Page 1

TURKISH

HAZIRAN 1990 JUNE

Bu dergi yi alabilirsiniz./ Your complimentary copy.

e

THY

U Ç UŞ

NOKTASI:

BUDA PEŞTE

A TURKISH AIRLINES DESTINATION: BUDAPEST

e

"GENÇ YAŞLlLAR" SiDE'DE "YOUNG 5ENIOR5" ATSIDE

e

GÖÇMEN KUŞI,.Ail MIGRANT BIRDS


Roulette, Blackjack, Punto Banco, Baccarat, Poker, Slot Machines.


THE GRAND AND SPARKLING WORLD OF PULLMAN ETAP Hotels Pullman Etap offer you just what you expect from luxurious prestige hotels around the world -and more. Modern standards of comfort. refined with a tradition of hospitality ... Elegant interiors. only matched by an excellent and personalized service ... A world of its own. where everything seems and is extraord inary .. A magnificence shared with 208 hotels' in 43 cities of the world . AIX-EN-PROVENCE o AL BAHA o AMSTERDAM o ANKARA o ASWA1'. o BA:-<DOL o BOLOGNA o BONN o BORDEAUX o BRAZZAVILLE o BRUSSELS o CABOURG o CAIRO o CANNES o CHATELGUVON o COLOGNE o DAKAR o FERNEV VOLTAIRE o FLORENCE o FRANKFURT o GENEVA o ISTANBUL o \ZMIR o KHAMIS MUSHAVT o LOME o LUGANO o LVONS o MADRID o MARSElLLE o NANTES o NICE o ORLV o OUAGADOUGOU o PARIS o ROME o ROUEN o SARREBRUCK o SCHIPHOL o THE HAGUE o VE NICE o VI EN NA o ZURICH

-

PULLMANHorFr s

PU LLMAN 1 TERNATIONAL HOTELS IN TURKEY • PULLMA ETAP ISTA BUL e PU LLMAN ETAP ALTINEL • PULLMA ETAP MOLA • PULLMA ETAP iZMiR • PULLMAN ETAP KONAK • PULLMAN ETAP TRABZO ıopenıng ın J YQ J ı


zamanında!

Tam

İhracatç ıs ını z. Dünyanın dört bir ya nıyla iş

Ve ürünlerinizi

ilişkil erin i z

zamanında ulaştırır.

var. Ancak her iş anlaşmasında huzursuzluk duyuyorsunuz. Üıi.'ın l eriniz yerine zamanında ulaşacak ını? İ çiniz rahat etsin. IATA üyesi Tokbey

Havayolu Kargo Acentesi tekstilden gıdaya, hayvandan dayanıklı tüketim mallarına , tüm kargo rezervasyo n ve gümrük işlemlerini en ince ayrınt ı sına kadar tamamlar. Varı ş noktas ın a kadar o lan takip iş l em l erini yapar... A'dan Z'ye .. . Profesvonelce .. .

canlı

dilediğiniz

ülkeye tam

Dilerseniz Tokbey Uygulama Departmanı uzman kadrosuyla ihracat ve gümrük evraklarınızı hazırlar. Büyük bir titizlikle ... Siz

müşterinizin

elini güvenle sıkı n.

İ ş anlaşmalarınızı güvenle imzalayın . Unutmayın; arkan ı zda Tokbey

var:

Önemli bir ayrıntı: Tokbey ihracat numunelerinizi de titizlikle yerine ulaştınr. Tam zamanındal

.. ·ı·ır.' Dakik... Guvenı

ULUSLARARASI NAKLiYAT ve DIŞ TiC. LTD. ŞTi. istanbul Merkez: Yıldız Posta Cad . Yeşil Apt. 26/B D : 1 Esentepe Tel: 175 93 66- 67 Fax: 175 61 66 Atatürk

Adana Merkez: Gazi

Paşa

Havalimanı

Tel: 574 30 54- 574 30 49 Fax: 574 25 21

Bulvan Akyüz Apt. Kat: 2 D: 4 Adana Tel: 13 29 08 - 14 50 53 Fax: 17 92 43 Hava Alanı: Tel: 15 91 79


O E OF THE LEADING TRAO ING HOUSES IN 1URKEY

HAS ACHIEVED AN EXPORT VOLUME OF 1· BILLIO 41 MILLIO DOLIARS OVER THE IAST THREE YEARS

CAN BE YOUR TRADE LINK WITH TURKEY

GSD Foreign Trade Company lncorporated Santa ishanı. 1\liiscllcs Sokak. Esentepe H02HO isıanhul. Turkey Tel: (90· 1) 1-,'i % 00. (90· 1) 1"1'> 7 1 HI Telek<>: 2797'i gsda tr.·3929H gsdt tr., Fak<;: (90 -1) 167 36 66

~ ~


••

BMW••• KONFORU DU$LEMEYIN, YAŞAYlN ••• Özel zevkleri olan bir insansınız . En büyük

tutkularınızdan

konforunu

BMW

kirli

koltuğuna

maz hissedeceksiniz. Örneğin , rahat etmek

Şimdi

kendiliğinden

harekete

sizin

hazırsınız .

şeklinizi

Gaz

alacak.

pedalına

etmekse

hafifçe dokunma-

yolu tümüyle görmenizi ve tüm göstergelerin elinizin bulunmasını sağlayan açısı dönüştürecek .

mekten sinyallerinin

BMW

ve

bilgisayarı ,

BMW

altında

kullanmayı

bilgisayarı .. . dışarıdaki ısıyı

yanıp yanmadığını

yardıma hazır

olacak.. . ATC

bir yol

arkadaşı ,

bildir-

kontrol etmeye kadar

yalnızlık

adeta

girmesi önlenecek .. . ADC

sertliğini - yumuşaklığını

hissettirmeyecek,

'yardımcı

sürücünüz'

(Automatic Temperature Control) sistemi

ayrı

BMW'nin arka

ya da

bacaklarınız ı

koltuğunda

şoförünüzün

bir keyif! BMW,

yollarda süzülürken

yol

rahatça

yolculuk

yönetiminde

uzatıp

gazeteleri

notlarınızı

gözden geçirmek ... belki de içki nizi yudum-

şey

adeta bir düş gibi ... BMW konforunu ne kadar

lamak ... Her

anlatsak yeterli

olabileceğini

sanmıyo­

ruz . Bunu gerçekten anlamak için, yaşamalısınız .

tam 23 ayrı fonksiyonu denetleyecek ve gerektiğinde sizi uyaracak .. .Yani , size hiçbir zaman

otomatik

durumuna göre ayarlayabileceksiniz. BMW'nln, bOtOn cGiterceleı1ni elinizin oltındo bulundltron ve kullonım kotoylı iı ••itoyon ereonomik yopı11.

nız , rahat bir yolculuğa başlamamza yetecek . Ön panelin ,

konfora

havanın

süspansiyonun

oturur otur-

için özel bir çaba göstermeniz gerek meyecek, koltuk

oranı

(Automatic Damper Control) sayesinde de,

BMW ile herhangi bir otomobil aradaha

kirlilik

olarak kapanacak ve otomobilin içine

yaşadınız mı?

sındaki farkı

dışarıdaki havanın

arttığında , havalandırma f lapları

biri de otomobil .. .

kullandınız mı?

Peki , siz hiç BMW

sayesinde

BMW

Türkiye

Genel

Borusan Oto ve Yetkili

ayrıntılı duyacaklardır.

daha

Mümessili

Satıcıları

size

bilgi vermekten mutluluk

Yollarda farkli bir dünya


Hozirun/)u11e l 990 Yıi/Yeor 7 Soyı/Number

iCiNDEKiLER #

85

CONTENTS AEA "iSTANBUL GÜNLERi" AEA "ISTANBUL DAYS"

AYlN SOHBETi: GÜL DERMAN JNTERVJEW OF THE MONTH: GÜL DERMAN

"GENÇ YAŞLlLAR" SiDE'DE "YOUNG SENIORS" AT SI DE ...

THY

UÇUŞ

NOKTASI:

BUDAPEŞTE

A TURKISH AIRLINES DEST/NA TION.· BUDAPEST

TARiHi GALATA KÖPRÜSÜ HISTORIC GALATA BRIDGE

BODRUM'DAN ANTALYA'YA KlYlLARlMlZ THE COASTL/NE FROM BODRUM TO ANTALYA Türk Hava Yolları A.O. adın a sahibi Publısher

Cem M. KOZLU Genel Koordınatör General Coordmator Çetin ÖZBEY Yaz ı i ş l en tVI Lidürü

Managmg Edrtor .. .. Günvar OTMANBOLUK Yayın Kurulu Publıs hing Board

!=ngin lzzet Ergun Nihat

OKTEMER METEL E8GUR . GOMLEKSIZ

Reklam Advertising Duygu TAMER Yurdagül AL TlN ÖZ Fotoğrafla r

Photographs Erdal ALOK Nevzat ÇEVIK Sami GÜNER Şemsi GÜNER Tarık ERSOY Art Link

Adres Address Türk Hava Y-{)lları Genel Müdürlük Binası Yeşilköy - istanbul Tasarım . yapım . baskı

Oesrgn. production. printing APA OFSET BASlMEVI Levent, istanbul Tel : 164 64 20 Kagrt cmsr: LEYKAM MURZTALER

GELiBOLU'YA DOSTLUK "ÇlKARMASI" ... A FRIENDLY LANDING AT GALLIPOLI

B 14

20 30 38

44 56

GÖÇMEN KUŞLAR M/GRANT BIRDS

65

KANUNi DÜNYAYI FETHETTi

71

SÜLEYMAN CONQUERS THE WORLD

MODA DÜNYASINDA BiR TÜRK KADlNI A TURKISH LADY IN THE WORLD OF FASH/ON

76

PiRi REiS HARiTASI

84

THE PiRi REiS MAP

iGNE OYALARI NEEDLE WORK EMBROIDERY

"FREQUENT FLYER" ÜYESi HELMUT KRESS "FREQUENT FLYER" MEMBER HELMUT KRESS

90

102


I left my heart in İzmir This is an authentic statement of an overseas bank er. A correspondent banker, who regularly visits İzmir, the pulsating heart of the Aegean Region of Turkey. The reason, he says, is manifold. - F abulous sunset at İzmir bay - " Loligo vulgaris "' the tender squid

a la

İzmir

-And friendly faces , old friends at EGEBANK. The folk w ho know the Aegean Region like the back of their han d s.

aEGEBANK Of Turkey Mr. Mustafa Ayan Assisıant

General Manager :-.1arketing Phonc : (51) 25 97 91 Telex 53 602 egbm Ir 53 463 egbm Ir 53 334 eggb ır Telela\.(51119 48 82 25 70 H

Ms. Güny Yüctl Assisıant General Mar.ager Overseas Operalions/ Relalionships Phone : (51) 13 04 14 Tele< : 53 602 egbm Ir 53 463 egbm ır !Y-1 334 eggb Ir Telefax: (51) 19 48112125 70 14

Ms. Neıe Nur Aydın Manager forex Phone : (51) 14 Ol 20 Telex : 53 602 egbm Ir 53 463 egbm Ir 53 334 eggb ır Telefax: (51) 19 48 82/25 70 14

Ms. Z~ Yakupoglu Manager Overseas Operalioııs/ Relationships Phoııe : 151) 14 62 39 Telex : 53 602 egbm Ir 53 4&3 egbm Ir 53 334 eggb tr Telefax: (51) 19 48 82/25 7014

Ms. Fügen ÖnC>II Sub. Manager Overseas Operations/Relationships Phoııe : (51) 14 62 39 Telex : 53 602 egbm Ir 53 463 egbm tr 53 334 eggb Ir Telefax: (51) 19 48 82/25 70 14

KEAD OffiCE Cumhuriyet Bulv. 67 35214 17.mirlfURKEY Phoııe : (51) 25 03 90110 linesi 25 39 5015 linesi Telex : 53 602 egbm Ir 53 463 egbm Ir 53 334 eggb Ir Telefax: (51) 19 48 82·


AVRUPA HAVAYOLLARI BiRLiGi iLKBAHAR TOPLANTISI -

AEA "ISTANBUL •• • GUNLERI" ~ ı sa adı AEA olan Avrupa Havayo l la rı B i rl i ği' nin !lkbahar Genel Müdürler Toplantı sı ı ı May ıs günü Istanbul'da yapı ld ı. Top l antı d olayıs ıyl a ülkemize gelenler, THY'nin konu ğ u _olara k üç g ün boyunca çeşi tl i program lara katıldılar ve lstanbul'u gezd iler. n Mayıs Perşembe günü, Atatürk Hava Limanı, alış ı k olduğu o hareketli günlerden Dirini daha yaşadı. Yıl­ lar boyu sayıs ız devlet ve hükümet baş­ kan ını, u lu sl araras ı üne sahip kişiler i karşılay ı p uğudamıştı emektar liman . Bu defa , Avrupa sivil havacıl ığ ının otoriteleri , yaşl ı kıtanın sema larında akan trafiği n yüzde 90'ını kontrol edenler Yeş ilköy' d eydi ler. Avrupa sivil havac ı­ l ı ğın ın bi r n umaral ı kuruluşu olan AssoCiation of Europea n A irl i nes'ın (AEA) ilkbahar Genel M üdürler Topla ntı sı ' na katıl m a k üzere lstanbul 'a geliyorlardı . Her yıl ilkbahar ve sonbaharda d üzenlenen geleneksel Genel Müdürler Top-

O

8 SKYLIFE 6/ 90

laniısı'na bu defa Türk Hava Yolları ev sah i pliği yapacak ve oturumlar , Birliğin dönem başkanl ığına seçilmiş bulunan THY Genel Müdürü Dr. Cem M . Kozlutarafı ndan yönetilecekti. lO Mayıs günü, Atatürk Hava Limanı ' nda adeta bir görev seferberliği ilôn edilmişti. Gün boyu inen uçaklar Birlik üyesi hava yollarının başkan ve delegelerini getiriyor, konuklar THY görevlilerince karşılanıp otellerine yerleşti ri li­ yordu . O gece Sheraton Otel i'nde verilen kokteyl bir yandan önceki yıl l arda oluşmuş dostlukları tazeleyici sohbetlere, bir yandan da sivil havacılıkla ilgili görüş a l ışverişlerine sahne oldu . Erte-

si gün iki ayrı oturum şeklinde yapılan Genel Müdürler Toplan tısı ' n ın gündemi ; bi r önceki yılın değerlendir il mes i , AET içi hava u laşım politikasın ın ikinci liberalizasyon paketi , EFTA, üçüncü ülkeler ve ABD ile ilişkiler, liberalizasyonun kargo a çısın dan değerlend i rilme­ si , hava a la nla rında "slot" uygulamaları , uçurulamayan yolculma tazminat, hava trafik kontrolu ve Avrupa hava ulaşım pol i tika ları hakkı ndaki AET komisyonu ve ECAC görüşleri gibi konuları kapsamaktaydı. Top lantının bitiminde düzen lenen bas ı n toplantısın­ da , Dönem Başkan ı Dr. Cem M. Kozlu AEA'nın sonbahar toplantıs ın ın yine ke ndisini n başkan lığınd a Budapeş­ te'de yapılacağını , gelecek yılın baş­ kanının ise Air France Genel Müdürü B. Altaliolduğunu söyledi. Genel Müdürler Toplantısı sürerken, konuk bayanlar için de bir Istanbul turu düzenlenmişti . Bu gezilerin ilk durağı Topkapı Sarayı oldu. Müzen in çeşitli bölümlerini gezen konukla r en fazla Harem Da iresi'yle ilgilend iler . Merak ettikleri çok şey vardı harem hakkında: "Kadınlar haremden kendi istekleriyle ayrılabilirler miydi?", "Çocuk doğurdukları zaman ne oluyordu ?", "Haremde kaç kadın bulunurdu ?" ... Ikinci büyük ilgi odağ ı, Hazine Dairesi oldu. Konuklardan bazıları Kaşıkçı Elması ' nın ününü daha önce duymuş, resimlerini görmüşlerdi , "Ama yakın­ dan görmek çok etkileyici" d iyorlardı .

Öğle yemeğinin ve r ildiği Yeşil

Ev'de yalnızca nefis bir yemek ziyafeti değ i l , nefis bir moda ziyafeti de su nuldu . Olgunlaşma Ensti tüsü tarafı ndan

SPRING MEETING OF THE ASSOCIA TION OF EUROPEAN AIRLINES

AEA "ISTANBUL DAYS" The Spring Meeting of Presidents of the Association of European Airlines (AEA ), the most powerful establishment of civil aviation in Europe, took place in Istanbul on May l l th . Guests arriving in Turkey for the meeting were hosted by Turkish Airlines and enjoyed o program of city tours, dinners and cocktails for three days. .....


hazırlanan ve geleneksel Türk giyimlerini tanıtan defile herkesi hayranlık içinde bıraktı. Bazoor 54 'teki halı gösterisi ve Kapalıçarşı ziyaretinden sonra , otele dönüldü . Uluslararası üne sahip piyanistimiz ldil Biret'i n Atatürk Kültür Merkezi 'nde, Istanbul Senfoni Orkestrası eşliğinde verdiği konser akşam programının ilk bölümünü oluşturuyordu . Daha sonra tarihi Pera Palas Oteli 'nde akşam yemeği yenildi . Geceye renk katanlardan biri, Avusturya Hava Yolları Baş­ kanı Mr. H . Papousek idi . Bu yıl emekliye ayrılac~k olan Papousek'e, Cem M. Kozlu 11 lstanbul Günleri 11 nin hatı­ rası olarak, lşıl Özı şık tarafı ndan yapı-

Pera Palas'ta yenen akşam yemeğinde konuklara Türk işi

hediyeler verildi. Ayn ı gece Cem Kozlu, Mr. H. Papousek'e bir Istanbul tablosu armağan etti. During the dinner at Pera Pa/as, the quests were given Turkish handmade gifts. Mr. H. Papousek, also recieved a painting of Istanbul from Cem Koz/u.

lan suluboya bir Istanbul tablosu armaetti . Istanbul programın ı n son günü 11 Taş­ kent 2 11 teknesiyle Kabataş ' tan Karadeniz'in ağzına kadar uzanan bir Boğaz gezisiyle açıld ı . Tekne saat 9.45 de demir a lıp, Kabataş ' tan kuzeye doğru dümen kırdığında , fotoğraf makina larının deklanşörleri işlemeye baş­ lamıştı bile. Once Boğaz ' ın kıyısında ' bir dantel gibi uzanan Dolmabahçe, ardından tarihi Çırağan Sarayı hem hafızalara , hem de kameroların kara kutularına geçirildikten sonra , Boğaz i­ çi Köprüsü 'nün altından "öte yaka" ya varıldı. Beylerbeyi Sarayı d ikkatierin toplandığı bir başka noktaydı , Kuleli Askeri Lisesi önlerinde ise, teknedekileri hoş bir sürpriz bekliyordu . Güverte- Genel Müdürler Toplantısı sürerken konuk bayanlar da Topkapı Sarayı'nı gezdiler. ğan

nin sağ tarafında suyun üstüne sıçra- As the Meeting of Presidents continued, ladies visitectthe Topkapi Palace. yan ve bir süre tekneye eşlik eden yunuslar herkesin sempatisini kazandı . 11 Güneş iyice ya kıcı hale geldiğinde , ya'yı da görürsünüz esprisi gülüşme­ zi'nde özel bir deri-shov hazırlanmıştı. Rumeli ve Anadolu Hisariarı geçilm iş, lere yol açaca ktı. Show'un ardından , al ışveriş merkezinFatih Köprüsü uzaktan görünmüştü. Kireçburnu'ndaki Deniz Restoran 'da deki mağazalara dağılan konuklar, 11 Taşkent 2 11 , Karadeniz'i n ağzından yenilen bol deniz ürünlü öğle yemeğin­ daha sonra Boğaz havasının verdiği geri döndüğünde , rehberin 11 Arkanıza den sonra, grup otobüsle Beylerbe- tatlı sarhoşluk içinde otellerine döndübakarsanız Karadeniz'i görürsünüz. yi 'ne doğru yola koyuldu. Beylerbeyin- ler. Hatta çok dikkatli bakarsanız Rusdeki Villa Bosphorus AlışVeriş MerkeAkşam Divan Oteli'nde yenen ve--+ SKYLIFE 6/90 9


n Thursday May 1Oth istanbul's Yeşilköy Atatürk Airport experienced one of its most hectic days. The airport has of course welcomed and hosted innumerable heads of state and government, and international V/P's; but this time it was different. The leoding names of European civil aviation, powerful men who control 90 %of the traffic on the aged canlineni were at Yeşilköy. They were arriving to lake port in the Spring Meeting of Presidents of the Association of European Airlines (AEA), the most powerful establishment of civil aviotion in Europe. The Spring meeting was hosted by Turkish Airlines, and chaired by Dr Cem M. Koz/u, current presid~nt of the Association. So it was with special pride and

O

Konuklar programın son günü Kabataş'tan Karadeniz'in ağzına kadar uzanan bir Boğaz gezisi yaptılar ve Kireçburnu'nda öğle yemeğ i yediler. On the last day of their programme, the guests went on a Bosphorus tour from Kabataş up to the opening of the Black Sea, and had their lunch in Kireçburnu.

1. . 10 SKYLIFE 6/ 90

pleasure that Turkish Airlines execuiiVe officers and staff received their guests on Thursday, May 1Oth . The aircraft landing throughout the day carried the chairmen and accompanying delegations of the members of the Association. The guests, golhering for the first time for cocktails at the Sheraton Hotel, renewed friendships formed in pr~ ceding years, and discussed the topical subiecfs of civil aviation. The agenda of the Presidents ' Meeting, he/d si• multaneously in two sessions on May 1 1th, included such issues as assessment of the previous year, second package of liberalization of air carriage policy within AEA, the EFTA, r~ lations with the third countries and the USA, assessment of the liberalizotion with respect to cargo, "s/ot" practices at airports, compensation to passengers denied boarding, air traffic control and the views of the EEC Commission and ECAC on European Air Carriage policies . After the meeting, Dr


da yemeği , AEA' nın "istanbul Günleri"nin son saatleriydi. Sıcak bir atmasferde geçen yemeğin sonunda, Bay ve Bayan Kozlu , konukları teker teker uğur­ ladılar . Üç günlük istanbul beraberliği yeni dostlukların temellerini ; yeni fikirlerin tohumlarını atmış-ve umalım ki- tatlı izler bırakmıştı hafızalarda. Ertesi sabah , veda saatinden önce "istanbul Günleri"ni anlatan bir gazete vardı konukların ellerinde: THYTanıtma ve Halkla ilişkiler Başkanlığı , AEA grubunun istanbul 'daki faaliyetlerini ve gezilerin i yansıtan özel bir gazete hazırla­ yarak bunu daha Yeşilköy'den ayrılma­ dan kendilerine ulaştırmıştı

e

Cem M. Koz/u, AEA President for the current term, said in reply to journalists' questions that the autumn meeting of AEA would be he/d in Budapest and chaired by himself, and that next year's president would be Air France Presideni B. Atta/i. On Friday, while the Meeting of the Presiden/s was in progress, the ladies took part in o sightseeing tour of Istanbul. Their first stop was Topkapt Palace. Though the guests toured various paris of the museum, the Harem was probably the most interesting part of their visit. There were many things that they wanted to know about the Harem . "Did women have the right to leave the Harem? "What happened when they gave birth to o child?". The Treasury was anather seetion that attracted the group's inlerest. Some of them had heard about the famous "Kaştkçt" Diamond or seen photographs of it before. "But it's very impressive to actually see it, " they said. The guests arrived at the Green House in Sultanahmet for lunch. There, not only a delicious meal, but an exquisite fashion show were awaiting them. Organized by the Maturity Institute (o gir/s ' college in garment-making, design and decoration), and featuring dothes inspired by traditional Turkish costumes, this beautiful fashion show left the guests full of admiralion. After o carpet show at Bazoor 54 and o touring of the Covered Bazaar, the group returned to their hotel to prepare for the evening programme. The first part of the evening programme consisted of a concert by internationally-renouned pianist Idi/ Bi-

ret, accompanied by the Istanbul Symphony Orcheslra at the Atatürk Cu/tural Center. This was then followed by dinner at the historic Pera Pa/as Hotel. One of the stars of the evening al Pera Pa/as was Mr. H. Papousek, President of Auslrian Airlines, who is going lo retire this year. Turkish Airlines President Cem M . Koz/u presented Mr Papousek with a watercolour painting of Istanbul by /şti Oztştk as o souvenir of IsIanbul Days. The guests spenttheir last day in Istanbul on board the Taşkeni ll boot cruising the Bosphorus from Kabataş to the opening of the Black Sea. No sooner had the boot weighed anehor at 9.45 and started to cruise northwards from Kabataş than the guests began taking photographs of the beautiful sights along bath shores. Firsl Daimabahçe Palace, slretching along the share /ike lacework, then histarical Çtrağan Palace were captured info the memory as well as on film. Later, passing underneath the Firsl Bosphorus Bridge the boot headed toward Asia Minor. Beylerbeyi Palace on this coast was anather view which attracted the guests' interest. The guests me! a pleasanl surprise in front of Kuleli Mililary School: dolphins leaping along the right side of the deck accompanied the boot for same time. Towards midday they passed the Rumeli and Anadolu fortresses on each side of the

Bosphorus, and were ab/e to see the second bridge from afar. When the boot made o relurn at the opening of the Black Sea, the guide jokingly said, "If you look back you wi/1 see the Black Sea, and if your look very carefully you wi/1 even see Russia." After o treatta a variety of seafood at Deniz Restaurant in Kireçburnu, the group headed for Beylerbeyi by coach. A leather show was organized for the guests at Vi/la Bosphorus Shor:r ping Center in Beylerbeyi. After shorr ping at the various shops in the center the guests wenls back to the hotel feeling pleasantly drowsy after o full day on the Bosphorus. The farewell dinner at the Divan Ho~el marked the dosing hours of "AEA Istanbul Days ". At the end of o dinner in o very friendly atmosphere, Mr. and Mrs. Koz/u bid farewell to their guests one by one. Those three days in Istanbul have given birth to many new friendships , as well as /ats of new ideas and - hopefully- many pleasant memories. Next morning, as the guests left istanbul they were given o special booklet relating "Istanbul Days". Turkish Airlines Department of Promotion and Public Relations had prepared o special report to cover the activities and expeditions of the AEA group in Istanbul and presented them with it before they flew off from Yeşilköy

e

SKYL\FE 6/90 1 1


"Kumaşı içime sinerse, elbiseyi seçmem daha kolay oluyor.,

İyi Bir Elbisenin Sırrı Kumaşında Gizlidir.

Kumaşı

A ltın yı l dız

Altıny ı ld ı z

olan e l b i seler ,

et i ket i yle sunu l u r . Tüm seçkin g i yimevlerinde .. .


AYlN SOH BETi: GU LDERMAN

••

''OZ KAYNAKLARIMIZDAN KOPMAMALIYIZ'' Gül Dermon , devletin veya başka bir kuruluşun desteği olmadan , yurt dışında hem kendini, hem de günümüz Türk resmini tan ı tmak için çaba harcayon ve yıllardır sürdürdüğü bu çabaların sonucunda bugün ulus l arorası olanda isim yapmış bir ressom ı mız. Şimdiye kadar 23'ü yurtiçinde , l5'i yurtdışında olmak üzere 40'o yakın kişisel sergi açmış, çok soyıda grup sergisine katılmış olon sanatçının eserleri yurt içinde ve yurt dışında özel koleksiyonlordo , Milli Kütüphonede, Resim ve Heykel Müzesi'nde, Çorum Devlet Güzel Sonotlar Golerisi'nde, New York Türk Evi'nde, Lizbon Bü yükelçil iği'nde ve Beyrut Şehir Müzesi'nde bulunuyor. Türkiye ve diğer ülkelerde katıldığı yarışmalarda l O'u aşkın ödül kozanon Derman 'la sanat hayatı son çalışmaları günümüz Türk resminin sorunları üzerinde konuştuk: -Say ı n Derman , ilk serginizi n üzerinden kaç y ıl geçti, nerede ve n as ıl ba ş lamı ştını z eserleri nizi se rgilemeye ? - li k sergim 1971 'de idi. Akademi'den yeni mezun olmuştum. Bir hanım arkadaşımla birlikte, ilk defa ola14 SKYLIFE 6 / 90

rak Eskişehir'de devlet galerisinde bir arkasından Balıkesir Galerisi 'nden bir sergi açtık. işin ilginç yanı , Eskişehir'de teklif geldi. Onu Bursa izledi. Aynı yıllar­ daha önce hiçbir plastik sanatlar sergisi da yurt dışı temasiarım da başlamıştı. açılmamıştı. Eskişehirliler , özellikle iki Çünkü daha Akademi'de iken , Salzkadın sanatçının bir Anadolu kentine burg Yaz Akademisi 'ne gidiyord um. kadar giderek böyle bir sergi açmasını Çeşitli grup sergileri hazırlıyorduk. Ama büyük sempati ile karşıladılar Hemen yine de ağırlık Anadolu


oldu ve ben bundan memnunum. Çünkü biz, bir onlamda öncülük yaptık. O yıllarda Anadolu kentlerinde plastik sonotlar olonında pek sergi oçılmıyordu. Hele hele kadın sanatçı kavramı çok yabancı bir kovromdı. Hatta şöyle bir onımı oktaroyım: Dört kadın arkadaş , Marmaris'te bir sergi oçmıştık. Burada ilk kez oluyordu böyle bir şey. Açılışton sonra Kordon boyunda yürürken bir genç yanımıza yoklaştı ve "Abla , bu akşam siz hangi tiyatroda oynuyorsunuz?" diye sordu. Yani, kavram buydu .. - Bildiğimiz kadar ıy la si z Akademi' de Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun öğ­ rencisiydiniz. Bugünkü üslubunuzda ve çizginizde hocan ı zı n etkisi sizce ne kadar olmuştu r ? Dikkat ederseniz, Bedri Rahmi talebelerinin hiçbirinin üslubu birbirine benzemez. Ama hepsinin ortak bir özelliği vardır: Hepsi de bir bazo oturmuştur. Işte bu, bize hocanın verdiği bir bazdır. Bedri Rahmi bize, elimizin altındaki malzemeyi kullanmayı öğret­ ti. Kendi seromiğimizi, kendi geleneksel sonotımızı kullanmayı ve onlara bakmayı öğretti. 1970'1erde, bende Akademi'nin etkileri çok daha kuvvetliydi. O yıllardaki çalışmalarımda Hitit uygarlığından işleme, motif ve süslemelerin etkilerini yoğun olarak görebiliriz. Çizgilerim minyolüre çok daha yakındı, çocuk resmine yakın öğeler içeriyordu. Artık bütün bu etkiler yumuşomış vaziyette Şimdi de ayoğımı o geleneksel kültüre doyıyorum. Ama onu kendi süzgecimden geçiriyor , kendi stilimle yağuruyorum - Gül Derman resiml~ri deyince, ilk akla gelen kuşbak ışı Istanbul tabloları oluyor. Bir de çatılarda martı ­ lar ... Neden hep kuşba kış ı bakıyor­ sunuz istanbul'a ? Ve neden hep martılar ? Biraz anlatır m ıs ını z? - Kuşbakışı oluşunda belki yaşadı­ ğım yerin etkisi de vardır. Çünkü gerçekten otelyemden istanbul'u kuşbakışı görüyorum. Ama tabii, burada yine bir minyotür geleneği yatıyor. Minyotürde de öyledir. Yukarıdan, haritomsı, kuş­ bokışı bir bakış vardır. Perspektifi tamamen yokeder kendi perspektifinizi yaratırsınız . Martılaro gelince ... Dikkat ederseniz son yıllarda martılar artık denizierin kuşu değiller , damlarda yaşıyorlar. Benim küçüklüğümde martılar saflığı , temizliği , berroklığı simgeleyen hoyvonlardı. Şimdiki martılar , güvercin ve kırlongıçları yiyorlar. Gece yarısı, birdenbire beyaz bir bulut ha- -+

INTERVIEW OF THE MONTH: GÜL DERMAN

TOWARDSA

CULTURAL SYHTHESIS Gül Derman has been struggling for years to promote both her pointings and contemporory Turkish pointing without support from the stote or ony other insfitution. Her unfiring efforfs have been reworded, and todoy she is o pointer of international occloim. So for she has opened 40 privote exhibitions, of which 2 3 have been in Turkey. Her works are port of mony privote coflections ot home and obrood os well os the coflections of the National Librory, the Museum of Pointing and Sculpture, the Çorum Stote Museum of Fine Aris, the Turkish Cu/tura/ Center in New York City, the Lisbon Embossy and Boyreuth City Museum. The ortisi has received over 1O prizes from national and international competitions. We interviewed Ms Derman on her artislic coreer and lotesi works and on the problems of contemporory Turkish pointing.

