Page 1


Tested for honnful substancos SchadsloHgoprutlo Textillon Test no stan ze nocive Oko-Tex Standard 100

S E E D

Bağlar Mah. Osmanpaşa Cd. Marti Sk. No:2 34212 Güneşli-Bağcılar/İstanbul Tel: 0212 1*1U 32 ¿6 Fax: 0212 ¿74 32 50 E-mail: serdo@maserholding.com www.serdo.com

O b irM A SE R

h o l d İn g

kurulusudur.

N o n - d e n im o u t e r w e a r & f in e s h ir t in g f a b r ic s

S E (DO UOMEN

FABRIC

MILL


Sık uçanyolcu programımız MiIes&MiIes’ın ayrıcalıklarını sizde yaşamak istiyorsanız...

m [ Ü

m ^

* s M

i l e s

/

YAVUZ

t u r k 'S ”

fî )

airi***es v .J

bir parça gökyüzünü cebinizde taşıyın! Miles&Miles başvuru formları. Türk Hava Yollarinın her uçağında, havalimanlarında. Yetkili Acentalarımızda ve Garanti Bankası şubelerinde... Sunduğu avantajlar, bedava yurtiçi ve yurtdışı biletler, uçuş sınıfını yükseltme, CİP Salonlarına giriş, İndirimli oto kiralama... gökyümdekl ve yeryüıündeki “en iyilerde!

TÜ RK H AVA YOLLARI www.tkmilesandmiles.com


VIL / Yeor 2 2

SAYI / Num ber 2 3 9

İ Ç İ N D E K İ L E R

Y Ö N E T İM / M A N A G E M E N T

C O N T E N T S K endi g üzelliğini seyred en

Türk Hava Yolları Adına Sahibi Publisher on behalf of THY

S a ld a G ö lü

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür / CEO and Chairman

Absorbed in its own refleclion: Salda Lake B y EMEL ÇELEBİ

ABDURRAHM AN G Ü N D O Ğ D U

Adres / Address Türk Hava Yolları Genel Yönetim Binası Atatürk Hava Limanı 34149 İSTANBUL Y A Y I N / P U B L IC A T IO N

Genel Koordinatör ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü General Coordinator and Managing Editor Ü M İT U M A R umilumaf@superonline.com

Yayın Koordinatörleri / Editorial Coordinators B A H A R K A L K A N bkalkan@print.com.tr EM E L Ç E LE B İ ecelebi@print.com.tr T A N SEL TÜZEL

K a pak / C o ver: Şevket Kızıldağ

Kreatif Departman / Creative Department S U N A B A L K A N C I (Yönetmen / Director) sbalkonci@print.com.tr

İngilizce Editörü / English Editorial M A R Y IŞ IN misin@superonline.com

Fotoğraflar / Photos SER VET DİLBER (Editor) sdilber@print.com.tr PRINT P H O T O B A N K TURKEY Tel: (0212) 245 26 28-29-30 www.ppturkey.com e-mail: ppturkey@ppturkey.com

SKYLIFE dergisine internette, w w w .th y .c o m üzerinden SKYLIFE ikonunu tıklayarak ulaşabilirsiniz. Access SKYLIFE magazine on the internet by clicking the SKYLIFE icon in w w w .th y .c o m

B a z ıla r ı ç ile k s e v e r ^

Som e like strawberries f y R E N A N Y IL D IR IM

R E K L A M / A D V E R T IS IN G

THY Basın ve Reklam Müdürü/ Press and Advertising Manager ALİ FIRAT

Skylife Reklam Sorumlusu / Skylife Advertising C E Y D A T A ŞPO L A T O Ğ LU ctaspolatoglu@thy.com

Tel: (0212) 663 63 00 (Ext) 1174-1147-1152-1148-1170 Skylife Mali İşler / Advertisment Billing S E M R A G Ü N E R sguner@thy.com

Tel: (0212) 574 10 34 Y A P IM P R O D U C T IO N

PRINT İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. I http://www.print.com.tr e-mail: print@print.com.tr İnönü Cad. No: 44 Gümüşkonak Apt. Kat: 2, Daire: 6 80060 Gümüşsüyü - İSTANBUL Tel: (0212) 245 26 28 (pbx) (0212) 292 37 22 (pbx) ®

40

Faks: (0 2 1 2 ) 2 4 5 2 6 9 4

B A S K I- C İL T / P R I N T I N G - B I N D I N G D o ğ a n O fse t

B o ğ a z iç i'n e sevd alı

Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş. http://www.doganofset.com e-mail: doganofset@doganofset.com Hoşdere Yolu, C Blok 34850 Esenyurt -İSTANBUL Tel: (0212) 622 19 46 Faks: (0212) 622 19 59

A ¡evvel of the Bosphorus

R E N K A Y R I M I / C O L O U R S E P E R A T IO N

B y ALİ K O N Y A L I

^

ST A C D P A Tel: (0212) 23*5 98 95 Fax: (0212) 235 9«) 59 Dergimizde yayımlanan yazı ve fotoğraflardan yayıncının izni alınmadan, kaynak belirtilmoden tam ve özet alıntı yapılamaz. Neither lex! nor photographs from this publication may be reproduced either in full o r summary w ithout acknow leding the source a n d w ithout p rio r permission from the publisher SKYLIFE, THY tarafından ayda bir yayımlanır / Skylife is published monthly b y THY.

KÜÇÜKSU KASRI


54 Ateşkuşunun kanat çırptığı

Hom a D a ly a n ı W here the firebird beats its wings: Homa Lagoon B y A LP A Y TIRIL

Bulutlara d e q e n y a y la

POKUT 2 6 An alpine pasture touching the clouds B y E R S İN TOKER

Pam filya yurdunun başkenti

68

PERGE

Türkiye'nin ilk v e tek minyatür kenti

Capital City of Pamphylia

M IN IA T U R K 9 4

B y N E R M İN B A Y Ç IN

Turkey's first and only miniature town B y EMEL ÇELEBİ

M o tif motif giysileriyle

D a m a l b e b e k le r i 1 0 8 Miniatures to perfection: Damal dolls B y PR O F. D R . Y IL D IZ D E M İR İZ

Evrensel bilginin p eşin d e

M A R İF E T N Â M E 1 1 6 In pursuit of universal knowledge B y İS M A İL B A K A R

Dokum anın hası

PEŞK İR Traditional table napkins f y S A B İH A TANSUĞ

82

130

CITYSCOPE

148

INFORMATION & RESERVATION

176

O YUN LAR / PUZZLES

179

VİD EO VE M ÜZİK / VİD EO A N D M U SIC

184

KARTPOSTAL / POSTCARD


By EMEL CELEBİ Photos SERVET DİLBER / PRINT PHOTOBANK TURKEY


M an zara bir ilkokul çocuğunun resim defterinden çık­ The view might have come straight out of a child's painting mış gibiydi... Ö yle mavi bir gök, öyle beyaz bulutlar; book; the sky so blue and the clouds so white, like candy sanki pamuk helva. Yeşil üçgen tepelerin üstünde her floss. A bright sun shining over tnangular green hills, apple and dem ışıldayan bir güneş, çiçeğe durmuş elma, yabani wild pear trees in blossom, and red tiled houses nestling armut ağaçları, yeşillikler amongst greenery. A long w 1 M . içinde boy vermiş tek tük narrow earth road winds Sx. kırm ızı kirem itli evler ve through opium poppy °- p ■- ■ * > ^ _ ince uzun toprak bir yol. fields w h o se purple «war- D E N İ Z L İ Ho— * “ * * " IS fU T » * w . «1* 5» *■ *. ‘ O*« Henüz mor gelinciklerini bloom s are not ye t in .j M h.l i r MWM , « I « I M P X » jt ı I I TÜa* " t 6tlu ;9sn açmamış haşhaş tarlaları­ bud, orchards, and fields j

nın, m eyve bahçelerinin, güneşte şeffaf bir yeşile dönen ekinlerin k ıyısın ­ daki bu toprak yol, göle uzanıyordu; kendini, ken­ d i g ü z e lliğ in i seyred en göle... H er bahar giydiği yeşil elbisesi, takıp takış­ tırd ığ ı çiçe k le ri ve açık

i

of green crops as trans­ »V

-

v

parent as jade in the sun.

•v' «**<■

Its destination is the lake which lies absorbed in the

:

beauty o f its own reflec­

sa. -

(Motr

— *' Y * '*’* M h ill ■I

i ,* lllân 1*1

- / i V

JE.

Q

tion. In its spring garb, bedecked with flowers, its

s

waters shading from pale green to turquoise and

Salda Gölü’nü Eşeler Dağı’ndan ku|bakı§ı seyretmek mümkün (üstte). Beyaz magnezit oluşum­ ları, Türkiye’nin en derin gölle­ rinden biri olan Salda’yı bir hale gibi çevreliyor (solda). / From the pine clad slopes of Mount Eşeler there is a bird’s eye view of Lake Saida (above). White magnesium formations encircling the lake like a halo are one of the most interesting features of Saida, which is one of Turkey’s deepest lakes (left).


yeşilden turkuvaza, derinleştikçe de laciverde çalan ber­

dark blue as they become deeper, the lake is tranquilly confi­

rak sularıyla doğnısu pek güzeldi; pek kendini beğen­

dent of its own beauty.

miş. Çam orm anlarıyla kaplı o üçgen tepeden bakınca mavi, yuvarlak bir cam boncuk gibiydi göl, kenarları pudra şekerine bulanmış. Dağlar arasındaki çanağında yalnız, hep bir başına; berrak lacivert aynasında titreşen hayali bulutlar, dağlar... Ne suya değen bir kanat, ne oynaşan balıklar. Kendi görüntüsüne aşık mitolojik karakter Narkissos’a mı özenmişti, kim bilir? Kendi aynasında güzel­ liğini seyredip yalnızlığım çoğaltmaktan bıkm ıyordu hiç. Oysa, yanına gidince ne kadar kırılgan olduğunu anlı-

From the summit of a triangular hill swathed in pine forest, the lake is like a circular glass bead surrounded by a gleaming ring of what looks like powder sugar. It lies alone in this bowl in the mountains, imaginary clouds and mountain tops shim­ mering in its clear blue mirror. Neither bird nor fish disturbs the water. Perhaps it likens itself to Narcissus, who fell in love with his own reflection, or in its loneliness finds consolation in its own company. W h e n we descend to the lake shore it seems as fragile as Chinese porcelain, the sunlight filtering del­ icately through its transparent water and glinting on the encir-


cling white nng. Lake Saida is a tectonic lake formed tw o million years ago, surrounded by forested hills, rocky outcrops and small alluvial plains. It is one of Turkey's deepest lakes, at 184 metres, and lies at an altitude of I 139 metres. It is located at Yeşilova in the province o f Burdur, on the road between Antalya and Pamukkale. Analysis o f the lake waters carried out by Hamburg University Department of Chem istry in 1988 showed that the w ater was pure 1989 yılında Doğal SİT Alanı ilan edilen gölün çevresinde sınırlı sayıda yapı var (üstte). Çevre tarlalar bahar aylarında kır çiçekleriyle kaplanıyor (üstte sağda). Sudaki magnezyum tortuları kıyıya ulaşıp kuruyunca kar beyazı kumsallar oluşuyor (sağda). / Lake Salda was proclaimed a natural heritage site in 1989 and land development is prohibited here (above). In spring the meadows around the lake are bright with wild flowers (above right). The magnesium in the lake waters is precipitated to form a white magnesium ‘beach’ around the lake (right).

yordunuz; gözlerinin içine bakınca: Şeffaf bir çin por­ seleni... Gün ışığını süzen. İncecik. Ö yle kırılgan. K ı­ yısında uzanan o ak pak kumsal gibi... Ak kumsallı, görmüş geçirmiş Salda... Oluşumu günü­ müzden iki m ilyon yıl öncesine uzanıyor. ‘Ormanlarla kaplı tepeler, kayalık araziler ve küçük alüvyal ova­ larla çevrili, hafif tuzlu, tektonik bir göl’ olarak tanımlı kaynaklarda. 184 m etreye varan derinliğiyle Türki­ ye’nin en derin göllerinden biri. 1139 metre yüksek­ likte konumlanmış göl, Burdur, Yeşilova’da. AntalyaPam ukkale g üzergâhının ortasında. 1988 yılın d a Hamburg Üniversitesi Kimya Fakültesi tarafından ya­ pılan tahlillerde suyu içilebilir temizlikte bulunmuş. Bu kadar güzel, bu kadar ıssız olmasının nedeni de doğal olarak huyunda, suyunda gizli: Salda’nın suyu yüksek oranda magnezyum sülfat içeriyor. Magnezyumlu, sodalı suyu balık ve diğer sucul organizmalar için elverişli bir yaşam ortamı oluşturmuyor. Balıkla­ rın beslenmesi için gerekli olan planktonlar da göl suyunda çok az oranda bulunuyor. Suların çekilm e­ siyle balıkların yumurtlama yerleri olan sazlık, batak­ lık alanlar yok denecek kadar azalmış. Gölün sadece tatlı su girişlerinde yaşayan bir tür balık var; dişli sazancık (Aphanius anatolicus). O da az sayıda. Oysa, 8 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2003


Moda ve kalite en iyi fiyata!

LCVV'dan yaz ritimleri

>

Elbise: 54.950.000 TL

>

Süveter: 4 9 .9 5 0 .0 0 0 TL

>

Pantolon: 36.9 5 0 .0 0 0 TL

ADANA (322) Seyhan 363 62 4 5 » M İ Tepe AVM 271 03 23 A DA P AZA R I (2 6 4 ) 281 19 0 0 -0 1 -0 2 ANKARA (3 1 2 ) M igro s AVM 541 12 3 0 -2 2 « A rm a d a AVM 21 9 13 8 1 94 • Bahçelievler 222 06 60 • Çankaya 491 77 54» Necatibey Cad. 231 8 4 34» İstanbul Yolu 7. km. 397 58 49 »2ya Gökalp Cad. 455 5515• Keçiören AVM 361 36 02-361 25 09 ANTALYA (242) Migros AVM 230 11 3 0-34«Atatürk Cad. 247 59 66 • Kapalıyol 247 10 30 AYDIN (25 6 ) Çine Yolu 226 32 21 • Sö k e -M ila s Karayolu 521 21 66 B A L IK E S İR (2 6 6 ) 246 38 69 BURSA (224) Carrefour AVM 451 17 43-452 10 97 •Zafer Plaza AVM 225 44 56-49 44 DİYAR BA KIR (412) Elazığ Cad. 224 52 93 • Mega Çenter AVM 252 50 12 EDİRNE (2 8 4 ) 2 25 55 99 ELAZIĞ (4 2 4 ) Gazi Cad. 21 8 14 76 E S K İŞ E H İR (2 2 2 ) İs m e t İn ö n ü Cad. 22 1 0 4 34 • 2 3 0 10 92 GAZİANTEP (3 4 2 ) Fevzi Çakmak Bulvarı 339 33 9 3 - 9 4 «Çukur Mah. 23 0 38 3 3 «Bedesten AVM 220 25 29 İSTANBUL (212) 4. Levent 283 96 90 • Beyoğlu 244 66 3 6 -3 7 • Profilo AVM 211 61 7 0 *M e tro c ity AVM 344 03 14-21 « Şişli 22 4 62 3 5 « Beytikdüzü 852 30 22852 00 75 • Bakırköy istasyon Cad. 660 37 37 • Bakırköy Carousel AVM 571 80 72«Şirinevler 551 56 5 4 «Fatih Fevzi Çakmak Cad. 491 13 8 5 «Fatih Macar Kardeşler Cad. 531 26 43 •Olivium AVM 546 4 8 0 5 «Güneşli 44 6 4 0 5 2 «Avcılar 690 10 58 İSTANBUL (2 1 6 ) Kadıköy Tepe Nautilus AVM 3 39 8 6 0 0 - 0 6 « B ah ariye Cad. 4 1 8 8 8 2 2 «Ü m raniye 443 52 98-06 08 • Pendik 19 Mayıs Cad. 483 50 81 • Pendik Dum ankaya İ ş Mrkz. 35 3 84 8 3 ’ M altepe 383 21 33 • Kozyatağı 573 56 75 İZ M İR (2 3 2 ) Agora AVM 278 46 47 • Karşıyaka 369 22 8 0 * Konak 489 90 24 • EGS Park AVM 3 2 4 3 0 3 2 -4 8 / 3 2 4 5 6 9 5 İ Z M İT ( 2 6 2 ) O u tlet Çenter 3 35 18 4 5 * L C W Outlet Çenter 3 35 27 40 KAHRAM ANM ARAŞ (3 4 4 ) 221 73 4 6 KARABÜK (37 0 ) 737 24 28 KARAMAN (3 3 8 ) 214 79 46 KAYSERİ (352) Millet Cad. 221 36 16«Melikgazi 224 55 86 KONYA (332) Zafer M eydanı 353 50 0 8 «Ke rkü k Cad. 23 8 89 03 « M İ Real AVM 2651161 -62 MALATYA (422) 326 32 57 MERSİN (324) Atatürk Cad. 237 83 17« G.M.K. Bulvan 359 73 26 SAMSUN (362) 433 16 63 TEKİRDAĞ (282) 676 42 32 Yukanda belirtilen fiyatlar ürünlerin peşin satış fiyatlandır.

b o n u s c a r d Ü Y ES İD İR

w w w .LCW aikiki.com


Yaz ve bahar aylarında göçmen kuşların uğramadığı Salda, parlak aynasında kendi yalnızlığını seyrediyor (üstte). Rengi yeşilden turkuvaza, derinleştikçe de laciver­ de çalan gölün suları yağışlar nedeniyle iki yıldır artış kaydediyor (altta). / The high magnesium and soda content of the lake means that there is little for ani­ mals to feed on in its waters, and deters migrating birds from halting here (above). The waters of Saida reflect the changing depth as the colour shades from pale green to turquoise, and cobalt to deep blue (below).

Salda’nın suyu yine içerdiği magnezyum ve soda yüzün­ den sivilce ve mantarı, yaraları iyileştiriyor. Tabanındaki kil de sürüldüğünde cilt hastalıklarına iyi geliyor.

enough to drink. The secret of this purity is the high level of magnesium sulphate in the water, which means that it har­ bours few fish or other aquatic life. O ther factors are the low

Salda’yı beyaz bir hale gibi çevreleyen magnezit olu­ şumları gölün bir başka övünç kaynağı. Sudaki magnez­ yum tortulan kıyıya ulaşıp kuruyunca, kar beyazı kum­ sallar yaratıvermiş. Bu çok hafif, elde kolayca ufalanıve-

level of plankton on which fish can feed, and the receding water level over recent years, which has depleted the reed beds and marshes that serve as breeding grounds. The only fish now found here is a species of toothcarp (Aphanius ana-

10 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E 2 0 0 3


Peki sizin hayatınızda ne var?

■■HUHflHHBHHHfli

F ---------Paddington

Notting Hill Gate

Edgware Road

Bond Street

Tottenham Court Road

Green Park

Gloucester Road

Piccadilly Circus

Victoria Westminster

Hayatınızda Axess varsa, dünyanın neresinde olursanız olun, her yerde chip-para var. Türkiye’de onbinlerce üye işyerinde bol bol chip-para var, taksit var. Peki sizin hayatınızda ne var? Bütün bu ö z e llik le r, şu anda sahip olduğunuz Axess k a rt için de g e ç e rlid ir.

444 25 25

www.axess.com.tr


Yüksel Altıntop / Print Photobank Turkey

ren oluşumlar, Salda’nın var oluşundan bu yana biriktir­ diği zenginliği; yegâne çocuğu. İçerdikleri magnezyum nedeniyle çok değerliler. B ir zamanlar kamyon kamyon toplanarak fabrikalara kaçırılmışlar. İlaç ve deterjan ya­ pımında kullanılm ak için; yasak konulmadan önce, ayın yüzünün utançtan bulutlarla örtüldüğü koyu karanlık gecelerde... Salda'nın çaresiz kaldığı, hatırlamak isteme­ diği gecelerde. Gölün rengindeki hüznü artı­ ran bir neden, suyunun gide­ rek azalm ası. G ünüm üzde yüzölçüm ünün 4370 hektar

tolicus) that is confined to the mouths of streams that flow into the lake. W hile not hospitable to fish, the magnesium and soda con­ tent of the lake waters give them therapeutic qualities, and bathing is recommended for acne, fungal infections, and wounds. Clay from the lake bed is also good for numerous skin diseases. The white ring which encir­ cles the lake like a halo con­ sists of magnesium formations which crum ble at a touch. The magnesium precipitated

old u ğ u n a kanm ayın. D ö r­ d üncü Je o lo jik Z a m a n ’ın yağmurlu evresinde çok da­

at the lake edge dries to form what from a distance looks like snow white beaches. This

ha geniş bir alanı egemenliği altına alıyor, kendini kuşatan dağların ayak uçlarına dek sokuluyorm uş. Sularının 14 yıllık bir dönüşüm içinde çe­ kilip yeniden arttığı biliniyor. Ancak, anlatılanlara bakılırsa, 70’li yıllardan beri sürekli çe­ kilen göl suları, iki yıldır artış kaydetmiş. Tam 60 santimet­ re yükselmiş. “ İki yıldır güzel

valuable source of magnesium was at one time exploited by industry and carried off by the tru ck lo ad for using in pharmaceutical and detergent production. This has since been prohibited, but now another danger overshadows the lake: the steady depletion o f its waters. Although the lake has a surface area o f 4370 hectares today, in the Q u a te rn a ry Perio d w hen

Sıcakların bastırmasıyla göl yazlık ko­ nuklarını ağırlıyor: Sörf, rüzgârlı göl sularında gençlerin severek yaptığı bir spor (üstte). Magnezyum tortularından oluşan adacıklar, karnabaharı andırıyor (sağda). / In the hot summer months visitors to the lake enjoy surfing and other water sports here (above). Islets of magnesium deposits are reminiscent of cauliflowers (right).

there was abundant rainfall it co v e re d a far larger area, reaching to the feet of the surrounding mountains. Ever since then its w aters have risen and fallen o ver a 14y e a r cycle, but since the 1970s the w a te r level has 12 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2 0 0 3


Salda; kıyıları pudraşekerine bu­ lanmış göl... Magnezyum tortula­ rı, Salda’nın varoluşundan bu ya­ na biriktirdiği en değerli zengin­ liği, belki de çocukları. / The shores of Lake Salda look as if powdered with sugar, but this is actually the magnesium forma­ tions at its edge.

been diminishing on bal­ ance. However, high rain­ fall and heavy snow over the past tw o winters have re sto re d

the

situation

somewhat, with a rise of 60 centimetres. Local peo­ ple say that the snow did not melt until the end of April this year. The lake is fed

yağış var. Son iki yıl dehşet kış oldu. Bu yıl kar nisan sonunda kalktı” diyor yöre sakinleri. G öl, Değirmendere, Köpek, Çaldan ve Sıtlıklı dereleriyle güneydeki Sul­ tan kaynaklarından besleniyor. G öl çevresindeki tarlalar bu derelerin sularıyla sulanıyor, göl suyuyla hayvancılık da yapılıyor. Salda, tüm bu doğal güzellikleriyle 1989 yılında Doğal SİT A lanı ilan edilm iş. Bu ne­ denle civarı yapılaşm aya uygun değil. Ö yle adım başı rastlanan restoranları, barları, otelleri yok. Yöre sakinlerinin isteği üzerine göl üzerinde motorlu araç kulla­ nımı da yasaklanmış. Karavan ve çadırlı kamping alanlarıyla bahar ve yaz aylarında doğayla iç içe bir tatil seçeneği sunuyor Salda. Kışın yağan karla masalsı bir gö­ rünüme kavuşuyor göl. Ak kum­ s a lın ı ö ted en b e ri k ısk an an ağaçlar, evler, tarlalar ve tepeler kış gelince hemen beyaz yorga­ nın altına göm ülüyor. Doğanın kış uykusuna yattığı o günlerde hiç uyum uyor Salda: Suları kışın en soğuk günlerinde bile don­ muyor. O yine güzelliğiyle baş döndürüyor; adını Narkissos’tan alan karlı dağların kızı nergis gi­ bi. Açık yeşilin, mavinin binlerce tonu iç içe geçiyor, göl sevinçle b ir başka ış ıld ıy o r. Ç ünkü, o günlerde hiç yaln ız kalm ıyor. Pasbaş patka ve dikkuyıuklardan oluşan ördek sürüleri ziya­ retine geliyor. •

H A Z İR A N

the

G ol,

Sultan Springs to the south. The stream water is used for irri­ gating the fieldsaround the

lake and providing water for live­

stock. In 1989 the lake was declared a Nature Conservation Area. Many visitors to this beauty spot stay in caravans or tents on camping sites on the shore. Building development is forbid­ den, so there are only a scattering of pensions and restaurants. T he use o f m otorised boats on the lake has also been forbid­ den at the request of local people, which means that Lake Saida is not only unspoilt but peaceful, and the perfect place to enjoy a holiday in the heart of nature. In w in te r the lake is a snow y w onderland with trees, houses, fields and hills all lying beneath a blanket of snow as white as the glistening magne­ sium 'beach'. Even in the hardest winters the lake never freezes, so the sap­ phire blue waters provide a spectacular contrast to the snow covered landscape. In winter, too, the lake has company at last, w ith the arrival o f flocks of ferruginous and white-headed ducks. 13

S K Y L tF E

by

Degirmendere, Kopek, Caldan ancj Sitlikli streams, and by the

JUNE 2 00 3


la fla rı çilek sever Someiiké^lrawberries By RENAN YILDIRIM* Photos ŞEVKET KIZILI Food stylist DÜRİYE ŞAR


Bir zamanlar küçük çarşısı, camileri, ahşap evleri, yalıla­

At one time Arnavutköy was a small Bosphorus village of

rı, bağları, ayazmaları ve kiliseleriyle şirin bir köymüş Arnavııtköy. Hoş kokulu çileğinin ünü de tüm İstanbul'a yayılmış. Küçük, pembe ve kokulu bir meyve veren Os-

picturesque w ooden houses and w aterfront mansions, mosques and churches, and a few shops. Vineyards, fields and orchards climbed up the hillside behind. Arnavutköy was

manlı çileğini Arnavutköy’de ilk kez 19. yüzyılda ipsilanti Ailesi üretmiş. Her yıl mayıs-haziran aylarında tarla­

renowned in Istanbul for its fragrant strawberries. These small, delicate pink fruits, known today as Ottoman strawber­

lardan toplanan çilekler sepetlerle köy meydanındaki is­ keleye indirilir, oradan pazarlanırmış. Bazı kaynaklara göre bugün Karadeniz Ereglisi’nde yetiştirilen Osmanlı çileği, şu bizim meşhur Arnavutköy çileğinin akrabasıy­ mış. B ir gün sepet içinde hediye olarak gelmiş, Karade­ niz Ereğlisi’nde yaşayan Halil Paşa’ya. Bitkinin meyvesi güzelliği ve hoş kokusuyla öyle beğenilmiş ki, paşanın arabacısı Mustafa Bey, onu üretmeye kalkmış. Başarılı da olmuş. Arkasından Kahyaoğlu Kadir, Rum ortağıyla Kestaneci köyünde çilek üretmeye başlamış. Kızıl kesta­ ne toprağını çok seven bitki, böylelikle bütün yöreye dağılmış. Çilek bereketi, bolluğu da simgeliyor. Bunun en iyi ör­ neğini Alm anya’da görüyoruz: Bavyera bölgesinde çiftçi­ ler çok süt vermesi için ineklerin boynuzları arasına çi­ lek sepeti yerleştirirlermiş. Sepet, çilekleri çok sevdiğine

ries, were first grown here in the 19th century by the Ipsilanti family. In May and June the strawberries were gathered in baskets and carried down to the village square at the water's edge, where they were loaded onto boats and taken to the city markets. It is related that some baskets of these strawberries were sent as a gift to Halil Paşa in Ereğli on the Black Sea coast, and were so highly praised by the paşa, that his carriage driver Mustafa Bey decided to try and grow them. The strawberries flourished in the soil and climate of Ereğli, and seeing this a local farmer, Kahyaoğlu Kadir, and his Greek partner started to grow the strawberries in the nearby village of Kestaneci. Soon strawberries were being grown widely throughout the area. Strawberries symbolise abundance and fertility, as a German custom illustrates. In Bavaria farmers used to tie a basket of 16

S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2 0 0 3


ŞİM Dİ MICRA KONUŞUYOR

Sınıfında devrim yaratan yeni Micra'yla tanışın. O kadar orijinal ki kelimeler onu anlatmaya yetmiyor. Örneğin cebinizden anahtar çıkarmak zorunda kalmıyorsunuz. Akıllı Anahtar Sistemi sizi tanıyor ve kapınız tek bir dokunuşunuzla açılıyor. Ya da Akıllı Aydınlatma Sistemi, karanlıkta evinizin yolunu kolayca bulmanız için farları bir süre açık tutuyor. Sınıfından beklenmeyen bir başka yenilik ise Micra'nın Yol Bilgisayarı. Önemli günlerinizi hatta yıldönümlerinlzi bile size hatırlatıyor. Şimdi Micra konuşuyor. Beklen tilerinizi, D E Ğ İŞ T İR İN

www.nissan-micracom.tr

S H IF T

expectations


DOGUMGUNU PASTASI Malzemesi: 1 su bardağı un 1.5 su bardağı mısır nişastası 3 yumurta Yarım su bardağı tozşeker Yarım su bardağı süt 1 su bardağı zeytinyağı 2 paket kabartma tozu 1 paket vanilya 5 çorba kaşığı çilek marmeladı 10-15 çilek Süslemek için nane yaprağı

Üstü için: 200 g pudraşekeri 1 yumurta akı Yarım limon suyu

Hazırlanışi: Üç yumurta ve tozşekeri köpük köp ük o lu n caya kadar çırp ın . Un, kabartma tozu ve vanilyayı ayrı bir kapta karıştırıp yumurtalı karışım a ek leyin . Z eytin ya ğ ın ı ilave edip karıştırın. Sütü ekleyip düzgün bir karışım oluncaya ka­ dar çırpın. Ham uru dikdörtgen şeklindeki derin bir kalıba dö­ küp önceden ısıtılm ış 180 dere­ ceye ayarlı fırında 30-35 dakika pişirin. Soğuyunca servis tabağı­ na alıp enlemesine ortadan ikiye kesin. A lttaki parçanın üzerine çilek marmeladı sürün. Diğer ke­ k i ü z erin e k ap atın . Ü stü iç in pudraşekeri ve yumurta akını bir kâsede çırp ın . Y arım lim onun suyunu ekleyip pürüzsüz ve kı­ vam lı b ir karışım olana kad ar çırpm aya devam edin. Karışım ı bir spatula ile kekin üzerine düz­ günce sürün. K atılaşm ası için buzdolabında 20 dakika bekle­ tin. Çileklerin saplarını çıkarıp y ı­ kayın. Pastanın üzerine yerleşti­ rin. Nane yaprakları ile süsleyin. D ilim leyip servis yapın.

B IR T H D A Y C A K E

Method: Beat the eggs with 1/2 cup sugar to a foam.

Ingredients:

Mix the flour, baking powder and vanilla sugar

I cup flour

in a separate bowl and add to the egg mixture.

1.5

Stir in the olive oil and milk, and beat well. Pour

cups cornstarch

3 eggs

into a deep square greased cake pan and bake

I /2 cup sugar

in a preheated oven at 180°C for 30-35 min­

1/2 cup milk

utes. Leave to cool, then turn out on a plate

1 cup olive oil

and cut into tw o layers. Spread strawberry jam

2 rounded teaspoons baking powder I rounded teaspoon vanilla sugar

top. Beat the icing sugar and egg white in a

5 tablespoons strawberry jam

bowl, add the lemon juice and continue to beat

on the lower layer and sandwich the other on

10-15 strawberries

until the mixture is smooth. Spread this mix­

16 fresh mint leaves

ture over the cake with a spatula. Chill in the

200 g icing sugar

fridge for 20 minutes. Remove the stalks from

I egg white

the strawberries and wash. Arrange on top of

1/2 lemon juice

the cake and decorate with mint leaves.

inanılan perilere sunulan bir hediyeymiş. G iilgiller familyasından sapları sürüngen, beyaz çiçekli bir bitki olan çilek, taze olarak yenildiği gibi marmelat, reçel, komposto, dondurma, şarap, şıra, şampanya ve likör olarak da tüketilmekte. Pasta ve tatlıların vazgeçilmezi olan çileğin dünya çapında 600 çeşidi yetişiyor. Ülkemizde özellikle Ka-

strawberries between the homs of their cows as a gift to the fairies, who were supposed to be fond of strawber­ ries, in the hope that their cows would give more milk. Strawberries belong to the Rosa family. They are a lowgrowing plant that produces white flowers. The fruit may be eaten fresh, made into preserves, sorbet, puddings,

18 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2003


Koltuğunuza rahatça yaslanın

G r u p T a n it im

Şimdi Kale'ler görevde!

Tatilde içiniz rahat olsun. D ünyanın en kaliteli, tam donanım lı, en garantili çelik k asa m arkası Kale, sahip olduklarınızı korur, içindeki hep sizde kalır...

K a le Ç e lik K a s a Ü rü n Y e lp a z e si: > Ticari Kasalar > Ankastre Duvar Kasaları > Ev Tipi Kasalar > Yangına Dayanıklı Evrak Kasaları (110-250 adet dosya kapasiteli) > Otel ve Turistik Tesis Oda Kasaları > Emanet Kasaları > Kasa Oda Kapısı > Kasa Odası ve Kiralık Kasa Dairesi

Oksijen kaynağıyla bile kesilmeyen, üç cidarlı çelik zırhlı, 237 kg.'dan 2 tona kadar değişik ağırlık seçenekli, yangına karşı dayanıklı yapısı ve Kol-Anahtar-Şifre'den oluşan özel kilit sistemleriyle değerlerinizi tam güvenceye alır.

KALEÇELİKKASA "İçindeki Hep Sizde Kalır" lE S a «*® â l

Telefon : 0212. 482 15 19 (pbx) Faks : 0212. 482 15 25________ www.kalecelikesya.com


ÇİLEKLİ PUDİNG Malzemesi: 1 paket vanilyalı puding 1 paket çilekli puding 2.5 su bardağı süt 2.5 su bardağı konsantre çilek suyu 1 dilim kakaolu kek 3 çorba kaşığı ince çekilmiş antepfıstığı 4 iri çilek

Hazırlanışi: Çilekleri yıkayıp uzunlaması­ na dörde kesin. Vanilyalı pu­ dingi 2.5 bardak sütle karıştı­ rıp tencereye alın. Kısık ateş­ te karıştırarak pişirin. Ç ilekli pudingi çilek suyuyla karıştı­ rıp aynı şekilde pişirin. Kaka­ olu k eki iri küp ler halind e k e sip se rv is b a rd a k la rın a p a yla ştırın . Sıca k v a n ily a lı pudingi üzerine döküp buz­ dolabında katılaşıncaya kadar bekletin. Dolaptan alıp üzer­ lerine çilekli pudingi ekleyin. Çileklerle süsleyin. Antepfıstı­ ğı serpip soğuk olarak servis yapın.

ST R A W B E R R Y PU D D IN G

Method: W ash the strawberries and cut lengthwise into four. Blend the packet of

Ingredients:

vanilla blancmange with the milk and stir over a low heat until thick. Blend the

I packet vanilla blancmange

packet of strawberry blancmange with 2.5 cups of strawberry juice and cook

I packet strawberry blancmange

in the same way. Cut the chocolate cake into 8 large cubes and place one in

2.5 cups milk

each individual bowl. Divide the hot vanilla blancmange between each bowl

2.5 cups concentrated strawberry juice

and chill In the fridge. Then add the strawberry blancmange to each bowl.

I slice chocolate cake

Decorate each bowl with tw o pieces of strawberry and sprinkle with ground

3 tablespoons ground pistachio nuts

pistachios. Serve cold.

4 large strawberries

radeniz ve Marmara yöresinin çilekleri makbul. Bunlar; frenk çileği, turfanda yetişen sera çileği, Arnavutköy çi­ leği, özellikle reçel için tercih edilen hoş kokulu Karade­ niz Ereğli Osmanlı çileği, Bursa çileği ve ormanlarda ye­ tişen yabani çilek. Üretimi son yıllarda azalsa da İçel’in Tarsus ilçesinde yetişen çilek de meşhur. Bol miktarda B ve C vitam ini, kalsiyum, demir, fosfor gibi m ineralleri içeren çilek, halk hekim liğinde pek çok hastalığın teda­ visi için öneriliyor. Salgı bezlerini çalıştırarak vücuda

cakes, and even wine or liqueur. Today there are around 600 cultivated varieties in the world. In Turkey strawberries are mainly grown in the Black Sea and Marmara regions. The larg­ er and redder European varieties are also cultivated, but the fragrant Ottoman strawberry of Eregli is preferred for preseives. W ild strawberries are also found in woodland. Other areas famous for their strawberries are Bursa and Tarsus, although production in the latter has declined in recent years. Strawberries are valuable source of vitamins B and C, calcium. 20

S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2 00 3


Why pay money for a guide? Select your network as Turkcell, add 8 0 8 (Cellbroadcast Channel) to your phone settings and get free messages about historical sites, museums, palaces, castles and more... Just follow the steps below from your phoneâ&#x20AC;&#x2122;s menu:* G o to S ET T IN G S Select P H O N E SET T IN G S Select C E L L INFO D ISPLA Y

2

Select ON

Then go to M E S S A G E S

Go back to INFO S E R V IC E

Select INFO M E S S A G E S

Select T O P IC S

Select INFO S E R V IC E

Finally add 808

Select ON

as your topic number.

* F o r Nokia 8310. Call 8088 for other phone settings.

For any other information during your stay dial Touristlnfoline 8088 or get connected to TouristWap http://touristwap.turkceII.com.tr

TURKCELL

www.turkcell.com.tr

The leading m obile operator of Turkey

Turkcell Customer Care 4440532


YAZ SERİNLİĞİ (Bir kişilik) Malzemesi: 1 büyük top çilekli dondurma 100 g çilek 1 su bardağı çok soğuk süt 2 çorba kaşığı tozşeker

Hazırlanışi: Ç ileklerin saplarını ayıklayıp su d olu b ir kapta b ekletin . Süzgece alıp akar suyun altın­ da iyice yıkayın. Dondurm a, çilek, süt ve şekeri blender­ den g e ç irin . K ö p ü k köp ü k olunca servis bardağına alın. Soğuk o larak hem en servis yapın.

ST R A W B E R R Y MILK SH A K E (serves I) Ingredients: I large ball o f strawberry ice cream 100 g strawberries 1 cup very cold milk 2 tablespoons sugar

Method: Remove the stalks o f the strawber­ ries, place In a bowl o f water, drain and rinse well under running water. Place the ice cream, strawberries, milk and sugar in the blender until foaming. Pour into a glass and ser­ ve immediately.

gençlik ve kuvvet kazandırıcı özelliği var. Bu şekilde sinirleri de güçlendiriyor. Ancak alerjik özelliği de unutulmamalı. Dünyada pek çok farklı iklim de ve toprakta çilek yetiştirili­ yor: Sulamak koşuluyla çöllerde, çok yüksek alanlarda, yarı tropik bölgelerde ve ekvatorda. Genel olarak nem tutma ka­ pasitesi yüksek topraklarda iyi gelişip bol ürün veriyor. Sev­ diği toprak türü kumlu, m illi ve süzek topraklar. Kireçli top­ raklardan hoşlanmıyor. Bitkinin üzerinde ne kadar fazla yap­ rak varsa, o kadar da salkım oluşturacak anlamına geliyor. Döllenmiş çekirdeğin etrafında gelişiyor etli kısmı. Çilek fideleri bir kez dikildiğinde altı yıl meyve verebiliyor. Özellikle

iron, phosphorus and other minerals, and in folk medicine are recommended for numerous complaints. They rejuve­ nate and strengthen the body by stimulating the glands, and are also good for the nervous system. However, they have a tendency to cause allergic reactions. Strawberries thrive in a wide range of climates and soils around the world. They will grow at high altitudes, in semitropical regions, and even in deserts so long as they are watered. They fruit best in sandy, well-drained and moist soil, but dislike alkaline soil. The more leaves there are on the plant, the more fruit it will yield. Strawberry plants may

22 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2 0 0 3


W W JW O B.CO

Commander New York. Royal Hotel BucapesMIonrad [B d o n , C o ifw w B ^ s B , Conre Intercontinental Bethlehem, David lntercontinem affelàviw tercontÉînt®m m an, Intei Le Meridien Wien, Hyatt Istanbul, Hyatt Amman, Hyatt Mftnz, Sheraton /!fcrai5herator

I l i o p K Cairo, Shei

Sheraton Eilat, Righa Royal Hotel Waseda, Righa Royal Hotel Osaka, P o rtjp i Hotel Osal

Hansnin Fukushima

Keihan Hotel Osaka, Regent Hotel Almaty, Sandy Lane Hotel Barbados, Ada G<

land

A N K A R A

A K Y U R T

0 6 7 5 0

T:

90

312

847

50

40

I s t a n b u l

g e b z e

4 1 4 0 0

t :

90

262

643

40

so

C ountry Clut

M o fe i ' M O B l W W W . M o B

[el

Osaka,

ockholm


ÇİLEKLİ TART

Hazırlanışi: Tart için unu bir kaba alıp oda sıcaklığında bekletilm iş margarin; pudraşekeri,

Malzemesi:

karbonat ve bir yum urtayı ilave edip yoğurun. Hamuru yağlanmış tart kalıbına yayıp üzerini çatalla yer yer delin. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında

Tart hamuru için:

hafif pembeleşene kadar pişirin. Üzeri için beyaz çikolatayı ufalayıp bir kaşık krema ile benmari usulü eritin. Ateşten alıp geniş bir kaba dökün ve soğuma­ ya bırakın. İk i yumurtanın sarısını aklarından ayırın. Akları kar halinde çırpın. B ir kaşık süt kremasını ayınp kalanı yumurta aklarına ilave edin ve krema kı­ vamında çırpın. Kalan iki yumurta sarısını çikolatalı karışıma teker teker yedi­ rin. Krem alı karışıma ilave edip mikserle çırpm aya devam edin. Hazırladığınız musun üzerini streç folyo ile örtüp buzdolabında dört saat bekletin. Çilekleri yıkayıp sap kısımları bütün kalacak şekilde yelpaze gibi dilim leyin. Hazırladı­ ğınız musu sıkma torbasına alıp tartın üzerine yayın. Çilekleri musun üzerine dekoratif bir şekilde dizin. Dilim leyerek servis yapın.

100 g margarin 1.5 su bardağı un 2 çorba kaşığı pudraşekeri 1 yumurta 1 çay kaşığı karbonat

Üstü için: 250 g iri çilek 200 g beyaz çikolata 3 yumurta 1 su bardağı tozşeker 1 su bardağı süt kreması

S T R A W B ER R Y T A R T

Method:

Ingredients:

icing sugar and bicarbon­

Mix th e flo u r w ith the

100 g margarine

ate of soda, add the mar­

1.5 cups flour

garine (which should be at

2 tablespoons icing sugar

room tem perature) and

4 eggs

one egg, and knead well.

I teaspoon bicarbonate of soda

Roll out the pastry, lay in a

250 g large strawberries

greased ta rt mould and

200 g white chocolate

prick in several places with

I cup granulated sugar

a fork Bake in a preheated

I cup whipping cream

oven at 180°C until lightly colou red. Break up the w h ite c h o c o la te into a

bowl, add one spoonful of whipping cream, and melt over a pan of boiling water. Remove from the heat, pour into a large bowl and leave to cool. Separate tw o eggs and beat the whites until stiff. Add the nest of the cream and whip. Stir the egg yolks one by one into the melted chocolate, add to the egg white and cream mixture, and continue to whip for a few more minutes. Cover this mousse with stretch film and chill in the fridge for four hours. W ash the straw­ berries and make parallel cuts almost down to the stem of each, so that they open like fans. Spread the mousse over the pastry and arrange the strawberries decoratively on top.

yediveren türlerinden yedi ay boyunca ürün alınıyor. Uygun toprak koşulları oluşturulduğunda kış, ilkbahar ve yaz olmak üzere üç kez fide dikim i yapılıyor. Kırmızı renk alan olgunlaş­ mış m eyveler sabahın erken saatlerinde olmak üzere 1-2 gün içinde toplanıp serin bir yere alınıyor. Bu koşullarda meyve yaklaşık sekiz gün muhafaza edilebiliyor. Ancak çilek dayanık­ sız bir meyve ve çabuk bozuluyor. Satın alırken parlak kırmızı, yeşil saplı ve canlı görünümlü olanlarını seçin ve mümkünse hemen tüketin. • * R en an Yıldırım , gazeteci.

be planted in winter, spring or summer and continue to give fruit for six years. W h ile they usually fruit in May and June, some varieties give fruit fo r seven months. The mature fruit is gathered early in the morning, and if kept in a cool place remains fresh for up to eight days. H ow ever strawberries are sensitive to heat and bruising. Only buy those that are glossy, firm, and still bear their green sepals, and eat as soon as possible. * Renan Yıldırım is a journalist.

24 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2 0 0 3


Çek yok, senet yok. ‘T’ KART var. problem yok.

Türkiye’nin yeni ödeme çözümü ‘T’ KART, hem mal dağıtımı yapan firmaların, hem de esnafın ticari ödeme ve nakit problemlerini çözüyor. Müşterilerine ‘T’ KART veren firma, hangi gün, nereden tahsilat yapacağını biliyor... ‘T’ KART kullanan esnaf, nakit sıkıntısı, çek-senet derdi yaşamıyor. Tahsilat işlerini siz de T KA RT’a devredin, hayatınızı kolaylaştırın, problem yaşam ayın .


Karadeniz üzerinden vadiye giren bem beyaz bulut,

A glistening white cloud floated over the Black Sea into the

dört bir yanım ı saran ormana aldırm adan ayaklarım ı yerden kesiverdi. Aşağılarda şırıl şırıl akıp giden ırma­ ğın sesini duyamaz, karşımda uzanan kıvrım kıvrım te­ peleri göremez oldum. B ir tek Kem erli Kaçkar başını kaldırmış, uzaktan kendini gösteriyordu. Pınarlar suları­ nı saklamış, otlar çiy dam lacıklarıyla yıkanmış, tüm börtü böcek yuvasında pusup kalmış, dağların delice rüz­ gârı bir kuytuluğa çeki­ lip u y k u ya d a lm ıştı. Derken, karşı yayladan ç a ğ ıld a yıp g elen tu lu ­ mun sesi duyuldu; ‘Vaıtıv o r’ şe n lik le rin in ilk çağ rısıyd ı bu. O anda, Kem erli Kaçkar’dan bir kartal havalandı, K ara­ deniz’e doğnı uçup gitti. Sonra deniz, bulutlarını geri çağırdı. V e güneş, henüz batmadan, yüzü­ nü g ö ste rip ış ık la rın ı yolladı. Ayaklarım yere

valley, and disregarding the forest that surrounded me on all sides swept me of my feet. I could no longer hear the sound of the rushing river below or see the curving hills. Only the arched peak of Kafkar raised its head in the distance. Springs concealed their waters, grasses lay bathed in dew, all the insects crouched in their hiding places, and the buffeting wind from the mountains withdrew to rest. Then the sound of bagpipes rang out from the alpine pasture ahead of me, calling all in hearing to the Vartivor Festival. At th a t m o m e n t an eagle rose into the air from Kaf­ kar and flew off towards the Black Sea. Then the sea called the clouds back again, and the sun before setting shot down rays of shining to u c h e d

H A Z İR A N

th e

My

feet

ground.

There in front of me was Pokut Yayla, a high pasture 28

S K Y L IF E

light.

JUNE 2 00 3


Dağların ve ormanların üstünde küçük bir yarımadaya benzer Pokut Yaylası (solda). Yaylanın en kalıcı manzarası; dumanlı dağlar (üstte). Ağaç denizi, gökyüzü ve bulutlar (altta). / Pokut Yayla resembles a peninsular surrounded by forest and mountains (left). Cloud swathed mountains visible from the high pasture (above). A sea of trees beneath the cloud filled sky (below).

değdi. B ir tabloya sığdırılmış gibi duran Pokut Yaylası,

at an altitude of 2100 metres, as beautiful as a landscape

karşımdaydı... Orm anın koynunda bir yarımada gibi uzanan çayırda sı­ ralanm ış ahşap evler, vad iyi, aşağılara uzanıp giden ağaç denizini, gökyüzünü, buludan, Kaçkarlann doruk­ larını seyre durmuşlardı sanki. Bazıları da Sal Yaylası ta­

painting. W o o d e n houses set in rows on the green meadow that stretched like a peninsular into the forest sea seemed to be contemplating the view of the valley, the treetops sweeping down to its floor, the sky, the clouds and the peaks of the

rafınd an çık ıp g ele­ cek sahiplerinin yolu­ nu g ö z le m e k te y d i. Çam lıhem şin’in Ortan

Kafkars. O th ers could be seen in the direction o f Sal Yayla, watching out fo r th e ir o w n ers'

köyünden ya da Ko­ naklar M ahallesi’nden kalkıp (Pokut, onların y a y la s ıy d ı çün kü) Ş e n y u v a ü z e rin d e n yola koyulanlar, şim­ diye dek yolu yarıla­ mış olm alıydılar. Ara­

arrival. The people who w ere coming to Pokut from the village of Ortan or the neighbourhood o f Konaklar in Camlihem§in via §enyuva must be halfway here by now. Many of them are peo­

larında büyük kentle­ re göçm üş o lanların sayısı, hiç de az de­ ğildi. Ama onlar bağ­ rında büyüdükleri Pokut’un, koşup yuvar-

ple who have migrated to the cities but return annually to th e ir tru e hom e,

to

Pok ut

in

w h o se e m b race th e y grew up, the meadows 29 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2003


NE YAZIK Kİ; SHOVVROOM'LARDA GÖREMEZSİNİZ! Üzülerek söylüyoruz, kalmadı! Peki, Yeni Land Cruiser Prado’nun bu kadar rağbet görmesinin sebebi ne? Çünkü o efsanevi Land Cruiser soyundan geliyor, aynı kanı taşıdığını en zorlu doğa koşullarında bile sürücüsüne hissettiriyor. $ehirde ise maksimum konfor ve asfalt performansı sunuyor. Durum böyle olunca, Yeni Land Cruiser Prado'yu şu an ancak yollarda görebilirsiniz.

TO YO TA S A


w w w .to y o t a s a .c o m .tr / T o y o te l: 0 2 1 6 399 99 88

oo


landıkları Tanovit ve Eğnedap çayırlarının, orm anın ve onu dillendiren Meğo Irmağı’nın çağrısını duyar duymaz, kendilerini burada, gerçek yurtlarında buluyorlardı. Henüz yolun yapılm adığı yıllarda bile, yet­ m işlik H ü se yin A m ca’nın, her yaz İz ­ mir’den gelip dört saatlik yolu yaya çıka­ rak buraya ulaşm ası, evin i kendi başına onarm aya kalkışm ası; K a ra y o lla rın d a n em ekli Refik B e y ’in, çoluk çocuk Ankaralardan kalkıp, yaz tatilini geçirmeye gelme­ si; başka türlü nasıl açıklanabilir ki? Bu in­ sanları anlam ak hiç de zor değil aslında. Yaylada bir gün, bir gece geçirmek yeter de artar bunun için. Elektriksiz gecelerden b irinde, çayır çim enin üzerine sırt üstü uzanarak g ö k yiizü yle baş başa kalm ak, birbirlerine göz kırparak oynaşan sarı ve mavi yıldızları seyre dalmak -ki onlar uza­ nan eline değecekmiş gibi yakın gelir insa­ na o an- bunun bir yoludur örneğin. B ir öğle vakti Fane’nin pınarında kurulan sof­ rada bulunup, kaynaktan gelen buz gibi

of Tanovit and Egnedap where as children they ran and tumbled over the grass, and the River Mego that is the forest's voice. Even in the years before the road was built, 70 year-old Huseyin Bey came all the way from Izmir every summer, made the four-hour journey into the mountains, and did his own repairs to his mountain cottage. Refik Bey, a retired civil sen/ant at the Department of Highways, similarly comes with his family from Ankara to spend the summer holidays. It is easy to understand why they continue to return. Just for a single day and night on the yayla it is worth the journey to lie on your back in the grass on one of those electric-free nights, alone with the sky, watching the stars twinkling yellow and blue, seeming so close that

Yaylanın havası, suyu cana can katar: Yetmişlik Hüseyin Amca, sırtında taşıdığı tahtalarla evini onarmaya gidiyor (üstte). Yaylada kadınların yaptığı işlerden biri de çamsakızı toplamak (sağda). / Seventy-year-old Hüseyin carrying planks on his back to repair his yayla house (above). During the summer months on the high pasture, one of the women’s tasks is gathering pine resin (right). 32 S K V L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2 00 3


The Turkish GSM operator Aria hopes you will have a good time in Turkey. Aria's new W a p service "Tourist In fo " gives you all the phone numbers you need to find your w ay around, including transport, restaurants, weather, historical places and night life. W e will even translate your words into Turkish for you.

