Page 1


Ünlü Markalar Bir Arada

M asera K onya'da

107 M ağaza Restoran Bölümü Kafeteryalar 5 Sinema Salonu 2000 Araçlık Otopark Çocuk Kulübü Ücretsiz Servis • AKBANK • ALTINBAŞ KUYUMCULUK • ARMA LEATHER • ARSLANLI • AVO • AYDINLI • AYYILDIZ • BETA • B İS S E • CAFFE CINO • CENTONE • COLINS & LOFT • COLLEZIONE • CORNER KUM PİR • DAMAT TWEEN • DESA • DECO CENTER • D&R • DUFY • EUROMODA • FLO • GARİBALDİ • H&H GÜZELLİK MERKEZİ • İKBAL • İNCİ • İPEK KIRAMER • İPEKYOL • İZ OPTİK • KANZ • KARACAOĞLU SARRAF • KID SER • KİĞILI • KONYALI SAAT • LE KÖFTE • LEVI’S • MAVİ JEAN S • M DS • M EP COLLECTION • MUDO • OR BAY İSKENDER • PARK BRAVO • PİZZA PİZZA • POLO GARAGE • PORLAND • PRİMA SPAGHETTI • REEBOK • RODI JEANS • SARAR • SECORA • SIEM EN S • SILVER SHOP • SM ART PLAY • S T E P • TEKİN ACAR • TILSIM

MANTI & TANTUNİ • TÜTÜN SH O P • U.S. POLO • UMUT SANAT SİN EM ALARI • UPTOWN • YALÇINLAR • YE DOY

Masera Alışveriş ve Eğlence Merkezi. Selçuklu / Konya Tel:(0332) 241 46 90 Fax:(0332) 241 46 93 e-mail:masera@maserholding.com www.maserakonya.com


r

t

Sık uçan yolcu programımız Miles &Miles’ın ayrıcalıklarını sizde yaşamak istiyorsanız...

î l e s

M

i l e s

TURKIS^ YAVU2

A IR t IN íS

bir parça gökyüzünü cebinizde taşıyın! Miles&Miles başvuru formları, Türk Hava Yolları 'nın her uçağında, havalimanlarında, Yetkili Acentalarımızda ve Garanti Bankası şubelerinde... Sunduğu avantajlar, bedava yuniçi ve yundışı biletler, uçuş sınıfını yükseltme, CİP Salonlarına giriş, indirimli oto kiralama... gökyüzündeki ve yeryüzündeki "en iyilerde!

TURK HAVA YOLLARI w w w .tkm ilesandm iles.com


YIL / Yeor 2 2

SAYI / Num ber 2 3 7

C İ N D E K İ L E R

C O N T E N T S

Y Ö N E T İM / M A N A G E M E N T

E g e ve A k d e n iz 'd e de rin m avi

Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board

Exploring the blue depths of the A e g e a n and

C E M M . K O Z LU

M ed iterranean

Türk H ava Yolları Adına Sahibi Publisher on behalf of THY

By LEVENT KONUK

Genel Müdür / President and C E O ABDURRAHM AN G Ü N D O Ğ D U

Adres / Address Türk H ava Yolları Genel Yönetim Binası Atatürk H ava Limanı 348 30 İSTANBUL

YA YIN / PUBLICATION Genel Koordinatör ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü General Coordinator and M anaging Editor ÜM İT U M A R umitumarOjup6ronline.com

Yayın Koordinatörleri / Editorial Coordinators BA H A R K A L K A N bkalkanOprinl com tr EM E L ÇE LE B İ ecelebiOprinl.com tr

K a p a k / C o v e r: Levent K o n u k

T A N SEL TÜZEL

Kreatif Departman / Creative Department S U N A B A L K A N C I (Yönetmen / Director) »balkonciOprint.com.tr

İngilizce Editörü / English Editorial M A R Y IŞ IN misinO>uperonline.com

Tü rk a rk e o lo jis in d e A tatü rk ile ilk a d ım la r

Fotoğraflar / Photos SER VET DİLBER (Editor) idilberOprint.com.tr PRINT P H O T O B A N K TURKEY

12

N e w horizons for Turkish arc h a eo lo g y with Atatürk By DR. MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ

Tel: (0212) 245 26 28-29-30 www.ppturkey.com e-mail: ppturkeyOppturkey.com

SKYLIFE dergisine internette, w w w .th y .c o m üzerinden SKYLIFE ikonunu tıklayarak ulaşabilirsiniz. Access SKYLIFE magazine on the internet by clicking the SKYLIFE icon in w w w .th y .c o m R E K L A M / A D V E R T IS IN G THY Basın ve Reklam Müdürü/ Press and Advertising M anager Y U R D A G Ü L A L T IN Ö Z yoltinozOthy.com

Skyiife Reklam Koordinatörleri / Advertising Coordinators N U R H A Y A T K A S A B A L I nkaiaboliOthy.com C E Y D A T A ŞPO L A T O Ğ LU ctospolatogluOthy.com

Tel: (0212) 663 63 00 (Ext) 1174-1147-1152-1148-1170 Skyiife Mali İşler / Advertisment Billing S E M R A G Ü N E R sgunerOthy.com

Tel: (0212) 574 10 34

YAPIM P R O D U C T IO N PRINT İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. http://www.print.com.tr e-mail: print@print.com.tr İnönü Cad. N o: 44 Gümüşkonak Apt. Kat: 2, Daire: 6 80060 Gümüşsüyü - İSTANBUL Tel: (0212) 245 26 28 (pbx)

24

(0212) 292 37 22 (pbx) Faks: (0212) 245 26 94 B A S K I- C İL T / P R IN T IN G - B IN D IN G D o ğ a n O fs e t Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş. http://www.doganofset.com e-mail: doganofset@doganofset.com Hoşdere Yolu, C Blok 34850 Esenyurt - İSTANBUL Tel: (0212) 622 19 46 Faks: (0212) 622 19 59 R E N K A Y R IM I / C O L O U R S E P E R A T IO N

S T A C D P A . T el: (0212) 235 98 95 Fax: (0212) 235 99 59

Dergim izde yayım lanan y a z ı ve fotoğraflardan yayıncının izni alın m adan, kaynak belirtilmeden tam ve özet alıntı yapılam az N e ith e r te x t n o r p h o to g r a p h s fro m th is p u b lic a tio n m a y b e r e p r o d u c e d e ith e r in fu ll o r s u m m a ry w ith o u t a c k n o w le d m g th e s o u rc e a n d w ith o u t p r io r p e rm is s io n fro m th e p u b lis h e r S K Y IIF E, IH Y tarafından ayd a bir yayım lanır. / S k y iife is p u b lis h e d m o n th ly b y THY

Bir d em et ç iç e k

Osmanlı kadın giysileri Flowers of the needle and loom: Ottoman women's costume S ySA B İH A TANSUĞ


36 M a rtıla rla yolculuk

Boğaziçi vapurları Journey with the gulls: Bosphorus ferries By GÜROL SÖZEN

İsimsiz bir ustanın şaheseri

Yivli Minare 5 0 M asterpiece by a nameless builder: The Fluted Minaret

M a z in in h atıralarıyla yüklü

By ERSİN TOKER

Makedonya

74

Filled with memories of the past: M acedo n ia

Tü rkiye'd e ilklerin ressamı

f y İZZET KERİBAR

ALİ SAMİ BOYAR 6 2 A Turkish Painter in perspective By TAHA TOROS

Bir lezzet m ozaiğ i

İstanbul mutfağı 9 4 M osaic of flavours: Istanbul cuisine By RENAN YILDIRIM

M u ğ la 'n ın orta yeri

Saburhane In the centre of M uğla By ERSİN TOKER

86

102

C ITY SC O P E

120 122

DUTY FREE

148

O Y U N L A R / PUZZLES

152

V İD E O VE M Ü Z İK /

160

V İD E O A N D M U S IC KARTPOSTAL / P O STC A R D

IN F O R M A T IO N & RESERVATION


lexr ono


* s

s

 *

/

S s

The coasts of Anatolia are sprinkled with ancient cities whose harbours bustled with ships engaged in the thriving sea trade of the Aegean and Mediterranean. But not every ship made it safely to harbour. Many were wrecked in storms and sank with their cargoes to the seabed, and the remains of these have lain hidden on the seabed for long centuries. Wrecks of both merchant and warships each have their his­ torical tale to relate, and are among the underwater sights that fascinate divers today. No other regionof the world is so rich in sunken history as the seas around Turkey. The world’s oldest known wreck was discovered at Uluburun near Kaş, and after years of work was lifted to the surface and placed on exhibit. Nautical archaeology began in Turkey, and today is recognised as a

Büyü k m edeniyetlere kucak açan Anadolu, deniz kıyı­ larını dantel gibi süsleyen zengin antik kentleri ve işlek limanlarıyla tarih boyunca deniz ticaretinin gözbebeğiy­ di. Hareketli bir deniz trafiğine sahne olan Ege ve Ak­ deniz’in çırpıntılı suları kimi zaman fırtınada batan tica­ ret gemilerini, kimi zaman da savaş gem ilerini yüzyıllar boyunca koynunda sakladı. Ege ve Akdeniz’in derinlik­ lerinde yatan tarih, hiç şüphesiz bu turkuvaz suların da­ lış sporuna gönül verenlere sunduğu en büyük zengin­ liklerden biri... Derinlerdeki tarih açısından yurdumuzu çevreleyen de­ nizler ile dünyada rekabet ed eb ilecek başka bir bölge yok. Dünyanın bilinen en eski batığı, Kaş’ın Uluburun bölgesin d e bulunm uştu. Batık, yıllar süren çalışm alar sonucunda çıkartılarak sergilenm eye başlandı. İlk kez Türkiye’de konu edilen sualtı arkeolojisi, bugün dünya­ da arkeolojinin farklı bir dalı olarak kabul ediliyor. Ta­ mamı sualtında olan ilk bilim sel kazı ise 1960 yılında Gelidonya Burnu’nda yapıldı. Bunu izleyen Kaş Ulubu-


Karşı sayfada: Sualtı mağaraları (üstte solda); altta, rengârenk sünger kolonileri (Crambe crambe). Üstte solda, gümüjbalığı (Atherina sp.) sürüsü. Üstte sağda, Sü­ veyş Kanalı’nın açılmasıyla Akdeniz’e geçen ve uyum sağlayan sincapbalıkları (Sargocentron rubrum). Amforalar, günbalıklarının (Thalassoma pavo) barınağı (altta). Facing page: Underwater caves (above left). Colonies of different coloured sponges, Crambe crambe (below). This page: A shoal of sand-smelt, Atherina sp (above left). Redcoat sand weavers, Sargocentron rubrum, which have found their way into the Mediterranean via the Suez Canal and adapted to this new habitat (above right). Rainbow wrasse, Thalassoma pavo, find shelter in amphoras (below).

run, Serçe Limanı, Roma, Yassıada Doğu Roma, Osmanlı, Bozburun ve Pabuçburnu Batığı kazıları tüm dünya­ nın izlediği çok önem li arkeolojik çalışmalar olarak lite­ ratüre geçti. Batık gemilerin ahşap kısımları, birkaç yılda deniz kurt­ larına yem olup yok olurken, ambardaki yükler yıpratıcı deniz suyuna binlerce yıl meydan okudu. Antik d öne­ min konteynerleri, amfora adı verilen, kilden yapılma, sivri dipli, çift tutacaklı küplerdi. Bu çift kulplu kapların ilk defa MÖ 3000 yılında Troya kentinde kullanıldığını biliyoruz. Am foralar sivri dipleri yüzünden çok kolay

distinct branch of archaeology throughout the world. The first scientific excavation carried out entirely underwater took place at Gelidonya Point in 1960. This was followed by exca­ vations of the Uluburun, Serçe Limam, Roman, Yassiada Eastern Roman, Ottoman, Bozburun and Pabuçbumu wrecks, all of which passed into archaeological literature and were followed with interest all over the world. The timbers of wrecked ships are destroyed within a few years by fireworms, but their cargoes often resist erosion by the sea water for thousands of years. Commodities of many kinds were transported in amphoras, pottery jars with point-


ed bases and two handles. Such jars are known to have first been used in the city of Troy in 3000 BC. The tapering point­ ed shape enabled them to be stacked safely in ships’ holds and kept upright so that their contents did not spill. As well as wine and olive oil, these jars were used for grain, salted fish and many other dry commodities.

Üstte, etçil kırmızı bir denizyıldızı (Echinaster sepositus). Kahverengi müren (Gymnothorax unicolor) Akdeniz’de ender görülen bir tü r (üstte sağda). Denizlaleri (Actinia equina) beslenmek için yüzeye yakın ve akıntılı yerleri ter­ cih eder (sağda). / Carnivorous red starfish, Echinaster sepositus (above). The b row n m ora y eel, G y m n o th o ra x u n ic o lo r, is a ra re sig h t in the Mediterranean (above right). Sea tomatoes, Actinia equina, prefer places close to the surface and with a current when feeding (right).

yan yana getiriliyor ve dik tutulabiliyordu. Kolay ve em ­ niyetli istiflenmeleri yüzünden, gem iyle yapılan ticaretin vazgeçilm ez eşyalarıydı. Şarap ve zeytinyağı gibi sıvıla­ rın yanı sıra zeytin, tahıl ve tuzlanm ış balık gibi katı maddelerin taşınmasında da kullanılıyorlardı. Aradan geçen binlerce yıla rağmen, günümüzde bu am­ foraların çoğu sualtında sapasağlam duruyor. G eçtiği­ miz yıllarda, dalışa kapalı bölgelerin önem li bir kısmı­ nın da açılmasıyla, sualtındaki tarihe ulaşma imkânı ol­ du. Anık derinlerde yatan yüzlerce tarihî batık, ziyaret­ çilerini bekliyor. Üzerinde arkeolojik kazı yapılan batık­ lara da kazı çalışmaları tamamlandıktan sonra dalış yap­ m ak m üm kün. A ncak, dalgıçlar bu dalışlar sırasında, çevrelerine zarar verm em ek için ellerinden gelen özeni gösterm ek zorunda. Tarihi korumak adına burada bulu­ nan tarihî eserleri çıkarm ak, yerinden oynatm ak ve hat­ ta bunlara dokunm ak yasaklandı. Çünkü, sualtında bir

Despite the passage of thousands of years, most of these amphoras remain undamaged at the bottom of the sea. Over recent years divers have been given access to many areas where diving was formerly not allowed, bringing to light hun­ dreds of wreck sites which can be visited by divers once


Horozbinalar sığ sulardaki kayalıkların kovuklarını tercih eder (üstte solda). Gobi balıkları vücutlarının büyük b ir bölümünü kumun altına saklar (üstte sağda). Ak­ deniz’in en ilginç canlılarının başında denizörümcekleri gelir (altta). / Blennies live in holes in the rock in shallow water (above left). Goby fish hide most of their bodies beneath the sand (above right). One of the most fascinating creatures in the Mediterranean is the sea spider (below).

amforayı yerinden oynatm ak, bir batığın sonsuza kadar bulunam am asına sebep olabilir. Kumluk zem inde batan bir gemi, binlerce yıl içinde, deniz hareketleri sonucun­ da kum lar altında kalabilir. Y alnızca batık üzerindeki birkaç amfora görünür durumda olabilir. Yakın tarihimizi ilgilendiren batıklar da tarihçilerin ve dalgıçların ilgisini çekiyor. I. Dünya Savaşı sırasında Ça­ nakkale B oğazı’nda batırılan onlarca gemi, Antalya iske­ lesinin hem en iki yüz metre açığında batırılan Saint Di-

archaeological studies have been completed. However, divers are expected to take the utmost care not to damage such sites, and it is forbidden to remove any remains they might discover, alter their position or even touch them. This is because an amphora on the seabed marks the position of a wreck, and to move it might make the site impossible to ever locate. Ships that sink on a sandy bottom are often buried in sand by sea currents, leaving nothing but a few amphoras visible.


More modern wrecks interest both historians and divers. Dozens of ships sunk in Çanakkale Strait during the First World War, the Saint Didier which sank 200 metres off Antalya Harbour, and the Paris II sunk off Kemer during the same war attract thousands of divers from both Turkey and abroad. In some parts of the world today ships are sunk deliberately to attract divers, bringing ani­ mation to the underwater life of these areas. One of the great advantages for those wishing to explore shipwrecks in Turkish waters is that these are usually fairly close inshore. Turkey is surrounded by four seas, the Mediterranean, Aegean, Marmara and Black seas. The Gulf of Saros is one of the most popular areas for divers of all levels, since it is within easy reach of Istanbul. The cold waters of the gulf, with its strong currents, abound in many fish species, such Sarpalar (Sarpa salpa) dalgıçların elinden besleniyor (üstte). Lipsozlar (Scorpaena porcus) sualtının gerçek kamuflaj ustası (iistte sağda). Sağda, Paris II batığının gövdesi üstünde açan tüplükurt (Spirographis Spallanzani). / Cow bream, Sarpa salpa, feeding from the hands of divers (above). Brown rockfish, Scorpaena porcus, are experts at camouflage (above right). A bristle worm, Spirographis Spallanzani, on the wreck of the Paris II (right).

dier ve I. Dünya Savaşt’nda K em er açıklarında batırılan Paris I I gem ileri yurtiçi ve yurtdışından birer mıknatıs gibi binlerce dalgıcı kendine çekiyor. Dünyanın birçok bölgesinde, dalgıçların ilgisini çekm ek için gem iler özellik le batırılıyor. Bu gem ilere yapılan dalışlar, bölgenin sualtı yaşamına hareketlilik getiriyor. Türkiye sularındaki tarihî gem ilerin dalgıçlar açısından bir başka avantajı da kıyıya yakın olmaları. Üç tarafı denizlerle çevrili Anadolu’nun, dört farklı deni­ ze kıyısı var. İstanbul’a yakın olması nedeniyle her sevi­ yeden dalgıcın en çok tercih ettiği bölgelerin başında Saros Körfezi geliyor. Burada orfoz, levrek, mığrı gibi balıkların neredeyse her taşın altında görülm esi sürpriz değil. Akıntılı ve soğuk suları, balıklar dışında deniztav­ şanı, karides, denizyıldızı gibi mikro canlılarıyla da ün-


Dalgıçlar Akdeniz’in turkuvaz derinliklerinde (solda). Sualtındaki ahşap gulet, karagöz (Diplodus vulgaris) sürülerine ev sahipliği yapıyor (altta). / Turquoise waters of the Mediterranean a ttra ct divers from all over the world (left). The wreck of a wooden goulette is home to shoals of two-banded bream, Diplodus vulgaris (below).

as groupers, sea bass and conger eels, and numerous other sea creatures, such as nudibranches (a kind of sea slug), shrimps and starfish. At Ayvalık further to the south, coves and bays sheltered from the fierce winds of the Aegean

lü. Daha güneyde, E ge’nin sert rüzgârlarına karşı korunaklı koyları ile Ayvalık gelir karşı­ nıza. Kıpkırm ızı m ercan k olon ileri, ren g â­ re n k y u m u şak m e rca n la rı ile K ız ıld en iz ’i aratm ayacak renklere sahiptir. Berrak denizi,

are home to colonies of bright red coral and soft corals whose colours are equal to any in the Red Sea. With its clear water, natural reefs and Mediterranean seals, Bodrum is another area noted for its underwater beauty. Then there is Kaş, where the warm sapphire sea with its diversity of water creatures and reefs seems to have been created just for diving. An Italian bomber plane can be seen on the seabed here. Although it lies slightly beyond the depth limit for recreational diving, so long as the right precautions are taken it is possible for amateur

doğal resifleri ve Akdeniz fokuyla Bodrum bir başka güzeldir. Ve Kaş... Masmavi rengi, zengin sualtı yaşamı, resifleri ile bu sıcacık

divers to visit this site. Beş Adalar, the Five Islands, are foremost among the places preferred by experienced divers. Another group of islands, the Three Islands, are like a natural aquarium, their reefs home to shoals of barracuda

sular adeta dalgıçlar için yaratılm ış d em ek yerinde olur. Sportif amaçlı yapılan dalışların lim itlerinden biraz daha derinde yatan İtal­ yan savaş uçağı, gerekli ted birler alınarak Kaş’ta ziyaret ed ileb ilecek sualtı güzellikle­ rinden. Geçtiğim iz yıllarda dalışa açılan Beş Adalar, tecrübeli dalgıçların tercih ettiği dalış noktalarının başında geliyor. Ü ç Adalar ise adeta bir akvaryum . Baraküda ve karagöz sürüleri ile etkileyici resiflerinin dışında, eş­ siz sualtı mağaraları, adaları sualtıseverlerin gözd e b ölgelerind en birisi haline getiriyor. Bilinen üç sualtı mağarası da yılın çeşitli za­ manlarında bölgeyi ziyaret eden Akdeniz fo­ kuna ev sahipliği yapıyor. Yunusbalıkları ile doğal bir ortamda dalmak isteyenler ise ma­ yıs ayının ilk günlerinde Kem er kıyılarını zi­ yaret etmeli. Kem er m arinasından 5 dakika m esafede ve 30 metre derinlikte yatan Paris II isimli Fransız batığı, Antalya’da falezlerin 50 metre ilerisindeki Saint Didier batığı dal­ gıçların popüler dalış noktaları arasında geli­ yor. Doğuya doğru gidildikçe sualtında çeşit­

and white bream (Diplodus sargus), and with many spectacularly beautiful underwater caves. Three of these caves are visited by Mediterranean seals at certain times of the year. Early May is the time to see dolphins leaping through the waters off Kemer. Many divers come to see the wreck of the French warship, the Paris II, resting at a depth of 30 metres just five minutes away from Kemer Marina, and the Saint Didier 50 metres off the sea cliffs at Antalya. As you travel eastwards the diversity of underwater plants and sea creatures increases, due to the numerous escaped species from the Red Sea that have found a new home here. All of us have a responsibility to ensure that the underwater world is bequeathed intact to future genera­ tions, and the best souvenirs of their history and manne life are our colour­ ful memories. • * Levent Konuk is a photographer.

lilik artar, çünkü bu bölgeler Kızıldeniz’den g e le n k a ç a k la r ın y u rd u m u z d e n iz le r in e adapte olmaya başladığı bölgeler. Tüm bu güzelliklerden gelecek nesillerin de faydalanm asını sağlam ak hepim izin görevi. Renkli dalışlar. • * Levent Konuk, fotoğrafçı.

■ i m


J J

uní íini'óüiD jjjjyi

ÇJ u

L

A-

New horizons for Turkish archaeology with Atatürk By D r. M U A Z Z E Z İL M İY E Ç IĞ * Photos C o u rtes y o f G E R M A N AR CHEO LO G IC AL IN STITU TE

W h e n the Turkish Republic was established in 1923 with

1 9 2 3 yılında Türkiye Cumhuriyeti kurulup Mustafa Ke­ mal Atatürk Cumhurbaşkanı olunca Türkiye’nin sosyal, siyasal ve ekonom ik yaşamında çağa uygun birçok re­ form yapıldı. Bunlar arasında en önem lisi de eğitim re­ formuydu. Biri ileriye, diğeri geriye dönük iki eğitim sistemi birlikte var olam ayacağı için geriye dönük eği­ tim veren m edreseler kaldırılıp, yerine tek tip eğitim ve­

Mustafa Kemal Ataturk as the first president, wide-ranging reforms were implemented in the social, political and eco­ nomic spheres to carry the country into the modern age. The most important of these changes took place in education. Since it was not possible to permit the continuation of tradi­ tional educational institutions alongside the modern, the medreses were abolished. At that time the only institution of

ren ilkokul ve liseler açılm aya başlandı. Y üksekokul 12 SKYLIFE

NISAN

APRIL 2003


olarak yalnızca İstanbul Üniversitesi vardı, fakat o da günün koşullarına göre eğitim vermiyordu. Y eni açıla­ cak yüksek okullarda eğitim yaptıracak kişilerin yetiş­ m esi için Avrupa ve Am erika’ya gençler gönderildi. O n­ ların yetişip geri gelm esi çabuk olm ayacaktı kuşkusuz. 1933 yılından itibaren Yahudi profesör, uzman ve sanat­ çılar Hitler rejimi tarafından mevkilerini bırakm aya zor-

higher education was Istanbul University, but that did not provide an education which met the needs of the age, so young scholars were sent to Europe and America to train as teachers for the new institutions of higher education. This was a process that took time, however. From 1933 onwards Jewish scholars, scientists and artists were forced out of their posts by Hitler's regime, and began to go in fear of their lives. O ther countries were often unwilling to accept them and Atatürk invited many to Turkey, appointing them as lecturers at Istanbul University and

Atatürk, Anadolu toprakları­ nın tarihine ve Türk tarihi araştırmalarına büyük önem v e riy o rd u . A ta tü rk Berga­ ma’da (Pergamon), 1930’lar (üstte). A tatürk’ün teşvikiyle Alacahöyük’ te yapılan kazı çalışmaları (solda). / Atatürk attached great importance to research into Anatolian and Turkish history, and here we see him at Pergamum in the 1930s (above). Excavations at Alacahöyük, which were instigated by Atatürk (left). 14 SKYLIFE

NİSAN

APRIL 2003


Atatürk sanatçı ve yazarlarla birlikte (solda). Alacahöyük kazı çalışmala­ rında çıkartılan buluntulardan b ir kısmı Alacahöyük Kazı Evi’ nde sergi­ leniyor, 1944 (altta). / Atatürk with artists and writers (left). Some of the finds from the Alacahöyük exca­ vations on exhibit at the site in 1944 (below).

other institutions. Despite the difficult economic con­ ditions in Turkey at that time, they were provided with the best salaries and facilities for their work that the country could afford. As a result, not only w ere important advances made in the standard of Turkish higher education, but these famous scholars were able to continue their work.

lan ıy o r, hayatları da te h lik e y e g irm ey e b aşlıy o rd u . Başka ülkelerin kabul etm eye çekindiği bu değerli ki­ şileri Atatürk T ürkiye’ye davet ed erek, İstanbul Üniver­ sitesi ile y en i açıla n fa ­

Atatürk attached great importance to historical research, par­ ticularly Turkish history. Climatic changes had been the main factor behind waves of Turkish migration out of

külte ve y ü k sek o k u lla ra öğretim görevlisi tayin et­ ti. O g ü n k ü ş a rtla r son d erece güç olduğu halde, g e ç im le ri ve çalışm a la rı için en iyi im kânlar sağ­

Central Asia. When had this migration begun and where it had taken them? W h o were the ancient inhabitants of Turkey? How had these civilisations developed and what w ere their origins? Could there be any rela­ tionship between them and

landı. B ö y le c e b ir taraf­ tan büyük bir eğitim se ­ ferb erliği başlatılm ış, di­ ğer taraftan bu ünlü bilim insanları dünyaya kazan­ dırılmış oldu. T arih a raştırm aların a ve özellikle Türk Tarihi araş­ tırmalarına Atatürk büyük ön em veriyordu. Türkler

the ancient Turks? W h a t was the place and role of the Turks in world history? To answer these questions documentary and material sources were required. First of all written documenta­ tion and antiquities were gathered and placed in archives, libraries and muse­ ums. At that time the only museums w ere Istanbul Archaeological Museum, Izmir Museum and the

iklim değişiklikleri yüzünd en yaşadıkları Orta As­ y a ’yı b ır a k a r a k ç e ş itli y ö n le re g ö ç e tm işle rd i. Bu göçler ne zaman baş­ la m ış , n e r e le r e k a d a r uzan m ıştı? T ü rk iy e to p ­ raklarında yaşayan en es­ ki h a lk la r k im lerd i? Bu yerlerde uygarlık nasıl g e­ lişmiş veya kim ler tarafın­ dan getirilmişti? Bunların eski Türklerle ilişkisi ola­ b ilir m iyd i? T ü r k le r in dünya tarihindeki yeri ve

Museum of Turkish and Islamic Art, and new muse­ ums were needed. Within six months of the proclama­ tion of the Republic Topkapi Palace, which was an important cultural and 15 SKYLIFE

NİSAN

APRIL 2003


hıstorical repository of the Ottoman Empire, was turned into museum on Atatiirk's instructions. Then Haghia Sophia was

rolleri nelerdi? Bu soruların karşılığını verebilm ek için kaynaklara ulaşmak gerekiyordu elbette. Ö nce, var olan kaynaklar toplanarak arşiv, kütüphane ve m üzelerde

restored and opened as the Museum of Byzantine Art, an event which created a stir internationally. The Financial Times wrote, 'No other example is such decisive proof of Atatürk's elevated character, far-reaching tolerance, and passion for truth, and of the beneficial progress made in the social and scientific structure of his country as the decision to transform the Mosque of Haghia Sophia into the Museum of Byzantine Art.'

korunma altına alındı. O dönem de yalnızca İstanbul Ar­ keoloji M üzeleriyle İzmir Müzesi ve Türk İslam Müzesi vardı ve yeni müzelerin açılması gerekiyordu. Atatürk, C um huriyet in ilanını takip e d e n altı ayda, O sm anlı Devleti nin kültür ve tarih hâzinelerini saklayan Topka-

Another example of the importance which Atatürk attached to history was the transformation into a museum of Mevlânâ's Dergâh, following the clo­ sure of Turkey's religious sects. The Museum of Fine Arts in Istanbul, the

Topkapı Sarayı’ nın 1900’le rin başında G alata’ dan görünüm ü (üstte). Saray, 3 Nisan 1924 ta­ rihli bir kararnameyle müze ha­ line g e tirile re k ziyarete açıldı (s o ld a ). / View o l Topkapı Palace Irom Galata in the early 1900s (a b o ve ). The palace became a museum on 3 April 1924 (left).

16 SKYLIFE

NISAN

APRIL 2003


CH RISTIE’S

Islamic Art and Manuscripts Auction

Enquiries

London

29 April 2003

William Robinson

8 King Street

wrobinson@christies.com

St. James's

+44 (0)20 7389 2370

London SW1Y6QT

Catalogues

View catalogues and leave

+ 44 (0)20 7389 2820

bids online at christies.com

Viewing 24-25, 27-28 April


pı Sarayı’mn m üzeye d ö­ nü ştü rü lm esini istem işti.

Antalya, Aspendos Tiyatrosu’nun ona­ rım çalışmalarına da A tatürk’ün teşvi­ kiyle başlanmıştı, 1938 (solda). Vi­ ze’de, 1938'de yapılan kazılarda orta­ ya çıkartılan ta rih î b ir eser (altta). Renovation of the ancient theatre at Aspendos near Antalya began w ith A ta tü rk ’ s encouragem ent in 1938 (left). One of the finds made at Vize in 1938 (below).

Ayasofya’nın tamir ve res­ tore edilip Bizans Eserleri M ü zesi o la ra k d ü n y a y a açılm ası ise kam uoyunda büyük yankılar yaratmıştı. Bu olay hakkında Finan­ cial Tim es şöyle yazmıştı: “Atatürk’ün yüksek karak­ terini, geniş hoşgörüsünü, hakikat aşkını ve ü lk esi­ n in s o s y a l v e b ilim s e l bünyesinde m eydana g e ­ tirdiği çok yararlı gelişm e­ nin d erin izlerin i h iç b ir örnek Ayasofya Camii'nin Bizans Eserleri Müzesi ya­ pılm ası kad ar k an ıtlay a-

Ethnographic Museum in Ankara, and the Hittite Museum (today the Museum of Anatolian Civilisations) in Ankara were all established at Atatürk's instigation. 'Archaeology and anthropolo­ gy are the primaiy fields of his­ torical research. So long as his­ tory is based on the docu­ ments revealed by these disci­ plines, it will be built on firm foundations,' Atatürk declared. He was aware that Turkey was an inexhaustible source for archaeology, and wished Turkish archaeologists to uncover the cultural treasures lying beneath Turkish soil. Young people were sent to Europe to study archaeology, and the Turkish Historical Institute was established as the first step towards this goal. Courses in archaeology were launched first at Istanbul University, and subsequently foreign lecturers began to teach archaeology at the Faculty of Language, History And Geography in Ankara. W here the preservation of antiquities was concerned, he appreciated the importance of public awareness and encour­ aged cooperation between the state, press and public, in

m az”. A tatürk’ün tarihe verdiği ö n em in bir d iğer örneği d e te k k e ve z av iy elerin kapanm ası sırasında Mevlânâ D ergâhı’nı da müze­ ye d ö n ü ştü rm esiy d i. İs­ tanbul'daki Resim Fleykel Müzesi, Ankara’da Etnografya Müzesi, bugün Anadolu M edeniyetleri Müzesi olan I litit Müzesi hep Atatürk’ün direktifleriyle kuruldu. “Tarih araştırm alarında ark eoloji ve an trop oloji başta gelir. Tarih bıı bilimlerin çıkardığı belgelere dayandıkça sağlam temelleri olur" diyen Atatürk, arkeolojinin tarih, Türkiye topraklarının da arkeolojik araştırmalar için bit­ m ek tükenm ez bir kaynak olduğunu bilmiştir. Türk top­ rakları altında yatan kültür hâzinelerinin Türk arkeolog­ lar tarafından çıkartılması ve halk tarafından değerleri­ nin b ilin erek korunm ası için çeşitli olan ak lar ha­ zırlamıştır: Ö ncelikle Av­ rupa'ya arkeolojik eğitim almak üzere gen çler gön­ derildi ve Türk Tarih Ku­ rum u a ç ıld ı. G e n ç le r in y u rtiçin d e d e a rk e o lo ji eğitim i a lab ilm eleri için İstanbul Üniversitesi nde Arkeoloji Eğitimi başladı. D aha sonra Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fakiiltesi'n d e de, y ab an cı ö ğ ­ retim ü yeleri tarafınd an arkeoloji dersleri verilm e­ ye başlandı. Atatürk tarih araştırmalarında ark eolo­ jiyi önem li bir kaynak ka­ bul ettiği gibi, eski eser18 SKVLIFE

NİSAN

APRIL 2003


Sebah & Joaillier’in objekti­ finden Istanbul A rke o lo ji Müzeleri ana binası (solda). Ayasofya restore edildikten sonra Bizans Eserleri Müze­ si o la ra k ziyarete açıldı, 1930’lar (altta). / İstanbul Archaeological Museum in an early photo g ra p h by Sebah & Joaillier (left). This p h o to g ra p h d a tin g from the 1930s shows Haghia Sophia a fte r it was restored and became the Museum of Byzantine Art (below).

addition to the aca­ demic work of the Turkish Historical Institute. He bequeathed a large part of his own money to this insti­ tute, to ensure that research and excava­ tions should continue after his death. Wherever he travelled in the country Atatürk visited local museums and ancient ruins. When he saw Aspendos Theatre in Antalya he imme­ diately proposed that it be restored and used once more as a

leri korum a ve ortay a çık arm ad a T ü rk T arih Kurum u’nun yanında devletin, basının ve halkın el ele ver­ mesini de amaçlıyordu. Bununla da yetinm edi, ölüm ün­ den sonra araştırma ve kazıların devam etm esi için ban­ kadaki parasının önem li bir kısmını Türk Tarih Kııru-

theatre. The excavations at Alacahôyük and Ahlatlibel in 1935 and

m u’na bıraktı. Atatürk her gittiği yerde m üze ve ören

20 SKYLIFE

NİSAN

APRIL 2003


* * 4b>

v V 0 f»

Tekm ar ships more than 400 containers of finished marble around the world from the United States to China, serving customers in more than 76 countries on 5 continents. Our Company's rapidly growing export sales are the clearest proof not only of the quality of our products but of the warm reception that has greeted them in markets across the globe.

H ea d Of fic e: H a b e r l e r S o k a k No:11 E s e n t e p e 34394 İ s t a n b u l - T u r k e y T el : +90 212 337 28 00

F a x: +90 212 337 28 20 - w w w . t e k m a r b l e . c o m

- info @ tekm arb le.co m


yerlerini gezerdi. An­ talya’da Aspendos Tiy a tro su ’nu görd ü ğü zaman hem en onarı­ lıp aynı amaçla kulla­ nılmasını önerdi. 1 9 3 5 -3 6 y ılla r ın d a yap ılan A lacah ö yü k ve Ahlatlıbel kazıları­ nı yine Atatürk öner­ m işti v e o g ü n k ü Tü rkiye’nin koşulları iç in d e b ü y ü k , A ta ­ tü r k ’ün d e y im i ile küçük çapta olan bu kazılardan eld e ed i­ len zengin bu lu ntu ­ lar, Anadolu ve Orta­ d o ğ u k ü ltü r ta rih i hakkında son derece ö n e m li b e lg e le r v e ­ rip, gelecek kuşakla­ ra yeni ufuklar açtı. 1 9 3 6 ’da y in e A ta ­ tü r k 'ü n ö n e r is iy le

Kargopoulo’nun objektifinden ibadete açık olduğu dönemlerde, Ayasofya’nın iç mekânından apsise doğru bir bakış (üstte). Ayasofya’nın, güneydeki galeri duvarında bulunan Deisis mozaiği, 1990’lar (altta). / A photograph by Kargopoulo of the interior of Haghia Sophia when it was still a mosque (above). The Deisis mosaic on the wall of the South Gallery at Haghia Sophia (below).

T rak y a’da Prof. Arif Müfit’in başkanlığın­ da yapılan araştırma ve kazılardan da çok önem li buluntular elde edildi. Bir zamanlar Doğu Traky a ’nın başkenti olan V ize’de (Bizy e ) 1 9 3 8 ’de yapılan kazıdan çıkan eserle­ ri Atatürk hasta yata­ ğında görm ek istedi. Getirilen eserleri bü­ yük bir zev k le izle­ d ikten sonra, “Kazı­ lara d ev a m e d in iz , m em leketim izin kül­ tü r z e n g in lik le r in i

1936 were also carried out at Atatürk’s request, and the finds from these sites provided valuable information about the cul­ tural history of Anatolia and the Middle East, showing the way ahead for future generations. Excavations in Trakya (Eastern Thrace) in 1936 under Professor Arif Müfit were also launched at Atatiirk's request, and revealed finds of great importance. These were followed up in 1938 by exca­ vations at Vize (Bizye) once the capital of Eastern Thrace, and although Atatürk was seriously ill at the time (he died on 10 November 1938), he asked to see them. After examining the objects with pleas­ ure, he said, 'Continue your exca­ vations, and you will discover many more cultural riches in our country.' During the 15 years that Atatürk was president of Turkey, his contri­ butions to the development of

daha ço k b u la ca k sı­ nız” dedi. Atatürk’ün 15 yıl sü­ ren Cum hurbaşkanlı­ ğı sü resin d e, T ü rk i­ ye’yi çağdaşlaştırmak için g e rçek le ştird iğ i an ca k yüzyıllara s ı­ ğ a b ile c e k re fo rm la r arasında a rk eo lo jiy e de yer vermesi, eski­ ç a ğ ta r ih in e y e n i ufuklar açtı. •

Turkish archaeology were enor­ mous, and opened new horizons in the knowledge of ancient history. •

* D r. M u a z z e z İlm iy e D r Muazzez İlmiye Çığ is a sumerologist.

Çıg. süm erolog.

22 SKYLIFE

NİSAN

APRIL 2003


İstanbul'un Şehir Merkezi yeniden belirleniyor. MetroCity Levent, en seçkin moda markalarının, en keyifli alışverişin yeni mekanı Yaşayan bir Merkez. Merkezi bir Merkez. İstanbul'un heyecanına yaraşır bir Merkez. "Alışveriş, keyif vermeli!" diyenlerin doyasıya keyiflenecekleri MetroCity Levent'te çok yakında buluşmak üzere...

İstanbul'un m erkezinde, Levent'te 4 kat üzerinde 130 dükkan, restoran ve kafe M etro bağlantılı Özel araç ve otobüs ile kolay ulaşım 2 5 0 0 araçlık otopark Her gün 10:00 - 2 2 :0 0 arası açık

Alışverişte Neşe, Keyif, Heyecan... Çok Yakında!


By S A B İH A T A N S U Ğ * Photos SERVET DİLBER / P R IN T P H O TO B A N K TURKEY


A century ago in the city of Bursa an elegant young and wealthy Ottoman woman was seated in her house busy creating flowers with her needle. Her apparel was patterned from head to foot with flowers. Her yellow leather slippers were embroidered with gold flowers. There were flowers embroidered around the hem of her trousers, and a posy of flowers and a tree of life embroi­ dered on her sash. The neck and cuffs of her seersucker silk blouse were edged with flowers made of needle lace, and her dress of handwoven silk brocade had a pattern of gold stripes and between them tiny flowers and leaves. Her broadcloth jack­ et was embroidered in gold thread around the edges with hyacinths and cypress trees, and on the breast were two bou­ quets of flowers. Her cap was adorned with needle lace hyacinth motifs held by pins in the form of violets set with diamonds, and a crepe kerchief edged with lace carnations. The costume of Ottoman women was everywhere adorned with the flowers they loved, woven and embroidered in a myri­ ad different stitches. They chose jewellery and accessories with flower motifs. Flowers were endowed with their own symbolic language, expressing the woman's joys, sorrows, hopes and inner thoughts to those around her. The flowers that she wore as needle lace, jew-

Yüz yıl ö n ce, Bursa şehir içi... Evinde oturup

\

nakış işleyen, oya yapan, şık, zarif, genç, varlıklı bir Osm anlı kadını... Giyimi baştan ayağa

çiçe k örn ek leriy le donanm ış. Ayağına giydiği, sarı deri çediğinin içine sırmayla çiçek deseni iş­ lenmiş. D onunun paçaları çiçek, uçkurda bir buket çiçek, bir tür hayat ağacı. Bürüm cük göm lek, yaka ve kol kenarları, çiç e k oyalı, üçetek ipek ve altın sırm a ile el

Yasemin oyaları lale m otifli, İncili ba|lığın üzerine taç gibi kondu­ rulmuş (solda). Bürümcük gömle­ ğin üzerine üçetek giyilmiş, baş­ ta ise kadife üzerine inci işli b ir başlık ve gül desenli ba­ şörtüsü görülüyor (sağda). Ye­ ni evli gelinlerin bağladığı na­ kış lı uçkur (a ltta ). Needle lace jasmine flow­ ers crown a headdress of tulip motifs and pearls (a b o ve ). An ü çe te k dress worn over a seer­ sucker blouse, and a headdress consisting of a velvet cap em broi­ dered with seed pearls and a headscarf with a design o f roses (rig h t). Embroidered sash o f the type worn by newly mar­ ried women (left).


Bürümcük gömleğin yaka kenarları çayır çimen oyalı. Gömleğin üzerine giyilen üçeteğin kenarlarına oyma, kesme işiyle lale motifleri oluşturulmuş (üstte). Aynı el­ bisenin belindeki telkari kemer tokası simle dokunan kuşağa geçirilmiş (altta). / The seersucker blouse is edged with lace known as çayır çimen around the neck, beneath a dress with openwork embroidery of tulip motifs around the hem (above). Around the waist of the same dress is a belt woven with silver thread and a filigree buckle (below).

tezgâhında dokunmuş. Altın sırma çizgiler arasına minik çiçekler, yapraklar döşenm iş... Üçeteğin üzerine giyilen çuha cepken in kenarlan altın sırmayla bindallı tekniğin­ de süm büller, serviler ile süslü, göğüslere birer buket çiçek konm uş. Baştaki hotoz sümbül oyalarıyla, elmas

elled pins, seed pearl embroidery, block printed scales and veils all conveyed messages about her emotions. She cultivat­ ed her favounte flowers in the garden of her wooden house, watching them grow and bloom with delight. Women spent most of their time in their homes and gardens, occupying

taşlı m enekşe iğnelerle, karanfil oyalı, krep baş örtüsüy-

themselves with needlework and weaving, and the interiors


Yaklaşık yüz yıl öncesinde kullanılan mercan süslü sarkaçlı, gümüş tokalı ke­ mer (solda). Uçkur üzerine işlenen b ir tü r hayat ağacı gelinin mutlu, şanslı, uzun ömürlü ve çoluk çocuklu olması dileğini sembolize ediyor (altta). / This silver buckle with pendant corals was worn about a century ago (left). A tree of life m otif embroidered on the sash symbolises the wish of a bride for happiness, good fortune, long life and children (below).

*

of these houses were like galleries exhibiting their works of art. They embroidered not only their own clothes, but household linen and furnishings, so that their homes reflected each woman's personal philosophyoflife.

Let us now look more closely at a traditional costume of the type that would have been worn by the wife of a paşa or gentlemen in Ottoman times. The red silk velvet cap is scattered with leaves and flowers embroidered with seed pearls, and in the centre of each flower is set a brilliant stone. Around the edge of the kerchief that she wore over this are roses worked in counted thread stitch. Jasmine flowers of needle lace are wound around the cap like a crown. Around the hems of the separate ground length panels of the skirt and the long cuffs that fell over the hand are tulips of open­ work embroidery. The robe, known as an üçetek because of its skirt of three panels slit to the waist, one at the back and two in front, is made of handwoven silk stuff, and has a bro­ caded pattern of undulating branches with leaves and flowers in gold on stripes of blue, green, lilac and red. The silver fili­ gree buckle belt is in the form of a six-pointed star with a flower at the centre. In garments of this type worn by brides and young women, flowers represent the woman and green leaves the man. The bridal dress of another wealthy young Ottoman girl is again adorned with flowers. At that time most garments

le donatılmış... Bursa işi giyside olduğu gibi, O smanlı kadın giyimi, baştan ayağa binbir çiçek le bezeliydi. Giysilerdeki süm bül, karanfil, m enekşe mutluluğu dile getiriyor­ du. Osmanlı kadını çiçekleri sevmiş, onlara özen ­ miş; çiçek türlerini örmüş, dokum uş, işlemiş, mü­ cevherler, takılar üretmiş, ayrıca çiçek lere gizemli bir dil vermiş. B öy lece kadın kendi iç dünyasını, d üşüncelerini, sevincini, üzüntüsünü, beklentisini çiçeklerin diliyle çevresine iletmiş: Başındaki oyala­ ra, m ücevher iğnelere, inci işlem elere, yazmalara, duvaklara, örtülere işlediği değişik çiçek şekilleri ile çeşitli m esajlar vermiş. Donu, uçkuru, göm leği, üçeteği, cep k en i, çorabı, çediği çiçek motifleriyle süslem iş... Ayrıca, oturduğu evin bahçesine, sevdiği çiçekleri ekm iş; çiçek yetiştirmek bir zevkmiş. Türk evleri ahşap olurdu, b ah çe içinde. Kadınlar evle b ah çe arasında geçen yaşam içinde, çeşitli el sanatları üreterek zamanlarını değerlendiriyordu. O ned en le bu evlerin içi, bir sanat m üzesi gibiydi. Giysileri, kullandıkları ev eşyaları, kendilerine özgü 28 SKYLIFE

NİSAN

APRIL 2003


T Ü R K İY E

MobilBanka özgürlük demek! EFT'den havale göndermeye, kredi kartı ve fatura ödemelerinden hisse senedi alıp satm aya kadar birçok bankacılık işlemi, Aria ile *100# MobilBanka'da.

BANKASI

AriaM erkez 4 4 4 1 555 ücretsiz

555

www.aria.com.tr


worn by the upper classes were made of silk, and this dress is no exception. Dating from the 19th century, it is made of a stuff called selimiye, of silk inten/voven with gold thread consisting of silk wound with yellow metal wire. It is a model of elegance and graceful refine­ ment. The dress has been so carefully presetted that it might have been made yesterday. Beneath the dress was worn a blouse of diaphanous silk bürümcük, a fabric resembling seersucker with satin stripes. Around the neck and sleeves is embroi­ dery in the stitch known as meadow grass. The voluminous trousers worn beneath the dress are red. The slippers are em broi­ dered inside and out

bir yaşam felse­ fesini yansıtıyordu. B öylece, O sm anlı-Türk kültürü, yüksek se­ viyelere ulaşmış, imparatorluk sanatla taçlandırılmıştı. Giyimde çiçek, bu olayın sad ece bir yönü... Çiçeği y etiştirm eyen, ilahi g ü zelliğinin farkına varm ayan, sevm eyen, onu tüm sanat dallarına ilham kaynağı ola­ rak seçer miydi? Yaşam ına böyle sanatsal bir anlam ka­ tabilir miydi? Şimdi de o devrin paşa, b ey konaklarına girelim. Kadınların dünyasına çiçeklerin rengini ve ilahi güzelliğini katan, geleneksel bir giysiyi görelim : Kırmızı ipek kadife başlık üzerine inci işlenerek yapraklar, çi­ çe k le r serpilm iş. Çiçeklerin g öb ek lerin e, pırıltılı taşlar oturtulmuş. Başörtüsünün kenarlarına hesap işiyle gül desenleri bezenm iş. Yasem in iğne oyaları, baş üstüne taç gibi kondurulmuş. Y ere kadar uzanan üçeteğin k e­ narları, etek uçları, elin üzerine düşen kol yenleri oyma tekniği ile lale motifleri oluştunılarak donanm ış. Ü çete­ ğin kumaşı ipek ve el tezgâhı ürünü. Mavi, yeşil, efla­ tun, kırmızı çizgi üzerinde altın sırmayla çiçekli, yaprak­ lı dallar uzayıp gidiyor. B elinde telkâri kem er tokası, al­ tı köşeli yıldız ve ortasında çiçek. Bu gelin ve gen ç ka­ dın giysisinde çiçekler kadını, yeşil yapraklar da erkeği

Sümbül oyasıyla süslenmiş krep, başa konulmadan önce hotoza sarılarak, menekşe m otifli mücevher iğne ile tutturulm uş (üstte). Baştan çiçek motifleriyle süslü Bursa si (sağda). Yeşil çuha tüne simle serviler v çiçek işlenmiş (altta). / The crepe k e rc h ie f w ith needle lace hyacinths is wound about the cap, and held in place with a je w e lle d v io le t m o tif pin (above). This costume is from Bursa patterned with flowers from head to toe (right). A green b ro a d cloth ja cke t e m b ro id e re d in gold th re a d w ith cypress trees and bouquets of flowers (below).

30 SKYLIFE

NİSAN

APRIL 2003


Let’s illuminate the future together.

ISTANBUL STOCK EXCHANGE w w w . ise.org


Bahar çiçekleriyle oyalı ak krep, altın paralardan oluşan tepeliğin çevresine b ir çelenk gibi dolanıyor (iistte). Selimiye adı verilen, altın simle dokunan çok zarif b ir kumaştan dikilme üçetek, 18. yüzyıl Os­ manlI saray giyiminin b ir örneği. Altın kemer Trabzon hasır işi (solda). Giysinin kol uçları oymalarla süs­ lü (altta). / A white crepe kerchief edged with needle lace blossom is wound like a garland about the head decoration hung with gold coins (above). An 18th-century Ottoman palace dress made from a type of cloth of gold known as selimiye, and with a gold filigree belt around the waist (left). The cuffs are decorated with openwork embroidery (below).

temsil ediyor. Bir başka varlık­ lı Osmanlı gelin giy­ sisi de yine çiçeklerle dona­ tılmış. O devirde saray, şe­ hir, üst sınıf giyimleri daha ç o k ip e k k u m a ş la rd a n oluşurdu. Bu giysi de 19yüzyılda d oku nan, kökboya ile b oy an an , altın sim ve ipek karışımı ‘Se­ lim iy e ’ adı v erilen ku­ maştan yapılma. Zarafet ve ince bir sanat göster­ gesi... Çok iyi muhafaza edilmiş, sanki dün dikil­ miş gibi. T e n e giyi­ len bürümcük, ipek göm leğinin yaka­ sı ve kolu çayır, ç im e n o y a s ı. İp e k ş a lv a rı, k ırm ızı. Ayağa giyilen çediğin üstüne ve içine sırm a, te l, ip ek ile çiçekler, yapraklar, dal­ lar nakşedilmiş. Belinde telkari, altın Trabzon kemeri. Giysideki la­ le, yasem in ve gül mutluluğun, güzelliğin, gençliğin, doğanın bir tür resmini çizmiş. Altın paralı başlık, bahar çiçekleriyle süslü bir çelenk. Başörtüsü, elmalı motifli 'kandilli' yazması, uçlarına elma çi32 SKYLIFE

NİSAN

APRIL 2003

in flowers, leaves and twining branches worked in gold thread and silks. Around the waist is a gold filigree belt of the type for which the city of Trabzon on the Black Sea is famous. Flowers like tulips, jasmine and roses seem to draw a picture of happiness, beauty, youth and nature. The headdress is hung with gold coins and around it is a wreath adorned with spring flowers. The kerchief is embroidered with apple blossom and apples, which were tradi­ tional motifs for the veils and kerchiefs of brides in


FEEL THE OCEAN...