-Ms. Dermon: How long is it since you opened your first exhibit? Where and when did you start exhibiting your pointings? -My first exhibition wos in 1971. 1 had iust groduoted from the Acodemy. 1opened my first exhibition in the Stote Gollery in Eskişehir, together with anather womon pointer. This wos the first exhibition of plostic or/s in Eski· şehir and the people of Eskişehir were quite impressed to see two women pointers preseni on exhibition in on Anato/ian city. A proposol for on exhibition in Bo!Jkesir followed This exhibition wos followed by one in Bursa. Meonwhile 1had storted my caniacts obrood. In foct 1 wos olreody ailending Solzburg Summer Acodemy while 1wos o student ot the Acodemy. At that time, 1wos porticipoting in group exhibitions. Nevertheless, 1gove priority to Anotolio, and 1om glod of this. In o woy, we were pioneers. In those doys there were not mony exhibitions and o womon ortisi wos quite unusual. Le! me relote o memory: four women ortis/s opened on exhibition in Marmaris. This wos the first event of its kind in this lown. After the inougurotion cere· mony, we were wolking olong the promenode when o /ad opprooched and osked: "Miss, in which theoter are you playing ton ight?" This wos the image of on ortisi then. SKYLIFE 6/90 1 S


linde hovolonıp çığlık çğlığo istonbul 'u doloşıyorlor. Ben bütün bu deği ­ şiklikleri hava kirliliğine bağlıyorum Ne yazık ki , martılar artık benim gözümde istanbul 'un hava kirliliğinin bir simgesi haline geldi. -Bir de hôlô sürdürdüğünüz "Kadınlar Hamamı" dizisi var. Kadınlar Hamamında ilginizi çeken nedir? - Kadınlar hamarnı bence erkekler hamamındon çok farklı, çok özel bir yer Biraz hamam kültürü olonlar iyi bilirler bu mekanlar kadınlar için sanki bir dertleşme, sır paylaşma, içindekileri dışa dökme yerleridir. Orada kadın­ lar, herşeyden arınmış bir halde ve büyük bir rahatlık içinde bir daha hiç yüzünü görmeyeceği kişilerle dertleşir , konuşur, güler, hatta oynarlar. Büyük bir yakınlık kurulur aralarında. Işte ben resimlerimde bu rahatlığı , bu sereserpeliği ve kodın-kodına kurulan o sıcak ilişkiyi vermeye çalışıyorum. - Biraz da çalışma tarzından söz edelim isterseniz. Nasıl çalışıyorsu­ nuz? -Ben, ancak kendi otelyernde resim yapabiliyorum Atelyenin dışında bulunduğum çeşitli yerlerde ufak, steno gibi notlar olırım. Sonradon bunları otelyernde biroraya getirir ve resmi çı­ korırım. Her yıl iki oy süreyle, özel daveti i olarak Solzburg'o gidiyorum. Oradaki otelyede taşbaskısında çalışı­ yorum. Salzburg 'do yaptığım işler de sanki benim eskizlerim oluyor. Orada yaptığım işleri , daha sonra gelip burada yağlıboya çalışıyorum. Genellikle dört-beş resme birden boşlar ve hepsini birorada sürdürürüm. Bazen bir resmin iki yılımı aldığı olur. Korşıma asar, bir süre bakar, sonra yeniden indiririm. imzam ı alıncaya kadar o resim benim olmaz. Evimizde yemek yediğimiz bir köşe vardır . "Tenkit Köşesi" deriz oraya Bitirdiğim resmi oraya asar, bir süre aile fertlerinin ve eve gelen dostların tenkitlerini toplorım. Kısaca özetlernem gerekirse, resimlerimi doğaya bakorak değil de, kopalı bir mekando , doğayı olgılodığım biçimde kağı­ da dökerek yapıyorum. Bu elbette doğanın resmi değil, benim doğayı olgı ­ loyışım oluyor Mesela bir keresinde, bir sergimde, yaşlı bir bey bir Istanbul resmine baktı baktı ve "Çok güzel yapmışsın kızım ama, Süleymaniye Camii'nin yeri biraz yanlış olmamış­ mı ? " dedi ... -Günümüz Türk resminin durumu ve batılıların bunu değerlendirişi konusunda neler düşünüycrsunuz ? -+

-We know that you were o student of Bedri Rahmi Eyüboğlu at the Academy. What do you think has been your professor's inffuence on your style taday ? -If you lake o fook , you 'li see that eoch of Bedri Rohmi 's students has o different styfe. Bul they ol/ shore o comman chorocteristic. All of them derive from one bosis. This bosis is whot our professor gove us: he tought us to moke use of the materials we have ot hond and to use our troditionol ort. In the 1970s, 1wos deepfy influenced by my formatian ot the Acodemy. In my works of those years, we can see the dominant influence of motifs and ornomentotions of the Hillile civilizotion. My style wos ciaser to minioture and included elemenis akin to children 's poinfing. Now these inffuences have fos! !heir strength. Although 1stiff/ean laword troditionol culture, 1 find my inspirotion in my individuol style of synthesis.

- When one thinks of paintings by Gül Derman, the first thing one recal/s is bird's-eye views o f Istanbul, and seagulls on the roo fs. Why do you always fook at Istanb ul from bird's eye perspective? And why paint seagulls all the time? Coufd you tel/ us ? - Perhaps the bird's-e ye view port/\ derives from where 1 live, since 1 aciL o/Iy see o bird's-eye view of lstonbu: from my studio. Bul, of course one con't deny the influence of the mirıio ture trodition. In the miniotures you depict things from o bird's-eye perspecti ve, os in making o mop. You do owoy with "reol" perspective completely to ereale your own perspective As for the seogulfs. _ You must have noticed that in recent years seogulls no /onner hover obove the seo but live on roofs When 1wos o child, seogulfs used to symbolize innocence on d purit>y. Whereos nowodoys seogulfs p1ey Ofl pigeons and araund midnight 1hev flv -+ SKYLIFE 6/90 1 7


as sketches for my later paintings. lndeed 1 do oil paintings of sketches 1 have produced there. 1usually start four or five paintings at o time and then work on them simultaneausly. lt sametimes happens that o pointing takes o year A painting is not mine as long as 1 haven 't signed it. Our dining room at home has o corner which we cal/ 11Criticism corner 11 • When 1 finish o painting, 1hang it in this corner and wait for the criticism of family members and visitors. To sum up my way of working, when 1pa int, 1don 't look at notu re itself, but 1paint my impression of nature indoors. For instance, during an exhibition an elderly gentleman made the fallawing remark: 11 /t's all very well, but isn 't the location of the Süleymaniye Mosque different from where it actually is? 11 -What is your opinion of Turkish Gül Derman ' ın resimleri deyince akla ilk gelen, ku şbakışı istanbul tabloları oluyor. painting taday and the Western evaGül Oerman:a bird's-eye viewof istanbul. luation of it ? -The West has been acquainted with Turkish painting in recent years. lt off /ike o white cloud and fi/1 the streets is especially nice to see starting to Tur-Batı, son yıllarda Türk resmin i tonı ­ of Istanbul with their piercing cries. 1 kish painters have started winning primaya başladı ve çok onur verici bir think o ir pallutian is the cause of all the- zes. This success is all the more signifiolaydır; Türk ressamları yurtdışında arse changes. Unfortunately, for me sea- cant for Turkey. Because, as you darda ödüller kazanmaya başladılar gulls have come to symbolize the air know, our country is devoid of o deepBu , Türkiye için özellikle önemli bir bopallutian in Istanbul. şorıdır. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi , rooted Iradition in painting and in fact - Anather of your constant themes has o quite short history of painting. biz resim geleneği çok güçlü olmayan , is the women 's bath. What is especi- Un til recently we couldn 't even manukısa bir resim geçmişine sahip bir ülkeally significant for you in this? yiz Son döneme kadar tuolimiz, boyofacture our own canvasses or paint. -In my opinion, the women 's both is We , the artists, used to make everym ız bile yoktu. Her şey i kend imiz yocompletely di ffereni from the men 's thing oursefves. Therefore, taday's arepordık. Böylesine zorlu klor ve imkônbath. As those who are familiar with hievemen ts are all the more remarkabsızlıklor içinden geldik. Dolayısıyla , buthe world of the women 's both know, it le. Yel, there is o malter of controversy. gün ulaşılan boşarılar çok önemli ve is o unique place where women share The question of imitation. Same artists gurur verici. Ancak, halen tartışıirnokta each other's problems and tel/ their in- daim that 11 our works are not imitatiolon bir nokta var Toklilçi lik olayı.. nermost secrets. There women are di- ons; we are producing western Bazı arkadaşlar , eserleri için , "Bunlar vested of all outer signs of distinction works of art. 11 taklit deği l di r, biz de batı sanatı yapı­ when they chat, laugh, even dance toyoruz" diyorlar. Kimileri de, "Hayır , Others say 11 what you are doing gether with people whom they wi/1 ne- has already been done in the West b unlar batıda yapılmış ve artık müzever see again. A great intimacy is bom and is in the museums taday. We lere girm i ştir . Biz, değişik bir şey from this ease of contact. In my pain- must produce something different. 11 1 yapmal ı yız" görüşünde. Ben zanneting 1 try to reflect this ease and freebelong to the latter. From my own exdiyorum , ikinci görüşü sovunonlordodam from all restraint, and the intimate perience as well as other artists ' expenım. Çünkü ben , gerek kendi lecrücontact between women. rience, 1have arrived at the fallawing bemden , gerek başka arkadaşların -Let us ta/k about your working conclusion· Western art critics expect tecrübelerinden şunu çıkardım ki ; Batılı methods. What method do you fol- us to ereale original works, beoring sanat çevreleri , bizden onların kötü the influence of our cultural tradition , toklitçileri olmamı z ı değil , özgün , b ilow? zim kültürel temelimizin izlerini taşıyon - 1can only point in my own studio. 1 rather than producing bad imitations eserler vermemizi bekliyorlar. Ben butake notes in something /ike shorthand in Western style. What 1meon here is when /'m inspired in other locations not paintings of villages or peasants roda asla köy ya do köylü resmi yapthan my studio. Then 1decipher and because o viiiage painting can o/so mayı kostetmiyorum. Çünkü köylü resbring together these notes to produce be made completely in the Western mi de tamamen batı geleneğinde yapı­ o pointing. Every year 1go to Salzburg tradition. What 1mean is to ereale o labilir. Benim dediğim , bizim kültürüfor two months as o special guest. 1do synthesis by ioining o motif or an elemüze ait bir motifi, bir elemanı alıp akıl­ lıca kullanmak ve bunu evrenselle birlithography in the studio there. lt seems ment from our own culture with univerto me that what 1do in Salzburg serves sal elemenis e leştirmek e 18 SKYLIFE 6/90


BIR GELENEK••• Ge li ş m e nin anahta rının .

her zaman daha üstün ka liteye e ri ş mek

~ ,.,...-----.ll!::

o ldu ~rumı bilt•ıı

~l e rce de :;-

Benz: sizlen·

w ren .Menl-!e rle r Ticaret Tür )ı: A.Ş. 1990 yılında da wrgi indiriıııl e rindt'n d o~an cazip satı ş koş ulları ile s ipari ş l t' rinizi ka bul t'tın e kt edir. Yurt çapınd a ya ~wn sa tı ş w se n ·is ş irk e tl e rimiz her zaman yaııınızda d ır.

nıük e ııın lt' li

Benz'in gele n eği sürekli ge li şe n tekn olojinin en üst noktasında o lmaktır. Üzel fren sistemi ABS. elektronik çeki ş gü c ü d a~ hın kontrol sisteml e ri ASO. ASR, 4MATIC (-t T ekerlekl e çe ki ş). yol w yük koşu ll arına göre arac ııı yoldan yiik se kli~ini ayarla yan ADS siste mle ri Merced es-Benz tarafından w·li ş tiri l mi ş tir. -tO yılı a ş kın süredir \l e rced es- Be nz otomobill erinin satı ş n · satı ş sonras ı hizmetlerini

Telefon : 151 45 80 (20 hat) PBX Telex: 25201 avm tr. Telefax: 149 46 11 Merkez: Selima Hatun Cami Sok. No: 44 80090 Ayazpaşa Taksim - istanbul

Mengerler Ticaret TürkA.S. 1n tecrube.

AVM

AHMET VELi MENGER HOLDiNG A.Ş. KURULUSUDUR


)


ANTALYA'DA KIS, TURiZMi

"GENC #

YASLI LAR" SIDE'DE ••• •

'/SH A/R~/NES

#

THY IIJ

1

./

1


~ 11ıs• A

r 1-

KULLANIMI, YURTDIŞINDA DA ~ ÜLKEMiZDE OLDUGU KADAR KOLAY

Kongre

Brezilya'da ve seyahat yerde kabul edilir. olarak

kullanılan

kiralamak ve

edeceğiniz

Dünyanın

kredi

alışveriş

Binası.

Brasilia

her

en

yaygın

kartı,

araba

için otellerde ve

lokantalarda memnuniyetle kabul edilir. Güvenle seyahat edinVisa

kullanın.

BAŞKA BİRŞEY

GEREKMEZ


In-tour şirketi n i n sahibi Lothar Schmidt'in organizasyon Türkiye'de kış turizmi için başarılı bir başlang ıç oldu. yoğun çabalarıyla ge rçek l eşen

WINTER TOUR/SM IN ANTALYA

The organisation realised with the efforts of Lothar Schmidt, the owner of In-tour, is a promising start for winter tourismin Turkey. ide Antik Tiyatrosu'nda tarihi bir gün yaşanıyor. Anfiteatrın sıralarını dolduran 4 bine yakın insan, kırışık yüzlerine ve pamuk gibi saçiarına inat, çocuksu bir sevinçle, tuttukları bayrakları sallıyor­ lar. Bir ellerinde Avusturya, diğerinde Türk bayrakları var. Tiyatronun sahnesinde gösteri yapan falklor ekibi de coştukça coşuyor . Davula son tokmak inip, zurnanın son çığlığı dindiğinde, 60'ını aşkın, beyaz saçlı bir "delikanlı" boynunda akordeonu ile fırlıyor ortaya ... Tatlı bir Viyana volsinin nağme­ leri tüm tiyatroda yankılanıyor. Derken, birer ikişer çihler ortaya geliyor. Binlerce yıllık sahne, göz açıp kapayıncaya kadar danseden çiftlerle doluyor. Yaş­ larından umulmadık bir çeviklikle ve gerçek bir Viyanalı zerafetiyle dönüyor, dönüyorlar ... Turizmder onları "3. yaş grubu" diye tanımlıyor. Onlar ise, "genç kalanlar" demeyi tercih ediyorlar kendilerine. Evet, güney kıyılarımızın gözdelerinden Side, geçtiğimiz günlerde, yaşları 60'ın üzerinde, ama gönülleri genç turistlerin istilasına uğradı. 27 Mart'tan başlayarak 2 Mayıs'a kadar, haftada .4-5 bin, toplam 21 bin 500 emekli Avusturyalı turist, Türk Hava Yolları'nın

S

"YOUNG SENIORS" AT SIDE••• Charter uçakları ile geldiler. Side ve çevresindeki 18 etelde konakladıla r ve dopdolu bir haha yaşadıktan sonra kafileler halinde ülkelerine döndüler. Türkiye'de kış turizminin gelişmesine yönelik bu büyük organizasyon Avusturyalı In-tour (lncentive Tours) adlı şirket ile Avusturya Emekliler Derneği arasın­ daki işbirliği sonucu gerçekleşti. Kültür Bakanlığı'nın, Türk Hava Yolları'nın ve mahalli yetkililerin de katkıları ile başa­ rıya ulaşan organizasyonun ön hazır­ lıkları bir yıl öneeye kadar uzanmaktaydı. In-tour şirketinin sahibi Lothar Schmidt, bu uzun ve sabırlı çalışmayı şöyle anlatıyordu:

"Avusturya Emekliler Derneği , 350 bin üyeli çok güçlü bir kuruluş­ tur. Her yıl mart-nisan aylarında üyeleri için değişik ülkelere turlar düzenler. Geçen yıl mart ayında, Avusturya Emekliler Derneği'nin, 1990'da bu geniş grubu, Portekiz veya Sicilya'ya göndermeyi düşündükler i ni öğrendik . Aynı ay içinde Dernek yetkililerine başvurup Türkiye'yi teklif ettik." Ancak, elbette teklif vermekle iş ...,.

Lasl April, aboul 22,000 Auslrian touris/s over the age of 60 lravelled to Side in groups of 3, 000 lo 4,000 on Turkish Airlines charter flights and, after spending a lively week, returned home with a completely new image of Turkey. This large-scale proiecl, carried out by the Auslrian lorusim ageney Intour, made an important conlribution lo winler lourism in Turkey.

T

he Ancienl Theatre of Side is witness to a historic day. Close to 4,000 people fi/1 the rows of the amphitheatre, waving little flags in their hands with child-Iike ioy, in canirasi lo !heir wrinkled faces and white hair. They ho/d the Auslrian flag in one hand and the Turkish flag in the other. A falkdance group on the theatre stage performs with growing enthusiasm. No sooner are the last beals of the drum and the last shrilling sound of zurna heard than a white-haired "youth" over 60 leaps forward with an accordian hanging from his neck. The pleasanl melody of a Vienna waltz echoes in the who/e theo/re and couples start dan--+ SKYLIFE 6/90 23


bitmiyordu Dernek yöneticilerini ikna etmek için de bir dizi zorlu çalışma yapması gerekmişti Lothar Schmidt'in. Hemen Dernek yetkililerini alıp Side'ye götürmüş, ama sezon dışı bir Side görüntüsünün cazip olmayacağı düşün­ cesiyle müzisyenler getirtip barları, dükkônları açtırmış, Antalya Hastanesi'nin imkônlannı incelemiş, nöbetçi eczane listesine varıncaya kadar her türlü aynntıyı tesbit etmiş ve iki gün sonra da mukaveleyi imzalamıştı. Lothar Schmidt, bu arada en büyük desteği Kültür Bakanlığı'ndan ve Türk Hava Yolları'ndan gördüğünü de şükranla belirtiyordu. "Türk Hava Yolları, gerek yaptığı büyük indirimle , . gerekse planlan an toplam 1 31 adet charter seferini hiçbir rötar yapmadan ve büyük bir başarıyla gerçek l eştirerek en büyük yardımcımız oldu. Ayrıca Kültür Baka nlığı'ndan da büyük destek gördük. Bakanlık Side Antik Tiyatrosu'nu, haftada bir gün açıl ı ş törenlerimiz içi n k ullanmamıza izi n ve rd i. Mahalli yetkili ler trafik ve park sorunları nda, sağlık sorunlarında yardımı­ mıza k oştular" diye anlatıyordu Schmidt. Anlaşmanın imzalanmasından sonraki aylar ise, yoğun hazırlık çalışmala­ rı ile geçmişti. iyi bir sınav verebilmek içinotellerle detaylı anlaşmalar yapıl­ mış, hatta Avusturyalıların beslenme alışkanlıklan ve yaşları gözönünde tutularak menülerin tartışmasına kadar inilmişti. 22 bin turiste hizmet edecek 180 kişilik rehber ordusunun eğitilmesi ise apayrı bir çalışmaydı. Bu grup, bir ay boyunca gece yanlarına kadar süren sıkı bir seminerden geçirilmiş, özellikle yaşlı insanlarla ilişkide dikkat edecekleri noktalar konusunda eğitilmişii. Antalya Hastanesi ile anlaşma yapılması, 2 cankurtaranın ve yeterli sayı­ da sağlık görevlisinin her an gruplarla birlikte olmasının sağlanması, 106 otobüsten oluşan otobüs filosu için park yerlerinin ve trafiğin düzenlenmesi, şo­ förlerin eğitilmesi, Side Antik Tiyatrosu'nun oturma yerlerinin ve merdivenlerinin onarılması, gerekli bazı yerlere ek tuvaletler yapılması, yürütülen hazırlık­ ların bazılarıydı.

Aylar süren bu detaylı çalışmalar­ dan sonra, nihayet 27 Mart'tan itibaren kafileler gelmeye başladı Konuklar için uygulanan bir haftalık program ise şöyleydi: lik gün, otellerde verilen hoşgeldin kokteylinden sonra, perşem ­ be günü Side Antik Tiyatrosu 'nda çeşitli falklor gösterilerinin , çocuk korosunun 2 4 SKYLIFE 6/90


cing, one after another. The antique theotre is filled with doneing couples in the twinkling of an eye. They turn and turn with an agility that belies their age, demonstraling o genuine Viennese elegance. Tourism people define them as " the 3rd age group" . Bur they prefer to cal! themselves "those who have stayed young" . Side, one of the most beautiful spots on Turkey's southern coast, was invaded by touris/s who have stayed young although their overage age is over 60. A total of 2 1,500 Austrion pensioners came to Side by Turkish Airlines charter flights in groups of 4 ,000-5,000 every week between March 27th to Moy 2nd. They stoyed ot 18 hate/s in and araund Side and returned to their country after spending o lively week the re. This successful operotion, the first forge-scale organization geared towards the development of winter tourism in Turkey, come about through the cooperation of the Austrion Pensioners' Associotion and the /n-tour (lncentive Tours) company. The Turkish Ministry of Culture, Turkish Airlines and loco/ o/so contributed to the success of the program, preparotions for which started as for back os one year ogo. Mr. Lothar Schmidt, owner of /n-tour company, deseribed this process os follows: "The Austrian Pensioners' Association is o very strong organization with 350,000 members. lt organizes tours for its members to different countries in March and April each year. In March last year we leamed that the Austrion Pensioners' Association intended to send this large group to Portugal and Sicily in 1990. In the same month we applied to the leadership of the Association and offered Turkey. " However, it wos not sufficient to make the offer. Lothar Schmidt had to work hord in order lo convince the Associalion's leodership. He immediately took them to Side; but, thinking that Side would not look so aliractive outside the season, he brought musicions, had the bors and shops opened, examined the facilities of Antalya Hospital, established every single detail dawn to o list of chemis/s two doys loter. Schmidt spoke highly of the support he received from the Ministry of Culture and Turkish Airlines: "Turkish Airlines ", he said, "gave us the utmost

assistance by both offering us o big discount and arronging o total of 13 1 chartered flights successfully without any de/ay. We o/so received considerable support from the Ministry of Culture . The Ministry allowed us to use the ancient theatre once o week for our opening ceremonies. The local authorities o/so came to our help on traffic and parking problems as well as health problems. " The months fallawing the signing of the agreement passed with intense preporotory effort. Above all, in order to make o good impression on Austrions who had o bad experience with daub/e bookings in the preceding years, detoiled agreements were mode with hotels, including the composition of menus in view of the nutritional hobits and age of the Auslrians. 180 guides were troined to serve 22,000 tourists. This group wos subiected lo o strenuous seminar that lasted post midnight for o month. The guides were specially trained to be considerate in their contocts with o/der people. Other preparatory activities included路 making an ogreemenl with Antalya Hospital; provision of two ambulonces and o sufficient number of health personnet conslontly accompanying the groups; making necessary traffic and parking arrongemenls for o 106-strong fleet of coaches; training of cooch drivers; repoir of the seols and stairs al S ide 's ancienl thealre; and construction of extra toilets ot certain poinls.After months of long and defai/ed work, the tourisi groups fina/Iy began to arrive on March 27th. A week-/ong programme was orgonized for the guests: after o reception party ol hate/s ar谋 the day of arrival, o splendid opening ceremony took place at Side 's ancient theotre, including vorious falk-daneing performances, o children 's chorus and o smail orchestra. Throughout the week, various tours were organized to histarical places in the areo, allowing time fo enioy the sun and seo at the five-star hote/s where the guests were staying. The week ended with o farewell dinner in the forest at BaklovoCJ comp. This 4 ,000-strong outdoor dinner, starting with an opening speech by the eldest member of the group, was turned info o genuine feosl. lt has o/so become o custom to have o calleetion of donations for the Orphon Children 's Fund in Antalya at the end of each farewe/1 --+ SKYLIFE 6/90 25


udapeşte'yi, Avrupa ' nın en güzel başkentlerinden biri olan bu benzersiz şehri bütün ihtişamı ile karşınızda görmek istiyorsanız , ona Tuna üzerinden yaklaşmalısınız. Böylece, hem Buda ' nın , hem de Peşte ' nin oldukça farklı, ama birbirinden alımlı siluetlerini aynı anda görebilir, her ikisini birden, yani Budapeşte 'yi seyredebilirsiniz. Nehrin sağ tarafında yer alan Buda ' nın (Budin) kuruluşu, eski Roma dönemine kadar uzanır. O günkü adıyla Aquincum , zamanla gelişerek IX. yüzyılda Macar başkenti ve önemli bir ticari-dini merkez haline gelmiştir. Aquincum 'un kalıntıları bugün hôlô ayaktad ı r . 1241 Moğol akıniarına karşı Kral IV. Bela tarafından inşa ettirilen Budin Kalesi , Buda 'ya tarihi karakterini veren ana yapıdır. Kale içindeki gotik Matthias Kilisesi, Buda'nın siluelini belirleyen ana çizgileri verir. Kalenin içi bugün çok sayıda kütüphane ve müze ile donatılarak bir kültür merkezi haline dönüştürülmüştür . Çok sayıda tarihi yapısı , geniş park ve meydanlarıyla Buda , Budapeşte ' nin tarih ve tabiat yanı­ n ı temsil eder. Yüzelli yıl boyunca Osmanlı egemenliği altında yaşayan Buda, hôlô bu kültürün izlerini taşımaktadır. Gülbaba Caddesi, Gülbaba Türbesi, Türk Caddesi , Türk Hamamı gibi birçok eser ve isim hôlô varlığını sürdürmektedir. Ancak bu tek yanlı bir kültürel etki değildir . Macar halkının ince sanat zevki ve yaşama tarzı da Osmanlı kültüründe izler bırakmıştır . Buda Kalesi'nden doğuya doğru gidildiğinde, bugün Milli Galeri olarak kullanılan Maria Theresia Sarayı'na ve daha ötelerde tepeler üzerindeki Habsburg Kalesi'ne ulaşılır. Bu kalenin eteklerinde, bir tepecik üzerinde St. Geliert Heykeli yükselir .

B

Tuna Nehri 'nin sol tarafında ise, geniş bir ova üzerinde Peşte yer alır. Hem başkentin hem de tüm Macaristan'ın beyni ve kalbi olan Peşte ... Buda'nın

josef Bem Meydanı ' ndan ya da sahil boyunca uzanan aynı isimli caddesinden karşı kıyıdaki Peşte'yi seyretmek yıllarca unutulamayacak bir zevktir. 96 metrelik kulesi ile yapıldığı tarihte dünyanın en yüksek binalarından biri olan neorönesans üslübundaki parlamento binası bu kıyının gerçek incisidir. Şehrin bu bölümü , resmi binaları , üniversitesi, müzeleri, tiyatro, sinema ve operaları ve ticaret merkezleriyle, -+ SKYLIFE 6/90 3 1


Tüm ülke nüfusunun

beşte

birinin yaşadığı bu kentte tarihi güzellikler büyük bir titizlikle

korunmuştur .

Histarical beauties have been very caretu/Iy protected in this city. inhabited by one fifth of the country's entire population çağdaş fonksiyonların tümünü üslenmiş durumdadır. Tuno'ya yakın bulvarlar orasındaki eski iskôn sahalarına za-

man içinde halka halka yeni bölgeler eklenmiştir. Peşte Ovası ' nın geniş düzlüğü üzerinde, şehirden gittikçe uzak-

ioştırılon sanayi bölgelerine yak ı n olonlarda yeni toplu konut siteleri inşa ed ilmektedir. Buda 'dan Peşte ' ye Erzsebet Köprü32 SKYLIFE 6/90

sü 'nden geçerek girdiğimizde, iki ünlü Macar kahromanının isimlerini taşıyon iki büyük bulvorlo karşılaşırız. Bu bulvarlar 19, yüzyıl neorönesans üslubu binoların en güzel örnekleriyle doludur. Opera binası , St. Isivon Kotedrali , Güzel Sonotlar Müzesi ve Bilimler Akademisi bunların boşında gelir. Kossulh Lojoş Bulvorı ' ndoki büyük alışveriş merkezi ve çok sayıdaki pasaj da geçen

yüzyıl mimarisinin ender örneklerin-

dendir. Ünlü Rakaczi Bulvorı , Baros Meydonı ' ndo son bulur. Daha ilerde demiryolu gorını ve Macarların gurur kaynağı stadyumu geçtikten sonra girilen Dozsa Gyrörgy Bulvorı ise birbirinden güzel viiiolario bezenmiştir. 19. yüzyıl mimari üsluplarının gerçek bir sergisi gibidir bu bulvor. Yol üzerindeki Kohro- -


Macar kadınının iktisadi sıkıntısının doruğundaki yıllarda dahi güzel giyinmeyi unutmayışı gibi, mimarlar da her zaman başkentlerini güzel 11 giydirmeyi bilmişlerdir. 11

A TURKISH AIRLINES DEST/NA TION: BUDAPEST

THE BANKS OF THE DANUSE Budapest, o new Turkish Airlines destinatian , fully reflects the Hungarians ' attachment ta beauty in the city's carefully preserved histarical buildings and natural enviranment. f you wauld /ike ta see the unique city af Budapest-ane af Europe 's most beautiful capitals- with all its splendour lying before your eyes, you should approach if from the Danube. In this way you can view the distinct and equally charming silhouettes of both Buda and Pest at the same time, and get the who/e picture of Budapest.

1

"In the same way as Hungarian women knew how to dress up even in those years at the peak of economic hardship, the architects foo always knew how to put a beautiful attire on their capital city. "

Construction of Buda {Budin) -lying on the right hand bank of the river- goes back to the Roman times. Aquincum, as it was cal/ed then , developed in the course of time to become the Hungarian capital and an important commercial and religious center in the 9th century. Taday, Aquincum 's remains are stil/ visible. The Budin Castle,

built under order of King Bela IV against the Mangolian invasion of 124 1, is the principal building that gives Budo its histarical character. The Gothicstyled Matthias Church in the east/e provides the main outlines of the silhouette of Buda. Taday there are many libraries and museums inside the east/e which have turned it info o cultural center. With its numerous histarical buildings, as well as vast parks and squares, Buda represents the histarical and notural aspect of Budapest. The fact that Buda has been under Ottoman rule for 150 years is stil/ felt in the traces of this culture. Many sites and nc~es such as Gülbaba Avenue, Gülbaba Tomb, Turkish Aven ue and Turkish Baths, remain. Howe ver, it was not o one-wa y cultural influence. The fine artisfic appreciation and life style of the Hungarians have le ft its mark on Ottoman culture as well. SKYLIFE 6/90 33


Budapeşte'nin görülmeye değer yerlerinden biri de l5ahramanlar Meydanı'dır.

Unlü macar

Şe h rin "Buda" yakas ı ndaki Gülbaba Türbesi, Şe h ri n Osıııanl ı egemenliğ i alt ı nda yaşad ı ğı yılların biranısı gibidir.

The Gülbaba Tomb situated on "Buda" half of the city resembles a memorial for the years the city lived under Ottoman rule.

kahramanlarının

heykelleriyle süslü olan bu meydanda Güzel Sanatlar Müzesi de yer alır . manlar fy\eydanı , özellikle görülmeye değer. Unlü Macar kahramanlarının heykelleriyle süslü olan bu meydanda yer alan Güzel Sanatlar Müzesi , tüm Avrupa ' nın en zengin resim koleksiyonlarından birine sahiptir. 1863 'te kuru-. lan müze 636 tuallik resim koleksiyonunu, Esterhazy ailesine borçludur. Müzede tabloları bulunan ünlü sanatçılar arasında Raffaello , Mel ling , Dürer , Vermeer, El Greco, Goya , Manet ve Pissaro başta gelir. Budapeşte , müzecilik bakımından Doğu Avrupa ' nın en zengin şehirlerin­ den biridir. Arkeolajik eserlerin , tarihi kıyafet ve enstrumanların sergilendiği Milli Müze, Milli Galeri ve Milli Kütüphane, Etnoğrafya Müzesi, Süsleme Sanotları Müzesi ve Uzakdoğu Müzesi bunlardan en önemlileridi r Budopeşte ' nin tarihi güzellikleri büyük bir titizlikle korunmuştur. Tüm ülke nüfusunun beşte birinin yaşadığı iki milyon luk bir şehirde hızlı büyümeni n ağır taturalarını da göğüsteyerek bunu boşarabilmek, dünyanın çok az ülkesinde mümkün olabilmiştir. Budapeşte 34 SKYLIFE 6/ 90

The Square of Heroes is another place worth seeing in Budapest. The Museum of Fine Arts is afso focated at this square, adorned with statues of well-known Hungarian national heroes. bunu , Macar halkının güzellik konusundaki yüksek duyarlılığına borçludur. Araştırmacı-yazar ilber Ortaylı, bu duyarlılığı Budapeşte intibalarını aktardığı bir yazısında şöyle anlatıyor "Macar ülkesi ; doğası, renkleri , insanlarının dil iyle ziyaretçiyi daha sı­ nırda iken çarpar . Budapeşte de geleni silueti ile büyüler. Bu siluet zevkli bir mimarinin yaratı cısıdır . Kısacası Macar kadınının iktisadi sıkıntısının doruğundaki yıllarda dahi güzel giyinmeyi unutmayışı gibi, mimarlar da her zaman başkentlerini güzel g iydirmeyi bilmişlerdir . Güzellik eği­ timle değil, gelenekle yaşayan bir duygu ve meleked ir."

Going eastword from the Buda Castle, one reaches the Maria Theresa Palace, which is used os the National Gallery taday, and further on, the Habsburg Caslle on the hi/ls. On the outskirts of this east/e, the St. Geliert Monument lawers above o smail hill. And on the left bank of the Danube lies Pest: set on o vas! plain representing the heart and mind of both the capital city and Hungary as o who/e. Watching Pes! on the other side from Buda 's josef Bem Square or from the ovenue beoring the same name and stretching alongside the river is o pleasure that one wi/1 remember for years and years. The parliament building in neo-Renaissance style was one of the world's taliesi buildings at the time it was built. With its 90-metre tower, if is indeed the pearl of this bank of the river. This part of the city, with its official buildings, university, museums, theatre, movie and opera halis as well as commercial centers, is the modern center of the city. In the course of time, new and more areas have been linked .).,ith the old inhabitated areas between the avenues in the vicinity of the Danube. New complexes of communal accomodation are alsa being built on


Çok sayıda tarihi yapısı

geniş. park

ve

meydanlarıyla

Buda, Budapeşte'nin tarih ve tabiat yanını temsil eder.

