikte, inanılmaz bir manzara, şaşırtıcı bir antik kent ve doğa müzesiyle bir ulusal park..

Perge The origlns of this ancient city 18 km north-east of Antalya go back to 1000 BC, but the surviving remains are Hellenic and Roman. An exceptional open-air museum.

The Suna-inan Kıraç Kaleiçi Museum

Antalya'nın 18 kilometre kuzeydoğusundaki bu antik kentin geçmişi MO 1000 yılına kadar uzanıyor. Ancak bugün gezilen kalıntılar Helen ve Roma dönemlerinden kalma bir açıkhava müzesi.

Sualtındaki Kaş The undervvater riches of Kaş, situated on one of the Mediterranean’s majör millennia-old trade routes, are of course not limited to historic shipvvrecks. VVİth its cold underwater springs, crystal clear vvaters and first-rate undervvater visibility, Kaş is a number one address for diving buffs. Binlerce yıldır Akdeniz ticaretinin en önemli suyollarının üzerinde bulunan Kaş'ın sualtı zenginlikleri tabii ki tarihî batıklarla sınırlı değil. Sualtı kaynaklarının neden olduğu soğuk suyuyla dünyanın en berrak ve görüş mesafesi en uzun denizaltı coğrafyalarından birine sahip olan Kaş, dalış tutkunlarının birinci adresi.

Phaselis Situated at the foot of Mt Tahtalı (Olympos), 15 km south of Kemer, the three harbors of Phaselis were the reason for its historical role as a commercial çenter. Tahtalı Dağı'nın eteklerinde, Kemer’in 15 km güneyinde yer alan antik kent, üç limanı ile zamanının önemli bir ticaret merkeziydi.

Suna-lnan Kıraç Kaleiçi Müzesi Kaleiçi, Tel: 243 42 74

Undervvater Kaş

Side At this lively resort east of Antalya, the houses and ancient ruins are inextricably intervvined. There are tvvo agoras, an amphiteatre and a museum in which statues and other vvorks of art found here are exhibited. Antalya'nın doğusundaki bu turistik kıyı kasabası antik kalıntılarla içiçe. İki büyük agora, geniş bir amfiteatr ve burada

Yivli Minare (Fluted Minare) Yivli Minare is the symbol of Antalya and the city's oldest Seljuk monument, dates from the reign of Sultan Alaeddin Keykubad (1219-1238). Antalya'nın sembolü sayılan Yivli Minare, Sultan Alaeddin Keykubad (1219-1238) döneminden kalma, kentin en eski Selçuklu yapısıdır.

8 /2 0 0 5 SKYLIFE 155


»fcdi B u m r

DEN

Goveçtfc

Meis Adası ° Meyisti

o

A

K

Kekova Adası

D

F in ik e K örfezi

E

N

CY ardım cı B u rn u

I

Y O L L A R /ROADS

_

Naılrmds

— IV-nıııvulu

D İĞ E R Y O L L A R O the r Roads

V illa# rnnds

Ui'lntlı ftııcd n u d Stabilize vot Suıbilizvıt rnad

İL Y O U A R I P ro vin cia l Roads

StatMned road

At/ıhall paced m u t

D EVLET YO LLARI State Roads ____ ___ Ç o k şeritli vnl Muin itme road

i Jl

X /A

r i

i

Kam p alanı ( 'aııtpiııg

PİJj Beııclı

M illi park Salıtuud /»ırk

Şelale Miıierfall

Kavak merkezi Ski çenter

Güm rük (ıısloıııs

Lim an Seupıtn

T H Y Sa lı* O fe i Turkish AiHiııes Sııles Offices

İ Ş A R E T L E R / S I G S 'S

0

Aspendos

• Konaklı

S ide

(0 216)574 24 44

Gürbüz Y AY I N LA R I

20 KM

larilıi yer Hisliırical places

K i » merkezi Ullage çenter

Bucak merkezi SııMisiricl ı enler

İ İve merkezi lüstnc! ceııler

o Kemer °

II merkezi City çenter

Y E R L E Ş İM /S E T T L E M E U T S

□BURDUR

Gazipaşi


First Class Business Class Economy Class Herkese hitap eden dolu dolu bir gazete: Zaman.

diVVe deştirdi

^W

C Kİ ^

^

S e sle r farklı, şarkı aynı: Ö zgürlükçü Cumhuriyet

Society for News Design - 2(X)4 Zaman’a 1 gümüş, 4 ayn mükemmellik ödülü Dünyanın önde gelen 29 ülkesinden önem li gazeteler, 15.020 sayfa tasarım ıyla y an şm ay a katıldı.

www.zaman.com.tr www.zaman.com (English/daily)


■ H otels / O te lle r

LU

Q 3

CD 5

O D

C L U B H O T E L İSİS

L Y K IA VVORLD

D İV AN B O D R U M

IB E R O T E L B O D R U M

(HV1)

(H V1/****)

P A L M İR A (***•*)

P R IN C E S S (*****)

Tel [252] 317 21 40 Fax [252; 31 7 21 56 Adres / Adresses iümbet Bodrum

Tel (252)617 02 00 Fax (252) 611 03 50 Adres / Adresses P.O.Box 102 48340

Tel [252] 377 56 01 Fax [252] 377 59 52 Adres / Adresses Keleşharım Cad.

Tel [252] 311 01 50 Fax [252] 311 02 07 Adres / Adresses Saplıburnu,

reservation@isis.com.tr isis@isis.com.tr http://www.isis.com.tr

Ölüdeniz/Fethiye lykia@lykiaworld.com http://www.lykiaworld.com

No: 6 Göltürkbükü Bodrum divan@divanpalmira.com.tr http://www.divan.com.tr

Göltürkbükü 48452/Bodrum iberotelbodrum@princess.com.tr http://www.iberotelprincess.com

C LU B M ED B O D R UM

AE G E A N D R E A M

D İVAN M A R M A R İS

K A R IA P R IN C E S S H O TE L

P A L M İY E (HV1)

R ESO R T H O T E L (**•**)

M ARES ("***)

r***)

Tel [252] 368 91 52 Fax 252] 368 96 84 Adres / Adresses

Tel [252] 382 88 98 Fax [252] 382 22 47 Adres / Adresses Bahçelievler Mevkii

Tel [252] 455 22 00 - 455 41 13 Fax [252] 4552201 Adres / Adresses

Tel [252; 316 89 71 Fax [252] 316 89 79 Adres / Adresses Canlıdere Sok.

Çiftlıkköyü Yalısı Bcdrum http://www.clubmed.com.tr

48400 Turgutreis/Bodrum info@aegeandream.com http://www.aegeandream.com

Pamucak Mevkii 48700 Marmaris http://www.mares.com.tr

No. 15 48400 Boorum-TÜRKİYE kariaprincess@superonline.com http://www.kariaprincess.com

G R A N D Y A Z IC I

B A IA B O D R U M

E L E G A N C E H O TE LS

R IX O S B O D R U M

M A R M A R İS P A L A C E (HV1)

r***)

IN T E R N A T IO N A L (*****)

Tel [252] 455 55 55 Fax [252; 455 34 38 - 252 455 21 25 Adres / Adresses

Tel [252] 387 92 93 Fax [252] 387 76 25 Adres / Adresses Kızılburun Mevkii

Tel 252] 412 81 01 Fax [252] 412 20 05 Adres / Adresses Uzunyalı Cad.

Tel [252] 337 11 22 Fax [252] 337 12 28 Adres / Adresses Zeytinli Kahve

Pamucak mevkii İçmeler-Marmaris rezervasyon@marmarispalace.com http://www.marmarispalace.com

Gündoğan/Bodrum baia@hotel-baia.com http://www.hotel-baia.com

No. 130 48700 Marmaris/Muğla info@elegancehotel.com http://www.elegancehotel.com

Mevkii. Bodrum-Muğla/TÜRKİYE info@rixos.com http://www.rixos.com

H IL LS ID E

D IA M O N D OF B O D R U M

H A P IM A G R E S O R T SEA

Ş A M A R A H O TE L

BE A C H C L U B (HV1)

r***)

G A R D E N (*****)

r ...)

Tel [252] 614 83 60 Fax [252] 614 14 70 Adres / Adresses

Tel [252] 316 02 02 Fax [252] 316 11 20 Adres / Adresses Kumbahçe Mah.

Tel [252] 368 90 10 Fax (252j 368 90 56 Adres / Adresses

Tel [252] 337 12 44 Fax 252] 337 12 60 Adres / Adresses

Kalemya Koyu P.K. 123 48300 Fethiye hbc@hillside.com.tr http://www.hillside.com.tr

AtatürkCad. No: 116 Bodrum/Muğla diamond@diamondofbodrum.com.tr http: //www.diamondofbodrum.com.tr

Yalıçiftlik Bodrum sales.bodrum@hapimag.com http://www.hapimag-seagarden.com

Kaynar Mevkii PK.65 Torba / Bodrum reservation@hotelsamara.com http://www. hotelsamara.com

© Telephone: International code for Turkey: 90.

Muğla area code: 252. For intercity calls vvithin Turkey first dial 0',

then the area code, and then the local number. For intem ational calls first dial ’00’. 158 SKYLIFE 8 /2 0 0 5


THE MARMARA BODRUM

r***) Tel [252] 313 81 30 Fax [252] 313 81 3' Adres / Adresses

Yokuşbaşı Mevkii Bodrum bodrum-info@themarmarahotels.com http://www.themarmarahotels.com

YASMİN BODRUM RESORT (***” ) Tel [252] 311 03 30 Fax [252] 394 30 38 Adres / Adresses

Kadıkale Mevkii. Turgutreis/Bodrum info@yasminbodrum.com http://www.yasminbodrum.com

GRAND NEVVPORT HOTEL BODRUM (****) Tel [252] 317 23 78 Fax [252] 317 25 97 Adres / Adresses Asarlık Mevkii Adnan Menderes Cad. No: 93 Gümbet info@grandnewportnotel.com http://www.grandnewporthotel.com

ATAMI BOUTIOUE HOTEL (S) Tel [252] 357 74 16-17-18 Fax [252] 357 74 21 Adres / Adresses Cennet Koyu Gölköy Bodrum (Open ali year) info@atamihotel.com http://www.atamihotel.com

GOCEK LYKIA RESORT OTEL (S) Tel (252)645 28 28 Fax (252) 645 28 27 Adres / Adresses Cumhuriyet Mah. Göcek-Fethiye/TÜRKİYE info@goceklykiaresort.com http://www.goceklykiaresort.com

HOTEL ELITE BODRUM (****)

ECESARAY MARINA & RESORT (S) Tel [252] 612 50 05 Fax [252] 614 72 05

L'AMBIANCE RESORT OTEL (S) Tel [252] 313 83 30 Fax [252] 313 82 00 Adres / Adresses Myndos Kapısı Gümbet Bodrum info@lambiance.com http://www. lambiance.com

Tel [252] 385 24 85 (pbx) Fax [252] 385 28 88 Adres / Adresses Aratepe Mevkii. Cumhuriyet Cad. Sahilyolu No:70 Yalıkavak/istanbul info@hotelelite.net http://www.hotelelite. net

Adres / Adresses

1. Karagözler 48300 Fethiye info@ecesaray.net http://www.ecesaray.net

CLUB FLIPPER

MONTANA PINE RESORT

(****)

r **)

EL VINO BUTİK HOTEL (S)

Tel (252)385 33 33 Fax (252) 385 33 50 Adres / Adresses Gökçebel Mevkii 48400 Yalıkavak/Bodrum hotel@clubflipper.com.tr http:// www.clubflipper.com.tr

Tel [252] 616 71 08

Tel [252] 313 87 70/71

FORTUNA BEACH HOTEL

m Tel [252] 455 54 00 Fax [252] 455 37 71 Adres / Adresses Hürriyet Cad. 54. Sok No:6 İçmeler/Marmaris/Türkiye marketing@fortunabeachhotel.com http://www.fortunabeachhotel.com

Fax [252] 616 64 51

Fax [252] 313 87 73

Adres / Adresses

Adres / Adresses Bodrum (12 ay açımız.)

ölüdeniz - Fethiye info@montanapine.com http://www.montanapine.com

info@elvinobodrum.com http://www.elvinobodrum.com http:// www.hgorganics.com

MAKİ (S) Tel [252] 377 61 05 Fax [252] 377 60 56 Adres / Adresses Keleşhanmı Mevkii, Türkbükü-Bodrum/Muğla ınfo@makihotel.com http:// www.makihotel.com

RESORT DEDEMAN BODRUM (****)

FUGA (S)

MAVİ SU İTE (S)

Tel [252] 313 85 00 Fax [252] 313 45 30 Adres / Adresses Bitez Gündönümü

Tel [252] 317 23 60 Fax [252] 317 23 63 Adres / Adresses Asarlık Mevkii,

Tel [252] 377 62 60 Fax (252] 377 62 61 Adres / Adresses

Mevkii 48400 Gümbet Bodrum bodrum@dedeman.com.tr http://www.dedemanhotels.com

PK.225 Bodrum 48400/Muğla info@fuga.com.tr http://www. fuga.com.tr

Türkbükü/Bodrum mavi@mavisuite.com http://www.mavisuite.com 8 /2 0 0 5 SKYLIFE 159


GUIDE MUĞLA

■ M u s e u m s / Müzeler The Bodrum Museum of Undervvater Archeology

THE INN AT SVVISSÖTEL GÖCEK MARİNA & SPA RESORT (S) Tel [252] 645 27 60 Fax [252] 645 27 67 A d res / Adresses Göcek 48310 Fethiye emailus.gocek@swissotel.com http ://www. swissotel .com

Sualtı Arkeoloji Müzesi Tel: 316 25 16 09.00-12.0 0 / 02:00-07.00, closed Mondays / pazartesi kapalı Remarkable ancient artefacts ’ ' and ships discovered by sponge divers and nautical archaeologists on the seabed along the southvvestern Turkish coast are exhibited in this museum, vvhich is located in Bodrum Castle. Bodrum Müzesi içinde, sünger avcıları tarafından ve çeşitli sualtı kazılarında çıkarılmış olan eserlerin sergilendiği bir müze.

Fethiye Museum Fethiye Müzesi Kesikkapı Mah. Okul Sok. Fethiye, Tel: 614 11 50

EV (DESIGN HOTELS) Tel (252)377 60 70 Fax (252) 377 55 66 Adres / A dresses Türkbükü/Bodrum info@evturkbuku.com http://www.evturkbuku.com

■ Emergency Ambulance Tel: 112 (Ali över Turkey) Poliçe Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire Tel: 110 (Ali över Turkey) Tourism poliçe Tel: 527 45 03 Gendarme Tel: 156 (Ali över Turkey) Coast Guard Tel: 158 (Ali över Turkey)

■ Tourism Information Turizm Danışma Bodrum Barış Meydanı, Tel: 316 10 9 Dalaman Havalimanı, Tel: 792 52 20 Dalyan Ortaca, Tel: 284 42 35 Datça Hükümet Binası, İskele Mahalle, Tel: 712 31 63

Milas Museum Milas Müzesi Hayıtlı Mah. Köprüler Cad. No: 6 Milas, Tel: 512 39 70 Archaelogical finds from ancient cities in the province of Milas such as Labranda, Flerakleia, lassos, and Euromos can be seen here. Milas çevresindeki Labranda, Herakleia, lassos, Euromos gibi antik kentlerde yapılan kazılarda çıkan eserlerin sergilendiği bir müze.

Muğla Museum Muğla Müzesi This natural history museum exhibits fossils discovered near the village of Özlüce belonging to a wide range of creatures vvhich lived 5-9 million years ago över an area stretching from eastern Asia to Spain. Muğla merkez ilçeye bağlı Özlüce köyü yakınlarından çıkarılan, günümüzden 5-9 milyon yıl kadar öncesine tarihlenen, Doğu Asya'dan Ispanya’ya uzanan geniş bir alanda yaşayıp yok olmuş canlılara ait fosillerin sergilendiği bir müze.

■ Sightseeing / Gezinti

Fethiye İskele Meydanı 1, Tel: 612 19 75

Köyceğiz Atatürk Kordonu, Tel: 262 47 03

Marmaris İskele Meydanı 1, Tel: 412 10 35

Milas-Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı, Tel: 523 00 66 Muğla Marmaris Bul., 24, Tel: 214 12 61

160 S kY LİF E 8 /2 0 0 5

Bodrum Castle / Bodrum Kalesi This castle dedicated to St. Peter was built by the Knights of Rhodes in the 15th century. Located on the edge of the harbour, it covers an area of approximately 30,000 square metres, and has five tovvers known as the French Tovver, English Tovver, Italian Tovver,

German Tower and Snake Tovver. 15. yüzyılda Rodos şövalyeleri tarafından St. Peter adına inşa edilen kale limana hakim durumda. Yaklaşık 30 bin metrekarelik alana sahip olan kalede Fransız Kulesi, Ingiliz Kulesi, Italyan Kulesi, Alman Kulesi ve Yılanlı Kule olmak üzere beş kule mevcut.

Dalyan This village southeast of Muğla is named after the river vvhich links Lake Köyceğiz to the Mediterranean. The channels of the river wind through the reedbeds of the estuary amidst spectacular mountain scenery. Ortaca ilçesine bağlı küçük bir yerleşim yeri. Adını Köyceğiz Gölü’nü Akdeniz'e bağlayan beş mil uzunluğundaki kanaldan alıyor. Dalyan kanalı kıvrımlarıyla, sazlıklarıyla gezilecek bir doğa harikası.

Datça Datça lies on the Reşadiye Peninsular, which in geographical terms marks the confluence of the Aegean and Mediterranean. At the westem tip of the peninsular is the ancient city of Knidos, vvhere traces of almost ali the periods of vvestem Anatolian history are to be seen. From Datça on the coast there are also day trips by boat to the bays of Kargı, Kızılbük, Palamutbükü, Domuzbükü and Hayıtbükü. Datça ya da Reşadiye Yarımadası, Ege ile Akdeniz'in coğrafi olarak birbirinden ayrıldığı yer. Antik Knidos kenti de, Batı Anadolu tarihinin hemen hemen bütün izlerini barındıran bu yarımadanın tam ucunda. Datça ilçe merkezinden kalkan teknelerle Kargı Koyu, Kızılbük, Palamutbükü, Domuzbükü ve Hayıtbükü'ne günübirlik gezi yapmak mümkün.

Houses of Bodrum Bodrum Evleri İn Muğla you can see unique examples of the local architecture. These samples of construction are a heritage of thousands years of civilisation. They are protected to a great degree and set an example for building as the houses of the ancient city of Lelegs Müsgebi (Ortakent) have a direct link to the typical Bodrum houses today. The houses of Milas Çomakdağ, Ikiztaş, Gökseki, Ula, Muğla, Katrancı-Yatağan, Düğerek-Muğla are ali unique architectural structures built to suit the climate and geography as a result of

years of experience. Even the chimneys of the houses are surprising, The doors, the vvoodcraft and pattems add richness to the buildings. Muğla'da sivil yerel mimarinin çok özgün örneklerini bulabilirsiniz. Bu yapı örnekleri binlerce yıllık uygarlıkların mirasıdır. Milas'a bağlı Çomakdağ, Ikiztaş, Gökseki evleri, Milas evleri, Ula evleri, Muğla evleri, Katrancı-Yatağan evleri, Düğerek-Muğla evleri bulundukları coğrafi ve iklim koşullarına uygun olarak, yılların birikimi ve deneyimi ile oluşmuş özgün mimari yapılardır. Bacalarının bile ilginç olduğu yapıların kapılarındaki ahşap işlemeler ve bezemeler de evlere zenginlik katıyor.

Knidos Knidos at the vvestem tip of the Datça was founded by Dorian migrants from the Aegean islands in the 7th century BC. There are several temples, including one dedicated to Apollo and another to Venüs, an amphitheatre and other buildings. Datça'ya 39 km uzaklıkta bulunan antik kent MÖ 7. yüzyılda adalardan gelen Dorlar tarafından kurulmuş. Şehirde Apollon ile Venüs'e ait çeşitli ma­ betler, amfiteatr gibi kalıntılar var.

Labraynda / Labranda The city is situated in the mountains around Milas Plain. Labraynda vvas the site of the most sacred shrines of Caria. The shrine vvas dedicated to Zeus Straticus, whose festival vvas celebrated here by whole Carian population. A sacred road of vvhich we see the remains of connected Labraynda to Mylasa. Kent, Milas ovasını çevreleyen dağlar üzerinde yer alıyor. Karya’nın kutsal merkezlerinin en ünlüsü Labranda’daydı. Tapınak Zeus adına yapılmıştı ve kentte yılda bir kez çok büyük şenlikler düzenlenirdi. Kalıntıları görülen Kutsal Yol, kent ile Milas arasındaki bağlantıyı sağlıyordu. Ölüdeniz Lagoon / Ölüdeniz With its clear turquoise vvaters this lagoon 15 km south of Fethiye is one of Turkey's most renowned natural sites. İt is surrounded by sand beaches and pine vvoods and is a conservation area. Fethiye'ye 15 kilometre uzaklıkta, Türkiye'nin bilinen en önemli koylarından biri. Bir benzerine az rastlanan Ölüdeniz, hareketsiz özelliği, deniz ürünleri ve kumsalıyla ilgi çekiyor.


^ Konfor *

Teknoloji Sosyal hayat İyi b ir çevre

^ Kolay ulaşım ^ Ekonomi

Tekstilkent

G a ra n T i K o z a

w w w .k o z a p la z a .c o m

0212 438

1 777


E G E

L

Myndos

/

TX

Alinı4n*

Roads M uinlanfluad Asfabvol Asphalt/kimirtnııl __ ______ Suhili/c v»ıl Stahttizrdroad

DEVLET Y « L L \ R ! Ao/r __________ Çok>critliyol

Y O L L A R / ROAD S

ProvinciaIRoads = = = = = Asfalt vol Asphnilımvtlntad __ _ _____ Stabilize vol Stahdizfdroad __________ Köyyolu Villa)!?roads D İĞ ER YOLLAR OtherRoads

i

4

/ A

M

r

i

®

Cam/Hiın

Kanıp alanı

U aı.rfall

Şelale

Trekkinjı

Gezi veri

Seaı*m

Unun

lıtrkıd ı Aidine* S a la O ffu e

THY Salı-, Ofisi

İŞARETLER t S/GSS

i.

pe

^

0

°

^

M UĞ LA

15______ 30 KM

H ısttm ıal places

& Gürbüz

Didyma

l,t e r ,„ ıı„

Kov merkezi

:

İçmeler

,

Snbdı*lntl ceııler

Bııcak merkezi

jte muıit/,

Ib u n c l çenter

Turgut

T.

Keramos

4

Beldibi ~

Loryma

*|Ç'T'eler ^ unç KflStoboS

• Söğüt •Taşlıca

33

G. 'y

^ Karagol Karagol

M

^

>

*

.

^

/16

ÇöveçiikN

(a ir p o r t)

HAVALİMANINI

r -----\

■ucuk

sky

AKDENİZ

\\

1 46

J T

f

.Yeşilyuva

Elmalı * tıma

-

0 z ü m lü o

X

Ö re n /

Söğütlüdere

DA‘ Radyonda İn c irk ö y .

E şe8 , j

^baağaç

'

f

35

iT - '

Yeşilköy

*is,amlar

Sütleğen

k u ^ y

• Çavdır _ ... »Uzumlu

! #pa|amut

J ^

fa tm K .

Kınık» 1

Xanthosl

Gölbent

301 j'

T e ln ^ ^ i

r

’V

#

Salda Gölü

.Gömbe

29

a v ^ ır

^

/

S ö ğ ö tt.

\ 22

B a y ırk ö ^\

r /^ w

Y B üyuk^n

^

Tı........... w

2 n

/

.

Orhanlı,

^

Gemi

Ç a rd ak-

; K a^ m a n |.

A ltınyayla

/ 0 ;’8

ib e c ik ,

Bubon

n ı

*Kîbyra

^

c « kö\ f W \

" P

\

Yusufç^,

RelekçU? y

* Karabayır

>

\ Oedebagı v Kuzören

— ~y . .

^

Gölcük* CumaaL ,

Ak^ «

Q>

,

^ X /^ " C a m e lİ o

V

a,

A

\ çarl^ ^ u n .Büyükkonak O A c ıp a y a m . \j5 3 .D ereköy « T A kalan. . Yumrutaş

/

‘ Eldırek K e m e r / . Bayırköy / Patlangıç ^ K a r a ç u lh a 0 , Derj

Kargı

Yedi Burun

İblis Burnu

-f^

-

41

r ^ ,k

O

V

I

fi. ° N C U K Çöğmen

/

D a la m a n , \

v 2 \ İ t \

o D r ta c a

'

. .. /

/.. y

\

Demirli . \ V X . Bozbel

,K o zla r

/ Beyağaç

O

n

Derjnkuy, . .

^

F *

X-

\

. İKK aar raak toöyy^V

.E b e c ik

Otmanlar. A

r"v

■*

İBeyobası,

(

DALAMAN |

Kaunos

Okçular

Gâ/ö

KöyceğL

.

a a r r

Tu

K ö y c e ğ iz o

U

^

Kayaba^

■mişendere *

KUr,0glUBUmU

▲ 653

A

Babadağ0

Kal eJ ^ * Baharlar ım /^ 1 Horasanlı . / G ö k ç e ö re n y ^ ^

M u ra tta ^ /

— ^araş

M UĞLA d

Barajı

Ac/ııcr

o K a v a k lıd e r e , 3 î \ _ ^ o Göktepe

-ı > \ 26

Armutalanı

'

A

Yerkesik:

Yeşılyurto '

M a r m a r is ^

" ^ h a n iy e *

A

n

<<\

Çayboyu

B a A , R. . . . . . .

^

ıŞx

»

3S

sA

B a ra j\

Dö/ttl •rB o z K u rto Neapolis D E N İZ lL V •Çambaşı O Kız.lyer ^ Cumal| K a ra c a s u ^ * ■ 1 \ Gey^Tjga r> - y nonaz Colossae, , H onaz Colossaeı ^ Yazır* 48 73 DENİZLİ ç a r d a k I _ , , , \ İnceleş U / AvdanV«w HAVALİMANI 4 3 \ Ç■'j't'irköy ukurk° y *v o -A A şağıkaraçây^_. er '• Hayriye*

tos° , w

Bay' \ ^ ı .