Sim ply choose Aria on your mobile phone. â&#x20AC;&#x2DC; According to your handset model, network name appears as TR Aria, TR03 or ARIA

AriaMerkez

444 1 555

www.aria.com.tr


Karadeniz üzerinden gelen bembeyaz bu­ lutlar, uzanıp giden çayırdaki ahşap ev­ leri, doğanın binbir türlü cıvıltısını bir tül gibi örter; kendi m asalını y a ra tır (solda). Po k u t’un asıl yaylası sayılan Samistal’deki küçük göl, göğü yansıtan bir ayna (a ltta ). White clouds sailing inland from the Black Sea form a gauze canopy over the wooden houses of the pasture (left). The small la­ ke at Samistal abo­ ve Pokut reflects the sky like a mir­ ror (below).

suyu yudumlarken, hemen oracıkta bitiverm iş yaban ro­ kasının tadıyla ferahlamak da, bir başkası... Yayla deyince, yaz aylarında hayvanların besiye çıkarıl­ dığı, sütlerinden tereyağı ve peynir yapıldığı, kışlık hay­ van yem i için otların biçildiği, yüksek yerler gelir insa­ nın aklına hemen. 2100 metre yükseklikteki Pokut, tam böyle bir yer değil; daha çok, asıl yayla sayılan Samistal'e geçişte bir konaklama noktası. Vanak’taki (yaylanın yerleşim yeri) düzen, ahşap evlerin özenli mimarisi, in­ sanların kültür düzeylerindeki zenginlik ve fotoğrafçıla-

you might stretch out and touch them. The restful pleasure of a picnic by the spring at Fane, sipping the delicious ice cold water and nibbling at a leaf of wild rocket growing by the water is unforgettable. During the summer months spent on the high pastures the flocks feed on the lush grass, their milk is made into butter and cheese, and hay is made for winter fodder. Pokut is only regarded as a stopping place on the way to the main yayla of Samistal, and is more like a summer resort for local people who no longer keep up pastoral customs. Vanak, the summer


EVİNİZİN MUTLULUK İKSİRİ... istikbal, ev tekstil ürünleri, ya ta k la r,; genç odası takım ları, yemek odası te grupları, kanepeler ve aksesuarlardan oluşan zengin ürü yelpazesiyle mutluluğunuz için hizmetinizde. T ürkiye ge n e lin d e ki 1200'ü a şk ın İstik b a l bayisinden birine gelin, m u tlu lu ğu yakalayın.

w w w .istikbal.com .tr Organize Sanayi Bölgesi 14. Cad. No: 13 38070 KAYSERİ Tel: (0352) 321 1850 Faks: (0352) 3 2 1 1399 • 3211869

¡s tiK Ü a l

İletI$Im2A “ Yaşanacak

çok

¡ey

var"


village of Pokut, with its beautifully crafted w ood­ en houses, is as pictur­ esque as any photogra­ p h er could wish, and m any trekking groups from the big cities taking th e ro ute via Am lakit, Samistal and Hazindag to Cam lihem §in stop off here, The simplicity of life on the high pastures is one of the attractions for visitors. In Pokut there is neither grocer nor butch­ er, not even a co ffe e ­ house. All provisions are purchased from £amlihem§in

15 kilo m etres

away.

ra bayram ettiren pitoresk görünüm, bir yayla sayfiyesi havası veriyor Pokut’a. Büyük kentlerden Kaçkarlar'a trekking için gelen gruplar da Amlakit-Samistal-Hazindağ parkunından gelip Çamlıhem şin’e inişte, gerek or­ tamı, gerekse konaklama olanakları ile genel yayla ko­ şullarından sonra farklı bir kon­ forla karşılaşıyor burada. Ne kah­ vehane ne de bakkal, manav ve kasap dükkânlarının bulunm adı­ ğı Pokut’ta, gereksinm elerin he­ men hemen hepsi on beş kilo­ m etre u z a k lık ta k i Ç am lıhem şin den karşılanıyor oysa. Pokut, bir Hemşin yaylası. Zama­ nında Karadeniz bölgesinde ya­ şayan herkes gibi, onlar da çalış­ mak için başka yerlere gitm ek zorunda k alm ışlar. 20. y ü z yıl başlarına dek bu topraklar için çekim alanı Rusya olmuş. Erkek­ lerin çoğu, bu ü lkeye giderek özellikle fırıncılık, pastacılık ve lokantacılık yapmışlar. Yurtlarına hem para, hem de geliştirdikleri bu bilgi-görgüleriyle dönmüşler. Hemşin yaylalarındaki evler, öte­ ki Karadeniz yaylaların d akilere göre daha özenli ve estetik yapıl-

Like so many people in the Black Sea region the people who come here have been obliged to seek work far from home. Until the turn of the 20th century Russia was the most popu­ lar destination, and there they generally worked as bakers, pastry cooks or in restaurants, From their adopted home they brought back both money and experience of life in another country. This probably explains w h y th e sum m er c o t­ tages on the high pas­ tures of £amlihem§in are b etter built with more attention to decoration than those elsewhere in the Black Sea mountains. The ground floors are built o f stone and the upper floors of tim ber (generally chestnut wood, which is both hard and resistant to woodworm). All the houses were built by local Laz craftsmen and the meticulous work­ manship

strikes

one

immediately. The shut­ ters, doors, window lin­ tels, eaves, and even the

Pokut’ta yüzyıllık yayla evlerinin yanında, yeni yapılmış ahşap evler de var (üstte). Yenilenen yayla evlerinde, eskiden kalma eşyalar mutlaka korunuyor (sağda). / Old or new, all the houses at Pokut are built of wood (above). The houses might be rebuilt, but their traditional furnishings remain (right).

iron hinges of the doors and windows are deco­ rated. Many of the hous­ es are between a century and a century and a half old, yet are still in fine condition. They consist of 36 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2 00 3


S E R A M İK S A N ç^ fb ö r an d G ftP all T jih s

Fly back to history by our Ceramic Lines

Factory: Posta Kutusu 39 İzmir - Ankara Yolu 45.Km. 45401 Turgutlu - M AN İSA - T U R K E Y Tel: +90(236) 313 96 13(pbx) - 313 15 45 Fax: +90(236) 313 77 64

Web : www.seramiksan.com.tr

e-mail : into@seramiksan.com.tr


Pokut’un ahşap evlerinin aksine Samistal’deki evlerin hepsi taştan yapılma (sağda). / While the houses of Pokut are made of wood, those at Samistal are of stone (right).

mış. B ıı konuda da çalışmak için gidilen yerlerden etkilenildiği anlaşılıyor. Altı taş, üs­ tü ahşap (genellikle kurt işle­ meyen seıt kestane ağacı kul­ lanılıyor) olan evlerdeki titiz işçilik hemen göze çarpıyor. Kepenkler, kapı ve pencere üstleri, saçaklar, hatta kapı ve pencerelerin demir menteşe­ leri bile çeşitli m otifler kulla­ nılarak özenle süslenmiş. İşin ilginç yanı ise, bu evleri hep Laz ustaların yapmış olma­ sı. Çoğu, yiiz-yüz elli yaşındaki evler 2-3 odalı; mutfak ve maran denilen yiyecek ambarları da var. Yaz aylarında Pokut’a sadece yaşlılar çıkm ıyor. Belki onlardan da hevesli olan gençler, deniz kıyılarını bıra­ kıp yaylalarına koşuyor. İçin ­ de doğup b ü yü d ü k le ri bu

tw o or three rooms, a kitchen, and an outside foodstore known as maran. Except the very old, everyone in Çamlıhemşin and its villages spends the summer on the high pastures. For children and young people in particular this is the best time of year, and they leave the seaside behind with no regrets. Young girls

geleneksel ritüele tüm dina­ m izm leriyle sahip çıkıyorlar. İsta n b u l’da, A n k a ra’da, İz ­ m ir’de üniversitede okuyan genç kızlar, buraya gelince

at university

in Istanbul,

Ankara and Izmir don the tra­ ditional headdress o f the region

w h en

th e y

com e

home for the summer holi­

‘cinpuli’ denen çevresi pullu siyah şifonla başlarını örtüp, üzerine puşi’ ya da ‘şar’ bağ­ layarak y a yla la rın ı selam lı­

days in the mountains. This consists of a headscarf known as cinpuli, made of black chif­ fon edged with sequins, over

yor. H er yaz sonu, yayladan dönüşü sim geleyen Vartivor Ş e n lik le ri’nde kadın-erkek, yaşlı-genç, tulum eşliğinde kol kola çekilen horonlarda,

which is tied a second scarf

birlikte çalışıp üretmenin se­ vinci bir kez daha yaşanıyor. Keşke herkesin b ir yaylası olsaydı; dağların, ormanın ve yıldızların yanı başında ken­ dini yeniden bulup tanıyabilseydi insan... B ir şenlik vakti a y rılırk e n , uzaktan dönüp baktığımda bir tabloya sığdı­ rılm ış g ib i d u ran P o k u t'u alıp, hayal dünyam ın içinde özel bir yere koyuyorum; za­ man zaman kaçıp sığınm ak üzere... •

tures. Everyo n e, men and

known as puşi o r şar. The Vartivo r Festival marks the end o f sum m er and th e return home from the pas­ w o m en ,

young

and

old,

dance arm in arm to bagpipe music, celebrating the joy of another busy and productive summer together. If only everyone could spend their summers in the moun­ tains, discovering the forests, stars...

and

them selves.

Departing from Pokut at fes­ tival time, I knew it would always have a special place in my heart.

* Ersin T o k er, yazar.

* Ersin T o k e r is a freelance w rite r.

38

S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2003


Dünyada b aşka hiçbir klimanın yapam adığını Sharp başardı.

S h a rp P la sm a d u ste r. Pozitif v e n e g a tif iy o n te k n o lo jisiy le h a v a y ı v irü s, b a k te ri ve k ü f s p o r la r ın d a n a r ın d ır a n ilk v e te k k lim a ! • Havayı virüs, bakteri ve astıma yol açan küf sporlarından temizler. • Kötü kokuları azaltır, doğal iyon dengesini sağlar, hücreleri canlandırır, zindelik ve rahatlık verir. • İstediğiniz ısıda, solumaya değer, taze ve arınmış bir ortam yaratır.

Ö d ü llü P la s m a d u s t e r T e k n o lo jisi

Sharp Plasmaduster teknolojisi Japonya'da ü ksek kalite göstergesi Takagi ödülünü a za n m ış, u lu sla ra ra sı e n stitü le r ve üniversiteler ta ra fın d an o naylanm ıştır.

Î

HP T EKN O SA

KLİMA

O

Uğrayın, önce bilgi sonra klima alın.

YIL

T I K N O S A K L İ M A B Ö LG E M Ü D Ü R LÜ K LE R İ MERKEZ: Ankoro Asfaltı E-S Karayolu Um , Gülsuyu Mevki 34846 Maltepe / İstanbul Tel: (0216) 4S8 36 36 Faks: (0216) 459 44 84

Adana Bölgesi: Sabancı Holding İş Merkezi Atatürk Caddesi No: 1 Seyhan / Adana Td: (0322) 363 6 8 1 0 • 11 Faks: (0322) 363 68 12

İzm ir B ö le s i: Uçyol, Iranı Caddesi No 185 Hatay 35360 İ m i Tel: (0232) 256 97 36 / (0232) 256 97 45 Faks: (0232) 256 97 82

A nkara Bölgesi: Gaz. Mustafa Kemal Buhran, No: 137 Kat 5 Maltepe 06750 Ankara Tel: (0312) 231 78 71 - 7 2 /( 0 3 1 2 ) 23 21 8 23 • 24 Fob: (0312) 231 50 62

A nta lya Bölgesi: Gülük Coddesı 100. Yd K a v ^ No: 73 07050 Antalya Tel: (0242) 243 16 27 / (0242) 243 11 14 Foks: (0242) 243 14 55

Ve Türkiye genelinde 500'e yakın noktada...

9 I B ff3 Q P KL İ MA

K L İM A D A N IŞ M A HATTI :

444 00 78-0212 444 00 78 w w w . t e k n o s a k lim a . c o m


İstanbul’a efsanevi bir güzellik kazandıran Boğaziçi, gizli saklı koyları, akıp giden kıyıları ve bitmez sürpriz­ leri ile her yaştan sevdalılarına sonsuz bir davet sunar. Boğaziçi m üdavim leri de bu karşı konulm az çağrıya onun için yazdıkları şiirler, besteler, kıyılarına kondur­ dukları konaklar, bahçeler, çeşit çeşit mezelerin süsledi­ ği sofralar, şenlikler ve elbette en güzel anılar ve sevda öyküleri ile karşılık verdiler çağlar boyu.

The winding Bosphorus strait lends legendary beauty to the city of Istanbul, with its hidden bays, hilly shores sprinkled with woods and gardens, and picturesque waterfront build­ ings. People have responded to its irresistible charm with countless poems and songs, celebrations, romantic meals, love stories and sweet memories. W e are not all fortunate enough to live on the shores of the Bosphorus but the rest of us can at least enjoy outings there.

Boğaziçili olmak ya da Boğaziçi’ne gitmek şehrin bir

These are quite different from visiting any other part of the

başka köşesinde yaşamaktan çok farklı bir anlam taşı­ m ıştır her zaman. Doğa ile insanın bu bitmez raksı, kendine özgü bir kültür ve yaşam biçimi doğurmuş, Boğaziçililik kimliği sunmuştur sakinlerine. Bu ayrıcalığın

city, since on the Bosphorus w a te w a y nature and city are intertwined in an eternal dance. Here arose a culture and way of life with its own distinctive identity reflected in the tra­ ditional architecture, which is as much part of the magical

Küçüksu Kasrı’nı, zamanın diğer saray yapılarında görülen yüksek ve kalın duvarların aksine zarif, dökme demirden parmaklıklar çevreler (en üstte). Thomas Allom’un, Küçüksu Çeşmesi ve eski kasrı konu alan gravürü, 19. yüzyıl (üstte solda). Melling’in Boğaziçi tasviri, 19. yüzyıl (üstte sağda). / Küçüksu Kasır is sur­ rounded by a graceful railing instead of the high thick walls which surround other Ottoman palaces (top). Küçüksu Fountain and the former lodge depicted in a 19th century engraving by Thomas Allom (above left). The Bosphorus depicted by Melling in the early 19th century (above right). 42 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2 00 3


yansımaları belki de en önce mimaride kendini göster­ miş ve Boğaziçi’nin doğası kadar alım lı yalılar, saraylar, köşkler, kasırlarla süslenmiştir kıyılar, yeşil yamaçlar. Boğaziçi mekânlarını bu denli insancıl' ve ‘sıcak’ kılan unsur ise içlerinde kuruldukları eşsiz doğayla tam bir ahenk içinde olm alarıdır kuşkusuz. Ahşap ve taş mima­ rinin en güzel örneklerinin birbiriyle yarıştığı Boğaz kı­ yıları ve sırtları, doğa ve insanın el ele verdiğinde orta­ ya çıkan sevinci tüm dünyaya duyurmak ister gibidir.

Bosphorus scenery as the Judas trees with their purplish pink blossom. Waterfront houses, palaces and pavilions made of stone and wood gaze tranquilly at their own reflections in the blue water, creating a landscape ¡n which nature and human beings have worked hand in hand. Music was an important part of life on the Bosphorus in Ottoman times, particularly on moonlit summer nights when boating parties were got up among friends. Accompanied by musicians or singing and playing themselves, their voices and

Kasır denize açılır­ ken, Boğaziçi’nin binbir ışığı ve rengiyle dolup taşar (üstte). Ortasında küçük bir selsebil bulunan iki taraflı mermer merdiven­ den ayrıntı (solda). Light of a thousand colours reflected off the Bosphorus illu­ minates the lodge (above). Detail of the marble sta ir­ case, between the two arms of which is a fountain (left). 43 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E 2 0 0 3


Huzurlu bir hayat için ipuçları

Porselen demlikte demlenen çay bir başka olur. Tabii belli kurallar uygulanırsa... Mesela demlik önceden ısıtılmalı, kireçsiz su kullanılmalı ve çayın demlenme süresi 10-15 dakika arasında olmalı. İşte o zaman çayın tadına doyum olmaz.

Fincanla çay içmeyi sevenlere küçük bir tavsiye: İnce porselenden yapılm ış fincanları tercih edin. İç kısmının ise beyaz olmasına dikkat edin. Böylece, hem içtiğiniz çayın rengini rahatlıkla görebilir hem d e çayın sıcaklığını uzun süre koruyabilirsiniz.

VADELİ-VADESİZ TASARRUF HESAPLARI - ÜRETİM DESTEĞİ - TEMİNAT MEKTUBU • DÖVİZ ALIM-SATIM HİZMETLERİ - MÜŞTERİ ÇEK-SENETLERİNİN TRANSFERLERİ (EFT. SWIFT, HAVALE) İTHALAT VE İHRACAT İŞLEMLERİ - İNTERNET BANKACILIĞI - Ç E K KARNESİ - LEASING


Üç farklı türden çayı yalnızca kendi bildiğiniz oranlarda karıştırmak. Demlikten çıkan buharın yükselişini takip etmek. İnce belli bir bardağa dökülüşünü izlemek. Arkanıza yaslanıp içmeden önce şöyle bir koklamak... Huzur böyle bir şey. Huzurunuzu kaçıran şeyler, düşünmek istemeseniz de oralarda bir yerdeyse, işiniz zor tabii: Gelecek kaygısı... Finansal güven... Yaşam koşullarının bir gün bozulabileceği düşüncesi... Bizim bütün amacımız sizin hayatınızdan bu dertleri çıkarmak. Size huzur vermek. O yüzden birikiminizi, emeğinizi, kazancınızı güvenli, sermayesi güçlü, köklü bir kuruluşa emanet etmek isterseniz... biz buradayız. Siz çayınızı yudumlarken başka hiçbir şey düşünmeyin diye... Family Finans burada.

İnce belli çay bardağı içtiğiniz çaydan alacağınız keyfe k e y if katar. İnsan elinin kolayca kavrayabileceği biçim de tasarlanan 'ince belliler 7 çay ço k sıcaksa iki parm ağınızla ağız kısmından, biraz soğuyunca da gövdesinden tutmak usuldendir.

Çayın öyle çok çeşidi var ki... Siyah çay, yeşil çay, kokulu çaylar, meyve çayları... Saymakla bitmiyor. H er biri farklı lezzetlere sahip. Çin ’d en İngiltere ’y e, Japonya ’dan Fransa ya, Rusya 'dan Türkiye y e hemen h er ülkeye özgü çay var. Hazırlanışı, içimi, ikramı ait olduğu kültüre g öre değişiyor. Sonuç olarak nerede, ne zaman olursa olsun, çay hep keyifle içiliyor.

444 4 335 | www.familyfinans.com

FAMILY& FİNANS KURUMU Çok d a h a fa z la huzur


Eşsiz güzellikle bir doğa parçasının, Boğaziçi’nin kıyısına inşa edilmiş Küçüksu Kasrı, içinde bulunduğu zengin bitki dokusunu süslemeleriyle odalarına sığdırma tela­ şına düşmüş gibidir. / The elaborate interior decoration seems determined to make room for all the plants and trees of the beautiful Bosphorus setting.

Ve elbette müzik... Hoş nağmeler hiç eksik olmadı B o ­ ğaziçi’nden. Özellikle mehtaplı gecelerde çıkılan ve ha­ zırlıkları günler öncesinden başlayan kayık sefalarında müzik bir ritüele dönüşürdü. Boğaziçi’nin doğal senfo­ nisinden ilham alan besteciler de bu gecelerde en seç-

melodies echoing across the water were inspired by the nat­ ural symphony of the Bosphorus. The Bosphorus was also famous for its parks and meadows where people took excursions in fine weather. Such outings went far beyond merely taking fresh air and picknicking, but

46 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2 0 0 3


Sağlam H A YA LLE R K U R U N HİÇ Y IK IL M A S IN . G E L E C E Ğ İ D ÜŞÜN M EK V E G E L E C E K Ü ST Ü N E H A YALLER KURMAK

EN DO ĞAL H A K K IN IZ . Ş İM D İ, A İL E N İZ L E B İR L İK T E S A K İN V E

G Ü V E N L İ B İR Y A ŞA M S Ü R D Ü R M E K

İÇ İN K A R A R Z A M A N I

Ö M E R L İ P A R K 'T A ; A M E R İK A 'N IN D E P R E M B Ö L G E L E R İN D E V E

Ö Z E L L İK L E

C A L IF O R N IA 'D A

K O N S T R Ü K S İY O N "

YAPI

K U L L A N IL A N

T E K N O L O JİS İ

" H A F İF

Ç E L İK

U Y G U L A N IY O R

S T A N D A R T L A R I B E L İR L E N M İŞ V E B Ü T Ü N Ü Y L E A M E R İK A 'D A N

İT H A L E D İL E N Ç E L İK M A LZ EM E K U L L A N IL IY O R . S İZ DE Ö M E R L İ

P A R K 'A T A Ş IN IN , G E L E C E K E N D İŞ E S İN İ B İR YA N A B IR A K IN

www.omeriipark.com

Merkez Ofis Bağdat Cad. 175/14 Selamiçeşme 81030 Kadıköy İst. Tel (0216)414 97 49 - 414 47


were festive occasions where the elegantly dressed parties were entertained by musicians and dancers. One of the most popular of these excursion places was the valley known as Göksu or Küçüksu (after the tw o rivers between which it lay) on the Asian shore. The Austrian historian Hammer, writing in the early 19th century, declared that 'Küçüksu is more extensive and lovelier than the heaven-like foothills of Kahlenberg in Vienna.' The 17th century Ottoman w riter Evliya Çelebi writes of the River Göksu: This is a river like the fount of life, pouring down from the Alem Mountains through vineyards adorned by high trees on either bank. O ve r the river is a wooden bridge. Friends row up the river in caiques to the villages beyond and delight in one another's company and conversation beneath the trees.' The Ottoman sultans were as enamoured of Küçüksu as their

Vazolarından taşan çiçekler, kuşlar, rozetler ve salkımlar Osmanlı’nın doğaya duyduğu tutkunun bir simgesi. / Flowers overflowing from vases, rosettes and garlands reflect the Ottoman love of nature.

kin sazendelerin eşliğinde şarkılarını seslendirirdi. Boğaziçi coşkusundan söz edince meşhur mesirelerden bahsetmemek olmaz. Zira Boğaz’da mesireye gitmek, sıradan bir hava alma’nın ötesinde müziğin, raksın ve şıklığın iç içe olduğu bir şölene katılmak idi adeta. Bu gezilere ev sahipliği yapan yerler içinde en rağbet edi­ leni ise Göksu veya diğer bir deyişle Küçüksu mesiresi idi. Batılı tarihçi Hamm er’in “Küçüksu, Viyana'nın cen­ net benzeri Kahlenberg eteklerinden daha geniş ve da­ ha güzeldir” dediği bu eşsiz doğa parçasına sivil halk kadar Osmanlı Hanedanı da ilgi göstermiş ve birçok ka­ sır ve saray yaptırılm ıştır tarih boyunca. B ir de ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi’ye kulak verelim isterseniz... Pek çok gözlemini kaleme aldığı Seyahatnam esi’nde Göksu için: “Ab-ı hayat gibi bir nehirdir ki Alem Dağlan’ndan akıp gelir. İki tarafı yüksek ağaçlarla süslü bağlardır. Bu nehir üzerinde bir tahta köprü var­ dır. Bütün aşıklar kayıklar ile bu nehirden ileride ferah köylere varıp, ağaçlar altında zevk ve sohbet ederler” diye anlatmaktadır. Her dönemde İstanbulluların akın ettiği bu coğrafyanın bir bölümü 16. yüzyıldan itibaren ‘Hasbahçe’ niteliği ka­ zanmıştır. Sultan I. Mahm ud (1730-1754) dönem inde 48 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2003


B i İŞ A R DESIGN PRODUCTION EXPORT BRAND

Retail stores and

MANAGEMENT

corners a'<ilpurkey for fash io n bran ds

RETAIL

m a n a g e d b y S ffsa r

T A T E O SSIAN WHITE B iLL SS WfllTE

BİLS

j

COLLECTION

BEYMEN

foNDON I R n o o n /is t a n b u l

b u s in e s s

Brand partnership with

Exclusive, white design shirts for men and women

—a

Tateossian, U.K.

Turkey's foremost businesswear brand (manufactured and marketed under license)

IBrooksfield ^

Bi

Sophisticated Italiandesign fashionwear brand (manufactured and marketed under licence)

Quality fashion shirts for the international wholesale/retail market

BiLSWHiTE The global Bit’s brand of exclusive white design shirts for the international wholesale/retail market

Arrow

»»»

E S T .1 S 5 1 Am erica’s leading - international fashionwear brand (manufactured and marketed under licence)

First founded in 1947, Bilsar is today Turkey's leading manufacturer of high-quality shirts. It has become a preferred outsourcing partner for major international fashion brands and exports over 9 0 % of its total annual in-house production of 1.5 million items to a select client base in the U.S. and in Europe. But Bilsar is much more than a manufacturer. It has developed an innovative brand and retail concept for exclusive, white designer shirts marketed both locally and internationally under the brand name Bil's White - a concept also taken up in a brand partnership with leading U.K. fashion accessories brand Tateossian. In recent years, Bilsar has also acquired the local manufacturing and marketing rights for several international ready-wear brands. The combination of high-end manufacturing skills with brand management expertise provides Bilsar clients with a unique service quality that is based on first-hand knowledge of their needs and requirements.

Bilsar Tekstil San. ve Dış Tic. A.Ş. main@bilsar.com www.bilsar.com


Cam işi süslemeli bir şömineden detay (üstte). Kuğu betimli bir kabartma (üstte sağda). Kasrın bahçesini çevreleyen zarif parmaklıklar yeşili ve maviyi kapatmaz, aksine kucaklar (sağda). / Detail of a fireplace with glass decora­ tion (above). A relief depicting a swan (above right). The elegant railings that surround the garden link it with the sea and park beyond (right).

buraya ahşap bir köşk inşa edilmiş, arka tepelerden su getirtilmiş ve fıskiyeli havuzları bulunan bir bahçe dü­ zenlemesi' yaptırılm ıştır. Ancak, bu köşk ahşap olması nedeniyle sık sık onarım gerektirdiğinden Sultan Abdül-

subjects, and built several pleasure pavilions here over the

mecid döneminde (1839-1861) yıktırılm ış ve yerine bu­ günkü kâgir kasır, m imar Nikogos Balyan tarafından 1856-57 yıllarında inşa edilmiştir. Dış süslemeleri Sultan Abdiilaziz’in istekleri dikkate alınarak yapılan Küçüksu Kasrı, ilk bakışta içinde bulunduğu zengin bitki doku­ sunu duvarlarına sığdırma telaşına düşmüş gibi durur. Doğa betim li kabartm alar, vazoların içinden taşan çi­ çekler, rozetler, salkım lar ve kuğulu çeşmesiyle yapıldı­ ğı dönem in moda çizgileri olan barok ve rokoko üslû­ bunun en güzel örneklerinden biridir. 15 metreye 27 metrelik bir alan üzerine oturtulan kasır, bodrum ile birlikte üç katlıdır. Bahçenin çevresini diğer saray yapılarında görülen yüksek ve kalın duvarların aksine dört yönde kapısı olan zarif demir parmaklıklar süsler. B e lli ki Boğaziçi'nin yarattığı estetik duygusu, mimaride güvenlik endişelerinin ve o zamanın gelenek­ lerinin önüne geçmiştir bu kasırda. Yapının bodrum ka­ tı kiler, mutfak ve hizmetçi odalarına ayrılmış, diğer kat­ larsa orta sofaya açılan dört oda biçim inde düzenlen­ miştir. Kara ve deniz yönlerinden ayrı ayrı girişleri bulu­ nan binanın ikinci katına iki yarım daire biçim inde baş-

ornamental pools and fountains were supplied with water

centuries. Part of the valley was a royal estate from the 16th century onwards, and it was here that Sultan Mahmud I ( 1730-1754) built a wooden pavilion set in gardens whose channelled from the hills behind. Since the wooden pavilion required frequent repairs, Sultan Abdülmecıd (1839-1861) had it demolished and a magnificent stone kasır or summer palace built in its place. Flowers overflowing from vases, rosettes and garlands compete for space on the elaborate facade, that seems engaged in an eager scramble to fit in all the plants and trees of its setting. The sculpted swans of the fountain also reflect the fashionable exuberance of baroque and rococo style. This splendid miniature palace covers an area of just 15 by 27 m, and consists of a basement, ground and upper storeys. Instead of the high thick walls which surround other Ottoman palaces, here there is a graceful railing with gates in each of the four sides. C learly the unique atm osphere o f the Bosphorus has imposed its own aesthetics, sweeping aside considerations of security and privacy that traditionally mark palace architecture. In the basement is a larder, kitchen and servants quarters, while the main storeys each consist of a central room known as a sofa extending in bays between the rooms at each of the 50

S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2 0 0 3


Fiat Stilo

y e Ni tjf

IVıı.ıjaivl

o

Sizi yepyeni bir stille tanıştırmak istiyoruz: Fiat Stilo. Sizin yerinize hisseden, düşünen, algılayan, karar veren bir otomobil... Onunla kendinizi çok daha güçlü, güvende ve farklı hissedeceksiniz. Aradığınız rahatı, özlediğiniz stili Fiat Stilo'nun üç kapılı, beş kapılı ve Multi Wagon modellerinden birinde mutlaka bulacaksınız. • ABS+EBD • EVA (Panik Fren Destek Sistemi) • ASR (Patinaj Önleme Sistemi) • M SR (Motor Fren Torku Düzenleyici) • ESP (Elektronik Stabilité Programı) • 8 adet Hava Yastığı • Çift Bölgeli Otomatik Klima + A Q S • Yağmur ve Park Sensörü • Otomatik Yanan Farlar • Cruise Control • Süper Kilitleme • Direksiyondan Kumandalı Radyo-CD Çalar ve Hi-fi Müzik Sistemi • Elektronik Alarm • Sky W indow • Xenon Farlar

• Anahtarsız Sürüş Sistemi "Easy G o "

F ia t S tilo w w w .fiat.com .tr

Fiat Stilo'yu yakından tanımak ve kişisel ödeme planınızı oluşturmak için hemen en yakın Tofaş bayisine uğrayın.

TEST SÜRÜŞÜ'ne bekliyoruz.

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A .Ş . TARAFINDAN İTHAL EDİLMİŞTİR.


Küçüksu Kasrı, her doğan günle beraber Boğaziçi’nin coşkusuna ve doğanın her an yeniden yaradılışına tanıklık eder (üstte). Boğaziçi’nde yeşille mavinin raksı, serviler arasından göz kırpan köşkleriyle günümüzde de sürüp gitmekte (altta). / Küçüksu Kasır is a jewel in the beautiful Bosphorus setting, each complementing the other (above). The spectacular Bosphorus scenery is still enhanced by houses nestling amongst the cypresses (below).

layıp, sonra düz olarak çıkan görkem li bir m erdivenle ulaşılır. Dönem in yoğun süslem eli üslubu, bu m erdi­ vende de gözlenir. Özellikle merdiven parm aklıkları bu üslubun belirgin örneğidir. Kasrın ısıtma düzeni deniz tarafınd aki odalarda çift, kara tarafındaki odalarday­ sa tek olarak yerleştirilm iş şö m in elerle sağlanm ıştır.

four corners of the building. There are tw o entrances to Küçüksu Kasır, one in the landward façade and one facing the Bosphorus. A double staircase whose sweeping cuises join at the landing links the ground to the first floor, and here again we see the elaborate style of decoration fashionable at the tim e displayed on the bannisters in particular.

Ş ö m in e le rin m e rm erleri İta ly a ’dan g e tirtilm iş ve her odada farklı renk ve desenlerde şöm ine kulla­ nılm ıştır. Bu kasır, Boğaz kıyılarına dizili diğer hane­ d an lık konutları gibi sü­ rekli yaşamaya yönelik ol­ m adığı için yatak odaları bulunmaz. Bu mekânı kul­ lananlar, bölgeye günübir­ lik gelen doğa aşıkları gibi Bo ğ az içi’nin sürekliliğ ine ve doğanın her an yeniden yaratılışına tanıklık etmek

The corner rooms facing the sea each have tw o fire­ places and those at the back one. The fireplaces are carved from Italian marble of different colours and different designs in each room. The palace was intended only for use when the sul­ tan made excursions to Küçüksu, and was probably rarely if e v e r used fo r overnight stays, but only to enjoy days and evenings in

istemişlerdir yalnızca. B ö y le b ir an layışın eseri olan Küçüksu K asrı, son yıllarda sahillerden tepele­ re kadar hızla yayılan ‘be­ ton duyarsızlık’ karşısında sanki kendi rıhtımına çeki­ lip , b ir B o ğ a z iç i şark ısı söyler gibidir. •

this beautiful spot. A t a time when insensitive new architecture is spreading like a rash

across the

Bosphorus hills, Küçüksu Kasır seems to have with­ drawn into memories of the past, murmuring a nos­ talgic Bosphorus song.

* Ali K o n y a lı, fo to ğ r a fç ı, kültür ve sanat araştırmacısı.

* A li Konyalı is a p h o to g ra p h e r and cultural researcher.

52 S K Y L IF E

H A Z İR A N

-£ ■

JUNE 2003


Şirketinizin enerji kaynağı.

Microsoft*

Ig IM

t f g

Windows Server 2003

Windows Server 2003 alın, hayatınızı kolaylaştırın. Windows Server 2003 sizlere uygulama ve ağ bağlantısı servisleri için güvenilir bir platform sunuyor. Şirketinizin performansını artıracak ve başınızı ağrıtmayacak bir sunucu işletim sistemi arıyorsanız Windows Server 2003 tam şirketinize göre. Detaylı bilgi için: www.microsoft.com/turkiye/windowsserver2003/ Microsoft iletişim Hattı: (0212) 33 66 999

Microsoft


Ateşkuşunun kanat çırptığı

Homa Dalyanı


İzm ir’in yanıbaşında yaban hayatına kucak açan bir

Close to the

doğal cennet var: Gediz Deltası... Deltadaki çam ur düz­ lükleri, tuzlu çayırlar, sazlıklar, dalyanlar, tuz tavaları, sığ kıyılar, tepeler ve tarım alanları pek çok canlı türüne ev sahip liği yap ıyor. Sayısı 230’u bulan kuş türünden memelilere, sü­ rüngenlerden balıklara, tuzcul bitki­ lerden böceklere kadar birçok canlı bu doğal ortamlarda barınıyor. D eltanın biyolojik çeşitlilik açısın­ dan büyük önem taşıyan bölüm le­ rinden biri de Hom a Dalyanı. Çamaltı Tuzlası’nın hemen bitişiğinde yer alan bu doğal dalyan, G ediz Nehri’nin taşıdığı alüvyonlarla olu­ şan bir kordonla denizden ayrılıyor. Burası sığlığı ve suyunun durgun olması nedeniyle flamingo kolonile­ rinin tercih ettiği ve üredikleri bir alan. A dlarının kökeni Portekizce ‘flam engo’ (ateşkuşu) olan flam in­ golar (Ph oenicop terus ruber), bu ada yakışan renklere sahip: Uzun ince kırmızı bacaklı, kırmızı gagalı, kırmızı kanatlı; başı, boynu ve göv­ desi beyaz-pembe renklerle bezeli bu zarif kuşların kanatlarının altın-

for wildlife, the Gediz Delta. The mudflats, salt marshes, reed beds, lagoons, salt pans, shallows, hills and farmland of the delta are home to a great diversity of living creatures. Around 230 species of birds, mammals, rep­ tiles and fish, not to mention plants and insects make their home here. Hom a Lagoon is one of the most important parts of the delta in terms of biological diversity. The lagoon adjoins the Gamalti Salt Pan and is divided from the sea by a narrow bank of alluvium carried down by the R iv e r Gediz. Flamingos com e to breed in this shallow still expanse of w ater. The name o f the flamingo (Phoenicopterus ruber) comes from the Portuguese flamengo, meaning firebird, and its colours indeed justify this name, with its long slender red legs, red beak and red wings; and white or pink head, neck and body; and black plumage beneath the wings visible only when it is in flight. The flamingo feeds mainly on artemia (Artem ia salina) a marine inverte­ brate which increases the pink colour 5b

S K Y L IF E

H A Z İR A N

city of Izmir on the Aegean is a natural paradise

JUNE 2 00 3


Üreme döneminin başında çiftleşecek flamingolar (Phoenicopterus ruber) birbiriyle kur dansı yapmaya başlar (karşı sayfada üstte). Homa Dalyam’nın sığ suları pek çok sukuşunun beslenmesine olanak tanır (üstte). Flamingolar yaklaşan bir tehlike sezdiklerinde uçarak alandan uzaklaşır (altta). / In the breeding season flamin­ gos (Phoenicopterus- ruber) perform their mating dances (facing page above). The shallow waters of Homa Lagoon are a feeding ground for many species of water bird (above). The flamingos fly off whenever they sense approaching danger (below).

daki siyah tüyler yalnızca uçarken görülür. Ana besinle­ rinden olan artemia (Artem ia salina) isim li omurgasız deniz canlısı, flamingonun pembeliğini artırır. Tuzlu su­ larda yaşamalarına rağmen tatlı su içen flamingolar, üre­ me dönem inin başlam asıyla b irlikte b irb irlerin e kur dansı yapmaya başlar. Çiftleşecek eşlerin narin boyunla­ rını uzatarak ve birbirlerine dolayarak yaptıkları bu gö-

of the flamingo's plumage. Although they live in salt water, flamingos drink fresh water. W h e n the breeding season begins the flamingos begin to perform their mating dance. Couples which intend to mate stretch out their graceful necks and circle around one another in a dance of extraordi­ nary beauty which is said to have inspired flamenco dancing. Dalmatian pelicans (Pelecanus crispus), an endangered


3 different hotels 3 different concepts 1 Quality "Hillside Hotels aim to create a remarkable holiday experience no matter how high your expectations are... Hillside Beach Club, Hillside Ma Biche Hotel and Hillside Su Hotel all represent the unique Hillside quality and approach with different concepts for different tastes."

hillside H O T E L S

Web: vwwv.hillside.com.tr//Tet +90 0212 287 27 87


‘N A TU R E AND FUN IN S T Y LE... A L U X U R Y HOLIDAY H EAV EN FO R A LAZY, C R A Z Y OR ACTIVE FA M ILY VACATIO N..."

r

hillside ma biche

fe th iy e /v m u g u w tu r k e y

“RELAXATION AND REJUVENATION IN STYLE FOR A RETREAT AND A DELIGHTFUL ESC A PE AT THALASSO POSEIDON - ALWAYS IN PEACE WITH TIME..."

“A UNIQUE AND INSPIRING CELEBRATION OF LIFESTYLE IN STYLE TO TEMPT AND ENJOY THE MOMENT... ”

a n t a l y a

c ity / / tu rk e y

KEMER//ANTALYA//TURKEY

hillside

5U

(Egg

¿I H


Homa Dalyanı, nesli dünya çapında tehlike altındaki tepeli pelikanların (Pelecanus crispus) son sığınaklarından biri (üstte). Homa Dalyanı’nın kış konuklarından olan çamur çullukları (Limosa limosa), sığ sularda beslenir (altta). / Homa Lagoon is one of the last refuges of the Dalmatian pelican (Pelecanus crispus), an endangered species (above). Black-tailed godwits (Limosa limosa) feeding in the shallow water (below).

rülm em iş güzellikteki dansın flam enko dansına esin kaynağı olduğu söyleniyor. Nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan tepeli peli­ kanlar (Pelecanus crispus) da Homa D alyanı’nın misa­ firlerinden. Üç metreyi aşan kanat açıklıklarıyla en bü­ yük deniz kuşlarından olan tepeli pelikanlar, kirli beyaz

species throughout the world, are also among the visitors to

renkleri ve turuncu keseleriyle dikkat çeker. Homa D al­ yanınd aki çamur adacıklarının ise Gediz Deltası’nda ya­ şayan tepeli pelikanlar için ayrı bir önemi var: tnsan ve hayvanların ulaşamadığı bu adacıklar onların üreme or­ tamı.

and animals.

Homa Lagoon. W ith a wingspan of over three metres these are among the largest seabirds in existence. For these peli­ cans with their orange pouches and off-white plumage the muddy islets of the lagoon are of special significance, because it is here that they breed, safe from interference by humans Another bird that comes to these islets to breed is the sand­ wich tem (Sterna sandvicensis), whose only breeding ground in Turkey is the Gediz Delta. The spoonbill (Platalea leucorodia) is another species to be seen in the lagoon, which is

-'<• _>» ¡s


Deutsche Post ! Q ? World Net M A IL E X P R E S S L O G IS T IC S F IN A N C E

Ekspres gönderi, kargo ve lojistik hizmetlerinde yeni bir devir başlıyor. H ızlı hava taşım acılığın da dünya lideri D H L W orld w id e Express, hava ve denizyolu kargo taşım acılığın da dünya lideri D anzas ve ağır paket gön derilerin de Avrupa lideri D eu tsche Post E uro Express 2 2 0 ’nin üzerinde ülkede size daha fazla p erfo rm an s ve daha fazla hizm et seçeneği sunm ak amacıyla D H L çatısı altında birleştiler. İşinizi DH L’in gücü ile desteklemek için http://www.dhl.com.tryi ziyaret edin veya 4 4 4 0 0 4 0 ’ı arayın.


sin ce 1951 we produce for fashion stars...

Tempus

BOSSA - main sponsor of IA F*

*BO SSA - main sponsor of 19th International Apparel Federation "World Apparel Convention", June 24-25 hosted by Turkish Clothing Manufacturers' Association. www.bossa.com.tr

Fabrics by

E3CD5 S


Balık yemi ve midye toplayıcılığı, Homa Dalyam’nda yapılan geleneksel etkinliklerden (üstte). Homa Dalyanı ve çevresinde yapılan balıkçılık yöre ekonomisine önemli bir girdi sağlar. Denizin kardeşi balıkçılar ağ atarken (altta solda). Denizin bereketi (altta sağda). / Gathering fish bait and mussels in Homa Lagoon is one of the traditional occupations of local people (above). Fishing in the lagoon and the sea of the area is an important part of the local economy (below left). An abundant catch (below right).

encrasicholus), zargana (Belo n e belone), gümüşbalığı (Atherina boyeri), levrek (Dicentrarchus labrax) ve kefal (M ugil cephalus) Homa D alyanı’nda görülen balık türle­

Lagoon w ere an island in antiquity, but as a result o f silt brought down by the river became a part of the mainland around 2000 years ago. The hill known as Lodos Tepe rising

rinden bazıları. Ayrıca, dalyan önündeki açık denizde ahtapot da avlanıyor. Hom a D alyam ’nın kıyısında bulunan Ü çtepeler antik-

from the shore is the best vantage point for a bird’s eye view

çağda ada iken, denizin alüvyonla dolması sonucunda tepe haline gelmiş. Dalyanın kuşbakışı en iyi görülebil­ diği yer ise deniz kıyısındaki Lodos Tepe. Yalnızca dal­ yan mı; antikçağda Leukai antik kentinin yayıldığı bu te­ pe, G ediz D eltası’nın, İzm ir’in, Karaburun Yarımadası’nın ve gün batım ının en güzel izlenebileceği noktalar­ dan. Üçtepeler’de, Roma ve Bizans dönem ini de yaşa­ yan Leukai’den kalma temel izlerine, çatı kirem iti ve se­ ramik parçalarına da rastlanabiliyor. Çevre Bakanlığı tarafından, su kuşlarının yaşam alanları­

Leukai, which was inhabited through into Byzantine times,

o f the lagoon, the G ed iz Delta, Izmir, the Karaburun Peninsular, and above all, the sunset. The Roman ruins of sprawl across the three hills, and fragments of ancient tiles and pottery can be found here. Homa Lagoon has been listed under the provisions of the international Ramsar Convention for the protection of the habitats of water birds by the Ministry of the Environment, and designated a nature resen/e by the Ministry of Culture. Furthermore it is recognised as a game preserve by the Ministry of Forests, while the ruins of Leukai are an archaeo­ logical presei^ation site.

nın korunmasını amaçlayan uluslararası Ramsar Sözleşmesi’nin kapsamı altına alınan; Kültür Bakanlığı tarafın-

There is a visitors centre at the delta where further informa­ tion is available. Boat tours to the Homa Lagoon start out

64 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2 0 0 3


-

A - IBûOZEEaB

Bahçeşehir Migros önü, Aqua Park girişi

İzmir Çeşme yolu üzeri, Zeytinaiarıı Mevkii

İZMİR TURİZM İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Şantiye ve S a tış Ofisi:

M e r k e z O fisi:

G 2 3 2 . 2 3 8 7 8 7 8 pbx

www.izmirturizm.net

□ 212. 672 43 82


dan Doğal Sit Alanı ilan edilen Homa Dal­ yanı, Orman Bakanlığı tarafından da Av ve Yaban Hayatı Koruma Alanı olarak belir­ lenmiş. Leukai antik kentinin bulunduğu tepeler ise arkeolojik Sit Alanı. Gediz Deltası’nı ve bir parçası olan Homa Dalyanı nı ziyaret etmek ve bilgi almak isteyenler için deltada bir ziyaretçi merkezi bulunuyor. Buradan düzenlenen turlardan M avi Tur u seçenler, doğrudan Homa Dalyanı'na ula­ şabiliyor: B ir yanda açık denizi, diğer yan­ da da flamingoların süslediği dingin dalya­ nı seyrederek, deniz kabuklarıyla kaplı bir kum sal üzerinde yürüm e şansına sahip oluyorlar. Mart ve nisan aylarında görüle­ bilen deniz şebboyları (M attihiola tricuspidata) da ziyaretçilere yürüyüş boyunca be­ yaz ve mor renkleriyle eşlik ediyor. Yeşil Tur a katılanlar ise Lodos Tepe den Homa D alyanı nı kuşbakışı seyredebilir. Kuşları yakından gözlem ek isteyenler yanlarına dürbün ya da teleskop alabilirler. Homa Dalyanı, doğayla baş başa kalınabilecek, kente yakın ender doğal alanlar­ dan biri. B ir zamanlar Leukai kentinin bü­ tün görkem iyle yayıldığı Lodos Tepe de, güneş batarken zaman ve mekân kavram ­ larını unutup doğayla bir olm aya, onun huzur ve rici d in g in liğ in i yudum lam aya hangim izin ihtiyacı yok ki? Lodos Tepe tam yeri... •

Poyraz Tepe’den Orta Tepe ve Homa Dalyanı’nın kuşbakışı görülebileceği deniz kıyısındaki Lodos Tepeye bakış (en üstte). Sığ olması nedeniyle suları denizden daha sıcak olan dalyana giren ba­ lıklar, burada beslendikten sonra dışarıya çıkamayarak avlanır. Balıkların dalyana giriş noktala­ rından biri (üstte). / Lodos Tepe, seen here from Poyraz tepe, offers a bird’s eye view of Orta Tepe and Homa Lagoon, from its summit (top). The lagoon waters are warmer than the sea, and the abundant waterlife attracts fish which come feed (above). from here, and this is the perfect way to enjoy a view of the open sea on the one hand and the brilliantly coloured flocks of flamingos on the other, and to stroll along a sand beach strewn with sea shells. In March and April the white and purple blossoms of three-horned stock (Matthiola tricuspidata) bedeck the coast. Walking tours take visitors to Lodos Tepe to look out over the lagoon, and if you take binoculars you can watch the many birds of the area. Homa Lagoon, with its beautiful scenery, wildlife and ancient ruins is the per­ fect place to enjoy unspoiled nature within easy reach of the city of Izmir. If you end your visit on Lodos Tepe, time and space will dissolve into the sense of tranquillity that all w e city dwellers need as you gaze upon the spec­ tacular sunset.

* Alpay Tırıl, F.ge Doğal Yaşamı Koruma Derneği üyesi.

* A lpa y T iril is a m e m b e r o f th e A egean W ild life C o n s e tv a tio n Society.

66 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2003


Geleceğimiz emin ellerde Geleceğimiz... Çocuklarımızın sağlığı, dolayısı ile daha sağlıklı bir gelecek için çalışıyoruz 45 yıldır. Ülkemizin güzel çocuklarına dünyanın en ileri sağlık teknolojisini, bilgi çağının gerekleri ile birlikte sunuyoruz. Bu nedenle de hep ileri bir referans merkezi olduk Orta Doğu'da... Ihsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, çocuk sağlığının her alanını kapsayan dünyanın en ileri görüntüleme sistemlerini, yani 21. yüzyıl teknolojisini, girişimsel tanı ve tedavi ünitelerini, yenidoğan, metabolizma genetik tedavi birimleri ile kordon kanı

(Q Hacettepe / K i l

•••

bankasını, kısacası çocuk sağlığı için gerekli herşeyi, en üstün bilgi birikimi ile birlikte farklı bir hizmet olarak sunuyor.

HACETTEPE Ü N İV E R S İT E S İ H ASTAN E LE Rİ

Biz H acettep e'yiz. Çocuğunuzun, yani gelece ğim izin sa ğ lığ ı bizim için çok önemli. T ü rk iy e 'n in her y e rin d e n


S W O A tiÙ L

Vil, i‘’AfíK‘

K in lk a y a Bozova

JK CH aGi ÍPA /a T»

Oaf

K

M illTfW W


Bazı kentler vardır, daha onları keşfetmeden önce sizi

T h e re

kendilerine hayran bırakırlar. Ustaca kullanılm ış bir dil­ le, zamanlar arasındaki yabancılığı ortadan kaldırır, sizi kendilerine doğru çekerler. Geçm iş zamanların kalıntı­ ları arasında sizi başıboş bırakmaz, anlatırlar kendilerini. Bu anlamda şaşırtıcıdırlar. Çünkü bir bölümü ayakta ka­ labilmiş ya da ayağa kaldırılm ış sütunlarla donatılı cad­ desi, mozaiklerle kaplı yıkık evleri, artık akmayan çeş-

immediately, even before exploring them. W ith skilful tongue

are some ancient cities whose fascination is felt

they bridge the ages, creating a sense of familiarity that draws you towards them. They do not leave you alone amidst the ruins o f past tim es, but tell you ab o u t them selves. Colonnaded streets, some o f the columns still standing, ruined houses with mosaic floors, fountains whose water no longer flows, fragments of statues scattered on the ground, o rn ate carved stones blocking your way, reliefs that are half missing, and tombs, all speak of the Helenistik stildeki 4 katlı yu­ varlak kulelerle korunan girif­ te, Roma dönemine ait bir Zafer Takı da bulunuyor (üst­ te). Mozaiklerle süslü sütunlu caddeler, Perge'nin zenginliği­ ni ve ihtişamını yansıtıyor (solda). Agora'nın kuzeyinde yer alan Tacitus Caddesi ve dükkânlar (karşı sayfada alt­ ta). / The monumental gate­ way complex at Perge includes a Roman period tri­ umphal arch, as well as the circular four-storey Hellenistic towers (above). Colonnaded pavements adorned with mosaics reflect the wealth and splendour of Perge in its heyday (left). Tacitus Street north of the agora and shops (facing page below). 70

S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2 0 0 3


m eleri, çevreye savrulm uş heykel parçaları, önünüze engel olarak çıkan binaların süslü taşlan ya da yarısı

time when people walked the streets and dwelt in the hous­ es.

yok olmuş kabartma sahneleri ve mezarlarıyla, kendile­ rini kalıntılar yığ ını olm aktan çıkarır, öykülerini tüm öğeleriyle birlikte tamamlanmış olarak size sunarlar. Antalya’nın yakınlarında, kıyıdan 11 kilom etre içeride, Aksu Beldesi’ndeki Perge antik kenti de işte böyle bir yerdir. Daha başlangıç noktasında karşınıza çıkan anıt-

Perge is such a city, situated at Aksu near Antalya, I I kilome­ tres from the sea. The moment you arrive the monumental gateway arouses wonder, telling you that this is no ordinary city and giving a foretaste of the splendours that await you beyond it. The gateway is guarded by two gigantic Hellenistic towers, their stones so precisely cut that no mortar was

71 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E 2 0 0 3


İş hayatınızda sorular ve sorunlar her yerde, peki ya çözümler?

İş hayatında sürprizler asla bitmez. Soruları ve beklenmeyen sorunları yeni iş ortağınız Microsoft Business Solutions’a bırakm Microsoft şirketinizin verimliliğini ve kapasitesini arttırmak için size, tek bir paketle, birçok çözümü bir arada sunuyor. Şirketin sizin, bunların doğru kararlar olması bizim işimiz. Daha geniş bilgi için: Microsoft İletişim Hattı: (0212) 33 66 999 veya w w w .m icrosoft.com /turkiye/m bs/


3 ne dersiniz? çin karar almak

M Ä°C tO S O ft

Solutions


sal girişin sıradışılığı ve görkemi, kentin ihtişamının ilk habercisi olarak sizi hemen etkisi altına alır. Kapıyı ko­ ruyan Helenistik dönem e ait iki dev kule şaşırtıcıdır. H iç harç kullanılm adan yapılm ış kulelerin aradan 2000 yılı aşkın bir süre geçmesine karşın ayakta kalabilmiş olmaları bir sürpriz gibidir. Ötesi, çağdaşlarına göre alı­ şılmadık bir formdadır. Yuvarlak kuleleri ve oval avlu­ suyla o, Anadolu’da pek benzeri olmayan bir girişe sa­ hiptir. Ama Perge yalnızca bu özellikleriyle karşılamaz ziyaretçiyi. Kim olduğunu da söyler. O, tanrısallaşmış Tacitus (M S 3. yüzyıl) tarafından geçici ola­ rak Rom a İm paratorluğu’nun başkenti yap ıl­ mıştır. Agoranın yanı başındaki, Tacitus Cad- > desi olarak isim lendirilen ve sütunları bugün orijinal konum larında yeniden ayağa kaldırılan yolda bulunmuş bir yazıt aracılığıyla dillendi­ rir öyküsünü: “Eskiden beri Pam filya yurdu­ nun başkenti idim. Zeus Tacitus tarafından ise metropol yapılm ış bulunuyorum. Ünlü hükümdarlardan biri beni 'kentlerin başı’ U diye ünlemiş idi. Şimdi ise Asya’nın Efes’i örneği ana kent görünümündeyim... Be­ nim nezdimde oturan tüm Pam filyalılar başrahibidirler artık Tanrı Tacitus’un .” Okuyucu, ‘müstesna’, ‘dost ve müttefik’ gibi, başka imparatorlarca da atfedilen âgğ unvanlarla kendini tanıtan kente, aynı yerde ele geçen başka bir yazıtla kar­ şılık verir: “Varol sen Perge! Tek do­ kunulmaz yurt sensin. ...Varol sen Per­ ge! Kutsal sancakla ünlenm iş kentsin

S K Y L IF E

H A Z İR A N

needed, and enabling them to remain standing over more than 2000 years. The gateway is quite unlike its contempo­ raries in Anatolia, with its circular towers and oval courtyard. And these are not the only matvels with which Perge wel­ comes visitors. Perge was for a time proclaimed capital of the Roman Empire by the deified Emperor Tacitus in the 3rd century AD. In an inscription discovered on Tacitus Street, whose columns have now been restored, Perge tells its own story: ‘O f old I was the capital of the land of Pamphylia. N o w I have been declared metropolis by

X

jj,

Zeus Tacitus. O n e o f the celebrated

rulers

m ade

me

famous as the “ chief of

V

cities". N o w I appear as the m oth er city after the example of Ephesus n

Asia...

All

the

Pam phylians w h o live

.a

I'v V » :

here are now high priests o f the G od Tacitus.’ The city describes itself in terms

Perge tiyatrosunun son derece gösterişli sahne cephesinde yer alan kabartmalarda Dionysos’la ilgili mitolojik öyküler sahneleniyor (üstte). Maske figürü ve yaprak motifleriyle bezeli bir kabartma (solda). / The splendid façade of the skene of Perge’s theatre is embellished with reliefs depicting Dionysian myths (above). A relief mask and leaves (left).

74 tX * JUNE 2003


K

o m san

Innovative Logistics Partner since W L (0216) 458 55 55 pbx www.omsan.com.tr O M S A N LOJİSTİK is an

OYAK company.


Perge tiyatrosunun sahnesindeki kurban törenini betimleyen kabartma, bugün Antalya Müzesi’nde sergileniyor (üstte). Devler Sava§ı’nın betimlendi­ ği kabartma grubundan bir sahne, Antalya Mü­ zesi (solda). Perge’yi temsil eden Ana Tanrıça Artemis’e ait bir kabartma (altta). / The relief from the skene of Perge’s theatre depicting a sacrificial offeringis today exhibited in Antalya Museum (above). Arelief in Antalya Museum from a group representing the battle of the giants (left). A relief showing the mother god­ dess Artemis of Perge (below).

sen... Agoraların başısın... Asla sahte­ lik yoktur işinde. Çünkü bütün bu haklara sen Roma Senatosu kararıyla eriştin.” MS 2. ve 3- yüzyıllarda en parlak dö­ nem lerini yaşayan kent, gerçekten de Roma imparatorlarınca bahşedilen imtiyazları kanıtlar. Tiyatro, stadyum, agora, hamamlar, çeşmeler ve sütun-

used by o th e r em perors, such as 'e x c e lle n t' and 'friend

and ally'.