With its numerous histarical buildings as well as vast parks and squares, Buda represents the histarical and natural aspect of Budapest. the vast territory of Pest Plains near the industrial sites which have been moved away from the city. When you cross the Erzsebet Bridge from Buda to Pest, you face two main boulevards named after two fam ous Hungarian national heros. These boulevards are lined with beautiful examples of 19th century neo-Renaissance style buildings. The Opera Hall, St. /stcan Cathedral, the Fine Arts Museum and the Academy o f Sciences are the more prominent of these buildings. The grand shopping center and numerous passages on Kossulh Laios Boulevard are o/so rare examples of 19th century architecture. The famous Rakoozi Boulevard leads to Baros Square. Further on, after the main railway station and the stadium -the pride o f the Hungarians- you enter Dozsa Gyrorgy Boulevard with its splendid vi/los . This boulevard is an exhibiton of 19th century architectural styles. Especially the Square of Heros

on this road is worth seeing. Aport from the statues of famous Hungarian national heros, which decorate this square, there is the Museum of Fine Arts, which has one of the richesi picture collections in Europe. Founded in 1863, the museum owes its picture cal/ection of 636 canvases to the Esterhazy family. Among the artists whose pictures are displayed in this museum , the more prominent are Rofaello, Memling, Dürer, Vermeer, El Greco, Goya, Manet and Pissaro. As far as museums are concerned, Budapest is one of the richesi cities in Eastern Europe. The National Museum, where archaelogical pieces and histarical garments and instruments are displayed, the National Gallery and the National Library, the Museum of Ethnography, the Museum of Decorative Arts and the Far East Museum are same of the most significant ones. Budapest protects the histarical bea-

uties that it passesses with great care while taek/ing the problems of rapid development at the same time. With o population of two mi/lion, Budapest contains o fifth of Hungary's total popula tion. The Hungarians.' refined sensitivity lawards beauty is responsible for the preservation of the histarical character of Budapest. fiber Ortay/i, o researcher and writer, deseribes this sensitivity in on article on his impressions about Budapest: "Hungary strikes the visitor with its nature, colours and the language of people. And Budapest charms its guests with its silhoueffe. This silhoueffe is the making of o delicafe architecture. In brief, in the same way as Hungarian women remembered to dress up even i at the pea k of economic erisis, the architects foo always knew how to put o beautiful affire to their capital city. Beauty is o feeling and faculty which lives on not so much by educalian as by tradition ." SKYUFE 6/ 90 35


Enformatik çağındayız... Başamımyolu hızlı

ve etkin haberleşmeden geçiyor. Borsalarda,

iç \'e dış ticarette, işlerin hızlı ve düzenli bilgi akışıyla \'ürütüldüğü

her sektörde.

modern iletişim sistemlerini kullananlar kazançlı çıkımr.

Bilgiye ihti\'aÇ duyduğunuz anda erişmenizi \'e erken Jananınanızı sağla\'an, iletişimsizlik

sorununu ortadan kaldıran sistemler.

Türkiye'de Netaş'ın geliştirdiği. :\etaş'ın sunduğu iletişim çözümleri.

Bilinen bütün fizik kurallarının aksine dünyanın en hızlı düşen şeyi bir kağıt olabilir.

Hız/i arama, abizesiz konusma, mesaj bırakma.

araya girıne\'e koilj'erans gibi kolaylı klar... İşyerinin farklı

bölgelerdeki

birimlerini tek bir özel şebekede birleştirmek... Ses, görüntü \'e \'eri iletişimini tek bir telefon hattı üzerinden gerçekleştiren , yamwı baberleşme sistemi ISDNe u~umluluk.

~

Bütün bunları :\etaş size özel iletişim

~ ISDN ~

T

çözümlerine dönüştürerek sunuyor.

Kaçan fırsatları düşünerek \'akit ka~'betmek istemiyorsanız Netaş' ı arayın. :\etaş'ta

size uygun bir iletişim

çözümü mutlaka vardır.

Nela$ ..

iletişimi n

.. g u c u.

• Merkez re Fabrika 1ı 133'i ll 00 · .l29 ~~ ~~ • istanbul: 1ı ) r~ 3~ -~ • Ankara 1~) lı- 22 00 • izmir 1'i ı ) ı9 33 33 • Adana: ("ı 1ı3 O~ "2 • Antalya: (31) 18 50 50 · 18 50 ;ı


bakılırsa , eskisinin

TARI HI GALATA KÖPRÜSÜ

••

••

KOPRULER DE • EMEKLI OLUR Haliç' in gerdan lığı tarihi Galata köprüsü, önce Uzun Ümer'in aev pabu çla r ının süslediği piyango gişesini kaybetti, sonra da küçük çocuk lar ı n sevg ilisi naline gelen ayıbal ığ ı Yaşa r 'ı. Şimdi sırada kendisi va r. En çok iki yıla kadar o da yolcu ... eksen yıla yakın istanbul halkı­ na, Istanbul ziyaretç_ilerine hizmetini aksatmadı. Uzerinden gelip geçeniere de, altın­ daki lokantalarda bir kadeh rakı, kahvehanelerinde bir bardak mala çayı içenlere de aynı duyguyu besledi: Misafirperverlik. Ama tam yetmiş dördüncü yaşını kutlamaya hazırlanırken , 1986'da ya n ı başında yüksek teknoloji eseri yepyeni bir köprü yapılacağını 11 öğrendi . Son bir çabayla, Peki, ben de yeni arkadaşımın yanında, şura­ 11 cıktc durayım hiç değilse diye yalvardı lstanbullulara." Mvmkün değil,

S

dubaların Haliç-Marmara arasında­ ki su akıntısını engelliyor 11 cevabını aldı. Yapılabilecek tek şey, onu bulunduğu sulardan uzaklara götürüp, hayatını orada sürdürmesini sağlamak

olabilirdi . Evet, 191 0- 1 2 arasında inşa edilen ve lstanbul'u sembolize eden yapı­ lardan biri haline gelen Galata Köprüsü birkaç yıldır yanıbaşında yükselmekle olan yeni köprüyü seyrediyor. Belki de tek dileği , inşaat süres inin mümkün olduğu kadar uzaması. Yeni köprünün 1989 ortasında hizmete girmesi planlarının gerçekleşmediğine

Seksen yıldır üzerinden gelip geçeniere de, kahvehanelerinde bir çay duyguyu besledi: Misafirperverlik...

molası

verenlere de aynı

For eighty years, it nurtured one feeling for those who just crossed over it or who stopped at its coffee-shops for a cup of tea: Hospitality... 38 SKYLIFE 6/90

11

0h 11 ı tutmuş görü-

nüyor. Ama yok, eski Galata Köprüsü er geç yerini terk edecek genç arkadaşına .. Edecek de, kendisi ne olacak? TEKLiFLER, TAVSiYELER iznik Belediye Başkanı Erdoğan Savaş, lstanbulluların "Yeni bir aşk" buldukları için eskisine yüz vermeyeceklerini düşündüğünden olsa gerek, projeyi duyar duymaz teklifini ilan ediver11 rnişti: Köprüyü satın a labilmek için Istanbul Belediye Başkanı ile pazarlı­ ğa oturacağım . Anlaşma o lursa onu yüzer gazina olarak kullanacağ ı m . 11 lznik Belediye Başkanı'nın teklifi ise, oldukça fantezi yüklüydü. Başkan , köprünün altına kızaklar yerleştirip çeke çeke lznik'e götüreceğini söylüyordu Ancak, zamanın Istanbul Belediye Başkanı Bedrettin Dolan, Galata Köprüsü'nün Istanbul dışına götürülmesi niyet ve tartışmalarını 11 Böyle şey olmaz11 diyerek kestirip atmıştı. Dolan , 11 Köprüyü turistik olarak kullanacağız,bir kaya yerleştireceğiz. Hangi koy olduğunu daha belirlemedik. Tarihi Galata Köprüsü istanbul'un bir simgesi. Satış falan yok 11 diyordu. Dolan ' ın 1988 Mart'ında da şöyle 11 konuştuğunu görüyoruz: Eski köprü, bir tekstil sergisi haline getiri lecek olan Feshane'nin bulunduğu Eyüp ile, bir kültür merkezi'nin kurulacağı Sütlüce arasına yerleştiri l ecek . Ve altındaki dükkônlar, lokantalar aynen korunacak . 11 . Köprünün okıbelini tayin kararsızlığı Istanbul'un yeni Belediye Başkanı Nurettin Sözen döneminde de sürüyor. Sözen de, Galata Köprüsü'nün gerek mimari görünüş, gerek Haliç'le Marmara arasındaki akıniıyı sağlama açı­ sı ndan eski yerinde kalamayacağı görüşünde. Bu arada , şehireil i k uzmanları, mimarlar ve sanatçılar da görü şler i­ ni basın aracılığıyla ortaya koydular. Çözüm tekl iflerinin çoğu, köprünün yine eski yerinde kalması, ancak yaln ız­ ca yayo lara açık olması şeklinde . Bu yapıla maya caksa, hiç değilse Eyüp'e doğru bir yere taşınması düşünülebil ir , akıniıyı kesmemesi için de dubaların yeri ne basit ayaklar konab iiirdi. Evet, ne yapılacağı hôlô belli değ il. Son olarak bilgisine başvurduğumuz Istanbul Belediyesi Bas ın Yayın ve Halkla Il işk i ler Müdürü Kaya Caner, önümüzdeki günlerde belediyenin geniş bir toplantı düzenleyeceğini, köprünün akıbeti ile ilgili son kararın burada ver ileceğini söyledi. -+


1910-12 yılları

arasında

Alman MAN fi rmas ı nın

i nşa ettiğ i

köprünün boyu 462, eni 25 metre.

Constructed by the German MAN company between 1910-12, the bridge is 462 metres long and 25 metres wide.

HISTOR/C GAlATA BRIDGE

BRIDGES ALSO RETIRE The hisforic Goloto Bridge, one of the symbols of Istanbul, is scheduled to refire in two years ot the lotesf. 1 never said "no " fo its guests for o good BO years. Be it o cosuol passer-by, or sameone who has come to drink o gloss of rok1 of one of the restouron/s or relox over o cup of tea ot the cofes underneoth, it fostered but one feeling: hospitolity. Bul jusf ot o time if wos preporing to celebrote ils 7 4th birthdoy in 1986, come the news that o new high-tech bridge wos going be built nexf to if. In o los/ ol/em pt it prop<J sed to stoy by the side of the new bridge. Bul this proposol wos turned down, foo. Goloto Bridge wos to/d, "This is not possible either, for your pontoons are obstructing the water flow between the Golden Horn and the Mormara Sea." The only thing

1

Stomboulites could do was fo lake if awoy from !here and leove if fo spend the rest of i/s life elsewhere. For the post severol years, the Golofo Bridge - o symbol of Istanbul, built between 191 Q-1 2- has been watching the rise of the new Golata Bridge by ifs side. /ts only wish is that the consfrucfion work takesas long as possible. /udging from the failure of initial plans for the completion of the new bridge in mid-1989, if seems as though the curse of the aged hod ifs effect. Nonetheless, the old Galata Bridge wi/1/eove its place to its young colleogue. That is for sure, bul the quesfion is, what wi/1 become of /stanbul's beloved bridge? PROPOSALS ... PROPOSALS ... lznik Moyor Erdoğan Savas, probably thinking that Stamboulites would not indulge tFıe old one after having found "o new love", onnounced his plan os soon as he heard that o new bridge would be built between Eminönü and Karaköy: "/ wi/1 sit at the negotiation tab/e with the mayor of Istanbul in order to buy the bridge. If we can reach an agreement 1wi/1 put the bridge to use as o floating casino." The lznik Moyor's plan to carry the brid-

ge lo lznik wos os much o fantasy as the proposal ifself. He was planning fo pul o sliding carriage under the bridge and pul/ if info lznik . Mr. Bedre/lin Dolan, then mayor of Istanbul, however, said thatthe idea of taking the Golata Bridge away from Istanbul was out of the queslion. "This is unthinkable," said Mr. Dolan. "We wi/1 use the bridge for tourism. We wi/1 put it in o bay, which we have not yet identified. The historic Galata Bridge is o symbol of Istanbul. lt is not for safe." Mr. Dolan clarified the issue further in March 1988: "The old bridge wi/1 be placed further down the Golden Horn between Eyüp-which accommodates the traditional hat manufacturing center, soon to be converted in to o textile exhibition center- and Süt/üce, where o cu/tura/ center wi/1 be established. The shops and restaurants under it wi/1 be kept as they are." However, the indecision concerning the future of the bridge confinued after Mr. Nurel/in Sözen was elected mayor of lstanbullast year. Mr. Sözen agreed with his predecessor that -+ SKYLIFE 6/ 90 39


GiDEN BiR TARiHTiR Madem gidiyor, geçmişine de şöy­ le bir göz atmak lazım. Galata Köprüsü'nün "teorik" tarihi, Osmanlı Sultanı ll. Bayezıd'o gönderilen 3 Temmuz ı503 tarihli Leonarda do Vinci imzalı şu mektupla başl!yor: "Ben kulunuz şöyle i şittim ki, Istanbul'dan Galata'ya bir köprü yapmak kastetmişsiz . Ama bilir ôdem bulunmadığı sebepten yapmamışsız . Ben kulunuz bilirim ." ı6. yüzyılın büyük ressomı Leonordo'nun, zamanında korışmadığı pek bir şeyin kolmodığını düşünerek, Goloto Köprüsü 'nün yapımını üstlenmek istemesini de normal korşıloyobilirsiniz. Ama bu kadar değil. Onun ünlü rakibi Michelongelo do heveslenmiştir aynı 40 SKYLIFE 6 /90

işe. Ne var ki tam onu istanbul 'a götürecek gemi hareket ederken haber ulaştı­ rılır kendisine: Popo ' nın kararı kesindir. Eğer yola çıkorso oforoz edilecektir. Köprünün "prati k" tarihi ise, bundan tom 342 yıl sonra , ı845 ' te başladı. Sulton Abdülmecit tarafındon yaptırı­ lan ilk ahşap köprüyü , ı 863 yılında gene ikinci ahşap köprü izledi. 480 m. boyunda ve ı4 m. enindeki ilk demir köprü ise ı870'te hizmete girdi. ı9ı Q- ı 2 yılları arasında Alman MAN firmasının inşa ettiği bugünkü Goloto Köprüsü 'nün boyu 462 m. , eni de 25 m. Köprü dubalaro oturuyor, 60 m. boyundaki orta parçası , büyük gemilerin geçmesi için römorkörle oçılobiliyor. Altında , küçük gemilerin geçmesine imkôn veren iki de açıklık bulunuyor.

Umulandan da sağlam çıkan bu köprü, ı954 yılındaki büyük onarım dışın­ do pek fazla tamirat görmedi. Hatta bazı mühendisler, yanıboşında yapıl­ makta olon yenisini, ono bakarak " çıtkırıld.ı.m" diye niteliyor.. .. ..

GULE GULE SEVGILI KOPRU Goloto Köprüsü önce Uzun Ömer'in dev pobuçlarının süslediği piyango gişesini kaybetti, sonra do küçük çocukların sevgilisi haline gelen ayı balığı Yoşar'ı. Şimdi sıra kend isinde.. En çok iki yıla kadar o do yolcu. istonbulluların , en çok do son yılların müdevimleri üniversite öğrencilerinin bir dileği var yetkililerden "Bari çok uzağa götürmeyin, tümüyle koparmayın onu bizden . Arada bir olsun gidip özlem giderebilelim ."


the Goloto Bridge could not be allowed to remoin ot its preseni site. Urban plonners and developers , orchitects and ortists joined in the froy, expressing their views in the press. The majority were in fovour of keeping the bridge ot its preseni site, proposing that the Goloto Bridge should be open to pedestrions only. If this were not possible, it should be moved samewhere neor Eyüp and the pontoons could be reploced by simple stands in order not to hinder the water flow. Taday whot w ili become of the Goloto Bridge is stili uncleor. When we osked for on up-date, the moyor's Press and Public Relotions Director,

Köprünün akıbeti henüz belli değil. Ama çözüm tekliflerinin çoğunda onun yine eski yerinde kalması ve sadece yayalara açık olması fikri yeralıyor.

The bridge's fate has not been decided yet, but maiority of the proposals made uphold the idea to keep it at its present Joeotion for the use of pedestrians only.

Mr. Kaya Coner said that the Municipolity would organize o meeting on this issue in the neor future to decide the bridge's fote for once and for all. A PIECE OF HISTORY IS GO/NG When and if il goes, the Golata Bridge will toke o long history olongwith it. The history of Goloto Bridge storts with o /etler doted july 3, 1503 written to the Ottomon Sulton Beyazil and signed by Leonarda do Vinci. In the !etler he wrote: 11 1, your obedient servant have heard that you intended to bui/d o bridge between Istanbul and Galata, but could not do so because there were not any copab/e 11 men. 1, your servant, am capable. Considering that Leonarda, one of the greatest artists op the /ta/ian Renaissance, had involved himself in o/most everything in his time, it is not so sirange for him to undertake the design of the Galata Bridge as well. But that is not all. His well-known riva/, Michelongelo, wos o/so interested in the task. However, os the ship Leonarda would boord wos obout to leave for Istanbul, he received the shocking news that the Pope would excommunicote him if he went to Istanbul. The real history of the bridge, however, storted 343 years loter. In 1845 the first wooden bridge was built under order of Sulton Abdülmecit, This wos followed by o second wooden bridge in 1863. The first iron bridge -480 metres long and 1 1 metres wide - wos built in 1870. The preseni Goloto Bridge, built by the German MAN Company between 191 Q-12, is 460 metres long and 25 metres wide. lt stands on pontoons, and the center port can be opened by tugboots in order to allaw larger ships to pass. There are o/so two gops where smoller ships can pass. The Germon-mode bridge proved to be stronger than expected. lt did not need much repoir except the overhoul corried out in 1954 . That is why same civil engineers find the new one being built next to the old one 11effeminate11 by comporison. BYE-BYE OUR BELOVED BRIDGE The Goloto Birdge is set to go in two years. Stomboulites and especiolly university students who have been its regulors in recent years have one request from the outhorities: "at least don 't move it foo far away, don 't tak e it away from us completely, and allow us to visit it from time to time whenever we miss it. 11 SKYUFE 6/90 41


BODRUM'DAN ANTALYA'YA KlYlLARlMlZ

ADlM ADlM AKDENIZ ... Bodru m'dan Antalya'ya kadar uza nan nefes kesen bir yolculuğa ne dersiniz? Hôlô yapmad ı nızsa , hazırlığa baş lamanın tam zaman ı dı r . Ama di kkatli olun , eğer her şeyi bir yana bırakıp , o cennet köşelerden birinde yerleşme fikr i akl ı n ız ı çelmeye başlarsa yolcu l uğu yarıda kesip , hemen geri dönün . Yoksa ertesi gün i ş işten geçmiş olabil ir.

A

kdeniz'in turkuoz sularının yemyeşil ormonlorlo kaynaştığı, bembeyaz antik

şehirlerin ipek kumsollar üzerine inci taneleri gibi dizildiği sohillerdeyiz. Badrum'dan Antalya'ya kodar uzanan bu düşsel yolculuğa bizi göturecek olon teknemiz son hazırlıkla­ rını tamamladı.

Badrum'dan ayrılıyoruz Günün her saatinde kendini bize bir başka yanıy­ la sunan o heybetli kale, günboyu dinrnek bilmeyen neşeli uğultu ve Halikornos Disco'nun lacivert gökyüzünü şim­ şek şimşek delen gümbürtüsü yavaş yavaş siluetleşiyor, dirıiyor, siliniyor. Teknemiz Gökova Körfezi 'nin derinliklerine doğru akıyor. Çom ve günlük ormanlarının denizle kucokloştıgı sayı­ sız koy ve kumsaldo, denizin, kurnun -+ 44 SKYliFE 6/90

THE COASTLINE FROM BODRUM TO ANTAL YA

THE TURKISH MEDITERRANEAN

STEP BY STEP How obout o breothtoking vayage from Badrum lo Antalya ? If you have not mode this trip yel, il is high time to sfor/ preporing for it. Bul be worned· If you should s/ortthinking of leoving all your cores behind and sefiling down in one of these beoutiful spots, cut your trip short and immediotely go bock home Otherwise, il moy be too Iate . ...... -+ ~----------------------~


ve güneşin tadını çı kara çıkara ünlü Yedi Adolor'o ulaşıyoruz. Bunlardon bir numorolısı Kedreoi antik şehrinin bulunduğu Sedir Adası, Efsoneye göre, Antonius'un Kleopolro için Afrika'dan getirtip serdirdiği iri yuvarlak toneli kumsalı, lacivert berrak denizi ile Sedir Adası tüm Gökova'nın en fazla ilgi gören yeri. Körfezi n güney so hillerindeki Ingiliz ve Mersincik !imanlarını, sayısız harika koyu geride bırakıp Dotço Yorımodosı'nın ucundaki antik Knidos'o güzellik tanrıçası Afrodit'in beldesine dümen kırıyoruz. 2700 yıllık bir geçmişin izlerini taşıyon bu yöre, Helenislik

ve Roma döneminden kalma evleri, okropolü, surları, onfiteotrlorı, sonradon kiliseye dönüştürülmüş olon Apollon, Demeler ve Dionysos tapınakları ya• nındo, her şeyden önce 18 sütunlu Afrodit Tapınağı ile ünlü. Yolculuğumuza Dotço Yarımoda­ sı'nı boydon boya geçen koroyoluyla devam edersek, solumuzdo Gökovo, soğımızdo Hisorönü Körfezi'ni sık ormonlor ordında bir bulup bir kaybederek, Mormoris'e kadar unutulmaz bir yolculuk yapabiliriz. Ama biz Hisarönü Körfezi'nin dontel koylarını denizden seyretmeyi seçip,yine teknemiz- ....


Leavfng behind us the English and Mersincik harbors and the countfess surprising boys on the southarn coosts of Gรถkova Guff, we steer towords the oncient cily of Knidos -the home of Aphrodfte, the Goddess of Beouty-locoted of the cape of Dotรงo Peninsulo. Beoring the troces of 2,700 years, Knidos is renowned For its Heffenistic and Roman houses, acropolis1 citywoff, omphitheotre, temples of Apoflo, Demeter and Dionysos (which were fo ter been converted to churches) and abave all For its 18-cofumned Temple of Aphrodite. -+


Türkiye İş B~pkası Bankamatik U stünlüğü Kıbrıs'ta!

Türk. B a nkac ılı ğı için önemli bir gelişmey i, yine I ş B a nkas ı ge rçekleştirdi. Kı b rı s'ta Gime ve Lefkoşa'da. Bankamatik hi zmete girdi. Artık Kıbrıs'ta da e lektronik ban kac ılı ğın üstünlüklerinden yararlan acaksınız. Türkiye'de elektronik hizmet veren SOO'den faz la İş Bankası şubesine her gün. 24 saaı. anında ulaşabilecek, hesabınızdan para çekebileccksiniz. Yurtiçinde olduğu gibi. hiçbir ücret ödemeden ... isterseniz, bu şubelcre !ıava l e de yapabi lirsiniz. İş Bankası Kredi Kart ı 'nız varsa. onun Bankamatik iş l evinden yararlanabi lirsiniz. K ı brıs 'a giderken Bankamatik Kartı ' n ı z yanınızda o lsun. İl k kez İ ş Bankası'nın gerçekleştirdiği bu üstünlükten yararlan ın.

Bunu sadece Bankamatik yapabilir! ••

TURKIVE

BANKASI


-

953 PALETLi YÜKLEYiCi

Teknik Özellikler 1 .75 mJ Kepçe kapasitesi

13.5 ton 120 HP

Çalışma ağırlığı

Motor gücü

Ç i MSATAŞ-Me rsin tesislerinde Caterpi llar l isansı ile imal edilmektedir .

Cukurova ithalat

ve ihracat T.A.Ş.

.

CUKUROVA

ISTANBUL Gn . Md: (1) 133 01 80 (15 hat), ADA NA : (71) 15 11 47 (5 hat), ANKARA : (4) 287 33 00 (12 hat), DIYARBAKlR : (831) 15 41 2 (3 hat), ISTANBUL·KARTAL: (1) 395 34 80 (5 Hat), ISTANBUL·TOPKAPI: (1) 567 19 13 (6 hat) · 567 88 18 (6 hat) . iZ MiR : (51) 18 24 75, BURSA: (24) 80 15 97 , ERZURUM : (011)23499, KAYSER I: (35) 16 91 68, KÜTAHYA: (231)13342, TRABZON : (031) 55747

a:

I ,.,.,'!

~

..

' '~'

,...

. ~~--. ,..,.. :ı


Marmaris her göreni büyüleyen bir güz e lliğe sahip. Marmaris has a beauty that bewitches every visitor

yolumuza devam edelim Şirin Dotço kosabasını geride bırakıp , özellikle sığ ve sakin sularda denize girmeyi sevenlerin gözdesi kıyılar boyuneo ilerliyoruz. Bozburun ile Rodos arasındon geçip surları , tapınakları , tiyatroları ile Lorymo ve Amos antik şehirlerini solda bırakıp, Marmaris Körfezi 'ne giriyoruz. Burada bizi bekleyen turizm cenneti , Türkiye turizminin öncüsü diyebileceğimi z Mormoris 'tir. Marmaris, sezon boyuneo yüzbinlerce turisli ağırlo­ yon bir merkez. Tari hi kalenin eteklerinden denize inen tipik Akdeniz sokakları , 1500 yot kopasiteli limanı , modern yapıları ve kosabanın hemen içindeki geniş kumsollı plojı ile, Marmaris, her göreni büyüleyen bir güzelliğe sahip Bir sonraki duroğımız coreıto coreıto kaplumbağalarının bunca kumsol arasındon seçip beğendiğ i lztuzu ve Dalyon Bu ikisi orasındaki yirmi dakikalık deniz yolculuğu sırasında, sorp koyolara oyulu sayısız kaya mezarı , bizi yine tarihin derinliklerine çekip götürüyor. Lobireııti andıran so z lıklor orasın­ don geçerek bir yanı göl , bir yanı deniz, kumdon bir yarımodaya ulaşıyo­ ruz. Gölün kuzeyinde temizliği ve düzenliliği ile ünlü turistik Köyceğiz kosabası yer alıyor. Dalyon 'daki büyük antik şehir Kounos 'o uğramadan geçip 50 SKYUF E 6 / 90

Denizin 45 metre derinlere kadar ışılışıl görüldüğü Ölüdeniz.

The Dead Sea, where one can see through the glittering sea up to 45 metres deep. gidemeyiz. Geçmişi M.Ö. 4. yüzyıla kadar uzanan bu Frigyo şehri, daha sonraki uygarlıklardon do derin izler taşıyor. Bunlar orosındo.76 metre çapındaki dev Roma Tiyatrosu özellikle görülmeye değer. Dümeni güneybatıya kırarak, Peksirnet Adası açıklarındon Fethiye Körfezi 'ne yöneliyoruz . Ama körfezin batı­ sındaki yarımoda üzerinde yer olon antik hamamları ile ünlü Arymoxo'yı otloyomoyız. Çevre, yine kaya mezarlık­ ları ve Bizans dönemi yapı kolıntılorıy­ lo gerçek bir açıkhava müzesi gibi. Fethiye gerek tobiot, gerekse tarih zenginliği ile mavi yolculuğumuzun..en önemli duraklarındon biri . "Işığın Ulkesi" Likya ' nın ilk şehri Telmesos kısmen kosobonın içinde, kısmen de suların derinliklerinde kalmış. Kolıntılorın en önemlileri kaya mezorlorı. Amyntos Kaya Mezarı bunlar orasında en fazla ilgi çekeni. 19 antik şehirle çevrelenen Fethiye Körfezi, irili ufokl_ı odaları ve tüm körfezi kuşaton çom ormanları ile benzersiz bir tabii güzelliğe sahip. Körfezin karşı kıyısındoki Göcek'te Akden izin en iyi planlanmış morinalarındon biri yeralıyor. . Fethiye'den sonra Şahin, Boz ve lblis burunlarını geçip Korodağ eteklerindeki Gemili Adası ' na ulaşıyoruz . Ada

-

If we were to continue our trip on the road cutting across the Datça Peninsula, we would have an unforgettable trip up to Marmaris with the gu!fs of Gökova, on our left, and Hisarönü, on our right, now appearing and now disappearing behind the thick forest. Bul fet us carry on with our boot trip, choasing to view the lacework of baysin Hisarönü Gulf Leaving the smail town of Datça behind, we move along the shores preferred by those who /ike swimming in shallow and peaceful walers. Passing between Bozburun and Rodos, and leaving the ancient cities of Loryma and Amos with their city-wa!ls, on our left, we enter the Gulf of Marmaris. Awailing us here is the city of Marmaris, one of the pioneers of lourism in Turkey, which now accommodates hundreds of thousands of touris/s throughoutthe season. With its typical Medi terranean streels slretching from the outskirls of the hisloric east/e down lo the seaside, its port with o capacity of 1,500 yachts, its modern buildings and ils long sand beach right in the city, Marmaris posseses o bewitching charm. Our nexl stop is the lztuzu logoon and Dalyarı, the home of the carelfa /urt/e, and now o nalural conseNaliorı '.,, During the lwenty minu/e ri ver trip

-


BUGÜN YUMURTALISUCUKSA tA--~-._,.

Türk damak zevkini Almanya'dan dünyaya tanıtan Egetürk firması ürünleri, en son teknoloji ile modern tesislerde el degmeden hazırlanmaktadır. •

LEZZETKALiTESEMBOLÜ


Kilometrelerce uzanan tabii plajları, denize dökülen şelalele ri ve tarih öncesine ış ı k tutan ilgi çekici mağaraları ile Antalya "Türk R ivie rası" olarak isimlendirilir.

Antalya is cal/ed "Turkish Riviera" for its kilometres-long natural beaches, waterfal/s pouring into the sea, and interesting caves that shed same light on pre-historical ages. baştanbaşa denize kadar inen antik harabelerle dolu. Artık mavi yolculuğa çıkanların en çok büyülendikleri yere, Olüdeniz'e doğ ru ilerliyoruz . Denizin 45 metre.. derinfiklere kadar ışı! ışı! görüldüğü Olüdeniz, incecik kumsalıyla bir kamping cenneti. Belcekı z Koyu kampingleri yaz geceleri kocaman bir disketek gibi çevreye ışık ve neşe saçı­ yor,. Olüdeniz'den ayrılıp tehlikeli Yediburun kayalıklarını aşarak kıyıda ihtişamla yükselen Babadağ ve Karada ğ'a varıyo r uz. Dağların hemen ardında Likya şehirlerinin en büyük ve ilgi çekicilerinden biri ola n Pınara yeralı­ yor. Tiyatrosu hôlô ayakta kalmış bu şe­ hirde 2500 antik mezar var. Kilometreler boyu uzanan nefis kumsallar üzerinde ise antik Patara ile karşılaşıyoruz. Patara'da Roma dönemine ait çok sayıda kalıntı arasında , Mettius Modestus Takı, tiyatro ve hamam görülmeye değe r . Eşen Çayı'nın denize döküldüğü yerden dere boyunca içeriere girdi52 SKYLIFE 6/90

ğimizde ise yine iki büyük Likya şehri­ ne, Letoon ve Ksantos'a varıyoruz. Likya'nın başkenti olan Ksontos tarih ve arkeoloji meraklılarının günlerce ayrıl­ mak isterneyeceği bir hazine gibi.