^Karaca*

4

«;

Alamut s

° Y e n ip a z a r

BozdoğanO

fe ti ga n ■

Dağpmar

Bencik BenCİk

,

B o z b u ru n

Y E R L E Ş İM /SE TT 1.EM F.N TS

ltö„ u

o

Ören^

^ 4

d

A k ?a o v^

G ö kov a K ö r fe z i

EmeB,k

,

M ila s

3

alama

rj

%^ Eskıçınel A k ç a o v î ^ s^ la b a y ır^ < N

Ç ' " e1

\

Karpi “ î

.Ortaköy

Mazıkoy

o Marmaris

r

o Karaova

A D a tç a

ince Burun

Mesudiye s

0

9;

«Şelım ıye

' i?» 48y # T - .

Kara A tta i

^

V/^

Labraunda^ &AĞI a S o ,•

^

uiukonak . {

C'nCİ‘ Ça°k,rl

^.Çavdar

â 1

'Güllük*^

Güvercinlik ir w

Y a zıkö y^

KnidosS

Akyarlar ir

°

/ «

K ö rfe z i

Güllük

Teıchıusso

çami^î

*

,

Kazıklı

A

D id ir n

Yalıkavak .

İL YOLLARI

o

“koç ^J,

. Ba^8raS' ’ Ozbgşt

■<

H^ydari,,

r * * - * He,al/ v - "

A tfk ö y c ^ 7

Turgutreis0

O

P

Karine Pfİ o"® / • A tb u rg a z/

D E N İ Z İ

N


• s «

•.T.*

T e > LU A T A K Ö Y K O N A K L A R I

J S J J S I Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (T O K İ) uygulamaları kapsamında yapılmaktadır.

G üvenliğinize önem v e riy o rsu n u z ...

Y a ş a m a y ı s e v i y o r s u n u z .. .

E n g ü v e n li s i n i y a p ı y o r u z .

B e n z e r s iz b i r y a ş a m a l a n ı y a p ı y o r u z . . .

• F o r e k a z ık lı r a d y e tem el

• A ç ı k v e k a p a lı y ü z m e h a v u z la n • F it n e s s v e a e r o b ik s a lo ııla n

• 2 4 s a a t k a m e r a lı g ü v e n lik s is t e m i • F o t o s e lli a r a ç g e ç iş i

• T ü rk ham am ı • Sau na

• S e s l i v e g ö r ü n tü lü in te r k o m

• Y ü r ü y ü ş , k o şu v e b is ik l e t p a r k u r la rı • A lı ş v e r iş m e rk e z i

• K e s in t is iz e le k tr ik

• S p o r a la n la r ı • Ç o c u k o y u n a la ııla n

• H er d a ir e y e k a p a lı o to p a rk • M is a fir o to p a r k t a n

U l a ş ım r a h a t l ı ğ ı i s t i y o r s u n u z .. .

K o n f o r u s e v i y o r s u n u z .. .

En uygun yere y ap ıy o ru z

E n k ali te l i s in i y a p ı y o r u z .

• Z a m a n ın ız ı tr a f iğ e d e f ı l. y a ş a m ın g ü z e l lik le r in e , • B uh ar banyosu » Ja k u z i

s e v d ik le r in iz e a y ır m a n ız iç in . .

• İth a l m u tfa k • İth a l s e r a m ik • K lim a • A n k a s tr e B e y a z E şy a • L a m in c P a rk e • D o g a lg a z k o m b is i • S e s v e ısı y a lıtım ı • E b e v e y n B a n y o s u

S I N I R L I S A Y ID A K O N A K L A R İÇ İN , S A T IŞ L A R IM IZ B A Ş L A M IŞ T IR Ataköy 6. Kınını Bakırköy Utanbul T e l. ( 212)661 87 M . 3 2 -5 3 F»x (212)661 87 54 www aUk oykonak Inrı net


Inflight duty free Inflight duty free

Sayın Yolcular,

D e a r P a s s e n g e rs ,

Ürün içe riğ i yenilenen Duty Free satışlarım ızdan

On international Turkish Airlines flights you may pur~

Türk Hava Yolları’nın yurtdışı seferlerinde yararlana­

chase Duty Free items from our new range, which

bilirsiniz. Zengin içerikli ürün yelpazem izi kabin hos­

offers a wide and diverse selection. These items are

tesinden temin edeceğiniz S’hop dergisinde bula­

listed in S'hop magazine, copies o f vvhich you may

caksınız. Arzu e ttiğin iz ürünleri nakit olarak veya

request from the cabiıı attendant. Payment for the

kredi kartı kullanarak satın alabilirsiniz.

items you desire m ay be made by cash or credit card

"J

VISA

m L 1N» I l

J 3 '

J ,

I

1 1 } :

Gucci Envy Me Eau de Toilette Spray 30 mİ € -3 0

Christian Dior ES C A D A

D'Trick M akeup Palette € -5 8

u

1 î-l '-1 :t

.. '

:;)

,f t/j tbr

MaxM ara MaxMara Eau de Parfüm Spray 40 mİ € -3 1

fıo r

i;:i i/.i i m i.‘i . 5 li-ı 3 G3 b'j '! (;■! t m m •n & E1’ ,«s n '.V.ı' ivl 'ıA vj 'M Mİ

Escada Rockin' Rio Eau de Toilette Spray 50 mİ € -3 4

DKNY Be Delicious Eau de Parfüm Spray 50 mİ € -3 9

YSL Cinema Eau de Parfüm Spray 50 mİ € -4 7

Ç IN IM A

1 j ,_

Christian Dior Miss D ior Cherie Eau de Parfüm Spray 50 mİ € -5 0

'V: Estee Lauder Spray Favorites € -2 9

Price List / Fi y at Li stesi j

I C lg a re tte s & C igars / Marlboro King Size 200 Cigarettes € -1 7

Marlboro Lights King Size 200 Cigarettes € -1 7

Marlboro 100's 200 Cigarettes € -1 7

Marlboro Lights 100's i 200 Cigarettes € -1 7

Marlboro Medium 200 Cigarettes € -1 7

Parliament 100's 200 Cigarettes € -1 7

Parliament Lights 100's 200 Cigarettes € -1 7


Inflight duty free Inflight duty free


NE NEREDE? PU\N OF THE INTERNATIONAL TERMİNAL AT THE ATATÜRK AIRPORT

ATATÜRK HAVALİMANI DIŞ HATU\R TERMİNALİ’NDE

İN İSTANBUL

Information Desk Elevator

Meeting Point

I ™1 Underground Customs

!■ ■ ■ Shuttle / Bus

Florist Pharmacy

Taxi

l ( p ) | Parking

Post Office Rent A Car Bank/Exchange Office Tourist Information

d Duty Free Shop A 1 (Classics)

5

Duty Free Shop A2 (Classics)

Duty Free Shop A 3 (Vintage-Express Counter)

166 SKYLIFE 8 /2 0 0 5

Golden Touch

Gourmet Comer Preorder Pick-up Desk

Food & Beverage

Green Fields Bar

Legend |

|

Duty Free

Food & Beverage

Public Area

Non-Public Area

Passaport Control

Yellow Parking Area

Blue Parking Area

R ed Parking Area

Services

Gloria Jeans Botanik Cafe Coca-Cola Cafe

|

Lounge


GİDİŞ KATI / DEPARTURE

Sushi Meze

Delights 2

Prime Class Lounge

M. 23

Nescafe

M. 24

Last Stop

M. 25

Coca-Cola Kiosk

Isbank Millennium Lounge Advantage Club Lounge

JL

28

Nescafe 2

27

First Cafe Doluca Kiosks

THY CİP Lounge

I British Aim/ays Terraces Lounge

f i □ 0

Teras Cafe

8 /2 0 0 5 SKYLIFE 167


& RESERVATİON INFORMATION

& REZERVASYON DANIŞMA

■ Dış B ürolar International O ffices ABU DABİ - ABU DHABI GSA: Salem Travel Agerıcy Al Saman Tovver, Hamdan Street, P.O. Box 346 Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES Tel: (971 -2) 6218000 / 6211116 turkishai r@salemtravelagency.com ADIS ABABA GSA: Ethiopian Airlines, Bole Airport P.O. Box 1755 ETHIOPIA Tel: (251-1) 182222 ALMATİ - ALMATY Furmanova Str. No: 100 480091 G. Almaty KAZAKHSTAN S/R Tel: (7-3272) 506773-506774506220-501067 sales@turkishair1ines.kz AMMAN Jabal Amman Third Circle A. Riyadh Centre 8th Floor P.O. Box 39177 Amman JORDAN S/R Tel: (962-6) 4659102-4659112 thy@go.com.jo AMSTERDAM Terminal VVest, Room D716, Schipol Airport 1118AA Amsterdam NETHERLANDS S/R Tel: (31 -20) 405 96 36405 36 45 info@turkishairlines.nl AŞKABAD - ASHGABAD Magtymguly Ave. No: 73 7444000 Ashgabad TÜRKMENİSTAN S/R Tel: (993-12) 392919-356612 ATİNA - ATHENS Athens International Airport Building 17th, 5th km Spata-Loutsa Avenue 190 04 Spata GREECE Tel: (30-210) 3537280-81-82 thyoffice@athensairport.gr

BARSELONA - BARCELONA Aeropuerto de Barcelona, Terminal A Modulo 5, Planta 2° Numero: 24 08820 El Prat de Llobregat Barcelona SPAIN R/Tel: (34 93) 2984170-2984331 turkish@ctv.es BASEL Flughoff Flughafen Basel 4030 Basel SVVITZERLAND Tel: (061) 3254959 BERLİN - BERLİN Budapester Strasse 28-30 10787 Berlin GERMANY S/R Tel: (49-30) 2624033-35 ber@tkgermany.com Schoenefeld Airport Tel: (49-30) 60915500 Tegel Airport Tel: (49-30)41013412/13 BETHLEHEM GSA: JOY International Tours and Travel, Nativity Str. P.O. Box 630 Bethlehem PALESTINE AUTHORITY Tel: (972-02) 2770130 - 33 BEYRUT-BEIRUT Jal El-Dib Autostrade, Mazda Bldg. 5th Floor, Beirut LEBANON Tel: (961-4) 717137-39 717 051 thybey@magnarama.com BİŞKEK - BISHKEK Sovyetskaya 136 Bishkek KYRGYZSTAN S/R Tel: (996-312) 660008/9660011-603561-603171 thyfru@elcat.kg BRÜKSEL - BRUSSELS 51. Gantersteen.1(XX) Bnjssels BELGİLİM S/R Tel: (32-2) 5001932-5117676 sales@turkishairlines.be BUDAPEŞTE - BUDAPEST Apaczai Csere Janos U. 4 1052 Budapest HUNGARY Tel: (361) 2664269-2664291 turkishairlines@axelero.hu

BAHREYN - BAHRAIN

168 SKYLIFE 8 /2 0 0 5

CEZAYİR - ALGIERS 30 Rue Hassene Benamene Les Verger, Bir Mourad Rais ALGERIA Tel: (213-21) 541313-446866 CİDDE - JEDDAH City Çenter Bldg. Annex 12/13 Medina Road. P.O. Box. 11563 21425 Jeddah SAUDIARABIA S/R Tel: (966-2) 6600127 thyinc@awalnet.net.sa COLOMBO GSA: Pership Holidays Pvt. Ltd. Pership House Level 4, 35 Edward Lane Colombo 03 SRİ LANKA Tel: (94-11) 2559884-25536895360143 DAHRAN - DHAHRAN GSA: ABC Travel Agency King Abdulaziz Str. 25th Cross P.O. Box: 739 Alkhobar 31952 Dhahran SAUDI ARABIA Tel: (966-3) 8670044-8676269 DOHA KATAR DOHA OATAR GSA: Trans Orient Agency P.O. Box 363 Doha OATAR S/R Tel: (974) 4458458-4423496 DUBAİ Al Sholala Building, A Block No:608 P.O. Box 1200 Dubai UNITED ARAB EMIRATES S/R Tel: (971 -4) 2940099-2957467 sales@turkishairlines.ae customer@turkishairlines.ae DUSSELDORF Graf Adolf Str. No. 21 40212 Dusseldorf GERMANY S/R Tel: (49-211) 373062-3854260 thy-dus@t-online.de FRANKFURT Baseler Str. 35-37 60329 Frankfurt-Main GERMANY R/Tel: (49-69) 65007411-17 fra@tkgermany.com HAMBURG Hermannstr. 46, 20095 Hamburg GERMANY Tel: (49-40) 325805-0 S/R Tel: (49-40) 32580511 -13-14-15 ham@tkgermany.com

M anam a Travel C e n tre VV.L.L.,

B U E N O S A İR E S

P.O. Box 2427 Manama KINGDOM OF BAHRAIN Tel: (973) 17211896-1722264717222648 turkair@batelco, com.bh

GSA: Intercontinente S.A. Av, Santa Fe 1114-1 Floor B Buenos Aires ARGENTINA Tel: (54-11) 48162307 turkishbue@speedy.com.ar

BAKU Husi Hacıyev Cad. No: 11 Bakü AZERBAIJAN Tel: (99-412) 977300-975438 thy.baku@azeurotel.com

BÜKREŞ - BUCHAREST BD. N. Balcescu 35-A Bucharest ROMANIA S/Tel: (4021)3112410-3113210 thy@mb.roknet.ro

HANNOVER Flughafen Hannover Terminal A 30662 Hannover GERMANY S/R Tel: (49-511)3048210 (4 Lines) haj@tkgermany.com

BANGKOK Gulf Express Transport Agency Ltd. CP Tovver 3rd Floor, 313, Silom Road 10500 Bangkok THAILAND Tel: (66-2) 2310300-07 tksales@thy.co.th

CENEVRE - GENEVA Geneva International Airport 1215, P.O. Box 825 Geneva 15 SVVITZERLAND Tel: (41-22) 7316120 (3 Lines) S/Tel: (41-22) 7312194 thyairport_gva@freesurf.ch

HONG KONG Best Holidays Ltd., Room 1805 Jubilee Centre 18 Fenvvick Str. VVanchai Hong Kong P.R. CHINA Tel: (852) 31010592 thyhkg@netvigator.com

ISLAMABAD GSA: Pakturk Enterprises 64/E Masco Plaza Jinnah Avenue Blue Area Islamabad PAKİSTAN S/R Tel: (92-51) 2277595-99 JAKARTA GSA: FT Angkasa Cahaya Cemerlang Menara Rajavvali, 8th Floor JL. Mega Kuningan Lot 5.1 Kavvasan Mega Kuningan 12950 Jakarta INDONESIA Tel: (62-21) 5761338-5761328 angkasa@laju-cemerlang.com KAHİRE - CAIRO Nile Hilton Commercial Çenter 2nd Floor, Suit No. 32-33 Tahrer Sq. Cairo EGYPT Tel: (202) 5749009 turkish@turkish-eg.com KARACI - KARACHI Jinnah International Airport Level 5, Room No. 5039 Karachi PAKİSTAN S/Tel: (92-21) 4571629 R/Tel: (92-21) 5685922-5685487 thykhi@cyber.net.pk KAZABLANKA-CASABLANCA Tour des Habbous, 7 eme Etage, Avenue des F.A.R. Casablanca 20.000 MOROCCO Tel: (0212) 22 538 121 R/Tel: (0212) 22 464500 (3 hat/lines) casasales@turkishairlines.ma KİEV 19 Pushkinskaya Str. Apt 1 P.O. Box 540 252001 Kiev UKRAINE S/R Tel: (380-44) 49059332296461-2352562 thykiev@ukrpack.net KİŞİNEV - CHISINAU Chisinau Buld. Dacia 80/3 Airport REPUBLİC OF MOLDOVA S/Tel: (373-22) 525472-525095 kivoperation@thy.md KOPENHAG - COPENHAGEN Kastrup Lufthavn Terminal 2, Departure Hail, Ground Floor 2700 Kastrup DENMARK S/RTel: (45-33) 144055 info@turkishairlines.dk KÖLN - COLOGNE Flughafen Cologne Bonn Terminal 2, Ebene 7, Bauteil Ost. 51147 Cologne GERMANY S/Tel: (49-2203) 402694-96 R/Tel: (49-2203) 402676/77 thy-cgn@t-online.de KUALA LUMPUR GSA: Abda Aviation Sdn. Bhd. Süite 5.01 Ground Floor, Kompleks Antarabangsa Jalan Sultan İsmail, 50250 Kuala Lumpur MALAYSIA Tel: (60-3) 27136185 thykul@myjaring.net


Onaylı Fuar

Approved

Seyirci kalmayın! Come in!

Event

Ş.Uluslararası İstanbul Hazır Giyim Fuarı 6 t h I n t e r n a t io n a l İs ta n b u l R e a d y - to - W e a r F a ir

2 5 -2 7 Ağustos 2 0 0 5 A u g u s t 2 5 -2 7 , w

• • • • • • •

w

w

2 0 0 5

. i f f a ir . c o m

Hazır Giyim / Ready-to-W ear Triko / Knitvvear Çocuk Giyim / Kids Wear İç Giyim / Undemear Çorap / Hosiery Jean Konfeksiyon Yan Sanayi ve Aksesuarları Clothing Findings Trimmings & Accessories

FUAR KONSEYİ / FAİR COUNCIL

mm

BMD

D E N IM D E R

ÇS3

L A S İA D

Uyo Kurulu?

O T İA D

Laleli Sanayici ve İşadamları Demeği

TÜRKİYE

jnhejr Tekstilci IjaıUmhn Demeği

TÜRKİYE FUAR YAPIMCILARI DERNEĞİ TURKISH FAİR ORGANIZERS ASSOCIATION ÜyaKınslut/MMitar T Ü Y A P Y U R T İÇ İ O F İS L E R D O M E S T IC O F F IC E S O F T Ü Y A P

T Ü Y A P T Ü M F U A R C IL IK Y A P IM A .Ş ./F U A R A L A N I VE M E R K E Z O F İS T Ü Y A P F A IR S A N D E X H IB IT IO N S ORG A N IZ A T !O N IN C . F A İR A R E A H E A D O F F IC E

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Tel/PAo/ıe: 90 (2 1 2 )_______ Fair, " *■ Convention -------------------and Faks/Far : 90 (212) 886 66 98 Congress Çenter E-5 Karayolu, Gürpınar Kavşağı E-posta/f-maM 34522, Beylikdüzü, Fuar AlanıIFalrArea fairarea@tuyap.com.tr İstanbul - Türkiye İnternet/MfeA;www.tuyap.com.tr

BU

FUAR

5174

SAYI LI

KANUN

Yurtiçi Satış I Domestic Sales yurticisatis@tuyap.com.tr yuı Yurtdışı Satış / Overseas Sales saies@tuyap.com.tr Tanıtım ve Halkla İlişkiler Promotion and Public Reiations artlink@tuyap.com.tr

GEREĞİ NCE

T H İ S F A İ R I S H E L D U P O N T H E A U T H O R I Z A T IO N O F

TÜRKİ YE

T U Y A P Y U R T D IŞ I O F İS L E R Ö V E R S E A S O F F IC E S O F T U Y A P

E-posta/t-ma/T:

E-posta/t-ma/A

Tüyap Adana: Tüyap İzmir: tuyapadana@tuyap.com.tr tuyapizmir@tuyap.com.tr

Tüyap Moskova/Afos/ronr Tüyap T iflis /M /s /: tuyapmoscow@tuyap.com.tr tuyapgeorgia@tuyap.com.tr

Tüyap Ankara: Tüyap Konya: tuyapankara@tuyap.com.tr tuyapkonya@tuyap.com.tr

Tüyap SofyaISolia:

Tüyap Tahm /Tehraır.

tuyapsofla@tuyap.com.tr

jali1jodayrKftuyap.com.tr

Tüyap Bursa: Tüyap Samsun: tuyapbursa@tuyap.com.tr tuyapsamsun@tuyap.com.tr

Tüyap Halep/d/eppo: tuyapaleppo@tuyap.com.tr

O D AL A R

VE

BORSALAR

Bİ RLİ Ğİ

(TOBB)

İ ZNİ

İ LE

I2 1 Ü İU -

B e y lik d ü z ü

Tüyap Fuar ve Kongre M erkezi Fair, Convention and Congress Çenter

DÜZ E NL E NME K T E Dİ R .

T H E U N IO N O F C H A M B E R S A N D C O M M O O IT Y E X C H A N G E S O F T U R K E Y . İN A C C O R O A N C E W IT H L A W N U M B E R 5 1 7 4 .

Beylikdüzü, Biiyiikçekmece İstanbul


& RESERVATİON INFORMATION

& REZERVASYON DANIŞMA

KUVEYT - KUVVAIT

MEDİNE - MEDINA GSA: ABC Travel Agency,

OSLO

SİNGAPUR - SINGAPORE

Gardermoen International Airport Departure Hail, 2061, Oslo NORVVAY S/Tel: (47) 648 20 530 (4 hat / lines) R/Tel- (47) 648 20 531

150 Beach Road 15-04 Gateaway West 189720 SINGAPORE Tel: (65) 67324556-67324557 sales@thy.com.sg

PARİS

SOFYA - SOFIA

58 Rue La Boetie 75008 Paris FRANCE Tel: (33-1) 56693350/57 paris@turkishairtines.fr

Saboma Str. No: 11 -A Sofia BULGAR IA Tel: (359-2) 9883596-9874220 thy-sof-sat@medicom.bg

PEKİN - BEIJING

STOCKHOLM

Verziere 13-20122 1/A 20122 Milan ITALY S/R Tel: (39-02) 7600710776007111 airportthy@tiscali.it

VV103, Kempinski Çenter 50 Liang Ma Qiao Road, 100016, Beijing P.R. CHINA Tel: (86-10) 64651867-70 bjsmanagment@turkishair1ineschina.com bjsales@turkishairtineschina.com

Tegner gatan 32 11359 Stockholm SWEDEN Tel: (46-8) 218534/35 turkishairlines@swipnet.se turkishairlines@teiia.com

MOSKOVA - MOSCOVV

PRAG - PRAGUE

B. Dimitrovka 7/5, Building 2, 2nd Floor t\*>scow RUSSIAN FEDERATION Tel: (7-095) 980 5202 sales@turkishairlines.ru

Vaclavske Namesti 19/3 Praha 1 Prague CZECH REBUBLIC Tel: (420) 234 708 708-715 info@turkishairlines.cz prg.sales@turkishairlines.cz

MÜNİH - MUNICH

PRİŞTİNA - PRISTINA

Bahnhofsplatzl (Eingang Bayerstrasse) 80335 Munich GERMANY S/Tel: (49-089) 51410931-32 R/Tel: (49-089) 51410920-25 muc@tkgermany.com

Lidhja E Pejes-Drini toardhe Str. No: 45 Pristina KOSOVA Tel: (381 -38) 502052-55 thytz@pm.ipko.net

NEW YORK

King Faisal Foundation P.O. Box 25194 11466 Riyadh SAUDI ARABIA Tel: (966-1) 4631600-4632087 turkishairlines@sol.net. sa

Al Shuhada Str. Aliaa Çenter P.O. Box 23959 13100 Safat KUVVAIT Tel: (965) 2453820-21-2422889 thy_kwi@hotmail.com

Sultanah Alnozel Str. Saad Çenter P.O. Box 3645 Medina SAUDI ARABIA Tel: (966-4) 8224106

LAHORE GSA: Pakturk Enterprises

MEKKE - MECCA GSA: ABC Travel Agency

National Towers 28, Egerton Road Lahore PAKİSTAN S/R Tel: (92-42) 6309926/9

Al Mansur Str., Al Khazindar Bldg. P.O. Box 3844 Mecca SAUDI ARABIA Tel: (966-2) 5434887-5476052

LEFKOŞA - LEFKOSA Mehmet Akif Cad. 52 Lefkosa TURKİSH REPUBLİC OF NORTHEN CYPRUS S/R Tel: (392) 2271061-2271382 thykib@ebim.com.tr

LİZBON - LISBON GSA: Anatolia Representacoes Turisticas S.A. Avenida Fontes Pereira de Melo, 35-4 H1050-118 Lisbon PORTUGAL Tel: (351)210 078 800

LONDRA - LONDON 125 PalI Mail SW 1 Y5EA London UNITED KINGDOM S/R Tel: (44-20) 77669300 info@turkish-airtines.co.uk Heathrow Airport Tel: (44-20)88971731-3614 Stansted Airport S/Tel: (44) 1279 681822 Tel: (44) 1279 681450

LYON 59 Boulevard Marius Vivier Merle 69429 Cedex 03 Lyon FRANCE R/Tel: (33-4) 37916670 thy.lyon@wanadoo.fr

MADRİD Plaza de Espana, 18 Torre de Madrid, Planta 14 OFC 11 28008 Madrid SPAIN S/R Tel: (34) 902111235915487230 turkish@idecnet.com M A LTA

GSA: Arrigo Group Limited 248 Tower Road Sliema MALTA S/Tel: (356) 316645-316705

MİLANO - MILAN

STRAZBURG - STRASBOURG

John F. Kennedy International Airport Terminal One Jamaica 11430 New York USA S/Tel: (1-718) 7512601-7512618 Local S/R Tel: (516) 2475402 Toll free no: 1-800-8748875 passengerservioes@tknyc.com info@tknyc.com

NİCE Aeroport Nice Cote D’Azur Terminal 1 06281 Nice Cedex 3 FRANCE S/Tel: (33-4) 93214479 (3 Lines) nice@turkishairlines.fr

NÜRNBERG - NUREMBERG Fluggast Terminal, Flughafen Strasse 100 90411 Nuremberg GERMANY R/Tel: (49-911) 9297212-14/16 S/Tel: (49-911) 9372011/12 thynue@t-online.de

MANCHESTER Room 1012, Olimpic House Manchester Airport M90 1QX Manchester UNITED KINGDOM S/R Tel: (44-161) 4895287-89-93 sales@thymanchester.co.uk

MASKAT - MUSCAT GSA: Sunrise Travel and Tourism LLC P.O. Box 884 VVadi-Kabir 117 Muscat SULTANATE OF OMAN S/R Tel: (968) 7713221 170 SKYLIFE 8 /2 0 0 5

ODESSA Pushkinskaya 19/17 Odessa UKRAINE Tel: (380-482) 347906-08 thy_odstztk@farlep.net

OSAKA Ooat Bldg. 4F, 4-1 Minatomachi 1-Chome Naniwa-Ku, 556-0017 Osaka JAPAN S/Tel: (81-6)66441114 R/Tel: (81-6) 66441144

2 Allee De La Robertsau 67000 Strasbourg FRANCE R/Tel: (33-3) 88521413 thy.strasbourg@fr.oleane.com

STUTTGART Lautenschlager Str, 20, 70173 Stuttgart GERMANY S/R Tel: (49-711)2258222 (7 hat / lines) thystr@t-online.de

SURABAYA RİYAD - RIYADH

GSA: R Angkasa Cahaya Cemerlang Skyline Bldg. 6th Floor Hyatt Regency Jl, Basuki Rahmat No: 106 128 60271 Surabaya INDONESIA Tel: (62-31) 5326427 sbjtg@dnet.net.id

ROMA - ROME Piazza Della Republica 55 00185 Rome ITALY S/Tel: (39-06) 4873368 R/Tel: (39-06) 4828349 roma@turkishairlines. it

ŞAM - DAMASCUS Abu Faddel Elmurady Str. 32 Damasous SYRIA S/Tel: (963-11) 2212263-2457277

ŞANGAY - SHANGHAI SARAYBOSNA - SARAJEVO Ulica Kulovica Br. 5 Sarajevo BOSNIA & HERZEGOVINA S/R Tel: (387-33)212 938666092-206241

RM 342, Shanghai Centre, 1376 VVest Nanjing Road 200040 Shanghai, P.R. CHINA S/R Tel: (86-21)3222002262798392 shasales@turkishairtineschina.com

SEUL - SEOUL E&M Air Service Co. Ltd. 904 Seoul Çenter Building, 5GA Sokong-Ro, Jung-Gu Seoul KOREA S/Tel: (822) 7570280 R/TEL: (822) 7777055 seltztkl @komet,net

ŞİKAGO - CHİCAGO 625 North Michigan Avenue, Süite 1400 Illinois 60611 Chicago USA Tel: (312) 9437858 (8 Unes) info@tkchi.com

TAHRAN - TEHRAN SİDNEY - SYDNEY 603/16 Barrack St, 2000 Sydney, NSW, AUSTRALIA Tel: (612) 92998400 (3 Lines) turkair@turkishairtines.com.au

Ostad Motahari Avenue No: 239 Tehran IRAN S/R Tel: (98-21) 87374648748450/51 -8737381/82/84 turkishair.thr@arayandeh.net

SIMFEROPOL

TAIPEI GSA: Golden Foundation Tours

Simferopol Airport Crimea, 95491 Simferopol UKRAINE S/R Tel: (380) 652248163 turkish@pop.oris.net

Corp. 8/F, 134 Chung Hsiao E. Road Sec. 4 Taipei TAIVVAN R.O.C. Tel: (886) 227733266 alan@gftours.com.tw


d e s ig n

Enjoy summer at Hillside Su An inspiring point facing the mediterranean blue... Endless beach that will cherish your summer dreams... Creative details, relaxing enviroment...