A n other inscription found nearby is the response of the reader to Perge’s declaration: 'May you live long Perge! You are the only untouchable land... Long live Perge! You are the city renowned for the holy standard... You are chief of agoras... There is no false­

lu caddeler gibi hemen hemen tüm yapılarıyla ayakta olan kent, görkemi ve end er rastlan ılan ö z e llik le riy le çarpıcı bir görünüm sergiler. Ö zellik­ le, anıtsal girişten yüksek bir tepede yer alan Akropolis’in eteklerine dek uzanan sütunlu ana cadde, bugün antik dünyadan geriye kalm ış Ana­ d olu’daki en gösterişli caddelerden b iri olarak öne çıkar. H er iki yanı b o ylu b oyunca m o zaik lerle k ap lı cadde, Anadolu’da bir eşi daha olma­ yan ilginç b ir özelliğiyle de dikkat çeker: Ortasından geçen su kanalıy­ la... Y o lla birlikte, akropolise geçit veren anıtsal bir çeşm e-kapı kom-

ness in yo u r doings, because you attained all these rights by decree of the Roman Senate.' Perge reached the height of its glory in the 2nd and 3rd centuries AD, and all its buildings reflect its privileged status under the Roman Empire. The theatre, stadium, agora, baths, fountains, colon­ naded streets and other structures are almost all still standing, astonishing us today with their magnificence. The main street stretches to the foot of the acropolis, w hose summit rises higher than the monumental gateway. This street is one of the most impos­ ing in Anatolia, with mosaic pavements

/6 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2 0 0 3


Ly k i a W

o rld

Ö L Ü D E N İ Z / T U R K E Y

www.lykiaworld.com


Önde, haberci tanrı Hermes sandallarını bağlarken (üstte). Perge’de gün ışığına çıkarılan imparator hey­ kellerinden biri (sağda). Aşk ve bereketin simgesi Afrodit heykeli, Roma dönemi (altta). Hermes, messen­ ger of the gods, tying on his winged sandals (above). One of the statues of Roman emperors discov­ ered at Perge (right). A Roman period statue of Aphrodite, goddess of love and fertility (below).

pleksiyle sonlanan bu su kanalı ve sütunların yarat­ tığı etki öylesine güçlüdür ki, aradaki zaman farkı or­

running down either side. An exception­ al feature, not seen in any of Turkey's other ancient cities, is the water channel

tadan kalkar, izleyici tüm canlılığıyla sergilenen geç­ mişle baş başa kalır. Anadolu antik Roma m i­ marisinin en etkileyici ör­ neklerinden sayılan tiyat­ rosu ise, sahne cephesini süsleyen sütunları, heykel nişleri, her üç katında ayrı bir mitolojik öykünün us­ taca sahnelendiği kabartmaları, ince bir zevki ve işçiliği sergileyen bezemeleri ve farklı tipteki alınlıklarıyla ola­ ğanüstü bir zenginlik gösterir. Buradan çıkarılan tanrı, tanrıça ve im parator heykelleri de kentin bir başka önem li yanını yansıtır: Heykeltıraşlık okulu. 1987 yılına kadar yapılan kazılar sırasında azımsanmayacak sayıda, üstelik çoğu tüm olarak ele geçen yüksek kalitedeki 47 heykel. Pergeli ustaların eriştiği sanatsal düzeyin göster­ gesi olarak kabul ediliyor. Perge kazılarını yürüten İs­ tanbul Üniversitesi nden Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu. he­ nüz bir atölyenin bulunmamasına karşın, heykel ve lahitlerin çok nitelikli olmasının, kentte bir heykeltıraşlık okulunun varlığına işaret ettiğini belirtiyor. Eserlerin, dönemin Roma sanatını tüm yönleriyle çok güzel yan­ sıttığını vurgulayan Abbasoğlu, Perge’nin Afrodisias’tan sonra gelen Anadolu’daki en önemli heykeltıraşlık oku­ luna sahip olduğunu ifade ediyor. Son derece zengin bir çeşitlilik gösteren nekropolü, 4

flowing along the centre of the street. The road and channel end in a monu­ mental nymphaion (fountain) and gate complex whose impact is so powerful that the past seems to come alive. Perge’s theatre numbers among the most impressive examples o f Roman architecture anywhere in Turkey. The splendid façade of the skene is embel­ lished with columns, niches for statues, skilfully composed reliefs at each of the three levels, each illustrating a different myth, exquisitely carved decorations, and pediments of different types. The statues of gods, god­ desses and emperors discovered here reflect another signifi­ cant aspect o f the city: its school o f sculpture. By 1987 archaeologists working on excavations here had revealed 47 statues, all outstanding examples of Roman art and most still in one piece, dem onstrating the high artistic standard achieved by the sculptors of Perge. Professor D r Haluk Abbasoglu of Istanbul University, who is in charge of the excavations, explains that although no trace of a sculpture studio has as yet been discovered, the quality of the statuary and sarcophagi make it certain that a school must have exist­ ed here, and moreover that it was second only to that of Aphrodisias among the sculpture schools of Anatolia. Perge's necropolis is of exceptional interest, with a wide vari­ ety of structures, including four nymphaions, triumphal arches, and above all the public baths next to the monumental gate 78

S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2003


Swami Tasarım: F. M allıan

K O L E K S İY O N M E R K E Z T e l: ( 0 2 1 2 ) 2 2 3 1 3 2 0 p b x

A N K A R A M E R K E Z T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 7 8 5 0 0 p b x T E K İR D A Ğ S A T IŞ M E R K E Z İ T e l: ( 0 2 8 2 ) 2 2 9 2 0 1 4

K O LEK SİYO N YETK İLİ S A T IŞ M E RK E ZLE Rİ ANKARA ÇANKAYA Tel: ( 0 3 12 ) 4 4 0 5 2 5 5 4 4 0 3 8 2 4 AN KARA KAVAKLIDERE T el: ( 0 3 12 ) 4 6 7 6 9 5 1 p b x ADANA Tel: (0 3 2 2 ) 4 5 9 9 * 2 2 - 2 3 BODRUM T el: (0 2 5 2 ) 3 1 9 0 3 3 6 -5 6 B U R S A T e l: (0 2 2 4 ) 2 1 1 0 0 1 4 - 1 5 E S K İŞ E H İR T el: (0 2 2 2 ) 2 2 5 5 8 5 8 İS T A N B U L ET İLE R T el: ( 0 2 1 2 } 2 7 9 5 0 8 3 - 5 9 - 5 7 İS T A N B U L G Ö Z T EP E T e l: (0 2 16 ) 4 7 8 Ol 4 2 İS T A N B U L K O Z Y A T A Ğ I T e l: ( 0 2 1 6 ) 3 8 6 6 7 3 3 İZ M İR T e l: ( 0 2 3 2 ) 4 8 2 2 0 0 1

w w w . k o le k s i y o n . c o m . t r

K A YSERİ

T e l: { 0 3 5 2 ) 2 2 3 5 5 4 9 M E R S İN T e l : ( 0 3 2 4 ) 3 2 9 4 7 4 0 -4 »


Kestros Nehri tanrısını simgeleyen heykelin orijinal konumunda sergilendiği anıtsal çe^me-kapı ve siitunlu ana cadde boyunca uzanan kanal (üstte). Perge ekolünü yansıtan bir mermer baş (solda). / The monumental nymphaion where the statue of the river god Kestros is displayed in its original posi­ tion, and a channel of water flowed down the cen­ tre of the main street (above). A marble head typi­ cal of the Perge school (left).

anıtsal çeşmesi, takları, özellikle T l heykelin çıkarıldığı anıtsal kapının yakınındaki hamamı ve daha bir­ çok yapısıyla Anadolu’daki Roma im paratorluk dünyasına ışık tutan Perge’de, son yıllarda gerçekleştiri­ len en ö n em li k e şifle rd e n b iri, kentin tarihinin bilinenden çok da­ ha geriye gitmesi. Akropolde baş­ latılan yeni bir proje kapsamında gün ışığına çıkarılan bazı buluntu­ lar, kentin M Ö 3- ve 4. binlerde yerleşim gördüğünü kanıtlamış. E l­ de edilen bu sonucun Yunan ve Roma dönem leriyle sınırlı kalm ış kent tarihi açısından çok önem li olduğunu belirten Abbasoğlu, Perge’nin yaratılış efsanesinin geçerli­ liğini artık yitirdiğini vurguluyor: “Efsaneye göre kent, Troya savaşından dönen Argoslu (Y unan) yedi kahra­ manın öncülüğünde kurulur. Bölgeye de ‘Tüm Kabile­ ler’ anlamına gelen Pam filya adı verilir. Oysa şimdi bili­ yoruz ki, Perge bir Yunan kenti değil. Kolonistler, bura­ da daha önce var olan yerli Anadolu halkıyla karşılaşmış.” Efes kadar ünlü olan Perge Artemisi’nin M Ö 5. yüzyıla ait bir yazıtta ‘Wanassas (Artem is) Preia (Perg e)’ şeklin­ de yerli Anadolu dilinde geçmesinin, kentin tarihine yö­ nelik sonucu desteklediğini sözlerine ekleyen Abbasoğ­ lu, Hititlerin başkenti Hattuşa’da bulunan bir bronz tab­ letteki Parha sözcüğünün Perge olarak nitelendirilm esi­

where 27 statues have been unearthed. One of the most important discoveries of recent years shows that the history of Perge goes back far earlier than previous­ ly thought. Finds at the new excavation site on the acropolis reveal that there was a settlement here in 3000-4000 BC. According to Professor Abbasoglu this is particularly important since nothing was known before about the history o f the city prior to the Greek and Roman periods. It also undermines the Pergeian legend that their city was founded by seven Greek heros returning from the Trojan W a r , and th at the land o f Pamphylia, meaning All Tribes', was named after them. N o w w e know that there was already a city here, inhabited by indigenous Anatolian people, when the G reek colonists arrived. This is confirmed by a 5th century BC inscription referring to Artemis o f Perge by the goddess’s indigenous Anatolian name, as ‘Wanassas of Preia'. Professor Abbasoglu adds that another important piece of evidence is a bronze tablet dis­ covered at the Hittite capital Hattusa which refers to Perge

nin de, kentin M Ö 13. yüzyılda, Akhaların (Yunan) geli­ şinden önceki varlığına işaret eden çok önem li bir bul­ gu olduğuna dikkat çekiyor. •

as Parha. There is now no doubt that the city existed in the

* Nermin Bayçın, arkeolog.

* N e rm in B ayfin is an archaeologist.

13th century BC, before the arrival of the Greek Achaeans in Anatolia.

80 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2 0 0 3


P A L A C E & V IL L A G E

Üç Kumtepesi Mevkii PK 33 07500 Belck/Antalya/Turkey Tel: +90 242 725 48 44 Fax: +90 242 725 48 42 www.sirenegolfhotel.com

1

AKKAN AT H O LD İN G


ÜJ

n hası

Peşkir

± \ e napıcins

By SABİHA TANSUĞ* Photos SERVET DİLBER / PRINT PHOTOBANK TURKEY


~olt/Ç.IfA.~"tJ;."'W':ı:".o., e

SiSi"""

.,'Jılt:'.:tiVIIN'M""''" aulıU~

-

'11::111::

••

-

...

lftıJ

1111

.......... u. ?-

-

...

u• 1111 r"

.. "

• .

-- ·

..::::oıss

ıs a cradie of civılısatıons. and Ottoman ari: whıch developed and matured here created synt heses whose mots stı·etch far back ın time. T extıles ar·e a pari:icularly fascınatıng example of thıs process, wıth theır extraoı·dınary dıversıty of materıals. colouı·s. desıgns and technıques. They have been woven by Anatolian women oveı· the ages. and theır- oı·ıgıns can be tr·aced back n aı-ly thı·ee thousand years to the Phrygıans. a people who aıTıved ın Anatolıa from Asıa and settled aı·oLrnd Gordıon near Ankaı·a. In the Bth century BC Phrygıan textiles weı-e so admıred that the people of Pontus set about leaming the t echnıque, and so the cha n of

Turkey

Güzel Anadolumuz bir medeniyetkr. kültürler beşiği. Hu beşiktc ge li :;ıip o lgunla::,;an ve kendi özünden sentez yaratan Osman lı sanatının kökleri ulu bir çınar ağacınınki gibi dcrinIere doğru uzayıp gider: aynı dokuma sanatı gibi. .. Ç ağlar boyu Anadolu kadınının elinde renk renk, desen desen . çe::,; it çc::,;it biçimlere bürüncn dokumaların kökleri ta bin yıl lar iincesine , Frigyalılara uzanır. Asya 'dan Anadolu 'ya. Gordion (A nkara ) yöres ine ycrle::,;en Frigyalıların, MÖ H. yüzy ılda yüksek düzeyde dokuma ürettikleri biliniyor. Dokumalara hayranlık duyan l'ontuslular da ne y apıp edip bu tekniği öğrene rek üretime geçer. Biiylcce. birbirine eklenen zincir halkaları gibi Ana dolu dokumacılığı günümüze kadar süre gelir. An a dul u dokuma ları n ı n en naclide örneklerinden biri de

Anatolıa's

weavıng

tradıtıon

began. Tab le napkin s known as peşkır a ı·c a tradı t ıonal Ottoman textıle that t aday have fallerı ınto oblıvıon ın towns and are becomıng steadly ra ı-er· ın vıllages. At one tıme these

+

84

SKYLI FE

HAZIRAN

JUNE 2003


‘Gelin güvey peşkiri’ni bereketi simgeleyen nar motifleri süslüyor (karşı sayfada altta). Saraylar­ da, konaklarda kullanılan ipekli dokumadan ge­ lin güvey peşkiri, pembe karanfil işli (sağda). Hayat ağacı örnekli gelin güvey peşkiri (altta). This double peşkir for use by a bride and groom is embroidered with pomegranate motifs symbolising abundance (facing page below). Another double peşkir made of silk and embroi­ dered with pink carnations would have been used in a palace or wealthy household (right). A double peşkir with a tree of life motif (below).

peşkirlerdir... Kentlerde unutulan, günüm üzde köylerd e de un utul­ mak üzere olan peşkirlerde sosyal yaşamın binbir rengi gizli: B ir za­ manlar Osm anlı saraylarından Y ö ­ rük sofralarına kadar geniş kulla­ nım alanı olan peşkir, hem işlevsel hem de dekoratif bir eşya olarak gelenek ve göreneklerin, inançların b ir göstergesiydi. G ünlerce süren düğün törenlerinde görev alan kişi­ lere peşkir armağan edilir, kız evi düğün d a v e tiy e si o lara k p eşk ir (okuntu) gönderir, çeyize çeşitli ör­ n eklerle süslü p eşkirler serilird i. Yeni gelin, eşinin akraba ve dostla­ rına nezaket ziyaretine giderken,

M im s, napkins were used by everyone in Ottoman society, from sultans in their palaces to nomads in their tents. Decorative as well as functional, peşkirs were presented as gifts to those who officiated at wedding ceremonies, served as wedding invitations (known as okuntu) sent to friends and relatives by the bride's family, were among gifts taken by the newly wedded bride when paying courtesy visits to the friends and relatives of her husband, and a part of every bride’s trousseau, which included numerous different examples. Sometimes a single long peşkir was laid over the knees of those seated around the table, and these were of different lengths depending on the number of people. These long peşkir for 12 or 24 people were known as dolak, and used at


Keten dokumadan yapılma gelin güvey peşkiri (sağda). Kız çeyizinde tablo gibi sergilenmek üzere hazırlanmış bir peşkir (ortada). Sevgilisiyle evlenmek isteyen genç kızlar, gelin güvey peşkirinin saçaklarına çaput bağlardı. Kuş kanadı örnekli, saçağı çaputlu peşkir (altta). / A bridal peşkir made of linen (right). A peşkir made for display as part of a bride’s trousseau (centre). Young girls who wished to marry would tie rags to the fringe of their peşkir, as in this example embroidered with birds wing motifs and scraps of cloth tied to the fringe (below).

hediye bohçasına peşkir koyardı. Yem ek yerken, sofraya oturanlar dizleri üzerine peşkir yayardı. Peşkirler peçete gibi kare değil, dikdörtgen olurdu. Peşkirin uzun­ luğu kullanacak kişinin sayısına göre de­ ğişirdi. On iki, yirm i dört kişinin önüne serilene dolak’ adı verilirdi. Düğünlerde, bayram larda, kalab alık aile sofralarına oturanların önlerine dolak dolandırılırdı. Paşalar, padişahlar, dedeler, neneler tek kişilik peşkir kullanırdı. Yeni gelin, yeni güvey ve genç çiftler için özel dokunmuş çift kişilik gelin-giivey peşkiri olurdu. Bu, genç çiftlerin öm ür boyu beraberlik­ lerinin devamını simgelerdi. Osmanlı sa­ raylarında, konaklarında, köy, kasaba, şehir evlerinde, yörük çadırlarında keten peçete gibi kullanılan süslü püslü peşkir­ ler, giysilerin lekelenmesini, dökülen kı­ rıntıların etrafa yayılm asını da önlüyordu. Sofraya içi aş dolu, kapaklı bakır sahan getirilirken eller üzerine ucu nakışlı peş­ kir atılır; taşınan kabın sıcaklığından korunulurken, yemeğin sunumuna şıklık da katılmış olurdu. Yemekten sonra el yıka­ ma leğeni ve ibriği ile birlikte süslemesi sade peşkir getirilir, yıkanan eller bu peşmeals for large numbers, such as wedding feasts, meals on religious feast days, and large family gatherings. Small rectangular peşkirs for just one per­ son denoted social status, and these were used by the sultans, men of rank, and by grandfathers and grandmothers as head of the family. N ew ly married and young couples used a double peşkir sym­ bolising the hope that they would enjoy a life-long marriage together. These nap­ kins woven in many colours and patterns protected the clothing of the diners from B

E B

being stained and crumbs from being

B

scattered on the floor. They were also used when carrying covered copper dish­ es of hot food to the table to prevent 86 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2 00 3


M

CONFETTI CLOTHING Esenşehir M a h . Ö rde k G ö lü Mevkii TEM Otoyolu Üzeri 81260 Şam an d ıra İSTANBUL / TURKEY Tel : (+90) 216 529 01 01 Fax: (+90)216 529 01 03-04 e-mail: confetti@confettitextile-ist.com CONFETTI FABRICS Organize Sanayi Bölgesi Ali O sm an Sönmez Bulvarı No.: 5 BURSA y TURKEY

NY

TURKISH: FASHION FABRIC' EXHIBITION : JULY_1.5:J6,.2003 1C IPR IAN I.«“STR SETI

Texworld

Tel.: (+90) 224 243 11 36 Fax: (+90) 224 242 26 75 e-mail: cdp@confettitextile.com

w ww.confettitextile.com


kire kurulanırdı. Yem ek üstüne kahve ikram ı yapan genç kız veya delikanlı sol omzuna, gösterişli, pırıltılı bir peşkir atıp servis yapardı. Yüz yıl önce İstanbul’dakiler dahil her evde tezgâh var­ dı; bazen bir evde iki üç çeşit ayrı tezgâhın çalıştığı olurdu. Kadınlar, kızlar ev içi yaşamlarını tezgâh başın­ da değerlendirir, peşkir, giysi, halı, kilim ve yaygı dokurlardı. Bu bir yaşam tarzıydı. Kız çocukları dokuma işini annelerinden öğrenirdi. Kınalı eller m ekik tutar, m ekiklerdeki renkli iplikler gidip gelirdi. Kız çocukları

‘Gönül kilidi’ desenli peşkir, kahve sunulurken sol omuza atılıyordu (üstte solda). Yirmi dört kişilik dolak, rulo olarak sofraya getirilip, sofra başında daire oluşturan kişilerin önüne serilirdi (üstte). Baklava desenli bir sofra peş­ kiri (altta solda). / A peşkir with a locked heart motif of the type hung on the left shoulder when serving coffee (above left). This long napkin for 24 people of the type known as dolak was unrolled along the laps of all those seated around the circular table (above). A peşkir with a lozenge design (below left).

tezgâh başında oyuncakla oynar gibi öğrenirdi dokuma­ yı. Kabiliyetli olanlar küçük yaşta ustalaşırdı. Ve ünleri çevreye yayılır, dünür adayları artar, böyle hünerli kızı

the hands from being burnt, and also to dry the hands after washing at the end of meals, for which ewers and basins were taken to each person in turn. In addition, when serving coffee after meals, it was customary for sen/ants to hang an ornate peşkir over their left shoulder. Until a century ago every home, even in Istanbul and other large cities, possessed one or more handlooms on which the women and girls of the family wove garments, household linen, carpets, rugs and kilims. Girls learned to weave as chil­ dren from their mothers, and became dextrous at handling a shuttle wound with coloured yarn. Girls who won a reputa­ tion for weaving expertise in the neighbourhood were sought after as daughters-in-law, and so found husbands easily. Like artists working on canvas they wove their paintings on the loom; using yams coloured with vegetable dyes as their 88 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2 0 0 3


K L IM A S A N R

‘expent t

Why KLiMASAN?

E

F

in

R

I

G

E

cooling

R

A

T

I

O

N

technology

>J The reliable business partner

• Leader of commercial type cooler and freezer manufacturing industry in Turkey • 34 years of experience in refrigeration • 150 customers in 70 countries • Quality and customer orientation as highest priorités • Established long term business partnerships

The preferred supplier of multinational companies

)/ The best refrigeration solutions to the most prestigious brands

with multinationals all over the world • Capacity of 150 000 units / year utilizing the latest manufacturing technologies • ISO 9002 Quality System Certificate and C E, UL approvals on environment friendly products • Wide product range with efficent after-sale

'bn v o I

service network • Best refrigeration solutions to provide “Value for Money”

KLiM A SAN K LİM A SAN. ve TİC . A.Ş. Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10004 Sok. No: 6 35620 Büyük Çiğli - İZMİR Tel: (0232) 376 72 23 Fax: (0232) 376 75 45 www.klimasan.com.tr e-mail:export@klimasan.com.tr


paints, and shuttles as their brushes. But with the mechanisa­ tion of the textile industry, this ancient craft gradually went into decline, unable to compete with imported European textiles which began to fill the shops and markets of Turkey in the 19th century. First the handlooms of the cities, then those of provincial towns and villages were abandoned, even in areas where weaving had once been an important part of the local economy. So handwoven textiles silently made way

Keten, ipek karışımı dokuma zemin üstüne stilize lale işli peşkir (üstte). Uğur böceği desenli el kurulama peşkiri (üstte sağda). Saçakları çaput bağlı, kuş kanadı örnekli gelin güvey peşkiri (sağda). / This linen and silk mix peşkir is embroidered with stylised tulips (above). A peşkir with a ladybird motif for drying the hands (above right). A bridal peşkir with a birds wing design and scraps of cloth tied to the fringe indicating that the girl it belonged to wished to marry (right).

almak bir şans sayılırdı. Ünlenen bir doku­ macı kızın, evde uzun süre kalması ola­ naksız gibiydi. Çeşit çeşit desenler oluştururlardı... Tuvalleri dokuma, boyaları bitki, fırçaları iplik, elleri mekikti. Aynı bir ressam gibi renkleri dokuma üzerinde inanılmaz bir uyum içinde kullanıyorlardı. Böylece yüzyıllar içinde gelişen Anadolu el dokum acılığı sonunda, makinenin hızlı üretimine yenik düştü. Çarşı­ ları, pazarları dolduran Avrupa ürünleri önce şe­ hirlerin, sonra kasabaların ve nihayet dokum acılıkla geçinen bölgelerin tezgâhlarını yavaş yavaş durdurdu. Duran tezgâhlar zamanla dağıldı, atıldı gitti. Dönen çık90 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2 0 0 3


Linens güzelligi kendini mutlu yüzlerde gösterir.

İşte m utluluğ u n hizm etindeki g ü zelliklerd en biri: Linens. Pe rd e , d öşem elik , n evresim , yatak örtüsü, m asa örtüsü, havlu, bornoz ve birçok a k s e su v a rı kısacası ev güzelliğini tek çatı altında toplayan Linens kendi alanında benzersiz bir isim . Tü rkiye ve dünyada sa yıla rı 75'e varan m ağ az a la rıyla bu güzellik hepim izin.

Kv Güzellik Merkezi L İN E N S M A Ğ A Z A L A R I

( Q ) ZO RLU

• ADANA • AFYON • AKSARAY • ALANYA • ANKARA ÇANKAYA • ANKARA DİKM EN • ANKARA MİGROS A L IŞV E R İŞ M ER K EZ İ • ANKARA KÜ CÜKESAT • ANKARA ÜMİTKÖY • ANTALYA • AYDIN • B A L IK E S İR • B E L E K • BODRUM • B U R SA • D EN İZ Lİ • DİYARBAKIR 1 • D İYARBAKIR 2 • ED İR N E • EL BİST A N • E S K İS E H İR • FETH İYE • GAZİANTEP • G E B Z E • İSPARTA • İS K E N D E R U N • İST A N B U L AVCILAR IE-5] • İST A N B U L BA KIR KÖ Y • İST A N B U L B A S A K S E H İR • İST A N B U L B Ü Y Ü K C E K M EC E • İS T A N B U L ER EN K Ö Y • İS T A N B U L E S E N L E R • İS T A N B U L E T İL E R • İS T A N B U L FATİH • İS T A N B U L G A ZİO SM A N PA ŞA • İS T A N B U L G Ö Z T EPE • İS T A N B U L KADIKÖY • İS T A N B U L KA R T A L • İS T A N B U L K Ü Ç Ü K Y A LI • İST A N B U L NİŞAN TAŞI • İST A N B U L P E N D İK • İST A N B U L SULTANH AM AM • İST A N B U L UN KAPAN I (İM Cİ • İZM İR A LSA N C A K • İZM İR HATAY • İZM İR C A R R EFO U R SA • İZMİT • KAHRAM ANM ARAŞ • KONYA • KUSADASI • MALATYA • M ANİSA • M ER SİN • ORDU • R İZE • SA M SU N • SEY D İŞE H İR • ŞA N L IU R F A • TRABZON • USAK • BAKÜ • CİDDE • K IB R IS • KÖ STEN CE ROMANYA • MAKEDONYA Ü S K Ü P • SOFYA BG • UKRAYNA KİEV 1 • UKRAYNA KİEV 2 • UKRAYNA KİEV 3 • UKRAYNA D NIPROPETROVSK

0800 219 01 08 LİNENS ÜCRETSİZ TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI

www.linens.com .tr


El, yüz kurulamada kullanılan, kenar uçları püsküllü, çubuk desenli peşkir (sağda). ‘Üzümlü kütük’ deseniyle bezenmiş nene peşkiri (altta). / A fringed peşkir with a striped design used for drying the face and hands (right). A peşkir made for an elderly matron with a design of grapevines (below).

tıklar sustu. Gelenek, göreneklerle yaşayan, zenginle­ şen dokumalar yerlerini sessiz sedasız sanayi ürünlerine bıraktı. Ne yazık ki etnografya, arkeoloji gibi şanslı de­ ğil. Yüzyılların yıpratmasına karşı kendini koruyamıyor. Onun için ilkçağlardaki dokumalar bulunamıyor. Dünya üzerinde eskiye dayanan dokuma örnekleri yok dene­ cek kadar az. Elim izdeki dokuma örnekleri ise geçmiş ve bugünle bağlantı kurmamızı sağlıyor. Günümüzde Denizli, Buldan ve çevre köyleri Anadolu dokum alarının en güzel örneklerini üretiyor. Her yıl ha­ ziran ayında yörede dokum acılık festivali yap ılıyo r. G encecik kızların, taze gelinlerin, kadınların türküler söyleyerek ev tezgâhlarında dokuduğu çiçek oyalı peş­ kirler, am erikan servis takım ları, masa, yatak örtüsü, çarşaf, yastık ve perdelerin hepsi b iıer sanat eseri. D o­ kunup biten ürünler üst üste yığılm ış bir deste gül gibi alıcılarını bekliyor, çeyizlik dokunanlar ayrı sergileniyor. Bu sayfalarda görülen peşkirler ise 19. ve 20. yüzyıl başlarında dokunup kullanılm ış. Hepsi de dokum acılı­ ğın tarihsel, sanatsal, sosyal belgeleri gibi önemli... Çün­ kü, dokumanın hası da özü de peşkirdir. • * Sabiha Tansuğ, etnolog, araştırmacı ve yazar.

for mass produced goods. Unlike stone and metal artefacts, which can sup/ive unim­ paired for thousands of years beneath the ground, to be dis­ covered by archaeologists, textiles are fragile and quick to dis­ integrate. Ancient textiles are therefore extremely rare any­ where in the world, only sun/iving under unusual conditions. For textiles to sun/ive even a few centuries they must be carefully protected from light, damp and other harmful condi­ tions. Fortunately traditional handwoven textiles have not died out in Turkey altogether, and those that still continue to be pro­ duced are a precious and vivid link with past centuries. Today lovely examples of traditional textiles are woven in vil­ lages around Denizli and Buldan in western Turkey, and in June every year a textile festival is held in this region. Pe§kirs decorated with flower motifs made of needle lace, table mats, table cloths, bedspreads, sheets, pillowcases and curtains woven at home by girls and women are displayed here in heaps, all having a charm that factory made textiles cannot match. Those made for trousseaus are particularly beautiful works of art, and are displayed separately at the festival. The photographs seen here are of antique pefkirs dating from the 19th and early 20th centuries, each of them an invaluable document of historical, artistic and social interest. Sabiha Tansuğ is an ethnologist, researcher and writer. 92 SKYUFE

H A Z İR A N

JUNE 2 0 0 3


.* * r

s

p

r

i

n

g

&

s

u

m

m

e

Manufacturers and Exporters of distinctive 100% cotton

G İY İM

I

S A N A Y İ A .Ş

Head Offices:

layır Sok. No: 62 Kurtuluş İstanbul - Turkey Tel: +90(212) 296 44 87

London Offices: 91 Mortimer Street London W 1 W 7 S R UK Tel: +44(207) 323 21 36

Factory Address: Velibaba Mah. Ulubey Sok. No: 14 Pendik istanbul - Turkey Tel: +90(216) 307 51 31pbx Fax: +90(216) 307 51 30 Direct line: +90(216) 307 30 17

www.ercangiyim.com


Üstüne güneş vurduğunda altın bir boynuz gibi pırıl pı­

A n ancient legend about the creation of the Golden Horn,

rıl yanan H aliç, bir efsaneye göre Argos Kralı İnakos’un kızı lo ile tanrılar tanrısı Zeus arasında yaşanan yasak aşktan doğar, lo ’yu karısı H era’nın öfkesinden korumak isteyen Zeus, onu beyaz bir inek şekline sokar. Bunu öğrenen Hera, boş durmaz; to’ya bir atsineği musallat

whose shining waters justify its name at sunset, relates that Zeus, king of the gods, fell in love with lo, daughter of King Inachos of Argos. Hearing of this Zeus's wife Hera deter­ mined to take her revenge, and to protect lo from the wrath of Hera, Zeus turned lo into a white heifer. Hera then sent a

96 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2003


gadfly to torment her rival, and lo ran distractedly all over the world, causing deep cracks in the earth as she shook her head to rid herself of the gadfly. One of these cracks was the Golden Horn. The horn-shaped estuary was known as Khrysokeras (Golden Horn) in antiquity, and this name has passed into western languages in translated form. The Arabs and Ottoman Turks, on the other hand, called it Halic-i

ij

nwi rvivnftNreii iv^nis?»-^

Konstantiniyye (Estuary of Constantinople). This perfect natural harbour, large and deep enough to shelter both the merchant and naval shipping fleets, is one of the most beautiful parts of Istanbul, with many historical buildings along Its shores. O ve r recent years numerous cultural institutions have been established here, such as the Rahmi Koç Museum, housed in the old anchor facto­ ry, and the Feshane or former fez factory, which now hosts fairs and cultural events. Soon to be added to their number are Sütlüce Cultural Centre and Sadabad Park. These are all part of the endeavour to transform the Golden Horn to its former splendour, the latest step in this direction being Mimaturk, Turkey's first and only miniature town. Miniaturk opened on 23 April, as part of the Children's Day celebrations, at Sütlüce on the northern shore.

eder. D eli gibi koşmaya başlar inek, kıtalar aşar. Peşin­ deki sinekten kurtulmak için başını salladıkça kara par­ çalarında derin yarıklar oluşur. İşte, bu yarıklardan biri de Altın Boynuz’dur... Dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden H aliç, boy­ nuz şeklindeki yapısından dolayı ilkçağda Khrysokeras (Altınboynuz) olarak anılmış. Batı’nın önde gelen dille­ rine de aynı anlamda çevrilmiş. Araplar ve Osm anlılar ise buraya Halic-i Konstantiniyye adını verm işler. Osmanlı İmparatorluğu devrinde önemli bir ticaret merke­ zi ve donanma üssü olan H aliç, tarihî, kültürel ve fiziki yapısıyla da İstanbul’un en güzel noktalarından. Taşıdı­ ğı Bizans ve Osmanlı izleriyle tarihsel dokunun en yo­ ğun hissedildiği bölgelerden olan H aliç, günümüzde Rahmi Koç Müzesi, Feshane Binası ve çok yakında Tür­ kiye’nin en büyük kültür sanat kompleksi olarak hizme­ te açılması planlanan Sütlüce Kültür Merkezi ve Sadabad Projesi ile İstanbul’un bir kültür havzası olma yo­ lunda. Tem eli 30 Haziran 2001’de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı A li Müfit Gürtuna tarafından atılan MiKarçı sayfada: Önde, Batman Çayı üzerindeki Malabadi Köprüsü, 1147 ve Mimar Sinan’ın eseri Mağlova Kemeri, 16. yüzyıl, İstanbul (üstte); önde, Kudüs'teki hescid-i Aksa ile Kubbet-üs Sahra, Kudüs, 690 (altta). Dünyanın 7 harikasından biri Artemis Tapınağı, Ephesos, MÖ 356 (üstte ve sağda). / Facing page: Malabadi Bridge built in 1147 over the River Batman, and the 16th century Mağlova Aqueduct built by the architect Sinan in Istanbul (above). The Aqsa Mosque and Dome of the Rock in Jerusalem (below). The Temple of Artemis, one of the seven wonders of the world, built in 356 BC at Ephesus (above and right). 97 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2 0 0 3


H e d e fin iz i y ü k s e k tu tu n biz g e rçe kle ştire lim ...

Günümüz para ve sermaye piyasalarında, yatırım araçları

Bu hizm etim izde, önce uzman portföy yö neticim izle

çeşitlenmiş, piyasaların yönünü belirleyen etkenler artmış

birlikte, risk ve getiri beklentilerinize uygun bir karşılaştırma

ve fiyatlardaki dalgalanma çok daha belirgin hale gelmiştir.

ölçütü b elirliyorsun u z. Ö rneğin, riski sevm eyen bir

Bu değişen piyasa koşullarında, yatırımcının risk algılaması

yatırımcıysanız günlük repo faiz oranını, daha yüksek

ve getiri beklentisine en uygun yatırımları yapabilmek, farklı

risk ve getiriyi hedefliyorsanız, tahvil-bono ya da hisse

yatırım araçlarından bir portföy oluşturarak riski yaymak ve

s e n e d i e n d e k s le rin i k a rş ıla ş tırm a ö lç ü tü o la ra k

seçilen ürünlerin performanslarını takip etmek, uzmanlık,

saptayabilirsiniz. Dilerseniz, bu finansal göstergelerden

zaman ve ilgi gerektirir.

oluşan karma bir karşılaştırma ölçütü de belirleyebilirsiniz. Yatırımlarınızı yabancı para cinsinden yapmayı tercih

Birikimlerinizi, beklentilerinize en uygun yatırım araçlarında değerlendirmek istiyor, ancak bu ilgi ve zaman maliyetine katlanmak yerine, portföyünüzü sizin adınıza yönetecek, güven duyacağınız profesyonel bir desteği tercih ediyorsanız size Özel Portföy Yönetimi hizmetimizi öneriyoruz.

e diyorsa nız, karşıla ştırm a ö lçü tü nü z, risk ve g etiri beklentilerinize göre, uluslararası tahvil endeksleri, Türkiye eurotahvil endeksi, Dow Jones, S&P, N asdaq veya benzeri endeksler olabilir.


Bu aşamadan sonra portföy yöneticisi, yapacağı yatırımlarla portföy getiri oranınızın, belirlediğiniz karşılaştırma ölçütünün getiri oranının üzerinde olmasına çaba gösterir. Her 3 aylık dönem sonunda, portföyünüzün getirisi, dönem başında belirlemiş olduğunuz ölçüt ile karşılaştırmalı olarak raporlanır. Böylece siz işinize, ailenize ve özel zevklerinize çok daha fazla zaman ayırırken yatırımlarınız uzman bir ekip tarafından beklentilerinize göre yönetilmiş olacaktır. Özel Portföy Yönetimi hizmetimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi verebilmek ve sizin için neler yapabileceğim izi konuşmak üzere Esra Öztuna’yı (212) 350 22 14 no’lu telefondan arayabilir veya kendisine eoztuna@isyatirim.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

I Y A T IR IM D A N I Ş M A N L I Ğ I j P O R T F Ö Y Y Ö N E T İM İ

K U R U M S A L FİN A N SM AN

İş Kuleleri, Kule: 2 Kat: 12 4. Levent 34330 İstanbul Tel: (0212) 350 20 00 Faks: (0212) 350 20 01 www.isyatirim.com.tr

İ Ş

Y A T IR IM

â


Hıdiv Kasrı, İstanbul, 20. yüzyıl (sağda). Önde, İstanbul’daki III. Ahmed Çeşmesi, 1728, arkada Ayasofya, İstanbul, 562 (altta ortada). Önde, Ephesos Celcus Kütüphanesi, 117 ile Muradiye Camii, Manisa, 1585 (en altta). / Hıdiv Kasır in Istanbul dates from the turn of the 20th century (right). The 18th century Ahmed III Fountain and the 6th century Byzantine church of Haghia Sophia in Istanbul (below centre). The 2nd century Library of Celsus at Ephesus, and in the background the 16th centu­ ry Muradiye Mosque in Manisa (bottom).

n ia tu rk de bu z in c irin halkalarından biri. H aliç’i arıtmak ve çevresini eski görkem ine kavuşturm ak için sürdürülen dönüşüm projesinin bir parçası olan Miniaturk, Türkiye’nin ilk ve tek m inyatür kenti... İstanbul Büyükşehir Beled iye si’nin şirketlerinden olan Kültür A.Ş.’nin yapı­ mını ve işletmesini üstlen­

Established by Istanbul Municipality, it is the largest of its kind in the world, cover­ ing an area of 60,000 square metres, and comprising 105 famous buildings that reflect our cultural heritage. W hile most of these are situated in Turkey, some are in other countries o f the region. The buildings have been reconstructed here on a scale of 1:25. The selection was made by tw o leading Turkish historians, P ro f D r lib er O rta ylı and A sso ciate Professor D r Haluk Dursun.

d iğ i M in ia tu rk , 23 Nisan’da yapılan çocuk şen­ lik le riy le hizm ete açıldı. Dünyanın en kısa sürede tam amlanan ve en geniş alana yayılan bu minyatür kenti, Tarihî Yarım ada’nm H a liç k ıy ıs ın d a , Sütlüce’de, 60 bin m etrekare alan üzerine kurulu. İlk etapta İstanbul, Ana­ dolu ve Osm anlı coğraf­

Inspired by Madurodam in Holland, the man behind this p ro je c t is Cengiz Özdemir, well-known for many other imaginative events and institutions that have become an integral part of Istanbul's cultural life. Özdemirs objective was to reflect Turkey's rich historical and multi­ cultural heritage. He explains that creat­ ing such cultural recreational facilities is one o f the rising trends in the world

yasından seçilme 105 ese­ rin 1/25 ölçeğinde küçül­ tülm üş m aketlerin e yer veren park, kültür ve tu­ rizm açısından çok büyük b ir boşluğu dolduruyor. Harbiye Açıkhava konser­ le ri, Y ereb atan Sa rn ıcı, Muammer Karaca Tiyatro­ su, T a rık Z afer T un aya Kültür Merkezi ya da CRR K o nser Sa lo n u ’nda ger­ çekleştirdiği etkinliklerle tan ın an K ü ltü r A .Ş .’nin G e n e l M üd ürü C eng iz Özdem ir ise bu eseri Ti'ırlO O S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E 2003


İstanbul'un en merkezi yerinde, "Boğaziçi Köprüsü"ne ve "Capitol Alışveriş M erkezi"ne sadece 5 dakika uzaklıkta ömre bedel güzellikte bir cennet!..Ve her türlii konforun sağlandığı, temiz havası, ıhlamur, defne ve sedir ağaçlarıyla çevrili doğasıyla muhteşem 34 konak. Bu eşsiz projenin I . etabında Y A Ş A M B A Ş LA D I !.. Ve şim di geri kalan 1 7 konak sizin için g ö rü c ü y e ç ık ıy o r !.. Doğal yaşam ayı severim ve yaşam kalitem den ödün verm ek istemiyorum d iy o rs a n ız ; bu son 17 konuttan biri sizin ö m rü n ü z e öm ü r katacak!

M e sa N u ro l Z e r Ç a m lıc a O r ta k G iriş im i Kısıklı Caddesi, Ramiz Paşa Sokak, Altunizade • İSTANBUL

Shovv-room Tel: (0216) 327 85 32/34 • (0216) 326 14 13


k iy e ’ye kazand ıran isim . H ollanda’daki Madurodam ö rn eğ in d en e sin le n e re k , T ü rk iye’nin tarihî zengin­

tod ay, and ex pects M inıaturk to

lik lerin i ve çokkültürliilüğ ünii yansıtm ayı am açla­ yan Özdemir, “Tasarlanmış turistik alan lar yaratm ak, bugün dünyada yükselen trendlerden biri olarak kar­ şımıza çıkıyor” diyor. Ciddi boyutta bir turizm potansi­ yeli yaratması beklenen Min ia tu rk ’de, A n ad o lu ve çevresinde hüküm sürmüş kültürlere ait pek çok tarihî d eğ eri b ir arada görm ek mümkün: Ayasofya’dan Se-

seen in miniature here, such as Haghia

attract large numbers of foreign as well as local tourists. N o t only can Istanbul's most famous monuments be Sophia,

Rum eli

Fortress,

G alata

Tower, Süleymaniye Mosque, Sadullah Paşa House, the Bosphorus Bridge and the Fountain o f Ahm ed III, but also ince Minareli Medrese, the houses of Safranbolu, Sümela Monastery, the ancient sanctuary on the summit of Mount Nemrut, Aspendos Theatre, Bursa Ulu M osque and A tatü rk 's Mausoleum; and from outside Turkey, the Dome of the Rock, Aqsa Mosque, and Mostar Bridge, to name but a few. Each of these spectacular monuments reflects the technology and culture of their age. They have sun/ived in a land which has seen countless invasions and wars over the millennia, yet here successive civilisations have not destroyed but preserved the achieve­ ments of their predecessors,

15 bin seyirci kapasiteli Aspendos, Antalya, 2. yüzyıl (en üstte). Önde, Ulu Camii, Bursa, 1400 ve Çifte Minareli Medrese, Erzurum, 1291 (üst­ te). Önde, Divriği Ulu Camii, Sivas, 1229 ile Ar­ temis Tapmağı, Ephesos, MÖ 356 (solda). / The 2nd century amphitheatre of Aspendos, Antalya (top). Ulu Mosque in Bursa dated 1400, and behind Çifte Minareli Medrese in Erzurum dated 1291 (above). Ulu Mosque in Divriği dated 1229, and behind the Temple of Artemis in Ephesus (left). 102 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2 0 0 3


Her zaman, her yerde yanınızdayız!

H ızlı, g ü v e n li, k o la y in te r n e t b a n k a c ılığ ın ın a d re s i w w w . o y a k b a n k . c o m . t r ile d ile d iğ in iz z a m a n b ilg is a y a r ın ız d a y ız . 4 4 4 O 6 0 0 ile 7 g ü n 2 4 s a a t te le f o n u n u z d a y ız . Y a y g ı n A T M a ğ ı m ı z v e 2 2 0 'y i a ş k ı n ş u b e m i z ile T ü r k iy e ’n in h e r y e r in d e , ç o k y a k ın ın ız d a y ız . O YAK B A N K ’ın g e liş e n ü rü n v e h iz m e tle rin e siz n a s ıl u la ş m a k is te rd in iz ?

I 1


İstanbul’da yapılan en görkemli Bizans eseri Ayasofya (solda). Önde, Selçuklu döneminin en güzel eserlerinden Mevlana Türbesi, Konya, 1274, arkada Ça­ nakkale Şehitler Anıtı, I960 (üstte). Önde, Kariye Müzesi, İstanbul, 1118 ve Galata Kulesi, İstanbul, MÖ 6. yüzyıl (altta). / Haghia Sophia is the most magnificent Byzantine building in Istanbul (left). The 13th century mau­ soleum of Mevlana built by the Seljuks in Konya, and behind the War Memorial in Çanakkale commemorating those who lost their lives in the Gallipoli campaign (above). The Byzantine Church of Chora in Istanbul dating from 1118, and behind the 6th century Galata Tower (below).

lim iye’ye, Rum eli H isarı’ndan Galata Kulesi’ne, Safran­ bolu evlerinden Süm ela M anasttrı’na, Kubbet-üs Sahra’dan Nemrut Dağı Kalıntıları’na, Mostar Köprüsü’nden Mescid-i Aksa’ya, in ce M inareli M edrese’den Üçüncü Ahmed Çeşmesi’ne, Aspendos Tiyatrosu’ndan Bursa Ulu C am ii’ne, Süleym aniye’ye, Sadullah Paşa Y a lıs ı’ndan Anıtkabir’e ve Boğaz Köprüsü’ne kadar incelikli bir üs­ lupla yapılan maketler, H aliç’in kıyısında küçük bir kül­ tür cenneti yaratıyor. Eser seçim çalışm aları Prof. Dr. IIber O rtaylı ve Doç. Dr. Haluk Dursun tarafından ger­ çekleştirilen minyatür kentte, her biri ait oldukları döne­ min teknolojisini, sanatını ve kültürünü yansıtan, binler­ ce yıld ır ağır istilalara, savaş ve yıkım lara tanık olan bir coğrafya­ da, hiçbir uygarlığın, sırf daha öncekiler yaptı diye yok etmeye

A visit to Miniaturk is a marvellous opportunity to see cele­ brated works of architecture scattered in towns and cities that many o f us may never get the opportunity to visit. Moreover, the models provide a unique bird’s eye view of buildings that in reality tow er over us, such as the Byzantine masterpiece of Haghia Sophia, whose dome soars to 55 metres above the ground, the Galata T o w er built by the Genoese, and Selimiye Mosque, the 16th century master­ piece of the Ottoman architect Sinan. The models have been built to a high standard so as to with­ stand weather conditions of all kinds, and were produced by craftsmen at thirteen ateliers abroad and ten in Turkey.

kalkışm adan koruduğu eserlere yer veriliyor. M iniaturk’ün yarattığı bir avantaj ise dünyaca ünlü tüm bu eserle­ rin her açıdan incelenm esine im­ kân verm esi. Yüzölçüm ü 7570 m etrekare, devasa kub besinin zem inden yü ksek liğ i 55 m etre olan, Bizans sanatının en önemli eseri Ayasofya’yı, Cenevizliler ta­ rafından inşa edilen Galata Kulesi’ni ya da Mimar Sinan’ın şahe­ seri Selim iye Cam ii’ni kuşbakışı görmek mümkün. Aynı günümü­ ze gelen özgün eserler gibi açıkhava koşullarına ve acım asızca 104 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2003


En sıcak duyguların temelinde, güven vardır.

Sevginin değeri; sevilenlerle her köşesi sım sıcak mekanları paylaşm akla artar.

0 İPRAGAZ

EkoEnerji Sistemi® size pişirme, ısınma, sıcak su ihtiyaçlarınız için kesintisiz, e kon om ik enerji sunuyor.

Sıcacık sevginizi, sımsıcak yuvanızda yıllar boyu, sorunsuzca ve güven içinde yaşayın.

Yaşadığınız mekanı

40 yıllık ipragaz tecrübesine güvenin.

EkoEnerji Sistemi® ile tanıştırın. Güvenli, hesaplı ve temiz enerjinin rahatlığını yaşayın. w w w .ip r o g a z .c o m .t r ¡p ra n e t @ ip ra g a z .c o m .tr

EKOENERJİHATTI 0 8 0 0 2 1 1 6 0 1 1

f il

İ

P

R

A

G

A

"LPG Uzmanı"

Z


İstanbul’un simgesi niteli­ ğindeki Kız Kulesi, MÖ 5. yüzyıl ile Asya ve Avrupa yakalarını bağlayan Boğa­ ziçi Köprüsü, İstanbul, 1973 (solda). Mardin taş evlerinden bir detay (alt­ ta). / The Maidens Tower at the mouth of the Bosp­ horus, which was origi­ nally built in the 5th cen­ tury BC, and behind it the Bosphorus Bridge built in 1973 (left). Detail of the stone houses of Mar­ din (below).

geçen zamana dayanmak zorunda olan maketler, yurtiçi ve yurtdışındaki atölyelerde üretilm iş. Bu çokkültiirlü

Consultant for the project w ere executives of the Dutch

parka maket üreten 13 atölyeden 10’u yerli. M iniaturk’e danışm anlık hizm eti veren H olland a’nın M aduıodam m inyatür kentinin yöneticilerinin, maketlerin malzeme­ sinin kalitesinden, eserlerin aslına uygunluğundan ve detayların inceliğinden etkilenip Türkiye’deki üreticiler­ le çalışm ak istemesi ise yapılan işin standartlarının ne denli yüksek tutulduğunun bir göstergesi. M aketlere sponsor olan şirketlerin adları ve logoları da eserin he­ men yanındaki tanıtım levhasında belirtiliyor. Fahir Atakoğlu’nun bestelediği özgün gezinti müziği ise konukla­ rı daha kapıdan girdikleri andan itibaren parkın büyüle­ yici atmosferinin etkisine sokuyor. Son yıllarda hayata geçirilen en önemli kültür, turizm ve eğitim projesi ol­ ma unvanına sahip M iniaturk’ün gençler ve çocuklar için de eğitici ve öğretici bir fonksiyonu var. M inyatür Kentler Birliği üyesi olduğu için ülkeler arası bir kültür alışverişi de yaratıyor. Çünkü, birliğin çalışma­ ları arasında eser değişimi de bulunuyor. Böylece, H ol­ landa'daki bir eser geçici bir süre M iniaturk’te sergilenebi­ lecek ya da M in iatu rk ’deki b ir eser aynı şekilde başka bir ülkedeki m inyatür kente konuk olabilecek. Altın Boynuz’un E y iip ’e bakan ucunu b ir açıkhava m üzesine d ö­ nüştüren Miniaturk, antikçağdan Biz an s’a, Selçu klu dan Osm anlı’ya 3000 yıllık tarihin iz lerin i taşıyor... M in iatu rk hem bugünü hem geçm işi aynı anda yaşamak, zamanda ve m ekânda yo lcu lu k yap ­ mayı hayal edenler için: İster İstan b u l’da, ister Pamukkale ’de, ister K u d ü s’te ya da Bosna’da... •

the high-quality, accuracy and attention to detail of the mod­

Madurodam miniature town, and they were so impressed by els produced in Turkey, that they have now decided to work with Turkish craftsmen. The high cost of the project has been met by sponsors, whose names and logos are given on signs next to each model. An enchanting atmosphere is created by the music specially composed by Fahir Atakoglu. A visit to the Park is not only fascinating and fun, but also educational, particularly for chil­ dren and young people. Miniaturk is a m em ber of the Association of Miniature Towns, which provides a platform for cultural exchange by arranging temporary loans of models from different countries. This new open-air museum that looks out over the Golden Horn to the historical district of Eyüp on the opposite shore gives a vivid glimpse into 3000 years of history, from antiquity to the Byzantines, and the Seljuks to Ottomans. Here, in imagination you travel in space as well as time, from Istanbul to Pamukkale and Jerusalem to Bosnia.

106 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2 0 0 3


M a in S u p p o rte r an d C o u n c il M e m b e r

Ana Destekçi ve Konsey Üyesi

International İstanbul Fairs Uluslararası İstanbul Fuarları www.tuyap.com.tr Istanbul Textile and A pparel Exporters Association

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği

F air Council FUAR KONSEYİ isimler alfabetik sıra ile verilmiştir

inalphabetical order

BM D B İR L E Ş M İŞ M A R K A L A R D E R N E Ğ I U N İT E D B R A N D S A S S O C IA T IO N

Çorap Sanayicileri Derneği Association o f Hosiery Industrialists

International İstanbul Ready -to- Wear Fair Uluslararası İstanbul Hazır Giyim Fuarı

• Ready-to-Wear Hazır Giyim

sa

• Knitwear

Ege Giyim Sanayicileri Derneği Aegean Clothing Manufacturers Association

Triko • Clothing Findings Trimmings & Accessories

Ege ihracatçı Birlikleri

Aegean Exporters' Unions

Konfeksiyon Yan Sanayii ve Aksesuarları

w w w .if f a ir .c o m

• Hosiery K » r •S ' D

/ K O N F E K S İY O N Y A N J t SANAYİCİLERİ DERNEĞİ M

Lingerie, Swimwear, Related Fabrics and Accessaries Exhibition

Çorap

İç Giyim , M a y o , İlg ili K u m a şla r ve A k se su a r la r Fuarı

Clothing Findings and Trimmings Association

L A SIA D

Organized by TÜYAP INC and SİTA INC.

Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği

Tiiyap A.Ş. ve S ita F uarcılık tarafından hazırlanm aktadır.

Manufacturers and Busin e ssm e n A ssociation of Laleli

O T İA D O sm an b e y T ekstilci İşadam ları D em eği O s m a n b e y T extiles B usin e ssm e n ’s A ssociation

5 “ ' (Çtigsad

H a z ir a n / J u n e

G O l D EN T l IIP ERİSİN TOPKAPl HOTtL

Tüm lg Giyim Sanayicileri Derneği

(£) IUKM9H AIKLIriEj

TÜRK HAVA YOLLARI

Fuar Resm i O teli

l es mi

O f f i c i a l F a i r Ho t e l

İfflc la l

Taşıyıcı

^

•3

Carrier

L

J

2 5

- 2 8 , 2 0 0 3

HOROZ

\

L O JİS T İK

W

J

TS-EN-ISO-9002 I

''•'ra, .. i ot'*'

Lingerie Industrialists Association

T Ü YA P F A IR S AN D E X H IB IT IO N S O RG A N IZA TIO N IN C./T ÜY AP T Ü M F U A R C ILIK Y A P IM A.$. H e a d O f fic e / F a ir A re a T ü y a p Fair, C o n v e n tio n a n d C o n g r e s s C e n te r E 5 K a ra yo lu . G ü rp ın a r K a v ş a ğ ı TURKISH CLOTHING 1 M A N U FA CTU RERS' A SSOCIATIO N

TÜ RK İYE , GİYİM ' SA N A YİCİLERİ DERNEĞİ

3 4 5 0 0 B e ylikdüzü, B ü y ü k ç e k m e c e İsta n b u l-T u rk e y

In t e rn a t io n a l

P h o n e : 9 0 (2 1 2 )8 8 6 6 8 43

E -m a il: F a ir A re a

F a k s : 9 0 (212) 8 8 6 6 7 15

faira re a @ tu y a p .co m .tr

P r o m o t io n a n d

Intern et:

O v e r s e a s S a le s

P u b li c R e la t io n s

sa le s@ tu y a p .c o m .tr

artiink@ tuyap.com .tr

w w w .tuyap.com .tr

Tiiyap F a ir. Convention an d Congress Center T iiy a p F u a r v e K o n g re M e rk e zi

Beylikdüzü, Büyükçekmece Istanbul


Motif motif giysileriyle

Damal bebekleri Miniatures to perfection Damal dolls

By PROF. DR. YILDIZ DEMİRİZ* Photos SEZEN SEZGİN

Damal bebekleri kuşkusuz pek az kişiye bir şeyler çağ­ rıştırıyor. DamaPın bir yer adı olduğu bile bilinmez. Do­ layısıyla söze Damal ın Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı küçük bir belediye olduğunu söylem ekle başlayalım ve Damal bebeklerinin ilgi çekici öyküsüne geçelim.

The term Damal dolls means nothing to most people, and the few people who have heard of them are usually unaware that Damal is a place name. So let me begin by explaining that Damal is a small town in the district of Posof in Ardahan province in northeastern Turkey, before telling the interesting

Dam al’da doğup büyüyen Fidan Atmaca, çocukluğunda tahta parçalarını giydirerek kendi oyuncaklarını hazırlar­ mış, Anadolu’nun hemen tüm kız çocukları gibi... Yak­ laşık otuz yıl öncesinden söz ediyoaız. Anlaşılan genç Fidan’ın el becerisi çok iyiymiş. Gün gelmiş, yöresel gi­

story of these local dolls.

yim dendiğinde akla hep Fidan Hanım gelir olmuş. G e­ lin olacak kızların çeyizleri için yerel giysileri o hazırlar­ mış. Daha sonra halk oyunları gösterilerine giysi gerek­

surprise that she grew up to become a skilled dressmaker.

tiğinde ona başvurulmaya başlanmış. Çevrede tanınmış bir kişilik olmuş zamanla... Derken bu giysilerin uyandırdığı ilgi Fidan Hanım ’a il­ ham kaynağı olur. Yerel giysilerin tıpkısını, bütün ayrın­ tıları ile kendi el yapım ı olan basit bebekler için hazırla­ maya başlar. Daha sonra da satın aldığı fabrika yapımı bebekleri giydirir. 1990 yılında adını bilm ediği bir bey, bebeğini ona sat­ masını teklif eder. Satın aldığı bebekle İzmir Fuarı’nda

tion spread, people began ordering costumes for folk dancing

Fidan Atmaca was bom and raised in Damal and as a child used to make her own dolls from pieces of wood and cloth­ ing made from scraps o f fabric. That was 30 years ago. Evidently the young Fidan was a resourceful child, and it is no She specialised in traditional regional costumes, which she made for the trousseaus of young brides, and as her reputa­ troupes from her. W idespread interest in traditional cos­ tumes inspired her with the idea of making simple handmade dolls dressed authentically in every detail. Later on she began to buy factory made dolls and dress these in local costume. In 1990 a man purchased one of her dolls and entered it into a competition at Izmir Fair under his own name. It won first prize. Then the same man took the doll to Japan, where again it won another prize. Fidan Hamm was unaware of this at the 108

S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2003


kendi adına yarışmaya katılır ve birincilik kazanır. Sonra Jap onya’ya da götürür bebeği ve orada da bir yarışmaya sokar, ödül kazanır. Fidan Hanım ın bundan haberi bile olmadığı bir gerçek. Ne birinciliğin şerefiyle sevinmiş, ne de parasal getirisinden faydalanmış... Bu olanlardan sonra Dam al’da kaym akam ve valinin teşvikiyle bir atölye açılır. Genç kızlara işin incelikleri

Fidan Atmaca’nın (karşı sayfada ve üstte solda), Gürcü kızların yerel giy­ silerinden esinlenerek hazırladığı tasarımlarda iç giyimden saçlardaki boncuklara kadar her şey aslına uygun. / The dolls wearing local Geor­ gian costume designed by Fidan Atmaca are authentic in every res­ pect, to their undergar­ ments and the beads in their hair (facing page and above left).