AN TEKS

ANTEKS 100% cotton fabrics

The a r t o f t r e a t in g co tton w w w .a n te k s .c o m

ANTEKS S PININ G MILL

ANTEKS WEAVING MILL Y e n ik รถ y / A n t a ly a / T U R K E Y

Yunus

E m re

Phone : +90 242 258 10 10 (10 lines) Fax : +90 242 258 10 20 Telex : 56632 Ah oo Tr.

Phone

+90 242 340 10 20 (5 lines) Fax

A k d e n iz

O r g a n iz e

Sanayi

B รถ lg e s i

P . K :7 6 2

Cad.

O rta

M ah.

N o .98

P .K :1 6

A lt in o v a / A n t a ly a / T U R K E Y

+90 242 340 10 29 Telex : 56297 Ahoo Tr


Yün iplikten elde örülme, sümbül m otifli gelin çorabı (solda). Gül desenli gelin çorabı (sağda). İçi altın simle çiçek m otifi işlemeli sarı çe d ik (a ltta ). / Hand knitted woollen socks for a bride with hyacinth motifs (le ft). A b rid e ’s socks w ith a rose p a ttern (right). Yellow slip­ pers embroidered inside w ith sil­ ve r flo w e rs (below).

both İstanbul and the provinces,

çeği nakşedilmiş. Elma ve çiçek motifli yazmalar, İstanbul’da ve Anado­ lu’da gelinlerin duvağı ve başörtüsü olmuş hep. Bu­ rada örneklerini gösterm eye çalıştığımız giyim tarzı, baştan ayağa O smanlı sarayından başlayıp, Rumeli ve Anadolu coğrafyasını içine alan, tam kuplu gi­ yim türünü anlatıyor. Anadolu m edeniyetleri, Bizanslılar, Selçuklular, Oğuz B oylan ve O smanlı İmparatorluğu m oza­ iği içinde oluşan bu giyim kuşam sanatı halkın, köylünün, T ü rk m en ’in, Y ö rü k ’ün katkılarıyla yaratılan çok sesli bir senfoni gibidir. Günümü­ ze kadar gelen bu sanat eserleri bize çeşitlili­ ğin, renklerin, el becerisinin ve kültür zenginli­ ğinin örneklerini sergiliyor. Bu giyim kuşam tarzı­ nı bazı farklarla O sm anlı topraklarınd a yaşayan azınlıklar da benim seyip kullanmışlar. Yüzyıllar içe ­ risinde yer küremizin etkileriyle beslenen giyim kül­ türüm üzden bir dem et çiçek sunduk size. Kokusu başımızı döndüre... •

two typical examples give a good idea of how Ottoman women dressed, whether at the palace or in towns and villages throughout Anatolia and Rumelia. With some modifica­ tions many of the non-Turkish peoples of the Ottoman Empire wore the same style of dress, in which influences can be traced from the ancient civilisations of Anatolia to the Byzantines, Seljuks, Oğuz tribes ând Ottomans, and in which urban sophistication and the pastoral traditions of the Türkmen and Yörük nomads all participat­ ed to create a colourful sym­ phony. These works of art passed down by earlier genera­ tions astound us with their diver­ sity, glowing colour harmonies, skilful workmanship and striking designs. Like a bouquet of flowers whose fragrance perfumes our imagination, these costumes trans­ formed those who wore them into living works of art. • * Sabiha Tansug is an ethnologist, researcher

* Sabiha Tansuğ, etnolog, araştırm acı v e yazar.

and writer.

Fotoğraflarda görülen giysiler, Sabiha Tansuğ

All the costumes illustrated here belong to

K oleksiyonu’na aittir.

the collection of Sabiha Tansug.


KO G BA KK

Nasil

IT II? Önce, diğer kredi kartlarınıza ait borçları Koçbank Kredi Kartı’na transfer eder,

KOÇBANK

düşük faizle ödersiniz. Dahası, Türkiye’nin ve dünyanın her yerinde yaptığınız alışverişlerinizi taksitlere bölersiniz. Sadece tek bir kartla! Ç özüm ve daha b irç o k avantajla ta n ışm a n ız için ,

sizi en yakın K oçbank şubesine bekliyo ruz.

444 O 555

www.kocbank.com.tr


S u la r ve İstanbul söz konusu olunca, asla vazgeçem e­ yeceğim iz bir usta gezgin çıkar karşımıza: Ahmet Hain­ di Tanpınar... Tanpınar, İstanbul’da gündelik yaşamın izini sürer. Yıllık izin alan postacının, ö n ce gezm eye kendi m ahallesinden başlaması gibi düşer yollara... Ve ardından mırıldanmaya başlar: Her İstanbullunun gün­ delik hayatında, bulunduğu yerden başka tarafı özlem e­ si çok tabiidir.” Ama Tanpınar, bu sözünün peşine bir başka tanımlamayı da eklem eden içi rahat etm ez: “O n­ lar İstanbul'u iyi bir elm as yontucusunun eline geçm iş

W h e re water and Istanbul are concerned, the 20th-century Turkish novelist Ahmet Hamdi Tanpinar is your best compan­ ion. He tells of the postman who takes his annual leave and sets out to explore, beginning with his own neighbourhood, and declaring, 'In their daily lives everyone in Istanbul yearns for somewhere else.’ Then Tanpinar cannot resist adding, 'They chiselled Istanbul like a precious stone in the hands of a skilled gem cutter.' This description fits Istanbul perfectly. So who were those people who chiselled Istanbul like a precious stone? The 16th


İstanbul'un güzellikleri ayrıntılarda saklıdır: Bazen gökyüzünde süzülen b ir martı, bazen vapurda yanınıza bırakılan demli çay eşliğinde yenilen (ıtır (ıtır sim ittir, yeni başlayan güne sevinç katan. / Gulls wheeling in the sky or freshly brewed tea with a crisp simit are part of the joy of a voyage along the Bosphorus.

bir m ücevher gibi işlediler.” Evet, onlar İstanbul’u bir m ücevher gibi işlediler. Kimdi onlar?.. Mimar Sinan, Matrakçı Nasuh, Bağdatlı Şah Ku­ lu, Mercan Usta, Veli Can, Nigârî, Şeyh Hamdullah, Karahisari, Levni, Hafız Post, Itrî, Neyzen Tevfik ve daha niceleri... İstanbul ayrıntılarda saklıdır. Sokak aralarında, sardunya açan saksılarda, erguvan, m im oza ve çiçeğ in e duran

century architect Sinan, the miniature painter Matrakçı Nasuh, Şah Kulu of Baghdad, Mercan Usta, Veli Can, Nigârî, Şeyh Hamdullah, Karahisari, Levni, Hafız Post, Itrî, Neyzen Tevfik and many many more artists, architects, poets and musicians. Istanbul is concealed in details. In backstreets, in pots of gera­ niums, in judas tree blossom, in mimosa and in magnolia flow­ ers. And we should not forget the ancient plane trees. Then there are the details of the Bosphorus, which opens its arms


TO YO TA S A


Her özelliğini kıyaslayın... Hem de en küçük ayrıntısına kadar... Avrupa'nın ilk diz hava yastıklı otomobili, toplam 9 hava yastığı, Xenon farlar, Cruise Kontrol, sürücü ve yolcu ayrı ayarlı tam otomatik klima, Araç Denge Kontrol Sistemi, 1.6 It.den 1.8 ve 2.0 It.ye kadar zengin VVT-i motor seçenekleri... Yeni Avensis’le tanıştığınızda, kalite hakkında bildiğiniz her şeyi yeniden sorgulamanız gerekecek.


manolya ağaçlarında saklıdır. Y üzlerce yıla tanık­ lık eden çınar ağaçlarını da unutmayalım. Bir de her sevdaya kucak açan B oğaziçi’nin ayrıntılarını yazalım bir yere. A bartm am ak g erek ; İstanbul, çöplükte bile nergis çiçeğini açar, baharın koku­ sunu B oğaziçi’nde alır almaz. B oğaziçi her kum aşa göre rengini de değiştirir. Kimi zaman al, kimi zaman yakam ozlanan bir la­ civert, kimi zaman gümüş, kimi zaman cam göbeğidir... İster bir başınıza olun, isterse kalabalık. Nasıl olsa Kapalıçarşı ya da M ısırçarşısı’na uğramışsınızdır. O zaman Em inönii’nden kalkan bir vapura binin. Ama bir koşulla: Eminönü Iskelesi’nin ve vapurla­ rın salaş haline kızm aca yok. Nasıl olsa nergis çi­ çeği gibi açan güvercinler ve martılar var: Y eni Cami H ünkâr M ahfili’nden isk eley e ve B o ğ a z i­ çi’ne kadar bizi izleyen güvercinler ve martılar... V e p en cere kenarında bir yer bulun kendinize. Y uvarlak tep sisin d e al renge bürünm üş çayları Tüm İstanbul’un doya doya seyredildiği kaptanköşkü, kaptanın evi sayılır; radarın hemen önündeki pencerelerde çiçek saksıları dizili (altta). Çift çapalı amblem, beyaz renkli vapur bacalarının yegâne sü­ sü (altta sağda). / The captain has an uninterrupted view of the Bosphorus from the bridge, which is like his second home with pots of flowers along the windowsills (below). The white funnels are deco­ rated with the double anchor emblem (below right).

to every shade of love. It should not be exaggerated; narcissi bloom even on Istanbul's rubbish heaps the moment the scent of spring fills the air of the Bosphorus. The Bosphorus is constantly changing colour, sometimes crimson, sometimes dark blue with sparkling phosphores­ cence, sometimes silver, sometimes turquoise... whether you are alone or with a crowd, when you next visit the Covered Bazaar or the Egyptian Bazaar, take one of the Bosphorus fer­ ries that depart from Eminônü. But on one condition; you must not let the unkempt state of the quay and the femes disconcert you. The pigeons and gulls that resemble the nar4 2

SKYLIFE

NİSAN

APRIL 2003


büyük bir ustalıkla getiren çaycıyı kaçırmayın. Damağı­ nızda buruk bir tat kalsın, çayı höpletiıken. Sahi, yarılan dalgaların sesini duyuyor musunuz? Yoksa, ağır mı işitiyor kulaklarınız? Ö nem i yok. O size sesini ulaştıramıyorsa, siz ona yaklaşın. Çayınızı içtiy sen iz, koltu ğun arkasındaki uzun tahta üzerine, renkli tabağı ile çay bardağını usulca bırakın: Parasını da tabağın kenarına koymayı unutmayın sakın. Nasıl olsa bir yere gidecek haliniz yok: Vapurun içinde­ siniz. Dalgınsanız, dertlenmeyin, hiçbir çaycı müşterisini kaçırmaz!..

cissus on its rubbish heap follow the boat from the Imperial Gallery of Yeni Mosque on its outward journey along the Bosphorus. Find a window seat, and do not miss the waiter when he brings around his circular tray filled with glasses of glowing dark red tea. Savour its sharp flavour on your palate as you sip it. Can you hear the sound of the wash breaking against the stem? O r are you hard of hearing? But it doesn't matter. If the sound does not reach you, then you can go nearer to the sound. If you have fin­ ished your tea, place the empty glass carefully on the long wooden shelf behind your seat, not forgetting to leave the money in the saucer. You cannot run away of course. You are on the ferry. If you are absentminded. do not worry, no tea waiter lets a cus­

G ü v e r te d e ile r le y ip k ü ç ü k m e rd iv e n d e n

inin. Kocam an dümeni ve ço ğ u zam an üstü örtülü dümen dolabını g ö r ü n c e de ş a ş ırm a ­ y ın . B u g ü n e d e ğ in kullanıldığına tanık ol­ madım. Her koşul tü­ kendiğinde, kullanmış­ lardır belki!.. S iz e ne? N a sıl o ls a tomer get away! açıkdenizde değilsiniz. Proceeding across the En iy is i bu d ü m e n e deck, descend the small yaslanm ak . T ek n en in companionway. W hen en çok sevdiğim yeri­ you see the great rudder dir gem inin bayrağının wheel, which is usually Boğaziçi’nde bir kıyıdan diğerine yapılan b ir çay içimi vapur yolculuklarında sohbetler dikili olduğu yer. G öl­ covered over, do not be koyulaşır, kitap gazete okunur, hatta bazen küçük bir şekerleme bile yapılır. / As the ferry weaves its way from one side of the Bosphorus to the other, [he passengers chat, g e si su lard a d a lg a la ­ surprised. I have never read or sometimes take a nap. nır. Pervaneden yansı­ seen it being used. yan k ö p ü k s e s le r in e Perhaps it has been used martılar gelir. Şansı yaver giderse, birden sulara dalıp is­ in emergencies. And what is it to you? You are not on the tavriti yakalar ve yay çizerek bulutlara karışır. open sea. The best thing is to lean against this rudder wheel. Sarayburnu, Topkapı Sarayı, Ayasofya, Kariye, Sultanah­ My own favourite place on the boat is where the flag flies, its met Camii ve Sinan’ın Süleymaniyesi aslolan İstanbul’un shadow wafting on the surface of the water. Gulls are attract­ çizgisidir. Kent buralarda saklıdır!.. Ne garip değil mi ed by the foaming sounds from the propeller. If they are sanki her kul, İstanbul’da saklam baç oyunu oynuyor! lucky they will dive into the water and emerge grasping a Evet, her eski kent bir gizemdir. İşte Tanpınar’ın özledihorse mackerel, then sweep up in a great arc to mingle with 44 SKYLIFE

NISAN

APRIL 2003


Her zaman, her yerde yanınızdayız!

H ızlı, gü v en li, k olay in te rn e t b an k a cılığ ın ın ad resi

www.oyakbank.com.tr ile d iled iğiniz z a m a n b ilg isa y a rın ız d a y ız . 4 4 4 O 6 0 0 ile 7 gün 24 saat te le fo n u n u z d a y ız . Yaygın ATM ağımız v e 220'yi aşkın şubemiz ile T ü rk iy e’nin h e r y e rin d e , ço k y ak ın ın ız d a y ız .

h izm etlerin e siz nasıl u laşm ak isterd in iz?

movtda plus map

OYAK BA N K ’ın gelişen ü rü n ve


S

KADIKÖY İSK E LE S İ

2

the clouds.

ği su kıyıları: Cihangir, Kız Kulesi, Salacak, Üsküdar, Beşiktaş... Hiçbiri benzem ez birbirine. Bu nedenle, ken­ tin içinde birbirlerine komşu da olsalar yolculuğa çıkar­ sınız. Öyle bir günde tü kenecek yolculuk değil bütün bunlar. O ıtaköy, Arnavutköy, B eb ek , Anadoluhisarı, Emirgan, Çubuklu, Yeniköy, Beykoz ve Sarıyer inanın benzem ez birbirine... Suları, ağız tadı, B oğaziçi’ne bakışları farklı­ dır. Arada daha nice iskeleleri es geçtiğim iz için kusuru­ muza bakmayın; biraz heyecan, biraz da Deniz Işletmeleri’nin B o ğ aziçi’ne küsm esinden: H içbiri, çalışanının hiçbirinin denize küsm esi mümkün değil, suda yıkanmayanların bilgesizliği bütün bunlar... Daha düne kadar halatın atıldığı, iskele babasına vapurun dalgalı denizde

Topkapi Palace, Haghia Sophia, Kanye Mosque, Sultanahmet Mosque and Sinan's Süleymaniye Mosque are the landmarks which shape Istanbul's skyline. There lies the secret of the city! How strange that everyone plays hide and seek in Istanbul. Yes, every old city is a mystery. Among the shores which Tanpinar missed were Cihangir, Kız Kulesi (the Maiden's Tower), Salacak, Üsküdar and Beşiktaş. Not one resembles another. So even when they are neighbours, going from one to another counts as a journey. A single day’s travelling cannot cover them all. Oıtaköy, Arnavutköy, Bebek, Anadoluhisarı, Emirgan, Çubuklu, Yeniköy, Beykoz and Sanyer... believe me when I say they are all quite different. The way they view the Bosphorus is different, their waters different. Forgive me for passing over so many places

güç bağlandığı, salına salına müşterinin indiği, kaptanın h ep sin i bir sigara içim ind e izlediği günleri anımsıyorum. Ne yazık ki son dem inde B o­ ğaziçi vapurları. G ene de biz, serüvenimizi ya da gezintim izi b ir arm ağan olarak kabullenip, arta kalan vapurlarla yola koyulalım... Gezgin yüreğimiz kıpır kıpır. V apurun içind e bir o yana, Hiçbir iskele benzemez b ir diğerine... Bir kış günü Kadıköy'den gelip Eminönü’nde Tarihî Yarımadaya ayak basan yolcular Kapalıçarşı, Sahaflar ya da Sultanahmet'e gitmenin heyecanını ta§ır içinde (üstte). Each of the ferry quays have their own character. Passengers on the ferry from Kadıköy on the Asian shore on their way to Eminönü are looking forward to visit­ ing the Covered Bazaar, the Book Market or the Blue Mosque (above). 46 SKYLIFE

NISAN

APRIL 2003


İyi bir yaşam ömrünüze ömür katar !

İstanbul'un en merkezi yerinde, "Boğaziçi Köprüsü"ne ve "Capitol Alışveriş Merkezi"ne sadece 5 dakika uzaklıkta ömre bedel güzellikte bir cennet!..Ve her türlü konforun sağlandığı, temiz havası, ıhlamur, defne ve sedir ağaçlarıyla çevrili doğasıyla muhteşem 34 konak. Bu eşsiz projenin 1. etabında YAŞAM BAŞLADI !.. Ve şimdi geri kalan 17 konak sizin için görücüye çıkıyor !.. Doğal yaşamayı severim ve yaşam kalitemden ödün vermek istemiyorum diyorsanız; bu son 17 konuttan biri sizin ömrünüze ömür katacak!

B O Û A Z IÇ I

.KtlBAHCE

Mesa N urol Z er Ç am lıca O rtak G irişim i Kısıklı Caddesi, Ramiz Paşa Sokak, Altunizade • İSTANBUL

Show-room Tel: (0216) 327 85 32/34 • (0216) 326 14 13


in between. It is partly excitement and partly because the ferry company has cold-shouldered the Bosphorus. Yet it is impossible that even one of its employees should have taken offence. I remember a time when, until quite recently, hawsers were thrown onto the quay, and if the sea was rough tied with difficulty to the bollards. Then the passengers swayed as they disem­ barked from the rolling ship, watched by the captain as he smoked a ciga­ rette. Alas, the Bosphorus ferries were enjoying their last days of glory. Nevertheless, let us accept our adven­ ture, our trip, as a gift, and set out on the femes that remain. Our traveller's heart is beating exuberantly. If we wan­ der up and down the ferry, and from one side to the other, there is a good reason. Every halt presents its own way of life: Tea houses, fish restaurants, flower sellers, taverns toasting you with their glass, elderly people watching the sea from their windows, and children tossing crusts of bread to the gulls. The ship's horn pierces the air resoundingly, a sound that can be heard from two miles away. Another thing I love about the ferries is their funnels. W hoever designed that double anchor emblem on the slanting

Her iskele ve çevresi bir yaşam biçimi sunar: Vapur Karaköy’e yanaşınca, az önce keyifle çay içip, gazete okuyan vapur halkı b ir an önce iş yerlerine ulaşmak için acele eder. / When the ferry docks at Karaköy the passengers who had been relaxing with their tea and newspapers hurry off to their offices.

bir bu yana gidip geliyorsak bunun bir nedeni var: Her iskele ve çevresi bir yaşam biçimidir. Çayevleıi, balıkçı lokantaları, çiçek satıcıları, size kadehini kaldıran m eyhaneler, penceresinden sulara bakan yaşlılar, martılara ekm ek atan çocu klar hep bir vapur uğrağında yaşarlar. Ve bunu aralayan tek ses, kaptanın düdüğüdür. Sakın küçüm sem eyin, bir vapur düdü­ ğü iki mil öted en duyulur... Vazgeçem ediğim bir olgu da vapur bacalarıdır. Ve eğri ba­ canın üzerinde yer alan ustalıkla çizilmiş çift çapa simgesini kim tasarlamışsa, toprağı tuzlu sulardan eksik olmasın!.. Ve seyir defterind en okurlara son not: Vapurun uğradığı hangi iskele olursa olsun, yaz ya da kış bir bilet alın ve B o ­ ğaziçi'n e yolculuğa çıkın. Y astığa başınızı koyduğunuzda öylesine bir düş göreceksiniz ki masal kahramanları bile im­ ren ecek size!..

* Gürol Sözen, yazar-ressam . 48 SKYLIFE

NISAN

APRIL 2003

funnel has my eternal gratitude! And a last note to readers from my log: Whatever the ferry's destination, whether winter or summer, buy a tick­ et and set out on a voyage down the Bosphorus. W hen you lay your head on the pillow that night, you will see such a dream, that even the heroes of fairytale will envy you! • * Gurol Sozen is a writer and painter.


P A LA C E

&

V IL L A G E

Ü ç Kumtepesi Mevkii PK 3 3 0 7 5 0 0 Belek/Antalya/Turkey Tel: + 9 0 2 4 2 7 2 5 4 8 4 4 F ax: + 9 0 2 4 2 7 2 5 4 8 4 2 www.sirenegolfhotel.com

J

AKKAN AT H O LD IN G


yem


A mediaeval Seljuk builder whose name has long since been

A d ı sanı çoktan unutulmuş bir Selçuklu ustası, doksa­ nıncı basam ağı da çıkıp yerden otuz sekiz metre yük­ seldiğinde, durup şöyle bir etrafı seyretti. Denizlerin en güzeli Akdeniz, aşağıdaki küçük limana sığınmış, Bey

forgotten climbed the ninetieth step, and from a height of 38 metres looked around him. The Mediterranean, that most beautiful of seas, had taken refuge in the tiny harbour below, the last rays of the sun playing on its surface as it set over the Bey Mountains. The shad­ ows of houses leaning shoul­ der to shoulder darkened the narrow streets winding downhill. A light evening breeze was blowing, carrying the cool scent of oranges from the stone paved court­ yards. Wiping the last drop of sweat from his brow with his sleeve, he began to descend the flight of steps winding down inside the minaret, the

D a ğ ları'n ın ü zerin d e b a t­ m ak ta o la n g ü n e ş in so n ışıklarıyla oynaşm aktaydı. Birbirine om uz verm iş ev­ lerin gölgeleri, yokuş aşağı kıvrılarak inen daracık so ­ kakların üzerine düşüp kal­ m ıştı. H afiften esip g elen a k şam y e li, taş d ö şe m e li a v lu la rd a n a lıp g e tird iğ i p o rtak al k o k u larıy la içini serinletti. O anda fark ettiği alnındaki son ter damlasını kolunun yeniyle şöyle bir s ilip , s e k s e n d o k u z u n cu b a sa m a ğ a d oğ ru ad ım ın ı attı. Elindeki yağ kandiliyle ayd ınlanan m inaren in içi, basam aklarla d önerek aşa­ ğıya uzanıp gidiyordu. Yeryüzünde cenneti buldu­ ğu bu k e n te ad ın ı v eren

Antalya’ya gece çöktüğünde aydınlatı­ lan Yivli Minare ve Saat Kulesi bir mücevher gibi parlar (üstte). Yivli Mi­ nare Külliyesi içindeki Mevlevihane bugün Devlet Güzel Sanatlar Galerisi olarak ku lla n ılıy o r (solda ve karşı sayfada a ltta ). / When night falls over Antalya the Fluted Minaret and the Clock Tower shine like jewels (above). The Mevlevi dervish lodge belonging to the mosque complex now houses the State Fine Arts Gallery (left and facing page below).

B e r g a m a K ra lı I I . A ttalo s ’dan y ü zlerce yıl sonra 12 0 7 'd e Adalya d ed ik le ri A ntalya’ya giren S elçu k lu ­ ların I. Alaeddin Keykubad 52 SKYLIFE

NİSAN

APRIL 2003


Antalya Kaleiçi'ni süsleyen Yivli Minare, Anadolu’yu pek çok eserle donatan Selçuklulardan günümüze kalan anıtların en görkemlilerinden biri. Bugün Yivli Minare’nin çevresinde begonvillerle süslü pek çok kafe yer alıyor (üstte). / The Fluted Minaret which adorns Antalya Castle is one of the most imposing of the Seljuk monuments in Turkey. Today there are several cafés bright with bougainvillea around the minaret (above).

oil lamp in his hand lighting his way. The Seljuks had arrived in Adal/a, as they called Antalya, in 1207, many centuries after King Attalos II of Pergamum had given his name to the city that he described as heaven on earth. Now Sultan Alaeddin I Keykubad (1219-1236) was on the throne, and embellishing the city with the first Islamic works of art. In a cosmopolitan city where there were

(1219-1236) dönemiydi yaşanmakta olan. Sultan ın buy­ ruğu ile kente ilk İslam eserleri kazandırılıyordu bir bir. Çeşitli uluslardan Hıristiyan tüccarların, Rum ve Yahudilerin bolca bulunduğu bir yerleşim de en sim gesel örnek elbette bir minare olacaktı. Anadolu’yu pek çok eserle donatan Selçuklular, minareyi sad ece cam ilerin bir par­ çası olarak değil, tek başına görkem li bir anıt olarak da düşündüler zaman zaman. Tuğlayla örülmüş yivli ya da b urm alı ö rn ek le riy le b oy g ö ste re n m in arelerin yivli

Christian merchants of many nations and large communities of Greeks and Jews, a minaret would be the most symbolic structure. The Seljuks did not regard minarets only as parts of

olanlarından en görkemlisiydi Antalya K aleiçi’ni süsle-

53 SKYLIFE

NİSAN

APRIL 2003


Yüksek olması nedeniyle Antalya ile ilgili bütün fotoğraflarda Yivli Minare’yi g'o'rmek mümkün (üstte ve üstte sağda). Selçuklu Kümbeti tarzındaki Zincirkıran Mehmed Bey Türbesi, Mevlevihane’nin bahçesinde bulunuyor (altta sağda). The Fluted Minaret appears in almost every photograph of Antalya (above and above right). Zıncırkıran Mehmed Bey Türbe, a mausoleum in the Sel|ul< style, stands in the grounds of the Mevlevi dervish lodge (below rıght).

yeni. Kesm e taştan kaidesinin üstünde dikine uzanan sekiz yivi ile ona renk katan firuze sırlı tuğlalarla b ezen ­ miş Yivli Minare nin, yüzlerce yıl Antalya'nın sim gesi olarak kalacağını, nereden bilebilirdi ki bu Selçuklu us­ tası. O eserin i m ah aretle bitirip, m ütevazı yaşam ına d önd üğü nd e g e le c e ğ in A ntalyası’nın k artp ostallarına usulca attığı imzanın farkında değildi. O nun için zama­ nında yapılıp bitirilm esi g erek en sıradan bir işti Yivli Minare... Oysa, Roma İm paratoru Hadrianus’un MS 130 yılında Antalya’yı ziyareti anısına Kaleiçi surlarına yaptırılan, ti­ pik bir Roma zafer takı görünüm ündeki şeref kapısı; iki sütunlu cephesi, dört kapı kulesi üzerinde yükselen üç kem eri ve onları süsleyen bitki ve çiçek rölyefleriyle çok daha iddialıydı. Ancak, kentin Tiirklerin eline geçti­ ğinin bir işareti olan Yivli Minare, Kaleiçi'ne açılan ana girişin yakınındaki stratejik konum uyla yat lim anının üzerinde ytikseliverince, Antalya'nın iyi fotoğraf veren bir kesitinin baş aktörü oluverdi. Kaleiçi’ni zenginleştiren tek eser I. Alaeddin Keykubad dönem inde inşa edilen Yivli Minare değil elbet. Çağdaş Antalya'nın denize açılan bu en eski ve görülm eye de-

mosques, but as monuments in their own right. O f the many fluted and spiralling brick minarets built by the Seljuks, the most impressive of all was the Yivli Minare or Fluted Minaret in Antalya Castle. The minaret rested on an ashlar stone plinth, and its eight flutes were adorned with turquoise glazed bricks. Its Seljuk builder could not have known that for cen­ turies to come his minaret would be the symbol of Antalya.


ma Yirmim y y

x _____________

çek çek puan

Yiyecek ve içecek ikramı, konforlu koltuklar, gazete ve kitaplar, internet bağlantısı ve televizyon... Hepsi; Millennium Lounge’da. Millennlum Lounge, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde iş Bankası kredi kartı sahiplerine

J

özel bekleme salonu. Girerken sadece kartınızı gösterin, tüm hizmetlerden

T Ü R K İY E S * BAN KASI

ücretsiz yararlanın... Seyahatinizi maksimumlaştırın!

sbank.cor

w


When he completed his task and returned to his humble life, he had no idea that he had set his signature to post­ cards illustrating the Antalya of the future. For him, this was just an ordinary com­ mission that had to be com­ pleted on time. When the Roman emperor Hadrian visited Antalya in the year 130, a gate in the form of a Roman victory arch was built in the castle walls in his honour. The

Yivli Minare’nin hemen batısında yer alan Yivli Minare Camii, Balaban Tava­ şi adlı mimar tarafından Hamidoğulları Beyliği dönem inde inşa edilm iş. Yivli Minare Mosque just to the west of the fluted Minaret was built by an architect named Balaban Tavaşi during the Hamidoğulları period.

ğer tarihî m erkezind e Yivli M in a re C a m ii, G ıy a s e d in K eyhü srev M ed resesi, S e l­ çuklu Medresesi, Zincirkıran M ehmed B ey Türbesi ve Nigâr Hatun Türbesi, hep bir­ likte Y ivli M inare K ü iliyesi’ni oluşturan yapılar olarak kendilerini gösterir. Anadolu çok kubbeli cam i­ lerinin, en eski örn ek lerin ­ d en b iri o la n y arım k ü re ş e k lin d e altı k u b b eli Y ivli Minare Camii, Yivli Minare’nin hem en batısına inşa edil­

magnificent gate was flanked by columns and had four turrets, above which rose a triple arch carved with floral relief decoration. Hadrian’s Gate was far more ambitious in concept than the Fluted Minaret, but when this spire symbolising the Turkish con­ quest of the city rose above the castle walls to overlook the harbour from its strategic location near the main gate, it took the star role. The Fluted Minaret is not the only early Turkish building to sun/ive in Antalya. The old quarter of the city around the har­ bour is also home to Yivli Minare Mosque, Giyaseddin

miş. Antalya M üzesi’ni, günüm üzdeki binası tam am la­ nıncaya dek konuk eden bu cami, Hamidoğulları Beyli­ ği d önem ind e, M übarizeddin M ehm ed B ey 'in buyru­ ğuyla Balaban Tavaşi adlı mimar tarafından 1372’de ya­ pıldı.

56 SKYLIFE

NİSAN

APRIL 2003


işletmenizde lisanssız müzik sesini fazla açmayın. D en etim ci, kapıyı iki k e re c a im a v a b ilir MÜ-YAP'ın sürekli, yaygın ve etkin olarak devam eden lisans denetim lerinde kapınız çalındığında, işletmenizde çalan

müziğin

iznini alıp ücretini ödem iş olmalısınız.

5846 sayılı Fikir ve S a n a t Eserleri

Kanunu'nun

80. maddesi uyarınca MÜ-YAP'tan yazılı izin alm adan, üyelerinin ürettiği fonogram ları (kaset, CD vb .) kullanarak yayın yapan radyo-TV'ler, eğlence yerleri (restoran, kafe, bar, gece kulübü), oteller, mağazalar, alışveriş merkezleri, hastaneler ve internet siteleri için 10-50 m ilyar TL para ve 2-4 yıl hapis cezası uygulanır. Müzik yapımcılarının yasal haklarına saygı gösterenler ise çok daha uygun bir bedel öderler. Siz de gücünü yasalardan alan MÜ-YAP ile lisans sözleşmesi yapm ak için lütfen hemen Lisans Danışma Hattı'na başvurun.

L is a n s D a n ış m a H attı

0212 243 82 14 MÜ-YAP, Uluslararası Fonogram Endüstrisi Birliği üyesidir.

lis a n s la m a @ m u -y a p .o rg

MUYAP M ü z ik Y a p ım c ıla r ı M e s le k B i r l i ğ i

w w w .m u -y a p .o r g


Yivli Minare Kiilliyesi’nde yer alan Selçuk­ lu Medresesi, yakın zamanda restore edi­ lip hediyelik eşyalar satan tu ris tik bir çarşıya dönüştürüldü (sağda). Kaleiçi’ndeki dükkânlarda her keseye göre hediyelik eşya var (altta). / Selçuklu Medrese, the college belonging to the Yivli Minare Mosque complex, has been restored and is now occupied by g ift shops (right). Shops in the old quarter of Antalya sell gifts to suit everyone (below).

Keyhüsrev Medrese, Selçuklu Medrese, and the türbes (mausoleums) of Zincirkıran Mehmed Bey and Nıgâr Hatun. Yivli Minare Mosque, with its six domes, is one of the oldest examples of the multi-domed mosque type in Antalya. Yivli Minare Mosque was built in 1372 just west of the older minaret after which

G ıyaseddin Keyhüsrev adına, A tabey A rm ağ an a yaptırılan m e d r e s e is e , 1 2 3 9 ta rih li. O nun karşısında bulunan Sel­ çuklu Medresesi, Vakıflar B öl­ ge Müdürlüğü’n ce restore edi­ lerek çarşı haline getirildi. Ta­ rihî k alıntıların ü zerin d e on bir dükkanlı büyük bir alışve­ riş merkezi bulunuyor bugün. Yivli Minare K iilliyesi’nde iki de türbe yer alıyor. Caminin avlusundaki Zincirkıran Meh­ m ed B ey T ü rbesi, 1377 tari­ hinde Mübarizeddin M ehmed B ey ’in oğlu için inşa edil­ miş. Mimari olarak Selçuklu tarzını taşıyan türbe, dış yü­ zeyinin sadeliği, p en cerelere sahip olm ası ve içindeki üç mezarın zem inden aşağıda bulunması gibi özellikleri ile de O smanlı karakteri gösteriyor. Bu yapının batısın-

it was named. It was founded by Mübarizeddin Mehmed Bey, ruler of the Turkish Hamidoğulları Emirate, and its architect was Balaban Tavaşi. The mosque was home to Antalya Museum until the new museum build­ ing was constructed. Gıyaseddin Keyhüsrev Med­ rese was a college built in 1239 by the Seljuk governor Armağan in the sultan’s name. Selçuklu Medrese facing it has been restored and now contains shops. One of the two mausoleums in the grounds of Yivli Minare Mosque was built in 1377 by Mübarizeddin Mehmed Bey for his son Zincirkıran Mehmed Bey. The archi­ tecture is Seljuk in style, although the plain exterior, windows,

58 SKYLIFE

NISAN

APRIL 2003


S elçuklu M edresesi’ nd e ki (üstte) ve Yivli Minare’ nin çevresindeki dükkânlar (sağ­ da) yerli yabancı, bütün tu­ ris tle r in u ğ ra k n o kta sı. Shops in Selçuklu Medrese (a b o ve ) and a ro u n d the Fluted Minaret (rig h t) are popular w ith Turkish and foreign visitors.

and the fact that the three tombs inside are below ground level are characteristics of Ottoman archi­ tecture. The Mevlevi dervish lodge west of the mausoleum

da bulunan mevlevi-

is thought to have been built in 1225 by Sultan Alaeddin I Keykubad. The mau­ soleum to the northwest of the Fluted Minaret was built in 1502, and so belongs to the Ottoman period, although the architecture is Seljuk in style, in keeping with the surrounding buildings. Having descended the last step, the anonymous Seljuk builder turned and locked the minaret door with a great key that he had taken from the sash around his waist. Kissing it, he hung it on the hook. The oil in his lamp was almost finished, and the flame flickered uncertainly. He looked up. It was a full moon, and the sky was bright with thousands of stars. The minaret was completed and his task over. N ow it belonged to Antalya, one of the Mediterranean's loveliest cities. He entered one of the streets descending towards the sea that led to his house and walked into oblivion. •

h an ey i 1225 yılında A la e d d in K eykub ad ’ın yaptırdığı sa ­ n ılıy o r. Y iv li M in a­ re’nin kuzeybatısındaki türbenin adı ise Nigâr Hatun Türbesi. 1502 yılında O smanlı egem enliği sırasında ya­ pılan bu türbe, çevredeki yapılara uygun olarak Selçuk­ lu tarzını taşıyor. Adı sanı bilinm eyen Selçuklu ustası, son basam ağı da indikten sonra dönüp minarenin kapısını kapattı, belin­ deki kuşağının arasından çıkardığı kocam an anahtarını öp ü p , kapının çe n g elin e astı. Y ağı tü k en m ek te olan kandilini yukarı doğru kaldırıp baktı. Ay dolunaydı. Gökyüzünde parıldayan binlerce yıldız vardı. Minaresi artık onun elinden çıkm ış, Akdeniz'in güzelim kentle­ rinden birinin, Antalya’nın olmuştu. D enize doğru inen sokaklardan birine daldı, evine doğru yürüdü ve unu­ tuldu. •

* Ersin Tok er ıs a freelance writer.

Ersin T oker, yazar. 59 SKYLIFE

NİSAN

APRIL 2003


ŞEHİR EFSANESİ GERÇEK M etrocity M illen n iu m daireleri, şim di sah ip leriyle


OLUYOR. buluşuyor!

O, Metrocity Millennium... Ya da öteki adıyla ‘akıllı gökdelen’. Şimdi seçkin sakinleriyle buluşuyor. Onlara İstanbul’un tam merkezinde yepyeni bir yaşama kültürü sunuyor. 360 derece manzaralı dairelerde teknolojinin yaratabileceği en y ü k s e k k o n fo r... A lış v e r iş m e rke zin d e n yüzm e h a v u zu n a , ‘ k lâ s ’ lokantalardan fitness m erkezine uzanan seçkin bir sosyal hayat... Ayrıca, İstanbul’daki tüm binalar için örnek oluşturacak, ANSI, UBC 19 9 5 ve T .C . 98 deprem y ö n e tm e liğ i standartlarına uyan son derece güvenli taşıyıcı sistem... Bu yeni hayat, şim di Metrocity M illennium sakinlerini bekliyor. Darısı başınıza. Üstelik, HSBC Bank’ın Metrocity’ye özel ve 10 yıl vadeli USD/Euro konut kredisi imkânıyla...

METROCİTY Metrocity Millennium bir

YÜKSEL YAPI YATIRIMJL}. yatırım ıdır.

jK

u

ııe

/

ı/ iM

/

n

>


ürJ<jyyydb) jJkierin ressam

Ali Sami Boyar jriíisirj yámi jíj Perspectiva By TA H A TO R O S * Photos H A K A N B ÍN G Ó L / P R IN T PH O TO B A N K TURKEY


The Turkish Republic issued its first stamps in 1925 and its first banknotes in 1926. Both were designed by the same artist, Ali Sami Boyar, who came first in the design competi­ tion that was held. Boyar was a naval officer who had trained at the Academy of Fine Arts and under Cormon in Paris. Upon his return from France he worked at Istanbul's muse­ ums, taught at the Academy of Fine Arts for Girls and the

C u m h u r iy e t’i n ilk pulları 1 9 2 5 ’te, ilk paraları 1 9 2 6 ’da kullanılm aya başland ı. Her ikisinin de

Ali Sami Boyar, bir deniz subayı iken Güzel Sanat­ lar Fakültesi’ nden diploma almıştı (üstte solda). Eşi Belkıs H anım ’ ın pastel p o rtre s i, 1931 (ü s tte ). K ap ta n ıd e rya B arbaros Hayreddin Paja’nın yağlı­ boya p o rtre s i (s o ld a ). Ali Sami Boyar received his d ip lo m a fro m the Faculty of Fine Arts when he was still a naval offi­ cer (above le ft). Pastel portrait of his wife Belkis Hamm in 1931 (above). The 16th century O tto ­ man a d m ira l B arbaros Hayreddin Paşa, p o rtra it in oil (left).

ressam ı, yarışm ada birinciliği kazanan Ali Sami B e y ’di. D en iz su b ay lığ ın d an yetişm iş Ali Sam i (Boyar), Sanayi-i N efise’de (G üzel Sanatlar Fakül­ tesi) eğitim görmüş, Paris’te resim alanında ihtisas yapmıştı. Türkiye’ye dönüşünde ise m üzelerde ça­ lışm ış, İnas Sanayi-i N efise’de (K ızlara M ahsus G ü zel Sanatlar F ak ü ltesi) p ro fesö rlü k , Sanayi-i Nefise Y üksek M ektebi’nde (G üzel Sanatlar Aka­ dem isi) hocalık ve müdürlük yapmış, İstanbul’un bengin abidelerinden cam iler ve çeşm eleri konu alan tabloları ile ün yapmış bir sanatkârdı. 1880 İstanbul doğumlu sanatçı, 1898'da Heybeli D eniz O kulu’ndan diplom a alarak deniz subayı oldu. Çocukluğundan itibaren giderek artan resim tutkusu nedeniyle Sanayi-i Nefise M ektebi’ne gir­ di. Birincilikle m ezun olduğu okuldan sonra De64 SKYLIFE

NISAN

APRIL 2003


,3 J 3 U !

19. yüzyılda İstanbul’dan b ir görünüm: Beşiktaş, Çırağan Sarayı sahilinin (üstte) ve Yenikapı sahilindeki evlerin (altta) yağlıboya tabloları. / Çırağan Palace at Beşiktaş in Istanbul in the 19th century, oil (above). W aterfront houses at Yenikapı, oil (below).

niz O k u lu ’nda resim öğretm enliğine başladı. 1909’da dünyanın sanat merkezi Paris’e gönderilen Ali Sami B o ­ yar, ünlü ressam C o rm o n ’un atö ly esin d e çalıştı. P a­ ris’teyken, İstanbul’daki eski eserler m üzesi için ünlü Fransız sanatkârların ın tab lo ların d an k op yalar yaptı.

Academy of Fine Arts, becoming director of the latter institu­ tion. As an artist he became famous for his paintings of Istanbul's mosques and fountains. Ali Sami Boyar was bom in Istanbul in 1880 and graduated from Heybeli Naval College in 1898. Since he was a child he


4 4 4 o o 72

www.akbankpb.com


Sizi, size özel şubelerimizde görmek istiyoruz. Türkiye'nin gerçek anlamda Private Banking hizmeti sunan ilk ve tek bankası olarak, müşterilerimizi iyi tanıdığım ıza inanıyoruz. Onlara ne kadar özel ve ayrıcalıklı hizm etler götürm em iz gerektiğini iyi biliyoruz. M üşterilerim izin sadece Türkiye'den değil, dünyanın her yerinden yatırım önerileriyle ilgilendiklerinin ve gerçek bankacılık uzm anlarıyla çalışmak istediklerinin farkındayız. İşte bu yüzden, onları, "onlara özel" şubelerimizde ağırlam ayı tercih ediyoruz.

Size özel, sizin kadar özel.


Dünya m im a rlık ta rih in in en önemli yapıtlarından Ayasofya Müzesi’nden b ir if mekân (üst­ te). Ali Sami Boyar’ın eserleri pulların üstünde de yaşamaya devam ediyor: Ankara Kalesi (üstte sağda), Mustafa Kemal p o rtre s i (sağda), d e m iryo lu köprüsü (en sağda). / Interior view of Haghia Sophia, one of the w orld’s greatest architec­ tu ra l m on u m e n ts (a b o ve ). Three o f A li Sami B o y a r’ s postage stamp designs: Ankara Castle (above rig ht), Mustafa Kemal Atatürk (right), railway bridge (far right).

1914’de İstanbul’a dönüşün­ d e , p r o fe s y o n e l re s sa m lık yapm anın yanı sıra, eski eser­ le r k o n u s u n d a k i u z m a n lığ ı n e d e n iy le m ü zelerd e çalıştı. B u g ü n k ü ad ıy la T ü rk İslam Eserleri Müzesi (Evkaf Müzesi) ve Deniz Müzesi (Bahriye Mü­ zesi) müdürlüklerinde görev aldı; Ayasofya Müzesi Miidürlüğii’nden em ekli oldu.

painting, and he went on to enrol at the Academy, where he graduated as first in his year. After teaching art at the Naval College he was sent for further studies in Paris in 1909. There he worked in the studio of the famous painter, Corm on, and did copies of works by famous French artists for the Imperial Museum in Istanbul. When he returned home in 19 14, he continued his career as a professional artist, while also working at the Museum of Turkish and Islamic Art (then the Evkaf Museum)

Ali Sami Boyar bu arada Sanayi-i N efise O kulları’nda öğretm enlik ve müdürlük de yaptı. Sultan O sm an Zırhlısı’nm satın alınıp Deniz Kuvvetleri’ne katılmasıyla bu deniz zırhlısının tuvale yansıtılm ası konusunda açılan

and the Naval Museum. For some years before his retirement he served as director of Haghia Sophia Museum. When the Sultan Osman battleship was purchased for the Ottoman navy, a competition was held for a painting of this 68

SKYLIFE

NISAN

APRIL 2003


Linens güzelliği kendini mutlu yüzlerde gösterir...

İşte mutluluğun hizmetindeki güzelliklerden biri: Linens. Perde, döşemelik, nevresim, yatak örtüsü, masa örtüsü, havlu, bornoz ve birçok aksesuvarı kısacası ev güzelliğini tek çatı altında toplayan Linens kendi alanında benzersiz bir isim. Türkiye ve dünyada sayıları 60'a varan mağazalarıyla bu güzellik hepimizin.

(:

l

i

n

e

n

s

: )

Ev Güzellik Merkezi LİNENS MAĞAZALARI

(Q ) ZORLU

• ADANA • AFYON • AKSARAY • ANKARA ÇANKAYA • ANKARA DİKMEN • ANKARA MİGROS ALIŞVERİŞ MERKEZİ • ANKARA KÜCÜKESAT • ANTALYA 1 • AYDIN • BAKÜ • BALIKESİR • BODRUM • BURSA • CİDDE • DENİZLİ • DİYARBAKIR 1 • DİYARBAKIR 2 • EDİRNE • ESKİSEHİR • FETHİYE • GAZİANTEP • GEBZE • İSPARTA • İSKENDERUN • İSTANBUL AVCILAR • İSTANBUL BAKIRKÖY • İSTANBUL BASAKŞEHİR • İSTANBUL BÜYÜKCEKMECE • İSTANBUL ERENKÖY • İSTANBUL ESEN LER • İSTANBUL ETİLER • İSTAN BUL FATİH • İSTAN BUL GÖZTEPE • İST AN BUL KADIKÖY • İST AN BUL KARTAL • İSTAN BUL KÜÇÜKYALI • İSTAN BUL NİŞANTAŞI • İST AN BUL PEN D İK • İST A N BU L SULTANHAMAM • İST AN BUL UNKAPANI • İZMİR ALSANCAK • İZM İR HATAY • İZMİR C A R REFO URSA • KAHRAMANMARAŞ • K IB R IS • KONYA • KÖSTENCE ROMANYA • KUSADASI • MAKEDONYA Ü SK Ü P • MALATYA • MANİSA • M ERSİN • ORDU • RİZE • SAMSUN • SOFYA BG • ŞA N LIUR FA • TRABZON • UKRAYNA KİEV 1 • UKRAYNA KİEV 2 • UKRAYNA KİEV 3 • UKRAYNA DNIPROPETROVSK • USAK

0800 219 01 08 LINENS ÜCRETSİZ TÜKETİCİ OANIŞMA HATTI

w w w .lin en s.co m .tr


Eski İstanbul manzaralarını Boyar’ın eserlerinde görmek mümkün: Boğaz’da evler, çini tarama (üstte). İlk kâğıt paralarımızdan 500 li­ ralıklar (solda ve altta). / Boyar depicted many Istanbul scenes, such as this ink drawing of houses on the shore of the Bosphorus (above). Examples of the first banknotes issued by the Turkish Republic and designed by Alı Sami Boyar (left and below).

yarışmada birinciliği kazandı. Her konu­ da ve resmin her branşında eserler ve­ ren Ali Sami Boyar, yüzlerce büyiik boy tablo yaptı. Konu olarak İstanbul'un cami ve çeşm elerini seçti. Büyükboy suluboya tabloları resim tarihine geçti ve bu tablo­ ların çoğu yabancı ülkelere satıldı. Sanat tarihçileri, eski eser uzmanları ve oryantalistlerin eserle­ rini koleksiyonlarına kattığı Ali Sami Boyar giderek sa­ nat tarihim izde özel bir yere sahip oldu. Cumhuriyet dönem inin ilk pullarıyla ilk paralarını da oluşturan B o ­ yar, çizdiği ilk kâğıt paraların basımını gerçekleştirm ek üzere 1925'te Londra'ya gönderildi. Yurtiçi ve yurtdışın-

dreadnought, and Ali Sami Boyar won first prize. He painted hundreds of pictures on many subjects, but Istanbul's mosques and fountains were his favourite subject and that for which he is best remembered. Many of his large watercolour paintings were sold to foreign collectors, and he has a promi­ nent place in Turkey's modem art history. 70

SKYLIFE

NISAN

APRIL 2003


Boyar, Cumhuriyet devrinin ilk para­ larını tasarladı: I Liralıklar (sağda ve altta ortada); 100 Liralıklar (altta ve en altta). / Boyar designed the first banknotes for the Turkish Republic: I lira (right and below centre), and 100 lira (below and bottom).

In 1925, when the first stamps and first ban­ knotes of the Turkish Republic were being print­ ed in London, Boyar was sent to that city. Over the next few years his fame spread beyond Turkey's boundaries, and at the exhibition of his work in Paris in 193 I all the paintings were sold. He continued to paint prolifically into his old age. He died in 1967 but his memory lives in in his paintings in many collections and museums. • * Taha Toros is a historian. T h e coins illustrated here come from Cem Mahruki's collection, the stamps from Hakan Bingol's collection, and other visual materials from the C atalogue o f Turkish N aval Painters published by the Turkish Naval Command.

da giderek ünle­ n e n s a n a tç ın ın 1931 yılında P a­ r is ’te s e r g ile d iğ i bütün eserler ser­ gi k a p a n ış ın d a n ö n ce satıldı. Y aşlı­ lık d ö n e m in d e de durmaksızın üreten Ali Sami Boyar, 1967 yı­ lında hayata veda etti. Eserleri ise pek çok koleksiyon ve m üzede yaşamaya devam edi­ yor. • * T aha T oros, tarihçi. K onuda kullanılan paralar, Cem Mahruki Koleksiyonıı’ndan; pullar, Hakan Bingöl K oleksiyonu’ndan; di­ ğ e r görsel m alzem eler ise Türk Deniz Kuvvetleri K o­ mutanlığı tarafından yayım lanan ‘Tiirk Deniz Subayı Ressam ları Katalogu' adlı kitaptan çekilmiştir. 72 SKYLIFE

NİSAN

APRIL 2003


the bridge from nature to urban life... catching energy and flexibility on fashionable and modern fabrics of our collections, D E N I M , C O R D U R O Y and FLAT.

Bossa D en im & S p o rtsw e a r Fabrics in Adana, Turkey, supports the leading fashion brands all o v e r th e w orld w ith high quality denim , flat and c o r d u r o y fabrics d esign ed and p ro d u c e d in house.