HİLLSİDE SU HOT6L IT.0242 249 0700 Ihillsidesu.com ANTALYA F.0242 249 0707

15 Minutes to Antalya Akport • Beach • Indoor and Outdoor Pool • DolphinLand Where You Can Swim With Dolphins • AquaLand Şamdan on the Beach • Sanda Day Spa • Frtness • Tennis and Squash • Sushi • Lounge • 24 Hours Room Service • Hillside Hospitality Your Dreams, Expectations and Much More...

hillside

ı ■

h o te ls


& RESERVATİON INFORMATION

& REZERVASYON DANIŞMA

TRABLUS - TRİPOLİ GSPLAJ P.O. Box 4565 Elfateh Tower 16th Floor Office Nr: 161 Tripoli LİBYA S/R Tel: (218-21) 3351352/53 thytip@yahoo.com TAŞKENT - TASHKENT Navaiy Cad. No: 11/A Tashkent UZBEKISTAN Tel: (998-71) 1367989/90/92 thytasmng@sarkor. uz TEL AVİV Hayarkon Str. No: 78 63432 Tel Aviv ISRAEL Tel: (972-3) 5172333-35 sales@turklsh.co.il TİFLİS - TBILISI 147, David Agmashenebeli Avenue Tbilisi GEORGIA S/R Tel: (99532) 959022-940703 thytbs@access.sanet.ge TİRAN - TİRANA Kam International S.H, P.K. Tirana International HotelBusiness Hail Skanderbeg Square Tirana ALBANIA Tel: (355-4) 234902-240964 thytia@icc-al.org TOKYO Toranomon Rapport, 4th Floor, 16-6 Toranomon 1-chom Minato-Ku 105-0001 Tokyo JAPAN R/Tel: (81-3)52511551 S/Tel: (81-3)52511511 sales@turkishairllnes, co.jp TORONTO GSA: Stellar Travel Inc. 100 University Ave. Süite 100 Toronto ON M5J 1 V6 CANADA Tel: (416) 596-6886 info@stellartravel.ca TUNUS - TUNIS Complexe Hotel El MechtelBloc Ctkd Blvd. Quled Haffouz, 1 ler Etage 1005 El Omrane Tunis TUNISIA S/R Tel: (216-71) 787033-786473 turkish.airiines@planet.tn ÜSKÜP - SKOPJE Dame Gruev 3/2 Skopje MACEDONIA Tel: (389-2) 3117214-31161493148670 thyskp@yahoo.com VARŞOVA - WARSAW Al Jerozolimskie 123 Millennium Plaza, IX Floor 02-017 Warsaw POLAND Tel: (4822) 5297700/01 director@turkish.pl

172 SKYLIFE 8 /2 0 0 5

VİYANA - VIENNA Opemgasse 3 A-1010 VVİen AUSTRIA S/R Tel: (43-1) 5862024 office@thy.at YENİ DELHİ - NEW DELHİ Ambadeep Building 14 Kasturba Gandhi Marg. Connaught Place 110 00 New Delhi INDIA S/Tel: (91-11) 51520795-97 R/Tel: (91-11) 51520790-94 akif.demir@interglobe.com ZAGREB Jurisioeva 12, 10000 Zagreb CROATIA Tel: (385-1) 4921854/55 turkish-airiines@zg.htnet.hr ZÜRİH - ZÜRİCH Talstrasse 58-8001 Zürich SVVITZERLAND R/Tel (41-1) 2252323 zrhtk@bluewin.ch

Uçuş Hattı Flight Line

■ iç B ürolar D o m estic O ffices ADANA Prof, Dr. Nusret Fişek Cad, No: 22 01120 Seyhan Tel: (322) 4570222 byilmazturi<@thy.com ADIYAMAN GSA: İnandı Turizm ve Seyahat Acentası Atatürk Bulvarı, No: 84 Tel: (416) 2161436/37/38/39 inanditurizm@mynet.com AĞRI GSA: Ağrı Mefser Turizm Vali Konağı Cad. No: 1 Tel: (472) 2159297-2151371 AKSARAY GSA: Aksaray Turizm ve Seyahat Acentası Lise Karşısı, Kütüphane Sok. D: 2 Tel: (382) 2132332-2127509 AMASYA GSA: Ayşafak Air Turizm Seyahat Acentası Hacı llyas Mah. Yeniyol Cad. Saatçi Apt. No: 112/1 Tel: (358) 2122228 thyamasya@ttnet.net.tr

ANKARA Atatürk Bulvarı No: 154 Kavaklıdere S/Tel: (312) 4280200 (5 Lines) R/Tel: 444 0 849 abayka@thy.com ANTAKYA GSA: Ant-Tur Antakya Turizm ve Seyahat Acentası İnönü Cad. Rana Apt 15/D Tel: (326) 2149497-2160150 ANTALYA Konyaaltı Cad. Antmarin İş Merkezi No: 24 (Telsim yanı) S/Tel: (242) 2434380-2434383 pbx R/Tel: 444 0 849 mcavusoglu@thy.com ARTVİN GSA: Turhunt Turizm Seyahat Acentası, İnönü Cad. No: 16 Karahan Otel Girişi Tel: (466) 2121800

ÇANAKKALE GSA: Sudalar Turizm ve Tic. A.Ş. Anafartalar Oteli İskele Meydanı Tel: (286) 2123366 ÇORLU GSA: Trakya Turizm ve Sey. Acentası Çorlu Belediye Karşısı İş Merkezi No: 9 Tel: (282) 6530477/78 ÇORUM GSA: Çavuşoğlu Turizm ve Seyahat Acentası, Gazi Cad. Kesim Işhanı No: 22 Kat: 3 Tel: (364) 2243928 cavusoğlutur@ttnet.net,tr DALAMAN S/Tel: (252) 7925395 R/Tel: 444 0 849 doztirpan@thy.com DENİZLİ İstiklal Cad. No: 27/B S/Tel: (258) 2648661-2648671 R/Tel: 444 0 849

BALIKESİR GSA: Konak Arda Turizm Seyahat Acentası Eski Kuyumcular Mah. Qavuş Sok. İnal Apt. No: 15/1 Tel: (266) 2424462-2398575 konak.arda.tours@superonline.com

DİYARBAKIR Ekinciler Cad. AZC Plaza Altı No: 27 Kat: 2/B Ofis Tel: (412) 2288401/02 R/Tel: 444 0 849

BATMAN GSA: Bat-Air Turizm ve Sey. Acentası Meydan Mah. Yeni Belediye Karşısı No: 22 S/R Tel: (488) 2139149-2139200

EDREMİT DHMİ Körfez Havaalanı Edremit Tel: (266) 3761399 S/R Tel: (224) 2211167 bursasatis@thy.com

BİNGÖL GSA: Tütünen Turizm ve Sey. Acentası Yenişehir Mah. Genç Cad, Polat İş Hanı Kat: 4 No: 4 Tel: (426)2135767

ELAZIĞ Nailbey Mah. Vali Fahribey Cad. No: 39 S/Tel: (424) 2181576-2182300 R/Tel: 444 0 849 ezstk@ttnet.net.tr

BİTLİS GSA: Öztaç Turizm Seyahat Acentası Nato Cad. Vakıflar Işhanı No: 1 Tel: (434) 2269898 BODRUM Kıbrıs Şehitleri Cad., Oasis Kültür ve Eğlence Merkezi, (Gümbet Kavşağı Karşısı) No: 83/Z/22 S/Tel: (252)3171203/04 R/Tel: 444 0 849 dgursoy@thy.com Bodrum Milas Havalimanı / Airport Tel: (252) 5230129-32 BURSA Haşim Işcan Cad. Tuğtaş İş Merkezi No: 12/E S/Tel: (224) 2211167-2212838 R/Tel: 444 0 849 bursasatis@thy.com.

ERZİNCAN GSA: Polat Turizm ve Sey. Acentası, Kızılay Mah. Süleyman Demirel İş Merkezi No: 4 Tel: (446) 2146784 THY Tel: (446) 2262114 ERZURUM Caferiye Mah. Cumhuriyet Cad. Eren İş Merkezi No: 88/3 Tel: (442) 2136718-19 R/Tel: 444 0 849 GAZİANTEP Atatürk Bulvarı No: 30/B S/Tel: (342) 2301563/64 R/Tel: 444 0 849 gztsatis@thy.com


IN T A

UR K &

1 METRE IKON OS UYDU GÖRÜNTÜSÜ - İSTANBUL

M

S & s fo M

tPfv/

45 ‘ R r

M

l

U GÖRÜNTÜLERİ AFİ BİLGİ SİSTEMİ rAPİLAŞMA ANALİZİ KADASTRO ALTLIKLARI l A B İ | l E BİLGİ SİSTEMİ IUMSAL TEMELLİ HİZMETLER ARAÇ TAKİP SİSTEMLERİ r-t PLANLAMA

g

w w w .s p a c e t u r k .c o m .t r H a ym a n a Yolu 1 2 . km. 0 6 8 3 0 G ö lb a şı - A N K A R A

Tel: + 90 (3 1 2 ) 6 1 2 2 3 7 0

Faks: + 90 (3 1 2 ) 6 1 2 2 3 9 0


& RESERVATİON INFORMATION

DANIŞMA & REZERVASYON

GİRESUN G SA: Çotanak Turizm Sey. Acentası Atatürk Bulvarı No: 33/A Tel: (454) 2124880-2162890 HAKKARİ

KARAMAN

G SA: Oğuzkurt Turizm Sey.

G SA: Cioitur Seyahat

Acentası, Bulvar Cad. Oğuzkurt Apt. Kat: 1 Tel: (438) 2115257

Acentası Haşan Ali Yücel Cad. Güzelzade Apt. No: 55 Tel: (338) 2120680-2142488

İĞDIR GSA: Eger Turizm Sey. Acentası Belediye Parkı Karşısı No: 179 Tel: (476) 2279435/3231 İSPARTA G SA: Akita Turizm Seyahat Acentası İstiklal Mah. İstasyon Cad. Çağlar Apt. No: 23/1 Tel: (246) 2322592-2233590 İSKENDERUN GSA: Rende Tia Tour Sey. Acentası, Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kilise Dükkanları No: 21/B Tel: (326) 6138383-6134294 tiatur@superonline.com İSTANBUL Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcılığı (İç) Cumhuriyet Cad. No: 199-201 Kat: 3, Elmadağ, Harbiye S/Tel: (212) 2250556 R/Tel: 444 0 849 Satış Büroları - Sales Offices 1. K adıköy S atış M üdürlüğü

Recep Peker Cad. No: 27 Kızıltoprak Tel: (216) 4184486 R/Tel: 444 0 849 2. Taksim S atış M üdürlüğü

Cumhuriyet Cad., Gezi Dükkanları No: 7 Taksim Tel: (212) 2521106 (6 Lines) R/Tel: 444 0 849 3. H arbiye S atış M üdürlüğü

Cumhuriyet Cad. No: 199-201 Kat: 3 Elmadağ Tel: (212) 2250556 (6 Lines) R/Tel: 444 0 849 harbiyesatis@thy.com 4. Genel Y önetim S atış B ürosu

Yeşilköy S/Tel: (212) 6636300 Ext.3111-3119 GSA: Sabiha Gökçen H avalim anı

Kurtköy S/Tel: 5855850/51,52,53 İZM İR Cumhuriyet Bulvarı No: 99 Mahmut Rıza İş Merkezi Kat: 1 D: 2, Kat: 2 D: 4 Pasaport S/Tel: (232) 4841220 (5 Lines) R/Tel: 444 0 849 aavsar@thy.com 174 SKYLIFE 8 /2 0 0 5

KAHRAMANMARAŞ G SA: Döngel Turizm Sey. Acentalığı Trabzon Cad. No: 66/A Tel: (344) 2234181-2254037

MARDİN GSA: Bilen Turizm ve Seyahat Acentası Karayolları karşısı Yenişehir Tel: (482) 2133773-74

ŞANLIURFA GSA: Kaliru Turizm Seyahat Acentası Sarayönü Cad. No: 74/A Köprübaşı Tel: (414) 2153344-2154548

MARMARİS Atatürk Cad. No: 26/B Tel: (252) 4123751/52 R/Tel: 444 0 849 marmarissatis@thy.oom

ŞEREFLİKOÇHİSAR G S A : Çavuşoğlu Turizm Seyahat Acentası Ankara Cad. Çavuşoğlu Sok. No: 1/B Şereflikoçhisar Ankara Tel: (312) 6872383 unsalinaltekin@ttnet.net.tr

MUŞ KARS GSA: Sınır Turizm ve Sey.

Acentası Atatürk Cad. No: 80 Tel: (474) 2123838/39/40 KAYSERİ Sahabiye Mah. Yıldırım Cad. No: 1 S/Tel: (352) 2223858 R/Tel: 444 0 849 kayserisatis@thy.com

G SA: Nurevsan Kamiloğlu Sitesi Atatürk Bulvarı İstasyon Cad. No: 127 S/Tel: (436) 2128682/83

NEVŞEHİR G S A : Argeus Turizm Seyahat

Acentası İstiklal Cad. No: 7 Ürgüp Tel: (384) 3414688-3415207 NİĞDE

KIRKLARELİ G SA: Korur Turizm ve Seyahat Acentası İstasyon Cad. Kültür Md. Yanı Kat: 1 Tel: (288) 2122066 KIRŞEHİR G S A : Çavuşoğlu Turizm ve Sey. Acentası, Atatürk Cad, Tüccarlar Işhanı No: 7/2 Tel: (386) 2121172-2121718 m, inal@kaynet.net KONYA Mevlana Cad, No: 9 Kat: 1/106 S/Tel: (332) 3512000-3512032 R/Tel: 444 0 849 KUŞADASI

G S A : Sobek Turizm Sey.

Acentası İstasyon Cad. No: 67 Tel: (388) 2132117-2321507 ORDU G S A : Çotanak Turizm Sey, Acentası Şarkiye Mah. Belediye Sarayı Altı, No: 1/A Tel: (452) 2252054 OSMANİYE G SA: Osair Turizm Seyahat Acentası Alibeyli Mah. Orgeneral Cevdet Sunay Cad. Şehitlik Karşısı Sarıkatipoğlu Pasajı No: 2 Tel: (328) 8149229-8133404

G SA: Osman Turizm Seyahat

Acentası Sağlık Cad. Akdaş Apt. No: 63 Tel: (256) 6144205-6149382 KÜTAHYA GSA: Serhat Turizm Seyahat Acentası Atatürk Bulvarı Arel Apt. No: 29/1 Tel: (274) 2123041

SAKARYA G SA: Sakarya Turizm Sey. Acentası Uzunçarşı No: 1 Kat: 1 Tel: (264) 2749688 SAMSUN Kazımpaşa Cad. No: 18/A S/Tel: (362) 4352330 R/Tel: 444 0 849 SİİRT

MALATYA Kanalboyu Cad. No: 10 Orduevi Karşısı S/Tel: (422) 3248001-3248008 R/Tel: 444 0 849 mlztztk@ttnet.net

G SA: Bat-Air Turizm Sey. Acentası Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet Cad. Erdef Oteli Altı, No: 2 Tel: (484) 2237574 - 2237584

MANİSA

SİVAS G SA: Sivas Turizm Seyahat Acentası İstasyon Cad. 50. Yıl Sitesi No: 7-8 Tel: (346) 2211147-2244624 sivas@sivasturizm.oom.tr

G SA: Yoltur Seyahat Acentası

Anafartalar Mah. Gaziosmanpaşa Cad. Merkez Işhanı No: 54/13 Tel: (236) 2346311-2386649

ŞIRNAK G S A : Rüzgar Turizm Sey. Acentası Cumhuriyet Cad. Tel: (486) 2163670-2163957 TEKİRDAĞ G SA: Trakya Turizm ve Seyahat Acentası Orta Cami Mah. Hükümet Cad. Belediye İş Merkezi K: 1 D: 1 104 Tel: (282) 2618438 TOKAT G SA: Ay Şafak Air Turizm Seyahat Acentası Gaziosmanpaşa Bulvarı Akyıldız Apt. No: 206/4 Tel: (356) 2147254 ay-safakair@ttnet.net.tr TRABZON Trabzon Havalimanı Tel: (462) 3256738 UŞAK G SA: Vatan Seyahat

Acentası Durak Mah. Fatih Cad. No: 12/A Tel: (276) 2152033-2125129 VAN Enver Perihanoğlu İş Merkezi Cumhuriyet Cad. No: 196 Tel: (432) 2155354/55 R/Tel: 444 0 849 vansatis@thy.com YALOVA G SA: Oba Turizm ve Seyahat Acentası Huzur Sok. Balkan Işhanı 19/B Tel: (226) 8141342 YOZGAT G SA: Çavuşoğlu Turizm Sey. Acentası Lise Cad. Vali Konağı Yanı No: 49 Tel: (354) 2129193 (4 Lines) binaltekin@turk.net R : Rezervasyon / Reservation S : Bilet Satış / Ticket Sales GSA: Genel Satış Acentası General Sales Agency


E p ilep s i h a s ta la rı için y e n i b ir h iz m e t

www.hacetlepe.com .tr

444 4 444

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Epilepsi Merkezi, epilepsinin tanı, tedavi ve cerrahisi konusunda dünyadaki en son gelişmeleri m ultidisipliner bir ekip çalışması içinde sunuyor s iz le re ... Bu merkezde, kafa içine yerleştirilen ve invaziv elektrodlarla da çekim yapabilen 128 kanallı video-EEG cihazları ile kortikal stimulasyon cihazları bulunmakta, gelişm iş video-EEG teknolojisine ek olarak, en ileri nöroradyolojik görüntülem e teknikleri (3 Tesla MRG, Fonksiyonal MR, MR Spektroskopi, SPECT) kullanılmaktadır. Bu yöntem lerle epilepsi hastalarının tanı ve tedavileri yanında uygun hastalara epilepsi cerrahisi de uygulanmaktadır. Epilepsi hastaları için yeni bir hizmet, H acettepe güvencesi ve deneyimi ile...

Hacettepe


Y a p m a y ın ! U Ç A K İÇ E R İS İN D E , İN İŞ TE , K A L K IŞ T A VE T Ü M U Ç U Ş B O Y U N C A K U L L A N IL M A S I, A Y R IC A A Ç IK B IR A K IL M A S I Y A S A K C İH A Z L A R E O U IP M E N T VVHİCH İT IS F O R B ID D E N T O U SE OR T U R N ON D U R IN G T A K E -O F F OR L A N D IN G , A N D T H R O U G H O U T T H E F L IG H T

176 SkY LİF E 8 /2 0 0 5

M obile phones interfere vvith the flight Instrum ents and have a negative effe ct on flight safety. Therefore they m ust be sw itch e d o ff during the entire flight to p rovide personal and a ircra ft safety. L a d ie s a n d G entlem en, The operation o f the foilovving item s is forbidden during take off, ianding a nd when the seat beit sign is on: Casette piayers, eiectronic games, portabie com puters, co m p a ct disc piayers, radio a nd TV receivers, portabie video equipm ent, DVD, VCD or sim ilar b a ttery povvered electrical a nd eiectronic eçuipm ent. The operation o f the foilovving item s is forbidden during the entire flight: Radio and TV transm itter, portabie phones, vvalky talkies, rem ote co n tro lie d toys, o r any o th er eiectronic equipm ent transm itting electrom agnetic waves. L a d ie s a n d G e n tlem e n Please refrain from sm oking cigarettes, pipes a n d cigars during the flight.

BY SİBEL

n o t !

ILLUSTRATIONS

o

■ D e a r P a s s e n g e rs ,

Cep telefonları uçağın uçuş aletlerini olumsuz yönde etkilemekte ve uçuş emniyetini tehdit etmektedir. Uçaklarımızda uçuş emniyeti ve can güvenliği açısından cep telefonlarının kapalı tutulması gerekmektedir. Sayın Y o lcu la rım ız, Uçuş emniyeti için inişte, kalkışta ve kemer ikaz ışıkları yanarken; kaset çalar, elektronik oyunlar, taşınabilir bilgisayar, disk çalar, radyo ve televizyon alıcıları, taşınabilir video aletleri, DVD, VCD ve benzeri batarya ile çalışan elektronik ve elektrikli aletler kullanılamaz. Uçak içinde tüm uçuş boyunca; radyo ve telsiz vericileri, taşınabilir telefonlar, uzaktan kumandalı oyuncaklar ve elektromanyetik dalga yayan tüm aletlerin kullanılması yasaktır. Sayın Y o lcu la rım ız, Tüm uçuş boyunca, lütfen sigara, pipo, puro ve sigarillo içmeyiniz.

AY DIN

BİLGİ INFO

D

■ S ayın Y o lc u la rım ız ,


Size daha iyi hizmet verebilmem iz için lütfen arka sayfadaki formu doldurduktan sonra dergiden ayırarak kabin ekibimize iletiniz. Öneri ve görüşleriniz Müşteri İlişkileri Müdürlüğü tarafından özenle değerlendirilecektir. İn o rd e r th a t w e can serve you better, please co m p le te the form on the b a ck and hand it to one of the cabin crew . Y our vievvs and su g g e stio ns will be given careful co n sid e ra tio n by C u sto m e r R elations M anagem ent.

T U R K IS H A IR L IN E S TÜRK HAVA YOLLARI


Türk Hava Yolları’nı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Thank you for choosing Turkish Airlines. □

U çuşla ilgili m em nuniyetim i paylaşm ak istiyorum . / I would like to share my pleasure regarding the flight.

□ Öneri de bulunm ak

istiyorum . / I would like to make a suggestion.

□ Y olculuğum ile ilgili b ir olayı aktarm ak istiyorum . / VVİth regard to my trip, I would like to inform you a situation concerning: gecikm e / delay

iptal / cancellation

bagaj / luggage

d iğ e r / other

A şağıdaki bilgileri d o ldurduktan sonra dergiden ayırarak kabin ekibim ize teslim ederseniz ço k m em nun olacağız. Bilgiler, M üşteri İlişkileri M üd ü rlü ğ ü ’ne iletilecektir. We will be very pleased if, after completing the form, you would tear it out of the magazine and give it to one of our cabin crew. The information will be passed on to our Customer Relations Management.

EH Bay / Mr

Bayan / Miss, Mrs

Uçuş numaranız / Your flight number

Soyadınız / Surname

Uçuş tarihiniz / Your departure date

ilk adınız / Your first name

Kalkış noktanız / Your departure city

Türk Hava Yolları Özel Yolcu Programı üyelik numaranız /

Varış noktanız / Your destination

Turkish Airlines Frequent Flyer Program membership number Seyahat sınıfınız / Your travel class

TK

] Business Class Kart çeşidiniz / Your card type HD Elite

Economy Class

[7] Classic Yer numaranız / Your seat number

Adresiniz / Your address Uçak tipi / Your aircraft type

E-posta / e-mail

Türk Hava Yolları hizmetlerimiz ile ilgili öneri ve şikayetleriniz için / For your suggestions and

Tel / Fax

complaints regarding Turkish Airlines services:

Türk Hava Yolları A .0

Tel:

M üşteri İlişkileri M üdürlüğü

Fax:

E-p o sta / e-mail: custom er@ thy.com

C ustom er Relations Managem ent

+ 9 0 + 9 0

2 1 2 2 1 2

6 6 3 6 6 3

91 4 7

7 9 7 3

www.thy.com.tr adresindeki ‘PAYLAŞALIM’ başlığı altında bulunan. Teşekkür,

Genel Yönetim Binası, Yeşilköy,

Öneri ve Şikayet’i simgeleyen ikonlardan birine tıklayarak da iletebilirsiniz.

34149 İstanbul Türkiye

Click on one of the icons for Thanks, Suggestions or Complaints under the 'LETS SHARE' menü on our website at WWW.thy.com.


■ Bebekler için B ebe k m am ası, THY dış hat

■ Hasta ve hamile yolcular için

uçu şlarında "Özel Y em ek Talepleri" kapsam ındadır.