öğretilir. Şimdi 65 genç hanım, Fidan Hanım ’dan öğren­ diklerini uygulayarak atölyede bu bebeklerden yapıyor. Peki, bu bebeklerin özelliği ne? D am al’daki g iysiler hangi yörenin özelliklerini taşıyor, ayrıntılarına biraz ba­ kalım... Yapılan iş, aslında bebek yapım ı değil, fabrika işi bebeklerin giydirilm esi. İki boy bebek kullanılıyor. Büyüğü 40, küçüğü 30 santimetre boylarında. G iysiler yörede aslını hanım ların bayram ve törenlerde giydiği türden. Damal bebeği bir Gürcü kızı. Bölgeye yerleşen Gürcülerin giydiklerini giyiyor. Bir bakalım, Doğu Ana­ dolu’nun soğuklarından nasıl korunuyor bebeğimiz?..

time. She enjoyed none o f the hon­

Şimdi bebeğimizi kucağımıza alıp içeriden dışarıya doğ­ ru giysilerini gözden geçirelim. İç çamaşırından başlar­ sak uzun b ir don g iyd iğini görürüz, bunun kum aşı önemli değil, basma da olabilir. Dizine kadar ulaşan ço­ rabını düşmesin diye bir uçkurla bağlamış. Ö yle çorap deyip geçmeyin, dört renk yünle örülmüş bu nakışlı ço­ rabın ayak kısmına da patik görünümü verilmiş. Patiğin rengi önemli, çünkü bir sonraki katman olan üçeteğin

our

a

director she opened a workshop, where she taught young girls the skills needed to make Damal dolls. Today’s 65 young women are employed in this task. So what is special about them? Miniature versions of regional costume are made for tw o sizes of doll, the larger 40 cen­ timetres tall and the smaller 30 centimetres. The costumes are those worn by local women on feast days and ceremonial

1 10 H A Z İR A N

being

with the encouragement of the governor and Damal's district

arasından görünecek. Öyleyse, kadife üçeteğin rengi ile uyum sağlam ası gerekli. Ö ndeki uçları arkada belde

S K Y L IF E

of

prize winner, nor the financial gain which resulted. Meanwhile,

JUNE 2003


toplanan bu giysi katmanının altından iki ayrı etek daha görünüyor. Sutaşı işlem eli ve farklı renklerde astarlı bunlar. Dünyadaki hemen her yöresel giyside bulunan önlük de eksik değil. Evim deki bebeğin önlüğü kadife­ den ve farklı renkte bir şeritle çevrilmiş. Sahi, unutma­ dan söyleyelim , kızımız şalvar giymiyor. Canlı bir ren­ gin tercih edildiği gömleğinin üstüne tümü boncuk işle­ me olan bir yelek giyiyor. Beyaz başörtüsünün boncuk-

Yöre hanımları üretilen giysilerin aslını bayram günlerinde ve törenlerde giyiyor. Ye§il, turuncu ya da kırmızı gibi canlı renklerin tercih edildiği gömleklerin üstüne tamamı boncuktan ¡şlenmi| bir yelek giyiliyor (üstte ve solda). / Traditional costumes worn by local women on feast days and ceremonial occasions include blouses of bright colours such as green, orange or red, and waistcoats entirely embroidered with beads (above and left).

occasions, and in fact are Georgian in origin, since the area has a considerable community o f Georgians who settled here many years ago. This mountainous region is cold in winter, and the cos­ tume is designed to keep the wearer warm, as we will see when w e take our Damal doll onto our lap and examine its garments one by one. Underneath she wears long pan­ taloons which may be made of printed cotton or any other fabnc. Her knee-length socks are tied with a cord to keep them up. These are no ordinary socks, but handknitted with motifs in four different colours, the feet patterned to look like slippers over the socks. The colour of these 'slippers' is important, because they are visible beneath the velvet dress with its skirt split into three panels, and their respective colours must be in harmony. The ends of the front panels are gathered up and tied behind at the waist, revealing tw o separate underskirts in different colours and decorated with braid. O v e r all there is the apron, that indispensable part of almost every traditional costume around the world. The apron of my own doll is of velvet, trimmed around the edge with a band in a contrasting

112 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E 2 0 0 3


Rüzgârın nasıl estiği fark etmez. Farkı yaratan nasıl açtığınızdır. Koçlease, seçenekleri iyi değerlendirenler için var. Her koşulda hızınızı kesmeden, kaynaklarınızı kısıtlamadan yeni yatırımlar yapabilirsiniz. Yeter ki leasing gibi bir olanağı kullanın... Leasing sektörünün en büyüğü ve lideri Koçlease, bu gücünü sizinle de paylaşmaya hazır.

KOÇLEASE w w w .k o c le a s e .c o m .t r Tel: 0 2 1 6 5 5 4 1 2 1 2 1 T ü m K o çb a n k şu b e le ri


Gürcü kızımız kadife bir üçetek ve önlük giyiyor. Başındaki fes, boncuk, düğme ve kurdelelerle süslü (sağda). Dize ka­ dar ulaşan nakışlı çorap dört renk yünle örülüyor (a ltta ). I This doll dressed in Georgian style wears a velvet dress and apron, and a headdress decorated with beads, buttons and ribbons (rig h t). The knee-length wool socks are knitted in four colours (below).

lu , yü n s a ç a k lı süsleri yeleğinin üzerine yaka gibi u z a n ıy o r. B o n ­ cuklarla çene al­ tından tutturulan başörtüsünün de­ vam ı, k ızım ız ın a ln ın d a y in e boncuklu bir çer­ çeve oluşturuyor, am a sarı saçları az da olsa bu örtülerin altından çıkıyor. Başındaki fesin her yanı, ama özellikle de arka kısmı boncuklar, düğmeler ve kurdelelerle süslenmiş, boncuklardan uzun bir şerit ise ensesine doğru sarkıyor. Küçücük bebeklerde iç çamaşırından çoraba, üst giyim e kadar her şey aslına tamamen uygun. Bütün ayrıntılar eksiksiz işlenmiş. Baş­ taki fesin üstündeki boncuk ve pullar, saçların bağlanmasında kul­ lanılan boncuklu bezeme, atkının yine boncuklu işlemesi, göğüste­ ki boncuklu yelek bir yetişkinin kullandıklarından hiç farklı değil. İç ve dış giysilerde kullanılan kumaşlardan dikiş yöntem lerine, hat­ ta el örgüsü minik çoraplara kadar her şey aslına sadık kalınarak hazırlanmış. Dam al’daki hanımların ve genç kızların üzerindeki kı­ yafetlerle karşılaştırd ığ ı­ mızda bu açıkça görülebi­ liyor. Elim izdeki bebek, çok in­ ce çalışılm ış bir insan ma­ keti. B ö y le işlerle uğra­ şanlar iyi bilir, maket ne kadar küçülürse o rijin a­ lindeki ayrıntıları uygula­ mak o denli güçleşir. Be­ beğimizi ne kadar anlatır­ sak anlatalım , aslını gör­ meden bu incelikleri an­ lamak da olası değil. •

colour. She wears a blouse in a bright colour, over which is a waistcoat entirely embroidered in beads. Her white headscarf is decorated with a beaded woollen fringe that stretches down over the waist­ coat like a collar. The headscarf is held beneath the chin with beads, and its beaded edge crosses her forehead, show­ ing just a little of her blonde hair. Her cap is deco­ rated all over, but particularly the back part, with beads, buttons and ribbons, and a long band of beads hangs down the back of her neck. The costume of the smaller dolls is also in keeping with the original in every respect, including under­ garments and socks. The beads and sequins on the cap. the beaded ornament used to tie their hair, the beaded decoration on the scarf, and the bead­ ed waistcoat are exact miniatures of those worn by the girls and women of Damal. Even the tiny socks are handknitted, and the sewing techniques and fabrics are all original. My doll is a meticulously made model, and as anyone w ho has tried to make anything of this kind will know, the smaller the mode! the more skill is demanded to remain faithful to the original. N o description is equal to seeing the real thing, and the pleasure of discover­ ing all its intricate details.

* P ro f. Dr. Y ıld ız D em iriz, sanat tarihçisi. 1 14 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E 2003

* Professor D r Yıldız Demiriz is an art historian.


Let’s illuminate the future together.

ISTANBUL STOCK EXCH AN GE w w w .¡se.org


Kuzey ve

Eski ve yeni kıtaları, iklimleri gösteren yarımküreler. Hemispheres showing the old and new continents, and the different dimes.


ruin

b i î rû i\jA DjJyjujjj pyjîiJfJö

fM iri! etila ® puisıji] ol ujjjyarsLiJ kiJuwJödyy By İSMAİL BAKAR* Photos SERVET DİLBER / PRINT PHOTOBANK TURKEY


T h e w o rd m arifet means knowledge and enlighten­ ment in Arabic, and in Islam means reaching God through spiritual discovery and inspira­ tion. This is a key concept in the mystic belief of vahdet-i vücut (which might be com­ pared

to

cosm o theism ),

whereby the universe is seen as one with God, and refers to knowledge o f G o d and His attributes, and the nature of the universe. A possessor of such knowledge is known as ârif. The Marifetnâme (Bo o k of Enlightenm ent) by Ibrahim Hakkı Erzurûmî (1703-1780) was an encyclopaedic w ork that caused a stir in Ottoman Turkey when it was written and continued to exert an influence for long afterwards. Ibrahim Hakkı was a scholar of wide interests who whose w o rk encom passed m ysti­ cism, linguistics, science and

M a rife t anlayışı, varlık birliği (vahdet-i

what today w e would call sociology. He was the son of Derviş Osman Efendi

vücut) öğretisi doğrultusunda gelişen tasavvuf anlayışında belirleyici önem ta­ şır. Arapça’da bilm e, tanıma anlam ına gelen m arifet, İslâm ’da keşf ve ilham yo lu yla Tanrı ya ulaşm aktır; T an rı’nın nitelikleri, adları ve nesnelerin gerçekli­ ği üzerine edinilen bilgidir, ilim sahibi­ ne âlim, marifet sahibine ârif denir.

and Şerife Hanife Hatun, and a descendant of the Prophet on his father's side. His wife was Firdevs Hatun. In 1747, while he was deputy to a dervish sheikh, İsmail Fakirullah, Ibrahim Hakkı paid his first visit to Istanbul, remaining for sev-

Tasavvuftan dile, fen bilim lerinden sos­ yolojiye kadar çok çeşitli alanlarda ça­ lışm ış, çok yönlü b ir bilim insanı, bir âlim olan İbrahim Hakkı Erzurûm î’nin, yazıldığı sırada büyük yankılar uyandı­ ran, daha sonraki dönemlerde de değe­ rini koruyan ansiklopedik kitabı Marifetnâme hakkında bilgi verm eden önce, üstadın yaşam öyküsüne değinelim: İb ­ rahim Hakkı (1703-1780) Derviş Osman

iç denizlerde ve Hint Okyanusu’nda, otuz iki yönden esen rüzgârları gösteren şekil (üstte). Kuzeyi gösteren ibrenin yönü, günümüz pusulalarından farklı olarak aşağıya dönük (sağda). / Diagram showing the 32 directions of the winds in the landlocked seas and the Indian Ocean to the south (above). The compass point showing north faces downwards, contrary to modern practice (right).

118 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E 2003


‘'Ben bir rüyayı gerçekleştirdimsg

Atlı Köşk’ü m üze yabtım. y 8/sse de A r rw ayi iferçM^eştirdi dünya mcŞkam oldut’ 11 made a drİam So d id Btsse 1. I /

Sakıp Sabancı Chairman - Sjıbancı

* ffıjim

• B is s c A k m e r k e z : (9 0 - 2 1 2 ) 2 8 2 0 4 4 0 * B is s e G ü n e ş li :

jm /e ..

(9 0 - 2 1 2 ) 6 5 5 9 0 2 5

• B is s c O s m a n b e y : (9 0 - 2 1 2 ) 2 3 0 3 0 3 6

B İ S S E ---------------

----------

-------------

-------------

F acto ry : (9 0 -2 1 2 ) 6 1 3 9 7 10

WWW.biSSe.COITl

W orld ün si<re ö z el imkânları b u r a d a '

----------------------

The contemporary brand of quality and confidence H e a d O ffic e & S h o w r o o m : ( 9 0 - 2 1 2 ) 2 3 0 3 0 3 6

@

Bisse, bir Galaxy Card uye kuruluşudur.


I C\Lp.

tjC M^^Lj -^j>

vW>Lİ' £>j i

V*J¿V*i*J'\)jŞ;j)j^5’.l»J^.'»LijyjiiÎİb!»

- r ifc V ^ Ju r tl6

«y-JLİ-f'

¿ ¿ U 'j. L j

j

c}*j*y k^k-) A_-.U>i-i% V L iW l i

cA

‘jV A İİJJİ**^ ^ '

, > ^ İ S aIî ^ ^ W > ü jc JW c J ^ . » y jd ijL .U i—• j

ajUî-j JU^Ij J 'y

y-il^y.^6 l r 'j>

J

V£>-A*V>UV;ij'•¿r/J!İİ *s' J ^ î i » i i J J ^ c ; « j i i - < j _ > r i> 0 - > u i » A > i ' ¿ l » 0 /

-rfA*1

— - * y > i]

SJ^*t£' j5j i L<U*MS^aK' ö

^

M

i

'

j

(• j l i r . I

»■->h''-^Jy<-^iJ^^-''yi^ j jy ^ ^ iw c İ**^ üa»c îâ *|

Efendi ile Şerife Hanife Hatun’un oğludur. Babası, an­ ne tarafından peygamberin soyundandır. 1747 yılında aylarca kalacağı İstanbul’a ilk seyahatini yapar. Sultan I. Mahmud ile görüşerek saray kütüphanesinde çalış­ ma izni alır. Şeyhi İsmail Fakirullah’a mektup gönde­ ren I. Mahmud, şeyhin vekili olan zeki, bilgili İbrahim -> 4 »

Marifetnâme’nin ilk sayfası (iistte solda). Resimde, Ay’ın sabit yıldızlara olan uzaklıkları, hareketleri, şekilleri, doğuş ve batışı gösteriliyor (üstte). Ay tutulması (solda). / Frontispiece of the Marifetnâme (above left). Diagram showing the distance of the moon from the fixed stars, its move­ ment, phases, rising and setting (above). A lunar eclipse (left).

eral months. In Istanbul he was received by Sultan Mahmud I, who gave him permission to work in the palace library and was so impressed by his intelligence and knowledge that he appointed him head of the dervish convent of the Abdurrahman Gazi Pious Foundation in Erzurum. Ibrahim Hakki paid a second visit to Istanbul in 1755, and upon his return retired to Hasankale, w here he com pleted his Marifetname in 1757, dedicating it to his son Ahmed Nairn! He made three pilgnmages to Mecca, the third in 1768, and during these journeys travelled widely in both Arabia and Egypt, meeting many scholars and expanding his knowledge. His experiences in those countries and his research in Istanbul were sources for numerous other books. 120 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2 0 0 3


U L U S L A R A R A S I

T A S A R IM

Y A R IŞ M A S I

S

N

D

2002

M Ü K E M M E L

GAZETE

ÖDÜLÜ

Kalitesi dünyaca onaylandı Zaman, 37 ülkeden 351 gazetenin katıldığı dünyanın en prestijli tasarım yarışmasında 3 ödül birden aldı.

$

$

$

ZAM AN İ M

SPO R İlil

AKA D EM İ IB I

2002 MÜKEMMEL GAZETE ÖDÜLÜ

2002 MÜKEMMEL SPOR GAZETESİ

2002 GÜMÜŞ MADALYA

ZAMAN w w w . z a m a n . c o m . t r


Ibrahim Hakki inherited his love of reading, scholarship and mysticism from his father, who was his first teacher. He wrote

j 'jc'sİ'jlİ—-Us

poetry that treats of the intellectual and practical aspects of mysticism, and is lyrical at times. He is the only classical Ottoman poet to have used the mani form of folk literature, whose plays on words in the following example are unfortu­ nately lost in the translation: 'The pearl is a tooth of the body / Differing nothing from it / Hurt not you the heart / Let not the pearl’s bite hurt you.' Mysticism and poetry were by no means his only interests, which extended to medicine, astronomy, mathematics, physics and the other natural sciences, and the Marifetname is based on this broad knowledge. He explains that he consult­ ed 400 books in the course of preparing the encyclopaedia, in which he set out to explain what is known about the entire universe. He begins with a relation in conformity with Islamic doctrine of the Creation, the cosmos, the angels, heaven and hell. Then he explains Aristotle's theory of the four elements (air, water, fire and earth) as interpreted by

Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüşü ve yönleri (üstte). Astronomi âlimlerine göre Ay, Güneş tutulması ve geometrik şekiller (sağda). / Diagram explaining the motion of the earth around the sun (above). Lunar and solar eclipses according to astronomers, and geometric figures (right).

H akkı’yı pek beğendiğini ve bir fermanla Erzurum ’daki Abdurrahman Gazi V akfının zaviyedârlığına tayin ettiği­ ni haber verir. İbrahim Hakkı bir süre sonra Erzurum’a döner. 1755 yılında yine İstanbul’a gelir. Bu seferinden dönüşünde Hasankale’ye çekilerek Marifetnâme’yi biti­ rir. 17ö8’de üçüncü defa hacca gider, bu seferler saye­ sinde Arabistan’ı, M ısır’ı görür; birçok bilginle görüşür, bilgisini genişletir. Gerek bu diyarlarda yaşadıkları, ge­ rekse İstanbul’daki çalışm aları bundan sonra yazacağı eserlere kaynaklık eder. Yaşam ı boyunca okum ak ve okutm akla kalm ayıp m evcut b ilgilerini öğrencileriyle paylaşan İbrahim Hakkı, geride çok sayıda eser bıraka­ rak 1780 yılında hayata gözlerini yumar. 122 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2003


çünkü başarı hala tesadüf değil!

Daha doğdukları günden geleceğini planlamaya

başarm a çab asın a ve sorum luluğuna sahip,

başladığımız çocuklarımıza her şeyin en iyisini ver­

mutlu bireyler algılıyo ru z. Toplumun bir parçası

mek istiyoruz. Çünkü onların başarılı ve mutlu ol­

olan insanı; mutlu, dürüst, bilinçli ve güçlü bir birey

malarını amaçlıyoruz. Biz başarı deyince, d eğerleri­

olarak

ne b ağlı, özgüvenini kazan m ış, hayata olumlu

Çocuklarımızın geleceğini şansa bırakamayız, çünkü

y aklaşan , edindiği d isip lin le üzerine ald ığı işi

ne başarı ne de kalite tesadüf değildir.

Y

ü z y il

yetiştirmek

Iş ıL E Ğ İT İM V a

vazgeçilmez

amacımız.

k fi

Ö z e l Y ü z y il I ş il O k u l l a r i Bahçeköy Valide Sultan Caddesi Alay Yolu No: 2 34473 Sarıyer İstanbul Tel: 0212 226 23 53 Faks: 0212 226 11 74 w w w.yuzyilisil.k12.tr


Islamic philosophers, and how these combine to form min­ erals, plants, animals and human beings, and explains that the earth and the heavens are spherical. He describes the discovery o f the N e w W o rld based on works like Kâtip Çelebi’s Cihânnümâ and Tarih-i Hindi Garbi (History of the W e s t Indies) printed by İbrahim Müteferrika. In the section on the human body he repeats the medieval theories of Ibni Sina (Avicenna), and in his chapters on morality discuss­ es human behaviour. Scattered around the book are poems woven with mystic ideas, and it ends with a kıyâfetname

Ahireti anlatan çizimler: Cennet’in kapıları, Tûbâ Ağacı, yedi kat, gökler, Kaf Dağları, Sırat Köprüsü, Zakkum Ağacı, toprak altı (solda); amellerin te­ razisi, Cennet yolu, amel defterleri, Cehennem üzerinde Sırât Köprüsü, kat­ ran kazanı (altta). / Drawings depicting the next world: the gates of heav­ en, the Tûbâ Tree, the seven levels, the heavens, the mythical Kaf Mountains, Sırat Bridge leading to Paradise, the Poison Tree in hell, and the underworld (left); the scales of worldly deeds, the path to heaven, the books in which men's deeds are recorded, the Sırat Bridge crossing over hell, and a cauldron of boiling pitch (below).

İbrahim Hakkı ilim ve tasavvuf zevkini, okuma hevesini babasından almış ve ilk hocası da babası olmuştur. Tasav­ vufun fikrî ve pratik yönlerini sağlam bir nazım tekniği ve zaman zaman ulaşılan lirizm ile veren şiirlerinin pek azı yayımlanmıştır. D ivân şairlerimiz içinde halk edebiyatı na­ zım şekli olan mani ile şiir söyleyen yegâne şairimiz de Erzurum lu İbrahim H akkı’dır: “Dendandır inci denden / Fark olmaz inci tenden / İncitm e can gönül yap / İncinm e incitenden.” İbrahim Hakkı yalnızca dinî, tasavvufi manada bir âlim ve şair değil, o devirde tıp, astronomi, matematik, fizik gibi bilim dallarıyla uğraşan bir bilim insanıydı. Marifetnâme’ye gelirsek; İbrahim H akkı asıl ününü sağlayan bu eserini 1757 yılında Hasankale’de tamamlamış, eserini de Firdevs Hanım ’dan olan oğlu Ahmed Naîm î için yazmıştır. Birçok baskısı yapılan eserin pek çok da kıym etli yazma nüshası vardır. Kendi ifadesine göre bu eseri yazmak için dört yüz 124 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2 0 0 3


kim verir! Sh o p & M ile s Visa kartıyla alışveriş yap an lar mil toplarlar. Kartını üye kuruluşlarda kullananlar ekstra mil toplarlar. Sh o p & M ile s Visa sahipleri T H Y ile uçtukça yine mil toplarlar. Alışveriş milleriyle uçuş milleri birbirine eklenir. S h o p & M ile s Visa sahipleri bu millerini kullanır, uçak biletine para m ara vermezler.

§» G a ra n ti

444 0 333 shopandmiles.com


— i-Aii

Gezegenlerin şekil ve hareketlerini göste­ ren resim (solda). Gök kürenin sabit üç dairesi ve on iki burç görülüyor (altta). Picture showing planetary orbits (left). The three fixed spheres of heaven and the twelve signs of the zodiac (below).

concerning the art of understand­ ing a person’s character from their physical attributes. The Marifetnâme is written large­

Jjlk c - o JO ii

ly in plain Turkish w ith some words from the Erzurum dialect, and in short sentences. The book was widely read over a long peri­ od and there are many precious manuscript copies in libraries and collections. Printed editions of the Marifetnâme were published in Bulak in 1836 and 1864, in Ka­ zan in 1845, in Istanbul at the Imperial Printing House in 1868, with a foreword by Ahmed Şev­ ket, clerk at the Naval Treasury, and the latter was followed by four further editions printed in

kitaptan faydalanm ıştır. Çeşitli konuları içeren bu ansiklopedik eser, bir mukaddime (önsöz), üç fen ve bir hatime (son söz) olmak üzere beş bölümden meydana gelir. İbrahim Hakkı Erzurûm î’nin ana eseri, bütün ev­

Istanbul in 1878, 1894, 1912 and 1914. It was translated into French and Persian, and later an Arabic translation was printed in Egypt. A t the heart of Ibrahim Hakki's philosophy was divine love, knowledge and wisdom. Fie believed that accomplishment and morality, humanity

renin gerçekliğini tanımak, bilmek yolunda bir adımdır. Yapıtta evrenin yaradılışı, gökyüzü, m elekler, cennet, cehennem gibi konularda İs­ lâm inancına uygun bilgiler yinelenir. Aristote­ les’ten İslâm bilginlerinin aktardığı biçimde dört öğe (hava, su, ateş, toprak); dört öğenin birleş­ mesinden de sırayla madenlerin, bitkilerin, hay­ vanların ve insanın nasıl meydana geldiği anlatı­ lır. Göğün ve yerin küre biçim inde olduğu, Am erika’nın keşfi gibi yeni bilgiler, Kâtip Çelebi’nin Cihânniim â’sı ve İbrahim Müteferrika nın yayım ladığı Tarih-i Hind-i Garbi gibi yapıtlara dayandırılm ıştır. İnsan vücuduyla ilgili bölüm ise Ibni Sina’nın eseri Kanun’dan aldığı ortaçağ bil­ gilerini yineler. Kitapta insanların davranışlarına dair ahlâki bölüm lerin yanı sıra tasavvuf kav­ ramlarıyla örülü manzumeler de yer alır. Eser, Kıyâfetnâm e ya da îhtilâcnâm e (fal kitabı) ile son bulur. Kısa cüm lelerle yazılan bu vezinsiz eserde, Er­ zurum lehçesine uygun sözler olduğu gibi öz Türkçe kelim elere de yer verildiğini görmekte­ yiz. M arifetnâm e, 1836 ve 1864’de B u lak ta; 126 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2 0 0 3


03

İ L K B A H A R

Y A Z

A

a

b

a

t

e

:


Felsefe ve tasavvuf konulu resim­ de insanın mertebeleri, hayvan­ lar, bitkiler, madenler ve âhiret yolu ile ilgili bilgiler veriliyor (solda). Bütün gökyüzünün düz­ lemsel sekli: Burçlar, gezegenler, dokuz kat gök, Ay, Günej ve denizler (altta). / This illustra­ tion concerning philosophy and mysticism shows the stages of man, and gives inform ation about animals, plants, minerals and the path to the next world (left). Diagram illustrating the zodiac, planets, nine levels of heaven, moon, sun and seas (below). and beauty w ent hand in hand. Although he devoted so much o f his life to his own research and writing, he also attached great importance to teaching, as w e see in this quatrain addressed to his pupils: 'Having attained wisdom teach others / Disseminate its benefits to the people / T o exert influence is to achieve perfection / Thus

1845’de Kazan’da; 1868’de İstanbul’da Matbaa-i Amire’de, Hazine-i Bahriye kâtiplerinden Ahmed Şevket in önsözüyle; 1878’de gene İstanbul’da Muharrem Efendi

you will find all understanding within yourself.'

Matbaası’nda; 1894’de Şirket-i Sahhâfiyye-i Osm aniyye Matbaası’nda; 1912 ve 1914’de Ahm ed K âm il Matbaası’nda basıldı. Fransızca ve Farsça’ya çevrildiği, son çevirinin M ısır’da basıldığı biliniyor. Kütüp­ h an elerim iz d e M arifetn âm e’nin birçok el yazması bulunuyor. Felsefesinin düğüm noktası aşk, bilgi, marifet olan; hünerli olm a­ nın ‘edepli’, ‘insan’ olmanın mânâ­ da ‘g ü z ellik le eşdeğer olduğunu yineleyen İbrahim H akk ı’nın öğ­ rencilerine seslendiği kıta ile yazı­ mızı sonlandıralım : “Mezun olur­ san okut ulûmu / Neşr eyle halka nef-i umûmu / Am il olursan kâ­ mil olursun / Hikm etleri hep sen­ de bulursun.” •

The copy of the Manfetnâme illustrated here is in Sadberk Hanım Museum.

* İsmail Bakar is a librarian.

* İsmail Bakar, kütüphaneci. Fotoğraflar, Sadberk Hanım Müzesi’nde bulunan Marifetnâme kitabından çek il­ miştir.

128 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2003


D I V A N H O T E L S T U R K E Y P R E S E N T FIV E ST A R L E I S U R E IN T H E C R A D L E O F C I V I L I Z A T I O N S :

C R O W N JEWELS O F T H E T U R K IS H

AT

H O S P IT A L IT Y

GRAND LOCATIONS

Istanbul, Bodrum, Antalya or Marmaris... Fabled treasure covesfilled with earthen delightsfo r business or pleasure...

Truly a metropolitan hotel. Divan Hotel is anything but conservative! At the heart of the city, Divan is vibrant yet very cool in every aspect.

DİVAN/—

Tel: +90 212 231 41 00

İsta n b u l

Operated by Divan, Taxim Suites sets the superior service and lodging standards for all other Apart Hotels in Istanbul. Perfect for long-term residences, Taxim Suites is home away from home...

DİVANT a x im S u ite s

Tel: +90 212 254 77 77

B o d ru m

DİVANP aint ira Discovering Bodrum without staying at Divan Palmira? No way! Bodrum never sleeps here and enjoys the vacations around the clock! W hy not you? Tel: +90 252 377 56 01

M a rm a ris

DiVANI Talya

DİVAN M ares Mares at Marmaris embraces the blue of the Aegean and the deep green of pine forests, sights your eyes, mind and heart always longed for... Be prepared for a once-in-a-iifetime experience...

Turqouise Coast of Turkey starts right here at Talya! In the middle of the city, Talya is central to shopping, sightseeing and night life... Moreover, it’s the perfect choice for congress and seminars.

Tel: +90 252 455 22 00

Tel: +90 242 248 68 00

For further information, visit us on the web www.divanhotels.com

D İV A N »


S E R G E X H I B I T I O N S

Keçe Sergisi Projesi

British Museym’daki ‘Contemporary Anatolian F e lf adlı da­ imi serginin tasarım cısı olan Selçuk Gürışık'ın, Central Saint Martins College of Art and De-

17 Haziran -17 Eylül Topkapı Sarayı Tel: (DE 12] 51 2 04 80

Sıtkı Olçar

Y a p tığ ı İznik ben zeri çini

22 Mayıs -14 Haziran Artisan Sanat Galerisi Tel: [0212] 247 90 81

neksel çini tekniğini ve renk­

eserleriyle ünü Türkiye sınır­ larını aşan Sıtkı Dlçar, gele­ lerini yeniden yorum layarak

sign için hazırladığı doktora

çağdaş sanat eserleri y aratı­

tezinin Final bölümünü oluştu­

yor. Granül sır kullanan ve turkuvaz rengini yeniden çini­

ran proje, Topkapı Sa rayı ve

lere kazandıran Sıtkı Olçar, bu son eserlerini yaratırken

British Museum'un işbirliği ile gerçekleşiyor. Sergi, Topkapı 5ara-

Topkapı Sarayı Harem Dairesi, Yemiş Odası'nın duvarları­

yı Müzesi’nin arşivinden al ınan eski keçe ürünler ile Selçuk Gürı-

nı süsleyen meyve ve çiçek desenlerinden etkilenmiş.

şık’ın bu sergi için ürettiği yeni ürünlerden oluşuyor.

Sıtkı Olçor Felt Exhibition Project 17 June - 17 September Topkapi Palace Museum Tel: (0212) 512 04 80

Y a n i İC Jf JI

If r p H Î

ISI CUI

22 May - 14 June Artisan Art Gallery Tel: (0212] 247 90 81 The fam e oF S itk i Olqar's iznik-style pot­ te r y has sp read beyon d Turkey. He reinterprets tradition­ al ceramic decoration techniques and colo­ urs to create modern works of art. Featuring granulated glaze and the brilliant turquoise so typical of iznik ware, these latest works by Olgar are inspired by the Fruit and Flower designs that adorn the walls oFTopkapi Palace Harem and Fruit Room.

I f i i l t i i r Y1Harca Sipa Press'in Rusya bürosunuyöneten Ahmet Sel, BO’lerin sonundan baş-

ISUIIUI

Merkezi’nde iki sergi Tel: (0212] 252 47 I

This project is the Final part of a doctoral thesis prepared For th e C en tral S a in t M a rtin s College oF Art and Design by Selçuk Güriçik, designer oF the p e rm an e n t e x h ib itio n oF Contem porary Anatolian Felt a t the B ritis h Museum. The exhibition project is being car­ ried out jo in t ly by Topkapi Palace and the British Museum, and consists oF antique Felts From th e Topkapi Pala ce Museum collection and modern Felts produced For the exhibi­ tion by Selçuk Güriçik.

layarak tanık olduğu bir dönemi, insan portreleri aracılığ ıyla aktarıyor. Sergi, Sermet Çifter Sergi Salonu’nda, 23 Mayıs29 Haziran tarihleri arasında izlenebilir. Türk resim tarihinin en uzun soluklu et­ kinliği olan GalatasaAhmet Hikmet Hamdi

raY Se rg ile ri (19161951] ise, 16 Mayıs14 Haziran tarihlerin­ de Yapı Kredi Kâzım Taşkent Sanat Galeris i ’nde... S e r g ile r in gazete kupürleri, fo­ to ğ ra f ve belgelerle oluşturulan öyküsü­ ne, yine sergilerden seçilen 60 kadar tablo eşlik ediyor. 130

S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2 0 0 3

Two Exhibitions ot Yapı Kredi Cultural Centre Tel: (021 2) 252 47 00 Ahmet Sel, who has been chieF of Sipa Press's Russian oFFice For many years, presents a record of a p erio d th a t he h im s e lf has w itn essed through the medium of human portraits dating From the end of the 1980s. The exhibition can be seen between 23 May and 29 June in the Sermet Çifter Gallery. The Galatasaray Exhibitions held between 1916 and 1951 w ere the lo n g e st lived s e rie s oF Turkish art exhibitions. Their story is now being told at a com m em orative exhibition at Yapı Kredi Kazım Taşkent Art Gallery with around 60 paintings that were shown at the G alatasaray Exhibitions, together with newspaper cuttings, photographs and documents.


Beklenti ve ihtiyaçlarınız bizi yakından ilgilendiriyor!

S âU aahk

Seçkin bir dünyanın k ap ıla rı s a d e c e sizin için a ç ılıy o r

Çünkü bizim için çok değerlisiniz. Bu nedenle Yapı Kredi'de 1998 yılından bu yana Kişisel Bankacılık hizmeti var. 102 şubemizde, konusunda uzman ve deneyimli Kişisel Portföy Yönetmenlerimiz aracılığıyla sunduğum uz bu hizmetimizle birikimlerinizi en iyi şekilde değerlendirerek, finansal ihtiyaçlarınız doğrultusunda size özgü çözümler sunuyoruz. Kişisel Bankacılık hizmetimizle, tüm bankacılık işlemlerinizi daha yakından takip edebilmek, önceliklerinizi ve ayrıcalıklarınızı korumak için çalışıyor, kısaca beklentilerinizin daima önünde olmayı hedefliyoruz. Siz de farklı bir bankacılık anlayışıyla tanışmak için 444 0 444 u* hemen arayın, bu seçkin dünyanın kapılarını aralayın.

* 444 0 4 44 'ü aradıktan sonra 2 ve 2'yi tuşlayarak Kişisel Bankacılık hizmetimizle ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

YAPI NT KREDİ


M U Z I M

U

S

I C

31. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali

International İstanbul Muslc Festival

5 Haziran-]Temmuz

5 Ju n e -3 July Tel: (0212] 334 07 00

Tel: (0212) 334 07 00

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Ezcacıbaşı Holding spon­

The 31 st International İstanbul Music

sorluğunda, yerli yabancı pek çok sanatçıyı İstanbul’un

Festival organised by Istanbul Cultural

önemli tarihî mekânlarında konuk ediyor: Aya irini Müzesi,

and Art Foundation and sponsored by

Atatürk Kültür Merkezi, Açıkhava Tiyatrosu, Ayasofya Mü­

Eczacıbaşı Holding will take place in the

zesi, Beylerbeyi Sarayı, Yıldız Sarayı Tiyatrosu, Arkeoloji

following venues th is year: Haghia

Müzesi, Oarphane-i Amire, Rahmi M. Koç Müzesi, Schne-

Eirene Museum, Atatürk Cultural Centre,

idertempel Sanat Merkezi, Saint Antuan ve Üç Horan Kili­

Istanbul Open Air Theatre, Haghia

seleri.

Sophia Museum, B eylerb eyi Palace,

Festival kapsamında, Borusan Filarmoni Drkestrası, 5-6

Yıldız Palace Theatre, the Archaeological

Haziran; K raliyet Operası Solistleri, 7-9 Haziran; Tokyo

Museum, the Imperial Mint, Rahmi M. Koç

Yaylı Çalgılar Oörtlüsü ve Surp Takavor Kilisesi Korosu, 10

Museum, Schneidertempel Art Centre, St

Haziran; piyanist Kenneth Hamilton, 10-11 Haziran; Fazıl

Antoine’s Church and the Church of the

5ay, 10-11-12 Haziran; Tekfen Filarmoni Orkestrası ve Mu-

Trinity.

hiddin Demiriz, 12 Haziran; Europa Galante Polverelli / Bi-

Events this year are Borusan Philharmo­

ondi, 13-14 Haziran; Bezmârâ Topluluğu, 16 Haziran; Zey­

nic Orchestra on 5-6 June, the Royal Opera Soloists on 7-9 June, Tokyo

nep Tanbay Dans Projesi, 16 Haziran; Fasıl Musikisi, 17

String Quartet and the Surp Takavor Church Choir on 10 June, pianist

Haziran; Üç Kemanın Hikâyesi ve 19. yüzyılda Fasıl, 18 Ha­

Kenneth Hamilton on 10-11 June, Fazıl Say on 10, 11 and 12 June,

ziran; Kanun Dörtlüsü, 19 Haziran; 5ema

Tekfen Philharm onic Orchestra and Muhiddin

& Zen'ensemble, 20 Haziran; Les Musici-

Demiriz on 12 June, Europa Galante Polverelli /

ens du Louvre-Grenoble, 21 Haziran’da

Biondi on 13-14 June, Bezmârâ Ensemble on 16

sahne alacak. Dünyaca ünlü mezosoprano

June, Zeynep Tanbay Dance Project on 16 June, Fasıl

Cecilia Bartoli, 22 Haziran; Aaron Kohen

Music on 17 june, The Story ofThree Violins and

Yasak MaFtirim ilahiler Korosu, 22 Hazi­

Fasıl in the 19th Century on 18 June, Kanun Quartet

ran; Budapeşte Festival Orkestrası, 23-

on 19 June, Serna and Zen Ensemble on 20 June, Ces

24 Haziran; Boğaziçi Mehtaplarında Sul­

liusiciens du Couvre-Grenoble on 21 June, world-

tanlarla Vals, 25 Haziran; günümüzün en

famous mezzo-soprano Cecilia Bartoli on 22 June,

tanınm ış orgcularından Martin Hasel-

Aaron Kohen Yasak Maftirim Hymn Choir on 22 June,

böck, 27 Haziran; Akademie für Alte Mu-

Bud apest F estival O rchestra on 23-24 June,

sik, 30 Haziran; Shinichi Kinoshita, 1

Waltzing with the Sultans Under a Bosphorus Moon

Temmuz; ünlü şef Lorin Maazel yö n eti­

on 25 June, celebrated organist Martin Haselböck

minde Bavyera Radyosu Senfoni Orkest­

on 27 June, Akademie für Alte Musik on 30 June,

rası, 2-3 Temmuz; Fazıl Say tarafından bestelenen ve dünya prömiyerini yapa­

Shinichi Kinoshita on 1 July, B a va ria Radio Symphony Orchestra conducted by Lorin Maazel on

cak olan Metin Altıok Oratoryosu, 3 Tem-

2-3 June, and the world premiere of Metin Altıok

muz’da izlenebilir.

Oratorio composed by Fazıl Say on 3 July.

Bilkent Yaz Konserleri

Bilkent Summer Concerts

Tel: (0212] 232 32 24

Tel: (0212| 232 32 24

Bilkent Senfoni Orkestrası konserlerini Haziran ayında da sür­

Bilkent Symphony Orchestra begins its summer programme

dürüyor: 3 Haziran’da gerçekleştirilecek olan konserin şefi Rauf

with a concert on 3 June. The orchestra will be conducted by

Abdullayev, solisti ise genç kuşak sanatçılarımızın en önemlile­

Rauf Abdullayev and the soloist will be Emre Şen, one of

rinden Emre Şen. 8 Haziran’daki konserin solisti ise dünyaca

Turkey’s Foremost young musicians. World famous Turkish

ünlü piyanistimiz Gülsin Onay. 17 Haziran’daki sezonunun ka­

pianist Gülsin Onay will be soloist at the concert on 8 June.

panış konserine Patrick Gallois ve Albena Petrova solist olarak

The orchestra's last concert of the season will take place on

katılıyor.

17 june with soloists Patrick Gallois and Albena Petrova. 132 S K Y L IF E

H A Z İR A N *^Jj» J U N E 2 0 0 3


Türkiye’de 25.000 noktada

İdeal Puanlarınızla

bedava alışveriş. Yalnız alışverişlere değil bankacılık işlemlerine

İdeal Puanlarınızla anında, istediğiniz havayolundan

bedava uçak bileti! $ DIŞBANK

di$BANK

00oooooöö 000000000 000000000 0000000 000 000 0000 -O O O C 5409 > 0 0 0000000000 0000000000000

İdeal Kart’ınız varsa ve Dışbank ile çalışıyorsanız bütün bu güzelliklerden zaten yararlanıyorsunuz demektir, ideal Kart’ınız yoksa, hemen görüşelim...

5H99 9BGD ÖQ0D

SS88SS8|ğüi§ a

ARMA6ANALTA»

^^oûOOOOOOOOOOO

0 www.idealkart.com

T elefo n

B a n k a c il iğ i

444 O 144

İN T E R N E T

B A N K A C IL IĞ I

www.disbank.com.tr

D IŞ B A N K


H A B E

N E W S ■■

Uç bin modacı ve hazır giyimci İstanbul’da

World Fashion Manufacturers in Istanbul

23 - 28 Haziran Tel: (021 2) 266 06 80 Avrupa hazır giyim cilerinin şem siye örgütü Euratex’in 23 Haziran'da yapacağı II. Dünya Hazır Giyim Forumu’nu, 24-25 Haziran’da Dünya Hazır Giyim Federasyonu (IAF) Kongresi ve 25-28 Hazi­ randaysa 4. Uluslararası İstanbul Hazır Giyim Fuarı (IIFF) izleye­ cek. 19. Dünya Hazır Giyim Federasyonu (IAF) Kongresi, İstanbul’da Çırağan Oteli’nde gerçekleştirilecek. Başkanlığını aynı zamanda Tür­ kiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) başkanı olan Umut Oran’ın yaptığı IAF Kongresi’nin ana teması ‘Başarı Matriksi - Success Mat­ rix’ olarak belirlendi. Dünyanın her yerinden İstanbul’a gelecek olan hazır giyim ciler bir yandan geleceği ‘design’ ederken diğer yandan da hazır giyim endüstrisinin ‘succes matrix’ini oluşturmak için deneyimlerini paylaşacak. 4. Uluslararası İstanbul Hazır Giyim Fuarfnda ise Türk tekstil, hazır giyim ve Fuarcılık sektörlerinin sinerjisi tüm dünyaya yayılacak.

İTKİB’de müzayede

Eu ra tex , the u m b re lla organisation for Europe's clothing manufacturers, is holding a series of events in Ista n b u l. The Second 23 - 2B June World Clothing Forum will Tel: (021 2) 266 06 80 take place on 23 June, fol­ lowed by the W orld Clothing Federation [IAF] Convention on 24-25 June and the Fourth International Istanbul Fashion Fair (IIFF) on 25-28 June. The IAF con ven tion w ill take p lace at Çırağan Hotel in Istanbul, presided over by Umut Oran, p residen t of the Turkish Clothing Manufacturers Association. The main theme of this year's convention is Success Matrix. Manufacturers of ready to wear clothing from all over the world, who agree that the future lies in design, will share their experiences. The Fourth International Istanbul Fashion Fair will present the synergy of Turkish textiles and ready to wear with the fair organisation sector.

7. Uluslararası Çevre Filmleri Festivali

Tel: (0212] 519 89 20 İTKİB Müzayede işletmeleri A.Ş., antika ve kullanılmış

6-12 Haziran

Tel: (021 2) 244 52 51

eşya ticareti ile ilgili ulusal ve uluslararası müzaye­ deler düzenlemek ve gerçekleştirmek üzere Faaliyete

TÜRSAK tarafından düzenlenen ve çevre bilincinin yaygınlaştırılm a­

geçti. Firma, Türk tekstil ve halı sektöründe kültürel

sına sinemanın etkili diliyle katkıda bulunmayı hedefleyen festival­

tarihin yeniden gün ışığına çıkartılması, tekstil sek­

de, uzun metraj ve belgesellerden oluşan otuza yakın film gösteri­

töründe yeni bir ivme sağlanması, tekstil ihracatının

lecek. Teması ‘Barışa ve Çevreye Saygı’ olan festivalin gösterimleri

artması için gerekli altyapının kurulması yönünde ça­

Fransız Kültür Merkezi, Alman Kültür Merkezi-Goethe Institute ve

lışm alar da gerçekleştirecek. Firma tarafından dü­

İtalyan Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak yapılacak.

zenlenen müzayedeler tarihî Basın Müzesi’nde ger­ çekleşecek.

Art" rrh A ı ı r t i r ı n n l L UL n U L L I U l l Tel: (0212) 519 89 20

İTKİB auction house has re c e n tly been

e s ta b lis h e d to o rg a n is e n a tio n a l and in te rn a tio n a l a u ctio n s of a n tiq u es and used goods. The firm also aims to throw light on the cultural h isto ry of Turkish textiles and carpets, inject new momentum into the textile sec­ tor, and establish the necessary infrastructure for expanding tex­ tile exports. Auctions organised by the firm w ill be held at the historic Press Museum.

Seventh International Environmental Film Festival 6-12 June Tel: (021 2) 244 52 51 Organised by TÜRSAK, the festival aims to con­ tribute to environmental awareness by making use of the in flu e n tia l language of cinem a. Nearly 30 feature and documentary films will be shown at this year's festival, whose theme is Respect for Peace and the Environm ent. The film s w ill be shown at the French C ultural Centre, the Goethe In stitu te and the Italian Cultural Centre. Admission is free of charge. I34

SKYU FE

H A Z İR A N

JU N E 2003


MDO is one of the leading integrated textile companies in Turkey and the world. Conscious of the responsibility of being the leading one, MDO produces high quality products for Turkey and the world. MDO has high technology and high production capacity for producing 'q u a lity .'

ärcinjSÄ P MDO QUILT PLANT

D A IL Y C A P A C IT Y O F S P IN N IN G M IL L (R IN G ) D A IL Y C A P A C IT Y OF Y A R N D Y E IN G M ILL D A IL Y C A P A C IT Y OF T O W E L L IN G M ILL

» 25 M IL L IO N M T A N N U A L P R O D U C T IO N W E A V IN G M IL L > 1 M IL L IO N PIE C E S A N N U A L Q U IL T O U T PU T C A PA C IT Y >120 T O N S D A ILY C A P A C IT Y OF PR IN T IN G -D Y EIN G M IL L

M

M DO HOTEL TEXTILES FACTORY

(FLA T )

>50 TO N S

D A IL Y C A PA C IT Y OF K N IT T IN G M IL L

•65 T O N S D A ILY C A P A C IT Y OF S P IN N IN G >40 T H O U S A N D PIE C ES D A ILY G A R M E N T

M IL L (O PEN -EN D ) O U T PU T C A P A C IT Y

m

D E Ğ İR M E N C İ G R O U P H ea d O ffice: Organize Sanayi Bölgesi / DENİZLİ P h o n e : +90.258 269 11 35 (pbx) Fax: +90 .258 269 11 34 İsta n b u l O ffice: Tekstil Merkezi (Keresteciler Sitesi) Fatih Caddesi No : 43 M erter / İST. P h o n e : +90. 212 637 22 1 1 (pbx) Fax: +90 . 212 637 44 66 e-mail: m dogroup@ m dogroup.com .tr

w e b site: w w w .m dogroup.com .tr

(0212)2741616

M DO EXPORTS TEXTILES FACTORY

’ 40 T O N S >10 T O N S <20 T O N S

MDO W E A V IN G MILL

sm a rt

I

M DO KURT SPIN NIN G M ILL (OPENEND )

MDO SPINNING M ILL (OPENEND)

MDO M A R M IS SPIN NIN G M ILL (RING)


d S 3 * % IS T A N B U L EMERGENCY Ambulance Tel: 112 (All overTurkey) Police Tel: 155 (All overTurkey) Fire Tel: 110 (All overTurkey) Tourism police Tel: 527 45 03 Gendarme Tel: 156 (All overTurkey)

TOURISM INFO R M ATIO N TURİZM DANIŞMA Atatürk Airport /Atatürk Havaalanı

(Yeşilköy) Tel: 663 07 93 Harbiye Tourism Information Tel: 23305 92 Karaköy Sea Port /Karaköy Limanı Tel: 249 5776 Sirkeci Tourism Information

Sirkeci Turizm Danışma Müdürlüğü Tel: (0212)511 58 88 Sultanahmet Square

Sultanahmet Meydanı Tel: 518 18 02 The Turkish Touring and Automobile Club

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (Head Office ■Merkez) Tel: 282 81 40 H O T E L S / O TELLER Aden (****) Kadıköy, Tel: 345 10 00 Fax: 346 25 67 Akgün Hotel (*” **) Vatan Caddesi, Tel: 534 48 79 Askoç Otel (****) Sirkeci, Tel: 511 80 89 Fax: 511 70 53 Aygün Otel İstanbul (*“ *) Şişli, Tel: 296 99 92 Fax: 231 30 04 Aygün Plaza Hotel İstanbul (*” *) Taksim, Tel: 238 90 90 Fax: 235 47 47 Best Western The President Hotel (****) Beyazıt, Tel: 516 69 80 Fax: 516 69 99 Büyük Sürmeli (” ***) Gayrettepe, Tel: 2721160 Fax: 266 36 69 Ceylan Inter Continental (” ***) Taksim, Tel: 231 21 21 Color Hotel (****) Fındıkzade Tel: 631 20 20 Fax: 523 48 42 Conrad İstanbul (*“ **) Beşiktaş, Tel: 227 30 00 Fax: 259 66 67 Çmar Hotel (’ ) Yeşilköy, Tel: 663 29 00 (18 lines/hat) Çırağan Palace Kempinski (**” *) Çırağan, Tel: 258 33 77 Fax: 259 66 87 Dedenıan İstanbul (***” ) Esentepe, Tel: 274 88 00 Fax: 275 11 00 Divan (***") Taksim, Tel: 231 41 00 Fax: 248 85 27 Dorint Park Plaza İstanbul (*”*) Taksim, Tel: 254 5100 Fax: 256 92 49 Best Western Hotel Eresin Taxim (****) Taksim, Tel: 256 08 03 Fax: 253 22 47 Eresin Hotel İstanbul (*” **) Topkapı, Tel: 631 12 12 Eysan Otel (****) Kadıköy, Tel: 3462440 Fax: 3472329 Four Seasons Hotel İstanbul (” ) Sultanahmet, Tel: 638 82 00 Grace Hotel (****) Tepebaşı, Tel: 293 39 61 Fax: 252 43 70 Grand Cevahir Hotel (*” **) Şişli, Tel: 314 42 42 Fax: 314 42 44 Grand Hotel Haliç (*” *) Şişhane, Tel: 252 69 80 Fax: 249 70 66 The Greenpark Hotel (**“ *) Merter, Tel: 507 73 73 Taksim, Tel: 238 05 05 Bostancı, Tel: 573 30 30

G ui de

Telephone: International code for Turkey 90, Istanbul area codes: European side 2 12, Asian side 2 16. For intercity calls within Turkey first dial "0", then the area code, and then the local number. For international calls first dial ”00".

