Page 50

osmanlı ahşap detay anlayışından hareketle

kafes panolu olarak düşünüldü.

Erkekler bölümünde renkli mozaiklerle kaplı sekizgen göbek tasındaki özen , kadınlar bölümünde görülmüyor. Aynı özen taş oyma. lale bezemeli kubbe kasnağında . girişdeki

fıskiyeli

havuzda. kurna süslemelerinde de göze çarpıyor .

Çevredeki tarihi yap ı la ra zarar vermemesi için kalorifer tesisatının akar yakıtla kullanılacak olması onarrmın bir diğer olumlu yanı.

Restaratör mimarı Erol Çetin tarafından yürütülen onarrmın keşif bedeli 28 milyon soo bin lira ...

Erkekler bölümünde mermerden sekizgen göbektaşı bulunuyor.

1

Hamamın soyunma bölümleri katlı olarak ve Osmanlı ahşap detay anlayışı içinde onarıldı .

iki

1986 12  
1986 12  
Advertisement