H asta yolcu için bilet alınırken

Talep, rezervasyon sırasında

d üzenlenerek bilet kapağına

‘H asta Y olcu Formu'

ve tarifeli kalkış s a a tinden en

m utlaka iliştirilm esi gerekir. Hasta

az 2 4 saat ö n c e yapılmalıdır.

yolcun un uçm ası için hastalık

C am kavanoz için d e yüklenen

türünü belirten ve bu hastalığın

m am alar, sebzeli ve meyveli

uça k yo lculu ğun a engel teşkil

olm a k üzere iki çeşittir.

e tm eyece ğine dair bir do ktor

Kabin girişin de, sağ, sol veya

raporu gereklidir. Bu raporun

orta sıra koltukların ö n ünde

tarihi 10 günden eski olam az.

s a d e c e düz uçu ş sırasında

H asta yolcu, be raberinde do ktor

duvara m o nte ed ilebilen pu setleri kullanm ak için,

raporu getirem ezse, DHMİ Genel

yer numaranızı alırken, be beğin izin o ldu ğun u ve

M eydan D okto ru'nd an

ö n d e oturm anız hu susunu

Bakım a m u htaç hasta olan yolcu

Uçak kabininde evcil hayvan taşınması için rezervasyon

M ü dürlü ğü İşletm e Hekimliği uça b ile ce ğ in e dair onay alınır.

■ Evcil hayvanlar için

hatırlatm alısınız. B ebeğin

berabe rind e refakatçi getirm ezse

yapılması gerekir. Evcil

altını de ğ iştirm e k için,

uçurulm az.

hayvan, yolcu tarafından

kabindeki koltuklar yerine,

7 ayını (28 hafta) bitirm iş hamile

getirilen uygun özel bir kafes, kutu

bu işlem i kolaylaştıran özel

yolcun un kendi do ktoru nda n

ya da çanta içerisinde kabine

m o difikasyon lu tuvaletleri

veya DHMİ Genel M üdürlüğü

alınır. Yolcu tarafından getirilen

denem enizi tavsiye

İşletm e Hekim liği M eydan

Ortaklık standartlarına uymayan

ediyoruz.

D okto ru'nd an aldığı “uçakla

muhafazalar kabul edilmez.

seyahatinde sakınca yoktur"

Kabine alınacak evcil hayvanın

ibaresi bulunan raporu ile

geçerli bir sağlık belgesi, kimlik

uçu şuna m üsaade edilir. Bu raporun tarihi yedi günden eski

cüzdanı, aşı kağıdı yolcu

olam az.

beraberinde mevcut olmalıdır. Evcil hayvanlar kabinde oldukları süre içinde

■ S ic k P a s s e n g e rs a n d e x p e c ta n t m o th e rs

■ In fan t Passengers Baby food is available if requested in advance under THY's Special Dietary Requests for International flights. The request must be submitted at the time of booking and at least 24 hours in advance of scheduled flight departure time. Baby foods are in glass jars and available in two varieties: vegetable and fruit. To use the cribs, vvhich can be hung only while the aircraft is cruising on the walls at the entrance to the cabin in front of the right, left and centrai rows of seats, you must specify that you have an infant vvith you at check-in so that you can be placed in the front row of seats. To change your baby's nappy we suggest that you try using the specially modified lavatories vvhich facilitate this task, rather than the cabin seats.

When purchasing their ticket sick passengers shouid fiil in a Sick Passenger Form, vvhich must be attached to the cover of the ticket. A doctor's report specifying the nature of the illness from vvhich the passenger is suffering and declaring that there are no reasons why the person concerned shouid not fly is also required. This report must not be dated more than 10 days prior to the flight date. If the sick passenger is unable to submit a medical report, then the State Airports Administration Medical Office will consult the passenger's physician for confirmation that the passenger is fit to fly. Passenger vvhose illness is severe enough to require care cannot fly unaccompanied. Pregnant passengers in the 7th month (28th week) or more of pregnancy will only be permitted to fly vvith a statement from their own doctor or the State Airports Administration Medical Office declaring that air travel poses no risks for them. This report must be no more than seven days old on the day of the flight.

bulundukları muhafazalarından çıkartılamazlar ve muhafazalar sahiplerinin oturduklan koltukların önünde kabin içindeki gidiş ve gelişe engel olmayacak şekilde yerleştirilir. Yolcu kabininde taşınması mümkün olmayan ve yolcu beraberinde seyahat eden evcil hayvanlar ise, yolcu tarafından gerekli şartlara uygun muhafazaların içinde, kargo kompartmanında taşınır.

■ D o m e s tic p e ts Reservations are required for domestic pets. Passengers may carry domestic pets in the cabin only if they are in cages vvhich meet airline specifications. Domestic animals flying in the passenger cabin must possess a valid and up-to-date record of health and vaccination. While on the aircraft domestic pets may not be allovved out of their carrying containers, vvhich must be placed in front of the ovvner’s seat so as not to obstruct movement vvithin the cabin. Domestic pets accompanying passengers and vvhich cannot be carried in the cabin can be carried in the hold in appropriate containers supplied by their ovvners. 8 /2 0 0 5 SKYLIFE 177


Türk Hava Yolları vvebsitesi w w w .th y .c o m .tr

Turkish A irlines’ vvebsite w w w .th y .c o m

■ w w w .th y.co m .tr Tarihçeden filo yapısına, Türk Hava Yollan satış ofislerinin iletişim bilgilerinden rezervasyona, uçak içi hizmetlerimizden Özel Yolcu Programımıza, özel ilgi gereken yolcularımıza sunduğumuz kolaylıklardan promosyonlarımıza Türk Hava Yolları ile ilgili bilmek istediğiniz herşey bu adreste: www.thy.com.tr Tüm bu bilgilerin yanı sıra Online Tarife, Online Bilet ve Online Check-in hizmetimizden yararlanabilir ve yolculuğunuzu planlamak için harcadığınız süreyi azaltabilirsiniz. Online hizmetlerimizin avantajlarından faydalanmak için mutlaka yolcu olmanız gerekmiyor. Beklediğiniz bir yakınınız ya da önemli bir konuğunuz mu var; tüm Türk Hava Yolları seferlerinin Kalkış-Varış bilgilerine web sitemiz aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Bagajınızın sizden farklı bir yere seyahat etmesini engellemek için elimizden gelenin en iyisini yapıyor, tüm önlemleri alıyoruz; ancak hiç istemediğimiz bu durum ortaya çıkarsa, bagajınızın takibini de web sitemiz aracılığı ile yapabilirsiniz. Bir sonraki yolculuğunuzda online hizmetlerimizin avantajlarından 178 SKYLIFE 8 /2 0 0 5

yararlanmak için lütfen ileriki satırlara bir göz atın Biletinizi web sitemiz aracılığı ile satın almaya ya da rezervasyonunuzu web sitemizden yapmaya ne dersiniz? Yapacağınız tek şey www.thy.com.tr adresine gitmek... Yolculuğunuzla ilgili kısa detayları girdikten sonra seçtiğiniz özelliklere uygun uçuşlar ekranınıza getirilecek ve size uygun olan uçuşu seçmenizin ardından ücret detaylarını görüntüleyebileceksiniz. Rezervasyonunuz için gerekli yolcu bilgilerinin girilmesinin ardından bilet teslim seçeneğine göre ya rezervasyonunuzu yapabilecek ya da biletinizi satın alabileceksiniz. Rezervasyon kodunuzu alıp verilen süre içinde biletinizi Türk Hava Yolları'nın satış ofislerinden biletletebilirsiniz. Biz bu yönteme Ofiste Biletleme adını verdik. Eğer ödemeyi web sitemiz aracılığı ile yapmayı tercih ederseniz, uçuşunuza kalan süreye bağlı olarak Postayla Bilet ya da Havaalanında Biletleme seçeneğini seçebileceksiniz. Postayla Bilet'i tercih etmeniz halinde; biletiniz adresinize kurye aracılığı ile gönderilecektir. (Postayla Bilet hizmeti Türkiye, ABD, Ingiltere'den başlayan yolculuklarda geçerlidir.) Havaalanında Bilet seçeneğini seçerseniz; biletinizi yolculuğunuzun başlayacağı havalimanında bulunan Türk Hava Yollan satış ofislerinden teslim alabilirsiniz. (Havaalanında Bilet uygulamasının yaygınlaştırması için çalışmalanmız devam etmekte ve her geçen gün listemiz genişlemektedir. En güncel bilgilere ulaşabilmek için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.) 13 Haziran 2005 tarihinde başlayan hizmetimizle web sitemizden satın alacağınız birçok iç hat uçuşları için artık e-bilet satın alabilirsiniz. Böylece websitemizden e-biletinizi satın aldığınızda satış ofisimize gitmenize gerek kalmadan direkt uçuş günü check-in bankosuna giderek check-in yaptırabilirsiniz. Yakında diğer tüm iç hat uçuşlannız ve dış hat uçuşlannız için de web sitemiz aracılığı ile ebilet satın alarak bilet satın alma işleminizi daha kısa bir sürede ve zevkli bir şekilde tamamlayabileceksiniz.

■ ww w.thy.com You may find ali informatiorı you need on this vvebsite... Turkish Airlines history, fleet Information, sales offices’ contact Information, in-flight services, freçuent flyer program information, facilities offered to our passengers who need speciai care, promotions and ali other information you need: www.thy.com Besides ali these information, you may enjoy our online services such as online Schedule, online Ticket, and online Check-in in order to minimize the time you spend for your travel transactions. To enjoy our online services you do not have to be a passenger. You may have an important guest to meet or you simply to know whether your dearest arrived her/his destination. Just reach our web site and click the Arrival-Departure link. We are doing our best in order to daim your baggage at your destination point. Sometimes, even we do not want to make you live this bad experience, your baggage can not be delivered: you may check the status of your baggage on our web site. To experience the facilities that our online services provide on your next trip, ptease take a glance to next pages... Do you wish to book and pay online your ticket through our web site? The only thing you should do is to type on your browser's address bar www.thy.com. After giving the information needed about your trip, ali

flight options which are suitable to your request will be displayed. By choosing the flight, you may see the price details of your trip. On the next step you must enter passenger's details to create your reservation. After this step, you may choose ticket delivery option. If you choose Ticket by Office option, you need to go to the one of our Sales Offices to complete ticketing procedures in the given time limit, If you prefer to make your payment online, depending the time remained to your flight, you may choose Ticket by Mail or Ticket on Departure option. İn case that you choose the Ticket by Mail option, we deliver your ticket to your address by courier. (This service is only available for the journeys starting from Turkey, USA and UK) If you prefer Ticket on Departure, you may take your ticket from Turkish Airlines' Sales Offices at the airport where your journey begins. (We are continually looking to add new routes to the eligible Ticket on Departure destinations. So, for updated information, please visit our web site.) Beginning as of June, 73 2005 when you buy a domestic (currently only for selected airports) ticket from our website, you will not have to go to the sales offices anymore, because your ticket will be issued electronically (e-ticket) and on the day of departure you will only need to go to the check-in counter. At soon you will able to buy e-ticket for your ali domestic and international flights to make ensure your ticket buying process more enjoyable and shorter.


w w w .thy.com .tr

internetteki check-in bankonuz w w w .thy.com Online check-in

■ O n lin e C h e c k -in n e d ir? Yolcularımızın; w w w .thy.com .tr (türkçe) www .thy.com (ing) adresimizden seyahat edecekleri uçuşlarına ulaşarak, kabin planında diledikleri koltukları seçebilme ve uçuşlarının son noktasına kadar check-in yapabilme olanağıdır. ■ O n lin e C h e c k -in y o lc u la rım ız a n e le r k a z a n d ıra c a k ? Yolcularımız, seyahat edecekleri tüm rezervasyonlu uçuşlarına online ulaşarak, ev veya ofislerinin konforunda, seyahat edecekleri sınıfa ait koltuk planından dilediklerini seçerek check-in işlemlerini gerçekleştirebilecek ve birçok havalimanımızda kendilerine tahsis edilen özel kontuardan faydalanma imkânını elde edeceklerdir.

Your online check-in desk

■ A b o u t O nline C h e c k -in Accessing their fiights from our websites,

www.thy.com.tr ■ O nline C heck-in nasıl yapılacak? www.thy.com.tr (türkçe) www.thy.com (ing) adresimizde ONLINE HİZMETLER bölümünde yer alan ONLINE CHECK-İN sayfamızdan, bu hizmeti sunduğumuz havalimanı bilgilerine ve check-in işlemleri ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Online check-in hizmeti, uçuşların kalkışından 24 saat önce başlayarak 90 dakika kalana kadar verilmektedir. ■ H avaalanında yapılacak işlem ler Yolcularımız, güvenlik prosedürlerinden geçtikten sonra, biniş kartlarının alınması ve bagajlarının teslim edilmesi işlemlerini, havaalanında kendilerine tahsis edilmiş olan check-in bankosunda tamamlayacaklardır.

(Turkish) or

www.thy.com (English), our passengers can choose the seat they want from the cabin plan and complete ali checkin formalities up to their destination.

m A d v a n ta g e s o f O n lin e C h e c k -in By accessing their previously reserved fiights online, our passengers can choose vvhichever seat they want from the seating plan for the class in which they are traveling from the comfort o f their own home or Office and complete check-in formalities, as well as taking advantage of the special check-in counters reserved for them at many o f our airports.

m H o w d o e s O nline C h e c k -in w ork For full details regarding online check-in formalities and a list o f airports offering this service, please visit the ONLINE CHECK-İN page in the ONLINE SERVICES section o f our vvebsite: ww w.thy.com.tr (Turkish) or www.thy.com (English. Online check-in services are available starting from 24 hours up to 90 minutes before departure.

■ P ro c e d u re a t th e a irp o rt After going through security procedures, our passengers will receive their boarding cards and complete their baggage consigning at the check-in counter provided for them in the airport. 8 /2 0 0 5 SKYLIFE 179


■ Otel Check-in

m H o te l C h e c k -in

T ürkiye’nin seçkin

Ali passengers staying at leading hotels in Turkey can complete their check-in formalities before leaving the hotel. This service is valid for ali passengers travelling on domestic or International fiights (if available) with or vvithout baggage. You will be served by hotel staff trained by Turkish Airlines. To take advantage of this sen/ice you must deliver your baggage at the special Hotel Check-in counters in the airport a t le a s t 30 m in u te s before departure time for domestic fiights and 45 m in ute s b e fo re departure time for International fiights. You can collect your boarding card at your hotel's check-in desk vvhich is open 24 hours a day. After check-in, please make sure that you have received ali your travel documents (boarding card, baggage tag, passport and Business Class lounge card if applicable) necessary for the flight. At the airport you can entrust your baggage to Turkish Airlines staff at the special Hotel Check-in counter. After completion of the security procedures neccessary for certain fiights, you are ready to go through the passport control. Our Hotel Check-in service is available at hotels specified below. Have a pleasant flight.

o tellerinde kalan tüm yolcularımıza havalimanına gitm eden

Self Check-in

biniş kartlarını alabilm e

■ S e lf C h e c k -in

imkânı sunuyoruz. Bagajlı

Usirıg Self Check-in equipment, Turkish Airlines offers a service vvhich will make it possible for you to carry out your airport procedure in the speediest possible manner. Thanks to this service you will be able to effect check-in process for yourself and the passengers with you, choose a seat to your liking, get your boarding pass and go straight to the plane. If you are travelling without baggage and there is a same-day return flight from your destination, you wiil also be able the carry out the Return Check-in operation for the trip back. For ali domestic fiights involving connections, with or vvithout baggage, you and those travelling with you will—provided you have made the same reservation—be able to effect a Through Check-in to your final destination, selecting seats and getting boarding passess for ali the fiights. İn addition to get their boarding passes from the Self Check-in eçuipment, passengers who have performed Online Check-in v/ill be able to change previously chosen seats. Ali those with valid tickets, and ali passengers who have benefitted from Online Check-in, will be able to make use of Self Check-in.

veya bagajsız seyahat ettiğiniz tüm rezervasyonlu uçuşlarınız için biniş kartlarınızı alabilirsiniz. Bu

Hotel Check-in

işlem esnasında size TÜRK HAVA YOLLARI tarafından eğitim verilm iş otel personeli yardımcı olacaktır. Bu işlem, havalimanına

■ Self Check-in Türk Hava Yolları, Self Check-in cihazları ile havaalanındaki işlemlerinizi en hızlı biçimde gerçekleştirebileceğiniz bir hizmeti sunuyor. Bu uygulama sayesinde check-in işlemlerinizi kendiniz ve beraberinizdeki diğer yolcularımız için yapabilecek, istediğiniz koltuğu seçebilecek ve biniş kartınızı alarak doğrudan uçağa gidebileceksiniz. Bagajsız seyahatinizde, aynı gün içinde gittiğiniz yerden dönüş varsa dönüş uçuşunuz için de Return Check-in işlemini gerçekleştirebileceksiniz. Bagajlı yada bagajsız, bağlantılı tüm yurtiçi seyahatlerinizde, siz ve beraberinizdekiler için, aynı rezervasyon kaydında olmak şartıyla, uçuşlarınızın son noktasına kadar Through Check-in yapabilecek ve tüm uçuşlarınıza ait koltuklarınızı seçerek, biniş kartlarınızı alabileceksiniz. Online Check-in yapmış olan yolcularımız, Self Check-in cihazlarından biniş kartlarını kendileri alarak doğrudan uçağa gitmenin yanı sıra, daha önce seçm iş oldukları koltukları değiştirme imkânına da sahip olabilecekler. Self Check-in hizmetinden geçeri bileti olan ve Online Check-in yapmış tüm yolcularımız yararlanabilecekler.

O teller- Hotels

iç hat uçuşları için en az 30 d a kika , dış hat uçuşları için ise en az 45 d a kika ö n ce s in d e bagaj(lar)ınızı teslim etm ek için kontuara başvurduğunuz sürece geçerlidir. O telde yapılan işlem sonrası Biniş Kartınızı, Bagaj Etiketlerinizi ve eğ er B usiness C lass y o lcu iseniz CİP Salon Giriş Kartınızı görevliden hem en teslim alacaksınız. Bagajlarınızı havalim anında sizler için açılm ış özel "Bagaj Teslim Kontuarlarf'na teslim edip bazı uçuşlar için gerekli olan güvenlik işlemlerinizi tam am ladıktan sonra artık pasaport kontrolü için hazırsınız. Otel C heck-in hizm etinin geçerli olduğu seçkin oteller listesi, bu lunduğu il kapsam ında aşağıda belirtilm iştir. İyi uçuşlar!

Bulunduğu il - Location

HiltonSa ABC (Ankara Business Çenter) Tel:(0312) 455 00 00 Hotel Kaya Prestige Tel: (0232) 483 03 23

Ankara İzmir

Bulunduğu il - Location

Seyhan Oteli Tel: (0322) 457 58 10__

Zorlu Grand Otel Tel: (0462) 326 84 00

İzmir Princess Termal Oteli Tel: (0232) 238 51 51

Resort Dedeman Bodrum Tel: (0252) 313 85 00

İzmir Hilton Tel: (0232) 497 60 60

Manastır Otel Tel: (0252) 316 28 54

Ege Palas Tel: (0232) 463 90 90

Karia Princess Tel: (0252) 316 89 71

Otel Crown Plaza Tel: (0232) 292 ' 3 0 0

Resort Dedeman Antalya Tel: (0242) 316 16 00

HiltonSA Tel: (0322) 355 5 0 0 0 _______

Trabzon Bodrum

Fuga Fine Times Tel: (0252) 317 23 60

Antalya

Hotel Sheraton Voyager Tel: (0242) 238 55 55

180 S kY LİF E 8 /2 0 0 5

O teller- Hotels

Iberotel Sarıgerme Park Tel: (0252) 286 80 31 Hillside Beach Club Tel: (0252) 614 83 60

Adana

Dalaman


Ne alırsanız alın özel avantajlarınız var. T e le fo n B a n k a c ılığ ı: 4 4 4 0 9 0 0 • In te r n e t B a n k a c ılığ ı: w w w .fin a n s b a n k .c o m .tr • w w w .c a r d fin a n s .c o m .tr


G e ç e rli K r e d i K a r tla n American Express, Visa, Diners Club, JCB ve Mastercard/Eurocard. Telefon görüşmesinin dakikası 9.90 USD'dir.

C r e d it C a rd s a n d C h a rg e s American Express, Visa, Diners Club, JCB and Mastercard/Eurocard are accepted. The charge for a cali is USD 9.90 per minute or part thereof.

Y ardım M üşteri Hizm etleri

Telefonla görüşme konusunda herhangi bir sorunla karşılaşırsanız '12+'i tuşlayınız. Bu durumda AIRCOM Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne bağlanmış olacaksınız. Bu arama için ücret ödemeyeceksiniz. A yrıntılı bilgi için:

e-mail: aircom@sita.aero Tel: + 1 514 3 247 266 (Bu numaraya yapılan aramalar ücretlidir.)

m T e le fo n H iz m e tle ri

■ Telephone Services

Tüm A-340 uçaklarımızın ve A -310 GÖKSU uçağımızın Business Glass koltuklarının her birinde telefon mevcuttur. Tüm yolcularımızın kullanımı için A -310 GÖKSU uçağımızın Economy Class kabininde 2 adet, A-340 uçaklarımızın Economy Class kabininde ise 4 adet telefon bulunmaktadır. İhtiyaç duymanız halinde size yardımcı olması için kabin memurunu çağırabilirsiniz.

in-seat telephones are available to Business Class passengers on ali our A -340 aircraft and on one A -3 1 0 aircraft (the GÖKSU), in addition for other passengers there are two telephones in the Economy Class Cabin o f the Göksu A-310, a nd four telephones in those o f our A -3 4 0 aircraft. You may cali the flight attendant to assist you if necessary.

Nasıl ku lla n ılır? a. Telefonu kaldırın. b. İngilizceyi seçmek için

Irıs tru c tio n s a. L ift the handset

“ 1" tuşuna basınız. c. Türkçeyi seçmek için "2" tuşuna basınız. d. Ekran üstüne gelen menüden “ 1"i seçiniz. e. Kartınızı, manyetik kısmı telefonun sol tarafına bakacak şekilde yerleştiriniz ve size doğru kaydırınız. Ekranda "kart kabul edildi" yazısını göreceksiniz. Bu kartınızın kabul edildiği anlamına gelir. Telefon numarasını tuşlayınız. Sonra "+" tuşuna basın, arama başlayacaktır. Ekranda "telefon bağlandı" yazısını gördüğünüz zaman telefonla görüşme yapabilirsiniz. Görüşmeniz bittikten sonra "End Cali" tuşuna basın. Başka bir numarayı daha aramak isterseniz kartınızı tekrar kullanmanıza gerek yoktur. "End Cali" tuşuna bastıktan sonra görüşme ücreti duracaktır. 182 SKYLIFE 8 /2 0 0 5

b. To choose English press 1. c. To choose Turkish press 2. d. S elect I from the m enü on the screen. e. Place yo u r cre d it ca rd vvith the m agnetic strip facing left, and sİid e it tow ards you. VVhen you see the message “C ard a cce p te d " on the screen, e nter the num ber you wish to cali. Then press the '+ ' key. VVhen the message "Cali connected" appears on the screen, you may have your cali. VVhen the cali is complete press the End Cali button. To place additional calls there is no need to reinsert your credit card. Merely enter the new number and press the V key agaın. Charging stops when the handset is returned to the cradle.

Assistance Customer Services If you encounter any difficulties with your cali, please dial 12+. This will connect you to AIRCOM Service Support Services Centre. No charge will be made for this cali. For further information, please contact: e-mail: aircom@sita.aero Tel: + 1 514 3 247 266 (Please note that this number is not free of charge.)

m Faks hizm etleri

■ Fax transmission

Başlamadan önce faks çekeceğiniz kağıt üzerindeki klips­ leri, zımba tellerini ve diğer kağıt tutucularını çıkarın. Kağıdın kuru olduğuna ve üzerinde yiyecek, içe­ cek veya yapışkan maddelerin olmadığına dikkat edin. Faks cihazınızın arkasındaki Power anahtarının “ON" konumunda olduğundan emin olun.

First remove any elips, staples or other paper attachments from the sheets you wish to fax. Check that the paper is dry and elean. Make sure that the power switch at the back of the facsimile machine is in the ON position.

1. Kağıdı ön yüzü yere bakacak şekilde, terminal onu tutup kavrayıncaya kadar kağıt kılavuzuna yerleştirin.

1. Hold the paper face downwards and place it in the paper guide. VVhen correctly positioned the terminal will grip it.

2. Kredi kartını manyetik kısmı sağ tarafa bakacak şekilde kredi kartı okuyucusuna yerleştirin ve aşağıya doğru kaydırın.

2. Place your credit card in the slot vvith the magnetic strip fac­ ing to the right and siide downwards.

3. Kredi kartınız geçerli ve faks ter­ minali tarafından kabul edildiyse "PLEASE WAIT" ışığı yanacaktır. Çevir sesi ile birlikte "ENTER NUMBER" ışığı yanıp sönmeye başlayınca, OO+ülke kodu+alan kodu+faks numarasını tuşlayın.

3. If your credit card is valid and accepted the PLEASE VVAIT light will go on. VVhen the dialling tone begins and the ENTER NUMBER light starts flashing enter 00 + country code + area code +fax number.

Not a. Eğer kart geçersiz ise, kabul

a. If your card is invalid, not accepted or unreadable the ERROR light will come on. İn this case press the STOP/C button. b. If the number is engaged press STOP/C button and try again.

Notes

edilmemişse veya cihaz onu okuyamıyorsa “ERROR" ışığı yanacaktır, Bu durumda "STOP/C" tuşuna basarak yeniden deneyiniz. b. Meşgul sinyali duyuluyorsa "STOP/C" tuşuna basarak yeniden deneyiniz. 4. Bağlantı sağlanınca yeşil "PLEASE VVAIT" ışığı yanacak ve gönderme başlayacaktır. İhtiyaç duymanız halinde yardımcı olması için kabin memurunu çağırabilirsiniz.

4. VVhen the connection is made the PLEASE VVAIT light will come on and transmission begin. You may cali the flight attendant to assist you if necessary.