Güneş (****) Merter, Tel: 483 30 30 Fax: 483 30 45 Hilton İstanbul (**“ *) Harbiye, Tel: 315 60 00 Fax: 240 41 65 Hilton ParkSA İstanbul (****) Maçka, Tel: 312 10 00 Fax: 258 56 95 Holiday Inn (****) Ataköy, Tel: 560 41 10 Fax: 559 49 19 Holiday Inn Crowne Plaza (***“ ) Ataköy, Tel: 560 81 00 Fax: 560 81 55 Hotel Airport Inn Yeşilköy, Marina Tel: 663 78 59 (3 hat) Hotel Istanbul Conti (*"*) Mecidiyeköy, Tel: 288 16 42 Hotel İstanbul Kervansaray (” “ ) Taksim, Tel: 235 50 00 (16 hat) Hotel Konak (**“ ) Harbiye, Tel: 225 82 50 Fax: 232 42 52 Hotel Mercure İstanbul (*” *) Tepebaşı, Tel: 251 46 46 Fax: 249 80 33 Hotel Yiğitalp (****) Laleli,Tel: 512 9860 Fax:51220 72 Hyatt Regency (*“ **) Taksim, Tel: 225 70 00 Fax: 225 70 07 İstanbul Princess Hotel (**” *) Maslak, Tel: 285 09 00 Fax: 285 09 51 Best Western Istanbul Savoy Hotel (****) Taksim, Tel: 252 93 26 Fax: 243 20 10 Kalyon (•“ *) Sultanahmet, Tel: 517 44 00 Fax: 63811 11 Kaya Kamada Plaza Hotel (*” **) TÜYAPyanı Beylikdüzü, Tel: 886 84 00 Keban (**” ) Taksim, Tel: 252 25 05 Fax: 243 3310 Klassis (*"**) Silivri, Tel: 727 40 50 Fax: 727 40 49 Kumburgaz Princess Hotel (“ ***) Kumbuigaz, Tel:_885 90 00 The Marmara İstanbul (*” **) Taksim, Tel: 251 46 96 Fax: 244 05 09 Merit Antique İstanbul (*” **) Laleli, Tel: 513 93 00 Fax- 512 63 90 Mega Residence İstanbul Teşvikiye. Tel: 2313161 Mim Hotel (**“ ) Nişantaşı, Tel: 231 28 07 Fax: 230 73 77 Nippon (**” ) Taksim, Tel: 254 99 00 Fax: 250 45 53 Ortaköy Princess Hotel (*” **) Oitakov, Tel: 227 60 10 Fax: 260 2148 Pera Palas (****) Tepebaşı, Tel: 25145 60 Fax: 251 40 89 The Plaza Hotel C " '11") Beşiktaş, Tel: 27413 13 Fax: 273 15 90 Polat Renaissance Hotelf“ ") Yeşilyurt, Tel: 663 17 00 Fax: 663 17 55 Prestige (****) Laleli, Tel: 5188280 Fax: 51882 90 Radisson SAS (*“ **) Sefaköy, Tel: 425 73 73 Fax: 425 73 63 Richmond (****) Beyoğlu-Tünel, Tel: 252 54 60 The Ritz-Carlton (**“ *) Elmadağ, Tel: 334 44 44 Fax: 334 44 64 Riva (*” *) Taksim, Tel: 256 44 20 Fax: 256 33 20 Sarnıç Hotel Sultanahmet, Tel: 518 23 23 Swissotel the Bosphorus (*“ “ ) Maçka, Tel: 326 11 00 Fax: 326 11 22

H O T E LS __________________ (H O U S E D IN RESTORED H IS T O R IC B U IL D IN G S ) Arena Otel S.Ahmet Tel: 458 03 6+65 Fax: 458 03 66

Avicenna S.Ahmet Tel: 517 05 50 Fax: 516 65 55 Ayasofya Pansiyonlar S.Ahmet Tel: 513 36 60 Fax: 513 36 69 Blue House - Mavi Ev S.Ahmet Tel: 638 90 10 Fax: 638 90 17 Best Western Citadel Hotel Ahırkapı Tel: 516 23 13 Fax: 516 13 84 Hıdiv Kasn (The Khedive's Summer Palace) Çubuklu Tel: 331 26 51 Fax: 322 34 34 Hotel Amber SAhmetTel: 518 4801 Fax: 51881 19 Hotel Armada Ahırkapı Tel: 638 13 70 Fax: 518 50 60 Hotel Cartoon Taksim Tel: 238 93 28 Fax: 238 52 01 Hotel Historia S.Ahmet Tel: 517 74 72 Fax: 516 81 69 Hotel Türkoman S.Ahmet Tel: 516 29 56 Fax: 516 29 57 İbrahim Paşa Hotel S.Ahmet Tel: 518 03 94 Fax: 518 44 57 Kariye Edimekapi, Tel: 534 8414 Fax: 52166 31 Sarı Konak Oteli S.Ahmet, Tel: 638 62 58 Fax: 517 86 35 Seven Hills Hotel Tel: 516 94 97 Fax: 517 10 85 Sultanahmet Sarayı Otel S.Ahmet, Tel: 458 04 60 Fax: 518 62 24 Splendid Palace Büvükada (Prince Isl.) Tei: 382 69 50 Fax: 382 67 75 Vardar Palace Hotel Taksim Tel: 252 28 88 Fax: 252 15 27 Yeşil Ev S.Ahmet Tel: 517 67 85 Fax: 517 67 80 Best Western Hotel Yusufpaşa Konağı S.Ahmet Tel: 458 00 01 Fax: 458 00 09

M U SEU M S / MÜZELER

H A Z İR A N

PALACES / SARAYLAR Beylerbeyi Palace /Beylerbeyi Sarayı Beylerbeyi, Tel: 321 93 20 Dolmabahçe Palace Dolm abahçe Sarayı Beşiktaş, Tel: 258 55 44 - 236 90 00 Ihlamur Kasir /Ihlam ur K asn Beşiktaş, Tel: 261 29 91 Maslak Kasirs /Maslak Kasırları Büyükdere Caddesi Maslak Tel: 276 10 22 Yıldız Kiosks: Şale, Malta and Çadır Yddız Köşkleri: Şale, Malta ve Çadır Yddız Parkı, Tel: 276 10 22

CHURCHES A N D S Y N A G O G U E S ____________

Archeological Museum A rkeoloji Müzesi Sultanahmet Tel: 520 77 40 Atatürk Museum /Atatürk Müzesi Halaskargazi Caddesi, 250 Şişli Tel: 240 63 19 Byzantine Great Palace Mosaic Museum Büyük Saray Mozaikleri Müzesi Torun Sokak, Arasta Çarşısı, S.Ahmet Tel: 518 12 05 Calligraphy Museum Hat Sanatları Müzesi Beyazıt, Tel: 527 58 51 Church of St. Saviour in Chora Kariye Müzesi Edimekapı, Tel: 631 92 41 Haghia Sophia /Ayasofya Müzesi Sultanahmet, Tel: 522 09 89 ■522 1750 Military Museum /A skeri Müze Harbiye, Tel: 232 16 98 Museum of Painting and Sculpture Resim ve Heykel Müzesi Beşiktaş, Tel: 261 42 98 Museum of Turkish and Islamic Art Türk ve İslam Eserleri Müzesi İbrahim Paşa Sarayı Sultanahmet, Tel: 518 18 05 - 06 Rahmi M. Koç Industrial Museum Rahm i M. K oç Sanayi Müzesi Hasköy, Tel: 256 71 5 3 -5 4 Sakıp Sabancı Museum Sakıp Sabancı Müzesi Emirgân, Tel: 277 22 00 Sadberk Hanım Museum Sadberk Hanım Müzesi Sarıyer, Tel: 242 38 13 136

S K Y L IF E

The Aşiyan Museum Aşiyan Müzesi Bebek, Tel: 263 69 86 The City Museum /Şeh ir Müzesi Yddız, Tel: 258 53 44 The Museum of Caricature and Humour K arikatür ve Mizah Müzesi Fatih, Tel: 521 12 64 The Tanzimat Museum Tanzim at Müzesi Gülhane Parkı, Tel: 512 63 84 Topkapı Palace Museum T opkapı Sarayı Müzesi Sultanahmet, Tel: 512 04 80 TÜRVAK Cinema and Television Museum /TÜRVAK Sinem a ve Televizyon Müzesi Beykoz, Tel: (0216) 425 19 00 Women’s Library and Information Center Foundation Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Haliç, Tel: 534 95 50 Yıldız Palace Museum Yıldız Sarayı Müzesi Beşiktaş, Tel: 258 30 80

JUNE 2 0 0 3

Ayios Yeorgios (Greek Orthodox Patriarchal Church of St. George) Sadrazam Ali Paşa Cad. No: 35 Fener, Tel: 531 96 70-6 SL Mary’s Cathedral (Armenian Patriarchate) Şarapnel Sok. No:3 Kumkapı Tel: 516 25 17 Aya Triada (Greek Orthodox) Meşelik Sokak 11/1, Taksim Tel: 244 13 58 Dutch Chapel (Union Church) İstiklal Caddesi, Dutch Consulate Beyoğlu, Tel: 244 52 12 Sunday service in English.

İstanbul Presbyterian Church Yusuf Kamil Paşa Sok. Moda, Tel: 449 3974 Neve Shalom (Synagogue) Büyük Hendek Caddesi. 61 Şişhane, Tel: 244 75 66 - 293 87 95 San Antonio di Padova (Catholic) İstiklal Caddesi 325, Beyoğlu Tel: 244 09 35 Sunday service in English, Italian, Polish

St. Esprit (Catholic) Harbiye, Tel: 248 09 10 Sunday service in French, English.

Christ Church, (Anglican) The Crimean Memorial Serdan Ekrem Sok. No:82, Tünel Tel: 251 56 16 (Behind the Swedish Consulate) Holy Eucharist Sundays 10.00 a.m.


İSTANBUL


Telephone: International code for Turkey: 90, Ankara area code 312.

ANKARACj7Uİde EMERGENCY ÂmbûlâncT^^T^Aİrö v e H u rie ^ ^ ” Police Tel: 155 (All over Turkey) Fire Tel: 110 (All overTurkey) Tourism police Tel: 341 65 30 Gendarme Tel: 156 (All overTurkey)

TOURISM IN F O R M A T IO N TURİZM DANIŞMA___________ Turizm Bakanlığı - Bahçelievler İsmet İnönü Bulvarı No: 5 Tel: 212 83 00 Fax: 212 02 55 Ankara İl Turizm Müdürlüğü G.M.K Bulvarı No: 121 Maltepe Tel: 229 26 31 - 229 36 61 Fax: 229 36 61 Turizm Danışma - Maltepe Gazi Mustafa Kemal Bulvan No: 121/A Tel: 231 55 72 Fax: 231 5572 Esenboğa Turizm Danışma Müd. Esenboğa Airport International Terminal

Esenboğa Havaalanı Dış Hatlar Terminali Tel: 398 00 00 / 1578 - 398 03 48 HOTELS /OTELLER_____________ Ankara Dedeman Oteli (****) Büklüm Sok. 1Tel: 417 62 00 Fax: 417 62 14

Ankara HiltonSA (*” **) Kavaklıdere, Tel: 455 00 00 Fax: 455 00 55

Best Apart ( " “ ) Gaziosmanpaşa, Tel: 446 80 80

Best Oteli (****) Kavaklıdere. Tel: 46’ 08 80 Fax: 4b"1 08 85

Best Western Hotel 2000 (****) Kavaklıdere, Tel: 419 90 01 Fax: 419 9016

Bilkent Otel ve Konferans Merkezi (***“) Bilkcnt. Tel: 266 46 86 Fax: 266 46 79

Büyük Sürmeli Oteli (***“ ) Cihan Sok. 6 Tel: 231 76 60 Fax: 229 51 76

Büyııklmıılı Park Hotel&Residence ("“) Simon Bolivar Cad. 32, Çankaya Tel: 44 1 56 00

Dedeman Büyük Anadolu Oteli (**”*)

Atatürk's Mausoleum A nıtkabir Müzesi Anıtkabir Komutanlığı, Amttepe Tel: 2317975 Open daily /Her gün. 09.00-16.00 Atatürk and the W ar of Indepence Museum Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi Anıtkabir Komutanlığı, Amttepe Tel: 2317975 Open daily except Mondays.

Pazartesi dışında her gün. 09.00-12.00/13.30-17.15 The Ankara State Museum of Painting and Sculpture I Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Opera-Ulus Tel: 310 20 94 Open daily except Mondays.

Pazartesi dışında her gün. 08.30- 12(H)/ 1330- 17.30 Ethnographic Museum Etnografya Müzesi Ulus Tel: 311 30 07 Open daily except Mondays,

Pazartesi dışında her gün. 08.30- 12.30/ 13.30- 17.30 Gordion Museum I Gordion Müzesi Yassıhöyük Köyü, Polatlı Tel: 622 51 52' Open daily except Mondays.

Pazartesi dışında her gün. 08.30 -17.30 MTA, Natural History Museum MTA, Tabiat Tarihi Müzesi Eskişehir Yolu, Balgat Tel: 287 34 30 Open daily, except for public holidays.

Resmi bayram tatilleri dışında her gün. 0 8 .3 0 - i f . 30

Museum of the Republic Cumhuriyet Müzesi Cumhuriyet Caddesi 22. Ulus Tel: 310 53 61 Open daily except Mondays.

Pazartesi dışında her giin. 09.00 -17.00 Roman Baths Çankırı Caddesi, Ulus

Akyurt, Tel: 84164 64 Fax: 841 62 30

Open daily except Mondays.

Etap Altmel (****•)

Pazartesi dışında her gün. 08.30-12.30/13.30-17.30

Tandogan Meydanı. Tel: 231 77 60 Fax: 230 23 30

First Apart Hotel İnkılâp Sok. 29. Kızılay Tel: 425 75 75

Gür Kent Oteli (****) Midıatpaşa Cad. 4 Tel: 435 50 50 Fax: 434 46 57

Hotel Ayma (****) Meşrutiyet Cad. 25 Tel: 425 46 00

İç Kale Oteli (****) Maltepe, Tel: 231 77 10 Fax: 23061 33

For intercity calls within Turkey first dial "0", then the area code, and then the local number. For international calls first dial "00".

War of Independence Museum Kurtuluş Savaşı Müzesi Cumhuriyet Caddesi 14 Ulus Tel: 31071 40 Open daily except Mondays.

Pazartesi dışında her gün. 09.00 -17.00

EMBASSIES / ELÇİLİKLER

King Apart Hotel Piyade Sok. r , Çankaya Tel: 440 7931

Mega Residence Ankara Tahran Cad. 5, Kavaklıdere Tel: 468 54 00

Neva Palas (***) Kiiçükesat, Tel: 419 58 88 Fax: 419 58 25

Otel Aldiııo (“ **) Kavaklıdere, Tel: 468 65 10 (pbx) Fax: 468 65 17

Sergah Oteli (*” *) Çankın Cad. 48 Ulus Tel: 310 85 (X)

Sheraton Ankara (***•*) Noktalı Sok. Kavaklıdere Tel: 468 54 54 Fax: 467 11 36

Tetra Konur Otel Kızılay. Tel: 419 29 46 Fax: 417 4915

M U SEU M S / MÜZELER Museum of Anatolian Civilisations

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Gözcü Sok. No: 2 Tel: 324 31 61 Open daily /Her gün. 08.30-17.30

Afghanistan /Afganistan Çankaya Tel: 438 11 21 Albanla /Arnavutluk Gaziosmanpaşa Tel: 441 61 09 Algeria /Cezayir Çankaya Tel: 427 83 85 Argentina /Arjantin Gaziosmanpaşa Tel: 446 20 61 Australia /Avustralya Gaziosmanpaşa Tel: 446 11 80 Austria /Avusturya Kavaklıdere Tel: 419 04 31 Azerbaidjan /Azerbaycan Çankaya Tel: 441 26 21 Bangladesh /Bangladeş Çankaya Tel: 439 27 50 Belgium /Belçika Gaziosmanpaşa Tel: 446 82 50 Bosna ve Hersek Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 446 40 90

Brasil /Brezilya Gaziosmanpaşa Tel: 468 53 20 Bulgaria /Bulgaristan Kavaklıdere Tel: 467 28 39 Canada /Ksanada Gaziosmanpaşa Tel: 436 12 75 The People's Republic of China Çin Halk Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 436 06 28 Chile /Şili Çankaya Tel: 447 35 82 Croatia /Hırvatistan Gaziosmanpaşa Tel: 446 08.31 Cuba /Küba Gaziosmanpaşa Tel: 439 53 62 Czech Republic I Çek Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 446 12 44 Denmark /Danimarka Gaziosmanpaşa Tel: 468 77 60 Egypt /Mısır Kavaklıdere Tel: 468 22 40 Republic of Estonia /Estonya Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 446 30 27 Finland /Finlandiya Gaziosmanpaşa Tel: 426 19 30 France /Fransa Kavaklıdere Tel: 468 11 54 Federal Republic of Germany Almanya Federal Cumhuriyeti Kavaklıdere Tel: 426 54 65 Georgia /Gürcüstan Gaziosmanpaşa Tel: 442 65 08 Greece /Yunanistan Gaziosmanpaşa Tel: 436 88 60 Holy See /Vatikan Çankaya Tel: 439 00 41 Hungary /Macaristan Kızılay Tel: 442 22 76 India /Hindistan Çankaya Tel: 438 21 95 Indonesia /Endonezya Çankaya Tel: 438 21 90 Iran /İran Kavaklıdere Tel: 427 43 23 Iraq /Irak Gaziosmanpaşa Tel: 468 74 21 Israel /İsrail Çankaya Tel: 446 36 05 Italy /İtalya Kavaklıdere Tel: 426 54 60 Japan /Jap on y a Gaziosmanpaşa Tel: 446 05 00 Jordan /Ürdün Çankaya Tel: 440 20 54 Kazakhstan /Kazakistan Çankaya Tel: 441 74 86 Kırgızhlstan /Kırgızistan Gaziosmanpaşa Tel: 446 84 08 Kuwait /Kuveyt Gaziosmanpaşa Tel: 445 05 76 Lebanon /Lübnan Çankaya Tel: 446 74 86 Libya Çankaya Tel: 438 11 10 Lithuania /Lituanya Gaziosmanpaşa Tel: 447 07 66 Macedonia I Makedonya Kavaklıdere Tel: 446 99 28 Malaysia I Malezya Gaziosmanpaşa Tel: 446 08 70 Mexico /Meksika Çankaya Tel: 442 30 33 Moldova /Moldovya Gaziosmanpaşa Tel: 446 55 27 Morocco /Fas Gaziosmanpaşa Tel: 437 60 20

138 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2 0 0 3

Netherlands /Hollanda Gaziosmanpaşa Tel: 446 04 70 New Zealand /Y eni Zelanda Kavaklıdere Tel: 467 90 54 Norway /Norveç Gaziosmanpaşa Tel: 437 99 50 Oman /Umman Gaziosmanpaşa Tel: 447 06 31 Pakistan /Pakistan Gaziosmanpaşa Tel: 427 14 10 Philippines /Filipinler Gaziosmanpaşa Tel: 446 58 31 Poland /Polonya Kavaklıdere Tel: 467 78 24 Portugal /Portekiz Çankaya Tel: 446 18 90 Romania /Rom anya Çankaya Tel: 427 12 43 The Russian Federation Rusya Federasyonu Çankaya Tel: 439 21 22 Saudi Arabia / Suudi Arabistan Gaziosmanpaşa Tel: 436 69 21 Slovakia Republic Slovakya Cumhuriyeti Kavaklıdere Tel: 426 58 87 Republic of Slovenia Slovenya Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 405 60 07-08 Somalia I Somali Çankaya Tel: 427 51 92 South Africa /Güney Afrika Filistin Caddesi 27 Gaziosmanpaşa Tel: 446 40 56 South Korea /Güney Kore Çankaya Tel: 468 48 22 Spain /İspanya Çankaya Tel: 438 03 92 State of Palestine /Filistin Devleti Gaziosmanpaşa Tel: 436 08 23 Sudan /Sudan Çankaya Tel: 441 38 85 Syria /Suriye Çankaya Tel: 438 87 04 Sweden /İsveç Kavaklıdere Tel: 428 67 35 Switzerland /İsviçre Kavaklıdere Tel: 467 55 55 Thailand /Tayland Çankaya Tel: 467 34 09 Tunisia /Tunus Gaziosmanpaşa Tel: 437 78 12 Turkish Republic of Northern Cyprus Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 437 95 38 Turkmenistan /Türkm enistan Gaziosmanpaşa Tel: 446 35 63 Ukranla /Ukrayna ÇankavaTel: 439 99 73 United Arab Emirates B irleşik Arap Em irlikleri Çankaya Tel: 440 84 10 United Kingdom /İngiltere Çankaya Tel: 468 62 30 United States Amerika B irleşik Devletleri Kavaklıdere Tel: 468 61 10 Uzbekistan /Özbekistan Çankaya Tel: 439 27 40 Venezuela Çankaya Tel: 439 31 98 Yemen /Yem en Bakanlıklar Tel: 446 1778 Yugoslavia /Yugoslavya Kavaklıdere Tel: 426 03 54


ANKARA


Telephone; International code for Turkey: 90, İzmir area code 232, Kuşadası (area code for

IZMIR

N o O u id e

IN A N D A R O U N

EM ERGENCY Ambulance Tel: 112 (All over Turkey) Police Tel: 155 (All over Turkey) Fire Tel: 110 (All over Turkey) Gendarme Tel: 156 (All overTurkey)

T O U R IS M

IN F O R M A T IO N

TURİZM DANIŞMA Adnan M enderes A irport Tel: 274 22 14-274 21 fo provincial D irector o f T ourism II Turizm Müdürlüğü Tel: 483 51 17-48362 16 A lsancak Tel: 445 73 9 0 4 8 9 92 78 Bergam a Tel: 631 28 51 Ç eşm e Tel: 712 66 53 F oça Tel: 812 12 22 Selçuk Tel: 892 63 28- 892 69 45

H O T E L S / OTELLER İZ M İR A nba Oteli (***) Cumhuriyet Bulvan 124 Tel: 484 43 80 Balçova T erm al T esisleri (***) Balçova Tel: 2 5 9 0 1 0 2 Best W estern H otel K onak (****) Mithatpaşa Caddesi, No: 128 Tel: 489 15 00 Fax: 489 17 09 Club H otel Ephesus P rin cess (**“ *) Selçuk Tel: 893 10 11 Fax: 893 10 39 Club Pornelan (•**) Çiftlikköy, Çeşme Tel: 722 11 11 Fax: 722 12 27 Ege Palas (****) Cumhuriyet Bulvan, 210 Tel: 463 90 90 Fax: 463 81 00 G rand H otel M ercure İzm ir (*“ **) Cumhuriyet Bulvan, 138 Tel: 489 40 90 Fax: 489 40 89 G rand Zeybek Oteli (***) Fevzi Paşa Bulvan, No: 5-6 Tel: 441 95 90 Fax: 484 67 91 H an edan (***) Foça Tel: 812 36 50 Fax: 812 24 51 H ilton İzm ir C” **) Gaziosmanpaşa Bulvan, No: 7 Tel: 497 60 60 Fax: 497 60 00 Hotel Kaya Prestige (*"*) Şair Eşref Bulvan, 1371 Sokak, 47 Tel: 483 03 23 Fax: 489 22 99 H otel R ich m o n d Ephesus ("***) Selçuk, Tel: 893 10 51 Fax: 893 10 55 İzm ir Palas O tel (***) Vasıf Çınar Bulvan, No: 2 Tel: 421 55 83 Fax: 4 2 2 6 8 70 K ısm et H otel (***) Alsancak, Tel: 463 38 50 Fax: 421 48 56 K ilim Otel (***) Kazım Dirik Cad., No: 1 Tel: 484 53 40 Fax: 489 50 70 M arla H otel (****) Kazım Dirik Cad., No: 7 T el:441 40 00 F ax:441 1 1 5 0 O tel A nem on İzm ir (*“ *) Mürselpaşa Bulvan, No:40 Tel: 446 36 56 Fax: 446 36 55 O tel İsm ira (***) Gaziosmanpaşa B u l™ , No: 128 Tel: 445 60 60 Fax: 445 60 71

province of Aydın): 256. For intercity calls within Turkey first dial "0", then the area code, and then the local number. For international calls first dial "00".

Vatican in 1957. Mass is celebrated here every morning at 7.30 and on Sunday mornings at 10.30. Aziz Yulianna ile birlikte Efes'e gelen Meryem Ana nın hayatının son dönemi­ ni geçirip öldüğü yerde 4. yüzyılda inşa edilen ev. 1957’de Vatikan’ın onayın­ dan sonra kutsal ziyaret yeri olan Mer­ yem Ana Evi ve Kilisesi İzmir’den 80 km, antik Efes kentinden 7 km uzaklık­ ta, çam, çınar ve zeytin ağaclanyla be­ zeli yüksek bir tepe olan Bülbül Dağı’nda bulunuyor. Her sabah 7 .3 0 ’da, pazar sabahlan 10.30’da ayin düzenleni­ yor.

Otel Ege Sağlık (” *) Bornova Tel: 373 48 62 Fax: 3 7 3 4 8 6 3 Sheraton Çeşme (**"*) Ilıca, Çeşme Tel: 723 12 40 Fax: 723 13 88 T erm al P rin cess Oteli (***“ ) Balçova Tel: 238 51 51 Fax: 239 09 39

H O L ID A Y V IL L A G E S

TATİL KÖYLERİ Altın Yunus T atil Köyü Kalemburnu, Boyalık Plajı, Çeşme Tel: 723 12 50 Fax: 723 22 42

Kadifekale F o rtress / K adifekale The fortress overlooking Izmir has sections dating from Hellenistic, Roman and Byzantine times. The 20-25 metre high walls were originally 6 km in length. Today the fortress is a famous excursion spot with pleasant tea gardens, commanding a fabulous view of me city. İzmir’in içinde, kente hakim bir tepede­ ki bu kale Helenistik, Roma ve Bizans izlerini taşıyor. Yüksekliği 20-25 metre olan duvarlannın uzunluğu eski dönem­ lerde 6 km’yi buluyordu. Günümüzde çay bahçeleri ve olağanüstü kent man­ zarasıyla ünlü bir gezinti yeri.

Foça Club Med Holiday Village Foça Tel: 812 16 07 Fax: 812 21 75 Neptün H oliday Village Büyük Akkum, Seferihisar Tel: 745 74 55 Fax: 745 7 0 38 Club T ürem (T u rb an ) Payamlı, Giimüldür Tel: 742 60 67 Fax: 742 6 0 31

SIGHTSEEING / G E Z İN T İ Balçova T herm al Springs B alçova K ap lıcaları İzmir province abounds in mineral and thermal springs, those at Balçova being just 15 km from the city centre and served by municipal buses. İzmir çevresinde çok sayıda kaynak suyu ve kaplıca bulunuyor. Bunlardan Balçova kaplıcalan kent merkezine sadece 15 km uzaklıkta ve kent içi toplu taşıma araçlanyla ulaşmak mümkün. Bird Paradise / Kuş C enn eti This eight thousand hectare bird sanctuary is a temporary and permanent home to millions of birds. Situated on the outskirts of the city, it consists of islets, marshes, deltas and meadows. At various times of year over 190 species of bird can be seen nere. Kentin yanıbaşında koruma altına alınmış '8 bin hektarlık dev bir yaban hayat parkı. Adalar, sazlıklar, deltalar ve gözalabildiğine uzanan düzlüklerde 190’ı aşkın türde milyonlarca kuşu banndırdığı için dünya çapında Dir ‘kuş cenneti’ sayılıyor. Ephesus I Efes Within easy reach of Izmir (72 kmj and Kuşadası ( 18 km), the spec­ tacular buildings and streets of ancient Ephesus have an unforgettable charisma. Established in 3000 BCand including remains from the Ionic, Lydian, Roman, Byzantine and Seljuk penods. Ephesus is a sight not to be missed. In nearby Selçuk there is the basilica of St.John (6th centu­ ry), a superb museum and Isa Bey Mosque. Also in the vicinity is the House of the Virgin Mary, and the Cave of the Seven Sleepers. İzmir'den (72 km) ve Kusadasi'ndan (18 km) kolaylıkla ulaşılabilen olağanüstü ilginç, caddeleri ve yapılanyla bugün de benzersiz bir atmosfere sahip antik kent. MÖ 3000 yıllannda kurulan ve İon, Lidya, Roma, Bizans, Selçuklu dönemlerinin izlerini taşıyan Efes’i gezmeye mutlaka vakit ayrılmalı. Efes'in çoli yakınında St. Jean Bazilikası, Meryem Aria Evi, Yedi Uyuyanlar Mağarası, Selçuk İsa Bey Camii gibi başka tarihsel ve turistik gezi yerleri bulunuyor. H ouse o f th e Virgin Mary M eryem Ana Evi The Virgin Mary came to Ephesus with Stjohn, and spent the remainder of her life here. The nouse built in the 4th century at the place where she died was recognised as a shrine by the

Pergam um / Bergam a The ruins of Pergamum, a major centre of civilisation of the ancient world, are situated 105 km from Izmir. The acropolis and amphitheatre perched on a towering hilltop, and on the outskirts of the town of Bergama the Asklepion or health centre dedicated to Asklepios the god of health are in a remarkable state of preservation. The site is open daily between 08.30 and 18.30. In the town is another interesting building, the Temple of Serapis, known locally as the Red Courtyard due to its tiles. The town is also worth visiting to see the narrow streets with their historic Turkish buildings and the colourful bazaar in the old quarter. İzmir’in 105 km kuzeyindeki bu il­ çesinde antik çağın büyük uygarlık mer­ kezi Pergamon'un kalıntıları bulunuyor. Görkemli bir tepedeki akropolis ve âmphiteatr yanısıra, ilçenin girişinde sağlık Tannsı Asklepios adına inşa edilen ve günümüzde nütiin özellikleriyle ayakta duran sağlık merkezi her gün 8.3Ö 18.30 arasında ziyarete açık. Berga­ ma’nın içindeki tuğlaları nedeniyle halk arasında Kızıl Avlu adıyla bilinen Sera­ pis Tapınağı da dikkat çekici. Ayrıca Türk kültürünün özelliklerini taşıyan dar sokakları ve yapüanyla eski mahal­ leleri ile rengarenk çarşısı ilçeyi turist­ ler için ilginç kılan özellikleri arasında.

M U S E U M S / MÜZELER A rcheological Museum A rkeoloji Müzesi Bahri Baba Parkı, Konak Tel: 489 07 96 Open daily except Mondays. 09.00-17.30 Pazartesi dışında her gün A tatürk Museum /Atatürk Müzesi Birinci Kordon 148 Tel: 464 48 05 Open daily except Mondays. 09.00-17.00 Pazartesi dışında her gün Bergam a Museum I Bergam a Müzesi Bergama Tel: 631 28 83 Open daily except Mondays 08.30-17.30 Pazartesi dışında her gün Ephesus Museum / Efes Müzesi Selçuk Tel: 892 6 0 10 - 892 6 0 1 1 Open daily. 08.30-18.30 Her gün.

140 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2 00 3

Ö dem iş A rcheological Museum Ö dem iş A rkeolo ji Müzesi Ödemiş Tel: 545 11 84 Open daily. 08.30-17.30 Her gün. Museum o f Painting and Sculpture İzm ir R esim ve H eykel Müzesi Tel: 484 8 9 45 S .Y aşar A rt Museum S. Y aşar R esim Müzesi Cumhuriyet Bulvan 252 Alsancak Tel: 422 65 32

CHURCHES AND S Y N A G O G U E S ____________ St. J o h n ’s C ath ed ral (C a th o lic) Şehit Nevres Bulvan, 29, Alsancak Tel: 484 53 60 Open daily. Her gün açık. St. P o oly carp (C a th o lic) Necati Bev Bulvan, No: 2 Tel: 484 84 36 Open daily. Her gün açık. San ta M aria (C a th o lic) Halit Ziya Bulvan, No: 67 Tel: 484 8 6 32 Open daily. Her gün açık. N otre D am e d e St. R o sarei (C a th o lic) 1481 Sokak, No: 8, Alsancak Tel: 4 2 1 6 6 6 6 Open daily. Her gün açık. N otre D am e de Lourdes (C a th o lic) 81 Sokak, No: 10, Göztepe Tel: 246 11 45 Open daily. Her gün açık. S t j o h n th e B a p tist (C a th o lic) Kemalpaşa Cad., No: 15, Buca Tel: 4 2 0 0 8 42 Open daily. Her gün açık. San ta M aria (C a th o lic) Kars Okulu Sok., No: 5, Bornova Tel: 388 11 77 Open daily. Her gün açık. St. A n th o n y o f Padua (C a th o lic) 1610 Sokak., No: 5, Bayraklı Tel: 341 0 6 16 Open daily. Her gün açık. St. H elen (C a th o lic) 1729 Sokak, No: 53 Karşıyaka Tel: 364 36 22 October-May, June-September. Ekim-Mayıs, Haziran-Eylül. H ouse o f th e V irgin Mary' Efes, Selçuk Tel: 892 6 0 08 S t j o h n (A n g lican ) Talatpaşa Bulvan, Alsancak Tel: 464 57 52 St. M ary M agdelena (P ro testa n t) Hürriyet Cad. No: 18, Bornova Aya F otin i (O rth o d o x ) 1374 Sokak, No: 24, Alsancak Tel: 4 2 1 6 9 9 2 Only open on principal feast days. Yalnız büyük bayramlarda açık. Bet Isra el Synagogue Mithatpaşa Cad., No: 265 Tel: 425 16 28 S in y o ra İv eret Synagogue 9 2 7 Sok, No: 7 Mezarlıkbaşı S h a a r A sham ayan Synagogue 1390 Sokak, No: 4, Alsancak B e rk h o lim Synagogue İkiçeşmelik Cad., No: 40 For further information /Geniş bilgi için Tel: 441 9 0 97


AROUND İZMİR


ANTALYA ,

.

,.

rt I

IN A N D A R O U N D

EM ER GEN CY

Ambulance: Tel: 112 (All overTurkey) Police: Tel: 155 (All overTurkey) Fire: Tel: 110 (All overTurkey) Gendarme: Tel: 156 (All overTurkey)

T O U R IS M

IN F O R M A T IO N

TURİZM DANIŞMA___________ Tourist Information Phone Alo Turist Hattı Tel: 0 800 i 11 07 07 - 0 800 511 İV 08 provincial D irector o f Tourism II Turizm Müdürlüğü Tel: 343 27 6061 Antalya Cumhuriyet Mahallesi Tel: 241 17 47 Alanya garşıMahallesi Tel: 513 12 40

Cumhuriyet Meydanı Tel: 836 12 38 Kem er Belediye Binası Tel: 814 15 36-814 1112

H O T E L S / O T E IX E R _________ A N T A L Y f t ______________________________________

Adora G olf Resort H otel (“ **•) Belek/Serik, Tel: 725 40 5 1 1-'ax: 725 40 71 Altis G olfhotel ( " ” *) Belek/Serik, Tel: 725 42 26 lax: 725 42 34 Antalya Renaissance Resort (**” *) Beldibi, Tel: 824 8431 Fax: 824 84 30 Antbel Belek Hotel Belek/Serik, Tel: 7254102 Fax: 7254268 Arum Hotel&Apartments (*“ ” ) Side, Tel: 753 45 60 Fax: 753 41 40 Belconti Resort Hotel (“ ***) Belek, Tel: 715 15 40 Fax: 715 10 47 Best W estern Khan Hotel (**’*) Kazım Özalp Caddesi, 55 Tel: 248 38 70 Cender Hotel (****) Işıklar Cad., Tel: 243 43 04 Fax: 243 39 87 Ceylan Inter-Continental Resort Kemer, Tel: 824 51 00 Fax: 824 64 35 Club N (“ “ ) Alanya Tel: 527 48 30 Fax: 527 48 28 Club Hotel Sera (•****) Iiira Yolu, Tel: 349 34 34 Fax: 349 34 54 Club Ju stin ian o (****) Alanya, Tel: 527 44 47 Fax: 527 46 82 Cornelia De Luxe Resort ( ’” **) Belck, Tel: 715 25 00 Fax: 715 25 05 Dedeman Antalya Lara Yolu, Tel: 316 16 00 Fax: 316 20 30 Falez Hotel ( —**) Konyaalti, Tel: 238 54 54 Fax: 238 51 51 Gloria G olf Resort ( “ * " ) Belek/Serik. Tel: 715 15 20 Fax: 715 15 25 (kilden Ring Hotel (****) Güllük, Tel: 243 15 15 Fax: 243 15 22 Grand Prestige Hotel Side ( '“ **) Side, Tel: 756 90 60 Fax: 756 90 81 Grand Hotel Adonis ( ” ***) Eski Lara Yolu, Tel: 323 44 44 Hillside Ma Bich e Hotel ( ” ***) Kemer, Tel: 815 21 90 Fax: 815 21 91 Hotel Alp Paşa Kaleiçi, Tel: 247 56 76 Fax: 248 50 74 Hotel Ofo Antalya (” ***) Lara. Tel: 349 40 00 /15 hat Fax: 349 4016 Hotel Saray Regency' (***") Titreyengöl, Tel: 756 9100 / 7 hat Hotel Sillyum 2000 (*” “ ) Belek, Tel: 715 2100 Hotel Sultan Saray (***") Göynük/Kemer, Tel: 815 14 80 Hotel Sun Zeynep ( “ “ *) Belek, Tel: 725 41 80 Fax: 725 42 00 Hotel Turquoise (*” " ) Side/Soigun, Tel: 756 93 30 Fax: '5 6 93 45 IC Hotels In ternational Com fort Airport ('****) Çalkaya, Tel: 463 10 10 Fax: 463 15 58

* I “

J

1 I

U

I I

Telephone: International code for Turkey: 90, Antalya area code 242. For intercity calls within Turkey first dial "0", then the area code, and then the local number. For international calls first dial ”00".

^

Lares Hotel (**•” ) Lara, Tel: 351 16 00 Fax: 351 16 16 Letoonia G olf Resort (***“ ) Belek, Tel: 715 14 50 Fax: 715 14 54 I f Jard in Resort Otel Kemer, Tel: 824 52 22 Fax: 824 52 20 Limak Atlantis Otel (*” ” ) Belck, Tel: 715 29 29 Fax: 715 23 74 Mia Resorts Belpark Palace ( “ '*) Belek, Tel: 715 13 00 Fax: 715 13 17-18 Mirage Park Resort ( ” " * ) Göynük, Tel: 815 22 44 Fax: 815 22 35 Merit Lymra Hotel & Resort Kemer, Tel: 824 5.3 00 Fax: 824 77 79 Patara Prince Resort ( ” **) Patara/Kalkan, Tel: 844 39 20 (8 hat) Presa Di Finica Hotel & Suites (” “ *) Finike, Tel: 855 55 00 Fax: 855 53 00 Royal Resort Hotel ( “ *” ) Kemer, Tel: 815 23 70 Fax: 815 16 27 Sheraton Voyager Antalya (**"•) 100. Yıl Bulvan, Tel: 238 55 55 Sunset Hotel (**” ) Konyaalti, Tel: 229 06 92 Fax: 229 13 89 Taksim In ternational Alanya ( ” **) Göl Mevkii, Tel: 514 07 00 Taksim In ternational Side (•****) Manavgat, Tel: 756 93 21 Fax: 756 93 20 Talya Hotel ( “ ’*’ ) Fevzi Çakmak Caddesi, 30 Tel: 248 68 00 Fax: 241 54 00 Titanic Resort & Hotel De Luxe ( “ *“ ) Lara, Tel: 351 1 6 2 6 Fax: 351 1632 Topkapi Palace ( “ ” *) Kundu Aksu Tel: 431 23 23 Türkiz Hotel ( " “ *) Kemer Yat Limanı Tel: 814 41 00 Fax: 814 28 33

SPECIAL LICENSE HOTELS Ö Z E L L İSA N SI ! OTF.I.I.F.R Abad Hotel Kaleiçi Tel: 247 44 66 Fax: 323 04 25 Argos Hotel Kaleiçi Tel: 247 20 12 Fax: 24175 57 Aspen Hotel Kaleiçi Tel: 247 71 78 Fax: 241 33 64 Karyatit Hotel Kaleiçi Tel: 244 00 55 Fax: 244 (K) 54 Marina Hotel Kaleiçi Tel: 247 54 90 Fax: 241 17 65 Naturland Hotel Kemer Tel: 824 62 14 Fax: 824 62 10 Tekeli Konaklan Kaleiçi Tel: 244 54 65 Fax: 242 67 14 Turban Adalya Hotel Kaleiçi Tel: 243 47 56 Fax: 243 47 51 Tuvana Hotel Kaleiçi Tel: 247 60 15 Fax: 241 1981 Tütav Türkevleri Kaleiçi Tel: 248 65 91 Fax: 241 94 19

H O L ID A Y V IL L A G E S

TATİL KÖYLERİ Attaleia Holiday Village Taşlıburun Mevkii, Belek/Serik Tel: 725 43 01 Fax: 725 43 02 Blue Village Paşa Bey Konaklı Mevkii, Alanya Tel: 565 15 20 Fax: 565 15 31 Club Med Kerner, Tel: 824 81 51 Fax: 824 81 59 Club Aldiana Manavgat, Tel: 756 92 60 Fax: 756 92 67 Club Ali Bey Manavgat, Tel: 748 73 73 Fax: 748 73 83 Club Aquamarine Beldibi-Kemer Tel: 824 85 00 Fax: 824 80 52

Club Asteria Üçüncü Kum Tepesi Mevkii Belek/Serik Tel: 725 40 04 Fax: 725 40 02 Club Hotel Bellis Akınlar Köyü, Serik Tel: 725 42 80 Fax: 725 43 00 Club Kastalia Alanya, Tel: 565 13 16 Fax: 565 14 28 Club Med Palmiye Kemer, Tel: 814 32 60 ( 10 hat-lines) Club Méditerranée Kem er Kemer, Tel: 814 10 09 Fax: 8141018 Club Mega Saray Belek/Serik, Tel: 725 40 26 Fax: 725 40 49 Club Phaselis Kemer Tel: 8151631 Fax:8151637 Club Salima Beldibi-Kemer Tel: 824 83 60 Fax: 824 83 73 Club Turan Prince Side, Tel: 748 72 60 Fax: 748 72 5 0 -5 1 Club Varana Belek/Serik,Tel: 725 42 01 Fax: 725 42 25 Club Zigana Beldibi Tel: 824 92 30 Fax: 824 83 15 EHA Holiday Village Titreyen Göl, Manavgat Tel: 756 90 50 Fax: 7 5 6 9 0 52 Kem er Holiday Village Göynük, Kemer Tel: 815 14 30 Fax: 815 14 65 Mia Resorts Belpark Village Belek/Serik Tel: 715 13 00 Fax:715 1317-18 Oasis Beach Club Alanya, Tel: 565 14 51 Fax: 565 14 49 Palmariva Holiday Village Tekirova, Kemer Tel: 821 4 0 0 4 Fax: 821 4 0 4 0 Park Rim eros Kem erTel:815 1663 Fax:815 1672 Robinson Club Pamfllya Acısu Mevkii, Side/ Manavgat Tel: 756 93 50 Fax: 756 93 58 Sidelya Çolaklı Köyü, Manavgat Tel: 763 68 01 Fax: 763 61 14 Sim ena Holiday Village Çamvuva. Kemer Tel: 824 63 63 Fax: 824 63 81 Sol Muña Kumköy, Side Tel: 753 34 46 Fax: 753 13 59 Turtel Side Holiday Village Side Tel: 753 39 00 Fax: 753 20 25 Turtle's Club Marco Polo Kemer Tel: 824 63 36 Fax: 824 63 46 Voyage Club Turtel Sorgun Manavgat Tel: 756 93 00 Fax: 756 93 09

S I G H T S E E I N G / (,.İ Z İM İ____ Alanya Citadel I Alanya Kalesi This splendid Byzantine citadel surmounting the rocky peninsula is walled (8 km). The “ Red Tower" was built by the Seljuk's Sultan Keykubat in 1226. Today it is a small museum containing etnographical collec­ tions. Bizans zamanından kalma, "Kızıl Rule's! 12 2 6 da Sultan Alaaddin Keykubat tarafından inşa ettirilen görkemli Alanya Kalesi şehri ikiye ayıran bir yanmadanın üzerinde yer alıyor. Kızıl Kule bugün etnografık eserlerin sergilendiği küçük bir müze. Antalya Museum /Antalya Müzesi Kenan Evren Bulvan Konyaalti Tel: 241 45 28 Daily except Mondays. Pazartesi dışında her gün. The province of Antalya is endowed with the richest historic treasures of Turkey,

142 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2 00 3

Antalya Museum covers an area of 30.000 square metres with thirteen galleries, an open-air gallery, a children's gallery (where children may be left) and a wide yard. Approximately five thousand archeological works are displayed in chronological order. The museum receive an award from the Council of Europe as the Museum of the Year in 1988. Antalya b ö lg esi a rk e o lo jik , tarih sel h âzin eleri bakım ından b elk i de Türkiye'nin en zengin bölgesi. Antalya Müzesi çok geniş bir alanda 13 teşhir salonu ve bir açıklıava galerisinden oluşuyor. Çocuklar için de, onlanıı ilgisini çekecek bir salon bulunan müzeyi tarih meraklılan mutlaka gezmeli. Aspendos A major port and commercial centre in antiq­ uity, Aspendos today lies inland, 48 km east of Antalya. Its magnificent amphiteatre is the best preserved in the world and known for its superb acoustics and is still used for con­ certs, Antalya'nın 48 km doğusunda antikçağın önemli limanından kalma muhteşem bir amplıiteatr. Olağanüstü akustiği ve iyi korunmuş olması nedeniyle bugün de kon­ serler için kullanılıyor. Düden Falls / Düden Şelalesi A very beautiful waterfall ( 12 km north of the city centre). Kent merkezine kuzey yönünde 12 km uzaklıkta çok giizel bir şelale. Piknik için mükemmel bir tercih. Old Q u arter I Kaleiçi The historic nucleus of Antalya. This district is now restored and has became an attractive touristic centre with its taverns, hotels, restaurants and entertainment facilities. Its narrow streets lead down to the old harbour (today an international yachting marina). Şehrin tarihi çekird eği olan K aleiçi; restore edilmiş hali, otel ve pansiyonları, restoranlan ve eğlence olanaklanvla turis­ tik bir merkez. Dar sokaklardan inilen eski liman ise bugün uluslararası bir marina. Perge The origins of this ancient city 18 km north­ east of Antalya go back to 1000 BC, but the surviving remains are Hellenic and Roman, An exceptional open-air museum. Antalya'nın 18 km kuzeydoğusundaki bu antik kentin geçmişi MÖ 1000 yılına kadar uzanıyor. Ancak bugün gezilen kalıntılar Helen ve Roma dönemlerinden kalma bir açık hava müzesi. Side At this lively resort east of Antalya, the hous­ es and ancient ruins are inextncably interwined. There are two agoras, an amphiteatre and a museum in which statues and other works of art found here are exhibited, Antalya'nın doğusundaki bu turistik kıyı kasabası antik kalıntılarla içiçe. İki büyük agora, geniş bir amfiteatr ve burada gün ışığına çıkarılan heykel ve öteki eserlerin sergilendiği bir müze. Term essos Perched 1050 m above sealevel, this is an ancient city and a national park northwest of Antalya. The amphiteatre is hewn out of the living rock and the view as far as Antalya is stupendous. There is a natural history muse­ um at the park entrance. Denizden 1050 m yükseklikte, inanılmaz bir manzara, şaşırtıcı bir antik kent ve doğa müzesiyle bir ulusal park.


r - k jo

CANDYBA

£

Bayındır Limanı ve Mağarası

fçAtk

KâC APOLLONIE

-C.

sYR*Ş A IN T -N IC O L A S

KELOVA

*um Br.

1 EİMİUSA( ^ S E)

MYRAVâiî N jr *

ISTI,ADA

J A fl

28

KYEN EAl

*2336

,

RHODtAPOLİS

ARYKANDA

/

,

ADRASAN Küçükadran Br. SIDERUS

OLYMPOS CYRRIAE

ÇelidonyaBr.

®'

jÇÜ ç Adalar

CORYCl.'S PHASELIS

< |L

ÇAKIRLAR' '

HIERA CH I.LID O N IEA

GAGAE

KORYDALLA

veMüzesfmıMa:

<71

%38

LACÎONYA ^

\ TAHTALI DAĞI

ALTINYAKA

Sakh kent

DAĞBEÜ ’ Güvercin ^M ağarası

ÎŞEM EALTI

ırası

{

•2504

BOZBURUNDAĞI

M E LLI

[ATTALEIA ■ ' MURATP/V,

TERM ESSQ S y j

*2262

Kocain

KOCAALİLER '

KARLIK DAĞI

| AŞ/MDAĞI Moğyrai

Karnin M ağarasıu

Hisarı

ÇALLIBABA DÂGİg

* s, . Saklı Yaylası

ISINDA

ÍKUMLIí É á

Jf

f

İDEBESSOS

Avlan

PODALTA

f

KARANLIK DAĞLAR

YANARTAŞ DAĞLARI

! " ' g ûlo va

*2128

KORU DAĞI

ALACADAĞ

K IÆ ı AM/ltí ¿rısoo

TEM ENO S

siM EN A

CA N EA E

AKÇAY

MİNÖR

A fa v J^ e ^ N T IP H E L L O S

PYRRIIA

'KALKAN

DUMANUL **97É

S akbkent

ARSADA

T LO S

D irm il ^ O rm anları %

TERMES90S

ARAXA, GENOANDA

KELEKÇİ

¿¿KEMER

/ BOZKAYA I (Beşkonak)

İskender Köprüsü

S ID E

Titreyen <G ö/

ASPENDOS

9ELGB1

K öprülü Kanyon

Caryağdı T.

M ELAS

in i"

M lem oaC

W • T ilk ile r ¡ J 1 M ağarası O ym apınar Br.

KaradağJ Mağarasr

ADMOXIA

AYGAE 1L

1

0

Fountain Inscription Historical Bridr Skiing

Hot Spring Bm c 'i Oil Station

O

*

Church Castle Forest Ruins

Seaport Caravanserai Mosque Museum Monumer:

■k

Si

nikr

„Hi.

r.AMBRiUB Antique City GE3 Roa-1 Number Airport

L E G E N D

KORAKESİON

GÜZELBAi

KARADAĞ

'CÜZELSU

CEVİZLİ

SEYDİŞEHİR

AROUND ANTALYA


MUĞLA IN A N D A R O U N D

Telephone: International code for Turkey: 90, Mugla area code 252. For intercity calls within

G u id e

EM ERGENCY

Turkey first dial "0“. then the area code, and then the local number. For international calls first dial "00"

İzer O tel (**” )

Club Tuana Vista Tatil Köyü Çayağzı Katliç Mevkii, Fethiye

Poliçe: Tel: 155 (Ali overTurkey)

Kızılağaç Köyü, Bodrum Tel: 3 6 7 1 9 10 Jav alin Otel (****)

Tel: 633 63 16

Fire:Tel: 110 (Ali overTurkey)

Yahşi Köyü, Bodnım Tel: 348 35 41

G rand Yazıcı M arm aris Palace

Gendarme: Tel: 156 (Ali overTurkey)

K aria P rin cess (•****)

İçmeler Pamucak Mevkii, Marmaris

Canlıdere Sok. No: 15, Bodnım

Tel: 455 55 55 Fax: 455 34 38

Tel: 316 89 71 La Perla Oteli (*'**)

H alıcı Tatil Köyü

T U R İ Z M D A N IŞ M A Bodrum

İçmeler, Marmaris Tel: 455 33 89 Labranda Otel (*•**)

Ambulance: Tel: 112 (Ali overTurkey)

TO URISM INFO RM ATIO N

Banş Meydanı Tel: 316 10 91 Dalaman

Armutalan- Bovnuzbükü Mevkii, Marmaris Tel: 412 11 71

Güllük Sıralık Mevkii, Milas Tel: 522 29 11 Laguna Azur Hotel (•***)

Havalimanı Tel: 792 52 20

İçmeler Kumluörencik Mevkii, Marmaris

Dalyan

Tel: 455 3 7 1 0 Lavanta Village

Ortaca Tel: 284 42 35 Datça Hükümet Binası İskele Mahalle Tel: 712 3 1 6 3 Fethiye İskele Meydanı No: 1 Tel: 612 19 75 Köyceğiz Atatürk Kordonu Tel: 262 47 03 Marmaris

Hillside B each Club Kalemya Koyu P.K. 123, Fethiye Tel: 6 1 4 8 3 6 0 H otel Ersan Kızılağaç Köyü İçmeler Mevkii, Bodnım Tel: 316 89 80

Yalıkavak, Bodrum Tel: 385 21 67

ib ero tel M arm aris Park

Magic Life D er Club R esort ( " " ’) Hisaıönü Köyü, Cubucak Mevkii,

İçmeler Pamucak Mevkii, Marmaris

Marmaris Tei: 466 64 34 Vlagic Life D er Club San g erm e (***“ ) Sangerme Mevkii, Ortaca Tel: 286 80 63 M anastır Otel (****)

Tel: 455 2 1 4 6 İsis Tatil Köyü Eskiçeşme Mah. Asarlık Mevkii, Bodrum Tel: 3 1 6 9 5 0 1 Letoonia Tatil Köyü

Milas-Bodrum

Kumbahçe Mah. Banş Sitesi, Bodnım Tel: 316 28 54 Mares (Altınyunus) O tel (*•***)

Milas-Bodrum Havalimanı Tel: 523 00 66

İçmeler, Marmaris Tel: 455 22 00

Lykia W orld

Muğla

M arina Vista (B h ıe Otel) (****)

Ölüdeniz Kırdak Mevkii, Fethiye

Mamıaris Bul. No: 24 Tel: 214 12 61

Yat Umanı Mevkii, Bodrum Tel: 316 22 69 Merve Park Suites Hotel

Tel: 616 6 0 1 0

Bodnım Tel: 3 1 6 1 5 4 6

Adaköy Yalancı Boğaz Mevkii, Marmaris

M unam ar Vista Otel (**“ *)

Tel: 412 07 00

İçmeler, Marmaris Tel: 455 33 60 Resort D edem an Bodrum (****)

Martı Tatil Köyü

İskele Meydanı No: 1 Tel: 412 10 35

H O T E L S /OTELLER M U ĞLA A&B H om e Otel Göcek, Fethiye Tel: 645 18 20 Aries Otel (**“ )

Tel: 614 49 66

Magic Life D er Club

İçmeler Örencik Mevkii, Marmaris

Bitez, Gümbet Tel: 313 85 00

Tel: 455 34 41

Şam ara Otel (*“ “ )

O ra Tatil Köyü

Kaynar Mevkii, Bodrum Tel: 367 16 00 Sea G arden (***“ )

Çalış Mevkii, Fethiye Tel: 6 1 3 1 3 31 Aqua Otel (****) Sahil Sok. No: 15 İçmeler, Marmaris

Yalıdağ Mevkii, Bodnım

Tel: 455 36 33-49 Antik Tiyatro Boutique Otel

Tel: 368 90 15 Spa H otel Therm em aris (**” )

Bodrum Tel: 3 1 6 6 0 53 Azka Otel (****) Bardakçı Mevkii, Bodnım Tel: 316 89 92 Bodrum Resort ("***)

İncebel Mevkii, Dalaman

GümbetTel: 317 2 8 2 8 C aria Holiday Resort Babadağ, Sangerme Tel: 286 84 39 Club M arverde (****)

Oyuktepe Pacanz Mevkii, Fethiye

Kızılağaç köyü, Bodnım Tel: 367 15 00 Sea Club M etem Tatil Köyü Asarlık Mevkii, Bodrum Tel: 317 23 60 T.M.T. Tatil Köyü Atatürk Cad. No: 134, Bodrum Tel: 316 1 2 0 7

Tel: 694 83 34 Suncity Otel (****) Hisaröııü Köyii Belceğiz Mevkii, Fethiye Tel: 617 01 11

T urban Tatil Köyü Marmaris Tel: 412 1843 Voyage Club Torba

Turunç Oteli (****)

Kızılağaç Mevkii Torba köyü, Bodnım

Marmaris Tel: 476 70 24

Tel: 367 18 20

H O L ID A Y V IL L A G E S

S I G H T S E E I N G / G E Z İN T İ

Tel: 3 1 6 7 6 9 4 Colossus Otel (****)

T A T İL K Ö Y L E R İ

Gümbet Mevkii, Bodrum Tel: 316 3 4 1 9 Elegance Hotel’s (***” ) Kemeraltı Mah. Dergah Civan, Marmaris Tel: 412 81 01 G olden Key Boutique H otel

A nıktur Tatil Köyü (Club Med)

Bodrum Tel: 313 4 1 0 6 Hisarönü-Marmaris Tel: 466 66 20 Bördübet-Marmaris Tel: 436 92 30 H otel A m brosia (****)

Tel: 617 00 77

Muğla Museum /Muğla Müzesi This natural history museum exhibits, fossils discovered near the village of Özlüce belonging to a wide range of creatures which lived 5-9 million years ago over an area stretching from eastern Asia to Spain. Muğla merkez ilçeye bağlı Özlüce köyü yakınlarından çıkanlan, günümüzden 95 milyon yıl kadar öncesine tarilılenen, Doğu’ Asya’dan Ispanya’ya uzanan geniş bir alanda yaşayıp yok olmuş canlılara ait fosillerin sergilendiği bir müze.

Meşelik Köyü Kuyucak Mevkii, Milas

Bitez Tel: 343 18 86 Hotel Mavi (****) Bardakçı Mevkii, Bodnım Tel: 313 03 71 H otel S (****) İçmeler Sahil Sok., Marmaris Tel: 455 24 47 T he Inn& Sw issotel G öcek M arina R esort Boutique Hotel Göcek-Fethiye Tel: 645 27 60 İb erotel San g erm e Park ( “ “ ) Sangerme Mevkii, Ortaca Tel: 286 80 31 İdem en B each Club ('***) Yalıkavak, Bodrum Tel: 385 35 79

Çiftlik Köyü Yalıçiftliği Mevkii, Bodnım Tel: 368 91 52 Belceğiz Tatil Köyü Hisarönü Köyü Belceğiz Mevkii, Fethiye Bodrum Park Resort (Regal R esort) Kızılağaç köyü Torba Kuyucak Mevkii.

Bodrum Castle I Bodnım Kalesi This castle dedicated to St. Peter was built by the Knights of Rhodes in the 15th centu­ ry. Located on the edge of the harbour, it covers an area of approximately 30,000 square metres, and has five towers known as the French Tower, English Tower, Italian Tower, German Tower and Snake Tower. MS 15. yüzyılda Rodos şövalyeleri tara­ fından St. Peter adına inşa edilen kale li­ mana hakim durumda. Yaklaşık 30000 metrekarelik alana sahip olan kalede Fransız Kulesi, İngiliz Kulesi, İtalyan Ku­ lesi, Alman Kulesi ve Yılanlı Kule olmak üzere 5 kule mevcut.

Bodrum Tel: 3 6 7 1 4 31 Club Datça Tatil Köyü İskele Mahallesi, Datça Tel: 712 88 20 Club Kadıkale Peksimet köyü Kadıkalesi Mevkii, Bodrum Tel: 382 32 71 Club M Harcmtan Koyu, Bodrum Tel: 316 61 00 Club Müsgebi Tatil Köyü Miisgebi Köyü Çakmaklı Mevkii, Bodrum Tel: 358 50 86

144 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2 0 0 3

Nautical Archaeological Museum Sualtı A rkeoloji Müzesi Remarkable ancient artefacts and ships dis­ covered by sponge divers and nautical archaeologists on the seabed along the southwestern Turkish coast are exhibited in this museum, which is located in Bodrum Castle. Bodnım Müzesi içinde sünger avcılan ta­ rafından ve çeşitli sualtı kazılannda çıkanlmış olan eserlerin sergilendiği bir mü­ ze.