E iz n a ^ a s ig E n a a Bossa Denim & Sportswear MILLS: Had Sabanci Organize Sanayi Bölgesi, Oğuz Kaan Koksal Bulvari, No.2, Yakapinar, Adana, Turkey Phone: 90.322.394 3030 Fax: 90.322.394 3038 TOPKAPI OFFICE: Merkezefendi Mah., E-5 Üzeri, No.4, Cevizlibağ, Topkapi, Istanbul, Turkey Phone: 90.212.414 7000 Fax: 90.212.414 7003 (3 lines) Web site: www.bossa.com.tr

oo


Makedonya Filled with memories of the past M a t e d o n ia Text and photos İZ Z E T K E R İB A R * / P R IN T P H O T O B A N K TURKEY


Ü sk ü p ’te k i E le m a F o to ğ ra f K ulübü’nün, Photom edia 2002 Uluslararası Fotoğraf Yarışması jü risin e katılm ak ü zere davet edildiğim de, yakın kom şum uz

W h en I was invited as a jury mem­

tMakovica" .yjJJrosevi

M akedonya’ya da gitme şansı­ na kavuştum. O smanlı Imparato rlu ğ u ’nd an bu y an a g e ç e n yıllar, burada b irço k şeyi d e­ ğiştirmiş, ama bazı şeyler tıpkı eskisi gibi.... M akedonya nüfusunun yüzde 4 0 ’ına yak ın b ö lü m ü M ü slü­ man. Arnavut kökenli olmasına

itrumlca

ianitsaw V

rağm en, T ü rkçe konu şanların

ber to the Photomedia 2002 Inter­ national Photographic Competition by the Elema Photography Club in Skopje, I found the opportunity to visit our near neighbour Macedonia. Years that have passed since this country was part of the Ottoman Empire have changed many things, but others are just as they were. Nearly 40 percent of Macedonia's population are Muslim, and although they are of Albanian origin, Turkish is widely spoken. I was also aston­ ished to be told that Macedonian, a language of Slavic origin, contains three thousand Turkish words. After landing we entered Skopje's small but modem airport building. From here it is a 20 minute drive into the city, where the abundance of trees and parks and sense of space resulting from the low popu­ lation density were the first things I noticed. High hills rise behind to the north and the River Vardar divides the city in two, spanned by the famous 13-arch Vardar Bridge, This outstanding architectural monument was built during the reign of Sultan Murad I (1362-1389). Skopje Castle was in ruins until a few years ago, but has now been restored, and this building set in a beautiful park is one of the most popular sights, famous

76 SKYLIFE

NİSAN

APF*IL 2003


Makedonya’nın en güzel kentlerinden biri olan Ohrid, ülkenin güneybatısında adını verdiği gölün kıyısında kurulu (karşı sayfada). Üsküp’ün kent içindeki en yük­ sek noktasına kurulu Üsküp Kalesi, bakımlı ve temiz haliyle b ir mesire yerini andırıyor (üstte). Üsküp, hatta Makedonya'nın en ünlü eseri olan 13 gözlü Vardar Köprüsü Sultan I. Murad döneminde yapılmış (altta). / Ohrid is one of the loveliest Macedonian towns lying on the shore of the lake of the samenamein the southwest of the country (facing page). Skopje Castle at the highest point of the city stands in a well cared for park (above). Macedonia's most famous monu­ ment, the 13-arch Vardar Bridge in Skopje, was built by Sultan Murad I in the 14th century (below).

particularly for its spectacular view over the city, The violent earthquake of 1963 destroyed 80 percent of Skopje, the Vardar Bridge being one of the few historical monuments to suivive intact. The old station building, which is still partially in ruins, today houses the National Museum. Other sights which visitors should not miss are the traditional

sayısı da bir hayli fazla... Slav kökenli M akedon dilinde, günüm üzde bile üç bin Türkçe sözcüğün bulunması b e ­ ni gerçekten de çok şaşırttı. Ü skiip’e indiğimiz zaman, küçük ama m odern bir hava­ alanı ile karşılaştık. Şehir merkezi, havaalanına 20 daki­ ka m esafede. Üsküp’te ağaç ve parkların bolluğu ve dü-

77 SKYLIFE

NİSAN

APRIL 2003


şiik nüfus yoğunluğunun verdiği rahatlık hem en g öze çarpıyor. Kuzeydeki yüksek tepeler ve kenti ikiye bölen Vardar Nehri, Üsküp’ü çok özel kılıyor. Sultan I. Muıad dönem inde yapılan 13 gözlü, eşsiz bir mi­ mari yapı olan ünlü Vardar Köprüsü ise kentin iki yakasını birleştiriyor. 1963 yılın­ da meydana gelen büyük deprem le yüzde 8 0 ’i tam am en yıkılan Üsküp’te ayakta kalan ender yapılardan biri Vardar Köprüsü. Birkaç yıl ö n ce sin e kadar yıkıntı halinde olan Üsküp Kalesi, geçirdiği restorasyon ve m uhteşem parkıyla büyük ilgi çekiyor. Ka­ lenin bir diğer özelliği ise doyum suz Üs­ küp manzarası. Kısmen yıkık olarak günüm üze kadar g ele­ b ilen esk i istasyon binası, bugün Ulusal Müze olarak hizmet veriyor. Görülmesi g e­ reken bir başka yer ise eski evleri, cam ile­ ri, m in areleri ve esn afıy la A n a d o lu ’daki benzerlerini aratmayan Üsküp Çarşısı. G eç­ mişin kapalı çarşısı deprem den sonra bir Ohrid Gölü kıyısında 13. yüzyılda inşa edilen St. John of Kaneo Kilisesi, göz alıcı b ir tablo güzelliğinde (sağda). Ohrid Gölü kıyısında sandallar (altta). 1963 depreminden sonra yeni baştan yaratılan Üsküp'ün kaleden görüntüsü (altta sağda). / The beautiful 13th century Church of St John of Kaneo on the shore of Lake Ohrid (right). Rowing boats at the edge of Lake Ohrid (below). View from the castle over Skopje, which was rebuilt after the earthquake of 1963 (below right).

houses, mosques, minarets and bazaar, the latter equal to any of those in Turkey. It was formerly roofed over, but since the earthquake has been an open street. In the bazaar Turkish is the language that one hears spoken the most. W hen the shopkeepers heard us talking, we were plied with tea and refreshments, and showered with questions about Turkey. They were eager to hear anything we had to say, so long as it was about Turkey! When we climbed up to Skopje Castle, the view of mosques, domes and slender minarets again made us forget that we were in a foreign 78 SKYLIFE

NISAN

APRIL 2003


freddini L

o

s p r i n g

n

d

o

n

s u m m e r

2 0 0 3

Manufacturers and Exporters of distinctive 100% cotton

s l e e p w e a r

&

l o u n g e w e a r

ercon

GİYİM SANAYİ A.Ş.

Head Offices Bayır Sokak No: 62 Kurtuluş İstanbul -Turkey Tel: +90(212) 296 44 87 London Office: 91 Mortimer Street London W1W 7SR UK Tel: +44(207) 323 21 36 Factory Address Velibaba Mah. UlubeySok. No: 14 Pendik istanbul-Turkey Tel:+90 (216) 307 51 31 pbx Fax: +90 (216) 307 51 30 Direct Line: +90 (216) 307 30 17


Üsküp’teki Türk Çarşısı’nda, beyaza boyanmış dar sokaklarıyla sakin b ir köşe (üstte solda). Restore edilerek Ohrid Müzesi’ne dönüştürülen eski bir Osmanlı konağı (üstte sağda). Atatürk’ün askeri eğitim aldığı yer olan Bitola’nın (Manastır) akşam görüntüsü (altta solda). Üsküp’teki çarşı daima hareketli (altta sağda). / A tran­ quil corner in the narrow whitewashed streets of the Turkish Bazaar in Skopje (above left). A former Ottoman mansion that now houses Ohrid Museum (above right). Evening in Bitola, the former Manastır, where Atatürk attended m ilitary college (below left). The bazaar in Skopje is always busy (below right).

country. In the city centre is a large and modern shopping centre where the wide range of imported goods is immedi­ ately evident. Macedonia is an agricultural country, whose exports consists mainly of fresh fruits and vegetables, and

alışveriş sokağına dönüşmüş. Çarşının diğer bir özelliği ise, burada en çok duyulan dilin Türkçe olm ası. Türkçe konuştuğumuzu duyan es­ naf. bir yandan sevinçle çay ve yiyecek ikram ederken, bir yandan da bizi soru yağmuruna tutuyor. Konunun ne olduğu önem li değil, yeter ki Türkiye ile ilgili olsun! Üsktip Kalesi ne çıkınca görünen camiler, kubbeler ve göğe uzanan ince uzun m inareler bize yabancı olduğu­ muzu bir kez daha unutturuyor. Şehir m erkezinde bii-

high-quality tobacco. The city of Tetovo (Kalkandelen) has a predominantly Turkish and Muslim population and its most famogs monument is Isa Bey Mosque, also known as the Coloured Mosque because of the brightly coloured decoration on its exterior. When 80

SKYLIFE

NISAN

APRIL 2003


K

OMSAN

Innovative Logistics Partner since 197L ÎT

(0216) 458 55 55 pbx www.omsan.com.tr

OMSAN LOJİSTİK is an ( ğ ) OYAK company.


"•SttXfc.t.

people discovered that I was Turkish ever/ assistance was

yük ve m odern bir alışveriş merkezi var. Bu kalabalık çarşıda yer alan mağazalarda ithal malların çokluğu he­ men göze çarpıyor. Bir tarım ülkesi olan Makedonya dı­ şarıya genellikle yaş meyve, sebze ve kaliteli tütün ihraç ediyor.

given, and for the same reason I was permitted to take pho­ tographs. One of the most famous places in Macedonia is Ohrid (Ohri), a town 150 km southwest of Skopje. With its tradi­ tional houses with red tile roofs reminiscent of those in Turkey and Byzantine style brick churches, this green leafy

Türk ve Müslümanların çoğunlukta bulunduğu Tetovo da (Türkçe adıyla Kalkandelen) görülm eye değer kent­ lerden. Alaca Camii ya da İsa B ey Camii olarak bilinen ve dışındaki renkli motifler nedeniyle ‘Renkli Cami' ola­ rak da anılan cami, gezinin en önem li durağı. Türkiyeli olm ak bize her kapıyı açıyor ve yine aynı nedenle fo­ toğraf çekm em ize izin veri­ liyor. M ak ed on lar'ın en sevdiği y e r le r d e n b iri o la n ve övünçle tanıtmak istedikle­ ri O h rid ’i (O h ri) g e z m e k ise tam bir günümüzü alı­ yor. O hrid. Ü sk ü p ’ün gü­ n e y b a tısın d a ve y a k la şık

town is most attractive. It stands on the shores of Lake Ohrid, said to be the deepest lake in Europe, and so large that it almost felt like being beside the sea. The town of Struga also lies on the lake, but although I was frequently

Ohrid’de, eski bir Bizans yapısı olan Aziz Kliment Kilisesi ve hemen ya­ nındaki küçük müze Makedonların gururla söz ettikleri yerlerden (üst­ te). Ohrid’de eski tarzda yapılan ye­ ni b ir kilise (sağda). / The Byzanti­ ne church of St Kliment in Ohrid stands next to the small museum (above). A new church in old style in Ohrid (right). 82 SKYLIFE

NISAN

APRIL 2003


K e n d i n i z e z a m a n ayırın Dünya standartlarında aydınlık, tarafsız ve ilkeli bir gazete okumanın ayrıcalığını yaşayın.

ZAMAN

G E R Ç E K LE R ZAMANLA ANLAŞILIR

w w w .z a m a n .c o m .tr


Üsklip’e 35 kilometre mesafedeki Tetovo’da (Kalkandelen) bulunan İsa Bey, diğer adıyla Alaca Camii’nin iç ve dış süslemeleri eşine az rastlanır türden (solda ve üstte). / İsa Bey Mosque, also known as Alaca Mosque, in Tetovo 35 kilometres from Skopje, is famous for its beautiful interior and exterior decoration (left and above).

olarak 150 kilom etre uzağında. Türk evlerini anımsatan eski yapıları, Bizans tarzındaki tuğla işlemeli kiliseleri, eski kırmızı kiremitli çatıları, yeşilin bolluğu kente girer girm ez gözüm üze çarpanlar. Söylendiğine göre kentin en büyük özelliği, Avrupa’nın en derin gölü niteliğinde­ ki Ohrid Gölü nün kenarında bulunması... Göl öylesine büyük ki, zam an zaman deniz kıyısında olduğum uzu sanıyoruz. Aynı sahilde görm eye zaman ayıramadığım, fakat güzelliği ile sık sık anımsatılan Struga kenti de yer alıyor. Gölün karşı sahili ise Arnavutluk. Havanın o gün açık olm ası Ohrid gezim izin daha da renkli geçm esini sağlıyor. Eski kentteki yapılar, arnavutkaldırımlı, inişli çıkışlı sokaklar ve Bizans tarzı kiliseler gözlerim izi ve ruhumuzu şenlendiriyor. Ö ğle yem eğini yediğimiz restoranda, bu kez Ohrid Gölii'ne özgü alabalık ailesinden bir balık türü ile onurlan­ dırılıyoruz. D ediklerine göre, bu tür yalnız Ohrid G ölü’nde bulunuyor ve boyu ile lezzeti diğer akrabalarıyla ölçülem eyecek denli farklı. Fiyatı da öyle, çünkü kilosu 20 dolar!

N A SIL G İD İL İR ?

H O W T O GE T TH ERE

T ü rk H av a Y o lla rı’nın M akedonya’nın b a ş k e n ti Ü s k ü p ’e haftanın üç günü, sa­ lı, c u m a v e p a z a r günleri tarifeli sefer­ leri bulunuyor.

Turkish Airlines flies three t i­ mes a week, on Tuesdays, Fri­ days and Sundays, to Skopje, the capital of Ma­ cedonia.

told how beautiful it was. my time was too limited to go. Albania lies on the further side of this lake. It was a clear day, and I enjoyed strolling through the cobbled hilly streets of the old town and feasting both eyes and spirit on the beauti­ ful churches. At the restaurant we were served trout from Lake Ohrid for lunch. W e learned that this species is unique to the lake, and more delicious than any of its relatives. The price reflects the flavour, at 20 dollars for a kilo! Our last stop before returning to Skopje was the little town of Bitola, with its unspoilt buildings. Known in Ottoman times as Manastır, it was here that Mustafa Kemal Atatürk attended military college. I returned from this short but sweet visit to Macedonia with many photographs, memories, and best of all new friend­ ships. •

U sk ü p ’e d ö n m e d en ö n c e so n d u rağım ız, k ü çü k ve otantik yapılarıyla büyüleyen Bitola kasabası oluyor... Eski adıyla Manastır olan, Tıirkler’in çok iyi tanıdığı bu yerleşim de Atatürk'ün askeri eğitim aldığı okul da yer alıyor. Kısa, fakat anlamlı Makedonya gezim izde pek çok anı ve fo toğ raf birikti. Ama sanırım en büyük kazancım , burada edindiğim yeni dostluklar ve karşılıklı kültür alışverişi oldu. •

¡7701 Kenbar is a photographer and freelance whter.

* İzzet Keribar, fotoğrafçı ve yazar. 84 SKYLIFE

NISAN

APRIL 2003


OUR QUALITY EMBRACES THE WORLD

MDO is one of the leading integrated textile companies in Turkey and the world. Conscious of the responsibility of being the leading one, MDO produces high quality prôducts for Turkey and the world. MDO has high technology and high production capacity for producing 'quality.' 4

#r

••

L.

■ d

M DO M A R M IS SPINNING M ILL (RING)

y

r

mm "» » " » » » H « B l HI MH I« WW«

mm

¡ÉHCSh h íííIS H I

III HUilll

M DO SPINNING M ILL (O PENEND )

JIL

MDO KURT SPINNING M ILL (O PENEND )

M DO W E A V IN G MILL

M DO PRINTING & DYEING M ILL

EVITA TEXTILES FACTORY

T ffffia MDO KNITTING MILL

M DO T O W EL MILL

■’T’-vWHT"

K

S^äC C

Si

■« J

í

j i

*J *

Í1

M DO QUILT PLANT

M DO EXPORTS TEXTILES FACTORY

1 4 0 T O N S D A IL Y C A P A C IT Y OF S P IN N IN G M IL L (R IN G )

» 2 5

’ 1 0 T O N S D A IL Y C A P A C IT Y O F Y A R N D Y E IN G M IL L

■ 2 0 T O N S D A IL Y C A P A C IT Y O F T O W E L L IN G M IL L

« 1 2 0 TO N S D A IL Y C A P A C IT Y O F P R IN T IN G -D Y E IN G M IL L

M IL L IO N M T A N N U A L P R O D U C T IO N W E A V IN G M IL L (F L A T )

1 M IL L IO N PIECES A N N U A L Q U IL T O U T P U T C A P A C IT Y

MDO HOTEL TEXTILES FACTORY

» 5 0 T O N S D A IL Y C A P A C IT Y O F K N IT T IN G M IL L » 6 5 T O N S D A IL Y C A P A C IT Y O F S P IN N IN G M IL L (O P E N -E N D ) •

4 0 T H O U S A N D PIECES D A IL Y G A R M E N T O U T P U T C A P A C IT Y

MXS> D E Ğ İR M E N C İ G R O U P Head Office: Organize Sanayi Bölgesi / DENİZLİ Phone: +90.258 269 11 35 (pbx) Fax: +90 .258 269 11 34 İstanbul Office: Tekstil Merkezi (Keresteciler Sitesi) Fatih Caddesi No : 43 Merter / İST. Phone: +90. 212 637 22 11 (pbx) Fax: +90 .212 637 44 66 e-mail: mdogroup@mdogroup.com.tr web site: www.mdogroup.com.tr


G üneş, Asar Dağı nın ardından yüzünü gösterdiğinde

W h en the sun rose from behind Mount Asar, the elderly

Hafize Ana, iki katlı ahşap verandalı, yüzyıllık evinin çakıl mozaikli, kayrak taş döşeli geniş avlusunu çoktan yıkamış, üst kattaki balkonunda sabah kahvesini içm ek­ teyd i. B e le d iy e d e n em ek li M ustafa A m ca, kap ısının önünde oturmuş, evin çatısındaki kiremitleri aktaracak ustanın yolunu gözlüyordu. Fotoğraf sevdalısı folklorcu

woman had long since washed down the large pebble mosaic and slate paved courtyard of the old two-storey house with its wooden veranda, and was drinking her morning coffee on the balcony. Mustafa, a retired council worker, was seated before the front door waiting for the roofer to come and replace the broken tiles, iskender, a folk dancer and keen amateur photogra­ pher, was walking with swift steps towards the Teachers Club, hop­ ing to meet the

S aburhane M ah a lle si, damları kırmızı kirem itli, kim i çift, kim i tek katlı, beyaz badanalı eski Muğ­ la evleriyle her doğan gü­ nü neşeyle karşılar (üst­ te ). E vle rin b ir kısm ı cu m b a lı ve re n g â re n k (s o ld a ). / T ra d itio n a l whitewashed houses with red tile roofs in the neighbourhood of Sabur­ hane in Muğla (above). Some of the houses have projecting bays and are painted in bright colours (left). 88 SKYLIFE

NİSAN

APRIL 2003


professional photographer who was arriving in town that day. Metin Tanyel's coffee house was as yet completely empty, A white pigeon flew into the air from the garden of the house with wooden shutters, and landed on one of the chim­ neys of the house next door. These chimneys, unique to this region and each built from 52 red tiles, surmount the tradi­ tional whitewashed Mugla houses, some with one, others with two storeys. The neighbourhood of Saburhane was

İskender, o gün kente gelecek profesyonel bir fotoğraf­ çıyı karşılamak üzere, öğretm enevinin yolunu tutmuştu, hızlı adımlarla... Metin Tanyel in kahvehanesi ise henüz bom boştu. Tahta pancurlu evin bahçesinden havalanan beyaz gü­ vercin, kom şu evin bacalarından birine kondu ki, o ba­ calar yöreye özgü olup tam elli iki kiremitten oluşm ak­ taydı. Kırmızı kiremitlerin altında hepsi beyaz badanalı, k im i te k , k im ile ri çift katlı eski Muğla e v le r i, S a b u r h a n e M a h a lle si’n d e yeni b aşlayan günü kar­ şılamaya çoktan ha­ zırdı. B etonla örtüldükten sonra, üzerinde her perşem be Muğla’nın e n ş e n lik li p a z a rı

Saburhane Mahallesi’ ndeki evler Akdeniz m im arisinin belirleyici öğesi olan taşla, Ege'nin ahşabını birleştirir. İskender Alper Kültür Mer­ kezi (sağda). / The houses of Saburhane are a mixture of stone and wood. The İs­ ke n d e r A lp e r C u ltu ra l Cemre (right). 89 SKYLIFE

NİSAN

APRIL 2003


Yöreye özgü bacalar Muğla’nın sembolü (üstte). Saburhane’deki evlerden birçoğu restore edilmiş (sağda ve altta). Eski Muğla evlerindeki kapı tokm ak­ larının her biri ayrı güzellikte (altta sağda). / Houses in Muğla have distinc­ tive chimneys found nowhere else (above). Many of the houses in Saburhane have been restored (right and below). Each of the door knobs on the old houses in Muğla is unique and beautiful (below right).

kurulan Karamuğla D eresi’ni g eçen fotoğrafçıyla mimar Sab u rh an e M eydanı na ulaşm ışlardı. Sok ak aralarına dalm adan ö n ce dum p, yam aca doğru yükselen mahal­ leyi şöyle bir seyrettiler. Fotoğrafçı aceleciydi; güneş iyi­ ce yükselm eden çalışm ak istiyordu. Köşebaşlarında ışı­ ğın ve gölgenin ona hazırlamakta olduğu hınzırca sürp­ rizleri şim diden seziyor, heyecanlanıyordu. Mimarın o denli acelesi yoktu. O sokakları, evleri, avluları, kaldı­ rımları yavaş yavaş d olaşacak, elleriyle taş duvarlara,

ready to welcome the new day. Crossing the market place created by covering over the river that runs through the town, and where Mugla's famous Thursday market is now held, the photographer and archi­ tect reached Saburhane Square. Before entering the side streets, they halted and looked up at the houses rising one above the other on the hillside beyond. The photographer was in a hurry because he wanted to get to work before the sun was too high in the sky. He already anticipated the treacherous surprises that light and shadow were preparing for him. The architect was inclined to take it more easily. He


ahşap kapılara, çakıl m ozaiklere dokunacak, onların sıcaklığını duymak isteyecekti. Bu iki özel konuk, bi­ raz acele ve biraz rehavetle Akdeniz ve Ege’nin anlı şanlı tatil beldelerinin il merkezi olan mütevazı Muğ­ la’nın beyaz yüreğine, Saburhane’ye doğru yürüyüp gittiler. Aynı saatlerde, eski elektrik santralının alt tarafında bulunan arasta da hareketlenm eye başlamıştı. B erb e­ ri, terzisi, demircisi, sem ercisi ve her türden enstrü­ m anın bulunduğu ‘Müzik Evi’ ile eskiyi barındıran çarşı, pazarın kurulduğu p erşem b e günlerini ö z le ­ m ekteydi hep. Çünkü bugünün hareketi de, bereketi de başkaydı. Aslında inşaat mühendisi olan Ö m er de başta ekşili döş dolması olm ak üzere yerel tatları da­ ha ço k o gün çıkarıverirdi lokantasının vitrinine. Saburhane adının kaynağına ilişkin rivayetler m uhte­ lif. Kimileri, bir zamanlar burada bulunan manastıra atıfta bulunarak ‘sabırhane’den dönüştüğünü ileri sü­ rüyor. Kimileri çok eskiden yaşamış ‘Sabri’ adlı derin bir hocad an esinlenildiğini söylüyor. Muğla üzerine ço k sayıda araştırması ve kitabı bulunan Ertuğrul Aladağ ise daha çok, yıllar ö n ce m eyhaneleriyle tanınmış m ahalleye adını Arapça’da sabah içilen içki anlamına gelen sabur’un verdiğini ön e sürüyordu çalışm aların­ dan birinde. “A kdeniz m im arisinde belirleyici ö g e taştır, E g e’de ahşap. Buradaki yapılar her ikisini de birleştirmiş. Taş kullanılm ış ama üzeri sıvanmış, ahşap da ona eşlik etmiş sanki...” diyen mimarın sözleri havada kalıyor bir an. Fotoğrafçı, çok gerilerdeki bir evin güzelim

Tarihî kapıların önü çocukların oyun alanı (üstte). Hafize Ana’nın evi Muğla’nın en iyi korunmuş evlerinden biri (solda). / Children play in front of the old doors (above). Hafize’s house is one of the best preserved in Muğla (left).

JRTTMfMBB millilin

ramrnm. ıııııııım

wanted to wander through the streets slowly, examining the houses, courtyards and pavements; touching the stone walls, wooden doors, and pebble mosaics, and feeling their warmth. These two special guests strolled towards Saburhane, the heart of Muğla, that modest capital of a province that is home to some of Turkey's most celebrated holiday resorts. Meanwhile the arasta near the old power station was coming to life as the barber, tailor, blacksmith, pack saddle maker and the

çifte kanatlı ahşap kapısına takılıp kalmıştır çünkü. “O bir kuzulu kapı!” diye seslenir, “Hayvanların avlu­ ya kolayca girmesi için çift kanatlı kapıların içine ya­ pılan küçük kapılara b öy le deniyor, burada. Yani, ana kapının kuzusu var,”. Sonra, başını sallayıp yolu­ na devam ederken “avlusuna kapanan Müslüman ev­ leriyle, pencerelerinden sokağa açılan Hıristiyan evle­ ri ne kadar da uyumlu” diye, geçirir içinden mimar. Muğla ve çevresi ilk çağlarda Karia adıyla anılırdı. B ölgenin güzelliğini en iyi tarihçi Heredotos tanımla­ mış, “İnsan Karia’da yaşar” diyerek... Sonraları Mısırlı­ lar gelip geçm iş bu topraklardan; ardından Persler,

owner of the music shop selling all kinds of instruments began to unlock their doors. They all looked forward to Thursdays, because market day brought customers flocking into the town from far and wide. It was mostly on Thursdays that Ömer, who was actually a civil engineer, served stuffed breast of lamb with sour sauce and other local specialities in his restaurant. There are several theories about the origin of the name Sabuitiane. Some claim that it derives from sabirhane, or 'place of patience', after a monastery that used to stand here, others that it was named after a wise hodja who once lived in the neighbourhood. But Ertuğrul Aladağ, a local historian who has written a book about Muğla, says that it comes from the Arabic word sabur. meaning 'morning drink', since the neighbourhood 91

SKYLIFE

NISAN -£■ APRIL 2003


Eski Muğla evlerinden bazılarına geniş bir avludan geçilerek giriliyor (en üstte). Muğla’ya yakın b ir mesafedeki Yeşilyurt köyünde dokuma tezgâhlarında üretilen elişleri (üstte solda). Ali Usta, ta rih î Muğla arastasındaki en eski saraç ustası (üstte sağda). / Some of the old houses in Muğla are fronted by large courtyards (top). Handwoven doth made in the village of Yeşilyurt close to Muğla (above left). Ali, Muğla’s oldest saddler, has his shop in the arasta (above right).

Makedonlar, BergamalIlar, Romalılar, Bizanslılar, Abbasiler, Selçuklular ve Osm anlılar... Karia'da hep insan ya­ şamış. Sabıırhane Mahallesi de 1922'ye kadar Türklerle Rumların bir arada yaşadıkları, pek çok şeyi paylaştıkla­

used to be known for its taverns. The architect was saying, ‘Stone is the main building material in the Mediten'anean region, and wood in the Aegean. Here both are combined. The stone walls are plastered, and com­ bined with the use of timber.' Before he could continue the photographer interrupted, exclaiming, 'Look at that double gate!' He was staring at a beautiful double gate in the walls around a house they were passing. They were made so large for pack animals to pass through.’ Then the architect mused. 'What harmony there is between the Muslim houses set back

rı bir yerleşm e olmuş. Fotoğrafçıd an artık um udunu k esen m im ar, arkasına bakm adan döndüğü yeni bir sokakta, duvara konulmuş 1911 tarihini taşıyan bir ta.ş levhanın önünde durur. Lev­ hadaki hem O sm anlıca, hem de Rumca yazılar, burada bulunan çeşm enin Hacı Süleym an'ın hayratı olduğunu söylem ektedir. H em en yan taraftaki evi Galata Biilteni'ndeki duygu dolu yazılardan bulup çıkarıvermiş gibi olur. Galata Grubu mimarlarının 1994 yılında Sabıırhane evlerinden ellisi üzerinde yaptıkları rölöve çalışmalarını

behind their courtyards, and Christian houses whose win dows overlook the street.’ Mugla is in the region known in ancient times as Caria, which > praised so highly by Herodotus. The Egyptians came and 92

SKYLIFE

NISAN

APRIL 2003


went through this land, followed by the Persians, Macedoni­ ans, Pergamese, Ro­ mans, Byzantines, Abbasids, Seljuks and Ottomans. Until 1922 Turks and Greeks lived side by side in Saburhane, sharing many things together. The architect gave up on the photographer and turned down another street with­ out looking back. He stopped in front of a fountain whose stone plaque bore the date 1911 and inscriptions in both Ottom an Turkish and G reek explaining that the

Muğla Miizesi’nde fosil kalıntıla­ rının sergilendiği bölüm (üstte). Muğla Müzesi, Saburhane’nin gi­ riş in d e y e r a lıy o r (sağ d a ). Fossils in M uğla Museum (above). The museum is situat­ ed on the edge of Saburhane (right).

fountain was a pious endowment of Hacı Süleyman. The house beside it seemed to come straight out of the emotion-filled articles in the Galata Bulletin. The Galata

anım sayan mimar, son yıllarda edindikleri ev­

group of architects studied the houses of Saburhane in I 994 and produced eleva­ tion drawings of fifty of them. O ne of these architects, Cen­ giz Bektaş, wrote this poem: 1 wanted the light of the courtyard / To filter through the olives / The vine holds a pool of light from end to end / Cherries, pomegranates, quinces, figs. / In a tiny carpet / Gülcan's hundred thousand knots / Walls lime washed / The evening sky cupboard and ceiling / Saburhane in the centre of Muğla / Stones rain on my head.' Hafize ties her headscaif and opening the small door in the gate goes out. Mustafa gets up and goes to see how the roofer is getting on. İskender the folkdancer waits in vain for

leri restore ed erek Saburhane’ye gelip yerle­ şen le ri de duym uştur. O nlardan biri olan mi­ m ar C en g iz B e k t a ş ’ın dizeleri döküliiverir di­ lin d e n o r ta lık y e r e : “Zeytinin içinde süzülsün istedim / Işığı avlunun / O baştan bu başa gölettim asmayı / Kiraz nar ayva incir... ...Küçücük halıda / G ülcan’ın yüz bin düğümü / Duvar­ lar hamursuz kireci / G ökçenin akşamı yüklük tavan / Muğla’nın ortayeri Saburhane / Taş yağıyor başım a... Hafize Ana, başını bağlar, kuzulu kapısını çek ip sokağa çıkar. Mustafa Amca, oturduğu yerden kalkıp, çatıdaki ustanın yanına gider. Folklorcu İskender, Ö ğretm enevi’nde fotoğrafçıyı boş yere b ek ler durur. Kahveci, o sa­ bah kahveye erkenden gelip oturan kendi kendine ko­ nuşup, önündeki deftere bir şeyler yazıp duran yaban­ cıya yeni demlediği çaydan getirir. Bacadaki beyaz gü­ vercin, yıllar ön ce yitirdiği eşini bulmak umuduyla ka­ natlarını çırparak havalanır. Her sabah olduğu gibi, tam saatinde... •

the photographer at the Teachers Club. The coffee house owner takes a glass of fresh tea to the stranger who is mut­ tering to himself and scribbling in a notebook. The white pigeon on the chimney flaps its wings and sails into the air, hoping to find the mate it lost years ago. It is the same every morning, at just this time. •

* Ersin T oker, yazar.

' Ersin Toker is a freelance wnter. 93 SKYLIFE

NİSAN

APRIL 2003


Courtesy of Galeri Alfa

Bir lezzet mozaiği

İstanbul mutfağı 0 5 Ü J Í Ü '! ' / J u / o u r s j r"

J

j

K J J U J U J CUJ j J İ I ö

By R EN A N Y IL D IR IM * Photos ŞEVKET K IZ IL D A Ğ

D ü n ya n ın tanınm ış m utfaklarından biri olan İstanbul mutfağı, ö n celeri antik Y u n a n ’ın, sonraları ise Rom alı­ la rın d eneyim leri ile d onandı. Fetih’ten sonra O sm anlı pad işahlarının b eslen m e g e le n e k le ri ve k en tte y aşa­ yan etnik grupların m utfak kültürleriyle de etkileşerek z e n g in le şti. B o ğ a z ’ın iki y a k a sın d a k u ru lan k e n tte M iislüm anlar’dan ç o k H ıristiyan ve M u seviler d en iz

I s t a n b u l ’ s cuisine has a special place in both Turkish and world cuisine, with roots going back to ancient Greece and Rome. Following the Turkish conquest the traditional foodways of the Ottoman sultans and the culinary cultures of the many ethnic communities of the city added new dimensions to its cuisine. As a city straddling the Bosphorus, Istanbul has an abundance of fish and seafood, and where the cooking of


A S ID E (serves 6) Ingredients: 250 g dried okra 2-3 dried red chilli peppers 3 onions 30 g butter 2 cups meat stock 5 tablespoons flour

Method: Remove the strings from the dried okras and placing in a kitchen cloth, rub to remove the bristles. Toss into boiling water and cook for five minutes, then remove from the heat and set aside. Remove the seeds from the peppers and chop finely. Dice the onions and fry in the butter until coloured. Add the stock and the drained okra, chopped peppers and salt to taste. Cover and simmer gently for 30 minutes. Bring one cup of w ater to the boil in another saucepan, add salt to taste and gradually stir in the flour. Continued to stir until thickened. Divide the sauce between the individual plates, with a serving of okra on top of each. Aside is a dish of Arab origin introduced into Istanbul's cuisine. In summer the same dish can be prepared with fresh okra and green peppers.

ASIDE

H a z ırla ııış i:

(6 k iş ilik )

Kurutulmuş bamyaları iplerinden çıkarın. Bir bez içinde ovarak dikenlerini temizleyin. Kaynar suda 5 dakika haşlayın. O cağı kapatıp bamyaları tencerede bırakın. Biberlerin tohumlarını temizleyip ince ince kıyın. Soğanların kabuğunu soyup küp küp doğrayın. Tereyağını tencered e eritip soğanları pem beleştirin. Et suyunu ilave edin. Bamyaları sü­ züp tencereye ekleyin. Biberleri ilave edip tuz serpin. Kısık ateşte yarım saat pişirip ocaktan alın. 1 su bardağı suya tuz ekleyip kaynatın. Unu azar azar ilave edip, sürekli karıştırarak koyu bir bulam aç haline gelinceye kadar pişirin. Sosu tabaklara paylaştırın. Üzerine acılı bamyayı koyup servis edin. Aside, Arap mutfağından İstanbul mutfağına girmiş özel lezzetlerden biri. Yazın taze

M alzem esi: 250 g kurutulmuş bamya 2-3 kurutulmuş arnavutbiberi 3 soğan 30 g tereyağı 2 su bardağı et suyu 5 çorba kaşığı un Tuz

bamya ve yeşil biberle daha az acılı olarak da hazırlayabilirsiniz.

ürünlerinden yararlandılar. Avlanan balıklar taze ola­ rak tüketildiği gibi salam ura, tütsülenerek ve g ü n eşte kurutularak saklanıyordu. Et, O sm anlı y em ek kültü­ ründe önem li bir yere sahipti. Y em ek lerd e daha çok koyun ve kuzu eti kullanılırken, sığır eti pastırm a ya­ pım ında kullanılıyordu. Et ve tavuk suyuyla zen g in le­ şen çorbaların ana m alzem esi ise bulgur ve şehriyey­ di. Pirinç, özellik le 16. yüzyılın ikinci yarısında kulla­ nılm aya başlanm ıştı. Artık tandır, güveç, fırın, testi ve kuyu k e b ab ı gibi et y em ek leri pilavla sunuluyordu. Sade, dom atesli, badem li, fıstıklı, üzümlü, patlıcanlı ve tavuklu pilavlar, ö z ellik le saray m utfağında d oğm uş

these is concerned, Christian and Jewish tradition has been more important than the Muslim, Not only was fish con­ sumed fresh, but also presetted in various ways, by salting, smoking and drying, Meat played an important role in Ottoman cuisine, particularly mutton and lamb, beef being used largely for curing as pastırma. Soups made with meat and chicken stock were often thickened with bulgur and noo­ dles. Rice became widely used from the second half of the 16th century in particular, and pilaf began to be sen/ed with roasted and stewed meat dishes of many kinds, Pilaf itself came in many varieties, cooked with ingredients such as tomatoes, almonds, pistachio nuts, currants, aubergines, and 96

SKYLIFE

NİSAN

APRIL 2003


HÜNKÂRBEĞENDİ

H Ü N K Â R B EĞ EN D İ

(6-8 k iş ilik )

(serves 6-8)

M alzem esi:

Ingredients:

1 kg kuşbaşı koyun eti 6 patlıcan 2 soğan 2 dom ates 1 su bardağı su 2 çorba kaşığı tereyağı Tuz, karabiber

chunks 6 aubergines 2 onions 2 tomatoes 2 tablespoons butter

1 kg mutton cut in small

salt, black pepper

Beşam el sos m alzem esi:

For the sauce:

2 çorba kaşığı un 2.5 su bardağı süt 1 su bardağı rendelenm iş kaşarpeyniri 2 kahve fincanı tereyağı

2 tablespoons flour 2.5 cups milk I cup grated Kaşar cheese 3 tablespoons butter salt

Tuz

Method:

H az ırlan ışı: Patlıcanları közleyip kabuk­ larını soyun. Saplarını kesip çatalla ezin . Soğ an ları s o ­ yup başka bir kapta küp şeklinde doğrayın. D om atesle­ ri rendeleyin. Bir tencered e 2 kaşık tereyağını eritip kı­ sık ateşte soğan ve eti birlikte kavurun. D om atesi ilave edin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. 1 bardak su ek le­ yip kapağı kapalı olarak kısık ateşte pişirin. Sos için bir tavada tereyağını kızdırıp unu ilave edin. Sürekli karış­ tırarak unu fazla kararm ayacak şekilde kavurun. Süt ve tuz ekleyip sürekli karıştırarak sosu hazırlayın. Beşam el sosa patlıcan püresini ekleyip kısık ateşte 5-6 dakika karıştırarak pişirin. Kaşarpeynirini ekleyip karıştırın. Püreli patlıcan sosunu servis tabaklarına paylaştırın. O lta­ larına etleri koyun. Sıcak olarak servis edin.

Scorch the whole aubergines over a gas flame or bake in a hot oven until the flesh is ten­ der. Remove the skin and stalks, and mash the flesh. Dice the onions and grate the tomatoes. Melt 2 tablespoons of butter in a saucepan and fry the onions and mutton over a low heat. Add the grated tomato, salt and black pepper to taste, and I cup of water. Cover and cook over a low heat until the meat is tender. Melt the butter in another saucepan, then add the flour and stir constantly for a few minutes. Add the milk and salt, and stir over the heat until the sauce has thickened. Stir in the mashed aubergine and cook for a further five or six minutes, continuing to stir. Finally add the Kaşar cheese. Pour some of the aubergine sauce onto each individual plate, and spoon some of the meat over. Serve hot.

y em eklerd i. Patlıcan da İstan b u l m utfağında önem li bir yere sahipti. Bu seb z ey le yaklaşık kırk çeşit yem ek yapılıyordu. Hatta ah şap k onaklard a patlıcan k özlem ek için y akılan ate şle r n e d en iy le çık a n yangınlar, kara mizah olarak tarihe geçti. Tatlılara g elin ce; başta baklava olm ak üzere ham ur tatlıları, sütlü ve m eyveli o lan lar m utfakların gözdesiydi. T ep si tepsi baklavalar m ahalle fırınlarında pişer, keşkü l, davet yem eği olarak ö n ce gelirdi sofralara. Kış g ecelerin in helva soh betleri p e k m e şh u rd u . T a til a k şa m la rı d ü z e n le n e n ça lg ılı oyunlu e ğ len celerin ardından gaziler helvası ya da ir­ mik helvası yenirdi. Bunlar turşu ile sunulur, helvadan sonra kahve içilirdi. Saray m utfağını, Sula B o z is’in İstanbul L ezzeti’ adlı eserin d en aktaralım : “Fransız seyyah B ertrand on de la B roq u iere, II. Murad ın M ilano elçisin e verdiği yem e-

chicken. That versatile vegetable aubergine featured in scores of different dishes, and in summer sparks from fires on which aubergines were being grilled were a frequent cause of fires that destroyed wooden houses. Desserts came in innumer­ able kinds, the main categories being sweet pastries, of which the king was baklava, and puddings made of milk or fruit respectively. Baklava was made at home by housewives for special occasions and sent to be baked at the local bakery. Of the milk puddings, keşkül made with ground almonds and ground rice was seived first at meals for guests. On winter evenings gatherings known as 'helva parties' were held, at which the entertainment consisted of music, singing, and games, after which the guests were served helva made with flour or semolina, pickles and afterwards coffee. One of the earliest accounts of Ottoman palace cuisine, dat­ ing before the conquest, is that of Bertrandon de la 97

SKYLIFE

NISAN

APRIL 2003


P ILA F W IT H A LM O N D S (serves 4) Ingredients: 1.5 cups rice 3 cups meat stock 2 tablespoons butter 4 tablespoons blanched almonds 2 tablespoons finely chopped dill salt, allspice or black pepper

Method: Melt the butter in a saucepan and fry the almonds. Wash and drain the rice, add to the saucepan and stir over the heat for a few min­ utes. Add the stock and salt to taste, cover and cook for a few minutes over medium heat, and then over a low heat. When the rice grains are tender, place a sheet of kitchen paper over the pan and cover again. Set aside for 10 minutes. Stir in the chopped dill and allspice or black pepper. Serve hot. b a d e m l i p il a v

(4 kişilik) M alzem esi: 1.5 su bardağı pirinç 3 su bardağı et suyu 2 çorba kaşığı tereyağı 4 çorba kaşığı soyulmuş badem İnce kıyılmış dereotu Tuz, yenibahar ya da karabiber

H a z ırla ııış i: Bir tencered e tereyağını eritip badem leri kavurun. Pirinci yıkayıp süzün ve tencereye ekleyip kavurun. Et suyunu ekleyin. Tuz serpin. Kapağf kapalı olarak ö n ce orta, sonra kısık ateşte pişirin. Üzerine kâğıt havlu kapatıp 10 dakika dinlendirin. Kıyılmış dereotu ve karabiber serperek karıştırın. Sıcak olarak servis edin. Broquiere, who was a guest at a banquet given for the Milanese ambassador by Sultan Murad II ( 1421-1451). I quote from Sula Bozis's Istanbul Lezzeti: 'Pilaf with mutton was the main dish. A red leather table cloth was placed in front of the sultan, and over that a silk cloth. The sultan used a silk napkin and was served his food in gold dishes. One of the most famous dishes of court cuisine was pilaf with chickpeas con­ taining one gold chickpea, which was kept by the guest who

ğ e konu k olm uştur. Salonun ortasında koyun etli pi­ lav dolu tabaklar vardır. Sultanın ö n ü n e serilen ve so f­ ra y e rin e g e ç e n kırm ızı, y u v arlak b ir d eri p a rça sı; onun üzerinde ipek örtü, ipek p eçete; onu n üzerine d e etle dolu iki altın tabak yerleştirilm iştir. Saray mut­ fağ ın ın en ilg in ç y e m e k le rin d e n biri d e Sad razam M ahınud l’asa'nııı sofrasındaki altın nohutlu pirinçtir. Y e m e ğ in ö z e lliğ i, p ilav d ak i altını b u la n ın arm ağan 98 SKYLIFE

NİSAN

APRIL 2003


LÖBYE

LO BYE

(2 k iş ilik )

(serves 2)

M alzem esi:

Ingredients:

250 g haşlanm ış kurufasulye 2 soğan

250 g boiled haricot beans 2 onions 2 carrots

2 havuç 1/2 su bardağı su 1 baş sarmısak 1 çorba kaşığı biber salçası 2 sivribiber 1 limon suyu 3 çorba kaşığı zeytinyağı Maydanoz

I head of garlic 1tablespoon red pepper paste 2 green peppers I lemon 3 tablespoons olive oil 5 sprigs of parsley salt

Tuz

H azırla n ışi: Soğan, havuç ve sarmısakları tem izleyin. Soğanı küp şe k ­ lin d e d o ğ ra y ın . H a v u çla rı e n in e d ilim le y in . B ib e r le ri

Method: Chop the onions, slice the carrots and peppers and peel the garlic. Melt the butter in a saucepan and sauté these together. Stir in the pepper paste and boiled beans, add half a cup of water. Cover and cook gently until the liq­ uid has been absorbed, and then stir in the lemon juice. Pour into a serving dish and decorate with sprigs of parsley. Eat lukewarm or cold.

verevine kesin. Bir tencerede yağı kızdırıp soğ an , havuç, sarm ısak ve biberleri soteleyin. Salçayı ekleyip karıştırın. Haşlanm ış fasulyeyi ekleyin. Yarım su bardağı su ekleyip p işirin . Suyunu ç e k in c e li­ m on suyunu ilave edip karış­ tırın. Servis tabağına alıp m aydanoz yaprakları ile süs­ leyin. Ilık ya da soğuk olarak servis edin.

found it.' The main elements of the Ottoman mosaic, Muslims, Jews, Armenians and Greeks, lived together in Istanbul for cen­ turies, and the cuisine reflects the traditions of all these cul­ tures. The dish known as priest’s stew is one such example. Made with wine by Christians and with vinegar by Muslims, this famous dish is shared by Greek, Armenians, Georgian and Ottoman cuisines. Russian salad, which was invented for the czar of Russia by a French chef called Olivier became popular among the Greeks of Istanbul in particular. The Sephardic Jewish cuisine was characterised by extensive use of fish, vegetables and olive oil. some of which dishes were adopted by other communities, while others, such as leek nssoles and börek filled with aubergine, remained specifically Jewish. The rockling fish was a favourite both with the Jews of Istanbul, who cooked it with sour plums, and with Sultan Abdülhamıd II, who enjoyed it fried in butter. Herise, the national dish of the Armenians, Is known as keşkek in Anatolia. Another famous Armenian dish is topik, which origi-

olarak alm asıdır.” O sm anlı m ozaiğinin belli başlı öğ eleri olan Y ahudiler, Erm eniler ve Kumlar yüzyıllarca bu topraklar üzerinde M üslüm anlarla birlikte yaşadı. Bu kültür m ozaiğinin İstanbul m utfağındaki yansım alarından biri d e Papaz Y ah n isi’. M üslüm anlar’ın şarap y erin e sirke ile hazırla­ dıkları bu ünlü yem eği Rum, Erm eni, G ürcü ve O smanlı m utfağında görüyoruz. O livier adlı bir Fransız şefin Rus Çarı için yarattığı Rus salatasına daha ço k Rum lar sahip çıkm ış, b en im sey ip yaym ışlar. Sefarad Yahudileri nin balık, seb z e ve zeytinyağının ağır bastı­ ğı yem eklerinin bir kısmı d iğer etnik grupların mut­ faklarına p ek g irm em iş; pırasa k ö ftesi ve p atlıcan lı b örek Y ahud ilere özgü kalm ış. İstanbul M usevileri’nin ço k sevdiği ekşi erik ile pişirilen gelincik balığı II. Abd ülham id ’in de en sevdiği balıkm ış; tereyağında kızar­ tılm ak şartıyla... E rm enilerin ulusal y em eğ i ‘h e rissa ’ ise A nadolu’da ‘k e şk e k ’ adıyla biliniyor. M iislüm anlar oruçlarını tutarken, Yahudi ve Hıristiyanlar da hem en 99 SKYLIFE

NISAN

APRIL 2003


SAKIZLI MUHALLEBİ ( 4 k iş ilik )

M alzem esi: 4 su bardağı süt 1 su bardağı toz şeker 1 kahve fincanı pirinç unu 1 çorba kaşığı nişasta 1 tatlı kaşığı dövülmüş damla sakızı 1 kahve fincanı su 1 tutam tuz 1 kahve fincanı file badem 4 çorba kaşığı dövülmüş antepfıstığı

H azırtan ışı: Süt ve şekeri bir ten ce­ rede kaynatın. Nişasta, pirinç unu ve damla sa­ kızını 1 kah v e fin can ı suyla ayrı bir kapta ka­ rıştırın. 3 kaşık kaynar süt ekleyip tekrar karış­ tırın. Karışımı kaynayan s ü te a z a r a z a r ila v e e d e re k k arıştırın . T u z serpip 10 dakika kadar sürekli karıştırarak pişi­ rin. M uhallebiyi servis k â s e le rin e p aylaştırın . Antepfıstığı ve file b a ­ d em le sü sley ip soğ u k olarak servis edin.

M U H A LLEB İ W IT H M A STIC (serves 4) Method: Ingredients: 4 cups milk I cup sugar I /4 cup ground rice I tablespoon cornstarch I teaspoon pounded mastic 1/4 sliced blanched almonds 4 tablespoons ground pistachio nuts pinch of salt

hem en aynı günlerd e perhiz d önem leri yaşarlar. İstanbulluların m eze olarak tanıdığı ‘to p ik ’, Erm enilere özgü bir perhiz yem eği aslında. Zeytinyağlı asm a yaprağı, m idye ve uskum ru dolm ala­ rını ise Rum, Erm eni ve M useviler yapardı. Eski adıyla ‘Unutma B e n i’ olarak b ilinen uskum ru d olm asının en önem li özelliği, pirinçten ço k soğ an içerm esi. Y ine E rm eniler’in m eşhur ‘Dalak D olm ası’ da İstanbul m utfağının bilinen bir yem eği. İstanbul mutfağı üzerine sö y len e ce k ço k söz var. Uzm anların her gün yeni bir ayrıntısına ulaştığı bu devasa m utfak, elb ette ki b öy le kısıtlı bir alanda e le alınam azdı. B iz d e elim izden g el­ d iğince özetlem ey e çalıştık. Sürç-i lisan ettiysek affola! •

Bring the milk and sugar to the boil in a saucepan. Blend the cornstarch, ground rice and mastic with 1/4 cup water and then stir in 3 tablespoons of the boiling milk. Add this mixture slowly to the boiling milk, add a pinch of salt, and stir constantly for 10 minutes until it thickens. Divide into individual bowls and sprinkle some of the sliced almonds and ground pistachio nuts over each.

nated as a Lenten food. Stuffed vineleaves, mussels and mackerel were all enjoyed by Greeks, Armenians and Jews. Stuffed mackerel was known as Forget Me Not. and the stuffing consisted of a large quantity of onions with less rice. Another renowned Armenian dish was stuffed spleen. Much more could be said about Istanbul cuisine, which is so vast in extent that researchers are con­ stantly discovering new details, but I hope that this brief glimpse gives an idea of its extraordinary and exciting diversity. • ' Renan Yıldırım is a journalist.

* Renan Yıldırım , ga z e te ci. lO O SK Y LIFE

NİSAN

A PRIL 2003


D ile r s e n iz ta t il y a p ın , d ile r s e n iz t o p la n t ı...

Abant'ı bir de şimdi görün.