Siz ve bagajınız You and your baggage ■ Seyahat etmek üzere seçtiğiniz havayolu şirketinden bagajınızı hangi noktaya kadar etiketleyeceğini ve kaç kiloya kadar taşıma hakkınız olduğunu mutlaka öğreniniz ve biletinizden kontrol ediniz. ■ Kabin içine alabileceğiniz el bagajlarına ilişkin ebat ve kilo sınırlamaları hakkında bilgi edininiz. Türk Hava Yolları standart boyut ve ağırlığı 20x40x60 cm ve 8 kg’dır. ■ Bagajınızın üzerine ad/soyad, telefon numarası ve adres gibi bilgileri içeren isim etiketini mutlaka takınız. Etiketler bankolarımızdan temin edilebilir. ■ Daha önceki seyahatlerinize ait etiketlerinizi bagaj üzerinde bırakmayınız. ■ Havayolumuz, bagajınızda bulunan para, ziynet eşyası, numune, değerli evrak, elektronik eşya, bozulabilir/kırılabilir madde ve diğer değerli eşyalardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. ■ Çuval, naylon torba, teneke kutu, bidon vs. bagaj niteliği taşımayan eşyaların uçağın bagaj bölümüne ve kabin içine kabul edilmeyeceğini unutmayınız. ■ Çakı, bıçak, tırnak makası, çakmak vs. gibi kesici, delici ve patlayıcı eşyaların kabinde bulunması güvenlik açısından sakıncalı olup, kabul edilmediğini unutmayınız ve yanınızda bulundurmayınız. ■ Bagaj/bagajlarınızın taşıma esnasında fazla doluluktan dolayı zarar görmemesi ve sapının kopmaması için genişlik sınırlarını ve ağırlık taşıma kapasitesini zorlamayınız. Taşıma hakkınızı aştığınız takdirde fazla bagaj ücreti ödemeniz gerektiğini unutmayınız. ■ Bagaj/bagajlarınızın teslim işlemlerini kendi adınıza yaptırınız ve teslim ettiğiniz

İSİM / NAME ADRES / ADDRESS

TEL / TELEPHONE CEP / MOBILE PHONE

saHds rc>S_

ı ^ o:'-T^O DU--------r<7\7 .V E , 45 7 S ----------- --

r-FS/^

2)

E-MAIL

bagaj/bagajlarınız için size verilen etiket kuponları üzerindeki bilgileri kontrol ediniz. Bagajınızı bir başka yolcu adına kaydettirmeyiniz, aksi halde kayıp veya hasar durumunda tarafınıza tazminat ödenmesi mümkün olmayacaktır. ■ Uçağa binmeden önce bagaj gösterme uygulaması var ise bagaj/bagajlarınızı görevlilere gösteriniz, ■ Varışınızda; bagaj bantından size ait bagaj/bagajlan alırken yanlışlıkla benzer bagaj almamaya dikkat ediniz. ■ Varışınızda teslim alamadığınız bagaj/bagajlarınız için kayıp eşya ofisine yapacağınız başvuruda seyahat biletiniz ve bagaj etiketinizi/etiketlerinizi ibraz ediniz ve görevlilere bagajınızın rengi, tipi, markası ve içindekilerle ilgili bilgileri bildiriniz. Size verilen bagaj aksaklık raporu, seyahat bileti ve bagaj etiketinizi/ etiketlerinizi muhafaza ediniz. ■ Bagajınız 5 nün ininde hıılmamariıöı takdirde lütfen verilen bagaj talep formu, orijinal biletiniz, bagaj etiket(ler)iniz, varsa- fazla bagaj biletiniz ve hüviyetiniz ile birlikte en yakın THY ofisine veya Merkezi Kayıp Eşya Müdürlüğü’ne müracaat ediniz. ■ Bagajınız, THY’nin bilgisi dışında size ulaştı ise, lütfen +90 212 663 63 00 / 5577-82 irtibat numaralarına haber veriniz. Unutmayınız ki, bagajınızı internet üzerinden takip etmeniz size zaman kazandıracaktır. Web adreslerimiz: www.thy.com.tr ve www.turkishair1ines.com

■ Rease check the destination to vvhich your baggage shouid be labelled and the vveight limit permitted by the airline you are flyirıg vvith. Also check the vveight limit marked on your ticket. m Check the size and vveight limits for hand baggage ailovved in the cabin for the airline you are flying vvith. Turkish Airlines aitovvs one piece of cabin baggage measuring 20x40x60 cm and vveighing a maximum of 8 kg. n Every piece of your baggage shouid be labelled vvith your name, telephone number and destination adress. Tags are available from our check-in desks. m Remove any tags and iabels from previous journeys. m Our airline is not responsible for cash, jevvellery, sampies, vaiuabie documents, electronic devices, perishalbe/fragile items, or other valuables in your baggage. m Baggage packed in sacks, plastic bags, plastic containers, tins and other unsuitable packaging vvill not be ailovved either as check-in or cabin baggage. m Knives, penknives, nail scissors, cigarette lighters and other cutting, piercing and explosive items are not ailovved in the cabin for security reasons, so piease check that you are not carrying any such items in your hand luggage. m Do not overfill your suitcases and bags beyond their vveight or volüme capacity. This can lead to the handle breaking and other damage to your baggage. İf your baggage exceeds the vveight allovvance, remember that you vvill be liable to pay additional charges.

■ Present your baggage in your own name, and check the information on the baggage receipts given to you at check-in. Do not register your baggage in the name of another passenger. Remember that in this event you vvill not be able to daim for iost or damaged baggage. m You may be reçuired to identify your baggage before boarding the aircraft. Rease point out each piece of your baggage to the staff member on duty. m On arrival, be careful not to collect baggage resembiing your own by mistake. m Shouid you find that your baggage has not arrived to your destination, piease inform the iost and found Office show the staff member your ticket and baggage receipt/s, and give details of the colour, type, brand and contents. Rease keep the passenger irregularity report, your ticket and ticket receipt/s, as these vvill be rıeeded to daim your baggage vvhen it arrives. m Shouid your baggage not be traced vvithin 5 days, piease appiy to the nearest Turkish Airlines Office or the Central Baggage Tracing Department vvith your Baggage Demant Form, original ticket, original baggage receipt(s), excess baggage receipt (if any) and a valit Identification document. m İfa third party detivers your baggage, piease inform us by calling +90 212 663 63 0 0 / 5577-82.

Rease note that tracking your baggage via the Internet vvill save you vaiuabie time. O ur web adresses are: www. thy. com.tr and www. turkishairlines. com 8 /2 0 0 5 SKYLIFE 183


Türk Hava Yolları 4 Kargo Turkish Airlines Cargo

■ H o w fa m ilia r a re yo u w ith Turkish A irlin es

■ T ü rk H a va Y o lla rı K a rg o ’ yu Ne K a d a r T a n ıy o rs u n u z ? Değerli Yolcularımız, Rahat ve konforlu koltuklarınızda seyahat ederken, U zakdoğu’dan A m erika'ya. A vru p a ’dan O rtadoğu ve Afrika'ya aynı uçakta sizlerle birlikte kargo taşıdığımızı biliyor m usunuz? ■ Yolcu uçaklarının kargo kompartımanlarının yanı sıra 36 ton kapasiteli A310-304 kargo uçağı ile de kargo hizmeti sunmaya başlayan THY Kargo ile artık daha fazla noktaya, daha fazla kapasite ile kargo göndermek mümkün, Frankfurt, Maastricht, Londra, Tel Aviv gibi noktalara tarifeli kargo uçağı seferi düzenleyen THY Kargo, sizlerden gelen talepler doğrultusunda bu noktaları daha da artıracaktır. ■ Hava kargo taşımacılığında Avrupa'nın önde gelen isimlerinden biri olan Türk Hava Yolları Kargo, 2000 yılında aldığı ISO 9002 Kalite Belgesi'ni, 2003 yılında ISO 9 0 0 1 :2000 revizyonuna uygun yenileyerek; vizyonunu “Uçuş yapılan tüm noktalarda hava kargo taşımacılığı konusunda ilk tercih edilen kuruluş olmak" şeklinde genişletti. ■ Tekstil ürünleri, yedek parça, makine akşamı, hi-tech ürünler, çiçek, canlı hayvan, deri, yaş sebze, meyve, değerli eşyalarınız... Kargonuzun cinsi ne olursa olsun, nereye göndermek isterseniz isteyin, yapacağınız tek şey gönderinizi Türk Hava Yollan Kargo'nun güvenilir ellerine teslim etmek. ■ 24 saat/7 gün Internet 184 S K Y L IF E 8 /2 0 0 5

üzerinden (www.TKKargo.com , www.THYKargo.com veya www.TKCargo.com adreslerinden kargolarınızı sürekli takip edebilir, iç hat kargo ücret ve tarife bilgilerimize ulaşabilirsiniz. Ayrıca Alo Kargo Servisimiz vasıtasıyla 24 saat telefonunuzun tuşlarını kullanarak, konşimento numaranız ile kargonuz hakkında her türlü bilgiyi öğrenebilirsiniz. Alo Kargo erişim numaraları: (+90) 212 663 63 93 ve (+90) 212 663 46 0 5 / 4 hat ■ Türkiye'den yurtdışına kargo göndermek istediğinizde, size gümrük işlemleri, konşimento kesimi, ücretlendirme, paketleme vs. konularında yardımcı olacak IATA (Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği) üyesi kargo acentelerimize başvurmalısınız. IATA üyesi kargo acentelerimizin erişim bilgilerine, (+90) 212 663 63 00 /5 3 03 5314-5808 no’lu telefonlardan ulaşabilirsiniz. Yurtdışından Türkiye’ye kargo göndermek istediğinizde ilgili ülkedeki satış ofisimizle bağlantı kurmanız gerekecektir. ■ Kargonuzu, tarifeli yolcu ve kargo uçak seferlerimizin yanı sıra, özel kira (charter) seferlerimiz ile istediğiniz gün ve saatte, istediğiniz yere taşımamız mümkün. Özel kira taleplerinizi (+90) 212 663 62 35 no’lu telefonu arayarak ve/veya (+90) 212 663 47 19 ’a fax çekerek yapabilirsiniz.

C a rg o ? Dear Passenger, Did you know that vvhile you are traveling in your comfortable seat in the cabin we are transporting cargo from the Far East, the Middle East and Europe to America and Africa on the same plane as you? ■ İn addition to the cargo holds on passenger planes, THY Cargo has begun offering a cargo service that makes use of 36-ton capacity A 3 10304 transports, so that it is now possible to send cargo shipments of greater capacity to more destinations. With scheduled cargo fiights to such points as Frankfurt, Maastricht, London and Tel Aviv, THY Cargo will add new destinations based on input from you the customer. mOne of Europe's leading names in air cargo transport, Turkish Airlines Cargo recently renevved its ISO 9002 Certificate of Ouality, received in 2000, in line with the ISO 9001:2000 revision made in 2003, thereby expanding its mission to that of ‘a toppreference company for air cargo transport to ali flight destinations’. m Textile products, automobile and machinery spare parts, hitech products, fresh flowers, live animals, leather, fresh fruits and vegetables, valuable goods—vvhatever your cargo and wherever you want to send it, ali you need do is turn it över to our reliable Turkish Airlines Cargo staff. m As well as accessing our

domestic cargo rates, scheduless and other details, you may also track your cargo once you have sent it över the Internet any time 24/7 on our websites (www. TKKARGO.com, wwwTHYKAFIGO.com or w w w .TKCargo.com). You may also cali our Alo Kargo Servis 24 hours a day for Information by punching in your bili of lading number on your touch-tone phone. Alo Kargo access numbers: (+90) 212 663 63 93 and (+90) 212 663 46 05 / 4 lines a İf you want to send cargo abroad from Turkey, you may consult our cargo agents. As members of IATA (International Air Transporters Association), they will assist you with customs formalities, bills of lading, rates, packaging and other questions. You may reach our lATA-member cargo agents by telephone at (+90) 212 663 63 0 0 / 5303-5314-5808). İf you want to send cargo to Turkey from abroad, you will need to contact our sales offices in the country from which you are sending. mİf you wan 11o send your cargo not on one of our scheduled passenger or cargo fiights but on a special charter flight, we can transport it any day and any time to any place you wish. You may place your special charter requests by telephone (+90) 212 663 62 35 or fax (+90) 212 663 47 19.


From the world to İstanbul, from İstanbul to the world. The wide network of Turkish Airlines connects över 100 destinations across aU continents. İstanbul is the most convenient connection point betsveen continents. Fly Turkish Airlines via İstanbul, your gateway to the globe.

r m

r

T U R K İ S H AIRLINES www.turkishairlines.com +90 212 444 0 849


U.S. D epartm ent o f Justice V V elcom e t o th e U n ite d S ta te » i n w Nonimraigranl Via* Wa.rar ArrivaV Oapartura Fora

*17. Tfcaairline can provlda you wilh ıha «orrant Uat afaiifibla countrla» Typaor prim l.*.blywiıhpco in ALLCAPITAL iJJTnîRS. U8K BNUUtUl

Do «ay o f Um fo llo w iııg a p ply lo you? lltu u . y>h)iıııl ar mrnuj^

^

B. I

Tbta far» ta İn two paru. Plaaaa rompku both Ih* Arrival Kacord. ıtem. 1 Ihroufh 11 aod Iha Doparlura Record.iUma M ıhrouffc 17. Th. r.v.r» .«k ul Uua form muaı ba aifoad and datod. ChUdran undar ıha aga of founean mual İÜ * 7 - İf you »ra anUrrin* ıha Uoltod St •paça. İf you ara anurinctha UnltodSlalaa yshfp,anlar 8KA in ıhia apar*.

Göçmen yönetmeliği

Adm ission N um ber

Koraı l-MW(05.29-91). Arrival Record VISA W AIVK H

i

Immigration

Ara yau « » Ina to wark ta ıha U t «r hav* you t t « baan .utadad andZparto* ar k m pt.vUal, fram Um Unıiad 8u u k ar aracurad or attaaıplad U pracurt a naa ar - u d a ıta tli ayfraodarmarapnaanlalian? □ »•.Oğl*»

b e i5 1 8 9 5 3 0 1 . , . 1 ....................................

W

1 .

.M rrf.F A

T . t A R . K . e . v ', .

regulations

1 1 .

r.

. IMPOOTAKT II y*M^aawar^Tjraa*^to aay rfft»

. . . . . . . . . . . .

AC-fe-

. .

. . . . .

1

Ii.cv.wauu A f l ı V İ T .o .U l. f'i G overnm ent U*e O nly

"

r

b s T T l T R s 'T OS 1----L .J -.İ, 1 1 1 1--- L_ l_J ----1 Form I WW 106*9 91) Dapartort Bacord V IS A W A IV E K

.a T a - t

...............................

<;.*.T.Ar,A . . . . . . .

n 11 IM ıı^ C u a d a

A B D 'ye uça kla giden bütün yolcuların (ya da her aileyi tem sile n yalnızca bir kişinin) G üm rük D eklare Formu doldurm ası ge rekm e ktedir, ABD vatandaşları, ikam et kartı (yeşil kart) sahipleri, K anada vatandaşları ya da yeni gö çm enle rin dışında, geçerli bir ABD vizesine sah ip ve son varış noktası ABD ya da A B D ’nin dışındaki bir ülkeye tra n sit olan yolcuların he r biri tarafından beyaz renkli 1-94 form unun doldurulm ası zorunludur. A şağıda adı ge çen ülkelerden birine ait bir p a saport taşıyıp giriş yapıyorsanız ya da A BD vizesi olm adan (vize m uafiyet program ı altında) tra nsit yo lcu gibi konaklıyorsanız yeşil renkli I-94VV form unun doldurulm ası ge rekm e ktedir. Ülkeler: A ndorra, A vustralya, Avusturya, B elçika, Danim arka, Finlandiya, A lm anya, B üyük Britanya, İzlanda, İtalya, Japonya, Liech tenstein, Lü ksem burg, M onako, H ollanda, Yeni Zelanda, N orveç, San M arino, Ispanya, İsveç ve İsviçre. 186 SKYLIFE 8 /2 0 0 5

İf you are flying to the United States, piease note that ali passengers (or one passenger per family) must complete a Customs Declaration Form. Apart from US citizens, green-card holders, Canadian citizens and new immigrants, ali passengers travelling to the United States, vvhether as their final destination or in transit to another country, are obliged to fiil out the vvhite I94 form. The green I-94VV form must be completed if you hold a passport from one of the following countries: Andorra, Australia, Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Iceland, Italy, Japan, Liechtestein, Luxembourg, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norvvay, San Marino, Spain, Svveden or Svvitzerland, and are either entering the United States or making an intermediate stop there as a transit passenger without a U.S. visa under the visa waiver program.

HaıcTouararbemdaoMda l'A vıaaorantry UMalhe UAor M aI IA ota maaaMT

b.T.T.^jA

fMJAT-AfW\

□*aa*>


Özel yolcu program ı Frequent Flyer Programme

T ü rk Hava Yolları Özel Y olcu Program ı

Turkish Airlines’ Frequent Flyer Program m e

Türk Hava Yolları Özel Yolcu Programında üyeler, Türk Hava Yollan tarifeli uçuşlarından club mil, program ortaklanyla olan aktivitelerinden bonus mil kazanırlar. (Ortak havayolları ile uçuşlar, hotel konaklamaları ve araba kiralamaları) Türk Hava Yollannın Shop&Miles kredi kartı programı ile her türlü harcamanız Garanti Bankası tarafından size bonus mil olarak verilmektedir. Kazandığınız tüm milleri Türk Hava Yollan ve anlaşmalı hava yollan ile uçuşlannızda hem kendiniz hem de istediğiniz kişiler için; ücretsiz bilet, refakatçi bilet ve upgrade gibi program ödülleri olarak değerlendirebilirsiniz. Özel Yolcu Programımızdaki üyelikler Classic Kart ile başlar. Türk Hava Yolları ile sık uçan üyelerimiz gerekli club mil kriterlerini sağladıklarında Elite Kart'ın çok özel program avantajlanndan faydalanırlar.__________________________________________________

İn Turkish Airlines Frequent Flyer Programme, members earn club miles in return of their Turkish Airlines scheduled fiights vvhereas they earn bonus miles for their activities with programme partners. (Fiights with partner airlines, hotel stays and car rentals)

Elite Kart Avantajları 1. Uçuş rezervasyonlarında öncelik 2. Business Class bankosundan check-in 3. Anlaşmalı CİP salonlarına giriş 4.10 kg'llk ekstra bagaj hakkı (Okyanusaşınuçuşlarda 1parçaekstrabagaj taşımahakkı) 5. Kart sahiplerine özel danışma hattı 6. Mil karşılığı havalimanında son dakika uçuş sınıfını yükseltme 7. Anlaşmalı otel ve araba kiralama şirketlerinden ekstra indirim imkanı

Privileges of Elite Card 1. Priority ın vvaıtıng lıst 2. Check-in at business class counters 3. Access to Private lounges 4. 10 kg O f extra baggage allovvance (One piece of additional baggage for transatlantıc fiights) 5. Dedicated info-line 6. Last-minute upgrade in return for miles 7. Extra discounts from the partner hotels and car rental companies___________

Üyeliğiniz hemen başlıyor Özel Yolcu Programına internet adresinden anında üye olarak program avantajlarından faydalanmaya başlayabilirsiniz. Türk Hava Yollan ile ilk uçuşunuzdan ya da program ortaklanyla gerçekleştirdiğiniz ilk aktivitenizden sonra sürekli kartınız adresinize gönderilecektir. Türk Hava Yolları Satış ofisleri, Garanti Bankası Şubeleri ve uçuş esnasında kabin memurları tarafından temin edilecek başvuru formlannı doldurarak da programa üye olabilirsiniz.

Instant membership You can instantly become a member of the programme online and benefit from the advantages. Just after your first flight vvith Turkish Airlines or your first activity from the partner companies, your permanent membership card will be sent to your address. You can also become a member of the programme by filling out the application form vvhich are available at Turkish Airlines sales offices, Garanti Bank offices, check-in counters or from the cabin attendants during your flight.

Using Turkish Airlines Shop&Miles Credit Card Programme, ali your expenditure will be rated for you as bonus miles by Garanti Bank. You can easily evaluate ali your miles as avvards for ali scheduled fiights of Turkish Airlines and partner airlines for free ticket, companion ticket or upgrade to business class. İn Turkish Airlines Frequent Flyer Programme, membership starts with Classic card. As you fullfill the necessary club mileage criteria, you will be upgraded to Elite status vvhich allovvs you to benefit from special avvards and advantages.

Keep in Mind Aklınızda Bulunsun 1. Please State your membership number vvhich starts vvith TK initial during your reservation. 1. Lütfen rezervasyonunuzu yaptınrken öncelikle ve mutlaka TK ile başlayan üyelik numaranızı 2. Please be sure that your name and surname on the ticket are exactly the same as those belirtiniz. of vvhich are on your membership card. 2. Lütfen bilet üzerindeki adınızın üyelik kartınız üzerinde yazılı olan ile aynı olmasına dikkat ediniz. 3. Please hand in your membership card during check-in. 3. Check-in işlemi esnasında kartınızı mutlaka gösteriniz. 4. You can claim your missing fiights online or you can send the copies of your tickets and 4. Hesabınıza işlenmemiş uçuşlarınız için internet sitemizden işlem yapabilir ya da boarding cards to our fax numbers (0212) 663 6356 & (0212) 663 6356. Therefore you (0212) 663 6356 ve (0212) 663 2543 faks numaralarına ilgili uçuşlara ait bilet ve biniş kartı are advised to keep your flight documentation. kopyalannızı gönderebilirsiniz. Lütfen biniş kartlarınızı ve biletlerinizi muhafaza ediniz. www.turkishairlines.com www.thy.com.tr ^ ^ l E a s e & Advantages of Internet İnternet Kolaylığı ve Avantajları You are able to get your award tickets online. Just after completing the transactions you Ücretsiz ödül biletlerinizi alabilir, dilerseniz sadece rezervasyonunuzu ınterneı uzerınaen can get your ticket at the airport before departure. gerçekleştirerek biletinizi size en yakın satış ofisimizden temin edebilirsiniz. 1. You can enroll Turkish Airlines Frequent Flyer Programme 1. Özel Yolcu Programımıza üye olabilirsiniz, 2. You are able to update your membership information 2. Hesabınızdaki adres ve kişisel bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. 3. You can create or change your pin code 3. Pin kodu tanımlayabilir ve değişitirebilirsiniz, 4. You can get detailed information about the programme and follow the latest news, instant 4. Özel Yolcu Programı hakkındaki detaylı bilgilere güncel olarak ulaşabilir, her an gerçekleşebilecek promotions and advantages. promosyonlar ve avantajları yakından takip edebilirsiniz.

Mil kazanım tab losu (Geliş veya gidişlerde) | 1 İstanbul ___1 443 ADANA 2439 ALMAFY 754 AMMAN 1373 AMSTERDAM 227 ANKARA 301 ANTALYA AŞKABAD / ASHGABAD 1582 345 ATİNA / ATHENS 1607 BAHREYN/ BAHRAIN 1108 BAKÜ / BAKU 4647 BANGKOK BARSELONA/ BARCELONA1387 1144 BASEL 614 BEYRUT / BEIRUT 1076 BERLİN 2328 BİŞKEK/ BİSHKEK 265 BODRUM BRÜKSEL/ BRUSSELS 1347 BÜKREŞ / BUCHAREST 283 BUDAPEŞTE / BUDAPEST 652 1189 CENEVRE/ GENEVA 1405 CEZAYİR/ ALGIERS 1477 CİDDE/ JEDDAH 296 DALAMAN 226 DENİZLİ 642 DİYARBAKIR 1868 DUBAİ 1267 DUSSELDORF 653 ERZURUM 1157 FRANKURT 540 GAZİANTEP 1236 HAMBURG 1198 HANNOVER 4977 HONG KONG

382 196 SİMFEROPOL İZMİR 764 SİNGAPUR/ SINGAPORE 5390 KAHİRE / CAIRO 440 389 SİVAS KAYSERİ 304 2459 SOFYA/ SOFIA KARAÇİ / KARACHI 1364 KAZABILANKA/CASABLANCA2057 STOCKHOLM 1159 656 STRASBURG KİEV 1095 412 STUTTGART KİŞİNEV/ CHISINAU 672 288 ŞAM/ DAMASCUS KONYA 5477 KOPENHAG/ COPENHAGEN1249 ŞİKAGO/ CHİCAGO 1270 1240 TAHRAN / TEHRAN KÖLN/ COLOGNE 1349 TAŞKENT/ TASHKENT 2090 KUVEYT / KUVVAIT 832 476 TİFLİS/ TBILISI LEFKOŞA 701 1552 TEL AVİV LONDRA / LONDON 470 TİRAN / TİRANA 2003 LİZBON / LISBON 5755 1233 TOKYO LYON 572 1687 TRABZON MADRİD 1027 523 TRABLUS / TRİPOLİ MALATYA 1038 1674 TUNUS / TUNIS MANCHASTER 387 1034 ÜSKÜP / SKOPJE MİLANO/ MILAN 789 MOSKOVA/ MOSCOVV 1091 VAN 779 978 VİYANA/ VIENNA MÜNİH / MUNICH 858 5009 VARŞOVA/ WARSAW NEWYORK YEN İ D ELH İ / NEW DELH İ 2834 1117 NİS/NİCE 720 NÜRNBERG/ NUREMBERG1042 ZAGREB 1096 393 ZÜRİH / ZÜRİCH ODESSA 1522 | Ankara OSLO 1392 PARİS ___ 1 250 4398 ADANA PEKİN / BEIJING 338 943 ADIYAMAN PRAG/ PRAGUE 533 AĞ R I 412 PRİŞTİNA/ PRISTINA 1575 1510 AMSTERDAM RİYAD/ RIYADH 257 852 ANTALYA ROMA/ ROME 462 393 BATMAN SAMSUN 1259 SARAYBOSNA / SARAJEVC) 589 BERLİN 354 5198 BODRUM SEUL 4999 BRÜKSEL/ BRUSSEL 1555 SHANGAI

M iles earning ta b le (From or to city) 416 DİYARBAKIR 1471 DUSSELDORF 353 ELAZIĞ 347 ERZİNCAN 434 ERZURUM 1365 FRANKURT 1421 HAMBURG 1391 HANNOVER 339 İZMİR KAHRAMANMARAŞ 278 533 KARS KOPENHAG/COPENHAGEN 1416 1445 KÖLN / COLOGNE 297 MALATYA 459 MARDİN MÜNİH/ MUNICH 1189 471 MUŞ NURNBERG/NUREMBERG 1248 STOKHOLM/STOCKHOLM 1490 STUTTGART 1308 ŞANLIURFA 380 362 TRABZON 564 VAN 982 VİYANA / VIENNA 1314 ZÜRİH/ ZÜRİCH Adana [ 1096 CİDDE DUSSELDORF 1708 HAMBURG 1667 I Antalya AMSTERDAM 1646 BAKÜ/BAKU ______ 1070

İzmir AMSTERDAM 1429 1165 BERLİN 1320 DUSSELDORF 1205 FRANKFURT 1271 HANNOVER 1290 KÖLN / COLOGNE 1020 MÜNİH / MUNICH STUTTGART 1131 VİYANA/VIENNA 846 1116 ZÜRİH/ ZÜRİCH Kayseri AMSTERDAM 1738 DUSSELDORF 1632 KOPENHAG/COPENHAGEN 1638 VİYANA/VIENNA 1143 KOPENHAG/COPENHAGEN 1529 STOKHOLM/STOCKHOLM 1631 I Trabzon 1468 BERLİN DUSSELDORF 1715 FRANKFURT 1620 1614 HANNOVER 1694 KÖLN/ COLOGNE 1577 STUTTGART Samsun DUSSELDORF 1568

Chicago ATLANTA BALTİMORE CLEVELAND DALLAS DENVER DETROIT HOUSTON LAS VEGAS LOS ANGELES MIAMI MINNEAPOLIS ORLANDO PITTSBURGH RALEIGH DURHAM SAN DIEGO SAN FRANCİSCO SEATTLE ST. LOUIS

1 599 1020 307 801 907 237 931 1519 1746 1190 344 990 403 637 1727 1851 1726 257

New York BOSTON DALLAS LOS ANGELES MIAMI RALEIGH DURHAM SAN DIEGO SAN FRANCİSCO VVASHINGTON | Bangkok

191 1378 2459 1092 425 243? 2572 215

SINGAPORE

LONDRA / LONDON (STN) 1809

■Yukandaki mil değerleri Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı lATA'nın belirlemiş olduğu mil değerlen olup. Türk HavaYollan Özel Yolcu Programı’nda bu mil değerleri kullanılmaktadır. Bu miller Uçuş Bilgileri sayfasında belirtilen mil değerlerinden farklıdır.