Milas Museum I Milas Müzesi Archaeological finds from ancient cities in the province of Milas such as Labraynda, Herakleia, lassos, and Euromos can be seen here. Milas çevresindeki Labranda, Herakleia, iassaos, Euromos gibi antik kentlerde ya­ pılan kazılarda çıkan eserlerin sergilendiği bir müze. Dalyan This village southeast of Muğla is named after the river which links Lake Köyceğiz to the Mediterranean. The channels ofthe river wind through the reedbeds of the estuary amidst spectacular mountain scenery. Ortaca ilçesine bağlı küçük bir yerleşim yeri. Adını Köyceğiz Gölü’nü Akdeniz’e bağlayan 5 mil uzunluğundaki kanaldan alıyor. Dalyan kanalı kıvnmlanyla, sazlık­ larıyla gezilecek bir doğa harikası.

Caunos / Caunos H arabeleri The ruins of this ancient city lie on the Dalyan river. The first settlement here has been traced back to 3000 BC, and later became a provincial capital located between Lycia and Cana. Antik Kent, göl ile deniz arasında, kanalın kenannda kunılmuş. Tarihi MÖ 3000 yıllanna kadar uzanıyor. Lykia ve Karia ara­ sında kurulmuş bir eyalet merkezi olduğu belgelerden anlaşılıyor. Knidos /Knidos Harabeleri Knidos at the western tip of the Datça peninsula was founded by Dorian migrants from the Aegean islands in the 7th century BC. There are several temples, including one dedicated to Apollo and another to Venus, an amphitheatre and other buildings. Datça’ya 39 km uzaklıkta bulunan antik kent MÖ 7. yüzyılda adalardan gelen Dorlar tarafından kurulmuş. Şehirde Apollon ile Venüs'e ait çeşitli mabetler, amphiteatr gibi kalıntılar var. Fethiye Museum / Fethiye Müzesi This museum contains many finds from the ancient cities of the region, such as carved fragments of mausoleums, vases and sculp­ ture dating from the Lycian, Roman and Byzantine penods. 1965’de kurulan müzede yöredeki ören yerlerinden getirilen anıt mezar parça­ ları, Lykia, Roma, Bizans dönemlerine ait vazo ve heykeller sergileniyor. Ölüdeniz Lagoon / Ölüdeniz With its clear turquoise waters this lagoon 15 km south of Fethiye is one of Turkey’s most renowned natural sites. It is surrounded by sand beaches and pine woods and is a conservation area. Fethiye’ye 15 km uzaklıkta, Türkiye’nin bilinen en önemli koylarından biri. Bir benzerine az rastlanan Ölüdeniz, hareket­ siz özelliği, deniz ürünleri ve kumsalıyla ilgi çekiyor.

Marmaris Lying on a large bay encircled by pine cov­ ered hills, Marmaris enjoys one of the most beautiful settings of any Turkish resort. It is close to such ancient ruins as Physkos. Saranda, Amos and Loryma. İlçede gezilip görülmeye değer Physkos, Saranda, Amos, Loryma gibi antik kentler bulunuyor.


AROUND MUĞLA


INFLIGHT DUTY FREE INFLIGHT DUTY FREE Sayın Yolcular, Ürün içeriği yen ilen en Duty F ree satışları­

Gucci Eau de parfum spray 3D ml €-30

m ızdan Türk Hava Yolları nın yurtdışı sefer­ lerin d e yararlan ab ilirsin iz. Z en gin içerikli ürün yelpazem izi kabin hostesin den tem in ed eceğ in iz S’h o p d ergisin de bulacaksınız. A rzu ettiğin iz ü rü n leri n ak it o la ra k v ey a

Rush Summer Eau de toiletfe spray 50 ml €-40

kredi kartı kullanarak satın alabilirsiniz.

D ear Passengers, O n international Turkish Airlines flights you may purchase Duty Free items from our new range,

q

which offers a wide and diverse selection. These

I R I 7

items are listed in S ’hop magazine, copies of

r

a n

A

H I P P I F

a

which you may request from the cabin atten­ dant. Payment for the items you desire may be

Chanel Chance Eau de toilette spray 100 ml €-62

made by cash or credit card.

Escada Ibiza Hippie Eau de toilette spray 50 ml € -3 4

r tŞ f DavidoFf * o

Echo Eaude toilette spray 75 ml €-39

ITE S T E E

LA U D ER

Pure Color Eyeshadow Palette

A Fabulous palette oFsix, silky,

-

LAUDER

high intensity eyeshadows.

Advanced Night Repair Rrourn Cunpirv

A

€-25

Lauder ANR Eye Recovery Complex €-38

C ig arettes& C ig ars / S ig a ra ve Puro

Marlboro King Size 200 Cigarettes €-13

Marlboro Lights King Size 200 Cigarettes €-13

Marlboro 10Q’s 200 Cigarettes €-13

Price List / Fiyat Listesi

Muratti King Size 200 Cigarettes €-13

Marlboro Medium 200 Cigarettes €-13

Marlboro Lights 100's 200 Cigarettes €-13

Parliament 100's 200 Cigarettes €-13


INFLIGHT DUTY FREE INFLIGHT DUTY FREE Paco Rabanne

Ultraviolet Duo Eau de partum spray 2x30ml €-41

u

Ut r a v i o l e t

UUTRAVlOUt t r a V lOt£T

Silhouette gözlük, şimdi tükenmez kalem hediyeli. A valuable gift

paco rabanne

with purchase:

Divan'ın nefis çifte kavrulmuş fıstıklı lokumu şimdi de otantik tahta kutularda.

Braun Syncro 7505

MONT° BLANC

Braun Syncro’s hareketli başlığıyla daha az çabayla daha hızlı ve e tk ili tıraş sağlıyor. Cilt üzerinde düzgün biçimde kayan tıraş bıçağı ile rahat b ir biçimde tıraş olabilirsiniz.

Montblanc Tükenmez Kalem The Montblanc Meisterstück Classique 164 Çift mekanizma ve uzun ömürlü mürekkep kapasitesine sahip, Montblanc klasiği tükenmez kalem.

€-160

A timelessly beautiful ballpoint pen with twist mechanism and Montblanc large-capacity refill.

€-8

Braun Syncro’s revolutionary 4-way moving shaving head captures more hairs in fewer strokes for a faster and more efficient shave. It also glides more smoothly over the skin for a very comfortable shave. Rechargeable as well as direct operation from the mains. Automatic voltage adjustment for worldwide usage. LED charge control and mains indicator, pop-up longhair trimmer. Supplied with travel pouch.

€-139

J&B Scotch Whisky 75 cl

Chivas Regal Scotch Whisky 12 years old 75 cl

Divan's famous double roasted pistachio Turkish Delights are now in authentic wooden box. 400 g

Ballantines Scotch Whisky 75 cl

Yeni Rakı 70 d € -7

€-11

€-148

A ballpoint-pen.

€-11

GORDOKS LONDON

DRY GIN

C igarettes& C igiars / S igara ve Puro Camel King Size 200 Cigarettes €-13

Ounhill International 200 Cigarettes €-13

Gauloises Blondes Lights 200 Cigarettes €-12

Prii e List / Fiyat Listesi West King Size 200 Cigarettes €-12

Kent Premium Lights 200 Cigarettes €-13

DavidoFF Lights 200 Cigarettes €-14

DavidoFF Classic 200 Cigarettes €-14


|Po|Preorder Pick-up Desk

Last Minute Gate Shop THY O P Lounge Bntish Airways Tenaces Lounge

Last Minute Gate Shop

Advantage Club Lounge

Last Minute Gate Shop

Golden Touch Shops

Kids Wonderworld

D&R

Desa

Vakko

Empire

Cartier

Sweet Dreams

House o f Cigars

Vintage

Food Hall

Setur

Bazaar

Main Duty Free Shop

(P )| P **n g

I Taxi

■ Meeting Point

Kid's Play Room

1 Conference Rooms

I Bank/Exchange Office

Ticket Sales

| ? 3 | Rent A Car

Tax Free

I Post Office

? I Airlines Lost 8, Found

I Baggage Custody

I Hairdresser

I Secure Wrap

I Check-in

i j j l Shopping

Customs

Toilets

Terminal Lost & Found

j» j* Elevator

Information Desk

o

Terrace Cafe Bar

Burger King

Cafe Nescafe

Flags World O f Food

Gloria Jeans

Coco-Cola

Coco-Cola Bus Lounge

Frito-Lay

Efes Flight Point

DivanPub

Burger King

Basihco

Tonton DOner

Tonton Pide-Lahmacun

Gloria Jeans

Delights

Efes Beer Port

Food & Beverage

Gidiş Katı / Departure

Plan of the international term inal at the Ataturk Airport in Istanbul

Atatürk H ava lim an ı Dış H atlar Term inali'nde ne nerede?


B lue Parking A rea

Yellow Parking Area

Geliş Katı / Arrival

Non-Public Area

Public Area

Dom estic Transit

Smoking Area

B agagge C ustody

Hotel Info

Baggage Claim

Pharm acy

Florist

Customs

Toilets

Elevator

Information Desk

Services

R ed P arking Area

Passaport Control

T

$

«

g

f t

w

0

V

i

Tourist Inform ation

Bank/Exchange Office

Rent A Car

Post Office

Airlines Lost & Found

Parking

Taxi

S h u ttle /B u s

Underground

Meeting Point

Escalators

V7sa Office

S3

m

v

/

/ /

/

®

Duty Free Shop A 3 (Toys&Accessories)

Duty Free Shop A2 (Classics)

/

n

o

i i 33v/ /

>Po

3 ED

Duty Free Shop A 1 (Classics)

Duty Free

/

5 ,0

.Pol Preorder Pick-up Desk

iH

E j l

H

B 0 B f i ra

19E

,- • 0 *

MMm

33

h

/

Green Fields Bar

Food & Beverage

m

®

S3

/

/

°8

0 ™

h

ED

&

®


D A N I Ş M A VE R E Z E R V A S Y O N / I N F O R M A T I O N A N D R E S E R V A T I O N

DIŞ B Ü R O L A R IN T E R N A T IO N A L O F F IC E S ABU DHABI

GSA: Sultan Bin Y o u su f Sons. New H abib T ow er Building Show room No: 1A Ground Floor, Sheikh Rashid Al Makhtoum Str. P.O . B ox 6 9 8 Abu D habi UNITED ARAB EMIRATES S/R T el: (9 7 1 -2 )6 3 5 1 9 0 0 A D IS - AB AB A

GSA: Ethiopian Airlines, B o le Airport P.O B o x 1755 ETHIOPIA Tel: (25 1 -1 ) 182222

BANGKOK

C A IR O - K A H İR E

G ulf Express Transport Agency Ltd. CP T ow er 3rd Floor, 313, Silom Road Bangkok 10500 THAILAND T el: (6 6 -2 ) 2310300-07 tu rkair@ loxinfo.co.th

Nile Hilton Com mercial Center, 2nd Floor, Suit No. 32-33 T ahrer Sq. Cairo EG YPT T el: (2 0 2 ) 5 7 49009 t urkish® m en an et.net

DÜSSELDORF BARCELONA

C H IC A G O - Ş İK A G O

Aerepuerto de Barcelona Bloque T ecn ico Ptl 1 Room 8 08820 B arcelo n a SPAIN R/Tel: (34 9 3 ) 2984170-72 turkish@ctv.es

6 2 5 North Michigan Avenue, Suite 1400 Illinois 60611 Chicago USA Tel: (3 1 2 ) 9 4 3 7858 (8 Lines) info@ tkch i.com C H IS IN A U - K İŞ İN E V

BASEL

Chisinau REPUBLIC O F MOLDOVA S/Tel: (3 7 3 ) 2 5 2 5 0 95-2525472 turkairlines@ m dl.net

Flughoff Flughafen Basel 4 0 3 0 Basel SWITZERLAND Tel: (0 6 1 ) 3254959

A L G IE R S - C E Z A Y İR

30 Rue H assene B en am en e Les Verger Bir M ourad Rais ALGERIA Tel: (2 1 3 -2 1 ) 544355-446866 ALMATY

Furmanova Str. No: 100 G. Almaty KAZAKHS TAN 480091 S/R T el: (7 -3 2 7 2 ) 506773506774-506220-501067 thy@alm aty.kz AMMAN

Ja b a l Amman Third Circle A. Riyadh Centre 8th Floor P.O. 39177 Amman JORDAN S/R Tel: (962-6) 4659102-4659112 thy@ go.com .jo AMSTERDAM

Evert Van De Beekstraat 29 1118 CL, Schipol Airport Amsterdam NETHERLANDS S/R Tel: (31-20) 4059636 info@turkishairlines.nl A S H G A B A T - A Ş K A B AT

Sheraton Grand Turkm en, Koroglu Road, 7444000 Ashgabat TURKMENISTAN T el: (9 9 3 -1 2 ) 510666-510424 A T H E N S - A TİN A

Filellilnon Str. No: 19 GR10557 Athens GREECE S/Tel: (32 -1 0 ) 3222569 R/Tel: (3 2 -1 0 ) 32460243220561-3221035 grtu rkO 1@attgIoba 1.net

B E IJ IN G - PE K İN

M anama Travel Centre W.L.L. P.O. B o x 2427 Manama BAHRAIN Tel: (9 7 3 ) 211896-222647222648 tu rka ir@ batelco. co m .bh

Flughafen C ologne Bonn Term inal 2, Eb en e 7, Bauteil Ost. 51147 C ologne GERMANY S/Tel: (4 9 -2 2 0 3 ) 402694-96 R/Tel: (4 9 -2 2 0 3 ) 402676/77 thy-cgn@ online.de

B E IR U T - BEYRUT

Ja l El-Dib Autostrade Mazda BIdg. 5th. Floor. Beirut LEBANON Tel: (961-4) 717137-39 717051 thybey@ m agnaram a.com

Husi Haciyev Cad. No: 11 Bakü AZERBAIJAN Tel: (9 9 -4 1 2 ) 977300-975438 thy.baku@azeurotel.com

B E R LIN

GSA: Pership Holidays Ltd. 35 Edward Lane Colom bo SRI LANKA T el: (9 4 ) 1595078 COPEN H A G E N -K O P E N HAG

Bu dapester Strasse 28-30 10787 Berlin GERMANY S/R T el: (4 9 -3 0 ) 2624033-35 ber@ tkgerm any.com

Raadhuspladsen 16, 1-1550 C openhagen V. DENMARK S/Tel: (4 5 -3 3 ) 144055 info@turkishairlines.dk

B IS H K E K - B İŞ K E K

B aseler Str. 35-37 60329 Frankfurt-Main GERMANY R/Tel: (4 9 -6 9 ) 650074 1 1 -1 7 fra@ tkgem iany.com GENEVA - CEN EVRE

Rue d e Chantepoulet No: 1-3 1201 G eneva SWITZERLAND T el: (4 1 -2 2 ) 7 3 1 6 1 2 0 (4 Lines) thyairport_gva@freesurf.ch

H erm annstr. 46, 20095 Ham burg GERMANY S/RTel: (4 9 -4 0 ) 325805032580513/14/15 ham @ tkgerm any.com s HANNOVER

Ernst-August Platz 6 30159 H annover GERMANY S/R T el: (4 9 -5 1 1 ) 3048210 (4 Lines) haj@ tkgerm any.com

D A M A S C U S - ŞAM

Sovyetskaya 136 Bish k ek KYRGYZSTAN S/R T el: (9 9 6 -3 1 2 ) 660008/9660011-603561-603171 thyfru@ elcat.kg

Abu Faddel Elmurady Str. 32 D am ascus SYRIA S/Tel: (9 6 3 -1 1 ) 2212263 2457277 D H A H R A N -D A H R A N

BRUSSELS - BRÜKSEL

GSA: ABC Travel Agency King Abdulaziz Str. 25th Cross P.O. B o x: 7 3 9 Alkhobar 31952 D hahran SAUDI ARABIA Tel: (9 6 6 -3 ) 8 6 70044 - 8 6 7 6269

51. C antersteen. 1000 Brussels BELGIUM S/R Tel: (3 2 -2 ) 50019325117676 sales@ turkishairlines.be

DHAKA - DAKKA BUCHAREST - BÜKREŞ

GSA: Ben gal Airlift Ltd. 54, M otjheel C.A. Dhaka 1000 D haka BENGLADESH Tel: (2 ) 243059

BD. N. B alcescu 35-A Bucharest ROMANIA S/Tel: (4 0 2 1 ) 3112410 -3 1 1 3 2 1 0 thy@ m b.roknet.ro BUDAPEST - BUDAPEŞTE

1052 Budapest, Apaczai Csere Ja n o s U. 4 Budapest HUNGARY Tel: (3 6 1 ) 2664269-2664291 turkishairlines@ axelero.hu

GSA: Trans O rient Agency P.O. B o x 363, D oha QATAR S/R Tel: (9 7 4 ) 44584584 4 23496 DUBAI

Al Sholala Building, A Block No: 6 0 8 P.O. B o x 1200 Dubai UNITED ARAB EMIRATES S/R Tel: (9 7 1 -4 ) 29400992957467 turkish@ em irates.net.ae

GSA: Intercontinente S.A. Av. Santa Fe 1114-1 Piso “B ’‘ CP Bu en os Aires ARGENTINA T el: (5 4 -1 1 ) 48162307 intercontinente@ tournet.com .ar

150 S K Y L IF E

FRANKFURT

HAMBURG COLOMBO

B U E N O S A IR E S BAKU

G raf A d olf Str. No. 21 40212 D üsseldorf GERMANY S/R Tel: (4 9 -2 1 1 ) 3730623 8 54260 thy-dus@ t-online.de

CO LOG NE - KÖLN

W 103. Kempinski Center 50 Liang Ma Q iao Road, 100016. Beijing P.R. CHINA Tel: (86-10) 64651867 -7 0 thybjsap® l6 3 b j.c o m

D O H A -Q A TA R B A H R A IN - BA HREYN

GSA: Aerlingus Dublin Airport P.O . B o x 180 Dublin IRELAND S/Tel: (3 5 3 1 ) 370011

H A Z İR A N

JUNE 2003

HO NG KONG

Best H olidays Ltd., Room 1703 Ju b ile e Centre 18 Fenw ick Str. W anchai Hong Kong P.R. CHINA Tel: (8 5 2 ) 31010592 thyhkg@ netvigator.com IS LA M A B A D

GSA: Pakturk Enterprises 64/E M asco Plaza Jin n ah Avenue Blu e Area Islam abad PAKISTAN S/R Tel: (9 2 -5 1 ) 2277595-99 JAKARTA

GSA: PT Angkasa Cahaya Cem erlang M enara Rajawali, 8th Floor JL. Mega Kuningan Lot 5.1 Kawasan Mega Kuningan 12950 Jakarta INDONESIA Tel: (6 2 -2 1 ) 5 7 6 1 338-5761328 angkasa@ laju-cem erlang.com JE D DAH - C ID D E

City Center Bldg. Annex 12/13 Medina Road. P.O . B o x . 11563 21425 Jed d a h SAUDI ARABIA S/R Tel: (9 6 6 -2 ) 6 6 00127


D A N I Ş M A VE R E Z E R V A S Y O N / I N F O R M A T I O N A N D R E S I R V A T I O N

______________t ---------------------------------------------------------------------------------------------------------i ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K A R A C H I - KARACHI Jin n ah International Airport Level 5, Room No. 5039 Karachi PAKISTAN S/Tel: (92 -2 1 ) 4571629 R/Tel: (92 -2 1 ) 5685922-5685487 thykhi@ cyber.net. pk

KIEV 19 Pushkinskaya Str. Apt 1 P.O . B o x 540, 252001 Kiev UKRAINE / S/R T el: (3 8 0 -4 4 ) 49059332296461-2352562 thykiev@ ukrpack.net KUALA LUMPUR

GSA: Alxla Airfreight Sdn. Bhd. Suite 5.01 Ground Floor, Kom pleks Antarabangsa Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur MALAYSIA Tel: (6 0 -3 ) 27136185 thykul@m yjaring.net

NIC E

MALTA

Aeroport Nice C ote D ’Azur Term inal 1 06281 Nice C edex 3 FRANCE S/Tel: (3 3-4) 93214479 (3 Lines) nice@turkishairlines.fr

GSA: Arrigo G roup Limited 248 Tow er Road, Sliema MALTA S/Tel: (3 5 6 ) 316645-316705 MANCHESTER

Room 1012, O lym pic House M anchester Airport M90 1QX M anchester UNITED KINGDOM S/R T el: (4 4 -1 6 1 ) 48 9 5287 saIes@ thym anchester.co.uk

NÜRNBERG

Fluggast Term inal, Flughafen Strasse 100 90411 Nürnberg / Flughafen GERMANY R/Tel: (4 9 -9 1 1 ) 9297212-14/16 S/Tel: (4 9 -9 1 1 )9 3 7 2 0 1 1 / 1 2 thynue@ t-online.de

MECCA - MEKKE

GSA: ABC Travel Agency Al Mansur Str., Al Khazindar Bldg. P.O. B o x 3844 M ecca SAUDI ARABIA T el: (96 6 -2 ) 5434887-5476052

ODESSA

Pushkinskaya 19/17 O dessa UKRAINE T el: (3 8 0 -4 8 2 ) 347906-08 thy_odstztk@ farlep.net

M E D IN A - M E D İN E

GSA: ABC Travel Agency, Sultanah Alnozel Str. Saad C enter P.O . B o x 3645 Medina SAUDI ARABIA Tel: (966-4) 8224106

OSAKA

O cat Bldg. 4F. 4-1 M inatom achi 1-Chom e, Naniwa-Ku. 556-0017 O saka JAPAN S/Tel: (8 1 -6 ) 66441114 R/Tel: (8 1 -6 ) 6 6 4 41144

K U W A IT - K U V E Y T

Al Shuhada Str. Aliaa Center P.O. B o x 23959 13100 Safat KUWAIT Tel: (9 6 5 ) 2453820/ 21-2422889 thy_kw i @ Hotmail. com

M IL A N - M ILA N O

Largo Augusto 1/A 20122 Milan ITALY S/R Tel: (39-02) 7600710776007111 turkism ilstation@tin.it

PA L E S T IN E - F IL IS T IN

GSA: JO Y International Tours and Travel, Nativity Str. P.O. B o x 630 Beth leh em PALESTINE T el: (9 7 2 -0 2 ) 2770130-33

LAHORE

GSA: Pakturk Enterprises National T ow ers 28, Egerton Road, Lahore PAKISTAN S/R T el: (92 -4 2 ) 6309926/9 LEFK O SA -LEFK O §A

M ehm et Akif Cad. 52 Lefkosa TURKISH REPUPLIC O F NORTHEN CYPRUS S/R T el: (3 9 2 ) 2271061-2271382 thynic@ ebim .com .tr LONDON - LONDRA

125 Pall Mall SW 1 Y 5EA London UNITED KINGDOM S/R T el: (44 -2 0 ) 77669300 info@ turkish-airlines.co.uk LOS A N G E L E S

6033 W est Century Blvd. Suite 820 90045 Los Angeles California USA T el: (3 1 0 ) 2580530 pw esternoff@ earthlink.net LYON

59 Boulevard Marius Vivier M erle 69429 C edex 03 Lyon FRANCE S/Tel: (3 3 ) 820900220 R/Tel: (3 3 -4 ) 37916670 thy.lyon@ w anadoo.fr M A D R ID

Plaza d e España, 18 T orre d e Madrid Planta 14 O FC 11 28008 Madrid SPAIN S/R T el: (3 4 ) 902111235915487230 tu rkish@ idecnet.com

MONTREAL

GSA: Repworld Inc., 1425 Boul Rene Levesque O . Suite 507 Montreal Q u eb ec H 3G 1T7 CANADA T el: (5 1 4 ) 9402424-9401153

SEOUL - SEUL

E&M Air Service Co. Ltd. 904 Seoul C enter Building, 91-1 5. Sokong-Ro, Jung-G u Seoul KOREA S/Tel: (8 2 -2 ) 757028 2 -7 5 7 0 2 3 2 R/Tel: (8 2 -2 ) 7 7 77055 seltztk l@ k om et.n et S H A N G H A I - $ANGAY

RM 342, Shanghai Centre, 1376 W est Nanjing Road 200040 Shanghai, P.R. CHINA S/R Tel: (8 6 -2 1 ) 3 2 2 200226 2 7 98392 tkshasls@ uninet.com .cn SIM FE R O P O L

Sim feropol Airport Crimea, 95491 Sim feropol UKRAINE S/R Tel: (3 8 0 ) 6 5 2 2 48163 turkish@ pop.cris.net S IN G A P O R E - S lN G A P U R

290 O rchard Road No: 18-03 2 3 8859 Paragon SINGAPORE T el: (6 5 ) 673245 5 6 -67 3 2 4 5 5 7 sales@ thy.com .sg S K O P JE -U S K U P

D am e G ruev 3/2 S k op je MACEDONIA T el: (3 8 9 -2 ) 116149-117214 thyskp@ yahoo.com S O FIA -S O FY A

P A R IS

58 Rue La B o etie 75008 Paris FRANCE T el: (3 3 -1 ) 56693350/57 paris@turkishairlines.fr

MOSCOW - MOSKOVA

Bolshaya Dmitrovka 8/1 M oscow (Kuznetskiy Most 1/8) RUSSIAN FEDERATION S/R T el: (7-0 9 5 ) 29243452921667-2925121 thysales@turkishline.ru

Saborna Str. No: 11-A Sofia BULGARIA Tel: (3 5 9 -2 ) 988359 6-9 8 7 4 2 2 0 thy-sof-sat@ m edicom .bg STOCKHOLM - STOKHOLM

P R IS T IN A - P R IS T IN A

Lidhja E Pejes-D rini tbardhe Str. No: 45 Pristina KOSOVA T el: (3 8 1 -3 8 ) 502052-55 thytz@ pm .ipko.net

B o x 13073 V asagatan 7, 10121 Stockholm SWEDEN T el: (4 6 -8 ) 218534/35 turkishairlines@sw ipnet.se S T R ASB O U RG -STR AZBUR G

M U N IC H - M Ü N İH

PRA G U E - PRAG

Bahnhofsplatz 1 (Eingang Bayerstrasse) 80335 Munich GERMANY S/Tel: (49-089) 51410931-32 R/Tel: (4 9 -0 8 9 ) 51410920-25 thy-m uc@ online.de

V aclavske Namesti No: 62/5 Praha 1 11 0 0 0 Prague CZECH REBUPLIC Tel: (420-2) 21518386/87/91 prague.thy@volny.cz

MUSCAT - MASKAT

RIYA D H - RiYAD

GSA: Sunrise Travel and Tourism LLC P.O. B o x 884 W adi-Kabir 117 Muscat SULTANATE O F OMAN S/R Tel: (9 6 8 ) 7713221

King Faisal Foundation P.O . B o x 25194 11466 Riyadh SAUDI ARABIA T el: (9 6 6 -1 ) 463160 0 -4 6 3 2 0 8 7 ROME - ROMA

NEW DELHI - YENİ DELHİ

Piazza Della R epublics 55 00185 Rom e ITALY S/Tel : (3 9 -6 ) 4 8 73368 R/Tel: (3 9 -6 ) 482834 9 -4 8 1 9 5 3 5 rom a@turkishairlines.it

GSA: Interglobe Enterprises Ltd. ■ 66, Janpath, 110 001 New D elhi INDIA T el: (9 1 -0 ) 113712266

2 Allee D e La Robertsau 6 7 0 0 0 Strasbourg FRANCE R/Tel: (3 3 -3 ) 8 8 5 21413 strasbourg@ w anadoo.fr STUTTGART

Lautenschlager Str. 20, 70173 Stuttgart GERMANY S/R Tel: (4 9 -7 1 1 ) 2258222 (7 Lines) thystr@ t-online.de SURABAYA

GSA: Pt Angkasa Cahaya Cem erlang Skyline Bldg. 6th Floor Hyatt Regency Jl. Basuki Rahmat No: 106-128 60271 Surabaya INDONESIA T el: (6 2 -3 1 ) 5326427 sbjtg@ dn et.net.id

N EW YORK

437 Madison Avenue 17-B New York NY 10022 USA S/R Tel: (1-2 1 2 ) 3399662 T oll free no: 1.800. 8 7 48875 info@ tknyc.com

SARAJEVO - SARAYBOSNA

Ulica Kulovica Br. 5 Sarajevo BOSNIA & HERZEGOVINA T el: (3 8 7 -3 3 ) 206241-214681

151 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2 0 0 3

SY DN E Y - S ID N E Y

603/16 Barrack St. Sydney, NSW. 2000 AUSTRALIA Tel: (6 1 2 ) 9 2 9 9 8 4 0 0 (3 Lines) turkair@turkishairlines.com.au


D A N I Ş M A VE R E Z E R V A S Y O N / I N F O R M A T I O N A N D R E S E R V A T I O N T A IF

GSA: ABC Travel Agency, Shubra Str. Opposite P.O. Box 2746 Taif SAUDI ARABIA Tel: (966-2) 7324777

T U N IS - TU N U S

AĞRI

C om plexe H otel El M echtelB lo c Ctkd Blvd. Q uled Haffouz, 1 Ier Etage 1005 El Om rane Tunis TUNISIA S/R Tel: (2 1 6 -1 ) 787033 -7 8 6 4 7 3 turkish.airlines@planet.tn

T AIPEI

GSA; Golden Foundation Tours Corp. 8/F, 134 Chung Hsiao E. Road Sec. 4 Taipei TAIWAN R.O.C. T el: (8 8 6 ) 227733266 goldenair@ ttla.com .tw TASHKENT - TAŞKENT

Navaiy Cad. No: 11/A T ashkent UZBEKISTAN Tel: (9 9 8 -7 1 ) 1367989/90/92 thytasm ng@ sarkor.uz TEHRAN - TAHRAN

Ostad Motahari Avenue No: 239 T ehran IRAN S/R T el: (98 -2 1 ) 87374648748450/51-8737381/82/84 turkishair.thr@ arayandeh.net T E L AVIV

Hayarkon Str. No: 7 8 63432 T el Aviv ISRAEL T el: (97 2 -3 ) 5172333-35 sales@ turkish.co.il T B IL IS I - T İF L İS

147, David A gm ashenebeli A venue Tbilisi GEORGIA S/R T el: (99 5 3 2 ) 959022-940703 th y tbs@ access.san et.g e

VANCOUVER

GSA: Repworld Inc. 1200 Pender Str. W est Suite 409 BC V6E2S9 Vancouver CANADA Tel: (6 0 4 ) 6837824

AMASYA

GSA: Ayşafak Air Turizm Seyahat Acentası, Mustafa Kem al Paşa Cad. No: 47/3 Tel: (3 5 8 ) 2 1 2 2228 am asya@m yholiday.at

V IE N N A - V İY A N A

O p em g asse 3 A-1010 W ien AUSTRIA S/R T el: (4 3 -1 ) 5862024 office® thy. at

ANKARA

Atatürk Bulvarı No: 154 Kavaklıdere S/Tel: (3 1 2 ) 4 2 8 0 2 0 0 (5 Lines) R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9 abayka@ thy.com

W ARSA W - VARŞOVA

Al Jerozo lim skie 123 Millennium Plaza, IX Floor 02-017 W arsaw POLAND T el: (4 8 2 2 ) 5297700/01 director@turkish.pl

ANTAKYA

GSA: Ant-Tur Antakya Turizm ve Seyahat Acentası İnönü Cad. Rana Apt. 15/D T el: (3 2 6 ) 2 1 4 9 4 97-2160150

ZAGREB

Jurisiceva 12, 10000 Zagreb CROATIA T el: (385-1) 4921854/55 turkish-airlines@ zg.tel.hr

ANTALYA

Cumhuriyet Cad. Ö zel İdare îşhanı Altı S/Tel: (2 4 2 ) 2 4 3 4 3 8 3 (7 Lines) R/Tel: 4 4 4 0 849 m cavusoglu@thy.com

Z U R IC H - Z Ü R İH

Talstrasse 58, 8001 Zurich SWITZERLAND R/Tel (4 1 -1 ) 2252323 zrhtk@ bluew in.ch

ARDAHAN

GSA: Ardahan Turizm Seyahat Acentası, Kongre Cad. No: 99/A Tel: (4 7 8 ) 2112842

Kam International S.H. P.K. Tirana International H otelBusiness Hall Skanderbeg Square Tirana ALBANIA Tel: (355) 4234902 (Ext: 107) thytia@ icc-al.org

A R TV İN

GSA: Turhunt Turizm Seyahat Acentası, İnönü Cad. No: 16 Karahan O tel Girişi T el: (4 6 6 ) 2 1 21800

TOKYO

TORONTO

G SA: Repworld Inc., 5915 Airport Road Suite 200, Mississauga, O ntario L4V 1T1 T oron to CANADA Tel: (9 0 5 ) 6787225 Toll free no: 1.800. 6672252 pkarbach@repw orld-airline.com T R IP O L I - T A R A B U L U S

GSPLAJ P.O . B o x 4565 Elfateh T ow er 16th Floor O ffice Nr: l 6 l Tripoli-Tarabulus LIBYA S/R Tel: (2 1 8 -2 1 ) 3351352/53 thytip@ yahoo.com

AKSARAY

GSA: Aksaray Turizm ve Seyahat Acentası, Lise Karşısı Kütüphane Sok. D: 2 T el: (3 8 2 ) 2 1 3 2 3 32-2127509

T IR A N A - T İR A N

T oran om on Rapport, 4th Floor, 1-16-6 T oranom on Minato-Ku 282-0004 T ok y o JAPAN R/Tel: (8 1 -3 ) 52511551-53 S/Tel: (8 1 -3 ) 52511511

GSA: Çobanoglu Turizm Seyahat Acentası, Erzurum Cad. Şekerban k Karşısı No: 3 T el: (4 7 2 ) 2 1 5 7 436-2159297

A Y D IN

GSA: O nurhan Turizm Seyahat Acentası, Kurtuluş Mah. M enderes Bulvarı No: 76/1 Tel: (2 5 6 ) 2130360

İÇ B Ü R O L A R D O M E S T IC O F F IC E S ADANA

B A LIK E S İR

Prof. Dr. Nusret Fişek Cad. No: 22 0 1 1 2 0 Seyhan T el: (3 2 2 ) 4570222 byilm azturk@thy.com A D IY A M A N

GSA: inandı Turizm v e Seyahat Acentası Atatürk Bulvarı, No: 84 Tel: (4 1 6 ) 2161436/37/38/39 AFYON

GSA: Gold Turizm ve Seyahat Acentası Atatürk Cad. Cumhuriyet Meydanı Kat: 1 No: 1 Emirdağ Tel: (2 7 2 ) 4425194-4 4 2 5 0 4 4

GSA: K onak Arda Turizm Seyahat A centası, Eski Kuyum cular Mah, Çavuş Sok. inal Apt. 15/1 Tel: (2 6 6 ) 2424462-2398575 konak.arda.tours@superonline.com BATMAN

GSA: Bat-Air Turizm ve Sey. A centası, Meydan Mah. Y eni Beled iye Karşısı N o:22 S/R Tel: (4 8 8 ) 2 1 3 9 1 49-2139200 BİN G Ö L

GSA: Tütünen Turizm ve Sey. Acentası, Y enişehir Mah. G en ç Cad. Kasım Iş Hanı Kat: 1 No: 1 Tel: (4 2 6 ) 2 1 3 6 765-2142260

152 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2 00 3

B İT LİS

GSA: Ö ztaç Turizm Seyahat Acentası Nato Cad. Vakıflar îşhanı No: 1 Tel: (4 3 4 ) 2 2 69898 BODRUM

Kıbrıs Şehitleri Cad., O asis Kültür v e Eğlence M erkezi (G üm bet Kavşağı karşısı) No: 83/Z/22 S/Tel: (2 5 2 ) 3171203/04 R/Tel: 444 0 849 bjvtztk@ttnet Milas T el: (2 5 2 ) 5 2 30129 BURSA

Haşim lşca n Cad. Tuğtaş Iş M erkezi No: 12/E S/Tel: (2 2 4 ) 2 2 1 1 167-2212838 R/Tel: 4 4 4 0 849 bursasatis@thy.com ÇANAKKALE

GSA: Sudalar Turizm v e Tic. A. Ş. Anafartalar Oteli İsk ele Meydanı T el: (2 8 6 ) 2 1 23366 ÇORLU

GSA: Trakya Turizm ve Sey. A centası Çorlu Beled iye Karşısı İş M erkezi No: 9 T el: (2 8 2 ) 6530477/78 ÇORUM

GSA: Çavuşoğlu Turizm ve Seyahat Acentası, Gazi Cad. Kesim îşhanı No: 22 Kat: 3 Tel: (3 6 4 ) 2243928 cavuvs0 glutur@ttnet.net.tr DALAMAN

S/Tel: (2 5 2 ) 7925395 R/Tel: 4 4 4 0 849 doztirpan@ thy.com D E N İZ L İ

istiklal Cad. No: 27/B S/Tel: (2 5 8 ) 2648661-2648671 R/Tel: 4 4 4 0 849 D İY A R B A K IR

Ekinciler Cad. AZC Plaza Altı No: 27 Kat: 2/B Ofis Tel: (4 1 2 ) 2288401/02 R/Tel: 4 4 4 0 849 E D R E M İT

DHMÎ Körfez Havaalanı Edremit Tel: (2 6 6 ) 3 7 61336 bursasatis@thy.com E L A Z IĞ

Nailbey Mah. Vali Fahribey Cad. No: 39 S/Tel: (4 2 4 ) 2 1 8 1 576-2182300 R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9 E R Z İN C A N

GSA: Polat Turizm ve Sey. Acentası, Kızılay Mah. Süleym an D em irel Iş M erkezi No: 4 Tel: (4 4 6 ) 2146784


D A N I Ş/ M A VE R E Z E R V A S Y O N */ I N F O R M A T I O N A N D R E S E R V A T I O N ERZURUM

Caferiye Mah. Cumhuriyet Cad. Eren tş Merkezi No: 88/3 T el: (4 4 2 ) 2184150 R/Tel: 444 0 849 F E T H İY E

GSA: Fetur Turizm ve Sey. Acentası, Fevzi Çakm ak Cad. 9/1 Körfez Apt. Yat Limanı T el: (2 5 2 ) 6142034-6142443 G A Z İA N T E P

Atatürk Bulvarı No: 30/B S/Tel: (3 4 2 ) 2301563/64 R/Tel: 4 4 4 0 849 m tosm anlioglu@thy.com G İR E S U N

GSA: Cotanak Turizm Sey. A centası, Atatürk Bulvarı No: 33/A T el: (4 5 4 ) 2124880-2162890 HAKKARİ

GSA: Oğuzkurt Turizm Sey. A centası, Bulvar Cad. Oğuzkurt Apt. K at:l T el: (4 3 8 ) 2115257 İĞ D IR

GSA: Eger Turizm Sey. A centası Beled iye Parkı Karşısı No: 179 T el: (4 7 6 ) 2279435/3231 İSPARTA

G SA : Akita Turizm Seyahat A centası, İstiklal Mah. İstasyon Cad. Çağlar Apt. No: 23/1 T el: (2 4 6 ) 2322592-2233590

M A N İS A

İZM İR

GSA: Y oltur Seyahat Acentası Anafartalar Mah. G aziosm anpaşa Cad. M erkez tşhanı No:54/13 T el: (2 3 6 ) 234631 1 -2 3 8 6 6 4 9

G aziosm anpaşa Bulvarı No: 1/F Büyük Efes O teli Altı S/Tel: (2 3 2 ) 4841220 (5 Lines) R/Tel: 444 0 849 fatay@thy.com

M A R D İN

GSA: Bilen Turizm ve Seyahat Acentası Karayollan Karşısı, Y enişehir T el: (4 8 2 ) 213031 5 -3 1 3 2 7 1 8

KAHRAMANMARAŞ

GSA: D öngel Turizm Sey. Acentalığı T rabzon Cad. No: 66/A T el: (3 4 4 ) 2234181-2254037

M A R M A R İS

Atatürk Cad. No: 26/B T el: (2 5 2 ) 4123751/52 R/Tel: 4 4 4 0 849-4136560/61 m arm arissatis@thy.com

KARAMAN

GSA: Cicitur Seyahat Acentası Haşan Ali Y ü cel Cad. G üzelzade Apt. No: 55 T el: (3 3 8 ) 2120680-2 1 4 2 4 8 8

MUŞ

GSA: Nurevsan Kam iloğlu Sitesi Atatürk Bu lvan İstasyon Cad. No: 127 S/Tel: (4 3 6 ) 2128682/83

KARS

G SA : Sınır Turizm ve Sey. Acentası Atatürk Cad. No: 80 T el: (4 7 4 ) 2123838/39/40

N E V Ş E H İR

GSA: Argeus Turizm Seyahat Acentası İstiklal Cad. No: 7 Ürgüp T el: (3 8 4 ) 341468 8 -3 4 1 5 2 0 7

KAYSERİ

Sahabiye Mah. Yıldırım Cad. No. 1 S/Tel: (3 5 2 ) 2223858 R/Tel: 444 0 849 kayserisatis@ thy.com

N İĞ D E

GSA: S o b ek Turizm Sey. Acentası İstasyon Cad. No: 6 7 T el: (3 8 8 ) 2 1 3 2 1 17-2321507

K IR K L A R E L İ

GSA: Korur Turizm ve Seyahat Acentası İstasyon Cad. Kültür Md. Y anı Kat: 1 Tel: (2 8 8 ) 2122066

ORDU

GSA: Cotanak Turizm Sey. Acentası Şarkiye Mah. B e led iy e Sarayı Altı, No: 1/A Tel: (4 5 2 ) 2252054

İS K EN D ER U N

G SA: Rende T ia T our Sey. A centası, Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kilise D ükkanlan No: 21/B T el: (3 2 6 ) 6138383-6134294 İS T A N B U L

İstanbul Başkan Yardımcılığı Cumhuriyet Cad. No. 199-201 Kat: 3, Elm adağ, Harbiye S/Tel: (2 1 2 ) 2250556 R/Tel: 444 0 849 agunaydin@thy.com Satış Bü rolan - Sales OfFıces 1. Kadıköy Satış Müdürlüğü R ecep P ek er Cad. No: 27 Kızıltoprak T el: (2 1 6 ) 4184486 R/Tel: 444 0 849 2. Taksim Satış Müdürlüğü Cumhuriyet Cad., G ezi Dükkanları No: 7 Taksim T el: (2 1 2 ) 2521106 (6 Lines) R/Tel: 444 0 849 3. H arbiye Satış Müdürlüğü Cumhuriyet Cad. No: 199/201 Kat: 3 Elmadağ T el: (2 1 2 ) 2250556 (6 Lines) R/Tel: 444 0 849 harbiyesatis@thy.com G en el Y önetim Satış Bürosu Y eşilköy S/Tel: (2 1 2 ) 663 6 3 0 0 Ext,31113119

K IR Ş E H İR

GSA- Çavuşoglu Turizm v e Sey. Acentası, Atatürk Cad. K apucu Camii karşısı Tel: (0 3 8 6 ) 2121172-2121718 m .inal@ kaynet.net

O S M A N İY E

GSA: O sair Turizm Seyahat Acentası Alibeyli Mah. O rgeneral Cevdet Sunay Cad. Şehitlik Karşısı Sarıkatipoğlu Pasajı No: 2 Tel: (3 2 8 ) 8 1 4 9 2 2 9 -8 1 3 3 4 0 4

KONYA

Mevlana Cad. No: 9 Kat: 1/106 S/Tel: (3 3 2 ) 3512000-3512032 R/Tel: 444 0 849

SAKARYA

G SA: Sakarya Turizm Sey. A centası, Uzunçarşı N o :l Kat: 1 Tel: (2 6 4 ) 2 7 49688

KUŞADASI

Ş A N LIU R FA

G SA: Kaliru Turizm Seyahat A centası Sarayönü Cad. No: 74/A Köprübaşı T el: (4 1 4 ) 215334 4 -2 1 5 4 5 4 8 Ş IR N A K

G SA: Rüzgâr Turizm Sey. Acentası Cum huriyet Cad. T el: (4 8 6 ) 2 1 6 3 670-2163957 T E K İR D A Ğ

G SA : Trakya Turizm Sey. A centası Atatürk Bulvan Yıldız Apt. No: 88/A T el: (2 8 2 ) 2618438/39 TOKAT

GSA: Ay Şafak Air Turizm Seyahat Acentası G aziosm anpaşa Bulvarı Akyıldız Apt. No: 206/4 T el: (3 5 6 ) 2147254 TRABZON

T rabzon H avaalanı T el: (4 6 2 ) 3 2 56738 TUNCELİ

G SA : H ıdırbaba Turizm Sey. Acentası Moğultay Mah. G ünel Sok. Çağlar lşhanı No: 1 T el: (4 2 8 ) 2126393 UŞAK

GSA: Vatan Seyahat A centası Durak Mah. Fatih Cad. No: 12/A T el: (2 7 6 ) 2 1 5 2 033-2125129 VAN

Enver Perihanoglu İş M erkezi Cumhuriyet Cad. No: 196 Tel: (4 3 2 ) 2155354/55 R/Tel: 4 4 4 0 849 vansatis@ thy.com YA LOVA

G SA: O sm an Turizm Seyahat Acentası Sağlık Cad. Akdaş Apt. No: 63 T el: (2 5 6 ) 6144205-6 1 4 9 3 8 2

SAMSUN

Kazım paşa Cad. No: 18/A S/Tel: (3 6 2 ) 4 3 5 2 3 3 0 R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9

KÜTAHYA

GSA: O b a Turizm ve Seyahat Acentası Huzur Sok. Balkan lşhanı 1 9/B T el: (2 2 6 ) 8 1 4 1342

S İİR T

G SA: Serhat Turizm Seyahat Acentası Atatürk Bulvan Arel Apt. No: 29/1 T el: (2 7 4 ) 2123041

GSA: BAT-AIR Turizm Sey. Acentası Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet Cad. Erdef O teli altı, No: 2 T el: (4 8 4 ) 2 2 37574 2 2 37584

MALATYA

Kanalboyu Cad. No: 10 Orduevi Karşısı S/Tel: (4 2 2 ) 3248001-3248008 R/Tel: 444 0 849 m lztztk@ttnet.net

H A Z İR A N

G SA: Çavuşoglu Turizm Sey. Acentası Lise Cad. Vali Konağı yanı No: 4 9 T el: (3 5 4 ) 2 1 29193 (4 Lines) b_inaltekin@ turk.net

S İV A S

G SA: Sivas Turizm Seyahat A centası İstasyon Cad. 50.Y ıl Sitesi, No: 7 -8 T el: (3 4 6 ) 2 211114-2244624

153 S K Y L IF E

YOZG AT

JUNE 2003

R S GSA

: Rezervasyon / Reservation : Bilet Satış / T icket Sales : G en el Satış Acentası G eneral Sales Agency


TURK HAV A YOL L ARI

/ TURKISH AIRLINES

INFORMATION

Y A P M A Y IN ! / D O N 'T ! UÇAK İÇERİSİNDE, İNİŞTE, KALKIŞTA ve TÜM UÇUŞ BOYUNCA KULLANILMASI, AYRICA AÇIK BIRAKILMASI YASAK CİHAZLAR

EQUIPMENT WHICH IT IS FORBIDDEN TO USE OR TURN ON DURING TAKE-OFF OR LANDING, AND THROUGHOUT THE FLIGHT S a y ın Y o lc u la rım ız ,

D e a r P a s se n g e rs ,

C e p te le f o n la r ı u ç a ğ ın u ç u ş a le tle rin i

M ob ile phones in terfere w ith the

olum suz yönde etkilem ekte ve uçuş em ni­

flight instruments and have a negative

y etin i te h d it e tm e k te d ir. U çak larım ızd a

effect on flight safety. Therefore they

uçu ş em niyeti v e can güvenliği açısından

m ust be sw itch ed o ff during th e

c e p telefonlarının kapalı tutulm ası gerek ­

entire flight to provide personal and

m ektedir.

aircraft safety.

S a y ın Y o lc u la r ım ız ,

Ladies and G entlem en , The operation of the following items is forbidden dur­ ing take off, landing and when the seat

U ç u ş e m n iy e ti iç in in i ş t e , k a lk ış ta v e k e m e r ik az ışık ları y a n a rk e n ;

b elt sign is on: C a se tte players, e le ctro n ic games,

k aset

ç a la r, e le k tro n ik o y u n la r, ta ş ın a b ilir

portable computers, com pact disc play­ ers, radio and T V receivers, portable vid eo equipm ent,

b ilg isa y a r, d isk ç a ­ la r, r a d y o v e t e l e ­ v iz y o n a lıcıla rı, ta ­ ş ın a b ilir

v id e o

a le tle ri,

DVD,

VCD

DVD, VC D or simi­ lar battery powered electrical and elec­ tronic equipment. Th e o p eratio n o f the following items is forbidden during th e en tire flight: Radio and TV trans­ m itter, p ortab le phones, w alky talkies, remote con­ trolled toys, or any o th e r e le ctro n ic equipment transmitting electromagnetic waves.

ve b en zeri

b a t a r y a ile ç a lış a n e le k tro n ik

ve

e le k trik li a le tle r k u lla n ıla m a z . U ç a k iç in d e tü m u çu ş

b oyu n ca;

ra d y o v e te lsiz v e ­ r ic ile r i , ta ş ın a b ilir te le fo n la r , u z a k ta n k u m a n d a lı o y u n ­ c a k la r v e e le k tro m a n y e tik d a lg a y a ­ y a n tü m a le tle rin kı

[an ılm ası y a s a k tır.

Ladies and Gentlemen

S a y ın Y o lc u la rım ız , T ü m u ç u ş b o y u n ca , lü tfen

Please refrain from smoking cigarettes, pipes and cigars during the flight.

sigara, p ip o , p u ro v e siga-

rillo içm ey in iz. 154 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2003


TÜRK HAVA YOLLARI

/ TURKISH AIRLINES INFORMATION

B E B E K L E R İÇ İN

H A ST A ve H A M İL E

E V C İL H A Y V A N L A R

Bebek maması, THY dış hat uçuşla­ rında “Özel Yem ek Talepleri” kapsa­ mındadır. Talep, rezervasyon sırasın­ da ve tarifeli kalkış saatinden en az 24 saat önce yapılmalıdır. Cam kava­ noz içinde yüklenen mamalar, seb­ zeli ve meyveli olmak üzere iki çeşit­ tir. Kabin girişinde, sağ, sol veya orta sı­ ra koltukların önünde sadece düz uçuş sırasında duvara monte edilebi­ len pusetleri kullanmak için, yer nu­ maranızı alırken, b e b e ğ in iz o ld u ğu n u ve ö n d e oturmanız hususunu hatırlatma­ lısınız. Bebeğin al t ı nı d e­ ğ iş tirm e k için, kabindeki koltuklar yerine, bu işlemi kolaylaştıran özel modifikasyonlu tuvaletleri denemenizi tavsiye ediyoruz.

Y O L C U L A R İÇ İN

İÇ İN

Hasta yolcu için bilet alınırken “Hasta Yolcu Formu” düzenlenerek bilet kapağına mutlaka iliştirilmesi gerekir. Hasta yolcunun uçması için hastalık türünü belirten ve bu hastalığın uçak yolculuğuna engel teşkil etmeyeceğine dair bir doktor raporu gereklidir. Bu raporun tarihi 10 günden eski olamaz. Hasta yolcu, be­ raberinde doktor raporu getiremezse, DHMİ Genel Müdürlüğü İşletme Hekimliği Meydan doktorundan uçabileceğine dair onay alınır. Bakıma muhtaç derecede hasta olan yolcu be­ raberinde refakatçi getirmezse uçurulmaz. Ayrıca, talep edildiği takdirde, bayan yolculanmız için hijyenik bağ bulundurulur. Bu konuda

Canlı evcil hayvan için rezervasyon gerekir. Evcil hayvan, yolcu tarafın­ dan getirilen uygun özel bir kafes içerisinde kabine alınır. Y o lcu tara­ fından getirilen Ortaklık standartla­ rına uym ayan k afe sle r kabul ed il­ mez. Kutu içinde k a b i n e alı­ n acak can lı ev cil hayva­ nın g e ç e r li b ir s a ğ l ı k belgesi, kim lik c ü z ­ danı, aşı kâ­ ğı dı y o lc u beraberin­ de m e v c u t olmalıdır. Evcil hayvanlar kabind e oldukları süre içinde bulundukları muhafaza­ ları terk edem ezler ve muhafazalar, sahiplerinin oturdukları koltukların önünde kabin içindeki gidiş ve geli­ şe engel olm ayacak şekilde yerleşti­ rilir. Y o lc u k ab in in d e taşın m ası m üm ­ kün olmayan ve yolcu beraberinde seyahat eden evcil hayvanlar, yolcu tarafın d an g e re k li şartlara uygun m uhafazaların için d e, kargo kompartm anında taşınır.

IN F A N T PASSEN G ERS Baby food is available if requested in advance under THY's Special Dietary Requests for international flights. The request must be submitted at the time of booking and at least 24 hours in advance of scheduled flight depar­ ture time. Baby foods are in glass jars and available in tw o vari­ eties: vegetable and fruit. To use the cribs, which can be hung only while the aircraft is cruising on the walls at the entrance to the cabin in front of the right, left and central rows of seats, you must specify that you have an infant with you at check-in so that you can be placed in the front row of seats. To change your baby's nappy we suggest that you try using the specially modified lavatories which facilitate this task, rather than the cabin seats.

Hamile yolcu, kendi dokto­ rundan veya DHMİ Genel Müdürlüğü İş­ letme Hekim­ liği Meydan doktorundan “Uçak ile seyahatında sa­ kınca yoktur” şeklinde ra­ por ibraz etmesi halinde uçurulur. Bu raporun tarihi 7 günden eski olamaz.

S IC K PASSEN GERS AND E X P EC T A N T M OTHERS When purchasing their ticket sick passengers should fill in a Sick Passenger Form, which must be attached to the cover of the ticket. A doctor's report specifying the nature of the ill­ ness from which the passenger is suffenng and declanng that there are no reasons why the person concerned should not fly is also required. This report must not be dated more than 10 days prior to the flight date. If the sick passenger is unable to submit a medical report, then the State Airports Administration Medical Office will consult the passenger's physician for confirmation that the passenger is fit to fly. Passenger whose illness is severe enough to require care cannot fly unaccom­ panied. Please ask one of the hostesses if you need sanitary pads, which are available for women passengers. Expectant mothers are permitted to fly upon submission of a medical report from their own doctor or the State Airports Administration Medical Office declaring that there are no objections to their travelling by air. This report may not be dated more than 7 days prior to the flight date. t 55 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E 2 0 0 3

D O M E S T IC P E T S Reservations are required for domes­ tic pets. Passengers may carry domes­ tic pets in the cabin only if they are in cages which meet airline specifications. Domestic animals flying in the passen­ ger cabin must possess a valid and upto-date record of health and vaccina­ tion. W hile on the aircraft domestic pets may not be allowed out of their carry­ ing containers, which must be placed in front of the owner's seat so as not to obstruct m ovem ent within the cabin. Domestic pets accompanying passen­ gers and which cannot be carried in the cabin can be carried in the hold in appropriate containers supplied by their owners.


TURK HAVA YOLLARI

/ TURKISH AIRLINES INFORMATION

T E L E F O N H İZ M E T L E R İ

T E L E P H O N E S E R V IC E S

Tüm A-340 uçaklarımızın ve A-310 GÖKSU uçağımızın Business Class koltuklarının her birinde telefon mevcuttur. Tüm yolcu­ larımızın kullanımı için A-310 GÖKSU uçağım ızın Econom y Class kabininde 2 adet, A-340 uçaklarımızın Economy Class ka­ bininde ise 4 adet telefon bulunmaktadır. İhtiyaç duymanız halinde size yardımcı olması için kabin memu­

In-seat telephones are available to Business Class passengers on all our A-340 aircraft and on one A-310 aircraft (the GÖKSU). In addi­ tion for other passengers there are two telephones in the Economy Class Cabin of the Göksu A-310, and four telephones in those of our A-340 aircraft. You may call the flight attendant to assist you if necessary.

runu çağırabilirsiniz.