VT

F

T a k s İM I n t e r n a t io n a l G R O U P H O T E LS

TAKSİM INTERNATIONAL A

bant

Pa la c e * * * * *

D ilersen iz hafta içi, d ilersen iz hafta son u . T ü m ü y le y e n ile n en

fitn e s s c e n te r, b o w lin g , d art, o y u n s a lo n u . T ü rk v e d ü n y a

T a k s im In te r n a tio n a l A b a n t P a la c e , A b a n t’ta k ışın k e y fin i

m u tfa ğ ın d a n s e ç k in ö rn e k le rin su n u ld u ğ u restau ran t, barlar,

y aşam an ız için hazır. G ö l v e d o ğ a m an zaralı, jak u zili odalar.

c a n lı m ü z ik v e k ış b a h ç e s i. 1 0 k iş id e n 3 5 0 k iş iy e k a d a r

G ö l m a n z a ra lı k a p a lı h a v u z . F in v e T ü rk h a m a m ı, s a u n a ,

d e ğ iş ik k a p a s ite le r d e ta m d o n a n ım lı 6 to p la n tı s a lo n u .

TAKSİM OTELCİLİK A Ş.

TAKSİM IN TER N A TIO N A L ABANT PA LA CE * * * * *

Abant 1 4 1 0 0 B olu

Tel

( 0 3 7 4 ) 2 2 4 5 0 13

Faks: (0 3 7 4 ) 2 2 4 5 0 28

TAKSİM IN TER N A TIO N A L M ERSİN * * * * *

3 3 0 6 0 M ersin

Tel

( 0 3 2 4 ) 3 3 6 10 10

Faks: (0 3 2 4 ) 3 3 6 0 7 22

TAKSİM IN TER N A TIO N A L SİD E PA LA C E * * * * *

M anavgat 0 7 6 0 0 A ntalya

Tel

( 0 2 4 2 ) 7 5 6 9 3 21

Faks: (0 2 4 2 ) 7 5 6 9 3 20

N o : I K at: 3 Ş işli 8 0 2 2 0 İstanbu l

TAKSİM IN TER N A TIO N A L SULTAN SA RA Y * * * * *

K em er 0 7 9 8 0 A ntalya

Tel

( 0 2 4 2 ) 8 1 5 14 8 0

Faks: (0 2 4 2 ) 8 1 5 14 9 9

T e l: ( 0 2 1 2 ) 2 3 2 16 0 6

TAKSİM IN TER N A TIO N A L SİD E TA T İL K Ö Y Ü HVl TAKSİM IN TER N A TIO N A L O B A K Ö Y * * * *

Side 0733Ü A n talya

Tel

Faks: (0 2 4 2 ) 7 5 3 4 4 58

A lan ya 0 7 4 0 0 A ntalya

Tel

(0 2 4 2 ) 7 5 3 43 06 (0 2 4 2 ) 514 07 00

TAKSİM IN TER N A TIO N A L K U ŞAD ASI * * * *

K u şadası 0 9 4 0 0 Aydın

Tel

( 0 2 5 6 ) 6 1 8 2 4 24

Faks: (0 2 5 6 ) 6 1 8 24 35

w w w .ta k s im o tc lc ilik c o m .tr

TAKSİM IN TER N A TIO N A L ABAN T K Ö ŞK Ü S-K ategori

A b ant 1 4 1 0 0 Bolu

Tel

( 0 3 7 4 ) 2 2 4 5 0 13

Faks: (0 3 7 4 ) 2 2 4 50 28

h e a d o ffic e @ ta k s tm o tclc ilik .co m .tr

TAKSİM IN TER N A TIO N A L TAKSİM TO U R A Grubu

G a la ta sa ra y 8 0 0 5 0 İstanb ul Tel

( 0 2 1 2 ) 251 8 3 71

Faks: (0 2 1 2 ) 251 94 93

19 M a y ıs C a d . G o ld e n Plaza

Faks: ( 0 2 1 2 ) 2 4 0 17 5 5

Faks: (0 2 4 2 ) 5 14 0 7 28


S E RG E X H I B I T I O N S

AKM’de Nisan . sergilen Tei: (021 E) ¿51 56 00

*“

erkfezi

Set Ustu balonu, 2-26 Nisan ta-

Aydemir Atalay

rihlerinde 5anay Bayraktar'ın;

9 Nisan - 3 Mayıs

Küçük Salon ise 8-26 Nisan tarihlerinde Zarmin Malakyan'ın

Ankara Helikon Sanat Galerisi Tel: (0312) 441 78 01

resim sergilerine ev sahipliği yapıyor.

Aydemir Atalay, gerçeklikten soyutladığı, mekânı geniş­ lemesine kucaklayan, yalın ve bezemesiz bir üslup ve duyarlı bir yaklaşımla gerçekleştirdiği doğa görünümle­

A pril exhibitions o t Atatürk. Cultural Centre

rini sanatseverlerin ilgisine sunuyor.

Aydemir A tol ay 9 April - 3 May Helikon Art Gallery, Ankara Tel: (031 2) 441 78 01 Aydem ir Ata-

Tel: (0212)251 56 00

lay's work is in

Paintings by Sanay Bayraktar can be seen in the Upper G allery between 2 and 26 April, and by Zarmin Malakyan in the Small Gallery between 8 and 26 April.

a plain u n d e r­ rated style that is an ab s tra c ­ tion oF re a lity and em braces space in these

Haşim Nur Gürel

“ Gerçek yüzüm bu; olab ild i­

16 Nisan - 31 Mayıs

ğim kadar saf, size g ö s te r­

natural scenes.

ğince beyaz, hesaplaşabildi­

Milli Reasürans Sanat Galerisi

mekten çekinmeyeceğim ölçü­

Tel: (021 2) 230 15 76

de hüzünlü..." Haşim Nur Gü­

Karma Sergi

re l, b ir v it r in a y n a s ın d a n

10-28 Nisan

yan sıya n oto p o rtre le riy le ,

Kanat Bayazıt Sanat Galerisi

izleyenleri gerçeklik ve yan­

Tel: (021 2) 240 26 50

sıma / yansıtma üzerinde ya­ şadığı hesaplaşmaların içine

Kanat Bayazıt Sanat Galerisi

çağırıyor.

Nisan ayında, ressam Şe re f Bigalı'nın atölyesinden ye ti­ şen Nursel Alyanak, Nilgün

• .o ; >

£

Haşim Nur Gürel

Doğan, Fatma Işık ve Nüket T atari'nin eserlerin e ev sa ­ hipliği yapıyor.

16 April -31 May Milli Reasürans Art Gallery Tel: (021 2) 230 15 76 'This is my real face; as white

f t •>/

Mixed Exhibition

as can be, as pure as I can con­

10-28 April

trive, as tragic as I dare to

Kanat Bayazıt Art Gallery

reveal to you.' In these self-

Tel: (021 2) 240 26 50

portraits by Haşim Nur Gürel

rVSsLSv1«-.

-

.

reflected in a plate glass win­

Paintings by Nursel Alyanak, Nilgün Doğan, Fatma Işık and

dow, the artist invites his audi­

Nüket Tatari, all of whom studied at the studio of Şeref

ence to analyse their experi­

Bigalı, can be seen at this new exhibition at the Kanat Bayazıt Art Gallery.

ences of reality and reflection. 102 SKYLIFE

NİSAN

APRIL 2003


H om er

Sw am i

D e ğ i ş i me

L ean

Ruba

L ean

R u ba

KOLEKSİYON M ERKEZ Tel: (0212) 223 13 20 pbx ANKARA M ERKEZ Tel: (0312) 447 85 00 pbx TEKİRDAĞ SA T IŞ M ER K EZİ Tel: (0282) 229 20 14 KOLEKSİYON YETKİLİ SATIŞ MERKEZLERİ ANKARA Tel: (0312) 467 69 51 pbx ADANA Tel: (0322) 459 91 22-23 ANTALYA Tel: (0242) 324 04 79'8o BODRUM Tel: (0252) 319 03 36-56 BURSA Tel: (0224) 211 0014-15 ESKİŞEHİR Tel: (0222) 225 58 58 GAZİANTEP Tel: (0342) 322 92 60 İSTANBUL ETİLER Tel: (0212) 279 50 83-59 57 İSTANBUL GÖZTEPE Tel: (0216) 478 01 42 İSTANBUL KOZYATAĞI Tel: (0126) 3580143 İSTANBUL NİŞANTAŞI Tel: (0212) 23138 53 İZMİR Tel: (0232) 482 2001 KAYSERİ Tel: (0352) 223 5549 MERSİN Tel: (0324) 3294740-41

www.koleksiyon.com.tr

davet

L ean


S E R G E X H I B I T I O N S

Hüseyin Çağlayan

Nüzhet Kutlug

Sanat yaşam ının ilk döne­

4 - 25 Nisan

folklorik temalarla birlikte

iş Sanat Parmakkapi Galerisi

figüratif resim; sonraki y ıl­

19 Nisan - 31 Mayıs Galerist

larda ise lirik bir yaklaşım

Tel: (0212) 233 62 68

Tel: (0212] 244 20 21

m inde, k ır s a l yaşam ve

ve içe dönüşle soyut resim çalışm aları gerçekleştiren

Dünyanın en çok konuşulan ve

Nüzhet Kutluğ, 50. san at

dikkat çeken moda tasarımcıla­

yılını bir retrospektif ser­

rından biri olan Hüseyin Çağla-

giyle kutluyor.

yan’ın sergisinde, 1999-2003 yılları arasında gerçekleştirdi­

Nüzhet Kutlug

ği video ve Fotoğraf çalışmaları yer alıyor.

4 - 25 April

¡5Sanat Parmakkapi Gallery

Tel: (0212] 244 20 21

Hüseyin Çağlayan

The artist's early work was

Galerist

19 April-31 May Tel: [021 2) 233 62 68

Figurative, focusing on the subjects of rural life and

Hüseyin Çağlayan is a Fashion designer who has now won a world­

folklore, but in later years

wide reputation. This exhibition presents video Films and photo­ graphs that he has taken in 1999-2003.

has moved into the abstract, with a lyrical and introverted approach. This retrospective exhibition looks at the past 50 years of Nüzhet Kutlug's painting.

Murat Moro va Devlet Güzel Sanatlar

Doğu

to p r a k la rın ın

a s ırlık fe lse fe sin i ve

28 Mart- 30 Nisan

estetik kültürünü bu­

Galeri Nev, Ankara

günün sanatı ile örtüş-

Tel: (0312] 437 93 90

tü ren M urat Morova,

Maria Kılıçlıoğlu

Akademisi'nde aldığı

15 Nisan - 6 Mayıs

tekstil eğitiminin ar­

Hobi Sanat Galerisi

dından bronz döküm

verdiği son sergisinde tasavvuf geleneği ile çağdaş sanatın

Tel: [0212] 225 23 37

ve resim çalışmaları­

farklı öğelerini bir araya getiriyor.

'Dem Bu Dem’ ad ın ı

nı bir arada yürüten Maria Kılıçlıoğlu’nun yeni heykel çalışmaları sergileniyor.

Maria Kılıçlıoğlu

Murat Morova

the ancient philosophy

28 March - 30 April

and aesthetic culture of

Galeri Nev, Ankara

Tel: (0312] 437 93 90 the East with modern art. In this latest exhi­

bition of his work entitled This is the Moment he combines mysti­ cism with disparate elements of modem art.

15 April - 6 May Hobi Art Gallery Tel: (021 2)225 23 37 After studying textile design at the Academy of Fine Arts, Maria Kılıçlıoğlu went on to do cast bronze sculp­ ture and painting. Her la te s t sculpture is featured In this exhi­ bition. 104 SKYLIFE

Murat Morova combines

NİSAN

APRIL 2003


S E R G E X H I B I T I O N S

‘Yaklaşımlar’

can, Gülay Semercioğlu, Ser-

Sinan Demirtaş, Nuri Kuzu-

E rO İ

A k v a V a S X T

Resm' ‘hayat|n izdüşümü’ olarak tanımlayan Erol Akyavaş, 50 y ıl­

2B Mart- 3 Mayıs

ver Demirtaş, Utku Dervent

2-21 Nisan

lık sanat yaşamı boyunca İslam

Akbank Kültür Sanat Merkezi

ve Marius Dahi, herhangi bir

Bcrusan Oto, istinye

düşüncesi, yaşamın anlamı, Doğu

Tel: (G212) 252 35 03

‘kavram’ zorlaması olmadan

Tel: (0212) 694 34 44

ile Batı, geçmiş ile gelecek kav­

kendi sanat ‘yaklaşım ları'm bir arada sergiliyor.

ramlarını yapıtlarında sorguladı. 11 eserinin yer alacağı sergide, sanatçının 80'li ve 90'lı y ıl­ lara ait üretimleri izlenebilir.

‘A pproaches’

Erol Akyavaş

28 March - 3 May

2-21 April

Akbank Cultural Centre

Borusan Oto, istinye

Tel: (021 2) 252 35 03

Tel: (0212) 694 34 44

This mixed exhibition presents the different approaches of six artists, Sinan Demirtaş, Nuri Kuzucan, Gülay Semercioğlu, Server Demirtaş, Utku Dervent and Marius Dahl, in works that never seek to confine themselves within a specific concept.

Erol Akyava§ defines painting as the 'projec­ tion of life'. Over his 50 years as an artist he has sought understanding of Islam ic

thought,

the

meaning of life, East and West, past and future in his paintings. This exhi­

Zeynep Dilek Çetiner ve Gökhan Anlağan

bition presents 11 paintings dating from the 1980s and 1990s.

10 Nisan - 5 Mayıs Bebek Sanat Galerisi Tel: |0212] 287 67 66 Türkiye’nin kültürel ve sanatsal değerlerini kendi üslubuyla iz­ leyicilere taşıyan Gökhan Anlağan'ın ‘izlenimler: Türkiye' ile tuvalindeki yaşam devinimi ve yarattığı ritmle dikkat çeken Zeynep Dilek Çetiner’in ‘Odadan Ritme-Sesten Renge' adlı ser­

Gaétan Gauvin

Türk Kalp Vakfı, 15. Kalp Hafta-

5-13 Nisan

çerçevesinde KanadalI ressam

The Marmara Oteli

Gaétan Gauvin, eski tarihi can­

10 April - 5 May Bebek Art Gallery Tel: (021 2) 287 67 66

ous exhibition present

landıran e serleri ile sa n atse ­ verlerin karşısına çıkıyor.

Gaétan Gauvin 5-13 April The Marmara Hotel Gallery Tel: (0212] 251 46 96

Impressions by GôkThe Turkish Heart Founda­

veys Turkey's cultural

tion is holding its annual

and artistic concepts

conference, accompanying

through his own style,

which is a week of various

and 'From Room to

activities, including this

Rhythm and Sound to

exhibition of paintings by

Colour by Zeynep Dilek

Canadian a r tis t Gaetan

Çetiner.

Gauvin inspired by history.

NİSAN

likler gerçekleştiriyor. Bu hafta

Tel: (0212) 251 46 96

han Anlagan who con­

SKYLIFE

sel toplantılar ve çeşitli etkin­

Sergi Salonu

gilerini galeride eşzamanlı izleyebilirsiniz.

Zeynep Dilek Çetiner and Gökhan Anlağan These two simultane­

sı'nda her yıl olduğu gibi bilim­

APRIL 2003


S İ N E

C I N E M A

22. Uluslararası İstanbul Film Festivali

International İstanbul Film Festival 12-27 April Tel: (021 2) 334 07 OD

12-27 Nisan

The 22nd International İstanbul Film Festival organised by the

Tel: (0212) 334 07 00

Istanbul Cultural and Art Foundation presents nearly 200 films this month. As well as new films that have received awards and critical acclaim at leading festivals last year, the programme includes some unforgettable classics and films by major directors of all ages, docu­ mentaries and cartoon films. This year’s festival is sponsored by Turkcell, and the showings are taking place at the Emek, Atlas, Sinepop and Beyoğlu cinemas in Beyoğlu, and at Rexx Cinema in Kadıköy. The festival programme also includes an exhibition of 75 photo­ graphs by Jerry Schatzberg, Ara Güler and Şakir Eczacıbaşı entitled Photographs by Three Photography Artists, which can he seen at the Drimart Gallery on 12-30 April. Tehlikeli R abıtalar / W eb of Passion

Mücadeleden Sonra: K'üba-GUney Afrika After the Battle: Cuba-South Africa

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen Ulus­ lararası İstanbul Film Festivali, 22. yılına ulaştı. Festival programında yer alan 200'e yakın film, geçen yıl belli başlı festivallere katılmış, övgü ve ödül almış, başarısını kanıtla­ mış yeni yapıtların yanı sıra, unutulmaz klasikleri ve gen­ ciyle ya şlısıyla bir dizi usta yönetmenin filmini içeriyor. Programda belgesel ve canlandırma sinemasının örnekleri­ ne de yer veriliyor. Sp o n s o rlu ğ u n u bu y ıl

da T u r k c e II’in

üstlendiği festivalin gösterimleri, Beyoğlu'nda Emek, Atlas,

Lagaan, Evvel Zaman İçinde Hindistan'da / Lagaan, Once Upon A Time in India

Sinepop, Beyoğlu ve Kadıköy'de Rexx si­ nemalarında gerçek­ leştirilecek. Festival kapsamında dü ze n len en

Je r r y

Schatzberg, Ara Gü­ ler ve Şakir Eczacıbaşı imzalı 75 fotoğ­ raftan oluşan ‘Üç Fotoğrafçı-Banatçı Fo­ to ğ rafları’ adlı ser­ gi, 12-30 Nisan ta ­ rih lerin de, Drim art ___ _______ tu r k c e ll

- * * -

Jh, JL . -J- & . s o b J

Sergi Salonu'nda izlenebilecek. 106 SKYLIFE

NİSAN

APRIL 2003


Kanada sinemasının son dönem en seçkin ve bol ödüllü film lerinin

15. Uluslararası İstanbul Kısa Film Günleri 3 - 9 Nisan Tel: (0 2 1 2| 252 57 00

ye r alacağı Kanada Filmleri Haftası, Türsak Vakfı ve Kanada Büyükel-

Uluslararası İstanbul Kısa Film Günleri, bu yıl da

Kanada Filmleri Haftası 4 - 1 0 Nisan Levent K ü ltü r Merkezi Sin em a-Türsak

Tel: (0212) 244 52 51

çiliği'nin işbirliği ile gerçekleştiriliyor. Programda yer alan Filmler,

izleyicilerin karşısına kurmaca, canlandırma, de­

7-13 Nisan tarihlerinde Bilgi Üniversitesi Sinema Salonu’nda da gös­

neysel ve belgesel filmlerden oluşan, yaklaşık

terilecek.

120 filmlik zengin bir programla çıkıyor. Filmler, İstanbul Fransız Kültür Merkezi, İstanbul İtalyan Kültür Merkezi ve İstanbul Alman Kültür Merkezi salonlarında orijinal dillerinde, İngilizce altyazılı olarak ve ücretsiz gösterilecek.

Yumuşak Kabuklu Adam / Soft Shell Man

Canadian Film Week

C a n a d i a n F il m W e e k b rin g s th e m ost acclaimed a w a r d - w in n in g 4 - 1 0 A pul film s released re c e n tly in Sinema-Türsak, Levent Cultural Centre C a n a d a . T h e e v e n t is Tel: (0212) 244 52 51 o r g a n is e d j o i n t l y b y th e Canadian Embassy and th e Tursak Foundation, and th e film s w ill be shown a t Bilgi U n iv e rs ity Cinema betwee n 7 and 13 April.

Maxim Vengerov, Borusan İstanbul Filarmoni ile

International İstanbul Short Film Oay s 3 - 9 April Tel: |0 2 1 2 ]2 5 2 57 00 The In te rn a tio n a l Ista nbul Sho rt Film Days, which is ta k in g place f o r th e 15 th t i m e t h i s year, b r in g s a pro gra m m e o f n e a rly 120 Films, in cluding a n im ation, e x p e r im e n ta l and d o c u m e n ta r y film s . They w ill be shown a t th e French Cultural Centre, Ita lia n Cultural Centre and German Cultural Centre in t h e i r o rig in a l languages w ith English s u b title s . Adm is sion is free o f charge.

Maxim Vengerov and Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra

30 Nisan, Lütfi K ırdar Konser Salonu 1 Mayıs, Kad ık öy Halk Eğitim Merkezi Tel: (0212) 292 06 55

30 April, Lütfi Kırdar Concert Hall 1 May, Kadıköy People's Education Centre Tel: (021 2) 292 06 55

Günümüzün en önem li keman virtüözlerinden biri olan Maxim Vengerov, Gürer Aykal y ö n e ti­

Maxim Vengerov, one o f the le adin g v io lin v irtu o s o s o f o u r day, is p l a y in g w i t h th e B o ru s a n Is t a n b u l Philh a rm o nic Orchestra conducted by Gürer Aykal.

mindeki Borusan İstanbul Filar­ moni Orkestrası ile birlikte kon­ ser veriyor. 107 SKYLIFE

NISAN

APRIL 2003


M U Z I M U S I C

Caz, klasik, etnik müzik İş Sanat’ta

Jazz, classical and ethnic music a t İş Sanat iş Sanat Cultural [ e n t r e Tel: [0212] 316 10 83

iş Sanat K ültü r Merkezi Tel: (0212] 3 1 B 10 83 iş Sanat Kültür Merkezi, Nisan ayı programına,

l§ S a n a t C u lt u r a l C e n tre b e g i n s it s A p r i l p r o ­ gram m e w ith th e w o r ld ’s y o u n g e s t orchestra, th e N orth Germ any Radio S y m ph on y O rch estra fro m H a m b u rg , w h ic h w ill p e r f o r m on 2 and 3 A p r il. Beck's Big Band fo llo w s on 11 April, youn g Turkish c e ll is t Efe B a lta c ig il w ith p i a n is t Anna Polon sky on 17 A p ril, Mexican m u s ic ia n Lila Downs on 22 A p r i l , a n d r e n o w n e d t r u m p e t p l a y e r T e re n c e Blanchard and his s e x te t on 26 April. On 29 April th e la s t c oncert o f th e m o nth fe atu res tw o young m u s ic a l s ta r s , on e f r o m t h e w o r ld o f c la s s ic a l m u s i c a n d t h e o t h e r f r o m t h e w o r l d o f ja z z , Emmanuel Pahud on flu te and Jacky Te rrasson on piano.

'eski dünyanın en genç orkestrası’ Kuzey Al­ manya Radyo Senfoni Drkestrası-Hamburg ile başlıyor. Konser, 2 ve 3 Nisan'da. Beck's Big Band, 11 Nisan’da; genç viyolonselcim iz Efe Baltacıgil ile piyanist Anna Polonsky, 17 Ni­ san'da; MeksikalI müzisyen Lila Downs, 22 Ni­ san'da; ünlü trompetçi Terence Blanchard, altı­ lısı ile birlikte 26 Nisan’da sahne alacak. Nisan ayının son konserini ise, biri klasik mü­ zik, diğeri ise caz dünyasının son yıllarda par­ layan iki genç sanatçısı veriyor. Emmanuel Pahud (flüt) ve Jacky Terrassen (piyano], 29 Ni­ san’da dinleyicileriyle buluşacak.

10. Izmir Avrupa Caz Festivali

Piyano Festivali

31 M a r t - 17 Nisan is m e t İnönü Sanat Merkezi

Akbank K ü ltü r Sanat Merkezi Tel: ( 0 2 1 2 ) 2 5 2 35 OD

Tel: (0232) 463 03 00

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından

Festival çerçevesinde, dünyanın tanınmış piyanistlerinden

düzenlenen 10. İzmir Avrupa Caz Festivali, Av­

Vladimir Ovchinnikov, 3 Nisan; 3. Uluslararası Orleans 20.

rupalI sanatçılardan oluşan pek çok topluluğu

Yüzyıl Piyano Yarışması birincisi genç Türk piyanist Toros

bir araya getiriyor.

Can, 15 Nisan; Özgür Tuncer, 22 Nisan; Burçin Büke ise 29

Festivalde; Trio Süd (Avusturya), S Nisan; Anna

Nisan'da sahne alacak.

Maria Castelli Quintet (İtalya), 8 Nisan; Haberer

Pion o Festival

Trio (Almanya), 10 Nisan; Les Poubelles Boys (Fransa), IS Nisan ve Stigma Swing Dixie Band (Yunanistan), 17 Nisan’da sahne alacak.

Akbank Cultural and Art Centre Tel: (021 2) 252 35 00

a

Izm ir European Jazz Festival 31 March - 1 7 April is m e t İnönü A rt Centre Tel: |D 232)463 03 00 The 10 th İz m ir European Jazz Festival org a n ise d by th e İz m ir F o u n d a tio n f o r C u ltu re A r t and E d u c a tio n p r e s e n t s Trio Süd fr o m A u s t r ia on S April, Anna Maria Castelli Q uin tet fro m Ita ly on 8 April, Haberer Trio fro m Germany on 10 April, Les P oubelles Boys fro m France on IS April, and th e Stigm a Swing Dixie Band fro m Greece on 17 April.

T h is F e s tiv a l f e a ­ tu re s w o rld -fa m o u s p ia n is t V la d im ir O v c h i n n i k o v on 3 A p r il, y o u n g Tu rkis h p i a n i s t T o r o s Can, who came f i r s t in the T h ir d I n t e r n a t i o n a l Orleans 20 th Century P ia n o C o m p e t i t i o n , o n 15 A p r i l , Ö z g ü r T u n c e r on 22 A p r i l an d B u r ç in Büke on 29 April.

108 SKYLIFE

NİSAN

APRIL 2003


F E S T İ

F E S T I V A L

20. Uluslararası Ankara Müzik Festivali 31 M a r t - 2 6 Nisan Tel: (0312) 427 08 55

I n t e r n a t io n a l A n k a ra M usic Festival 31 M a r c h - 2 6 April Tel: (0312) 427 08 55

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen

The In te rn a tio n a l Ankara Music Festival o r g a n ­ is e d b y t h e S e v d a a n d C en ap A n d M u s ic F o u n d a tio n is now in t o it s 2 0 th y e a r. W h ile s y m p h o n y o r c h e s tr a s p la y a le ad in g role, th e fe s tiv a l covers a b ro ad r an ge o f e v e n ts fro m b a l l e t t o c h a m b e r m u s i c a n d ja z z t o w o r l d music. A lt o g e th e r Ankara audiences w ill en jo y 24 events w ith n e a rly 700 p e rfo rm e rs fro m 16 countries. The p r o g r a m m e c o n s is ts o f G üher and S üh er P e k in e l w i t h t h e Jacques L o u s s i e r T rio on 2 A p r i l ; M a n u e l B a r r u e c o on 3 A p r i l ; B i l k e n t A cade m ic S y m p h o n y O rc h e s tra and th e Bulgaria n National Radio Choir on 4 April; the A ltın Dan Kazakh Folk Dancing Ensem ble on 5 and 6 A p ril; c e le b ra te d jazz s a x o p h o n is t B ran dfo rd Marsalis on 10 April; Chico & th e Gypsies on 12 April; one o f th e w o r ld ’s m o s t fa m ous flamenco dance companies Compania de Danza A ntonio Marquez on 16 and 17 April; th e Danish Royal B a lle t’s Lead Dancers on 19 and 20 A p r il; th e p o p u la r Fin nish e n s e m b le V arttin a on 24 April; and Baldi D lie r and his group w ith a jo u rn e y in to w o rld music on 25 April. The fe s tiv a l w ill close w ith a concert b y th e T u rk is h P r e s id e n t ia l S y m p h o n y O rc h e s tr a c o n d u c te d by Rengim Gökmen on 26 April.

Uluslararası Ankara Müzik Festivali 20 yaşında. Fes­ tivalde ilk bakışta senfoni orkestralarının zenginliği öne çıksa da, her yıl olduğu gibi baleden oda müzi­ ğine, cazdan dünya müziğine uzanan çok geniş bir yelpazede toplam 24 etkinlikte, 16 ülkeden 700'e yakın sanatçı AnkaralI sanatseverlerle buluşacak. Festivalde; Güher-Süher Pekinel, Jacgues Loussier Trio, 2 Nisan; Manuel Barrueco, 3 Nisan; Bilkent Aka­ demik 5enfoni O rkestrası ve Bulgaristan Ulusal Radyo Korosu, 4 Nisan; Altın Oan Kazak Halk Dans Topluluğu, 5 ve 6 Nisan; klasik cazın ünlü isimlerin­ den saksafoncu Brandford M arsalis, 10 Nisan’da sahne alacak. Chico & The Gypsies, 12 Nisan'da; Finlandi­ y a ’nın popüler topluluğu Varttina, 24 Nisan'da; Baldi Olier ve grubu, 25 Nisan’da dinleyicileri dünya müziğinde bir yolculu­ ğa davet ediyor. 19 ve 20 Nisan’da, Danimarka Kraliyet Balesi Baş Dansçıları; 16 ve 17 Nisan’da ise dünyanın en ünlü flamenko dans topluluklarından Compania de Oanza Antonio Marquez izleyici karşısında olacak. Festival, Şef Rengim Gök­ men yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Türk bestecilerinin yeni eserlerinden oluşan programıyla son bulacak.

Events w i l l ta k e place a t th e M i n i s t r y o f E d u ca tio n Şura Salon , Bilke n t Concert Hall and th e Museum o f Fine Arts Concert Hall.

Etkinlikler, MEB Şura Salonu, Bilkent Konser Balonu ile Devlet Resim ve Heykel Müzesi Konser Salonu’nda izlenebilecek.

Dance Festival a t Cemal Reşit Rey Concert Hall Tel: (0212] 231 54 97

CRR’de Dans Festivali Cemal Reşit Rey Konse r Salonu

Tel: (021 2) 231 54 97

III. Uluslararası Dans Festivali’nin açılışı Lütfi Kırdar Salo­ nu’nda 28 Nisan’da ‘Gala Gecesi Yıldızları’ ile yapılacak. Fes­ tivalde; 29 Nisan'da, Helsinki City Theatre; 30 Nisan’da, Prag Chamber Ballet; 1 Mayıs'ta, Fransa'dan B allet de Lorred; 2 Mayıs'ta, Sofya Operet Balesi; 3 Mayıs'ta, Cemal Reşit Rey Dans Tiyatrosu; 4 M ayıs'ta, Dilek Evgin Dans Projesi gösterilerini sergileyecek. Cemal R e ş it R e y ’de N isan ayın d a ayrıca, Indigo vokal müzik konseri, 1 Nisan; Chopin Trio, 3 Nisan; Aşk-ı Mem­ nu operası, 6 Nisan; Azerbaycan Müzik ve Dans Günleri, 8-9 Nisan; Akbank Oda Orkestrası, 10 Nisan; Nguyen Le caz konseri, 11 Nisan; Milano Classica Oda Orkestrası, 16 Nisan’da izlenebilir.

The Th ird I n te r n a tio n a l Dance Festival w ill open w ith Gala N igh t Stars a t th e Lütfi K ırdar Concert Hall on 28 April, and fe a tu re th e Helsinki City Theatre on 29 April, th e Prague Chamber B a lle t on 30 April, B a lle t de Lorred fro m France on 1 May, Sofia Operetta Balle t on 2 May, Cemal Reşit Rey Dance Theatre on 3 May, and th e Dile k Evgin Dance Pro je c t on 4 May. I s t a n b u l a u d i e n c e s can a l s o e n j o y a w id e r a n g e o f o t h e r e v e n t s a t Cemal R e ş it Rey C o n c e rt H a ll d u r i n g A p r i l, w i t h t h e I n d ig o vocal music concert on 1 April, Chopin Trio on 3 A p r i l , A ş k - ı M e m n u o p e r a on 6 A p r i l , Azerbaijan Music and Dance Days on 8-9 April, A k b a n k C h a m b e r O r c h e s t r a o n 10 A p r i l , Nguyen Ce jazz c oncert on 11 April and Milano Classica Chamber Orchestra on 16 April.

109 SKYLIFE

NISAN

APRIL 2003


k

tik

İ ST A NB ULO

Telephone: International code for Turkey: 90, Istanbul area codes: European side 2 12, Asian side 2 16. For intercity calls within Turkey first dial "0", then the area code, and then the local number. For international calls first dial ”00".

u id e

; EM ERG EN CY Ambulance Tel: 112 (All over Turkey) Police Tel: 155 (All over Turkey) Fire

Tel: 110 (All over Turkey) Tourism police Tel: 52745 03 Gendarme Tel: 156 (All over Turkey) T O U R IS M

IN F O R M A T IO N

T U R İZ M D A N IŞ M A _______________ Atatürk Airport / Atatürk H avaalanı (Y eşilköy) Tel: 663 07 93 H arbiye Tourism Inform ation Tel: 2 3 3 0 5 92 Karaköy Sea Port / K araköy Limanı Tel: 2 4 9 5 7 7 6 Sirkeci Tourism Information Sirkeci Turizm Danışm a Müdürlüğü Tel: (0212) 511 58 88 Sultanahmet Square Sultanahm et Meydanı Tel: 518 18 02 The Turkish Touring and Automobile Club Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (Head Office •Merkez) Tel: 282 81 40

H O T E L S I O T E L L E R ___________ Aden (****) Kadıköy, Tel: 345 10 00 Fax: 346 25 67 Akgün H otel (*“ **) Vatan Caddesi, Tel: 534 48 79 Askoç Otel (**’*) Sirkeci, Tel: 511 80 89 Fax: 511 70 53 Aygün Otel İstanbul (****) Şişli, Tel: 296 99 92 Fax: 231 30 04 Âygün Plaza Hotel İstanbul (****) Taksim, Tel: 238 90 90 Fax: 235 47 47 Best Western The President Hotel (****) Beyazıt, Tel: 5 16 6 9 80 Fax: 516 6 9 99 Biiyük Sürm eli (*” **) Gayrettepe, Tel: 272 11 60 Fax: 266 3669 C eylan Inter-C ontinental (**“ *) Taksim, Tel: 231 21 21 C olo r H otel (****) Fındıkzade Tel: 6.31 20 20 Fax: 523 48 42 C on rad İstanbul (*” **) Beşiktaş, Tel: 227 30 00 Fax: 259 66 67 Ç ınar Hotel (**“ *) Yeşilköy, Tel: 663 29 (X) (18 lines/hat) Ç ırağan Palace Kem pinski (**” *) Çırağan, Tel: 258 33 77 Fax: 259 66 87 D edem an İstanbul (” “ *) Esentepe, Tel: 274 88 (X) Fax: 275 11 (X) Divan (” ***) Taksim, Tel: 231 41 (K) Fax: 248 85 27 Dorint Park Plaza İstanbul (****) Taksim, Tel: 254 51 (X) Fax: 256 92 49 Best Western Hotel Eresin Taxim (****) Taksim, Tel: 256 08 03 Fax: 253 22 47 E resin Hotel İstanbul (*” **) Topkapı, Tel: 6.31 12 12 Eysan Otel (****) Kadıköy, Tel: 3462440 Fax: 3472329 F o u r Seasons Hotel İstanbul (*“ ” ) Sultanahmet. Tel: 638 82 00 G race Hotel (****) Tepebaşı, Tel: 293 39 61 Fax: 252 43 70 G rand C evahir Hotel (, , , , , > Şişli, Tel: 314 42 42 Fax: 314 42 44 G rand Hotel Haliç (****) Şişhane, Tel: 252 69 80 Fax: 249 70 66 T he G reenpark H otel (*"**) Merter, Tel: 507 73 73 Taksim, Tel: 238 05 05 Bostancı, Tel: 573 30 30

Güneş ( “ **) Merter, Tel: 483 30 30 Fax: 483 30 45 Hilton İstanbul (**“ *) Harbiye, Tel: 315 60 00 Fax: 240 41 65 Hilton ParkSA İstanbul (****) Maçka, Tel: 312 10 00 Fax: 258 56 95 Holiday Inn (****) Ataköy, Tel: 560 41 10 Fax: 559 4 9 19 Holiday Inn C row ne Plaza ( " “ *) Ataköy, Tel: 560 81 (K) Fax: 560 81 55 H otel A irport Inn Yeşilköy, Marina Tel: 663 7 8 59 (3 hat) Hotel İstanbul C onti (****) Mecidiyeköy, Tel: 288 1 6 4 2 H otel İstanbul K ervansaray (****) Taksim, Tel: 235 50 00 (16 hat) Hotel Konak (****) Harbiye, Tel: 225 82 50 Fax: 232 42 52 HoteÎ M ercure İstanbul (**“ ) Tepebaşı, Tel: 251 46 46 Fax: 249 80 33 Hotel Yiğitalp (*“ *) laleli, Tel: 512 98 60 Fax: 512 20 72 Ilyatt Regency (” ***) Taksim, Tel: 225 70 00 Fax: 225 7 0 07 İstanbul Princess H otel (**” *) Maslak, Tel: 285 09 00 Fax: 285 09 51 Best Western İstanbul Savoy Hotel (****) Taksim, Tel: 252 93 26 Fax: 243 20 10 Kalyon (****) Sultanahmet, Tel: 517 44 (X) Fax: 6381111 Kaya Ram ada Plaza H otel (***") It YAP yam Beylikdi'izii, Tel: 886 84 (X) Keban ( “ **) Taksim, Tel: 252 25 05 Fax: 243 33 10 Klassis (*” **) Silivri, Tel: 727 40 50 Fax: 7 2 7 40 49 Kum burgaz Princess H otel (**“ *) Kumburgaz, Tel: 885 90 (X) The M arm ara İstanbul (*'*") Taksim, Tel: 2 5 1 4 6 9 6 Fax: 2 4 4 0 5 0 9 Merit Antique İstanbul (***“ ) laleli, Tel: 513 93 00 Fax: 512 63 90 Mega Residence İstanbul Teşvikiye, Tel: 231 3161 Mim Hotel (****) Nişantaşı, Tel: 231 28 07 Fax: 230 73 77 N ippon C***) Taksim, Tel: 254 99 00 Fax: 250 45 53 O rtaköy Princess Hotel (” ***) Ortaköy, Tel:22760 10 Fax:2 6 0 2 1 4 8 Pera Palas (*“ *) Tepebaşı, Tel: 251 45 60 Fax: 251 40 89 The Plaza Hotel (ft*0**) Beşiktaş, Tel: 274 13 13 Fax: 273 15 90 Polat Renaissance Hotel(*****) Yeşilyurt, Tel: 663 17 (X) Fax: 663 17 55 Prestige (****) lafcli, T el:5188280 Fax:518 82 90 Radisson SAS (*“ *') Sefaköy, Tel: 425 73 73 Fax: 425 7 3 63 R ichm ond (****) Bcyoğlu-Tünel, Tel: 252 54 6 0 The Ritz-Carlton (**“ •) Elmadağ, Tel: 334 44 44 Fax: 334 44 64 Riva (****) Taksim, Tel: 256 44 20 Fax: 256 33 20 Sarnıç Hotel Sultanahmet, Tel: 518 23 23 Swissotel the Bosp horu s (” *“ ) Maçka, Tel: 326 11 0 0 Fax: 326 11 22

H O TELS ( H O U S E D IN R E S T O R E D H IS T O R IC B U IL D IN G S ) A rena Otel S.Ahmet Tel: 458 03 (>i-65 Fax: 458 03 66

Avicenna S.Ahmet Tel: 517 05 50 Fax: 516 65 55 Ayasofya Pan siyon lar SAhmet Tel: 513 36 6 0 Fax: 513 36 69 Blue H ouse - Mavi Ev S.Ahmet Tel: 6 3 8 90 10 Fax: 6 3 8 9 0 17 Best W estern Citadel Hotel Ahırkapı Tel: 516 23 13 Fax: 516 13 84 Hıdiv K asrı (T he Khedive's Sum m er Palace) Çubuklu Tel: 331 26 51 Fax: 322 34 34 H otel Am ber SAhmet Tel: 5 1 8 4 8 0 1 Fax: 5 1 8 8 1 19 H otel Arm ada Ahırkapı Tel: 6 3 8 13 7 0 Fax: 518 50 6 0 H otel C artoon Taksim Tel: 238 93 28 Fax: 238 52 01 H otel Historia S.Ahmet Tel: 517 74 72 Fax: 516 81 6 9 H otel T ürkom an S Ahmet Tel: 516 29 56 Fax: 516 29 57 İbrahim Paşa Hotel S.Ahmet Tel: 5 1 8 0 3 94 F a x :5 1 8 4 4 57 Kariye Edimekapi, Tel: 534 8 4 1 4 Fax: 5 2 1 6 6 31 Sarı Konak Oteli S.Ahmet, Tel: 6 3 8 6 2 58 Fax: 517 8 6 35 Seven Hills Hotel Tel: 516 94 9 7 Fax: 517 10 85 Sultanahm et Sarayı Otel S.Ahmet, Tel: 4 5 8 04 6 0 Fax: 518 62 24 Splendid Palace Biiyi'ikada (Prince Isl.) Tel: 382 6 9 50 Fax: 382 6 7 75 V ardar Palace H otel Taksim Tel: 252 28 88 Fax: 252 15 27 Yeşil Ev SAhmet Tel: 5 1 7 6 7 8 5 Fax: 517 67 80 Best Western Hotel Yusufpaşa Konağı S.Ahmet Tel: 458 (X) 01 Fax: 4 5 8 (X) 09

M U S E U M S / M llZ E L E R

NİSAN

P A L A C E S / S A R A Y IA R Beylerbeyi Palace / B e y le rb e y i S a ra y ı Beylerbeyi, Tel: 3 2 1 9 3 2 0 Dolmabahçe Palace D o lm a b a h ç e S a ra y ı Beşiktaş, Tel: 2 5 8 5 5 4 4 - 2 3 6 9 0 (X) Ihlamur Kasir / I h l a m u r K a s rı Beşiktaş, Tel: 261 2 9 91 Maslak Kasirs / M a sla k K a s ırla r ı Büyükdere Caddesi Maslak Tel: 2 7 6 10 2 2 Yıldız Kiosks: Şale, Malta and Çadır Y ıld ız K ö ş k le ri: Ş ale, M alta v e Ç a d ır Yıldız Parkı, Tel: 2 7 6 10 2 2

CHURCHES AND SYN A G O G U ES

Archeological Museum A r k e o lo ji M ü zesi Sultanahm et Tel: 5 2 0 7 7 4 0 Atatürk Museum / A ta tü rk M üzesi Halaskargazi Caddesi, 2 5 0 Şişli Tel: 2 4 0 6 3 19 Byzantine Great Palace Mosaic Museum B ü y ü k S a ra y M o zaik leri M üzesi T oru n Sokak, Arasta Çarşısı, S.Ahmet Tel: 5 1 8 12 0 5 Calligraphy Museum H a t S a n a tla rı M ü zesi Beyazıt, Tel: 5 2 7 5 8 51 Church of St. Saviour in C hora K a r iy e M üzesi Edim ekapi, Tel: 6 3 1 9 2 41 Haghia Sophia / A y a so fy a M üzesi Sultanahmet, Tel: 522 0 9 8 9 - 522 17 50 Military Museum I A s k e ri M üze Harbiye, Tel: 2 3 2 1 6 9 8 Museum of Painting and Sculpture R e s im v e H e y k e l M ü zesi Beşiktaş, Tel: 2 6 1 4 2 9 8 Museum of Turkish and Islamic Art T ü r k v e İ s la m E s e r l e r i M üzesi İbrahim Paşa Sarayı Sultanahm et, Tel: 5 1 8 18 0 5 - 0 6 Rahmi M. Koç Industrial Museum R a h m i M. K o ç S a n a y i M üzesi Hasken, Tel: 2 5 6 7 1 5 3 - 54 Sakıp Sabancı Museum S a k ıp S a b a n c ı M üzesi Emirgân, Tel: 2 7 7 2 2 (M) Sadberk Hanım Museum S a d b e rk H a n ım M üzesi Sanver. Tel: 2 4 2 3 8 13

1 10 SKYLIFE

The Aşlyan Museum A ş iy a n M üzesi Bebek, Tel: 2 6 3 6 9 8 6 The City Museum / Ş e h ir M ü zesi Yıldız, Tel: 2 5 8 5 3 4 4 The Museum of C aricature and Humour K a r ik a tü r v e M iz a h M ü zesi Fatih, Tel: 5 2 1 12 6 4 The Tanzimat Museum T a n z im a t M ü zesi G iilhane Parkı, Tel: 5 1 2 6 3 8 4 Topkapı Palace Museum T o p k a p ı S a r a y ı M üzesi Sultanahm et, Tel: 5 1 2 0 4 8 0 TÜRVAK Cinema and Television Museum I TÜRVA K S in e m a v e T e le v iz y o n M ü zesi Beykoz, Tel: ( 0 2 1 6 ) 4 2 5 19 0 0 W o m en ’s Library and Information C en ter Foundation K a d ın E s e r l e r i K ü tü p h a n e s i v e B ilg i M e rk e z i Haliç, Tel: 5 3 4 9 5 5 0 Yıldız Palace Museum Y ıld ız S a r a y ı M üzesi Beşiktaş, Tel: 2 5 8 3 0 8 0

APRIL 2003

Ayios Y eo rg io s (G reek O rth o d o x P atriarch al C h u rch o f St. G eorge) Sadrazam Ali Paşa Cad. No: 35 Fener, Tel: 531 9 6 70-6 St. M ary’s C athedral (A rm en ian P a tria rch a te ) Şarapnel Sok. No:3 Kumkapi Tel: 5 1 6 25 17 Aya T riada (G reek O rth o d o x ) Meşelik Sokak 11/1, Taksim Tel: 244 13 58 D utch C hapel (U n ion C h u rch ) İstiklal Caddesi, Dutch Consulate Beyoğlu, Tel: 244 52 12

Sunday service in English. İstanbul P resb yterian C h u rch Yusuf Kamil Paşa Sok. Moda, Tel: 4 4 9 3 9 74 Neve Shalom (Synagogue) Biiyûk Hendek Caddesi. 61 Şişhane, Tel: 244 75 6 6 ■293 8 7 95 San A ntonio di Padova (C ath o lic) İstiklal Caddesi 325, Beyoğlu Tel: 244 0 9 35

Sunday service in English, Italian, Polish St. E sp rit (C ath o lic) Harbiye, Tel: 2 4 8 0 9 10

Sunday service in French, English. C hrist C h u rch , (A n glican ) The C rim ean M em orial Serdarı Ekrem Sok. No:82, Tünel Tel: 251 56 16

(Behind the Swedish Consulate) Holy Euchanst Sundays 10.00 a.m.


iSTANBUL


T e le p h o n e : International code for Turkey: 90, Ankara area code 3 12.

For intercity calls within Turkey first dial “0", then the area code, and then the local number. For international calls first dial "00".

ANK ARA J 7 U İ d e E M E R G E N C Y _______________

Ambubnc^feFTRT^ overTiiitoyT Police Tel: 155 (All over Turkey) Fire Tel: 110 (All over Turkey) Tourism police Tel: 341 65 30 Gendarme Tel: 156 (All over Turkey) T O U R IS M IN F O R M A T IO N T U R İ Z M D A N IŞ M A _____________ Turizm Bakanlığı - Bahçelievler İsmet İnönü Bulvarı No: 5 Tel: 212 83 00 Fax: 212 02 55 Ankara İl Turizm Müdürlüğü Ci.M.K Bulvan No: 121 Maltepe Tel: 229 26 31 ■229 3661 Fax: 229 3661 Turizm D anışm a - Maltepe Gazi Mustafa Kemal Bulvan No: 121/A Tel: 231 55 72 Fax: 231 55 72 Esenboğa Turizm D anışm a Müd.

Esenboğa Airport International Terminal Esenboğa Havaalanı Dış Hatlar Terminali Tel: 398 00 00 / 1578 - 398 03 48 H O T E L S / OTELLER Ankara D edem an Oteli (****)

Atatürk's Mausoleum A n ıtk a b ir M ü z e s i Anıtkabir Komutanlığı, Anıttepe Tel: 231 79 75 Open daily/ Her gün. 0 9 .00 - 16.IX) A tatürk and the W a r o f Indepence Museum Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi Anıtkabir Komutanlığı, Anıttepe Tel: 231 7 9 7 5

Open daily except Mondays. Pazartesi dışında her gün. 0 9 .0 0 -1 2 .0 0 / 13.30-17.1 5 Th e A nk ara State M useum o f Painting and S culpture / Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Opera-Ulus Tel: 310 2 0 9 4

Open daily except Mondays. Pazartesi dışında her gün. 0 8 .3 0 - 1 2 .0 0 / 13.3 0 -1 7 .3 0 Ethnographic M useum Etnografya Müzesi Ulus Tel: 311 3 0 0 7

Open daily except Mondays. Pazartesi dışında her gün. 0 8 .3 0 - 1 2 .3 0 / 13 .30 -1 7 .3 0 G o rd io n M useum / Gordion Müzesi Yassıhöyük Köyü, Polatlı Tel: 622 51 52

Büklüm Sok. 1 Tel: 417 62 (X) Fax: 417 62 14

Open daily except Mondays.