■ The dıstance in miles specified above are those laid down by the International Air Transport Associatıon (IATA), and used for Turkish Airlines' Frequent Flyer Programme. These miles differ from those given on the flight information page.

Sorularınız için: Cali Çenter Tel: 444 0 849 (Her gün 07:00-22:30) Faks: 0212 663 25 43

For your Ouestions: Cali Çenter Phone: 444 0 849 (Everyday 07:00-22:30) Fax: 0212 663 25 43

|


C İP x-press kartıyla yeni C İP Lounge keyfi!

Enjoy the new C İP Lounge vvith your C İP x-press card!

Kendisini özel hissetm ek isteyenler için: CİP x-press

CİP x-press: Fo r th ose who want to feel sp ecial

THY ekonomi biletinizle yurtiçi CİP salonlarından yararlanmanız CİP x-press Kartıyla m üm kün.

İt is possible to have access to dom estic CİP lounges vvith your CİP x-press Card by Turkish Airlines econom y ticket.

THY'nin başlattığı CİP x-press hizmetiyle yalnız siz değil, sizinle birlikte yolculuk yapan ekonom i bilete sahip bir kişi daha iç hat CİP salonlarına kabul edilecektir.

W ith the new CİP x-press service, not only you, but an additional person traveling vvith you will be accom m odated in our dom estic CİP lounges.

Bu ayrıcalıklı uygulamadan faydalanmak için şehir ve meydan ofislerinde bulabileceğiniz CİP x-press Başvuru Form u'nu doldurm anız ve yıllık aidati ödem eniz yeterlidir.

To benefit from this exceptional service, just fiil in the

CİP x-press kartınız en kısa süre içinde adresinize gönderilecektir.

Your CİP x-press card will be sent to your mailing address by courier service.

Detaylı bilgi için 0212 663 47 17 no'lu telefonu arayabilirsiniz.

For detailed information please cali: 0212 663 47 17

CİP x-press Application form available in our city and airport sales offices and pay the annual fee.

“Size özel” “ Exclusively for you”

flx-press T U R K İS H A IR LIN E S / Y \ T Ü R K H A V A Y O LLA R I


TÜRK HAVA YOLLARI ÖZEL YOLCU PROGRAMI SEYAHAT PAKETİ

TURKİSH AIRLINES FREOUENT FLYER TRAVEL PACKET

D e d e m a n & D e c a r

O tel ve A raba Birlikte

1 7 5

Y T L

İSTANBUL

ANKARA

ANTALYA

2 1 5

2 1 5

Y T L

H otel S tay and C a r R ent P a ck e t

/

Y T L

KAPADOKYA 1 4 5

Y T L

BODRUM 1 8 5

Y T L

DİYARBAKIR

RİZE

1 8 5 Y T L

155 Y T L

IF Y O U DESIR E ELİTE PA C K ET U PG R A D E

A R ZU ED E N LE R E ELİTE PAKET Suit o d a ve lüks araba farkı (sadece 55 YTL)

Suit room and luxury car (only for 55 YTL)

A Ç IK LA M A LA R :

T E R M S & C O N D IT IO N S :

1- Yukarıdaki fiyatlar Dedeman Otellerinde bir gece konaklama ve Decar'dan

1- Fares include 1 night stay at Dedeman Hotels and 24 hour car rental from

24 saat araç kiralamayı içermektedir. Kahvaltı, VIP set, odaya meyve sepeti

Decar. Breakfast, VIP set, fruit & vine service to the room, svvimming pool

ve şarap servisi, kapalı yüzme havuzu ve sağlık kulübü girişi dahildir.

and health club entrance is included.

2- Tüm otellerde ikinci kişi için 30 YTL fark uygulanacaktır.

2- For second person an additional fee 30 YTL is charged at the hotel stays.

3- Fiyatlar 31 Ekim 2005 tarihine kadar geçerlidir.

3- Prices are valid until 31 th October 2005.

4- Araç kiralama hizmeti; ekonomik grup otomobil, sınırsız km ve full kasko

4- Car rental service contains unlimited km and full insurance for an economic group of car.

dahilinde yapılmaktadır. 5- Seyahat paketi avantajlanndan faydalanırken aynı zamanda her paket alımı

5-As you benefit from Travel Packet advantages, you will also earn 500

için 500 bonus mil kazanacaksınız. Shop&Miles kredi kartı ile yapılan

bonus miles for each packet. VVhen you make your payments by

ödemeler, Garanti Bankası tarafından ayrıca bonus mil kazancı olarak

Shop&Miles credit card, you are also able to earn more bonus miles from Garanti Bank.

hesabınıza yansıtılacaktır. 6-

6- Fiyatlara KDV dahildir. 'Ayrıntılı bilgi ve rezervasyonlarınız için haftaiçi 09:00-20:00, cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında Dedeman Otelleri Ücretsiz Bilgi ve Rezervasyon Hattını arayabilirsiniz: 0 800 211 44 44

For prices VAT is included.

*For detailed information and reservation you may cali Dedeman Hotels Information and Reservation Çenter betvveen 09:00-20:00 at vveekdays and 09:00-13:00 at the vveekends: 0 800 211 44 44

www.dedeman.comwww.decar.com Çağrı M erkezi / Cali Çenter

Program O rta kla rım ız / P ro g ra m m e Partners

Çalışma saatleri / VVorking hours: (Her gün / Everyday 07:00-22:30) Tel / Phone: 0212 444 0 849 Faks/Fax: 0212 663 25 43 www.thy.com G a ra n ti ^ u a r a n t ı

/A V f _ * £ î

\

'S ) m ıt o n ıra « n « ı>

5

O sDEDEM AN o )m.o t i“ ,: " ,so."!s

Elite K art Danışma H attı / Elite C ard İnform ation Line Tel / Phone: 0212 663 47 17 (Hafta içi / VVeekdays 08:30-17:30) Faks / Fax: 0212 663 63 56

Elite K art Rezervasyon H attı / Elite Card Reservation Line

A V 15

DEÇAR

sa a

Şûff

Çalışma saatleri / VVorking hours: (Her gün / Everyday 07:00-22:30) Tel / Phone: 0212 444 0 849 (ardından 3 tuşuna basınız / press three) Faks / Fax: 0212 663 25 43

S hop&M iles ile ilgili sorularınız için / For you r guestions ab out Shop&M iles Çırağan Kempinski Otel, Divan Otelleri, M erit Hotel, Swiss Otel The Bosphorus, The M arm ara İstanbul, The Plaza Hotel

Tel / Phone: 0212 444 0 333 www.shopandmiles.com.tr

T U R K İS H A IR LIN E S / Y \ T Ü R K H A V A YO LLA R I


■ Türk Hava Yolları Uçuşları ve Mesafeler - Turkish Airlines Flights and Distances (Dış Hatlar-lntemational Flights)

Uçuş bilgileri

Flight information

İstanbul'dan / From İstanbul

Km

ALM A TY A LA

4145

2238

AM M ANAMM

152 8

825

AM STERD AM A M S

2356

127 2

MÜN İH / M UN IC H M U C

1637

88 4

AŞKAB AD / AS H G A B A D A S B

2636

J 423

NEW YO R K J F K (N YC )

8575

4630

NİCE N C E

198 3

1071

NÜ R N BER G / NUREM BERG N U E

1733

936

ATINA / ATHEN S A T H

580

313

BAHRAIN BAH

2787

150 5

BAKÜ / BAKU G Y D (BAK)

1845

996

B A N G K O K BK K

78 0 3 ___ 4 2 1 3

değerleri, uçağın uçtuğu irtifada takip ettiği rotanın yer üzerindeki iz düşümünün ölçülen mesafesidir,

Km

N. Miles

173 5

937

M OSKOVA / MOSCOVV SVO (M O W ) 1932

104 3

O DES SA O D S

663

358

O S LO O S L

27 3 4

147 6

BAR C ELO N A BC N

2278

1230

PARİS (ORLY) O R Y (PA R )

2358

12 7 3

196 3

106 0

PEKİN / BEIJING BJS

7690

4152

BERLİN S X F - T X L

1858

1003

PRAG / PRAGUE PR G

161 3

871

BEYRUT / BEIRUT BE Y

104 6

565

BlŞK EK / BISH KEK FRU

4047

2185

BR ÜK SEL / BR USSELS B R U

2228

BUDAPEŞTE / BUDAPEST B U D

1 189

BÜKREŞ / BU CH AREST O T P (BUH]I 5 7 6

PRIŞTİNA / PRISTINA PR N

860

464

RIYAD / RIYADH R U H

26 0 2

1405

120 3

RO M A / ROM E (FIUMICINO) FC O

148 9

80 4

642

SARA YBO SN A / SARAJEVO SJJ

1461

789

311

SEUL / SEOU L IC N (SEL)

8708

4702

CENEVRE / GENEVA G VA

195 2

1054

SIM FER O PO L S IP

CEZAYİR / ALGIERS ALG

2471

SİNG APUR / SING APORE SIN SO FYA / SOFIA S O F

574

310

S T O C K H O LM A R N (STO )

2408

130 0

CİDDE / JED DAH JE D

2584

1 334 139 5

DUBAİ D X B

3274

1768

659

356

9538

5150

DÜ SSELD O R F D U S

2182

117 8

STRASBO UR G S X B

1952

105 4

FRANKFURT FR A

1909

1031

STUTTGART ST R

183 0

988

HAMBURG HAM

2180

117 7

ŞA M / D A M A S C U S DA M

119 3

644

HANNOVER HAJ

; 061

1113

Ş A N G AY / SH AN G H AI PVG

8975

4846

H O N G K O N G HK G

9708

5242

KAHİRE / CAIRO CA I

1 2 9 3 __

KARAÇI / KARACHI KHI

4210

ŞİKAG O / C H İC A G O O R D (C H I)

9204

4970

TAHRAN / TEHRAN T H R

2165

11 6 9

22 73

TAŞKENT / TASHKEN T TA S

3517

1899

KAZABLANKA/CASABLANCA CMN (CAS) 3 4 6 9

1873

TEL AVİV TLV

1261

681

■ PENİ iAG / COPENHAGEN C P H

2109

1 139

TİFLİS / TBILISI T B S

143 9

777

724

391

TİRAN / TİRANA T IA

872

471

TO KYO N R T (TY O )

698

KİEV KB P (IEV)

1 109

599

10 1 4 9

5480

KO LN / C O LO G N E C G N

2146

' 159

TR ABLU S / TRİPOLİ T IP

1941

104 8

KUVEYT KW I

2632

1421

TU N U S / TU NIS T U N

1796

970

837

452

704

38 0

3484

1881

VARŞOVA / W A R SAW W A W

144 6

731

LONDRA / LONDON LON (LHR, STN) 2 5 8 0

1393

VİYANA / VIENNA VIE

1356

732

LYON LY S

217 4

1174

YENİ DELHİ / NEW DELHİ D E L

4841

2614

MADRİD M A D

2821

152 3

ZAG R EB ZA G

1 198

647

M ANC HESTER M A N

2785

1504

ZÜRİH / ZÜ RİCH Z R H

183 0

988

LEFKO ŞA EC N

yayımlanan km ve mil (deniz mili)

İstanbul’dan / From İstanbul M İLA N O / M ILAN M X P (M İL )

BASEL B S L

KIŞINEV / CHISIN AU KIV

■ Dergimizin bu sayfasında

N. Miles

LİZBON / LISBO N LIS

Ü S KÜ P / SK O P JE S K P

The distance in kilometres a n d nautical miles in the table on this page is the projected distance on the ground for the route

■ Türk Hava Yolları Uçuşları ve Mesafeler - Turkish A irlines Flights and D istances (İç Hatlar-Domestic Flights) İstanbul’dan / From İstanbul (Atatürk Airport)

Km

Ankara’dan / From Ankara (Esenboğa Airport)

Km

flown b y the aircraft. ■ Uçaklarımızın içindeki monitörlerde görülen rakam ise, uçağın havada katettiği mesafedir. The figüre show n on the cabin monitors give the actual distance flown b y the aircraft through the air, including adjustments of direction to com pensate for wind, a nd other weather condıtions. ■ Türk Hava Yollan özel Yolcu Programı'nda uygulanan mil değerleri ise, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın (IATA) yayımlamış olduğu rakamlar olup yukarıda yazılan mil değerlerinden farklıdır. The miles used b y Turkish Airline's Frequent Flyer Programme are those published b y the

AD AN A A D A

82 4

AD AN A A D A

439

AN KA R A ES B

419

ADIYAM AN A D F

600

AN TALYA A Y T

53 5

AĞRI AJI

870

B O D R U M / M İLAS BJV

526

AN TALYA A Y T

45 4

DALAM AN D L M

648

BATM AN BAL

772

DENİZLİ D N Z

461

BO D R U M / M İLAS BJV *

65 7 696

DİYARBAKIR D IY

1087

DİYARBAKIR D IY

ERZURUM E R Z

1091

ELAZIĞ E Z S

596

98 3

ERZİNCAN ER C

591

İZMİR A D B

419

ERZURUM ER Z

717

KAYSERİ ASR

696

İSTAN BU L İST

420

KO NYA KYA

530

İZMİR A D B

643

M ALATYA M L X

861

KAHR AM AN M AR AŞ K C M

522

SAMSUN SZF

69 6

KARS K S Y

933

SİVAS VAS

707

M ALATYA M L X

502

TR ABZON T Z X

974

M ARDİN M Q M

772

MUŞ MSR

80 2

GAZİANTEP G Z T

VAN VAN

1304

ioicuiuui,udiı / rıuııı ı^tctııuuı ^octuııid vaurrçun Mirpurı; r\m

International A ir Transport Association (IATA) and therefore they are different from the distances in miles noted above. * Sadece Türk Hava Yollarfnın yaz tarifesinde uygulanmaktadır. * Only during the sum m er season.

190 B K YU Ff

8 /2 0 0 5

ADAN /- A D A

776

AN KARA ESB

393

ANTALYA A Y T

489

B O D R U M / M İLAS BJV

550

DİYARBAKIR D IY İZMİF • A D B

1011

KAYSERİ ASR

431 644

TR ABZON T Z X

926

ŞANLIURFA S F Q

757

TR ABZON T Z X

604

VAN VA N

943


Ankara'nın yeni havaalanı projesinde TAV - Anatolia'nın tercihi OYAK BETON © D O Duû

HlimlraBiııreiKiııikv/oiKum

O Y A K B E T O N S A N A Y İ v e T İC A R E T A Ş . İstanbul Yolu 12.K m Türkkuşu Karşısı No: 1 2 0 E tim e sg u t/A N K A R A Tel.

(0 3 1 2 ) 2 7 8 7 8 0 0

Faks

( 0 3 1 2 )2 7 8 6 0 2 0

E-m ail bilgi@ oyakbeton.com .tr w w w .o y a k b e t o n .c o m .t r

A K D E N İZ B Ö L G E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü Tel.: ( 0 3 2 2 ) 4 2 8 3 3 8 2 ( 4 H a t l Faks: M A R M A R A BÖLGE M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü T e l.: ( 0 2 1 6J 5 6 1 01 01 ( 4 H a t) Faks: K A R A D E N İZ B Ö L G E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü Tel.: ( 0 3 6 2 ) 2 6 6 7 4 7 7 Faks: ( 0 3 6 2 ) A N K A R A M E R K E Z T E S İS L E R İ Tel.: ( 0 3 1 2 ) 2 5 6 41 8 0 ( 5 H a t) Faks:

(y )O Y A K (0 3 2 2 ) 4 2 8 6 2 0 0 (0 2 1 6 ) 31 1 9 8 7 2 266 74 78 (0 3 1 2 ) 2 5 6 41 8 6

oyrk

B

BETOn

“ Elektronik Beton Ş irketi"

,?.] ^

~ ~~ ~

I

SGS

<§> • m

(S

i


Y A Y İN L A R I 102161325 78 74

»>««/,

amsterd,

fZçrİK'niü Sea

Napleı

i ^

;NNOV£fiBr^men

■ftvA' A.

KreVûvv

2

\WARSAW Y \y Lödza

3 U E ° W ro c l a w

öznari O

fONlA

fallinn

Vİ1

o L n İİv

e l a r u s

C h e rn ıv ts i

eRivne

©5roO'e’

V ^p S N B U l-Ankafa

M*'*0"

_______ —\

L IT H U A N IA

POL AN D

G dârtsk ® :

Ao/m A.

?

;ıM,V/TTSfl

jS l'L A N D S

ra


^'Jslaıids

•/

Baıık.% t i

■(iK .il İtdur L.

Stntihtınıpum Is. Yellowknife

tiıcal Slavı L >VVhitehorse

Hudson Bav McMurray

.VvmuuUtI Itlaıuh / Edmonton

oRouyn North Bay O ttavva. Mıciın.m I

Toronta^

M»v«ukeeDetroJ^

flE W YORK

fshington DC ıleîgh Durham

Tampa*

!X IC O jTampico

.H a v a n a

>•’ r ılf,i*

M e x ic o C ity K in g s to n /ı JAMAİKA i

SDg^lMCAN *gP Şa n Jyan ‘ "'STKİTSS ANI ’ NfVIS

ŞCAKIBİ ST VINCtNn*

■ NİCARAGUA jracalbo

VENEZUELA MedeUin*

Guayagı

Rosario* Jııa/ı ht nuıiHh z İv/.

B u en os/


FsaıizJosefJ.afıd .

Islaiıdi (Nor:f

(DENMARK)

rCELANI' Reykjavik F IN L A N D

»S t.P e le rs b u rg

U N IT E D K ir G D O M

M OSCOW “StlTVANVA BELARU! M in s k

OuWm I R flA N p ifc R M A N Y

Foutuiland Is.

m

Pn

taMıS

1 'S A K İ

P O R T U G A l,

S P A IN » » * £ * '

A lg i e r s

C İVSABLAf »TRİPOLİ

Magnah \

£A

!DUBAI

A R A B İ/

\

JEDDAH

*

M akkah

U R I T A N I

N o u a k ch o tt

ERITREA

Asmara

Dakar^LNEoAl_____ Banjujl ^

^stA

Bissau G İNI , , k r ___, s u jc, Ü IN

Con81 ,V * SİERRA F re eto ’ vn LEONf

IV O R Y

tiB f R İA

aribo

C O A S f

1 ı

M o n ro v ia Y a m o u s s o u k ro

C ay en n e

AM EROOI

S .O T O P 4 C W

-S^P.IOME.'VMİ-Ea.Nüa

:f n î r a i A f r i c a n REPUBLİC

U

LituaviUfi

I CANDA R E P U B L İ C IC>M i»o«n ı

Of -----

GABON

f A 8 IİM D A ( A n « .)

Dodom a

v

s e y c h Î l ie s

:

t^NZANlA #C

Lusaka

l~i0B«one H , „

f#

H l z i \ a b a b îw e

Antananarivo ÎİTIUS KfcUNI

>TSWANÂ 'R io d e J a n e ir o P a u lo ‘ C u ritiba

v^^Johapnesburg* R E P U B L İC O F

- j ’onsAbars.

Kimberley0

/A ZILA N D

Ws

So u t h a f r i c a Cape Tow n' ıte v id e o ı üa Cünha IsL

.Kı

C ape a f ( i mkİ Hnpc

P rim e F ıh ıv r i N . <SAI Cruzcl İsi. (Fr.)


New S i b e r j e r h l .

' Kozl>evnlJ«

jUsr-Penzhino Yakuisk

Tomsk

N o v o s ib irs k

11 Baykal

Sakhalin Is.

,Uian*Ude

Astana

Ulan Bator

Taiyuap

Jtn an

SEOUL

X TOKYO

Kabul-

\NISTAN --SHANGHAI

L a h o re »

N E W DEI-Fft Chengdu*

-M S* ^ (ARACm

4

K ath rrfaU fo BfMİTAN .Patna j Varanasi BANGL^DESH

A h m a^ ab ad t

5öp^^

Guangzhou

phaka

Calcutta- '

M YANM AR

HONG KONG

N D I A Sorthen M uhatla

Hainaıı h .

Hyder^bad Bay of Bcngal M a d ra s

hiatiik

T H A IL A J

( U.S.A\)

BANGKOK H o C h î M în h C ity

FEDERATION STATES OF MICRONESIA

SRİ LAN KA

BRUNFl M / L A Y S I uala Lumpur j

S IIJ C A P O M

vMJRlj

/ w Irelaıul l\l.

PAPUA iEVV G U IN EA

Arafura Se TÜmor Sca

*Ne\* C a Ic d o n itı (F rJ

*8risbane

Perth.

Sydney AmstenJam h i. (tr.) sSı.Paul Is. (Fr.

Melbourne^

Tasmanla /s.V . -foobart

TA SM A N

SLA

ristctıurcîı


Dünyanın en önemli yarış organizasyonu, pilotlarının sağlığı için Anadolu Sağlık M erkezi’ni tercih etti. 21 Ağustos’taki büyük yarışta hastane olarak biz görevliyiz. İn sickness, in health and in Formula. The vrorld's m ost prestigious m otorsports event has relied on Anadolu H ealth Çenter for the em ergency he althcare of its pilots.

AN ADO LU

SAĞLI K MERKEZİ

Türkiye'nin her yerinden 44 44 2»1 7 * 16“

( f r )

Anadolu Caddesi No: 1 Bayramoğlu Çıkışı Çayırova Mevkii, Gebze 41400 Kocaeli

( P ) ) www.anadolusaglik.org


TU R K İSH

■A 340-311/313 Number of aircraft Uçak adedi: 7 Commercial names Ticari adları: Istanbul/Isparta/Ankara Izmir/Adana/Hakkari/Aydın Maximum take off vveight Azami kalkış ağırlığı 257.000 kg (A 340-311) 262.000 kg (A340-313) VVing span Kanal açıklığı: 60.30 m Length Gövde uzunluğu: 63.69 m Height Yerden yüksekliği: 16.85 m Cruise speed Yatay uçuş sürati: 890 km/h Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 271 Seat pitch (inch) Koltuk aralığı: 33, 34 (EC); 54 (BC) Maximum cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 41.000 ft Maximum passenger range Azami menzil: 11.952 km Maximum cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 44.836 kg/152.80 m3 194 SKYLIFE 8 /2 0 0 5

■A 321-111/231/211 Number of aircraft Uçak adedi: 7 Commercial names Ticari adları: Yozgat/Osmaniye/Kırıkkale/Aksaray /Çankırı/Burdur/Bingöl Maximum take off vveight Azami kalkış ağırlığı: 83.000/89.000 kg VVing span Kanat açıklığı: 34.09 m Length Gövde uzunluğu: 44.51 m Height Yerden yüksekliği: 11.76 m Cruise speed Yatay uçuş sürati: 835/844 km/h Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 155/186/195/202 Seat pitch (inch) Koltuk aralığı: 30, 31, 32, 33 (EC): 33, 34, 36 (BC) Maximum cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 39.000/39.800 ft (TC-JMG) Maximum passenger range Azami menzil: 2.250/3.200 km Maximum cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 12.837-11.548 kg/58-46.49 m3

A 320-214/232'

A 310-304 ^

Number of aircraft Uçak adedi: 12 Commercial names Ticari adları: Şanlıurfa/Balıkesir/ Kahramanmaraş/Mersin/Erzurum/ Sakarya/Adıyaman/Çorum/Batman /Şırnak/Kırklareli/Düzce Mciximum take off vveight Azami kalkış ağırlığı: 73.500/75.500/77.000 kg VVing span Kanat açıklığı: 34.09 m Length Gövde uzunluğu: 37.57 m Height Yerden yüksekliği: 11.76 m Cruise speed Yatay uçuş sürati: 858 km/h Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 150/156/167/168 Seat pitch (inch) Koltuk aralığı: 30, 31 (EC); 32, 33 (BC) Maximum cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 39.000 ft Maximum passenger range Azami menzil: 3.350 km Maximum cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 9.435 kg/37.42 m3

Number of aircraft Uçak adedi: 5 Commercial names Ticari adları: Aras/Çoruh/Ergene/ Aksu/Göksu Maximum take off vveight Azami kalkış ağırlığı: 153.000/157.000 kg (TC-JDB) VVing span Kanat açıklığı: 43.90 m Length Gövde uzunluğu: 46.66 m Height Yerden yüksekliği: 15.80 m Cruise speed Yatay uçuş sürati: 860 km/h Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 210/208 (TC-JDB) Seat pitch (inch) Koltuk aralığı: 31, 32 (EC); 38 (BC) Maximum cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 41.000 ft Maximum passenger range Azami menzil: 8.100/8.980 km (TC-JDB) Maximum cargo capacity Azami kargo kapasitesi; 24.995-21.820 kg/68.20-54.16 rrr'


TURKİSH

uunm '

TURYUSH

Number of aircraft Uçak adedi: 26 Commercial names Ticari adları: Diyarbakır/Rize/Hatay/Afyon/Sivas Iğdır/Mardin/Ağrı/Zonguldak/ Ordu/Niğde/Bitlis/Edirne/Amasya/ Giresun/Ardahan/Tekirdağ/ Kastamonu/Elazığ/Manisa/Tunceli/ Malatya/Eskişehir/Bolu/Kocaeli/ Nevşehir Maximum take off weight Azami kalkış ağırlığı: 79.015 kg Wing span Kanat açıklığı: 35.78 m Length Gövde uzunluğu: 39.47 m Height Yerden yüksekliği: 12.55 m Cruise speed Yatay uçuş sürati: 858 km/h Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 165 Seat pitch (inch) Koltuk aralığı: 31 (EC); 35 (BC) Maximum cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 41.000 ft Maximum passenger range Azami menzil: 4.755 km Maximum cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 8.408 kg/45.05 m3

Number of aircraft Uçak adedi: 17 Commercial names Ticari adları: Kars/Ayvalık/Marmaris/Amasra/ Alanya/Antalya/Muğla/Çanakkale/ Kayseri/Efes/Side/Bergama/Gelibol u/Anadolu/Konya/Bursa/Trabzon Maximum take off weight Azami kalkış ağırlığı: 68.038/65.090/64.637 kg Wing span Kanat açıklığı: 28.90 m Length Gövde uzunluğu: 36.40 m Height Yerden yüksekliği: 11.125 m Cruise speed Yatay uçuş sürati: 797 km/h Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 148/150/152 Seat pitch (inch) Koltuk aralığı: 29, 30, 31, 32 (EC); 34, 38 (BC) Maximum cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 37.000 ft Maximum passenger range Azami menzil: 3.350 km Maximum cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 7.491 kg/39.22 m3

Number of aircraft Uçak adedi: 6 Commercial names Ticari adları: Denizli/Van/ Gaziantep/Kütahya/ Siirt/Tokat Maximum take off vveight Azami kalkış ağırlığı: 46.039 kg Wing span Kanat açıklığı: 26.34 m Length Gövde uzunluğu: 31.0 m Height Yerden yüksekliği: 8.585 m C ru ise s p e e d

Yatay uçuş sürati: 720 km/h Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 99 Seat pitch (inch) Koltuk aralığı 30 (EC); 31 (BC) Maximum cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 31.000 ft Maximum passenger range Azami menzil: 2.259 km Maximum cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 3.800 kg/22.99 m3 8 /2 0 0 5 SKYLIFE 195


AEROBİK AEROBICS

oîrobic/

UÇUŞ - EGZERSİZ PROGRAMI / INFLİGHT EXERCISE PROGRAM A şa ğ ıd a g ö re c e ğ in iz u ç u ş -e g z e rs iz p ro g ra m ı A iro b ic s , Türk Hava Yollan ve Hillside City Club işbirliği ile hazırlanmıştır. Airobics’e ayıracağınız birkaç dakika ile uzun süren yolculuğunuza h areket katacak ve kendinizi çok daha zinde hissedeceksiniz. Airobics, the inflight exercise program betow has been developed by Turkish Airlines and Hillside City Club of İstanbul. By committing just a few minutes for Airobics, you can turn your long journey into a much more energetic and refreshing one. Now piease fold up your table, bring your seat to the upright position and relax your body.

