Page 6

DÜNYA TURiZMiNDE, TÜRKiYE BAŞKANLIGA SEÇiLDi

uba 'da yapılan UFTAA (Universal Federation of Travel Agents Associationsl 20'inci Dünya Kongresinde Türkiye Seyahal Acenteleri Birliği (TÜRSAB\ temsilcisi Nihat Böytüzün asamble seeimlerini kazanarak yöneti m kuruluna girdi Yeni yönetim Cuba 'da yaptığı ilk toplantısında Türkive temsilcisi Nihat Böytüzün'ü 1987 yı lınd a Manilada yapılacak UFTAA dünya kongresi Baskanlığına secti . 82 devletin üyesi bulunduğu 63000 seyahat acente si . ucak sirketüleri ve önemli otellin temsil edildiği dünyanın en büyük turizm birliqinin 20 yıllık calısmaları : dünya turizm sektörünün birbiriyle uyumlu calısmaları­ n ı saqlad ı qı qibi demiryolları . kara ve deniz ile hava tu rist tasımacılığındaki son qelismeleri . otomasyon sistemlerı ile eğitim çalışmalarını kapsamakla UFTAA Birlesmis Milletiere danışmanlık görevi yapmaktadır .

C

· istanbul Beş Ytldtzlt iki Otele Kavuşacak

Gu••n

geçtikçe artan tuflzm potansiyeli karŞlSinda yetersiz kalan istanbul'un "beş yiidız/ı" ve " turistik" otellerine ilaveten yenilerinin yapılmasına hızla devam ediliyor. Bir - iki yı/ içinde hizmete girecek yeni otellerden birinin temeli atiiirken, diğerinin ise yeni düzenlemesine başlandi .

MEVLANA'YI ANMA TÖRENiNE HAZlRLANlYOR.

Beşiktaş YIIdız 'da Başbakan Turgut Özal tarafından temeli atiian " Yeditepe Oteli" 30 ayda tamamlanarak hizmete girecek.

_____ -, Beşiktaş ' ta yapılacak "Yeditepe Oteli 'nin temel atma törenine katılan Başbakan Turgut Özal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mükerrem Taşçıoğtu ile temel taşının başında (En üstte). Törende bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mesut Yılmaz (üstte). Laleli'deki yeni otelin maketi (yanda).

Diğer yandan Lafeli'de bulunan "Tayyare Apartmanları"da Ramada Otel istanbul adı altında beş yiidlZI! otele dönüştürü/ecek. Türk Hava Kurumu 'ndan kiralanan Tayyare Apartman/af/ 'nın otele dönüştürülmesi 1987 y1f1 yazma yetiştirilecek.

A

ralık ayında

Konya 'da yapılacak olan Aruz töreni dolayısıyla , seramik sanatçısı Yusuf Coşkun Benefşe 70 x 40 boyutunda bir pano hazırladı. Hattat Halim Özyazıcı ' nın " Ya Hazreti Mevlana , Hak Dostu " yazılı panosunu seramiğe uygulayan Benefşe, diğer eserlerini de Kon· ya'da sergilenecek. Şeb-i

PULCULUKTA BÜYÜK BAŞARI

~

h

imdiye kadar yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda ödül alan pul ressamı MasGür, bu yıl da bir " Altın Madalya"

kazandı . Kadıköy Filatelistler Derneği tarafından geçt i ğimiz ay düzenlenen Dördüncü Posta Pulları Sergisi'nde 48 eserini sergileyen Mashar Gür 'e jüri tarafından " Altın

Madalya" verildi .

1986 12  
1986 12  
Advertisement