Onun hemen güneyinde ise Apolion ile Artemis'in anası Leto'ya adanmış kutsal şehir Letoon yeralıyor . Küçük bir körfez içinde yerleşmiş olan Kalkan, denize kuşbakışı bakan bir sırt üzerine kurulmuş . Iki katlı beyaz evlerin birçoğu pansiyon olarak kullanılıyor . Giriş katlarındaki çok sayıda küçük bar, konuklara hizmet sunuyor . Kalkan'dan demir alıp Sonbelen ve Heybeli adalarını geçtikten sonra Kaş'a ulaşıyoruz. Burada yeşilliklerle örtülü olmayan bir karış yer yok desek yeridir. Içiçe girm iş birbirinden güzel koylar, denizin koynuna uzanmış tabiat harikası bir yarımada.küçücük limanı çevreleyen balkoniarında mor ve kırmı­ zı çiçeklerin sarktığı beyaz badanalı evler, sokaklar arasında tarihin bütün haşmetini hôlô gözler önüne seren -+

linking the town of Do/yan with the iztuzu logoon, we 5ee the 5plendid rocktombs corved info the hi/ls, the powerful remnants of Lycion civilization. Passing by the reed-beds that look /ike o maze, we reach o sand peninsula between o lake and the sea. On the north of the lake, !here is the touris/ic lawnship of Köyceğiz renowned for its elean and we/1-orgonized services. We simply can not pass by without seeing the large ancient city of Caunos in Dalyan. This Phrygian city doting bad to the 4th century B. C. o/so bears the imprint of !afer civilizations. Among tfiem, the giant Roman theo/re with o diorneter of 76 me/res is especially worth seeing. This time we steer southwest and head to.._.;ards Fethiye Gulf from the vicinity of Peksirnet ls/and. Bul we cannot skip the ancient city of Arymaxa which is renowned for i/s ancient baths and loca/ed on o peninsulo to the wesf of this gulf. The sel/ing resembles an open-oir museum with rock-tombs and remnants of Byzantium structures. Fethiye is one of the most important stops on our "b/ue voyage" with its natural and historical abundance. Telmessos, the first city of Lycia -the "Land of Light"-, is located partly in the town and partly deep in the sea. The most significant remnants are the rock-tombs. Among them, the most interesting one is the rock-tomb of Amy n/as. Surrounded by 19 oncient cities, Fethiye Gulf has o unique natural beauty with i/s islands of all shapes and size5 os well as the pine foresis araund if. One of the best planned marinas in the Mediterranean Sea is in Göcek, on the opposite side of the gulf. After Fethiye, we pass Shahin, Boz and !b/is Capes to reach the Gemi/~ Isiand facing the skir/5 of Karadağ mountain. The who/e isiand is covered with ancient ruins stretching down to the. sea. Fina/Iy we proceed lawards Olüdeniz (Dead Sea), where one can see through the spork/ing seo up to 45 me/res deep. This is o camping paradise with o finegrained sond beach. The Belcekiz Koyu camps are full of ;oy and lighis up /ike o vosf discotheque on summer nights. Leoving the Dead Sea and passing the hazordous rocks of Yediburun , we reach Babadağ and Karadağ mountains towering ma;esticolly from the shores. One of the biggest and most interesting Lycion cities, Potara is locoted right behind these mountoins. There are 2,500 oncienf groves in this city -+


başını göğe uzatmış kaya mezarları. .. Antik isimleri "Andifli" , "Antiphellus" ve "Hapasas" olan helenislik kalıntılar arasında anfiteatr özellikle görülmeye değer. Koş yakınlarında nefis bir kaya hakim tepeler üzerinde kurulu Aperlai antik şehrini geçip, Kekova cennetine dümen kırıyoruz. Kekova Adası ile sahilin arası dantel gibi koylarla örülü. Bu masal diyarının girişindeki Karaada üzerinde, ilgi çekici harabeler bulunuyor. Ada ile sahil arası tüm deniz, batık bir antik şehrin kalıntılarıyle dolu. Bu kalın­ tıları cam gibi ş~ffaf sulardan hayranlıkla seyrediyoruz. Az ilerde Kale köyünde ise Simena antik şehrinin kalıntı­ ları yer alıyor. Kıyıda, sular içindeki Likya Lahdi adeta bölgen.in sembolü haline gelmiş. Kaleden Uçağız'a geçip Theimussa antik yerleşimine ulaşıyo­ ruz. Biraz daha doğudaki Demre'de ise antik Myra'nın limanı olan Andriake harabeleri göze çarpıyor. Kıyıdan az içerde Apolion 'un kehanet merkezi Apolion Surios Tapınağı ve Likya'dan Bizans'a kadar uzanan tarihi dönemin kalıntıları ile dolu Sura şehri var. Yine Kale yakınlarında "Noel Baba" olarak tanınan St. Nicolas Kilisesi bulunuyor. Doğu yönündeki yolculuğumuz az sonra portakal kokulu Finike 'ye ulaşı­ yor. Kasaboya yarım saat mesafedeki Limyna antik şehrindeki kalıntılar, M.O. 4. yüzyıldan Roma dönemi sonların a kadarki dönemden çok şeyi günümüze taşımış. Finike'den ayrıldıktan sonra Kutsal Kayalar olarak adlandırı­ lan Gelidonya Burnu 'na ulaşıyoruz. Eski gemicilerin korkulu rüyası olan bu burnun önündeki derinlikler, çok sayı­ da balıkla dolu. Daha doğuda Andras Burnu 'nu geçince de, Helenislik döneme ait Olimpas şehriyle karşılaşıyoruz. Buradaki kalıntılar yoğun bir orman örtüsü altında. Olimpiyat meşalesinin tutuşturulduÇıu Yanartaş (Chemaera), az ötede tarih öncesi çağ_l_ardan beri aralıksız yanıp duruyor. Üzeilikle akşam saatlerinde olağanüstü görüntüler sergileyen bu doğal gaz meşalesini geride bırakıp , doğuya doğru yolculuğu­ muza devam ettiğimizde Likya bölgesinin son kıyı şehri olan Phaselis'e ulaşı­ yoruz. Orman ve kumsalın içiçe geçtiği benzersiz güzellikteki bir tabiat parçası içinde yer alan kalıntılar, tarih araştırmacıları için hôlô bilmecelerle dolu. Phaselis ile Antalya arasında , tatil köyleriyle ünlü Kemer yeralıyor. Akdeniz'in en güzel marinalarından birine

and the theatre is stil/ in goad candition. We pass by the ancient city of Patoro, located araund kilometers long sand beoches, among a great number of Roman ruins in Patara, the Mettius Modestus Takı , the theo/re and the baths are worth seeing. As we enter the Eşen Stream and go further down through this stream, we arrive again at two Lycian cities-Letoon and Ksantos. Ksantos, the capital of Lycia, is a treasure house for amaleur historians and archaeologists. To the south is the holy city of Letoon, dedicated to Leto, the mather of Apo/lo and Artemis. The township of Kalkan , located in a smail bay, is on a ridge overbaking the sea. Most of the two-storey white houses are used as guest houses with aliractive roof bars. Weighing anehor at Kalkan and passing by the islands of Sarıbe/en and Heybeli, we arrive at Koş. lt would not be an exaggeration to say there is not a single piece of /and that is not covered in green here. The intermingling bays-each more beautiful than the other- forms a paradise peninsula stretching out info the sea, with whitewashed houses surraunding the tiny F?rf with violet and red flowers draped from their balconies and maiestic rock-tombs looming in the distance.

Among the ancient Hellenic ruins of Andifli, Antiphellus and Hapasas, the amphitheatre is especially worth seeing. Passing the ancient city of Aperlai, located on the hi/ls daminating the marvellous bay near Koş, we steer lawards Kekova. The bays between the Kekova isiand and the shore are /ike locework. There are interesting ruins on Karaada (Black ls/and) at the entrance to this fairytale /and. Between the isiand and the shore here, the sea is full of ancient ruins which are visible through the clear water. A little further, there are the ruins of the ancient city of Simena ot Kale vii/age. The Lycian sarcophagus under the waters on the shore has virtually become the symbol of.this region. Going from Kale over to Uçağız, we reach the ancient sefilement of Theimussa. Alsa at Demre, further to the easf, we see the ruins of Andriake which used to be the port of the ancient city of Myra. Further from the shore, the araele of Apo/lo and the city of Sura display traces of a history stretching from Lycia to Byzantium. Alsa in the vicinity of Kale is the church of St. Nicolas , known as Sonia Clous. Our eastword trip shortly reaches Finike, bathed in the scent of oranges. The ruins of the ancient city of Limyna,


sahip olan Kemer, özellikle Avrupa ' lı turistlerin gözde tatil yerlerinden biri. Kemer'den itibaren Antalya'ya kadark i yolumuz üzerinde karşılaşacağımız tarihi kalıntılar , artık Likya izlerini taşımı ­ yor. Beldibi'ndeki harabeler prehistorik dönemden kalma. Her biri hafıalarca, aylarca konaklanacak kadar güzel kitaplar dolusu anlatılacak kadar ilginç bunca cennet köşesini ardım ızda bırakarak Antalya'ya ulaşıyoru z. Dokuz ay süren yaz mevsimi , kilometrelerce uzanan tabii plajları, küçük gökkuşakları oluşturarak denize dökülen şelaleleri, dorukları karlarla kaplı yemyeşil dağları ve tarih öncesi çağiara ışık tutan ilgi çekici mağaraları ile "Türk Rivierası" olarak isimlendirilen Antalya , Badrum 'dan başlayan bu nefes kesici yolculuğun son durağı oluyor 54 SKYLIFE 6/90

five minules away from the township, date from the 4th century B.C. to the Roman era. After leaving Finike, we reach the Cape of Gelidonya known as the Holy Rocks. A nightmare for sailors in the post, the depths of sea in front of this cape are full of many ancient wrecks. Further to the east, post the Andras Cape, we encounter the Hel/enistic city of 0/ympos, whose ruins are concealed within o thick forest. A little further, the Chemaera-where the 0/ympic torch is set alight-has been burning for ages. This torch of natural gas creates an extraordinary scene especially in the evening hours. Carrying on with our eastword trip, we arrive at Phaselis, the last seaside city of Lycia. This ancient city, located at o spot of unique natural beauty, where the forest and the sandbeach intermingle stil/

puzzles historians. Between Phaselis and Antalya, Kemer is renowned for its holiday vil/ages. With its beautiful marina, Kemer is o popu/ar holiday spot, especially for Europeans. The histarical ruins that we wi/1 come across on our way from Kemer to our last stop in Antalya no /onger beor the marks of Lycia. The ruins in Beldibi date back to prehistoric times. Tempted as we are to stop indefinitely in one of these bewitching sites, we push on to Antalya. Referred to as the "Turkish Riviera" because of its nine-month long summer season, Antalya features kilometres of natural beaches, waterfal/s pouring down beneath liflle rainbows, evergreen mountains with snow-capped peaks and interesting caves that shed light on prehistoric times


''Kahve lütfen! .." Hızlı olsun ...

Bankaların sunduğu liliği

arttıkça,

hizmetlerin

çeşit-

"hizmette kalite" ön

plana çıkıyo r. İnsanların bankalardan beklediği hız

ve

yakın

lar daha da önem

ilgi gibi unsur-

kazanıyor.

Garanti,

bunun için ''tam hizmet'' diyor. . . Garanti gın

Bankası'nın

bütün

çapına

yurt

şubelerinde, dış

lerinde özverili, 5000 Garanti' li

ça lışkan Bankacı,

yay-

temsilcilik-

ve güler yüzlü ''tam hizmet ''

anlayışından yararianına nız

için

çalışıyor.

,.

~

k

~GARANTi

B AN K AC ILIKT A


de can veren yabancı askerleri yukar ı­ daki veciz cümleleriyle anıp yüceltmiş­ ti. Bu muharebelere katılan Avu stralyal ı askerlerin , yani Anzak'ların hayatta kalanları , üç çeyrek asır sonra eşl e r i, çocukları ve torunları ile, konuk olarak Çanakkale'deydiler. itiiÖ f ordu la r ın ı n Gelibol u Yarıma· dası ' na çıkarma yapmasının 75 . y ıl ı dolayısıyla , uluslararası çapta törenler düzenlendi . Töreniere Cumhurbaşkanı Turgu! Ozal, Başbakan Yıldırım Akbulut, ingiltere Başbakanı Margareth Thatcher, Avustralya Başbakanı Bob Hawke, Yeni Zelanda Genel Valisi Sir Paul Reeves ve Fransa Devlet Sekreteri ile Kanada hükumet temsi lcisi katıldı. Uluslararası törenler, 25 Nisan günü sabaha karşı 04'te Anzak çıkarma­ sının temsili olarak tekrarlanması ile başladı. Anzak Koyu 'nda demirleyen Avustralya ve Yeni Zelanda gemilerinden dört çıkarma bolu , kaya asker çı­ kardı. Yamaçlardan olayı izleyen eski muharipler ve davetliler , bu sırada

ÇANAKKf\LE __ML)_HAREBELERiNiN 75. YILDONUMU TORENLERi

GELIBOLU'YA DOSTLUK "CIKARMASI" , 75 yıl önce birbirlerine kurşun yağdı ra n Tü rk ve Anzak askerleri, bu defa acı geç m i ş in hatıraları n ı , silah a rkadaş larının meza rlar ı başında b irl ikte sa yg ı duruşu yapa ra k pay laştı l ar.

ll

B

u memleketin toprakları üstünde konlarını döken kah ramanlar . Buroda, dost bir vetanın toproklarındosınız . Huzur ve sükOn içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yanyana , koyun koyunosınız . Uzak diyorlardon evlatlarını harbe 56 SKYliFE 6/90

gönderen analar; gözyoşlorınızı d indiriniz . Evlotlo rı nız bizim bağrı­ mızdadır . Huzur iç indedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyocoklordır . Bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlôtlorımız olmuş­ lardır . "

Atatürk, Çanakkale muharebelerin-

gözyaşlarını saklayamadılar. Temsili çıkarmanın ardından bir konuşma yapan Avustralya Başbakanı Hawke, Anzak Koyu 'nun Avustralyalı ­ ların kanıyla ıslandığını , Çanakkale muharebelerinin Avustralya ' nın tarihinde bir dönüm noktası olduğunu söyle-

di . Hawke, Türk askerlerinin de ülkelerini savunurken şehit olduklarını unutmadıkimını belirterek, "Bizim için çok önemli bir yer olan bu koyda, barışın sürekli olmasını diliyorum" dedi . Daha sonra düzenlenen ve bir saat kadar süren "Şafak" ôyininin ardın­ dan Seddülbahir'deki "Çanakkale Şehitleri Anıtı" nda muhteşem bir tören yapıldı. 75 yıl önceki o cehennemi çarpışma larda siperlerden birbirlerine kurşun yağdıranların , şimdi acı anıları paylaşan dostlar olarak yanyana gelmeleri, mezarları başında birlikte saygı duruşu yapmaları , belki de dünya tarihinde ilk defa görülen ve şüphesiz bütün insanlık için derin an lam lar ve mesajlar taşıyan bir tablo idi . .. Bu mesaj, Cumhurbaşkanı Turgu! Ozal'ın tören sırasında yaptığı konuş­

madaki şu sözlerde ifadesini buluyordu: "Çanakkale Savaşlarının yıldö­ nümü, sadece geçmişi hatıriayıp şe­ hitlerimizi saygıyla anacoğımız bir gün değil , aynı zamanda ileriye bakıp barışı sürdürmenin erdemlerini düşüneceğimiz bir gündür."

Sayın Özal'ın da dediği gibi , küçülen dünyamızda nefret ve düşmanlığa artık yer yoktu

e


DEDEMAN OTELLER ZİNCİRİ turızmine ayrı bir önem veren Dedeman otellerı, Türkiye'nin tablat güzelliklerı ve tarih lle ünlü dört seçkin yöresinde geleneksel Dedeman konukseverliğini sunmakta. Çağdaş otelin bütün niteliklerine sahiP Dedeman otellerinde kontorun yanısıra, genış sımuıtane sistemli kongre, semıner ve toplantı salonları mevcuttur.

Kongre

zenginliklerı

HOTEL İSTANBUL DEDEMAN merkezinde, Boğazıçı manzaraıı , Atatürk 20 km. mesafede • 378 aır condltlonıu oda ve suıtıerlnde uydu yayınlı TV, müzik sıstemı, direkt telefon ve minibar • 24 saat oda servisi • 50-400 kişiilk Kongre saıonu • soo kişiilk balo salonları, Restaurantıar, snack Bar • Kokteyı Salonları, 3 Bar, cası no • Kapalı yüzme havuzu • Aeroblk, sauna, masaJ • yat servisi •

Şehrin Iş

havaalanına

Yıldız Posta caddesi NO: SO 80700 ESentepe 1 ISTANBUL TEL: 111 174 88 00 TELEX: 28217 mkd tr FAX: 111 175 11 00

****

HOTEL ANKARA DEDEMAN diplomatik ve Iş merkezinde • 308 aır oda ve sültlerlnde uydu yayınıı TV, müzik sıstemı, direkt telefon ve mınıbar • 24 saat oda servisi 50·400 kişilik . kongre salonu, 750 kişiilk baıo salonu, Restorantıar, Kokteyı Salonları, Bar, Gece Kulübü • Açık yüzme havuzu, aeroblk salonu, sauna, MasaJ, Türk Hamam ı •

Başşehrımızın

condıtıonıu

BOkiÜm SOk. 1. AICaY 06660 ANKARA 1 TURKEY TEL: 141117 62 00 TEI.EX: 42408 dede tr FAX: 141117 62 14


M a r a ş D e r i .11 a 111 11 1 e r i S a 11 a ı · i ı· e T i c a r e 1 A S Mı>rkez Fabrika: Numwıeba,~ı Cad Rtlılilll Suk. (ı llaymmpaşa -islallhu/ Tel: ;r,~ ()(ı .!3·.!-i -.!5 Tlx: JO j5j 11/t//r lı: 23 '95 111/sd Ir. ho:: 56718 U Şube : G'e11era/ Yaz11a11 Sok . .! ·1 Tli11el · Isiallbul Tel : 1·19 IJI ~, · 1·19 9'J 15 Tlx : JO .l5.f malr Ir. - .! j -95 mlsd ,,. Sa/ış Ma{iazası: Alaköy G'alleria- İsiaiibul l'el : 559 ·15 -.ı · ~ j Caddehuslall lla[idal Cad . 2- - ı Isiallbul Te l : 385 06 .!2 /j82 Sokak ((;til Sokak) .\'u : 12 . llsa11cak · / z mir Tel : 22 o- ·10


THE 75th ANNIVERSARY OF THE DARDANELLES CAMPAIGN

A FRIENDLY LANDINGAT GALLIPOLI Turkish and Anzac saldiers who fought each other 75 years ago came together to share their memories and honor the graves of their fellows who died in the course of one of the bloadiesi battles of World Warl. 11

H

eroes who shed their blood on this /and. You are /ying here in the earth of a fellow country. You can rest at ease. You areside by side with Turkish soldiers . Mothers, you who have sent your sons to fight on far away lands; wipe your tears. Your sons are our guests. They are in peace and they wi/1 rest in peace forever. Since they fe// on this /and, they are our true sons from now on". Fellow fighters, wives, children and grandehi/dren of Anzacs, deseribed by Atatürk as " our true sons from now on", visited the spot where their grandfathers died 75 years ago. The 75th anniversary of the landing of the Anzac army at Gol/ipo/i in the course of the Dardanelles Campaign was celebrated by ceremçnies attended by President Turgut Ozal, Prime Minister Yıldmm Akbulut, the British Prime Minister Margaret Thatcher, the Australian tPrime Minister Bob Hawke, the Governor General of New Zealand Sir Paul Reeves, the French Secretary of State and representatives of the Canadian government. The international ceremonies startedat 4 o.m. on Apri/ 25th with a dramatization of the Anzac landing . Four landing boats were launched from Australian and New Zealander war ships anchored in the bay. From the slopes overlooking the boy, veterons and guests wotched, their eyes filled with teors. In the course of the compoign, which losted from Februory 19, 1915 to january 9, 19 16, neorly

214,000 British so/diers di ed, including the Austrolian and New Zeolonder contingents, while the Ottomons sustoined 120,000 cosuolties. Australian Prime Minister Howke, making o speech fallawing the dramolised londing, said that the blood of Austrolion soldiers shed during the Dardonelles Campaign wos o turning point in Australion history. Howke said that they hoven't forgolten the Turkish soldiers who died while defending their country and said: "1 wish that there wi/1 be peace farever in this bay." lt wos o singulor sight to witness the reunion of Turkish and Anzoc veterons who fought eoch other so bitterly 75 years ago. This time the soldiers of two nations come together to reminiscence and honor their dead companions. This was an occasion of deep significance for all humonity. President Turgut Ozal's fallawing words perhaps best summed up the significonce of this occosion : ''The anniversary of Dardanelles Campaign is not only an occasion for us to glorify the post and to commemorate our dead. lt is alsa on occasion to look foword and to reinforce our delermination to live in_peace". As President Ozol pointed out, "there is no longer any room for hote and enmity in our world." SKYUFE 6/90 59


Ternsa'dan mükemmel bir yerli üretim daha. En yenisi, en iyisi. ı serisi, Komatsu Forklift. Modeli 1990. Dünyada ve Türkiye'de ayn1 teknoloji, ayn1 kalite, ayn1 tasanm. Komatsu ı serisi Forkliftler 1 tondan 3 tona kadar kald1rma kapasiteli (FD 20, FD 25, FD 30) üç ayn modele sahip. Her yönüyle geliştirilmiş olan ı serisi Forkliftler özellikle üstün performans ve kullanim rahatl1ğ1 dikkate al1narak tasarlandi. Yekpare gösterge panosu, özel kabin sistemi, geliştirilmiş mükemmel çizgisi, yükseltilmiş hava emiş sistemi, yüke ayar/1 hidrolik devresi, güçlü dize/ motoru ve daha bir çok üstün özelliği ile Komatsu ı serisi benzersiz bir Forklifttir.Size de, bize de böylesi yaraş1r.

TEM GÜÇ

VE

GÜVEN

DOLU


Yaşama

bilgi iç in; lütfen 142 06 61 - 142 0 4 85 no'lu telefonlardan Feryat Tiirker'i araym ız. Ayrın tılı

M E-1 ·1 D Y E·K


l ... Doyasıya

Ormanın yeşili,

denizin mavisi ile iç içe. Dolu dolu, doyasıya, stresten uzak ve her şeyin tadını alarak .. Boğaziçi'nde , Büyükdere'de bir yaşam ... Prof. Dr. Sedad Hakkı Eldem'in "Geleneksel Türk Evi" yorumunu, çağdaş çizgilerle

ve yeniden.

bütünleştiren özgün bir mimari tasarımda yaşamak. ALARKO özeni, titizliği ve güvencesiyle.

Alsit Villalarında, daha iyi yaşamanın gerektirdiği bütün olanaklar var. Alsit'liler, doyasıya ve yeniden yaşayacaklar.


GüÇME N

KU ŞLAR

ANADOLU •• • UZERINDE • KANAT SESLERI Kuş türleri bakımında n Avrupa 'nı n bir n umara lı ülkesi ola n Türkiye aynı zamanda en öneml i göç yolla r ını n kavşak no ktasında yer alır .

A

nadolu toprakları, tarih boyunca sayısız kavmin ve milletin göçüne sahne almuş hareketliliğe alışmıştır .

Ama bu göçler, sonunda durulmuş, her şey yerli yerine oturmuştur. Buna karşı­ lık , kuş göçleri onbirrlerce yıl önce nasılsa, hôlô aynı biçimde sürüp gidiyor. Tüm Avrupa 'da 500 tür kuş yaşar-

ken , Türkiye 420 kuş türüyle Avrupa ' nın bir numaralı ülkesi . Bunun başlı­ ca sebeplerinden biri de, Türkiye 'nin çok önemli göç yolları üzerinde yer alması. Gerek kıtalararası coğrafi konumu , gerek hemen her türe uygun çok çeşitli ve değişken iklim şartlarına sahip bulunması, yüzlerce tür göçmen kuşu Anadolu 'ya çekiyor. Birbirinden çok

farklı özellikler taşıyan binlerce sulak alan , sağuğu sevenler için soğuk, sıca­ ğı sevenler için sıcak , kıracı sevenler için kıraç, sayısız çeşitlilikte bölgeler ... Ancak koca bir kıtaya yayılabilecek bu çeşitlilik kuşlara açık davetiye çıka­ rıyor.

üzeilikle ilkbahar ve sonbaharda , yoğun bir hava trafiği gözlenir Anadolu semalarında. Bir bakarsınız , masmavi bir sonbahar sabahında gökyüzü hızla bulutlanır. Başınızı kaldırırsınız , öbek öbek leylek sürüleri geniş halka-

lar çizerek dolanmakta, kilometrelerce ötedeki başka kümelerin de toparlanıp kendilerine katılmasını beklemektedirler. ikindiye doğru tüm kadro tamamlandığında yüzlerce taburun "V" biç imi uçuş düzenlerini alıp güneye doğru akışına tanık olursunuz . Ya da dalunaylı bir ilkbahar gecesi , tuhaf, biraz da ürkütücü seslerle uyanır, lacivert gökyüzünün turna sürüleriyle dolu olduğunu görürsünüz. Kurşun menzilinden epey yükseklerde, küçücük noktalar g ibi görülen o iki metre kanat açıklıklı efsane ve masal kuşlarını. Yıl boyu neredeyse aralıksız süren iç hat seferlerini bir yana bırakıp , kıta­ lararası göç yollar ı incele n diği n de Anadolu üzerinde kesişen üç büyük göç yolu bulunduğu görülür. Bunlardan birincisi Doğu Avr upa ' nın kuzeyinden başlayıp Istanbul-+ SKYLIFE 6 / 90 65


üzerinden geçerek Akdeniz'in doğu sohi llerine, oradan do Süveyş Konalı yoluyla Afrika'ya uzonır. Bu uzun menz illi dev hava koridoru dünyadaki kuş göç yo l l a rının en önemlilerinden biridi r. Sözkonusu güzergôhın en kalabol ı k ve düzenli yolcuları leylek türleridir. Arışohini, koroçoylok, Mısı r okbobosı ve doğu atmacaları daha küçük ve farklı uçuş düzenleriyle aynı göç yolunu kullonırlor. Yılan kartolları , küçük kartollar ve orman kartolları okrobolığı bir yana bırakıp farklı dönemlerde ve her biri kendine özgü bir düzen içinde, bazıları daha uzun , bazıları daha kısa menzilli uçuşlorlo Anadolu üstünden akar, akar, o karlar .. Kıtolarorası ikinci ono yol, Kofkoslar'dan başlayıp Arhovi-Borçko üzerinden Anadolu'ya giren yoldur. Sayıları 400 bine ulaşan yırtıcı kuşlar-yırtıcılık­ larındon olsa gerek- öyle leylekler gibi büyük bir düzen içinde uzun uzun uçmaya pek yonoşmozlor. Her sürü kendince bir yol tutturup Anadolu 'ya yoyı­ lır: Şah i n türleri, koro ve kızıl çoyloklor, delice kuşları ve yine kortollor. Her tür , gönlünce seçt i ği ormonlordo, göl kıyı ­ lorındo, ovalarda konoklodıkton sonro güney yönündeki kıtolarorası yolculuklarına devam eder. Yine istanbul üzerinden geçerek Anadolu 'ya giren üçüncü büyük uluslarorası yolun ilk hedefi ıskenderun yakınındaki Belen Geçidi 'd ir Bu göç yolunun en ilgi çekici türleri pelikonlor ve koşıkçı kuşlarıdır

Uç büyük göç yolundon ayrı olarak, her seferinde değişik güzergôhlor keş­ feden göçmen kuş türleri de vardır. Av meraklıları göl kıyılarında yarı bellerine kadar sular içinde geceler boyu boz kozlorın, sokorco kozlorının , Macar ördeklerinin yolunu gözlerler. Uzun sivri gogolı kervon çulluğu şaşırtıcı uçuşuylo "benim" diyen ovcıyı çileden çı­ karır. Tepeli kuton'lor, yeşil arı kuşlorı , çalı bülbülleri, soz bülbülleri ağaçları renkler ve seslerle süslerler. Göçmen kuşlardon söz açıp keloynoklorı unutmak olur mu? Sayıları gitgide azalan bu ender kuşun asıl yurdu Birecik yöresidir. Uzun gogolı , ilginç görünüşlü keloynoklor kışın Afrika'ya göçüp, mart ayı ortolarında geri dönerler Bu dönüş , günlük gazetelerde sevinçli bir haber olarak yerolır. Keloynoklor, Türkiye 'de doğayı koruma bilincinin doğuşunda önemli bir rol aynamışla rdır. Göçmen ku~orın korunması yönünde alınon önlemler her geçen gün daha etkili ve anlamlı boyutlara 66 SKYLIFE 6/90

Gerek kıtalararası coğrafi konumu , gerek değişken ve çeşitli iklim şartlarına sahip bulunması yüzlerce tür göçmen kuşu Anadolu'ya çekiyor.

With its geographical position between the continents, and variety of climatic conditions Anatolia attracts hundreds of species of migratory birds.

ulaşmaktadır. Çetin yolculukları sırasın­ do doğa koşullarına yenik düşen kuş­ lar özenle korunmakta ve tedavi edilmektedirler. Anadolu 'nun birçok yerinde cami ovlulorındo, köy meydanların­ do konadı kırık bir leyleğin, neredeyse kutsal bir emanet gibi, özenle korunduğuno ve sevildiğine zaman zaman tanık oluruz. Yoğun bir sağonoğın ağır­ loştırdığı konotlarının ihanetine uğra ­ yıp mecburi iniş yapmış bir turno , gerçek bir gurbetçi , değerli bir konuk gibi oğırlonır. Uzaklaşıp giden sürünün ardından ağıtlar , türküler yakılır. Leylek, turna , kırlongıç ya da yırtıcı kuşlar gibi zaten av konusu olmayanlar için değil oma , öteki kuşlar için bir büyük tehlike ise ovcılıktır. Uzmanlar , özellikle Korodeni z sahillerinde ağlar­ lo yapılan bıldırcın ovının kötü sonuçlar doğurobd eceğ ini belirtiyorlar. Göçmen kuşlara insanlardon gelebilecek tehdidin son bulduğunu söylemek biraz zor belki ama , av mevsimlerini ve av türlerini düzenleyen yasal tedbirler ve gelişen toplum bilinci kuşseverlerin de kuşların do içini rahatlotocak bir hız­ lo yayılıyor e

M/GRANT BIRDS

THE SOUND OF WINGS OVER ANATOLlA As Europe 's leading country in bird species, Turkey lies ot the crossroads of the most significant migratian routes. urkey hosts 420 out of the 500 bird species living in Europe as o who/e. Located at the crossroads of several very significant migration routes, Turkey is o bird paradise of giant proportions. Both its geogrçphical pasifian between two canlinenis and ifs varied climafic conditions are important faclors that aliraciing hundreds of species of migrani birds lo Anatolia. Thousands of marshes have very differenl characteristics. Turkey offers an endless diversity of areas, ranging from co/d to hot, from lush to barren.

T


kuşların korunmas ı ulaşmaktadır .

Göçmen

yönünde alınan önlemler her geçen gün daha etkili boyutlara

Protective measures for migratory birds are becoming more effective every day.

Such diversity within o dislance that can be reached in o single day's Flight ... What bird could afford to miss such o pleasanl opporlunity? .. Dense air lraffic is observed in Anatolion skies especially in spring and aulumn. On o clear blue autumn morning you feelthe sky becoming cloudy. You look up and see flocks of white storks flying in circles lo wail for the other flocks several kilome/res behind lo come together and join them . Later in the afternoon, when the who/e lot has fina/Iy come together, you see hundreds of them f/yingto the south, forming o giant "V" in the sky. Or on o full-moon spring night, you are awakened by strange sounds and see that the dark blue sky is full of cranes - those legendary, fairy-tale birds, with ane-metre wings, which look /ike tiny dots in the sky, well out of firing range . Domeslic Flights carry on uninlerrupted throughout the year. Additionally, three major interconlinental migratian routes interseel over Anatolia. The firsl one sfor/s from the north of easlern Europe and, crossing over Istanbul, siretehes to the eastern coasts of the Mediterranean Sea and from there to Africa, via the Suez Cana/.

This long-range, gianl air corridor is one of the world's most significanl routes of bird migration. The most crowded and regular passengers of this roule are stark species. Bee eater falcons, black kites, Egyptian vultures and easlern hawks use the same roule, though in smaller numbers and with varying flight schedules . Snake eater eagles, smail eagles and forest eagles, foo, fly over Anatolia - bulthey do so without regard lo kinship, during differenl periods, each in their own specific schedule, same with shorler-range and same with longer-range flights . The second inlerconlinental roule is that which starts out from Coucosio and eniers Anatolia via Arkhavi-Brochka . Nearly 400,000 birds of preyfalcons , black and red kites and eagles among others - disperse over Anatolia, each taking o particu/ar roule. Each species stops for o while in fores/s, lakes or plains, according lo their preference and then continues on their inlerconlinental journey lo the south. Belene Pass, near lskenderun, is the firsl desfinalion on the third major international roule which eniers Anatolia again via Istanbul. The most inleresling

species of this migratian route are pe/icans. Apar! from these three major roules of migralion, there are o/so same migrani bird species which discover o different roule each time. Hunlers gololakes and wail paliently in water up to their waisls, looking abaul for gray geese, white -fronted geese and Hungarian ducks. The curlew, which has o long and painted bill, fruslrales even the mosltalented hunler with ils bewildering style of flight. Crested kutans, green bee-ealer birds, warblers (bush nightingales) and marsh nightingales bring the lrees lo life with colour and sound.How can one failto menlion the ibis among the migrani birds? The actual home of this rare bird, found in gradually deereasing numbers, is the Birecik region . The ibises, remarkable for their long bil/s and inleresling features , migrole to Africa in winler and come back in midMarch. Their relurn is reported as joyful newsin all daily newspapers. The ibises have indeed played o significant role in the birth of environmental consciousness in Turkey. The measures taken and the growing awareness on the prolection of migrani birds are gaining o more effeclive and significanl scope with each passing day. Those birds that failthe test of nalure on !heir arduous journey are c:arefully prolected and lreated. One can wilness how o white stark with o broken wing is carefully and lovingly looked after, /ike o sacred trust, in mosque yards or viiiage squares in many paris of Anatolia. A crane that made o forced landing, betrayed by ils wings that have become foo heavy in o downpour, is lreated /ike o genuine migrani and o beloved guesl. Lamen/s and fo/k songs are composed o~ ter the flock that passes by. Bird species such os white storks, cranes, swallows or birds o f prey which are not meanl for hunling may be sofer: bul hunling is o major threatlo others. Experts poinllo the dangerous consequences inherenl in net hunling of comman quails especially on the Black Sea coosts. lt may yel be hard to speak of an end to the human-created threats to migrani birds, bul the /ega/ measures resiric/ing the seasons and species for hunting as well as growing social awareness on this issue are going ahead al o satisfying pace, for bird-/avers and birds o/ike e SKYLIFE 6 / 90 67


Şimdi

bütün gürül tüyü, stresi ve rekabeti geride

bırakın ...