KAN DOLAŞIMINI DÜZENLEYİCİ AYAK ve BACAK EGZERSİZLERİ LEG & FOOT EXERCISES TO REGULATE BLOOD CIRCULATION 1. Koltuğunuzda dik o tu ru r pozisyonda, ayaklarınız yerdeyken parmaklarınıza basarak topuklarınızı yukarı kaldırın, tekrar yere basın, topuklarınıza basarak ayaklarınızın ön kısmını yukarı doğru kaldırın ve geri indirin. Bu hareketleri arka arkaya 3 kez tekrarlayın. (Uzmanlar, uçuş esnasında bu egzersizi sık sık uygulamanızı önermektedirler.] 1. Sit straight in your seat, with your feet flat on the floor. First lift your heels keeping your toes on the floor, then lower your heels till your feet are flat on the floor. Lift your toes keeping your heels on the floor and then lovver your toes till your feet are flat on the floor again. Repeat 3 times. (Doctors recommend that you repeat this exercise as often as possible during your flight.) 2. Önce sağ ayağınızı hafifçe kaldırarak öne doğru uzatın. Ayak bileğiniz ile önce içten dışa doğru, sonra dıştan içe doğru daireler çizin [3'er kez]. Aynı hareketi sol ayağınızla da uygulayın (3'er kez], 2. First stretch out your right leg and raise your foot just a little. Rotate your ankle clockvvise (3 times) and then counter clockwise (3 times). Repeat the same with your left ankle (3 times for each direction). 3. Sağ dizinizi karnınıza doğru çekin ve indirin (3 kez). Aynı hareketi sol dizinizle de uygulayın (3 kez).

f

H

3. Pull your right knee towards your chest and move it down again (3 tim es). Do the same with your le ft knee (3 tim es).

GERME VE GEVŞETME EGZERSİZLERİ // STRETCHING AND RELAXATION EXERCISES 4.

Omuzlarınızı yukarı doğru kaldırın ve indirin (3 kez).

l*. Raise your shoulders and lovver them. Repeat 3 times.

5. O m uzlarınızla önden arkaya doğru 3 kez ve arkadan öne doğru 3 kez olmak üzere daireler çizin. 5.

Roll your shoulders backvvards (3 times) and then forvvards 13 times).

6. Başınızı, göğsünüze doğru yavaşça indirin. 3‘e kadar sayın ve tekrar yavaşça kaldırın. Başınızı kaldırırken arkaya atmamaya dikkat edin [3 kez). 6. Keep sitting up straight. Slowly lovver your head tovvards your chest. Count to 3 and raise your head gently. As you raise your head, be careful not to jerk backvvards. Repeat 3 times.


7. Karşıya bakar pozisyondayken, başınızı hafifçe öne eğerek sağ omzunuza doğru çevirin, gözleriniz omuz başınıza baksın ve yavaşça başlangıç pozisyonuna dönün (3 kez]. Aynı hareketi sol omzunuza doğru tekrarlayın (3 kez], 7. Look ahead. Slightly lower your head and gently turn your head tovvards your right shoulder. You should be looking at the end of your shoulder. Then return to the starting position with the same movement (3 times). Repeat the same exercise tovvards your left shoulder and return slovvly to the original position (3 times). 8. Ellerinizi avuç içleri yukarı bakacak şekilde bacaklarınızın üzerine koyun ve kendinizi rahat bırakın. D irseklerinizi, parmaklarınız omuzlarınıza değecek şekilde kıvırın ve açın (3 kez). 8. Rest your hands on your thighs vvith your palms facing up and relax. Touch your shoulders vvith your fingers and return your hands to the original position. Repeat 3 times.

9. Ellerinizi avuç içleri yukarı bakacak şekilde bacaklarınızın üzerine | koyun ve yumruk şeklinde iyice sıkarak kapatıp, açın (3 kez). 9. Rest your hands on your thighs, palms up. Close your hands I tightly into a fist and open. Repeat 3 times.

SOLUNUM EGZERSİZLERİ // BREATHING EXERCISES 10. Bir elinizi göğsünüzün, diğer elinizi midenizin üzerine yerleştirin. Burnunuzdan derin nefes alın. Göğüs kafesinizin iyice şiştiğini hissedin. Nefesinizi ağzınızdan yavaşça dışarı verin. Aynı şekilde bir kez daha burnunuzdan derin nefes alın, ancak bu kez karın boşluğunuzun şiştiğini hissedin. Nefesinizi ağzınızdan yavaşça dışarı verin. '\ a X 10. Put one hand on your chest, the other on your abdomen. Take a deep breath through your nose. Feel your chest expand. Slovı/ly exhale through your mouth. Inhale deeply again through your nose, but this time feel your diaphragm fiil vvith air. Exhale again slovvly through your mouth.

G E V Ş E M E E G Z E R S İZ İ // RELAXATION EXERCISE

11. Ellerinizi avuç içleri yukarı bakacak şekilde bacaklarınızın üzerine koyun. Bu egzersize önce ellerinizi yumruk seklinde sıkarak başlamalısınız. Sonra sırasıyla kollarınızı ve üst gövdenizi sıkın. Sıkma işlemine kalçanızla, sonra bacaklarınız ve ayaklarınızla devam edin. Ve şimdi aynı sırayla yavaş yavaş tüm vücudunuzu gevşetin. Önce eller, sonra kollar, üst gövdeniz, kalçanız, bacaklarınız ve ayaklarınız. Her birini gevşetirken kanınızın gevşettiğiniz bölgeye dolduğunu hissedeceksiniz. 11. Put your hands on your lap, palms up. Start this exercise by clenching your fists, then tense your arms. Slovvly continue to tighten your entire upper-body, follovved by your hips, right dovvn to your legs and feet. Now in the same order, slovvly relax your body starting vvith your hands, then arms, upper-body, hips and finally your legs and feet. As you relax, you will feel the blood flovv through every part of your body.

^

Uzun yolculuklarda sağlığınız için hatırlanması gerekenler:

^

Healthy tips for long-haul flights

1. Bol bol su için. 2. Alkollü içeceklerden uzak durun. 3. Mümkün olduğunca az tuz tüketin.

1. D rink plen ty of vvater. 2. Avoid alcoholic beverages. 3. Keep s a lt consum ption to a m inim um .

i. Airobics egzersizlerini mümkün olduğunca sık aralıklarla tekrarlayın (özellikle 1 ve 2 nolu egzersizler).

4. Repeat Airobics exercises as freguently as possible (particularly exercises 1 and 2).

5. Uçuş esnasında sık sık kısa yürüyüşlere çıkın. 6. Rahat ayakkabılar giyin. 7. Hareketlerinizi kısıtlayan dar giysilerden kaçının.

5. D uring the flig h t, take fre q u e n t s h o rt vvalks. 6. W ear co m fo rta b le shoes. 7. Avoid tig h t clothing.


1. Yeryüzeyinin yaklaşık % 71 ’lik bir bölümünü kapsayan

1. The w orld’s oceans cover 71% o f the earth's surface.

okyanusların büyükten küçüğe sıralanışı nedir?

H ow do they rank from targe to small?

a. Pasifik-Atlantik-Hint

a. Pacific-Atlarıtic-Indian

b. Atlantik-Pasifik-Hint

b. Atlarıtic-Pacific-Indian

c. Hint-Pasifik-Atlantik

c. Indian-Pacific-Atlantic

d. Hint-Atlantik-Pasifik

d. Indian-Atlantic-Pacific

2. Peter Fonda'nın Easy Rider filminde canlandırdığı

2.

karakterin adı neydi?

Fonda in Easy Rider?

What was the name o f the character played by Peter

a. Thor

b. Daredevil

a. Thor

b. Daredevil

c. Captain America

d. Henry Fool

c. Captain America

d. Henry Fool

3. Gülle atma branşında, erkek sporcuların kullandığı

3. Do you know the exact weight o f the metal sphere used

güllenin tam ağırlığını biliyor musunuz?

by male athletes in the shot

a. 7 kilo 257 gram

b. 6 kilo 257 gram

a. 7 kilos 2 5 7 grams

b. 6 kilos 2 5 7 grams

c. 7 kilo 457 gram

d. 6 kilo 457 gram

c. 7 kilos 457 grams

d. 6 kilos 457 grams

put?

4. Formula 1 yarışlarının en başarılı pilotlarından biri olan

4. For which team was all-time great Formula 1 driver

Michael Schumacher, ilk Grand Prix şampiyonluğunu

Michael Schumacher racing when he won his first Grand

hangi takımla kazanmıştı?

Prix championship?

a. Dallara-Ferrari

b. VVİlliams-Renault

a. Dallara-Ferrari

b. Williams-Ftenault

c. Benetton-Ford

d. McLaren-Honda

c. Benetton-Ford

d. McLaren-Honda

5. Geleneksel Japon çizgi sanatı Manga'nın yeniden

5. What is the name o f the Japanese artist who is the creator

doğuşunun ve animasyonun Japonya'daki atası olarak

o f the well-known character Astro Boy and the acknovvledged

kabul edilen; yarattığı en ünlü karakterlerden biri Astro

'father' o f the revival o f Manga, the traditional Japanese art of

Boy olan Japon sanatçının adı nedir?

drawing, and o f the animated cartoon in Japan?

a.

Hayao Miyazaki

b. Mamoru Oshii

a. Hayao Miyazaki

b. Mamoru Oshii

c.

Katsuhiro Otomo

d. Osamu Tezuka

c.

d. Osamu Tezuka

Katsuhiro Otomo

6. Doğa fotoğrafçılığının en büyük isimlerinden biri

6. Can you remember the name o f the American

sayılan ve The Tetons - Snake River gibi unutulmaz

photographer, one o f the biggest names in nature

siyah-beyazları ile tanınan Amerikalı fotoğrafçının ismini

photography, renovvned for his memorable black-and-white

hatırlayabiliyor musunuz?

series ‘The Tetons - Snake River’?

a. Ansel Adams

a. Ansel Adams

b. Henri Cartier-Bresson

b. Henri Cartier-Bresson

c. Robert Capa

c. Robert Capa

d. David Seymour

d. David Seymour

e -g ‘p 'S o > e x ‘o ' î 'E 'i :suoı;n|os / jS|iunzoö


Türk Fındığı

Değer Katar. Turkish Hazelnuts

Add Value.

Dünya fındık üretiminin %75'ini oluşturan Türk Fındığı; üstün kalitesi, yüksek besin değeri ve eşsiz lezzetiyle, kullanıldığı bütün ürünlere değer katar. Turkish Hazelnuts making up 75% o f the vvorld’s hazelnut production add value to ali your products vvith its exceptional quality high nutritive content and above ali, marvellous taste. www.ftg.org.tr

TURKİSH

AIRLINES

Türk Fındığı Turkish Hazelnuts MR DOĞA MUCİZESİ i A MİRACI.E 01 NATURE


BULMACA

Çözümü sağda 200 SKYLIFE 8 /2 0 0 5

>


Can you figüre out whıch boats wıth whıch captaıns and how many crew members are goıng to enter the race and at vvhich harbors they are regıstered?

Karayel Meltem ,, Happy

LU W P | 2

PUZZLE

wıll first race and then party wıth their frıends ın the evenıng.

Bora

5 u 7V W £

OYUN

Some o f the ‘best’ boats are goırıg to compete ın the Fail Open Sea Yacht Races, ın vvhich yachtsmen who have devoted themselves to the sea

14 kişi / 14-man

| Cj

En iyi teknelerden bazıları Sonbahar Açık Deniz Yat Yarışları’ndalar... Denize gönül vermiş yatçılar birbirleriyle önce yarışacaklar, sonra da akşam dost sohbetlerine devam edecekler. Hangi teknenin, hangi kaptanla ve kaç mürettebatla bu yarışlara katıldığını ve kayıtlı olduğu limanı bulabilir misiniz?

fj 12 kişi / 12-man

11 kişi / 11 -man

ş 10 kişi / 10-man

Marmaris

9 kişi / 9-man

Kuşadası

Çeşme

Bodrum

Soner

Alanya

Nasuh

Melih

Kamil

Erdi

| İ 1 i

1 = § Ş o z

medyapuzzle@alacati.com

Aron 9 kişi / 9-man İPUÇLARI

10 kişi / 10-man

1. Meltem'in kaptanı Kamil'di. 2. Hem Bora'daki, hem de Erdi Kaptan'ın Kuşadası Limanı'na kayıtlı teknesindeki mürettebat sayısı 12 kişi de değildi, 11 kişi de. 3. Karayel’in mürettebatı 10 kişi değildi. 4. 9 kişilik mürettebatı olan tekne

11 kişi/11-man 12 kişi / 12-man 14 kişi / 14-man Alanya Bodrum Çeşme Kuşadası

Çeşme Limanı'na kayıtlıydı. 5. Alanya Limanı'na kayıtlı Aron'un kaptanı Melih değildi. 6. Kaptan Soner'in mürettebatı 14 kişiydi. Teknesinin adındaki harf sayısı, Bodrum Limanı'na kayıtlı teknenin adındaki harf sayısından daha fazlaydı. 7. Nasuh Kaptan'ın mürettebatı 12 kişi değildi.

Marmaris

TEKNE ADI NAME OF YACHT

KAPTAN CAPTAİN

LİMAN HARBOR

MÜRETTEBAT CREVV

CLUES 1. Kamil was captain of the Meltem. 2. Nelther the Bora nor Captain Erdi's boat regıstered at Kuşadası an 11-man or a 12-man crew. 3. The Karayel did not have a 10-man crew. 4. The yacht vvith a 9-man crew was regıstered at Çeşme. 5. Melih was not the captain of the Aron, vvhich vvas registered

SOLUTIONS ÇÖZÜMLER ueuu-11

b Aubiv

unseN

uojv

ısepe§n>j

!PJ3

Adden

ueıu- z ı |S|>t 21

Lunjpog

Iiıue*

ujei|0w

UBLU-1? 1

sueuueı/Y

jeuos

laAeje^

aıuSeö

M!|9W

Bjog

HOadVH NWİfl

NIVIdVO NVldV*

1HOVA dO 31^IVN IQV 3N>\31

!$!>! U UBUI-0 ! !$!>l 01

!§!>! P l

ueuj-6 !§!>!

6

AA3HO ıv a a n a y r M

n v o Iv N B B > i j J i | h v N 3 [n i x 3 [ T T p f n ' 1 i n s i v

vp i v

at Alanya. 6. Captain Soner had a 14-man crew. The number of letters in the name of his yacht vvas greater than the number of letters in the name of the yacht registered at Bodrum. 7. Captain Nasuh’s did not have a 12-man crew. 8 /2 0 0 5 SKYLIFE 201


PROGRAMI FILMS ON FLİGHTS THY VİDEO

INTERPRETER Oyuncular / Cast: Nicole Kidman, Sean Penn, Catherine Keener, Maz Jobrani Yönetmen / Director: Sydney Pollack

MONSTER İN LAW Oyuncular / Cast: Jane Fonda, Jennifer Lopez, Michael Vartan Yönetmen / Director: Robert Luketic Charlotte 'Charlie' yıllar boyunca aradığı rüyalarının erkeğini sonunda bulmuştur. Fakat Kevin'in annesi Viola kabuslarındaki kayınvalidedir. Spikerlik yaptığı ulusal bir TV kanalından kovulan Viola, elindeki tek varlığı olan oğlunu da tıpkı işi gibi kaybedeceğini düşünmektedir. Gelin adayını oğlundan uzaklaştırmak için dünyanın en kötü kayınvalidesi olmakta kararlıdır. Charlie bu konuda savaşmaya karar verir. İki 'alfa' kadını arasındaki bu yırtıcı mücadeleyi kim kazanacaktır? After years of looking for Mr. Right, Charlotte ‘Charlie' Cantilıni (Lopez) finally finds the man of her dreams, Kevin Fields (Vartan), only to discover that his mother, Viola (Fonda), is the woman of her nightmares. A recently fired national news anchor who is afraıd she will lose her son the way she has just lost her career, Viola determines to scare off her son's new fiance by becoming the vvorid's worst mother-inlaw. Charlie decides to fight back and the gloves come off as the two vvomen battie it out to see just who is the alpha-female.

202 SKYLIFE; 8 /2 0 0 5

Afrika doğumlu Birleşmiş Milletler çevirmeni Silvia Broome, BM Genel Konferansı'nda Afrika başkanlarından birine suikast düzenleneceğine kulak misafiri olur. Bu konuşmayı duyduğu için kendisi de hedef haline gelmiştir. Silvia’yı korumakla görevli olan ajan Tobin Keller onun doğruyu söylediğinden emin değildir. Silvia ile Tobin, doğaları gereği hayata farklı açılardan bakmaktadır. Silvia, kelimelerin gücüne ve kutsallığına inanırken; Tobin, insanların ne söylediğine aldırmadan onların davranışlarını okumayı ilke edinmiştir. African-born U.N. interpreter Silvia Broome inadvertently overhears a death threat against an African head of State scheduled to address the United Nation's General Assembiy. Realizlng she's become a target of the assasslns as well, Silvia's desperate to thvvart the plot. Tobin Keller, the federal agent charged vvith protecting the interpreter, nonetheless suspects she may not be telling the vvhole truth. Silvia and Tobin, by nature, see life from different points of vievv: one believes in the power and sanctity of words; the other believes in reading people based on their behavior, no matter what is said.

KICKING AND SCREAMING Oyuncular / Cast: Will Ferrell, Robert Duvall, Mike Ditka, Kate VValsh Yönetmen / Director: Jesse Dylan Hayatı boyunca babasının rekabetçi doğasının kurbanı olan Phil VVeston, oğlunun futbol takımının koçluğunu üstlenir. Küçük oğlunun takım koçluğunu yapan babası Buck ile lig şampiyonasında karşı karşıya gelir. Phil ve Buck şampiyon olmak için kendilerini inanılmaz olayların içinde bulurlar. Baba oğul, zor geçmişlerini geride bırakıp çocukları ve torunları için en iyisini yaparak futbolun sadece bir oyun olduğunun farkına varabilecekler mi? Mümkün değil! Family man Phil VVeston, a lifelong victim of his father's competitive nature, takes on the coaching duties of a kids' soccer team. He goes head-to-head for the league championship against Buck, who coaches his own young son on the preeminent team of the league. Phil and Buck find themselves going to extreme measures to win the championship trophy. Can father and son put their rocky past behind them, do vvhat’s best for their own children (and grandchild!) and realize that soccer is just a game? Not a chancel


XXX2: STATE OF THE UNION

KINGDOM OF HEAVEN

Oyuncular / Cast: Ice Cube, Samuel L. Jackson, VVıllem Dafoe Yönetmen / Director: I ee Tamahori

Oyuncular / Cast: Orlando Bloom, Liam Neeson, Jeremy Irons, Eva Green Yönetmen / Director: Ridley Scott

XXX programındaki yeni ajan Darius Stone, güç savaşı içinde olan ulusal liderleri etkisiz hale getirmesi için VVashington'a gönderilir. NSA Ajanı Gibbons son yeni yetme askeriyle kazandığı başarının ardından bir kez daha olayların dışında olan birine ihtiyaç duyar. Gibbons ve kod adı "XXX" olan yeni ajanı, başkentte ABD hükümetini devirmeye niyetli olan tehlikeli küçük bir askeri grubu bulmak zorundadır.

Bu destansı macerada, sıradan bir adam (Orlando Bloom) kendini on yıllarca süren uzun bir savaşın içine atılmış bulur. Yabancı topraklarda bir yabancı olarak kötü talihli bir krala hizmet eder; egzotik ve yasaklı bir kraliçeye aşık olur ve şövalyeliğe kadar yükselir. Sonunda Kudüs’ü, düşman güçlerine karşı savunmak durumunda kalır- aynı zamanda hassas barışı da korumak zorundadır.

Darius Stone (Ice Cube), a new agent in the XXX program, is sent to IA/ashington, DC to defuse a povver struggle amongst national leaders. NSA Agent Gibbons, fresh off the success of his last renegade recruitment, once again finds himself in need of an outsider. Gibbons and his new agent, now code-named ‘XXX, must track a dangerous military splinter group that is conspıring to overthrow the U.S. government in the nation's Capital.

MADAGASCAR Seslendirenler / Voices Ben Stiller, Chris Rock, Jada Pinkett-Smith, David Schwimmer Yönetmen / Director: Eric Damell, Conrad Vernon New York Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan hayvanlar, şımartılarak yetiştirildikleri için vahşi doğa hakkında hiçbir fikirleri yoktur. Bu hayvanat bahçesinde bir aslan, bir zebra, bir zürafa ve bir hippo hem çok iyi arkadaş hem de şovun yıldızlarıdırlar. İçlerinden biri hayvanat bahçesinden kaçınca, onun peşinden giden diğer üçü de kendilerini, rotası Afrika olan bir geminin içerisinde, Madagaskar macerasına doğru yol alırken bulurlar. Gemi kaçırılınca, esaret altında yetiştirilen bu dört arkadaş, vahşi doğada hayatın nasıl olduğunu bizzat tecrübe etme fırsatı bulurlar.

An epic adventure about a common man (Orlando Bloom) who finds himself thrust into a decades-long war. A stranger in a strange iand, he serves a doomed king, falls in love vvith an exotic and forbidden queen, and rises to knıghthood. Ultimately, he must protect the people o f Jerusalem from oven/vhelming forces - while striving to keep a fragile peace.

Spoiled by their upbringing vvith no idea what wild life is reaily like, three animals from New York Central Zoo escape in search of their friend and find themselves on route to Madagascar. At New York’s Central Park Zoo, a lion, a zebra, a giraffe, and a hippo are best friends and stars of the show. But when one of the animals goes missing from its cage, the other three break free to look for him, only to find themselves reunited ... on a ship en route to Africa. When their vessel is hijacked, hovvever, the friends, who have ali been raised in captivity, learn first-hand vvhat life can be like in the wi!d. 8 /2 0 0 5

203


PROGRAMI FILMS ON FLİGHTS THY VİDEO

MISS CONGENIALITY 2 ARMED AND FABULOUS Oyuncular / Cast: Sarıdra Bullock, Regina King, Enrique Murciano, William Shatner Yönetmen / Director: John Pasquin Amerikan güzellik yarışması ‘Miss Congeniality’e gizli ajan olarak katılan ve tehlikeyi önleyen Gracie Hart, bu kez medyanın gözbebeğidir. Gracie son zamanlarda vaktini atış sahasından çok kuaförlerde geçirmekte ve talk shovv'lara katılarak kitabının reklamını yapmaktadır. Arkadaşları Cheryl ve sunucu Stan, Las Vegas'da kaçırılınca, onları kurtarmak için tekrar kolları sıvar. Fakat FBI yöneticileri medya maskotlarını kaybetmek istememektedir ve Gracie’nin bu iş için artık formda olmadığına inanmaktadır. Shortly after successfully disarming a threat against the Miss United States Pageant, in ‘Miss Congeniaiity', FBI agent Gracie Hart becomes a media celebrity. Gracie has been spending more time lately at the saloon than the shooting range, working the talk show circuit and promoting her book. VVhen her triends, Cheryl and emcee Stan, are kidnapped in Las Vegas, Gracie's all-out efforts to jump back into action to save them puts her at loggerheads vvith the FBI top brass who don't vvant to risk losing their mascot and fear she might not be up to the jo b anymore.

MAN OF THE HOUSE Oyuncular / Cast: Tommy Lee Jones, Christina Milian, Cedric the Entertainer, Anne Archer Yönetmen / Director: Stephen Herek Kurallara bağlı Texas’lı korucu Roland Sharp, sonradan papaz olan eski mahkum Percy Stevens'ın yardımı ile çok önemli bir şahidin izini bulur. Fakat şahit öldürülür ve bu sefer Sharp cinayetin tek tanığı olan, Texas Üniversitesi’nden bir grup amigo kızı korumakla görevlendirilir. Bu gizli görevde beş çılgın üniversite öğrencisi ile birlikte yaşamak zorundadır. Silahlı uyuşturucu kaçakçıları ile yüzleşmeye ve kurşunları atlatmaya alışık olan Roland artık ponponların içindedir.