Instructions

Nasıl kullanılır?

a) Lift the handset b) To choose English press I c) To choose Turkish press 2 d) Select I from the menu on the screen e) Place your credit card with the mag­ netic strip facing left, and slide it towards you. When you see the message “Card accepted" on the screen, enter the number you wish to call. Then press the '+’ key. W hen the message "Call connected" appears on the screen place the receiv­ er to your ear. When the call is com­ plete press the End Call bytton. To place additional calls there is no need to reinsert your credit card. Merely enter the new number and press the '+' key again. Charging stops when the handset

a) Telefonu kaldırın. b) İngilizceyi seçm ek için “l" tuşuna basınız. c ) Türkçeyi seçm ek için “2 ” tuşuna basınız. d) Ekran üstüne gelen menüden " l ”i seçiniz. e) Kartınızı, manyetik kısmı telefonun sol tara­ fına bakacak şekilde yerleştiriniz ve size doğru kaydırınız. Ekranda “kart kabul edildi” yazısını göreceksiniz. Bu kartınızın kabul edildiği anla­ mına gelir. Telefon numarasını tuşlayınız. Son­ ra “+ ” tuşuna basın, arama başlayacaktır. Ekranda “telefon bağlandı” yazısını gördüğü­ nüz zaman telefonu kulağınıza koyunuz. Gö­ rüşmeniz bittikten sonra “End Call” tuşuna ba­ sın. Başka bir numarayı daha aramak isterseniz kartınızı tekrar kullanm anıza gerek yoktur. “End Cali” tuşuna bastıktan sonra görüşme üc­ reti duracaktır.

is returned to the cradle.

Geçerli Kredi Kartları

C red it Cards and Charges

American Express, Visa, Diners Club, JCB ve Mastercard/Eurocard.

American Express, Visa, Diners Club, JCB and Mastercard/Eurocard are accepted. The charge for a call is USD 9.90 per minute or part

Telefon görüşmesinin dakikası 9 .90 USD’dir.

thereof.

Yardım Müşteri Hizmetleri

Assistance C ustom er Services

Telefonla görüşm e konusunda herhangi bir sorunla karşılaşırsanız ‘ 12+ ’i tuşlayınız. Bu durumda AIRCOM M üşteri Hizmetleri M erkezi'ne bağlanm ış olacaksınız. Bu arama için ücret ödem eyeceksiniz.

If you encounter any difficulties with your call, please dial 12+. This will connect you to AIRCO M Service Support Services Centre. No charge will be made for this call.

A yrın tılı b ilg i için :

For further information, please contact:

e-mail: aircom @ sita.int Tel: +1 5 1 4 3 2 4 7 2 6 6 (Bu numaraya yapılan aramalar ücretlidir.)

e-mail: aircom@sita.int Tel: +1 514 3 247 266 (Please note that this number is not free of charge.)

Dear Passengers,

Sayın Yolcularımız, Oturduğunuz koltuklar başta olmak üzere yolcu kabininde karşılaştığınız uçak ile ilgili her türlü sorununuzu, sizden sonraki yolcularımızın da yaşamaması için lütfen kabin me­ muruna iletiniz. Şikayet ve önerileriniz için: Protokol ve Müşteri İlişkileri Müdürlüğü THY Genel Yönetim Binası Asma Kat 34830 Yeşilköy Tel: (O 212) 663 91 7 9 Faks: (O 212) 663 47 73 e-mail: customer@thy.com

Please inform the cabin staff about any problem you encounter dur­ ing your flight, whether it concerns your seat or any other part of the aircraft cabin, so that passengers on subsequent flights do not suffer similar inconvenience. Complaints and suggestions: Protocol and Customer Relations Management THY Main Office Asma Kat 34830 Yeşilköy Tel: (0 212) 663 9 1 79 Fax: (0 212) 663 47 73 e-mail: customer@thy.com

156 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E 2003


TÜRK HAV A YOL L ARI

/ TURKISH AIRLINES

INFORMATION

F A K S H İZ M E T L E R İ

F A X T R A N S M IS S IO N

Başlamadan önce faks çekeceğiniz kâğıt üzerindeki klipsleri, zımba tellerini ve diğer kâğıt tutucularını çıkarın. Kâğıdın kuru olduğuna ve üzerinde yiyecek, içecek veya yapışkan maddelerin olmadığına dikkat edin. Faks cihazının arkasındaki Power anahtarının “ON” konumunda olduğundan emin olun. 1. Kâğıdı ön yüzü yere bakacak şekilde, terminal onu tutup kavrayıncaya kadar kâğıt kılavuzuna yerleştirin. 2. Kredi kartını manyetik kısmı sağ tarafa bakacak şekilde kredi kartı okuyucusuna yerleştirin ve aşağıya doğru kaydırın. 3. Kredi kartınız geçerli ve faks terminali tarafından kabul edildiyse “PLEA.SE WAIT” ışığı yanacaktır. Çevir sesi ile birlikte “ENTER NUMBER “ ışığı yanıp sönmeye başlayınca, 00+ülke kodu+alan kodu+faks numarasını tuşlayın.

First remove any clips, staples or other paper attachments from the sheets you wish to fax. Check that the paper is dry and clean. Make sure that the power switch at the back of the facsimile machine is in the ON position. 1. Hold the paper face downwards and place it in the paper guide. When correctly positioned the terminal will grip it. 2. Place your credit card in the slot with the magnetic strip facing to the right and slide downwards. 3. If your credit card is valid and ac­ cepted the PLEASE W A IT light will go on. When the dialling tone begins and the ENTER NUMBER light starts flashing enter 00 + country code + area code + fax number.

Not:

Notes:

a) Eğer kart geçersiz ise, kabul edilmemişse veya cihaz onu okuyamıyorsa “ERROR” ışığı yanacaktır. Bu durumda “STOP/C” tuşuna basarak yeniden deneyiniz. b) Meşgul sinyali duyuluyorsa “STOP/C” tuşuna basarak yeniden deneyiniz. 4. Bağlantı sağlanınca yeşil “PLEASE WAIT” ışığı yanacak ve gön­ derme başlayacaktır. İhtiyaç duymanız halinde yardımcı olması için kabin memurunu çağırabilirsiniz.

a) If your card is invalid, not accepted or unreadable the ERROR light will come on. In this case press the STOP/C button. b) If the number is engaged press STOP/C button and try again. 4. When the connection is made the PLEASE W AIT light will come on and transmission begin. You may call the flight attendant to assist you if necessary.

IN T E R N E T

IN T E R N E T

web adresimiz: www.thy.com.tr THY ile ilgili tüm bilmek istediklerinize web sitemizden erişebilir­ siniz. THY’nin tarihçesi, filo yapısı, uçtuğumuz noktalarla şehir ve havaalanı bilgileri, satış ve rezervasyon ofislerimizin adres, telefon ve faks numaraları: özel yolcu programları; ikram servisimiz; Skylife dergisi; Business Class hizmetlerimiz, hasta, çocuk ve özür­ lü yolcu taşımacılığımızla ilgili diğer haberlerin yanısıra on-line say­ falarına da yine bu adresten erişmeniz mümkün. THY’nin tüm seferlerinin tarifesini online olarak görüntüleyebilir, iç ve dış hat rezervasyonlarınızı yapabilir ve dilerseniz biletinizi in­ ternet üzerinden satın alabilirsiniz. İnternet üzerinden satın alınan biletler üç şekilde teslim edilmektedir. 1. Posta Yolu ile Teslimat (Türkiye, ABD, İngiltere ve Almanya’da geçerlidir.) 2. Havaalanında Teslimat (Türkiye’de İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Adana Şakirpaşa, Gaziantep Oğuzeli ve Antalya; İngiltere’de Londra Heathrow ve Manchester; ABD’de New York JFK ve Chicago O’Hare; Fransa’da Paris Orly, Lyon St. Exupery, Nice Cote D'Azur ve Strasbourg; Almanya’da Düsseldorf, Frankfurt Main, Hamburg Fuhlsbuttel, Hanover, Köln, Münih, N ürnberg, Stuttgart; İspanya’da Madrid Barajas ve Barcelona; Ukrayna’da Kiev Borispol ve Odessa Central; İtalya’da Milano Malpensa; Romanya’da Bükreş Otopeni; Avusturya’da Viyana Schwechat; İsviçre’de Cenevre Cointrin ve Zürih Kloten; B elçik a’da Brüksel National; İsrail’de Tel Aviv Ben Gurion; Yunanistan’da Atina Eleftherios Venizelos; İsveç’de Stockholm Arlanda havalimanlarında hizmete sunulmaktadır. Yolculuğun belirtilen havalimanlarında başlaması zorunludur.) 3. THY Satış Ofisleri’nde Teslimat (Tüm THY Satış Ofisleri ve Ge­ nel Satış Acentalan’nın olduğu yerler için geçerlidir.)

Our website address: www.thy.com Everything you need to know about THY is available at our website. In­ formation includes a history of the airline, the composition of our fleet flight destinations and information about the cities and airports, address­ es of our sales and reservations offices with their telephone and fax numbers, frequent flyer programmes, catering services, Skylife magazine, Busi­ ness Class services and services for in­ fant and disabled passengers. TH Y’s online services include the timetable for all THY flights, making domestic and international flight reser­ vations, and ticket purchase. For tickets purchased over the internet there are three delivery alternatives to choose from: 1. Ticket by Mail (Turkey, the USA, the UK and Germany only) 2. Airport Delivery (The flight must begin from one of the following air­ ports: in Turkey, Istanbul Atatürk, Ankara Esenboga, Izmir Adnan Menderes, Adana $akirpa§a, Gaziantep Oguzeli, and Antalya; in the UK, London Heathrow and Manchester; in the USA, New York JFK and Chicago O ’Hare; in France, Paris Orly, Lyon St. Exupery, Nice Cote d'Azur and Strasbourg; in Germany, Nürnberg and Stuttgart; in Spain, Madrid Barajas and Barcelona; in Ukraine, Kiev Borispol and Odessa Central; in Italy, Milan Malpensa; in Romania, Bucharest Otopeni; in Austria, Vienna Schwechat; in Switzerland, Geneva Cointrin and Zurich Kloten; in Belgium, Brussels National; in Israel, Tel Aviv Ben Gurion; in Greece, Athens Eleftherios Venizelos; and in Sweden, Stockholm Arlanda.) 3. Ticket by Office (all THY sales offices and THY ticketing agencies)

THY’ye ulaşabileceğiniz diğer web adresleri: www.turkhavayollari.com.tr;www.turkishairlines.com.tr; www.turkishair.com.tr;www.turkhavayollari.com; www.turkishairlines.com;www.turkishair.com THY hizmetleri ile ilgili öneri ve şikayetleriniz için e-mail (elek­ tronik posta) adresimiz: customer@thy.com

Other Internet addresses for THY: www.turkhavayollari.com.tr;www.turkishairlines.com.tn www.turkishair.com.tr,www.turkhavayollari.com; www.turkishairlines.com;www.turkishair.com For your suggestions and complaints regarding THY services please write to: customer@thy.com 157

S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2 003


airobic/ UÇUŞ - EGZERSİZ PROGRAMI / INFLIGHT EXERCISE PROGRAM A ş a ğ ıd a

g ö re c e ğ in iz u ç u ş - e g z e rs iz p ro g ra m ı A iro b ic s ,

Türk Hava Yollan ve Hillside City Club işbirliği ile hazırlanm ıştır. Airobics'e ayıracağınız birkaç dakika ile uzun süren yolculuğunuza hareket katacak ve kendinizi çok daha zinde hissedeceksiniz.

Airobics, the inflight exercise program below has been developed by Turkish Airlines and Hillside City Club of Istanbul. By committing just a few minutes for Airobics, you can turn your long journey into a much more energetic and refreshing one. Now please fold up your table, bring your seat to the upright position and relax your body.

KAN D O LA ŞIM IN I D Ü Z EN LEY İC İ AYAK ve BA C A K E G Z E R S İZ L E R İ

LEG & FOOT EXERCISES TO REGULATE BLOOD CIRCULATION 1. Koltuğunuzda dik oturur pozisyonda, ayaklarınız yerdeyken parmaklarınıza basarak topuklarınızı yukarı kaldırın, tekrar yere basın, topuklarınıza basarak ayaklarınızın ön kısmını yukarı doğru kaldırın ve geri indirin. Bu hareketleri arka arkaya 3 kez tekrarlayın. (Uzmanlar, uçuş esnasında bu egzersizi sık sık uygulamanızı önerm ektedirler.) 1. Sit straight in your seat, with your feet flat on the floor. First lift your heels keeping your toes on the floor, then lower your heels till your feet are flat on the floor. Lift your toes keeping your heels on the floor and then lower your toes till your feet are flat on the floor again. Repeat 3 times. (Doctors recommend that you repeat this exercise as often as possible during your flight.)

2. Önce sağ ayağınızı hafifçe kaldırarak öne doğru uzatın. Ayak bileğiniz ile önce içten dışa doğru, sonra dıştan içe doğru daireler çizin |3'er kez). Aynı hareketi sol ayağınızla da uygulayın (3'er kez). 2. First stretch out your right leg and raise your foot just a little. Rotate your ankle clockwise (3 times) and then counter clockwise (3 times). Repeat the same with your left ankle (3 times for each direction). 3. Sağ dizinizi karnınıza doğru çekin ve indirin (3 kez). Aynı hareketi sol dizinizle de uygulayın (3 kez). 3. Pull your right knee towards your chest and move it down again (3 times). Do the same with your left knee (3 times).

G E R M E VE G EV ŞET M E E G Z E R S İZ L E R İ // STRETCHING AND RELAXATION EXERCISES A. Omuzlarınızı yukarı doğru kaldırın ve indirin (3 kez). I». Raise your shoulders and lower them. Repeat 3 times.

5. O m uzlarınızla önden arkaya doğru 3 kez ve arkadan öne doğru 3 kez olmak üzere daireler çizin. 5. Roll your shoulders backwards (3 times) and then forwards (3 times).

6. Başınızı, göğsünüze doğru yavaşça indirin. 3'e kadar sayın ve tekrar yavaşça kaldırın. Başınızı kaldırırken arkaya atmamaya dikkat edin 13 kez). 6. Keep sitting up straight. Slow ly lower your head towards your chest. Count to 3 and raise your head gently. As you raise your head, be careful not to jerk backwards. Repeat 3 times.


7. Karşıya bakar pozisyondayken, başınızı hafifçe öne eğerek sağ omzunuza doğru çevirin, gözleriniz omuz başınıza baksın ve yavaşça başlangıç pozisyonuna dönün |3 kez). Aynı hareketi sol omzunuza doğru tekrarlayın (3 kez). 7. Look ahead. Slightly lower your head and gently turn your head towards your right shoulder. You should be looking at the end of your shoulder. Then return to the starting position with the same movement 13 times). Repeat the same exercise towards your left shoulder and return slowly to the original position (3 times).

8. Ellerinizi avuç içleri yukarı bakacak şekilde bacaklarınızın üzerine koyun ve kendinizi rahat bırakın. Dirseklerinizi, parmaklarınız om uzlarınıza değecek şekild e kıvırın ve açın (3 kez). 8. Rest your hands on your thighs with your palms facing up and relax. Touch your shoulders with your fingers and return your hands to the original position. Repeat 3 times.

9. Ellerinizi avuç içleri yukarı bakacak şekilde bacaklarınızın üzerine koyun ve yumruk şeklinde iyice sıkarak kapatıp, açın (3 kez). 9. Rest your hands on your thighs, palms up. Close your hands tightly into a fist and open. Repeat 3 times.

SO LU N U M E G Z E R S İZ ' FR ! // BREATHING E X E R i'iS E S 1n Riı îlmızı göğsünüzün, diğer elinizi midenizin üzerine yerleştirin. Burnunuzdan derin nefes alın. Göğüs kafesinizin iyice şiştiğini hissedin. Nefesinizi ağzınızdan yavaşça dışarı verin. Aynı şekilde bir kez daha burnunuzdan derin nefes alın, ancak bu kez karın boşluğunuzun şiştiğini hissedin. Nefesinizi ağzınızdan yavaşça dışarı verin. 10. Put one hand on your chest, the other on your abdomen. Take a deep breath through your nose. Feel your chest expand. Slowly exhale through your mouth. Inhale deeply again through your nose, but this time feel your diaphragm fill with air. Exhale again slowly through your mouth.

G E V Ş EM E EG Z E R S İZ İ //RELAXATION EXERCISE 11. Ellerinizi avuç içleri yukarı bakacak şekilde bacaklarınızın üzerine koyun. Bu egzersize önce ellerinizi yumruk şeklinde sıkarak başlamalısınız. Sonra sırasıyla kollarınızı ve üst gövdenizi sıkın. Sıkma işlemine kalçanızla, sonra bacaklarınız ve ayaklarınızla devam edin. Ve şimdi aynı sırayla yavaş yavaş tüm vücudunuzu gevşetin. Önce eller, sonra kollar, üst gövdeniz, kalçanız, bacaklarınız ve ayaklarınız. Her birini gevşetirken kanınızın g e v ş e ttiğ in iz b ö lg eye do ld u ğ u n u h is s e d e c e k s in iz . 11. Put your hands on your lap, palms up. Start this exercise by clenching your fists, then tense your arms. Slowly continue to tighten your entire upper-body, followed by your hips, right down to your legs and feet. Now in the same order, slowly relax your body starting with your hands, then arms, upper-body, hips and finally your legs and feet. As you relax, you w ill feel the blood flow through every part of your body.

Uzun yolculuklarda sağlığınız için hatırlanması g erekenler: 1. Bol bol su için. 2. Alkollü içeceklerden uzak durun. 3. Mümkün olduğunca az tuz tüketin. U. Airobics egzersizlerini mümkün olduğunca sık aralıklarla tekrarlayın (özellikle 1 ve 2 nolu egzersizler). 5. Uçuş esnasında sık sık kısa yürüyüşlere çıkın. 6. Rahat ayakkabılar giyin. 7. Hareketlerinizi kısıtlayan dar giysilerden kaçının.

^

Healthy tips for long-haul flights 1. Drink plenty of water. 2. Avoid alcoholic beverages. 3. Keep salt consumption to a minimum. 4. Repeat Airobics exercises as frequently as possible (particularly exercises 1 and 21. 5. During the flight, take frequent short walks. 6. Wear comfortable shoes. 7. Avoid tight clothing.


TURK HAV A YOLLARI

/ TURKISH AIRLINES INFORMATION

Online Check-in O nline C heck-in nedir?

About Online Check-in

internetin h er g eçen gün daha da genişleyen kullanım alanla­ rı kapsamında, yolcularımız TH Y'nin tüm seferlerinin tarifesi­ ne w eb sitem izden ulaşabilmekte, rezervasyon yapabilmekte ve dilerlerse biletlerini internet üzerinden satın alabilmekte­ dirler. Sunulan bu hizm etlere ilave olarak yolcularım ıza uçuşların­ dan 2 4 saat öncesinden, uçuşa 9 0 dakika kalana kadar inter­ net üzerinden, check-in işlem lerini bizzat yapm a olanağını vermekteyiz. Böylelikle yolcularımız; ■ U çuşun kabin planını görüntüleyerek diledikleri koltuğu seçebilm e, ■ Kendileri ile birlikte aynı rezervasyon kaydındaki diğer yol­ culara, uçuşlarının son noktasına kadar (Through Check-in) ya da bagajları olmadığı takdirde, aynı gün içinde gittikleri n o k tad an d ö n ü şleri v a r ise, d ön ü ş u çu şları için (R e tu rn Check-in) check-in yapabilme imkânlarını elde edeceklerdir.

In line with the increase in internet usage, in order to offer the best services, THY enables its passengers to display THY schedules, make their own flight bookings and buy tickets through the THY internet web page. In addition to the above services, TH Y is pleased to announce Online Check-in. With this new service, our passengers may check in over the internet from 24 hours before departure up to 90 minutes prior to their flight time. With this, our passengers are now able to; ■ see the seat map of their flight and choose their own seat before arriving at the airport. ■ check in online for themselves and those accompanying them to the final destination. Moreover, for passengers trav­ elling without baggage if the return flight is on the same day, then return check-in can be made online.

Which Passengers may check in Online

Hangi yolcularım ız O n line C heck-in yapabilir? Online Check-in uygulaması öncelikle, O nline rezervasyon yaptırıp bilet alan (TOD-Ticket On D eparture / TBM - Ticket by Mail) yolcularımızın, İstanbul-Ankara-İzmir-Adana-AntalyaGaziantep istasyonlarından başlayan seyahatleri için kullanı­ ma açılacaktır. İleride uygulamanın kapsamı genişletilecektir.

O nline C heck-in yolcu larım ıza n e le r kazandıracak? ■ ZAMAN: Yolcularım ız, bagajlı ve bagajsız seyahat ed ecek le­ ri tüm rezervasyonlu uçuşlanna online ulaşarak, evlerinin ya da ofislerinin konforunda check-in işlemlerini gerçekleştirebi­ leceklerdir. Böylelikle, havaalanındaki kalabalık check-in ban­ kolarında beklem ek zorunda kalmadan, u çu ş saatinden kısa bir süre ö n ce term inale gelm e olanağı yakalayarak kendileri­ ne tahsis edilen özel kontuardan faydalanarak, m axim um za­ man kazanacaklardır. ■ KOLTUK SEÇİMİ: Yolcularım ız Online Check-in sayesinde, uçuşlarının seyahat ed ecek leri sınıfına ait koltuk planlarını görerek, müsait koltuklardan dilediklerini seçebileceklerdir.

O nline C heck-in nasd yapdacak? ■ O n lin e C h e c k -in s a y fa la r ın a i n t e r n e t ü z e r in d e n w w w .th y .co m .tr (T ü rk çe) ve w w w .th y .co m (İngilizce) adres­ lerinden ulaşılabilir. ■ Online bilet almış yolcularımız; daha ö n ce tanımlamış ol­ dukları kullanıcı adı ve şifresini kullanarak işlemlerini yapa­ caklardır. ■ Yolcularım ız, check-in işlemlerine ait bilinmesi gereken de­ tayları Check-in R ehberi’ linkinden öğrenebileceklerdir. ■ Online Check-in işlem leri, uçuşların 2 4 saat ön cesin den başlayarak, uçuşa 9 0 dakika kalana kadar yapılabilecektir.

At the moment the Online Check-in application is available for the passengers whose origin point is either Istanbul, Ankara, Izmir, Adana or Antalya and who have completed online booking and ticketing by internet (TOD - Ticket On Departure / TBM - Ticket by Mail). The scope of this service will be expanded in the near future.

Advantages of Online Check-in ■ TIMING: Our passengers -with or without baggage- will be able to access their booked flights to check in online, in the comfort of their homes or offices. In this respect, with­ out wasting time at the airport, they will have the opportuni­ ty to arrive later. The service enables passengers to use the special check-in counters for online checked-in passengers, and so thereby let the passenger save maximum time. ■ SEAT SELECTION: By online check-in, our passengers will be able to view the seat map of their booked cabin class and according to their preference, choose from available seats

How does Online Check-in work: ■ Online Check-in pages can be reached via the internet on www.thy.com.tr (for Turkish) and www.thy.com (for English). ■ Those passengers who are online ticket members will use their user name and password. ■ Our passengers who wish to use or get information regarding online check-in, may obtain details from the Check-in Guidelines link ■ Online check-in will be available between 24 hours to 90 minutes before departure.

Havaalanında yapdacak işlem ler Yolcularım ız, biniş kartlarının alınması, bagajların teslim edil­ mesi ve güvenlik prosedürlerini kapsayan check-in formalite­ lerini ise havaalanında kendilerine tahsis edilmiş olan checkin bankosundan tamamlayacaklardır.

Procedure at the airport: Regarding the security procedures, getting boarding card and delivering baggage, these passengers will use the check-in counters reserved only for online checked-in passengers.

160 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2003


TÜRK H A V A YOL L ARI

/ TURKISH AIRLINES INFORMATION

E@sy Check-in

mız için faks ve e-mail check-in hizmetini başlatıyoruz.

Dear Passengers, Turkish Airlines appreciates that time is the most crucial criterion for success in business, and has now launched check-in by fax and e-mail for Business Class passengers departing from Istanbul.

Bu hizm et size n eler kazandıracak?

W h a t are the benefits of this service?

■ En önemlisi zaman kazandıracak: Yoğun sezonlarda kala­

caksınız.

■ The most important aspect is that you will not waste any time at the airport. Especially in peak seasons there may be long lines at the check-in counters, so it is necessary to arrive at the terminal early. W hen heavy traffic in the city is taken into account, you can sometimes spend more time get­ ting to the terminal and completing check-in for­ malities than being airborne. O u r new service enables you to avoid these problems. You can come and pick up your boarding pass from the special check-in counter 35 minutes before your flight. ■ You will be welcomed and assisted by special­ ized CIP staff at the airport. ■ You can collect your boarding pass at the E@sy Check-in counters without waiting in long lines.

Hizmetin esasları:

Procedures

Değerli Yolcularımız, İş dünyasında başarının en önemli kıstası olan zaman artık uçuşlarınızda sizin için sorun olmaktan çıkıyor! Çünkü siz İstanbul çıkışlı Dış Hat Business Class yolcuları­

balık term inalde işlem yaptırm ak için kuyruklarda uzun süre beklemek zorunda kalırsınız. Bunu bildiğiniz için ter­ minale erken gelirsiniz. Yoğun şehir trafiğini de dikkate al­ dığınızda havada geçirdiğinizden daha fazla süreyi termina­ le gelirken yolda ve işlemlerinizi yaptırmak için terminalde beklemekle harcarsınız. Ama artık bunları düşünmenize ge­ rek yok. İşlemlerinizi yaptırmanın verdiği rahatlıkla uçağı­ nızın kalkmasına sadece 35 dakika kala term inale gelip, özel kontuardan boarding kartınızı alabilecek ve bagajları­ nızı teslim edebileceksiniz. ■ Havalimanında bu hizmet için özel olarak eğitilmiş CİP personeli size yardımcı olacak. ■ Havalimanına geldiğinizde işlemlerinizi sizin için ayrıl­ mış E@sy Check-in kontuarlarında beklemeden tamamlaya­

■ Fax and e-mail requests w ill be accepted between 07:00 a.m. and 22:00 p.m. 22:00'd ir. ■ Tüm formlar uçuş saatinden en erken bir gün ön ce ve ■ All forms must reach us not earlier than the day en geç tarifeli uçuşa iki saat kala elimize ulaşmış olmalıdır. before your flight and not later than two hours ■ Faks check-in'inizi (0 2 1 2 ) 6 6 3 25 45 n o’lu faksa çekerek prior to scheduled departure of your flight. yapabilirsiniz. Faks check-in formunu Türk Hava Yolları ■ By fax: Fax check-in forms are available at Business Class kontuarlarından ve CİP salonlarından elde Turkish Airlines Business Class counters and CIP edebilirsiniz. Lounges. Send to (0212) 663 25 45. ■ E-mail check-in başvurunuzu ise Türk Hava Yolları’nın ■ By e-mail: Connect to the Turkish Airlines web web sitesine bağlandıktan sonra E@sy Check-in seçeneğini site and click on the E@sy Check-in button. Fill in kullanarak karşınıza çıkan formu doldurup yapabilirsiniz. the check-in form and submit your application. ■ Faks veya e-mail aracılığı ile check-in yaptırdığınızda bo­ ■ Proceed to the E@sy Check-in counter 35 min­ arding kartınızı almak ü zere E@sy Check-in kontuarına utes before departure time in order to pick up uçağın tarifeli kalkış saatinden en geç 35 dakika ön ce baş­ your boarding card. vurmalısınız. ■ If you want to cancel your fax or e-mail check-in, ■ Faks veya e-mail ile check-in yaptırıp daha sonra uçuşu­ please first call (0212) 663 25 46 to inform us of nuzdan vazgeçtiğiniz takdirde, bu ka­ your decision, rarınızı ö n ce (0 2 1 2 ) 6 6 3 25 4 6 n o’lu and then cancel Faks check-in için faks no: ( 0 2 1 2 ) 6 6 3 25 4 5 numaraya bildirmeniz daha sonra da your reservation. Fax number for fax check-in: (0212) 663 25 45 rezervasyonu nu zu iptal ettirm en iz ■ If you have any E-mail check-in için internet adresimiz: gerekmektedir. problem with O ur web sites for e-mail check-in: ■ İşlemleriniz sırasında herhangi bir your check-in w w w .thy.com .tr / w w w .turkishairlines.com soru n la karşılaşırsanız bize ( 0 2 1 2 ) procedure, call 6 6 3 25 4 6 n o ’lu telefondan ulaşabi­ us on (0212) w w w .turkhavayollari.com .tr lirsiniz. 663 25 46. ■ Faks ve e-mail kabul saatlerimiz gün içinde saat 0 7 :0 0 ile

161 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2 0 0 3


TURK H A V A Y O L I A R I

/ TURKISH AIRLINES

INFORMATION

RETURN CHECK-IN

R E TU R N C H E C K -IN

Türk Hava Yollan, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bodrum, Dalaman, Trabzon, Gaziantep, Samsun, Erzurum, Malatya, Kayseri, Van, Elazığ, Diyarbakır, Konya, Denizli, Londra, Frankfurt, Paris ve Atina istasyonları arasında aynı gün içerisinde gidiş ve dönüş yapa­ cak bagajsız yolcularımız için Return Check-in hizmeti sunmaktadır. Dönüş uçuşunuza rezervasyonunuz var ise ve bagajsız seyahat edi­ yorsanız bu uygulama sayesinde seyahatinize dönüş check-in işlem­ lerinizi tamamlamış olarak başlayacaksınız. Nasıl mı? Gidiş seyahatiniz için kontuarımıza müracaatınızda size önerilen retum check-in alternatifine olumlu cevabınız, dönüş uçuşunuzun da check-in işlemlerini tamamlamak için yeterlidir. Bu hizmet sayesinde dönüş kartınızı da önceden alabileceğiniz için havalimanında zaman kaybetmeyeceksiniz.

Turkish Airlines is providing Return Check-in service for passen­ gers travelling between Istanbul, Ankara, Izmir, Antalya, Adana, Bodrum, Dalaman, Trabzon, Gaziantep, Samsun, Erzurum, Malatya, Kayseri, Van, Elazığ, Diyarbakır, Konya, Denizli, London, Frankfurt, Paris and Athens stations on the same day without baggage. If you have a confirmed reservation for your return flight and you are travelling without baggage, then you may obtain your return boarding pass before departure on the outward journey. You will be asked at check-in whether you would like to receive your return boarding pass. Thanks to this service you will save time when travelling day return with hand baggage only.

OTEL CHECK-IN

All passengers staying at leading hotels in Turkey can complete their check-in formalities before leaving the hotel. This service is valid for all passengers travelling on domestic or international flights (if available) with or without baggage. You will be served by hotel staff trained by Turkish Airlines. Thanks to this service, you will not have to wait for check-in at the airport. To take advan­ tage of this service you must deliver your baggage at the special Hotel Check-in counters in the airport at least 20 minutes before departure time for domestic flights and 35 minutes before depar­ ture time for international flights. You can collect your boarding card at your hotel's check-in desk which is open 24 hours a day. After check-in, please make sure that you have received all your travel documents (boarding card, baggage tag, passport and Business Class lounge card if applicable) necessary for the flight. At the airport you can entrust your bag­ gage to Turkish Airlines staff at the special Hotel Check-in count­ er. After completion of the security procedures neccessary for certain flights, you are ready to go through the passport control. Our Hotel Check-in service is available at hotels specified below. Have a pleasant flight.

H O T E L C H E C K -IN Türkiye’nin seçkin otellerinde kalan tüm yolcularımıza havalimanına gitmeden biniş kartlarını alabilme imkanı sunuyoruz. Bagajlı veya bagajsız seyahat ettiğiniz tüm rezervasyonlu uçuşlarınız­ da 24 saat süresince otel dahilinde iç hat ve mümkünse dış hat sefer­ leri için biniş kartlarınızı alabilirsiniz. Bu işlem esnasında size TÜRK HAVA YOLLARI tarafından eğitim verilmiş otel personeli yardımcı olacaktır. Bu sayede havalimanındaki check-in kuyruklarında bekle­ mek zorunda kalmayacaksınız. Bu işlem, havalimanına iç hat uçuşla­ rı için en az 20 dakika, dış hat uçuşları için ise en az 35 dakika önce­ sinde bagaidartınızı teslim etmek için kontuara başvurduğunuz süre­ ce geçerlidir. Otelde yapılan işlem sonrası Biniş Kartınızı, Bagaj Etiketlerinizi ve eğer Business Class yolcu iseniz CİP Salon Giriş Kartınızı görevliden hemen teslim alacaksınız. Bagajlarınızı havalimanında sizler için açıl­ mış özel “Bagaj Teslim KontuarlarTna teslim edip bazı uçuşlar için gerekli olan güvenlik işlemlerinizi tamamladıktan sonra artık pasa­ port kontrolü için hazırsınız. Otel Check-in hizmetinin geçerli olduğu seçkin oteller listesi, bulunduğu ü kapsamında aşağıda belirtilmiştir. İyi uçuşlar! OTELLER / HOTELS

BULUNDUĞU İL / LOCATION

OTELLER / HOTELS

Polat Renaissance Hotel İstanbul Hotel Dedeman İstanbul__ Sheraton Otel Ankara Hilton Hilton ABC (Ankara Business Center) King Otel Neva Palas Seğmen Otel Hotel Dedeman Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Büyükhanlı Park Hotel Residence M ega Residence Sürmeli Oteli GAP Otel Otel Kaya Prestige İzmir İzmir Princess Termal Otel İzmir Hilton Grand Hotel Mercure Ege Palas

Resort Dedeman Antalya Antalya Hotel Sheraton Voyager_____________________ HiltonSA Adana Seyhan Oteli Zaimoğlu Oteli Büyük Sürmeli Oteli M avi Sürmeli Oteli Zorlu Grand Otel Trabzon Usta Otel Resort Dedeman Bodrum Bodrum Manastır Otel Karia Princess FUGA fine times iberotel Sarıgerme Park Dalaman Caria H oliday Resort Hillside Beach Club Club Lykia W orld Hotel Dedeman Rize Rize Resort Dedeman C appadocia Kapadokya 162

S K Y L IF E

BULUNDUĞU İL / LOCATION

H A Z İR A N

JUNE 2003


TURK HAVA YOLLARI

/ TURKISH AIRLINES INFORMATION

GÖÇMEN YÖNETMELİĞİ / IMMIGRATION REGULATIONS ABD’ye uçakla giden bütün yolcuların (ya da her aileyi temsilen yalnızca bir kişinin) Gümrük Deklare Formu doldurması gerekmektedir. ABD vatandaşları, ikamet kartı (yeşil kart) sa­ hipleri, Kanada vatandaşları ya da yeni göçm enlerin form doldurması gerekmemektedir. Eğer ABD vatandaşı olmayıp da geçerli bir ABD vizesi sahibiyseniz ve son varış noktanız ABD ise ya da ABD’nin dışındaki bir ülkede transit yolcuysa­ nız, beyaz renkli 1-94 formunu doldurmanız gerekiyor. Aşağı­ da adı geçen ülkelerden birine ait bir pasaport taşıyıp giriş yapıyorsanız ya da ABD vizesi olmadan (vize muafiyet prog­ ramı altında) transit yolcu gibi konaklıyorsanız yeşil renkli 194W formunun doldurulması gerekmektedir. Ülkeler: Andorra, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Büyük Britanya, İzlanda, İtalya, Japonya, Liechtenstein, Lüksemburg, Monako, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, San Marino, İspanya, İsveç ve İsviçre.

If you are flying to the United States, please note that all passengers (or one passenger per family) must complete a Customs Declaration Form. U.S. citizens, holders of a residence card (green card), Canadians or new immigrants are not required to fill out an immigration form. If the preceding does not apply to you, you must complete one of the forms provided. The white I -94 form must be completed if you are not a U.S. citizen but are in possession of a valid U.S. visa and your final destina­ tion is the United States or you are in transit to a country outside the United States. The green I-94W form must be completed if you hold a passport from one of the following countries: Andorra, Australia, Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Iceland, Italy, Japan, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Netherlands. New Zealand, Norway, San Marino, Spain, Sweden or Switzerland, and are either entering the United States or making an intermediate stop there as a transit passenger without a U.S. visa under the visa waiver program.

WELCOME TO THE I UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY UMTEO STATU CUSTOM! SMViCI

S îy f t f îlS , i

3bH30b128

C U S T O M S D E C L A R A T IO N

İJL&JLA&.LiAAl * >w «Vm Nn

I

« ■ H W III______

M SS

Welcome m ihe U nited Slates

G8

,

,1 pi. til

Mill, pin ■>■ M l < M

..rm n in !•» pan* P lr« * „.nipl

jo u r n . * 1

~

. . ......

y

3bH30bT28

08

I

C í í í í V K « t Ú iV f * 7 0 « « i

IS 4 ,0

/

O0 1 2 M W ? r u e , fay /, S T A N S U L /•

a

i

u y

t

J *

r j m aL e

*

A A/ y r 0 u i r t

t, / S T A H A u L.

U 0 i 0 Si 0 0

e e

t

KJ

It 3 ■ u

) ( t

s b ^ s o b i a s 08 I . . . ________ . , In m ifiiiuni M d

llrpirlurr K h « <

G V * < 4 A/ ¿ A * .

* ÚN £ *

I* i ,03

S

T u * X e Y

s i a p i .j: H i m

163 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E 2 0 0 3


TURK HAVA Y O U A R I

/ TURKISH AIRLINES INFORMATION

j'A IİJİj

A

m

j'jU L S j j'iiiiiij'ii

MILES AND MILES '

A D A N A -J E D D A H A D A N A -D U S S E L D O R F A N K A R A -A D A N A A N K A R A -A Ö R I A N K A R A -A N T A L Y A A N K A R A -B A T M A N A N K A R A -B E R L IN A N K A R A -B O D R U M A N K A R A -D lY A R B A K IR A N K A R A -D U S S E L D O R F A N K A R A -E L A Z IÖ A N K A R A -E R Z lN C A N A N K A R A -E R Z U R U M A N K A R A -F R A N K F U R T A N K A R A -G A Z lA N T E P A N K A R A -IZ M lR A N K A R A -K A R S A N K A R A -K O P E N H A G / C O P E N H A G E N A N K A R A -K Ö L N / C O L O G N E A N K A R A -M A L A T Y A A N K A R A -M A R D lN A N K A R A -M Ü N lH / M U N IC H A N K A R A -M U S A N K A R A -N Ü R N B E R G A N K A R A -S T O C K H O L M A N K A R A -S T U T T G A R T A N K A R A -? A N L IU R F A A N K A R A -T R A B Z O N A N K A R A -V A N A N K A R A -V iY A N A / V IE N N A B A N G K O K -S IN G A P O R E IS T A N B U L -A D A N A IS T A N B U L -A L M A T Y IS T A N B U L -A M M A N IS T A N B U L -A M S T E R D A M IS T A N B U L -A N K A R A IS T A N B U L -A N T A L Y A IS T A N B U L -A S K A B A T / A S H G A B A T IS T A N B U L -A T I N A / A T H E N S IS T A N B U L -B A H R E Y N / B A H R A IN

1096 1708 250 533 257 462 1259 354 416 1 471 353 347 434 1365 326 339 533 1416 1445 297 459 1 189 471 1248 1490 1308 380 362 564 982 897 443 2439 754 1373 227 3 01 1582 345 1607

IS T A N B U L -B A K Ü / B AKU IS T A N B U L -B A N G K O K IS T A N B U L -B A R S E L O N A / B A R C E L O N A IS T A N B U L -B A S E L IS T A N B U L -B E Y R U T / B E IR U T IS T A N B U L -B E R L IN IS T A N B U L -B l? K E K / B IS H K E K IS T A N B U L -B O D R U M IS T A N B U L -B R Ü K S E L / B R U S S E L S IS T A N B U L -B Ü K R E S / B U C H A R E S T iS T A N B U L -B U D A P E S T E / B U D A P E S T IS T A N B U L -C E N E V R E / G E N E V A IS T A N B U L -C E Z A Y lR / A L G IE R S IS T A N B U L -C lD D E / J E D D A H IS T A N B U L -D A L A M A N IS T A N B U L -D E N lZ L l IS T A N B U L -D lY A R B A K IR IS T A N B U L -D U B A I IS T A N B U L -D U S S E L D O R F IS T A N B U L -E D R E M lT IS T A N B U L -E L A Z IÖ IS T A N B U L -E R Z U R U M IS T A N B U L -F R A N K F U R T IS T A N B U L -G A Z lA N T E P IS T A N B U L -H A M B U R G IS T A N B U L -H A N N O V E R IS T A N B U L -H O N G K O N G IS T A N B U L -IZ M lR IS T A N B U L -K A H IR E / C A IR O IS T A N B U L -K A Y S E R l IS T A N B U L -K A R A Q l / K A R A C H I IS T A N B U L -K IE V IS T A N B U L -K lS lN E V / C H IS IN A U IS T A N B U L -K O N Y A IS T A N B U L -K O P E N H A G / C O P E N H A G E N IS T A N B U L -K Ö L N / C O L O G N E IS T A N B U L -K U V E Y T / K UW AIT IS T A N B U L -L E F K O $ A IS T A N B U L -L O N D R A / L O N D O N IS T A N B U L -L Y O N

164 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2 00 3

1 108 4647 1387 1 144 614 1076 2328 265 1347 283 652 1 189 1405 1477 296 226 642 1868 1267 135 579 653 1 157 540 1236 1 198 4977 196 764 389 2459 656 412 288 1249 1240 1349 476 1552 1233


TÜRK HAVA YOLLARI

IS T A N B U L -M A D R ID IS T A N B U L -M A L A T Y A IS T A N B U L -M A N C H E S T E R IS T A N B U L -M lL A N O / M ILA N IS T A N B U L -M O S K O V A / M O S C O W IS T A N B U L -M Ü N IH / M U N IC H IS T A N B U L -N E W Y O R K IS T A N B U L -N lS / N IC E IS T A N B U L -N U R N B E R G IS T A N B U L -O D E S S A IS T A N B U L -O S A K A IS T A N B U L -P A R IS IS T A N B U L -P E K lN / B E IJ IN G IS T A N B U L -P R A G / P R A G U E IS T A N B U L -P R lS T lN A / P R IS T IN A IS T A N B U L -R lY A D / R IYA D H IS T A N B U L -R O M A / R O M E IS T A N B U L -S A M S U N IS T A N B U L -S A R A Y B O S N A / S A R A J E V O IS T A N B U L -S E U L IS T A N B U L -S H A N G H A I IS T A N B U L -S lM F E R O P O L IS T A N B U L -S lN G A P U R / S IN G A P O R E IS T A N B U L -S O F Y A / S O F IA IS T A N B U L -S T O C K H O L M IS T A N B U L -S T R A S B U R G IS T A N B U L -S T U T T G A R T IS T A N B U L -S A M / D A M A S C U S IS T A N B U L -S A N L IU R F A IS T A N B U L -S lK A G O / C H IC A G O IS T A N B U L -T A H R A N / T E H R A N IS T A N B U L -T A S K E N T / T A S H K E N T IS T A N B U L -T lF L lS / T B IL IS I IS T A N B U L -T E L A VIV IS T A N B U L -T lR A N / T IR A N A IS T A N B U L -T O K Y O IS T A N B U L -T R A B Z O N

/ TURKISH AIRLINES INFORMATION

IS T A N B U L -T R IP O L I IS T A N B U L -T U N U S / T U N IS IS T A N B U L -Ü S K Ü P / S K O P J E IS T A N B U L -V A N IS T A N B U L -V lY A N A / V IE N N A IS T A N B U L -V A R S O V A / WARSAW IS T A N B U L -Z A G R E B IS T A N B U L -Z Ü R lH / Z Ü R IC H IZ M lR -F R A N K F U R T IZ M IR -K Ö L N / C O L O G N E IZ M lR -P A R lS IZ M lR -V lY A N A / V IE N N A K A Y S E R l-V lY A N A / V IE N N A K A Y S E R l-D U S S E L D O R F N EW Y O R K -B O S T O N N E W Y O R K -D A L L A S N E W Y O R K -L O S A N G E L E S N E W Y O R K -R A L E IG H D U R H A M N EW Y O R K -S A N F R A N C IS C O N E W Y O R K -S E A T T L E N E W Y O R K -S T . L O U IS M IA M I-N E W Y O R K S A N D IE G O -N E W YO R K S A M S U N -D U S S E L D O R F

1687 523 1674 1034 1091 978 5009 1117 1042 393 5652 1392 4398 943 412 1510 852 393 569 5198 4999 382 5390 304 1364 1 159 1095 672 601 5477 1270 2090 832 701 470 5755 572

S lK A G O / C H IC A G O -A T L A N T A S lK A G O / C H IC A G O -B A L T IM O R E S lK A G O / C H IC A G O -C L E V E L A N D S lK A G O / C H IC A G O -D A L L A S S lK A G O / C H IC A G O -D E N V E R S lK A G O / C H IC A G O -D E T R O IT S lK A G O / C H IC A G O -H O U S T O N S lK A G O / C H IC A G O -L A S V E G A S S lK A G O / C H IC A G O -L O S A N G E L E S S lK A G O / C H IC A G O -M IA M I ? lK A G O / C H IC A G O -M IN N E A P O L IS S lK A G O / C H IC A G O -O R L A N D O S lK A G O / C H IC A G O -P IT T S B U R G H S lK A G O / C H IC A G O -R A L E IG H D U R H A M S lK A G O /C H IC A G O -S A N D IE G O S lK A G O / C H IC A G O -S A N F R A N C IS C O S lK A G O / C H IC A G O -S E A T T L E S lK A G O / C H IC A G O -S T . L O U IS T R A B Z O N -D U S S E L D O R F

1027 1038 387 789 779 858 720 1096 1205 1290 1413 846 1 143 1632 191 1378 2459 425 2572 2406 882 1092 2432 1568 599 61 1 307 801 907 237 935 1519 1746 1 190 344 990 403 637 1727 1851 1726 257 1715

Yukarıda belirtilen mil değerleri Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı IATA’nın belirlem iş olduğu mil değerleri olup Türk Hava Y ollan özel yolcu program ı olan Miles and Miles Frequent Flyer Program ı’nda da bu mil değerleri kullanılmaktadır. Miles and Miles Frequent Flyer Program ı’nda kullanılan mil değerleri, U çuş Bilgileri sayfasında belirtilen mil değerlerinden farklıdır. The distances in miles specified above are those laid down by the International A ir Transport Association (IATA), and it is these that are used for the Turkish Airlines Miles and Miles Frequent Flyer Programme. These distances differ from those given on the Flight Information page. Miles and Miles ile ilgili sorularınız için / For your questions about Miles and Miles

M iles a n d M iles C all C e n te r T el: 4 4 4 0 8 4 9 (H e r gün / E very day 0 7 :0 0 -2 2 :3 0 ) F a x : 0 2 1 2 6 6 3 25 4 3

165 S K Y L IF E

H A Z İR A N - £ •

JUNE 2 00 3


UÇAK FİLOSU/ THE FLEET

A 340-311/313 NUMBER OF AIRCRAFT/UÇAK ADEDİ: 7 COMMERCIAL NAMES/TİCARİ ADLARI: İSTANBUL/İSPARTA/ANKARA İZMİR/ADANA/HAKKARİ/AYDIN MAXIMUM LAKE OFF WEIGHL/AZAMl KALKIŞ AĞIRLIĞI: 2 5 7 .0 0 0 kg (A 340-311 ) / 2 6 2 .0 0 0 kg (A340-313) WING SPAN/KANAT AÇIKLIĞI: 60,304 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 63.6 89 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 16,99 m CRUISE SPEED/YATAY UÇUŞ SÜRATİ: 890 km/h PASSENGER CAPACITY/YOLCU KAPASİTESİ: 271 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ YATAY UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ: 4 1 .0 0 0 fl MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 11.952 kın MAXIMUM CARGO CAPACITY/AZAMİ KARGO KAPASİTESİ: 44.8 36 kg/15 2,80 m

A 310-304

TURKISH

NUMBER OF AIRCRAFT/UÇAK ADEDİ: 5 COMMERCIAL NAMES/TİCARİ ADLARI: ARAS/ÇORUH/ERGENE AKSU/GÖKSU MAXIMUM TAKE OFF WEIGHT/AZAMi KALKIŞ AĞIRLIĞI: 1 5 3 .0 0 0 /1 5 7 .0 0 0 kg. WING SPAN/KANAT AÇIKLIĞI: 43.90 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 46.66 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 15,867 m CRUISE SPEED/YATAY UÇUŞ SÜRATİ: 8 6 0 km/h PASSENGER CAPACITY/YOLCU KAPASİTESİ: 2 1 0 /1 8 2 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE AZAMİ YATAY UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ: 41.0 00 II MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: & 1 0 0 /8 .9 8 0 km MAXIMUM CARGO CAPACITY/AZAMİ KARGO KAPASİTESİ: 2 4.995-21.820 kg / 68.20-54.16 m3

B737-800 NUMBER OF AIRCRAFT/UÇAK ADEDİ: 26 COMMERCIAL NAMES/TİCARİ ADLARI: OİYARBAKIR/RİZE/HATAY/AFYON/SİVAS İĞDIR/MARDİN/AĞRI/ZONGULDAK/ORDU/NİĞDE/BİTLİS/EDİRNE/AMASYA/GİRESUN KASTAMONU/ELAZIĞ/MANİSA/TUNCELİ/MALATYA/ESKİŞEHİR/BOLU/KOCAELİ/ NEVŞEHİR/ARDAHAN/TEKİRDAĞ MAXIMUM TAKE OFF WEIGHT/AZAMi KALKIŞ AĞIRLIĞI: 79.015 kg WING SPAN/KANAT AÇIKLIĞI: 34,3 15 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 39,472 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 12,548 nı CRUISE SPEED/YATAY UÇUŞ SÜRATİ: 8 5 8 kın/h PASSENGER CAPACITY/YOLCU KAPASİTESİ: 1 5 5 /1 6 5 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ YATAY UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ: 4 1 .0 0 0 II MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 4 .755 km MAXIMUM CARGO CAPACITY/AZAMİ KARGO KAPASİTESİ: 8 .408 kg / 4 5,05 m3

TU R KISH

B737-500 NUMBER OF AIRCRAFT/UÇAK ADEDİ: 2 COMMERCIAL NAMES/TİCARİ ADLARI: TRABZON/BURSA MAXIMUM TAKE OFF WEIGHT/AZAMi KALKIŞ AĞIRLIĞI: 60.554 kg. WING SPAN/KANAT AÇIKLIĞI: 2 8.88 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 31,0 13 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 11,125 m CRUISE SPEED/YATAY UÇUŞ SÜRATİ: 797 km/h PASSENGER CAPACITY/YOLCU KAPASİTESİ: 117 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE AZAMİ YATAY UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ: 37.0 00 II MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 3 .865 km MAXIMUM CARGO CAPACITY/AZAMİ KARGO KAPASİTESİ: 4 .4 6 0 kg / 2 3 .2 8 m3

NUMBER OF AIRCRAFT/UÇAK ADEDİ: 3 COMMERCIAL NAMES/TİCARİ ADLARI: ERZİNCAN/UŞAK/MUŞ MAXIMUM TAKE OFF WEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 40.8 23 kg. WING SPAN/KANAT AÇIKLIĞI: 2 6,34 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 2 6,16 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 8,61 m CRUISE SPEED/YATAY UÇUŞ SÜRATİ: 7 20 km/h PASSENGER CAPACITY/YOLCU KAPASİTESİ: 79 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ YATAY UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ: 3 1 .0 0 0 II MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 2.407 km MAXIMUM CARGO CAPACITY/AZAMİ KARGO KAPASİTESİ: 2.241 kg / 13,56 I #

TV l o u - ı c t ^

B737-400

NUMBER OF AIRCBAFT/UÇAK ADEDİ: 14 COMMERCIAL NAMES/TİCARİ ADLARI: KARS/AYVALIK/MARMARİS AMASRA/AİANYA ANTALYA/MUĞLA ÇANAKKALE/KAYSERİ EFES/SİDE/BERGAMA ~ GELİBOLU/ANADOLU MAXIMUM TAKE OFF WEIGHT AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 68.0 38 kg WING SPAN/KANAT AÇIKLIĞI: 28,88 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 36,4 49 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 11,125 m CRUISE SPEED/YATAY UÇUŞ SÜRATİ: 797 km/h PASSENGER CAPACITY/YOLCU KAPASİTESİ: 150 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ YATAY UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ: 3 7.0 00 II MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 3.350 km MAXIMUM CARGO CAPACITY/AZAMİ KARGO KAPASİTESİ: 7.491 kg / 39,22 m3

NUMBER OF AIRCRAFT/UÇAK ADEDİ: 8 COMMERCIAL NAMES/TİCARİ ADLARI: DENİZLİ/ERZURUM SAMSUN/VAN/GAZİANTEP/KÜTAHYA/SİİRT/TOKAT MAXIMUM TAKE OFF WEIGHT/AZAMi KALKIŞ AĞIRLIĞI: 46.0 39 kg WING SPAN/KANAT AÇIKLIĞI: 26,3 39 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 30,9 95 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 8 .585 m CRUISE SPEED/YATAY UÇUŞ SÜRATİ: 7 20 km/h PASSENGER CAPACITY/YOLCU KAPASİTESİ: 99 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ YATAY UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ: 31.0 00 II MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 2.259 km MAXIMUM CARGO CAPACITY/AZAMİ KARGO KAPASİTESİ: 3 .800 kg / 2 2.99 m 1


UÇUŞ Bİ LGİ LERİ M ESAFELER

/ FLIGHT I N F O R M A T I O N

/ F L IG H T D IS T A N C E S

_______________________________

İstanbul'dan / From Istanbul

Km

N. Miles

A L M A T Y ALA

4145

2238

A M M A N AMM

1528

825

A M S T E R D A M AMS

2356

A Ş K A B A T / A S H G A B A T ASB

2636

1735

937

1932

1043

1272

M O S K O V A / M O S C O W MOW M Ü N İH / M U N IC H M U C

1423

N E W Y O R K NYC N IC E N C E N Ü R N B E R G NUE

313

2787

B A H R A IN BAH

1505

O S A K A KIX

B A K Ü / B A K U BAK

1845

996

B A N G K O K BKK

7803

4213

O D E S S A ODS

B A R C E L O N A BCN

2278

1230

B A S E L B SL

1963

1060

B E R L IN S X F

1858

1003

B E Y R U T / B E IR U T BE Y

1046

565

B İŞ K E K / B IS H K E K FR U

4047

2185

B R Ü K S E L / B R U S S E L S BR U

2228

1203

B U D A P E Ş T E / B U D A P E S T BUD

1 189

642

576

31 1

C E N E V R E / G E N E V A GVA

1952

1054

C E Z A Y İR / A L G I E R S A L G

2471

1334

C İD D E / J E D D A H JED

2584

1395

D U B A I DXB

3274

1768

D Ü S S E L D O R F DUS

2182

1 178

F R A N K F U R T FRA

1909

1031

H A M B U R G HAM

2180

1 177

H A N N O V E R HAJ

2061

1113

H O N G K O N G H KG

9708

5242

K A H İR E /C A IR O CAI

1293

698

K A R A Ç İ / K A R A C H I KH I

4210

2273

K O P E N H A G / C O P E N H A G E N CPH

2109

1 139

B Ü K R E Ş / B U C H A R E S T BUH

N. Miles

M İL A N O / M IL A N L I N

580

A T İN A / A T H E N S AT H

Km

1637

884

8575 1983

4630

1733

1071 936

9649

5210

663

358

P A R IS ( O R L Y ) O RY

2358

1273

P E K İN / B E IJ I N G B JS

7690

4152

P R A G / P R A G U E PRG

1613

871

P R İŞ T İN A / P R IS T IN A P R N

860

R IY A D / R IY A D H R U H

2602

1405 804

464

R O M A / R O M E ( F IU M I C I N O ) F C O

1489

S A R A Y B O S N A / S A R A J E V O SJJ

1461

789

S E U L / S E O U L ICN

8708

4702

S IM F E R O P O L S IP

659

S İN G A P U R / S IN G A P O R E S IN

9538

S O F Y A / S O F IA S O F

356 5150

574

310

S T O C K H O L M ARN

2408

1300

S T R A S B O U R G SX B S T U T T G A R T STR

1952

1054

Ş A M / D A M A S C U S DA M

1 193

644

Ş A N G A Y / S H A N G A I PVG

8975

4846 4970

1830

988

Ş İK A G O / C H IC A G O O R D

9204

T A H R A N / T E H R A N THR

2165

1 169

T A Ş K E N T TAS

3517

1899

T E L A V IV T L V

1261

T İF L İS / T B IL IS I TBS

1439

661 777

724

391

T İR A N T IA

K İE V I E V

1 109

599

10149

471 5480

K Ö L N / C O L O G N E CGN

2146

1 15 9

T O K Y O NRT T R IP O L I T I P

1941

1048

K U V E Y T KWI

2632

1421

T U N U S / T U N IS T U N

1796

970

704

380 781

K İ Ş İ N E V / C H IS IN A U K I V

872

837

452

L O N D R A / L O N D O N LHR

2580

1393

V A R Ş O V A / W A R S A W W AW

1446

L Y O N LYS

2174

1 174

V İY A N A / V IE N N A V IE

1356

732

M A D R ID M A D

2821

1523

ZAG R EB

1 198

647

M A N C H E S T E R MAN

2785

1830

988

L E F K O Ş A E CN

Ü S K Ü P /S K O P JE

1504

SK P

ZAG

Z Ü R İH / Z U R IC H ZR H

- Dergim izin bu sayfasında yayımlanan km ve mil (deniz m ili) değerleri, uçağın uçtuğu irtifada takip ettiği rotanın y er üzerin­ deki iz düşümünün ölçü len m esafesidir. / The distance in kilometres and nautical miles in the table on this page is the projected dis­ tance on the ground for the route flown by the aircraft. - Uçaklarımızın içindeki m onitörlerde görülen rakam ise, uçağın havada katettiği mesafedir. / The figure shown on the cabin monitors give the actual distance flown by the aircraft through the air, including adjustments of direction to compensate for wind, and other weather conditions. - Özel Y olcu Programımızda (M iles and Miles Program ı) uygulanan mil değerleri ise Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (LATA) yayımlamış olduğu rakamlar olup yukarıda yazılan mil değerlerinden farklıdır. / The distance in nautical miles used by the Miles and Miles Programme are those published by the International A ir Transport Association (IATA ) and therefore they are different from the distances in miles noted above. T H Y U Ç U Ş L A R I / T H Y F L IG H T S M E S A F E L E R / F L IG H T D IS T A N C E S

İstanbul clan (km) / F r o m Istanbul (km) ___________ ADANA ADA ANKARA ESB A N TA LY A AYT B O D R U M B JV D A LA M A N DLM D E N İZ L İ D N Z D İY A R B A K IR D IY E D R E M İT E D O E L A Z IĞ E Z S ERZURUM ERZ G A Z İA N T E P G Z T İZ M İR A D B KAYSERİ ASR KO NYA KYA M ALATYA M LX SAMSUN SZF Ş A N L IU R F A S F Q TRABZON TZX VAN VAN

824 419 535 526 648 461 1087 278 950

1091 983 419 696 530 861 696 1 105 974 1304

Ankara' da n ( k m ) / F r o m A n k a r a (km) ADANA AD A

439

M A R D İN

AĞ RI A JI

870

M U Ş MSR

802

A N TA LY A AYT

454

Ş A N L IU R F A S F Q

757

BATM AN BA L

772

TRABZON TZX

604

B O D R U M / M İL A S B J V

657

VA N VAN

943

D İY A R B A K IR D IY

696

E L A Z IĞ E Z S

596

E R Z İN C A N E R C

591

ERZURUM ERZ

717

G A Z İA N T E P G Z T

635

İS T A N B U L İS T

420

İZ M İR A D B

643

KARS KSY

933

M A LA T Y A M LX

502

167 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2 0 0 3

M QM

772


© Carla Luthi * Ramseier

1 :6 5 0 0 0 0 0

Karpatht

'c

9 Constanta

]p i i z U

0 Tolbuhi

% I

C y p ru s

KIBR IS

ımassol

Novorossıjsl

n [o

BEIRUT^ (

l e b a

Tripoli^

Hatay (AntakVajpVl1

¡a;m aguso Lamaca

Sevastopol

(Â T HasaiflF

Al Qam ishli

Batumi

Ash Sh&tqat

azerba’


^

Îf^-. K.ı,|iihaiM (Outlet) >Bursa Zafer plaza >Ankara Fıa'V ö o d ru r/ı C u r/ıb u

i'vLi-vij j djs-îİUü im o n ;f lt i^ l A RKİTING: Nispetiye Cad.' No:4 Levent İSTANBUL / TURKEY Tel: +90 (2' ...... ..._ www.ayyildiz.com.tr ayyiidiz@ ayyildiz.com .tı^J|

M a r n |Aw®£İa v bırilr Karıafe Pisr İ 3 3 Î >■ ! i rJ t l r u n ı

ıV ia m a •


” 'Al a nSS o

OstaslumS

/' i/tm,°

Kmi« 1

h jß iW B

t

% 2j.