Ankara HiltonSA (“ ***)

Pazartesi dışında her gün. 08.30 • 17.30

Kavaklıdere, Tel: 455 (Kİ (X) Fax: 455 (X I55

M T A Natural History Museum MTA, Tabiat Tarihi Müzesi Eskişehir Yolu, Baltçıt Tel: 287 34 30

Best Apart (****) Gaziosmanpaşa, Tel: 446 80 80

Best Oteli (*” *) Kavaklıdere, Tel: 467 08 80 Fax: 467 08 85

Best W estern Hotel 2 0 0 0 (****) Kavaklıdere, T e l:4 1 9 9 0 0 1 F ax :4 1 9 9 0 1 6

Bilkent Ankara Oteli (**” *) Bilkeııt, Tel: 266 46 86 Fax: 266 46 79

Büyük Sürm eli Oteli ("***) Cihan Sok. 6 Tel: 2 3 1 7 6 60 Fax: 229 51 76

Büyükhanh Park Hotel&Reskknce ("**) Simon Bolivar Cad. 32, Çankaya Tel: 441 56 00

Dedeman Büyük Anadolu Oteli (*” **) Akyuıt, Tel: 8 4 1 6 4 64 Fax: 841 62 30

Etap Altınel ('****) Tandoğan Meydanı, Tel: 231 77 60 Fax: 230 23 30

First Apart Hotel İnkılap Sok. 29, Kızılay Tel: 425 75 75

Gür Kent Oteli (****) Miıhatpaşa Oıd. 4 Tel: 4 3 5 5 0 50 Fax: 434 46 57

Hotel Ayma (****)

Open daily, except for public holidays. Resmi bayram tatilleri dışında her gün. 0 8 .3 0 -1 7 .3 0 M useum o f th e Republic Cum huriyet Müzesi Cumhuriyet ( iıddesi 22, Ulus Tel: 310 5361

Open daily except Mondays. Pazartesi dışında her giin. 09.00 • 17.IX) Rom an Baths Cankin Caddesi. Ulus

Open daily except Mondays. Pazartesi dışında her gün. 08.30-12.30/13.30-17.30 W a r o f Independence Museum Kurtuluş Savaşı Müzesi Cumhuriyet Caddesi 14 Ulus Tel: 31071 40

Open daily except Mondays, Pazartesi dışında her gün. 09.IX) - 17.(X)

Meşrutiyet Cad. 25 Tel: 425 46 00

İç Kale Oteli ('* " )

E M B A S S I E S / E L Ç İL İK L E R

Maltepe, Tel: 231 77 10 Fax: 2 3 061 33

King Apart Hotel Piyade Sok. 17, Çankaya Tel: 440 79 31

Mega Residence Ankara Tahran Cad. 5, Kavaklıdere Tel: 468 54 (M)

Neva Palas (***) Küçükesat, Tel: 419 58 88 Fax: 419 58 25

Otel Aldino (**“ ) Kavaklıdere, Tel: 4 6 8 6 5 10 (pbx) Fax: 468 65 17

Sergah Oteli (****) Çankırı Cad. 48 Ulus Tel: 310 85 00

Sheraton Ankara (“ ” *) Noktalı Sok. Kavaklıdere Tel: 468 54 54 Fax: 467 11 36

T etra Konur Otel Kızılay, Tel: 419 29 46 Fax: 417 49 15

M U S E U M S / M Ü ZELER M useum o f A natolian C ivilisations Anadolu Medeniyetleri Müzesi Gözcü So k . N o: 2 T e l: 3 2 4 3 1 6 1 Open daily / H e r gün. 0 8 . 3 0 -1 7 .3 0

Afghanistan / A fg a n ista n Çankaya Tel: 4 3 8 II 21 Albania / A rn a v u tlu k Gaziosm anpaşa Tel: 4 4 1 61 0 9 Algeria / C e z a y ir Çankaya Tel: 4 2 7 8 3 8 5 Argentina / A r ja n tin Gaziosm anpaşa Tel: 4 4 6 2 0 61 Australia / A v u s tra ly a G aziosm anpaşa Tel: 4 4 6 11 8 0 Austria / A v u s tu ry a Kavaklıdere Tel: 4 1 9 0 4 31 Azerbaïdjan / A z e r b a y c a n Çankaya Tel: 441 2 6 21 Bangladesh / B a n g la d e ş Çankaya Tel: 4 3 9 2 7 5 0 Belgium / B e lç ik a Gaziosm anpaşa Tel: 4 4 6 8 2 5 0 B o s n a v e H e r s e k C u m h u r iy e ti Gaziosm anpaşa Tel: 4 4 6 4 0 9 0

Brasil I B r e z ily a Gaziosm anpaşa Tel: 4 6 8 5 3 2 0 Bulgaria / B u lg a r is ta n Kavaklıdere Tel: 4 6 7 2 8 3 9 Canada / K s a ııa d a G aziosm anpaşa Tel: 4 3 6 12 7 5 The People's Republic of China Ç in H alk C u m h u r iy e ti Gaziosm anpaşa Tel: 4 3 6 0 6 2 8 Chile / Şili Çankaya Tel: 4 4 7 3 5 8 2 Croatia / H ır v a tis ta n G aziosm anpaşa Tel: 4 4 6 0 8 31 Cuba / K üba Gaziosmanpaşa Tel: 4 3 9 53 6 2 Czech Republic / Ç ek C u m h u riy eti Gaziosmanpaşa Tel: 4 4 6 12 4 4 Denmark I D a n im a rk a Gaziosmanpaşa Tel: 4 6 8 7 7 6 0 Egypt / M ısır Kavaklıdere Tel: 4 6 8 2 2 4 0 Republic of Estonia / E sto n y a C u m h u riy eti Gaziosmanpaşa Tel: 4 4 6 3 0 2 7 Finland / F in lan d iya Gaziosmanpaşa Tel: 4 2 6 19 3 0 France / F ra n sa Kavaklıdere Tel: 4 6 8 11 54 Federal Republic of Germany A lm an y a F e d e ra l C u m h u riy eti Kavaklıdere Tel: 4 2 6 5 4 65 Georgia / G ü r c ü s ta n Gaziosm anpaşa Tel: 4 4 2 6 5 0 8 G reece / Y u n a n is ta n G aziosm anpaşa Tel: 4 3 6 8 8 6 0 Holy See I V a tik a n Çankaya Tel: 4 3 9 (X) 41 Hungary / M a c a r is ta n Kızılay Tel: 4 4 2 2 2 7 6 India / H in d is ta n Çankaya Tel: 4 3 8 21 9 5 Indonesia / E n d o n e z y a Çankaya Tel: 4 3 8 21 9 0 Iran / İ r a n Kavaklıdere Tel: 4 2 7 4 3 2 3 Iraq / I ra k Gaziosm anpaşa Tel: 4 6 8 7 4 21 Israel / İ s ra il Çankaya Tel: 4 4 6 3 6 0 5 Italy / İta ly a Kavaklıdere Tel: 4 2 6 5 4 6 0 Japan / J a p o n y a G aziosm anpaşa Tel: 4 4 6 0 5 0 0 Jordan / Ü rd ü n Çankaya Tel: 4 4 0 2 0 5 4 Kazakhstan / K a z a k is ta n Çankaya Tel: 4 4 1 7 4 8 6 Kırgızhistan / K ırg ız ista n G aziosm anpaşa Tel: 4 4 6 8 4 0 8 Kuwait / K u v e y t Gaziosm anpaşa Tel: 4 4 5 0 5 7 6 Lebanon / L ü b n a n Çankaya Tel: 4 4 6 7 4 8 6 Libya Çankaya Tel: 4 3 8 1 1 1 0 Lithuania / L itu a n y a Gaziosm anpaşa Tel: 4 4 7 0 7 6 6 Macedonia / M a k e d o n y a Kavaklıdere Tel: 4 4 6 9 9 2 8 Malaysia / M ale z y a Gaziosm anpaşa Tel: 4 4 6 0 8 7 0 Mexico / M ek sik a Çankaya Tel: 4 4 2 3 0 3 3 Moldova / M o ld o v y a Gaziosm anpaşa Tel: 4 4 6 5 5 2 7 M orocco / F a s G aziosm anpaşa Tel: 4 3 7 6 0 2 0 1 12

SKYLIFE

NİSAN

APRIL 2003

Netherlands / H o lla n d a Gaziosm anpaşa Tel: 4 4 6 0 4 7 0 N ew Zealand / Y e n i Z e la n d a Kavaklıdere Tel: 4 6 7 9 0 5 4 Norway / N o rv e ç G aziosm anpaşa Tel: 4 3 7 Oman / U m m a n G aziosm anpaşa Tel: 4 4 7 Pakistan / P a k is ta n G aziosm anpaşa Tel: 4 2 7 Philippines / E ilip in le r G aziosm anpaşa Tel: 4 4 6 Poland / P o lo n y a

9 9 50 0 6 31 14 10 5 8 31

Kavaklıdere Tel: 4 6 7 7 8 2 4 Portugal / P o r te k iz Çankaya Tel: 4 4 6 18 9 0 Romania / R o m a n y a Çankaya Tel: 4 2 7 12 4 3 The Russian Federation R u sy a F e d e r a s y o n u Çankaya Tel: 4 3 9 21 2 2 Saudi Arabia / S u u d i A ra b is ta n G aziosm anpaşa Tel: 4 3 6 6 9 21 Slovakia Republic S lo v a k y a C u m h u r iy e ti Kavaklıdere Tel: 4 2 6 5 8 8 7 Republic of Slovenia S lo v e n y a C u m h u r iy e ti Gaziosm anpaşa Tel: 4 0 5 6 0 0 7 -0 8 Somalia / S o m a li Çankaya Tel: 4 2 7 51 9 2 South Africa / G ü n e y A frik a Filistin Caddesi 2 7 G aziosm anpaşa Tel: 4 4 6 4 0 5 6 South K orea / G ü n e y K o r e Çankaya Tel: 4 6 8 4 8 2 2 Spain / İ s p a n y a Çankaya Tel: 4 3 8 0 3 9 2 State of Palestine / F ilistin D e v le ti Gaziosm anpaşa Tel: 4 3 6 0 8 2 3 Sudan / S u d a n Çankaya Tel: 4 4 1 3 8 8 5 Syria / S u riy e Çankaya Tel: 4 3 8 8 7 0 4 Sweden / İ sv e ç Kavaklıdere Tel: 4 2 8 6 7 3 5 Switzerland / İ s v iç r e Kavaklıdere Tel: 4 6 7 5 5 55 Thailand / T a y la n d Çankaya Tel: 4 6 7 34 0 9 Tunisia / T u n u s G aziosm anpaşa Tel: 4 3 7 7 8 12 Turkish Republic of Northern Cyprus K u zey K ıb rıs T ü rk C u m h u riy eti Gaziosm anpaşa Tel: 4 3 7 9 5 3 8 Turkmenistan / T ü r k m e n is ta n G aziosm anpaşa Tel: 4 4 6 3 5 6 3 Ukrania / U k ra y n a ÇankayaTel: 4 3 9 9 9 7 3 United Arab Emirates B irle şik A r a p E m irlik le ri Çankaya Tel: 4 4 0 8 4 10 United Kingdom / İn g ilte re Çankaya Tel: 4 6 8 6 2 3 0 United States A m e r ik a B irle ş ik D e v le tle ri Kavaklıdere Tel: 4 6 8 6 1 1 0 Uzbekistan / Ö z b e k ista n Çankaya Tel: 4 3 9 2 7 4 0 Venezuela Çankaya Tel: 4 3 9 31 9 8 Yemen / Y e m e n Bakanlıklar Tel: 4 4 6 17 7 8 Yugoslavia / Y u g o s la v y a Kavaklıdere Tel: 4 2 6 0 3 5 4


ANKARA

gl

|s

o $ &o

-x ;ä ft

i i i i i i l s i i i i i i Ü ! ¡¡jO #


Telephone: International code forTurkey: 90, Izmir area code 232, Kuşadası (area code for province of Aydın): 256. For intercity calls within Turkey first dial ”0", then the area code, and then the local number. For international calls first dial "00”.

IZMIR IN A N D

N o O u id e

AROUN

EM ERG EN CY A m bulance

Tel: 112 (All over Turkey) Police

Tel: 155 (All over Turkey) Fire

Vatican in 1957. Mass is celebrated here every morning at 7.30 and on Sunday mornings at 10.30.

Otel Ege Sağlık (***) Bornova Tel: 373 48 62 Fax: 373 48 63 Sheraton Çeşme (**•**) Ilıca, Çeşme

Tel: 110 (All over Turkey)

Tel: 723 12 40 Fax: 723 13 88 Term al Princess Oteli (“ ***)

G endarm e

BalçovaTel:238 51 51 Fax: 2 3 9 0 9 3 9

Tel: 156 (All over Turkey) T O U R IS M

IN F O R M A T I O N

T U R İZ M D A N IŞ M A Adnan Menderes Airport Tel: 274 22 14-274 21 fi) Provincial D irector o f Tourism 11 Turizm Müdürlüğü Tel: 4 8 } 51 17-483 62 16 Alsancak Tel: 445 73 90-489 92 78 Bergam a Tel: 631 28 51 Çeşm e Tel: 712 66 53 Foça Tel: 812 12 22 Selçuk Tel: 892 63 28- 892 69 45

H O T E L S / OTELLER İZ M İR Anba Oteli (*'*) Cumhuriyet Bulvan 124 Tel: 484 43 80 Balçova Term al Tesisleri (* ") Balçova Tel: 25901 02 Best W estern Hotel Konak (,,w) Mithatpaşa Caddesi, No: 128 Tel: 489 15 00 Fax: 489 1 7 0 9 Chib H otel Ephesus Princess (**” *) Selçuk Tel: 893 10 11 Fax: 893 10 39 Club Pomelan (***) Çiftlikköy, Çeşme Tel: 722 11 11 Fax: 722 12 27 Ege Palas (****) Cumhuriyet Bulvan, 210 Tel: 463 90 90 Fax: 463 8 1 0 0 G rand Hotel M ercure İzm ir (*•***) Cumhuriyet Bulvan, 138 Tel: 489 40 90 Fax: 489 40 89 G rand Zeybek Oteli (***) Fevzi Paşa Bulvan, No: 5-6 Tel: 441 95 90 Fax: 484 67 91 H anedan (***) Foça Tel: 812 36 50 Fax: 812 24 51 Hilton İzm ir (” ***) Gaziosmanpaşa Bulvan, No: 7 Tel: 497 60 60 Fax: 497 60 00 Hotel Kaya Prestige (“ **) Şair Eşref Bulvan, 1371 Sokak, 47 Tel: 483 03 23 Fax: 489 22 99 Hotel Richm ond Ephesus (**•*) Selçuk, Tel: 893 10 51 Fax: 893 10 55 İzm ir Palas Otel (“ *) Vasıf Çınar Bulvan, No: 2 Tel: 421 55 83 Fax: 4 2 2 6 8 7 0 Kısmet Hotel O Alsancak, Tel: 463 38 50 Fax: 421 48 56 Kilim Otel O Kazım Dirik Cad., No: 1 Tel: 484 53 40 F ax:489 50 70 Marla Hotel ("**) Kazım Dirik Cad., No: 7 Tel:441 40 00 Fax:441 1 1 5 0 Otel A nem on İzmir (**” ) Mürselpaşa Bulvan, No:40 Tel: 446 36 56 Fax: 4 4 6 3 6 5 5 Otel İsnıira ('**) Gaziosmanpaşa Bulvan, No: 128 Tel: 445 60 60 Fax: 445 6 0 7 1

Aziz Yulianna ile birlikte Efes’e gelen Meryem Ana nın hayatının son dönemi­ ni geçirip öldüğü yerde 4. yüzyılda inşa edilen ev. 1957’de Vatikan’ın onayın­ dan sonra kutsal ziyaret yeri olan Mer­ yem Ana Evi ve Kilisesi İzmir’den 80 km, antik Efes kentinden 7 km uzaklık­ ta, çam, çınar ve zeytin ağaçlarıyla be­ zeli yüksek bir tepe olan Bülbül Dağı’nda bulunuyor. Her sabah 7 .3 0 ’da, pazar sabahlan 10.30’da ayin düzenleni­ yor.

H O L ID A Y V IL L A G E S T A T İL K Ö Y L E R İ Altın Yunus Tatil Koyu Kalembumu, Boyalık Plajı, Çeşme Tel: 723 12 50 Fax: 723 22 42

Kadifekale F o rtress / Kadifekale

The fortress overlooking Izmir has sections dating from Hellenistic, Roman and Byzantine times. The 20-25 metre high walls were onginally 6 km in length. Today the fortress is a famous excursion spot with pleasant tea gardens, commanding a fabulous view of me city.

Foça Club Med Holiday Vülage Foça Tel: 812 16 07 Fax: 8 1 2 21 75 Neptün Holiday Village Büyük Akkum, Seferihisar Tel: 745 74 55 Fax: 745 7 0 38 Club Türem (T urban ) Payamlı, Gümüldür Tel: 742 60 67 Fax: 742 60 31

İzmir’in içinde, kente hakim bir tepede­ ki bu kale Helenistik, Roma ve Bizans izlerini taşıyor. Yüksekliği 20-25 metre olan duvarlarının uzunluğu eski dönem­ lerde 6 km’yi buluyordu. Günümüzde çay bahçeleri ve olağanüstü kent man­ zarasıyla ünlü bir gezinti yeri.

S IG H T S E E IN G / G EZİNTİ Balçova Therm al Springs Balçova K aplıcaları

İzmir province abounds in mineral and thermal spnngs, those at Balçova being just 15 (cm from the city centre and served by municipal buses.

Pergam um I Bergam a

İzmir çevresinde çok sayıda kaynak suyu ve kaplıca bulunuyor. Bunlardan Balçova kaplıcalan kent merkezine sadece 15 Km uzaklıkta ve kent içi toplu taşıma araçlanyla ulaşmak mümkün. Bird Paradise I Kuş Cenneti

This eight thousand hectare bird sanctuary is a temporary and permanent home to millions of birds. Situated on the outskirts of the city, it consists of islets, marshes, deltas and meadows. At various times of year over 190 species of bird can be seen here. Kentin yanıbaşında konıma altına alınmış 8 bin hektarlık dev bir yaban hayat parkı. Adalar, sazlıklar, deltalar ve gözalabildiğine uzanan düzlüklerde 190’ı aşkın türde milyonlarca kuşu banndırdığı için dünya çapında bir kuş cenneti’ sayılıyor. Ephesus / Efes

Within easy reach of Izmir (72 km) and Kuşadası ( 18 km), the spec­ tacular buildings and streets of ancient Ephesus have an unforgettable charisma. Established in 3000 BCand including remains from the Ionic, Lydian, Roman. Byzantine and Seljuk penods, Ephesus is a sight not to be missed. In nearbv Selçuk there is the basilica of Stjohn (6th centu­ ry), a superb museum and Isa Bey Mosque. Also in the vicinity is the House of the Virgin Mary, and the Cave of the Seven Sleepers. İzmir’den (72 km) ve Kuşadası’ndan (18 km) kolaylıkla ulaşılabilen olağanüstü ilginç, caddeleri ve yapılanyla bugün de benzersiz bir atmosfere sahip antik kent. MÖ 3000 yıllarında kunılan ve İon, Lidya, Roma, Bizans, Selçuklu dönemlerinin izlerini taşıyan Efes’i gezmeye mutlaka vakit ayrılmalı. Efes’in çok yakınında St. Jean Bazilikası, Meryem Ana Evi, Yedi Uyuyanlar Mağarası, Selçuk İsa Bey Camii gibi başka tarihsel ve turistik gezi yerleri bulunuyor. House of the Virgin Mary M eryem Ana Evi

The Virgin Mary came to Ephesus with Stjohn, and spent the remainder of her life here. The house built in the 4th century at the place where she died was recognised as a shrine by the

The ruins of Pergamum, a major centre of civilisation of the ancient world, are situated 105 km from Izmir. The acropolis and amphitheatre perched on a towering hilltop, and on the outskirts of the town of Bergama the Asklepion or health centre dedicated to Asklepios the god of health are in a remarkable state of preservation. The site is open daily between 08.30 and 18.30. In the town is another interesting building, the Temple of Serapis, known locally as the Red Courtyard due to its tiles. The town is also worth visiting to see the narrow streets with their histonc Turkish buildings and the colourful bazaar in the old quarter. İzmir’in 105 km kuzeyindeki bu il­ çesinde antik çağın büyük uygarlık mer­ kezi Pergamon’ım kalıntıları bulunuyor. Görkemli bir tepedeki akropolis ve amphiteatr yanısıra, ilçenin girişinde sağlık Tanrısı Asklepios adına inşa edilen ve günümüzde bütün özellikleriyle ayakta duran sağlık merkezi her gün 8.30 18.30 arasında ziyarete açık. Berga­ ma’nın içindeki tuğlalan nedeniyle halk arasında Kızıl Avlu adıyla bilinen Sera­ pis Tapınağı da dikkat çekici. Aynca I’ürk kültürünün özelliklerini taşıyan dar sokakları ve yapılanyla eski mahal­ leleri ile rengarenk çarşısı ilçeyi turist­ ler için ilginç kılan özellikleri arasında.

M U S E U M S / M ÜZELER Archeological Museum Arkeoloji Müzesi Bahri Baba Parkı, Konak Tel: 489 07 96

Open daily except Mondays. 09.00-17.30 Pazartesi dışında her gün Atatürk Museum / Atatürk Müzesi Birinci Kordon 148 Tel: 464 4 8 05 Open daily except Mondays. 09.00-17.00 Pazartesi dışında her gün Bergam a Museum / Bergama Müzesi Bergama Tel: 631 28 83 Open dally except Mondays 08.30-17.30 Pazartesi dışında her gün Ephesus Museum / Efes Müzesi Selçuk Tel: 892 6 0 10 - 892 6 0 11 Open daily. 08.30-18.30 Her gün.

1 14 SK i l i KE

NISAN

APRIL 2003

Ödemiş Archeological Museum Ödemiş Arkeoloji Müzesi Ödemiş Tel: 545 11 84 Open daily. 08.30-17.30 Her gün.

Museum of Painting and Sculpture Izm ir Resim v e Heykel Müzesi Tel: 484 8 9 45

S.Yaşar A rt Museum S. Y aşar Resim Müzesi Cumhuriyet Bulvan 252 Alsancak Tel: 422 6 5 32

CHU RCHES AND SYN A G O G U ES SL J o h n ’s C athedral (C atholic) Şehit Nevres Bulvan, 29, Alsancak Tel: 484 5 3 6 0 Open dally. Her gün açık. St. P o o lycarp (C atholic) Necati Bey Bulvan, No: 2 Tel: 484 84 36 Open daily. Her gün açık. Santa M aria (C atholic) Halit Ziya Bulvan, No: 67 Tel: 484 8 6 32 Open daily. Her gün açık. N otre D am e de S t Rosarei (C atholic) 1481 Sokak, No: 8, Alsancak Tel: 4 2 1 6 6 6 6 Open daily. Her gün açık. N otre D am e de Lourdes (C atholic) 81 Sokak, No: 10, Göztepe Tel: 246 11 45 Open daily. Her gün açık. SL Jo h n the Baptist (C atholic) Kemalpaşa Ci d ., No: 15, Buca Tel: 4 2 0 0 8 42 Open daily. Her gün açık. Santa Maria (C atholic) Kars Okulu Sok., No: 5, Bornova Tel: 388 11 7 7 Open daily. Her gün açık. SL A n thony o f Padua (C atholic) 1610 Sokak., No: 5, Bayraklı Tel: 341 0 6 16 Open daily. Her gün açık. SL Helen (C atholic) 1729 Sokak, No: 53 Karşıyaka Tel: 364 36 22

October-May, June-September. Ekim-Mayıs, Haziran-Eylül. H ouse o f th e Virgin Mary Efes, Selçuk Tel: 892 6 0 08 St. J o h n (Anglican) Talatpaşa Bulvan, Alsancak Tel: 464 57 52 SL M ary M agdelena (P ro testan t) Hürriyet Cad. No: 18, Bornova Aya Fotini (O rth o d o x ) 1374 Sokak, No: 24, Alsancak Tel: 4 2 1 6 9 9 2

Only open on pnncipal feast days. Yalnız büyük bayramlarda açık. Bet Israel Synagogue Mitlıatpaşa ( i d ., No: 265 Tel: 425 16 28 Sinyora İveret Synagogue 9 2 7 Sok, No: 7 Mezarlıkbaşı Shaar Asham ayan Synagogue 1390 Sokak, No: 4, Alsancak Berkholim Synagogue İkiçeşmelik Cad., No: 40

For further Information I Geniş bilgi için Tel: 4 4 1 9 0 97


AROUND IZ M IR

Kam kava y \ I Tapınağı L

Guzèjhf^

A TERN EU S

Ilıcamı )

Bergama ¿¡Mu/esı

BERGAM

1

L Y S M ACH EA g a r ib a d a Q

CANA E

Q

1

C A M B R UM

Kalan\ Hrb.

KAL BURADA

iademlı Ilıca sı

E C E D E N İZ İ

KARADAĞ

1

İKİZKARDEŞU ADALARE

P TAN E

IDARLl

Aşık Viran

H rb * KAKA ADA

İSM A İLi

İKİZ , ADALAR

YUNT DAĞI

«,

ÇANDARLI KÖRFEZİ &

K h n i ı rADA m t 'O‘- i', KUÇUK g * S A W ATSaIfllB r fTAVŞAN ADASI

O erekoy

Tu»a Br vi

Ilıca B ı

^Urb.

“K

A l GAIj

OSMANCALI

Kara Br

Kahnkava Bı.

ORAK ADAS r \ X l

Bozkoy Ilı ca st

Mersin T.

İNCİR AD A SI P H O K A IA I I

1

\ Deve Br^ ık m a k te p e H öyu ğu ■*

L A R IS !

Eski fener <

KÜÇÜKBAHÇE

SPALMATORI AD. \(İÇOYUNADASI)

!

AK D AĞ KOYUNDERE

' v

ADA ( UZUN UZUNADA

Turgut Br.

► ]

>

w5â

PAŞAAD.

'

LsS%\ AAÎ"

MÛRDOĞAN

BOLMEÇ

-V \

ropBr

MES CA T E

\ G ULBAHÇE KRF.

adaş,

BARABASÙ J U

[ÛLUCAK

KARADAĞ

b a M ia d a s i

Uç Burun TopBr

1

ho rozköy !

MENEMI

P

YASSICA ADA

,

l

İU

KOCADAĞ

'490

Ù İZM İR K Ö R F E Z İM . —

0 N C İR U A D A

C LA ZO M EN A I

Yuvarlak H rb ?

p Ş ifn e Kap lıca la rı

o

^

S C ALA

KEMALPAŞA DAĞI

*1150

G ulbalíi 9 Ilıcası

ıC IS S U S ' KYSSU S,

NİF DAĞI

SEYDIKOY 6

DAĞKk

İOZALAN D. Aerea \Hrb.

Çakmak W ^ TAVAADASI

M a n a stı

SEFERİHİSAR

IRAN DAĞI Kızılağaç Hra.

SIC A C IK k ö rfez!

I 'S e fe rh ısa r ^ Votes/

;

>s h ie jt r h u a r

/ELIKO Y

^TBtEKÛY

km

L E G E N D GAMBRiuM Antique City HORMKOY

iPANCARt

C O LO PHO N

Cılga Br

Train Station

iGÜRGÜRj

BAHADIt ADASI-

lıca sı

Road Number

^TDRBÂü] alaênaÇ

D ereba ğ ı

D EĞ İRM EN D ERE

G um u ldur / i

TEPEKOr

Airport

M E T R O P O L IS

KARACADAĞ

Seaport

M YO N N EUSU S

Caravanserai

U *770

Doğdrtbev Br

Mosque

N A T IO N

Museum Monument

Barut \ r Hfb. X

Church Castle

hjrns!

E G E D E N İZ İ

Ruins

KUŞADASI KÖRFEZİ

Hot Spring B uch Dil S ta t io n

EPH ESO S

0(216)3490141 C*c(k 1 1 feo 00c

g « 33

'Môzès,

B uharlı L okom otifle r .ÇAMLK < *‘'M Müüzzesi e si c

Pran g a Hro.


"^A N TA LYA

IN A N D A R O U N D

EMERGENCY

Ambulance: Tel: 112 (All overTurkey) Police: Tel: 155 (All overTurkey) Fire: Tel: 110 (All overTurkey) Gendarme: Tel: 156 (All overTurkey) T O U R IS M

IN F O R M A T IO N

T U R İ Z M D A N IŞ M A _____________ T o u ris t Inform ation Phone Ak) Turist Hattı Tel: 0 8(H) 511 07 07 ■0 800 511 07 08 provincial D irector o f Tourism 11 Turizm Müdürlüğü Tel: 343 27 60-61 Antalya Cumhuriyet Mahallesi Tel: 241 17 47 Alanya Çarşı Mahallesi Tel: 513 12 40 Cumhuriyet Meydanı Tel: 836 12 38 Kem er Belediye Binası Tel: 814 15 3 6 8 1 4 1112 H O T E L S / O T E L L E R ____________ A N T A L Y A _______________________________

Adora Golf Resort Hotel ( “ ” *) Belek/Serik, Tel: 725 4051 Fax: 725 4 ) 71 Altis Golfhotel Belek/Serik, Tel: 725 42 26 Fax: 725 42 34 Antalya Renaissance Resort Beldibi, Tel: 824 8431 Fax: 824 84 30 Antbel Belek Hotel (***” ) Belek/Serik, Tel: 7254102 Fax: 7254268 Arum Hotel&Apartments ( “ “ *) Side, Tel: 753 45 60 Fax: 753 41 40 Belconti Resort Hotel (” * " ) Belek,Tel: 715 1540 Fax: 715 1047 Best W estern Khan Hotel (*” *) Kazım Özalp Caddesi, 55 Tel: 248 38 70 Cender Hotel ( ” **) Işıklar Cad., Tel: 243 43 04 Fax: 243 39 87 Ceylan Inter Continental Resort Kemer, Tel: 824 51 00 Fax: 824 64 35 Club N ( “ **) Alanya Tel: 527 48 30 Fax: 527 48 28 Club Hotel Sera (*” '*) Lara Yolu, Tel: 349 34 34 Fax: 349 34 54 Clubjustiniano (**” ) Alanya, Tel: 527 44 47 Fax: 527 46 82 Cornelia De Luxe Resort Belek, Tel: 715 25 00 Fax: 715 25 05 Dedeman Antalya ( ” ” *) Lira Yolu, Tel: 316 16 00 Fax: 316 20 30 Falez Hotel (*” “ ) Konyaalti, Tel: 238 54 54 Fax: 238 5151 Gloria Golf Resort (•” ” ) Belek/Serik, Tel: 715 15 20 Fax: 715 15 25 Golden Ring Hotel ( ” ” ) Güllük, Tel: 243 15 15 Fax: 243 15 22 Grand Prestige Hotel Side Side, Tel: 756 90 60 Fax: 756 90 « 1 Grand Hotel Adonis (***“ ) Eski Lira Yolu, Tel: 323 44 44 Hillside Ma Biche Hotel (**“ *) Kemer, Tel: 815 21 90 Fax: 815 21 91 Hotel Alp Paşa Kaleiçi, Tel: 247 56 76 Fax: 248 50 74 Hotel Ofo Antalya (**"*) lanı, Tel: 349 40 (X) / 15 hat Fax: 349 40 16 Hotel Bilkent Kem er (****) Göynük/Kemer, Tel: 815 15 38 / 20 hat Hotel Saray Regency ( ” “ *) Titreyengöl, Tel: 756 91 00 / 7 hat Hotel Sillyum 2000 (*"**) Belek, Tel: 715 21 00 Hotel Sultan Saray (*"**) Göynük/Kemer, Tel: 815 1480 Hotel Sun Zeynep ( “ " * ) Belek, Tel: 725 4180 Fax: 725 42 (X) Hotel Turquoise ( ” " * ) Side/Sorgun, Tel: 756 93 30 Fax: 756 93 45

Ulide

T e le p h o n e : International code for Turkey: 90, Antal/a area code 242. For intercity calls within Turkey first dial "0", then the area code, and then the local number. For international calls first dial "00".

1C Hotels International Com fort Airport (***“ ) Çalkaya, Tel: 463 10 10 Fax: 463 15 58 Letoonia Golf Resort (“ “ *) Belek, Tel: 715 14 50 Fax: 715 14 54 L ejardin Resort Otel Kemer, Tel: 824 52 22 Fax: 824 52 20 Mia Resorts Belpark Palace (****) Belek, Tel: 715 13 <H) Fax: 715 13 17-18 Mirage Park Resort (*“ **) Göynük, Tel: 815 22 44 Fax: 815 22 35 Merit Lymra Hotel & Resort Kemer, Tel: 824 53 (X) Fax: 824 77 79 Patara Prince Resort (***•) Patara/Kalkan, Tel: 844 39 20 (8 hat) Presa Di Finica Hotel & Suites ( * " “ ) Finike, Tel: 855 55 00 Fax: 855 53 (X) Royal Resort Hotel (” “ *) Kemer, Tel: 815 23 70 Fax: 815 16 27 Sheraton Voyager Antalya ( “ * " ) 100. Yıl Bulvan, Tel: 238 55 55 Sunset Hotel ( “ " ) Konyaalti, Tel: 229 06 92 Fax: 229 13 89 Taksim International Alanya (****) Göl Mevkii, Tel: 514 07 (X) Taksim International Side (*’***) Manavgat, Tel: 756 93 21 Fax: 756 93 20 Talya Hotel (•••“ ) Fevzi Çakmak Caddesi, 30 Tel: 248 68 00 Fax: 241 54 (X) Titanic Resort & Hotel De Luxe ( ” "•) Lara, Tel: 351 16 26 Fax: 351 1632 Topkapi Palace ( " " * ) Kundu Aksu Tel: 431 23 23 Türkiz Hotel (*"**) Kemer Yat Umanı Tel: 814 41 (X) Fax: 814 28 33

S P E C IA L L IC E N S E H O T E L S Ö Z E L I.İSANSIJ OTELLER Abad Hotel Kaleiçi Tel: 247 44 66 Fax: 323 04 25 Argos Hotel Kukxi Td: 247 2012 Fax: 24175 57 Aspen Hotel Kaleiçi Tel: 247 71 78 Fax: 241 33 64 Karyatit Hotel Kaleiçi Td: 244 (XI55 Fax: 244 00 54 Marina Hotel Kaleiçi Tel: 247 54 90 Fax: 241 17 65 Naturland Hotel Kemer Tel: 824 62 14 Fax: 824 62 10 Tekeli Konaklan Kaleiçi Tel: 244 54 65 Fax: 242 67 14 Turban Adalya Hotel Kaleiçi Tel: 243 47 56 Fax: 243 47 51 Tuvana Hotel Kaleiçi Tel: 247 60 15 Fax: 241 19 81 Tütav Türkevleri Kaleiçi Tel: 248 65 91 Fax: 241 94 19

H O L ID A Y V IL L A G E S T A T İ L K Ö Y L E R İ ________________ Attaleia Holiday Village Taşlıburun Mevkii, Belek/Serik Tel: 725 43 01 Fax: 725 4 3 0 2 Blue Village Paşa Bey Konaklı Mevkii, Alanya Tel:565 1 5 2 0 Fax: 565 1531 Club Med Beldibi, Kemer Tel: 824 81 51 Fax: 824 81 59 Club Aldiana Titreyen Göl, Manavgat Tel: 756 92 60 Fax: 7 5 6 9 2 67 Club Ali Bey Kızılağaç Köyii, Manavgat Tel: 748 73 73 Fax: 748 73 83 Club Aquamarine Beldibi-Kemer Tel: 824 85 00 Fax: 824 80 52

Club Asteria Üçüncü Kum Tepesi Mevkii Belek/Serik Td:7 2 5 4 0 (H Fax:7254002 Club Hotel Bellis Akınlar Köyü, Serik Tel: 725 42 80 Fax: 725 43 (X) Club Kastalia Alanya, Tel: 565 13 16 Fax: 565 14 28 Club Med Palmiye Kemer, Td:8143260(10hat-lines) Club Méditerranée Kemer Kemer, Tel: 8141009 Pax: 814 1018 Club Mega Saray Belek/Serik, Tel: 725 40 26 Fax: 725 40 49 Club Phaselis Kemer Td: 8151631 Fax:815l637 Club Salima Beldibi-Kemer Tel: 824 83 60 Fax: 824 83 73 Club Turan Prince Side, Tel: 748 72 60 Fax: 748 72 50-51 Club Varuna Belek/Serik,Tel: 725 42 01 Fax: 725 42 25 Club Zigana Beldibi Tel: 824 92 30 Fax: 824 83 15 EHA Holiday Village Titreyen Göl, Manavgat Tel: 756 90 50 Fax: 756 90 52 Kemer Holiday Village Göynük, Kemer Tel: 815 14 30 Fax: 815 14 65 Mia Resorts Belpark Village Belek/Serik Tel: 715 13 (X) Fax: 715 13 17-18 Oasis Beach Club Alanya, Tel: 565 14 51 Fax: 565 14 49 Palmariva Holiday Village Tekirova, Kemer Tel: 821 4 0 0 4 Fax: 821 4 0 4 0 Park Kimeros Kemer Tel: 815 1663 Fax: 815 1672 Robinson Club Pamfilya Acısu Mevkii, Side/ Manavgat Tel: 756 93 50 Fax: 756 93 58 Sidelya Çolaklı Köyü, Manavgat Tel: 763 68 01 Fax: 763 61 14 Simena Holiday Village Çamyuva, Kemer Tel: 824 63 63 Fax: 824 63 81 Sol Muña Kumköv, Side Tel: 753 34 46 Fax: 753 13 59 Turtel Side Holiday Village Side Tel: 753 39 (X) Fax: 753 20 25 Turtle's Club Marco Polo Kemer Tel: 824 63 36 Fax: 824 63 46 Voyage Club Turtel Sorgun Manavgat Tel: 756 93 (X) Fax: 756 93 09

S I G H T S E E I N G I G E Z İN T İ

Aspendos

A major port and commercial centre in antiq­ uity, Aspendos today lies inland, 48 km east of Antalya. Its magnificent amphiteatre is the best preserved in the world and known for its superb acoustics and is still used for con­ certs. Antalya'nın 48 km doğusunda antikçağııı önemli limanından kalma muhteşem bir amphiteatr. Olağanüstü akustiği ve iyi ko­ runmuş olması nedeniyle bugün de kon­ serler için kullanılıyor. Düden Falls I Düden Şelalesi

A very beautiful waterfall ( 12 km north of the city centre). Kent merkezine kuzey yönünde 12 km uzaklıkta çok güzel bir şelale. Piknik için mükemmel bir tercih. Old Q uarter I Kaleiçi

The historic nucleus of Antalya. This district is now restored and has became an attractive touristic centre with its taverns, hotels, restaurants and entertainment facilities. Its nan'ow streets lead down to the old harbour (today an international yachting marina). Şehrin tarihi çekirdeği olan Kaleiçi; restore edilmiş hali, otel ve pansiyonları, restoranları ve eğlence olanaklarıyla turis­ tik bir merkez. Dar sokaklardan inilen eski liman ise bugün uluslararası bir marina. Perge

The ongins of this ancient city 18 km north­ east of Antalya go back to 1000 BC, but the surviving remains are Hellenic and Roman. An exceptional open-air museum. Antalya'nın 18 km kuzeydoğusundaki bu antik kentin geçmişi MÖ 1000 yılına kadar uzanıyor. Ancak bugün gezilen kalıntılar Helen ve Roma dönemlerinden kalma bir açık hava müzesi. Side

This splendid Byzantine citadel surmounting the rocky peninsula is walled (8 km). The "Red Tower" was built by the Seljuk's Sultan Keykubat in 1226. Today it is a small museum containing etnographical collec­ tions.

At this lively resort east of Antalya, the hous­ es and ancient ruins are inextricably inter­ wined. There are two agoras, an amphiteatre and a museum in which statues and other works of art found here are exhibited,

Bizans zamanından kalma, “Kızıl Kuie ’si 12 2 6 ’da Sultan Alaaddin Keykubat tarafından inşa ettirilen görkemli Alanya Kalesi şehri ikiye ayıran bir yarımadanın üzerinde yer alıyor. Kızıl Kule bugün etnografik eserlerin sergilendiği küçük bir miize. Antalya Museum / Antalya Müzesi Kenan Evren Bulvan Konyaalti Tel: 241 45 28

Daily except Mondays. Pazartesi dışında her gün.

The province of Antalya is endowed with the richest historic treasures of Turkey.

NİSAN

Antalya bölgesi arkeolojik, tarihsel hâzineleri bakımından belki de Türkiye'nin en zengin bölgesi. Antalya Müzesi çok geniş bir alanda 13 teşhir salonu ve bir açıkhava galerisinden oluşuyor. Çocuklar için de, onların ilgisini çekecek bir salon bulunan müzeyi tarih meraklılan mutlaka gezmeli.

Alanya Citadel I Alanya Kalesi

ı 16 SKYLIFE

Antalya Museum covers an area of 30,000 square metres with thirteen galleries, an open-air gallery, a children's gallery (where children may be left) and a wide yard. Approximately five thousand archeological works are displayed in chronological order The museum receive an award from the Council of Europe as the Museum of the Year in 1988.

APRIL 2003

Antalya’nın doğusundaki bu turistik kıyı kasabası antik kalıntılarla içiçe. İki büyük agora, geniş bir amfiteatr ve burada gün ışığına çıkarılan heykel ve öteki eserlerin sergilendiği bir müze. Termessos

Perched 1050 m above sealevel, this ıs an ancient city and a national park northwest of Antalya. The amphiteatre is hewn out of the living rock and the view as far as Antalya is stupendous. There is a natural history muse­ um at the park entrance. Denizden 1050 m yükseklikte, inanılmaz bir manzara, şaşırtıcı bir antik kent ve doğa müzesiyle bir ulusal park.


AROUND ANTALYA


<*-•-

-w

MUGLA( N AND AROUND V

EM ERG EN CY

_. 7

Telephone: International code for Turkey: 90, Mugla area code 252. For intercity calls within Turkey first dial "0", then the area code, and then the local number. For international calls first dial "00".

: J p U I U C

İzer Otel (****)

Club Tuana Vista Tatil Köyü

A m bulance: Tel: 112 (A ll o ve rT u rke y) Police: Tel: 155 (A ll o ve r Turkey)

Kızılağaç Köyü, Bodrum Tel: 367 19 10 Javalin Otel (****)

Çayağzı Katliç Mevkii, Fethiye

Fire: Tel: 1 10 (All o v e r Turkey) G endarm e: Tel: 156 (All o ve r Turkey)

Yahşi Köyü, Bodrum Tel: 348 35 41 Karia Princess (* '" ')

Tel: 633 63 16 Grand Yazıcı Marmaris Palace İçmeler Pamucak Mevkii, Marmaris

Canlıdere Sok. No: 15, Bodrum

Tel: 455 55 55 Fax: 455 34 38

T U R İZ M D A N IŞ M A

Tel: 3 1 6 8 9 7 1 La Perla Oteli ( “ **)

Armutalan- Boynuzbükii Mevkii,

Bodrum

İçmeler, Marmaris Tel: 455 33 89 Labranda Otel (****)

Banş Meydanı Tel: } 1 6 10 91

Güllük Sıralık Mevkii, Milas Tel: 522 29 11

Dalaman

Laguna Azur Hotel (****)

T O U R IS M

IN F O R M A T I O N

Halıcı Tatil Köyü

Havalimanı Tel: 792 52 20

İçmeler Kumluörencik Mevkii, Marmaris

Dalyan

Tel: 455 37 10

Ortaca Tel: 284 42 35

Lavanta Village

Datça Hükümet Binası İskele Mahalle

Marmaris Tel: 412 1171 Hillside Beach Club Kalemya Koyu P.K. 123, Fethiye Tel: 614 83 60 Hotel Ersan Kızılağaç Köyü İçmeler Mevkii, Bodrum

Yalıkavak, Bodrum Tel: 385 2 1 6 7 Magic life Der Club Resort (" * ” )

Tel: 316 8 9 80 İberotel Marmaris Park İçmeler Pamucak Mevkii, Marmaris

Tel: 712 3 1 6 }

Hisarönü Köyü, Cubucak Mevkii,

Fethiye İskele Meydanı No: 1 Tel: 612 19 75

Marmaris Tel: 466 64 34 Magic Life Der Club Sangerm e (•“ **)

Köyceğiz

Sangemıe Mevkii, Ortaca Tel: 286 80 63

Eskiçeşme Mah. Asarlık Mevkii, Bodrum

Atatürk Kordonu Tel: 262 47 03

Manastır Otel (****) Kumbahçe Malı. Banş Sitesi, Bodrum

Tel: 316 95 01 Oyuktepe Pacanz Mevkii, Fethiye

Milas-Bodrum

Tel: 316 28 54 Mares (Altınyunııs) Otel (****•)

Tel: 614 49 66

Milas-Bodrum Havalimanı Tel: 523 00 66

İçmeler, Marmaris Tel: 455 22 00

Lykia World

Muğla

Marina Vista (Blue Otel) (****)

Ölüdeniz Kırdak Mevkii, Fethiye

Marmaris Bul. No: 24 Tel: 214 12 61

Yat Limanı Mevkii, Bodrum Tel: 316 22 69 Merve Park Suites Hotel

Tel: 6 1 6 6 0 10

Bodrum Tel: 316 1 5 4 6

Adaköy Yalancı Boğaz Mevkii, Marmaris

M unamar Vista Otel (***“ )

Tel: 4 1 2 0 7 0 0 Martı Tatil Köyü

A&B H om e Otel

İçmeler, Marmaris Tel: 455 33 60 Resort D edeman Bodrum (**” )

Göcek, Fethiye Tel: 645 18 20 Aries Otel (****)

Bitez, Gümbet Tel: 313 85 00

Tel: 4 5 5 3 4 4 1

Şam ara Otel (**“ *)

Çalış Mevkii, Fethiye Tel: 613 13 31 Aqua Otel (****)

Sea Garden ( “ ***)

Sahil Sok. No: 15 İçmeler, Marmaris

Yalıdağ Mevkii, Bodrum

Tel: 455 36 33-49 Aııtik Tiyatro Boutique Otel

Tel: 3 6 8 9 0 1 5 Spa Hotel Therm em aris (****)

Bodrum Tel: 316 60 53 Azka Otel (****) Bardakçı Mevkii, Bodrum Tel: 316 89 92 Bodrum Resort (“ ***)

Tel: 694 83 34 Suncity Otel (•***) Hisarönü Köyü Belceğiz Mevkii, Fethiye

Marmaris Tel: 412 1 843

Gümbet Tel: 317 28 28 Caria Holiday Resort

Tel: 617 01 11 Turunç Oteli (****)

Voyage Club Torba

Babadağ, Sangerme Tel: 286 84 39 Chıb Marverde (****)

Marmaris Tel: 476 70 24

Tel: 367 18 20

H O L ID A Y V IL L A G E S

S IG H T S E E I N G / G E Z İN T İ

T A T İL K Ö Y L E R İ

Muğla Museum / Muğla Müzesi This natural history museum exhibits fossils discovered near the village of Özlüce belonging to a wide range of creatures whichlived 5-9 million years ago over an area stretching from eastern Asia to Spain.

Marmaris İskele Meydanı No: 1 Tel: 412 10 35

H O T E L S / OTELLER

Meşelik Köyü Kuyucak Mevkii, Milas Tel: 316 7 6 94 Colossus Otel (****) Gümbet Mevkii, Bodrum Tel: 316 34 19 Elegance Hotel’s (***“) Kemeralt! Mah. Dergah Civan, Marmaris Tel: 412 81 01 Golden Key Boutique Hotel Bodrum Tel: 313 41 06 Hisariinii-Marmaris Tel: 466 66 20 Bördiibct-Marmaris Tel: 436 92 31) Hotel Ambrosia (****) Bitez Tel: 343 18 «6 Hotel Mavi ( “ “ ) Bardakçı Mevkii, Bodrum Tel: 313 03 71 Hotel S (***•) İçmeler Sahil Sok., Marmaris Tel: 455 24 47 The Inn&Swissotel Göcek Marina Resort Boutique Hotel Göcek-Fethiye Tel: 645 27 60 iberotel Sangerm e Park (**” ) Sangerme Mevkii, Ortaca Tel: 286 80 31 İdemen Beach Club (•***) Yalıkavak, Bodrum Tel: 385 35 79

Kaynar Mevkii, Bodrum Tel: 3 6 7 1 6 00

Tel: 455 21 46 LsLs Tatil Köyü

Letoonia Tatil Köyü

Magic Life D er Club

İçmeler Örencik Mevkii, Marmaris O ra Tatil Köyü Kızılağaç köyü, Bodrum Tel: 367 15 00 Sea Club Metem Tatil Köyü Asarlık Mevkii, Bodrum Tel: 317 23 60 T.M.T. Tatil Köyü Atatürk Cad. No: 134, Bodrum

İncebel Mevkii, Dalaman

Tel: 3 1 6 1 2 07 Turban Tatil Köyü

Kızılağaç Mevkii Torba köyü, Bodnım

Anıktur Tatil Köyü (Chıb Med) Çiftlik Köyü Yalıçiftliği Mevkii, Bodnım Tel: 368 91 52 Belceğiz Tatil Köyü Hisarönü Köyü Belceğiz Mevkii, Fethiye Tel: 6 1 7 0 0 7 7 Bodrum Park Resort (Regal Resort) Kızılağaç köyü Torba Kuyucak Mevkii, Bodrum Tel: 367 14 31 Club Datça Tatil Köyü İskele Mahallesi, Datça Tel: 712 8 8 20 Club Radikale Peksimet köyü Kadıkalcsi Mevkii, Bodrum Tel: 382 32 71 Club M

Muğla merkez ilçeye bağlı Özlüce köyü yakınlarından çıkarılan, günümüzden 95 milyon yıl kadar öncesine tarihlenen, Doğu Asya’dan İspanya’ya uzanan geniş bir alanda yaşayıp yok olmuş canlılara ait fosillerin sergilendiği bir müze.

Bodrum Castle I Bodrum Kalesi This castle dedicated to St. Peter was built by the Knights of Rhodes in the 15th centu­ ry. Located on the edge of the harbour, it covers an area of approximately 30,000 square metres, and has five towers known as the French Tower, English Tower, Italian Tower, German Tower and Snake Tower. MS 15. yüzyılda Rodos şövalyeleri tara­ fından St. Peter adına inşa edilen kale li­ mana hakim durumda. Yaklaşık 30000 metrekarelik alana sahip olan kalede Fransız Kulesi, İngiliz Kulesi, İtalyan Ku­ lesi, Alman Kulesi ve Yılanlı Kule olmak üzere 5 kule mevcut.

Harenıtan Koyu, Bodrum Tel: 31661 00 Club Müsgebi Tatil Köyü Müsgebi Köyü Çakmaklı Mevkii, Bodnım Tel: 358 5 0 8 6

t 18 SKYLIFE

NİSAN

APRIL 2003

Nautical Archaeological Museum Sualtı Arkeoloji Müzesi

Remarkable ancient artefacts and ships dis­ covered by sponge divers and nautical archaeologists on the seabed along the southwestern Turkish coast are exhibited in this museum, which is located in Bodnjm Castle. Bodrum Müzesi içinde sünger avcılan ta­ rafından ve çeşitli sualtı kazılannda çıka­ rılmış olan eserlerin sergilendiği bir mü­ ze.

Milas Museum I Milas Müzesi Archaeological finds from ancient cities in the province of Milas such as Labraynda, Herakleia, lassos, and Euromos can be seen here. Milas çevresindeki Labranda, Herakleia, lass.« is, Eunımos gibi antik kentlerde ya­ pılan kazılarda çıkan eserlerin sergilendiği bir müze. Dalyan

This village southeast of Mugla is named after the river which links Lake Köyceğiz to the Mediterranean. The channels o f the river wind through the reedbeds of the estuary amidst spectacular mountain scenery. Ortaca ilçesine bağlı küçük bir yerleşim yeri. Adını Köyceğiz Gölü'nü Akdeniz’e bağlayan 5 mil uzunluğundaki kanaldan alıyor. Dalyan kanalı kıvnmlanyla, sazlıklanyla gezilecek bir doğa harikası. Caunos / Caunos Harabeleri

The ruins of this ancient city lie on the Dalyan river. The first settlement here has been traced back to 3000 BC, and later became a provincial capital located between Lycia and Cana. Antik Kent, göl ile deniz arasında, kanalın kenarında kurulmuş. Tarihi MÖ 3000 yıl­ larına kadar uzanıyor. Lykia ve Karia ara­ sında kurulmuş bir eyalet merkezi olduğu belgelerden anlaşılıyor. Knidos / Knidos Harabeleri

Knidos at the western tip of the Datça peninsula was founded by Donan migrants from the Aegean islands in the 7th century BC. There are several temples, including one dedicated to Apollo and another to Venus, an amphitheatre and other buildings. Datça’ya 39 km uzaklıkta bulunan antik kent MÖ 7. yüzyılda adalardan gelen Dorlar tarafından kurulmuş. Şehirde Apollon ile Venüs’e ait çeşitli mabetler, amphiteatr gibi kalıntılar var.

Fethiye Museum I Fethiye Müzesi This museum contains many finds from the ancient cities of the region, such as carved fragments of mausoleums, vases and sculp­ ture dating from the Lycian, Roman and Byzantine penods. 1965’de kurulan müzede yöredeki ören yerlerinden getirilen anıt mezar parça­ ları, Lykia, Roma, Bizans dönemlerine ait vazo ve heykeller sergileniyor. Ölüdeniz Lagoon I Ölüdeniz

With its clear turquoise waters this lagoon 15 km south of Fethiye is one of Turkey's most renowned natural sites. It is surrounded by sand beaches and pine woods and is a conservation area Fethiye’ye 15 km uzaklıkta, Türkiye’nin bilinen en önemli koylarından biri. Bir benzerine az rastlanan Ölüdeniz, hareket­ siz özelliği, deniz ürünleri ve kumsalıyla ilgi çekiyor.

Marmaris Lying on a large bay encircled by pine cov­ ered hills, Marmaris enjoys one of the most beautiful settings of any Turkish resort. It is close to such ancient ruins as Physkos. Saranda, Amos and Loryma. İlçede gezilip görülmeye değer Physkos, Saranda, Amos, Loryma gibi antik kentler bulunuyor.


AROUND MUGLA


INFLIGHT DUTY FREE INFLIGHT DUTY FREE Eau de parFum spray 30 ml € -3 0

Sayın Yolcular, Üriin içeriği yenilenen Duty Free satışları­ mızdan Ttirk Hava Y ollan ’nın yurtdışı sefer­ lerinde yararlanabilirsiniz. Z engin içerikli ürün yelpazemizi kabin hostesinden temin ed eceğiniz S ’h o p dergisinde bulacaksınız. Arzu ettiğ in iz ürünleri nakit olarak veya kredi kartı kullanarak satın alabilirsiniz.

Dear Passengers, On international Turkish Airlines flights /ou may purchase Duty Free items from our new range, which offers a wide and diverse selection. These items are listed in S’hop magazine, copies of which you may request from the cabin atten­

COLOR ON-THE-RUN A color palette that keeps pace with your life. Includes: Pure Color Lip Gloss and Lipstick, Blushing Natural Cheek Color, two eyeshadows, and three applicators.

dant. Payment for the items you desire may be made by cash or credit card.