Oyuncular / Cast: Bernie Mac, Ashton Kutcher, Sherri Shepherd, Kellee Stevvart Yönetmen / Director: Kevin Rodney Sullivan Percy Jones, özellikle ailesinin iyiliği için aldığı kararlarda her zaman haklı olduğunu gururla savunan bir babadır. Kızı Theresa, sevgilisi Simon Green'i tanıştırmak için eve getirdiğinde, Simon'un kızına evlenme teklif ettiğinden ve nişanlarını kendisiyle eşi Marilyn’in evliliklerinin 25. yıldönümü partisinde açıklayacağından habersizdir. Percy'nin endişesi kızına hiçkimseyi yakıştıramamanın yanı sıra Simon’un ‘beyaz’ olmasıdır. Damat adayının iyi bir intiba bırakmak için harcadığı tüm çabalar ise boşadır. Percy Jones takes great pride in the knovvledge that he is alvvays right, especially vvhen it comes to the vvelfare

A by-the-book Texas Ranger Roland Sharp (Tommy Lee Jones) tracks down a key informant vvith the help of an ex-con turned preacher Percy Stevens (Cedric The Entertainer). But vvhen the informant is offed, the hard-headed Sharp is assigned to protect the only vvitnesses to the erime - a group of University o f Texas cheerleaders - by goı'ng undereover and moving in vvith the five uncontrollable college coeds. For a guy used to ducking bullets and confronting heavily armed drug dealers, he's now up to his elbovvs in pom-poms.

2 04 S K Y L IF E 8 /2 0 0 5

GUESS WHO

o f his family. When his daughter Theresa brings her new boyfriend, Simon Green, home to meet Percy and his wife Marilyn, he is unaware that Simon has aiready proposed and plans to announce the engagement at Percy and Marilyn's 25th anniversary party. As far as Percy's concerned, no man will ever be good enough for his baby girl. Percy is aghast and more than a little indignant vvhen his daughter presents her decidedly Caucasian boyfriend. Regardless, Sımon's repeated attempts to make a good impression are futıle.


BEAUTY SHOP

FEVER PITCH

Oyuncular / Cast: Queen Latifah, Alicia Silverstone, Andie MacDovvell, Alfre Woodard Yönetmen / Director: Bille Woodruff

Oyuncular / Cast: Drew Barrymore, Jimmy Fallon, Jason Spevack, Jack Kehler, Scott H. Severance Yönetmen / Director: Bobby Farrelly, Peter Farrelly

Gina Norris, kızının prestijli bir müzik okuluna devam edebilmesi için Chicago’dan Atlanta’ya taşınır. Lüks bir kuaför salonunda kestiği enteresan saç modelleri büyük sükse yaparken bencil patronu Jorge bunu kendi meziyetleri olarak yansıtınca, yanına saç yıkayan Lynn’i de alarak kendi kuaför salonunu açar. Döküntü halinde aldığı yeni dükkânıyla birlikte bu yerin dikbaşlı eski çalışanları, renkli müşterileri ve piyano çalan seksi elektrikçi Joe da üzerine kalır. Hayallerini gerçekleştirmek zordur ama, işini iyi yapan bir kadını durdurmak da kolay değildir.

Büyük bir firmada üst düzey yönetici olan Lindsey Meeks komik ve etkileyici lise öğretmeni Ben VVrightman ile tanışır. İlişkileri çok iyi giderken Lindsey, Ben'in aşırı koyu bir Boston Red Sox taraftarı olduğunu öğrenir. Çok farklı hayatları olmasına rağmen mükemmel giden ilişkilerinin arasına beysbol sezonu girer. Artık Lindsey, Ben’in ilk gerçek aşkı olan Boston Red Sox ile rekabet etmek zorundadır.

Gina Norris moves from Chicago to Atlanta so her daughter can attend a prestigious music school, and she's made

ICE PRINCESS Oyuncular / Cast: Michelle Trachtenbery, Kim Cattrall, Joan Cusack Yönetmen / Director: Tim Fyvvell Akıllı Casey Cariyle onu Harvard'a sokmak isteyen dediğim dedik annesi ile artistik patinaj şampiyonu olma hayali arasında kalmıştır. Arkadaşı Gen’le birlikte, Gen’in eski patinaj şampiyonu ve aynı zamanda annesi olan koçu ile antreman yapma imkânı bulunca, annesinin umutlarını kırma pahasına kendi hayallerini gerçekleştirmeye çalışır. Kendisine destek veren tek kişi ise Gen’in erkek kardeşidir. Casey, gerçek bir ‘Buz Prensesi' olmak için en iyiler arasında mücadele etmek zorundadır. Brainy Casey Cariyle has never quite fit in. Caught betvveen her fantasy of becoming a

a name for herself at a posh saloon vvith her cutting edge hairstyles. But when her

championship figüre skater and her strongvvilled mother, who has her on the fast

egotistical boss, Jorge takes credit for her work, she leaves the saloon vvith

track to Harvard. But vvhen Casey gets the

shampoo girl Lynn in tow to open a shop

chance to train vvith her frıend Gen and her

o f her own. Gina buys a rundovvn salon stylists, a colorful clientele, and a sexy

coach, a disgraced former skating Champion who also happens to be Gen's mother, she must dash her own mother's

piano-playing electrician, Joe. It's a rocky

hopes in order to pursue her dream. Now,

road to fulfilling her dreams, but you can't keep a good vvoman down.

vvith only the support o f Gen's teenage brother, Casey takes on the challenge o f her life vvhen she finds herself competing against the best to make it into the championship circuit and become a real ‘ice princess.'

and inherits a motley group o f headstrong

VVhen Lindsey Meeks; a big time executive meets funny and charming high school teacher Ben VVrightman they hit it off until Lindsey realizes Ben is a Red Sox fan. Although their iives are

mVideo gösterimleri sadece, A-340, A-310 ve Boeing 737-800 uçaklarımızda, uzun mesafeli uçuşlarımızda yapılmaktadır.

vastly dıfferent, the relationship seems perfect until the baseball season begins and she has to compete vvith his first

■ Video films are only shovvhn on long distance flights and on our A-340,

true love: the Boston Red Sox.

A-310 and Boeing 737-800 aircraft. 8 /2 0 0 5 SKYı

205


ON FLİGHTS THY MÜZİK PROGRAMI MUSIC

KLASİK MÜZİK CLASSICAL MUSIC Mozart Symphony No. 18 in F Majör ■ Handel Rodelinda ■ Teleman V.Loure ■ Beethoven Allegro Con Brio ■ Mozart Rondeau Allegretto ■ Bach Voilin ■ Shubert Scherzo ■ Chopin Grand Valse Brillante ops18 ■ Wagner Ride Of The Valkyries ■ Pietro Masgani Interlude from Cavellerı ■ Beethooven Moonlight Sonata ■ Mozart Piano Concerto No. 17 ■ Schubert Scherzo Allegro ■ Mozart Syrrphony No.24 ın B Majör

CAZ - JAZZ Chuck Loeb Silver Star ■ Al Jarreau (ft. David Sanborn) We Got By ■ Laura Fygi ı Love You ■ Chaka Khan My Funny Valentine ■ Larry Carlton Tequila ■ ûuincy Jones Soul Bossa Nova (Austin Povvers Theme)'* Michael Buble Kissing A-foo ■ Louis Armstrong A Kiss To Build A Dream On ■ Chuck Mangione Feels So Good ■ Dave Koz Cuban Hideavvay ■ El la Fitzgerald & Frank Sinatra Lady Is A Tramp ■ Joss Stone At Last ■ Queen Latifah Californıa Dreamin' ■ Timmy Thomas VVhy Can’t We Live Together ■ George Benson & Aretha Franklin Love Ali The Hurt Avvay ■ Jamie Cullum Can’t We Be Friends ■ George Benson (w/Roberta Flack) You

Are The Love Of My Life ■ Al Di Meola, John McLaughlin, Paco De Lucia Letter From India ■ Ramsey Levvis Trio The “İn" Crovvd ■ Gregg Karukas Nightshift ■ Nestor Torres Smooth ■ Dave Brubeck & Stan Getz Misty ■ Stan Getz & Joao Gilberto (ft. Antonio Carlos Jobim) Desafinado HAFİF MÜZİK EASY LISTENING Alex Cuba Lo Mismo ■ Souad Massi Ghir Enta ■ Leonard Cohen The Letters ■ Joss Stone Sleep Like A Child ■ Pink Martini Let’s Never Stop Falling İn Love ■ Ozomatli Who Discovered America ■ Malia I Miss You ■ Beautiful South This Will Be Our Year ■ Slai La Demiere ■ Amel Bent Ma Phılasophie ■ Will Young Your Love Is King ■ Tori Amos Sleeps Like A Child ■ Sting Fıelds Of Gold ■ Jesse Cook Fail At Your Feet ■ Norah Jones More Than His ■ Oi Va Voi Yesterday Mistake ■ Daniel Lavoine Belle ■ Diamond Rio One More Day ■ Eric Benet Love Don’t Love Me ■ Emptation Love To The Music ■ Santana & A. Lemer Hoy Es Adios ■ Seal Walk On By ■ Alanis Morisette One ■ Shivaree Goodnıght Moon ■ De Palmas Elle Danse ■ Adriano Celentano I Want To Know ■ Jennifer Lopez Step İnto My World ■ 411 On My Knees

UZAKDOĞU MÜZİĞİ FAR EAST Teresa Teng Bie Li ■ Karunesh Punjab ■ Chris Spheeries Magaya ■ Declan Flynn Bahatu ■ Deep Forest Yuki Song ■ Carlos Campos & Ravin Nirvana Lounge ■ Continou Lamujer de Terah ■ Teresa Teng Jin Shang Jia ■ Ramasutra The Story Of O ■ Jin Kyung Kwon Gangyeonya ■ Jhalib Mysteries Of The East ■ Yu Chyi Sha Mo ■ Amar Yarada ■ Teresa Teng Qing Ren De Guan Huai ■ Agricantus Hala Hala ■ Himekami Sogen No Mai ■ Amr Diab El Alem Alla ■ Deep Forest India ■ Jacky Wo Deng Dao Hua Er Ye Xie Le

POP - HITLINE Jennifer Lopez Get Right ■ Cabin Crew Star To Fail ■ Daniel Povvter Bad Day ■ David Guetta The VVorld Is Mine ■ Britney Spears Megamix ■ Nitty Nasty Girl ■ 50 Cent & The Game Hate İt Or Love İt ■ Tyler James VVhy Do I Do? ■ Pink Get The Party Started (Svveet Dreams Remıx) ■ Akon Locked Up ■ Dimension X VVhy’d I Have To Fail İn Love With You ■ Gwen Stefani Rich Girl ■ Kylie Minoque Giving You Up ■ Ciara 1, 2 Step ■ Natasha Bedingfield Unvvritten ■ 3 Element Stupid Boy ■ Nina Sky Move Ya Body ■ Black Eyed Peas Don’y Phunk With My Heart ■ Global Deejays Sound Of San Francisco ■ Alicia Keys Karmastition ■ Carolina Marquez The Killer’s Song ■

* 5 *

50 Cent Candy Shop ■ Juliet Avalon LATİN MÜZİĞİ LATİN MUSIC Alejandro Fernandez Si Tu Supieras ■ Los Temerarios Te Ouiero ■ Julio Iglesias & Los Temerarios Esos Amores ■ Juanes La Camisa Negra ■ Jennifer Pena Si Yo Me Vuelvo A Enamorar ■ Gloria Estefan Mi Tierra ■ Alejandro Sanz Amiga Mıa ■ Ricky Martin Bella ■ Jennifer Pena & Los Cumbia Kings Abrazame ■ Mana Como Dueles En Los Labios ■ David Bizbal Esta Ausencia ■ Laura Fygi Dimelo ■ Vicente & Alejandro Fernandez Que De Raro Tiene ■ Chayenne Lo Dejaria Todo ■ Marc Anthony & Jennifer Lopez Escapemonos ■ Celia Cruz & Jarabe de Palo A Lo Loco ■ Ottmar Liebert & Luna Negra Turkish Night ■ Conjunto Primavera Hoy Como Ayer ■ Elliot Goldenthal El Conejo Frida Soundtrack ■ Tamuin Huasteco Trio de Caimanes El Gusto Frida Soundtrack ■ Don Omar (ft Mr Vegas) Pobre Diabla (remix) ■ Kumbia Kings Dulce Nina ■ Los Tucanes de Tijuana El Virüs Del Amor

Müzik programları sadece, A-340 A-310 Boeing 737-800 uçaklarımızda, uzun mesafeli uçuşlarımız ile bazı Avrupa seferlerinde dinlenebilir. 206

SKYLIFE 8 / 2 0 0 5


PORTRE - PORTRAIT Bryan Adams

Venüs As A Boy ■ Amethystium Ascension ■ Secret Garden

Summer Of 69 ■ It's Only Love ■ Rease Forgive Me ■ Can't Stop This Thing We Started ■ Do I Have To Say The VVords ■ Run To You ■ Heaven ■ I Do İt For You ■ How Do Ya Feel Tonight ■ When You’re Gone (w/ Melanie C) ■ Have You Ever Really Loved A VVoman ■ When You Love Someone ■ Ali For Love ■ Rebel ■ l'll Alvvays Be Right There ■ Cuts Like A Knife (Accoustic) ■ l’m Ready ■ Fits Ya Good ■ Flying ■ l Finally Found Someone (w/ Barbra Streisand) ■ Don't Let Go (w/ Sarah McLachlan)

Prayer ■ Zero 7 The Space Betvveen ■ David Arkenstone Night Visions ■ Erik Satie Gnossienne No1 (Buddha Bar Remix) ■ Ganga Chair ■ 1 Giant

Cole Mona Lisa ■ Bobby VVİnton Sealed With A Kiss ■ The Mamas And The Papas İf You Ye Going To San Francisco ■

Diana Ross & The Supremes Baby Love ■ Julio Iglesias Vaya Con Dios ■ The Supremes Stop! İn The Name Of Love ■

Bobby Darin Dream Lover ■ Enrico Macias Aie, Aie, Aie ■ Middle Of The Road Chirpy, Chirpy, Cheep, Cheep ■

Baccara Yes Sir, I Can Boogie ■ Cari Douglas Kung Fu Fightıng ■ Cat Stevens f ather & Son ■ America Lonely People ■ Eagles Take İt To The Limit

UNUTULMAYANLAR OLDIES Carpenters Yesterday Once More ■ Engelbert Humperdink This Is My Song ■ Elvis Presley No More ■ John Lennon VVoman ■ The Beatles Here Comes The Sun ■ Young

Rascals Groovin ■ Cliff Richard Summer Holiday ■ Patrick Bruel Que Reste t'ill De Nos Amours ■ The Imperials Tears On My Pillow ■ Dean Martin Arriverderci Roma ■ Jean Framçois Mikhael Adieu Jolie Candy ■ Engelbert Humperdink & Tom Jones Can’t Take My Eyes Off You ■

Frank Sinatra My Way ■ Mirelle Mathieu Aimez Moi ■ Nat King

NEW AGE Jesse Cook Virtue ■ Yanni To The One Who Knovvs ■ Dağda Ceitic Trance ■ Moby Porcelain ■ Art Sonique Pekin Mood ■ Enigma Once İn A Lifetime ■ Enigma & Morcheeba Fear and Love ■ Sarah Brightman & Enya Deliver Me ■ Enya Tea House Moon ■ Moby İn This World ■ Lisa Lynne Gossamer Heart ■ Amethystium Tinuviel ■ Bjork

Leap The Way You Dream ■ Levitation More Than Ever People ■ Clannad Almost Seems Too Late To Tum ■ David Lynch Lıt'(er) Song ■ Mono Life İn Mono ■ Tchen Tchen Mings Baby TÜRK SANAT MÜZİĞİ TURKİSH ART MUSIC Safiye Soyman Sana Gönül Borcum Var ■ Bülent Ersoy Kimseye Etmem Şikayet ■ Behiye Aksoy Hangi Rüzgâr Attı Sem ■ Zeki Müren Gözlerin Gözlerinden ■ Emel Sayın Talihin Elinde Oyuncak Oldum ■ Muazzez Abacı Firuze ■ Hüner Coşku ner Manolyam ■ Muazzez Ersoy Kalbimi Kıra Kıra ■ Yılmaz Morgül Özledim ■ Çağdaş Yollar Uzak ■ Koro Yeşil Ördek ■ Muazzez Abacı Bir Gönül Vardı Bende ■ Muazzez Ersoy Adını Anmayacağını ■ Zeki Müren Akşam Olur Gizli Gizli ■ Hüner Coşkuner Elele Göz Göze Diz Dize ■ Koro Gamzedeyim Deva Bulmam ■ Gönül Aköz Gündüz Yine Bir Gülnıhal Aldı Bu Gönlümü ■ Zeki Müren Unuttun Beni Zalim ■ Yılmaz Morgül Çaresizim m Emel Sayın Yunusa Yakın ■ Behiye Aksoy Tövbeler Tövbesi ■ Çağdaş Hey Gidi Günler ■ Muazzez Abacı Gül Dudaklım

Bendeniz Kırmızı Biber ■ Sertab Erener Sen Üzülme Diye ■ Mazhar Alanson Ah Bu Ben ■ Cüneyt Tek Gidersen ■ Niran Ünsal Göçebe ■ Serdar Ortaç Çakra ■ Ajda Pekkan Boş Sokak ■ Korhan İstemiyor ■ Deniz Seki Aşkına Doyum Olmaz ■ Kıraç Yıllar Sonra ■ Demet Akalın Aşkın Açamadığı Kapı ■ Ilhan Şeşen Aşk Layık Olanda ■ Zerrin Özer Beni Hor Görme ■ Mor Ve Ötesi Cambaz ■ Aşkın Nur Yengi Sana Merhaba Dedim ■ Işın Karaca Kayıp Gölgeler ■ Nedim Zeper Şakası Yok ■ Ege Yaz Aşkım

PORTRE - PORTRAIT Yeni Türkü Aşk Yeniden ■ Günebakan ■ Vira Vira ■ Olmasa Mektubun ■ Yağmurun Elleri ■ Dolunay ■ Irmak ■ Rüzgâr ■ Telli Telli ■ Yeşilmişık ■ İnatçı ■ Sitem ■ Açelya ■ Bana Bir Masal Anlat Baba ■ Maskeli Balo ■ Deliler ■ Karanfil ■ Bir Çapkın Dilenci ■ Resim ■ Fırtına ■ Yedikule ■ Yeşil Şarkı ■ Rebetiko ■ Göç Yolları ■ Konuğum Ol ■ Sen ■ Sarıl Bana

TÜRK POP MÜZİĞİ TURKİSH POP Işın Karaca Bekleyelim De Görelim ■ Pamela Aşk Sevgiden Beter ■ Pınar Aylin Dön Bak ■ Sezen Aksu Şanıma İnanma ■

Music programmes can be listened only on long distance llights and some o f our Europe flights on our A -340, A -310 and Boeing 737-800 aircraft. 8 /2 0 0 5 SKYL

207


GUEST OF THE MONTH AYIN KONUĞU

Bir çift kanattır düşlediğimiz

Oh to be a pair of vvings... §i| LEMİ ÖZGEN gazeteci, yazar - writer, journalist

İstanbul o zamanlar, şimdi televizyonda ara sıra oynatılan siyah-beyaz filmlerdeki İstanbul. Yani betonu az, ağaçları, çiçekleri bol bir İstanbul. Oturduğumuz ‘sayfiye semtindeki’ üç dört yazlık sinemanın birinde heyecanla ışıkların sönmesini ve filmin başlamasını bekliyoruz. Yazlık sinemanın bahçesi boydan boya ıhlamur ağaçlarıyla çevrili. İstanbul’a erguvan renkli bir haziran akşamı inmiş. Işıklar sönüyor. Kısa bir çizgi film. Ardından, artık iyice tanıdığımız bir aslan başı. Çelenk içindeki aslan biri iki kez kükrüyor ve 'asıl' film başlıyor. Resmi elbiseli subaylar telefonla kısa konuşmalar yapıyor. Sonra deri montlu, başlarında yine deriden tuhaf şapkalar olan adamlar, sırtlarında çantalarıyla koşturuyorlar. Bir havaalanı. Uçaklar. Adamlar onlara binip, sol kollarını dışarıya uzatıyor ve bizim göremediğimiz birilerine baş parmaklarını yukarıya kaldırarak bir işaret veriyorlar. Kocaman pervaneler dönmeye başlıyor. Uçağa binmiş adamlar, şapkalarının tepesinde duran gözlükleri gözlerine indiriyorlar ve uçaklar birbiri ardından hareket edip, havalanıyorlar. Artık Gary Cooper mı, Robert Mitchum mu olduklarını pek de bilemediğimiz adamların elleri, önlerindeki yüzlerce aleti, düğmeyi karıştırıyor. “Kule, sol motorun bakımı yapılmış mıydı?”, “Tamam”, “yüksekliğimiz bilmem kaç ‘fit’” konuşmaları. Her şey gibi film de bitiyor. Arnavutkaldırımlı dar sokaklardan eve dönüyoruz. Dönüş yolunda hepimiz birer Gary Cooper ve Robert Mitchum'uz. Havalanmak için ‘levye’yi sonuna kadar çeker

208 SKYLIFE 8 /2 0 0 5

gibi yapıyoruz. Uçuyoruz. Özgürüz. Benim kuşağımın uçakla ilk tanışması hep böyle sinema filmleri ile oldu. Bir de evimizin bahçesinde tarih dersi yazılısına çalıştığımız sıralarda sırtüstü yatıp gökyüzüne baktığımızda, ara sıra uçarken gördüğümüz pervaneli askeri uçaklar aracılığıyla. Sonra büyüdük. O bir zamanlar sinemada, ya da uzak gökyüzünde gördüğümüz uçaklara sık sık biner olduk. Oğlum Avşar beş yaşındayken onunla Trabzon'a kadar birlikte uçak yolculuğu yaptık. Ona, doğduğu zaman benim Diyarbakır’da askerlik yaptığımı ve Kıbrıs harekatı nedeniyle izinler kapalı olduğundan sadece bir günlük idari izin alabildiğimi, Türk Hava Yolları uçaklarında yer bulamadığım için son anda bir askeri kurye uçağına binip, nasıl maceralı bir yolculukla gece yarısı Ankara’ya uçup, onu gördükten sonra sabaha karşı yine bir askeri uçakla Diyarbakır’a geri döndüğümü anlattım. Anladı mı, bilmiyorum. Ama kızım Ayşe'nin sekiz yaşındayken Ankara’dan İzmir’e uçtuğunu ve yolculuk bitince gözleri pırıl pırıl bir şekilde “Aynı kuşlar gibi uçtuk baba” deyişini hatırlıyor ve o sevincinin nedenini biliyorum. Sevinmişti, çünkü küçücük yaşına rağmen, kuşlar gibi uçabilmenin en büyük özgürlük olduğunu anlamıştı. Batı’da 'uçan süpürge’, Doğu'da ‘uçan halı'. Eski zamanlarda, gökyüzüne dörtnala uçan kanatlı atlar. Hepsi de insanoğlunun özgürlük isteğinden doğdu, insanoğlu hep bir çift kanadı olmasını istedi. Çünkü uçmak istedi. Çünkü uçmak onun için en büyük özgürlüktü. Bana göre biz, işte bu yüzden seviyoruz uçakları.

İstanbul in those days vvas like the black and vvhite films they sometimes show on TV now. İn other vvords, not much concrete and a lot o f trees and flovvers. VVe were at one o f the three or four outdoor movie theaters in the ‘summer resort’ area where we lived, walting impatiently for the lights to go out and the movie to begin. The movie theater vvas surrounded on ali sides by tinden trees. A purpiehued June evening had descended över İstanbul. The lights went out. First a short cartoon. Then the by now quite familiar lion's head. Thelion inside the vvreath roars a couple o f times and the evening’s feature commences. Officers in full-dress uniform are making brief phone calls. Then men in leather jackets vvearing strange caps, again o f leather, dashing about vvith backpacks. An airport. Planes. The men board them and, extending their left arms, give the thumbs up sign to some people we can't see. The enormous propellers begin to rotate. The men who have boarded the plane pull the goggles on top o f their caps dovvn över their eyes and the planes take off one after the other. The hands o f the men— vvhether it's Robert Mitchum or Gary Cooper is impossible to tell—fiddle now vvith the hundreds o f Controls on the instrument panel in front of them. Exchanges take place, like, "Tovver, vvas the left engine serviced?", "Roger", “We’re at an altitude o f l-don't-know-howmany feet". The film ends, like everything else. VVe return home through the narrovv cobbled streets, each one o f us a Gary Cooper or a Robert Mitchum on the return, making like pilots pulling the throttle ali the way out for liftoff. VVe're flying. VVe are free.

M y generation made its first acquaintance vvith airplanes through movies like this and the military propeller planes that sometimes passed overhead as we tay flat on our backs in the backyard, gazing up at the sky studying for the history exam. When my son Avşar vvas five years old we flew as far as Trabzon together. I told him how I vvas doing my military service in Diyarbakır when he vvas born, how I could only get a day's leave since ali leaves had been cancelled due to the Cyprus operation, how I had to take a military courier plane at the last minute because I couldn’t find a seat on Turkish Airlines and how I flew to Ankara in the middle o f the night in a wild journey and, after seeing him, returned to Diyarbakır again the next morning on another plane. I don’t know if it meant anything to him. But I remember that when I flew from Ankara to İzmir vvith my daughter Ayşe when she vvas eight her eyes were as big as saucers at the end o f the trip and she said, “Daddy, we flew just like birdsl”. I knovv too why she vvas so happy. She vvas happy because, despite her tender age, she had realized that being able to fly like the birds is the greatest freedom in the world. The West has the 'flying broomstick', the East its ‘flying carpet'. And in the old days vvinged horses used to gallop through the sky. Ali o f them vvere born o f the human longing for freedom. Man has also longed to be a pair of vvings. Because he longs to fly. Because flying for him is the greatest freedom in the world. And to my mind, that's why vve love airplanes. □


Our source of inspiration

O u r O u a lity S y s te m is c e rtifio d to ISO 9001 b y

Slub Yarn • Denim Yürn Core Yarn - Tw o F o j One * Com bed - Carded Open End - Tvvistefl vvith Lycra Blended vvith Linen Blended vvith Synthetics

Ali kihds of Fabrics

Selenteks Tekstil San. Ticaret A.Ş

O rg anize Sanayi Bölgesi 8. Cad. N o :l I KAYSERİ / TÜ R K İY E P hon e:+90 -352 321 I0 59 (p bx) Fax : +90-352 321 I I 96 Fax : +90-352 321 24 39 w w w .b a sa kte kstil.co m .tr E-M ail:ba sak@ basaktekstil.com .tr


th in k b ig

w w w . a b b a te- s h ir t s .

2005 08  
2005 08  
Advertisement