>1

'SiW o,s»„ SifÄdV.

° Rostock

smar

if. Neubiandenöi

^cncm 7

c H

a n n

t

l

ORavenna

t y * * h e n ,a n SEA

Pantelleria

/ O

AMr pHoumi Souq

"D/erba

’oMisräia

WassiMess

Bo,dl Messouda

o>-

Ohudämis0

oSiargard S/c/ecmski


áp»a V E S T®

l° 'd b > r r m ; oSiaul'W

Z rto R U S S lJ /A -JZ\ oBia^rstok tom» .• L l-

°***¡

o Rovno

MjutrfnfWï

oUZhorod-s A* t ^ChuflS - "' \

0S3tu Mare

ODebrès^

J g * “.

R ódos CTÍ" n i'

Kàrpathos

Ö K ith ir a

K r it i

Suif o f Sme

(Crete)

MfXA"om*.D 0 ' Oajanhw M trftumw10 W1

o Sulüq

o Aıöâbıya

AlUqayU Al Jaqhlwb

>


.J

f

JKolkasr»gs\

^ V

j

la t v / a

h

,

KHM

f jjla n d \ Iskiona \

Klaipeda.

■:. .y iVilochianAicey

GKopejsk

-

__c¿í®ÍS¿—T'

LLA RU S

VododHtoUit

SIMFEROPÏ Novorossijî

UCkuduk \

y U Z B H K IS T A

¡STAN \ CardJou °

IO N IA N SEA

T A K L IM À K A N S H A M

\

¿.MALTA Valet134^

Banghází^e^: Gulfo f Sidra

Bahawalpur

Khanpui

Bikaner

\\

o A L KUFRA °AIJawf

U N IT E D A R A B ' 1

HMtRATPS**

Jamnag^ Porbandar

¿QaWlfcitah •Ato Hamad o f aya I arceau

Mangalore Laccadive Is. (M J

£

A llep pey^J

Trivandrum

M ALD IVES

ISLA N D S

Mwarua

Mombasa A m ira n tc Is

S EYC H ELLES

•’

A ld a b ra Is C erf I. ISeych.)

Cap d ’Ambrt

M ahoré(Fr) [ambique

F arquhar Is. fSeychJ

LANKA


OKHOTSK

Saha/in

iJuTno Sahahnsk SHuangyashj

Hump üaland/adgad

Hokkaido C h'öngjin

JAPAN

san N O R T H

1Kamaishi

"■KjO RH A

HUANG°'

Jp

tINGOAO

İ

Sfo U T H

.

Kunsa!

YELLOW SEA K w ana

gwiyungang

M0£ j Hachi/o

Shikoku

Sümamoto

Kyushu! !

Miyazaki 0

Tanega

liu s h ic h iti

EAST CHINA SEA

Okinpwa { Kazan Is t Volcano Is I T A IW A N

Babuyan Is.

NO RTH ERN

Cheduba I.'

MARIANA

Luzon

ISLANDS

Mergui Archipelago

r

•« y

( S A IG O N ) I t h a il ) SUL I

SEA

Mindanao

Zan boanga ,

to Timggm

»»" M AL LUMPUR

L *.

. Natu

o

Kepulauan Talaud

aV s T

Anatnbas

B ELA U K

Palaula

° «

FE D E R A T E D STATES O F M ICRONESIA Kuandan)

SINGAPORE

Siberut

NewIreland PAPU A

U djun g P and ang, (M a k a sa r)

Sumbawa Flotes

Wetar

lewBritain

Tammbar

k g u in e a

& ÏÏS S , <4 .. ^

CARPENTARIA I


B®" Upemavik o

BEAUFORT SEA

Viçtoria'i

C. Bathurst

A M U N D S E N GULF

FO XE

flnÀ^&aruittart/.

B A S IN Foxe Pen.

t e k & n•f* Ki

HUDSON

BAY An.Buwel

Yakuiat

GULF OF C. Harr ¡son

ALASKA

Dim Emmet

«*<

Queen ü Charlotte Is. C. St. James

.

St-Pierre ««•

;,<fSydney e t Miquelon

lorfolk

S A N F R A N C IS C O !

I RALEIG H D U R H A M

San Jose.

C. Hatte ras

Santa Ba rb a j^ LOS AN G ELE!

ATLANTIC OCEAN cjcanavara! (C. Kennedy)

St. Petersbur

c/West Pelm Beach BAHAM AS

Cayman fs. Socorro

J A M A I C A Kingston M A I11>d o m !

M A R

D E

L A S

A N T I L L A Pta. Gallinas

PACIFIC

lilla Sla.Ma»i

OCEAN CO STA

A rch ip ié la g o d e .C olón ! Galápagos Is.)'

(€ca:}-\^Ssr‘

Code s h a re flig h ts by A m e ric a n A irlin e s

lies M arquises {Fr.) .HivaOa

Makerob T u a m o tu (Fr.) • WO* '

Pukarua

+ Ramseier Berne

' 'A N & I L L A ST KITTS, \ AN TIQ U A •*» * JoiniM Pure _ ' ^G ua deloup e t f r o D O M IN IC A ^ » Martinique /Fr) S jST. LUCIA S T .V IN C E ÎT ;; BARBADOS

!

$


Bu kartlarla daha fazla uçacaksınız♦ T ü r k H ava Y o lla n F re q u e n t F lyer p ro g ram ı, “M ile s& M ile s” ile her uçuşunuz -k i buna T H Y ’nin iç hat uçuşları da dahil-, Türk Hava Yolları ile anlaşma yapan otelleri ve oto kiralama şirkederini kullanmanız, size “M il” olarak geri dönüyor. Sadece Türk Hava Yollan ile değil, American Airlines ve TA P (Air Portugal) ile katettiğiniz miller de M ile s& M iles kartınıza ekleniyor. Türk Hava Yollan ve Garanti Bankası işbirliğinde sunulan S h o b & M ile s V isa Card ile yapılan alışverişlerde de “M il” kazanabilirsiniz. Shop&Miles Visa Card özel üyesi firmalar daha da fâzla “Mil kazandınyor. Uçuş millerinize alışverişlerinizden kazandığınız miller de eklenince bedava ucak biletinizi cok dana kısa sürede alabilirsiniz. S h op & M iles V isa Card ile A tatürk H avalim anı otoparkında özel Valet Parking hizmetinden % 50 indirimli yararlanabilirsiniz.

“M iles&M iles" programında iki çeşit kart hizmetinize sunuluyor. Bunlardan ilki yeni üye olanlar için hazırlanan Classic Card. 2 yaşından büyük herkes üye olabileceği için sadece sizin değil, çocuklarınızın da kendi kardan oluyor. İkincisi ise Elite Card. M iles&M iles program üyelerimiz bu karta ulaştıklarında aşağıdaki avantajlardan yararlanıyorlar.

Elite Card avantajları:

• Ayrı bankoda check-in • C İP salonlarına giriş

M il kazandıran oto kiralam a şirketleri: Decar, Sixt, Avis, Business C ar Rental, National Car Rental.

N eler kazanacaksınız? Bu program sayesinde kazandığınız milleri kendiniz harcayabileceğiniz gibi, istediğiniz bir kişi için de kullanabilirsiniz. 20.000 mil biriktirip Avrupa’ya uçabilir, 5 0 .0 0 0 mil biriktirip Amerika’ya gidebilirsiniz. Üstelik bu ücretsiz b iletleri anlaşm alı havayollarında da k u lla n a b ilirsin iz . Ö d ü l rezervasyonlarınızı T H Y Rezervasyon Merkezi’nden yapabilirsiniz.

Üyeliğiniz hem en başlıyor.

www.tkmilesandmiles.com

• Kart sahiplerine özel danışma hattı

Miles&Miles Call Center Çalışm a saatleri: Hergün 0 7 :0 0 -2 2 :3 0 faks: 0 212 6 6 3 25 43

• Alanda son dakika uçuş sınıfını yükseltme

t

Dedeman, Hilton, Kempinski, The Marmara, Divan, Merit Antique, The Plaza Hotel Istanbul

M IL E S& M IL E S İL E İLCjİLİ S O R U L A R IN IZ İÇİN: 4 4 4 0 849

• 10 kg lık ekstra bagaj hakkı

A A

M il kazandıran oteller:

Türk Hava Yolları, M ile s& M iles Programı ve Garanti Bankası işbirliği ile sunulan Shop& M iles Visa Card başvuru fo rm la rın ı satış o fis le rin d e n , ch eck -in bankolanndan, seyahat acentalanndan veya uçuş esnasında hostesinizden temin edebilirsiniz.

• Uçuş rezervasyonlarında öncelik

AmencanAktnM

kartınızı, konaklama yaptığınız otellerden ve/veya oto kiralama şirkederinden aldığınız fatura ya da sözleşmeleri saklam anız ve adres d eğişikliklerini M ile s& M iles Cali Center'a bildirmeniz gerekmektedir.

Miles&Miles avantajlanndan yararlanmak için rezervasyon ve check-in aşamalarında üyelik numaranızı belirtmeniz gereklidir.

Elite Card Danışma Hattı

Ü ç ayda bir üyelere gönderilen hesap özetlerinde işlenmemiş ucuş/hizmet olması durumunda, söz konusu eksikliğin giderilmesi için uçuşlara ait bilet ve biniş

Elite Card Rezervasyon Hattı

f ö ”p AIR PORTUGAL

A V IS ŞUCT so cr

T b r iH f

.DEDEMAN »HOTELS & RESORTS

.....

fáttfmvsLi

T el: 4 4 4 0 8 4 9 (ardından 3 tuşuna basınız) Çalışm a saaderi: Hergün 0 7 :0 0 -2 2 :3 0 faks: 0 212 6 6 3 25 43

SH O P& M İLES İLE İLÇ İLİ S O R U L A R IN IZ İÇİN: 4 4 4 0 333 www.shopandmiles.com.tr

D İ V A N

xH[) Hilton HHonors'

T el: 0 2 1 2 6 6 3 4 7 17 (Cm t. ve Pz. hariç 0 8 :3 0 -1 7 :3 0 ) Faks: 0 2 1 2 66 3 6 3 56

H O T E L S

P.h .MKRffi

TURK HAVA YOLLARI


B U L M A C A

Hiç karşılık

Koruyan, esirgeyen Halk dilinde yarasa

Y

Gemide ince ip ►

artizeka@hotm ail.com

Başlıca içeceğimiz

Y

Uzaklık

Y

İma

Bir yere yaslama

Renyumun simgesi

Y

Y

Y

Gökyüzü, feza ► Karakter, yaradılış

Kalsiyumun simgesi Satrançta bir taş

Y

Y

Valide Amire yaraşır biçimde

Terbiyeli, uslu

Y

Bir yerde oturma Yüce, yüksek

Kamufle etmek “ Havva’ nın batı dillerindeki

Y

Ayakkabı çekeceği

Y

Parça, lokma, dilim

Y

Y

Oylumlu Tayin etmek

Y

Y

Y

i“ # Berilyumun

Konfeksiyon atölyesi ►

Bir cetvel türü

Y

İnsanlık Kayınbirader

Y

Tarihte bir devlet Kırmızı

Krallık

Eğlenceli çocuk parkı

Y

Yarı açmak Şirket (kısaltma)

Ve Saire (kısaltma)

Vişne şurubu Ergenlik sivilcesi

Y

Uluslararası Af Örgütü Göze hoş görünen

Y

Sevgide aldatma ►

Y Ekilen yer

Y

Y

Karışık renkli

Y

Y

Bir tahıl ölçeği ► Henüz tamam olmayan

Y

Lanet okuma Bir binek hayvanı

Y

Sarkaç, pandul Açık su kanalı, oluk

Fakat, lâkin

Argoda hazır, tetik

Zat, fert

Lütesyumun simgesi Vilayet

Küçük ispirto ocağı

Y Ekmek, nimet

Yerine

Y

► Akdeniz'de bir akarsu

Ek olarak

Y

Süslü cadde kemeri

Y

Bir element

Y

Erteleme

Biricik

Yakmalık iri saman Salgın hastalık

Titanın simgesi

Şikar Bir seslenme sözü ► Monopol Limonluk, ser Bacakta ağrılı bir sinir

Y

Y

Y

Y

Ovme, övgü, meth Kiloamper (kısaltma)

Y

► Yılan Yedilik, kifayet

Muğla'nın bir ilçesi Bir sıcak iklim meyvesi Y

Y

Bir dokuma bitkisi

Lityumun simgesi Duygu

Şayet anlamında kullanılan sözcük

Kumandan, amir Radyumun simgesi Y

Y

Y

► Y

Y

Serüven Önder

Demiryolu ►

Sağgörü, doğru görüş

Su Acınacak, acıklı

Kısırlık, verimsizlik

Güzel koku ►

Y

Parola, işareti Ateş yakılan

y

Raf, sergen

Mercan ada

Bir tür Ingiliz birası

Y

► Tavlada bir sayı

► Elçilik, sefaret

Çözümü 2 sayfa ileride


ilès Miles

" :

You will fly more with these cards.

y

u

sing the Turkish Airlines Frequent Flyer program called "M iles&M iles”, your every flight, including Turkish Airlines domestic flights, and usage o f hotels and car rentals that are in alliance with Turkish Airlines, will return to you as miles. Your card is not only limited to Turkish Airlines. Miles you earn with American Airlines and TA P (Air Portugal) are also added to your Miles and Miles card. You can also earn miles every time you use the Shop&Miles Visa Card, a credit card offered in alliance with Garanti Bankasi and Turkish Airlines. Shopping at partner companies o f Shop&Miles Visa Card will earn you more miles. W hen the miles you earn from shopping add to your miles from flying, you will reach your free ticket much sooner. Your Shob& M iles Visa Card will also earn % 5 0 discount at the valet parking service o f A taturk A irport.

T here are 2 types o f cards in Miles&Miles Frequent Flyer Program: The first type is the “Classic Card” which will be sent to our new members. Any person over the age o f two is eligible to become a member in Miles&Miles Program. T h e second type is the “Elite Card”. M iles& M iles members can acquire Elite Card status by collecting a certain amount of miles or flight segments each calendar year.

Advantages o f the Elite Card: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Priority in waiting list Check-in at Business class counters Private lounges 10 kg. o f extra baggage allowance Dedicated info-line Last minute upgrade

*

PORTUGAL

.DEDEMAN

..... ^ t

/ HOTELS & RESORTS

 c ınfun < L i

fcjjL)

Car R ental Com panies: Decar, Sixt, Avis, Business Car Rental, National Car Rental.

W hat will you earn ? In Miles&M iles program, you may use your miles for ourself or for someone else. For example, you can have a free ticket within Europe for 2 0 .0 0 0 miles or a free ticket to America for 5 0 .0 0 0 miles. Furthermore, you can use these tickets on any o f our partner airlines’ services. Reservations for your award tickets, companion tickets and upgrades can be made at Turkish Airlines Reservation Center.

I

Y our m em bership starts right away. Y ou can provide the application form s for the M iles& M iles program and the Shop& M iles Visa Card, offered in alliance with Turkish Airlines and Garanti Bankası, at the Turkish Airlines sales offices, travel agencies, check-in counters or from your flight attendants.

www.tkmilesandmiles.com

Miles&Miles Call Center W ork Hours: Everyday 0 7 :0 0 -2 2 :3 0 Fax: 0 212 6 6 3 25 43

söcr

a v is

A IR

Dedeman, Hilton, Kempinski, The Marmara, Divan, Merit Antique, The Plaza Hotel Istanbul

FO R YOUR Q U ESTIO N S A B O U T M IL E S & M IL E S : 44 4 0 849

To ensure that the miles you earn are registered to your account correctly, please quote your M iles& M iles membership card number while making reservation and present your card at the tim e o f check-in. In order to credit your missing miles if any, please keep your tickets, boarding cards and the relevant documents belonging to the services o f partner hotels and car rental com panies and inform M iles& M iles Call C enter regarding address changes.

Partner Hotels:

Dİ VAN

Elite Card Information Line: T el: 0 2 1 2 6 6 3 47 17 (Weekdays 0 8 :30-17:30) Fax: 0 2 1 2 6 6 3 6 3 56

Elite Card Rezervation Line: Dial 4 4 4 0 8 4 9 and press 3 W ork Hours: Everyday 0 7 :0 0 -2 2 :3 0 Fax: 0 212 6 6 3 25 43

FO R YOUR Q U ESTIO N S A B O U T SH O P & M IL E S : 4 4 4 0 3 3 3 www.shopandmiles.com.tr

HOTELS

Ph

H ilto n H H o n o rs

TURKISH AIRLINES


OYUNLAR

PUZZLES

/

artizeka@ hotm ail.com

Polisiye filmler sinema tarihi içinde önemli bir yer tutm aktadır. Bulmacamızda bu türün seçkin örneklerinden 5 tanesini konuk ediyoruz. Hangi yönetmen, hangi filmi kaç yılında çekmişti ve bu filmlerin Türkiye’de bilinen adları neydi, bulabilir misiniz?

Detective filme have an im portant piace in the history o f cinema. This month’s logic puzzle looks a t five famous examples. Can you find the director, year and Turkish title using the dues given M ow ?

Yönetmen / Director

Türkçesi / Turkish title

Orijinal adı Original title

İPUÇLARI: 1. F r it z L a n g , Y ou O n ly Live O n c e ’ı, E lm a s H ır s ız la rı’n d a n s o n r a ç e k m iş ti. 2. J o h n H u s t o n ’ın film i 1 9 5 0 y a p ım ıy d ı. 3 . T ouch o f E vil, T ü rk ç e y e B it m e y e n B a la y ı o la r a k ç e v r ilm iş ti. B u film A lfr e d H itc h c o c k film i değildi. 4 . J o s e f von S t e r n b e r g , Deniz Ş e y t a n l a r ı ’nı, T he A s p h a l t

1920

Ju n g l e film in d en ö n c e ç e k m iş ti. B u iki film a r a s ın d a

1937

s a d e c e b ir film d a h a ç e k ilm iş ti. 5 . 1 9 5 4 y a p ım ı film C in a y e t V a rd ı.

1950

6 . 1 9 2 ö ’d e çekilen film , T h e D o c k s o f N e w York, T ü rk ç e y e

1954

G ü n a h s ız K a t ille r o la r a k ç e v r ilm e m iş ti. 7 .1 9 3 7 y a p ım ı film O r s o n W e lle s film i değildi.

»

195

The Docks of New York

CLUES:

The Asphalt Jungle Touch o f Evil

1. F r it z L a n g d ir e c t e d You O n ly Live O n c e b e fo re E lm a s H ırs ız la rı. 2. Jo h n H u s t o n ’s film is d a t e d 1 9 5 0 .

Pial M fo r Murder

3 . T ouch o f E vil, w hich w a s t r a n s l a t e d In to T u rkish a s B it m e y e n B a la y ı, is

You Only Live Once

n o t a n A lfr e d H it c h c o c k film . 4 . J o s e f von S t e r n b e r g d ir e c te d D eniz Ş e y t a n l a r ı b e fo re T h e A s p h a l t

Cinayet Var

Ju n g le . T h e d a t e o f o n ly o n e o f t h e fiv e film s m e n tio n e d h e re f a lls b e tw e e n

Deniz Şeytanları

t h e s e t w o film s. 5 . T h e film d a t in g fro m 1 9 5 4 is C in a y e t Var.

G ü n a h sız Katiller

6 . T h e D o c k s o f N e w Y o rk d a t e d 1 9 2 Ö is n o t known a s G ü n a h s ız K a t ille r in

Bitmeyen Balayı

T urkish.

Elmas Hırsızları

7. T h e film d a t e d 1 9 3 7 is n o t by O r s o n W elles.

Y ıl / Y e a r

Y ö n e tm e n

1 Director

Ç Ö Z Ü M L E R WA3 i° Lpnoj. ^

\e\Q

a|0unp q.|gLjdey aiy.

^

SS||Í?M UOSJQ

SQ6L

> 1ooonrniH P ^ I V

V961

uoq.sriH uijop

OGGI

sew|3

O rijin a l a d ı / O rig in a l t i t l e

S O L U T I O N S

j b >\as/feu !3

ziSLjeunQ

¿£61

öLjJ.

9|q.ia \eu\buQ /ip# leuifuo

/

i£g|i?g uatouiqjg

u 0|Zis jih

99U0 sai i A|U0 no^

Film in T ü rk ç e s i / T u rkish t i t l e

&J94UJ94Ç UOA 49SOP £>ri!4

/ |ss5>|jnj. uiai|!-j

jo^osj!(3 / u9uiq.9upx pi y [W V i

31ZZ ild 3 1 9 0 1

178 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2003

m ajtj(| vj_n

vovwnna x i in v w

1 3 W V x|

■ ■ ■


THY

VİDEO

PROGRAMI

/

FILMS

ON

HO W TO LOSE A GUY IN 10 DAYS OYUNCULAR ¿CAST K ate H udson, M atthew M cC onaugh ey, Kathryn H ahn, Annie Parisse, A dam G oldberg, T h om as Lennon

YÖNETMEN / DIRECTOR Donald Petrie C om p osure dergisinin yazarı Andie Anderson, kısa sürede teslim etmesi gereken alışılmadık bir görev alır. 10 gün içinde, kadınların erkekleri nasıl k e n d ile rin d e n u zaklaştırabileceğin in h ik ây esin i ilk elden yazmak zorun d adır. Ama n e y azık ki Andie’nin hedef ola­ rak s e ç tiğ i k işi, bir kadını kendi­ ne 10 gün içinde aşık ed eb ileceğ i­ ne dair patronuy­ la büyük bir bah­ se giren reklamcı B e n ja m in B a rry'dir. Andie Anderson, Composure Magazine's columnist, has a very unusual assignment and a quick deadline. She has to write a first-hand ac c o u n t o f all th e things w o m en do to drive men away... and she’s got to do it in 10 days. T oo bad A n d ie 's ta rg e t is ad ag ency h o ttie Benjamin Barry, w ho has just made a high-stakes bet with his boss that he can make a woman fall in love with him in 10 days.

OLD SCHOOL OYUNCULAR / CAST L uk e W ilso n , W ill F e rre ll, V in ce Vaughn, Ellen Pom peo, Juliette Lewis

YÖNETMEN / DIRECTOR Todd Phillips ‘Old School’, kolej yıllarının çılgın ve sınırsız eğlencesini yeniden yakala­ mak için, kam püs dışında bir evde kendi kulüplerini kuran otuzlu yaş­ lardaki ü ç yakın ark ad aşın kom ik maceralarını konu alıyor.

“ O ld S c h o o l” is a raucous co m ed y about a tno of thirty-something buddies w ho try to recapture the outrageous, irrepressible fun of their college years by starting their own off-campus frat house.

CHICAGO OYUNCULAR / CAST

THY

FLIGHTS

W h e n Velma Kelly shoots her philander­ ing husband, she lands on Chicago's famed murderess row, retains Chicago's slickest lawyer, Billy Flynn, and is the cen­ tre of the town's most notorious murder case, only increasing her celebrity. Roxie Hart, seduced by the city’s promise of style and adventure, dreams o f singing and dancing her way to stardom. W h e n Roxie’s abusive lover tries to walk out on her, she too ends up in prison, Billy recognises a made-for-tabloids story, and postpones Velma's court date to take on Roxie's case.

ME & DAD OYUNCULAR ¿C A ST B enjam in King, Hallie Kate Eisenberg, Kathy Baker

R e n e e Z e llw e g e r , R ich a rd G e re , Catherine Zeta-Jones, John C. Reilly, Queen Latifah, Taye Diggs, Lucy Liu

YÖNETMEN / DIRECTOR

YÖNETMEN / DIRECTOR

Kara Harshbargers

Rob Marshall

Ed Mills, küçük b ir k a s a b a d a yed i y aşın d ak i kızı A bby’i bü­ yüten bekâr bir b a b a d ır. E sk i­ 1 den gelecek vaad e d e n b ir beyzbol oyun ­ c u s u o la n E d , Abby ile bildiği tek yol olan beyzbol aracılığıyla ileti­ şim kurm aya çalışm ak tad ır. Abby, bale sınıfını beyzbola tercih ettiğini itiraf edince Ed, komşusu N ancy’nin öğüdüne uyarak bu kararı kabul ed­ er. Abby’e ulaşmanın yollarını arar­ ken eski takımına d ö n er ve tekrar profesyonel olarak beyzbol oynam a­ ya hazırlanır.

Velma Kelley, kadınlarla gönül e ğ ­ len diren k ocasın ı v u ru n ca, C h ica­ go'nun ünlü kadın katilleri arasında­ ki yerini alır. Chicago’nun en kaypak avukatı Billy Flynn’ı tutar ve şehrin en bilinen cin ay et davasının odak noktası olması sad ece ününü artırır. Roxie Hart ise, kendi şovunda şarkı söyleyip dans etmeyi ve birgün yıl­ dız olm ayı d ü şle m e k te d ir. R o xie, kendisini kandıran aşığı tarafından terk edilince, kendini hapishan ed e bulur. Billy, bu hikâyenin bulvar ga­ zeteleri için biçilmiş kaftan olduğunu fark ed er ve R oxie’nin davasını al­ mak için Velma’nınkini erteler.

f

Ed Mills is a small-town mechanic and single dad raising his seven-year-old daughter, Abby. O nce a promising base­ ball player on the verge of stardom, Ed tries to connect with Abby the only way he knows how: through baseball. W h e n Abby confesses she'd rather take ballet lessons, he grudgingly takes the advice of their neighbour, Nancy, to give Abby the space she needs to discover her own interests. As he looks to find a way to reach out to Abby, Ed returns to his for­ m er team and readies himself to play professional baseball again.


THY

VİDEO

PROGRAMI

THE NEXT BIG THING OYUNCULAR / C A ST C h ris E ig e m a n , Connie Britton

J a m ie

H a rris,

YÖNETMEN / D IR E C T O R P. J. Posner Sanat kendini anlatır. Bu. şim diye k ad ar bir tab lo su b ile satılm am ış yoksul sanatçı Gııs Bishop'un felse­ fesidir. Bu durum, Deech Scumble’ın onun tablolarından birini çalmasıyla değişir. Meteliksiz dolandırıcı, sanat dünyasının karşı k oyam ayacağı bir hikâyeye sahip hayali bir sanatçı uy­ durur. Deech, talihsiz Gus’ın da suç ortağı olmasını sağlar. Bu hayali sa­ nat olayı büyük bir hayran kitlesinin toplanması ile sonuçlanır.

/

FILMS

ON

kendisine yakın­ la ş m a s ın a izin vermemiştir. Ani­ den, trendeki bir yabancı her şeyi değiştirir ve böylece Sam. korku ve tutkunun, ar­ zu ve bilinmezle buluştuğu ürkü­ tü cü b ir g iz e d oğru sürüklen­ m eye başlar. Dr. Sam Franks is haunted by his shatter­ ing first love, an unforgettable summer­ time romance that ended in loss and ter­ ror. Years later, he remains a loner, an expert in the psychology of repression and memory, yet a man who lets no one close. Suddenly, a stranger on a train changes everything - and compels Sam into an other-worldly mystery that will take him to the eerie, evocative territory where fear and passion, desire and the unknowable meet.

GANGS OF NEW YORK OYUNCULAR / CAST Art speaks for itself. That's the mantra of starving artist Gus Bishop, w h o can't even give away a painting, much less sell one! That is, not until fast-talking thief Deech Scumble makes off with one. The hard-up swindler conjures up an imagi­ nary artist with a story the art world can't resist A great painter - and a bril­ liant scam - is bom as Deech enlists the hapless Gus as his reluctant accomplice. But the phantom art phenom ends up attracting far too many admirers for his own good!

TILL HUMAN VOICES WAKE US OYUNCULAR / CAST Guy Pearce, Helena Bonham Carter

YÖNETMEN / DIRECTOR Michael Petroni Dr. Sam Frank'in ilk aşkı ile geçirdiği o unutulmaz yaz macerası, sarsıcı ve korkunç bir şekilde sonlanmıştır. Yıl­ lar sonra, duyguları bastırma ve hafı­ za üzerine çalışan kendi halinde bir p sik o lo g olm u ştu r, am a kim senin

L e o n a rd o D iC a p rio , D an iel D ayLewis, Cam eron Diaz

YÖNETMEN / DIRECTOR Martin Scorsese 1 8 0 0 'le rin o rtasın d a N ew Y o r k ’ta, Protestan Amerikalılar ile Katolik İr­ landalI göçm enlerin toprak kavgası­ na giriştiği, yolsu zlu k ve çetelerin hâkim old u ğu , Five Points adında yoksul ve sefil bir bölge bulunmak­ tadır. Olaylar, 15 yıl ön ce babasının öldürülmesiyle ıslah evine gönderil­ miş olan g e n ç Irland alı-A m erik alı Am sterdam Vallon’un Five Points'e dönmesiyle gelişir.

THY

FLIGHTS

In mid-l800s N e w York, there is a dirty, poverty-ridden area called Five Points team in g w ith gangs and co rru p tio n w here native-born Americans, mostly Protestants, and Irish Catholic immi­ grants battle for turf. The story follows A m s te rd a m V allo n , a young IrishAmerican who returns to the Five Points after being sent to a house of reform following his father's m urder 15 years earlier.

AVENGING ANGELO OYUNCULAR / CAST Sylvester Stallone, Madeleine Stowe, Anthony Quinn, Raoul Bova

YÖNETMEN / DIRECTOR Martyn Burke Özel koruma Frankie Delano, Jenni­ fer Barret’ı neredeyse tüm hayatı bo­ yu n ca gizlice uzaktan korum uş ve itiraf etm ese de ona âşık olmuştur. G erçek kimliğinden haberdar olm a­ yan Jen n ifer, aslında mafya babası Angelo Allieghieri'nin kızıdır. Angelo vurulduğunda, Frankie onun son di­ leğini yerine getirerek Jennifer'a ger­ çek kimliğini açıklar. Jennifer, kendi­ sini aldatan kocasını terk etmiştir ve ‘sert ad am ’ Frank ie’nin duygularını g ö sterm esi için m ü kem m el bir za­ mandır.

Bodyguard Frankie D elano has been secretly watching over Jennifer Barrett for almost her entire life, and though he doesn't want to admit it, he has also fall­ en in love with her. Jennifer, who has felt lost and clueless most of her life, has no idea that she is actually the daughter of m o b ster A ng elo A llieghieri. W h e n Angelo is the victim o f a hit, Frankie reveals her real identity according to Angelo's final wishes. Since Jennifer has thrown out her cheating husband, the timing seems right for tough guy Frankie to show her his true feelings.


THY

VİDEO

PROGRAMI

/

FILMS

ON

QUICKSAND

THY

FLIGHTS

DAREDEVIL

OYUNCULAR ]_CAST

OYUNCULAR / CAST

Michael Caine, Michael K eaton, Judith G odreche, Rade Serbedzija

Ben Affleck, Jennifer Garner, Colin Farrell, Michael Clarke Duncan, Jon Favreau, Jo e Pantoliano

YÖNETMEN / DIRECTOR

YÖNETMEN / DIRECTOR

John Mackenzie Michael Caine, Côte D’Azur’un yeraltı dünyasına bulaşan eski bir aktörü, Michael Keaton ise yurtdışındaki bir bankadan transfer edilen büyük mik­ ta rd a k i p a ra n ın k ayn ağın ı s o ru ş ­ turan bir bankeri canlandırıyor. Ru­ tin bir soruşturma gibi g ö zü k en bu dava, ününü yitir­ m iş u lu s la ra ra s ı bir film yıldızını da içine alan yıp­ ratıcı bir o la y la r zincirine dönüşü­ yor. Quicksand stars Michael Caine as a hasbeen actor who gets involved in with the Cote d'Azur undeworld. Michael Keaton plays a banker who travels to Monaco to investigate why extensive sums o f money are being deposited from an offshore affiliate bank. W h a t appears to be rou­ tine investigation becomes a consuming w e b involving th e down-on-his-luck international film star, and a test of sur­ vival that pushes him to the brink.

THE RECRUIT OYUNCULAR / CAST Colin Farrell. Al Pacino

YÖNETMEN / DIRECTOR Roger Donaldson Jam es Clayton belki tipik ajan aday­ larından değildir ama ülkedeki üni­ versite mezunlarının en zekilerinden biridir. Zekâsı ve gelenek dışı tavırla­ rı, on u n teşkilatın en zorlu eğitim programından geçmesini ve hızlı bir şekilde yükselmesini sağlayan d ene­ yimli eğitm en W alter B u rk e’ıın (Al P acino) dikkatini çeker. F.ğitim son­ rasında Clayton’a özel bir görev veri­ lir; teşkilata gizlice sızan şüpheli bir köstebeği ortadan kaldırmak...

Mark Steven Johnson

James Clayton might not have the atti­ tude of a typical recruit, but he is one of the smartest graduating seniors in the country — his intelligence and uncon­ ventional attitude attract the attention of veteran W a lte r Burke (Al Pacino) who squires him through the Agency's difficult training courses and helps him to quickly rise through the ranks. Clayton is then given a special assignment — to root out a suspected mole that has infiltrated the Agency.

M arvel'in ‘K orkusuz’ olarak bilinen efsanevi çizgi rom an kahramanı b e­ y az p e r d e d e ... A v u k at M att M urd ock ’un gözleri görm em ektedir, fakat diğer dört duyusu insan üstü bir has­ sasiyete sahiptir. Murdock gündüzleri ezik bir kişilik sergilerken, geceleri ise şehrin karanlık sokaklarını koru­ yan, maskeli kanun bekçisi Daredevil'e dönüşmektedir.

JUST MARRIED OYUNCULAR / CAST A shton K utcher, B rittan y M urphy, Christian Kane

YÖNETMEN / DIRECTOR Shawn Levy Sarah ve Tom, Sarah'nın ailesi ve es­ ki erkek arkadaşının tepkilerine rağ­ men aşık olup evlenirler. Dü­ ğünlerinin ar­ dından harika b ir tatil ü m i­ d iyle yo la ç ı­ kan mutlıı çif­ tin balayı, Sara h n ın esk i erkek arkadaşı ve bir dizi şan­ sızlık y ü z ü n ­ den c e h e n n e ­ m e döner. Much to her family's and ex-boyfriend's hoıror, Sarah and Tom fall in love and marry. Following their wedding, they set off on what they expect to be the per­ fect vacation, but thanks to her exboyfriend and relentless bad luck, the happy couple experiences the honey­ moon from hell.

181 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE 2 0 0 3

Marvel's legendary comic hero, known as the ‘Man W ithout Fear', comes to the big screen. Attorney Matt Murdock is blind, but his other four senses function with superhuman sharpness. By day, Murdock represents the downtrodden. A t night, he is "D a re d e vil", a masked vigilante stalking the dark streets o f the city, a relentless avenger of justice.

Video gösterimleri sadece, A-340, A-310 ve Boeing 737-800 uçaklarımızda, uzun mesafeli uçuşlarımızda yapılmaktadır. Video films are only shown on long distance flights and on our A-340, A-3 10 and Boeing 737-800 aircraft.


THY

MÜZİK

PROGRAMI

CLASSICAL MUSIC KLASİK M Ü Z İK HANDEL "Arrival O f The Queen Of Sheba”, Academy O f St.Martin-in-theFields • STRAUSS “Liebeslieder” Waltz, Op. 114, Orchestra O f Vienna • MAHLER “Adagietto” 4th Mvmnt. Sym phony N o.5, Bavarian Radio Symphony O rchestra • WAGNER “The Ride O f The Valkyries”, Berlin Philharm onic O rch estra »SCHU­ BERT “R osam unde”, Munich Symphony O rchestra • BACH ‘Air” Suite No.3, Munich Bach Orchestra • MOZART “Elvira Madigan-Andante” Piano C oncerto No.21, Salzburg Mozarteum Orchestra, Pianist: Geza An­ da • RAVEL “B olero”, Franck Pourcel & His Orchestra • PACHELBEL “Canon & G igue”, The English Con­ cert Orchestra • GRIEG “Morning” Peer Gynt Suite, A cadem y O f St.Martin-in-the-Fields • RACHMANINOV “Rhapsody On A Them e O f Pagani­ ni”, City o f Birmingham Symphony Orchestra, Pianist: Cecile O usset • MENDELSSOHN Sonata In E Flat Major For Clarinet & Piano, “Adagio”, "Allegro M oderato”, “Andante”, “Al­ legro M oderato”, Clarinet: Elisabeth Ganter, Pianist: Peter Schmalfuss

JA ZZ / CAZ Hom e Street George Braith • Parisi­ an Throughfare Bud Powell • Cry Me A River Diana Krall • My Funny Valentine Jack y Terrasson • Take Five Dave Brubeck Quartet • St. Louis Blues Jo h n n y Lytle • Oh, You Crazy Moon Chet Baker • Footprints W ayne Shorter • Em braceable You D ianne Reeves • Willow W eep For Me Arnett Cobb • My G roove Y ou r Move Hank Mobley • Ima­ gination Woody Shaw • Oh!

S co lo h o fo C h erokee

• Red

Garland • Soli­ tude Duke El­ lington • One For Myrtle Tina Brooks

/

MUSIC

ON

THY

EASY LISTENING HAFİF M Ü Z İK Have I Told You Lately Van M orri­ son • Stay Lisa Loeb • Father & Da­ ughter Paul Sim on • Just The W ay You Are Billy Jo e l • Everytime It Ra­ ins Randy Newman • Baby Can I Hold You T racy C hapm an • Without You Mariah Carey • Wal­ king Away Craig David • If You D on’t Know Me By Now Harold Melvin & The Bluenotes • Up W here W e Belong Jo e C ocker & Je n n ife r W arnes • Eternal Flame The Bangles • Nothing Ever Hap­ pens Del Amitri • You W ere Meant For Me Jew el • W ould I Lie To You Charles & Eddie • She Elvis Cos­ tello • Everything I Do Bryan Adams • Hero Enrique Iglesias • The Way You Make Me Feel Ronan Keating • Kiss The Rain Billie Myers • Every Breath You Take The Police • Y o u ’re Still The One Shania Twain • Nothing Com pares 2 U Sinead O’C onnor • Cry Faith Hill • Iris The Goo Goo Doİls

JAPANESE JA PO N M Ü Z İĞ İ It 'lakes Tw o Chem istry • Ring Ken Hirai • Hero Mr. Children • Jew el Song Boa • Love Me All Over J-Friend s • Hoshikuzu No Machi The G ospellers • Shinjitsu No Sayanora K inki Kids • Blue Be Bop Rip Slyme • My Faith Day After To­ m orrow • Head Scissors Shaka Labbits • Sans Toi M’aime Maki Go­ to • Asatte Wa Sunday Rag Fair • Sogen No Hito Aya Matsuura • Ding Dong Tokio • T.T.T Minmi • Christmas Eve Rap Kick The Can Crew • New Paradise W-inds • Kizuna Aya Ueto • Pikanchi Arashi • Everything Needs Love M ondo G rosso featuring Boa

FLIGHTS

HITLINE / POP All I have J-Lo • Beautiful Christina Aguilera • Cry Me A River Ju stin Tim berlake • I’m With You Avril Lavigne • All The Things She Said T.A.T.U. • Air Force O nes Nelly • Naughty Girl Holly Valance • D on’t Mess With My Man Nivea • Sound O f The Underground Girls Aloud • Family Portrait Pink • Sorry Seems To B e ... Blue featuring Elton Jo h n • Underneath it all No Doubt • G o­ odbye T o You M ichelle B ran ch • Songbird Oasis • If Y o u ’re Not The O ne D aniel Bedingfield • Crush D arren Hayes • Stop Living The Lie David Sneddon • The Hands That Built America U 2

• The Scientist

Coldplay • Can’t Stop Red Hot Chili Peppers • Seen The Light Su­ pergrass • Lose Yourself Em inem

LATIN MUSIC LATİN M Ü Z İĞ İ En El Muelle De San Bias Mana • Esperanza Enrique Iglesias • Techno Cumbia Selena • Sin Fronteras Vivanativa • Ojos Asi Sh ak ira • Nina

G rupo

Mania

Vuelve Franco De Vita • El G aucho Rojo Marc Ribot • Y o No Soy Amaury Gutierrez • Lo Hare Por Ti Paulina • Es Verdad Los Tucanes • Cuestion De Pie! Luis Miguel • Dimelo Marc Anthony • La Diva D anielito • Co­ c o Channel Danny R ojo • Te Juro Alejandro Fernandez • Fijate Bien Ju an es • Ven Ven M ichelangelo • Si Pudiera Manny Manuel • Hoy

Rosana Müzik programlan sadece, A-340, A-310 ve Boeing 737-800 uçaklarımızda, uzun mesafeli uçuşlarımız ile bazı Avrupa seferlerinde dinlenebilir. Music programmes can be listened only on long distance flights and some of our Europe flights on our A-340, A-3 10 and Boeing 737-800 aircraft.


THY

MÜZİK

PROGRAMI

PORTRAIT / PORTRE ELTON JO H N D on’t Go Breakin’ My Heart • Sorry Seems To Be The Hardest W ord • Philadelphia Freedom • Rocket Man • S a t u r d a y Night’s Alright For Fighting • Tiny D ancer • D on’t Let The Sun Go Down On Me • Sacrifice • I’m Still Standing • Cro­ codile Rock • Sad Songs (Say So Much) • Circle O f Life • I Want Lo­ ve • Song For Guy • This Train D on’t Stop There Anymore • Can You Feel The Love Tonight • 1 Gu­ ess That's W hy They Call It The Blu­ es • Candle In The Wind • Daniel • G oodbye Yellow Brick Road

OLDIES UN U TU LM AYA N LA R

/

MUSIC

NEW AGE Close

Cover

ON

THY

TURKISH POP TÜRK POP M Ü Z İĞ İ Aramıza Yol­ lar Işın Ka­ raca • Evli­ lik Sandalı

Chris W inter • Beyond the Cen­ tury' Adiemu • Li’i’s Song Keola Beam er • Medi­ tation Ty Unwin

Hande Yen er • Güm­ bür Gümbür

& Jo o lz Gianni • Taos The Rippin gton s • I

Tarık • Ben

W atch Her Sleep

Z errin Özer

Seni Sevme­ yi Sevdim

Ken Elkinson • Let Me See Clannad • My Wife With Cham pagne Shoulder Mark Isham • The Enduring Story J e f f Jo h n so n & Brian D unning • To A Wild Rose Chris Davis • Sea George W inston • Pictures Craig Pruess • Shadows Fall M ichael Hoppe & Martin Till­ m an • O rinoco Flow Enya • Silver Jo o lz Gianni • Looking At The Sky Robert Sequoia • Arianna Aria • The Secret Forest Bill Douglas • Septem ber Serge LaPorte • One Litt­ le Nephew Nightnoise

TURKISH ART TÜRK SANAT M Ü Z İĞ İ

Tired O f Being Alone Al Green • What's Going On Marvin Gaye • All Along The W atchtow er Bob Dylan • Get lip Jam es Brow n • The Best Is Yet To Come Tony B ennett • So­ mething Stupid Frank & Nancy Si­ natra • The Look O f Love Dusty Springfield • By The Time I Get To Phoenix Glen Campbell • Anyone W ho Had A Heart D ionne W arwick • Sway Rosem ary Clooney • Fever Peggy Lee • What A Difference A Day Makes Dinah W ashington • Windmills Of Your Mind Noel Har­ rison • What A Wonderful World Louis Arm strong • Take A Chance On Me Abba • Hanging On The Te­ lephone Blondie • Video Killed The Radio Star The Buggies • Is She Re­ ally Going Out With Him? J o e Ja c k ­ son • The Guitar Man Bread • So You Win Again Hot Chocolate • Lost In Music Sister Sledge • I Will Survive G loria G aynor • Blame It On The Boogie The Jack so n s • Eveiy Little Thing She Does Is Magic The Police • Go Y ou r Own W ay Fleetwood Mac • Crocodile Rock Elton Jo h n • Bohemian Rhapsody

Kar Yangınları Muazzez Abacı • Biz Heybelide Her G ece Nazan Sıvacı • Seni Sordum Yıldızlara Zeki Müren • Çile Bülbülüm Çile Nazire Yağız • Şarkılardan Fal Tuttum Mediha Şen Sancakoğlu • İnleyen Nağmeler Eb­ ru Okay • Sen Mevsimler Gibisin Yaşar Özel • Gözlerin D oğuyor G e­ celerim e İ. Hakkı Fencioğlu • Unut­ tun Beni Zalim Hüner Coşkuner • Flbet Bir Gün Buluşacağız Alp Aslan • Bak Yeşil Yeşil Ahmet Özhan • Dilimi Bağlasalar Umut Akyürek • Sevil de Sevme Mediha Şen Sanca­ koğlu • Şu Dağları Delmeli Müzey­ yen Senar • Bir Demet Yasem en Se­ rap Kuzey • Adanın Yeşil Çamları Asuman Aslın Görgün • Kim G öre­ cek Kim Bilecek Zeki Müren • Ay­ rılmalıyız Artık Em el Sayın • Dalga­ landım Da Duruldum Muazzez Ersoy • Kalamış Münip Utandı • Ada Sahilleri Umut Akyürek • Elveda Meyhaneci Ümit Coşkun • Madem ki Gidiyorsun Yaşar Özel • Dönül­ m ez Akşamın Ufkundayız Nazire

Queen

Yağız 183 =İK Y LIFE

H A Z İR A N

FLIGHTS

JUNE 2 00 3

J

• Bir Bulsam

Seden Gü­ rel • Gide­ cek Yerim mi Var? Em­ re Altuğ • Okyanus Serdar Ortaç • Söyle Canım E rol Evgin & Tuba Ö nal • Vur Kaç Sim in Mater • I ler Y erd e Kar Var Yaşar • Bir Aşk Hika­ yesi Kayahan • Leyla Em el • Kadı­ nım Yaşar • Bu Aşk Burada Biter Haluk Levent • Kopmam Lazım (Club Mix) Mustafa Sandal • Mendil Hande Y en er • Sen de Y ap Athena • Ah Bu Ben Mazhar Alanson • Anlıyorsun Değil mi? Teom an • Y a­ lancı Bahar Aşkın Nur Yengi • Ver­ me Tarkan

PORTRAIT / PORTRE SEZEN AKSU

İstanbul İstanbul Olalı • Sarı Odalar • Kahpe Kader • Adı Bende Saklı • Erkekler (Etnik Mix) • Işık D oğu’dan Yükselir • Onu Alma Beni Al • Kü­ çüğüm • Değer Mi? • Belalım • Ka­ vaklar • Yalnızca Sitem • Sen Ağla­ ma • Firuze • Kaç Yıl Geçti • İkinci Bahar • Kaybolan Yıllar • Sarışınım • Kalbim Ege’de Kaldı


GEÇMİ Ş

Z A M A N

OLUR

/

ONCE

UPON

A

TI ME

By NECDET SAKAOĞLU

İzmir Kervan Köprüsü İzmlr's Kervan Bridae

Türkiye akarsularını süsleyen taş köprülerden en eskileri­

T h e foundations of Turkey's oldest stone bridges go back

nin temelleri Hitit, Frig, Kaıya, tyonya dönemlerine dayanır.

to Hittite. Phrygian, Carian and Ionian times, and are impor­

Bunlar birer kültür anıtıdır. Tek gözlülerinden göz-kem er

tant monuments of past cultures. W h e th e r single or multi

sayıları onlarca olanlara değin kimilerinin ilginç öyküleri söz konusudur.

W h e n the Turks arrived in Anatolia they repaired existing

Anadolu’yu yurt edinen Türkler, eski köprüleri onararak ya­

bridges and built new ones. The names tell us sometimes

şattıkları gibi, yeni köprüler de yapmışlar; herbirine özellik­

about the bridges themselves and sometimes about people

lerine uygun adlar verm işler. Büyükköprü, Eski Köprü. Kantara, Kırkgöz Köprüsü, Kızköprüsü. Karageçit Köprüsü,

and places associated with them. Great Bridge, Old Bridge,

Tabakhane Köprüsü, Saraçhane Köprüsü, Uzunköprü (Cisr-

Overland Bridge, Tanners Bridge, Saddlers Bridge, Long

arched, many of them have interesting stories behind them.

Kantara Bridge. Fo rty A rc h Bridge, M aiden's Bridge,

i Ergene), Akköprü, Taşköprü, Çobandede Köprüsü, Gel­

Bridge, W h ite Bridge, Stone Bridge, Shepherd's Bridge,

g eç Köprüsü, Dicle Köprüsü ilk akla gelenlerdir.

Come and G o Bridge and Tigris Bridge are just a few that

İzmir’i Anadolu’ya bağlayan, Meles Çayı üzerindeki Kervan Köprüsü de bunlardandır. Anadolu’yu dolaşan yabancı gez­ ginlerin yapıtlarındaki betimlemelerde İzmir Köprüsti’nün gravürleri de vardır. Thom as Allom’un bir peyzajında bu

come to mind.

köprü için şunlar yazılmıştır: “Meles Çayı, resmin ön tarafın­

travellers in the 19th century. Thomas Allom, for example,

da görülen köprüden geçtikten sonra İzmir Limanına dö­

w ro te in his caption to one such engraving, 'The River

Another is the Ken/an or Caravan Bridge over the River Meles that links Izmir to its hinterland. This bridge appears in many engravings that illustrate the works of European

külür. İzmir öylesine büyük ticari bir merkezdir ki bu tek

Meles, after flowing beneath the bridge seen in the fore­

köprüden günde ortalama 800 yüklü deve geçm ektedir.”

ground, pours into İzmir Harbour. İzmir is such a large com­

Üzerinde İzmir Karavan Köprüsü’ yazılı, arkasında İzmir ve

mercial centre that an average of eight hundred loaded

Erenköy Posta idarelerinin damgaları bulunan “İstanbul'da Erenköyü Caddebostanı, Hadem e-i Hümayundan Velibey-

camels pass over this bridge alone every day.’

zâde Cevad Oğuz'a" gönderilmiş 11.11.1330 ( 1917) tarihli bu kartpostalda ise köprü. 20. yüzyıl başındaki sağlam bi­ çimiyle görülmektedir.

20th century was sent to Imperial Footman Velibey-zâde

This postcard depicting Izmir Ken/an Bridge in the early Cevad Oğuz at Caddebostanı in Erenköy, Istanbul on I I Novem ber 1917.

I84 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E 2 0 0 3


30 yıllık tecrübesiyle Türkiye'de Sektörünün öncüsü olan POLAR, askeri giyim, teçhizat, üniformanın yanı sıra iş elbiseleri ile sıcaksoğuk ortamlara karşı koruyucu giysiler üretmektedir. Avrupa ve Amerika'daki ortakları ile birlikte oluşturduğu geniş ürün yelpazesi ve üretim kapasitesini kullanarak, konusundaki her türlü talebi karşılayabilen POLAR, "en zor şartlarda en iyi koruma" için daha çok çalışıyor. POLAR, the leader in its sector in Turkey with an experience of 30 years, manufactures work clothes and protective garments for extreme weather conditions, both hot and cold, as well as military suits, uniforms and equipment. Polar is capable of meeting any demand in its sector, with a wide product range and high production capacity established jointly with its partners in the USA and Europe.

S O Ğ U K İKLİM G İY S İL E R İ COLD C LIM AT E CLOTHING

Tel:+90 212 637 03 32 Fax +90 212 637 23 30 -24 57 www.polar.com.tr E-mail:polar@polar.com.tr


2003 06  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you