®

MERCEDES-BENZ

OTOMARSAN MERCEOES·BENZ AG Mamullerı Turk.ıye ve Genel Mumessılı

Uretıcısı


CERTIFICAT

ZERTIFIKAT

i•"-;:; '"

IJ'-

~@JllioDlli)@JOL~~

.,___

~

@

......~~

"

tf],t,..-

® CREDIT SUISSE SCHWEIZERISCHE KREOlTANSTALT

tüm VakifBank ~ubelerinde bulunur, satarken değerini korur. Türkiye'nin uluslararası sertifikalı, saf, külçe a l t ı nı, 999,9 ayarındaki VakıfAitın, tüm Vak ı fBank Şubelerinde sat ı lıyor. Vak ıfAitın, Cumhuriyet altınından daha hesaplı,

bozdururken daha

karlı. Dilediğiniz

VakıfBank şubesine sertifikasıyla

birlikte götürün, o günkü satış fiyatının sadece 1000 TL eksiğin e geri verin. Üstel ik VakıfAltın' ı n satış bedeli gün içinde aynı kalıyor, sabahtan öğleye değişmiyor. VakıfAltın yurtdışındaki bankalarda da an ı nda paraya çevrilebiliyor. Türkiye'nin avantajlı altını VakıfAitın: D ilerseniz sevdiklerinize armağan edin, dilerseniz tasarruflarınız ı VakıfAltın'la değerlendirin.

m Vak1f8ink Türkiye

Vakıflar Bankası


M

orquez, "Yüzyıllık Yal-

nızlık" adlı romanında "Eşyanın da ruhu var, canlandırmasın ı bil mek lazım lôkin!" demiş. Bir ABD'li sonot eleştirmeni de almış bu cümleyi, Kanuni Sulton Süleyman Çağı Sergisi'ni anlatmak için kullanmış. Bu, gittiği her yerde hayranlık uyandıran, New York Times 'in "Ameriko'do bugüne kadar açılmış sanat sergilerinin en muhteşemi , en muhtevalısı" diye tanımladığı sergiyi belki de en iyi özetleyen değerlendırme. Çünkü hem görenleri bir mıknotıs gibi

kendine çeken sanat eserlerinin güzelliğini, hem de 21 O porçayı boşta Topkapı Müzesi olmak üzere dünyanın çeşitli müzelerinden getirtip geniş kitlelere sunan in sa n ların emeklerini yüceltiyor. Sergiye katkısı olonların başında , önce Türk-lslam sonatındaki 30 yıllık birikimini bu çalışmada yoğunlaştıran Dr. Esin Atıl'ı anmak gerekiyor. Sonra do, " Bir ş i rketi büyük yapmak sanat içindir" sloganıyla serginin finonsörlüğünü üstlenen Philip Morris firmas ını Kanuni Sultan Süleyman Çağı Sergisi, ilk defa 25 Ocak 1987'de -+

THE EXH/8/TION OF SULEYMAN THE MAGN/FICENT

••

MUHTESEM SULEYMAN SERGiSi,

KANUNI •• DUNYAYI • FET H ETTI 3,5 yıl boyunca dünyanın bütün büyük kültür ve sa nat merkezlerinde dolaşan Kanun i Sultan Sü leyma n Ça ğı Sergisi Osman l ı kültür ve sanatını milyonlarca kişiye ta nıttı ve sevdirdi.

SULEYMAN CONQUERS THE WORLD "The Age of Sulton Süleyman the Mognificent" exhibition has Irave/ed through the mojor ortistic copitols of the world during the post 3.5 years, enobling millions of people throughout the world to become ocquointed with Ottomon ort and culture. orquez soys in his novel "A Hundred Years of Solitude" that "objects have o sou/ of the ir own as well, yet one needs to know how to revive this saul". An American art eritic borrowed this statement to deseribe the Exhibition of "The Age of Sulton Süleyman the Magnificent". This quototion provides the best evaluotion of the exhibition which -+

M

,I'YLIFE 6 / 90 7 1


ABD'de Washington'daki National Gallery of Art'ta açıldı. Bu ilk gösteride, tam 21 O parça son derece değerli sanat eseri yer alıyordu. Bunlar arasın­ da altın, gümüş, iad ve mücevherlerle süslü blok kristalden imparatorluk eşya­ ları; çini, seramik ve tahta i şleri; Kanuni Sultan Süleym an'ın bazı şahsi eşyaları ve şiirleri bu lunuyordu. Sergiye, Topkapı Sarayı Müzesi dışında Türkiye'den Arkealap Müzesi ile Türk ve lslôm Eserleri Müzesi'nden, ayrıca bazı başka müzelerden katkılar sağlanmıştı. 17 Mayıs 1987'ye kadar açık kalan sergi, bu süre içinde 400 bine yakın kişi tarafından gezildi. Washington'da gördüğü ilginin ardından, aynı

Topkapı Sarayı Müzesi'nden sergiye al ınan Rubi ve safir taşlı

bir kap.

yılın Haziran-Eylül ayları arasında Chi-

cago'daki The Art Institute of Chicago'da ziyarete açıldı. ABD'deki son durak ise dünya sanatının kalbi sayılan New York idi. Sıra ingiltere'nin fethine gelmişti. Ancak British Museum'da açılacak serginin sigorta edilmesi konusunda gerçek bir kriz yaşandı . Sunulacak olan 130 parça eser için hiçbir sigorta şirke­ ti sigorta bedelini belirlemeyi başara­ mayınca, iş hükümete kaldı . ingiliz Hükümeti "Devlet teminatı" vererek bu krizi çözdü. 14 Şubat 1988'de, Galler Prensi Charles ve eşi Prenses Diana tarafın­ dan açılışı gerçekleştirildi . British Mu-

A bowl ornamented with ruby and saphir, from the calleetion of the Topkap1 Palace Museum.

has aroused admiration wherever it went and which was deseribed by the "New York Times" as being one of the most splendid and substantial art exhibits to be opened in the United States. In fact this statement comprises not only the exquisite beauty of the works of art on disp/ay, but o/so the untiring work of those who brought together 2 1O items from various museums all over the world, of which Topkap1 Palace was the principal one. Among those who contributed to the exhibition faremost is Or. Esin Atd, who devoted her experfise in Turkish-lslamic art to the creation of this exhibit. Tobacco giant Philip Morris assumed financial spansorship of the exhibit with the slogan '11. company is great for the sake of art. " The Age of Sultan Süleyman the Magnificenf was inaugurated in the National Gallery of Art in Washington D. C. on january 2 5, 1987. Featured were 2 1O exquisite works of art, including imperial obiects decorated with go/d, si/ver, iade and precious stones; tiles, ceramic and woodwork items; and personal obiects and poems belonging to Sultan Süleyman. Apar/ from Topkap1 Palace, the Archeological Museum and The Museum of Turkish and lslamic Art contributed to the exhibit. The exhibition remained at the National Gallery until May 17, 1987 and was visited by nearly 400, 000 people. The exhibit moved to The Art Institute of Chicago from june to September, and then opened at the Metropalitan Museum in New York City. Fallawing this tour of the maior art copila/s of the United States, it was Britain 's turn to be conquered by Süleyman. However, before the exhibit could open al the British Museum, the argonizers were faced with o crisis. The insurance firms were unab/e to determine an insurance fee to cover the 130 items included in the exhibit. Fina/Iy the British governmenl resolved the ,crisis by giving o "State Guaranlee.

In Brilain, the exhibit was inaugurated on February 1O, 1988 by HRH Charles the Prince of Wales and Princess Diana. Or. Michael Rogers, eurofor for the exhibit in the British Museum, to/d iournalists "this is going to be the most beautiful exhibit in the history of the museum. " Süleyman 's nexl expedition was to Berlin. Over o hundred thousand 72 SKYLIFE 6/90


seum'un sergi sorumlusu Dr. Michael Rogers, salonun yerleştirilmesinden sonra derin bir "ohh" çekti ve gazetecilere şunları söyledi: "Müze tarihinde en güzel sergi olacak diyebilirim." Kanuni'nin bundan sonraki yolculuğu Berlin 'eydi. Grosse Orangerie , Schloss Charlottenburg'da açılan sergiyi yüzbini aşkın ziyaretçi gezdi. Yüzbininci ziyaretçi olan 19 yaşındaki Petra Erlebach , istanbul 'a davet edildi. Dev serginin müteakip durağı dünyanın öte ucundaki Tokyo oldu. Tokyo National Museum 'da ve ardında n Osaka Municipal Museum of Art'da açılan sergi , Fukuoka Art Museum ve Shimonoseki City Art Museum'da da kısa süreler konuk olduktan sonra japonya 'dan ayrıldı. Kanuni'nin japonya ziyareti toplam 8 oy sürmüştü. 15 Şubat 1990'da Cumhurbaşka­ nı Turgut Özal tarafından açılan Par is bölümü, gösterinin belki de son halkası. Galeries Notionales du Grand Polais'de 14 Mayıs 1990'a kadar açı k kalan sergi için henüz yeni bir progra m yok. Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı Nimet Berkok'un verdiği bilg iye göre, serginin bundan sonra açılıp açılmayacağ ı­ na , daha öncekilerde olduğu gibi, yine Bakanlar Kurulu karar verecek. Eğer karar olumlu çıkarsa , Kanuni son defa Avu stralya 'ya gidecek -e

people visited the exhibit opened in Grosse Orangerie, Schloss Charlottenburg. Petro Erlbach, the hundred thousandth visifor was invited to Istanbul. japon was the next country to house the exhibit. After Tokyo National Museum and Osaka Municipal Museum of Art, the exhibit was presented to the public in Fukuoka Art Museum and Shimonoseki City Art Museum. Süleyman 's visit to japon had lasted 8 months. The exhiqit in Paris inaugurated by President Ozal on February 15, 1990, is for the moment the lost in the chain of exhibits. lt remained open in the Goleries Notiano/es du Grand Palois until Moy 14, 1990. According to Nimet Berkok, Assistant Director of the Directorale of Monuments and Museums, the exhibiton 's future is going to be determined by the Cabinet which wi/1 decide if the exhibit wi/1 move to a new country. If the Cabinet decides in favor of the proposal, Süleyman's next expedition wi/1 be to Australia e

Yine Topkapı Sarayı Müzesi'nden alınmış rubi ve turku az taşlarla işli bir miğfer.

A spear ornamented

with ruby and turquoise, alsa from the calleetion of the Topkapt Palace Museum.

SKYUFE 6/90 73


M e •

rs1n

Istanbul'un 2500 Y1lhk Ekonomik Egemenliğini

Devraliyor ...

Mersin. ..

taşı, toprağı altın/

Türkiye'nin ilk Serbest Bölgesi Mersin, artık taşra değil! istanbul'dan sonra, Türkiye'nin "taşı toprağı altın " ikinci kenti olma yolunda. Önümüzdeki on y ıl içinde Marmara Bölgesi'ne alternatif olarak planlanan ve Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) yaratacağı talep patlamasını , ülke ekonomisinin ikinci mutfağı olarak üstlenecek iskenderun-Mersin·Adana havzasının en hızlı büyüyen kenti, Mersin'dir. Mersin bugün, imalat ve sanayi sektörlerinde olduğu kadar, sigortacıl ık , nakliye, depolama, ambalajlama vb. yan hizmetlerde de, büyük patlamalara sahne olmaktadır .

Türkiye 'nin ilk gökdeleni METROPOL, Mersin 'de/ Mersin METROPOL, bölgeye akın eden yerli ve talep ettikleri modern iş

yabancı ku rulu şların

merkezleri, konaklama tesisleri, marketler, sanat galerileri, eğlence merkezleri, toplant ı , kongre ve sergi salonlarını barındıran dev bir tesistir. Uluslararası iş dünyas ın a olduğu kadar, yörenin gelenekleri ve gereksinimlerine de hitap eden Mersin METROPOL, kent merkezinde 11 .000 m2'1ik bir alanda yükselmektedir. Türkiye'nin bu ilk gökdeleni ile Mersin, 21. Yüzy ıl'ı, 21. Yüzyıl teknolojisi ile karşılamaya hazırlanmaktadır .

2 1. Yüzyıl'ı, 2 1. Yüzyıl teknolojisi ile karşı/ama .... METROPOL Kule, 175 m yüksekl iğindediL Kule'nin her biri 1255 m2'1ik 52 katının en üstteki 15 katı, beş-y ıldızlı otel olarak Ramada International tarafından 1991'de işletmeye aç ılacaktır . Bu otel, lüks restoranları, kafeteryalar, spor tesisleri, kongre salonları ve çeşitli eğlence


r

25 Mayıs 1990'da açılışı yapılacak olan Mersin METROPOL Çarşı'da 25 m2'den, 650 m2'ye kadar büyüyebilen, yaklaşık 1000 adet modüler sistem mağaza ve imkanları ile, istanbul ve Antalya'dan sonra

Ramada

International'ın

Türkiye'deki üçüncü

iş l etmesidir.

METROPOL Kule'nin diğer 28 katı, toplam 35.000 m2'1ik ofis alanı n iteliğindedir ve bölgeye gelen yerli ve yabancı kuruluşların hizmetine su nula cakt ır .

METROPOL Ça rşı .... K endi müşterisini yara tan iç dinamizm! METROPOL Kule'nin etekleri nde, her biri 7200 m2'1ik altı kattan oluşan METROPOL Çarşı yer a lmaktadır . METROPOL Çarşı , gerçek bir alış -veriş ve eğ l ence mesiresidir. 14 m genişliğindeki at riumları , en yaşlıların bile yorulmadan üst katıara yürümelerine elveren tatlı meyilli spiral

caddeleri , dinlenme köşeleri yemyeşil çocuk bahçeleri, fıskiyeli büyük havuzu ve. • Disco • Bowling ve Bilardo • Sinema ve Tiyatro • Çağdaş "fast-food " Hizmeti ile, kendi müşterisini kendisi yaratan bir iç dinamizme sahiptir. Bu iç dinamizm, Mersin'in çehresini yepyeni bir çevre düzeniyle değiştiren ; bu antik kente, kent gururunu iade eden, 15.000 nüfuslu çağdaş bir kasabanın yaşayan dinamızmine eştir .

işyeri bulunmaktadır.

METROPOL

Çarşı ' da

edinilecek mülk,

v seçkin 1

v

müşterileri hazı r bir işyeri, katlanarak artacak bir yatırım , 21. Yüzyıl'da yerini ayırtm ı ş ol manın en somut göstergesi ve prestijidir! değeri

Bilgi için: üstay Yapı AŞ .

MERSIN

MfmOPOl Türkiye'nin ilk "gökdelen"i

MERTiM Servis Hizmetleri ve Ticaret Mersin Tel. 741.21563, 741.25785 Fax 741.23329 METROPOL Çarşı'nın tüm güvenlik ve bakım hizmetleri, işıeımeci şirket tarafından deruhte edilmiş bu l unmaktadır.


'T

1

ZUHAL YORGANCIOGLU

MODA •• DUNYASINDA •

••

BIR TURK KADlNI U luslararası a landa Türkiye'y i ba şarıy la temsil eden ve krea syo nl ar ı n d a sürekli Türk motiflerini i ş l e mesi ile tanı nan ün lü modacımız Zuhal Yorgan c ıoğ l u , en büyük ama c ının , Tü rk ge l ene~ ve gö reneKlerini yaşatmak , dünyaya ta n ıtmak ve "Işte biz buyuz" demek olduğ unu söy lüyor. 76 SKYLIFE 6/90

am 42

yıld ı r

durmadan

çalışıyorum . Bütün çalışmalarımın tek amacı

var : Gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak , dünyaya tanıt­ mak ve bütün dünyaya b ir Türk modasının varl ı ğını kanıtlamak . Bu öylesine büyük bir amaç ki , bunca yıllık yoğun çal ı şmaya rağmen hiç yorulduğumu söyleyemem ." Uluslarorası olanda Türkiye'yi başa­ rıyla temsil eden ve kreosyonlorındo sürekli Türk motiflerini işlemesi ile tonınan modacılorımızdon Zuhol Yorgancıoğ­ lu, ono hedefini bu sözlerle anlatıyor. Yıllardır Avrupa 'dan Ameriko 'yo , Asya 'dan Arap ülkelerine kadar dünyanın dört bir yonında kreosyonlorını tanıton ve tom 45 defa yurtdışında defile düzenleyen Zuhol Yorgancıoğlu ' nun her defilesi bir olay, bir sanat gösterisi oldu. Moda dünyasının otoriteleri, basın mensupları ve Avrupa'nın iet sosyetesi onun kreosyonlorını hayranlıkla izlediler ve Bayan "Z" nin çizgileri aracı­ lığıyla Türk kültürünü , Türk zevkini tanı ­ dılar. Arap prenseslerinden Jocqueline Onossis'e, Lomio Koşıkçı ' don Prenses Poolo 'yo kadar nice ünlü , onun kreosyonlorını taşıdı. Moda desinotörlüğü eğitimine Kız Tekni k Okulu'nda başlayon Yorgoncı-


oğlu, üç yıl enstitü öğretmenliğinden sonra ABD'ye giderek, konusunda ihtisas yapmaya karar verdi. Ancak Amerika'da geçirdiği yıllar , onun için yalnızca eğitim değil, aynı zamanda uygulama yıllar ı oldu. Bu ülkede beş modaevinin moda desinatörlüğünü de yürüten Yorgancıoğlu , geri döndüğünde , artık doğunun ve batının estetik anlayı­ şının birleşiminden, yeni sentezler oluş­ turabilecek mesleki olgunluğu kazanmıştı. Böylece, yoğun bir araştırma çalışmasına girişti Bir yandan Anadolu folklorunu , özellikle de Ege ve Orta Anadolu falklorunu araştırıyor, bir yandan da Topkapı Sarayı ile diğer müzelerde Osmanlı giyim kültürü üzerinde incelemeler yapıyordu. Bu arada çalış­ maları ürünlerini vermeye başlıyor , geniş yankılar uyandıran defileler birbirini izliyordu. Aradan geçen uz un y ıl lar , onun hem kendine has üsi Gbunu , hem ününü pekiştirdi ve bugün Zuhal Yargoncıoğlu adı , bütün dünyada Tür k modasının ve zevkinin sembolü haline geldi. Halen , çalışmalarını izmir'deki mütevazi otelyesinde yürüten Yorgancı­ oğlu , çalışma tarzını şöyle anlatıyor: -+

ZUHAL YORGANC/OGLU

A TURKISH LADYIN THE WORLD OF FASHION Fomous foshion designer Zuhol Yorgonooğlu represents Turkey successfully in the international foshion world. She has become fomous for her creotions which feature embroidered outhentic Turkish motifs. Her primory oim is to keep Turkish customs and troditionol aris alive and to promate outhentic Turkish foshion all over the world.

ll

1

have been working continuously for 42 years. All my work is directed towards one aim: to keep our customs and traditional aris alive, to promote Turkish art throughout the world and to prove to the world the existence of on outhentic Turkish foshion. This is such o great ideal for me that 1am never tired -+ despite all my hard work".

Buldan güzeli: Buldan 'ı n özel kök boyaları ile boyanarak özel olarak dokunan ve Buldan kadınların ın başlarına

örttükleri po şu dan yapılm ış

lacivert- luşya

karış ı m ı

balon etekli modern bir kıyafet.

A modern outfit with a balloon skirt made from navyand fuchsia fabric traditionally used by the women of Buldanasa head covering. The fabric is specially woven andcolored with natural dyes derived from roots indigenous to the Buldan region.


"Yeni kreasyonlarımı şekillendirmek için ancak akşam saatleri kalıyor bana. Akşamları el ayak çeki ldikten sonra, evimdeki masamın ba şına geçerim ve günün en mutlu saatleri baş­ lar. Çalışırken kendimi kaybederim. Okul yıllarıma dönmüş gibi olurum . Bazen saatlerce hiçbir şey çizemem , bazen bakars ı nı z bir saat içinde on model çıkıvermiş ortaya . Bir model üzerinde uzun süre ç al ışırım ama , genellikle ilk çizdiğim eskiz yeniden çıkar ortaya". Yorgancıoğlu'nun geceleri kendisiy· le başbaşa kaldığı bu sakin saatlerde çizd i ği modellerin hayata geçirilmesi ise geniş bir ekip çalışmasını gerektiriyor. Her şeyden önce, modele uygun düşen kumaşın seçimi ve dakutulması geliyor Hemen hemen ~ullandığı bütün kumaşları özel olarak dokutan ve bu noktada da "geleneksel" olana bağlı kalmaya özen gösteren sanatçı, dokutma işlemini genellikle Bursa , Odemiş, Trabzon ya da Gaziantep'te

yaptırıyor Bu arada, Ödemiş ve Bergama köylerinde, Yorgancıoğlu'nun verdiği orijina l deseniere ve renklere uygun olarak köylü kadınların işledikle­ ri nakışlar da, ızmir ' deki atelyeye geliyor Sonunda, on kişilik atelyede, "helva pişiriliyor" ve Zuhal Yorgancıoğ­ lu'nu uluslararas ı planda üne kavuştu­ ran birbirinden güzel kıyafetler ortaya çıkıyor. Hazırladığı kıyafetlere duygu bağ­ larıyla da bağlandığını belirten sanatçı, her delilesi başlarken gözlerinin yaşardığını söylüyor ve şöyle devam ediyor: "Bazen çok severek yaptığ ı m bir k ıyafeti sotarken ağladığım olur. Ki-

milerini ise hiç satamam .' Kreasyonlarında modern çizgilerle oryantalizmi ustaca birleştiren Yorgancıoğlu; lamamen otantik parçalardan oluşan zengin bir koleksiyana sahip. Sanatçı, en büyük arzusunun kendi adına bir müze kurmak ve koleksiyonunu da bu müzeye bağışlamak olduğu­ nu söylüyor e

The above words belong to Mrs. Zuhal Yorgancıoğlu, who has been represenfing Turkey successfully in the international fashion world for decades and has become fomous for creations embroidered with outhentic Turkish motifs. Mrs Zuhal Yorgancıoğlu has exhibited her creations all over the world fromEuropeto America, fromAsioto the Arob countries and orgonized os many os 45 fashion shows obroad. What's more, eoch of her foshion shows has been o spectacular event, exciting the highest praise. The foshion estoblishment, members of the press and European jet society odmire her creations, becoming acquainted with Turkish culture and Turkish ort through the designs of "Mrs Z". Arobion princesses, jacqueline Onassis, Lamia Koşıkçı and Princess Paolo are among the famous women who weor her designs Yorgancıoğlu 's training as o fashion designer startedin the Gir/s'-+

Kuveyt Başbakanı ' n ın eşi Prenses Shaika için hazırlanmış bir giysi (üstte). ipek keten üzerine Türk motifleri işlenerek haz ı rlanmış klasik bir ceket (yanda). A dress made for the Princess Shaika, the wife of the Prime Minister of Kuwait (above). A classic jacket made out of silkilinen fabric embroidered with Turkish motifs (on the left). 78 SrYliFE 6 /90


Paranıza Avrupa' da serbest dolaşım hakkı Paranız, Avrupa'nın en büyük işkentlerinde aynı anda nasil

emrinizde olur? Citibank'ın uluslararası bankacılık hizmetleri paranızı Avrupa' nın en büyük işkentlerinde emrinize verıyor.

Avrupa'daki paranız bir işaretinizi bekliyor. Bir telefonla veya teleksi e Citibank/Personal Banking 'in uzman, hızlı ve güvenilir üst düzey

finansman hizmetlerini • Mevduat hesapları • Zaman ve değer kaybına uğramadan

merkezler veya para birimleri arası transfer işlem.l.eri, • Yatırım fonları yönetimi, • üzel yatırım talepleri, • Döviz (FX) işlemlerinde hemen yanınızda bulursunuz. Ci tibank'ta paranız vakit yitirmeden değer kazanır, hız kazanır,itibarkazanır; yurtdışında da söz sahibi olur.

CITICORPO CITIBAN< PERSONAL BANKING CITIBANK İs tanbul Abdi İpekçi Cad. No: 65, 80200 Maçka- İstanbul CITIBANK, Ankara Atatürk Bulvarı No: 177/B , 06680 Kavaklıdere - Ankara CITIBANK, İzmir Atatürk Cad. No: 92/2, 35210 Pasaport - İzmir Citibank Personal Banking Avrupa Merkezleri; Amsterdam, Brüksel, Frankfurt, Jersey, Londra, Lüksemburg, Monako, Zürih, Cenevre ve Lugano.

!

Citibank'ın önünüze sereceği uluslararası bankacılık ve yatırı m seçenekleri çok farklıdır, yürürlükteki bankacılık işlemlerinize mükemmel bir destek sağlar. Ci tibank/Personal

Banking'in Türkiye'de ve Avrupa'nın en büyük işkentlerinde sağladığı bankacılık hizmetlerine ilişkin daha detay lı

bilgi için lütfen 141 43 00 ve 140 ll 76 no.'lu telefonlardan Tarkant Tel ger' i arayınız.

------------Citibank'a

Türkiye D

ili şk in ayrıntı lı

bilgi edinmek istiyorum.

Avrupa

D

İsim

Adres Şehir

------------Telefon

Citibank N.A. Tarkant Telger'in dikkatine P.K. 75 - 80212 Teşv ikiye-İstanbul


r

r

ı

1 1

1 ı

1

DAlKIN

DÜNYANIN EN GELiŞMiS KAT KLiMASI Daıkın Kat Kliması, 1 merkezi üniteden en fazla 5 ayrı bağımsız bölüme kadar tek kompresör ile soğutma ve "Heat Pump" sistemi ile ısıtma sağlar ... Dünyanın

en gelişmiş kat kliması tüm işyerlerinin , turistik tesislerin ve evlerin ısıtılması ve soğutulmasında en ideal çözümdür. Daıkın, dışarda 4 mevsim varken , içerde tek mevsim yaşatır. Daıkın,

• Kompütür kontrollüdür. • Sessiz çalışır . • Her ünite tek başına ve

farklı

ısılarda çalışabilir.

• Servis, bakım ve yedek parça garantisi vardır . • 1 yıl garantilidir. Azami 3 kW enerji ile 150 m2'lik yaşam alanında soğutma ve Heat Pump sistemi ile ısıtma.

KOMPLE iTHAL Genel Satıcı: EPAR ENDÜSTRi veTESiSAT PAZARLAMA A.Ş. istanbul 175 73 75 - 175 73 92 Ankara 231 77 98 (2 Hat) izmir 25 78 07 - 25 33 70 Adana 13 28 58- 13 46 85 Antalya 12 07 13

EPAR A.Ş. BiR lel::u:::ı ŞiRKETLER GRUBU KURULUŞU DUR.


Technical College. After teaching at this institute for three years, she decided to specialize in her branch in the United States. However, while she was studying in the States, she o/so started to practice her craft. She worked as fashion designer for five different fashion houses in that country. When she returned home, YorganCJo{)lu had acquired the professional skills to successfully ereale o synthesis of Eastern and Weslern aesthetics. Thus she determined her individual style along these guidelines. She started lo do research on Anato/ian fo/k/ore, while golhering information about Ollaman styles of dress by examining exhibits in the Topkapı Palace and other museums. As her research bore fruil, she started to organize her spectacular fashion shows, each stamped with her dominant preference for outhentic Ollaman styles. The passing years have reinforced both her individual style and fame. Zuhal YorganCJoğlu has become o symbol for Turkish fashion and style all over the world. YorganCio{)lu carries on her work in her modest workshop in /zmir. She deseribed her working method: " 1 only have evening hours left to make new creations. In the evenings, when everyone has slept, 1settle down at my desk and the happiest time of the day begins for me. 1beeome completely wrapped up in my work. lt's as if 1 were living my college years over again. Sametimes 1can 't sketch anything for hours, but sametimes 1create ten models in an hour. 11 Large-scale teamwork is necessary to produce these creations that are the product of Yorgane~oğlu's tranquil evening hours. First the labric has to be chosen and woven. YorgonCioğlu has o/most all her fabrics woven to order. She takes care to remain faithfulto the lraditional in this respect as well, and has her dothes woven by traditional workshops in Bursa, Odemiş, Trabzon and Gaziantep. Meanwhile peasani women in the villages of Odemiş and Bergama make embroideries fol/owing the outhentic motifs and colors provided by YorganCioğlu. Allthese fabrics and embroideries are brought together in the workshop in /zmir, where ten people work. Then the beau· tiful outfits that bring YorganCioğlu in· ternational fame are created. TFıe designer is emotionally attached to each of her creations, and she is o/most in te-

ars al the beginning of each fashion show. She says: 11 Sometimes 1 can 't help crying when 1sel/ o creation on which 1have worked with great care and love. Same creations 1can never part with. 11 Skilifu/Iy ioining modern styles and

orientalism in her creations, YorganCIoğlu has come lo have o rich calleetion cansisiing completely of outhentic crealions. She indica/es that her greatesl wish is to found o museum beoring her name and to donale her calleetion to this museum e

Suudi Arabistan Maliye Bakan yard ımcısı Al Tassan'ın kızı için haz ırlanan 6,5 m kuyruğu ile dikkati çeken tavus ku şu modeli bu gelinlik 9 ayda tamamland ı.

This bridal gown ma de for the daughter of Al Tassan, the Deputy Minister of Finance of Saudi Arabia, took nine months to complete. The gown features a 6.5 meter long peacock train. SKYLIFE 6/90 8 1


-

, ... --------- ... ,

(c---a» '' '' '\ '

PAKET Tİ Pİ KLi MA LA R (KANALLO

8 DEGiŞiK TİP. 8.000 BTU'dan 108.000 BTU:ya kadar

22 FARKLI KAPASITE.

BİRYASAM •

ORTAMI İdeal bi r y~a m ortamı dü şleyin ... Orada mutl aka dekoratif, çagd~

bi r Mitsubishi Klima

va rdır.

İste r yaz, ister kı ş; huzurlu, sessiz, insanda yaşam a ve ça lışma

arzusu yaratan tüm ortamla r için Mitsubishi Kl ima

idealdir.

TE M GÜC

®e V

E

.\ MITSUBISHI

V

EN

DO

TEM€)0 bır Hacı ü m er ~BANCI H old ıng kurulusud ur

L

U

MITSUBISHI

KLI

T•Mele ELEKTRON IK BÖ LOMO MERKEZ: Tel 19 31 26 (<~Hal)

19 31 09 (4 Hat) Telex 63037TMELEC tr Fax 193 1 21 ADANA

ISTANBUL 80ROSU : Tel 325 5760 (ı o Hat) Telex 29"27 PM ır Fax 325 57 79 USkuı:s.r -ISTANBUL ANKARA B0ROSU: Tel 230 OJ"(! Telex <~ı279 ASSA tr Fax 230 OJ 39 Malıepe - ANKARA IZM IR BUROSU : Tel 22 28 23 Fo 21 82 02 Alsancak


vr

YAPI

Bu l<redi Yapı

l<artları

Kredi VISA Premier ve Yapı Kredi

MasterCard/Eurocard Gold. Bu iki ··seçkin·· kredi

kartının

size sunduğu

imkanlarla hiçbir kredi Türkiye'nın

kolaylıklar

ve

kartı yarışamaz:

mağaza

ve

kartı

ile

birlikte 4 "özel" karta daha sahip olursunuz: ..,.. S.O.S. (International Assistance)

Sigortası

işyerinde

içindir!

Kredi 'nin iki "seçkin" kredi

185.000 Amerikan

her yerinde. dünyanın her

ülkesinde milyonlarca

l<işiler

"özel" Yapı

K~EDI

ile

Sağlık

Doları'na

kartı

size

kadar Seyahat

ve Hukuk Danışmanlığı

Hizmetleri sağlar. ..,.. FBTC (Frequent Business kartı

ödemelerinizi bir imzayla yaparsınız. Kredi

Travellers Club)

kullanmak isterseniz. yüksek limitlerden

otel indirimlerinden. oda

yararlanırsınız . Yalnız yurtdışında değil.

haberleşme kolaylıklarından.

yurtiçinde de "24 saat" para çekebilirsiniz.

güvenlik önlemlerinden ücretsiz ve öncelikli

Ayrıca

olarak yararlanırsınız . ..,.. AVI S ve Europcar

150.000 Amerikan

Ferdi Kaza

Sigortası

Do l arı ' na

kadar

ve Acil Kart Yenileme

kartlarıyla

ile tüm seyahatlerinizde ayrıcalığından.

özel bagaj

otomobil kiralarken daha az ödersiniz.

Servisi gibi hizmetlerden ücretsiz

Bütün bu hizmetler. kolaylıklar siz "özel"

yararlanırsınız.

kişiler

YAPI

"hizmette

için. Yapı Kredi'den.

KREDi

sınır

yoktur"


PiRT REiS HARiTASI

CEYLAN • • • DERISINDEKI •• DUNYA 16 . yüzy ıl boşlarında ünlü Türk denizeisi Pirl Reis tarafındon çizilen dünya haritası hôlô bilim adamlarını ve coğrafya uzman ları nı şoşırtmoyo devam ediyor. Günümüz insanının Pirl Reis ı in enginleri keşfetme ruhundon öğreneceği çok şey var. ıl 1513. Yani, Kristof Kolomb'un Amerika'yı keşfin­ den yalnızca 21 yıl sonra, boydan boya tüm Atiantik Okyanusu'nu içine alan bir harita çizebilmek inanılması güç bir iş. Coğrafya­ cıları ve bilginleri şaşkınlığa uğratan bu başarı, büyük Türk denizeisi Piri Reis'e nasip olmuştur.

Y

Yavuz Sultan Selim'e, Mısır Seleri sırasında 1517 tarihinde sunulan harita, yüzyıllar boyu karanlıkta kaldıktan sonra, 1929 yılında bulunarak Topkapı Müzesi 'nde lôyık olduğu yeri aldı. Olay, yerli ve yabancı basında, araş­ tırma ve bilim kuruluşlarında büyük yankılar uyandırdı.

Piri Reis Haritası'nın büyük önemi, o döneme ait tüm haritaları gölgede bı­ rakan doğruluğunda ve çok geniş bir alanı içine almasında yatmaktadır. Denizci ve sovaşçı olduğu kadar bilim adamı da olan Piri Reis, yalnızca kendi gözlem ve keşifleriyle yetinmemiş, baş­ ka denizci lerin çizdikleri haritaları da büyük bir ustalıkla yorumloyıp birleşti­ rerek , ünlü haritasını gerçekleştirmiştir. Yararlandığı kaynaklar arasında, Kristal Kolomb'un 1498 tarihinde çizdiği sanılan haritanın da bulunuşu, onun eserine ayrı bir önem kalmaktadır. Piri Reis'in "Iş bu harti misa linde harti, 84 SKYLIFE 6/90

asır içinde kimsede yoktur." (Bu yüzyılda, bu haritanın bir eşi hiç kimsede yoktur) diye övdüğü harita gerçekten çağının tüm örneklerini kat kat aşan bir doğruluktadır. 1540 tarihli S Mürıster Haritası , 1570 tarihli Ortelius ve hatta

1587 tarihli Mercator haritaları bile onun ulaştığı doğruluk seviyesine ulaşamamışlardır.