In easy-to-wear colors.

<•>

E stée L a u d e r ANR Eye Recovery Complex € -3 8

Estée La u d e r Color On The Run Palette € -2 9

...Glow 11

J e n n ife r L opez

Glow Eau de to ile tte s p ra y 50 ml € -3 2

f

'■h

Cigarettes&Cigars / Sigara ve Pu M arlboro King Size 200 Cigarettes €-13

M arlboro Lights King Size 200 Cigarettes €-13

M arlboro 1 0 0 ’s 200 Cigarettes

€-1 3

M u ra tti King Size 200 Cigarettes €-13

M arlboro Medium

M arlboro Lights

100's 200 Cigarettes €-13

200 Cigarettes €-13

P a rlia m e n t 10 0 ’s 200 Cigarettes

€-13


NFLIGHT DUTY FREE INFLIGHT DUTY FREE The nature of man Swarovski

Estée Lauder

M artin a B ile z ik /B ra c e le t €-54

SWAROVSKI

In tu itio n For Men Eau de cologne spray

5warovski M iam i W atch M iam i 5 a a t €-150

Swarovski Ring A thena Pem be Yüzük €-89

Swarovski Ring Athena Beyaz Yüzük €-89

Montblanc Tükenmez Kalem The Montblanc Meisterstück Classique 184 Çift mekanizma ve uzun ömürlü mürekkep kapasitesine sahip, Montblanc klasiği tükenmez kalem.

€-160

Jam eso n Irish Whiskey 75 cl

Braun Syncro 7505 Braun Syncro's h a re ke tli b aşlığıyla daha az çabayla daha hızlı ve e tk ili tıraş sağlıyor. C ilt üzerinde düzgün biçim de kayan tıra ş bıçağı ile ra h a t b ir biçim de tıra ş o la b ilirsin iz.

M ON T° BLANC

A timelessly beautiful ballpoint pen with twist mechanism and Montblanc large-capacity refill.

Braun 5yncro’s revolutionary 4-way moving shaving head captures more hairs in fewer strokes for a faster and more efficient shave. It also glides more smoothly over the skin for a very comfortable shave. Rechargeable as well as direct operation from the mains. Automatic voltage adjustment for worldwide usage. LEO charge control and mains indicator, pop-up longhair trimmer. Supplied with travel pouch.

€-139

€ -1 1 Hediyeniz... Jam eson viski alana Jam eson şapka hediye Your g ift.. For every purchase of Jam eson Whiskey get your cap free

*#3 Divan’s famous double roasted I pistachio Turkish Delights are now in authentic wooden box. 400

Jack D a n ie ls Tennessee Whiskey 1 It

□ an zk a Vodka 1 It

€ -1 0

€ -2 0

Indirim Price off Johnnie W alker

Black 75 cl Scotch Whisky 12 years old

€ -2 1

---! “ 'O~ ~ “ ■ Camel King Size 200 Cigarettes € -1 3

Ounhill In te rn a tio n a l 200 Cigarettes € -1 3

Gauloises Blondes Lights 200 Cigarettes € -1 2

W est King Size 200 Cigarettes € -1 2

DavidoFF Lights 200 Cigarettes € -1 4

K ent P rem ium Lights 200 Cigarettes € -1 3

DavidoFF Classic 200 Cigarettes € -1 4


nas

Upstairs From The Departure Hall

Last Minute Gate Shop Preorder Pick-up Desk

Last Minute GateShop

Last Minute Gate Shop

Golden Touch Shops

Kids Wonderworld

(p ) Parking

I Taxi

• Meeting Point

I Kid's Play Room

1Conference Rooms

I Bank/Exchange Office

I Ticket Sales

I Tan Free I Rent A Car Desa D&R

I Post Office Nautica

THY CiP Lounge British Airways Terraces Lounge

I Escalators

Medical Aid

I Domestic Trans«

I Baggage Custody

Secure Wrap

Check-in

Shopping

[~?"I Airlines Lost & Found

(

Toiets Customs

İ

Terminal Lost & Found

Bally

Vakko

Empire

Cartier

Sweat Dreams

House of Ctgars

Vintage

Food Hat

S lu r

Bazaar

Mam Duty Free Shop

Duty Free

Advantage Club Lounge

Po

n

|

Information Desk

Gidiş Katı / Departure

Plan of the international term inal at the Ataturk Airport in Istanbul

*

A tatürk H avalim anı Dış H atlar Term m ali'nde ne n ered e?


D A N I Ş MA VE R E Z E R V A S Y O N / I N F O R M A T I O N AND R E S E R V A T I O N D IŞ B Ü R O L A R IN T E R N A T IO N A L O F F IC E S ABU

DHABI

GSA: Sultan Bin Yousuf Sons. New Habib T ow er Building Showroom No: 1A Ground Floor, Sheikh Rashid Al Makhtoum Str. P.O. lk>x 6 9 8 Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES S/R Tel: (9 7 1 - 2 )6 3 5 1 9 0 0 ADIS - A BA BA

GSA: Ethiopian Airlines, Bole Airport P.O B o x 1755 ETHIOPIA Tel: (2 5 1 -1 ) 182222 A LG IER S - CEZAYİR

30 Rue Hassene Benam ene Les Verger Bir Mourad Rais ALGERIA Tel: (2 1 3 -2 1 ) 544355-446866 ALMATY

Furmanova Str. No: 100 G. Almaty KAZAKHSTAN 480091 S/R Tel: (7 -3 2 7 2 ) 506773506774-506220-501067 thy@almaty.kz AMMAN

Jabal Amman Third Circle A. Riyadh Centre 8th Fkx>r P.O. 39177 Amman JORDAN S/R Tel: (962-6) 4659102-4659112 thy @ go .co m .jo AMSTERDAM

Evert Van De Beekslraat 29 1118 CL, Schipol Airport Amsterdam NETHERLANDS S/R Tel: (3 1 -2 0 ) 4059636 thy.info@schiphol.net ASHGABAT-AŞKABAT

Sheraton Grand Turkmen, Koroglu Road, 7444000 Ashgabat TURKMENISTAN Tel: (9 9 3 -1 2 ) 510666-510424 A T H E N S - ATİNA

Filellilnon Str. No: 19 GR10557 Athens GREECE S/Tel: (3 2 -1 0 ) 3222569 R/Tel: (32 -1 0 ) 32460243220561-3221035 grturk()l@attglobal.net

BANGKOK

CAIRO - KAHİRE

Gulf Express Transport Agency Ltd. CP Tow er 3rd Fl<x>r, 313, Silom Road Bangkok 10500 THAILAND Tel: (6 6 -2 ) 2310300-07 turkair@loxinfo.co.th

Nile Hilton Commercial Center, 2nd Floor, Suit No. 3 2 -3 3 Tahrer Sq. Cairo EGYPT Tel: (2 0 2 ) 5 7 49009 turkish@m enanet.net

DÜSSELDORF CHICAGO - ŞİKAGO

BARCELONA

62 5 North Michigan Avenue, Suite 1400 Illinois 6 ()6 ll Chicago USA Tel: (3 1 2 ) 9 4 3 7858 (8 Lines) info@tkchi.com

Aerepuerto de Barcelona Bloque T ecn ico Ptl 1 Room 8 08820 Barcelona SPAIN R/Tel: (3 4 9 3 ) 2984170-72 turkish@ctv.es

C H ISIN AU - KİŞİNEV

Chisinau REPUBLIC O F M OLIXWA S/Tel: (3 7 3 ) 2 5 2 5 0 95-2525472 turkairlines@mdl.net

BASEL

Flughoff Flughafen Basel 4030 Basel SWITZERLAND Tel: (0 6 1 ) 3254959

Manama Travel Centre W.L.L. P.O. Box 2427 Manama BAHRAIN Tel: (9 7 3 ) 211896-222647222648 turkair@batelco.com .bh

Flughafen Cologne Bonn Terminal 2, Ebene 7, Bauteil Ost. 51147 Cologne GERMANY S/Tel: (4 9 -2 2 0 3 ) 4 0 2 694-96 R/Tel: (4 9 -2 2 0 3 ) 4 0 2 6 7 6 /7 7 thy-cgn@online.de

W 103, Kempinski Center 50 Liang Ma Q iao Road, 100016, Beijing P.R. CHINA Tel: ( 86- 10 ) 646518 6 7 -7 0 thybjsap@l63bj.com BEIRUT - BEYRUT

Jal El-Dib Autostrade Mazda Bldg. 5th. Floor. Beirut LEBANON Tel: (96 1 -4 ) 717137-39 717051 thybey@magnaram a .com

Husi Haciyev Cad. No: 11 Bakü AZERBAIJAN Tel: (9 9 -4 1 2 ) 977300-975438 thy.baku@azeurotel.com

GSA: Pership Holidays Ltd. 35 Edward Lane Colom bo SRI LANKA Tel: (9 4 ) 1595078 C O P E N H A G EN -K O PEN HAG

BERLIN

Raadhuspladsen 16, 1-1550 Copenhagen v . DENMARK S/Tel: (4 5 -3 3 ) 144055 info@turkishairlines.dk

Budapester Strasse 28-30 10787 Berlin GERMANY S/R Tel: (4 9 -3 0 ) 2624033-35 ber@tkgerm any.com BISHKEK - BİŞKEK

Baseler Str. 3 5-37 6 0 3 2 9 Frankfurt-Main GERMANY R/Tel: (4 9 -6 9 ) 650074 1 1 -1 7 fra @ tkgerma ny.com GENEVA - C EN EV RE

Rue de Chantepoulet No: 1-3 1201 G eneva SWITZERLAND Tel: (4 1 -2 2 ) 7 3 1 6 1 2 0 (4 Lines) thyairport_gva@freesurf.ch

Hermannstr. 46, 20095 Hamburg GERMANY S/RTel: (4 9 -4 0 ) 32580503 2 5 8 0 5 1 3 /1 4 /1 5 ham @ tkgerm any.com s HANNOVER

Ernst-August Platz 6 30159 H annover GERMANY S /R T el: (4 9 -5 1 1 )3 0 4 8 2 1 0 (4 Lines) haj@tkgem iany.com

D A M A SCU S - ŞAM

Sovyetskaya 136 Bishkek KYRGYZSTAN S/R Tel: (9 9 6 -3 1 2 ) 6 6 0 0 0 8 /9 660011-603561-603171 thyfru@elcat.kg

Abu Faddel Elmurady Str. 32 D amascus SYRIA S/Tel: (9 6 3 - 1 1 ) 2 2 1 2 2 6 3 2457277 DHAHRAN-DAHRAN

BRUSSELS - BRÜKSEL

GSA: ABC Travel Agency King Abdulaziz Str. 25th Cross P.O. Box: 7 3 9 Alkhobar 31952 Dhahran SAUDI ARABIA Tel: (9 6 6 -3 ) 8 6 7 0 0 4 4 - 8 6 7 6 2 6 9

51. Cantersteen, 1000 Brussels BELGIUM S/R Tel: (3 2 -2 ) 50019325117676 sales@turkishairlines.be

DHAKA - DAKKA BUCHAREST - BÜKREŞ

GSA: Bengal Airlift Ltd. 54, Motjheel C.A. Dhaka 1000 Dhaka BENGLADESH Tel: ( 2 ) 2 4 3059

BD. N. Balcescu 35-A Bucharest ROMANIA S/Tel: (4 0 2 1 ) 3112 4 1 0 -3 1 1 3 2 1 0 thy@m b.roknet.ro

GSA: Trans Orient Agency P.O. B ox 363, Doha QATAR S/R Tel: (9 7 4 ) 4 4 584584 4 23496

BUDAPEST - BUDAPEŞTE

1052 Budapest, Apaczai Gsere Janos U. 4 Budapest HUNGARY Tel: (3 6 1 ) 2664269-2664291 turkishairlines@axelero.hu

DUBAI

Al Sholala Building, A Block No: 6 0 8 P.O. B o x 1200 Dubai UNITED ARAB EMIRATES S/R Tel: (9 7 1 -4 ) 29400992957467 turkish@em irates.net.ae

GSA: Intercontinente S.A. Av. Santa Fe 1114-1 Piso “B” CP Buenos Aires ARGENTINA Tel: (5 4 -1 1 )4 8 1 6 2 3 0 7 intercontinente@tournet.com .ar

124 SKYLIFE

FRANKFURT

HAMBURG COLOMBO

B U EN O S AIRES BAKU

G raf Adolf Str. No. 21 4 0212 Düsseldorf GERMANY S/R Tel: (4 9 -2 1 1 ) 3730623 8 5 4260 thy-dus@t-onIine.de

CO LOGNE - KÖLN

B EIJIN G - PEKİN

DOHA-QATAR BAHRAIN - BAHREYN

GSA: Aerlingus Dublin Airport P.O. B o x 180 Dublin IRELAND S/Tel: (3 5 3 1 ) 370011

NİSAN

APRIL 2003

HONG KONG

Best Holidays Ltd., Room 1703 Jubilee Centre 18 Fenwick Str. Wanchai H ong Kong P.R. CHINA Tel: (8 5 2 ) 3 1 0 10592 thyhkg@netvigator.com ISLAMABAD

GSA: Pakturk Enterprises 6 4 /E M asco Plaza Jinnah Avenue Blue Area Islamabad PAKISTAN S/R Tel: (9 2 -5 1 ) 2 2 7 7 595-99 JAKARTA

GSA: PT Angkasa Cahaya Cemerlang Menara Rajawali, 8th Floor JL. Mega Kuningan Lot 5.1 Kawasan Mega Kuningan 12950 Jakarta INDONESIA Tel: (6 2 -2 1 ) 5 7 6 1 338-5761328 angkasa@laju-cem erlang.com JED D A H - Cl DDE

City Center Bldg. Annex 1 2 /1 3 Medina Road. P.O. Box. 11563 21425 Jeddah SAUDI ARABIA S/R Tel: (9 6 6 -2 ) 6 6 00127


D A N I Ş M A V E R E Z E R V A S Y O N / I N F O R M A T I O N A ND R E S E R V A T I O N £

K A R A C H I - KARACHI

Jinnah International Airport Level 5, Room No. 5039 Karachi PAKISTAN S/Tel: (9 2 -2 1 ) 4571629 R/Tel: (9 2 -2 1 ) 5685922-5685487 thykhi@cyber.net.pk KIEV

19 Pushkinskaya Str. Apt 1 P.O. B ox 540, 252(H) 1 Kiev UKRAINE S/R Tel: (3 8 0 -4 4 ) 49059332296461-2352562 thykiev@ukrpack.net KUALA LUMPUR

GSA: Abda Airfreight Sdn. Bhd. Suite 5.01 Ground Floor, Kompleks Antarabangsa Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur MALAYSIA Tel: (6 0 -3 ) 27136185 thykul@myjaring.net

£

_____________________________________________________

NICE

MALTA

GSA: Arrigo Group Limited 248 Tower Road, Sliema MALTA S/Tel: (3 5 6 ) 316645-3167 0 5 MANCHESTER

Room 1012, O lympic House Manchester Airport M90 1QX Manchester UNITED KINGDOM S/R Tel: (4 4 -1 6 1 )4 8 9 5 2 8 7 sa les@t hy m anchester .co . uk MECCA - MEKKE

GSA: ABC Travel Agency Al Mansur Str.. Al Kha/indar Bldg. P.O. B ox 3844 Mecca SAUDI ARABIA Tel: (966-2) 5434887-5476052

LEFK O SA -LEFK O f A

Mehmet Akif Cad. 52 Lefkosa TURKISH REPUPLIC O F NORTHEN CYPRUS S/R Tel: (3 9 2 ) 2271061-2271382 thynic@ebim .com .tr LONDON - LONDRA

125 Pall Mall SW 1 Y 5EA London UNITED KINGDOM S/R Tel: (4 4 -2 0 ) 77669300 info@turkish-airlines.co.uk LOS ANGELES

6 0 33 W est Century Blvd. Suite 8 2 0 90045 Los Angeles California USA Tel: (3 1 0 ) 2580530 pwesternolT@eartliIink.net LYON

59 Boulevard Marius Vivier Merle 69429 C edex 03 Lyon FRANCE S/Tel: (3 3 ) 820900220 R/Tel: (3 3 -4 ) 37916670 thy.lyon@w anadoo.fr MADRID

Plaza de España, 18 Torre de Madrid Planta 14 OFC 11 28008 Madrid SPAIN S/R Tel: (3 4 ) 90211123591 5 487230 turkish@idecnet.com

Fluggast Terminal, Flughafen Strasse 100 90411 Nürnberg / Flughafen GERMANY R/Tel: (4 9 -9 1 1 ) 9 2 9 7 2 1 2 -1 4 /1 6 S/Tel: (4 9 -9 1 1 ) 9 3 7 2 0 1 1 /1 2 thynue@t-online.de

Pushkinskaya 1 9 /1 7 Odessa UKRAINE Tel: (3 8 0 -4 8 2 ) 34790 6 -0 8 t hy_odst ztk@ fa rlep.net

MEDINA - MEDİNE

GSA: ABC Travel Agency, Sultanah Alnozel Str. Saad Center P.O. Box 3645 Medina SAUDI ARABIA Tel: (966-4) 8224106

OSAKA

O cat Bldg. 4F, 4-1 Minatomachi 1-Chom e, Naniwa-Ku, 5 5 6-0017 O saka JAPAN S/Tel: (8 1 -6 ) 66441 1 1 4 R/Tel: (8 1 -6 ) 6 6 4 41144

MILAN - MILANO

Largo Augusto 1/A 20122 Milan ITALY S/R Tel: (39-02) 7600710776007111 turkismilstation@tin.it

PA LESTIN E - FILISTIN

GSA: JO Y International Tours and Travel, Nativity Str. P.O. B ox 6 3 0 Bethlehem PALESTINE Tel: (9 7 2 -0 2 ) 2770130-33

LAHORE

GSA: Pakturk Enterprises National Tow ers 28, Egerton Road, Lahore PAKISTAN S/R Tel: (92 -4 2 ) 6 3 0 9 9 2 6 /9

NÜRNBERG

ODESSA

KUWAIT - KUVEYT

A1 Shuhada Str. Aliaa Center P.O. B ox 23959 13100 Safat Kl IWAIT Tel: (9 6 5 ) 2453820/2 1 -2 4 2 2 8 8 9 thy_kwi@hotm ail.com

Aeroport Nice C ote D’Azur Terminal 1 06281 Nice C edex 3 FRANCE S/Tel: (3 3 -4 ) 93214 4 7 9 (3 Lines) nice@turkishairlines.fr

MONTREAL

GSA: Repworld Inc., 1425 Boul Rene Levesque O. Suite 507 Montreal Q uebec H3G 117 CANADA Tel: (5 1 4 )9 4 0 2 4 2 4 -9 4 0 1 1 5 3

SEOUL - SEUL

E&M Air Service Co. Ltd. 904 Seoul Center Building, 91-1 5. Sokong-Ro, Jung-Gu Seoul KOREA S/Tel: (8 2 -2 ) 757028 2 -7 5 7 0 2 3 2 R/Tel: (8 2 -2 ) 7777055 seltztk 1@ kornet .net SHANGHAI - $ANGAY

RM 342, Shanghai Centre, 1376 West Nanjing Road 2 00040 Shanghai, P.R. CHINA S/R Tel: (8 6 -2 1 ) 322200226 2 7 98392 tkshasls@u n inet.co m .cn SIMFEROPOL

Simferopol Airport Crimea, 95491 Simferopol UKRAINE S/R Tel: (3 8 0 ) 6 5 2 2 48163 turkish@pop.cris.net SINGAPORE - SiNGAPUR

2 90 O rchard Road No: 18-03 2 38859 Paragon SINGAPORE Tel: (6 5 ) 6 7 3 2 4 5 5 6 -6 7 3 2 4 5 5 7 saIes@thy.com .sg SKOPJE-USKUP

D ame Gruev 3 /2 Skopje MACEDONIA Tel: (3 8 9 -2 ) 116149-117214 thyskp@yahoo.com SO FIA-SO FYA

PARIS

5 8 Rue La Boetie 75008 Paris FRANCE Tel: (3 3 -1 ) 5 6 6 9 3 3 5 0 /5 7 paris@turkishairlines.fr

M O SCO W - MOSKOVA

Saborna Str. No: 1 1-A Sofia BULGARIA Tel: (3 5 9 -2 ) 9 8 8 3 5 9 6 -9 8 7 4 2 2 0 thy-sof-sat@medic( >m.l >g STOCKHOLM - STOKHOLM

Bolshaya Dmitrovka 8/1 Moscow (Kuznetskiy Most 1/8) RUSSIAN FEDERATION S/R Tel: (7 -0 9 5 ) 29243452921667-2925121 thysales@turkishline.ru

PRISTINA - PRISTINA

Lidhja E Pejes-Drini tbardhe Str. No: 45 Pristina KOSOVA Tel: (3 8 1 -3 8 ) 502052-55 thytz@pm .ipko.net

B ox 13073 Vasagatan 7, 10121 Stockholm SWEDEN Tel: (4 6 -8 ) 2 1 8 5 3 4 /3 5 turkishairlines@swipnet.se STRA SBO U RG -STRAZBU RG

PR AG UE - PRAG

MUNICH - MÜNİH

Vaclavske Namesti No: 6 2 /5 Praha 1 11 0 0 0 Prague CZECH REBUPUC Tel: (420-2) 21518386/87/91 prague.thy@volny.cz

Bahnhofsplatzl (Eingang Bayerstrasse) 80335 Munich GERMANY S/Tel: (49-009) 51410931-32 R/Tel: (4 9 -0 8 9 ) 51410920-25 thy-m uc@online.de

RIYADH - RiYAD

MUSCAT - MASKAT

King Faisal Foundation P.O . B o x 25194 11466 Riyadh SAUDI ARABIA Tel: (9 6 6 -1 ) 4 6 3 1 600-4632087

GSA: Sunrise Travel and Tourism LLC P.O. B ox 884 Wadi-Kabir 117 Muscat SULTANATE O F OMAN S/R Tel: (9 6 8 ) 7713221

ROM E - ROMA

Piazza Deila Republica 55 00185 Rome ITALY S/Tel : (3 9 -6 ) 4 8 7 3 3 6 8 R/Tel: (3 9 -6 ) 4 8 2 8 349-4819535 roma@turkishairIines.it

N EW DELHI - YENİ DELHİ

GSA: Inteiglobe Enterprises Ltd. 66, Janpath, 110 001 New Delhi INDIA Tel: (9 1 -0 ) 113712266

2 Allee De La Robertsau 6 7 0 0 0 Strasbourg FRANCE R/Tel: (3 3 -3 ) 8 8 5 21413 strasbourg@w anadoo.fr STUTTGART

Lautenschlager Str. 20, 7 0173 Stuttgart GERMANY S/R Tel: (4 9 -7 1 1 ) 2258222 (7 Lines) thystr@t-onIine.de SURABAYA

GSA: Pt Angkasa Cahaya Cemerlang Skyline Bldg. 6th Floor Hyatt Regency Jl. Basuki Rahmat No: 106-128 60271 Surabaya INDONESIA Tel: (6 2 -3 1 ) 5326427 sbjtg@dnet.net. id

N EW YORK

437 Madison Avenue 17-B New York NY 10022 USA S/R Tel: (1-2 1 2 ) 3399662 Toll free no: 1.800. 87488 7 5 info@tknyc.com

SARAJEVO - SARAYBOSNA

Ulica Kulovica Br. 5 Sarajevo BOSNIA ¿4 HERZEGOVINA Tel: (3 8 7 -3 3 ) 206241-214681

125 SKYLIFE

NİSAN

APRIL 2003

SY D N EY - SIDNEY

6 0 3 /1 6 Barrack St. Sydney, NSW, 2000 AUSTRALIA Tel: (6 1 2 ) 929984(H) (3 Lines) turkair@turkishairlines.com.au


D A N I Ş M A VE R E Z E R V A S Y O N / I N F O R M A T I O N A N D R E S E R V A T I O N TA IF GSA: ABC Travel Agency, Shubra Str. Opposite P.O. Box 2746 Taif SAUDI ARABIA Tel: (966-2) 7324777

TU N IS - T U N U S

AĞRI

C om plexe Hotel Hi MechtelB loc Ctkd Blvd. Quled Haffouz, 1 Ier Etage 1005 El Oinrane Tunis TUNISIA S/R Tel: (2 1 6 -1 ) 787033 -7 8 6 4 7 3 turkish.airlines@planet.tn

GSA: Çobanoğlu Turizm Seyahat Acentası, Erzurum Cad. Şekerbank Karşısı No: 3 Tel: (4 7 2 ) 21574 3 6 -2 1 5 9 2 9 7 AKSARAY

GSA: Aksaray Turizm ve Seyahat Acentası, Lise Karşısı Kütüphane Sok. D: 2 Tel: (3 8 2 ) 21323 3 2 -2 1 2 7 5 0 9

TAIPEI

CİSA; Golden Foundation Tours Corp. 8/F, 134 Chung Hsiao E. Hoad Sec. 4 Taipei TAIWAN R.O.C. Tel: (8 8 6 ) 227733266 goldenair@ttla.com .tw TASHKENT - TAŞKENT

Navaiy Cad. No: 11/A Tashkent UZBEKISTAN Tel: (9 9 8 -7 1 ) 13 6 7 9 8 9 /9 0 /9 2 thytasm ng@sarkor.uz TEHRAN - TAHRAN

Ostad Motahari Avenue No: 239 Tehran IRAN S/R Tel: (9 8 -2 1 ) 873746487 4 8 4 5 0 /5 1 -8 7 3 7 3 8 1 /8 2 /8 4 turklshair.thr@arayandeh.net T E L A VI V

Hayarkon Str. No: 78 63432 Tel Aviv ISRAEL Tel: (97 2 -3 ) 5172333-35 salesthy@netvision.net.il TBILISI - TİFLİS

147, David Agmashenebeli Avenue Tbilisi GEORGIA S/R Tel: (9 9 5 3 2 ) 959022-940703 thytbs@access.sanet.ge

VANCOUVER

GSA: Repworld Inc. 1200 Pender Str. W est Suite 409 BC V6E2S9 V ancouver CANADA Tel: (6 0 4 ) 6837824

AMASYA

GSA: Ayşafak Air Turizm Seyahat Acentası, Mustafa Kemal Paşa Cad. No: 4 7 /3 Tel: (3 5 8 ) 2122228 am asya @ my holiday. at

V IEN N A - VİYANA

O perngasse 3 A -1010 Wien AUSTRIA S/R Tel: (4 3 -1 ) 5862024 office@thy.at

ANKARA

Atatürk Bulvarı No: 154 Kavaklıdere S/Tel: (3 1 2 ) 4 2 8 0 2 0 0 (5 ü n e s) R/Tel: 444 0 8 4 9 abayka@thy.com

W A RSA W - VARŞOVA

Al Jerozolimskie 123 Millennium Plaza, IX Floor 02-017 W arsaw POLAND Tel: (4 8 2 2 ) 52977 0 0 /0 1 director@turkish.pl

ANTAKYA

GSA: Ant-Tur Antakya Turizm ve Seyahat Acentası İnönü Cad. Rana Apt. 15/D Tel: (3 2 6 ) 214949 7 -2 1 6 0 1 5 0

ZAGREB

Jurisiceva 12, 10000 Zagreb CROATIA Tel: (3 8 5 -1 ) 4 9 2 1 8 5 4 /5 5 turkish-airlines@zg.tel.hr

ANTALYA

Cumhuriyet Cad. Özel İdare Işhanı Altı S/Tel: (2 4 2 ) 2 4 34383 (7 Lines) R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9 m cavusoglu@thy.com

ZURICH - ZÜRİH

Talstrasse 58, 8001 Zurich SWITZERLAND R/Tel (4 1 -1 ) 2252323 zrhtk@bluewin.ch

ARDAHAN

GSA: Ardahan Turizm Seyahat Acentası, Kongre Cad. No: 99/A Tel: (4 7 8 ) 2112842

TIRANA - TİRAN

Kam International S.H. P.K. Tirana International HotelBusiness Hall Skanderbeg Square Tirana ALBANIA Tel: (355) 4234902 (Ext: 107) thytia@icc-al.org

ARTVİN

GSA: Turhunt Turizm Seyahat Acentası, İnönü Cad. No: 16 Karahan Otel Girişi Tel: (4 6 6 ) 2 1 21800 AYDIN

TOKYO

Toranom on Rapport, 4th Floor, 1-16-6 Toranom on Minato-Ku 282-0004 Tokyo JAPAN R/Tel: (8 1 -3 ) 52511551-53 S/Tel: (8 1 -3 ) 52511511 TORONTO

GSA; Repworld Inc., 5915 Airport Road Suite 200, Mississauga, Ontario L4V 1T1 Toronto CANADA Tel: (9 0 5 ) 6787225 Toll free no: 1.800. 6672252 pkarbach@repworld-airline.com TRIPOLI -T A R A B U L U S

GSPLAJ P.O. B ox 4565 Elfateh T ow er 16th Floor Office Nr: 161 Tripoli-Tarabulus LIBYA S/R Tel: (2 1 8 -2 1 ) 3 3 5 1 3 5 2 /5 3 thytip@yahoo.com

GSA: Onurhan Turizm Seyahat Acentası, Kurtuluş Mah. Menderes Bulvarı No: 7 6 /1 Tel: (2 5 6 ) 2 1 3 0360

İÇ B Ü R O L A R D O M E S T IC O F F IC E S ADANA

BALIKESİR

Prof. Dr. Nusret Fişek Cad. No: 22 0 1 1 2 0 Seyhan Tel: (3 2 2 ) 45702 2 2 byilmazturk@thy.com

GSA: Konak Arda Turizm Seyahat Acentası, Eski Kuyumcular Mah, Çavuş Sok. İnal Apt. 15/1 Tel: (2 6 6 ) 2 4 2 4 462-2398575 konak.arda.tours@superonline.com

ADIYAMAN

GSA: İnandı Turizm ve Seyahat Acentası Atatürk Bulvarı, No: 84 Tel: (4 1 6 ) 2 1 6 1 4 3 6 /3 7 /3 8 /3 9

BATMAN

GSA: Bat-Air Turizm ve Sey. Acentası, Meydan Mah. Yeni Belediye Karşısı No:22 S/R Tel: (4 8 8 ) 2 1 3 9 149-2139200

AFYON

GSA: Gold Turizm ve Seyahat Acentası Atatürk Cad. Cumhuriyet Meydanı Kat: 1 No: 1 Emirdağ Tel: (2 7 2 ) 4425194-4425044

BİNGÖL

GSA: Tütünen Turizm ve Sey. Acentası, Yenişehir Mah. G enç Cad. Kasım İş Hanı Kat: 1 No: 1 Tel: (4 2 6 ) 213676 5 -2 1 4 2 2 6 0

126 SKYLIFE

NİSAN

APRIL 2003

BİTLİS

GSA: Ö ztaç Turizm Seyahat Acentası Nato Cad. Vakıflar Işhanı No: 1 Tel: (4 3 4 ) 2269898 BODRUM

Kıbrıs Şehitleri Cad., Oasis Kültür ve Eğlence Merkezi (G üm bet Kavşağı karşısı) No: 8 3 /Z /2 2 S/Tel: (2 5 2 ) 3 1 7 1 2 0 3 /0 4 R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9 bjvtztk@ttnet Milas Tel: (2 5 2 ) 5 2 30129 BURSA

Haşim lşcan Cad. Tuğtaş Iş Merkezi No: 12/E S/Tel: (2 2 4 ) 221116 7 -2 2 1 2 8 3 8 R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9 bursasatis@thy.com ÇANAKKALE

GSA: Sudalar Turizm ve Tic. A. Ş. Anafartalar Oteli iskele Meydanı Tel: (2 8 6 ) 2123366 ÇORLU

GSA: Trakya Turizm ve Sey. Acentası Çorlu Belediye Karşısı İş Merkezi No: 9 Tel: (2 8 2 ) 6 5 3 0 4 7 7 /7 8 ÇORUM

GSA: Çavuşoğlıı Turizm ve Seyahat Acentası, Gazi Cad. Kesim lşlıanı No: 22 Kat: 3 Tel: (3 6 4 ) 2 2 43928 cavusogIutur@ttnet.net.tr DALAMAN

S/Tel: (2 5 2 ) 7 9 2 5 3 9 5 R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9 doztirpan@thy.com DENİZLİ

istiklal Cad. No: 2 7 /B S/Tel: (2 5 8 ) 2648661-2648671 R/Tel: 444 0 8 4 9 DİYARBAKIR

Ekinciler Cad. AZC Plaza Altı No: 27 Kat: 2 /B Ofis Tel: (4 1 2 ) 2 2 8 8 40 1 /0 2 R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9 EDREMİT

DHMl Körfez Havaalanı Edremit Tel: (2 6 6 ) 3 7 61336 bursasatis@thy.com ELAZIĞ

Nailbey Mah. Vali Fahril^ey Cad. No: 39 S/Tel: (4 2 4 ) 21815 7 6 -2 1 8 2 3 0 0 R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9 ERZİNCAN

GSA: Polat Turizm v e Sey. Acentası, Kızılay Mah. Süleyman Demirel İş Merkezi No: 4 Tel: (4 4 6 ) 2146784


D A N I Ş MA VE R E Z E R V A S Y O N / I N F O R M A T I O N AND R E S E R V A T I O N ERZURUM

Caferiye Mah. Cumhuriyet Cad. Eren Iş Merkezi No: 8 8 /3 Tel: (4 4 2 ) 2184150 R/Tel: 444 0 849 FETHİYE

GSA: Fetur Turizm ve Sey. Acentası, Fevzi Çakmak Cad. 9/1 Körfez Apt. Yat Limanı Tel: (2 5 2 ) 6142034-6 142443 G AZİANTEP

Atatürk Bulvarı No: 3 0 /B S/Tel: (3 4 2 ) 2 3 0 1 5 6 3 /6 4 R/Tel: 444 0 849 mtosmanlioglu@thy.com G İRESUN

GSA: Cotanak Turizm Sey. Acentası, Atatürk Bulvarı No: 3 3 /A Tel: (4 5 4 ) 2124880-2162890 HAKKARİ

GSA: Oğuzkurt Turizm Sey. Acentası, Bulvar Cad. Oğuzkurt Apt. Kat:l Tel: (4 3 8 ) 2115257 İĞDIR

GSA: Eger Turizm Sey. Acentası Belediye Parkı Karşısı No: 179 Tel: (4 7 6 ) 2279435/3231 İSPARTA

GSA: Akita Turizm Seyahat Acentası, İstiklal Mah. İstasyon Cad. Çağlar Apt. No: 23/1 Tel: (2 4 6 ) 2322592-2233590

İZMİR

MANİSA

Gaziosm anpaşa Bulvarı No: 1/F Büyük Efes Oteli Altı S/Tel: (232) 4841220 (5 Lines) R/Tel: 444 0 849 fatay@thy.com

GSA: Yoltur Seyahat Acentası Anafartalar Mah. Gaziosm anpaşa Cad. Merkez lşhanı N o:54/13 Tel: (2 3 6 ) 2 3 4 6 311-2386649 MARDİN

GSA: Bilen Turizm ve Seyahat Acentası Karayolları Karşısı, Yenişehir Tel: (4 8 2 ) 2 1 3 0 315-3132718

KAHRAMANMARAŞ

GSA: Döngel Turizm Sey. Acentalığı Trabzon Cad. No: 66/A Tel: (3 4 4 ) 2234181-2254037

MARMARİS

Atatürk Cad. No: 2 6 /B Tel: (2 5 2 ) 4 1 2 3 7 5 1 /5 2 R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9 -4 1 3 6 5 6 0 /6 1 m armarissatis@thy.com

KARAMAN

GSA: Cicitur Seyahat Acentası Haşan Ali Yücel Cad. Güzelzade Apt. No: 55 Tel: (3 3 8 ) 2120680-2142488

MUŞ

GSA: Nurevsan Kamiloğlu Sitesi Atatürk Bulvarı istasyon Cad. No: 127 S/Tel: (4 3 6 ) 2 1 2 8 6 8 2 /8 3

KARS

GSA: Sınır Turizm ve Sey. Acentası Atatürk Cad. No: 80 Tel: (474) 2 1 2 3 8 3 8 /3 9 /4 0

NEVŞEHİR

GSA: Argeus Turizm Seyahat Acentası İstiklal Cad. No: 7 Ürgüp Tel: (3 8 4 ) 3 4 1 4 688-3415207

KAYSERİ

Sahabiye Mah. Yıldırım Cad. No. 1 S/Tel: (3 5 2 ) 2223858 R/Tel: 444 0 849 kayserisatis@thy.com

NİĞDE

GSA: Sobek Turizm Sey. Acentası İstasyon Cad. No: 67 Tel: (3 8 8 ) 2 1 3 2 117-2321507

KIRKLARELİ

GSA: Korur Turizm ve Seyahat Acentası istasyon Cad. Kültür Md. Yanı Kat: 1 Tel: (2 8 8 ) 2122066

ORDU

GSA: Cotanak Turizm Sey. Acentası Şarkiye Mah. Belediye Sarayı Altı, No: 1/A Tel: (4 5 2 ) 2252054

İSKENDERUN

GSA: Rende Tia Tour Sey. Acentası, Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kilise Dükkanları No: 21/B Tel: (3 2 6 ) 6138383-6134294 İSTANBUL

İstanbul Başkan Yardımcılığı Cumhuriyet Cad. No. 199-201 Kat: 3, Elmadağ, Harbiye S/Tel: (2 1 2 ) 2250556 R/Tel: 444 0 849 agunaydm @thy.com Satış Büroları - Sales Offices 1. Kadıköy Satış Müdürlüğü Recep Peker Cad. No: 27 Kızıltoprak Tel: (2 1 6 ) 4184486 R/Tel: 444 0 849 2. Taksim Satış Müdürlüğü Cumhuriyet Cad., Gezi Dükkanları No: 7 Taksim Tel: (2 1 2 ) 2521106 (6 Lines) R/Tel: 444 0 849 3. Harbiye Satış Müdürlüğü Cumhuriyet Cad. No: 199/201 Kat: 3 Elmadağ Tel: (2 1 2 ) 2250556 (6 Lines) R/Tel: 444 0 849 harbiyesatis@thy.com Genel Yönetim Satış Bürosu Yeşilköy S/Tel: (2 1 2 ) 663 6 3 0 0 Ext.31113119

KIRŞEHİR

GSA: Çavuşoğlu Turizm ve Sey. Acentası, Atatürk Cad. Kapucu Camii karşısı Tel: (0 3 8 6 ) 2121172-2121718 m .inal@kaynet.net

OSMANİYE

GSA: Osair Turizm Seyahat Acentası Alibeyli Mah. O rgeneral Cevdet Sunay Cad. Şehitlik Karşısı Sarıkatipoğlu Pasajı No: 2 Tel: (3 2 8 ) 814922 9 -8 1 3 3 4 0 4

KONYA

Mevlana Cad. No: 9 Kat: 1/106 S/Tel: (332) 3512000-3512032 R/Tel: 444 0 849

SAKARYA

GSA: Sakarya Turizm Sey. Acentası, Uzunçarşı N o:l Kat: 1 Tel: (2 6 4 ) 2749688

ŞANLIURFA

GSA: Kaliru Turizm Seyahat Acentası Sarayönü Cad. No: 74/A Köprübaşı Tel: (4 1 4 ) 2 1 5 3 344-2154548 ŞIRNAK

GSA: Rüzgâr Turizm Sey. Acentası Cumhuriyet Cad. Tel: (4 8 6 ) 2 1 6 3 670-2163957 TEKİRDAĞ

GSA: Trakya Turizm Sey. Acentası Atatürk Bulvarı Yıldız Apt. No: 8 8 /A Tel: (2 8 2 ) 2 6 1 8 4 3 8 /3 9 TOKAT

GSA: Ay Şafak Air Turizm Seyahat Acentası Gaziosm anpaşa Bulvarı Akyıldız Apt. No: 2 0 6 /4 Tel: (3 5 6 ) 2147254 TRABZON

Trabzon Havaalanı Tel: (4 6 2 ) 3256738 TUNCELİ

GSA: Hıdırbaba Turizm Sey. Acentası Moğultay Mah. Günel Sok. Çağlar lşhanı No: 1 Tel: (4 2 8 ) 2126393 UŞAK

GSA: Vatan Seyahat Acentası Durak Mah. Fatih Cad. No: 1 2 /A Tel: (2 7 6 ) 2152033-2125129 VAN

Enver Perihanoğlu Iş Merkezi Cumhuriyet Cad. No: 196 Tel: (4 3 2 ) 2 1 5 5 3 5 4 /5 5 R/Tel: 444 0 849 vansatis@thy.com YALOVA

KUŞADASI SAMSUN

GSA: Osman Turizm Seyahat Acentası Sağlık Cad. Akdaş Apt. No: 63 Tel: (2 5 6 ) 6144205-61 4 9 3 8 2

Kazımpaşa Cad. No: 18/A S/Tel: (3 6 2 ) 4 3 5 2330 R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9

GSA: Oba Turizm ve Seyahat Acentası Huzur Sok. Balkan lşhanı 1 9 /B Tel: (2 2 6 ) 8 1 41342

SİİRT

KÜTAHYA

GSA: BAT-AIR Turizm Sey. Acentası Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet Cad. Erdef Oteli altı, No: 2 Tel: (4 8 4 ) 2237574 2237584

GSA: Serhat Turizm Seyahat Acentası Atatürk Bulvarı Arel Apt. No: 29/1 Tel: (2 7 4 ) 2123041 MALATYA

GSA: Sivas Turizm Seyahat Acentası istasyon Cad. 50.Yıl Sitesi, No: 7-8 Tel: (3 4 6 ) 2211114-2244624

127 NİSAN

GSA: Çavuşoğlu Turizm Sey. Acentası Lise Cad. Vali Konağı yanı No: 4 9 Tel: (3 5 4 ) 2 1 29193 (4 Lines) b_inaltekin@turk.net

SİVAS

Kanalboyu Cad. No: 10 Orduevi Karşısı S/Tel: (4 2 2 ) 3248001-3 2 4 8 0 0 8 R/Tel: 444 0 849 mlztztk@ttnet.net

SKYLIFE

YOZGAT

APRIL 2003

R S GSA

î Rezervasyon / Reservation : Bilet Satış / Ticket Sales : Genel Satış Acentası General Sales Agency


T Ü R K H A V A Y O L L A R I / T U R K I S H A İ R L I N ES I N F O R M A T I O N

YAPMAYIN! / DON'T! UÇAK İÇERİSİNDE, İNİŞTE, KALKIŞTA ve TÜM UÇUŞ BOYUNCA KULLANILMASI, AYRICA AÇIK BIRAKILMASI YASAK CİHAZLAR

EQUIPM ENT W H IC H IT IS FORBIDDEN T O USE O R TU R N O N D U R IN G TAKE-OFF O R LA N D IN G , A N D T H R O U G H O U T THE FLIGHT S a y ın Y o l c u l a r ı m ı z , Cep te le fo n la rı uçağın uçuş a le tle rin i olumsuz yönde etkilemekte ve uçuş emni­ yetin i tehdit etm ektedir. Uçaklarım ızda uçuş em niyeti ve can güvenliği açısından cep telefonlarının kapalı tutulması gerek­ mektedir.

M obile phones interfere with the flight instruments and have a negative effect on flight safety. Therefore they must be sw itched o ff during the entire flight to provide personal and aircraft safety.

S a y ın Y o lc u la rım ız ,

L a d ie s and G e n tle m e n , The operation of the following items is forbidden dur­

U çu ş em n iyeti iç in

ing take off, landing

in iş te , k a lk ışta v e

and w h en the seat

kem er ikaz ışık lan

b e lt

y a n a rk e n ;

C a s e tte

k aset

sign

is

on:

players,

ç a la r, e le k tr o n ik

e le c tr o n ic

o yu n lar, taşın ab ilir

portable computers,

bilgisayar, disk ça­

co m p act disc play­

lar, rad yo v e te le ­

ers, ra d io and T V

gam es,

viz yo n a lıc ıla rı, ta­

receivers, p o rtab le

ş ın a b ilir

v id e o

v id e o

a le t le r i,

DVD,

D VD , V C D o r simi­

V C D ve b e n z e ri

lar battery powered

e q u ip m e n t,

batarya ile çalışan

electrical and ele c­

e le k t r o n ik

tronic equipment.

ve

e le k t r ik li a le t le r

T h e o p e ra tio n o f

kullanılam az. U ç a k iç in d e tü m

the following items is forbidden during

u çu ş

th e

b oyu n ca;

e n tire

flight:

radyo ve telsiz ve­ ric ile ri, ta ş ın a b ilir

m itte r,

telefo n lar, uzaktan

p hon es,

k u m a n d a lı o y u n ­

talkies, remote con­

c a k la r v e e le k tro ­

trolled toys, o r any

Radio and T V trans­ p o rta b le w a lk y

m anyetik dalga ya­ yan tüm aletlerin kullanılm ası yasaktır.

equipment transmitting electromagnetic waves.

S a y ın Y o lc u la rım ız ,

Ladies and G e n tle m e n

o th e r

e le c tr o n ic

Tüm uçuş boyunca, lütfen sigara, pipo, puro ve siga-

Please refrain from smoking cigarettes, pipes and cigars

rillo içm eyiniz.

dunng the flight. 128 SKYUFE

NİSAN

APRIL 2003


TÜRK HAVA YOLLARI / TURKISH AIRLINES INFORMATION BEBEKLER İÇİN Bebek maması, THY dış hat uçuşla­ rında “Özel Yemek Talepleri” kapsa­ mındadır. Talep, rezervasyon sırasın­ da ve tarifeli kalkış saatinden en az 24 saat önce yapılmalıdır. C^am kava­ noz içinde yüklenen mamalar, seb­ zeli ve meyveli olmak üzere iki çeşit­ tir. Kabin girişinde, sağ, sol veya orta sı­ ra koltuklann önünde sadece düz uçuş sırasında duvara monte edilebi­ len pusetleri kullanmak için, yer num aranızı alırken, bebeğiniz olduğunu ve önde oturmanız hususunu hatırlatma­ lısınız. B e b e ğ in altın ı de­ ğiştirm ek için, kabindeki koltuklar yerine, bu işlemi kolaylaştıran özel modifıkasyonlu tuvaletleri denemenizi tavsiye ediyoruz.

HASTA ve HAMİLE YOLCULAR İÇİN

EVCİL HAYVANLAR İÇİN

Hasta y o lcu için b ilet alınırken “H asta Y o lcu

Canlı evcil hayvan için rezervasyon gerekir. Evcil hayvan, yolcu tarafın­ dan getirilen uygun özel bir kafes içerisinde kabine alınır. Yolcu tara­ fından getirilen Ortaklık standartla nna uymayan kafesler kabul edil­ mez. Kutu içinde kabine a lı­ nacak canlı evcil hayva­ nın geçerli b ir sağlık belgesi, kim lik cüz­ danı, aşı kâ­ ğ ıd ı yo lcu b e ra b e rin ­ de m evcut olmalıdır. Evcil hayvanlar kabinde oldukları süre içinde bulundukları muhafaza­ ları terk edemezler ve muhafazalar, sahiplerinin oturdukları koltukların önünde kabin içindeki gidiş ve geli­ şe engel olmayacak şekilde yerleşti­ rilir. Yolcu kabininde taşınması müm­ kün olmayan ve yolcu beraberinde seyahat eden evcil hayvanlar, yolcu tarafından gerekli şartlara uygun muhafazaların içinde, kargo kompartmanında taşınır.

F o rm u " d ü zenlenerek bilet kapağına m utlaka iliştirilm esi g e re k ir. H asta y o lc u n u n u çm ası için hastalık türün ü belirten v e bu hastalığın u çak yolcu lu ğ u n a e n g el teşkil e tm e y e c e ğ in e d air b ir d o k to r raporu gereklidir. Bu raporun tarihi 10 günden eski olam az. Hasta y olcu , be­ rab erin d e d o k to r ra p o ru g e tire m e z se , DHMİ G enel M üdürlüğü İşletm e Hekimliği M eydan d o k to ru n d a n u ça b ile ce ğ in e d air o n a y alınır. Bakıma m u h taç d e re ce d e hasta olan y olcu be­ raberinde refakatçi getirm ezse uçunılm az. Ayrıca, talep edildiği takdirde, bayan yolculanm ız için hijyenik b ağ bulundurulur. Bu konuda lütfen hostesinize başvurun. Hamile y olcu , ken d i d o k to ­ ru n d an veya DHM İ G e n e l M üdürlüğü İş­ letm e Hekim ­ liğ i M e y d a n d o k to ru n d a n “U ç a k ile se y a h a tın d a sa­ kınca yok tur” ş e k l in d e r a ­ p o r ibraz etm esi halinde u çundu r. Bu raporun tarihi

INFANT PASSENGERS Baby food Is available if requested in advance under THY’s Special Dietary Requests for international flights. The request must be submitted at the time of booking and at least 24 hours in advance of scheduled flight depar­ ture time. Baby foods are in glass jars and available in two varieties: vegetable and fruit To use the cribs, which can be hung only while the aircraft is cruising on the walls at the entrance to the cabin in front of the right, left and central rows of seats, you must specify that you have an infant with you at check-in so that you can be placed in the front row of seats. To change your baby's nappy we suggest that you try using the specially modified lavatories which facilitate this task, rather than the cabin seats.

7 günden eski olam az.

SICK PASSENGERS AND EXPECTANT MOTHERS When purchasing their ticket sick passengers should fill in a Sick Passenger Form, which must be attached to the cover of the ticket A doctor's report specifying the nature of the ill­ ness from which the passenger is suffering and declaring that there are no reasons why the person concerned should not fly is also required. This report must not be dated more than 10 days prior to the flight date. If the sick passenger is unable to submit a medical report, then the State Airports Administration Medical Office will consult the passenger’s physician for confirmation that the passenger is fit to fly. Passenger whose illness is severe enough to require care cannot fly unaccom­ panied. Please ask one of the hostesses if you need sanitary pads, which are available for women passengers. Expectant mothers are permitted to fly upon submission of a medical report from their own doctor or the State Airports Administration Medical Office declaring that there are no objections to their travelling by air. This report may not be dated more than 7 days prior to the flight date. 129 SKYLIFE

NİSAN

^

APRIL 2003

DOMESTIC PETS Reservations are required for domes­ tic pets. Passengers may carry domes­ tic pets in the cabin only if they are in cages which meet airline specifications. Domestic animals flying in the passen­ ger cabin must possess a valid and upto-date record of health and vaccina­ tion. W hile on the aircraft domestic pets may not be allowed out of their carry­ ing containers, which must be placed in front of the owner’s seat so as not to obstruct movement within the cabin. Domestic pets accompanying passen­ gers and which cannot be carried in the cabin can be carried in the hold in appropriate containers supplied by their owners.


TURK HAVA YOLLARI / TURKISH AIRLINES INFORMATION TELEFON HİZMETLERİ

TELEP H O N E SERVICES

Uzun hatlarda uçan GÖKSIJ, MERİÇ ve DALAMAN adlarındaki üç adet A-310 ve A-340 uçaklarımızın hepsinde telefon bulun­ maktadır. A-310 uçaklarının Economy Class kabininde 2 adet te­ lefon bulunurken, A-340 uçaklarının Economy Class kabininde ise 4 adet telefon mevcuttur. Eğer Skyphone’un kullanma koşul­ larını öğrenmek isterseniz kabin memurundan yardım isteyebi­ lirsiniz.

Telephones are available on three of our A-31 Os - the GÖKSU, the MERİÇ, the DALAMAN - and all our A-340 aircraft, which fly long distance routes. The Economy Class cabin of the A-31 Os has two telephones, and the Economy Class cabin of the A-340s has four. If you wish to know further details about using Skyphone please ask the flight attendant.

