Page 60

BIR BU KET • ÇIÇEK • DEYIP

Derleyen: Serap

Develioğlu

GEÇME Bir buket vazova

çiçeği

yerleştirmek bazt kadtnlann elinde sanata dönüşür... 'Japonlar'tn bunu başardtk/an bir gerçek. Odalanmtzt mevsim çiçeklerinin renkleri ve kokulanvla doldurmak için fazla çaba harcamava da gerek vok... doğanın gö· ferahlık veren rikaları, gözkamaştırıcı

~

içekler,

nüllere

renkleri, biçimleriyle ruh· ıarımızın sığınağı. .. Çiçek düzenıerken arava yerleştirilecek pastel renkli yapraklarıa çevreve uyum sağlaması düşü­ nülebilir. ışık , gölge oyunları çiçeklerıe gerçekleştirilecek dekorasvonlarda önem taşır . Çiçeklerin yazın çok daha canlı, parlak renkleri olur. Çiçekler yerleştirilirken sıkıştırmadan, her birinin biçimi, rengi görülecek tarzda düzenıemek gerekir. Böylece çiçeğin solu-

masına da yardımcı olursunuz. özellikle, sıcak havalarda sıkışık düzenıe­ meler çiçeklerinizin çabuk solmasına voı açar. Bahçeniz varsa ve odalar için çiçek koparacaksa nız , sabahın erken saatlerini seçin . Ya da hava kararırken koparın. Daha uzun süre dayandıklarını göreceksiniz. Hergün sapıarın dibinden biraz kesrnek de iyi bir fikirdir. Dikkat edin , verev kesin . su çekme yüzevi genişle­ diği için, dayanıklılığı artar. Çiçekler dışında porta kallar, limonlar ve uygun diğer meyvalardan dekoratif olarak yararlanabilirsiniz. Bir odanın ferahlatıımasında güzel kokuları , iştah

açıcı

manzaraları

son derece başarılı netice verir. Pastel renkler, nefis düzenlenmiş çiçekler, rahat minderıerıe döşenmiş bir odada yaşamak ... işte dinlenmek. çiçeklerin do-

vumsuz

ğanüstü

gesinde

renkleri . ola -

kıvrımları gölbelki de eşvaıarı -

1 silinir.

nızın yıpranmışlıkları bile Odanıza canlılık ve neşe dolar ...

1986 12  
1986 12  
Advertisement