61 x67 cm. ebadında bir ceylan derisi üzerine renkli olarak büyük bir özenle çizilmiş olan haritanın gerçekte çok daha geniş bir alanı kapsayan bir dünya haritasının, günümüze ulaşmış tek parçası olduğu sanılmaktadır. Batı Afrika sahilleri ve Amerika kıtasının güney ve orta bölümlerini içine alan bu parçadan başka , eski dünyayı gösteren parçanın daha da doğru çizildiği­ ne kuşku yoktur. Piri Reis, eldeki eski koynakları olduğu kadar rivayet ve inanç ları da gözönüne almış, böylece çağına ait tüm bilgi birikimini oktarmaya çalışmıştır Hcı­ rıtada Guney Amerıka sahıllerınin guneyden doğuya doğru kıvrılması, o çağda "La Terra Australis" adlı bir güney kıtasının varlığı konusundaki yaygın inancın sonucudur. Arıtil Adaları'nın boyutları ve biçimleri ise, haritanın belki de en zayıf noktasın ı oluşturur. Ancak, sürekli olarak daha hatasız bir

(1465-1554) Ünlü Türk denizeisi ve ilk Türk deniz haritacısı Famous Turkish seaman and the first Turkish cartographer.

harita yapma peşinde koşan Piri Reis, bunu larketmiş ve onbeş yıl sonra deve derisi üzerine çizdiği ikinci haritasında bu adaları gerçeğe çok daha yakın bir biçimde göstermiştir Piri Reis Haritası , zamanının harita çizim geleneği ve tekniğine uygun olarak düzenlenmiştir. Meskun yerlerin kır­ mızı, ıssız alanların siyah çizgilerle gösterilmesi gibi teknik ifadeler yanın­ da gemi, hayvan, balık, insan resimleri ayrıca deniz dibi gizli kayalıkları, kumsal sahiller, yüzey akıntıları gibi denizciler için son derece değerli bilgiler haritada yer almaktadır. Piri Reis , böylesine mükemmel bir harita çizmekle de yetinmemiş, 1521 yılında yazdığı "Kitab-ı Bahriye" adlı eseri ile harita yoluyla veremediği sayı­ sız bilgiyi çağdaşlarına aktarmıştır Rüzgôr yönleri ve zamanları, pusula , dünyanın biçimi gibi teorik ve pratik birçok konuyu ele alan kitapta , Kristal Kolomb 'un Amerika'yı keşfinden de sözedilmektedir. Piri Reis , haritası günümüz denizcileri için kullanılır bir şey değildir elbette. Ama onun dünyayı keşfe olan tutkusu, her yeni buluşu bilgi hazinesine katarak sürekli yenilik peşinde koşma arzusu ve bütün bunları insanlığın hizmetine sunma coşkusu, günümüz insanına da çok şeyler ifade etmekte, çok şey öğretmekiedir

e


Hangisinin l<redi l<artı "l<redili"? Kredi Yapı

kartları

"kredili"

Kredi kredi

olanların

kartları

yüzleri güler.

"kredili "dir. Siz kredi

kartınızı

kullanarak

alışverişinizi yapar. para ödemezsiniz. Ödemeyi sizin yerinize Yapı Kredi

yapar. Siz de -ortalama - 30 gün sonra Yapı Kredi 'ye ödeme yaparsınız. isterseniz bu ödemeyi ayiara bölerek. dilediğiniz süreye uzatır. böylece Yapı

Kredi'den kredi Yapı

TELE 24'lü Yapı

kullanmış

Kredi kredi

Yapı

olursunuz.

kartlarıyla.

Türkiye'nin dört bir yanındaki

Krediler'den 24 saat para çekebilirsiniz.

Kredi kredi

kartları mağazalarda,

süpermarketlerde. lokantalarda. otellerde ... kısaca

binlerce

işyerinde

kabul görür.

Düzenli geliri olan herkes olmasın - Yapı

Kredi'den kredi

-hesabı

kartı

olsun

alabilir.

Siz de hemen Yapı Kredi'ye gelin. kredi kartı alın.

Kredi kartı, Yapı Kredi' den alınır.

YAPI~KREDi "hizmette

sınır

yoktur" ~ı


scientists was accomplished by the other examples of its age. Not even the great Turkish seaman, Piri Reis. S. Münsler map of 1540, the Ortelius map of 1570 and the Mercator map The map, which was presen/ed lo Yavuz Sultan Selim during his Egyptian of 1587 could match ils accuracy. lt is thoughtthatthis map, drawn in Campaign in 15 17, was found in 1929 after remaining in obscurity for colour on o 61 x67 cm size Oorcas gocenturies and look the place il deser- zel/e leather with greal neatness, may vedat the Topkapı Museum. Oisclo- be the only surviving porlion of o map sure of the map caused o slir in the na- covering o much wider area. There is tional and foreign press as well as a- no doubt that, other than this part covmong scientific inslitutions, and was ering the West African coasls and For more than 60 years, the Piri Reis Saulhem and Central America, the me! with genuine admiration. map was the most precise and part showing the Old World should The greal significance of the Piri Reis have o much higher /eve/ of accuracy. comprehensive in existence. Map lies in ils accuracy and scope. Piri Although the map does not beor Piri Reis toak info accounl narratives Reis, who had the qualities of o scien- and beliefs as well as the available old any practical significance for lisl as well as those of o seaman and sources. seamen taday, there is much one warrior, was not canlenf with his own can /eo m from Piri Re is ' spirit af The coasl of South America thus curobservations and discoveries bul as- ves eastwards in the south, reflecling discovery. sessed and combined other seamen's the widespread belief of the age that o maps with greal ski// and thus created saulhem canlineni named "La Terra 513. lt is hard to believe that only his renowned map. The fact that the Australis" existed. The size and shape 2 1 years after Christopher Co- map assumed to have been drawn by of the Aniil/es is perhaps the weakesl lombus discovered America. A Chrislopher Columbus in 1498 fea- poinl of the map. However, in his sirimap of the Atlantic Ocean in its enlirety tures among the sources he used adds ving lo make o faultless map, Piri Reis could be drawn. This greal achieve- further significance lo the Piri Reis Map became aware of this and showed menl that amazed geographers and which is far more realislic than allthe these islands in o more realislic way on Piri Reis'in 1517'de Yavuz Sultan Selim'e sunduğu harita... o second map he drew on camelleatThe map presented to Yavuz Sultan Selimby Piri Reis in 151 7... her 15 years later. The Piri Reis Map was produced in accordance with the map drawing Iradition and technique of the time; in addition lo technical expressions such as marking of inhabited places with red /ines and desaiate areas with black, plenty of information was lransposed on/o the map o/so by pictures of ships, animals, fish and people. The map also conlains very useful information for seamen, such as underwater rocks, sandy shores and surface currenls. Not canlenf with drawing such o perfeci map, Piri Reis supplied his contemporaries with innumerable information, which he could not convey by means of the map, in his work eniit/ed "The Book of Navigation " written in 1521 . The boak contains many theorelical and praclical issues such as the directions and times of winds, the compass, and the shape of the world, and mentions the discovery of America by ehristopher Columbus. The Piri Reis Map is not of course something that can be used by sailors taday. Yel Piri Reis 's ambition lo discover the world, his desire to add each new discovery to the lreasure of know ledge and his enthusiasm to serve mankind have lost none of !heir importance THE PIR/ REIS lv\AP

THEWORLD ON DORCAS GAZELLE LEATHER

1


(ÜÇÜ -080-- GEMI OLMAK ÜZERE 15.000-105.000 DWT ARASI MUHnÜF TONAJDA GEMiLER)

ı·uRICI3UI.IC TURKBULK,TÜRK BAYRAKLI EN BÜYÜK DÖKME YÜK FILOSUNA KUiv\ANDA ETMEKTEDIR.

~ ZIHNI ~ ~ ~ ic

CEARAHG1L DENIZCILIK VE TICARET A.Ş.

DENIZCILIK VE TICARET A .Ş .

MAI2ll

MAI2ll

lll 11

DENIZCILIK VE TICARET A. Ş.

GEMI KIRALAMA ANONIM ŞIRKETI

GEMI KI RALAMA ANON IM ŞI RKE T I

T U R K B U l K . Ş i R K E TL E R i M i Z i N B i R O R T A K K U R U l U Ş U D U R.

, A ~A~QIIC:::Afrrır..l rtı.nn~c:j

f'"'DVIı.

'-llı.~ l

lıtA T .

i.

ann An

CAI I DA7AO I i C'T Atrrı.ın ı ı ı

- Trıcc:r\lı, ı

l l \

l An

r::::A

O/ n""7

T rı r-rA ı/ r" l , \

,41""11""\nn /

...-r- ır 11r- ""~"'~"'"",... ...... " ' ' '

.........


CERTIFIED QUALI1Y In Bazaar 5-ı Shops a "Quality of Certifıcate'' is given defınitely to every carpet huyer. This is also the certificate of reliahilitY. More than 60.000 European tourist. preferred Bazaar 5"± , for that reason.

BAZAAR 54 Quality/Service/Reliability BAZAAR ~ot ISTAN IH '1. '\uruo,nı.ınıu· ( :u..klt''l '\u 'i ı ~,.ı..ı.uc A<.AuK;ı.t I~TA:'\Hıı Id c ı ı 'ill .!1 'iU

8A7.AAR S4 ASPENIX>S Kuı,;uk !kUm Kuyu Kurı .ılı \1 nkıı "J.' IUI\ A'\ 1Al' A Tc,: l ( '\2.!1 1 1-t l1 l ı H! ıli ıl

BAZAAR Sit GAJ.LERlA

8A7.AAR S4 ROBINSON H.ohın.,o n ( \uh ı•amfılnı f';o

\ı-ın AIAI\OY I!•' IA'\'IU 1

Td CH lll ·t-oo

~t-1

ı c;•wo.ı,

19 c;c;9

ıl

MA\:AH.AT

.

n .ı.<;.?

BAZAAR S4 MARMARis BAZAA.R S4 KAPAD<lKY A

Y.ıt l . ınun ı 1\ ,t\t· ı \; ı

\:o

ı

Y:u l.ım :mı Td (6 1!)

lc:ln· Yolu c;osno AVA ,'\0~ '\F\~HIIH. Td ('fH(,JI l · ı c-H

BAZAAR S<i ANTALYA A:\ 1Al) A

Id ( q 1 11 O! •Jo

BAZAAR ~.. PAL\iiYl: PJ\mıH ' 1Jlll tı.:. m u \1..1 \11 R \'\ 1 \1 Id 1 ~!.lı 1 !.1'1 1).0 -9 1·9!.

BAZAAR 54

IS AN

Td ( c; 1 ) 1 ı 1 \ H!

11

Hfı

ı r

H\

t\u 1 MARMARI~ ır H6 1\'i IH

BAZAAR S4 BODRUM ~c:w t· n Tt•,fi k < :nJdt'"' ı" u

BAZAAR S4 IZMIR ı.ı,-.ı, '-tı k a ~ " u 1 A· B·< \'i.!IIII/MIJ-1 'ı ·\

Marın :ı

Td. (Cı ! ıl 1 !.ı <;ı

ı K(,

A 1\( U>Rt .\1

.t.h

ESTABLISHMENT

OF

NET

GROUP

OF

COMPANIES


CERTIFICATE OF

ORIGIN This is to cenifv that

elfl覺. ?IA'IIiam Yreyt has purchased in TIJRI<.Cl' on the date of

a gem覺ine Turkish tarpet the distinguished and inimitable propenies of which are recordcd below for future reference of whoe\'er it may concem.

Origin

[ ksign

:Jitrl'kR

.1001 'J?uwers

Size

HAND MADE

TURKISH CARPET

TYJX' of kno覺s

(ihordes


iGNE OYALARI

MOTIFLERI N • • DILI ••• Türk kadı n larının geleneksel el sanatlarından biri olan iğne oyaları bug ün Anadolu 'da süs eşyası olm anın yanısıra, sözsüz, ancak çok güçlü bir i letişim ara c ıdır . adın çamaşır ve esvaplarının ve sair bazı şeylerin (boy yeme-

nilerinin, çevrelerin) kenarına iğne ile yapılmış, hazır alı­

narak dikilen ipek veya iplikten örgü, oymalı süs." Şemsettin Sami , ünlü sözlüğü Kamus-ı Türki'de oyayı böyle tarif etmiştir . Ama iğne oyalarının geleneksel kültürü-

müzdcki yerini ve Anadolu insanı için taşıdığı anlamı kavramaya, sözlükteki

bu tarif elbette yeterli olamaz. Iğne oyası, Anadolu kadını için bir süs eşyası olmanın ötesinde, bir dildir, bir iletişim aracıdır, bir kendini ortaya koyma tarzıdır . Bugün hôlô Anadolu'nun birçok köy ve kasabasında insanlar sustuğu zaman renkler, motifler, çevreler ve oyalcir konuşur. O yüzden , geleneksel el sanatlarımızın en ilginçlerinden biri olan oyaları onlamak özel bir önem taşır . Kadın giyiminde süsleme unsuru ola-

rak kul la nılan oyalar hakkında yazılı kaynak yok denecek kadar azdır .. 1905'te Mentiz kıyılarında bulunmuş örnekler bu sanatın i. O. 2 bin yılların· dan önce var olduğ unu ortaya koymuş­ tur. Diğer bazı kayıtlar da iğne ile yapı­ lan örgülerin 12 . yüzyılda Anadolu'dan Yunanistan'a, oradan da italya yolu ile Avrupa 'ya geçtiğini göstermiş­ tir . Çok zengin çeşitleri olan iğne oyaları, sanat değerlerinin yanısıra ekonomik değer de taşımış, erkeği olmayan nice ev~ geçim kapıları açmıştır. Eski örneklerinden anlaşıldığına göre, iğne oyaları ve elişlemeciliği Anadolu'da 1 8. yüzyılda altın devrini yaşamış, Tanzimat'tan sonra ise bir durgunluğa ~irmiştir . Oyalar, yapımların­ da kunonııan araca göre mekik, tığ, iğ­ ne, firkete oyosı gibi adlar aldığı gibi , malzemelerine göre de mum, boncuk, püskül oyası gibi değişik isimlerle anı­ lırlar. Oya, genellikle kullanılacak iplikten yapılan bir zincir örgü üzerine ya da tutturulacağı kumaşın kenarına işle­ nir. Düz ve ince bir şerit biçimindekilerin yanısıra , zincirden aşağıya doğru sarkacak biçimde dokunmuş üç boyutlu çiçek, meyve, yaprak vb. motiflerden oluşanları da vardır. Çiçeklerin çoğunlukla gerçekçi bir biçimde yapıl­ dığı, diğer motiflerin ise serbest anlatımlada gerçekleşiiriidiği görülür. Bazen motitlerin sert durmasını sağlamak amacıyla , iplik, at kılıyla birlikte örülür. Oyalar, yemeni, mendil ve çevrelerin kenarlarına dikild iği gibi, baş süslemesinde ya da elbiseleri süslemek üzere yaka, kol kenarlarında do kul lanılırlar. Motiflerine göre de "yaprak oya" " gül oya" "biber oya" , "sünbül-+

NEEDLEWORK EMBROIDERY

THE LANGUAGE OF THE MOTIFS One of the most inleresling lraditionol Turkish hondicrofts, needlework embroidery is used not only for decorolion, bul os o unique means of communicolion. n o hisloricol book needlework embroidery is defined os: "needlework decoration on the edge of women 's underwear, dresses and other items such as scarves and kerchiefs. " However this definilion is for foo norrow lo cover the significonce of needlework embroidery for the people -+

1 Iğne oyaları

ve el işlemeciliği Anadolu'da 18. yüzyılda altın devrini yaşamış .

In Anatolia, needlework and handwork lived their golden age in the 18th century. 90 SKYLIFE 6/90


Bugün hfıla Anadolu'nun birçok köy ve kasabas ında insanlar sustuğu zaman, renkler, motifler ve oyalar konuşur .

Stili today in many Anato/ian vil/ages and towns colors, motifs and embroideries speak when the people themselves aresilent.

SKYUFE 6/90 91


An1nda Banyodal

Banyoda, banyo i nşa etmen in t üm dertleri nden kurtarıyor sizi. Banyoda hazır! ihtiyacınıza uygun Sanyoda'y ı seçin. S i pa ri ş in iz i verin~ Sadece birkaç saat içinde ta kılsın, herşeyi düşünülmüş , çok konforlu banyonuz, banyolarınız olsun! Oteller, moteller, hastaneler, yu rtlar, lojmanlar, toplu konutlar, tekneler için ideal. Banyo sorununa anmda, toplu çözüm ... yararlanını Camsar Sanayi Ara

Banyoda Hazır Banyo bazı özellikleri:

Odaları ' nın

• CTP (Cam E lyafı Takviyeli Poliyester)' den üretilmiştir . • Fa r k l ı planlar, ihtiyaçlar için çeşitli ti pleri va rd ı r . • Hem yeni binalara , hem eski binalara monte edilebilir.

Malları

Pazarlama

A . Ş.

istiklal Cad. No : 314 Kat: 7, 80050 Beyoğlu - lstanbul Tel : 152 34 23 - 152 32 64 Fax : 152 25 17 Telex : 25181 Pres tr .

ayrıntı l arı, sağ l ıklı,dayanıklı ve çağdaş malzemelerle çözülmüştür.

• Bütün

• Kalite düzeyi yüksek, görünümü çok güzel ve fiyatı elverişlidir .

~~ ŞIŞECAM ŞIŞECAM Bir TÜRKiYE iş BANKASI K u ru l uşudur .


oya"; motifinin benzerlik gösterdiği şe­ ye göre "kirpik oya" "oğlan perçemi", "çark-ıfelek", "mektepli kızlar" ; ayrıca yapıldığı yere göre "Bursa oyası", "Selanik oyası" gibi değişik isimler alırlar. Oyaların , motiflerine, renklerine ve adiarına göre taşıdıkları anlam ve ilettikleri mesaj ise başlıbaşına bir araştır­ mo konusu olacak kadar zengindir. Mesela, bazı yörelerde hamile kadın­ lar başlarına al renkli güllü, üzüntüsü ola nlar ise kahverengi ve "mezartaşı" adı verilen oyayla bezeli yazmalar tokarlar. Eski gelenekiere göre, kocası eve geldiği zaman, gelin istediği gibi konuşomoz. Elbisesinin kenarına, yazmasına, hotozuno diktiği oya, onun sözsüz konuşmaları, mesajlarıdır. Yeşilin nüansları ile işlenen bir oya, geli-

nin yeni evinden ve eşinden memnun olduğunu, sarı oyalı yemeni ise tersine mutsuz ve bezgin olduğunu gösterir. Nikahtan bir gün sonraki ·geleneksel mevlit sırasında sadece koyınvalideye "Çakırdikeni" isimli oya örtülürken gelinin oyası da kayınvalidesine " Bana diken g ibi batma" mesajını iletmektedir. Başına biber motifleri yapılmış bir yazma bağlayan gelin, "Aram ı z biber gibi acı" demektedir. Kadın, kocasının ilgisizliğinden şikôyetçi olduğu zaman, "Arpa ç içeği " oyosı işlenmiş bir yemeni bağlar. Daha çok genç kız­ ların toktığı "Bamya ç i ç eği oyas ı" temizliği ve güzelliği , dul kadınların taktı ­ ğı "Çark-ıfelek oyos ı " şonssızlığı , eliilere armağan edilen " Kütüle oyası " barışı ve anlaşmayı anlatır.

iğne oya sı , bugün hôlô Anada- -+

Bugün Anadolu'nun birçok yöresindeki semt pazarlarında köylü yemenileri paz ar l ad ıkl arına t a nık olabilirsiniz.

kadınların

el

emeği

olan oyalı

One can see peasant women seliing embroidered yemenis at street markets in many parts of Anatolia taday.

of Anotolio or to express the importonce of this handieraft to troditionol Turkish culture. For Anato/ian women, needlework embroidery is much more than ornomentotion; it is o meons of communicotion and se/f-expression. Even taday, in most Anato/ian villoges and towns, colors, motifs, kerchiefs and needlework have o meoningful language of their own. lt is for this reoson that unders/anding the language of needlework embroidery is so in/eres/ing. There are only o few written sources about needlework embroidery. Specimens found an the bonks of Menfiz indicote that this handieraft dotes back to the 2nd millenium B. C. Other records indica fe that in the 12th century, needlework embroidery had an economic os well os on ortistic value, providing o source of ineome for houselıo/ds without o breodwinner. Examinotion of needlework embroidery belonging to different periods reveols that this handieraft lived its golden age in Anotolio in the 1Bth century, bul afterwords entered info o period of stognotian. Needlewark embroidery moy be nomed ofter the toal with which it is mode, such as "shutt/e", "crochet" "need/e" ar "hairpin" embroide~, ar ofter the' moteriol used, such os "candle" "bead" or "tass/e" embroidery. Ne~dlework motifs are usuolly embroidered on o choin mode of the same moteriol as the needlework, or on the edge of the fobric. Same are in the form of o stroight ribbon, but same are three dimensionol, and in the shope of flowers, fruits, or leaves that hong down from the choin. lt is seen that flowers are usuolly mode in o reolistic woy, whereos other motifs have o porticu/or stylizotion. Sometimes, the threod is woven together with horsehoir to give the motif firmness. Needlework embroidered motifs moy be sewn ot the edge of such items os scorves and kerchiefs or moy by used to decorote collors and sleeves of dresses or ornoment heodgeor. Needlework embroidery is often multicolored and moy be nomed ofter the shope of its motifs, such os "/eaf", "rose", "pepper", "hyocinth ", ete, arafter its place of origin, such os "Bursa needlework", "Salonica needlework ", ete. Vorious motifs and colors of needlework embroidery signify different meonings and corry different messoges. In fact. the language of motifs and co- -+ SKYLIFE 6/90 93


lors is

so

interesting that it deserves to

be the sub;ect of special research. For

Oyaların

motiflerine, renklerine ve göre taşıdıkları anlam ve ilettikleri mesaj başlıbaşına bir araştırma konusu olacak kadar zengindir. ad i arına

Meanings and messages of the needlework implied by their pattern, colour and name is so abundant that can be a subject of research on its own.

lu'nun birçok yöresinde kadınlarımızın vazgeçemedikleri bir uğraştır . Kız çocukları çok küçük yaşta bu el sanatını öğrenirler ve çeyizlerinde mutlaka kend i elleriyle hazırladıkları birkaç çeşit oya bulundururlar. Iğne oyası yapılan yörelerimiz arasında Rize; Konya, Bursa, Kastamonu, lnebolu, lzmir çevresi, Balıkesi r, Gönen, Kütahya , Gediz, 94 SKYLIFE 6/90

Muğla, Bafra, Köyceğiz, Ordu, Bolu, içel ve çevresi başta gelmektedir. Ancak kadın el sanatlarımızın en ilgi çekici ürünlerinden olan oyaların kendi haline bırakılmaması , renk, örgü, mesai , teknik ve biçim yön leriyle incelenip unutulmaktan kurtarılması için özel bir çaba harcanması gerektiği de oldukça açıktır

e

instance, in same districts pregnant women wear scarves lined with needlework in the shape of red roses, and those who are in rnourning wear scarves lined with brown needlework motifs, na med "gravestone ". According to old customs, the bride cannot speak freely when she comes to her husband's household. The needlework embroidery motifs that she sews on the edge of her sleeves or her scarf communicates her feelings, aciing as her silenf language. Needlework motifsin the shades of green indicafe that she is happy with her new home and husband; whereas motifs in yellaw tel! that the new bride is unhappy and discontent. In the traditional religious ceremony fallawing the marriage the bride presenis her mather-in-law with o scarf lined with need/ework motifs resembling thorns. This embroidery bears the bride's message: "Don't prick me /ike a thorn ". On the other hand, if the new bride wears o headscarf lined with needlework motifs in the shape of pepper, her message is: "Our relationship is as bitter as pepper". When the bride is unhappy because her husband dOesn 't show affection she wears o headscarf lined with needlework motifs in the . shape of barley flower. Okra flower motifs on the scarves of young gir/s signify cleanliness and beauty, whereas passian flower motifs on the scarves of widowers express misfortune . The bride presenis her sister-inlaws with scarves ornamented with flowers signifying peace and agreement. In most districts of Anatolia taday needlework embroidery stil/ occupies an essenfiat place among women 's accomplishments. Gir/s learn this handieraft when they are very young and they include in their dowry several kinds of needlework that they have made themselves. Among districts emineni for needlework embroidery are Rize, Konya, Bursa, Kastamonu, inebolu, the district of /zmir, Balıkesir, Gönen, Kütahya, Gediz, Muğla, Bafra, Köyceğiz, Ordu, Bolu, and the district of /çel. Needlework embroidery is one of the most in teresiing traditional women 's handicrafts and deserves special attention. Careful examination of the colors, motifs, techniques and forms most commonly used can shed new light on the artistic and cu/tura/ significance of this traditional handieraft


.

~AVRUPA

SYAlllARDI ~ TAM EMNIYET 1Jıı- PRATIK KULLANIM ~ OLKE ÇAPlNDA YAYGIN SERVIS DOGAL GAZA DöNOŞOMLODOR.

"YlLLARCA BERABER"

~;;;QS aiUTA<:t A!::

~~ ~11\JKAI\l T()PI U LU ~U kurulusudu r.

.

BILUMUM INŞAAT MAL.ZEMruRi TicARET A.Ş. · Kemeraltı Cad. Omme Han Na: 71/3 80020 Karaköy-ISTANBUL Tel.: (9·1) 145 24 37 • 149 60 35 Teleks: 24 485 adum tr. Telefaks: (9-1) 145 03 57


Badrum Turgutreis 'ten sonra:

ODAK iKiNCi DEVRE-MÜLK TATiL KÖYÜ . ANTALYA BELEK'TE KURULUYOR! •• Bel ek, Antalya-Side 1

ı

kıyı şeridinde,

çam

ormanlarıyla kaplı

bir yöre ...

Tarihi zenginlikle doğal güzellik, içiçe! Belek'te devreler 30'ar gün (2x15 gün) olacak. Mimari tasarımda Antalya yöresinin eski Türk evlerini örnek aldık. Belek Tatil Köyüınüz , çatılı, kirenıitli, serin, sevimli evierden oluşacak. Odak Belek, yüzme havuzu, spor alanı, çocuk parkı, barı, marketiyle, Odak

standartlarında

bir tatil beldesi

oluşturacak.

Arazimiz kendi mülkümüz. Hedefimiz 1991 evlerini devre sahiplerine teslim etmek. .. Vakit geçirmeden gelin ... Evinizi, devrenizi öncelikle seçin ... Bir devre-mülk satın almak, bir yazlık eve, her yıl, tatil süresince , sahip olmaktır.

yazından

itibaren

o~

INŞAAT

VE TURIZM YATIRIMLARI TICA({ET :\:-).

~AKl HKf~-;EBIH fAl ı No :12 HAI.IIr ~ın I~AZA2 KAT 4 Xliiilll HALlll ~ın I STA~HI'I. Tf.ı.ti22XIi011i HATI r;\1\S li4Xti:!.j

~~---------------

:2ı~

~

~

ı=

ı~

lu J.!! ı

E

ı·:o

ıf

ıı~

~

!:;

::>

,, "'

j

~ ~·

:?.

::>

~

.ıı

~c:

:go

~

·-

~

:a ..

i

C:

TS

-5 ~ - ~ .§ ~ ~ .§ ·-

i . %~

3 ~ ;i§

E 2 ..

5 !

ooıe .;; -o <Cl/!' o·"" ll ::;:<

UJ

~

C:

X

~ ~

"ı- ci':}ı.

---------------~

\\1


l 8. ULUSLARARASI iSTANBUL FESTiVALi

••

SANAT SOLENI BASLIYOR #

#

Dünyaca ünlü sanat topluluklarının ve virtüözlerin katı lacağ ı 18. Ulu s larara s ı istanbul Festivali 40 gün sürecek ve 84 gösteri ile sanatseverle re yi ne unutulmaz günler yaşata ca k.

stanbul "kırk gün kı rk gece" sürecek devôso bir arefesinde ... ı8. Uluslarorası istanbul Festivali dolayısıyla, yerli ve yabancı ı 888 sanatçı halkın huzuruno çıka­ cak. 9 ayrı mekôndo orkestro kanseri , oda müziği , resitol , vokol müzik, opera, coz, bale, müzikal, folk, pop, dans ve geleneksel sonotlar dallarında toplam 84 gösteri sunulocok. Festival , ı 5 Haziran günü , Gürer Aykal yönelimindeki Cumhurboşkanlı ­ ğı Senfoni Orkestrası ' nın açılış konseriyle başlıyor . Bu konserde, ı969 Von Cliburn Yarışması ' nın birincisi Brezilyolı piyanisl Cristina Ortiz'i solist olarak dinleme fırsatını bulocoğız. Oxford Şehir Orkest rası (Şef: Cem Monsur, solistler Mikhail Rudy, Ayla Erduron, Auroro Ginastera ve Medici Dörtlüsü), Leningrod Filormoni Orkestrası (Şef Yuri Temirkanov), iskoç Ulusol Orkestrası (Şef Bryden Thomson , solistler gitorisl john Mc Loughlin , piyanist jean Yves Thibuodeı) ve Monos Hadjidakis orkestrası (Şef: Monos Hodjidokis, solistler: Morio Farandouri , Neno Venatsonou, Elios Liongous, diğer büyük orkestralor arasında. Oda müziği dalının bellibaşlı temsilcileri 1Musici Topluluğu, Zogrep Solistleri , Acodemy Sı Marlin in - the- Fields, Concerlo Avenno ve soprano Katio Ricciorelli ile mezzosoprano Donielo Ruzzo ' nın solisi olarak koıılocoklorı Archi Dello Scola Topluluğu ... Ayrı­ caMedici Dörtlüsü , Monte-Cario -

1

şenliğin

lBth INTERNATIONAL ISTANBUL FESTIVAL The 18th lnternatianallstanbul Festival, with the participatian af performers of international renown, wi/1 give the art lovers the opporfunity fo live unforgettable days of music and dance. etween june 15th and july 25th, Istanbul is alive with the sound af music. A total of 1,888 artists from 16 counfries--

B 98 SKYLIFE 6/90


Pro Arte Beşlisi, Berlin Filmmanisi Solistleri ve Çek Dokuzlusu do konser verecekler. Resitol programları için ı 2 isim belirlendi: Mehveş Emeç, Gülsin Onay, Tzimon Borla ve Nikoloi Petrov piyono, Vladimir Mikulka, ihson Turnogöl ve Morio Escudero gitor, Frank Peter Zimmermonn ve Stefon Milenkoviç keman , Auroro Ginostero viyolensel, David Tilterington org ve Nishot Khon sitor. Tek vokol müzik konserini ise Venedik Modrigolistleri sunacak. "Soraydan Kız Kaç ırma" operası , geçtiğimiz yıl l arda büyük ilgi toplamıştı. Bu ünlü opera, yineTopkapı Sarayı'nda iki defa sahneye konulacak. Moskova Oda Orkestrası'nın iki ayrı program hal indeki gösterisi de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Açıkhava Tiyatrosu'nda ise bir Broodway tem si li var: "Batı Yakasının Hikôyesi" . Bale ve dans meroklılarıno hitap edecek programlar oldukça yüklü. Bunlardan , modern dansın kurucusu sayılan Mortho Graham'ın topluluğu iki gösteri sunacak. Seyirciler için hoş bir sürpriz, 92 yaşındaki Mortho Graham ' ın toplulukla birlikte istonbul 'o gelecek olması. .. Bunlara, istanbul Devlet Bolesi ile Kültür Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu ekleniyor. Gelelim coz-pop-folk bölümüne .. Birbirinden usta , birbirinden tanınmış isimler Daha önce Türkiye'de konserler veren ve bu defa bir flomenco topluluğu ile festivole katılocak Poco Peno ... Dünyaca ünlü coz dergisi Down Beot 'i n ı989 yılı en iyi soprono sıralomasında birinci olan Branford Morsal is ... Blues gitarcıların kralı kabul edilen B.B. King. Daha önce de ülkemize gelen gitor sihirbozı john Mc Loughlin ... Porçaları Türkiye'de de sevilen ve çalınan George Benson... Fusion müziğine ı988 ve ı989 ' do damga vuran Yellowjockets ... "Take Five" denince akla gelen piyono mitosu Dave Brubeck .. Şöhretini yurt dışında yapan ve Eddie Gomez, Francis Bourrec gibi sanatçılar­ lo çalışan piyanistimiz Aydın Esen .. Desert Wind adlı olbümüyle bir onda üne kavuşan Ofro Hozo ... Ikinci olbümü "Sweet Keeper" ile dünyoda ve Türkiye'de listeleri altüst eden Ton ila Tikorom .. 100 SKYLIFE 6/90

Festivol 'de, bu yıl Bolşoy Buz Bolesi'ni de seyredebileceğiz. ı2- ı4 Temmuz tarihleri arasında Korukent Rekreosyon Merkezi'nde gösterilerini sunocak olon toplulukta geçtiğimiz yıllarda defalarca Olimpiyat ve Dünya buz donsı birinciliklerin i elde etmiş olon Bestemiyanova-Bukin çiMi ve yine tek erkekler olimpiyat ve dünya şampiyonasında dereceler olon lgor Bobrin gibi ünlüler bulunuyor.

nov; and the Scotch National Orchestro conducted by Bryden Thomson. Chomber music concerts in the Byzontine church of St. frene are olwoys one of the highlights of the festival. This year the 1Musici Ensemble, Pro Arte Ouintet of Monte Corlo, Zogreb Soloists, Acodemy of St. Mortin-inthe-Fields, Concerto Avenno, Archi Del/o Scolo Ensemble, Medici Ouortet, Soloists of Berlin Philhormonic, and Czech Nonet are playing. ı 8. Uluslarorası Istanbul FestivaThe list of recitols covers o ronge of li 'nin "kırk gün kırk gecelik" programı , international tolent.· eellist Auroro Gi25 Temmuz tarihinde son buluyor. Bu nostero, organisi David Titterington , arada, bazı yabancı ekiplerin, 23 Ho- guitorist Vlodimin Mikulko, violinist Frank Peter Zimmermonn, pionist Mehziron-27 Temmuz tarihleri orasındaki ves Emeç, si/aris/ Nishot Khon , guito4. Uluslararası lzmir Festivali'nde de rist lhson Turnogöl, violinist Stefon Migösterileri var . Sonra sahneler yine seslenkoviç, pionist Gülsin Onay, guitosizleşecek ve gelecek yılın festival orgarist Morio Escudero and pionists Tzinizasyonları için kollar sıvonocak• mon Bor/o and Nikoloy Petrov. The donce program features the Mortho Graham Donce Company, the pioneer of modern donce. The compony's two performonces ot the 992 from Turkey and 896 from obroAtatürk Cu/tura/ Center are expected od- are scheduled to perform in this to be morked by the attendance of 92yeor's International istanbul Festival. yeor-old Mortho Graham herself The Istanbul Stote Bol/et, and the Stote Fo/k The festival features symphonic and Donces Ensemb/e raund out this yeor's chomber music, closssicol music reciseleelian of donce events. tols, opera, jazz, bol/et, musicols, fo/k music and pop. In oddition, there is o The jazz /pop / fo/k concerts are rich program of troditionol Turkish muusuolly standing-room only. This year sic. As in post years, the Festival moshould be no exception. Popu/or Grekes use of o number 9 f locotions: Ataek singer Morio Forondouri and Motürk Cu/tura/ Center, St. frene 's nos Hodjıdokis team up for o speciol Church, Topk apı Poloce, St. Antuan evening with Neno Venetsanou and Church, the Open-Air Theotre, Cemal Elios Lioungos porticipoting os so/oReşit Rey Concert Hall, Gülhane Park, is/s. Poco Peno, who has given conand the Süleymaniye Cu/tura/ Center. certs in our country before, wi/1 join the This year within the fromework of festival with his flomenco company. the istanbul Festival , 9 symphony areThe participonts in jazz music are hesira concerts, 12 resitols, 8 chom- Branford Morsolis, roted the best sopber music corcerls, 1 modrigol con- rono soxophonist of the year 1989 by cert, 6 operos, 3 musicols , 12 Downbeot, B. B. King, the king of blujazz/pop/ fo/k concerts, 1 1 bol/e ts es guitorists; john McLoughlin Trio, and donce performonces and 17 tro- the mogicion of the guitor; George ditionol performonces wi/1 lake ploce. Benson; The Yellowjockets, consideThe festivol 's opening concert featu- red to be among the most importont res the Presidentiol Symphony Orc- representotives of Fusion music in hestro conducted by Gürer Aykal. The 1988 and 1989; Dave Brubeck, the solaisi of the program wi/1 be Brozilion piono legend; Turkish pionist Aydın pionist Cristino Ortiz, the prize winner Esen who attoined fome obroad and of the 1989 Von Cliburn Competition. played with such musicions os Eddie Three other symphony orchestros are Gomez and Francis Bourrec; Ofro Hoo/so scheduled to perform.· Oxford zo who won sudden fome with her olCity Orchestro, conducted by Cem bum "Desert Wind" and Tani to TikoMonsur; the Leningrod Philormonic rom who hit the top of the chorts with Orchestro conducted by Yuri Temirko- her second o/bum "Sweet Keeper" •


.