Nasıl kullanılır?

a) Lift the handset b) To choose English press I c) To choose Turkish press 2 d) Select I from the menu on the screen e) Place your credit card with the mag­ netic strip facing left, and slide it towards you. When you see the message "Card accepted" on the screen, enter the number you wish to call. Then press the '+’ key. When the message “Call connected" appears on the screen place the receiv­ er to your ear. When the call is com­ plete press the End Call button. To place additional calls there is no need to reinsert your credit card. Merely enter the new number and press the '+’ key again. Charging stops when the handset is returned to the cradle.

Instructions a) Telefonu kaldırın. b) İngilizceyi seçmek için “ 1” tuşuna basınız. c) Türkçeyi seçmek için “2” tuşuna basınız. d) Ekran üstüne gelen menüden “ I ”i seçiniz. e) Kartınızı, manyetik kısmı telefonun sol tara­ fına bakacak şekilde yerleştiriniz ve size doğru kaydırınız. Ekranda “kart kabul edildi” yazısını göreceksiniz. Bu kartınızın kabul edildiği anla­ mına gelir. Telefon numarasını tuşlayınız. Son­ ra “+” tuşuna basın, arama başlayacaktır. Ekranda “telefon bağlandı” yazısını gördüğü­ nüz zaman telefonu kulağınıza koyunuz. Gö­ rüşmeniz bittikten sonra “End Call” tuşuna ba­ sın. Başka bir numarayı daha aramak isterseniz kartınızı tekrar kullanmanıza gerek yoktur. “End Call” tuşuna bastıktan sonra görüşme üc­ reti duracaktır.

G eçerli K redi K artlan

Credit Cards and Charges

American Express, Visa, Diners Club, JC B ve Mastercard/Eurocard. Telefon görüşmesinin dakikası 990 lISD ’dir.

American Express, Visa, Diners Club, JCB and Mastercard/Eurocand are accepted. The charge for a call is USD 9.90 per minute or part thereof.

Yardım M üşteri H izm etleri

Assistance Custom er Services

Telefonla görüşme konusunda herhangi bir sorunla karşılaşırsanız ‘12+’i tuşlayınız. Bu durumda AIRCOM Müşteri Hizmetleri Merkezi’ne bağlanmış olacaksınız. Bu arama için ücret ödemeyeceksiniz.

If you encounter any difficulties with your call, please dial 12+. This will connect you to AIRCOM Service Support Services Centre. No charge will be made for this call.

A y rın tılı b ilg i iç in :

Fo r further information, please contact:

e-mail: aircom@sita.int Tel: +1 514 3 247 266 (Bu numaralara yapılan aramalar ücretlidir.)

e-mail: aircom@sita.int Tel: + 1 514 3 247 266 (Please note that those numbers are not free of charge.)

Dear Passengers,

Sayın Yolcularım ız, Oturduğunuz koltuklar başta olmak üzere yolcu kabininde karşılaştığınız uçak ile ilgili her türlü sorununuzu, sizden sonraki yolcularımızın da yaşamaması için lütfen kabin me­ muruna iletiniz. Şikayet ve önerileriniz için: Protokol ve Müşteri İlişkileri Müdürlüğü THY Genel Yönetim Binası Asma Kat 34830 Yeşilköy Tel: (0 212) 663 91 79 Faks: (0 212) 663 47 73 e-mail: customer@thy.com

Please inform the cabin staff about any problem you encounter dur­ ing your flight, whether it concerns your seat or any other part of the aircraft cabin, so that passengers on subsequent flights do not suffer similar inconvenience. Complaints and suggestions: Protocol and Customer Relations Management THY Main Office Asma Kat 34830 Yeşilköy Tel: (0 212) 663 91 79 Fax: (0 212) 663 47 73 e-mail: customer@thy.com

130 SKYLIFE

NISAN

APRIL 2003


TÜRK HAVA YOLLARI

/ TURKISH AIRLINES INFORMATION

FAKS HİZMETLERİ

FA X TRANSMISSION

Başlamadan önce faks çekeceğiniz kâğıt üzerindeki klipsleri, zımba tellerini ve diğer kâğıt tutucularını çıkarın. Kâğıdın kuru olduğuna ve üzerinde yiyecek, içecek veya yapışkan maddele­ rin olmadığına dikkat edin. Faks cihazının arkasındaki Power anahtarının “ON” konumunda olduğundan emin olun. 1. Kâğıdı ön yüzü yere bakacak şekilde, terminal onu tutup kavrayıncaya kadar kâğıt kılavuzuna yerleştirin. 2. Kredi kartını manyetik kısmı sağ tarafa bakacak şekilde kredi kartı okuyucusuna yerleştirin ve aşağıya doğru kaydı­ rın. 3. Kredi kartınız geçerli ve faks terminali tarafından kabul edildiyse “PLEASE W AIT” ışığı yanacaktır. Çevir sesi ile bir­ likte “ENTER NUMBER “ ışığı yanıp sönmeye başlayınca, OO+ülke kodu+alan kodu+faks numarasını tuşlayın. Not: a) Eğer kart geçersiz ise, kabul edilmemişse veya cihaz onu okuyamıyorsa “ ERRO R” ışığı yanacaktır. Bu durumda “STOP/C” tuşuna basarak yeniden deneyiniz. b) Meşgul sinyali duyuluyorsa “STOP/C” tuşuna basarak ye­ niden deneyiniz. 4. Bağlantı sağlanınca yeşil “PLEASE W AIT” ışığı yanacak ve gönderme başlayacaktır. Faks göndermek isterseniz, lütfen kabin memurunu çağırın, si­ ze yardımcı olacaktır.

First remove any clips, staples or other paper attachments from the sheets you wish to fax. Check that the paper is dry and clean. Make sure that the power switch at the back of the facsimile machine is in the ON position. I. Hold the paper face downwards and place it in the paper guide. When correctly positioned the terminal will grip it 2. Place your credit card in the slot with the magnetic strip facing to the right and slide downwards. 3. If your credit card is valid and ac­ cepted the PLEASE W AIT light will go on. When the dialling tone be­ gins and the ENTER NUMBER light starts flashing enter 00 + country code + area code + fax number.

INTERNET

IN TERN ET

web adreslerimiz: http://www.turkhavayollari.com.tr

Our website addresses: http://www.turkishairlines.com

THY ile ilgili tüm bilmek istediklerinize web sitemiz­ den erişebilirsiniz. THY’nin tarihçesi, filo yapısı, uç­ tuğumuz noktalarla şehir ve havaalanı bilgileri, satış ve rezervasyon ofislerimizin adres, telefon ve faks numaralan; özel yolcu programlan; ikram servisimiz; Business Class hizmetlerimiz, hasta, çocuk ve özürlü yolcu taşımacılığımızla ilgili diğer haberlerin yanısıra on-line sayfalarına da yine bu adresten erişmeniz mümkün. T H Y ’nin tüm seferlerinin tarifesini online olarak görüntüleyebilir, iç ve dış hat rezervasyonlarınızı yapabilir ve dilerseniz biletinizi internet üzerinden satın alabilirsiniz. İnternet üzerinden satın alınan biletler üç şekilde teslim edilmektedir. 1. Posta Yolu ile Teslimat (Türkiye, A BI) ve İngiltere’de geçerlidir.) 2. Havaalanında Teslimat (İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Adana Şakirpaşa, Gaziantep Oğuzeli, Londra Heathrow, Manchester ve New York JF K havaalanlan için geçerlidir.) 3. THY Satış Ofisleri’nde Teslimat (Tüm THY Satış Ofisleri ve Genel Satış Acentalan’nın olduğu yerler için geçerlidir.)

Everything you need to know about THY is available at our website. Infor­ mation includes a history of the air­ line, the composition of our fleet, flight destinations and information about the cities and airports, address­ es of our sales and reservations of­ fices with their telephone and fax numbers, frequent flyer programmes, catering services, Business Class serv­ ices and services for infant and dis­ abled passengers. THY’s online services include the timetable for all THY flights, making domestic and international flight reservations, and ticket pur­ chase. For tickets purchased over the internet there are three delivery alternatives to choose from: 1. Ticket by Mail (Turkey, the USA and the UK only) 2. Ticket on Departure (Istanbul Atatürk, Ankara Esenboga, izmir Adnan Menderes, Adana §akirpa§a, Gaziantep Oguzeli, London Heathrow, Manchester and New York JFK airports.) 3. Ticket by Office (all THY sales offices and THY ticketing agen­ cies)

Notes: a) If your card is invalid, not accept­ ed or unreadable the ERROR light will come on. In this case press the STOP/C button. b) If the number is engaged press STOP/C button and try again. 4. When the connection is made the PLEASE W AIT light will come on and transmission begin. You may call the flight attendant to assist you if necessary.

e-mail (elektronik posta) adresimiz: turkhavayollari@thy.com TirY web sitesi ile ilgili görüşleriniz için bize bu adresten ulaşa­ bilirsiniz. THY hizmetleri ile ilgili öneri ve şikayetleriniz için ise adresi­ miz: customer@thy.com

Our e-mail address: turkishairlines@thy.com W e welcome your views on the THY website, and request that you send them to the above address. For your suggestions and complaints regarding THY services please write to: customer@thy.com 131

SKYLIFE

NİSAN

APRIL 2003


oirobic/

UÇUŞ - EGZERSİZ PROGRAMI / INFLIGHT EXERCISE PROGRAM A şağ ıd a g öreceğ in iz uçu ş-eg zersiz p rogram ı A iro b ics, Türk Hava Yolları ve Hillside City Club işbirliği ile hazırlanmıştır. Airobics'e ayıracağınız birkaç dakika ile uzun süren yolculuğunuza hareket katacak ve kendinizi çok daha zinde hissedeceksiniz. A irobics, th e in flig h t exe rc is e p ro gram below has been developed by Turkish Airlines and Hillside City Club of Istanbul. By committing just a few m inutes fo r Airobics, you can turn your long journey into a much m ore energetic and refreshing one. Now please fold up your tab le, bring your seat to the upright position and relax your body.

KAN DOLAŞIM INI D ÜZENLEYİCİ AYAK ve BACAK EG Z ER SİZ LER İ LEG & FOOT EXERCISES T 0 REGULATE BLOOD CIRCULATION 1. Koltuğunuzda dik oturur pozisyonda, ayaklarınız yerdeyken parmaklarınıza basarak topuklarınızı yukarı kaldırın, tekrar yere basın, topuklarınıza basarak ayaklarınızın ön kısmını yukarı doğru kaldırın ve geri indirin. Bu hareketleri arka arkaya 3 kez tekrarlayın. (Uzmanlar, uçuş esnasında bu egzersizi sık sık uygulamanızı önermektedirler.i 1. Sit straight in yo u r seat, with y o u r feet flat on the floor. F irst lift you r heels keeping you r toes on the floor, then low er your heels till you r feet are flat on the floor. Lift y o u r toes keeping yo u r heels on the floor and then low er your toes till yo u r feet are flat on the floor again. Repeat 3 tim es. (D octors recom m end that you repeat this exercise a s often a s p ossible during you r flight.)

2. Önce sag ayağınızı jnafifçe kaldırarak öne doğru uzatın. Ayak bileğiniz ile önce içten dışa doğru, sonra dıştan içe doğru daireler çizin 13'er kez). Aynı hareketi sol ayağınızla da uygulayın [3’er kez). 2. F irst stretch out yo u r right leg and ra ise y o u r foot just a little. Rotate your ankle clockw ise (3 tim es) and then counter clockw ise (3 tim es). Repeat the sa m e w ith y o u r left a n kle (3 tim e s fo r each direction).

3. Sag dizinizi karnınıza doğru çekin ve indirin (3 kez). Aynı hareketi sol dizinizle de uygulayın (3 kez). 3. Pull your right knee tow ards you r chest and move it down again (3 times). Do the sam e with you r left knee (3 times).

G ERM E VE GEVŞETM E EG Z ER SİZ LER İ / / STRETCHING AND RELAXATION EXERCISES 4.

Omuzlarınızı yukarı doğru kaldırın ve indirin 13 kez).

4.

Raise your sh o u ld e rs and low er them. Repeat 3 times.

5. Omuzlarınızla önden arkaya doğru 3 kez ve arkadan öne doğru 3 kez olmak üzere daireler çizin. S. R o ll y o u r s h o u ld e rs b a c k w a rd s (3 tim e s) and then fo rw a rd s (3 times).

6. Başınızı, gögsünüze doğru yavaşça indirin. 3e kadar sayın ve tekrar yavaşça kaldıı kafdırın. Başınızı kaldırırken arkaya atmamaya dikkat edin 13 kez). 6. Keep sitting up straight. S lo w ly lo w e r y o u r head to w ards yo u r chest. Count to 3 and raise your head gently. A s you raise yo u r head, be careful not to jerk backw ards. Repeat 3 times.


7. Karşıya bakar pozisyondayken, başınızı hafifçe öne eğerek sağ omzunuza doğru çevirin, gözleriniz omuz başınıza baksın ve yavaşça başlangıç pozisyonuna dönün (3 kez). Aynı hareketi sol omzunuza doğru tekrarlayın |3 kez). 7. Look ahead. Slightly lower your head and gently turn your head towards your right shoulder. You should be looking at the end of your shoulder. Then return to the starting position with the same movement (3 times). Repeat the same exercise towards your left shoulder and return slowly to the original position (3 times).

8. Ellerinizi avuç içleri yukarı bakacak şekilde bacaklarınızın üzerine koyun ve kendinizi rahat bırakın. Dirseklerinizi, parmaklarınız om uzlarınıza değecek şekilde kıvırın ve açın 13 kez). 8. Rest your hands on your thighs with your palms facing up and relax. Touch your shoulders with your fingers and return your hands to the original position. Repeat 3 times.

9. Ellerinizi avuç içleri yukarı bakacak şekilde bacaklarınızın üzerine koyun ve yumruk şeklinde iyice sıkarak kapatıp, açın (3 kez). 9. Rest your hands on your thighs, palms up. Close your hands tightly into a fist and open. Repeat 3 times.

SOLUNUM EG Z ER SİZ LER İ // BREATH IN G E X E R C ISES 10. Bir elinizi göğsünüzün, diğer elinizi midenizin üzerine yerleştirin. Burnunuzdan derin nefes alın. Göğüs kafesinizin iyice şiştiğini hissedin. Nefesinizi ağzınızdan yavaşça dışarı verin. Aynı şekilde bir kez daha burnunuzdan derin nefes alın, ancak bu kez karın boşluğunuzun şiştiğini hissedin. Nefesinizi ağzınızdan yavaşça dışarı verin. 10. Put one hand on your chest, the other on y o u r abdom en. Take a deep breath through you r nose. Feel your chest expand. Slowly exhale through your mouth. Inhale deeply again through your nose, but this time feel your diaphragm fill with air. Exhale again slow ly through you r mouth.

11. Ellerinizi avuç içleri yukarı bakacak şekilde bacaklarınızın üzerine koyun. Bu egzersize önce ellerinizi yumruk şeklinde sıkarak başlamalısınız. Sonra sırasıyla kollarınızı ve üst gövdenizi sıkın. Sıkma işlemine kalçanızla, sonra bacaklarınız ve ayaklarınızla devam edin. Ve şimdi aynı sırayla yavaş yavaş tüm vücudunuzu evşetin. Önce eller, sonra kollar, üst gövdeniz, kalçanız, acaktannız ve ayaklarınız. Her birini gevşetirken kanınızın g e v ş e ttiğ in iz b ö lg eye do ld u ğ u n u h is s e d e c e k s in iz .

g

11. Put you r hands on your lap, palm s up. Start this exercise by clenching yo u r fists, then tense yo u r arm s. Slo w ly continue to tighten y o u r entire upper-body, follow ed by yo u r hips, right down to your le gs and feet. Now in the sam e order, slow ly relax your body starting with your hands, then arm s, upper-body, hips and finally yo u r le g s and feet. A s you relax, you w ill feel the blood flow through every part of your body.

^

Uzun y o lc u lu k la rd a sa ğ lığ ın ız için h a tırla n m a s ı g e r e k e n l e r : 1. Bol bol su için. 2. Alkollü içeceklerden uzak durun. 3. Mümkün olduğunca az tuz tüketin. 4. Airobics egzersizlerini mümkün olduğunca sık aralıklarla tekrarlayın (özellikle 1 ve 2 nolu egzersizler). 5. Uçuş esnasında sık sık kısa yürüyüşlere çıkın. 6. Rahat ayakkabılar giyin. 7. Hareketlerinizi kısıtlayan dar giysilerden kaçının.

^

H e a lth y tip s f o r lo n g -h a u l flig h ts 1. Drink plenty of water. 2. Avoid alcoholic beverages. 3. Keep salt consumption to a minimum. 4. Repeat Airobics exercises as frequently as possible (particularly exercises 1 and 2|. 5. During the flight, take frequent short walks. 6. W e ar comfortable shoes. 7. Avoid tight clothing.


TURK HAVA YOLLARI / TURKISH AIRLINES INFORMATION GÖÇMEN YÖNETMELİĞİ / IM M IG R A TIO N REGULATIONS AKD’ye uçakla giden bütün yolcuların (ya da her aileyi temsilen yalnızca bir kişinin) Gümrük Deklare Formu doldurması gerekmektedir. ABD vatandaşları, ikamet kartı (yeşil kart) sa­ hipleri, Kanada vatandaşları ya da yeni göçmenlerin form doldurması gerekmemektedir. Eğer ABD vatandaşı olmayıp da geçerli bir ABD vizesi sahibiyseniz ve son varış noktanız ABD ise ya da ABD’nin dışındaki bir ülkede transit yolcuysa­ nız, beyaz renkli 1-94 formunu doldurmanız gerekiyor. Aşağı­ da adı geçen ülkelerden birine ait bir pasaport taşıyıp giriş yapıyorsanız ya da ABD vizesi olmadan (vize muafiyet prog­ ramı altında) transit yolcu gibi konaklıyorsanız yeşil renkli 194W formunun doldurulması gerekmektedir. Ülkeler Andorra, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Büyük Britanya, İzlanda, İtalya, Japonya, Liechtenstein, Lüksemburg, Monako, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, San Marino, İspanya, İsveç ve İsviçre.

If you are flying to the United States, please note that all passengers (or one passenger per family) must complete a Customs Declaration Form. U.S. citizens, holders of a residence card (green card), Canadians or new immigrants are not required to fill out an immigration form. If the preceding does not apply to you, you must complete one of the forms provided. The white I -94 form must be completed if you are not a U.S. citizen but are in possession of a valid U.S. visa and your final destina­ tion is the United States or you are in transit to a country outside the United States. The green I-94W form must be completed if you hold a passport from one of the following countries: Andorra, Australia, Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Iceland, Italy, Japan, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, San Marino, Spain, Sweden or Switzerland, and are either entering the United States or making an intermediate stop there as a transit passenger without a U.S. visa under the visa waiver program.

WELCOME TO THE UNmED ST A T ES

asırsa* C U STO M S D EC LA R A TIO N

__ -,

W e lco m e in th e U n ite d S ta te s

3bH30bT28 0g

I

I 1*4

ItrpuiMr K*.—d Im . i.

3bt30bT28 08 I . . .

f J j t

K[ A M L A K

e ü N t K 7.0 *

İ

o.o < n

»> i ? •

a

/

a/

3bt30bT28 . I.

" ' “HP

9 V *

„ .

*

K AW

S«r D th u Swlr

134 SKYLIFE

NİSAN

APRIL 2003

t

U 0 I 0 Si 0 0 / i s

K g - -t X 3 i t

08 _. .

e VAt •*N~* T U * K t

e

1/ s

t_r * e e

¿ N ' t T c U lf J

*

f t *

lr/c

A S r * * A.U. L- . . 0

I*.* to V I

t A *

I* * l O » i f

t

Y

S I A P I.» l i t K t


TÜRK HAVA YOLLARI / TURKISH AIRLINES INFORMATION

E@sy Check-in D ear Passengers,

Değerli Yolcularımız, İş dünyasında başarının en önemli kıstası olan zaman artık uçuşlarınızda sizin için sorun olmaktan çıkıyor! Çünkü siz İstanbul çıkışlı Dış Hat Business Class yolcuları­ mız için faks ve e-mail check-in hizmetini başlatıyoruz.

Turkish Airlines appreciates that time is the most crucial criterion for success in business, and has now launched check-in by fax and e-mail for Business Class passengers departing from Istanbul.

Bu hizm et size n eler kazandıracak?

W h a t a re the benefits of this service?

■ En önemlisi zaman kazandıracak: Yoğun sezonlarda kala­ balık terminalde işlem yaptırmak için kuyruklarda uzun süre beklemek zorunda kalırsınız. Bunu bildiğiniz için ter­ minale erken gelirsiniz. Yoğun şehir trafiğini de dikkate al­ dığınızda havada geçirdiğinizden daha fazla süreyi termina­ le gelirken yolda ve işlemlerinizi yaptırmak için terminalde beklemekle harcarsınız. Ama artık bunları düşünmenize ge­ rek yok. İşlemlerinizi yaptırmanın verdiği rahatlıkla uçağı­ nızın kalkmasına sadece 35 dakika kala terminale gelip, özel kontuardan boarding kartınızı alabilecek ve bagajları­

■ The most important aspect is that you will not waste any time at the airport. Especially in peak seasons there may be long lines at the check-in counters, so it is necessary to arrive at the terminal eariy. W h en heavy traffic in the city is taken into account you can sometimes spend more time get­ ting to the terminal and completing check-in for­ malities than being airborne. O u r new service enables you to avoid these problems. You can come and pick up your boarding pass from the special check-in counter 35 minutes before your

nızı teslim edebileceksiniz. ■ Havalimanında bu hizmet için özel olarak eğitilmiş C İP personeli size yardımcı olacak. ■ Havalimanına geldiğinizde işlemlerinizi sizin için ayrıl­ mış E@sy Check-in kontuarlannda beklemeden tamamlaya­

flight. ■ You will be welcomed and assisted by special­ ized C IP staff at the airport. ■ You can collect your boarding pass at the E@sy Check-in counters without waiting in long lines.

caksınız.

Hizm etin esasları:

P ro ce d u re s

■ Faks ve e-mail kabul saatlerimiz gün içinde saat 07:00 ile 22:00’dir. ■ Tüm formlar uçuş saatinden en erken bir gün önce ve

■ Fax and e-m ail requ ests w ill be accep ted between 07:00 a.m. and 22:00 p.m.

■ All forms must reach us not earlier than the day before your flight and not later than tw o hours prior to scheduled departure of your flight. ■ By fax: Fax check-in form s are available at Turkish Airlines Business Class counters and C IP Lounges. Send to (0 2 12) 663 25 45. ■ By e-mail: Connect to the Turkish Airlines web site and click on the E@sy Check-in button. Fill in the check-in form and submit your application. ■ Proceed to the E@sy Check-in counter 35 min­ utes before departure tim e in order to pick up arding kartınızı almak üzere E@sy Check-in kontuarına your boarding card. uçağın tarifeli kalkış saatinden en geç 35 dakika önce baş­ ■ If you want to cancel your fax o r e-mail check-in, vurmalısınız. please first call (0 2 12) 663 25 46 to inform us of ■ Faks veya e-mail ile check-in yaptırıp daha sonra uçuşu­ y o u r d ecision, nuzdan vazgeçtiğiniz takdirde, bu ka­ and then cancel rarınızı önce (0212) 663 25 46 no’lu Faks check-in için foks no: (0212) 663 25 45 your reservation. numaraya bildirmeniz daha sonra da Fax number for fax check-in: (0212) 663 25 45 rezervasyonunuzu iptal ettirm eniz ■ If you have any E-mail check-in için internet adresimiz: p rob lem w ith gerekmektedir. Our web sites for e-mail check-in: y o u r check-in ■ İşlemleriniz sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız bize (0212) www.thy.eom.tr / www.turkLshairlines.eom p ro ce d u re, call us on (0 2 12) 663 25 46 no’lu telefondan ulaşabi­ www.turkhavayollari.com.tr 663 25 46. lirsiniz. en geç tarifeli uçuşa iki saat kala elimize ulaşmış olmalıdır. ■ Faks check-in’inizi (0212) 663 25 45 no’lu faksa çekerek yapabilirsiniz. Faks check-in formunu Türk Hava Yollan Business Class kontuarlarından ve C İP salonlarından elde edebilirsiniz. ■ E-mail check-in başvurunuzu ise Türk Hava Yollan’nın web sitesine bağlandıktan sonra E@sy Check-in seçeneğini kullanarak karşınıza çıkan formu doldurup yapabilirsiniz. ■ Faks veya e-mail aracılığı ile check-in yaptırdığınızda bo­

135 SKYLIFE

NİSAN

APRIL 2003


TURK HAVA YOLLARI / TURKISH AIRLINES INFORMATION RETURN CHECK-IN

R ET U R N C H E C K -IN

Türk Hava Yollan, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bodrum, Dalaman, Trabzon, Gaziantep, Samsun, Erzurum, Malatya, Kayseri, Van, Elazığ, Diyarbakır, Konya, Denizli, Londra, Frankfurt, Paris ve Atina istasyonlan arasında aynı gün içerisinde gidiş ve dönüş yapa­ cak bagajsız yolculanmız için Rcturn Check-in hizmeti sunmaktadır. Dönüş uçuşunuza rezervasyonunuz var ise ve bagajsız seyahat edi­ yorsanız bu uygulama sayesinde seyahatinize dönüş check-in işlem­ lerinizi tamamlamış olarak başlayacaksınız. Nasıl mı? Gidiş seyahatiniz için kontuanmıza müracaatınızda size önerilen retum check-in alternatifine olumlu cevabınız, dönüş uçuşunuzun da check-in işlemlerini tamamlamak için yeterlidir. Bu hizmet sayesinde dönüş kartınızı da önceden alabileceğiniz için havalimanında zaman kaybetmeyeceksiniz.

Turkish Airlines is providing a return check-in service for passen­ gers travelling between Istanbul, Ankara, Izmir, Antalya, Adana, Bodrum, Dalaman, Trabzon, Gaziantep. Samsun, Erzurum, Malatya, Kayseri, Van, Elazığ, Diyarbakır, Konya, Denizli, London, Frankfurt, Paris and Athens on the same day without baggage. If you have a confirmed reservation for your return flight and you are travelling without any baggage, then you have the opportunity to collect your return boarding pass before you get on your departing flight All you have to do to get your return boarding pass is to inform our check-in agent of your intention. Thanks to this service you will be able to get your return board­ ing pass before you even begin your trip and save time.

OTEL CHECK-IN

All passengers staying at leading hotels in Turkey can complete their check-in formalities before leaving the hotel. This service is valid for all passengers travelling on domestic or international flights (if available) with or without baggage. You will be served by hotel staff trained by Turkish Airlines. Thanks to this service, you will not have to wait for check-in at the airport To take advan­ tage of this service you must deliver your baggage at the special Hotel Check-in counters in the airport at least 70 minutes before departure time for domestic flights and 35 minutes before depar­ ture time for international flights. You can collect your boarding card at your hotel's check-in desk which is open 24 hours a day. After check-in, please make sure that you have received all your travel documents (boarding card, baggage tag, passport and Business Class lounge card if applicable) necessary for the flight At the airport you can entrust your bag­ gage to Turkish Airlines staff at the special Hotel Check-in count­ er. After completion of the security procedures neccessary for certain flights, you are ready to go through the passport control. Our Hotel Check-in service is available at hotels specified below. Have a pleasant flight

H O T E L C H E C K -IN Türkiye’nin seçkin otellerinde kalan tüm yolculanmıza havalimanına gitmeden biniş kartlannı alabilme imkanı sunuyoruz. Bagajlı veya bagajsız seyahat ettiğiniz tüm rezervasyonlu uçuşlarınız­ da 24 saat süresince otel dahilinde iç hat ve mümkünse dış hat sefer­ leri için biniş kartlannızı alabilirsiniz. Bu işlem esnasında size TÜRK HAVA YOLLARI tarafından eğitim verilmiş otel personeli yardımcı olacaktır. Bu sayede havalimanındaki check-in kuyruklannda bekle­ mek zorunda kalmayacaksınız. Bu işlem, havalimanına iç hat uçuşlan için en az 20 dakika, dış hat uçuşlan için ise en az 35 dakika önce­ sinde bagajflartınızı teslim etmek için kontuara başvurduğunuz süre­ ce geçerlidir. Otelde yapılan işlem sonrası Biniş Kanınızı, Bagaj Etiketlerinizi ve eğer Business Class yolcu iseniz CİP Salon Giriş Kanınızı görevliden hemen teslim alacaksınız. Bagajlannızı havalimanında sizler için açıl­ mış özel “Bagaj Teslim Kontuarian’na teslim edip bazı uçuşlar için gerekli olan güvenlik işlemlerinizi tamamladıktan sonra anık pasa­ port kontrolü için hazırsınız. Otel Check-in hizmetinin geçerli olduğu seçkin oteller listesi, bulunduğu il kapsamında aşağıda belirtilmiştir. İyi uçuşlar! OTELLER / HOTELS

BULUNDUĞU İL / LOCATION

Polat Renaissance Hotel

OTELLER / HOTELS

İstanbul

Hotel Dedeman Istanbul Sheraton O tel

Ankara

Ege Palas O tel

Izmir

Resort Dedeman A ntalya

Antalya

Hotel Sheraton Voyaqer

Hilton

HiltonSA

Hotel Dedeman Büyük Anadolu

Seyhan O teli Zaim oğlu O teli

Hotel Dedeman Ankara Büyükhanlı Park Hotel Residence

Büyük Sürmeli Oteli

N eva Palas

M avi Sürmeli O teli

M ega Residence

Zorlu G rand O tel

O tel Içkale

Usta Otel

O tel G A P

Resort Dedeman Bodrum

Seğmen O tel

M anastır O tel

Sürmeli O teli

K aria Princess

Bilkent O tel O tel K aya Prestige

BULUNDUĞU İL / LOCATION

Iberotel Sarıgerm e Park İzmir

Adana

Trabzon Bodrum

Dalam an

C a ria H oliday Resort

Izmir Princess Termal O tel

Hillside Beach Club

Hilton

Club Lykia W o rld

G rand Hotel M ercure

Hotel Dedeman Rize

Rize

Büyük Efes O teli

Resort Dedeman C appad ocia

Kapadokya

136 SKYLIFE

NİSAN

APRIL 2003


TURK HAVA YOLLARI / TURKISH AIRLINES INFORMATION

jmjjs Aı jd m ¿ % MILES AND MILES “

A D A N A -JE D D A H A D A N A -D U S S E L D O R F A N K A RA ADANA A N K A R A -A öR I ANKARA-ANTALYA ANKARA -BA TM A N A N K A R A -B E R L IN A N K A R A -B O D R U M A N K A RA -D lYA R BA K IR A N K A R A -D U S S E L D O R F A N K A R A -EL A Z lG A N K A R A -ER Z lN C A N A N K A R A -E R Z U R U M A N K A R A -F R A N K F U R T A N K A R A -G A Z lA N T EP A N KA RA -IZM lR A N K A R A -K A R S AN K A RA K O P E N H A G / C O P E N H A G E N A N K A RA -K Ö LN / C O L O G N E AN K A RA MALATYA AN K A RA M ARDlN A N KA RA -M Ü N lH / MUNICH A N K A R A -M U § A N K A R A -N Ü R N B E R G A N K A R A -ST O C K H O L M A N K A R A -S T U T T G A R T A N K A R A -§ A N U U R F A A N KA RA T R A B Z O N A N KA RA VAN ANKARA-VlYANA / VIEN N A B A N G K O K -S IN G A P O R E IST A N B U L -A D A N A IST A N B U L -A L M A T Y ISTA N BU L-A M M A N IS T A N B U L -A M S T E R D A M IS T A N B U L A NKARA ISTA N BU L-A N TA LYA IS T A N B U L -A S K A B A T / A SH G A B A T IS T A N B U L -A T lN A / A T H E N S IS T A N B U L -B A H R E Y N / BA H RA IN

1096 1708 250 533 257 462 1259 354 416 1471 353 347 434 1365 326 339 533 1416 1445

IS T A N B U L -B A K U / B A K U IS T A N B U L B A N G K O K Is t a n b u l b a r s e l o n a / B a r c e l o n a IS T A N B U L -B A S E L IS T A N B U L -B E Y R U T / B E IR U T İS T A N B U L -B E R L İN İS T A N B U L -B İŞ K E K / B IS H K E K IS T A N B U L B O D R U M IS T A N B U L B R Ü K S E L / B R U S S E L S İS T A N B U L -B Ü K R E Ş / B U C H A R E S T Is t a n b u l B u d a p e ş t e / B u d a p e s t İS T A N B U L -C E N E V R E / G E N E V A İS T A N B U L -C E Z A Y İR / A L G IE R S İS T A N B U L -C İD D E / JE D D A H ISTA N BU L -D A L A M A N İS T A N B U L -D E N İZ L İ İS T A N B U L -D İY A R B A K IR IS T A N B U L -D U B A I IS T A N B U L D Ü S S E L D O R F Is t a n b u l e d r e m It İS T A N B U L -E L A Z IĞ İS T A N B U L -E R Z U R U M IS T A N B U L -F R A N K F U R T İS T A N B U L -G A Z İA N T E P IS T A N B U L -H A M B U R G IS T A N B U L -H A N N O V E R IS T A N B U L -H O N G K O N G İS T A N B U L -İZ M İR İS T A N B U L -K A H İR E / C A IR O İS T A N B U L -K A Y S E R İ İST A N B U L -K A R A Ç İ / K ARACH I İS T A N B U L -K IE V İS T A N B U L -K İŞ İN E V / C H ISIN A U IST A N B U L -K O N Y A İS T A N B U L -K O P E N H A G / C O P E N H A G E N IS T A N B U L -K Ö L N / C O L O G N E İS T A N B U L -K U V E Y T / KUWAIT İS T A N B U L -L E F K O Ş A İS T A N B U L -L O N D R A / LO N D O N IS T A N B U L -L Y O N

297 459 1 189 471 1248 1490 1308 380 362 564 982 897 443 2439 754 1373 227 301 1582 345 1607

137 SKYUFE

MiMfiii

NİSAN

APRIL 2003

1 108 4647 1387 1 144 614 1076 2328 265 1347 283 652 1 189 1405 1477 296 226 642 1868 1267 135 579 653 1 157 540 1236 1 198 4977 196 764 389 2459 656 412 288 1249 1240 1349 476 1552 1233


TURK HAVA YOLLARI / TURKISH AIRLINES INFORMATION M ile s M ile s

vsss®

IS T A N B U L M A D RID İSTA N BU L-M A LA TY A IS T A N B U L -M A N C H E S T E R İS T A N B U L -M İL A N O / MILAN İS T A N B U L -M O SK O V A / M O SC O W Is t a n b u l m ü n Ih / m u n i c h Is t a n b u l n e w y o r k Is t a n b u l n Is / n i c e Is t a n b u l n u r n b e r g IS T A N B U L -O D E S S A IS T A N B U L -O S A K A Is t a n b u l p a r i s IS T A N B U L P E K İN / B E IJIN G

İST A N B U L -Ç A M / D A M A S C U S İS T A N B U L -Ç A N L IU R F A İS T A N B U L -Ç İK A G O / C H IC A G O IST A N B U L -T A H R A N / T E H R A N IS T A N B U L T A Ç K E N T / T A S H K E N T İS T A N B U L -T İF L İS / T B IL IS I İS T A N B U L -T E L AVIV IS T A N B U L TİR A N / TIRA N A IS T A N B U L T O K Y O IS T A N B U L -T R A B Z O N

1027 1038 387 789 779 858 720

IS T A N B U L -Z Ü R lH / Z U R IC H IZ M lR -F R A N K F U R T

1096 1205

IZ M lR-K Ö LN / C O L O G N E IZ M lR -P A R lS IZM lR-VlYANA / VIEN N A K A Y SERl-V lYA N A / V IEN N A K A Y S E R l-D U S S E L D O R F NEW Y O R K -B O S T O N NEW Y O R K -C L E V E L A N D NEW Y O R K -D A L L A S NEW Y O R K -L O S A N G E L E S NEW Y O R K -O R L A N D O NEW Y O R K P IT T S B U R G H NEW Y O R K R A L E IG H D U RH A M NEW Y O R K SA N F R A N C IS C O NEW Y O R K -S E A T T L E NEW Y O R K -S T . L O U IS NEW Y O R K -W A SH IN G T O N B A L T IM O R E -N E W Y O R K MIAMI-NEW Y O R K SA N D IE G O -N E W Y O R K S A M S U N -D U S S E L D O R F Ç lK A G O / C H IC A G O -A TLA N TA Ç lK A G O / C H IC A G O -B A L T IM O R E Çl K A GO / C H IC A G O -C L E V E L A N D Ç lK A G O / C H IC A G O -D A L L A S Ç lK A G O / C H IC A G O -D E N V E R Ç lK A G O / C H IC A G O -D E T R O IT Ç lK A G O / C H IC A G O -H O U S T O N Ç lK A G O / C H IC A G O -L A S V E G A S Ç lK A G O / C H IC A G O -L O S A N G E L E S Ç lK A G O / CHICAGO-M IAM I Ç lK A G O / C H IC A G O -M IN N EA P O L IS Ç lK A G O / C H IC A G O -O R L A N D O Ç lK A G O / C H IC A G O -P IT T S B U R G H Ç lK A G O / C H IC A G O -R A L E IG H D U R H A M Ç lK A G O / C H IC A G O -SA N D IE G O Ç lK A G O / C H IC A G O -SA N F R A N C IS C O Ç lK A G O / C H IC A G O -S E A T T L E Ç lK A G O / C H IC A G O -ST . L O U IS TRABZON D Ü S SE L D O R F

1687 523 1674 1034 1091 978

Is t a n b u l p r ä g / p r a g u e İS T A N B U L -P R İÇ T İN A / P R IS T IN A IS T A N B U L RİYAD / RIYADH Is t a n b u l r o m a / r o m e IS T A N B U L -S A M S U N IS T A N B U L -S A R A Y B O S N A / S A R A JE V O İS T A N B U L -S E U L IST A N B U L -SH A N G H A I İS T A N B U L -S İM F E R O P O L İS T A N B U L -S IN G A P O R E / S İN G A P U R IS T A N B U L -S O F Y A / S O F IA Is t a n b u l S t o c k h o l m IS T A N B U L S T R A S B U R G IS T A N B U L -S T U T T G A R T

IS T A N B U L -T R IP O L I IS T A N B U L -T U N U S /T U N IS IS T A N B U L -Ü S K Ü P / S K O P J E ISTA N BU L -V A N ISTA N BU L -V lY A N A / VIEN N A ISTA N BU L -V A R Ç O V A / WARSAW IS T A N B U L -Z A G R E B

5009 1117 1042 393 5652 1392 4398 943 412 1510 852 393 569 5198 4999 382 5390 304 1364 1 159 1095 672 601 5477 1270 2090 832 701 470 5755 572

1290 1413 846 1 14 3 1632 191 416 1378 2459 938 331 425 2572 2406 882 21 5 179 1092 2432 1568 599 61 1 307 801 907 237 935 1519 1746 1 19 0 344 990 403 637 17 2 7 18 5 1 17 2 6 257 1715

Yukarıda belirtilen mil değerleri uluslararası sivil havacılık teşkilatı lATA’nın belirlemiş olduğu mil değerleri olup 'l'ürk Hava Yollan özel yolcu programı olan Miles and Miles Frequent Flyer Programı’nda da bu mil değerleri kullanılmaktadır. The distances in miles specified above are those laid down by the International Air Transport Association (IATA), and it is these that are used for the Turkish Airlines Miles and Miles Frequent Flyer Programme.

M iles and M iles ile ilg ili sorularınız için / For your questions about Miles and Miles

Miles and Miles Call Center Tel: 444 0 849 (Her gün / Everyday 07:00-22:30) Fax: 0212 663 25 43

138 SKYLIFE

NİSAN

APRIL 2003


UÇAK FİLOSU / THE FLEET

A 340-311/313 MIMRt R Ot AİRCKAI I/UÇAK ADİ Dİ: 7 COMMIRCU1 VVWIS IH Attı ADİ ARI: İSIANBIII/ISPARIA/ANKARA İ/MİR/ADANA/HAKKARİ AVI)I\ MAXIMUM TAKE Of I WEIGHT/AZAMİ K M K IS AĞIRI İĞİ: 257.000 kg <Aİ40-31I ) / 262.000 kg (A340-313)

WING SPAN/KANAI AÇIKLIĞI: 60.304 m LENGEH/GÖVDE UZUNLUĞU: 6 3.689 m HEİGIEI/YERDEN Y ÜKSEKLİĞİ: 16.99 m CRUISE SPEED/YAIAY UÇUŞ S Ü R A Iİ: 890 km/h PASSENGER CAPACIIY/YOECU KAPASİTESİ: 271 MAXIMUM CRUBIN G AEETEUDE/AZAMİ YATAY UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ: 41.000 II MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 11.952 km MAXIMUM CARGO ('APACIEY/AZAMİ KARGO K A P A SİII Sİ: 44.836 kg/152,80 m 1

A 310-304

TURKISH

NUMBER OF AHCRAET/UÇAK ADEDİ: 5 COMME RCIAI NAMES/IİCARİ AIM ARI: ARAS/ÇORIJH/IRGENI AKSU/GÖKSU

MAXIMUM EAKE OET WEIGHT/AZAMİ KAU UŞ AĞIRI Kil: 153.000/157.000 kg. WING SPAN/KANAI AÇIKl K il: 43.90 m İENGEH/GÖVDE UZUNLUĞU: 46.66 m H IK İH I/ Y I RDEN YÜKSE K İ İGİ: 15.867 m CR IItSf SFEED/YATAY UÇUŞ SÜRATİ: 8 60 km/h PASSENGER CAPACITY/YOLCU KAPASİTESİ: 210/182 MAXIMUM CRUISING AEETTUDE AZAMİ YATAY UÇUŞ Y ÜKSEKLİĞİ: 41.000 II MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİE: 8 1 0 0 /8 .9 8 0 km MAXIMUM CARGO CAPACETY/AZAMİ KARGO KAPASİTESİ: 24.995-21.820 kg / 68.20-54,16 m3

B 737-800 NUMBER OE AKC8AET/UÇA K ADEDİ: 26 COMMERCIAL NAMES/IİCARİ ADLARI: DİYARRAKIR/Rİ/I/HATAY/AEYON/SİVAS İĞDIR/MARDİN/AĞR1//0NGUIDAK/ORDU/NİĞDI/Bill İS/EDİRNE/AMASYA/GİRESUN KASIAMONU/II A/l(i/MANİKA; ILNCEII/MA1AIYA/ESKİŞ1 HİR/BOtU/KOCAELİ/ M VM HlR/ARMHAN/lFklRtMĞ

MAXIMUM IA K E OFF WEIGHI/AZAMİ KAI K IŞ AĞIRLIĞI: 79.015 kg WING SPAN/KANAI A Ç K I İĞİ: 34.315 m LENGEH/GÖVDE UZUNIUĞU: 39.472 m HI H,H I VI RIH N YÜKSEKLİĞİ: 12.548 m CRUISE SPEED/YAEAY UÇUŞ SÜRATİ: 858 lun/h PASSENGER CAPACIIY/YOECU K A P A SİII Sİ: 155/165 MAXIMUM CRUISING Al I I I K K /AZAMİ YAEAY UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ: 41.000 fl MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİE: 4.755 km MAXIMUM CARGO CAPACITY/AZAMİ KARGO KAPASİTESİ: 8.408 kg / 45.05 m 1

B 737-400 NUMBER OF AKCRAFE/UÇA K ADEDİ: 14 COMMERCIAL NAMES/IİCARİ AIR ARI: KARS/AYVAİK/MARMARİS AMASRA/Al ANYA ANIA1YA/MUĞLA ÇANAKKA11 /KAVSİ Ri

• 'T

rr ın ts ıc u

EFİS/SİDI /BERGAMA GEİİBOIIJ/ANAÜOILJ

MAXIMUM IAKE O FI WF K iH I AZAMİ KALKIŞ AĞIRI İĞİ: 6 8.038 kg WING SPAN/KANAI AÇIKI İĞİ: 28.88 m IENGIH/GÖVDE UZUNLUĞU: 3 6.449 m H EK iH I YERD İN YÜKSEKLİĞİ: 11.125 m C R U K E SPEED/YAEAY UÇUŞ SÜRATİ: 797 km/h PASSENGER CAPACIEY/YOLCU KAPASİTESİ: 150 MAXIMUM C R U R M G ALEITUOE/AZAMİ YAEAY UÇUŞ YÜKSE K İ İĞİ: 3 7.0 00 D MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 3 3 5 0 km MAXIMUM CARGO CAPACIIY/AZAMİ KARGO K A P A SİII S İ: 7.491 kg / 39.22 m 1

B 737-500 NUMBER OF AMCRAE I/UÇAK ADEDİ: 2 COMMERCIAL NAM FS/IKAKİ ADLARI: IRAH/0N/BURSA MAXIMUM IA K E O FI W IIGHI/AZAM İ KAI K IŞ AĞIRI K il: 60.554 kg. WING SPAN/KANAI AÇIKI K ik 28.88 m ILNGIH/GÖVD E UZUNLUĞU: 31,013 m H FIG H I/Y IR D FN YÜKSEKLİĞİ: 11,125 m C R U B E SPEED/YATAY UÇUŞ SÜRATİ: 797 km/h PASSENGER CAPACtTY/YOFCU K A P A SİII Sİ: 117 MAXIMUM Cm n SM G ALTIIUDE AZAMİ YAEAY UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ: 3 7.0 00 R MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZfc: 3.865 km MAXIMUM CARGO CAPAdTY/AZAMl KARGO KAPASİTESİ: 4 .46 0 kg / 23.28 ur*

% >\\*vy \\v\

R İIÛ . NUMBER OF AKCRAET/UÇAK ADEDİ: 3 COMME RC IA I NAMES/IİCARİ AIM ARI: IRZlNCAN/lıŞAK/MUŞ MAXIMUM TAKE OFF WE Killi/AZAM İ K A İK IŞ AĞIRLIĞI: 4 0.823 kg. WING SPAN/KANAI AÇÜU İĞİ: 26.34 m LENGEH/GÖVDF UZUNLUĞU: 26.16 m H FK iH I/Y i RDEN YÜKSEKLİĞİ: 8,61 m C R U S E SPEED/YAIAY UÇUŞ S I RAM 720 km/h PASSENGER CAPACITV/YOLCU K A P A SİII Sİ: 79 MAXIMUM C R U S M G ALIIIUOE/AZAM İ YATAY UÇUŞ YÜKSE K İ İĞİ: 31.000 D MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: Z 4 0 7 km MAXIMUM CARGO CAPACIIY/AZAMİ KARGO KAPASİTESİ: 2.241 kg / 13,56 m 1

RUM . NUMBIR OF A K C R A I l/U ÇA K ADİ D İ: S COMMERCIAL NAMES/IİCARİ ADLARI: DINl/ll/l R/l Rl M SAMSUN/VAN/GAZİANIFP/KÜIAHYA/SHRI/IOKAI

MAXIMIIM IA K E OFF W! KİHI/AZAMİ KALK IŞ AĞIRI İĞİ: 4 6.039 kg WING SPAN/KANAI AÇÜU İĞİ: 26.339 m LENGEH/GÖVDE UZUNLUĞU: 30.995 m HEMüH/YERDEN YÜKSE K İ K ii: 8.585 m C H U BE SPEED/YAEAY UÇUŞ SÜRAEİ: 720 km/h PASSENGER l AP A M IY Y(M { I K A P A SİII Sİ: 99 MAXIMUM CRM SM G A l EIIU D I /AZAMİ YAEAY UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ: 31.000 II MAXIMUM RANGE/AZAMİ MI NZİE: Z 2 5 9 km (ARGO ( APACIIY/A/AM İ KARGO K A P A SİIESİ: 3.800 kg / 22.99 m 1


UCUS B İ L G İ L E R İ / FL I GHT I N F O R M A T I O N

i _______ i ---------------------------------- L_________________________________________________________________________ _

M E S A F E L E R

/ F L IG H T D IS T A N C E S Km

İstanbul'dan / From Istanbul

N. Miles

4145 1528 2356 2636 580 2787 1845 7803 2278 1963 1858 1046 4047 2228 1189 576 1952 2471 2584 3274 2182 1909 2180 2061 9708 1293 4210 2109 724 1109 2146 2632 837 2580 2174 2821 2785

ALM ATY A L A AMMAN A M M A M ST ER D A M A M S A Ş K A B A T / A SH G A B A T A S B ATİNA / A T H E N S A T H B A H R A IN B A H BAKÜ B A K BAN GKO K B K K BARCELO N A B C N BASEL B S L BERU N S X F B E Y R U T / B E IR U T B E Y B İŞ K E K / B IS H K E K F R U BR Ü K SEL /B R U SSE LS B R U BU D A PEŞTE /BU D A PEST B U D B Ü K R EŞ /BUCH AREST B U H C E N E V R E /G EN EVA GVA C EZ A Y İR / A L G IE R S A L G C İD D E / JE D D A H J E D DUBAI D X B D Ü SSELD O RF D U S FRA N K FU RT F R A H AM BURG H A M H AN NO VER H A J HONG KONG H K G K A H İR E / C A IR O C A I K A RAÇ İ / KA RA C H I K H I KO PEN H AG / C O PEN H A G EN C P H K İŞ İN E V / C H IS IN A U K I V K İE V I E V K Ö LN / C O L O G N E C G N KU VEYT K W I LEFK O ŞA E C N L O N D R A / LO N D O N L H R LYO N L Y S M A D RID M A D M A N C H ESTER M A N

Km N. Miles

2238 825 1272 1423 313 1505 996 4213 1230 1060 1003 565 2185 1203 642 31 1 1054 1334 1395 1768 1178 1031 1177 1113 5242 698 2273 1139 391 599 1159 1421 452 1393 1174 1523 1504

M İLANO / M ILAN L I N M O SKOVA / M O SCO W M O W M ÜNİH / M UN ICH M U C N EW YORK N Y C N IC E N C E N ÜRN BERG N U E O SA K A K I X O D ESSA O D S P A R IS / O R L Y O R Y P E K İN / B E IJIN G B J S PRAG / P R A G U E P R G P R İŞ T İN A / P R IS T IN A P R N RIYAD / RIYADH R U H R O M A (RO M E) / FIU M IC IN O F C O S A R A Y B O S N A / S A R A JE V O S J J S E U L / S E O U L ICN S IM F E R O P O L S I P S İN G A P U R S I N SO FY A / S O F IA S O F ST O C K H O LM A R N STRA SBO U RG S X B ST U T T G A R T S T R ŞAM / D A M A S C U S D A M ŞA N G A Y / SH A N G A I P V G ŞİK A G O / C H IC A G O O R D T A H R A N /TEH RA N T H R TA ŞKEN T T A S T E L AVIV T L V T İF L İS / T B IL IS I T B S TİRA N T I A TO KYO N R T T R IP O L I T I P T U N U S / T U N IS T U N Ü S K Ü P / S K O P JE S K P VA RŞO VA / W ARSAW W A W VİYANA / V IE N N A V I E ZAGREB ZA G Z Ü R İH / Z U R IC H Z R H

1735 1932 1637 8575 1983 1733 9649 663 2358 7690 1613 860 2602 1489 1461 8708 659 9538 574 2408 1952 1830 1193 8975 9204 2165 3517 1261 1439 872 10149 1941 1796 704 1446 1356 1198 1830

937 1043 884 4630 1071 936 5210 358 1273 4152 871 464 1405 804 789 4702 356 5150 310 1300 1054 988 644 4846 4970 1169 1899 681 777 471 5480 1048 970 380 781 732 647 988

- Dergimizin bu sayfasında yayımlanan km vc mil (deniz m ili) değerleri, uçağın uçtuğu irtifada takip ettiği rotanın yer üzerin­ deki iz düşümünün ölçülen mesafesidir. / The distance in kilometres and nautical miles in the table on this page is the projected dis­ tance on the ground for the route flown by the aircraft - Uçaklarımızın içindeki monitörlerde görülen rakam ise, uçağın havada katettiği mesafedir. / The figure shown on the cabin monitors give the actual distance flown by the aircraft through the air, including adjustments of direction to compensate for wind, and other weather conditions. -Özel Yolcu Programlarımızda (Miles and Miles Programı) uygulanan mil değerleri ise Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (IA TA) yayımlamış olduğu rakamlardır. / The distance in nautical miles used by the Miles and Miles Programme are those published by the International Air Transport Association (IATA). T H Y U Ç U Ş L A R I / T H Y F L IG H T S M E S A FE LE R /

F L IG H T D IS T A N C E S Ankara'dan ( k m )/ 1'mm Ankara (k m )

İstanbul'dan (k m ) / Fntm (k m ) ADANA ADA A N K A R A ESB ANTALYA AYT BO D RU M B JV D ALA M A N D LM D E N İZ Lİ D N Z DİYARBAKIR D IY ED R E M İT ED O ELA ZIĞ EZS ER ZU RU M E R Z G AZİA N TE P G Z T İZMİR A D B KAYSERİ ASR KONYA KYA MALATYA MI_X SA M S U N S Z F Ş A N LIU R FA SFQ TR AB ZO N T Z X VAN VAN

824 419 535 526 648 461 10 87 278 950 1091 983 419 696 530 861 696 1 105 974 1304

ADANA ADA

439

MAR D İN

AĞ RI A J I

870

MU Ş MSR

802

ANTALYA AYT

454

Ş A N LIU R FA SFQ

757

BATM AN B A L

772

TR A B ZO N T ZX

604

B O D R U M / M İLAS B JV

657

VAN VAN

943

DİYARBAKIR D IY

696

ELAZIĞ E ZS

596

ER ZİN C AN ERC

591

ER ZU RU M ER Z

717

G AZİAN TEP G Z T

635

İS T A N B U L İS T

420

İZMİR A D B

643

KAR S KSY

933

MALATYA MLX

502

140 SKYUFE

NİSAN

APRIL 2003

MQM

772


\

\ 1\

ly e

^

S^/770c,^^

£ Cana Lultii - Ramss'er

1:6500 000

Karpatho

f

njrgazs

KMIareh(

^ u rg a s

205Kt

b

t e £ a o f» m

fdirrii

m en

^

fckplef

CjConstanfa

oTolbiM

° Smer- jGna

o R a ig ra tl

<5fluse

.. a ^ i^ U S T /^ ca_1^2V.

x — t!ioe^ti

ANJxos ’ ¿(jjnuj/W o J\ fix' \

}c

I

0 P % eT )

^¡BBnpna'9

aC abL

feS/aWa \ .