.

ı

'/\LTlN AYRlCALlK" IKTISAT TAN ...

RTLAR YE TEK "CARD"A BIRA

iKTiSAT "CONVERTIBLE "* "Yalnız Türkiye için geçerlidir" devri bitti. Şimdi Türkiye'deki ve dünya ülkelerindeki harcalamaların ı z için tek kart yeter. Sadece iktisat Gold. Eşsiz bir ayrıcalıkla , kaçınılmaz bir kart.

sizin için

*KONVERTiBiLiTE ALTIN AYRlCALlK BAZI 'ALTI!\. AYRICALIK "LAR

e

Lımıtsız harcama ... Haftada en az$ 20 .000. • "International SOS Assistance" acil kaza 1 hastalık sigorta ve servisi. e Dünyanın her yerinde 24 saat içinde kart yenileme ve acil nakit çekme imkanı ... e Uçak, otel . araba kiralamada T & E özel servisi . e Bankaya gitme zorunluluğunu kaldıran, hesaptan çekme yöntem i. e Bedelsiz IAPA International Airline Passengers Associat ion

e

e

üyeliği.

Hertz ve Europcar araba kiralama servisle rinde %25'e varan indirim . Ve kartların sahip olduğu tüm avantajlar .. SiZE ÖZEL hizmet ile iktisat'tan .

iktisat Gold Card sahiplerinin yurt dışında kartla yapacakları harcama bedellerini dövizle kapatma külfeti ortadan kalktı. Dünyadaki harcalamalarınızı arzu ederseniz , Tü rkiye'deki harcamalarınız gibi Türk Lirası olarak ödeyebilirsin iz. Konvertibilite , iktisat Gold Card'a sahip olmanız için yeterli bir neden, istediğiniz kadar genişleyeb i len limitsiz bir harcamanın rahatlığı ise başka bir neden . Dünya yüzünde yaklaşık a l t ı milyon kuruluş sizi kabu l etmek üzere bekliyor. Siz ve iktisat Gold . Türkiye ve ülkelerarası yoğun trafiğin i zde Gold Card 'ı nızı mutlaka yanınızda bulundurun. Birden fazla kart taşıma külfeti ve riskinden kurtulun . iktisat Gold'un sağladığı

iKTiSAT

BAN<ASI

"Altın Ayrıcalıklar"ı yaşayın!


IIFREQUENT FLYERII UYESi HELMUT KRESS:

••

"UCRETSIZ BILET • • BIR HARIKA!" Türk Hava Yolları'nın l l ay önce başlatt ı ğı Frequent Flyer özel yolcu programı ilk sonuçlarını verdi ve dış hatlarda seya hat eden üyelerin ücretsiz bilet hakla rı doğmaya baş l adı. Bu üyelerden üçü, hemen hemen ay n ı zamanda 22 d ı ş hat ~çuşunu gerçe kleşt i re rek iki adet ücretsiz dış hat b ileti almaya hak kazand ılar . Istanbul'dan Eray Eroğlu , Pa ris 'te IBM yöneticisi Ersin Sümer ve Frankfurt'tan Helmut Kress , ücretsiz d ış hat biletlerini aldılar. THY Genel Müdürü Dr . Cem M. Kozlu, Mr. Helmut Kress'e iki adet dış hat biletini bizzat verdi . THY Satış Arttırma Müdürü Seres Ener, Mr . Kress 'in bu ziyareti sırasında kendisiyle Frequent Flyer Programı konusunda görüşme yapt ı . 102 SKYLIFE 6/90


- Sayın Kress, siz Freq uent Flyer Progr a mı nda 22 d ış hat u ç u ş un u gerçekleştirerek iki adet dış hat bi letine hak kazanan ilk üyelerimizden birisiniz . THY Frequent Flyer Prog ramını nasıl öğrendiğinizi sorabi li r miyim ? -Temmuz ayında Atatürk Havaolanı'ndaki efişleri görüp personelden bilgi aldım. Bono Frequent Flyer broşürü­ nü verdiler. Hemen üye oldum. - Türkiye ile iş il işki l e ri n iz kaç yıld ı r deva m ed iyor? Hang i sık l ıkta uçuyo rsunuz ? -Ben 1976 yılındon beri Türkiye ile iş yapıyorum. Ayda iki, bazen de üç kere Frankfurt'tan Türkiye 'ye uçuyorum. - "Frequent Flyer" programına üye ol madan ö nce n asıl u çardı n ı z ? - Ba şka hava yolları ile uçardım. Ama şimdi bir THY hoyronıyım! - Bu programın sizce en önemli özell iği ned ir? - Benim için en önemli avantajı rezervosyondo üyelere ton ı nan öncelik. T ra fiğin yoğun olduğu zamanlarda , rezervasyonlar açısından hiç sıkıntı çekmedim. Zaman çok kıymetli olduğundo n iş odaını için en önemli avantaj bu bence. Ucretsiz bilet olma olona ğı ise harika tabii! -Türk Hava Yolları hakkında genel ko nıların ız ı bi ldirebilir misiniz? - "Frequent Flyer" programına üye old uktan sonra, havayolunuzia kendimi özdeşleştirmeye başladım Biliyorsunuz, sizin le telefonda defalarca konuş­ tuk, ayrıca arkadaşlarımla da hep tartışıyoruz; son zamonlarda gözle görülür düzelme ve ilerlemeler var. Fi lodoki modern izosyon ve yeni yolcu prog ra mları benim gözlediğim en öneml i gelişmeler. Uçak içindeki hizmetle ilgili bazı küçük aksamolar var ki bun lar yolcu için oldukça önem li . -Ş u onda hizmet kalitesinin yükseltilmesine ilişkin konularda, özel bi r komite çalışmalar yapıyor . Sanı­ yorum , en k ısa za manda bütün isteklerinizin gerçekleştiğini göreceksiniz. Son ol a rak "Frequent Flyer" program ı iç in öneri leriniz var mı? - Ü nerilerimin olma sı mümkün mü ? Ben daha düşünürken siz yazı ile progrom a yap ıl a n yeni ekieri bildiriyorsunuz . Gerçekten sizle ri ca ndo n kutlorım . Bel ki bir katkı da bulunobilirim. Dı ş hatlarda seyahat etmeyen üyeleri kopsam dış ı b ı ra korak programı orta k a maçları olon bir klübe dönüştürebi l i r­ siniz

e

FREQUENT FLYER MEM BER HELMUT KRESS SA YS:

"A FREE TICKET IS WONDERFUL" The Frequent Flyer Programme inaugurated by Turkish Airlines 1 1 months ago yielded its first results as three members qualified for complimentary international tickets. The members eorned complimentary travel by flying 22 international flights w ith Turkish Airlines. Mr. Eray Eroğlu from Istanbul, Mr. Ersin Sümer, /BM executive in Paris, and Mr. Helmut Kress from Frankfurt are the first three people to receive free international tickets. Turkish Airlines Director General Dr. Cem M . Koz/u presented the complimentary international tickets to Mr. Helmut Kress in person. Sa/es Promotion Manager Mrs. Seres Ener interviewed Mr. Kress about the Frequent Flyer Program. - You are the first member of our Frequent Flyer Programme to fly 22

Frequent Flyer programının benim için en önemli avantajı rezervasyanda üyelere tanınan öncelik . Zaman çok kıymetl i olduğundan işadamı için en önemli avantaj bu bence. 11 11

"For me the most important benefit of the Frequent Flyer Programme is the priority in reservations for its members. Since time is crucial for a businessman, this is the most important advantage.

one -way international flights and thus qualify for two free international flights . May 1ask you how you were informed about our Frequent Flyer Programme? - 1sow the posters in Atatürk Airport in july. 1 was very muc h interested and asked the Turkish Airlines airport staff for information. After looking ot the brochure, 1 immediately became o member. - For how long have you been Iraveliing to Turkey on business? How frequently do you travef' - 1have been doing business in Turkey since 1976. 1 fly two, sametimes three times o month from Frankfurt. - How were you flying before you became o member of the Frequent Flyer Programme? - Well, 1wos flying mostr with other carriers. Now 1am o fon o Turkish Airlines! - W hat is the most important aspect of the Programme for you? - The best advantage for me is the priority in reservafions. Especially af peak periods, 1never have o problem getting o seat. In my opinion, this the most importanf advantage for o businessman whose time is very valuable. Of course, getting free tickets is wonderful! - What do you thinkabout Turkish Airlines in general? -After my experience with the Frequenf Flyer Programme, 1 felt involved with the company and i ls we/1-being. 1 often talked with my friends abouf the improvemenfs which can be seen very visibly. In my opinion modernizetion of your fleet and the introduction and marketing of new products are the most important aspects. You stil/ need same improvemenl in in-flight service. There are smail things which mean o lot to the passenqer. - Now we have o commiftee working on in-flight improvements . In o short time in-flight service wi/1 be upgraded. Mr. Kress, one last question: do you have any suggestionş for our FF Programme? -1 cannot have any suggeslions ... you think them up before we are ab/e to find time to suggest! Than k you far everything really. 1 can only add something maybe; you should eliminale the people who are not flying on international rou/es . The Programme wi/1 then be more /ike o club with comman interesis e SKYLIFE 6/90 1 03


Europcar

Sorunsuz otomobil Europcar'dan kiralan1r. Europcar'dan kiraladıOınız otomobile, kendi otomobiliniz gibi güvenebilirsiniz. Çunkü Europcar.

f ılosundakı

her

aracı .

her kiralamadan sonra

çok tıt ı z bı r kontrolden geçirir. En küçük ayrıntısına kadar. Bu kontrol. gerçek bır "c heck-up " tır. Europcar'da hiçbir araç bu "check-up"tan geçmeden. 20 maddelık "Onay Kartı" ımzalanmadan kıraya

verilmez.

Europcar'da araç kiralamak sorun deOildir. Europcar Bürosu bulunan yerlerde. tek bır telefonla. istediğınız araç sıze hemen ulaştırılır ... ve ıstedığınız yerden teslim alınır . Hem de ücretsız . Küçük. büyük ya da dilerseniz sürücüsüyle bırlikte lüks otomobiller. minibüsler jeep'ler .. hangisine ihtiyacınız olursa. Europcar'da bulabilirsiniz. Europcar'dan kiraladığınız otomobile güvenebilir. huzur içınde kullanırsınız . Europcar. sorunsuz

ot omo bıller kıralar .

tnterRent Europcar ·rn Turkrye temsr/crsr Esrn Turrzm'drr ls lll ntMA .. Merkez Tp· ı'>: fa -. ~

" ·~

ı~ı

T (•lt.'" S 241

BH ·12

·,,

nar

Aıaturk Havalıman ı

Dış

Hatlar

l1

"~~

.ıı.ı

~'ı

2;)ol.29

vtr·

f

f'Sıt Tr

', 7 3

• Esenb~a Havaalanı lı> ll~ /R '·l·

'r .·.:

~!<! ıcı

Ofl

• Ka dı k oy 1 ,, 1fi( 13 11

'

Mi QR

• Adnan M enderes Havaalanı

• OrgOp ~.ı

Tı_·

1J1'

'.

t

~~-

.,

,,.

,,.

.lj')'ı

ı ı

ı ı

11 1

,,.

• ~lanya

"'•.-'!

1'1

• Side

B8 B•l

.,

~g

'" "Dar"''w " <ll')

1

r•.ı•

,,.

" Hotel Saray Regency h' )() ·J ~aı • Otel

'e

..

64

1!:!-ll

ı

Havaalanı

• Mersin l(•

• Kemer

.,

fi• A ntalya .. Merkez

• Dala man Havaalal"'4

.,

'

ı;>atyan

ı.

• Marmaris

• Feth tye

• KU$8da~ ı

•Bodrum

• Merkez ·~.;

• 1H \1- •

Iç Hatlar

r,

.,

lzmlr

Ankara .. Merkez T, llA

.-'4

'Jl•;fl

Merıdıen

.18 31

)1

""

'

Oıeı

World

T(~

tl

Jq

Ad ana " Me rkez fp' ı 3 4 ~ ..

K ırış•

7'-ı

Te

ıs

)3 8( 81

Dar-•

44

?.:ı

6A

" Havaata nı

re

Havaalan ı

1!))

17 18

Tnıı bzon

" Merkez Te• ?58

244 30·31 Oanıı

83


isiniz, seyahatiniz, hayatınız ve yeni konforunuz ...

TheMarmara

·nıc

Marmara oteli yepyeni hir çehrcyle hizmetinize giriyor. Dekora~yonundan , oda hizmetlerine kadar hcr~ey titizlikle tasarlandı , yeni mevsime hazırlandı. ----THE----

~imdi. "Tlıc Marmara'nın kapısından girdiğiniz anda sizi lıcr~cyiylc kar~ılayan

MARMARA

eksiksiz konfor var.

ISTANBUL

İ~inizc: , hayatınıza y<lkı~ır bir kon.for.

Adrı:~: ·ıiıc

MARMARA Taksim

Mı:ydanı H0090 · İstanhuı

Td:

(ı) ı<; ı

-t6 96 Fax:

(ı)

144 O<; 09 Tlx:

(ı)

2'; l;i7 ctma Tr.

~


MERSiN HiLTON OTELi, SiDE - GRAND PRESTIGE OTEL!, S.S.C.B. PiTSUNDA ve MOHAÇKALE REHABiLiTASYON MERKEZLERi, YILTOK OTELi - AVANOS, DEDEMAN OTELi - iSTANBUL, DEDEMAN OTELiNEVŞEHiR, DEDEMAN OTELi - ANTALYA, BÜYÜK ŞAHiNLER OTELiiSTANBUL, RAMADA RESORT OTELi -ANTALYA, JASMiN OTEL ALANYA, MAR CO POLO TA TiL KÖYÜ - KEMER, SEYHAN OTELi -ADANA, DiVAN OTELi -iSTANBUL, ANKARA HiLTON OTELi, ŞEKERBANK GENEL MÜDÜRLÜK BiNASI - ANKARA, IKEA STANDART MOBiLYALARI - iSVEÇ v.b. mobilya donanımları için ORSAN teknolojisini ve kalitesini seçtiler. Yatırımcı sektörümüzün bu seçkin tesislerinin mobilyalarını üretmekten MUTLUYUZ, GURURLUYUZ. GENEL MÜDÜRLÜK Alatürk Bulvon No. 175118-23 ANKARA Tel: (4) 117 1111 (4 Hat) Telex: 434 48 or>n tr. Fax: (4) 117 59 83

((Güvenilir Mobilya" Orson Mobilya Doğan la r Şirketler Grubuno dahildir.


DEMEKTOSHIBA iLE KEYiFLi BiR iSTiR ... Toshiba Elektronik Telefon Santrallarının Üstünlükleri • • • • • •

Yaz ı l ı

ve ışık lı m esaj Ha rici ha t transferi Ahizesiz konuşma istenilen şekilde santral programlama Ge nel anons 500 telefon numara hafızali 4ayrı

model esnek kapasite

D ış

Hat

iç Hat

Strata Se

3

8

Strata VI e

6

16

Strata XII e

12

32

Strata XX e

21

56

\

\

\

\

'\

((( ({(li \ fıı Touclı 1\'İtlı Toıııorro\\'

TOSH BA KUZEYMAN A.Ş. ISTANBUL lhlomurYıldız Cd . 39 9{ı) ı 59 72 25/4 Hat ANKARA Hoşdere Cod. 79 9{4) ı 39 66 00/4 Hlot

IZMill ADANA

Tolol~ Blv. 62/7 Gazipaşa

Blv.

9 (5ı) 22 30 4ı 9{71) ı 4 78 20-2ı

KUZEYMAN. bir ELEKTROMAK AŞ kuruluşudur


D

THY MOVIE VIDEO PROGRAM

/oecd CIA operatiı·e Hank Wriglıt is tn·ing desperarely to hang on to lı is joh. Wriglıt is reliered oj' lıis duties. Now lı e wil/ fol/ow up on the case and try to }Ind Berkeley 's assailallfs.

THE ASSASSIN Oyuncu/ar: (Cast): Steve Railshack Nicholas Guest Xander Berkeley Yönetmen: (Directed by): John Hess Olaylar, Washington D.C. Bürosunda, bir gazetecinin karanlık bir gecede öldürülmesi ile başlar. Bu cinayet s ırrını korurken, Amerikan Senatörü Berkeley, Barış Konferansı için Mexico City'e gider. Onu korumakla görevlendiri len C.I.A. Ajanı Hank Wright'in görevindeki ufak bir ihmal i sonucu, senatöre su ikast girişimi olur. İşte bu olay Wright'in görevden alınmasına yol açar. Artık Wright, s uika stçıları yakalamak için sonuna dek savaşacaktır. ~

/

White workinf? a/one Iate one night in his Washinf?ton D.C. office, journalisi Ed O'Nei/1 is assassinared in co/d blood by an intruder. Why he was kil/ed. who ordered his death. Congressman, Senator Berkeley (Sam Me/vi/le) , a liberal candidate for the presidency, arrives in Mexico City for an international peace conference. In Mexico City, 108 SKYLIFE 6/90

MO UNT ROYAL Oyuncular (Cast) : Monique MercurePier Koh! Yönetmen (Directed by) : Peter Medak Olaylar. Sosyetenin merkezi olan Mount Royal'de, güçlü ve zengin bir aile olan Yaleur'lerin çevresinde geçer. Yaleur'ler, kültürlü, şık, enerjik yapılı insanlardır. Paris. onların ikinci evi gibidir. Güncel o l ay l arın içinde; politika da gazete sayfalarında, borsalarda, sanat çevrelerinde, her an bir Vlaeur görmek mümkündür.

most linıitless.. High faslıi­ on and higlı fi nance. hroadcast joumalisnı and politics. the drawing room and tlıe hoardroonı. tlıere is a Va/eur ini'O!ved in ecrch of tlıenı.

NIGHT MAGIC Oyuncular (Cas/): Carole Laure Nick Mancuso Stephane Audran Jean Canuel Frank Augustyn Yönetmen (Directed by): Lewis Furev MichaeL ikinci sın ıf salonlarda nıüzisyen olarak gösteri yapmaktadır. Amacı kı­ sa yoldan para, aşk, kadın ve başarı elde etmek tir. Bütün bu istekleri bir gün üç seks i mele ğ in ortaya çıkıp. ona yardım etmesiyle gerçekleşır ...

Michael is a singer and a At thirty -fiı • e, he wants it all: love. success and nıoney. One day. his ship conıes in as three heautiful angels appear hefore him . All he needs to do is to voice his desires and he wi/1 get everything he dreams of conıposer.

Set in a g/anıourous and exp /osive world. MOUNT ROYAL revolves araund a wealthy and powe!ful family - the Va/eurs. The Valeurs' horizons are al-

1-30 HAZiRAN tarihlerinde THY uçaklarında gösterilecek filmler Movies to be shown on Turkish Airlines international flights between JUNE 1st and JUNE 3Dth Moun/ Royal - i.lltmhu/ - (BrükselNewyork)TK -51il Tlte AHaHin - ( Newyork - /Jriiksel 1f.,tanhu/ TK -582 Nigltt Magic - (i,,·tanhul- /Jel lt i 1Singapur - /Jl'llıi - İstan/ml TK -57.J Tiger Warsaw - i.,tani>UI - (/Jel lt iSingapur) - De/lıi - hıanhu/ TK -5N LA. V ice - istanhu/- /)l'f/ıi - (SinJ(apur - De/lt i) - isteın/nd TK-575 Hlood.<tone - i.11au/>U/ - Dcl/ıi Stitgapllr- (/Je/lti- istanbul) T K -5 75 LA. Vi<·e - (İstanbul- Humbay )· Singapur- Bomhay - i.,lanlml TK -570 Tire A .n assin - i.llani>UI - ( Humhay Si11J(apur) TK -57/J NiKit l MaJ(ic - (SinJ:apur- Bumbay) i.,teınhul TK -57 1 Tiger ~Varsaw - Singaptir - ( Bombayistallhuli TK-57 1 Niglıt Magic - (hta nbui-/Jubai) /Ja11 gl.ol. - isteın/nd TK -592 Tiger Warsaw - i.Hanhul - (/JubaiHangkok) - Tol.ro TK -592 I..A. V ice - i.,twthu/ - Dulwi - (llangkok - Tokyo) - Bangl.ol. - i.,wnhul TK-5<J2 /Jiuod.l·tmre - (Tokyo - HanJ:kok) Duhai - i.1tanhu/ TK -593 Mount Royal - Tokro - (Hangkuk/Jubai) - isteın i>UI TK -593 The As.w .uin - To/...yo - Hmı g ko/... (/)ubai- htanbul) TK -5'13 Mount Royal - (i.,·tallbul- /Jubai 1.\ingapur - Du!Uii - i.,tcmlml TK -572 Tiger Warsaw - i.,ttmhu/- (/JubaiSingapurl - Duhai - i.lteıllhu/ TK-572 Niglıt Magic- 1.\lliiii>U/ - Dulwi (Singapur- /Jubai ) - i.wmhul TK-5 73 Bloodslone - Singapur - (/Juhaiistanbul) TK -573 Moulll Royal - (i.,·twrhul- /Jubai) Ka{'(u'/ri - Dulwi - isıan/nd TK -li Ili The Anassin - i.,hmhut - Duhai Kararlıi - (D ubai- istanbul) TK -Ii/9 L.A. V ice - (iuanbul- Abudabi 1Karar·/ıi - Almdahi - isteıliimi TK -li21i /Jioodstone - i .wani>UI - Almdal>i Karaelli - (Ab udabi- ista11bul) TK-Ii29

NOT : Filmierin gösteril eceğ i parkurlar parantez içinde belirt il miştir. NOTE: Fliglıts 011 wlıi c lı mm·ies wi/1 he s lıown are indica/ed in paramlı ese.'i.


THY MOVIE VIDEO PROGRAM

Tl GER W ARSAW Oyuncular (Cast) :Cam/e Laure -Nick Williams Yönetmen (Directed by): Am111 Q. Chaudri Chuck, on

be ş yıl

önce terk ettiği kasabasına geri döner. Dönüşü tüm aile ve arkadaş­ lan üstünde bir şok etkisi yaratır. Tek desteği çocukluk aşk ı Karen'dir. Chuck içindeki kaplanı öldürmek zorundadır .

Chuck "Tiger" Warsaw (Patrick Sway:::e) returns to his hometown after a fijieen-year absence. Chuck's a1-rival in the midst of preparations for his sistn·'s second marriage attempt provokes a barrage of negatiı ·e feelingsfrom hisfamily and formerfriends. Alone in her support is Karen Chuck's former highschool sweetheart. C huck quickly finds a joh and regains the friendship of his boyhood chum Tony. Chuck attempts to patch things up with borh his sister and his mother.

L.A. V ICE Oyuncular (C asi) : Lawrence-Hilton JacobsWilliam Smith Yönetmen (Directed by): Joseph Merhi Seksi, güzel ve insafsızd ı ; kendi kaçınlma planını kendi hazırlamıştı. .. Lawrence - Hilton Jacobs filmde, Dedektif Jon Lourey Chance rolündedir. Y ardım -

c ılı ğı na atandığı

yeni kumandan William Smith, bir dizi cinayet i araştırmak için Clıancc ilc i~birliği yapar. Tanya Michcllc. meşhur. var lıklı bir işadamının kızı . Yictoria Johnson rolündedir. Bu insafsız kadın. kendi kaçınlma olayının araştır­ masını sapt ırm ak için. kendisinin yönett i ği, k esi lmi ş vücutlar ve kurşuna diziimiş kurbanlardan ol u şa n sisli bir görüntü yaratmak amacıyla katillerden o lu şan bir grup kiralar. Amacı, babasının gitt ikçe zengin l eşen şirke­ tinden 5 milyon koparmaktır.

Lawrence-Hilton .lacobs Back Kotter) rides again as .fon Louroy Chance . The determined street smart derectil'e from "L.A. Heat" has now heen transferred to l'ice. His new Cap tain , William Smith (Rich Man . Poor Man: Any Whiclı Way You Can) teams up with Chance ro inl'estigate a string of murders. Inrroducing the sensual. exciting Tanya Miclıelle as (Welconıe

Victoria .1 ohnson. the daughter (Jf' a pronıinant wealtln· business man. This mtlıles.1· woman lıires an assault team to ereale a smokescreen of mutilated hodics and hullet ridden ı ·ictims in order to side track the inrestigation of her mm kidnapping. wlıic lı s lı e has engineered. Her goal. to extort fi\'e million dollars fi·om her fatlıer's thriı • ing company.

BLOOD

STONE Oyuncular (Cast) : Brett Srimely - Rajni Kanth Yönetmen (Directed by): Dwight Little 12. yüzyı lda muhteşem bir elmas Hindistan'da Prens Lafla'ya hediye edi lir. An cak 18. yüzyılda İn gil i z l er tarafından çalınır. 1988'de dolandırıcı Paul Lorre elmas ı satmak için tekrar çalar ve habersiz Amerika'lı bir çiflin bagajına atar. Bu paha biçi lmez elmasın peşine düşen müfettiş C louseau'yu ve ra-

kiplerini sürpriz maceralar beklemektedir.

In 12th Century lndia a huge ruhy was bestawed with the power of good and the curse of e ı • il hy. the spilled hlood of Princess Lajla. In the / Bt/ı Century the British stole it away. In 1988 .5malltirne crook Paul Lorre steals the stone back and slips the priceless gem inro the haggage of an unsuspecring Sandy and Stephanie McVey. Arrested on arrival at Madras hy the ı •ery "lnspector Clouseau" - !ike lnspecror Ramesh, Lorre manages to indicare the American couple.

AiRBUS UÇAKLARlNDA YAPILAN MÜZiK YAYlNLARI Müzik Türü Film 2 Film 3 Popjazz 4 Film Müzikleri 5 Klasik Müzik 6 Unutulmayan şarkılar 7 Türk Müz iği 8 MUSIC ON BOARD OF AIRBUS Entertainment Selection Movie 2 Movie 3 Popjazz 4 Movie Music 5 Classical Music 6 Unforgettable Songs 7 Turkish Music B

SKYUFE 6/90 1 09


YURT AÖIZ TADINIZI BiRt

••

UN...

boşuna taşımayın , ağzı­ nızın tadını kaçırmayın. Hediye olarak götürdüğünüz peynirler sizi utandırmasın, yüzünüzü kızartması n .. .

Rasgele marka peynirieri

Taciroğlu markası, peynirin garantisidir. Ekstra pastörize Taciroğlu ve Peysan peynirleri, yurt içinde ve yurt dışında Türk ağız tadının ve pey-

nirde kalitenin simgesidir.

TACİRDCLU - PEYSAN 'Peyniri bilenler, peyniri seçenler için'

PEYSAN GIDA SANAYi A.Ş . Telefon: 512 22 50 ( 4 hat ) 581 50 06 (3 hat) Telefaks: 520 77 97 Teleks: 23299 bth tr.


Türkiye'de ilk defa deterjan katkll1 benzin

e Plus

o

Karbüratörü temizler, yakit sistemini temiz tutar. S ağlıklı

bir yaşam, sizin old u ğu kadar aracı­ da hakkıdır. Şimdi Türkiye'de deterjan katkılı benzin Mobil Super Plus var. Aracını­ z ı n karbüratöründe ve yak ı t sisteminde biriken toz , pislik ve tortuları temizler, yakıt sistem ini te miz tutar. Motorun verimini ve gücünü artırır. Özel deterjanlı formülüyle, enjektörlü araçlarda üstün bir temizlik sağ­ lar, performansı yükseltir. n ı zın

Deterjan kat kı lı benzin Mobi l Super Plus , Türkiye'de ilk öefa, yalnız Mobi l istasyon larında .

Mobil SuperPius


MÜRACAAT VE REZERVASYON ·INFORMATION AND RESERVATION DIŞ BÜROLAR

1NTE RNA Tl O NAL OFFICE S ABU DHABI Sherkh Hamdan Str. PO Box 698 (GSA) Sultan Bın Yousuf and Sons

O SM : (97121316656 -338761 BS. (971212 11194 Rez - (97121 338845

M'hıdı

1213 -21 647821 -639390/9 1 AMMAN Jabal Arnman Third Circle Al Rıyadh Center Sth Floor P.O .Box 39177

1962 61 659102 -659112 AMSTERDAM

leidsestraat 6 1017 / PA SM : i020 i 2279S6 -20375 4 Rez: 10201 2279S4 / S5 / S6 / S7 ATHENS - ATINA Phil ellınon Str . No. 19

101 ı 3245975 SM : 1011 3246024 3222569 3221035 BAuHDAD - BACDAT Meridian's Street Bu ilding 3 / B ı

IGS AI BAB 1. 1000 Berlin 36 Oranian Sır . 5

61250S0-6 125091 1000 Berlin 65 Luxemburger Sır . 34

4616130-4624032 ı

000 Berlin 44 Fulda Sır 58

BOMBAY Maker Chamber!: V Jrd. Floor No . 305 Neriman Point 400021

125111182222

11

10301 262 4033 SM : (0301 2624035 Rez: (030) 2624033 / 34

6B13017 -6235029

ADIS -ABABA (GSAI Sthopian Airlines Bole Airport P.O .Box . 1755

ALGIERS - CEZAYIR 63 Rue Larbi Ben

BERLIN Budapest er Sır. N o . 18 B 1000 Berlın 30

71S7703 /04

SM : 1221 2040744 Rez: 1221 2043605 BRUSSELS - BRUKSEL 51 Cantersteen 1000 Bruxelles

(322)51267S 1 / S2 -5 117 676 BUCHAREST - BUKREŞ (GSAI TAROM . Uı . Republic 16

147433 BUDAPEST - BUDAPEŞTE (GSAI MALE V. Roosevelt. Ter . 2 1052 Budapes ı

TORK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES

KABIN BAGAJI CABINBAGGAGE

CAl RO - KAHIRE Mousıafa

Kar.ıal

Sq . No. 3

Rez : 390S960/61 IGSA) lmperial Travel Center 26 Mahmoud Bası ouny Str .

12021 75B939 -760071 -7 61769 CDLDGNE - KöLN Trankgasse 7 9 5000 Köln - 1

SM : 102211 134443 Rez : 102211134071/72 102211 134073

DAMASCUS - ŞAM IGSA) Al Faradees Travel and Tourism Ageney Dar El Mouhandese en Maysaloun Str . P.O .Box . 8176 232190 (10 lines / hat)

DELHI 56 , Janpath , 1st Floor New Delhi · ı ı 0001

SM : 1111 3326661 Rez : 1111 3326602 BS : 3326613 DHAHRAN - D AH RAN King Abdulazız Sır. Alnimran Complex Cantre P O .Box 739 A lkhobar 31952

(3) S950044 -S954904 -S947917

t:T2310300 Aırport Hureau

166-2) 5352621 / 22 BAHRAIN · BAHREYN Car Park Bldg .

Govt Ave . Manama SM : 19731 24 3456 Re" 19731 252344

DDHA - KATAR (GSAI Al Rayan Travel Ageney P.O .Box . 363

(974) 412911 / 12 412909 -3219 10 DU BAl Almaktoum Street 63 B Shaıkh Rashıd Bilg P O .Box ı 200

(971 41 2B5S27 237230 IGSAI Sweeden Trading Co . (Sarne address / aynı adres)

Rez: 22603S -215970 BELGRADE - BELGRAD TRG Marksa Engelsa

8 / 4 11000 Beograd ' SM : (11 1 33256 1-333277 (GSAı Yugoslavian Airlincs (JAT)

Sava Center M . Popovica 9 P.O .Box . JAT 1117 0

111) 145797

112 SKYLIFE 6/90

DUBLIN (GSAI Aırlingu s

Dublın Aırport

13531 ı 370011 DUSSELDDRF Gr af Adolf Sır . No . 41 4000 Dussel dorf 1

Rez: (02 11 1 3740S0-3740S9

kg . GIDECEGI YER _ OESTINAT ION

(062 1 ı 109BO GENEVA - CENEVRE Ru e de Chant e p o uleı N o 12 0ı Geneva

BBU

13

10221316129 312194 316120 HAMBURG Adenaueralfee 1 O 2000 Hamburg 1 (0401 241472 (2 lines/ hat) IGSA) Erdemir Reisen A ltona Max Brauer Allee 38 2000 Hamburg 50

BRUSSELS

TK

28000

U ÇUŞ

N Q FUGHT N 9

(0401 3B9352 1 /22 HAN N OVER lange -Laube No. 19

(051 1 1 32039S Rez: 10511 1 3260S7 / BS

Tl

28 000 BRUSSELS

HELSINKI IGSAI 1. Finnair Mannerheiminıie 102 00250 H elsinki 25

1901 410411 2. Ten Tours ltd . Spansor Mechelininkatu 12 - 14 001000 H elsinki

1901 440S44 JEDDAH - CIDDE City Center Annex 12 / 13 M ed ina Road . P .O .Box . 1 1563 (2) 6600 1 27 (4 lines / hatl (GSA) ABC Travel Ageney Medına Road Alquithmi Bldg P.O .Box . 11679

121 651S300 6519964 6519440 JDHANNESBURG (GSAI South Africa Airways

P.D.Box . 777S 1713) 2206 KARACHI - KARAÇI IGSA) Pakturk Travel A gencies 12 Avenue Cantr e Strachen Road

,. SM: (6121 523249-527471/72

111) 227266-239770

IGSAI ABC Tra ve l Ageney (Same address/aynı adresi BANGKOK (GSA) Gulf Express Trasport Ageney CP . Tower 3rd level 3 13 Silom Road Bangkok 10500 Thailand

SM : 10691 27300717 Rez. 10691 27300720 / 21 / 22 (GSA) Necmi Oc S ı . 5. 6800 1\lann hcim

13611 1S9033

ss :

o

FRANKFURT Basal er S tr . 35 -37 60CO Frankfurt

KUALA LUMPUR Equatorial H otel Ground Floor lot 6 Jalan Sultan !smail

160) 2614055 -261 4058 KUWAIT - KUVEYT Borj Al -Hamam Building Abdulla AI -Mubarak Street

SM: 19651 2412577 Rez : 19651 2406475 2424639 -242 1703 (GSA) AI - Kazemi Travel Agencies Fahad Al -Sal em Str. At -Abrar Bldg . P.O .Box . 23959 Safat 13100

Rez : 19651 2406475 2421703 -2424639 LEFKOŞA

Osmanpasa Cad . No : 32

(0201 713S2 - 71061 77124 - 7 7344 iGSAI 1 . KTHY Bedrettin Demirel Cad .

1020) 71901 2 . KTHY

LOS ANGELES IGSA) Cargo / Karg o Flvınn Tig er Line Ine . 740ı World Wav

1213) 646 -6161 LYDN 91 Ru e Bug eaud

69006 Lyon 13371 7S241324 M AD RIO Plaze De Espana 18 Torre de Madrid 28008 4th Floor No. 30

SM : 13411 5425858 BS : 134114632312 4632351 M ILAN - MILAND Via P. da Cannobıo 37 20ı 22 Milana

(02) 8056233 -S053976 -B66350 MDSCOW - MOSKOVA (GSAI AERDFLDT leningradsky Prospekt 37

10951 1555494 MUNICH - MUNIH Bayerstrasse 43 8000 M unchen 2

SM . 10891 51410913 / 15!16 ss : iOS9) 51410920 / 21 A eı:

(GSA)

(089) 51410922 / 23 / 24 / 25 1 . Reiseburo Kent 8870 Gunzburg Jahn stra sse 13 Munchen

"

OS221 4500 30398

2. Reiseburo Oztekin Okkuran Bahnh of~platz 1 Unterfuehrung 12 7900 Ulm

0731 -64326 MUSCAT - DMAN (GSAI AZO Travel and Tourism Agencies LLC , P.O .Box 8274 Mutrah. Muscat / Sultanale of Oman

196S) 707303 -7073 10

02314 795 / 681 Geç itkale: 1520) 77124

LlSSON - LIZBON (GSA) TAP Ed ifı ce 25. Aerooprt lı s b o a 5 Portuga ı

NEW YORK 821 U .N . Plaza 4th Ftoor N .Y. 1 00 ı7 U .S.A .

112 121 2 129S65050 / 5 1

13511) S99121 LONDON - LONDRA Hannav er S tr . 11 12 london W . 1

SM : (01) 4999249 Rez : 101) 4999247 / 4S40S13 93 BS : 101 1 4999240

NURNBERG Am- Piarrer 8 -8500 Nurnberg 80

(09 11

ı

265301/02


VIENNA ·VIYANA Ope rngasse 3 A 10 10 W ienna (0222) 563768 -563796-587795

OSLO

Oronningens Gate 34 3 Eıasje 0 154 Oslo 1 (02) 4 ı 284 ı -3 30103

'Cl

~

W ARSA W · V A R Ş OVA ( GSA ) Polish A irlines (lOT) 39, ı 7 Sıycznia S ı . 00-906 l"i 122) 460-411

PARIS

2 Rue de L' Echelle 7 50 01 Paris (0 1 ) 4 2 6 057 18 Rez : 4 2602808 -4 2605 6 75

5'

\D

ZURICH • Z ORIH

Ta l Strasse 58 / 62 8001 Zurich (01) 21 ı 1070/7 1

102002

IÇ BÜROLAR ELAZI C

DOMESTIC OFFICES

PRAQU E • PRAG (GSA ) Ceskos lavenske Aeroline Revolueni 1, 160 15 Pra que 'l5l (4 22) 2 146

Şehit

fi

ADANA

Olaya Ma in Str. P.O .Box . 2519 4 Rlyadh 11466 'Cl ( ı ) 4 63 1600-463 2 80 7 -463 39 07 (GS A ) A B C Travel A geney 1Same address - aynı adres 1

ERZURUM 100. Yıl Cad . SSK Ranı Tatltieri No . 24 'Ö' (011 ı 1B530-1 1904-13409

AFYONKARAHISAR (GSA) Go ld Tu rizm v8 Seyahat Aoentası

Merkez : Otogar glrlti No. 1 ~

(49 B1 )

ı

Emirdağ - Atyo n

194-1044

GAZIANTEP 'tatürk Bulvarı No . 38/C 'Ö' (B51) 11543 5-120382

Şu be ' Emek Otel glri'l ~ (491) 18B3 8

ROME - ROMA

Plana Della Repu bb lica 55

ANKARA Hipodrom Cad . Gar yanı 'Ö' (4) 3124900 SM ' 14ı 3104745

0 0 185 Rame SM : (06) 4B1953 5 Rez : (06) 4 751149

'l5/

HATAY iGSA ı Ant-Tur, Antakya Tur l ım ve Seyahat Acentesi lnönü Cad . No . 37 'Ö' (89ıı 15893-17282

Rez : (4)3126200

ROTTERDAM Weena 140, 30 12 Cr . 'Cl (010) 4 332177 -4 332 4 65

BS ' 141 3124900/43 lnf./Oan ı tma : {4) 3124910-3124900/33 IMka nlı k l ar S.1 ı f Büroau

ISTANBUL Cumhuriyet Cad . No. 1 Ş9-20 1 Kat . 3 Harbiye 'Ö' lll 1464017 -1471338 SM ' lll 1301817 Promotyon / Promotlon : 1482631 Satıt Büroları - Saiet Off ice• 1. K adılıt6y Bahariye Ca d . Opera Ithinı Ka t. 'Ö' (1 1 337 1B76-33 71891 2 . Hilton Hilton Oteli girlti ~ ( 1) 1470121 -14701 80 3 . $ 1 fhen ı 'Ö' (ı) ı 45 4208 / 09 - ı 45423 8- ı 440296 4 . Takalm Cumhuriyet Cad . Geıl D ükkA n i a rı 'Ö' ı ı ı ı 4 52454- ı 452482 5 . Slrkecl G1r kartıtı Ooı)ubank It hinı altı Kat. 1 ~ ııı 52 8 48 08 6 . AkMray S.tıf Müd üriQGD Multafa Kemal P1 .. C1d . f i SM ' lll 5882538-58812 2 1 BS ' (1)5867514-586779 3-5881222

{Sal.. Office ) : Atatürk Bulverı 167 / A

SEOUL • SEUL ( GSA ) KAL Bui lding 41 -3 Seasomun Oong Jung-gu Republic of Korea 'Cl (822) 7517 - 115

(GSA) ÇavuşoOiu Turizm ve Seyahat Acentası Adalı lar

Sok. Atat0r1t Cad. No: 16

Şeret ü koçhisar/Ankara ıı:ı

SINGAPORE • SINGAPUR 545 Orchard Road 02 -21 and

(4541)2383 - 3119

ANTALYA H.. ı•n• Cad . özel ld1re lahanı altı f i SM ' (31ı 12B522 -110558 Ro" 131) 115238-112830 1234321 -126272 BS ' (31) 127862 {G SA ) A rı Turlım ve Seya ha t ~en tuı

02 -18 Far East Shopp ing Center SM : (65) 73 4 4477 Rez : (651 732 4 556 /5 7

SOFIA • SOFYA Bul. al S ı am boluskl Il -a 'Cl SM : 87 4 220 Rez : 8B3596 (GSA) Sofla Alrpor> l"i 661690

Damlatif Cad . Kanmaı Ap . Al1nya 1323) ı 1194-11821

fi

BURSA Cema l N1d lr C1d . No . 8 / A Koeagil Ap . 'Ö' ( 24) 22 1866 R eı: 124) 211167 -21283 8

STOC KHOLM • STOKHOLM

Vasegatan 7 P.O.Bo• . 73 101 20 Stockholm ~ (08) 21B534 / .35

DALAMAN , MU c'LA CZ:S. Reı :

18119) 1899

DENIZLI I GSA ı KöseoQiu Turlım ve Sey1h1t AcentHı Enverplfa Cad . 113-B 'Ö' 18211 13748- 14500

ST UTTGART Lautensch la ger Str. 20

7 Stuttgar t 1 Rez : (071 11 221444/45)

IZMIR Büyük Efat Oteli altı ~ 15 1 ) 141220 (6 ttnet/hat) - 13512 1 lnt../Da nı f m a : (5 1) 141228 SM' (51 ı 140602 Reı: (51) 258 280 (5 llnet/hat) Chartar R eı : (51) 14 1220/35

DIYARBAKlR luet Plfl Cad. Demir Oteli alu 'B (B31) 10101 -12314-28143

SYDN EY · SIDN EY American Express Tower 1602

Ithanlar Cad . No . 26 (811)11576-12300

ERZINCAN (GSA ) Polat Turlım ve Seyahat Acentnı Cumhuriyet Meydanı Belediye Sitesi No . 2 'Ö' (023ı 221 4

S tadyum Cad . No . 1 'C) SM' (7 1 )14154 5 Re" (71) 13724 7 -14 3 143 ı 4 3538- ı 4 2393 BS ' (71 1 1301167

RIYAOH · RIYAD Khalidiya Bldg .

'f5l

388 George Street NSW 2080 Sydney (61 21 2332105 Re<' 2211711

KAYSERI Saha blye Mah . Yıl dmm C1d. No. 1 f i (3 51 1 13947 RoZ' 1351) 11001

ı isim/Name

~ SM '

T ABRIZ -TEBRIZ ( GSA ) Tabriz Express Int. Travel Tours Ageney lS! (4 ı ) 56004 -52430

KI R Ş EH I R (GSA)

ÇawfOOiu Turizm ve s.ya.hat Acentası AtatOrX Bulvan Ankara Cad. KederoOiu lşhanı Kat: t No : 316 ıı:ı (467) 21172

TEHRAN · T AHRAN Hafez Av e. Bldg . 400 3th Floor No . 1 [ SM : (21) 667283 Re<' 121 ı 669026 - 664609

k ONYA

ITKFlight

TOKYO Vltur Japan Company Ltd . 3Th-F1 lshll Bldg . 16-8, 1-Chome Toranomon M inato -Ku ~ SM ' 181 - 3ı 595 3051/2 BS : 161 · 3ı 595 2302/3 Rez: (6 1 - 3ı 595 2301

Al .. ddln Cad . No . 22 Kat. 1/106 'Ö' 1331) 12000-12032 EM ' 1331) 24676 (G SAI 1. Vatan Seyahat Acentuı Ankara Ca d. Ayvaı Paujı No. 41 Clh1nbeyii-Kony1 'Ö' 13421 ı 1367 2. Cl-Tur Tur l ım ve Seyahat A c entuı Kony1 C1d. No . 55 Karaman-Konya ~ (3431) 4659 KUŞADASI (GSA) , AYDIN Osman Turizm Tıcaret A.Ş.

ı Gün!Date

TR IPOLI · TR A BLU S Muhammed Megarif Str .

Algeria .Sq .

n

Al

TURK HAVA V

'Cl

PEKING · PE KIN (GSA ) CAAC Civll Aviation Ad m inistratlon of Chlna P.O .Box . 64 Beljing

'C/

T~RKISH

ı2 ıB2ıı 4B798-3B236

BiNiŞ

TUNIS · T UNUS Complex El Mechtel Boul evard Oulet Haffouz Etage 3 Tunis 9"'1 12161ı 7BB317 -786473 -7B7033

KARTI

--

THY ...

AtatOrt Bu~an Yat Umanı ıı:ı

~ .'IVIIK.M A-L.IN•e

MAlATYA

Kanalboyu Cad . No . 1 O Orduevi kar•••• 'Ö' {821) ı 1920-16489 Reı : (821 1 ı 1922-14053

BOARDING PASS

1

katfısı

(638) 142 05

L

MARMARIS Atatürk Cad . No . 30/B f i SM ' (6 1 2ı 13751/52 Reı : 16 121 1375 1/ 52/53 MERSIN 27 . Sok . No . 2 ~ 1741 ı ı 5232-2127B -30274 MUCLA iGSA ) 1. Bodrum Touralpl n Travet Ageney Neyzen Tevfik C1 d . No. 218 Ba d rum 5> 16 1•ıı 1786-3325 2 . FETUR , Feth lye Turlım Seyahat Acen tası Atatürk Cad . Fettılye 'f:!r Re" (6151) 2034-2443 NICOE (GSA ) Aksaray Turl ım ve Seyahlt A cen t 11ı Lite kartıaı Kütüphane Sok. 0 / 2 Akuray-NIQde B 14B3ı 2332 RIZE Belediye karfısı \!:S> (054)11007 -1551 3 SAKAR YA (GSA) Sakarya Turizm ve Seyahat Acentas ı Kudüs Cad. Birtık lşhan ı Kat:3

o

(251) 5223

SAMSUN KlıımPita Ca d . No . 11/ A 'Ö' (381) 18260-13455-1508 5 Reı : (361) 15065

SIVAS Belediye Sitesi H Blok No. 7 'Ö' (477 ) ı ı 147 -13887 ŞANLIURFA (OSA ı

Necati Demirkol Atatürk B ulvarı Ak Ap . 5 / A ~ 1671 1) 34305-22058 TEKIRDAC (GSA) Trakya Turlım ve Seyahll Atatürk B ulvarı No . 68 'Ö' (1861) 8438 /39

Acentuı

TRABZON Kemerkaya Malı . Meyd1n P trk ı kar'''' f i SM ' (031) 22219 s s ' 1031 ) 13446 -11680 UŞAK (GSA ı

Vatan Sey1hat Acentuı lametpati Ca d. No. 85 K1t . 2 'Ö' 18411) 20 33 VAN Enver PerlhanoQiu ı, Merkezi Cumhuriyet Cad . No. 198 '{:j SM ' (061ı 11768 BS ' (061 ) 11241 YOZGAT

( GSAı

ÇawşoOiu

Turizm ve Seyahat

Acentası

Use cacı . Sayartar lşhanı No : 13 ıı:ı (473) 19193

Rez: Rezervasyon Reservation SM: Sanş Müdürü Sales Manager GSA: Genel S aıış Acenıası General Sales BS: Bilet Sanş Tıcket Sales CA:

Kargo Cargo SKYLIFE 6/90 11 3


DUTY FREE ON BOARD o

THY uçaklarında uygulanan gümrüksüz içki ve sigara fiyatları Turkish Airlines in flight price list for spirits and tobaccos

Yeni Rakı Whisky (J .Walker, Pipers, Ballantines, J.B.) Samsun Marlboro Parliament H.B Lord Rothmans D un hill Camel Silk Cut Salem Emte-23 B arelay

1oocı

6.- DM 19.- DM

Exp. IOO's lOO's K. S K. S K.S K.S K.S K.S lOO's K.S. 100's

13.- DM 18.- DM 18.- DM 17.-DM 17.- DM 17.- DM 17.- DM 17.- DM 17.- DM 17.- DM 17.- DM 18.- DM

70Cl

· . . Marlboro . . . . ..

Yukarıdaki

fiyatlar dergimizin basım tarihi itibariyle geçerlidir. T lı ese prices a re valid at th e printing da te of Magaz in e.


~

"'

....

~ '() o

~

~

V>

.

,,

D

-li

ADANA ADA ANKARA ESB ANTALYA AYT DALAMAN OLM DiYARBAKlR DIY ERZURUM ERZ GAZiANTEP GZT

871

1035 1050

714 366 484 476

l

''·ıı;.

ı P.;~.r;

"'

,.,,.

...

iZMiR ADB KAYSERi ASR KONYA KYA MALATYA MLX TRABZON TZX VAN VAN

:«:


.-

·ı ı<"~-".-

i nv~s•

~ ~ (

Glosgow•

.

• Edlmbourg

E

ı

116 SKYLIFE 6/90

'

----~_..:::::..~~_JIIlillrll~iliilliilll~·~~t~~....~~:.rl·~ı4l~~""' ~

~·..w. ;,~ ,.',)~.;

,·&·.c,.,.

,;;h.,c,:~

•"-~·-~'~~- ~~


•>Y•

Beyaz

Denız

A D E N

i

?nizi

J

SKYLIFE 6/90 11 7


Lakkadiv

di

tH ın<.N:ıl

1

------- -

1

1 1

MALDiV ADALARI

1 Ekvator

1---

H

1

N

T

o

K

y

A

Chaçıas

....._

Takımod .

----

ı ıng

1

118 SKYLIF~ 6/90 J

J

... ~..

N

u s u


MESAFELER FLIGHT DISTANCES DIŞ

istanbul'dan (km) From Istanbul (km)

HATLARilNTERNATlONAL LINES

ABU DHABI AUH

3005

KÖLN/COLOGNE CGN

AMMANAMM

1186

KUALA LUMPUR KUL

AMSTERDAM AMS

2209

KUVEYT/KUWAIT KWI LEFKOŞE

566

ATiNAIATHENS ATH

8329

~

2169

":!!li!

ECN

767

~

MADRiT/MADRID MAD

..

2512

"'

2713

MILANO/MILAN MXP MOSKOVAMOW

"1

.. ".'

1767 2030

,. ... ..

8047

1617

LONDRA/LONDON LHR

BAHREYN BAH

2587

LYON LYS

BASEL BSL

1839

BANGKOK BKK

8277 802

1992

~"

~ ~):

BAGDAT/ BAGHDAD SDA

BELGRAD/BELGRADE BEG

.. ...

...

1993

BER LiN/Doğu/East SXF

1715

MÜNiH/MUNICH MUC

BOMBAY BOM

4820

NEWYORKNYC

BRÜKSEUBRUSSELS BRU

2166

NURNBERG NUE

CENEVRE/GENEVA GVA

1911

OSLO OSL

CEZAYiR/ALGIERS ALG

2486

PARiS/ Orly ORY

2240

CiDDEIJEDDAH JED

2377

RiY AD/RIY ADH RUH

2758

1567

~

"'t"

Sikok .b 30' Kytjşı(

,

Yi

·kınnvo ~ OJ IAB UJ .;) \ C::

cır- .

~

•• ·,ıı 2' oE•· ci: Taypey

r

8662

DUBAI DXB

3007

SOFY AISOFIA SOF

DÜSSELDORF DUS

2038

STOKHOLM/STOCKHOLM ARN STUTTGART STR ŞAM/DAMASCUS

HANNOVER HAJ

1927

TAHRAN/TEHRAN THR

HELSiNKI HEL

2164

TRABLUS/TRIPOLI TIP

KAHiREICAIRO CAl

1299

TOKYO NRT

KARAÇi/KARACHI KHI

3957

TUNUS/TUNIS TUN

1669

\.'!'. ..

1667

t.~,. ~~

1252

,,

.

1762

'i

THY UÇAK TiPLERi VE ÖZELLiKLERi TYPE AND CONFIGURATION OF AIRCRAFT

'~

AZAMI KALKIŞ AGIRLIGI (Max. Takeoff Weight) KOLTUK ADEDI (Seating Capacity) YAKIT KAPASITESI (Fuel Capacity)

o

MOTOR GOCO (Engine Thrust) AZAMI MENZIL (Maximum Range)

DC-9/32

B-727/ 2F2

48.969 kg .

66.409 kg.

107/ 111 / 115

..

·'· '

A-310-200

j

l" ..

.,

'••

' '

A-310-300

8-707 (Kargo)

142.000 kg .

153.000 kg.

151 .000 kg.

167

18 F/ C-248/ C 168Y/ C

18F/ C-24B/ C 160 Y/ C

11 .180 kg .

24.688 kg .

44.000 kg.

46.672 kg.

66.650 kg .

2x 14.500 lb.

3x 15.500 lb.

2x50.000 lb.

2x55.000 lb.

4x17,500 lb.

2.405 km.

3.518 km.

6.480 km.

6.100 km.

7.412 km.

35.000 tt.

42.000 tt.

41 .000tt.

41 .000tt.

45.000 tt.

870 km/ hr

900 km/ hr

900 km /hr

900 km/ hr

1038 km/hr

NORMAL SEYIR SORATI (Normal Cruise Speed)

796 km/ hr

862 km/ hr

660 kmlhr

860 km/ hr

870 km/ hr

1000 kg.

4000 kg .

17000 kg.

17000 kg.

40000 kg.

9

9

7

6

2

UÇAK ADEDI (Number of Planes)

~

t,

AZAMI UÇUŞ TAVANI (Maximum Altitude) AZAMI SÜRAT (Maximum Speed)

KARGO KAPASITESt (Cargo Capacity)

..

2041 13333

~

~

AVUSTRALYA

1082

"''!.'-'

ZÜRiH/ZURICH ZRH

en

1760

...

DAM

VIYANA/VIENNA VIE

KOPENHAG/COPENHAGEN CPH 2007

2209

e<

-~

oUO

488

1986

c:

?4 z:

ncny

1384

SiNGAPUR/SINGAPORE SIN

1862

:;;:::

Llızorı

ROMAIROME!Fiumicino FCO

2815

FRANKFURT FRA

cıo-siu~-- ):,.

~-

5717

HAMBURG HAM

~~O "

FORMOZA (1AVIIAN)

DELHi DEL DAHRAN/DHAHRAN DHA

"'<

'.-:.

1674 2447

,~

,.

.. .

JOOO km

, 1t: \ 'lt;.~

.

t

: ~ r. 'ik',

'

i·.(

1

f_fft

ı--:,.,:;

..

SKYUfE 6/90 119


BULMACA 1

2

3

4

5 6

7 8

o 11

9 1

12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2

3 4

5 6 7

8 9 10 11 12

SOLDAN SAGA 1- Türk Hava Yolları'nın geçen ay tarifeli seferler başlattıgı bir Dogu Avrupa baş­ kenti ... Akdeniz Bölgesi'nin lskenderun Körfezi dogusunda, kuzey-güney dogrultusunda uzanan dag sırası. .. Avuç içi. 2Başı ve kıçı sivri, badaslaması yüksek bal ı kçı teknesi ... Eski Mısır'ın Güneş tanrısı.. Yanan bir maddeden çıkanakkor halindeki gaz .. Dogu komşumuz. 3- lnleme, iniili )eski dil) . 1441 -1501 yılları arasında yaşamış, Çaga tay lehçesiyle şiirler yazmış , "Muhakemetü'I-Lugateyn" adlı eserinde Türkçen in Farsçaya üstünlüğünü isbatlamış büyük Türk bilgini ... Senli ben li konuşmalarda sık tekrarlanan bir Rumeli hitabı. 4- Var olan, var oldugu düşünülen şeylerin, yaratılm ış ların tümü, evren ... Açık , iyice a nlaşılacak şekilde, temiz ... Valide ... lrice kıyıl mış sıgır veya domuz eti ve yağ larıyla, yahut koyun eti ve kuyruk yagıyla ka rıştırılara k yapılan soguk yiyecek. 5- Tedavi amacıyla ve baharat olarak kulla n ılan , kokulu küçük yapraklı, pembe veya beyaz çiçekl i bir bitki ... Gelgit hareketinde denizin yükselmesi ... Baş kaldıran .. Bir renk. 6-Ateş ... Kaybolmuş ... Hayvan, kuş veya balık aviama işi ... Taraf, yön, cihel .. . llkçagda Ege'de kurulmuş bir devlet. 7- E rm iş le rin gösterdiği o laganüstü haller.. . Çeş i tl i yanardag hareketlerine bag lı olarak oluşan çukur ... Notada duraklama işareti ... Bi r edat. S- Insan veya hayvanların vücudunda asalak olarak yaşayan , tifüs g ibi tehlikeli hastalıklara yol açabilen

120 SKYliFE 6/90

böcek .. Bir virüsün sinir dügümlerinde meydana getirdigi iltihaplanmalar sonucu deri dökünlüleri şeklinde kendini gösteren agrılı hastalık ... Kadınlar hamamında hizmeteden ve müşterileri yıkayon görevli ... M .O . 2. binyılda Tuno, Korodeniz ve Ege Denizi arasındaki bölgeye yerleşen ve buraya adını veren Hint-Avrupa kökenli halk. 9- Bulutların yere inmesiyle meydana gelen olay .. . Kendini begendirmek için yapmacı ki ı davranış ... Çeşitli besinler ve sular yardımıyla vücudumuzo giren ve tirait hormonunun solgı sın ı ayarlayan o metal. .. Bir ucunda alta ignesi, ö bür ucunda ignenin baglondıgı bir delik bulunan kurşun parçası ... Kimyoda sodyum. 1 0- Bazı ülkelerde, merkezi yönetime baglı, genellikle bir vali tarafındon yönetilen ve bir tür bogım­ sızlığı olon büyük il. .. "Arkadaş" anlamın­ da bir erkek adı. .. lsviçre'de bir ırmak .. . Mikroskop comlorından. 11- Macaristan Hava Yolları ... Dogal gazın önemli bileşenlerinden bir gaz .. Bir acı nidası. .. Amatör balıkçıların kullondıgı balık tutma arac ı. 12- Bunomo ... Bazı spor dalların­ da , şampiyonluk çerçevesinde olmayon karşıloşmalar ... Güç, dermon .

YUKARIDAN AŞAGIYA 1- Türk Hava Yolları'nın geçen yıl açtıgı bir Uzokdogu hattı ... Mevlevi deNişleri n i n ôyi ni . 2- Muğla 'nın bir ilçesi .. Düşünce ve duyguların söz veya yazı halinde, güzel, etkili anlatılması sanatı. 3- Vücudumuzda kan deposu görevini yapan or-

gon ... Broşür. 4- Cerrahi o perasyon ... Osmanlıların Polanya halkı na verdiğ i ad. S- Ayak (eski d il) .. Bir oy ... Yeni (eski dil). 6- Kur'an'ın 6. suresi nin ad ını taşıya n ve bu sure ile diğer bazı surelerden meydana getirilen küçük kitap .. . Birbirinin tersine olmo , zıtlık . 7- Kadı n ların om uzları na örttügü, kumaş veya örgüden üçgen biçiminde atkı. .. Hücrenin ikiye bölünerek çogo lm.o biçimi ... Nefer. 8- Sıgırı n d işisi. .. M.O. 1900-1 200 yıl la rı nda Ana dolu ve Suriye'de hüküm sürmüş bir kavim. 9- Olgun, dogru yola başkalarından daha yakın olan (eski dil) ... Evren. 10- Ilg ili ... Güzel sanat. .. Tekrar, bir daha. 11- Nevşeh i r'in bir ilçesi. 12- Kırgızları n 64. 000 m ıs ra tutan manzum ka h ramanlık desta nı. .. Lezzet ... Otuz gün . 13- Bir işin açıkta ve nıeydanda olması_ ._. Ceyl_an, güzel gbzlu . 14- Turk mus ı kısınde bır maka m .. . B & : zukluk, sakatlı k. 1S- Düz, a karsu ları n yü:'. zeyde aktıgı geniş arazi .. . Kimyada kalay ... Denizeili kle, yükleme ve boşa ltma iş­ lerinin , sefer boyunca gemide ka lan taşı t­ lario yapıldıgı _ yük gemisi. 16- Bir peygamber ... M. O. 2 bin yılları nda n itiba;en Avrupa 'ya yerleşmiş, Hint-Avrupa ai lesinden bir dil konuşan ve aynı uygarlığ ı paylaşan halkların tümüne verilen ad. 17Çarşıda aynı tür eşya satan veya ayn ı i şi yapan esnafın bulundugu bölüm ... Uza klık işareti . 18- Kars 'a baglı bir ilçe .. . Mobilya cilası. 19- Harman savurmada kullanılan çotal biçiminde tahta kü rek .. . Bi r güney ilim iz. 20- Kansızi ık ... Kısırlı k, verimsiz! ik, kesi lme .


E

N

T D E

c

K

s

E N

FROM E WELT

E

DER ~ TEXTILI EN ~-

MERTER, TEL • (1) 554 21 W ; (l) 556 54 55 (1) 557 64 25; (l) 557 6911

GEGRÜNDET 1951 - IN TARSUS

BERDAN MERTER Keresteder Sitesi, Zeytin Sok. 16, Merter - Istanbul 1 Turkey Fax. (1) 557 ll 81 BERDAN TEKSTIL SANAYI VE TIC. A.Ş. Adana Asfaltı, 7. Km. Tarsus 1 Turkey Tel. (761) 203 30 (5lines),, Fax• (761) 203 38, Tlx. 63846 bert tr - 63853 eken tr BERTEXTEXTILIEN UND HANDELSGmbH 8rönner Str. 17,6 Frankfurt 1, W. GermanyTei.(069)282 1 77- 28 21 78, Fax• (069) 28 21 76, Tlx. 412824 berda d FINLOWER LTD. 17 Wells Street, Landan WIP 3FP, United Kingdam Tel. (01) 636 04 35 - 636 04 36, Fax• (Ol) 631 44 93, Tlx. 297126 linlan g


iSTANBUL Cumhuriyet Caddesi 107 Harbiye 80230 istanbul Tel:(1) 130 03 36 (8 lines) Telex: 2271 8 stur tr 22783 set tr 27794 sett tr Telefax: (1) 130 32 19 ANKARA

./ YACHT OPERATION ~ MARINA OPERATION -/' DOMESTIC HOTEL RESERVATIONS ~ DOMESTIC TICKET RESERVATIONS ~ INTERNATIONAL TOURS AND DAILY EXCURSIONS ~ DOMESTIC TOURS AND DAILY EXCURSIONS ~ INTERNATIONAL HOTEL RESERVATIONS ~ CONGRESS ORGANIZATION ~ SEMINAR ORGANIZATION { DUTY FREE OPERATIONS

secur

Reliable, Orderly, Systematic, The symbol of efficient service

~Koç

Kavaklıdere Sokak 518 06690 Ankara Tel: (4)167 11 65(4 lines) Telex: 46190 stts tr Telefax: (4) 117 27 38

IZ MIR Atatürk Caddesi 294/A Alsancak 35220 izmir Tel: (51) 21 55 95-96 Telex: 52183 mızm tr Telefax: (51) 222218 ANTALYA Fevzi Çakmak Caddası 26/A 07100 Antalya Tel: (311) 169 38 · 205 13 Telex: 56045 sser tr MARMARIS Atatürk Caddesi 30 Marmaris Tel: (6121) 4608-2638 Telex: 50513 seus tr Telefax: (6121) 4607 BODRUM Neyzen Tevfik Sokak No: 32/2 Bedrum Tel: (6141) 4456-3119 Telex: 50139 strs tr

1990 06  
1990 06  
Advertisement