/B e ld ib i "Kemer

ya

B

^ Slde

A

C

K

Na;rath ° i

Haifa^ I*

i\ ' /

\

*r H - ''

14 t e w o 1 A-D-vO^.j^Siyeiek

/ V M i\m

^

iM en d m n - ^ - rv L

Ja

*

N ovorossi^

• i *\V . /v N l / ■%

Latakia^

Hajtay (Antaky-

auana

l o o^ksawK / 1

Sevastopol*® ^

—^ t t r a r r ^ '

¡mrtaniil

tl H asaki

i

Ana

S k y lif t

R

~ 'v -

wj r f j / V Mosul- ^ d J A !


e um

a

/y.

^HHHeniAN SEA


ESTONl

«*• y

°0tann

I

\au*w*"

ow

o UihMod \

v ^ > 4

« M I<1

K r it i ¡C re te )

Oamanhui


(l a

c k

T A N \

IO N IA N SEA

Card7ou째

o AL KUFRA 째MJm (

OATAR

TA K L !M A'K A N S H A

UNITED A R A B*' HMIR ATRS

MALDIVES ISLANDS

Cerf I. (SeychJ


O K H O TS K

Hokkaido

JA P A N

KOREA

South

o

TAIWAN

fK

S

B

k

NORTHERN M ARIANA

'¡ S m b ’oÎdJ va'V Ï

Irani i fe n Rang

■ M w in r (S A IG O M )

BELAU P alau Is o

^Bwtar lampuig J A V

JAKARTA /Yew Britain

GUINEA A R A FU R A

SEA


Gl/Z-F O/" Archipelago A LA S K A

ATLANTIC OCEAN fc. Kennedy)

d IB AH AM AS

Tropic of Cancer

PACIFIC

OCEAN

4

A rc h ip ié la g o d e C o ló n ( G alápagos Is.) . J

■»'jajnaeng

M C o d e s h a re flig h ts b y A m e r ic a n A ir lin e s

Û

tñ0* WNukuH A t

' s

\M ak en p

\

Hes Marquises (Fr.)

a ------------- £---

lies ’ *•

• , T u a m o tu (Fr.) ' H aox^

PukoruB

ZM

MO

750

© Carta L ü h +-Ramsm Beme

Sky life 0


M ile s M i l es

Bu kartlarla daha fazla uçacaksınız♦ T ü r k H ava Yolları Frequent Flyer program ı, “M iles& M iles” ile her uçuşunuz -ki buna THY1nin iç hat uçuşları da dahil-, Türk Hava Yolları ile anlaşma yapan otelleri ve oto kiralama şirketlerini kullanmanız, size “M il” olarak geri dönüyor. Sadece Türk Hava Yollan ile değil, American Airlines ve TAP (Air Portugal) ile katettiğiniz miller de M iles& M iles kartınıza ekleniyor. Türk Hava Yollan ve Garanti Bankası işbirliğinde sunulan Shob& M iles Visa Card ile yapılan alışverişlerde de “M u” kazanabilirsiniz. Shop&Mües Visa Card özel üyesi firmalar daha da fazla “M il’ kazandınyor. Uçuş millerinize alışverişlerinizden kazandığınız miller de eklenince bedava ucak biletinizi cok daha kısa sürede alabilirsiniz. Sh o p & M iles V i sa Card ile Atatürk Havalimanı otoparkında özel Valet Parking hizmetinden % 50 indirimli yararlanabilirsiniz. “M iles& M iles” programında iki çeşit kart hizmetinize sunuluyor. Bunlaraan ilki yeni üye olanlar için hazırlanan Classic Card. 2 yaşından büyük herkes üve olabileceği için sadece sizin değil, çocuklarınız^ da kendi kardan oluyor. İkincisi ise Elite Card. Miles&Miles program üyelerimiz bu karta ulaştıklannda aşağıdaki avantajlardan yararlanıyorlar.

Elite Card avantajları:

• Ayrı bankoda check-in • CİP salonlanna giriş

M il kazandıran oto kiralam a şirketleri: Decar, Sixt, Avis, Business Car Rental, National Car Rental.

Neler kazanacaksınızBu program sayesinde kazandığınız milleri kendiniz harcayabileceğiniz gibi, istediğiniz bir kişi için de kullanabilirsiniz. 20.000 mil biriktirip Avrupa’ya uçabilir, 50.000 mil biriktirip Amerika’ya gidebilirsiniz. Üstelik bu ücretsiz biletleri anlaşmalı havayollarında da kullanabilirsiniz. Ödül rezervasyonlarınızı TH Y Rezervasyon Merkezi’nden yapabilirsiniz.

Üyeliğiniz hemen başlıyor.

www.tkmilesandmiles.com

• Kart sahiplerine özel danışma hattı

M iles&Miles Call Center Çalışma saaderi: Hergûn 07:00-22:30 faks: 0 212 663 25 43

• Alanda son dakika uçuş sınıfını yükseltme Miles&Miles avantajlanndan yararlanmak için rezervasyon ve check-in aşamalarında üyelik numaranızı belirtmeniz gereklidir. Üç ayda bir üyelere gönderilen hesap özetlerinde işlenmemiş u ç u ş / h iz m e t olması durumunda, söz konusu eksikliğin giderilmesi için uçuşlara ait bilet ve biniş

AV/S ŞgOT SaXT

ThriHy

Dedeman, Hilton, Kempinski, The Marmara, Divan, Merit Antique, The Plaza Hotel Istanbul

M ILES&MILES İLE İLÇfİLİ SORULARINIZ İÇİN: 444 0 849

• 10 kg’lık ekstra bagaj hakkı

PORTUGAL

M il kazandıran oteller:

Türk Hava Yollan, M iles& M iles Programı ve Garanti Bankası işbirliği ile sunulan Shop&Aliles Visa Card başvuru form larını satış ofislerind en, check-in bankolanndan, seyahat acentalanndan veya uçuş esnasında hostesinizden temin edebilirsiniz.

• Uçuş rezervasyonlarında öncelik

« A fap s

karanızı, konaklama yaptığınız otellerden ve/veya oto kiralama şirkederinden aldığınız fatura ya da sözleşmeleri saklamanız ve adres değişikliklerini M iles& M iles Cali Center'a bildirmeniz gerekmektedir.

Elite Card Danışma Hattı T el: 0212 663 47 17 (C m t. ve Pz. hariç 08:30-17:30) Faks: 0212 663 63 56

Elite Card Rezervasyon Hattı T el: 444 0 849 (ardından 3 tuşuna basınız) Çalışma saaderi: Hergün 07:00-22:30 faks: 0 212 663 25 43

SHOP&MILES İLE İLÇİLİ SORULARINIZ İÇİN: 444 0 333 www.shopandmiles.com.tr

*

(g ) ■>ı l

.......

'JgndMii

'(îfj

Hilton HHonors'

+

V A N

H O T E L S

Pİh

JtIKBİl

TU R K H A V A YO LLARI


B U L M A C A

Oryantakzm

Y

Gelinin başma -1-^«. .~1J-ta*ııgı tuıoen örtü

Hıstoktyı

artizeka@hotmail.com

Parlatma maddesi

Y

Dognıy* izlenecek yol

Y

füzen en büyift memeli

Diyarbakır’ın

Y

V

>

Titanın simgesi

Y

Y

Tutucu, bağnaz

Kuzu sesi

Y

Hekimlikte kulandan tadı buruk bir madde

Y Tekin olmayan

Mikroskop camı

Y

Ntydan, saha

V

>

V

Diinya, cihan Ana

Geri zekafcya yaraşr brç,mde

Gelenek,

>

Bir zaman birini

Y

>

V

Akdeniz'de bir ırmak Belirti, işaret

>- v

Bir binek hayvan faka, daimi

Büyük ve bağımsız i

>

Sodyumun simgesi

>

Kuram, teori Seyrek dokukı bir kuma}

v

>

Haşan, uslu durmayan

Suyla çevrili kara parçası

Y

Y

>

Y

>

Apk mor rengi

İsim

>

>-

İsviçre'de bir nehir

Paramızı simgeleyen harfler

>►

Kancık renkli

Y

Sofa. koridor

Aym tiyatrodaki oyuncular

Uzun bonmkı. rakı sürahisi

Türk Hak (kısaltma)

>

Dizem, tartım

v

Y

Fasıla

Y

>

Y

>

>

>►

Tim, rüksek

Katı halden sm hale geçmek

V

Y

> Lokman ruhu

0

İde, düjünce

Uzay .. tii.m: .. .

>

Bir jrerde toplanan iman topluluğu

iınelemek, ___|,„ ,L ifKranamaK

topluiugu

Argoda parasız kimse Ay ağdı, ayça

t ___L f __ I. otarak, yyrek bazen

Silisyumun simgesi

Y

>► V

Y

>

Y

>

Radyumun simgesi

Devrim

Y

>

Satrançta bir taş

Molekülleri oluşturan en küçük parpak

Evren pulu

Bir ay adı

Olumsuzluk veren > bir ön ek

Tarihte bir uygariık

ktem dışı kas hareketi

Teterlilik, kifayet

Y

>-

r r

Y

v Cerrahi operasyon

Binek havvanı oturmalımı

Y

>

Cüretkar M Kstinde M e n fa n

Y

Y

>

Çabuk ilerleyen hastalık

Hücredeki kimyasal enerji > İri ve edi bir zeytin türü Frigyaldarin ana tanrıçası

Bir ajjırkk bınmı

Y

>►

Zor J ® ..

Öküz imnHji

Y

>

H Imp Osmanbiann Roma'ya verdiİden ad Dar ve kalına tahta

Y

Bir tür şekerleme Bir gün adı

>

Güzel sanadann > bir dalı

>

v Odak, çayır

Y

Eksiksiz

Y

>

“Metan”ın ünsüzleri

Türkçede İği ad*

Y Bir kış sporu Tas

>

Gepa bırakılan eşya

Mahal mekan

>

İlaç, çare

Y >

inleyen >

Kimden uğur sayar

>

Hitit

V >

Rutubet, ıslaklık

>

Bir baga(

V

> Bir renk

Afyon'un bir ilçesi

>

> Anakara

Doğalgazın önemli bir bileşeni olan gaz

>

>-

Ç özüm ü 2 sa y fa İleride 148 SKYLIFE

NİSAN

APRIL 2003

Y


M iles M iles

You will fly more with these cards. U sing the Turkish Airlines Frequent Flyer program

called “M iles& M iles”, your every flight, including Turkish Airlines domestic flights, and usage o f hotels and car rentals that are in alliance with Turkish Airlines, will return to you as miles. Your card is not only limited to Turkish Airlines. Miles you earn with American Airlines and TAP (Air Portugal) are also added to your Miles and Miles card. You can also earn miles every time you use the Shop&Miles Visa Card, a credit card offered in alliance with Garanti Bankasi and Turkish Airlines. Shopping at partner companies of Shop&Miles Visa Card will earn you more miles. When the miles you earn from shopping add to your miles from flying, you will reach your free ticket much sooner. Your Shop&M iles Visa Card will also earn % 50 discount at tne valet parking service o f Ataturk Airport.

There are 2 types of cards in Miles&Miles Frequent Flyer Program: The first type is the “Classic Card” which will be sent to our new members. Any person over the age o f two is eligible to become a member in Miles&Miles Program. The second type is the “Elite Card”. Miles&Miles members can acquire Elite Card status by collecting a certain amount of miles or flight segments each calendar year. Advantages of the Elite Card: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Priority in waiting list Check-in at Business class counters Private lounges 10 kg. o f extra baggage allowance Dedicated info-line Last minute upgrade

ftp

PORTUGAL

nriHf

a vis -T k D E D E M A N HOTELS & RESORTS

^

-....

lC*L) Hilton HHonors

C ar R ental Companies: Decar, Sixt, Avis, Business Car Rental, National Car Rental.

What will you earn? In Miles&Miles program, you may use your miles for yourself or for someone else. For example, you can have a free ticket within Europe for 20.000 miles or a free ticket to America for 50.000 miles. Furthermore, you can use these tickets on any of our partner airlines’ services. Reservations for your award tickets, companion tickets and upgrades can be made at Turkish Airlines Reservation Center.

Your membership starts right away. You can provide the application forms for the M iles& M iles program and the Shob& M iles Visa Card, offered in alliance with Turkish Airlines and Garanti Bankası, at the Turkish Airlines sales offices, travel agencies, check-in counters or from your flight attendants.

www.tkmilesandmiles.com

Miles&Miles Call Center

Work Hours: Everyday 07:00-22:30 Fax: 0 212 663 25 43

Ş âçr s a g D İ V A N

Dedeman, Hilton, Kempinski, The Marmara, Divan, Merit Antique, The Plaza Hotel Istanbul

FOR YOUR QUESTIONS ABO UT M ILES& M ILES: 444 0 849

To ensure that die miles you earn are registered to your account correcdy, please quote your Miles&Miles membership card number while making reservation and present your card at the time o f check-in. In order to credit your missing miles if any, please keep your tickets, boarding cards and the relevant documents belonging to the services of partner hotels and car rental companies and inform M iles&M iles Call Center regarding address changes.

AA

Partner Hotels:

Elite Card Information Line:

Tel: 0212 663 47 17 (Weekdays 08:30-17:30) Fax: 0212 663 63 56

Elite Card Rezervation Line:

Dial 444 0 849 and press 3 Work Hours: Everyday 07:00-22:30 Fax: 0 212 663 25 43

FOR YOUR QUESTIONS ABO U T SH OP&M ILES: 444 0 333 www.shopandmiles.com.tr

H O T E L S

P-h m u c .t

TURKISH

AIRLINES


O Y U N L A R

PUZZLES

/

artizeka@hotmail.com

Fransızca Renaissance ‘yeniden doğuş’ anlamındadır. Bulmacamızda Rönesans döneminde hangi ülkenin 5 ünlü sanatçısının, hangi eserini, hangi yıl yaptığını soruyoruz size... The Renaissance, which means rebirth in French, is a period of g r e a t importance for Europe. This month’s logic puzzle concerns five famous paintings by five Renaissance artists. Using the clues below, can you work out which painting was the work of which a rtist in which year, and which country each a rtist came from?

Sanatçı Name of Artist

Yıl / Date

E se ri / Painting

İPUÇLARI:

E Ş n s c

1. Michelangelo, Son Yargı adlı eserini Alman sanatçıdan daha sonra yapmıştı. 2. HollandalI sanatçı Jan Van Eyck’ti. 3. Italyan sanatçı eserini 1541’de yapmıştı. 4. Gül Ağaçlı Meryem adlı eser, İspanyol sanatçının yaptığı Bisagra fvapısı’ndan daha önce gerçekleştirilmişti. 5.1549 tarihli Masumlar Çeşmesi adlı eser, Alonso de Covarrubias’a ait değildi. 6. Fransız sanatçının eseri, Mistik Kuzu’dan sonraki bir tarihte yapılmıştı. 7.1473 tarihli eser Martin Schongauer’e aitti.

?

s Ülkesi / Country

İtalya / Italy Hollanda / Holland Almanya / Germany Fransa / France Ispanya / Spain

CLU ES:

Masumlar Çeşmesi Fountain of the Innocents

1. Michelangelo’s The Last Supper is dated later than the painting by the German artist. 2. Jan Van Eyck was Dutch. 3. The Italian artist completed his work in 1541. 4. The Virgin with the Rose Bush is dated prior to Bisagra Gate, which is the work of a Spanish artist. 5. Fountain of the Innocents dated 1549 is not the work of Alonso de Covarrubias. 6. The painting by the French artist is dated after The Worship of the Lamb. 7. The painting dated 1473 is by Martin Schongauer.

Bisagra Kapısı / Bisagra G a te Son Yargı / The L a s t Judgement

Sanatçı Name of A rtist

Eseri / Painting

Mistik K uzu / Worship of the Lamb

Gül Amaçlı Metier

Th" yirain*ith th" ™

Alonso ¿Je Covarrubias M artin ôchongauer Jan Van Eyck Je a n Goujon Michelangelo

Dike ! Country

Ç

-b Q Q t

6 -b S l £ / > l Z £ t t L b S l

S U B Q / L |U B 1 l& ip | ld t? X

Eseri / Fainting

Sanatçı / Name of Artist

Ö

Z

Ü

M

L

» l e g B J & e s ig ıç ıâ e y e j& B S |g

U 9S 9

S

0

L

uog

1

/ v u p u İ J î >£; / p A j ^ l u i v p u P || O H / e p u e n o H Ä jB O I / PÄIPO J

0 | 9 & U B | 9 L) 0 | ^

a s p j j v ) ° s ıu e f^ / iİ u b u b ç

/ü ıu n o o

JlZZfld 31901

150 NISAN

T

90U B JJ / B 6U K JJ

js n e & u o ıp ç

SKYLIFE

U

u ıe d ç /

o s u o ıv

u e s p

^ 0 ^3 uey\ U B f

¿(Luen 3 L\i j o d jq e jO M / n z n 'j

& U I- J U IB J /

/

u o fn o g

L<6 n g s>soa Ä t f i m * m a i) / s q j. i|ó i? £ y j n g

914^ /

R

S B ig r u jB A o ^ a p

93 U930 UUI 3 I f } j o u ie a u n o¿ /

lu a u js & p n p

E

Yapıldığı tarih / Date

APRIL 2003

/ s ^ ın

ro v m r w m iN vn


C

L

O

C

O

N

F

A

B

T

H

F

I

E R

N

G

T

I

T I

C

S

CONFETTI CLOTHING I CONFFITII

Esenşehir M a h Ördek G ölü Mevkii TEM Otoyolu Üzeri 81260 Şam an d ıra İSTANBUL / TURKEY Tel.: (*90) 216 529 01 01 Fax: (+90) 216 529 01 03-04 e-mail: confetti@confettitextile-ist.com

4ccpy

CONFETTI FABRICS O rganize Sanayi Bölgesi Ali O sm an Sönmez Bulvarı No.: 5 BURSA / TURKEY Tel (+90) 224 243 11 36 Fax: (+90) 224 242 26 75 e-mail: cdp@confettitextile.com

ww w.confettitextile.com


THY

VİDEO

PROGRAMI

NICHOLAS NICKLEBY

/

FILMS

ON

MAID IN MANHATTAN

THY

FLIGHTS

TWO WEEKS NOTICE

O YUN CULAR / C A S T

O YUN CULAR / C A S T

O YUN CULAR / C A ST

Christopher Plum m er, Jim Broadbent, Jam ie Bell

Je n n ife r Lopez, R alp h Fien n es, Natasha Richardson, Stanley Tucc

Sandra Bullock, Hugh Grant, Alicia W itt, Dana Ivey, Rolx.*rt Klein

YÖ N ETM EN / D IR E C T O R

YÖ N ETM EN / D IR E C T O R

YÖ N ETM EN / D IR E C T O R

Douglas McGrath

W ayne W ang

Marc Lawrence

Nicholas ve ailesinin mutlu hayat­ ları babalarının ölüm üyle sarsılır. N ich olas, annesi ve kız kardeşi, varlıklı, ancak huysuz ve cim ri am­ caları Ralph’in yanına taşınmak zo­ runda kalırlar. Nicholas, W ackford Squeers isim li korkunç m üdürün yetim lere kötü davrandığı Dotheboys H all’e öğretmen olarak gön­ derilir. Nicholas ve arkadaşı Smike, Sq u e e rs’la rin g azab ınd an k açıp Nicholas ve ailesini bir araya getir­ menin yollarını ararlar.

Bekâr bir anne olan Marisa Ventu­ ra, New York’un birinci sınıf otel­ le rin d e n b irin d e kat g ö re v lis i olarak çalışmaktadır. B ir gün, zen­ gin ve yakışıklı bir politikacı olan

George’un çekici, fakat tecrübesiz bayan avukatlarla çalışma ve onlarla birlikte olma alışkanlığı şirketin zaranna yol açar. Erkek kardeşi Howard, ya birinci sınıf bir hukuk danışmanı­ nı işe almasını ya da hisselerine “el­

Their comfortable life turns cold when Nicholas' father dies leaving the family broke. Nicholas, his mother and his sister set off to live with their wealthy but mean uncle Ralph, who keeps the three apart. Nicholas is sent off to work as a teacher at Dotheboys Hall, w here a cruel headm aster named W ack fo rd Squeers m istreats the orphans. Nicholas befriends one stu­ dent the particularly picked on Smike. and the two became friends, eventual­ ly escaping Squeers’ wrath and plotting a way to get Nicholas' family back together.

Christopher Marshall ile karşılaşır. Marshall, Ventura’yı otelin müşteri­ lerinden biri sanmıştır.

Marisa Ventura is a single mother, who works as a maid in a first-class Manhattan hotel. By a twist of fate and mistaken identity, M arisa meets Christopher Marshall, a handsome heir to a political dynasty, who believes that she is a guest at the hotel. 152 SKYLIFE

NISAN

APRIL 2003

veda” demesini söyleyince George, başarılı avukat Lucy Kelson’a iş teklif eder. Aylar geçtikçe, Lucy, uykusuz geçirdiği bir çok geceye rağmen W a­ de Corporations’ta mükemmel bir performans gösterir. Onu yıpratan ise işin kendisi değil, bencil ve so­ rumsuz George’un davranıştandır.

Millionaire George Wade needs a new Chief Counsel, since George has a bad habit of hiring attractive female attor­ neys with dubious credentials and sleeping with them. W hen Howard demands he hire an Ivy League lawyer to serve as Chief Counsel or kiss his stock options goodbye, George turns an unexpected confrontation with advocate Lucy Kelson into a sponta­ neous job interview. As the months pass, Lucy establishes an impeccable track record at W ade Corporations, despite countless sleepless nights. It’s not the job that's getting to her. It's George.


THY

VİDEO

PROGRAMI

/

FILMS

ON

CATCH ME IF YOU CAN

ABANDON O YUN CULAR / CAST

O YUN CULAR / CAST

K a tie H o lm e s, B e n ja m in B ra tt,

Leonardo D i Caprio, Tom Hanks, Christopher W alken, Martin Sheen,

Charlie Hunnam

YÖ N ETM EN / D IREC TO R Stephen Gaghan Katie Burke Am erika'nın en prestij­ li üniversitelerinden birinde son sı­ nıf öğrencisidir. B ir yandan tezinin, diğer yandan da iş görüşm elerinin stresi altındadır. Bu arada iki yıl önce aniden ortadan kaybolan eski erkek arkadaşı Em bry Larkin'in da­ vasıyla uğraşm aktadır. Em bry’nin gizem li kayboluşunu araştırm akla g ö re v le n d irile n d e d e k tif W a d e Händler sayesinde geçmişi ile yüz­ leşmek zorunda kalır.

Katie Burke is a senior at one of America's most prestigious universities. Linder enormous pressure to com­ plete her thesis and earn a top job, Katie is still coping with the sudden unexplained disappearance of her first love, Embry Larkin two years prior. H er past come back to haunt her when newly sober Detective W ade Handler is called in to investigate and uncovers some disconcerting facts concerning Embry's mystenous disap­ pearance.

Nathalie Baye, Am y Adams

YÖ N ETM EN / D IREC TO R

THY

FLIGHTS

EVELYN O YUN CULAR / CAST Pierce Brosnan

YÖ N ETM EN / D IREC TO R Bruce Beresford

Steven Spielberg Frank W . Abagnale henüz 18’inde bile değilken doktor, avukat ve en önemli havayollarından birinde pi­ lot olarak çalışır. Aynca sahte çek­ ler düzenleyerek m ilyonlarca dolar kazanan parlak bir d oland ırıcıdır da. F B I ajanı Cari Hanratty, Frank'i yakalayıp kanun önüne çıkarm ayı b irin cil görevi edinir, ama Frank her zaman onun bir adım önünde­ dir ve kovalamacaya devam etmesi için onu kışkırtmaktadır.

Frank W . Abagnale worked as a doc­ tor, a lawyer and as a co-pilot for a major airline-all before his 18th birth­ day. A master of deception, he was also a brilliant forger whose skill at check fraud had netted him millions of dollars in stolen funds. FBI Agent Carl Hanratty had made it his prime mis­ sion to capture Frank and bnng him to justice, but Frank is always one step ahead of him, baiting him to continue the chase.

Desmond D oyle’un hayatını anla­ tan gerçek bir hikâye. İşini kaybet­ tikten sonra karısının da başka bir adamla ülkeyi terk etmesi üzerine çocuklarının velayeti elinden a lı­ nan D o y le , o n lara yen id en k a­ vuşabilm ek için çetin b ir hukuk savaşına girişir.

Based on the true story of Desmond Doyle, who after losing his job and watching his wife leave the country with another man has his children taken away by an arcane custody law. Doyle cleans up his act and wages a legal battle to regain custody.

V id e o gösterim leri sadece, A-340, A -3 10 v e B o ein g 737-800 uçaklarım ızda, uzun m esafeli uçuşlarım ızda yapılm aktadır.

Video films are only shown on long distance flights and on our A-340, A-310 and Boeing 737-800 aircraft

153 SKYLIFE

NİSAN

APRIL 2003


THY

VİDEO

PROGRAMI

I'M WITH LUCY

/

FILMS

ON

DIE ANOTHER DAY

THY

FLIGHTS

HARRY POTTER AND THE CHAMBER OF SECRETS

O YUN CULAR / CAST

O YUN CULAR / CAST

Monica Potter, Julianne Nicholson,

Pierce Brosnan, Halle Berry, Toby

D avid Boreanaz, Jo h n I lannah

Stephens, Rosam und P ik e , Rick Yune, Jo h n Cleese, Ju d i Dench

Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Em­ ma Watson

O YUN CULAR / CAST

YÖ N ETM EN / D IREC TO R YÖ N ETM EN / D IREC TO R

YÖ N ETM EN / D IREC TO R

Ia v Tamahori

Chris Columbus

Jo n Sherman Film in geniş kadrosunda özellikle M onica Potter’ın perform ansı dik­ kat çekiyor. G ücünü özellikle ko­ medi rollerinde gösteren bu yete­ nekli aktrist, kom edi zamanlaması ve harika performansıyla Lucy rolü­ nü başarılı kılıyor. I likâye erkek ar­ kadaşı tarafından lerk edilm esi ile sarsılan, yirm ili yaşlarının sonunda­ ki genç bir kadının etrafında döner. Lucy, farklı erkeklerle bir dizi ilişki yaşadıktan sonra en iyi ilişkinin bi­ le sorunları olabileceğini, ama so­ runların her şeye rağmen çözülebi­ leceğini görmeye başlar.

A romantic comedy with an ensemble cast, but the real prize here is Monica Potter. This talented actress shows her strength may lie in comedy roles. Her comedic timing and great acting make the lead role of Lucy a winner. The story focuses on a young woman in her late twenties who is shattered when her longtime boyfriend ends their relationship. After a series of liaisons with different men, she begins to see that even the best relationships have their problems, but can be fulfill­ ing nonetheless.

Jam es Bond, bir vatan haininin mas­ kesini düşürmek ve felaketle sonuç­ lanacak b ir savaşı önlem ek için Hong Kong’dan Londra’ya uzanan bir yol kateder. Bu sırada, bu son macerasında hayati rol oynayacak olan Jinx ve Miranda Frost ile karşı­ laşır. Bond, megaloman Gustav Gra­ ves ve onun acımasız sağ kolu Zao’nun peşinde, suçluların İzlanda'da buzdan yapılm ış fantastik sarayına gider ve yüksek teknoloji üriinü ye­ ni silahını ilk defa burada dener.

H arry Potter’ın m aceraları devam e d iyo r... H arry Potter, H ogw arts Büyücülük Okulu nda ikinci sene­ sine başlamaktadır. Gizem li bir ya­ ratık tarafından okulda kendisini bir tehlikenin beklediği konusunda uyarılır. Duvarlardan şeytani sesler d uyulm aktadır. Kısa süre için d e 1logwarts ta korkunç şeyler olmaya başladığında, başta H arry olm ak üzere herkesin hayatı tehlikededir.

From Hong Kong to London, James Bond circles the world in his quest to unmask a traitor and prevent a war of catastrophic proportions. On his way he crosses paths with Jinx and Miranda Frost, who will play vital roles in his lat­ est adventure. Hot on the trail of deadly megalomaniac Gustav Graves and his ruthless right-hand man Zao, Bond travels to Iceland and into the vil­ lain's lair, a fantastic palace built entirely of ice, where he experiences firsthand the power of a new hi-tech weapon. I 54 SKYLIFE

NISAN

APRIL 2003

Harry Potter's adventures continue... Hairy Potter begins his second year at Hogwarts School of Wizardry, but is warned by a mysterious creature that danger awaits him at the school. Malevolent voices whisper from the walls. Soon it's not just Harry who is worried about survival, as dreadful things begin to happen at Hogwarts.


THY

VİDEO

PROGRAMI

ANALYZE THAT

/

FILMS

ON

ANTWONE FISHER

O YU N C U LA R / CAST

O YUN CULAR / CAST

Robert De Niro, B illy Crystal, Lisa Kudrow, Jo e Viterelli

Derek D uke, Jo y Bryant, D enzel Washington, Salli Richardson

YÖ N ETM EN / D IREC TO R

YÖ N ETM EN / D IREC TO R

I larold Ramis

Denzel Washington

Mafya babası Paul Vitti (D e Niro), hapishane günlerinin sonuna gel­ miştir. Dışarı çıktığında psikolojik danışmanlığa ihtiyacı olacaktır. Do­ ğal olarak yardım almak için psiki yatristi Dr. Ben Sobel e (C rystal) b aşvurur. O ysa So b el, a ile işin i devraldığından dolayı ciddi bir yar­ dım a ihtiyaç duym aktadır ve her zamankinden çok daha streslidir.

Antw one Fisher, öfkesini kontrol edemeyen ve sorunları olan bir de­

alması em redilir. Doktoru ve ona sevm eyi öğreten kadının desteğiy­ le, Fisher sorunlannı çözer ve hiç tanımadığı ailesini arama cesaretini bulur.

The mafia's Paul Vitti (De Niro) is back in prison and will need some serious counselling when he gets out. Naturally, he returns to his analyst Dr. Ben Sobel (Crystal) for help and finds that Sobel needs some serious help himself as he has inhented the family practice, as well as an excess stock of stress.

Antwone Fisher is a self-portrait of a man who looks within only to discover therein lies a king... Due to his explo­ sive attitude, Fisher, a sailor in the Navy, is ordered to report to a naval psychiatrist about his volatile temper. W ith the support of the doctor and the woman from whom he learns how to love, Fisher finds the courage to call on the family he never knew and come to terms with the one he knew too well.

THY

FLIGHTS

THE EMPEROR'S CLUB O YUN CULAR / CAST Kevin Kline, Em ile Hirsch, Embeth Davidtz, Jo e l Gretsch

YÖ N ETM EN / D IREC TO R

niz subayının hikâyesidir. Fisher’a saldırgan tavırları yüzünden, ordu­ nun psikiyatristinden danışm anlık

M ichael Hoffman H ırslı ve p rensip li Klasik Yunan Edebiyatı Profesörü W illiam Hundert’in son derece kontrollü olan hayatı, Sedgew ick B e ll isim li öğ­ rencinin sınıfına girmesi ile sarsıcı bir şekilde değişir. Amansız çatış­ malarla başlayan, ama zamanla ya­ kın öğretmen-öğrenci ilişkisine dö­ nüşen hikâyeleri, Hundert için çey­ rek yüzyıl sonra bile unutamayaca­ ğı bir hayat dersi olur.

William Hundert is passionate and principled Classics professor who finds his tightly controlled world shaken and inexorably altered when a new stu­ dent, Sedgewick Bell, walks into his classroom. W h at begins as a fierce battle of wills gives way to a close student-teacher relationship, but results in a life lesson for Hundert that will still haunt him a quarter of a century later.

V id e o gösterim leri sad ece, A-340, A -3 10 v e B o ein g 737-800 uçaklarım ızda, uzun m esafeli uçuşlarım ızda yapılm aktadır.

Video films are only shown on long distance flights and on our A-340, A-310 and Boeing 737-800 aircraft.

155 SKYLIFE

NİSAN

APRIL 2003


THY

MÜZİK

PROGRAMI

/

MUSIC

CLASSICAL MUSIC KLASİK MÜZİK

ON

THY

FLIGHTS

EASY LISTENING HAFİF MÜZİK

MOZART Fine

Stay With Me Till Dawn

Kleine Nachtmusik" Romance, Capella Istropolitana •

Ju lie Tzuke • Simply Beautiful A l Green • Let There Be Love Nat K ing Cole • Loving You M innie Riperton

MASCAGNI “Cavalleria Rusticana” Intennezzo. Studio Two Symphony Orchestra • HOLST “The Planets' Jupiter, Boston Symphony Orchestra • VIVA I.D I The Four Seasons” Spring, Israel Philharmonic Orchestra • TCH AIKO VSKY ‘Melodic", CSR Symphony Orchestra • HAYDN String Quartet Op. 76, No.2 Andante, Kodaly Quartet • RO DRIGO “Concierto de Aranjuez" Adagio. Philharmonia Orchestra / Narciso Yepes • BEETHO VEN Symphony No. 1 Andante Cantabile, Zagreb Philharmonic • STRAUSS “The Blue Danube”, The Strauss Orchestra o f Vienna • D EBUSSY "Clair de I,une", Pianist: Peter Nagy »M ASSENET Meditation from "Thais”, New Philharmonia Orchestra • BIZ ET Symphony No. 1 in C Major Adagio, London Festival Orchestra • M ENDELSSOHN “On the Wings of Song”, Pianist: Peter Nagy • DVORAK Symphony No.9 in F. minor (From the New World) Adagio Allegro Molto (8:58) Largo (11:50), Sonoton

• Come Away With Me

Norah Jo n es • Wonderful Tonight E ric Clapton • Runaway The C orrs • Breathe Again Toni Braxton • Don't Dream It’s Over N eil Fin n • I'll Never Fall In Love Again _________ Deacon Blue • Fragile Sting • Cdoming Around Again C arly Sim on • Your Love Is King Sade • 4:35AM Gemma Hayes • Why? A nnie Lennox • Failin' A licia Keyes • All I Want Is You U2 • Heart And Shoulder H eather Nova • Somethin' Stupid Robbie W illiam s •You’ve Got A Friend Jam es T aylor • I Don't Want To Wait Paula Cole • Tell It Like It Is Betty Swan • Dream A Little Dream Laura Fygi • Respect Yourself The Staple Singers • Trav’lin Light B illie H oliday • Private Number

Ju d y C lay & W illiam B e ll

JAZZ / CAZ

JAPANESE / JAPON MÜZİĞİ

Money Jungle Duke Ellington • Pot Pouri M ichel Petrucciani • I

Like A Star In The Night M ai K uraki • Voyage Ayum i Ham asaki • Banshu Gagaga Sp • Wishing On The Same Star Nam ie Am uro • Kachoufugetsu Ketsum eishi • It's All Alxnit Love Dream s Come True • I Love You Sayonara G aphia • Days Shela • The Perfect Vision M inm i • Unbalance K ick The Can Crew • No. 1 Boa • Who's That Girl Double • Soul Deep T ah iti 80 • Touch Me Kiss Me Fayray • Read My Mind Sweetbox

Can’t Believe You’re In Love With Me C harlie Byrd • I Remember You Cannonball Adderley • Stairway To The Stars Jim H all & B ill Evans • The Hustler Stanley Turrentine • South Rampart Street Parade A l H irt • I Don’t Stand A Ghost O f A Chance... M ichael C arvin • Sons O f The Confidential Greg Osby • When Your Lover I las Gone A rt Farm er • One O'Clock Jump Count Basie • Shadow Woman Ju lie London • One For My Baby D avid Newm an • Stardust

• Hoshizora No Akiko

H ikaw a K iyoshi • Kiseki Boa • Mata Aeni Hi Made Yuzu • Don't Stop The Music MLsia • Show Me The Way Lead • Rcx k And Roll I lero

Lion el Ham pton

Keisuke Kuwata 156 SKYLIFE

NİSAN

APRIL 2003


THY

MÜZİK

PROGRAMI

/

MUSIC

ON

THY

FLIGHTS

PORTRAIT / PORTRE CELINE DION

HITLINE / POP

That’s The Way It Is • The Power O f Love • Think Twice • To Love You More • My Heart Will Go On • The First Time Ever I saw your face • Then You Look At Me • It’s All Coining Back To Me Now • Because You Loved Me • Beauty And The Beast • If Walls Could Talk • All The Way • I Want You To Need Me • Immortality • Live • A New Day Has Come • I Surrender • I’m Alive • Have You Ever Been In Love • Goodbye

Electrical Storm

U2 • Like I Love You Ju stin Tim berlake • SKHer Hoi A vril Lavigne • Feel Robbie W illiam s • A Sorta Fairytale

T o ri Amos • Nu Mow Big Brovaz • I’m Gonna Getcha G(xxl! Shania Tw ain • Lost Cause Beck • I Love Rock’N’Roll B ritn ey Spears • Down 4 II Irv G otti • Got To I lave Your Love Liberty X • Stronger Sugababes • Grace Supergrass • In My Place C oldplay • lx>ve At First Sight K ylie Minogue • Underneath It All No Doubt • Down Boy H o lly Valance • Through The Rain M ariah Carey • Your Btxiy Is A Wonderland Jo h n M ayer • Girl All The Bad Guys Want Bow ling for Soup • It takes More Ms. Dynam ite • The Game O f Love Santana • Be Mine D avid G ray • One Love Blue

OLDIES / UNUTULMAYANLAR Higher Ground Stevie W onder • Sugar Sugar The Archies • We Can Work It Out The Beades • Heroes David Bow ie • In The Year 2525 Zager & Evans • Tiny Dancer Elto n Jo h n • Baby Love D iana Ross & The Suprem es • I Shall Be Released Bob D ylan • Gimme Some Lovin' Spencer D avis Group • Don’t Let Me Be Misunderstood The Anim als • If You Gotta Go, G o Now M anfred M ann • I’m Alive The H ollies • Start Me Up The Ro llin g Stones • All I Have To Do Is Dream Roy O rbison • I’m In A Different World The Four Tops • Dancing In The Street M artha Reeves & the Vandellas • Silence Is Golden The Trem eloes • Massachusetts The Bee Gees • Ballad O f Bonnie & Clyde Georgie Fam e • Everlasting Love Love A ffair • The Carnival Is Over The Seekers • All Along The Watchtower Jim i H endrix • Needles & Pins The Searchers • You Keep Me Hangin’ On The Suprem es • Wouldn’t It Be Nice The Beach Boys • Under The Boardwalk The D rifters • Twenty Four Hours From Tulsa Gene Pitn ey • San Francisco Scott M cKenzie • Albatross Fleetwood Mac • I Heard It

LATIN MUSIC / LATİN MÜZİĞİ Sere Para Ti C hristian • Octavo Dia Shakira • Tan Sola Paulina • Donde Ya No Te Tengo Rosana • Vulnerable Juanes • Kn El Jardin Alejandro Fernandez • Ayúdame Dios Mio Tam ara • Genio Atrapado C hristin a Aguilera • Agüita De Tu Btx'a Am aury G utierrez • Viva La Locura Eduardo Verastegui • Dime Amor Tony Vega • Lola, Lola Ricky M artin • Te Me Vas M ichelangelo • Se Va Muriendo Mi Alma M arco Antonio Solis • El Muro Enrique Iglesias • Llevo La Cuenta A licia V illa rre a l * Amapolas De Papel C lark Kent • Los Trajeados R icky Luis • Amor Kn Li Radio Fabian G allardo • No Preguntes Por Que E l T ri

Through The Grapevine

M arvin Gaye

M üzik p ro g ra m lan sadece, A-340, A -3 10 v e B o e in g 737-800 uçaklarım ızda, uzun m esafeli uçuşlarım ız ile bazı A v ru p a seferlerin d e d in len ebilir.

Music programmes can be listened only on long distance flights and some of our Europe flights on our A-340, A-310 and Boeing 737-800 aircraft 157 S K Y L IF E

N IS A N

- f -

A P R IL 2 0 0 3


THY

MÜZİK

PROGRAMI

/

MUSIC

ON

THY

FLIGHTS

TURKISH POP TÜRK POP MÜZİĞİ

NEW AGE

Her Şeyi Yak Duman • Parçalandım (RMX)

Flora’s Secret Enya • A Quiet Day Tim W heater • Apres le I’luie Deuter • Fairyland Med G oodall • Remedios

Candan Erçetin • Istanbul (RMX) Teom an • Savaşma Seviş Benimle Sezen Aksu • Aşk Kazanacak Yddız Tilbe • Acılara Tutunmak H aluk Levent • Arapsaçı Funda A rar • Aşk Var Ya Dem ir Dem irkan • Sen

W illiam Ackerm an • Tenderness W arren Bennett • Longing/Love George W inston • Hymn Adiem us • Poets Serge LaPorte • Words never spoken Ken Elkinson • Flegy B ill Douglas • Road George W inston • Midnight Conversation Ken Elkinson • The Eternal Flame W arren Bennett • September Serge LaPorte • My w ife... M ark Isham

Yoluna Ben Yoluma

Ç elik • I anrı İstemezse Sezen Aksu • İster Gel İster Gelme Seden G ürel • Geoeleri Yakıp Serdar O rtaç • Kader Em el • Geçmiş Olsun M ustafa Sandal • Yaprak Yaşar • Aşk Rafet E l Rom an • Şansın Bol Olsun Hande Yener • Işığımı Takip lit Sim in M ater • Kalmam Kiracı Kenan Doğulu • Kan Ve Gül K ıraç • Bu Son Seden G ürel • Boşver Akın • Ne Oldu Can Kayahan

TURKISH ART TÜRK SANAT MÜZİĞİ Kanun Taksim Aziz Türk Sanat Müziği Grubu • Leyla Bir Özgecandır Muazzez Erso y • Her G ece Yollarda Gözledim Seni F iliz Satıroğlu • I5u Ne Sevgi Ah 15ıı Ne İzdırap Zeki M üren • Ah 15u Şarkıların Gözü Kör Olsun Em el Sayın • Akasyalar Açarken Türk Müziği K lasik le ri • İndim Havuz Başına Zeki M üren • Kiırdili Hicazkar Peşrevi Yusuf Nalkesen • Avuçlarımda i lala Sıcaklığın Yaşar Özel • Bir Bahar Akşamı M ediha Şensancakoğlu • Uzun Yıllar Bekledim Yüksel IJzel • Bu Akşam Bütün Meyhanelerini Bülent Ersoy • Nasıl Geçti Habersiz Mustafa Sağyaşar • Seni Ben Filerin Olsun H üner Coşkuner • Bir Nigah Ft Seda Sayan • Pencerenin Perdesi Koro • Kırmızı Gül Muazzez Abacı < Dağlar Bülent Erso y • Muhabbet Bağı Safiye A yla • Rüya Ahm et Özhan • IJşak Peşrevi Kem ani Tatyos Efendi • Telgrafın Tellerine K oro • Senin Olmaya Geldim Ebru Gündeş • Benzemez Kimse Sana

PORTRAIT / PORTRE SERTAB ERENER Uzaklara • Kumsalda • Mecbursun • Söz Bitti • Aslolan Aşktır • Sevdam Ağlıyor • Oysa • Aşk / Fos • Dağlar Dağlar • Büyü De Gel • Dargın Değilim • Seyrüsefer • Lâl • Zor Kadın • Aşk Olsun • Yanarım • Private Emotion • Günahım Boynuma • Rüya • G ece Kraliçesi • Utanma • Tek Başına • Güle Güle Şekerim • Kendime Yeni Bir Ben Lazım

Müzeyyen Senar-Tarkan • Kimseler Gelmez Zeki M üren • Elbette Gönüllerde Yüksel Uzel • Yangın Olur Koro

M üzik p rogram ları sad ece, A-340, A-310 v e B o ein g 737-800 uçakları mı/da, uzun m esafeli uçuşlarım ız ile bazı A v ru p a seferlerin d e dinlenebilir.

Music programmes can be listened only on long distance flights and some of our Europe flights on our A-340, A-310 and Boeing 737-800 aircraft

158 S K Y L IF E

N İS A N

A P R IL 2 0 0 3


THE

MARMARA Taksim Meydanı, Taksim 80090 İstanbul Tel: +90 212 251 46 96 Faks: +90 212 244 05 09 E-mail: info@themarmaraistanbul.com

2 0 0 3 U L U S L A R A R A S I İ S T A N B U L F İ L M O F F I C A L H O T E L O F I N T E R N A T I O

F E S T İ V A L İ R E S M İ N A L I S T A N B U L

K O N A K L A M A S P O N S O R U F İ L M F E S T İ V A L 2 0 0 3


GEÇMİŞ

ZAMAN

OLUR

/

ONCE

UPON

A

TI ME

B y NECDET SA KA O Ğ LU

y^iryJyidyjj iJiij'JdiJj’i] arKs dij d ijj íijj í Diaces M

K ent yaşamından bunalanlann kır özlemi yeni değildir.

The yearning for the countryside among urban dwellers is

Eskilerde özelliklerine göre ‘seyrangâh’, ‘temaşâh’, ‘çemenzar’, ‘çayır’ denen, havadar, manzaralara açık, ağaç­ lıklı yerlere, su boylarına gidildiği; İstanbulluların rağbet ettiği mesirelerin ise Kâğıthane, Veliefendi, Göksu, Hay­ darpaşa ve Sultaniye olduğu biliniyor. Buraların bütün bahar ve yaz mevsimleri boyunca tanık olduğu aşk ve eğlencelerse, divan şairlerinin esin kaynağı olmuştur. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde, sûmâmelerde, kimi tarihî belgelerde, ayrıca minyatür mecmualarında, ya­ bancı sanatkârlann gravür ve tablolarında da mesire ge­ leneklerini yansıtan betimlemeler vardır. Avrupa’daki park anlayışının Türkiye’ye gelişi Lale Devri’ndedir (1718-1730). Bu kısa dönemin simgeleri sayılan ‘Sa’dâbâd’, ‘Emnâbâd’, ‘Hümayunâbâd’, ‘Neşetâbâd’ gibi modem park-bahçelerin ardından, Tanzimat yıllarında (1839-1876) Sultanahmet ve Çamlıca parkları, II. Meşrutiyet’te (1908 -1 9 18 ) de D oğancılar Parkı düzenlenm iş; park açmayı belediyenin başlıca görevlerinden sayan Şehremini (belediye başkanı) Cemil Paşa (Topuzlu) ise Topkapı Sarayı hasbahçesini ‘Gülhane Parkı’ adıyla hal­ ka açmıştır. O yıllardan başlayarak 1950’lere değin, baş­ ka kentlerde de ‘belediye parkı’, ‘Cumhuriyet parkı’, ‘milli park’, ‘gezi parkı’, ‘millet bahçesi’ gibi adlarla yeni parklar düzenlenmiştir. Yukarıdaki ‘Resne Fotoğrafhanesi Memalik-i Osmaniye’ kartpostalında, modem giyimli bir grup İstanbullu park safâsmda görülmektedir.

by no means a new phenomenon. In the past meadows, parks, river banks and other green spaces or places with pleasant views inside or on the outskirts of towns and cities attracted strollers and picnickers in fine weather. In Istanbul the most popular of such places were Kağıthane, Veliefendi, Göksu, Haydarpaşa and Sultaniye. Throughout the spring and summer seasons people flocked here for relaxation and amusement, and they were inspiration for poets. The 17th century Ottoman Turkish writer Evliya Çelebi's Travels, accounts of royal celebrations, miniature paintings and engravings by foreign artists are just some of the sources of wntten accounts and illustrations of parks and picnic places. The European concept of the park arrived in Turkey in the Tulip Era (1718-1730), when such renowned land­ scaped parks and gardens as Sa’dâbâd, Em nâbâd, Hümayunâbâd, and Neşetâbâd were established. In the mid-19th century such parks as Sultanahmet and Çamlıca w ere opened, followed in the early 20th century by Doğancılar. Cem il Topuzlu, who served as m ayor of Istanbul, regarded parks as among the foremost duties of the municipality, and opened the gardens of Topkapı Palace to the public under the name Gülhane Park. Numerous other public parks were established in the first half of the 20th century. The postcard reproduced here shows a group of people enjoying a visit to a park in Istanbul.

160 S K Y L IF E

N İS A N

A P R IL 2 0 0 3


SO Ğ UK İKLİM G İYSİLER İ COLD CLIMATE CLOTHING

Tel:+90 212 637 03 32 Fax: +90 212 637 23 30 -24 57 www.polar.com.tr E-mall:polartex@superonline.com

YEGIN

Konusunda ilk olan ve 30 yıla yaklaşan tecrübesiyle POLAR, askeri giyim, teçhizat, üniform anın yanı sıra iş elbiseleri ile sıcak-soğuk ortamlara karşı koruyucu giysiler üretmektedir. Avrupa ve Am erika'daki ortaklan ile oluşturduğu geniş ürün yelpazesi ve yüksek üretim kapasitesini kullanarak konusundaki her türlü talebi karşılayabilen POLAR, size hizmet vermeye devam ediyor.

Polar, the first in its sector with around 30 years experience, manufactures work clothes and protective garments for extreme weather conditions, both hot and cold, as well as m ilitary suits, uniforms and equipm ent. Polar is capable of meeting any demand in its sector, with a wide product range and high production capacity established jointly with its partners in the USA and Europe.


w w w.tw een.com .tr

2003 04  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you